Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, április

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22."

Átírás

1 Előadáskivonatok Book of abstracts Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, április International Conference on Addictions in Children and Adolescents April 20-22, 2015 Győr, Hungary

2 Nemzetközi Gyermek- és Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, április International Conference on Addictions in Children and Adolescents April 20-22, 2015 Győr, Hungary ELŐADÁSKIVONATOK BOOK OF ABSTRACTS

3 Szerkesztette/Editors: Kaló Zsuzsa, Szitnyai Krisztina Szervezőbizottság/Organizing Committee: Burszki Mónika, B. Erdős Márta, Kaló Zsuzsa, Márton Andrea, Mészáros Mercedes, Berényi András Támogató Győr Megyei Jogú Város Együttműködő partnerek

4 Nemzetközi Gyermek- és Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, április International Conference on Addictions in Children and Adolescents April 20-22, 2015 Győr, Hungary ELŐADÁSKIVONATOK BOOK OF ABSTRACTS BUDA PE ST, 2015

5 NCSSZI Nemzeti Drogmegelőzési Iroda, 2015 Szerzők Kiadja a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Nemzeti Drogmegelőzési Iroda TÁMOP 5.2.9/13/1 Legyen más a szenvedélyed kiemelt projektje ( A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A kiadvány letölthető a oldalról. Nyomtatott példányokért keresse a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Nemzeti Drogmegelőzési Irodát (Budapest 1134 Tüzér utca Telefon: 06/ ) ISBN Felelős kiadó: Dr. Farkas Péter Készült az OOK-Press Nyomdában. A nyomdai előkészítést a Könyvpont Nyomda Kft., a borító és a nyomdai előkészítés Kára László munkája. Felelős vezető: Szathmáry Attila.

6 5 Tartalomjegyzék Plenáris előadások/plenary Papers Szekcióelőadások/Section Papers Névmutató

7

8 Plenáris előadások/plenary Papers 7 Prevenciós tevékenységek erősségeinek és hiányosságainak azonosítása minőségi standardok segítségével Brotherhood, Angelina Közegészségügyi Központ, Liverpooli John Moores Egyetem Liverpool John Moores University - Centre for Public Health Egy három órás workshop keretében a résztvevők megismerkedhetnek az Európai Drogprevenciós Minőségi Standardokkal (EDPQS) és azok alkalmazásaival. Az EDPQS olyan kritériumrendszer, amelynek segítségével a dorgmegelőzési szakemberek ellenőrizhetik és fejleszthetik a megelőzési tevékenységek minőségét. Ezt a standardot az akadémiai, közpolitikai és gyakorlati résztvevők alkotta Együttműködés a Megelőzési Standardokért konzorcium fejlesztette ki. Eredetileg az Európai Drog és Drogfüggőségi Megfigyelő Központ (EMCDDA) tette közzé angol nyelven, ám ma már több mint tíz nyelven elérhető, közte magyarul is (a Nemzeti Drog Fókuszpont kiadásában). A workshop résztvevői nemcsak megismerkedhetnek a standardokkal, de szituációs gyakorlat keretében alkalmazásukat is kipróbálhatják, és bepillantást nyernek abba a kérdésbe is, hogy mit érthetünk általában minőség alatt a prevenció összefüggésében. Az EDPQS-ről további információk elérhetők az alábbi linkeken: Using quality standards to identify strengths and weaknesses of prevention activities In this 3 hour workshop, participants will be introduced to the European Drug Prevention Quality Standards (EDPQS) and how to work with them. The EDPQS are a set of criteria than can help prevention professionals to review and develop the quality of preventive actions. The standards were developed by the Prevention Standards Partnership, an international consortium of partners representing academia, policy and practice. Originally published by the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) in English, the EDPQS are now available in more than ten languages, including Hungarian ( Európai drogprevenciós minőségi standardok, published by the Hungarian Reitox National Focal Point (NFP)). This workshop will give participants the opportunity to learn more about the EDPQS and to apply them in practice using a fictional case study, as well as to reflect on the meaning of quality in prevention more generally. More information on the EDPQS can be found at

9 8 Plenáris előadások/plenary Papers Fiatalok szerfogyasztása az ESPAD kutatások tükrében Elekes Zsuzsanna Budapesti Corvinus Egyetem Corvinus University of Budapest Az Európai iskolavizsgálat a fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs ESPAD) célja, hogy a fiatalok alkoholés egyéb drogfogyasztásáról, valamint dohányzási szokásairól 4 évenként rendszeresen ismétlődő, időben és nemzetközileg összehasonlítható adatokat gyűjtsön. Az előadás bemutatja a magyar 16 éves fiatalok szerfogyasztási szokásaiban 1995 és 2011 között bekövetkezett változásokat nemzetközi összehasonlításban. A évi adatok arra utalnak, hogy a magyar fiatalok körében a dohányzás, az alkoholfogyasztás és a tiltott szerek fogyasztása az európai trendektől eltérően tovább nőtt és így ma már a szerfogyasztás számos mutatója az európai átlagot meghaladó mértékű Magyarországon. Az előadás kitér a szerfogyasztást befolyásoló társadalmi-demográfiai tényezőkre és a leginkább veszélyeztetett csoportokra. Substance use among youth according to the ESPAD research data The overall aim of the European School Survey Project on Alcohol and Other Drogs (ESPAD) to periodically (in 4 years periods) collect linearly and horizontally (internationally) comparable data on substance use (alcohol, drog, smoking) among year old students in the European countries. This lecture concentrates on the trends emerging from the Hungarian data collected between 1995 and 2011, and compares them to the international data of the same period. As it is to be demonstrated, smoking, alcohol and other substance use among the 16 year olds population in Hungary shows a growing tendency (an opposite of the general European tendencies in many aspects), and today the indicators are actually worse than the European average. The lecture will point out the main social and demographic factors of substance abuse, and the most endangered social groups.

10 Plenáris előadások/plenary Papers 9 A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal feladatai és tervei a szociális ellátás területén Farkasné Farkas Gyöngyi Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) National Office for Rehabilitation and Social Affairs (NORSA) Magyarország komplex, egymásra épülő rendszerben biztosítja a szociális alap-, szakosított ellátásokat, a gyermekjóléti alapellátást, valamint a gyermekvédelmi szakellátást. Ennek a komplex rendszernek egyes hatósági és szakmafejlesztési feladatai a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalban kerültek megszervezésre. Az előadás keretében a Hivatal jelenleg ellátott feladatai, valamin közeljövőben várható feladatbővülések kerülnek áttekintésre. Jelenleg a Hivatal a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat/ellátásokat érintő hatósági feladatkörében ellátja a szociális ellenőrzési feladatokat, másodfokú hatóságként eljár az elsőfokú működést engedélyező kormányhivatalok ügyeiben, a költségvetési finanszírozásba való befogadáshoz szükséges ügyekben szakhatósági állásfoglalásokat ad ki. Ezen felül ellátja a pályázati finanszírozású ellátásokkal kapcsolatos hatósági és szakmai feladatokat, működteti a központi szociális információs rendszereket. Az előadásban szó lesz arról is, hogy a közeljövőben a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások állami módszertani, valamint (tovább)képzési feladatait várhatóan a Hivatal veszi át, megerősítésre kerülnek a szakmafejlesztési feladatok. Megújításra kerülnek mind a lakosság, mind a szakma számára szóló az infokommunikációs eszközök, többek között dinamikus szociális ágazati portál kerül kialakításra, proaktív megjelenés a Hivatal közösségi és weboldalán. The duties and plans of National Office for Rehabilitation and Social Affairs Hungary has a complex social and child care system, with primary care, specialized care, child welfare primary care, and specialized child protection services. The National Office for Rehabilitation and Social Affairs is responsible for the development of the administrative tools and the professional environment. In this lecture we will review the current responsibilities of the Office, and the plans for a future extension of its duties. Currently the Office as the responsible administrative body for social, child welfare and child protection services, exercises supervision over the social services in general, and as second-level authority excercises command and control over prime-level government agencies, and its responsibility to issue resolutions for the candidate institutions for state budget funding. The Office also supervises the tender-based projects, and operates the central social information systems. In the near future the Office will very likely take over the methodological and educational responsibilities concerning the social, child welfare and

11 10 Plenáris előadások/plenary Papers child protection services. Both public and professional infocommunication platforms both will be updated, among others, a new central Homepage covering the whole spectrum of the social sector will be implemented. Környezeti, fejlődés szempontú és információs beavatkozások a drogmegelőzésben Foxcroft, David Brooks Egyetem, Oxford Oxford Brookes University A megelőzés lehet elsődleges vagy másodlagos, illetve általános, szelektív vagy célzott. Ez az osztályozás azonban korlátozott érvényű, nem számol ugyanis a megelőzési beavatkozások működésével. Például vannak olyan megelőzési programok, amelyek a fiatalok társas kompetenciáinak és készségeinek gazdagítása révén járulnak hozzá fejlődésükhöz. Előadásomban a megelőzési beavatkozások olyan új osztályozási módjára teszek javaslatot, amely mind a formai, mind pedig a funkcionális szempontokat figyelembe veszi. Megközelítésemet olyan megelőzési programok példáival támasztom alá, amelyek a fiatalok társas kompetenciáinak és készséginek fejlesztésére koncentrálnak. Environmental, Developmental and Informational Interventions for Substance Misuse Prevention Descriptions of prevention as primary or secondary, or universal, selective and indicated, set out the different forms that prevention can take. However, these classifications are limited because they do not consider how prevention interventions work. For example, the function of some prevention programmes is to improve the development of young people through the enhancement of social competence and social skills. In this talk I set out a framework for describing prevention that brings together both form and function into a new prevention taxonomy. Examples of prevention programmes that emphasise the development of social competence and social skills in young people will be given to illustrate this approach.

12 Plenáris előadások/plenary Papers 11 Serdülőkorúak szerfogyasztása Magyarországon, Európában és Észak-Amerikában A HBSC kutatás összehasonlító eredményei és néhány összefüggése Németh Ágnes, Arnold Petra Országos Gyermekegészségügyi Intézet National Institute of Child Health Háttér és cél: Az Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása (HBSC) kutatás széles nemzetközi keretek között vizsgálja a éves (hazai viszonylatban a éves) fiatalok életmódját, egészségét meghatározó szokásait. Az egészségmagatartások külön csoportját képezik az egészséget veszélyeztető formák, ezen belül a pszichoaktív szerek használata. A kutatás foglalkozik a dohányzással, az alkoholfogyasztással, az illegális szerek és a visszaélésszerű legális szerek használatával. Az előadásban bemutatjuk a 2009/2010 tanévben lezajlott felmérés hazai, a szerhasználatra vonatkozó országosan reprezentatív (mintegy 8000 tanuló) adatait a nemzetközi eredmények tükrében (több mint diák mintájában). A kutatás nem fókuszál a szerfüggőség vizsgálatára, de az intenzívebb szerhasználatról tud hozzávetőleges eredményekkel szolgálni. Bemutatjuk továbbá egy friss elemzés eredményeit a visegrádi országokra vonatkozóan, mely a HBSC adatain a rizikómagatartások mintázatát vizsgálta a fizikai aktivitással összefüggésben. Eredmények és következtetések: A hazai adatok szerint a fiatalok 72,2%-a fogyasztott már életében egy-két kortynál több alkoholt, a kérdezettek közel fele volt már részeg, a diákok szintén mintegy fele elszívott már egy cigit. Közel minden harmadik fiatal próbált már valamilyen tiltott és/vagy visszaélésszerű legális szert, és a diákok negyede érintett tiltott szerhasználat szempontjából. A fiúk és lányok dohányzási arányai nem különböznek egymástól szignifikánsan, azonban az alkohol és illegális szerfogyasztás esetében a fiúk mutatói kedvezőtlenebbek. Az intenzív szerhasználat ebben az életkorban alacsony arányú: a problémás szerhasználat jelei kevésbé érhetőek tetten a tanulók körében. A fiatalabb diákok átlagosan fiatalabb korban próbálták ki a kannabiszt az idősebbekhez képest. Az, hogy a tanulók egyre fiatalabb korban kerülnek kapcsolatba a szerekkel felhívja a figyelmet a minél fiatalabb kori beavatkozás szükségességére, ugyanis a minél korábbi kipróbálás növelheti a későbbi problémás használat kialakulásának az esélyét. Nemzetközi viszonylatban eredményeink szerint a magyar fiatalok dohányzási mutatói kedvezőtlenebbek, míg a kannabisz-fogyasztás prevalenciái némileg jobbak a nemzetközi átlagnál. Az alkoholfogyasztási szokások átlagos vagy annál kissé kedvezőtlenebb képet mutatnak. A négy visegrádi ország összehasonlító elemzése ötféle viselkedési mintázatot tárt fel a fizikai aktivitás és a rizikómagatartások vonatkozásában. A legkedvezőbb mintázat (magas fizikai aktivitás és alacsony rizikómagatartási mutatók) jellemző a legnagyobb arányban, azonban a vizsgált minta negyede a magas fizikai aktivitás mellett igen magas

13 12 Plenáris előadások/plenary Papers rizikómagatartási mutatókkal is rendelkezik. A feltárt viselkedési mintázatok a prevenció számára hasznos információval szolgálnak. Drog abuse among adolescents in Hungary, Europe and North-America comparative results and correlations of the HBSC Research Backgrounds and goals: The research of Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) aims to analyze young people s well-being, health behaviours and their social context, and the ways these behavioral patterns influence their health. Activities risking the health of the young is concidered to be a distinct group of health behaviours, and substance use is part of this group (smoking, alcohol use, illegal substances and abusive use of legal substances). Our lecture concentrates on the results emerging from the data of the survey of 8000 Hungarian students (a nationally representative sample), and we compare these results to the international tendencies (based on a survey of students). This research did not concentrate on substance addiction, but contains approximate data on intensive use. We also present the discoveries of a new research of a datapool based on the Visegrad Countries, analizing the patterns of riskbehaviors in relation to physical activities. Results and conclusions: the available data in Hungary shows that 72.2 per cent of the young people consumed more than one of two slip of alcohol in his/her lifetime, and approx. half of the students tried smoking. Almost one third of the students used illegal or misused legal substance, and one-forth of the students are involved in illegal substance abuse. In terms of smoking the figures concerning the male and the female populations does not differ significantly, but in terms of alcohol use and illegal substance use boys have worse figures than girls. The intensive substance use has a low ratio in this age group, and the substance use is more limited among students than other groups. It is a tendency that younger students tried cannabis in a younger age than older students, and this tendency calls for need of preventive actions among younger age groups, since as students are involved in substance abuse in younger and younger age, the risk of later substance abuse is increasing. Figures show a higher penetration of smoking among the Hungarian students compared to the world average, however cannabis penetration is slightly lower than average. Our research based on the 4 Visegrád Countries outlines 4 distinctable categories in terms of the relation between physical activities and risk behaviours. The best pattern (high physical activity associated with low ratio of risk behaviours) is the most dominant, however, one-fourth of the students show high ratio of physical activities associated with high ratio of risk behaviours. The discovered patterns are considered to be relevant information for future prevention efforts.

14 Plenáris előadások/plenary Papers 13 Feladatok a köznevelésben a szenvedélybetegségek megelőzésére Pölöskei Gáborné EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárság Ministry of Human Capacities, Ministry of State for Public Education Napjaink egyik jelentős problémája a társadalom egyre szélesebb rétegében a szenvedélybetegségeknek a megjelenése. A fiatalok életkori sajátosságait ismerve a most felnövekvő generáció számára az utóbbi időben megjelent dizájner drogokat tartom az egyik legveszélyesebb tényezőnek. Az előadásomban arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a köznevelési intézményeknek az elsődleges és kötelező feladata a megelőzés. Az óvodától az érettségig pedagógiailag tervezetten, szervezetten, a gyermekek, fiatalok korához igazodó célokat, feladatokat kell a helyi pedagógiai programokban megfogalmazni, amely az egészségfejlesztésen alapul, és az egészségtudatos életmódra, életszemléletre ösztönözzön. Ebben a tekintetben nem lehet sem földrajzi, sem más szempont szerint különbséget tenni, a problémák mindenütt azonos módon jelen vannak, amelyeket kezelni kell, amelyekre megfelelő választ kell adni. Úgy gondolom, hogy az egészséges életmód szemléletét közvetíteni minden pedagógus kötelessége, ezért fontosnak tartom, hogy ezek az egészségfejlesztési programok egymásra épüljenek egészen kisgyermekkortól a felnőtté válásig. Ehhez szükséges a rendszerszemléletű gondolkodás, felismerni, hogy olyan ok és okozati összefüggések vannak az életben, amelyek minden ember számára meghatározói lehetnek az egészsége szempontjából. Az előadásommal szeretném bemutatni és összegezi a köznevelés terén milyen szabályozók, és hogyan teszik kötelezővé a prevenciót. Melyek azok a háttértényezők, amelyek alapján az elmúlt években kialakult és bevezetésre került a teljeskörű egészségfejlesztés. Azt is hangsúlyozni szeretném, hogy a prevenció nem csak a pedagógusok feladata, hanem mindannyiunké. Duties of drug prevention in general education Addictions penetrate more and more levels and segments of our societies, and it became a major problem for every responsible government. With respect to the youngest generations the spread of the so called designer drugs strikes me as the most frightening developments. In this lecture I will emphasise that the primary responsibility of our public education institutions is prevention. Local educational programmes need to provide planned, organized, age-sensitive goals and actions for the sake of prevention, and as source of motivation for health improvement, healthconscious behaviour and healthy lifestyle. In this respect our responsibilities and tasks are the same in every geographical area and demographic strata. The problems, from this general point of view, are the same, and our duty is to find and provide solutions for them. It is the teacher s

15 14 Plenáris előadások/plenary Papers responsibility to promote healt-conscious behaviour among their students. We need a total system approach to have the children realize that their decisions and choices have serious consequences to their health and life expectancy. The lecture will take stock of the legislative environment and the background factors of the latest developments of the implementation of our total health improvement programme in the later years. However, as I would like to emphasise, it is a truism that prevention is not only the teacher s task, but we all share a common responsibility for prevention. Az agyi érési folyamatok és környezet a szerhasználati kockázatot befolyásoló tényezők, különös tekintettel a serdülés időszakára Vandlik Erika Országos Egészségfejlesztési Intézet (NEFI) - Országos Adiktológiai Centrum National Institute for Health Development (NIHD) National Addictology Centre A fiatalkori alkohol és szerabúzus jelenségének megértése és megelőzése kapcsán nagyszámú és kiterjedt kutatások zajlottak, melyek olyan területekre is irányultak, mint a kockázati és védő tényezők, az a humán agyi fejlődés biológiai folyamatai és az ezeket befolyásoló környezetszociológiai és neurobiológiai hatások. Serdülőkorban a különböző területeken eltérően zajló érési folyamatok miatt, az előagyi és a kéreg alatti régiók között működésbeli eltolódás tapasztalható. Az érési folyamatban lévő idegi pályák, különösen az előagyi kéreg, a limbikus rendszer és a fehérállományi kapcsolatok és projekciók a gondolkodás és a viselkedési folyamatok fejlődésével függenek össze, ugyanakkor a serdülőkori idegrendszert sérülékennyé is teszi az egészségtelen környezeti hatásokkal szemben. Az agyi érési folyamat erre az életszakaszra való kiterjedése folytán, a szerfogyasztó serdülők sérülékenyebbé válhatnak az agyi működést, a gondolkodást és viselkedést is érintő eltérések kialakulása kapcsán. A nagyivás és a kannabisz használat a serdülő korban atípusos idegrendszeri eltérésekhez kacsolható, mely azonosítható működésbeli eltérésekkel és azok pszichológiai következményeivel járhatnak. Azonban fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a sérülékenység túl, ez a kritikus fejlődési időszak különlegesen hasznos periódus a hatékony alkohol és szerhasználattal kapcsolatos intervenciók alkalmazására. Ily módon ez az életszakasz kulcsfontosságú lehetőséget nyújthat az egyéni fejlődési folyamatainak helyreállítására.

16 Plenáris előadások/plenary Papers 15 Brain maturation and environment - factors most influencing the risk of alcohol problems and substance abuse, focusing on puberty To better understand underage alcohol and substance abuse and how it can be prevented, a huge amount of research is being conducted in a wide variety of disciplines focusing on aspects such as risk and protective factors, biological processes of human brain development and the impact of socioenvironmental and neurobiological influences on these mechanisms. A functional discrepancy exists in adolescents between frontal and subcortical regions due to differential regional maturational trajectories. Maturing neural circuitry, particularly in the prefrontal cortex, limbic system, and white matter association and projections is linked with advancements in cognition and behaviour, but also renders the adolescent brain vulnerable to unhealthy environmental influences. Given the extent of brain maturation occurring during this phase in life, adolescents who use substances appear to be vulnerable to alterations in brain functioning, cognition and behaviour. Heavy drinking and cannabis use during adolescence may be both associated with atypical neural profiles, results in a detectable discrepancy on brain functioning and psychological consequences too. Beyond the sensitivity of this period it is also important to note that this critical developmental phase is considered especially useful to perform effective interventions for alcohol and substance abuse. So this period of life can provide key opportunities to redirect the course of development of individuals.

17 16 Szekcióelőadások/Section Papers Az integrált serdülő addiktológiai ellátás lehetőségei Arany Zoltán, Farkas Attila, Juhász Zsuzsanna, Nagy Katalin SZKTT ESZI Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum Dr. Farkasinszky Terézia Drug Center for Young, SZKTT ESZI Ismert tény, hogy a szerhasználat jelensége mind szélesebb populációt és mind fiatalabb korcsoportokat érint. A dizájner drogok drámai hatású megjelenése minden ellátási színtéren fokozta a fiatalkorúak kezelési igényét. Magyarországon mindeddig nem működött hivatalos formában gyermek- és ifjúsági addiktológiai ellátás. A jogszabályi háttér részleges megteremtésével lehetőség nyílik ennek megvalósítására. A múlt évben elkészült a szatymazi Rehabilitációs Centrum, mely első ütemben 10 serdülő terápiáját teszi lehetővé. A serdülő addiktológiai ellátás lényegében multidiszciplináris team által biztosított egészségügyi, szociális és oktatási szolgáltatások kombinációja. Az itt biztosított komplex ellátás egyszerre célozza a pszichés működésmód, az interperszonális készségek, valamint a szociális és egyéb képességek fejlesztését. A rendszer kialakításánál arra törekedtünk, hogy hálózati terápiás rendszert, azaz folyamatellátást alakítsunk ki. Megközelítésünk lényege, hogy a serdülőkhöz igazodó specifikumok bevezetésével aktualizáljuk a felnőtt integrált ellátást és a hídszerű működést eredményező szervezeti felépítést. A meglévő négy együttműködő szakmai részleg (ambulancia, rehabilitáció, nappali és közösségi ellátás) szociális és egészségügyi tevékenységet egyaránt ellát. Intézményünk működési alapelve a belső és a külső integráció kombinációja, ennek keretében az utóbbi évek szükségleteire válaszként létrehoztunk egy részlegeken átívelő serdülő terápiás teamet, valamint aktívan együttműködünk Szeged és környéke ellátórendszerével is. Előadásunkban az általunk kidolgozott és részben már működő integrált serdülő ellátás alapjait mutatjuk be. Érinteni foguk a serdülőkor jellemzőit, a fejlődési kríziseket, a pszichiátriai kórképeket, a duáldiagnosztikát, valmint az iskola és a család szerepét. Mindezekből a lehetséges beavatkozások négy kulcsfontossgú célterületét emeljük ki: az első a család, melynek bevonása, illetve aktiválása nélkül csökken a pozitív kimenetelű beavatkozás esélye. A második és harmadik terület a rehabilitáció és a habilitáció. A korosztályi sajátosságok, illetve a társadalmi változások miatt sok esetben (jellemzően a felnőtt ellátásban is) egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni a képességek és készségek megfelelő működtetésére és fejlesztésére. Többféle terápiás modult és szakmacsoportot szükséges integráltan alkalmazni több generációt bevonva, családias légkörben. A negyedik terület az oktatás. A pozitív kimenetelű beavatkozáshoz feltétlenül szükséges, hogy a fiatalt minél több pozitív hatás érje, illetve pozitív jövőképpel rendelkezzen magával, a világgal és másokkal kapcsolatban egyaránt. Lehetőség szerint az intézményes oktatást szükséges integrálni a terápiás folyamatba. Sok esetben a magántanulói jogviszony a realitás, de törekedni kell az osztályközösségbe való reintegrálásra.

18 Szekcióelőadások/Section Papers 17 Options for adolescents integrated treatment It is a well-known fact that substance use spreads among the young people, and involves younger and younger age groups. Adolescents need for treatment is increasing in all treatment types with the rise and dramatically fast spreading of designer drugs. Till the latest legislative developments Hungary has not provided addictological treatment for children. However, the actual legislative context created favourable circumstances to start such a program. The Szatymaz Rehabilitation Centre started to work in 2014, and in its first year it provides therapy for 10 teenagers. This therapy is a balanced combination of healthcare, social and educational services, and with this complex care we aim to develop all three aspects of the adolescents psychic, interpersonal and social functions and skills. The system was developed according to the ideas of Network Therapy in general, and Process Treatment in particular. In the process of construction the starting points were the integrated attendance for adults and the bridge-like working structure of the organisation, with special respect to the needs of adolescents. We have four divisions (outpatient care, rehabilitation for inpatients, daycare division and community care) providing healthcare and social services. Our insitution s founding principle is to combine internal with external integration, so based on this idea, and in response to the needs experienced in the later years, we built a team integrating the various divisions, and our institution also has active cooperations with the service providers of Szeged and Surroundings. In our presentation we outline the basic principles and mechanisms of the current working model of adolescents care we constructed. In general terms we will present the characteristics of adolescents, the developmental crises, the concerning psychiatric conditions, the dualdiagnostical practice, and the role of the school and the family. We distinguish four major target areas of intervention: 1) The family context is the first key factor, since the activation of family support increases the chances of a positive outcome dramatically. 2) The second target area is rehabilitation, and it is deeply interconnected with the 3) third target area, habilitation. In general terms both areas concern the functioning and development of skills and competencies. Our therapeutic approach integrates various professional groups and therapeutic modules, simultaneously working with more than one generation in worm and supportive athmosphere. 4) The fourth key area of intervention is education. For a positive outcome it is priority to ensure the maximum amount of positive reinforcement for these adolescents, and to provice them with a positive vision on themselves, on the surrounding world and on the others around them. In most of the cases the private student status is the optimal solution, however, we always need to make efforts to integrate these teenagers into a larger school community.

19 18 Szekcióelőadások/Section Papers Romániai fiatalkorúak szerhasználatának rövid bemutatása, prevenciós programok ismertetése saját tapasztalat alapján Bartha Éva Bonus Pastor Alapítvány, Románia, Erdély Bonus Pastor Foundation, Romania Napjainkban a romániai (elsősorban az erdélyi) gyermekek és serdülőkorúak körében, az úgynevezett etnobotanikus (új pszichoaktív hatású) szerek terjedtek el, főként a könnyű elérhetőségük és alacsony áruk miatt. Ezek a szerek először a világhálón voltak elérhetők, megvásárolhatók 2008-ban. Egy fél év elteltével megjelentek az első úgynevezett Spice Shop-ok (Álom boltok) polcain is, különböző álneveken. A 2010-ben érvénybe léptetett sürgősségi kormányrendelet által kiadott tiltólista sem állította meg piac további növekedését. Az utóbbi öt évben Romániában látványosan megnövekedett az etnobota-nikus szereket használó fiatalkorúak száma. A heroinfüggők után az etnobotanikus szerhasználók kerültek legnagyobb számban kórházi ellátásba (ezt követi a cannabis használók sora). A szerhasználat miatt sürgősségi ellátásban részesültek 45,5%-a közülük kerül ki. A Nemzeti Drogellenes Ügynökség (ANA, Belügyminisztérium) stratégiája elsősorban a tudatosító médiakampányokban, a szabadidő hasznos eltöltésének fontosságáról való kampányok és az általános lakosság köreiben biztosított információáramlás megszervezésében merül ki. A megelőzésben a civil szervezeti szféra szerepét tartom fontosnak, próbálkozásai gyakorlati segítséget nyújtanak a fiataloknak és szüleiknek egyaránt. Könnyebb elérhetőségük, közvetlen, személyes megközelítési módjuk, a szakemberek és az azonos korcsoportú önkéntesek bevonása hatékonyabb megközelítési módnak bizonyult. Az iskolai és iskolán kívüli közösségépítő programok célja a szerhasználattal, illetve a folyamat függősége során felvetődő problémákkal való megküzdés. A kompetencia- és készségfejlesztő programok témái: az énkép, a függőségek, a csapatépítés, a kortárscsoport befolyásoló ereje, a döntés, az értékek, a szerelem, a párkapcsolat, a szexualitás, az intimitás, a pályaorientáció stb. Külön hangsúlyoznám azokat a nyári táborokat, amelyek a már kezelésen (hosszú- és rövidtávú terápiás programon) részt vett szenvedélybeteg szülők gyerekei (8 18 évesek) számára szervez a Bonus Pastor Alapítvány, több mint 17 éve. Az élménypedagógiai módszerek, traumafeldolgozás, készség- és képességfejlesztés mellett olyan közösségek formálásához vezetnek ezek az alkalmak, amelyek lehetőséget adnak az év folyamán is csoportos foglalkozások tartásához, heti találkozásokhoz. Ezek a találkozások megtartó erővel bírnak a mindennapok kihívásaival szemben, lehetőséget adnak a preventív jellegű beszélgetésekhez, kapcsolatok alakulásához, egyszóval a szerhasználathoz való folyamodás lehetőségének, szükségességének csökkentéséhez.

20 Szekcióelőadások/Section Papers 19 Short presentation of substance use of the Romanian youth population, and the outlines of certain prevention programes based on the author s personal experiences In our days the use of ethnobotanical psychoactive substances became more spread among youth population in Romania (especially in Transylvania), mainly because they are easily available and affordable. In 2008 these substances were available in online channels only. After half a year the first Spice Shops (Dream Shops) appeared, with several substances under pseudonymes. In 2010 the Government published an Emergency Ordonance with a blacklist (it is called the C-list), but this could not stop the growing of the market. In the last 5 years, the number of teenager substance users increased dramatically. In terms of the number of the users receiving hospital care the population using ethnobotanical substances was the second largest on the list (after the heroin users), right before the population of cannabis users. 45,5% of the emergency cases was hospitalized because of ethnobotanical psychoactive substances. The National Anti-Drug Agency`s strategy focuses mainly on large scale mediacampaignes of raising awaireness, campaignes to rationalize freetime utilization, and to spread information on substance abuse in the general population. I see the relevance of the civil society in prevention efforts, because their programmes offer practical help for teenagers and their parents, as well. These programmes are easy to acces, practical, and immediate. For a more effective approach we need to built on the experienced professionals and peer-volunteers as well. The aim of the school and afterschool programs is to fight the problems of substance abuse and other types of addictions. The main themes of programmes concentrating on the development of competencies and skills are the following:: self-image, addictions, teambuilding, the influence of peer presure, decision making, values, love, relationship, sexuality, intimacy. I would like to emphasize the importance of the summer camps organised by Bonus Pastor Foundation, for the children of substance abusers, who participates at the short and/or long term therapy programmes, aged 8-18, runned since The methods used are: experiential education, trauma recovery, developing coping skills. These camps help to form community and fellowship. After the camps, the participants meet up on a weekly basis throughout the year. These meetings have wonderfull power of forming people, and empovering them in order to be able to face the challenges of everyday life. They are also offering chances for preventive discussions, healthy relationships, in short they are decreasing the chance of later substance abuse.

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

Győr, 5. április ( -)21 22.

Győr, 5. április ( -)21 22. NCSSZI-Ne zeti Drog egelőzési Iroda Nemzetközi Gyermek- és Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 5. április ( -)21 22. Dr. Kaló Zsuzsa kalo.zsuzsa@ndi-int.hu +36 30 93 899 23 Szervező Ne zeti Drog egelőzési

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.021 UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer LAW ENFORCEMENT AND NATIONAL SECURITY CHALLENGES POSED BY

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr Enrichment of a(n existing) Curriculum by adopting TICKLE - tools Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros 12.12.2008, Győr First steps of enrichment 1. Give a short review of the main features of

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

Paediatrics: introduction. Historical data.

Paediatrics: introduction. Historical data. Paediatrics: introduction. Historical data. Dr. György Fekete Aim of the present lecture To demonstrate: - the wonderful nature of this discipline - the differences as compared to other medical activities,

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Mi a marketing? Piacelemzés A piacelemzés beazonosítja a piacot ahhoz, hogy pozicionálni tudják a saját üzletüket, ahhoz, hogy részesedjenek

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Prevenciós adatgyűjtés az Európai Unióban. Nyírády Adrienn Prevenciós programok tervezése és értékelése c. konferencia, 2013. március 19.

Prevenciós adatgyűjtés az Európai Unióban. Nyírády Adrienn Prevenciós programok tervezése és értékelése c. konferencia, 2013. március 19. Prevenciós adatgyűjtés az Európai Unióban Nyírády Adrienn Prevenciós programok tervezése és értékelése c. konferencia, 2013. március 19. A Központ European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Éva Mihácsy National Association of Environmental and Nature Conservation Training Centres (KOKOSZ) Project assistant 15th May 2015 Gödöllő Sky-high schoolroom,

Részletesebben

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra Dr. Szóka Károly Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Egyetemi docens

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

Statistical Dependence

Statistical Dependence Statistical Dependence Petra Petrovics Statistical Dependence Deinition: Statistical dependence exists when the value o some variable is dependent upon or aected by the value o some other variable. Independent

Részletesebben

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L K Ö Z L E M É N Y E K N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L DR. HEINZ ERVIN A népesedésstatisztika igen fontos mutatószámai a népesség kormegoszlására és annak változására vonatkozó adatok. Ezért

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Fügedi Balázs PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation. Dr Zoltan Marczinka Director

Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation. Dr Zoltan Marczinka Director Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation Dr Zoltan Marczinka Director 2017 Hungarian Handball Federation International Coaching Education Centre Founded: 2001, Re-established: 2012

Részletesebben

Április 21., KEDD Időpont Program Helyszín 8.00- Regisztráció Aula 9.00-10.00

Április 21., KEDD Időpont Program Helyszín 8.00- Regisztráció Aula 9.00-10.00 Április 21., KEDD Időpont Program Helyszín 8.00- Regisztráció Aula 9.00-10.00 10.00-10.45 10.45-11.15 11.15-12.00 12.00-12- 45 12.45-14.00 Köszöntők Polgármesteri köszöntő: Dr. Somogyi Tivadar Győr alpolgármestere,

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY. By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest]

INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY. By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest] INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest] A typology of FUAs, based on 5 functions: - population - transport - manufacturing GVA - no

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

WP2: Deliverable 2.1

WP2: Deliverable 2.1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP2: Deliverable 2.1 European benchmark study on mutual recognition Q-BICON PROJECT INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Dr. Péter Kozák Ph.D Director Flooded areas in Hungary before the beginning of river regulation works (1846.) Temporary

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics. Hypothesis Testing Petra Petrovics PhD Student Inference from the Sample to the Population Estimation Hypothesis Testing Estimation: how can we determine the value of an unknown parameter of a population

Részletesebben

Családalapítási tervek változásának hatása az egészségügyi szakemberek munkájára

Családalapítási tervek változásának hatása az egészségügyi szakemberek munkájára EREDETI KÖZLEMÉNY GYERMEKGYÓGYÁSZAT 2009; 60. ÉVFOLYAM 6. SZÁM Családalapítási tervek változásának hatása az egészségügyi szakemberek munkájára Soósné Kiss Zsuzsanna dr. 1, Feith Helga Judit dr. 2, Czinner

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Ábrák jegyzéke List of figures

Ábrák jegyzéke List of figures Ábrák jegyzéke List of figures 1. A gyermeknépesség eltartottsági rátája, 2011. január 1-jén... IX Child dependency ratio, 1 January 2011 2. Az idős népesség eltartottsági rátája, 2011. január 1-jén...

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

Az új és azóta visszavont minimumfeltétel rendszer anomáliáiról

Az új és azóta visszavont minimumfeltétel rendszer anomáliáiról Az új és azóta visszavont minimumfeltétel rendszer anomáliáiról Halmosné Mészáros Magdolna, Békés Megyei Képviselô-testület Pándy Kálmán Kórháza, Gyula A minimumfeltétel rendszer az elmúlt több mint 10

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

Publikációs lista. Monográfiák:

Publikációs lista. Monográfiák: Monográfiák: Publikációs lista Kovács Klára (2015): A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban. Oktatáskutatók könyvtára 2. Debrecen, CHERD. 267 o. (ISBN: 978-963-473-810-7) Szerkesztett kötetek:

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

20 éves a Térinformatika Tanszék

20 éves a Térinformatika Tanszék 20 éves a Térinformatika Tanszék Tabló 2 Program 3 Program 4 Pillanatképek: földön és weben 5 Kiadvány - GEO 6 Kiadvány - DIÁKJAINK 7 Kiadvány - PARTNEREINK 8 Szponzoraink 9 Térinformatika: földről a felhőbe?

Részletesebben

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Tisztelt Olvasó! Az önálló témakifejtés vagy más néven képleírás a

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

PROGRAM. Nemzetközi Gyermek- és Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 21 22.

PROGRAM. Nemzetközi Gyermek- és Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 21 22. Nemzetközi Gyermek- és Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 21 22. International Conference on Addictions in Children and Adolescents April 21-22, 2015 Győr, Hungary PROGRAM Európai Szociális

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV 1 Tőzsdekurzus A kurzus fókuszában - az elméleti bevezetőt követően

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

KAMASZOK KAPCSOLATAI: ( HBSC

KAMASZOK KAPCSOLATAI: ( HBSC KAMASZOK KAPCSOLATAI: Pszichoszociális tényezők szerepe a magyar serdülők életmódjában az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása (HBSC) nemzetközi kutatás 2002 2010 közötti adatai alapján Szimpózium

Részletesebben

Smart City strategy in Hungary

Smart City strategy in Hungary Smart City strategy in Hungary Dr. Kálmán Kovács Director, Federated Innovation and Knowledge Centre of Budapest University of Technology, Hungary 9th IT STAR, Warsawa, 8-9 October 2015 Topic I - National

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA Keywords: unemployment, employment policy, education system. The most dramatic socio-economic change

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

SZEMLE VARGA LÁSZLÓ. Kisgyermeknevelés Thaiföldön KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT 2014. 12. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM.

SZEMLE VARGA LÁSZLÓ. Kisgyermeknevelés Thaiföldön KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT 2014. 12. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT 2014. 12. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM. SZEMLE VARGA LÁSZLÓ Kisgyermeknevelés Thaiföldön A Campus Hungary Program oktatói és katatói ösztöndíjának köszönhetően a Nyugatmagyarországi Egyetem Benedek

Részletesebben

Publikációk. Györgyi Zoltán

Publikációk. Györgyi Zoltán Publikációk Györgyi Zoltán Szerkesztések 1992 Egy ismeretlen Magyarország - Mezőgazdaság és szakképzés. Szerkesztette: Forray R. Katalin és Györgyi Zoltán. Akadémiai, 1992. 154 p. 2006 Diplomával a munkaerőpiacon.

Részletesebben

Életkor, motiváció és attitűdök fiatal dán nyelvtanulók angolnyelv-elsajátításában. Fenyvesi Katalin

Életkor, motiváció és attitűdök fiatal dán nyelvtanulók angolnyelv-elsajátításában. Fenyvesi Katalin Életkor, motiváció és attitűdök fiatal dán nyelvtanulók angolnyelv-elsajátításában Fenyvesi Katalin 1 Áttekintés Az átfogó projekt A motivációról és érzelmi tényezőkről szóló alprojekt Informánsok Adatgyűjtés

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE A Delphi Connection Systems Hungary Kft. autóipari csatlakozókat gyártó vállalat. A termelést Tatabányán 2000 januárjában indítottuk be és folyamatos fejlesztések révén jelenleg az ipari park egyik legnagyobb

Részletesebben

Márkaépítés a YouTube-on

Márkaépítés a YouTube-on Márkaépítés a YouTube-on Tv+ Adj hozzá YouTube-ot, Google Ground, 2016 Március 7. Bíró Pál, Google - YouTube 9,000,000 INTERNETTEL BÍRÓ ESZKÖZÖK VOLUMENE GLOBÁLISAN WEARABLES OKOS TV 8,000,000 7,000,000

Részletesebben

R&D a perspective: What are the required abilities of a future oriented engineer?

R&D a perspective: What are the required abilities of a future oriented engineer? R&D a perspective: What are the required abilities of a future oriented engineer? K+F nézőpont: Milyen elvárásoknak kell megfelelni a jövő tervezőmérnökeinek? XVI. CLAAS Symposium Gödöllő, March 26, 2014

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

PEST Hallgatói nemzetközi szakmai gyakorlat és mobilitás tapasztalatcseréjének projektje. Összefoglaló

PEST Hallgatói nemzetközi szakmai gyakorlat és mobilitás tapasztalatcseréjének projektje. Összefoglaló PEST Hallgatói nemzetközi szakmai gyakorlat és mobilitás tapasztalatcseréjének projektje Összefoglaló logo of the partner institutin Partnerek Lahti University of Applied Sciences Finnország MAC-Team aisbl

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás PÉTER-SZARKA Szilvia (2015): Kreatív klíma. A kreativitást támogató légkör az iskolában. Magyar Református Tehetséggondozó Program, Tehetséggondozó Regionális

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

Módszertani eljárások az időtényező vezetési, szervezeti folyamatokban betöltött szerepének vizsgálatához

Módszertani eljárások az időtényező vezetési, szervezeti folyamatokban betöltött szerepének vizsgálatához Módszertani eljárások az időtényező vezetési, szervezeti folyamatokban betöltött szerepének vizsgálatához Bácsné Bába Éva Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar,

Részletesebben

Dr. Láng András. Dr. Láng András Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://pszichologia.pte.hu) Egyetemi adjunktus KAPCSOLAT

Dr. Láng András. Dr. Láng András Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://pszichologia.pte.hu) Egyetemi adjunktus KAPCSOLAT Dr. Láng András Egyetemi adjunktus KAPCSOLAT Pszichológia Intézet 7624 Pécs Ifjúság u. 6. Iroda: B 308 Tel: +36 72 501516 E-mail: andraslang@hotmail.com [1] OKTATÁS Fejlődéslélektani műhelymunka (BA) TAT

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

A probléma-megbeszélés észlelt könnyűsége és testi-lelki tünetek gyakorisága serdülőknél

A probléma-megbeszélés észlelt könnyűsége és testi-lelki tünetek gyakorisága serdülőknél A probléma-megbeszélés észlelt könnyűsége és testi-lelki tünetek gyakorisága serdülőknél Költő András, Zsiros Emese, Simon Dávid, Arnold Petra, Huhn Zsófia, Németh Ágnes Magyar Pszichológiai Társaság XXII.

Részletesebben

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests!

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests! LDV Project Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján We welcome - with much love - our dear guests! Akkreditációs eljárás Magyarországon Accreditation in Hungary 1. Tankönyv

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el.

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. T Á J É K O Z T A T Ó A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. A Nyomtatványkitöltő programok fület választva a megjelenő

Részletesebben

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Károly Farkas Gábor Horváth András Mészáros Miklós Telek Technical University of Budapest, Hungary EPEW 2014, Florence, Italy Outline Intelligent

Részletesebben

Gyermekotthonban nevelkedő fiatalok rizikómagatartása egy friss kutatás tükrében

Gyermekotthonban nevelkedő fiatalok rizikómagatartása egy friss kutatás tükrében Gyermekotthonban nevelkedő fiatalok rizikómagatartása egy friss kutatás tükrében Örkényi Ágota, Aszmann Anna, Balogh Ágnes, Koszonits Rita, Kökönyei Gyöngyi, Németh Ágnes, Páll Gabriella, Várnai Dóra Országos

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

Rezgésdiagnosztika. Diagnosztika 02 --- 1

Rezgésdiagnosztika. Diagnosztika 02 --- 1 Rezgésdiagnosztika Diagnosztika 02 --- 1 Diagnosztika 02 --- 2 A rezgéskép elemzésével kimutatható gépészeti problémák Minden gép, mely tartalmaz forgó részt (pl. motor, generátor, szivattyú, ventilátor,

Részletesebben

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Adam Vas MD PhD Leader The beginning The National Research and Technology Office launches its initiative with the title: Support

Részletesebben

Szakértők és emberek. German Health Team Prof. Armin Nassehi Dr. Demszky Alma LMU München

Szakértők és emberek. German Health Team Prof. Armin Nassehi Dr. Demszky Alma LMU München Szakértők és emberek German Health Team Prof. Armin Nassehi Dr. Demszky Alma LMU München 1 Szakértők és közpolitika viszonya 3 modell: Racionális: szakértő megmondja, mi a helyes megoldás Probabilisztikus:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX II nyelvizsga-előkészítő kódja: kreditértéke:

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben