MaecVET projekt. Zöld könyv a masszőr szakmák minőségi előírásairól és a kapcsolódó foglalkoztatási helyzetről Európában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MaecVET projekt. Zöld könyv a masszőr szakmák minőségi előírásairól és a kapcsolódó foglalkoztatási helyzetről Európában"

Átírás

1 MaecVET projekt Zöld könyv a masszőr szakmák minőségi előírásairól és a kapcsolódó foglalkoztatási helyzetről Európában

2

3 4 MaecVET projekt Bevezetés 5 MaecVET projekt Bevezetés Bevezetés A közelmúlt gazdasági fejleményei megmutatták, hogy globális környezetben szükség van a magasan képzett munkaerőre. Ahogy a munka világa egyre inkább nemzetközivé válik, Európának szüksége van olyan oktatási és képzési rendszerekre, amelyek teljes mértékben megfelelnek ezeknek a kihívásoknak. Sőt az európai élethosszig tartó tanulás politikájának egyik központi elgondolása az, hogy a nemzetközi mobilitásnak az oktatási és képzési rendszerek természetes részévé kell válnia. Ez segít a tanulóknak nyelvi készségeik fejlesztésében és azoknak a soft kompetenciáknak a fejlesztésében, amelyek elengedhetetlenek a munkaerőpiacra történő sikeres belépéshez. Jelen politikai dokumentum (a továbbiakban zöld könyv) az Európai Bizottság Élethosszig Tartó Tanulás Programja keretében támogatott, 2012 és 2015 között megvalósuló MaecVET projekt (ECVET portál az európai masszázs szakma támogatása és kölcsönös elismerése érdekében LLP DE-Leonardo-LMP, a továbbiakban: a projekt) fő leszállítandó eredményeként született stratégiai dokumentum. E zöld könyv célja, hogy a politikai döntéshozók számára ajánlásokat fogalmazzon meg és elősegítse az európai szintű eszmecserét a masszőrszakmák minőségi előírásairól és a kapcsolódó foglalkoztatási helyzetről Európában. A MaecVET projekt azzal a problémával foglalkozott, hogy nem áll rendelkezésre érvényes és összehasonlítható adat Európában a masszőrszakmák tartalmát, szintjét, időtartamát, a jogi kereteket, bizonyítványokat és okleveleket illetően. Továbbá nem voltak kísérletek eddig a masszőrszakmák bizonyítványai és oklevelei tagállamok közti elismerési és akkreditációs rendszereinek létrehozására. Ezért szinte lehetetlen a masszőr gyakornokok / tanulók számára összehasonlítani a különböző képzési lehetőségeket Európában és dönteni a legmegfelelőbbről. Szintén nincs garancia arra, hogy a megszerzett bizonyítványt / oklevelet el fogják ismerni bárhol külföldön. Ugyanakkor az egészség- és wellness iparból hiányoznak a képzett masszőrök, de a fenti helyzet miatt az európai munkaerőpiac nem képes kielégíteni megfelelően ezeket a szükségleteket. A masszőrszakmák nemzetközi szinten nincsenek jól megszervezve, és hiányoznak azok a stratégiák, a lobbizás és egyéb eszközök, amelyek a helyzetükön javítanának. A fentiekre tekintettel a MaecVET projektnek az volt a célja, hogy összegyűjtse a szakképzési és felsőoktatási szintű masszőrés gyógytornászképzések tartalmára és kereteire vonatkozó adatokat nyolc európai uniós országból (Németországból, Ausztriából, Finnországból, Magyarországról, Olaszországból, Portugáliából, Bulgáriából és az Egyesült Királyságból), és azokat összekapcsolja az uniós keretekkel és szabályozással. A MaecVET projekt egyúttal figyelembe vette a 2011 júliusában zárult, szintén az Élethosszig Tartó Tanulás Programja keretében megvalósított, Masszőrszakmák Európában - MAPINE projekt ( AT1 LEO Italia: LLP-LDV- PA-09-IT-0262) eredményeit is. Annak érdekében, hogy a szinergiák láthatóbbá váljanak, elismerési kézikönyv került kidolgozásra a masszőr- és gyógytornászképzésekről Európában, valamint elkészült egy online eszköz is, amely gyors hozzáférést biztosít a szükséges információkhoz/ adatokhoz és összekapcsolja egymással a különböző érdekelt feleket és célcsoportokat. Mindezzel lehetővé válik a masszőr és gyógytornász képesítések és szakmák nemzetközi összehasonlítása és kölcsönös elismertetése (mind a szakképzésben, mind a felsőoktatásban) elősegítve ily módon a masszőrés gyógytornász szakemberek mobilitását Európában. A MaecVET portál stratégiai eszközként szolgál a masszőrök és gyógytornászok képzési és foglalkoztatási helyzetének és standardjainak javításában. Figyelembe véve a fent említett célkitűzéseket, jelen zöld könyv célja, hogy összefoglalja a projekt főbb megállapításait és visszajelzést adjon az érdekelteknek és a politikai döntéshozóknak arról, hogy milyen a helyzet a szakképzés, a felsőoktatás és a munkaerőpiac szintjein Európában, és hogyan lehet e szakmák esetében a jövőbeli stratégiai és politikai döntésekkel az igényeket úgy kielégíteni, hogy egyúttal a projekt témái széles körű ismertséget is kapjanak.

4

5 8 9 MaecVET projekt Hivatkozott kifejezések keretrendszer (alapítva 2005-ben). A tanulmányi eredmények tudás, készségek és kompetenciák formájában kerülnek meghatározásra. Az ECVET célja a jobb kompatibilitás elérése a különböző szakoktatási és szakképzési (VET) rendszerek és a képesítések között Európában. Az ECVET-nek lehetővé kell tennie a képesítések és kompetenciák közti átláthatóságot, összehasonlíthatóságot, hordozhatóságot, kölcsönös elismerést az egyes képzési szinteken a diákok munkaerő-mobilitásának növelése érdekében. Az európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszertől (a továbbiakban ECTS) eltérően, az ECVET a tanulmányi eredményekből és kompetenciákból fakadó képesítés leírásának eszköze függetlenül a képzési módszertantól (formális, nem formális és informális képzés, munkateher, stb). Az ECVET továbbá arra szolgál, hogy hordozhatóak és összegyűjthetőek legyenek a tanulmányi eredmények egyes elemei, az ECVET partnerségek, a tanulmányi megállapodások és az egyéni eredményjegyzékek. Az ECVET-nek számos előnye van a földrajzi mobilitásban és az élethosszig tartó tanulásban érintettek számára. Ami a mobilitást illeti, az EU politikai ambíciója, hogy mind a helyváltoztatások számát, mind azok időtartamát jelentősen megnövelje. A gazdasági szerkezetátalakítás összefüggésében, amikor bizonyos ágazatok hanyatlanak, más szektorokban pedig éppen ellenkezőleg a munkaadók nehezen találnak megfelelően képzett dolgozókat, szükség van a rugalmas munkaerőre. Egyaránt elvárás, hogy meglegyen a belső késztetés, és rendelkezésre álljanak a lehetőségek a tanulás folytatására, új tudás, készségek és kompetenciák megszerzésére. Az élethosszig tartó tanulás célja, hogy megkönnyítse az átmenetet a különböző állások, munkahelyek, ágazatok között, valamint az átmenetet a munkanélküliség/inaktivitás és a foglalkoztatás/aktivitás között. A földrajzi mobilitás fejlesztése és növelése a szakképzésben egy sor olyan támogatási mechanizmus és cselekvés (pl. nyelvtanulás, pénzügyi támogatás, a megszerzett ismeretek elismerése) életbe lépését is jelenti, amelyeknek a célcsoportját kifejezetten a szakképzésben részt vevők jelentik. A megszerezett ismeretek elismerése és a tanulók külföldön elért eredményeinek átláthatósága alapvető jelentőségű a mobilitás javításában a szakképzések területén. Ezért az ECVET-re úgy lehet tekinteni, mint a munkaerő-piaci kereslet és kínálat találkozásait javító, a társadalmi befogadást támogató eszközre. Az ECVET továbbá megkönnyítheti a személyre szabott és rugalmas, élethosszig tartó tanulási utak fejlesztését, amelyek lehetővé teszik az emberek számára, hogy tudást, készségeket és kompetenciákat és végül képesítést szerezzenek. Nem kérdés, hogy az ECVET-nek mint egy sor európai eszköz (ide tartozik még pl. az Europass és az Európai Képzési Keretrendszer) egyikének célja, hogy javítsa a képzések, végzettségek kölcsönös elismerését és átláthatóságát. Az ECVET a mobilitás minőségét támogató számos más eszköz mellett keretet biztosít a tanulmányi eredmények értékelésének, hitelesítésének és elismerésének, népszerűsíti a mobilitás beépítését a már meglévő tanulási utakba, valamint támogatja a kulcskompetenciák (mint például az idegen nyelvi készségek vagy interkulturális kompetencia) valorizációja mellett azokat is, amelyek inkább műszakilag - vagy szakmailag - orientáltak. Emellett az ECVET hozzájárul a szakképzésben érdekelt, különböző felek által használt közös nyelv kifejlesztéséhez is, valamint elősegíti a kölcsönös bizalmat a szélesebb szakképzési közösségben. Az ECVET eszközök egész Európában történő használatához szükség van a referenciakeretként szolgáló Európai Képesítési Keretrendszerre (EQF), amely úgy működik mint egy fordítógép, amely összehasonlítja a képesítéseket és képzési szinteket Európa-szerte ban az Európai Parlament és a Tanács azt javasolta, hogy minden tagállam az EQF szintekre történő hivatkozással és nemzeti képesítési keretrendszer kidolgozásával feleltesse meg a nemzeti képesítési rendszerét az EQF-nek. Az EQF nyolc szintet határoz meg, és minden képesítésnek van egy adott szintje. Továbbá minden szint három területre oszlik: tudásra, készségekre és kompetenciákra. A Nemzeti Képesítési Keretrendszer (NQF) fontos eleme valamennyi európai ország nemzeti oktatási és képzési rendszerének. Az NQF javítja a munkához jutást és a továbbtanulást, mivel a

6 10 11 MaecVET projekt A projekt főbb megállapításai A projekt főbb megállapításai 7. Az ECVET rendszer végrehajtását akadályozó tényezők nem csupán technikai jellegűek. Az alábbi akadályok kerültek beazonosításra a projekt során: Elismerési és akkreditációs rendszerek: eddig nem voltak próbálkozások arra, hogy létrejöjjön a masszőrszakmák bizonyítványainak és okleveleinek közös európai elisképesítések így a foglalkoztatás és a tanulás szempontjából relevánsak, és megfelelnek a tanulók, a gazdaság, valamint az oktatási és képzési intézmények igényeinek. Az NQF támogatja a minőség javítását, valamint a releváns oktatást és képzést azáltal, hogy ösztönzi a nemzetközileg összehasonlítható és szigorú minőségbiztosítással rendelkező tudás-, készség- és kompetenciastandardokon alapuló képzettségek létrehozását. A nemzeti képesítési rendszereken belüli nagyobb átláthatóság biztosításával, az egyes képzettségek természetének és a képzettségek közti kapcsolatok világossá tételével, valamint az oktatási és képzési rendszer különféle részeiben elért eredmények tekintetében összehasonlítási alap biztosításával, az NQF az oktatáson és a képzési utakon keresztül elősegíti az élethosszig tartó tanulás számára a nagyobb progressziót és mobilitást. Az Europass szintén egy európai keretrendszer-koncepció. Az Europass célja, hogy segítse az európai polgárokat képzettségük és kompetenciáik bemutatásában. Az Europass hat dokumentumot (önéletrajz, nyelvi útlevél, oklevélmelléklet, bizonyítvány-kiegészítő, mobilitási igazolvány, motivációs levél és európai készségútlevél) foglal magában, amelyeket azért dolgoztak ki európai szinten, hogy javítsák a képesítések átláthatóságát. Az Europass célja mint a karrierút során összegyűjtött, valamely foglalkozáshoz szükséges kompetenciák és készségek átlátható ábrázolása, hogy segítse az uniós polgárokat képzettségük és kompetenciáik átlátható módon történő kifejezésében, ily módon lehetővé téve számukra a jobb bemutatkozást a nemzeti és az európai munkaerőpiacon egyaránt. Az Európai Kreditátviteli és gyűjtési Rendszer (ECTS) a tanulmányi kreditek összegyűjtésére és a tanulmányi eredmények intézmények közti átvitelére szolgáló rendszer, amelynek célja, hogy elősegítse a képesítések és a tanulmányi eredmények egységeinek elismerését és megerősítését. Az ECTS, amelyet széles körben használnak a felsőoktatásban, nagyban segíti a tanulói mobilitást. A projekt megvalósítása során az alábbi tények és főbb kihívások kerültek beazonosításra: 1. A tagállamok haladnak az ECVET bevezetésével/ megvalósításával. Ugyanakkor számos országban az ECVET még mindig kísérleti szakaszban van. Az ECVET tesztelése elsősorban nemzeti kísérleti projekteken és nemzetközi mobilitási projekteken keresztül valósul meg, és gyakran az okozza a lemaradást, hogy túl sok különböző, olykor ellentétes érdekekkel bíró szervezet vesz részt a folyamatban. 2. Valamennyi országban számos különböző tanterv van életben, melyek a rendelkezésre álló ECVET ajánlások ellenére különböző fejlettségi és végrehajtási stádiumban vannak az ECVET rendszerben. 3. Ami a masszőrszakmákat illeti, az ECVET végrehajtásával és a szakmák NQF/EQF-nek való megfeleltetésével várhatóan egyértelműbb lesz az egyes szakterületek és a kapcsolódó felelősségi körök megkülönböztetése. 4. A projekt során elismerési térképek születtek a partnerországok különböző tanterveiről demonstrálva a különféle megközelítések közti különbségtételt. 5. Megállapítást nyert, hogy az ECTS-t valamennyi országban megfelelően végrehajtották és alkalmazzák. 6. Néhány tagállam azzal a kihívással néz szembe, hogy a szakképzési rendszer nem nemzeti, hanem regionális szinten került szabályozásra. Ez egyik oldalról nézve azt jelenti, hogy a jogi és szabályozási rendszer nagyon összetett és sokszínű (pl: sok jogszabály és igazolás létezik az egyes tartományokban, azonban ezek jelentősége kicsi az adott régión kívül), de másrészt talán éppen emiatt könnyebben is módosíthatók ezek a rendszerek.

7

8 14 15 MaecVET projekt A projekt főbb megállapításai MaecVET projekt A projekt főbb megállapításai ményeken és a civil társadalmon belüli eszmecsere ezekről a kérdésekről még nagyon kezdetleges stádiumban van, és további erőfeszítésekre van szükség annak érdekében, hogy ezek az európai követelmények maradéktalanul teljesüljenek. 8. Jóllehet európai szinten elegendő iránymutatás létezik az ECVET végrehajtásáról, szükség lenne egy ettől eltérő stratégiára az ECVET működésének javításáról. Az ECVET létrehozásáról szóló évi európai ajánlás rendelkezései nem elég erősek ahhoz, hogy ösztönözzék a tagállamokon belüli eszmecserét az ECVET-ről; továbbá egy alulról felfelé építkező megközelítés is hasznos lehetne ezen a területen. 9. A szakemberek mobilitása korlátozott, ha a tanulmányi utak el vannak választva egymástól, ha nem ugyanolyan a jogi szabályozás, ha nincs azonos kreditrendszer a különböző szinteken, és általában véve, ha nincs formális kapcsolat a szakmai képesítések között. 10. A gyógytornászok, masszőrök és minden más, masszázzsal kapcsolatos szakmák tanulmányi eredményeinek megfelelő módon történő egyénre szabása biztosítani tudja a szakmai profilok közti szükséges átláthatóságot, egyúttal megoldhatja az átfedések okozta problémákat. A kihívás európai szinten az, hogy a köz- és a magánszféra szereplői miközben megőrzik az adott szakmára jellemző sajátosságokat megállapodjanak egymással az egyes szakmai profilok kompetenciáiról. 11. Rendkívül fontos a különböző masszőrképzések és oktatási rendszerek tekintetében a megfelelő minőségi standardokkal rendelkező európai szintű minőségbiztosítási rendszer megvalósítása. 12. Nemzeti szinten a felelősségi körök gyakran nem különülnek el egymástól kellően világosan. A minisztériumok felelnek a nemzeti szabályozásért, miközben adott területre specializált nemzeti ügynökségek, oktatási és képzési szervek felelősek a képesítési és tanulmányi egységek kidolgozásáért, és ebből kifolyólag ezek a szervezetek adják az ECVET-pontokat nemzeti szinten vagy a nemzeti képesítési rendszeren belül. A megoldás lehet egy alulról felfelé építkező megközelítés is, ahol tu- dományos társaságok és/vagy a munkavállalók/szakmai társaságok határozzák meg az ECVET-et és EQF-et követő saját standardjaikat, így a közintézményeknek lényegében csak csak érvényesíteniük kell a kompetenciákat. 13. A jelenlegi képesítési rendszer gyakran túl bonyolult és nehéz az egyének és a munkaadók számára. Ez csökkenti a képesítések azon képességét, hogy egyértelmű és megbízható jelzést adjanak a kompetenciákról, és ez olyan képesítések kidolgozásához vezethet, amelyeknek nincs valós értékük a foglalkoztatás vagy a szakmai előrejutás szempontjából. 14. Ahhoz, hogy valamely képzettség jól használható legyen, elengedhetetlen, hogy az magas minőségű legyen és egyúttal a szükségletekre reagáljon. A magas minőségű képzettség garantálja, hogy az egyén rendelkezzen az adott szakmához szükséges valamennyi kompetenciával. A szükségletekre reagáló képzettség egyaránt figyelembe veszi az egyén szükségleteit és a munkaadói keresletet, és segíti a szakembereket a munkaerőpiacra bejutni és a karrier szempontjából előrejutni. 15. Összességében elmondható, hogy nem áll rendelkezésre megbízható, érvényes és összehasonlítható adat az európai masszőrszakmák tartalmáról, szintjeiről, időtartamáról, jogi kereteiről, bizonyítványairól és okleveleiről.

9 16 MaecVET projekt Ajánlások a politikai döntéshozók és érdekelt felek számára 17 MaecVET projekt Befejezés Ajánlások a politikai döntéshozók és érdekelt felek számára Befejezés A projekt fent ismertetett megállapításait figyelembe véve a MaecVET partnerség a következő ajánlásokat teszi, és arra bátorítja a döntéshozókat, hogy: 1. kezdeményezzenek vitát a masszőrszakmákra vonatkozó, az ECTS-hez és ECVET-hez illesztett kompetenciakeretről, és kapcsolják hozzá a szakmai profilokat az NQF-hez és az EQF-hez (lásd a MaecVET pilot projektet). Ez is történhet alulról felfelé építkező megközelítéssel, ahol tudományos társaságok és/vagy a munkavállalók/ szakmai társaságok határozzák meg az ECVETet és EQF-et követő saját standardjaikat, így a közintézményeknek lényegében csak érvényesíteniük kell a kompetenciákat; 2. kezdeményezzék a MaecVET projekt folytatását azzal a céllal, hogy helyi és országos szinten bevonásra kerüljenek a szakképzési intézmények a kompetencia-keretrendszer kialakításának folyamatába (az EUCAPO-n történő regisztráción keresztül), továbbá tegyék lehetővé más európai országok részvételét is a projektben, hogy azok is részesedhessenek a projekt előnyeiből; 3. döntéseikkel javítsanak a masszőr és gyógytornász szektorban állást és képzési lehetőségeket kereső hallgatók mobilitásán, és fokozzák a VET tantervek harmonizációját az Európai Unión belül; 4. alkalmazzák a projekt módszertanát más szakmai profilok esetében is (IT, képzés, egészségügy, stb); 5. biztosítsanak konkrét tájékoztatást (pl. online információs portálok, brosúrák, tájékoztató rendezvények, információs központok, referencia képzési központok) az ágazat érdekelt feleinek (VET intézmények, szakmai szervezetek, szociális partnerek, munkáltatók); 5. széles körben népszerűsítsék az ECVET-tel és annak az európai mobilitásra ható értékével kapcsolatos információkat, és javítsák a munkavállalói rátát; 6. kezdeményezzenek reformokat olyan magas színvonalú szakmai képesítések elérhetőségének biztosítása érdekében, amelyek megfelelnek a tanulók igényeinek, és amelyek kezelik a munkaadók és más érdekelt felek által azonosított (készség)hiányosságokat. Összességében elmondható, hogy az ECTS, ECVET és EQF európai elgondolásokat többnyire megvalósították a partnerországokban. Miközben az ECTS-t szisztematikusan alkalmazzák valamennyi államban, az ECVET-et mind a mai napig eltérő mértékben hajtották végre az egyes országokban elsősorban nemzeti kísérleti projekteken vagy nemzetközi mobilitási projekteken keresztül. Ezek a nemzeti kísérleti projektek többnyire már befejeződtek, de az értékelési szakaszuk még nem zárult le. Emiatt az ECVET mint szisztematikus megközelítés fejlesztése és végrehajtása várhatóan több időt vesz igénybe. Nem könnyíti meg a végrehajtást, hogy érdekelt felek széles köre (nemzeti hivatalok, oktatási intézmények, minisztériumok) vesz részt a folyamatban, valamint az a tény sem, hogy az egyes szakmáknak Európában gyakran még regionális/megyei szinten is különböző terminológiája, szabályozási és minőségi standardjaik vannak (miközben egyes területeken mint pl. a wellness és a gyógyfürdők egyáltalán nincsenek minőségi előírások), amely akadályokat le kell győzni ahhoz, hogy egy nemzetközi keretrendszer létrejöhessen. A projekt valamennyi partnerországában követték az Európai Bizottság és a Tanács ajánlását, és létrehozták az NQF-et; ugyanakkor az NQF-re és az EQF-re való hivatkozások még nem teljeskörűek. A MaecVET projekt jó kiindulási pont volt ahhoz, hogy foglalkozzon a fent említett problémákkal és kihívásokkal, és beazonosítsa azokat az irányokat, amelyek felé az európai országoknak tartaniuk kell a masszőrszakmák területén Európában.

10

11 20 MaecVET projekt Projektkoordinátor BBW in der DAA 21 MaecVET projekt Project Partners Projektkoordinátor BBW in der DAA Project Partners A Deutsche Angestellten-Akademie (DAA) az egyik legnagyobb oktatási cég Németországban. Az intézmény szakemberei több mint 200 helyszínen dolgoznak ugyanazon közös cél érdekében, hogy szükségletalapú oktatási programokat kínálva javítsák az ügyfelek hosszú távú szakmai be- és előmeneteli lehetőségeit. A cég széles körben kínál hangsúlyosan az üzleti, egészségügyi és szociális, valamint informatikai ágazatban szakoktatási és szakképzési programokat, valamint a munkaerő-fejlesztés és szakképzett munkaerő biztosítása területén foglalkozik projektek indításával és végrehajtásával is. Az elmúlt 60 évben, mióta a cég létezik, több mint 4 millió ember képezte magát a DAA létesítményeiben, és készült fel a foglalkoztatási körülmények őket érintő változásaira. A BBW Beckmann és Scheller GmbH & Co.KG cég DAA általi felvásárlásával a DAA még több kompetenciát szerzett a gyógytornász- és masszőrképzés területén. A BBW jelenlegi neve BBW in der DAA és jelenleg a DAA egyik leányvállalata. A BBW 1991 óta a masszőrök és hidroterapeuták és 2007 óta a gyógytornászok és manuális nyirokmasszőrök akkreditált képzési intézménye. Ezek a kompetenciák és a fizikoterápia került át a leányvállalathoz. A szervezet szövetségi tartománya, Mecklenburg-Nyugat- Pomeránia Észak-Németország számos, az egészségügyi ágazatban tevékenykedő munkaadójával dolgozik együtt óta a BBW több LLP/ Leonardo projektben vett részt, köztük kettőben mint sikeres koordinátor óta a DAA vesz részt az európai projektekben nemzeti és szövetségi szinten. Ausbildungszentrum Bergler (AT) A Ausbildungszentrum Bergler (AZB) 1997-ben alakult, mint professzionális masszőriskola óta rendelkezik az intézmény hivatalosan elismert masszőr- és hidroterapeuta képzés szervezésére engedéllyel. A masszőr- és hidroterapeuta képzés mellett kereskedelmi masszőröket is képez az iskola től és 2003-tól pedig a shiatsu és az ayurveda is szerepel a képzési lehetőségek között ban megváltoztak a masszőrterapeuta képzésre vonatkozó jogszabályok. Az AZB az első iskola volt Ausztriában, amely az új jogszabályoknak megfelelő gyógymasszőr és masszőrterapeuta képzést indított. A gyógymasszőr képzés időtartamát 1690 oktatási egységben határozták meg, amely 2003 óta további 800 egységgel bővült. Az egészségügy területén az AZB ellátást segítő és orvos asszisztensi képzéseket kínál óta az AZB hivatalosan is az általános egészségügy és ápolási ellátás iskolája ben az AZB 319 kurzust kínált. A résztvevői számot illetően 2009 volt a legsikeresebb év, 1868 diák járt ekkor az iskolába. Az AZB a masszőrképzés területén a legnagyobb intézmény Ausztriában. Az intézménynek 11 állandó munkatársa és 124 foglalkoztatható tanára/oktatója van. Global Human Development (PT) A Global Human Development (GHD) egy magánszakképző intézmény Almadában (Portugália). A GHD mint hitelesített szakképzési hely széleskörű tapasztalattal rendelkezik szakképzési és oktatási kérdésekben. Az intézmény részt vett számos, többnyire új képzési módszertanok és kompetencia-útmutatók kidolgozását és végrehajtását célzó európai és nemzeti programban. A GHD munkatársai közreműködnek az ECVET rendszer portugál végrehajtásában is. A GHD létrehozott egy nemzeti és európai partnerekből álló hálózatot, amely teljes mértékben kiegészíti a szervezetnél rendelkezésre álló szakértelmet, és ily módon lehetővé teszi, hogy az intézmény a tel-

12 22 MaecVET projekt Project Partners 23 MaecVET projekt Project Partners Project Partners jesítménykövetelményeket fenntartva ágazatok és tevékenységek széles körében működhessen. A GHD képzési szolgáltatásainak célközönsége elsősorban a munkanélküliek (bevándorlók, alacsony képzettségű felnőttek, a munkaerőpiacra visszatérő nők és a fiatalok, akik megpróbálnak belépni a munkaerőpiacra), valamint azok az alkalmazásban állók, akik további képességeket és készségeket szeretnének elsajátítani. A GHD szoros kapcsolatban áll a munkaerőpiaccal, és olyan képzéseket kínál, amelyek jobban illeszkednek a piac igényeihez. Az egészségügy és az ellátás/ gondozás (ide értve a masszázst is) aktuális témák a GHD számára, mivel ezek szorosan kapcsolódnak az idegenforgalmi ágazathoz (gyógyfürdők és egészségturizmus), amely fő prioritása a régiónak. A szervezet partnerei között képzési központok, szállodák és gyógyfürdők találhatóak, amelyek nagymértékben tudják hasznosítani a MaecVET projekt eredményeit (és természetesen értékes információkkal szolgálhatnak a projekt végrehajtása során). Karier Oy (FI) Karier Oy a szociális és egészségügyi ellátás területén működő kisvállalkozás. A cég tevékenységének középpontjában a fejlesztés és az innováció áll, valamint szolgáltatásokat kínál a köz- és magánszféra, valamint a tercier szektor szereplői számára. A Karier Oy előadásokat tart, oktatási és rehabilitációs szolgáltatásokat (például fizikoterápia, masszázs, hidroterápia stb.) kínál, és partnerként részt vesz nemzetközi fejlesztési projektekben, melyekből innovatív elképzeléseket és legjobb gyakorlatokat vesz át a közepes méretű finn város, Pori és Lansi-Suomi régió számára; cserébe a Karier Oy behozza a régióját és a városát az EU projektmenedzsment nemzetközi térképeire. A Karier Oy szorosan együttműködik a helyi és regionális szakértőkkel és döntéshozókkal, valamint oktatási központokkal az egészségügy és rehabilitáció területén. GYEMSZI (HU) A Gyógyszerészeti és Egészségügyi, Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) mint az Emberi Erőforrások Minisztériumának módszertani háttérintézménye vezető szerepet tölt be az egészségügyi oktatás, továbbképzések és szakképzésfejlesztés területén. A GYEMSZI híve a modern pedagógiai módszereknek, ezért aktívan használ e-learning módszereket, és folyamatosan fejleszti az egészségügyi szakképzés minden területét. A GYEMSZI feladata az egészségügyi ellátás rendszerében dolgozó egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének országos koordinációja. A GYEMSZI működteti a szakdolgozók számára szervezendő továbbképzések minősítési eljárását, a továbbképzési pontok nyilvántartását, a kötelező szakmacsoportos és a kötelező szinten tartó továbbképzések nyilvántartásba vételét, követését és költségtámogatását között a GYEMSZI részt vett a MaPinE (Masszőrszakmák Európában) projektben az olasz főpályázóval és a német konzorciumi partnerrel együtt. AOR (IT) iti.marche.it Az Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Ancona Umberto I, G. Salesi, GM Lancisi (AOR) a legnagyobb egyetemi oktató kórház Olaszország Marche régiójában. Az intézmény körülbelül 3500 alkalmazottat foglalkoztat, továbbá együttműködik a Marche Politechnikai Egyetem Általános Orvostudományi és Sebészeti Karával, és különféle egészségügyi szolgáltatást (diagnózisok, terápiák, rehabilitáció) biztosít a körülbelül másfél milliós lakosság számára a régió egész területén. Az AOR-en belül külön Rehabilitációs Osztály gondoskodik a járó- és fekvőbetegek rehabilitációs ellátásáról, továbbá egyéni kezelési terveket készít a krónikus és akut mozgásszervi fogyatékossággal rendelkező betegek (felnőtt és gyerek egyaránt) számára. A Rehabilitációs Osztályon a súlyos betegségek miatti komplex mozgásszervi fogyatékosságban szenvedő betegek számára lehetőség van nappali kórházi ellátást igénybe venni. A Rehabilitációs Osztály főbb tevékenységei: egyéni motorikus rehabilitáció

13 24 MaecVET projekt Project Partners 25 MaecVET projekt Project Partners Project Partners enyhe súlyosságú vagy kis fokban szegmentált mozgássérültek számára; csoportos motorikus rehabilitáció; egyéni és csoportos foglalkozások keretében légző-, testtartást és mozgástartományt javító tornák biztosítása; (kézi) nyirokmasszázs; elektroterápia; mágnesterápia; kompressziós-elasztikus kötözés; izokinetikus kezelés; medencefenék-rehabilitáció stb. A Rehabilitációs Osztály hivatkozási pont egész Marche régióban, és az összes kritikus esetet oda irányítják. DIA-SPORT Association (BG) A DIA-SPORT Egyesület több bolgár régióban képviselettel rendelkező civil szervezetként (DS) jött létre Szófiában, 1995-ben. Fő tevékenységi területei: szakképzés és felnőttoktatás; egészségügyi és szociális ellátás biztosítása hátrányos helyzetben lévő csoportok számára. A DS fő célja, hogy társadalmilag kifizetődő tevékenységet folytasson a következő területeken: kutatások folytatása, tanulmányok írása; humánerőforrás-fejlesztés; erkölcsi és kulturális értékek népszerűsítése; az oktatáshoz, képzéshez való hozzáférés, az oktatás színvonalának és hatékonyságának javítása; a társadalmi integráció támogatása és megvalósítása. A DS több mint 17 éves tapasztalattal rendelkezik a konzultáció, az oktatás, a képzés (nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt szervez és bonyolít szemináriumokat, kísérleti tanulmányokat), a szakképzés, az egészséget támogató tevékenységek területén, valamint hátrányos helyzetű csoportok képviseletében konzultációs tevékenységet is ellát. A DS tagjai az oktatás, az egészségügy, a kutatás, a pedagógia és a közgazdaság területén működű szakemberek és professzorok. A DS tagja számos uniós oktatási hálózatnak. A DS széleskörű szakmai tapasztalattal rendelkezik az uniós projektek és programok területén, és együttműködik számos intézménnyel Bulgáriában (iskolákkal, egyetemekkel, az Oktatási és Tudományos Minisztérium, az Egészségügyi Minisztériummal, a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, a Lozenets Sport és Szabadidő Központtal, a Levski Sportklubbal, valamint a Vasil Levski Nemzeti Sportakadémiával stb.. Grwp Llandrillo Menai (UK) A Grwp Llandrillo Menai főiskol az Egyesült Királyságban mintegy diákot képez különböző tudományterületen (pl. egészség, wellness, haj&szépség, vendéglátás, turizmus, üzleti menedzsment, szociális ellátás és technológia). A főiskola egyik fő tevékenysége a MaecVET projektben az ECVET modell, a kölcsönös bizalom memoranduma, valamint az ECVET tanúsítvány kidolgozásának támogatása volt a masszőrszakmák területén, továbbá támogatta a vonatkozó európai tanulmány végrehajtását az Egyesült Királyságban, és felelős volt a projekt eredményeinek nyelvi minőségéért. Több európai és nemzetközi hálózatban való tagsága okán a főiskola különösen érdekelt a projekt eredményeinek a terjesztésében és kiaknázásában. A főiskola által nyújtott masszőrképzések 3. és 4. szintűek, két fő program: a szépségterápiás masszázs és a svéd testmasszázs. A 2. szintű oklevél megszerzését követően pályázhatnak a diákok a 3. szintű képzettséget adó masszázsterápiás akkreditált szakképzésre. A főiskola együttműködik több helyi spa hotellel (pl. Bodysgallen Hall and Spa Llandudnoban, Quay Hotel and Spa Deganwyben and Tre-Ysgawen Hotel and Spa Llangefniben), valamint egyéb szervezetekkel (pl. a Brit Szépségterápiás és Kozmetikai Társassággal, a Masszázsterápiák Általános Tanácsával és a bristoli Masszázs és Testedzés Főiskolával). A főiskolán oktatnak a Steiner Oktatási Csoporttól érkező tanárok is, amely csoport 17 campust működtet és masszázsterápiás képzést kínál az Egyesült Államokban

14 26 MaecVET projekt Project Partners Project Partners Mandarin Medien (DE) A Mandarin Medien 12 éve tevékenykedik az online szektorban, és több mint 500 projektet valósított meg ez idő alatt. Az ügyfélkörbe egyaránt találhatóak kis helyi vállalkozások és nagy nemzetközi a gyógyszer-, szórakoztató és turisztikai iparban tevékenykedő cégek. A Mandarin Medien csapata kreatívakból, tanácsadókból, grafikusokból és programozókból áll, akik végig szorosan együttműködnek a projekt megvalósítása (a koncepció kitalálása, a megrendelő/célcsoport igényeinek, elvárásainak a felmérése, grafikai tervezés, technikai végrehajtás, keresőoptimalizálás stb.) során. A Mandarin Medien 25 főt foglalkoztató internetügynökség, amelynek fő irodája Schwerinben (Mecklenburg-Vorpommern), míg a vállalat egy másik irodája Hamburgban van. A cég az alábbi területekkel foglalkozik: Üzleti honlapok E-kereskedelem Teljesítménymarketing Közösségi média Videó és animáció Mobilalkalmazások Imprint Publisher: xx Text and editing: xx Typesetting and Layout: Deutsche Angestellten-Akademie, Zentrale Dienstleistungen Marketing, Photos: xxx, Fotolia Print: Flyeralarm, Würzburg Stand: 01/2015

15

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

Konferencia az Európai Képesítési Keretrendszerről Programfüzet. 2011. május 25 26. Budapest

Konferencia az Európai Képesítési Keretrendszerről Programfüzet. 2011. május 25 26. Budapest Konferencia az Európai Képesítési Keretrendszerről Programfüzet 2011. május 25 26. Budapest Szerkesztette: Oktatásért Felelős Államtitkárság, Oktatási Nemzetközi Főosztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban

A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban Tanulmány 2009. október Állami Számvevőszék Kutató Intézete A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban

Részletesebben

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 EURÓPAI TANÁCS Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Forrás: A Tanács Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 Javaslat száma: 11762/01 EDUC 102 - COM (2001) 501 final Tárgy:

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Oktatási, képzési, ifjúsági. és sportpolitika. Oktatás és képzés A jövőnk záloga KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Oktatási, képzési, ifjúsági. és sportpolitika. Oktatás és képzés A jövőnk záloga KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Oktatási, képzési, ifjúsági Oktatás és képzés A jövőnk záloga és sportpolitika Az oktatásba és a képzésbe való befektetés kulcsfontosságú a fiatalok személyes

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 27.9.2007 COM(2007) 558 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek a szakképzésben

Vállalkozói ismeretek a szakképzésben Vállalkozói ismeretek a szakképzésben A szakértői csoport zárójelentése Európai Bizottság Vállalkozás és ipar EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLLALKOZÁSPOLITIKAI ÉS IPARI FŐIGAZGATÓSÁG A kis- és középvállalkozások

Részletesebben

SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS

SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS Central projekt Képesítések az európai foglalkoztatás számára a szállítmányozási és logisztikai szektorban Az európai képzési programok és munkaköri profilok innovatív megközelítése SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány NYELVOKTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI NYELVOKTATÁS

Részletesebben

equalset zárókonferencia Budapest

equalset zárókonferencia Budapest equalset zárókonferencia Budapest 2007. április 12-13. egyenlô esélyek esélyek az egyenlôségre Magyarország célba ér NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and

Részletesebben

Kézikönyv az integrációról

Kézikönyv az integrációról Második kiadás Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek számára Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága Európai Bizottság Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek

Részletesebben

Képzés és foglalkoztatás

Képzés és foglalkoztatás Képzés és foglalkoztatás fó kuszban A képzés és foglalkoztatás szereplőit összekötő partnerségek Az Erasmus+ program égisze alatt, ahol a közeljövőben elérhető pályázati források döntő része a mobilitás

Részletesebben

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése Európai Szakképzés-fejlesztési Központ HU HU a magyarországi a szakképzés magyarországi szakképzés rövid áttekintése 4103 HU TI-31-11-134-HU-C A magyarországi szakképzés az 1989-es rendszerváltás óta a

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉS MEGVALÓSÍTÁSA ÚTMUTATÓ

DUÁLIS KÉPZÉS MEGVALÓSÍTÁSA ÚTMUTATÓ DUÁLIS KÉPZÉS MEGVALÓSÍTÁSA ÚTMUTATÓ 2012-2014 Jelen útmutató segít Önnek belépni a duális szakmai képzés világába és megérteni annak előnyeit lépésről lépésre. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 BEVEZETÉS

Részletesebben

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Stratégiai partnerségek /Köznevelési projektek 2015 Tartalomjegyzék I. Általános tudnivalók...

Részletesebben

Európai kiegészítő képesítés a turizmusmenedzsmentben

Európai kiegészítő képesítés a turizmusmenedzsmentben Európai kiegészítő képesítés a turizmusmenedzsmentben Koncepció az európai kiegészítő képesítések nemzeti szakképzési rendszerekbe való beillesztéséhez Oktatói kézikönyv Florian Hans / Klaus-Jürgen Rupp

Részletesebben

Imre Anna. Validáció és közoktatás

Imre Anna. Validáció és közoktatás Imre Anna Validáció és közoktatás Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Megközelítések... 3 2.1. A validáció/elismerés fogalma... 4 2.2. Célok, célcsoportok... 6 2.3. Az érintett érdekcsoportokhoz kapcsolható

Részletesebben

A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására

A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására Konferencia az Európai Szociális Alap (ESZA) típusú kísérleti projekt A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására címû, HU0008-02 számú Phare-program nyertes projektjeinek bemutatására Szolnok,

Részletesebben

Nyelvoktatás-politikai arculat

Nyelvoktatás-politikai arculat Nyelvoktatás-politikai arculat MAGYARORSZÁG Európa Tanács Nyelvpolitikai Fõosztály Strasbourg Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya Budapest 2002 2003 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 5

Részletesebben

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Az ifjúsági munkanélküliség Európa egyik legégetőbb, legsúlyosabb problémája. A kihívás komolyságát és mélyreható voltát felismerve, az Európai Tanács ajánlása

Részletesebben

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM 1. KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK...3 1.1. Demográfiai összefüggések...3 1.2. Nemzetköziesedés...8 1.3.

Részletesebben

A NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁS ELISMERÉSE MAGYARORSZÁGON

A NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁS ELISMERÉSE MAGYARORSZÁGON A NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁS ELISMERÉSE MAGYARORSZÁGON EGY OECD-PROJEKT TANULSÁGAI A nem formális és informális tanulás elismerése Magyarországon Egy OECD-projekt tanulságai A nem formális és

Részletesebben

Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési keretrendszerek fejlesztésére

Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési keretrendszerek fejlesztésére TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési

Részletesebben

Lifelong Learning Program, Leonardo da Vinci Innováció transzfer. Projektazonosító: 2012-1-HU1-LEO05-05823

Lifelong Learning Program, Leonardo da Vinci Innováció transzfer. Projektazonosító: 2012-1-HU1-LEO05-05823 Lifelong Learning Program, Leonardo da Vinci Innováció transzfer 1 Projektazonosító: 2012-1-HU1-LEO05-05823 Project címe: Egészségturizmus: ECVET folyamat az egészségturizmus szektorban működő szakmák

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben