MIKROVÁLLALATI BANKI FINANSZÍROZÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MIKROVÁLLALATI BANKI FINANSZÍROZÁS"

Átírás

1

2 II Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Budapest MIKROVÁLLALATI BANKI FINANSZÍROZÁS A CIB BANK HUNGÁRIA ZRT. TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELTERMÉKEIN KERESZTÜL Készítette: Szunyog Edina Konzulens: dr. Loidlné Pápista Márta Budapest

3 III TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS MAKRO- ÉS MIKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK A KISVÁLLALKOZÁSOK A RENDSZERVÁLTÁSTÓL NAPJAINKIG Piacgazdaság kezdete Külföldi működő tőke Gazdasági konjunktúra Uniós csatlakozás Nemzetközi verseny erősödése A KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI PROBLÉMÁI A KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HITELEZÉSÉNEK FEJLŐDÉSE KKV SZEKTOR A KISVÁLLALKOZÁSOK DEFINÍCIÓJA A vállalkozás definíciója nemzetközi megfogalmazásban A mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározása Mikrovállalkozások A KISVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON A vállalkozások a számok tükrében A kisvállalkozások négy típusa A KKV-K SZEREPE A GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMPOLITIKÁBAN AZ EURÓPAI UNIÓ KISVÁLLALATI POLTIKÁJA A CIB BANK ZRT. ÉS FEDEZTLEN MIKROVÁLLALATI HITELTERMÉKEI CIB BANK ZRT FEDEZETLEN MIKROVÁLLALATI HITELTERMÉKEK Általános elvek A vállalkozásokra vonatkozó előzetes feltételek Folyószámlahitel Rulírozó folyószámlahitel, azaz forgóeszközhitel Hitelkártya Középlejáratú eseti hitel KAMATTÁMOGATOTT, REFINANSZÍROZOTT HITELEK Az Új Magyarország Fejlesztési Terv MFB Új Magyarország Forgóeszköz Hitelprogram MFB Új Magyarország Kis- és Középvállalkozói Beruházási Hitelprogram Széchényi kártya MÉLYINTERJÚ SWOT-ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁS MELLÉKLET FOGALMAK, DEFINÍCIÓK IRODALOMJEGYZÉK... 55

4 1 BEVEZETÉS Szakdolgozatomban a kis- és középvállalkozásokhoz tartozó mikrovállalkozásokat, és a számukra elérhető külső finanszírozási lehetőségeket mutatom be, a Cib Bank Zrt. tárgyi fedezet nélküli hitelkonstrukcióin keresztül. A témát a Bank 2008-ban aktívan útjára indult kis- és középvállalati kampánya, és ennek révén a Cib vállalatfinanszírozási részlegén töltött szakmai gyakorlatom adták. A program lehetőséget adott betekinteni a hazai vállalkozók helyzetébe és azok külső finanszírozásának gyakorlatába. A három hónapos gyakorlat alatt egy tapasztalt üzletkötő mentorálasával, banki szemináriumokon, konferenciákon, kisvállalati ügyfelekkel folytatott tárgyalásokon, és többek között telephely látogatásokon vettem részt. Dolgozatom első fejezetében szeretném röviden bemutatni a hazai vállalkozói réteg kialakulását formáló főbb gazdasági folyamatokat, a vállalkozások leggyakoribb finanszírozási problémáit és nagyvonalakban a hazai kkv bankpoltikát. A második fejezet a kkv szektor fogalmát, jelenét, összetételét, gazdasági és társadalompolitikai szerepét és az irányt-adó, uniós célokat egyaránt foglalja magába. A harmadik fejezetben, a dolgozatom fő részében pedig azokról a Cib Bank hiteltermékeiről lesz szó, amelyek a vállalkozások problémamentes napi működését segítik, likviditásuk, és ez által a hosszú távú fenntartásuk biztosítása céljából. Forrás tekintetében javarészt a szakmai gyakorlatom idején részt vett oktatásokon megszerzett információkra, tanulmányokra támaszkodva készítettem. Internetes portálok, állami és kereskedelmi szervezetek honlapjaik mellett, folyóiratok közül sok hasznos információt találtam a Piac & Profit, a Haszon, Figyelő, a CEO Magazin számaiban. Szakmai könyvek közül Dr. Beza Dániel Vállaltok finanszírozása c. könyvét használtam. A Cib Bank Zrt. nyitása a kisvállalkozások irányába

5 2 Az alapvetően nagyvállalati finanszírozásra specializálódó Cib Bank Zrt., a hazai bankpiac nagyobb szereplőivel együtt, az uniós csatlakozást követően lassú, de biztos ütemben elindult a kis- és középvállalati réteg hiteligényeinek kiszolgálása felé től termék-innovációval és kidolgozott programmal lépett a piacra. Megelőzve a versenytársakat 2008 szeptemberében egy egyedülálló gyakornoki képzéssel drukkolt elő. Több fordulón keresztül választották ki azokat a gazdasági tanulmányokat folytató, vagy friss diplomás jelentkezőket, akikben leendő kkv banki üzletkötőket láttak felfedezni. A 2008-ban kibontakozott gazdasági dekonjunktúrára való tekintettel jelenleg az eddig elért eredmények szintentartása lett a meghatározó irányelv.

6 3 1. MAKRO- ÉS MIKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK 1.1. A kisvállalkozások a rendszerváltástól napjainkig A következőkben szeretném összefoglalni azokat a tendenciákat, amelyek lehetővé tették Magyarországon a vállalkozások elindulását és között a makrogazdasági környezet három időszakra bontásával, - az extenzív szakasz, a stabilizáció és intenzív növekedés időszaka jól jellemezhetőek a kisvállalkozások helyzetét formáló gazdasági folyamatok Piacgazdaság kezdete A hazai vállalkozói szektor viszonylag rövid vállalkozói múlttal rendelkezik. Az első, azaz az extenzív periódusban 1989 és 1994 között a rendszerváltás utáni jogi szabályozás és a társasági törvény életbe lépése tette lehetővé a vállalkozások létrejöttét, a gazdasági társaságok alapítását. A KGST megszűnésével és a keleti, orosz piacok elvesztésével a régi rendszer nagy állami szervezetei összeomlottak, megindult a privatizáció. A régi piacok leépülésével újak jöttek létre. Az importliberalizálás eredményeként szinte korlátlanul lehetett export-import jogot szerezni. A változások kedvező lehetőséget teremtettek a vállalkozni szándékozók számára. Szinte minden piacon fizetőképes kereslettel lehetett számolni, alacsony belépési korlátok mellett. Nagy kereslettel rendelkező piacra tudtak behozni, olyan termékeket, szolgáltatásokat, amelyekből hiány volt az országban. A nagyvállalatok szétesése nem csak kielégítetlen keresletet hagyott maga után, hanem alkalmat adott az erőforrások olcsó megszerzésére is. 1 Forrás: CEO Magazin 2005/4, Salamonné Dr. Huszty Anna - A magyarországi kis- és középvállalkozások növekedési dilemmái, oldal

