Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, április

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22."

Átírás

1 Előadáskivonatok Book of abstracts Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, április International Conference on Addictions in Children and Adolescents April 20-22, 2015 Győr, Hungary

2 Nemzetközi Gyermek- és Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, április International Conference on Addictions in Children and Adolescents April 20-22, 2015 Győr, Hungary ELŐADÁSKIVONATOK BOOK OF ABSTRACTS

3 Szerkesztette/Editors: Kaló Zsuzsa, Szitnyai Krisztina Szervezőbizottság/Organizing Committee: Burszki Mónika, B. Erdős Márta, Kaló Zsuzsa, Márton Andrea, Mészáros Mercedes, Berényi András Támogató Győr Megyei Jogú Város Együttműködő partnerek

4 Nemzetközi Gyermek- és Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, április International Conference on Addictions in Children and Adolescents April 20-22, 2015 Győr, Hungary ELŐADÁSKIVONATOK BOOK OF ABSTRACTS BUDA PE ST, 2015

5 NCSSZI Nemzeti Drogmegelőzési Iroda, 2015 Szerzők Kiadja a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Nemzeti Drogmegelőzési Iroda TÁMOP 5.2.9/13/1 Legyen más a szenvedélyed kiemelt projektje (www.legyenmasaszenvedelyed.hu) A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A kiadvány letölthető a oldalról. Nyomtatott példányokért keresse a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Nemzeti Drogmegelőzési Irodát (Budapest 1134 Tüzér utca Telefon: 06/ ) ISBN Felelős kiadó: Dr. Farkas Péter Készült az OOK-Press Nyomdában. A nyomdai előkészítést a Könyvpont Nyomda Kft., a borító és a nyomdai előkészítés Kára László munkája. Felelős vezető: Szathmáry Attila.

6 5 Tartalomjegyzék Plenáris előadások/plenary Papers Szekcióelőadások/Section Papers Névmutató

7

8 Plenáris előadások/plenary Papers 7 Prevenciós tevékenységek erősségeinek és hiányosságainak azonosítása minőségi standardok segítségével Brotherhood, Angelina Közegészségügyi Központ, Liverpooli John Moores Egyetem Liverpool John Moores University - Centre for Public Health Egy három órás workshop keretében a résztvevők megismerkedhetnek az Európai Drogprevenciós Minőségi Standardokkal (EDPQS) és azok alkalmazásaival. Az EDPQS olyan kritériumrendszer, amelynek segítségével a dorgmegelőzési szakemberek ellenőrizhetik és fejleszthetik a megelőzési tevékenységek minőségét. Ezt a standardot az akadémiai, közpolitikai és gyakorlati résztvevők alkotta Együttműködés a Megelőzési Standardokért konzorcium fejlesztette ki. Eredetileg az Európai Drog és Drogfüggőségi Megfigyelő Központ (EMCDDA) tette közzé angol nyelven, ám ma már több mint tíz nyelven elérhető, közte magyarul is (a Nemzeti Drog Fókuszpont kiadásában). A workshop résztvevői nemcsak megismerkedhetnek a standardokkal, de szituációs gyakorlat keretében alkalmazásukat is kipróbálhatják, és bepillantást nyernek abba a kérdésbe is, hogy mit érthetünk általában minőség alatt a prevenció összefüggésében. Az EDPQS-ről további információk elérhetők az alábbi linkeken: Using quality standards to identify strengths and weaknesses of prevention activities In this 3 hour workshop, participants will be introduced to the European Drug Prevention Quality Standards (EDPQS) and how to work with them. The EDPQS are a set of criteria than can help prevention professionals to review and develop the quality of preventive actions. The standards were developed by the Prevention Standards Partnership, an international consortium of partners representing academia, policy and practice. Originally published by the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) in English, the EDPQS are now available in more than ten languages, including Hungarian ( Európai drogprevenciós minőségi standardok, published by the Hungarian Reitox National Focal Point (NFP)). This workshop will give participants the opportunity to learn more about the EDPQS and to apply them in practice using a fictional case study, as well as to reflect on the meaning of quality in prevention more generally. More information on the EDPQS can be found at

9 8 Plenáris előadások/plenary Papers Fiatalok szerfogyasztása az ESPAD kutatások tükrében Elekes Zsuzsanna Budapesti Corvinus Egyetem Corvinus University of Budapest Az Európai iskolavizsgálat a fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs ESPAD) célja, hogy a fiatalok alkoholés egyéb drogfogyasztásáról, valamint dohányzási szokásairól 4 évenként rendszeresen ismétlődő, időben és nemzetközileg összehasonlítható adatokat gyűjtsön. Az előadás bemutatja a magyar 16 éves fiatalok szerfogyasztási szokásaiban 1995 és 2011 között bekövetkezett változásokat nemzetközi összehasonlításban. A évi adatok arra utalnak, hogy a magyar fiatalok körében a dohányzás, az alkoholfogyasztás és a tiltott szerek fogyasztása az európai trendektől eltérően tovább nőtt és így ma már a szerfogyasztás számos mutatója az európai átlagot meghaladó mértékű Magyarországon. Az előadás kitér a szerfogyasztást befolyásoló társadalmi-demográfiai tényezőkre és a leginkább veszélyeztetett csoportokra. Substance use among youth according to the ESPAD research data The overall aim of the European School Survey Project on Alcohol and Other Drogs (ESPAD) to periodically (in 4 years periods) collect linearly and horizontally (internationally) comparable data on substance use (alcohol, drog, smoking) among year old students in the European countries. This lecture concentrates on the trends emerging from the Hungarian data collected between 1995 and 2011, and compares them to the international data of the same period. As it is to be demonstrated, smoking, alcohol and other substance use among the 16 year olds population in Hungary shows a growing tendency (an opposite of the general European tendencies in many aspects), and today the indicators are actually worse than the European average. The lecture will point out the main social and demographic factors of substance abuse, and the most endangered social groups.

10 Plenáris előadások/plenary Papers 9 A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal feladatai és tervei a szociális ellátás területén Farkasné Farkas Gyöngyi Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) National Office for Rehabilitation and Social Affairs (NORSA) Magyarország komplex, egymásra épülő rendszerben biztosítja a szociális alap-, szakosított ellátásokat, a gyermekjóléti alapellátást, valamint a gyermekvédelmi szakellátást. Ennek a komplex rendszernek egyes hatósági és szakmafejlesztési feladatai a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalban kerültek megszervezésre. Az előadás keretében a Hivatal jelenleg ellátott feladatai, valamin közeljövőben várható feladatbővülések kerülnek áttekintésre. Jelenleg a Hivatal a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat/ellátásokat érintő hatósági feladatkörében ellátja a szociális ellenőrzési feladatokat, másodfokú hatóságként eljár az elsőfokú működést engedélyező kormányhivatalok ügyeiben, a költségvetési finanszírozásba való befogadáshoz szükséges ügyekben szakhatósági állásfoglalásokat ad ki. Ezen felül ellátja a pályázati finanszírozású ellátásokkal kapcsolatos hatósági és szakmai feladatokat, működteti a központi szociális információs rendszereket. Az előadásban szó lesz arról is, hogy a közeljövőben a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások állami módszertani, valamint (tovább)képzési feladatait várhatóan a Hivatal veszi át, megerősítésre kerülnek a szakmafejlesztési feladatok. Megújításra kerülnek mind a lakosság, mind a szakma számára szóló az infokommunikációs eszközök, többek között dinamikus szociális ágazati portál kerül kialakításra, proaktív megjelenés a Hivatal közösségi és weboldalán. The duties and plans of National Office for Rehabilitation and Social Affairs Hungary has a complex social and child care system, with primary care, specialized care, child welfare primary care, and specialized child protection services. The National Office for Rehabilitation and Social Affairs is responsible for the development of the administrative tools and the professional environment. In this lecture we will review the current responsibilities of the Office, and the plans for a future extension of its duties. Currently the Office as the responsible administrative body for social, child welfare and child protection services, exercises supervision over the social services in general, and as second-level authority excercises command and control over prime-level government agencies, and its responsibility to issue resolutions for the candidate institutions for state budget funding. The Office also supervises the tender-based projects, and operates the central social information systems. In the near future the Office will very likely take over the methodological and educational responsibilities concerning the social, child welfare and

11 10 Plenáris előadások/plenary Papers child protection services. Both public and professional infocommunication platforms both will be updated, among others, a new central Homepage covering the whole spectrum of the social sector will be implemented. Környezeti, fejlődés szempontú és információs beavatkozások a drogmegelőzésben Foxcroft, David Brooks Egyetem, Oxford Oxford Brookes University A megelőzés lehet elsődleges vagy másodlagos, illetve általános, szelektív vagy célzott. Ez az osztályozás azonban korlátozott érvényű, nem számol ugyanis a megelőzési beavatkozások működésével. Például vannak olyan megelőzési programok, amelyek a fiatalok társas kompetenciáinak és készségeinek gazdagítása révén járulnak hozzá fejlődésükhöz. Előadásomban a megelőzési beavatkozások olyan új osztályozási módjára teszek javaslatot, amely mind a formai, mind pedig a funkcionális szempontokat figyelembe veszi. Megközelítésemet olyan megelőzési programok példáival támasztom alá, amelyek a fiatalok társas kompetenciáinak és készséginek fejlesztésére koncentrálnak. Environmental, Developmental and Informational Interventions for Substance Misuse Prevention Descriptions of prevention as primary or secondary, or universal, selective and indicated, set out the different forms that prevention can take. However, these classifications are limited because they do not consider how prevention interventions work. For example, the function of some prevention programmes is to improve the development of young people through the enhancement of social competence and social skills. In this talk I set out a framework for describing prevention that brings together both form and function into a new prevention taxonomy. Examples of prevention programmes that emphasise the development of social competence and social skills in young people will be given to illustrate this approach.

12 Plenáris előadások/plenary Papers 11 Serdülőkorúak szerfogyasztása Magyarországon, Európában és Észak-Amerikában A HBSC kutatás összehasonlító eredményei és néhány összefüggése Németh Ágnes, Arnold Petra Országos Gyermekegészségügyi Intézet National Institute of Child Health Háttér és cél: Az Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása (HBSC) kutatás széles nemzetközi keretek között vizsgálja a éves (hazai viszonylatban a éves) fiatalok életmódját, egészségét meghatározó szokásait. Az egészségmagatartások külön csoportját képezik az egészséget veszélyeztető formák, ezen belül a pszichoaktív szerek használata. A kutatás foglalkozik a dohányzással, az alkoholfogyasztással, az illegális szerek és a visszaélésszerű legális szerek használatával. Az előadásban bemutatjuk a 2009/2010 tanévben lezajlott felmérés hazai, a szerhasználatra vonatkozó országosan reprezentatív (mintegy 8000 tanuló) adatait a nemzetközi eredmények tükrében (több mint diák mintájában). A kutatás nem fókuszál a szerfüggőség vizsgálatára, de az intenzívebb szerhasználatról tud hozzávetőleges eredményekkel szolgálni. Bemutatjuk továbbá egy friss elemzés eredményeit a visegrádi országokra vonatkozóan, mely a HBSC adatain a rizikómagatartások mintázatát vizsgálta a fizikai aktivitással összefüggésben. Eredmények és következtetések: A hazai adatok szerint a fiatalok 72,2%-a fogyasztott már életében egy-két kortynál több alkoholt, a kérdezettek közel fele volt már részeg, a diákok szintén mintegy fele elszívott már egy cigit. Közel minden harmadik fiatal próbált már valamilyen tiltott és/vagy visszaélésszerű legális szert, és a diákok negyede érintett tiltott szerhasználat szempontjából. A fiúk és lányok dohányzási arányai nem különböznek egymástól szignifikánsan, azonban az alkohol és illegális szerfogyasztás esetében a fiúk mutatói kedvezőtlenebbek. Az intenzív szerhasználat ebben az életkorban alacsony arányú: a problémás szerhasználat jelei kevésbé érhetőek tetten a tanulók körében. A fiatalabb diákok átlagosan fiatalabb korban próbálták ki a kannabiszt az idősebbekhez képest. Az, hogy a tanulók egyre fiatalabb korban kerülnek kapcsolatba a szerekkel felhívja a figyelmet a minél fiatalabb kori beavatkozás szükségességére, ugyanis a minél korábbi kipróbálás növelheti a későbbi problémás használat kialakulásának az esélyét. Nemzetközi viszonylatban eredményeink szerint a magyar fiatalok dohányzási mutatói kedvezőtlenebbek, míg a kannabisz-fogyasztás prevalenciái némileg jobbak a nemzetközi átlagnál. Az alkoholfogyasztási szokások átlagos vagy annál kissé kedvezőtlenebb képet mutatnak. A négy visegrádi ország összehasonlító elemzése ötféle viselkedési mintázatot tárt fel a fizikai aktivitás és a rizikómagatartások vonatkozásában. A legkedvezőbb mintázat (magas fizikai aktivitás és alacsony rizikómagatartási mutatók) jellemző a legnagyobb arányban, azonban a vizsgált minta negyede a magas fizikai aktivitás mellett igen magas

13 12 Plenáris előadások/plenary Papers rizikómagatartási mutatókkal is rendelkezik. A feltárt viselkedési mintázatok a prevenció számára hasznos információval szolgálnak. Drog abuse among adolescents in Hungary, Europe and North-America comparative results and correlations of the HBSC Research Backgrounds and goals: The research of Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) aims to analyze young people s well-being, health behaviours and their social context, and the ways these behavioral patterns influence their health. Activities risking the health of the young is concidered to be a distinct group of health behaviours, and substance use is part of this group (smoking, alcohol use, illegal substances and abusive use of legal substances). Our lecture concentrates on the results emerging from the data of the survey of 8000 Hungarian students (a nationally representative sample), and we compare these results to the international tendencies (based on a survey of students). This research did not concentrate on substance addiction, but contains approximate data on intensive use. We also present the discoveries of a new research of a datapool based on the Visegrad Countries, analizing the patterns of riskbehaviors in relation to physical activities. Results and conclusions: the available data in Hungary shows that 72.2 per cent of the young people consumed more than one of two slip of alcohol in his/her lifetime, and approx. half of the students tried smoking. Almost one third of the students used illegal or misused legal substance, and one-forth of the students are involved in illegal substance abuse. In terms of smoking the figures concerning the male and the female populations does not differ significantly, but in terms of alcohol use and illegal substance use boys have worse figures than girls. The intensive substance use has a low ratio in this age group, and the substance use is more limited among students than other groups. It is a tendency that younger students tried cannabis in a younger age than older students, and this tendency calls for need of preventive actions among younger age groups, since as students are involved in substance abuse in younger and younger age, the risk of later substance abuse is increasing. Figures show a higher penetration of smoking among the Hungarian students compared to the world average, however cannabis penetration is slightly lower than average. Our research based on the 4 Visegrád Countries outlines 4 distinctable categories in terms of the relation between physical activities and risk behaviours. The best pattern (high physical activity associated with low ratio of risk behaviours) is the most dominant, however, one-fourth of the students show high ratio of physical activities associated with high ratio of risk behaviours. The discovered patterns are considered to be relevant information for future prevention efforts.

14 Plenáris előadások/plenary Papers 13 Feladatok a köznevelésben a szenvedélybetegségek megelőzésére Pölöskei Gáborné EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárság Ministry of Human Capacities, Ministry of State for Public Education Napjaink egyik jelentős problémája a társadalom egyre szélesebb rétegében a szenvedélybetegségeknek a megjelenése. A fiatalok életkori sajátosságait ismerve a most felnövekvő generáció számára az utóbbi időben megjelent dizájner drogokat tartom az egyik legveszélyesebb tényezőnek. Az előadásomban arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a köznevelési intézményeknek az elsődleges és kötelező feladata a megelőzés. Az óvodától az érettségig pedagógiailag tervezetten, szervezetten, a gyermekek, fiatalok korához igazodó célokat, feladatokat kell a helyi pedagógiai programokban megfogalmazni, amely az egészségfejlesztésen alapul, és az egészségtudatos életmódra, életszemléletre ösztönözzön. Ebben a tekintetben nem lehet sem földrajzi, sem más szempont szerint különbséget tenni, a problémák mindenütt azonos módon jelen vannak, amelyeket kezelni kell, amelyekre megfelelő választ kell adni. Úgy gondolom, hogy az egészséges életmód szemléletét közvetíteni minden pedagógus kötelessége, ezért fontosnak tartom, hogy ezek az egészségfejlesztési programok egymásra épüljenek egészen kisgyermekkortól a felnőtté válásig. Ehhez szükséges a rendszerszemléletű gondolkodás, felismerni, hogy olyan ok és okozati összefüggések vannak az életben, amelyek minden ember számára meghatározói lehetnek az egészsége szempontjából. Az előadásommal szeretném bemutatni és összegezi a köznevelés terén milyen szabályozók, és hogyan teszik kötelezővé a prevenciót. Melyek azok a háttértényezők, amelyek alapján az elmúlt években kialakult és bevezetésre került a teljeskörű egészségfejlesztés. Azt is hangsúlyozni szeretném, hogy a prevenció nem csak a pedagógusok feladata, hanem mindannyiunké. Duties of drug prevention in general education Addictions penetrate more and more levels and segments of our societies, and it became a major problem for every responsible government. With respect to the youngest generations the spread of the so called designer drugs strikes me as the most frightening developments. In this lecture I will emphasise that the primary responsibility of our public education institutions is prevention. Local educational programmes need to provide planned, organized, age-sensitive goals and actions for the sake of prevention, and as source of motivation for health improvement, healthconscious behaviour and healthy lifestyle. In this respect our responsibilities and tasks are the same in every geographical area and demographic strata. The problems, from this general point of view, are the same, and our duty is to find and provide solutions for them. It is the teacher s

15 14 Plenáris előadások/plenary Papers responsibility to promote healt-conscious behaviour among their students. We need a total system approach to have the children realize that their decisions and choices have serious consequences to their health and life expectancy. The lecture will take stock of the legislative environment and the background factors of the latest developments of the implementation of our total health improvement programme in the later years. However, as I would like to emphasise, it is a truism that prevention is not only the teacher s task, but we all share a common responsibility for prevention. Az agyi érési folyamatok és környezet a szerhasználati kockázatot befolyásoló tényezők, különös tekintettel a serdülés időszakára Vandlik Erika Országos Egészségfejlesztési Intézet (NEFI) - Országos Adiktológiai Centrum National Institute for Health Development (NIHD) National Addictology Centre A fiatalkori alkohol és szerabúzus jelenségének megértése és megelőzése kapcsán nagyszámú és kiterjedt kutatások zajlottak, melyek olyan területekre is irányultak, mint a kockázati és védő tényezők, az a humán agyi fejlődés biológiai folyamatai és az ezeket befolyásoló környezetszociológiai és neurobiológiai hatások. Serdülőkorban a különböző területeken eltérően zajló érési folyamatok miatt, az előagyi és a kéreg alatti régiók között működésbeli eltolódás tapasztalható. Az érési folyamatban lévő idegi pályák, különösen az előagyi kéreg, a limbikus rendszer és a fehérállományi kapcsolatok és projekciók a gondolkodás és a viselkedési folyamatok fejlődésével függenek össze, ugyanakkor a serdülőkori idegrendszert sérülékennyé is teszi az egészségtelen környezeti hatásokkal szemben. Az agyi érési folyamat erre az életszakaszra való kiterjedése folytán, a szerfogyasztó serdülők sérülékenyebbé válhatnak az agyi működést, a gondolkodást és viselkedést is érintő eltérések kialakulása kapcsán. A nagyivás és a kannabisz használat a serdülő korban atípusos idegrendszeri eltérésekhez kacsolható, mely azonosítható működésbeli eltérésekkel és azok pszichológiai következményeivel járhatnak. Azonban fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a sérülékenység túl, ez a kritikus fejlődési időszak különlegesen hasznos periódus a hatékony alkohol és szerhasználattal kapcsolatos intervenciók alkalmazására. Ily módon ez az életszakasz kulcsfontosságú lehetőséget nyújthat az egyéni fejlődési folyamatainak helyreállítására.

16 Plenáris előadások/plenary Papers 15 Brain maturation and environment - factors most influencing the risk of alcohol problems and substance abuse, focusing on puberty To better understand underage alcohol and substance abuse and how it can be prevented, a huge amount of research is being conducted in a wide variety of disciplines focusing on aspects such as risk and protective factors, biological processes of human brain development and the impact of socioenvironmental and neurobiological influences on these mechanisms. A functional discrepancy exists in adolescents between frontal and subcortical regions due to differential regional maturational trajectories. Maturing neural circuitry, particularly in the prefrontal cortex, limbic system, and white matter association and projections is linked with advancements in cognition and behaviour, but also renders the adolescent brain vulnerable to unhealthy environmental influences. Given the extent of brain maturation occurring during this phase in life, adolescents who use substances appear to be vulnerable to alterations in brain functioning, cognition and behaviour. Heavy drinking and cannabis use during adolescence may be both associated with atypical neural profiles, results in a detectable discrepancy on brain functioning and psychological consequences too. Beyond the sensitivity of this period it is also important to note that this critical developmental phase is considered especially useful to perform effective interventions for alcohol and substance abuse. So this period of life can provide key opportunities to redirect the course of development of individuals.

17 16 Szekcióelőadások/Section Papers Az integrált serdülő addiktológiai ellátás lehetőségei Arany Zoltán, Farkas Attila, Juhász Zsuzsanna, Nagy Katalin SZKTT ESZI Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum Dr. Farkasinszky Terézia Drug Center for Young, SZKTT ESZI Ismert tény, hogy a szerhasználat jelensége mind szélesebb populációt és mind fiatalabb korcsoportokat érint. A dizájner drogok drámai hatású megjelenése minden ellátási színtéren fokozta a fiatalkorúak kezelési igényét. Magyarországon mindeddig nem működött hivatalos formában gyermek- és ifjúsági addiktológiai ellátás. A jogszabályi háttér részleges megteremtésével lehetőség nyílik ennek megvalósítására. A múlt évben elkészült a szatymazi Rehabilitációs Centrum, mely első ütemben 10 serdülő terápiáját teszi lehetővé. A serdülő addiktológiai ellátás lényegében multidiszciplináris team által biztosított egészségügyi, szociális és oktatási szolgáltatások kombinációja. Az itt biztosított komplex ellátás egyszerre célozza a pszichés működésmód, az interperszonális készségek, valamint a szociális és egyéb képességek fejlesztését. A rendszer kialakításánál arra törekedtünk, hogy hálózati terápiás rendszert, azaz folyamatellátást alakítsunk ki. Megközelítésünk lényege, hogy a serdülőkhöz igazodó specifikumok bevezetésével aktualizáljuk a felnőtt integrált ellátást és a hídszerű működést eredményező szervezeti felépítést. A meglévő négy együttműködő szakmai részleg (ambulancia, rehabilitáció, nappali és közösségi ellátás) szociális és egészségügyi tevékenységet egyaránt ellát. Intézményünk működési alapelve a belső és a külső integráció kombinációja, ennek keretében az utóbbi évek szükségleteire válaszként létrehoztunk egy részlegeken átívelő serdülő terápiás teamet, valamint aktívan együttműködünk Szeged és környéke ellátórendszerével is. Előadásunkban az általunk kidolgozott és részben már működő integrált serdülő ellátás alapjait mutatjuk be. Érinteni foguk a serdülőkor jellemzőit, a fejlődési kríziseket, a pszichiátriai kórképeket, a duáldiagnosztikát, valmint az iskola és a család szerepét. Mindezekből a lehetséges beavatkozások négy kulcsfontossgú célterületét emeljük ki: az első a család, melynek bevonása, illetve aktiválása nélkül csökken a pozitív kimenetelű beavatkozás esélye. A második és harmadik terület a rehabilitáció és a habilitáció. A korosztályi sajátosságok, illetve a társadalmi változások miatt sok esetben (jellemzően a felnőtt ellátásban is) egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni a képességek és készségek megfelelő működtetésére és fejlesztésére. Többféle terápiás modult és szakmacsoportot szükséges integráltan alkalmazni több generációt bevonva, családias légkörben. A negyedik terület az oktatás. A pozitív kimenetelű beavatkozáshoz feltétlenül szükséges, hogy a fiatalt minél több pozitív hatás érje, illetve pozitív jövőképpel rendelkezzen magával, a világgal és másokkal kapcsolatban egyaránt. Lehetőség szerint az intézményes oktatást szükséges integrálni a terápiás folyamatba. Sok esetben a magántanulói jogviszony a realitás, de törekedni kell az osztályközösségbe való reintegrálásra.

18 Szekcióelőadások/Section Papers 17 Options for adolescents integrated treatment It is a well-known fact that substance use spreads among the young people, and involves younger and younger age groups. Adolescents need for treatment is increasing in all treatment types with the rise and dramatically fast spreading of designer drugs. Till the latest legislative developments Hungary has not provided addictological treatment for children. However, the actual legislative context created favourable circumstances to start such a program. The Szatymaz Rehabilitation Centre started to work in 2014, and in its first year it provides therapy for 10 teenagers. This therapy is a balanced combination of healthcare, social and educational services, and with this complex care we aim to develop all three aspects of the adolescents psychic, interpersonal and social functions and skills. The system was developed according to the ideas of Network Therapy in general, and Process Treatment in particular. In the process of construction the starting points were the integrated attendance for adults and the bridge-like working structure of the organisation, with special respect to the needs of adolescents. We have four divisions (outpatient care, rehabilitation for inpatients, daycare division and community care) providing healthcare and social services. Our insitution s founding principle is to combine internal with external integration, so based on this idea, and in response to the needs experienced in the later years, we built a team integrating the various divisions, and our institution also has active cooperations with the service providers of Szeged and Surroundings. In our presentation we outline the basic principles and mechanisms of the current working model of adolescents care we constructed. In general terms we will present the characteristics of adolescents, the developmental crises, the concerning psychiatric conditions, the dualdiagnostical practice, and the role of the school and the family. We distinguish four major target areas of intervention: 1) The family context is the first key factor, since the activation of family support increases the chances of a positive outcome dramatically. 2) The second target area is rehabilitation, and it is deeply interconnected with the 3) third target area, habilitation. In general terms both areas concern the functioning and development of skills and competencies. Our therapeutic approach integrates various professional groups and therapeutic modules, simultaneously working with more than one generation in worm and supportive athmosphere. 4) The fourth key area of intervention is education. For a positive outcome it is priority to ensure the maximum amount of positive reinforcement for these adolescents, and to provice them with a positive vision on themselves, on the surrounding world and on the others around them. In most of the cases the private student status is the optimal solution, however, we always need to make efforts to integrate these teenagers into a larger school community.

19 18 Szekcióelőadások/Section Papers Romániai fiatalkorúak szerhasználatának rövid bemutatása, prevenciós programok ismertetése saját tapasztalat alapján Bartha Éva Bonus Pastor Alapítvány, Románia, Erdély Bonus Pastor Foundation, Romania Napjainkban a romániai (elsősorban az erdélyi) gyermekek és serdülőkorúak körében, az úgynevezett etnobotanikus (új pszichoaktív hatású) szerek terjedtek el, főként a könnyű elérhetőségük és alacsony áruk miatt. Ezek a szerek először a világhálón voltak elérhetők, megvásárolhatók 2008-ban. Egy fél év elteltével megjelentek az első úgynevezett Spice Shop-ok (Álom boltok) polcain is, különböző álneveken. A 2010-ben érvénybe léptetett sürgősségi kormányrendelet által kiadott tiltólista sem állította meg piac további növekedését. Az utóbbi öt évben Romániában látványosan megnövekedett az etnobota-nikus szereket használó fiatalkorúak száma. A heroinfüggők után az etnobotanikus szerhasználók kerültek legnagyobb számban kórházi ellátásba (ezt követi a cannabis használók sora). A szerhasználat miatt sürgősségi ellátásban részesültek 45,5%-a közülük kerül ki. A Nemzeti Drogellenes Ügynökség (ANA, Belügyminisztérium) stratégiája elsősorban a tudatosító médiakampányokban, a szabadidő hasznos eltöltésének fontosságáról való kampányok és az általános lakosság köreiben biztosított információáramlás megszervezésében merül ki. A megelőzésben a civil szervezeti szféra szerepét tartom fontosnak, próbálkozásai gyakorlati segítséget nyújtanak a fiataloknak és szüleiknek egyaránt. Könnyebb elérhetőségük, közvetlen, személyes megközelítési módjuk, a szakemberek és az azonos korcsoportú önkéntesek bevonása hatékonyabb megközelítési módnak bizonyult. Az iskolai és iskolán kívüli közösségépítő programok célja a szerhasználattal, illetve a folyamat függősége során felvetődő problémákkal való megküzdés. A kompetencia- és készségfejlesztő programok témái: az énkép, a függőségek, a csapatépítés, a kortárscsoport befolyásoló ereje, a döntés, az értékek, a szerelem, a párkapcsolat, a szexualitás, az intimitás, a pályaorientáció stb. Külön hangsúlyoznám azokat a nyári táborokat, amelyek a már kezelésen (hosszú- és rövidtávú terápiás programon) részt vett szenvedélybeteg szülők gyerekei (8 18 évesek) számára szervez a Bonus Pastor Alapítvány, több mint 17 éve. Az élménypedagógiai módszerek, traumafeldolgozás, készség- és képességfejlesztés mellett olyan közösségek formálásához vezetnek ezek az alkalmak, amelyek lehetőséget adnak az év folyamán is csoportos foglalkozások tartásához, heti találkozásokhoz. Ezek a találkozások megtartó erővel bírnak a mindennapok kihívásaival szemben, lehetőséget adnak a preventív jellegű beszélgetésekhez, kapcsolatok alakulásához, egyszóval a szerhasználathoz való folyamodás lehetőségének, szükségességének csökkentéséhez.

20 Szekcióelőadások/Section Papers 19 Short presentation of substance use of the Romanian youth population, and the outlines of certain prevention programes based on the author s personal experiences In our days the use of ethnobotanical psychoactive substances became more spread among youth population in Romania (especially in Transylvania), mainly because they are easily available and affordable. In 2008 these substances were available in online channels only. After half a year the first Spice Shops (Dream Shops) appeared, with several substances under pseudonymes. In 2010 the Government published an Emergency Ordonance with a blacklist (it is called the C-list), but this could not stop the growing of the market. In the last 5 years, the number of teenager substance users increased dramatically. In terms of the number of the users receiving hospital care the population using ethnobotanical substances was the second largest on the list (after the heroin users), right before the population of cannabis users. 45,5% of the emergency cases was hospitalized because of ethnobotanical psychoactive substances. The National Anti-Drug Agency`s strategy focuses mainly on large scale mediacampaignes of raising awaireness, campaignes to rationalize freetime utilization, and to spread information on substance abuse in the general population. I see the relevance of the civil society in prevention efforts, because their programmes offer practical help for teenagers and their parents, as well. These programmes are easy to acces, practical, and immediate. For a more effective approach we need to built on the experienced professionals and peer-volunteers as well. The aim of the school and afterschool programs is to fight the problems of substance abuse and other types of addictions. The main themes of programmes concentrating on the development of competencies and skills are the following:: self-image, addictions, teambuilding, the influence of peer presure, decision making, values, love, relationship, sexuality, intimacy. I would like to emphasize the importance of the summer camps organised by Bonus Pastor Foundation, for the children of substance abusers, who participates at the short and/or long term therapy programmes, aged 8-18, runned since The methods used are: experiential education, trauma recovery, developing coping skills. These camps help to form community and fellowship. After the camps, the participants meet up on a weekly basis throughout the year. These meetings have wonderfull power of forming people, and empovering them in order to be able to face the challenges of everyday life. They are also offering chances for preventive discussions, healthy relationships, in short they are decreasing the chance of later substance abuse.

Absztraktok Abstracts

Absztraktok Abstracts Magyar Szociológiai Társaság Miskolci Egyetem Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2011. november 11-13.,

Részletesebben

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12 Az év támogatottja program 2011-12 Charity of the Year Programme 2011-12 1 Az év támogatottja programról Tartalom Table of contents Az év támogatottja programot Magyarországon 2003-ban hagyományteremtő

Részletesebben

PÉCS A BEFOGADÓ VÁROS

PÉCS A BEFOGADÓ VÁROS PÉCS küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen stratégiai koncepció 2014-2020 Készítette: DDRFÜ Nonprofit Kft. 2013 1 PÉCS küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen stratégiai

Részletesebben

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3 Contents Foreword by John Nichols, British Ambassador.......................................................... 2 Foreword by István Varga, Chairman of BCCH..........................................................

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

Member of ACT Alliance. Éves Jelentés. Annual report

Member of ACT Alliance. Éves Jelentés. Annual report Member of ACT Alliance 2011 Éves Jelentés Annual report 2 Kik vagyunk? Who we are? Az 1991-ben alakult Ökumenikus Segélyszervezet Magyarország egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezete.

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben

Dear Reader! Budapest, 23 November 2009

Dear Reader! Budapest, 23 November 2009 Dear Reader! This booklet wishes to present one of the most significant equal opportunity program financed by EU funds. The objective of the Civil society organizations and the implementation of the anti-discrimination

Részletesebben

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK Előszó Rendhagyó számot tart a kezében az olvasó: olyan dolgozatok olvashatóak itt összegyűjtött és szerkesztett formában, melyeket az UNESO CONFINTEA VI (6. Felnőttoktatási Világtalálkozó) budapesti 2008.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA ZÖLD KÖNYV

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA ZÖLD KÖNYV AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, xxx COM(2005) yyy final ZÖLD KÖNYV Az egészséges táplálkozás és a fizikai tevékenység promóciója: a túlsúly, az elhízottság és a krónikus betegségek megelőzésének

Részletesebben

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése 2005 PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business Council ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business

Részletesebben

M EDICINAEET S OCIOLOGICA

M EDICINAEET S OCIOLOGICA A CTA M EDICINAEET S OCIOLOGICA Vol.5. No.14-15. 2014 Acta Medicina et Sociologica Vol 3., 2013 5 Acta Medicinae et Sociologica Vol.5. No.14-15. 2014. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza Acta

Részletesebben

Jánossy Ferenc Emlékkonferencia 2012

Jánossy Ferenc Emlékkonferencia 2012 március 9. (Van-e) Helyünk és jövőnk Európában? Programfüzet P R O G R A M F Ü Z E T J ÁNOS S Y F E R E N C E M L É K K O N F E R E N C I A 2012 (Van-e) Helyünk és jövőnk Európában? N a g y o b b r á

Részletesebben

HUNGARY 20 years participation in EUREKA

HUNGARY 20 years participation in EUREKA HUNGARY 20 years participation in EUREKA Tartalom EUREKA: KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK...4 AZ EUREKA-RÓL DIÓHÉJBAN...6 AZ EUREKA PROJEKTEK...10 ERDŐ SÁNDOR (EUREKA HLG ELNÖK) A MAGYAR ELNÖKSÉGRŐL...16 A MAGYAR

Részletesebben

Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje. Françoise Lauritzen Representative of UNHCR in Hungary

Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje. Françoise Lauritzen Representative of UNHCR in Hungary Eloszó ó Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje Örömömre szolgál, hogy figyelmükbe ajánlhatom a Ki kicsoda a magyarországi menekültügyben címû kiadvány harmadik, átdolgozott kiadását. E

Részletesebben

ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4)

ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4) ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4) kidolgozásában való szakmai részvétel Zárótanulmány Készítette: SATURNUS-M Bt. Balatoni

Részletesebben

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20.

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Felelõs vezetõ: Várlaki Imre, ügyvezetõ igazgató Fotó/Photo:

Részletesebben

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT Dr. Márta B. ERDŐS Dr. Gábor JUHÁSZ Dr. Péter GARAI Absztrakt A XX. század második felére a tudás a termelés meghatározó

Részletesebben

Volume 5 Issue 1 2013

Volume 5 Issue 1 2013 Volume 5 Issue 1 2013 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM ISSN 1821-2506 Vol. 5 Issue 1 2013 TABLE OF CONTENTS EDITORIAL...

Részletesebben

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T.

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. É v e s J e l e n t é s A n n u a l R e p o r t 2 0 0 3 A L A P Í T V A 1 9 9 1 S I N C E 1 9 9 1 Ta r t a l o m C o n t e n t s L O M B A R D P É N Z

Részletesebben

Az ombudsmanok tíz éve. Ten years of ombudsmen

Az ombudsmanok tíz éve. Ten years of ombudsmen Az ombudsmanok tíz éve Ten years of ombudsmen 1995 2005 ISBN 963 218 676 1 Egyszer megjelenő jubileumi kiadvány Kiadó: Országgyűlési Biztos Hivatala 1051 Budapest, Nádor u. 22. Telefon: 475-7100, Fax:

Részletesebben

LAKÓÉPÜLET TIPOLÓGIA NATIONAL TYPOLOGY MAGYARORSZÁGON OF RESIDENTAL BUILDINGS IN HUNGARY

LAKÓÉPÜLET TIPOLÓGIA NATIONAL TYPOLOGY MAGYARORSZÁGON OF RESIDENTAL BUILDINGS IN HUNGARY LAKÓÉPÜLET TIPOLÓGIA MAGYARORSZÁGON NATIONAL TYPOLOGY OF RESIDENTAL BUILDINGS IN HUNGARY Csoknyai Tamás PhD, Hrabovszky-Horváth Sára, Seprődi-Egeresi Márta, Szendrő Gábor date: 13.10.2014 ELŐSZÓ Épületeink

Részletesebben

gyűlölet-bűncselekmények és Anti-Semitic Hate Crimes

gyűlölet-bűncselekmények és Anti-Semitic Hate Crimes Barna Ildikó Minkó Melinda közreműködésével Ildikó Barna with the assistance of Melinda Minkó Antiszemita gyűlölet-bűncselekmények és incidensek MAGYARORSZÁGON 2013. május 2014. április időszakban Anti-Semitic

Részletesebben

www.clb.hu A CLB KÜLDETÉSE

www.clb.hu A CLB KÜLDETÉSE A CLB KÜLDETÉSE Cégünk a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. magáénak érzi a felelôsséget, hogy a lakosság és a vállalatok döntéshozói tájékozottak legyenek a biztosítási alkusz tevékenységrôl. Az ügyfélnek

Részletesebben

VEDECKý a kultúrny Časopis

VEDECKý a kultúrny Časopis Univerzitea de Vest Vasile Goldiş Arad Univerzita Mateja Bela Ekonomická fakulta Banská Bystrica Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT REVISTĂ DE ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ

Részletesebben

TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat

TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei VI. évfolyam 3 4. szám (No. 16 17.) SZEGED 2014 TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat

Részletesebben

PANNON EGYETEM TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban

PANNON EGYETEM TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban PANNON EGYETEM TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban TARTALMI KIVONATOK Fókuszban a pedagógus mesterség A köznevelés és a felsőoktatás

Részletesebben

Nem növekedés-központú gazdaságpolitikai alternatívák: a fenntartható életmód felé való átmenet szakpolitikai lehetőségei

Nem növekedés-központú gazdaságpolitikai alternatívák: a fenntartható életmód felé való átmenet szakpolitikai lehetőségei Nem növekedés-központú gazdaságpolitikai alternatívák: a fenntartható életmód felé való átmenet szakpolitikai lehetőségei Király Gábor, Kiss Gabriella, Köves Alexandra, Pataki György Horváth Janka közreműködésével

Részletesebben

A nem-internetezés okai

A nem-internetezés okai BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS SZAK Levelező tagozat Angol szakirány Pension systems and prospects in Asia and the Pacific

Részletesebben