Presented to the. LIBRARY ofthe UNIVERSITY OF TORONTO PROF. GEORGE BISZTRAY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Presented to the. LIBRARY ofthe UNIVERSITY OF TORONTO PROF. GEORGE BISZTRAY"

Átírás

1

2 Presented to the LIBRARY ofthe UNIVERSITY OF TORONTO by PROF. GEORGE BISZTRAY

3

4

5 JÓZSEF, AZ ÁCS

6 Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto

7 KODOLÁNYI JÁNOS JÓZSEF, AZ ACS ATHENAEUM KIADÁS

8 KODOLÁNYI JÁNOS MÜVEI AZ ATHENAEUM KIADÁSÁBAN Szép Zsuzska Börtön Kántor József megdicsülése Szakadékok Két lányarc Feketevíz A vas fiai Boldog Margit Julianus barát József, az ács Athenaeum r.-t. könyvnyomdája, Budapest

9 HÖNAPOS SZOBA Egy nyálas, nyúlós, szi este Budapest egyik mellékutcájába sovány, hosszúkabátú fiatalember fordult be. Tétova, fáradt léptekkel ment a gyalogjárón s minduntalan megállt, hogy szemügyre vegyen egy-egy cédulát a kapun. Ilyenkor svilyos, ázott bröndjeit letette a síkos kövezetre, rövidlátók módján összecsípte a szemét, st még a tenyerével is beárnyékolta, hogy az utcai lámpák ne zavarják. De vizsgálódásaival nem volt megelégedve, mert minduntalan hangosan szólt : Hogy a fene enné meg! Aztán felvette megint súlyos bröndjeit és továbbcammogott. A szk, rosszkedv kis utcában alig járt valaki. Esernyjük alá húzódó, kajlabokájú asszonyságok, felhajtott kabátgallérjuk mögé bújó munkásemberek, egy-egy siet, karcsúlábú leány, két lengpajeszú ortodoxzsidó kaftánban, nagyritkán egy autó, szanaszét freccsentve a vizet, mindössze ennyi volt a keskeny utca forgalma. A távolabbi utcákból, a körútról, idehallatszott a villamosok állandó csilingelése, az autók bugása és tülkölése, a forgalom robogása, lármája. Itt azonban csak a lépések csettegése hallatszott a vizes aszfalton. A fiatalember megáut, elvette zsebkendjét s letörölgette a homlokát. Nagyot fújt. Els szempillantásra felismerhette benne mindenki a lakáskeres egyetemi hallgatót. Nem megyek tovább dünnyögte. Inkább leülk a járda szélére. De mégis csak nekihuzakodott újra a bröndöknek és továbbment.

10 Végre egy alacsony, koszos, barátságtalan ház elé ért. A ház úgy guggolt a félhomályban, mint egy elaggott kofa. Kapuja cédulákkal volt teliragasztva. A fiatalember megállt s végigböngészte a cédulákat. )»It egy szolid férfi ágyrajáró ágyat kaphat. I. 7. Az udvarban.*»itt magányos nnél csinos szoba kiadó. Fldszt. 3.Egy garantáltan tiszta szoba olcsón, disztingvált úrnak kiadó. I. 10. Volt még más cédula is. Ilyenek :»Eladó keveset használt ágy matraccal olcsón Kilinka cipésznél.»eladó keveset használt gramafon Király Ern lemezeivel, tvel együtt meghalgatható hátul az udvarban, föld. i Potomolcsó. A fiatalember elszántan megragadta a bröndöket s be. fordult a kapun. A lépcsházban nem égett világosság. A homályban látszott valami szürke klépcsféle, a fiatalember ösztönösen fölemelte a lábát, de kiderült, hogy a szürke sáv csak dísz. Majdnem orraesett. Viszont mikor felbátorodva továbbment, úgy belevágódott egy valóságos lépcsfokba, hogy szinte elharapta a nyelvét. Most már óvatos volt, gyufát vett el, megnézte a rozoga, kacskaringós lépcst, a görbe korlátot, aztán nekivágott a lépcsnek. Sikerült magát feltornásznia az els emeletre. Ott megint gyniát kellett gyújtania, hogy az ajtók fölé kitett számokat elolvashassa, mert a számtáblák barnák voltak s a számok is barnák. Körülment a keskeny folyosón, végül kiderült, hogy a számozás a lépcsnél két irányban kezddik, jobbra és balra. Odaért tehát vissza, ahonnét elindult. Végül megtalálta a tizes számú ajtót. Mire mindezt elintézte, olyan ideges, elkeseredett és fáradt lett, hogy a legszívesebben a puszta öklével törte volna be az idegen ajtót. A rozoga házban kis lakásokba zsúfolva, szegény emberek éltek. Itt harsány gyermeksírás, ott zsírsüstörgés, amott egy férfi monoton dörmögése, duruzsolása, másutt egy asszony visító, hisztériás tereferéje hallatszott. Néhol még sötét volt, néhol már sápadt villanylámpa égett. Hagymaszag, rongyszag, penészszag, brszag, moslékszag, patkányszag, poloskaszag, szóval : Pest-szag terjengett az udvarban. Mindez vajmi barátságtalan volt. A fiatalember azonban megesküdött, hogy egy lépést sem megy tovább.

11 ügy tekintett le bröndjeire, mint gályarab az evezspadra. Ismét gyufát gyújtott, mert az ajtó mögött sötét volt. Kereste a csenggombot. Meg is találta. Nyomkodni kezdte, de a cseng nem szólt. Dühösen nyaggatta, piszkálta, csiklandozta, böködte a gombot, hiába. A kis gomb végül megunta a bosszantó babrálást, mellyel megszólalásra akarták kényszeríteni, bennmaradt a lyukban s ki sem ugrott többet. Erre a fiatalember kocogni kezdett az ajtó üvegén. Csend. A folyosó végén egy lány vasalót hintázott, a szikrák félköröket írtak a homályban. A lány vékony, kedves hangon dalolt Meguntam magááát, a hazug szavááát, a htlen, bolondító, csalfa mosolyáát... Újra kocogott, most már hangosabban. Várt. Ekkor odabent ajtót nyitottak, világosság derengett az elszobában s egy reszkets, féls, reszels ni hang kiszólt Mi tetszik? A szoba miatt jöttem. Tessék csak várni. Rögtön. Pusmogás, lépések kopogása. Most kinyílt az ajtó, de csak annyira, hogy egy sovány, hegyesorrú, ráncos ni fej kikukkanthatott rajta. Villogó, szürke szemek foszforeszkáltak az ajtórésben. A fiatalember bosszúsan megfogta a kilincset és be akart lépni. A vénasszony ijedten s görcsösen szorongatta a kilincs másik felét odabent. Kiadó a szóba? szólt most már türelmetlenül a fiatalember. I... gen... de, tetszik tudni, manapság fél az ember. Olyan mindenféle népek járnak, tetszik tudni, az ember nem vigyázhat eléggé... Tessék... Végre odabent volt. A valószíntlenül sovány, csontos, keshedt vénasszony élesen és szaporán pislogva nézte a fiatalembert, az pedig bröndjeivel a kezében, iparkodott udvariasan mosolyogni, hogy türelmetlenségét, bosszúságát leplezze. A vénasszony, úgy látszik, meg volt elégedve a vizsgálattal, mert barátságosabb lett. Nyilván az nyugtatta meg, hogy a férfi bröndökkel jelentkezett. Máma olyan világot élünk, kérem, hogy az ember sohasem tudhatja magyarázta szaporán. Vannak népek, akik úgy elhagyták az Istent, hogy csak rabolnak, fosztogatnak, még ölnek is. Tetszett olvasni, máma is bent állt az Esti

12 8 Újságban, hogy egy trafikosnét leütöttek. Egy ilyen öregasszony, mint én, mit tehet kérem, ha beállít egy rabló? Még csak nem is védekezhet kérem. Igaz? A szobát szeretném látni. Igen. A szobát. Azonnal. Szép, nagy szoba, igazán szépen van berendezve és garantált tiszta. Nálunk nincs féreg, kérem. Aki eddig nálam lakott, az mind meg volt elégedve. De tessék csak mondani, hosszabb idre kell a szoba? Mert ugyebár, azt nekem tudnom kell... Rendkívüli kíváncsisággal meresztette elre sovány nyakát s vékony, vértelen ajka körül bizalomteljes mosoly játszadozott. A fiatalember valami visszataszítót érzett ebben a várakozásban, de azt hitte, a szobát csak néhány hétre adják ki s ez kellemetlen lett volna. Nem szeretett hurcolkodni. Gyorsan mondta : Kérem, ha nem lehet hosszabb idre, én akkor is kiveszem. Ha néhány hétrl, esetleg hónapról van szó. Ekkor az asszony megdöbbent. Maga elé meredt, az ajcán elkeseredés grimasza futott át, összeszorította foghíjjas állkapcsát, mellén a foldozott, rojtos kendt szorosan összevonta és kapkodni kezdett a szavak után. Akkor talán... igen... mert ha csak rövid idre tetszik... Kérem, akkor inkább ne tessék kivenni, mert én... tetszik tudni, az az úr is, aki itt lakott eddig, azt mondta, hogy marad és még sem maradt... En ezt nem szeretem. En csak annak adom ki, tetszik érteni, aki marad. Mert vannak olyan népek, hogy az ember mindent megtesz nekik és mégis elmennek. Becsapják az embert. Aki legutóbb itt lakott, ilyen ember volt, kérem. Becsapott. De asszonyom, szabadkozott a fiatalember én szívesen maradok akár egy évig is, ha jól érzem magam! En nem akarok hurcolkodni! De azt hittem... Kérem szépen, vannak népek, akik csak azt nézik, hogyan lehetne egy szegény asszonyt becsapni vágott közbe szaporán az asszony. En olyannak nem adom. A szoba az enyém, én megválogatom, hogy kinek adjam. Azért tessék megígérni, hogy itt tetszik maradni. De még nem is láttam a szobát. Ó kérem, a szobával meg lesz elégedve. Tiszta, meleg szoba, jó tágas. Csendes. Es én mindent megteszek, hogy a lakó jól érezze magát. Vannak népek, akiknek semmi sem jó. En olyannak nem is adnám. De amit a lakó kíván, azt én

13 9 megteszem. Én rajtam nem múlik. Tessék csak bátran szólni. Csak abba nem mehetek bele, hogy kivegye a szobát máma és két hét múlva elmegy. Az én szobám kérem, bocsánat, nem átjáróház. Azért tessék megmondani. Ha a szoba megfelel és jól érzem magam benne, maradok. Meg fog felelni. Jól tetszik magát érezni. Csak aztán ne tessék becsapni, mint az az úr is, aki elsején elment. Hát tessék. Erre tessék. Homályos elszobán botorkáltak végig, felaggatott ruhafélék, esernyk, volt vagy öt és ládák között. A kopott falon néhány kitömött madár és egy-két kisebbnagyobb agancs függött. Bent, a beszögeuésben pedig egy sas lógott alá a mennyezetrl kiterjesztett szárnyakkal s kitátott csrrel, karmai között kitömött nyulat szorongatott. A vénasszony kinyitott egy szk tapétaajtót, belépett s felcsavarta a viuanyt. Szk szobában voltak. A fiatalember azonnal letette holmiját, leült egy rozoga székre, egy kerek kis asztal mellé s fáradtan körülnézett. Az asszony büszkén pillantott körül. Szép szoba, úgy-e? Azért a bérért, amit én kérek, sehol sem kap ilyen szobát. Tágas... No... elég szk... Kérem, egy magányos úrnak nem is kell tágasabb. Az én szegény uram, amíg élt, nagyon szerette ezt a szobát. Tiszta... Kicsit kopott... Kérem, de tiszta! Nem is kopott, csak a színe ilyen. Nappal egészen más. Es hol lehet máma kapni egy garantált, tiszta szobát? Kérem, máma olyan népek vannak, hogy mindenféle büdös lyukat kiadnak, csak azért, hogy pénzt kapjanak érte. Itt van a Hanákné a földszinten. Nálam nem így van. Ez egy tiszta, féregmentes, tágas meleg szoba, kérem. Majd meg tetszik látni, milyen kevés ftés keu ennek a szobának. Az uram, is szegény, azért szerette. Hányszor mondogatta. Isten nyugtassa szegényt : Mucikám, ilyen jó, meleg kis szobát még nem láttam életemben... Pedig sokféle szobában megfordult legénykorában. Ügyvéd volt az uram.. Igen. Ügyvéd folytatta büszkén, szaporán s leült a másik székre.' A lámpa éles szögleteket festett vékony, ráncos képére, görnyedt alakjára. Szeme \állogott, mintha be-

14 10 lülrl kigyújtották volna. Csapzott sz haja lehullott csontos, alacsony homlokára. Korán meghalt szegény, alig éltünk özvegy vagyok... egymással három hónapig... Azóta Sóhajtott s élesen pillantott a fiatalemberre. Azért mondom, kérem, ne tessék eltitkolni, hogy esetleg néhány hétrl van szó. Csak tessék megmondani. Nos, tetszik a szoba? Megfelel, ugyebár? A fal mellett régi altdeutsch ágy. Mellette sárgaréz éjjeliszekrény. Szemben ablak, rajta bordó függöny kétfell. Homályos, aranykeretes tükör, a tükör keretébe felül régi páva tollat tztek. Nagy fénykép fekete rámában, kipödrött bajszú, nj^alka urat ábrázol, magas gallérral, hatalmas fekete nyakkendvel, felfelé fésült s kefeszeren nyírt hajjal s oldalt enyhe pofaszakállal. A nagy fénykép körül kisebb fényképek sorakoztak kacskaringós keretekben. Aztán egy festett gyékénydísz függött még a falon, afféle japán dolog, teletzdelve színes levelezlapokkal. Nápoly, a füstölg Vezúv... Terek és paloták... A szörny Bismarck-szobor. A tükör alatt kopott kis vasmosdó. Aztán a támolygó kerek asztal, két szék, amin most ültek meg egy régi-régi szép, egyszer szekrény. Ez volt a szobában. Nos, ugyebár, szép a szoba? Jaj, ezt a szobát nagyon szerették a lakók. Olyan barátságos. Ha valami tetszik, csak tessék szólni. s ugyebár, milyen szép az a levelezlaptartó a tükör mellett? Azt a sok levelezlapot mind én kaptam. Mert az uram, szegény, vlegénykorában külföldi úton is volt, látott az kérem, mindent. A tzhányót, meg Velencét, meg Berhnt, meg Párizsban is volt. Roppant ügyes, világlátott ember volt... Lehajtotta fejét és ismét nag>^ot sóhajtott. Talán uraságod is járt külföldön? Nemigen nyögte unottan a fiatalember. Bécsben voltam, meg persze, Csehszlovákiában, Zágrábban is... Majd ha elvégeztem a tanulmányaimat. Es mit tetszik zni, kérem? Orvosnövendék vagyok. Még két évem van. Á, igen, ez nagyon szép, kérem, az orvosok, azok egész más népek, kérem. Egy orvos, az doktor, kérem, ugyebár. Szegény férjem is doktor volt. Doktor juris. Egy doktor az egészen más, kérem. Hát szóval, tetszik maradni? Mi a bér? Ó, kérem, szót sem érdemel. Szegény özvegy vagyok,..

15 11 kérem, de nem azért adok ki szobát. Es ön, mint doktor... Nekem az a f, hogy a lakó be ne csapjon. Hogy maradjon meg. Ha kell valami, csak szóljon. Huszonöt peng igazán nem sok ezért a szép, meleg szobáért. Feszült várakozással, szinte rettegve nézett rá. Huszonöt!... ismételte a fiatalember. De kérem, ha sokallani tetszik... Mondjuk húsz. Orvosnövendék, bizonyosan szegény ember, szüksége van a pénzre... Es nem azért, tetszik tudni... Csak be ne tessék csapni. Hát húsz? Rendben van egyezett bele a fiatalember. Elvette pénztárcáját, alaposan összehajtogatott húszpengst vett ki belle. Kitette az asztalra. Az öregasszony lassan elvette, forgatta, nézegette, öntudatlanul játszott vele s szelíden, békésen, megelégedetten mosolygott. Szinte túlvilági mosoly volt ez. Elöntötte ráncos képét, sugárzott csapzott haja körül. Majd lassan felállt és barátságosan folytatta : Most a húgommal lakom együtt. Ö nem ment férjhez, tetszik tudni. Ha valamire szüksége lenne, csak tessék szólni. Akár nekem, akár neki. De inkább nekem. En adom ki a szobát, a lakás az enyém, minden az enyém. Kérem. De még be sem mutatkoztam nevetett a fiatalember megkönnyebbülten s felállt. Puskás Lajos vagyok. Özvegy Klincsekné. Klincsek Józsefné. Doktor Klincsekné suttogta az öregasszony s odanyújtotta sovány, csontos, hideg kezét a fiatalembernek, de nem fogta meg. Csak éppen odan5rujtotta, félénken, mintha attól tartana, hogy elveszik tle. S lesütötte a szemét s torkát kétszer is megköszörülte. Akkor én most magára is hagyom doktor urat. Kérem, nem rokona ön Puskás államtitkárnak? Nem tudok róla, asszonyom. Egész bizonyosan rokona. Látszik, hogy ön a jobb népek közé tartozik. Tétován megállt az ajtóban, keze a kihncsen nyugodott, kendjét összefogta a mellén. Törülköz van. Tiszta, kérem. Minden héten tisztát tetszik kapni. Nálam erre nagy súly van helyezve. Mosdóvíz van. Ivóvizet, poharat majd hozok. Igen. Hát csak tessék jól érezni magát. Hogy ne tessék elmenni tlem. Jóéjszakát. Jóéjt kívánok. Kiment, aztán megint benyitott.

16 12 Ha valami kell, csak tessék szólni Igen. Na, végre elment. A szekrény mögött ajtó volt, onnan a lakás másik részébl halk, szenvedélyes pusmogás hallatszott. Fojtott hangon vitázott a két öreg nö. A csendes, szk utcáról nagynéha lépések kopogása hangzott fel. A körút lármája csak megszrve szitált be ide. A fiatalember ledobta kabátját, kinyitotta bröndjét s szappant, szivacsot, fogkefét vett el. Nagy megkönnyebbülés ömlött el rajta. Ha a szoba nem lenne jó, lesz ideje másikat keresni. De miért ne lenne jó? Azért mégis csak furcsa, hogy a vénasszony nyomban elengedett öt pengt. Adott volna huszonötöt is érte. Valóban olcsó... s csendes hely. Az a f, hogy végre megmosakodhat s lefekhet. Fáradt volt, piszkosnak, kormosnak, izzadtnak érezte magát. Persze, ennyi bérért fürdszobát nem kívánhat. De jó lesz a mosdótál is. Ügy hányta le magáról a ruhát, mint vedl kígyó az összeszáradt, repecskes, megunt brét. A leveg üdíten simogatta meztelen mellkasát. Leült, kifüzte a cipjét, levetkzött meztelenre s a mosdótálhoz lépett. Szappanozni kezdte magát. Ekkor halk kopogtatás hallatszott az ajtón, olyan halk és szerény kopogtatás, hogy szinte észre sem vette. Mire szólhatott volna, már nyílt is az ajtó s a vénasszony feje kukucskált be rajta. Puskás maga elé kapta a törülközt s bosszúsan kiáltotta : Nem lehet. Mosdok! Kérem, csak tessék eltakarni magát motyogta az öregasszony szelíden. Csak azért zavarom, hogy a villanyt tessék nyugodtan használni, nem lesz külön felszámítva, ön orvosnövendék, önnek tanulnia kell. Jó, köszönöm hebegte a fiatalember, beburkolva derekát a törülközbe. De most mosdani szeretnék. Elég lesz a víz? Tessék csak bátran beleönteni a vödörbe és a kancsóból önteni másikat. Ott a kancsó a mosdó alatt. Igen, köszönöm. Hanem most mosdani szeretnék mondta nyomatékosan s elpirulva a dühtl. Tessék csak.! Jóéjt Az ajtó becsukódott s Puskás egyetlen ugrással ott termett, hogy bezárja. Kulcs azonban nem volt a zárban. Óvatosan kinyitotta az ajtót, hogy kívül is megnézze. Ekkor mintha látott volna valakit az elszoba félhomályában,

17 amint az ajtónyílásra visszahúzódott a sarokba s eltnt. Kulcs azonban nem volt kívül sem. Bosszúsan vakarta a fejét. Szóljon? Kérjen kulcsot? Most már mindegy. Majd kér holnap. Elég volt már ebbl a szegény, udvarias, félénk öregasszonyból. Hamar lefekszik s kialussza magát. Holnap majd kér kulcsot. Megint mosakodni kezdett. Állati örömmel locsolta magára a vizet. Fürdött benne, mint a ruca. Szappanhabot csapdosott magára. Majd letette a tálat a padlóra s beleállt. Talpát édesen csiklandozta a friss víz. Egészen felüdült. Lelki szemei eltt a Duna vize csillogott, testén a nyári fürd simogatását érezte, fülében a homokon hancúrozó leányok nevetése hangzott. Odalépett a tükörhöz s miközben törülközött, behajlítgatta a karjait, felfújta a mellkasát, összeillesztette izmos, szrös combjait és Olgicára gondolt, akivel közös csónakot béreltek a nyáron s feleveztek Vercéig s a szigeten aludtak. Olgica másodéves medika volt, izmos, feketehajú, nevet leány. Közben nem tudott szabadulni attól a kellemetlen érzéstl, hogy bármely pillanatban beléphet a csendes, 13 udvarias öregasszony. Minden zörrenésre összerezzent. Ha a heves suttogás megsznt a szekrény mögött, már felkapta a fejét, mint az erdei vad. Hamarosan magára kapta hálóingét s bröndjébl elvéve egy anatómiai jegyzetet, ágyba feküdt. Kéjesen nyúlt el a hvös lepedn s lehunyta a szemét. Amint elcsendesedett s magában kezdte végiggondolni a mai nap eseményeit, az ajtón ismét kopogtattak. fejét. Lehet kiáltotta fogcsikorgatva. De mire kimondta, az öregasszony már be is dugta a Mosolygott. Bocsánat, doktor úr... Nem akarom zavarni... De talán tetszene egy kispárna? Vannak, akik csak kapricon tudnak aludni. Szegény férjem csak kapricon aludt. Hát gondoltam... Nem, nekem így is jó mondotta Puskás kissé hangosabban, mint ahogy illett volna, de még mindig sokkal türelmesebben, mint ahogy szerette volna. Elvégre mégsem gorombáskodhat egy szegény öregasszonnyal. Egy alapjában véve kedves, udvarias, figyelmes öregasszonnyal. Egy ügyvéd özvegyével. Egy jóindulatú emberrel... Csak tessék mondani bátran, hogy hogyan szereti. Én azt akarom, hogy a doktor úr jól érezze magát. Mert

18 14 nem akai-om, hogy megint úgy járjak, mint azzal a színésszel, aki itt lakott. Hanem, asszonyom, ha lenne szíves, egy kulcsot... Kulcsot? Hová? Bámult a vénasszony csodálkozva. Hát az ajtózárba. Melyikbe, kérem? Ebbe, kérem. A szobám ajtajába! De minek? Eddig még senkinek sem kellett kulcs. Nincs is kulcs hozzá. Elveszett a kulcs, kérem. Csináltatni kellene, kérem... De nem érdemes, kérem... Itt önt nem zavarja senki, ez az ön szobája, azt teszi benne, amit akar. Mi pedig ketten vagyunk. En takarítok. el, kérem. Nem is azért! Félre tetszik érteni! Csak zárba, úgy-e, kulcs való... De ha nincs, kérem, mit csináljak... Már Semmi sem tnik hát, a akartam csináltatni, de valahogy elmaradt. Elöszobakulcsot tetszik kapni, az van kett, de más kulcs nincs. Gyámoltalanul, zavartan állt az ajtóban, naivan leeresztve összekulcsolt kezét és a szájaszélét nyalogatta. Köszönöm, akkor jó lesz így is. Bocsásson meg, nem úgy értettem, hogy eltnhet valami mentegetzött a fiatalember, szinte bnösnek érezve magát a vénasszonnyal szemben. Nem tetszik még valami? Semmi, semmi... Aludni szeretnék. Jóéjt! Jóéjt. Ha mégegyszer benyit, vagy hozzávágom a kancsót, vagy kiugróm az ablakon, gondolta Puskás, szinte reszketve dühében. Egyetlen védekezés az volt, hogy eloltja a lámpát és nem reagál többé semmiféle kopogtatásra. így is cselekedett. Csakhamar mély, egészséges, öntudatlan álomba merült. Mikor reggel felébredt, els pillantása az órára esett. Nyolc óra volt. Megszakítás nélkül aludt, egyetlen álomfoszlányra sem emlékezett. Kiugrott az ágyból és öltözködni kezdett. Amint a cipjéhez nyúlt, álla leesett a csodálkozástól. A sáros, vizes, elnytt cip ragyogott a tisztaságtól. Valaki kitisztította. Nyilván a vénasszony. Igen megörült a dolognak, bár a lelke mélyén valami viszolygást is érzett

19 egyidejleg. s a nadrágja... szépen kikefélve és élére összehajtogatva függött a széken. Kikopott sötétkék kabátja is a támlára volt akasztva, hogy a váua ne gyrdjék. Puskást mindez meglepte. Szokatlanul jól esett ez a kiszolgálás. Vidáman öltözött. De amint gondolkozni kezdett, rájött a kényelmetlen viszolygás okára. Míg mélyen aludt, az öregasszony lábujjhegyen járt a szobában. Kulcs nincs.,. Mégis csak kellemetlen dolog... Magához vette könyveit, jegyzeteit s eundult. A lakásban halálos csend. Csak amint az elszobán végigment, érezte, hogy a lakás másik ajtaján, a régi csipkével takart üvegen át kinéz valaki, figyeli t s ahogy az elszoba kilincsére tette a kezét, megjelent a vénasszony. Jó reggelt. Hogy aludt? Remélem, nem volt lárma? Nem, nem. Kitnen aludtam nyugtatta meg Puskás az aggódó asszonyt. Hanem arra szeretném kérni lelkendezett Csak tessék, csak tessék szólni! KHncsekné s elrenyújtotta a nyakát, összefogta mellén a kopott nagykendt. Hogy ne tessék a cipmet kitisztítani, a ruhámat kikefélni, én ehhez nem vagyok hozzászokva tett hozzá magyarázóan, mert megint végigviszolygott rajta a furcsa bntudat. Én magam szolgálom ki magamat, ne tessék fáradni.. Ó, kedves doktor úr nyögte megdöbbenve a vénasszony s ráncos képe furcsán elsötétült. Dehát miért, kérem? En mindent megteszek, hogy jól érezze magát. Én nem akarom, hogy két hét múlva máshova menjen. Talán nem volt jól kipucolva a cip? Nem, dehogy! Hát talán a ruhát nem keféltem ki jól? Maradt rajta valami? Csak tessék szintén szólni. Nem, nem, dehogy! Ne értsen félre! Nem vagyok hozzászokva ehhez. Kérem, én... tetszik tudni... ez ellen igazán nem lehet kifogás, kérem... én mindent megteszek. Amint Puskás a vénasszony szinte megtört, reménytelen, csalódott alakját látta, düh és sajnálat tört fel benne. Az ördög vinne el! mondotta magában. Csak ne is látnálak! De nyomban elítélte magát ezért a gondolatáért és legyintett.

20 16 Kérem, asszonyom, én nagyon hálás vagyok, de ezért a bérért, amit én fizetek... Ö, kedves doktor úr, kiáltotta Klincsekné felragyogva ne is tessék mondani! En szeretném, ha jól érezné magát! Csak tessék kérni, amire szüksége van. Nem alacsony a párna? Elég meleg volt a takaró? Adok dunyhát, ha jobb szereti. Vannak népek, akik csak dunyha alatt tudnak aludni, kérem... S várakozóan lesett rá, mint az egérlyuk eltt ül macska. Puskás megnyugtatta. Aztán átvette az elöszobakulcsot s elsietett. Bosszús volt, nem ért rá reggelizni sem, már éhes volt, mert nem evett vacsorát. Végre a hvös utcán megnyugodott és estére elfelejtette kényelmetlen érzéseit. Este késn ment haza. A Nemzeti Színház eltt találkozott Olgicával s mert az es elállt s szép csendes este volt, kimentek a Dunapartra sétálni. A lámpagyöngyökkel ékszerezett Dunaparton friss szél fújt, a raktárépületek sötéten bámultak a tisztaszín vízre, a Parlament homályos árkádjai alatt a párok csókolódzó árnyai suhantak el, egy uszály fekete, lomha orrán kicsiny kék lámpa himbálózott, a Citadella s egy-két templom fehér villanyfényben foszforeszkált a túlsó parton s a villamosok úgy futkostak ide-oda, mint a szentjánosbogarak. Mindez különösen szép volt. Puskás átkarolta Olgicát. Olgica hozzásimult Puskáshoz s csípjük ritmikusan súrolta egymást. Puskás elmesélte, hogy milyen szobában lakik, milyen furcsa vénasszony az rzangyala, Olgica izgatottan suttogta, hogy majd megnézi egyszer azt a szobát, hoz magával felvágottat, meg bort, együtt vacsoráznak s utána ottmarad reggelig. A mamájának majd hazudik valamit. Eladás, éjszakai szeminárium. Majd megtárgyalták.. egy professzor rigolyáit s áttértek némely ín- és idegbonc- tani kérdés megbeszélésére. Féltíz tájban elhatározták, hogy beülnek egy moziba s megnézik Marlene Dietrichet. Az olcsó kis moziban cukrot rágcsáltak. Mindenütt párocskák bújtak össze és csókolóztak. A jegyszed lányok odaültették a nézket, ahol éppen hely volt s maguk is odatelepedtek öt percre a magányos férfiak mellé. Olgica keze a Puskáséban volt. Puskás keze az Olgicáéban s amint az id haladt, egyre jobban követelte örömeit a szerelem. Milyen jó levendulaszagod van suttogta Puskás. Olgica összeszorította a fogát, görcsösen préselte ujjai közé Puskás ujjait. Melegük volt s boldogok voltak. Már

21 nem is látták a filmet, suttogva emlegették az elmúlt nyár szépségeit. Jó lenne elmenni hozzád mondta Olgica s haját odadörzsölte Puskás arcához. Jó lenne... Legutóbb olyan gyalázatos helyen laktam, hogy nem lehetett. De most mindent megtesz a háziasszonyom, csak maradjak. Elbb mégis tisztába jövök a helyzettel. Aztán feljössz... Drága... Éjféltájban elbúcsúztak az utcasarkon, kissé hosszasabban csókolva meg egymást, mint ahogy azt a pesti utca erkölcsei megengedik. Aztán Puskás hosszú léptekkel rohant hazafelé. A koszos ház házmestere mogorván cammogott el a sötét udvarból, összehúzott szemmel mérte végig a fiatalembert s döngve bevágta maga mögött a kaput. Puskás óvatosan dugta a zárba a kulcsot, mintha kamasz volna, akit az ajtó mögött vár a papa a bottal a kezében s az ebédlasztalnál kisírt szemekkel az aggódó mama. Valóban, éjfél már elmúlt. Hátha rárohan a vénasszony s valami szörny dolog fog következni? Hátha nekiugrik s 17 karmaiba ragadja, mint az a kitömött, moljdepte sas a nyulat az elszoba mennyezetén? Nem kellett volna ilyen késn hazajönni. Ez nem rendes dolog... Belépett. A vénasszony szobájában égett a lámpa. Klincsekné azonnal az ajtónál termett, s kedvesen, szerényen jóestét kívánt. Csak tessék egészen nyugodtan mondta szinte alázatosan. En úgysem alszom addig, míg itthon nem tetszik lenni. Míg mindenki az ágyban nincs... Hátha tetszik valamit akarni. Puskás tarkóját apró verejtékcsöppek lepték el. Tehetetlenül állt a sötét elszobában, fejét lehajtotta, rágta az ajkait és kabátja zsebében kotorászott. Hirtelen vágy száuta meg, hogy revolvert vegyen el s lelje Klincseknét. De nyomban meg is sajnálta. Szegény özvegy... öregasszony... mit akar... S egyébként is, mi köze neki hozzá. Puskásnak, a szobaúrnak, hogy mikor fekszik le a háziasszonya? Mi köze? Mi köze? Ezt már szinte ordítva gondolta. Jóéjt mondta szinte gorombán s bement a szobájába. Megállt az asztal eltt. Hallgatózott. Titokzatos pusmogás Ubegett a csendben, mint valami földalatti patak Eodolányi: József, az ács. ^

22 18 rohanása. Az ajtóra bámult, mintha kísértetet várna. A tükörre nézett, mintha valakinek az arcát lesne benne... Figyelt. Mintha valaki rá akarna törni, meg akarná fogni az érzéseit, gondolatait. Mintha itt minden zugban, minden szögletben, minden szobában valami láthatatlan lény okoskodnék. Puskás a falhoz lépett, leemelte a néhai ügyvéd úr és férj életnagyságú fényképét s falnak fordítva, a szekrény mögé tette. Majd kivette a megfakult pávatollat, egy hajdani, már feloszlott állat nászékességét s a kép után dobta. A japán gyékénybl kiszedte a levelezlapokat, az ügyvéd úr utazásának sztereotip emlékeit s bezárta ket az éjjeliszekrény fiókjába. Aztán vetkzni kezdett. Valamicskét megnyugodott. De miközben mosdott, minden neszre, a szenvedélyes suttogás minden megszakadására akaratlanul összerezzent s a törülközt maga elé kapta. Reggel természetesen a cipje, ruhája rendesen ki volt kefélve. Mikor az elszobán átment, kezdte humoros oldaláról nézni a dolgot. S mikor az ajtó mögül szempillantás alatt ott termett az öregasszony, cseppet sem csodálkozott. Kérdés nélkül elhadarta, hogy jól aludt, hogy nincs szüksége semmire. Szóval maradni tetszik lélekzett fel boldogan az öregasszony. Már nagyon aggódtam, hogy nem tetszik önnek a szoba. Azért egy kulcs mégse ártana mondta Puskás, mert Olgicára gondolt. Az öregasszony erre megdöbbent. Furcsa, merev arckifejezéssel bámult maga elé s a kendje csücskét babrálta, ajka szélét nyalogatta. Kulcs, édes doktor úr? Izé... kulcs nincsen, kérem, elveszett, kérem... Csináltatni kellene, de a lakatosok olyan népek, kérem, annyi pénzt elkérnek egy kulcsért, kérem, és olyan megbízhatatlanok... Az ördögnek kell egy lakatosnak megbízhatónak lennie! gondolta a fiatalember. Éppen elég egy lakatostól, ha kulcsot tud csinálni. De irtózott minden vitától ezzel a vénasszonnyal s megint csak legyintett. Nincs kulcs, hát nincs kulcs. S megint csak legyintett. Majd csak lesz valahog}'. S lám, tegnap este már be sem jött. Nem zavart. Este korán hazament s ekkor megpillantotta, bár csak futólag, Klincsekné húgát is. Éppen olyan kornélküli öreg-

23 asszony volt, mint Klincsekné, ugyanolyan kend volt a váuán s ugyanúgy villogott a szeme, csak még zárkózottabbnak látszott s egy kissé zömökebb is volt. Mikor meglátta Puskást, félszeg, ferde biccentéssel s lárvaszer mosouyal üdvözölte, menekülésszeren belépett az ajtón s becsapta maga mögött, hogy megcsörrentek az üvegek. Nyomban ezután szenvedélyes, élénk, szakadatlan pusmogás-suttogás kezddött. Puskás bement a szobájába s az asztalhoz ült. Kiterítette maga elé a jegyzeteit, könyveit s tanuláshoz látott. De mihamar rájött, hogy a szekrény mögül felhangzó suttogást figyeli. Belemerült a könyvbe. Nem értette, hogy mit olvas. Felkelt, cigarettára gyújtott s járkálni kezdett a szobában. Mit susognak ezek ketten? Miféle megtárgyalni valójuk lehet? Az ördög vigye el! Némulnának meg! A szekrénymögötti, földalatti suttogás, szenvedélyes locsogás, a mély barlangokban rohanó patak zúgása csak nem hagyott alább. Puskás törni kezdte a fejét ezen a problémán. Tenyerével rácsapott a jegyzetekre s káromkodott. Végre megsznt a hosszú vita, de csak azért, hogy nyomban kopogtatás zörrenjen az ajtón. Lehet! kiáltotta a fiatalember, de fölöslegesen, mert Klincsekné feje már be is nyomult a résen. Puskás úgy állt meg vele szemben, tehetetlenül, mint a végzet. Mi tetszik? kérdezte nyersen. Édes doktor úr kezdte alázatosan, megtörten a vénasszony. Kérem, miért tetszett levenni a képeket a falról, kérem? Azok a képek, kérem, meleggé teszik a szobát, kérem és még egy úrnak sem volt ellenük kifogása, kérem... Nekem nem tetszenek azok a képek felelte elszántan Puskás. És orvosi szempontból is fölöslegesek, mert csak a port szedik magukba. A vénasszony arca megmerevedett. Kínosan megrángtak vértelen ajkai. Kendjét izgatottan kapkodta össze magán s ide-oda topogott. Orvosi szempontból, tetszik mondani hebegte, mintha elszédült volna. 19 Az a fénykép az én megboldogult drága uram képe, kérem... és igazán... és a levelezlapokat az én megboldogult drága férjem küldte... Asszonyom, magyarázta kínos nyugalommal a fiatalember én belátom, hogy azokhoz a képekhez önt

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény Mándy Iván A huszonegyedik utca Regény 2011 Gábor megállt az öreg, púpos hátú ház előtt, egy véznán fityegő cédulánál. Kiadó szoba Letette ráncos barna bőröndjét, kalapját feljebb tolta homlokán. Általában

Részletesebben

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD TATAY SÁNDOR Húshagyókedd Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Tatay Sándor jogutódja Barabás már kilencedik napja kerülgette a várost. S e kilenc napot megelőző kilenc hónapig vándorolt.

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

SZŰNJ MEG, VARÁZS GOBBY FEHÉR GYULA

SZŰNJ MEG, VARÁZS GOBBY FEHÉR GYULA SZŰNJ MEG, VARÁZS GOBBY FEHÉR GYULA Pósa János egyetemista akkor ismerte meg Bucskó Ilonát, mikor az a fenekébe szúrt. János már lefeküdt a paraván mögött levő keskeny ágyra, nadrágját engedelmesen letolta

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet)

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Észak hírnökei 4023 Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Az Opera szálló Hamburg külterületén, egy építkezés mellett állt. Jóval éjfél után érkeztünk meg, útközben többször is megálltunk, hogy

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága,

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, sokkal inkább a házába befogadott kislány kezdeti viselkedése

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

(a tatarozás) Amikor egyedül maradtam a lakásban, szokásom lett, hogy ha női cipőkopogást hallottam az utcáról, félbehagytam bár-

(a tatarozás) Amikor egyedül maradtam a lakásban, szokásom lett, hogy ha női cipőkopogást hallottam az utcáról, félbehagytam bár- (Éva) Ezerkilencszázhatvannyolc augusztusában egy éjjel kimentem a Városligetbe. Nem tudom, miért. Nem volt szokásom éjjel sétálni. A Ligetet különben sem szeretem, ha letérek a főallékról, még nappal

Részletesebben

T. Ágoston László A főnyeremény

T. Ágoston László A főnyeremény T. Ágoston László A főnyeremény Gondosan bezárta az ajtót, zsebre vágta a kulcsot és egy széllel bélelt, kopott nyári nadrágban, hasonlóképp elnyűtt pólóban, és mezítlábas papucsban lecsoszogott a földszintre

Részletesebben

Gárdonyi Géza: A PILLANGÓ

Gárdonyi Géza: A PILLANGÓ Gárdonyi Géza: A PILLANGÓ Egy este arra gondoltam, hogy a jó Isten teremtései között nincs boldogabb, mint a pillangó. De szeretnék pillangó lenni! így szóltam magamban. ide-oda röpködnék egész nap; mikor

Részletesebben

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek?

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Tudod, az úgy van próbált Verena beszélgetést kezdeményezni Alexandrával a reggelinél. Nyújtotta a szavakat, nem nagyon tudta, hogyan mondja meg négyéves kislányának,

Részletesebben

A három biciklis leugrik az udvaron. A biciklit begurítják a pitarba. - No, most már szakadhat akár a vízözön is! Bent a csárda csendes.

A három biciklis leugrik az udvaron. A biciklit begurítják a pitarba. - No, most már szakadhat akár a vízözön is! Bent a csárda csendes. A HORTOBÁGYI ORGONA Hirtelen beborult az ég, mintha egy óriás hamuszínű ponyvával vonták volna be. A Hortobágy síkján hűvös fuvallat száguldott végig. A távolban morgott már a zivatar. A kocsiúton három

Részletesebben

Duna utca. családvers

Duna utca. családvers Terék Anna Duna utca családvers és lehet, én mégiscsak a Duna utcában voltam egész életemben a legboldogabb. öten laktunk két szobában, s apám sosem tudta nyugodtan megcsókolni anyámat, mi néztük őket

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

A három narancs spanyol népmese

A három narancs spanyol népmese BOLDOG KARÁCSONYT! Veronika meséi A három narancs spanyol népmese Sok-sok évvel ezel tt élt egy faluban egy öregasszony, akinek három feln tt fia volt. Éppen házasulandó korban, de sajnos nem találtak

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

Boldog új évet! (Happy New Year!)

Boldog új évet! (Happy New Year!) Boldog új évet! (Happy New Year!) KÜLSŐ - KÜLVÁROSI NÉPTELEN KISUTCA SZILVESZTER ÉJJEL Sötétség, nagy hideg. Az év utolsó napjának zaja ide már nem jut el. A házak fala kopott, részben lemállott róluk

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti

Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti Cziczó Attila: ANDREA életjáték szereplők: Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti 1. JELENET - ANDREA SZOBÁJA Andrea ül elkeseredetten a tükör előtt. Néha közelebb hajol, vizsgálgatja arcának hibáit.

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON Téboly Annának nem volt sok dolga, hiszen rajtam kívül egy teremtett lélek sem volt a presszóban, amin nem is lehet csodálkozni, hiszen kinek jutna eszébe éppen vasárnap éjjel

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

Bettina Gerold az elegánsan berendezett ebédlõ ablakánál állt. A csinos, negyvenes asszony a kert pázsitján túl magasodó gyárépületet figyelte,

Bettina Gerold az elegánsan berendezett ebédlõ ablakánál állt. A csinos, negyvenes asszony a kert pázsitján túl magasodó gyárépületet figyelte, I. Bettina Gerold az elegánsan berendezett ebédlõ ablakánál állt. A csinos, negyvenes asszony a kert pázsitján túl magasodó gyárépületet figyelte, fivére, Fritz Herbig üzemét. Ebédidõ volt. A gyár kürtje

Részletesebben

34 tiszatáj. Közönséges történet

34 tiszatáj. Közönséges történet 34 tiszatáj NAGY KOPPÁNY ZSOLT Közönséges történet Amikor Virág hazaérkezett, Gábor a pamlagon feküdt, behúzott sötétítőkkel. Nem mozdult akkor sem, amikor felesége már a cipőiből lépett ki. Virág mint

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

Tételminták a záróvizsgára magyar irodalomtudományból 2014

Tételminták a záróvizsgára magyar irodalomtudományból 2014 Tételminták a záróvizsgára magyar irodalomtudományból 2014 Elemezze két oldal erejéig az alábbi szövegrészletet a teljes kisregény kontextusában. Kérjük, építse érvelését a következő szempontok köré: 1.

Részletesebben

Főnixmadár. A hazugság polipkarjai

Főnixmadár. A hazugság polipkarjai Főnixmadár A hazugság polipkarjai Előszó A könyv igaz történet, a szerző által megélt és felidézett eseményeken alapul. Egy történet két lélek egymásra találásáról, amelyet a hazugság polipkarjai tartanak

Részletesebben

Tinta Nász. Keszi Bálint. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula. A borítót szerkesztette: Keszi Dániel

Tinta Nász. Keszi Bálint. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula. A borítót szerkesztette: Keszi Dániel Tinta Nász Keszi Bálint 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula A borítót szerkesztette: Keszi Dániel Barcsi Lilla Szilviának, egyetlen igaz szerelmemnek. Epilógus

Részletesebben

- Ne szégyelld magad, nem tehetsz róla tette még hozzá a szőke ismeretlen, akiről álmodott, s aki most ott guggolt mellette. Lágyan megsimogatta a

- Ne szégyelld magad, nem tehetsz róla tette még hozzá a szőke ismeretlen, akiről álmodott, s aki most ott guggolt mellette. Lágyan megsimogatta a BEVEZETÉS Esti fényben fürdött a füstös, külvárosi utca. A néma falak egymást nézték, s egy kósza szellő susogását hallgatták. Lassan szállingózott lefelé a tisztító köd, illatos nedvességgel árasztva

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

A Cseppnyi Önbizalom kútja

A Cseppnyi Önbizalom kútja Bertóti Johanna A Cseppnyi Önbizalom kútja Szereplők: Fodor testvérek (kertészlegények) Bodor Magnólia, tündér Kuruzs Ló Utolsó Sárkány Kurta Farkú Malac Félénk Tigris 1 1. jelenet Kert. Csukott szirmú

Részletesebben

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG?

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? I. könyv Még meddig tart a dackorszak? PROLÓGUS Géza és Lina egymás mellett ültek a folyosói padon, a főorvosi szoba előtt. Várták, hogy beszólíttassanak. Nem beszéltek, mindegyikük

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

a gyeplőt, és úgy tűnt: a vén ló is alszik, mélyen bólogatta a fejét, így lépkedett, összeakadozó, karcsú bokákkal.

a gyeplőt, és úgy tűnt: a vén ló is alszik, mélyen bólogatta a fejét, így lépkedett, összeakadozó, karcsú bokákkal. CSENDES HÉTKÖZNAPOK I A házunk egészen a város szélén volt, régi, kétszobás, konyhás épület, gyümölcsöskerttel, ahol valamikor hatalmas almafák álltak, és parányi virágoskerttel az utca felé, anyám szeme

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

Verzár Éva Kelj fel és járj!

Verzár Éva Kelj fel és járj! Verzár Éva Kelj fel és járj! A Tatárdombot megkerülte a viharos szél, ott fenn még egyszer jól összerázta a méltóságos, nehéz fellegeket, lehúzta őket egészen a földig, s mire Terike 1911 pityergő őszén

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia dem az árnyékot, az árnyékot, amely a megperzselődéstől véd. Belebújok, bele az árnyékba, újra felfedezem őt a képeimen. Az én nyelvemen szólítom meg. A szemeimből Ő néz rám. A fejemben van. A véremben

Részletesebben

GÖRGETEG. Székely mesejáték.

GÖRGETEG. Székely mesejáték. GÖRGETEG. Székely mesejáték. SZOLGÁLÓ (a nyitott ajtóban vázákat törölget, körülötte is tele a föld leszedett virágcserepekkel. Énekli): Likas a kalapom teteje, kiláccik a hajam belőlle. Eléggé sajnálom

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

Pánov bácsi karácsonya Illusztrációk: Szabó Enikő

Pánov bácsi karácsonya Illusztrációk: Szabó Enikő Lev Tolsztoj Pánov bácsi karácsonya Illusztrációk: Szabó Enikő Élt egyszer, valamikor réges-régen, egy messzi orosz falucskában egy öreg cipészmester. Pánov volt a neve, ám senki sem nevezte Pánovnak,

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Ez a könyv.... kalóz tulajdona

Ez a könyv.... kalóz tulajdona Ez a könyv... kalóz tulajdona A kis csapat öt főből áll, mint kézen az ujjak. A Tengeri Mackók a Kalóziskola első évét járják, és arra pályáznak, hogy igazi tengeri medvévé váljanak! Az angol származású

Részletesebben

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel.

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel. GISELLE Zöldes, párás üveg. Eső áztatja. Vízcseppek csorognak. Halványzöld felírat fut végi az üvegen. Az emberi lény egy esős, párás üvegen át nézi és vizsgálja a világot. Homályosan lát. A földönkívüliek

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

60 tiszatáj. Egy családfát

60 tiszatáj. Egy családfát 60 tiszatáj LÁZÁR BENCE ANDRÁS Egy családfát (1) A bérház, amibe emlékszem tíz éve költöztünk, mármint anyám költöztette magát és a családot, vagy száz éve állhat ott. A körút és a kisutca metszéspontjában.

Részletesebben

Gingerli, az időmanó

Gingerli, az időmanó Gingerli, az időmanó Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Tak. Tak. Tak. Tik. Tik. Tik. Tak és tik. Tik és tak. Tik és megint tak. És megint tak. És megint tik. Tik és tak. Gingerli az ágyában feküdt, és hallgatta,

Részletesebben

15. LECKE: ISTEN ORSZÁGA ÉRTÉK: AZ IGAZGYÖNGY PÉLDÁZATA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

15. LECKE: ISTEN ORSZÁGA ÉRTÉK: AZ IGAZGYÖNGY PÉLDÁZATA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 15. LECKE: ISTEN ORSZÁGA ÉRTÉK: AZ IGAZGYÖNGY PÉLDÁZATA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Joachim Jeremias: Jézus példázatai, Kálvin Kiadó,

Részletesebben

Isten hozta őrnagy úr!

Isten hozta őrnagy úr! Isten hozta őrnagy úr! Filmrészlet szöveges átirat Napsütéses idő van, a házak előtt egy négytagú tűzoltózenekar vidám indulót játszik. A zenészek barna egyenruhában vannak, fejükön tűzoltósisak. A zenekart

Részletesebben

Joanne Harris Garantált Örök Élet Biztosítási Társaság. Fordította: Bálint Anna Szerkesztette: Szabó Ágnes

Joanne Harris Garantált Örök Élet Biztosítási Társaság. Fordította: Bálint Anna Szerkesztette: Szabó Ágnes Joanne Harris Garantált Örök Élet Biztosítási Társaság Fordította: Bálint Anna Szerkesztette: Szabó Ágnes Az áldozatok vére éppen hogy megszáradt, amikor Terry fülét kopogás ütötte meg. Kippkopp, hallatszott

Részletesebben

M. Veress Mária. Szép halál

M. Veress Mária. Szép halál 184 Rügyek Szép halál Először nem figyeltem fel a kiáltásra, nem volt abban semmi különös, hogy valaki ordibál, megszokott volt ez arrafelé. Csak mikor közelebb értem, akkor hallottam, hogy mintha segítségért

Részletesebben

Max Lucado: Értékes vagy

Max Lucado: Értékes vagy Max Lucado: Értékes vagy A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Éli fafaragómester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a

Részletesebben

FELLEGHAJTÓ. A SZIRT Krónikái. Paul Stewart & Chris Riddell

FELLEGHAJTÓ. A SZIRT Krónikái. Paul Stewart & Chris Riddell FELLEGHAJTÓ A SZIRT Krónikái Paul Stewart & Chris Riddell Könyvmolyképző Kiadó, 2008 ELSÔ fejezet TALÁLKOZÁS D él volt. Alvégvárosban sürgött-forgott a nép. A város fölött lebegô, a tetôket és a napot

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Jelige: whattrip PILLANGÓ. A deszkák között poloskák élnek ha nem félsz tőlük, ők sem félnek.

Jelige: whattrip PILLANGÓ. A deszkák között poloskák élnek ha nem félsz tőlük, ők sem félnek. Jelige: whattrip PILLANGÓ A deszkák között poloskák élnek ha nem félsz tőlük, ők sem félnek. I. A deszkák közt csakugyan poloskák éltek. Annyi verejték csöpögött le már a feszült homlokokról és észrevétlen

Részletesebben

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik.

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Mi az? Kit keres? kérdi Csiba. Az asztal mellől feláll, és kezét fölemeli. Jusztin mereven

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013)

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) Név, osztály:... Visszaküldési határidô: 2013. március 11. 2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) A világ összes kincse Ebben a feladatsorban Bátky András: A világ összes kincse című könyvéhez kapcsolódóan találtok

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Na, ugy-e, vendéglős úr, meg van fizetve, amit ettünk,

Na, ugy-e, vendéglős úr, meg van fizetve, amit ettünk, CSALÓKA PÉTER Hát egyször vót egy szegény ember. Hát szóval ez a szegény ember mindenkit becsapott, aki csak a világon él. Nemhogy aki él, hanem aki űneki jó napot köszönt, és ha az elfogadta, az már be

Részletesebben

bibliai felfedező Olvasd el: Lukács 23:1-26, és 32-43

bibliai felfedező Olvasd el: Lukács 23:1-26, és 32-43 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus halála Olvasd el: Lukács 23:1-26,

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

Mikes Lajos SANYI MANÓ KÖNYVE

Mikes Lajos SANYI MANÓ KÖNYVE Mikes Lajos SANYI MANÓ KÖNYVE MIKES LAJOS Sanyi manó könyve 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. A DARÁZS NÉNI Egyszer, mikor Sanyi manó vígan röpdösött a réten, hóna alatt a seprűjével, észrevette, hogy közel ahhoz

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

A RUBIN-LEÁNYOK. Éjjel az egyik Rubin-leány felköltötte kis hugát:

A RUBIN-LEÁNYOK. Éjjel az egyik Rubin-leány felköltötte kis hugát: Éjjel az egyik Rubin-leány felköltötte kis hugát: A RUBIN-LEÁNYOK - Dóra, kelj föl, nem tudok aludni, jerünk ki a gangra! Ruhát kaptak magukra és az öreg Rubinon át - apjuk a konyha ajtajában, a földön

Részletesebben