7 4 Azok a vállalati vezetők, akiknek szakmai kapcsolataik voltak nyugati cégekkel, erre alapozva vállalkozást alapíthattak. Lehetőség nyílt nagy cégek vezérképviseletének létrehozására. Egyes üzletágakban a piaci keresletet fokozták a megalakuló kis és középvállalkozások is, mivel nem tudták megfizetni a nagy nemzetközi cégek szolgáltatásait (könyvelőket, reklámszakembereket, az informatikai rendszerek fejlesztését, a tanácsadókat.) Számos kisvállalkozás az ő igényeikre építve kezdte meg pályafutását. A fellendülés ellenére a politikai átalakulás makrogazdasági szinten súlyos gazdasági visszaeséssel társult. A GDP 1990 és 1993 között 20%-kal csökkent, a lakossági fogyasztás pedig 5-6%-kal esett vissza. (Forrás: CEO M. 2005/4, oldal13.) Tehát Magyarországon a 90-es évek környékén, a szocializmus megszűnése, az importkorlátozások feloldása és a felbomló nagyvállalatok által kielégítetlenül maradt kereslet adta a lehetőséget a kisvállalkozások megkapaszkodásra Külföldi működő tőke Az 1995 és 1996 körüli időszak, a stabilizáció (a Bokros csomag) időszaka. A felpörgetett privatizációs eseményeknek köszönhetően, felgyorsult a külföldi tőke beáramlása. Gyarapodtak a társas vállalkozások és megindult a kkv szektor differenciálódása. Kedvező körülmények, mint az olcsó, szakképzett munkaerő, a fejlődő infrastruktúra, kiaknázatlan piacok megszerzése mind erős mágnes volt a nyugati nagyvállalatok számára. A szocialista nagyvállalatok megszűnésének eredményeképpen keletkezett munkanélküliségre is gyógyír volt a beengedésük az országba. Felismerve a külföldi tőke gazdaságára gyakorolt hatását, a kormány további adókedvezményekkel igyekezett becsalogatni és megtartani a befektetőket. Az ország és a belföldi nagyvárosok vonzóvá tétele az egész, átalakuló, kelet-európai térségre jellemző tendenciává vált.

8 Gazdasági konjunktúra Az intenzív szakasz 1997-től napjainkig tart, aminek véleményem szerint a globális gazdasági válság határt húzhat, és újabb fejezetet indít. Folyamatosan csökkent a politika és a privatizáció hatása, növekedésnek indult a háztartások fogyasztása. Az idő közben multinacionálissá váló szervezetek pedig a piac legdinamikusabban fejlődő szereplőivé lettek, hatalmas gazdasági erőfölényt szerezve. (GE, a Ford, az IBM, a Nestlé, a Hoechst, az ABB és az Unilever ezekben az időkben telepedett meg hazánkban) ben, az országban összesen mintegy 25 ezer külföldi érdekeltségű vállalat működött főként ipar, gépgyártás és elektronikai területen. Látványosan javult az ipari versenyképességünk és a kedvező nemzetközi konjunktúra eredményeként a 90-es évek második felében 20%- ot is meghaladó exportbővüléssel számolhattunk. (forrás VG) 2 A magyar gazdaság 2000-ben növekedési csúcsot ért el (évi 5,2% forrás: VG) és a politikai viták, kormányváltások és inflációs gondok ellenére részesedett a gazdasági fellendülésből Uniós csatlakozás A 2004-es csatlakozás szigorúbb jogi szabályozást, növekvő keresletet és erősödő versenyt jelentett a hazai szereplők számára. Az egyre kedvezőbb makrogazdasági környezetben a vállalkozások, a külföldi tőke folyamatos beáramlásával és - első sorban beszállítóként, - a nemzetközi szállítási láncokba való bekapcsolódási lehetőséggel találkoztak. Ez időszakra tehető a banki finanszírozás intenzívebb megjelenése, a korábbihoz képest nagyobb hitelezési hajlandóság kezdete. Globális szinten 2007-ig egy nemzetközi, töretlen növekedési trend jellemezte a gazdaságot, mind az innováció, a fogyasztás és a finanszírozás területein. A gazdaság generátora a nyereségorientált nagyvállalatok, közvetve pedig a kereskedelmi bankok lettek. A hazai gazdaság a szereplői szempontjából két szektorra bomlott. Az exportban és hozzáadott értékben nagy szerepet képviselő 2 Forrás:

9 6 külföldi érdekeltségű multinacionális vállalatokra, illetve a helyi igényeket kielégítő esendő kis- és középvállalkozásokra. Helyzetüket tovább nehezítette a megfelelő állami támogatások és - a pénzintézetek szemszögéből kockázatos mivoltuk miatt, - elegendő, fenntartható banki finanszírozás hiánya Nemzetközi verseny erősödése A globalizáció hatására az információ gyors áramlása, a profitmaximalizálás, az új vásárlói igények szakadatlan generálása, és a mindennapi szükségleteken túlmenő igények kielégítésére való törekvés kezdte jellemezni a fejlett és a fejlődő társadalmakat. Költekezési hullámot eredményezve világszerte. Amerika a legnagyobb és legpazarlóbb erőforrás felhasználójává vált, fogyasztói modellje, a hitelből történő, korlátlan költekezés a fejlődő országokat, így hazánkat is elérte. Az amerikai hitelezési és pénzpiaci válság utórezgései a kis, nyitott országunkra is hatással van. A bankközi források beszűkítése és a bizalom megrendülése, jelenleg a kkv hitelezésben erős fékező tényező. A kkv-k a válság hatásainak leginkább kitett piaci szereplői lettek. Tekintettel arra, hogy a szektor alkotja a legkockázatosabb banki ügyfélkört, számukra akár a piacon maradás feltétele is lehet az olcsó és folyamatos forráshoz jutás. Ugyanakkor az időszak negatív eseményei lehetőséget adnak az államilag támogatott és az uniós forrásokból érkező, kedvező finanszírozások megalapozására. Az erős nemzetközi verseny a nyugat-európai gondolkodásban jelentős változásokat hozott a nemzetállami kérdésekben. Az a gazdasági gondolkodás, ami sajnos hazánkban még kevésbé érezhető, nyugaton már az utóbbi évektől jelen van. A fejlett államok a lakosság egészséges, nemzeti öntudatának kiépítésére és a saját piac védelmére törekedtek, amelynek köszönhetően a helyi értékek, és ezzel a belföldi kisvállalkozások is egyre nagyobb szerephez jutnak. (Például Ausztriában, Olaszországban, Spanyolországban a hazai termékek jól észrevehető jelzéssel vannak jelölve, az éttermek pedig étlapukon külön feltüntetik, hogy az étel hazai folyóból fogott halból vagy hazai tehén tejéből készült. (forrás: Piac és Profit 2008/11))

