Automatikus írás. Festőmédium. Transzírónő. Automatikus mutatványok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Automatikus írás. Festőmédium. Transzírónő. Automatikus mutatványok"

Átírás

1 Automatikus írás Egyre több nyugati ember fogadja el és kezd hitelt adni a paranormális és természetfeletti jelenségeknek. Nem biztos, hogy rögtön csodának és a tudományos kísérletekkel megegyező szintű és rangú ténynek fogják fel a megmagyarázhatatlan jelenségeket, de akkor is sokan nyitnak ebbe az irányba. Amit a nyugati ember még csak most pedzeget, azt a keleti ember már évezredek óta természetesnek tartja és készségesen elfogadja. A modern ember úgy fogalmaz: secret, vagyis titok, míg a keleti tradíciókról, ősökről és isteni beavatkozásról regél. Világunk érzéki falai úgy látszik leomlóban vannak és elindult egy folyamat, mely megismerteti a nyugattal a rejtélyek sokaságát. Egyike ezeknek a világ csaknem minden táján tapasztalható jelenségeknek az automatikus írás. Festőmédium Több cikkemben ejtettem már szót médiumokról, rejtélyes közvetítőkről, akik képesek más világok, magasabb síkok lényeivel kapcsolatba lépni és üzeneteket közvetíteni tőlük. Sokszor szellemek és megannyi természetfeletti lény vesz részt az ilyen kommunikációkban és közvetítésekben. Előfordulnak olyan esetek is, amikor amúgy művészi érzékekkel egyáltalán nem rendelkező személyeket késztetnek a természetfeletti erők írásra, rajzolásra, festésre, zeneszerzésre, vers- és regényírásra. Luis Antonio Gasparetto, egy brazil pszichológus időről-időre különös állapotba kerül és Picasso, Rembrandt és Modigliani képeket kezd el festeni. Saját bevallása szerint ezeknek a fantasztikus festőknek a szellemei azok, akik megnyilvánulnak a pszichológuson keresztül, s akik elkövetik eme fantasztikus festményeket. Gasparetto különleges neveltetésben részesült, miután szülei látták, hogy mire képes. Egy olyan iskolába íratták be 13 évesen, ahol kifejleszthette és tökéletesíthette képességeit. Itt megtanult transzállapotba merülni és tudatosan ráhangolódni erre a megváltozott tudatállapotra. Az eredményei önmagukért beszélnek. Lélegzetelállító gyorsasággal dolgozik: egy Picasso festményt 2 perc 27 másodperc alatt, egy Rembrandtot 3 perc 49 másodperc alatt, míg egy Modiglianit mindösszesen 50 másodperc alatt készít el a médium. Művészi termékenységéről pedig annyit jegyeznék csak meg, hogy eleddig 9 ezer képet sikerült ezzel a technikával elkészítenie. Transzírónő Nem éppen a festészetéről híresült el egy Bradfordban (Anglia) élő nyugalmazott tanítónő. Stella Horrocks híres írók regényeit veti papírra bámulatos tempóban. Regényeinek egyik része a szerzők halála utáni műveinek megörökítése, vagy épp folytatása. Grafológiai szempontból teljesen különböző írásmódokat produkál Stella, ami csak megerősíti, hogy villámsebessége mellett a stílusa és a megjelenési formája is egyedi minden egyes művének. Jópofa dolognak tűnik, kinézetre talán még komikus is, amikor hirtelen elindul a penna a transzírónő kezében. Ugyanakkor hátborzongató jelenség látni, hogy kontrollálatlanul, szinte teljesen zabolázatlanul megragadja egy erő az embert és némi túlzással azt mondhatjuk, hogy azt tesz vele, amit akar. Automatikus mutatványok Az automatikus írás, festészet, rajzolás és hasonló fenomének nem kimondottan könnyen vizsgálható jelenségek. Éppen ezért kiváltó okaik sem érhetők tetten egzakt módon, tehát eleddig nem tisztázottak. Minden úgy indul, hogy egy módosult tudatállapotban jön létre, s

2 megváltoznak a médiumban, a közvetítő csatornában a megszokott viszonyok. Egyik lehetséges magyarázata a direkt írásnak az, hogy egy fejlett szellemi lény, amely lehet akár egy író- vagy egy festőgéniusz korábbi szelleme, rákapcsolódik a személy tudatára és rajta keresztül kezdi kifejezésre juttatni üzeneteit. Kérdés persze, hogy sokszor miért nem mutatkozik be, például miért nem írja alá műve nevét. Másfelől, ha az alkotó ténylegesen leírná a becses nevét, akkor is kételkedhetnénk benne, hogy milyen jogon adja ki magát egy elhunyt hírességnek, illetve milyen alapon bitorolja mások nevét. Mindenesetre az eredményeket elnézve perdöntőnek minősül az ilyen esetekben, hogy nem mindennapi tálentum birtokosa a művek eredeti készítői. Másik magyarázat szerint szó sincs semmiféle szellemi aktivitásról, mert az illető transzállapotba kerülve az emberiség kollektív tudatmezejében barangol, s minden jel szerint onnét ragad ki tudatalatti vonzódásainak megfelelően egy-egy részt, vagyis tudattartalmat. Tehát a festőmédium azért tud rajzolni, mert képes volt ahhoz a tudásforráshoz eljutni, abba a tudatmezőbe belépni, ahol a legkülönfélébb művészi készségek, hajlamok és a művészi tudás, inspiráció emlékei halmozódtak fel a történelem folyamán. Innét merít ihletet, tehetséget a festményeihez, vagy más esetekben a zeneszerzéshez, vagy a regényíráshoz a médium. Megint másik lehetőség, hogy nincs szó sem előző életbeli művészek szellemi befolyásolásáról, sem a kollektív tudattalan megcsapolásáról, hanem csupán arról, hogy a Sors így próbál üzenni számunkra valamit. Például meglehet, hogy azért történnek ilyen események, hogy belássuk, milyen összetett és több síkon élő, többféle tudatszinten szimultán (egyszerre) létező lények vagyunk. Ebből ugyanis az is logikusan következik, hogy erre nem csak néhány kiválasztott személy (médium, transz állapotba merülő) képes, hanem maga az ember eredendően úgy van összerakva, hogy összekapcsoljon különféle dimenziókat. Gondoljuk csak meg, hogy milyen távlatokat nyit meg egy ilyen felismerés! Képzeljük el, hogy úgy tanulunk, hogy csak ráhangolódunk a magasabb világokban már létező, előkészített tudásra. E módszertan szerint szinte készen kapja az ember a tehetséget, a nyelvtudást, a művészi és egyéb hajlamokat, készségeket. Micsoda távlatok? Ez a jelenség egyébiránt nem teljesen ismeretlen a mi kultúrkörünkben sem. Hiszen a bibliai személyek közül sokaknak apostoloknak, prófétáknak szinte egyik pillanatról a másikra alakultak ki olyan képességeik, mint a több nyelven szólás, a gyógyítói képességek vagy a varázslatos csodatételekre inspiráló tehetségük. Vannak, akiknek ezek csak ócska mutatványok, de szerintem az automatikus írás és az ehhez hasonló jelenségek jól alátámasztják, hogy az emberi tudatnak még sok felfedezetlen területe van. Ilyen alapon akár előző életeinkben megszerzett kompetenciáinkat is visszanyerhetnénk. S ki tudja, a meditációk, a transzállapotok és az extatikus technikák lehet, hogy ilyen célokra is jók. Lehet, hogy ha megemeljük tudatunk rezgését és kitágítjuk elménk határait, egy olyan valóságba csöppenünk, ahol minden eddigi kollektív emberi tudás jelen van, mint egy nagy galaktikus könyvtárban a világ összes eddig felhalmozott információja és tapasztalata. Mivel mindent erő irányít, az automatikus írás is valószínűleg érkezik valahonnan. Lehet, hogy ezúton is próbálnak minket egy bizonyos irányba terelni. Most mindenki maga döntheti el, hogy tetszik-e neki ez az irány. Boldog napot! Száraz György Babonaság

3 A babonaság születése Valljuk be, hogy a szokásaink rabjai vagyunk. Minket úgy neveltek, hogy feltétel nélkül el kellett fogadnunk, ha a szüleink, nevelőink, tanáraink vagy a számunkra tekintélyelvű személyek mondtak valamit. Egyszerűen nem volt apelláta. Csak kevesen, de aztán később egyre többen felvállalták a lázadók, a normatörők és a pionírok (úttörők) hálátlan szerepét és szót emeltek, hovatovább elkezdtek kiállni a maguk igazáért. De lássuk be, nem ez volt és ma sem ez a jellemző. Holott a folyamat tetten érhető: az egyéniség és a csoport örökösen dúló harca ez. Az individuum és a tömeg áll itt egymással szemben. Sokan nem mernek szembeszegülni a tömeg vagy a többség akaratával, s erre még politikai rendszert is felépítettek. (démosz = tömeg, demokrácia = tömeguralom) Ez azonban nem minden tekintetben jó. Egy olyan korszakba lép át lassacskán az emberiség, mely a valósághoz viszi közelebb az egyént. Hogyan? Az egyéni értékek és képességek kibontakozásának, azaz az önmegvalósításnak az ösvényén kell végigbandukolnunk. Ez egy spirituális jövőképe az emberiségnek: a babonavilágon túlra jutni, egyre közelebb a valósághoz. Ehhez le kell számolni a konvenciókkal, az irigységgel, az indulatoskodással, a gyűlölettel, a kicsinyességgel, a félelmekkel és szorongásokkal. Voltaképpen egy reformra van szükségünk, egy tudati, egy szellemi megújulásra. S akkor, ezáltal közelebb kerülhetünk a homályos babonakultuszok túli, a hiedelmeket meghaladó, az egós és önkényes elméleteket maga mögé utasító isteni értelemhez, valódi önmagunkhoz. Butítás Az egyik legerőteljesebbnek bizonyult az emberiség történelmében a hit, mint népbutító jelenség. Szó sincs arról, hogy a hit és a vallás (az intézményesített hitrendszer) eredendően rossz volna. Inkább a tudatszint és az emberek fejében elültetett, elfajzott hittel volt, van és lehet majd a mindenkori embernek sarkalatos problémája. A többistenhit (politeizmus) például egy idő után elveszítette eredeti valóságtartalmait, és az ellentettjébe fordult át Egyiptomban és Rómában egyaránt. Értem ezalatt, hogy felcserélték a lentet a fenttel. Egy idő után a fáraót vagy a császárt avatták istenné, neki emeltek templomokat és az ő nevükben döntött teljhatalommal a nép sorsáról, a tiszteletükre esküdött papság. De ők már nem voltak alászállt isteni lények, isteni küldöttek, hanem csupán utánzói, tegyük hozzá, torz ripacsai a hajdan volt istenkirályoknak. A népet könnyű volt meggyőzni és elragadtatni a hatalommal, a pompával és egy birodalompártoló vallással és világképpel. Máig ható hatásuk érhető tetten például a következő szemléletben: az asztrológia nem "ősi tudomány", hanem antik, idejétmúlt babona és önbeteljesítő hitetés. A mai csillagászokból még gyerekkorukban kiirtották azt a képzetet, hogy az égitesteknek sorsalakító hatásuk van. Azzal ámították őket, hogy ez a szemlélet pusztán babonaságon alapszik és semmi valóságalapja nincs. A ráció érve erre az volt, hogy még az ikertestvérek életútja is merőben eltérhet egymásétól. Sőt, Istenre hivatkoznak e vallások hívői, miszerint az Úr állítólag bűnnek és méltatlan dolognak tartja az asztrológiát. (Mtörv. 18,9-13., Iz. 47,12-14). Nekünk pedig nem esik nehezünkre elhinni, mert el akarjuk hinni, hogy az ember szabad akarattal felruházott, tudatos teremtmény, aki fölött nem bábáskodnak holmi égitestek. Ezen a mezsgyén elindulva korunk felvilágosult embere, ki önként hisz a technika és a tudomány mindenekfelettiségében, pár évtizeddel ezelőtt még tagadta és babonaságnak tartotta a hipnózis tudományos alkalmazását. Ma viszont igen sok ember köszönheti a

4 hipnózisnak pszichikai problémáinak megoldódását. Vigyáznunk kéne és csínján kéne bánnunk a felvilágosult és a felsőbbrendű jelzőkkel vagy az ezekre hajazó eszmékkel és hiedelmekkel. Mert sokszor legutóbb nem is olyan régen éppen a felvilágosodás hívei számoltak le a középkor avítt maradványaival és kezdték meg babonaság-tisztogató és intoleranciaellenes hadjáratukat az egykori boszorkányüldözőkkel szemben. Így fordult a kocka. De vigyázat, mert az ész forradalma nem szabadságot, hanem újabb korlátozottságot és behatároltságot teremtett. Az új vallás, az újkori babonaság a tudomány lett! Babonaság és uralomvágy A babonaság úgy is megfogalmazható, hogy a fennálló államhatalom vagy az érvényben lévő hitkultuszhoz képest eltérő, emezek szemszögéből nézvést élesen különböző, esetenként ellentétes elveket valló és hirdető eszmék összessége. Ezért valóban félelmetes erőt testesít meg az állam, az egyház és általában a nép életében. Ennek okán rendszerint előbb-utóbb a hatalmon lévő rendszer veszélyben kezdi érezni magát és fokozatosan szembefordulva minden más irányzattal megkísérli ellehetetleníteni, avagy kiirtani a kiszemelt eszmét. Sok helyütt babonaságnak, tévhitnek, badarságnak vagy Isten ellen való lázadásnak, Istennel, vagy a társadalmi renddel, avagy a békével szemben elkövetett bűncselekménynek állítja be a másságot képviselő babonákat. Számomra ezek ideológiai kérdések. De babonaság alatt jómagam csupán azokat az eszméket értem, amelyek nem mozdítják elő az egyén önmegvalósító programját és nincsenek összhangban az isteni íratlan törvényekkel. Buddha, Jézus, Mohamed és egy sor más nagy szellem alakja és tana köré legendák és babonák sokasága szövődött. De hány politikai rendszernek, pontosabban uralkodónak nem tetszettek a próféták, az okkultisták, a boszorkányok és a szentek elméletei, tanításai és munkássága? Si Huang-ti császár olyannyira elégedetlen volt a kínai irodalommal, hogy Kr. e. 213-ban elégettette a birodalmában található összes könyvet pusztán azért, mert nem felelt meg a politikai elgondolásainak. De ez a mentalitás, tudniillik a sajátos, önkényes szempontok szerinti babonaság kiirtásának a szándéka végigkíséri az emberiség történelmét. Csak csendben megjegyezném, hogy az ókor legnagyobb könyvtárának, az alexandriainak romjait Theophülosz érsek elvakult hívei dúlták fel, Cortez katolikus spanyoljai Mexikó és Yucatán könyvkincseit máglyán égették el, Hitler sem kíméli Berlin főterein az unszimpatikus ideológiákról, azaz babonákról szóló írásokat, melyek szintén a tűz martalékává váltak. A bölcsesség kapui A hiteles adeptusok (nagy beavatottak) és mesterek, amikor volt rá felülről engedélyük, akkor nagyon sokat tettek annak érdekében, hogy az eredeti bölcsesség újra megjelenjen és elterjedjen a világban. Cornellius Agrippa von Nettesheim, Theoprastus Paracelsus Bombastus, Baron du Potet, Éliphas Lévi és Dr. Ernest Schertel és néhány titkos társaság prominens tagja sokszor az életét kockára téve, az inkvizícióval és az elnyomó rezsimekkel dacolva tett lankadatlan erőfeszítéseket a megfertőzött bölcsesség ellen. Korszakunkban újra megérett az idő arra, hogy a bölcsesség kapu megnyíljanak immáron minden érdeklődő ember előtt. Boldog napot!

5 Száraz György Bájitalok A bájitalok készítésének különleges és varázslatos mestersége manapság a népmesékből, a mitológiából és a szépirodalomból, többek között shakespeare-i drámákból lehet ismerős a számunkra. De vajon ténylegesen léteznek efféle kotyvalékok, vagy csak az ember csapongó és nyughatatlan természete, esetleg az irodalmi ihlet hívta életre a bájitalokról szóló elképzeléseket? Vizsgálódásunk fényét ezúttal vessük e titkos főzetekre! Mágia egy szó, melyet mindenki másképpen magyaráz és másként értelmez. Ami engem illet, leginkább az élet tudományával azonosítom. Azzal az élettel, mely önmagában teljes és amelyet a mágia hozott egykoron létre. A mágia tárgyköre nem más, mint a varázslás. A mágia szó sokakban összekapcsolódik a szellemidézéssel, vagyis a spiritizmussal, illetve a titoktannal, illetve az okkultizmussal. Egyik esetben sem fedi azonban e három fogalom egymást, hacsak nem úgy, hogy a mágia egyes ágazatainak tekinthető a spiritizmus és az okkultizmus, ugyanakkor utóbbiak csupán egyes részterületeit ölelik fel. A híres-hírhedt Robert Fludd, angol rózsakeresztes, rendszerezte a mágia ágazatait. Ő a következőféleképpen kezdi: (1) Természeti Mágia, a fizika legrejtettebb és legtitkosabb tagozata, amely által a természetes anyagok titokzatos tulajdonságai kinyerhetők; (2) Számtani Mágia, mely képessé teszi a tudomány elmélyültjeit, hogy mértani ismeretük által csodálatos gépeket készítsenek; (3) Venefic Mágia, ami a bájitalok, varázsitalok és különböző mérgek készítésének ismerete. Vizsgálódásaink szempontjából a boszorkányság és az alkímia vizeire kell eveznünk ahhoz, hogy megtudhassuk, léteznek-e valódi bájitalok. De mik is a bájitalok? Olyan keverékek, melyek különféle ásványi elemeket, növényi kivonatokat, állati részeket, emberi eredetű és egyéb összetevőket tartalmaznak, mindezeket olyan arányban és sorrendben elegyítve, hogy a kívánt, szándékolt varázslatos hatás megszülessék általuk. A bájitalok felhasználása sokféle lehet: szerelmi bájitalok lángra lobbanthatják az érzelmek hamvadó parazsát, hathatnak afrodiziákumként (nemi vágy serkentőszereként), valódi ajzószerként, melyek a szexuális potenciát növelik meg óriási mértékben, ugyanakkor a tudatbefolyásolás legkülönfélébb módozatai is kiválthatók bájitalokkal: elcsábítások és gyűlölködés szítása, barátságok születtetése és szétbomlasztása, családtagok összehangolása és elidegenítése, az egyes emberi démonikus tulajdonságok felerősítése, mint amilyen az irigység, a düh vagy a félelmek. Emellett lehet pozitív bájitalokat is készíteni, melyek az emberi test erejét megtriplázzák, szinte sérthetetlenné teszik a harcosokat, immunissá tesznek betegségekkel szemben és egy sor más természetfeletti, de a szokványos gondolkodásmódok számára semmiképpen nem természetes tulajdonságokkal és képességekkel ruházzák fel a tulajdonosukat, illetve a megrendelőjüket. Sokszor vádolták meg a bájitalok készítőit azzal, hogy varázslatos főzeteikért és a titkos receptúráikért cserébe eladták a lelküket az ördögnek. Természetesen az élénk fantáziájú és tudatlan néppel mindent könnyedén el lehetett hitetni. Így többek között azt is, hogy egyesek fekete mágiát gyakorolnak az éj leple alatt, hogy ártatlan csecsemőket áldoznak fel, vagy

6 hogy kisgyermekek energiáit fajtalankodás révén teszik magukévá. A sötét és szentségtörő viselkedés minden szégyenletes bélyegét rásütötték a bájitalok készítőire. Ezért aztán a nép nagy része nem tett különbséget boszorkány, bájkeverő, alkimista, táltos, javasasszony, garabonciás, varázsló, füvesasszony és sarlatán, kuruzsló között. Nekik egykutya volt mindegyik. A gyanúsítgatások, a valósnak vélt bűnjelek és a perek végeláthatatlan lajstroma alakult ki az emberek tudatában, ha csak meghallották a bájitalok nevét. Innen erednek az előítéletek (a sztereotípiák), melyek a mai napig makacsul tartják magukat a közgondolkodásban, szinte beették magukat a személyes hitrendszerünkbe. Állítólag királygyilkosságok, államférfiak megölése és kimagasló történelemi személyek befolyásolása köszönhető e kétes eredetű, mindazonáltal roppant hatásos nedűknek. Gondoljuk csak meg, hogy egy beteg személyt, aki rendszeresen gyógyszert szed, mily könnyű eltenni úgy láb alól, hogy a kemikáliák egyik-másik összetevőjét csak egy picit megváltoztatják! Lehetséges, hogy az ilyen bűncselekményre soha, de soha nem derül fény. Végül is szinte minden gyógyszerből elő lehet állítani mérget. S valljuk be, minden korban voltak olyan pénzemberek, akiknek megérte megvenni az alattomos mérgeket vagy épp végzetet hozó porokat, melyekből akár saját kezűleg is gyárthattak bájitalokat. A receptúrák persze titkosak voltak. A varázslatos rituálékat nem lehetett halandónak kifürkészni, csakis titkos körökben hagyományozódott mesterről tanítványra az ezoterikus tudás, de a módszerek hatékonyságához aligha férhetett kétség. A titkos társaságokat mindig azzal vádolták, hogy hatalmukat alkimista, vagyis aranycsináló és méregkeverő praktikáikkal tartják fent. Előbbiből pénzük és vagyonuk, utóbbiból hatalmuk és emberek fölötti befolyásuk származott. Paracelsus és Agrippa von Nettesheim publikált eljárásait követve rengetegen kísérleteztek varázsitalok készítésével főként olyanok, akik egy kicsit is konyítottak a fizikához, a kémiához és az orvosláshoz. A természetfeletti tudomány nyilvánvalóan nem száll le csak úgy az égből. A titkokat soha nem adták át illetékteleneknek, ugyanakkor a szélhámosok fondorlatai sokakat megtévesztett. A zsidó kabbala, az asztrológia, a számmisztika, az alkímia és a mágia alapismeretei nélkül aligha készíthetett bárki is hatásos bájitalokat. Ezért aztán Éliphas Lévi, Wynn Wescott, Raszputyin, Willigut, Bardon és példának okáért Crowley komoly esélyekkel indulhattak bájitalkészítésben. Szándékosan hoztam fel egymástól mind nemzetiségükben, mind beállítódásukban eltérő, ámde a maguk területén nagyot alkotó, emblematikus figurákat. Tehát lehetett keleti vagy nyugati származású, kabbalista, teozófus, fekete mágusnak tartott, náci vagy sztálinista, jóságos vagy fenevadnak titulált valaki, ha egyszer a mágia ismerője volt, akkor hatott, alkotott és gyarapított a bájitalkészítés területén egyebek mellett. Természetesen bájital receptet a fenitek fényében ezúttal nem prezentálnék, mivel nem óhajtom a kor újdonsült Harry Potter Képzőjét megalapítani. De komolyra fordítva a szót, nem volna jó egy avatatlan, stabil és fejlett morális, illetőleg spirituális képességekkel nem rendelkező személynek kezébe olyan hatalmat csempészni, melynek köszönhetően kiszámíthatatlanul befolyásolhatná az emberek elméjét és sorsát. A bájitalok akkor válnak méreggé, ha etikátlanul és a karma szabályait figyelmen kívül hagyva alkalmazzák azokat. Ugyanakkor a varázslatos italoknak mégiscsak lehet szerepük az emberiség jövőjében, különösen, ha meggondoljuk, hogy gyógyításra, segítségnyújtásra és pozitív sorsszerű folyamatok elindítására is fel lehet használni azokat. Boldog napot!

7 Száraz György Cigánykártya Kártyajóslás A kártya őshazáját sokan próbálták már meghatározni. A legkorábbi írásos emlékek arra engednek következtetni, hogy elsőként Indiában használták a kártyalapokat bizonyos vallási szertartások elvégzéséhez. Külön figyelmet érdemel, hogy nem játékszerként, hanem jóseszközeként használták a kártyákat, s csupán az európaiak megjelenése után alakult ki a kártyajátékok megannyi szenvedélyes válfaja. Logikusnak látszik továbbá, hogy a nomád népek életvitele nagyban elősegítette a kártya elterjedését és divattá válását, illetve a cigányságnak is komoly szerepe volt abban, hogy világszerte nagy népszerűségre tegyenek szert a pakli lapjai. Más elképzelések és források szerint a kártya eredetileg a beavatás egyes fokozatait és az emberi élet fázisait, küszöbeit megörökítő ezoterikus szemléltető kellék, majd spirituális kommunikációra alkalmas eszköz lehetett. A legenda szerint legkorábban Atlantiszban használták azokat. S onnét terjedt el, illetve az elsüllyedt kontinens világkatasztrófáját túlélve egy istenség, név szerint Thot, alkotta meg belőle az egyiptomi Tarot-t. Thot csak a beavatottság magas fokán adta át tanítványainak a Tarot-ról szóló tudást, mivel teóriája szerint csak megtisztított szellemmel szabad hozzákezdeni a jóskártya művészetének gyakorlásához. A legelső kártyajóskönyv 1507-ből származik. Majd a Tarot kártyából alakultak ki a német és a francia színes játékkártyák. Ezeket egyaránt használták játékra és jóslásra. A XVII. századtól válik igazán szét a kártyák két típusa: a tarokk (tarot) kártya és az "illusztrált jóskártyák feliratokkal", melyet a köznyelv cigánykártyának nevez. Jóskártya A cigánykártya egy 36 vagy 32 lapos jóskártya. A lapok személyt, valamilyen szimbolikus jelentésű, elvont figurát vagy eseményt ábrázolnak. A kártya alján általában több nyelven olvasható a kártya elnevezése. A 36 lapos csomag kártyalapjai és azok jelentése: 1. AJÁNDÉK: örömteli fordulat 2. ÁLLANDÓSÁG: stabilitás, változatlanság. Isten szeme : ami történik, felsőbb akarat szerint van 3. BETEGSÉG: testi vagy lelki betegség, rossz lelkiállapot, akadályozottság 4. BÍRÓ: hivatalos személy, komoly döntés 5. BOSSZÚSÁG: kellemetlen esemény, ingerlékenység 6. ELLENSÉG: rosszakaró, vetélytárs, intrikus személy vagy saját árnyoldalunk 7. FÉLTÉKENYSÉG: féltékenység, féltés, félelem 8. GONDOLAT: szőke férfi vagy szellemi tevékenység, tervezgetés 9. GYERMEK: a kérdező gyermekei vagy szóbeszéd, pletyka 10. HALÁL: kedvezőtlen, de nem feltétlenül tragikus sorsfordulat 11. HAMISSÁG: becsapás veszélye, valami meghiúsulhat 12. HÁZ: otthon, haza, szülői ház

8 13. HÁZASSÁG: saját család, házasság, esetleg üzleti szövetség 14. HŰSÉG: őszinteség, kitartás 15. KATONATISZT: sötét hajú férfi, munkahelyi kötelezettségek 16. KEVÉS PÉNZ: kisebb összeg, filléres gondok 17. LÁTOGATÁS: vendég, bizonytalanság, esetlegesség 18. LELKÉSZ: mély lelki élet, tiszta szándékok, segítő 19. LEVÉL: levél, meghívó, hivatalos irat 20. ÖRVENDEZÉS: örömünnep, családi esemény, optimizmus 21. ÖZVEGYASSZONY: idősebb hölgy, sokszor a kérdező édesanyja 22. ÖZVEGY FÉRFI: idősebb úr, sokszor az édesapa 23. PÉNZ: nagyobb összeg 24. REMÉNY: reménység, hosszú idejű megvalósulás 25. SZERELEM: szerelem, szeretet, öröm 26. SZERELMES NŐ: Szív királynő. Ha a kérdező nő, akkor a kérdezőt jelenti. Ha férfi a kérdező, akkor a jelenlegi vagy jövendő párját jelenti. 27. SZERENCSE: jó szerencse, kedvező fordulat 28. SZERENCSÉTLENSÉG: sikertelenség, kellemetlenség, balszerencse 29. SZERETŐ: Szív király. Ha a kérdező férfi, akkor a kérdezőt jelenti. Ha a kérdező nő, akkor a jelenlegi vagy a jövendőbeli párját jelöli ez a lap. 30. SZOMORÚSÁG: szőke nő, vagy rosszkedv, szomorúság 31. TOLVAJ: Valaki meg akar károsítani anyagi vagy lelki értelemben. 32. UTAZÁS: az események gyors bekövetkezése, illetve utazás 33. ÜZENET: egy esemény nagyon gyors bekövetkezése vagy valamilyen hír, üzenet 34. VÁGY: sötét hajú nő, vágyakozás, sóvárgás 35. VÁRATLAN ÖRÖM: hirtelen szerencse, nem várt anyagi javak 36. VESZTESÉG: a kérdező vesztesnek érzi magát, kár, anyagi veszteség Számtalan kirakási modell létezik. Pontosabban fogalmazva annyi kirakási modell van, ahány jós. A jósok mindig is különleges megbecsülést és elismerést vívtak ki nem csak a cigányság, de minden más náció körében. Úgy tartották, hogy a jósoknak és a jósnőknek istenadta tehetségük van arra, hogy bepillantsanak a múltba és a jövőbe. Ilyen értelemben spirituális bizonyságtevőkké avanzsáltak (léptek elő) minden kultúrában. Náluk a kártya csupán egy eszköz, amely megmutatja a kérdezőnek a helyes irányt, illetve felvilágosítással szolgál a kétes ügyek hátteréről. A hangsúly mindig a jóslást végző egyénen van. A jóslás szólhat testi egészségről és betegségről, lelki örömökről és bajokról, tervekről és lehetőségekről, elkövetett és meg nem történt eseményekről. Sokszor veszik figyelembe és kérnek tanácsot fiatalok és idősek egyaránt a jósnőktől a párkapcsolataikra, a vagyoni helyzetükre és az egészségi állapotukra vonatkozóan. Sohasem szabad azonban szem elől tévesztenünk, hogy minden információ kétélű fegyver, ezért aztán jól kell tudni felhasználni az ily módon birtokunkba kerülő válaszokat. Igaz ugyanakkor az is, hogy egy tehetséges jósnő mindig a kérdező befogadóképességéhez mérten fogja megosztani a sorsból kiolvasott információkat. Boldog napot! Száraz György Boszorkányság

9 Sokan hisznek a boszorkányságban, a boszis energiákban és tudományban. Véleményem szerint jól teszik, mivel ahogyan a szakirodalom és a mindennapi tapasztalat is megerősíti a boszorkányság egy élő, eleven diszciplína a mágián belül. Hatékonyságukat tekintve a boszorkány praktikák képesek befolyásolni, de akár teljes mértékben visszaállítani az emberek egészségét, kigyógyítani a nyavalyákból, megerősíteni, de akár elsorvasztani is az ember személyiségét oly módon, hogy a személyiség alapvetőbb negatív, avagy pozitív vonásaira gyakorol hatást. A boszorkány képes ráhatni a lelkekre, hogy azok azt mondják, tegyék vagy ne tegyék, amit ő sugall nekik. Ekképpen adhat önbizalmat, magabiztosságot, hitet, lelki erőt, ébreszthet szerelmet, nyújthat lelki békét, de okozhat különféle galibákat is a sorsban: összeugraszthatja a szeretteket egymással, kirúgathat a főnökkel egy amúgy jó alkalmazottat, érdeküzleteket hozhat tető alá, de a példák sora szinte kiapaszthatatlan. A régi mágikus könyvek tanúsága szerint a legtöbb dolog felhasználható boszorkányságra, azaz válhat belőle boszorkányos eszköz. Így például a havi vérzés is ilyen. Megdöbbentő, de a havi vérzés ereje hatalmas: hatására a gyümölcsfák tönkremennek, a palánták kiégnek, a borotva vaséle kicsorbul, a friss must ecetté válik, a kutya veszett lesz tőle, illetve harapása gyógyíthatatlan sebet hagy maga után, míg a terhes nő elvetél. Ugyanakkor lázcsillapításra és epilepsziás tünetekre, rohamokra nagyszerű, jótékony hatású. A fáma szerint, ha a havibajos nők meztelenül körbejárják a vetést, akkor elpusztulnak a férgek és a különféle kártevők. De időjárás-befolyásoló hatása is van a menstruációnak, nevezetesen, jégeső, forgószél és villám ellen is hatásos. Ezzel csupán azt kívántam illusztrálni, hogy még egy hétköznapi dolog is, melyről álmunkban sem gondolnánk, rendelkezik olyasfajta mágikus erővel, melyet hasznára fordíthat a boszorkány. Az égi erők csodálatos hatásait nem csak látványos módokon tudják a boszorkányok kifejteni, kinyerni a természetes dolgokból. Az egyes tárgyakban rejlő megtermékenyítő és teremtő erőket nem csak bájitalok, főzetek, kenetek és ehhez hasonló formákban tudják felhasználni a hozzáértők, hanem kevésbé látványos módokon is készíthetnek szinte bármiből varázsszert. Ékes példák erre a különféle testrészekhez érintett, zsebben tartott, nyakláncra vagy karkötőre fűzött, de kinézetre teljesen átlagosnak tűnő eszközök. Nem feltétlenül kell díszes amulettnek és nagy erejű talizmánnak lennie eme eszközöknek, éppen az egyszerűségükben rejlik a nagyszerűségük. Emberi szőrből, hajból, bőrből, vagy állati szövetből készülhetnek e nyakbavalók, melyeket többnyire selyem- vagy fémszálra erősítenek. Másik módozata a boszorkányos fortélyoknak a begöngyölés, amikor is virágok szirmaival, állati bőrrel vagy rongydarabokkal dolgoznak a boszorkányok. Látszatra nagyon egyszerűnek tűnhet a dolog, azonban a valóságban kiterjedt okkult ismereteket igényelnek az efféle műveletek. Ügyelni kell arra, hogy mindig hasonló típusú, egymásnak szimpatikus erőket szabad csak együtt használni. Ha teszem azt, a Nap erejét akarja valaki megszerezni, akkor a Naphoz kapcsolódó, a Nap princípiumait, energiáit és szellemiségét magukba ötvöző eszközöket érdemes használnia, így aranyfonalat, sáfrányszínű selymet, oroszlánbőrt vagy babérlevelet. Ezekbe burkolhatja az illető a felszentelt, feltöltött tárgyat. A boszorkányság megint igen-igen népszerű ágazatát képezik a varázsgyűrűk készítésének fortélyai. Először mindig a célnak megfelelő alapanyagokat kell összeválogatni. Ez úgy történik, hogy a boszorkány kiválasztja azt a csillagot, amelyiknek az erőit szeretné a gyűrűjébe vonzani. Majd a csillagnak megfelelő fémből készít egy gyűrűt. Fontos, hogy a szertartás mindig akkor történjen, amikor a Hold és az egyéb planéták kedveznek eme energia befogásának. Az így elkészített gyűrűbe a csillagnak megfelelő követ foglalják. Majd rávésik

10 azokat a szimbólumokat, neveket, ábrákat és varázsformulákat, amelyek az érintett égitest erőit gyűjtik be a gyűrűbe. Sokan készítenek gyűrűt védelmi célzattal, vagyis olyan szándékkal, hogy a démonokkal szemben, az ártó varázslatok egy része ellen, bizonyos betegségekkel szemben oltalmat nyerjenek. Csodálatos hatóerejű varázslatokkal szoktak a boszorkányok operálni. Ha valakit például napok óta magas láz gyötör, akkor azt a következő módon lehet meggyógyítani: a beteg levágott körömdarabkáját egy vászondarabba göngyölik és egy élő angolna nyakába kötik, majd visszaengedik a vízbe. Ettől valamivel egyszerűbb az az eljárás, amelynek lényege, hogy ha lábmosó vizünkkel háromszor megérintjük a szemünket, akkor a szemünk ép marad és árpa sem alakul ki rajta. Van olyan békafajta, melynek, ha a szájába köpünk és szabadon engedjük, attól elmúlik a náthánk. A boszorkánysággal szorosan összekapcsolódik a jóslás és látnokság. A múlt és a jövő kémlelése és faggatása a boszorkányság egyik legfontosabb területéhez tartozik. ha például egy bizonyos kígyót bot segítségével tűzbe tartunk, akkor kitárul előttünk a jövő. De a boszorkányok kristálygömbből és tükrökből is képesek kiolvasni a jövőt és a múltat. Sokan azt gondolják, hogy ehhez egy mágikus tükörre vagy üveggolyóra van szükségük, ezzel szemben azonban nem csupán a tükör vagy kristály anyaga és avatási szertartása a mérvadó. Ugyanis a tükörben csak az képes látni a múltbéli és az eljövendő eseményeket, aki a tudatát olyannyira ki tudja tágítani, hogy szinte átlép általa a fizikai világ, az érzéki világ határain. Bizonyos spirituális érzékszervek nélkül belső látás, intuitív látás nem is működnek ezek az eszközök még akkor sem, ha egyébként elkészítésükhöz a legjobb minőségű és valóban alkalmazható eszközöket válogatták is ki. Sokszor a kristálygömb energiái fókuszálják és erősítik fel egyfajta jeladóhoz hasonlatosan a boszorkány pszichikai energiáit és így segítik hozzá őt a spirituális kapcsolat megteremtéséhez. Ez is voltaképpen a médiumitás egyik válfajának tekinthető. Jósolni szoktak a boszorkányok csontokból, rúnakövekből, kártyából, de akár álmokból is. Az álmok képsoraiban és szimbolikájában azonban távolról sem egyszerű kiigazodni, megkülönböztetni a lényegest a lényegtelentől, s a megfelelő jelképet kibogozni, azaz értelmezni az álmodó számára. Az álomjóslás szempontjából a médiumi álmoknak, vagyis az égi erők által kiváltott álmoknak, s nem a zagyva, kusza, a hétköznapi életünk eseményeit tetszőleges sorrendben felvonultató álmoknak van jelentőségük. Az álmok egy része valóban nagy jelentőséggel bír, ugyanakkor a boszorkányok közül néhányan valóban szoktak látomásokban részesülni, melyek nem álmok, de azokhoz nagyon hasonlító módosult tudatállapotok. A látomásokat mindig küldi valaki, mindig rendeltetésük és céljuk van. Igaz, egy jó boszorkány ritkán szokott kérkedni azzal, hogy őneki milyen csodálatra méltó képességei vannak, hiszen egy boszorkány sokszor éppen a láthatatlanságának köszönheti sikerének titkát. Boldog napot! Száraz György Elixírek

11 A varázsitalok egy különleges típusát képezik az úgynevezett elixírek. Ezek valódi mágikus csodákat visznek véghez. Az emberi létezés nagy transzformátorai, átváltoztatói az elixírek. Az autentikus beavatottak és a valódi beavatotti társaságok, melyek között találunk szép számmal egyháziakat is mindig a legnagyobb titkaik között tartották számon az elixíreket. A köznép azonban nem részesülhetett abban a kiváltságban, hogy efféle csodás elixírekből kapjon. Varázslatos italok Az elixírek oldószerek, melyek ténylegesen rejtélyes alkimista receptúrák alapján összeállított bájitalok, főzetek, tinktúrák. Ezek első megközelítésben az alkímia fizikai ágazatát képezik. Ugyanakkor jóval többek ezeknél, minthogy minden egyes elixír tartalmaz, pontosabban magába zár valamifajta szubtilis, belső alkímiai oldószert, mely energiákból áll össze, s nincs semmiféle kézzelfogható megnyilvánulása. A láthatatlan erők is elixírek, melyek spiritualizálják, magyarul az isteni szellem erejével hatják át alkalmazójukat, s bármilyen múltbéli vagy jövőbeni salakot képesek feloldani, szétmarni, ami az adott személy, a fogyasztó vagy a felhasználó sorsában található. Minthogy az elixírek gyökeresen és mélyrehatóan megváltoztathatják az emberek sorsát, voltaképpen pótolhatatlan katalizátorok, karmikus oldó módszerek, felbecsülhetetlen értékű mágikus hatalmak, melyekre kevés kivételtől eltekintve minden szekuláris és egyházi hatalomnak fájt a foga. Hiszen, aki ilyesformán birtokolná a könnyebb és boldogabb élet kulcsait, az egy fiskális marketinggel korlátlan hatalmat gyakorolhatna a világban. Elixir Vitae Magyarul az örök élet itala, vagy életelixír. A legenda szerint minden betegséget meggyógyít és örökre fiatalon tartja az embert. Az alkímia tanítása szerint minden ember rendelkezik egy egyedi individuummal. Ez alatt nem a pszichológiai személyiségrészek értendők, de még csak nem is a testi egyediség, hanem a halál pillanata után visszamaradó romolhatatlan részünk. A test minden tartozékával együtt visszakerül a földbe. Ami túléli a halált, az a szellem és a lélek, mely folytatja létét és nem válik az enyészet martalékává. Az emberi szellemnek és léleknek egyáltalán nem az a szükségszerű végzete, hogy egyszer feloldódjon és eltűnjön az isteni szellemben, hanem az, hogy előző földi életeinek folyományait megélje. A materialista beállítottságú emberek félik a halált, de éppen ezért vágynak az örök életre. Az alkimista már ebben az életétben hozzászoktatja magát a túlvilági történésekhez oly módon, hogy érzékszerveinek észlelési körét kiterjeszti a magasabb világokra, így számára enyhe megrázkódtatások nélküli átmenet csupán a halál. Az igazi alkimista egyesíti, avagy összebékíti az elemek tulajdonságait, melyek a következők: Föld: megköt, lehúz Tűz: tisztít, átalakít Víz: minden formát felvesz, átalakít Levegő: szabadság, mozgékonyság, felemelés Amikor az alkimista mesterien elegyíti a fenti tulajdonságokat, akkor képes létrehozni az elixírt, melynek neve: quinta essentia (leglényeg) vagy prima materia (az elsődleges anyag).

12 Ez voltaképpen a lélek szubsztanciája (finom anyaga). Bár a fordítások hézagosak és nehézkesek, annyi mindenesetre jól kivehető belőlük, hogy minden földi érték, vagyon, drágakő elhalványul és elértéktelenedik az örök élet itala mellett. Az örök élet elixírjére minden király, uralkodó és hatalmasság vágyott. A Tabula Smaragdina, az alkimisták krédója tartalmazza ennek a legnagyobb rejtélynek a nyitját. Sokan igyekeztek megfejteni és a saját maguk számára előállítani több-kevesebb sikerrel. Így Albertus Magnus ( ), Dante Alighieri ( ), Nicolas Flamel, Paracelsus ( ), Cornelius Agrippa ( ) vagy akár Jacob Böhme ( ). Varázsitalok Az alkimisták rájöttek, hogy az emberi test is alkímiai folyamatok szerint működik, vagyis szétválaszt, megkülönböztet, épít, kiválaszt, lebont stb. Rájöttek, hogy a kölcsönös megfeleltetések (analógiák) egész láncolata hálózza be a világunkat. A csillagok, a bolygók és a különböző természeti jelenségek energiája, az ásványok, a növények, az állatok és az emberek energiája és szellemisége láthatatlan, de tipizálható, tehát egymáshoz hasonló erőkből épül fel. Az alkimista megismeri a természetet és önmagát, átlátja, hogy a különféle elemek milyen arányban vannak jelen a világ dolgaiban. A hasonló a hasonlót vonzza elv alapján képes elixírek, vagyis varázserejű italok és porok elkészítésére. Attól függően, hogy mit szeretne kiváltani, felerősíteni vagy meggyengíteni, az alapján választja ki az adott művelethez szükséges legelőnyösebb összetevőket. Ezeket a megfelelő időpontban és helyen egy kifejezetten erre a célra összeállított okkult (rejtett, titkos) rituálé keretein belül elegyíti, tulajdonképpen ekkor készíti el magát az elixírt. Az alkimistának, az elixírkészítés tudorának meglehetősen sokféle szempontot kell figyelembe vennie ahhoz, hogy a mágiáját siker koronázza. A csillagok állásától kezdve, a napszakok eltérő energetikai támogatottságán keresztül a Hold és a Föld speciális hatásáig, sok minden döntően befolyásolhatja a szertartás kimenetelét. Elixírek és gyógyszerek Ha nem lett volna alkímia, minden bizonnyal nem fejlődhetett volna ki a homeopatikus gyógyászat, melynek alapelve a kutyaharapást szőrével eljárás. Vagyis hasonlót a hasonlóval lehet megszüntetni, illetőleg gyógyítani. Például a kígyóméreg okozta bénulást a magából a kígyóméregből előállított elixírrel lehet semlegesíteni. De az allergiás tüneteket hasonlósági elv alapján sokkal hatásosabban lehet olykor/bizonyos esetekben kezelni, mint a tüneteket elnyomó, Galénosz-féle ellentétesség elvével: példának okáért a tüzet kioltja a víz, a lázat a hideg vizes borogatás csillapítja. Ez a homeopatikus és az allopatikus gyógyászati elv kiegészítve egymást valódi gyógyulást eredményezhet az ember számára. Igaz, még csak mostanság kezd létjogosultságot nyerni a homeopátia. Ha jobban belegondolunk, akkor a homeopatikus készítmények is elixírek, hiszen a természet láthatatlan erőinek és szellemiségének titkait veszik figyelembe a készítésükkor. A helyesen előállított elixírek csodaszerek. Sokszor felvetődik a szkeptikus emberekben, hogy lehet-e, szabad-e mágikus elixírekhez nyúlni? Illetve, nem hívja-e ki maga ellen az ember a Sorsot azzal, ha a könnyebbiknek látszó utak, vagy a mágikus megoldások valamelyikét választja? Nos, egyáltalán nem a könnyebbik út az elixírkészítés, hiszen ahhoz mint láthattuk a komoly és hiteles tudás elsajátítása nélkülözhetetlen előfeltétel. Másrészről, az elixír és az elixírek alkalmazása sokkal közelebb áll a természettudományokhoz és a kozmológiához, mint az akadémikus és analitikus megközelítések egy része. Az elixír olyan alkalmakkor

13 segíthet, amikor csődöt mond a többi módszer, illetve ha az adott probléma legegyszerűbb megoldási módja az alkimista elixír. Boldog napot! Száraz György

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

Cigánykártya tanfolyam

Cigánykártya tanfolyam Cigánykártya tanfolyam A cigánykártya lapjainak ismertetése http://ciganykartyatanfolyam.blogspot.hu 1 Ajándék Alapállapotban az ajándékozás, a pozitív érzelmek kimutatása, az őszinte odaadás és nyitott

Részletesebben

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság:

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: TARTALOM ÉLET JELENTOSEGE - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: kozmikus Hold- és Naplét. Az bölcsessége. A Hold és a Nap két ember sorsszerû

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

Boszorkányvarázslatok és bájitalok

Boszorkányvarázslatok és bájitalok MAGUS Kalandozok.hu Boszorkányvarázslatok és bájitalok Az elkövetkezendőkben - a boszorkánymesteri varázslatok után - a boszorkánymágia szinte kimeríthetetlen területén kalandozunk. A leírt italok különlegessége,

Részletesebben

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára.

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára. Én-térkép! Az Én-ek, olyan állapotok, melyekkel azonosul az ember. Meg kell vizsgálni, hogy milyen viszony fűzi az embert ezekhez az állapotokhoz, illetve mi indította el az adott viszony kialakulását.

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezető Gyógyító erőim felfedezése Üdvözöllek a valóság rejtvényében! Minden szenvedés az önvaló megtagadásából ered

Tartalomjegyzék Bevezető Gyógyító erőim felfedezése Üdvözöllek a valóság rejtvényében! Minden szenvedés az önvaló megtagadásából ered Tartalomjegyzék Bevezető 11 Birtokolni vagy létezni? 11 Válj eggyé az elképzeléseiddel! 11 A gyakorlat mindent megmagyaráz 12 Gyakorlat: A párhuzamos éned 16 A tapasztalat fontosabb, mint az elméleti tudás

Részletesebben

Az európai időszemlélet változása és értelmezése

Az európai időszemlélet változása és értelmezése MACZÁK NÓRA Az európai időszemlélet változása és értelmezése Toronyórák, karórák, templomharangok szabdalják az éveket hónapokra, a hónapokat napokra, a napokat órákra, az órákat másodpercekre. Az idő

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

A vadnyugat anatómiája avagy mit szed ízekre a Halott ember?

A vadnyugat anatómiája avagy mit szed ízekre a Halott ember? Szkholion 2006/2 Bene Ferenc Debrecen A vadnyugat anatómiája avagy mit szed ízekre a Halott ember? A vadnyugat hagyományos ábrázolása az amerikai, az olasz és egyéb kommersz westernfilmekben sajátságos

Részletesebben

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Hippocampus Intezet ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Idõpont: 2008. április 11-12-13. Részvételi díj: 15. 000 Ft/ nap; az elsõ nap ingyenes /konzultáció/ A tanfolyam célja A bioenergetikai folyamatok szisztematikus

Részletesebben

GÁBRIEL GARCÍA MÁRQUEZ VÉLEMÉNYE A KRITIKÁRÓL

GÁBRIEL GARCÍA MÁRQUEZ VÉLEMÉNYE A KRITIKÁRÓL GÁBRIEL GARCÍA MÁRQUEZ VÉLEMÉNYE A KRITIKÁRÓL VARGA ISTVÁN Az, hogy az íróval egy időben megszületik a kritikus is, az szinte természetesnek tűnik az irodalomtörténetben. Talán azzal a kiegészítő megjegyzéssel,

Részletesebben

OTTHONOS OTTHONTALANSÁG

OTTHONOS OTTHONTALANSÁG SZÉNÁSI ZOLTÁN OTTHONOS OTTHONTALANSÁG Fehér Renátó: Garázsmenet Hatvany Lajos az egész háború utáni nemzedék dokumentumának nyilvánította nem egy ízben»a kései korok számára«" - írta József Attila nevezetes

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Mester Béla: Szabadságunk születése

Mester Béla: Szabadságunk születése balázs péter Mester Béla: Szabadságunk születése A modern politikai közösség antropológiája Kálvin Jánostól John Locke-ig. Budapest, argumentum kiadó Bibó istván szellemi műhely, 2010. Balog iván, dénes

Részletesebben

Schéner Mihály Az alkotás létállapotai

Schéner Mihály Az alkotás létállapotai Schéner Mihály Az alkotás létállapotai Az alkotásnak három létállapotát különböztetem meg: a prenatálist, az intermediálist, és a posztnatálist, azt, amikor a mű napvilágra kerül. Mielőtt részletesen foglalkoznék

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL A Novi Sad-i egyetem bölcsészeti kara igazgatóságának megtisztelő megbízásából a következőkben közlöm véleményemet

Részletesebben

A szorongás apoteózisa. Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában

A szorongás apoteózisa. Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában Feledy Balázs A szorongás apoteózisa Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában Megjelent a Bárka 2013/1. számában Egy kiállítás megnyitására kaptunk meghívót szeptember

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

SZKB_105_09. Most már megy?

SZKB_105_09. Most már megy? SZKB_105_09 Most már megy? SZOCKOMP_B_105_diak_book.indb 85 2007. 07. 24. 16:23:22 SZOCKOMP_B_105_diak_book.indb 86 2007. 07. 24. 16:23:22 tanulói Most már megy? 5. évfolyam 87 D1 Összekevert mondatok

Részletesebben

Szemle. Kimondható és elbeszélhető tartományok. Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p.

Szemle. Kimondható és elbeszélhető tartományok. Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p. Szemle Kimondható és elbeszélhető tartományok Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p. Az önéletrajzról szóló elméletek kidolgozása az elmúlt évszázad 70-es

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

A világ mint karmikus vízió Megjegyzések a Buddha-testek doktrínájáról Tantest Gyönyörtest Átváltozástest A Tiszta Földekről

A világ mint karmikus vízió Megjegyzések a Buddha-testek doktrínájáról Tantest Gyönyörtest Átváltozástest A Tiszta Földekről Németh Norbert eddigi előadásai 2011. január 28. Bevezetés a bardó tanításokba Nyugati és keleti hozzáállás Tibeti Halottaskönyv A helyes beállítódásról Bardókról általában Az élet utáni állapotválotzásokról

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

MIMI O CONNOR. Margaret K. McElderry Books

MIMI O CONNOR. Margaret K. McElderry Books 1 2 MIMI O CONNOR Margaret K. McElderry Books New York * London * Toronto * SydNEY * Újdelhi 3 TARTALOM 5 6 Csak egyetlen dolgot kell tudnod: a történetek, amiket meséltek neked a szörnyetegekről, a tábortüzeknél

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel CSALÁDTÖRTÉNELEM Családnak nevezzük a szociológiában az olyan együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy leszármazás, más szóval rokoni, vérségi (kivételes esetben örökbefogadási)

Részletesebben

1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor...

1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor... 1 1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor... Örkény Antal Előadásomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy 1956 emlékének és mai megünneplésének van-e jelentősége a fiatal generáció számára.

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!" Talán sokunknak az agyába megfordult már a kérdés: miért is kiáltunk szerencse után, amikor meglátjuk a kéményseprőt? Miért

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

Propaganda vagy útleírás?

Propaganda vagy útleírás? Földrajzi Értesítő XLVIII. évf. 1999. 3 4. füzet, pp. 363 367. Propaganda vagy útleírás? (Gondolatok a magyar katonai utazási irodalomról és Almásy László: Rommel seregénél Líbiában c. művéről) NAGY MIKLÓS

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat:

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat: 1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: Ez a kancsal fény már a lélekben készülődő robbanás felé utal, annak közelségét jelzi (Kiss Ferenc) Mutassa be az öntudatlan lázadás gesztusát Kosztolányi Dezső

Részletesebben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben SZKA_207_02 Nemzetségek nemzete Táltosok a magyar történelemben 16 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET A NEMZETSÉGEK NEMZETE 7. ÉVFOLYAM 17 JANKOVICS MARCELL: ÁLMOS

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Az evangélium ereje Efézusban

Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése Lekció: Lk. 10.1-20 2009. okt. 18. Textus: ApCsel. 19.8-40 Gazdagrét Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése útján Pál apostol három olyan városban hirdette az evangéliumot, amelyek

Részletesebben

A kötetet keresse az Alexandra Könyváruházakban!

A kötetet keresse az Alexandra Könyváruházakban! Élettitkok 1 Mi a szeretet? Mi a szerelem? Hogyan lehetek boldog, sikeres ember? Sokan keressük a választ az élet legnagyobb kérdéseire nap mint nap. Ranjeet Singh Dhillon segítségével azonban új nézőpontból

Részletesebben

Lakatos Éva sajtótörténeti bibliográfiájának margójára

Lakatos Éva sajtótörténeti bibliográfiájának margójára Lengyel András A bibliográfus dicsérete Lakatos Éva sajtótörténeti bibliográfiájának margójára 1 Többféle bibliográfia s bibliográfus létezik. Van, aki könyvel, rendszerez, rendet teremt, aki könyvészeti

Részletesebben

Gyerő Dávid 1. Váltságdíj hitünkért: a csoda művelése

Gyerő Dávid 1. Váltságdíj hitünkért: a csoda művelése Gyerő Dávid 1 Váltságdíj hitünkért: a csoda művelése Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik:»ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét,

Részletesebben

POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN

POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN KÁNTÁS BALÁZS POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN KAPCSOLÓDÓ TANULMÁNY ZSÁVOLYA ZOLTÁN HOLLANDI BOLYGÓ CÍMŰ HANGREGÉNYÉHEZ Zsávolya Zoltán első, műfajteremtő(nek szánt) (hang)regénye

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás 1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás A korrupció latin eredetű szó, mely megrontást, megvesztegetést, valamilyen kártételt, rossz útra csábítást jelent. Az ún. korrupciós

Részletesebben

Hogy azt válasszam, akit szeretnék, és azt kapjam, akit megérdemlek

Hogy azt válasszam, akit szeretnék, és azt kapjam, akit megérdemlek 32 Hogy azt válasszam, akit szeretnék, és azt kapjam, akit megérdemlek Kisnémet Mónika Nincs kockázat a szerelemben, és ezt te is meg fogod tanulni. Az emberek évezredek óta keresik és megtalálják egymást.

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Véletlen vagy előre meghatározott

Véletlen vagy előre meghatározott Véletlen vagy előre meghatározott Amikor fejlődésről beszélünk, vagy tágabb értelemben a világban lezajló folyamatokról, akkor mindig felmerül az a filozófiai kérdés, hogy a jelenségek, történések vajon

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

A realizmus fogalma 1.

A realizmus fogalma 1. A realizmus A realizmus A romantikával egyidejűleg XIX. sz. elejétől a századforduló időszakáig terjedt el az európai festészetben, irodalomban. Az 1850-1870 közötti két évtizedben a legjelentősebb. Az

Részletesebben

HÁZUNK NÉPE. A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai. Pálhegyi Ferenc

HÁZUNK NÉPE. A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai. Pálhegyi Ferenc HÁZUNK NÉPE A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai Pálhegyi Ferenc TARTALOMJEGYZÉK Prológus 11 A pszichoterápia tüneteket kezel, Isten Igéje gyógyít 13 Tudomány-e a pszichológia? 13 A

Részletesebben

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk!

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Sokszor nagyon kevés dolgon múlik, hogy egy kapcsolat miképpen alakul. Ugyanazzal az energiával lehet építeni és rombolni is. A lényeg a szándék, illetve

Részletesebben

A magzatfoganás és a fogamzásgátolt boldogság titkairól

A magzatfoganás és a fogamzásgátolt boldogság titkairól A magzatfoganás és a fogamzásgátolt boldogság titkairól Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: Metafizikus - asztrológusi szemmel

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE Budapest, 2016. április 15. Készítette: Magyary Jenő Témaválasztásom fő oka, hogy egyfelől a munkám miatt fontosnak tartom azt, hogy hogyan lehet

Részletesebben

Mi van a Lajtner Machine hátterében?

Mi van a Lajtner Machine hátterében? 1 Mi van a Lajtner Machine hátterében? Ma egyeduralkodó álláspont, hogy a gondolat nem más, mint az agy elektromos (elektromágneses) jele. Ezek az elektromágneses jelek képesek elhagyni az agyat, kilépnek

Részletesebben

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982)

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982) Dmitrij Alekszandrovics Prigov Moszkva és a moszkvaiak (1982) (részletek) Előhang Lássuk be, hogy a Pétervár- (Leningrád-) témát az orosz költészet kellő mélységében és adekvát módon még nem aknázta ki

Részletesebben

TI és ÉN = MI. Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért. Kísérleti program kisiskolásoknak SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

TI és ÉN = MI. Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért. Kísérleti program kisiskolásoknak SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Kísérleti program kisiskolásoknak 1 SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZOCIÁLIS KOMPETENCIA A szabálykövetés, a saját magunkkal

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL RÓZSÁSSY BARBARA 59 gondolok, kell, méghozzá az írás, a vers létjogosultsága mellett. Miként valamiképp a szerzõ is ezt teszi könyvében mindvégig. Hogy a társadalomnak mára nemhogy perifériájára került,

Részletesebben

IFJÚSÁG-NEVELÉS. Nevelés, gondolkodás, matematika

IFJÚSÁG-NEVELÉS. Nevelés, gondolkodás, matematika IFJÚSÁG-NEVELÉS Nevelés, gondolkodás, matematika Érdeklődéssel olvastam a Korunk 1970. novemberi számában Édouard Labin cikkét: Miért érthetetlen a matematika? Egyetértek a cikk megállapításaival, a vázolt

Részletesebben

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Állatöv, planéták és kozmosz 10 előadás Düsseldorf, 1909.

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Alaphang tréning 2. rész - Családreform

Alaphang tréning 2. rész - Családreform Alaphang tréning 2. rész - Családreform Munkafüzet 2. Alaphang tréning 2. Családreform 2. rész Ideje másképp látni a világot és a gyereked 2. lecke Mintamókus 2. 1. Eszközök és az ő forrásuk azaz kinek

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

A létezés lehetőségének

A létezés lehetőségének 1. A létezés lehetőségének megbecsülése Mit jelent létezni? Mi lehet a különbség a létezés és a nemlétezés között? Mit értünk általában azon, hogy valaki számunkra nem létezik? Van ilyen az életedben?

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA GAZDASÁGI IGAZGATÁS Jegyzet Budapest, 2014 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Gazdasági igazgatás A tananyagot megalapozó tanulmány megalkotásában közreműkött:

Részletesebben

Az életmód-reform és a vízgyógyászat (hidroterápia) Magyarországon Két értekezés az 1840-es évekből

Az életmód-reform és a vízgyógyászat (hidroterápia) Magyarországon Két értekezés az 1840-es évekből Kölnei Lívia Az életmód-reform és a vízgyógyászat (hidroterápia) Magyarországon Két értekezés az 1840-es évekből A 19. század első évtizedei a szellemi-kulturális fellendülés időszakát hozták el Magyarországra.

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet.

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXX éuf. Január Február. 1895. 1-ső füzet. Vallás és művészet. Vallás és művészet, az emberi szellemnek e csodás nyilvánulásai egymással mindig közeli viszonyban állottak. Mindkettő

Részletesebben

AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM

AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM "Vágyad éppúgy helyreállítja az igazságot, ahogy az igazság elvesztése is egy vágyadnak volt köszönhető. A csodák tanítása, Törzsszöveg, 20. VIII. 1.2. A. Amikor arra gondolok:

Részletesebben

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Tehetség és személyiségfejlődés Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Hová tart a személyiség fejlődése? Jung kiteljesedés, integrált személyiség Maslow fejlődés humánspecifikus

Részletesebben