Az Ön kézikönyve SONY CMTCX5IPB.CEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön kézikönyve SONY CMTCX5IPB.CEL http://hu.yourpdfguides.com/dref/4302330"

Átírás

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt: A gomb megnyomására a rendszer bekapcsol, és a bemutató automatikusan leáll. Ha kikapcsolja a rendszert, a bemutató ismét megjelenik a képernyn. Ha beállítja az órát, a rendszer energiatakarékos üzemmódra vált, és a bemutató nem jelenik meg. Helyezzen be egy lemezt a címkézett oldalával elre. Lemez kiadása 2011 Sony Corporation CMT-CX5iP FM-zsinórantenna (húzza ki vízszintesen) Hangszórókábel (jobb) Hangszórókábel (bal) A hálózati adapterhez 3 Indítsa el a lejátszást. Nyomja meg a (lejátszás) gombot. Bekapcsoláskor a rendszer csak akkor húzza be a lemezt a lemeztálcába, ha a kijelzn már megjelent a,,no Disc" felirat. Ne próbálja meg betolni a lemezt, amíg meg nem jelenik a,,no Disc" felirat. Ne helyezzen speciális (pl. kapcsolja ki a rendszert, ha egy lemez csak félig van a lemeztálcába helyezve. Ebben az esetben a lemez leeshet. Ne használjon olyan lemezt, amelyiken ragasztószalag, pecsét vagy ragasztóanyag van, mert ez hibás mködéshez vezethet. A lemezt kivételkor a szélénél fogja meg. Ne érintse meg a felületét. A rendszer kikapcsolt állapotában ne tolja be a lemezt a lemeztálcába. Ez a rendszer hibás mködéséhez vezethet. Ne helyezzen 8 cm-es lemezt a készülékbe adapter segítségével. Ez a rendszer hibás mködéséhez vezethet. Választott msorszám vagy fájl száma A kiválasztott msorszám vagy fájl teljes játékideje 4 Programozza be a kiválasztott msorszámot Megjegyzések újrahasznosításával kapcsolatos további információkat illeten forduljon a területileg illetékes irodához, a helyi hulladékgyjt szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, amelyben a terméket vásárolta. Érintett tartozék: távvezérl FIGYELMEZTETÉS A tzveszély csökkentése érdekében ne takarja el a készülék szellznyílásait újsággal, terítvel, függönnyel stb. Ne helyezzen nyílt lángot kelt tárgyat, például ég gyertyát a készülékre. A tzeset és az áramütés elkerülése érdekében óvja a készüléket a cseppen és fröccsen víztl, és soha ne helyezzen folyadékkal teli edényt, például virágvázát a készülékre. A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben (pl. könyvszekrényben vagy beépített fülkében) elhelyezni és mködtetni. Mivel a hálózati csatlakozó szolgál a készülék hálózatról való leválasztására, a készüléket könnyen hozzáférhet hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen rendellenességet észlel a készülék mködésében, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból. Az elemeket vagy az elemekkel ellátott eszközt ne helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hnek, például napfénynek vagy tznek van kitéve. A készülék mindaddig feszültség alatt van, amíg a tápkábelt nem húzza ki a hálózati aljzatból, még akkor is, ha maga a készülék ki van kapcsolva. Az adattábla a f készülék készülékházának alján található. FIGYELMEZTETÉS Ez az elemen vagy annak csomagolásán szerepl szimbólum arra figyelmeztet, hogy az elemet tilos háztartási hulladékként kezelni. Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt szerepel. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van feltüntetve, ha az elem több mint 0,0005% higanyt vagy 0,004% ólmot tartalmaz. A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít megelzni a környezet és az emberi egészség károsodását, amely az elemek hulladékkezelése helyes módjának figyelmen kívül hagyása esetén állna fenn. Az anyagok újrahasznosítása elsegíti a természeti erforrások megrzését. Olyan termékek esetében, amelyeknél biztonsági, hatékonysági vagy adatkezelési okok miatt beépített elemek állandó csatlakozása szükséges, az elemek cseréjét kizárólag szakember végezheti. Az elemeket a szakszer kezelésük érdekében hasznos élettartamuk végén adja le a megfelel hulladékgyjt vagy újrahasznosító telepen. Egyéb elemek esetében olvassa el az elemek biztonságos cseréjére vonatkozó szakaszt. Az elemet adja le a lemerült elemek újrahasznosítását szolgáló megfelel gyjthelyen. A termék vagy az elem újrahasznosításával kapcsolatos további információkat illeten forduljon a területileg illetékes irodához, a helyi hulladékgyjt szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, amelyben a terméket megvásárolta. Lemerült elemek kiselejtezése (az Európai Unióra és más, szelektív hulladékgyjtési rendszerrel rendelkez európai országokra érvényes) Tolja fölfelé a panelt, és használat eltt helyezzen dokkolóadaptert a dokkolóba. ipodhoz az eszköz tartozékát képez dokkolóadaptert használja. iphone-hoz használja az eszköz tartozékát képez dokkolóadaptert.

3 A dokkolóadapterek mködtetésével kapcsolatos részleteket illeten lásd a hozzájuk mellékelt használati utasítást. Hátsó ipod/iphone használata Ha nem használ ipod/iphone eszközt, tartsa lezárva a panelt. A dokkolóadaptert az eltávolításhoz a belsejében lév nyílásnál a körmével vagy egy lapos tárggyal húzza ki. Az óra beállítása gombot. vagy fájlt. A választott msorszám vagy fájl beviteléhez nyomja gombot. meg a fájl beprogramozásához ismételje meg a 34. lépést. 1 A rendszer bekapcsolásához nyomja meg a 2 Az óra beállítási módjának kiválasztásához nyomja meg a TIMER MENU gombot. Amennyiben a,,play SET?" felirat villog, a / többszöri megnyomásával válassza a,,clock SET?" (bevitel) lehetséget. Ezután nyomja meg a gombot. A / gomb többszöri megnyomásával állítsa be (bevitel) gombot. az órát, majd nyomja meg a a mvelettel. 5 További (összesen legfeljebb 25) msorszám vagy 6 A beprogramozott msorszámok vagy fájlok lejátszásához nyomja meg a gombot. A programozás a lemez tálcából való kivételéig vagy a tápkábel csatlakoztatásának megszüntetéséig elérhet marad. Ugyanazon program ismételt lejátszásához nyomja meg a gombot. iphone eszközökhöz tartozó dokkolóadapterek Az adapter száma a dokkolóadapter alján található. ipod eszköz esetén használja a hozzá tartozó dokkolóadaptert, vagy szerezzen be egy megfelelt az Apple Inc. vállalattól. : iphone készülék esetében : iphone 3G és iphone 3GS készülék esetében : iphone 4 készülék esetében 3 Távvezérl e; wl wk wj wh wg wf Dokkolóadapter 4 Végezze el a perc beállítását ugyanezzel Megjegyzés Az óra beállításai a készülék tápkábelének kihúzása és áramszünet esetén visszaállnak a gyári alapértékekre. 0 qk ql w; wa ws wd ipod/iphone csatlakozó Egyéb mveletek Mvelet Lejátszás szüneteltetése Megnyomandó gombok (szünet). A lejátszás ismételt elindításához nyomja meg újra a gombot. (leállítás). A leján található. A DualDisc olyan kétoldalas lemez, amelynek egyik oldalán DVDanyag, a másik oldalán pedig digitális hanganyag található. E termék lejátszása nem garantált, mivel a hanganyagot tartalmazó oldal nem felel meg a Compact Disc (CD) szabványnak. Csúsztatva távolítsa el az elemtartó fedelét, majd helyezze be a két (nem tartozék) AA méret R6-os elemet, elször a oldalon, az alábbi ábrán látható polaritásnak megfelelen. forgalomban kapható csavaroknak 34 mm-re kell kiállniuk. A rendszert függleges, egyenes felület, megersített falra szerelje. 190 mm A hangszóró hátlapja Ügyeljen a csavarok megfelel illesztésére, és hogy azonos és kell mértékben álljanak ki ahhoz, hogy kitöltsék a készülék és a hangszórók hátulján található furatokat. Vegye figyelembe, hogy a falra függesztett rendszer leeshet, ha ütés éri. Ne akasszon és ne helyezzen semmilyen tárgyat a falra függesztett rendszerre. Anyagtól függen a rendszer által kibocsátott h vagy a por a tapéta leválását vagy elszínezdését okozhatja. A Sony nem felels a nem megfelel felszerelésbl, falvastagságból, csavarrögzítésbl vagy természeti csapásból stb. ered balesetekért és károkért. A lejátszó leállított állapotában nyomja meg többször egymás után a PLAY MODE gombot. Választhat a normál (,, " a mappában található összes MP3-fájl lejátszása), a véletlen sorrend (,,SHUF" vagy SHUF*" mappák közötti váltáshoz), valamint,, a programozott lejátszás (,,PGcute;s után a TUNING MODE gombot, amíg el nem tnik a kijelzrl az,,auto" és a,,preset" felirat, majd a +/ gomb ismételt megnyomásával hangoljon a kívánt állomásra. Tanács Ha egy sztereó FM állomás vétele gyenge, akkor a statikus zaj csökkentéséhez kapcsolja ki a sztereó vételt az FM MODE gomb többszöri megnyomásával, amíg a kijelzn meg nem jelenik a,,mono" felirat. A jobb hangminség érdekében Hasznos tanácsok A termék gyártója a Sony Corporation (1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, Japan). A termékbiztonsággal és az elektromágneses kompatibilitással kapcsolatos hivatalos képvisel a Sony Deutschland GmbH (Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Germany). Kérjük, a szervizeléssel és a garanciával kapcsolatos ügyben forduljon a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez. A rendszer falra szerelése A rendszer a falra is ersíthet. Felszerelés eltt távolítsa el az állványt a készülékrl. A rendszer felszerelése eltt húzza ki a hálózati vezetéket a hálózati aljzatból (konnektorból). Az építanyagnak és a falvastagságnak megfelel csavarokat használjon. A felszereléssel, a fal építanyagával és a használandó csavarokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon szakemberhez.

4 Nem megfelel ersség fal vagy csavarok esetén a rendszer leeshet és megsérülhet, ezáltal személyi sérülést okozva. A licenccel és védjeggyel kapcsolatos megjegyzés Az iphone, az ipod, az ipod classic, az ipod nano és az ipod touch az Apple Inc. védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológiát és szabadalmait a Fraunhofer IIS és a Thomson vállalattól licenceljük. A Windows Media a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Ez a termék a Microsoft Corporation bizonyos szellemi tulajdonjogainak védelme alá esik. Az ilyen technológia használata és terjesztése ezen terméken kívül tilos a Microsoft vagy felhatalmazott leányvállalatának engedélye nélkül. Minden más védjegy és bejegyzett védjegy a tulajdonosuk tulajdona. Az útmutatóban nem tüntettük fel a és jeleket. Megjegyzések Amennyiben a hangsugárzókat és a készüléket egymáshoz közel szereli fel, akkor a csavarokat az alsó rész jelzésének megfelelen rögzítse a falhoz, a kézikönyvben látható módon. A készülék és a hangsugárzó csavarjainak minimális távolsága 90 mm. Ha a rendszert és a hangsugárzókat nagyobb távolságra kívánja felszerelni, akkor a mvelet megkezdése eltt állítsa be a hangsugárzó vezetékének hosszát. A hangsugárzó vezetékét az ábrán látható módon a készülék hátuljának kiálló része köré tekerheti. A hangsugárzók optimális elhelyezésével jobb hangminség érhet el. A jobb hangminség érdekében a rendszert az alábbi ismertetés alapján helyezze üzembe. A hangszórókat javasolt a felhasználónak a helyiségben szokásosan elfoglalt helye alapján, tle jobbra és balra elhelyezni. A hangszórókat a legjobb a fül szokásos magasságában elhelyezni. Ez a készüléken vagy annak csomagolásán szerepl szimbólum azt jelzi, hogy a terméket tilos háztartási hulladékként kezelni. Kérjük, hogy ehelyett az elektromos és elektronikai hulladék gyjtésére kijelölt gyjthelyen adja le. A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelzni a környezet és az emberi egészség károsodását, amely a hulladékkezelés helyes módjának figyelmen kívül hagyása esetén állna fenn. Az anyagok újrahasznosítása elsegíti a természeti erforrások megrzését. A termék Régi elektromos és elektronikus berendezések kiselejtezése (Az Európai Unióra és más, szelektív hulladékgyjtési rendszerrel rendelkez európai országokra érvényes. ) 1 Rögzítse a tartozék alátéteket a hangsugárzók és a készülék hátuljára. Ne mentsen más típusú msorszámokat, fájlokat és fölösleges mappákat az MP3-fájlokat tartalmazó lemezre. A rendszer kihagyja azokat a mappákat, amelyek nem MP3-fájlokat tartalmaznak. Az MP3-fájlok lejátszási sorrendje megegyezik rögzítési sorrendjükkel. A rendszer kizárólag,,.mp3" kiterjesztés MP3-fájlok lejátszására képes. Még akkor is, ha a fájl,,.mp3" kiterjesztés, ha az adott fájl ettl eltér, a lejátszáskor olyan nagy hangerej hang képzdhet, ami a hangsugárzórendszer károsodásához és a rendszer meghibásodásához vezethet. Maximális értékek: 255 mappa (a gyökérmappával együtt). 511 MP3-fájl. Egy lemezen 512 MP3-fájl vagy mappa szerepelhet. 8 mappaszint (fájlok faszerkezete). Nem garantálható az összes MP3-kódoló és -író szoftverrel, -rögzít eszközzel és -rögzít adathordozóval való kompatibilitás. Nem kompatibilis MP3-lemezek lejátszásakor zaj vagy szaggatott hang fordulhat el, vagy lehetséges, hogy egyáltalán nem játszhatók le. MP3-lemez lejátszásával kapcsolatos megjegyzések Rádióállomások tárolása 1 Hangoljon a kívánt állomásra. 2 A vevegység memória módjának kiválasztásához nyomja meg a TUNER MEMORY gombot. TM Védlapok illesztési helye Amennyiben a lemezen az els menet CD-DA (audió), akkor a többi menetet a készülék már nem ismeri fel, formátumra való tekintet nélkül. Ebben az esetben csak az els menet CD-DA msorszámai játszhatók le. Ha az els menet formátuma CD-ROM, és az utána következk is ebben a formátumban kerültek rögzítésre, akkor a rendszer több menetben, folyamatosan játssza le az MP3-fájlokat mindaddig, amíg nem talál másik, eltér formátumban felvett menetet. Többmenetes lemez lejátszásával kapcsolatos megjegyzések 3 A kívánt szám beállítását a +/ gombok segítségével végezze el. Amennyiben a választott számhoz már tartozik egy rádióállomás, akkor azt a készülék az újonnan beállított állomásra cseréli. gombot.

5 4 Az állomás tárolásához nyomja meg a Bal oldali hangszóró Csavar Fegység Csavar (Középs) Csavar Jobb oldali hangszóró Csavar 5 Az 14. lépések megismétlésével további állomásokat tárolhat. Legfeljebb 20 FM állomás tárolható. 3 Indítsa el a lejátszást. Nyomja meg a gombot. Megjegyzés 6 Tárolt rádióállomás elhívásához nyomja meg Egyéb mveletek Mvelet Lejátszás szüneteltetése Megnyomandó gombok (szünet). A lejátszás folytatásához nyomja meg újra a gombot. (leállítás). A lejátszás folytatásához nyomja meg a (lejátszás) *1 gombot. A lejátszás megszakításához nyomja meg újra a gombot*2. Ha a csatlakoztatott eszköz hangereje túl alacsony, akkor elfordulhat, hogy a rendszer automatikusan készenléti üzemmódra vált. Állítsa be megfelelen az eszköz hangerejét. Lásd,,Az automatikus készenléti üzemmód funkció kikapcsolása" cím részt. 7 Kapcsolja ki a rendszert. Nyomja meg a gombot. A rendszer a beállított id eltt automatikusan bekapcsol. Ha a rendszer a beállított idpontban bekapcsolt állapotban van, akkor a bekapcsolásidzít nem indul el. Ne mködtesse a rendszert a bekapcsolás és a lejátszás megkezdése közötti idszakban. A STANDBY jelzfény a tápkábel hálózati csatlakoztatásának megszüntetése után is bekapcsolva marad. többször a TUNING MODE gombot, amíg a kijelzn meg nem jelenik a,,preset" felirat, majd a kívánt szám kiválasztásához nyomja meg többször egymás után a +/ gombot. A hang beállítása Mvelet Hanger módosítása Dinamikusabb hang létrehozása (Dynamic Sound Generator X-tra) A hangeffektus beállítása Megnyomandó gombok VOLUME +/. Elfordulhat, hogy a STANDBY jelzfény a tápkábel hálózati csatlakoztatásának megszüntetése után nem azonnal alszik ki. A jelzfény mintegy 40 másodperc múlva kikapcsol. Ez nem jelent hibás mködést. Az USB-eszköz nem megfelelen van csatlakoztatva. Kapcsolja ki a rendszert, és csatlakoztassa újra az USB-eszközt. Kapcsolja ki a rendszert, és csatlakoztassa újra az USB-eszközt. Maguk a zenei adatok zajosak, vagy a hang torz. Elfordulhat, hogy a zaj a zenei adatok elállításakor keletkezett a számítógép állapota miatt. Hozza létre újra a zenei adatokat. Túl alacsony bitsebességet használtak a fájlok kódolásakor. Másoljon nagyobb bitsebességgel kódolt fájlokat az USB-eszközre. Nincs hang. Üzenetek CD Over : Lejátszás vagy szüneteltetés során a gomb megnyomása közben a lemez a végére ért. Error : A rendszer nem ismerte fel az USB-eszközt, vagy ismeretlen eszközt csatlakoztattak. LOCKED : A lemeztálca nem mködik. Keresse fel a Sony legközelebbi forgalmazóját. No Device : Nincs csatlakoztatva USB-eszköz, vagy a csatlakoztatott USB-eszközt leállították. No Disc : A lejátszóban nincs lemez, vagy olyan lemezt helyezett be, amelyet a készülék nem tud lejátszani. No Memory : Nincs behelyezve a memóriakártya az USB-eszközbe. No Step : Minden beprogramozott msorszám törlésre került. No Track : A rendszer nem töltött be lejátszható fájlt az USB-eszközrl. Not in Use : A kívánt mvelet az adott körülmények között nem végezhet el. Not Supported : Nem támogatott USB-eszközt vagy ipod eszközt, illetve lemerült ipod/iphone eszközt csatlakoztatott. Push STOP! : Lejátszás közben CD módban megnyomta a PLAY MODE gombot. Step Full! NG! meg többször a / gombot, majd pedig gombot. (hátraléptetés)/ (elreléptetés). (hátraléptetés)/ (elreléptetés). a,,timer OFF?" felirat meg nem jelenik a kijelzn. gombot. Ezután nyomja meg a A lejátszás nem az els msorszámtól indul. A beállítás módosítása A kijelz módosítása Mvelet A kijelzn megjelen adatok módosítása1) Kijelz mód módosítása (lásd alább) 1) Kezdje újra az 1. lépéstl. Megjegyzés A PLAY MODE gomb többszöri megnyomásával térjen vissza a normál lejátszáshoz, amíg mind a,,pgm", mind a,,shuf" felirat el nem tnik a kijelzrl. Az olvasási folyamat a következ esetekben sokáig tarthat: Az USB-eszközön sok mappa vagy fájl van. fájlszerkezet különösen összetett. A A memória kapacitása túl nagy. A bels memória töredezett. A,,Reading" felirat hosszú ideig látható, vagy sokáig tart, amíg a lejátszás elindul. Kimenetek CD-lejátszórész Rendszer: CD- és digitális audiorendszer Lézerdióda jellemzi Kibocsátás idtartama: Folyamatos Lézerkimenet*: Kevesebb mint 44,6 µw * A 7 mm-es apertúrájú optikai vevegység objektívjének felületétl 200 mm-re mért érték. Frekvenciaátvitel: 20 Hz 20 khz Jelzaj arány: Több mint 90 db Dinamikatartomány: Több mint 90 db * VBR típusú MP3/WMA fájl lejátszása esetén elképzelhet, hogy a lejátszás egy másik pontról folytatódik. *2 A lejátszás a fels mappától folytatódik.

6 /. TOOL MENU /RETURN (vissza). Nyomja meg többször egymás után a PLAY MODE gombot. többmenetes módban rögzített lemez. karakterek nem jelennek meg megfelelen. Az USB-eszköz nem mködik megfelelen. Állítsa be a hangert. Az ezzel a rendszerrel LEJÁTSZHATÓ lemezek Hibaelhárítás 1 Gyzdjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozókábel és a hangszóró vezetékei megfelel és biztos módon csatlakoztatva vannak. listában, és végezze el a hozzá tartozó javító mveletet. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel a Sony legközelebbi forgalmazóját. A lejátszás nem indul el. A rendszer akkumulátortöltként való használata 2) 2 Keresse meg a problémát az alábbi ellenrz A rendszer bekapcsolt és kikapcsolt állapotban is használható akkumulátortöltként az ipod/iphone eszközhöz. A töltés akkor kezddik, amikor az ipod/iphone eszközt az ipod/iphone csatlakozóra helyezik. Az ipod/iphone eszköz kijelzjén megjelenik a töltési állapot. Ha tölteni szeretné az ipod/iphone lejátszót, leállított állapotban helyezze az ipod/iphone csatlakozóra. A további részletekkel kapcsolatban lásd az ipod/iphone használati útmutatóját. Az ismételt lejátszással kapcsolatos megjegyzés Ha a,,rep" lehetséget választja, amikor a rendszer normál lejátszás módban van, a rendszer ismételve játssza le az USB-eszközön lév audiofájlokat, amíg Ön le nem állítja a lejátszást. Ha a,,rep" lehetséget választja, amikor a rendszer mappalejátszás módban van, a rendszer ismételve játssza le a választott mappában lév audiofájlokat, amíg Ön le nem állítja a lejátszást. Ha USB-kábeles kapcsolat szükséges, csatlakoztassa az USB-eszközhöz kapott USB-kábelt. A mködtetési móddal kapcsolatban részletes információkat a csatlakoztatandó USB-eszközhöz kapott használati útmutatóban talál. A csatlakoztatott USB-eszköz típusától függen akár 10 másodperc is eltelhet, amíg a,,reading" felirat megjelenik. Ne kösse össze a rendszert és az USB-eszközt USB-hubon keresztül. Az USB-eszköz csatlakoztatásakor a rendszer beolvassa az USB-eszközön található összes fájlt. Ha az USB-eszközön sok mappa vagy fájl van, az USB-eszköz beolvasása sokáig tarthat. Egyes USB-eszközök csatlakoztatása esetén elfordulhat, hogy a bevitt mveleteket a rendszer késleltetve hajtja végre. kijelz az energiatakarékosság érdekében kikapcsol. Az idzít és az óra továbbra is mködik. A kijelzn az óra látható. A hang torz. A lejátszás nem az els msorszámtól indul. Nem játszhatók le fájlok. Megjegyzések Bemutató Energiatakarékos mód2) Óra 1) 3) ipod/iphone töltésének leállítása Távolítsa el az ipod/iphone eszközt. ipod/iphone töltésével kapcsolatos megjegyzések A készülék STANDBY jelzfénye a rendszer kikapcsolt állapotában világít. 2) Az óra nem állítható be energiatakarékos üzemmódban. 3) Az óraképerny 8 másodperc elteltével automatikusan energiatakarékos módra vált. A kijelzn a nem megjeleníthet karakterek helyett,,_" szimbólum látható. A következ információk nem láthatók a kijelzn: MP3-lemez és USB-eszköz teljes játékideje hátralév játékid, kivéve CD-DA lemez esetén A következ információk nem jelennek meg megfelelen: VBR (változó bitsebesség) kódolású MP3-fájl eltelt játékideje azon mappák és fájlok neve, amelyek nem az 1-es és 2-es szint ISO9660 vagy Joliet kiterjesztési formátumot követik A következ információk jelennek meg a kijelzn: CD-DA lemez msorszámának hátralév játékideje MP3-fájlok ID3-címkeinformációi 1-es vagy 2-es verziójú ID3-címkék használata esetén (ha egyetlen MP3-fájlhoz 1-es és 2-es verziójú ID3-címke egyaránt tartozik, akkor a 2-es verziójú ID3-címkeinformáció jelenik meg a kijelzn) Ha USBfunkció van kiválasztva a rendszer bekapcsolt állapotában, akkor nem tölthet ipod/iphone eszközt. A kijelz bemutató vagy óra üzemmódjában az ipod/iphone még a rendszer kikapcsolt állapotában sem tölthet. Ha az ipod/iphone eszközt kikapcsolt rendszer mellett tölti, akkor a mvelet befejeztével a rendszer automatikusan energiatakarékos üzemmódra vált. Kikapcsolt rendszer esetén a maximális töltési id körülbelül 4 óra. Ha az ipod/iphone kikapcsolt rendszeren történ töltése közben megnyomja a DISPLAY gombot, akkor a töltés leáll. A töltés újraindításához a kijelz energiatakarékos üzemmódjában csatlakoztassa ismét az ipod/iphone eszközt. Ha az ipod/iphone akkumulátora lemerült, akkor elképzelhet, hogy a rendszer nem ismeri fel. Ebben az esetben töltse fel az akkumulátort számítógép vagy más eszköz segítségével, és ezután csatlakoztassa a rendszerhez. A rendszer teljesítménye az ipod/iphone mszaki jellemzitl függen változó lehet.

7 Az ipod/iphone csatlakoztatása és eltávolítása során tartsa a készüléken lév csatlakozójának megfelel szögben, és a csatlakozó megóvása érdekében ne forgassa és ne csavarja el. Ne hordozza a készüléket, ha a csatlakozóra ipod/iphone eszköz van helyezve. Ez meghibásodáshoz vezethet. Az ipod/iphone behelyezése és eltávolítása során egy kézzel tartsa a készüléket, és ügyeljen, nehogy véletlenül megnyomja az ipod/ iphone vezérlelemeit. Az ipod/iphone csatlakoztatásának megszüntetése eltt szüneteltesse a lejátszást. Videó lejátszásakor a gyors elre- vagy hátraléptetéshez tartsa lenyomva a / gombot, amennyiben a / nem mködik. Ha az iphone csatlakoztatva van a rendszerhez, és bejöv hívás érkezik, akkor a lejátszás leáll, és a hívás fogadható. A hangert a VOLUME +/ gombbal állíthatja be. A hanger az ipod/iphone-on való módosítása esetén nem változik. A rendszer kizárólag ipod/iphone eszközzel való használatra szolgál. Más audiolejátszó eszköz nem csatlakoztatható. ipod/iphone használatához olvassa el az eszköz használati útmutatóját. A Sony nem vállal felelsséget az ipod/iphone eszközön tárolt adatoknak a készülékkel való használat során való elvesztéséért vagy károsodásáért. A kijelzn megjelen adatokkal kapcsolatos megjegyzések Azonnal húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, és ellenrizze a következket. Nincs rövidzárlat a + és a hangsugárzó-vezetékek között? Nem takarja el valami a rendszer szellznyílásait? Rövidre van zárva az ipod/iphone csatlakozója? Ha a STANDBY jelzés már nem villog, csatlakoztassa ismét a tápkábelt, és kapcsolja be a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel a Sony legközelebbi forgalmazóját. Ha a STANDBY jelzés villog Gyzdjön meg arról, hogy az ipod megfelelen van csatlakoztatva. Vegye lejjebb a hangert. Állítsa az iphone/ipod,,eq" beállítását,,off " vagy,,flat" értékre. Az ipod nem mködik. Általános A hálózati vezeték hálózati csatlakoztatása után a kijelzn megjelenik a bemutató, annak ellenére, hogy a rendszer nincs bekapcsolva. Nyomja meg egyszer a DISPLAY gombot a rendszer kikapcsolt állapotában. A kijelzrl eltnik a bemutató. Csatlakoztatva van a tápkábel? Megjegyzések A rendszer nem kapcsol be. A rendszer váratlanul Standby üzemmódra váltott. Ha az ipod/iphone akkumulátora lemerült, akkor elfordulhat, hogy nem mködtethet a rendszerrel. Ebben az esetben töltse fel az akkumulátort számítógép vagy más eszköz segítségével, és ezután csatlakoztassa a rendszerhez. Állítsa le az esetlegesen az ipod/iphone eszközön futó egyéb ios alkalmazásokat. A részletekért nézze meg a ipod/iphone eszközhöz kapott használati utasítást. Gyzdjön meg arról, hogy az ipod/iphone megfelelen van csatlakoztatva. Mivel a rendszer és az ipod/iphone vezérlése egymástól külön történik, elképzelhet, hogy az ipod/iphone nem mködtethet a távvezérl vagy a készülék gombjaival. Ebben az esetben használja az ipod/iphone vezérlgombjait. Az audiofájlok nem a következ kiterjesztések:,,.mp3",,,.wma" vagy,,.m4a". Az adatok nem MP3/WMA/AAC formátumban vannak rögzítve. A nem FAT16 vagy FAT32 fájlrendszer USB-eszközök nem támogatottak.* Ha particionált USB-eszközt használ, csak az els partíción lév hangfájlok játszhatók le. A titkosított vagy jelszóval védett fájlok nem játszhatók le. * Ez a rendszer támogatja a FAT16 és a FAT32 fájlrendszert, de egyes USB-eszközök nem feltétlenül támogatják mindkettt. Bvebb információt az USBeszközök kezelési útmutatójából, illetve a gyártótól kaphat. CD-ROM Nem 1-es/2-es szint vagy Joliet, ISO9660 konform zenei CD vagy MP3 formátumú CD- R/CD-RW lemezek Többmenetes, nem lezárt CD-R/CD-RW lemezek Gyenge felvételi minség CD-R/CD-RW, szennyezett vagy karcolt CD-R/CD-RW, vagy nem kompatibilis felveveszközzel rögzített CD-R/CD-RW Nem megfelelen véglegesített CD-R/CD-RW Nem MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) formátumú fájlokat tartalmazó lemezek Nem szabványos formájú lemezek (például szív, négyzet vagy csillag alakú) Olyan lemezek, amelyek felületére címke, papír vagy matrica van ragasztva Címkével ellátott kölcsönzött vagy használt lemezek, amelyeknél a ragasztó kitüremkedik a címke alól Nyomtatott címkével ellátott lemezek, amelyeken a tinta ragadós érzet Lejátszás eltt törölje le a lemezt egy törlkendvel a közepétl a széle felé haladva. A lemezek tisztításához ne használjon oldószert, például benzint, hígítószert, a kereskedelemben kapható tisztítószereket vagy a bakelitlemezekhez készült antisztatikus permeteket. Ne tegye ki a lemezt közvetlen napfénynek vagy hhatásnak (például hvezetékek hjének), és ne hagyja közvetlen napsütésben álló autóban. Ha huzamosabb ideig nem használja a készüléket, akkor húzza ki teljesen a tápkábelt (tápkábelt) a fali aljzatból.

8 A vezetéket mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki. Soha ne húzza magát a vezetéket. Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék kerül a készülék belsejébe, az ismételt használat eltt húzza ki a tápkábelt, és forduljon szakemberhez. A tápkábel cseréjét kizárólag szakszerviz végezheti. Ne döntse meg a rendszert, és ne helyezze túl meleg, hideg, poros, szennyezett, párás vagy nem megfelel szellzés helyre, vagy ahol rezgésnek, közvetlen napfénynek vagy ers fénynek van kitéve. Legyen óvatos, ha a készüléket vagy a hangsugárzókat védbevonattal (például gyanta, olaj, fényez) kezelt felületre állítja, mert foltosodás vagy elszínezdés keletkezhet. Ha a rendszert a hidegrl közvetlenül meleg helyre viszi vagy nagyon nedves szobába helyezi, a nedvesség a CD-lejátszóban lecsapódhat a lencsére, ami hibás mködést okozhat. Ilyen esetben távolítsa el a lemezt, és hagyja bekapcsolva a rendszert körülbelül egy órán át, amíg a nedvesség elpárolog. A készülék mködés közbeni felmelegedése normális jelenség, és nem igényel semmilyen intézkedést. Nagy hangern huzamosabb ideig történ mködtetés esetén a készülékház felforrósodhat, ezért ne érintse meg. Hagyja szabadon a szellznyílásokat. Az ezzel a rendszerrel NEM LEJÁTSZHATÓ lemezek Kompatibilis ipod/iphone modellek: ipod touch 4. generáció ipod touch 3. generáció ipod touch 2. generáció ipod touch 1. generáció ipod nano 6. generáció ipod nano 5. generáció (videokamera) ipod nano 4. generáció (videó) ipod nano 3. generáció (videó) ipod nano 2. generáció (alumínium) ipod classic iphone 4 iphone 3GS iphone 3G iphone A,,Made for ipod" és,,made for iphone" azt jelenti, hogy egy elektronikus kiegészítt kifejezetten az ipod vagy iphone készülékekhez való csatlakoztatásra terveztek, és a fejleszt tanúsította, hogy megfelel az Apple teljesítménykövetelményeinek. Az Apple nem felels ezen eszköz mködéséért vagy a biztonsági és törvényi elírásoknak való megfeleléséért. Ne feledje, hogy ezen kiegészít és az ipod vagy iphone együttes használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt. USB Támogatott bitsebesség: MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbit/s 320 kbit/s, VBR WMA: 48 kbit/s 192 kbit/s, VBR AAC: 48 kbit/s 320 kbit/s Mintavételi frekvenciák: MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 khz WMA: 44,1 khz AAC: 44,1 khz (USB) port: A típusú, 500 ma maximális áramersség Hangszóró Hangszórórendszer: Kétutas hangszórórendszer, Bass reflex funkció Hangszórók: 80 mm-es mélysugárzó, kúp típus 40 mm-es magassugárzó, kúp típus Névleges impedancia: 8 Méretek (Sz/Ma/Mé): Kb. 140 mm 245 mm 103 mm Tömeg: Kb. nettó 1,2 kg hangszórónként Mennyiség: 2 darab (bal/jobb) Általános A lemezekkel kapcsolatos megjegyzések Vevegység Ers zúgás vagy zaj hallható, vagy egyetlen állomás sem fogható be. (A kijelzn a,,tuned" vagy a,,stereo" felirat villog.) Energiaellátási követelmények: Hálózati adapter Bemenet: 100 V 240 V AC, 50/60 Hz Kimenet: 19,5 V DC, 3,9 A Teljesítményfelvétel: 28 watt Méretek (Sz/Ma/Mé) (hangszórók nélkül): Kb. 250 mm 245 mm 130 mm Tömeg (hangsugárzók nélkül): Kb. 2,2 kg A f készülék mennyisége: 1 darab Mellékelt tartozékok: Állvány (1), távvezérl (1), hálózati adapter (1), tápkábel (1), FM-zsinórantenna (1), alátét falra szereléshez (1 lap), dokkolóadapterek iphone-hoz (1 készlet) A kivitel és a mszaki adatok elzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. Az ipod/iphone nem tölthet. Az idzítk használata A rendszer 2 féle idzít funkciót biztosít. Mindkett beállítása esetén a kikapcsolásidzít élvez prioritást. Kikapcsolásidzít: Ez nem jelent hibás mködést. A készülék automatikusan készenléti üzemmódra vált, amennyiben kb. 30 percig nem történik semmilyen mvelet vagy nincsen kimeneti audiojel. Lásd,,Az automatikus készenléti üzemmód funkció kikapcsolása" cím részt. A rendszer bekapcsolt állapotban használható olyan USB-eszközök akkumulátorának töltésére, amelyek rendelkeznek az újratöltés funkcióval. Válassza ki az USB funkciót a FUNCTION +/ többszöri megnyomásával. (USB) A töltés akkor kezddik, amikor az egység portjához csatlakoztatja az USB-eszközt. Az USBeszköz kijelzjén megjelenik a töltés állapota. A további részletekkel kapcsolatban lásd az USB-eszköz felhasználói útmutatóját. A rendszer akkumulátortöltként való használata Lehetsége van arra, hogy zenére aludjon el. Ez a funkció abban az esetben is mködik, ha az óra nincs beállítva. Nyomja meg többször egymás után a SLEEP gombot. Lehetsége van egy elre beállított idpontban CD-re, DAB/DAB+ vagy FM msorra, valamint ipod/iphone eszközre ébredni.

9 Gyzdjön meg róla, hogy az óra be van állítva. Bekapcsolásidzít: Amennyiben körülbelül egy percig semmilyen mvelet nem történik, akkor az órabeállítás és a bekapcsolásidzít beállítása automatikusan törlésre kerül. Ismételje meg a mveletet az elejétl. A bekapcsolásidzít órabeállítása váratlanul törlésre került. 1 Készítse el a hangforrást. Készítse el a hangforrást, majd állítsa be a hangert a VOLUME +/ gomb segítségével. CD adott msorszáma vagy audiofájlja elsként való lejátszásához hozzon létre saját programot. Nincs rövidzárlat a + és a hangsugárzóvezetékek között? Csak a tartozék hangsugárzókat használja? Nem takarja el valami a rendszer szellznyílásait? Elképzelhet, hogy az adott állomáson ideiglenesen szünetel a sugárzás. Nincs hang. Ha az ipod/iphone akkumulátora lemerült, akkor elképzelhet, hogy még a rendszerhez történ csatlakoztatás esetén sem tölthet. Ebben az esetben töltse fel az akkumulátort számítógép vagy más eszköz segítségével, és ezután csatlakoztassa a rendszerhez. Gyzdjön meg arról, hogy az ipod/iphone megfelelen van csatlakoztatva. Ha az ipod/iphone eszközt kikapcsolt (készenléti üzemmódban lév) rendszer mellett tölti, akkor a rendszer nem tölti a teljesen töltött ipod/iphone eszközt. Gondoskodjon róla, hogy a rendszer ne USB módban legyen. USB módban nem tölthet ipod/iphone. Az ipod/iphone akkor sem tölthet, ha az iphone/ ipod mellékelt USB-kábelét csatlakoztatja a rendszer USB-portjához. Csatlakoztassa megfelelen az antennát. felhasználó által elvégzett összes beállítás például a behangolt rádióállomások, idzít, óra törlésre kerül. Az iphone csenghangjának hangereje nem változik. Állítsa be a csenghang hangerejét az iphone eszközön. Az Automatic Standby funkció kikapcsolása Ez a rendszer Automatic Standby funkcióval van ellátva. Ennek köszönheten a készülék automatikusan Standby üzemmódra vált, amennyiben kb. 30 percig nem történik semmilyen mvelet, vagy nincsen kimeneti audiojel. Gyári beállítás szerint az Automatic Standby üzemmód funkció be van kapcsolva. nyomja meg gombot. el az órát, majd nyomja meg a a perc beállítását a fenti mvelettel. A hangsugárzókat a lehet legszimetrikusabb módon helyezze el. Kizárólag a tartozék hangsugárzókat csatlakoztassa a készülékhez. Zajforrásoktól távol helyezze el a rendszert. Csatlakoztassa a rendszert egy másik fali aljzathoz. Szereljen fel egy (nem tartozék) zajszrt a tápkábelre. Távolítsa el a távvezérl és a készüléken található érzékel között elhelyezked esetleges akadályokat, és ne helyezze a készüléket fénycs közelébe. Irányítsa a távvezérlt a rendszer érzékelje felé. Vigye közelebb a távvezérlt a rendszerhez. A hang csak az egyik oldalról érkezik, illetve a jobb és a bal oldali hanger nem kiegyenlített. USB-eszköz A csatlakoztatott ipod/iphone vagy USB-eszköz nem töltdik, ha egyszerre mindkett csatlakoztatva van. Nem tölthet egyszerre ipod/iphone eszközt és USB-eszközt. USB-eszköz töltéséhez válassza az USB funkciót. Felmelegedés A rendszer bekapcsolt állapotában tartsa lenyomva Ers zúgás vagy zaj. A kompatibilis USB-eszközökrl az alábbi webhelyeken tájékozódhat. Európai és orosz vásárlók számára: < Egyéb országok/régiók vásárlói számára: < sony-asia.com/support> Támogatott USB-eszközt használ? 2 Vegye lejjebb a hangert. Nyomja meg a VOLUME gombot. 5 A lejátszás leállításának ideje szintén a 4. lépésben megadott módon végezhet el. 3 Válassza ki az AUDIO IN funkciót. Nyomja meg többször a FUNCTION +/ gombot. 6 Válassza ki a hangforrást. Nyomja meg többször egymás után a / gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt hangforrás a kijelzn. gombot. Ezután nyomja meg a A távvezérl nem mködik. 1 Válassza az USB funkciót. Nyomja meg többször a FUNCTION +/ gombot. 4 Indítsa el a lejátszást. Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott eszközön, és állítsa be a hangert. 2 Csatlakoztassa az USB-eszközt a porthoz. (USB) Ha nem támogatott USB-eszközt használ, az alábbi problémák fordulhatnak el. Ellenrizze a kompatibilis USB-eszközöket a,,fájl lejátszása USB-eszközrl" pontban felsorolt webhelyeken. Az USB-eszközt nem ismeri fel a készülék. A fájl- és mappanevek nem jelennek meg a rendszeren. A lejátszás nem lehetséges. A zene lejátszása nem folyamatos, ugrál. A hang zajos. Torz hang hallható. a gombot, amíg a kijelzn meg nem jelenik az,,auto STBY OFF" felirat. A funkció bekapcsolásához ismételje meg a mveletet az,,auto STBY ON" felirat megjelenéséig. A hangsugárzórendszer 2 perccel az eltt, hogy a rendszer készenléti módba lép, a kijelzn megjelenik az,,auto STBY" felirat.

10 Powered by TCPDF ( Az automatikus készenlét a vevegység (FM) használata esetén még abban az esetben sem mködik, ha engedélyezve van. Az alábbi esetekben elfordulhat, hogy a rendszer nem vált automatikusan készenléti üzemmódba: ha audiojelet észlel. audió msorszámok vagy fájlok lejátszása közben. ha a bekapcsolásidzít vagy a kikapcsolásidzít funkció aktív. Megjegyzések Ez a hangzórórendszer nem rendelkezik mágneses árnyékolással, ezért a közelben elhelyezett televízió képe mágnesesen torzulhat. Ebben az esetben kapcsolja ki a televíziót, várjon 1530 percet, majd ismét kapcsolja be. Ha nem tapasztal javulást, akkor a hangsugárzókat a televíziótól távolabb helyezze el. A készülékház tisztítása Kímél tisztítószeroldattal enyhén megnedvesített puha kendvel törölje le a készüléket. A tisztításhoz soha ne használjon súrolószert, súrolószivacsot vagy oldószert (például hígítószert, benzint vagy alkoholt)..

Az Ön kézikönyve SONY CMT-MX500I http://hu.yourpdfguides.com/dref/5432050

Az Ön kézikönyve SONY CMT-MX500I http://hu.yourpdfguides.com/dref/5432050 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Kompakt mikro hifi rendszer

Kompakt mikro hifi rendszer 4-189-334-11(1) Kompakt mikro hifi rendszer HU Kezelési útmutató CMT-MX550i, CMT-MX500i 2010 Sony Corporation A tulajdonos feljegyzése A készülék típusjelzése és sorozatszáma a hátoldalon található. Jegyezze

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum:

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: ACR-3280 Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: http://hu.akai-atd.com/hasznalati-utasitas 1 1. ON/OFF: Készülék ki/bekapcsolása vagy AM/FM mód váltás. 2. Set: Idő beállítása

Részletesebben

Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató

Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató Blu-ray Disc /DVD házimozi-rendszer BDV-EF420 BDV-EF220 HU Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató BDV-EF220 BDV-EF420 1 A csomagolás tartalma/a hangsugárzók beállítása BDV-EF420 2 A tv-készülék csatlakoztatása

Részletesebben

A távirányító használata

A távirányító használata A távirányító használata A távirányító használata A távirányító használatával kapcsolatos óvintézkedések. Legyen óvatos a távirányítóval, különösen mert kicsi és könnyű. A leejtéstől vagy a kemény ütéstől

Részletesebben

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék bemutatása 1 REC - Felvétel gomb 2 Stop/Kikapcsolás gomb 3 UP - FEL/Visszatekerés 4 DOWN LE/Előretekerés 5 HOLD - Billentyűzár 6 VOL + (hangerő

Részletesebben

Mikro-hifi komponens rendszer

Mikro-hifi komponens rendszer 2-683-494-12 (1) Mikro-hifi komponens rendszer Kezelési útmutató CMT-U1BT 2006 Sony Corporation FIGYELMEZTETÉS A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék, nedvesség

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY AC-VQ900AM

Az Ön kézikönyve SONY AC-VQ900AM Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SHARP XL-UR5H http://hu.yourpdfguides.com/dref/1283457

Az Ön kézikönyve SHARP XL-UR5H http://hu.yourpdfguides.com/dref/1283457 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY D-EJ1000 http://hu.yourpdfguides.com/dref/674901

Az Ön kézikönyve SONY D-EJ1000 http://hu.yourpdfguides.com/dref/674901 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Rádió/DVD lejátszó. Kezelési útmutató

Rádió/DVD lejátszó. Kezelési útmutató Figyelem Rádió/DVD lejátszó Kezelési útmutató Menet közben ne próbálja konfigurálni a készüléket. Ha gépjárművével napsütésen parkol, a készülék bekapcsolása előtt várja meg, amíg a készülék lehűl. Esős,

Részletesebben

Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató

Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató Blu-ray Disc /DVD házimozi-rendszer BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100 BDV-E2100 HU Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100 BDV-E2100 1 A csomagolás tartalma/a hangsugárzók

Részletesebben

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Figyelmeztetés Hogy elkerülje a tűz vagy elektromos sokk veszélyét, ne vegye le a készülék borítóját (vagy hátát)! Hiba esetén forduljon a szerviz szakképzett

Részletesebben

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Figyelmeztetés Hogy elkerülje a tűz vagy elektromos sokk veszélyét, ne vegye le a készülék borítóját (vagy hátát)! Hiba esetén forduljon a szerviz szakképzett

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK A termék a kiselejtezésekor nem kezelhető háztartási hulladékként, leadása az elektromos és elektronikai hulladékok újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyeken történik. Ezt

Részletesebben

Az MP3 lejátszó használata

Az MP3 lejátszó használata Használat Az MP3 lejátszó használata Az MP3-ról Személyes használaton kívüli célokra a szerzői jog tulajdonosának engedélye nélkül tilos MP3 fájlokat létrehozni olyan forrásokból, mint rádióadások, lemezek,

Részletesebben

Itt kezdje! Gyors üzembe helyezési útmutató

Itt kezdje! Gyors üzembe helyezési útmutató Blu-ray Disc /DVD házimozirendszer BDV-NF7220 HU Itt kezdje! Gyors üzembe helyezési útmutató BDV-NF7220 1 A doboz tartalma/a hangsugárzók üzembe helyezése BDV-NF7220 2 Televízió-készülék csatlakoztatása

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY CMT-FX300I

Az Ön kézikönyve SONY CMT-FX300I Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG LAC-6710R http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911442

Az Ön kézikönyve LG LAC-6710R http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911442 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY CDX-S2020 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3999167

Az Ön kézikönyve SONY CDX-S2020 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3999167 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SILVERCREST MD-20 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3256220

Az Ön kézikönyve SILVERCREST MD-20 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3256220 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Mikro Hi-Fi rendszer

Mikro Hi-Fi rendszer 4-253-813-11(2) Mikro Hi-Fi rendszer Használati útmutató A tulajdonos feljegyzése: A készülék modell és sorozatszáma a készülék hátlapján olvasható. Írja fel az azonosításra szolgáló sorozatszámot az alább

Részletesebben

Fontos biztonsági figyelmeztetések

Fontos biztonsági figyelmeztetések Fontos biztonsági figyelmeztetések Figyelem: HD-2400 FIGYELMEZTETÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLY! KINYITNI TILOS! Ez a jel veszélyes feszültség meglétére hívja fel a figyelmet a készülék belsejében, mely áramütést

Részletesebben

SJ5000 Felhasználói útmutató

SJ5000 Felhasználói útmutató SJ5000 Felhasználói útmutató E l e c t r o p o i n t K f t., 1 0 4 4, B u d a p e s t M e g y e r i ú t 1 1 6. F s z. 1. Oldal 1 Figyelmeztetés 1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el. 2. Ne tegye a terméket

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS DC910 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3431725

Az Ön kézikönyve PHILIPS DC910 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3431725 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

XIAOMI NDZ-03-GA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

XIAOMI NDZ-03-GA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ XIAOMI NDZ-03-GA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Bevezetés Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott! Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és

Részletesebben

Blu-ray lemez/dvd házimozi-rendszer. Kezdje itt Üdvözöljük, ön a gyors üzembe helyezési útmutatót olvassa

Blu-ray lemez/dvd házimozi-rendszer. Kezdje itt Üdvözöljük, ön a gyors üzembe helyezési útmutatót olvassa Blu-ray lemez/dvd házimozi-rendszer BDV-L600 HU Kezdje itt Üdvözöljük, ön a gyors üzembe helyezési útmutatót olvassa 1 2 3 4 5 HU A csomagolás tartalma A hangsugárzók beállítása A tv-készülék csatlakoztatása

Részletesebben

A Memory Stick lejátszó használata

A Memory Stick lejátszó használata Használat A Memory Stick lejátszó használata A Memory Stickekről Ne tárolja a Memory Stickeket olyan helyeken, amelyek statikus elektromosságnak vagy elektromos interferenciának vannak kitéve, különben

Részletesebben

CD-lejátszó, rádió, kazettás-felvevő

CD-lejátszó, rádió, kazettás-felvevő 4-127-406-42(1) CD-lejátszó, rádió, kazettás-felvevő Kezelési útmutató CFD-RG880CP 1 FIGYELEM! A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék, nedvesség hatásának. Az

Részletesebben

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0 TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0 Készlet tartalma: M Távirányító D,I 2 /16 Ohmos hangszóró E Vezérlő egység R Infra vevő Csatlakozó pontok F Tápellátás 230V N Tápellátás 230V I Bal hangszóró ( piros vezeték

Részletesebben

MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1

MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1 MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1 7 2008 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People és az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Accessories) logó a Nokia Corporation bejegyzett

Részletesebben

Rövid üzembe helyezési útmutató CD480/CD485

Rövid üzembe helyezési útmutató CD480/CD485 Rövid üzembe helyezési útmutató CD480/CD485 A doboz tartalma Kézibeszélő * Bázisállomás (CD485) Bázisállomás (CD480) Töltő * Adapter * Hálózati csatlakozóvezeték ** Felhasználói kézikönyv Rövid üzembe

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG RAD-114 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911396

Az Ön kézikönyve LG RAD-114 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911396 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezési útmutató Rúdhangsugárzó Üzembe helyezési útmutató HT-CT370 Tartalomjegyzék Üzembe helyezés 1 A doboz tartalma 4 2 Elhelyezés 5 3 Csatlakoztatás 6 4 A rendszer bekapcsolása 8 5 Hanglejátszás 9 Alapműveletek A hangeffektusok

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC SL-CT820 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4210416

Az Ön kézikönyve PANASONIC SL-CT820 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4210416 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

SZEMÉLYES HANGRENDSZER

SZEMÉLYES HANGRENDSZER 4-449-198-14(1) (HU) SZEMÉLYES HANGRENDSZER Kezelési utasítás Az első lépések Alapműveletek Bluetooth Vevőegység (tuner) Hangbeállítás További műveletek További információk FST-GTK37iP/GTK17iP RDH-GTK37iP/GTK17iP

Részletesebben

Mini DV Használati útmutató

Mini DV Használati útmutató Mini DV Használati útmutató Készülék leírása 1: Akasztó furat 2: Bekapcsoló 3: Mód 4:Klipsz 5:Micro SD 6:Tartó 7: Mini USB 8: Kamera 9:Felvétel 10: Státusz indikátor 11: Mikrofon Tartozékok 12: Állvány

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Biztonsági eloírások

Tartalomjegyzék. Biztonsági eloírások 1 Tartalomjegyzék 1. Biztonsági eloírások.... 2 2. A készülék részei...3 4. Energia ellátás.... 5 5. Muködtetés.. 6 6. Muködési rendellenességek....9 7. Adatok. 9 8. Tartozékok.. 9 Biztonsági eloírások

Részletesebben

Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató

Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató Blu-ray Disc /DVD házimozirendszer BDV-N9100W BDV-N8100W BDV-N7100W HU Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató BDV-N8100W BDV-N7100W BDV-N9100W 1 A doboz tartalma/a hangsugárzók beállítása BDV-N9100W

Részletesebben

Rövid üzembe helyezési útmutató CD170/CD175

Rövid üzembe helyezési útmutató CD170/CD175 Rövid üzembe helyezési útmutató CD170/CD175 A doboz tartalma Kézibeszélő * Bázisállomás (CD175) Bázisállomás (CD170) Töltő * Adapter * Hálózati csatlakozóvezeték ** Felhasználói kézikönyv Rövid üzembe

Részletesebben

HP 23tm érintőképernyős monitor. Felhasználói útmutató

HP 23tm érintőképernyős monitor. Felhasználói útmutató HP 23tm érintőképernyős monitor Felhasználói útmutató 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista név a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban és/vagy

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Audio Baby monitor PNI B6000 wireless

Felhasználói kézikönyv. Audio Baby monitor PNI B6000 wireless Felhasználói kézikönyv Audio Baby monitor PNI B6000 wireless A készülék első bekapcsolása vagy használata előtt, kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat és tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi

Részletesebben

Rövid üzembehelyezési útmutató SE888

Rövid üzembehelyezési útmutató SE888 Rövid üzembehelyezési útmutató SE888 A doboz tartalma Kézibeszélő * Bázisállomás Töltő * Adapter * Hálózati csatlakozóvezeték ** Gyors áttekintő útmutató CD-ROM Garancia Megjegyzés * A több kézibeszélőt

Részletesebben

Használati útmutató. Ventus B116

Használati útmutató. Ventus B116 Használati útmutató Ventus B116 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 5 A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA... 6 A CSOMAG TARTALMA... 6 A TELEFON KEZELSZERVEI (ÁTTEKINT ÁBRA)...

Részletesebben

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Di1611/Di2011 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Driver Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A PC szkennelés beállítása 2 Csatlakozás az USB portra 3 A TWAIN meghajtó telepítése 3.1 A TWAIN meghajtó telepítése Plug

Részletesebben

Rolly töltőbölcső CDL-SE10. 2008 Sony Corporation. Kezelési útmutató

Rolly töltőbölcső CDL-SE10. 2008 Sony Corporation. Kezelési útmutató Rolly töltőbölcső Kezelési útmutató CDL-SE10 2008 Sony Corporation FIGYELEM! A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék, nedvesség hatásának. A készüléket nem szabad

Részletesebben

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO Használati útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és őrizze meg késõbbi áttekintésre is. Műszaki jellemzők Jeladó készülék Frekvencia

Részletesebben

Magyar. BT-03i használati útmutató

Magyar. BT-03i használati útmutató BT-03i használati útmutató 1 Tartalomjegyzék Áttekintés Az első lépések Hogyan fogadja a telefonhívásokat Termékleírás 2 1. Áttekintés A B E D F 1-1 Funkció gombok: C A B C D E F Szilikon fülrögzítő Power

Részletesebben

Rúdhangsugárzó. Kezelési utasítás HT-GT1 ILG9 4-542-874-12(1) (HU) Kezdeti lépések. USB lejátszás. Vevőegység (tuner) BLUETOOTH.

Rúdhangsugárzó. Kezelési utasítás HT-GT1 ILG9 4-542-874-12(1) (HU) Kezdeti lépések. USB lejátszás. Vevőegység (tuner) BLUETOOTH. 4-542-874-12(1) (HU) ILG9 Rúdhangsugárzó Kezelési utasítás Kezdeti lépések USB lejátszás Vevőegység (tuner) BLUETOOTH Hangszabályzás Haladó műveletek További információk HT-GT1 2 HU Tulajdonos feljegyzései

Részletesebben

Felhasználói útmutató. kitvision.co.uk. JB. 3544 / Made in China. Kitvision 2014. Christchurch, Dorset. BH23 4FL. Li-ion

Felhasználói útmutató. kitvision.co.uk. JB. 3544 / Made in China. Kitvision 2014. Christchurch, Dorset. BH23 4FL. Li-ion Felhasználói útmutató kitvision.co.uk A k c i ó k a m e r a Li-ion Do not dispose of Lithium-ion batteries with general waste. Please return it to battery recycling collection point. JB. 3544 / Made in

Részletesebben

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné.

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. 1 FIGYELMEZTETÉS Az összes biztonsági és muködtetési utasítást el kell olvasni a muveletek megkezdése elott. A helytelen muveletek maradandó

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SENCOR SPV-8351T http://hu.yourpdfguides.com/dref/2275206

Az Ön kézikönyve SENCOR SPV-8351T http://hu.yourpdfguides.com/dref/2275206 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL

VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: HD-2253 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta! Ez a videó kaputelefon könnyen telepíthető, használata egyszerű. A legoptimálisabb

Részletesebben

h Számítógép h Akkumulátor

h Számítógép h Akkumulátor Köszönjük, hogy IBM ThinkPad G40 sorozatú számítógépet vásárolt. Hasonlítsa összes azt itt felsorolt elemeket a dobozban lévőkkel. Ha valamilyen tétel hiányzik vagy sérült, vegye fel a kapcsolatot a vásárlás

Részletesebben

SJ4000 Felhasználói útmutató

SJ4000 Felhasználói útmutató SJ4000 Felhasználói útmutató Oldal 1 Figyelmeztetés 1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el. 2. Ne tegye a terméket erősen mágneses tárgyak közelébe, mint például mágnes és elektromos motor. Kerülje az

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP Art. 8220-8225 FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK...

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK... MEGJEGYZÉS 1. A borítón látható ábra csak tájékoztatásul szolgál, amely eltérhet a vásárolt terméktől. 2. A légkondicionáló működtetése előtt feltétlenül olvassa el az ÓVINTÉZKEDÉSEK című részt. 3. Ez

Részletesebben

4 csatornás, D-osztályú erősítő

4 csatornás, D-osztályú erősítő 4-581-373-11(2) (HU) 4 csatornás, D-osztályú erősítő Kezelési útmutató Tulajdonos feljegyzései A típusjel és a sorozatszám a készülék alján található. Írja fel a sorozatszámot az alábbi helyre. Panaszbejelentés

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY HDR-CX280E http://hu.yourpdfguides.com/dref/5067744

Az Ön kézikönyve SONY HDR-CX280E http://hu.yourpdfguides.com/dref/5067744 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató

Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató Blu-ray Disc /DVD házimozirendszer BDV-N5200W HU Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató BDV-N5200W 1 A doboz tartalma/a hangsugárzók üzembe helyezése BDV-N5200W 2 3 Televízió-készülék csatlakoztatása

Részletesebben

XTR446 Használati útmutató

XTR446 Használati útmutató XTR446 Használati útmutató A készülék bemutatása Az ön új rádiója: A Motorola XTN446 készülék PMR446 frekvencián működik. Használható bármely országban (a fennálló szabályozásoknak megfelelően), ahol a

Részletesebben

Figyelmeztetés. Tápkábel/tápegység. Apró tárgyak/alkatrészek. Összeszerelés

Figyelmeztetés. Tápkábel/tápegység. Apró tárgyak/alkatrészek. Összeszerelés Figyelmeztetés Eszköz A tűz, áramütés és egyéb sérülések elkerülése érdekében: ne helyezze a készüléket vizes, nedves helyekre! ne helyezzen folyadékkal teli tárgyakat, pl. vázát a készülékre! csak ajánlott

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA 5330 MOBILE TV EDITION http://hu.yourpdfguides.com/dref/4212289

Az Ön kézikönyve NOKIA 5330 MOBILE TV EDITION http://hu.yourpdfguides.com/dref/4212289 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató NOKIA 5330 MOBILE TV EDITION. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP G61-415EA

Az Ön kézikönyve HP G61-415EA Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP G61-415EA. Megtalálja a választ minden kérdésre az HP G61-415EA a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Köszönjük, hogy a MELICONI termékét választotta!

Köszönjük, hogy a MELICONI termékét választotta! H Köszönjük, hogy a MELICONI termékét választotta! AV 100 jelátadó segítségével vezeték nélkül továbbíthatja audio/video készülékeinek (videó lejátszó, DVD, dekóder/sat, videokamera) jelét egy második

Részletesebben

2015 myphone. Minden jog fenntartva. myphone Iron. Kezelési útmutató

2015 myphone. Minden jog fenntartva. myphone Iron. Kezelési útmutató 2015 myphone. Minden jog fenntartva. myphone Iron Kezelési útmutató Technikai specifikáció: RAM Memória: 1GB Dual Core Cortex A7 1.3GHz processzor 3,5 kapacitív érintőkijelző 320 x 480 px felbontással

Részletesebben

Az MP3/WMA-lejátszó használata

Az MP3/WMA-lejátszó használata Használat Az MP3/WMA-lejátszó használata Az MP3/WMA ismertetése Személyes használaton kívüli célokra a szerzői jog tulajdonosának engedélye nélkül tilos MP3/WMA fájlokat létrehozni olyan forrásokból, mint

Részletesebben

Színes Video-kaputelefon

Színes Video-kaputelefon Home Network Színes Video-kaputelefon CDV-50P Köszönjük, hogy COMMAX terméket vásárolt. Az eszköz üzembe helyezése előtt, figyelmesen olvassa el a Felhasználói kézikönyvet és az üzemszerű működés érdekében,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 3060 Lézeres távolságmérő TARTALOMJEGYZÉK ELEM CSERÉJE... 3 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE... 3 A KIJELZŐ FELÉPÍTÉSE... 3 MŰSZAKI JELLEMZŐK... 4 LÉZERES CÉLZÓ BEKAPCSOLÁSA... 4 MÉRÉSI TÁVOLSÁG...

Részletesebben

Használati útmutató Tartalom

Használati útmutató Tartalom Használati útmutató Tartalom Általános ismertetés... 2 Belső akkumulátor tesztelése...2 Jármű indítása... 2 Belső akkumulátor töltése...2 Az akkumulátorra nincs garancia... 3 Javaslatok, figyelmeztetések...

Részletesebben

Otthoni hangrendszer. Kezelési útmutató GTK-XB7. Kezdeti lépések. USB-eszköz BLUETOOTH. Hangszabályzás. Egyéb műveletek. További információk

Otthoni hangrendszer. Kezelési útmutató GTK-XB7. Kezdeti lépések. USB-eszköz BLUETOOTH. Hangszabályzás. Egyéb műveletek. További információk Otthoni hangrendszer Kezelési útmutató Kezdeti lépések USB-eszköz BLUETOOTH Hangszabályzás Egyéb műveletek További információk GTK-XB7 FIGYELMEZTETÉS A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne

Részletesebben

DF-1050 10 digitális képkeret Használati utasítás

DF-1050 10 digitális képkeret Használati utasítás DF-1050 10 digitális képkeret Használati utasítás Biztonsági előírások Mindig tartsa be az alábbi előírásokat. Ezzel elkerülhető, hogy a képkeret használata során tűz, áramütés, vagy egyéb sérülés érje.

Részletesebben

CK-100 Nokia autóskészlet 9210124/1

CK-100 Nokia autóskészlet 9210124/1 CK-100 Nokia autóskészlet 9210124/1 2008 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People, a Navi és az Eredeti Nokia tartozékok (Nokia Original Accessories) logó a Nokia Corporation bejegyzett

Részletesebben

EXLED-001 (HT-F62413A-10)

EXLED-001 (HT-F62413A-10) LED VILÁGÍTÁS Biztonsági előírások és használati utasítás EXLED-001 (HT-F62413A-10) Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt a használati utasítást

Részletesebben

KEZELŐELEMEK ELHELYEZKEDÉSE

KEZELŐELEMEK ELHELYEZKEDÉSE Köszönjük, hogy egy, a SENCOR cég által gyártott termék megvásárlása mellett döntött. A készülék helyes használata érdekében kérjük, gondosan olvassa végig ezt a használati útmutatót. FONTOS Olvassa el

Részletesebben

Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ. R51ME típushoz

Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ. R51ME típushoz Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ R51ME típushoz Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót Elolvasás után őrizze meg, mert később is hasznos információkat találhat benne.

Részletesebben

ALCOR HD-2500 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

ALCOR HD-2500 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ ALCOR HD-2500 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Fontos biztonsági figyelmeztetések 1) Olvassa el ezeket az utasításokat! Figyelem! FIGYELMEZTETÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLY! KINYITNI TILOS! Ez a jel veszélyes feszültség meglétére

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS AJ260 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2363140

Az Ön kézikönyve PHILIPS AJ260 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2363140 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

1. fejezet: Bevezetés. 2. fejezet: Első lépések

1. fejezet: Bevezetés. 2. fejezet: Első lépések 1. fejezet: Bevezetés A Media Player 100 olyan digitális médialejátszó, amely USB memóriához és kártyaolvasókhoz egyaránt csatlakoztatható. Az otthoni szórakoztatóközpontra csatlakozik, és lehetővé teszi

Részletesebben

800 120Km automatikus Fejlett A2DP & EDR Bluetooth profil

800 120Km automatikus Fejlett A2DP & EDR Bluetooth profil Használati utasítás Főbb jellemzők: Maximálisan 800 méter hatótávolság két motoros között, Valódi vezeték nélküli, kétirányú kommunikáció akár három motoros között Bluetooth kapcsolaton keresztül. Érthető

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Áttekintés. Átdolgozott dizájn Az egyedi kialakításnak köszönhetően kézbe simuló forma.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Áttekintés. Átdolgozott dizájn Az egyedi kialakításnak köszönhetően kézbe simuló forma. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Az MP3 a médialejátszók új generációja. Támogatja az MP2, MP3, WMA és WAV fájlok lejátszását. Magas színvonal, megbízhatóság és átdolgozott dizájn jellemzi. Áttekintés Átdolgozott dizájn

Részletesebben

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 Az ön új klímaberendezésének tulajdonságai 2-step cooling (2 lépéses hűtés) A 2 lépéses hűtés funkció gyorsan lehűti a helyiséget a kívánt

Részletesebben

BLUETOOTH HANGFAL. Felhasználói kézikönyv. E-Boda Beat 100

BLUETOOTH HANGFAL. Felhasználói kézikönyv. E-Boda Beat 100 BLUETOOTH HANGFAL Felhasználói kézikönyv E-Boda Beat 100 Bevezető Köszönjük, hogy az E-boda Beat 100 Bluetooth hangfalat választotta. Használhatja ezt a készüléket okos telefonjával vagy tabletjével zenehallgatásra,

Részletesebben

NeoTV 350 médialejátszó NTV350

NeoTV 350 médialejátszó NTV350 NeoTV 350 médialejátszó NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány a NETGEAR, Inc.engedélye nélkül részben sem állítható elő újra, továbbítható, írható át, nem tárolható mások által

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató E l e c t r o p o i n t K f t., 1 1 5 3, B u d a p e s t B o c s k a i u. 8 Oldal 1 Figyelmeztetés 1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el. 2. Ne tegye a terméket erősen mágneses tárgyak

Részletesebben

MD-4 Nokia mini hangszórók

MD-4 Nokia mini hangszórók MD-4 Nokia mini hangszórók 9252823/2 MAGYAR E kompakt sztereó hangszórók kiváló hangminõséget biztosítanak el egy kompatibilis Nokia készüléken vagy más audiokészüléken történõ zenevagy rádióhallgatás

Részletesebben

Auna AMP-5100 használati utasítás

Auna AMP-5100 használati utasítás Auna AMP-5100 használati utasítás Tisztelt Vevőnk, köszönjük, hogy termékünket választotta. Ez azt mutatja, hogy Ön az audio berendezések tekintetében igényes vásárló. Büszkék vagyunk arra a hagyományra,

Részletesebben

Ismerkedés a PadFone 2 készülékkel

Ismerkedés a PadFone 2 készülékkel Gyors útmutató E7674 Első kiadás Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva. Az ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak, illetve a benne leírt

Részletesebben

LFM Használati útmutató

LFM Használati útmutató Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 LFM Használati útmutató Oldalak 1 1.ábra 2.ábra Oldalak 2 3.ábra

Részletesebben

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

VEVŐTÁJÉKOZTATÓ. 6. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa a készüléket.

VEVŐTÁJÉKOZTATÓ. 6. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa a készüléket. Fontos biztonsági előírások VEVŐTÁJÉKOZTATÓ 1. Olvassa el az alábbi előírásokat 2. Jegyezze meg az előírásokat. 3. Tartsa be az utasításokat. 4. Kövessen minden utasítást. 5. Ne használja a készüléket

Részletesebben

PAB 02 típusú ablakátbeszélő

PAB 02 típusú ablakátbeszélő Használati utasítás a SIVA gyártmányú PAB 02 típusú ablakátbeszélő készülékhez Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, remélve, hogy hosszú ideig segíti az Ön munkáját. A biztonság,

Részletesebben

Vertikális sztereo mikrorendszer PLL FM rádióval, CD/MP3, USB és SD/MMC lejátszóval SENCOR SMC 808

Vertikális sztereo mikrorendszer PLL FM rádióval, CD/MP3, USB és SD/MMC lejátszóval SENCOR SMC 808 Vertikális sztereo mikrorendszer PLL FM rádióval, CD/MP3, USB és SD/MMC lejátszóval SENCOR SMC 808 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK A zenehallgatás nagyobb élményéért és a készülék összes

Részletesebben

Távirányító használati útmutató

Távirányító használati útmutató Távirányító használati útmutató MODEL RAR-5F1 Távirányító használati útmutató Oldalak: 1~8 A legjobb teljesítmény elérése és a problémamentes használat érdekében kérjük, olvassa végig ezt az útmutatót!

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS HTS3563 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4301608

Az Ön kézikönyve PHILIPS HTS3563 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4301608 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

4-138-184-43(1) DVD Writer. Kezelési utasítás DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-43(1) DVD Writer. Kezelési utasítás DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-43(1) DVD Writer Kezelési utasítás DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Biztonsági szabályok FIGYELMEZTETÉS A tűz és áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket

Részletesebben

EM4028 PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER

EM4028 PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER EM4028 PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER 2 MAGYAR EM4028 - PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés... 2 1.1 A csomag tartalma... 2 1.2 Mielőtt elkezdené... 2 2.0 A hardver

Részletesebben

Az Ön kézikönyve STRONG SRT 50 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3231706

Az Ön kézikönyve STRONG SRT 50 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3231706 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató STRONG SRT 50. Megtalálja a választ minden kérdésre az STRONG SRT 50 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben