14. szám. STAUD GEZÁ TÖRZS 5ENŐ (ADATTÁR) Budapest, 19é1. SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET Országos Színháztörténeti Múzeum

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "14. szám. STAUD GEZÁ TÖRZS 5ENŐ (ADATTÁR) Budapest, 19é1. SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET Országos Színháztörténeti Múzeum"

Átírás

1 SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK 14. szám. STAUD GEZÁ TÖRZS 5ENŐ (ADATTÁR) Budapest, 19é1. SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET Országos Színháztörténeti Múzeum

2

3 14* szám. Staud Gáza I ö R Z S JENŐ /Adattár./ Budapest, Színháztudományi Intézet Országos Színháztörténeti Múzeum

4 A szerkesztésért és kiadásért felelős: Dr. Hont Ferenc, a Színháztudományi Intézet igazgatója Megrendelve: XI. 30. Példányszám : 200 Készült Rotaprint eljárással az MSZ Á és MSZ Á szabványok szerint 3,5 (A/5) fv terjedelemben ábrával FELSŐOKTATÁSI JEGYZETELLÁTÓ VÁLLALAT, BUDAPEST

5 TÖRZS JENŐ Törzs Jenő április 23-án született Budapesten. Középiskolai tanulmányai után 1905-ben a Szinmüvészeti Akadémia hallgatója lett. Szinészi pályáját a Thália Társaságnál kezdte 1906-ban. I t t egy év alatt 10 azerepet játszott október elsején Beöthy László, a Magyar Szinház igazgatója szerződtette. A közönségnek október IL-én mutatkozott be a Szent Péter esernyője Bélyi János szerepében. Első nagy sikerét Rostand A sasfiók clmü darabjának főszerepében aratba. Rövid egymásutánban játszotta el a Hamlet, és a Faust címszerepét. Huszonhárom éves korában házasságra lépett Formai Rózsival ban elhagyta a Magyar Színházat és egy évig a Renaissance Színházban játszott ben rövid ideig a Belvárosi Szinház igazgatója volt, s ugyanitt több darabban is föllépett. Ezután ismét visszatért a Magyar Szinházhoz, de második felében a Vigszinházban játszott től 1928-ig a Magyar Szinház, 1928-tól li932-ig pedig a Vígszínház tagja volt ben végleg visszatért a Magyar Szinházba és i t t működött 1941-ig, amig a Szinmüvészeti Kamara le nem tiltotta a színpadról. A felszabadulás után 1945-ben végre teljesült régi vágya és a Nemzeti Szinház tagja lett. I t t azonban már csak egy szerepet játszhatott, Csehov A dohányzás ártalmasságáról cimü monológot. Hosszú betegség után február 4-án halt meg. A Vígszínházban, a Magyar Színházban és a hozzátartozó Andrássy u t i Színházban több Ízben rendezőként i s működött._a_fjejteje fjitár cimü regénye 1920-ban j e l e n t meg. Bársony Dezső társaságában irott Vademberek cimü színmüve a

6 Magyar Színházban került azinre. Ugyanitt mutatták be Harry Voasberg Főpróba cimü darabját is az 6 fordításában. Törzs Jenő szerepeinek összeállítását az Országos Színháztörténeti Múzeumban Steiner Zsuzsa kezdte meg, de miután más múzeumba helyezték át, munkáját befejezni nem tudta. Jelen összeállítás az 5 anyagának felhasználásával az Országos Széchényi Könyvtár szinlapjai és a Magyar Színpad alapján készült.

7 TÖRZS JENŐ SZEREPEI THÁLIA DR. RANK Ibsen.Henrik; Nóra. Szm.3 fv. pord.: Reviczky Gyula XI.4. Polies Caprice. COBUS Hejermantis.Hermann; A remény. Halásztr. 4 fv. Pord.: Hevesi Sándor.(Müs.) Polies Caprice. 190o. XI.11 EGY ÖREG UR Courteline. Georges: Boubouroche. Tragiko. 2 fv. Ford.: Glüok Kálmán. (Müs.) Folies Caprice XII.8. BOURLINGRIN Courteline, Georges: Csendes otthon. Bo. 1 fv. Ford.: Bálint Lajßs. Folies Caprice XII.8. GREGERS Ibsen,Henrik; A vadkacsa,tragiko. 5 fv. Ford.: Lukács György. Folies Caprice XII.25. A BÁRÓ Gorkij. Maxim;É.l.jeli menedékhely. Képek az élet mélységeiből. 4 fv. Ford.: Havas József, (üj bet.)folies Caprice

8 A TUDÓS Lengyel Menyhért:A nagy fejedelem. Dr.3fv. Polies Caprice III.3. GILBERT Schnitzler, Arthur: Irodalom, Vj. 1 fv. Ford.: Kovácsné Balogh Vilma, Folies Caprice III.10. LEONARDO D»Annuazio.Gabriele; Holt város. Tr.5 fv. Ford.: Márkus László. Folies Caprice III.24. OGINSKI Hauptmann,Gerhart: Elga. Nocturnus 7 képben. Ford.: Stephan! Elza. Folies Caprice IV.28. MAGYAR SZÍNHÁZ BÉLYI JÁNOS. PLÉBÁNOS MartOB Ferenc: Szent Péter esernyője. Szm. 3 fv. Mikszáth Kálmán hasonló cimü re gényéből. Rend.: Verő György X.ll. EGY BÁRÓ Gorkij. Maxim; Éjjeli szállás. Jelenetek az élet mélységéből. 4 fv. Ford.: Káinoki Izor, (üj bet.) X.18. CYRILL Bernstein, Henry: Kerülő ut. Szm. 3 fv. Ford.: Salgó Ernő. Rend.: Bokor József XI.2.

9 RANK, ORVOS Ibsen.Henrik; Nóra. Szm.3 fv. Ford.: Reviczky Gyula. (Uj bet.) XI.14. PÉTER A NAZARÉNUS Bródy Sándor: A dada. Szm. 3 fv. (Uj bet.) XII.17. SPERNER GRÓF Sudermann. Hermann: A virágos csónak.(das Blumenboot.) Szm. 5 fv. Ford.:Prém József,Rend. Márkus László SZILASSY ERNŐ, SZÁZADOS Földes Imre: A császár katotonái. Dr. 3 fv I I. 1. SERBÁN JÁNOS, VÁLLALKOZÓ If.1. Hegedűs Sándor: A rab. Fantasztikus dr. 3 fv III.20. FERENC, REICH- STADTI HERCEG Rostand. Edmond: A sasfiók. Dr. 5 fv. Fórd.:Ábrányi Emil. Rend.: Márkus László IV.24. THEO Schwelinck.Gyula: Tüz a gyárban. Dr. 3 fv. Ford.: Sebestyén Károly IX.5. NEUSTIFT HUGÓ BÁRÓ Saiten. Felix: A túlsó partról. 3 fv. Ford.: Fényes Samu XI.7. EGYEDI ÁKOS Ha.1ó Sándor:A holnap.vj.3 fv. Rend.: Márkus László XI.27.

10 HAMLET Shakespeare: Hamlet. Dr.5 fy. Ford.: Arany János. Színpadra alk. és rend.: Márkus László. (Uj bet.) BODNÁR Lengyel Menyhért: Falusi i d i l l. 3 fv DE CHABRAN HERCEG Bataille, Henri: A meztelen n5. Szm. 5 fv. Ford.: Adorján Andor. (Bein.) BARNA GABOR, IRODAVEZETŐ Földes Imre: Hivatalnok urak, Szm. 3 fv III.5. ZBLSKO Zapolska. Gabriela: Hanka. (Moralnosc pani Dulskej.) Ko. 3 fv. Ford.: Mikes Lajos IV.24. JÁNOS I f j. Ruttkay György: A nagy czél. Dr. 1 fv V.8. FELEKI Földes Imre: Hivatalnok urak. Szm. 3 fv. (Müs.) V.15. ERVIN Fényes Samu: Álmodozók. Szm, 3 fv IX.3. KRESZ JÓZSI, IRÓ Hatvány Lajos és Lengyel Menyhért. A szüz. Házassági ko. 5 képben X.9.

11 FAUST Goethe; Faust. Tr. 5 Szakaszban, 2 prológgal. Ford.: Dóczi Lajos. Színpadra alk. és rend.:márkus László.(Uj bet.) XI.13. PRAED Shaw. Bernard: Warrenné mestersége. Szm. 4 fv. Ford.: Cholnoky Viktor. ÍBem.) XII.22. A PESTI VENDÉG Biró Lajos: A családi tűzhely. I. Vali pályát választ. Vj. 1 fv A BOLOND BÁRÓ Biró Lajosi A családi tűzhely.ii. A vőlegény. Vj.l fv EGY EPÉS FIU Biró Lajos: A családi tűzhely. I I I. A nagymama. Vj. 1 fv A ZARÁNDOK Szemere György; "Ő".- Szj. 4 fv. Vágó Géza meséjéből. Rend.: Márkus László SZADDIATTESZ, LÍDIA KIRÍLYA Homonnai Albert: Giges és a Tudó. Trag. 3 fv. Rend.: Márkus Lászlóo TORDAI DEZSŐ Földes Imre: A kuruzsló. Szm. 3 fv. Cïius.) I I I. l.

12 BÁRÓ KENDE RE S SY, HUSZÁR KAPITÁNY Roda Roda és RÖBsler: Csákó és kalap. (Der Feldherrnhügel.) Móka 3 fv. Ford.: Heltai Jenő. Rend.: Márkus László III.26 GOLDING ARCHIBALD Smith, Winchell: A milliomos. (Brewster's millions.) Bo. 4 fv. Ford.: Bródy Miksa. Read.: Vajda László V.21. FLAMMING BÁRÓ Lothar.Rudolf és Sandek.Hugo: Gavallérok. Ko. 3 fv. Ford.: Faragó Jenő IX.10. DUBEDAT,FESTŐ Shaw. Bemard: Orvosok. (The Doctor's Dilemma.) Ko. 5 fv. Ford.: Dr. Hevesi Sándor IX.24. A FŐHERCZEG Biró Lajos: Sárga liliom. Vidéki történet 3 fv. Rend.: Márkus László. ÍBern.) XI.30. JENŐ Hajó Sándor: Fiuk és lányok. Vj.3 fv. Rend.: Vajda László BOÉR KÁLMÁN Csáth Géza: A Janika. Tragiko.2 fv. Rend.: Vajda László V.24.

13 AZ UTOLSÓ VENDÉG Osáth Géza; Hamvazó szerda. Bábjáték 1 fv. Rend.: Vajda László V.24, BRASSIER JEAN Veber.Pierre és Baasel.Serge: Nagy diákok. Szm.4 fv. Ford.: Hajó Sándor. Rend.: Márkus László IX.23. RAINER EDE, ERDÉSZ GYAKORNOK Sohnitzler, Arthur: Az élet szava. Szm. 3 fv. Ford.: Salgó Ernő X.7. PROTASSOV FEDOR Tolsztoj. Leo: Az élő halott. Szm. 4 fv. 5 képben. Magyar szinre átdolg. és rend.: Vajda László XI.4. RENNEVAL, FŐHADNAGY Farkas Pál: A varsányi csata. Ko. 4 fv. Rend.: Márkus László ,10. FERENC GRÓF Biró Lajos-: A rablólovag.szj. 3 fv. Rend.: Vajda László GIANNETTO MALESPINI Benelli, Sem; A gunyvacaora. Dr. költ. 1 fv. Ford.: Erdős Renée. Rend.: Márkus László *

14 GUSTAV, TAUNUS HERCEGE Rösaler Károly; A frankfurtiak, vj. 3 fv. Ford.: Molnár Ferenc. Rend.: Vajda László* BLANCO POSNET Shaw. Bernard; Blanco Posnet. Melodr. és egyúttal prédikáció. Ford.: Hevesi Sándor. Rend.; Márkus László IV.20. NAPOLEON Shaw, Bernard; A sors embere. Tréfa 1 fv. Ford.:Hevesi Sándor, Rend.: Márkus László IV.20. PORTAL Bourset. Paul: Az apostol. Sznu 3 fv. Ford.: Salgó Ernő". Rend.: Vajda László IX.21. DR. VAS JENŐ Nagy Endre: A miniszterelnök, Ko. 3 fv. Rend.: Vágó Béla, 1912,*X.19. DR. KELEMEN Molnár Ferenc: A farkas. Játék 3 fv. Rend.: Vajda László XI.9. BERIK, FŐSZÁLLÁS UR Banffy Miklós: A Nagy Ur. Dr. 5 képben. Rend.: Márkus László XII.28. RÄBER ALADÁR Lengyel Menyhért: Róza néni. Vj. 3 fv. Rend.:Vajda László IT.l,

15 RÁPOLT Biró Lajos: Tavaszi ünnep. Dr. 3 fv. Rend.: Vajda László. ANKERSCHMIE DT TÁBORNOK Hevesi Sándor: Az uj földesúr. Szm. 5 fv. Jókai Mór hasonló cimü regényéből. Rend.: Márkus László IX.6. RÖNNING PÁL Schnitzler Arthur: A préda. Szm. 3 fv. Ford.: Salgó Ernő. Rend.: Vajda László X.ll. ZOLTÁN Krúdy Gyula: Zoltánka. Szj. 4 képben. Rend.: Márkus László XI.15. KUBICS AUREL, TANÁR Hatvány Lajoa: A hiresek.szm. 3 fv. Rend.: Vajda László XII»5. ALMÁSSY FŐHADNAGY Biró Lajos: Tört. szm. 3 fv. Rend.: Márkus László XII.20, GREGORY TAMÁS Vernon, Harry M. és Owen. Harold: A mandarin. (Mr. Wu.) Angol-kinai játék 3 fv. és 2 képben. F 0 rd.: Salgó Ernő

16 MISKIN NIKOLAJEVICS LEO HERCEG Meideil. Hjalmar: A félkegyelmű. Sorsdr. 5 fv. Dosztojevszkij regénye után. Ford.: Biró Lajos. Rend.:Vajda László III.7. TRAVERS EVERTON Mac-Hugh. Augustin: Az 555-ös rendőr. Bo. 3 fv. Ford.: Harsány! Zsolt. Rend.: Vajda László III.28, KIRÁLY SZÍNHÁZ 48-as HONVÉD Pásztor Árpád: Ferenc József azt üzente. Látványos j.a mai időkből 6 képben VIII.18. KÁZMÉR Márkus László: Varsótól az Adriáig. Alkalmi szm. zenével 6 képben IX.15. SEBESÜLT TISZT Pájztor Árpád: Ferenc József azt üzente. Látványos szm.zenével 6 képben. (Müs.) IX.23. A HADNAGY vágó Géza: Nagy dolog a háború. Énekes vj. 4 fv IX.26. GIMES.HADNAGY Vitéz Miklós: A gyáva. Szj. 1 fv X.29.

17 HUGO Salten.Felix:Az erkölcsi erő. Szm. 1 fv. Ford.:Fényes Samu. FERENC Szentpéteri ZBJgmond: Tündérlak Magyarhonban.Népszm.3 fv. (Uj bet.) XII.5. MAGYAR SZÍNHÁZ WILDE OSZKÁR Löhner.Fritz és Hardt. Bruno: Az élet királya. (Oscar Wilde.) Szm. 5 képben. Ford. ós rend.: Márkus László V. 5. THOUZERY, JACQUES Guinon éa Bouchinet: Az apja lánya. Szm. 4 fv. Ford.: Hajó Sándor. Rend.: Vajda László IV.10, DR. BOURSCHIAN MAX, BIRÓ Bahr. Hermann: A kutya pör. Szm. 4 fv. Ford.: Sebők Zsigmond. Rend.: Vajda László iv.30. RONGY JÁNOS Mirbeau. Octave: A pénztárca. Vj. 1 fv. Ford.: Szász Géza. (Uj bet.) V.28. PÁL Ráskai Ferenc:Lidi... Lidia. Szm. 1 fv VI.11.

18 A GRÓF Bakonyi Károly; A aárga keztyü. Egy készülő dr. utolsó felvonása. Király Szinház vi.25. KONSTANTIN HERCEG Bródy Sándor; Lyon Lea. Regényes szj. 3 fv. Rend.; Vajda László IX.4. DR. BRUN NIELS Ott 0.: Éviké. Vj.4 fv.ford.; Hajó Sándor. Rend.; Vajda László X.30. DOROZSMAY ISTVÁN. KÉPVISELŐ Drégely Gábor: A kisasszony férje. László. J. 3 fv. Rend.: Vajda XII.4. KÁR PÁ* THY JÁNOS Hevesi Sándor: Egy magyar nábob. Szj. 5 fv. Jókai Mór regényéből. Rend.: Márkus László IV.1. GRÓF KORFF Vossberg. Harry: Főpróba.Kelen Emil "Egy drága élet" cimü vígjátékából. Bo. 3 fv. Ford.: Törzs Jenő, Rend.: Vágó Béla V.13. FLEURIOT LUCIEN Bisson, Alexandre: A névtelen asszony. (Mme X.) Dr. 5 fv. Ford.: Bródy Miksa. Rend.: Márkus László VI.2.

19 LORD MERESTON Maugham, Somerset: Lady Frederick. Vj. 3 fv. Ford.:Bródy Miksa. Rend.: Márkus László VI.1. WÜRZBURGER BERNÁT, NAGYKERESKEDŐ Friedmann Ármin és Kottow. Hans: Bernát Bácsi. Családi kép 3 fv. Ford.: Kövessy Al bert. Rend.: Vajda László IX.15. B0RIN3ZKY TANÁR Villányi Andort Királynőm, meghalok érted. Szm. 3 fv. Rend.: Vajda László X.14. PÁL ISTVÁN Földes Imre: Künn a bárány, benn a farkas. Ko.3 fv.rend.: Vajda László XI.4. KÁRPÁTHY ZOLTÁN Heve3i Sándor: Kárpáthy Zoltán. Regényes szj. 5 fv. 6 képben. Jókai Mór regényéből. Rend.: Márkus László XII.15. A VENDÉG Vajda Ernő:A váratlan vendég. Szm. 3 fv. Rend.:Márkus László. *,Bem.) DR. SZEKlïRES JENŐ Gábor Andor: A dollárpapa. A pénz komédiája. 4 fv. Rend.: Vajda László II.3.

20 ZÓLYOM PÁL IRÓ Száaz Zoltán; Kedves Mester. Szm. 3 fv. Rend.: Vajda László III.24. KORNILOFF EZREDES Zapolska, Gabriela; A varsói citadella. Szm. 5 fv. Ford.: Vajda László: Rend.: Vajda László IV.14. PEER GYNT Ib3en. Henrik; Peer Gynt. Dr. költ. 4 fv. 9 képben. Ford.: Sebestyén Károly. Színpadra alk.: Eckart Dietrich. Rend.: Márkus László. VBem.) VI.2. ŐSZY MIKLÓS Újhelyi Nándort Cserebere.Vj. 4 fv. Rend.: Tarnay Ernő IX.28. IVÁN GRÓF Bródy Sándor: A szerető. Regényes szj. 4 fv. Rend.: Vajda László X.25. ALMÁSSY Biró Lajos: Hotel Imperial. 3zm. 4 fv. Rend.: Vajda László BARADLAY KÁZMÉR Hevesi Sándor: A kőszivü ember f i a i. ( i. r ) Szm. 2 részben, 12 képben. Jókai Mór regényéből. Rend.: Márkus László V.30.

21 BARADLAY JENŐ Heveai Sándor: A kőszivü ember f i a i. ( i l. r ) Szm. 2 részben, 12 képben. Jókai Mór regényéből. Rend.: Márkus László VT.l. LONKAI JENŐ Drégely Gábor: Egy férj, aki mindent tud. Ko. 3 fv. Rend.: Vajda László IX.20. KARÁDY ZOLTÁN Földes Imre: A császár katonái. Dr. 3 fv. (Müs.) XI. 3. NAPOLEON Sardou, Victorien és Moreau. Emile: Szókimondó asszonyság. Szm. 3 fv. 1 előjátékkal. Ford.: Fái J. Béla. Rend.: Szirmai Imre. (Uj bet.) PRAED Shaw. Bemard: Warrenné mestérsége. Szm. 4 fv. Ford.: Cholnoky Viktor, (üj bet.) IV.8. EGY BÁL Gorkij.Maxim: Éjjeli menedékhely*. Jelenetek az élet mélységeiből. 4 fv. Ford.: Káinoki Izor. Rend.: Vajda László, (Uj bet.) IV.19. FERENC, REICH- STADTI HERCEG Rostand. Edmond: A sasfiók. Dr. 5 fv. Ford.:Ábrányi Emil Rend.:Márkus László.(Uj bet.) IX. 28. MIKLÓS Dräsche Lázár Alfréd: A tüzpröba. Szm. 5 fv. Rend.: Vajda László

22 ESSLINGEN RÓBERT BÁRÓ Kardos Andor; Éva és a férfi> ak. Szj. 3 fv. Rend.; Tarnay Ernő PARASZTHY TAMÁS, TANÍTÓ Çsortos Gyula és Fazekas Imre; Silvio kapitány. Dr.3 fv. Rend.: Vajda László IV.9. FLEURIOT LUCIEN,ÜGYÉSZ Blason. Alexandre: A névtelen asszony. Szm.5 fv. Ford.: Bródy Miksa. Rend.: Tarnay ErnŐ. (Uj bet.) XAVIER Félin Y Cadina. José: Maria del Carmen. Szm, 3 fv. Ford.: Bródy Miksa. Rend.: Vajda László VI IX.25. ÖREGLAKY BÉLA GRÓF Rákosi Jenő: Ida. Vj. 4 fv. Rend.: Vajda László f X.27. ENRIQUE DE TORRENTS Echegaray. José: Az utolsó csók. (Magdalena.) Dr. 3 fv. Ford.:Dr. Szálai Emil. Rend.: Tarnay Ernő XII.4. PEER GYNT Ibsen.Henrik: Peer Gynt. Drámai költ. 4 fv. 9 képben. Ford.:Sebestyén Károly.Rend.: Márkus László. (Uj bet.) XII.22.

23 SIVÓ JÁNOS Bus Fekete László; Búzavirág. J. 4 fv. Rend.: Törzs Jenő II.5. A CÁREVICS Zapolska. Gabriela; A cárevics. Dr. 3 fv. Ford.: Vajda László. Rend.: Vajda László, (wem.) V.28. DR. SÁMSON JÁNOS Lakatos László: A fakir. Dr. 4 fv. 5 képben. Rend.: Tarnay Ernő IX.9. BÁNÁTI,SZÍNÉSZ Molnár Ferenc : Szinház.I.Előjáték Lear Királyhoz. I. fv. /Bem./ X.22. LITVAY,SZÍNÉSZ Molnár Ferenc: Szinház. I I. Marsall. Szm. 1 fv X.22, AZ IGAZGATÓ Molnár Ferenc; Szinház. I I I. Az ibolya. Vj. 1 fv X.22. II. LAJOS Szomory Dezsőt II. Lajos ki rály. Szm. 4 fv. Rend.: Márkus László JOHN Törzs Jenő és Bársony Dezső: Vademberek. Szm. 3 fv. Rend.: Törzs Jenő III.31. BOLDIZSÁR Tímár J. Mihályt A púpos Boldizsár. Legenda 3 fv. 6 fejezetben, Rend.: Törzs Jenő IX.15.

24 IMRE Molnár Ferenc: Égi és földi szerelem. Dr. 3 fv. Rend.: Tarnay Ernő XI.3. NIELS Kayssler Frigyes: A gong.dramolett. Ford.: Törzs Jenő. Andrássy uti Szinház XII.15. DR. BARREN MIKLÓS Vajda Ernő:A válóperes hölgy. Vj. 3 fv. Rend.: Vágó Béla III.3. BATHÓ KÁLMÁN Beöthy László: Kovácsné.Bohóság 3 fv. Rend.: Tarnay Ernő. (Uj bet.) VI.2. RENAISSANCE SZÍNHÁZ A TRÓNÖRÖKÖS Vajda Ernő: A trónörökös.szm. 3 fv. Rend.: Bárdos Artúr VIII.3. BRUNO Crommelinck, Fernand:A csodaszarvaa. Ko. 3 fv. Ford.: Karinthy Frigyes. Rend.: Bárdos Artúr IX.29, CSACSINSZKY PALI Szép Ernő: Lila akác. Szerelmes história 5 képben. Rend.: Bárdos Artúr X.30.

25 IMRE Csergő Hugo: Az első hajnal. Szj. 3 fv. Rend.: Bérczy Ernő XII.6. ELMANN HANS Rittner, Thaddäus: Farkasok az éjben. Ko. 3 fv. Ford.: I f j. Gaál Mózes. Rend.: Bárdos Artúr XII.20, VALETTY ROLAND, HEGEDŰMŰVÉSZ Vajda Ernő: A hárem. Vj.3 fv. Rend.: Bárdos Artúr DR. BARREN MIKLÓS Vajda Ernő:A válóperes hölgy. Vj. 3 fv. Rend.: Vágó Béla. (Uj bet.) III.6. MISTER RONG Lengyel Menyhért:Mister Rong. Dramolett. Andrássy uti Szinház III.13. PÉTER, FESTŐ Fazekas Imre: Függöny. Dramolett. Andrássy uti Szinház V.12. BELVÁROSI SZÍNHÁZ CHARLES BELLANGER Guitry. Sacha: A papának igaza volt. Vj. 3 fv. Ford.: Hajó Sándor V.24.

26 LUCIEN RIBIERRE Val, André _éa Jäger-Schmidt; Charly. Vj. 3 fv. Ford,: Lakatos László. Rend.: Lakatos László. KALOCSAY GYULA KÉPVISELŐ Peydeau.Georges: Mit járkálsz meztelenül? Francia vj. 1 fv. Ford.: Heltai Jenő. Blaha Lujza Szinház VTII.31. POSZDNICSEV GREGOR Nozière, M. és Savoir, A.: A Kreutzer-szonáta. Tolaztoj regényéhői. Ford.: Földi Mihály. Rend.: Garas Márton, IX.12. MAGYAR SZÍNHÁZ A DAUPHIN Shaw. G. Bemard: Johanna. Krónikás szm. 6 képben és 1 epilógusban. Ford.: Hevesi Sándor. Rend.: Bánóczi László. (Bem,) X.10. JÁKI TÓTH ANDOR Drégely Gábor - Liptai Imre: A vörös ember. Vj.3 fv.rend.: Vágó Béla XII.13. TAMÁS ANDOR Lakatos László:Fej vagy irás. Rend.: Szerb Antal. Belvárosi Szinház

27 MR. ARTHUR NORTON Pásztor Árpád: Magnetic. Szj. 5 képben. Rend.: Vágó Béla. SAVINIEN LA CHAMBOTTE Hennequin éa Veber: Az ötórai vendég. Vj. 3 fv. Pord.Stella Adorján. Rend.: Vágó Béla V.8. PEER GYNT Ibsen«Henrik: Peer Gynt. Dr. költ. 4 fv.és 9 képben.ford.: Sebestyén Károly. Rend.: Márkus László. (Uj bet.) V.29. VÍGSZÍNHÁZ FERDINAND DE LEVIS Galsworthy. John: Úriemberek. (Loyalties.) Szm.3 fv. 7 kép. Ford.: Szép Ernő. Rend.: Jób Dániel IX.25. FRANÇOIS DE BREUIL Bousquet. Jacques és Armont. Paul: A színésznő, (comédienne.) Vj. 3 fv. Ford.: Szép Ernő. Rend.:Bródy Pál X.10. GRÓF BUDEN, KÖVETSÉGI TANÁCSOS Fazekas Imre: Madonna. Szm. 3 fv. Rend.:Jób Dániel XI.6.

28 A KÖLTŐ Heltai Jenő; Arcok és álarcok. I, Karácsonyi vers. Vj. 3 fv. Rend.:Bródy Pál. AZ ÖREG KEGYELMES UR Heltai Jenő; Arcok és álarcok. I I. Az orvos és a halál. Mese. 1 fv. Rend.; Jób Dániel. A FIATAL UR Heltai Jenő; Arcok és álarcok. I I I. Menazséria. Tragiko. 1 fv. 3 képben. Rend.: Jób Dániel XI.28, 1925, XI.28, MAGYAR SZÍNHÁZ ALAIN BRECOURT GRÓF Kistemaekers. Henri: Miénk az éjszaka. Szm. 3 fv. Ford.: Biró Lajos. Rend.: Tarnay Ernő XII.23«KUTHY BÁLINT Fodor László: Dr. Szabó Juci. Vj. 3 fv. Rend.: Vágó Béla PEER GYNT Ibsen? Henrik; Peer Gynt. Dr. költ. 4 fv. 9 kép. Ford.: Sebestyén Károly. (Uj bet.) II.5.

29 ALPRED Szulz, Josef^ Párisi kirakat. Op.3 fv. elő- és utójátékkal. Szöveg: Jacques Bousquet és Henri Falk. Ford.: Harsányi Zsolt és Zágon látván. Rend.: Vajda László IV.8. NAPOLEON Sardou. Victorien:A szókimondó asszonyság. Szm. 3 fv. Ford.: Fái J.Bóla és Makó Lajos. (Uj bet.) Vigszinház VIII.25. DR. TÖRÖK ISTVÁN Földi Mihály: Bubi. Vj. 3 fv. Rend.: Vajda László IX.11. VÁRADY GYÖRGY Fodor László: Szeretek egy színésznőt. Vj. 4 fv. Rend.: Vágó Béla. GEORGE DELMOND Galsworthy, John: A menekülő asszony. Szm.5 képben. Ford.: Karinthy Frigyes. Rend.: Lakatos László X X.29. A FŐHERCEG. Biró Lajoa: Sárga liliom. Vidéki tört. 3 fv. Rend.: Vágó Béla. (Uj bet.) XI.12. ALMÁDY Molnár Ferenc: Játék a kastélyban. Anekdota 3 fv.rend.: A szerző XI.27.

30 ANKBRSCHMIEDT TÁBORNOK Hevesi Sándor; Az uj földesúr. Szm. 5 fv. Jókai Mór hasonló cimü regényéből. Rend.: Vágó Béla. (Uj bet.) JACQUES GAILLAC Fiera, Robert de és Croisset. Francis de; Az uj urak. Vj. 4 fv. Ford.: Heltai Jenő. Rend.: Vajda László T.28. I I. JÓZSEF CSÁSZÁR Jarno György: Az erdészlány, Op. 3 fv. Szöveg: Buchbinder Bernát. Ford.: Révész Ferenc. Rend.: Lóránth Vilmos. (Uj bet.) Városi Szinház IV.16, ALEXEJ CÁREVICS Neumann. Alfred: Oroszország. Dr. 5 fv. 8 képben. Ford.: Kosztolányi Dezső. Rend.: Karlheinz Martin r V.14. AZ ULÁNUS Bus Fekete László:Páros csil lag. J,4- fv. Rend.: Szabolcs Ernő, Fővárosi Operett Szinház, XI.25, ŐSZI JÁNOS Bus Fekete László:Páros csil lag. J. 4 fv. Rend.: Szabolcs Ernő. pővárosi Operett Szinház xi.25,

31 A KIRÁLY Bus Fekete László: Páros c s i l lag. J. 4 fv. Rend.: Szabolcs Ernő. Fővárosi Operett Szinház. PELHAM FRANKLIN Hamilton, Cosmo: Trixi. Vj. 3 fv. Ford.: Fodor László. Rend.: Vágó Béla IVÁN Pazekas Imre: Trojka.Dr.3 fv«rend.: vaszary János II.3. FERENC, REICH- STADTI HERCEG Rostand. Edmond: A sasfiók. Dr.5 fv. Ford.: Ábrányi Emil. (Uj bet.) GAVARD Yvain, Maurice: Yes.Vidám op. 3 fv. Szöveg: Pierre Soulaine és René Pujol. Ford.: Stella Adorján. Rend.: Bródy István V.18. ALMÁSSY FŐHADNAGY Biró Lajoa: Hotel Imperial. Szm. 4 fv. Rend.: Vágó Béla. (Uj bet.) 1928.VIII.18, VÍGSZÍNHÁZ JIMMY DUGAN Veiller. Bayard: Mary Dugan bünpöre. Szm, 3 fv. Ford.: Lengyel Menyhért. Rend.: Hegedűs Tibor IX.7.

32 DR. KELEMEN Molnár Ferenc: A farkas. Vj. 3 fv. Rend.: Törzs Jenő. (uj bet.) IX.29. GYÖRGY Fodor László: Bölcsődal. Vj. 3 fv. Rend.: Hegedüa Tibor XI.3. BERNARD KERSAL TARNÓCZY EMIL Maugham, w. Somerset: Ne váljunk el! (The constant Wife.) Vj. 3 fv. Ford.: Heltai Jenő. Rend.: Hegedűs Tibor XII.7. Harsány! Zsolt:Beazterce ostroma. Vj. 3 fv. Mikszáth Kálmán regénye után. Rend.: Góth Sándor CHARLES MARSDEN O'Neill. Eugene: Különös közjáték, (strange Interlude.) Szm. 3 fv. 9 képben. Ford.: Harsányi Zsolt. Rend.: Jób Dániel III.8. BÉLA Bethlen Margit: A azürke ruha. Szm. 3 fv. Rend.: Góth Sándor IV.12. TOPÁZ, TANÁR Pagnol, Marcel: Topáz. Vj. 4 fv. Ford.: Zilahy Lajos. Rend.: Jób Dániel V.4.

33 FOGALMAZÓ Molnár Ferenc; Liliom. (Egy csirkefogó élete és halála.) Külvárosi legenda, 7 képben. Rend.: Hegedűs Tibor. (Uj bet.) CSISZÁR ISTVÁN, ÉPÍTESZ Ernőd Tamás és. Török. Rezaó: Két lány az utcán. Vj. 3 fv. 5 képben. Rend.: Hegedűs Tibor. LITVAY, SZÍNÉSZ Molnár Ferenc: Marsall. Szm. 1 fv. Rend.: Törzs Jenő. (üj bet.) IX X.5. PIERRE BELCROIX Bernstein, Henri: Muzsika. Szm. 3 fv. 12 képben. Ford.: Kosztolányi Dezső. Rend.: Hegedűs Tibor XI.9. DÉNES KORNÉL, MÉRNÖK Caathó Kálmán: Matyika színésznő szeretne lenni.j.3 fv. Rend.: Hegedűs Tibor XII.31. GÁBOR Hunyady Sándor:Júliusi éjszaka. Vj. 3 fv. Rend.: Hegedűs Tibor XII.31. MARKOVITS LÁSZLÓ Szomory Dezső: Takáts Alice. Szm. 3 fv. Rend.: Góth Sándor

34 STANHOPE Sheriff. R, C. : Az ut vége 0 (journey's End.) Szm. 3 fv. 6 képben. Ford.: Halász Gyula. Rend.: Hegedűs Tibor. (Bem. ) , AZ IDEGEN Hatvány L i l i:m a este vagy soha. vj.3 fv. Rend.: Góth Sándor IV.5. NORMIE DE V/ITT Bürke. Edwin: Az úgynevezett szerelem. (This Thing called Love.) Zenés vj. 3 fv. Ford.: Harsányi Zaolt. Rend.: Hegedűs Tibor VI.7. MAURICE Maugham. Somerset: A szent láng. Szj. 3 fv. Ford.: Harsányi Zsolt. Rend.: Hegedűs Tibor IX.20. BERTÓK ENDRE Török Rezső: Bella nagysád. Vj. 2 képben. Andrássy uti Szinház X.10. A FŐBÍRÓ Hunyady Sándor: Feketeszáru cseresznye. Szj. 3 fv. Rend.: Hegedűs Tibor XI.6. ELNÖK Lakatos László: Lipótváros. Szj, 3 fv. Rend.: Hegedűs Tibor

35 LEON BRODIER Birabeau. André és DoUey. Georges: A kis központ, (côte d'azur.) Vj. 3 fv. Ford.: Lakatos László. Rend.: Hegedűs Tibor. JACQUES Acremant, Albert: Viharos nászéjszaka. Zenés bo. 3 fv. Magyar színpadra átd.és rend. Vaszary János. Magyar Szinház IV.4. PROTEUS, MI NISZTERELNÖK Shaw.Bernard: A szénásszekér. (The Apple Cart.) Polit, burleszk. 3 fv. Ford.: Hevesi Sándor; Rend.: Hegedűs Tibor V.2. A BÁRÓ Fodor László: Ékszerrablás a Váczi utcában. J.3 fv. Rend.: Hegedűs Tibor V.16. KRINGELEIN Baum. Wieki ; A nagy hotel. (Menschen lm Hotel.)Szm.3 fv. 16 képben. Ford.: Harsányi Zsolt. Rend.: Hegedűs Tibor. (Bem.Î IX.5, BRUNEAU Doillet, Laurent: A gyógyszerész ur. Vj.3 fv. Ford.: Harsányi Zsolt. Rend.: Góth Sándor X.10.

36 AZ ALISPÁN Hunyady Sándor: Pusztai szél. Szm. 4 fv. Rend.: Hegedűs Tibor. HARRISCH Nádas Sándor: Kültelki muzsika. Pesti történet 3 fv. 6 képben. Rend.: Hegedűs Tibor XI.14. SCOTT REGINALD Lengyel Menyhért: Evelyn.Szm, 3 fv.rend.:góth Sándor, 1931, XII.5. ERNEST DUPLAY Veber. Pierre és Madia, Alex: Kényes válópör. Bo, 3 fv. 4 képben. Pord.:Stella Adorján. Rend.: Hegedűs Tibor XII.23. TANGO TIBOR Szép Ernő: Tango Tibor. Kis szatira. Szilveszteri kabaré XII.31. ROBERT CO ÓLMA Nj FIZIKUS Ernőd. Tamás és Török Rezső: Fizessen nagysád. Zenés op. 3 fv. 4 képben. Rend.: Szabolcs Ernő* BACON Bruckner, Ferdinand: Angliai Erzsébet. Szm. 4 fv. Ford.: Kosztolányi Dezső. Rend.: Hegedűs Tibor TAMÁS Vaszary János: Angyalt vettem feleségül. Énekes j. 3 fv, 6 képben. Rend.:Tihanyi Vilmos. (Bem,) Király Szinház IV.23.

37 MAGYAR SZÍNHÁZ BILL Sterk, w«: Nem divat á szerelem. Vj. 3 képben. Ford.: Vaszary János. Andrássy uti Szinház IX.10. DR. HELD. VÉDŐÜGYVÉD Fodor László: Csók a tükör előtt. Szm. 3 fv. 8 képben. Rend.: Bródy Pál IX.15. ROBERT Coward, Noel: Mézeshetek. Vj. 1 fv. Ford.: Stella Adorján. Andrássy uti Szinház X.22. ORMAY Zágon István: Dzsimbi. Vj. 3 fv. Rend.:Tarnay Ernő XI.5. GERMONT Verneuil, Louis: Asszony és a rabló. Vj. 3 fv. 4 képben. Ford.: Heltai Jenő. Rend.: Tarnay Ernő. (Bein, ) XI.26. I I. JÓZSEF Szomory Dezső: II.József császár. Szm.4 fv. Rend.: Tarnay Ernő. (Uj bet.) RICHARD WADSWORTH Sheldon.Edward: Éjféltől hajnalig. Szm. 3 fv. 6 képben, Ford.: Hatvány L i l i. Rend.: Góth Sándor II.4.

38 MARCELL Fodor László; Rulett. Vj. 3 fv. Rend.: Tarnay Ernő, LORD MELBOURNE.» MINISZTER ELNÖK Sil-Vara: Egy királynő leánykora. Vj. 8 képben. Ford.: Márai Sándor. Rend.: Bródy Pál IV.15«GARDON! László Aladár':A csodahegediis * Vj. 3 fv. Andrássy uti Szinház IV.15. SÁNDOR Halász Imre: Egy csók ós más semmi. Zenés ko. 3 fv. Rend.: Tarnay Ernő V.12. PORFIR PETRO- VICS ZAMATOV Baty,Gaston: Bün és bűnhődés. (Raszkolnyikov.) 3 rész 20 képben. Ford.: Heltai Jenő. Rend.: Bródy Pál IX.30. DR.VARGA BÁLINT ÜGYVÉD Fodor László; Kétszer egy héten. Vj.3 fv. Andrássy uti Szinház. JÁNOS Zilahy Lajos: A tizenkettedik óra. Ko. 3 fv. előjátékkal, 8 képben, Rend.: Hevesi Sándor X X.24.

39 FRANCIS Harwod.J.M. ás Deval,Jacques: Családunk szégyene. V j. 3 fv. Ford.: Lakatos László XII.2. ARISTIDE DE, FAUBLAS Ábrahám Pál; Bál a Savoyban. Op. 3 fv. 1 előjátékkal, 6 képben. Szöveg; Alfred Grünwald és Fritz Löhner Boda. Ford.: Heltai Jenő, Rend.:Lóránth Vilmos XII.23. BÁRKY PÁL Hármath Imre: Bridge. Vj. 3 fv. Andrássy uti Szinház XII.25. ÚJÉVI ÜDVÖZLET Szilveszteri Kabaré XII.31. DR. TIRR Zsolt Béla: A párizsi vonat. Szm. 3 fv. 8 képben. Rend.: Bródy Pál DR. SZIRÁKY SÁNDOR/ÜGYVÉD Anday Ernő; Vadvirág. Zenés vj. 3 fv. Rend.: Lóránth Vilmos. Andrássy uti Szinház III.24. GEORGE'S Croisset, Francis de.: Békebeli boldogság. Zenés vj. 3 fv. Ford. és rend.: Vaszary János. Andráasy uti Szinház IX.20.

40 MARC LODDON BARÓ Wool, Edward: Rágalom?! (Libel.) Szm. 3 fv. Ford.: Lakatos László. Rend.:Hevesi Sándor. PETER, KOMORNYIK Hatvány L i l i : Lánc. Szm.3 fv. 6 képben. Rend.: Törzs Jenő XI. 16, HAYNAU Hevesi Sándor:A kőszivü ember f i a i. 4 fv. 13 képben. Jókai Mór regényéből. Rend.:'Hevesi Sándor XII.15. KONT,FŐISPÁN Bónyi Adorján: Viki. Vj.3 fv. 6 képben. Rend.: Lóránth Vilmos ERNŐ AZEV (ASZJOV) Vronkop, Qszip és Rourke. Pavel : Szentpétervár. Szm. 10 képben. Ford. és rend.: Hevesi Sándor III.22 KIS ÖDÖN Molnár Ferenc: A cukrászné. Szm.5 képben. Andrássy uti Szinház IV.18. KAPOLNAY BÁLINT, VEZÉRIGAZGATÓ Sándor Jenő; Aki mer,az nyer. Op. 3 fv. 7 képben. Szöveg: Rejtő Jenő. Budai Szinkör VI.15.

41 DR. PETERDY GABOR,ORVOS PROFESSZOR Benedetti.Aldo de; Nem ismerlek többé. Vj. 3 fv. Ford. és rend.: Vaszary János. Andrássy uti Szinház, P. AHERN MARK S.J, Lavery. Emmet; Az Ur katonái, (The first Legion.) Szm.3 fv. 11 képben. Ford, és rend.: Hevesi Sándor XI.1, FARKAS AURÉL Lakatos László: A gazdag ember. VJ. 3 fv. Rend,: Horváth Árpád XII.14. DR. NAGY FERENC Vaszary János: Házasság. Vj, 3 fv. Rend,: Vaszary János , AGÁRDI PÉTER Heltai Jenő: A néma levente. Vj. 3 fv. 7 képben. Rend,: Hevesi Sándor, 1936, III.20. HEVES, SZERKESZTŐ * Vaszary János: Hölgyek és urak. Vj. 3 fv. Rend.:Vaszary János IX.10. DISRAELI Parker,Louis Napoleon: Disrae l i. Szj.4 fv. Ford.és rend.: Hevesi Sándor X.15.

42 VÖLGYI JÁNOS TANÁR Baláza Sándor: Bikfic tanár ur. Vj. 3 fv. 6 kép. Rend.: Torza Miklós. BECZKAY SÁNDOR, AMERIKAI FILM MÁGNÁS Csathó Kálmán:Szakítani nehéz dolog. Ko. zenével. 3 fv. 10 képben. Rend.: Csathó Kálmán. 1936, XII.12. IDŐSB AUBEN SÁNDOR Zilahy Lajos: A szűz* és a gödölye. Szm. 3 fv. 4 képben. Rend.: Törzs Miklós MONSIGNOR CAREY Lavery. Emmet: Egy óra a Vatikánban. Szm. 1 fv. Ford. és rend.: Hevesi Sándor III.20. EUGENE Crozlère. Henry; Egy vidám éjszaka. Zenés ko. 3 fv. Átdolg. és rend.: Vaszary János V.15. ERNŐ De la Roche. Mazo: A 101 éves asszony, (jalna lakói.) Szm. 3 fv. Ford. és rend.: Hevesi Sándor IX.8. ÜGYÉSZ Matolcsy Andor: Az utolsó fórum, szm. 3 fv. 8 képben. Rend.: Törzs Jenő X.2.

43 I I I. RICHÁRD X.29. ELEMÉR Shakespeare; I I I. Richárd király. Tr. 5 fv. 3 részben. Ford.és rend.í Hevesi Sándor, (üj bet.) Békeffi István és Stella Adorján: Holnap ágyban marad. Vj. 3 fv. 7 képben. Rend.: Törzs Jenő XII.1. ANDRÉ Amiel.Denys: Élettársak. (Mon ami.) Szm.3 fv. Ford.: Bálint György. Rend.: Vaszary János , LAJOS Vaszary János:Ketten egyedül. Vj.3 fv. Rend.:Vaszary János I I. 1. VOLPONE Jonson. Ben: Volpone vagy a pénz komédiája. 3 fv. 6 kép. Átd.Stefan Zweig. Ford.: Ernőd Tamás. Rend.: Vaszary János. (Uj bet.) III.12, IVÁN Brodazky Miklós: Dinasztia. Op. 3 fv. 20 képben. Szöveg: Vári Pál. Rend.: Lóránth Vilmos IV.16. TAMÁS Vaszary János: Angyalt vettem feleségül. Zenés ko. 3 fv. Rend.: Vaszary János. Andrássy Szinház. (vt. Paulay Ede u. 35.) IX.17,

A Z E L S Ő M A G Y A R S Z Í N T Á R S U L A T S Z I N L A P J A I

A Z E L S Ő M A G Y A R S Z Í N T Á R S U L A T S Z I N L A P J A I SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK 15. szám Staud Géza A Z E L S Ő M A G Y A R S Z Í N T Á R S U L A T S Z I N L A P J A I Budapest, 1960 SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK 15, szám. STAUB GÉZA Az első magyar színtársulat

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2006/2007 tanév Makó, 2007. március 23-25. I-II. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2006/2007 tanév Makó, 2007. március 23-25. I-II. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Makó, 2007. március 23-25. Helyezés Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. és AMI 47,600 45,800 46,900 140,300 2 Szeged Arany János Ált. Isk. 45,450 45,300 46,250 137,000 3 Budapest Ének-Zenei és

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam Magyar 1. évfolyam Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2892 0 Műszaki Könyvkiadó 6. Tankönyv Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2941 5 Műszaki Könyvkiadó 6. Munkafüzet Tankönyv

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

SZERKESZTI TORMAY CECILE

SZERKESZTI TORMAY CECILE NAPKELET SZERKESZTI TORMAY CECILE XV. KÖTET 1930 JANUÁR JÚNIUS 1 6. SZÁM A MAGYAR IRODALMI TÁRSASÁG KIADÁSA BUDAPEST TARTALOM. REGÉNY Török Sándor : Az idegen város 67, 157, 256, 362, 442, 563 ELBESZÉLÉSEK

Részletesebben

színház Városmajor 20:00 2300-3500 Június 18. Kölcsönlakás színház Városmajor 20:00 2300-3500

színház Városmajor 20:00 2300-3500 Június 18. Kölcsönlakás színház Városmajor 20:00 2300-3500 Június Név Típus, jelleg Helyszín KezdésJegyár Június 11. Francois Veber: Bérgyilkos a barátom színház Városmajor 20:00 2300-3500 Június 13. Edward Taylor: Legyen a feleségem Ray Cooney-John Chapman: színház

Részletesebben

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Felnőtt Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1 Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Bács-Kiskun Fekete Ferenc E 5 5510 3 Szolnok Közép-Tisza Hajdú Tamás E 6 5240 4 Ráckeve-Dunaági Sz. Lukácsa

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

KÖTELEZŐ és AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK LISTÁJA

KÖTELEZŐ és AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK LISTÁJA KÖTELEZŐ és AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK LISTÁJA a 2015-2016-es tanévben A 7. ÉVFOLYAMON 1 / 12 Kötelező olvasmányok a szöveggyűjteményben szereplő műveken kívül: Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg Mikszáth

Részletesebben

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA 2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA NAP 1 Vas. 2 Hétfő Németh László bérlet 3 Kedd 4 Szerda Universitas bérlet 18:00 Kálmán Imre: MARICA egyesített Ady Endre bérlet 19:00 Katona Gábor Zombola Péter: CSIKÓINK 10:00

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927)

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927) GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA MŰVÉSZETI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÚZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. BERNÁTH AURÉL UJABB KÉPEINEK ÉS RIPPL-RÓNAI JÓZSEF (1861 1927) VÁLOGATOTT MÜVEINEK KIÁLLÍTÁSA

Részletesebben

No. Cím Író Kiadva Kiadó

No. Cím Író Kiadva Kiadó No. Cím Író Kiadva Kiadó 1 Nagy indiánkönyv J.f.cooper 1965 Móra könyvk. 2 Fiúk évkönyve 1970 1969 Móra könyvk. 3 Mózes Madách imre 1966 Magvető 4 Kis gyermekek nagy mesekönyve 1955 Ifjusági kk 5 Egeszség

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA 10.2 km abszolút 1 882 Beda Szabolcs Futapest 1977 0:45:32 2 872 Forgács István Futapest 1975 0:45:58 3 728 Gehér László 1975

Részletesebben

Női steel páros eredmény

Női steel páros eredmény Női steel páros eredmény 1 Harsányi Enikő - Mendelényi Linda WBSE - SZK 20 2 Takács Franciska - Maráczy Erzsébet Smile DC 16 3 Kovács Erika - Borbély Viktória WBSE - SZK 13 4 Kiskó Bernadett - Virág Zsuzsanna

Részletesebben

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT 56. SAVARIA KUPA IGAZOLT H. NÉV CSAPAT TAR ÖSSZ. ÜRES 1. Becze Ferenc Lauf-B TK 205 584 2 2. Horváth Zoltán Vasasszonyfa SE 214 582 1 3. Zapletán Zsombor Répcelaki SE 195 575 0 4. Polgár Károly Kőszeg

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

2 Ábel. Péntek Friday Freitag 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

2 Ábel. Péntek Friday Freitag 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 05 9 Tamás, Tamara 0 Dávid, Zoárd Szilveszter, Darinka Újév, Fruzsina Ábel Genovéva, Benjámin, Titusz, Leona 0. December December Dezember 05. Január January Januar. hét Week Woche 6 Vanda, Paula, Titanilla

Részletesebben

EGYES F Ő T Á B L A. Senior 30-39

EGYES F Ő T Á B L A. Senior 30-39 Senior 3-39 EGYES F Ő T Á B L A.. 5. 6. 7. 8. 9.... 5. 39 Bunda Szabolcs Szentesi Kinizsi BYE 39 Bunda Szabolcs 39 Bunda Szabolcs 3 Marosvölgyi László Szeged 3 / Takács László Takács László Szentes Kinizsi

Részletesebben

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr.

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr. I. Csoport: Lilienthal Forduló: 7 Dátum: yyyy. d. Vízügy II Fabulon Név Érték Min. Min. Érték Név Kulcsár Tamás 29 2 2354 Gelle István dr. Ritter Gábor 288 6 2 2 227 Téglás Balázs,5 Csapó Zoltán 23 FM

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK Rajtverseny 2000-01-es lányok Döntı 1. Bambach Emese Gyakorló 2. Kovács Adrienn Gyakorló 3. Adorján Rebeka Dienes 4. Gellér Fanni

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

E R E D M É N Y J E G Y Z É K

E R E D M É N Y J E G Y Z É K Pécs Városi Lövészklub 7622 Pécs Nyírfa u.8.tel.: 06-20-9495840 E-mail:pecsvarosilk@gmail.com E R E D M É N Y J E G Y Z É K Verseny neve: Regionális Kupa IV. forduló Verseny helye: Pécs Városi Lőtér Verseny

Részletesebben

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola Judo Eredménye Tanuló neve Barczikay Eszter lány kg Burda Linett lány kg Szabó Krisztina lány 8 kg Dobrik Viktória lány 6 kg Fekete Henrietta lány kg Bálint Anna lány 6 kg Vanolik Szonja lány 6 kg Radnai

Részletesebben

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM NŐI ABSZOLÚT 1 632 Ringelhann Fanni Felnőtt 1:31:54 2 637 Péteri Niké U19 1:34:48 3 682 Pribisán Brigitta Felnőtt 1:40:36 4 635 Budai Katalin Master 1:40:37 5 560 Molcsan Eleonora Master 1:40:39 6 617

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

I. Debrecen Grappling Bajnokság

I. Debrecen Grappling Bajnokság I. Debrecen Grappling Bajnokság G4 Grappling Liga 2013-2014 4. forduló 2014.03.08 Végeredmény Gi Grappling leányok, nők Ifjúsági1 korosztály 48+ kg. 2 versenyző I. Tóth Anett Gracie Barra Orgovány II.

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

XVI. RELAX HOTEL - OPEL DI-FER KUPA 2010.01.10. Kreischberg Hivatalos Magyar Kupa verseny

XVI. RELAX HOTEL - OPEL DI-FER KUPA 2010.01.10. Kreischberg Hivatalos Magyar Kupa verseny Mini I. 2005-2006 lány 1 Maróty Mikolt 2005 Körte SE 30,56 Mini I. 2005-2006 fiú 1 Tóth Gellért 2005 Freestyle 27,40 2 Dottore Marco 2005 Bp. Síisk. 51. 39,10 3 Pintér Brúnó 2005 Freestyle 40,03 Mini II.

Részletesebben

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK SPORTEREDMÉNYEK TANAK 2013/2014. tanév Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK Tordai Miklós I. helyezett 100 m síkfutás I. helyezett 200 m síkfutás I. helyezett Hegedűs Péter II. helyezett magasugrás I. helyezett

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek 1 2 3 4 5 6 Csapatnév: 1840 OXYGÉNMANÓK 02:32:33 Kategória: Férfi csapat Helyezés:1 Rsz. Név Sz.év idő 1 1841 GARAMI Árpád 1966 00:36:41 3:29 p/km 1 2 2 2 1842 KOLONICS Tamás 1971 00:38:04 3:37 p/km 2

Részletesebben

A BELVÁROSI SZÍNHÁZ MŰSORA

A BELVÁROSI SZÍNHÁZ MŰSORA ll.ttk SZÍN HÁZ TÖR TÉNETI FÜZETEK I 44. szám i ALPÁR ÁGNES A BELVÁROSI SZÍNHÁZ MŰSORA 1918-1949 (ADATTÁR) v Budapest, 1965 T SZÍNHÁZTUDOMÁNYI 1NTEZET Országos Színháztörténeti Múzeum - r Z2-33V SZÍNHÁZTÖRTÉNETI

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar Fotó: faluskriszta.hu NAPTÁR 20 5. Hét/Week/Woche 27 Montag 28 Dienstag 29 Mittwoch 30 Donnerstag 31 Freitag 1 Samstag 2 Angelika, Angyalka Károly, Karola Adél, Eta Martina, Gerda Marcella, Lujza Ignác,

Részletesebben

Szakmódszertani iskolai gyakorlat

Szakmódszertani iskolai gyakorlat Dr. Makó Ferenc Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola 1134 Bp., Váci út 21. Tel.: 320-8233 Kapcsolattartó: Hegyesi László Első találkozó: 2014. szeptember 19. 8:45 igazgatói iroda előtt

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

1. SZÁM: 2006 FIÚ ÉS LÁNY PILLANGÓ - 2. SZÁM: 2005 LEÁNY ÉS FIÚ PILLANGÓ

1. SZÁM: 2006 FIÚ ÉS LÁNY PILLANGÓ - 2. SZÁM: 2005 LEÁNY ÉS FIÚ PILLANGÓ 1. SZÁM: 2006 FIÚ ÉS LÁNY PILLANGÓ - 2. SZÁM: 2005 LEÁNY ÉS FIÚ PILLANGÓ CSÁNYI PÉTER VK 1 VK TORY ANDRÁS VK 2 VK VÁG CSANÁD VK 3 VK KUN DOROTTYA 4 CZEILER LILI VK 6 VK SOLT MAJA VK 7 VK GÖBLÖS TAMÁS 8

Részletesebben

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief.

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief. FIÚ EREDMÉNY 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Bayer Richárd 2001 Éltes Mátyás Ált. Isk. 13,1 2. Kovács Olivér 2001 Radó T. Ált. Isk. és EGYMI Győr 13,4 3. Rónavölgyi Sándor 2001 Meixner J. EGYMI, Mohács 13,5

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V-VI. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont (év,

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Név Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Szül. év Iskola Legjobb eredménye - 56 kg 1. Böröczky Péter 1990 Pannonia Power SE 140,0 2.

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2009/2010-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam: Csirke János Szabó Erik Városi Ki Mit Tud I. hely Aranyszáj megyei szépolvasó-szépbeszéd vers, IV. h. Mátyás

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

78 Ironman a Polythlonban

78 Ironman a Polythlonban 1635 2014 379 év 1898 2014 116 év 78 Ironman a Polythlonban 1987 2014 27 év 1990 2014 24 év Ács Viktor (1985) Nagyatád (2009) 11:26:07 Nagyatád (2010) 13:19:01 Ambach Balázs (1983) Nagyatád (2013) 13:49:03

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Andrássy Gyula Szakközépiskola

Andrássy Gyula Szakközépiskola 2011 2015 Meghívó Andrássy Gyula Szakközépiskola A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola ÉRETTSÉGIZŐ ÉVFOLYAMA 2015. április 30-án 17.00 órakor búcsúzik iskolájától A ballagási ünnepélyre szeretettel

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

Gyorspont Országos Bajnokság

Gyorspont Országos Bajnokság Helyszín: Berettyóújfalu Kiskaliberű pisztoly OB. Matuska Pál (0789) 0789 Viharsarki Sportlövész Egyesület 178 2. Ficzere Tamás (1103) 1103 Viharsarki Sportlövész Egyesület 176 3. Kerekes Zoltán (1608)

Részletesebben

Informatika Alkalmazói verseny

Informatika Alkalmazói verseny 1 / 8 2014.02.20. 16:38 Informatika Alkalmazói verseny Felkészítő tanár neve 1 Hunyadi János Általános Iskola Rátki Barnabás 6.b Hegedűs Hedvig 5-6. 90,0 1. 2 Herman Ottó Általános Iskola Bagotai Tamás

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

9. Grafikai Kamaraaukció. 2015. március 10. Leütési lista

9. Grafikai Kamaraaukció. 2015. március 10. Leütési lista 9. Grafikai Kamaraaukció 2015. március 10. Leütési lista Kat. sz. Leírás Kikiáltási ár Leütési ár 0001 Aba-Novák Vilmos: Székely Aladár portréja (1923) 24 000 28 000 0002 Aba-Novák Vilmos: Román tánc 50

Részletesebben

IPOLY KUPA 2015 VÁMOSMIKOLA FÉRFI EGYES F TÁBLA

IPOLY KUPA 2015 VÁMOSMIKOLA FÉRFI EGYES F TÁBLA IPOLY KUPA 5 VÁMOSMIKOLA FÉRFI EGYES F TÁBLA. x Fixl Balázs. x 9 Tarsoly Dániel. Preiner Attila. 9 Herman József 5. x Katona Eszter 6. Sági Bence 7. Kaposi Péter 8. x Lovas Dániel 9. x 7 Klucsár Péter.

Részletesebben

4. Gál Zsombor Máté 2000 Békéscsabai EÚK 0:32,55. 5. Kovács Martin Mór 2003 Békéscsabai EÚK 0:37,26. 2. Nagy Dominik Donát 2004 Békéscsabai EÚK 0:36,6

4. Gál Zsombor Máté 2000 Békéscsabai EÚK 0:32,55. 5. Kovács Martin Mór 2003 Békéscsabai EÚK 0:37,26. 2. Nagy Dominik Donát 2004 Békéscsabai EÚK 0:36,6 V. SZUSE KUPA Szarvasi "Szent Klára" Gyógyfürdő, 2015.04.25 50 m. fiú hátúszás 1. versenyszám 4. Gál Zsombor Máté 2000 Békéscsabai EÚK 0:32,55 2002 2. Sipaki Zsombor 2002 Békéscsabai EÚK 0:33,00 5. Fazekas

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

MTB RÖVID TÁV FÉRFI ABSZOLÚT

MTB RÖVID TÁV FÉRFI ABSZOLÚT MTB RÖVID TÁV FÉRFI ABSZOLÚT 1 178 Kőszegi Krisztián HUN TREK SE Master1 1:31:13 2 137 Nagy Péter HUN Mecsek Maraton Team Felnőtt 1:34:18 3 228 Szabó Dávid Márkó HUN Mecsek Maraton Team Master1 1:34:34

Részletesebben

Torna Diákolimpia "A" kategória Egyéni Döntő 2012-2013 tanév

Torna Diákolimpia A kategória Egyéni Döntő 2012-2013 tanév Név Torna Diákolimpia "A" kategória Egyéni Döntő 2012-2013 tanév Iskola I-II. korcsoport összetett D E (-) érv. D E (-) érv. D E (-) érv. 1 Nyári Zsolt Török Flóris Ált. Isk. Budapest 1,1 9,200 10,300

Részletesebben

2015. január 12 április 16. Terem: E ép. fszt. 1. Csoportkód: 04/2015/M Időpont: hétfő és szerda, 13:00 16:15

2015. január 12 április 16. Terem: E ép. fszt. 1. Csoportkód: 04/2015/M Időpont: hétfő és szerda, 13:00 16:15 Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztásokat. Kérjük, hogy az első tanítási napotokon a megadott terembe és a megadott időpontra menjetek. Az első tanítási napra a tandíjon

Részletesebben

XII.KERÜLETI DIÁKOLIMPIA - ÚSZÁS II. KORCSOPORT 2012.október 20.

XII.KERÜLETI DIÁKOLIMPIA - ÚSZÁS II. KORCSOPORT 2012.október 20. XII.KERÜLETI DIÁKOLIMPIA - ÚSZÁS II. KORCSOPORT 2012.október 20. Lányok - 25 m-es gyorsúszás elıfutam 1. Sárközy Bori Jókai 18,29 2. Bíró Krisztina Kós 18,74 3. Ryan Noémi Jókai 19,66 4. Kampós Blanka

Részletesebben

VIII. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

VIII. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2007.04.28 1.oldal 1.Jurandori versenyszám (52 nevezés) Jurandori Mini Fiú (5 nevezés) I. Dinnyés Roland TATAMI CENTRUM Hetényi dojo II. Göbölyös Márk III. Göbölyös Ákos IV. Dobos István Jurandori Mini

Részletesebben

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc 2010.04.18. 11:36:17 Végeredmény (sorszám szerint) rang vezetéknév utónév egyesület 1 ÁRPÁD GIMNÁZIUM BUDAPEST 2 BATSÁNYI GIMNÁZIUM TAPOLCA 3 BERTA Dániel PÉCSI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA PÉCS 3 HUDEK

Részletesebben

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924 Családfa Apai nagyapa Lőrincz Dániel 1870 1929 Apai nagyanya Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951 Anyai nagyapa Seiger Gottlieb 1864 1924 Anyai nagyanya Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina )

Részletesebben