Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI"

Átírás

1 Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI 1

2 2

3 Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI Egy légtornásznô életregénye Atlantic Press Kiadó Budapest,

4 NAPONTA FOGSZ MEGHALNI Nemere István, 2008 Szerkesztette Bokor Pál Korrektor Tamási Izabella Tipográfia, tördelés Soltész Attila Borítóterv Vass Ágnes Felelôs kiadó Az Atlantic Press Kiadó igazgatója 1114 Budapest, Bartók Béla út 55. Telefon: Atlantic Press Kiadó, 2008 ISBN

5 Elôszó Krimihez nem szokás elôszót írni. Kivételesen most mégis kötelességemnek érzem, hogy figyelmeztessem a tisztelt olvasót: a könyv, melyet a kezébe vett, ha emlékeztet is a mai magyar valóságra, nem riport és nem dokumentumregény. A történet, melyet a figyelmébe ajánlok, színtiszta fikció, az én fantáziám terméke, annak ellenére, hogy a helyszínek, az események és a karakterek egyeseket majd saját környezetükre, szeretteikre, nemszeretteikre, a 21. századi hazai viszonyokra emlékeztetik majd. Azt remélem továbbá, hogy a gyilkos indulatokká züllô szenvedélyek, melyek szereplôimet mozgatják, erôs írói túlzások a tényleges morális viszonyokhoz képest, melyek között élünk. Külön felhívom a figyelmet arra, hogy a regény egyetlen szereplôjét sem valóságos személyekrôl mintáztam, vagyis ebben a könyvben majdnem minden kitaláció, kivéve azt a tényt, hogy a görög mitológiában Áté papnôi, a gonoszság, a csalárdság, a bosszúállás istennôi valóban léteztek. Nemere István 5

6 6

7 1. Rácsok Takarííítóóó! A kiáltás végigrepült a folyosón, a sürgetô hang elkalandozott talán a másik négy folyosóra is, hisz ezek összefutottak a tompa, szürke fényû kupola alatt. A boltívek jelezték, nem mostanában emelték ezeket a falakat. És a folyosót elzáró rácsfal, meg a falnál sorakozó sötétzöld, vasalt ajtók sem mostanában készültek. Taaakaaarííítóóó! Géza elôször ösztönösen az ajtóhoz lépett, pedig biztos volt benne, hogy a hívás nem neki szól. Közben a kiáltás még mintha visszhangzott volna egy ideig vagy csak ô képzelte így? Nem láthatott ki a folyosóra, de ezt már kezdte megszokni. Azt is, hogy idônként egyedül van ezen a szûk helyen, máskor meg többen vannak. Most a négy ágy közül csak az övé volt foglalt. Nem tudta, ki kiabál, de abban biztos lehetett, hogy csak a személyzetbôl lehet valaki. Más nem jár a folyosón. No, meg talán az a takarííítóóó, akit keresnek. A távolból mintha jött volna válasz, vagy ezt csak képzelte? Géza még állt egy percig, kettôig az ajtónál. Rájött, hogy teljesen mindegy, hol van. Hát akkor most állt az ajtónál, késôbb elment a bal oldali falhoz, annál is álldogált egy ideig. Végül is, miért ne? Hamarosan már a jobb oldali falnál volt. Aztán a kis asztalon heverô papírcetlikre tévedt a tekintete. Nem kellett odamennie, hogy eszébe jusson, amit rájuk írt. Most szinte belefájdult a feje is. Mazochista módjára naponta százszor is elolvasta ôket. Utána mindig órákig járkált fel-alá. Néha csak akkor ocsúdott fel, amikor a vacsorát hozták. A tálca mûanyag volt és hideg. Az étel is. Kihûl, mire ideérnek, ez a negyedik folyosó, és a konyha 7

8 meg olyan messze van, az épület másik szárnyának a földszintjén. Egyszer járt ott Géza, és csak arra emlékezett, hogy sok lépcsô volt útközben. Ennél több nem is érdekelte. Éjszaka arra ébredt, hogy álmában azokat a papírfecniket eszegette. Igen, ült az asztalnál, mûanyag tányéron ott voltak elôtte a cetlik, és ô egymás után bekapta ôket. Az egyiken a PEDOFILIA volt, a másikon a HÁZASSÁG, volt egy olyan is, hogy ÜLDÖZÉS és olyan is, hogy HAJLÉKTALAN, meg a SZERETÔ. Egy kisebb cetlin az állt: KROMOFÁG. És sok kisebb papírdarabon egy és ugyanaz a szó volt olvasható: KE- LEPCE. A férfi most nehezen kapott levegôt. Még az álom hatása alatt ült a priccsen, lihegett. Ha bejön egy ôr, fel kell pattannia, bár ez még nem is igazi börtön, ez csak az elôzetes, de így is szörnyû. Géza ott áll a rácsos ablak alatt és az eget nézi. Pontosabban azt a szürke valamit, ami talán az égbolt lehet. Mert az üveg átlátszatlan, csak annyi tudható, hogy odakint világos van-e vagy sötét. A nappalok és az éjszakák idebent már nem nagyon különböznek egymástól. Nem tudott nem gondolni a halálra. Az már a zárkatársa lett, vele volt állandóan. Az utóbbi hetekben naponta legalább százszor eszébe jutott, hogy jobb lenne meghalni. Tegnapelôtt azon kapta magát, hogy a fûtôtest fehérre festett csövét nézi. Igaz hogy függôleges, ezért arra nem akaszthatja fel magát, de mégis: ott, ahol a csô egyszer csak eltûnik a falban, van egy nagyon rövid, mindössze két-három centis vízszintes darabja. Ha arra rá tudna hurkolni valamit, ami megtartja a súlyát arra a pár percre De hát nem volt semmije, amivel próbálkozhatott volna, még cipôfûzôje sem. A derékszíját is rögtön elvették, mihelyt ide behozták. Arra a napra gondolni sem akart. Rettenetes volt. Kábultan ült egészen estig, itt, ebben a zárkában. És még hetekbe telt, amíg megtudta, miért van itt egyáltalán. És amikor megtudta, még rosszabb lett. Miután végigolvasta, mivel vádolják, csak üvöltözni tudott, 8

9 azt is csak magában. Nem lehet igaz, nem lehet igaz! kiabálta némán, miközben négy lépést tett a bal oldali faltól a jobb oldali falig, el a priccsek vége mellett, aztán megfordult. Négy lépés a jobb oldali faltól a bal oldali falig, közben az agyában csak ez az egy, önmagában értelmetlen mondat kattogott: nem lehet igaz, nem lehet igaz, nem lehet igaz, nem lehet igaz, nem le het i... gaz... Hogy ô ilyesmiket tett volna...? Nem, Sándor Géza egyszerûen nem követte el azokat a dolgokat, amelyekkel gyanúsítják, tehát nem lehet igaz az sem, hogy ilyen szörnyûségekkel vádolják. És mégis megtörtént. Géza nem veszítette el az eszét, viszont pontosan felmérte helyzetének tökéletes kilátástalanságát. Felnézett arra a szürke négyszögre, ami az ablakot helyettesítette. A fény az arcára esett, most elgyöngült. Ennek így már semmi értelme nincs. Ez már csak naponta sok kis halál az egy igazi nagy halál helyett, pontosan úgy, ahogy Fruzsina ígérte. Géza úgy érezte, apránként úgyis felemészti az életét az, ami most történik vele és körülötte. Mások, vadidegen emberek döntenek a sorsáról. Ez már önmagában is hihetetlen, megalázó, fenyegetô és veszélyes. Azok a mások nem tudnak róla semmit! Olvasnak valamilyen papírokat, de hát az nem ô! Ô nem az a névtelen senki, aki itt aszalódik hetek óta fôbenjáró és hamis vádak súlya alatt görnyedve az egymáshoz túl közel épített falak között. Ô Sándor Géza, vállalkozó, méghozzá nem is akármilyen. Építôipari cége van A kamara kitüntetô oklevele szerint, mely ma is ott függ a irodája falán, a legjobbak egyike Budapesten Megint felüvöltött kínjában, de megint némán tette. Nem kell tudnia itt senkinek, mennyire szenved. És azt sem, hogy ilyen gyorsan és teljesen összeomlott. Hogy folyton a kishalál-nagyhalál pároson jár az esze. Ha valakik idáig üldözték, és sikerült elérniük, hogy innen már ne is jusson ki élve ám legyen! Akkor történjen meg, aminek meg kell történnie. 9

10 Lehetnek helyzetek, amikor nincs már értelme a harcnak? Akkor el kell fogadni ôket. Sándor Gézát csapdába ejtették és megbénították. Ezer szállal fonták körül, olyan lett, mint a selyemhernyó gubója, mozdulni sem tud. Ereje már csak annyi maradt, hogy valahogyan elvonszolja magát a halálig. Ez az egyszerû gondolatsor kattogott az agyában még este, éjszaka is. Élet, halál, élet-halál. Kihunyt a fény a mennyezet közepén. A sötétség szövetségese lett fekete gondolatainak, együtt nyomták a mellét. Nehezen lélegzett, fuldoklott a tüdeje és a lelke. Talán nem is aludt. Amikor pirkadni kezdett, egy tenyérnyi táblát látott maga elôtt: SÁNDOR GÉZA, élt 45 évet. Aztán a kép kitágult, mintha filmet látna, ezért hát filmet látott, amely róla szólt, eddig leélt nem egészen negyvenöt évérôl. Sok volt? Kevés volt? Néha felsikoltott benne az életfélelem, de azt elnyomta a halálbarátság. Nem látszott szörnyûnek. Hiszen ez lesz a kiút. Már egy kis káröröm is átsuhant rajta, amikor elképzelte, milyen képet vág majd Fruzsina és a nyomozók, meg mindenki. Talán sajnálta magát egy kicsit, de ez az érzés hamar elillant. Talán mert a saját halálát az egyetlen lehetséges bosszúként élte volna meg. Meghalni, és ezzel becsapni mindenkit! Mintha egy videojátékban szerepelne, a gonosz erôk beszorították ôt az elátkozott várkastély toronyszobájába. Ô vívott-harcolt-küzdött-öldökölt hôsiesen, de hát azok annyian, de annyian voltak! És a végén már csak a fal volt mögötte, hideg, közömbös kôfal. Tétova keze viszont, lám, rálelt egy csapóajtóra, ha nekifeszült, nem is kellett nagy erôfeszítés, az átbillent, és az ellenfelek kardja a semmibe csapott, ô már nem volt ott, egy másik világba került. Másvilág! Annyira más, mint az itteni, hogy ott már semmi sem kötelezi ôt, ami itt bilincsbe szorította a kezét, lábát, agyát. Ott szabad lehet, tehát szabad lesz. A hajnalfény után hajnalhangok is beszûrôdtek. Az ôrök a folyosón járkáltak, itt-ott belestek a zárkákba. Fojtott vezényszavak, csörömpölés, Takarííítóóó!, újabb ajtócsattanások, 10

11 lépések. Sándor Géza arra gondolt: ha sikerül valahogyan kikerülnie innen, akár ha holtan is, akkor most hallja utoljára ezeket a hangokat. A tekintete ismét a fûtôtest csövére tévedt. Talán az ingébôl készíthetne hurkot! Valószínûleg ez az egyetlen lehetôség. Itt még mindenki a saját holmiját viseli, nem adnak rabruhát. És soha nem tudhatja, meddig maradhat egyedül egy zárkában. Mások jelenlétében aligha tudja megtenni, amit meg akar tenni. Most kell sietnie. Most aztán megtudta, milyen erôs anyagból készül egy ing. Az alsó szélébôl próbált csíkot lehasítani, s mert nem volt szerszáma, a fogaival tépte volna, összenyálazta erôsen, míg végre a szegett szélén lyukat rágott, és téphette. De akkor hozták a reggelit. Kellemetlen zajok odakint, de legalább már senki sem kereste a takarííítóóó -t. Ült a priccse szélén, nem nézett a cetlikre. Hiszen amiatt is rágta most az ingét, tépte a csíkokat. Félmeztelenül ült, rágott, tépett, néha átkozódott, mert túl keskeny lett a csík. Túl gyönge. Hány kilót is nyomok? Nyolcvanöt. Elég sok. Ennyit kell megtartania! Fogalma sem volt róla, elbírja-e majd az a csík. Aggódott. Sok hurok lesz rajta. Duplán kéne venni, hurkolni, úgy biztosabb. Már délelôtt volt, amikor meghallotta, hogy jönnek. Kétszer két láb, nem egyforma ütemben. Magabiztosságuk sugallta, hogy ôrök jönnek. Ki más is jöhetne? Két ôr. Ha kettô, az nem jót jelent, dübörgött a fejében. Kétségbeesetten magára rántotta az inget, rá a zakót, szorosan gombolta, ne vegyék észre, hogy alul már szakadt-rojtos-tépett. Aztán idegesen felnézett a mennyezetre: Lenne itt rejtett kamera? Azért jönnek, mert látják, hogy csíkokra tépem az ingem? Öreg rókák ezek a szakmában, pontosan tudják, mit tervez ilyenkor a kétségbeesett gyanúsított. Mire a zárkaajtó kinyílott, már ott állt a priccse elôtt, hite szerint kiismerhetetlenül egykedvû arccal. Már minden a múltba szakadt, az összes vád, amit felhoztak ellene. Most csak az 11

