Lakossági Kamat- és Díjfeltételek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lakossági Kamat- és Díjfeltételek"

Átírás

1 Lakossági Kamat- és Díjfeltételek II. Lakossági kamatok Hatályos: június 1. Ez a dokumentum a CitiBlue és Citigold ügyfélszegmensbe tartozó valamennyi természetes személy lakossági Ügyfél részére nyújtott betétlekötési, és ezzel összefüggő, a jelen Lakossági kamatokban meghatározott egyéb szolgáltatások kamatait és további általános feltételeit tartalmazza. Ezek a feltételek általánosan irányadók valamennyi természetes személy lakossági Ügyfélre, függetlenül attól, hogy az adott Ügyfél melyik ügyfélszegmensbe (CitiBlue vagy Citigold) tartozik, illetve milyen számlacsomagot vesz igénybe. A feltételek együttesen értelmezendők és alkalmazandók (i) CitiBlue ügyfelek esetében az I/A vagy I/B Speciális díjfeltételekkel, valamint az I. Általános díjfeltételekkel, (ii) Citigold ügyfelek esetében pedig a Citigold ügyfelek részére szóló Lakossági Kamat- és Díjfeltételekkel. A Lakossági kamatok általános feltételei a) A kamatozás kezdő és utolsó napja (kamatperiódus), a kamatjóváírás időpontja aa) Látra szóló betétek (magyar forint és deviza folyószámlák, indexált pénzpiaci számla, megtakarítási számla) A kamatperiódus minden naptári hónap első napjától az adott naptári hónap utolsó naptári napjáig tart. A kamatszámítás a napi kamatozás elve szerint történik, akként, hogy az adott napi pozitív záró egyenleg alapján meghatározásra kerül az adott napra vonatkozó kamat összege (munkaszüneti, valamint bankszünnapok esetében az adott napot közvetlenül megelőző banki munkanap záró egyenlegét veszi figyelembe a bank). Az így kiszámított egyes napi kamat összegek a naptári hónap végén összeadódnak, és egy összegben, az adott hónap utolsó munkanapján, aznapi értéknappal jóváírásra kerülnek az adott számlán. Ha az adott hónap utolsó napja nem banki munkanap, akkor a kamat jóváírása az ugyanezen naptári hónap utolsó banki munkanapján történik, akkori értéknappal, akként hogy az így jóváírt kamatösszegben a bank már figyelembe veszi az adott hónapban a jóváíráskor még hátralévő, nem banki munkanap(ok) alapján számított napi kamatösszeg(eke)t is. ab) Lekötött betétek (magyar forint és deviza) Egy adott banki munkanapon lekötött betét a lekötés napjától a lejárat napját megelőző naptári napig kamatozik. A kamat a lejárat napján kerül jóváírásra. Automatikusan megújuló betétlekötés esetén a soron következő lekötési időszak kamatozásának kezdőnapja a megelőző lekötési időszak lejárati napja, amely napon a betét a soron következő lekötési időszakra - a megújuló betétlekötés időpontjában hatályos kamatfeltételek szerint kamatozik. ac) Piaci Indexált Lekötött Betét A kamatperiódust, valamint a kamatjóváírás időpontját minden esetben az adott betéti ajánlat tartalmazza. ad) Folyószámlahitel A kamatperiódus tekintetében a fenti aa) pont alatti feltételek irányadók, azzal, hogy a kamatszámítás alapja a felhasznált hitelkeret napi egyenlege. b) A betéti kamatszámítás módja: A kamat összege = (tőke x kamatláb x napok száma) / Bázis (HUF és GBP esetén 365 nap (szökőév esetén 366 nap), USD, CHF, EUR, CAD esetén 360 nap). c) A Kamat- és Díjfeltételekben feltüntetett kamatlábak minden esetben a bruttó kamatlábat jelentik. d) Betéttörés esetén az adott devizanemben érvényes folyószámlakamatot írja jóvá a Bank. e) Lekötött betétek forintban és devizában létesíthetők, lehet egyszeri lejáratú vagy automatikusan megújuló. A kamat tőkésíthető. f) A Bank a jelen Kamat- és Díjfeltételekben közzétett lekötött betéti kamatmértékektől eltérő betéti kamatot alkalmazhat egyedi elbírálás alapján, melynek maximális értéke forintbetétek esetén az adott futamidőre közzétett BUBOR + 5%, deviza betétek esetén pedig a Citibank Treasury által adott futamidőre jegyzett betéti kamatszint + 5%, melynek mértékéről a CitiPhone Banking telefonos ügyfélszolgálat ad szükség esetén tájékoztatást. g) A Kamat-és Díjfeltételek magyar és angol nyelven érhetők el. Bármilyen eltérés vagy értelmezési probléma esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. h) Új Forrás: A számlatulajdonos - tárgyhót megelőző hónap előtti - 6 havi lezárt átlagegyenlegéhez képest forrásnövekményt eredményező, kizárólag bankon kívülről származó összeg. Minden esetben, amikor a jelen Lakossági kamatok az Új forrás kifejezést tartalmazza, a jelen h) pontban meghatározott fogalmat kell érteni. i) Banki költség csökkentő ajánlatainkat tekintse meg a Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue ügyfelek részére és a Kamatés Díjfeltételek Citigold ügyfelek részére dokumentumainkban a oldalon vagy bankfiókjainkban. 1 Lekötött Betét kamatlábak (éves százalékban meghatározva a küszöbös kamatozás szerint) 1.1 Betétlekötési ajánlatok Új Forrás -ra: 1, 2 vagy 3 hónapos futamidő, Ft-ot meghaladó, Új Forrás esetén: 1,60% 2 (EBKM: 1,60%), maximum Ft-ig. 1,2 vagy 3 hónapos futamidő, 1000 EUR-t meghaladó, Új Forrás esetén: 0,20% 2 (EBKM: 0,20%), maximum EUR-ig. 1,2 vagy 3 hónapos futamidő, 1000 USD-t meghaladó, Új Forrás esetén: 0,20% 2 (EBKM: 0,20%), maximum USD-ig. 1

2 Kamat % Kamat % Kamat % Kamat % Kamat % Kamat % 1.2 Betétlekötési ajánlat meglévő összegre 3 Futamidő 1 Hét 1 Hónap 2 Hónap 3 Hónap 6 Hónap 12 Hónap Devizanem Lekötési Csatorna Leköthető legkisebb összeg HUF EUR USD GBP CitiBank Online HUF 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 0,25 0,25 0,50 0,50 CitiPhone HUF 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Bankfiók HUF 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 CitiBank Online 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 0,10 0,10 0,15 0,15 CitiPhone 1000 EUR 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Bankfiók 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 CitiBank Online 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10 0,10 0,15 0,15 0,20 0,20 0,25 0,25 CitiPhone 1000 USD 0,01 0,01 0,05 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Bankfiók 0,01 0,01 0,05 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 CitiBank Online 0,10 0,10 0,15 0,15 0,20 0,20 0,25 0,25 0,35 0,35 0,50 0,50 CitiPhone 1000 GBP 0,01 0,01 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Bankfiók 0,01 0,01 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1 EBKM : Egységes Betéti Kamatlábmutató 2 Külön egyeztetés alapján bankfiókban vagy CitiPhone-on keresztül megtett, automatikusan megújuló betétlekötés esetén, a küszöbös kamatozás szerint a teljes betétösszegre érvényes kamatláb, feltéve, hogy az így lekötni szándékozott összeg megfelel a jelen Lakossági kamatok Általános feltételek h) pontjában található Új Forrás meghatározásának. Ez a kamat az automatikusan megújuló lekötés első periódusára érvényes. Az első periódust követően a betét a lekötés megújulásakor érvényes, a Lekötési Csatorna szerinti, azonos periódusú lekötésekre irányadó kamat mértékkel újul meg a soron következő periódusra november 1-jét követően az első periódust követően a betét a lekötés megújulásakor érvényes, a Lekötési Csatorna szerinti azonos periódusú lekötésekre irányadó kamat mértékkel újul meg a soron következő periódusra, amely mértéke a táblázatban foglaltakkal megegyező mértékű, de tól kezdődően legalább 0,01%, EBKM: 0,01%. 1.3 Bármely Citigold díjcsomagban lévő ügyfélszámára elérhető promóciós lekötött betéti kamatlábak Új Forrás - ra A lekötött betétek kamata: hónapos, egy időszakra szóló lekötés esetén Ft összeghatárig: éves 6,5%; EBKM: 6,50%, vagy hónapos, egy időszakra szóló lekötés esetén Ft összeghatárig: éves 3,5%; EBKM: 3,50%, vagy hónapos, egy időszakra szóló lekötés esetén Ft összeghatárig: éves 3%, EBKM: 3,00% A fenti kamatok az automatikusan megújuló lekötés első egy, kettő illetve három hónapos periódusára érvényesek. Az első periódust követően a betét a lekötés megújulásakor érvényes, a Lekötési Csatorna szerinti, azonos periódusú lekötésekre irányadó kamat mértékkel újul meg a soron következő periódusra. A kiemelt mértékű kamat azon lekötni szándékozott összegre vonatkozik, amely megfelel a jelen Lakossági kamatok Általános feltételek h) pontjában található Új Forrás meghatározásának A Citigold díjcsomagban lévő ügyfelek számára elérhető fenti promóciós lekötött betét igénybevételének feltételei: o Az pontban megjelölt promóciós kamat a től lekötött betétre érvényes. o Az ügyfél Citigold díjcsomaggal rendelkezzen. o Egy ügyfél több, az 1.3 pontban meghatározott promóciós lekötött betéttel is rendelkezhet, de adott időpontban az 1.3 pontban meghatározott promóciós betétek összege együttesen legfeljebb 20 millió forint lehet. o A Bank jogosult továbbá az ügyfél külön rendelkezése nélkül az 1.3 pontban meghatározott promóciós betét teljes összegét visszavezetni a kijelölt forint folyószámlára és a lekötött betétet megszüntetni, ha az ügyfél a Citigold folyószámla megszüntetését kezdeményezi. 2 Tranzakciósszámla-kamatok 2.1 Folyószámlák A számla típusa Éves kamatláb EBKM HUF Folyószámla 0,00% 0,00% EUR Folyószámla 0,00% 0,00% USD Folyószámla 0,00% 0,00% GBP Folyószámla 0,00% 0,00% CHF Folyószámla 0,00% 0,00% CAD Folyószámla 0,00% 0,00% 2

