ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ. Beszámoló a Bálint Ágnes Kulturális Központ évi munkájáról ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba polgármester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ. Beszámoló a Bálint Ágnes Kulturális Központ 2014. évi munkájáról ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba polgármester"

Átírás

1 ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 16-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Bálint Ágnes Kulturális Központ évi munkájáról ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba polgármester Előterjesztés készítéséért felelős: Kis Tóth János intézményvezető Előterjesztést véleményezi még: NÉV: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: Oktatási Bizottság NÉV: Pénzügyi Bizottság VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: NÉV: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: MEGHÍVOTTAK NEVE: Kis Tóth János intézményvezető A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Bálint Ágnes Kulturális Központ Irattár Előterjesztést ellenőrizte: Előterjesztést jóváhagyta: Mohainé Jakab Anikó Jegyző 1

2 Előterjesztés Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Bálint Ágnes Kulturális Központ évi munkájáról Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester Leíró: Kis Tóth János igazgató Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület évi munkaterve alapján Kis Tóth János igazgató beterjesztette a Bálint Ágnes Kulturális Központ munkájáról szóló szakmai beszámolóját. Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület elé: Határozati javaslat Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bálint Ágnes Kulturális Központ munkájáról szóló szakmai beszámolót elfogadja. Vecsés, december 10. Szlahó Csaba polgármester Melléklet: szakmai beszámoló 2

3 Szakmai beszámoló a Bálint Ágnes Kulturális központ évi szakmai tevékenységéről 3

4 Küldetésnyilatkozat A Bálint Ágnes Kulturális Központ a szabadidő eltöltésének többfunkciós tere, amely egyszerre valósítja meg a közművelődés közösségi és a szórakoztatás közönségi terét. Szolgál és szolgáltat, helyet ad a kreatív iparnak, teret biztosít a művészeti produkcióknak, hozzáférést ad a tudáshoz és élményt nyújt. Összekapcsolja a kulináris élvezeteket a művészi élményekkel. 4

5 Bevezető Vecsés Város Önkormányzata, mint fenntartó biztosítja az intézmény üzemeltetésének, az épület állagmegóvásának, valamint az alapfeladatok ellátásához szükséges személyi béreket és a magas színvonalú szakmai munka ellátását fedező költségeket májusában nyitottuk meg a Bálint Ágnes Kulturális Központot (BÁKK). Az elmúlt másfél évben kihasználtuk az intézmény adta lehetőségeket és sokszínű tevékenységeinkkel (közművelődés, felnőttképzés, játszóház, színházművészet) szolgáljuk a vecsési lakosokat. A Bálint Ágnes Kulturális Központ a Kulturális javak védelméről, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. Törvény, az 2013 áprilisában elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat, illetve Alapító Okirat, valamint a Vecsés Város Képviselőtestületének 2/2001./II.28./ sz. Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló rendelete alapján működik. Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló rendelete, meghatározza a helyi közművelődés feladatait, struktúráját és intézményét, tevékenységének irányítását és ellenőrzését, finanszírozását. 5

6 1. Az intézményi feladatellátás feltételrendszere A BÁKK 2013 indulásával egy merőben új intézmény jött létre. A folyamatos működés érdekében elkészítettük a Szervezeti és Működési Szabályzatunkat, ennek mellékleteit és olyan alapdokumentumokat, amelyek szükségesek a rendszerszerű működéshez. Továbbra is feladatunknak tekintjük a helyi társadalom közösségi-, kulturális igényeinek kielégítését. Ezért az intézményi struktúrát folyamatosan fejlesztjük, átalakítottuk a tevékenységrendszert, változtak a szervezeti keretek, az informatikai robbanás folyamatos fejlesztési elvárásait is nyomon követjük, illetve piackutatást végzünk a kulturális termékek fogyasztói szokásairól. Az energiafelhasználás hatékonysága érdekében a nappal is megvilágított terek fényforrásainak felülvizsgálatára, illetve energiatakarékos eszközökkel való cseréjére van szükség. Az energia szükséglet minimalizálása érdekében célszerű lenne a ház villamos energia ellátását a hatékonyság növelése és a fenntartható fejlődés jegyében napelemekkel bővíteni, így jelentős költségmegtakarítást érhetnénk el. 6

7 2. Szervezeti körülmények 2.1 Az intézmény személyi feltételei Az intézmény személyi ellátottsága főállásban 14 fő. A munkatársak között az egyenletes feladatszétosztás az optimális működés egyik feltétele, az összes körülményt figyelembe vevő koordinációval szervezzük meg a humánerő gazdálkodást. Az intézményben 7 fő felsőfokú végzettségű szakember,(melyből 4 fő közművelődési szakember, 3 fő közművelődési munkát segítő munkatárs) 1 fő középfokú végzettségű közművelődési szakember, 2 fő információs munkatárs, 3 fő műszaki munkatárs, 1 fő takarító dolgozik. Az intézmény 2014-es működése során már látható, hogy a rendelkezésre álló személyi feltételek nem elegendőek. Az intézmény feladatainak ellátásához és a ház színvonalas működése érdekében létszámunkat növelni szükséges. 1 fő műszaki csoportvezető munkatársra, 1 fő információs munkatársra, illetve 2 fő berendezőre lenne szükségünk. A nyitás után folyamatosan megnövekedett a rendezvények száma, ami sokkal nagyobb odafigyelést és szervezést igényel. Már nem csak leügyelni kell az adott programot, de tevékenyen akár több kollégát igénylő kiszolgálást kell biztosítani akár naponta többször is. Ezért tartom fontosnak a technikai munkákat összefogó műszaki csoportvezető megbízását. Az információs munkatársak a ház frontemberei. A pultban dolgozó kollégák létszáma minimális, hétvégi rendezvények, vizsgák, szabadság, betegség idejére az adott munkatárs pótlására nincs lehetőségünk. Ezért fontos, hogy kellő felkészültségű és számú munkatárs álljon a ház és így a látogatóik rendelkezésére. A berendezőket közmunka programban a Monori Munkaügyi Központ, illetve a Polgármesteri Hivatal segítségével foglalkoztatjuk, de mivel folyamatos alkalmazásuk bizonytalan ezért kérjük a két álláshelyet. 7

8 2.2 Felnőttképzés, pályázat A kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében című pályázaton konzorciumunk (Ecser, Hernád, Dabas, Vecsés) forintot nyert szakembereink beiskolázására. A munkatársak szakmai fejlődése érdekében több képzési lehetőséget kínáltunk fel, amellyel a kollégák éltek is. Négy fő rendezvényszervező oklevelet szerzett. Grafikusunk szerkesztői tanfolyamot végzett és eredményes vizsgát tett. Művészeti vezetőnk kiállítás rendező tanfolyamon vett részt. Jómagam elvégeztem az Art és Business felsőfokú szaktanfolyamot. Hat fő angol tanfolyamon vett részt, amelyen kifejezetten a közművelődésben használatos nyelvet sajátíthatták el Az intézmény tárgyi, technikai feltételei és fejlesztésük A tárgyi technikai eszközök esetében fontosnak tartom hang-és fénytechnikai parkunk folyamatos bővítését. A számítástechnikai eszközök korszerűsítése, elavult számítógép parkunk cseréje, jogtiszta programok bővítése 2015-ben szükségessé válik. A 2013-ban bevezetett jegyvásárlási rendszer elavult, nem képes követni a megnövekedett rendezvények, illetve látogatói igények miatt bekövetkezett változásokat. Professzionális jegyrendszer bevezetése a költségvetési intézmény merev szabályai miatt nem lehetséges. Szakmai eszközfejlesztést saját költségvetésből, önkormányzati támogatásból és az Önkormányzatok érdekeltségnövelő pályázatán nyert pénzeszközökből valósítottuk meg ban ,- forintot fordítunk eszközparkunk fejlesztésre, korszerűsítésére. 8

9 3. Az intézmény gazdálkodása A Bálint Ágnes Kulturális Központ önálló jogi személy, de nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A kulturális központ gazdálkodásának két sarkalatos pontja van: az egyik, hogy a társadalmilag preferált tevékenységek továbbra is dotációval élnek meg, a másik, hogy a kulturális termékeket eladhatóvá kell tenni. Az elmúlt másfél évben a központ minden munkatársa törekedett arra, hogy a bevételeinket növeljük, hogy szakmaiságunk megtartása mellett a produkciók, illetve szolgáltatásaink színvonala növekedjen. A termek kihasználtságának növelésére a jövőben is nagy hangsúlyt fektetünk. (1. sz. melléklet) Mint tulajdonosnak, az önkormányzatnak elemi érdeke megfelelőképpen finanszírozni a kulturális központot, ugyanakkor a piaci elvárásokhoz igazodóan kell kialakítani a kulturális központ jövőbeni gazdálkodási formáját és stratégiáját. Bevételeink a helyiségek bérbe adásából, színháztermi rendezvények, illetve a játszóház jegybevételeiből, továbbszámlázott díjakból tevődnek össze A bevételek alakulása ig BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT: , Szolgáltatás ellenértéke Ft Bérbeadás Ft továbbszámlázott közv Ft Egy. Különféle műk.bev: Ft Kiszáml. Term.szolg ÁFA Ft Bevétel összesen: Ft 9

10 10

11 4. Az intézmény szakmai tevékenységének ismertetése. Az igazgatói pályázatomban 2014-re megjelölt fő célok és tevékenységek: Minősített Közművelődési Intézményi cím elnyerése, melyet a tavalyi évben nem sikerült abszolválnunk ben beadtuk minőségbiztosítási anyagunkat és így a legmagasabb szakmai minősítés elérését tűztük ki magunk elé. Pest megyében négy intézmény, országosan 28 kulturális intézmény kapta meg eddig a minősítést. A Közművelődési területek prioritásainak évenkénti meghatározása. Szervezetfejlesztés 2014-ben a hatékonyabb szervezeten belüli működés érdekében két alkalommal szerveztünk, csapatépítő, szervezetfejlesztő tréninget, amelyek erősítették a munkatársak együttműködését, az információ hatékonyabb áramlását, magának a szervezetnek a jobb működését. A Káposztafesztnek, illetve a Bálint Ágnes Mesefesztiválnak országos fesztivállá kell válnia. Vecsésen megvalósuló fesztiválok lassan bekapcsolódnak az országos fesztiválok vérkeringésébe ezért a szervezést is intézményesíteni kellene, hogy lépést tarthassunk a kor követelményeivel. Ezért 1 fő főállású alkalmazottat indokolt kinevezni, aki egész évben csak a fesztiválok ügyeit intézi. A gazdálkodási forma átalakítása önállóan gazdálkodó szervezetté. Azon dolgozunk, hogy a kulturális központ gazdálkodása legyen tervezhető és kiszámítható, több lábon álló, koncepciója pedig vetítse előre az önálló gazdálkodás lehetőségét. A ház méretei, hatékonyabb működése és a munka koordinálása is szükségessé teszi, hogy az intézmény gazdálkodását átalakítsuk nonprofit társasággá, mely kellő rugalmassággal tudja kezelni a közművelődés újabb és újabb kihívásait Marketing kommunikáció 11

12 A Bálint Ágnes Kulturális központ marketing-kommunikációs tevékenységének átfogó célja Vecsés és a környező települések lakóinak tájékoztatása a kulturális programjainkról. Az információk eljuttatásának leggyorsabb és legolcsóbb eszköze az internet, ezért az intézmény munkájának nyilvánosságát és az információáramlás biztosítását segíti a működő honlapunk. A weboldal rendszeres frissítésével és hírlevelek segítségével mindig a legaktuálisabb információkkal látjuk el a potenciális látogatókat. A naprakész információközlést segíti a fiatalabb korosztály körében közkedvelt csatorna a Facebook. Hagyományos és arculatformáló nyomtatványok: plakátok, szórólapok, molinó, műsorfüzet. A plakátok, szórólapok, molinók mindig adott eseményhez, rendezvényhez vagy rendezvénysorozathoz kapcsolódóan nyújtanak pontos felvilágosítást. Ezzel szemben a műsorfüzet egy adott periódus (2-3 hónap) valamennyi kulturális programjait hivatott bemutatni. Folyamatosan arra törekszünk, hogy a programajánló a lehető legátfogóbban mutassa be a város kulturális rendezvényeit. Célunk, hogy rendezvényeink minél szélesebb körben legyenek ismertek, illetve költséghatékonyabban Információs szolgálat A kulturális központban információs pontot működtetünk. Munkatársaink telefonon és személyesen nyújtanak felvilágosítást az aktuális programokról, eseményekről. Az információ nyújtás a jegyárusítás megszervezése és üzemeltetése megtörtént, ugyanakkor a rendelkezésre álló személyi feltételek nem elegendőek. Az intézmény feladatainak ellátásához és a ház színvonalas működése érdekében létszámunkat 1 fő információs munkatárssal növelni szükséges. 12

13 4.3. Marketingstratégia jövőképe A mai felgyorsult világunkban az emberek percenként kapnak, látnak, hallanak információkat. Nehéz a fontos és megbízható információkat kiszűrni abból a hatalmas információáradatból amivel naponta szembesülünk. Jelenleg a Bálint Ágnes Kulturális Központ marketing tevékenységének egyik legnagyobb hiányosságát a még hatékonyabb online kommunikációban látjuk. Számtalan, általunk még kiaknázatlan lehetőség rejlik az online eszközök alkalmazásában, hiszen az internet a meghatározott célközönségünk egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb információs csatornája. Az interneten keresztül egy-egy reklámkampány során lehetőségünk nyílhat arra, hogy sokkal célzottabban érjük el a programjaink iránt érdeklődőket. Jól működő információs csatornánkként napi rendszerességgel használjuk facebook oldalunkat. Azonban a saját oldal üzemeltetésén kívül a legnépszerűbb közösségi oldal üzleti szemmel sokkal több lehetőséget rejt magában. A fizetett facebook hirdetések révén a marketing kommunikációnk hatékonysága jelentősen növelhető lenne valamint a hagyományos kommunikációs csatornákkal ellentétben folyamatos visszacsatolásokat is kaphatnánk, így lehetőségünk nyílna a párbeszédre való törekvésre. Ennek köszönhetően a meglévő és működő adatbázisunk bővülne és -kampányaink még több emberhez jutnának el. További lehetőséget látunk a saját weboldalunkon olyan kulcsszavak, kifejezések használására, melyek a kereső optimalizálás igénybevételével a céltalanul böngésző - hétvégi programokat, színházi darabokat, gyermek rendezvényeket, mozgásformákat kereső internetezők ránk találnának. Ennek a szolgáltatásnak az igénybevételével a google-ba beütött általunk használt kulcsszavaknak köszönhetően rögtön az első oldalon jelenhetnénk meg és így bővülhetne a látogatói létszám, hiszen azokat is elérhetnénk, akik még soha nem hallottak a Bálint Ágnes Kulturális Központról. Úgy gondoljuk, hogy a fent említett lehetőségek kiaknázása a jövő évi marketing kampányunk sikerességében meghatározó szerepet tölthet be. 13

14 5. Szakmai prioritások Bálint Ágnes Kulturális Központ színházi előadásai. A Vecsési Színházi Estekkel megvalósultak az alapvető célkitűzéseink. Az intézmény indulásakor megfogalmazott elvárásoknak sikerült eleget tennünk. Nevezetesen a színházi évad minden hónapjában legalább egy darabot bemutattunk, illetve Vecsés polgárainak olyan színházi palettát kínáltunk fel, amiben egyrészt mindenki kedvét leli, másrészt a stílusok döntő többsége is fellelhető. Figyelemmel kísérve az előadások iránti várakozásokat, valamint az előadások pozitív visszhangját nem lehet okunk panaszra. Folyamatosan figyeljük a közönség visszajelzéseit és a piacon lévő sikerdarabokat szállítjuk a nagyérdeműnek. Fontosnak tartom azt is, hogy több előadás esetében a gyanakvó várakozáson úrrá tudott lenni az általunk, illetve az előadásaink által nyújtott pozitív tapasztalat és jó referencia (Például a Panelninja és a Telefondoktor című előadások esetében). Igyekeztünk azt az elképzelést követni, hogy minél több színháznak adjunk bemutatkozási lehetőséget. Ezzel is a választék bővítése és minőségi előadások színrevitele volt a célunk. Az előadások költségkalkulációi szigorúan arra irányultak, hogy a produkciók, az eladott jegyek árából rentábilisak, de legalább nullszaldósok legyenek. Az év első komolyzenei koncertjével hagyományt akarunk teremteni. Fontosnak tartjuk, hogy a minőség és az igények a színpadon és a nézőtéren találkozzanak. Olyan legendákat sikerült a BÁKK színpadára csábítani, mint Zorán, Konc Zsuzsa, Csík zenekar akik a szórakoztatatva tudják az értéket közvetíteni. Már látjuk az esetleges anomáliákat, vendégeink tapasztalatait, kívánalmait. Ezek elemzésével, finom hangolásával folyamatosan alakítjuk a műsorpolitikánkat a még sikeresebb új színházi és zenei évad érdekében. Nyitni kívánunk az iskolai közönség (tanárok, diákok) felé, segíteni szándékozunk a kötelező és ajánlott irodalmak megismertetését, népszerűsítését. 14

15 Végül, de nem utolsó sorban változatlanul szeretnénk megerősíteni a térségben elfoglalt helyünket. Nem csak az a cél, hogy tudjanak rólunk, esetleg néha el is látogassanak hozzánk. Azt kívánjuk elérni, hogy a térség meghatározó intézménye, irányadó színháza és koncertterme legyünk Nagyrendezvények A Bálint Ágnes Mesefesztivál 2014-ben második alkalommal került megrendezésre, mindkét napon több helyszínnel, számtalan színpadi és interaktív programmal. A Bálint Ágnes Mesefesztivál, hitünk szerint, fontos és kiemelkedő rendezvénye városunknak, és reméljük, hogy egyre inkább országos szinten is érdeklődésre tart számot. Fesztiválunk egyre nagyobb sajtófigyelmet kap és ennek köszönhetően már nem csak a helyiek, de számos máshonnan érkező látogató is kíváncsi ránk. A nyári időszakban ismét a Gasztrosokk gasztrókulturális rendezvénysorozattal kívántuk az uborkaszezont kitölteni, az éttermet helyzetbe hozni. Minden hétvégén megtelt a tér vendéggel. Részt vettünk közös szervezésű (Káposztafeszt) programok szervezésében, melyek egyrészt már évtizedes hagyományokat tudnak felmutatni, másrészt több ezer embert mozgatnak meg, és nem csak a helyiek látogatják, hanem a környező településekről, az országból, és a határon túlról is érkeznek fellépők, illetve vendégek Önkéntesség A középiskolákban bevezetett 50 óra önkéntes munka intézményünkben való eltöltését biztosítjuk. Hat iskolával kötöttünk szerződés, ebben az évben rendezvényeinken 147 fő önkéntes vett részt. A gyerekek megismerkedhetnek a rendezvényszervezéssel, bepillantást nyerhetnek a kulisszák mögé, míg a BÁKK komoly segítséget kaphat tőlük egy-egy program kapcsán. 15

16 5.3. Művelődő közösségek: Ez évben is megrendeztük azokat a rendezvényeket, amelyek csoportjainak bemutatkozási lehetőséget teremtenek. A Concerto Harmonia Énekkar, a Balla Péter Népdalkör, a Kisspista Színház magas színvonalon, több szakmai elismerést magukénak tudva működik már évek óta. A Balla Péter Népdalkör az öt Aranypáva díj után Aranypáva Nagydíjas lett. Térítésmentesen biztosítunk próbahelyiséget, illetve klubhelyiséget a Rosmarein Táncegyüttesnek, a Német Nemzetiségi Hagyományőrző Tánccsoportnak, a Lumpen- Klumpen Tánccsoportnak, illetve a Vecsési Hagyományőrző Zenekarnak Egyéb rendezvények, együttműködések: Igen jó kapcsolatot ápolunk a város közoktatási intézményeivel is, rendszeres résztvevői programjainknak és mi is évente több alkalommal adunk helyet rendezvényeiknek (színi előadások, koncertek, évzárók-évnyitók, stb.). Szintén térítésmentesen biztosítottunk helyszínt jótékonysági koncerteknek, honismereti vetélkedőnek, önkormányzati rendezvényeknek, közmeghallgatásoknak. Áprilisban nemzetközi fórumot szerveztünk a helyi gazdálkodás lehetőségeiről. Az ennek folytatásaként megalakult Öko-klub tudatosan vállalta a környezettudatos, egészségesebb életmód népszerűsítését. Szakmai partnerünk a Családsegítő Központ Képzőművészeti élet Vecsésen A Vecsési Kiállítóterem ben nyitotta meg kapuit, a nagyközönség előtt. Az eltelt húsz év alatt sok kiváló alkotót ismertetett meg a vecsési közönséggel. A Vecsési Kiállítóterem ismét nívós kiállítások színhelyéül szolgál. Az elkövetkező évben is szeretnénk, ha kiállításaink helyszíne maradna. A Vértesi Nándor utcai épület helyt ad időszaki, illetve állandó kiállításoknak. Termeiben kapott helyet G. Ferenzci Hanna és Gammel József emlékkiállítása és itt helyeztük el Gál István által készített Vecsés térképasztalát is. Itt tarja foglalkozásait Gammel Játszóház, 16

17 mely 23 éve működik városban, és az 1997-ben alakult PrifériArt Művészeti Stúdió is. Végül, de nem utolsó sorban a helyi színjátszó csoport a Kisspista Színház is itt tartja próbáit, valamint színpadi kellékeinek egy részét. Negyedik éve adunk helyet nyári művészeti tábornak, amely a környék felnőtt alkotóit fogja össze. A helyi kisiskolásoknak is minden évben tartottunk rendhagyó rajz órát, illetve hirdetünk pályázatot. Fontos megjegyezni, hogy az itt kiállító művészek egy alkotást ajánlanak fel az intézmény részére. Az évek során összegyűlt művek egyedülálló gyűjteménnyel gazdagítják városunkat. Ezen célok megvalósítása egy munkatárs folyamatos jelenlétét igényli. 17

18 5.6. Szakmai kapcsolatrendszer Jó kapcsolatokat tartunk a Nemzeti Művelődési Intézettel és annak Pest megyei irodájával: közös szervezésben valósult meg a megyei mesemondó verseny és első ízben szerveztünk, szintén közösen Bálin Ágnes megyei mesemondó versenyt is. Tagjai lettünk a Kulturális Központok Országos Szövetségének. Folyamatosasan együttműködünk a Pest megyei Népművelők egyesületével, melynek háromfős elnökségében is részt veszek. Az év során együttműködtünk mindazokkal az intézményekkel (óvodák, iskolák, Családsegítő Központ) és civil szervezetekkel, amelyek településünkön találhatók. 6. Összefoglaló A központ másfél éves működésében új tevékenységek jelentek meg, bővültek a kulturális szolgáltatások, erősödött a kistérségi szerepvállalás, nőtt a ház kihasználtsága. Míg 2013-ban 123 rendezvényt bonyolítottunk le, fő látogatta a központot órában, addig 2014 decemberéig 230 rendezvényünkre több mint fő órában volt kíváncsi. (2. sz. melléklet) A Mazsola Játszóházat megnyitása óta fő látogatta. Mindez nagyfokú szervezettséget, logisztikai munkát igényel mind a szakmai, mind a technikai kisegítői területen. Vecsés, december 01. Kis Tóth János igazgató 18

19 1. sz. melléklet (Az eddig megvalósult, illetve lekötött programok alapján) 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 sz. melléklet 27

28

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ. A Bálint Ágnes Kulturális Központ szakmai beszámolója ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba polgármester

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ. A Bálint Ágnes Kulturális Központ szakmai beszámolója ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba polgármester ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: A Bálint Ágnes

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról Előterjesztő: Szlahó

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 214. november 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az Oktatási Intézmények Központi Konyhájának munkájáról

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Képviselő-testület 2014. december 16-i ülése ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba Előterjesztés

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ Ülés időpontja: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Előterjesztés tárgya: Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának részvételére az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: a Képviselő-testület 2014. július 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2013. évi munkájáról Előterjesztő: Szlahó

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: a Képviselő-testület 2016. december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016. ( ) önkormányzati

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 20-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. Teskánd Község Önkormányzat

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Rendelet hatálya kiterjed Tápiószecső nagyközség közigazgatási

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.1.) számú R e n d e l e t e A helyi közművelődésről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL - 2 - Tüskevár község önkormányzatának Képviselőtestülete" A kulturális javak védelméről

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat az Üllői

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Kivonat Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület május 23. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület május 23. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület 2012. május 23. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 51/2012. (V.23.)Képviselő-testületi határozata Cibakháza

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2002. ( VI. 17.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 Módosította: 11/2008. (XII.08.) ÖK rendelet. Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

I.RÉSZ Általános rendelkezések Alapelvek

I.RÉSZ Általános rendelkezések Alapelvek *7 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 17/1999.(VII.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről *7 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2014 2015 tanévben

Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2014 2015 tanévben Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2014 2015 tanévben Az intézmény környezete, partnerek o A Kelemen László Szakközépiskola Szeged városában működik 2006 óta, fő profilként a színészképzést

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2005.(III.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről

Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2005.(III.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2005.(III.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről Szalkszentmárton községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére www.tuv.com ID 9105075801

Részletesebben

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról.

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

Tárgy: A Szentesi Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása, és munkakör átminősítése

Tárgy: A Szentesi Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása, és munkakör átminősítése Szentes Város Alpolgármesterétől 6601. Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58 Ikt.sz.: 02-11411/2006. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: A Szentesi Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása, és munkakör

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2013-2014.

Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2013-2014. Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2013-2014. Az intézmény környezete, partnerek o A Kelemen László Szakközépiskola Szeged városában működik 2006 óta, fő profilként a színészképzést

Részletesebben

IKSZT Szolgáltatási és Programterv

IKSZT Szolgáltatási és Programterv Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez 1 1 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.01.08 8 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.02.05 8 Falugazdász

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. 2014-2020. évekre szóló továbbképzési

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál 2016. augusztus 18-tól 20-ig Évtizedek óta hagyományosan az augusztus 20-ai hétvégén 2-3 napos rendezvénysorozatot szervez intézményünk, a Lamberg-kastély

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik. 5/A. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

NyékládházaVáros Önkormányzata Képviselő-testületének

NyékládházaVáros Önkormányzata Képviselő-testületének NyékládházaVáros Önkormányzata Képviselő-testületének 11 /2004. (VII. 1.) számú rendelete a helyi közművelődésről Nyékládháza Város Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez 234/2014. (XII.16.) határozat

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) Magyarország Alaptörvényének XI.

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. rész. Általános rendelkezések. Alapelvek Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 6/1999.(III.03.) Ök. sz. rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999.(III.31.) RENDELETE a közművelődési tevékenységről. Általános rendelkezések Alapelvek 1.. 2..

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999.(III.31.) RENDELETE a közművelődési tevékenységről. Általános rendelkezések Alapelvek 1.. 2.. Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999.(III.31.) RENDELETE a közművelődési tevékenységről Jásd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban az Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat támogató szolgáltatás működtetésére megkötött ellátási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása 536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évre szóló munkatervének jóváhagyása VARGA DOMOKOS ÁMK TINÓDI LANTOS SEBESTYÉN KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV

Részletesebben

2015. október 26-i rendes ülésére

2015. október 26-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Művelődési Ház NKft. új programjainak várható

Részletesebben

Előterjesztés: Bizottsági ülés dátuma: Készítés ideje: Készítette: Mihályi Ferenc. Ellenőrizte: Bocskai József

Előterjesztés: Bizottsági ülés dátuma: Készítés ideje: Készítette: Mihályi Ferenc. Ellenőrizte: Bocskai József Előterjesztés: Címe: Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Civil Kapcsolatok és Közművelődési Bizottsága 2017. I. félévi munkatervéről Bizottsági ülés dátuma: 2016. 12.14.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2004.. ((V.. 3..)) RENDELETE A HELYII KÖZMÜVELÖDÉSSRÖL 2 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. március 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. március 22-i ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 81/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. március 22-i ülésére Tárgy: Az FMK eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Döntéshozatal: minősített többség V-3/2014. Nyü. Ügyiratszám: /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2017. évi belső i terv jóváhagyására ELŐTERJESZTŐ NEVE:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. szeptember 8-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. szeptember 8-i rendes ülésére 42. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-i rendes ülésére Tárgy: A helyi közművelődési feladatokról szóló önkormányzati

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 26181/2016. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. A könyvtár általános adatai: Neve: Iskolai és Közművelődési Községi Könyvtár Székhelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4533 Sényő, Kossuth. u. 33. Fenntartó neve: Sényő

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár város képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről,

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

A KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR MUNKATERVE

A KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR MUNKATERVE Közművelődési Intézmény és Könyvtár 8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. Tel./Fax: 88/594-500 E-mail: kulturakenese@pr.hu www.balatonkenese.hu A KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR MUNKATERVE Bevezetés:

Részletesebben