12 érdekelte, kilátszik-e a hirtelen a priccs alá gyömöszölt ingcsík, vagy észreveszik-e rajta a változást? Mert Sándor Géza most csupán egy dologtól félt. Attól, hogy észreveszik az arcán: megtalálta a kiutat, és már csak idô kérdése, mikor dobbant el innen. De nem láttak semmit. Közömbös egyenruhából, egyensapka alól közömbös szempár meredt rá: Jöjjön, Sándor, kihallgatásra visszük! És ment velük, nem is figyelte, hogyan és merre. Neki gyakorlatilag ügyvédje sincsen. Vagy ott lesz a kihallgatáson, vagy nem. Küldtek egyet hivatalból, mert saját jogtanácsosát, Jánosit, nem akarta kellemetlen helyzetbe hozni. Az egyetlen ügy, amit az évek folyamán vele intéztetett, egy nagyobb kötbérvita volt. Ezen kívül többnyire csak fizetési felszólításokat küldözgetett a cég tartozásban lévô ügyfeleinek. Ugyan mi köze lenne Jánosinak ehhez az egészhez? És egyáltalán, mi ez, ha nem egy megelevenedett rémálom? Reménytelen Ha visszamegy, folytathatja a csíkozást, és talán már a mai ebéd elôtt majd marad ott egy felesleges adag... Folyosó, lépcsôk, a korlát helyén sûrû szövésû, erôs drótháló, acélrudakra feszítve, nem ugorhat le senki a három emelet mélybe sem. Géza elégtételt érzett, neki nem kell ugrania, az ôrök semmire sem mennek ezzel a hálóval, ô már megtalálta a rejtekajtót, és a gonoszok várkastélyában nem maradt senki, aki megakadályozhatná a távozását. Még nevetni is szeretett volna, de az itt túl feltûnô. Nem baj, már nem sokáig kell álcáznia magát, talán még egy óra vagy kettô, és csapódik mögötte a rejtekajtó. Újabb folyosó, ôrök kíséretében rabok menetelnek, mind civil ruhában, az egyik ráadásul rövidnadrágban. Úgy, ahogyan elfogták. Egy másik festékfoltos kezeslábasban. Kíváncsian mérték végig, ô azonban elfordította a fejét. Nem kell már ismerkedni senkivel, erre a kis idôre minek? Kísérôi rádiótelefonon odaszóltak valahová, gombokat nyo- 12

13 mogattak, kamera fordult feléjük. Toporogtak negyed perceket. Gézának volt ideje észrevenni, hogy az utolsó rácsajtó már fehérre van festve, a festék itt-ott meggyûlt a kerek rácsrudak és a vízszintes tartóvasak találkozásánál. Bôven mérték, volt rá pénz, állami pénz. Ha az ô cége építette volna, nem így nézne ki, ott nem volt pazarlás. A cége Újból elborította a reménytelenség. A kihallgató helyiség, ahova bevezették, kopár volt, majdnem üres, a fehér falak négy oldalról árasztották a tömény unalmat. Leültették egy asztalhoz, amelynek a másik felén is volt egy szék. Aztán kimentek. Géza jól látta a két kamerát a két felsô sarokban, ha felugrik, mint egy kosárlabdázó a palánk alatt, akkor sem érhette volna el ôket. Szóval figyelik, mi történik. Az is lehet, hogy lehallgatják? Amíg várta, mi történik, eszébe jutott, hogy Fruzsinának már csak a gyerekek miatt is illett volna meglátogatnia. De nem tette. Géza fejében még ott dübörögtek az asszony szavai, a belôle áradó hideg gyûlölet. Fruzsina nem az a fajta, aki feladja. És fôleg nem érzelgôsködik. Nem kell neki megjátszania senki elôtt, hogy szeretô feleség lenne, aki aggódik a férjéért. Tizenhét évvel ezelôtt még arra sem volt hajlandó, hogy a neve elé legalább egy S -t illesszen. Nem akart Sándorné lenni a világ elôtt. Az egyetemen, a kollégáinak talán el sem mondta soha, hogy a férje építési vállalkozó. Még azt mondhatta volna valaki, hogy egy kômûveshez ment hozzá, hát ezt nem akarta. Dr. Illés Fruzsina, az angol nyelvi tanszék docense, ez áll a névjegyén ma is. Nyílott az ajtó, és bejött egy férfi. Géza megpróbálta kitalálni, ki-mi lehet az illetô? Ügyészségi ember talán? Börtönôr? Ügyvéd? Nem nézett ki egyiknek sem, és nem volt olyan jellegzetes táskája sem. Idegen volt, tehát nem barát, nem ismerôs. Rendôrnek sem látszott. Pedig az volt. Rumba Viktor vagyok a Nemzeti Nyomozó Irodától 13

14 mondta az idegen csöndesen, miután helyet foglalt a férfival szemben. Géza nyelt egyet, a szavak értelme csak kis késéssel hatolt tudatába. A vidám nevû férfi csöppet sem volt vidám. Közel járhatott már a negyvenhez, a haja mákosan ôszült. Széles volt az arca, nem hordott semmilyen szôrzetet, a füle egy kicsit elállt. Vastag alsó ajkát néha beszippantotta a szájába, ilyenkor tekintete töprengôvé vált. Átható sötét szeme volt, ezt a tekintetet most Gézára szegezte. Csak egy kis jegyzetfüzetet tett maga elé egy szemlátomást nem olcsó tollal. Hallgatott, még hallgatott. A csönd váratlanul hosszúra nyúlt, de ez nem izgatta Gézát. Ócska trükk, tudta jól, a nyomozó így akarja ôt megijeszteni, zaklatottá tenni, hogy majd könnyebben kiszedje belôle, mit követett el. Neki e pillanatban volt ideje, túl sok is, nem félt egy kis csöndtôl, várakozástól. A jelentôségteljes hallgatástól. Hát igyekezett olyan arcot vágni, mint akit már semmivel sem lehet meglepni. Rumba Viktor biztosan látta mindezt, de semmi jelét nem adta. Kis csöndesség után megszólalt. Halkan beszélt, egyenesen Sándor Géza szemébe nézve tette volna fel az elsô kérdést, de Géza tudatába most hatolt el, honnan is jött az ismeretlen. Nemzeti Nyomozó... Iroda...? a hangja felívelt, a végén magasra tört és ott is maradt. Géza alig kapott levegôt. Mi van? Már hazaárulással is vádolnak? Vagy katonai titkokat loptam? Fegyveres felkelést szerveztem a kormány ellen? Az ilyesfajta dühkitörés az ôrizeteseknél szinte elmaradhatatlan volt. Rumba szótlanul várta a végét, közben szakértô szemmel figyelte az emberét. A szemét, a hanglejtését, a mozgását, a hangulatát próbálta felmérni, magába szívni, mint egy szivacs. Ez volt a módszere, teljesen belehelyezkedett a kihallgatott világába, már amikor sikerült. Onnan bentrôl könnyebb dolga lesz, hitte erôsen, és sokszor be is jött ez a számítása. Persze nem mindig. Most is hagyta hát, hogy a kihallgatott 14

15 dühöngjön egy sort, és hogy kifakadjon belôle az vélt vagy valódi sérelem miatt érzett keserûség. Amikor Géza befejezte a magáét, Rumba Viktor egyszerûen kijelentette: A csalási és sikkasztási ügyek bizonyos összegen felül már hozzánk tartoznak. Ilyenkor átvesszük az egész ügyet. Pénzt is loptam volna? kérdezte a férfi, de hangjában a gúny most már csak kis tócsa volt, nem parttalan óceán. Nem keveset, Sándor úr, nem keveset! Rumbának megvolt a maga kihallgatási stílusa, amit a kollégái általában nem díjaztak. Csöndes volt, udvarias, lélekhez férkôzô, beleélô. Mégis, mennyit? érdeklôdött Géza olyan hangon, mint akinek semmi köze az egészhez. És ott belül tudta, hogy tényleg nincs köze. De azt is, hogy ezt senki nem fogja neki elhinni. Még ez a magát szelídnek álcázó fôzsaru sem. Százharmincmilliót, Sándor úr, legalább százharmincmilliót. 15

16 16

17 2. Múlt idô Két telefon csörgött egyszerre, egy mobil és egy vezetékes, az utóbbi éppen Géza titkárnôjének asztalán. Közben a két építésvezetô is ott állt elôtte, csak egy percre jöttek, látszott már a testtartásukon is, hogy mennének szívesen. Az iroda nem az ô világuk volt. Az alacsonyabbik arcát megfújta a csípôs tavaszvégi szél, a barna bôre kiszáradt. A másik régebben darukezelô volt, aztán feljebb lépett a ranglétrán, mert Géza meglátta benne a leendô kisfônököt. Álltak ott, és látszott rajtuk, hogy nem érzik túl jól magukat. A számítógépek, csörgô telefonok, nyomtatók és papírhalmaik, íróasztalok és iratmegsemmisítôk, tervrajzok és táblázatok világa olyan lehet most nekik, mint tevének az aszfalt, futott át Géza fején a gondolat, de arra sem volt ideje, hogy elmosolyodjon a saját szellemességén. Valaki vegye fel! kiáltotta, és a szeme sarkából látta, hogy az egyik irodista lány elindul a titkárnô asztala felé. Ô maga felkapta a vezetékest, közben a másik kezével megnyugtatóan, marasztalóan intett az építésvezetôknek. Hiszen még nem végzett velük. Sándor mondta a készülékbe. Egyik ügyfele kérdezett valamit a következô szállítmányról, mikor legyen ott az építkezés színhelyén, hogy átvehesse. Géza a falon lógó munkatervre sandított, közben odaintette az alacsonyabbik munkavezetôt, Jánost, mutatta neki a sárga filctollal bekeretezett négyzetet a táblázatban, és kérdô pillantást vetett rá. Amaz is hallotta, mirôl van szó, órájára nézett, majd felmutatta mindkét kezét, majd az egyik kezén még két ujját. Tizenkét órakor ott lesz a kocsi, és rajta lesz minden, amit 17

18 ígértünk felelte Géza a távolból jött kérdésre. Még le sem tette a vezetékest, valaki máris a kezébe nyomott egy mobilt. Míg az újabb ügyet intézte, az építésvezetô visszament a társa mellé. Katonás ez a fegyelem, értette meg Géza, és örült neki. A Sándor Építôipari Kft. jó hírû cég a szakmában. Ha kipillantott az ablakon, látta a külvárosi telephely hatalmas udvarát. A placcot, ahogyan a többiek emlegetik. A túlsó végében hegyekben állt a sóder, fedél alatt száradt a faanyag, a raktárakban cementes zsákok százai. A földszintes irodaépület valósággal eltörpült a nagy garázs és a raktárak mellett. Egy szétszedett daru fekve pihent az épület mellett, ennek nem volt hely máshol, kerülgették olykor szentségelve. A teherautók ilyenkor nappal kint voltak az építkezéseken, este majd begyûlnek, az öltözôkonténerekben zajlik az élet, aztán az emberek elmennek, becsukják a kaput. Attól kezdve csak egy fény marad, az éjjeliôr lakókonténerében, aki ilyenkor érkezik otthonról a kutyájával és átveszi csöndesedô birodalmát. Olykor Géza is csak ekkor indul haza, a fekete Mercedes elválik az iroda falától, és lassan kúszik a kapu felé. Az utolsónak távozó igazgató után aki szívélyesen kiint az ablakon, és az éjjeliôr, egykori katona, tiszteleg, mint valaha régen, majd becsukja a nagy vaskaput. Géza ilyenkor azzal a tudattal hajt haza, hogy ismét elmúlott egy dolgos nap, amikor megtette a magáét, sokat tett a cégért, a családjáért, önmagáért Ez a valós sorrend. A cég nemegyszer helyettesítette már a családot, fölébe kerekedett annak. De ennek elsôsorban Fruzsina az oka A Sándor Kft. egyszerre több helyen dolgozott a városban és az agglomerációban is. Géza szerette ezt a szót, szinte kéjesen ejtette ki: agglomeráció. Sokan persze nem ismerték, de ez nem volt baj. Éppen ellenkezôleg, ôt, a használóját, gyakori kiejtôjét, így vagy úgy, kiemelte a tömegbôl. Néhány évvel ezelôtt a tévében is reklámozta a céget, persze inkább kora reggel és kisebb csatornákon, akkor megfizethetô volt még az ilyen 18

19 reklám. Késôbb már erre sem volt szükség, mert az ügyfelek egymásnak adogatták a telefonszámot, a címet. Most már nem múlik el nap anélkül, hogy valaki ne érdeklôdne, jelentkezne, rendelne tôlük házat, kerti medencét, garázssort, vagy akár kisáruházat. Az üzlet beindult, évek óta jól megy. A kocsi kellemesen duruzsolt, az utcák ismerôsen maradtak hátra, ahogy közeledett a budai házhoz. Amikor odaért, a gyomra valamiért mindig görcsbe rándult. Elég volt egy pillantás, hogy tudja, itthon van-e Fruzsina. Ha itthon volt, az ô lakosztályában égett minden lámpa. Akár bent volt valamelyik helyiségben, akár nem, a fények mindig és mindenhol égtek, Géza pedig belefáradt már a veszekedésekbe. Mert szerinte csak ott kell lámpa, ahol ember van, ha az ember kijön egy szobából és tudja, hogy oda most fél óráig vagy még tovább nem megy vissza, akkor igenis nyúljon ahhoz a nyomorult kapcsolóhoz! De hiszen ha csak emiatt veszekedtek volna! Az esti megérkezéseknek szertartása volt, legalábbis Géza részérôl. A távirányító nyitotta a kaput, de mielôtt lenyomta volna a gombját, a reflektorral igyekezett megvilágítani az utcát. Nem lapulnak-e ott valakik? Sötét alakok? Manapság mindenre számítani kell, különösen egy sikeres vállalkozónak. Ha nem az adóhivatal csap le rájuk, mint rá is évrôl évre, akkor éppen a jó híre áldozatává válhat. Nemcsak a szakmában tudják már, hogy jól megy Sándor Gézának, itt az utcában, a környéken is mindenki láthatja. A háromszintes villa ezen a környéken ér vagy százötvenmilliót, pedig ez még nem is a Rózsadomb. Mielôtt beállt a garázsba, a visszapillantóban figyelte, ahogy bezárul mögötte a rácsos kapu, és senki sem oson be a kapuoszlop mellett és nem válik mozdulatlan árnnyá a díszcserjék között. A kerten áthaladva bôven volt ideje lenyomni a garázsajtó nyitógombját. Az ezüstfenyôk ágai majdnem súrolták a kocsit, de csak majdnem, a kertésznek megmondta, hogy meddig engedje ôket, és szerencsére a fák is nôttek, mind 19

20 magasabbra emelték az águkat. Csak a rádióantenna koppant néha, távoli, apró nesz volt ez, tompa hang, mintha valahonnan a nagy messzeségbôl jött volna. A nagy messzeség. A tenger. Mennyire vágyott oda, de a munka visszatartotta. Bezzeg Fruzsina két hónapot is szabaddá tudott tenni az egyetemen. A vidéki egyetemen, mint hallotta Géza, így is nagyra értékelték a Pestrôl hetente négyszer lejáró docensasszony teljesítményét. Ha hófehér kocsija begördült a dékáni épület parkolójába, néhányan máris ugrottak, hogy eléje siessenek, udvaroljanak neki. Nôk is, férfiak is. Befolyásos személyiségnek tartották, és az is volt. Lement hétfôn és kedden, csütörtökön és pénteken. Szerdánként otthon volt, de Géza sohasem tudta, mivel foglalkozik ilyenkor. Az ügyeimet intézem válaszolt, ha Géza rákérdezett. A garázs elôtt finoman a fékre lépett, odabent már automatikusan kigyúlt a fény. Felpillantva, a terasz fölött még látta a két egymás melletti ablakot a gyerekek is itthon vannak. Hol is lennének este kilenckor? gondolta. Pisti tizennégy, Juli tizenhárom, a legrosszabb kor. Vagy akárhány évesek is a gyerekek, mindig az a legrosszabb kor? Kamaszok. Kilépett a kocsiból és diszkréten becsapta az ajtaját. Ez volt az érkezés igazi pillanata. A garázsajtó már csúszott le, a helyére kattant. Ô pedig elindult a feljárat felé. A keskeny lépcsôn fel az elsô szintre. Terike, a mindenes, szakácsnô, gondnok, régebben bébiszitter, ma már inkább a ház ügyeinek intézôje, ilyenkor már a szobájába húzódik és tévézik. Géza elhaladt Terike ajtaja elôtt, a hallból felkanyarodott a pálmákkal díszített lépcsôre, néha még most is megcsodálta a faragott korlátot. A puha szônyeg elnyelte léptei neszét. A gyerekek szobáiba most be sem nézett. Tanulnak, vagy hamarosan alszanak? Túl fáradt volt, hogy érdekelje. A nap legrosszabb perce következett. Az, amikor Fruzsina szemébe fog nézni. Merthogy ezt nem kerülheti el, abban Géza biztos volt. Bármikor is érkezett meg este, ha csak nem volt az 20

21 nagyon, nagyon késôn, mindig benézett a királynôi lakosztályba, csak mert így illett. A saját szobája elôtti kis asztalra tette a diplomatatáskát a hazahozott iratokkal egy szerzôdéstervezetet még át akart nézni, kivette zsebébôl a mobilt, a kulcsait, ezeket is letette. Egy kicsit olyan volt ez, mint amikor az öngyilkosjelölt gondosan leteszi a holmiját a partra, mielôtt a jeges folyóba veti magát, amibôl aztán nem lesz szabadulás. Nem lesz szabadulás. A szônyeget már nem érezte. Keze a kilincsen, kopogott, de nem hallott választ. Lenyomta a kilincset, belépett az ajtón, és máris tudta, miért nem jött válasz. Naná, hogy a Bolero ment! Ez a buja dal, ami merôben ellentétes volt Fruzsina temperamentumával. Minek is hallgatja, ha nem élvezi, ha nem tudja átérezni...? A Bolero, Géza számára mert persze ô is kedvelte olyan muzsika volt, amit nem lehetett autóban hallgatni. Az ô világában kétféle zene létezett. Az autóban is hallgatható, meg a csak otthon hallgatható. Az elôbbi olyan tingli-tangli zene, vagy egyenesen álzene, mint a lakodalmas rock. Olyan mechanikus, olyan semmi, akár van, akár nincs, az emberre nem gyakorol hatást. A legtöbb zene ilyen. És van a másik, az igazi, aminek a hatása alól nem vonhatja ki magát. Azt otthon teszi fel az ember, még ha látszólag nem is tud rá figyelni, mert fekszik a kádban, vagy ül az íróasztalánál, vagy olvas valamit a kényelmes fotelben, vagy csak áll az erkélyen és nézi a budai hegyeket. Most is inkább azokat nézte volna. Fruzsinának vannak ilyen dallamai, amelyekrôl hallott valahol, talán az egyetemen a többi sznobtól, és akkor hónapokig gyakran hallgatja, szinte nyúzza ôket, míg közömbössé nem válik irántuk, míg már észre sem veszi a szépségüket. Ilyen volt régebben az 1492, majd Bocelli, közben-közben néhány klasszikus, mint a Bolero vagy Vivaldi Négy évszakja, csupa félig komoly sláger. Egyszer egy hónapon át mindennap a Nabucco rabszolgakórusát hallgatta 21

22 szenvedélyesen Géza elhúzta a száját. Vajon Fruzsina képes lenne bármit is szenvedéllyel tenni? És már ott is volt elôtte. Fésülködôköpenyben járt fel-alá a tágas szobában, amelybôl egy ajtó vezetett a közös hálóba, de elôtte még egy kis leágazással volt egy másik ajtó is Fruzsina fürdôszobájába. Mert arra szüksége volt, nem egyezett bele a közösbe. Így aztán Gézának is lett külön fürdôszobája. Kisebb persze, spártaibb, fehérebb. Ehhez képest Fruzsina fürdôszobájába még egy tornapad is befért, a csempék a falon Pompejit idézik, vízipálma a sarokban, jókora kényeztetô zuhanygép, kétmosdós pult Géza sohasem értette, hogy miért kell egyetlen embernek két mosdó? Milyen élethelyzetben lehetséges egyszerre kettôt használni, mitôl nem férhet oda az egyikhez, hogy rákényszerüljön a másik használatára. De ez most a nappali volt, része a lakosztályuknak. Fruzsina szôkített haja hófehér frottírba csavarva, a termete ettôl magasabb lett. Mindig is egyenesen járt, kihúzta magát. Géza elképzelte, hogy az egyetem folyosóin hogyan vonul, akár egy királynô, és a diákjai, alázatos fiúk és lányok, hogyan tolonganak körülötte, ô pedig látszólag ügyet sem vet rájuk, de a szeme, mint a kaméleoné, idecsap, odavág, és máris megjegyzi, kik voltak ott, kik legyeskedtek körülötte, kik alázkodtak meg kellôen ahhoz, hogy a legközelebbi vizsgán majd egy jó jeggyel jutalmazza ôket. Ez az uralkodó tekintet fogta be most a férfit is. Nocsak, egy ismerôs...? Sándor úr, személyesen...? kérdezte megsemmisítô gúnnyal, de nem várt semmilyen választ. Régen láttam. Megint hízott egy keveset. Tudta, hogy ez az a fullánk, ami fájdalmat okoz a férjének. Gézának nem volt ideje arra, hogy edzôterembe járjon, és arra sem, hogy a Szigeten fusson. A cég már beszívta, megrágta, de még nem köpte ki. Néha érezte, hogy kellene a mozgás. És ha szombaton reggel felállt a mérlegre mindig akkor, mert svéd ôseitôl örökölte a pontosságot, a szabályok betartásának örömét, akkor 22

23 dühösen tapasztalta, hogy már megint többet mutat, mint az elôzô szombaton. Ha csak húsz dekával is, de többet. A fullánk talált, a férfi nem süllyedt. Merôen nézte a feleségét, aki meztelen lábszárral sétált ide-oda. Jó lábai voltak, csakugyan. Kis rózsaszín papucs a lábán. Most fürdött, illatfelhô vonult mögötte föl és alá. Sampon és parfüm, ez Fruzsina igazi ruhája. Jó estét, kedvesem bókolt Géza. A hangja persze nem volt kedves. Örülök, hogy megkérdezed, mi volt ma a cégnél, mennyit dolgoztam, fáradt vagyok-e, és mit kívánnék most a legjobban? Fruzsinához csak az utolsó szavak jutottak el: Kívánni talán még tudsz, csak teljesíteni nem. Géza szája ilyenkor tátva maradt, noha száz és száz ilyen hazajövetel volt már, akár csak az utóbbi években is. Fruzsina olykor nem volt otthon, ilyenkor mindig azzal mentette ki magát csöppet sem mentegetôzô, inkább közlô hangnemben, hogy az Operában volt. Mióta egyszer Géza rájött, hogy elôzô este nem is volt elôadás az Operában, Fruzsina pedig a kocsijával mégis éjfél körül hajtott haza, azóta óvatosabb. Megfordult a fejében, hogy magándetektívet állít rá, de aztán eszébe jutott, hogy ezt biztosan megtudná és a még a gyerekeket is fellázítaná ellene. Hát inkább nem csinált semmit. És nem szólt, nem szólt. Sem ezért, sem azért, sem amazért. Most aztán itt tartanak. A jeges gúny csak úgy áradt az asszonyból: Megint dolgoztál, igaz? Az embereid ötkor vagy hatkor hazamennek. Csak szegény cégtulajdonos úr görnyed bent este kilencig, igaz? Hogy aztán hazavánszorogjon fáradtan. Ha éhes vagy, Terike biztosan hagyott valamit a konyhában tette még hozzá, azzal sarkon fordult és ment a hálóba. Ami ugyan már csak neki volt az, mert Gézát régen kiutálta onnan. Ezer ürügyet talált, a horkolástól kezdve a forgolódásig, ami miatt Géza mehetett a maga dolgozójába. Dolgozószoba? Gúnynév is lehetett 23

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

T. Ágoston László A főnyeremény

T. Ágoston László A főnyeremény T. Ágoston László A főnyeremény Gondosan bezárta az ajtót, zsebre vágta a kulcsot és egy széllel bélelt, kopott nyári nadrágban, hasonlóképp elnyűtt pólóban, és mezítlábas papucsban lecsoszogott a földszintre

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1.

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1. FARKAS KATALIN Félvér Tigris Derna krónikák 1. 1. Meglepetés A mai napom is ugyanúgy kezdődött, mint minden hétköznapom. Kicsit morcosan keltem fel, unottan ettem meg a reggelit, lassan öltöztem fel és

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES festményeket pedig kevés kivétellel mindig megsiratom. De csapodár fajta az ószeres, szerelmes lesz néhány tárgyba, de aztán eladja, utána meg kesereg, miért tette. SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY

Részletesebben

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Kutasi Heléna Szerelmeskalandos avagy a boldogságra várni kell Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Amikor először megláttam őt, azonnal tudtam, nem lesz mindennapi történet. Biztos többen

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Miért nem hív?! Hisz elkérte a számod, és megígérte

Miért nem hív?! Hisz elkérte a számod, és megígérte Miért nem hív?! Hisz elkérte a számod, és megígérte Miért nem hív?! 10/2. Képzeld el ezt a szituációt: Megismerkedtél egy nagyon vonzó pasival. Úgy érezted magad vele, mintha már ezer éve ismernétek egymást.

Részletesebben

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés Az ikrek nevelése R.: - Önt talán azért is érdekli az ikerkutatás, az ikergyerekek világa és élete, mert Ön is egy iker, ikerpár egyik tagja. Önök egypetéjû ikrek, vagy kétpetéjû ikrek? Métneki Júlia,

Részletesebben

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom NAGYTAKARÍTÁS Én csak egy szegény asszony vagyok. Asszonyiságom utolsó éveit számlálgatom már, a fejemen tincsekké duzzadtak a fehér hajszálak, az arcomon, a szám körül megszaporodtak a ráncok, lekúsznak

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Sajnos vagy szerencsére? SAJNOS SZERENCSÉRE

Sajnos vagy szerencsére? SAJNOS SZERENCSÉRE 1. Sajnos vagy szerencsére? SAJNOS SZERENCSÉRE Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 1. Sajnos vagy szerencsére? A belvárosban lakom. A földszinten lakom. Elég messze lakom a belvárostól.

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

Boldog új évet! (Happy New Year!)

Boldog új évet! (Happy New Year!) Boldog új évet! (Happy New Year!) KÜLSŐ - KÜLVÁROSI NÉPTELEN KISUTCA SZILVESZTER ÉJJEL Sötétség, nagy hideg. Az év utolsó napjának zaja ide már nem jut el. A házak fala kopott, részben lemállott róluk

Részletesebben

(a tatarozás) Amikor egyedül maradtam a lakásban, szokásom lett, hogy ha női cipőkopogást hallottam az utcáról, félbehagytam bár-

(a tatarozás) Amikor egyedül maradtam a lakásban, szokásom lett, hogy ha női cipőkopogást hallottam az utcáról, félbehagytam bár- (Éva) Ezerkilencszázhatvannyolc augusztusában egy éjjel kimentem a Városligetbe. Nem tudom, miért. Nem volt szokásom éjjel sétálni. A Ligetet különben sem szeretem, ha letérek a főallékról, még nappal

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 7

MagyarOK 1.: munkalapok 7 1. Dénes napirendje 6.30 6.35 Fél hétkor Dénes felkel. Hat óra harmincöt perckor már a fürdőszobában van. (Hideg vízzel zuhanyozik.) 7.00 Hét órakor Dénes kimegy a konyhába, és leül reggelizni. / Hét órakor

Részletesebben

M. Veress Mária. Szép halál

M. Veress Mária. Szép halál 184 Rügyek Szép halál Először nem figyeltem fel a kiáltásra, nem volt abban semmi különös, hogy valaki ordibál, megszokott volt ez arrafelé. Csak mikor közelebb értem, akkor hallottam, hogy mintha segítségért

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY Néha fel kell adnunk az elveinket, hogy megélhessük az álmainkat Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY - részlet - Szakmai konzultáns: dr. Almási Krisztina Borító és tördelés: White Noise Team ISBN 978-963-12-4568-4

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

Anita Wekker KÖNNYEZŐ CIPRUS

Anita Wekker KÖNNYEZŐ CIPRUS Anita Wekker KÖNNYEZŐ CIPRUS Regény Felém lép, én hátrálok, és már a szikla szélén állok. A föld egyszer csak szétfolyik a talpam alatt, térdre rogyok. Próbálok megkapaszkodni egy bokorban, egy fűcsomóban,

Részletesebben

Juhász Bence. A nagy litikamu

Juhász Bence. A nagy litikamu Juhász Bence A nagy P litikamu Parlamentből a Parlamentbe Viszontválaszra megadom a szót képviselő úrnak. Köszönöm Elnök úr, Tisztelt Országgyűlés, Tisztelt Ház. Amint az előző felszólalásomban is ismertettem

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Isten hozta őrnagy úr!

Isten hozta őrnagy úr! Isten hozta őrnagy úr! Filmrészlet szöveges átirat Napsütéses idő van, a házak előtt egy négytagú tűzoltózenekar vidám indulót játszik. A zenészek barna egyenruhában vannak, fejükön tűzoltósisak. A zenekart

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk!

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Sokszor nagyon kevés dolgon múlik, hogy egy kapcsolat miképpen alakul. Ugyanazzal az energiával lehet építeni és rombolni is. A lényeg a szándék, illetve

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET 13. Ha megnyerte, nehogy vigye! Egyre kevésbé tudok a küldetésemre koncentrálni. Lehet, hogy az illuzionista megsejtette, hogy a nyomában vagyok, és mindenféle

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága,

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, sokkal inkább a házába befogadott kislány kezdeti viselkedése

Részletesebben

ANDALÚZIAI SZERENÁD. SuSANNA AgoStINo

ANDALÚZIAI SZERENÁD. SuSANNA AgoStINo ANDALÚZIAI SZERENÁD SuSANNA AgoStINo 1. fejezet Éjszaka eleredt a hó, és reggelre már vastagon ellepte az Alpok téli üdülőhelyeit. A sűrű hópelyhek között a hegycsúcsok körvonalai elmosódtak, és a táj

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. 10-es csoport. Módszertani nap 2006 február 14. Készítette: Kovács Zsolt

ESETTANULMÁNY. 10-es csoport. Módszertani nap 2006 február 14. Készítette: Kovács Zsolt ESETTANULMÁNY 10-es csoport Módszertani nap 2006 február 14 Készítette: Kovács Zsolt Személyi adatok: Név: B Tamás Szül: Sz., 1987. október 31 Iskolai végzettség 8 osztály Ítélete: B Tamás növendék 10-es

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank]

[Erdélyi Magyar Adatbank] KÉSEI DOLGOK [Vákát oldal] Amikor hosszú évekkel később e munka írója találkozott néhány férfiúval, kik ott bent, ám kint is meséltek neki e régi időkről, amidőn ő még nem járt a szigeten első dolga volt

Részletesebben

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON Téboly Annának nem volt sok dolga, hiszen rajtam kívül egy teremtett lélek sem volt a presszóban, amin nem is lehet csodálkozni, hiszen kinek jutna eszébe éppen vasárnap éjjel

Részletesebben

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével Nekem ez az életem Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével A patika igényesen felújított, orvosi rendelôknek is helyet adó épületben található a kisváros egyik terének sarkán. A

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel.

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel. GISELLE Zöldes, párás üveg. Eső áztatja. Vízcseppek csorognak. Halványzöld felírat fut végi az üvegen. Az emberi lény egy esős, párás üvegen át nézi és vizsgálja a világot. Homályosan lát. A földönkívüliek

Részletesebben

Megnyugtat. tervezett világítás, dekoratív textilek és funkcionálisan jól mûködõ egységek jellemeznek. A megrendelõnek nem volt konkrét elképzelése

Megnyugtat. tervezett világítás, dekoratív textilek és funkcionálisan jól mûködõ egységek jellemeznek. A megrendelõnek nem volt konkrét elképzelése Megnyugtat A nappali nappali fénynél. A kék garnitúrához és a játékasztalhoz a megrendelõ ragaszkodott. A kanapénak ez a szárnya forgatható, s az asztal is kerekeken gurul, így a lakásnak ez a szeglete

Részletesebben

Föléhajolt, melle előrelendült, illat szállt fel a hasa mentén, Darius fölemelte kissé a fejét, hogy lássa a köldökét: parányi kagyló, felül

Föléhajolt, melle előrelendült, illat szállt fel a hasa mentén, Darius fölemelte kissé a fejét, hogy lássa a köldökét: parányi kagyló, felül 1 Föléhajolt, melle előrelendült, illat szállt fel a hasa mentén, Darius fölemelte kissé a fejét, hogy lássa a köldökét: parányi kagyló, felül karimával; örült a látványnak, de ez csak az első fejezet,

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék.

Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék. Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék. Ady Endre Utálok hajnalban kikelni az ágyamból. Nagy bögre kávé nélkül

Részletesebben

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG?

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? I. könyv Még meddig tart a dackorszak? PROLÓGUS Géza és Lina egymás mellett ültek a folyosói padon, a főorvosi szoba előtt. Várták, hogy beszólíttassanak. Nem beszéltek, mindegyikük

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

atlantisz: süllyedõ városok szigetek

atlantisz: süllyedõ városok szigetek Harkai Vass Éva atlantisz: süllyedõ városok szigetek versvázlat III. 18 hétvégén néha falura megyünk van ez a szó hogy falu úgy tűnik semmi közöm hozzá nem élek falun kezdhetnék akár egy cv-t is így az

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

Gárdonyi Géza. Az ablak

Gárdonyi Géza. Az ablak Gárdonyi Géza Az ablak Egy tizenöt éves fiú is járt az iskolába. Daninak hívták. Leány is volt három olyan nagyocska. De azok mind vidámak voltak és kedvesek. Csak ez a Dani! Ült fakó arccal az első helyen,

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Kate Brooks Duncan Shelley: Amer és a láthatatlan bilincs

Kate Brooks Duncan Shelley: Amer és a láthatatlan bilincs Copyright 2012 Kate Brooks & Duncan Shelley A könyv bármely részének sokszorosítása, akár elektronikus, akár mechanikus úton ideértve az információtároló és visszakereső rendszereket is, a kiadó írásbeli

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló 1. Mennyi az eredmény 15+17 15+17 15+17=? A) 28 B) 35 C) 36 D)96 2. Melyik szám van a piramis csúcsán? 42 82 38 A) 168 B) 138

Részletesebben

Rákosmente szolgálatában gépkocsi feltörésre

Rákosmente szolgálatában gépkocsi feltörésre Rákosmente szolgálatában Az elmúlt héten lakossági együttműködéssel sikerült elfogni a 505.utcájában egy gépkocsi feltörésre szakosodott bűnelkövetőt. A 28éves, X. kerületi állandó lakóhellyel rendelkező

Részletesebben

tünk nagyon megromlott, anya hangja megkomolyodott, arcán ráncok jelentek meg, az addig idilli családi életünk apa halálával a semmibe veszett, és

tünk nagyon megromlott, anya hangja megkomolyodott, arcán ráncok jelentek meg, az addig idilli családi életünk apa halálával a semmibe veszett, és Negyedik fejezet Az a nap, az a szörnyű nap volt az utolsó napom az óvodában. Soha többé nem láttam a kedves szőke óvónénit és a szivárvány minden színében pompázó játékhegyeket sem. Apát sem. Sőt, anyát

Részletesebben

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell.

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell. Tantárgy: szövegértés,- szövegalkotás Időkeret:2x45 perc Korosztály: 1. évfolyam Az óra célja: testtudat fejlesztése, térérzékelés tudatosítása, sajátmozgásérzék ápolása, figyelem tartósságának megteremtése,

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

Talabér Gergő Ugrani muszály...

Talabér Gergő Ugrani muszály... Talabér Gergő Ugrani muszály... Épp az ablak előtt álltam, amikor a harang tizenkettőt ütött. Figyeltem a sürgő-forgó város kavalkádját. Emberek siettek a dolguk után a főtér macskakövein botladozva. Némelyek

Részletesebben

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám,

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, Ott vess ki! Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, mi az, felrobban az idegek pályáin. Szépek a rózsák,

Részletesebben

Ők ugyanis a sérült gyerekük mellett óvodát működtetnek szintén sérült gyerekek részére.

Ők ugyanis a sérült gyerekük mellett óvodát működtetnek szintén sérült gyerekek részére. Idegesített, hogy nem tudják diagnosztizálni. Hát az orvostudomány nem tud semmit?" Egy család, amelynek tagjai megszakadnak a munkában, elviselik az elviselhetetlent, küzdenek a fogyatékkal, és közben

Részletesebben

KÖZÖS INTERJÚ BODÓ VIKTORRAL, CZUKOR BALÁZZSAL, DÖMÖTÖR ANDRÁSSAL ÉS KÁRPÁTI ISTVÁNNAL A TÖRMELÉKEK CÍMŰ ELŐADÁS PRÓBAFOLYAMATA KAPCSÁN

KÖZÖS INTERJÚ BODÓ VIKTORRAL, CZUKOR BALÁZZSAL, DÖMÖTÖR ANDRÁSSAL ÉS KÁRPÁTI ISTVÁNNAL A TÖRMELÉKEK CÍMŰ ELŐADÁS PRÓBAFOLYAMATA KAPCSÁN KÖZÖS INTERJÚ BODÓ VIKTORRAL, CZUKOR BALÁZZSAL, DÖMÖTÖR ANDRÁSSAL ÉS KÁRPÁTI ISTVÁNNAL A TÖRMELÉKEK CÍMŰ ELŐADÁS PRÓBAFOLYAMATA KAPCSÁN Honnan jött az előadás ötlete? VIKTOR: Az alapötletem igazából az

Részletesebben

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Létezés a végtelenben Pásztor Magdolna 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! ÉJELI FOHÁSZ Üres, üres vagyok, a messzeségbe rohanok. Látok egy utat, ami arany, látom a fákat, ami ezüst. Látom a holdat,

Részletesebben