Az Ön kézikönyve SONY CMTCX5IPB.CEL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön kézikönyve SONY CMTCX5IPB.CEL http://hu.yourpdfguides.com/dref/4302330"

Átírás

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt: A gomb megnyomására a rendszer bekapcsol, és a bemutató automatikusan leáll. Ha kikapcsolja a rendszert, a bemutató ismét megjelenik a képernyn. Ha beállítja az órát, a rendszer energiatakarékos üzemmódra vált, és a bemutató nem jelenik meg. Helyezzen be egy lemezt a címkézett oldalával elre. Lemez kiadása 2011 Sony Corporation CMT-CX5iP FM-zsinórantenna (húzza ki vízszintesen) Hangszórókábel (jobb) Hangszórókábel (bal) A hálózati adapterhez 3 Indítsa el a lejátszást. Nyomja meg a (lejátszás) gombot. Bekapcsoláskor a rendszer csak akkor húzza be a lemezt a lemeztálcába, ha a kijelzn már megjelent a,,no Disc" felirat. Ne próbálja meg betolni a lemezt, amíg meg nem jelenik a,,no Disc" felirat. Ne helyezzen speciális (pl. kapcsolja ki a rendszert, ha egy lemez csak félig van a lemeztálcába helyezve. Ebben az esetben a lemez leeshet. Ne használjon olyan lemezt, amelyiken ragasztószalag, pecsét vagy ragasztóanyag van, mert ez hibás mködéshez vezethet. A lemezt kivételkor a szélénél fogja meg. Ne érintse meg a felületét. A rendszer kikapcsolt állapotában ne tolja be a lemezt a lemeztálcába. Ez a rendszer hibás mködéséhez vezethet. Ne helyezzen 8 cm-es lemezt a készülékbe adapter segítségével. Ez a rendszer hibás mködéséhez vezethet. Választott msorszám vagy fájl száma A kiválasztott msorszám vagy fájl teljes játékideje 4 Programozza be a kiválasztott msorszámot Megjegyzések újrahasznosításával kapcsolatos további információkat illeten forduljon a területileg illetékes irodához, a helyi hulladékgyjt szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, amelyben a terméket vásárolta. Érintett tartozék: távvezérl FIGYELMEZTETÉS A tzveszély csökkentése érdekében ne takarja el a készülék szellznyílásait újsággal, terítvel, függönnyel stb. Ne helyezzen nyílt lángot kelt tárgyat, például ég gyertyát a készülékre. A tzeset és az áramütés elkerülése érdekében óvja a készüléket a cseppen és fröccsen víztl, és soha ne helyezzen folyadékkal teli edényt, például virágvázát a készülékre. A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben (pl. könyvszekrényben vagy beépített fülkében) elhelyezni és mködtetni. Mivel a hálózati csatlakozó szolgál a készülék hálózatról való leválasztására, a készüléket könnyen hozzáférhet hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen rendellenességet észlel a készülék mködésében, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból. Az elemeket vagy az elemekkel ellátott eszközt ne helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hnek, például napfénynek vagy tznek van kitéve. A készülék mindaddig feszültség alatt van, amíg a tápkábelt nem húzza ki a hálózati aljzatból, még akkor is, ha maga a készülék ki van kapcsolva. Az adattábla a f készülék készülékházának alján található. FIGYELMEZTETÉS Ez az elemen vagy annak csomagolásán szerepl szimbólum arra figyelmeztet, hogy az elemet tilos háztartási hulladékként kezelni. Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt szerepel. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van feltüntetve, ha az elem több mint 0,0005% higanyt vagy 0,004% ólmot tartalmaz. A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít megelzni a környezet és az emberi egészség károsodását, amely az elemek hulladékkezelése helyes módjának figyelmen kívül hagyása esetén állna fenn. Az anyagok újrahasznosítása elsegíti a természeti erforrások megrzését. Olyan termékek esetében, amelyeknél biztonsági, hatékonysági vagy adatkezelési okok miatt beépített elemek állandó csatlakozása szükséges, az elemek cseréjét kizárólag szakember végezheti. Az elemeket a szakszer kezelésük érdekében hasznos élettartamuk végén adja le a megfelel hulladékgyjt vagy újrahasznosító telepen. Egyéb elemek esetében olvassa el az elemek biztonságos cseréjére vonatkozó szakaszt. Az elemet adja le a lemerült elemek újrahasznosítását szolgáló megfelel gyjthelyen. A termék vagy az elem újrahasznosításával kapcsolatos további információkat illeten forduljon a területileg illetékes irodához, a helyi hulladékgyjt szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, amelyben a terméket megvásárolta. Lemerült elemek kiselejtezése (az Európai Unióra és más, szelektív hulladékgyjtési rendszerrel rendelkez európai országokra érvényes) Tolja fölfelé a panelt, és használat eltt helyezzen dokkolóadaptert a dokkolóba. ipodhoz az eszköz tartozékát képez dokkolóadaptert használja. iphone-hoz használja az eszköz tartozékát képez dokkolóadaptert.

3 A dokkolóadapterek mködtetésével kapcsolatos részleteket illeten lásd a hozzájuk mellékelt használati utasítást. Hátsó ipod/iphone használata Ha nem használ ipod/iphone eszközt, tartsa lezárva a panelt. A dokkolóadaptert az eltávolításhoz a belsejében lév nyílásnál a körmével vagy egy lapos tárggyal húzza ki. Az óra beállítása gombot. vagy fájlt. A választott msorszám vagy fájl beviteléhez nyomja gombot. meg a fájl beprogramozásához ismételje meg a 34. lépést. 1 A rendszer bekapcsolásához nyomja meg a 2 Az óra beállítási módjának kiválasztásához nyomja meg a TIMER MENU gombot. Amennyiben a,,play SET?" felirat villog, a / többszöri megnyomásával válassza a,,clock SET?" (bevitel) lehetséget. Ezután nyomja meg a gombot. A / gomb többszöri megnyomásával állítsa be (bevitel) gombot. az órát, majd nyomja meg a a mvelettel. 5 További (összesen legfeljebb 25) msorszám vagy 6 A beprogramozott msorszámok vagy fájlok lejátszásához nyomja meg a gombot. A programozás a lemez tálcából való kivételéig vagy a tápkábel csatlakoztatásának megszüntetéséig elérhet marad. Ugyanazon program ismételt lejátszásához nyomja meg a gombot. iphone eszközökhöz tartozó dokkolóadapterek Az adapter száma a dokkolóadapter alján található. ipod eszköz esetén használja a hozzá tartozó dokkolóadaptert, vagy szerezzen be egy megfelelt az Apple Inc. vállalattól. : iphone készülék esetében : iphone 3G és iphone 3GS készülék esetében : iphone 4 készülék esetében 3 Távvezérl e; wl wk wj wh wg wf Dokkolóadapter 4 Végezze el a perc beállítását ugyanezzel Megjegyzés Az óra beállításai a készülék tápkábelének kihúzása és áramszünet esetén visszaállnak a gyári alapértékekre. 0 qk ql w; wa ws wd ipod/iphone csatlakozó Egyéb mveletek Mvelet Lejátszás szüneteltetése Megnyomandó gombok (szünet). A lejátszás ismételt elindításához nyomja meg újra a gombot. (leállítás). A leján található. A DualDisc olyan kétoldalas lemez, amelynek egyik oldalán DVDanyag, a másik oldalán pedig digitális hanganyag található. E termék lejátszása nem garantált, mivel a hanganyagot tartalmazó oldal nem felel meg a Compact Disc (CD) szabványnak. Csúsztatva távolítsa el az elemtartó fedelét, majd helyezze be a két (nem tartozék) AA méret R6-os elemet, elször a oldalon, az alábbi ábrán látható polaritásnak megfelelen. forgalomban kapható csavaroknak 34 mm-re kell kiállniuk. A rendszert függleges, egyenes felület, megersített falra szerelje. 190 mm A hangszóró hátlapja Ügyeljen a csavarok megfelel illesztésére, és hogy azonos és kell mértékben álljanak ki ahhoz, hogy kitöltsék a készülék és a hangszórók hátulján található furatokat. Vegye figyelembe, hogy a falra függesztett rendszer leeshet, ha ütés éri. Ne akasszon és ne helyezzen semmilyen tárgyat a falra függesztett rendszerre. Anyagtól függen a rendszer által kibocsátott h vagy a por a tapéta leválását vagy elszínezdését okozhatja. A Sony nem felels a nem megfelel felszerelésbl, falvastagságból, csavarrögzítésbl vagy természeti csapásból stb. ered balesetekért és károkért. A lejátszó leállított állapotában nyomja meg többször egymás után a PLAY MODE gombot. Választhat a normál (,, " a mappában található összes MP3-fájl lejátszása), a véletlen sorrend (,,SHUF" vagy SHUF*" mappák közötti váltáshoz), valamint,, a programozott lejátszás (,,PGcute;s után a TUNING MODE gombot, amíg el nem tnik a kijelzrl az,,auto" és a,,preset" felirat, majd a +/ gomb ismételt megnyomásával hangoljon a kívánt állomásra. Tanács Ha egy sztereó FM állomás vétele gyenge, akkor a statikus zaj csökkentéséhez kapcsolja ki a sztereó vételt az FM MODE gomb többszöri megnyomásával, amíg a kijelzn meg nem jelenik a,,mono" felirat. A jobb hangminség érdekében Hasznos tanácsok A termék gyártója a Sony Corporation (1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, Japan). A termékbiztonsággal és az elektromágneses kompatibilitással kapcsolatos hivatalos képvisel a Sony Deutschland GmbH (Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Germany). Kérjük, a szervizeléssel és a garanciával kapcsolatos ügyben forduljon a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez. A rendszer falra szerelése A rendszer a falra is ersíthet. Felszerelés eltt távolítsa el az állványt a készülékrl. A rendszer felszerelése eltt húzza ki a hálózati vezetéket a hálózati aljzatból (konnektorból). Az építanyagnak és a falvastagságnak megfelel csavarokat használjon. A felszereléssel, a fal építanyagával és a használandó csavarokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon szakemberhez.

4 Nem megfelel ersség fal vagy csavarok esetén a rendszer leeshet és megsérülhet, ezáltal személyi sérülést okozva. A licenccel és védjeggyel kapcsolatos megjegyzés Az iphone, az ipod, az ipod classic, az ipod nano és az ipod touch az Apple Inc. védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológiát és szabadalmait a Fraunhofer IIS és a Thomson vállalattól licenceljük. A Windows Media a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Ez a termék a Microsoft Corporation bizonyos szellemi tulajdonjogainak védelme alá esik. Az ilyen technológia használata és terjesztése ezen terméken kívül tilos a Microsoft vagy felhatalmazott leányvállalatának engedélye nélkül. Minden más védjegy és bejegyzett védjegy a tulajdonosuk tulajdona. Az útmutatóban nem tüntettük fel a és jeleket. Megjegyzések Amennyiben a hangsugárzókat és a készüléket egymáshoz közel szereli fel, akkor a csavarokat az alsó rész jelzésének megfelelen rögzítse a falhoz, a kézikönyvben látható módon. A készülék és a hangsugárzó csavarjainak minimális távolsága 90 mm. Ha a rendszert és a hangsugárzókat nagyobb távolságra kívánja felszerelni, akkor a mvelet megkezdése eltt állítsa be a hangsugárzó vezetékének hosszát. A hangsugárzó vezetékét az ábrán látható módon a készülék hátuljának kiálló része köré tekerheti. A hangsugárzók optimális elhelyezésével jobb hangminség érhet el. A jobb hangminség érdekében a rendszert az alábbi ismertetés alapján helyezze üzembe. A hangszórókat javasolt a felhasználónak a helyiségben szokásosan elfoglalt helye alapján, tle jobbra és balra elhelyezni. A hangszórókat a legjobb a fül szokásos magasságában elhelyezni. Ez a készüléken vagy annak csomagolásán szerepl szimbólum azt jelzi, hogy a terméket tilos háztartási hulladékként kezelni. Kérjük, hogy ehelyett az elektromos és elektronikai hulladék gyjtésére kijelölt gyjthelyen adja le. A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelzni a környezet és az emberi egészség károsodását, amely a hulladékkezelés helyes módjának figyelmen kívül hagyása esetén állna fenn. Az anyagok újrahasznosítása elsegíti a természeti erforrások megrzését. A termék Régi elektromos és elektronikus berendezések kiselejtezése (Az Európai Unióra és más, szelektív hulladékgyjtési rendszerrel rendelkez európai országokra érvényes. ) 1 Rögzítse a tartozék alátéteket a hangsugárzók és a készülék hátuljára. Ne mentsen más típusú msorszámokat, fájlokat és fölösleges mappákat az MP3-fájlokat tartalmazó lemezre. A rendszer kihagyja azokat a mappákat, amelyek nem MP3-fájlokat tartalmaznak. Az MP3-fájlok lejátszási sorrendje megegyezik rögzítési sorrendjükkel. A rendszer kizárólag,,.mp3" kiterjesztés MP3-fájlok lejátszására képes. Még akkor is, ha a fájl,,.mp3" kiterjesztés, ha az adott fájl ettl eltér, a lejátszáskor olyan nagy hangerej hang képzdhet, ami a hangsugárzórendszer károsodásához és a rendszer meghibásodásához vezethet. Maximális értékek: 255 mappa (a gyökérmappával együtt). 511 MP3-fájl. Egy lemezen 512 MP3-fájl vagy mappa szerepelhet. 8 mappaszint (fájlok faszerkezete). Nem garantálható az összes MP3-kódoló és -író szoftverrel, -rögzít eszközzel és -rögzít adathordozóval való kompatibilitás. Nem kompatibilis MP3-lemezek lejátszásakor zaj vagy szaggatott hang fordulhat el, vagy lehetséges, hogy egyáltalán nem játszhatók le. MP3-lemez lejátszásával kapcsolatos megjegyzések Rádióállomások tárolása 1 Hangoljon a kívánt állomásra. 2 A vevegység memória módjának kiválasztásához nyomja meg a TUNER MEMORY gombot. TM Védlapok illesztési helye Amennyiben a lemezen az els menet CD-DA (audió), akkor a többi menetet a készülék már nem ismeri fel, formátumra való tekintet nélkül. Ebben az esetben csak az els menet CD-DA msorszámai játszhatók le. Ha az els menet formátuma CD-ROM, és az utána következk is ebben a formátumban kerültek rögzítésre, akkor a rendszer több menetben, folyamatosan játssza le az MP3-fájlokat mindaddig, amíg nem talál másik, eltér formátumban felvett menetet. Többmenetes lemez lejátszásával kapcsolatos megjegyzések 3 A kívánt szám beállítását a +/ gombok segítségével végezze el. Amennyiben a választott számhoz már tartozik egy rádióállomás, akkor azt a készülék az újonnan beállított állomásra cseréli. gombot.

5 4 Az állomás tárolásához nyomja meg a Bal oldali hangszóró Csavar Fegység Csavar (Középs) Csavar Jobb oldali hangszóró Csavar 5 Az 14. lépések megismétlésével további állomásokat tárolhat. Legfeljebb 20 FM állomás tárolható. 3 Indítsa el a lejátszást. Nyomja meg a gombot. Megjegyzés 6 Tárolt rádióállomás elhívásához nyomja meg Egyéb mveletek Mvelet Lejátszás szüneteltetése Megnyomandó gombok (szünet). A lejátszás folytatásához nyomja meg újra a gombot. (leállítás). A lejátszás folytatásához nyomja meg a (lejátszás) *1 gombot. A lejátszás megszakításához nyomja meg újra a gombot*2. Ha a csatlakoztatott eszköz hangereje túl alacsony, akkor elfordulhat, hogy a rendszer automatikusan készenléti üzemmódra vált. Állítsa be megfelelen az eszköz hangerejét. Lásd,,Az automatikus készenléti üzemmód funkció kikapcsolása" cím részt. 7 Kapcsolja ki a rendszert. Nyomja meg a gombot. A rendszer a beállított id eltt automatikusan bekapcsol. Ha a rendszer a beállított idpontban bekapcsolt állapotban van, akkor a bekapcsolásidzít nem indul el. Ne mködtesse a rendszert a bekapcsolás és a lejátszás megkezdése közötti idszakban. A STANDBY jelzfény a tápkábel hálózati csatlakoztatásának megszüntetése után is bekapcsolva marad. többször a TUNING MODE gombot, amíg a kijelzn meg nem jelenik a,,preset" felirat, majd a kívánt szám kiválasztásához nyomja meg többször egymás után a +/ gombot. A hang beállítása Mvelet Hanger módosítása Dinamikusabb hang létrehozása (Dynamic Sound Generator X-tra) A hangeffektus beállítása Megnyomandó gombok VOLUME +/. Elfordulhat, hogy a STANDBY jelzfény a tápkábel hálózati csatlakoztatásának megszüntetése után nem azonnal alszik ki. A jelzfény mintegy 40 másodperc múlva kikapcsol. Ez nem jelent hibás mködést. Az USB-eszköz nem megfelelen van csatlakoztatva. Kapcsolja ki a rendszert, és csatlakoztassa újra az USB-eszközt. Kapcsolja ki a rendszert, és csatlakoztassa újra az USB-eszközt. Maguk a zenei adatok zajosak, vagy a hang torz. Elfordulhat, hogy a zaj a zenei adatok elállításakor keletkezett a számítógép állapota miatt. Hozza létre újra a zenei adatokat. Túl alacsony bitsebességet használtak a fájlok kódolásakor. Másoljon nagyobb bitsebességgel kódolt fájlokat az USB-eszközre. Nincs hang. Üzenetek CD Over : Lejátszás vagy szüneteltetés során a gomb megnyomása közben a lemez a végére ért. Error : A rendszer nem ismerte fel az USB-eszközt, vagy ismeretlen eszközt csatlakoztattak. LOCKED : A lemeztálca nem mködik. Keresse fel a Sony legközelebbi forgalmazóját. No Device : Nincs csatlakoztatva USB-eszköz, vagy a csatlakoztatott USB-eszközt leállították. No Disc : A lejátszóban nincs lemez, vagy olyan lemezt helyezett be, amelyet a készülék nem tud lejátszani. No Memory : Nincs behelyezve a memóriakártya az USB-eszközbe. No Step : Minden beprogramozott msorszám törlésre került. No Track : A rendszer nem töltött be lejátszható fájlt az USB-eszközrl. Not in Use : A kívánt mvelet az adott körülmények között nem végezhet el. Not Supported : Nem támogatott USB-eszközt vagy ipod eszközt, illetve lemerült ipod/iphone eszközt csatlakoztatott. Push STOP! : Lejátszás közben CD módban megnyomta a PLAY MODE gombot. Step Full! NG! meg többször a / gombot, majd pedig gombot. (hátraléptetés)/ (elreléptetés). (hátraléptetés)/ (elreléptetés). a,,timer OFF?" felirat meg nem jelenik a kijelzn. gombot. Ezután nyomja meg a A lejátszás nem az els msorszámtól indul. A beállítás módosítása A kijelz módosítása Mvelet A kijelzn megjelen adatok módosítása1) Kijelz mód módosítása (lásd alább) 1) Kezdje újra az 1. lépéstl. Megjegyzés A PLAY MODE gomb többszöri megnyomásával térjen vissza a normál lejátszáshoz, amíg mind a,,pgm", mind a,,shuf" felirat el nem tnik a kijelzrl. Az olvasási folyamat a következ esetekben sokáig tarthat: Az USB-eszközön sok mappa vagy fájl van. fájlszerkezet különösen összetett. A A memória kapacitása túl nagy. A bels memória töredezett. A,,Reading" felirat hosszú ideig látható, vagy sokáig tart, amíg a lejátszás elindul. Kimenetek CD-lejátszórész Rendszer: CD- és digitális audiorendszer Lézerdióda jellemzi Kibocsátás idtartama: Folyamatos Lézerkimenet*: Kevesebb mint 44,6 µw * A 7 mm-es apertúrájú optikai vevegység objektívjének felületétl 200 mm-re mért érték. Frekvenciaátvitel: 20 Hz 20 khz Jelzaj arány: Több mint 90 db Dinamikatartomány: Több mint 90 db * VBR típusú MP3/WMA fájl lejátszása esetén elképzelhet, hogy a lejátszás egy másik pontról folytatódik. *2 A lejátszás a fels mappától folytatódik.

6 /. TOOL MENU /RETURN (vissza). Nyomja meg többször egymás után a PLAY MODE gombot. többmenetes módban rögzített lemez. karakterek nem jelennek meg megfelelen. Az USB-eszköz nem mködik megfelelen. Állítsa be a hangert. Az ezzel a rendszerrel LEJÁTSZHATÓ lemezek Hibaelhárítás 1 Gyzdjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozókábel és a hangszóró vezetékei megfelel és biztos módon csatlakoztatva vannak. listában, és végezze el a hozzá tartozó javító mveletet. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel a Sony legközelebbi forgalmazóját. A lejátszás nem indul el. A rendszer akkumulátortöltként való használata 2) 2 Keresse meg a problémát az alábbi ellenrz A rendszer bekapcsolt és kikapcsolt állapotban is használható akkumulátortöltként az ipod/iphone eszközhöz. A töltés akkor kezddik, amikor az ipod/iphone eszközt az ipod/iphone csatlakozóra helyezik. Az ipod/iphone eszköz kijelzjén megjelenik a töltési állapot. Ha tölteni szeretné az ipod/iphone lejátszót, leállított állapotban helyezze az ipod/iphone csatlakozóra. A további részletekkel kapcsolatban lásd az ipod/iphone használati útmutatóját. Az ismételt lejátszással kapcsolatos megjegyzés Ha a,,rep" lehetséget választja, amikor a rendszer normál lejátszás módban van, a rendszer ismételve játssza le az USB-eszközön lév audiofájlokat, amíg Ön le nem állítja a lejátszást. Ha a,,rep" lehetséget választja, amikor a rendszer mappalejátszás módban van, a rendszer ismételve játssza le a választott mappában lév audiofájlokat, amíg Ön le nem állítja a lejátszást. Ha USB-kábeles kapcsolat szükséges, csatlakoztassa az USB-eszközhöz kapott USB-kábelt. A mködtetési móddal kapcsolatban részletes információkat a csatlakoztatandó USB-eszközhöz kapott használati útmutatóban talál. A csatlakoztatott USB-eszköz típusától függen akár 10 másodperc is eltelhet, amíg a,,reading" felirat megjelenik. Ne kösse össze a rendszert és az USB-eszközt USB-hubon keresztül. Az USB-eszköz csatlakoztatásakor a rendszer beolvassa az USB-eszközön található összes fájlt. Ha az USB-eszközön sok mappa vagy fájl van, az USB-eszköz beolvasása sokáig tarthat. Egyes USB-eszközök csatlakoztatása esetén elfordulhat, hogy a bevitt mveleteket a rendszer késleltetve hajtja végre. kijelz az energiatakarékosság érdekében kikapcsol. Az idzít és az óra továbbra is mködik. A kijelzn az óra látható. A hang torz. A lejátszás nem az els msorszámtól indul. Nem játszhatók le fájlok. Megjegyzések Bemutató Energiatakarékos mód2) Óra 1) 3) ipod/iphone töltésének leállítása Távolítsa el az ipod/iphone eszközt. ipod/iphone töltésével kapcsolatos megjegyzések A készülék STANDBY jelzfénye a rendszer kikapcsolt állapotában világít. 2) Az óra nem állítható be energiatakarékos üzemmódban. 3) Az óraképerny 8 másodperc elteltével automatikusan energiatakarékos módra vált. A kijelzn a nem megjeleníthet karakterek helyett,,_" szimbólum látható. A következ információk nem láthatók a kijelzn: MP3-lemez és USB-eszköz teljes játékideje hátralév játékid, kivéve CD-DA lemez esetén A következ információk nem jelennek meg megfelelen: VBR (változó bitsebesség) kódolású MP3-fájl eltelt játékideje azon mappák és fájlok neve, amelyek nem az 1-es és 2-es szint ISO9660 vagy Joliet kiterjesztési formátumot követik A következ információk jelennek meg a kijelzn: CD-DA lemez msorszámának hátralév játékideje MP3-fájlok ID3-címkeinformációi 1-es vagy 2-es verziójú ID3-címkék használata esetén (ha egyetlen MP3-fájlhoz 1-es és 2-es verziójú ID3-címke egyaránt tartozik, akkor a 2-es verziójú ID3-címkeinformáció jelenik meg a kijelzn) Ha USBfunkció van kiválasztva a rendszer bekapcsolt állapotában, akkor nem tölthet ipod/iphone eszközt. A kijelz bemutató vagy óra üzemmódjában az ipod/iphone még a rendszer kikapcsolt állapotában sem tölthet. Ha az ipod/iphone eszközt kikapcsolt rendszer mellett tölti, akkor a mvelet befejeztével a rendszer automatikusan energiatakarékos üzemmódra vált. Kikapcsolt rendszer esetén a maximális töltési id körülbelül 4 óra. Ha az ipod/iphone kikapcsolt rendszeren történ töltése közben megnyomja a DISPLAY gombot, akkor a töltés leáll. A töltés újraindításához a kijelz energiatakarékos üzemmódjában csatlakoztassa ismét az ipod/iphone eszközt. Ha az ipod/iphone akkumulátora lemerült, akkor elképzelhet, hogy a rendszer nem ismeri fel. Ebben az esetben töltse fel az akkumulátort számítógép vagy más eszköz segítségével, és ezután csatlakoztassa a rendszerhez. A rendszer teljesítménye az ipod/iphone mszaki jellemzitl függen változó lehet.

7 Az ipod/iphone csatlakoztatása és eltávolítása során tartsa a készüléken lév csatlakozójának megfelel szögben, és a csatlakozó megóvása érdekében ne forgassa és ne csavarja el. Ne hordozza a készüléket, ha a csatlakozóra ipod/iphone eszköz van helyezve. Ez meghibásodáshoz vezethet. Az ipod/iphone behelyezése és eltávolítása során egy kézzel tartsa a készüléket, és ügyeljen, nehogy véletlenül megnyomja az ipod/ iphone vezérlelemeit. Az ipod/iphone csatlakoztatásának megszüntetése eltt szüneteltesse a lejátszást. Videó lejátszásakor a gyors elre- vagy hátraléptetéshez tartsa lenyomva a / gombot, amennyiben a / nem mködik. Ha az iphone csatlakoztatva van a rendszerhez, és bejöv hívás érkezik, akkor a lejátszás leáll, és a hívás fogadható. A hangert a VOLUME +/ gombbal állíthatja be. A hanger az ipod/iphone-on való módosítása esetén nem változik. A rendszer kizárólag ipod/iphone eszközzel való használatra szolgál. Más audiolejátszó eszköz nem csatlakoztatható. ipod/iphone használatához olvassa el az eszköz használati útmutatóját. A Sony nem vállal felelsséget az ipod/iphone eszközön tárolt adatoknak a készülékkel való használat során való elvesztéséért vagy károsodásáért. A kijelzn megjelen adatokkal kapcsolatos megjegyzések Azonnal húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, és ellenrizze a következket. Nincs rövidzárlat a + és a hangsugárzó-vezetékek között? Nem takarja el valami a rendszer szellznyílásait? Rövidre van zárva az ipod/iphone csatlakozója? Ha a STANDBY jelzés már nem villog, csatlakoztassa ismét a tápkábelt, és kapcsolja be a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel a Sony legközelebbi forgalmazóját. Ha a STANDBY jelzés villog Gyzdjön meg arról, hogy az ipod megfelelen van csatlakoztatva. Vegye lejjebb a hangert. Állítsa az iphone/ipod,,eq" beállítását,,off " vagy,,flat" értékre. Az ipod nem mködik. Általános A hálózati vezeték hálózati csatlakoztatása után a kijelzn megjelenik a bemutató, annak ellenére, hogy a rendszer nincs bekapcsolva. Nyomja meg egyszer a DISPLAY gombot a rendszer kikapcsolt állapotában. A kijelzrl eltnik a bemutató. Csatlakoztatva van a tápkábel? Megjegyzések A rendszer nem kapcsol be. A rendszer váratlanul Standby üzemmódra váltott. Ha az ipod/iphone akkumulátora lemerült, akkor elfordulhat, hogy nem mködtethet a rendszerrel. Ebben az esetben töltse fel az akkumulátort számítógép vagy más eszköz segítségével, és ezután csatlakoztassa a rendszerhez. Állítsa le az esetlegesen az ipod/iphone eszközön futó egyéb ios alkalmazásokat. A részletekért nézze meg a ipod/iphone eszközhöz kapott használati utasítást. Gyzdjön meg arról, hogy az ipod/iphone megfelelen van csatlakoztatva. Mivel a rendszer és az ipod/iphone vezérlése egymástól külön történik, elképzelhet, hogy az ipod/iphone nem mködtethet a távvezérl vagy a készülék gombjaival. Ebben az esetben használja az ipod/iphone vezérlgombjait. Az audiofájlok nem a következ kiterjesztések:,,.mp3",,,.wma" vagy,,.m4a". Az adatok nem MP3/WMA/AAC formátumban vannak rögzítve. A nem FAT16 vagy FAT32 fájlrendszer USB-eszközök nem támogatottak.* Ha particionált USB-eszközt használ, csak az els partíción lév hangfájlok játszhatók le. A titkosított vagy jelszóval védett fájlok nem játszhatók le. * Ez a rendszer támogatja a FAT16 és a FAT32 fájlrendszert, de egyes USB-eszközök nem feltétlenül támogatják mindkettt. Bvebb információt az USBeszközök kezelési útmutatójából, illetve a gyártótól kaphat. CD-ROM Nem 1-es/2-es szint vagy Joliet, ISO9660 konform zenei CD vagy MP3 formátumú CD- R/CD-RW lemezek Többmenetes, nem lezárt CD-R/CD-RW lemezek Gyenge felvételi minség CD-R/CD-RW, szennyezett vagy karcolt CD-R/CD-RW, vagy nem kompatibilis felveveszközzel rögzített CD-R/CD-RW Nem megfelelen véglegesített CD-R/CD-RW Nem MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) formátumú fájlokat tartalmazó lemezek Nem szabványos formájú lemezek (például szív, négyzet vagy csillag alakú) Olyan lemezek, amelyek felületére címke, papír vagy matrica van ragasztva Címkével ellátott kölcsönzött vagy használt lemezek, amelyeknél a ragasztó kitüremkedik a címke alól Nyomtatott címkével ellátott lemezek, amelyeken a tinta ragadós érzet Lejátszás eltt törölje le a lemezt egy törlkendvel a közepétl a széle felé haladva. A lemezek tisztításához ne használjon oldószert, például benzint, hígítószert, a kereskedelemben kapható tisztítószereket vagy a bakelitlemezekhez készült antisztatikus permeteket. Ne tegye ki a lemezt közvetlen napfénynek vagy hhatásnak (például hvezetékek hjének), és ne hagyja közvetlen napsütésben álló autóban. Ha huzamosabb ideig nem használja a készüléket, akkor húzza ki teljesen a tápkábelt (tápkábelt) a fali aljzatból.

8 A vezetéket mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki. Soha ne húzza magát a vezetéket. Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék kerül a készülék belsejébe, az ismételt használat eltt húzza ki a tápkábelt, és forduljon szakemberhez. A tápkábel cseréjét kizárólag szakszerviz végezheti. Ne döntse meg a rendszert, és ne helyezze túl meleg, hideg, poros, szennyezett, párás vagy nem megfelel szellzés helyre, vagy ahol rezgésnek, közvetlen napfénynek vagy ers fénynek van kitéve. Legyen óvatos, ha a készüléket vagy a hangsugárzókat védbevonattal (például gyanta, olaj, fényez) kezelt felületre állítja, mert foltosodás vagy elszínezdés keletkezhet. Ha a rendszert a hidegrl közvetlenül meleg helyre viszi vagy nagyon nedves szobába helyezi, a nedvesség a CD-lejátszóban lecsapódhat a lencsére, ami hibás mködést okozhat. Ilyen esetben távolítsa el a lemezt, és hagyja bekapcsolva a rendszert körülbelül egy órán át, amíg a nedvesség elpárolog. A készülék mködés közbeni felmelegedése normális jelenség, és nem igényel semmilyen intézkedést. Nagy hangern huzamosabb ideig történ mködtetés esetén a készülékház felforrósodhat, ezért ne érintse meg. Hagyja szabadon a szellznyílásokat. Az ezzel a rendszerrel NEM LEJÁTSZHATÓ lemezek Kompatibilis ipod/iphone modellek: ipod touch 4. generáció ipod touch 3. generáció ipod touch 2. generáció ipod touch 1. generáció ipod nano 6. generáció ipod nano 5. generáció (videokamera) ipod nano 4. generáció (videó) ipod nano 3. generáció (videó) ipod nano 2. generáció (alumínium) ipod classic iphone 4 iphone 3GS iphone 3G iphone A,,Made for ipod" és,,made for iphone" azt jelenti, hogy egy elektronikus kiegészítt kifejezetten az ipod vagy iphone készülékekhez való csatlakoztatásra terveztek, és a fejleszt tanúsította, hogy megfelel az Apple teljesítménykövetelményeinek. Az Apple nem felels ezen eszköz mködéséért vagy a biztonsági és törvényi elírásoknak való megfeleléséért. Ne feledje, hogy ezen kiegészít és az ipod vagy iphone együttes használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt. USB Támogatott bitsebesség: MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbit/s 320 kbit/s, VBR WMA: 48 kbit/s 192 kbit/s, VBR AAC: 48 kbit/s 320 kbit/s Mintavételi frekvenciák: MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 khz WMA: 44,1 khz AAC: 44,1 khz (USB) port: A típusú, 500 ma maximális áramersség Hangszóró Hangszórórendszer: Kétutas hangszórórendszer, Bass reflex funkció Hangszórók: 80 mm-es mélysugárzó, kúp típus 40 mm-es magassugárzó, kúp típus Névleges impedancia: 8 Méretek (Sz/Ma/Mé): Kb. 140 mm 245 mm 103 mm Tömeg: Kb. nettó 1,2 kg hangszórónként Mennyiség: 2 darab (bal/jobb) Általános A lemezekkel kapcsolatos megjegyzések Vevegység Ers zúgás vagy zaj hallható, vagy egyetlen állomás sem fogható be. (A kijelzn a,,tuned" vagy a,,stereo" felirat villog.) Energiaellátási követelmények: Hálózati adapter Bemenet: 100 V 240 V AC, 50/60 Hz Kimenet: 19,5 V DC, 3,9 A Teljesítményfelvétel: 28 watt Méretek (Sz/Ma/Mé) (hangszórók nélkül): Kb. 250 mm 245 mm 130 mm Tömeg (hangsugárzók nélkül): Kb. 2,2 kg A f készülék mennyisége: 1 darab Mellékelt tartozékok: Állvány (1), távvezérl (1), hálózati adapter (1), tápkábel (1), FM-zsinórantenna (1), alátét falra szereléshez (1 lap), dokkolóadapterek iphone-hoz (1 készlet) A kivitel és a mszaki adatok elzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. Az ipod/iphone nem tölthet. Az idzítk használata A rendszer 2 féle idzít funkciót biztosít. Mindkett beállítása esetén a kikapcsolásidzít élvez prioritást. Kikapcsolásidzít: Ez nem jelent hibás mködést. A készülék automatikusan készenléti üzemmódra vált, amennyiben kb. 30 percig nem történik semmilyen mvelet vagy nincsen kimeneti audiojel. Lásd,,Az automatikus készenléti üzemmód funkció kikapcsolása" cím részt. A rendszer bekapcsolt állapotban használható olyan USB-eszközök akkumulátorának töltésére, amelyek rendelkeznek az újratöltés funkcióval. Válassza ki az USB funkciót a FUNCTION +/ többszöri megnyomásával. (USB) A töltés akkor kezddik, amikor az egység portjához csatlakoztatja az USB-eszközt. Az USBeszköz kijelzjén megjelenik a töltés állapota. A további részletekkel kapcsolatban lásd az USB-eszköz felhasználói útmutatóját. A rendszer akkumulátortöltként való használata Lehetsége van arra, hogy zenére aludjon el. Ez a funkció abban az esetben is mködik, ha az óra nincs beállítva. Nyomja meg többször egymás után a SLEEP gombot. Lehetsége van egy elre beállított idpontban CD-re, DAB/DAB+ vagy FM msorra, valamint ipod/iphone eszközre ébredni.

9 Gyzdjön meg róla, hogy az óra be van állítva. Bekapcsolásidzít: Amennyiben körülbelül egy percig semmilyen mvelet nem történik, akkor az órabeállítás és a bekapcsolásidzít beállítása automatikusan törlésre kerül. Ismételje meg a mveletet az elejétl. A bekapcsolásidzít órabeállítása váratlanul törlésre került. 1 Készítse el a hangforrást. Készítse el a hangforrást, majd állítsa be a hangert a VOLUME +/ gomb segítségével. CD adott msorszáma vagy audiofájlja elsként való lejátszásához hozzon létre saját programot. Nincs rövidzárlat a + és a hangsugárzóvezetékek között? Csak a tartozék hangsugárzókat használja? Nem takarja el valami a rendszer szellznyílásait? Elképzelhet, hogy az adott állomáson ideiglenesen szünetel a sugárzás. Nincs hang. Ha az ipod/iphone akkumulátora lemerült, akkor elképzelhet, hogy még a rendszerhez történ csatlakoztatás esetén sem tölthet. Ebben az esetben töltse fel az akkumulátort számítógép vagy más eszköz segítségével, és ezután csatlakoztassa a rendszerhez. Gyzdjön meg arról, hogy az ipod/iphone megfelelen van csatlakoztatva. Ha az ipod/iphone eszközt kikapcsolt (készenléti üzemmódban lév) rendszer mellett tölti, akkor a rendszer nem tölti a teljesen töltött ipod/iphone eszközt. Gondoskodjon róla, hogy a rendszer ne USB módban legyen. USB módban nem tölthet ipod/iphone. Az ipod/iphone akkor sem tölthet, ha az iphone/ ipod mellékelt USB-kábelét csatlakoztatja a rendszer USB-portjához. Csatlakoztassa megfelelen az antennát. felhasználó által elvégzett összes beállítás például a behangolt rádióállomások, idzít, óra törlésre kerül. Az iphone csenghangjának hangereje nem változik. Állítsa be a csenghang hangerejét az iphone eszközön. Az Automatic Standby funkció kikapcsolása Ez a rendszer Automatic Standby funkcióval van ellátva. Ennek köszönheten a készülék automatikusan Standby üzemmódra vált, amennyiben kb. 30 percig nem történik semmilyen mvelet, vagy nincsen kimeneti audiojel. Gyári beállítás szerint az Automatic Standby üzemmód funkció be van kapcsolva. nyomja meg gombot. el az órát, majd nyomja meg a a perc beállítását a fenti mvelettel. A hangsugárzókat a lehet legszimetrikusabb módon helyezze el. Kizárólag a tartozék hangsugárzókat csatlakoztassa a készülékhez. Zajforrásoktól távol helyezze el a rendszert. Csatlakoztassa a rendszert egy másik fali aljzathoz. Szereljen fel egy (nem tartozék) zajszrt a tápkábelre. Távolítsa el a távvezérl és a készüléken található érzékel között elhelyezked esetleges akadályokat, és ne helyezze a készüléket fénycs közelébe. Irányítsa a távvezérlt a rendszer érzékelje felé. Vigye közelebb a távvezérlt a rendszerhez. A hang csak az egyik oldalról érkezik, illetve a jobb és a bal oldali hanger nem kiegyenlített. USB-eszköz A csatlakoztatott ipod/iphone vagy USB-eszköz nem töltdik, ha egyszerre mindkett csatlakoztatva van. Nem tölthet egyszerre ipod/iphone eszközt és USB-eszközt. USB-eszköz töltéséhez válassza az USB funkciót. Felmelegedés A rendszer bekapcsolt állapotában tartsa lenyomva Ers zúgás vagy zaj. A kompatibilis USB-eszközökrl az alábbi webhelyeken tájékozódhat. Európai és orosz vásárlók számára: <http://support.sony-europe.com/> Egyéb országok/régiók vásárlói számára: <http://www. sony-asia.com/support> Támogatott USB-eszközt használ? 2 Vegye lejjebb a hangert. Nyomja meg a VOLUME gombot. 5 A lejátszás leállításának ideje szintén a 4. lépésben megadott módon végezhet el. 3 Válassza ki az AUDIO IN funkciót. Nyomja meg többször a FUNCTION +/ gombot. 6 Válassza ki a hangforrást. Nyomja meg többször egymás után a / gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt hangforrás a kijelzn. gombot. Ezután nyomja meg a A távvezérl nem mködik. 1 Válassza az USB funkciót. Nyomja meg többször a FUNCTION +/ gombot. 4 Indítsa el a lejátszást. Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott eszközön, és állítsa be a hangert. 2 Csatlakoztassa az USB-eszközt a porthoz. (USB) Ha nem támogatott USB-eszközt használ, az alábbi problémák fordulhatnak el. Ellenrizze a kompatibilis USB-eszközöket a,,fájl lejátszása USB-eszközrl" pontban felsorolt webhelyeken. Az USB-eszközt nem ismeri fel a készülék. A fájl- és mappanevek nem jelennek meg a rendszeren. A lejátszás nem lehetséges. A zene lejátszása nem folyamatos, ugrál. A hang zajos. Torz hang hallható. a gombot, amíg a kijelzn meg nem jelenik az,,auto STBY OFF" felirat. A funkció bekapcsolásához ismételje meg a mveletet az,,auto STBY ON" felirat megjelenéséig. A hangsugárzórendszer 2 perccel az eltt, hogy a rendszer készenléti módba lép, a kijelzn megjelenik az,,auto STBY" felirat.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Az automatikus készenlét a vevegység (FM) használata esetén még abban az esetben sem mködik, ha engedélyezve van. Az alábbi esetekben elfordulhat, hogy a rendszer nem vált automatikusan készenléti üzemmódba: ha audiojelet észlel. audió msorszámok vagy fájlok lejátszása közben. ha a bekapcsolásidzít vagy a kikapcsolásidzít funkció aktív. Megjegyzések Ez a hangzórórendszer nem rendelkezik mágneses árnyékolással, ezért a közelben elhelyezett televízió képe mágnesesen torzulhat. Ebben az esetben kapcsolja ki a televíziót, várjon 1530 percet, majd ismét kapcsolja be. Ha nem tapasztal javulást, akkor a hangsugárzókat a televíziótól távolabb helyezze el. A készülékház tisztítása Kímél tisztítószeroldattal enyhén megnedvesített puha kendvel törölje le a készüléket. A tisztításhoz soha ne használjon súrolószert, súrolószivacsot vagy oldószert (például hígítószert, benzint vagy alkoholt)..

4-289-035-11(2) (HU) Aktív mélysugárzórendszer SA-NA9ES. Kezelési útmutató. 2012 Sony Corporation

4-289-035-11(2) (HU) Aktív mélysugárzórendszer SA-NA9ES. Kezelési útmutató. 2012 Sony Corporation 4-289-035-11(2) (HU) Aktív mélysugárzórendszer SA-NA9ES Kezelési útmutató 2012 Sony Corporation Magyar FIGYELMEZTETÉS A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék,

Részletesebben

Rúdhangsugárzó HT-ST9

Rúdhangsugárzó HT-ST9 Rúdhangsugárzó HT-ST9 FIGYELMEZTETÉS A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben elhelyezni és működtetni (pl. könyvszekrényben vagy beépített fülkében). A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SHARP AR-5316E/5320E http://hu.yourpdfguides.com/dref/1289486

Az Ön kézikönyve SHARP AR-5316E/5320E http://hu.yourpdfguides.com/dref/1289486 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://hu.yourpdfguides.com/dref/917820

Az Ön kézikönyve HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://hu.yourpdfguides.com/dref/917820 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP PSC 1510 ALL-IN-ONE. Megtalálja a választ minden kérdésre az HP PSC 1510 ALL-IN-ONE a felhasználói

Részletesebben

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Mc Crypt CMP-960USB DJ-CD-/MP3 lejátszó Rendelési szám: 31 21 22

Részletesebben

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás HU IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Tartalom A készülék használata el tt Bevezetés...3 Fontos biztonsági el írások...4 1. Áttekintés...6 2.

Részletesebben

HP vp6300 sorozatú digitális kivetít. Felhasználói kézikönyv

HP vp6300 sorozatú digitális kivetít. Felhasználói kézikönyv HP vp6300 sorozatú digitális kivetít Felhasználói kézikönyv Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt,

Részletesebben

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a készüléket. Használati útmutató A készülékhez az alábbi

Részletesebben

CK-20W Nokia multimédia autóskészlet Felhasználói és telepítési útmutató

CK-20W Nokia multimédia autóskészlet Felhasználói és telepítési útmutató CK-20W Nokia multimédia autóskészlet Felhasználói és telepítési útmutató 9245865 1. kiadás, HU MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a HF-20 jelzésû termék megfelel az 1999/5/EK

Részletesebben

T-Home Sat TV-vevôegység. kezelési útmutatója

T-Home Sat TV-vevôegység. kezelési útmutatója T-Home Sat TV-vevôegység kezelési útmutatója Általános bemutatás Ez egy új generációs mûholdvevô készülék, amely beépített merevlemezzel rendelkezik. A kifejlesztett technológiai újításoknak köszönhetôen

Részletesebben

GameCamera. Vadfigyelő kamera. HU Használati útmutató

GameCamera. Vadfigyelő kamera. HU Használati útmutató GameCamera Vadfigyelő kamera HU Használati útmutató Általános információk Használati útmutató Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Csak a használati útmutatónak megfelelő módon használja ezt

Részletesebben

AR-M165 AR-M207 DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER. HASZNÁLATI UTASÍTÁS (általános információ és másológép) A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT 12 HIBAKERESÉS ÉS

AR-M165 AR-M207 DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER. HASZNÁLATI UTASÍTÁS (általános információ és másológép) A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT 12 HIBAKERESÉS ÉS TÍPUS AR-M65 AR-M07 DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁS (általános információ és másológép) AR-M65 Oldal. RÉSZ: ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ... A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT HIBAKERESÉS ÉS... KARBANTARTÁS

Részletesebben

Használati útmutató axbo Alvásfázis figyel ő ébresztőórához

Használati útmutató axbo Alvásfázis figyel ő ébresztőórához Használati útmutató axbo Alvásfázis figyel ő ébresztőórához Gratulálunk az axbo megvásárlásához, amely a világ els ő alvásfázis figyel ő ébresztőórája! Vezérl ő gombok és a kijelz ő 1. Ébreszt ő 1 2. Ébreszt

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Hordozható vezeték nélküli hangszóró (MD-12)

Felhasználói kézikönyv Hordozható vezeték nélküli hangszóró (MD-12) Felhasználói kézikönyv Hordozható vezeték nélküli hangszóró (MD-12) 1.1. kiadás HU Felhasználói kézikönyv Hordozható vezeték nélküli hangszóró (MD-12) Tartalom Biztonság 3 Kezdő lépések 4 A tartozék ismertetése

Részletesebben

Különleges információ

Különleges információ - - 1 - - Különleges információ A készülék elemekkel vagy egy külső áramforrásról (adapter) működik. Ne üzemeltesse azt más áramforrásról mint amit a kezelési útmutató előír, vagy ami a készülék hátulján

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

Kiegészítő kezelési útmutató

Kiegészítő kezelési útmutató Rendelési szám: 6515 6925 21 Cikkszám: 172 584 16 81 Z100 Kiadás: NA 2011/03c Kiegészítő kezelési útmutató Audio 20 Kiegészítő kezelési útmutató Audio 20 Üdvözöljük a ercedes-benz világában! indenekelőtt

Részletesebben

STB-868. MPEG-2/4 H.264 SD/HD DVB-T vevőegység, FullHD Multimédia lejátszó. Használati útmutató

STB-868. MPEG-2/4 H.264 SD/HD DVB-T vevőegység, FullHD Multimédia lejátszó. Használati útmutató STB-868 MPEG-2/4 H.264 SD/HD DVB-T vevőegység, FullHD Multimédia lejátszó Használati útmutató Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 1.1 Biztonsági figyelmeztetések... 2 1.2 A doboz tartalma... 3 2. Alapvető

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 1. Ez a kézikönyv elválaszthatatlan és nélkülözhetetlen része a berendezésnek. Gondosan meg kell őrizni a készülékkel együtt akkor is, ha más tulajdonoshoz vagy használóhoz kerül

Részletesebben

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket WF1124ZA(C/U) WF1124ZB(C/U) WF1124XA(C/U) WF1124XB(C/U) Mosógép használati útmutató Az útmutató 100%-ban újrahasznosított papírból készult. képzelje el a lehetőségeket Köszönjük, hogy Samsung terméket

Részletesebben

Golden Media Spark (Reloaded, Triplex, One) Használati útmutató

Golden Media Spark (Reloaded, Triplex, One) Használati útmutató Golden Media Spark (Reloaded, Triplex, One) Használati útmutató SW v.1.2.32 2012.01.20 (W.V) TARTALOMJEGYZÉK 1. Biztonsági előírások... 4 2. Bevezetés... 5 3. Jellemzők... 5 4. A távirányító... 6 5. Előlap...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWE 20 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWE 20 FI

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWE 20 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWE 20 FI Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: (mikrohullám) Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Mikrohullámú

Részletesebben

Nokia C5 00 - Felhasználói kézikönyv

Nokia C5 00 - Felhasználói kézikönyv Nokia C5 00 - Felhasználói kézikönyv 3.0. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 5 A készülékről 5 Irodai alkalmazások 6 Hálózati szolgáltatások 6 Használatbavétel 7 A készülék gombjai és részei 7 A SIM-kártya

Részletesebben

hp officejet 4200 series all-in-one

hp officejet 4200 series all-in-one hp officejet 4200 series all-in-one felhasználói kézikönyv hp officejet 4200 series all-in-one 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Az itt közölt információk el zetes értesítés nélkül

Részletesebben

DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP. Használati útmutató

DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP. Használati útmutató DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP Használati útmutató Hu Mi hol található? Az információ keresését érdemes az útmutató alábbi fejezeteiben kezdenie: i i i i i Tartalomjegyzék 0 iv xi Keresés funkció, vagy menünév

Részletesebben

Tulajdonságok. r em-25/em-15

Tulajdonságok. r em-25/em-15 Használati Utasítás Köszönjük, hogy a Roland EM-25/EM-15 Kreatív Keyboard-ot választotta, amely kísérő automatikás hangszerként kiválóan alkalmas arra, hogy órákon át tartó, tiszta, gondtalan szórakozást

Részletesebben

Az Ön kézikönyve OMRON K8AB-TH http://hu.yourpdfguides.com/dref/2889219

Az Ön kézikönyve OMRON K8AB-TH http://hu.yourpdfguides.com/dref/2889219 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus

A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus U 87 PL 111 02mf4_ManuelAC601_multi6_12008.indd 87 TARTALOMJEGYZÉK VIGYÁZAT...89 A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE AC601...

Részletesebben

TC7200.20 Wireless Voice Cable Gateway Felhasználói kézikönyv

TC7200.20 Wireless Voice Cable Gateway Felhasználói kézikönyv TC7200.20 Wireless Voice Cable Gateway Felhasználói kézikönyv Oldal 1 / 82 Az eszköz biztonságos használata Biztonsági előírások Ezt a terméket az európai és a helyi biztonsági előírások alapján gyártották,

Részletesebben