VESZPRÉM MEGYEI. A megye legnagyobb. VállAlkoZáSAi A 2013-AS ÉV EREdMÉnyEi AlAPján. kiadványa IPARK AM AR A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VESZPRÉM MEGYEI. A megye legnagyobb. VállAlkoZáSAi A 2013-AS ÉV EREdMÉnyEi AlAPján. kiadványa IPARK AM AR A"

Átírás

1 VESZPRÉM MEgyE A megye legnagyobb VállAlkoZáSAi A 2013-AS ÉV EREdMÉnyEi AlAPján VESZPRÉM MEGYEI A kiadványa K ERESK EDELMI ÉS IPARK AM AR A

2 Ajánlataink cégvezetôkrészére FIAT haszongépjármûvekre növekedési hitel helyszíni ügyintézéssel. Kamat2,5 % FIAT Freemont 7személyes családi autó automata váltóval Ft-tól. HYUNDAI ix35 szabadidô autó Ft-tól HYUNDAI SANTA FE nagy szabadidô autó akár 7személyes változatban Ft-tól. Akép illusztráció. Üzemanyag-fogyasztás (változattól ésforgalmi viszonyoktól függôen 5,5-11,2 l6100 km- CO-kibocsátás (változattól ésforgalmi viszonyoktól függôen) g/km Z

3 köszöntő Kedves Olvasó! Minden eddiginél bővebb Veszprém megyei Top kiadvány készült ebben az évben. Ez abőség több szempontból is helytálló. Ahogyan acímoldalon is olvasható, immár 300 cég összesített adatain alapul az az elemzés, amelyet anemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága bocsátott arendelkezésünkre. A8. alkalommal elkészült összeállítást a NAV mellett a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Központi Statisztikai Hivatal Veszprém Megyei Igazgatósága hivatalos adatait, jelentéseit, információit hasznosítva a megyei napilap, a Napló szerkesztősége készítette, ahogyan eddig, de a korábbinál lényegesen terjedelmesebb formában, 84 oldalon. A tartalmi gazdagság mellett pedig az üzleti információk mennyisége is kiemelkedően alakult, egyedülállóvá téve az idei kiadványt. Veszprém megye előző másfél évének gazdasági helyzetéről ad objektív képet a Top Abőség azonban nem véletlen. Ahogyan már tavaly felcsillant valami agazdasági kibontakozásból, úgy idén még inkább el lehet mondani: lassan, de egyre biztatóbban mozdulunk ki akorábbi évek visszaeséséből, asokáig stagnáló holtpontról. Végre az építőipar, ajárműipar, azidegenforgalom, az infrastrukturális fejlesztések mutatói többnyire pozitív tartományban mozognak. Aradikálisan csökkenő infláció, az önkormányzati beruházások, acégek, vállalkozások fejlesztései jótékony hatással vannak afogyasztásra is. Ez egy olyan felfelé törekvő spirált hoz szépen lassan mozgásba, ami már garanciát jelenthet atovábbi növekedésre. Veszprém megye különösen érzékeny az ipar, aszolgáltatások nemzetközi éshazai folyamataira. Ajárműipari beszállítócégek, az őket kiszolgáló kis- és középvállalkozások ugyancsak megérzik agazdaság legkisebb rezdülését is. Az idegenforgalom pedig iránytűként reagál az ország-világ közérzetére: balatoni, bakonyi szolgáltatók, vendégvárók anyertesei vagy elszenvedői ahangulatváltozásoknak. Ahogyan amegye ütőere, amegyét átszelő főút régóta várt és mára megvalósuló fejlesztése bizakodásra ad okot, úgy az itt élők is reménykedhetnek akedvező folytatásban. Aszámok nem hazudnak, érdemes azokat alaposan átnézni, elemezni. Ezekből talán kibontakozik ajövő perspektívája is. Alegjobbak példája pedig inspiráló lehet afeltörekvő vállalkozásoknak. Dr.Markovszky György elnök Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Barták Péter központi lapigazgató Pannon Lapok Társasága Umenhoffer Ferenc főigazgató Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága Impresszum Top Veszprémmegyeigazdasági kiadvány Főszerkesztő: Németh F. Bernadett Vezető szerkesztő: Tremmer Tamás Tervezőszerkesztő: Krucli Gábor Terjesztési vezető: Major Tamás Szerkesztés: Napló szerkesztősége, 8200 Veszprém, Házgyári út12. Telefon: 88/ Kiadja apannon Lapok Társasága Kiadói Kft Veszprém, Házgyári út12. Telefon: 88/ Központi lapigazgató, kiadványszerkesztő: Barták Péter Akiadásért felel: Kázmér Judit, Kinde Kálmán, Szabó Miklós ügyvezető igazgatók. Nyomda: Prospektus Nyomda. ISSN

4 nav ElEMZÉS A2013. évi gazdasági folyamatok alakulása aközép-dunántúli régióban ésveszprém megyében atársasági adóbevallások tükrében Azelemzés aközép-dunántúli régióban, azon belül kiemelten Veszprém megyében székhellyel rendelkező, naptári évvel megegyező üzleti évet választó kettős könyvvezetésű vállalkozások helyzetét mutatja bea2013. évi társaságiadógyorsjelentés alapján. Akomplex gazdasági folyamatokat a régiónkban nem számottevő súlyú pénzügyi szektorral együtt vesszük figyelembe. Avállalkozások gazdálkodásának bemutatása során afőbb adatok tekintetében kitérünk a régió szempontjából meghatározó nemzetgazdasági ágakra, mindemellett kitérünk avállalkozások vagyoni, pénzügyi helyzetét reprezentáló főbb mutatókra is. Akorábbi évek elemzéseitől ismét eltérően alakul az árbevétel nagyságrendje alapján rangsorolt élmezőny: atavalyi top 200-tól eltérően aveszprém megyei 300 legnagyobb nettó árbevételű társasággazdasági teljesítményeit elemeztük, ekörbe a2013-ban legalább 468 millió forintos nettó árbevételt realizáló vállalkozások kerülhettek be. Amerítés nagyságát reprezentálja, hogy atop 300-as körön belül a100. legnagyobb cég 1,668 milliárd forint nettó árbevételt mutatott ki, 6,8 százalékkal többet, mint a2012. évi 100. helyezett. Atop 300-as körben két cég a2012-es évről devizanemek közötti áttérés miatt úgynevezett 29EUd bevallást nyújtott be, melyek adata ajelen elemzés forrásaként használt társaságiadó-gyorsjelentésben nem szerepelt. Akiválasztás alapját képező nettó árbevétel vizsgálatakor etársaságok bázisidőszaki adatával korrigáltan is bemutatjuk alegnagyobb kör változását. További egy társaság atop 300-as körből avizsgált évben alakult, ezért alegnagyobbak köre 2012-ben 297 céget tartalmaz. i. A2013-AS ÉV főbb jellemzői 4 A2013. évet jellemző előző évhez viszonyított tendenciák felemás képet mutattak aközép-dunántúli régió gazdasági helyzetéről. Abevételek mellett aköltségek ésráfordítások minimálisan csökkentek, deazüzemi veszteség jelentős mérséklődése azeredmény több mint egynegyedes bővülését eredményezte. Pozitív irányú elmozdulás következett beazadózás előtti eredménynél is. Veszprém megyében ésazon belül a 300 legnagyobb árbevételű gazdálkodónál pozitívumként emelhető ki, hogy markánsan emelkedett az árbevétel, kiemelendő az exportnak az országost és régióst jelentősen meghaladó bővülése. A ráfordítások viszont abevételeket megha-

5 ElEMZÉS nav A főbb gazdasági mutatók alakulása, változása Megnevezés M. e. Időszak Ország KDR Veszprém megye Top300 Veszprém megye részaránya Top300 részaránya =3/2 6=4/3 Értékesítés nettó árbevétele ebből export Jegyzett tőke ebből külföldi tulajdon Adózás előtti eredmény Üzemi tevékenység eredménye Mérlegfőösszeg Átlagos állományi létszám Átlagbér 1. sz. táblázat milliárd Ft % milliárd Ft % milliárd Ft % milliárd Ft % milliárd Ft % milliárd Ft % milliárd Ft % fő % ezer Ft/fő % ,3 7005,7 1316,9 1017,2 18,8 77, ,6 6921,2 1432,5 1134,2 20,7 79,2 Index 2013/ ,0 98,8 108,8 111, ,3 3542,0 557,9 538,1 15,8 96, ,9 3446,7 647,4 628,2 18,8 97,0 Index 2013/ ,0 97,3 116,0 116, ,5 828,6 139,4 72,4 16,8 51, ,0 833,6 141,0 76,9 16,9 54,5 Index 2013/ ,6 100,6 101,1 106, ,1 489,3 26,2 16,0 5,4 61, ,5 490,8 24,4 17,4 5,0 71,3 Index 2013/ ,0 100,3 93,1 108, ,1 231,7 61,2 47,2 26,4 77, ,9 251,5 32,3 16,4 12,8 50,8 Index 2013/ ,6 108,5 52,8 34, ,1 199,9 56,2 44,0 28,1 78, ,4 251,8 48,4 31,7 19,2 65,5 Index 2013/ ,1 126,0 86,1 72, , ,5 1158,6 760,1 22,2 65, ,5 5406,6 1233,0 824,0 22,8 66,8 Index 2013/ ,2 103,7 106,4 108, ,9 51, ,4 54,3 Index 2013/ ,8 98,3 96,8 102, Index 2013/ ,8 104,1 106,8 106, ladóan emelkedtek, ésaveszteség kiugró növekedésével az adózás előtti eredmény a megyében közel felére, atop 300-as körben pedig szinte harmadára csökkent. Kedvező változásként értékelhető, hogy amegyei társaságok, valamint alegnagyobbak vagyona is gyarapodott. Afejlesztések is pozitív irányba mutatnak: aberuházók köre és atárgyévben üzembe helyezett beruházások értéke isemelkedett. Veszprém megyében afoglalkoztatottak létszáma nem érte el ugyan amegelőző évit, de a300 legnagyobb társas vállalkozás létszámbővítést hajtott végre. Pozitív tendenciaként említhető továbbá, hogy aveszprém megyei cégek bevételének, vagyonának növekménye meghaladta térség másik két megyéjében kimutatottat. Akedvező irányú megyei változásokat nagyban segítette a 300 legnagyobb árbevétellel rendelkező vállalkozás dinamikus növekedése. 5

