E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 19-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére"

Átírás

1 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88) , FAX: (88) Szám: 02/79-12/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 19-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása, pénzmaradvány elszámolása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr Zsédenyi Imre főjegyző Az előterjesztés elkészítésébe bevont személyek, szervezetek: Megyei Önkormányzat Hivatala: Forintos Erzsébet irodavezető Tarrné Mészöly Éva csoportvezető Keszey Mária, Farkas Boglárka Megyei Önkormányzat intézményei Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

2 TARTALOMJEGYZÉK Megnevezés I. Előterjesztés II. Rendelet III. Rendelet indokolása IV. Mellékletek 1. számú melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 2. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei címenkénti részletezésben 3. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként 4. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi kiadásai címenkénti részletezésben 5/a számú melléklet A Közgyűlés évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése 5/b. számú melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésében központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról 5/c. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének felhalmozási kiadásai feladatonként 5/d. számú melléklet Kimutatás a évi közvetett támogatásokról 5/e számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala évi költségvetése

3 6/a. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi pénzmaradvány elszámolása 6/b. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi eredménykimutatása 6/c. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi módosított pénzmaradványát terhelő kötelezettségek 6/d. számú melléklet Megyei intézményeket évben megillető költségvetési támogatás elszámolása 6/e. számú melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat december 31-diki adósságállományáról és járulékairól 6/f. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása 7. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének tervezett és tényleges felhalmozási, működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 8/a. számú melléklet Kimutatás a évi tervezett és tényleges feladatmutatókról 8/b. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzatot évben felhasználási kötöttség nélkül megillető normatív állami hozzájárulás jogcímei 8/c. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzatot évben felhasználási kötöttséggel megillető normatív állami hozzájárulás jogcímei 9. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények évi költségvetésében az egy feladatmutatóra jutó működési kiadások alakulása 10. számú melléklet A évben tervezett és tényleges átlaglétszám alakulása költségvetési szervenként 11/a. számú melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonról december 31-én nettó értékben

4 11/b számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása december 31-i nettó értékben 12. számú melléklet Kimutatás a Képviselői alap felhasználásáról 13. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete és a következő években V. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

5 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi költségvetését a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II.23.) rendeletével ezer forint bevétellel és kiadással állapította meg. Az év folyamán a testület a költségvetést 6 alkalommal módosította. A évi költségvetés kiadásai a módosítások következtében ezer forintra, bevételei ezer forintra változtak. A tervezett hiány ezer forintra alakult. A költségvetés növekedésében a évi pénzmaradvány, a sikeres pályázatok és a hosszú távú hitelfelvétel játszott szerepet. A költségvetési intézmények száma 44. A költségvetés bevételei a kiegyenlítő, függő és átfutó kel együtt ezer forintra teljesültek, amely az eredeti előirányzathoz képest 102 %, a módosított előirányzatokhoz viszonyítva pedig 96,9 % teljesítést jelent. A költségvetési szabályozórendszer az év folyamán nem változott, a évi költségvetésben képzett ezer forint államháztartási tartalékot amit az Államkincstár már év közben sem finanszírozott év végén elvonták. A normatív állami hozzájárulás, kötött felhasználású támogatás és a személyi jövedelemadó alapját képező feladatmutatók száma főleg az oktatás területén csökkent, ezért év végén visszafizetési kötelezettség keletkezett. Az illetéknek az év utolsó negyedében képződött többletei nagyrészt kiegyenlítették a évi költségvetésben tervezett hiányt. A bevételi többletek, kiadási megtakarítások következtében a tervezett 150 millió forint működési célú hitel felvételétől is eltekintettünk. A költségvetési gazdálkodás az év folyamán kiegyensúlyozott volt. A bankszámlák fizetőképességét valamennyi önkormányzati finanszírozású intézmény esetében biztosítani lehetett. A számlavezető OTP Nyrt. hitelintézet által rendelkezésre tartott 300 millió forint folyószámla hitelből két alkalommal vettünk igénybe néhány napra összesen ezer forintot, mert a tartós betétlekötést nem kívántuk feltörni. A megyei önkormányzat állampapír- és tartósbetét állománya december 31-én ezer forint volt. A Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet pénzügyi fizetőképességének a fenntartásához felvett 140 millió forint rulírozó hitelt havi rendszerességgel lehívtuk és visszafizettük, év végén a hitelnek nem volt állománya. A Sikeres Magyarországért Infrastruktúrafejlesztési Program keretében felvett 20 éves futamidejű 200 millió forint hitelkeretből ezer forintot vettünk igénybe a szociális intézmények mosodáinak a rekonstrukciójára, a Közkincs Program keretében felvett 20 millió forint fejlesztési célú hitelt a balácai villagazdaság épületének kialakítására felhasználtuk. Az intézmények pénzellátása a kiskincstári finanszírozási rendszer keretében jól működött. A megyei fenntartású intézmények döntő többsége a költségvetési keretein belül gazdálkodott. Év végén két intézmény Reguly Antal Szakképző Iskola és a Pedagógiai Intézet 2006-ban elnyert pályázatának utófinanszírozás miatti megelőlegezésére ezer forintot kellett biztosítani, ami 2007-ben megtérült. 2

6 Négy intézmény a Veszprémi Petőfi Színház, az Öveges József Szakképző Iskola, a Medgyaszay István Szakképző Iskola és a Balla Róbert Téri Általános Iskola - a évi költségvetését túllépte volna, ezért a évi költségvetési támogatásaik terhére a közgyűlés engedélyével a hiányzó ezer forint felhasználását lehetővé tettük. A Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézetnél a költségvetési egyensúly helyreállítása érdekében a megyei közgyűlés november 1-től egy éves időtartamra önkormányzati biztost rendelt ki. A biztosi tevékenység pozitív, a szabályozók változása viszont negatív irányba mozdította el a kórház gazdálkodását, szállítói állománya ezer forint volt, pénzmaradványa pedig ezer forint. A megyei önkormányzat fenntartásában működő intézmények ezer forint tárgyévi költségvetési támogatás igénybevételét évre halasztották. Évek óta legmagasabb a Megyei Múzeumi Igazgatóság maradványa. A évi költségvetés működési bevételei közül az intézményellátás díja 98,5 %-ra, az egyéb saját 104,7 %-ra alakultak. A hozam- és kamat 150,9 % teljesítést mutatnak, a működési célú pénzeszköz átvétel 98,7 %. Az illetékek 113 %-ra teljesültek és többletük kiegyenlítette a évi költségvetés tervezett hiányát. A személyi jövedelemadó teljesítésénél jelentkezik az elvont államháztartási tartalék összege, egyébként a teljesítés 100 %. Úgyszintén a normatív és kötött felhasználású állami hozzájárulások és támogatások, valamint a színházi támogatások esetében is a teljesítés 100 %. A címzett támogatás három beruházás pénzügyi fedezetére szolgál, az utófinanszírozás következtében a tényleges felhasználás 76,8 %. A céltámogatás tervezett összegéből a működő kórházak orvosi gép-műszer beszerzésére 2005-ben elnyert előirányzat felhasználása 2006-ban nagyrészt megtörtént, a évi összeg 2007-ben kerül igénybevételre, ezért a teljesítés 46,6 %. A céljellegű decentralizált támogatásokat 2006-ban teljes egészében felhasználtuk. A felhalmozási és tőkejellegű közül a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése nél ezer forint a bevételi kiesés, amely a 2005-ben tervezett és a balatonalmádi volt nevelőotthon területe eladásának a meghiúsulásával van összefüggésben. A szerződésnek megfelelően teljesült a Balatontourist részvények értékesítéséből származó ezer forint. A felhalmozási célra államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 124,1 %-ra teljesültek. Említést érdemel a kórházak működéséhez a társadalombiztosítástól átvett alakulása: a tervezetthez képest a kórházak ezer forint többlethez jutottak. Jelentős eredményeket értek el az intézmények a meghirdetett pályázatokon. A tervezett 428 millió forinttal szemben az utófinanszírozás miatt a tényleges pénzbevétel 213 millió forint. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele esetén alapvetően a Balatontourist részvények vételár-bevételének felosztásánál utófinanszírozást alkalmaztunk, és az 3

