Beszámoló a Vissza az utcáról című felhívás keretében támogatott programok megvalósulásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a Vissza az utcáról című felhívás keretében támogatott programok megvalósulásáról"

Átírás

1 Beszámoló a Vissza az utcáról című felhívás keretében támogatott programok megvalósulásáról 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Emberi Erőforrások Minisztériuma jogelődje (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) és a Hajléktalanokért Közalapítvány között létrejött /2011 iktatószámú Együttműködési Megállapodás alapján meghirdetett Vissza az utcáról című felhívás keretében támogatott programok a március 1. és január 15. közötti időszakban valósítottak meg olyan innovatív, személyre szabott megoldásokat alkalmazó, a helyi viszonyokhoz alkalmazkodó programokat, amelyek révén a krízishelyzetben lévő, vagy krízistől fenyegetett közterületen élő egyének, párok, csoportok, családok kényszerű utcán élése megszüntethető, és lakhatási problémáik tartósan megoldhatóak. A Vissza az utcáról modellprogram az adatok alapján elérte a célcsoportját, a tartós közterületi életmódra berendezkedett embereket; és hatékony segítséget nyújtott számukra az életmódjuk megváltoztatásában és lakhatási helyzetük tartós rendezésében. A program sikeresen integrálta a célcsoportot. Az elsődleges célcsoport közel 90%-a képes volt felszámolni a közterületi életmódot és tartósan változtatni lakhatási helyzetén. A program adatai alapján bizonyított az a tény, hogy a k integrálása lehetséges: megfelelő intenzív, egyénre szabott szociális munka segítségével nagy arányban képesek önálló életre. A hajléktalanszállók kiegészítő szolgáltatások segítségével alkalmassá tehetők a komplex szükségletekkel rendelkező ek befogadására, és ezzel megteremtik a tartós integrációhoz szükséges együttműködés lehetőségét. Reméljük, hogy a program eredményeinek bemutatása meggyőző bizonyítékul szolgál arra, hogy a tartósan közterületen élő ek integrálása lehetséges: az utcán élő emberek megfelelő és intenzív, egyénre szabott szociális munka segítségével nagy arányban képesek az önálló életvitelre, a hajléktalanszállók pedig kiegészítő szolgáltatások segítségével alkalmassá tehetők a komplex szükségletekkel rendelkező ek befogadására, és ezzel megteremtik a tartós integrációhoz szükséges együttműködés lehetőségét. 1

2 2. TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ TARTALOMJEGYZÉK A VISSZA AZ UTCÁRÓL PROGRAM ELŐKÉSZÍTÉSE, ELŐZMÉNYEI A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TERVEZÉSE, CÉLOK ÉS PRIORITÁSOK A FELHÍVÁSRA BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK, A BÍRÁLAT SZEMPONTJAI TÁMOGATOTT PROGRAMOK KERETÉBEN TERVEZETT SZOLGÁLTATÁSOK A VISSZA AZ UTCÁRÓL PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FOLYAMATA TERVEZÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS SZAKASZA A TÁMOGATOTT SZERVEZETEKNÉL A CÉLCSOPORT ÉS A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTETT ÜGYFELEK KIVÁLASZTÁSA, A SZOLGÁLTATÁSOK FELAJÁNLÁSA A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK MEGKEZDÉSE KÖLTÖZÉS, MUNKÁBA ÁLLÁS, EGYÉB SZEMÉLYRE SZABOTT SZOLGÁLTATÁSOK A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTETT ÜGYFELEK JELLEMZŐI A CÉLCSOPORTOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA, ILLETVE AZ ELSŐDLEGES ÉS MÁSODLAGOS CÉLCSOPORT ALAPADATAI A VISSZA AZ UTCÁRÓL PROGRAMOK EDDIGI EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS A PROGRAMOK EREDMÉNYEINEK FENNTARTÁSA A PROGRAMOK EREDMÉNYEINEK FENNTARTÁSA, A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTETT ÜGYFELEK UTÁNKÖVETÉSE A KÖZALAPÍTVÁNYI IRODA TEVÉKENYSÉGEI, A PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA A PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ADMINISZTRATÍV KÍSÉRÉSE PÁLYÁZATI TANÁCSADÁS A PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZAKMAI TÁMOGATÁSA, A TAPASZTALATCSERE ELŐSEGÍTÉSE MŰHELYTALÁLKOZÓK SZERVEZÉSE A VISSZA AZ UTCÁRÓL PROGRAMOK ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI

3 3. A VISSZA AZ UTCÁRÓL PROGRAM ELŐKÉSZÍTÉSE, ELŐZMÉNYEI 2009-ben a krízishelyzetbe került áról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet 5. (6) bekezdése értelmében a szociál-, és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a szeptember 30-át követően kilakoltatott, kiskorú gyermeket nevelő családok lakhatását elősegítő program megvalósítására külön i kerett 1 különített el. A keret kezelését a Hajléktalanokért Közalapítvány látta el. A feladat megvalósítása során jelentős maradványösszeg keletkezett, melynek hatékony felhasználása érdekében a Közalapítvány Kuratóriuma kezdeményezte egy új megoldásokat alkalmazó innovatív program elindítását a ek helyzetének javítása érdekében. A tartósan közterületen élő ek helyzete a rendszerváltást követő időszakban folyamatosan kiemelt figyelmet kapott mind a döntéshozók, mind a lakosság részéről folyamán a fővárosban és a nagyobb vidéki városokban egyre jelentősebb erőfeszítések történtek a probléma kezelésére. A kiskorú gyermeket nevelő családok lakhatását elősegítő program keretében rendelkezésre állt i keretösszeg fel nem használt részének terhére az államháztartásért felelős miniszter engedélyével új kötelezettség volt vállalható. Az előirányzat felhasználásáról rendelkező kormányrendelet szövege kiegészült a valamint a közterületen élő emberek lakhatását, illetve intézményben történő elhelyezését szövegrésszel a forrás jogszerű felhasználása érdekében. A Közalapítvány kuratóriuma a fentiek alapján úgy döntött, hogy egy új program keretében forrást biztosít a hajléktalanellátási feladatokat ellátó szervezetek számára a közterületi hajléktalanság kezelését célzó programok kidolgozására és megvalósítására, nyílt pályázati eljárás keretében A pályázati felhívás tervezése, célok és prioritások A Közalapítvány pályázati felhívás tervezése során alapvető célként a tartós közterületi hajléktalanság problémájának csökkentését tűzte ki célul. Ennek megfelelően a program elsődleges célcsoportjaként a k, ezen belül is a legrosszabb állapotban lévő, komplex segítségre szoruló embereket jelölte meg a felhívás. A cél elérése érdekében a felhívásban meghatározott tevékenységek elsősorban a hajléktalanellátó rendszer eszközrendszerének bővítését célozták annak érdekében, hogy olyan komplex programok valósulhassanak meg, melyek keretében a sokrétű hátránnyal élő célcsoport képessé válik helyzetének megváltoztatására. A szolgáltatások négy nagy csoportba sorolhatóak: 1. A hajléktalanellátó intézmények alkalmassá tétele a k befogadására, ezen belül: a. kisebb átalakítások elvégzése a szállást nyújtó intézményekben annak érdekében, hogy alkalmassá váljanak a k befogadására (kislétszámú szobák, személyes élettér kialakítása, páros elhelyezés lehetővé tétele, alacsony küszöbű, befogadó szolgáltatásokat nyújtó férőhelyek kialakítása, stb.); 1 a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény XXVI. SZMM fejezet 20. fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 44. Kríziskezelő program fejezeti kezelésű előirányzat alcím (ÁHT ) (a továbbiakban: előirányzat) terhére 3

4 b. a szolgáltatások szabályrendszerének, működési struktúrájának átalakítása annak érdekében, hogy az új protokollok elősegítsék a közterületen élők integrációját, a szolgáltatásrendszer jobban hasznosítsa meglévő erőforrásait (férőhelyre kerülés utcai szolgálat és diszpécserszolgálat delegálásával, térítési díj elengedése, koedukált elhelyezés, csoportok elhelyezése, alkoholfogyasztás tolerálása, napközbeni bent tartózkodás, esetfelelős szociális munka, étkezés, tisztasági csomag stb. biztosítása); c. férőhelyek felszabadítása a közterületen élők számára igénybe vehető kapacitások növelése érdekében, ennek megvalósítása érdekében a szállásokon élő másodlagos célcsoport önálló intézményrendszeren kívüli lakhatásának a, illetve megfelelő tartós bentlakásos elhelyezéshez való hozzájutásának a. 2. Az ellátási kapacitás bővítése a programidőszakban (2012. március október 31.) az életvitelszerűen közterületen élő ek számára életmentő jellegű, alacsony küszöbű éjszakai elhelyezés kialakításával és működtetésével annak érdekében, hogy az itt elhelyezett k az ellátórendszerben továbblépve integrálódjanak a szállást nyújtó intézményekbe. 3. Tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézmények alkalmassá tétele hajléktalan befogadására annak érdekében, hogy az egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt tartós bentlakásos elhelyezésre szoruló célcsoporttagok hozzájussanak a szükségleteiknek megfelelő komplex szolgáltatásokhoz ezen intézményekben. 4. Egyénre szabott, komplex, diagnózis alapú segítő-programok megvalósítása, melyet a hajléktalan személy és segítője közösen dolgoznak ki, és egyéni megállapodásban rögzítenek, ezen belül különösen a k: a. elhelyezése önálló lakhatásuk lakhatási költségeinek ával, valamint a programot megvalósító intézmény általi bérletben való elhelyezéssel. b. elhelyezése a számukra megfelelő, tartós elhelyezést nyújtó intézménybe való bekerülés ával (pl. térítési díj, egyéb költségek átvállalása). c. munkajövedelemhez juttatása, munkavállalásra való felkészítése, foglalkoztatása (akár kis óraszámban, napi 1-2 órában) egyszerűsített foglalkoztatás keretében is, díjazás ellenében. d. egészségi és mentális állapotának felmérése, javítása az ellátáshoz való hozzájutás megszervezésével, az egészségügyi intézményekkel való együttműködéssel. e. intézményi vagy lakóközösség általi befogadását segítő tevékenységek, vagy egészségi rehabilitációjához szükséges ok (pl. ápolási, mentálhigiénés szolgáltatás vásárlása, gyógyszer, segédeszköz vásárlása). A pályázati felhívásról a közalapítvány több alkalommal tartott tájékoztatást a pályázó szervezetek számára. A tájékoztatókon kiemelt hangsúly került a Housing first megközelítés népszerűsítésére, melynek központi eleme a k közvetlen az ellátórendszerben történő elhelyezést mellőző önálló lakhatáshoz juttatása. 4

5 A 2011-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma jogelődje (Nemzeti Erőforrás Minisztériuma) és a Hajléktalanokért Közalapítvány között létrejött /2011 iktatószámú Együttműködési Megállapodás alapján december 21-én jelenhetett meg a pályázati nyílt felhívás. A pályázatok benyújtásának határideje január 31-e volt A felhívásra beérkezett pályázatok, a bírálat szempontjai A pályázati felhívásra összesen 24 pályázat érkezett be a megjelölt határidőig. A beérkezett pályázati igény megközelítette a 203 millió forintot. Régiós megoszlást tekintve 10 pályázat érkezett a Közép- Magyarországi régióból, míg 14 pályázatot a konvergencia régiókban működő szervezetek nyújtottak be. A Dél-Dunántúli régióból nem érkezett pályázat. A beruházási célú i igény országosan elérte a teljes igényelt i összeg 35.5%-át, 72 millió forintot. A megvalósítás helyszíne (régió) Beérkezett pályázatok Igényelt i összeg Igényelt dologi jellegű Igényelt személyi jellegű Igényelt beruházási célú A beruházási célú igényelt aránya Dél-Alföld ,08% Észak-Alföld ,71% Észak- Magyarország Nyugat- Dunántúl Közép- Dunántúl ,00% ,01% ,63% Dél-Dunántúl ,00% Közép- Magyarország ,41% ÖSSZESEN ,51% A bírálat során a pályázatokat először független szakértők értékelték, majd a szakértői vélemények alapján a i javaslatot a Közalapítvány Kuratóriuma fogadta el. A bírálat során előnyt élveztek azon programok, melyek komplex, személyre szabott szolgáltatásokat terveztek nyújtani a bevont hajléktalan emberek számára. A kuratórium nem támogatta azon programokat, melyek keretében kizárólagosan beruházási célú tevékenységek valósultak meg, illetve ahol a beruházások nem kapcsolódtak közvetlenül a program céljaihoz. Szintén a ból kizáró ok volt, ha a pályázó nem integráló, a szolgáltatások igénybevételéhez segítő programot nyújtott be, hanem a célcsoport további szegregálását lehetett feltételezni a szakmai program alapján. Egyes programok esetében forráshiány miatt kellett csökkenteni a összegét. Formai okból egyetlen programot sem kellett elutasítani. A Közalapítvány Kuratóriuma i javaslatában a Közép-Magyarországi régióban 7 program (a i keretösszeg 33,6%-a), míg a konvergencia régiókban 11 program (a i keretösszeg 66,4%-a) megvalósítását tartotta szakmailag indokoltnak. A megvalósítás helyszíne (régió) Beérkezett pályázatok Igényelt i összeg Javasolt i összeg Javasolt Beruházási célra Támogatásra javasolt pályázatok Nem támogatott pályázatok Dél-Alföld Észak-Alföld Észak-Magyarország

