14. szám. STAUD GEZÁ TÖRZS 5ENŐ (ADATTÁR) Budapest, 19é1. SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET Országos Színháztörténeti Múzeum

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "14. szám. STAUD GEZÁ TÖRZS 5ENŐ (ADATTÁR) Budapest, 19é1. SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET Országos Színháztörténeti Múzeum"

Átírás

1 SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK 14. szám. STAUD GEZÁ TÖRZS 5ENŐ (ADATTÁR) Budapest, 19é1. SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET Országos Színháztörténeti Múzeum

2

3 14* szám. Staud Gáza I ö R Z S JENŐ /Adattár./ Budapest, Színháztudományi Intézet Országos Színháztörténeti Múzeum

4 A szerkesztésért és kiadásért felelős: Dr. Hont Ferenc, a Színháztudományi Intézet igazgatója Megrendelve: XI. 30. Példányszám : 200 Készült Rotaprint eljárással az MSZ Á és MSZ Á szabványok szerint 3,5 (A/5) fv terjedelemben ábrával FELSŐOKTATÁSI JEGYZETELLÁTÓ VÁLLALAT, BUDAPEST

5 TÖRZS JENŐ Törzs Jenő április 23-án született Budapesten. Középiskolai tanulmányai után 1905-ben a Szinmüvészeti Akadémia hallgatója lett. Szinészi pályáját a Thália Társaságnál kezdte 1906-ban. I t t egy év alatt 10 azerepet játszott október elsején Beöthy László, a Magyar Szinház igazgatója szerződtette. A közönségnek október IL-én mutatkozott be a Szent Péter esernyője Bélyi János szerepében. Első nagy sikerét Rostand A sasfiók clmü darabjának főszerepében aratba. Rövid egymásutánban játszotta el a Hamlet, és a Faust címszerepét. Huszonhárom éves korában házasságra lépett Formai Rózsival ban elhagyta a Magyar Színházat és egy évig a Renaissance Színházban játszott ben rövid ideig a Belvárosi Szinház igazgatója volt, s ugyanitt több darabban is föllépett. Ezután ismét visszatért a Magyar Szinházhoz, de második felében a Vigszinházban játszott től 1928-ig a Magyar Szinház, 1928-tól li932-ig pedig a Vígszínház tagja volt ben végleg visszatért a Magyar Szinházba és i t t működött 1941-ig, amig a Szinmüvészeti Kamara le nem tiltotta a színpadról. A felszabadulás után 1945-ben végre teljesült régi vágya és a Nemzeti Szinház tagja lett. I t t azonban már csak egy szerepet játszhatott, Csehov A dohányzás ártalmasságáról cimü monológot. Hosszú betegség után február 4-án halt meg. A Vígszínházban, a Magyar Színházban és a hozzátartozó Andrássy u t i Színházban több Ízben rendezőként i s működött._a_fjejteje fjitár cimü regénye 1920-ban j e l e n t meg. Bársony Dezső társaságában irott Vademberek cimü színmüve a

6 Magyar Színházban került azinre. Ugyanitt mutatták be Harry Voasberg Főpróba cimü darabját is az 6 fordításában. Törzs Jenő szerepeinek összeállítását az Országos Színháztörténeti Múzeumban Steiner Zsuzsa kezdte meg, de miután más múzeumba helyezték át, munkáját befejezni nem tudta. Jelen összeállítás az 5 anyagának felhasználásával az Országos Széchényi Könyvtár szinlapjai és a Magyar Színpad alapján készült.

7 TÖRZS JENŐ SZEREPEI THÁLIA DR. RANK Ibsen.Henrik; Nóra. Szm.3 fv. pord.: Reviczky Gyula XI.4. Polies Caprice. COBUS Hejermantis.Hermann; A remény. Halásztr. 4 fv. Pord.: Hevesi Sándor.(Müs.) Polies Caprice. 190o. XI.11 EGY ÖREG UR Courteline. Georges: Boubouroche. Tragiko. 2 fv. Ford.: Glüok Kálmán. (Müs.) Folies Caprice XII.8. BOURLINGRIN Courteline, Georges: Csendes otthon. Bo. 1 fv. Ford.: Bálint Lajßs. Folies Caprice XII.8. GREGERS Ibsen,Henrik; A vadkacsa,tragiko. 5 fv. Ford.: Lukács György. Folies Caprice XII.25. A BÁRÓ Gorkij. Maxim;É.l.jeli menedékhely. Képek az élet mélységeiből. 4 fv. Ford.: Havas József, (üj bet.)folies Caprice

8 A TUDÓS Lengyel Menyhért:A nagy fejedelem. Dr.3fv. Polies Caprice III.3. GILBERT Schnitzler, Arthur: Irodalom, Vj. 1 fv. Ford.: Kovácsné Balogh Vilma, Folies Caprice III.10. LEONARDO D»Annuazio.Gabriele; Holt város. Tr.5 fv. Ford.: Márkus László. Folies Caprice III.24. OGINSKI Hauptmann,Gerhart: Elga. Nocturnus 7 képben. Ford.: Stephan! Elza. Folies Caprice IV.28. MAGYAR SZÍNHÁZ BÉLYI JÁNOS. PLÉBÁNOS MartOB Ferenc: Szent Péter esernyője. Szm. 3 fv. Mikszáth Kálmán hasonló cimü re gényéből. Rend.: Verő György X.ll. EGY BÁRÓ Gorkij. Maxim; Éjjeli szállás. Jelenetek az élet mélységéből. 4 fv. Ford.: Káinoki Izor, (üj bet.) X.18. CYRILL Bernstein, Henry: Kerülő ut. Szm. 3 fv. Ford.: Salgó Ernő. Rend.: Bokor József XI.2.

9 RANK, ORVOS Ibsen.Henrik; Nóra. Szm.3 fv. Ford.: Reviczky Gyula. (Uj bet.) XI.14. PÉTER A NAZARÉNUS Bródy Sándor: A dada. Szm. 3 fv. (Uj bet.) XII.17. SPERNER GRÓF Sudermann. Hermann: A virágos csónak.(das Blumenboot.) Szm. 5 fv. Ford.:Prém József,Rend. Márkus László SZILASSY ERNŐ, SZÁZADOS Földes Imre: A császár katotonái. Dr. 3 fv I I. 1. SERBÁN JÁNOS, VÁLLALKOZÓ If.1. Hegedűs Sándor: A rab. Fantasztikus dr. 3 fv III.20. FERENC, REICH- STADTI HERCEG Rostand. Edmond: A sasfiók. Dr. 5 fv. Fórd.:Ábrányi Emil. Rend.: Márkus László IV.24. THEO Schwelinck.Gyula: Tüz a gyárban. Dr. 3 fv. Ford.: Sebestyén Károly IX.5. NEUSTIFT HUGÓ BÁRÓ Saiten. Felix: A túlsó partról. 3 fv. Ford.: Fényes Samu XI.7. EGYEDI ÁKOS Ha.1ó Sándor:A holnap.vj.3 fv. Rend.: Márkus László XI.27.

10 HAMLET Shakespeare: Hamlet. Dr.5 fy. Ford.: Arany János. Színpadra alk. és rend.: Márkus László. (Uj bet.) BODNÁR Lengyel Menyhért: Falusi i d i l l. 3 fv DE CHABRAN HERCEG Bataille, Henri: A meztelen n5. Szm. 5 fv. Ford.: Adorján Andor. (Bein.) BARNA GABOR, IRODAVEZETŐ Földes Imre: Hivatalnok urak, Szm. 3 fv III.5. ZBLSKO Zapolska. Gabriela: Hanka. (Moralnosc pani Dulskej.) Ko. 3 fv. Ford.: Mikes Lajos IV.24. JÁNOS I f j. Ruttkay György: A nagy czél. Dr. 1 fv V.8. FELEKI Földes Imre: Hivatalnok urak. Szm. 3 fv. (Müs.) V.15. ERVIN Fényes Samu: Álmodozók. Szm, 3 fv IX.3. KRESZ JÓZSI, IRÓ Hatvány Lajos és Lengyel Menyhért. A szüz. Házassági ko. 5 képben X.9.