7 átmenetileg szabad pénzeszközöket állampapírban, betétben hasznosítottuk. Így a tényleges felhasználás 52,6 %. A évi költségvetés pénzforgalmi kiadásai kiegyenlítő, függő, átfutó kiadásokkal együtt az eredeti előirányzatokhoz viszonyítva 97,6 %-ra, a módosított előirányzatokhoz képest pedig 91,6 %-ra teljesültek. Az összkiadáson belül a működés-fenntartás részaránya 89,3 %, a felhalmozási kiadások részesedése 10,1 %, finanszírozási és egyéb kiadások részaránya 0,6 % volt. A működési kiadások teljesítése az eredeti előirányzatokhoz viszonyítva 107,5 %, a módosított előirányzatokhoz képest 98,8 %. Ezen belül a személyi jellegű kiadások 97,6 %-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 97,1 %-ra, a dologi kiadások 101,4 %-ra, a támogatásértékű működési kiadások 95,9 %-ra, az államháztartáson kívülre adott támogatások 105,7 %-ra, az ellátottak pénzbeli juttatásai 99,1 %-ra alakultak. A béremelés mértéke a közalkalmazotti körben és átlagosan 4,8 % volt, amelyből a évről áthúzódó hatás 1,8 %. Konkrét béremelés április 1-től valósult meg: közalkalmazottaknál 3 %, köztisztviselők esetében 5,1 %. Ezt egészítette ki a közalkalmazotti körben keresetbe tartozó 2 % különjuttatás. A tervezett 4618 fős létszám az év végére 4521 főre csökkent. A felhalmozási kiadások az eredeti előirányzatokhoz viszonyítva 66,1 %-ra, a módosított előirányzatokhoz képest 55 %-ra teljesültek. Az 1821 millió forint felhalmozási maradvány részben a pénzmaradványban, pénzügyi befektetésekben, másrészt államkincstári követelésekben van. A felhalmozási kiadások közül a beruházások teljesítése 57,8 %, a felújításoké 87,4 %, a felhalmozási pénzeszközátadásoké 89,7 %. Három jelentős beruházás Batthyány Ilona Fogyaték Otthon Dáka bővítés és rekonstrukció, a Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet traumatológiai műtőblokk rekonstrukció, Megyei Levéltár épületállomány befejezése címzett támogatás igénybevételével valósul meg. Mindhárom létesítmény befejezése 2007-re várható. Céltámogatás a kórházak egészségügyi gép-műszer beszerzését szolgálta, amelyből a évit nagyrészt igénybevettük, a évi felhasználása folyamatosan történik. A várpalotai Faller Jenő Szakképző Iskola vasipari tanműhelyének a kialakítása CÉDE támogatásból valósul meg a szerződés szerinti ütemben. A Megyei Múzeum Restaurátor Központja több forrás egyidejű igénybevételével készült. Befejeződött a Közkincs Alapprogram keretében a balácai épület létesítése, folytatódott a Bakonyi Természettudományi Múzeum új épületének rekonstrukciója, az Acsády Ignác Szakképző Iskola fűtésrekonstrukciója. Megvásároltuk az épületet az Öveges József Szakképző Iskolának kollégiumi célokra. Elkészült a Közművelődési Intézet tetőtér beépítése, a Bercsényi Miklós Szakképző Iskola tanműhelye, Zircen a nevelőszülős ház létesítése. 100 millió forint szolgálta az Onkológiai Centrum előkészítését és további 100 millió forint a megyei intézmények beruházásainak előkészítését. E mellett pályázati úton biztosítottunk fedezetet a megye középiskolái informatikai és nyelvi képzésének tárgyi feltételei megteremtéséhez. Külön fedezet szolgált a hátrányos helyzetű települések megtartó erejének biztosítására, megyepolitikai célokra. 4

8 E mellett jelentős beruházások, felújítások és beszerzések történtek az intézmények körében akadálymentesítés, szakmai, tárgyi feltételek biztosítása területén. A megyei önkormányzat közgyűlésének bizottságai a megye térségi koordináló szerepköréből adódóan több jogcímen hirdettek pályázatokat a hátrányos helyzetű települések beruházásainak támogatására. Támogatták a verseny- és diáksportot, az ifjúsági közösségek nemzetközi kapcsolatait, a nemzeti és etnikai kisebbségek programjait és rendezvényeit, a civil szerveződések kezdeményezéseit. Jelentős összeggel vettünk részt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj keretében a rászoruló hallgatók támogatásában. 100 millió forinttal támogattuk a Pannon Egyetem pápai épülete kialakítását, a települési mentőállomások létesítését, rekonstrukcióját, a katasztrófavédelem megyei céljait. A megyei alapítású közalapítványok révén ösztönöztük a megye kultúrájának, közbiztonságának, idegenforgalmának, kis- és középvállalkozásainak fejlesztését. A megyei önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak a költségvetésből való részesedése évben nem változott, a kialakult 5-6 % között mozgott. Harmadik éve működött a évben létrehozott un. Képviselői Keret. A képviselők rendelkezésére állt 500 ezer forint felett a képviselő rendelkezett évben az így tervezett összeg 97,4 %-ával támogattak önkormányzatokat, intézményeket, társadalmi szervezeteket, alapítványokat, civil szervezeteket. A támogatottak évben a támogatás 76,8 %-ával számoltak el. A megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke és illetékes bizottsága működtette a 15 millió forint összeggel létrehozott Szülőföld Keretet, amely a szülőföldön maradást ösztönözte. Megtörtént az elszámolás a normatív állami hozzájárulásról, a kötött felhasználású normatív állami támogatásról és a feladatmutatókhoz kapcsolódó személyi jövedelemadóról. A feladatmutatók mennyiségében bekövetkezett csökkenések következtében a visszafizetési kötelezettség ezer forint volt, amelyet március 26-án rendben visszafizettünk. A visszafizetési kötelezettséget az oktatásban és főleg a támogatott étkeztetésben bekövetkezett csökkenés okozta. A megyei önkormányzat és intézményei december 31-i pénzkészlete ezer forint volt, 222 millió forinttal több az egy évvel korábbinál. A felülvizsgálat eredményeként a jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány ezer forint, amelyből a megyei önkormányzat ezer forinttal, az intézmények és a hivatal ezer forinttal, a két kórház pedig ezer forinttal részesedik. Az összes pénzmaradványból működési célokat ezer forint, felhalmozási célokat ezer forint szolgál. A megyei önkormányzat ezer forint pénzmaradványát növeli a ezer forint pénzügyi befektetés bevétele, így a kötelezettségek teljesítésére ezer forint áll rendelkezésre. A kötelezettséggel terhelt maradvány és a évi költségvetésbe áthozott együttesen ezer forint, tehát a szabadon felhasználható maradvány ezer forint lenne. Viszont a pénzmaradványban szerepel a Veszprémi Petőfi Színház címzett támogatáshoz tervezett önrésze ezer forinttal, amelyet 2006-ban a Balatontourist részvények vételárából fedeztünk. Mivel a címzett támogatás meghiúsult, az összeg 5

9 felszabadult. Ha ezt a költségvetés egyensúlyának helyreállítására nem lehet felhasználni, akkor a pénzmaradvány elszámolás egyenlege ezer forint hiány. A Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet vállalkozási tevékenységével kapcsolatban ezer forint veszteséget számolt el a évi ezer forint nyereségével szemben. A kiváltó okokat meg kell vizsgálni. A megyei önkormányzat költségvetését évben forint közvetett támogatás terhelte, amelyből illetékügyben hozott döntés alapján forint, közoktatási térítési díj elengedése folytán forint, gyermekvédelmi intézményekben elengedett térítési díj forint. A megyei önkormányzat vagyonának könyvszerinti nettó értéke ezer forint, amely 2,2 %-kal magasabb az előző évinél. A növekmény ezer forint. A tárgyi eszközök értéke 11,6 %-kal nőtt, ami a megvalósult beruházások aktiválásával van összefüggésben. A tárgyi eszközökön belül az ingatlanok értéke ezer forinttal, a gépek, berendezések értéke ezer forinttal nőtt. A megyei önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzete évben megfelelően alakult. a költségvetésben teljesített és kiadások a jóváhagyott költségvetéseken alapultak. A bankszámlák fizetőképessége az önkormányzat által finanszírozott intézményi körben mindenkor biztosított volt. A hivatal adósminősítése kiváló, adósságszolgálati kötelezettségének a hivatal mindenkor határidőre eleget tett. A Sikeres Magyarországért Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében a balácai villagazdaság és a mosodák rekonstrukciójára felvett hosszúlejáratú hitel kamatait pontosan megfizettük. A megyei önkormányzat december 31-i hitelállománya ezer forint. A gazdasági év lezárása megtörtént. Átadtuk a Magyar Államkincstár Veszprémi Igazgatóságának a évről készített részletes, összesített költségvetési beszámolót. Elszámoltunk a évi állami hozzájárulásokkal, címzett- és céltámogatásokkal, személyi jövedelemadó részesedéssel. A pénzügyi információs rendszer keretében elkészített beszámoló egyes űrlapjait a megyei önkormányzat honlapján a nyilvánosság számára közzétettük. A évi költségvetési beszámolót és a beszámolót megalapozó dokumentumokat a könyvvizsgáló felülvizsgálta. Úgy ítéljük meg, hogy a évi költségvetési gazdálkodás a jóváhagyott költségvetésen alapult, a hatályos jogszabályoknak megfelelően törvényes keretek között zajlott. a gazdálkodás eredményeiről a beszámoló további fejezeteiben részletesen számot adunk. 6

10 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, a évi pénzmaradvány elszámolását és a nyilvánosan közzétételre kerülő egyszerűsített beszámoló számszaki táblázatait a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a Tisztelt Közgyűlés elé terjesztem, és kérem, hogy azt megvitatni és a beszámolóról a rendeletet megalkotni szíveskedjék. Veszprém, március 29. Lasztovicza Jenő 7

11 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE /2007. (..) R E N D E L E T E a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. és 82. -a alapján a Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: I. fejezet A rendelet hatálya A rendelet hatálya a Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, bizottságaira, a Megyei Önkormányzat Hivatalára és a Megyei Önkormányzat felügyelete alatt működő intézményekre terjed ki. 1. II. fejezet A évi költségvetés végrehajtása és a pénzmaradvány jóváhagyása 2. (1) A Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a évi költségvetésének végrehajtását ezer forint költségvetési bevétellel, ezer forint költségvetési kiadással jóváhagyja. (2) A Közgyűlés a pénzforgalmi teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését az 1. számú melléklet részletezése szerint elfogadja, és tudomásul veszi, hogy ezer forint felhalmozási célú hitel igénybevétele történt. (3) A Közgyűlés a nek önálló és részben önálló költségvetési szervek szerinti teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését a 2. számú melléklet részletezése szerint elfogadja. (4) A Közgyűlés a kiadások teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését a 3. számú melléklet részletezése szerint elfogadja. (5) A Közgyűlés a kiadások önálló és részben önálló költségvetési szervek szerinti teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését a 4. számú melléklet, az átlaglétszámok alakulását a 10. számú melléklet részletezése szerint elfogadja. 1

12 (6) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Közgyűlés működésével összefüggésben az 5/a számú melléklet részletezése szerint ezer forint került felhasználásra. (7) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Megyei Önkormányzat központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásaira az 5/b. számú mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben ezer forint, a felhalmozási kiadásaira az 5/c. számú mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben ezer forint került felhasználásra. (8) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetési előirányzataiból az 5/e. számú melléklet részletezésében ezer forint került felhasználásra. (9) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a évi normatív állami támogatás elszámolása a tervezett és tényleges feladatmutatók egybevetésével megtörtént. Az elszámolás következtében a Megyei Önkormányzatnak a felhasználási kötöttséggel járó állami támogatás esetében ezer forint megtérülése, a felhasználási kötöttség nélkül járó normatív állami hozzájárulás és személyi jövedelemadó részesedés esetében pedig ezer forint központosított előirányzatok elszámolásából adódóan ezer forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett. (10) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a költségvetésben tervezett általános tartalék 221 ezer forint kivételével - felhasználásra került. Az általános tartalék felhasználásáról ezen belül a Közgyűlés Elnökének átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól - a költségvetési rendeletmódosítások során történt tételes elszámolás. (11) A Közgyűlés tudomásul veszi a képviselői alap előirányzat-módosításairól szóló 12. számú melléklet szerinti tájékoztatást. (12) A Közgyűlés a rendelet 5/d., 6/b., 6/e., 6/f., 7., 8/a., 8/b., 8/c., 9. és 13. számú kiegészítő mellékletekben részletezett adatokat tájékoztatásul elfogadja. 3. (1) A Közgyűlés a Megyei Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének pénzmaradványát a 6/a. számú melléklet részletezése szerint ezer forinttal jóváhagyja. (2) A Közgyűlés a Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet és az Eötvös Károly Megyei Könyvtár évi vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredményét a 6/b. számú melléklet részletezése szerint jóváhagyja. Felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a Megyei Kórház vállalkozási tevékenységének veszteségével összefüggő intézkedéseket tegye meg. 2

13 (3) A Közgyűlés az intézmények évi költségvetési gazdálkodása során képződött bevételi többletet a támogatásértékű intézményi bevételi többletek kivételével az intézményi pénzmaradványban elismeri. Az intézményellátás díja és alkalmazottak térítési bevételi többletek, valamint a munkaadókat terhelő járulékok kötelezettséggel nem terhelt része az intézményektől zárolásra kerültek. (4) A Közgyűlés a 6/d. számú melléklet 6. oszlopában kimutatott ezer forint megtérülést engedélyez az érintett intézmények részére évről áthúzódó kötelezettségeinek finanszírozására, valamint a Lakásotthonok Igazgatósága részére jogszabályban meghatározott ellátottak pénzeli juttatási kifizetésére. (5) A Közgyűlés az intézmények évi költségvetésében képződött kiadási előirányzat-maradványból a felhasználási kötöttségű állami támogatás. A központosított támogatások és a célfeladatként biztosított feladatok maradványát a tárgyévi helyesbített maradvány terhére zárolja. (6) A jóváhagyott pénzmaradvány a 6/a számú melléklet oszlopában részletezett kiemelt előirányzatok teljesítésére használható fel. A személyi juttatások előirányzata egyszeres jellegű kifizetésekre fordítható. (7) A Közgyűlés a 2006 évben 6 megyei intézmény részére biztosított összesen ezer forint kölcsönt. A Megyei Önkormányzat a kölcsön visszafizetésének határidejét június 30. napban határozza meg. (8) A Közgyűlés a 6/c számú mellékletben kimutatott, a Megyei Önkormányzat évi pénzmaradványát terhelő kötelezettségeket tudomásul veszi. 4. A Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget 11/a. számú melléklet részletezésében a következő főösszegekkel fogadja el: Eszközök ezer forint, Források ezer forint. A Közgyűlés a Megyei Önkormányzat vagyonkimutatását és ingatlan vagyonának önkormányzati törvény szerinti bemutatását, valamint részesedéseit gazdasági társaságokban a 11/b. számú melléklet részletezésében tudomásul veszi. III. fejezet Záró rendelkezések 5.. (1) A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a beszámolóhoz adott jelentését tudomásul veszi. A nyilvánosan közzéteendő egyszerűsített beszámolót az 1-4. táblázatban foglaltak szerint elfogadja. 3

14 (2) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy a könyvvizsgálói záradékkal ellátott évi egyszerűsített költségvetési beszámoló adatainak nyilvános közzétételéről a Belügyi és a Cégközlönyben -, valamint a könyvvizsgálatról készített jelentésnek az Állami Számvevőszék részére való megküldéséről június 30-ig gondoskodjon. (3) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és hatályát veszti április 30-án. (4) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.23.), valamint az azt módosító 5/2006.(IV.25.), a 8/2006.(VI.20.), a 9/2006.(IX.22.), a 13/2006.(X.30.),, a 15/2006. (XII.12.), valamint a 1/2007.(II.28.) rendeletek. Lasztovicza Jenő a Megyei Közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző 4

15 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat a fenntartásában működő kórházak egészségügyi gépműszer beszerzésére a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól májusában ,- Ft céltámogatást nyert el, amely a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen biztosított ,- Ft önrésszel együtt összesen bruttó ,- Ft értékű beszerzést tett lehetővé közbeszerzés keretében. A beruházási előirányzat felhasználása tárgyában két közbeszerzési eljárás az önkormányzat megbízásából a Novotrading-Medical Kft. (1137 Budapest, Katona József utca 9-11.) által már évben lefolytatásra került. A második közbeszerzési eljárás a PACS szerver számítógép a PACS szoftver és a hozzá kapcsolódó kiegészítő eszköz, valamint a Tekeradiológiai (WEB) szoftver vonatkozásában a rendelkezésre álló anyagi fedezet szűkös mértékére tekintettel, egyes kisebb értékű tételek vonatkozásában pedig ajánlat hiányában eredménytelenül zárult. Az elmúlt évben, a megyei kórházban kialakítani kívánt Onkológiai Centrum részeként kívántuk a PACS rendszer telepítésének feltételeit megteremteni, a rendszer egyes elemei a Centrum orvos-technológiai eszközeinek beszerzésére vonatkozó közbeszerzés kiírásában szerepeltek. A kettősségek elkerülése érdekében a két beszerzés összhangját úgy kellett megteremteni, hogy az egészségügyi ellátórendszer struktúrájának megkezdődött átalakítása miatt bizonytalan volt, milyen irányba haladjon a megyei kórház fejlesztése. Az Onkológiai Centrum orvos-technológiai közbeszerzési eljárása lefolytatásra került, a legkedvezőbb ajánlattevővel azonban fedezet hiányában októberében, illetve novemberében nem jött létre a szerződéskötés. Mindez olyan mértékben elhúzódott, hogy nem volt lehetőség a évben elnyert céltámogatás még fennmaradó összegét a Csolnoky Ferenc Kórház Rendelőintézet illetékes munkatársai által a beszerzés műszaki-szakmai tartalma vonatkozásában megkésve újraspecifikáltak alapján a rendelkezésre álló végső határidőig, azaz december 31-éig felhasználni. A fennmaradt ,- Ft céltámogatásról a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló évi LXXXIX. törvény 13. -a, illetve 14. (4) bekezdése f) pontja alapján önkormányzatunknak le kell mondania, amelyből a január 1-jéig fel nem használt céltámogatás általános forgalmi adó 25-ről 20%-ra csökkenésének megfelelő részéről, azaz ,- Ft ÁFA különbözetről mindenképpen le kellett volna mondanunk. Tisztelt Közgyűlés! Kérem a fent leírtak alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását.../2007. (IV. 19.) MÖK határozat: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat nevében a jogosultság elvesztése miatt lemond a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 38/2005. (V. 27.) számú határozata I./A) pontja alapján, rangsorban a 2. helyen a Veszprém Megyei Önkormányzat részére A működő kórházak és szakrendelők orvosi gép-műszer beszerzései címen évre biztosított ,- Ft előirányzatnak a beruházás tervezett befejezését követő év végéig, azaz december 31-ig fel nem használt ,- Ft összegű maradványáról. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 5

16 2. A megyei közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatósága útján nyolc munkanapon belül értesítse a céltámogatás odaítéléséről döntést hozó Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsot. Határidő: május 2. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 6

17 A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról szóló rendelet-tervezet i n d o k o l á s a 1. -hoz A Megyei Önkormányzat évi zárszámadásról szóló rendeletének hatálya az Önkormányzat Hivatalára és 44 megyei intézményre terjed ki. 2. -hoz A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1/2006.(II.23.) rendeletével állapította meg évi költségvetését ezer forint összegben. Az évközben végrehajtott módosítások miatt a költségvetés kiadási oldalát ezer forint, a bevételi főösszegét ezer forint,a költségvetés hiányát ezer forint összegben határozta meg. A módosulás okai a következők: adatok ezer forintban Bevételek 1. Intézményi működési Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű Támogatási, támogatásértékű, kiegészítések Finanszírozási Pénzforgalom nélküli Bevételek összesen: Kiadások 1. Működési kiadások Felhalmozások Pénzforgalom nélküli kiadások Kiadások összesen: A fentiek egyenlegeként a hiány A módosításokat elsősorban az eredményes pályázatok, a hitelfelvételre tervezett összeg csökkenése, a pénzmaradvány jóváhagyásának és az intézményi működési többletének, valamint az előző évről járó cél- és címzett támogatás igénybevételének egyenlege eredményezte. A februárban módosított évi költségvetés címzett támogatási és beruházási kiemelt előirányzatai és főösszegei ezer forinttal térnek el a jelenleg bemutatott előirányzatoktól, mivel a rendeletmódosítást követően érkezett meg a hivatalos értesítés a Megyei Levéltár új elhelyezése feladattal összefüggő címzett támogatásról történő lemondás előirányzatokon való átvezetés tudomásul vételéről.

18 Bevételi források és azok teljesülése A et előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként az 1. sz. melléklet részletezi. Az intézményi működési %-ban teljesültek. Az illetékek 13 %-kal haladják meg a tervezettet. A működtetést biztosító központi források a ezer forint államháztartási tartalék fedezetén kívül teljesültek. A felhalmozási célú címzett támogatás három beruházás megvalósítását szolgálja. A Megyei Levéltár új elhelyezésével összefüggő beruházás az év közepén befejeződött és ezer forint címzett támogatásról mondott le az önkormányzat ben fejeződik be a Megyei Kórházban a Traumatológiai műtőblokk felújítása és a dákai fogyatékosok otthona rekonstrukciója. A beruházások teljesítésével párhuzamosan az állami támogatás rendelkezésre állt. A évre jóváhagyott működő kórházak egészségügyi gép-műszer beszerzése folyamatban van, a céltámogatással történő elszámolás állami támogatásról történő lemondással fog járni. A évi hasonló célú előirányzat felhasználása 2007-ben lesz esedékes. A Faller Jenő Szakképző Iskola, Várpalota Vasipari tanműhelyének felújítása CÉDE támogatás igénybevételével a tervezettek szerint halad. Felhalmozási és tőkejellegű közül a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése bevételfajtánál ezer forint a bevételi kiesés. Szerződés szerint teljesült a Balatontourist részvények értékesítéséből származó ezer forint. Jelentős a bevételi többlet a felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatánál. A támogatásértékű közül a társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszközök ezer forinttal haladják meg a tervezett előirányzatot. A támogatásértékű felhalmozási bevételnél a ezer forint lemaradás oka a pályázaton elnyert források utófinanszírozásával magyarázható. Az előző évi pénzmaradvány igénybevételének elmaradása a forgatási célú értékpapírok vásárlásával van összefüggésben. A megyei önkormányzat által kezelt lakásalapba összesen ezer forint törlesztő részlet befizetése történt. Kiadások alakulása A kiadásokat előirányzatonként és kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet mutatja be. A költségvetés kiadásai a módosított előirányzathoz képest 91,6 %-ra teljesültek. A működési kiadások teljesítése 98,8 %, a felhalmozási kiadásoké pedig 55,0 %. A működési kiadásokon belül az előirányzat túllépése a dologi kiadásoknál jelentős, mely a megyei kórház teljesítményfinanszírozásával függ össze (a decemberben jelentkező bevételi többletével nem kérte módosítani költségvetését). Jelentős kiadási megtakarítás keletkezett a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatánál. A tervezett beruházások közül három címzett támogatás igénybevételével valósul meg. A Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthonának rekonstrukciója december 31-én 50 % készültségben volt. A évi előirányzatból ezer forint 2007-ben kerül lehívásra. Befejezés előtt áll a Megyei Kórház Traumatológiai műtőblokk rekonstrukciója, a közel 10 millió forint címzett támogatás előirányzatmaradvány felhasználása 2007 tavaszán várható. Befejeződött a Megyei Levéltár új elhelyezésére kialakítandó épületállomány beruházása. Céltámogatás a kórházak egészségügyi gép-műszerbeszerzéséhez állt rendelkezésre, melyből a éviből vettünk igénybe, a évi felhasználása folyamatban van. CÉDE támogatással a várpalotai Faller 2

19 Jenő Szakképző Iskola Vasipari tanműhelye valósul meg a tervezett ütemnek megfelelően. Jó ütemben halad a Megyei Múzeum restaurátor központ kialakítása. A Közkincs Kulturális Alapprogram keretében Balácán valósult meg beruházás. Jelentős ráfordítással folyamatban van a szociális intézmények mosodáinak felújítása. Több éves program keretében megkezdtük a középületek akadálymentesítését, a vizesblokkok felújítását. Folytatódik a zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum új épületének kialakítása. A balatonfüzfői Öveges József Szakképző Iskola tanulóinak elhelyezésére kollégium került vásárlásra. Jó ütemben halad a pápai Acsády Ignác Szakképző Iskola fűtésrekonstrukciója, EU-s pályázati forrás igénybevételével. Pályázati úton jelentős összegekkel támogattuk a települési önkormányzatok beruházásait, a turizmus fejlesztését, a középiskolai nyelvi és informatikai képzés feltételeinek javítását, a katasztrófavédelmi feladatokat. A támogatások átutalása utófinanszírozással történik melynek következtében a teljesítés elmaradt a tervezett előirányzattól. A Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásait feladatonként az 5/a, 5/b, 5/c. és az 5/e. sz. mellékletek részletezik. Az 5/d. sz. melléklet mutatja be a évben nyújtott közvetett támogatásokat. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében ez egyrészt a méltányosságból való illetéktörlést jelenti, mely 2006-ban 140 eset. A törölt illetékek értéke forint, melyből forintot a Megyei Közigazgatási Hivatal intézett. A méltányosság gyakorlására kizárólag az Adózás rendjéről szóló évi XCII. törvényben foglalt feltételek megléte alapján került sor, azaz ha a magánszemély kérelmező igazolta, hogy az őt terhelő tartozás megfizetése a saját és a vele közös háztartásban élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Az illetékmegosztási szabályok alapján a kimutatott közvetett támogatásokból forint érinti a megyei önkormányzatot. Közvetett támogatásként kell még kimutatni a Megyei Önkormányzat 2/2004. (II.24.) és a 12/2003. (VI.27.) rendelete alapján az oktatási és gyermekvédelmi intézményekben igénybevett szolgáltatások igénybevétele esetén a hivatkozott rendeletek szerint adható kedvezményeket is, melyek évben forintot tesznek ki. A zárszámadási rendelet 13. sz. melléklete részletezi a többéves kihatással járó döntések tervezett és tényleges előirányzat szükségletét. A 6. pontban meghatározott előirányzat nem került biztosításra, a feladathoz tartozó költségek a évi költségvetést terhelik. Az Onkológiai Centrum létesítéséhez tervezett és a működési célú hitel igénybevétele elmaradt, ezért azok költségei sem merültek fel. A megyei intézmények évi gazdálkodása A megyei intézmények évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. Néhány intézménynél év végére finanszírozási problémák jelentkeztek, melynek megoldására közgyűlési felhatalmazással ezer forint kölcsön finanszírozása valósult meg. Ebből a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium és a Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat pályázati forrás utófinanszírozása miatt vett igénybe ezer forintot, az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, a Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, a Veszprémi Petőfi Színház és a Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola pedig a évi költségvetése terhére kapott ezer forint kölcsönt. 3

20 Az intézményeknek valamennyi költségvetési rendelet módosításakor lehetősége van költségvetésük kiemelt előirányzatai között átcsoportosítással, illetve bevételi többleteik, kieséseik rendezésével összefüggő kérelem eljuttatására a fenntartójához. Ennek ellenére a évi beszámoló módosított előirányzatok és a tényadatok egybevetésével megállapítható, hogy 19 intézmény 34 esetben sértette meg az államháztartási törvény előirányzatgazdálkodására vonatkozó rendelkezéseit. Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic: többcélú közoktatási intézményként folytatta tevékenységét évben. A gyermekvédelem területén átlagosan 29 gyermek teljes körű ellátásáról gondoskodott. A 49 fogyatékos gyermek oktatásán túl 9 tanuló kollégiumi elhelyezéséről is gondoskodtak. A tárgyi feltételek biztosítása érdekében a szennyvíztisztító berendezés felújításra került, és az akadálymentesítés tervezési feladatai megvalósultak. Elmaradtak a pályázati lehetőséggel megvalósítható számítástechnikai beszerzések. Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota: Az intézmény szigorú gazdálkodási fegyelem betartásával megvalósította évi tervét. Nehézséget okozott az 1/13-os finanszírozás, mivel a kiadások nem ilyen ütemezésben jelentkeztek. Az iskola 165 fogyatékos tanuló oktatását látta el ebben az évben. Jelentős felhalmozási kiadásokat valósított meg: épület és a kerítés felújítása, könyvtár és társalgó kialakítása, egyéni fejlesztő és foglalkoztató kialakítása, vizesblokkok felújítása. Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely ellátja a Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona üzemeltetési és gazdasági ügyviteli feladatait. 132 fogyatékos gyermek oktatásáról gondoskodott, melyből 81 fő kollégiumi ellátást is kapott. A 20 éves épület elavult infrastruktúrája miatt évente jelentős karbantartási és kisjavítási feladatokat kell megoldania költségvetéséből ban megvalósult 7 vizesblokk felújítása, valamint az intézmény festése, mázolása. Az év második felében került sor a fő épület tetőszigetelésére és előkészítésre került az akadálymentesítés megoldása. Az intézmény által használt két gépjármű elhasználódott, a játszótéri eszközök többsége nem felel meg a mai biztonsági előírásoknak. Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka: 211 tanuló oktatásáról gondoskodott. A működési kiadások teljesítésén felül a Verseny utcai épületben sor került a vizesblokk felújítására, az ablakok cseréjére. A Gyár utcai épületben a tanítás minőségét elősegítő hangosító berendezés, szemléltető eszközök, 4 db szétnyitható tábla, 4 db satupados asztal, csengető rendszer és informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását segítő berendezések beszerzése valósult meg. Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa: évi gazdálkodását sok probléma jellemezte annak ellenére, hogy a évben hasonló gondok miatt költségvetése a tervezés időszakában kiegészítésre került. Az utolsó negyedévben célvizsgálat keretében is bebizonyosodott, hogy költségvetési főösszegén belül nem biztosított működtetése, de annak pontos mértéke bizonytalan volt. Az iskola zavartalan működtetése érdekében ezer forint kölcsön folyósítása történt az iskola részére, mellyel a legrégebbi lejárt határidejű tartozásait rendezni tudta. Bízunk abban hogy a évi költségvetése megfelelő alapot ad arra, hogy az előző évi problémák ne ismétlődhessenek meg. 4

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. november 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. november 18-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/254-2/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. április 30.

MEGHÍVÓ 2015. április 30. MEGHÍVÓ 2015. április 30. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-án (csütörtök) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/79-11/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. december 7-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006.

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006. JELENTÉS a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0650 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben