ALTÁRÓI TÜKÖR ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALTÁRÓI TÜKÖR ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA"

Átírás

1 ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA X. évfolyam 1. szám május takarékos gazdálkodásnak és az adóbevételekből Petrik József polgármestert kérdeztük Tokodaltáró évi gazdálkodásáról. származó többletnek köszönhetően 2008 decemberében nem került sor. Tokodaltáró Község Önkormányzat kiadásai a Tokodaltáró Község Önkormányzata évben is évi szinthez ( eft) képest csökkentek. Tárgy el tudta látni mindazon feladatait, amelyeket a jogszabályok kötelezően előírnak, illetve amelyeket a évben az Önkormányzat összes kiadása eft volt, amely a módosított előirányzat 86 %-a. Az öszszes kiadásból jelentős részarányt képviselnek a sze- Képviselő-testület döntése alapján önként vállalt. A forráshiány továbbra is egyaránt megnehezítette mélyi juttatások és azok járulékai, továbbá a dologi mind a Polgármesteri Hivatal mind a részben önállóan gazdálkodó intézmények Szociális Alapszolgál- kiadások. A dologi kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz képest 99 %-os. Számlatartozásunk tató Központ, Bányász Művelődési Ház gazdálkodását év során a szakmai feladatok ellátása szi december 31-én 484 eft, a évi eftal szemben. gorú takarékossági követelmények betartásával valósult meg, így az előző évekhez képest csökkenthető Voltak-e előre nem látható, nem tervezett kiadások? Több is volt, amelyekkel a költségvetés készítésekor nem számoltunk, mert vagy nem volt tudo- volt a forráshiány december 31.-i fordulónappal az Önkormányzat pénzkészlete e Ft, ami jelentős növekedést másunk róla, vagy az ellenőrzés év közben volt. Ezek a következők voltak: mutat a évi fordulónapi 754 e Ft-hoz viszonyítva évi fordulónapkor az Önkormányzat folyó- A Magyar Államkincstár azonnali beszedési megbízást nyújtott be az Önkormányzattal számlája e Ft mínuszt mutatott, melyet 2008 szemben. Tokodaltáró Község Önkormányzata évben szakmai és informatikai év végére sikerült ledolgoznunk. Tokodaltáró Község Önkormányzat összes bevétele fejlesztési feladatok jogcímen felvett évben eft volt, amely szinte teljesen eft-ot központosított előirányzatként. Mivel megegyezik a évben realizált bevétellel ez a kötelezettségvállalással terhelt összeget ( eft) és ami a tárgy évi módosított előirányzathoz viszonyítva 90 %-os teljesülést mutat. Az Ön- az Önkormányzat sem 2006-ban, sem pedig 2007-ben nem használta fel, ezért visszafizetési kötelezettsége volt a Magyar Államkormányzat bevételei között az előző évekhez hasonlóan a központi költségvetésből juttatott, valamint az kincstár felé. átengedett és a helyi adóbevételek a meghatározóak nyarán a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzést tartott, melynek keretében a A 2008-as költségvetési év adóztatási feladatai között kiemelt jelentőséggel bírt az adóalanyok teljeskörű szociális étkeztetést és a nappali szociális ellátást vizsgálták a év tekintetében. A ellenőrzése, valamint a több év során felhalmozott hátralékok behajtása. A megkezdett ellenőrzési és behajtási feladatoknak köszönhető, hogy a helyi adóbe- vizsgálat során feltárt hiányosságok miatt az Önkormányzatnak eft összeget kellett vételek teljesülése a módosított előirányzathoz képest visszafizetni a jogtalan normatíva igénylés 126 %-os. miatt a Magyar Államkincstárnak. Az Önkormányzat ingatlanvagyonának értékesítése 2002-ben a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottsága határozatában meg- elmaradt a tervezettől csak egy építési telket adtunk el-, de az e téren jelentkező bevételkiesést kompenzálni tudta a helyi adókból származó többlet. állapított és a Fővárosi Ítélőtábla által eft-ra mérsékelt összeget Tokodaltáró Község Önkormányzata az adott időpontban nem Sor került a 2008-as évben felhalmozási célú hitel felvételére a Raiffeisen Bank Zrt.-től, amelyet a Bányász Művelődési Ház felújítására fordított az Ön- rendezte, ezért a 2008-as évben ez szintén plusz kiadásként jelentkezett. kormányzat. Milyen beruházásokra, felújításokra jutott pénz? 2008-ban is rendelkezésre állt a eft keretöszszegű folyószámlahitel, amelynek igénybe vételére a X. évfolyam 1. szám 1

2 2008-ban a Művelődési Ház felújítására elnyert kedvezményes kamatozású kölcsönt főként az épület állagmegóvására, és az illemhelyek felújítására használtuk fel. Mindenki tudja aki járt a Művelődési Házban - milyen állapotok uralkodtak ott, mert az épületre évek óta nem költöttek semmit. Többször felmerült a kérdés, hogy ebben a felújításban mi került ennyibe. Kértem a képviselőket, hogy közösen tartsunk bejárást a helyszínen, hogy tudják, egyáltalán milyen munka lett elvégezve. Sajnos a bejárásra a kezdeményezők közül többen nem jöttek el. Ragaszkodtak egy független szakértő kirendeléséhez. A képviselőtestület döntött szakértő kirendeléséről. A független szakértő megvizsgálta a felújítást, és nem talált visszaélésre utaló tényeket. A szakértői véleményt mely az Önkormányzatnak forintjába került!!!! későbbiekben olvashatják. Véleményem szerint ennek a pénznek lett volna máshol is helye. A május 11-én tartott rendkívül-képviselő-testületi ülésen Szénási Gábor szakértő beszámolt a vizsgálat eredményéről, majd a jelen lévő 9 képviselő közül 7 igen, 1 tartózkodás és 1 nem szavazattal a Kultúrházzal kapcsolatos vizsgálatot lezárta. Az ülés után elnézést kellett kérnem a szakértő úrtól, hisz volt olyan képviselő, aki véleményem szerint arra nem méltatta a szakértőt, hogy a vizsgálat eredményéről kérdést tegyen föl. A második nagy fejlesztésünk az orvosi rendelő komplex akadálymentesítése volt. Ezt főként pályázati pénzből valósítottuk meg. Szerintem a környék egyik legszebb egészségházát tudhatjuk magunkénak. A harmadik nagy beruházásunk egy karácsonyi meglepetés volt, hisz a hatosokban Óvoda utca, Nefelejcs utca, Szegfű utca, Rozmaring utca elkészült az évek, évtizedek óta ígért közvilágítás. Ha a felsoroltakat számszerűsítjük, akkor 2008-ban beruházásra eft-ot, míg felújításra eft-ot költött az Önkormányzat. Az orvosi rendelő akadálymentesítése ( eft) igaz, hogy pályázati forrásból történt, de úgy, hogy az Önkormányzat a beruházást saját forrásból megelőlegezte, melyet a 2009-es év folyamán fog visszakapni december hónapban sor került a Víziközmű Társulattól átvállalt eft-os OTP hitel tárgy évben esedékes eft összegű törlesztő részletének visszafizetésére. Hogy halad a Tokodaltáró csatornázását ben végző Penta Kft elleni per? A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint első fokon eljáró bíróság a 241 millió forint követelésünket mely a szerződésben foglalt határidő be nem tartása miatt járt 29 millió forintra mérsékelte. Ez a mérséklés szerintünk jogtalan, így a Győri ítélőtáblához fellebbeztünk. A Bíróság továbbá kimondta hogy semmis az a nyilatkozat, melyet az előző polgármester és a jegyző szeptember 3-án írt alá, miszerint a Penta teljesítését elfogadják, valamint lemondanak a 241 millió forint kötbérkövetelésről. Mit tudhatunk a 2009-es költségvetésről? ALTÁRÓI TÜKÖR Tokodaltáró Község Önkormányzatának évi költségvetése a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény ismeretében és a Képviselő-testület által elfogadott évi költségvetési koncepciónak megfelelően került kidolgozásra január 1-től a Szociális Alapszolgáltató Központ a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül működik tovább. Az intézmény szakmai, működési kiadásaihoz biztosított önkormányzati támogatás átadott pénzeszközként jelenik meg az önkormányzat költségvetésében, míg az intézmény fenntartási kiadásai (közüzemi díjak, egyéb karbantartási, dologi kiadások) közvetlenül terhelik az önkormányzatot. Tokodaltáró Község Önkormányzata költségvetési évre eft bevétellel számol, melynek jelentős része a helyi adóbevételekből és a költségvetési törvény által meghatározott jogcímeken kapott költségvetési támogatásból látszik realizálhatónak. A szorult gazdasági helyzet miatt sajnos a költségvetési támogatások 2008-hoz viszonyítva jelentősen csökkentek. A rendeletalkotás során az igények és lehetőségek között az évek óta feszülő különbség 2009-ben is megjelenik, ezért megítélésünk szerint prioritást kell kapnia az önkormányzat kötelező feladatainak. A kiadások tervezésekor a forráshiányra is tekintettel, vélelmeztük a pályázatokon való részvételt, ezért csak a pályázati feltételek teljesítéséhez szükséges mértékű önerőt terveztünk. Felhalmozási céltartalékként terveztünk meg eft-ot, mely a pályázatokon megjelölt célok valamelyikének elnyerése esetén a szükséges önerőt jelenti. Az Önkormányzat egyéb dologi kiadásait az érvényben lévő szerződések alapján illetve az előző évi kiadások szintjén számoltunk. A felhalmozási kiadások címen eft-ot terveztünk. Ide tartoznak a fejlesztési és felújítási kiadások, ezek olyan kötelezettségek és egyéb célok, amelyeket 2009-ben meg kell valósítani. Beruházások és felújítások között terveztük a következőket: Helyi építési szabályzat módosítása, Digitális térkép elkészítése, Temető kialakítási tervének elkészítése, ivóvízhálózat felújításának folytatása, Dobó K. utca felújítása, Buszmegállók felújítása, Intézményi felújítás (Iskola Óvoda), a József Attila út vízelvezető árok rendberakása, nem használt Tokodaltáró Község Önkormányzatának költségvetési évet terhelő hitelvisszafizetési kötelezettsége eft, amelyből Ft a Víziközmű Társulattól átvállalt hitel összege. Szükség esetén ben is az önkormányzat rendelkezésére áll az OTP által nyújtott folyószámlahitel, amelyet a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően 2008-ban nem kellett igénybe vennünk. X. évfolyam 1. szám

3 Az Önkormányzatnak évben a valószínűsíthető működési forráshiánya ellenére is mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az intézmények működni tudjanak és a feladatellátás folyamatos és zavartalan legyen. Mindezen intézkedések mellett is további takarékossági intézkedéseket kell bevezetni, hiszen nagyon nehéz gazdasági évnek nézünk elébe, de a évre kitűzött feladatok megvalósítása és ezzel összefüggésben az önkormányzat fizetőképességének megtartásához az intézmények, illetve a költségvetés végrehajtásának valamennyi résztvevőjének összehangolt, fegyelmezett, a jóváhagyott előirányzatokat figyelembe vevő gazdálkodásra, valamint folyamatos szakmai és pénzügyi egyeztetésekre lesz szükség. Látszódik, hogy a kulturális életben is változások történtek. Igen! A takarékosságon, a fejlesztéseken, beruházásokon túl az Önkormányzat fontos feladatának tekinti a falu lakóinak összekovácsolását. Több olyan rendezvényt szerveztünk, amellyel ezt igyekszünk megvalósítani. Ilyen a már hagyományosnak mondható adventi gyertyagyújtás, falukarácsony, karácsonyi vásár, falunapok, gyermeknapi rendezvények, társadalmi ünnepeink méltó megünneplése. Bízom benne, hogy a tokodaltárói Bányász Vegyeskórus megalakulásának 80. évfordulója méltóképpen megünneplésre kerül. Az önkormányzatunk minden segítséget megad hozzá. Az a célunk, hogy ezekre a rendezvényekre, falunk lakói minél nagyobb számban, szívesen eljöjjenek! Rendelési idő: Hétfő ; Kedd: ; Szerda: 7:30-12:30 telefon: 06 /33/ (26-os mellék) A Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat hírei A Dorog és Térsége Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat családgondozói új helyre költöztek a településen az egészségház épületébe. Tokodaltáró, József Attila út 31. Ügyfélfogadási idő: Schmidt Zsuzsanna: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-től 12-ig. Mauterer Mihályné: Hétfő, Szerda: 9-től 12-ig. Telefon: 33/ (25-ös mellék) A tavalyi évhez hasonlóan a családgondozók az iskolával közösen, idén is, a nyáriszünetben játszóházas foglalkozásokat szerveznek a község gyermekei számára. Bővebb információ kérhető a családgondozóktól minden hétfőn, kedden, szerdán 9-től 12-ig az telefonszám 25-ös mellékén, vagy személyesen az Egészségház épületében (József Attila út. 31.). A részvétel ingyenes! Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk! Baba mama klub Már 5 éve találkozunk heti egy alkalommal. A Kultúrotthonban biztosítottak számunkra helyet. A három éves kor alatti gyerekekkel járnak az édesanyák, akik így kapcsolatot létesíthetnek, ismerkedhetnek más szülőkkel, míg a gyermekek játszhatnak a klub játékaival. Mikulás, anyák napi ünnepséget szervezünk, kézműves foglalkozásokat tartunk, ajándékokat készítünk. A gyermekek megismerkednek leendő óvodás társaikkal és így az óvodában való beszoktatás is zökkenőmentesebb! Megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem az Önkormányzatnak a támogatását, valamint azoknak az édesanyáknak a segítségét, akik már évek óta aktívan részt vesznek a szervezésben! Tisztelettel: Szabóné Kurucz Aranka védőnő Bemutatkozik Dr. Félix Klára fogszakorvos Esztergomban élek és dolgozom. Három felnőtt fiam és hat unokám van. A Vaszary Kolos Korház dolgozója vagyok 1973 óta. Kezdetben a Labor M.I.M. üzem fogászatán dolgoztam 20 évig, majd a gyár megszűnése után az Iskolafogászaton. Jelenleg is az a főállásom, és mellékállásban rendelek Tokodaltárón. Székely Gabriellát, a TTKI Gárdonyi Géza Tagiskolájának vezetőjét kérdeztük a 2008/2009. tanév legfontosabb eseményeiről, eddigi munkájukról. A közoktatásról szóló törvény 2008-as tanulókat és szüleiket érintő legfontosabb módosításai, melyeket nem hagyhatunk figyelmen kívül munkánk során a következők voltak: - bővültek a szülői jogok és kötelességek a közérdekű igényérvényesítés jogával és a nevelési tanácsadáson, illetve iskolapszichológusi ellátáson való megjelenési kötelezettséggel, - az ötödik évfolyamon a kötelező tanórai foglalkozások 25 40%-ában nem szakrendszerű oktatást kell szervezni, - a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott tanulók a tantárgyak számától függetlenül - javítóvizsgát tehetnek. Intézményünkben 255 tanuló kezdte el a 2008/2009- es tanévet, 139-en alsó, 116-an pedig felső tagozaton. Főállású pedagógusaink száma jelenleg 22 fő. X. évfolyam 1. szám 3

4 Gyógypedagógus végzi a sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs-rehabilitációs foglalkozásait, s óraadóként fejlesztő pedagógus és logopédus foglalkozik a Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleményével rendelkező tanulóinkkal. A gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat Molnárné Haskó Ilona látja el, aki folyamatosan tartja a kapcsolatot a település Gyermekvédelmi, valamint Családsegítő Szolgálatának szakembereivel. A diákönkormányzat vezetője Nagy Dóra 7.a osztályos tanuló, a DÖK munkáját segítő tanár pedig Dr. Juhász- Nagyné Erős Zsuzsanna. Pedagógiai programunk alapján, az 1-3. évfolyamon félévkor és év végén, továbbá 4. évfolyamon félévkor szöveges minősítést kapnak tanulóink. A 4. évfolyam végén, valamint az 5-8. évfolyamokon érdemjeggyel értékeljük és minősítjük munkájukat. A törvény értelmében az idei tanévtől 5. évfolyamon meg kellett szervezni a nem szakrendszerű oktatást. Jelenleg nem szakrendszerű órák száma hetente: 2 óra magyar, 2 óra matematika, s 1 óra testnevelés. Tanulóink számára a TABAK és a Gárdonyi DSE segítségével az alábbi délutáni elfoglaltságokat tudtuk biztosítani: - kézműves szakkör 1-4.o. - tömegsport foglalkozás 3-4.o. - labdarúgás 1-8.o. - aerobic - kézilabda 3-4.o. - szivacslabda 1-2.o. - asztalitenisz - horgász szakkör - szertorna - csillagász szakkör - énekkar 5-8.o. Munkatársaim többsége szervezett osztályának, illetve a tanulók egy csoportjának szabadidős programokat: kirándulást, színház- és múzeumlátogatást, játszóházat, sportdélutánt, vetélkedőt. Tanulóink eredményesen szerepeltek a különböző szintű tanulmányi és sportversenyeken is. Hagyományőrző tevékenységeinket, ünnepélyeinket az elmúlt időszakban is megszerveztük. Legfontosabb nevelési partnerünkkel, a szülőkkel való kapcsolattartás hagyományos formái és időpontjai a következők: - évente két alkalommal szülői értekezlet, - minden hónap első szerdai munkanapján fogadóóra, - évente két alkalommal novemberben és áprilisban nyílt nap. A szülői munkaközösséget Nagy Endréné vezeti, akivel jól tudunk együttműködni. A szülői munkaközösség tagjai segítik mindennapi munkánkat, részt vesznek rendezvényeink szervezésében, amit ez úton is köszönök. ALTÁRÓI TÜKÖR A tanév hátralévő részének legfontosabb programjai, időpontjai: - május 23. kirándulás Ausztriába, - május 27. OKÉV mérés a 4., 6., 8. évfolyamokon, - május 27. tanulmányi kirándulás az 1-3. évfolyamokon, - június 10. tanítási szünet, - június 12. utolsó tanítási nap, - június 13. Gárdonyi-nap, - június 20. tanévzáró, ballagás. Brunszvik Teréz tagóvoda hírei Szeretném ismertetni intézményünk május, június havi eseményeit, programjait. Igyekszünk óvodánkat szebbé, esztétikusabbá tenni felajánlásokból illetve társadalmi munkákkal. A Föld napján szülői támogatással az óvoda kertjében, udvarán ültettünk virágokat, nővényeket ezzel is barátságosabbá, otthonosabbá tettük környezetünket. Bányász kultúrotthon kiállítást szervezett, ahol középső és nagycsoportosaink előkelő első, második helyezést értek el munkáikkal, melyet emléklappal, édességgel jutalmaztak. Április 23-án délelőtt a jövendő első osztályos tanítónők ellátogattak a nagycsoportosokhoz, így a gyermekek megismerkedhettek velük. Április 23-án délután a nagycsoportosok a Fővárosi Nagycirkusz előadását nézhették meg, amely maradandó élményt nyújtott minden gyermek számára. Intézményünkben ebben a tanévben kiemelt feladatként kezeltük az ének-zenei nevelést, április 24-én a Kölyökidő Alapítvány szervezésében népzenei, hagyományőrző táncház délelőttöt tartottunk, ahol gyermekeink egy népzenei együttes vezetésével és közreműködésével megismerkedhettek a népi hangszerekkel, tánclépésekkel, dalokkal. Nagyon hangulatos, vidám esemény volt, melyet arcfestéssel fejeztünk be. Április 30-án délután minden csoport megtartotta az anyák napi ünnepélyét,a gyermekek verses énekes műsorral köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat. Az óvodai beíratás éppen folyamatban van, még a nyáron is várjuk a jelentkezőket. Hagyománnyá vált, hogy minden év tavaszán egészségnapot tartunk, ahol a közös torna, mozgás mellett a gyermekek játékos formában megismerkedhetnek a helyes táplálkozási szokásokkal, gyógynövényekkel. Program közben a közösen készített gyümölcs - zöldség salátát, gyógyteát, frissen facsart gyümölcslevet megkóstolhatják, elfogyaszthatják. Május hónapi programjaink között szerepel a nagycsoportosok látogatása az iskola első osztályába. Május 27-én gyermeknapi ajándékként Póker együttes ad koncertet óvodánkban. X. évfolyam 1. szám

5 A nagycsoportosok évzáró ünnepélyét május 28-ra tervezzük június 04-én csütörtökön 10- órától 12 óráig nyílt délelőttöt szervezünk a leendő óvodásoknak és szüleiknek az óvoda bemutatása, megismerése céljából. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! Tokodaltáró, május 4. Művelődési Ház hírei Gregor Tiborné Április 22-én, a Föld napja alkalmából a Művelődési Ház rajzpályázatot hirdetett Tokodaltáró óvodásai, iskolásai és a KEMO ISZI Fogyatékosok Otthona lakói részére. A kiállítást a Fogyatékosok Otthona Tavaszköszöntő című műsora nyitotta meg. Igen sok pályamű érkezett be. A zsűri a következőket jutalmazta első díjjal: Óvodások: Pollák Krisztina, Csejtei Csenge, Lempochner Diána, Pazgyera Zsófia, Nagy Jázmin, Nagy Csenge Iskolások: Pokorny Kitti, Rövid Csenge Napsugár, Pánczél Bettina, Márk Anita Lakópark: Mentés Ilona Különdíjasok: 2. b osztály, Sárosi Máté, Dajka Patrik, Kiss Annamária, Toldi Virág, Putz Regina A kiállítás május 15-ig még megtekinthető a Művelődési Ház kiállítási termében. Elmúlt rendezvényeink: Cifra Tornyú Mesevár Kistücsök Színpad Kincsesszínház: A dzsungel könyve Soron következő rendezvényeink: Május óra Zeneiskolások záróhangversenye Május 28. Óvodások ballagása Június óra A Bányászkórus 80 éves fennállásának ünnepsége Június A falunap tervezett programja: Szombat délelőtt: Nemzetközi amatőr sakkverseny Falunap Szombat délután: a Gárdonyi Géza Tagiskola gyermeknapi rendezvényei: 14 óra Megnyitó Népi játékok, főzőverseny, sakkverseny, rajzverseny, sportverseny, légvár, rendőrségi és tűzoltósági bemutató, karaoke 20:30-24:00 Ströcker Melody zenekar szórakoztatja a felnőtteket Vasárnapi programok: Regisztráció gulyásfőző versenyhez, tűzgyújtás Sorsolás, kispályás futball fesztivál (jelentkezni a Művelődési Házban lehet) Gerecse Íjászati Hagyományőrző Baráti kör íjászati és baranta harcművészeti bemutatója, az eszközök kipróbálása egész nap Bográcsok versenye kóstolás, zsűrizés A színpadi programok ünnepélyes megnyitója. Köszöntőt mond Petrik József polgármester Gulyásfőzés és rajzpályázat eredményhirdetése Tokodi Mazsorettek műsora Tokodaltárói Mazsorettek műsora Akrobatikus-, verseny-, és hastánc bemutatók A 80 éves Bányász Kórus ünnepi műsora Kőhídgyarmati Kurtaszoknyás hagyományőrzők és citerások műsora LOLA Koncert Tombola Bunyós Pityu Tűzijáték Műsorszámok között Retro Dj! Egész nap légvár, mászófal, rodeó-bika, sörsátor, gasztronómiai és borkülönlegességek, kézműves bemutatók között felállított ÚMVP sátorban pályázati tanácsadás (ÚMVP-ről és a LEADER programról; AKG támogatásokról, mikrovállalkozás fejlesztésről; kötetlen beszélgetések, gyermekprogramok stb. ). Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Petrik Zsoltot elnököt kérdeztük a Tokodaltárói Polgárőr Egyesület működéséről. Jelenleg a létszámunk 23 fő, ami sajnos nem elegendő. A évben 8 fő lépett ki az egyesületből, 11 fő pedig belépett. A 2009-es évben ismételt tagfelvételt hirdetünk, célunk, hogy minél több olyan tagja legyen az egyesületnek, aki hajlandó tenni községünk szebbé-jobbá tételéért októberében megalakult a szervezet bűnmegelőzési szakköre, ahol közel 20 fiatal próbál helyt állni különféle versenyeken, kisebbnagyobb sikerek keretében. X. évfolyam 1. szám 5

6 Kik tartoznak a vezetőségbe? Az elnök mellett 1fő alelnök (Dancs Gyula), 1fő titkár (Földes Gábor), 3 fő ellenőrzőbizottsági tag (Gyurman László, Nyíri József, Mosonyi Ferenc), 1 fő szolgálatszervező (Fizel József), 1 fő ifjúsági tagozatvezető (Schubert Edina) irányítja az egyesületet a társadalmi munkában, minden ellenszolgáltatás nélkül. Kik vállalnak polgárőri szolgálatot? Az önként vállalt polgárőrség keretén belül megtalálható több vállalkozó, biztonsági főnök, tűzoltó, polgármester, jegyző, nyugdíjas, rokkantnyugdíjas. Pénzt, fizetséget nem kapnak, csak esetleg egy köszönömöt, sőt még a jelenleg érvényes jogszabály szerint tagdíjat is kell fizetniük, mind az egyesületnek, mind pedig a megyei Polgárőr Szövetségnek. Ha ki szeretne emelni az elnökségi ideje alatt egy pozitív esemény, dolgot, akkor mely lenne ez? Nagyon pozitív dolognak tartom, hogy a helyi vállalkozók összefogásával sikerült működőképessé tenni azt az Opel Astra gépkocsit, melyet a Megyei Polgárőr Szövetségtől kaptunk használatra. A gépkocsin nem volt műszaki vizsga, kivonták a forgalomból. Az átadásnak egy feltétele volt, hogy forgalomba helyezzük, és a fenntartási költségeit álljuk. Ezúton is szeretném a köszönetemet nyilvánítani a helyi vállalkozóknak jómagam, az egyesület valamint a tokodaltárói lakók nevében az önzetlen felajánlásukért, hisz a gépkocsi csak Tokodaltárón végez szolgálatot. Milyen feladatok várnak önökre 2009-ben Jó kapcsolatot kívánunk kiépíteni és fenntartani a helyi vállalkozókkal és a Postával. Ruházat illetve műszaki terület korszerűsítését szeretnénk megvalósítani. A létszám bővítéséről már beszéltem, de célunk, hogy erkölcsileg kifogástalan emberek kerüljenek az egyesületbe. Ezúton is kérem azok jelentkezését, akik szeretnének belépni atokodaltárói Polgárőr Egyesületbe, és tenni valamit Altáró közbiztonságáért. Feladatunk nem a bűnöző elfogása, hanem a bűncselekmény megelőzése. Ezek a fő céljaink 2009-re. Milyen telefonszámon és mikor lehet Önöket elérni? A és a telefonszámon bármikor kereshetnek. ALTÁRÓI TÜKÖR Adorján Réka Kocsis Zsombor Berekméri Anna Tapalaga Regina Tóth Lara Kolompár Tifani Bihari Csenge Tolnai Kristóf Morvai Lilla Tímea Gáspár Lili Sztojka Paula Sztojka Tamás Lábas Auróra Nagy György Áron Borissza Vivien Jánosi Noémi Bán Balázs Éberhardt Vivien Szabó Bence Makó Csenge Tokodaltáró Községben évben az alábbi anyakönyvi események történtek: május 1-ig 10 gyermek született: Török Melitta Mosonyi Máté Kovács Naomi Prska Sándor Gulyás Kincső Lamperth Zoé Tőke Márk Szlovik Roland Ádám Dominik Erik Mészáros Dávid Négy esküvői szertartás megtartására került sor. Június hónapra egy jegyespár van bejelentkezve házasságkötésre. Egy család kérte, áprilisban született kisbabájuk részére névadó ünnepség megtartását, melyet május végén tartunk. Anyakönyvi hírek évben 26 gyermek született: Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételére négy alkalommal került sor, mely a gyermek családi jogállásának rendezésére szolgál, ha a szülők nem tudnak, vagy nem akarnak összeházasodni. Földes Réka Polacsek Petra Selmeci Áron Rafael Balázs Sárközi Renátó Jurás Bence X. évfolyam 1. szám

7 80 éves a Tokodaltárói Bányász Vegyeskórus 80 évvel ezelőtt, 1929 tavaszán Alpár Gyula vezetésével kezdődött el az a szervező munka, melynek eredményeként bányász lakótelep lakóiból megalakult a tokodaltárói Bányász Énekkar. A kórus életének számos dicső állomása volt az elmúlt 80 évben. Elérték az amatőr kórusok által megkapható legnagyobb kitüntetést is, 1980-ban fesztivál fokozatot szereztek. Folyamatosan hívták őket fellépésekre nemcsak környékbeli falvakba, de sokszor szerepeltek külföldön is, például Csehszlovákiában, Bulgáriában. Szoros kapcsolatot ápoltak és ápolnak bányászkórusokkal, kórusokkal. Erre sok alkalmat adnak a rendszeresen megrendezett megyei, országos találkozók. A kórus tagjai minden évben közös nyaraláson vesznek részt, mely azonban nemcsak a pihenés, de az intenzív felkészülés ideje is. A kórus életét a 80 év alatt a kiváló karnagyok mindig időt, fáradtságot nem kímélve szervezték, irányították. Karnagyok: Alpár Gyula, alapító karnagy Mezei Ábel Szalay Jenő Kálinfalvai Béla Pálinkás József Hunyadi Zoltán Világi Ildikó A tagok száma sajnos az évek folyamán megfogyatkozott. A fiatalok már nem érdeklődnek az éneklés iránt, így nincs a tagoknak utánpótlása. Pedig a sok szép siker alapján mindenki várja a dalosoktól a bányász kultúra hagyományainak ápolását. Az évforduló alkalmából sok egészséget, erőt és sikert kívánok a Tokododaltárói Bányász Vegyeskórus minden tagjának. Petrik József polgármester A Tokodaltárói Bányász Vegyeskar szeretettel meghívja Önt és kedves családját megalakulásának 80. évfordulója tiszteletére rendezett Jubileumi koncertjére, melyet június 13-án, szombaton, 17 órai kezdettel a Bányász Kultúrotthon mozitermében tartunk. M űsorban közrem űköd ők: Gárdonyi Géza Tagiskola énekkara felkészítő: Betahné Stuller Szilvia tokodi Gardellaca Kórus vezényelnek : Világi Ildikó X. évfolyam 1. szám 7

8 Hunyadi Zoltán zongorán kísér : Balogh Mária X. évfolyam 1. szám

9 X. évfolyam 1. szám 9

10 Kiadja: Polgármesteri Hivatal, Tokodaltáró Felelős kiadó: dr. Szax Márta Veronika jegyző X. évfolyam 1. szám

Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton. Drámafesztivál Rakamazon

Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton. Drámafesztivál Rakamazon HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2012. ÁPRILIS HÓ, 13. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 170,- FT Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton 2012.március 30-án bonyolította le a hercegkúti Gyöngyszem

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Ülést tartott a képviselő-testület

Ebesi Hírlap. Ülést tartott a képviselő-testület Ebesi Hírlap Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja VII. évfolyam 10. szám 2008. október Ingyenes kiadvány Lesz pénz a helyben történő szűrővizsgálatokra 2008. szeptember 24-én tartott ülésén

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Tárkány 2014-ben. Általános Iskola. Idősek Nappali Ellátó Központja

Tárkány 2014-ben. Általános Iskola. Idősek Nappali Ellátó Központja Tárkány 2014-ben Általános Iskola Idősek Nappali Ellátó Központja Szeretettel köszöntjük az Olvasóinkat, várjuk észrevételeiket, javaslataikat, írásaikat stb. Ha valakinek tudomása van olyan közérdeklődésre

Részletesebben

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében.

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. XVI. évfolyam 2009. december 10. 200. szám 200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. Reméljük, hogy minden számban talált valami olyat, ami érdekelte. A Hírmondó

Részletesebben

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S 1 XV. évfolyam 6. szám 2007. J Ú N I U S Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. április 18-án rendes ülést tartott, amelynek 1. főnapirendi pontja az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról

Részletesebben

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 4. szám Ára: 125,- Ft MÁJUS 28.GYEREKNAP MÁJUS 28. * Trampolin * Bábozás * Barkácsolás * Kézmûves foglalkozások * Gyermek játszóeszközök DÉLELÕTT * Lepényevõ verseny

Részletesebben

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BALATONKENESE VÁROSBAN 2014. ÁPRILIS AZ INTÉZMÉNY ÉLETÉT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Az elmúlt év egyik örömteli eseménye volt,

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának!

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának! Rácalmás 1 2014. április XXI. évfolyam 4. szám TARTALOM Útépítések, az önkormányzat jóvoltából 3. oldal Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának! A képviselőtestület és az önkormányzat

Részletesebben

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján HÍRek LAjosmizse Portáján A nyár A GYEREKEKÉ Birtokba vehették a játszóteret tulajdonosaik. Õk biztos, jó gazdáik lesznek! Vigyázzunk rá mindannyian! 11. szám, 2008. szeptember október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL

Részletesebben

Kedves Döbröközi Lakosok!

Kedves Döbröközi Lakosok! Kedves Döbröközi Lakosok! Már csak pár nap és elmúlik a 2012 es év. Az év vége és az új év kezdete arra késztet bennünket, hogy számba vegyük a mögöttünk hagyott év önkormányzati eredményeit és a jövő

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

Szákszendi. Hírmondó. Anyák napja, Május első vasárnapja. Az édesanya

Szákszendi. Hírmondó. Anyák napja, Május első vasárnapja. Az édesanya Szákszendi Szákszend Köz ség Ön kor mány za tá nak ha von ta meg je le nõ in for má ci ós lap ja Május első vasárnapja Anyák napja, szeretettel köszöntjük az Édesanyákat, Nagymamákat, Dédnagymamákat, jó

Részletesebben

A 2011-ES X-FAKTOR LAJOSMIZSEI GYÕZTESE KOCSIS TIBOR KONCERT ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ

A 2011-ES X-FAKTOR LAJOSMIZSEI GYÕZTESE KOCSIS TIBOR KONCERT ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 1. szám, 2012. január április A 2011-ES X-FAKTOR LAJOSMIZSEI GYÕZTESE KOCSIS TIBOR KONCERT ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ Idõpont: 2012. március 21., szerda 18 óra Helyszín:

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

len mozdulatnak sem látta többé értelmét.

len mozdulatnak sem látta többé értelmét. apr4_layout 1 2012.04.06. 10:23 Page 1 A síron túl Kiment a kertjébe és nézegette a gyümölcsfáit. A tavasz némelyiket már virágbaborította, a többiekre pedig sokat sejtető rügyeket fakasztott. Érezte,

Részletesebben

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok!

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Fábiáni Fábiánsebestyéni Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. január - június A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Tartalom: Polgármesteri beszámoló

Részletesebben

A tartalomból: Néptáncfesztivál tizenegyedszer. XX. évf. 2. szám, 2010. február-március. Nagyigmánd Nagyközség önkormányzati híradója

A tartalomból: Néptáncfesztivál tizenegyedszer. XX. évf. 2. szám, 2010. február-március. Nagyigmánd Nagyközség önkormányzati híradója Nagyigmánd Nagyközség önkormányzati híradója Néptáncfesztivál tizenegyedszer Fotó: MZS XX. évf. 2. szám, 2010. február-március Nemzeti Ünnep Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testülete tisztelettel meghívja

Részletesebben

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben

ADVENTET ÜNNEPELTÜK. Mindenki karácsonya. Adventi hangverseny az Árpád Fejedelem Általános Iskolában

ADVENTET ÜNNEPELTÜK. Mindenki karácsonya. Adventi hangverseny az Árpád Fejedelem Általános Iskolában 2009. december 18-án ismét megrendezésre került városunkban a már hagyománnyá vált Mindenki karácsonya ünnepség. A hideg, de csapadékmentes időnek köszönhetően, nagy örömünkre idén szabadtéren tarthattuk

Részletesebben

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. NOVEMBER XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Emlékeztünk 2 Mihály-napi vásár 3 Vargha Gyula 4 Nálunk történt 5 Iskolai események 7 Ülésterembõl jelentjük 8 Tájékoztató

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 3. szám 2014. április Városi Önkormányzat lapja Szép hagyomány városunkban, hogy minden év tavaszán egész napos rendezvénnyel köszöntjük a tavaszt. Nem volt ez

Részletesebben

KEDVES KARTALI LAKOSOK!

KEDVES KARTALI LAKOSOK! XX. évfolyam 1. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. JANUÁR KEDVES KARTALI LAKOSOK! Polgármesteri funkciómban lezárult az elsõ gazdasági év, s már készülünk a 2010. évi költségvetés elfogadására. Bár

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Mi lesz veled, Vál KSE? Jövőnk zálogai? Ilyen körülmények között ebben a csapatban ennyi van. Én azt gondolom, nincs okunk szégyenkezni. Ádám Zsuzsanna beszélget az egyesület vezetőségével....összetört

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

2009. június XIX. évfolyam 244. szám Ára: 120 Ft E-mail: acsihirek@freemail.hu www.acsvaros.hu. IX. Nemzetiségi Gyermekegyüttesek Találkozója

2009. június XIX. évfolyam 244. szám Ára: 120 Ft E-mail: acsihirek@freemail.hu www.acsvaros.hu. IX. Nemzetiségi Gyermekegyüttesek Találkozója Ácsi HÍREK Ács város közéleti havilapja 2009. június XIX. évfolyam 244. szám Ára: 120 Ft E-mail: acsihirek@freemail.hu www.acsvaros.hu A kínálatból Önkormányzati híradó 2. oldal Interjú Csöbönyei Imre

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com.

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com. Ikt. szám: 92/2011. Tárgy: 2010. évi beszámoló Kiszombor Község Önkormányzat

Részletesebben