11 FAUST Goethe; Faust. Tr. 5 Szakaszban, 2 prológgal. Ford.: Dóczi Lajos. Színpadra alk. és rend.:márkus László.(Uj bet.) XI.13. PRAED Shaw. Bernard: Warrenné mestersége. Szm. 4 fv. Ford.: Cholnoky Viktor. ÍBem.) XII.22. A PESTI VENDÉG Biró Lajos: A családi tűzhely. I. Vali pályát választ. Vj. 1 fv A BOLOND BÁRÓ Biró Lajosi A családi tűzhely.ii. A vőlegény. Vj.l fv EGY EPÉS FIU Biró Lajos: A családi tűzhely. I I I. A nagymama. Vj. 1 fv A ZARÁNDOK Szemere György; "Ő".- Szj. 4 fv. Vágó Géza meséjéből. Rend.: Márkus László SZADDIATTESZ, LÍDIA KIRÍLYA Homonnai Albert: Giges és a Tudó. Trag. 3 fv. Rend.: Márkus Lászlóo TORDAI DEZSŐ Földes Imre: A kuruzsló. Szm. 3 fv. Cïius.) I I I. l.

12 BÁRÓ KENDE RE S SY, HUSZÁR KAPITÁNY Roda Roda és RÖBsler: Csákó és kalap. (Der Feldherrnhügel.) Móka 3 fv. Ford.: Heltai Jenő. Rend.: Márkus László III.26 GOLDING ARCHIBALD Smith, Winchell: A milliomos. (Brewster's millions.) Bo. 4 fv. Ford.: Bródy Miksa. Read.: Vajda László V.21. FLAMMING BÁRÓ Lothar.Rudolf és Sandek.Hugo: Gavallérok. Ko. 3 fv. Ford.: Faragó Jenő IX.10. DUBEDAT,FESTŐ Shaw. Bemard: Orvosok. (The Doctor's Dilemma.) Ko. 5 fv. Ford.: Dr. Hevesi Sándor IX.24. A FŐHERCZEG Biró Lajos: Sárga liliom. Vidéki történet 3 fv. Rend.: Márkus László. ÍBern.) XI.30. JENŐ Hajó Sándor: Fiuk és lányok. Vj.3 fv. Rend.: Vajda László BOÉR KÁLMÁN Csáth Géza: A Janika. Tragiko.2 fv. Rend.: Vajda László V.24.

13 AZ UTOLSÓ VENDÉG Osáth Géza; Hamvazó szerda. Bábjáték 1 fv. Rend.: Vajda László V.24, BRASSIER JEAN Veber.Pierre és Baasel.Serge: Nagy diákok. Szm.4 fv. Ford.: Hajó Sándor. Rend.: Márkus László IX.23. RAINER EDE, ERDÉSZ GYAKORNOK Sohnitzler, Arthur: Az élet szava. Szm. 3 fv. Ford.: Salgó Ernő X.7. PROTASSOV FEDOR Tolsztoj. Leo: Az élő halott. Szm. 4 fv. 5 képben. Magyar szinre átdolg. és rend.: Vajda László XI.4. RENNEVAL, FŐHADNAGY Farkas Pál: A varsányi csata. Ko. 4 fv. Rend.: Márkus László ,10. FERENC GRÓF Biró Lajos-: A rablólovag.szj. 3 fv. Rend.: Vajda László GIANNETTO MALESPINI Benelli, Sem; A gunyvacaora. Dr. költ. 1 fv. Ford.: Erdős Renée. Rend.: Márkus László *

14 GUSTAV, TAUNUS HERCEGE Rösaler Károly; A frankfurtiak, vj. 3 fv. Ford.: Molnár Ferenc. Rend.: Vajda László* BLANCO POSNET Shaw. Bernard; Blanco Posnet. Melodr. és egyúttal prédikáció. Ford.: Hevesi Sándor. Rend.; Márkus László IV.20. NAPOLEON Shaw, Bernard; A sors embere. Tréfa 1 fv. Ford.:Hevesi Sándor, Rend.: Márkus László IV.20. PORTAL Bourset. Paul: Az apostol. Sznu 3 fv. Ford.: Salgó Ernő". Rend.: Vajda László IX.21. DR. VAS JENŐ Nagy Endre: A miniszterelnök, Ko. 3 fv. Rend.: Vágó Béla, 1912,*X.19. DR. KELEMEN Molnár Ferenc: A farkas. Játék 3 fv. Rend.: Vajda László XI.9. BERIK, FŐSZÁLLÁS UR Banffy Miklós: A Nagy Ur. Dr. 5 képben. Rend.: Márkus László XII.28. RÄBER ALADÁR Lengyel Menyhért: Róza néni. Vj. 3 fv. Rend.:Vajda László IT.l,

15 RÁPOLT Biró Lajos: Tavaszi ünnep. Dr. 3 fv. Rend.: Vajda László. ANKERSCHMIE DT TÁBORNOK Hevesi Sándor: Az uj földesúr. Szm. 5 fv. Jókai Mór hasonló cimü regényéből. Rend.: Márkus László IX.6. RÖNNING PÁL Schnitzler Arthur: A préda. Szm. 3 fv. Ford.: Salgó Ernő. Rend.: Vajda László X.ll. ZOLTÁN Krúdy Gyula: Zoltánka. Szj. 4 képben. Rend.: Márkus László XI.15. KUBICS AUREL, TANÁR Hatvány Lajoa: A hiresek.szm. 3 fv. Rend.: Vajda László XII»5. ALMÁSSY FŐHADNAGY Biró Lajos: Tört. szm. 3 fv. Rend.: Márkus László XII.20, GREGORY TAMÁS Vernon, Harry M. és Owen. Harold: A mandarin. (Mr. Wu.) Angol-kinai játék 3 fv. és 2 képben. F 0 rd.: Salgó Ernő

16 MISKIN NIKOLAJEVICS LEO HERCEG Meideil. Hjalmar: A félkegyelmű. Sorsdr. 5 fv. Dosztojevszkij regénye után. Ford.: Biró Lajos. Rend.:Vajda László III.7. TRAVERS EVERTON Mac-Hugh. Augustin: Az 555-ös rendőr. Bo. 3 fv. Ford.: Harsány! Zsolt. Rend.: Vajda László III.28, KIRÁLY SZÍNHÁZ 48-as HONVÉD Pásztor Árpád: Ferenc József azt üzente. Látványos j.a mai időkből 6 képben VIII.18. KÁZMÉR Márkus László: Varsótól az Adriáig. Alkalmi szm. zenével 6 képben IX.15. SEBESÜLT TISZT Pájztor Árpád: Ferenc József azt üzente. Látványos szm.zenével 6 képben. (Müs.) IX.23. A HADNAGY vágó Géza: Nagy dolog a háború. Énekes vj. 4 fv IX.26. GIMES.HADNAGY Vitéz Miklós: A gyáva. Szj. 1 fv X.29.

