Beszámoló a Vissza az utcáról című felhívás keretében támogatott programok megvalósulásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a Vissza az utcáról című felhívás keretében támogatott programok megvalósulásáról"

Átírás

1 Beszámoló a Vissza az utcáról című felhívás keretében támogatott programok megvalósulásáról 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Emberi Erőforrások Minisztériuma jogelődje (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) és a Hajléktalanokért Közalapítvány között létrejött /2011 iktatószámú Együttműködési Megállapodás alapján meghirdetett Vissza az utcáról című felhívás keretében támogatott programok a március 1. és január 15. közötti időszakban valósítottak meg olyan innovatív, személyre szabott megoldásokat alkalmazó, a helyi viszonyokhoz alkalmazkodó programokat, amelyek révén a krízishelyzetben lévő, vagy krízistől fenyegetett közterületen élő egyének, párok, csoportok, családok kényszerű utcán élése megszüntethető, és lakhatási problémáik tartósan megoldhatóak. A Vissza az utcáról modellprogram az adatok alapján elérte a célcsoportját, a tartós közterületi életmódra berendezkedett embereket; és hatékony segítséget nyújtott számukra az életmódjuk megváltoztatásában és lakhatási helyzetük tartós rendezésében. A program sikeresen integrálta a célcsoportot. Az elsődleges célcsoport közel 90%-a képes volt felszámolni a közterületi életmódot és tartósan változtatni lakhatási helyzetén. A program adatai alapján bizonyított az a tény, hogy a k integrálása lehetséges: megfelelő intenzív, egyénre szabott szociális munka segítségével nagy arányban képesek önálló életre. A hajléktalanszállók kiegészítő szolgáltatások segítségével alkalmassá tehetők a komplex szükségletekkel rendelkező ek befogadására, és ezzel megteremtik a tartós integrációhoz szükséges együttműködés lehetőségét. Reméljük, hogy a program eredményeinek bemutatása meggyőző bizonyítékul szolgál arra, hogy a tartósan közterületen élő ek integrálása lehetséges: az utcán élő emberek megfelelő és intenzív, egyénre szabott szociális munka segítségével nagy arányban képesek az önálló életvitelre, a hajléktalanszállók pedig kiegészítő szolgáltatások segítségével alkalmassá tehetők a komplex szükségletekkel rendelkező ek befogadására, és ezzel megteremtik a tartós integrációhoz szükséges együttműködés lehetőségét. 1

2 2. TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ TARTALOMJEGYZÉK A VISSZA AZ UTCÁRÓL PROGRAM ELŐKÉSZÍTÉSE, ELŐZMÉNYEI A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TERVEZÉSE, CÉLOK ÉS PRIORITÁSOK A FELHÍVÁSRA BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK, A BÍRÁLAT SZEMPONTJAI TÁMOGATOTT PROGRAMOK KERETÉBEN TERVEZETT SZOLGÁLTATÁSOK A VISSZA AZ UTCÁRÓL PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FOLYAMATA TERVEZÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS SZAKASZA A TÁMOGATOTT SZERVEZETEKNÉL A CÉLCSOPORT ÉS A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTETT ÜGYFELEK KIVÁLASZTÁSA, A SZOLGÁLTATÁSOK FELAJÁNLÁSA A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK MEGKEZDÉSE KÖLTÖZÉS, MUNKÁBA ÁLLÁS, EGYÉB SZEMÉLYRE SZABOTT SZOLGÁLTATÁSOK A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTETT ÜGYFELEK JELLEMZŐI A CÉLCSOPORTOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA, ILLETVE AZ ELSŐDLEGES ÉS MÁSODLAGOS CÉLCSOPORT ALAPADATAI A VISSZA AZ UTCÁRÓL PROGRAMOK EDDIGI EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS A PROGRAMOK EREDMÉNYEINEK FENNTARTÁSA A PROGRAMOK EREDMÉNYEINEK FENNTARTÁSA, A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTETT ÜGYFELEK UTÁNKÖVETÉSE A KÖZALAPÍTVÁNYI IRODA TEVÉKENYSÉGEI, A PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA A PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ADMINISZTRATÍV KÍSÉRÉSE PÁLYÁZATI TANÁCSADÁS A PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZAKMAI TÁMOGATÁSA, A TAPASZTALATCSERE ELŐSEGÍTÉSE MŰHELYTALÁLKOZÓK SZERVEZÉSE A VISSZA AZ UTCÁRÓL PROGRAMOK ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI

3 3. A VISSZA AZ UTCÁRÓL PROGRAM ELŐKÉSZÍTÉSE, ELŐZMÉNYEI 2009-ben a krízishelyzetbe került áról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet 5. (6) bekezdése értelmében a szociál-, és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a szeptember 30-át követően kilakoltatott, kiskorú gyermeket nevelő családok lakhatását elősegítő program megvalósítására külön i kerett 1 különített el. A keret kezelését a Hajléktalanokért Közalapítvány látta el. A feladat megvalósítása során jelentős maradványösszeg keletkezett, melynek hatékony felhasználása érdekében a Közalapítvány Kuratóriuma kezdeményezte egy új megoldásokat alkalmazó innovatív program elindítását a ek helyzetének javítása érdekében. A tartósan közterületen élő ek helyzete a rendszerváltást követő időszakban folyamatosan kiemelt figyelmet kapott mind a döntéshozók, mind a lakosság részéről folyamán a fővárosban és a nagyobb vidéki városokban egyre jelentősebb erőfeszítések történtek a probléma kezelésére. A kiskorú gyermeket nevelő családok lakhatását elősegítő program keretében rendelkezésre állt i keretösszeg fel nem használt részének terhére az államháztartásért felelős miniszter engedélyével új kötelezettség volt vállalható. Az előirányzat felhasználásáról rendelkező kormányrendelet szövege kiegészült a valamint a közterületen élő emberek lakhatását, illetve intézményben történő elhelyezését szövegrésszel a forrás jogszerű felhasználása érdekében. A Közalapítvány kuratóriuma a fentiek alapján úgy döntött, hogy egy új program keretében forrást biztosít a hajléktalanellátási feladatokat ellátó szervezetek számára a közterületi hajléktalanság kezelését célzó programok kidolgozására és megvalósítására, nyílt pályázati eljárás keretében A pályázati felhívás tervezése, célok és prioritások A Közalapítvány pályázati felhívás tervezése során alapvető célként a tartós közterületi hajléktalanság problémájának csökkentését tűzte ki célul. Ennek megfelelően a program elsődleges célcsoportjaként a k, ezen belül is a legrosszabb állapotban lévő, komplex segítségre szoruló embereket jelölte meg a felhívás. A cél elérése érdekében a felhívásban meghatározott tevékenységek elsősorban a hajléktalanellátó rendszer eszközrendszerének bővítését célozták annak érdekében, hogy olyan komplex programok valósulhassanak meg, melyek keretében a sokrétű hátránnyal élő célcsoport képessé válik helyzetének megváltoztatására. A szolgáltatások négy nagy csoportba sorolhatóak: 1. A hajléktalanellátó intézmények alkalmassá tétele a k befogadására, ezen belül: a. kisebb átalakítások elvégzése a szállást nyújtó intézményekben annak érdekében, hogy alkalmassá váljanak a k befogadására (kislétszámú szobák, személyes élettér kialakítása, páros elhelyezés lehetővé tétele, alacsony küszöbű, befogadó szolgáltatásokat nyújtó férőhelyek kialakítása, stb.); 1 a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény XXVI. SZMM fejezet 20. fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 44. Kríziskezelő program fejezeti kezelésű előirányzat alcím (ÁHT ) (a továbbiakban: előirányzat) terhére 3

4 b. a szolgáltatások szabályrendszerének, működési struktúrájának átalakítása annak érdekében, hogy az új protokollok elősegítsék a közterületen élők integrációját, a szolgáltatásrendszer jobban hasznosítsa meglévő erőforrásait (férőhelyre kerülés utcai szolgálat és diszpécserszolgálat delegálásával, térítési díj elengedése, koedukált elhelyezés, csoportok elhelyezése, alkoholfogyasztás tolerálása, napközbeni bent tartózkodás, esetfelelős szociális munka, étkezés, tisztasági csomag stb. biztosítása); c. férőhelyek felszabadítása a közterületen élők számára igénybe vehető kapacitások növelése érdekében, ennek megvalósítása érdekében a szállásokon élő másodlagos célcsoport önálló intézményrendszeren kívüli lakhatásának a, illetve megfelelő tartós bentlakásos elhelyezéshez való hozzájutásának a. 2. Az ellátási kapacitás bővítése a programidőszakban (2012. március október 31.) az életvitelszerűen közterületen élő ek számára életmentő jellegű, alacsony küszöbű éjszakai elhelyezés kialakításával és működtetésével annak érdekében, hogy az itt elhelyezett k az ellátórendszerben továbblépve integrálódjanak a szállást nyújtó intézményekbe. 3. Tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézmények alkalmassá tétele hajléktalan befogadására annak érdekében, hogy az egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt tartós bentlakásos elhelyezésre szoruló célcsoporttagok hozzájussanak a szükségleteiknek megfelelő komplex szolgáltatásokhoz ezen intézményekben. 4. Egyénre szabott, komplex, diagnózis alapú segítő-programok megvalósítása, melyet a hajléktalan személy és segítője közösen dolgoznak ki, és egyéni megállapodásban rögzítenek, ezen belül különösen a k: a. elhelyezése önálló lakhatásuk lakhatási költségeinek ával, valamint a programot megvalósító intézmény általi bérletben való elhelyezéssel. b. elhelyezése a számukra megfelelő, tartós elhelyezést nyújtó intézménybe való bekerülés ával (pl. térítési díj, egyéb költségek átvállalása). c. munkajövedelemhez juttatása, munkavállalásra való felkészítése, foglalkoztatása (akár kis óraszámban, napi 1-2 órában) egyszerűsített foglalkoztatás keretében is, díjazás ellenében. d. egészségi és mentális állapotának felmérése, javítása az ellátáshoz való hozzájutás megszervezésével, az egészségügyi intézményekkel való együttműködéssel. e. intézményi vagy lakóközösség általi befogadását segítő tevékenységek, vagy egészségi rehabilitációjához szükséges ok (pl. ápolási, mentálhigiénés szolgáltatás vásárlása, gyógyszer, segédeszköz vásárlása). A pályázati felhívásról a közalapítvány több alkalommal tartott tájékoztatást a pályázó szervezetek számára. A tájékoztatókon kiemelt hangsúly került a Housing first megközelítés népszerűsítésére, melynek központi eleme a k közvetlen az ellátórendszerben történő elhelyezést mellőző önálló lakhatáshoz juttatása. 4

5 A 2011-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma jogelődje (Nemzeti Erőforrás Minisztériuma) és a Hajléktalanokért Közalapítvány között létrejött /2011 iktatószámú Együttműködési Megállapodás alapján december 21-én jelenhetett meg a pályázati nyílt felhívás. A pályázatok benyújtásának határideje január 31-e volt A felhívásra beérkezett pályázatok, a bírálat szempontjai A pályázati felhívásra összesen 24 pályázat érkezett be a megjelölt határidőig. A beérkezett pályázati igény megközelítette a 203 millió forintot. Régiós megoszlást tekintve 10 pályázat érkezett a Közép- Magyarországi régióból, míg 14 pályázatot a konvergencia régiókban működő szervezetek nyújtottak be. A Dél-Dunántúli régióból nem érkezett pályázat. A beruházási célú i igény országosan elérte a teljes igényelt i összeg 35.5%-át, 72 millió forintot. A megvalósítás helyszíne (régió) Beérkezett pályázatok Igényelt i összeg Igényelt dologi jellegű Igényelt személyi jellegű Igényelt beruházási célú A beruházási célú igényelt aránya Dél-Alföld ,08% Észak-Alföld ,71% Észak- Magyarország Nyugat- Dunántúl Közép- Dunántúl ,00% ,01% ,63% Dél-Dunántúl ,00% Közép- Magyarország ,41% ÖSSZESEN ,51% A bírálat során a pályázatokat először független szakértők értékelték, majd a szakértői vélemények alapján a i javaslatot a Közalapítvány Kuratóriuma fogadta el. A bírálat során előnyt élveztek azon programok, melyek komplex, személyre szabott szolgáltatásokat terveztek nyújtani a bevont hajléktalan emberek számára. A kuratórium nem támogatta azon programokat, melyek keretében kizárólagosan beruházási célú tevékenységek valósultak meg, illetve ahol a beruházások nem kapcsolódtak közvetlenül a program céljaihoz. Szintén a ból kizáró ok volt, ha a pályázó nem integráló, a szolgáltatások igénybevételéhez segítő programot nyújtott be, hanem a célcsoport további szegregálását lehetett feltételezni a szakmai program alapján. Egyes programok esetében forráshiány miatt kellett csökkenteni a összegét. Formai okból egyetlen programot sem kellett elutasítani. A Közalapítvány Kuratóriuma i javaslatában a Közép-Magyarországi régióban 7 program (a i keretösszeg 33,6%-a), míg a konvergencia régiókban 11 program (a i keretösszeg 66,4%-a) megvalósítását tartotta szakmailag indokoltnak. A megvalósítás helyszíne (régió) Beérkezett pályázatok Igényelt i összeg Javasolt i összeg Javasolt Beruházási célra Támogatásra javasolt pályázatok Nem támogatott pályázatok Dél-Alföld Észak-Alföld Észak-Magyarország

6 A megvalósítás helyszíne (régió) Beérkezett pályázatok Igényelt i összeg Javasolt i összeg Javasolt Beruházási célra Támogatásra javasolt pályázatok Nem támogatott pályázatok Nyugat-Dunántúl Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-Magyarország ÖSSZESEN ok keretében szolgáltatások A támogatott pályázatok a március 1. és január 15. közötti időszakban valósítottak meg olyan innovatív, személyre szabott megoldásokat alkalmazó, a helyi viszonyokhoz alkalmazkodó programokat, amelyek révén a krízishelyzetben lévő, vagy krízistől fenyegetett közterületen élő egyének, párok, csoportok, családok kényszerű utcán élése megszüntethető, és lakhatási problémáik tartósan megoldhatóak. A i szerződésekben összesen 209 fő számára nyújtott egyénre szabott segítő folyamat megvalósítását vállalták a támogatott szervezetek. A komplex szükségletekkel rendelkező ek elhelyezése érdekében 61 fő szállást nyújtó intézményben élő továbbléptetését is célul tűzték ki, hogy az így felszabadult kapacitások a közterületen élők rendelkezésére álljanak. A területi megoszlás tekintetében 7 Budapesten megvalósuló program keretében 100 fő tartósan közterületen élő, és 42 fő szállást nyújtó intézményben elhelyezett ellátását tervezték a támogatott programok. Ezen kívül 10 vidéki városban 109 fő közterületen élő és 19 fő szállást használó lakhatási helyzetének javítását tartalmazták a i szerződések. A támogatott programok mindegyike komplex szolgáltatásokat kívánt nyújtani a támogatott ügyfelek számára. Több program tartalmazta a szociális munkás szakemberek szolgáltatásain túl pszichológus, pszichiáter, addiktológus segítség nyújtását, orvosi kivizsgálást, szakorvosi kezelésekhez történő hozzáférés elősegítését, fogászati kezeléseket. Foglalkoztatási programelemet öt program tartalmazott, ezek közül az Utcai Szociális Segítők Egyesülete (Tatabánya) a munkatapasztalat megszerzését célozta önkéntes foglalkoztatás keretében, a további négy programban pedig különféle foglalkoztatási formákat vegyítve segítették a támogatott tartósan közterületen élők munkaerő-piaci integrációját. A Menedékház Alapítvány (Budapest) programjában egy adománybolt (un. Charity Shop ) létrehozását tűzte ki célul, a ek a bolt működtetésében kaptak munkalehetőséget. A Savaria-Rehab Team (Szombathely) programjában lépcsőzetesen, emelkedő óraszámban tervezte foglalkoztatni a programban résztvevőket a saját intézményén belül addig, míg alkalmassá nem váltak a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre. A Szociális Szolgáltató Központ (Kazincbarcika) saját intézményrendszere keretében a többi munkavállalóval megegyező feltételek mellett teljes munkaidőben kívánta alkalmazni a hajléktalan ügyfeleit. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (Veszprém) egy munkavállalót teljes munkaidőben foglalkoztatott, míg egy nagyobb csoportot alkalmi jelleggel, heti néhány órában foglalkoztatva igyekezett munkatapasztalathoz juttatni. 6

7 A támogatott programok közül öt tartalmazott tartós bentlakásos intézményben történő elhelyezést, a segítségével 8 fő jutott hozzá a számára megfelelőbb tartós elhelyezési formához. A programok közül 9 kizárólag a elsődleges célcsoportra koncentrált, nem tartalmazott másodlagos célcsoportba tartozó ügyfél számára szolgáltatást. Tíz támogatott program tartalmazott befogadó jellegű szolgáltatásokat, melyek segítségével a szállást nyújtó intézmények alkalmassá váltak a komplex szükségletekkel rendelkező célcsoport ellátására. A befogadó szolgáltatások a helyi sajátságokhoz igazodva széles skálán mozogtak. Általánosságban az alapvető szükségletek (étkezés, tisztálkodás, szállás) kielégítésén túl a szolgáltatások a személyes élettér biztosítására, valamint az addiktológiai, és pszichiátriai problémák kezelésére fókuszáltak. Alapvető célként minden esetben a fokozatos integrációt tűzték ki a programok. Beruházási típusú programelemet öt támogatott pályázat tartalmazott. Négy program esetében alacsony küszöbű befogadó szolgáltatásokat biztosító férőhelyek jöttek létre a segítségével (Veszprémben 6, Tatabányán 6, Székesfehérváron 5, Debrecenben 4 férőhely). Egy program esetében önkormányzati bérlakások kisebb felújítását finanszírozták a i összegből (Mosonmagyaróváron két lakás). 4. A VISSZA AZ UTCÁRÓL PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FOLYAMATA 4.1. Tervezés és előkészítés szakasza a támogatott szervezeteknél A programok benyújtásának feltétele minden esetben egy komplex szükségletfelmérés elkészítése volt, melyben a pályázó szervezet felmérte a célcsoport szükségleteit és a számukra szükséges szolgáltatásokat. A szükségletfelmérés eredményeként minden program a célcsoport igényeire reagáló, a helyi viszonyokhoz alkalmazkodó szolgáltatáscsomagot állított össze 2012 januárjában. A i döntés késedelme miatt azonban a programok túlnyomó többsége a 2012 februárja és áprilisa közötti időszakban azzal szembesült, hogy a célcsoport megváltozott: eltűntek a szervezet látóköréből, élethelyzetük megváltozott, vagy a késése miatt motivációjukat veszítették, és bizalmatlanná váltak a programmal kapcsolatban. A programok előkészítése ezért sok esetben egészen 2012 májusáig kitolódott, amikor a i döntés ismeretében a konkrét bevonása megkezdődött. Ebben a szakaszban a megvalósító szervezetek felkészültek a programok elindítására, kiválasztották a programban résztvevő szakembereket és kidolgozták a stáb működésének kereteit. Eközben igyekeztek folyamatosan nyomon követni a célcsoport tagjainak és szükségleteinek változását annak érdekében, hogy a szolgáltatások megkezdésének időpontjában a megfelelő okat tudják nyújtani számukra A célcsoport és a ban ügyfelek kiválasztása, a szolgáltatások felajánlása A célcsoport kiválasztása a i döntést követően történt meg. A kiválasztásnál a különböző programok eltérő, a helyi viszonyokhoz alkalmazkodó kritériumrendszert alkalmaztak. Abban minden program megegyezett, hogy a célcsoport tagjai közül azokat igyekeztek kiválasztani, akiknek a leginkább szüksége volt ezen komplex szolgáltatáscsomagra. A programok egy része előnyben e a motivált, a változásra nyitott ügyfeleket, míg más programok kifejezetten a leginkább problémát okozó, a korábbi eszközrendszerrel mozdíthatatlan ügyfeleket igyekeztek bevonni. 7

8 Minden program esetében nagy hangsúlyt kapott a célcsoport tájékoztatása, a programban való részvételre való motiválás. Több program csoportos tájékoztatókat szervezett, szórólapot és plakátokat helyeztek ki az érdeklődés felkeltése érdekében. Az elsődleges célcsoport tájékoztatásában vezető szerep jutott az utcai szociális munka szolgálatoknak. A programban való részvételre való felkészítés során több programban problémát jelentett, hogy a i döntés, és ezzel a konkrét támogatott kiválasztása és bevonása éppen a tavaszi (április-májusi) időszakra esett. A közterületen élő ek esetében éppen ebben az időszakban csökken a motiváció a helyzetük változtatására: az időjárás melegebbre fordulása, és az alkalmi szállást is biztosító idénymunkák megszaporodása miatt időlegesen javulnak a körülményeik, így kevésbé érzik sürgetőnek életmódjuk feladását. A támogatott programokban dolgozó szakembereknek ezért kiemelt erőfeszítéseket kellett tenniük a célcsoport motiválására A szolgáltatások nyújtásának megkezdése Költözés, munkába állás, egyéb személyre szabott szolgáltatások A szolgáltatások általában három nagyobb csoportra oszlottak. A változtatásra, és a programba való belépésre motiváló, előkészítő szakaszban igen intenzív figyelmet fordítottak a pályázók a célcsoport tájékoztatására, a lehetséges ügyfelek kiválasztására. Az egyéni szociális diagnózisok feltárása, a támogatott ügyfelek igényeinek, céljainak és szükségleteinek azonosítása jelentette a kiindulási alapot az ezekhez illeszkedő komplex szolgáltatások kidolgozására. Minden programban fordulópontot jelentett a költözések időszaka. Az egyes ügyfelek esetében eltérő módon változott a lakhatási helyzet, azonban a ban részesülő minden ügyfél életében nagy változást eredményezett ez az esemény. Egyes ügyfelek a közterületről szállást nyújtó intézménybe, míg mások egyenesen lakásba költöztek. A programrésztvevők egy másik csoportja egészségi állapota, vagy idős kora miatt tartós bentlakásos intézményi elhelyezést igényelt. A másodlagos célcsoport tagjai szállást nyújtó intézményből önálló lakhatásba, vagy tartós bentlakásos intézménybe kerültek. Ezt az időszakot mind a támogatott ügyfelek, mind a programok megvalósításában résztvevő szakemberek igen intenzív időszaknak írták le: az ügyfelek életében bekövetkezett változások igen intenzív segítő munkát igényeltek. A programban dolgozó esetkezelő szociális munkások napi szinten foglalkoztak a támogatott ügyfelekkel, segítették őket a beilleszkedésben és a kezdeti nehézségek kezelésében. Ezen a ponton sok szervezet biztosított jelentős értékű önerőt főként a lakások berendezésében, illetve a háztartások felszerelésében. Egyes programok a terhére vásároltak használati eszközöket, háztartási gépeket, bútorokat a lakások otthonosabbá tételéhez. A következő jelentős feladatot a lakhatási költségek megteremtése, a megfelelő jövedelmi helyzet elérése jelentette a támogatott ügyfelek számára. Ezért a programok második szakaszában előtérbe kerültek a jövedelemszerző munkavégzéssel, a pénzbeosztással, a háztartásvezetéssel, valamint a lakhatás fenntarthatósága érdekében a tartalékképzéssel kapcsolatos kérdések A programnak ezen szakaszában több program csoportos formában segítette az ügyfeleit az alapvető készségek felidézésében, illetve megtanulásában. A foglalkoztatási, illetve munkába állást célzó programelemek jelentős segítséget nyújtottak abban, hogy a lakhatási költségek hosszútávú fedezéséhez szükséges jövedelemre tegyenek szert a támogatott ügyfelek. Szintén ebben a szakaszban volt jelentős szerepe a pszichológusi, pszichiáteri, addiktológusi segítségnyújtásnak. A tudatos életvezetés részeként a támogatott ügyfelek nagy hányada igényelt 8

9 segítséget pszichiátriai problémái kezelésében, illetve addiktológiai problémái megoldásában. A program ezen szakaszában, az intenzív személyes figyelem eredményeként több ügyfél döntött úgy, hogy korábban elhanyagolt egészségi problémáit kivizsgáltatja, krónikus betegségeit kezelteti. Ebben a folyamatban jelentős szerep jutott a programokban foglalkoztatott orvosoknak. Munkájuk eredményeként sajnos nem csak az egészségi állapot javulása következett be, de olyan igen súlyos krónikus betegségek diagnosztizálása is megtörtént, melyek alapvetően változtatták meg a segítő folyamat célját. Több támogatott esetében a régóta fennálló egészségi problémák kezelésére hosszantartó kórházi kezelés vált szükségessé, ezért a segítő folyamat a lakhatási helyzet javítása helyett a kezelésben való részvétel ára koncentrált. Minden program jelentős javulásról számol be a támogatott általános állapotában. A programban látványos javulás történt a korábban ek külső megjelenésében, lelki-, és fizikai állapotában egyaránt. Sok esetben számoltak be arról a programban résztvevő segítők, hogy ügyfeleikre rá sem lehet ismerni néhány héttel a programba történő bevonást követően. A biztonságos lakhatás, a rendszeres életmód, a megfelelő táplálkozás, az orvosi ellátás, a programok keretében nyújtott szolgáltatások, és a rendszeres segítő beszélgetések eredményeként a támogatott ügyfelek igen gyorsan elveszítették a tartós közterületi életmód jellemző külső megjelenési formáit, miközben életmódjukban is jelentős változások álltak be. A programok záró szakaszában az eredmények fenntarthatóságára helyeződött az esetkezelői munka fókusza. A beszámolók alapján a támogatott többsége számára rövidnek bizonyult a programidőszak. Az elért eredmények és a bekövetkezett pozitív változások fenntartása érdekében további segítségre van szükség. A támogatott szervezetek két kivétellel pályázatot nyújtottak be a programok folytatására a Közalapítványhoz, a támogatott utánkövetésére. A segítő szakemberek véleménye szerint is legalább egy év, de inkább 18 hónap szükséges ahhoz, hogy a korábban célcsoport esetében a lakhatási helyzet és az életmód tartósan megváltozzon. A programidőszak során az egyéni esetkezelői munka fókusza folyamatosan változott, azonban az intenzív segítségnyújtás igénye folyamatosan fennállt. A programok záró szakaszában az egyik legnagyobb kihívást éppen a intenzitásának fokozatos csökkentése jelentette A ban ügyfelek jellemzői a célcsoportok összehasonlítása, illetve az elsődleges és másodlagos célcsoport alapadatai A program során összesen 302 hajléktalan személy részesült ban. Az elsődleges célcsoport aránya 75%. A támogatott 70%-a férfi. A Közép-Magyarországi régióban 113 fő ember vett részt a programban és 50 férőhelyről költöztek külső lakhatásba korábban szállást nyújtó férőhelyen elhelyezett ek. A konvergencia régiókban az elsődleges célcsoportból 114 fő, a másodlagos célcsoportból 25 fő részesült ban. 9

10 A támogatott lakhatása a program zárásának időpontjában Albérlet 75 Elsődleges célcsoport Személyek (Fő) Személyek aránya (%) Száma (Fő) 18 Másodlagos célcsoport Személyek aránya (%) Támogatott együttesen Támogatott együttesen (Fő) 93 Az adott lakhatási formában élő aránya (%) Integrált lakhatási forma Tartós bentlakásos intézmény Hajléktalanellátó intézmény Munkásszálló ,22% Családjához 3 2 költözött Önkormányzati 1 4 bérlakás Idősek otthona 2 Tartós bentlakásos intézmény Alacsony küszöbű férőhely Éjjeli menedékhely 3 1,32% ,56% 2 Átmeneti szálló ,67% 4 5,33% 10 13,33% ,31% 7 2,32% 93 30,79% Egészségügyi ellátórendszer Közterületi életmód Kórházi ellátást igénylő betegség 2 0 Kórházi 3 1,32% rehabilitációs 1 0 program Közterület, jelentős 5 0 állapotjavulás Közterület ,49% 2 0 0,00% 3 4,00% ,99% 20 6,62% Egyéb Szívességi lakáshasználat Külföldi munkavállalás Elhunyt 1 2 0,88% ,00% ,66% Rendőrségi őrizetbe került Nincs információ 5 5 2,20% ,67% ,30% Összesen ,00% ,00% ,00% A táblázat adataiból látható, hogy a program sikeresen integrálta a célcsoportot. Az elsődleges célcsoport közel 90%-a képes volt felszámolni a közterületi életmódot és tartósan változtatni lakhatási helyzetén. Ugyanakkor a másodlagos célcsoport adataiból az is felismerhető, hogy a számukra nyújtott kevésbé komplex szolgáltatások 10 fő esetében nem voltak elegendőek az integrált lakhatási forma megtartására. 10

11 5. A VISSZA AZ UTCÁRÓL PROGRAMOK EDDIGI EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS A PROGRAMOK EREDMÉNYEINEK FENNTARTÁSA 5.1. A programok eredményeinek fenntartása, a ban ügyfelek utánkövetése A megvalósító szervezetek a részbeszámolóikban egyöntetűen problémaként értékelték a rövid i időszakot. Ezen igényre reagálva a Közalapítvány új pályázati felhívásaiban lehetőséget adott a programok eredményinek fenntartását valamint az után követést célzó pályázatok benyújtására. A KMR és a HEF kódú pályázati felhívások 2 keretében meghirdetett a 2012-UNY kódú, vissza az utcáról című felhívás keretében támogatott programok eredményeinek fenntartása, a programok hosszabb távú hatásának utánkövetése című programpontok keretében 15 pályázat érkezett be a Közalapítványi Irodába. A Közalapítványi Iroda javaslata alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma engedélyező okiratában a két felhívás keretében összesen csaknem 42 millió forinttal támogatta a január-májusi időszakban megvalósuló programokat. 6. A KÖZALAPÍTVÁNYI IRODA TEVÉKENYSÉGEI, A PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA 6.1. A programok megvalósításának adminisztratív kísérése pályázati tanácsadás A pályázati programok és finanszírozás előkészítése érdekében a Közalapítványi Iroda az alábbi feladatokat hajtotta végre: A program részletes céljainak, szakmai feltételeinek meghatározása a minisztériummal való egyeztetés alapján. felhívás és pályázati adatlap elkészítése a minisztériummal való egyeztetés alapján. Pályázat közzététele, terjesztése a hajléktalanellátó intézmények körében. Érdeklődők folyamatos tájékoztatása, pályázati tanácsadás folyamatos biztosítása. A pályázati felhívás bemutatása hajléktalanellátó intézmények számára szervezett szakmai fórumokon, a TÁMOP kiemelt projekt műhelytalálkozóin. Információs nap szervezése és lebonyolítása január 18-án, közel 30 fő részvételével. A szakmai fórumokon személyes tanácsadás biztosítása. A pályáztatási eljárás elsősorban a következő feladatok végrehajtását jelentette: Pályázatok érkeztetése, befogadása. A pályázatok teljességének, és a pályázók pályázati jogosultságának ellenőrzése, hiánypótlások kezelése. Pályázatok előkészítése bírálatra, a bírálati bizottság munkájának koordinálása, bírálatok elkészítése. Engedélyező okirat összeállítása a kuratórium i javaslatáról. 2 Az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött /2012/SZOCSZOLG számú együttműködési megállapodás alapján megjelent pályázati felhívások; a Magyarország évi költségvetéséről szóló CLXXXVIII. törvény I. sz. mellékletének XX. NEFMI fejezet Hajléktalanokkal kapcsolatos közfeladatok ellátása elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 11

12 Engedélyező okirat minisztérium részére történő megküldése, a minisztérium tájékoztatása a pályázati keretösszeg pályázati döntésnek megfelelő kiemelt előirányzat szerinti bontásáról. A pályáztatás fontos lépése a i szerződések megkötése és a forrás átutalása, mely a következőket foglalta magában: Támogatási szerződés és mellékleteinek elkészítése a minisztériummal való egyeztetés alapján. A ról szóló értesítés, i szerződés és mellékletei megküldése a szervezetek részére Elutasított pályázók értesítése. Támogatási szerződések érkeztetése, teljességének ellenőrzése, hiánypótlások kezelése. A programok forrásának átutalása a nyertes szervezetek részére. A pályázat eredményeinek közzététele A programok megvalósításának szakmai a, a tapasztalatcsere elősegítése műhelytalálkozók szervezése A programok szakmai koordinációja egyrészt folyamatos szakmai konzultációt, szakmai tanácsadást jelentett a pályázaton nyertes szervezetekkel, másrészt 6 alkalommal műhelytalálkozó lebonyolítását a programokat megvalósító szervezetek munkatársai részére a közalapítvány telephelyén. Az első két műhelytalálkozón közel 35 szakember jelent meg, ezért a nagy érdeklődésre való tekintettel a következő találkozókat a programok célja szerinti bontásban kisebb csoportokban szerveztük meg. A találkozókon minden jelen lévő munkatárs beszámolt a program állásáról, majd általában az aktuálisan jelentkező szakmai és a lebonyolítással kapcsolatos egyéb (pl. pénzügyi) problémák kerültek a beszélgetés fókuszába. A program zárása előtt előtérbe kerültek a szakmai beszámoló elkészítésével kapcsolatos kérdések. Az utolsó két műhelytalálkozón a résztvevők egy képzett tréner és interaktív módszerek segítségével dolgozhattak a program eredményeinek különböző szempontok szerinti értékelésén, és azon, hogy hogyan járulhat hozzá a program az intézmény fejlesztéséhez, szolgáltatási palettájának bővítéséhez. A visszajelzések szerint a szakemberek számára fontos szakmai segítséget jelentett a műhelyeken való részvétel, a szakmai tapasztalatcsere. 12

13 7. A VISSZA AZ UTCÁRÓL PROGRAMOK ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI 2011-UNY kódú felhívás HEF ÉS KMR kódú felhívások Pályázó szervezet neve Település Támogatásban További ban Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Mosonmagyaróvár UNY-03 segítő program 4 fő számára, 3 fő lakhatásának a, a férőhelyek felszabadítása átmeneti szállón a tartósan közterületen élők elhelyezése érdekében HEF-601 segítő program fenntartása 5 fő részére integrált lakhatás ával Utcai Szociális Segítők Egyesülete Tatabánya UNY-02 segítő program 10 fő számára, 8 fő részére alacsony küszöbű külső férőhely létrehozása HEF-602 segítő program fenntartása 11 fő ember számára, alacsony küszöbű férőhelyek integrációt segítő szolgáltatásainak fenntartása Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ Szolnok UNY-09 segítő program 15 fő számára HEF-603 segítő program fenntartása 13 fő ember számára

14 2011-UNY kódú felhívás HEF ÉS KMR kódú felhívások Pályázó szervezet neve Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület SAVARIA REHAB- TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Település Veszprém Szombathely UNY-20 UNY-12 A szolgáltatások átcsoportosításával 6 férőhely létrehozása idős, beteg tartósan közterületen élők elhelyezése érdekében, 7 fő részére komplex munkatapasztalat megszerzését, munkába állást segítő program segítő program 7 fő számára, 7 fő lakhatásának a, a férőhelyek felszabadítása átmeneti szállón a tartósan közterületen élők elhelyezése érdekében Támogatásban HEF HEF-605 Komplex munkatapasztalat megszerzését, munkába állást segítő program 7 fő részére, alacsony küszöbű külső férőhelyek integrációt segítő szolgáltatásainak fenntartása segítő program fenntartása 2 fő ember számára, 7 fő lakhatásának a az integrált lakhatási forma megtartása érdekében, valamint komplex munkatapasztalat megszerzését, munkába állást segítő program folytatása 4 fő ember számára További ban

15 Pályázó szervezet neve Kríziskezelő Központ Település Székesfehérvár UNY-11 Periféria Egyesület Nyíregyháza UNY-10 Szociális Szolgáltató Központ Kazincbarcika UNY UNY kódú felhívás segítő program 5 fő számára, befogadó szoba kialakítása 5 fő részére, 5 fő lakhatásának a, a férőhelyek felszabadítása átmeneti szállón a tartósan közterületen élők elhelyezése érdekében segítő program 5 fő számára segítő program 15 fő számára, 6 fő részére foglalkoztatási programmal kiegészítve Támogatásban HEF HEF HEF HEF ÉS KMR kódú felhívások segítő program fenntartása 4 fő számára, 1 fő lakhatásának a az integrált lakhatási forma megtartása érdekében, valamint a rehabilitációs szoba integrációt segítő szolgáltatásainak fenntartása, és komplex munkatapasztalat megszerzését, munkába állást segítő program rehabilitációs szobában elhelyezett 5 fő ember számára segítő program folytatása 6 fő ember számára segítő program folytatása 15 fő ember számára, 6 fő részére foglalkoztatási program fenntartásával kiegészítve További ban

16 2011-UNY kódú felhívás HEF ÉS KMR kódú felhívások Pályázó szervezet neve Település Támogatásban További ban Új Út Szociális Egyesület Budapest UNY-05 segítő program 10 fő számára KMR-1001 segítő program folytatása 8 fő számára Menedékház Alapítvány Budapest UNY-08 segítő program 4 fő számára, komplex munkatapasztalat megszerzését, munkába állást segítő programmal kiegészítve KMR-1002 segítő program 4 fő tartósan ember számára, komplex munkatapasztalat megszerzését, munkába állást segítő programmal kiegészítve Szociális és Rehabilitációs Alapítvány Budapest UNY-21 segítő program 10 fő számára KMR-1003 segítő program 10 fő tartósan ember számára

17 2011-UNY kódú felhívás HEF ÉS KMR kódú felhívások Pályázó szervezet neve Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Település Budapest UNY-06 és UNY-22 UNY-06: segítő program 30 fő számára munkásszállón történő elhelyezéssel UNY-22: segítő program 20 fő számára Támogatásban UNY-06: 30 UNY-22: 50 UNY-06: UNY-22: KMR-1004 segítő program folytatása 18 fő ember számára munkásszállón történő elhelyezéssel a Miklós utcai intézmény közreműködésével, valamint segítő program folytatása 10 fő ember számára az Eötvös utcai intézmény közreműködésével További ban RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány Budapest UNY-16 segítő program 6 fő számára, 6 fő lakhatásának a, a férőhelyek felszabadítása átmeneti szállón a tartósan közterületen élők elhelyezése érdekében, csoportos szociális munkával kiegészítve KMR-1005 segítő program folytatása 6 fő ember számára

18 2011-UNY kódú felhívás HEF ÉS KMR kódú felhívások Pályázó szervezet neve Oltalom Karitatív Egyesület ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Település Budapest Debrecen Kecskemét UNY-14 UNY-07 UNY-18 segítő program 15 fő számára, 7 fő lakhatásának a, a férőhelyek felszabadítása átmeneti szállón a tartósan közterületen élők elhelyezése érdekében segítő program 8 fő számára, 4 fő részére alacsony küszöbű külső férőhely létrehozása, 4 fő lakhatásának a, a férőhelyek felszabadítása átmeneti szállón a tartósan közterületen élők elhelyezése érdekében segítő program 6 fő számára Támogatásban KMR NEM PÁLYÁZOTT NEM PÁLYÁZOTT segítő program folytatása 8 fő ember számára, 7 fő lakhatásának további a az integrált lakhatási forma megtartása érdekében További ban

19 2011-UNY kódú felhívás HEF ÉS KMR kódú felhívások Pályázó szervezet neve Település Támogatásban További ban Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Kecskemét UNY-19 A tartósan közterületen élők integrációjának érdekében mozgó orvosi ellátás működtetése NEM PÁLYÁZOTT 19

A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Hajléktalanokért Közalapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, mint lebonyolító szervezet, nyílt pályázatot hirdet a következő tárgyban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 171/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a LÉLEK - Programról

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

JELENTÉS. A hajléktalanokat ellátó intézményrendszer ellenőrzése. 0613 2006. június

JELENTÉS. A hajléktalanokat ellátó intézményrendszer ellenőrzése. 0613 2006. június JELENTÉS A hajléktalanokat ellátó intézményrendszer ellenőrzése 0613 2006. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010.

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI CÉLOK 3 REHABILITÁCIÓS IDŐ RÖVIDÜLÉSE MIATTI

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

B/3587. számú J E L E N T É S

B/3587. számú J E L E N T É S MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/3587. számú J E L E N T É S az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 1 KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 2013 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó 201 3 114/2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Hazai Intézmények Szociális és Fejlesztési Igazgatóság

Részletesebben

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012 Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012-1- -2- Kiváltás A fogyatékos személyek ellátásának jövője Összeállította: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Részletesebben

Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Csorvás, 2015. június 24. 1/25 Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.

Részletesebben

2011/II. Szakmai Hírlevél. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ

2011/II. Szakmai Hírlevél. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ Szakmai Hírlevél 2011/II. Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2011. július XI. évfolyam 2. szám Tartalom FÓKUSZBAN: Az elmúlt módszertani év számokban...

Részletesebben

Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei

Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei I. Félút Centrum - Szenvedélybetegek Integrált Intézménye (Husznay

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi- Szociális Központ 2008-ban végzett munkájáról

Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi- Szociális Központ 2008-ban végzett munkájáról Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi- Szociális Központ 3100 Salgótarján, Füleki út 41. Tel/Fax: 32/431-349 e-mail: eszk@salgotarjan.hu Ikt. sz.: 143/2009 Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

Gazdaságos és hiánypótló több szintes ellátási forma a krízishelyzetben lévők számára

Gazdaságos és hiánypótló több szintes ellátási forma a krízishelyzetben lévők számára Gazdaságos és hiánypótló több szintes ellátási forma a krízishelyzetben lévők számára Lacziné Kása Zsuzsa Mottó:. 6. A szociális munka célja, hogy megelőzze, enyhítse és lehetőleg akadályozza meg az egyének,

Részletesebben

STRATÉGIÁK II.1 A 121 2.3 INTÉZKE-

STRATÉGIÁK II.1 A 121 2.3 INTÉZKE- 121 Babos Zsuzsánna Túlélési stratégiák II. 1 A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2.3 intézkedésének szerkezete és felépítése Magyarország az Európai Unió tagállamaihoz hasonlóan jogosulttá vált

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ start-up-model Új vállalkozások létrehozásának ösztönzését és segítését célzó rendszer kidolgozása a belga, portugál és francia modellek alapján VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Békés Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi

Részletesebben

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata Szentes Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Készült Szentes Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán 2006. november 2 Bevezetés Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

Hajléktalanügyi teendők 2015

Hajléktalanügyi teendők 2015 Hajléktalanügyi teendők 2015 Utcától lakásig Javaslatok a hajléktalan emberek ellátásának átalakítására 3. 0. M u n k a v á l t o z a t Összefoglalta: dr. Győri Péter A Hajléktalanokért Közalapítvány kuratóriuma

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2009. december IX. évfolyam 4. szám 1 Tartalom FÓKUSZBAN: Mennyi az annyi? 3 HÍREK, AKTUALITÁSOK 6 Tájékoztatás

Részletesebben

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013.

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013. Munkaügyi Központ TÁJÉKO Z TATÓ Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről (Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. január 16-ai ülésére)

Részletesebben