ALTÁRÓI TÜKÖR ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALTÁRÓI TÜKÖR ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA"

Átírás

1 ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA X. évfolyam 1. szám május takarékos gazdálkodásnak és az adóbevételekből Petrik József polgármestert kérdeztük Tokodaltáró évi gazdálkodásáról. származó többletnek köszönhetően 2008 decemberében nem került sor. Tokodaltáró Község Önkormányzat kiadásai a Tokodaltáró Község Önkormányzata évben is évi szinthez ( eft) képest csökkentek. Tárgy el tudta látni mindazon feladatait, amelyeket a jogszabályok kötelezően előírnak, illetve amelyeket a évben az Önkormányzat összes kiadása eft volt, amely a módosított előirányzat 86 %-a. Az öszszes kiadásból jelentős részarányt képviselnek a sze- Képviselő-testület döntése alapján önként vállalt. A forráshiány továbbra is egyaránt megnehezítette mélyi juttatások és azok járulékai, továbbá a dologi mind a Polgármesteri Hivatal mind a részben önállóan gazdálkodó intézmények Szociális Alapszolgál- kiadások. A dologi kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz képest 99 %-os. Számlatartozásunk tató Központ, Bányász Művelődési Ház gazdálkodását év során a szakmai feladatok ellátása szi december 31-én 484 eft, a évi eftal szemben. gorú takarékossági követelmények betartásával valósult meg, így az előző évekhez képest csökkenthető Voltak-e előre nem látható, nem tervezett kiadások? Több is volt, amelyekkel a költségvetés készítésekor nem számoltunk, mert vagy nem volt tudo- volt a forráshiány december 31.-i fordulónappal az Önkormányzat pénzkészlete e Ft, ami jelentős növekedést másunk róla, vagy az ellenőrzés év közben volt. Ezek a következők voltak: mutat a évi fordulónapi 754 e Ft-hoz viszonyítva évi fordulónapkor az Önkormányzat folyó- A Magyar Államkincstár azonnali beszedési megbízást nyújtott be az Önkormányzattal számlája e Ft mínuszt mutatott, melyet 2008 szemben. Tokodaltáró Község Önkormányzata évben szakmai és informatikai év végére sikerült ledolgoznunk. Tokodaltáró Község Önkormányzat összes bevétele fejlesztési feladatok jogcímen felvett évben eft volt, amely szinte teljesen eft-ot központosított előirányzatként. Mivel megegyezik a évben realizált bevétellel ez a kötelezettségvállalással terhelt összeget ( eft) és ami a tárgy évi módosított előirányzathoz viszonyítva 90 %-os teljesülést mutat. Az Ön- az Önkormányzat sem 2006-ban, sem pedig 2007-ben nem használta fel, ezért visszafizetési kötelezettsége volt a Magyar Államkormányzat bevételei között az előző évekhez hasonlóan a központi költségvetésből juttatott, valamint az kincstár felé. átengedett és a helyi adóbevételek a meghatározóak nyarán a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzést tartott, melynek keretében a A 2008-as költségvetési év adóztatási feladatai között kiemelt jelentőséggel bírt az adóalanyok teljeskörű szociális étkeztetést és a nappali szociális ellátást vizsgálták a év tekintetében. A ellenőrzése, valamint a több év során felhalmozott hátralékok behajtása. A megkezdett ellenőrzési és behajtási feladatoknak köszönhető, hogy a helyi adóbe- vizsgálat során feltárt hiányosságok miatt az Önkormányzatnak eft összeget kellett vételek teljesülése a módosított előirányzathoz képest visszafizetni a jogtalan normatíva igénylés 126 %-os. miatt a Magyar Államkincstárnak. Az Önkormányzat ingatlanvagyonának értékesítése 2002-ben a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottsága határozatában meg- elmaradt a tervezettől csak egy építési telket adtunk el-, de az e téren jelentkező bevételkiesést kompenzálni tudta a helyi adókból származó többlet. állapított és a Fővárosi Ítélőtábla által eft-ra mérsékelt összeget Tokodaltáró Község Önkormányzata az adott időpontban nem Sor került a 2008-as évben felhalmozási célú hitel felvételére a Raiffeisen Bank Zrt.-től, amelyet a Bányász Művelődési Ház felújítására fordított az Ön- rendezte, ezért a 2008-as évben ez szintén plusz kiadásként jelentkezett. kormányzat. Milyen beruházásokra, felújításokra jutott pénz? 2008-ban is rendelkezésre állt a eft keretöszszegű folyószámlahitel, amelynek igénybe vételére a X. évfolyam 1. szám 1

2 2008-ban a Művelődési Ház felújítására elnyert kedvezményes kamatozású kölcsönt főként az épület állagmegóvására, és az illemhelyek felújítására használtuk fel. Mindenki tudja aki járt a Művelődési Házban - milyen állapotok uralkodtak ott, mert az épületre évek óta nem költöttek semmit. Többször felmerült a kérdés, hogy ebben a felújításban mi került ennyibe. Kértem a képviselőket, hogy közösen tartsunk bejárást a helyszínen, hogy tudják, egyáltalán milyen munka lett elvégezve. Sajnos a bejárásra a kezdeményezők közül többen nem jöttek el. Ragaszkodtak egy független szakértő kirendeléséhez. A képviselőtestület döntött szakértő kirendeléséről. A független szakértő megvizsgálta a felújítást, és nem talált visszaélésre utaló tényeket. A szakértői véleményt mely az Önkormányzatnak forintjába került!!!! későbbiekben olvashatják. Véleményem szerint ennek a pénznek lett volna máshol is helye. A május 11-én tartott rendkívül-képviselő-testületi ülésen Szénási Gábor szakértő beszámolt a vizsgálat eredményéről, majd a jelen lévő 9 képviselő közül 7 igen, 1 tartózkodás és 1 nem szavazattal a Kultúrházzal kapcsolatos vizsgálatot lezárta. Az ülés után elnézést kellett kérnem a szakértő úrtól, hisz volt olyan képviselő, aki véleményem szerint arra nem méltatta a szakértőt, hogy a vizsgálat eredményéről kérdést tegyen föl. A második nagy fejlesztésünk az orvosi rendelő komplex akadálymentesítése volt. Ezt főként pályázati pénzből valósítottuk meg. Szerintem a környék egyik legszebb egészségházát tudhatjuk magunkénak. A harmadik nagy beruházásunk egy karácsonyi meglepetés volt, hisz a hatosokban Óvoda utca, Nefelejcs utca, Szegfű utca, Rozmaring utca elkészült az évek, évtizedek óta ígért közvilágítás. Ha a felsoroltakat számszerűsítjük, akkor 2008-ban beruházásra eft-ot, míg felújításra eft-ot költött az Önkormányzat. Az orvosi rendelő akadálymentesítése ( eft) igaz, hogy pályázati forrásból történt, de úgy, hogy az Önkormányzat a beruházást saját forrásból megelőlegezte, melyet a 2009-es év folyamán fog visszakapni december hónapban sor került a Víziközmű Társulattól átvállalt eft-os OTP hitel tárgy évben esedékes eft összegű törlesztő részletének visszafizetésére. Hogy halad a Tokodaltáró csatornázását ben végző Penta Kft elleni per? A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint első fokon eljáró bíróság a 241 millió forint követelésünket mely a szerződésben foglalt határidő be nem tartása miatt járt 29 millió forintra mérsékelte. Ez a mérséklés szerintünk jogtalan, így a Győri ítélőtáblához fellebbeztünk. A Bíróság továbbá kimondta hogy semmis az a nyilatkozat, melyet az előző polgármester és a jegyző szeptember 3-án írt alá, miszerint a Penta teljesítését elfogadják, valamint lemondanak a 241 millió forint kötbérkövetelésről. Mit tudhatunk a 2009-es költségvetésről? ALTÁRÓI TÜKÖR Tokodaltáró Község Önkormányzatának évi költségvetése a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény ismeretében és a Képviselő-testület által elfogadott évi költségvetési koncepciónak megfelelően került kidolgozásra január 1-től a Szociális Alapszolgáltató Központ a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül működik tovább. Az intézmény szakmai, működési kiadásaihoz biztosított önkormányzati támogatás átadott pénzeszközként jelenik meg az önkormányzat költségvetésében, míg az intézmény fenntartási kiadásai (közüzemi díjak, egyéb karbantartási, dologi kiadások) közvetlenül terhelik az önkormányzatot. Tokodaltáró Község Önkormányzata költségvetési évre eft bevétellel számol, melynek jelentős része a helyi adóbevételekből és a költségvetési törvény által meghatározott jogcímeken kapott költségvetési támogatásból látszik realizálhatónak. A szorult gazdasági helyzet miatt sajnos a költségvetési támogatások 2008-hoz viszonyítva jelentősen csökkentek. A rendeletalkotás során az igények és lehetőségek között az évek óta feszülő különbség 2009-ben is megjelenik, ezért megítélésünk szerint prioritást kell kapnia az önkormányzat kötelező feladatainak. A kiadások tervezésekor a forráshiányra is tekintettel, vélelmeztük a pályázatokon való részvételt, ezért csak a pályázati feltételek teljesítéséhez szükséges mértékű önerőt terveztünk. Felhalmozási céltartalékként terveztünk meg eft-ot, mely a pályázatokon megjelölt célok valamelyikének elnyerése esetén a szükséges önerőt jelenti. Az Önkormányzat egyéb dologi kiadásait az érvényben lévő szerződések alapján illetve az előző évi kiadások szintjén számoltunk. A felhalmozási kiadások címen eft-ot terveztünk. Ide tartoznak a fejlesztési és felújítási kiadások, ezek olyan kötelezettségek és egyéb célok, amelyeket 2009-ben meg kell valósítani. Beruházások és felújítások között terveztük a következőket: Helyi építési szabályzat módosítása, Digitális térkép elkészítése, Temető kialakítási tervének elkészítése, ivóvízhálózat felújításának folytatása, Dobó K. utca felújítása, Buszmegállók felújítása, Intézményi felújítás (Iskola Óvoda), a József Attila út vízelvezető árok rendberakása, nem használt Tokodaltáró Község Önkormányzatának költségvetési évet terhelő hitelvisszafizetési kötelezettsége eft, amelyből Ft a Víziközmű Társulattól átvállalt hitel összege. Szükség esetén ben is az önkormányzat rendelkezésére áll az OTP által nyújtott folyószámlahitel, amelyet a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően 2008-ban nem kellett igénybe vennünk. X. évfolyam 1. szám

3 Az Önkormányzatnak évben a valószínűsíthető működési forráshiánya ellenére is mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az intézmények működni tudjanak és a feladatellátás folyamatos és zavartalan legyen. Mindezen intézkedések mellett is további takarékossági intézkedéseket kell bevezetni, hiszen nagyon nehéz gazdasági évnek nézünk elébe, de a évre kitűzött feladatok megvalósítása és ezzel összefüggésben az önkormányzat fizetőképességének megtartásához az intézmények, illetve a költségvetés végrehajtásának valamennyi résztvevőjének összehangolt, fegyelmezett, a jóváhagyott előirányzatokat figyelembe vevő gazdálkodásra, valamint folyamatos szakmai és pénzügyi egyeztetésekre lesz szükség. Látszódik, hogy a kulturális életben is változások történtek. Igen! A takarékosságon, a fejlesztéseken, beruházásokon túl az Önkormányzat fontos feladatának tekinti a falu lakóinak összekovácsolását. Több olyan rendezvényt szerveztünk, amellyel ezt igyekszünk megvalósítani. Ilyen a már hagyományosnak mondható adventi gyertyagyújtás, falukarácsony, karácsonyi vásár, falunapok, gyermeknapi rendezvények, társadalmi ünnepeink méltó megünneplése. Bízom benne, hogy a tokodaltárói Bányász Vegyeskórus megalakulásának 80. évfordulója méltóképpen megünneplésre kerül. Az önkormányzatunk minden segítséget megad hozzá. Az a célunk, hogy ezekre a rendezvényekre, falunk lakói minél nagyobb számban, szívesen eljöjjenek! Rendelési idő: Hétfő ; Kedd: ; Szerda: 7:30-12:30 telefon: 06 /33/ (26-os mellék) A Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat hírei A Dorog és Térsége Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat családgondozói új helyre költöztek a településen az egészségház épületébe. Tokodaltáró, József Attila út 31. Ügyfélfogadási idő: Schmidt Zsuzsanna: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-től 12-ig. Mauterer Mihályné: Hétfő, Szerda: 9-től 12-ig. Telefon: 33/ (25-ös mellék) A tavalyi évhez hasonlóan a családgondozók az iskolával közösen, idén is, a nyáriszünetben játszóházas foglalkozásokat szerveznek a község gyermekei számára. Bővebb információ kérhető a családgondozóktól minden hétfőn, kedden, szerdán 9-től 12-ig az telefonszám 25-ös mellékén, vagy személyesen az Egészségház épületében (József Attila út. 31.). A részvétel ingyenes! Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk! Baba mama klub Már 5 éve találkozunk heti egy alkalommal. A Kultúrotthonban biztosítottak számunkra helyet. A három éves kor alatti gyerekekkel járnak az édesanyák, akik így kapcsolatot létesíthetnek, ismerkedhetnek más szülőkkel, míg a gyermekek játszhatnak a klub játékaival. Mikulás, anyák napi ünnepséget szervezünk, kézműves foglalkozásokat tartunk, ajándékokat készítünk. A gyermekek megismerkednek leendő óvodás társaikkal és így az óvodában való beszoktatás is zökkenőmentesebb! Megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem az Önkormányzatnak a támogatását, valamint azoknak az édesanyáknak a segítségét, akik már évek óta aktívan részt vesznek a szervezésben! Tisztelettel: Szabóné Kurucz Aranka védőnő Bemutatkozik Dr. Félix Klára fogszakorvos Esztergomban élek és dolgozom. Három felnőtt fiam és hat unokám van. A Vaszary Kolos Korház dolgozója vagyok 1973 óta. Kezdetben a Labor M.I.M. üzem fogászatán dolgoztam 20 évig, majd a gyár megszűnése után az Iskolafogászaton. Jelenleg is az a főállásom, és mellékállásban rendelek Tokodaltárón. Székely Gabriellát, a TTKI Gárdonyi Géza Tagiskolájának vezetőjét kérdeztük a 2008/2009. tanév legfontosabb eseményeiről, eddigi munkájukról. A közoktatásról szóló törvény 2008-as tanulókat és szüleiket érintő legfontosabb módosításai, melyeket nem hagyhatunk figyelmen kívül munkánk során a következők voltak: - bővültek a szülői jogok és kötelességek a közérdekű igényérvényesítés jogával és a nevelési tanácsadáson, illetve iskolapszichológusi ellátáson való megjelenési kötelezettséggel, - az ötödik évfolyamon a kötelező tanórai foglalkozások 25 40%-ában nem szakrendszerű oktatást kell szervezni, - a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott tanulók a tantárgyak számától függetlenül - javítóvizsgát tehetnek. Intézményünkben 255 tanuló kezdte el a 2008/2009- es tanévet, 139-en alsó, 116-an pedig felső tagozaton. Főállású pedagógusaink száma jelenleg 22 fő. X. évfolyam 1. szám 3

4 Gyógypedagógus végzi a sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs-rehabilitációs foglalkozásait, s óraadóként fejlesztő pedagógus és logopédus foglalkozik a Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleményével rendelkező tanulóinkkal. A gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat Molnárné Haskó Ilona látja el, aki folyamatosan tartja a kapcsolatot a település Gyermekvédelmi, valamint Családsegítő Szolgálatának szakembereivel. A diákönkormányzat vezetője Nagy Dóra 7.a osztályos tanuló, a DÖK munkáját segítő tanár pedig Dr. Juhász- Nagyné Erős Zsuzsanna. Pedagógiai programunk alapján, az 1-3. évfolyamon félévkor és év végén, továbbá 4. évfolyamon félévkor szöveges minősítést kapnak tanulóink. A 4. évfolyam végén, valamint az 5-8. évfolyamokon érdemjeggyel értékeljük és minősítjük munkájukat. A törvény értelmében az idei tanévtől 5. évfolyamon meg kellett szervezni a nem szakrendszerű oktatást. Jelenleg nem szakrendszerű órák száma hetente: 2 óra magyar, 2 óra matematika, s 1 óra testnevelés. Tanulóink számára a TABAK és a Gárdonyi DSE segítségével az alábbi délutáni elfoglaltságokat tudtuk biztosítani: - kézműves szakkör 1-4.o. - tömegsport foglalkozás 3-4.o. - labdarúgás 1-8.o. - aerobic - kézilabda 3-4.o. - szivacslabda 1-2.o. - asztalitenisz - horgász szakkör - szertorna - csillagász szakkör - énekkar 5-8.o. Munkatársaim többsége szervezett osztályának, illetve a tanulók egy csoportjának szabadidős programokat: kirándulást, színház- és múzeumlátogatást, játszóházat, sportdélutánt, vetélkedőt. Tanulóink eredményesen szerepeltek a különböző szintű tanulmányi és sportversenyeken is. Hagyományőrző tevékenységeinket, ünnepélyeinket az elmúlt időszakban is megszerveztük. Legfontosabb nevelési partnerünkkel, a szülőkkel való kapcsolattartás hagyományos formái és időpontjai a következők: - évente két alkalommal szülői értekezlet, - minden hónap első szerdai munkanapján fogadóóra, - évente két alkalommal novemberben és áprilisban nyílt nap. A szülői munkaközösséget Nagy Endréné vezeti, akivel jól tudunk együttműködni. A szülői munkaközösség tagjai segítik mindennapi munkánkat, részt vesznek rendezvényeink szervezésében, amit ez úton is köszönök. ALTÁRÓI TÜKÖR A tanév hátralévő részének legfontosabb programjai, időpontjai: - május 23. kirándulás Ausztriába, - május 27. OKÉV mérés a 4., 6., 8. évfolyamokon, - május 27. tanulmányi kirándulás az 1-3. évfolyamokon, - június 10. tanítási szünet, - június 12. utolsó tanítási nap, - június 13. Gárdonyi-nap, - június 20. tanévzáró, ballagás. Brunszvik Teréz tagóvoda hírei Szeretném ismertetni intézményünk május, június havi eseményeit, programjait. Igyekszünk óvodánkat szebbé, esztétikusabbá tenni felajánlásokból illetve társadalmi munkákkal. A Föld napján szülői támogatással az óvoda kertjében, udvarán ültettünk virágokat, nővényeket ezzel is barátságosabbá, otthonosabbá tettük környezetünket. Bányász kultúrotthon kiállítást szervezett, ahol középső és nagycsoportosaink előkelő első, második helyezést értek el munkáikkal, melyet emléklappal, édességgel jutalmaztak. Április 23-án délelőtt a jövendő első osztályos tanítónők ellátogattak a nagycsoportosokhoz, így a gyermekek megismerkedhettek velük. Április 23-án délután a nagycsoportosok a Fővárosi Nagycirkusz előadását nézhették meg, amely maradandó élményt nyújtott minden gyermek számára. Intézményünkben ebben a tanévben kiemelt feladatként kezeltük az ének-zenei nevelést, április 24-én a Kölyökidő Alapítvány szervezésében népzenei, hagyományőrző táncház délelőttöt tartottunk, ahol gyermekeink egy népzenei együttes vezetésével és közreműködésével megismerkedhettek a népi hangszerekkel, tánclépésekkel, dalokkal. Nagyon hangulatos, vidám esemény volt, melyet arcfestéssel fejeztünk be. Április 30-án délután minden csoport megtartotta az anyák napi ünnepélyét,a gyermekek verses énekes műsorral köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat. Az óvodai beíratás éppen folyamatban van, még a nyáron is várjuk a jelentkezőket. Hagyománnyá vált, hogy minden év tavaszán egészségnapot tartunk, ahol a közös torna, mozgás mellett a gyermekek játékos formában megismerkedhetnek a helyes táplálkozási szokásokkal, gyógynövényekkel. Program közben a közösen készített gyümölcs - zöldség salátát, gyógyteát, frissen facsart gyümölcslevet megkóstolhatják, elfogyaszthatják. Május hónapi programjaink között szerepel a nagycsoportosok látogatása az iskola első osztályába. Május 27-én gyermeknapi ajándékként Póker együttes ad koncertet óvodánkban. X. évfolyam 1. szám

5 A nagycsoportosok évzáró ünnepélyét május 28-ra tervezzük június 04-én csütörtökön 10- órától 12 óráig nyílt délelőttöt szervezünk a leendő óvodásoknak és szüleiknek az óvoda bemutatása, megismerése céljából. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! Tokodaltáró, május 4. Művelődési Ház hírei Gregor Tiborné Április 22-én, a Föld napja alkalmából a Művelődési Ház rajzpályázatot hirdetett Tokodaltáró óvodásai, iskolásai és a KEMO ISZI Fogyatékosok Otthona lakói részére. A kiállítást a Fogyatékosok Otthona Tavaszköszöntő című műsora nyitotta meg. Igen sok pályamű érkezett be. A zsűri a következőket jutalmazta első díjjal: Óvodások: Pollák Krisztina, Csejtei Csenge, Lempochner Diána, Pazgyera Zsófia, Nagy Jázmin, Nagy Csenge Iskolások: Pokorny Kitti, Rövid Csenge Napsugár, Pánczél Bettina, Márk Anita Lakópark: Mentés Ilona Különdíjasok: 2. b osztály, Sárosi Máté, Dajka Patrik, Kiss Annamária, Toldi Virág, Putz Regina A kiállítás május 15-ig még megtekinthető a Művelődési Ház kiállítási termében. Elmúlt rendezvényeink: Cifra Tornyú Mesevár Kistücsök Színpad Kincsesszínház: A dzsungel könyve Soron következő rendezvényeink: Május óra Zeneiskolások záróhangversenye Május 28. Óvodások ballagása Június óra A Bányászkórus 80 éves fennállásának ünnepsége Június A falunap tervezett programja: Szombat délelőtt: Nemzetközi amatőr sakkverseny Falunap Szombat délután: a Gárdonyi Géza Tagiskola gyermeknapi rendezvényei: 14 óra Megnyitó Népi játékok, főzőverseny, sakkverseny, rajzverseny, sportverseny, légvár, rendőrségi és tűzoltósági bemutató, karaoke 20:30-24:00 Ströcker Melody zenekar szórakoztatja a felnőtteket Vasárnapi programok: Regisztráció gulyásfőző versenyhez, tűzgyújtás Sorsolás, kispályás futball fesztivál (jelentkezni a Művelődési Házban lehet) Gerecse Íjászati Hagyományőrző Baráti kör íjászati és baranta harcművészeti bemutatója, az eszközök kipróbálása egész nap Bográcsok versenye kóstolás, zsűrizés A színpadi programok ünnepélyes megnyitója. Köszöntőt mond Petrik József polgármester Gulyásfőzés és rajzpályázat eredményhirdetése Tokodi Mazsorettek műsora Tokodaltárói Mazsorettek műsora Akrobatikus-, verseny-, és hastánc bemutatók A 80 éves Bányász Kórus ünnepi műsora Kőhídgyarmati Kurtaszoknyás hagyományőrzők és citerások műsora LOLA Koncert Tombola Bunyós Pityu Tűzijáték Műsorszámok között Retro Dj! Egész nap légvár, mászófal, rodeó-bika, sörsátor, gasztronómiai és borkülönlegességek, kézműves bemutatók között felállított ÚMVP sátorban pályázati tanácsadás (ÚMVP-ről és a LEADER programról; AKG támogatásokról, mikrovállalkozás fejlesztésről; kötetlen beszélgetések, gyermekprogramok stb. ). Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Petrik Zsoltot elnököt kérdeztük a Tokodaltárói Polgárőr Egyesület működéséről. Jelenleg a létszámunk 23 fő, ami sajnos nem elegendő. A évben 8 fő lépett ki az egyesületből, 11 fő pedig belépett. A 2009-es évben ismételt tagfelvételt hirdetünk, célunk, hogy minél több olyan tagja legyen az egyesületnek, aki hajlandó tenni községünk szebbé-jobbá tételéért októberében megalakult a szervezet bűnmegelőzési szakköre, ahol közel 20 fiatal próbál helyt állni különféle versenyeken, kisebbnagyobb sikerek keretében. X. évfolyam 1. szám 5

6 Kik tartoznak a vezetőségbe? Az elnök mellett 1fő alelnök (Dancs Gyula), 1fő titkár (Földes Gábor), 3 fő ellenőrzőbizottsági tag (Gyurman László, Nyíri József, Mosonyi Ferenc), 1 fő szolgálatszervező (Fizel József), 1 fő ifjúsági tagozatvezető (Schubert Edina) irányítja az egyesületet a társadalmi munkában, minden ellenszolgáltatás nélkül. Kik vállalnak polgárőri szolgálatot? Az önként vállalt polgárőrség keretén belül megtalálható több vállalkozó, biztonsági főnök, tűzoltó, polgármester, jegyző, nyugdíjas, rokkantnyugdíjas. Pénzt, fizetséget nem kapnak, csak esetleg egy köszönömöt, sőt még a jelenleg érvényes jogszabály szerint tagdíjat is kell fizetniük, mind az egyesületnek, mind pedig a megyei Polgárőr Szövetségnek. Ha ki szeretne emelni az elnökségi ideje alatt egy pozitív esemény, dolgot, akkor mely lenne ez? Nagyon pozitív dolognak tartom, hogy a helyi vállalkozók összefogásával sikerült működőképessé tenni azt az Opel Astra gépkocsit, melyet a Megyei Polgárőr Szövetségtől kaptunk használatra. A gépkocsin nem volt műszaki vizsga, kivonták a forgalomból. Az átadásnak egy feltétele volt, hogy forgalomba helyezzük, és a fenntartási költségeit álljuk. Ezúton is szeretném a köszönetemet nyilvánítani a helyi vállalkozóknak jómagam, az egyesület valamint a tokodaltárói lakók nevében az önzetlen felajánlásukért, hisz a gépkocsi csak Tokodaltárón végez szolgálatot. Milyen feladatok várnak önökre 2009-ben Jó kapcsolatot kívánunk kiépíteni és fenntartani a helyi vállalkozókkal és a Postával. Ruházat illetve műszaki terület korszerűsítését szeretnénk megvalósítani. A létszám bővítéséről már beszéltem, de célunk, hogy erkölcsileg kifogástalan emberek kerüljenek az egyesületbe. Ezúton is kérem azok jelentkezését, akik szeretnének belépni atokodaltárói Polgárőr Egyesületbe, és tenni valamit Altáró közbiztonságáért. Feladatunk nem a bűnöző elfogása, hanem a bűncselekmény megelőzése. Ezek a fő céljaink 2009-re. Milyen telefonszámon és mikor lehet Önöket elérni? A és a telefonszámon bármikor kereshetnek. ALTÁRÓI TÜKÖR Adorján Réka Kocsis Zsombor Berekméri Anna Tapalaga Regina Tóth Lara Kolompár Tifani Bihari Csenge Tolnai Kristóf Morvai Lilla Tímea Gáspár Lili Sztojka Paula Sztojka Tamás Lábas Auróra Nagy György Áron Borissza Vivien Jánosi Noémi Bán Balázs Éberhardt Vivien Szabó Bence Makó Csenge Tokodaltáró Községben évben az alábbi anyakönyvi események történtek: május 1-ig 10 gyermek született: Török Melitta Mosonyi Máté Kovács Naomi Prska Sándor Gulyás Kincső Lamperth Zoé Tőke Márk Szlovik Roland Ádám Dominik Erik Mészáros Dávid Négy esküvői szertartás megtartására került sor. Június hónapra egy jegyespár van bejelentkezve házasságkötésre. Egy család kérte, áprilisban született kisbabájuk részére névadó ünnepség megtartását, melyet május végén tartunk. Anyakönyvi hírek évben 26 gyermek született: Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételére négy alkalommal került sor, mely a gyermek családi jogállásának rendezésére szolgál, ha a szülők nem tudnak, vagy nem akarnak összeházasodni. Földes Réka Polacsek Petra Selmeci Áron Rafael Balázs Sárközi Renátó Jurás Bence X. évfolyam 1. szám