10 A kis és középvállalkozások finanszírozási problémái Egy vállalkozás alapításának és fenntartásának alapvető feltételei az üzleti ötleten felül, a tulajdonosok elkötelezettségének megléte a cég profilja iránt, illetve a működéshez szükséges tőke előteremtése. Az alapítás során célszerű gondosan megtervezni, és elemzésekkel alátámasztani a vállalkozás pénzszükségletét, mivel az összes megoldás közül a legolcsóbb a külső, pótlólagos pénzforrások bevonásának kerülése. A következőkben röviden szeretném összefoglalni, hogy mik azok az események, amelyek finanszírozási problémákat okozhatnak egy cég életében. Miért lehet szüksége egy vállalkozásnak bankhitelre? Nem mindegy, hogy a vállalkozás rövid távú likviditási problémákkal küzd, vagy hosszú távon megtérülő beruházást szeretne finanszírozni. A kisvállalkozásokat finanszírozás szempontjából öt csoportra bonthatjuk. Az elindulás, a gyors növekedés, az érettség és a hanyatlás szakaszában lévő vállalkozásokra. Minden szakasznak megvan a sajátos jellege, egyedi problémái és finanszírozási gondjai. Az alapítás és indulás szakaszában, az előkészítések, az alapítási, bejegyzési költségek (jogi költségek, hatósági engedélyek, banki költségek), és a működésbe hozatal (állóeszközök, forgóeszközök, mint alapanyag, alkatrészek, vevőkövetelések, készletek) biztosítása, pénzügyi menedzselése a fő feladat. Az elindulás szakaszában a piackutatás, a potenciális vevők igényeinek felmérése, a várható költségek és árbevétel összegének és idejének tervezése nélkül nem lehet kiemelkedő sikerre számítani. Általánosságban jellemző, hogy az előkészítés fázisát a cégeknek a saját megtakarított pénzükből kell finanszírozniuk. A kereskedelmi bankok újonnan alakuló cégeket egyáltalán nem hiteleznek, az uniós és állami támogatások köre pedig igen csekély még. Gyors Növekedés és az érettség fázisában az állandó költségeken felül, mint bérek és közterhek, közüzemi díjak, bérleti díjak, ingóságok és ingatlanok biztosítási díjai felett a pénzszükséglet a következő célokhoz kapcsolódhat: Már fennálló esedékes fizetési kötelezettség rendezése, várható közeljövőben esedékes fizetési kötelezettség teljesítéséhez, vagy valamilyen tervezett projekt, beruházás, fejlesztés jövőbeli finanszírozásához. Egy cég pénzszükséglete lehet átmeneti, vagy tar-

11 8 tós és kapcsolódhat a forgalom fenntartásához vagy a forgalom bővítéséhez. A pénzszükségletet indukálhatja egy lejárt szállítói tartozás rendezése, egy beruházás indítása, új termék bevezetése, új vállalkozás indítása, vagy stratégiai árubeszerzés, és így tovább. A vállalkozásban több okból is léphet fel pénzszükséglet. Ha a cég eleve alultőkésített vagy túl gyorsan növekszik, esetleg a cégtulajdonosok túl hamar, vagy túl nagy mértékben veszik ki a pénzt a vállalkozásból a személyes szükségletek finanszírozására komoly gondokat eredményezhet a likviditásban. Gyakori problémaforrás, ha megnő a vevőkövetelés megtérülése, vagy rövidül a szállítói állomány lejárata, esetleg túl magasak a cég készletei. A likviditási problémák függhetnek szezonalítástól, vevők fizetési késedelméből, vagy akár váratlan kiadásoktól is. A forgóeszközök (készletek) finanszírozása kisebb és nem tőkeerős vállalkozásoknál alapvető feladat. Lehetséges külső finanszírozási lehetőségek Dr. Béza Dániel, Kisvállalkozások finanszírozása című könyve alapján a külső finanszírozási megoldásokat a következőképp csoportosíthatjuk: Vagyonfinanszírozás. Végleges pénzátadás illetve forrásbiztosítás a vállalkozás tulajdonosain, vagy más befektetőkön keresztül. Adósságjellegű, nem intézményes finanszírozási források: tagi kölcsön, családi, baráti költsön, szállítói hitelek, vevői előleg, váltó vagy csekk. Adósságjellegű intézményes finanszírozási források: bankhitel, lízing, faktoring, kötvény, közraktárjegy. Tőkejellegű finanszírozási források (intézményes és nem intézményes) A kis-, és középvállalkozások hitelezésének fejlődése A rendszerváltás után és a kétszintű bankszektor kialakulásával a bankok a nagyvállalatok igényeire összpontosítottak. A legjövedelmezőbbnek a nagyobb projekteket tartották, mivel minél terjedelmesebb volt a kihelyezett hitelösszeg, annál nagyobb bevételt tudtak a kamatokon nyerni. A hitel visszafizetésének koc-

12 9 kázata és az alacsonyabb jövedelmezőség miatt pedig nem szívesen, vagy egyáltalán nem hitelezték a kisvállalkozásokat. A nagyvállalatok megerősödésével, és a pénzintézetek piacának telítődésével romlott a bankok alkupozíciója. Számtalan hitelintézet jött létre, az ügyletek megszerzésért kemény harcok indultak. A nagyvállalatok finanszírozási lehetőségei kiszélesedtek, a kereslet átvette az irányító szerepet. A pénzintézetek rákényszerültek, hogy egymás kamatai és kondíciói alá ígérjenek, aminek eredményeképp jelentős profitot vesztettek. Egyértelművé vált, hogy a következő kiaknázatlan területnek, a kisvállalkozásoknak kell következniük. Az uniós csatlakozással és felzárkózásra való törekvéssel egyre fontosabbá vált a kisvállalkozások megléte és támogatása, fizetési nehézségeik, és tőkeigényük lefedése és ezzel egyre nagyobb potenciált jelentve a pénzpiaci szektor számára.

13 10 2. KKV SZEKTOR 2.1. A kisvállalkozások definíciója A vállalkozás definíciója nemzetközi megfogalmazásban A vállalkozás cselekvésben is megnyilvánuló gondolkodásmód, mint jogi személyiség, és tevékenység is értelmezhető. A nemzetközi, Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 3 megfogalmazása alapján: Vállalkozás minden olyan önálló piaci kapcsolatokkal rendelkező gazdasági szervezet, amely profitorientáltan gazdálkodik és fő tevékenysége az, hogy statisztikai értelemben vett jövedelemtermelést végezzen. Olyan jogi személy, ami rendelkezik a joggal, hogy saját javára üzleti tevékenységet végezzen, szerződést kössön saját tulajdonára, kötelezettséget vállaljon hitel visszafizetésére, illetve saját bankszámlát nyisson. A megfelelő termelés érdekében rendelkezhet egy vagy több telephellyel, vagy létesítménnyel egy földrajzilag elkülönített helyen, ahol a vállalkozáshoz tartozó egy, vagy több ember annak javára munkatevékenységet végez. 4 Az unió megfogalmazása alapján: A vállalkozás gondolkodásmód, valamint gazdasági tevékenység teremtésének és fejlesztésének folyamata, ötvözve a kockázatvállalást, a kreativitást és az innovációt józan menedzsmenttel, egy új vagy már működő vállalaton belül 5 Hangsúlyozza, hogy ez a cselekvésben is megnyilvánuló gondolkodásmód ösztönöz új vállalat indítására, és jelenik meg a gazdasági növekedési törekvésekben. 3 OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development, Nemzetközi gazdasági szervezet, melynek Magyarország 1996-tól tagja. 4 OECD Measuring Enterpreneurship alapján 5 Forrás: Vállalkozás Európában Zöld Könyv, Green Book, 2003, Román Zoltán - A vállalkozás a magyar gazdaságtanban Nemzetközi tükörben

14 A mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározása A évi XXXIV. hazai kkv törvény alapján A kisvállalkozások pontos meghatározását A kis- és közepes vállalkozásokat a róluk, és fejlődésük támogatásáról hozott évi XCV. törvény definiálta először. A definíció négy szempont szerint tagolja a szektort: a vállalkozások alkalmazottainak száma, árbevételének, és mérlegfő-összegének nagysága, és a tulajdonosi önállósága alapján. A törvény 2004-ben, az uniós csatlakozással módosult től érvényes meghatározás a következő: (1) Kis-, és középvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (2) A kkv kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg, továbbá megfelel a (4) bekezdésben foglalt feltételeknek. (3) A kkv kategórián belül mikrovállalkozás minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (4) Nem minősül kkv-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése tőke vagy szavazati jog alapján külön- külön, vagy együttesen meghaladja a huszonöt százalékot. Egy vállalkozás csak abban az esetben veszíti el a közép, kis vagy mikro minősítést, ha két egymást követő beszámolási időszakban túllépi vagy elmarad az adott határértékektől.

15 12 1. táblázat A közép-, kis-, és mikrovállalkozások létszám- és pénzügyi kritériumok szerint Magyarországon KKV Alkalmazottak száma Árbevétel Millió Ft-ban Árbevétel Millió Euróban Mérlegfőösszeg Millió Ft-ban Mérlegfőösszeg Euróban Közép fő < <43 Kis fő < <10 Mikro fő <500 <2 <500 <2 Forrás: Saját készítés, KKV Törvény alapján Vállalkozások tőkeminimuma Cégalapítás költségei a évi LXI. törvény alapján, szeptember 1-től a korlátolt felelősségű társaság tőkeminimuma 500 ezer forint a korábbi 3 millió forint helyett, a zártkörű részvénytársaságoké pedig 20 millió forint helyett 5 millió forint. Egyéni vállalkozás alapításához a kötelező költségek (egyéni vállalkozói igazolvány kiváltása, regisztrációs díj) megfizetésén kívül nincs tőkeminimum megszabva Mikrovállalkozások Tehát a mikrovállalkozás, az egyéni vállalkozó, az egyéni vállalkozás és az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma tíz főnél kevesebb és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege 2 millió eurónak megfelelő forintöszszeg alatt van. Illetve abban az állam, az önkormányzat vagy a nem kkv-nak minősülő vállalkozások tulajdonosi részesedése jegyzett tőke, vagy szavazati joga alapján külön külön, vagy együttesen sem haladja meg a 25%-ot.

16 A kisvállalkozások helyzete Magyarországon A vállalkozások a számok tükrében 2. táblázat Vállalkozások száma Magyaroroszágon 2007-ben Társas vállalkozás Egyéni vállalkozás Összesen db db Forrás: KSH Gyorstájékoztató, Február db Magyarországon több mint, egymillió-kétszázezer vállalkozás van bejegyezve, aminek 99,8%-a mérlegfőösszegét, és foglalkoztattok számát illetően a kkv körbe tartozik. A működő vállalkozások száma Magyarországon A gazdaságilag igazán aktív vállalkozások száma a KSH adatai alapján 2007-ben volt, aminek közel a fele, bejegyzett egyéni vállalkozó volt. Létszám kategóriák alapján az 1-től 4 főt alkalmazó cégek száma (ebből a társas vállalkozások száma ), az 5-től 9 főt foglalkoztató vállalkozások száma ( ebből társas vállalkozások száma) volt. A gazdaságilag legtermékenyebb Közép-Magyarországi régióban, Budapesten és Pest megyében a működő vállalkozásoknak száma volt, melyből a 250 fő felett foglalkoztató nagyvállalatok 394-et tettek ki. (Egy vállalkozás akkor működő, ha adott évben bármikor rendelkezett árbevétellel, vagy volt foglalkoztatottja. Forrás: KSH) 3. táblázat A vállalati nagyságstruktúra Magyarországon és az EU-átlag szerint 2007-ben (%) Vállalatméret Vállalkozások száma (%) Magyarország Uniós átlag Foglalkoztatottak száma (%) Magyarország Uniós átlag Hozzáadott érték Magyarország (%) Uniós átlag