3 2.2 Egyéb számlatípusok Citibank Indexált Pénzpiaci Számla Citibank Indexált Pénzpiaci Számlát Ön akkor nyithat, ha már rendelkezik Citibank Folyószámlával. A Citibank Indexált Pénzpiaci Számla az 1 napos BUBOR 3 értékéhez kötött kamatozású, látra szóló, forintalapú tranzakciós számla. A kamat meghatározása havonta a hónap utolsó munkanapján történik a következő képlet alapján: 1 napos BUBOR napi értékek súlyozott számtani átlaga mínusz 6% A számla típusa Éves kamatláb EBKM Pénzpiaci számla 4 0,00% 0,00% A Bank az adott naptári hónapra vonatkozó kamat értékét a hónap utolsó banki munkanapján határozza meg az adott naptári hónapban a banki munkanapokon jegyzett hivatalos, 1 napos BUBOR napi értékek súlyozott számtani átlaga mínusz 6% eredményeként. A kamat a fenti képlet alapulvételével, napi egyenlegszámítással, az adott hónap utolsó napján kerül jóváírásra. Szombat, vasárnap és bankszünnap a megelőző utolsó banki munkanapon jegyzett BUBORérték az irányadó. Szombaton és vasárnap a pénteken nyilvántartott egyenleg a kamatszámítás alapja. A vonatkozó BUBOR-értékeket az MNB állapítja meg és teszi közzé valamennyi banki munkanapon, két tizedesjegy pontossággal. A Bank fenntartja magának a jogot, hogy a pénzpiaci változásoknak megfelelően előzetes értesítés nélkül módosítsa a kamatszámítás indexének értékét. Ha a fenti képlet alapján meghatározott kamat negatív lenne, a Bank nem fizet kamatot a számla egyenlege után. A banki munkanapokon jegyzett 1 hónapos BUBOR-napi értékek elérhetőek az MNB honlapján ( vagy személyi bankárainknál bankfiókjainkban és telefonos ügyfélszolgálatunkon, naponta 11 óra után. Valamennyi, az adott hónapot megelőző hónapra vonatkozó kamat- és EBKM-érték megtalálható honlapunkon ( bankfiókjainkban vagy telefonos ügyfélszolgálatunk személyi bankárainál. Ha hóközben (az adott hónap utolsó banki munkanapja előtt) a Számla megszüntetésére kerül sor, az időarányos kamat a megelőző hónap közzétett kamata alapulvételével kerül megállapításra. 3 BUBOR: az éves százalékban kifejezett, budapesti bankközi, referenciajellegű kínálati (ajánlati) kamatláb, amelyet az MNB állapít meg és tesz közzé naponta 8 kereskedelmi bank ajánlata alapján, és amely a Reuters monitor oldalán BUBOR-ként megjelenik. A hazai bankközi pénzpiacon elérhető egynapos (overnight: O/N), 1, 3 és 6 hónapos hitelkamatláb Az egynapos BUBOR az 1 napos futamidejű, T napon induló és T+1 napon lejáró (jellemzően bankközi) kihelyezések, illetve hitelek kamata. 4 Mintaszámítás: 1 napos BUBOR napi értékei február hónap folyamán: Banki napok 1 napos BUBOR Napok száma Banki napok 1 napos BUBOR Napok száma Banki napok 1 napos BUBOR Napok száma 1-Feb % 1 11-Feb % 3 23-Feb % 1 2-Feb % 1 14-Feb % 1 24-Feb % 1 3-Feb % 1 15-Feb % 1 25-Feb % 3 Súlyozott átlag 5.38% 4-Feb % 3 16-Feb % 1 28-Feb % 1 Index -6.0% 7-Feb % 1 17-Feb % 1 Kamat február hónapra vonatkozóan 0.00% 8-Feb % 1 18-Feb % 3 EBKM február hónapra vonatkozóan 0.00% 9-Feb % 1 21-Feb % 1 10-Feb % 1 22-Feb % 1 3 Takarékszámla-kamatok (a sávos kamatozás szabályai szerint) 3.1 Forintszámla HUF Éves kamatláb EBKM ,40% 0,40% Ft 0,20% 0,20% Ft 0,01% 0,01% 3.2 Devizaszámlák Számla Típusa Éves kamatláb EBKM EUR Takarékszámla 0,01% 0,01% USD Takarékszámla 0,01% 0,01% GBP Takarékszámla 0,01% 0,01% CHF Takarékszámla 0,01% 0,01% Új deviza-takarékszámla megnyitására június 20. napjától nincs mód. A meglévő deviza-takarékszámla szerződések ellenkező értesítésig hatályban maradnak azzal, hogy valamennyi deviza-takarékszámla kamata június 20. és február 27. között 0% (EBKM: 0.00%), február 28. napjától kezdődően 0,01% (EBKM: 0,01%). 3

4 4 Takarék Plus számla kamatok Takarék Plus számla igénybevételére jogosult díjcsomagok Citigold Citigold Premium Citigold Select Éves kamat mértéke a mindenkori MNB alapkamat csökkentve 2%-al (0,01%-nál nem kevesebb), jelenleg: 0,01%; EBKM: 0,01%* Forint folyószámla napi záróegyenlegének követelménye*** HUF Citi Plusz TOP** (Citi Plusz Takarék számla) 300,000 HUF Citi Global TOP VIP CitiComfort CitiControl Prémium Munkavállalói díjcsomag Net díjcsomag a mindenkori MNB alapkamat csökkentve 2,5%- al (0,01%-nál nem kevesebb), jelenleg: 0,01%; EBKM: 0,01%* HUF Takarék Plus számla egyenlegének felső határa Nincs felső határ! *A kamat mértéke változik az MNB alapkamat mértékének a függvényében. A Bank az új kamatlábat az MNB alapkamatra vonatkozó közleményében meghirdetett időponttól alkalmazza. A táblázatban meghatározott éves kamat mértékek nem függenek attól, hogy az adott Takarék Plus számla mikor került megnyitásra. A kamat mértéke tól kezdődően minimum 0,01% (EBKM: 0,01%). **Citi Plusz takarék számla igénybevételére kizárólag azok az ügyfelek jogosultak akik: új ügyfélként Citiblue ügyfélstátuszban a Citi Plusz takarék számla feltételeként meghatározott Citibank forint folyószámla (TOP díjcsomagban) igénylésével egyidejűleg folyószámla hitelkeretet, valamint Citi Life főhitelkártyát is igényelnek, meglévő ügyfélként a Citi Plusz takarék számla igénybevételéhez kötelező feltételként előírt termékek valamelyikével ugyan nem rendelkezik, de annak igénylése a Citi Plusz takarék számla igénylésével egyidejűleg megtörténik, új, vagy meglévő ügyfélként a TOP díjcsomagú bankszámlaszerződés létrejön, a Citi Life főhitelkártya hitelbírálata pozitív eredménnyel zárul és a kapcsolódó Citi Life főhitelkártya aktiválására a hitelkártya jóváhagyásától számítottan maximum 1 hónapon belül sor kerül. A Bank jogosult továbbá az ügyfél külön rendelkezése nélkül a Citi Plusz takarék számlán lévő teljes összeget átvezetni a kijelölt forint folyószámlára és a Citi Plusz takarék számlát megszüntetni, ha: ha a Citi Plusz díjcsomaghoz tartozó egyéb termékek (folyószámla, folyószámla hitelkeret, Citi Life hitelkártya) valamelyikét illetően a Bank döntése alapján egyoldalú szerződés megszüntetésre kerül sor, ha a Citi Plusz díjcsomaghoz tartozó egyéb termékek (folyószámla, folyószámla hitelkeret, Citi Life hitelkártya) valamelyikét illetően az ügyfél döntése alapján egyoldalú szerződés megszüntetésre kerül sor, A Takarék Plus számla és a Citi Plusz takarék számla egyidejűleg nem vehető igénybe. A fenti, kifejezetten a Citi Plusz takarék számlára vonatkozó igénybevételi feltételeken túl a Citi Plusz takarék számlára irányadók az alábbi, *** alatti általános igénybevételi feltételek is. ***Takarék Plus számla igénybevételének minden díjcsomagban irányadó feltétele az, hogy az ügyfél rendelkezzen forint folyószámlával, valamint az általa kijelölt forint folyószámla napi záróegyenlege elérje a táblázatban megjelölt minimum egyenleget. Egy kijelölt forint folyószámlához egy Takarék Plus számla tartozhat. A kijelölt forint folyószámla tulajdonosa és a Takarék Plus számla tulajdonosa csak azonos személy lehet. Amennyiben az ügyfél akár a kijelölt forint folyószámla akár a Takarék Plus számla tulajdonviszonyának módosítására megbízást ad meg, a Bank a hozzá kapcsolódó számla tulajdonviszonyát is módosítja. A Bank minden banki munkanapon a napi zárás során megvizsgálja a kijelölt forint folyószámla egyenlegét. Ha a kijelölt folyószámla egyenlege kisebb, mint a minimum egyenleg, úgy a kijelölt forint folyószámlát a Bank a minimum egyenlegig banki munkanapokon feltölti a Takarék Plus számla pozitív egyenlegének a terhére. A Bank jogosult továbbá minden díjcsomagban az ügyfél külön rendelkezése nélkül a Takarék Plus számlán lévő teljes összeget visszavezetni a kijelölt forint folyószámlára és a Takarék Plus számlát bezárni: ha az ügyfél a kijelölt folyószámla megszüntetését kezdeményezi, és nem jelöl ki másik forint folyószámlát. ha az ügyfél díjcsomag módosítás (beleértve a Citigold ügyfélstátusz megszűnését is) következtében már nem jogosult a Takarék Plus számla igénybevételére. ha a fent részletezett, 4. pontbeli feltételek bármelyike nem teljesül. 5 A Citi Priority díjcsomaghoz tartozó megtakarítási számla 5.1 A Citi Priority díjcsomaghoz tatozó megtakarítási számla igénybevételére kizárólag a Citi Priority díjcsomagban lévő ügyfelek jogosultak. 5,1,1 Új számlavezetési kapcsolat kialakítása esetén a megtakarítási számlát igényelni szükséges, a megtakarítási számla megnyitása nem automatikus. 5,1,2 Amennyiben meglévő megtakarítási számlával (ideértve a Takarék Plus számlát) rendelkező ügyfél Citi Priority számlacsomagra vált és rendelkezik a korábban megnyitott megtakarítási számla megtartásáról, a Bank ezen megtakarítási számlát automatikusan a Citi Priority díjcsomaghoz tartozó megtakarítási számla feltételeinek megfelelően állítja be. 5,1,3 Az Ügyfél a bankszámlák számától függetlenül csak egy megtakarítási számlával rendelkezhet. Az Ügyfélnek a Citi Priority díjcsomag igénybe vétele esetén nyilatkoznia kell arról, hogy melyik megtakarítási számláját kívánja megtartani. 4

