A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 MaReSz március 12. évfolyam 1. szám A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA Kiadványunk az interneten is megtalálható:

2

3 TARTALOM Beszámoló a MaReSz január 18-i közgyűléséről 3 MaReSz Nap 4 Optimista szavak a szakmának 5 Az év turisztikai díjazottjai 5 Konferencia Nagyköveti Program 6 Hamarosan nyit az új Syma Kongresszusi Központ 9 Zsolnay Kulturális Negyed 9 Pécsett található Magyarország egyik legkorszerűbb hangversenyterme 10 Hányan is voltak? 10 Célkeresztben a főváros új színháza, egyben első élményszínház és rendezvényház komplexuma, a RaM COLOSSEUM 15 Vége a visszaesésnek? 15 Vendégünk Európa 19 Új lehetőségek előtt a rendezvénytechnika 20 Hírek a hazai rendezvényszervezés világából 21 A MaReSz Hírlevél megjelenik március, június, szeptember, december hónapban. Kapják nyomtatott és internetes formában a rendezvényszervező és rendezvényszervezéshez kapcsolódó cégek, minisztériumok, önkormányzatok, multinacionális cégek, a média képviselői. Olvasható a honlapon. Lapzárta: március 25. Kiadja: a MaReSz Főszerkesztő: Horváth Ágnes Tördelőszerkesztő: Jármi István MaReSz Hírlevél szerkesztőség: H 1053 Budapest, Kálvin tér 5. Tel.: (36-1) , (06 70) Fax: Web: Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelője, az OBSERVER BUDAPEST MÉDIAFIGYELŐ KFT Budapest, VIII. ker., Auróra u. 11. Telefon: Fax: Maresz Beszámoló a MaReSz január 18-i közgyűléséről A Magyarországi Rendez vény szer vezők és -szolgáltatók Szövetsége január 18-án az Experidance Ren dezvényházban tartotta közgyűlé sét. (Budapest, XIV. Ajtósi Dürer sor ) A hivatalos napirend előtt Benyhe Ildikó emlékezett meg a közelmúltban elhunyt Rubányi Ágnesről. A hivatalos közgyűlésen a MaReSz évi mérlegét, a évi gazdálkodási tervét fogadta el a tagság. A közgyűlés döntött a szakmai díjazottak személyéről. A tagság dr. Rubányi Pálnét (posztumusz) választotta meg Az év ren dezvény szervezője -nek. A MaReSz tagjai sorában többségben képviseltetik magukat a rendezvény szolgáltatók, s erre tekintettel a Szövetség neve is módosult Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége elnevezésre, a Szövetség tagsága első alkalommal döntött Az év rendezvényszolgáltatója díjazott személyéről, amelyet Makray Balázs, a Főnix Rendez vényszervező Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója érdemelt ki. A MaReSz Napon adja át a MaReSz elnöke a MaReSz díjat, a tagok szavazatai alapján dr. Faragó Hildának, a Nemzeti Turisztikai Bizottság korábbi titkárának. A MaReSz közgyűlésen bemutatkozott a Szövetség új tagjának, a Tisza Hotelnek képviselője. Stefkóné Vermes Judit tájékoztatta a tagságot a MaReSz Nap megrendezéséről. Zentai István (Tér Film Zene Kft.) a WEST BALKÁN tragédia javasolta, hogy a Magyarországi Ren dez vényszer vezők és -szolgáltatók Szövetsége ismét hallassa hangját. Szakmailag álljon ki azon értékek mellett, melyek ellehetetlenítik a kontár, profithajhász rendezvényszervezők tevékenységét, erősítik és segítik a professzionális, így a közönség számára valóban értéket és biztonságos szórakozást nyújtó rendezvények létrejöttét. 3 A Szövetség segítse a hatóságok törvény és rendet alkotó munkáját a fenti célok érdekében és követelje meg az illetékes szervektől az érvényben lévő rendeletek, szabályzások és törvények szigorú betartatását, ellenőrzését. Javasolta, hogy a MaReSz Ihrig Péter vezetésével hozzon létre egy eseti bizottságot, amely a fent említett célok elérése érdekében tevékenykedik. A MaReSz Elnöksége jelezte, hogy a WEST BALKÁN tragédia kapcsán az alábbi sajtóközleményt adja ki: Vi lágos szakmai sztenderdekkel és megfelelő szabályozással megelőzhetőek a szombatihoz hasonló tragédiák. A Magyarországi Rendezvény szervezők és -szolgáltatók Szövetsége mély megdöbbenéssel értesült a hétvégén történt több ember halálával végződő rendezvényről, mely alkalomból először is szeretnénk részvétünket kifejezni a hozzátartozóknak. Ugyanakkor felhívjuk a közvélemény és a törvényalkotók figyelmét, hogy ez a tragikus esemény elsősorban a szakmai dilettantizmus, és az emberi felelőtlenség másodsorban a nem megfelelő szabályozás együttes következménye. A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége évek óta szorgalmazza a rendezvényszervező szakma szabályozását és hatékony ellenőrzését, mely biztosítaná, hogy csak a szabályoknak megfelelő, professzionális és biztonságos rendezvények szervezésére kerülhessen sor. Ezúton is felajánljuk a több évtizedes múltra tekintő, a hazai rendezvényszervező és szolgáltató szakma legnagyobb vállalkozásait tömörítő szövetség tapasztalatait, kidolgozott és megvitatott szakmai sztenderdjeit és kérjük, hogy az új hatósági szabályozás kidolgozásába az illetékes szervek vonják be szövetségünket. Ennek érdekében a mai MaReSZ közgyűlést követően, a szövetség elnöke levélben fordul Pintér Sándor belügyminiszterhez. Horváth Ágnes MaReSz Hírlevél március

4 MaReSz MaReSz Nap március 29. (kedd) A rendezvény helyszíne: Danubius Hotel Helia, (cím: 1133 Budapest, Kárpát u ) Kedves Vendégeink! Másodszor kerül megrendezésre a Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetségének nagyszabású összejövetele, melyre sok szeretettel meghívjuk mindazon kollégákat, akik a rendezvényszervezés mindennapi folyamataiban aktívan részt vesznek. Számítunk a MaReSz tagok, a leendő tagok és minden más olyan kolléga részvételére, aki aktívan tevékenykedik rendezvények szervezésében, tervezésében és lebonyolításában. A MaReSz Nap célja, hogy lehetőséget biztosítsunk egymás megismerésére, kapcsolataink megerősítésére és álláspontjaink összevetésére. Egyik legfontosabb célkitűzésünk az volt, hogy meghívott vendégeink és előadóink számára egy olyan fórumot biztosítsunk, ahol lehetőségük nyílik véleményüknek, kérdéseiknek, ja - vaslataiknak hangot adni. Ezt mind az előadók előadásuk keretében és a későbbi beszélgetés során, mind a hallgatóság tagjai megtehetik, hiszen mindenkinek módja nyílik interaktív módon bekapcsolódni a programba. Idén is igyekeztünk egy olyan programsorozatot összeállítani, mely aktuális kérdéseket jár körbe, széleskörű érdeklődésre tart számot és a különböző álláspontok összevetését segíti elő. Reméljük, elnyerte tetszésüket és megtisztelnek bennünket jelenlétükkel! Rendezvényünk sikerének alapja a résztvevőkön múlik, hiszen érdemi beszél-getés és sikeres érdekérvényesítés csak az ő jelenlétükkel és közreműködésével valósítható meg, éppen ezért nagyon számítunk az Önök részvételére is, melyet előre is köszönünk! Ganczer Gábor A MaReSz elnöke Előzetes program Regisztráció, kiállítás Köszöntő Ganczer Gábor a MaReSz elnöke Plenárisok és pódiumbeszélgetés A résztvevők rövid bemutatkozó, témafelvezető megszólalása után konkrét kérdések megvitatása moderátor vezetésével Meghívott résztvevők: Szatmáry Kristóf Nem zet gazdasági Mi nisz té rium államtitkár Dr. Horváth Endre Nem zet gaz dasági Mi nisz té rium h. államtitkár Bánki Erik az Or szág gyűlés Turisztikai Bi zott ságának elnöke Csomós Miklós turizmusért felelős főpolgármester h. Témák: Állami szerepvállalás a rendezvényszervezésben Ki veszi észre végre a rendezvényszervező szakma nemzetgazdasági je len tőségét? Meghívott résztvevők: Horváth Gergely Magyar Turizmus Zrt vezérigazgató Petykó Zoltán a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke Molnár József a Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ elnöke Témák: Konkrét lépések a rendezvényszervezés tá mo ga tá sá ra a rendezvényszervezés helye a Nemzeti Tu riz mus fejlesztési Stra té giá ban illetve az Új Széchenyi Tervben, pályázati lehetőségek, gazdaságpolitikai ki lá tá sok, együttműködés az új kor mány szervek kel és egy más között. Moderátor: Szebeni Zsolt, a Turizmus Kft ügyvezető igazgatója A szervezők várják a résztvevők konkrét kérdéseit a szakmapolitikai ve zetők höz legkésőbb március 7-ig a címen! MARESZ DÍJ ÁTADÁS (Átadja: Ganczer Gábor MaReSz elnök) KÁVÉSZÜNET Előadások: Ayri Garrigosa (SP) a Barcelona Convention Bureau igazgatója, az UIA v. elnöke Mi a titka Barcelonának, Budapest legnagyobb konkurenciájának a MICE piacon? Ferenczy Anikó, a Magyar Kongresszusi iroda igazgatója Mit csinál Budapest? Az MKI új működése, tervek a kongresszusi turizmus élénkítésére MaReSz Hírlevél március 4

5 Maresz EBÉDSZÜNET Szekció előadások I. szekció Üzleti rendezvények felhasználói szem mel pódium beszélgetés Mire számíthatunk a mul ti-szektor tól? Környezettudatos rendezvényszervezés Zöld rendezvények Sok kicsi sokra megy II. szekció Közösségi marketing Mi re használhatjuk az egyre népszerűbb közösségi site-okat? Keresés optimalizálás a világhálón Rendezvények engedélyeztetése Biztonságos rendezvények Mi változik a West Balkan tragédia óta? KÁVÉSZÜNET Szekció előadások I. szekció Rendezvények 2011-es adó és ÁFA változásai 2011-ben tényleg olcsóbb lett rendezvényt tartani? Külföldi konferencia részvételi díjak ÁFA változásai 2011 januártól Üzleti rendezvények beszerzői szemmel Mire figyeljünk pályázatíráskor? II. szekció Szakkiállítások trendjei Kiállítások a válság után Hogyan használjuk a kiállításokat, mint marketing eszközt? Diákok a vendégbarát Bu da pestért Hogyan lehet Budapest vonzó desztináció kevés pénzből, jó ötletekkel? A részletes és pontosított program ál landóan frissítve a honlapon található. Elérhetőségek, információ: MaReSz Titkárság Tel: Fax: Optimista szavak a szakmának Sok ígéretes változásról és tervről beszámolt a turisztikai szakmának Bánki Erik, a Fidesz turisztikai munkacsoportjának elnöke, az Országgyűlés Sport és Turizmus Bizottságának elnöke, illetve Szatmáry Kristóf, a Nemzetgazdasági Minisztérium frissen kinevezett, belgazdaságért felelős államtitkára február 1-jén, a Turizmus Kft. hagyományos évadnyitó fogadásán, a Művészetek Palotájában. Bánki Erik elsősorban az Új Széchenyi Terv jelentőségét, és a kormány új adópolitikájának előnyös változásait hangsúlyozta, melyek nyomán a kkv-k könnyebbséghez és lehetőségekhez jutnak. Mint mondta a várakozások szerint a lakosság fogyasztásnövekedése is csaknem 4 százalékos lesz, aminek a pozitív hatását szintén érzik majd a turizmusban. Szatmáry Kristóf frissen kinevezett államtitkárként nem bocsátkozott messzemenő ígéretekbe. Az azonban elhangzott, hogy, mivel maga is vállalkozóként került a szakmába és a BKIK elnökeként is szembesült a problémákkal, minden olyan konkrét elképzelést és javaslatot szívesen fogad, amely a minisztériumot közelebb viszi a vállalkozások hétköznapjaihoz. Kiemelte a korábban elkészült ágazati stratégiák frissítését és aktualizálását, a Széchenyi Pihenő Kártya mielőbbi bevezetésének szükségességét (mely egyébként a szükséges kormányzati döntések után a szezonra forgalomba kerülhet), az országmarketing és az egészségturizmus marketingjének fontosságát, a jogi és gazdálkodási szabályozási környezet felülvizsgálatát. Elmondta, célja az is, hogy a Turizmus Törvény még az idei évben, várhatóan az év második felében megszülessen. Turizmus Panoráma Bulletin Az év turisztikai díjazottjai Február 1-jén, a Turizmus Kft. hagyományos turisztikai évadnyitó fogadásán átvették az elismeréseket a turisztikai szakmai szervezetek díjazottjai. A18 szakmai elismerést az alábbi szakemberek kapták: Az év Tourinform-munkatársa Bocsi Andrea, a Tourinform Dunaújváros vezetője Az év Tourinform-fenntartója Borkai Zsolt, Győr Megyei jogú Város polgármestere Az év idegenforgalmi oktatója Dávid Lóránt Dénes, a Károly Róbert Főiskola tanára Az év autókölcsönzője Fás Márta, a HERTZ nemzetközi rezervációsa Az év vendéglátója Garaczi János, a Tanyacsárda tulajdonos ügyvezetője Az év szállodása Harmati László, a Hotel Eger & Park társtulajdonos ügyvezetője Az év turisztikai befektetője vidéken Harmati László, a Hotel Narád & Park társtulajdonos ügyvezetője Az év kempingese Hujber Jenő, a Nagyatádi Castrum Termálkemping vezetője Az év turisztikai újságírója Hunyor Erna Szofia, a Magyar Hírlap szerkesztő-újságírója Az év turisztikai munkaadója Király István, a Kult Turist ügyvezető igazgatója Az év autóbuszos szállítója Koós László, az esztergomi közúti városnéző kisvonat üzemeltetője 5 MaReSz Hírlevél március

6 MaReSz Az év idegenvezetője Lósy Géza, a Trocadero Utazási Iroda társtulajdonosa Az év rendezvényszolgáltatója Makray Balázs, a Főnix Rendez vény szervező Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója Az év repülőjegy-értékesítője Nemecz Krisztina, a United4 M&M Exclusive Tours repülőjegy-értékesítője Az év utazási irodása Ribi Péter, a Fehérvár Travel ügyvezető igazgatója Az év rendezvényszervezője Rubányi Ágnes (posztumusz) Az év turisztikai befektetői Budapesten Sameer Hamdan és Awad Zuhair, a Mellow Mood Group társtulajdonos ügyvezetői Az év gasztronómusa Zila László, a Zila Kávéház és Étterem tulajdonosa A MaReSz díjazottai MaReSz Hírlevél március Az év rendezvényszervezője Rubányi Ágnes (posztumusz) Nevéhez a legnagyobb magyarországi rendezésű orvoskongresszusok, és a leg nagyobb magyarországi kongreszszusok megszervezése fűződik: között különböző tematikájú, több ezer fős nemzetközi orvos kongresszusok lebonyolítása; 1986-ban az ő irányításával került megrendezésre a Rák Világkongresszus Bu da pesten 5000 résztvevővel ben az Im munológiai Világkongresszus ugyan ott, 6000 résztvevővel ben tanácsadóként részt vett a mindezidáig legnagyobb létszámú budapesti Európai Diabetesz Konferencia szervezésében is. Rubányi Ágnes konferenciaszervező generációk tanítója, példaképe és mestere volt. A budapesti idegenforgalmi szakma nagyasszonya, mindemellett elismert német/francia/angol nyelvű hivatásos nemzetközi szinkrontolmács is. Mindannyian, akik kapcsolatba kerültek vele, útravaló tudást kaptak tőle: tartást, tisztességet, fantasztikus ember mintát és a szakmai alázatot, igényességet. Az év rendezvényszolgáltatója Makray Balázs, a Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója január 05-től napjainkig a Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. Debrecen ügyvezető igazgatója. Feladatkörébe tartozik az Apolló Art Mozi, a Főnix Csarnok, a Bartók Terem és az idén 5 éves Kölcsey Központ üzemeltetése és azokban programok szervezése. Helyszíneinken zajló üzleti rendezvények száma meghaladja az évi 200-at. Ezen felül Debrecen Megyei Jogú Város közgyűlési határozata alapján Debrecen város 17 nagyrendezvényének (köztük a Virágkarnevál, Cívis Korzó, Nemzetközi Katonazenekari Fesztivál, Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny, Debreceni Konferencia Nagyköveti Program Mi a program célja? A Magyar Turizmus Zrt. Konferencia Nagyköveti Programot indított, melynek célja, hogy Magyarországon minél több nemzetközi ülés kerüljön megrendezésre, ami egyrészt gazdagítja a magyar tudományos, kulturális és gazdasági életet, másrészt erősíti az ország turizmusát. A program keretében a hazai tudományos szervezetek kérhetik az MT Zrt. szakmai és anyagi hozzájárulását, ami szükséges az adott nemzetközi szervezet ülése (kongresszusa) Magyarországon történő megrendezési jogának elnyeréséhez (pályázatához). Kik pályázhatnak? Magyarországon bejegyzett szervezetek, szövetségek, alapítványok, egyesülések, amelyek valamely nemzetközi szervezet tagszervezetei. Mit nyújt a KNP? 6 Jazznapok stb.) előkészítése, szervezése és bonyolítása től a DVSC Futball Zrt. Felügyelő Bizottsági tagja ig a Magyarországi Rendez vényszervezők Szövetségének el nök ségi tagja 2007-től a Magyar Művészeti Fesz tiválok Szövetségének elnökségi tagja. Más szakmai szövetség által díjazott MaReSz tagok: Az év szállodása Harmati László, a Hotel Eger & Park társtulajdonos ügyvezetője Az év vendéglátója Garaczi János, a Tanyacsárda tulajdonos ügyvezetője Turizmus Panoráma Bulletin Szakmai (nem tudományos) segítség a pályázat anyagának összeállításához (képanyag; kapcsolat szállodákhoz és konferencia helyszínekhez valamint szolgáltatókhoz; árajánlatok bekérése, minősítése, összeállítása; színes program ötletek, stb.) Anyagi hozzájárulás mértéke: a rendezvénypályázat költségének legfeljebb 80%-a, maximum bruttó 3 millió forint. A részvételi kérelem pontos követelményeit, az elbírálás módját, határidejét és minden egyéb ezzel kapcsolatos információt megtalál honlapunkon hu, a Konferencia Nagyköveti Program menüpont alatt. Szintén itt letölthető a részvételi formanyomtatvány. További információ: Magyar Kongresszusi Iroda 1115 Budapest, Bartók Béla út Tel: (+36)

7 Maresz 7 MaReSz Hírlevél március

8 MaReSz MaReSz Hírlevél március 8

9 Maresz Hamarosan nyit az új Syma Kongresszusi Központ A SYMA Rendezvényközpont vezetése régóta tervezi, hogy a kiállítások, rendezvények és koncertek mellett megfelelve a világvárosi lét kihívásainak méltó környezetet teremt nagyobb nemzetközi kongresszusok és konferenciák számára is. A C csarnok átépítésével saját erőforrásból indult el a SYMA Kongresszusi Központ fejlesztése, amely márciusra be is fejeződik. Így a jelenlegi falak között sikerült kialakítani egy 1500 fős befogadó képességű, nemzetközi színvonalú konferencia-csarnokot, amely a világ legmodernebb és legjobb mobil hangszigetelő falai (Dorma Hüppe), illetve álmennyezet segítségével 4 db fős szekcióteremmé alakítható át. Ugyanakkor egyidejűleg rendelkezésre állhat egy 7000 m 2 -es kiállítási terület az A Csarnok-ban, valamint egy 2300 fős ültetett ebéd vagy vacsora megrendezésére is kiválóan alkalmas terem a B Csarnokban. A SYMA Rendezvényközpont így összességében létszámigénytől függően képes akár 19 szekcióteremmé átalakulni. A Konferenciaközpont csarnokai színházi elrendezésben egyidejűleg 5500 (A) (B) (C) fős konferenciatermekké változhatnak. Már megérkezett néhány konkrét igény a Kongresszusi Központ igénybe vételére: májusban két nagy világkongresszussal kezdi meg működését Budapest új kongresszusi helyszíne. A SYMA Rendezvényközpont az új tevékenységéhez régi szakemberek segítségét is igénybe vette, hiszen két évvel ezelőtt szoros együttműködési szerződést kötött a 20 éve a kongresszusi piacon tevékenykedő Meeting Budapest Rendezvényszervező Kft-vel, akik a kongresszusi rendezvényeket segítik lebonyolítani az új-régi helyszínen. Zsolnay Kulturális Negyed új városrész születőben A Zsolnay nevet nemcsak hazánkban, hanem Európában is jól ismerik. A pécsi gyár egykori területének egy része szolgál a Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa program legjelentősebb, egyben legnagyobb költségvetéssel bíró Zsolnay Kulturális Negyed nevet viselő kulcsberuházásának helyszínéül. Közel 11 milliárd forintból kel új életre a nagynevű porcelánmanufaktúra 5 hektáros területe. A Közép-Európa egyik legnagyobb ipari műemlékegyüttes rehabilitációja során megvalósuló kulturális negyed tartalmilag négy részre tagolódik. A Míves Negyed legfontosabb eleme a Zsolnay családdal és történettel kapcsolatos kiállítás, valamint a Gyugyigyűjtemény. Ezekhez kapcsolódik a felújított Zsolnay-mauzóleum, az Alkotó- és Inkubátorház, valamint a Kézművész utca üzletsora. Az Alkotó Negyed ad helyet kulturális intézményeknek, vendéglátóhelyeknek és fesztiváloknak, melyben kulcsszerepet kap a Pécsi Ifjúsági Központ. A Gyermek és Családi Negyed központi elemei a Planetárium, a Pécsi Galéria komoly nemzetközi vendégtárlatokat is fogadni képes új épülete, valamint a megújult Bóbita Bábszínház, míg az Egyetemi Negyedben a Pécsi Tudo mány egyetem több kara (például Művészeti Kar) és újonnan alakult tanszéke kap helyet. A Zsolnay Kulturális Negyed kivitelezése folyamatos, 2011 első felében várható az alkotó negyed belső udvarának átadása, s ekkor nyílik meg a Pécsi Ifjúsági Központ rendezvényterme, a Míves Negyed a család- és gyártörténeti kiállítással, s az inkubátorházzal. Utolsóként adják át az egyetem épületeit, továbbá az Ifjúsági Ház irodaépületét. Fontos, hogy valamennyi átadás 2011 szeptemberéig megtörténik. A Gyugyi-gyűjteménynek otthont adó Sikorski-ház elkészült, a páratlanul értékes kollekciót a szeptember 1-jei megnyitás óta több mint ren látogatták meg. A felbecsülhetetlen értéket képviselő Zsolnaymauzóleum teljes felújítása szintén e Mostantól a magyar főváros is rendelkezik olyan központtal, ahol akár kétezer embert le lehet ültetni egy térben, a nemzetközi elvárásoknak megfelelő, színvonalas kongresszusi körülmények között. Budapest így még vonzóbb, versenyképesebb célpont lesz a nagyobb rendezvények rendezői, a kongresszusi turizmus számára is. Jelenleg Magyarországon mintegy 85 milliárd forintot tesz ki a kongreszszusok résztvevőitől származó bevétel. Most, hogy hamarosan elkészül az új, minden szempontból versenyképes kongresszusi központ, ennek az összegnek a többszörösét érheti el az ebből származó bevétel. Erre a beruházásra tehát mind anyagi, mind turisztikai, mind pedig imázsszempontból igen nagy szüksége volt Budapestnek és az országnak. B. G. nagyszabású beruházás része volt; a műszaki átadás még folyamatban van, a nagyközönség a tervek szerint 2011 tavaszán veheti birtokba a mauzóleumot. A Gyermek és Családi Negyedben működő Pécsi Galéria 2010 decemberében már megnyitott Pinczehelyi Sándor képzőművész életmű kiál lí tásával. A körülbelül 1000 négyzetméteres alapterületű, 5 méteres belmagasságú, több, egymásba nyíló csarnokra osztott kiállítótér üzembe helyezésével a korábbi, közismert Széchenyi téri galéria területének háromszorosa áll a kiállításszervezők és az alkotók rendelkezésére. A korszerű technikával ellátott galéria a különleges igényeket is kielégíti. Szintén a Gyermek és Családi Ne gyed be költözik a Bóbita Báb színház, amely január 29-én nyitotta meg kapuit. Már az első alkalommal több száz érdeklődő volt kíváncsi a fából faragott játékautomatákkal ellátott drámateremre, valamint a legkorszerűbb színpadtechnikával felszerelt, 185 férőhelyes nagyteremre. A Bábszínház egész évben kitűnő programokkal várja majd a látogatókat, sőt nyaranta táborokat is terveznek. A Zsolnay Kulturális Negyedben új 9 MaReSz Hírlevél március

10 funkciókkal kibővítve ismét megnyitja kapuit az évek óta méltatlanul mellőzött planetárium. A többéves kihagyást a Pécs-Baranyai Tudományos Is me retterjesztő Társulat 3D-s mozival, interaktív kiállítással és más, a mai kor követelményeinek megfelelő, szórakoztatva oktató egységgel kárpótolja. MaReSz Szintén a Negyed ad otthont majd a Varázslabornak, amely természettudományos, technikai interaktív kiállítás, játszóház lesz. A különleges hely célja, hogy minden gyerekben (és a felnőttekben is) felkeltse és kielégítése a kíváncsiságot a természettudományi jelenségek megismerése és megértése iránt, mindezt szórakozva, játszva. Ezzel szinte észrevétlenül természettudományi és technikai ismereteket terjeszt a kiállítás, melynek eredményeként a látogatók otthonosabban érzik majd magukat ebben a technikával átszőtt modern világban. Gerner András Pécsett található Magyarország egyik legkorszerűbb hangversenyterme december 16-án ünnepélyes keretek között adták át a Kodály Központot, amely a Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa program egyik legkiemelkedőbb kulcsberuházása. A projekt célja miként az Pécs A határtalan város című pályázatában is megfogalmazódott egy nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő akusztikai adottságú, korszerű technikát felvonultató multifunkcionális épület létrehozása volt, amely hangversenyteremként és konferenciaközpontként egyaránt megfelel a kor legmagasabb elvárásainak. Az impozáns, m 2 -es alapterületű épület nagyterme 999 fő befogadására alkalmas, ez a zenekari igényeknek megfelelően csökkenthető is. A konferenciatermek kapacitása 50 és 368 fő között változik. A legnagyobb terem szekciótermekre bontható, az első emeleti, 287 fős konferenciaterem pedig balettpróbáknak is helyet biztosít. Az épület (amelyben állandó helyet kapnak a nagyzenekari próbák) alkalmas táncszínházi produkciók befogadására is. Az építészeti szempontból is egyedülálló létesítményt több jeles szakértő vizsgálta, akik szerint a Kodály Központ nagytermének mérete éppen ideálisnak mondható nem gigantikus, de nagykoncertekre remekül alkalmas. Egyedülálló hangzásélményt nyújt akusztikus, hangosítás nélküli, pontosabb, finomabb játékot megkövetelő előadások esetében is. Már a megnyitó ünnepséget megelőzően, december 9-én Maxim Vengerov, december 19-én pedig Al Di Meola adott koncertet az új létesítményben. A neves gitárművész-zeneszerző is elégedettségét fejezte ki a hangversenyterem akusztikája miatt, Maxim Vengerov, a világhírű hegedűművész pedig az építészet Stradivarijának nevezte a koncerttermet. (Bővebb információ, programok: Hányan is voltak? MaReSz Hírlevél március Rendszeresen figyelem a nagyvilág híreit a különböző TV/rádió csatornákon/adókon. Az MTV1 esti híradóját szinte minden nap megnézem, mi több meg is hallgatom. Nagy nemzeti öntudatom mindig az egekbe szökik, amikor új hazai rekordról értesülök. Lassan a Guiness rekordok országává válunk. Így volt ez néhány éve akkor is, amikor a Parlamentnél, majd egy következő alkalommal a Hősök tere Andrássy úti bejárójánál tartott politikai gyűléseken milliós tömegek megjelenésétől volt hangos a média. És így volt ez február 11-én is, amikor az MTV1 esti híradójában az idei Kocsonyafesztiválról tudósítottak. A műsorvezető kétszer, a fesztivál igazgatónője, a vele készített riport során egyszer említette büszkén, hogy az idei Kocsonya Fesztiválnak (kettőszázezer) látogatója volt. Nem hiszem el. Már csak azért sem, mert a rendezvény ingyen volt látogatható, tehát nem tartom valószínűnek, hogy valaki számolta volna a látogatókat. Apropó! Nekem is van az ötödmilliós számhoz egy köldöktáji becslésem: ha mondjuk egy látogató-számláló biztosnak a két nap alatt 5000 embert kell striguláznia, akkor negyven ilyen szorgos segédrendezőre lenne szükség. Ugye most már lassan kezdi Ön sem hinni azt a marketing stratégiai fogást. És hogy ezen túl még miért nem hi szem? Beavatnám Önöket, hogy az angol focimeccsek közvetítését is rendszeresen végigizgulom. Ilyenkor hiteles (a rendezvényszervezői szakmában elfogadott egyetlen hiteles létszám-hitelesítő fogalommal élve: auditált) nézőszám statisztikákat is szoktam hallani. Mondjuk például egy telt házas Wembley Stadion-beli Manchester United Chelsea meccsen néző hangoskodik másfél órán keresztül. Önök előtt van egy ekkora tömeg? Nos kérdezem, Önöket is, vajon Miskolc néhány belvárosi utcájába hogy fér be ennyi embernek a több, mint kétszerese? Nem is beszélve az árusok által 10 elfoglalt területről, a helyi gyalogos közlekedésről, az ott lakók természetes mászkálásáról stb. Nem hiszem azért sem, mert saját tapasztalataim is vannak. Mintegy tíz évig rendeztem évente 6-8, 3-4 napos vidéki vásárt. Az első években belépőjegyesek voltak, tehát hiteles látogató-szám statisztikák álltak rendelkezésemre. Amikor a közönségszám elérte a ezret, kiállítóim az üzleti egekben érezték magukat. Higgyék el, már ez is egy nagy tömeg volt, általában nem is kis területen. Szóval nem hiszem. Ne is próbáljon senki meggyőzni. Én azonban szeretném szakmabelijeimet meggyőzni: megalapozott, hiteles statisztikákkal tájékoztassák, netán csalogassák közönségüket. Fogadják el több évtizedes tapasztalatomat: egy rendezvény szakmai tartalmának magas és évről évre emelkedő színvonala önmagát adja el, növeli az érdeklődők számát. A nagyotmondás csak kételyeket és mosolyt vált ki, valószínűleg nem csak bennem. I. P.

11 Maresz 11 MaReSz Hírlevél március

12 MaReSz MaReSz Hírlevél március 12

13 Maresz 13 MaReSz Hírlevél március

14 MaReSz MaReSz Hírlevél március 14

15 Maresz Célkeresztben a főváros új színháza, egyben első élményszínház és rendezvényház komplexuma, a RaM COLOSSEUM Duna parti fekvés szemközt a Margitszigettel, 630 férőhely széksorosan, 440 férőhely körasztalok mellett, hidraulikus nézőtér, mélygarázs, saját éttermi egység, zöld környezet és egy teljesen új, high tech épület egy Kossuth és Ybl díjas építészmester tervezésében. Miből születik a cserebogár? Tavaly, tapsviharos sikerrel jubilált Román Sándor érdemes művész társulata, az ExperiDance. A 2010-es évet kétség nélkül sikeresként könyvelhette el a társulat. Egyik csúcseseménye minden bizonnyal a több, mint 6000 nézőt megmozgató 10 éves jubileumi Ezeregyév előadás volt a Papp László Sportarénában, nemzetközi szinten pedig a Sanghaji Világkiállítás legjobb nemzeti produkció díjának bezsebelése. Az idei év viszont a tavalyihoz képest is nagy ugrást jelent, meglehet, helytállóbb a dimenzióváltás kifejezés. Ez a léptékváltás már nem csak a társulatot és rajongótáborát érinti, hanem az egész fővárost, sőt országhatárokon átnyúló hatósugarának köszönhetően nemzetközi szinten, új színben pozícionálja az országot. A RaM két fő pillére a show és színház varázs világa, valamint a rendezvény-, konferenciaturizmus szektora újszerű és a legmagasabb szintű szolgáltatásokkal. Az ExperiDance, mint a magyar néptánc hagyományújító nagykövete, már beírta magát a köztudatba: A 2011-es Európai Uniós Elnökséggel egy időben hivatalosan bejegyezték a magyar országmárka értékek elit csokrába. Az új színház is ugyanerre a sikerpályára tart igényt s jó eséllyel számot, hiszen olyan paraméterekkel, kapacitásokkal rendelkezik, olyan programválasztékot és szolgáltatáscsomagokat kínál, amely egyedivé és már most a közelgő, április 15-i nyitás előtt is keresetté teszi! A RaM azaz Radnóti Miklós Colosseum a XIII. kerületi Ön kormányzat zöldmezős beruházásaként a Kárpát utca Pannónia utca Bessenyei utca által határolt területen épült fel. Négy fő szárnyában különféle tevékenységi köröket, lehetőségeket kínál Vége a visszaesésnek? Halvány fények a rendezvényipar alagútjában a magyar és külföldi közönség felé. Az ExperiDance Társulat által üzemeltetett multifunkcionális színház és rendezvényterem, valamint a RAMpART étterem és kávéház mellett helyet kap az épületkomplexumon belül egy rekreációs szárny és egy Szabó Ervin Könyvtár is. Világhírű magyar és nemzetközi társulatok premierjeire számíthat a nagyérdemű, többek közt: Elton John és Tim Rice Aida; Las Vegas-i cirkusz show Cirque Mechanics: Birdhouse Factory közép-európai premierje; Grúz Tánc Színház; ExperiDance és még sokan mások. A rendezvényszakma pedig készüljön a bőség tárházára, mely akár körasztalos, széksoros vagy állófogadás funkcióval, mozgatható nézőtérrel teraszos vagy báltermi teremleosztásban-, akár éppen műsoron lévő produkcióink zártkörűsítésével, előadással egybekötve vagy különálló rendezvényként (esküvő divatbemutató, casting, konferencia, gála party, forgatás, sajtótájékoztató, konferencia, kiállítás) egészen biztos, hogy el fogja kápráztatni! Két és fél szűk esztendő után talán elkezdődik a kilábalás a válság által igen súlyosan érintett rendezvényes szakmában. Ha vér mes reményeink nem is lehetnek, a legújabb országos fel mérés szerint a nagyvállalatok a tavalyinál nagyobb számban és nagyobb összegeket szánnak különböző rendezvényekre. A PROMO DIREKT Kft. az idén már kilencedszer készített interjút 3200, az elmúlt években nem keresett nagyvállalat ren dezvényfelelősével. Eszerint a tavalyinál több cég szándékozik különböző kongresszust, konferenciát, szemi náriumot, csa patépítő tréninget és egyéb rendezvényt meg tartani, s megnőtt az erre egymilliónál többet költők aránya is. Erről beszélgettünk a piackutató cég ügyvezetőjével, dr. Szentirmay Lászlóval. H. Á.: Milyen jelekből származik ez az óvatos optimizmus? Sz. L.: Már a 2009-es év eleji kutatásunk elkészülte után azt jeleztük, hogy 30 százalékos visszaesés várható, majd egy évvel ezelőtt további 20 százalékos csökkenést jósoltunk. Az idei felmérésnél már az első interjú után elkezdtünk reménykedni, s a további beszélgetés csak megerősítette ezt. Míg a válság előtti években a megkeresett nagyvállalatok 45%-a jelezte valamilyen rendezvény lebonyolítását, az elmúlt években ez 31%-ra csökkent, az idén viszont ez már két százalékkal nagyobb lett ban háromezer cég fele mondta, hogy tart valamilyen rendezvényt, tavaly viszont csak 650, most pedig már 850. Érdekes módon a válság előtt a cégek egyharmada, 1000 vállalat közölte, hogy szívesen fogad ajánlatot rendezvényhelyszín: hotel, panzió, étterem vagy nagyobb eseményeknél művészeti vagy sportcsarnok, 15 MaReSz Hírlevél március

stk_215x230_layout 1 2012.06.06. 21:24 Page 1

stk_215x230_layout 1 2012.06.06. 21:24 Page 1 stk_215x230_layout 1 2012.06.06. 21:24 Page 1 K a l a n d v á r T ö r t é n e l m i T é m a p a r k B o r o k U t c á j a J e l m e z e s f e l v o n u l á s R o m k e r t S ö r t é r I N F O R M Á C I

Részletesebben

SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL 2014 Szombathely, augusztus 21 24. Ludi Savarienses. stk_hird_210x230maresz_layout 1 2014.06.17.

SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL 2014 Szombathely, augusztus 21 24. Ludi Savarienses. stk_hird_210x230maresz_layout 1 2014.06.17. stk_hird_210x230maresz_layout 1 2014.06.17. 8:33 Page 1 SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL 2014 Szombathely, augusztus 21 24. Ludi Savarienses INFO: +36 94 510 160 E-mail: savariakarneval@t-online.hu www.savariakarneval.hu

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám Régi-új elnök Ismét Bodnár Pál lett a Vállalkozók Országos Szövetségének Heves Megyei Szervezetének

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat. EU - Kapcsolatok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat. EU - Kapcsolatok szakirány 22742 BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

Hotel Magyar Király **** 8000 Székesfehérvár, Fô utca 10. Telefon: +36 22 311 262 Fax: +36 22 327 788 E-mail: info@magyarkiraly.hu www.magyarkiraly.

Hotel Magyar Király **** 8000 Székesfehérvár, Fô utca 10. Telefon: +36 22 311 262 Fax: +36 22 327 788 E-mail: info@magyarkiraly.hu www.magyarkiraly. R R Hotel Magyar Király **** 8000 Székesfehérvár, Fô utca 10. Telefon: +36 22 311 262 Fax: +36 22 327 788 E-mail: info@magyarkiraly.hu www.magyarkiraly.hu Magyar Király B1.indd 1 2012.11.26. 23:10 I II

Részletesebben

Miskolc városa a sportcsarnok felújítására jelentõs, 700 millió forintos támogatást kapott a központi költségvetésbõl,

Miskolc városa a sportcsarnok felújítására jelentõs, 700 millió forintos támogatást kapott a központi költségvetésbõl, Új köntöst kap a sportcsarnok GÕZERÕVEL ÚJÍTANAK szombatonként II. évfolyam 3. szám 2005. január 22. A közlekedési gondokra keresnek megoldást MISKOLCIAK STRASBOURGBAN MISKOLCI RÉSZTVEVÕI IS VOLTAK AZ

Részletesebben

KALENDÁRIUM XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM

KALENDÁRIUM XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM KALENDÁRIUM MEGTARTOTTA alakuló ülését a Nemzeti Elôadó-mûvészeti Érdekegyeztetô Tanács (NEÉT). A 24 tagból álló NEÉT funkciója, hogy megjelenítse az ágazati mûködés során jelentkezô lényeges szakmai és

Részletesebben

2013. augusztus szeptember. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében

2013. augusztus szeptember. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. AUG. SZEPT. 18. ÉVF. 5. SZÁM Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében Ülésezett a VOSZ Elnöksége

Részletesebben

Részletes tévéműsor. Győr Plusz közéleti hetilap / V. évfolyam 12. szám / 2014. március 21., péntek / Megjelenik 59.500 példányban

Részletes tévéműsor. Győr Plusz közéleti hetilap / V. évfolyam 12. szám / 2014. március 21., péntek / Megjelenik 59.500 példányban 3. oldal A NAV Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága ismertette elmúlt évi mérlegét. Szó esett a legfontosabb adatról, a kiemelt adónemek együttes bevételéről. 4. oldal Idén is csatlakozott Győr

Részletesebben

Újabb Tourinform iroda segíti a turistákat a Balatonon, ezúttal Fenyvesen. Magyarok világtalálkozója 9 Lellén. A Kék Hullám Zászló gyõztesei

Újabb Tourinform iroda segíti a turistákat a Balatonon, ezúttal Fenyvesen. Magyarok világtalálkozója 9 Lellén. A Kék Hullám Zászló gyõztesei B A L A T O N I XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2011. JÚLIUS ÁRA 150 Ft A RÉGIÓ BALATON-DÍJAS HAVI MAGAZINJA Itt a szezon, 3-7 hol a szezon? Magyarok világtalálkozója 9 Lellén 15 A Kék Hullám Zászló gyõztesei

Részletesebben

Sikeresek az EU-s pályázataink!

Sikeresek az EU-s pályázataink! XVIII. évf. 8. szám 2009. március 4. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Két pályázat, csaknem 1 milliárd forint Sikeresek az EU-s pályázataink! Az elmúlt hetekben

Részletesebben

Átadták a Tapolcai - tavasbarlang látogatóközpontját

Átadták a Tapolcai - tavasbarlang látogatóközpontját Átadták a Tapolcai - tavasbarlang látogatóközpontját Tapolca földalatti világának csodái Jubilál a Nők a Balatonért Egyesület Tihanyi sikerek - itthon és külföldön Halról, vízről a Balatoni Szövetség ülésén

Részletesebben

Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések

Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések XVII. évfolyam 3. szám 2011 április Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések Angol üzletemberek jártak

Részletesebben

Atomerőmû. Ha szeptember, akkor nyílt napok. Megalakult az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

Atomerőmû. Ha szeptember, akkor nyílt napok. Megalakult az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. Atomerőmû XXXV. évfolyam, 8 9. szám Ha szeptember, akkor nyílt napok Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. hagyományaihoz híven idén is szeptember első hétvégéjén tartotta nyílt napjait. A települések számára szeptember

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 3. évfolyam 3. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 3. évfolyam 3. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 3. évfolyam 3. szám Idén is lesz Prima-díj Idén is támogatja a VOSZ megyei szervezete a Príma-díjat, és ez évben is megválasztják

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. június 2. évfolyam 6. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. június 2. évfolyam 6. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. június 2. évfolyam 6. szám Vidékfejlesztési konferencia Egerben rendezték meg az Európai Unió e félévi vidékfejlesztési konferenciáját,

Részletesebben

KEZDÉSRE HANGOLVA SAJTÓANYAG PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010-ES PROGRAMJAIRÓL PÉCS, 2009. JÚNIUS 12. www.pecs2010.hu

KEZDÉSRE HANGOLVA SAJTÓANYAG PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010-ES PROGRAMJAIRÓL PÉCS, 2009. JÚNIUS 12. www.pecs2010.hu KEZDÉSRE HANGOLVA SAJTÓANYAG PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010-ES PROGRAMJAIRÓL PÉCS, 2009. JÚNIUS 12. www.pecs2010.hu KÖSZÖNTÔK 4 NAGYRENDEZVÉNYEK, FESZTIVÁLOK 8 KÉPZÔMÛVÉSZET, KIÁLLÍTÁSOK 13 KOMOLYZENE

Részletesebben

ÚJBUDA JBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Ilyen még nem volt Újbudán LAPZÁRTA. Az elmúlt időszak vizsgálatainak eredményéről

ÚJBUDA JBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Ilyen még nem volt Újbudán LAPZÁRTA. Az elmúlt időszak vizsgálatainak eredményéről XVI. Benedek pápa nagyböjti üzenetéből A húsvétra való készülődés a jótékonyság cselekedetein keresztül a lelki növekedésre szólít, hogy ezáltal többek legyünk a szeretetben, és felismerjük magát Krisztust

Részletesebben

ÜNNEPELT A VÁROS. Az idei városnapi ünnep koszorúzásokkal

ÜNNEPELT A VÁROS. Az idei városnapi ünnep koszorúzásokkal 85 000 példány ÜNNEPELT A VÁROS MISKOLCI NAP Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében III. évfolyam 19. szám Térítésmentes 2006. május 13. Még hét pályázat van versenyben RÉGÉSZETI PARK ÉPÜL AZ AVASON

Részletesebben

A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 12. évfolyam, 3. szám 2013. november

A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 12. évfolyam, 3. szám 2013. november A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 12. évfolyam, 3. szám 2013. november HIRDETMÉNYEK 2. Interjú Poppe Kornélnével 3. Rendezvényeink 7. Programajánló 16. Szervezeti hírek 19. Figyelő 20. Fiatal

Részletesebben

November. 2010. december 3-án újra Prima Primissimákat választ a VOSZ Elnöksége és a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriuma

November. 2010. december 3-án újra Prima Primissimákat választ a VOSZ Elnöksége és a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriuma VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2010. NOVEMBER. 15. ÉVF. 11. SZÁM 2010. december 3-án újra Prima Primissimákat választ a VOSZ Elnöksége és a Prima Primissima Alapítvány

Részletesebben

2015. február március VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

2015. február március VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU WWW.FACEBOOK.HU/VOSZ.HU 2015. FEBR. MÁRC. 20. ÉVF. 2. SZÁM Népszerû a vállalkozói akadémiákat, tapasztalatcseréket és konferenciákat

Részletesebben

Aláírták az uniós szerződést

Aláírták az uniós szerződést KÖZBIZTONSÁG Térfigyelő-kamerák 2010-ben is tovább bővül a kispesti térfigyelő-kamerák száma, az önkormányzat Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottsága januári ülésén újabb elektronikus szemek felszereléséről

Részletesebben

Fotó: Gáti Kornél. Városfejlesztés Turizmus kultúra vasút

Fotó: Gáti Kornél. Városfejlesztés Turizmus kultúra vasút XXVIII. évf. 3. szám 2015. április Az önkormányzat havi magazinja Városfejlesztés Turizmus kultúra vasút TARTALOM XXVIII. évf. 3. szám 2015. április Siófok vezérprojektjei... 4. Locsolkodás és jótékonyság...

Részletesebben

A régió mozdonya Írásunk az 5. oldalon

A régió mozdonya Írásunk az 5. oldalon 6. oldal Ha valaki hamvasztás után hazaviszi az urnát, akkor annak biztosítania kell a látogatás lehetőségét mondta lapunknak adott interjújában Ladocsy Géza, a Jószív Temetkezési Kft. vezetője. 13. oldal

Részletesebben

Szent György-nap a megyei kórházban

Szent György-nap a megyei kórházban FEJER LAP 2009. MÁJUS, III. ÉV FO LYAM, 5. SZÁM www.fejerlap.hu FEJÉR MEGYEI havilap MELLÉKLET: Fejér megye 1000 éves millenniumi programfüzet Szent György-nap a megyei kórházban ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK A 10.

Részletesebben

monitor Hévíz és kistérsége Egyesületté alakult a Pelso Társaság 38 milliárdos támogatás nyerhető el a Nyugat-Dunántúlon Imádja a mély beszélgetéseket

monitor Hévíz és kistérsége Egyesületté alakult a Pelso Társaság 38 milliárdos támogatás nyerhető el a Nyugat-Dunántúlon Imádja a mély beszélgetéseket A Rheuma Liga látogatása Hévízen Moszkvai meghívás 14. oldal 12. oldal monitor Hévíz és kistérsége melléklet 12 15. oldal Egyesületté alakult a Pelso Társaság 2011. február 23. xix/3. www.monitormagazin.hu

Részletesebben

Újévi köszöntő gondolatok Tabutémák nyitódtak ki, évtizedes dogmák dőltek meg, a gazdaságpolitika kijelölte a nemzeti érdekérvényesítés kereteit

Újévi köszöntő gondolatok Tabutémák nyitódtak ki, évtizedes dogmák dőltek meg, a gazdaságpolitika kijelölte a nemzeti érdekérvényesítés kereteit XVI. évfolyam 2014. 1. szám január Újévi köszöntő gondolatok Tabutémák nyitódtak ki, évtizedes dogmák dőltek meg, a gazdaságpolitika kijelölte a nemzeti érdekérvényesítés kereteit Tabu 1. 2010 előtt a

Részletesebben

Kellemes ünnepeket kívánunk olvasóinknak!

Kellemes ünnepeket kívánunk olvasóinknak! B A L A T O N I XII. ÉFOLYAM 12. SZÁM 2010 DECEMBER ÁRA 150 Ft A RÉGIÓ BALATON-DÍJAS AI MAGAZINJA 3 Beszélgetés orváth Endre helyettes államtitkárral Új a polgármesterek 10 14-15 2011. évi naptár tóparton

Részletesebben

LEESETT AZ ELSŐ HÓ. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA

LEESETT AZ ELSŐ HÓ. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA online: www.regioregia.hu/magazin Felelős kiadó: Cseh Teréz, a KEM-Bridge Net ügyvezetője Főszerkesztő: Veér Károly - veerkaroly@kembridge.hu Főmunkatárs:

Részletesebben