17 HUGO Salten.Felix:Az erkölcsi erő. Szm. 1 fv. Ford.:Fényes Samu. FERENC Szentpéteri ZBJgmond: Tündérlak Magyarhonban.Népszm.3 fv. (Uj bet.) XII.5. MAGYAR SZÍNHÁZ WILDE OSZKÁR Löhner.Fritz és Hardt. Bruno: Az élet királya. (Oscar Wilde.) Szm. 5 képben. Ford. ós rend.: Márkus László V. 5. THOUZERY, JACQUES Guinon éa Bouchinet: Az apja lánya. Szm. 4 fv. Ford.: Hajó Sándor. Rend.: Vajda László IV.10, DR. BOURSCHIAN MAX, BIRÓ Bahr. Hermann: A kutya pör. Szm. 4 fv. Ford.: Sebők Zsigmond. Rend.: Vajda László iv.30. RONGY JÁNOS Mirbeau. Octave: A pénztárca. Vj. 1 fv. Ford.: Szász Géza. (Uj bet.) V.28. PÁL Ráskai Ferenc:Lidi... Lidia. Szm. 1 fv VI.11.

18 A GRÓF Bakonyi Károly; A aárga keztyü. Egy készülő dr. utolsó felvonása. Király Szinház vi.25. KONSTANTIN HERCEG Bródy Sándor; Lyon Lea. Regényes szj. 3 fv. Rend.; Vajda László IX.4. DR. BRUN NIELS Ott 0.: Éviké. Vj.4 fv.ford.; Hajó Sándor. Rend.; Vajda László X.30. DOROZSMAY ISTVÁN. KÉPVISELŐ Drégely Gábor: A kisasszony férje. László. J. 3 fv. Rend.: Vajda XII.4. KÁR PÁ* THY JÁNOS Hevesi Sándor: Egy magyar nábob. Szj. 5 fv. Jókai Mór regényéből. Rend.: Márkus László IV.1. GRÓF KORFF Vossberg. Harry: Főpróba.Kelen Emil "Egy drága élet" cimü vígjátékából. Bo. 3 fv. Ford.: Törzs Jenő, Rend.: Vágó Béla V.13. FLEURIOT LUCIEN Bisson, Alexandre: A névtelen asszony. (Mme X.) Dr. 5 fv. Ford.: Bródy Miksa. Rend.: Márkus László VI.2.

19 LORD MERESTON Maugham, Somerset: Lady Frederick. Vj. 3 fv. Ford.:Bródy Miksa. Rend.: Márkus László VI.1. WÜRZBURGER BERNÁT, NAGYKERESKEDŐ Friedmann Ármin és Kottow. Hans: Bernát Bácsi. Családi kép 3 fv. Ford.: Kövessy Al bert. Rend.: Vajda László IX.15. B0RIN3ZKY TANÁR Villányi Andort Királynőm, meghalok érted. Szm. 3 fv. Rend.: Vajda László X.14. PÁL ISTVÁN Földes Imre: Künn a bárány, benn a farkas. Ko.3 fv.rend.: Vajda László XI.4. KÁRPÁTHY ZOLTÁN Heve3i Sándor: Kárpáthy Zoltán. Regényes szj. 5 fv. 6 képben. Jókai Mór regényéből. Rend.: Márkus László XII.15. A VENDÉG Vajda Ernő:A váratlan vendég. Szm. 3 fv. Rend.:Márkus László. *,Bem.) DR. SZEKlïRES JENŐ Gábor Andor: A dollárpapa. A pénz komédiája. 4 fv. Rend.: Vajda László II.3.

20 ZÓLYOM PÁL IRÓ Száaz Zoltán; Kedves Mester. Szm. 3 fv. Rend.: Vajda László III.24. KORNILOFF EZREDES Zapolska, Gabriela; A varsói citadella. Szm. 5 fv. Ford.: Vajda László: Rend.: Vajda László IV.14. PEER GYNT Ib3en. Henrik; Peer Gynt. Dr. költ. 4 fv. 9 képben. Ford.: Sebestyén Károly. Színpadra alk.: Eckart Dietrich. Rend.: Márkus László. VBem.) VI.2. ŐSZY MIKLÓS Újhelyi Nándort Cserebere.Vj. 4 fv. Rend.: Tarnay Ernő IX.28. IVÁN GRÓF Bródy Sándor: A szerető. Regényes szj. 4 fv. Rend.: Vajda László X.25. ALMÁSSY Biró Lajos: Hotel Imperial. 3zm. 4 fv. Rend.: Vajda László BARADLAY KÁZMÉR Hevesi Sándor: A kőszivü ember f i a i. ( i. r ) Szm. 2 részben, 12 képben. Jókai Mór regényéből. Rend.: Márkus László V.30.

21 BARADLAY JENŐ Heveai Sándor: A kőszivü ember f i a i. ( i l. r ) Szm. 2 részben, 12 képben. Jókai Mór regényéből. Rend.: Márkus László VT.l. LONKAI JENŐ Drégely Gábor: Egy férj, aki mindent tud. Ko. 3 fv. Rend.: Vajda László IX.20. KARÁDY ZOLTÁN Földes Imre: A császár katonái. Dr. 3 fv. (Müs.) XI. 3. NAPOLEON Sardou, Victorien és Moreau. Emile: Szókimondó asszonyság. Szm. 3 fv. 1 előjátékkal. Ford.: Fái J. Béla. Rend.: Szirmai Imre. (Uj bet.) PRAED Shaw. Bemard: Warrenné mestérsége. Szm. 4 fv. Ford.: Cholnoky Viktor, (üj bet.) IV.8. EGY BÁL Gorkij.Maxim: Éjjeli menedékhely*. Jelenetek az élet mélységeiből. 4 fv. Ford.: Káinoki Izor. Rend.: Vajda László, (Uj bet.) IV.19. FERENC, REICH- STADTI HERCEG Rostand. Edmond: A sasfiók. Dr. 5 fv. Ford.:Ábrányi Emil Rend.:Márkus László.(Uj bet.) IX. 28. MIKLÓS Dräsche Lázár Alfréd: A tüzpröba. Szm. 5 fv. Rend.: Vajda László

22 ESSLINGEN RÓBERT BÁRÓ Kardos Andor; Éva és a férfi> ak. Szj. 3 fv. Rend.; Tarnay Ernő PARASZTHY TAMÁS, TANÍTÓ Çsortos Gyula és Fazekas Imre; Silvio kapitány. Dr.3 fv. Rend.: Vajda László IV.9. FLEURIOT LUCIEN,ÜGYÉSZ Blason. Alexandre: A névtelen asszony. Szm.5 fv. Ford.: Bródy Miksa. Rend.: Tarnay ErnŐ. (Uj bet.) XAVIER Félin Y Cadina. José: Maria del Carmen. Szm, 3 fv. Ford.: Bródy Miksa. Rend.: Vajda László VI IX.25. ÖREGLAKY BÉLA GRÓF Rákosi Jenő: Ida. Vj. 4 fv. Rend.: Vajda László f X.27. ENRIQUE DE TORRENTS Echegaray. José: Az utolsó csók. (Magdalena.) Dr. 3 fv. Ford.:Dr. Szálai Emil. Rend.: Tarnay Ernő XII.4. PEER GYNT Ibsen.Henrik: Peer Gynt. Drámai költ. 4 fv. 9 képben. Ford.:Sebestyén Károly.Rend.: Márkus László. (Uj bet.) XII.22.

23 SIVÓ JÁNOS Bus Fekete László; Búzavirág. J. 4 fv. Rend.: Törzs Jenő II.5. A CÁREVICS Zapolska. Gabriela; A cárevics. Dr. 3 fv. Ford.: Vajda László. Rend.: Vajda László, (wem.) V.28. DR. SÁMSON JÁNOS Lakatos László: A fakir. Dr. 4 fv. 5 képben. Rend.: Tarnay Ernő IX.9. BÁNÁTI,SZÍNÉSZ Molnár Ferenc : Szinház.I.Előjáték Lear Királyhoz. I. fv. /Bem./ X.22. LITVAY,SZÍNÉSZ Molnár Ferenc: Szinház. I I. Marsall. Szm. 1 fv X.22, AZ IGAZGATÓ Molnár Ferenc; Szinház. I I I. Az ibolya. Vj. 1 fv X.22. II. LAJOS Szomory Dezsőt II. Lajos ki rály. Szm. 4 fv. Rend.: Márkus László JOHN Törzs Jenő és Bársony Dezső: Vademberek. Szm. 3 fv. Rend.: Törzs Jenő III.31. BOLDIZSÁR Tímár J. Mihályt A púpos Boldizsár. Legenda 3 fv. 6 fejezetben, Rend.: Törzs Jenő IX.15.

24 IMRE Molnár Ferenc: Égi és földi szerelem. Dr. 3 fv. Rend.: Tarnay Ernő XI.3. NIELS Kayssler Frigyes: A gong.dramolett. Ford.: Törzs Jenő. Andrássy uti Szinház XII.15. DR. BARREN MIKLÓS Vajda Ernő:A válóperes hölgy. Vj. 3 fv. Rend.: Vágó Béla III.3. BATHÓ KÁLMÁN Beöthy László: Kovácsné.Bohóság 3 fv. Rend.: Tarnay Ernő. (Uj bet.) VI.2. RENAISSANCE SZÍNHÁZ A TRÓNÖRÖKÖS Vajda Ernő: A trónörökös.szm. 3 fv. Rend.: Bárdos Artúr VIII.3. BRUNO Crommelinck, Fernand:A csodaszarvaa. Ko. 3 fv. Ford.: Karinthy Frigyes. Rend.: Bárdos Artúr IX.29, CSACSINSZKY PALI Szép Ernő: Lila akác. Szerelmes história 5 képben. Rend.: Bárdos Artúr X.30.

25 IMRE Csergő Hugo: Az első hajnal. Szj. 3 fv. Rend.: Bérczy Ernő XII.6. ELMANN HANS Rittner, Thaddäus: Farkasok az éjben. Ko. 3 fv. Ford.: I f j. Gaál Mózes. Rend.: Bárdos Artúr XII.20, VALETTY ROLAND, HEGEDŰMŰVÉSZ Vajda Ernő: A hárem. Vj.3 fv. Rend.: Bárdos Artúr DR. BARREN MIKLÓS Vajda Ernő:A válóperes hölgy. Vj. 3 fv. Rend.: Vágó Béla. (Uj bet.) III.6. MISTER RONG Lengyel Menyhért:Mister Rong. Dramolett. Andrássy uti Szinház III.13. PÉTER, FESTŐ Fazekas Imre: Függöny. Dramolett. Andrássy uti Szinház V.12. BELVÁROSI SZÍNHÁZ CHARLES BELLANGER Guitry. Sacha: A papának igaza volt. Vj. 3 fv. Ford.: Hajó Sándor V.24.

26 LUCIEN RIBIERRE Val, André _éa Jäger-Schmidt; Charly. Vj. 3 fv. Ford,: Lakatos László. Rend.: Lakatos László. KALOCSAY GYULA KÉPVISELŐ Peydeau.Georges: Mit járkálsz meztelenül? Francia vj. 1 fv. Ford.: Heltai Jenő. Blaha Lujza Szinház VTII.31. POSZDNICSEV GREGOR Nozière, M. és Savoir, A.: A Kreutzer-szonáta. Tolaztoj regényéhői. Ford.: Földi Mihály. Rend.: Garas Márton, IX.12. MAGYAR SZÍNHÁZ A DAUPHIN Shaw. G. Bemard: Johanna. Krónikás szm. 6 képben és 1 epilógusban. Ford.: Hevesi Sándor. Rend.: Bánóczi László. (Bem,) X.10. JÁKI TÓTH ANDOR Drégely Gábor - Liptai Imre: A vörös ember. Vj.3 fv.rend.: Vágó Béla XII.13. TAMÁS ANDOR Lakatos László:Fej vagy irás. Rend.: Szerb Antal. Belvárosi Szinház

27 MR. ARTHUR NORTON Pásztor Árpád: Magnetic. Szj. 5 képben. Rend.: Vágó Béla. SAVINIEN LA CHAMBOTTE Hennequin éa Veber: Az ötórai vendég. Vj. 3 fv. Pord.Stella Adorján. Rend.: Vágó Béla V.8. PEER GYNT Ibsen«Henrik: Peer Gynt. Dr. költ. 4 fv.és 9 képben.ford.: Sebestyén Károly. Rend.: Márkus László. (Uj bet.) V.29. VÍGSZÍNHÁZ FERDINAND DE LEVIS Galsworthy. John: Úriemberek. (Loyalties.) Szm.3 fv. 7 kép. Ford.: Szép Ernő. Rend.: Jób Dániel IX.25. FRANÇOIS DE BREUIL Bousquet. Jacques és Armont. Paul: A színésznő, (comédienne.) Vj. 3 fv. Ford.: Szép Ernő. Rend.:Bródy Pál X.10. GRÓF BUDEN, KÖVETSÉGI TANÁCSOS Fazekas Imre: Madonna. Szm. 3 fv. Rend.:Jób Dániel XI.6.

28 A KÖLTŐ Heltai Jenő; Arcok és álarcok. I, Karácsonyi vers. Vj. 3 fv. Rend.:Bródy Pál. AZ ÖREG KEGYELMES UR Heltai Jenő; Arcok és álarcok. I I. Az orvos és a halál. Mese. 1 fv. Rend.; Jób Dániel. A FIATAL UR Heltai Jenő; Arcok és álarcok. I I I. Menazséria. Tragiko. 1 fv. 3 képben. Rend.: Jób Dániel XI.28, 1925, XI.28, MAGYAR SZÍNHÁZ ALAIN BRECOURT GRÓF Kistemaekers. Henri: Miénk az éjszaka. Szm. 3 fv. Ford.: Biró Lajos. Rend.: Tarnay Ernő XII.23«KUTHY BÁLINT Fodor László: Dr. Szabó Juci. Vj. 3 fv. Rend.: Vágó Béla PEER GYNT Ibsen? Henrik; Peer Gynt. Dr. költ. 4 fv. 9 kép. Ford.: Sebestyén Károly. (Uj bet.) II.5.

29 ALPRED Szulz, Josef^ Párisi kirakat. Op.3 fv. elő- és utójátékkal. Szöveg: Jacques Bousquet és Henri Falk. Ford.: Harsányi Zsolt és Zágon látván. Rend.: Vajda László IV.8. NAPOLEON Sardou. Victorien:A szókimondó asszonyság. Szm. 3 fv. Ford.: Fái J.Bóla és Makó Lajos. (Uj bet.) Vigszinház VIII.25. DR. TÖRÖK ISTVÁN Földi Mihály: Bubi. Vj. 3 fv. Rend.: Vajda László IX.11. VÁRADY GYÖRGY Fodor László: Szeretek egy színésznőt. Vj. 4 fv. Rend.: Vágó Béla. GEORGE DELMOND Galsworthy, John: A menekülő asszony. Szm.5 képben. Ford.: Karinthy Frigyes. Rend.: Lakatos László X X.29. A FŐHERCEG. Biró Lajoa: Sárga liliom. Vidéki tört. 3 fv. Rend.: Vágó Béla. (Uj bet.) XI.12. ALMÁDY Molnár Ferenc: Játék a kastélyban. Anekdota 3 fv.rend.: A szerző XI.27.

30 ANKBRSCHMIEDT TÁBORNOK Hevesi Sándor; Az uj földesúr. Szm. 5 fv. Jókai Mór hasonló cimü regényéből. Rend.: Vágó Béla. (Uj bet.) JACQUES GAILLAC Fiera, Robert de és Croisset. Francis de; Az uj urak. Vj. 4 fv. Ford.: Heltai Jenő. Rend.: Vajda László T.28. I I. JÓZSEF CSÁSZÁR Jarno György: Az erdészlány, Op. 3 fv. Szöveg: Buchbinder Bernát. Ford.: Révész Ferenc. Rend.: Lóránth Vilmos. (Uj bet.) Városi Szinház IV.16, ALEXEJ CÁREVICS Neumann. Alfred: Oroszország. Dr. 5 fv. 8 képben. Ford.: Kosztolányi Dezső. Rend.: Karlheinz Martin r V.14. AZ ULÁNUS Bus Fekete László:Páros csil lag. J,4- fv. Rend.: Szabolcs Ernő, Fővárosi Operett Szinház, XI.25, ŐSZI JÁNOS Bus Fekete László:Páros csil lag. J. 4 fv. Rend.: Szabolcs Ernő. pővárosi Operett Szinház xi.25,

31 A KIRÁLY Bus Fekete László: Páros c s i l lag. J. 4 fv. Rend.: Szabolcs Ernő. Fővárosi Operett Szinház. PELHAM FRANKLIN Hamilton, Cosmo: Trixi. Vj. 3 fv. Ford.: Fodor László. Rend.: Vágó Béla IVÁN Pazekas Imre: Trojka.Dr.3 fv«rend.: vaszary János II.3. FERENC, REICH- STADTI HERCEG Rostand. Edmond: A sasfiók. Dr.5 fv. Ford.: Ábrányi Emil. (Uj bet.) GAVARD Yvain, Maurice: Yes.Vidám op. 3 fv. Szöveg: Pierre Soulaine és René Pujol. Ford.: Stella Adorján. Rend.: Bródy István V.18. ALMÁSSY FŐHADNAGY Biró Lajoa: Hotel Imperial. Szm. 4 fv. Rend.: Vágó Béla. (Uj bet.) 1928.VIII.18, VÍGSZÍNHÁZ JIMMY DUGAN Veiller. Bayard: Mary Dugan bünpöre. Szm, 3 fv. Ford.: Lengyel Menyhért. Rend.: Hegedűs Tibor IX.7.

32 DR. KELEMEN Molnár Ferenc: A farkas. Vj. 3 fv. Rend.: Törzs Jenő. (uj bet.) IX.29. GYÖRGY Fodor László: Bölcsődal. Vj. 3 fv. Rend.: Hegedüa Tibor XI.3. BERNARD KERSAL TARNÓCZY EMIL Maugham, w. Somerset: Ne váljunk el! (The constant Wife.) Vj. 3 fv. Ford.: Heltai Jenő. Rend.: Hegedűs Tibor XII.7. Harsány! Zsolt:Beazterce ostroma. Vj. 3 fv. Mikszáth Kálmán regénye után. Rend.: Góth Sándor CHARLES MARSDEN O'Neill. Eugene: Különös közjáték, (strange Interlude.) Szm. 3 fv. 9 képben. Ford.: Harsányi Zsolt. Rend.: Jób Dániel III.8. BÉLA Bethlen Margit: A azürke ruha. Szm. 3 fv. Rend.: Góth Sándor IV.12. TOPÁZ, TANÁR Pagnol, Marcel: Topáz. Vj. 4 fv. Ford.: Zilahy Lajos. Rend.: Jób Dániel V.4.

33 FOGALMAZÓ Molnár Ferenc; Liliom. (Egy csirkefogó élete és halála.) Külvárosi legenda, 7 képben. Rend.: Hegedűs Tibor. (Uj bet.) CSISZÁR ISTVÁN, ÉPÍTESZ Ernőd Tamás és. Török. Rezaó: Két lány az utcán. Vj. 3 fv. 5 képben. Rend.: Hegedűs Tibor. LITVAY, SZÍNÉSZ Molnár Ferenc: Marsall. Szm. 1 fv. Rend.: Törzs Jenő. (üj bet.) IX X.5. PIERRE BELCROIX Bernstein, Henri: Muzsika. Szm. 3 fv. 12 képben. Ford.: Kosztolányi Dezső. Rend.: Hegedűs Tibor XI.9. DÉNES KORNÉL, MÉRNÖK Caathó Kálmán: Matyika színésznő szeretne lenni.j.3 fv. Rend.: Hegedűs Tibor XII.31. GÁBOR Hunyady Sándor:Júliusi éjszaka. Vj. 3 fv. Rend.: Hegedűs Tibor XII.31. MARKOVITS LÁSZLÓ Szomory Dezső: Takáts Alice. Szm. 3 fv. Rend.: Góth Sándor

34 STANHOPE Sheriff. R, C. : Az ut vége 0 (journey's End.) Szm. 3 fv. 6 képben. Ford.: Halász Gyula. Rend.: Hegedűs Tibor. (Bem. ) , AZ IDEGEN Hatvány L i l i:m a este vagy soha. vj.3 fv. Rend.: Góth Sándor IV.5. NORMIE DE V/ITT Bürke. Edwin: Az úgynevezett szerelem. (This Thing called Love.) Zenés vj. 3 fv. Ford.: Harsányi Zaolt. Rend.: Hegedűs Tibor VI.7. MAURICE Maugham. Somerset: A szent láng. Szj. 3 fv. Ford.: Harsányi Zsolt. Rend.: Hegedűs Tibor IX.20. BERTÓK ENDRE Török Rezső: Bella nagysád. Vj. 2 képben. Andrássy uti Szinház X.10. A FŐBÍRÓ Hunyady Sándor: Feketeszáru cseresznye. Szj. 3 fv. Rend.: Hegedűs Tibor XI.6. ELNÖK Lakatos László: Lipótváros. Szj, 3 fv. Rend.: Hegedűs Tibor

35 LEON BRODIER Birabeau. André és DoUey. Georges: A kis központ, (côte d'azur.) Vj. 3 fv. Ford.: Lakatos László. Rend.: Hegedűs Tibor. JACQUES Acremant, Albert: Viharos nászéjszaka. Zenés bo. 3 fv. Magyar színpadra átd.és rend. Vaszary János. Magyar Szinház IV.4. PROTEUS, MI NISZTERELNÖK Shaw.Bernard: A szénásszekér. (The Apple Cart.) Polit, burleszk. 3 fv. Ford.: Hevesi Sándor; Rend.: Hegedűs Tibor V.2. A BÁRÓ Fodor László: Ékszerrablás a Váczi utcában. J.3 fv. Rend.: Hegedűs Tibor V.16. KRINGELEIN Baum. Wieki ; A nagy hotel. (Menschen lm Hotel.)Szm.3 fv. 16 képben. Ford.: Harsányi Zsolt. Rend.: Hegedűs Tibor. (Bem.Î IX.5, BRUNEAU Doillet, Laurent: A gyógyszerész ur. Vj.3 fv. Ford.: Harsányi Zsolt. Rend.: Góth Sándor X.10.

36 AZ ALISPÁN Hunyady Sándor: Pusztai szél. Szm. 4 fv. Rend.: Hegedűs Tibor. HARRISCH Nádas Sándor: Kültelki muzsika. Pesti történet 3 fv. 6 képben. Rend.: Hegedűs Tibor XI.14. SCOTT REGINALD Lengyel Menyhért: Evelyn.Szm, 3 fv.rend.:góth Sándor, 1931, XII.5. ERNEST DUPLAY Veber. Pierre és Madia, Alex: Kényes válópör. Bo, 3 fv. 4 képben. Pord.:Stella Adorján. Rend.: Hegedűs Tibor XII.23. TANGO TIBOR Szép Ernő: Tango Tibor. Kis szatira. Szilveszteri kabaré XII.31. ROBERT CO ÓLMA Nj FIZIKUS Ernőd. Tamás és Török Rezső: Fizessen nagysád. Zenés op. 3 fv. 4 képben. Rend.: Szabolcs Ernő* BACON Bruckner, Ferdinand: Angliai Erzsébet. Szm. 4 fv. Ford.: Kosztolányi Dezső. Rend.: Hegedűs Tibor TAMÁS Vaszary János: Angyalt vettem feleségül. Énekes j. 3 fv, 6 képben. Rend.:Tihanyi Vilmos. (Bem,) Király Szinház IV.23.

37 MAGYAR SZÍNHÁZ BILL Sterk, w«: Nem divat á szerelem. Vj. 3 képben. Ford.: Vaszary János. Andrássy uti Szinház IX.10. DR. HELD. VÉDŐÜGYVÉD Fodor László: Csók a tükör előtt. Szm. 3 fv. 8 képben. Rend.: Bródy Pál IX.15. ROBERT Coward, Noel: Mézeshetek. Vj. 1 fv. Ford.: Stella Adorján. Andrássy uti Szinház X.22. ORMAY Zágon István: Dzsimbi. Vj. 3 fv. Rend.:Tarnay Ernő XI.5. GERMONT Verneuil, Louis: Asszony és a rabló. Vj. 3 fv. 4 képben. Ford.: Heltai Jenő. Rend.: Tarnay Ernő. (Bein, ) XI.26. I I. JÓZSEF Szomory Dezső: II.József császár. Szm.4 fv. Rend.: Tarnay Ernő. (Uj bet.) RICHARD WADSWORTH Sheldon.Edward: Éjféltől hajnalig. Szm. 3 fv. 6 képben, Ford.: Hatvány L i l i. Rend.: Góth Sándor II.4.

38 MARCELL Fodor László; Rulett. Vj. 3 fv. Rend.: Tarnay Ernő, LORD MELBOURNE.» MINISZTER ELNÖK Sil-Vara: Egy királynő leánykora. Vj. 8 képben. Ford.: Márai Sándor. Rend.: Bródy Pál IV.15«GARDON! László Aladár':A csodahegediis * Vj. 3 fv. Andrássy uti Szinház IV.15. SÁNDOR Halász Imre: Egy csók ós más semmi. Zenés ko. 3 fv. Rend.: Tarnay Ernő V.12. PORFIR PETRO- VICS ZAMATOV Baty,Gaston: Bün és bűnhődés. (Raszkolnyikov.) 3 rész 20 képben. Ford.: Heltai Jenő. Rend.: Bródy Pál IX.30. DR.VARGA BÁLINT ÜGYVÉD Fodor László; Kétszer egy héten. Vj.3 fv. Andrássy uti Szinház. JÁNOS Zilahy Lajos: A tizenkettedik óra. Ko. 3 fv. előjátékkal, 8 képben, Rend.: Hevesi Sándor X X.24.

39 FRANCIS Harwod.J.M. ás Deval,Jacques: Családunk szégyene. V j. 3 fv. Ford.: Lakatos László XII.2. ARISTIDE DE, FAUBLAS Ábrahám Pál; Bál a Savoyban. Op. 3 fv. 1 előjátékkal, 6 képben. Szöveg; Alfred Grünwald és Fritz Löhner Boda. Ford.: Heltai Jenő, Rend.:Lóránth Vilmos XII.23. BÁRKY PÁL Hármath Imre: Bridge. Vj. 3 fv. Andrássy uti Szinház XII.25. ÚJÉVI ÜDVÖZLET Szilveszteri Kabaré XII.31. DR. TIRR Zsolt Béla: A párizsi vonat. Szm. 3 fv. 8 képben. Rend.: Bródy Pál DR. SZIRÁKY SÁNDOR/ÜGYVÉD Anday Ernő; Vadvirág. Zenés vj. 3 fv. Rend.: Lóránth Vilmos. Andrássy uti Szinház III.24. GEORGE'S Croisset, Francis de.: Békebeli boldogság. Zenés vj. 3 fv. Ford. és rend.: Vaszary János. Andráasy uti Szinház IX.20.

40 MARC LODDON BARÓ Wool, Edward: Rágalom?! (Libel.) Szm. 3 fv. Ford.: Lakatos László. Rend.:Hevesi Sándor. PETER, KOMORNYIK Hatvány L i l i : Lánc. Szm.3 fv. 6 képben. Rend.: Törzs Jenő XI. 16, HAYNAU Hevesi Sándor:A kőszivü ember f i a i. 4 fv. 13 képben. Jókai Mór regényéből. Rend.:'Hevesi Sándor XII.15. KONT,FŐISPÁN Bónyi Adorján: Viki. Vj.3 fv. 6 képben. Rend.: Lóránth Vilmos ERNŐ AZEV (ASZJOV) Vronkop, Qszip és Rourke. Pavel : Szentpétervár. Szm. 10 képben. Ford. és rend.: Hevesi Sándor III.22 KIS ÖDÖN Molnár Ferenc: A cukrászné. Szm.5 képben. Andrássy uti Szinház IV.18. KAPOLNAY BÁLINT, VEZÉRIGAZGATÓ Sándor Jenő; Aki mer,az nyer. Op. 3 fv. 7 képben. Szöveg: Rejtő Jenő. Budai Szinkör VI.15.

41 DR. PETERDY GABOR,ORVOS PROFESSZOR Benedetti.Aldo de; Nem ismerlek többé. Vj. 3 fv. Ford. és rend.: Vaszary János. Andrássy uti Szinház, P. AHERN MARK S.J, Lavery. Emmet; Az Ur katonái, (The first Legion.) Szm.3 fv. 11 képben. Ford, és rend.: Hevesi Sándor XI.1, FARKAS AURÉL Lakatos László: A gazdag ember. VJ. 3 fv. Rend,: Horváth Árpád XII.14. DR. NAGY FERENC Vaszary János: Házasság. Vj, 3 fv. Rend,: Vaszary János , AGÁRDI PÉTER Heltai Jenő: A néma levente. Vj. 3 fv. 7 képben. Rend,: Hevesi Sándor, 1936, III.20. HEVES, SZERKESZTŐ * Vaszary János: Hölgyek és urak. Vj. 3 fv. Rend.:Vaszary János IX.10. DISRAELI Parker,Louis Napoleon: Disrae l i. Szj.4 fv. Ford.és rend.: Hevesi Sándor X.15.

42 VÖLGYI JÁNOS TANÁR Baláza Sándor: Bikfic tanár ur. Vj. 3 fv. 6 kép. Rend.: Torza Miklós. BECZKAY SÁNDOR, AMERIKAI FILM MÁGNÁS Csathó Kálmán:Szakítani nehéz dolog. Ko. zenével. 3 fv. 10 képben. Rend.: Csathó Kálmán. 1936, XII.12. IDŐSB AUBEN SÁNDOR Zilahy Lajos: A szűz* és a gödölye. Szm. 3 fv. 4 képben. Rend.: Törzs Miklós MONSIGNOR CAREY Lavery. Emmet: Egy óra a Vatikánban. Szm. 1 fv. Ford. és rend.: Hevesi Sándor III.20. EUGENE Crozlère. Henry; Egy vidám éjszaka. Zenés ko. 3 fv. Átdolg. és rend.: Vaszary János V.15. ERNŐ De la Roche. Mazo: A 101 éves asszony, (jalna lakói.) Szm. 3 fv. Ford. és rend.: Hevesi Sándor IX.8. ÜGYÉSZ Matolcsy Andor: Az utolsó fórum, szm. 3 fv. 8 képben. Rend.: Törzs Jenő X.2.

43 I I I. RICHÁRD X.29. ELEMÉR Shakespeare; I I I. Richárd király. Tr. 5 fv. 3 részben. Ford.és rend.í Hevesi Sándor, (üj bet.) Békeffi István és Stella Adorján: Holnap ágyban marad. Vj. 3 fv. 7 képben. Rend.: Törzs Jenő XII.1. ANDRÉ Amiel.Denys: Élettársak. (Mon ami.) Szm.3 fv. Ford.: Bálint György. Rend.: Vaszary János , LAJOS Vaszary János:Ketten egyedül. Vj.3 fv. Rend.:Vaszary János I I. 1. VOLPONE Jonson. Ben: Volpone vagy a pénz komédiája. 3 fv. 6 kép. Átd.Stefan Zweig. Ford.: Ernőd Tamás. Rend.: Vaszary János. (Uj bet.) III.12, IVÁN Brodazky Miklós: Dinasztia. Op. 3 fv. 20 képben. Szöveg: Vári Pál. Rend.: Lóránth Vilmos IV.16. TAMÁS Vaszary János: Angyalt vettem feleségül. Zenés ko. 3 fv. Rend.: Vaszary János. Andrássy Szinház. (vt. Paulay Ede u. 35.) IX.17,

Új Magyar Szemle (1920-1921)

Új Magyar Szemle (1920-1921) Új Magyar Szemle (1920-1921) (1920 1921) Politikai, irodalmi és közgazdasági folyóirat. Felelős szerkesztője és kiadója Blaskovich Sándor volt. 1921 márciusától kiadta Schramm Ede, felelős szerkesztője

Részletesebben

LITTÉRATURE EN LANGUE HONGROISE

LITTÉRATURE EN LANGUE HONGROISE LITTÉRATURE EN LANGUE HONGROISE 3077 ÁCS Pál szerk. Rimay János Balassi epicédium Epicédium a Balassi fivérek Bálint és Ferenc halálár 848 ADAMIK Tamas Romai birodalom a késö csaszarkorban (Kr.u.117-476)

Részletesebben

BABITS MIHÁLY LEVELEZÉSE

BABITS MIHÁLY LEVELEZÉSE BABITS MIHÁLY LEVELEZÉSE 1912 1914 BABITS MIHÁLY MŰVEINEK KRITIKAI KIADÁSA LEVELEZÉS Szerkeszti: SIPOS LAJOS Babits Mihály levelezése 1890 1906. Sajtó alá rendezte Zsoldos Sándor. Bp., Historia Litteraria

Részletesebben

FILM / DVD LISTA MAGYAR FILMEK

FILM / DVD LISTA MAGYAR FILMEK FILM / DVD LISTA Az alábbi lista az általunk hozzáférhető filmeket tartalmazza. A filmek általában európai rendszeren érkeznek Magyarországról, ezeket az Ön kérésére átfordítjuk észak-amerikai rendszerre.

Részletesebben

MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA STAUD GÉZA MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1945 1960 Budapest, 1960. SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET Országos Színháztörténeti Múzeum S Z I IH Á Z! Ö R 1 É R E T I? Ü Z B T E K 36, szám. STAUD GÉZA

Részletesebben

Összeállította GALAMBOS FERENC

Összeállította GALAMBOS FERENC A MÚLT ÉS JÖVŐ REPERTÓRIUMA 19-1944 Összeállította GALAMBOS FERENC BUDAPEST 19 7 4 Bevezetés 19-ben, Budapesten megjelent a Magyar Zsidó Almanach, 1912- ben pedig, II. évfolyam-jelzéssel megindulta Múlt

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÖSSZES MŰVEI 5. kötet

PETŐFI SÁNDOR ÖSSZES MŰVEI 5. kötet PETŐFI SÁNDOR ÖSSZES MŰVEI 5. kötet PETŐFI SÁNDOR ÖSSZES MŰVEI Szerkeszti KERÉNYI FERENC 5. kötet AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST PETŐFI SÁNDOR ÖSSZES KÖLTEMÉNYEI (1847) KRITIKAI KIADÁS Sajtó alá rendezte KERÉNYI

Részletesebben

írói í r á s a i Összeállította 1 9 5 4.

írói í r á s a i Összeállította 1 9 5 4. A V Á L A S Z írói és í r á s a i Összeállította G a l a m b o s F e r e n c. 1 9 5 4. Bevezetés. A Válasz 1934. májusában indult, Sárközi György szerkesztésében, írógárdája leginkább a Nyugat azon íróiból

Részletesebben

raktári katalógus - Pesti Forrás Antikvárium Oldal 1

raktári katalógus - Pesti Forrás Antikvárium Oldal 1 Pesti Forrás Antikvárium, 1062 Budapest, Aradi utca 28. www.pestiforras.hu Raktáron lévő könyvek katalógusa. A táblázat hetente egyszer frissül. Amennyiben valamelyik tételt megvásárolná kérem, hogy előtte

Részletesebben

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ Megjegyzés: a teljes DMA tartalomjegyzéke megtalálható honlapunk DMA-rovatában. Ez a 8 gigabájtos ízelítő olyan dokumentumokat tartalmaz főként, melyek nem találhatóak

Részletesebben

LUKÁCS SÁNDOR SZÍNMŰVÉSZ SZÍNHÁZI SZEREPEI

LUKÁCS SÁNDOR SZÍNMŰVÉSZ SZÍNHÁZI SZEREPEI LUKÁCS SÁNDOR SZÍNMŰVÉSZ SZÍNHÁZI SZEREPEI 2013 Hanoch Levin: Átutazók (Bruno) Vígszínház, rendező: Eszenyi Enikő 2012 Brecht: Jóembert keresünk (Sin asszony) Vígszínház, rendező: Michal Dočekal Monokli

Részletesebben

Budapest, 1943. aug. 18 V. évi. 33. sz. Egyes szám ára: 70 HU. UMt^jMArikt élei, Gyártotta és forgalombahozz< játssza: MAGYAR FILMÍRÓD NEMZETI APOLLÓ

Budapest, 1943. aug. 18 V. évi. 33. sz. Egyes szám ára: 70 HU. UMt^jMArikt élei, Gyártotta és forgalombahozz< játssza: MAGYAR FILMÍRÓD NEMZETI APOLLÓ Budapest, 1943. aug. 18 V. évi. 33. sz. Egyes szám ára: 70 HU. játssza: NEMZETI APOLLÓ UMt^jMArikt élei, Gyártotta és forgalombahozz< MAGYAR FILMÍRÓD i i i i i,m Wm I I I B l. - imii a BUBUS F Ő S Z E

Részletesebben

Példány adatok: V1110 A 9 Fz 8 -------------------------------------------------

Példány adatok: V1110 A 9 Fz 8 ------------------------------------------------- 101 kiskutya / rend. Stephen Herek ; forg. könyv John Hughes ; zene Michael Kamen. VHS (99 perc). (Walt Disney) Színes, szinkronizált amerikai 3500 Ft. V1110 A 9 Fz 8 101 Kiskutya 2. : Paca és Agyar =

Részletesebben

kincses kalendárium A 2012-es esztendőre 117. évfolyam cental kft. budapest Kincses Kalendárium a 2012-es esztendőre

kincses kalendárium A 2012-es esztendőre 117. évfolyam cental kft. budapest Kincses Kalendárium a 2012-es esztendőre kincses kalendárium A 2012-es esztendőre 117. évfolyam cental kft. budapest Kincses Kalendárium a 2012-es esztendőre naptár Száztizenhetedik évfolyam Főszerkesztő: Bárd András Felelős szerkesztő: Csulák

Részletesebben

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ HAGYATÉKA HITEL DÉNES GYŰJTEMÉNYE

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ HAGYATÉKA HITEL DÉNES GYŰJTEMÉNYE Sáfrán Györgyi KOSZTOLÁNYI DEZSŐ HAGYATÉKA KOSZTOLÁNYI DEZSÖNE HARMOS ILONA HAGYATÉKA HITEL DÉNES GYŰJTEMÉNYE (Ms 4612 -Ms 4649) SÁFRÁN GYÖRGYI Kosztolányi Dezső hagyatéka Kosztolányiné Harmos Ilona hagyatéka

Részletesebben

Kölcsönözhető DVD-k a Berzsenyi Dániel Könyvtárban

Kölcsönözhető DVD-k a Berzsenyi Dániel Könyvtárban Játékfilmek Magyar filmek A-F Kölcsönözhető DVD-k a Berzsenyi Dániel Könyvtárban III. Richárd (1973) DVD 735 Rend.: Fehér György Szereplők: Haumann Péter, Latinovits Zoltán, Major Tamás. Időtartam: 90

Részletesebben

FILMES ÁTJÁRÓ A MÚLTBA A MAGYAR NÉMAFILM KORA FILMPROGRAM

FILMES ÁTJÁRÓ A MÚLTBA A MAGYAR NÉMAFILM KORA FILMPROGRAM FILMES ÁTJÁRÓ A MÚLTBA A MAGYAR NÉMAFILM KORA sztárok fotók plakátok filmek 2011. augusztus 4. szeptember 25. MŰCSARNOK / MENÜ PONT GALÉRIA FILMPROGRAM 2011. augusztus 4., csütörtök, 18 óra Simon Judit

Részletesebben

Kölcsönözhető DVD-k a Berzsenyi Dániel Könyvtárban

Kölcsönözhető DVD-k a Berzsenyi Dániel Könyvtárban Játékfilmek Magyar filmek G-M Kölcsönözhető DVD-k a Berzsenyi Dániel Könyvtárban Glamour (2000) DVD 398 Rend.: Gödrös Frigyes Szereplők: Eperjes Károly, Ónodi Eszter, Barkó György. Időtartam: 115 perc

Részletesebben

2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő

2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő 2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő Névváltozatai: e. a. (e. a.) E. A. Arcturus. us (Figyelő)

Részletesebben

Bara Zsuzsa. Mit olvastak a diákok 1920-ban? Olvasásfelmérés a VI. kerületi reáliskolában

Bara Zsuzsa. Mit olvastak a diákok 1920-ban? Olvasásfelmérés a VI. kerületi reáliskolában Bara Zsuzsa Mit olvastak a diákok 1920-ban? Olvasásfelmérés a VI. kerületi reáliskolában 1920 tavaszán Pintér Jenő 1 fővárosi tankerületi főigazgató utasítására a budapesti középiskolákban felmérés készült

Részletesebben

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban Készítette: Lénárt Tímea 1 Előszó Eljön a nap, hogy többet nem leszek, a könyvespolcon kis kötet leszek. Mi életem volt: öröm és szenvedés, sötét sorok örök

Részletesebben

naptár kincses kalendárium A 2009-es esztendőre 114. évfolyam cental kft. budapest Kincses Kalendárium a 2009-es esztendőre

naptár kincses kalendárium A 2009-es esztendőre 114. évfolyam cental kft. budapest Kincses Kalendárium a 2009-es esztendőre naptár kincses kalendárium A 2009-es esztendőre 114. évfolyam cental kft. budapest Kincses Kalendárium a 2009-es esztendőre naptár Száztizennegyedik évfolyam Főszerkesztő: Bárd András Felelős szerkesztő:

Részletesebben

Nemzeti Színház. Új értelmet ad. Sajtótájékoztató 2010. május 21.

Nemzeti Színház. Új értelmet ad. Sajtótájékoztató 2010. május 21. Nemzeti Színház 2009 2010 2011 Sajtótájékoztató 2010. május 21. A 2009 2010-es évad áttekintése 1. Előadások és események a 2009/2010-es évadban 1.1. Bemutatók Katona József Bánk bán junior rendező Alföldi

Részletesebben

Meghajtom térdemet az Atya elo tt (Ef 3,14) A Schönstatt Család falinaptára Ozsvári Csaba ötvösmu vész alkotásaival illusztrálva

Meghajtom térdemet az Atya elo tt (Ef 3,14) A Schönstatt Család falinaptára Ozsvári Csaba ötvösmu vész alkotásaival illusztrálva Meghajtom térdemet az Atya elo tt (Ef 3,14) A Schönstatt Család falinaptára Ozsvári Csaba ötvösmu vész alkotásaival illusztrálva 2011 Halkul az élet, elernyed a gond, szelíden jön az álom. Kisfiam alszik,

Részletesebben

A Jókai Mór Városi Könyvtár versgyûjteménye

A Jókai Mór Városi Könyvtár versgyûjteménye A Jókai Mór Városi Könyvtár versgyûjteménye "A megszolgált örökkévalóság" / [vál. és szerk. Bihari Sándor] (1984) estalov, Uvan Nikolaeviè: Julianus rám talált (1985) evèenko, Taras Grigor'eviè: Apácahimnusz

Részletesebben

1505-ben született VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2015. ÉVI KEREK" ÉVFORDULÓIBÓL -TERVEZET-

1505-ben született VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2015. ÉVI KEREK ÉVFORDULÓIBÓL -TERVEZET- VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2015. ÉVI KEREK" ÉVFORDULÓIBÓL -TERVEZET- Az évfordulókra vonatkozó ismertetéseink terjedelmét - néhány kivételtől eltekintve - kizárólag a figyelemfelkeltést

Részletesebben

Ünnepi hangulat a Savoyai Jenõ téren

Ünnepi hangulat a Savoyai Jenõ téren BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 25. SZÁM 2009. DECEMBER 18. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Ünnepi hangulat a Savoyai

Részletesebben

L. Ady Mariska : Nemsokára. 1931. 303. 1. -"- : öreg templom kapujára. 1932. 227. 1. -"- : Ablaknál. 1932. 328. 1. -"- : Ifju fejek árnyéka. 1933.

L. Ady Mariska : Nemsokára. 1931. 303. 1. -- : öreg templom kapujára. 1932. 227. 1. -- : Ablaknál. 1932. 328. 1. -- : Ifju fejek árnyéka. 1933. P Á S Z T O R T Ű Z R E P E R T Ó R I U M. 1 9 2 1-1 9 4 4 II Összeállította G A L A M B O S F E R E N C 1 9 6 4 A P Á S Z T O R T Ű Z Í R Á S A I -2- I. S z é p i r o d a l o m. 1. M a g y a r s z é p

Részletesebben

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja Ajánlás Az utóbbi húsz esztendőben helyi szerzők tollából egymás után jelentek meg olyan írások, melyek Alsózsolca település helytörténetének hosszabb-rövidebb időszakát mutatták be. Ezek alapmunkák, melyek

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2664. A szót, az igazit : emlékeztetőül nak / BORDÁS Győző. = HN, márc. 13., 10. sz., 16-17. p. ARANY János 2670. A két Arany : összehasonlító tanulmányok. Szerkesztette:

Részletesebben