6 nav ElEMZÉS ii. jogszabályi környezet VálToZáSA, új ElőíRáSok Atársasági adót érintő január 1-jétől hatályos változások, új előírások a teljesség igénye nélkül: Ajogszabályi feltételeknek megfelelő adózók társasági adó helyett akisvállalati adó (kiva), illetve akisadózó vállalkozások tételes adója (kata) szabályai szerint is teljesíthetik adófizetési kötelezettségüket. Nemcsak az adózó által megszerzett jogdíjbevételre jogosító szellemi termék, vagyoni értékű jog minősül bejelentett immateriális jószágnak, hanem az adózó által előállított jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág is, feltéve, hogy az adózó ezt atényt ahasználatba vételt követő 60 napon belül bejelenti az adóhatóságnak. Új feltétel, hogy csak akkor csökkenthető az adóalap, ha abejelentés adóévét megelőző adóévben az adózó nem csökkentette az adózás előtti eredményét az immateriális jószág értékesítése kapcsán. Azalultőkésítettség meghatározása során akötelezettségek és követelések adóévi napi átlagos állományának meghatározásánál nem kell figyelembe venni az áruszállításból és aszolgáltatásnyújtásból származó kötelezettségeket és követeléseket. Alátvány-csapatsport támogatása kapcsán atámogatást nyújtó adózónak és atámogatott szervezetnek is köztartozásmentesnek kell lennie atámogatási igazolás kiállítására irányuló kérelem benyújtásának időpontjában. Bevezették aszabad vállalkozási zóna fogalmát. Fejlesztési adókedvezmény vehető igénybe aszabad vállalkozási zónák területén üzembe helyezett és üzemeltetett, jelenértéken legalább 100 millió forint értékű beruházásra, valamint ajelenértéken legalább 100 millió forint értékű külön jogszabályban meghatározott tanúsítvány által igazolt módon energiahatékonyságot szolgáló beruházásra. Az adózó a beruházás üzembe helyezését követően, 90 napon belül köteles bejelenteni az adópolitikáért felelős miniszternek a beruházás befejezése napját, aki évente tájékoztatja az adóhatóságot anyilvántartásba vett fejlesztési adókedvezményekről. iii. AbEVAlláSok SZáMánAk AlAkUláSA Akettős könyvvezetést választó adózók több mint 400,5 ezer társasági adóbevallása került feldolgozásra országosan 2013-ban, melynek az előző évivel megegyezően 8,7 százalékát a közép-dunántúli régióba tartozók nyújtották be(1. sz. ábra). A34,8 ezer bevallás mintegy 1,2 ezerrel kevesebb, mint az előző évi. Atérség mindhárom megyéjében csökkent abeadott bevallások száma, Veszprém megyében is mintegy 350 darabbal kevesebb érkezett. A csökkenés okaként említhető, hogy azúj, a társasági adóval szemben alternatívát kínáló lehetőségekre (pl. kata, kiva) válthatott több kisebb cég. Veszprém megyében atársasági adó hatálya alá tartozó vállalkozások több mint ötöde kereskedelemmel, gépjárműjavítással foglalkozott. Ezt követik a feldolgozóipari ésazépítőipari vállalkozások mintegy százalékos részesedéssel. AVeszprém megyei top 300 több mint harmada 102 vállalkozás afeldolgozóiparban tevékenykedett, emellett amásodik legnagyobb szegmens akereskedelem, gépjárműjavítás volt, 84 társasággal. Abevallást benyújtók döntő többsége mikrovállalkozásként műkö- A társasági adóbevallások száma és változása (db; %) 1. sz. ábra 2. sz. ábra Ország (-4,3%) KDR (-3,4%) Veszprém megye (-3,2%) A bevallást beadó vállalkozások száma és megoszlása évben (db; %) Vállalkozások kategóriája Mikro Kis Közép Nagy/egyéb Ország ,3% ,9% ,0% ,8% KDR ,7% ,3% 364 1,0% ,0% Veszprém megye ,6% 691 6,4% 106 1,0% 534 5,0% 6

7 ElEMZÉS nav dött aközép-dunántúlon azelmúlt két évben, súlyuk közel 89százalékra erősödött annak ellenére, hogy számuk 2,4 százalékkal mérséklődött. Anagy/ egyéb vállalkozások számában bekövetkezett egynegyedes csökkenés hatással volt asúlyukra is, mely 5,1 százalékról 4százalékra mérséklődött. Atérség mikrovállalkozásainak háromtizede Veszprém megyében tevékenykedett, számuk minimálisan 1,4 százalékkal mérséklődött. Stagnálás egyedül akisvállalkozások körében volt, atöbbi szegmensben csökkent acégek száma. Alegnagyobb háromtizedes csökkenés anagy/egyéb vállalkozások körében következett be. Összességében mind arégióban, mind pedig amegyében akkv-szektor súlya 95 százalék körüli volt. Afoglalkoztatottak száma alapján a régióban avállalkozások 61százaléka önfoglalkoztató volt vagy 1alkalmazottal működött, 31százalékuk pedig 2 9 fővel végezte tevékenységét. A10 49 főt és a 250 főnél többet foglalkoztatók száma kissé emelkedett (+1 százalék). Veszprém megyére is elmondható, hogy avállalkozások hattizede önfoglalkoztató, illetve 1főt alkalmazó volt, több mint háromtizede pedig 2 9 főt foglalkoztatott, azaz a vállalkozások több mint kilenctizede 0 9 fővel végezte tevékenységét. A300 legnagyobb árbevételt elérő társaságból 133-nál jellemzően fő állt alkalmazásban, ezután az főt foglalkoztatók következtek, számuk 93 volt. A2 9 főt foglalkoztató cég 35volt, további 32 társaság 250 főnél több alkalmazottal működött 2013-ban, ekörbe tartozók tizedével bővültek azelőző évhez képest. Megemlítendő még, hogy 7olyan cég isbekerült atop 300-as körbe, melyek önfoglalkoztatók voltak. iv. AgAZdálkodáS főbb MUTATói 1. Abevételekalakulása Aközép-dunántúli régió vállalkozásainak évben azelőző évinél 1,1 százalékkal kevesebbet, 7280,1 milliárd forintot tett ki az összes bevétele. Országosan emelkedtek abevételek (+1,7 százalék), így arégió hozzájárulása Az értékesítés nettó árbevételének változása a főbb nemzetgazdasági ágakban (előző év = 100%) ,2 102,2 104,9 9,7-ről 9,4 százalékra csökkent. Abevételek legnagyobb részét 95 százalékát az értékesítésből származó nettó árbevétel tette ki, arégiós vállalkozások összesen 6921,2 milliárd forintot realizáltak, mely 1,2 százalékkal kevesebb, mint azelőző évi. Az országos nettó árbevétel 2százalékkal volt több, akimutatott 72297,6 milliárd forint közel egytizede arégiós társaságok értékesítéséhez köthető. KDR Veszprém megye Top300 96,3 112,2 112,5 90 Mezőgazdaság Feldolgozóipar Energiaipar Építőipar Kereskedelem, Mindösszesen gépj. javítás 3. sz. ábra AKözép-Dunántúlon azértékesítésből származó árbevétel hattizedét afeldolgozóiparban tevékenykedők realizálták, e 91,1 98,3 Az értékesítés nettó árbevételének nemzetgazdasági ágankénti megoszlása Veszprém megyében évben Feldolgozóipar 53,6% 4. sz. ábra 98,3 Ingatlanügyletek 1,1% Szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás 1,5% 124,9 Energiaipar 1,6% 121,8 Építőipar 3,8% 133,3 Szállítás, raktározás 3,9% 102,3 Mezőgazdaság 4,1% 106,4 Egyéb nem kiemelt ágak 8,3% Kereskedelem, gépjárműjavítás 22,1% 108,3 98,8 szegmens teljesítménye 3,7 százalékkal maradt el az előző évitől. Ezt követte a kereskedelem, gépjárműjavítás egyötödös súllyal, az ekörbe tartozó cégek 2,3 108,8 százalékkal tudták növelni bevételeiket. A3.sz. ábrán látható, hogy ameghatározó szegmensek közül aközép-dunántúlon 111,5 csak akereskedelem, gépjárműjavításban és az építőiparban volt bővülés, míg Veszprém megyében azenergetikai szektort kivéve mindenütt kedvező tendenciák adódtak. Kiugró dinamika látható az építőipari cégek árbevételének alakulásában. Atop 300-as 7

8 nav ElEMZÉS vállalkozások közül is az energiaszektor társaságainál volt árbevétel-mérséklődés, atöbbi kiemelt szegmensnél jóval amegyei és régiós dinamika feletti volt a2013. évi növekedési ütem. AVeszprém megyei vállalkozások 2013-ban 1432,5 milliárd forint nettó árbevételt mutattak ki, 8,8 százalékkal többet, mint azelőző évben. Arégióshoz hasonlóan amegyében isafeldolgozóiparban koncentrálódott az árbevétel legnagyobb hányada (4. sz. ábra), e társaságok 12,2 százalékkal növelték árbevételüket. Amásodik legnagyobb szegmens, 6,4 százalékos árbevételbővüléssel akereskedelem, gépjárműjavítás volt több mint kéttizedes súllyal. A régiósnál magasabb volt amegyében a mezőgazdaság és az építőipar részaránya is. Alegnagyobb több mint egyötödös árbevétel-bővülést amegyében is az építőipar cégei mutatták ki, csak az energetikai és az ingatlanügyletek szektorban volt minimális 1százalék körüli csökkenés. Veszprém megye súlya köszönhetően annak, hogy atérségen belül csak e megyében növekedett az árbevétel a korábbi 18,8-ról 20,7 százalékra nőtt. A térség másik két megyéje közel azonos, négytized körüli részarányt képviselt. Atop 300-as körben koncentrálódott aveszprém megyei nettó árbevétel közel nyolctizede, akimutatott 1134,2 milliárd forint amegyei dinamikát is meghaladó, 11,5 százalékos bővülés eredménye. Itt jegyezzük meg, hogy amennyiben a bevezetőben említett 2012-ben devizanemek közötti áttérést alkalmazó két társaság nettó árbevételével korrigáljuk abázisidőszakot, alegnagyobbak növekménye 9,9 százalékos lenne. Atop 300-as körbe tartozó cégek árbevételének több mint 63 százaléka afeldolgozóipari vállalkozásoknál keletkezett, amegyeinél kissé magasabb növekedési ütemmel, amásodik helyen a kereskedelmi és gépjárműjavító társaságok álltak közel kéttizedes részaránnyal. Érdekesség, hogy atop 300-as körön belül azáltaluk realizált árbevételből az első száz adózó mintegy 85 százalékos súlyt képviselt. Azelső tíz helyezettből hét feldolgozóipari vállalkozás, további három akereskedelemben tevékenykedett. Top300 Veszprém KDR Az egy vállalkozásra jutó nettó árbevétel aközép-dunántúlon 2013-ban az előző évinél 2,2 százalékkal több, 198,7 millió forint volt. Országosan 180,5 millió forint átlagos árbevételt realizáltak atársaságok, mely 6,6 százalékkal volt magasabb a korábbinál. AVeszprém megyében kimutatható fajlagos összeg kisebb, mintegy kétharmada arégiósnak, acégenkénti 133,2 millió forint 12,4 százalékkal haladta meg előző évit. Atop 300-as vállalkozások átlagos árbevétele több mint tíz százalékkal magasabb 3780,8 millió forint volt. Aközép-dunántúli régió gazdasági társaságainál anettó árbevételen fele-fele A nettó árbevétel értékesítési irányok szerinti alakulása (%) sz. ábra 49,8 45,2 42,4 50,6 55,4 52,9 0% 20% 40% 60% 80% 100% Exportértékesítés 50,2 49,4 54,8 57,6 44,6 47,1 Belföldi értékesítés Az értékesítés főbb nemzetgazdasági ágankénti alakulása Veszprém megyében (milliárd Ft; %) Megnevezés Exportértékesítés Belföldi értékesítés Index Index Veszprém megye összesen 557,9 647, ,9 785,2 103,5 Mezőgazdaság 7,7 8,8 114,3 49,2 49,2 100 Feldolgozóipar 507,3 591,1 116,5 177,2 176,7 99,7 Energiaipar ,8 23,4 98,3 Építőipar 1,9 2,3 121,1 42,6 51,8 121,6 Kereskedelem, gépj.-javítás 22,8 22,6 99,1 274,8 294, sz. táblázat 8

9 AnAlySiS nav arányban osztozott azexport- és abelföldi értékesítés, előbbit kismértékű csökkenés, utóbbit stagnálás jellemezte (5. sz. ábra). Országosan ahazai eladások voltak a meghatározóak, akivitel 4százalékkal haladta meg az előző évit, míg abelföldi forgalom az előző évszintjén alakult. Az országosan kimutatott kivitel 15,2 százalékát 3446,7 milliárd forintot a közép-dunántúli régió társaságai realizálták. Arégiós export fele akomárom-esztergom megyei cégekhez köthető, e megyére továbbra isjellemző arégióst is felülmúló, több mint hattizedes exporthányad. Fejér megyében akivitel részaránya közel negyvenszázalékos volt. Veszprém megyében arégiósnál ugyan kisebb részaránya volt ahatáron túlra történő értékesítésnek, ugyanakkor a kimagasló, 16százalékos bővülésnek köszönhetően 647,4milliárd forintot tett ki. Azexport növekedésével átrendeződés történt amegyében azértékesítési irányok megoszlásában akivitel javára. Amegyei külpiaci forgalom szinte teljes egészében 97 százalékban atop 300-as cégeknél koncentrálódott, ekör forgalma 16,7 százalékkal bővült. A legnagyobbaknál amegyei átlagot jóval meghaladva anettó árbevétel 55,4 százalékát értékesítették ahatáron túlra. Abelföldi értékesítésekben országosan 1,2 százalékos növekedés mutatkozott, aközép-dunántúli régió gazdasági társaságainál stagnálás mellett 3474,5 milliárd forint bevétel képződött. A nemzetgazdasági szinten kimutatott belföldi forgalom a2012. évivel megegyezően hét százaléka származott a régióból, melynek majdnem felét a térségen belül afejér megyei, közel háromtizedét pedig akomárom-esztergom megyei társaságok realizálták. A régióban leginkább aveszprém megyei gazdálkodók tudták növelni 3,5 százalékkal belföldi forgalomból származó árbevételüket, mely 785,2 milliárd forintot tett ki. Ennek közel kétharmadát 506 milliárd forintot aháromszáz legnagyobb társaság tudhatta magáénak, 5,6 százalékos dinamika mellett. AVeszprém megyei kivitel több mint kilencven százalékát afeldolgozóipari vállalkozások bonyolították le, 16,5 százalékkal növelve értékesítéseiket. A megye belföldi eladásaiból legnagyobb economic processes in the Central Transdanubian region and in Veszprém County in 2013 Introduction our analysis has been prepared on the basis of the flash Report on the 2013 corporate tax data, providing information on enterprises maintaining double entry bookkeeping, using the calendar year as their fiscal year and having their registered office in the Central Transdanubian region, with special respect to Veszprém County. The complex economic processes were analysed in the light of the financial sector. in contrast to last year s top 200, we analysed the economic performance of the top 300 companies with the highest net sales revenues in Veszprém County: enterprises reporting sales revenues of at least HUf 468 million in 2013 could get into this group.the extent of selection is clearly shown by the fact that the 100th largest firm within the top 300 reported net sales revenues of HUf 1,668 million, 6.8 percent more than the 100th company in Within the top 300, two companies did not present their data in the flash Report used as a source for this analysis, due to the change-over to a different currency in When analysing the net sales revenue data serving as a basis for selection, the changes in this group are also presented with the figures adjusted with the base period data of these companies. one of the companies in the top 300 group was established during the year in review. I. The main events in 2013 The change in the major economic indices can be seen in Table 1. The tendencies that characterise 2013 show amixed picture ofthe economic situation of the Central Transdanubian Region. Earnings, costs and expenditures were slightly lower, however, the significant decline in operating loss resulted in amore than 25 percent growth in balance sheet totals. There was apositive shift also in profit before taxes. In Veszprém County and within the 300 economic organisations ranked by sales revenue, it is astrong point that their sales revenues dynamically increased, with export growth exceeding the national and the regional average. Expenditures, however, grew atarate higher than revenues and due to the vigorous growth of loss, profits before taxes in the county fell to half and almost to one-third of the previous year s figures within the top 300 group. It is afavourable tendency that the assets of the companies in the county and also those of the largest firms increased. Developments also show apositive picture: the number of investors and the value of investments realised during the year in review were higher than earlier. The number of employees in Veszprém County was below the previous year s data, however, staff increase took place at the 300 largest enterprises. 9

10 nav ElEMZÉS részarányt akereskedelem, gépjárműjavítás cégei képviseltek, 7százalékkal növelve forgalmukat (2. sz. táblázat). Kedvező fordulat az építőipari cégek árbevételének kimagasló bővülése, ugyanis a2012-es évről készült gazdasági elemzésben e társaságoknál még jelentős visszaesés mutatkozott. Összességében elmondható, hogy míg régiós szinten csökkent az értékesítés nettó árbevétele, Veszprém megyében közel kilencszázalékos, ezen belül atop 300-as gazdálkodóknál 11,5 százalékos bővülés volt megfigyelhető. Amegyében kedvező folyamatok alakították akülpiaci értékesítéseket, ezáltal adinamika jóval meghaladta arégióst és az országost is. A belföldi eladások anemzetgazdaságban minimálisan növekedtek, míg arégióban stagnáltak, Veszprém megye 3,5 százalékos, aháromszáz legnagyobb gazdálkodó pedig még ennél ismagasabb, 5,6 százalékos bővülést tudott elkönyvelni. Arégióban az értékesítések mintegy fele irányult akülpiacokra, amegyében 45,2 százalékos volt az exporthányad, ezzel szemben alegnagyobbaknál több mint 55 százalékos dominanciája volt. Egyvállalkozás átlagosan azországosnál 18,2 millió forinttal többet, 198,7 millió forint árbevételt realizált arégióban. AVeszprém megyében kimutatható fajlagos érték (133,2 millió forint) arégiós mintegy kétharmadát tette ki, míg atop 300-as körbe tartozók átlagosan 3780,8 millió forintot értek el. 2. Költségekésráfordítások alakulása Aközép-dunántúli régióban székhelylyel rendelkező társaságok 2013-ban az előző évinél 1,8 százalékkal kevesebbet, 7028,4 milliárd forint költséget és ráfordítást számoltak el. Országosan az összes bevételhez hasonlóan aköltségek is emelkedtek (+1,3 százalék). Arégiós bevételek csökkenését, hakismértékben is, demeghaladta aráfordítások visszaesése, ezért aköltségszint 0,8 százalékponttal 96,5 százalékra mérséklődött. Alegkisebb költség/bevétel arány afejér megyei tár-saságoknál adódott (96,1 százalék), akomárom-esztergom megyei 96,9 százalék pedig alegmagasabb arégióban. AVeszprém megyei cégeknél keletkezett atérség ráfordításainak több mint ötöde, akimutatott 1482,8 milliárd forint 9,4 százalékos növekmény eredménye. Amegyében abevételek bővülését 0,9 százalékponttal meghaladta a költségek emelkedése, így arégióst is meghaladó költséghányad (96,8 százalék) magasabb, mint azelőző évi. Amegyei top 300-as cégek ráfordításai aveszprém megyeit ismeghaladóan, 13,2 százalékkal bővültek. Ekörben aköltségek növekménye 1,7 százalékponttal haladta meg a bevételekét. Mindezek hatásaként a költségszint alegnagyobbaknál markánsan 95,9 százalékról 97,4százalékra emelkedett. Az egy vállalkozásra vetített ráfordítás 2013-ban aközép-dunántúlon azelőző évinél 3,1 millió forinttal több, 201,7 millió forint volt, mely 17,6millió forinttal volt magasabb az országosnál. AVeszprém megyei fajlagos érték 15,8 millió forinttal haladta meg az előző évit, azaz 137,9millió forintot tett ki, míg atop 300-as kör gazdálkodói átlagosan 3921,6 millió forint ráfordítást mutattak kibevallásaikban. Míg 2012-ben alegnagyobb társaságok fajlagos árbevételét 75 millió forinttal haladta meg akimutatott átlagos költségük, 2013-ban akülönbség már 140,8 millió forintot tett ki. Az anyag jellegű ráfordítások képviselték alegnagyobb súlyt aköltségek között: arégióban több mint nyolctizedet, Veszprém megyében több mint háromnegyedet, atop 300-as körbe tartozó gazdálkodónál pedig szintén mintegy nyolctizedes részarányt tettek ki. Míg a Közép-Dunántúlon működő társaságok 2,5 százalékkal kevesebbet költöttek anyagés árubeszerzésekre, addig Veszprém megyében tizedével, atop 300-as körben pedig 13,2 százalékkal többet fordítottak e célra azelőző évhez képest. Az anyag jellegű ráfordítások 56,2 százaléka volt azanyagköltség, 27,3 százaléka pedig az eladott áruk beszerzési értéke aközép-dunántúlon, mindkét költségelem mérséklődött az előző évhez képest (3. sz. táblázat). AVeszprém megyei és atop 300-as társaságok körében az anyagköltség kismértékben csökkent, előzőeknél 44 százalékát tette kiazanyag jellegű ráfordításoknak, utóbbiaknál A ráfordítások alakulása (milliárd Ft; %) Megnevezés KDR Veszprém megye Top Index Index Index Anyag jellegű ráfordítás 5844, ,3 97,5 1055,5 1161,1 110,0 830,4 939,8 113,2 ebből anyagköltség 3365,0 3203,6 95,2 522,0 511,3 98,0 456,2 446,0 97,8 ELÁBÉ 1573,9 1555,8 98,8 310,9 424,6 136,6 225,9 337,1 149,2 Személyi jell. ráfordítás 703,0 719,4 102,3 181,3 186,7 103,0 121,1 130,1 107,4 ebből bérköltség 486,3 498,0 102,4 127,2 131,3 103,2 82,8 89,8 108,5 szem. jell. kifizetések 78,8 79,7 101,1 19,7 19,1 97,0 14,3 14,2 99,3 Értékcsökkenési leírás 254,2 260,2 102,4 47,8 49,4 103,3 33,8 35,2 104,1 Egyéb ráfordítások 358,1 349,5 97,6 71,4 85,6 119,9 54,2 71,4 131,7 Ráfordítások összesen 7159,5 7028,4 98,2 1356,0 1482,8 109,4 1039,5 1176,5 113,2 3. sz. táblázat 10

11 AnAlySiS nav pedig ennél magasabb, 47,5százalékos súlyt képviselt. Kiugró mértékű az eladott áruk beszerzési értékének megyei több mint egyharmados, ésalegnagyobbaknál közel másfélszeres növekménye. Afőbb nemzetgazdasági ágak közül az építőiparban adódtak alegnagyobb növekmények azanyag jellegű költségekben, mind országos, régiós és megyei viszonylatban (6. sz. ábra). Afeldolgozóiparon belül csak arégiós összesítésben mérséklődtek aráfordítások, Veszprém megyében ésatop 300-as körben jelentős mértékű költségnövekedés történt. Az energetikai szektorban az országos stagnálás mellett atérség és a megye cégeinél költségcsökkenés látható. AVeszprém megyei társaságoknál a leganyagigényesebb feldolgozóiparban koncentrálódott amegyei ráfordítások több mint fele, atop 300-as cégeknél még ennél ismagasabb több mint 63 százalékos volt arészarány. Amásodik helyen akereskedelem, gépjárműjavítás cégei álltak amegyében alegnagyobbaknál is, előbbieknél egynegyedes, utóbbiaknál több mint egyötödös súllyal. Aszemélyi jellegű ráfordítások az anyagköltséggel ellentétben bővültek (+2,3 százalék) aközép-dunántúli régió cégeinél: 719,4 milliárd forintot számoltak el, mely azösszes költségen belül mintegy egytizedes súlyt jelentett. Atérség megyéi közül Komárom-Esztergom megyében mérséklődtek, Fejér ésveszprém megyében emelkedtek aszemélyi jellegű kiadások, ezutóbbinál acégek 3százalékkal többet, mintegy 186,7 milliárd forintot fordítottak ecélra. Atop 300 vállalkozásnál koncentrálódott amegyei összeg közel héttizede, ekörben volt alegmagasabb 7,5 százalékos aszemélyi jellegű kiadások bővülése. Aszemélyi jellegű ráfordítások legnagyobb részét héttizedét a bérköltség tette kiarégióban, Veszprém megyében, ezen belül a300 legnagyobb árbevételű cégnél is, azonban eltérő mértékben emelkedett. Alegdinamikusabban 8,5 százalékkal atop 300-as társaságoknál emelkedett abérköltség. A személyi jellegű egyéb kifizetések a régióban növekedtek, Veszprém megyében ésalegnagyobbaknál minimálisan elmaradtak az előző évitől. II. Change in the legal environment, new regulations: In this section the changes and new regulations effective as of January 1,2013 inconnection with the corporate tax are presented. III.The number of tax returns In 2013, nearly 400,500 corporate tax returns were submitted on anational level by taxpayers maintaining double entry bookkeeping, 8.7 percent of which belonged to taxpayers based in the Central Transdanubian Region (Figure 1): the 34.8 thousand tax returns submitted are 1.2 thousand less than the previous year s figures. The number of tax returns submitted in Veszprém County was 350 fewer than ayear ago. One of the reasons for this was that several smaller companies chose an alternative of corporate tax (e. g. kata, kiva). More than one-fifth of the firms subject to corporate tax in Veszprém County were engaged in trading and vehicle repair, while enterprises in the manufacturing industry had a 10 percent share and so did the companies in the construction industry. More than one-third of the top 300 in Veszprém County, i.e. 102 businesses, were involved in the manufacturing industry, with trading and vehicle repair being the second largest segment with 84 firms. The majority of taxpayers submitting atax return were operating in Central Transdanubia in the past two years: they made up 89 percent of all taxpayers, despite the fact that there was a2.4 percent decline in their number. Asaresult of the 25 percent drop in the number of large/other companies, their share decreased to 4 percent (Figure 2). Three-tenths of the micro-enterprises of the region carried out their activities in Veszprém County: there was aminimal decline in the number of such companies. The largest drop (30%) took place in the number of large/other companies. Both in the region and the county, the SME sector had ashare around 95 percent. Based on the number of employees, 61 percent of the enterprises in the region were self-employed employers or had only 1employee, while 31 percent carried out their activities with the help of 2to9employees. More than nine-tenths of the businesses in Veszprém County had amaximum of 9employees. 133 of the 300 largest companies ranked by sales revenue had employees and 93 of them had workers. There were 35firms with 2-9 people in employment and 32 ventures with astaff ofmore than 250 in self-employed companies could get into the top 300 group. IV.Key economic indicators 1. Income The total income of the business organizations having their registered office inthe Central Transdanubian Region in 2013 totalled at HUF 7,280.1 billion (-1.1%). Income levels increased on anational scale (+1.7%), so the region s share decreased to 9.4 from 9.7 percent. 95 percent of earnings stemmed from net sales revenues: the companies in the region reported sales revenues of HUF 6,921.2 billion (-1.2%). In Central Transdanubia, six-tenths of the sales revenues were realised in the manufacturing industry, although the performance of this segment was 3.7 percent behind that of the previous year. Trade and vehicle repair had a 20 percent share: firms engaged in this field could gain 2.3 percent higher revenues. Figure 3 clearly shows that among the dominant segments in Central Transdanubia there was expansion only in the field of trade, vehicle repair and the construction industry. In Veszprém County, except for the energy sector, the tendencies were favourable. There was a striking dynamism in the sales revenues of firms involved in the construction industry. Among the Ttop 300 enterprises, energy companies suffered a decline in revenues, while the other segments in review had a growth rate that exceeded the county s and the regional dynamics. Veszprém County s share increased to 20.7 percent. In 2012, the net sales revenue of the enterprises in Veszprém County topped at HUF 1,432.5 billion (+8.8%). The manufacturing industry had the biggest share inthe county (Figure 4): companies in this field reported 12.2 percent higher sales revenue data. Trade and vehicle repair was the second largest segment having amore than 20 percent share and a6.4 percent growth in sales revenues. The firms in the construction industry could enjoy the biggest growth in sales revenues (more than 20 percent). There was aslight decline only in the energy and real estate sector (around 1percent). 11

12 nav ElEMZÉS Az anyagjellegű ráfordítások változása afőbb nemzetgazdasági ágakban (előző év = 100%) sz. ábra KDR Aráfordítások aközép-dunántúli régióban anemzetgazdasági minimális emelkedéssel ellentétben elmaradtak az előző évitől, azonban Veszprém megyében és azon belül a300 legnagyobb társaságnál abevételek bővülését meghaladó költségnövekedés valósult meg. A költségelemek közül alegnagyobb részt képviselő anyag jellegű ráfordítások a térségben 2,5 százalékkal csökkentek, ezzel szemben tizedével emelkedtek Veszprém megyében, és több mint 13 százalékkal atop 300-as körben. Az anyagköltség az országost kivéve mindenütt mérséklődött, azonban az eladott áruk beszerzési értéke jelentősen a megyében több mint harmadával, a legnagyobbaknál pedig másfélszeresére emelkedett. Aszemélyi jellegű ráfordítások eltérő mértékben ugyan, de mindenhol növekedtek, abérköltség legnagyobb, 8,5 százalékos bővülése atop 300-as körhöz kapcsolódik. Veszprém megye Top Afoglalkoztatottak számaés az átlagbérekalakulása 3.1. Afoglalkoztatottak száma Aközép-dunántúli régió gazdasági társaságainál foglalkoztatottak létszáma 2013-ban mintegy 3,6 ezer fővel mérséklődött. Atérségben alkalmazott 213,3 ezer fő egytizede volt azországosnak, ahol szintén kismértékű (-2,2 százalék) Mezőgazdaság Feldolgozóipar Energiaipar Építőipar Kereskedelm, gépjárműjavítás csökkenésről adhatunk számot. Atérségen belül csak Fejér megyében emelkedett az alkalmazotti létszám, alegnagyobb csökkenés akomárom-esztergom megyei cégeket érintette. Veszprém megyében 2013-ban átlagosan személy állt alkalmazásban, mintegy kétezerrel kevesebb, mint azelőző évben. Atop 300-as körbe sorolható gazdálkodóknál a megyei foglalkoztatottak több mint fele állt alkalmazásban, körükben emelkedett (+2,2 százalék) amunkavállalói létszám. Ezzel szemben amegye egyéb cégeinél kilenc százalékkal csökkent alétszám, azaz amegyei csökkenést aháromszáz legnagyobb társaságnál bekövetkezett létszámbővülés sem tudta ellensúlyozni. Országosan egy vállalkozásnál átlagosan 5,3 fő állt alkalmazásban 2013-ban, aveszprém megyei cégeknél minimálisan magasabb 5,6 fő volt az átlaglétszám, arégióban pedig ennél is több, átlagosan 6,1 főt alkalmazott egy társaság. A300 legnagyobb társaság volt a legnagyobb foglalkoztató is amegyében: átlagosan 109,7 alkalmazottal működtek. Veszprém megyében amunkavállalók közel négytizede afeldolgozóipar cégeinél állt alkalmazásban: atavalyinál kissé több, személyt foglalkoztattak. Akereskedelem, gépjárműjavítás volt amegyei második legnagyobb foglalkoztató, azalkalmazottak száma itt isalig tért el akorábbitól. Érdekesség, hogy bevételekben legnagyobb bővülést elérő a megyei alkalmazottak 6,5 százalékát foglalkoztató építőipari szektorban következett bealegnagyobb (-5,1 százalék) létszám csökkenés. A300 legnagyobb társaság által foglalkoztatottak több mint fele afeldolgozóipari cégek alkalmazottja volt, létszámuk megegyezett a2012. évivel. Az átlagos állományi létszám és változása 7. sz. ábra Fejér megye fő (+2,1%) Mindösszesen Közép-dunántúli régió fő (-1,7%) Komárom- Esztergom megye fő (-5,4%) Veszprém megye fő (-3,2%)

13 Kiválóminőség-Óriásiválaszték Matracok Franciaágyak Ágykanapék Ülőgarnitúrák Szekrények Étkezőgarnitúrák Szakértőkiszolgálással,lakberendezésitanácsadássalvárjuk kedvesvásárlóinkat! Veszprém Házgyári út 7. Tel: H-P:9-18; Szo: BudapestXIV. Nagy Lajos királyútja 123. Tel: H-P:10-19; Szo:10-18; V: Max City,Törökbálint Tópark utca 1/a 1. em. 116-os üzlet. Tel: H-Szo:10-20; V:10-19.

14 nav ElEMZÉS 3.2. Az átlagbér alakulása AKözép-Dunántúlon afőbb nemzetgazdasági ágakban emelkedtek abérköltségek, ámafoglalkoztatottak létszáma akereskedelem, gépjárműjavítást kivéve kevesebb volt, mint az előző évi. Ekét tényező együttes hatására az egy foglalkoztatottra jutó bérköltség ban arégióban 4,1 százalékkal 93ezer forinttal több, 2334 ezer forint volt (4. sz. táblázat). Országosan kissé nagyobb volt abővülés, így annál 122 ezer forinttal kevesebb arégiós alkalmazottak átlagbére. AFejér és Komárom-Esztergom megyei átlagbér meghaladta atérségi átlagot, Veszprém megyében kevesebb volt, annak ellenére, hogy itt növekedett afajlagos érték alegdinamikusabban. valamint azenergiaiparban kimutatott átlagbérek haladták meg az országost (8. sz. ábra). Atop 300-as társaságoknál az átlagbér akereskedelem, gépjárműjavítás ágat kivéve magasabb volt, mint a megyei, ezen belül iskimagasló volt az építőiparban arégióst is 702 ezer forinttal meghaladó átlagkereset. Összességében elmondható, hogy a társas vállalkozásoknál alkalmazottak száma aveszprém megyei 300 legnagyobb céget kivéve csökkent, az átlagbérek ezzel szemben mindenütt növekedtek. Atérségben afoglalkoztatottak száma leginkább azépítőipari cégeknél csökkent, míg azátlagbérek is enemzetgazdasági ágban bővültek a legdinamikusabban. AVeszprém megyei foglalkoztatási mutatók vegyes képet mutattak: azalkalmazotti létszám ugyan csökkent mintegy 2000 fővel, de az átlagbér 137 ezer forinttal meghaladta az előző évit, mely alegmagasabb növekmény volt arégióban. Atop 300-as cégeknél 701 fővel nőtt alétszám, átlagbérük 158 ezer forinttal volt magasabb, mint a2012. évi. A2013. évi Veszprém megyei foglalkoztatotti létszám és azárbevétel koncentráltságáról elmondható, hogy amegyei 300 legnagyobb cég az alkalmazotti létszám több mint felével, azárbevétel majdnem nyolctizedét, az exportnak pedig 97százalékát érte el. Az éves átlagbér alakulása Megnevezés KDR Veszprém megye Top Index Index Index Bérköltség (milliárd Ft) 486,3 498,0 102,4 127,2 131,3 103,2 82,8 89,8 108,5 Átlagos áll. létszám (ezer fő) 217,0 213,3 98,3 62,7 60,7 96,8 32,2 32,9 102,2 Átlagbér (ezer Ft/fő) , , ,1 4. sz. táblázat AVeszprém megyei munkavállalóknak az országos és régiós szintet is meghaladóan, 6,8 százalékkal nőtt az átlagbére, mely évben átlagosan 137 ezer forint többletet jelentett, azonban amegyei keresetek még mindig 291 ezer forinttal az országos és 169 ezer forinttal arégiós átlag alatt alakultak. Atop 300-as társaságok foglalkoztatottainak átlagosan 565 ezer forinttal volt 2013-ban magasabb abérük a Veszprém megyeinél. Mivel etársaságoknál az alkalmazottak létszámában is történt pozitív irányú elmozdulás, az átlagbérek növekménye minimálisan elmaradt a megyei változástól. Alegnagyobbak alkalmazottai havonta aminimálbér 2,3-szeresét, 227,5 ezer forintot kerestek. AKözép-Dunántúlon afőbb nemzetgazdasági ágakon belül alegmagasabb átlagbért az energiaipari cégek mutatták ki, alegkevesebbet az építőiparban dolgozók kerestek. Veszprém megyében arégióhoz hasonlóan afeldolgozóiparban, Az átlagbér a főbb nemzetgazdasági ágakban 2013-ban (ezer Ft/fő) sz. ábra Mezőgazdaság Feldolgozóipar Energiaipar 1571 KDR Veszprém megye Top Építőipar Kereskedelem, gépjárműjavítás Országos átlag Veszprém megyei átlag 14

15 AnAlySiS V. A TáRSAS VállAlkoZáSok EREdMÉnyEi 1. Az adózás előtti eredmény összetevőinek alakulása A közép-dunántúli régióban évben, bár csökkentek a bevételek, a ráfordítások mérséklődése még erőteljesebb volt, melynek hatására az üzemi eredmény 251,8 milliárd forint pozitívumot mutatott. Az eredmény markáns több mint egynegyedes növekedését a nyereség 3 százalékos bővülése, és főként a veszteség közel háromtizedes mérséklődése alakította. Mivel országosan csak 9,1 százalékos volt a növekedés, a régió részesedése 6,1 százalékról 7,1 százalékra emelkedett. Az üzemi eredmény Fejér és Komárom-Esztergom megyében is emelkedett, előbbinél közel egyharmados a bővülés, utóbbinál a veszteség jelentős mérséklődésének hatására az eredmény kiugró (+56,5 százalék) dinamikát mutatott. nav The firms of the top 300 list were accountable for nearly eight-tenths of the net sales revenue of Veszprém County: the reported HUF 1,134.2 billion showed a growth of 11.5%. If we adjust the base with the net sales revenues of the two companies that changed over to a different currency in 2012, the largest firms had a 9.9 percent growth. More than 63 percent of the sales revenues of the top businesses were attributable to the manufacturing industry, with firms engaged in trade and vehicle repair being the second in the rank (with a share of nearly 20%). Interestingly, within the top 300 companies, the first one hundred taxpayers had an 85 percent share regarding sales revenue. The net sales revenue per enterprise in Central Transdanubia amounted to HUF million (+2.2%) in On a national level, businesses realised sales revenues of HUF million on average (+6.6%). The specific value reported in Veszprém County is two-thirds of the regional value (HUF million), exceeding the previous year s figures by 12.4 percent. The average sales revenue of the top 300 firms (HUF 3,780.8 million) rose by more than ten percent. Half of the sales in the case of the business organisations in the Central Transdanubian Region were export sales characterised by a slight decline, while stagnating domestic sales were accountable for the other half (Figure 5) percent of export sales on a national level HUF 3,446.7 billion were attributable to the enterprises of the Central Transdanubian Region. The share of export sales within all sales was somewhat lower in Veszprém County than in the entire region, however, due to the outstanding 16 percent growth, it amounted to HUF billion, as a result, there was a shift in the direction of sales, with export sales becoming dominant. The top 300 firms were accountable for almost the entire (97%) export turnover on a county scale, increasing their exports by 16.7 percent. In the case of the top enterprises, 55.4 percent of the total net sales revenues were export sales. 15

16 nav ElEMZÉS Az adózás előtti eredmény összetevőinek alakulása (milliárd Ft; %) Megnevezés KDR Veszprém megye Top Index Index Index Üzemi eredmény 199,9 251,8 126,0 56,2 48,4 86,1 44,0 31,7 72,0 Pénzügyi eredmény 14,1-13,4 -- 0,3-9,0 -- 1,5-7,3 -- Rendkívüli eredmény 15,8 13,2 83,5 4,5-6,7 -- 1,7-8, sz. táblázat AVeszprém megyei vállalkozásoknál a térség másik két megyéjével ellentétes folyamatok zajlottak: mintegy 14százalékkal csökkent akimutatott üzemi eredmény. Mivel amegyében aráfordítások bővülése meghaladta abevételekét, azüzemi nyereség mintegy 15százalékos csökkenését nem tudta ellensúlyozni aveszteség 17 százalékos mérséklődése (9. sz. ábra). A megyében afeldolgozóipar vállalkozásainál koncentrálódott azüzemi nyereség 36,6 százaléka (szemben az előző évi mintegy 53százalékos részaránnyal), több mint négytizeddel csökkent anyereségük. Aveszteség legnagyobb része mintegy 38 százaléka is ekörben keletkezett, itt kedvezőbb tendenciát majdnem háromtizedes csökkenést tapasztalhattunk. Mindezek hatására afeldolgozóipari cégek által kimutatott 17,4milliárd forintos üzemi eredmény csak 45százaléka a tavalyinak. Akereskedelemben, gépjárműjavításban tevékenykedőknél pozitív folyamatok alakították azüzemi eredményt: anyereségük majdnem 15 százalékkal bővült, veszteségük pedig közel 8százalékkal mérséklődött, ezáltal atavalyinál egynegyeddel több, 7,6milliárd forint üzemi eredményt realizáltak. Alegmarkánsabb nyereségnövelés és veszteségminimalizálás akiemelt ágak közül azenergiaszektorban és az építőiparban történt. Az üzemi eredmény változása (előző év = 100%) Nyereség Veszteség Üzemi eredmény (%) 9. sz. ábra 72,4 71,6 72,0 74,6 85,3 83,0 86,1 103, KDR Veszprém megye Top 300 Amegyei szinten 2013-ban realizált üzemi eredmény mintegy 65 százalékát a 300 legnagyobb árbevételt elérő vállalkozás tudhatta magáénak (az előző évben közel nyolctizedes részaránnyal bírtak). E cégek nyeresége több mint 27 százalékkal csökkent, emellett veszteségeik is majdnem ekkora mértékben mérséklődtek, ennek ellenére üzemi eredményük így is közel háromtizeddel kevesebb volt, mint az előző évben. 126,0 Közép-Dunántúlon apénzügyi műveletek eredménye az előző évben bemutatott pozitív fordulat után ismét előjelet váltott 2013-ban: 13,4 milliárd forintos pénzügyi negatívummal zárták az évet atérség vállalkozásai. Efordulat a nyereség egynegyedes csökkenésének és aveszteség jelentős bővülésének (+17,7 százalék) hatására következett be. Országosan is hasonló folyamatok zajlottak annyi különbséggel, hogy anegatívum közel aduplájára emelkedett 2013-ban. Atérségben egyedül Fejér megyében maradt pozitív apénzügyi eredmény, bár több mint harmadával csökkent, köszönhetően anyereség mintegy 15 százalékos és aveszteség 5százalékos mérséklődésének. AKomárom-Esztergom megyei társaságoknak felére csökkent apénzügyi nyereségük, veszteségük ezzel szemben negyedével nőtt. AVeszprém megyében székhellyel rendelkező társaságoknak emelkedett leginkább atérségben apénzügyi veszteségük (+68 százalék), emellett a nyereségük negyedével elmaradt az előző évitől, melynek hatására a2013-as évet -9 milliárd forintos pénzügyi veszteséggel zárták. Amegyében akiemelt nemzetgazdasági ágak közül egyedül amezőgazdasági vállalkozások növelték jelentősen több mint háromszorosára apénzügyi nyereségüket. Afeldolgozóiparban a veszteségek háromszorosára nőttek, emellett kiugró mértékű aveszteség növekedése azenergiaiparban is. Amegyei pénzügyi eredmény nyolctizede atop 300-as társaságokhoz köthető, a7,3 milliárd forintos negatív pénzügyi egyenleget anyereség háromtizedes visszaesése mellett aveszteség közel két és félszeres bővülése alakította. Az ecégeknél kimutatott pénzügyi negatívum több mint héttizede afeldolgozóiparon belül keletkezett: nyereségük felére csökkent, veszteségük négyszeresére növekedett, így azelőző évi 2,3 mil- 16

17 AnAlySiS nav liárdos pozitív eredményük 5,2 milliárd forintos veszteségbe fordult. Aközép-dunántúli régióban a rendkívüli eredmény ismérséklődött (-16,5 százalék), azonban még mindig pozitív előjelű volt. Arendkívüli veszteség több mint négyszeresére emelkedett, míg anyereség megduplázódott, ésez hozzájárult összességében apozitív eredmény megtartásához. Arégióban Komárom-Esztergom megyében alakult alegkedvezőbben arendkívüli eredmény: az előző évinek több mint hat és félszeresével zárták a2013-as évet. Fejér megyében közel öt és félszeresére nőtt a veszteség, így akorábbi pozitív eredmény negatívumra váltott. AVeszprém megyei cégeknél is kedvezőtlen folyamatok alakították arendkívüli eredményt: veszteségük több mint hét ésfélszeresére emelkedett, emellett nyereségük is csökkent, így az előző évi 4,5 milliárd forintos pozitív eredményből 6,7 milliárd forintos veszteség lett. A megyei legnagyobbaknál is amegyeihez hasonló folyamatok zajlottak, azelőző évi 1,7 milliárd forintos pozitívum váltott 8 milliárd forintos negatívumra 2013-ban. Aközép-dunántúli régióban évben afentiek alapján az adózás előtti eredmény növekedése főként apozitív üzemi eredmény egynegyedes bővülésének volt köszönhető. Arégiós cégek által kimutatott 251,5 milliárd forint eredmény 9,3 százalékát tette kianemzetgazdasági szinten képződött 2712,9 milliárd forintnak, azonban míg országosan 6,4 százalékkal mérséklődött azeredmény, addig térségünkben 8,5 százalékos volt a növekmény. AFejér megyei vállalkozásoknak 5százalékkal emelkedett az adózás előtti eredményük, Komárom-Esztergom megyében bővült leginkább azüzemi és rendkívüli eredmény, melyek hatására az adózás előtti eredmény ishét tizeddel emelkedett. Atérségi eredmény 65százaléka a feldolgozóiparhoz köthető (szemben a tavalyi 57százalékos részarányukkal), e cégek negyedével növelték adózás előtti eredményüket. Duplájára nőtt akis részarányú 4,8 százalékos építőipar nyeresége, ugyanakkor kiemelt nemzetgazdasági ágak közül csak azenergetikai szektorban keletkezett negatív adózás előtti eredmény. Regarding domestic sales, the economic organisations of the Central Transdanubian Region generated revenues of HUF 3,474.5 billion. The enterprises of Veszprém County were the ones in the region that could increase their revenues from domestic sales the most (3.5%) and thus earned HUF billion. Nearly two-thirds of this HUF 506 billion was attributable to the three hundred largest companies, which shows a5.6 percent dynamism. More than ninety percent of the export of Veszprém County was imputable to enterprises engaged in the manufacturing industry, which could increase their export sales by 16.5 percent. The firms involved in the field of trade and vehicle repair had the biggest share inthe domestic sales of the county and increased their turnover by 7 percent (Table 2). The significant growth in the sales revenues of companies in the construction industry means apositive change. 2. Costs and expenses Organisations having their registered office in the Central Transdanubian Region reported costs and expenses amounting to HUF 7,028.4 billion (-1.8%) in The decline in earnings even if to asmall extent was exceeded by the drop of expenditure, as aresult, the level of expenses was down by 0.8 percentage point to 96.5 percent. The companies in Veszprém County made up more than one-fifth of all the expenditures of the region: HUF 1,482.8 billion (+9.4%). The rise of costs was 0.9 percentage points higher than the growth of earnings, so the cost/income ratio (96.8%) was higher than in the previous year. The expenses of the top 300 firms in the county rose by 13.2 percent. The growth rate of expenses in the case of the largest companies exceeded that ofearnings by 1.7 percentage points. The cost level of this group dynamically increased to 97.4 percent from 95.9 percent. The expenditure per business in Central Transdanubia in 2013 was HUF million, which is HUF 17.6 million higher than the national average. The specific value in Veszprém County was HUF million, while the companies in the top 300 list reported average expenditures of HUF 3,921.6 million in their tax returns. While in 2012 the specific sales revenue of the largest companies was HUF 75 million higher than their reported average costs, in 2013 the difference amounted to HUF million. Material-related expenses represented the greatest share within expenses: more than eighty percent on aregional level, more than 75 percent in Veszprém County and nearly 80 percent in the case of the top 300 firms. While the businesses operating in Central Transdanubia spent 2.5 percent less on the procurement of materials and goods, 10 percent more was spent on this purpose in Veszprém County and 13.2 percent more bythe top 300 enterprises (Table 3). Among the prioritised sectors of the national economy, the construction industry witnessed the highest growth of material-related costs on anational, regional and county scale (Figure 6). Within the manufacturing industry, expenses decreased only on aregional level; in Veszprém County and among the top 300 firms costs increased to asignificant extent. Regarding businesses in Veszprém County, more than half ofthe expenditure was concentrated in the manufacturing industry, which is the most energy intensive sector, while in the case of the top 300 group of undertakings, this figure was 63 percent. Companies carrying out trading and vehicle repair activities reported material costs in the second greatest amount both in the county and among the largest firms, with their 25 and 20 percent share, respectively, In contrast to material costs, personnel-related expenses of the companies in the region rose (+2.3%): they reported HUF billion, making up nearly one-tenth of all the costs. In Veszprém County, nearly HUF billion (+3%) was spent on this purpose. The top 300 enterprises were responsible for nearly seven-tenths of such expenses in the county: personnel-related expenses were upby7.5 percent among them. 3. The number of employees and average wages 3.1. The number of employees The number of people employed by the economic organisations of the Central Transdanubian Region decreased by 3.6 thousand to thousand, making up 10 percent of the total number of people in employment in Hungary (Figure 7). In Veszprém 17

18 nav ElEMZÉS A vállalkozások számának jövedelempozíciók szerinti alakulása (db; %) Megnevezés KDR Veszprém megye Top Index Index Index KDR , , ,8 Veszprém megye , , ,6 Top , , ,0 6. sz. táblázat Veszprém megyében minden nyereséget szerepeltettek abevallásaikban. Mindemellett növekedett anyeresé- eredménykategóriában elmaradt azelőző évitől atársaságok egyenlege, így az ges társaságok száma, így azegy vállalkozásra jutó nyereség 19,4 millió forint adózás előtti eredményük isközel felére mérséklődött. Közel kétharmados megegyezett azelőző évivel. Atérség csökkenés mutatkozott afeldolgozóiparban, továbbá mintegy két tizeddel csök- előtti veszteséget szerepeltetett abeval- társaságainak több mint harmada adózás kent az energiaipari eredmény is. Akereskedelem, gépjárműjavítás ágban viszont gazdálkodónál átlagosan több mint lásaiban, a137,4 milliárd forintból egy 37 százalékkal, az építőiparban pedig tízmillió forint veszteség keletkezett, ennél ismarkánsabban (+72,3 százalék) mely csak minimálisan haladta meg az bővült az adózás előtti eredmény. előző évit. Pozitívum, hogy mind a Arégióban avállalkozások közel hat régióban, mind Veszprém megyében tizede nyereséggel zárta a2013-as évet, növekedett anyereséges társaságok összesen 389 milliárd forint adózás előtti száma, emellett csökkent aveszteséges Egy vállalkozásra jutó adózás előtti eredmény (millió Ft) 149, ,4 10,7 10,4 8,6 150 KDR Veszprém megye Top ,5 550 Nyereség Veszteség 10. sz. ábra és anullás adózás előtti eredményt tartalmazó bevallást beadók száma (6. sz. táblázat). AVeszprém megyei társaságok mintegy hat tizede nyereséges volt 2013-ban, összesen 66,1 milliárd forint adózás előtti nyereségük keletkezett, azonban az egy vállalkozásra jutó összeg 10,4 millió forint kevesebb volt a régiósnál. A2013-as évet negatívummal záró társaságoknál összesen 33,8 milliárd forint adózás előtti veszteség keletkezett, melyből átlagosan 8,6 millió forint köthető egy céghez (10. sz. ábra). Anullás eredményről számot adók száma lényegesen csökkent amegyében. Atop 300-as körbe tartozó vállalkozások 16,4 milliárd forint adózás előtti eredményt értek el, mely mindössze közel harmada azelőző évinek. Atársaságok jelentős része, több mint 84 százaléka nyereséges volt, összesen 37,7 milliárd forint adózás előtti nyereséget realizáltak, mely harmadával kevesebb volt, mint az előző évi. Aveszteséges vállalkozások száma hárommal volt több, mint ben, a46cég az előző évinek több mint kétszeresét, 21,3 milliárd forint negatívumot szerepeltetett abevallásában. Kiemelkedő fajlagos eredményt értek el alegnagyobbak el: átlagosan 149,1 millió forint nyereséggel, valamint 463,5 millió forint veszteséggel zárták azévet, azonban az egy vállalkozásra jutó nyereség harmadával csökkent, aveszteség viszont aduplájára emelkedett az előző évhez képest. Az adózás előtti eredményt befolyásoló kategóriák eltérően alakultak: az üzemi eredmény csak anemzetgazdaságban, valamint aközép-dunántúli régióban bővült, Veszprém megyében mintegy 15 százalékos, atop 300-as körben pedig közel háromtizedes csökkenést mutattak ki agazdálkodók. 18

19 AnAlySiS nav County, 60,657 people were inemployment in 2013, nearly two thousand fewer than in the previous year. More than half of the people with ajob in the county were employed by the TOP 300 firms: the number of their employees was up by 2.2 percent. In 2013, the average number of employees per company was 5.3 onanational level. The same figure was 5.6 for the businesses in Veszprém County and 6.1 inthe region. The 300 largest enterprises were the major employers in the county: the average number of their employees was Nearly four-tenths of the jobholders in Veszprém County were employed by firms engaged in the manufacturing industry: atotal of 22,875 people were employed by them. Companies involved in trade and vehicle repair were the second largest employers in the county. Interestingly enough, the largest drop in the number of employees (-5.1%) took place in the construction industry which employed 6.5 percent of the jobholders in the county and enjoyed the most significant growth in revenues. More than half ofthe employees of the top 300 companies were employed in the manufacturing industry: the number of employees was the same as in Average wages Wage costs increased in the major sectors of the national economy in Central Transdanubia, however the number of employees except for trade and vehicle repair was lower than in the previous year. Inthe region, the wage cost per employee was HUF 2,334,000 (+4.1%) in 2013 (Table 4). In Veszprém County, there was a6.8 percent increase in average wages, adding HUF 137,000 to the salaries of the employees on an annual basis, however, wages in the county were still HUF 291 thousand behind the national level and HUF 169 thousand behind the county average. In 2012, the wage level of the employees of the top 300 companies was HUF 565,000 higher on an annual basis than the county average. The employees of the largest firms earned 2.3 times the minimum wage, i.e. HUF thousand amonth. Within the major sectors of the national economy,energy companies in Central Transdanubia reported the highest average wages and firms in the construction industry recorded the lowest levels. In Veszprém County, the average wages in the manufacturing industry and the energy sector exceeded the national level (Figure 8). In the case of the top 300 firms, average wages except for trade and vehicle repair were above the county level, with the construction industry exceeding also the regional level (by HUF 702 thousand). V. The financial results of business associations 1. The various elements of pre-tax profits Although revenue levels dropped in the Central Transdanubian Region, the decline in expenditures was even greater, asaresult, operating income topped at HUF billion (Table 5). The more than 25 percent growth of income was aresult of the 3 percent increase in profits and amore than thirty percent drop in losses. The trends experienced by the enterprises in Veszprém County were opposite to those in the other two counties of the region: the operating income fell by nearly 14 percent. The nearly 15 percent drop in operating income could not be offset by the 17 percent decline in losses (Figure 9) percent of all operating income was concentrated at the enterprises in the county s manufacturing industry (in contrast to their share of53percent one year before). 38 percent of all losses were generated in this sector, however, this tendency was more favourable, as anearly thirty percent decline could be witnessed. As aresult, the operating income of HUF 17.4billion reported by firms in the manufacturing industry was 55 percent less than last year. The operating income of the companies engaged in trade and vehicle repair was driven by positive trends: their profits grew by 15 percent and their losses fell by nearly 8percent, thus generating an operating income of HUF 7.6 billion, 25 percent more than last year. The most dynamic growth of profits and decrease in losses took place in the energy sector and the construction industry, among the prioritised sectors. Nearly 65 percent of all operating income realised on acounty level in 2013 was attributable to the 300 largest companies ranked by sales revenue (they had a nearly 80 percent share inthe previous year). The profit of these companies was down by 27 percent and their losses also decreased by approximately the same proportion. 19

20 olvasó. Ki kéri? 4 megye 5 napilapjának sikerét hűséges olvasóinknak köszönhetjük. Ők azok, akik naponta forgatják lapjainkat, hiszen azok róluk szólnak. Az ország egyik legerősebb régiójában egyszerűen nincs más alternatíva, ami hasonló eredményességgel érne el ilyen erős célcsoportot. Olvasóink szeretnek bennünket, igénylik az általunk közölt híreket, érdeklődnek témáink iránt, hitelesnek tartanak bennünket. Nem csoda, hisz nekik szólunk, róluk szólunk, hozzájuk szólunk. Mi értük vagyunk, ők értünk. Találkozunk, minden reggel, délben és este. Napilapok elérése négy megyében (Veszprém, Vas, Fejér, Zala) wellness felsôfokon... Amerikai prémium masszázsmedencék, kerti grillek és bútorok, egyedi szaunák magán- és közületi felhasználásra. Népszab bad ság 1,16% Metrop ropol ol 5,25% PLT napilapok 53,50% Bors 2,47% Blikk 7,49% Forrás: NOK Számon tartott eredmények. ZALAI HÍRLAP VAS NÉPE NAPLÓ FEJÉR MEGYEI HÍRLAP DUNAÚJVÁROSI HÍRLAP 8200 Veszprém, Aulich Lajos u. 2. Tel.: / D H Keresse termékeinket márkaboltjainkban! Pápa, Fô tér 16. Pápa, Kisfaludy K.u.2. Pápa, Március 15. tér Tapolca, Batsányi J. u. 4. Ajka, Szabadság u.4/b. Sárvár, Gárdonyi G. u TI

Fejér megye gazdasági értéktára

Fejér megye gazdasági értéktára Fejér megye gazdasági értéktára A megye legnagyobb vállalkozásai A 2013-As év eredményei AlApján A kiadványa A DENSO 17 éve van jelen Magyarországon. Székesfehérvári üzemünkben az autóipar számára gyártunk

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2 215. április Jelentés a beruházások 214. évi alakulásáról STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...2 3. Gazdasági környezet...2 4. A beruházások főbb jellemzői...3 5.

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában 2007/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási fõosztály Területi tájékoztatási osztály www.ksh.hu I. évfolyam 77. szám 2007. szeptember 27. i mozaik 6. A szolgáltatások szerepe gazdaságában

Részletesebben

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr.

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A termelés és az árbevétel alakulása 2013-ban 1. táblázat a termelés változásának indexe Év 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Részletesebben

Társasági adótörvény változása

Társasági adótörvény változása Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. 01. 01. Adóalanyok Nem Tao alany a Nemzeti Eszközkezelő Zrt (2012. 06. 20.) Nem Tao alany a kényszertörlési eljárás alatt álló adózó a kényszertörlési

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 211/2 Központi Statisztikai Hivatal 211. szeptember Tartalom Összefoglaló... 2 Ipar... 2 Építőipar... 4 Idegenforgalom... 6 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Elmozdult a mélypontról a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I. negyedév

Elmozdult a mélypontról a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I. negyedév Közzététel: 2014. május 5. Következik: 2014. május 6. Kiskereskedelem, 2014. március (első becslés) Sorszám: 59. Elmozdult a mélypontról a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I. negyedév

Részletesebben

Távközlés, internet 2006. III. negyedév

Távközlés, internet 2006. III. negyedév www.ksh.hu A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL LEGFRISSEBB ADATAIBÓL Következik: Előzetes adatok az ipari termelés változásáról 2006. december 7. Közzététel: 2006. december 6. Sorszám: 210. Távközlés, internet

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2 Tartalom Bevezető...2 Ipar...2 Építőipar...4 Idegenforgalom...6

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Közvetett K+F ösztönzők

Közvetett K+F ösztönzők Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Közvetett K+F

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 213/1 Központi Statisztikai Hivatal 213. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...5 Beruházás...6

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. június Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...3 Építőipar,

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben. Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály

Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben. Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály Kérdések Nemzetgazdasági értelemben mit értünk turizmus alatt? Kik alkotják a turizmus gazdaságát? Balaton kiemelt

Részletesebben

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2013

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2014/30 2014. március 21. Tartalom Bevezetés...1 A regisztrált vállalkozások...1 Új regisztrációk...3...3 Végelszámolások...4 Csődeljárások...4

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

A Közép-magyarországi Régió 2009. évi egyszerűsített vállalkozói adó bevallásainak elemzése

A Közép-magyarországi Régió 2009. évi egyszerűsített vállalkozói adó bevallásainak elemzése APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága Tervezési és Elemzési Főosztály Adóstatisztikai Osztály A Közép-magyarországi Régió 2009. évi egyszerűsített vállalkozói adó bevallásainak elemzése - 1

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Komámasszony hol a profit? (avagy a nyereség átváltozása) Előadó: Pitti Zoltán tudományos kutató, egyetemi oktató

Komámasszony hol a profit? (avagy a nyereség átváltozása) Előadó: Pitti Zoltán tudományos kutató, egyetemi oktató Komámasszony hol a profit? (avagy a nyereség átváltozása) Előadó: Pitti Zoltán tudományos kutató, egyetemi oktató Értelmező szótár: koma, profit, transzformáció Koma: valójában egy olyan rokonsági kapcsolat,

Részletesebben

Az önadózó magánszemélyek 2004. évi jövedelmei és adózása Vas megyében

Az önadózó magánszemélyek 2004. évi jövedelmei és adózása Vas megyében SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Az önadózó magánszemélyek 2004. évi jövedelmei és adózása Vas megyében A magánszemélyeknek az előző évet érintő személyi jövedelemadó bevallásukat ebben az évben 2005. május 20-ig kellett

Részletesebben

Pénzügyi gyorsjelentés 2005

Pénzügyi gyorsjelentés 2005 Pénzügyi gyorsjelentés 2005 Financial overview 2005 Pénzügyi gyorsjelentés 2005 1. Az E.ON Hungária Kulcsmutatói Az E.ON Hungária Kulcsmutatói Árbevétel 1 559 Mio Befektetett tőke 1 026 Mio Villamos energia

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Decemberben 2,2%-kal csökkent az építőipari termelés volumene

Decemberben 2,2%-kal csökkent az építőipari termelés volumene Közzététel: 2015. február 12. Következik: 2015. február 13. Bruttó hazai termék (GDP) Sorszám: 24. Decemberben 2,2%-kal csökkent az építőipari termelés volumene Építőipar, 2014. január december 2014. decemberben

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2012

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2012 2013/26 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 26. szám 2013. március 28. A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2012 Tartalom 1 Bevezetés 1 A regisztrált vállalkozások

Részletesebben

Dinamikus növekedés, kedvező kilátások

Dinamikus növekedés, kedvező kilátások Report on Business Climate of the Largest Exporting Manufacturing Firms TOP 1500-2000/2 Jelentés a legnagyobb exportáló feldolgozóipari cégek üzleti kilátásairól Tóth I. János * Dinamikus növekedés, kedvező

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 61-65.

Részletesebben

Megnevezés 2009 2010

Megnevezés 2009 2010 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

Társasági adó, SZJA, bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a 2013. évi Szja 1+1%-ról

Társasági adó, SZJA, bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a 2013. évi Szja 1+1%-ról Társasági adó, SZJA, KATA és KIVA bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a 2013. évi Szja 1+1%-ról NAV Vas Megyei Adóigazgatósága sajtótájékoztató háttéranyag Szombathely, 2014. szeptember 30.

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 3 Beruházás... 4 Ipar...

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdaságának. 2011. évi teljesítménye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdaságának. 2011. évi teljesítménye NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tervezési és Elemzési Főosztály Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdaságának 2011. évi teljesítménye 2012. december 6. Az észak-magyarországi régióban található

Részletesebben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben folytatta a kormányzati ciklus elején meghirdetett gazdaságpolitikai

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE Számítástechnikai szolgáltatók és szolgáltatások 2003 (angol nyelvű táblázatokkal) Computer Suppliers and Services 2003 (with tables in

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 7 Ipar...

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév TÁJOLÓ 2013 2014 2015 Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről 2015. IV. negyedév 1 TARTALOM 1. Gazdasági növekedés 7 2. A konjunktúramutatók alakulása 10 3. Államadósság, költségvetés

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Tartalom Összefoglalás...2 Népmozgalom...2 Mezőgazdaság...3 Ipar...6 Építőipar...7

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A támogatott munkaerıigények domináltak januárban Az év elsı hónapjában több mint három ezer

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet. a kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról

5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet. a kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról 5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet a kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról A Kormány a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A foglalkoztatók az illetékes kirendeltségeken 2012. július hónap folyamán összesen 37,9 ezer

Részletesebben

Szolgáltatás-külkereskedelem: tények és tendenciák*

Szolgáltatás-külkereskedelem: tények és tendenciák* Szolgáltatás-külkereskedelem: tények és tendenciák* Dr. Bagó Eszter kandidátus, a KSH elnökhelyettese E-mail: eszter.bago@ksh.hu A cikk a szolgáltatás-külkereskedelem alakulásának nemzetközi tendenciáit

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma 2010. január október

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma 2010. január október Közzététel: 2010. 6. Következik: 2010. 7. Előzetes adatok az ipari termelés változásáról, 2010. október Sorszám:189. Továbbra is várjuk mindazok észrevételeit, véleményét, akik forgatják, használják a

Részletesebben

2010/2011. teljes üzleti év

2010/2011. teljes üzleti év . teljes üzleti EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság nem auditált, konszolidált, IFRS ! Az EGIS Csoport -től -ban elemzi az export értékesítés árbevételét Oroszországi szabályozás változott

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Zala megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Zala megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Zala megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Ipar...

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

Helyzetkép 2013. július - augusztus

Helyzetkép 2013. július - augusztus Helyzetkép 2013. július - augusztus Gazdasági növekedés Az első félév adatainak ismeretében a világgazdaságban a növekedési ütem ez évben megmarad az előző évi szintnél, amely 3%-ot valamelyest meghaladó

Részletesebben

A vállalkozások regionális sajátosságai

A vállalkozások regionális sajátosságai Központi Statisztikai Hivatal A vállalkozások regionális sajátosságai 2013. október Tartalom Bevezetés... 2 Összefoglalás... 3 A működő vállalkozások számának alakulása... 4 A működő vállalkozások szervezeti

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Harvested production of cereals increases about one third in 2013 (Preliminary production data of main crops, 2013)

Harvested production of cereals increases about one third in 2013 (Preliminary production data of main crops, 2013) Release date: 22 January 2014 Next release: 24 January 2014. Vital events, January November 2013 Number 13 Harvested of cereals increases about one third in 2013 (Preliminary data of main crops, 2013)

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 1. A turizmus főbb gazdasági mutatói... 2 A turizmus gazdasági környezete... 2 A turizmusban

Részletesebben

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait)

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait) TR 2014 Szöveges magyarázat a 2014. üzleti évhez: Társaságunk a 2014. év során tőkeerejének növelését tűzte ki fő prioritásként. A kiemelt célok között szerepelt a korábbi bankhitelek saját forrásokkal

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 2007. I. negyedévében az állampapírpiacon kismértékben megnőtt a forgalomban lévő államkötvények piaci értékes állománya. A megfigyelt időszakban

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye 50 legjelentősebb cége 2O1O

Jász-Nagykun-Szolnok megye 50 legjelentősebb cége 2O1O 50 legjelentősebb cége 1 Tisztelt Olvasó! tökéletes koreográfia 2010. évben 15. alkalommal jelenik meg a gazdaságát bemutató TOP 50 kiadvány, az APEH Észak-alföldi Regionális Főigazgatósága és a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló Közgyűlés Közgyűlés 2006. 2006. április április 21. 21. AZ FHB EREDMÉNYE A BANKSZEKTOR TÜKRÉBEN FHB - Mérlegfőösszeg

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2015. június 24. 8:30-tól 2015. I. negyedév 2015 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfia...... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

Társasági adó 2013. évi változásai

Társasági adó 2013. évi változásai Társasági adó 2013. évi változásai a 2012. évi CLXXVIII. törvény alapján S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. FOGALMI VÁLTOZÁSOK 1 Bejelentett immateriális jószág 4. 5/a.

Részletesebben

Társasági adó, SZJA és EVA bevallások, az 1+1%-os felajánlások tapasztalatai

Társasági adó, SZJA és EVA bevallások, az 1+1%-os felajánlások tapasztalatai Társasági adó, SZJA és EVA bevallások, az 1+1%-os felajánlások tapasztalatai Dr. Varga Árpád elnökhelyettes Budapest, 2010. szeptember 14. 1 A társasági adó bevallást benyújtó vállalkozások 2009. évi adózásának

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2011/2

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2011/2 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2011/2 Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Bevezető... 2 Mezőgazdaság... 2 Ipar... 3 Beruházás... 5 Építőipar... 6 Lakásépítés... 7 Turizmus...

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 2014/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 5. szám 2014. január 30. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 A tartalomból A dél-dunántúli régió megyéinek társadalmi,

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Társasági adó. Gyakorlat

Társasági adó. Gyakorlat Társasági adó Gyakorlat A társasági adó A társas vállalkozások (részvénytársaságok, kft-k, bt-k) eredményét terhelő központi költségvetést illető adónem. Közvetlen (direkt), jövedelemadó Magyarországon

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 BEVALLÁS

Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 BEVALLÁS Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 Átvétel: Tiszasziget Polgármesteri Hivatal Adóiroda Érkeztető szám: Átvette: Érkezett:

Részletesebben