6 A megvalósítás helyszíne (régió) Beérkezett pályázatok Igényelt i összeg Javasolt i összeg Javasolt Beruházási célra Támogatásra javasolt pályázatok Nem támogatott pályázatok Nyugat-Dunántúl Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-Magyarország ÖSSZESEN ok keretében szolgáltatások A támogatott pályázatok a március 1. és január 15. közötti időszakban valósítottak meg olyan innovatív, személyre szabott megoldásokat alkalmazó, a helyi viszonyokhoz alkalmazkodó programokat, amelyek révén a krízishelyzetben lévő, vagy krízistől fenyegetett közterületen élő egyének, párok, csoportok, családok kényszerű utcán élése megszüntethető, és lakhatási problémáik tartósan megoldhatóak. A i szerződésekben összesen 209 fő számára nyújtott egyénre szabott segítő folyamat megvalósítását vállalták a támogatott szervezetek. A komplex szükségletekkel rendelkező ek elhelyezése érdekében 61 fő szállást nyújtó intézményben élő továbbléptetését is célul tűzték ki, hogy az így felszabadult kapacitások a közterületen élők rendelkezésére álljanak. A területi megoszlás tekintetében 7 Budapesten megvalósuló program keretében 100 fő tartósan közterületen élő, és 42 fő szállást nyújtó intézményben elhelyezett ellátását tervezték a támogatott programok. Ezen kívül 10 vidéki városban 109 fő közterületen élő és 19 fő szállást használó lakhatási helyzetének javítását tartalmazták a i szerződések. A támogatott programok mindegyike komplex szolgáltatásokat kívánt nyújtani a támogatott ügyfelek számára. Több program tartalmazta a szociális munkás szakemberek szolgáltatásain túl pszichológus, pszichiáter, addiktológus segítség nyújtását, orvosi kivizsgálást, szakorvosi kezelésekhez történő hozzáférés elősegítését, fogászati kezeléseket. Foglalkoztatási programelemet öt program tartalmazott, ezek közül az Utcai Szociális Segítők Egyesülete (Tatabánya) a munkatapasztalat megszerzését célozta önkéntes foglalkoztatás keretében, a további négy programban pedig különféle foglalkoztatási formákat vegyítve segítették a támogatott tartósan közterületen élők munkaerő-piaci integrációját. A Menedékház Alapítvány (Budapest) programjában egy adománybolt (un. Charity Shop ) létrehozását tűzte ki célul, a ek a bolt működtetésében kaptak munkalehetőséget. A Savaria-Rehab Team (Szombathely) programjában lépcsőzetesen, emelkedő óraszámban tervezte foglalkoztatni a programban résztvevőket a saját intézményén belül addig, míg alkalmassá nem váltak a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre. A Szociális Szolgáltató Központ (Kazincbarcika) saját intézményrendszere keretében a többi munkavállalóval megegyező feltételek mellett teljes munkaidőben kívánta alkalmazni a hajléktalan ügyfeleit. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (Veszprém) egy munkavállalót teljes munkaidőben foglalkoztatott, míg egy nagyobb csoportot alkalmi jelleggel, heti néhány órában foglalkoztatva igyekezett munkatapasztalathoz juttatni. 6

7 A támogatott programok közül öt tartalmazott tartós bentlakásos intézményben történő elhelyezést, a segítségével 8 fő jutott hozzá a számára megfelelőbb tartós elhelyezési formához. A programok közül 9 kizárólag a elsődleges célcsoportra koncentrált, nem tartalmazott másodlagos célcsoportba tartozó ügyfél számára szolgáltatást. Tíz támogatott program tartalmazott befogadó jellegű szolgáltatásokat, melyek segítségével a szállást nyújtó intézmények alkalmassá váltak a komplex szükségletekkel rendelkező célcsoport ellátására. A befogadó szolgáltatások a helyi sajátságokhoz igazodva széles skálán mozogtak. Általánosságban az alapvető szükségletek (étkezés, tisztálkodás, szállás) kielégítésén túl a szolgáltatások a személyes élettér biztosítására, valamint az addiktológiai, és pszichiátriai problémák kezelésére fókuszáltak. Alapvető célként minden esetben a fokozatos integrációt tűzték ki a programok. Beruházási típusú programelemet öt támogatott pályázat tartalmazott. Négy program esetében alacsony küszöbű befogadó szolgáltatásokat biztosító férőhelyek jöttek létre a segítségével (Veszprémben 6, Tatabányán 6, Székesfehérváron 5, Debrecenben 4 férőhely). Egy program esetében önkormányzati bérlakások kisebb felújítását finanszírozták a i összegből (Mosonmagyaróváron két lakás). 4. A VISSZA AZ UTCÁRÓL PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FOLYAMATA 4.1. Tervezés és előkészítés szakasza a támogatott szervezeteknél A programok benyújtásának feltétele minden esetben egy komplex szükségletfelmérés elkészítése volt, melyben a pályázó szervezet felmérte a célcsoport szükségleteit és a számukra szükséges szolgáltatásokat. A szükségletfelmérés eredményeként minden program a célcsoport igényeire reagáló, a helyi viszonyokhoz alkalmazkodó szolgáltatáscsomagot állított össze 2012 januárjában. A i döntés késedelme miatt azonban a programok túlnyomó többsége a 2012 februárja és áprilisa közötti időszakban azzal szembesült, hogy a célcsoport megváltozott: eltűntek a szervezet látóköréből, élethelyzetük megváltozott, vagy a késése miatt motivációjukat veszítették, és bizalmatlanná váltak a programmal kapcsolatban. A programok előkészítése ezért sok esetben egészen 2012 májusáig kitolódott, amikor a i döntés ismeretében a konkrét bevonása megkezdődött. Ebben a szakaszban a megvalósító szervezetek felkészültek a programok elindítására, kiválasztották a programban résztvevő szakembereket és kidolgozták a stáb működésének kereteit. Eközben igyekeztek folyamatosan nyomon követni a célcsoport tagjainak és szükségleteinek változását annak érdekében, hogy a szolgáltatások megkezdésének időpontjában a megfelelő okat tudják nyújtani számukra A célcsoport és a ban ügyfelek kiválasztása, a szolgáltatások felajánlása A célcsoport kiválasztása a i döntést követően történt meg. A kiválasztásnál a különböző programok eltérő, a helyi viszonyokhoz alkalmazkodó kritériumrendszert alkalmaztak. Abban minden program megegyezett, hogy a célcsoport tagjai közül azokat igyekeztek kiválasztani, akiknek a leginkább szüksége volt ezen komplex szolgáltatáscsomagra. A programok egy része előnyben e a motivált, a változásra nyitott ügyfeleket, míg más programok kifejezetten a leginkább problémát okozó, a korábbi eszközrendszerrel mozdíthatatlan ügyfeleket igyekeztek bevonni. 7

8 Minden program esetében nagy hangsúlyt kapott a célcsoport tájékoztatása, a programban való részvételre való motiválás. Több program csoportos tájékoztatókat szervezett, szórólapot és plakátokat helyeztek ki az érdeklődés felkeltése érdekében. Az elsődleges célcsoport tájékoztatásában vezető szerep jutott az utcai szociális munka szolgálatoknak. A programban való részvételre való felkészítés során több programban problémát jelentett, hogy a i döntés, és ezzel a konkrét támogatott kiválasztása és bevonása éppen a tavaszi (április-májusi) időszakra esett. A közterületen élő ek esetében éppen ebben az időszakban csökken a motiváció a helyzetük változtatására: az időjárás melegebbre fordulása, és az alkalmi szállást is biztosító idénymunkák megszaporodása miatt időlegesen javulnak a körülményeik, így kevésbé érzik sürgetőnek életmódjuk feladását. A támogatott programokban dolgozó szakembereknek ezért kiemelt erőfeszítéseket kellett tenniük a célcsoport motiválására A szolgáltatások nyújtásának megkezdése Költözés, munkába állás, egyéb személyre szabott szolgáltatások A szolgáltatások általában három nagyobb csoportra oszlottak. A változtatásra, és a programba való belépésre motiváló, előkészítő szakaszban igen intenzív figyelmet fordítottak a pályázók a célcsoport tájékoztatására, a lehetséges ügyfelek kiválasztására. Az egyéni szociális diagnózisok feltárása, a támogatott ügyfelek igényeinek, céljainak és szükségleteinek azonosítása jelentette a kiindulási alapot az ezekhez illeszkedő komplex szolgáltatások kidolgozására. Minden programban fordulópontot jelentett a költözések időszaka. Az egyes ügyfelek esetében eltérő módon változott a lakhatási helyzet, azonban a ban részesülő minden ügyfél életében nagy változást eredményezett ez az esemény. Egyes ügyfelek a közterületről szállást nyújtó intézménybe, míg mások egyenesen lakásba költöztek. A programrésztvevők egy másik csoportja egészségi állapota, vagy idős kora miatt tartós bentlakásos intézményi elhelyezést igényelt. A másodlagos célcsoport tagjai szállást nyújtó intézményből önálló lakhatásba, vagy tartós bentlakásos intézménybe kerültek. Ezt az időszakot mind a támogatott ügyfelek, mind a programok megvalósításában résztvevő szakemberek igen intenzív időszaknak írták le: az ügyfelek életében bekövetkezett változások igen intenzív segítő munkát igényeltek. A programban dolgozó esetkezelő szociális munkások napi szinten foglalkoztak a támogatott ügyfelekkel, segítették őket a beilleszkedésben és a kezdeti nehézségek kezelésében. Ezen a ponton sok szervezet biztosított jelentős értékű önerőt főként a lakások berendezésében, illetve a háztartások felszerelésében. Egyes programok a terhére vásároltak használati eszközöket, háztartási gépeket, bútorokat a lakások otthonosabbá tételéhez. A következő jelentős feladatot a lakhatási költségek megteremtése, a megfelelő jövedelmi helyzet elérése jelentette a támogatott ügyfelek számára. Ezért a programok második szakaszában előtérbe kerültek a jövedelemszerző munkavégzéssel, a pénzbeosztással, a háztartásvezetéssel, valamint a lakhatás fenntarthatósága érdekében a tartalékképzéssel kapcsolatos kérdések A programnak ezen szakaszában több program csoportos formában segítette az ügyfeleit az alapvető készségek felidézésében, illetve megtanulásában. A foglalkoztatási, illetve munkába állást célzó programelemek jelentős segítséget nyújtottak abban, hogy a lakhatási költségek hosszútávú fedezéséhez szükséges jövedelemre tegyenek szert a támogatott ügyfelek. Szintén ebben a szakaszban volt jelentős szerepe a pszichológusi, pszichiáteri, addiktológusi segítségnyújtásnak. A tudatos életvezetés részeként a támogatott ügyfelek nagy hányada igényelt 8

9 segítséget pszichiátriai problémái kezelésében, illetve addiktológiai problémái megoldásában. A program ezen szakaszában, az intenzív személyes figyelem eredményeként több ügyfél döntött úgy, hogy korábban elhanyagolt egészségi problémáit kivizsgáltatja, krónikus betegségeit kezelteti. Ebben a folyamatban jelentős szerep jutott a programokban foglalkoztatott orvosoknak. Munkájuk eredményeként sajnos nem csak az egészségi állapot javulása következett be, de olyan igen súlyos krónikus betegségek diagnosztizálása is megtörtént, melyek alapvetően változtatták meg a segítő folyamat célját. Több támogatott esetében a régóta fennálló egészségi problémák kezelésére hosszantartó kórházi kezelés vált szükségessé, ezért a segítő folyamat a lakhatási helyzet javítása helyett a kezelésben való részvétel ára koncentrált. Minden program jelentős javulásról számol be a támogatott általános állapotában. A programban látványos javulás történt a korábban ek külső megjelenésében, lelki-, és fizikai állapotában egyaránt. Sok esetben számoltak be arról a programban résztvevő segítők, hogy ügyfeleikre rá sem lehet ismerni néhány héttel a programba történő bevonást követően. A biztonságos lakhatás, a rendszeres életmód, a megfelelő táplálkozás, az orvosi ellátás, a programok keretében nyújtott szolgáltatások, és a rendszeres segítő beszélgetések eredményeként a támogatott ügyfelek igen gyorsan elveszítették a tartós közterületi életmód jellemző külső megjelenési formáit, miközben életmódjukban is jelentős változások álltak be. A programok záró szakaszában az eredmények fenntarthatóságára helyeződött az esetkezelői munka fókusza. A beszámolók alapján a támogatott többsége számára rövidnek bizonyult a programidőszak. Az elért eredmények és a bekövetkezett pozitív változások fenntartása érdekében további segítségre van szükség. A támogatott szervezetek két kivétellel pályázatot nyújtottak be a programok folytatására a Közalapítványhoz, a támogatott utánkövetésére. A segítő szakemberek véleménye szerint is legalább egy év, de inkább 18 hónap szükséges ahhoz, hogy a korábban célcsoport esetében a lakhatási helyzet és az életmód tartósan megváltozzon. A programidőszak során az egyéni esetkezelői munka fókusza folyamatosan változott, azonban az intenzív segítségnyújtás igénye folyamatosan fennállt. A programok záró szakaszában az egyik legnagyobb kihívást éppen a intenzitásának fokozatos csökkentése jelentette A ban ügyfelek jellemzői a célcsoportok összehasonlítása, illetve az elsődleges és másodlagos célcsoport alapadatai A program során összesen 302 hajléktalan személy részesült ban. Az elsődleges célcsoport aránya 75%. A támogatott 70%-a férfi. A Közép-Magyarországi régióban 113 fő ember vett részt a programban és 50 férőhelyről költöztek külső lakhatásba korábban szállást nyújtó férőhelyen elhelyezett ek. A konvergencia régiókban az elsődleges célcsoportból 114 fő, a másodlagos célcsoportból 25 fő részesült ban. 9

10 A támogatott lakhatása a program zárásának időpontjában Albérlet 75 Elsődleges célcsoport Személyek (Fő) Személyek aránya (%) Száma (Fő) 18 Másodlagos célcsoport Személyek aránya (%) Támogatott együttesen Támogatott együttesen (Fő) 93 Az adott lakhatási formában élő aránya (%) Integrált lakhatási forma Tartós bentlakásos intézmény Hajléktalanellátó intézmény Munkásszálló ,22% Családjához 3 2 költözött Önkormányzati 1 4 bérlakás Idősek otthona 2 Tartós bentlakásos intézmény Alacsony küszöbű férőhely Éjjeli menedékhely 3 1,32% ,56% 2 Átmeneti szálló ,67% 4 5,33% 10 13,33% ,31% 7 2,32% 93 30,79% Egészségügyi ellátórendszer Közterületi életmód Kórházi ellátást igénylő betegség 2 0 Kórházi 3 1,32% rehabilitációs 1 0 program Közterület, jelentős 5 0 állapotjavulás Közterület ,49% 2 0 0,00% 3 4,00% ,99% 20 6,62% Egyéb Szívességi lakáshasználat Külföldi munkavállalás Elhunyt 1 2 0,88% ,00% ,66% Rendőrségi őrizetbe került Nincs információ 5 5 2,20% ,67% ,30% Összesen ,00% ,00% ,00% A táblázat adataiból látható, hogy a program sikeresen integrálta a célcsoportot. Az elsődleges célcsoport közel 90%-a képes volt felszámolni a közterületi életmódot és tartósan változtatni lakhatási helyzetén. Ugyanakkor a másodlagos célcsoport adataiból az is felismerhető, hogy a számukra nyújtott kevésbé komplex szolgáltatások 10 fő esetében nem voltak elegendőek az integrált lakhatási forma megtartására. 10

11 5. A VISSZA AZ UTCÁRÓL PROGRAMOK EDDIGI EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS A PROGRAMOK EREDMÉNYEINEK FENNTARTÁSA 5.1. A programok eredményeinek fenntartása, a ban ügyfelek utánkövetése A megvalósító szervezetek a részbeszámolóikban egyöntetűen problémaként értékelték a rövid i időszakot. Ezen igényre reagálva a Közalapítvány új pályázati felhívásaiban lehetőséget adott a programok eredményinek fenntartását valamint az után követést célzó pályázatok benyújtására. A KMR és a HEF kódú pályázati felhívások 2 keretében meghirdetett a 2012-UNY kódú, vissza az utcáról című felhívás keretében támogatott programok eredményeinek fenntartása, a programok hosszabb távú hatásának utánkövetése című programpontok keretében 15 pályázat érkezett be a Közalapítványi Irodába. A Közalapítványi Iroda javaslata alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma engedélyező okiratában a két felhívás keretében összesen csaknem 42 millió forinttal támogatta a január-májusi időszakban megvalósuló programokat. 6. A KÖZALAPÍTVÁNYI IRODA TEVÉKENYSÉGEI, A PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA 6.1. A programok megvalósításának adminisztratív kísérése pályázati tanácsadás A pályázati programok és finanszírozás előkészítése érdekében a Közalapítványi Iroda az alábbi feladatokat hajtotta végre: A program részletes céljainak, szakmai feltételeinek meghatározása a minisztériummal való egyeztetés alapján. felhívás és pályázati adatlap elkészítése a minisztériummal való egyeztetés alapján. Pályázat közzététele, terjesztése a hajléktalanellátó intézmények körében. Érdeklődők folyamatos tájékoztatása, pályázati tanácsadás folyamatos biztosítása. A pályázati felhívás bemutatása hajléktalanellátó intézmények számára szervezett szakmai fórumokon, a TÁMOP kiemelt projekt műhelytalálkozóin. Információs nap szervezése és lebonyolítása január 18-án, közel 30 fő részvételével. A szakmai fórumokon személyes tanácsadás biztosítása. A pályáztatási eljárás elsősorban a következő feladatok végrehajtását jelentette: Pályázatok érkeztetése, befogadása. A pályázatok teljességének, és a pályázók pályázati jogosultságának ellenőrzése, hiánypótlások kezelése. Pályázatok előkészítése bírálatra, a bírálati bizottság munkájának koordinálása, bírálatok elkészítése. Engedélyező okirat összeállítása a kuratórium i javaslatáról. 2 Az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött /2012/SZOCSZOLG számú együttműködési megállapodás alapján megjelent pályázati felhívások; a Magyarország évi költségvetéséről szóló CLXXXVIII. törvény I. sz. mellékletének XX. NEFMI fejezet Hajléktalanokkal kapcsolatos közfeladatok ellátása elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 11

12 Engedélyező okirat minisztérium részére történő megküldése, a minisztérium tájékoztatása a pályázati keretösszeg pályázati döntésnek megfelelő kiemelt előirányzat szerinti bontásáról. A pályáztatás fontos lépése a i szerződések megkötése és a forrás átutalása, mely a következőket foglalta magában: Támogatási szerződés és mellékleteinek elkészítése a minisztériummal való egyeztetés alapján. A ról szóló értesítés, i szerződés és mellékletei megküldése a szervezetek részére Elutasított pályázók értesítése. Támogatási szerződések érkeztetése, teljességének ellenőrzése, hiánypótlások kezelése. A programok forrásának átutalása a nyertes szervezetek részére. A pályázat eredményeinek közzététele A programok megvalósításának szakmai a, a tapasztalatcsere elősegítése műhelytalálkozók szervezése A programok szakmai koordinációja egyrészt folyamatos szakmai konzultációt, szakmai tanácsadást jelentett a pályázaton nyertes szervezetekkel, másrészt 6 alkalommal műhelytalálkozó lebonyolítását a programokat megvalósító szervezetek munkatársai részére a közalapítvány telephelyén. Az első két műhelytalálkozón közel 35 szakember jelent meg, ezért a nagy érdeklődésre való tekintettel a következő találkozókat a programok célja szerinti bontásban kisebb csoportokban szerveztük meg. A találkozókon minden jelen lévő munkatárs beszámolt a program állásáról, majd általában az aktuálisan jelentkező szakmai és a lebonyolítással kapcsolatos egyéb (pl. pénzügyi) problémák kerültek a beszélgetés fókuszába. A program zárása előtt előtérbe kerültek a szakmai beszámoló elkészítésével kapcsolatos kérdések. Az utolsó két műhelytalálkozón a résztvevők egy képzett tréner és interaktív módszerek segítségével dolgozhattak a program eredményeinek különböző szempontok szerinti értékelésén, és azon, hogy hogyan járulhat hozzá a program az intézmény fejlesztéséhez, szolgáltatási palettájának bővítéséhez. A visszajelzések szerint a szakemberek számára fontos szakmai segítséget jelentett a műhelyeken való részvétel, a szakmai tapasztalatcsere. 12

13 7. A VISSZA AZ UTCÁRÓL PROGRAMOK ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI 2011-UNY kódú felhívás HEF ÉS KMR kódú felhívások Pályázó szervezet neve Település Támogatásban További ban Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Mosonmagyaróvár UNY-03 segítő program 4 fő számára, 3 fő lakhatásának a, a férőhelyek felszabadítása átmeneti szállón a tartósan közterületen élők elhelyezése érdekében HEF-601 segítő program fenntartása 5 fő részére integrált lakhatás ával Utcai Szociális Segítők Egyesülete Tatabánya UNY-02 segítő program 10 fő számára, 8 fő részére alacsony küszöbű külső férőhely létrehozása HEF-602 segítő program fenntartása 11 fő ember számára, alacsony küszöbű férőhelyek integrációt segítő szolgáltatásainak fenntartása Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ Szolnok UNY-09 segítő program 15 fő számára HEF-603 segítő program fenntartása 13 fő ember számára

14 2011-UNY kódú felhívás HEF ÉS KMR kódú felhívások Pályázó szervezet neve Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület SAVARIA REHAB- TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Település Veszprém Szombathely UNY-20 UNY-12 A szolgáltatások átcsoportosításával 6 férőhely létrehozása idős, beteg tartósan közterületen élők elhelyezése érdekében, 7 fő részére komplex munkatapasztalat megszerzését, munkába állást segítő program segítő program 7 fő számára, 7 fő lakhatásának a, a férőhelyek felszabadítása átmeneti szállón a tartósan közterületen élők elhelyezése érdekében Támogatásban HEF HEF-605 Komplex munkatapasztalat megszerzését, munkába állást segítő program 7 fő részére, alacsony küszöbű külső férőhelyek integrációt segítő szolgáltatásainak fenntartása segítő program fenntartása 2 fő ember számára, 7 fő lakhatásának a az integrált lakhatási forma megtartása érdekében, valamint komplex munkatapasztalat megszerzését, munkába állást segítő program folytatása 4 fő ember számára További ban

15 Pályázó szervezet neve Kríziskezelő Központ Település Székesfehérvár UNY-11 Periféria Egyesület Nyíregyháza UNY-10 Szociális Szolgáltató Központ Kazincbarcika UNY UNY kódú felhívás segítő program 5 fő számára, befogadó szoba kialakítása 5 fő részére, 5 fő lakhatásának a, a férőhelyek felszabadítása átmeneti szállón a tartósan közterületen élők elhelyezése érdekében segítő program 5 fő számára segítő program 15 fő számára, 6 fő részére foglalkoztatási programmal kiegészítve Támogatásban HEF HEF HEF HEF ÉS KMR kódú felhívások segítő program fenntartása 4 fő számára, 1 fő lakhatásának a az integrált lakhatási forma megtartása érdekében, valamint a rehabilitációs szoba integrációt segítő szolgáltatásainak fenntartása, és komplex munkatapasztalat megszerzését, munkába állást segítő program rehabilitációs szobában elhelyezett 5 fő ember számára segítő program folytatása 6 fő ember számára segítő program folytatása 15 fő ember számára, 6 fő részére foglalkoztatási program fenntartásával kiegészítve További ban

16 2011-UNY kódú felhívás HEF ÉS KMR kódú felhívások Pályázó szervezet neve Település Támogatásban További ban Új Út Szociális Egyesület Budapest UNY-05 segítő program 10 fő számára KMR-1001 segítő program folytatása 8 fő számára Menedékház Alapítvány Budapest UNY-08 segítő program 4 fő számára, komplex munkatapasztalat megszerzését, munkába állást segítő programmal kiegészítve KMR-1002 segítő program 4 fő tartósan ember számára, komplex munkatapasztalat megszerzését, munkába állást segítő programmal kiegészítve Szociális és Rehabilitációs Alapítvány Budapest UNY-21 segítő program 10 fő számára KMR-1003 segítő program 10 fő tartósan ember számára

17 2011-UNY kódú felhívás HEF ÉS KMR kódú felhívások Pályázó szervezet neve Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Település Budapest UNY-06 és UNY-22 UNY-06: segítő program 30 fő számára munkásszállón történő elhelyezéssel UNY-22: segítő program 20 fő számára Támogatásban UNY-06: 30 UNY-22: 50 UNY-06: UNY-22: KMR-1004 segítő program folytatása 18 fő ember számára munkásszállón történő elhelyezéssel a Miklós utcai intézmény közreműködésével, valamint segítő program folytatása 10 fő ember számára az Eötvös utcai intézmény közreműködésével További ban RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány Budapest UNY-16 segítő program 6 fő számára, 6 fő lakhatásának a, a férőhelyek felszabadítása átmeneti szállón a tartósan közterületen élők elhelyezése érdekében, csoportos szociális munkával kiegészítve KMR-1005 segítő program folytatása 6 fő ember számára

18 2011-UNY kódú felhívás HEF ÉS KMR kódú felhívások Pályázó szervezet neve Oltalom Karitatív Egyesület ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Település Budapest Debrecen Kecskemét UNY-14 UNY-07 UNY-18 segítő program 15 fő számára, 7 fő lakhatásának a, a férőhelyek felszabadítása átmeneti szállón a tartósan közterületen élők elhelyezése érdekében segítő program 8 fő számára, 4 fő részére alacsony küszöbű külső férőhely létrehozása, 4 fő lakhatásának a, a férőhelyek felszabadítása átmeneti szállón a tartósan közterületen élők elhelyezése érdekében segítő program 6 fő számára Támogatásban KMR NEM PÁLYÁZOTT NEM PÁLYÁZOTT segítő program folytatása 8 fő ember számára, 7 fő lakhatásának további a az integrált lakhatási forma megtartása érdekében További ban

19 2011-UNY kódú felhívás HEF ÉS KMR kódú felhívások Pályázó szervezet neve Település Támogatásban További ban Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Kecskemét UNY-19 A tartósan közterületen élők integrációjának érdekében mozgó orvosi ellátás működtetése NEM PÁLYÁZOTT 19

Megmozdítani a mozdíthatatlant

Megmozdítani a mozdíthatatlant Megmozdítani a mozdíthatatlant A Vissza az utcáról program tapasztalatai Szabó Andrea (Hajléktalanokért Közalapítvány) 1 A vissza az utcáról program előzményei 2010: 2011: a Magyar Köztársaság 2010. évi

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNYI IRODA Tel: (06-1) 261-77-04, Fax: (06-1) 262-10-21 Web: www.hajlektalanokert.hu E-mail: kozalapitvany@hajlektalanokert.

KÖZALAPÍTVÁNYI IRODA Tel: (06-1) 261-77-04, Fax: (06-1) 262-10-21 Web: www.hajlektalanokert.hu E-mail: kozalapitvany@hajlektalanokert. KÖZALAPÍTVÁNYI IRODA Tel: (06-1) 261-77-04, Fax: (06-1) 262-10-21 Web: www.hajlektalanokert.hu E-mail: kozalapitvany@hajlektalanokert.hu Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila u. 2-4. Dr. Felkai

Részletesebben

Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Balatonföldvár, 2010. szeptember 9-10.

Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Balatonföldvár, 2010. szeptember 9-10. 1. dia A közalapítvány tevékenységének áttekintése 1 2. dia A közalapítvány tevékenységei HKA A hajléktalan-ellátás fejlesztése Intézményfenntartás FOGLAK projektiroda Módszertani tevékenység Nyilvánosság

Részletesebben

Hajléktalanokért Közalapítvány Pályázatai a 2013-14-es időszakban

Hajléktalanokért Közalapítvány Pályázatai a 2013-14-es időszakban Hajléktalanokért Közalapítvány Pályázatai a 2013-14-es időszakban KURATÓRIUMÁNAK ELNÖKE: PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2013/14. 1 A közalapítvány tevékenységei H A J L É K T A L A N O K É R T K Ö Z A L A P Í T

Részletesebben

Elsőként Lakhatást Szakmai Nap november 7. Aknai Zoltán Menhely Alapítvány

Elsőként Lakhatást Szakmai Nap november 7. Aknai Zoltán Menhely Alapítvány Elsőként Lakhatást Szakmai Nap 2016. november 7. Aknai Zoltán Menhely Alapítvány Elsőként Lakhatást! Utcáról Lakásba? A program előzményei PHARE program foglalkoztatás segítése Foglalkoztatási Lakhatási

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A VISSZA AZ UTCÁRÓL CÍMŰ PROGRAM TÁMOGATÁSÁRA - T E R V E Z E T -

A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A VISSZA AZ UTCÁRÓL CÍMŰ PROGRAM TÁMOGATÁSÁRA - T E R V E Z E T - A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A VISSZA AZ UTCÁRÓL CÍMŰ PROGRAM TÁMOGATÁSÁRA - T E R V E Z E T - A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Hajléktalanokért Közalapítvány, mint

Részletesebben

Lakhatási program Nyíregyházán

Lakhatási program Nyíregyházán Lakhatási program Nyíregyházán Szoboszlai Katalin elnök, szociális munkás Szervezeti organogram Periféria Egyesület Közgyűlés Elnökség Felügyelő Bizottság Szociális Szolgáltató Központ Utcai Szociális

Részletesebben

SZEMPONTRENDSZER A SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

SZEMPONTRENDSZER A SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ SZEMPONTRENDSZER A SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Segédlet a Vissza az utcáról című, 2011 UNY kódú pályázati felhívás 8. számú mellékletének elkészítéséhez A szükségletfelmérésnek a jelenlegi állapotot,

Részletesebben

A SZEKCIÓÜLÉSEK TÉMÁI RÉSZLETESEN

A SZEKCIÓÜLÉSEK TÉMÁI RÉSZLETESEN A SZEKCIÓÜLÉSEK TÉMÁI RÉSZLETESEN 1. KÖZTERÜLETEN NE ÉLJENEK ÉS NE ALUDJANAK EMBEREK?! SPECIÁLIS KIHÍVÁSOK AZ UTCAI SZOLGÁLTATÁSOK KAPCSÁN SZEKCIÓVEZETŐ: MORVA EMÍLIA (MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT EGYESÜLET)

Részletesebben

1. oldal, összesen: 21

1. oldal, összesen: 21 KMR-101 KMR-102 KMR-103 KMR-104 KMR-105 KMR-106 KMR-107 KMR-108 KMR-109 Misszió Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Szociális Gondozó Központ 1194 Budapest, Viola utca 30. Dankó u. 11. 2030 Érd,

Részletesebben

A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A VISSZA AZ UTCÁRÓL CÍMŰ PROGRAM TÁMOGATÁSÁRA

A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A VISSZA AZ UTCÁRÓL CÍMŰ PROGRAM TÁMOGATÁSÁRA A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A VISSZA AZ UTCÁRÓL CÍMŰ PROGRAM TÁMOGATÁSÁRA A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Hajléktalanokért Közalapítvány, mint lebonyolító szervezet,

Részletesebben

A Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium Működése

A Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium Működése A Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium Működése Első Szakasz 2011. november 1. 2012. március 31. Balatonföldvár 2012. augusztus 30.-31. Aknai Zoltán Közterület helyett emberibb Körülmények (Menhely Alapítvány)

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

1/16. Pályázati azonosító. Igényelt támogatás (Ft) Javasolt támogatás (Ft) Pályázó szervezet neve Megvalósítás helyszíne Javasolt program

1/16. Pályázati azonosító. Igényelt támogatás (Ft) Javasolt támogatás (Ft) Pályázó szervezet neve Megvalósítás helyszíne Javasolt program Az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése a Hajléktalanokért Közalapítvány által 2012. november 9-én közzétett Hajléktalan személyek téli ellátásának biztosítása a konvergencia-régiókban 2012-13.

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Pályázó szervezet neve Székhely Javasolt program megnevezése

Pályázó szervezet neve Székhely Javasolt program megnevezése TÁMOGATÁSI DÖNTÉS az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Hajléktalanokért Közalapítvány között kötött, 13818-6/2016/SZOCSZOLG ügyiratszámú együttműködési megállapodás alapján, a Hajléktalanokért Közalapítvány

Részletesebben

KOMPLEX SZÜKSÉGLETEKKEL RENDELKEZŐ HAJLÉKTALAN EMBEREK ELLÁTÁSA DUBLINBAN

KOMPLEX SZÜKSÉGLETEKKEL RENDELKEZŐ HAJLÉKTALAN EMBEREK ELLÁTÁSA DUBLINBAN KOMPLEX SZÜKSÉGLETEKKEL RENDELKEZŐ HAJLÉKTALAN EMBEREK ELLÁTÁSA DUBLINBAN Szabó Andrea 2011. Szeptember 15. Balatonföldvár ÍRORSZÁG LAKOSSÁG: 4.2 MILLIÓ FŐ TERÜLET: 70.282 KM 2 DUBLIN LAKOSSÁG: 525,383

Részletesebben

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet: A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV NAPPALI GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR A pályázat benyújtásának kezdő dátuma:

Részletesebben

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Február Harmadika Munkacsoport Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Összefoglaló: Győri Péter Gyorsjelentés a 2011. évi hajléktalan-adatfelvételről Válaszadó

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, június 21.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, június 21. J a v a s l a t pályázat benyújtásának és önerő biztosításának támogatására hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás érdekében, és önerő biztosítására rövid időtartamú közfoglalkoztatás megszervezéséhez Előterjesztő:

Részletesebben

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013.

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013. Támogatott lakhatás Serafin József EMMI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA KÉPVISELŐJÉNEK KÖSZÖNTŐJE, ÉS ELŐADÁSA: TÁMOGATOTT LAKHATÁS 1 Jogszabályi háttér Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Hajléktalanokért Közalapítvány Pályázatai a as időszakban

Hajléktalanokért Közalapítvány Pályázatai a as időszakban Hajléktalanokért Közalapítvány Pályázatai a 2012-13-as időszakban A közalapítvány tevékenységei H A J L É K T A L A N O K É R T K Ö Z A L A P Í T V Á N Y A HAJLÉKTALANELLÁTÁS FEJLESZTÉSE INTÉZMÉNYFENNTARTÁS

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

EFOP ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA

EFOP ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA EFOP-1.3.8-17 ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA PÁLYÁZAT CÉLJA: A fiatalok számára a középiskolai tanulmányokat követően minimum fél év, maximum egy év tapasztalatgyűjtés, önkéntességen és társadalmi szolgálaton

Részletesebben

Pályázó szervezet neve Székhely Javasolt program megnevezése támogatás (Ft) 1051 Budapest Arany János u. 31. 1051 Budapest Arany János u. 31.