17 14 Mikro-, 94,7 91,8 35,8 29,6 15,8 21,1 Kis-, 4,4 6,9 18,9 20,6 16,3 19,9 Közép-, 0,7 1,1 16,2 16,2 18,1 17,8 Kkv összesen 99,8 99,8 71,0 67,1 50,2 57,9 Nagyvállalat 0,2 0,2 29,0 32,9 49,7 42,1 Forrás: KSH, Statisztikai tükör, oldal. (SBA fact sheet Hungary,.) A kevesebb, mint másfélmillió kis- és középvállalkozásból az egyéni vállalkozások száma a 2007-es KSH adatok alapján meghaladta a hétszázezret, ami az elmúlt két évben tovább emelkedett. Az egyéni- és társas vállalkozásokat is összevetve a hazai kkv-k nagy része (az összes hazai vállalkozás 94,7%-a) a mikro kategóriába sorolható. Az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezők széles tábora mellett, kiemelkedő a részmunkaidős vállalkozások száma is, így ha az országban működő összes vállalkozás számát összehasonlítjuk az unió átlagával, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy míg az Unióban 40 vállalkozás jut ezer lakosra, addig itthon 55. Az óriási potenciállal rendelkező nagyvállalatok száma a rengeteg kisvállalkozás mellett elenyészőnek tűnik. Az összes hazai cég 0,2%-a nagyvállalat csupán. A mikrovállalkozások után legnagyobb számmal a kisvállalkozások következnek, melyek megoszlása 4,4%. (Az unióban ez valamivel magasabb, 6% körüli) A középvállalkozások aránya mind itthon, mind az unióban alacsonyabb, itthon az öszszes cég 0,7%-a, míg az unióban ez az arány 1,1%. Az országban a kis-, és középvállalkozások a hozzáadott érték felét állítják elő és a lakosság kétharmadát foglalkoztatják a Statisztikai hivatal 2008-as számadatai alapján. Ebből a mikrovállalkozások a lakosság 35,8%-át foglalják magukba, viszont a hozzáadott értékhez jóval kevesebb mértékben, csupán 15%-ban járulnak hozzá. A vállalatméret növekedésével, csökken a foglalkoztatottak száma, azonban fordított arányban nő a hatékonyság. A lakosság majdnem 19%-át foglalkoztató kisvállalkozások több, mint 16%-ban, a lakosság 16%-át foglalkoztató középvállalkozások pedig, valamennyivel magasabb értékben, 18,1%-ban járulnak hozzá a hozzáadott értékhez. A nagyvállalatok esetében érdekes, hogy

18 15 ugyan csak a vállalkozások számának 0,2%-át teszik ki, azonban a lakosság egy harmadát foglalkoztatva az ország GDP-jének közel a felét állítják elő A kisvállalkozások négy típusa 1. Multinacionális, vagy helyi nagyvállalatokhoz kapcsolódó kkv-k: A leggyakoribb eset, hogy a kisvállalkozások a multinacionális cégek helyi beszállítójává válnak. A kapcsolat előnye, hogy a nagyvállalat biztos háttérként és piacként szolgál. A kisvállalatok fejlődése főleg az integrátor nagyvállalattól függ, Jelentős negatív tényező a kkv-k számára, hogy az erőviszonyokból eredően a nagyvállalat határozza meg az üzleti feltételeket, aminek köszönhetően kiszolgáltatott helyzet alakulhat ki. 2. Innovatív, főleg tudásalapú kkv-k: Azok a cégek, amelyek önállóan vagy regionális hálózatba, klaszterbe szerveződve, sikeresen részt tudnak venni a globális versenyben, és eredményesen tudják növelni a piaci részesedésüket. (Mára már 17 tanúsított klaszter működik az országban, és számuk lassan, de folyamatosan nő.) A fejlett országokban már régóta működnek ezek az üzleti összefogások. Amenynyiben ezekből a csoportosulásokból kialakul különböző ágazatokban a húzóerő, jelentősen javíthatja az ország nemzetközi versenyképességét. Egy határon túl ezek a vállalkozások újból egymás konkurenciájaként jelennek meg, de addigra kiépül a piac, akikért van lehetőség versenyezni. Ahhoz, hogy egy ötletből termék legyen, egy forráshiányos piacon, a cégek összefogására van szükség. Ágazati megosztásban itthon az egészségiparban (7), informatika területén (4), környezetiparban (3), csomagolástechnikában (2), és építőipar, energia (1) területén vannak már szerveződések Helyi, regionális piacon működő kkv-k: Legfőképp a turisztikai iparra jellemző, hogy a beáramló jövedelmeket a helyi szállodák és éttermek veszik fel. A regionális marketing eszközeivel lehet fejlődésüket, piacaikat bővíteni. 4. Helyi, lakossági keresletet kielégítő kkv-k: A kisebb települések, közösségek igényeit kiszolgáló apró cégekről van szó. Jó példája a sarki fűszeres. Ezek a cé- 6 Forrás: Piac és Profit /10-11, oldal.

19 16 gek a termelékenységét javítva olcsóbb és jobb minőségű szolgáltatást tudnak nyújtani 2.3. A kkv-k szerepe a gazdaság- és társadalompolitikában Gazdaságpolitikai jelentőségük A kisvállalkozások alapvetően egy új ötletre, vagy egy piaci rés lefedésére jönnek létre, ezért a leginnovatívabb réteg a gazdasági növekedés előmozdításában. A piaci verseny fenntartásához sok szereplőre van szükség. Az új belépők javarészt a frissen alakuló kkv-k, magukban rejtve a gyors növekedés lehetőségét. Képesek a versenyt generálni, és fenntartani, mivel az információ, a kommunikáció és a közlekedés költségeinek csökkentése könnyebb együttműködési lehetőségeket teremtenek számukra. Folyamatos piaci jelenlétük a hatékonyság növelésére ösztönöz, és nem engedi a monopóliumok kialakulását. Több ágazatban meghatározó a szerepük, így a kézműiparban, kereskedelemben, szolgáltatások piacán. Főleg az információs technológia területére igaz, hogy a világgazdaság legtöbb meghatározó cégei alapvetően kisvállalkozásként indultak. Munkahelyeket teremtenek, hozzájárulnak a regionális és helyi fejlődésekhez, és óriási a szerepük a helyi igények kielégítésében. Főleg a fejlett országokban a fogyasztói igények növekvő szegmentáltságával a mindennapi szükségleteken túl, erőteljesen jelentkeznek fogyasztói igények a speciális, kis sorozatban előállított termékek és szolgáltatások iránt. Számos ágazatban képződnek lefedésre váró piaci rések. (Szórakozás, utazás, sport, kulturális javak, lakberendezés, egészségügyi szolgáltatások, turizmus, wellness szolgáltatások stb.) Társadalompolitikai jelentőségük A kkv-k társadalompolitikai jelentősége is számottevő. Alacsony belépési korlát miatt a munkahellyel nem rendelkezők önfoglalkoztatóvá tudnak válni, ami pozitívan hat a munkanélküliség csökkentésére. Hosszú távon az állam számára olcsóbb a munkahelyteremtő kkv-kat támogatni, mint a munkanélkülivé vált csa-

20 17 ládokat állami segélyekből eltartani. A kkv-k a helyi és társadalmi integráció fő hajtóereje. A munkakultúrák, családon és helyi közösségeken belüli továbbadása, a fiatalabb generációk részére eredményesebb, és nagyobb elkötelezettséget eredményez. A munkából származó jövedelem pedig lehetővé teszi az egyenlőtlenségek mérséklődését, és ezzel csökkenti a társadalmi feszültséget. A vállalkozói szellem erősítése, a kockázat- és felelősségvállalásra épülő önmegvalósítás ugyancsak építő az egyénre, és ez által a nagyobb közösségekre egyaránt Az Európai Unió kisvállalati poltikája Kisvállalkozások Európai Chartája Felismerve, hogy a kisvállalkozások alkotják a gazdaság, és ez által az Európai Unió gerincét, az unió célja lett, hogy a lehető legjobb környezetet biztosítsa a vállalkozási tevékenységek számára, és ezt a politikát, a tagországok is minél hamarabb megvalósítsák a gyakorlatban ben, Lisszabonban került elhatározásra, hogy szükség van egy alapdokumentumra, ami képviseli az unió hitvallását a kisvállalkozások jövőjét illetően. A legfőbb gondolat, hogy az Európai Unió váljék a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává, amely képes a fenntartható gazdasági növekedésre, több és jobb munkahely teremtésére és nagyobb társadalmi kohézióra. (Forrás: Kisvállalkozások Európai Chartája 2004) - aminek megvalósítása az életképes és potenciálisan fejlődőképes kisvállalkozások elfogadható körülményeinek biztosítása és támogatása nélkül lehetetlen. Többek között már a Chartában is felmerült, hogy szükség van a bankrendszer és a kisvállalatok közötti jobb kapcsolat kialakításához szükséges feltételek biztosítására. A Chartában megfogalmazott elvek A Charta tíz pontban foglalja össze, hogy a tagállamok milyen eszközrendszerrel ösztönözzék a kis -, és középvállalkozások fejlődését. 1. Vállalkozásra való oktatás és képzés. A fiatalok ösztönzése, az üzleti modulok oktatása középiskolai, főiskolai és egyetemi szinten

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK SOK KICSI SOKRA MEGY? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme: 1,7 millió bejegyzett vállalkozás, de csak 690 ezer működő, ennek 99,8 %-a

Részletesebben

A hitelkeret teljes összegének visszafizetése a szerződés lejáratának napján esedékes.

A hitelkeret teljes összegének visszafizetése a szerződés lejáratának napján esedékes. A már működő mikro-, kis- és középvállalkozások részére kialakított, kedvezményes kamatozású, állami kamat- és kezességi díjtámogatásban részesített hitelkonstrukció, amely a legkedvezőbb lehetőség vállalkozása

Részletesebben

Bemutatkozik a Next-Faktor Zrt. 2010. Június 14.

Bemutatkozik a Next-Faktor Zrt. 2010. Június 14. Bemutatkozik a Next-Faktor Zrt. 2010. Június 14. A Next-Faktor tulajdonosi háttere 51% 49% 36,19% 63,8% 76% 24% Next-Faktor Zrt. 3 Faktorált forgalom Faktorált forgalom 25 20 17,76 20,50 15 11,50 13,60

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást?

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Előadó: Fehérváry Tamás 2011-10-27 Három termék Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel 50 millió forintig, önerő nélkül Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYES: 2016. december 01-től www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

A vidékért kezeskedünk

A vidékért kezeskedünk A vidékért kezeskedünk Sajtóbeszélgetés dr. Herczegh András 2014. november 20. Megtorpanó hitelállomány, növekvő jelentőségű hitelgarancia 165% 161% 145% 139% 125% 105% 85% 100% 105% 100% 95% 99% 92% 114%

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. február 1-től A Kúria törvény** rendelkezései alapján a jelen Kondíciós Lista hatálya alá tartozó

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. november 25-től 2014. szeptember 15-én vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

Széchenyi Kártya Program

Széchenyi Kártya Program Széchenyi Kártya Program Hat hiteltermék minden eddiginél alacsonyabb kamattal, melyek közül biztosan talál vállalkozása céljainak megfelelőt: 1. Széchenyi Kártya Folyószámlahitel 2. Széchenyi Forgóeszköz

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL HITELKÁRTYA

VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL HITELKÁRTYA VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL Kamat* jbk + 3-6% Egyszeri kezelési költség 1-2% Folyósítási jutalék 0,5% Zárlati költség nincs Rendelkezésre tartási jutalék 1% : 12 + 12 hónap *Takarékszövetkezetünk

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

A módosítás oka: Takarék Növekedési Forgóeszköz hitel és TakarékHitel bevezetése (folyószámla hitel társas vállalkozások részére).

A módosítás oka: Takarék Növekedési Forgóeszköz hitel és TakarékHitel bevezetése (folyószámla hitel társas vállalkozások részére). 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497/27, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb Ikt.szám: 6994/2015. H I R D E T M É N Y Érvényes: 2015. október 15-től A módosítás oka: Takarék

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012.

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012. KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2012. március 23-tól 2012. március 23-án vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:

Részletesebben

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN HaNgsúly a HitelkéPességeN 2015 www.glosz.hu HaNgsúly a HitelkéPességeN Növekedési Hitel Program és Növekedési HitelProgram + széchenyi kártya Program exim konstrukciók VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK HitelkéPesség

Részletesebben

Portfoliógarancia program keretében kínált termékek

Portfoliógarancia program keretében kínált termékek Portfoliógarancia program keretében kínált termékek A Portfoliógarancia az alábbi K&H hitelekhez vonható be biztosítékként: 1. K&H Új Magyarország forgóeszközhitel / K&H Új Magyarország beruházási hitel

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata

HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata VÁLLALKOZÓI HITELEZÉS FORINTBAN Érvényes 2014. október 01-től Referencia kamat: 1, illetve 3 havi BUBOR A/ Éven belüli beruházási és forgóeszköz hitelek

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

A módosítás oka: Takarék SAPS agrártámogatást megelőlegező kölcsön termék bevezetése

A módosítás oka: Takarék SAPS agrártámogatást megelőlegező kölcsön termék bevezetése 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497/27, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb Ikt.szám: 1794/2015. H I R D E T M É N Y Érvényes: 2015. március 18-tól A módosítás oka: Takarék

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.03.23. és 7/2010. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010. 04. 27-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

I. HITELTERMÉKEK ÉS BANKGARANCIÁK

I. HITELTERMÉKEK ÉS BANKGARANCIÁK Érvényes: 2010. január 1-jétől Megjelenés: 2009. december 15. HIRDETMÉNY A mikro- és kisvállalati ügyfélkör részére (1) végzett hitelműveletek és egyéb banki kötelezettségvállalások tekintetében érvényes

Részletesebben

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA. a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA. a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai részére Az UniCredit Csoport Az UniCredit Csoport vezető

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál

Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál Feketéné Fábry Anita, Kisvállalati tanácsadó, UniCredit Bank Hungary Zrt. Veszprém, 2015. november 12. Az első lépés: a cél meghatározása Hiteligénylés előtt

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

Ikt.szám: 7005/2014. H I R D E T M É N Y Érvényes: szeptember 08-tól

Ikt.szám: 7005/2014. H I R D E T M É N Y Érvényes: szeptember 08-tól 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497/27, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb Ikt.szám: 7005/2014. H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. szeptember 08-tól A módosítás oka: A TakarékHitel

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. bemutatása Tulajdonos A 2009-ben alapított Bank tulajdonosa 2010 márciusa

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról. Hatályos: március 01

HIRDETMÉNY. Vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról. Hatályos: március 01 HIRDETMÉNY Vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2017. március 01 TARTALOMJEGYZÉK 1. KORONA ÁLTALÁNOSAN IGÉNYELHETŐ HITELKONSTRUKCIÓI, VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ HITELEK (Jogi személyiségű

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) HATÁLYOS 2016.04.01-től visszavonásig Szabad Felhasználású Jelzáloghitel A kölcsön

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Kondíciós lista Devizakülföldi magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan

Kondíciós lista Devizakülföldi magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan Kondíciós lista Devizakülföldi magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan 1. A hitelkeret feltételei: Érvényes: 2015. június 1-jétől, visszavonásig 1. Fizetési számla

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

HIRDETMÉNY CIB SZEMÉLYI KÖLCSÖNRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY CIB SZEMÉLYI KÖLCSÖNRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSÁRÓL HIRDETMÉNY CIB SZEMÉLYI KÖLCSÖNRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSÁRÓL I. A változással érintett kondíciós lista és ügyfél-tájékoztató A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.;

Részletesebben

Kondíciós lista Magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan

Kondíciós lista Magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan Kondíciós lista Magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan 1. A hitelkeret feltételei: Érvényes: 2015. június 1-jétől, visszavonásig 1. Fizetési számla nyitása 1 2. Jövedelem

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) HATÁLYOS 2017.01.01-től visszavonásig Lakáscélú jelzáloghitel Hitel célja lakásvásárlás, építés,

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

OTP Business 250 Hitelprogram

OTP Business 250 Hitelprogram OTP Business 250 Hitelprogram OTP Business Folyószámlahitel A Business 250 Hitelprogramcélja A Hitelprogram célja az OTP Bank Nyrt. meglévő és leendő ügyfeleinek gyors, rugalmas kiszolgálása beruházásiforgóeszköz-

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től Dunakanyar Takarékszövetkezet 14/2017. sz Hirdetmény TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN A Dunakanyar Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kamattámogatásos hitel kondíciókról érvényes a 12/2001

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Szakmai Nap

Takarékszövetkezeti Szakmai Nap Takarékszövetkezeti Szakmai Nap Benke Ákos vezérigazgató Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Budapest, 2009. június 17. Pénzügyi Programok hitelintézetek részvételével MV Zrt. refinanszírozási hitelkeretet

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2013. december 31. Hatályos: 2014. január 01. I. A HITELSZÖVETKEZET ÁLTAL ALKALMAZOTT REFERENCIAKAMATOK MEGNEVEZÉS ÉRVÉNYES

Részletesebben

III/1. Hitelek és egyéb kockázati termékek Kisvállalkozásoknak nyújtott hitelek

III/1. Hitelek és egyéb kockázati termékek Kisvállalkozásoknak nyújtott hitelek A. 1x1 termékcsalád III/1. Hitelek és egyéb kockázati termékek Kisvállalkozásoknak nyújtott hitelek Érvényes: 2015. június 23-ától EUR és HUF MKB 1x1 Betétkamatláb bázisú hitelre vonatkozó kérelmet a Bank

Részletesebben

Kedvező hitellehetőségek vállalkozások számára

Kedvező hitellehetőségek vállalkozások számára Kedvező hitellehetőségek vállalkozások számára Szomor János Vezető Ügyfélmenedzser Sopron Bank Zrt Martonvásár, 2015. november 6. Beruházási hitelek Ingatlan vásárlás, létrehozás Gépvásárlás Részesedés

Részletesebben

Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.09.16. és 2/2010.09.16. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.10.

Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.09.16. és 2/2010.09.16. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.10. 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói NET BETÉT Időtartama: 2010. október 4-től visszavonásig. Leköthető legkisebb összeg: 1.000.-Ft 1/6 Lakossági akciós betétek Napra lekötött, fix kamatozású kizárólag lakossági

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: február 06-tól

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: február 06-tól HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2017. február 06-tól I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek Hitel összege (Ft) Kamat mértéke* 10.000.000,-

Részletesebben

Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak

Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak Vidékfejlesztésre 1300 milliárd forint - EU-pályázatok, támogatások, finanszírozás konferencia Plajner Ádám Elemző, Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság Magyar

Részletesebben

"Tüneti kezelésből tartós gyógymód avagy válságkezelésből növekedésösztönző gazdaságpolitika"

Tüneti kezelésből tartós gyógymód avagy válságkezelésből növekedésösztönző gazdaságpolitika "Tüneti kezelésből tartós gyógymód avagy válságkezelésből növekedésösztönző gazdaságpolitika" Varju László Államtitkár Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium VÁLSÁG PÉNZ PIAC MUNKAHELY Eszközeink

Részletesebben

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.02-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós betétek 1. Három hónapos,

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Vállalkozói Hitelek Kondíciói A/8/2016. Érvényben: szeptember 15.-től

KONDÍCIÓS LISTA. Vállalkozói Hitelek Kondíciói A/8/2016. Érvényben: szeptember 15.-től KONDÍCIÓS LISTA Vállalkozói Hitelek Kondíciói A/8/2016 Érvényben: 2016. szeptember 15.-től I. FOLYÓSZÁMLAHITELEK I./A TakarékHitel I./B Vállalkozói folyószámlahitel I./C Takarék Gazdahitel Gazdakártya

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia. SOPRON október 4-5. Faktoring.

Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia. SOPRON október 4-5. Faktoring. Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia SOPRON 2012. október 4-5. Faktoring Előadó: Csáki Ferenc Elnök, Magyar Faktoring Szövetség Faktoring: A pénzügyi

Részletesebben

SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM A NÉV HITELEZ. Budapest,

SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM A NÉV HITELEZ. Budapest, SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM A NÉV HITELEZ Budapest, 2014.03.05. Széchenyi Kártya Program Elemei: Széchenyi Kártya Folyószámlahitel - 2002. szeptember Széchenyi Forgóeszközhitel - 2010. augusztus Széchenyi

Részletesebben

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: november 1-től

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: november 1-től Termékfeltételek/ Termék Ki veheti igénybe? CIB UNO Lakáskölcsön Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Lakáshitelek CIB Végig FIX Lakáskölcsön CIB Otthonteremtési

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI VÁLLALKOZÓI HITELKONSTRUKCIÓK FORGÓESZKÖZ HITEL A kölcsön összege: min. 1.000.000.-Ft- tól A kölcsön futamideje: maximum 5 év Kamat¹:

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Érvényes: március 01. -től

H I R D E T M É N Y Érvényes: március 01. -től Ikt.sz.: 1864/2017. A módosítás oka: Új termék bevezetése. I. Vállalkozói hitelkihelyezések kondíciói H I R D E T M É N Y Érvényes: 2017. március 01. -től éves kamat kez. költség(egyszeri) 1./ Éven belüli

Részletesebben

Jelen Kondíciós Lista a 2013.május 15. és 2013. augusztus 22. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista

Jelen Kondíciós Lista a 2013.május 15. és 2013. augusztus 22. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista Jelen a 2013.május 15. és 2013. augusztus 22. között szerződött ügyletekre vonatkozik Új Széchenyi Hitel Programok és a Kombinált Mikrohitel Program keretében Mikro- Kis- és Középvállalkozások részére

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

Finanszírozási formák az új támogatási rendszerben. Előadó: Bencsik Győző és Hollósi Melinda Dátum: Fertőszentmiklós, 2015. március 6.

Finanszírozási formák az új támogatási rendszerben. Előadó: Bencsik Győző és Hollósi Melinda Dátum: Fertőszentmiklós, 2015. március 6. Finanszírozási formák az új támogatási rendszerben Előadó: Bencsik Győző és Hollósi Melinda Dátum: Fertőszentmiklós, 2015. március 6. MIT KÍNÁL AZ OTP BANK? 2 Agrár finanszírozási termékek - Összefoglaló

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP-2.1.3 100%-os Európai Uniós forrású támogatással

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény javított Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. június 26.

Részletesebben

Kondíciós lista Magánszemélyek részére

Kondíciós lista Magánszemélyek részére Kondíciós lista Magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan 1. A hitelkeret feltételei: Érvényes: 2016. március 21-től, visszavonásig 1. Fizetési számla nyitása 1 2. Jövedelem

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 01-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 01-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 01-től I.1. Ingatlan célú hitelek I.1.1. Piaci kamatozású ingatlan célú hitelek (lakossági fizetési

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2011_v3.00)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2011_v3.00) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes 2011. február 14-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra jogosultak

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. október 30-tól

VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. október 30-tól A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. október 30-tól Hitelezéssel kapcsolatos egyéb díjtételek módosítása: 2015. január 5-től Hatályos: 2015. október

Részletesebben

Hirdetmény Lakossági hitelek kamatairól, kondícióiról Érvényes: 2012. április 7-től

Hirdetmény Lakossági hitelek kamatairól, kondícióiról Érvényes: 2012. április 7-től I. Hosszú lejáratú fogyasztási hitel Igényelhető hitelösszeg 300.000-1.000.000 Ügyleti kamat Lakossági hitelek kamatairól, kondícióiról 54-120 hónap Hitel - előkészítési díj 2% Folyósítási jutalék 1% Kezelési

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított önkormányzati, non-profit szervezetek hiteleinek kondícióiról Érvényes: 2012.

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított önkormányzati, non-profit szervezetek hiteleinek kondícióiról Érvényes: 2012. HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított önkormányzati, non-profit szervezetek hiteleinek kondícióiról Érvényes: 2012. július 1-től I.1. Fejlesztési hitelek, Egyéb éven túli hitelek I.1.1. Forint

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez D/1/2014. Érvényben: 2014. február 19-től Változás: Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a gazdasági környezet változása és ezen belül a piaci kamatok csökkenése

Részletesebben

Személyi jellegű hitelek

Személyi jellegű hitelek BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM Személyi jellegű hitelek HATÁLYOS 2017.01.16-tól visszavonásig Személyi jellegű hitelek A személyi kölcsönt mindennapi használati tárgyakra,

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Hitellehetőségek mikro és kisvállalkozások részére a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványtól

Hitellehetőségek mikro és kisvállalkozások részére a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványtól Hitellehetőségek mikro és kisvállalkozások részére a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési tól Kókai Miklós hitel menedzser 1 A Mikrohitel Programok célja: A kereskedelmi banki módszerekkel nem vagy nem a

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. február 23. napjától

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. február 23. napjától Vállalati Hitel Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a vállalati hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Hatályos: 2015.

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: március 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: március 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. március 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015.június 12. Hatályos: 2015. június 15. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt.

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Termékstruktúra MFB ok Vállalkozói szektor Agrár szektor Önkormányzati szektor Lakossági szektor MFB Vállalkozásfinanszírozási

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET EU-2. számú ELNÖKI UTASÍTÁS 5. számú Hirdetmény a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályba lépési idő: 2012. április 01. Hatályba léptető határozat:

Részletesebben

START Tőkegarancia Zrt.

START Tőkegarancia Zrt. START Tőkegarancia Zrt. ÚJ TERMÉK A KKV-K SZÁMÁRA EU-S TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE Az értékteremtő befektetés garanciája Szakmai Nap - 2007. június 26. Pályázati források a KKV-k részére

Részletesebben

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: január 1-jétől

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: január 1-jétől Termékfeltételek/ Termék Ki veheti igénybe? CIB UNO Lakáskölcsön Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Lakáshitelek CIB Végig FIX Lakáskölcsön CIB Otthonteremtési

Részletesebben

Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében

Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében Fábián Gergely Igazgató, Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság Magyar Nemzeti Bank 2015. szeptember 4. Az előadás tartalma Az exportáló KKV-k

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez D/2/2014. Érvényben: 2014. május 5-től Változás: Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Dunakanyar Takarékszövetkezet a pénzpiaci feltételek módosulása, illetve

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 2. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 3. SZEMÉLYI JELLEGŰ

Részletesebben