7 80 éves a Tokodaltárói Bányász Vegyeskórus 80 évvel ezelőtt, 1929 tavaszán Alpár Gyula vezetésével kezdődött el az a szervező munka, melynek eredményeként bányász lakótelep lakóiból megalakult a tokodaltárói Bányász Énekkar. A kórus életének számos dicső állomása volt az elmúlt 80 évben. Elérték az amatőr kórusok által megkapható legnagyobb kitüntetést is, 1980-ban fesztivál fokozatot szereztek. Folyamatosan hívták őket fellépésekre nemcsak környékbeli falvakba, de sokszor szerepeltek külföldön is, például Csehszlovákiában, Bulgáriában. Szoros kapcsolatot ápoltak és ápolnak bányászkórusokkal, kórusokkal. Erre sok alkalmat adnak a rendszeresen megrendezett megyei, országos találkozók. A kórus tagjai minden évben közös nyaraláson vesznek részt, mely azonban nemcsak a pihenés, de az intenzív felkészülés ideje is. A kórus életét a 80 év alatt a kiváló karnagyok mindig időt, fáradtságot nem kímélve szervezték, irányították. Karnagyok: Alpár Gyula, alapító karnagy Mezei Ábel Szalay Jenő Kálinfalvai Béla Pálinkás József Hunyadi Zoltán Világi Ildikó A tagok száma sajnos az évek folyamán megfogyatkozott. A fiatalok már nem érdeklődnek az éneklés iránt, így nincs a tagoknak utánpótlása. Pedig a sok szép siker alapján mindenki várja a dalosoktól a bányász kultúra hagyományainak ápolását. Az évforduló alkalmából sok egészséget, erőt és sikert kívánok a Tokododaltárói Bányász Vegyeskórus minden tagjának. Petrik József polgármester A Tokodaltárói Bányász Vegyeskar szeretettel meghívja Önt és kedves családját megalakulásának 80. évfordulója tiszteletére rendezett Jubileumi koncertjére, melyet június 13-án, szombaton, 17 órai kezdettel a Bányász Kultúrotthon mozitermében tartunk. M űsorban közrem űköd ők: Gárdonyi Géza Tagiskola énekkara felkészítő: Betahné Stuller Szilvia tokodi Gardellaca Kórus vezényelnek : Világi Ildikó X. évfolyam 1. szám 7

8 Hunyadi Zoltán zongorán kísér : Balogh Mária X. évfolyam 1. szám

9 X. évfolyam 1. szám 9

10 Kiadja: Polgármesteri Hivatal, Tokodaltáró Felelős kiadó: dr. Szax Márta Veronika jegyző X. évfolyam 1. szám

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016. TANÉV MUNKATERVE O K T Ó B E R

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016. TANÉV MUNKATERVE O K T Ó B E R S Z E P T E M B E R 1 K Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 7 H Szülői értekezlet - Széchenyi Szülői közösségi értekezlet 8 K Szülői értekezlet Pattantyús Művészetis szülői értekezlet Szülői közösségi

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje Időpont AUGUSZTUS 16-17. 9 00 Vezetői 22. 8 00 Munkaközösségi Alakuló megbeszélések 25. 9 00 Javító vizsgák Tantermek rendezése Peringer Mónika 29-31. 8 00 Tanév előkészítése Iskolavezetés

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató SZEPTEMBER 1. h Az első tanítási nap 8.00 - Ünnepélyes tanévnyitó. utána: Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Eseménynaptár 2016/2017 SZEPTEMBER 01. Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Előadó: Előkészítette: Véleményezte:

Előadó: Előkészítette: Véleményezte: Előterjesztés Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére, a 11. számú Tájékoztató a 2015. éi városi rendezvénytervről tárgyú napirendi pontjához Előadó: Tölgyesi

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) 2015-2016. tanév 0 Összeállították: Aknai Dóra Orsolya Bálint Zsuzsanna Beke Anita Gombor Zsuzsa

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE FELADATOK A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK - KIEMELT FELADATOK ELSŐ FÉLÉV HATÁRIDŐ Javító vizsgák szaktanári konzultációs lehetőség 2016. augusztus 24-26. konzultáció biztosítása augusztus

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30-

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30- ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 S Z E P T E M B E R 1 H Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 2 K Szülői értekezlet a második évfolyamosok részére

Részletesebben

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1.

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1. Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV Tanév rendje Tanévnyitó ünnepség 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8.00 óra Első tanítási nap 2016. szeptember

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

A 2015/16. tanév munkaterve

A 2015/16. tanév munkaterve A 2015/16. tanév munkaterve Alakuló értekezlet augusztus 24., hétfő Javítóvizsgák augusztus 25., kedd Tankönyvosztás augusztus 26-27. szerda-csütörtök Elsősök előkészítője augusztus 26-27. szerda-csütörtök

Részletesebben

Szeptember. Október. Dátum Program Felelősök Megjegyzés. 1. ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás

Szeptember. Október. Dátum Program Felelősök Megjegyzés. 1. ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás Szeptember Tanévnyitó Elsős szülői értekezlet Sándor Anita Nagyné Czoboly Mária,Péterné Csókási Beáta ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás 15 - Elsősök

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola A tanév tervezett ütemterve A 2016/2017. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév utolsó tanítási napja általános iskola 2017.

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat összesen 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat összesen 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő SZEPTEMBER (22) 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő 4. 5. 6. A - szülői értekezlet, 1. és 5. o. - szülői értekezlet 7. - szülői értekezlet 6-7- 8. osztályok

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

ISKOLAI ÜNNEPSÉGEK, RENDEZVÉNYEK

ISKOLAI ÜNNEPSÉGEK, RENDEZVÉNYEK ISKOLAI ÜNNEPSÉGEK, RENDEZVÉNYEK 1. Tanévnyitó ünnepség 2013. augusztus 31. 17 óra 2. Te szedd!!! akció 2013. szeptember 13. Felelős: 3. Projekttalálkozó 2013. szeptember 20-24. Vágnerné F. Nagy Alíz 4.

Részletesebben

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve Szeptember 1. 1. csütörtök A hét 8.00 Tanévnyitó ünnepély. Első tanítási nap: 1. 3 óra; 2-8. 4 óra. Szülői értekezlet 1. évfolyam. 2. 2. péntek ----

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés 2012.08.24. 2012.08.27. Javító, pótló és osztályozóvizsgák Kezdési idő: 8:00 2012.09.03. Veni Sancte Kezdési

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben