A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 MaReSz március 12. évfolyam 1. szám A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA Kiadványunk az interneten is megtalálható:

2

3 TARTALOM Beszámoló a MaReSz január 18-i közgyűléséről 3 MaReSz Nap 4 Optimista szavak a szakmának 5 Az év turisztikai díjazottjai 5 Konferencia Nagyköveti Program 6 Hamarosan nyit az új Syma Kongresszusi Központ 9 Zsolnay Kulturális Negyed 9 Pécsett található Magyarország egyik legkorszerűbb hangversenyterme 10 Hányan is voltak? 10 Célkeresztben a főváros új színháza, egyben első élményszínház és rendezvényház komplexuma, a RaM COLOSSEUM 15 Vége a visszaesésnek? 15 Vendégünk Európa 19 Új lehetőségek előtt a rendezvénytechnika 20 Hírek a hazai rendezvényszervezés világából 21 A MaReSz Hírlevél megjelenik március, június, szeptember, december hónapban. Kapják nyomtatott és internetes formában a rendezvényszervező és rendezvényszervezéshez kapcsolódó cégek, minisztériumok, önkormányzatok, multinacionális cégek, a média képviselői. Olvasható a honlapon. Lapzárta: március 25. Kiadja: a MaReSz Főszerkesztő: Horváth Ágnes Tördelőszerkesztő: Jármi István MaReSz Hírlevél szerkesztőség: H 1053 Budapest, Kálvin tér 5. Tel.: (36-1) , (06 70) Fax: Web: Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelője, az OBSERVER BUDAPEST MÉDIAFIGYELŐ KFT Budapest, VIII. ker., Auróra u. 11. Telefon: Fax: Maresz Beszámoló a MaReSz január 18-i közgyűléséről A Magyarországi Rendez vény szer vezők és -szolgáltatók Szövetsége január 18-án az Experidance Ren dezvényházban tartotta közgyűlé sét. (Budapest, XIV. Ajtósi Dürer sor ) A hivatalos napirend előtt Benyhe Ildikó emlékezett meg a közelmúltban elhunyt Rubányi Ágnesről. A hivatalos közgyűlésen a MaReSz évi mérlegét, a évi gazdálkodási tervét fogadta el a tagság. A közgyűlés döntött a szakmai díjazottak személyéről. A tagság dr. Rubányi Pálnét (posztumusz) választotta meg Az év ren dezvény szervezője -nek. A MaReSz tagjai sorában többségben képviseltetik magukat a rendezvény szolgáltatók, s erre tekintettel a Szövetség neve is módosult Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége elnevezésre, a Szövetség tagsága első alkalommal döntött Az év rendezvényszolgáltatója díjazott személyéről, amelyet Makray Balázs, a Főnix Rendez vényszervező Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója érdemelt ki. A MaReSz Napon adja át a MaReSz elnöke a MaReSz díjat, a tagok szavazatai alapján dr. Faragó Hildának, a Nemzeti Turisztikai Bizottság korábbi titkárának. A MaReSz közgyűlésen bemutatkozott a Szövetség új tagjának, a Tisza Hotelnek képviselője. Stefkóné Vermes Judit tájékoztatta a tagságot a MaReSz Nap megrendezéséről. Zentai István (Tér Film Zene Kft.) a WEST BALKÁN tragédia javasolta, hogy a Magyarországi Ren dez vényszer vezők és -szolgáltatók Szövetsége ismét hallassa hangját. Szakmailag álljon ki azon értékek mellett, melyek ellehetetlenítik a kontár, profithajhász rendezvényszervezők tevékenységét, erősítik és segítik a professzionális, így a közönség számára valóban értéket és biztonságos szórakozást nyújtó rendezvények létrejöttét. 3 A Szövetség segítse a hatóságok törvény és rendet alkotó munkáját a fenti célok érdekében és követelje meg az illetékes szervektől az érvényben lévő rendeletek, szabályzások és törvények szigorú betartatását, ellenőrzését. Javasolta, hogy a MaReSz Ihrig Péter vezetésével hozzon létre egy eseti bizottságot, amely a fent említett célok elérése érdekében tevékenykedik. A MaReSz Elnöksége jelezte, hogy a WEST BALKÁN tragédia kapcsán az alábbi sajtóközleményt adja ki: Vi lágos szakmai sztenderdekkel és megfelelő szabályozással megelőzhetőek a szombatihoz hasonló tragédiák. A Magyarországi Rendezvény szervezők és -szolgáltatók Szövetsége mély megdöbbenéssel értesült a hétvégén történt több ember halálával végződő rendezvényről, mely alkalomból először is szeretnénk részvétünket kifejezni a hozzátartozóknak. Ugyanakkor felhívjuk a közvélemény és a törvényalkotók figyelmét, hogy ez a tragikus esemény elsősorban a szakmai dilettantizmus, és az emberi felelőtlenség másodsorban a nem megfelelő szabályozás együttes következménye. A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége évek óta szorgalmazza a rendezvényszervező szakma szabályozását és hatékony ellenőrzését, mely biztosítaná, hogy csak a szabályoknak megfelelő, professzionális és biztonságos rendezvények szervezésére kerülhessen sor. Ezúton is felajánljuk a több évtizedes múltra tekintő, a hazai rendezvényszervező és szolgáltató szakma legnagyobb vállalkozásait tömörítő szövetség tapasztalatait, kidolgozott és megvitatott szakmai sztenderdjeit és kérjük, hogy az új hatósági szabályozás kidolgozásába az illetékes szervek vonják be szövetségünket. Ennek érdekében a mai MaReSZ közgyűlést követően, a szövetség elnöke levélben fordul Pintér Sándor belügyminiszterhez. Horváth Ágnes MaReSz Hírlevél március

4 MaReSz MaReSz Nap március 29. (kedd) A rendezvény helyszíne: Danubius Hotel Helia, (cím: 1133 Budapest, Kárpát u ) Kedves Vendégeink! Másodszor kerül megrendezésre a Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetségének nagyszabású összejövetele, melyre sok szeretettel meghívjuk mindazon kollégákat, akik a rendezvényszervezés mindennapi folyamataiban aktívan részt vesznek. Számítunk a MaReSz tagok, a leendő tagok és minden más olyan kolléga részvételére, aki aktívan tevékenykedik rendezvények szervezésében, tervezésében és lebonyolításában. A MaReSz Nap célja, hogy lehetőséget biztosítsunk egymás megismerésére, kapcsolataink megerősítésére és álláspontjaink összevetésére. Egyik legfontosabb célkitűzésünk az volt, hogy meghívott vendégeink és előadóink számára egy olyan fórumot biztosítsunk, ahol lehetőségük nyílik véleményüknek, kérdéseiknek, ja - vaslataiknak hangot adni. Ezt mind az előadók előadásuk keretében és a későbbi beszélgetés során, mind a hallgatóság tagjai megtehetik, hiszen mindenkinek módja nyílik interaktív módon bekapcsolódni a programba. Idén is igyekeztünk egy olyan programsorozatot összeállítani, mely aktuális kérdéseket jár körbe, széleskörű érdeklődésre tart számot és a különböző álláspontok összevetését segíti elő. Reméljük, elnyerte tetszésüket és megtisztelnek bennünket jelenlétükkel! Rendezvényünk sikerének alapja a résztvevőkön múlik, hiszen érdemi beszél-getés és sikeres érdekérvényesítés csak az ő jelenlétükkel és közreműködésével valósítható meg, éppen ezért nagyon számítunk az Önök részvételére is, melyet előre is köszönünk! Ganczer Gábor A MaReSz elnöke Előzetes program Regisztráció, kiállítás Köszöntő Ganczer Gábor a MaReSz elnöke Plenárisok és pódiumbeszélgetés A résztvevők rövid bemutatkozó, témafelvezető megszólalása után konkrét kérdések megvitatása moderátor vezetésével Meghívott résztvevők: Szatmáry Kristóf Nem zet gazdasági Mi nisz té rium államtitkár Dr. Horváth Endre Nem zet gaz dasági Mi nisz té rium h. államtitkár Bánki Erik az Or szág gyűlés Turisztikai Bi zott ságának elnöke Csomós Miklós turizmusért felelős főpolgármester h. Témák: Állami szerepvállalás a rendezvényszervezésben Ki veszi észre végre a rendezvényszervező szakma nemzetgazdasági je len tőségét? Meghívott résztvevők: Horváth Gergely Magyar Turizmus Zrt vezérigazgató Petykó Zoltán a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke Molnár József a Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ elnöke Témák: Konkrét lépések a rendezvényszervezés tá mo ga tá sá ra a rendezvényszervezés helye a Nemzeti Tu riz mus fejlesztési Stra té giá ban illetve az Új Széchenyi Tervben, pályázati lehetőségek, gazdaságpolitikai ki lá tá sok, együttműködés az új kor mány szervek kel és egy más között. Moderátor: Szebeni Zsolt, a Turizmus Kft ügyvezető igazgatója A szervezők várják a résztvevők konkrét kérdéseit a szakmapolitikai ve zetők höz legkésőbb március 7-ig a címen! MARESZ DÍJ ÁTADÁS (Átadja: Ganczer Gábor MaReSz elnök) KÁVÉSZÜNET Előadások: Ayri Garrigosa (SP) a Barcelona Convention Bureau igazgatója, az UIA v. elnöke Mi a titka Barcelonának, Budapest legnagyobb konkurenciájának a MICE piacon? Ferenczy Anikó, a Magyar Kongresszusi iroda igazgatója Mit csinál Budapest? Az MKI új működése, tervek a kongresszusi turizmus élénkítésére MaReSz Hírlevél március 4

5 Maresz EBÉDSZÜNET Szekció előadások I. szekció Üzleti rendezvények felhasználói szem mel pódium beszélgetés Mire számíthatunk a mul ti-szektor tól? Környezettudatos rendezvényszervezés Zöld rendezvények Sok kicsi sokra megy II. szekció Közösségi marketing Mi re használhatjuk az egyre népszerűbb közösségi site-okat? Keresés optimalizálás a világhálón Rendezvények engedélyeztetése Biztonságos rendezvények Mi változik a West Balkan tragédia óta? KÁVÉSZÜNET Szekció előadások I. szekció Rendezvények 2011-es adó és ÁFA változásai 2011-ben tényleg olcsóbb lett rendezvényt tartani? Külföldi konferencia részvételi díjak ÁFA változásai 2011 januártól Üzleti rendezvények beszerzői szemmel Mire figyeljünk pályázatíráskor? II. szekció Szakkiállítások trendjei Kiállítások a válság után Hogyan használjuk a kiállításokat, mint marketing eszközt? Diákok a vendégbarát Bu da pestért Hogyan lehet Budapest vonzó desztináció kevés pénzből, jó ötletekkel? A részletes és pontosított program ál landóan frissítve a honlapon található. Elérhetőségek, információ: MaReSz Titkárság Tel: Fax: Optimista szavak a szakmának Sok ígéretes változásról és tervről beszámolt a turisztikai szakmának Bánki Erik, a Fidesz turisztikai munkacsoportjának elnöke, az Országgyűlés Sport és Turizmus Bizottságának elnöke, illetve Szatmáry Kristóf, a Nemzetgazdasági Minisztérium frissen kinevezett, belgazdaságért felelős államtitkára február 1-jén, a Turizmus Kft. hagyományos évadnyitó fogadásán, a Művészetek Palotájában. Bánki Erik elsősorban az Új Széchenyi Terv jelentőségét, és a kormány új adópolitikájának előnyös változásait hangsúlyozta, melyek nyomán a kkv-k könnyebbséghez és lehetőségekhez jutnak. Mint mondta a várakozások szerint a lakosság fogyasztásnövekedése is csaknem 4 százalékos lesz, aminek a pozitív hatását szintén érzik majd a turizmusban. Szatmáry Kristóf frissen kinevezett államtitkárként nem bocsátkozott messzemenő ígéretekbe. Az azonban elhangzott, hogy, mivel maga is vállalkozóként került a szakmába és a BKIK elnökeként is szembesült a problémákkal, minden olyan konkrét elképzelést és javaslatot szívesen fogad, amely a minisztériumot közelebb viszi a vállalkozások hétköznapjaihoz. Kiemelte a korábban elkészült ágazati stratégiák frissítését és aktualizálását, a Széchenyi Pihenő Kártya mielőbbi bevezetésének szükségességét (mely egyébként a szükséges kormányzati döntések után a szezonra forgalomba kerülhet), az országmarketing és az egészségturizmus marketingjének fontosságát, a jogi és gazdálkodási szabályozási környezet felülvizsgálatát. Elmondta, célja az is, hogy a Turizmus Törvény még az idei évben, várhatóan az év második felében megszülessen. Turizmus Panoráma Bulletin Az év turisztikai díjazottjai Február 1-jén, a Turizmus Kft. hagyományos turisztikai évadnyitó fogadásán átvették az elismeréseket a turisztikai szakmai szervezetek díjazottjai. A18 szakmai elismerést az alábbi szakemberek kapták: Az év Tourinform-munkatársa Bocsi Andrea, a Tourinform Dunaújváros vezetője Az év Tourinform-fenntartója Borkai Zsolt, Győr Megyei jogú Város polgármestere Az év idegenforgalmi oktatója Dávid Lóránt Dénes, a Károly Róbert Főiskola tanára Az év autókölcsönzője Fás Márta, a HERTZ nemzetközi rezervációsa Az év vendéglátója Garaczi János, a Tanyacsárda tulajdonos ügyvezetője Az év szállodása Harmati László, a Hotel Eger & Park társtulajdonos ügyvezetője Az év turisztikai befektetője vidéken Harmati László, a Hotel Narád & Park társtulajdonos ügyvezetője Az év kempingese Hujber Jenő, a Nagyatádi Castrum Termálkemping vezetője Az év turisztikai újságírója Hunyor Erna Szofia, a Magyar Hírlap szerkesztő-újságírója Az év turisztikai munkaadója Király István, a Kult Turist ügyvezető igazgatója Az év autóbuszos szállítója Koós László, az esztergomi közúti városnéző kisvonat üzemeltetője 5 MaReSz Hírlevél március

6 MaReSz Az év idegenvezetője Lósy Géza, a Trocadero Utazási Iroda társtulajdonosa Az év rendezvényszolgáltatója Makray Balázs, a Főnix Rendez vény szervező Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója Az év repülőjegy-értékesítője Nemecz Krisztina, a United4 M&M Exclusive Tours repülőjegy-értékesítője Az év utazási irodása Ribi Péter, a Fehérvár Travel ügyvezető igazgatója Az év rendezvényszervezője Rubányi Ágnes (posztumusz) Az év turisztikai befektetői Budapesten Sameer Hamdan és Awad Zuhair, a Mellow Mood Group társtulajdonos ügyvezetői Az év gasztronómusa Zila László, a Zila Kávéház és Étterem tulajdonosa A MaReSz díjazottai MaReSz Hírlevél március Az év rendezvényszervezője Rubányi Ágnes (posztumusz) Nevéhez a legnagyobb magyarországi rendezésű orvoskongresszusok, és a leg nagyobb magyarországi kongreszszusok megszervezése fűződik: között különböző tematikájú, több ezer fős nemzetközi orvos kongresszusok lebonyolítása; 1986-ban az ő irányításával került megrendezésre a Rák Világkongresszus Bu da pesten 5000 résztvevővel ben az Im munológiai Világkongresszus ugyan ott, 6000 résztvevővel ben tanácsadóként részt vett a mindezidáig legnagyobb létszámú budapesti Európai Diabetesz Konferencia szervezésében is. Rubányi Ágnes konferenciaszervező generációk tanítója, példaképe és mestere volt. A budapesti idegenforgalmi szakma nagyasszonya, mindemellett elismert német/francia/angol nyelvű hivatásos nemzetközi szinkrontolmács is. Mindannyian, akik kapcsolatba kerültek vele, útravaló tudást kaptak tőle: tartást, tisztességet, fantasztikus ember mintát és a szakmai alázatot, igényességet. Az év rendezvényszolgáltatója Makray Balázs, a Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója január 05-től napjainkig a Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. Debrecen ügyvezető igazgatója. Feladatkörébe tartozik az Apolló Art Mozi, a Főnix Csarnok, a Bartók Terem és az idén 5 éves Kölcsey Központ üzemeltetése és azokban programok szervezése. Helyszíneinken zajló üzleti rendezvények száma meghaladja az évi 200-at. Ezen felül Debrecen Megyei Jogú Város közgyűlési határozata alapján Debrecen város 17 nagyrendezvényének (köztük a Virágkarnevál, Cívis Korzó, Nemzetközi Katonazenekari Fesztivál, Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny, Debreceni Konferencia Nagyköveti Program Mi a program célja? A Magyar Turizmus Zrt. Konferencia Nagyköveti Programot indított, melynek célja, hogy Magyarországon minél több nemzetközi ülés kerüljön megrendezésre, ami egyrészt gazdagítja a magyar tudományos, kulturális és gazdasági életet, másrészt erősíti az ország turizmusát. A program keretében a hazai tudományos szervezetek kérhetik az MT Zrt. szakmai és anyagi hozzájárulását, ami szükséges az adott nemzetközi szervezet ülése (kongresszusa) Magyarországon történő megrendezési jogának elnyeréséhez (pályázatához). Kik pályázhatnak? Magyarországon bejegyzett szervezetek, szövetségek, alapítványok, egyesülések, amelyek valamely nemzetközi szervezet tagszervezetei. Mit nyújt a KNP? 6 Jazznapok stb.) előkészítése, szervezése és bonyolítása től a DVSC Futball Zrt. Felügyelő Bizottsági tagja ig a Magyarországi Rendez vényszervezők Szövetségének el nök ségi tagja 2007-től a Magyar Művészeti Fesz tiválok Szövetségének elnökségi tagja. Más szakmai szövetség által díjazott MaReSz tagok: Az év szállodása Harmati László, a Hotel Eger & Park társtulajdonos ügyvezetője Az év vendéglátója Garaczi János, a Tanyacsárda tulajdonos ügyvezetője Turizmus Panoráma Bulletin Szakmai (nem tudományos) segítség a pályázat anyagának összeállításához (képanyag; kapcsolat szállodákhoz és konferencia helyszínekhez valamint szolgáltatókhoz; árajánlatok bekérése, minősítése, összeállítása; színes program ötletek, stb.) Anyagi hozzájárulás mértéke: a rendezvénypályázat költségének legfeljebb 80%-a, maximum bruttó 3 millió forint. A részvételi kérelem pontos követelményeit, az elbírálás módját, határidejét és minden egyéb ezzel kapcsolatos információt megtalál honlapunkon hu, a Konferencia Nagyköveti Program menüpont alatt. Szintén itt letölthető a részvételi formanyomtatvány. További információ: Magyar Kongresszusi Iroda 1115 Budapest, Bartók Béla út Tel: (+36)

7 Maresz 7 MaReSz Hírlevél március

8 MaReSz MaReSz Hírlevél március 8

9 Maresz Hamarosan nyit az új Syma Kongresszusi Központ A SYMA Rendezvényközpont vezetése régóta tervezi, hogy a kiállítások, rendezvények és koncertek mellett megfelelve a világvárosi lét kihívásainak méltó környezetet teremt nagyobb nemzetközi kongresszusok és konferenciák számára is. A C csarnok átépítésével saját erőforrásból indult el a SYMA Kongresszusi Központ fejlesztése, amely márciusra be is fejeződik. Így a jelenlegi falak között sikerült kialakítani egy 1500 fős befogadó képességű, nemzetközi színvonalú konferencia-csarnokot, amely a világ legmodernebb és legjobb mobil hangszigetelő falai (Dorma Hüppe), illetve álmennyezet segítségével 4 db fős szekcióteremmé alakítható át. Ugyanakkor egyidejűleg rendelkezésre állhat egy 7000 m 2 -es kiállítási terület az A Csarnok-ban, valamint egy 2300 fős ültetett ebéd vagy vacsora megrendezésére is kiválóan alkalmas terem a B Csarnokban. A SYMA Rendezvényközpont így összességében létszámigénytől függően képes akár 19 szekcióteremmé átalakulni. A Konferenciaközpont csarnokai színházi elrendezésben egyidejűleg 5500 (A) (B) (C) fős konferenciatermekké változhatnak. Már megérkezett néhány konkrét igény a Kongresszusi Központ igénybe vételére: májusban két nagy világkongresszussal kezdi meg működését Budapest új kongresszusi helyszíne. A SYMA Rendezvényközpont az új tevékenységéhez régi szakemberek segítségét is igénybe vette, hiszen két évvel ezelőtt szoros együttműködési szerződést kötött a 20 éve a kongresszusi piacon tevékenykedő Meeting Budapest Rendezvényszervező Kft-vel, akik a kongresszusi rendezvényeket segítik lebonyolítani az új-régi helyszínen. Zsolnay Kulturális Negyed új városrész születőben A Zsolnay nevet nemcsak hazánkban, hanem Európában is jól ismerik. A pécsi gyár egykori területének egy része szolgál a Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa program legjelentősebb, egyben legnagyobb költségvetéssel bíró Zsolnay Kulturális Negyed nevet viselő kulcsberuházásának helyszínéül. Közel 11 milliárd forintból kel új életre a nagynevű porcelánmanufaktúra 5 hektáros területe. A Közép-Európa egyik legnagyobb ipari műemlékegyüttes rehabilitációja során megvalósuló kulturális negyed tartalmilag négy részre tagolódik. A Míves Negyed legfontosabb eleme a Zsolnay családdal és történettel kapcsolatos kiállítás, valamint a Gyugyigyűjtemény. Ezekhez kapcsolódik a felújított Zsolnay-mauzóleum, az Alkotó- és Inkubátorház, valamint a Kézművész utca üzletsora. Az Alkotó Negyed ad helyet kulturális intézményeknek, vendéglátóhelyeknek és fesztiváloknak, melyben kulcsszerepet kap a Pécsi Ifjúsági Központ. A Gyermek és Családi Negyed központi elemei a Planetárium, a Pécsi Galéria komoly nemzetközi vendégtárlatokat is fogadni képes új épülete, valamint a megújult Bóbita Bábszínház, míg az Egyetemi Negyedben a Pécsi Tudo mány egyetem több kara (például Művészeti Kar) és újonnan alakult tanszéke kap helyet. A Zsolnay Kulturális Negyed kivitelezése folyamatos, 2011 első felében várható az alkotó negyed belső udvarának átadása, s ekkor nyílik meg a Pécsi Ifjúsági Központ rendezvényterme, a Míves Negyed a család- és gyártörténeti kiállítással, s az inkubátorházzal. Utolsóként adják át az egyetem épületeit, továbbá az Ifjúsági Ház irodaépületét. Fontos, hogy valamennyi átadás 2011 szeptemberéig megtörténik. A Gyugyi-gyűjteménynek otthont adó Sikorski-ház elkészült, a páratlanul értékes kollekciót a szeptember 1-jei megnyitás óta több mint ren látogatták meg. A felbecsülhetetlen értéket képviselő Zsolnaymauzóleum teljes felújítása szintén e Mostantól a magyar főváros is rendelkezik olyan központtal, ahol akár kétezer embert le lehet ültetni egy térben, a nemzetközi elvárásoknak megfelelő, színvonalas kongresszusi körülmények között. Budapest így még vonzóbb, versenyképesebb célpont lesz a nagyobb rendezvények rendezői, a kongresszusi turizmus számára is. Jelenleg Magyarországon mintegy 85 milliárd forintot tesz ki a kongreszszusok résztvevőitől származó bevétel. Most, hogy hamarosan elkészül az új, minden szempontból versenyképes kongresszusi központ, ennek az összegnek a többszörösét érheti el az ebből származó bevétel. Erre a beruházásra tehát mind anyagi, mind turisztikai, mind pedig imázsszempontból igen nagy szüksége volt Budapestnek és az országnak. B. G. nagyszabású beruházás része volt; a műszaki átadás még folyamatban van, a nagyközönség a tervek szerint 2011 tavaszán veheti birtokba a mauzóleumot. A Gyermek és Családi Negyedben működő Pécsi Galéria 2010 decemberében már megnyitott Pinczehelyi Sándor képzőművész életmű kiál lí tásával. A körülbelül 1000 négyzetméteres alapterületű, 5 méteres belmagasságú, több, egymásba nyíló csarnokra osztott kiállítótér üzembe helyezésével a korábbi, közismert Széchenyi téri galéria területének háromszorosa áll a kiállításszervezők és az alkotók rendelkezésére. A korszerű technikával ellátott galéria a különleges igényeket is kielégíti. Szintén a Gyermek és Családi Ne gyed be költözik a Bóbita Báb színház, amely január 29-én nyitotta meg kapuit. Már az első alkalommal több száz érdeklődő volt kíváncsi a fából faragott játékautomatákkal ellátott drámateremre, valamint a legkorszerűbb színpadtechnikával felszerelt, 185 férőhelyes nagyteremre. A Bábszínház egész évben kitűnő programokkal várja majd a látogatókat, sőt nyaranta táborokat is terveznek. A Zsolnay Kulturális Negyedben új 9 MaReSz Hírlevél március

10 funkciókkal kibővítve ismét megnyitja kapuit az évek óta méltatlanul mellőzött planetárium. A többéves kihagyást a Pécs-Baranyai Tudományos Is me retterjesztő Társulat 3D-s mozival, interaktív kiállítással és más, a mai kor követelményeinek megfelelő, szórakoztatva oktató egységgel kárpótolja. MaReSz Szintén a Negyed ad otthont majd a Varázslabornak, amely természettudományos, technikai interaktív kiállítás, játszóház lesz. A különleges hely célja, hogy minden gyerekben (és a felnőttekben is) felkeltse és kielégítése a kíváncsiságot a természettudományi jelenségek megismerése és megértése iránt, mindezt szórakozva, játszva. Ezzel szinte észrevétlenül természettudományi és technikai ismereteket terjeszt a kiállítás, melynek eredményeként a látogatók otthonosabban érzik majd magukat ebben a technikával átszőtt modern világban. Gerner András Pécsett található Magyarország egyik legkorszerűbb hangversenyterme december 16-án ünnepélyes keretek között adták át a Kodály Központot, amely a Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa program egyik legkiemelkedőbb kulcsberuházása. A projekt célja miként az Pécs A határtalan város című pályázatában is megfogalmazódott egy nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő akusztikai adottságú, korszerű technikát felvonultató multifunkcionális épület létrehozása volt, amely hangversenyteremként és konferenciaközpontként egyaránt megfelel a kor legmagasabb elvárásainak. Az impozáns, m 2 -es alapterületű épület nagyterme 999 fő befogadására alkalmas, ez a zenekari igényeknek megfelelően csökkenthető is. A konferenciatermek kapacitása 50 és 368 fő között változik. A legnagyobb terem szekciótermekre bontható, az első emeleti, 287 fős konferenciaterem pedig balettpróbáknak is helyet biztosít. Az épület (amelyben állandó helyet kapnak a nagyzenekari próbák) alkalmas táncszínházi produkciók befogadására is. Az építészeti szempontból is egyedülálló létesítményt több jeles szakértő vizsgálta, akik szerint a Kodály Központ nagytermének mérete éppen ideálisnak mondható nem gigantikus, de nagykoncertekre remekül alkalmas. Egyedülálló hangzásélményt nyújt akusztikus, hangosítás nélküli, pontosabb, finomabb játékot megkövetelő előadások esetében is. Már a megnyitó ünnepséget megelőzően, december 9-én Maxim Vengerov, december 19-én pedig Al Di Meola adott koncertet az új létesítményben. A neves gitárművész-zeneszerző is elégedettségét fejezte ki a hangversenyterem akusztikája miatt, Maxim Vengerov, a világhírű hegedűművész pedig az építészet Stradivarijának nevezte a koncerttermet. (Bővebb információ, programok: Hányan is voltak? MaReSz Hírlevél március Rendszeresen figyelem a nagyvilág híreit a különböző TV/rádió csatornákon/adókon. Az MTV1 esti híradóját szinte minden nap megnézem, mi több meg is hallgatom. Nagy nemzeti öntudatom mindig az egekbe szökik, amikor új hazai rekordról értesülök. Lassan a Guiness rekordok országává válunk. Így volt ez néhány éve akkor is, amikor a Parlamentnél, majd egy következő alkalommal a Hősök tere Andrássy úti bejárójánál tartott politikai gyűléseken milliós tömegek megjelenésétől volt hangos a média. És így volt ez február 11-én is, amikor az MTV1 esti híradójában az idei Kocsonyafesztiválról tudósítottak. A műsorvezető kétszer, a fesztivál igazgatónője, a vele készített riport során egyszer említette büszkén, hogy az idei Kocsonya Fesztiválnak (kettőszázezer) látogatója volt. Nem hiszem el. Már csak azért sem, mert a rendezvény ingyen volt látogatható, tehát nem tartom valószínűnek, hogy valaki számolta volna a látogatókat. Apropó! Nekem is van az ötödmilliós számhoz egy köldöktáji becslésem: ha mondjuk egy látogató-számláló biztosnak a két nap alatt 5000 embert kell striguláznia, akkor negyven ilyen szorgos segédrendezőre lenne szükség. Ugye most már lassan kezdi Ön sem hinni azt a marketing stratégiai fogást. És hogy ezen túl még miért nem hi szem? Beavatnám Önöket, hogy az angol focimeccsek közvetítését is rendszeresen végigizgulom. Ilyenkor hiteles (a rendezvényszervezői szakmában elfogadott egyetlen hiteles létszám-hitelesítő fogalommal élve: auditált) nézőszám statisztikákat is szoktam hallani. Mondjuk például egy telt házas Wembley Stadion-beli Manchester United Chelsea meccsen néző hangoskodik másfél órán keresztül. Önök előtt van egy ekkora tömeg? Nos kérdezem, Önöket is, vajon Miskolc néhány belvárosi utcájába hogy fér be ennyi embernek a több, mint kétszerese? Nem is beszélve az árusok által 10 elfoglalt területről, a helyi gyalogos közlekedésről, az ott lakók természetes mászkálásáról stb. Nem hiszem azért sem, mert saját tapasztalataim is vannak. Mintegy tíz évig rendeztem évente 6-8, 3-4 napos vidéki vásárt. Az első években belépőjegyesek voltak, tehát hiteles látogató-szám statisztikák álltak rendelkezésemre. Amikor a közönségszám elérte a ezret, kiállítóim az üzleti egekben érezték magukat. Higgyék el, már ez is egy nagy tömeg volt, általában nem is kis területen. Szóval nem hiszem. Ne is próbáljon senki meggyőzni. Én azonban szeretném szakmabelijeimet meggyőzni: megalapozott, hiteles statisztikákkal tájékoztassák, netán csalogassák közönségüket. Fogadják el több évtizedes tapasztalatomat: egy rendezvény szakmai tartalmának magas és évről évre emelkedő színvonala önmagát adja el, növeli az érdeklődők számát. A nagyotmondás csak kételyeket és mosolyt vált ki, valószínűleg nem csak bennem. I. P.

11 Maresz 11 MaReSz Hírlevél március

12 MaReSz MaReSz Hírlevél március 12

13 Maresz 13 MaReSz Hírlevél március

14 MaReSz MaReSz Hírlevél március 14

15 Maresz Célkeresztben a főváros új színháza, egyben első élményszínház és rendezvényház komplexuma, a RaM COLOSSEUM Duna parti fekvés szemközt a Margitszigettel, 630 férőhely széksorosan, 440 férőhely körasztalok mellett, hidraulikus nézőtér, mélygarázs, saját éttermi egység, zöld környezet és egy teljesen új, high tech épület egy Kossuth és Ybl díjas építészmester tervezésében. Miből születik a cserebogár? Tavaly, tapsviharos sikerrel jubilált Román Sándor érdemes művész társulata, az ExperiDance. A 2010-es évet kétség nélkül sikeresként könyvelhette el a társulat. Egyik csúcseseménye minden bizonnyal a több, mint 6000 nézőt megmozgató 10 éves jubileumi Ezeregyév előadás volt a Papp László Sportarénában, nemzetközi szinten pedig a Sanghaji Világkiállítás legjobb nemzeti produkció díjának bezsebelése. Az idei év viszont a tavalyihoz képest is nagy ugrást jelent, meglehet, helytállóbb a dimenzióváltás kifejezés. Ez a léptékváltás már nem csak a társulatot és rajongótáborát érinti, hanem az egész fővárost, sőt országhatárokon átnyúló hatósugarának köszönhetően nemzetközi szinten, új színben pozícionálja az országot. A RaM két fő pillére a show és színház varázs világa, valamint a rendezvény-, konferenciaturizmus szektora újszerű és a legmagasabb szintű szolgáltatásokkal. Az ExperiDance, mint a magyar néptánc hagyományújító nagykövete, már beírta magát a köztudatba: A 2011-es Európai Uniós Elnökséggel egy időben hivatalosan bejegyezték a magyar országmárka értékek elit csokrába. Az új színház is ugyanerre a sikerpályára tart igényt s jó eséllyel számot, hiszen olyan paraméterekkel, kapacitásokkal rendelkezik, olyan programválasztékot és szolgáltatáscsomagokat kínál, amely egyedivé és már most a közelgő, április 15-i nyitás előtt is keresetté teszi! A RaM azaz Radnóti Miklós Colosseum a XIII. kerületi Ön kormányzat zöldmezős beruházásaként a Kárpát utca Pannónia utca Bessenyei utca által határolt területen épült fel. Négy fő szárnyában különféle tevékenységi köröket, lehetőségeket kínál Vége a visszaesésnek? Halvány fények a rendezvényipar alagútjában a magyar és külföldi közönség felé. Az ExperiDance Társulat által üzemeltetett multifunkcionális színház és rendezvényterem, valamint a RAMpART étterem és kávéház mellett helyet kap az épületkomplexumon belül egy rekreációs szárny és egy Szabó Ervin Könyvtár is. Világhírű magyar és nemzetközi társulatok premierjeire számíthat a nagyérdemű, többek közt: Elton John és Tim Rice Aida; Las Vegas-i cirkusz show Cirque Mechanics: Birdhouse Factory közép-európai premierje; Grúz Tánc Színház; ExperiDance és még sokan mások. A rendezvényszakma pedig készüljön a bőség tárházára, mely akár körasztalos, széksoros vagy állófogadás funkcióval, mozgatható nézőtérrel teraszos vagy báltermi teremleosztásban-, akár éppen műsoron lévő produkcióink zártkörűsítésével, előadással egybekötve vagy különálló rendezvényként (esküvő divatbemutató, casting, konferencia, gála party, forgatás, sajtótájékoztató, konferencia, kiállítás) egészen biztos, hogy el fogja kápráztatni! Két és fél szűk esztendő után talán elkezdődik a kilábalás a válság által igen súlyosan érintett rendezvényes szakmában. Ha vér mes reményeink nem is lehetnek, a legújabb országos fel mérés szerint a nagyvállalatok a tavalyinál nagyobb számban és nagyobb összegeket szánnak különböző rendezvényekre. A PROMO DIREKT Kft. az idén már kilencedszer készített interjút 3200, az elmúlt években nem keresett nagyvállalat ren dezvényfelelősével. Eszerint a tavalyinál több cég szándékozik különböző kongresszust, konferenciát, szemi náriumot, csa patépítő tréninget és egyéb rendezvényt meg tartani, s megnőtt az erre egymilliónál többet költők aránya is. Erről beszélgettünk a piackutató cég ügyvezetőjével, dr. Szentirmay Lászlóval. H. Á.: Milyen jelekből származik ez az óvatos optimizmus? Sz. L.: Már a 2009-es év eleji kutatásunk elkészülte után azt jeleztük, hogy 30 százalékos visszaesés várható, majd egy évvel ezelőtt további 20 százalékos csökkenést jósoltunk. Az idei felmérésnél már az első interjú után elkezdtünk reménykedni, s a további beszélgetés csak megerősítette ezt. Míg a válság előtti években a megkeresett nagyvállalatok 45%-a jelezte valamilyen rendezvény lebonyolítását, az elmúlt években ez 31%-ra csökkent, az idén viszont ez már két százalékkal nagyobb lett ban háromezer cég fele mondta, hogy tart valamilyen rendezvényt, tavaly viszont csak 650, most pedig már 850. Érdekes módon a válság előtt a cégek egyharmada, 1000 vállalat közölte, hogy szívesen fogad ajánlatot rendezvényhelyszín: hotel, panzió, étterem vagy nagyobb eseményeknél művészeti vagy sportcsarnok, 15 MaReSz Hírlevél március

DUMASZÍNHÁZ, FÉNYFESTÉS ÉS SÁRKÁNYHAJÓZÁS VISSZAESÉS A RENDEZVÉNYPIACON

DUMASZÍNHÁZ, FÉNYFESTÉS ÉS SÁRKÁNYHAJÓZÁS VISSZAESÉS A RENDEZVÉNYPIACON DUMASZÍNHÁZ, FÉNYFESTÉS ÉS SÁRKÁNYHAJÓZÁS VISSZAESÉS A RENDEZVÉNYPIACON Továbbra sem indult meg a kilábalás a rendezvényes szakma válságából, a 2009 és 2010-es súlyos visszaesés után a gödör mélyén vegetál

Részletesebben

Hatékony ügyfél-akvizíció a rendezvényiparban

Hatékony ügyfél-akvizíció a rendezvényiparban Új ügyfeleket? De hogyan? MaReSz Hatékony ügyfél-akvizíció a rendezvényiparban A válság már három éve a nyakunkon van, és még mindig csak reménykedhetünk, hogy nem egy újabb hulláma ér el bennünket, hanem

Részletesebben

MaReSz Nap. A rendezvény helyszíne: 2013. március 19. (kedd) 9.30-17:00 óráig. Larus Étterem és Rendezvényközpont. www.maresz.hu

MaReSz Nap. A rendezvény helyszíne: 2013. március 19. (kedd) 9.30-17:00 óráig. Larus Étterem és Rendezvényközpont. www.maresz.hu MaReSz Nap 2013. március 19. (kedd) 9.30-17:00 óráig A rendezvény helyszíne: Larus Étterem és Rendezvényközpont www.maresz.hu Tisztelt Érdeklődő, Kedves Kolléga! A Magyarországi Rendezvényszervezők és

Részletesebben

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Egy még vonzóbb Budapestért

Egy még vonzóbb Budapestért Egy még vonzóbb Budapestért Dudás Krisztina marketingigazgató Magyar Turizmus Zrt. 2011. május 4. Kedvező piaci trendek A trendek nekünk dolgoznak Növekvő népszerűségnek örvendenek Rövid utazások Közeli

Részletesebben

Az Aba-Novák Agóra. Kulturális Központ. bérelhető termei SZOLNOK

Az Aba-Novák Agóra. Kulturális Központ. bérelhető termei SZOLNOK SZOLNOK Kulturális Központ Az Aba-Novák Agóra bérelhető termei AJÁNLÓ Önnek melyek a legfontosabb szempontok egy rendezvény helyszínének kiválasztásakor? Bizonyára ügyel arra, hogy vendégei, szakmai partnerei

Részletesebben

KIRÁLYUTCA-DESIGNUTCA KLASZTER. Előadó: Landwehr Klára 2011. 08. 16.

KIRÁLYUTCA-DESIGNUTCA KLASZTER. Előadó: Landwehr Klára 2011. 08. 16. KIRÁLYUTCA-DESIGNUTCA KLASZTER Előadó: Landwehr Klára 2011. 08. 16. Főbb témák KIRÁLYUTCA-DESIGNUTCA Klaszter Királyi Vásár (2011. szeptember 10-11.) KultUnio Budapest Multikulturális Negyede Tematikus

Részletesebben

2013 Budapest Jazz Club. 2014. tavasz-nyár

2013 Budapest Jazz Club. 2014. tavasz-nyár 2013 Budapest Jazz Club 2014. tavasz-nyár MAGUNKRÓL A Budapest Jazz Club egyedi atmoszférájának, csúcsminőségű technikai felszereltségének és több mint ötéves tapasztalatának köszönhetően izgalmas színfoltja

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK A MAGYAR NEMZETI GALÉRIÁBAN 2015 C Főépület C épület 1. emeleti terasz Kilátás a Kupolából Múzeumunk a műtárgyvédelmi szempontoknak megfelelő és a helyszínhez

Részletesebben

Térjünk a lényegre! Programfüzet. a Magyarországi Rendezvényszervezők és szolgáltatók Szövetségének szakmai konferenciája

Térjünk a lényegre! Programfüzet. a Magyarországi Rendezvényszervezők és szolgáltatók Szövetségének szakmai konferenciája Programfüzet www.maresz.hu Térjünk a lényegre! a Magyarországi Rendezvényszervezők és szolgáltatók Szövetségének szakmai konferenciája 2014. március 18., Pesti Vigadó, Budapest Kedves Kollégák, kedves

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

GYULA, A TÖRTÉNELMI FÜRDŐVÁROS

GYULA, A TÖRTÉNELMI FÜRDŐVÁROS XIV. ORSZÁGOS TDM KONFERENCIA GYULA 2015. DECEMBER 3-4. GYULA, A TÖRTÉNELMI FÜRDŐVÁROS Előadó: Komoróczki Aliz Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető TDM menedzser Köszöntő 2015. december 3. A DESZTINÁCIÓ

Részletesebben

HIVATÁSTURISZTIKAI STATISZTIKA I. félév

HIVATÁSTURISZTIKAI STATISZTIKA I. félév HIVATÁSTURISZTIKAI STATISZTIKA A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Igazgatósága 2013 első félévére vonatkozóan elkészítette statisztikáját a hazai hivatásturisztikai piac alakulásáról. * A statisztikai

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dr. S. Farkas Hajnalka jogi szakreferens Tárgy: Javaslat a 2014. évi Kocsonyafesztivál Kazincbarcika városában történő megrendezésére és a szükséges

Részletesebben

Díszvendéghez méltó megjelenés

Díszvendéghez méltó megjelenés Díszvendéghez méltó megjelenés Mechanikus karbantartó MOM Zrt. Területi Igazgató City Hitelbróker Kft. Elektromos karbantartó MOM Zrt. Területi képviselő NYÍRSÉG NEHÉZGÉP 93 BT. Területi vezető CEUMED

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

KONFERENCIA SZPONZORÁCIÓS LEHETŐSÉG

KONFERENCIA SZPONZORÁCIÓS LEHETŐSÉG Időpont: 2015. október 15. KONFERENCIA SZPONZORÁCIÓS LEHETŐSÉG Helyszín: Aba-Novák Agóra Kulturális Központ (5000 Szolnok, Hild János tér 1.) A konferencia témája, célja A világgazdasági tendenciák, a

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program

Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program 155 Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program A kutatási osztály ez évi kiemelkedő munkája mely immár nemzetközi érdeklődést is keltett a

Részletesebben

Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa cím elnyerésére. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa cím elnyerésére. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Kvo.: 31.402/2007 Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa 2008. cím elnyerésére Összeállította: Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Részletesebben

«BNI Találkozó 16 cs.»

«BNI Találkozó 16 cs.» 1 2 3 4 «BNI Találkozó 16 cs.» Időpont: 2014. április 15. Szervező: BNI - The World's Largest Referral Organization Helyszin: Academy Golf Budapest, 1037 Budapest, Perényi út 6. 1 2 3 Uniós források a

Részletesebben

Szponzorációs ajánlat

Szponzorációs ajánlat REevolutio Regionális Fejlesztési Konferencia és Kerekasztal Román-magyar területi együttműködések a gazdaságfejlesztés szolgálatában Szponzorációs ajánlat Debreceni konferencia 2009. június 3. Megjelenési

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél - 2007/1. szám

START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél - 2007/1. szám Hírlevél - 2007/1. szám Hírlevél - 2007/1. szám 2 Tisztelt Olvasó! KÖSZÖNTŐ Ön Magyarország első befektetési tőkegarancia termékeket kínáló pénzügyi szolgáltatójának, a Start Tőkegarancia Zrt-nek havi

Részletesebben

Országos Tourinform Találkozó. Horváth Gergely

Országos Tourinform Találkozó. Horváth Gergely Országos Tourinform Találkozó Horváth Gergely Magyar Turizmus Zrt. Budapest, VAM Design Center, 2011. május 11. Szakmai találkozó és párbeszéd 143 Tourinform Fenntartók, önkormányzatok TDM-ek Magyar Turizmus

Részletesebben

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest.

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. Bevezetés III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivált a III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál Szervezőbizottság rendezi meg

Részletesebben

Hunor Hotel Budapest, H-1039 Pünkösdfürdő u.40. Phone: +36 1 243 09 49 Fax: +36 1 244 08 21 info@hunor-hotel.com www.hunor-hotel.

Hunor Hotel Budapest, H-1039 Pünkösdfürdő u.40. Phone: +36 1 243 09 49 Fax: +36 1 244 08 21 info@hunor-hotel.com www.hunor-hotel. Üdvözöljük A Hunor Szálloda Budapest egyik legszebb kerületében Óbudán, Békásmegyeren a Duna-parttól 500 m-re található. 140 kétágyas komfortos klimatizált szobával és tíz apartmannal várja egyéni és csoportos

Részletesebben

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve Szekszá rd Junior Stárs 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve S z e k s z á r d J u n i o r S t a r s B i g B a n d 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.

Részletesebben

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.)

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Program:

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

PlayIT. A Szakértő Bizottság döntése alapján 2015. évben a. márka elnyerte a Superbrands kitüntetést.

PlayIT. A Szakértő Bizottság döntése alapján 2015. évben a. márka elnyerte a Superbrands kitüntetést. I S M E R T E T Ő 2015 A Szakértő Bizottság döntése alapján 2015. évben a A PlayIT Magyarország legnagyobb Gamer és IT rendezvénye, valamint a legnagyobb látogatói számmal rendelkező hazai kiállítás, mely

Részletesebben

VI. Magyar Privátbankári Konferencia 2015. július 9.

VI. Magyar Privátbankári Konferencia 2015. július 9. VI. Magyar Privátbankári Konferencia 2015. július 9. A Blochamps Capital Kft. megalakulása óta igyekszik kiemelkedő szakértelmével és hozzáértésével támogatni, működésében segíteni a magyar privátbanki

Részletesebben

Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta Tömörkény István Tehetségpont, Tornyos 2011. január 11.,12.,13. MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA

Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta Tömörkény István Tehetségpont, Tornyos 2011. január 11.,12.,13. MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA 2011. január 11. Színház az egész világ - Drámapedagógiai műhely 2011. január 12. Természettudományokról másképp Természettudományi műhely 2011. január 13. Vissza a múltba

Részletesebben

MotoGP 2009 Magyarország

MotoGP 2009 Magyarország Budapest, 2008. július 23. MotoGP 2009 Magyarország Dr. Róna Iván vezérigazgató Magyar Turizmus Zrt. Tartalom I. A MotoGP, mint kiemelt világesemény bemutatása II. A MotoGP 2009. magyarországi futamának

Részletesebben

A fogyasztóvédelmi hatóság megkezdi a nyári idegenforgalmi ellenőrzéseket

A fogyasztóvédelmi hatóság megkezdi a nyári idegenforgalmi ellenőrzéseket Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 42/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a megyei kormányhivatalok

Részletesebben

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az egyesület 1991 októbere óta működik, a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezeteként a Pk.66925/1991/1 számú végzése alapján jegyezte be. Az Andaxínház a különböző

Részletesebben

BEMUTATKOZÓ ANYAG ÉS MÉDIAAJÁNLAT

BEMUTATKOZÓ ANYAG ÉS MÉDIAAJÁNLAT BEMUTATKOZÓ ANYAG ÉS MÉDIAAJÁNLAT 2017 KÖZÉP-KELET EURÓPA LEGNAGYOBB GAMER ÉS IT RENDEZVÉNYE PLAYIT SHOW A Szakértő Bizottság döntése alapján 2015. évben a PlayIT A 2015-ben Superbrands oklevéllel jutalmazott

Részletesebben

A jövő hídja 2013. Budapest Győr Szeged Debrecen

A jövő hídja 2013. Budapest Győr Szeged Debrecen 2013 A JÖVŐ HÍDJA A jövő hídja 2013 Budapest Győr Szeged Debrecen (TERVEZET) kiemelt támogatóink A 2011. és 2012. évi rendezvényeken Összefoglaló Immáron harmadik alkalommal rendezzük meg Magyarország

Részletesebben

Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ

Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Agenda 1. A múlt elemzése 2. A turizmuspolitikai irányítás megteremtése 3. Új típusú stratégiai

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. KONGRESSZUSA. Pécs, 2014. június 5 7. Meghívó

Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. KONGRESSZUSA. Pécs, 2014. június 5 7. Meghívó Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. KONGRESSZUSA Pécs, 2014. június 5 7. 2 0 1 3. á p r i l i s 2 4 2 7. Meghívó MAGYAR Endokrinológiai és anyagcsere TÁRSASÁG XXV. KONGRESSZUSA Tisztelt

Részletesebben

KÖZÉLET :45 - IPARI ÜZEM TERVEZÉSÉVEL ÉRDEMELTE KI FODRÓCZY JÓZSEF AZ IDEI SCHMIDL FERENC DÍJAT

KÖZÉLET :45 -  IPARI ÜZEM TERVEZÉSÉVEL ÉRDEMELTE KI FODRÓCZY JÓZSEF AZ IDEI SCHMIDL FERENC DÍJAT KÖZÉLET - 2016. 10. 03. 18:45 - www.szekesfehervar.hu IPARI ÜZEM TERVEZÉSÉVEL ÉRDEMELTE KI FODRÓCZY JÓZSEF AZ IDEI SCHMIDL FERENC DÍJAT A Schmidl Ferenc Építészeti Díjjal a város azokat az építészeket

Részletesebben

Zöld rendezvényszervezés

Zöld rendezvényszervezés zöld beszerzé s ökocímkék környezetmene dzsment zöld rendezvény Zöld rendezvényszervezés A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft zöld rendezvényekről szóló tájékoztatójának kivonata A zöld rendezvények néhány szóban

Részletesebben

Oferte de turism Április Expo Arad.

Oferte de turism Április Expo Arad. Oferte de turism Flori și grădinărit Timp liber și relaxare 2016 Április 21-24 Expo Arad www.facebook.com/expo.arad 16. Virág és kertészeti kiállítás és vásár Nyugat Románia legnagyobb szakirányú kiállítása

Részletesebben

Szenvedély van. programod van. Fotó: Gémesi Jóka

Szenvedély van. programod van. Fotó: Gémesi Jóka Szenvedély van. programod van Fotó: Gémesi Jóka MIT NYÚJT A BUDAPEST BOAT SHOW? Szakmai találkozóhelyet a motoros hajópiac számára, és helyszínt, ahol a kiállítók bemutathatják termékeiket, szolgáltatásaikat

Részletesebben

MUNDO Zugló Kerületközpont Kezdődhet az építkezés Sajtóközlemény

MUNDO Zugló Kerületközpont Kezdődhet az építkezés Sajtóközlemény MUNDO Zugló Kerületközpont Kezdődhet az építkezés Sajtóközlemény Budapest, 2008. október 15. A lengyel ingatlanberuházó- és fejlesztő Echo Investment a mai napon bemutatta a MUNDO Zugló Kerületközpont

Részletesebben

Szenvedély van február programod van. Fotó: Gémesi Jóka

Szenvedély van február programod van. Fotó: Gémesi Jóka Szenvedély van. 2017. február 23-26. programod van Fotó: Gémesi Jóka BUDAPEST BOAT SHOW 2017 Magyarország legnagyobb szárazföldi kikötője, a hajózás és a vízi sportok szezonnyitó nagyrendezvénye a HUNGEXPO

Részletesebben

Mutassa be cégét és termékeit 400 1 fejlett cég ügyvezetőjének és vezetőinek az ország legnagyobb gyártókra, nagykereskedőkre szabott konferenciáján

Mutassa be cégét és termékeit 400 1 fejlett cég ügyvezetőjének és vezetőinek az ország legnagyobb gyártókra, nagykereskedőkre szabott konferenciáján a tavalyi, III. Országos Nagykereskedelmi és Gyártói Konferencia 330 résztvevővel Mutassa be cégét és termékeit 400 1 fejlett cég ügyvezetőjének és vezetőinek az ország legnagyobb gyártókra, nagykereskedőkre

Részletesebben

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. EI6terjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz kulturális eseti kérelmek elbírálására

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. EI6terjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz kulturális eseti kérelmek elbírálására NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E-MAIl: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ IV. TEJÁGAZATI KONFERENCIA

SZAKMAI BESZÁMOLÓ IV. TEJÁGAZATI KONFERENCIA SZAKMAI BESZÁMOLÓ IV. TEJÁGAZATI KONFERENCIA A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (továbbiakban Tej Terméktanács) 2014. október 30-án rendezte meg a Mérföldkő Tagországi válaszlépések a tejágazat

Részletesebben

Szakmai továbbképzési nap akadémiai oktatóknak. 2013. január 18. Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium, Győr / Webex

Szakmai továbbképzési nap akadémiai oktatóknak. 2013. január 18. Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium, Győr / Webex Szakmai továbbképzési nap akadémiai oktatóknak 2013. január 18. Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium, Győr / Webex 14.00-15.00 15.00-15.30 15.30-16.00 Mai program 1. Amit feltétlenül

Részletesebben

Zöld rendezvényszervezés

Zöld rendezvényszervezés Zöld rendezvényszervezés A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld rendezvényekről szóló tájékoztatója A zöld rendezvények néhány szóban A zöld rendezvények erősítik, demonstrálják a házigazda szervezet fenntarthatóság

Részletesebben

A M A G Y A R T R A N S Z P L A N T Á C I Ó S T Á R S A S Á G I X. K O N G R E S S Z U SA

A M A G Y A R T R A N S Z P L A N T Á C I Ó S T Á R S A S Á G I X. K O N G R E S S Z U SA A M A G Y A R T R A N S Z P L A N T Á C I Ó S T Á R S A S Á G I X. K O N G R E S S Z U SA TARTALOM ELNÖKI KÖSZÖNTŐ 2 A kongresszus elnöke 2 A kongresszus tudományos bizottsága 2 A kongresszus szervező

Részletesebben

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Támogató: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási rendelet száma: 2/2008. (II.20.) Azonosító: S/08-01187, 01188 Támogatott: Székesfehérvári

Részletesebben

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21-22-én tartja a Hotel

Részletesebben

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések 1. http://www.beol.hu/bekes/gazdasag/elindult-a-bekesi-szuperhalozat-epitese-485861 Elindult a békési szuperhálózat építése 2013. február 26. 14:02 p. g. A nyitórendezvénnyel indították útjára kedden a

Részletesebben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben Turizmus Akadémia, Sopron Glázer Tamás vezérigazgató-helyettes 2015. szeptember 9. Trendek és tendenciák

Részletesebben

MÉDIAAJÁNLAT 1. sz. melléklet. Érvényes: december 6-tól, a Médiaajánlat mellékleteként, azzal együtt értelmezve

MÉDIAAJÁNLAT 1. sz. melléklet. Érvényes: december 6-tól, a Médiaajánlat mellékleteként, azzal együtt értelmezve MÉDIAAJÁNLAT 1. sz. melléklet Érvényes: 2016. december 6-tól, a Médiaajánlat mellékleteként, azzal együtt értelmezve Tartalomjegyzék: 1. Gyulai óriásplakát... 2 2. Gyulai hengeroszlop... 3 3. Gyulai hirdetőtábla...

Részletesebben

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Együttműködési Fórum Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Tapasztalat és rutin ellenére esély nélkül? Intézkedések az idősebb munkavállalók foglalkoztatásának növelésére A 2012-es év az Aktív idősödés

Részletesebben

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 75/2015 Kedves Kolléga! Hírlevelünk következő számában tisztelettel tájékoztatjuk Önt arról, hogy SALGÓTARJÁN az országban tizenötödikként

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában Magyar Vidékakadémia második sorozata Konferencia a helyi termékekről Mórahalom, 2011. február 24. A Magyar Kézműves Remek cím szerepe

Részletesebben

Virtuális túra. Elérhetőségek: Cím: 2370 Dabas, Iskola u. 5. Tel.: 29/ , fax: 29/

Virtuális túra. Elérhetőségek: Cím: 2370 Dabas, Iskola u. 5. Tel.: 29/ , fax: 29/ Virtuális túra Elérhetőségek: Cím: 2370 Dabas, Iskola u. 5. Tel.: 29/562-246, fax: 29/562-242 E-mail: ds@dabasnet.hu Web: www.oboarena-dabas.hu A csarnok vezetője: Prohászka Csaba Tel.: 70/321-1653 1 /

Részletesebben

Szolgáltatások. a sikeres német-magyar üzletekért. A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai

Szolgáltatások. a sikeres német-magyar üzletekért.  A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai Szolgáltatások a sikeres német-magyar üzletekért A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai www.duihk.hu Kivonat a DUIHK szolgáltatási katalógusából * * a hivatkozások a teljes katalógusra

Részletesebben

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok!

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok! Médiatámogatói együttműködés V. Magyarországi Klímacsúcs 2013. szeptember 12. Jövőnk a víz Budapest Meghívom Önöket a Klíma Klub szervezésében az V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciára!

Részletesebben

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum 2010. április 16-18. között rendezte meg a III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórumot a CESCI, a zentai Ci-Fi Civil Központ segítségével. A találkozónak

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu Kiadja az Általános Vállalkozási Fõiskola Felelõs kiadó: Antal János fõigazgató Szerkesztette: Karcsics Éva Tördelõ

Részletesebben

TEREMBÉRLÉS. Az Esernyős rendezvényhelyszínei Óbuda KIOSZK

TEREMBÉRLÉS. Az Esernyős rendezvényhelyszínei Óbuda KIOSZK TEREMBÉRLÉS Az Esernyős rendezvényhelyszínei Óbuda KIOSZK Mi az Esernyős? Bérelhető tereink KÁVÉZÓ, KÖZÖSSÉGI TÉR, ahol a minőségi kávé, a hagyományos és reform sütemények mellett hetente változó déli

Részletesebben

2016. JANUÁR 28. LURDY KONFERENCIA-KÖZPONT*

2016. JANUÁR 28. LURDY KONFERENCIA-KÖZPONT* JÖN! JÖN! JÖN! 3. alkalommal Minden évben teltház! ISMERJE MEG A MAGYAR MARKETING FESZTIVÁLT! A Magyar Marketing Fesztivál az ország legnagyobb, év eleji üzleti- és marketing trendekkel foglalkozó szakmai

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban PROGRAMFÜZET Szociális Szekció X. Országos Konferenciája Kihívások a szociális ellátásban 2011. június 30. július 1-2. Visegrád Fővédnök: Soltész Miklós szociális államtitkár VÉDNÖK Helyszín: Visegrád

Részletesebben

A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y

A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y BEMUTATKOZÁS A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y A Hip Hop International Hungary alapítóinak sikerült először megszerezniük az MTV zenés tv-csatornán közelmúltban futott, népszerű America

Részletesebben

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével.

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével. Cantemus IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Nyíregyháza Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével 2012. augusztus 15-22. Nyíregyháza A Fesztivál A Nyíregyházi Cantemus

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tisztelt (leendő) partnerünk!

Tisztelt (leendő) partnerünk! Tisztelt (leendő) partnerünk! Engedje meg, hogy a következő néhány sorban felhívjuk figyelmét egy általunk kínált lehetőségre, amely bizonyára felkelti érdeklődését. Kéréseivel, kérdéseivel kapcsolatban

Részletesebben

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék A vendég Otthon: rokon, barát Üzleti életben: partner, munkatárs

Részletesebben

Pecsa Music Hall A Pecsa Music Hall a rendezvényközpont 2500 fő befogadóképességű nagyterme. Az 1020 négyzetméteres terem 130 négyzetméteres színpaddal rendelkezik. Méretéből adódóan rendkívül variábilis.

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város. Meghívó. Az Ipar napjai Debrecenben

Debrecen Megyei Jogú Város. Meghívó. Az Ipar napjai Debrecenben Debrecen Megyei Jogú Város Meghívó A Debreceni Egyetem Műszaki Kara, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. október 13-14-én közösen rendezi meg az Az Ipar napjai Debrecenben c. rendezvényét

Részletesebben

www.ceuco.com 1/5 Hungary ceuco@ceuco.com Vice-President-Márta Hasenauer General Secretary Italy

www.ceuco.com 1/5 Hungary ceuco@ceuco.com Vice-President-Márta Hasenauer General Secretary Italy www.ceuco.com 1/5 HUNGARIKUMOK az európai gasztronómiai és borkultúrában PROGRAMOK nap időpont napirend Utazás a szállodákból Villányba. Pincelátogatás a borvidék Aurum díjas borászainak pincészeteiben,

Részletesebben

A Mediaforce. A többit bízza ránk:

A Mediaforce. A többit bízza ránk: A Mediaforce Cégünk egyedi, testre szabott megoldásokat kínál vállalkozása fejlesztésére és marketingjének racionalizálására. A mindig túlterhelt vállalatvezetők válláról vesszük le a terhet integrált

Részletesebben

K AMAR AI SZÉKHÁZ ÉS KONFERENCIAKÖZPONT. á i. n e. a k

K AMAR AI SZÉKHÁZ ÉS KONFERENCIAKÖZPONT. á i. n e. a k K AMAR AI SZÉKHÁZ ÉS KONFERENCIAKÖZPONT i m a Az Ön sikere, k n á i c n e refer erkély II. emelet lépcsôház LILLIN KÁROLY terem GÁL FERENC terem RAINER FERENC terem stúdió tolmácsfülkék lépcsôház lift

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk arról, hogy idén is meghirdetésre került a Magyar Termék Nagydíj nyilvános pályázat,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Uniós fejlesztések nyílt napja

Uniós fejlesztések nyílt napja Uniós fejlesztések nyílt napja A rendezvény keretében az európai uniós támogatásból megvalósult több tízezer fejlesztés közül a legizgalmasabbak kulisszatitkaiba tekinthetnek be az érdeklődők. Március

Részletesebben

2009. december 3 4. M E G H Í V Ó. A kiállítás helyszíne: BME K Épület, Aula. A Bál helyszíne: InterContinental Hotel Budapest

2009. december 3 4. M E G H Í V Ó. A kiállítás helyszíne: BME K Épület, Aula. A Bál helyszíne: InterContinental Hotel Budapest 2009. december 3 4. M E G H Í V Ó A kiállítás helyszíne: BME K Épület, Aula A Bál helyszíne: InterContinental Hotel Budapest M a g y a r É p ü l e t g é p é s z e k A kiállítás A hagyományos, szakmai körökben

Részletesebben

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Budapest, 2017. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

KIRÁLYUTCA-DESIGNUTCA Klaszter és társszervezetei 2012-es tervek. Előadó: Landwehr Klára 2012. 02. 23.

KIRÁLYUTCA-DESIGNUTCA Klaszter és társszervezetei 2012-es tervek. Előadó: Landwehr Klára 2012. 02. 23. KIRÁLYUTCA-DESIGNUTCA Klaszter és társszervezetei 2012-es tervek Előadó: Landwehr Klára 2012. 02. 23. Főbb témák KIRÁLYUTCA-DESIGNUTCA Klaszter KultUnio Budapest Multikulturális Negyede Tematikus Utcák

Részletesebben

Koncepció. vezető tréning cégeinek

Koncepció. vezető tréning cégeinek 10 10.. Personal Hungary Szakkiállítás 2013. október 9-10 10.. Koncepció Magyarország vezető tréning cégeinek 10. Personal Hungary Magyarország elsőszámú HR Szakkiállítása 78kiállító és 2.105szaklátogató

Részletesebben

Ingyenes vállalkozói tanácsadás

Ingyenes vállalkozói tanácsadás Ingyenes vállalkozói tanácsadás A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége regionális tanácsadói 2013. szeptember 2-től a TÁMOP 2.5.3.C-13/1 projekt keretében, adózás, jog, pályázat, finanszírozás,

Részletesebben

X. Országos Anyagtudományi Konferencia KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK

X. Országos Anyagtudományi Konferencia KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK X. Országos Anyagtudományi Konferencia Balatonalmádi, 2015. október 11-13. KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK www.oatk.hu A Konferencia célkitűzése Az Országos Anyagtudományi Konferenciasorozat tizedik, azaz

Részletesebben

az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány

az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány Tájékoztató az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány 2015. évi tevékenységéről Előterjesztő: Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány

Részletesebben

A Manna Kulturális Egyesület közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről - szöveges beszámoló - A Manna Egyesület ebben az esztendőben is folytatta megkezdett segítő munkáját: támogatta az alkotókat,

Részletesebben

Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről

Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről VII. Országos Tanácsadói Konferencia Budapest, 2014. október 30. Dr. Poór József, CMC Iliás Anikó Csak a változás állandó. Schopenhauer

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk az Államreform Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben