SOFT TECH EU A SZOFTVERES ÉS HARDVERES FEJLESZTÉSEK SPECIALISTÁJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SOFT TECH EU A SZOFTVERES ÉS HARDVERES FEJLESZTÉSEK SPECIALISTÁJA"

Átírás

1

2 SOFT TECH EU SZOFTVERES ÉS HRDVERES FEJLESZTÉSEK SPECILISTÁJ Cégünkről röviden Hosszú évek hrdveres szoftveres fejlesztt illető tpsztltát felhlmozv lpítottuk meg cégünket 2012-ben. z utomtizáció z ipri fejlesztek egyszerűbb fázisit érintő fejlesztek lkották első, bemuttkozó rátermettségét, jellegű projektjeinket, szkmi mjd felkzültségét, hogy cégünk megbízhtóságát igzolt egyre komplexebb, bonyolultbb szerteágzóbb rendszerek meglkotásár kértek fel bennünket. Már már jelentős szkmi tpsztlttl rendelkező összeszokott fejlesztői cspttl rendelkezünk. Szkembereink tökéletes funkcionlitás mellet lehető legjobb minőségben tervezik kivitelezik szoftvereinket, hrdvereinket biztosítják megrendelt szolgálttásokt. z ipri fejlesztekben, z utógyártásbn z utomtizációbn szerzett szktudásnk köszönhetőn immáron ngyválllti rendszerek állmi szférábn történő fejlesztek is gyrpítják referenciáinkt. Szívesen fogdunk minden SOFTwre-TECHnologies tárgykörbe trtozó feldtot z megbízásoktól lcsony z szintű progrmozási utomtizáláson fejlesztéig EUróp szerte. át rendszerépíti ngyválllti rendszerek

3 TECHNIKI HÁTTÉR Hogyn fejlesztünk? Mgsn képzett szkembereink lépt trtv számítástechnik hrdveres technológiák rohmos fejlődével legmodernebb technikák, eszközök progrmnyelvek lklmzásávl vlósítják meg megrendelőink elképzeleit. Nem csupán z eszközöket illetően vgyunk nprkzek. Munktársink z ktuális üzleti, vállltfilozófii, fejleszti projektvezeti trendeket módszertnokt lklmzv tervezik vlósítják meg egyedi rendszereinket. z Open Source szemléletnek köszönhetően nem csupán sokk áltl ismert szoftverek, de különböző feldtspecifikus eszközök, operációsrendszerek, lklmzásszerverek, vlmint fejlesztői környezetek hosszú soránk hsználtán működének megismerén át sjátítottuk el z gilis fejleszti módszertn mibenlétét. Hrdverek, eszközök rendszerek Legyen szó kár ngyválllti rendszerről, utomtizálásról, termelirányításról, esetleg meglévő rendszer továbbfejlesztéről, vgy informtiki tnácsdásról, cégünk minden munkáját, egyedi hrdveres megoldását szolgálttását illetően teljes körű grnciát válll. Megrendelőink elképzele lpján vázltot kzítünk z elkzítendő rendszerről, működéről z egyes kritikus hiblehetőségekről. rendszerek telepítekor hozzátrtozó hrdveres szereleket, hálózt kiépítét, szerver telepítét is mgunk végezzük. Speciális eszközök gyártását progrmozását már meglévő, bevált koncepcióink lpján htékonyn tudjuk kivitelezni egyedi Pick to light, Pickup IO eszközök fejlesztével, lklmzásávl. Rendszereink képesek kmerkép, vonlkód, vgy RFID lpján egyértelműen zonosítni lktrzeket termékeket.

4 SZOLGÁLTTÁSINK, MEGOLDÁSOK ÉS TECHNOLÓGI Szolgálttásink Ipri utomtizáláshoz szükséges szoftverek fejleszte különböző eszközökre Egyedi szoftverek fejleszte Szoftvertesztelek Speciális progrmozhtó eszközök terveze, kiviteleze, progrmozás Hálóztépít, hálóztbiztonság, krbntrtás Hálóztok tesztele Weblpú fejleszt Meglévő rendszerek továbbfejleszte Elektromos hálóztok kiépíte, krbntrtás dtbázis optimlizálás Megoldásink utomtizált dtmentek Hib risztások, e-mil, illetve rel-time monitorozók segítségével dtgyűjtő rendszerek, kijelző funkciók Speciális eszközök megterveze, elkzíte, progrmozás, implementálás meglévő rendszerekbe Folymtirányítás, elemz Hálóztok megterveze, kiépíte. Optiki hálóztok, ethernet hálóztok, vezeték nélküli hálóztok Hálózt hozzáférek, tűzflk beállítás, optimlizálás Áltlunk leggykrbbn hsznált eszközök - technológiák UTENTIKÁCIÓ ÉS UTORIZÁCIÓ - LDP OpenLDP Novell edirectory MS ctive Directory SMS lpú megerősít SZERVEREK Ubuntu Szerver Red Ht Enterprise Linux Szerver Microsoft Windows Szerverek Szerver virtulizáció OpenSource eszközökkel Szerver virtulizáció Enterprise eszközökkel

5 REFERECIÁK Mgyr Suzuki Zrt. Hegesztő üzemének termelirányító rendszere RENDSZER FELÉPÍTÉSE rendszer célj, hogy Mgyr Suzuki IT - tól kpott termeli dtokt rendszer feldolgozz, mjd előállítj hegesztő üzem ktív termeli tervét. termeli tervet szerver oldlról eljutttj hegesztő üzemi kliens állomásokhoz rendszer webes interfzén beállított stíluskódok szerint. gyártósori slve PC-k feldt termeli dtok elkülde gyártósori PLC eszközöknek. folymtot minden gyártósori slve PC monitorozz, így z lklmzottk könnyen nyomon követhetik z egyes műveleteket. rendszer egy központi web interfz segítségével felügyelhető, ruglmsn dminisztrálhtó. Lehetőség vn termeli terv módosításár is. utókt vehetünk ki rkhtunk vissz termeli tervbe. Ilyenkor szerver gyártósori kliensek állpot szerint engedélyezi műveletet, mjd végrehjtj módosítást szerver oldlon, rendszerhez cstlkozttott összes gyártósori kliens állomáson egyránt.

6 SZOFTVER TECHNOLÓGII JELLEMZÉS: Szerver oldli operációs rendszer: Microsoft Windows Server 2003 dtbázis: Microsoft SQL Server 2005 Egyéb technológii jellemzők: C#.NET 4.0 Kliens oldli operációs rendszer: Microsoft Windows XP dtbázis: Microsoft SQL Server 2005 Express Egyéb technológii jellemzők: C#.NET 4.0

7 Mgyr Suzuki Zrt. Mteril Pok Yoke rendszere RENDSZER FELÉPÍTÉSE rendszer kliens szerveroldlból áll. Trtozik hozzá egy web lpú kezelőfelület. kliens gépek lehetnek egyszerű személyi számítógépek, vgy érintőképernyős PC-k. rendszer telepítekor zokt funkciókt telepítjük, melyekre megrendelőink igényt trtnk. Szükség esetén új funkciókkl bővítjük, testre szbjuk rendszerünket. Lehetőség vn rendszert minimális szolgálttásokkl telepíteni, vgy kár egy komplex rendszer telepítére különböző pok-yoke, pick to light eszközökkel, mágneskártyás kezelsel, kmerás funkciókkl egyéb szolgálttásokkl. KLIENS OLDL JELLEMZŐI Egy rendszeren belül tetszőleges számú kliens állomás telepíthető. kliens progrm feldt soron következő lktrzek pozíciójánk megvilágítás húzókpcsolós, vgy polclámpákkl szervertől kpott termeli dtok lpján, vlmint z lklmzott hibázási lehetőségeinek redukálás egyedi pok-yoke eszközökkel. H z lklmzott rossz lktrzt vesz ki tárolóból, hibár rendszer z összes lámp villogásávl hngjelzsel egyránt figyelmeztet. hibás elem cseréje után folyttódht z lktrzek előkzíte. progrm eltárolj termeli dtokt, melyekből különböző kimuttások, riportok sttisztikák generálhtók. rendszer utomtikusn rchiválj termeli dtokt hvi, illetve éves szoftveres krbntrtást végez.

8 Mgyr Suzuki Zrt. lvázszámfelismerő rendszere Z LV Á Z S Z Á M F E L I S M E R Ő M Ű K Ö D É S E PC firewire porton keresztül kommunikál kmerákkl. trigger pozíciók meghtározását PLC progrm végzi. z lvázszámról szereplő kzült krktereket képen rendszer felismeri. z lktrzt egyértelműen zonosítv minőségellenőrzi szolgálttásokt biztosít. OPTICL CHRCTER RECOGNITION z optiki krkterfelismer olyn eljárás, melynek célj nem digitális formábn tárolt, rögzített szöveges információk digitális formár történő lkítás. OCR rendszerek segítségével kivitelezhető tehát egy ppírr írt, vgy esetünkben fém felületbe prelt krktersoroztok számítástechnik eszközeivel történő felismere. Egy ilyen rendszer segítségével képesek vgyunk fiziki dthordozókon tárolt információk digitális formábn történő tárolásár kezelére. ttól pillnttól, hogy OCR rendszerünk rögzítette fénykép lpján felismert információkt csk rjtunk áll, hogy zt milyen formátumbn kívánjuk kezelni továbbikbn.

9 KRKTERFELISMERŐ MŰKÖDÉSE gyártósoron összeszerelre váró utó lvázáb VIN lenyomttl rögzítik nnk sorszámát. z áltlunk kzített progrm kezeli kmerát. hogy kmer zleli z lktrz elkzíti fényképet. z áltlunk meglkotott OCR (Opticl Chrcter Recognition) szoftver képen szereplő krktereket felismeri z dott lvázszámhoz trtozó termeli dtokkl együtt tetszőleges dtbázisbn tárolj szükséges dtokt. Hsználht kár Orcle dtbázist, Microsoft SQL-t, MySql-t, vgy egyéb megrendelő áltl válsztott dtbázis-kezelő rendszert is. Ugynez igz z lklmzott operációsrendszerekre progrmnyelvekre is. Krkterfelismerő rendszerünket z igényeknek megfelelően, megrendelő áltl lklmzni kívánt rendszerre tetszőleges progrmnyelven lkotjuk meg. KÉPERNYŐKÉP PROGRMRÓL

10 Mgyr Villmosenergi-ipri Átviteli Védelmi - sttisztiki rendszere Rendszerirányító Zrt. RENDSZER FELÉPÍTÉSE rendszer elérhetőségét egy clusteren futó Orcle Weblogic lklmzásszerver biztosítj. Microsoft ctive Directory lpján végzi z utentikációt z utorizációt. komplex dtstruktúrákbn szereplő ngy mennyiségű dtok tárolását Orcle Dtbse lklmzásávl végzi. web lpú kezelőfelületnek köszönhetően rendszer bárhonnn elérhető. LKLMZOTT ESZKÖZÖK - ÉLENJÁRÓ ORCLE ÉS EGYÉB TECHNOLÓGIÁK Red Ht Linux szerver operációs rendszer Orcle Weblogic szerver Orcle dtbázis Google Web Toolkit JV Enterprise Stndrd Edition. -

11 PROGRM FŐBB FUNKCIÓI progrm lehetőséget biztosít távvezetékek, trnszformátorok, gyűjtősínek egyéb eszközök rögzítére, szerkesztére felügyeletére, reprezentálj z egz ország villmos hálóztánk minden egyes eszközét. felhsználónk módjábn áll z említett eszközöket lkztokb rendezni, mjd lkztokként kezelni z említett eszközöket. progrm felhsználój képes eseményeket rendelni egyes eszközökhöz, így reprezentálv z esetleges meghibásodásokt, krbntrtásokt egyéb z eszközöket illető történeket. z eseményeken túl lehetőség nyílik élettörténeti bejegyzeket rendelni minden lkzthoz eszközhöz. z eseményeket élettörténeteket szoftver pontosn rögzíti, lehetőséget generálásár, biztosítv melyek riportok, kimuttások eredményhlmzát különböző jelentek komplex szűrőfeltételek lpján szűkíthetjük. z említett kimuttásokt könnyűszerrel kiexportálhtjuk számunkr szimptikus formátumokb. Legyen szó kár Office dokumentumról, vgy Portble Document Formt - ról. felhsználók áltl létrehozott eszközök, lkztok, események élettörténeti bejegyzek figyelembevételével generált kimuttásokból rendszer képes előállítni z ország elektromos hálóztánk eseményeiről szóló évkönyvet.

12 Rktárkezelő Pok Yoke rendszer RENDSZER FELÉPÍTÉSE rendszer kliens szerveroldlból áll. Trtozik hozzá egy web lpú kezelőfelület kliens gépek lehetnek egyszerű személyi számítógépek, vgy érintőképernyős PC-k rendszer telepítekor zokt funkciókt telepítjük, melyekre megrendelőink igényt trtnk. Szükség esetén új funkciókkl bővítjük, testre szbjuk rendszerünket. Lehetőség vn rendszert minimális szolgálttásokkl telepíteni, vgy kár egy komplex rendszer telepítére különböző pok-yoke, pick to light eszközökkel, mágneskártyás kezelsel, kmerás funkciókkl egyéb szolgálttásokkl. FELHSZNÁLÓK KEZELÉSE Tetszőleges számú felhsználó vehető fel rendszerbe. Előre definiálhtó jogosultságszintek. Rktárb vló belép mágneskártyás zonosítás. Igény esetén kmerkép kzíte belépkor. kezele/pin kódos

13 K L I E N S P R O G R M - V O N L K Ó D O LV S Ó V L V G Y R F I D O LV S Ó V L Egy rendszeren belül tetszőleges számú kliens állomás telepíthető. kliens progrm (progrmok) feldt bevételez, kidás kezele, mely történhet vonlkódos zonosítás, rfid zonosítás, cikkszám,vgy QR kód lpján. Szállítólevél generálás, előre definiált sblon lpján. Vonlkód generálás. RFID bélyegek felprogrmozás. Pick to Light támogtás esetén bevételezi/kidási list elkzíte, folymt támogtás igény esetén fényjelzekkel, különböző érzékelőkkel. Webes interfz webes interfzen hjthtó végre rktárk cikkek dtbázisb vló felvétele, módosítás, ktegorizálás, kzletek, rktárk nyomon követe. Beszállítók/ügyfelek kezele. Felhsználók kezele, jogosultsági csoportok kezele. Riportok, kimuttások generálás, exportálás: xls, docx, pdf, stb. formátumb. Riportok tetszőleges időszkr futtthtók, lehetőség vn szűrőfeltételek megdásár, riport sblonok kezelére is. Vonlkód generálás cikkek, kzletek krbntrtásához. Kliens állomások monitorozás. Kzletmozgtások listájánk lekérdeze, szűrőfeltételekkel könnyebb keres érdekében. lekérdezett list exportálás, xls, docx, pdf formátumb. Rktárkzlet értékének vezete, kzletérték kimuttás szűri lehetőségekkel.

14 Rendszámfelismerő pok-yoke rendszerünk RENDSZÁMFELISMERŐ MŰKÖDÉSE rendszám felismeréért felelős PC TCP/IP protokolll kommunikál kmerákkl. rendszer digitlizálj kmerák áltl rögzített rendszámtáblákt. rendszám felismerét követően dtbázisbn tárolj rögzített dtokt. rendszám lpján felismert utót illető egyedi szolgálttásokt biztosít. RENDSZÁMFELISMERŐ TECHNIKI HÁTTERE Ubuntu / Microsoft Windows operációs rendszer Orcle / Microsoft SQL dtbázis szerver JV / C# progrmnyelv.net 4.0 keretrendszer kmerák kezeléhez JV progrmnyelv z OCR progrmhoz

15 RENDSZÁM FELISMERÉSE (OCR) z ingyenesen hsználhtó OpenSource, vgy költségesebb Enterprise eszközöket lklmzó kmerkezelő progrm képeket kzít kmer előtt elhldó járművekről. JV nyelven írt Opticl Chrcter Recognition progrm felismeri képen szereplő járműhöz trtozó rendszámot digitális felhsználásr lklms formátumr lkítj. rendszámfelismerő rendszer z zonosított járművek dtit z operációs rendszer megválsztásánk függvényében Orcle, vgy kár Microsoft SQL dtbázisbn tárolj. z identifikált járművek dtink rögzítét követően rendszámfelismerő kzen áll további egyedi szolgálttások biztosításár. RENDSZÁMFELISMERŐ TOVÁBBI FUNKCIÓI rendszám rögzítekor z érkező járműnek szánt prkolóhelyhez képes nvigálni sofőrt egyedi pok-yoke eszközök segítségével. web lpú felületen könnyen áttekinthető szbd prkolóhelyek szám pozíciój. z zonosított rendszámokhoz egyedi tuljdonságok jogosultságok; például fix prkolóhelyek rendelhetők. prkolóhelyek szenzoros megfigyelének eredményeképp további szolgálttások vehetők igénybe, mint prkolássegít, vgy egyedi értesítek külde prkoló utó sofőrjének. rendszámfelismerőnek köszönhetően z üzemeltető képes értesíteni z ügyfelet prkolójegyének lejártáról.

16 WEB LPÚ KEZELŐFELÜLET web lpú kezelőfelületnek köszönhetően rendszámfelismerő rendszer bármilyen eszközről, bárhonnn bármikor elérhető. felhsználók dminisztrátorok utentikációját utorizációját LDP protokoll hsználtávl fejlesztettük lehető legbiztonságosbbá. felület lehetőséget biztosít z eltárolt dtok lpján igény szerinti kimuttások sttisztikák generálásár, zok exportálásár nyomttásár. RENDSZÁM LPÚ REGISZTRÁCIÓ rendszámfelismerő képes zonosítni z érkező járművet, így megkönnyíti ki beléptett, továbbá képes regisztrálni z újonnn érkező ügyfeleket, szállítókt munktárskt. Képes meghtározni, hogy mennyi időt töltött z zonosított jármű rendszer üzemeltetének területén. z eltárolt dtok kmerképek sttisztiki szolgálttásokt nyújt. lpján biztonságtechniki

17 KERESSEN BENNÜNKET BIZLOMML! Elérhetőségeink: Cégnév: Soft-Tech EU s.r.o. Cím: Továrenská 1, Štúrovo E-mil cím: TELEFONOS ELÉRHETŐSÉGEINK: Budpest: Esztergom: , Štúrovo:

Menedzsment motivációja. Rugalmasság. Alkalmazottak képzése

Menedzsment motivációja. Rugalmasság. Alkalmazottak képzése Az innováció egy trtós folymtnk tekinthető, mely 4 egymást követő fázison keresztül fejlődik: - Tudás megszerzése - Ötletek generálás - Prototípusok kifejlesztése - Alklmzás termékeken és szolgálttásokon

Részletesebben

UgorjUnk! Budapest Turizmus Stratégia 2012/2013 2017. 6. Monitoring és felülvizsgálat. 5. 4. A BTDM Nonprofit Kft. szerepvállalása.

UgorjUnk! Budapest Turizmus Stratégia 2012/2013 2017. 6. Monitoring és felülvizsgálat. 5. 4. A BTDM Nonprofit Kft. szerepvállalása. 5. 4. BTDM Nonprofit Kft. szerepválllás Budpest zetközi pozicionálás. BTDM Nonprofit Kft. z séges turztiki városrcult megfoglmzás után Budpest hosszú távú márkszemléletű pozicionálásár törekszik zetközi

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA ADATAIHOZ Készítette Nemzeti Hírközlési Tnács megbízásából z 2005 szeptembere és 2006 jnuárj között Adtvgyon Trtlom TARTALOM 1.Adtok típusi mgyr jogbn...10 1.1.Az dt kifejezés jelentése...

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

WINDOWS SERVER 2003 END OF SUPPORT

WINDOWS SERVER 2003 END OF SUPPORT WINDOWS SERVER 2003 END OF SUPPORT Rövid útmutató az áttéréshez Gál Tamás Datacenter Technical Specialist Microsoft Magyarország v-tgal@microsoft.com Tartalom Bevezetés... 3 Támogatással és nélküle...

Részletesebben

Modulus ERP Integrált Vállalatirányítási rendszer

Modulus ERP Integrált Vállalatirányítási rendszer Modulus ERP Integrált Vállalatirányítási rendszer MODULUS KERETRENDSZER MODULUS FRAMEWORK ERP Mi az a MODULUS Vállalatirányítási Rendszer? A MODULUS Vállalatirányítási Rendszer egy modern, internetes technológiára

Részletesebben

ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. ÜZLETI MEGOLDÁSOK

ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. ÜZLETI MEGOLDÁSOK ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. ÜZLETI MEGOLDÁSOK H-1142 Budapest, Kassai utca 75 Tel.: (+36) 1 872-1300 Fax: (+36) 1 872-1399 Helpdesk: (+36) 1 872-1310 E-mail: info@atsystems.hu Web:

Részletesebben

Publikus felhő szolgáltatások igény szerint. Systemfarmer Kft. 2014.10.01

Publikus felhő szolgáltatások igény szerint. Systemfarmer Kft. 2014.10.01 Publikus felhő szolgáltatások igény szerint Systemfarmer Kft. 2014.10.01 Bevezetés A Microsoft szerverek százezreit üzemelteti saját adatközpontjaiban, és ezek elérhető kapacitását bocsátja ügyfelei és

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjeszti: Vargáné

Részletesebben

Jó iratkezelés nélkül nincs hatékony ügyintézés! Gyors adminisztrációs folyamatok; egyszerű információelérés

Jó iratkezelés nélkül nincs hatékony ügyintézés! Gyors adminisztrációs folyamatok; egyszerű információelérés Gyors adminisztrációs folyamatok; egyszerű információelérés Million Documents. Thousand Movements. One Solution. ü Európai Unió által ajánlott MOREQ szabványt alapul véve, teljes mértékben helyettesíti

Részletesebben

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Esettanulmányok

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Esettanulmányok ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana Készült: 2002. novemberében a Széchenyi-terv támogatásával KFKI Számítástechnikai Rt Verzió: 3.1 Esettanulmányok Tartalom 1. ESETTANULMÁNYOK... 2 1.1. EGY

Részletesebben

TESTRE SZABOTT MICROSOFT SZOFTVER-LICENC MEGHATÁROZÁSA ONLINE SZAKÉRTŐI RENDSZERREL

TESTRE SZABOTT MICROSOFT SZOFTVER-LICENC MEGHATÁROZÁSA ONLINE SZAKÉRTŐI RENDSZERREL SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG - ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TATA Kiválósági Központ és Informatikai Intézet TESTRE SZABOTT MICROSOFT SZOFTVER-LICENC MEGHATÁROZÁSA ONLINE SZAKÉRTŐI RENDSZERREL Belső Konzulens:

Részletesebben

Vállalati alkalmazások tervezése és fejlesztése

Vállalati alkalmazások tervezése és fejlesztése Vállalati alkalmazások tervezése és fejlesztése Bizalom Cégünk nagyvállalati alkalmazásfejlesztéshez nyújt szolgáltatásokat: webalkalmazások, nagyvállalati alkalmazásrendszerek fejlesztése és integrációja.

Részletesebben

Informatikai tevékenység 2234 Maglód, Széchenyi u. 4. +36.30.215.6737 +36.29.325.854 Mérnöki, tanácsadói tevékenység Iroda: Mobil: Telefon:

Informatikai tevékenység 2234 Maglód, Széchenyi u. 4. +36.30.215.6737 +36.29.325.854 Mérnöki, tanácsadói tevékenység Iroda: Mobil: Telefon: +36.22.534.280 +36.22.534.282 Számlázó és Készletnyilvántartó Program Felhasználói kézikönyv Készítette: Újfalusi Krisztián UFO-INFO Bt. 2006.03.20. UFO-INFO Bt. Kézikönyv: Számlázó és Készletnyilvántartó

Részletesebben

MUNKAANYAG. Illés Zoltán. Számítástechnikai szoftverek - A Windows operációs rendszerekről. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Illés Zoltán. Számítástechnikai szoftverek - A Windows operációs rendszerekről. A követelménymodul megnevezése: Illés Zoltán Számítástechnikai szoftverek - A Windows operációs rendszerekről A követelménymodul megnevezése: Számítógép javítása, karbantartása A követelménymodul száma: 1174-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Kisirodai hálózatok. e-book. Zrinyi Miklós

Kisirodai hálózatok. e-book. Zrinyi Miklós TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Kisirodai hálózatok e-book Zrinyi Miklós 1 Tartalom

Részletesebben

ÚJ TÁVLATOK MAGAZIN. az egészségügyi informatikában. 2014/2. szám. Negyedévente megjelenő ingyenes magazin

ÚJ TÁVLATOK MAGAZIN. az egészségügyi informatikában. 2014/2. szám. Negyedévente megjelenő ingyenes magazin emma 2014/2. szám MAGAZIN ÚJ TÁVLATOK az egészségügyi informatikában Az EMMA 2.0 már mobilon és tableten is támogatja az egészségügyi dolgozók munkáját A betegellátás modernizálása Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Portfólió menedzser gyakornok

Portfólió menedzser gyakornok Portfólió menedzser gykornok Gykornoki munk Budpest IV. H diákmunk, kkor Mind-Diák! A diákszövetkezet, minek folymtos fejlődését több tízezer diák szorglm és tehetsége biztosítj. Különböző iprágkbn működő

Részletesebben

2014 v4.1. Integrált. Felhasználói dokumentáció

2014 v4.1. Integrált. Felhasználói dokumentáció 2014 v4.1 Integrált Felhasználói dokumentáció Fekete Prog-RAM Kft. 1992-2014 Tartalomjegyzék Bemutatkozás... 3 Cégadatok... 3 Elérhetőségek... 3 Névjegy... 3 Rendszer követelmények... 5 Javascript engedélyezése...

Részletesebben

MUNKAANYAG. Horváth Imre. Számítógép hálózatok kiépítése - Kommunikációs protokollok. A követelménymodul megnevezése: Számítógép összeszerelése

MUNKAANYAG. Horváth Imre. Számítógép hálózatok kiépítése - Kommunikációs protokollok. A követelménymodul megnevezése: Számítógép összeszerelése Horváth Imre Számítógép hálózatok kiépítése - Kommunikációs protokollok A követelménymodul megnevezése: Számítógép összeszerelése A követelménymodul száma: 1173-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Connection. PC-biztonság a SecureWave Sanctuary Suite-tel Informatika az õrtoronyban: Sentinel Kiút a jelszavak útvesztõjébõl: Novell SecureLogin 6.

Connection. PC-biztonság a SecureWave Sanctuary Suite-tel Informatika az õrtoronyban: Sentinel Kiút a jelszavak útvesztõjébõl: Novell SecureLogin 6. Connection Novell Connection Magazin VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM/2007 A Novell biztonságfilozófiája Hozzáférés-kezelés a Novell Access Managerrel Jogosultság-kezelés: Novell Identity Manager PC-biztonság a SecureWave

Részletesebben

OPS Vállalatirányítási Rendszer V 1.5

OPS Vállalatirányítási Rendszer V 1.5 OPS Vállalatirányítási Rendszer V 1.5 2/14 oldal OPS - Optimized Productivity System Nr:11082901 A bemutatása A cég 2000-ben alakult német-magyar tulajdonosi háttérrel azzal a céllal, hogy a német beszállítói

Részletesebben

Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3

Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3 Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3 1/63 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 A rendszer rövid jellemzése...3 A program főbb tulajdonságai...3 2. A program használatba vétele...4 3.

Részletesebben

WEBFEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK

WEBFEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK K R E A T Í V K O M M U N I K Á C I Ó S Ü G Y N Ö K S É G WEBFEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK Fingerprint Reklámügynökség» Webfejlesztési Irányelvek 2011» Áttekintés Áttekintés Jelen dokumentum ahhoz kíván segítséget

Részletesebben

Virtualizáció Linux kiszolgálón

Virtualizáció Linux kiszolgálón Debreceni Egyetem Informatika kar Virtualizáció Linux kiszolgálón Témavezető: Dr. Krausz Tamás Egyetemi Adjunktus Készítette: Vasvári Zoltán Mérnök Informatikus Debrecen 2008 A munka oroszlánrészét akkor

Részletesebben

DOKUMENTUMMENEDZSMENT PAPÍR NÉLKÜL, SZABADON

DOKUMENTUMMENEDZSMENT PAPÍR NÉLKÜL, SZABADON WWW.ENIAC.HU Automatizált vállalati tevékenységek Átlátható üzleti folyamatok Könnyedebb irányítás Megalapozott vezetõi döntések Csökkenõ operatív feladatok Több idõ az üzletszerzésre Növekvõ ügyfél-elégedettség

Részletesebben

INTELLIGENS, A LEGÚJABB INTERNET KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKAT ALKALMAZÓ LOGISZTIKAI SZOFTVER.

INTELLIGENS, A LEGÚJABB INTERNET KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKAT ALKALMAZÓ LOGISZTIKAI SZOFTVER. INTELLIGENS, A LEGÚJABB INTERNET KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKAT ALKALMAZÓ LOGISZTIKAI SZOFTVER. Sok szempontból előnyös a PROGRAMJA! raktár üzemeltetési Bevezető. Kedves Partnerünk! Ön is jól tudja, hogy

Részletesebben

PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor. Felhasználói kézikönyv V1.6

PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor. Felhasználói kézikönyv V1.6 PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor Felhasználói kézikönyv V1.6 1 Tartalomjegyzék: 1. A PROGRAM RÖVID LEÍRÁSA... 4 2. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK... 5 2.1. PC OLDALI HARDVER ÉS SZOFTVERKÖVETELMÉNYEK...

Részletesebben

Sulinet Expressz informatikai és informatika alapú továbbképzések. Linux rendszergazda alap

Sulinet Expressz informatikai és informatika alapú továbbképzések. Linux rendszergazda alap Sulinet Expressz informatikai és informatika alapú továbbképzések Linux rendszergazda alap Pallagi László Lektorálta: Sándor Antal Sulinet Expressz, 2003.11.01. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés...

Részletesebben