5 5.2 A Citi Priority díjcsomaghoz tartozó megtakarítási számla kamata: A Citi Priority díjcsomaghoz tartozó megtakarítási számla kamata: a mindenkori MNB alapkamat csökkentve 0,25%-al, jelenleg 1,40% EBKM: 1,40% Ft-ig a Citi Priority díjcsomaghoz tartozó megtakarítási számlán, a Ft feletti egyenlegre vonatkozóan ig: 0,00%; EBKM: 0,00%, tól kezdődően 0,01%, EBKM: 0,01%. 5.3 A Citi Priority díjcsomaghoz tartozó megtakarítási számla feltételei: A Citi Priority díjcsomaghoz tartozó megtakarítási számla igénybevételének feltétele az, hogy a 5.1. pontban nevezett ügyfél rendelkezzen forint folyószámlával Egy ügyfél csak egy megtakarítási számlával rendelkezhet A Bank jogosult továbbá az ügyfél külön rendelkezése nélkül a Citi Priority díjcsomaghoz tartozó megtakarítási számlaszámlán lévő teljes összeget visszavezetni a kijelölt forint folyószámlára és a Citi Priority díjcsomaghoz tartozó megtakarítási számlaszámlát bezárni: - ha az ügyfél a kijelölt folyószámla megszüntetését kezdeményezi, és nem jelöl ki másik forint folyószámlát. - ha az ügyfél díjcsomag módosítás következtében már nem jogosult a Citi Priority díjcsomaghoz tartozó megtakarítási igénybevételére. - ha a 5.3. pontban megadott bármely feltétel nem teljesül. 6 Tartós Befektetési Szerződés (TBSZ) A TBSZ szerződés megkötésével elérhető lekötött betéti kamatok Devizanem 6 hónap 12 hónap Éves kamatláb EBKM Éves kamatláb EBKM HUF 1,00% 1.00% 1,00% 1.00% USD 0,10% 0,10% 0,20% 0,20% EUR 0,10% 0,10% 0,20% 0,20% A betételhelyezés részletes feltételeit a Tartós Befektetési Szerződés tartalmazza. TBSZ számla minimum Forint betét elhelyezésével nyitható. A TBSZ önálló (folyó)számla kamata től megegyezik a folyószámla kamatával. 7 Folyószámlához kapcsolódó hitelek A Bank hitelkamatot a felhasznált hitelkeret napi egyenlege után számítja. A kamatszámítás módja: Kamatösszeg = ( Tőke X Kamatláb X Napok száma ) / 365 nap (szökőév esetén 366 nap) 7.1 Citibank Betéthitel Éves hitelkamat 15% (THM 5 : 16,08-20,03%) 7.2 Citibank Jövedelem Folyószámlahitel CitiBlue ügyfeleknek: 25% (THM 5 : 28,07%) Éves hitelkamat CitiGold ügyfeleknek: 15% (THM 5 : 16,08%) 5 A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. 8 Befektetéssel kombinált betétlekötési ajánlatok A kombinált betétlekötések általános feltételei - Befektetéssel kombinált betétlekötés keretében az alábbi ajánlatok érhetők el: befektetési jegy vásárlással kombinált lekötött betét befektetési jegy vásárlással kombinált Tartós Befektetési Szerződés strukturált kötvény vásárlással kombinált lekötött betét - A kombinált ajánlat keretében elhelyezett teljes összeg legfeljebb 50%-a lehet lekötött betét, vagyis legalább az elhelyezett összeg 50%-ának befektetésre kell kerülni. Ha a befektetési jegy/struktúrált kötvény ellenértéke deviza, a Bank a vásárlás napján érvényes saját devizaközépárfolyama alkalmazásával határozza meg a lekötött betét lehetséges legmagasabb összegét. KOCKÁZATFELTÁRÁS: A befektetések nem lekötött betétek, sem a Citigroup Inc, illetve leányvállalatai, sem az állam nem vállal kötelezettséget a tőkeés/vagy a kamatgaranciára. Ezen befektetések befektetési kockázatoknak vannak kitéve, beleértve a befektetett összeg lehetséges elvesztését. A befektetési ajánlatok csak olyan befektetők részére elérhetőek, akik nem állampolgárai és nem állandó lakosai az Egyesült Államoknak. A nem helyi devizában denominált befektetési termékek befektetőinek tudatában kell lenniük, hogy a devizaárfolyamok változása tőkeveszteséget okozhat. A kombinált ajánlat másik elemét képező befektetési alap hozama az alapban lévő befektetési eszközök hozamától függően változó lehet. Az alap múltbeli hozama nem jelent garanciát a jövőbeni hozamra, az árak lefelé és felfelé is változhatnak. Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe 1051 Budapest, Szabadság tér 7., Cg , Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, tevékenyégi engedély: Central Bank of Ireland május 1., a Budapesti Értéktőzsde tagja 5

6 8.1 Befektetéssel kombinált betétlekötési ajánlatok kamatai Befektetési jegy, vagy strukturált kötvény vásárlással kombinált lekötött betét Új Forrás Meglévő forrás Új Forrás Meglévő forrás Éves kamatláb EBKM Éves kamatláb EBKM Éves kamatláb EBKM Éves kamatláb EBKM HUF 5,00% 5,00% 1,80% 1,80% 2,00% 2,00% 1,50% 1,50% EUR 0,80% 0,81% 0,50% 0,51% - - USD 0,80% 0,81% 0,50% 0,51% - - Futamidő 1, 2 vagy 3 hónap 6, 12 hónap 8.2 A befektetési jegy vásárlással kombinált forintlekötés feltételei Általános feltételek: A Bank a bankfiókban kezdeményezett, 1,2 vagy 3 hónapos futamidejű betétlekötés (a továbbiakban: betét): - meglévő forrás esetén a 8.1 táblázatban szereplő mértékű éves kamatot fizet, feltéve, hogy a betét tulajdonosa a betét lekötésével egyidejűleg a Banknál a alatti alapok közül egynek vagy többnek nevében (javára és terhére) kibocsátott befektetési jegyet (a továbbiakban egységesen: befektetési jegy) vásárol összesen legalább a befektetési jegy minimum befektethető összegének mértékéig. A forintlekötéssel egyidejűleg megadott befektetési jegyre vonatkozó vételi megbízás nem vonható vissza, illetve csak úgy módosítható, hogy a jelen feltételek, valamint a befektetési jegy vásárlására vonatkozó feltételek továbbra is maradéktalanul teljesüljenek. - Új forrás esetén a 8.1 táblázatban szereplő mértékű éves kamatot fizet, feltéve, hogy a betét tulajdonosa a betét lekötésével egyidejűleg a Banknál a pont alatti alapok közül egynek vagy többnek nevében (javára és terhére) kibocsátott befektetési jegyet (a továbbiakban egységesen: befektetési jegy) vásárol a lekötni kívánt összeghez hasonlóan Bankon kívüli forrásból származó összegből, összesen legalább a befektetési jegy minimum befektethető összegének mértékéig. A forintlekötéssel egyidejűleg megadott befektetési jegyre vonatkozó vételi megbízás nem vonható vissza, illetve csak úgy módosítható, hogy a jelen feltételek, valamint a befektetési jegy vásárlására vonatkozó feltételek továbbra is maradéktalanul teljesüljenek. A kiemelt mértékű kamat azon lekötni szándékozott összegre vonatkozik, amely megfelel a jelen Lakossági kamatok Általános feltételek h) pontjában található Új Forrás meghatározásának A betét csak automatikusan megújuló lekötésű lehet. A betét kiemelt mértékű kamata csak az automatikusan megújuló lekötés első egy, kettő vagy három hónapos - periódusára érvényes. Az első periódust követően a betét a lekötés megújulásakor érvényes Kamat- és Díjfeltételekben szereplő kamattal újul meg a soron következő periódusra Az ajánlatban való részvétel további feltétele, hogy a betét (társ-)tulajdonosa a befektetési jegy nyilvántartására szolgáló értékpapírszámlának is (társ-)tulajdonosa legyen azzal, hogy az akciós feltételeknek megfelelő megbízásokat a (társ-)tulajdonos és a meghatalmazott is megadhatja A betéti szerződés részletes leírását a Bank Lakossági Banki Szolgáltatásaira vonatkozó Általános Üzleti Feltételei tartalmazzák. A befektetési jegy tőkepiaci tájékoztatója elérhető bankfiókjainkban, a Bank a feltételek egyoldalú módosítási jogát fenntartja A kombinált ajánlat keretében elérhető befektetetési alapok befektetési jegyei Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja (B Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alap (B Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alap (B Aberdeen G. II- European Convert. Bond Fund EUR (A2 Aberdeen G. Select Emerging Mrkts Bond (A2 Aberdeen G. World Equity (A Aberdeen G.-Asian Lcl Ccy Short D. EUR (A2 Aberdeen G.-Asian Lcl Ccy Short D. USD (A2 Aberdeen Global - Japanese Equity Fund (S2 Aberdeen Global Asia Pacific Equity (A2 Aberdeen Global Russian Equity Fund (S2 Aberdeen Lat. Am. R. Alapokba Bef. Alap (B Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro (A2 Fidelity Emerg. Europe, ME & Africa EUR (A Fidelity Emerg. Europe, ME & Africa USD (A Fidelity Emerging Asia Fund EUR (A Fidelity Emerging Asia Fund USD (A Fidelity Emerging Market Debt Fund USD (A Fidelity European Dynamic Growth (A Fidelity European Dynamic Growth Fund HUF hedged (A Fidelity European Dynamic Growth Fund USD hedged (A Fidelity European High Yield EUR (A Fidelity Germany EUR (A Fidelity Germany USD hedged (A Fidelity Global Consumer Industries EUR (A Fidelity Global Consumer Industries USD (A JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund (A JPMorgan - Income Opportunity EUR (hdg) (A JPMorgan - Income Opportunity USD (A JPMorgan - US Technology Fund (A JPMorgan Emerging Markets Debt Fund EUR (A oszt) JPMorgan Europe Strategic Dividend Fund (A JPMorgan Europe Strategic Dividend Fund HUF hedged (A JPMorgan Germany Equity Fund EUR (A JPMorgan Global Capital Preservation USD (A JPMorgan -Global Financials Fund (A JPMorgan Global High Yield Bond EUR (hdg) (A JPMorgan Global High Yield Bond USD (A JPMorgan-Global Capital Preservation EUR (A 6

7 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - US (A2 Aegon Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap (A Aegon Ázsia Részvény Alapok Alapja (A Aegon Belföldi Kötvény Alap (A Aegon IstanBull Részvény Alap (A Aegon Közép-Európai Részvény Alap (A Aegon MoneyMaxx Expressz Befektetési Alap (A Aegon Nemzetközi Kötvény Alap (A Aegon Nemzetközi Részvény Alap (A Aegon Ózon Éves Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap (A Aegon Pénzpiaci Alap (A Allianz PIMCO Euro Bond Total Return (A Allianz RCM BRIC Equity - HUF (A Allianz RCM Bric Equity (A Allianz RCM China (A Fidelity Global Dividend EUR hedged (A Fidelity Global Dividend Fund HUF hedged (A Fidelity Global Dividend USD (A Fidelity Global Financial Services Fund EUR (A oszt) Fidelity Global Health Care EUR (A Fidelity Global Inflation Linked Bond EUR (A Fidelity Global Inflation Linked Bond USD (A Fidelity Global Multi-Asset Income EUR (A Fidelity Global Multi-Asset Income EUR Hedged (A Fidelity Global Multi-Asset Income HUF Hedged (A Fidelity Global Multi-Asset Income USD (A Fidelity Global Multi-Asset Income USD Hedged (A Fidelity Global Property Fund EUR (A Fidelity Global Property Fund USD (A Fidelity Global Real Asset EUR hedged (A OTP EMDA Származtatott Befektetési Alap (A OTP Supra Származtatott Befektetési Alap (A Parvest Bond World Emerging Local (C. Cap Parvest Equity Turkey (Classic Cap. Oszt.) Parvest Euro Government Bond (Classic Cap. Pioneer Commodity Alpha (A Pioneer Commodity Alpha USD (A Pioneer Emerg Europe and Mediterranean Equity (A Pioneer European Equity Target Income (A Pioneer Funds Euro High Yield (A Pioneer Funds - Euro Strategic Bond (A Pioneer Funds Strategic Income EUR (A Pioneer Funds Strategic Income USD (A Pioneer Funds U.S. Fundamental Growth (A Pioneer Funds U.S. Dollar Aggregate Bond (A Allianz RCM Euro High Yield Bond (A Fidelity Global Real Asset USD (A Pioneer Global Aggregate Bond (A Allianz RCM Euroland Equity Growth Fund (A Allianz RCM Europe Equity Growth - HUF (A Allianz RCM Europe Equity Growth Fund (A Allianz RCM European Equity Dividend Fund (A Allianz RCM Global Agricultural Trends (A Allianz RCM Global Agricultural Trends USD (A Allianz RCM US Equity (A Allianz RCM US Equity Fund USD (A BlackRock Emerging Europe Fund (A2 Fidelity Global Strategic Bond EUR hedged (A Fidelity Global Strategic Bond USD (A Fidelity Global Technology USD (A Fidelity Global Telecommunications EUR (A oszt) Fidelity Pacific EUR (A Fidelity South East Asia EUR (A Fidelity South East Asia USD (A Fidelity US High Yield Fund EUR hedged (A Fidelity US High Yield Fund USD (A Pioneer Global Aggregate Bond USD (A Pioneer Multi Asset Real Return EUR (A Pioneer Multi Asset Real Return USD (A Pioneer US Pioneer (A Schroder ISF Asia Pacific Property Securities USD (A1 Schroder ISF Asian Opportunities Eur (A1 Schroder ISF Asian Opportunities Usd (A1 Schroder ISF China Opportunities USD (A1 Schroder ISF Emg Mrkts Debt Abs. Ret. (A1 BlackRock European Fund (A2 Fidelity World USD (A Schroder ISF Euro Corporate Bond (A1 BlackRock Global Allocation EUR (A2 BlackRock Global Allocation Hedged EUR (A2 BlackRock Global Allocation USD (B BlackRock Global Equity Income Fund (A2 BlackRock Japan Value Fund (A2 Fideliy America USD (A Franklin Biotechnology Discovery Fund (N Franklin Eastern European Equity Fund (N Franklin Euro High Yield Fund (N Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund (N Schroder ISF Global Convertible Bond (A1 Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged (A1 Schroder ISF Global Energy (A1 Schroder ISF Global Property Sec. EUR Hedged (A1 Schroder ISF Global Property Securities USD (A1 BlackRock Latin America Fund (A2 Franklin High Yield Fund (N Schroder ISF Korean Equity USD (A1 7

8 BlackRock New Energy Fund (A2 Blackrock US Dollar High Yield Bond Fund (A2 BlackRock US Flexible Equity Fund (A2 BlackRock US Flexible Hedged EUR (A2 BlackRock World Energy Fund (A2 BlackRock World Energy Hedged EUR (A2 BlackRock World Gold Fund (A2 BlackRock World Gold Hedged EUR (A2 BlackRock World Mining Fund (A2 BlackRock World Mining Hedged EUR (A2 BNP Parvest Equity Best Selection Euro HUF (Classic Cap.) BNP Parvest Equity Best Selection Europe (Classic Cap.) Budapest Állampapír Alap (A Budapest Bonitas Alap (A Budapest Kötvény Alap (A Franklin India Fund (N Franklin India Fund EUR (N Franklin Mutual Gl. Discovery Fund EUR hedged (N Franklin Mutual Global Discovery Fund EUR (N Franklin Mutual Global Discovery Fund USD (N Franklin Natural Resources Fund (N Franklin Technology Fund EUR (N Franklin Technology Fund USD (N Franklin Templeton Global Real Estate Fund (N Franklin Templeton Global Real Estate Fund (N Franklin US Government Fund (N Franklin US Opportunities Fund EUR (N class) Franklin US Opportunities Fund EUR hedged (N class) Franklin US Opportunities Fund USD (N Futura Indexkövető Részvény Alap (B Schroder ISF Latin America Equity EUR (A1 Schroder ISF Latin America Equity USD (A1 Schroder ISF Middle East EUR (A1 Schroder ISF Middle East USD (A1 Schroder ISF US Small Companies USD (A1 Schroder ISF US Small & Mid-Cap EUR Hedged (A1 Schroder ISF US Small & Mid-Cap USD (A1 Templeton Asian Growth Fund EUR (N Templeton Asian Growth Fund HUF (N Templeton Asian Growth Fund USD (N Templeton BRIC Fund EUR (N Templeton BRIC Fund USD (N Templeton China Fund (N Templeton Euroland Fund EUR (N Templeton Frontier Mrkts Fund hedged EUR (N Fidelity America EUR (A Futura Kötvény Alap (B Templeton Global Bond (Euro) Fund (N Fidelity America EUR hedged (A Fidelity America Fund HUF hedged (A Fidelity Asian High Yield Fund EUR (A Fidelity Asian High Yield Fund USD (A Fidelity China Consumer EUR (A Fidelity China Consumer USD (A Fidelity Emerg Mrkt Debt Fund EUR hedged (A Futura Pénzpiaci Alap (B GE Money Közép-Európai Részvény Alap (A JP Morgan Highbridge US STEEP HUF hedged (A JPM Global High Yield Bond HUF hedged (A JPMorgan - Brazil Equity Fund (A JPMorgan - Global Healthcare Fund (A JPMorgan - Highbridge Europe STEEP Fund (A Templeton Global Bond EUR Hedged (N Templeton Global Bond Fund (N Templeton Global Bond Fund HUF (N oszt) Templeton Global Total Return Fund EUR (N Templeton Global Total Return Fund HUF (N Templeton Global Total Return Fund USD (N Templeton Latin America (N 8.3 Befektetési jegy vásárlással kombinált Tartós Befektetési Szerződés (Kamatozó Bankbetét) Általános feltételek: A Bank a bankfiókban kezdeményezett, 6 illetve 12 hónapos futamidejű Tartós Befektetési Szerződés (Kamatozó Bankbetét) betétlekötés (a továbbiakban: TBSZ betét) esetén a pontban meghatározott mértékű betétösszegre - meglévő forrás esetén a 8.1 táblázatban szereplő mértékű éves kamatot fizet, feltéve, hogy a betét tulajdonosa a betét lekötésével egyidejűleg a Banknál a pont alatti alapok közül egynek vagy többnek nevében (javára és terhére) kibocsátott befektetési jegyet (a továbbiakban egységesen: befektetési jegy) vásárol összesen legalább a befektetési jegy minimum befektethető összegének mértékéig. A forintlekötéssel egyidejűleg megadott befektetési jegyre vonatkozó vételi megbízás nem vonható vissza, illetve csak úgy módosítható, hogy a jelen feltételek, valamint a befektetési jegy vásárlására vonatkozó feltételek továbbra is maradéktalanul teljesüljenek. - Új Forrás esetén a 8.1 táblázatban szereplő mértékű éves kamatot fizet, feltéve, hogy a betét tulajdonosa a betét lekötésével egyidejűleg a Banknál a pont alatti alapok közül egynek vagy többnek nevében (javára és terhére) kibocsátott befektetési jegyet (a továbbiakban egységesen: befektetési jegy) vásárol összesen legalább a befektetési jegy minimum befektethető összegének mértékéig. A forintlekötéssel egyidejűleg megadott befektetési jegyre vonatkozó vételi megbízás nem vonható vissza, illetve csak úgy módosítható, hogy a jelen feltételek, valamint a befektetési jegy vásárlására vonatkozó feltételek továbbra is maradéktalanul teljesüljenek. A kiemelt mértékű kamat azon lekötni szándékozott összegre vonatkozik, amely megfelel a jelen hírdetmény első oldalának h) pontjában található Új Forrás meghatározásának. 8

9 A TBSZ betét csak egyszeri lejáratú lekötés lehet, a betét kiemelt mértékű kamata a betét lekötéskor meghatározott 6 illetve 12 hónapos periódusára érvényes Az ajánlatban való részvétel további feltétele, hogy a betét meghatalmazottja a befektetési jegy nyilvántartására szolgáló értékpapírszámlának is meghatalmazottja legyen azzal, hogy az akciós feltételeknek megfelelő megbízásokat a meghatalmazott is megadhatja A betéti szerződés részletes leírását a Bank Lakossági Banki Szolgáltatásaira vonatkozó Általános Üzleti Feltételei tartalmazzák. A befektetési jegy tőkepiaci tájékoztatója elérhető bankfiókjainkban, a Bank a feltételek egyoldalú módosítási jogát fenntartja A TBSZ betét a lejáratot követően kizárólag a Tartós Befektetési Szerződés (Betét) részeként megnyitott folyószámlán kerülhet jóváírásra A Tartós Befektetési Szerződésre a mindenkor hatályos jogszabályok előírásai az irányadók A kombinált ajánlat keretében elérhető befektetetési alapok befektetési jegyei A Bank által forgalmazott valamennyi befektetési jegy. 8.4 Struktúrált kötvény vásárlással kombinált forintlekötés feltételei Általános feltételek: A Bank a bankfiókban kezdeményezett, 1, 2 vagy 3 hónapos futamidejű, legalább (azaz kétszázezer) forintot elérő összegű betétlekötés (a továbbiakban: betét) esetén az így lekötött teljes betétösszegre - meglévő forrás esetén a 8.1 táblázatban szereplő mértékű éves kamatot fizet, feltéve, hogy a betét tulajdonosa a betét lekötésével egyidejűleg a Banknál az adott időpontban aktuálisan elérhető struktúrált devizakötvény vételére vonatkozó bizományosi megbízást ad meg, legalább a struktúrált devizakötvény minumum befektethető összegének mértékéig. Az elérhető struktúrált devizakötvényekről bankáraink adnak felvilágosítást. További feltétel, hogy a struktúrált devizakötvény vásárlása a lekötni kívánt összeghez hasonlóan Bankon kívüli forrásból származó összegből történik. - Új Forrás esetén a 8.1 táblázatban szereplő mértékű éves kamatot fizet, feltéve, hogy a betét tulajdonosa a betét lekötésével egyidejűleg a Banknál az adott időpontban aktuálisan elérhető struktúrált kötvény vételére vonatkozó bizományosi megbízást ad meg, legalább a struktúrált devizakötvény minimum befektethető összegének mértékéig. Az elérhető struktúrált devizakötvényekről bankáraink adnak felvilágosítást. A kiemelt mértékű kamat azon lekötni szándékozott összegre vonatkozik, amely megfelel a jelen hírdetmény első oldalának h) pontjában található Új Forrás meghatározásának Amennyiben a struktúrált kötvény vételére vonatkozó forintlekötéssel egyidejűleg megadott vételi megbízás visszavonásra kerül, a kiemelt kamat helyett a betét lekötésének napján érvényes Lakossági Kamatokban meghatározott betéti kamatmérték kerül alkalmazására A betét csak automatikusan megújuló lekötésű lehet. A betét kiemelt mértékű kamata csak az automatikusan megújuló lekötés első egy, kettő vagy három hónapos - periódusára érvényes. Az első periódust követően a betét a lekötés megújulásakor érvényes Kamat- és Díjfeltételekben szereplő kamattal újul meg a soron következő periódusra Az ajánlatban való részvétel további feltétele, hogy a betét (társ-)tulajdonosa a struktúrált kötvény nyilvántartására szolgáló értékpapírszámlának is (társ-)tulajdonosa legyen azzal, hogy az akciós feltételeknek megfelelő megbízásokat a (társ-)tulajdonos és a meghatalmazott is megadhatja A betéti szerződés részletes leírását a Bank Lakossági Banki Szolgáltatásaira vonatkozó Általános Üzleti Feltételei tartalmazzák. A struktúrált devizakötvény tőkepiaci tájékoztatója elérhető bankfiókjainkban, a Bank a feltételek egyoldalú módosítási jogát fenntartja. 9 További elérési lehetőségeink Budapest II. kerület, Lövőház utca , -- Nyitva tartás: H-CS 10-18; P: 10-17; SZO 10-14* Tel: Budapest III. kerület, Lajos u P,SZ Nyitva tartás: H: K-CS: 8-16, P: 8-15 Tel: Budapest V. kerület, Vörösmarty tér. 4. -,SZ Nyitva tartás: H-CS: 9-17 P: 9-16 Tel: Budapest VI. kerület, Oktogon tér 1 -, -- Nyitva tartás: H: K-CS: 8-16, P: 8-15 Tel: Budapest VI. kerület, Váci út 1-3. (West End) Ybl Miklós sétány 52. P, -- Nyitva tartás: H-CS 10-18; P: 10-17; SZO 10-14* Tel: Budapest VIII. kerület, ARÉNA Plaza, Kerepesi út 9. -, -- Nyitva tartás: H-CS 10-18; P: Tel: Budapest XI. kerület, Bercsényi utca 21. (Simplon udvar) -, -- Nyitva tartás: H,-Sz 10-18; K, Cs: 9-17 P: 9-16; Tel: Budapest, XII. kerület, Alkotás út 53. (MOM Park) Nyitva tartás: H: 10-19, K-CS: 9-17, P: 9-16 Tel: Hónap utolsó napján: H-Cs: 10-17, P: Budapest XIII. kerület, Váci út 35. P, -- Nyitva tartás: H: ; K 8-16, SZ:8-17:30; CS:8-16 P: Tel: Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 1. P, -- Nyitva tartás: H ; K-CS 8-16; P 8-15 Tel: 06/ *Szombati nyitvatartás esetén a pénztári szolgáltatás és a CitiGold szolgáltatás nem elérhető P: postafiók szolgáltatás elérhető az adott fiókban SZ: széfszolgáltatás elérhető az adott fiókban 9.1 Az alábbi fiókok esetében a pénztári szolgáltatás a hónap utolsó munkanapján 17:00 óráig érhető el Budapest VIII. kerület, ARÉNA Plaza, Kerepesi út 9. Budapest VI. kerület, Váci út 1-3. (West End) Budapest II. kerület, Lövőház utca 2-6. Budapest XI. kerület, Bercsényi utca 21. (Simplon udvar) 9.2 A pénztár szolgáltatás az alábbi fiókok esetében minden nap között nem érhető el: Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 1. 9

10 9.3 A pénztár szolgáltatás az alábbi fiókok esetében minden nap között nem érhető el: Budapest VIII. kerület, ARÉNA Plaza, Kerepesi út Központi elérhetőségek Levélcím: Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe 1367 Budapest, Pf. 123 Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center, Citibank torony Központi telefonszámunk: (1) Központi faxszámunk: (1) Internet cím: 10

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek Lakossági Kamat- és Díjfeltételek II. Lakossági kamatok Hatályos: 2014. január 24. Ez a dokumentum a CitiBlue és Citigold ügyfélszegmensbe tartozó valamennyi természetes személy lakossági Ügyfél részére

Részletesebben

Hirdetmény kivonat a Citibanktól átvett lakossági ügyfelek betéti termékeire vonatkozóan

Hirdetmény kivonat a Citibanktól átvett lakossági ügyfelek betéti termékeire vonatkozóan Hirdetmény kivonat a Citibanktól átvett lakossági ügyfelek betéti termékeire vonatkozóan Hatályos: 2017. február 4-től Tartalmazza a Citibank lakossági állomány átruházása során átvett, továbbiakban nem

Részletesebben

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója TKM Mutatók Frissítés dátuma: 2016.05.05. A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója Biztosító Terméknév Termékkód Tartam Díjfizetés Eszközalap neve

Részletesebben

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója TKM Mutatók Frissítés dátuma: 2016.04.14. A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója Biztosító Terméknév Termékkód Tartam Díjfizetés Eszközalap neve

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 16-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 16-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2015. március 16-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Prémium Euró Magyar Államkötvény másodlagos piaci forgalmazás névértéke minimum 100 euró, maximum 100 000 euró. 1 000 000 Ft 10 000 EUR / USD

Prémium Euró Magyar Államkötvény másodlagos piaci forgalmazás névértéke minimum 100 euró, maximum 100 000 euró. 1 000 000 Ft 10 000 EUR / USD Díjtételek A Citibank Europe plc amelynek törvényes képviseletében eljár annak Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7., Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tevékenységi engedély

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2016. október 13-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Közzététel napja: szeptember 2. Hatálybalépés napja szeptember 5. (B-16/07)

Közzététel napja: szeptember 2. Hatálybalépés napja szeptember 5. (B-16/07) HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt. kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére 2015. január 1-ét követően a Bank valamennyi lekötött betét lejárat előtti részleges/teljes

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 30-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 30-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2017. március 30-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

Közzététel napja: október 28. Hatálybalépés napja november 2. (B-16/08)

Közzététel napja: október 28. Hatálybalépés napja november 2. (B-16/08) HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt. kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére 2015. január 1-ét követően a Bank valamennyi lekötött betét lejárat előtti részleges/teljes

Részletesebben

HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére

HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére 2015. január 1-ét követően a Bank valamennyi lekötött betét lejárat előtti részleges/teljes

Részletesebben

HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére

HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére 2015. január 1-ét követően a Bank valamennyi lekötött betét lejárat előtti részleges/teljes

Részletesebben

HIRDETMÉNY 15/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata

HIRDETMÉNY 15/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata HIRDETMÉNY 15/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) BETÉTÜGYLETEK FORINTBAN Érvényes 2015. július 15-től A hirdetmény jelen szakaszában szereplő betétek az Országos Betétbiztosítási

Részletesebben

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók.

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók. Hatályos: 2015. október 2-től (1503) Közzététel napja: 2015. október 1. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 A hirdetmény módosítás oka: Bank@Work Komfort számlacsomag neve Komfort számlacsomagra, a Bank@Work Prémium számlacsomag neve Prémium számlacsomagra módosul.

Részletesebben

Közzététel napja: 2015. szeptember 30. Hatálybalépés napja 2015. október 1. (B-15/8)

Közzététel napja: 2015. szeptember 30. Hatálybalépés napja 2015. október 1. (B-15/8) HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére 2015. január 1-ét követően a Bank valamennyi lekötött betét lejárat előtti részleges/teljes

Részletesebben

Megbízás megadásának Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok.

Megbízás megadásának Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok. Az Erste Befektetési Zrt. 2015. július 15. napjától hatályos Üzleti DÍJJEGYZÉK Kiegészítése a Private Banking szolgáltatások keretében alkalmazott egyes eltérő díjakról és költségekről Az Erste Befektetési

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Stabil betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Stabil betét Éves

Részletesebben

Aberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon.

Aberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. Ügyfélszolgálat tel.: (1) 235 7565 e-mail: info@hozamplaza.hu Az Erste Befektetési Zrt. 2015. október 21. napjától hatályos üzleti DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági forint és devizabetétek kamatai Hatályos: 2015. október 01. napjától visszavonásig Az itt feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok. 2.00 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok. 2.00 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon Az Erste Befektetési Zrt. 2013. augusztus 12. napjától hatályos Üzleti DÍJJEGYZÉK Kiegészítése a Private Banking szolgáltatások keretében alkalmazott egyes eltérő díjakról és költségekről Az Erste Befektetési

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Stabil betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Stabil betét Éves

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 9:00 16:00-ig, pénztár: 10:00 -ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 9:00 16:00-ig, pénztár: 10:00 -ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,

Részletesebben

a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Ajándék betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Ajándék betét

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági forint és devizabetétek i Hatályos: 2016. augusztus 01. napjától visszavonásig Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy jelen

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. GRÁNIT Megtakarítási számla Havi számlavezetési díj Éves kamat az egyenleg 500 000 Ft alatti részére (2014. február 19-től) Éves kamat

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági forint és devizabetétek kamatai Hatályos: 2016. október 24. napjától visszavonásig Közzététel napja: 2016. október 21. Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Stabil betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Stabil betét kamat

Részletesebben

II.B. Nem igényelhető lekötött forint- és devizabetétek

II.B. Nem igényelhető lekötött forint- és devizabetétek II.B. igényelhető lekötött forint- és devizabetétek Kondíciós Lista Érvényben: 2008. november 6-tól visszavonásig 1. 2008. november 5. után nem igényelhető forint lekötött betétek 1. 1. Raiffeisen Vegyespáros

Részletesebben

HIRDETMÉNY az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK

HIRDETMÉNY az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNY az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK UNICREDIT LÉPÉSELŐNY MEGTAKARÍTÁSI PROGRAM - megszűnt. Minimális megtakarítás összege Lekötött betét

Részletesebben

Általános feltételek

Általános feltételek Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2016. április 29. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

MEGTAKARíTÁSI SZÁMLA (bankfiókban és a OTPdirekt szolgáltatáson keresztül nyitott számla) Deviza Sávok Kamatok Sávok Kamatok Sávok Kamatok < 500

MEGTAKARíTÁSI SZÁMLA (bankfiókban és a OTPdirekt szolgáltatáson keresztül nyitott számla) Deviza Sávok Kamatok Sávok Kamatok Sávok Kamatok < 500 Kamatlábak Folyószámla Junior számla Megtakarítási számla Betétek OTP Sincron csomag MAGÁNSZEMÉLYEK 2015. augusztus 21 FOLYÓSZÁMLA (bankfiókban és a szolgáltatáson keresztül nyitott számla) JUNIOR SZÁMLA

Részletesebben

*Születésnapi betét: 0,10%-k *OTPdirekt-en keresztül lekötött betét: 0,20% 0,10% Megjegyzés: *Nyugdíjasoknak nyújtott betét: 0,20% 0,10%

*Születésnapi betét: 0,10%-k *OTPdirekt-en keresztül lekötött betét: 0,20% 0,10% Megjegyzés: *Nyugdíjasoknak nyújtott betét: 0,20% 0,10% Kamatlábak Folyószámla Junior számla Megtakarítási számla Betétek OTP Sincron csomag MAGÁNSZEMÉLYEK 2015. február 04 FOLYÓSZÁMLA (bankfiókban és a szolgáltatáson keresztül nyitott számla) JUNIOR SZÁMLA

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

BETÉTI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN. Érvényben: január 16-ától 1.

BETÉTI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN. Érvényben: január 16-ától 1. BETÉTI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN 1. FORINT KAMATOK 1.1 STANDARD LAKOSSÁGI FORINT LEKÖTÖTT BETÉTEK Leköthető minimum összeg: 100.000 Ft Betéti Hirdetmény

Részletesebben

MEGTAKARíTÁSI SZÁMLA (bankfiókban és a OTPdirekt szolgáltatáson keresztül nyitott számla) JUNIOR SZÁMLA (bankfiókban)

MEGTAKARíTÁSI SZÁMLA (bankfiókban és a OTPdirekt szolgáltatáson keresztül nyitott számla) JUNIOR SZÁMLA (bankfiókban) Kamatlábak Folyószámla Junior számla Megtakarítási számla Betétek OTP Sincron csomag MAGÁNSZEMÉLYEK 2015. december 16. FOLYÓSZÁMLA (bankfiókban és a szolgáltatáson keresztül nyitott számla) JUNIOR SZÁMLA

Részletesebben

LAKOSSÁGI ÜGYFELEK BANKSZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: január 13-tól 1. FORINT KAMATOK

LAKOSSÁGI ÜGYFELEK BANKSZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: január 13-tól 1. FORINT KAMATOK LAKOSSÁGI ÜGYFELEK BANKSZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2014. január 13-tól 1. FORINT KAMATOK 1.1 STANDARD LAKOSSÁGI FORINT LEKÖTÖTT BETÉTEK Leköthető minimum összeg: 100.000 Ft Lekötési

Részletesebben

HIRDETMÉNY Látra szóló és határidős betétek lakossági ügyfelek részére. Érvényes: 2014. április 2-től

HIRDETMÉNY Látra szóló és határidős betétek lakossági ügyfelek részére. Érvényes: 2014. április 2-től I. Akciós betétek I.1. Prémium betét A Hévízi Takarék 2014. április 2-től visszavonásig tartó időszakban 3 hónapos betétlekötési akciót indít. Az akcióban 3 hónapra, fix kamatozással, folyamatos, kamattal

Részletesebben

HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE HATÁLYOS: 2010. ÁPRILIS

Részletesebben

Betétek. Vállalatok részére Már nem értékesíthető betéti konstrukciók

Betétek. Vállalatok részére Már nem értékesíthető betéti konstrukciók Betétek Vállalatok részére Már nem értékesíthető betéti konstrukciók A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós Vállalati Forint

Részletesebben

LAKOSSÁGI ÜGYFELEK BANKSZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2013. november 11-től 1. FORINT KAMATOK

LAKOSSÁGI ÜGYFELEK BANKSZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2013. november 11-től 1. FORINT KAMATOK LAKOSSÁGI ÜGYFELEK BANKSZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2013. november 11-től 1. FORINT KAMATOK 1.1 STANDARD LAKOSSÁGI FORINT LEKÖTÖTT BETÉTEK Leköthető minimum összeg: 100.000 Ft Lekötési

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 9:00 16:00-ig, pénztár: 10:00 -ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,

Részletesebben

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról Közzététel: 2015. július 21. Hatályba lépés: 2015. augusztus 12. HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról A Hirdetmény hatálya az Vállalkozói

Részletesebben

Érvényes: 2014. február 1-től

Érvényes: 2014. február 1-től I. Akciós betétek I. 1. Bankon kívüli forrásból származó betétekre vagy új betét Az akciós ajánlat a 2014. február 1 -től újonnan megadott 2 hónapos betétlekötési megbízásokra érvényes. A takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT 4,5-es betét, 2 hónapra Akció ideje GRÁNIT 4,5-es betét 2014.08.08-tól

Részletesebben

Hirdetmény Akciók kondíciói

Hirdetmény Akciók kondíciói Hirdetmény Akciók kondíciói NET BETÉT Időtartama: 2010. október 4-től visszavonásig. Leköthető legkisebb összeg: 1.000.-Ft 1 Lakossági akciós betétek Napra lekötött, fix kamatozású kizárólag lakossági

Részletesebben

BETÉTI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2015. november 2-ától 1.

BETÉTI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2015. november 2-ától 1. BETÉTI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2015. november 2-ától 1. FORINT KAMATOK 1.1 STANDARD LAKOSSÁGI FORINT LEKÖTÖTT BETÉTEK Leköthető minimum

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. GRÁNIT MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról Havi számlavezetési díj 100 Ft az egyenleg 500 000 Ft alatti részére aktuális MNB jegybanki alap 2,00%

Részletesebben

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról Közzététel: 2015. április 30. Hatályba lépés: 2015. május 18. HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról A Hirdetmény hatálya az Vállalkozói

Részletesebben

HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére

HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére 2015. január 1-ét követően a Bank valamennyi lekötött betét lejárat előtti részleges/teljes

Részletesebben

HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére

HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére 2015. január 1-ét követően a Bank valamennyi lekötött betét lejárat előtti részleges/teljes

Részletesebben

HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére

HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére 2015. január 1-ét követően a Bank valamennyi lekötött betét lejárat előtti részleges/teljes

Részletesebben

Általános feltételek

Általános feltételek Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2015. október 19. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Érvényes: 2015. augusztus 24. napjától Az itt feltűntetett OBA logó arról ad tájékoztatást,

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT 4,5-es betét, 2 hónapra Akció ideje GRÁNIT 4,5-es betét 2014.08.08-tól

Részletesebben

Általános feltételek

Általános feltételek Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2013. október 17. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

Aberdeen alapok. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon

Aberdeen alapok. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 900 1600-ig, pénztár: 1000 1100-ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan DEVIZA KAMAT HIRDETMÉNY

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan DEVIZA KAMAT HIRDETMÉNY K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, DEVIZA KAMAT HIRDETMÉNY

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Stabil betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Stabil betét kamat

Részletesebben

DEVIZA KAMAT HIRDETMÉNY

DEVIZA KAMAT HIRDETMÉNY K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu TERMÉSZETES SZEMÉLYEK DEVIZA KAMAT HIRDETMÉNY 5. sz.

Részletesebben

HIRDETMÉNY 200 millió Ft feletti nettó árbevételű vállalkozások részére

HIRDETMÉNY 200 millió Ft feletti nettó árbevételű vállalkozások részére HIRDETMÉNY 200 millió Ft feletti nettó árbevételű vállalkozások részére Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. hivatalos tájékoztatója a Vállalati ügyfelek betétei után fizetett kamatok mértékéről Érvényes: 2016.

Részletesebben

HIRDETMÉNY BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE PARVEST Société d Investissement à Capital Variable (Változó tőkéjű befektetési társaság) luxemburgi jog alapján létrejött társaság 33, rue de Gasperich, L 5826 Howald - Hesperange Luxembourg Trade Register

Részletesebben

Lakossági számlabetét, takarékbetét HIRDETMÉNY. Általános Hirdetmény 1.9 pont: Betétbiztosítás figyelembevételével

Lakossági számlabetét, takarékbetét HIRDETMÉNY. Általános Hirdetmény 1.9 pont: Betétbiztosítás figyelembevételével Lakossági számlabetét, takarékbetét HIRDETMÉNY Általános Hirdetmény 1.9 pont: Betétbiztosítás figyelembevételével A változás oka a Mester Kurzus betétek kamatozásának javítása. A kihirdetés időpontja:

Részletesebben

Általános feltételek

Általános feltételek Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2014. december 19. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

A Prémium betétben elhelyezett összegre az alapkamaton felül feltételenként 0,5 % prémium kamat jár, ha az alábbiak közül bármelyik teljesül:

A Prémium betétben elhelyezett összegre az alapkamaton felül feltételenként 0,5 % prémium kamat jár, ha az alábbiak közül bármelyik teljesül: 1,65 -os jegybanki alapkamat figyelembevételével Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. június 18. napján a jelen Hirdetmény kiegészítésre került az OBA betétbiztosítással kapcsolatos információkkal.

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: december 3-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: december 3-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2013. december 3-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel ill. fedezet devizaneme

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon.

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 900 1600-ig, pénztár: 1000 1100-ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,

Részletesebben

JUBILEUM 2 BETÉT. Hatályba lépés, érvényesség: 2015. október 29-től visszavonásig Közzététel: 2015. október 29. FORINT BETÉTEK. HŰSÉG BETÉT Forintban

JUBILEUM 2 BETÉT. Hatályba lépés, érvényesség: 2015. október 29-től visszavonásig Közzététel: 2015. október 29. FORINT BETÉTEK. HŰSÉG BETÉT Forintban Hatályba lépés, érvényesség: 2015. október 29től visszavonásig Közzététel: 2015. október 29. FORINT BETÉTEK Feltételek: JUBILEUM 2 BETÉT minimum: 50 000 Ft maximum: 500 000 000 Ft nap Jubileum 2 Betétben

Részletesebben

Értékpapír kondíciós lista - vállalati ügyfelek részére

Értékpapír kondíciós lista - vállalati ügyfelek részére bankunk által értékesíthető befektetési termékeket kockázati szempontból az alábbi kategóriákba soroljuk be, melyeket az egyes termékek megnevezésénél jelöltük: lacsony özepes agas Számlanyitási díj Számlavezetés

Részletesebben

BETÉTI HIRDETMÉNY VÁLLALATI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: december 12-étől 1.

BETÉTI HIRDETMÉNY VÁLLALATI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: december 12-étől 1. Betéti Hirdetmény BETÉTI HIRDETMÉNY VÁLLALATI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2016. december 12-étől 1. FORINT KAMATOK 1.1 STANDARD VÁLLALATI FORINT LEKÖTÖTT BETÉTEK

Részletesebben

Home bankon (internet bankon) keresztül váltható termékek: Egyszeri illetve folyamatos lekötésű, lekötési időn belül változó kamatozású* betét

Home bankon (internet bankon) keresztül váltható termékek: Egyszeri illetve folyamatos lekötésű, lekötési időn belül változó kamatozású* betét Home bankon (internet bankon) keresztül váltható termékek: Egyszeri illetve folyamatos lekötésű, lekötési időn belül változó kamatozású* betét 1 hó Jegybanki alapkamat 2,25%, de legalább 0% = 0,75% (0,76%)

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes díjjegyzékeinek 2014. március 24. napjával történő módosításáról

Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes díjjegyzékeinek 2014. március 24. napjával történő módosításáról Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes díjjegyzékeinek 2014. március 24. napjával történő módosításáról Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002,

Részletesebben

Lakossági betéti termékek kamat hirdetménye (értékesített termékek)

Lakossági betéti termékek kamat hirdetménye (értékesített termékek) Lakossági betéti termékek kamat hirdetménye (értékesített termékek) Közzététel: 2017. február 24. Hatályos: 2017. február 27-től A Bank 2017. február 27-től módosítja az Eseti és ismétlődő forint betétlekötés

Részletesebben

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Érvényes: 2015. november 01. napjától Az itt feltűntetett OBA logó arról ad tájékoztatást,

Részletesebben

HIRDETMÉNY 300 millió Ft feletti nettó árbevételű vállalkozások részére

HIRDETMÉNY 300 millió Ft feletti nettó árbevételű vállalkozások részére HIRDETMÉNY 300 millió Ft feletti nettó árbevételű vállalkozások részére Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. hivatalos tájékoztatója a Vállalati ügyfelek betétei után fizetett kamatok mértékéről Érvényes: 2017.

Részletesebben

BETÉTI HIRDETMÉNY VÁLLALATI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2015. november 16-ától 1.

BETÉTI HIRDETMÉNY VÁLLALATI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2015. november 16-ától 1. BETÉTI HIRDETMÉNY VÁLLALATI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2015. november 16-ától 1. FORINT KAMATOK 1.1 STANDARD VÁLLALATI FORINT LEKÖTÖTT BETÉTEK Leköthető minimum

Részletesebben

Lekötött betéti akciók!

Lekötött betéti akciók! F O R I N T KAMATTÁJÉKOZTATÓ MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK FORINT LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2016. október 18-tól CIB Classic 3 és 5 éves lekötött betét: (a leköthető minimum összeg

Részletesebben

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2016. november 02. napjától Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit,

Részletesebben

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2016. július 15. napjától Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit,

Részletesebben

JUBILEUM 2 BETÉT Leköthető minimum: 50 000 Ft Leköthető maximum: 500 000 000 Ft 3 hónap

JUBILEUM 2 BETÉT Leköthető minimum: 50 000 Ft Leköthető maximum: 500 000 000 Ft 3 hónap Hatályba lépés, érvényesség: 2015. november 17től visszavonásig Közzététel: 2015. november 17. FORINT BETÉTEK Feltételek: JUBILEUM 2 BETÉT minimum: 50 000 Ft maximum: 500 000 000 Ft nap Jubileum 2 Betétben

Részletesebben

Budapest Bank Money+ Privát Banki Szolgáltatások

Budapest Bank Money+ Privát Banki Szolgáltatások Hirdetmény érvényes: 2009.11.09 Budapest Bank Money+ Privát Banki Szolgáltatások MONEY+ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELÉNEK FELTÉTELEI A Budapest Bank Money+ szolgáltatásait a Budapest Bank Nyrt. ügyfele veheti

Részletesebben

Lakossági számlabetét, takarékbetét HIRDETMÉNY. Általános Hirdetmény 1.9 pont: Betétbiztosítás figyelembevételével

Lakossági számlabetét, takarékbetét HIRDETMÉNY. Általános Hirdetmény 1.9 pont: Betétbiztosítás figyelembevételével Lakossági számlabetét, takarékbetét HIRDETMÉNY Általános Hirdetmény 1.9 pont: Betétbiztosítás figyelembevételével Lakossági számlabetét, takarékbetét Hirdetmény 1 TARTALOMJEGYZÉK Hatályos: 2014.04.01-től

Részletesebben

FONTANA Credit Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI BETÉTI TERMÉKEK, KAMATOK. Érvényes: 2015. október 31-ig.

FONTANA Credit Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI BETÉTI TERMÉKEK, KAMATOK. Érvényes: 2015. október 31-ig. LAKOSSÁGI BETÉTI TERMÉKEK, KAMATOK Érvényes: 2015. október 31-ig. Fizetési számlák 1 Alap-, Kamasz-, Universitas-, Bónusz-, Aranykor-, Takarékszámla számlacsomag és ezek elkülönített számlái. Hitelintézeti

Részletesebben

Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. HIRDETMÉNY. Passzív üzletág kondíciói Számlán lekötött betétek és egyéb megtakarítások tekintetében

Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. HIRDETMÉNY. Passzív üzletág kondíciói Számlán lekötött betétek és egyéb megtakarítások tekintetében Érvényes: 2014.02.04-től Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. HIRDETMÉNY Passzív üzletág kondíciói Számlán lekötött betétek és egyéb megtakarítások tekintetében I. Fizetési számlákhoz kapcsolódó lekötések

Részletesebben

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként HATÁLYOS: 2016. február 1. KONDÍCIÓS LISTA I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde Üzletszabályzatával és a vonatkozó jogszabályokkal

Részletesebben

1. SZÁMÚ BETÉTI HIRDETMÉNY Érvényes: (folytatólagosan) 2013.11.13. napjától

1. SZÁMÚ BETÉTI HIRDETMÉNY Érvényes: (folytatólagosan) 2013.11.13. napjától 1. SZÁMÚ BETÉTI HIRDETMÉNY Érvényes: (folytatólagosan) 2013.11.13. napjától KÖNYVES BETÉTEK Látraszóló betét 0,00% 0,00% 3 hónapra lekötött 3,25% 3,25% 1 évre lekötött 2 évre lekötött 3 évre lekötött A

Részletesebben

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2017. január 01. napjától Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit,

Részletesebben

LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015. június 12-től A 2015. június 12-től érvénybe lépő módosításokat dőlt betűvel jelöljük!

LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015. június 12-től A 2015. június 12-től érvénybe lépő módosításokat dőlt betűvel jelöljük! LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015. június 12-től A 2015. június 12-től érvénybe lépő módosításokat dőlt betűvel jelöljük! Lakossági látra szóló számlák kamatozása (évi, változó) * 0,00% Lakossági

Részletesebben

Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon.

Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. Ügyfélszolgálat tel.: (1) 235 7565 e-mail: info@hozamplaza.hu Az Erste Befektetési Zrt. 2016. április 01. napjától hatályos üzleti DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

Közzététel: november 30. Hatályos: december 1. napjától

Közzététel: november 30. Hatályos: december 1. napjától 1/19. számú melléklet FHB Extra Folyószámlahitel és FHB Betétfedezetes Folyószámlahitel termékekhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok, kamatmértékek Közzététel: 2016. november 30. Hatályos: 2016.

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: 2015. március 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: 2015. március 1-től I. AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELEI A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. A meghatározott aktivitási feltételek teljesítése 2. A meghatározott típusú bankszámla szerződéses kapcsolat a)

Részletesebben

DEVIZA KAMAT HIRDETMÉNY

DEVIZA KAMAT HIRDETMÉNY K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu TERMÉSZETES SZEMÉLYEK DEVIZA KAMAT HIRDETMÉNY 5. sz.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y május 18-tól érvényes betéti kamatok

H I R D E T M É N Y május 18-tól érvényes betéti kamatok H I R D E T M É N Y 2016. május 18-tól érvényes betéti kamatok Évi bruttó kamat % EBKM % 1./ Lakossági folyószámla -lekötés nélkül sávos kamatozással 150.000 Ft-ig 0.00% 0.00% 150.001 Ft-tól 0.05% 0.05%

Részletesebben

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Érvényes: 2015. augusztus 03. napjától Az itt feltűntetett OBA logó arról ad tájékoztatást,

Részletesebben

Gránit Bank Betét Alap

Gránit Bank Betét Alap Gránit Bank Betét Alap Indulás dátuma: 2011.december 08. HU0000711106 1,- HUF 30. napján: 233 678 406 HUF 30. napján: 1,027663 HUF Alapkezelési díj: 0,00 % PSZÁF engedély száma: KE-III/50115/2011. Likviditási

Részletesebben

HIRDETMÉNY BETÉTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KAMATOK. Érvényes: 2016.május 09-től. Hatályos 2016.március 01-től

HIRDETMÉNY BETÉTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KAMATOK. Érvényes: 2016.május 09-től. Hatályos 2016.március 01-től HIRDETMÉNY BETÉTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KAMATOK Érvényes: 2016.május 09-től Hatályos 2016.március 01-től Matrac betét I. BETÉTSZÁMLÁK, KÖNYVES ÉS OKIRATOS BETÉTEK Lekötési idő kamat EBKM 3 hónap (FIX kamatozású,

Részletesebben