MaecVET projekt. Zöld könyv a masszőr szakmák minőségi előírásairól és a kapcsolódó foglalkoztatási helyzetről Európában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MaecVET projekt. Zöld könyv a masszőr szakmák minőségi előírásairól és a kapcsolódó foglalkoztatási helyzetről Európában"

Átírás

1 MaecVET projekt Zöld könyv a masszőr szakmák minőségi előírásairól és a kapcsolódó foglalkoztatási helyzetről Európában

2

3 4 MaecVET projekt Bevezetés 5 MaecVET projekt Bevezetés Bevezetés A közelmúlt gazdasági fejleményei megmutatták, hogy globális környezetben szükség van a magasan képzett munkaerőre. Ahogy a munka világa egyre inkább nemzetközivé válik, Európának szüksége van olyan oktatási és képzési rendszerekre, amelyek teljes mértékben megfelelnek ezeknek a kihívásoknak. Sőt az európai élethosszig tartó tanulás politikájának egyik központi elgondolása az, hogy a nemzetközi mobilitásnak az oktatási és képzési rendszerek természetes részévé kell válnia. Ez segít a tanulóknak nyelvi készségeik fejlesztésében és azoknak a soft kompetenciáknak a fejlesztésében, amelyek elengedhetetlenek a munkaerőpiacra történő sikeres belépéshez. Jelen politikai dokumentum (a továbbiakban zöld könyv) az Európai Bizottság Élethosszig Tartó Tanulás Programja keretében támogatott, 2012 és 2015 között megvalósuló MaecVET projekt (ECVET portál az európai masszázs szakma támogatása és kölcsönös elismerése érdekében LLP DE-Leonardo-LMP, a továbbiakban: a projekt) fő leszállítandó eredményeként született stratégiai dokumentum. E zöld könyv célja, hogy a politikai döntéshozók számára ajánlásokat fogalmazzon meg és elősegítse az európai szintű eszmecserét a masszőrszakmák minőségi előírásairól és a kapcsolódó foglalkoztatási helyzetről Európában. A MaecVET projekt azzal a problémával foglalkozott, hogy nem áll rendelkezésre érvényes és összehasonlítható adat Európában a masszőrszakmák tartalmát, szintjét, időtartamát, a jogi kereteket, bizonyítványokat és okleveleket illetően. Továbbá nem voltak kísérletek eddig a masszőrszakmák bizonyítványai és oklevelei tagállamok közti elismerési és akkreditációs rendszereinek létrehozására. Ezért szinte lehetetlen a masszőr gyakornokok / tanulók számára összehasonlítani a különböző képzési lehetőségeket Európában és dönteni a legmegfelelőbbről. Szintén nincs garancia arra, hogy a megszerzett bizonyítványt / oklevelet el fogják ismerni bárhol külföldön. Ugyanakkor az egészség- és wellness iparból hiányoznak a képzett masszőrök, de a fenti helyzet miatt az európai munkaerőpiac nem képes kielégíteni megfelelően ezeket a szükségleteket. A masszőrszakmák nemzetközi szinten nincsenek jól megszervezve, és hiányoznak azok a stratégiák, a lobbizás és egyéb eszközök, amelyek a helyzetükön javítanának. A fentiekre tekintettel a MaecVET projektnek az volt a célja, hogy összegyűjtse a szakképzési és felsőoktatási szintű masszőrés gyógytornászképzések tartalmára és kereteire vonatkozó adatokat nyolc európai uniós országból (Németországból, Ausztriából, Finnországból, Magyarországról, Olaszországból, Portugáliából, Bulgáriából és az Egyesült Királyságból), és azokat összekapcsolja az uniós keretekkel és szabályozással. A MaecVET projekt egyúttal figyelembe vette a 2011 júliusában zárult, szintén az Élethosszig Tartó Tanulás Programja keretében megvalósított, Masszőrszakmák Európában - MAPINE projekt ( AT1 LEO Italia: LLP-LDV- PA-09-IT-0262) eredményeit is. Annak érdekében, hogy a szinergiák láthatóbbá váljanak, elismerési kézikönyv került kidolgozásra a masszőr- és gyógytornászképzésekről Európában, valamint elkészült egy online eszköz is, amely gyors hozzáférést biztosít a szükséges információkhoz/ adatokhoz és összekapcsolja egymással a különböző érdekelt feleket és célcsoportokat. Mindezzel lehetővé válik a masszőr és gyógytornász képesítések és szakmák nemzetközi összehasonlítása és kölcsönös elismertetése (mind a szakképzésben, mind a felsőoktatásban) elősegítve ily módon a masszőrés gyógytornász szakemberek mobilitását Európában. A MaecVET portál stratégiai eszközként szolgál a masszőrök és gyógytornászok képzési és foglalkoztatási helyzetének és standardjainak javításában. Figyelembe véve a fent említett célkitűzéseket, jelen zöld könyv célja, hogy összefoglalja a projekt főbb megállapításait és visszajelzést adjon az érdekelteknek és a politikai döntéshozóknak arról, hogy milyen a helyzet a szakképzés, a felsőoktatás és a munkaerőpiac szintjein Európában, és hogyan lehet e szakmák esetében a jövőbeli stratégiai és politikai döntésekkel az igényeket úgy kielégíteni, hogy egyúttal a projekt témái széles körű ismertséget is kapjanak.

4

5 8 9 MaecVET projekt Hivatkozott kifejezések keretrendszer (alapítva 2005-ben). A tanulmányi eredmények tudás, készségek és kompetenciák formájában kerülnek meghatározásra. Az ECVET célja a jobb kompatibilitás elérése a különböző szakoktatási és szakképzési (VET) rendszerek és a képesítések között Európában. Az ECVET-nek lehetővé kell tennie a képesítések és kompetenciák közti átláthatóságot, összehasonlíthatóságot, hordozhatóságot, kölcsönös elismerést az egyes képzési szinteken a diákok munkaerő-mobilitásának növelése érdekében. Az európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszertől (a továbbiakban ECTS) eltérően, az ECVET a tanulmányi eredményekből és kompetenciákból fakadó képesítés leírásának eszköze függetlenül a képzési módszertantól (formális, nem formális és informális képzés, munkateher, stb). Az ECVET továbbá arra szolgál, hogy hordozhatóak és összegyűjthetőek legyenek a tanulmányi eredmények egyes elemei, az ECVET partnerségek, a tanulmányi megállapodások és az egyéni eredményjegyzékek. Az ECVET-nek számos előnye van a földrajzi mobilitásban és az élethosszig tartó tanulásban érintettek számára. Ami a mobilitást illeti, az EU politikai ambíciója, hogy mind a helyváltoztatások számát, mind azok időtartamát jelentősen megnövelje. A gazdasági szerkezetátalakítás összefüggésében, amikor bizonyos ágazatok hanyatlanak, más szektorokban pedig éppen ellenkezőleg a munkaadók nehezen találnak megfelelően képzett dolgozókat, szükség van a rugalmas munkaerőre. Egyaránt elvárás, hogy meglegyen a belső késztetés, és rendelkezésre álljanak a lehetőségek a tanulás folytatására, új tudás, készségek és kompetenciák megszerzésére. Az élethosszig tartó tanulás célja, hogy megkönnyítse az átmenetet a különböző állások, munkahelyek, ágazatok között, valamint az átmenetet a munkanélküliség/inaktivitás és a foglalkoztatás/aktivitás között. A földrajzi mobilitás fejlesztése és növelése a szakképzésben egy sor olyan támogatási mechanizmus és cselekvés (pl. nyelvtanulás, pénzügyi támogatás, a megszerzett ismeretek elismerése) életbe lépését is jelenti, amelyeknek a célcsoportját kifejezetten a szakképzésben részt vevők jelentik. A megszerezett ismeretek elismerése és a tanulók külföldön elért eredményeinek átláthatósága alapvető jelentőségű a mobilitás javításában a szakképzések területén. Ezért az ECVET-re úgy lehet tekinteni, mint a munkaerő-piaci kereslet és kínálat találkozásait javító, a társadalmi befogadást támogató eszközre. Az ECVET továbbá megkönnyítheti a személyre szabott és rugalmas, élethosszig tartó tanulási utak fejlesztését, amelyek lehetővé teszik az emberek számára, hogy tudást, készségeket és kompetenciákat és végül képesítést szerezzenek. Nem kérdés, hogy az ECVET-nek mint egy sor európai eszköz (ide tartozik még pl. az Europass és az Európai Képzési Keretrendszer) egyikének célja, hogy javítsa a képzések, végzettségek kölcsönös elismerését és átláthatóságát. Az ECVET a mobilitás minőségét támogató számos más eszköz mellett keretet biztosít a tanulmányi eredmények értékelésének, hitelesítésének és elismerésének, népszerűsíti a mobilitás beépítését a már meglévő tanulási utakba, valamint támogatja a kulcskompetenciák (mint például az idegen nyelvi készségek vagy interkulturális kompetencia) valorizációja mellett azokat is, amelyek inkább műszakilag - vagy szakmailag - orientáltak. Emellett az ECVET hozzájárul a szakképzésben érdekelt, különböző felek által használt közös nyelv kifejlesztéséhez is, valamint elősegíti a kölcsönös bizalmat a szélesebb szakképzési közösségben. Az ECVET eszközök egész Európában történő használatához szükség van a referenciakeretként szolgáló Európai Képesítési Keretrendszerre (EQF), amely úgy működik mint egy fordítógép, amely összehasonlítja a képesítéseket és képzési szinteket Európa-szerte ban az Európai Parlament és a Tanács azt javasolta, hogy minden tagállam az EQF szintekre történő hivatkozással és nemzeti képesítési keretrendszer kidolgozásával feleltesse meg a nemzeti képesítési rendszerét az EQF-nek. Az EQF nyolc szintet határoz meg, és minden képesítésnek van egy adott szintje. Továbbá minden szint három területre oszlik: tudásra, készségekre és kompetenciákra. A Nemzeti Képesítési Keretrendszer (NQF) fontos eleme valamennyi európai ország nemzeti oktatási és képzési rendszerének. Az NQF javítja a munkához jutást és a továbbtanulást, mivel a

6 10 11 MaecVET projekt A projekt főbb megállapításai A projekt főbb megállapításai 7. Az ECVET rendszer végrehajtását akadályozó tényezők nem csupán technikai jellegűek. Az alábbi akadályok kerültek beazonosításra a projekt során: Elismerési és akkreditációs rendszerek: eddig nem voltak próbálkozások arra, hogy létrejöjjön a masszőrszakmák bizonyítványainak és okleveleinek közös európai elisképesítések így a foglalkoztatás és a tanulás szempontjából relevánsak, és megfelelnek a tanulók, a gazdaság, valamint az oktatási és képzési intézmények igényeinek. Az NQF támogatja a minőség javítását, valamint a releváns oktatást és képzést azáltal, hogy ösztönzi a nemzetközileg összehasonlítható és szigorú minőségbiztosítással rendelkező tudás-, készség- és kompetenciastandardokon alapuló képzettségek létrehozását. A nemzeti képesítési rendszereken belüli nagyobb átláthatóság biztosításával, az egyes képzettségek természetének és a képzettségek közti kapcsolatok világossá tételével, valamint az oktatási és képzési rendszer különféle részeiben elért eredmények tekintetében összehasonlítási alap biztosításával, az NQF az oktatáson és a képzési utakon keresztül elősegíti az élethosszig tartó tanulás számára a nagyobb progressziót és mobilitást. Az Europass szintén egy európai keretrendszer-koncepció. Az Europass célja, hogy segítse az európai polgárokat képzettségük és kompetenciáik bemutatásában. Az Europass hat dokumentumot (önéletrajz, nyelvi útlevél, oklevélmelléklet, bizonyítvány-kiegészítő, mobilitási igazolvány, motivációs levél és európai készségútlevél) foglal magában, amelyeket azért dolgoztak ki európai szinten, hogy javítsák a képesítések átláthatóságát. Az Europass célja mint a karrierút során összegyűjtött, valamely foglalkozáshoz szükséges kompetenciák és készségek átlátható ábrázolása, hogy segítse az uniós polgárokat képzettségük és kompetenciáik átlátható módon történő kifejezésében, ily módon lehetővé téve számukra a jobb bemutatkozást a nemzeti és az európai munkaerőpiacon egyaránt. Az Európai Kreditátviteli és gyűjtési Rendszer (ECTS) a tanulmányi kreditek összegyűjtésére és a tanulmányi eredmények intézmények közti átvitelére szolgáló rendszer, amelynek célja, hogy elősegítse a képesítések és a tanulmányi eredmények egységeinek elismerését és megerősítését. Az ECTS, amelyet széles körben használnak a felsőoktatásban, nagyban segíti a tanulói mobilitást. A projekt megvalósítása során az alábbi tények és főbb kihívások kerültek beazonosításra: 1. A tagállamok haladnak az ECVET bevezetésével/ megvalósításával. Ugyanakkor számos országban az ECVET még mindig kísérleti szakaszban van. Az ECVET tesztelése elsősorban nemzeti kísérleti projekteken és nemzetközi mobilitási projekteken keresztül valósul meg, és gyakran az okozza a lemaradást, hogy túl sok különböző, olykor ellentétes érdekekkel bíró szervezet vesz részt a folyamatban. 2. Valamennyi országban számos különböző tanterv van életben, melyek a rendelkezésre álló ECVET ajánlások ellenére különböző fejlettségi és végrehajtási stádiumban vannak az ECVET rendszerben. 3. Ami a masszőrszakmákat illeti, az ECVET végrehajtásával és a szakmák NQF/EQF-nek való megfeleltetésével várhatóan egyértelműbb lesz az egyes szakterületek és a kapcsolódó felelősségi körök megkülönböztetése. 4. A projekt során elismerési térképek születtek a partnerországok különböző tanterveiről demonstrálva a különféle megközelítések közti különbségtételt. 5. Megállapítást nyert, hogy az ECTS-t valamennyi országban megfelelően végrehajtották és alkalmazzák. 6. Néhány tagállam azzal a kihívással néz szembe, hogy a szakképzési rendszer nem nemzeti, hanem regionális szinten került szabályozásra. Ez egyik oldalról nézve azt jelenti, hogy a jogi és szabályozási rendszer nagyon összetett és sokszínű (pl: sok jogszabály és igazolás létezik az egyes tartományokban, azonban ezek jelentősége kicsi az adott régión kívül), de másrészt talán éppen emiatt könnyebben is módosíthatók ezek a rendszerek.

7

8 14 15 MaecVET projekt A projekt főbb megállapításai MaecVET projekt A projekt főbb megállapításai ményeken és a civil társadalmon belüli eszmecsere ezekről a kérdésekről még nagyon kezdetleges stádiumban van, és további erőfeszítésekre van szükség annak érdekében, hogy ezek az európai követelmények maradéktalanul teljesüljenek. 8. Jóllehet európai szinten elegendő iránymutatás létezik az ECVET végrehajtásáról, szükség lenne egy ettől eltérő stratégiára az ECVET működésének javításáról. Az ECVET létrehozásáról szóló évi európai ajánlás rendelkezései nem elég erősek ahhoz, hogy ösztönözzék a tagállamokon belüli eszmecserét az ECVET-ről; továbbá egy alulról felfelé építkező megközelítés is hasznos lehetne ezen a területen. 9. A szakemberek mobilitása korlátozott, ha a tanulmányi utak el vannak választva egymástól, ha nem ugyanolyan a jogi szabályozás, ha nincs azonos kreditrendszer a különböző szinteken, és általában véve, ha nincs formális kapcsolat a szakmai képesítések között. 10. A gyógytornászok, masszőrök és minden más, masszázzsal kapcsolatos szakmák tanulmányi eredményeinek megfelelő módon történő egyénre szabása biztosítani tudja a szakmai profilok közti szükséges átláthatóságot, egyúttal megoldhatja az átfedések okozta problémákat. A kihívás európai szinten az, hogy a köz- és a magánszféra szereplői miközben megőrzik az adott szakmára jellemző sajátosságokat megállapodjanak egymással az egyes szakmai profilok kompetenciáiról. 11. Rendkívül fontos a különböző masszőrképzések és oktatási rendszerek tekintetében a megfelelő minőségi standardokkal rendelkező európai szintű minőségbiztosítási rendszer megvalósítása. 12. Nemzeti szinten a felelősségi körök gyakran nem különülnek el egymástól kellően világosan. A minisztériumok felelnek a nemzeti szabályozásért, miközben adott területre specializált nemzeti ügynökségek, oktatási és képzési szervek felelősek a képesítési és tanulmányi egységek kidolgozásáért, és ebből kifolyólag ezek a szervezetek adják az ECVET-pontokat nemzeti szinten vagy a nemzeti képesítési rendszeren belül. A megoldás lehet egy alulról felfelé építkező megközelítés is, ahol tu- dományos társaságok és/vagy a munkavállalók/szakmai társaságok határozzák meg az ECVET-et és EQF-et követő saját standardjaikat, így a közintézményeknek lényegében csak csak érvényesíteniük kell a kompetenciákat. 13. A jelenlegi képesítési rendszer gyakran túl bonyolult és nehéz az egyének és a munkaadók számára. Ez csökkenti a képesítések azon képességét, hogy egyértelmű és megbízható jelzést adjanak a kompetenciákról, és ez olyan képesítések kidolgozásához vezethet, amelyeknek nincs valós értékük a foglalkoztatás vagy a szakmai előrejutás szempontjából. 14. Ahhoz, hogy valamely képzettség jól használható legyen, elengedhetetlen, hogy az magas minőségű legyen és egyúttal a szükségletekre reagáljon. A magas minőségű képzettség garantálja, hogy az egyén rendelkezzen az adott szakmához szükséges valamennyi kompetenciával. A szükségletekre reagáló képzettség egyaránt figyelembe veszi az egyén szükségleteit és a munkaadói keresletet, és segíti a szakembereket a munkaerőpiacra bejutni és a karrier szempontjából előrejutni. 15. Összességében elmondható, hogy nem áll rendelkezésre megbízható, érvényes és összehasonlítható adat az európai masszőrszakmák tartalmáról, szintjeiről, időtartamáról, jogi kereteiről, bizonyítványairól és okleveleiről.

9 16 MaecVET projekt Ajánlások a politikai döntéshozók és érdekelt felek számára 17 MaecVET projekt Befejezés Ajánlások a politikai döntéshozók és érdekelt felek számára Befejezés A projekt fent ismertetett megállapításait figyelembe véve a MaecVET partnerség a következő ajánlásokat teszi, és arra bátorítja a döntéshozókat, hogy: 1. kezdeményezzenek vitát a masszőrszakmákra vonatkozó, az ECTS-hez és ECVET-hez illesztett kompetenciakeretről, és kapcsolják hozzá a szakmai profilokat az NQF-hez és az EQF-hez (lásd a MaecVET pilot projektet). Ez is történhet alulról felfelé építkező megközelítéssel, ahol tudományos társaságok és/vagy a munkavállalók/ szakmai társaságok határozzák meg az ECVETet és EQF-et követő saját standardjaikat, így a közintézményeknek lényegében csak érvényesíteniük kell a kompetenciákat; 2. kezdeményezzék a MaecVET projekt folytatását azzal a céllal, hogy helyi és országos szinten bevonásra kerüljenek a szakképzési intézmények a kompetencia-keretrendszer kialakításának folyamatába (az EUCAPO-n történő regisztráción keresztül), továbbá tegyék lehetővé más európai országok részvételét is a projektben, hogy azok is részesedhessenek a projekt előnyeiből; 3. döntéseikkel javítsanak a masszőr és gyógytornász szektorban állást és képzési lehetőségeket kereső hallgatók mobilitásán, és fokozzák a VET tantervek harmonizációját az Európai Unión belül; 4. alkalmazzák a projekt módszertanát más szakmai profilok esetében is (IT, képzés, egészségügy, stb); 5. biztosítsanak konkrét tájékoztatást (pl. online információs portálok, brosúrák, tájékoztató rendezvények, információs központok, referencia képzési központok) az ágazat érdekelt feleinek (VET intézmények, szakmai szervezetek, szociális partnerek, munkáltatók); 5. széles körben népszerűsítsék az ECVET-tel és annak az európai mobilitásra ható értékével kapcsolatos információkat, és javítsák a munkavállalói rátát; 6. kezdeményezzenek reformokat olyan magas színvonalú szakmai képesítések elérhetőségének biztosítása érdekében, amelyek megfelelnek a tanulók igényeinek, és amelyek kezelik a munkaadók és más érdekelt felek által azonosított (készség)hiányosságokat. Összességében elmondható, hogy az ECTS, ECVET és EQF európai elgondolásokat többnyire megvalósították a partnerországokban. Miközben az ECTS-t szisztematikusan alkalmazzák valamennyi államban, az ECVET-et mind a mai napig eltérő mértékben hajtották végre az egyes országokban elsősorban nemzeti kísérleti projekteken vagy nemzetközi mobilitási projekteken keresztül. Ezek a nemzeti kísérleti projektek többnyire már befejeződtek, de az értékelési szakaszuk még nem zárult le. Emiatt az ECVET mint szisztematikus megközelítés fejlesztése és végrehajtása várhatóan több időt vesz igénybe. Nem könnyíti meg a végrehajtást, hogy érdekelt felek széles köre (nemzeti hivatalok, oktatási intézmények, minisztériumok) vesz részt a folyamatban, valamint az a tény sem, hogy az egyes szakmáknak Európában gyakran még regionális/megyei szinten is különböző terminológiája, szabályozási és minőségi standardjaik vannak (miközben egyes területeken mint pl. a wellness és a gyógyfürdők egyáltalán nincsenek minőségi előírások), amely akadályokat le kell győzni ahhoz, hogy egy nemzetközi keretrendszer létrejöhessen. A projekt valamennyi partnerországában követték az Európai Bizottság és a Tanács ajánlását, és létrehozták az NQF-et; ugyanakkor az NQF-re és az EQF-re való hivatkozások még nem teljeskörűek. A MaecVET projekt jó kiindulási pont volt ahhoz, hogy foglalkozzon a fent említett problémákkal és kihívásokkal, és beazonosítsa azokat az irányokat, amelyek felé az európai országoknak tartaniuk kell a masszőrszakmák területén Európában.

10

11 20 MaecVET projekt Projektkoordinátor BBW in der DAA 21 MaecVET projekt Project Partners Projektkoordinátor BBW in der DAA Project Partners A Deutsche Angestellten-Akademie (DAA) az egyik legnagyobb oktatási cég Németországban. Az intézmény szakemberei több mint 200 helyszínen dolgoznak ugyanazon közös cél érdekében, hogy szükségletalapú oktatási programokat kínálva javítsák az ügyfelek hosszú távú szakmai be- és előmeneteli lehetőségeit. A cég széles körben kínál hangsúlyosan az üzleti, egészségügyi és szociális, valamint informatikai ágazatban szakoktatási és szakképzési programokat, valamint a munkaerő-fejlesztés és szakképzett munkaerő biztosítása területén foglalkozik projektek indításával és végrehajtásával is. Az elmúlt 60 évben, mióta a cég létezik, több mint 4 millió ember képezte magát a DAA létesítményeiben, és készült fel a foglalkoztatási körülmények őket érintő változásaira. A BBW Beckmann és Scheller GmbH & Co.KG cég DAA általi felvásárlásával a DAA még több kompetenciát szerzett a gyógytornász- és masszőrképzés területén. A BBW jelenlegi neve BBW in der DAA és jelenleg a DAA egyik leányvállalata. A BBW 1991 óta a masszőrök és hidroterapeuták és 2007 óta a gyógytornászok és manuális nyirokmasszőrök akkreditált képzési intézménye. Ezek a kompetenciák és a fizikoterápia került át a leányvállalathoz. A szervezet szövetségi tartománya, Mecklenburg-Nyugat- Pomeránia Észak-Németország számos, az egészségügyi ágazatban tevékenykedő munkaadójával dolgozik együtt óta a BBW több LLP/ Leonardo projektben vett részt, köztük kettőben mint sikeres koordinátor óta a DAA vesz részt az európai projektekben nemzeti és szövetségi szinten. Ausbildungszentrum Bergler (AT) A Ausbildungszentrum Bergler (AZB) 1997-ben alakult, mint professzionális masszőriskola óta rendelkezik az intézmény hivatalosan elismert masszőr- és hidroterapeuta képzés szervezésére engedéllyel. A masszőr- és hidroterapeuta képzés mellett kereskedelmi masszőröket is képez az iskola től és 2003-tól pedig a shiatsu és az ayurveda is szerepel a képzési lehetőségek között ban megváltoztak a masszőrterapeuta képzésre vonatkozó jogszabályok. Az AZB az első iskola volt Ausztriában, amely az új jogszabályoknak megfelelő gyógymasszőr és masszőrterapeuta képzést indított. A gyógymasszőr képzés időtartamát 1690 oktatási egységben határozták meg, amely 2003 óta további 800 egységgel bővült. Az egészségügy területén az AZB ellátást segítő és orvos asszisztensi képzéseket kínál óta az AZB hivatalosan is az általános egészségügy és ápolási ellátás iskolája ben az AZB 319 kurzust kínált. A résztvevői számot illetően 2009 volt a legsikeresebb év, 1868 diák járt ekkor az iskolába. Az AZB a masszőrképzés területén a legnagyobb intézmény Ausztriában. Az intézménynek 11 állandó munkatársa és 124 foglalkoztatható tanára/oktatója van. Global Human Development (PT) A Global Human Development (GHD) egy magánszakképző intézmény Almadában (Portugália). A GHD mint hitelesített szakképzési hely széleskörű tapasztalattal rendelkezik szakképzési és oktatási kérdésekben. Az intézmény részt vett számos, többnyire új képzési módszertanok és kompetencia-útmutatók kidolgozását és végrehajtását célzó európai és nemzeti programban. A GHD munkatársai közreműködnek az ECVET rendszer portugál végrehajtásában is. A GHD létrehozott egy nemzeti és európai partnerekből álló hálózatot, amely teljes mértékben kiegészíti a szervezetnél rendelkezésre álló szakértelmet, és ily módon lehetővé teszi, hogy az intézmény a tel-

12 22 MaecVET projekt Project Partners 23 MaecVET projekt Project Partners Project Partners jesítménykövetelményeket fenntartva ágazatok és tevékenységek széles körében működhessen. A GHD képzési szolgáltatásainak célközönsége elsősorban a munkanélküliek (bevándorlók, alacsony képzettségű felnőttek, a munkaerőpiacra visszatérő nők és a fiatalok, akik megpróbálnak belépni a munkaerőpiacra), valamint azok az alkalmazásban állók, akik további képességeket és készségeket szeretnének elsajátítani. A GHD szoros kapcsolatban áll a munkaerőpiaccal, és olyan képzéseket kínál, amelyek jobban illeszkednek a piac igényeihez. Az egészségügy és az ellátás/ gondozás (ide értve a masszázst is) aktuális témák a GHD számára, mivel ezek szorosan kapcsolódnak az idegenforgalmi ágazathoz (gyógyfürdők és egészségturizmus), amely fő prioritása a régiónak. A szervezet partnerei között képzési központok, szállodák és gyógyfürdők találhatóak, amelyek nagymértékben tudják hasznosítani a MaecVET projekt eredményeit (és természetesen értékes információkkal szolgálhatnak a projekt végrehajtása során). Karier Oy (FI) Karier Oy a szociális és egészségügyi ellátás területén működő kisvállalkozás. A cég tevékenységének középpontjában a fejlesztés és az innováció áll, valamint szolgáltatásokat kínál a köz- és magánszféra, valamint a tercier szektor szereplői számára. A Karier Oy előadásokat tart, oktatási és rehabilitációs szolgáltatásokat (például fizikoterápia, masszázs, hidroterápia stb.) kínál, és partnerként részt vesz nemzetközi fejlesztési projektekben, melyekből innovatív elképzeléseket és legjobb gyakorlatokat vesz át a közepes méretű finn város, Pori és Lansi-Suomi régió számára; cserébe a Karier Oy behozza a régióját és a városát az EU projektmenedzsment nemzetközi térképeire. A Karier Oy szorosan együttműködik a helyi és regionális szakértőkkel és döntéshozókkal, valamint oktatási központokkal az egészségügy és rehabilitáció területén. GYEMSZI (HU) A Gyógyszerészeti és Egészségügyi, Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) mint az Emberi Erőforrások Minisztériumának módszertani háttérintézménye vezető szerepet tölt be az egészségügyi oktatás, továbbképzések és szakképzésfejlesztés területén. A GYEMSZI híve a modern pedagógiai módszereknek, ezért aktívan használ e-learning módszereket, és folyamatosan fejleszti az egészségügyi szakképzés minden területét. A GYEMSZI feladata az egészségügyi ellátás rendszerében dolgozó egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének országos koordinációja. A GYEMSZI működteti a szakdolgozók számára szervezendő továbbképzések minősítési eljárását, a továbbképzési pontok nyilvántartását, a kötelező szakmacsoportos és a kötelező szinten tartó továbbképzések nyilvántartásba vételét, követését és költségtámogatását között a GYEMSZI részt vett a MaPinE (Masszőrszakmák Európában) projektben az olasz főpályázóval és a német konzorciumi partnerrel együtt. AOR (IT) iti.marche.it Az Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Ancona Umberto I, G. Salesi, GM Lancisi (AOR) a legnagyobb egyetemi oktató kórház Olaszország Marche régiójában. Az intézmény körülbelül 3500 alkalmazottat foglalkoztat, továbbá együttműködik a Marche Politechnikai Egyetem Általános Orvostudományi és Sebészeti Karával, és különféle egészségügyi szolgáltatást (diagnózisok, terápiák, rehabilitáció) biztosít a körülbelül másfél milliós lakosság számára a régió egész területén. Az AOR-en belül külön Rehabilitációs Osztály gondoskodik a járó- és fekvőbetegek rehabilitációs ellátásáról, továbbá egyéni kezelési terveket készít a krónikus és akut mozgásszervi fogyatékossággal rendelkező betegek (felnőtt és gyerek egyaránt) számára. A Rehabilitációs Osztályon a súlyos betegségek miatti komplex mozgásszervi fogyatékosságban szenvedő betegek számára lehetőség van nappali kórházi ellátást igénybe venni. A Rehabilitációs Osztály főbb tevékenységei: egyéni motorikus rehabilitáció

13 24 MaecVET projekt Project Partners 25 MaecVET projekt Project Partners Project Partners enyhe súlyosságú vagy kis fokban szegmentált mozgássérültek számára; csoportos motorikus rehabilitáció; egyéni és csoportos foglalkozások keretében légző-, testtartást és mozgástartományt javító tornák biztosítása; (kézi) nyirokmasszázs; elektroterápia; mágnesterápia; kompressziós-elasztikus kötözés; izokinetikus kezelés; medencefenék-rehabilitáció stb. A Rehabilitációs Osztály hivatkozási pont egész Marche régióban, és az összes kritikus esetet oda irányítják. DIA-SPORT Association (BG) A DIA-SPORT Egyesület több bolgár régióban képviselettel rendelkező civil szervezetként (DS) jött létre Szófiában, 1995-ben. Fő tevékenységi területei: szakképzés és felnőttoktatás; egészségügyi és szociális ellátás biztosítása hátrányos helyzetben lévő csoportok számára. A DS fő célja, hogy társadalmilag kifizetődő tevékenységet folytasson a következő területeken: kutatások folytatása, tanulmányok írása; humánerőforrás-fejlesztés; erkölcsi és kulturális értékek népszerűsítése; az oktatáshoz, képzéshez való hozzáférés, az oktatás színvonalának és hatékonyságának javítása; a társadalmi integráció támogatása és megvalósítása. A DS több mint 17 éves tapasztalattal rendelkezik a konzultáció, az oktatás, a képzés (nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt szervez és bonyolít szemináriumokat, kísérleti tanulmányokat), a szakképzés, az egészséget támogató tevékenységek területén, valamint hátrányos helyzetű csoportok képviseletében konzultációs tevékenységet is ellát. A DS tagjai az oktatás, az egészségügy, a kutatás, a pedagógia és a közgazdaság területén működű szakemberek és professzorok. A DS tagja számos uniós oktatási hálózatnak. A DS széleskörű szakmai tapasztalattal rendelkezik az uniós projektek és programok területén, és együttműködik számos intézménnyel Bulgáriában (iskolákkal, egyetemekkel, az Oktatási és Tudományos Minisztérium, az Egészségügyi Minisztériummal, a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, a Lozenets Sport és Szabadidő Központtal, a Levski Sportklubbal, valamint a Vasil Levski Nemzeti Sportakadémiával stb.. Grwp Llandrillo Menai (UK) A Grwp Llandrillo Menai főiskol az Egyesült Királyságban mintegy diákot képez különböző tudományterületen (pl. egészség, wellness, haj&szépség, vendéglátás, turizmus, üzleti menedzsment, szociális ellátás és technológia). A főiskola egyik fő tevékenysége a MaecVET projektben az ECVET modell, a kölcsönös bizalom memoranduma, valamint az ECVET tanúsítvány kidolgozásának támogatása volt a masszőrszakmák területén, továbbá támogatta a vonatkozó európai tanulmány végrehajtását az Egyesült Királyságban, és felelős volt a projekt eredményeinek nyelvi minőségéért. Több európai és nemzetközi hálózatban való tagsága okán a főiskola különösen érdekelt a projekt eredményeinek a terjesztésében és kiaknázásában. A főiskola által nyújtott masszőrképzések 3. és 4. szintűek, két fő program: a szépségterápiás masszázs és a svéd testmasszázs. A 2. szintű oklevél megszerzését követően pályázhatnak a diákok a 3. szintű képzettséget adó masszázsterápiás akkreditált szakképzésre. A főiskola együttműködik több helyi spa hotellel (pl. Bodysgallen Hall and Spa Llandudnoban, Quay Hotel and Spa Deganwyben and Tre-Ysgawen Hotel and Spa Llangefniben), valamint egyéb szervezetekkel (pl. a Brit Szépségterápiás és Kozmetikai Társassággal, a Masszázsterápiák Általános Tanácsával és a bristoli Masszázs és Testedzés Főiskolával). A főiskolán oktatnak a Steiner Oktatási Csoporttól érkező tanárok is, amely csoport 17 campust működtet és masszázsterápiás képzést kínál az Egyesült Államokban

14 26 MaecVET projekt Project Partners Project Partners Mandarin Medien (DE) A Mandarin Medien 12 éve tevékenykedik az online szektorban, és több mint 500 projektet valósított meg ez idő alatt. Az ügyfélkörbe egyaránt találhatóak kis helyi vállalkozások és nagy nemzetközi a gyógyszer-, szórakoztató és turisztikai iparban tevékenykedő cégek. A Mandarin Medien csapata kreatívakból, tanácsadókból, grafikusokból és programozókból áll, akik végig szorosan együttműködnek a projekt megvalósítása (a koncepció kitalálása, a megrendelő/célcsoport igényeinek, elvárásainak a felmérése, grafikai tervezés, technikai végrehajtás, keresőoptimalizálás stb.) során. A Mandarin Medien 25 főt foglalkoztató internetügynökség, amelynek fő irodája Schwerinben (Mecklenburg-Vorpommern), míg a vállalat egy másik irodája Hamburgban van. A cég az alábbi területekkel foglalkozik: Üzleti honlapok E-kereskedelem Teljesítménymarketing Közösségi média Videó és animáció Mobilalkalmazások Imprint Publisher: xx Text and editing: xx Typesetting and Layout: Deutsche Angestellten-Akademie, Zentrale Dienstleistungen Marketing, Photos: xxx, Fotolia Print: Flyeralarm, Würzburg Stand: 01/2015

15

MaecVET projekt. Zöld könyv a masszőr szakmák minőségi előírásairól és a kapcsolódó foglalkoztatási helyzetről Európában

MaecVET projekt. Zöld könyv a masszőr szakmák minőségi előírásairól és a kapcsolódó foglalkoztatási helyzetről Európában MaecVET projekt Zöld könyv a masszőr szakmák minőségi előírásairól és a kapcsolódó foglalkoztatási helyzetről Európában 4 MaecVET projekt Bevezetés Bevezetés A közelmúlt gazdasági fejleményei megmutatták,

Részletesebben

WP 2 Előkészítő elemzések és kutatás a projektben részt vevő országok az Európai örökség tolmácsolás oktatásának területén fellelhető szakmákról

WP 2 Előkészítő elemzések és kutatás a projektben részt vevő országok az Európai örökség tolmácsolás oktatásának területén fellelhető szakmákról EU Lifelong Learning Program 2007-2013 (2012/C 232/04) Leonardo da Vinci Alprogram. Pályázati felhívás 2013 EAC/S07/12 "Innováció transzfer" Projekt száma: 2013-1-ES1-LEO05-66707 EURÓPAI ÖRÖKSÉG TOLMÁCSOLÁS

Részletesebben

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) az EU tagállamok kormányfőinek kezdeményezésére

Részletesebben

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések Minoség Elismerés Mobilitás Oktatás /képzés Standardok Foglalkoztathatóság Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések A VSPORT+ projekt A VSPORT+ projekt fő célja, hogy a főbb szereplők

Részletesebben

EUROPASS PORTFOLIÓ. Mobilitás az Európai Unióban. Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató

EUROPASS PORTFOLIÓ. Mobilitás az Európai Unióban. Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató EUROPASS PORTFOLIÓ Mobilitás az Európai Unióban Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató Munkavállalói mobilitás Cél: 2010-re az EU a világ legversenyképesebb régiója Eszköz: növelni kell a tanulmányi

Részletesebben

Az EKKR és az MKKR: fejlesztési célkitűzések és eredmények. Műhelymunka Szak- és felnőttképzés 2014. június 17.

Az EKKR és az MKKR: fejlesztési célkitűzések és eredmények. Műhelymunka Szak- és felnőttképzés 2014. június 17. Az EKKR és az MKKR: fejlesztési célkitűzések és eredmények Műhelymunka Szak- és felnőttképzés 2014. június 17. Célok Mobilitás, versenyképesség LLL elősegítése A képzések és a munkaerőpiac nagyobb összhangja

Részletesebben

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl!

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl! Europass Önéletrajz Az Europass önéletrajz (CV) a hagyományos önéletrajzi formátumot követõ dokumentum, amellyel a felhasználók részletesebben, világosan és egyértelmûen bemutathatják képzettségeiket és

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Program Pályázat megnevezése (magyar) Pályázat megnevezése (angol) Pályázat kódja Erasmus+ Európai szakpolitikai kísérletek az oktatás, a képzés és az ifjúságpolitika

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

Az ECVET felé vezető út

Az ECVET felé vezető út Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lux Zsófia Az ECVET felé vezető út Az európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszer: eszköz, amely hozzájárul a szakoktatási és szakképzési kreditek beszámításához,

Részletesebben

Európai Unió és felsőoktatás

Európai Unió és felsőoktatás Európai Unió és felsőoktatás Márkus Attila Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Bolognai nyilatkozat (Bologna, 1999. június 18-19.). Részleteiben is figyelmet kell fordítanunk az európai

Részletesebben

Erasmus+ stratégiai partnerségek - szakképzés és felnőtt tanulás

Erasmus+ stratégiai partnerségek - szakképzés és felnőtt tanulás Erasmus+ stratégiai partnerségek - szakképzés és felnőtt tanulás A program legfontosabb elemeinek áttekintése Pályázatíró szeminárium 2017. január 17. Jakabné Baján Ilona Projekt Pályázat kötött idő- és

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 1 Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 2 Feladatunk Mi egy Feladatunk Rendelkezünk Nálunk Több mint 25 év alatt Mi üzemen kívüli foglalkozási rehabilitációs központ vagyunk felnőtt fogyatékos emberek számára

Részletesebben

Jean Monnet tevékenységek

Jean Monnet tevékenységek Jean Monnet tevékenységek Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Koós-Herold Zsuzsa A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia bemutatása. Ádám Sándor Nemzetgazdasági Minisztérium

Az Ifjúsági Garancia bemutatása. Ádám Sándor Nemzetgazdasági Minisztérium Az Ifjúsági Garancia bemutatása Ádám Sándor Nemzetgazdasági Minisztérium BEVEZETÉS FIATALOK A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA FÓKUSZÁBAN A globális válság által egyik leginkább sújtott munkavállalói réteg a fiatalok

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

2013&1&HU1&LEO05&09615!

2013&1&HU1&LEO05&09615! Beköszöntő* A! pályázat! célja! az! Informatikai! Szakmai! Társaságok! Európai! Tanácsa! (CEPIS)! által! kidolgozott!eucip!core!(european!certification!of! Informatics! Professionals)! képzési! program!

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata 1653/2015.02.06. sz. szenátusi határozat A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata Törvényes keretek: A Sapientia EMTE Pályaválasztási

Részletesebben

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro A PROJEKTRŐL Integrált turisztikai humánerőforrás-fejlesztés a vidéki foglalkoztatás növelése érdekében című projektünk a Humánerőforrás-fejlesztési Szektoriális Operatív Program 2007-2013 keretében valósul

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

GRUNDTVIG TANULÁSI KAPCSOLATOK PROJEKT

GRUNDTVIG TANULÁSI KAPCSOLATOK PROJEKT TrEE Teaching re cycling and Environmental Education Az újrahasznosítás és a környezetvédelem oktatása GRUNDTVIG TANULÁSI KAPCSOLATOK PROJEKT Partnerek : Ulixes scs (IT) - coordinator Association "Social

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

Útlevél a szakmai gyakorlatokhoz Europass Szakképzés; Mobilitási Nívódíj; Kedvezményezetti Nívódíj

Útlevél a szakmai gyakorlatokhoz Europass Szakképzés; Mobilitási Nívódíj; Kedvezményezetti Nívódíj GAZDÁLKODÁS AZ EMBERI ERÕFORRÁSOKKAL, OKTATÁS, KÉPZÉS Útlevél a szakmai gyakorlatokhoz Europass Szakképzés; Mobilitási Nívódíj; Kedvezményezetti Nívódíj A külföldi munkavállalást és szakmai gyakorlatot

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

Pályázati lehetőségek az Egész életen át tartó tanulás programban Tempus Közalapítvány Előadó: Csesztregi Eszter Tempus Közalapítvány Pályáztatás Egész életen át tartó tanulás program: Leonardo / Erasmus

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása GINOP 5.2.5 Gyakornoki program támogató szolgáltatások projektindító Győr, 2016. november 22. Temesszentandrási Judit Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai Markhard József Ágazati irányítás Irányító szerv Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Államtitkárság Szakképzés

Részletesebben

Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei

Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei Szeminárium: "Hogyan alkalmazható a sikeresebb szociális párbeszéd rendszerek "bevált gyakorlata?" Magyarország, 2016.ápr.21. Ruairi Fitzgerald, ESZSZ

Részletesebben

Vállalkozói projektek - a következő lépések

Vállalkozói projektek - a következő lépések Vállalkozói projektek - a következő lépések Varga László projektmenedzser Együtt a vállalkozásokkal, együtt a vállalkozásokért Amiről szó lesz: Vállalkozásokkal kapcsolatos projektek közel másfél évtizede

Részletesebben

WP 6 Pilot teszt az ECVET Együttműködési megállapodás MoU érvényesítésére az Európai Örökség Közvetítő új európai turisztikai képesítésre vonatkozóan

WP 6 Pilot teszt az ECVET Együttműködési megállapodás MoU érvényesítésére az Európai Örökség Közvetítő új európai turisztikai képesítésre vonatkozóan EU Lifelong Learning Program 2007-2013 (2012/C 232/04) Leonardo da Vinci Alprogram. Pályázati felhívás 2013 EAC/S07/12 "Innováció transzfer" Projekt száma: 2013-1-ES1-LEO05-66707 EURÓPAI ÖRÖKSÉG KÖZVETÍTÉS

Részletesebben

A pedagógusok szakmai munkájának támogatása és a megújuló pedagógiai szakmai szolgáltatások

A pedagógusok szakmai munkájának támogatása és a megújuló pedagógiai szakmai szolgáltatások A pedagógusok szakmai munkájának támogatása és a megújuló pedagógiai szakmai szolgáltatások Brassói Sándor Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes A főbb problémák 2005-ben kb. 6 millió fiatal (18-24

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Digitális Oktatási Stratégia

Digitális Oktatási Stratégia Digitális Oktatási Stratégia Felnőttkori tanulás pillér Várkonyi Zoltán pillér vezető Budapest, 2016. november 23. A Digitális Oktatási Stratégia A DOS pillérszerkezete Köznevelés Szakképzés Felsőoktatás

Részletesebben

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Proposal for a A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közös Stratégiai

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Tudástranszfer az agrárinformatikában. Dr. Kárpáti László Osztályvezető FVM-VKSZI

Tudástranszfer az agrárinformatikában. Dr. Kárpáti László Osztályvezető FVM-VKSZI Tudástranszfer az agrárinformatikában Dr. Kárpáti László Osztályvezető FVM-VKSZI Pedagógia - pszichológia Fő kérdés: A képzésben résztvevők milyen széles körben és milyen feltételek között hasznosíthatják

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

RIVER projekt. A projekt bemutatása

RIVER projekt. A projekt bemutatása RIVER projekt A projekt bemutatása Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit tükrözi,

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL

EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL Kérdőív specifikus szektorok részére Az európai EMCOSU (Együttműködés elősegítése a magánszféra szereplői és a felsőoktatási intézmények között) projektet a

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

Pedagógusok szakmai fejlődése az európai gondolkodásban

Pedagógusok szakmai fejlődése az európai gondolkodásban Pedagógusok szakmai fejlődése az európai gondolkodásban Stéger Csilla Oktatási Hivatal Konferencia a pedagógusképzés megújításáért Szombathely 2011. 03. 08. Oktatás és képzés 2010 munkaprogram klaszter

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, május 14. (15.05) (OR. en) 9516/1/14 REV 1 EDUC 137 SOC 336

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, május 14. (15.05) (OR. en) 9516/1/14 REV 1 EDUC 137 SOC 336 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. május 14. (15.05) (OR. en) 9516/1/14 REV 1 EDUC 137 SOC 336 FELJEGYZÉS MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész) Címzett: a Tanács Előző

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

A szakadékok áthidalása

A szakadékok áthidalása A szakadékok áthidalása Az életpálya tanácsadás rendszerszintű fejlesztése a TÁMOP 2.2.2. kiemelt projektjében CCBI első nemzeti műhelymegbeszélés 2010. május 12 Borbély-Pecze Tibor Bors, programvezető

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

ENELFA záró konferencia 2014. január. 21. századi oktatási trendek, e-learning - Cesim OnService pilot tréningek

ENELFA záró konferencia 2014. január. 21. századi oktatási trendek, e-learning - Cesim OnService pilot tréningek ENELFA záró konferencia 2014. január 21. századi oktatási trendek, e-learning - Cesim OnService pilot tréningek Children must be taught how to think, not what to think. Margaret Mead A jelenlegi felsőoktatási

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) 11263/4/08 REV 4 ADD 1 EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy:

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Az informatikai, ágazati képzési keretrendszer hazai fejlesztésének lehetősége

Az informatikai, ágazati képzési keretrendszer hazai fejlesztésének lehetősége Az informatikai, ágazati képzési keretrendszer hazai fejlesztésének lehetősége Mlinarics József Magyar Tartalomipari Szövetség - Hírközlési Ágazati Párbeszéd Bizottság Informatikai szakképzés irányítás

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

Partnerségi Megállapodás

Partnerségi Megállapodás Partnerségi Megállapodás 2014 20 egy új területiség felé Területfejlesztők Napja 2013. október 8. Dr. Péti Márton Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 2012 2013 2014 július 1. augusztus 2. szeptember november

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

www.pwc.com Panorama project

www.pwc.com Panorama project www.pwc.com Panorama Magyarország hosszú távú versenyképességének kulcsa az üzleti igények és szakemberi kínálat folyamatos, dinamikus összehangolása. A PwC kidolgozott egy nemzetközi módszertant a cégek

Részletesebben

Leonardo da Vinci Egész életen át tartó tanulás program Innovációtranszfer. Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823

Leonardo da Vinci Egész életen át tartó tanulás program Innovációtranszfer. Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823 WP8 Infopack 2 (R22) Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823 Mozaikszó: ECVET-EGÉSZSÉGTURIZMUS Leonardo da Vinci Egész életen át tartó tanulás program Innovációtranszfer Projekt címe: "Egészségturizmus: ECVET

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL

EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL KÉRDŐÍV Az európai EMCOSU (Együttműködés elősegítése a magánszféra szereplői és a felsőoktatási intézmények között) projektet a Ljubljana Egyetem koordinálja.

Részletesebben

Az Európai Unió oktatási, képzési, ifjúsági és sport programja 2014-2020 között. 2014.december 13.

Az Európai Unió oktatási, képzési, ifjúsági és sport programja 2014-2020 között. 2014.december 13. Az Európai Unió oktatási, képzési, ifjúsági és sport programja 2014-2020 között 2014.december 13. 7 korábbi uniós program MEGOLDANDÓ PROBLÉMÁK Növekvő szükséglet a magasan képzett munkaerőt igénylő munkalehetőségek

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba MUNKAVÉDELEM 1.2 A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba Tárgyszavak: munkavédelem; egészségvédelem; oktatás; képzés; esettanulmány; biztonság; tájékoztatás. Az Európai Unió munkavédelmi

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Hídépítés és integráció sokszínű társadalmakban

Hídépítés és integráció sokszínű társadalmakban Tisztelt résztvevő, Köszönjük, hogy támogatja kutatásunkat és segít megtalálni az államok és etnikailag sokszínű csoportok vagy egyéb kisebbségi közösségek (beleértve a nyelvi, vallási, kulturális, és

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. miért az. toborzás könnyen és átláthatóan az europass dokumentumokkal. europass. ÖnéletraJz?

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. miért az. toborzás könnyen és átláthatóan az europass dokumentumokkal. europass. ÖnéletraJz? EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA europass ÖnéletraJz? toborzás könnyen és átláthatóan az europass dokumentumokkal munkált ató knak miért az miért kérje az europass ÖnéletraJzot? Jobb minőségű önéletrajzok

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára A kis és közepes vállalkozások számára rendkívül fontos, hogy kompetenciákon alapuló humán erőforrás rendszert

Részletesebben

A pedagógus-továbbképzési rendszer formai és tartalmi megújulása

A pedagógus-továbbképzési rendszer formai és tartalmi megújulása A pedagógus-továbbképzési rendszer formai és tartalmi megújulása A köznevelést támogató, megújuló pedagógus-továbbképzési rendszer 2015. NOVEMBER 13. Bogdány Zoltán, Mondolat Iroda A porosz hagyaték Az

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA I. PILLÉR: FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-LEARNING KÉPZÉS II.

Részletesebben

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés Megvalósítók MOTIVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlősége

Részletesebben

A pedagógus-továbbképzési rendszermodell kialakítása

A pedagógus-továbbképzési rendszermodell kialakítása A pedagógus-továbbképzési rendszermodell kialakítása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZER SZEKCIÓ AZ OKTATÁSI HIVATAL PROJEKTIGAZGATÓSÁG SZEKCIÓJA 2015.

Részletesebben

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Dr. Margitai Barnabás Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Projektmenedzsment Szervezet Vezető DEMIN 2016. május 27. Svájci Hozzájárulás Tematikus Prioritásai

Részletesebben