Pályázó szervezet neve Székhely Javasolt program megnevezése támogatás (Ft) 1051 Budapest Arany János u. 31. 1051 Budapest Arany János u. 31. KMR-101 TÁMOGATÁSI DÖNTÉS az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Hajléktalanokért Közalapítvány között kötött, 13880-4/2015/SZOCSZOLG ügyiratszámú együttműködési megállapodás alapján, a Hajléktalanokért

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei dokumentációs,nyilvántartási és információáramlási rendszere

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei dokumentációs,nyilvántartási és információáramlási rendszere Munkaerő-paci reintegráció a hajléktalan-ellátásban Pályázati azonosító: A/57, FT id.: HU-32 A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei dokumentációs,nyilvántartási és információáramlási

Részletesebben

Előzmények. Eredeti cél: a fogyatékos személyeket ellátó nagy bentlakásos intézmények lebontása az önálló életvitel kialakítása és fenntartása

Előzmények. Eredeti cél: a fogyatékos személyeket ellátó nagy bentlakásos intézmények lebontása az önálló életvitel kialakítása és fenntartása Tá m o g a t o t t l a k h a t á s - e g y r é g i - ú j s z o c i á l i s e l l á t á s Maróthy Márta A hajléktalanellátás országos konferenciája 2014. Előzmények Eredeti cél: a fogyatékos személyeket

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A 2014-2020 KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZAKMAI KERETEK Tanuljunk a korábbi 2007-13-as periódus problémáiból (aszinkronitás a támogatások, tevékenységek között,

Részletesebben

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE ... napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE Győr városában az utcán élő hajléktalanok száma 250-300 fő körüli, közülük

Részletesebben

A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Hajléktalanokért Közalapítvány a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából, mint lebonyolító szervezet, nyílt pályázatot hirdet a következő tárgyban:

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2012 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2012 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Február Harmadika Munkacsoport Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2012 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Összefoglaló: Győri Péter Szabó Andrea A hivatalos nyilvántartások szerint Az országban egy

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT PÁLYÁZATI ADATLAPHOZ A FELHÍVÁS SZÁMA: 2016/IV. (KONVERGENCIA-RÉGIÓK)

EGYSZERŰSÍTETT PÁLYÁZATI ADATLAPHOZ A FELHÍVÁS SZÁMA: 2016/IV. (KONVERGENCIA-RÉGIÓK) P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S É S Ú T M U T A T Ó EGYSZERŰSÍTETT PÁLYÁZATI ADATLAPHOZ A FELHÍVÁS SZÁMA: 2016/IV. (KONVERGENCIA-RÉGIÓK) A Van Esély Alapítvány pályázatot hirdet hajléktalan emberek és

Részletesebben

Megvalósítás helyszíne, település. Pályázati azonosító. Igényelt támogatás (Ft) Javasolt támogatás (Ft) Pályázó szervezet neve

Megvalósítás helyszíne, település. Pályázati azonosító. Igényelt támogatás (Ft) Javasolt támogatás (Ft) Pályázó szervezet neve TÁMOGATÁSI DÖNTÉS az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Hajléktalanokért Közalapítvány között kötött, 13818-6/2016/SZOCSZOLG ügyiratszámú együttműködési megállapodás alapján, a Hajléktalanokért Közalapítvány

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db EFOP-3.11.1-17 SZÜLŐ-SULI TANULÓK ISKOLAI ELŐMENETELÉNEK JAVÍTÁSA ÉS A KORAI LEMORZSOLÓDÁS VISSZASZORÍTÁSA AZ ISKOLA-CSALÁD EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE ALAPOZOTT EGYÉNI FEJLESZTÉSEN KERESZTÜL PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése TE-001 TE-002 TE-003 TE-004 TE-005 TE-006 TE-007 TE-008 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Betegszoba működtetése 8

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Biztos Menedék EFOP

Biztos Menedék EFOP Biztos Menedék EFOP-1.2.5-16 Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. év október hó 26. naptól 2018. év október hó 26. napig van lehetőség. Támogatást igénylők köre: a) Az igényelhető

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Kedvezményezett: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Célok A program célja: a szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

Beszámoló a Hajléktalanokért Közalapítvány által szervezett TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 projekt záró-konferenciájáról

Beszámoló a Hajléktalanokért Közalapítvány által szervezett TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 projekt záró-konferenciájáról Beszámoló a által szervezett TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 projekt záró-konferenciájáról A 2008-ban kezdte el azt a módszertani segítő munkát, mely a hajléktalan emberek önálló lakhatáshoz segítését, munkaerő-piaci

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Hajléktalan politika. dr. Mélypataki Gábor

Hajléktalan politika. dr. Mélypataki Gábor Hajléktalan politika dr. Mélypataki Gábor A hajléktalanság, mint jelenség A hajléktalanságról mondhatjuk, hogy egyidős a nagyobb települések megjelenésével. Az ókori Rómában létezett a közösségi szoba,

Részletesebben

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-6615 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu MELLÉKLET HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSHEZ 1. A Nemzeti Rehabilitációs

Részletesebben

A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata

A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata referencia intézményi tevékenységének bemutatása Budapest, 2011. január 27. Szombathely és Kistérsége

Részletesebben

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás főigazgatói döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek 2011. szeptember 29.

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás főigazgatói döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek 2011. szeptember 29. SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás i döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek Feladatmutatóra jutó támogatás összege Békés Megyei Hajnal István Szociális 1 SZF-SZ-002/2-2010 Békés Megyei

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 24. A program szakmai háttere A hátránykezelés új irányai, eszközei Európában Beilleszkedés helyett

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

Labdarúgó-beruházásokra és hajléktalanokra fordított közpénzek a 2013-2014. évi költségvetésekben

Labdarúgó-beruházásokra és hajléktalanokra fordított közpénzek a 2013-2014. évi költségvetésekben Labdarúgó-beruházásokra és hajléktalanokra fordított közpénzek a 2013-2014. évi költségvetésekben 2013. október 15. A tanulmány az Open Society Archive megrendelésére készült. Összefoglaló Összefoglalva

Részletesebben

Határozati javaslatok:

Határozati javaslatok: Tárgy: Előkészítésben részt vesz: Szent Lázár Alapítvány kérelmének elbírálása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes,

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

Pályázatok - lehetőségek

Pályázatok - lehetőségek Pályázatok - lehetőségek Véleményezésre kiadott pályázatok TÁMOP 1.4.3-11/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása Célja: A pályázati kiírás célja az, hogy az innovatív kezdeményezések,

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember

Budapest, 2006. szeptember SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2458-2/2006. TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: Xll 50-412017. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 NYILVANOS

Részletesebben

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi gazdálkodásáról Csesztreg, 2011. április 21. 8973 Csesztreg

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása Okirat nyilvántartási száma: 1/ /2012. Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA Módosítása A bevezető szövegrész helyébe A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény és

Részletesebben

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során.

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során. FIATALOK FEHÉRVÁRÉRT - PÁLYAKEZDŐ MUNKANÉLKÜLIEK BEVONÁSA KÖZÖSSÉGI FELADATOK ELLÁTÁSÁBA PROJEKT BEMUTATÁSA MACZUCZÁNÉ FENYVESI VIKTÓRIA, PROJEKTVEZETŐ A TAMOP 1.4.1.-11/1 konstrukció célja Példák: A foglalkoztatási

Részletesebben

Pályázó szervezet neve Székhely Javasolt program megnevezése. 3700 Kazincbarcika, Építők útja 13-15. 9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u.

Pályázó szervezet neve Székhely Javasolt program megnevezése. 3700 Kazincbarcika, Építők útja 13-15. 9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. KONV-101 KONV-102 KONV-103 KONV-104 KONV-105 Badalik Bertalan Szociális 6800 Hódmezővásárhely, Szolgáltató Csomorkányi u. 17. Magyar Vöröskereszt Heves Megyei 3300 Eger, Klapka Gy. u. 9. Magyar Vöröskereszt

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1 Hátrányos

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE

GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: Jelen felhívás célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben