E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról, különös tekintettel a Dél-Dunántúli Operatív Programra (DDOP) (nft II.) ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr Tótsimon Péter, Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály, területfejlesztési tanácsadó MEGTÁRGYALTA: A Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: A Jogi és Ügyrendi Bizottság FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: június 11. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: június 11. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke Az SZMSZ-ben meghatározott terjedelemtől való eltérést a Közgyűlés elnöke engedélyezte!

2 II. A Baranya Megyei Önkormányzat, mint térségi önkormányzat számára kiemelkedően fontos a megyét érintő fejlesztési lehetőségek, programok ismerete. Ebben kíván segítséget nyújtani az előterjesztés, illetve a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. ügyvezető igazgatója, Miszler Miklós úr előadása. Magyarország történelmi esély előtt áll és 2013 között 22,4 milliárd eurós Uniós támogatásban részesülhet, hogy felzárkózhasson a fejlett országokhoz. Ez az Uniós adófizetők pénze, amely a vidékfejlesztés támogatásával együtt közel milliárd forintot tesz ki. E hatalmas összeg sikeres felhasználásával megerősíthetjük meglevő adottságainkat, és felszámolhatjuk a fejlődésünket leginkább gátló akadályokat. Magyarország számára rendelkezésre álló EU forrás Milliárd Ft 1 000,0 900,0 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0, A szakemberek hatalmas munkát végeztek a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) más néven Magyarország Nemzeti Stratégia Referenciakerete , valamint aktuális megnevezésén Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT ) dokumentumainak elkészítésén. A fejlesztési dokumentumok köréhez kapcsolódik még az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv és az ehhez kapcsolódó Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, melyet a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium koordinál. A Programok szerkezete a következőkben foglalható össze (a program dokumentumok jelentős terjedelműek, így a 1. sz. melléklet tartalmazza az elérhetőségüket): Új Magyarország Fejlesztési terv programstruktúrája: Gazdaságfejlesztés OP (GOP) Közlekedés OP (KÖZOP) Társadalmi megújulás OP (TÁMOP) Társadalmi Infrastruktúra OP (TIOP) 2

3 Környezet és Energia OP (KEOP) Államreform OP (ÁROP) Elektronikus közigazgatás OP (EKOP) Nyugat-dunántúli OP (NYDOP) Dél-alföldi OP (DAOP) Észak-alföldi OP (ÉAOP) Közép-magyarországi OP (KMOP) Észak-magyarországi OP (ÉMOP) Közép-dunántúli OP (KDOP) Dél-dunántúli OP (DDOP) Végrehajtás OP (VOP) Az Új Magyarország Fejlesztési Terv főbb elemeinek ismertetése előtt az agrár és vidékfejlesztésről szóló program főbb megállapításai a következők: Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium koordinálja, szorosan kapcsolódik, konzisztens az Új Magyarország Fejlesztési Tervvel (dokumentumok elérhetősége az 1. sz. mellékletben található). A vidékfejlesztési program keretében 2013-ig közel 3 ezer milliárd forintot használhat fel a magyar vidék és agrár ágazat, ami az összes Magyarországra érkező uniós forrás egyharmada. A több mint 1300 milliárd forinthoz pályázati úton lehet hozzájutni, milliárd forint pedig a közvetlen támogatás. Az 1300 milliárd forint fejlesztési forrás lehetőséget biztosít hazánknak a mezőgazdaság, a vidéki környezet és a vidéki térségek fejlesztésére. Ezzel lehetőség nyílik arra, hogy a korábbi uniós agrár- és vidékfejlesztési források (SAPARD, AVOP, NVT) felhasználásával megindított modernizáció folytatódjon. A vidékfejlesztési stratégiai terv és program prioritásai: A mezőgazdasági és erdőgazdálkodási ágazat versenyképességének javítása, A környezet és vidék minőségének javítása, Az életminőség javítása vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése, A helyi kapacitás kiépítése, a foglalkoztatottság és a diverzifikáció érdekében. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (NFT II.) és az Operatív Programok lényegi tartalmi elemei a következők: - hazánk legégetőbb gondjainak orvoslására két legfontosabb cél került kijelölésre: a foglalkoztatás bővítése, a tartós gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése - fenntartható módon biztosítani kell a társadalmi, gazdasági, környezeti viszonyaink jobbá tételét - a fejlesztési programok alkalmazkodjanak a társadalom és gazdaság várakozásaihoz, szabadítsák fel az emberek és vállalkozásaik fejlesztési, újítási energiáit - az országos és regionális programok egészítsék ki egymást, együttes és szinergikus hatásuk összességében mutasson túl a részcélok sikeres megvalósításán Operatív programokról az alábbiakra kell felhívni a figyelmet: 3

4 Gazdaságfejlesztési operatív program: A program átfogó célja a magyar gazdaság tartós növekedésének elérése, a fizikai és a humántőke minőségének, valamint a teljes tényező termelékenységének a javítása. Specifikus célok: Kutatásfejlesztési és innovációs kapacitás, aktivitás, illetve együttműködés növelése, 1. A vállalati kapacitások komplex fejlesztése, 2. Az üzleti környezet fejlesztése, 3. A Kkv-k finanszírozási forrásokhoz való hozzáférésének elősegítése. Az operatív programra összesen a hét év alatt 674 milliárd áll rendelkezésre. Közlekedés operatív program: A program legfontosabb célja az elérhetőség javítása, a versenyképesség növelése a társadalmi-területi kohézió elérhetősége érdekében. Specifikus célok: 1. Az ország jobb bekapcsolódása az európai gazdasági vérkeringésbe és a fejlődő piacok adta lehetőségek jobb kihasználása a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével. 2. A régiók (belső és egymás közötti) elérhetőségének javítása a társadalmi és területi kohézió erősítése érdekében. 3. A közlekedés intermodalitásának fejlesztése a vállalkozások versenyképességének és a régiók alternatív megközelíthetőségének javítása céljából. 4. A közösségi közlekedés környezetbarát fejlesztése. A programra összesen, a hét év alatt 1.721,5* milliárd forint áll rendelkezésre. A társadalmi megújulás operatív program: A program átfogó célja a gazdasági növekedéshez és a foglalkoztatás bővítéséhez elsősorban a munkaerőpiac kínálati oldalára irányuló intézkedésekkel az emberi erőforrások fejlesztésével járul hozzá. A foglalkoztatás bővítéséhez a munkaerő-kínálat oldaláról az aktivitás és a humánerőforrások minőségének növelésén keresztül vezet az út. Így az operatív program célja az aktivitás (a munkaerőpiaci részvétel) növelése. 265 Ft/euró árfolyam 2004-es ára 15 % nemzeti hozzájárulással 4

5 Specifikus célok: 1. A munkaerőpiaci kereslet és kínálat összhangjának javítása, 2. Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése, 3. A változásokhoz való alkalmazkodás elősegítése, 4. Az egész életen át tartó tanulás elősegítése, 5. Az egészségi állapot és a munkavégző képesség javítása, 6. A társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása. A programra összesen, a hét év alatt 933,3* milliárd forint áll rendelkezésre. A társadalmi infrastruktúra operatív program: Az operatív program átfogó célja az aktivitás növelése a humánerőforrás minőségének javításával. Specifikus célok: 1. A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségének mérséklése, a hozzáférés javítása, 2. A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése, 3. A társadalmi megújulást szolgáló tartalmi fejlesztések infrastrukturális hátterének biztosítása. A programra összesen, a hét év alatt 538,9* milliárd forint áll rendelkezésre Környezet és energia operatív program: A program átfogó célja, hogy mérsékelje hazánk környezeti problémáit, ezzel javítva a társadalom életminőségén és a gazdaság környezeti folyamatokhoz történő alkalmazkodását. Specifikus célok: 1. Élhető környezet megteremtése és fenntartása, 2. Értékvédelem és megőrzés erősítése, 3. A megelőzés, takarékosság, hatékonyság fokozása. A programra összesen, a hét év alatt 1.053,6* milliárd forint áll rendelkezésre Államreform operatív program: Az operatív program fő célja, hogy növekedjen a közigazgatás teljesítménye. Specifikus célok: 1. Javuljon a társadalmi eredmény (növekvő eredményesség), 2. Takarékosan legyenek felhasználva a rendelkezésre bocsátott, illetve a működése által érintett társadalmi erőforrások (optimalizált hatékonyság), 5

6 3. Javuljon a közszolgálatiság. A programra összesen, a hét év alatt 40,6* milliárd forint áll rendelkezésre Elektronikus közigazgatás operatív program: Az operatív program átfogó célja hasonlóan az államreform operatív programhoz, a közigazgatás teljesítményének javítása. Specifikus célok: 1. Javuljon a közigazgatási szolgáltatások eredményessége, 2. Növekedjen a működési hatékonyság. A programra összesen, a hét év alatt 99,5* milliárd forint áll rendelkezésre. Végrehajtás operatív program (technikai segítségnyújtás): Az operatív program célja biztosítani az Új Magyarország Fejlesztési Terv hatékony és eredményes megvalósítását, elősegíteni a as időszakban felhasználható források teljes abszorpcióját. Specifikus célok: 1. A strukturális eszközök lebonyolításában résztvevő intézményrendszer magas színvonalú működése, 2. A támogatások lebonyolításához szükséges hatékony monitoring és értékelőrendszerek, 3. Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos követelmények teljesítése és minőségi projektek biztosítása. A programra összesen, a hét év alatt 94,9* milliárd forint áll rendelkezésre. Az operatív programokhoz elkészültek, illetve egyeztetés folyamata alatt vannak a megvalósításukat szolgáló akciótervek. Az akciótervek tulajdonképpen az adott operatív programokhoz kapcsolódó pályázati kiírások forgatókönyvei. Az operatív programokhoz kapcsolódó akciótervek különböző készültségi fokban találhatóak. Előreláthatóan az akciótervekhez kapcsolódó vélemények beépítése 2007 júliusában bekövetkezik és ezt követően kerülhet sor tömegesen várhatóan ősszel a konkrét pályázatok kiírására. (A programokért felelős szervezetek már korábban - saját felelősségükre kiírtak pályázatokat.) A Dél-Dunántúl operatív programjának főbb megállapításai a következők: A közötti programozás időszakban reális célként a fejlettségi differenciák növekedésének megállítása fogalmazódhat meg. Ennek megfelelően a program stratégiai célkitűzése a Dél-dunántúli régió leszakadásának megállítása, azaz a régiónak az országos növekedési pályán való tartása, annak érdekében, hogy a későbbiekben elindulhasson egy felzárkózási folyamat. 6

7 Specifikus célok: 1. A természeti és épített környezet megóvása a régióban, 2. Helyi adottságra épülő versenyképes gazdaság, 3. a Régión belüli társadalmi különbségek növekedésének megállítása. A Dél-Dunántúli Operatív programhoz kapcsolódó akcióterv (2-3.sz. melléklet V.3.4. verzió) öt prioritást fogalmaz meg. A korábbi verziókhoz képest kisebb változtatások következtek be. A prioritásokat és a hét évre vonatkozó forrásokat az alábbiak szerint tervezik: Prioritási tengely Összes finanszírozás ( ) Összes finanszírozás (Ft) (271Ft/ ) % A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése ,5 A turisztikai potenciál erősítése a régióban ,6 Humán közszolgáltatások fejlesztése ,3 Városfejlesztés ,6 Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés ,4 Technikai segítségnyújtás ,6 Összesen Az akcióterv konstrukciói a 6. sz. mellékletben találhatóak. Az akciótervek (prioritási tengelyek) véleményezése június 11-ig lezárul. Várhatólag július hónapban a vélemények, tapasztalatok beépítésre kerülnek az akciótervbe. A Baranya Megyei Önkormányzat szervei és érdekeltségeibe tartozó szervezetek az akciótervekben megfogalmazott (az akciótervek a pályázati kiírások forgatókönyvei) tevékenységekre több projekttel, pályázattal érintettek. Ezek közül az Európai Kulturális Fővároshoz (EKF) kötődő intézkedésekre hívnám fel a figyelmet (3. sz. melléklet oldal). A kondíciók a 4. akciótervben (városfejlesztés) találhatók. 4.3 Konstrukció Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések megvalósítása A konstrukció célja Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 pályázatának sikeres megrendezéséhez elengedhetetlenül szükséges kulturális fejlesztések és átfogó városrehabilitációs program megvalósítása Pécs városában és a kulturális programhoz kapcsolódó városokban. A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás: A komponens: Európa Kulturális Fővárosa 2010 öt kulcsprojektjének megvalósítása Pécsett Nagyprojekt. 7

8 B komponens: A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása Kétfordulós pályáztatás. A támogatás formája: - Vissza nem térítendő támogatás. A választott konstrukció indokoltsága Pécs városa a kulturális alapú városfejlesztésre alapozott pályázatával sikeresen nyerte el a hazai városok versenyében az Európa Kulturális Fővárosa címet 2010 évre. A pályázati kiírásnak megfelelően a város egy átfogó fejlesztési stratégiát készített el, amelynek célja, hogy az EKF segítségével egy hosszú távú, a kreatív és kulturális iparra alapozott fejlődést indítson be, továbbá a kulturális fejlesztések átgondolt elhelyezésével elindítson ma még leromlott állapotban lévő városrészekben fenntartható megújulási folyamatokat. A nagyprojektbe tartozó projektelemek együttes megvalósítása szükséges de nem elégséges feltétele annak, hogy a város egyrészt sikeresen lebonyolítsa 2010-ben az Európa Kulturális Főváros évhez kapcsolódó programokat, másrészt az EKF-et mint városfejlesztési eszközt tekintve fenntartható növekedési pályára állítsa a város gazdasági fejlődését. Az EKF év eredményeképpen fellendülő turizmus és megnövekedő ismertség gazdaságfejlesztő hatásának regionális mértékű kiterjesztéséhez szükséges az EKF-hez kapcsolódó regionális programsorozat megszervezése és a kapcsolódó helyszíneken a jövedelemtermelő és hosszú távon is fenntartható kulturális infrastruktúra fejlesztése, a régió kulturális turisztikai kínálatának bővítése. Támogatható tevékenységek A komponens: Európa Kulturális Fővárosa 2010 öt kulcsprojektjének megvalósítása Pécsett A nagyprojekt öt projektelemből áll, amelyek együttes megvalósítása szükséges ahhoz, hogy 2010-re rendelkezésre álljon az EKF megrendezéséhez feltétlen szükséges modern, megfelelő minőségű kulturális infrastruktúra és a rendezett, kulturális és közösségi funkciókat hordozó városi környezet. - Nagy Kiállítótér Pécs az egyik legsokoldalúbb múzeumi infrastruktúrával rendelkező város, azonban jelenleg nem áll rendelkezésre olyan nagyméretű kiállítóhely, ahol rangos időszakos kiállításokat lehetne rendezni. Ez gátolja a múzeum nemzetközi kapcsolatrendszerének fejlesztését, a város bekapcsolódását a nemzetközi múzeumi együttműködések hálójába. A projekt keretében a jelenleg is egy helyre koncentrálódó múzeumok szomszédságában megépül egy 800 m2-es kiállítótér a kapcsolódó látogatói és kiszolgáló infrastruktúrával. - Zsolnay Kulturális Negyed A Zsolnay Porcelángyár termelésének csökkenésével a jelenlegi gyárterület nagy része funkcióját vesztette. A termelés térbeli koncentrálásával megnyílik az út a műemlék épületek kulturális és oktatási célú hasznosítására. A Kulturális Negyedben egy olyan egyedülálló kulturális centrum jön létre, ahol a kulturális 8

9 értékteremtés minden egyes fázisa egy helyre koncentrálódik. Az egyetem művészeti karának jelenléte jelenti azt a szellemi bázist, amire alapozva a kreatív és kulturális vállalkozások helyet kapnak, működésüket kulturális inkubátorház segíti. A kreatív vállalkozások és művészek piacra jutását segíti az egyetemmel és piaci szereplőkkel közösen működtetett Design Központ, a város nemzetközi szerepét a kultúra tekintetében pedig a Balkánra és Közép-Európára nyitott Kortárs Művészeti Központ erősíti. - Koncert és konferencia központ Az ország legrégebbi szimfonikus zenekarának még sosem volt saját hangversenyterme, amely most megépítésre kerül úgy, hogy a kulturális célok mellett az 1000 fő befogadására alkalmas terem turisztikai célokat is szolgál, mint konferencia központ. Jelenleg a régióban nincs hasonló kapacitású konferencia terem, ezért ezen a területen a régió versenyhátrányban van. - Tudásközpont A könyvtárak jelenlegi fenntartói intézményrendszere szétaprózott, a könyvtári infrastruktúra elavult. A XXI. század igényeinek megfelelő, teljes on-line szolgáltatásokat nyújtó és a hozzáférést biztosító könyvtár a városi és megyei könyvtár integrációjával, valamint az egyetem szoros együttműködésével jön létre. - Közterek és parkok megújítása A város közterületeinek állapota leromlott, a terek kialakítása évtizedes és már meghaladott városfejlesztési elveket tükröz. Kevés a közösségi élet gyakorlására alkalmas, nem a gépjármű közlekedés igényeinek feltétlen kielégítését célzó térkialakítás. A pontszerű kulturális beruházásokat a megújuló utcák, parkok, terek fogják össze. A projekt keretében a Belvároson kívül a külvárosok központjai, összesen mintegy 100 utca és tér újul meg, továbbá a város parkjai is esztétikus külsőt kapnak. A tervezés során a lakosság bevonása nagy hangsúlyt kap, a megvalósítás során pedig biztosítani kell a régió kreatív és kulturális szereplőinek minél aktívabb bevonását. B komponens: A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programsorozathoz illeszkedő kulturális események, kiállítások és előadások méltó körülmények közötti megrendezéséhez kapcsolódó kulturális fejlesztések támogatása a fenntarthatóság követelményének figyelembevételével, amennyiben a fejlesztések hozzájárulnak a régió kulturális kínálatának bővítéséhez, többletfunkciók alakulnak ki: o Előadóterek, kiállítási helyszínek kialakítása, felújítása o Múzeumok látogatóbarát fejlesztése o Kulturális események megrendezésére alkalmas közösségi terek kialakítása Lehetséges kedvezményezettek A komponens: Európa Kulturális Fővárosa 2010 öt kulcsprojektjének megvalósítása Pécsett 9

10 - Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - Baranya Megyei Önkormányzat B komponens: A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása - A Dél-dunántúli régió települései, Pécs város kivételével A megvalósítás földrajzi területe A komponens: Európa Kulturális Fővárosa 2010 öt kulcsprojektjének megvalósítása Pécsett A projektek Pécs város területén valósulnak meg. B komponens: A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása A fejlesztések a Dél-dunántúli régióban valósulnak meg, kivéve Pécs város területét. Kiválasztási kritériumok a.) Jogosultsági feltételek az A komponens esetén: Szakmai kritériumok - Pécs integrált városfejlesztési stratégiájának szakmai értékelése - Az EKF kulcsprojektjeinek illeszkedése Pécs integrált városfejlesztési stratégiájához - A fejlesztés indokoltsága - A kulcsprojektek integráltsága, az Európa Kulturális Fővárosa pályázat céljaihoz való hozzájárulása - A tervezett tevékenységek illeszkedése a célcsoport igényeihez - Reális megvalósítási ütem - A lakosság és az érintett közösségek bevonása a fejlesztések megvalósítása során, különösen a közterek és parkok megújítása kulcsprojekt esetében - A fejlesztések hatással vannak a városrész és a térség fejlesztésére, a társadalmi kohézió erősítésére. Pénzügyi kritériumok - A pályázó köteles igazolni, hogy rendelkezik a megfelelő önerővel (készpénz, számlapénz, hitelígérvény, bankgarancia, önkormányzatok esetében képviselőtestületi határozat, állampapír, tőzsdére bevezetett értékpapír). Az EKF projekt támogatási összege az akcióterv 129. oldalán (3. sz. melléklet) (Operatív programkeret terhére) millió Ft. Az elszámolható önkormányzati önrész: 3602 millió Ft. Összesen millió Ft. A fentiek tükrében az EKF támogatási kerete rendelkezésre áll. Csák Ferenc, az EKF kormányzati koordinátora szerint július 10-i pályázattal kerül kiválasztásra egy tanácsadó cég, melynek feladata, hogy többek között kidolgozza a beruházások megvalósíthatósági és hatástanulmányait. A kiemelt beruházássá való átminősítés (5 db) esetén bizonyos hatósági engedélyezések napról 15 napra rövidülnek. A beruházás összköltsége nem változhat, de belső átcsoportosítások természetesen lehetségesek. (Forrás: 10

11 Az Új Magyarország Fejlesztési Terv illetve az Új Magyarország vidékfejlesztési program nagy lehetőséget jelent hazánk számára a gazdasági társadalmi jólét megteremtésére. Csak reménykedhetünk abban, hogy 2013-ra a Dél-Dunántúli régió nem leszakadó régió lesz, és ezen belül Baranya megye nem egy hátrányos helyzetű, perifériás térsége lesz hazánknak, hanem képes lesz felzárkózni az ország dinamikusabban fejlődő térségeihez. III. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról, ezen belül a Dél-Dunántúli Operatív Programról (DDOP) szóló tájékoztatót. Felkéri a Közgyűlés Elnökét arra, hogy a Megyei Önkormányzat vegyen részt, a Megyei Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak jobb ellátása érdekében, az Önkormányzat lehetőségeinek függvényében a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) keretében kiírt pályázatokon. Felelős: Dr. Hargitai János, a Közgyűlés elnöke Határidő: december 31. Pécs, június 8. Dr. Hargitai János a közgyűlés elnöke 11

12 1.sz. melléklet Tervezési, programozási dokumentumok elérhetőségei Dél-dunáltúl operatív programja Dél-dunántúli akcióterv Pályázati kiírások Új Magyarország fejlesztési terv Régiók operatív programjai Gazdaságfejlesztés OP (GOP) Közlekedés OP (KÖZOP) Társadalmi megújulás OP (TÁMOP) Társadalmi Infrastruktúra OP (TIOP) Környezet és Energia OP (KEOP) Államreform OP (ÁROP) Elektronikus közigazgatás OP (EKOP) Nyugat-dunántúli OP (NYDOP) Dél-alföldi OP (DAOP) Észak-alföldi OP (ÉAOP) Közép-magyarországi OP (KMOP) Észak-magyarországi OP (ÉMOP) Közép-dunántúli OP (KDOP) Dél-dunántúli OP (DDOP) Végrehajtás OP (VOP) Régiók akciótervei - Társadalmi Infrastruktúra OP (TIOP) TIOP- Az oktatási infrastruktúra fejlesztése TIOP - Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése TIOP - A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése -Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) TAMOP - A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés segítése és ösztönzése TAMOP - Az alkalmazkodóképesség javítása TAMOP - Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TAMOP - A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében TAMOP - Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás, részvétel erősítése - Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) Összefoglaló az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) akcióterveiről [pdf, 46 kbyte] A közigazgatás és a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása [pdf, 158 kbyte] A közigazgatási szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések [pdf, 111 kbyte] Kiemelt fejlesztések [pdf, 136 kbyte]

13 - Államreform Operatív Program (ÁROP) Összefoglaló az Államreform Operatív Program (ÁROP) akcióterveiről [pdf, 47 kbyte] Az emberi erőforrás minőségének javítása [pdf, 110 kbyte] Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés [pdf, 144 kbyte] A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések [pdf, 169 kbyte] - Környezet és Energia Operatív Progam (KEOP) Hatékony energia-felhasználás [pdf, 161 kbyte] Egészséges, tiszta települések [pdf, 202 kbyte] Fenntartható életmód és fogyasztás prioritás tengely [pdf, 193 kbyte] A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely [pdf, 165 kbyte] Projekt előkészítési prioritás tengely [pdf, 108 kbyte] Vizeink jó kezelése [pdf, 380 kbyte] Természeti értékeink jó kezelése [pdf, 297 kbyte Gazdaságfejlesztési Operatív Progam (GOP) Összefoglaló a Gazdaságfejlesztési Operatív Progam (GOP) akcióterveiről [pdf, 504 kbyte] K+F és innováció a versenyképességért [pdf, 213 kbyte] A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése [pdf, 262 kbyte] A modern üzleti környezet erősítése [pdf, 188 kbyte] Jeremie típusú pénzügyi eszközök [pdf, 152 kbyte -Közlekedési Operatív Progam (KÖZOP) Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása [pdf, 158 kbyte] Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúton kívüli elérhetőségének javítása [pdf,138 kbyte] Térségi elérhetőség javítása [pdf, 170 kbyte] Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése [pdf, 128 kbyte] Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése [pdf, 142 kbyte] Új Magyarország Vidékfejlesztési Program és mellékletei Támogatási lehetőségek az UMVP keretében 2

14 3

15 2.sz. melléklet K I V O N A T a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács május 30-i ülésének jegyzőkönyvéből 97/2007 (V. 30.) DDRFT határozat: A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a Dél-Dunántúli Akcióterv V.3.4. munkaanyagát az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő tartalommal a további tervezői munka és az országos szintű társadalmi egyeztetés alapjául elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Miszler Miklós, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. ügyvezető igazgatója Dátum: Pécs, június 5. A kivonat hiteléül:

16 3. sz. melléklet DÉL-DUNÁNTÚLI AKCIÓTERV /Munkaanyag/ PRIORITÁS 1.: A VÁROSI TÉRSÉGEK FEJLESZTÉSRE ALAPOZOTT VERSENYKÉPES GAZDASÁG MEGTEREMTÉSE Készítette: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht május 23. V. 3.4 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ OPERATÍV PROGRAM TARTALMÁNAK RÉSZLETES KIFEJTÉSE A KÖZÖTTI PROGRAMIDŐSZAK VONATKOZÁSÁBAN Prioritás 1: A városi térségek fejlesztésre alapozott versenyképes gazdaság megteremtése AZ OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁT SZOLGÁLÓ KONSTRUKCIÓK Konstrukció 1.1.1: Üzleti infrastruktúra fejlesztése Konstrukció 1.1.2: Vállalkozói tanácsadás igénybevételének támogatása Konstrukció 1.1.3: A vállalkozások közötti együttműködések erősítése Konstrukció 1.1.4: Kísérleti akciók, programok a regionális innováció támogatására

17 1. AZ OPERATÍV PROGRAM TARTALMÁNAK RÉSZLETES KIFEJTÉSE A KÖZÖTTI PROGRAMIDŐSZAK VONATKOZÁSÁBAN 1.1 Prioritás 1: A városi térségek fejlesztésre alapozott versenyképes gazdaság megteremtése A prioritás kapcsolata a szakpolitikai, ágazati stratégiákhoz A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése prioritási tengely kijelölése az alábbi tervezési keretek figyelembe vételével történt meg: európai uniós stratégiákkal való kapcsolat: Közösségi Stratégiai Iránymutatások Esélyegyenlőség horizontális szempontjai Fenntarthatóság horizontális szempontjai ERFA rendelet ESZA rendelet hazai stratégiákkal való kapcsolat: A DDOP stratégiai céljai közt megjelenő, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által április 1-jén elfogadott a Déldunántúli régió stratégiai célrendszere című anyag alapján meghatározott, a Helyi adottságokra épülő versenyképes gazdaság megteremtése specifikus cél figyelembe vételével, Az egyes prioritás szakmai tartalma összhangban van a Dél- Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség megbízásából készült, a Dél-Dunántúl egészét átfogó Üzleti szolgáltatások fejlesztése-, Turizmusfejlesztés-, valamint Barnaövek rehabilitációja Stratégiai Fejlesztési Programokban foglaltakkal, A prioritás és a tervezett intézkedések meghatározása az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló közösségi rendelettervezet, valamint a GKM és régiók között lezajlott, a Gazdaságfejlesztés Operatív Program (GOP) és regionális programok tartalmi lehatárolását meghatározó tárgyalássorozat eredményeinek figyelembe vételével történt. A prioritás viszonya a hazai forrású, releváns támogatási formákhoz, rendszerekhez A hazai támogatási formák közül említést érdemel a KKV fejlesztési program, valamint a Széchenyi kártya program, melyek szintén a prioritás célcsoportjait támogatják. A prioritás célindikátorai éves bontásban 7+2 évre 2

18 1. táblázat: A prioritás célindikátorai éves bontásban 7+2 évre (kummulatív érték) Indikátor Célértékek megnevezése A program hatására teremtett főállású újmunkahelyek száma (db) A támogatásban részesített ipari parkok és iparterületek nettó beépítettségének növekedése (%) % 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120% A vállalati szektor Bruttó Hozzáadott Érték növekedése a program hatására (Mrd Ft) Támogatás által indukált beruházás (Mrd Ft) Tekintettel arra, hogy az intézkedési szint a DDOP-ban nem kerül kifejtésre, a 2. és 3. táblázat nem kerül kitöltésre. 3

19 2. AZ OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁT SZOLGÁLÓ KONSTRUKCIÓK 2. Táblázat: A konstrukciók ütemezése Konstrukció megnevezése Konstrukció megnyitásának időpontja Konstrukció zárásának időpontja A projekt(ek) indítása A projekt(ek) zárása Üzleti infrastruktúra fejlesztése Vállalkozói tanácsadás igénybevételének támogatása A vállalkozások közötti együttműködések erősítése Kísérleti akciók, programok a regionális innováció támogatására szeptember december február december szeptember december 31. (2009-től indítandó konstrukció) 3. táblázat: Az konstrukciók éves pénzügyi keretének ütemezése* Összesen A+B Az OP keretét kiegészítő források (tájékoztató adat) C D év Beérkezett projekt javaslatok értéke (milliárd Ft) Üzleti infrastruktúra 2,5 2,5 2,5 fejlesztése Vállalkozói tanácsadás igénybevételének támogatása A vállalkozások közötti együttműködések erősítése A ,26 0,26 0,25 Mindösszesen 2,76 2,76 2,75 Kötelezettségvállalás (milliárd Ft) Üzleti infrastruktúra 1,923 1,923 fejlesztése 1,923 Vállalkozói tanácsadás 0 0 igénybevételének támogatása 0 A vállalkozások közötti együttműködések 0,2 0,2 erősítése 0,19 B KMR (%) 4

20 Mindösszesen 2,123 2,123 2,113 Kifizetés (milliárd Ft) Üzleti infrastruktúra fejlesztése Vállalkozói tanácsadás igénybevételének támogatása A vállalkozások közötti együttműködések erősítése Mindösszesen Forint, 271 Ft/euró Összesen A+B Az OP keretét kiegészítő források (tájékoztató adat) C D év Beérkezett projekt javaslatok értéke (milliárd Ft) Üzleti infrastruktúra 2,275 2,275 2,275 fejlesztése Vállalkozói tanácsadás igénybevételének támogatása A vállalkozások közötti együttműködések erősítése A B 0,5 0,5 0,1 0,26 0,26 0,25 Mindösszesen 3,035 3,035 2,625 Kötelezettségvállalás (milliárd Ft) Üzleti infrastruktúra 1,75 1,75 fejlesztése 1,75 Vállalkozói tanácsadás 0,5 0,5 igénybevételének támogatása 0,1 A vállalkozások közötti együttműködések 0,2 0,2 erősítése 0,19 Mindösszesen 2,450 2,450 2,040 Kifizetés (milliárd Ft) Üzleti infrastruktúra fejlesztése Vállalkozói tanácsadás igénybevételének támogatása A vállalkozások közötti együttműködések erősítése 0,463 0,463 0,463 0,05 0,05 0,01 0,05 0,05 0,049 KMR (%) 5

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Oláh Károly ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl László Csaba KDRFÜ Nonprofit Kft. KSZ Operatív igazgató Székesfehérvár 2009. 05. 14. Közép-Dunántúli Régió operatív programja

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek Szivi Orsolya 2009. április 20. Budapest Az előadás felépítése Fejlesztési programok, pályázati lehetőségek

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ Telephelyfejlesztés a területi kohéziórét /Dél-Dunántúl/ 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

Regionális Operatív Programok

Regionális Operatív Programok Regionális Operatív Programok A ROP-ok az ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERVBEN Tematikus és területi prioritások Operatív programok: Területfejlesztés (ROP-ok) Gazdaságfejlesztés (GOP) Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül. Varju László, Elnök, KMRFT október 14.

A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül. Varju László, Elnök, KMRFT október 14. A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül Varju László, Elnök, KMRFT 2008. október 14. KMRFT - Adatok, feladatok A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv keretében elért eredményei. Kaposvár, Pécs, Szekszárd, 2012.

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv keretében elért eredményei. Kaposvár, Pécs, Szekszárd, 2012. A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv keretében elért eredményei Kaposvár, Pécs, Szekszárd, 2012. november A Dél-Dunántúli Operatív Program keretszámai Prioritás OP forrás

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Regionális politika 2. gyakorlat

Regionális politika 2. gyakorlat 1 Regionális politika 2. gyakorlat Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT ÚMVP 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK, Lisszaboni

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. OKTÓBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. OKTÓBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Budapesti és Pest megyei cégek számára a pályázati lehetőségek jelentősen

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei Az alábbi cikk röviden ismerteti az Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT), az Operatív

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

1. A Nemzeti Fejlesztési Terv I. tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása:

1. A Nemzeti Fejlesztési Terv I. tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása: 1. A Nemzeti Terv I. tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása: 1 2 3 4 5 A B C D E Prioritás Intézkedés Jelenlegi közreműködő szervezet program Gazdasági Versenyképesség Humán

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013. Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára

ÁROP-1.A.5-2013. Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára ÁROP-1.A.5-2013 Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára Pályázók köre: települési nemzetiségi önkormányzatok, területi (megyei) önkormányzatok, önkormányzati társulások,

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. november 30. 1/13 I. Prioritás bemutatása - DDOP 1. Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában Dr. Gordos Tamás programiroda vezető Pro Régió Ügynökség Az elemzés témája Forrásfelhasználás a Közép-magyarországi

Részletesebben

Galovicz Mihály, IH vezető

Galovicz Mihály, IH vezető ÚMFT KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAMOK NFÜ Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása a versenyképesség

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére 3. napirend Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére Tárgy: Döntés a 2011-13. évi Dél-Dunántúli Akcióterv munkaanyagának véleményezéséről Előterjesztő: Kovács

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései NFÜ Közlekedési Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP-2009-2.1.1/C) Alapvető cél és háttér információ A komplex technológiai fejlesztésen,

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kisés középvállalkozások számára (GOP-2009-2.1.1/B; KMOP-2009-1.2.1/B) Alapvető cél és háttér információ TERVEZET A

Részletesebben

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 ÚSzT - DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása Célja A konstrukció célja, hogy

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Dr. Grasselli Norbert igazgató Pályázati programok harmonizálása 8 pályázatból álló portfolió: az a pályázók részéről a legnagyobb érdeklődést kiváltó pályázati

Részletesebben

A KDOP évi Akciótervének pályázati lehetőségei. Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, március 30.

A KDOP évi Akciótervének pályázati lehetőségei. Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, március 30. A KDOP 2011-2013. évi Akciótervének pályázati lehetőségei Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, 2011. március 30. Az ÚSZT legfőbb céljai Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15. A Pólus a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban tapasztalatok és lehetőségek Szilágyi László Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Rövid kivonat a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért elnevezésű pályázatról

Rövid kivonat a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért elnevezésű pályázatról Tartalomjegyzék: 1. Legfontosabb tudnivalók... 2 1.1. Támogatási intenzitás:... 2 1.2. A támogatás összege:... 2 1.3. Telephelyfejlesztésre pályázhatnak:... 2 1.4. Ipartelepítésre pályázhatnak a vállalkozás

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.11.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló beruházások esetében:

Részletesebben

2010. Telephelyfejlesztés 2010.03.10.

2010. Telephelyfejlesztés 2010.03.10. 2010. Telephelyfejlesztés 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez, kérem,

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI SZABÓ KRISZTINA JÚLIA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Regionális gazdaságtan 10. elıadás

Regionális gazdaságtan 10. elıadás 1 Regionális gazdaságtan 10. elıadás Regionális fejlesztési programok Magyarországon Regionális fejlesztési célú pályázati lehetıségek 2 EU-s támogatások: A támogatás egy része az EU költségvetésébıl származik,

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

Beadás kezdete. Beadás vége

Beadás kezdete. Beadás vége OP Azonosító kód Pályázat címe Keret (Mrd Ft) Beadás kezdete Beadás vége Pályázók köre Támogatás összege Támogatás mértéke GOP- 2009-1.1.2 Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 1,27 2009.08.31

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY

A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY TÉMÁK TÉMÁK I. Célok, célkitűzések, prioritások, műveletek II. Régiótípusok, alapok III. Elvek, fogalmak IV. Éves fejlesztési

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására MOB-KJSZE-13 Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására Pályázók köre: belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek Magyarországon,

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Az

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) PÁLYÁZATAINAK HELYZETE GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) PÁLYÁZATAINAK HELYZETE GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) PÁLYÁZATAINAK HELYZETE GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN Széchenyi Programiroda Országos Konferenciasorozat Győr, 2016. november 18. SIMON RÓBERT BALÁZS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Könczey Réka, KvVMFI III. EMAS-Kerekasztal, Budapest

Könczey Réka, KvVMFI III. EMAS-Kerekasztal, Budapest Az ÚMFT eszközei, lehetőségei az EMAS terjedésében Könczey Réka, KvVMFI III. EMAS-Kerekasztal, 2009.05.29 Budapest ÚMFT forrásai Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) beruházási jellegű fejlesztések

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés Iktatószám: 231/11//1/211 Célterület adatlap Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése Jászsági Kistérségi Helyi

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP )

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP ) 6720 Szeged, Arany J. u. 7. VI. em. 601.; +36(62) 424-361; iroda@nariz.hu; www.nariz.hu A pályázat célja Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1-16) Kiemelt iparágakban

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért (DAOP /E és D-13; ÉMOP-1.1.1/F és B-13, KMOP-1.5.3/C és b-13, NYDOP-1.3.

Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért (DAOP /E és D-13; ÉMOP-1.1.1/F és B-13, KMOP-1.5.3/C és b-13, NYDOP-1.3. Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért (DAOP-1.1.1./E és D-13; ÉMOP-1.1.1/F és B-13, KMOP-1.5.3/C és b-13, NYDOP-1.3.1/D és E-13) Alapvető cél A pályázati kiírás a vállalkozások működési

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

Az előterjesztést megkapta: Városfejlesztési Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Kulturális Oktatási és Sport Bizottság

Az előterjesztést megkapta: Városfejlesztési Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Kulturális Oktatási és Sport Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58663-12 / 2009. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Fertőrákosi Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye neve: Vas megye Megye ITP neve: Vas megye ITP Megye forráskeret (Mrd Ft): 21,14 TOP prioritások 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22.

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Szabó Gábor Dávid (tanácsadó projekt menedzser, KvVM FI) Prioritás HÁTTÉR KEOP 2007-13 Keret Keret Mrd Ft (260Ft/ ) Százalékos megoszlás

Részletesebben