Lakossági Kamat- és Díjfeltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lakossági Kamat- és Díjfeltételek"

Átírás

1 Lakossági Kamat- és Díjfeltételek II. Lakossági kamatok Hatályos: június 1. Ez a dokumentum a CitiBlue és Citigold ügyfélszegmensbe tartozó valamennyi természetes személy lakossági Ügyfél részére nyújtott betétlekötési, és ezzel összefüggő, a jelen Lakossági kamatokban meghatározott egyéb szolgáltatások kamatait és további általános feltételeit tartalmazza. Ezek a feltételek általánosan irányadók valamennyi természetes személy lakossági Ügyfélre, függetlenül attól, hogy az adott Ügyfél melyik ügyfélszegmensbe (CitiBlue vagy Citigold) tartozik, illetve milyen számlacsomagot vesz igénybe. A feltételek együttesen értelmezendők és alkalmazandók (i) CitiBlue ügyfelek esetében az I/A vagy I/B Speciális díjfeltételekkel, valamint az I. Általános díjfeltételekkel, (ii) Citigold ügyfelek esetében pedig a Citigold ügyfelek részére szóló Lakossági Kamat- és Díjfeltételekkel. A Lakossági kamatok általános feltételei a) A kamatozás kezdő és utolsó napja (kamatperiódus), a kamatjóváírás időpontja aa) Látra szóló betétek (magyar forint és deviza folyószámlák, indexált pénzpiaci számla, megtakarítási számla) A kamatperiódus minden naptári hónap első napjától az adott naptári hónap utolsó naptári napjáig tart. A kamatszámítás a napi kamatozás elve szerint történik, akként, hogy az adott napi pozitív záró egyenleg alapján meghatározásra kerül az adott napra vonatkozó kamat összege (munkaszüneti, valamint bankszünnapok esetében az adott napot közvetlenül megelőző banki munkanap záró egyenlegét veszi figyelembe a bank). Az így kiszámított egyes napi kamat összegek a naptári hónap végén összeadódnak, és egy összegben, az adott hónap utolsó munkanapján, aznapi értéknappal jóváírásra kerülnek az adott számlán. Ha az adott hónap utolsó napja nem banki munkanap, akkor a kamat jóváírása az ugyanezen naptári hónap utolsó banki munkanapján történik, akkori értéknappal, akként hogy az így jóváírt kamatösszegben a bank már figyelembe veszi az adott hónapban a jóváíráskor még hátralévő, nem banki munkanap(ok) alapján számított napi kamatösszeg(eke)t is. ab) Lekötött betétek (magyar forint és deviza) Egy adott banki munkanapon lekötött betét a lekötés napjától a lejárat napját megelőző naptári napig kamatozik. A kamat a lejárat napján kerül jóváírásra. Automatikusan megújuló betétlekötés esetén a soron következő lekötési időszak kamatozásának kezdőnapja a megelőző lekötési időszak lejárati napja, amely napon a betét a soron következő lekötési időszakra - a megújuló betétlekötés időpontjában hatályos kamatfeltételek szerint kamatozik. ac) Piaci Indexált Lekötött Betét A kamatperiódust, valamint a kamatjóváírás időpontját minden esetben az adott betéti ajánlat tartalmazza. ad) Folyószámlahitel A kamatperiódus tekintetében a fenti aa) pont alatti feltételek irányadók, azzal, hogy a kamatszámítás alapja a felhasznált hitelkeret napi egyenlege. b) A betéti kamatszámítás módja: A kamat összege = (tőke x kamatláb x napok száma) / Bázis (HUF és GBP esetén 365 nap (szökőév esetén 366 nap), USD, CHF, EUR, CAD esetén 360 nap). c) A Kamat- és Díjfeltételekben feltüntetett kamatlábak minden esetben a bruttó kamatlábat jelentik. d) Betéttörés esetén az adott devizanemben érvényes folyószámlakamatot írja jóvá a Bank. e) Lekötött betétek forintban és devizában létesíthetők, lehet egyszeri lejáratú vagy automatikusan megújuló. A kamat tőkésíthető. f) A Bank a jelen Kamat- és Díjfeltételekben közzétett lekötött betéti kamatmértékektől eltérő betéti kamatot alkalmazhat egyedi elbírálás alapján, melynek maximális értéke forintbetétek esetén az adott futamidőre közzétett BUBOR + 5%, deviza betétek esetén pedig a Citibank Treasury által adott futamidőre jegyzett betéti kamatszint + 5%, melynek mértékéről a CitiPhone Banking telefonos ügyfélszolgálat ad szükség esetén tájékoztatást. g) A Kamat-és Díjfeltételek magyar és angol nyelven érhetők el. Bármilyen eltérés vagy értelmezési probléma esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. h) Új Forrás: A számlatulajdonos - tárgyhót megelőző hónap előtti - 6 havi lezárt átlagegyenlegéhez képest forrásnövekményt eredményező, kizárólag bankon kívülről származó összeg. Minden esetben, amikor a jelen Lakossági kamatok az Új forrás kifejezést tartalmazza, a jelen h) pontban meghatározott fogalmat kell érteni. i) Banki költség csökkentő ajánlatainkat tekintse meg a Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue ügyfelek részére és a Kamatés Díjfeltételek Citigold ügyfelek részére dokumentumainkban a oldalon vagy bankfiókjainkban. 1 Lekötött Betét kamatlábak (éves százalékban meghatározva a küszöbös kamatozás szerint) 1.1 Betétlekötési ajánlatok Új Forrás -ra: 1, 2 vagy 3 hónapos futamidő, Ft-ot meghaladó, Új Forrás esetén: 1,60% 2 (EBKM: 1,60%), maximum Ft-ig. 1,2 vagy 3 hónapos futamidő, 1000 EUR-t meghaladó, Új Forrás esetén: 0,20% 2 (EBKM: 0,20%), maximum EUR-ig. 1,2 vagy 3 hónapos futamidő, 1000 USD-t meghaladó, Új Forrás esetén: 0,20% 2 (EBKM: 0,20%), maximum USD-ig. 1

2 Kamat % Kamat % Kamat % Kamat % Kamat % Kamat % 1.2 Betétlekötési ajánlat meglévő összegre 3 Futamidő 1 Hét 1 Hónap 2 Hónap 3 Hónap 6 Hónap 12 Hónap Devizanem Lekötési Csatorna Leköthető legkisebb összeg HUF EUR USD GBP CitiBank Online HUF 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 0,25 0,25 0,50 0,50 CitiPhone HUF 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Bankfiók HUF 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 CitiBank Online 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 0,10 0,10 0,15 0,15 CitiPhone 1000 EUR 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Bankfiók 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 CitiBank Online 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10 0,10 0,15 0,15 0,20 0,20 0,25 0,25 CitiPhone 1000 USD 0,01 0,01 0,05 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Bankfiók 0,01 0,01 0,05 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 CitiBank Online 0,10 0,10 0,15 0,15 0,20 0,20 0,25 0,25 0,35 0,35 0,50 0,50 CitiPhone 1000 GBP 0,01 0,01 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Bankfiók 0,01 0,01 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1 EBKM : Egységes Betéti Kamatlábmutató 2 Külön egyeztetés alapján bankfiókban vagy CitiPhone-on keresztül megtett, automatikusan megújuló betétlekötés esetén, a küszöbös kamatozás szerint a teljes betétösszegre érvényes kamatláb, feltéve, hogy az így lekötni szándékozott összeg megfelel a jelen Lakossági kamatok Általános feltételek h) pontjában található Új Forrás meghatározásának. Ez a kamat az automatikusan megújuló lekötés első periódusára érvényes. Az első periódust követően a betét a lekötés megújulásakor érvényes, a Lekötési Csatorna szerinti, azonos periódusú lekötésekre irányadó kamat mértékkel újul meg a soron következő periódusra november 1-jét követően az első periódust követően a betét a lekötés megújulásakor érvényes, a Lekötési Csatorna szerinti azonos periódusú lekötésekre irányadó kamat mértékkel újul meg a soron következő periódusra, amely mértéke a táblázatban foglaltakkal megegyező mértékű, de tól kezdődően legalább 0,01%, EBKM: 0,01%. 1.3 Bármely Citigold díjcsomagban lévő ügyfélszámára elérhető promóciós lekötött betéti kamatlábak Új Forrás - ra A lekötött betétek kamata: hónapos, egy időszakra szóló lekötés esetén Ft összeghatárig: éves 6,5%; EBKM: 6,50%, vagy hónapos, egy időszakra szóló lekötés esetén Ft összeghatárig: éves 3,5%; EBKM: 3,50%, vagy hónapos, egy időszakra szóló lekötés esetén Ft összeghatárig: éves 3%, EBKM: 3,00% A fenti kamatok az automatikusan megújuló lekötés első egy, kettő illetve három hónapos periódusára érvényesek. Az első periódust követően a betét a lekötés megújulásakor érvényes, a Lekötési Csatorna szerinti, azonos periódusú lekötésekre irányadó kamat mértékkel újul meg a soron következő periódusra. A kiemelt mértékű kamat azon lekötni szándékozott összegre vonatkozik, amely megfelel a jelen Lakossági kamatok Általános feltételek h) pontjában található Új Forrás meghatározásának A Citigold díjcsomagban lévő ügyfelek számára elérhető fenti promóciós lekötött betét igénybevételének feltételei: o Az pontban megjelölt promóciós kamat a től lekötött betétre érvényes. o Az ügyfél Citigold díjcsomaggal rendelkezzen. o Egy ügyfél több, az 1.3 pontban meghatározott promóciós lekötött betéttel is rendelkezhet, de adott időpontban az 1.3 pontban meghatározott promóciós betétek összege együttesen legfeljebb 20 millió forint lehet. o A Bank jogosult továbbá az ügyfél külön rendelkezése nélkül az 1.3 pontban meghatározott promóciós betét teljes összegét visszavezetni a kijelölt forint folyószámlára és a lekötött betétet megszüntetni, ha az ügyfél a Citigold folyószámla megszüntetését kezdeményezi. 2 Tranzakciósszámla-kamatok 2.1 Folyószámlák A számla típusa Éves kamatláb EBKM HUF Folyószámla 0,00% 0,00% EUR Folyószámla 0,00% 0,00% USD Folyószámla 0,00% 0,00% GBP Folyószámla 0,00% 0,00% CHF Folyószámla 0,00% 0,00% CAD Folyószámla 0,00% 0,00% 2

3 2.2 Egyéb számlatípusok Citibank Indexált Pénzpiaci Számla Citibank Indexált Pénzpiaci Számlát Ön akkor nyithat, ha már rendelkezik Citibank Folyószámlával. A Citibank Indexált Pénzpiaci Számla az 1 napos BUBOR 3 értékéhez kötött kamatozású, látra szóló, forintalapú tranzakciós számla. A kamat meghatározása havonta a hónap utolsó munkanapján történik a következő képlet alapján: 1 napos BUBOR napi értékek súlyozott számtani átlaga mínusz 6% A számla típusa Éves kamatláb EBKM Pénzpiaci számla 4 0,00% 0,00% A Bank az adott naptári hónapra vonatkozó kamat értékét a hónap utolsó banki munkanapján határozza meg az adott naptári hónapban a banki munkanapokon jegyzett hivatalos, 1 napos BUBOR napi értékek súlyozott számtani átlaga mínusz 6% eredményeként. A kamat a fenti képlet alapulvételével, napi egyenlegszámítással, az adott hónap utolsó napján kerül jóváírásra. Szombat, vasárnap és bankszünnap a megelőző utolsó banki munkanapon jegyzett BUBORérték az irányadó. Szombaton és vasárnap a pénteken nyilvántartott egyenleg a kamatszámítás alapja. A vonatkozó BUBOR-értékeket az MNB állapítja meg és teszi közzé valamennyi banki munkanapon, két tizedesjegy pontossággal. A Bank fenntartja magának a jogot, hogy a pénzpiaci változásoknak megfelelően előzetes értesítés nélkül módosítsa a kamatszámítás indexének értékét. Ha a fenti képlet alapján meghatározott kamat negatív lenne, a Bank nem fizet kamatot a számla egyenlege után. A banki munkanapokon jegyzett 1 hónapos BUBOR-napi értékek elérhetőek az MNB honlapján (www.mnb.hu) vagy személyi bankárainknál bankfiókjainkban és telefonos ügyfélszolgálatunkon, naponta 11 óra után. Valamennyi, az adott hónapot megelőző hónapra vonatkozó kamat- és EBKM-érték megtalálható honlapunkon (www.citibank.hu), bankfiókjainkban vagy telefonos ügyfélszolgálatunk személyi bankárainál. Ha hóközben (az adott hónap utolsó banki munkanapja előtt) a Számla megszüntetésére kerül sor, az időarányos kamat a megelőző hónap közzétett kamata alapulvételével kerül megállapításra. 3 BUBOR: az éves százalékban kifejezett, budapesti bankközi, referenciajellegű kínálati (ajánlati) kamatláb, amelyet az MNB állapít meg és tesz közzé naponta 8 kereskedelmi bank ajánlata alapján, és amely a Reuters monitor oldalán BUBOR-ként megjelenik. A hazai bankközi pénzpiacon elérhető egynapos (overnight: O/N), 1, 3 és 6 hónapos hitelkamatláb Az egynapos BUBOR az 1 napos futamidejű, T napon induló és T+1 napon lejáró (jellemzően bankközi) kihelyezések, illetve hitelek kamata. 4 Mintaszámítás: 1 napos BUBOR napi értékei február hónap folyamán: Banki napok 1 napos BUBOR Napok száma Banki napok 1 napos BUBOR Napok száma Banki napok 1 napos BUBOR Napok száma 1-Feb % 1 11-Feb % 3 23-Feb % 1 2-Feb % 1 14-Feb % 1 24-Feb % 1 3-Feb % 1 15-Feb % 1 25-Feb % 3 Súlyozott átlag 5.38% 4-Feb % 3 16-Feb % 1 28-Feb % 1 Index -6.0% 7-Feb % 1 17-Feb % 1 Kamat február hónapra vonatkozóan 0.00% 8-Feb % 1 18-Feb % 3 EBKM február hónapra vonatkozóan 0.00% 9-Feb % 1 21-Feb % 1 10-Feb % 1 22-Feb % 1 3 Takarékszámla-kamatok (a sávos kamatozás szabályai szerint) 3.1 Forintszámla HUF Éves kamatláb EBKM ,40% 0,40% Ft 0,20% 0,20% Ft 0,01% 0,01% 3.2 Devizaszámlák Számla Típusa Éves kamatláb EBKM EUR Takarékszámla 0,01% 0,01% USD Takarékszámla 0,01% 0,01% GBP Takarékszámla 0,01% 0,01% CHF Takarékszámla 0,01% 0,01% Új deviza-takarékszámla megnyitására június 20. napjától nincs mód. A meglévő deviza-takarékszámla szerződések ellenkező értesítésig hatályban maradnak azzal, hogy valamennyi deviza-takarékszámla kamata június 20. és február 27. között 0% (EBKM: 0.00%), február 28. napjától kezdődően 0,01% (EBKM: 0,01%). 3

4 4 Takarék Plus számla kamatok Takarék Plus számla igénybevételére jogosult díjcsomagok Citigold Citigold Premium Citigold Select Éves kamat mértéke a mindenkori MNB alapkamat csökkentve 2%-al (0,01%-nál nem kevesebb), jelenleg: 0,01%; EBKM: 0,01%* Forint folyószámla napi záróegyenlegének követelménye*** HUF Citi Plusz TOP** (Citi Plusz Takarék számla) 300,000 HUF Citi Global TOP VIP CitiComfort CitiControl Prémium Munkavállalói díjcsomag Net díjcsomag a mindenkori MNB alapkamat csökkentve 2,5%- al (0,01%-nál nem kevesebb), jelenleg: 0,01%; EBKM: 0,01%* HUF Takarék Plus számla egyenlegének felső határa Nincs felső határ! *A kamat mértéke változik az MNB alapkamat mértékének a függvényében. A Bank az új kamatlábat az MNB alapkamatra vonatkozó közleményében meghirdetett időponttól alkalmazza. A táblázatban meghatározott éves kamat mértékek nem függenek attól, hogy az adott Takarék Plus számla mikor került megnyitásra. A kamat mértéke tól kezdődően minimum 0,01% (EBKM: 0,01%). **Citi Plusz takarék számla igénybevételére kizárólag azok az ügyfelek jogosultak akik: új ügyfélként Citiblue ügyfélstátuszban a Citi Plusz takarék számla feltételeként meghatározott Citibank forint folyószámla (TOP díjcsomagban) igénylésével egyidejűleg folyószámla hitelkeretet, valamint Citi Life főhitelkártyát is igényelnek, meglévő ügyfélként a Citi Plusz takarék számla igénybevételéhez kötelező feltételként előírt termékek valamelyikével ugyan nem rendelkezik, de annak igénylése a Citi Plusz takarék számla igénylésével egyidejűleg megtörténik, új, vagy meglévő ügyfélként a TOP díjcsomagú bankszámlaszerződés létrejön, a Citi Life főhitelkártya hitelbírálata pozitív eredménnyel zárul és a kapcsolódó Citi Life főhitelkártya aktiválására a hitelkártya jóváhagyásától számítottan maximum 1 hónapon belül sor kerül. A Bank jogosult továbbá az ügyfél külön rendelkezése nélkül a Citi Plusz takarék számlán lévő teljes összeget átvezetni a kijelölt forint folyószámlára és a Citi Plusz takarék számlát megszüntetni, ha: ha a Citi Plusz díjcsomaghoz tartozó egyéb termékek (folyószámla, folyószámla hitelkeret, Citi Life hitelkártya) valamelyikét illetően a Bank döntése alapján egyoldalú szerződés megszüntetésre kerül sor, ha a Citi Plusz díjcsomaghoz tartozó egyéb termékek (folyószámla, folyószámla hitelkeret, Citi Life hitelkártya) valamelyikét illetően az ügyfél döntése alapján egyoldalú szerződés megszüntetésre kerül sor, A Takarék Plus számla és a Citi Plusz takarék számla egyidejűleg nem vehető igénybe. A fenti, kifejezetten a Citi Plusz takarék számlára vonatkozó igénybevételi feltételeken túl a Citi Plusz takarék számlára irányadók az alábbi, *** alatti általános igénybevételi feltételek is. ***Takarék Plus számla igénybevételének minden díjcsomagban irányadó feltétele az, hogy az ügyfél rendelkezzen forint folyószámlával, valamint az általa kijelölt forint folyószámla napi záróegyenlege elérje a táblázatban megjelölt minimum egyenleget. Egy kijelölt forint folyószámlához egy Takarék Plus számla tartozhat. A kijelölt forint folyószámla tulajdonosa és a Takarék Plus számla tulajdonosa csak azonos személy lehet. Amennyiben az ügyfél akár a kijelölt forint folyószámla akár a Takarék Plus számla tulajdonviszonyának módosítására megbízást ad meg, a Bank a hozzá kapcsolódó számla tulajdonviszonyát is módosítja. A Bank minden banki munkanapon a napi zárás során megvizsgálja a kijelölt forint folyószámla egyenlegét. Ha a kijelölt folyószámla egyenlege kisebb, mint a minimum egyenleg, úgy a kijelölt forint folyószámlát a Bank a minimum egyenlegig banki munkanapokon feltölti a Takarék Plus számla pozitív egyenlegének a terhére. A Bank jogosult továbbá minden díjcsomagban az ügyfél külön rendelkezése nélkül a Takarék Plus számlán lévő teljes összeget visszavezetni a kijelölt forint folyószámlára és a Takarék Plus számlát bezárni: ha az ügyfél a kijelölt folyószámla megszüntetését kezdeményezi, és nem jelöl ki másik forint folyószámlát. ha az ügyfél díjcsomag módosítás (beleértve a Citigold ügyfélstátusz megszűnését is) következtében már nem jogosult a Takarék Plus számla igénybevételére. ha a fent részletezett, 4. pontbeli feltételek bármelyike nem teljesül. 5 A Citi Priority díjcsomaghoz tartozó megtakarítási számla 5.1 A Citi Priority díjcsomaghoz tatozó megtakarítási számla igénybevételére kizárólag a Citi Priority díjcsomagban lévő ügyfelek jogosultak. 5,1,1 Új számlavezetési kapcsolat kialakítása esetén a megtakarítási számlát igényelni szükséges, a megtakarítási számla megnyitása nem automatikus. 5,1,2 Amennyiben meglévő megtakarítási számlával (ideértve a Takarék Plus számlát) rendelkező ügyfél Citi Priority számlacsomagra vált és rendelkezik a korábban megnyitott megtakarítási számla megtartásáról, a Bank ezen megtakarítási számlát automatikusan a Citi Priority díjcsomaghoz tartozó megtakarítási számla feltételeinek megfelelően állítja be. 5,1,3 Az Ügyfél a bankszámlák számától függetlenül csak egy megtakarítási számlával rendelkezhet. Az Ügyfélnek a Citi Priority díjcsomag igénybe vétele esetén nyilatkoznia kell arról, hogy melyik megtakarítási számláját kívánja megtartani. 4

5 5.2 A Citi Priority díjcsomaghoz tartozó megtakarítási számla kamata: A Citi Priority díjcsomaghoz tartozó megtakarítási számla kamata: a mindenkori MNB alapkamat csökkentve 0,25%-al, jelenleg 1,40% EBKM: 1,40% Ft-ig a Citi Priority díjcsomaghoz tartozó megtakarítási számlán, a Ft feletti egyenlegre vonatkozóan ig: 0,00%; EBKM: 0,00%, tól kezdődően 0,01%, EBKM: 0,01%. 5.3 A Citi Priority díjcsomaghoz tartozó megtakarítási számla feltételei: A Citi Priority díjcsomaghoz tartozó megtakarítási számla igénybevételének feltétele az, hogy a 5.1. pontban nevezett ügyfél rendelkezzen forint folyószámlával Egy ügyfél csak egy megtakarítási számlával rendelkezhet A Bank jogosult továbbá az ügyfél külön rendelkezése nélkül a Citi Priority díjcsomaghoz tartozó megtakarítási számlaszámlán lévő teljes összeget visszavezetni a kijelölt forint folyószámlára és a Citi Priority díjcsomaghoz tartozó megtakarítási számlaszámlát bezárni: - ha az ügyfél a kijelölt folyószámla megszüntetését kezdeményezi, és nem jelöl ki másik forint folyószámlát. - ha az ügyfél díjcsomag módosítás következtében már nem jogosult a Citi Priority díjcsomaghoz tartozó megtakarítási igénybevételére. - ha a 5.3. pontban megadott bármely feltétel nem teljesül. 6 Tartós Befektetési Szerződés (TBSZ) A TBSZ szerződés megkötésével elérhető lekötött betéti kamatok Devizanem 6 hónap 12 hónap Éves kamatláb EBKM Éves kamatláb EBKM HUF 1,00% 1.00% 1,00% 1.00% USD 0,10% 0,10% 0,20% 0,20% EUR 0,10% 0,10% 0,20% 0,20% A betételhelyezés részletes feltételeit a Tartós Befektetési Szerződés tartalmazza. TBSZ számla minimum Forint betét elhelyezésével nyitható. A TBSZ önálló (folyó)számla kamata től megegyezik a folyószámla kamatával. 7 Folyószámlához kapcsolódó hitelek A Bank hitelkamatot a felhasznált hitelkeret napi egyenlege után számítja. A kamatszámítás módja: Kamatösszeg = ( Tőke X Kamatláb X Napok száma ) / 365 nap (szökőév esetén 366 nap) 7.1 Citibank Betéthitel Éves hitelkamat 15% (THM 5 : 16,08-20,03%) 7.2 Citibank Jövedelem Folyószámlahitel CitiBlue ügyfeleknek: 25% (THM 5 : 28,07%) Éves hitelkamat CitiGold ügyfeleknek: 15% (THM 5 : 16,08%) 5 A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. 8 Befektetéssel kombinált betétlekötési ajánlatok A kombinált betétlekötések általános feltételei - Befektetéssel kombinált betétlekötés keretében az alábbi ajánlatok érhetők el: befektetési jegy vásárlással kombinált lekötött betét befektetési jegy vásárlással kombinált Tartós Befektetési Szerződés strukturált kötvény vásárlással kombinált lekötött betét - A kombinált ajánlat keretében elhelyezett teljes összeg legfeljebb 50%-a lehet lekötött betét, vagyis legalább az elhelyezett összeg 50%-ának befektetésre kell kerülni. Ha a befektetési jegy/struktúrált kötvény ellenértéke deviza, a Bank a vásárlás napján érvényes saját devizaközépárfolyama alkalmazásával határozza meg a lekötött betét lehetséges legmagasabb összegét. KOCKÁZATFELTÁRÁS: A befektetések nem lekötött betétek, sem a Citigroup Inc, illetve leányvállalatai, sem az állam nem vállal kötelezettséget a tőkeés/vagy a kamatgaranciára. Ezen befektetések befektetési kockázatoknak vannak kitéve, beleértve a befektetett összeg lehetséges elvesztését. A befektetési ajánlatok csak olyan befektetők részére elérhetőek, akik nem állampolgárai és nem állandó lakosai az Egyesült Államoknak. A nem helyi devizában denominált befektetési termékek befektetőinek tudatában kell lenniük, hogy a devizaárfolyamok változása tőkeveszteséget okozhat. A kombinált ajánlat másik elemét képező befektetési alap hozama az alapban lévő befektetési eszközök hozamától függően változó lehet. Az alap múltbeli hozama nem jelent garanciát a jövőbeni hozamra, az árak lefelé és felfelé is változhatnak. Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe 1051 Budapest, Szabadság tér 7., Cg , Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, tevékenyégi engedély: Central Bank of Ireland május 1., a Budapesti Értéktőzsde tagja 5

6 8.1 Befektetéssel kombinált betétlekötési ajánlatok kamatai Befektetési jegy, vagy strukturált kötvény vásárlással kombinált lekötött betét Új Forrás Meglévő forrás Új Forrás Meglévő forrás Éves kamatláb EBKM Éves kamatláb EBKM Éves kamatláb EBKM Éves kamatláb EBKM HUF 5,00% 5,00% 1,80% 1,80% 2,00% 2,00% 1,50% 1,50% EUR 0,80% 0,81% 0,50% 0,51% - - USD 0,80% 0,81% 0,50% 0,51% - - Futamidő 1, 2 vagy 3 hónap 6, 12 hónap 8.2 A befektetési jegy vásárlással kombinált forintlekötés feltételei Általános feltételek: A Bank a bankfiókban kezdeményezett, 1,2 vagy 3 hónapos futamidejű betétlekötés (a továbbiakban: betét): - meglévő forrás esetén a 8.1 táblázatban szereplő mértékű éves kamatot fizet, feltéve, hogy a betét tulajdonosa a betét lekötésével egyidejűleg a Banknál a alatti alapok közül egynek vagy többnek nevében (javára és terhére) kibocsátott befektetési jegyet (a továbbiakban egységesen: befektetési jegy) vásárol összesen legalább a befektetési jegy minimum befektethető összegének mértékéig. A forintlekötéssel egyidejűleg megadott befektetési jegyre vonatkozó vételi megbízás nem vonható vissza, illetve csak úgy módosítható, hogy a jelen feltételek, valamint a befektetési jegy vásárlására vonatkozó feltételek továbbra is maradéktalanul teljesüljenek. - Új forrás esetén a 8.1 táblázatban szereplő mértékű éves kamatot fizet, feltéve, hogy a betét tulajdonosa a betét lekötésével egyidejűleg a Banknál a pont alatti alapok közül egynek vagy többnek nevében (javára és terhére) kibocsátott befektetési jegyet (a továbbiakban egységesen: befektetési jegy) vásárol a lekötni kívánt összeghez hasonlóan Bankon kívüli forrásból származó összegből, összesen legalább a befektetési jegy minimum befektethető összegének mértékéig. A forintlekötéssel egyidejűleg megadott befektetési jegyre vonatkozó vételi megbízás nem vonható vissza, illetve csak úgy módosítható, hogy a jelen feltételek, valamint a befektetési jegy vásárlására vonatkozó feltételek továbbra is maradéktalanul teljesüljenek. A kiemelt mértékű kamat azon lekötni szándékozott összegre vonatkozik, amely megfelel a jelen Lakossági kamatok Általános feltételek h) pontjában található Új Forrás meghatározásának A betét csak automatikusan megújuló lekötésű lehet. A betét kiemelt mértékű kamata csak az automatikusan megújuló lekötés első egy, kettő vagy három hónapos - periódusára érvényes. Az első periódust követően a betét a lekötés megújulásakor érvényes Kamat- és Díjfeltételekben szereplő kamattal újul meg a soron következő periódusra Az ajánlatban való részvétel további feltétele, hogy a betét (társ-)tulajdonosa a befektetési jegy nyilvántartására szolgáló értékpapírszámlának is (társ-)tulajdonosa legyen azzal, hogy az akciós feltételeknek megfelelő megbízásokat a (társ-)tulajdonos és a meghatalmazott is megadhatja A betéti szerződés részletes leírását a Bank Lakossági Banki Szolgáltatásaira vonatkozó Általános Üzleti Feltételei tartalmazzák. A befektetési jegy tőkepiaci tájékoztatója elérhető bankfiókjainkban, a Bank a feltételek egyoldalú módosítási jogát fenntartja A kombinált ajánlat keretében elérhető befektetetési alapok befektetési jegyei Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja (B Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alap (B Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alap (B Aberdeen G. II- European Convert. Bond Fund EUR (A2 Aberdeen G. Select Emerging Mrkts Bond (A2 Aberdeen G. World Equity (A Aberdeen G.-Asian Lcl Ccy Short D. EUR (A2 Aberdeen G.-Asian Lcl Ccy Short D. USD (A2 Aberdeen Global - Japanese Equity Fund (S2 Aberdeen Global Asia Pacific Equity (A2 Aberdeen Global Russian Equity Fund (S2 Aberdeen Lat. Am. R. Alapokba Bef. Alap (B Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro (A2 Fidelity Emerg. Europe, ME & Africa EUR (A Fidelity Emerg. Europe, ME & Africa USD (A Fidelity Emerging Asia Fund EUR (A Fidelity Emerging Asia Fund USD (A Fidelity Emerging Market Debt Fund USD (A Fidelity European Dynamic Growth (A Fidelity European Dynamic Growth Fund HUF hedged (A Fidelity European Dynamic Growth Fund USD hedged (A Fidelity European High Yield EUR (A Fidelity Germany EUR (A Fidelity Germany USD hedged (A Fidelity Global Consumer Industries EUR (A Fidelity Global Consumer Industries USD (A JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund (A JPMorgan - Income Opportunity EUR (hdg) (A JPMorgan - Income Opportunity USD (A JPMorgan - US Technology Fund (A JPMorgan Emerging Markets Debt Fund EUR (A oszt) JPMorgan Europe Strategic Dividend Fund (A JPMorgan Europe Strategic Dividend Fund HUF hedged (A JPMorgan Germany Equity Fund EUR (A JPMorgan Global Capital Preservation USD (A JPMorgan -Global Financials Fund (A JPMorgan Global High Yield Bond EUR (hdg) (A JPMorgan Global High Yield Bond USD (A JPMorgan-Global Capital Preservation EUR (A 6

7 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - US (A2 Aegon Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap (A Aegon Ázsia Részvény Alapok Alapja (A Aegon Belföldi Kötvény Alap (A Aegon IstanBull Részvény Alap (A Aegon Közép-Európai Részvény Alap (A Aegon MoneyMaxx Expressz Befektetési Alap (A Aegon Nemzetközi Kötvény Alap (A Aegon Nemzetközi Részvény Alap (A Aegon Ózon Éves Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap (A Aegon Pénzpiaci Alap (A Allianz PIMCO Euro Bond Total Return (A Allianz RCM BRIC Equity - HUF (A Allianz RCM Bric Equity (A Allianz RCM China (A Fidelity Global Dividend EUR hedged (A Fidelity Global Dividend Fund HUF hedged (A Fidelity Global Dividend USD (A Fidelity Global Financial Services Fund EUR (A oszt) Fidelity Global Health Care EUR (A Fidelity Global Inflation Linked Bond EUR (A Fidelity Global Inflation Linked Bond USD (A Fidelity Global Multi-Asset Income EUR (A Fidelity Global Multi-Asset Income EUR Hedged (A Fidelity Global Multi-Asset Income HUF Hedged (A Fidelity Global Multi-Asset Income USD (A Fidelity Global Multi-Asset Income USD Hedged (A Fidelity Global Property Fund EUR (A Fidelity Global Property Fund USD (A Fidelity Global Real Asset EUR hedged (A OTP EMDA Származtatott Befektetési Alap (A OTP Supra Származtatott Befektetési Alap (A Parvest Bond World Emerging Local (C. Cap Parvest Equity Turkey (Classic Cap. Oszt.) Parvest Euro Government Bond (Classic Cap. Pioneer Commodity Alpha (A Pioneer Commodity Alpha USD (A Pioneer Emerg Europe and Mediterranean Equity (A Pioneer European Equity Target Income (A Pioneer Funds Euro High Yield (A Pioneer Funds - Euro Strategic Bond (A Pioneer Funds Strategic Income EUR (A Pioneer Funds Strategic Income USD (A Pioneer Funds U.S. Fundamental Growth (A Pioneer Funds U.S. Dollar Aggregate Bond (A Allianz RCM Euro High Yield Bond (A Fidelity Global Real Asset USD (A Pioneer Global Aggregate Bond (A Allianz RCM Euroland Equity Growth Fund (A Allianz RCM Europe Equity Growth - HUF (A Allianz RCM Europe Equity Growth Fund (A Allianz RCM European Equity Dividend Fund (A Allianz RCM Global Agricultural Trends (A Allianz RCM Global Agricultural Trends USD (A Allianz RCM US Equity (A Allianz RCM US Equity Fund USD (A BlackRock Emerging Europe Fund (A2 Fidelity Global Strategic Bond EUR hedged (A Fidelity Global Strategic Bond USD (A Fidelity Global Technology USD (A Fidelity Global Telecommunications EUR (A oszt) Fidelity Pacific EUR (A Fidelity South East Asia EUR (A Fidelity South East Asia USD (A Fidelity US High Yield Fund EUR hedged (A Fidelity US High Yield Fund USD (A Pioneer Global Aggregate Bond USD (A Pioneer Multi Asset Real Return EUR (A Pioneer Multi Asset Real Return USD (A Pioneer US Pioneer (A Schroder ISF Asia Pacific Property Securities USD (A1 Schroder ISF Asian Opportunities Eur (A1 Schroder ISF Asian Opportunities Usd (A1 Schroder ISF China Opportunities USD (A1 Schroder ISF Emg Mrkts Debt Abs. Ret. (A1 BlackRock European Fund (A2 Fidelity World USD (A Schroder ISF Euro Corporate Bond (A1 BlackRock Global Allocation EUR (A2 BlackRock Global Allocation Hedged EUR (A2 BlackRock Global Allocation USD (B BlackRock Global Equity Income Fund (A2 BlackRock Japan Value Fund (A2 Fideliy America USD (A Franklin Biotechnology Discovery Fund (N Franklin Eastern European Equity Fund (N Franklin Euro High Yield Fund (N Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund (N Schroder ISF Global Convertible Bond (A1 Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged (A1 Schroder ISF Global Energy (A1 Schroder ISF Global Property Sec. EUR Hedged (A1 Schroder ISF Global Property Securities USD (A1 BlackRock Latin America Fund (A2 Franklin High Yield Fund (N Schroder ISF Korean Equity USD (A1 7

8 BlackRock New Energy Fund (A2 Blackrock US Dollar High Yield Bond Fund (A2 BlackRock US Flexible Equity Fund (A2 BlackRock US Flexible Hedged EUR (A2 BlackRock World Energy Fund (A2 BlackRock World Energy Hedged EUR (A2 BlackRock World Gold Fund (A2 BlackRock World Gold Hedged EUR (A2 BlackRock World Mining Fund (A2 BlackRock World Mining Hedged EUR (A2 BNP Parvest Equity Best Selection Euro HUF (Classic Cap.) BNP Parvest Equity Best Selection Europe (Classic Cap.) Budapest Állampapír Alap (A Budapest Bonitas Alap (A Budapest Kötvény Alap (A Franklin India Fund (N Franklin India Fund EUR (N Franklin Mutual Gl. Discovery Fund EUR hedged (N Franklin Mutual Global Discovery Fund EUR (N Franklin Mutual Global Discovery Fund USD (N Franklin Natural Resources Fund (N Franklin Technology Fund EUR (N Franklin Technology Fund USD (N Franklin Templeton Global Real Estate Fund (N Franklin Templeton Global Real Estate Fund (N Franklin US Government Fund (N Franklin US Opportunities Fund EUR (N class) Franklin US Opportunities Fund EUR hedged (N class) Franklin US Opportunities Fund USD (N Futura Indexkövető Részvény Alap (B Schroder ISF Latin America Equity EUR (A1 Schroder ISF Latin America Equity USD (A1 Schroder ISF Middle East EUR (A1 Schroder ISF Middle East USD (A1 Schroder ISF US Small Companies USD (A1 Schroder ISF US Small & Mid-Cap EUR Hedged (A1 Schroder ISF US Small & Mid-Cap USD (A1 Templeton Asian Growth Fund EUR (N Templeton Asian Growth Fund HUF (N Templeton Asian Growth Fund USD (N Templeton BRIC Fund EUR (N Templeton BRIC Fund USD (N Templeton China Fund (N Templeton Euroland Fund EUR (N Templeton Frontier Mrkts Fund hedged EUR (N Fidelity America EUR (A Futura Kötvény Alap (B Templeton Global Bond (Euro) Fund (N Fidelity America EUR hedged (A Fidelity America Fund HUF hedged (A Fidelity Asian High Yield Fund EUR (A Fidelity Asian High Yield Fund USD (A Fidelity China Consumer EUR (A Fidelity China Consumer USD (A Fidelity Emerg Mrkt Debt Fund EUR hedged (A Futura Pénzpiaci Alap (B GE Money Közép-Európai Részvény Alap (A JP Morgan Highbridge US STEEP HUF hedged (A JPM Global High Yield Bond HUF hedged (A JPMorgan - Brazil Equity Fund (A JPMorgan - Global Healthcare Fund (A JPMorgan - Highbridge Europe STEEP Fund (A Templeton Global Bond EUR Hedged (N Templeton Global Bond Fund (N Templeton Global Bond Fund HUF (N oszt) Templeton Global Total Return Fund EUR (N Templeton Global Total Return Fund HUF (N Templeton Global Total Return Fund USD (N Templeton Latin America (N 8.3 Befektetési jegy vásárlással kombinált Tartós Befektetési Szerződés (Kamatozó Bankbetét) Általános feltételek: A Bank a bankfiókban kezdeményezett, 6 illetve 12 hónapos futamidejű Tartós Befektetési Szerződés (Kamatozó Bankbetét) betétlekötés (a továbbiakban: TBSZ betét) esetén a pontban meghatározott mértékű betétösszegre - meglévő forrás esetén a 8.1 táblázatban szereplő mértékű éves kamatot fizet, feltéve, hogy a betét tulajdonosa a betét lekötésével egyidejűleg a Banknál a pont alatti alapok közül egynek vagy többnek nevében (javára és terhére) kibocsátott befektetési jegyet (a továbbiakban egységesen: befektetési jegy) vásárol összesen legalább a befektetési jegy minimum befektethető összegének mértékéig. A forintlekötéssel egyidejűleg megadott befektetési jegyre vonatkozó vételi megbízás nem vonható vissza, illetve csak úgy módosítható, hogy a jelen feltételek, valamint a befektetési jegy vásárlására vonatkozó feltételek továbbra is maradéktalanul teljesüljenek. - Új Forrás esetén a 8.1 táblázatban szereplő mértékű éves kamatot fizet, feltéve, hogy a betét tulajdonosa a betét lekötésével egyidejűleg a Banknál a pont alatti alapok közül egynek vagy többnek nevében (javára és terhére) kibocsátott befektetési jegyet (a továbbiakban egységesen: befektetési jegy) vásárol összesen legalább a befektetési jegy minimum befektethető összegének mértékéig. A forintlekötéssel egyidejűleg megadott befektetési jegyre vonatkozó vételi megbízás nem vonható vissza, illetve csak úgy módosítható, hogy a jelen feltételek, valamint a befektetési jegy vásárlására vonatkozó feltételek továbbra is maradéktalanul teljesüljenek. A kiemelt mértékű kamat azon lekötni szándékozott összegre vonatkozik, amely megfelel a jelen hírdetmény első oldalának h) pontjában található Új Forrás meghatározásának. 8

9 A TBSZ betét csak egyszeri lejáratú lekötés lehet, a betét kiemelt mértékű kamata a betét lekötéskor meghatározott 6 illetve 12 hónapos periódusára érvényes Az ajánlatban való részvétel további feltétele, hogy a betét meghatalmazottja a befektetési jegy nyilvántartására szolgáló értékpapírszámlának is meghatalmazottja legyen azzal, hogy az akciós feltételeknek megfelelő megbízásokat a meghatalmazott is megadhatja A betéti szerződés részletes leírását a Bank Lakossági Banki Szolgáltatásaira vonatkozó Általános Üzleti Feltételei tartalmazzák. A befektetési jegy tőkepiaci tájékoztatója elérhető bankfiókjainkban, a Bank a feltételek egyoldalú módosítási jogát fenntartja A TBSZ betét a lejáratot követően kizárólag a Tartós Befektetési Szerződés (Betét) részeként megnyitott folyószámlán kerülhet jóváírásra A Tartós Befektetési Szerződésre a mindenkor hatályos jogszabályok előírásai az irányadók A kombinált ajánlat keretében elérhető befektetetési alapok befektetési jegyei A Bank által forgalmazott valamennyi befektetési jegy. 8.4 Struktúrált kötvény vásárlással kombinált forintlekötés feltételei Általános feltételek: A Bank a bankfiókban kezdeményezett, 1, 2 vagy 3 hónapos futamidejű, legalább (azaz kétszázezer) forintot elérő összegű betétlekötés (a továbbiakban: betét) esetén az így lekötött teljes betétösszegre - meglévő forrás esetén a 8.1 táblázatban szereplő mértékű éves kamatot fizet, feltéve, hogy a betét tulajdonosa a betét lekötésével egyidejűleg a Banknál az adott időpontban aktuálisan elérhető struktúrált devizakötvény vételére vonatkozó bizományosi megbízást ad meg, legalább a struktúrált devizakötvény minumum befektethető összegének mértékéig. Az elérhető struktúrált devizakötvényekről bankáraink adnak felvilágosítást. További feltétel, hogy a struktúrált devizakötvény vásárlása a lekötni kívánt összeghez hasonlóan Bankon kívüli forrásból származó összegből történik. - Új Forrás esetén a 8.1 táblázatban szereplő mértékű éves kamatot fizet, feltéve, hogy a betét tulajdonosa a betét lekötésével egyidejűleg a Banknál az adott időpontban aktuálisan elérhető struktúrált kötvény vételére vonatkozó bizományosi megbízást ad meg, legalább a struktúrált devizakötvény minimum befektethető összegének mértékéig. Az elérhető struktúrált devizakötvényekről bankáraink adnak felvilágosítást. A kiemelt mértékű kamat azon lekötni szándékozott összegre vonatkozik, amely megfelel a jelen hírdetmény első oldalának h) pontjában található Új Forrás meghatározásának Amennyiben a struktúrált kötvény vételére vonatkozó forintlekötéssel egyidejűleg megadott vételi megbízás visszavonásra kerül, a kiemelt kamat helyett a betét lekötésének napján érvényes Lakossági Kamatokban meghatározott betéti kamatmérték kerül alkalmazására A betét csak automatikusan megújuló lekötésű lehet. A betét kiemelt mértékű kamata csak az automatikusan megújuló lekötés első egy, kettő vagy három hónapos - periódusára érvényes. Az első periódust követően a betét a lekötés megújulásakor érvényes Kamat- és Díjfeltételekben szereplő kamattal újul meg a soron következő periódusra Az ajánlatban való részvétel további feltétele, hogy a betét (társ-)tulajdonosa a struktúrált kötvény nyilvántartására szolgáló értékpapírszámlának is (társ-)tulajdonosa legyen azzal, hogy az akciós feltételeknek megfelelő megbízásokat a (társ-)tulajdonos és a meghatalmazott is megadhatja A betéti szerződés részletes leírását a Bank Lakossági Banki Szolgáltatásaira vonatkozó Általános Üzleti Feltételei tartalmazzák. A struktúrált devizakötvény tőkepiaci tájékoztatója elérhető bankfiókjainkban, a Bank a feltételek egyoldalú módosítási jogát fenntartja. 9 További elérési lehetőségeink Budapest II. kerület, Lövőház utca , -- Nyitva tartás: H-CS 10-18; P: 10-17; SZO 10-14* Tel: Budapest III. kerület, Lajos u P,SZ Nyitva tartás: H: K-CS: 8-16, P: 8-15 Tel: Budapest V. kerület, Vörösmarty tér. 4. -,SZ Nyitva tartás: H-CS: 9-17 P: 9-16 Tel: Budapest VI. kerület, Oktogon tér 1 -, -- Nyitva tartás: H: K-CS: 8-16, P: 8-15 Tel: Budapest VI. kerület, Váci út 1-3. (West End) Ybl Miklós sétány 52. P, -- Nyitva tartás: H-CS 10-18; P: 10-17; SZO 10-14* Tel: Budapest VIII. kerület, ARÉNA Plaza, Kerepesi út 9. -, -- Nyitva tartás: H-CS 10-18; P: Tel: Budapest XI. kerület, Bercsényi utca 21. (Simplon udvar) -, -- Nyitva tartás: H,-Sz 10-18; K, Cs: 9-17 P: 9-16; Tel: Budapest, XII. kerület, Alkotás út 53. (MOM Park) Nyitva tartás: H: 10-19, K-CS: 9-17, P: 9-16 Tel: Hónap utolsó napján: H-Cs: 10-17, P: Budapest XIII. kerület, Váci út 35. P, -- Nyitva tartás: H: ; K 8-16, SZ:8-17:30; CS:8-16 P: Tel: Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 1. P, -- Nyitva tartás: H ; K-CS 8-16; P 8-15 Tel: 06/ *Szombati nyitvatartás esetén a pénztári szolgáltatás és a CitiGold szolgáltatás nem elérhető P: postafiók szolgáltatás elérhető az adott fiókban SZ: széfszolgáltatás elérhető az adott fiókban 9.1 Az alábbi fiókok esetében a pénztári szolgáltatás a hónap utolsó munkanapján 17:00 óráig érhető el Budapest VIII. kerület, ARÉNA Plaza, Kerepesi út 9. Budapest VI. kerület, Váci út 1-3. (West End) Budapest II. kerület, Lövőház utca 2-6. Budapest XI. kerület, Bercsényi utca 21. (Simplon udvar) 9.2 A pénztár szolgáltatás az alábbi fiókok esetében minden nap között nem érhető el: Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 1. 9

10 9.3 A pénztár szolgáltatás az alábbi fiókok esetében minden nap között nem érhető el: Budapest VIII. kerület, ARÉNA Plaza, Kerepesi út Központi elérhetőségek Levélcím: Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe 1367 Budapest, Pf. 123 Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center, Citibank torony Központi telefonszámunk: (1) Központi faxszámunk: (1) Internet cím: 10

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére 1 Bevezető rendelkezések Hatályos: 2015. január 1. a) A Lakossági Kamat- és Díjfeltételek irányadók a Citibank Europe

Részletesebben

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek. I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek. I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Hatályos: 2012. november 1. 1 Bevezető rendelkezések a) A Lakossági Kamat- és Díjfeltételek irányadók a Citibank Europe

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira és lekötött betéteire vonatkozóan Érvényben: 2010. június 1-től FORINT KAMAT HIRDETMÉNY

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira és lekötött betéteire vonatkozóan Érvényben: 2010. június 1-től FORINT KAMAT HIRDETMÉNY K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu,, 1. Forint lekötött betétek 1.2. K&H Törzsvendég betét TERMÉSZETES SZEMÉLYEK

Részletesebben

Az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag) és

Az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag) és Az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag) és az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK Lekötött betétek, OTP Tartós Befektetési Betétszámla, OTP Takarékszámla, OTP Nyugdíj-takarékszámla, Lakossági Megtakarítási

Részletesebben

2014. ÁPRILIS 10. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG

2014. ÁPRILIS 10. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG FHB MAESTRO FHB MAESTRO Hirdetmény Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról

Részletesebben

2015. JÚNIUS 01. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. MÁJUS

2015. JÚNIUS 01. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. MÁJUS Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről.

Részletesebben

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I/A Speciális díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Jelenleg elérhető számlacsomagok feltételei

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I/A Speciális díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Jelenleg elérhető számlacsomagok feltételei Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I/A Speciális díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Jelenleg elérhető számlacsomagok feltételei Hatályos: 2013. június 15. A Lakossági Kamat- és Díjfeltételeknek ez

Részletesebben

HIRDETMÉNY a számlás betétekről és egyéb megtakarítási formákról

HIRDETMÉNY a számlás betétekről és egyéb megtakarítási formákról HIRDETMÉNY a számlás betétekről és egyéb megtakarítási formákról lakosság, vállalkozó, egyéb szervezetek részére Kihirdetve: 2014.06.01. Érvényes: 2014.06.01.új számlás betét, új okiratos betét) Érvényes:

Részletesebben

HIRDETMÉNY a számlás betétekről és egyéb megtakarítási formákról

HIRDETMÉNY a számlás betétekről és egyéb megtakarítási formákról HIRDETMÉNY a számlás betétekről és egyéb megtakarítási formákról lakosság, vállalkozó, egyéb szervezetek részére Kihirdetve: 2014.06.16. Érvényes: 2014.06.16. Bizonyos termékek érvényességének kezdete

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A lakossági betétek, fizetési számlák, hitelszámlák kamat-, jutalék-, és költség kondícióiról. Érvényes: 2014.

HIRDETMÉNY. A lakossági betétek, fizetési számlák, hitelszámlák kamat-, jutalék-, és költség kondícióiról. Érvényes: 2014. HIRDETMÉNY A lakossági betétek, fizetési számlák, hitelszámlák kamat-, jutalék-, és költség kondícióiról Érvényes: 2014. augusztus 25-től Jelen Hirdetmény a Takarékszövetkezet által forgalmazott termékek

Részletesebben

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltatások általános feltételei 1.1. Bevezetõ rendelkezések 1.2. Szerzõdéskötés, meghatalmazás 1.3. A Megbízások

Részletesebben

Helyben Mindent Önökért

Helyben Mindent Önökért AKTÍV LAKOSSÁGI HITEL ÜZLETÁG A lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciók. Kihirdetve: 2015.08.10. Hatálybalépés napja: 2015.08.10. AL/1. sz. melléklet: TAKARÉK Folyószámlahitel AL/2. sz. melléklet:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. június 15-től

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. június 15-től Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a pénzforgalmi bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

I. Fogalmak. Cb 04/47 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Levélcím: 1367 Budapest, Pf. 123 www.citibank.hu

I. Fogalmak. Cb 04/47 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Levélcím: 1367 Budapest, Pf. 123 www.citibank.hu A Citibank Forintalapú Egyéni Hitelkártyáról szóló Általános Szerzõdési Feltételek A 2015. június 1. napjától hatályos Általános Szerzõdési Feltételekhez képest a változások kiemelve olvashatók. I. Fogalmak

Részletesebben

PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati számlavezetés és betételhelyezés esetén alkalmazott kondíciók Érvényes: 2011.08.15. Közzétéve: 2011.06.15. Bizonyos termékek érvényességének

Részletesebben

MKB Trezor Számlák ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számla MKB Trezor Tartós Befektetési Számla. Érvényes: 2015.

MKB Trezor Számlák ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számla MKB Trezor Tartós Befektetési Számla. Érvényes: 2015. MKB Trezor Számlák ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számla MKB Trezor Tartós Befektetési Számla Érvényes: 2015. március 23-ától Az MKB Trezor Számlák előnyei Az MKB Trezor Tartós Megtakarítási

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY Copyright 2014 AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője Minden jog 1. v/20140325 LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA*

KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT A BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (BMW) ÉS A DAIMLER AG RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT AMERIKAI KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP)

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT AZ AEGON NV AND AVIVA PLC. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I. Biztosíték nélküli hitelek I.1. UniCredit Folyószámlahitel Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Jóváhagyta: 3/34/2015. sz. határozatával a Takarékszövetkezet Igazgatósága Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről

H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről Közzététel: 2015. július 1. Hatályos: 2015. július 1-től. (Jelen Hirdetmény hatálybalépésével hatályon kívül helyezi a 2015. június

Részletesebben

CITI LIFE PROGRAM Általános Szerzõdési Feltételek

CITI LIFE PROGRAM Általános Szerzõdési Feltételek CITI LIFE PROGRAM Általános Szerzõdési Feltételek Jelen dokumentum tartalmazza a Citibank Europe plc (székhelye: 1 North Wall Quay, Dublin 1, Írország, cégjegyzékszáma: 132781, tevékenységi engedély kibocsátója

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ GE Money Pénzpiaci Nyíltvégű Alap Cseh nyelven: GE Money Peněžní Otevřený Podílový Fond Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó:

Részletesebben

HIRDETMÉNY 12/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata

HIRDETMÉNY 12/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata HIRDETMÉNY 12/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) SZÁMLAVEZETÉS FORINTBAN Érvényes 2015.április 15-től Forgalmi jutalék - Külső köri papíros alapú megbízás 0,43%, min. 299 Ft,

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS általános szerződési feltételek Hatályos 2015. július 3-ától

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS általános szerződési feltételek Hatályos 2015. július 3-ától Copyright 2015 AXA. 1. oldal TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS általános szerződési feltételek Hatályos 2015. július 3-ától A jelen tartós befektetési szerződési feltételek (a továbbiakban: TBSZ Szerződési

Részletesebben

Feltételei) 2014. április 2.

Feltételei) 2014. április 2. ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ERSTE HŰSÉG MEGÚJU ULÓ, ERSTE HŰSÉG GYARAPODÓ ÉS ERSTE HŰSÉG GYARAPODÓ PLUSZ BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (korábbi elnevezése: Posta Megújuló, Posta Gyarapodó és Posta

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (Székhely:

Részletesebben

Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként

Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként A hirdetmény hatálya kiterjed: egyedi elbírálás alapján a Kedvezményesen Kiemelt Ügyfelekre, a Takarékbank Zrt.-vel illetve a Takarék Alapkezelő Zrt.-vel munkajogviszonyban álló munkavállalók és a bankból

Részletesebben