E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról, különös tekintettel a Dél-Dunántúli Operatív Programra (DDOP) (nft II.) ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr Tótsimon Péter, Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály, területfejlesztési tanácsadó MEGTÁRGYALTA: A Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: A Jogi és Ügyrendi Bizottság FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: június 11. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: június 11. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke Az SZMSZ-ben meghatározott terjedelemtől való eltérést a Közgyűlés elnöke engedélyezte!

2 II. A Baranya Megyei Önkormányzat, mint térségi önkormányzat számára kiemelkedően fontos a megyét érintő fejlesztési lehetőségek, programok ismerete. Ebben kíván segítséget nyújtani az előterjesztés, illetve a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. ügyvezető igazgatója, Miszler Miklós úr előadása. Magyarország történelmi esély előtt áll és 2013 között 22,4 milliárd eurós Uniós támogatásban részesülhet, hogy felzárkózhasson a fejlett országokhoz. Ez az Uniós adófizetők pénze, amely a vidékfejlesztés támogatásával együtt közel milliárd forintot tesz ki. E hatalmas összeg sikeres felhasználásával megerősíthetjük meglevő adottságainkat, és felszámolhatjuk a fejlődésünket leginkább gátló akadályokat. Magyarország számára rendelkezésre álló EU forrás Milliárd Ft 1 000,0 900,0 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0, A szakemberek hatalmas munkát végeztek a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) más néven Magyarország Nemzeti Stratégia Referenciakerete , valamint aktuális megnevezésén Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT ) dokumentumainak elkészítésén. A fejlesztési dokumentumok köréhez kapcsolódik még az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv és az ehhez kapcsolódó Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, melyet a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium koordinál. A Programok szerkezete a következőkben foglalható össze (a program dokumentumok jelentős terjedelműek, így a 1. sz. melléklet tartalmazza az elérhetőségüket): Új Magyarország Fejlesztési terv programstruktúrája: Gazdaságfejlesztés OP (GOP) Közlekedés OP (KÖZOP) Társadalmi megújulás OP (TÁMOP) Társadalmi Infrastruktúra OP (TIOP) 2

3 Környezet és Energia OP (KEOP) Államreform OP (ÁROP) Elektronikus közigazgatás OP (EKOP) Nyugat-dunántúli OP (NYDOP) Dél-alföldi OP (DAOP) Észak-alföldi OP (ÉAOP) Közép-magyarországi OP (KMOP) Észak-magyarországi OP (ÉMOP) Közép-dunántúli OP (KDOP) Dél-dunántúli OP (DDOP) Végrehajtás OP (VOP) Az Új Magyarország Fejlesztési Terv főbb elemeinek ismertetése előtt az agrár és vidékfejlesztésről szóló program főbb megállapításai a következők: Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium koordinálja, szorosan kapcsolódik, konzisztens az Új Magyarország Fejlesztési Tervvel (dokumentumok elérhetősége az 1. sz. mellékletben található). A vidékfejlesztési program keretében 2013-ig közel 3 ezer milliárd forintot használhat fel a magyar vidék és agrár ágazat, ami az összes Magyarországra érkező uniós forrás egyharmada. A több mint 1300 milliárd forinthoz pályázati úton lehet hozzájutni, milliárd forint pedig a közvetlen támogatás. Az 1300 milliárd forint fejlesztési forrás lehetőséget biztosít hazánknak a mezőgazdaság, a vidéki környezet és a vidéki térségek fejlesztésére. Ezzel lehetőség nyílik arra, hogy a korábbi uniós agrár- és vidékfejlesztési források (SAPARD, AVOP, NVT) felhasználásával megindított modernizáció folytatódjon. A vidékfejlesztési stratégiai terv és program prioritásai: A mezőgazdasági és erdőgazdálkodási ágazat versenyképességének javítása, A környezet és vidék minőségének javítása, Az életminőség javítása vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése, A helyi kapacitás kiépítése, a foglalkoztatottság és a diverzifikáció érdekében. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (NFT II.) és az Operatív Programok lényegi tartalmi elemei a következők: - hazánk legégetőbb gondjainak orvoslására két legfontosabb cél került kijelölésre: a foglalkoztatás bővítése, a tartós gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése - fenntartható módon biztosítani kell a társadalmi, gazdasági, környezeti viszonyaink jobbá tételét - a fejlesztési programok alkalmazkodjanak a társadalom és gazdaság várakozásaihoz, szabadítsák fel az emberek és vállalkozásaik fejlesztési, újítási energiáit - az országos és regionális programok egészítsék ki egymást, együttes és szinergikus hatásuk összességében mutasson túl a részcélok sikeres megvalósításán Operatív programokról az alábbiakra kell felhívni a figyelmet: 3

4 Gazdaságfejlesztési operatív program: A program átfogó célja a magyar gazdaság tartós növekedésének elérése, a fizikai és a humántőke minőségének, valamint a teljes tényező termelékenységének a javítása. Specifikus célok: Kutatásfejlesztési és innovációs kapacitás, aktivitás, illetve együttműködés növelése, 1. A vállalati kapacitások komplex fejlesztése, 2. Az üzleti környezet fejlesztése, 3. A Kkv-k finanszírozási forrásokhoz való hozzáférésének elősegítése. Az operatív programra összesen a hét év alatt 674 milliárd áll rendelkezésre. Közlekedés operatív program: A program legfontosabb célja az elérhetőség javítása, a versenyképesség növelése a társadalmi-területi kohézió elérhetősége érdekében. Specifikus célok: 1. Az ország jobb bekapcsolódása az európai gazdasági vérkeringésbe és a fejlődő piacok adta lehetőségek jobb kihasználása a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével. 2. A régiók (belső és egymás közötti) elérhetőségének javítása a társadalmi és területi kohézió erősítése érdekében. 3. A közlekedés intermodalitásának fejlesztése a vállalkozások versenyképességének és a régiók alternatív megközelíthetőségének javítása céljából. 4. A közösségi közlekedés környezetbarát fejlesztése. A programra összesen, a hét év alatt 1.721,5* milliárd forint áll rendelkezésre. A társadalmi megújulás operatív program: A program átfogó célja a gazdasági növekedéshez és a foglalkoztatás bővítéséhez elsősorban a munkaerőpiac kínálati oldalára irányuló intézkedésekkel az emberi erőforrások fejlesztésével járul hozzá. A foglalkoztatás bővítéséhez a munkaerő-kínálat oldaláról az aktivitás és a humánerőforrások minőségének növelésén keresztül vezet az út. Így az operatív program célja az aktivitás (a munkaerőpiaci részvétel) növelése. 265 Ft/euró árfolyam 2004-es ára 15 % nemzeti hozzájárulással 4

5 Specifikus célok: 1. A munkaerőpiaci kereslet és kínálat összhangjának javítása, 2. Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése, 3. A változásokhoz való alkalmazkodás elősegítése, 4. Az egész életen át tartó tanulás elősegítése, 5. Az egészségi állapot és a munkavégző képesség javítása, 6. A társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása. A programra összesen, a hét év alatt 933,3* milliárd forint áll rendelkezésre. A társadalmi infrastruktúra operatív program: Az operatív program átfogó célja az aktivitás növelése a humánerőforrás minőségének javításával. Specifikus célok: 1. A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségének mérséklése, a hozzáférés javítása, 2. A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése, 3. A társadalmi megújulást szolgáló tartalmi fejlesztések infrastrukturális hátterének biztosítása. A programra összesen, a hét év alatt 538,9* milliárd forint áll rendelkezésre Környezet és energia operatív program: A program átfogó célja, hogy mérsékelje hazánk környezeti problémáit, ezzel javítva a társadalom életminőségén és a gazdaság környezeti folyamatokhoz történő alkalmazkodását. Specifikus célok: 1. Élhető környezet megteremtése és fenntartása, 2. Értékvédelem és megőrzés erősítése, 3. A megelőzés, takarékosság, hatékonyság fokozása. A programra összesen, a hét év alatt 1.053,6* milliárd forint áll rendelkezésre Államreform operatív program: Az operatív program fő célja, hogy növekedjen a közigazgatás teljesítménye. Specifikus célok: 1. Javuljon a társadalmi eredmény (növekvő eredményesség), 2. Takarékosan legyenek felhasználva a rendelkezésre bocsátott, illetve a működése által érintett társadalmi erőforrások (optimalizált hatékonyság), 5

6 3. Javuljon a közszolgálatiság. A programra összesen, a hét év alatt 40,6* milliárd forint áll rendelkezésre Elektronikus közigazgatás operatív program: Az operatív program átfogó célja hasonlóan az államreform operatív programhoz, a közigazgatás teljesítményének javítása. Specifikus célok: 1. Javuljon a közigazgatási szolgáltatások eredményessége, 2. Növekedjen a működési hatékonyság. A programra összesen, a hét év alatt 99,5* milliárd forint áll rendelkezésre. Végrehajtás operatív program (technikai segítségnyújtás): Az operatív program célja biztosítani az Új Magyarország Fejlesztési Terv hatékony és eredményes megvalósítását, elősegíteni a as időszakban felhasználható források teljes abszorpcióját. Specifikus célok: 1. A strukturális eszközök lebonyolításában résztvevő intézményrendszer magas színvonalú működése, 2. A támogatások lebonyolításához szükséges hatékony monitoring és értékelőrendszerek, 3. Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos követelmények teljesítése és minőségi projektek biztosítása. A programra összesen, a hét év alatt 94,9* milliárd forint áll rendelkezésre. Az operatív programokhoz elkészültek, illetve egyeztetés folyamata alatt vannak a megvalósításukat szolgáló akciótervek. Az akciótervek tulajdonképpen az adott operatív programokhoz kapcsolódó pályázati kiírások forgatókönyvei. Az operatív programokhoz kapcsolódó akciótervek különböző készültségi fokban találhatóak. Előreláthatóan az akciótervekhez kapcsolódó vélemények beépítése 2007 júliusában bekövetkezik és ezt követően kerülhet sor tömegesen várhatóan ősszel a konkrét pályázatok kiírására. (A programokért felelős szervezetek már korábban - saját felelősségükre kiírtak pályázatokat.) A Dél-Dunántúl operatív programjának főbb megállapításai a következők: A közötti programozás időszakban reális célként a fejlettségi differenciák növekedésének megállítása fogalmazódhat meg. Ennek megfelelően a program stratégiai célkitűzése a Dél-dunántúli régió leszakadásának megállítása, azaz a régiónak az országos növekedési pályán való tartása, annak érdekében, hogy a későbbiekben elindulhasson egy felzárkózási folyamat. 6

7 Specifikus célok: 1. A természeti és épített környezet megóvása a régióban, 2. Helyi adottságra épülő versenyképes gazdaság, 3. a Régión belüli társadalmi különbségek növekedésének megállítása. A Dél-Dunántúli Operatív programhoz kapcsolódó akcióterv (2-3.sz. melléklet V.3.4. verzió) öt prioritást fogalmaz meg. A korábbi verziókhoz képest kisebb változtatások következtek be. A prioritásokat és a hét évre vonatkozó forrásokat az alábbiak szerint tervezik: Prioritási tengely Összes finanszírozás ( ) Összes finanszírozás (Ft) (271Ft/ ) % A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése ,5 A turisztikai potenciál erősítése a régióban ,6 Humán közszolgáltatások fejlesztése ,3 Városfejlesztés ,6 Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés ,4 Technikai segítségnyújtás ,6 Összesen Az akcióterv konstrukciói a 6. sz. mellékletben találhatóak. Az akciótervek (prioritási tengelyek) véleményezése június 11-ig lezárul. Várhatólag július hónapban a vélemények, tapasztalatok beépítésre kerülnek az akciótervbe. A Baranya Megyei Önkormányzat szervei és érdekeltségeibe tartozó szervezetek az akciótervekben megfogalmazott (az akciótervek a pályázati kiírások forgatókönyvei) tevékenységekre több projekttel, pályázattal érintettek. Ezek közül az Európai Kulturális Fővároshoz (EKF) kötődő intézkedésekre hívnám fel a figyelmet (3. sz. melléklet oldal). A kondíciók a 4. akciótervben (városfejlesztés) találhatók. 4.3 Konstrukció Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések megvalósítása A konstrukció célja Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 pályázatának sikeres megrendezéséhez elengedhetetlenül szükséges kulturális fejlesztések és átfogó városrehabilitációs program megvalósítása Pécs városában és a kulturális programhoz kapcsolódó városokban. A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás: A komponens: Európa Kulturális Fővárosa 2010 öt kulcsprojektjének megvalósítása Pécsett Nagyprojekt. 7

8 B komponens: A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása Kétfordulós pályáztatás. A támogatás formája: - Vissza nem térítendő támogatás. A választott konstrukció indokoltsága Pécs városa a kulturális alapú városfejlesztésre alapozott pályázatával sikeresen nyerte el a hazai városok versenyében az Európa Kulturális Fővárosa címet 2010 évre. A pályázati kiírásnak megfelelően a város egy átfogó fejlesztési stratégiát készített el, amelynek célja, hogy az EKF segítségével egy hosszú távú, a kreatív és kulturális iparra alapozott fejlődést indítson be, továbbá a kulturális fejlesztések átgondolt elhelyezésével elindítson ma még leromlott állapotban lévő városrészekben fenntartható megújulási folyamatokat. A nagyprojektbe tartozó projektelemek együttes megvalósítása szükséges de nem elégséges feltétele annak, hogy a város egyrészt sikeresen lebonyolítsa 2010-ben az Európa Kulturális Főváros évhez kapcsolódó programokat, másrészt az EKF-et mint városfejlesztési eszközt tekintve fenntartható növekedési pályára állítsa a város gazdasági fejlődését. Az EKF év eredményeképpen fellendülő turizmus és megnövekedő ismertség gazdaságfejlesztő hatásának regionális mértékű kiterjesztéséhez szükséges az EKF-hez kapcsolódó regionális programsorozat megszervezése és a kapcsolódó helyszíneken a jövedelemtermelő és hosszú távon is fenntartható kulturális infrastruktúra fejlesztése, a régió kulturális turisztikai kínálatának bővítése. Támogatható tevékenységek A komponens: Európa Kulturális Fővárosa 2010 öt kulcsprojektjének megvalósítása Pécsett A nagyprojekt öt projektelemből áll, amelyek együttes megvalósítása szükséges ahhoz, hogy 2010-re rendelkezésre álljon az EKF megrendezéséhez feltétlen szükséges modern, megfelelő minőségű kulturális infrastruktúra és a rendezett, kulturális és közösségi funkciókat hordozó városi környezet. - Nagy Kiállítótér Pécs az egyik legsokoldalúbb múzeumi infrastruktúrával rendelkező város, azonban jelenleg nem áll rendelkezésre olyan nagyméretű kiállítóhely, ahol rangos időszakos kiállításokat lehetne rendezni. Ez gátolja a múzeum nemzetközi kapcsolatrendszerének fejlesztését, a város bekapcsolódását a nemzetközi múzeumi együttműködések hálójába. A projekt keretében a jelenleg is egy helyre koncentrálódó múzeumok szomszédságában megépül egy 800 m2-es kiállítótér a kapcsolódó látogatói és kiszolgáló infrastruktúrával. - Zsolnay Kulturális Negyed A Zsolnay Porcelángyár termelésének csökkenésével a jelenlegi gyárterület nagy része funkcióját vesztette. A termelés térbeli koncentrálásával megnyílik az út a műemlék épületek kulturális és oktatási célú hasznosítására. A Kulturális Negyedben egy olyan egyedülálló kulturális centrum jön létre, ahol a kulturális 8

9 értékteremtés minden egyes fázisa egy helyre koncentrálódik. Az egyetem művészeti karának jelenléte jelenti azt a szellemi bázist, amire alapozva a kreatív és kulturális vállalkozások helyet kapnak, működésüket kulturális inkubátorház segíti. A kreatív vállalkozások és művészek piacra jutását segíti az egyetemmel és piaci szereplőkkel közösen működtetett Design Központ, a város nemzetközi szerepét a kultúra tekintetében pedig a Balkánra és Közép-Európára nyitott Kortárs Művészeti Központ erősíti. - Koncert és konferencia központ Az ország legrégebbi szimfonikus zenekarának még sosem volt saját hangversenyterme, amely most megépítésre kerül úgy, hogy a kulturális célok mellett az 1000 fő befogadására alkalmas terem turisztikai célokat is szolgál, mint konferencia központ. Jelenleg a régióban nincs hasonló kapacitású konferencia terem, ezért ezen a területen a régió versenyhátrányban van. - Tudásközpont A könyvtárak jelenlegi fenntartói intézményrendszere szétaprózott, a könyvtári infrastruktúra elavult. A XXI. század igényeinek megfelelő, teljes on-line szolgáltatásokat nyújtó és a hozzáférést biztosító könyvtár a városi és megyei könyvtár integrációjával, valamint az egyetem szoros együttműködésével jön létre. - Közterek és parkok megújítása A város közterületeinek állapota leromlott, a terek kialakítása évtizedes és már meghaladott városfejlesztési elveket tükröz. Kevés a közösségi élet gyakorlására alkalmas, nem a gépjármű közlekedés igényeinek feltétlen kielégítését célzó térkialakítás. A pontszerű kulturális beruházásokat a megújuló utcák, parkok, terek fogják össze. A projekt keretében a Belvároson kívül a külvárosok központjai, összesen mintegy 100 utca és tér újul meg, továbbá a város parkjai is esztétikus külsőt kapnak. A tervezés során a lakosság bevonása nagy hangsúlyt kap, a megvalósítás során pedig biztosítani kell a régió kreatív és kulturális szereplőinek minél aktívabb bevonását. B komponens: A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programsorozathoz illeszkedő kulturális események, kiállítások és előadások méltó körülmények közötti megrendezéséhez kapcsolódó kulturális fejlesztések támogatása a fenntarthatóság követelményének figyelembevételével, amennyiben a fejlesztések hozzájárulnak a régió kulturális kínálatának bővítéséhez, többletfunkciók alakulnak ki: o Előadóterek, kiállítási helyszínek kialakítása, felújítása o Múzeumok látogatóbarát fejlesztése o Kulturális események megrendezésére alkalmas közösségi terek kialakítása Lehetséges kedvezményezettek A komponens: Európa Kulturális Fővárosa 2010 öt kulcsprojektjének megvalósítása Pécsett 9

10 - Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - Baranya Megyei Önkormányzat B komponens: A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása - A Dél-dunántúli régió települései, Pécs város kivételével A megvalósítás földrajzi területe A komponens: Európa Kulturális Fővárosa 2010 öt kulcsprojektjének megvalósítása Pécsett A projektek Pécs város területén valósulnak meg. B komponens: A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása A fejlesztések a Dél-dunántúli régióban valósulnak meg, kivéve Pécs város területét. Kiválasztási kritériumok a.) Jogosultsági feltételek az A komponens esetén: Szakmai kritériumok - Pécs integrált városfejlesztési stratégiájának szakmai értékelése - Az EKF kulcsprojektjeinek illeszkedése Pécs integrált városfejlesztési stratégiájához - A fejlesztés indokoltsága - A kulcsprojektek integráltsága, az Európa Kulturális Fővárosa pályázat céljaihoz való hozzájárulása - A tervezett tevékenységek illeszkedése a célcsoport igényeihez - Reális megvalósítási ütem - A lakosság és az érintett közösségek bevonása a fejlesztések megvalósítása során, különösen a közterek és parkok megújítása kulcsprojekt esetében - A fejlesztések hatással vannak a városrész és a térség fejlesztésére, a társadalmi kohézió erősítésére. Pénzügyi kritériumok - A pályázó köteles igazolni, hogy rendelkezik a megfelelő önerővel (készpénz, számlapénz, hitelígérvény, bankgarancia, önkormányzatok esetében képviselőtestületi határozat, állampapír, tőzsdére bevezetett értékpapír). Az EKF projekt támogatási összege az akcióterv 129. oldalán (3. sz. melléklet) (Operatív programkeret terhére) millió Ft. Az elszámolható önkormányzati önrész: 3602 millió Ft. Összesen millió Ft. A fentiek tükrében az EKF támogatási kerete rendelkezésre áll. Csák Ferenc, az EKF kormányzati koordinátora szerint július 10-i pályázattal kerül kiválasztásra egy tanácsadó cég, melynek feladata, hogy többek között kidolgozza a beruházások megvalósíthatósági és hatástanulmányait. A kiemelt beruházássá való átminősítés (5 db) esetén bizonyos hatósági engedélyezések napról 15 napra rövidülnek. A beruházás összköltsége nem változhat, de belső átcsoportosítások természetesen lehetségesek. (Forrás: 10

11 Az Új Magyarország Fejlesztési Terv illetve az Új Magyarország vidékfejlesztési program nagy lehetőséget jelent hazánk számára a gazdasági társadalmi jólét megteremtésére. Csak reménykedhetünk abban, hogy 2013-ra a Dél-Dunántúli régió nem leszakadó régió lesz, és ezen belül Baranya megye nem egy hátrányos helyzetű, perifériás térsége lesz hazánknak, hanem képes lesz felzárkózni az ország dinamikusabban fejlődő térségeihez. III. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról, ezen belül a Dél-Dunántúli Operatív Programról (DDOP) szóló tájékoztatót. Felkéri a Közgyűlés Elnökét arra, hogy a Megyei Önkormányzat vegyen részt, a Megyei Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak jobb ellátása érdekében, az Önkormányzat lehetőségeinek függvényében a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) keretében kiírt pályázatokon. Felelős: Dr. Hargitai János, a Közgyűlés elnöke Határidő: december 31. Pécs, június 8. Dr. Hargitai János a közgyűlés elnöke 11

12 1.sz. melléklet Tervezési, programozási dokumentumok elérhetőségei Dél-dunáltúl operatív programja Dél-dunántúli akcióterv Pályázati kiírások Új Magyarország fejlesztési terv Régiók operatív programjai Gazdaságfejlesztés OP (GOP) Közlekedés OP (KÖZOP) Társadalmi megújulás OP (TÁMOP) Társadalmi Infrastruktúra OP (TIOP) Környezet és Energia OP (KEOP) Államreform OP (ÁROP) Elektronikus közigazgatás OP (EKOP) Nyugat-dunántúli OP (NYDOP) Dél-alföldi OP (DAOP) Észak-alföldi OP (ÉAOP) Közép-magyarországi OP (KMOP) Észak-magyarországi OP (ÉMOP) Közép-dunántúli OP (KDOP) Dél-dunántúli OP (DDOP) Végrehajtás OP (VOP) Régiók akciótervei - Társadalmi Infrastruktúra OP (TIOP) TIOP- Az oktatási infrastruktúra fejlesztése TIOP - Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése TIOP - A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése -Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) TAMOP - A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés segítése és ösztönzése TAMOP - Az alkalmazkodóképesség javítása TAMOP - Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TAMOP - A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében TAMOP - Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás, részvétel erősítése - Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) Összefoglaló az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) akcióterveiről [pdf, 46 kbyte] A közigazgatás és a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása [pdf, 158 kbyte] A közigazgatási szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések [pdf, 111 kbyte] Kiemelt fejlesztések [pdf, 136 kbyte]

13 - Államreform Operatív Program (ÁROP) Összefoglaló az Államreform Operatív Program (ÁROP) akcióterveiről [pdf, 47 kbyte] Az emberi erőforrás minőségének javítása [pdf, 110 kbyte] Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés [pdf, 144 kbyte] A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések [pdf, 169 kbyte] - Környezet és Energia Operatív Progam (KEOP) Hatékony energia-felhasználás [pdf, 161 kbyte] Egészséges, tiszta települések [pdf, 202 kbyte] Fenntartható életmód és fogyasztás prioritás tengely [pdf, 193 kbyte] A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely [pdf, 165 kbyte] Projekt előkészítési prioritás tengely [pdf, 108 kbyte] Vizeink jó kezelése [pdf, 380 kbyte] Természeti értékeink jó kezelése [pdf, 297 kbyte Gazdaságfejlesztési Operatív Progam (GOP) Összefoglaló a Gazdaságfejlesztési Operatív Progam (GOP) akcióterveiről [pdf, 504 kbyte] K+F és innováció a versenyképességért [pdf, 213 kbyte] A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése [pdf, 262 kbyte] A modern üzleti környezet erősítése [pdf, 188 kbyte] Jeremie típusú pénzügyi eszközök [pdf, 152 kbyte -Közlekedési Operatív Progam (KÖZOP) Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása [pdf, 158 kbyte] Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúton kívüli elérhetőségének javítása [pdf,138 kbyte] Térségi elérhetőség javítása [pdf, 170 kbyte] Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése [pdf, 128 kbyte] Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése [pdf, 142 kbyte] Új Magyarország Vidékfejlesztési Program és mellékletei Támogatási lehetőségek az UMVP keretében 2

14 3

15 2.sz. melléklet K I V O N A T a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács május 30-i ülésének jegyzőkönyvéből 97/2007 (V. 30.) DDRFT határozat: A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a Dél-Dunántúli Akcióterv V.3.4. munkaanyagát az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő tartalommal a további tervezői munka és az országos szintű társadalmi egyeztetés alapjául elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Miszler Miklós, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. ügyvezető igazgatója Dátum: Pécs, június 5. A kivonat hiteléül:

16 3. sz. melléklet DÉL-DUNÁNTÚLI AKCIÓTERV /Munkaanyag/ PRIORITÁS 1.: A VÁROSI TÉRSÉGEK FEJLESZTÉSRE ALAPOZOTT VERSENYKÉPES GAZDASÁG MEGTEREMTÉSE Készítette: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht május 23. V. 3.4 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ OPERATÍV PROGRAM TARTALMÁNAK RÉSZLETES KIFEJTÉSE A KÖZÖTTI PROGRAMIDŐSZAK VONATKOZÁSÁBAN Prioritás 1: A városi térségek fejlesztésre alapozott versenyképes gazdaság megteremtése AZ OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁT SZOLGÁLÓ KONSTRUKCIÓK Konstrukció 1.1.1: Üzleti infrastruktúra fejlesztése Konstrukció 1.1.2: Vállalkozói tanácsadás igénybevételének támogatása Konstrukció 1.1.3: A vállalkozások közötti együttműködések erősítése Konstrukció 1.1.4: Kísérleti akciók, programok a regionális innováció támogatására

17 1. AZ OPERATÍV PROGRAM TARTALMÁNAK RÉSZLETES KIFEJTÉSE A KÖZÖTTI PROGRAMIDŐSZAK VONATKOZÁSÁBAN 1.1 Prioritás 1: A városi térségek fejlesztésre alapozott versenyképes gazdaság megteremtése A prioritás kapcsolata a szakpolitikai, ágazati stratégiákhoz A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése prioritási tengely kijelölése az alábbi tervezési keretek figyelembe vételével történt meg: európai uniós stratégiákkal való kapcsolat: Közösségi Stratégiai Iránymutatások Esélyegyenlőség horizontális szempontjai Fenntarthatóság horizontális szempontjai ERFA rendelet ESZA rendelet hazai stratégiákkal való kapcsolat: A DDOP stratégiai céljai közt megjelenő, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által április 1-jén elfogadott a Déldunántúli régió stratégiai célrendszere című anyag alapján meghatározott, a Helyi adottságokra épülő versenyképes gazdaság megteremtése specifikus cél figyelembe vételével, Az egyes prioritás szakmai tartalma összhangban van a Dél- Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség megbízásából készült, a Dél-Dunántúl egészét átfogó Üzleti szolgáltatások fejlesztése-, Turizmusfejlesztés-, valamint Barnaövek rehabilitációja Stratégiai Fejlesztési Programokban foglaltakkal, A prioritás és a tervezett intézkedések meghatározása az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló közösségi rendelettervezet, valamint a GKM és régiók között lezajlott, a Gazdaságfejlesztés Operatív Program (GOP) és regionális programok tartalmi lehatárolását meghatározó tárgyalássorozat eredményeinek figyelembe vételével történt. A prioritás viszonya a hazai forrású, releváns támogatási formákhoz, rendszerekhez A hazai támogatási formák közül említést érdemel a KKV fejlesztési program, valamint a Széchenyi kártya program, melyek szintén a prioritás célcsoportjait támogatják. A prioritás célindikátorai éves bontásban 7+2 évre 2

18 1. táblázat: A prioritás célindikátorai éves bontásban 7+2 évre (kummulatív érték) Indikátor Célértékek megnevezése A program hatására teremtett főállású újmunkahelyek száma (db) A támogatásban részesített ipari parkok és iparterületek nettó beépítettségének növekedése (%) % 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120% A vállalati szektor Bruttó Hozzáadott Érték növekedése a program hatására (Mrd Ft) Támogatás által indukált beruházás (Mrd Ft) Tekintettel arra, hogy az intézkedési szint a DDOP-ban nem kerül kifejtésre, a 2. és 3. táblázat nem kerül kitöltésre. 3

19 2. AZ OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁT SZOLGÁLÓ KONSTRUKCIÓK 2. Táblázat: A konstrukciók ütemezése Konstrukció megnevezése Konstrukció megnyitásának időpontja Konstrukció zárásának időpontja A projekt(ek) indítása A projekt(ek) zárása Üzleti infrastruktúra fejlesztése Vállalkozói tanácsadás igénybevételének támogatása A vállalkozások közötti együttműködések erősítése Kísérleti akciók, programok a regionális innováció támogatására szeptember december február december szeptember december 31. (2009-től indítandó konstrukció) 3. táblázat: Az konstrukciók éves pénzügyi keretének ütemezése* Összesen A+B Az OP keretét kiegészítő források (tájékoztató adat) C D év Beérkezett projekt javaslatok értéke (milliárd Ft) Üzleti infrastruktúra 2,5 2,5 2,5 fejlesztése Vállalkozói tanácsadás igénybevételének támogatása A vállalkozások közötti együttműködések erősítése A ,26 0,26 0,25 Mindösszesen 2,76 2,76 2,75 Kötelezettségvállalás (milliárd Ft) Üzleti infrastruktúra 1,923 1,923 fejlesztése 1,923 Vállalkozói tanácsadás 0 0 igénybevételének támogatása 0 A vállalkozások közötti együttműködések 0,2 0,2 erősítése 0,19 B KMR (%) 4

20 Mindösszesen 2,123 2,123 2,113 Kifizetés (milliárd Ft) Üzleti infrastruktúra fejlesztése Vállalkozói tanácsadás igénybevételének támogatása A vállalkozások közötti együttműködések erősítése Mindösszesen Forint, 271 Ft/euró Összesen A+B Az OP keretét kiegészítő források (tájékoztató adat) C D év Beérkezett projekt javaslatok értéke (milliárd Ft) Üzleti infrastruktúra 2,275 2,275 2,275 fejlesztése Vállalkozói tanácsadás igénybevételének támogatása A vállalkozások közötti együttműködések erősítése A B 0,5 0,5 0,1 0,26 0,26 0,25 Mindösszesen 3,035 3,035 2,625 Kötelezettségvállalás (milliárd Ft) Üzleti infrastruktúra 1,75 1,75 fejlesztése 1,75 Vállalkozói tanácsadás 0,5 0,5 igénybevételének támogatása 0,1 A vállalkozások közötti együttműködések 0,2 0,2 erősítése 0,19 Mindösszesen 2,450 2,450 2,040 Kifizetés (milliárd Ft) Üzleti infrastruktúra fejlesztése Vállalkozói tanácsadás igénybevételének támogatása A vállalkozások közötti együttműködések erősítése 0,463 0,463 0,463 0,05 0,05 0,01 0,05 0,05 0,049 KMR (%) 5

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Útmutató Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 1/2004/ROP

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Helyzetfeltárás 1. verzió 2009. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. MÓDSZERTAN... 4 3. HELYZETFELTÁRÁS... 7 3.1. KÜLSŐ KÖRNYEZET

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 Cím Verzió 1.0 Megyei/MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztési stratégiai

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Nyugat-dunántúli

Részletesebben

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL 2007-2013 programozási időszak TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI... 6 1.1. Fogalom-meghatározások... 6 1.2. Elszámolhatósági

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Készült a Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Heves Megyei Önkormányzat által 2013. november 29-én elfogadott

Részletesebben