Az Ön kézikönyve SONY CMTCX5IPB.CEL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön kézikönyve SONY CMTCX5IPB.CEL http://hu.yourpdfguides.com/dref/4302330"

Átírás

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt: A gomb megnyomására a rendszer bekapcsol, és a bemutató automatikusan leáll. Ha kikapcsolja a rendszert, a bemutató ismét megjelenik a képernyn. Ha beállítja az órát, a rendszer energiatakarékos üzemmódra vált, és a bemutató nem jelenik meg. Helyezzen be egy lemezt a címkézett oldalával elre. Lemez kiadása 2011 Sony Corporation CMT-CX5iP FM-zsinórantenna (húzza ki vízszintesen) Hangszórókábel (jobb) Hangszórókábel (bal) A hálózati adapterhez 3 Indítsa el a lejátszást. Nyomja meg a (lejátszás) gombot. Bekapcsoláskor a rendszer csak akkor húzza be a lemezt a lemeztálcába, ha a kijelzn már megjelent a,,no Disc" felirat. Ne próbálja meg betolni a lemezt, amíg meg nem jelenik a,,no Disc" felirat. Ne helyezzen speciális (pl. kapcsolja ki a rendszert, ha egy lemez csak félig van a lemeztálcába helyezve. Ebben az esetben a lemez leeshet. Ne használjon olyan lemezt, amelyiken ragasztószalag, pecsét vagy ragasztóanyag van, mert ez hibás mködéshez vezethet. A lemezt kivételkor a szélénél fogja meg. Ne érintse meg a felületét. A rendszer kikapcsolt állapotában ne tolja be a lemezt a lemeztálcába. Ez a rendszer hibás mködéséhez vezethet. Ne helyezzen 8 cm-es lemezt a készülékbe adapter segítségével. Ez a rendszer hibás mködéséhez vezethet. Választott msorszám vagy fájl száma A kiválasztott msorszám vagy fájl teljes játékideje 4 Programozza be a kiválasztott msorszámot Megjegyzések újrahasznosításával kapcsolatos további információkat illeten forduljon a területileg illetékes irodához, a helyi hulladékgyjt szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, amelyben a terméket vásárolta. Érintett tartozék: távvezérl FIGYELMEZTETÉS A tzveszély csökkentése érdekében ne takarja el a készülék szellznyílásait újsággal, terítvel, függönnyel stb. Ne helyezzen nyílt lángot kelt tárgyat, például ég gyertyát a készülékre. A tzeset és az áramütés elkerülése érdekében óvja a készüléket a cseppen és fröccsen víztl, és soha ne helyezzen folyadékkal teli edényt, például virágvázát a készülékre. A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben (pl. könyvszekrényben vagy beépített fülkében) elhelyezni és mködtetni. Mivel a hálózati csatlakozó szolgál a készülék hálózatról való leválasztására, a készüléket könnyen hozzáférhet hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen rendellenességet észlel a készülék mködésében, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból. Az elemeket vagy az elemekkel ellátott eszközt ne helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hnek, például napfénynek vagy tznek van kitéve. A készülék mindaddig feszültség alatt van, amíg a tápkábelt nem húzza ki a hálózati aljzatból, még akkor is, ha maga a készülék ki van kapcsolva. Az adattábla a f készülék készülékházának alján található. FIGYELMEZTETÉS Ez az elemen vagy annak csomagolásán szerepl szimbólum arra figyelmeztet, hogy az elemet tilos háztartási hulladékként kezelni. Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt szerepel. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van feltüntetve, ha az elem több mint 0,0005% higanyt vagy 0,004% ólmot tartalmaz. A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít megelzni a környezet és az emberi egészség károsodását, amely az elemek hulladékkezelése helyes módjának figyelmen kívül hagyása esetén állna fenn. Az anyagok újrahasznosítása elsegíti a természeti erforrások megrzését. Olyan termékek esetében, amelyeknél biztonsági, hatékonysági vagy adatkezelési okok miatt beépített elemek állandó csatlakozása szükséges, az elemek cseréjét kizárólag szakember végezheti. Az elemeket a szakszer kezelésük érdekében hasznos élettartamuk végén adja le a megfelel hulladékgyjt vagy újrahasznosító telepen. Egyéb elemek esetében olvassa el az elemek biztonságos cseréjére vonatkozó szakaszt. Az elemet adja le a lemerült elemek újrahasznosítását szolgáló megfelel gyjthelyen. A termék vagy az elem újrahasznosításával kapcsolatos további információkat illeten forduljon a területileg illetékes irodához, a helyi hulladékgyjt szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, amelyben a terméket megvásárolta. Lemerült elemek kiselejtezése (az Európai Unióra és más, szelektív hulladékgyjtési rendszerrel rendelkez európai országokra érvényes) Tolja fölfelé a panelt, és használat eltt helyezzen dokkolóadaptert a dokkolóba. ipodhoz az eszköz tartozékát képez dokkolóadaptert használja. iphone-hoz használja az eszköz tartozékát képez dokkolóadaptert.

3 A dokkolóadapterek mködtetésével kapcsolatos részleteket illeten lásd a hozzájuk mellékelt használati utasítást. Hátsó ipod/iphone használata Ha nem használ ipod/iphone eszközt, tartsa lezárva a panelt. A dokkolóadaptert az eltávolításhoz a belsejében lév nyílásnál a körmével vagy egy lapos tárggyal húzza ki. Az óra beállítása gombot. vagy fájlt. A választott msorszám vagy fájl beviteléhez nyomja gombot. meg a fájl beprogramozásához ismételje meg a 34. lépést. 1 A rendszer bekapcsolásához nyomja meg a 2 Az óra beállítási módjának kiválasztásához nyomja meg a TIMER MENU gombot. Amennyiben a,,play SET?" felirat villog, a / többszöri megnyomásával válassza a,,clock SET?" (bevitel) lehetséget. Ezután nyomja meg a gombot. A / gomb többszöri megnyomásával állítsa be (bevitel) gombot. az órát, majd nyomja meg a a mvelettel. 5 További (összesen legfeljebb 25) msorszám vagy 6 A beprogramozott msorszámok vagy fájlok lejátszásához nyomja meg a gombot. A programozás a lemez tálcából való kivételéig vagy a tápkábel csatlakoztatásának megszüntetéséig elérhet marad. Ugyanazon program ismételt lejátszásához nyomja meg a gombot. iphone eszközökhöz tartozó dokkolóadapterek Az adapter száma a dokkolóadapter alján található. ipod eszköz esetén használja a hozzá tartozó dokkolóadaptert, vagy szerezzen be egy megfelelt az Apple Inc. vállalattól. : iphone készülék esetében : iphone 3G és iphone 3GS készülék esetében : iphone 4 készülék esetében 3 Távvezérl e; wl wk wj wh wg wf Dokkolóadapter 4 Végezze el a perc beállítását ugyanezzel Megjegyzés Az óra beállításai a készülék tápkábelének kihúzása és áramszünet esetén visszaállnak a gyári alapértékekre. 0 qk ql w; wa ws wd ipod/iphone csatlakozó Egyéb mveletek Mvelet Lejátszás szüneteltetése Megnyomandó gombok (szünet). A lejátszás ismételt elindításához nyomja meg újra a gombot. (leállítás). A leján található. A DualDisc olyan kétoldalas lemez, amelynek egyik oldalán DVDanyag, a másik oldalán pedig digitális hanganyag található. E termék lejátszása nem garantált, mivel a hanganyagot tartalmazó oldal nem felel meg a Compact Disc (CD) szabványnak. Csúsztatva távolítsa el az elemtartó fedelét, majd helyezze be a két (nem tartozék) AA méret R6-os elemet, elször a oldalon, az alábbi ábrán látható polaritásnak megfelelen. forgalomban kapható csavaroknak 34 mm-re kell kiállniuk. A rendszert függleges, egyenes felület, megersített falra szerelje. 190 mm A hangszóró hátlapja Ügyeljen a csavarok megfelel illesztésére, és hogy azonos és kell mértékben álljanak ki ahhoz, hogy kitöltsék a készülék és a hangszórók hátulján található furatokat. Vegye figyelembe, hogy a falra függesztett rendszer leeshet, ha ütés éri. Ne akasszon és ne helyezzen semmilyen tárgyat a falra függesztett rendszerre. Anyagtól függen a rendszer által kibocsátott h vagy a por a tapéta leválását vagy elszínezdését okozhatja. A Sony nem felels a nem megfelel felszerelésbl, falvastagságból, csavarrögzítésbl vagy természeti csapásból stb. ered balesetekért és károkért. A lejátszó leállított állapotában nyomja meg többször egymás után a PLAY MODE gombot. Választhat a normál (,, " a mappában található összes MP3-fájl lejátszása), a véletlen sorrend (,,SHUF" vagy SHUF*" mappák közötti váltáshoz), valamint,, a programozott lejátszás (,,PGcute;s után a TUNING MODE gombot, amíg el nem tnik a kijelzrl az,,auto" és a,,preset" felirat, majd a +/ gomb ismételt megnyomásával hangoljon a kívánt állomásra. Tanács Ha egy sztereó FM állomás vétele gyenge, akkor a statikus zaj csökkentéséhez kapcsolja ki a sztereó vételt az FM MODE gomb többszöri megnyomásával, amíg a kijelzn meg nem jelenik a,,mono" felirat. A jobb hangminség érdekében Hasznos tanácsok A termék gyártója a Sony Corporation (1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, Japan). A termékbiztonsággal és az elektromágneses kompatibilitással kapcsolatos hivatalos képvisel a Sony Deutschland GmbH (Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Germany). Kérjük, a szervizeléssel és a garanciával kapcsolatos ügyben forduljon a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez. A rendszer falra szerelése A rendszer a falra is ersíthet. Felszerelés eltt távolítsa el az állványt a készülékrl. A rendszer felszerelése eltt húzza ki a hálózati vezetéket a hálózati aljzatból (konnektorból). Az építanyagnak és a falvastagságnak megfelel csavarokat használjon. A felszereléssel, a fal építanyagával és a használandó csavarokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon szakemberhez.

4 Nem megfelel ersség fal vagy csavarok esetén a rendszer leeshet és megsérülhet, ezáltal személyi sérülést okozva. A licenccel és védjeggyel kapcsolatos megjegyzés Az iphone, az ipod, az ipod classic, az ipod nano és az ipod touch az Apple Inc. védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológiát és szabadalmait a Fraunhofer IIS és a Thomson vállalattól licenceljük. A Windows Media a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Ez a termék a Microsoft Corporation bizonyos szellemi tulajdonjogainak védelme alá esik. Az ilyen technológia használata és terjesztése ezen terméken kívül tilos a Microsoft vagy felhatalmazott leányvállalatának engedélye nélkül. Minden más védjegy és bejegyzett védjegy a tulajdonosuk tulajdona. Az útmutatóban nem tüntettük fel a és jeleket. Megjegyzések Amennyiben a hangsugárzókat és a készüléket egymáshoz közel szereli fel, akkor a csavarokat az alsó rész jelzésének megfelelen rögzítse a falhoz, a kézikönyvben látható módon. A készülék és a hangsugárzó csavarjainak minimális távolsága 90 mm. Ha a rendszert és a hangsugárzókat nagyobb távolságra kívánja felszerelni, akkor a mvelet megkezdése eltt állítsa be a hangsugárzó vezetékének hosszát. A hangsugárzó vezetékét az ábrán látható módon a készülék hátuljának kiálló része köré tekerheti. A hangsugárzók optimális elhelyezésével jobb hangminség érhet el. A jobb hangminség érdekében a rendszert az alábbi ismertetés alapján helyezze üzembe. A hangszórókat javasolt a felhasználónak a helyiségben szokásosan elfoglalt helye alapján, tle jobbra és balra elhelyezni. A hangszórókat a legjobb a fül szokásos magasságában elhelyezni. Ez a készüléken vagy annak csomagolásán szerepl szimbólum azt jelzi, hogy a terméket tilos háztartási hulladékként kezelni. Kérjük, hogy ehelyett az elektromos és elektronikai hulladék gyjtésére kijelölt gyjthelyen adja le. A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelzni a környezet és az emberi egészség károsodását, amely a hulladékkezelés helyes módjának figyelmen kívül hagyása esetén állna fenn. Az anyagok újrahasznosítása elsegíti a természeti erforrások megrzését. A termék Régi elektromos és elektronikus berendezések kiselejtezése (Az Európai Unióra és más, szelektív hulladékgyjtési rendszerrel rendelkez európai országokra érvényes. ) 1 Rögzítse a tartozék alátéteket a hangsugárzók és a készülék hátuljára. Ne mentsen más típusú msorszámokat, fájlokat és fölösleges mappákat az MP3-fájlokat tartalmazó lemezre. A rendszer kihagyja azokat a mappákat, amelyek nem MP3-fájlokat tartalmaznak. Az MP3-fájlok lejátszási sorrendje megegyezik rögzítési sorrendjükkel. A rendszer kizárólag,,.mp3" kiterjesztés MP3-fájlok lejátszására képes. Még akkor is, ha a fájl,,.mp3" kiterjesztés, ha az adott fájl ettl eltér, a lejátszáskor olyan nagy hangerej hang képzdhet, ami a hangsugárzórendszer károsodásához és a rendszer meghibásodásához vezethet. Maximális értékek: 255 mappa (a gyökérmappával együtt). 511 MP3-fájl. Egy lemezen 512 MP3-fájl vagy mappa szerepelhet. 8 mappaszint (fájlok faszerkezete). Nem garantálható az összes MP3-kódoló és -író szoftverrel, -rögzít eszközzel és -rögzít adathordozóval való kompatibilitás. Nem kompatibilis MP3-lemezek lejátszásakor zaj vagy szaggatott hang fordulhat el, vagy lehetséges, hogy egyáltalán nem játszhatók le. MP3-lemez lejátszásával kapcsolatos megjegyzések Rádióállomások tárolása 1 Hangoljon a kívánt állomásra. 2 A vevegység memória módjának kiválasztásához nyomja meg a TUNER MEMORY gombot. TM Védlapok illesztési helye Amennyiben a lemezen az els menet CD-DA (audió), akkor a többi menetet a készülék már nem ismeri fel, formátumra való tekintet nélkül. Ebben az esetben csak az els menet CD-DA msorszámai játszhatók le. Ha az els menet formátuma CD-ROM, és az utána következk is ebben a formátumban kerültek rögzítésre, akkor a rendszer több menetben, folyamatosan játssza le az MP3-fájlokat mindaddig, amíg nem talál másik, eltér formátumban felvett menetet. Többmenetes lemez lejátszásával kapcsolatos megjegyzések 3 A kívánt szám beállítását a +/ gombok segítségével végezze el. Amennyiben a választott számhoz már tartozik egy rádióállomás, akkor azt a készülék az újonnan beállított állomásra cseréli. gombot.

5 4 Az állomás tárolásához nyomja meg a Bal oldali hangszóró Csavar Fegység Csavar (Középs) Csavar Jobb oldali hangszóró Csavar 5 Az 14. lépések megismétlésével további állomásokat tárolhat. Legfeljebb 20 FM állomás tárolható. 3 Indítsa el a lejátszást. Nyomja meg a gombot. Megjegyzés 6 Tárolt rádióállomás elhívásához nyomja meg Egyéb mveletek Mvelet Lejátszás szüneteltetése Megnyomandó gombok (szünet). A lejátszás folytatásához nyomja meg újra a gombot. (leállítás). A lejátszás folytatásához nyomja meg a (lejátszás) *1 gombot. A lejátszás megszakításához nyomja meg újra a gombot*2. Ha a csatlakoztatott eszköz hangereje túl alacsony, akkor elfordulhat, hogy a rendszer automatikusan készenléti üzemmódra vált. Állítsa be megfelelen az eszköz hangerejét. Lásd,,Az automatikus készenléti üzemmód funkció kikapcsolása" cím részt. 7 Kapcsolja ki a rendszert. Nyomja meg a gombot. A rendszer a beállított id eltt automatikusan bekapcsol. Ha a rendszer a beállított idpontban bekapcsolt állapotban van, akkor a bekapcsolásidzít nem indul el. Ne mködtesse a rendszert a bekapcsolás és a lejátszás megkezdése közötti idszakban. A STANDBY jelzfény a tápkábel hálózati csatlakoztatásának megszüntetése után is bekapcsolva marad. többször a TUNING MODE gombot, amíg a kijelzn meg nem jelenik a,,preset" felirat, majd a kívánt szám kiválasztásához nyomja meg többször egymás után a +/ gombot. A hang beállítása Mvelet Hanger módosítása Dinamikusabb hang létrehozása (Dynamic Sound Generator X-tra) A hangeffektus beállítása Megnyomandó gombok VOLUME +/. Elfordulhat, hogy a STANDBY jelzfény a tápkábel hálózati csatlakoztatásának megszüntetése után nem azonnal alszik ki. A jelzfény mintegy 40 másodperc múlva kikapcsol. Ez nem jelent hibás mködést. Az USB-eszköz nem megfelelen van csatlakoztatva. Kapcsolja ki a rendszert, és csatlakoztassa újra az USB-eszközt. Kapcsolja ki a rendszert, és csatlakoztassa újra az USB-eszközt. Maguk a zenei adatok zajosak, vagy a hang torz. Elfordulhat, hogy a zaj a zenei adatok elállításakor keletkezett a számítógép állapota miatt. Hozza létre újra a zenei adatokat. Túl alacsony bitsebességet használtak a fájlok kódolásakor. Másoljon nagyobb bitsebességgel kódolt fájlokat az USB-eszközre. Nincs hang. Üzenetek CD Over : Lejátszás vagy szüneteltetés során a gomb megnyomása közben a lemez a végére ért. Error : A rendszer nem ismerte fel az USB-eszközt, vagy ismeretlen eszközt csatlakoztattak. LOCKED : A lemeztálca nem mködik. Keresse fel a Sony legközelebbi forgalmazóját. No Device : Nincs csatlakoztatva USB-eszköz, vagy a csatlakoztatott USB-eszközt leállították. No Disc : A lejátszóban nincs lemez, vagy olyan lemezt helyezett be, amelyet a készülék nem tud lejátszani. No Memory : Nincs behelyezve a memóriakártya az USB-eszközbe. No Step : Minden beprogramozott msorszám törlésre került. No Track : A rendszer nem töltött be lejátszható fájlt az USB-eszközrl. Not in Use : A kívánt mvelet az adott körülmények között nem végezhet el. Not Supported : Nem támogatott USB-eszközt vagy ipod eszközt, illetve lemerült ipod/iphone eszközt csatlakoztatott. Push STOP! : Lejátszás közben CD módban megnyomta a PLAY MODE gombot. Step Full! NG! meg többször a / gombot, majd pedig gombot. (hátraléptetés)/ (elreléptetés). (hátraléptetés)/ (elreléptetés). a,,timer OFF?" felirat meg nem jelenik a kijelzn. gombot. Ezután nyomja meg a A lejátszás nem az els msorszámtól indul. A beállítás módosítása A kijelz módosítása Mvelet A kijelzn megjelen adatok módosítása1) Kijelz mód módosítása (lásd alább) 1) Kezdje újra az 1. lépéstl. Megjegyzés A PLAY MODE gomb többszöri megnyomásával térjen vissza a normál lejátszáshoz, amíg mind a,,pgm", mind a,,shuf" felirat el nem tnik a kijelzrl. Az olvasási folyamat a következ esetekben sokáig tarthat: Az USB-eszközön sok mappa vagy fájl van. fájlszerkezet különösen összetett. A A memória kapacitása túl nagy. A bels memória töredezett. A,,Reading" felirat hosszú ideig látható, vagy sokáig tart, amíg a lejátszás elindul. Kimenetek CD-lejátszórész Rendszer: CD- és digitális audiorendszer Lézerdióda jellemzi Kibocsátás idtartama: Folyamatos Lézerkimenet*: Kevesebb mint 44,6 µw * A 7 mm-es apertúrájú optikai vevegység objektívjének felületétl 200 mm-re mért érték. Frekvenciaátvitel: 20 Hz 20 khz Jelzaj arány: Több mint 90 db Dinamikatartomány: Több mint 90 db * VBR típusú MP3/WMA fájl lejátszása esetén elképzelhet, hogy a lejátszás egy másik pontról folytatódik. *2 A lejátszás a fels mappától folytatódik.

6 /. TOOL MENU /RETURN (vissza). Nyomja meg többször egymás után a PLAY MODE gombot. többmenetes módban rögzített lemez. karakterek nem jelennek meg megfelelen. Az USB-eszköz nem mködik megfelelen. Állítsa be a hangert. Az ezzel a rendszerrel LEJÁTSZHATÓ lemezek Hibaelhárítás 1 Gyzdjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozókábel és a hangszóró vezetékei megfelel és biztos módon csatlakoztatva vannak. listában, és végezze el a hozzá tartozó javító mveletet. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel a Sony legközelebbi forgalmazóját. A lejátszás nem indul el. A rendszer akkumulátortöltként való használata 2) 2 Keresse meg a problémát az alábbi ellenrz A rendszer bekapcsolt és kikapcsolt állapotban is használható akkumulátortöltként az ipod/iphone eszközhöz. A töltés akkor kezddik, amikor az ipod/iphone eszközt az ipod/iphone csatlakozóra helyezik. Az ipod/iphone eszköz kijelzjén megjelenik a töltési állapot. Ha tölteni szeretné az ipod/iphone lejátszót, leállított állapotban helyezze az ipod/iphone csatlakozóra. A további részletekkel kapcsolatban lásd az ipod/iphone használati útmutatóját. Az ismételt lejátszással kapcsolatos megjegyzés Ha a,,rep" lehetséget választja, amikor a rendszer normál lejátszás módban van, a rendszer ismételve játssza le az USB-eszközön lév audiofájlokat, amíg Ön le nem állítja a lejátszást. Ha a,,rep" lehetséget választja, amikor a rendszer mappalejátszás módban van, a rendszer ismételve játssza le a választott mappában lév audiofájlokat, amíg Ön le nem állítja a lejátszást. Ha USB-kábeles kapcsolat szükséges, csatlakoztassa az USB-eszközhöz kapott USB-kábelt. A mködtetési móddal kapcsolatban részletes információkat a csatlakoztatandó USB-eszközhöz kapott használati útmutatóban talál. A csatlakoztatott USB-eszköz típusától függen akár 10 másodperc is eltelhet, amíg a,,reading" felirat megjelenik. Ne kösse össze a rendszert és az USB-eszközt USB-hubon keresztül. Az USB-eszköz csatlakoztatásakor a rendszer beolvassa az USB-eszközön található összes fájlt. Ha az USB-eszközön sok mappa vagy fájl van, az USB-eszköz beolvasása sokáig tarthat. Egyes USB-eszközök csatlakoztatása esetén elfordulhat, hogy a bevitt mveleteket a rendszer késleltetve hajtja végre. kijelz az energiatakarékosság érdekében kikapcsol. Az idzít és az óra továbbra is mködik. A kijelzn az óra látható. A hang torz. A lejátszás nem az els msorszámtól indul. Nem játszhatók le fájlok. Megjegyzések Bemutató Energiatakarékos mód2) Óra 1) 3) ipod/iphone töltésének leállítása Távolítsa el az ipod/iphone eszközt. ipod/iphone töltésével kapcsolatos megjegyzések A készülék STANDBY jelzfénye a rendszer kikapcsolt állapotában világít. 2) Az óra nem állítható be energiatakarékos üzemmódban. 3) Az óraképerny 8 másodperc elteltével automatikusan energiatakarékos módra vált. A kijelzn a nem megjeleníthet karakterek helyett,,_" szimbólum látható. A következ információk nem láthatók a kijelzn: MP3-lemez és USB-eszköz teljes játékideje hátralév játékid, kivéve CD-DA lemez esetén A következ információk nem jelennek meg megfelelen: VBR (változó bitsebesség) kódolású MP3-fájl eltelt játékideje azon mappák és fájlok neve, amelyek nem az 1-es és 2-es szint ISO9660 vagy Joliet kiterjesztési formátumot követik A következ információk jelennek meg a kijelzn: CD-DA lemez msorszámának hátralév játékideje MP3-fájlok ID3-címkeinformációi 1-es vagy 2-es verziójú ID3-címkék használata esetén (ha egyetlen MP3-fájlhoz 1-es és 2-es verziójú ID3-címke egyaránt tartozik, akkor a 2-es verziójú ID3-címkeinformáció jelenik meg a kijelzn) Ha USBfunkció van kiválasztva a rendszer bekapcsolt állapotában, akkor nem tölthet ipod/iphone eszközt. A kijelz bemutató vagy óra üzemmódjában az ipod/iphone még a rendszer kikapcsolt állapotában sem tölthet. Ha az ipod/iphone eszközt kikapcsolt rendszer mellett tölti, akkor a mvelet befejeztével a rendszer automatikusan energiatakarékos üzemmódra vált. Kikapcsolt rendszer esetén a maximális töltési id körülbelül 4 óra. Ha az ipod/iphone kikapcsolt rendszeren történ töltése közben megnyomja a DISPLAY gombot, akkor a töltés leáll. A töltés újraindításához a kijelz energiatakarékos üzemmódjában csatlakoztassa ismét az ipod/iphone eszközt. Ha az ipod/iphone akkumulátora lemerült, akkor elképzelhet, hogy a rendszer nem ismeri fel. Ebben az esetben töltse fel az akkumulátort számítógép vagy más eszköz segítségével, és ezután csatlakoztassa a rendszerhez. A rendszer teljesítménye az ipod/iphone mszaki jellemzitl függen változó lehet.

7 Az ipod/iphone csatlakoztatása és eltávolítása során tartsa a készüléken lév csatlakozójának megfelel szögben, és a csatlakozó megóvása érdekében ne forgassa és ne csavarja el. Ne hordozza a készüléket, ha a csatlakozóra ipod/iphone eszköz van helyezve. Ez meghibásodáshoz vezethet. Az ipod/iphone behelyezése és eltávolítása során egy kézzel tartsa a készüléket, és ügyeljen, nehogy véletlenül megnyomja az ipod/ iphone vezérlelemeit. Az ipod/iphone csatlakoztatásának megszüntetése eltt szüneteltesse a lejátszást. Videó lejátszásakor a gyors elre- vagy hátraléptetéshez tartsa lenyomva a / gombot, amennyiben a / nem mködik. Ha az iphone csatlakoztatva van a rendszerhez, és bejöv hívás érkezik, akkor a lejátszás leáll, és a hívás fogadható. A hangert a VOLUME +/ gombbal állíthatja be. A hanger az ipod/iphone-on való módosítása esetén nem változik. A rendszer kizárólag ipod/iphone eszközzel való használatra szolgál. Más audiolejátszó eszköz nem csatlakoztatható. ipod/iphone használatához olvassa el az eszköz használati útmutatóját. A Sony nem vállal felelsséget az ipod/iphone eszközön tárolt adatoknak a készülékkel való használat során való elvesztéséért vagy károsodásáért. A kijelzn megjelen adatokkal kapcsolatos megjegyzések Azonnal húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, és ellenrizze a következket. Nincs rövidzárlat a + és a hangsugárzó-vezetékek között? Nem takarja el valami a rendszer szellznyílásait? Rövidre van zárva az ipod/iphone csatlakozója? Ha a STANDBY jelzés már nem villog, csatlakoztassa ismét a tápkábelt, és kapcsolja be a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel a Sony legközelebbi forgalmazóját. Ha a STANDBY jelzés villog Gyzdjön meg arról, hogy az ipod megfelelen van csatlakoztatva. Vegye lejjebb a hangert. Állítsa az iphone/ipod,,eq" beállítását,,off " vagy,,flat" értékre. Az ipod nem mködik. Általános A hálózati vezeték hálózati csatlakoztatása után a kijelzn megjelenik a bemutató, annak ellenére, hogy a rendszer nincs bekapcsolva. Nyomja meg egyszer a DISPLAY gombot a rendszer kikapcsolt állapotában. A kijelzrl eltnik a bemutató. Csatlakoztatva van a tápkábel? Megjegyzések A rendszer nem kapcsol be. A rendszer váratlanul Standby üzemmódra váltott. Ha az ipod/iphone akkumulátora lemerült, akkor elfordulhat, hogy nem mködtethet a rendszerrel. Ebben az esetben töltse fel az akkumulátort számítógép vagy más eszköz segítségével, és ezután csatlakoztassa a rendszerhez. Állítsa le az esetlegesen az ipod/iphone eszközön futó egyéb ios alkalmazásokat. A részletekért nézze meg a ipod/iphone eszközhöz kapott használati utasítást. Gyzdjön meg arról, hogy az ipod/iphone megfelelen van csatlakoztatva. Mivel a rendszer és az ipod/iphone vezérlése egymástól külön történik, elképzelhet, hogy az ipod/iphone nem mködtethet a távvezérl vagy a készülék gombjaival. Ebben az esetben használja az ipod/iphone vezérlgombjait. Az audiofájlok nem a következ kiterjesztések:,,.mp3",,,.wma" vagy,,.m4a". Az adatok nem MP3/WMA/AAC formátumban vannak rögzítve. A nem FAT16 vagy FAT32 fájlrendszer USB-eszközök nem támogatottak.* Ha particionált USB-eszközt használ, csak az els partíción lév hangfájlok játszhatók le. A titkosított vagy jelszóval védett fájlok nem játszhatók le. * Ez a rendszer támogatja a FAT16 és a FAT32 fájlrendszert, de egyes USB-eszközök nem feltétlenül támogatják mindkettt. Bvebb információt az USBeszközök kezelési útmutatójából, illetve a gyártótól kaphat. CD-ROM Nem 1-es/2-es szint vagy Joliet, ISO9660 konform zenei CD vagy MP3 formátumú CD- R/CD-RW lemezek Többmenetes, nem lezárt CD-R/CD-RW lemezek Gyenge felvételi minség CD-R/CD-RW, szennyezett vagy karcolt CD-R/CD-RW, vagy nem kompatibilis felveveszközzel rögzített CD-R/CD-RW Nem megfelelen véglegesített CD-R/CD-RW Nem MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) formátumú fájlokat tartalmazó lemezek Nem szabványos formájú lemezek (például szív, négyzet vagy csillag alakú) Olyan lemezek, amelyek felületére címke, papír vagy matrica van ragasztva Címkével ellátott kölcsönzött vagy használt lemezek, amelyeknél a ragasztó kitüremkedik a címke alól Nyomtatott címkével ellátott lemezek, amelyeken a tinta ragadós érzet Lejátszás eltt törölje le a lemezt egy törlkendvel a közepétl a széle felé haladva. A lemezek tisztításához ne használjon oldószert, például benzint, hígítószert, a kereskedelemben kapható tisztítószereket vagy a bakelitlemezekhez készült antisztatikus permeteket. Ne tegye ki a lemezt közvetlen napfénynek vagy hhatásnak (például hvezetékek hjének), és ne hagyja közvetlen napsütésben álló autóban. Ha huzamosabb ideig nem használja a készüléket, akkor húzza ki teljesen a tápkábelt (tápkábelt) a fali aljzatból.

8 A vezetéket mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki. Soha ne húzza magát a vezetéket. Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék kerül a készülék belsejébe, az ismételt használat eltt húzza ki a tápkábelt, és forduljon szakemberhez. A tápkábel cseréjét kizárólag szakszerviz végezheti. Ne döntse meg a rendszert, és ne helyezze túl meleg, hideg, poros, szennyezett, párás vagy nem megfelel szellzés helyre, vagy ahol rezgésnek, közvetlen napfénynek vagy ers fénynek van kitéve. Legyen óvatos, ha a készüléket vagy a hangsugárzókat védbevonattal (például gyanta, olaj, fényez) kezelt felületre állítja, mert foltosodás vagy elszínezdés keletkezhet. Ha a rendszert a hidegrl közvetlenül meleg helyre viszi vagy nagyon nedves szobába helyezi, a nedvesség a CD-lejátszóban lecsapódhat a lencsére, ami hibás mködést okozhat. Ilyen esetben távolítsa el a lemezt, és hagyja bekapcsolva a rendszert körülbelül egy órán át, amíg a nedvesség elpárolog. A készülék mködés közbeni felmelegedése normális jelenség, és nem igényel semmilyen intézkedést. Nagy hangern huzamosabb ideig történ mködtetés esetén a készülékház felforrósodhat, ezért ne érintse meg. Hagyja szabadon a szellznyílásokat. Az ezzel a rendszerrel NEM LEJÁTSZHATÓ lemezek Kompatibilis ipod/iphone modellek: ipod touch 4. generáció ipod touch 3. generáció ipod touch 2. generáció ipod touch 1. generáció ipod nano 6. generáció ipod nano 5. generáció (videokamera) ipod nano 4. generáció (videó) ipod nano 3. generáció (videó) ipod nano 2. generáció (alumínium) ipod classic iphone 4 iphone 3GS iphone 3G iphone A,,Made for ipod" és,,made for iphone" azt jelenti, hogy egy elektronikus kiegészítt kifejezetten az ipod vagy iphone készülékekhez való csatlakoztatásra terveztek, és a fejleszt tanúsította, hogy megfelel az Apple teljesítménykövetelményeinek. Az Apple nem felels ezen eszköz mködéséért vagy a biztonsági és törvényi elírásoknak való megfeleléséért. Ne feledje, hogy ezen kiegészít és az ipod vagy iphone együttes használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt. USB Támogatott bitsebesség: MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbit/s 320 kbit/s, VBR WMA: 48 kbit/s 192 kbit/s, VBR AAC: 48 kbit/s 320 kbit/s Mintavételi frekvenciák: MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 khz WMA: 44,1 khz AAC: 44,1 khz (USB) port: A típusú, 500 ma maximális áramersség Hangszóró Hangszórórendszer: Kétutas hangszórórendszer, Bass reflex funkció Hangszórók: 80 mm-es mélysugárzó, kúp típus 40 mm-es magassugárzó, kúp típus Névleges impedancia: 8 Méretek (Sz/Ma/Mé): Kb. 140 mm 245 mm 103 mm Tömeg: Kb. nettó 1,2 kg hangszórónként Mennyiség: 2 darab (bal/jobb) Általános A lemezekkel kapcsolatos megjegyzések Vevegység Ers zúgás vagy zaj hallható, vagy egyetlen állomás sem fogható be. (A kijelzn a,,tuned" vagy a,,stereo" felirat villog.) Energiaellátási követelmények: Hálózati adapter Bemenet: 100 V 240 V AC, 50/60 Hz Kimenet: 19,5 V DC, 3,9 A Teljesítményfelvétel: 28 watt Méretek (Sz/Ma/Mé) (hangszórók nélkül): Kb. 250 mm 245 mm 130 mm Tömeg (hangsugárzók nélkül): Kb. 2,2 kg A f készülék mennyisége: 1 darab Mellékelt tartozékok: Állvány (1), távvezérl (1), hálózati adapter (1), tápkábel (1), FM-zsinórantenna (1), alátét falra szereléshez (1 lap), dokkolóadapterek iphone-hoz (1 készlet) A kivitel és a mszaki adatok elzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. Az ipod/iphone nem tölthet. Az idzítk használata A rendszer 2 féle idzít funkciót biztosít. Mindkett beállítása esetén a kikapcsolásidzít élvez prioritást. Kikapcsolásidzít: Ez nem jelent hibás mködést. A készülék automatikusan készenléti üzemmódra vált, amennyiben kb. 30 percig nem történik semmilyen mvelet vagy nincsen kimeneti audiojel. Lásd,,Az automatikus készenléti üzemmód funkció kikapcsolása" cím részt. A rendszer bekapcsolt állapotban használható olyan USB-eszközök akkumulátorának töltésére, amelyek rendelkeznek az újratöltés funkcióval. Válassza ki az USB funkciót a FUNCTION +/ többszöri megnyomásával. (USB) A töltés akkor kezddik, amikor az egység portjához csatlakoztatja az USB-eszközt. Az USBeszköz kijelzjén megjelenik a töltés állapota. A további részletekkel kapcsolatban lásd az USB-eszköz felhasználói útmutatóját. A rendszer akkumulátortöltként való használata Lehetsége van arra, hogy zenére aludjon el. Ez a funkció abban az esetben is mködik, ha az óra nincs beállítva. Nyomja meg többször egymás után a SLEEP gombot. Lehetsége van egy elre beállított idpontban CD-re, DAB/DAB+ vagy FM msorra, valamint ipod/iphone eszközre ébredni.

9 Gyzdjön meg róla, hogy az óra be van állítva. Bekapcsolásidzít: Amennyiben körülbelül egy percig semmilyen mvelet nem történik, akkor az órabeállítás és a bekapcsolásidzít beállítása automatikusan törlésre kerül. Ismételje meg a mveletet az elejétl. A bekapcsolásidzít órabeállítása váratlanul törlésre került. 1 Készítse el a hangforrást. Készítse el a hangforrást, majd állítsa be a hangert a VOLUME +/ gomb segítségével. CD adott msorszáma vagy audiofájlja elsként való lejátszásához hozzon létre saját programot. Nincs rövidzárlat a + és a hangsugárzóvezetékek között? Csak a tartozék hangsugárzókat használja? Nem takarja el valami a rendszer szellznyílásait? Elképzelhet, hogy az adott állomáson ideiglenesen szünetel a sugárzás. Nincs hang. Ha az ipod/iphone akkumulátora lemerült, akkor elképzelhet, hogy még a rendszerhez történ csatlakoztatás esetén sem tölthet. Ebben az esetben töltse fel az akkumulátort számítógép vagy más eszköz segítségével, és ezután csatlakoztassa a rendszerhez. Gyzdjön meg arról, hogy az ipod/iphone megfelelen van csatlakoztatva. Ha az ipod/iphone eszközt kikapcsolt (készenléti üzemmódban lév) rendszer mellett tölti, akkor a rendszer nem tölti a teljesen töltött ipod/iphone eszközt. Gondoskodjon róla, hogy a rendszer ne USB módban legyen. USB módban nem tölthet ipod/iphone. Az ipod/iphone akkor sem tölthet, ha az iphone/ ipod mellékelt USB-kábelét csatlakoztatja a rendszer USB-portjához. Csatlakoztassa megfelelen az antennát. felhasználó által elvégzett összes beállítás például a behangolt rádióállomások, idzít, óra törlésre kerül. Az iphone csenghangjának hangereje nem változik. Állítsa be a csenghang hangerejét az iphone eszközön. Az Automatic Standby funkció kikapcsolása Ez a rendszer Automatic Standby funkcióval van ellátva. Ennek köszönheten a készülék automatikusan Standby üzemmódra vált, amennyiben kb. 30 percig nem történik semmilyen mvelet, vagy nincsen kimeneti audiojel. Gyári beállítás szerint az Automatic Standby üzemmód funkció be van kapcsolva. nyomja meg gombot. el az órát, majd nyomja meg a a perc beállítását a fenti mvelettel. A hangsugárzókat a lehet legszimetrikusabb módon helyezze el. Kizárólag a tartozék hangsugárzókat csatlakoztassa a készülékhez. Zajforrásoktól távol helyezze el a rendszert. Csatlakoztassa a rendszert egy másik fali aljzathoz. Szereljen fel egy (nem tartozék) zajszrt a tápkábelre. Távolítsa el a távvezérl és a készüléken található érzékel között elhelyezked esetleges akadályokat, és ne helyezze a készüléket fénycs közelébe. Irányítsa a távvezérlt a rendszer érzékelje felé. Vigye közelebb a távvezérlt a rendszerhez. A hang csak az egyik oldalról érkezik, illetve a jobb és a bal oldali hanger nem kiegyenlített. USB-eszköz A csatlakoztatott ipod/iphone vagy USB-eszköz nem töltdik, ha egyszerre mindkett csatlakoztatva van. Nem tölthet egyszerre ipod/iphone eszközt és USB-eszközt. USB-eszköz töltéséhez válassza az USB funkciót. Felmelegedés A rendszer bekapcsolt állapotában tartsa lenyomva Ers zúgás vagy zaj. A kompatibilis USB-eszközökrl az alábbi webhelyeken tájékozódhat. Európai és orosz vásárlók számára: <http://support.sony-europe.com/> Egyéb országok/régiók vásárlói számára: <http://www. sony-asia.com/support> Támogatott USB-eszközt használ? 2 Vegye lejjebb a hangert. Nyomja meg a VOLUME gombot. 5 A lejátszás leállításának ideje szintén a 4. lépésben megadott módon végezhet el. 3 Válassza ki az AUDIO IN funkciót. Nyomja meg többször a FUNCTION +/ gombot. 6 Válassza ki a hangforrást. Nyomja meg többször egymás után a / gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt hangforrás a kijelzn. gombot. Ezután nyomja meg a A távvezérl nem mködik. 1 Válassza az USB funkciót. Nyomja meg többször a FUNCTION +/ gombot. 4 Indítsa el a lejátszást. Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott eszközön, és állítsa be a hangert. 2 Csatlakoztassa az USB-eszközt a porthoz. (USB) Ha nem támogatott USB-eszközt használ, az alábbi problémák fordulhatnak el. Ellenrizze a kompatibilis USB-eszközöket a,,fájl lejátszása USB-eszközrl" pontban felsorolt webhelyeken. Az USB-eszközt nem ismeri fel a készülék. A fájl- és mappanevek nem jelennek meg a rendszeren. A lejátszás nem lehetséges. A zene lejátszása nem folyamatos, ugrál. A hang zajos. Torz hang hallható. a gombot, amíg a kijelzn meg nem jelenik az,,auto STBY OFF" felirat. A funkció bekapcsolásához ismételje meg a mveletet az,,auto STBY ON" felirat megjelenéséig. A hangsugárzórendszer 2 perccel az eltt, hogy a rendszer készenléti módba lép, a kijelzn megjelenik az,,auto STBY" felirat.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Az automatikus készenlét a vevegység (FM) használata esetén még abban az esetben sem mködik, ha engedélyezve van. Az alábbi esetekben elfordulhat, hogy a rendszer nem vált automatikusan készenléti üzemmódba: ha audiojelet észlel. audió msorszámok vagy fájlok lejátszása közben. ha a bekapcsolásidzít vagy a kikapcsolásidzít funkció aktív. Megjegyzések Ez a hangzórórendszer nem rendelkezik mágneses árnyékolással, ezért a közelben elhelyezett televízió képe mágnesesen torzulhat. Ebben az esetben kapcsolja ki a televíziót, várjon 1530 percet, majd ismét kapcsolja be. Ha nem tapasztal javulást, akkor a hangsugárzókat a televíziótól távolabb helyezze el. A készülékház tisztítása Kímél tisztítószeroldattal enyhén megnedvesített puha kendvel törölje le a készüléket. A tisztításhoz soha ne használjon súrolószert, súrolószivacsot vagy oldószert (például hígítószert, benzint vagy alkoholt)..

Rádió/DVD lejátszó. Kezelési útmutató

Rádió/DVD lejátszó. Kezelési útmutató Figyelem Rádió/DVD lejátszó Kezelési útmutató Menet közben ne próbálja konfigurálni a készüléket. Ha gépjárművével napsütésen parkol, a készülék bekapcsolása előtt várja meg, amíg a készülék lehűl. Esős,

Részletesebben

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Figyelmeztetés Hogy elkerülje a tűz vagy elektromos sokk veszélyét, ne vegye le a készülék borítóját (vagy hátát)! Hiba esetén forduljon a szerviz szakképzett

Részletesebben

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Figyelmeztetés Hogy elkerülje a tűz vagy elektromos sokk veszélyét, ne vegye le a készülék borítóját (vagy hátát)! Hiba esetén forduljon a szerviz szakképzett

Részletesebben

Az MP3 lejátszó használata

Az MP3 lejátszó használata Használat Az MP3 lejátszó használata Az MP3-ról Személyes használaton kívüli célokra a szerzői jog tulajdonosának engedélye nélkül tilos MP3 fájlokat létrehozni olyan forrásokból, mint rádióadások, lemezek,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Audio Baby monitor PNI B6000 wireless

Felhasználói kézikönyv. Audio Baby monitor PNI B6000 wireless Felhasználói kézikönyv Audio Baby monitor PNI B6000 wireless A készülék első bekapcsolása vagy használata előtt, kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat és tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi

Részletesebben

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO Használati útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és őrizze meg késõbbi áttekintésre is. Műszaki jellemzők Jeladó készülék Frekvencia

Részletesebben

MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1

MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1 MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1 7 2008 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People és az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Accessories) logó a Nokia Corporation bejegyzett

Részletesebben

XTR446 Használati útmutató

XTR446 Használati útmutató XTR446 Használati útmutató A készülék bemutatása Az ön új rádiója: A Motorola XTN446 készülék PMR446 frekvencián működik. Használható bármely országban (a fennálló szabályozásoknak megfelelően), ahol a

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezési útmutató Rúdhangsugárzó Üzembe helyezési útmutató HT-CT370 Tartalomjegyzék Üzembe helyezés 1 A doboz tartalma 4 2 Elhelyezés 5 3 Csatlakoztatás 6 4 A rendszer bekapcsolása 8 5 Hanglejátszás 9 Alapműveletek A hangeffektusok

Részletesebben

VEVŐTÁJÉKOZTATÓ. 6. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa a készüléket.

VEVŐTÁJÉKOZTATÓ. 6. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa a készüléket. Fontos biztonsági előírások VEVŐTÁJÉKOZTATÓ 1. Olvassa el az alábbi előírásokat 2. Jegyezze meg az előírásokat. 3. Tartsa be az utasításokat. 4. Kövessen minden utasítást. 5. Ne használja a készüléket

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Áttekintés. Átdolgozott dizájn Az egyedi kialakításnak köszönhetően kézbe simuló forma.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Áttekintés. Átdolgozott dizájn Az egyedi kialakításnak köszönhetően kézbe simuló forma. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Az MP3 a médialejátszók új generációja. Támogatja az MP2, MP3, WMA és WAV fájlok lejátszását. Magas színvonal, megbízhatóság és átdolgozott dizájn jellemzi. Áttekintés Átdolgozott dizájn

Részletesebben

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-72(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-72(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C Ez az ismertető a jelen firmware frissítés által kínált 3D funkciókról tájékoztat. Kérjük tekintse át a Használati útmutatót és a mellékelt CD-ROM-on található α kézikönyvet. 2010 Sony

Részletesebben

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység HARVIA GRIFFIN INFRA HU Vezérlőegység 20080623 Az alábbi beépítési és használati útmutató infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegység tulajdonosok, az infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegységek

Részletesebben

CK-100 Nokia autóskészlet 9210124/1

CK-100 Nokia autóskészlet 9210124/1 CK-100 Nokia autóskészlet 9210124/1 2008 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People, a Navi és az Eredeti Nokia tartozékok (Nokia Original Accessories) logó a Nokia Corporation bejegyzett

Részletesebben

N150 Wi-Fi útválasztó (N150R)

N150 Wi-Fi útválasztó (N150R) Easy, Reliable & Secure Telepítési útmutató N150 Wi-Fi útválasztó (N150R) Védjegyek Az egyéb márka- és terméknevek a tulajdonosaik védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az itt közölt adatok előzetes figyelmeztetés

Részletesebben

MANHATTAN VEZETÉK NÉLKÜLI FEJHALLGATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. JB. 3265/Készült Kínában. KitSound 2015. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK

MANHATTAN VEZETÉK NÉLKÜLI FEJHALLGATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. JB. 3265/Készült Kínában. KitSound 2015. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK MANHATTAN VEZETÉK NÉLKÜLI FEJHALLGATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JB. 3265/Készült Kínában. KitSound 2015. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK 1 Mesteremberek vagyunk. Zenészek vagyunk. KitSound vagyunk És mindannyian

Részletesebben

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója Fontos biztonsági üzenetek Olvassa el alaposan az utasításokat, hogy megismerje a berendezést, mielőtt üzembe helyezi,

Részletesebben

hakkumulátor h Számítógép

hakkumulátor h Számítógép Köszönjük, hogy IBM ThinkPad R sorozatú számítógépet vásárolt. Hasonlítsa összes azt itt felsorolt elemeket a dobozban lévőkkel. Ha valamilyen tétel hiányzik vagy sérült, vegye fel a kapcsolatot a vásárlás

Részletesebben

SJ4000 WIFI Felhaszna lo i u tmutato

SJ4000 WIFI Felhaszna lo i u tmutato SJ4000 WIFI Felhaszna lo i u tmutato Oldal 1 Figyelmeztetés 1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el. 2. Ne tegye a terméket erősen mágneses tárgyak közelébe, mint például mágnes és elektromos motor. Kerülje

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY NAS-E35HD http://hu.yourpdfguides.com/dref/3998635

Az Ön kézikönyve SONY NAS-E35HD http://hu.yourpdfguides.com/dref/3998635 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

ER Kereskedelmi. mérleg ÁRSZORZÓ MÉRLEG HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ER Kereskedelmi. mérleg ÁRSZORZÓ MÉRLEG HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÁRSZORZÓ MÉRLEG ER Kereskedelmi mérleg HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK....................................... 3 KIJELZÔ................................................ 4 A kijelzô..............................................

Részletesebben

Kezdõ lépések. Nokia N93i-1

Kezdõ lépések. Nokia N93i-1 Kezdõ lépések Nokia N93i-1 A készülék gombjai és részei összecsukott mód 2. kiadás HU, 9253949 Típusszám: Nokia N93i-1. A további hivatkozásokban Nokia N93i néven szerepel. 1 A fõ kamera és az objektív.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CSOMAG TARTALMA

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CSOMAG TARTALMA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CSOMAG TARTALMA - 1 - 1. Órabeállító gomb (HOUR) 2. Perbeállító gomb (MINUTE) 3. Alvás gomb (SLEEP) 4. Szundi gomb (SNOOZE) 5. Ébresztő gomb (ALARM) 6. Időbeállító gomb (TIME) 7. Ébresztés

Részletesebben

Az Ön kézikönyve STRONG SRT 50 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3231706

Az Ön kézikönyve STRONG SRT 50 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3231706 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató STRONG SRT 50. Megtalálja a választ minden kérdésre az STRONG SRT 50 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

MAGYAR AD-47W Nokia vezeték nélküli audioadapter

MAGYAR AD-47W Nokia vezeték nélküli audioadapter AD-47W Nokia vezeték nélküli audioadapter Az AD-47W adapterrel egy Bluetooth vezeték nélküli technológiát támogató kompatibilis fülhallgatót csatlakoztathatunk a számítógéphez (vagy egyéb kompatibilis

Részletesebben

PAB 02 típusú ablakátbeszélő

PAB 02 típusú ablakátbeszélő Használati utasítás a SIVA gyártmányú PAB 02 típusú ablakátbeszélő készülékhez Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, remélve, hogy hosszú ideig segíti az Ön munkáját. A biztonság,

Részletesebben

1. Prestigio MultiPad 2. Tápadapter 3. Hordozótok 4. USB-kábel 5. Rövid használati útmutató 6. Garancialevél 7. Jogi és biztonsági közlemény

1. Prestigio MultiPad 2. Tápadapter 3. Hordozótok 4. USB-kábel 5. Rövid használati útmutató 6. Garancialevél 7. Jogi és biztonsági közlemény 1. Csomag tartalma 1. 2. Tápadapter 3. Hordozótok 4. USB-kábel 5. 6. Garancialevél 7. Jogi és biztonsági közlemény 2. A készülék áttekintése 15 16 3 4 5 6 1 2 13 14 10 9 8 11 12 7 HU - 1 1 2 3 4 5 6 7

Részletesebben

CMP-VOIP80. VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG

CMP-VOIP80. VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska

Részletesebben

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KISTRAKTOR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. HU Figyelmeztetés: - A gyermekek

Részletesebben

RDS AUTÓRÁDIÓ CD/MP3 LEJÁTSZÓ AM / FM SZTEREÓ RDS FUNKCIÓ ( PTY/TA/AF) LOPÁS ELLENI, LESZERELHETİ ELİLAP KIMENETI TELJESÍTMÉNY 60 WATT

RDS AUTÓRÁDIÓ CD/MP3 LEJÁTSZÓ AM / FM SZTEREÓ RDS FUNKCIÓ ( PTY/TA/AF) LOPÁS ELLENI, LESZERELHETİ ELİLAP KIMENETI TELJESÍTMÉNY 60 WATT MCX 10 RDS AUTÓRÁDIÓ CD/MP3 LEJÁTSZÓ AM / FM SZTEREÓ RDS FUNKCIÓ ( PTY/TA/AF) LOPÁS ELLENI, LESZERELHETİ ELİLAP KIMENETI TELJESÍTMÉNY 60 WATT HASZNÁLATI ÉS FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ 1 1. Felszerelés Óvintézkedések

Részletesebben

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta! 7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER DVC-VDP712 - Model A: 1 beltéri egység 2 kültéri egységgel DVC- VDP721 - Model B: 2 beltéri egység 1 kültéri egységgel HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Részletesebben

USB-eszköz megosztása a hálózaton...3. USB-nyomtató megosztása...5. Biztonsági mentés készítése Mac-ről a Time Machine használatával...

USB-eszköz megosztása a hálózaton...3. USB-nyomtató megosztása...5. Biztonsági mentés készítése Mac-ről a Time Machine használatával... Prémium funkciók Tartalom USB-eszköz megosztása a hálózaton...3 USB-nyomtató megosztása...5 Biztonsági mentés készítése Mac-ről a Time Machine használatával...6 A NETGEAR genie alkalmazás...8 2 USB-eszköz

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

DC-11/DC-11K Nokia akkucsomag 9212429/2

DC-11/DC-11K Nokia akkucsomag 9212429/2 DC-11/DC-11K Nokia akkucsomag 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. Minden jog fenntartva. Bevezetés A DC-11/DC-11K (a továbbiakban: DC-11) Nokia akkucsomaggal egyidejûleg tölthetjük fel két kompatibilis

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. BL-112II-BT mobil hőnyomtatóhoz

Felhasználói kézikönyv. BL-112II-BT mobil hőnyomtatóhoz Felhasználói kézikönyv BL-112II-BT mobil hőnyomtatóhoz Tartalom 1. Bevezető... 3 1.1. Tulajdonságok... 3 1.2. Tartozékok... 3 2. Specifikáció... 3 2.1. Nyomtató... 3 2.2. Üzemeltetési feltételek... 4 2.3.

Részletesebben

CA-300 Nokia FM-adó 9203672/1

CA-300 Nokia FM-adó 9203672/1 CA-300 Nokia FM-adó 6 3 5 7 9203672/1 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a CA-119 jelû készülék mindenben megfelel az alapvetõ követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv

Részletesebben

MAGYAR. Bevezetés. Tartozékok. Különleges megjegyzés. Általános információk HU-1

MAGYAR. Bevezetés. Tartozékok. Különleges megjegyzés. Általános információk HU-1 Bevezetés Tartozékok Általános információk Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a SHARP terméket. Ahhoz, hogy termékünk Önnek a legjobb teljesítményt nyújtsa, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót.

Részletesebben

JProducts Limited. ames. Használati utasítás. Ultrahangos tisztító

JProducts Limited. ames. Használati utasítás. Ultrahangos tisztító ames JProducts Limited Ultrahangos tisztító Használati utasítás Útmutató: Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Az ultrahangos tisztításegy egyedülálló technológia. Az ultrahang apró buborékok millióit

Részletesebben

Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20

Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20 HU Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20 Használati útmutató Max. súly 3000g (3kg), minimális súly 1g Elem 1x 2032 Mérőpohár űrtartalma 1 l Használati útmutató Funkciók 1. Hozzávalók mérése 2. Tej, olaj

Részletesebben

Wellion CALLA Light Vércukormérő-műszer

Wellion CALLA Light Vércukormérő-műszer Wellion CALLA Light Vércukormérő-műszer Wellion CALLA Light Színt hoz az életébe 4 divatos színben Jobb olvashatóság a legmagasabb kontraszt által Wellion CALLA Light Egyszerűen kezelhető Zárt egységek

Részletesebben

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM ELSŐ LÉPÉSEK ELSŐ LÉPÉSEK TARTALOM 1. ELSŐ LÉPÉSEK 1. Első ek 02 2. Kijelző 03 3. Gombok 04 4. Működtetés 08 3. 4.

Részletesebben

PORTABLE RADIO. Music 61

PORTABLE RADIO. Music 61 PORTABLE RADIO Music 61 HU MUSIC 61 ANTENNA ON/OFF +5 M SNOOZE PRESETS 1/5 6/10! " + VOL. - 0 e ALARM MODE AC ~ OPEN TUNING - + SLEEP 2 4 BIZTONSÁG ÉS TÁJÉKOZTATÓ 5 ÁTTEKINTÉS 6 TÁPFORRÁS 7 BEÁLLÍTÁSOK

Részletesebben

CD-ROM (Szoftver, Használati útmutató, garancia) 5V DC, 2.5A Áram-adapter

CD-ROM (Szoftver, Használati útmutató, garancia) 5V DC, 2.5A Áram-adapter Ez a terméket bármely ma használatos web böngészővel (pl. Internet Explorer 6 or Netscape Navigator 7.0) beállítható. Kezdő lépések DP-G321 AirPlus G 802.11g/2.4GHz Vezeték nélküli Multi-Port Nyomtató

Részletesebben

Az MA-660 eszközillesztő program telepítése

Az MA-660 eszközillesztő program telepítése 1. oldal, összesen: 14 Az MA-660 eszközillesztő program telepítése Megjegyzés: A hardver telepítésének megkezdéséhez helyezze be az Handset Manager szoftver CD-lemezt a számítógép CD-ROM-meghajtójába,

Részletesebben

CA-126 Nokia töltõ- és adatkábel

CA-126 Nokia töltõ- és adatkábel CA-126 Nokia töltõ- és adatkábel 9210459/1 MAGYAR Ezzel a kábellel átvihetünk és szinkronizálhatunk adatokat a kompatibilis számítógép és a Nokia készülék között. A kábel egyidejûleg használható a kompatibilis

Részletesebben

Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter

Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter Gyors üzembe helyezési útmutató WF-2109, WF-2111, WF-2116, WF-2119, WF-2119S, WF-2120, WF-2123, WF-2150, WF-2151, WF-2190, WF-2503 1 A csomag tartalma A csomag,

Részletesebben

-1- KEZELÉSI ÚTMUTATÓ F-DRY201E. Mobil párátlanító készülék

-1- KEZELÉSI ÚTMUTATÓ F-DRY201E. Mobil párátlanító készülék -1- KEZELÉSI ÚTMUTATÓ F-DRY201E Mobil párátlanító készülék Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban leírtakat! FI_A_F-DRY201E_070312

Részletesebben

BDMv3 használati útmutató v1.1 2013-04-03. Használati útmutató. BDMv3 / BDMv3O

BDMv3 használati útmutató v1.1 2013-04-03. Használati útmutató. BDMv3 / BDMv3O Használati útmutató Egység neve: BDMv3 / BDMv3O Egység tartalma: Külső modul / Kültéri külső modul, ami egyben az érzékelő is (1) Töltő adapter (5V 2A) (opcionális) Külső csatlakozások: Töltő csatlakozó

Részletesebben

Micro HI-FI Component System (mikrohifi komponensrendszer)

Micro HI-FI Component System (mikrohifi komponensrendszer) Micro HI-FI Component System (mikrohifi komponensrendszer) Kezelési útmutató Kezdeti lépések Hálózati kapcsolatok Műveletek További információk Hibaelhárítás Óvintézkedések/műszaki adatok CMT-G2NiP/G2NBiP

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER. Digitális rádiós ébresztőóra. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER. Digitális rádiós ébresztőóra. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER Digitális rádiós ébresztőóra CL-8050 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmat, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket, és az útmutatót tartsa biztonságos

Részletesebben

Kezelési útmutató PLANTRONICS PULSAR 590 BLUETOOTH HEADSET. Quantum-R Kft. Importőr:

Kezelési útmutató PLANTRONICS PULSAR 590 BLUETOOTH HEADSET. Quantum-R Kft. Importőr: PLANTRONICS PULSAR 590 BLUETOOTH HEADSET Kezelési útmutató Importőr: Quantum-R Kft. 1094. Budapest, Tűzoltó u. 79. Tel: 456-2060 Fax: 456-2069 quantumr@quantumr.hu www.quantumr.hu Pulsar 590 és 590A CSOMAG

Részletesebben

EM7042/EM7043/EM7046 - Merevlemezház

EM7042/EM7043/EM7046 - Merevlemezház EM7042/EM7043/EM7046 - Merevlemezház 2 MAGYAR EM7042/EM7043/EM7046 - Merevlemezház Figyelmeztetések és felhívások A javítást csak az Eminent képzett szakembere végezheti! Tartalomjegyzék 1.0 Jótállási

Részletesebben

Powerline 200 Otthoni hálózati adapter (PL200)

Powerline 200 Otthoni hálózati adapter (PL200) Easy, Reliable & Secure Telepítési útmutató Powerline 200 Otthoni hálózati adapter (PL200) Védjegyek Az egyéb márka- és terméknevek a tulajdonosaik védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az itt közölt adatok

Részletesebben

TARTALOM. BLINDER M-20 X-TREME készlet tartalma BLINDER M-20 X-TREME LASERJAMMER

TARTALOM. BLINDER M-20 X-TREME készlet tartalma BLINDER M-20 X-TREME LASERJAMMER TARTALOM A BLINDER M20-XTREME készlet tartalma szerelési folyamat Szerelési útmutató Elektromos szerelési utm. Lézeres sebességmérés BLINDER M-20 X-TREME LASERJAMMER Köszönjük hogy megvásárolta a BLINDER

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A

Részletesebben

Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló

Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló Az ESP modulos id kapcsoló kiskertek és közepes méret közterületek öntöz rendszeréhez kifejlesztett id kapcsoló. Az ESP modulos id kapcsoló kültéren és

Részletesebben

Tisztelt látogató, kedves szülő!

Tisztelt látogató, kedves szülő! Tisztelt látogató, kedves szülő! Köszönjük, hogy megtisztel figyelmével, és megtekinti az ÁlomVirág babalégzésfigyelő készülékünk rövid ismertetőjét, mely orvosok által tesztelt és tanácsolt, a Babára

Részletesebben

Phonak RemoteControl App alkalmazás. Használati útmutató

Phonak RemoteControl App alkalmazás. Használati útmutató Phonak RemoteControl App alkalmazás Használati útmutató Kezdő lépések A RemoteControl App alkalmazás a Phonak, a világ egyik vezető, hallókészülékeket gyártó vállalata által kifejlesztett alkalmazás. Kérjük,

Részletesebben

Avantalk Sunday napelemes Bluetooth kihangosító Használati utasítás

Avantalk Sunday napelemes Bluetooth kihangosító Használati utasítás Avantalk Sunday napelemes Bluetooth kihangosító Használati utasítás 1. Funkció gombok 2. Töltés Az Avantalk BTCK-10b kihangosító készülék újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Használat előtt erősen

Részletesebben

Albacomp Activa H782B TFT LCD monitor (17") Albacomp Activa H982B TFT LCD monitor (19")

Albacomp Activa H782B TFT LCD monitor (17) Albacomp Activa H982B TFT LCD monitor (19) Albacomp Activa H782B TFT LCD monitor (17") Albacomp Activa H982B TFT LCD monitor (19") Kezelési útmutató Biztonsági óvintézkedések 1. Áramtalanítsa a készüléket, mielőtt tisztítaná azt! Mindig puha törlőkendővel

Részletesebben

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli.

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. UV megvilágító Felhasználói kézikönyv A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. 1. A készülék alkalmazása......2 2.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és tegye el! Továbbiakban szükség lehet rá. I. TERMÉKJELLEMZŐK Típus szám: Maximális Feszültség:

Részletesebben

Processzorsebesség: 800 MHz Nyomtatónyelvek: HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 emuláció, közvetlen PDF (v 1.7) nyomtatás Képernyő:

Processzorsebesség: 800 MHz Nyomtatónyelvek: HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 emuláció, közvetlen PDF (v 1.7) nyomtatás Képernyő: Műszaki adatok Nyomtatási sebesség (fekete): Normál:Akár 33 oldal percenként (A mérés az ISO/IEC 24734 használata alapján, a tesztdokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ:

Részletesebben

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK 1. BEVEZETŐ Az IB aktív infravörös mozgásérzékelő szenzorok különböző magasságban és szélességben védik az átjárókat, beltéri és kültéri ablakokat. Az eszközök két darabos, adó és vevő kiszerelésben készülnek,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG B2240 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379298

Az Ön kézikönyve SAMSUNG B2240 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379298 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató SAMSUNG B2240. Megtalálja a választ minden kérdésre az SAMSUNG B2240 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Gyorsbeállítási útmutató

Gyorsbeállítási útmutató Gyorsbeállítási útmutató NWZ-B142, NWZ-B143, NWZ-B142F, NWZ-B143F 2009 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU) 4-145-624-11(1) Néhány szó az útmutatóról Gyorsbeállítási útmutató: ismerteti a beállításokat,

Részletesebben

ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ KÉSZÜLÉK R0922 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ KÉSZÜLÉK R0922 HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ KÉSZÜLÉK R0922 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Tisztítás / sterilizálás Óvatosan mossa le az összes alkatrészt, kivéve az elektronikus elemekkel ellátott készüléket, minden használat előtt és

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Dell E-Monitor állvány Felhasználói kézikönyv www.dell.com support.dell.com Megjegyzések, figyelmeztetések és óvintézkedések MEGJEGYZÉS: A MEGJEGYZÉSEK a számítógép biztonságosabb és hatékonyabb használatát

Részletesebben

A csomag a következő elemeket tartalmazza: Ha a fenti elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse meg viszonteladóját.

A csomag a következő elemeket tartalmazza: Ha a fenti elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse meg viszonteladóját. A termék a következő operációs rendszerekkel működik: Windows XP, 2000, Me, and 98SE Kezdő lépések DSM-320 Vezeték nélküli Médialejátszó A következőkre lesz szüksége: Windows XP, 2000, Me vagy 98SE, 500MHz-es

Részletesebben

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást!

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Nedves lábbal ne álljon a mérlegre, fürdőszobában ügyeljen rá, hogy pára csapódhat

Részletesebben

JVJ DVD-1043 Tető DVD KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Kezelési útmutató

JVJ DVD-1043 Tető DVD KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Kezelési útmutató JVJ DVD-1043 Tető DVD KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kezelési útmutató Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt tájékoztatót! FIGYELMEZTETÉS A terméket ne szerelje a vezető ülés közelébe,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 870F Digitális Lakatfogó Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési jellemzők...

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SHARP FU-40SE http://hu.yourpdfguides.com/dref/1286425

Az Ön kézikönyve SHARP FU-40SE http://hu.yourpdfguides.com/dref/1286425 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást.

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. Kompresszor Használati utasítás A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. MAC610 További információkért forduljon a legközelebbi meghatalmazott márkakereskedohöz vagy forgalmazóhoz.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Nokia Vezeték nélküli töltő DT-601

Felhasználói kézikönyv Nokia Vezeték nélküli töltő DT-601 Felhasználói kézikönyv Nokia Vezeték nélküli töltő DT-601 1.1. kiadás HU Részek Ismerjük meg vezeték nélküli töltőnket. 1 USB-kábel 2 Jelzőfény 3 Töltési terület A készülék felülete nikkelmentes. A felhasználói

Részletesebben

automagic SP Automata vonal, derékszögrajzoló és pontlézer kezelési kézikönyv Használat előtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési kézikönyvet

automagic SP Automata vonal, derékszögrajzoló és pontlézer kezelési kézikönyv Használat előtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési kézikönyvet automagic SP Automata vonal, derékszögrajzoló és pontlézer kezelési kézikönyv Használat előtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési kézikönyvet Figyelmeztetés - Kérjük ne nézzen közvetlenül a lézerfénybe

Részletesebben

Aktív beltéri DVB-T/T2 antenna SRT ANT 10 ECO

Aktív beltéri DVB-T/T2 antenna SRT ANT 10 ECO Aktív beltéri DVB-T/T2 antenna SRT ANT 10 ECO Picture similar Használati útmutató Tartalomjegyzék 1.0 BEVEZETŐ 1 2.0 A DOBOZ TARTALMA 1 3.0 BIZTONSÁGI ELŐ ÍRÁSOk 2 4.0 AZ ANTENNA BEÁLLÍTÁSA 2 1.0 BEVEZETŐ

Részletesebben

ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv

ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék: 1, Biztonsági előírások 2, Beüzemelés 3, Távvezérlő használata 4, DMX-el való vezérlés 5, Problémamegoldás Biztonsági előírások: Mindig a JEM cég

Részletesebben

VBIP PRO. IP Kommunikátor

VBIP PRO. IP Kommunikátor VBIP PRO IP Kommunikátor Telepítői Kézikönyv 2014. március 27. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 2. RENDSZER FELÉPÍTÉS...3 3. VBIP PRO LED KIJELZÉSEK...5 4. RENDSZER PROGRAMOZÁS PC SZOFTVERREL...6 5. HIBAELHÁRÍTÁS...7

Részletesebben

Neo Neon DJ Scan (SRL-114) Felhasználói Kézikönyv

Neo Neon DJ Scan (SRL-114) Felhasználói Kézikönyv Neo Neon DJ Scan (SRL-114) Felhasználói Kézikönyv Tartalom: 1. Ismertető 2. Biztonsági figyelmeztetések 3. Felszerelés, beállítás 4. Hogyan üzemeltessük a készüléket 5. Karbantartás és tisztítás 6. Technikai

Részletesebben

CD 110 MP3 Hordozható Rádió/CD/MP3 lejátszó

CD 110 MP3 Hordozható Rádió/CD/MP3 lejátszó CD 110 MP3 Hordozható Rádió/CD/MP3 lejátszó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1 FIGYELMEZTETÉS Hogy elkerülje a tűz és elektrosokk veszélyét, ne tegye ki ezt a készüléket esőnek vagy nedvességnek. Elektrosokk veszély,

Részletesebben

Ez az unverzális távirányító kompatibilis a legtöbb televízióval, videóval, Dvd-lejátszóval, műholdvevővel, valamint az infravörös vezérlésű(dvb-t) földi digitális vevőkkel. A távvezérlő úgy lett gyárilag

Részletesebben

Szénmonoxid érzékelő- és riasztó készülék

Szénmonoxid érzékelő- és riasztó készülék Szénmonoxid érzékelő- és riasztó készülék GYCO Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Műszaki adatok Termékkód Elem Működési áramerősség Riasztási áramerősség Érzékelt gáz

Részletesebben

AN900 B háromsugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei

AN900 B háromsugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei AN900 B háromsugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei A TÁPFESZÜLTSÉG (POWER) ZÖLD színű jelzőfénye akkor kapcsol be, amikor az adóegység működésbe lép. SZINT jelzőfény (piros)

Részletesebben

Tartalomjegyzék. TORO DDC Kerti vezérlőautomatika kezelési és használati utasítás 2

Tartalomjegyzék. TORO DDC Kerti vezérlőautomatika kezelési és használati utasítás 2 Tartalomjegyzék Felszerelési útmutató: 3 Az esőérzékelő bekötése: 4 Beállítás: 6 A pontos idő és nap beállítása ( SET TIME/DAY ): 6 Öntözési idők beállítása ( RUN TIME ): 6 Mester szelep/szivattyú modul

Részletesebben

Csak tömegmérı mérleg

Csak tömegmérı mérleg PS-50/60 Csak tömegmérı mérleg FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV MICRA-Metripond Kft. 6800 Hódmezıvásárhely Bajcsy-Zsilinszky u. 70. Telefon: (62) 245-460 Fax: (62) 244-096 www.micra.hu E-mail: micra@micra.hu 1.

Részletesebben

HS-16 Nokia sztereó fülhallgató 9202253/1

HS-16 Nokia sztereó fülhallgató 9202253/1 HS-16 Nokia sztereó fülhallgató 6 1 2 5 4 3 7 8 9202253/1 2007 Nokia. Minden jog fenntartva. A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthetõ és nem tárolható a Nokia elõzetes

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ POLYCOM HDX VIDEOKONFERENCIA RENDSZERHEZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ POLYCOM HDX VIDEOKONFERENCIA RENDSZERHEZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ POLYCOM HDX VIDEOKONFERENCIA RENDSZERHEZ - FONTOS TEENDŐK VIDEOKONFERENCIA ELŐTT - A VIDEOKONFERENCIA ÜZEMBE HELYEZÉSE - HÍVÁS KEZDEMÉNYEZÉSE ÉS FOGADÁSA - A KAMERA ÉS A MIKROFON HASZNÁLATA

Részletesebben

Digitális fényképezőgép

Digitális fényképezőgép 4-480-203-12(1) (HU) HU Digitális fényképezőgép Kezelési útmutató DSC-QX10/QX100 Kezelési útmutató A PlayMemories Home képkezelő szoftvert az alábbi URL-címről töltheti le. http://www.sony.net/pm/ Tulajdonos

Részletesebben

PTC TORONY HŐSUGÁRZÓ TH-2003

PTC TORONY HŐSUGÁRZÓ TH-2003 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER e l e c t r o n i c PTC TORONY HŐSUGÁRZÓ TH-2003 TISZTELT VÁSÁRLÓ! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés

Részletesebben

Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 15 ECO

Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 15 ECO Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 15 ECO User Manual Manuel d utilisateur Bedienungsanleitung Istruzioni d uso Manual de usuario Manual do Usuário Használati útmutató Návod k obsluze Bruksanvisning

Részletesebben

RC-autók 1:16 cikk. M492

RC-autók 1:16 cikk. M492 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RC-autók 1:16 cikk. M492 Tartalomjegyzék Szállítmány tartalma 1 Autó előkészítése és elem behelyezése 2 Jármű kezelése 4 Jármű vezérlése távvezérléssel 5 Műszaki adatok 6 Biztonsági

Részletesebben

EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BILLENTYŰZET 1) ON/OFF gomb: a mérleg ki- és bekapcsolása 2) TARE gomb: tárázás/nullázás 3) MODE gomb: mértékegység váltás MŰSZAKI PARAMÉTEREK 1) Méréshatár: 60.00kg

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐ- ÉS FŰTŐLÁDA MODELL: EC-987C

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐ- ÉS FŰTŐLÁDA MODELL: EC-987C HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐ- ÉS FŰTŐLÁDA MODELL: EC-987C Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, mielőtt a készüléket először üzembe helyezné! Jellemzők Az autós hűtőláda tökéletes választás

Részletesebben

Használati útmutató. Ezcast HDMI Dongle ---Windows PC

Használati útmutató. Ezcast HDMI Dongle ---Windows PC TARTALOM 1. Alapfogalmak... 2 1.1 Indítás... 2 1.2 Kikapcsolás... 3 1.3 Kezdőoldal... 3 1.4 A telepítés... 3 2. Főbb jellemzők... 4 2.1 EZCast... 4 2.2 DLNA... 6 2.3 EZMirror... 6 2.4 A Settings - beállítások...

Részletesebben

Általános tudnivalók. Biztonsági előírások

Általános tudnivalók. Biztonsági előírások Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 3 Biztonsági előírások 3 Szavatosság 4 Rendeltetésszerű használat 4 Magyarázat a kijelzőhöz és a gombokhoz 5 Funkciók 5 Csatlakozás 6 Adók betanítása 7 Programozás

Részletesebben

Stivinf Kkt. - holazauto.eu

Stivinf Kkt. - holazauto.eu Műszaki leírás és beszerelési útmutató az FM-2200 típusjelű mikrokontrollerhez. 1. Bevezetés 1.1. Biztonsági figyelmeztetések Ne szerelje szét a készüléket. Ha a készülék vagy a tápkábel szigetelése sérült,

Részletesebben

Poolcontroller. Felhasználói leírás

Poolcontroller. Felhasználói leírás Poolcontroller Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu

Részletesebben

AD-43 Nokia audiovezérlõ 9255407/1

AD-43 Nokia audiovezérlõ 9255407/1 AD-43 Nokia audiovezérlõ 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255407/1 Az áthúzott, kerekes szemétgyûjtõ-tartály azt jelenti, hogy az Európai Unión belül a készüléket élettartama végén szelektív gyûjtõhelyre kell

Részletesebben