ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ. Beszámoló a Bálint Ágnes Kulturális Központ évi munkájáról ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba polgármester

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ. Beszámoló a Bálint Ágnes Kulturális Központ 2014. évi munkájáról ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba polgármester"

Átírás

1 ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 16-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Bálint Ágnes Kulturális Központ évi munkájáról ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba polgármester Előterjesztés készítéséért felelős: Kis Tóth János intézményvezető Előterjesztést véleményezi még: NÉV: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: Oktatási Bizottság NÉV: Pénzügyi Bizottság VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: NÉV: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: MEGHÍVOTTAK NEVE: Kis Tóth János intézményvezető A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Bálint Ágnes Kulturális Központ Irattár Előterjesztést ellenőrizte: Előterjesztést jóváhagyta: Mohainé Jakab Anikó Jegyző 1

2 Előterjesztés Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Bálint Ágnes Kulturális Központ évi munkájáról Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester Leíró: Kis Tóth János igazgató Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület évi munkaterve alapján Kis Tóth János igazgató beterjesztette a Bálint Ágnes Kulturális Központ munkájáról szóló szakmai beszámolóját. Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület elé: Határozati javaslat Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bálint Ágnes Kulturális Központ munkájáról szóló szakmai beszámolót elfogadja. Vecsés, december 10. Szlahó Csaba polgármester Melléklet: szakmai beszámoló 2

3 Szakmai beszámoló a Bálint Ágnes Kulturális központ évi szakmai tevékenységéről 3

4 Küldetésnyilatkozat A Bálint Ágnes Kulturális Központ a szabadidő eltöltésének többfunkciós tere, amely egyszerre valósítja meg a közművelődés közösségi és a szórakoztatás közönségi terét. Szolgál és szolgáltat, helyet ad a kreatív iparnak, teret biztosít a művészeti produkcióknak, hozzáférést ad a tudáshoz és élményt nyújt. Összekapcsolja a kulináris élvezeteket a művészi élményekkel. 4

5 Bevezető Vecsés Város Önkormányzata, mint fenntartó biztosítja az intézmény üzemeltetésének, az épület állagmegóvásának, valamint az alapfeladatok ellátásához szükséges személyi béreket és a magas színvonalú szakmai munka ellátását fedező költségeket májusában nyitottuk meg a Bálint Ágnes Kulturális Központot (BÁKK). Az elmúlt másfél évben kihasználtuk az intézmény adta lehetőségeket és sokszínű tevékenységeinkkel (közművelődés, felnőttképzés, játszóház, színházművészet) szolgáljuk a vecsési lakosokat. A Bálint Ágnes Kulturális Központ a Kulturális javak védelméről, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. Törvény, az 2013 áprilisában elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat, illetve Alapító Okirat, valamint a Vecsés Város Képviselőtestületének 2/2001./II.28./ sz. Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló rendelete alapján működik. Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló rendelete, meghatározza a helyi közművelődés feladatait, struktúráját és intézményét, tevékenységének irányítását és ellenőrzését, finanszírozását. 5

6 1. Az intézményi feladatellátás feltételrendszere A BÁKK 2013 indulásával egy merőben új intézmény jött létre. A folyamatos működés érdekében elkészítettük a Szervezeti és Működési Szabályzatunkat, ennek mellékleteit és olyan alapdokumentumokat, amelyek szükségesek a rendszerszerű működéshez. Továbbra is feladatunknak tekintjük a helyi társadalom közösségi-, kulturális igényeinek kielégítését. Ezért az intézményi struktúrát folyamatosan fejlesztjük, átalakítottuk a tevékenységrendszert, változtak a szervezeti keretek, az informatikai robbanás folyamatos fejlesztési elvárásait is nyomon követjük, illetve piackutatást végzünk a kulturális termékek fogyasztói szokásairól. Az energiafelhasználás hatékonysága érdekében a nappal is megvilágított terek fényforrásainak felülvizsgálatára, illetve energiatakarékos eszközökkel való cseréjére van szükség. Az energia szükséglet minimalizálása érdekében célszerű lenne a ház villamos energia ellátását a hatékonyság növelése és a fenntartható fejlődés jegyében napelemekkel bővíteni, így jelentős költségmegtakarítást érhetnénk el. 6

7 2. Szervezeti körülmények 2.1 Az intézmény személyi feltételei Az intézmény személyi ellátottsága főállásban 14 fő. A munkatársak között az egyenletes feladatszétosztás az optimális működés egyik feltétele, az összes körülményt figyelembe vevő koordinációval szervezzük meg a humánerő gazdálkodást. Az intézményben 7 fő felsőfokú végzettségű szakember,(melyből 4 fő közművelődési szakember, 3 fő közművelődési munkát segítő munkatárs) 1 fő középfokú végzettségű közművelődési szakember, 2 fő információs munkatárs, 3 fő műszaki munkatárs, 1 fő takarító dolgozik. Az intézmény 2014-es működése során már látható, hogy a rendelkezésre álló személyi feltételek nem elegendőek. Az intézmény feladatainak ellátásához és a ház színvonalas működése érdekében létszámunkat növelni szükséges. 1 fő műszaki csoportvezető munkatársra, 1 fő információs munkatársra, illetve 2 fő berendezőre lenne szükségünk. A nyitás után folyamatosan megnövekedett a rendezvények száma, ami sokkal nagyobb odafigyelést és szervezést igényel. Már nem csak leügyelni kell az adott programot, de tevékenyen akár több kollégát igénylő kiszolgálást kell biztosítani akár naponta többször is. Ezért tartom fontosnak a technikai munkákat összefogó műszaki csoportvezető megbízását. Az információs munkatársak a ház frontemberei. A pultban dolgozó kollégák létszáma minimális, hétvégi rendezvények, vizsgák, szabadság, betegség idejére az adott munkatárs pótlására nincs lehetőségünk. Ezért fontos, hogy kellő felkészültségű és számú munkatárs álljon a ház és így a látogatóik rendelkezésére. A berendezőket közmunka programban a Monori Munkaügyi Központ, illetve a Polgármesteri Hivatal segítségével foglalkoztatjuk, de mivel folyamatos alkalmazásuk bizonytalan ezért kérjük a két álláshelyet. 7

8 2.2 Felnőttképzés, pályázat A kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében című pályázaton konzorciumunk (Ecser, Hernád, Dabas, Vecsés) forintot nyert szakembereink beiskolázására. A munkatársak szakmai fejlődése érdekében több képzési lehetőséget kínáltunk fel, amellyel a kollégák éltek is. Négy fő rendezvényszervező oklevelet szerzett. Grafikusunk szerkesztői tanfolyamot végzett és eredményes vizsgát tett. Művészeti vezetőnk kiállítás rendező tanfolyamon vett részt. Jómagam elvégeztem az Art és Business felsőfokú szaktanfolyamot. Hat fő angol tanfolyamon vett részt, amelyen kifejezetten a közművelődésben használatos nyelvet sajátíthatták el Az intézmény tárgyi, technikai feltételei és fejlesztésük A tárgyi technikai eszközök esetében fontosnak tartom hang-és fénytechnikai parkunk folyamatos bővítését. A számítástechnikai eszközök korszerűsítése, elavult számítógép parkunk cseréje, jogtiszta programok bővítése 2015-ben szükségessé válik. A 2013-ban bevezetett jegyvásárlási rendszer elavult, nem képes követni a megnövekedett rendezvények, illetve látogatói igények miatt bekövetkezett változásokat. Professzionális jegyrendszer bevezetése a költségvetési intézmény merev szabályai miatt nem lehetséges. Szakmai eszközfejlesztést saját költségvetésből, önkormányzati támogatásból és az Önkormányzatok érdekeltségnövelő pályázatán nyert pénzeszközökből valósítottuk meg ban ,- forintot fordítunk eszközparkunk fejlesztésre, korszerűsítésére. 8

9 3. Az intézmény gazdálkodása A Bálint Ágnes Kulturális Központ önálló jogi személy, de nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A kulturális központ gazdálkodásának két sarkalatos pontja van: az egyik, hogy a társadalmilag preferált tevékenységek továbbra is dotációval élnek meg, a másik, hogy a kulturális termékeket eladhatóvá kell tenni. Az elmúlt másfél évben a központ minden munkatársa törekedett arra, hogy a bevételeinket növeljük, hogy szakmaiságunk megtartása mellett a produkciók, illetve szolgáltatásaink színvonala növekedjen. A termek kihasználtságának növelésére a jövőben is nagy hangsúlyt fektetünk. (1. sz. melléklet) Mint tulajdonosnak, az önkormányzatnak elemi érdeke megfelelőképpen finanszírozni a kulturális központot, ugyanakkor a piaci elvárásokhoz igazodóan kell kialakítani a kulturális központ jövőbeni gazdálkodási formáját és stratégiáját. Bevételeink a helyiségek bérbe adásából, színháztermi rendezvények, illetve a játszóház jegybevételeiből, továbbszámlázott díjakból tevődnek össze A bevételek alakulása ig BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT: , Szolgáltatás ellenértéke Ft Bérbeadás Ft továbbszámlázott közv Ft Egy. Különféle műk.bev: Ft Kiszáml. Term.szolg ÁFA Ft Bevétel összesen: Ft 9

10 10

11 4. Az intézmény szakmai tevékenységének ismertetése. Az igazgatói pályázatomban 2014-re megjelölt fő célok és tevékenységek: Minősített Közművelődési Intézményi cím elnyerése, melyet a tavalyi évben nem sikerült abszolválnunk ben beadtuk minőségbiztosítási anyagunkat és így a legmagasabb szakmai minősítés elérését tűztük ki magunk elé. Pest megyében négy intézmény, országosan 28 kulturális intézmény kapta meg eddig a minősítést. A Közművelődési területek prioritásainak évenkénti meghatározása. Szervezetfejlesztés 2014-ben a hatékonyabb szervezeten belüli működés érdekében két alkalommal szerveztünk, csapatépítő, szervezetfejlesztő tréninget, amelyek erősítették a munkatársak együttműködését, az információ hatékonyabb áramlását, magának a szervezetnek a jobb működését. A Káposztafesztnek, illetve a Bálint Ágnes Mesefesztiválnak országos fesztivállá kell válnia. Vecsésen megvalósuló fesztiválok lassan bekapcsolódnak az országos fesztiválok vérkeringésébe ezért a szervezést is intézményesíteni kellene, hogy lépést tarthassunk a kor követelményeivel. Ezért 1 fő főállású alkalmazottat indokolt kinevezni, aki egész évben csak a fesztiválok ügyeit intézi. A gazdálkodási forma átalakítása önállóan gazdálkodó szervezetté. Azon dolgozunk, hogy a kulturális központ gazdálkodása legyen tervezhető és kiszámítható, több lábon álló, koncepciója pedig vetítse előre az önálló gazdálkodás lehetőségét. A ház méretei, hatékonyabb működése és a munka koordinálása is szükségessé teszi, hogy az intézmény gazdálkodását átalakítsuk nonprofit társasággá, mely kellő rugalmassággal tudja kezelni a közművelődés újabb és újabb kihívásait Marketing kommunikáció 11

12 A Bálint Ágnes Kulturális központ marketing-kommunikációs tevékenységének átfogó célja Vecsés és a környező települések lakóinak tájékoztatása a kulturális programjainkról. Az információk eljuttatásának leggyorsabb és legolcsóbb eszköze az internet, ezért az intézmény munkájának nyilvánosságát és az információáramlás biztosítását segíti a működő honlapunk. A weboldal rendszeres frissítésével és hírlevelek segítségével mindig a legaktuálisabb információkkal látjuk el a potenciális látogatókat. A naprakész információközlést segíti a fiatalabb korosztály körében közkedvelt csatorna a Facebook. Hagyományos és arculatformáló nyomtatványok: plakátok, szórólapok, molinó, műsorfüzet. A plakátok, szórólapok, molinók mindig adott eseményhez, rendezvényhez vagy rendezvénysorozathoz kapcsolódóan nyújtanak pontos felvilágosítást. Ezzel szemben a műsorfüzet egy adott periódus (2-3 hónap) valamennyi kulturális programjait hivatott bemutatni. Folyamatosan arra törekszünk, hogy a programajánló a lehető legátfogóbban mutassa be a város kulturális rendezvényeit. Célunk, hogy rendezvényeink minél szélesebb körben legyenek ismertek, illetve költséghatékonyabban Információs szolgálat A kulturális központban információs pontot működtetünk. Munkatársaink telefonon és személyesen nyújtanak felvilágosítást az aktuális programokról, eseményekről. Az információ nyújtás a jegyárusítás megszervezése és üzemeltetése megtörtént, ugyanakkor a rendelkezésre álló személyi feltételek nem elegendőek. Az intézmény feladatainak ellátásához és a ház színvonalas működése érdekében létszámunkat 1 fő információs munkatárssal növelni szükséges. 12

13 4.3. Marketingstratégia jövőképe A mai felgyorsult világunkban az emberek percenként kapnak, látnak, hallanak információkat. Nehéz a fontos és megbízható információkat kiszűrni abból a hatalmas információáradatból amivel naponta szembesülünk. Jelenleg a Bálint Ágnes Kulturális Központ marketing tevékenységének egyik legnagyobb hiányosságát a még hatékonyabb online kommunikációban látjuk. Számtalan, általunk még kiaknázatlan lehetőség rejlik az online eszközök alkalmazásában, hiszen az internet a meghatározott célközönségünk egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb információs csatornája. Az interneten keresztül egy-egy reklámkampány során lehetőségünk nyílhat arra, hogy sokkal célzottabban érjük el a programjaink iránt érdeklődőket. Jól működő információs csatornánkként napi rendszerességgel használjuk facebook oldalunkat. Azonban a saját oldal üzemeltetésén kívül a legnépszerűbb közösségi oldal üzleti szemmel sokkal több lehetőséget rejt magában. A fizetett facebook hirdetések révén a marketing kommunikációnk hatékonysága jelentősen növelhető lenne valamint a hagyományos kommunikációs csatornákkal ellentétben folyamatos visszacsatolásokat is kaphatnánk, így lehetőségünk nyílna a párbeszédre való törekvésre. Ennek köszönhetően a meglévő és működő adatbázisunk bővülne és -kampányaink még több emberhez jutnának el. További lehetőséget látunk a saját weboldalunkon olyan kulcsszavak, kifejezések használására, melyek a kereső optimalizálás igénybevételével a céltalanul böngésző - hétvégi programokat, színházi darabokat, gyermek rendezvényeket, mozgásformákat kereső internetezők ránk találnának. Ennek a szolgáltatásnak az igénybevételével a google-ba beütött általunk használt kulcsszavaknak köszönhetően rögtön az első oldalon jelenhetnénk meg és így bővülhetne a látogatói létszám, hiszen azokat is elérhetnénk, akik még soha nem hallottak a Bálint Ágnes Kulturális Központról. Úgy gondoljuk, hogy a fent említett lehetőségek kiaknázása a jövő évi marketing kampányunk sikerességében meghatározó szerepet tölthet be. 13

14 5. Szakmai prioritások Bálint Ágnes Kulturális Központ színházi előadásai. A Vecsési Színházi Estekkel megvalósultak az alapvető célkitűzéseink. Az intézmény indulásakor megfogalmazott elvárásoknak sikerült eleget tennünk. Nevezetesen a színházi évad minden hónapjában legalább egy darabot bemutattunk, illetve Vecsés polgárainak olyan színházi palettát kínáltunk fel, amiben egyrészt mindenki kedvét leli, másrészt a stílusok döntő többsége is fellelhető. Figyelemmel kísérve az előadások iránti várakozásokat, valamint az előadások pozitív visszhangját nem lehet okunk panaszra. Folyamatosan figyeljük a közönség visszajelzéseit és a piacon lévő sikerdarabokat szállítjuk a nagyérdeműnek. Fontosnak tartom azt is, hogy több előadás esetében a gyanakvó várakozáson úrrá tudott lenni az általunk, illetve az előadásaink által nyújtott pozitív tapasztalat és jó referencia (Például a Panelninja és a Telefondoktor című előadások esetében). Igyekeztünk azt az elképzelést követni, hogy minél több színháznak adjunk bemutatkozási lehetőséget. Ezzel is a választék bővítése és minőségi előadások színrevitele volt a célunk. Az előadások költségkalkulációi szigorúan arra irányultak, hogy a produkciók, az eladott jegyek árából rentábilisak, de legalább nullszaldósok legyenek. Az év első komolyzenei koncertjével hagyományt akarunk teremteni. Fontosnak tartjuk, hogy a minőség és az igények a színpadon és a nézőtéren találkozzanak. Olyan legendákat sikerült a BÁKK színpadára csábítani, mint Zorán, Konc Zsuzsa, Csík zenekar akik a szórakoztatatva tudják az értéket közvetíteni. Már látjuk az esetleges anomáliákat, vendégeink tapasztalatait, kívánalmait. Ezek elemzésével, finom hangolásával folyamatosan alakítjuk a műsorpolitikánkat a még sikeresebb új színházi és zenei évad érdekében. Nyitni kívánunk az iskolai közönség (tanárok, diákok) felé, segíteni szándékozunk a kötelező és ajánlott irodalmak megismertetését, népszerűsítését. 14

15 Végül, de nem utolsó sorban változatlanul szeretnénk megerősíteni a térségben elfoglalt helyünket. Nem csak az a cél, hogy tudjanak rólunk, esetleg néha el is látogassanak hozzánk. Azt kívánjuk elérni, hogy a térség meghatározó intézménye, irányadó színháza és koncertterme legyünk Nagyrendezvények A Bálint Ágnes Mesefesztivál 2014-ben második alkalommal került megrendezésre, mindkét napon több helyszínnel, számtalan színpadi és interaktív programmal. A Bálint Ágnes Mesefesztivál, hitünk szerint, fontos és kiemelkedő rendezvénye városunknak, és reméljük, hogy egyre inkább országos szinten is érdeklődésre tart számot. Fesztiválunk egyre nagyobb sajtófigyelmet kap és ennek köszönhetően már nem csak a helyiek, de számos máshonnan érkező látogató is kíváncsi ránk. A nyári időszakban ismét a Gasztrosokk gasztrókulturális rendezvénysorozattal kívántuk az uborkaszezont kitölteni, az éttermet helyzetbe hozni. Minden hétvégén megtelt a tér vendéggel. Részt vettünk közös szervezésű (Káposztafeszt) programok szervezésében, melyek egyrészt már évtizedes hagyományokat tudnak felmutatni, másrészt több ezer embert mozgatnak meg, és nem csak a helyiek látogatják, hanem a környező településekről, az országból, és a határon túlról is érkeznek fellépők, illetve vendégek Önkéntesség A középiskolákban bevezetett 50 óra önkéntes munka intézményünkben való eltöltését biztosítjuk. Hat iskolával kötöttünk szerződés, ebben az évben rendezvényeinken 147 fő önkéntes vett részt. A gyerekek megismerkedhetnek a rendezvényszervezéssel, bepillantást nyerhetnek a kulisszák mögé, míg a BÁKK komoly segítséget kaphat tőlük egy-egy program kapcsán. 15

16 5.3. Művelődő közösségek: Ez évben is megrendeztük azokat a rendezvényeket, amelyek csoportjainak bemutatkozási lehetőséget teremtenek. A Concerto Harmonia Énekkar, a Balla Péter Népdalkör, a Kisspista Színház magas színvonalon, több szakmai elismerést magukénak tudva működik már évek óta. A Balla Péter Népdalkör az öt Aranypáva díj után Aranypáva Nagydíjas lett. Térítésmentesen biztosítunk próbahelyiséget, illetve klubhelyiséget a Rosmarein Táncegyüttesnek, a Német Nemzetiségi Hagyományőrző Tánccsoportnak, a Lumpen- Klumpen Tánccsoportnak, illetve a Vecsési Hagyományőrző Zenekarnak Egyéb rendezvények, együttműködések: Igen jó kapcsolatot ápolunk a város közoktatási intézményeivel is, rendszeres résztvevői programjainknak és mi is évente több alkalommal adunk helyet rendezvényeiknek (színi előadások, koncertek, évzárók-évnyitók, stb.). Szintén térítésmentesen biztosítottunk helyszínt jótékonysági koncerteknek, honismereti vetélkedőnek, önkormányzati rendezvényeknek, közmeghallgatásoknak. Áprilisban nemzetközi fórumot szerveztünk a helyi gazdálkodás lehetőségeiről. Az ennek folytatásaként megalakult Öko-klub tudatosan vállalta a környezettudatos, egészségesebb életmód népszerűsítését. Szakmai partnerünk a Családsegítő Központ Képzőművészeti élet Vecsésen A Vecsési Kiállítóterem ben nyitotta meg kapuit, a nagyközönség előtt. Az eltelt húsz év alatt sok kiváló alkotót ismertetett meg a vecsési közönséggel. A Vecsési Kiállítóterem ismét nívós kiállítások színhelyéül szolgál. Az elkövetkező évben is szeretnénk, ha kiállításaink helyszíne maradna. A Vértesi Nándor utcai épület helyt ad időszaki, illetve állandó kiállításoknak. Termeiben kapott helyet G. Ferenzci Hanna és Gammel József emlékkiállítása és itt helyeztük el Gál István által készített Vecsés térképasztalát is. Itt tarja foglalkozásait Gammel Játszóház, 16

17 mely 23 éve működik városban, és az 1997-ben alakult PrifériArt Művészeti Stúdió is. Végül, de nem utolsó sorban a helyi színjátszó csoport a Kisspista Színház is itt tartja próbáit, valamint színpadi kellékeinek egy részét. Negyedik éve adunk helyet nyári művészeti tábornak, amely a környék felnőtt alkotóit fogja össze. A helyi kisiskolásoknak is minden évben tartottunk rendhagyó rajz órát, illetve hirdetünk pályázatot. Fontos megjegyezni, hogy az itt kiállító művészek egy alkotást ajánlanak fel az intézmény részére. Az évek során összegyűlt művek egyedülálló gyűjteménnyel gazdagítják városunkat. Ezen célok megvalósítása egy munkatárs folyamatos jelenlétét igényli. 17

18 5.6. Szakmai kapcsolatrendszer Jó kapcsolatokat tartunk a Nemzeti Művelődési Intézettel és annak Pest megyei irodájával: közös szervezésben valósult meg a megyei mesemondó verseny és első ízben szerveztünk, szintén közösen Bálin Ágnes megyei mesemondó versenyt is. Tagjai lettünk a Kulturális Központok Országos Szövetségének. Folyamatosasan együttműködünk a Pest megyei Népművelők egyesületével, melynek háromfős elnökségében is részt veszek. Az év során együttműködtünk mindazokkal az intézményekkel (óvodák, iskolák, Családsegítő Központ) és civil szervezetekkel, amelyek településünkön találhatók. 6. Összefoglaló A központ másfél éves működésében új tevékenységek jelentek meg, bővültek a kulturális szolgáltatások, erősödött a kistérségi szerepvállalás, nőtt a ház kihasználtsága. Míg 2013-ban 123 rendezvényt bonyolítottunk le, fő látogatta a központot órában, addig 2014 decemberéig 230 rendezvényünkre több mint fő órában volt kíváncsi. (2. sz. melléklet) A Mazsola Játszóházat megnyitása óta fő látogatta. Mindez nagyfokú szervezettséget, logisztikai munkát igényel mind a szakmai, mind a technikai kisegítői területen. Vecsés, december 01. Kis Tóth János igazgató 18

19 1. sz. melléklet (Az eddig megvalósult, illetve lekötött programok alapján) 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 sz. melléklet 27

28

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A közművelődési feladatokat ellátó intézmények pénzügyi és szakmai beszámolója a megvalósult programjaik,

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A Petőfi Sándor Művelődési Központ Közhasznú Társaság elkészítette a 2007. I. félévre vonatkozó egyszerűsített beszámolóját. A Kht. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 19-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2011

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2011 SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2011 1. Intézményi alapadatok... 1 1.1. Általános alapadatok... 1 1.2. Az intézmény szervezeti felépítése... 1 2. Személyi alapadatok, feltételek... 2 2.1. Személyi alapadatok... 2 2.2.

Részletesebben

A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL. Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné

A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL. Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK: I. BEVEZETÉS II. A KEZDETEK III. KLUBKÖNYVTÁR (1968-1997) IV. KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1. Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1. Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 19-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében A közművelődés és általában a kultúra területén érezhető változások a megyében A megye kulturális életére

Részletesebben

Tartalomjegyzék ... 5 1.2. Ismeretterjesztés... 6 1.3. Képzés... 7 1.5. Művelődő közösségek...

Tartalomjegyzék ... 5 1.2. Ismeretterjesztés... 6 1.3. Képzés... 7 1.5. Művelődő közösségek... Nagy Gáspár Kulturális Kulturális Központ 2015. évi munkaterv Barátaim! Itt az ideje, hogy összeszámláljuk a hűségeseket, h ségeseket, a még nyitott lélekkel és emberi arccal tüntetőket. őket. /Nagy Gáspár/

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT MUNKATERVE 2014. Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 1

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT MUNKATERVE 2014. Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 1 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT MUNKATERVE 2014 Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS: a) Küldetés b) Az intézmény állami feladatként ellátandó

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról HÍRLEVÉL /40. Magyar Szakképzési Társaság Alapítva: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2005. évi tevékenységéről Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Budapest Bank Törõdés Napja

Budapest Bank Törõdés Napja Budapest Bank Törõdés Napja Vállalat neve: Budapest Bank Zrt. Vállalat bemutatása: A Budapest Bank az egyik legelsõ hazai kereskedelmi bankként 1987-ben jött létre. A magyar bankpiac egyik meghatározó

Részletesebben

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA 0 HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA TARTALOMJEGYZÉK ALBA CARITAS HUNGARICA ALAPÍTVÁNY (KARITÁSZ) 5 BARKA ALAPÍTVÁNY 11 BÉTHEL ALAPÍTVÁNY 14 CIGÁNY KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Részletesebben

NYITOK. Bemutatkozás. Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter

NYITOK. Bemutatkozás. Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter Tartalomjegyzék Bemutatkozás... 3 DOKUMENTUMTÁR.HU... 5 DIALÓG 2000 Kft.... 6 DMQ Szervezetfejlesztő és Felnőttképző Kft... 7 Fény-Szoft Számítástechnikai Kft... 8 Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az SZMSZ célja, hatálya, módosítása 2. Az intézmény legfontosabb adatai 3. Illetékességi területe 4.

Részletesebben

~2.J. számú előterjesztés

~2.J. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~2.J. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2014. évi tevékenységéről

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT MUNKÁJÁRÓL. (A Képviselőtestület 2013. december 19-i ülésére.) 2009-2012.

BESZÁMOLÓ A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT MUNKÁJÁRÓL. (A Képviselőtestület 2013. december 19-i ülésére.) 2009-2012. 6/A. előterjesztés BESZÁMOLÓ A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT MUNKÁJÁRÓL (A Képviselőtestület 2013. december 19-i ülésére.) 2009-2012. Készítette: Vigmondné Szalai Erika igazgató Tisztelt képviselőtestület!

Részletesebben

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN 2 0 0 4 A kötet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat megbízásából készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Európai Integrációs Irodájának

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Szeged, 2008 Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Boritó: FODOR TIBOR MAJZIK ANDREA A kiadásban

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009)

Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009) Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009) Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 81/2007. (VI. 21.) határozatával elfogadta. A koncepció

Részletesebben

Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Csorvás, 2015. június 24. 1/25 Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi

Részletesebben