Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI"

Átírás

1 Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI 1

2 2

3 Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI Egy légtornásznô életregénye Atlantic Press Kiadó Budapest,

4 NAPONTA FOGSZ MEGHALNI Nemere István, 2008 Szerkesztette Bokor Pál Korrektor Tamási Izabella Tipográfia, tördelés Soltész Attila Borítóterv Vass Ágnes Felelôs kiadó Az Atlantic Press Kiadó igazgatója 1114 Budapest, Bartók Béla út 55. Telefon: Atlantic Press Kiadó, 2008 ISBN

5 Elôszó Krimihez nem szokás elôszót írni. Kivételesen most mégis kötelességemnek érzem, hogy figyelmeztessem a tisztelt olvasót: a könyv, melyet a kezébe vett, ha emlékeztet is a mai magyar valóságra, nem riport és nem dokumentumregény. A történet, melyet a figyelmébe ajánlok, színtiszta fikció, az én fantáziám terméke, annak ellenére, hogy a helyszínek, az események és a karakterek egyeseket majd saját környezetükre, szeretteikre, nemszeretteikre, a 21. századi hazai viszonyokra emlékeztetik majd. Azt remélem továbbá, hogy a gyilkos indulatokká züllô szenvedélyek, melyek szereplôimet mozgatják, erôs írói túlzások a tényleges morális viszonyokhoz képest, melyek között élünk. Külön felhívom a figyelmet arra, hogy a regény egyetlen szereplôjét sem valóságos személyekrôl mintáztam, vagyis ebben a könyvben majdnem minden kitaláció, kivéve azt a tényt, hogy a görög mitológiában Áté papnôi, a gonoszság, a csalárdság, a bosszúállás istennôi valóban léteztek. Nemere István 5

6 6

7 1. Rácsok Takarííítóóó! A kiáltás végigrepült a folyosón, a sürgetô hang elkalandozott talán a másik négy folyosóra is, hisz ezek összefutottak a tompa, szürke fényû kupola alatt. A boltívek jelezték, nem mostanában emelték ezeket a falakat. És a folyosót elzáró rácsfal, meg a falnál sorakozó sötétzöld, vasalt ajtók sem mostanában készültek. Taaakaaarííítóóó! Géza elôször ösztönösen az ajtóhoz lépett, pedig biztos volt benne, hogy a hívás nem neki szól. Közben a kiáltás még mintha visszhangzott volna egy ideig vagy csak ô képzelte így? Nem láthatott ki a folyosóra, de ezt már kezdte megszokni. Azt is, hogy idônként egyedül van ezen a szûk helyen, máskor meg többen vannak. Most a négy ágy közül csak az övé volt foglalt. Nem tudta, ki kiabál, de abban biztos lehetett, hogy csak a személyzetbôl lehet valaki. Más nem jár a folyosón. No, meg talán az a takarííítóóó, akit keresnek. A távolból mintha jött volna válasz, vagy ezt csak képzelte? Géza még állt egy percig, kettôig az ajtónál. Rájött, hogy teljesen mindegy, hol van. Hát akkor most állt az ajtónál, késôbb elment a bal oldali falhoz, annál is álldogált egy ideig. Végül is, miért ne? Hamarosan már a jobb oldali falnál volt. Aztán a kis asztalon heverô papírcetlikre tévedt a tekintete. Nem kellett odamennie, hogy eszébe jusson, amit rájuk írt. Most szinte belefájdult a feje is. Mazochista módjára naponta százszor is elolvasta ôket. Utána mindig órákig járkált fel-alá. Néha csak akkor ocsúdott fel, amikor a vacsorát hozták. A tálca mûanyag volt és hideg. Az étel is. Kihûl, mire ideérnek, ez a negyedik folyosó, és a konyha 7

8 meg olyan messze van, az épület másik szárnyának a földszintjén. Egyszer járt ott Géza, és csak arra emlékezett, hogy sok lépcsô volt útközben. Ennél több nem is érdekelte. Éjszaka arra ébredt, hogy álmában azokat a papírfecniket eszegette. Igen, ült az asztalnál, mûanyag tányéron ott voltak elôtte a cetlik, és ô egymás után bekapta ôket. Az egyiken a PEDOFILIA volt, a másikon a HÁZASSÁG, volt egy olyan is, hogy ÜLDÖZÉS és olyan is, hogy HAJLÉKTALAN, meg a SZERETÔ. Egy kisebb cetlin az állt: KROMOFÁG. És sok kisebb papírdarabon egy és ugyanaz a szó volt olvasható: KE- LEPCE. A férfi most nehezen kapott levegôt. Még az álom hatása alatt ült a priccsen, lihegett. Ha bejön egy ôr, fel kell pattannia, bár ez még nem is igazi börtön, ez csak az elôzetes, de így is szörnyû. Géza ott áll a rácsos ablak alatt és az eget nézi. Pontosabban azt a szürke valamit, ami talán az égbolt lehet. Mert az üveg átlátszatlan, csak annyi tudható, hogy odakint világos van-e vagy sötét. A nappalok és az éjszakák idebent már nem nagyon különböznek egymástól. Nem tudott nem gondolni a halálra. Az már a zárkatársa lett, vele volt állandóan. Az utóbbi hetekben naponta legalább százszor eszébe jutott, hogy jobb lenne meghalni. Tegnapelôtt azon kapta magát, hogy a fûtôtest fehérre festett csövét nézi. Igaz hogy függôleges, ezért arra nem akaszthatja fel magát, de mégis: ott, ahol a csô egyszer csak eltûnik a falban, van egy nagyon rövid, mindössze két-három centis vízszintes darabja. Ha arra rá tudna hurkolni valamit, ami megtartja a súlyát arra a pár percre De hát nem volt semmije, amivel próbálkozhatott volna, még cipôfûzôje sem. A derékszíját is rögtön elvették, mihelyt ide behozták. Arra a napra gondolni sem akart. Rettenetes volt. Kábultan ült egészen estig, itt, ebben a zárkában. És még hetekbe telt, amíg megtudta, miért van itt egyáltalán. És amikor megtudta, még rosszabb lett. Miután végigolvasta, mivel vádolják, csak üvöltözni tudott, 8

9 azt is csak magában. Nem lehet igaz, nem lehet igaz! kiabálta némán, miközben négy lépést tett a bal oldali faltól a jobb oldali falig, el a priccsek vége mellett, aztán megfordult. Négy lépés a jobb oldali faltól a bal oldali falig, közben az agyában csak ez az egy, önmagában értelmetlen mondat kattogott: nem lehet igaz, nem lehet igaz, nem lehet igaz, nem lehet igaz, nem le het i... gaz... Hogy ô ilyesmiket tett volna...? Nem, Sándor Géza egyszerûen nem követte el azokat a dolgokat, amelyekkel gyanúsítják, tehát nem lehet igaz az sem, hogy ilyen szörnyûségekkel vádolják. És mégis megtörtént. Géza nem veszítette el az eszét, viszont pontosan felmérte helyzetének tökéletes kilátástalanságát. Felnézett arra a szürke négyszögre, ami az ablakot helyettesítette. A fény az arcára esett, most elgyöngült. Ennek így már semmi értelme nincs. Ez már csak naponta sok kis halál az egy igazi nagy halál helyett, pontosan úgy, ahogy Fruzsina ígérte. Géza úgy érezte, apránként úgyis felemészti az életét az, ami most történik vele és körülötte. Mások, vadidegen emberek döntenek a sorsáról. Ez már önmagában is hihetetlen, megalázó, fenyegetô és veszélyes. Azok a mások nem tudnak róla semmit! Olvasnak valamilyen papírokat, de hát az nem ô! Ô nem az a névtelen senki, aki itt aszalódik hetek óta fôbenjáró és hamis vádak súlya alatt görnyedve az egymáshoz túl közel épített falak között. Ô Sándor Géza, vállalkozó, méghozzá nem is akármilyen. Építôipari cége van A kamara kitüntetô oklevele szerint, mely ma is ott függ a irodája falán, a legjobbak egyike Budapesten Megint felüvöltött kínjában, de megint némán tette. Nem kell tudnia itt senkinek, mennyire szenved. És azt sem, hogy ilyen gyorsan és teljesen összeomlott. Hogy folyton a kishalál-nagyhalál pároson jár az esze. Ha valakik idáig üldözték, és sikerült elérniük, hogy innen már ne is jusson ki élve ám legyen! Akkor történjen meg, aminek meg kell történnie. 9

10 Lehetnek helyzetek, amikor nincs már értelme a harcnak? Akkor el kell fogadni ôket. Sándor Gézát csapdába ejtették és megbénították. Ezer szállal fonták körül, olyan lett, mint a selyemhernyó gubója, mozdulni sem tud. Ereje már csak annyi maradt, hogy valahogyan elvonszolja magát a halálig. Ez az egyszerû gondolatsor kattogott az agyában még este, éjszaka is. Élet, halál, élet-halál. Kihunyt a fény a mennyezet közepén. A sötétség szövetségese lett fekete gondolatainak, együtt nyomták a mellét. Nehezen lélegzett, fuldoklott a tüdeje és a lelke. Talán nem is aludt. Amikor pirkadni kezdett, egy tenyérnyi táblát látott maga elôtt: SÁNDOR GÉZA, élt 45 évet. Aztán a kép kitágult, mintha filmet látna, ezért hát filmet látott, amely róla szólt, eddig leélt nem egészen negyvenöt évérôl. Sok volt? Kevés volt? Néha felsikoltott benne az életfélelem, de azt elnyomta a halálbarátság. Nem látszott szörnyûnek. Hiszen ez lesz a kiút. Már egy kis káröröm is átsuhant rajta, amikor elképzelte, milyen képet vág majd Fruzsina és a nyomozók, meg mindenki. Talán sajnálta magát egy kicsit, de ez az érzés hamar elillant. Talán mert a saját halálát az egyetlen lehetséges bosszúként élte volna meg. Meghalni, és ezzel becsapni mindenkit! Mintha egy videojátékban szerepelne, a gonosz erôk beszorították ôt az elátkozott várkastély toronyszobájába. Ô vívott-harcolt-küzdött-öldökölt hôsiesen, de hát azok annyian, de annyian voltak! És a végén már csak a fal volt mögötte, hideg, közömbös kôfal. Tétova keze viszont, lám, rálelt egy csapóajtóra, ha nekifeszült, nem is kellett nagy erôfeszítés, az átbillent, és az ellenfelek kardja a semmibe csapott, ô már nem volt ott, egy másik világba került. Másvilág! Annyira más, mint az itteni, hogy ott már semmi sem kötelezi ôt, ami itt bilincsbe szorította a kezét, lábát, agyát. Ott szabad lehet, tehát szabad lesz. A hajnalfény után hajnalhangok is beszûrôdtek. Az ôrök a folyosón járkáltak, itt-ott belestek a zárkákba. Fojtott vezényszavak, csörömpölés, Takarííítóóó!, újabb ajtócsattanások, 10

11 lépések. Sándor Géza arra gondolt: ha sikerül valahogyan kikerülnie innen, akár ha holtan is, akkor most hallja utoljára ezeket a hangokat. A tekintete ismét a fûtôtest csövére tévedt. Talán az ingébôl készíthetne hurkot! Valószínûleg ez az egyetlen lehetôség. Itt még mindenki a saját holmiját viseli, nem adnak rabruhát. És soha nem tudhatja, meddig maradhat egyedül egy zárkában. Mások jelenlétében aligha tudja megtenni, amit meg akar tenni. Most kell sietnie. Most aztán megtudta, milyen erôs anyagból készül egy ing. Az alsó szélébôl próbált csíkot lehasítani, s mert nem volt szerszáma, a fogaival tépte volna, összenyálazta erôsen, míg végre a szegett szélén lyukat rágott, és téphette. De akkor hozták a reggelit. Kellemetlen zajok odakint, de legalább már senki sem kereste a takarííítóóó -t. Ült a priccse szélén, nem nézett a cetlikre. Hiszen amiatt is rágta most az ingét, tépte a csíkokat. Félmeztelenül ült, rágott, tépett, néha átkozódott, mert túl keskeny lett a csík. Túl gyönge. Hány kilót is nyomok? Nyolcvanöt. Elég sok. Ennyit kell megtartania! Fogalma sem volt róla, elbírja-e majd az a csík. Aggódott. Sok hurok lesz rajta. Duplán kéne venni, hurkolni, úgy biztosabb. Már délelôtt volt, amikor meghallotta, hogy jönnek. Kétszer két láb, nem egyforma ütemben. Magabiztosságuk sugallta, hogy ôrök jönnek. Ki más is jöhetne? Két ôr. Ha kettô, az nem jót jelent, dübörgött a fejében. Kétségbeesetten magára rántotta az inget, rá a zakót, szorosan gombolta, ne vegyék észre, hogy alul már szakadt-rojtos-tépett. Aztán idegesen felnézett a mennyezetre: Lenne itt rejtett kamera? Azért jönnek, mert látják, hogy csíkokra tépem az ingem? Öreg rókák ezek a szakmában, pontosan tudják, mit tervez ilyenkor a kétségbeesett gyanúsított. Mire a zárkaajtó kinyílott, már ott állt a priccse elôtt, hite szerint kiismerhetetlenül egykedvû arccal. Már minden a múltba szakadt, az összes vád, amit felhoztak ellene. Most csak az 11

12 érdekelte, kilátszik-e a hirtelen a priccs alá gyömöszölt ingcsík, vagy észreveszik-e rajta a változást? Mert Sándor Géza most csupán egy dologtól félt. Attól, hogy észreveszik az arcán: megtalálta a kiutat, és már csak idô kérdése, mikor dobbant el innen. De nem láttak semmit. Közömbös egyenruhából, egyensapka alól közömbös szempár meredt rá: Jöjjön, Sándor, kihallgatásra visszük! És ment velük, nem is figyelte, hogyan és merre. Neki gyakorlatilag ügyvédje sincsen. Vagy ott lesz a kihallgatáson, vagy nem. Küldtek egyet hivatalból, mert saját jogtanácsosát, Jánosit, nem akarta kellemetlen helyzetbe hozni. Az egyetlen ügy, amit az évek folyamán vele intéztetett, egy nagyobb kötbérvita volt. Ezen kívül többnyire csak fizetési felszólításokat küldözgetett a cég tartozásban lévô ügyfeleinek. Ugyan mi köze lenne Jánosinak ehhez az egészhez? És egyáltalán, mi ez, ha nem egy megelevenedett rémálom? Reménytelen Ha visszamegy, folytathatja a csíkozást, és talán már a mai ebéd elôtt majd marad ott egy felesleges adag... Folyosó, lépcsôk, a korlát helyén sûrû szövésû, erôs drótháló, acélrudakra feszítve, nem ugorhat le senki a három emelet mélybe sem. Géza elégtételt érzett, neki nem kell ugrania, az ôrök semmire sem mennek ezzel a hálóval, ô már megtalálta a rejtekajtót, és a gonoszok várkastélyában nem maradt senki, aki megakadályozhatná a távozását. Még nevetni is szeretett volna, de az itt túl feltûnô. Nem baj, már nem sokáig kell álcáznia magát, talán még egy óra vagy kettô, és csapódik mögötte a rejtekajtó. Újabb folyosó, ôrök kíséretében rabok menetelnek, mind civil ruhában, az egyik ráadásul rövidnadrágban. Úgy, ahogyan elfogták. Egy másik festékfoltos kezeslábasban. Kíváncsian mérték végig, ô azonban elfordította a fejét. Nem kell már ismerkedni senkivel, erre a kis idôre minek? Kísérôi rádiótelefonon odaszóltak valahová, gombokat nyo- 12

13 mogattak, kamera fordult feléjük. Toporogtak negyed perceket. Gézának volt ideje észrevenni, hogy az utolsó rácsajtó már fehérre van festve, a festék itt-ott meggyûlt a kerek rácsrudak és a vízszintes tartóvasak találkozásánál. Bôven mérték, volt rá pénz, állami pénz. Ha az ô cége építette volna, nem így nézne ki, ott nem volt pazarlás. A cége Újból elborította a reménytelenség. A kihallgató helyiség, ahova bevezették, kopár volt, majdnem üres, a fehér falak négy oldalról árasztották a tömény unalmat. Leültették egy asztalhoz, amelynek a másik felén is volt egy szék. Aztán kimentek. Géza jól látta a két kamerát a két felsô sarokban, ha felugrik, mint egy kosárlabdázó a palánk alatt, akkor sem érhette volna el ôket. Szóval figyelik, mi történik. Az is lehet, hogy lehallgatják? Amíg várta, mi történik, eszébe jutott, hogy Fruzsinának már csak a gyerekek miatt is illett volna meglátogatnia. De nem tette. Géza fejében még ott dübörögtek az asszony szavai, a belôle áradó hideg gyûlölet. Fruzsina nem az a fajta, aki feladja. És fôleg nem érzelgôsködik. Nem kell neki megjátszania senki elôtt, hogy szeretô feleség lenne, aki aggódik a férjéért. Tizenhét évvel ezelôtt még arra sem volt hajlandó, hogy a neve elé legalább egy S -t illesszen. Nem akart Sándorné lenni a világ elôtt. Az egyetemen, a kollégáinak talán el sem mondta soha, hogy a férje építési vállalkozó. Még azt mondhatta volna valaki, hogy egy kômûveshez ment hozzá, hát ezt nem akarta. Dr. Illés Fruzsina, az angol nyelvi tanszék docense, ez áll a névjegyén ma is. Nyílott az ajtó, és bejött egy férfi. Géza megpróbálta kitalálni, ki-mi lehet az illetô? Ügyészségi ember talán? Börtönôr? Ügyvéd? Nem nézett ki egyiknek sem, és nem volt olyan jellegzetes táskája sem. Idegen volt, tehát nem barát, nem ismerôs. Rendôrnek sem látszott. Pedig az volt. Rumba Viktor vagyok a Nemzeti Nyomozó Irodától 13

14 mondta az idegen csöndesen, miután helyet foglalt a férfival szemben. Géza nyelt egyet, a szavak értelme csak kis késéssel hatolt tudatába. A vidám nevû férfi csöppet sem volt vidám. Közel járhatott már a negyvenhez, a haja mákosan ôszült. Széles volt az arca, nem hordott semmilyen szôrzetet, a füle egy kicsit elállt. Vastag alsó ajkát néha beszippantotta a szájába, ilyenkor tekintete töprengôvé vált. Átható sötét szeme volt, ezt a tekintetet most Gézára szegezte. Csak egy kis jegyzetfüzetet tett maga elé egy szemlátomást nem olcsó tollal. Hallgatott, még hallgatott. A csönd váratlanul hosszúra nyúlt, de ez nem izgatta Gézát. Ócska trükk, tudta jól, a nyomozó így akarja ôt megijeszteni, zaklatottá tenni, hogy majd könnyebben kiszedje belôle, mit követett el. Neki e pillanatban volt ideje, túl sok is, nem félt egy kis csöndtôl, várakozástól. A jelentôségteljes hallgatástól. Hát igyekezett olyan arcot vágni, mint akit már semmivel sem lehet meglepni. Rumba Viktor biztosan látta mindezt, de semmi jelét nem adta. Kis csöndesség után megszólalt. Halkan beszélt, egyenesen Sándor Géza szemébe nézve tette volna fel az elsô kérdést, de Géza tudatába most hatolt el, honnan is jött az ismeretlen. Nemzeti Nyomozó... Iroda...? a hangja felívelt, a végén magasra tört és ott is maradt. Géza alig kapott levegôt. Mi van? Már hazaárulással is vádolnak? Vagy katonai titkokat loptam? Fegyveres felkelést szerveztem a kormány ellen? Az ilyesfajta dühkitörés az ôrizeteseknél szinte elmaradhatatlan volt. Rumba szótlanul várta a végét, közben szakértô szemmel figyelte az emberét. A szemét, a hanglejtését, a mozgását, a hangulatát próbálta felmérni, magába szívni, mint egy szivacs. Ez volt a módszere, teljesen belehelyezkedett a kihallgatott világába, már amikor sikerült. Onnan bentrôl könnyebb dolga lesz, hitte erôsen, és sokszor be is jött ez a számítása. Persze nem mindig. Most is hagyta hát, hogy a kihallgatott 14

15 dühöngjön egy sort, és hogy kifakadjon belôle az vélt vagy valódi sérelem miatt érzett keserûség. Amikor Géza befejezte a magáét, Rumba Viktor egyszerûen kijelentette: A csalási és sikkasztási ügyek bizonyos összegen felül már hozzánk tartoznak. Ilyenkor átvesszük az egész ügyet. Pénzt is loptam volna? kérdezte a férfi, de hangjában a gúny most már csak kis tócsa volt, nem parttalan óceán. Nem keveset, Sándor úr, nem keveset! Rumbának megvolt a maga kihallgatási stílusa, amit a kollégái általában nem díjaztak. Csöndes volt, udvarias, lélekhez férkôzô, beleélô. Mégis, mennyit? érdeklôdött Géza olyan hangon, mint akinek semmi köze az egészhez. És ott belül tudta, hogy tényleg nincs köze. De azt is, hogy ezt senki nem fogja neki elhinni. Még ez a magát szelídnek álcázó fôzsaru sem. Százharmincmilliót, Sándor úr, legalább százharmincmilliót. 15

16 16

17 2. Múlt idô Két telefon csörgött egyszerre, egy mobil és egy vezetékes, az utóbbi éppen Géza titkárnôjének asztalán. Közben a két építésvezetô is ott állt elôtte, csak egy percre jöttek, látszott már a testtartásukon is, hogy mennének szívesen. Az iroda nem az ô világuk volt. Az alacsonyabbik arcát megfújta a csípôs tavaszvégi szél, a barna bôre kiszáradt. A másik régebben darukezelô volt, aztán feljebb lépett a ranglétrán, mert Géza meglátta benne a leendô kisfônököt. Álltak ott, és látszott rajtuk, hogy nem érzik túl jól magukat. A számítógépek, csörgô telefonok, nyomtatók és papírhalmaik, íróasztalok és iratmegsemmisítôk, tervrajzok és táblázatok világa olyan lehet most nekik, mint tevének az aszfalt, futott át Géza fején a gondolat, de arra sem volt ideje, hogy elmosolyodjon a saját szellemességén. Valaki vegye fel! kiáltotta, és a szeme sarkából látta, hogy az egyik irodista lány elindul a titkárnô asztala felé. Ô maga felkapta a vezetékest, közben a másik kezével megnyugtatóan, marasztalóan intett az építésvezetôknek. Hiszen még nem végzett velük. Sándor mondta a készülékbe. Egyik ügyfele kérdezett valamit a következô szállítmányról, mikor legyen ott az építkezés színhelyén, hogy átvehesse. Géza a falon lógó munkatervre sandított, közben odaintette az alacsonyabbik munkavezetôt, Jánost, mutatta neki a sárga filctollal bekeretezett négyzetet a táblázatban, és kérdô pillantást vetett rá. Amaz is hallotta, mirôl van szó, órájára nézett, majd felmutatta mindkét kezét, majd az egyik kezén még két ujját. Tizenkét órakor ott lesz a kocsi, és rajta lesz minden, amit 17

18 ígértünk felelte Géza a távolból jött kérdésre. Még le sem tette a vezetékest, valaki máris a kezébe nyomott egy mobilt. Míg az újabb ügyet intézte, az építésvezetô visszament a társa mellé. Katonás ez a fegyelem, értette meg Géza, és örült neki. A Sándor Építôipari Kft. jó hírû cég a szakmában. Ha kipillantott az ablakon, látta a külvárosi telephely hatalmas udvarát. A placcot, ahogyan a többiek emlegetik. A túlsó végében hegyekben állt a sóder, fedél alatt száradt a faanyag, a raktárakban cementes zsákok százai. A földszintes irodaépület valósággal eltörpült a nagy garázs és a raktárak mellett. Egy szétszedett daru fekve pihent az épület mellett, ennek nem volt hely máshol, kerülgették olykor szentségelve. A teherautók ilyenkor nappal kint voltak az építkezéseken, este majd begyûlnek, az öltözôkonténerekben zajlik az élet, aztán az emberek elmennek, becsukják a kaput. Attól kezdve csak egy fény marad, az éjjeliôr lakókonténerében, aki ilyenkor érkezik otthonról a kutyájával és átveszi csöndesedô birodalmát. Olykor Géza is csak ekkor indul haza, a fekete Mercedes elválik az iroda falától, és lassan kúszik a kapu felé. Az utolsónak távozó igazgató után aki szívélyesen kiint az ablakon, és az éjjeliôr, egykori katona, tiszteleg, mint valaha régen, majd becsukja a nagy vaskaput. Géza ilyenkor azzal a tudattal hajt haza, hogy ismét elmúlott egy dolgos nap, amikor megtette a magáét, sokat tett a cégért, a családjáért, önmagáért Ez a valós sorrend. A cég nemegyszer helyettesítette már a családot, fölébe kerekedett annak. De ennek elsôsorban Fruzsina az oka A Sándor Kft. egyszerre több helyen dolgozott a városban és az agglomerációban is. Géza szerette ezt a szót, szinte kéjesen ejtette ki: agglomeráció. Sokan persze nem ismerték, de ez nem volt baj. Éppen ellenkezôleg, ôt, a használóját, gyakori kiejtôjét, így vagy úgy, kiemelte a tömegbôl. Néhány évvel ezelôtt a tévében is reklámozta a céget, persze inkább kora reggel és kisebb csatornákon, akkor megfizethetô volt még az ilyen 18

19 reklám. Késôbb már erre sem volt szükség, mert az ügyfelek egymásnak adogatták a telefonszámot, a címet. Most már nem múlik el nap anélkül, hogy valaki ne érdeklôdne, jelentkezne, rendelne tôlük házat, kerti medencét, garázssort, vagy akár kisáruházat. Az üzlet beindult, évek óta jól megy. A kocsi kellemesen duruzsolt, az utcák ismerôsen maradtak hátra, ahogy közeledett a budai házhoz. Amikor odaért, a gyomra valamiért mindig görcsbe rándult. Elég volt egy pillantás, hogy tudja, itthon van-e Fruzsina. Ha itthon volt, az ô lakosztályában égett minden lámpa. Akár bent volt valamelyik helyiségben, akár nem, a fények mindig és mindenhol égtek, Géza pedig belefáradt már a veszekedésekbe. Mert szerinte csak ott kell lámpa, ahol ember van, ha az ember kijön egy szobából és tudja, hogy oda most fél óráig vagy még tovább nem megy vissza, akkor igenis nyúljon ahhoz a nyomorult kapcsolóhoz! De hiszen ha csak emiatt veszekedtek volna! Az esti megérkezéseknek szertartása volt, legalábbis Géza részérôl. A távirányító nyitotta a kaput, de mielôtt lenyomta volna a gombját, a reflektorral igyekezett megvilágítani az utcát. Nem lapulnak-e ott valakik? Sötét alakok? Manapság mindenre számítani kell, különösen egy sikeres vállalkozónak. Ha nem az adóhivatal csap le rájuk, mint rá is évrôl évre, akkor éppen a jó híre áldozatává válhat. Nemcsak a szakmában tudják már, hogy jól megy Sándor Gézának, itt az utcában, a környéken is mindenki láthatja. A háromszintes villa ezen a környéken ér vagy százötvenmilliót, pedig ez még nem is a Rózsadomb. Mielôtt beállt a garázsba, a visszapillantóban figyelte, ahogy bezárul mögötte a rácsos kapu, és senki sem oson be a kapuoszlop mellett és nem válik mozdulatlan árnnyá a díszcserjék között. A kerten áthaladva bôven volt ideje lenyomni a garázsajtó nyitógombját. Az ezüstfenyôk ágai majdnem súrolták a kocsit, de csak majdnem, a kertésznek megmondta, hogy meddig engedje ôket, és szerencsére a fák is nôttek, mind 19

20 magasabbra emelték az águkat. Csak a rádióantenna koppant néha, távoli, apró nesz volt ez, tompa hang, mintha valahonnan a nagy messzeségbôl jött volna. A nagy messzeség. A tenger. Mennyire vágyott oda, de a munka visszatartotta. Bezzeg Fruzsina két hónapot is szabaddá tudott tenni az egyetemen. A vidéki egyetemen, mint hallotta Géza, így is nagyra értékelték a Pestrôl hetente négyszer lejáró docensasszony teljesítményét. Ha hófehér kocsija begördült a dékáni épület parkolójába, néhányan máris ugrottak, hogy eléje siessenek, udvaroljanak neki. Nôk is, férfiak is. Befolyásos személyiségnek tartották, és az is volt. Lement hétfôn és kedden, csütörtökön és pénteken. Szerdánként otthon volt, de Géza sohasem tudta, mivel foglalkozik ilyenkor. Az ügyeimet intézem válaszolt, ha Géza rákérdezett. A garázs elôtt finoman a fékre lépett, odabent már automatikusan kigyúlt a fény. Felpillantva, a terasz fölött még látta a két egymás melletti ablakot a gyerekek is itthon vannak. Hol is lennének este kilenckor? gondolta. Pisti tizennégy, Juli tizenhárom, a legrosszabb kor. Vagy akárhány évesek is a gyerekek, mindig az a legrosszabb kor? Kamaszok. Kilépett a kocsiból és diszkréten becsapta az ajtaját. Ez volt az érkezés igazi pillanata. A garázsajtó már csúszott le, a helyére kattant. Ô pedig elindult a feljárat felé. A keskeny lépcsôn fel az elsô szintre. Terike, a mindenes, szakácsnô, gondnok, régebben bébiszitter, ma már inkább a ház ügyeinek intézôje, ilyenkor már a szobájába húzódik és tévézik. Géza elhaladt Terike ajtaja elôtt, a hallból felkanyarodott a pálmákkal díszített lépcsôre, néha még most is megcsodálta a faragott korlátot. A puha szônyeg elnyelte léptei neszét. A gyerekek szobáiba most be sem nézett. Tanulnak, vagy hamarosan alszanak? Túl fáradt volt, hogy érdekelje. A nap legrosszabb perce következett. Az, amikor Fruzsina szemébe fog nézni. Merthogy ezt nem kerülheti el, abban Géza biztos volt. Bármikor is érkezett meg este, ha csak nem volt az 20

21 nagyon, nagyon késôn, mindig benézett a királynôi lakosztályba, csak mert így illett. A saját szobája elôtti kis asztalra tette a diplomatatáskát a hazahozott iratokkal egy szerzôdéstervezetet még át akart nézni, kivette zsebébôl a mobilt, a kulcsait, ezeket is letette. Egy kicsit olyan volt ez, mint amikor az öngyilkosjelölt gondosan leteszi a holmiját a partra, mielôtt a jeges folyóba veti magát, amibôl aztán nem lesz szabadulás. Nem lesz szabadulás. A szônyeget már nem érezte. Keze a kilincsen, kopogott, de nem hallott választ. Lenyomta a kilincset, belépett az ajtón, és máris tudta, miért nem jött válasz. Naná, hogy a Bolero ment! Ez a buja dal, ami merôben ellentétes volt Fruzsina temperamentumával. Minek is hallgatja, ha nem élvezi, ha nem tudja átérezni...? A Bolero, Géza számára mert persze ô is kedvelte olyan muzsika volt, amit nem lehetett autóban hallgatni. Az ô világában kétféle zene létezett. Az autóban is hallgatható, meg a csak otthon hallgatható. Az elôbbi olyan tingli-tangli zene, vagy egyenesen álzene, mint a lakodalmas rock. Olyan mechanikus, olyan semmi, akár van, akár nincs, az emberre nem gyakorol hatást. A legtöbb zene ilyen. És van a másik, az igazi, aminek a hatása alól nem vonhatja ki magát. Azt otthon teszi fel az ember, még ha látszólag nem is tud rá figyelni, mert fekszik a kádban, vagy ül az íróasztalánál, vagy olvas valamit a kényelmes fotelben, vagy csak áll az erkélyen és nézi a budai hegyeket. Most is inkább azokat nézte volna. Fruzsinának vannak ilyen dallamai, amelyekrôl hallott valahol, talán az egyetemen a többi sznobtól, és akkor hónapokig gyakran hallgatja, szinte nyúzza ôket, míg közömbössé nem válik irántuk, míg már észre sem veszi a szépségüket. Ilyen volt régebben az 1492, majd Bocelli, közben-közben néhány klasszikus, mint a Bolero vagy Vivaldi Négy évszakja, csupa félig komoly sláger. Egyszer egy hónapon át mindennap a Nabucco rabszolgakórusát hallgatta 21

22 szenvedélyesen Géza elhúzta a száját. Vajon Fruzsina képes lenne bármit is szenvedéllyel tenni? És már ott is volt elôtte. Fésülködôköpenyben járt fel-alá a tágas szobában, amelybôl egy ajtó vezetett a közös hálóba, de elôtte még egy kis leágazással volt egy másik ajtó is Fruzsina fürdôszobájába. Mert arra szüksége volt, nem egyezett bele a közösbe. Így aztán Gézának is lett külön fürdôszobája. Kisebb persze, spártaibb, fehérebb. Ehhez képest Fruzsina fürdôszobájába még egy tornapad is befért, a csempék a falon Pompejit idézik, vízipálma a sarokban, jókora kényeztetô zuhanygép, kétmosdós pult Géza sohasem értette, hogy miért kell egyetlen embernek két mosdó? Milyen élethelyzetben lehetséges egyszerre kettôt használni, mitôl nem férhet oda az egyikhez, hogy rákényszerüljön a másik használatára. De ez most a nappali volt, része a lakosztályuknak. Fruzsina szôkített haja hófehér frottírba csavarva, a termete ettôl magasabb lett. Mindig is egyenesen járt, kihúzta magát. Géza elképzelte, hogy az egyetem folyosóin hogyan vonul, akár egy királynô, és a diákjai, alázatos fiúk és lányok, hogyan tolonganak körülötte, ô pedig látszólag ügyet sem vet rájuk, de a szeme, mint a kaméleoné, idecsap, odavág, és máris megjegyzi, kik voltak ott, kik legyeskedtek körülötte, kik alázkodtak meg kellôen ahhoz, hogy a legközelebbi vizsgán majd egy jó jeggyel jutalmazza ôket. Ez az uralkodó tekintet fogta be most a férfit is. Nocsak, egy ismerôs...? Sándor úr, személyesen...? kérdezte megsemmisítô gúnnyal, de nem várt semmilyen választ. Régen láttam. Megint hízott egy keveset. Tudta, hogy ez az a fullánk, ami fájdalmat okoz a férjének. Gézának nem volt ideje arra, hogy edzôterembe járjon, és arra sem, hogy a Szigeten fusson. A cég már beszívta, megrágta, de még nem köpte ki. Néha érezte, hogy kellene a mozgás. És ha szombaton reggel felállt a mérlegre mindig akkor, mert svéd ôseitôl örökölte a pontosságot, a szabályok betartásának örömét, akkor 22

23 dühösen tapasztalta, hogy már megint többet mutat, mint az elôzô szombaton. Ha csak húsz dekával is, de többet. A fullánk talált, a férfi nem süllyedt. Merôen nézte a feleségét, aki meztelen lábszárral sétált ide-oda. Jó lábai voltak, csakugyan. Kis rózsaszín papucs a lábán. Most fürdött, illatfelhô vonult mögötte föl és alá. Sampon és parfüm, ez Fruzsina igazi ruhája. Jó estét, kedvesem bókolt Géza. A hangja persze nem volt kedves. Örülök, hogy megkérdezed, mi volt ma a cégnél, mennyit dolgoztam, fáradt vagyok-e, és mit kívánnék most a legjobban? Fruzsinához csak az utolsó szavak jutottak el: Kívánni talán még tudsz, csak teljesíteni nem. Géza szája ilyenkor tátva maradt, noha száz és száz ilyen hazajövetel volt már, akár csak az utóbbi években is. Fruzsina olykor nem volt otthon, ilyenkor mindig azzal mentette ki magát csöppet sem mentegetôzô, inkább közlô hangnemben, hogy az Operában volt. Mióta egyszer Géza rájött, hogy elôzô este nem is volt elôadás az Operában, Fruzsina pedig a kocsijával mégis éjfél körül hajtott haza, azóta óvatosabb. Megfordult a fejében, hogy magándetektívet állít rá, de aztán eszébe jutott, hogy ezt biztosan megtudná és a még a gyerekeket is fellázítaná ellene. Hát inkább nem csinált semmit. És nem szólt, nem szólt. Sem ezért, sem azért, sem amazért. Most aztán itt tartanak. A jeges gúny csak úgy áradt az asszonyból: Megint dolgoztál, igaz? Az embereid ötkor vagy hatkor hazamennek. Csak szegény cégtulajdonos úr görnyed bent este kilencig, igaz? Hogy aztán hazavánszorogjon fáradtan. Ha éhes vagy, Terike biztosan hagyott valamit a konyhában tette még hozzá, azzal sarkon fordult és ment a hálóba. Ami ugyan már csak neki volt az, mert Gézát régen kiutálta onnan. Ezer ürügyet talált, a horkolástól kezdve a forgolódásig, ami miatt Géza mehetett a maga dolgozójába. Dolgozószoba? Gúnynév is lehetett 23

Már reggeli hét óra volt, de a köd még mindig ott ült a város felett. Mintha fáztak volna a soproni házak és tornyok: az utcák és a templomok úgy

Már reggeli hét óra volt, de a köd még mindig ott ült a város felett. Mintha fáztak volna a soproni házak és tornyok: az utcák és a templomok úgy SZILVÁSI LAJOS EGYSZER-VOLT SZERELEM REGÉNY KOZMOSZ KÖNYVEK 1966 "Bujkál a hold" címû regényemben megírtam öt Kanadába szakadt soproni fiú sorsát. Azokról a soproni fõiskolásokról van szó, akik 1956 novemberében

Részletesebben

SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és

SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és odaadta a betegnek. A sápadt, már-már egészen kopasz férfi

Részletesebben

Nagyfeszültség! 2 999 Ft

Nagyfeszültség! 2 999 Ft monika feth Monika Feth Az eperszedõ Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2009 3 Írta: Monika Feth A mű eredeti címe: Der Erdbeerpflücker Fordította: Szakál Gertrúd A szöveget gondozta: Laczkó Denise

Részletesebben

NEMERE ISTVÁN. Vadak között FANTASZTIKUS KÖNYVEK

NEMERE ISTVÁN. Vadak között FANTASZTIKUS KÖNYVEK NEMERE ISTVÁN Vadak között FANTASZTIKUS KÖNYVEK A borítót és a belső illusztrációkat készítette Vass Mihály Nemere István, 1987 ISSN 0237-7047 ISBN 963 322 4829 Kiadja a Népszava Lap- és Könyvkiadó A kiadásért

Részletesebben

Bonszai a Balkonon. Rebecca Blackhorse. Made in Japan. Publio kiadó. Második kiadás. Minden jog fenntartva!

Bonszai a Balkonon. Rebecca Blackhorse. Made in Japan. Publio kiadó. Második kiadás. Minden jog fenntartva! Bonszai a Balkonon Rebecca Blackhorse Made in Japan 2014 Publio kiadó Második kiadás Minden jog fenntartva! Ha szeretne jobban megismerkedni a Made in Japan világával, látogasson el ide: rebeccablackhorse.blogspot.hu

Részletesebben

Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Tartalom 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 II 2 3 4 5 6 7

Részletesebben

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG A szobában csak a hold fénye törte meg a sötétséget. A nő szeme hatalmasra kerekedett, amikor hirtelen rádöbbent, hol van, és ki mellett fekszik. Agya lázasan

Részletesebben

ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT

ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT ELSŐ RÉSZ...Míg szólunk, az idő hirtelen elrepül, Mint a nyíl s zuhogó patak. Berzsenyi Emmi nem Népszövetség, nem háború, nem találmány, nem Clark Gable és nem Upton Sinclair.

Részletesebben

Kutyaharapás szőrével

Kutyaharapás szőrével Caroline Anderson Kutyaharapás szőrével Emily Thompson, a sikeres orvosnő sok megpróbáltatás után úgy dönt, hogy vidéken kezd új életet. Nevelt fia kérésére épp abban a festői kis helységben keres munkát,

Részletesebben

Zentay László: Népleges napfogyatkozás

Zentay László: Népleges napfogyatkozás Zentay László: Népleges napfogyatkozás Felbolydult a város és mindenki lázban égett a hírre: habár mindenhol a világon csak részleges lesz a napfogyatkozás, innen, az ő városkájukból teljes napfogyatkozást

Részletesebben

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Fiatal lány korában Fern elvesztette családját, s azóta senkit sem enged igazán közel magához. Szerelem és szenvedély helyett egy megbízható régi barátságra alapozná

Részletesebben

Lois Duncan LVASNI JÓ

Lois Duncan LVASNI JÓ Lois Duncan OLVASNI JÓ! 10 Lois Duncan Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2009 3 Azon négylábú családtagjaink emlékére, akik most már a Kutyamennyországban hancúroznak boldogan Ginger, Rascal, Mischief, Kelly,

Részletesebben

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York ELŐSZÓ Az összes tudományos-fantasztikus író közül az 1917-ben született Arthur Charles Clarke hasonlít hozzám a legjobban. Ő persze határozottan tagadná ezt az állítást. Megjegyezné - egyébként joggal

Részletesebben

Nora Roberts. Az elbűvölő mágus

Nora Roberts. Az elbűvölő mágus Nora Roberts Az elbűvölő mágus 1 Minden jog fenntartva, beleértve a kiadvány egészének vagy egy részének bármilyen formában történő sokszorosítását. A mű a Harlequin Enterprises II B. V. jóváhagyásával

Részletesebben

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték Cora Carmack Színjáték Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték A fordítás alapjául szolgáló mű: Cora Carmack: Faking It Copyright 2013 Cora Carmack Fordította: Lukács Andrea ISBN 978

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Szerkesztő: Dr. Pétery Kristóf Műszaki szerkesztés,

Részletesebben

Fordította Berki Judit

Fordította Berki Judit Fordította Berki Judit ULPIUS-HÁZ KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A fordítás alapjául szolgáló mű: Katie Fforde: Love Letters A szerzőtől az Ulpius-ház Könyvkiadónál megjelent: Hív Amszterdam Száz boldog esküvőm

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Szerkesztő: dr. Pétery Kristóf Műszaki szerkesztés,

Részletesebben

SZABÓ MAGDA. Abigél MÓRA KÖNYVKIADÓ A BORÍTÓ VERES ÁGNES MUNKÁJA ÖTÖDIK KIADÁS

SZABÓ MAGDA. Abigél MÓRA KÖNYVKIADÓ A BORÍTÓ VERES ÁGNES MUNKÁJA ÖTÖDIK KIADÁS SZABÓ MAGDA Abigél MÓRA KÖNYVKIADÓ A BORÍTÓ VERES ÁGNES MUNKÁJA ÖTÖDIK KIADÁS Szabó Magda, 1970, 1997 Móra Könyvkiadó, 1994, 1997 TARTALOMJEGYZÉK GINA INTÉZETBE KERÜL... 3 MATULA PÜSPÖK ISKOLÁJA... 7 AZ

Részletesebben

MI LENNE VELEM NÉLKÜLEM?

MI LENNE VELEM NÉLKÜLEM? ************************* Salga Attila MI LENNE VELEM NÉLKÜLEM? ************************* Salga Attila A regényben az írói fantázia által alkotott személyek szerepelnek. Aki a valós(nak tűnő) helyszínek

Részletesebben

John Grisham A PELIKÁN ÜGYIRAT

John Grisham A PELIKÁN ÜGYIRAT John Grisham A PELIKÁN ÜGYIRAT A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: John Grisham: The Pelican Brief Published by Doubleday a division of Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc. New York 1992

Részletesebben

Isaac Asimov A CSILLAGOK AKÁR A POR

Isaac Asimov A CSILLAGOK AKÁR A POR Isaac Asimov A CSILLAGOK AKÁR A POR Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1992. Fordította F. Nagy Piroska ISBN 963-11-7039-X -------------------------------------- A robotika Három Törvénye 1. A robotnak nem

Részletesebben

Amikor csókolóztunk, nem számított, hogy két órája még farkas voltam, vagy, hogy újra farkas leszek. Nem számított, hogy ezernyi csapdával találjuk

Amikor csókolóztunk, nem számított, hogy két órája még farkas voltam, vagy, hogy újra farkas leszek. Nem számított, hogy ezernyi csapdával találjuk Amikor csókolóztunk, nem számított, hogy két órája még farkas voltam, vagy, hogy újra farkas leszek. Nem számított, hogy ezernyi csapdával találjuk szembe magunkat, amint kilépünk ebből a pillanatból.

Részletesebben

Fordította Bíró Júlia. A fordítást az eredetivel egybevetette Angyalosy Eszter

Fordította Bíró Júlia. A fordítást az eredetivel egybevetette Angyalosy Eszter Fordította Bíró Júlia A fordítást az eredetivel egybevetette Angyalosy Eszter Federica Bosco SZERELMEM EGY ANGYAL Libri Kiadó Budapest Federica Bosco, 2011 Newton Compton editori s.rl, 2011 Hungárián translation

Részletesebben

A Magyarországon, 2014-ben először megrendezett 100 szóban Budapest száz legjobb alkotását olvashatja itt most kedves olvasó.

A Magyarországon, 2014-ben először megrendezett 100 szóban Budapest száz legjobb alkotását olvashatja itt most kedves olvasó. A Magyarországon, 2014-ben először megrendezett 100 szóban Budapest száz legjobb alkotását olvashatja itt most kedves olvasó. A történetíró pályázat itthoni megszervezésének ötlete a Mindspace nonprofit

Részletesebben

Az én Finnországom. Gombár Endre összeállítása

Az én Finnországom. Gombár Endre összeállítása LVIII. évfolyam, 3. szám 2013. március Az én Finnországom Gombár Endre összeállítása TARTALOM VEIkkO HuOVInEn Egészségrendõrök (Gombár Endre fordítása)... 232 ALpO RuuTH Orvostól orvosig (Szakonyi Csilla

Részletesebben

Fordította F. Nagy Piroska. Hungarian translation by F. Nagy Piroska, 2009. Hungarian edition by Maecenas Könyvkiadó, 2009

Fordította F. Nagy Piroska. Hungarian translation by F. Nagy Piroska, 2009. Hungarian edition by Maecenas Könyvkiadó, 2009 Eljön az a nap Eljön az a nap A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Danielle Steel: One Day At A Time A Delacorte Press Book. Published by Bantam Dell a Division of Random House, Inc., New York,

Részletesebben

Szófacsavar: diákköltők, diákírók. Válogatás a pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola diákjainak írásaiból

Szófacsavar: diákköltők, diákírók. Válogatás a pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola diákjainak írásaiból Szófacsavar: diákköltők, diákírók Válogatás a pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola diákjainak írásaiból Szerkesztette: Erdei Istvánné Kónyiné Kovács Anita Kölcsey-Gyurkó László Tillman Gábor Wilhelmné

Részletesebben

Szalai Vivien. Stohl őszintén

Szalai Vivien. Stohl őszintén Szalai Vivien Stohl őszintén Újsághír Stohl Andrást ittas járművezetés miatt 2011. szeptember 6-án jogerősen tíz hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte a Pest Megyei Bíróság. Az elítélt legkorábban csak

Részletesebben

MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG

MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG TARTALOM ELSŐ FEJEZET amelyben egy kisdiák elveszíti a kalapját, s emiatt késő télig hajadonfővel jár szegényke esőben, hóban, míg csak a közömbös világ is észre nem

Részletesebben