Közzététel: június 12. Hatályba lépés: július 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közzététel: 2015. június 12. Hatályba lépés: 2015. július 1."

Átírás

1 Közzététel: június 12. Hatályba lépés: július 1. HIRDETMÉNY A mikro és kisvállalati ügyfélkör forint és devizaszámlái tekintetében érvényes jutalékokról, díjakról, költségekről forgalmi különdíj mellett Az OTP Bank Nyrt. a Vállalkozói Üzletág Üzletszabályzatában meghatározott ismérvek alapján azon egyéni vállalkozókat, jogi személyiségű és jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozásokat, alapítványokat, közcélú adományok kezelését végző szervezeteket, nem közszolgálathoz tartozó nonprofit és egyéb szervezeteket sorolja a mikro és kisvállalati ügyfélkörbe, amelyek termékhasználata kizárólag standard vállalkozói termékekre korlátozódik, valamint összbanki kötelezettsége nem haladja meg a 250 millió forintot. Ha a vállalkozás valamely cégcsoport tagja, az értékhatár a vállalkozásokra összevontan érvényes. Ezektől a feltételektől függetlenül ebbe az ügyfélkörbe tartoznak a társasházak és lakásszövetkezetek is. Jelen hirdetmény szerinti termékek az OTP Bank Nyrt. standard vállalkozói termékkörébe tartoznak. A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók. A Hirdetmény módosítását az aktuális akciós ajánlatok (A) és (C) pontjaiban található Számlanyitási akció és Online elektronikus cégkivonat lekérdezés szolgáltatás akció bevezetése indokolj AKTUÁLIS AKCIÓS AJÁNLATAINK (A) (B) (C) (D) (E) Számlanyitási akció: Vállalati ügyfélkörbe tartozó ügyfél július 1. és december 31. között nyitott vállalkozói (kivéve Gold) vagy társasházi számlacsomagja esetében a számlanyitás hónapjától kezdve hitelesített elektronikus bankszámlakivonat igénybevétele esetén 6 hónapon keresztül a Bank nem számítja fel a számlavezetési havidíjat, amennyiben az ügyfél korábban de át követően nem nyitott pénzforgalmi vagy fizetési számlát az OTP Bank Nyrtnél. Társasházi hitel akció: február 1től visszavonásig új Thermo/Stílus hitel szerződés megkötése esetén a szerződéskötés dátumától kezdődően 12 hónapig, de legkésőbb a hitel lejáratáig nem kerül felszámításra a számlavezetési havidíj a társasházak, lakásszövetkezetek Alap és Mozaik számlacsomagjai esetén. A kedvezmény egy társasház, illetve lakásszövetkezet egy bankszámlájára vonatkozik. Online elektronikus cégkivonat lekérdezés szolgáltatás akció új számlacsomag igénylése esetén: Amennyiben egy vállalati ügyfélkörbe tartozó ügyfél július 1. és december 31. között vállalkozói számlacsomagot nyit, és a számlanyitás során az online ecégkivonat lekérdezés szolgáltatást igénybe veszi, akkor az online ecégkivonat lekérdezés szolgáltatás díja 20 kb dokumentum terjedelemig nem kerül felszámításr Online elektronikus cégkivonat lekérdezés szolgáltatás akció ADLAK szolgáltatás igénybevétele esetén: Amennyiben egy mikro és kisvállalati ügyfélkörbe tartozó Munkáltató november 25. és december 31. közötti, az OTP ADLAK szolgáltatásra (Kiegészítő és Teljes körű) vonatkozó szerződéskötése során az online ecégkivonat lekérdezés szolgáltatást igénybe veszi, akkor az online e cégkivonat lekérdezés szolgáltatás II és pont szerinti díja nem kerül felszámításr A díjkedvezményes akció mind az OTP banki, mind a nem OTP banki számlavezetett ügyfelekre kiterje Élénkítő ajánlat: Az (A) pontban szereplő számlanyitási akció feltételeit teljesítő, az OTP Bank Facebook oldalán elérhető Élénkítő ajánlat! Promóció Szabályzata szerinti Vállalkozás cégjegyzésre jogosult képviselője, egyéni vállalkozó vagy őstermelő által június 15. és július 10. között vállalkozói számlacsomagszerződést kötők a Promóció Szabályzatában meghatározott tárgynyereményben részesülhetnek. Nem részesül tárgynyereményben a szerződéskötő, amennyiben a képviselt vállalkozás a Promóció ideje alatt nyitott vállalkozói számlacsomagszerződések mellett egyidejűleg rendelkezik másik élő vállalkozói számlacsomagszerződéssel vagy egyéb pénzforgalmi számlaszerződéssel az OTP Banknál. OTP Bank Nyrt. 1. oldal, összesen: 20

2 TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLACSOMAGOK KONDÍCIÓI 3 I.1 Számlacsomag igénylésével kapcsolatos megjegyzések és feltételek 3 I.2 Általános kisvállalkozói számlacsomagok 4 I.3 Szakmai számlacsomagok 7 I.4 Társasházi számlacsomagok 9 II. ÁLTALÁNOS PÉNZFORGALMI KONDÍCIÓK 10 II.1 Bankszámlavezetés 10 II.2 Eseti átutalások, átvezetések, beszedési és hatósági átutalási megbízások, továbbá átutalási végzések teljesítése 11 II.3 Jóváírások 12 II.4 Pénztári tranzakciók 12 II.5 Állandó, terhelési nap megjelölésével adott és csoportos átutalások / beszedések 12 II.6 OTPdirect Electra Terminál szolgáltatás 13 II.7 Deviza csekk 13 II.8 Okmányos ügyletek lebonyolítása 13 II.9 Vámpénztári szolgáltatás 14 II.10 Egyéb szolgáltatások 15 II.11 Díj, jutalék és költségtartozás késedelmes megfizetése 16 II.12 Díjak, jutalékok, költségek esedékessége 16 II.13 Árfolyam alkalmazás fizetési forgalomhoz kapcsolódóan 17 II.14 Tájékoztatás a nemzetközi forint és deviza, valamint belföldi deviza fizetési forgalom lebonyolításának áltatlános feltételeiről 18 III. HIVATKOZÁSOK 19 OTP Bank Nyrt. 2. oldal, összesen: 20

3 I. SZÁMLACSOMAGOK KONDÍCIÓI (14) 1. SZÁMLACSOMAGOK IGÉNYLÉSÉVEL KAPCSOLATOS MEGJEGYZÉSEK ÉS FELTÉTETELEK A "Számlacsomagok kondíciói" fejezetben be nem mutatott díjak és jutalékok esetén a II. fejezetben (Általános pénzforgalmi kondíciók) részletezett kondíciók érvényesek minden számlacsomag esetén. A bankszámlára/számlacsomagra történő átszerződés esetén az új bankszámla/számlacsomag jutalék, költség, és díjfeltételei az átszerződést követő naptól élnek, továbbá az OTP Bank Nyrt. biztosítja a meglévő pénzforgalmi számlaszám megtartását a Bázis számlacsomagot kivéve, amely igénylése során az OTP Bank Nyrt. új pénzforgalmi bankszámlaszerződés megkötését írja elő, amelyhez új pénzforgalmi bankszámla számot hoz létre. Nonprofit és egyéb szervezetek, illetve alapítványok bármelyik, a hirdetményben szereplő általános vállalkozói számlacsomagot igénybe vehetik. A "Számlacsomagok tartalma" részekben X jelöléssel ellátott szolgáltatások díját a számlacsomag havidíja tartalmazz Amennyiben egy számlacsomag havidíja kedvezményes és/vagy 0 Ftos utalásokat, készpénzfelvételt tartalmaz, a jelen hirdetmény II.1.1. pontjában szereplő forgalmi különdíj ezekre a tranzakciókra is felszámításra kerül. Amennyiben a számlacsomag havidíja egy meghatározott típusú betéti kártya éves díját tartalmazza, az minden esetben a számlacsomaghoz elsőként rendelt kártyára vonatkozik. Amennyiben a számlacsomag kedvezményes OTP ATM készpénzfelvételt tartalmaz, a kedvezmény bármely, a számlacsomaghoz tartozó betéti kártyához tartozhat. A számlacsomagoknál biztosított kedvezményeket illetően naptári hónap szerint a hónap első napján 0:00tól a hónap utolsó napján 24:00ig teljesülő tranzakciók kerülnek figyelembevételre. A pénztári befizetés jutaléka a bankjegy befizetésekre vonatkozik. Érme befizetése esetén ez a jutalék "A bankjegyek és érmék forgalmazásának díjtételeiről szóló" Hirdetményben rögzített díjtételen felül értendő. OTP Bank Nyrt. 3. oldal, összesen: 20

4 2. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÓI SZÁMLACSOMAGOK MEGNEVEZÉS Kisvállalkozói BÁZIS számlacsomag Vállalkozásoknak Nonprofit szervezeteknek Kisvállalkozói START számlacsomag Kedvezményes időszakban Nem kedvezményes időszakban Kisvállalkozói STANDARD számlacsomag A SZÁMLACSOMAGOK TARTALMA 1 db forint pénzforgalmi számla MC Unembossed betéti kártya éves díja Az első éves kártyadíjra vonatkozóan. OTPdirekt alap és kontroll szolgáltatás havidíja Kedvezményes OTP ATM készpénzfelvétel Havi első 0 Ft Havi első 0 Ft Kedvezményes belföldi forint eseti átutalás Havi első 2 db bankon kívüli, OTPdirekt szolgáltatásokon keresztül indított tétel 0 Ft DÍJAK ÉS JUTALÉKOK Számlavezetési havidíj Havi gyakoriságú, papíralapú kivonatküldéssel (1) Hitelesített elektronikus bankszámlakivonattal (2) Forgalmi gyakoriságú, papíralapú kivonatküldéssel Belföldi forint és bankon belüli deviza eseti átutalások Bankon belül, OTPdirekt szolgáltatásokon keresztül Bankon belül, bankfiókban indítva Bankon kívül, OTPdirekt szolgáltatásokon keresztül Bankon kívül, bankfiókban indítva Pénztári kifizetés forintban Pénztári befizetés forintban 99 Ft/hó 253 Ft/hó 395 Ft/hó 0 Ft/hó 151 Ft/hó 293 Ft/hó 395 Ft/hó 547 Ft/hó 699 Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó 0,18%, min. 174 Ft 0 Ft 0,14%, min. 174 Ft 0,14%, min. 34 Ft 0,18%, min. 174 Ft 0,16%, min. 231 Ft 0,14%, min. 34 Ft 0,55%, min. 608 Ft 0,16%, min. 289 Ft 0,16%, min. 231 Ft 0,55%, min. 608 Ft 0,50% Ft 0,26%, min. 466 Ft 0,16%, min. 231 Ft 0,50% Ft EGYÉB FELTÉTEL A Bázis számlacsomagra történő átszerződés A kedvezményes kondíciók az ügyfél által elsőként esetén az OTP Bank Nyrt. nem biztosítja a meglévő és újonnan megnyitott Start számlacsomagra pénzforgalmi számlaszám megtartását. érvényesek 2 éves számlavezetési múltig abban az esetben, ha az ügyfél vállalkozói múltja a számlanyitás időpontjában nem haladja meg az egy évet. Egyéb esetekben (például a Start számlacsomagra történő átszerződéskor az ügyfél vállalkozói múltjától függetlenül) a nem kedvezményes időszak kondíciói érvényesek. OTP Bank Nyrt. 4. oldal, összesen: 20

5 Kisvállalkozói KOMFORT számlacsomag MEGNEVEZÉS Kisvállalkozói Eszámlacsomag Min. 100 millió Ft Min. 250 millió Ft Kisvállalkozói GOLD számlacsomag éves terhelési számlaforgalom vállalásával A SZÁMLACSOMAGOK TARTALMA 1 db forint pénzforgalmi számla MC Unembossed betéti kártya éves díja OTPdirekt alap és kontroll szolgáltatás havidíja Kedvezményes pénzforgalmi kondíciók Kedvezményes belföldi forint eseti átutalás Kedvezményes sávos látra szóló kamatozás Privát banki számlavezetés Kedvezményes értékpapírszámlavezetés Havi első 10 db OTPdirekt szolgáltatásokon keresztül indított, bankon belüli vagy kívüli tétel 0 Ft Havi első 20 db bankon kívüli, OTPdirekt szolgáltatásokon keresztül indított tétel 0 Ft DÍJAK ÉS JUTALÉKOK Számlavezetési havidíj Havi gyakoriságú, papíralapú kivonatküldéssel (1) Hitelesített elektronikus bankszámlakivonattal (2) Forgalmi gyakoriságú, papíralapú kivonatküldéssel Belföldi forint és bankon belüli deviza eseti átutalások Bankon belül, OTPdirekt szolgáltatásokon keresztül Bankon belül, bankfiókban indítva Bankon kívül, OTPdirekt szolgáltatásokon keresztül Bankon kívül, bankfiókban indítva Pénztári kifizetés forintban Pénztári befizetés forintban Ft/hó Ft/hó Ft/hó 0,085%, min. 34 Ft 0,16%, min. 34 Ft 0,11%, min. 114 Ft 0,26%, min. 114 Ft Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó 0,05%, min. 34 Ft 34 Ft 0 Ft 0,16%, min. 34 Ft 0 Ft 0,09%, min. 114 Ft 0,07%, min. 114 Ft 0,11%, min. 114 Ft 0,26%, min. 231 Ft 0,16%, min. 231 Ft EGYÉB FELTÉTEL A számlacsomag és kapcsolódó kiemelt pénzforgalmi A Bank a vállalkozás által megjelölt egy magánszemély kedvezmények minimális éves terhelési számlaforgalom részére havien biztosítja a Privát Banki vállalása esetén elérhetők. Amennyiben a vállalt szolgáltatás csomagot. terhelési számlaforgalom nem teljesül, az ügyfélnek A vállalkozás értékpapírszámláján a Privát Banki különdíjat kell fizetni, ami az elmaradt összeg 0,1% (3) értékpapírszámlavezetés kondíciói érvényesek. A kedvezményes látra szóló kamatozás a számlacsomag A kedvezményes látra szóló kamatozás a számlacsomag pénzforgalmi számláján érvényes a mindenkor hatályos pénzforgalmi számláján érvényes a mindenkor hatályos "A vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái "A vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról" tekintetében érvényes betéti kamatokról" hirdetményben foglaltak szerint. hirdetményben foglaltak szerint. OTP Bank Nyrt. 5. oldal, összesen: 20

6 MEGNEVEZÉS 1 db forint pénzforgalmi számla 1 db deviza pénzforgalmi számla (EUR, USD, CHF vagy GBP) Deviza és nemzetközi forint eseti átutalási/ jóváírási kedvezmények Kedvezményes OTP külföldi leánybankba irányuló normál átutalás MC Unembossed betéti kártya éves díja (forint számlához) OTPdirekt alap és kontroll szolgáltatás havidíja Kedvezményes OTP ATM készpénzfelvétel (forint számlához) Kedvezményes belföldi forint eseti átutalás (forint számlához) Kisvállalkozói STANDARD DEVIZAPLUSZ számlacsomag A SZÁMLACSOMAGOK TARTALMA Havi első 0 Ft (utólagos jóváírással) Havi első 0 Ft DÍJAK ÉS JUTALÉKOK Kisvállalkozói EDEVIZAPLUSZ számlacsomag Havi első 0 Ft (utólagos jóváírással) Havi első 10 db OTPdirekt szolgáltatásokon keresztül indított, bankon belüli vagy kívüli tétel 0 Ft Számlavezetési havidíj (4) Havi gyakoriságú, papíralapú kivonatküldéssel (1) Hitelesített elektronikus bankszámlakivonattal (2) Forgalmi gyakoriságú, papíralapú kivonatküldéssel Belföldi forint és bankon belüli deviza eseti átutalások forintszámla terhére Bankon belül OTPdirekt szolgáltatásokon keresztül Bankon belül bankfiókban indítva Bankon kívül OTPdirekt szolgáltatásokon keresztül Bankon kívül bankfiókban indítva Bankon belüli forint és deviza átutalások devizaszámla terhére Bankon kívüli deviza és nemzetközi forint eseti átutalások (a számlacsomag forint és devizaszámlája terhére) OTPdirekt szolgáltatásokon keresztül vagy bankfiókban indítva Nemzetközi átutalások forintban és devizában, bankon kívüli deviza átutalások SEPA átutalások Külföldi ill. más magyar banktól kapott deviza átutalás jóváírási jutaléka 100 EUR (vagy más devizanemben kifejezett ellenérték) felett forint és devizaszámla esetén Pénztári kifizetés forintban Pénztári befizetés forintban 0,16%, min. 231 Ft 0,11%, min 34 Ft 0,10%, min Ft, m Ft től: 0,10%, min Ft, ma Ft (15) EGYÉB FELTÉTEL 0,085%, min. 34 Ft 0,16%, min. 34 Ft 0,11%, min 34 Ft 0,10%, min Ft, m Ft től: 0,10%, min Ft, ma Ft (15) 0,03%, min. 2,5 EUR, m 30 EUR A számlacsomag igénybevételéhez növelni kell a vállalkozás OTP Banknál vezetett deviza pénzforgalmi számláinak darabszámát a május 30ai darabszámhoz képest. Egy ügyfél a DevizaPlusz számlacsomagot mindaddig veheti igénybe, ameddig az adott vállalkozás számára vezetett devizaszámla darabszám eléri a május 30ai devizaszámla darabszám plusz 1et. A számlacsomagra átszerződni csak abban az esetben lehet, amennyiben az eredeti számlához nem kapcsolódtak további, egy szerződésen belül kezelt egyéb devizanemben vezetett bankszámlák. Egy számlaszerződésen belül több devizanemben vezetett számla kezelése nem kivitelezhető a DevizaPlusz számlacsomag keretében. Kisvállalkozói DevizaPlusz számlacsomag Hirdetményben meghatározott díja ellenkező kérés hiányában a forint és deviza pénzforgalmi számlán különkülön kerül terhelésre. Amennyiben a számlacsomag vállalkozói deviza pénzforgalmi bankszámlája bármilyen okból kifolyólag megszűnik, az a számlacsomag automatikus megszűntetését vonja maga után, a fennmaradó forint pénzforgalmi bankszámla a költségeit, a kapcsolódó szolgáltatásokat és a pénzforgalmi kedvezményeket tekintve Standard DevizaPlusz számlacsomag megszűnése esetén Kisvállalkozói Standard számlacsomagként, edevizaplusz számlacsomag esetén Kisvállalkozói eszámlacsomagként funkcionál továb Amennyiben a számlacsomag forint pénzforgalmi bankszámlája bármilyen okból kifolyólag megszűnik, az a számlacsomag automatikus megszűntetését vonja maga után. A fennmaradó deviza pénzforgalmi bankszámla a költségeit, a kapcsolódó szolgáltatásokat és a pénzforgalmi díjakat, jutalékokat tekintve standard deviza pénzforgalmi bankszámlaként funkcionál továb A havi első OTP külföldi leánybankba irányuló utalás díját a Bank a bankszámla devizanemében utólagos jóváírással biztosítja a tárgyhónapot követő hónapban arra a bankszámlára, amelyről az átutalást kezdeményezték. Az azonos időpontban történt átutalások közül a Bank véletlenszerűen választja ki, hogy melyik díját írja jóvá utólagosan Ft/hó Ft/hó Ft/hó 0,14%, min. 34 Ft 0,14%, min. 34 Ft 0,16%, min. 231 Ft 0,10%, min Ft, m Ft től: 0,10%, min Ft, ma Ft (15) 0,03%, min. 2,5 EUR, m 30 EUR Ft/hó Ft/hó Ft/hó 0,11%, min. 114 Ft 0,26%, min. 114 Ft 0,10%, min Ft, m Ft től: 0,10%, min Ft, ma Ft (15) OTP Bank Nyrt. 6. oldal, összesen: 20

7 3. SZAKMAI SZÁMLAAJÁNLATOK MEGNEVEZÉS Kisvállalkozói PATIKA számlacsomag Kisvállalkozói JOGÁSZ számlacsomag ÜGYVÉDI LETÉTI számla betéti kártyával 1 db forint pénzforgalmi számla (elkülönített számla) MC Unembossed betéti kártya éves díja OTPdirekt alap és kontroll szolgáltatás havidíja Kedvezményes pénzforgalmi kondíciók Kedvezményes sávos látra szóló kamatozás DÍJAK ÉS JUTALÉKOK Számlavezetési havidíj A SZÁMLACSOMAGOK TARTALMA Az első éves kártyadíjra vonatkozóan. Havi gyakoriságú, papíralapú kivonatküldéssel (1) Hitelesített elektronikus bankszámlakivonattal (2) Forgalmi gyakoriságú, papíralapú kivonatküldéssel Belföldi forint és bankon belüli deviza eseti átutalások Bankon belül, OTPdirekt szolgáltatásokon keresztül Bankon belül, bankfiókban indítva Bankon kívül, OTPdirekt szolgáltatásokon keresztül Bankon kívül, bankfiókban indítva Pénztári kifizetés forintban Pénztári befizetés forintban Ft/hó Ft/hó Ft/hó 0,05%, min. 34 Ft 0,05%, min. 34 Ft 0,09%, min. 114 Ft 0,09%, min. 114 Ft 0,03%, min. 202 Ft Ft/hó 0 Ft/hó Ft/hó 80 Ft/hó Ft/hó 506 Ft/hó 0,05%, min. 34 Ft 0,05%, min. 34 Ft, m Ft 0,05%, min. 34 Ft 0,05%, min. 34 Ft, m Ft 0,09%, min. 114 Ft 0,09%, min. 114 Ft, m Ft 0,09%, min. 114 Ft 0,09%, min. 114 Ft, m Ft EGYÉB FELTÉTEL A számlacsomagot gyógyszertárakat üzemeltető vállalkozások, gyógyszerészeti kiskereskedések vehetik igénybe (2008as besorolás szerint elsődleges TEÁOR kód 4646 vagy 4773). A kedvezményes látra szóló kamatozás a számlacsomag pénzforgalmi számláján érvényes a mindenkor hatályos "A vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról" hirdetményben foglaltak szerint. A számlacsomagot jogi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek (ügyvédek, jogászok, közjegyzők st) vehetik igénybe (2008as besorolás szerint elsődleges TEÁOR kód 6910). Az ügyvédi letéti számlát kizárólag ügyvédek vehetik igénybe. A fenti kondíciók abban az esetben érvényesek, ha az ügyfél az ügyvédi letéti számlához betéti kártyát is rendelt. Egyéb esetekben jelen Hirdetmény II. 1.2.h pontjában feltüntetett óvadéki, letéti számlák kondíciói az irányadók. A letéti számla csak OTP Banknál vezetett pénzforgalmi számla mellé igényelhető. A letéti számla nem minősül számlacsomagnak. OTP Bank Nyrt. 7. oldal, összesen: 20

8 MEGNEVEZÉS Kisvállalkozói KÖNYVELŐI számlacsomag Kisvállalkozói TERRA számlacsomag NONPROFIT számlacsomag Megtakarítási feltétel teljesítésével Megtakarítási feltétel teljesítése nélkül A SZÁMLACSOMAGOK TARTALMA 1 db forint pénzforgalmi számla 1 db elkülönített bankszámla MC Unembossed betéti kártya éves díja OTPdirekt alap és kontroll szolgáltatás havidíja Kedvezményes belföldi forint eseti átutalás Havi első 2 db bankon kívüli, OTPdirekt szolgáltatásokon keresztül indított tétel 0 Ft Havi első bankon kívüli, OTPdirekt szolgáltatásokon keresztül indított tétel 0 Ft DÍJAK ÉS JUTALÉKOK Számlavezetési havidíj Havi gyakoriságú, papíralapú kivonatküldéssel (1) Hitelesített elektronikus bankszámlakivonattal (2) Forgalmi gyakoriságú, papíralapú kivonatküldéssel Belföldi forint és bankon belüli deviza eseti átutalások Bankon belül, OTPdirekt szolgáltatásokon keresztül Bankon belül, bankfiókban indítva Bankon kívül, OTPdirekt szolgáltatásokon keresztül Bankon kívül, bankfiókban indítva Pénztári kifizetés forintban Pénztári befizetés forintban nem elérhető 497 Ft/hó nem elérhető 0 Ft 0,16%, min. 231 Ft 0,16%, min. 289 Ft 0,26%, min. 466 Ft Ft/hó 243 Ft/hó Ft/hó Ft/hó 395 Ft/hó Ft/hó Ft/hó 436 Ft/hó Ft/hó 0,13%, min. 62 Ft, m Ft 0,13%, min. 62 Ft, m Ft 0,15%, min. 209 Ft, m Ft 0 Ft 0,38%, min. 31 Ft 0,22%, min. 209 Ft 0,15%, min. 209 Ft, m Ft 0,38%, min. 209 Ft 0,50%, min. 354 Ft EGYÉB FELTÉTEL A számlacsomagot kizárólag számviteli, könyvvizsgálói és adótanácsadói tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek (2008as besorolás szerint elsődleges TEÁOR kód 6920) vehetik igénybe hitelesített elektronikus bankszámlakivonat választása mellett. A számlacsomagot csak mezőgazdasági, erdőgazdálkodási valamint halászati tevékenységet végző ügyfelek (2008as besorolás szerint elsődleges TEÁOR kód 01, 02 vagy 03 számmal kezdődik) igényelhetik. A számlacsomagban foglalt elkülönített számlán érvényes díjak és jutalékok megegyeznek a pénzforgalmi számla díjaival és jutalékaival (a csomagban foglalt havidíj kivételével). A számlacsomagot kizárólag nonprofit szervezetek és alapítványok vehetik igénybe (társasházak és lakásszövetkezetek kivételével). Megtakarítási feltétel: az ügyfél tulajdonában lévő összes OTP Banknál vezetett forint bankszámlákon elhelyezett pénzeszközök (látra szóló egyenleg, kapcsolódó lekötött betét, megtakarítási számla és értékpapír számla egyenlege összesen) napvégi záróállománya a megelőző egy hónapban (a tárgyhót megelőző hónap 16tól tárgyhó 15ig) nem csökken 1,5 millió Ft alá. OTP Bank Nyrt. 8. oldal, összesen: 20

9 4. TÁRSASHÁZI SZÁMLACSOMAGOK MEGNEVEZÉS TAKAROS számlacsomag ALAP számlacsomag MOZAIK számlacsomag A SZÁMLACSOMAGOK TARTALMA 1 db forint pénzforgalmi (üzemeltetési) számla Kedvezményes pénzforgalmi kondíciók Díjmentes OTPdirekt Electra Terminál szolgáltatás DÍJAK ÉS JUTALÉKOK Számlavezetési havidíj Havi gyakoriságú, papíralapú kivonatküldéssel (1) 497 Ft/hó Ft/hó Ft/hó Hitelesített elektronikus bankszámlakivonattal (2) 648 Ft/hó Ft/hó Ft/hó Forgalmi gyakoriságú, papíralapú kivonatküldéssel 750 Ft/hó Ft/hó Ft/hó Bankon belüli forint és deviza eseti átutalások (OTPdirekt szolgáltatásokon keresztül vagy bankfiókban indítva) 2 éves számlavezetési múltig 0,11%, min. 34 Ft 0,11%, min. 34 Ft Számlavezetési múlt 2 és 4 év között Számlavezetési múlt 4 évnél több, vagy éves terhelési számlaforgalom nagyobb 6,4 millió Ftnál 0,12%, min. 209 Ft Bankon kívüli belföldi forint eseti átutalások (OTPdirekt szolgáltatásokon keresztül vagy bankfiókban indítva) 2 éves számlavezetési múltig 0,085%, min. 34 Ft 0,085%, min. 34 Ft 0,06%, min. 34 Ft 0,06%, min. 34 Ft 0,16%, min. 231 Ft 0,16%, min. 231 Ft Számlavezetési múlt 2 és 4 év között Számlavezetési múlt 4 évnél több, vagy éves terhelési számlaforgalom nagyobb 6,4 millió Ftnál 0,45%, min. 368 Ft 0,135%, min 231 Ft 0,11%, min. 174 Ft 0,135%, min 231 Ft 0,11%, min. 174 Ft Pénztári kifizetés forintban 0,50%, min. 456 Ft Pénztári befizetés forintban EGYÉB FELTÉTEL A számlacsomag választásával az Electra Terminálhoz kapcsolódó díjak: telepítési díj: 0 Ft szoftverhasználati díj: 0 Ft modem bérleti díj: 0 Ft. OTP Bank Nyrt. 9. oldal, összesen: 20

10 II. ÁLTALÁNOS PÉNZFORGALMI KONDÍCIÓK (14) BANKSZÁMLAVEZETÉS SZÁMLANYITÁSHOZ, SZÁMLAZÁRÁSHOZ, SZÁMLAVEZETÉSHEZ ÉS KONSTRUKCIÓVÁLTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK 1.2 Számlanyitás Pénzforgalmi bankszámla, számlacsomag váltás Számlazárási díj (12) Forgalmi különdíj (13) FORINT SZÁMLÁK SZÁMLAVEZETÉSI HAVIDÍJA Díjmentes Ft / átszerződés (2015. december 31ig 0 Ft) Ft / számlazárás (2015. december 31ig 0 Ft) Az adott számlán a mindenkor hatályos pénzügyi tranzakciós illetékről szóló törvénnyel érintett tranzakciók után, e törvényben meghatározott illetékmértékek szerint számított és a bankszámlakivonaton megjelenített illetékösszeg. Számlatípus Havi gyakoriságú, papíralapú kivonatküldéssel (1) Hitelesített elektronikus bankszámlakivonattal (2) Forgalmi gyakoriságú, papíralapú kivonatküldéssel vállalkozások pénzforgalmi bankszámlái Ft/hó Ft/hó Ft/hó nonprofit szervezetek pénzforgalmi bankszámlái Ft/hó Ft/hó Ft/hó OTP eforint pénzforgalmi bankszámla (5) Ft/hó Ft/hó Ft/hó Társasházak, lakásszövetkezetek üzemeltetési számlái Ft/hó Ft/hó Ft/hó e. Társasházak, lakásszövetkezetek felújítási számlái (csak üzemeltetési számla vagy társasházi számlacsomag mellé igényelhető) 892 Ft/hó 964 Ft/hó Ft/hó f. Alapítványok, adományok pénzforgalmi bankszámlái 892 Ft/hó 964 Ft/hó Ft/hó g. Egyéb számlák 892 Ft/hó 964 Ft/hó Ft/hó h. Óvadéki, letéti, fedezetbiztosítéki, és egyéb ok miatt az ügyfél szabad rendelkezése alól kikerült számlák 892 Ft/hó 964 Ft/hó Ft/hó i. Megtakarítási számlák 0 Ft/hó 0 Ft/hó 0 Ft/hó j. Banktechnikai számlák 0 Ft/hó 0 Ft/hó 0 Ft/hó 1.3 DEVIZASZÁMLÁK SZÁMLAVEZETÉSI HAVIDÍJA (6) e. Devizaszámlavezetés devizanemei Számlatípus vállalkozások deviza pénzforgalmi bankszámlái nonprofit szervezetek deviza pénzforgalmi bankszámlái Egyéb devizaszámlák Óvadéki, letéti, fedezetbiztosítéki, és egyéb ok miatt az ügyfél szabad rendelkezése alól kikerült számlák Megtakarítási számlák (EUR, USD) Havi gyakoriságú, papíralapú kivonatküldéssel (1) Ft/hó Ft/hó EUR, USD, CHF, GBP, CAD, SEK, JPY, BGN Hitelesített elektronikus bankszámlakivonattal (2) Ft/hó Ft/hó 892 Ft/hó 964 Ft/hó 892 Ft/hó 964 Ft/hó Ft/hó 0 Ft/hó 0 Ft/hó Forgalmi gyakoriságú, papíralapú kivonatküldéssel Ft/hó Ft/hó Ft/hó 0 Ft/hó OTP Bank Nyrt. 10. oldal, összesen: 20

11 ESETI ÁTUTALÁSOK, ÁTVEZETÉSEK, BESZEDÉSI ÉS HATÓSÁGI ÁUTALÁSI MEGBÍZÁSOK, TOVÁBBÁ ÁUTALÁSI VÉGZÉSEK TELJESÍTÉSE BELFÖLDI FORINT ÉS BANKON BELÜLI DEVIZA ÁTUTALÁSOK Forint és devizaszámla terhére Bankon belüli átutalások OTPdirekt szolgáltatásokon keresztül vagy bankfiókban indítva Bankon kívüli belföldi forint átutalások OTPdirekt szolgáltatásokon keresztül vagy bankfiókban indítva OTP eforint pénzforgalmi bankszámla esetén (5) Bankon belüli átutalások OTPdirekt szolgáltatásokon keresztül Bankon belüli átutalások bankfiókban indítva Bankon kívüli belföldi forint átutalások OTPdirekt szolgáltatásokon keresztül Bankon kívüli belföldi forint átutalások bankfiókban indítva 0,14%, min. 34 Ft 0,16%, min. 231 Ft 0,085%, min. 34 Ft 0,085%, min. 34 Ft + 0,075% különdíj 0,11%, min. 114 Ft 0,11%, min. 114 Ft + 0,15% különdíj 2.2 NEMZETKÖZI ÁTUTALÁSOK FORINTBAN ÉS DEVIZÁBAN, BANKON KÍVÜLI BELFÖLDI DEVIZA ÁTUTALÁSOK (Forint és devizaszámla terhére) e. f. 2.3 e. f. g. h. i. j. Normál átutalások Euró epressz átutalások (EUR számla terhére, EUR devizanemben, OTPdirekt szolgáltatásokon keresztül, 12:00 óráig indított sürgős átutalás, tárgynapi teljesítéssel) e. e. Adathiányos megbízások felára EGYÉB OTPdirekt szolgáltatásokon keresztül Bankfiókban indítva Sürgős átutalások SEPA átutalások (EUR átutalások az Európai Unióba, valamint Norvégiába, Svájcba, Lichtensteinbe, Monacóba, Izlandra) OTPdirekt szolgáltatásokon keresztül Bankfiókban indítva Bankcsoporton belüli átutalások Normál átutalások OTP epressz átutalások Saját számlák közötti átvezetés (11) bankon belül (kivéve megtakarítási számlákról történő átvezetés) Vállalkozások és nonprofit szervezetek forint megtakarítási számláiról történő bankon belüli átutalás, átvezetés díja Társasházi Megtakarítási számláról történő bankon belüli átutalás, átvezetés tranzakciós díja Deviza megtakarítási számláról saját deviza számlára történő átvezetés tranzakciós díja Beszedési és hatósági átutalási megbízás indítása VIBER tételek indítása belföldre forintban (forint vagy devizaszámláról) Bővített adattartalommal indított megbízások különdíja (7) Számlatulajdonos hibájából eredő tévesen teljesített átutalások összegének visszaszerzése (visszahívása) Postai kifizetési utalvány (a mindenkori alaptarifa szerinti postaköltségen felül) Kártyafedezet biztosítására végzett bankon belüli forint eseti átutalás (kizárólag OTPdirekt telefonos ügyintézői és Internet szolgáltatás igénybevételével lehetséges) (17) 0,12%, min Ft, ma Ft től: 0,12%, min Ft ma Ft (15) 0,15%, min Ft, ma Ft től: 0,15%, min Ft ma Ft (15) Ft (a normál átutalás 2.2. pontban jelzett díján felül) 0,12%, min Ft, ma Ft Ft től: 0,12%, min Ft, ma Ft Ft (15) 0,12%, min Ft, ma Ft től: 0,12%, min Ft, ma Ft (15) 0,15%, min Ft, ma Ft től: 0,15%, min Ft, ma Ft (15) Ft Ft Ft 0,10%, min Ft, m Ft Az ügyfél társasházi számlacsomagján vagy üzemeltetési számláján érvényes jutalék 0,01% / tétel, m Ft 300 Ft/db 0,50%, min Ft m Ft 500 Ft / tétel (Visszavonásig, de legkésőbb december 31ig 50 Ft/tétel) Ft / tétel + mindenkori postaköltség (Visszavonásig, de legkésőbb december 31ig akciós jelleggel ) A kifizetéssel érintett bankszámlára vonatkozó bankon kívüli, bankfiókban indított átutalás díja minimumdíj nélkül 0,4 %, min. 450 Ft OTP Bank Nyrt. 11. oldal, összesen: 20

12 c JÓVÁÍRÁSOK Belföldi forint átutalás jóváírása (VIBER is) Nemzetközi forint átutalás jóváírása Külföldi ill. más magyar banktól kapott deviza átutalás jóváírási jutaléka Zsákos kifizetés (az és pontokon, illetve az adott számlacsomagnál meghatározott díjon felül) PÉNZTÁRI BEFIZETÉSEK Valutában 100 EURig (vagy más devizanemben kifejezett ellenértékig) 100 EUR felett (vagy más devizanemben kifejezett ellenérték felett) Postai befizetések PÉNZTÁRI TRANZAKCIÓK PÉNZTÁRI KIFIZETÉSEK Forintban (forintszámláról, devizaszámláról) Valutában (forintszámláról, devizaszámláról) Forintban Bankjegy Érme (A bankjegyek és érmék forgalmazásának díjtételeiről szóló Hirdetményben rögzített díjtételen felül) Bankjegy Min. 1es címletű USD, EUR, GBP, CHF érme (A bankjegyek és érmék forgalmazásának díjtételeiről szóló Hirdetményben rögzített díjtételen felül) Zsákos befizetés (az és pontokon felül) ÁLLANDÓ, TERHELÉSI NAP MEGJELÖLÉSÉVEL ADOTT ÉS CSOPORTOS ÁTUTALÁSOK / BESZEDÉSEK ÁLLANDÓ JELLEGŰ ÉS TERHELÉSI NAP MEGJELÖLÉSÉVEL ADOTT ESETI MEGBÍZÁSOK 0,06%, min. 6 EUR m 60 EUR, től 0,05%, min. 5 EUR m 50 EUR (15) Magyar Posta Zrt. által meghirdetett mindenkori pénzforgalmi közvetítő szolgáltatás díja 1,0%, min Ft egyedi megállapodás szerint 0,75%, min Ft A bankszámlához, számlacsomaghoz tartozó, bankfiókban indított eseti átutaláshoz kapcsolódó díjakon felül a rendelkezés módjától függetlenül. adó és járulékfizetési kötelezettség papíralapú megbízás esetén lekötött betét fi összeggel történő növelésekor egyéb esetekben 5.2 CSOPORTOS FIZETÉSEK (forintszámláról, számlacsomagról forintban) 110 Ft/db Csoportos belföldi átutalás (csoporton belüli tételek után) Bankon kívüli forint átutalások Bankon belüli forint átutalások 0,15%, min. 20Ft 0,065% + 10 Ft Csoportos belföldi beszedés (csoporton belüli tételek után) Bankon kívüli beszedés indított tétel Bankon kívüli beszedés jóváírt tétel Bankon belüli beszedés indított tétel Bankon belüli beszedés jóváírt tétel 10 Ft 0,075%, min. 20 Ft 15 Ft OTP Bank Nyrt. 12. oldal, összesen: 20

13 e. f e. f Csoportos fizetési módokhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatás (bankon kívüli üzenet/felhatalmazás továbbítása) Csoportos beszedés esetén a fizető fél bankszámlája terhére felszámított jutalék Bankon kívülről érkező csoportos beszedésnél a számlához tartozó bankon kívüli eseti átutaláshoz tartozó díjakon felül Bankon belülről érkező csoportos beszedésnél a számlához tartozó bankon belüli eseti átutaláshoz tartozó díjakon felül Csoportos beszedési megbízásokra vonatkozó igazolás kiadása bankfiókban Számlatulajdonos hibájából eredő tévesen teljesített csoportos átutalások összegének visszaszerzése (visszahívása) OTPDIREKT ELECTRA TERMINÁL SZOLGÁLTATÁS Telepítés Bank által történő telepítés esetén Ügyfél által, Internetről történő letöltés esetén Szoftverhasználat (8) 300 millió Ft éves számlaforgalom alatt 300 millió Ft éves számlaforgalom felett 300 MFt éves számlaforgalom felett (Ügyfélterminálról átszerződött ügyfelek esetében) Modem bérlet DEVIZA CSEKK OTP által kibocsátott csekk Fel nem használt, OTP által kibocsátott csekk visszavásárlása Csekk megvásárlás Beszedésre átvett csekk Fizetetlen csekk OTPre intézvényezett csekk megvásárlása OKMÁNYOS ÜGYLETEK LEBONYOLÍTÁSA EXPORT INKASSZÓ Okmányok és/vagy váltó kiküldése beszedésre Inkasszó módosítása, törlése EXPORT AKKREDITÍV (beleértve a belföldi Ft akkreditíveket is) (9) 10 Ft + ÁFA / tranzakció 100 Ft 0 Ft 600 Ft Ft / csomag + mindenkori postaköltség (Visszavonásig, de legkésőbb december 31ig akciós jelleggel ) Ft + ÁFA Ft + ÁFA Ft + ÁFA / szoftver / hó 700 Ft + ÁFA / szoftver / hó 730 Ft + ÁFA / hó 0,15%, min Ft m Ft 0,80%, min Ft 0,20%, min Ft m Ft Ft 500 Ft 0,20%, min Ft Ft e. f. g. h. i. Akkreditív avizálása vagy emelés avizálása kötelezettségvállalás nélkül Akkreditív igazolása (avizálási jutalékon felül) Akkreditív igénybevétele (okmányvizsgálat, jóváírás) Akkreditív módosítás avizálása (kivéve emelés) Akkreditív átruházása Halasztott fizetés nyilvántartása Akkreditív engedményezése Halasztott fizetésű akkreditív leszámítolása Akkreditívre benyújtott okmányok előzetes vizsgálata 0,15%, min Ft, m Ft Egyedi megállapodás szerint, a nyitóbank kockázatától függően 0,20%, min Ft Ft 0,20%, min Ft Ft / igénybevétel 0,10%, min Ft Egyedi megállapodás szerint, a nyitó bank kockázatától függően Ft/igénybevétel OTP Bank Nyrt. 13. oldal, összesen: 20

14 e. f IMPORT INKASSZÓ (ha a jutalék ügyfelünket terheli) Import inkasszó lebonyolítása (okmányok és/vagy váltó) Módosítás, törlés Okmányok fizetés nélküli kiszolgáltatása IMPORT AKKREDITÍV (beleértve a belföldi Ft akkreditíveket is) (9)(10) OTP Bank Rt.nél fizetendő akkreditív nyitása, emelése Teljes fedezet esetén Teljes fedezet nélkül Külföldi vagy más magyar banknál fizetendő akkreditív nyitása, emelése Teljes fedezet esetén Teljes fedezet nélkül Akkreditív igazoltatása külföldi bankkal Akkreditív igénybevétele (okmányvizsgálat, fizetés) Akkreditív módosítása (kivéve emelés) Halasztott fizetés nyilvántartása KAPOTT GARANCIA (beleértve a belföldi deviza garanciát és a nemzetközi forint garanciát is) Más bank által kibocsátott garancia avizálása, emelés avizálása, hitelesség vizsgálata (kockázatvállalás nélkül) Garancia módosítás avizálása, kivéve emelés avizálása (kockázatvállalás nélkül) Garancia lehívása Garancia felülgarantálása (kockázatvállalással) GARANCIA KIBOCSÁTÁS (beleértve a belföldi deviza garanciát és a nemzetközi forint garanciát is) Garancia kiadása, emelése, váltó avizálás Egyszeri kiadási jutalék Kockázatvállalási díj Garancia módosítása (kivéve emelés) Lehívott garancia kezelése VÁMPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÁS Szolgáltatás jutaléka Készpénzes befizetés esetén a szolgáltatás jutalékán felül Internetes szolgáltatás jutaléka Eseti igazolás kiadása a bankszámla terhére történő vámtartozás, vámbiztosíték megfizetéséről az ügyfél kérésére 0,25%, min Ft Ft 0,20%, min Ft m Ft 0,25%, min Ft 8.4. díjon kívül külön megállapodás szerint 0,30%, min Ft 8.4. díjon kívül külön megállapodás szerint igazoló bank költsége 0,20%, min Ft Ft Ft/igénybevétel 0,15%, min Ft, m Ft Ft 0,20%, min Ft Egyedi megállapodás szerint, a nyitó bank kockázatától függően 0,25%, min Ft 8.6. díjon kívül külön megállapodás szerint Ft 0,20%, min Ft, m Ft 0,46%, min. 600 Ft/tétel 4.2 pont szerinti mértékben 0,41%, min. 520 Ft/tétel Ft / db OTP Bank Nyrt. 14. oldal, összesen: 20

15 e. f. g EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK 2.2, 3.b, 3.c, 7. ÉS 8. PONTOKHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK Külön bankári levelezés, fizetések sürgetése, nemzetközi átutalások módosítása, törlése, pontatlan megbízások helyesbítése Bizonylatmásolat (pl. SWIFTmásolat) továbbítási díja Nemzetközi fizetésekhez kapcsolódó terhelési ill. jóváírási értesítő díja OTP címére/rendeletére feladott áru felszabadítása Konzultációs díj (akkreditív, garancia szövegtervezet összeállítása ügyfél kérésére) Bankinformáció beszerzése ügyfélről Megbízások módosítása, törlése FÜGGŐBEN TARTOTT FORINT MEGBÍZÁSOK KEZELÉSE FORINT SZÁMLÁN Érkezési sorrendtől eltérő sorba állítás esetén Kötelező sorba állításon túli bankfióki sorba állítás, megállapodás alapján Electra Terminál útján rögzített, egyszeri átutalások napon belüli sorba állítása (2012. július 1jétől kezdődően megkötött külön megállapodás alapján) VÁLTÓ Váltódíj óvás esetén Őrzési letétbe helyezett devizaváltó kezelési díja ONLINE ELEKTRONIKUS CÉGKIVONAT LEKÉRDEZÉS SZOLGÁLTATÁS 20 kb dokumentumterjedelemig 20 kbot meghaladó dokumentumterjedelem esetén BANKINFORMÁCIÓ A számlatulajdonos írásbeli kérelmére Könyvvizsgálat céljára kiadott számlainformáció IGAZOLÁSOK KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA Fedezetigazolás Igazolás vagyoni biztosíték elhelyezéséről Egyéb igazolás (pl.: átutalás teljesítése, törzstőke befizetés) ÜGYFÉLLEVELEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK Bankfióki visszatartás díja Fiókbérlet díja MÁSOLAT KÉSZÍTÉSÉNEK DÍJA Ft 500 Ft Ft / tétel 0,20%, min Ft Ft Ft Ft 1570 Ft/db 1570 Ft/db (2015. december 31ig ) Ft/számla/hó (2015. december 31ig ) egyszeri 0,30 % Ft 1490 Ft/letöltés 20 kbig 1490 Ft, 20 kb feletti letöltés 35 Ft/kB Megállapodás szerint, de min Ft Megállapodás szerint, de min Ft 0,104%, min Ft 0,104%, min Ft Ft / db 1064 Ft / Számlatulajdonos / hó 1064 Ft / Számlatulajdonos / hó Könyvelési bizonylat, egyéb banki irat Egyéb, a számlavezetéshez kapcsolódó irat Számlakivonat másolat kiadás külön kérésre Megállapodás szerint, de min. 420 Ft/db Megállapodás szerint, de min. 420 Ft/db Megállapodás szerint, de min. 315 Ft / kivonat OTP Bank Nyrt. 15. oldal, összesen: 20

16 10.9 ZÁROLÁS ELŐJEGYZÉS DEVIZASZÁMLÁN PÉNZFORGALMI BETÉTKÖNYV FENNTARTÁSA ÁRFOLYAMLISTA KIKÜLDÉSE TÉNYLEGESEN FELMERÜLT POSTAKÖLTSÉG Ft Ft 500 Ft A Magyar Posta Zrt. által meghirdetett mindenkori levélpostai alapdíj SPECIÁLIS VÁLLALKOZÓI SZOLGÁLTATÁSOK Munkáltatói termékcsomag szolgáltatás Munkáltatói termékcsomag Aranya ajánlat Munkáltatói termékcsomag Platina ajánlat Munkáltatói termékcsomag Gyémánt ajánlat 3 millió Ft / év 3 millió Ft / év (akció: visszavonásig ) 3 millió Ft / év (akció: visszavonásig ) ÁTUTALÁS DÍJA A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL SZÓLÓ ÉVI CXVII. TÖRVÉNY I. SZ. MELLÉKLET 2. PONT 2.7. ALPONTJA SZERINTI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA ESETÉN (16) 3,90% (a kifizetéssel érintett bankszámlára vonatkozó eseti, állandó, értéknapos vagy csoportos átutalási díjon felü) DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉGTARTOZÁS KÉSEDELMES MEGFIZETÉSE KÉSEDELMI KAMAT MÉRTÉKE A KÉSEDELEM IDŐSZAKÁRA Forintszámla tekintetében Devizaszámla tekintetében NEM SZERZŐDÉSSZERŰ MAGATARTÁSÁBÓL ADÓDÓ DÍJAK (bankszámlák és folyószámlahitelek esetén) Tartozáskezelési díj Levelezési díj Belföldi cím esetén Külföldi cím esetén DÍJAK, JUTALÉKOK, KÖLTSÉGEK ESEDÉKESSÉGE A forint folyószámlahitel mindenkori irányadó kamatlába + 6,00% évi 9,00% 600 Ft / hó 600 Ft / levél Ft / levél A következő jutalékok, költségek és díjak megfizetése havonta, a hónap utolsó munkanapján esedékeses (a számlavezetés devizanemében) az elszámolás időpontjában érvényes kondícióknak megfelelően: számlavezetési havidíj, forgalmi különdíj, bankon belüli forint és deviza átutalások, bankon kívüli belföldi forint eseti átutalások, állandó jellegű és terhelési nap jelölésével adott eseti megbízások, pénztári befizetés forintban, pénztári kifizetés forintban, Electra szoftver használat és modem bérlet díja, ügyféllevelezéshez kapcsolódó díjak. A terhelés a hónap utolsó munkanapját megelőző munkanapon a számlavezető rendszer zárásakor fennálló tranzakciószám alapján történik. A számlavezetési havidíj terhelése a hónap utolsó munkanapját megelőző munkanapon a számlavezető rendszer zárásakor fennálló számlakonstrukció alapján történik. A következő jutalékok, költségek és díjak megfizetése negyedévente, a negyedév utolsó munkanapján esedékeses (a számlavezetés devizanemében) az elszámolás időpontjában érvényes kondícióknak megfelelően: csoportos fizetésekhez kapcsolódó díjak (kivéve 5.2.e), pénzforgalmi betétkönyv fenntartás A negyedéves tranzakciós költségek terhelése a negyedév utolsó munkanapját megelőző munkanapon a számlavezető rendszer zárásakor fennálló tranzakciószám alapján történik. A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény I. sz. melléklet 2. pont 2.7. alpontja szerinti vissza nem térítendő támogatás folyósítása esetén az eseti, állandó, értéknapos vagy csoportos utaláson felüli 3,90%os díj megfizetése a naptári negyedévet követő hónap utolsó banki munkanapján esedékes. A díj a tranzakciók típusától és darabszámától függetlenül fizetési számlánként egy összegben kerül terhelésre. Az egyéb (a, b és c pontokban nem szereplő) díjak jutalékok, költségek megfizetése (a számlavezetés devizanemében) felmerüléskor esedékes az elszámolás időpontjában érvényes kondícióknak megfelelően. Az OTPdirekt szolgáltatások díjainak terhelése az "OTPdirekt szolgáltatások, Kondíciós Lista Kereskedelmi banki ügyfelek részére" című hirdetményben meghatározottak szerint, a betéti kártyák díjainak terhelése a "Betéti Kártya Üzletszabályzatban" meghatározottak szerint történik. OTP Bank Nyrt. 16. oldal, összesen: 20

17 13. ÁRFOLYAM ALKALMAZÁS FIZETÉSI FORGALOMHOZ KAPCSOLÓDÓAN FORINTSZÁMLA DEVIZASZÁMLA DEVIZASZÁMLA KONVERZIÓVAL 13.1 ÁTUTALÁSOK FORINTBAN Bankon belüli forgalom Jóváírás Terhelés Bankon kívüli belföldi forgalom Jóváírás Terhelés Bankon kívüli külföldi forgalom Jóváírás b Terhelés deviza eladás deviza vétel deviza eladás deviza vétel deviza eladás deviza vétel 13.2 ÁTUTALÁSOK, OKMÁNYOS ÜGYLETEK, GARANCIÁK DEVIZÁBAN Bankon belüli forgalom Jóváírás Terhelés Bankon kívüli belföldi forgalom Jóváírás Terhelés Bankon kívüli külföldi forgalom Jóváírás b Terhelés deviza vétel deviza eladás külker. deviza vétel külker. deviza eladás külker. deviza vétel külker. deviza eladás deviza vétel/deviza eladás deviza vétel/deviza eladás deviza vétel/deviza eladás deviza vétel/deviza eladás deviza vétel/deviza eladás deviza vétel/deviza eladás 13.3 DEVIZA ALAPÚ CSEKKEK MIATTI FORGALOM Jóváírás Terhelés csekk vétel csekk eladás csekk vétel/deviza eladás deviza vétel/csekk eladás 13.4 PÉNZTÁRI FORGALOM Forint be és kifizetések Jóváírás Terhelés Valuta be és kifizetések Jóváírás Terhelés valuta vétel valuta eladás deviza eladás csekk vétel csekk vétel/deviza eladás deviza vétel/csekk eladás OTP Bank Nyrt. 17. oldal, összesen: 20

18 14. TÁJÉKOZTATÁS A NEMZETKÖZI FORINT ÉS DEVIZA, VALAMINT BELFÖLDI DEVIZA FIZETÉSI FORGALOM LEBONYOLÍTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEIRŐL A meghirdetett jutalékok rutinszerű műveletekre vonatkoznak, különleges ügyletek esetén a jutalékok külön megállapodás tárgyát képezik. A jutalékok a számlavezetés pénznemében a megbízás devizaösszege alapján a szolgáltatás teljesítésével egyidejűleg kerülnek felszámításra, az OTP Bank Nyrt. által jegyzett mindenkori érvényes külkereskedelmi devizaárfolyam alapján. A meghirdetett saját jutalékokon felül az idegen banki jutalékok, valamint etra költségek (futárposta, DHL, TNT, st) az ügyfelekre áthárításra kerülnek. A pontatlan vagy hiányos megbízásokat a megbízó felelősségére függőben tartja a bank mindaddig, amíg a teljesítéshez szükséges adatokat rendelkezésére nem bocsátj Adathiányosnak minősül a megbízás, ha a fizetés olyan országba irányul, melyben az ügyfélszámlák azonosítására az IBAN (nemzetközi bankszámlaszám) és/vagy a bankok azonosítására a BIC (SWIFTazonosító) használatos, és ezeket a megbízás nem tartalmazza, emellett akkor, ha általánosságban a fizetés teljesítéséhez szükséges adatok számla, bank vagy egyéb azonosítók, illetve a fogadóországban előírt egyéb kiegészítő információk a megbízásban nem, vagy csak részben szerepelnek. A hivatkozott azonosítók, információk legalább egyikét nem tartalmazó megbízás teljesítéséért az OTP Bank Nyrt. jogosult a mindenkor érvényes hirdetményben közzétett felárat felszámítani. Az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamai viszonylatában, illetve a SEPAban lebonyolítandó fizetési műveletek teljesítéséhez kötelező a kedvezményezett nemzetközi bankszámlaszámának (IBANjának) és a kedvezményezett bankja BICjének (SWIFTazonosítójának) megadás A kedvezményezett nemzetközi bankszámlaszámát nem tartalmazó megbízást az OTP Bank jogosult visszautasítani. A külföldi bank által visszaküldött, teljesíthetetlen átutalások költségei mindenkor a megbízót terhelik. Az OTP Bank Nyrt. a tárgynapon 14 óráig benyújtott megbízásokat tekinti tárgynapinak, mind papíralapon, mind OTPdirekt szolgáltatásokon keresztül indítv A megadott időpont után benyújtott megbízások a következő munkanapon benyújtottnak minősülnek. SEPA átutalások: kizárólag EUR devizanemben, SEPAtagországok viszonylatában kezdeményezhető, amennyiben a kedvezményezett bankja tagja a SEPAnak. A SEPA átutalások elektronikus csatornán benyújtott megbízás esetén legkésőbb a megbízás benyújtását követő 1., papíralapú megbízás esetén 2. munkanapon jóváírásra kerülnek a kedvezményezett számláján. (Adott napon benyújtottnak 14:00 óráig minősülnek a megbízások.) A SEPA tagországai: Ausztria, Belgium, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Írország, Olaszország, Luemburg, Hollandia, Portugália, Dánia, Svédország, Egyesült Királyság, Ciprus, Csehország, Észtország, Magyarország, Litvánia, Lettország, Lengyelország, Málta, Szlovénia, Szlovákia, Románia, Bulgária, valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia, Monaco és Sváj Sürgős megbízás esetén az OTP Bank Nyrt. a tárgynapot követő első napi értéknappal küldi ki teljesítésre a tételt. Euró epressz megbízás esetén az OTP Bank Nyrt. tárgynapi teljesítéssel küldi ki a tételt. Az USD, EUR, CHF és GBP devizanemben megadott sürgős átutalást 1 milliós összeghatárok felett az ügyfeleknek az átutalás indítását megelőző napon jelezniük kell. A jelzésről tájékoztatni kell a Nemzetközi Bankműveleti Főosztályt. Az OTP Bankcsoport tagjához történő epressz átutalás a kedvezményezett ügyfélszámla napon belüli jóváírását jelenti. Az OTP Bankcsoport jelenlegi bankjai a következők: Szlovákia Bulgária Románia Horvátország Ukrajna Oroszország Montenegró Szerbia OTP Banka Slovensko A.S., Bratislava DSK Bank EAD, Sofia OTP Bank Romania S.A.., Bucharest OTP Banka Hvratska D.D., Zadar CJSC OTP Bank Ukraine, Kijev OSJC OTP Bank Russia, Moszkva Crnogorska Comercijalna Banka AD, Podgorica OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad A bank az euró összeghatárt meghaladó értékű tranzakciók esetén standard egyedi, euró összeghatárt meghaladó értékű tranzakciók esetén egyedi árfolyamot alkalmaz. A deviza átutalások befogadásakor a tételek zárolása a befogadás napján érvényes OTP Bank Nyrt. által jegyzett deviza eladási árfolyamon történik az árfolyamkockázati felárral, illetve jutalékkal együtt. Az ügyfélszámlán a terhelés a teljesítés napján, az OTP Bank Nyrt. által jegyzett, e napon érvényes külkereskedelmi deviza eladási árfolyamon történik. Az OTP Bank Nyrt. naponta kétszer jegyez külkereskedelmi árfolyamot, egyszer 12 órakor, másodszor 14 órakor. Az egyes árfolyamok az indított és fogadott nemzetközi átutalásokhoz való hozzárendelése a tétel beérkezésének időpontjától függ, a Pénzforgalmi szolgáltatásról szóló üzletszabályzatban foglaltak szerint. 17. Az okmányos fizetésekhez, illetve az utólagos egyeztetést igénylő átutalásokhoz kapcsolódó elszámolásokhoz a feldolgozás napján első ízben jegyzett árfolyam kerül hozzárendelésre. 18. Akkreditívek, illetve inkasszók lebonyolítását a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara által kibocsátott, mindenkor érvényes "Okmányos meghitelezésre vonatkozó egységes szabályozók és szokványok", illetve a "Beszedésre vonatkozó egységes szabályok" című kiadványok alapján vállalja a bank, abban az esetben is, ha a megbízó arra külön nem tér ki. 19. Az OTP Bank Nyrt. csak az üzletpolitikájával összeegyeztethető megbízásokat fogadja el és teljesíti. 20. Az OTP Direkt szolgáltatásokon keresztül indított SEPA átutalások (2.2. pont) vagy bankcsoporton belüli átutalások (2.2.e. pont) esetén a fedezetvizsgálat során az utalandó összegen felül a normál átutalásokra (2.2. pont) vonatkozó jutalék összege kerül zárolásra, annak hiányában a tranzakció elindítása nem lehetséges. Ténylegesen a SEPA átutalások (2.2. pont) vagy bankcsoporton belüli átutalások (2.2.e. pont) esetében meghatározott díj kerül felszámításr OTP Bank Nyrt. 18. oldal, összesen: 20

19 III. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) HIVATKOZÁSOK Bankfiókban visszatartott, vagy fiókbérlet mellett kapott számlakivonat választása esetén a számlavezetési havidíj megegyezik a havi gyakoriságú, papíralapú kivonatküldéskor felszámított számlavezetési havidíjjal. Hitelesített elektronikus bankszámlakivonat igénybevétele esetén a Számlatulajdonos a bankszámla forgalmáról hitelesített elektronikus bankszámlakivonatot kap, melyet az OTPdirekt Electra Terminál szolgáltatás, és/vagy OTPdirekt internetes szolgáltatás keretében biztosít a Bank, amennyiben a bankszámla a megfelelő elektronikus csatorna szerződésébe előzetesen bevonásra került. A hitelesített elektronikus bankszámlakivonat részletes feltételeit a mindenkor hatályos Hirdetmény a bankszámlakivonatokról című hirdetmény (a pénzforgalmi szolgáltatásról szóló Üzletszabályzat 2. sz. melléklete) tartalmazz A május 18a előtt ekivonat szolgáltatáscsomagra szerződött ügyfelekre a hitelesített elektronikus bankszámlakivonatnak megfelelő kondíciók vonatkoznak. A számlacsomag választásával a Számlatulajdonos vállalja, hogy éves szinten minimum a Számlacsomag szerződésben rögzített összegű terhelési számlaforgalmat bonyolítja az összes tulajdonában álló, OTP Bank Nyrtnél vezetett vállalkozói bankszámlán együttesen. A terhelési számlaforgalomba az alábbi tranzakciók nem tartoznak bele: (a) saját számlák közötti átvezetések, (b) betétlekötések, (c) az OTP Bank Nyrt. által kezdeményezett díj, jutalék, költség és kamatterhelések, (d) sztornó tranzakciók, (e) hiteltörlesztés. A devizában és valutában végrehajtott terhelő tranzakciók esetén a tranzakció napján érvényes nap végi OTP középárfolyamon történik a terhelési számlaforgalom figyelembe vétele. Amennyiben a Számlatulajdonos a vállalást nem teljesíti, az OTP Bank Nyrt. jogosult a vállalt és a ténylegesen megvalósult éves terhelési számlaforgalom különbözete után 0,1% különdíjat felszámítani a Számlatulajdonos Számlacsomag szerződésében meghatározott bankszámláján. Amennyiben a Számlatulajdonos megszünteti azt a pénzforgalmi számláját, amire a vállalás vonatkozik, vagy más számlacsomagra, pénzforgalmi számlára szerződik át, az OTP Bank Nyrt. jogosult vizsgálni, hogy a Számlatulajdonos időarányosan teljesítettee a vállalt terhelési számlaforgalmat, és ha nem, az időarányos elmaradás után jogosult a 0,1%os különdíj felszámításár Amennyiben a Számlatulajdonos több olyan Számlacsomaggal rendelkezik, aminél a Számlacsomag szerződésben minimális éves terhelési számlaforgalmat vállalt, akkor a különdíj esetleges terhelése a legnagyobb vállalási összegű és legkorábban nyitott számlán történik. Az éves terhelési számlaforgalom számítása a számlacsomag nyitásának napjától (vagy a számlacsomagra történő átszerződés érvénybe lépésének napjától) indul, és a következő év ugyanazon naptári napjáig tart. Az egy év leteltével a számlaforgalmak számítása újraindul. További feltételek: A Számlacsomag szerződésben rögzített minimális éves terhelési számlaforgalom vállalás összegét szerződésmódosítással lehet változtatni. Az adott számlacsomagra vonatkozóan alacsonyabb összegű vállalásra akkor szerződhet a Számlatulajdonos, ha a Számlacsomag szerződés megkötése, vagy annak utolsó módosítása óta legalább egy év eltelt. Magasabb összegű vállalásra vonatkozóan a szerződésmódosításnak nincs időbeli korlátj Amennyiben a Számlatulajdonos több olyan számlacsomaggal rendelkezik, aminél a Számlacsomag szerződésben minimális éves terhelési számlaforgalom vállalása szerepel, akkor az OTP Bank Nyrt. csak a legnagyobb összegű vállalást veszi figyelembe a vállalás teljesítésének ellenőrzése és a különdíj esetleges felszámítása során. Az OTP Bank Nyrt. ilyen esetekben is évente maimum egy alkalommal terhel különdíjat a Számlatulajdonos fent meghatározott bankszámláján, amennyiben a vállalást a Számlatulajdonos nem teljesíti. Amennyiben a legnagyobb összegű vállalt éves terhelési számlaforgalom értékét a Számlatulajdonos csökkenti, akkor az éves terhelési számlaforgalom kiszámítására vonatkozó vizsgálati időszak nem változik. Amennyiben a legnagyobb összegű vállalt éves terhelési számlaforgalom értékét a Számlatulajdonos növeli, akkor az éves terhelési számlaforgalom kiszámítására vonatkozó vizsgálati időszak a vonatkozó Számlacsomag szerződésmódosítás érvénybe lépésének napjától újraindul. Amennyiben a Számlatulajdonos olyan számlacsomaggal rendelkezik, aminél a Számlacsomag szerződésben minimális éves terhelési számlaforgalom vállalása szerepel, és arról átszerződik másik számlacsomagra, az eredeti számlacsomagra csak azután szerződhet vissza, ha az eredeti számlacsomagról történő átszerződés dátuma óta legalább egy naptári év eltelt. A feltüntetett számlavezetési díjak abban az esetben érvényesek, ha a számlacsomag forint és devizaszámlájához ugyanaz a kivonat típus tartozik. Lehetőség van a forint és devizaszámlához eltérő kivonat típus beállítására is. A számlavezetési díj terhelése mindegyik esetben a következőképpen történik: a Standard Devizaplusz számlacsomag forint számláján a Standard számlacsomagnál meghatározott, devizaszámláján pedig a vállalkozások deviza számláinál (II.1.3.a pont ) meghatározott számlavezetési díjat terheljük; az edevizaplusz számlacsomag forint számláján az eszámlacsomagnál meghatározott, devizaszámláján pedig a vállalkozások deviza számláinál (II.1.3.a pont) meghatározott számlavezetési díjat terheljük. A Széchenyi Kártya hitelek lebonyolítására szolgáló pénzforgalmi bankszámla jutalékai, költségei és díjai megegyeznek az OTP eforint pénzforgalmi bankszámla kondícióival. A devizaszámlák esetében a számlavezetési havidíj a lakossági pénzforgalmi bankszámlák A lakossági bankszámlákról, a folyószámlahitelről és a külföldi fizetőeszközök forgalmazásáról szóló Üzletszabályzatban meghatározott zárlati napon érvényes utolsó felvett OTP középárfolyamon kerül terhelésre. Az OTP Bank Nyrt. Pénzforgalmi szolgáltatásról szóló Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően, az Ügyfél és az OTP Bank Nyrt. közötti külön megállapodás alapján, a forintszámla terhére forintban az OTPdirekt internetes és Electra Terminál szolgáltatásokon keresztül benyújtott eseti átutalásokhoz kapcsolódó bővített (HCT C2B) adattartalommal megadott megbízások esetén. A díj meghatározása az OTP Bank Nyrt.nél bonyolított számlaforgalom alapján történik, előre egy évre vonatkozóan. Belföldi forint akkreditív ügyletek lebonyolítását az OTP Bank Nyrt. 100 ezer Ft összegű ügyleti érték felett vállalja a 8.2 és a 8.4. pontoknál megjelölt kondíciók felszámítása mellett. A díjakon felül banki kockázatvállalás esetén az ügyfél minősítésétől függő kockázatvállalási díj kerül felszámításr A garanciadíj konkrét értéke egyedileg, az ügylet és az Ügyfél minősítésének függvényében kerül meghatározásr Saját számlák közötti átutalásnak minősülnek a évi CXVI. törvény rendelkezéseire tekintettel azok a bankon belüli átutalások, melyek esetében azonos az átutalást indító és fogadó Számlatulajdonos. Ide értendő a Számlatulajdonos egyéni vállalkozói bankszámlája és saját lakossági bankszámlája közötti átutalás is (beleértve azokat a több tulajdonosú lakossági bankszámlákat, ahol az egyéni vállalkozó az egyik tulajdonos). Nem minősül saját számlák közötti átutalásnak a hitelszámlára történő átutalás. A Számlatulajdonos OTP Lakástakarék Zrt. Lakáselőtakarékossági számlájára történő átutalás során a bankon belüli saját számlák közötti átvezetés díjtétele kerül alkalmazásr A számlanyitástól számított egy éven belüli számlazárások esetén kerül felszámításra, kizárólag forint vagy deviza pénzforgalmi számlára vonatkozóan, elkülönített és megtakarítási számlákra nem. A forgalmi különdíj minden, a hivatkozott törvényben meghatározott terhelési tranzakció után felszámításra kerül. A jelen Hirdetményben szereplő bankszámlára/számlacsomagra történő átszerződés esetén a forgalmi különdíj felszámítása az átszerződés pillanatától kezdve érvényes. Devizaszámlák esetében a forgalmi különdíj a számlavezetés devizanemében kerül felszámításr Amennyiben a költségviselő számla forintszámla, akkor a díjtétel a díjterhelés időpontjában érvényes OTP középárfolyamon kerül terhelésre. Tájékoztató jelleggel, a hatályos pénzügyi tranzakciós illetékről szóló törvényben meghatározott illetékmérték jelenleg: készpénzfelvételi tranzakciók esetén 0,6% / tranzakció, kártyás vásárlás esetén minden olyan érintés nélküli fizetési funkcióval nem rendelkező üzleti betéti kártya után évi egyszeri 800 Ft (tárgyév január 20ai esedékesség mellett), amellyel az előző naptári évben legalább egy kártyás vásárlás került lebonyolításra (érintés nélküli fizetési funkcióval rendelkező üzleti betéti kártya jelenleg nem elérhető az OTPnél), egyéb terhelő tranzakciók esetén 0,3%, maimum Ft / tranzakció. Amennyiben az ügyfél bármely bankszámlája tekintetében jelen Hirdetmény érvényes, az automatikusan maga után vonja ugyanazon ügyfél minden további bankszámlája tekintetében a jelen Hirdetmény alkalmazását. OTP Bank Nyrt. 19. oldal, összesen: 20

20 (15) (16) A Bank legkésőbb december 31ig emelt összegű díjat számít fel. A január 1jétől érvényes díjtétel összegét a Bank jogosult a Vállalkozói Üzletág üzletszabályzatában meghatározott indokok alapján január 1. előtt módosítani. Az OTP Bank Az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló 15/2014. (IV.3.) NGM rendelet (továbbiakban NGM rendelet) 1. (1) bekezdés pont és 2. (6) bekezdés alapján, a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény I. sz. melléklet 2. pont 2.7. alpontja szerinti vissza nem térítendő támogatás (a továbbiakban vissza nem térítendő támogatás) folyósításának tényéről a folyósítást követő év január 31ig igazolást állít ki. A május 1től folyósított vissza nem térítendő támogatásokról az OTP Bank abban az esetben állítja ki az igazolást, amennyiben a munkáltató az NGM rendelet 2. (4) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének az OTP Bank honlapján erre a célra létrehozott portálon keresztül tesz eleget. Jelen díj nem kerül felszámításra, amennyiben a munkáltató az OTP ADLAK Adómentes Lakáshiteltámogatási Szolgáltatás díj és költségtételei hirdetményben megjelölt Lakáscélú hitel törlesztéséhez nyújtott munkáltatói támogatás lebonyolítási díja a folyósított támogatás összegében elnevezésű díjat, az OTP Bankkal kötött együttműködési megállapodás keretében fizeti meg. (17) A kártyafedezet biztosítására szolgáló tranzakció részletes feltételeit a Betéti Kártya Üzletszabályzat, a Kereskedelmi banki OTPdirekt Üzletszabályzat, valamint a kereskedelmi banki ügyfelek részére nyújtott OTPdirekt szolgáltatásokról szóló Hirdetmény tartalmazz OTP Bank Nyrt. 20. oldal, összesen: 20

HIRDETMÉNY a Lakossági bankszámlák és a Folyószámlahitel díjairól Hatályos: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY a Lakossági bankszámlák és a Folyószámlahitel díjairól Hatályos: 2014. január 1-től A Hirdetmény módosítására a Jump számlacsomaghoz kapcsolódó OTP Lakástakarék kedvezmény módosulása, a Nemzetközi átutalási megbízáshoz kapcs. bizonylatmásolat kiadási/továbbítási díjának csökkenése, a

Részletesebben

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Pénzforgalmi forint számlák díj- és jutaléktételei, valamint vállalkozói forint betétek és egyéb szolgáltatások kondíciói A Hirdetmény hatályos:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz.hu

HIRDETMÉNY. Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz.hu HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák és lekötött betétszámlák kondícióiról valamint a devizában végzett műveletek teljesítésének

Részletesebben

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1/7. Telefon: 37/505-220 Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1/7. Telefon: 37/505-220 Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY 1 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1/7. Telefon: 37/505220 Fax: 37/505225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu Kirendeltség címe, elérhetősége: 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. Tel/Fax: 37/312070 HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. február 16ától Közzététel napja: 2015. február 13. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók...

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. június 15-től

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. június 15-től Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a pénzforgalmi bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére. Általános és speciális rendelkezések. Érvényes: 2015. április 1-jétől

Kondíciós lista magánszemélyek részére. Általános és speciális rendelkezések. Érvényes: 2015. április 1-jétől Kondíciós lista magánszemélyek részére Általános és speciális rendelkezések Tartalomjegyzék Bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások... 3 Betéti termékek... 25 Hitel termékek...

Részletesebben

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE (FORINT MŰVELETEK) Cg.04-02-000217 2013. 01. 01-től érvényes Számlavezetési és betéti

Részletesebben

Lakossági forint számlacsomagok

Lakossági forint számlacsomagok Magánszemélyek részére A MagNet Bank Zrt-nél alkalmazott pénzforgalmi díjakról, jutalékokról és költségekről Érvényes: 2015. március 1-től Közzététel: 2015. március 1. Lakossági forint számlacsomagok számlacsomag

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. február 16ától Közzététel napja: 2015. február 13. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 4/2015. Hatályos: 2015. július 27-től Közzététel: 2015. június 18 TÁJÉKOZTATÁS

Részletesebben

Kondíciós lista Gazdálkodó szervezetek részére ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe

Kondíciós lista Gazdálkodó szervezetek részére ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Érvényes: 2014. július 1-től A jelen kondíciós listában foglalt feltételek az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe (1068 Budapest, Dózsa György út 84/b., továbbiakban:

Részletesebben

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK [ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK KÖZZÉTÉTEL: 2009. 10. 16. NAPJÁN HATÁLYOS: 2009. NOVEMBER 01-JÉTŐL

Részletesebben

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek. I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek. I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Hatályos: 2012. november 1. 1 Bevezető rendelkezések a) A Lakossági Kamat- és Díjfeltételek irányadók a Citibank Europe

Részletesebben

2015. JÚNIUS 01. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. MÁJUS

2015. JÚNIUS 01. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. MÁJUS Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről.

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1/2015. Hatályos: 2015. február 2-től Közzététel: 2015. február 2. TÁJÉKOZTATÁS

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2014.

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2014. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire

Részletesebben

2014. ÁPRILIS 10. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG

2014. ÁPRILIS 10. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG FHB MAESTRO FHB MAESTRO Hirdetmény Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról

Részletesebben

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK [ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK KÖZZÉTÉTEL: 2009. 10. 02. NAPJÁN HATÁLYOS: 2009. NOVEMBER 01-JÉTŐL

Részletesebben

PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati számlavezetés és betételhelyezés esetén alkalmazott kondíciók Érvényes: 2011.08.15. Közzétéve: 2011.06.15. Bizonyos termékek érvényességének

Részletesebben

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére 1 Bevezető rendelkezések Hatályos: 2015. január 1. a) A Lakossági Kamat- és Díjfeltételek irányadók a Citibank Europe

Részletesebben

AKCIÓS DÍJ 1 : 0.-Ft/hó 3. Pénzforgalmi jutalék Terhelések: Papír alapon benyújtott eseti megbízás, átutalás 0,40%, min. 200.

AKCIÓS DÍJ 1 : 0.-Ft/hó 3. Pénzforgalmi jutalék Terhelések: Papír alapon benyújtott eseti megbízás, átutalás 0,40%, min. 200. AKCIÓS HIRDETMÉNY a lakossági fizetési számláknál felszámított díj és költségtérítésről Érvényes: 2015. július 22-től 2015. augusztus 31-ig. MEGNEVEZÉS 1. Számla nyitási díj díjmentes 2. Számlavezetési

Részletesebben

Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról

Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-041585 cégjegyzékszámon

Részletesebben

1. Devizaszámlák le nem kötött egyenlegének kamatozása: A devizaszámlák le nem kötött egyenlege látra szólóan kamatozik:

1. Devizaszámlák le nem kötött egyenlegének kamatozása: A devizaszámlák le nem kötött egyenlege látra szólóan kamatozik: HIRDETMÉNY devizában és valutában végzett műveletek devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondícióiról. Érvényes: 2014. április 23tól I. Valuta, deviza vételi

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. A Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez

H I R D E T M É N Y. A Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez H I R D E T M É N Y A Monor és Vidéke 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez Hatályos: 2012. december 1-jétıl H I R D E T M É N Y L a k o s s á g i f o r i

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK Lekötött betétek, OTP Tartós Befektetési Betétszámla, OTP Takarékszámla, OTP Nyugdíj-takarékszámla, Lakossági Megtakarítási

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K1. számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K1. számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K1. számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a forintban nyilvántartott pénzforgalmi

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1.

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Zrt. 1 H I R D E T M É N Y A Zrt. (továbbiakban: Bank) a forintszámla-vezetési szolgáltatásaiért felszámított díjai, és költségei mértékét, ezek érvényesítésének és elszámolásának módját, továbbá a kamatszámítás

Részletesebben

Az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag) és

Az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag) és Az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag) és az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Részletesebben