Napirendek: 2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében évben tett intézkedésekről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Napirendek: 2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2010. évben tett intézkedésekről"

Átírás

1 404 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése március 10-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 34-54/2011. c./ rendelete: 9-15/2011. Napirendek: 1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről 2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében évben tett intézkedésekről 3./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város folyamatban lévő pályázatairól 4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 5./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 48/2009.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására 6./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról szóló 24/2011.(II.10.) számú határozat kiegészítésére 7./ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 8./ Előterjesztés a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények esetében a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 9./ Előterjesztés a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítására

2 / Előterjesztés Nyíregyháza településrendezési terveinek és Helyi Építési Szabályzatának folyamatban lévő módosításával kapcsolatos, illetve a módosítással kapcsolatban a 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet alapján a környezeti vizsgálat szükségességéről kialakítandó állásfoglalásra 11./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közművelődési rendeletének elfogadására 12./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Mandala Dalszínház Egyesület közötti közszolgáltatási szerződés módosítására 13./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására 14./ Előterjesztés a települési kisebbségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodások jóváhagyására 15./ Előterjesztés Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása című pályázati program módosításainak elfogadására, a pályázat újbóli benyújtására 16./ Előterjesztés A Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja című szociális célú városrehabilitációs program Előzetes Akcióterületi Tervének elfogadására, a pályázat benyújtására 17./ Előterjesztés Nyíregyháza forgalomirányító központ kiépítése című ÉAOP /A azonosító számú pályázat támogatási szerződésének aláírására 18./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi közbeszerzési tervének elfogadására 19/a. Előterjesztés a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft- vel kötendő közszolgáltatási szerződések jóváhagyására 19/b. Előterjesztés a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft-vel és a Nyírségi Szakképzésszervezési Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendő közhasznúsági megállapodások jóváhagyására 20./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 21/2004.(VI.24.) önkormányzati rendelet módosítására 21./ Előterjesztés Nyíregyháza város és Nyírtura község közötti közigazgatási határvonal módosítására

3 / Előterjesztés állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó igény megerősítésére 23./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Törzs utca mentén lévő 01884/13 hrsz-ú ingatlan mintegy 1000 m 2 területű részének templomépítés céljára történő elidegenítéséről szóló 221/2010.(IX.20.) számú határozat visszavonására, és a Nyíregyháza, Törzs utca mentén lévő 01884/13 hrsz-ú ingatlan templomépítés céljára történő elidegenítésére 24./ Előterjesztés a belvízhelyzet miatt bekövetkezett vis maior támogatás igényléséhez 25./ Előterjesztés a hitelállomány átstrukturálására, valamint hosszú lejáratú hitel felvételére 26./ Előterjesztés a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Kuratóriumi tagja lemondásának tudomásul vételére és új tag megválasztására 27./ Előterjesztés a Nyíregyházi Vasutas Sport Club elnökségi tagjának visszahívására, új tag delegálására Nyíregyháza, március 10. Dr. Kovács Ferenc polgármester

4 407 JEGYZŐKÖNYV Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének március 10-én tartott nyílt üléséről Jelen voltak: Dr. Kovács Ferenc polgármester, Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző, Halkóné Dr. Rudolf Éva, Kósa Tímea alpolgármesterek, Dr. Adorján Gusztáv, Dr. Horváthné Dr. Veisz Katalin, Fesztóry Sándor, Jászai Menyhért, Jeszenszki András, Kósa János, Lengyel Gábor, Lipták Lajos, Magera Tibor, Mikó Dániel, Mussó László, Dr. Moskovits Károly, Nagy László, Petneházy Attila, Póka Imre Tamás, Dr. Szilassy Géza, Szilvási István, Tormássi Géza, Dr. Tirpák György, Vass Zoltán Géza képviselők Meghívottként részt vettek: Dr. Gál György aljegyző, Nagyné Román Margit Humán Főosztály vezetője, Czikóné Ling Mária, Váradi István, osztályvezetők, Hadobás Istvánné megbízott osztályvezető, Dr. Groncsák Andrea, Dr. Krizsai Anita, Dr. Polgári András, Patóné Nagy Magdolna, Virág Zoltán, Pató István, Metzner Zsolt, Tóth Géza osztályvezető-helyettesek, Dr. Gere Zoltán Nyíregyházi Városi Kapitányság vezetője, Dr. Tarcsa Csaba Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság megbízott vezetője, Dr. Illés László Nyíregyházi Rendőrkapitányság függetlenített helyettes vezetője, Ferenc Róbert Nyíregyházi Rendőrkapitányság munkatársa, Veres István városi főépítész, Dr. Bodnár Adrienn jogász, Dr. Kovács Orsolya jogász, Dr. Lovász Beáta közbeszerzési referens, Zolnai Gábor környezetvédelmi csoportvezető, Nagy Erika pályázati ügyintéző, Béda Zsuzsa kulturális referens, Móré Gusztáv Városfejlesztési Tanács munkatársa, Hámoriné Rudolf Irén Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője, Márczi Imre Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. műszaki igazgatója, Dr. Kvancz József könyvvizsgáló, Faragóné Széles Andrea közgyűlési referens, Siposné Auxi Katalin jegyzőkönyvvezető, Parillák Gabriella sajtóreferens, Bódis Gábor Mandala Dalszínház ügyvezető igazgatója, Dr. Hüse Lajos Gyermekjóléti Központ igazgatója, Pintye Zsolt újságíró. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Szeretettel köszöntöm a közgyűlésen megjelent képviselőket, előadókat, meghívott vendégeket. Külön köszöntöm a megyei rendőrfőkapitány urat és a városi főkapitány urat, valamint munkatársait és mindenkit, aki figyelemmel kíséri a közgyűlés munkáját. Napirendként írásban kiküldtük a napirendi javaslatunkat. Javaslom a közgyűlésnek, hogy a javított változatot, azaz a 31 napirendi pontból álló napirendet fogadjuk el. Megkérdezem, hogy van-e más javaslat? Javaslatot nem látok, akkor kérem, hogy szavazzunk a napirend elfogadásáról. Szavazáskor jelen volt 22 képviselő. A Közgyűlés 22 szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendet.

5 408 1./ napirend: Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) A legutóbbi közgyűlésünk elfogadta a Polgármesteri Hivatal új szervezeti és működési szabályzatát és az új struktúrának megfelelően pályázatokat írtunk ki a vezető állású munkakörökre. Ezek lezárultak, kérem főjegyző urat, hogy tájékoztassa a közgyűlést a pályázat eredményeiről. Dr. Szemán Sándor:(címzetes főjegyző) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. A kiírtaknak megfelelően a pályázati eljárást lebonyolítottuk, lefolytattuk és a tegnapi nappal bezárólag valamennyi kiírt pályázat esetében a döntés megszületett, ezeket szeretném ismertetni. Két kiírt pályázat esetében eredménytelenek nyilvánítottuk a pályázatot, az egyik a Jegyzői Kabinet vezetésére kiírt pályázat, a másik pedig az Ellenőrzési Osztály vezetésére kiírt pályázat. Az Ellenőrzési Osztály vezetőjében nyilván a következőkben kell egy nagy gyors megoldást találni, odáig egy ideiglenes megoldásra kerül sor. A Jegyzői Kabinet vonatkozásában a benyújtott pályázatok alapján nem született döntés, de a jogszabályi lehetőséggel élve a pályázat eredménytelenné nyilvánítását követően ide Faragóné Széles Andrea, a Polgármesteri Hivatal jelenlegi munkatársa, a volt Jegyzői Törzskar helyettes vezetője kerül kinevezésre. A további osztályok, főosztályok vonatkozásában az alábbi személyi döntések születtek. A Gazdálkodási Főosztály vezetője dr. Kása Brigitta, vélhetően április 1-től, mert ő jelenleg másutt dolgozik, neki még a jogviszony megszüntetése folyamatban van. A Gazdasági Osztály vezetője Patóné Nagy Magdolna korábbi osztályvezető-helyettes. Az Adó Osztály vezetője dr. Polgári András, korábban szintén az osztály helyettes vezetője volt. A Vagyongazdálkodási Osztály vezetője Virágh Zoltán, szintén korábbi vezető-helyettes. A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője Horváth Ákos, ő külső személy, korábban Vásárosnamény Polgármesteri Hivatalában töltött be ezt vagy ehhez hasonló pozíciót. Az Ellátási Osztály vezetője Csapó Tiborné, korábban ugyanennek az osztálynak volt a helyettes vezetője. A Humán Főosztály vezetője Nagyné Román Margit. Őt korábban onnan lehetett ismerni, hogy iskolaigazgató volt, illetve a TISZK ügyvezetője. Az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője Kőhegyi Edit, ő külső pályázó, vélhetően ő is április 1-től áll munkába, a jelenlegi jogviszony megszüntetése folyamatban van. A Gyámhivatal vezetője marad, a korábbi vezetője Czikóné Ling Mária. A Szociális Osztály vezetője dr. Krizsai Anita, korábban az osztály helyettes vezetője volt. A Hatósági Főosztály következik. A Hatósági Főosztály vezetője dr. Gál György aljegyző úr, az eddigi gyakorlatnak megfelelően aljegyzői beosztása mellett egy belső szervezeti egységet is vezet. Ez jelenleg a Hatósági Főosztály lesz. Az Igazgatási és Okmányiroda vezetője dr. Groncsák Andrea, az Okmányiroda korábbi helyettes vezetője. Az Építésügyi Osztály vezetője dr. Grósz Péter, aki korábban szintén ezt a beosztást töltötte be, az osztály vezetője volt. Végül, de nem utolsó sorban a Közterület-felügyelet vezetője pedig Tóth Géza, aki eddig a Közterület-felügyelet helyettes vezetője volt. Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Tájékoztatom a tisztelt Közgyűlést továbbá, hogy két 100%-os önkormányzati tulajdonú cég esetében történt vezető váltás. Mindkét esetben a felmentés, a jogviszony megszüntetése az a

6 409 közgyűlés által rám ruházott hatáskörben történt, a munkaviszony megszüntetése viszont közös megegyezéssel, ez a Sóstó-fejlesztési Zrt., ahol Gyöngyösi Szabolcs helyett Dr. Podlovics Roland a cég vezetője. Az Ipari Park Kft. esetében pedig Diczkó József helyett Korvin Balázs, aki díjazás nélkül végzi a feladatát. Dr. Podlovics Rolandot 3 évre neveztem ki, Korvin Balázst november 30-ig, tekintettel arra, hogy a Nyírinfo Kft.-nél való ügyvezetői megbízatása akkor jár le, majd ezt követően tudjuk tovább rendezni a dolgokat. Mind a két esetben korrekten zajlik az átadás-átvétel, a Sóstó-fejlesztési Zrt. esetében külön feladat a folyamatban lévő, több hibától szenvedő beruházás kiigazítása, illetve a cég működtetésének a szakszerű biztosítása. Amihez közös, együttes ülésen vett rész a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, illetve Felügyelő Bizottság. Ehhez egy külső céggel tárgyalunk, a SPA Hungary-vel, hogy hogyan lehetne a szakmai támogatást is megszerveznünk. Nincs szó arról, hogy üzemeltetésre átadnánk ennek a cégnek vagy bármilyen egyéb konstrukció sincs. Tájékoztatom továbbá a tisztelt Közgyűlést, hogy az elmúlt néhány hétben intenzív tárgyalásokat folytattam a testvérvárosaink, illetve partnervárosaink polgármestereivel. Ez jelenti egyrészt a Szatmárnémetit, ahol március 1-én volt egy Magyar-Román Interregges pályázati kiadás március 1-ei beadási határidővel, ahol a tárgyalások eredményeként be is adtunk egy kis összegű, mindösszesen 22,7 milliós pályázatot, aminek az önereje nagyon kedvező. Ugye itt magyar oldalon 5%, román oldalon 2% és ez egy 8-9 ezer forint közti összegben ha nyerünk, jelenti az önerő biztosítását. A pályázat Nyíregyháza és Szatmárnémeti üzleti együttműködésének a fejlesztése címet viseli. És az a célja, hogy a két városban a vállalkozások kedvének és aktivitásának az ösztönzése, együttműködések kialakítása annak érdekében, hogy befektetések, munkahelyek létesüljenek. A pályázat időtartama ez év október 1- től szeptember 30-ig tartana, amennyiben nyerünk a pályázaton, természetesen kedvező elbírálás kapunk, akkor azt visszahozzuk a közgyűlés elé. A kárpátaljai polgármesterekkel volt találkozóm, ez jelenti Ungvár polgármesterét, akivel testvérvárosi kapcsolatban vagyunk. Jelenti Beregszász polgármesterét, akivel partnervárosi kapcsolat van, valamint Munkács polgármesterével is találkoztam illetve a kárpátaljai megyei tanács vezetésével is. Itt felvetődött az, felvetették a polgármesterek, hogy szeretnék sokkal intenzívebbé, működőképessé tenni ezt a kapcsolatot, ami az utóbbi években talán egy kicsit nem kellően működött. Ennek érdekében felvetették azt, Ungvár polgármestere, hogy javasolnak egy közös képviselő-testületi találkozót, ami elől én nem zárkóztam el, sőt én azt mondtam, hogy majd a közgyűlést tájékoztatom erről és ha a közgyűlést is pozitívan fogadja, akkor meghívjuk őket és valamikor április vagy május hónapban sor kerülne erre a találkozóra. Tulajdonképpen ezek a legfontosabb események amikről tájékoztatni kívántam a közgyűlést. Megkérdezem, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Nagy László képviselő úrnak adom meg a szót. Nagy László:(képviselő) Köszönöm szépen. Tisztelt Közgyűlés, Polgármester úr. Említette Polgármester úr, hogy több cégvezető váltás is történt. Azt tudjuk, hogy a közgyűlés elfogadta azt a módosítást, amiként a tulajdonosi dolgokat gyakorolja a gazdasági társaságok fölött, én azonban azt gondolom, hogy a közgyűlésnek kell, hogy legyen annyi felelősség érzete a gazdasági társaságok működése iránt, hogy legalább a kíváncsiságát kifejezze abban a tekintetben, hogy ezeket a cégvezetőket megismerje. Azt kérdezem polgármester úrtól, hogy nincs-e szándékában, ha már ma nem lehet, akkor a következő közgyűlésen, mondjuk április 28-án bemutatni ezeket a cégvezetőket, hogy legalább személyesen is lássuk őket? Hiszen nem tudom, hogy a közgyűlés valamennyi tagja ismeri-e ezeket az embereket, akiket

7 410 időközben kineveztek a gazdasági társaságok élére. Én azt gondolom, hogy nem lenne haszontalan, hogy legalább egy pár szót tudjunk váltani velük. Esetleg 1-2 kérdést fel tudjunk tenni nekik. Mert az igaz, hogy a felügyelő bizottságon keresztül valamilyen információkkal rendelkezünk a gazdasági társaságok vezetőinek az elképzeléseiről, a munkájáról, de talán a közgyűlésnek sem ártana, hogy ha egy kicsit személyesebbé válna ez a kapcsolat és nem pedig úgy tekintenénk erre a dologra, hogy ha megtörtént a váltás, majd valamikor találkozunk velük. Másik kérdésem az az, hogy kíván-e tenni valamit azért polgármester úr, hogy az egyre inkább pártmédiává váló Város-Kép Kft. életében valamilyen változás történjen? Egy példát szeretnék mutatni. Ez pedig a költségvetésről szól. Ebben az évben a költségvetés kapcsán egyetlen egy ellenzéki képviselőnek sem jutott lehetősége arra, hogy esetleg megfogalmazza akár a Naplóban is a véleményét. A Nyíregyházi Naplóban. Csak emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy tavaly a 2010-i Napló az így nézett ki. Minden ellenzéki frakció, dr. Vinnai Győző véleménye is benne volt a Nyíregyházi Naplóban. Azt látjuk, hogy az elmúlt időszakban a Nyíregyházi Napló az csak és kizárólag azokkal a kérdésekkel foglalkozik, ami a városvezetésnek az érdeke. Kérdésem az az, hogy kíván-e tenni azért valamit Polgármester úr, hogy a városlakók pénzén fenntartott Nyíregyházi Naplóban ne csak a Fidesz véleményét, illetve a propagandáját sulykolja, hanem esetleg ott ellenzéki képviselők vagy ellenzéki frakciók vagy ellenzéki pártok is megtudjanak jelenni a későbbiekben? A következő kérdésem szintén a két közgyűlés közötti időszakhoz kötődik. Érdekes módon szerintem elég sok városlakó információt szerezhetett arról, hogy egy bizonyos lézerblokkoló került az egyik autóra, a hivatal egyik autójára és itt is csak emlékeztetni szeretnék arra, hogy polgármester úrnak a tavaszi kampányában a törvényes rendet az utóbbi változás volt a szlogenje, hát nem tudom, hogy ez lesz-e a törvényes rend, hogy akkor mindenki kap Nyíregyházán egy lézerblokkolót? Van-e ilyen lézerblokkoló, nincs ilyen lézerblokkoló, volt-e az autón lézerblokkoló? Vagy nem volt? Hiszen ellentétes információk hangzottak el. A Városháza sajtószolgálata nem cáfolta, csupán azt mondta, hogy nincs lézerblokkoló az autón. Ugyanakkor pedig egy október 26-ai számla egy elektronikai berendezést jelzett az autón, ami 200 ezer forint +áfa értékben jelent meg. Az utolsó kérdésem, hogy meddig fog tartani az elbocsátási hullám a városházán? Ezt csupán azért kérdezem, mert a városháza dolgozói elég sokan tesznek panaszt, illetve fogalmazzák meg azt, hogy elég komoly gyomorgörccsel kell, hogy dolgozzanak. Akkor azt is el kell mondani, a hivatal szakmaiságát komolyan veszélyezteti az a fajta humánpolitika, amikor éves közigazgatási gyakorlattal rendelkező embereket, nagy tapasztalattal és nagy tudással és több diplomával rendelkező embereket bocsánatnak el a hivatalból egyik napról a másikra. És azt gondolom, hogy az is egy érdekes dolog, hogy a közös megegyezés ebben az esetben minden alkalommal előkerül. Csak egy rövid idézetet szeretnék mondani, szintén a kampányból hangzott el. Az önkormányzat működőképességének fenntartása elsődleges, közös feladatunk, ehhez szükség van az ott dolgozók tudására, tapasztalatára. Nyíregyháza számára elsődleges fontosságú, hogy a már most is ott dolgozó szakemberek vigyék tovább az ügyeket, biztosítják a működés folyamatosságát és minél magasabb színvonalát. Az átadás átvétel. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen képviselő úr. Vártam, hogy befejezze a mondatot, már lejárt az idő. Igen, úgy 10 perces, hogy 10 perc az ellenzéki, 10 perc a kormányoldal, ha nem lesz már ellenzék, időre megy. Megkérdezem, hogy van-e még kérdés? Akkor én válaszolnék a feltett kérdésekre.

8 411 Az, hogy a cégvezetők, az új cégvezetők bemutatása, semmi akadálya nincs ennek. Én egyébként azt gondolom, hogy a felügyelő bizottságok, illetve a bizottságok, a közgyűlés bizottságai kapcsolatban lesznek, de ha igény van arra, hogy a közgyűlés előtt is, akkor én ennek semmi akadályát nem látom, viszont ennek az időpontja akkor lenne a legcélszerűbb, amikor már az üzleti tervek elkészülnek. Tehát a cégvezetők bemutatkozását azt arra időzíteném, hogy amikor az átadás-átvétel, ez egy több hetes folyamat lezajlik, illetve az éves üzleti tervek elkészülnek, ez május végéig kell, tehát vagy az áprilisi vagy májusi közgyűlésen, akkor én ezt meg fogom tenni. A következő kérdés a Város-Kép Kft.-re volt, én meg mondom őszintén, nem figyelem ilyen közvetlenül ezt a dolgot. Én azt kértem a cég vezetőjétől, hogy a város ügyeivel foglalkozzon, ne Fidesz ügyekkel. Én azt gondolom, hogy bár minden számot, minden cikket nem tudtam elolvasni, ez erről szólt. Természetesen a város ügyeihez az ellenzéki képviselőknek is van olyan véleménye, javaslata, azért azt gondolom, hogy megjelenhet majd ebben. Nem hiszem, sőt ezt visszautasítanám, hogy itt Fidesz propaganda folyik. Itt azért többször hivatkozott képviselő úr a kampányra, a kampánnyal már régen túlvagyunk, itt városvezetés ügyeivel foglalkozunk, dolgozunk, és ebben a mederben semmi akadálya nincs annak, nem hiszem, hogy eddig is volt hogy az ellenzéki vélemények is megjelenjenek. Következő ez a lézerblokkolós ügy. Tehát hozzá kell tenni, hogy ez viszont egy MSZP politikai akció volt, ez nem kérdés. Nincs a kocsin lézerblokkoló. Volt, de leszereltettem, és megváltozott a cég sofőrjének a személye is. A következő az elbocsátási hullám, amit itt felvetett képviselő úr. Tehát elbocsátási hullám nincs. Azt azért szükséges rögzíteni, a tényeket, hogy valóban több közös megegyezéssel való megszüntetés történt, aminek egyébként számtalan oka van. És hogy mondjam senkit nem kényszerítettünk semmire. Azt hiszem, hogy 4 vagy 5 fő az, aki egyoldalú felmentésre került sor és nem hiszem, hogy ez biztos vagyok benne, nem lesz két számjegyű. Az viszont nem kérdés, ki kell mondani, hogy nem mentek jól a dolgok. Tehát az, hogy itt ilyen ügyekkel kell foglalkozni minden közgyűlésen annak nyilvánvalóan a korábbi vezetés, a korábbi városvezetés, mint felső vezetés része volt, de nem csak azok a politikai vezetők, hanem itt a polgármesteri hivatalban, illetve a cégeknél is. Tehát teljesen indokoltak és szakmai alapon, egyáltalán nem politikai alapon ezek a felmentések. Azt gondolom, hogy az is beszédes, bár 12 havi ugye bebetonozott 5 éves szerződésekkel voltak ezek a cégvezetők, az előző vezetés által foglalkoztatva, mindenki elfogadta az egyhavi megszűntetést. Azaz gyakorlatilag az önkormányzat számára spóroltunk 11 havi munkabér kifizetését és nem hiszem, hogy ha jól mentek volna a dolgok, ezek a vezetők ne kezdeményezték vagy fogadták volna a közös megegyezéssel való megszűntetést. Tehát ezt tudom a kérdésére válaszolni. Megkérdezem, hogy van-e még további kérdés? Ha nincs észrevétel az elhangzottakhoz, a korábbi frakció egyeztetésen kölcsönösen elfogadott perces időkeretben lehet szólni. Nem látok jelentkezőt. Akkor lezárom, bocsánat, Nagy László képviselő úrnak adom meg a szót. Nagy László:(képviselő) Elnézést kérek, a 10 percet nem akarom kihasználni, tehát nem fogok már 5 percet beszélni. Még egy dolgot szeretnék polgármester úrtól kérdezni, illetve egy refrekciót tenni csak. A gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően köttettek meg korábban is a munkaszerződések a gazdasági társaságok vezetőivel. Tehát nem arról van szó, hogy a korábbi városvezetés pozitívan diszkriminált volna bárkit is abban a tekintetben, hogy a munkaszerződésében olyan elemeket épített be, ami a törvénynek nem megfelelő lenne. Én azt gondolom, hogy ez így teljes, az egy külön történet, hogy ebből a 12

9 412 hónapból, amit a Gt. ír elő, ebből 11 hónapot meg fog spórolni most a városvezetés. Az utolsó kérdésem, amit még nem tudtam feltenni, egy nagyon érdekes információ jutott el hozzánk. Amit szeretnék megkérdezni, hogy valóban így van-e? Hagyományainknak megfelelően a március 15-ei ünnepséget mindig egy középiskola adja. Ez egy nagyon szép hagyomány, az iskoláknak lehetőségük van arra, hogy még közelebb kerüljenek ehhez az ünnephez, még inkább átérezzék a 48-as forradalom és szabadságharcnak a jelentőségét. Az azonban érdekes, hogy olyan híreket hallottunk és azt szeretném megkérdezni, hogy valóban így van-e, hogy a leadott műsorterv alapján van olyan műsor elem, amelyet nem engedélyezett valaki a polgármesteri hivatalból. Hivatkozván arra, hogy köthető egy másik politikai erőhöz ez a része ennek a műsornak. Nem gondolom, hogy ez jó irányba vinne bármit is. Az is elhangzott információim szerint, hogy az az utasítás hangzott el, hogy az iskolában le lehet adni úgy a műsort, ahogy le volt írva, de a Petőfi téren azt az egy műsorelemet nem lehet. Kicsi a város, a diákok sokan vannak, a diákok viszik a híreket és ez az információ jutott el hozzánk. Én azt gondolom, hogy a sajtószabadság jegyében és a szólásszabadság jegyében talán nem kellene ilyen módon cenzúrázni, ha igaz ez a hír, a középiskolás diákoknak a méltóságos és a méltóságteljes ünneplését. Köszönöm. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Hagyományoknak megfelelően most is egy középiskola, a Zrínyi Ilona Gimnázium fog a Petőfi téren műsort adni. Meg mondom őszintén, nem tudok, nem is hallottam semmiről, megkérdezem Halkóné dr. Rudolf Éva alpolgármester asszonyt, akihez tartozik ez a terület, adjon tájékoztatást, hogy hallott-e ilyet? Halkóné dr. Rudolf Éva:(alpolgármester) Köszönöm szépen a szót polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Meglepetéssel hallgattam frakcióvezető úrnak ezt a hozzászólását. És a teremben jelenlévők és valamennyi városlakó előtt, a média előtt is határozottan visszautasítom még csak a felvetést is. Ugyanis a tegnapi napon, amikor a technikai megbeszélés tartottuk a március 15-i ünnepség résztvevőivel, azt követően került csak a kezembe a Zrínyi Ilona Gimnázium műsorára vonatkozó forgatókönyv. És tájékoztatok mindenkit, hogy arra sem voltam hajlandó, hogy a forgatókönyvben részletezett műsorszámokat átlapozzam. Bele se néztem, ugyanis azt mondtam, hogy ebben a Zrínyi Ilona Gimnázium vezetésének, a felkészítő tanárainak és diákjainak teljes szabadságuk van. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Megkérdezem kíván-e valaki ehhez a napirendhez hozzászólni? Nem látok jelentkezőt. Kérem a közgyűlést, hogy szavazzon a beszámoló, tájékoztató tudomásul vételéről. Szavazáskor jelen volt 22 képviselő. A Közgyűlés 19 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 34/2011.(III.10.) számú h a t á r o z a t a két közgyűlés között történt eseményekről szóló tájékoztatóról A Közgyűlés

10 413 a két közgyűlés között történt eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 2./ napirend: Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében évben tett intézkedésekről Előadó: Dr. Gere Zoltán városi rendőrkapitány Meghívott: Dr. Tarcsa Csaba megyei rendőrfőkapitány Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Megkérem dr. Gere Zoltán városi rendőrkapitány urat, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Dr. Gere Zoltán:(városi rendőrkapitány) Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Közgyűlés, tisztelt Képviselők, nem kívánom kiegészíteni részleteiben az általunk elkészített előterjesztést. De egyetlen egy kötelességemnek szeretnék eleget tenni, mivel még nem találkoztunk ezen az összetételű közgyűléssel. Engedjék már meg, hogy először bemutassam a megbízott főkapitány urat, dr. Tarcsa Csaba ezredes urat, és bemutassam a kettő helyettesemet. A függetlenített helyettesemet dr. Illés László alezredes urat, és Ferencz Róbert őrnagy urat. Illés úr feladata a bűnügyi területnek az irányítása, Ferencz úr feladata pedig a közrendvédelmi területnek az irányítása. Várjuk kérdéseiket. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Tehát először azt kérem, hogy aki kérdezni kíván az előterjesztéshez az jelentkezzen. Fesztóry Sándor képviselő úrnak adom meg a szót. Fesztóry Sándor:(képviselő) Köszönöm szépen. Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, kapitány urak, rendőrtiszt urak. Kettő dolgot szeretnék megkérdezni. Én áttanulmányoztam és kimerítőnek tartom azt az anyagot amit összeállítottatok a közgyűlés számára. Viszont úgy gondolom, hogy van két olyan adat, illetve tény benne, amivel foglalkoznia kell a közgyűlésnek. Az egyik, ami úgy gondolom, hogy mindenképpen megér egy kis kiegészítést kapitány úr részéről és azért is örülök annak, hogy Illés úr is itt tartózkodik mint a területnek a gazdája, a nyomozati eredményességnek a közel 15%-os csökkenése. Ez az egyik, a másik pedig az lenne, hogy az anyagban szerepel egy összehasonlítás különböző városok területi adatairól, rendőri állományáról, és ott viszont azzal kellett szembesülnöm, hogy például Szegeddel szemben Nyíregyházának mindenképpen nagyobb lakosságszáma van, nagyobb területe van, közel 10%-al kevesebb rendőre. Tehát Szegeden 440 fő teljesít szolgálatot, ezzel szemben a nyíregyházi kapitányság kötelekében 401 fő és végezetül azt szeretném megkérdezni, hogy abban az állománybővülésből, ami 2000 fő rendőrt jelent és március 6-val léptek szolgálatba, hogy ha jól tudom országszerte, hogy Nyíregyházára, illetve a nyíregyházi kapitányság területére jutott-e vagy nem jutott és ha igen akkor miért nem? Köszönöm szépen.

11 414 Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. További kérdések előtt kérem, dr. Tirpák György elnök urat, hogy ismertesse a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság véleményét az előterjesztésről. Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. A Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, azt 3 igen, és 1 nem szavazat mellett elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. További kérdező, dr. Moskovits képviselő úrnak adom meg a szót. Dr. Moskovits Károly:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, tisztelt kapitány úr. A következőket szeretném kérdezni, az egyik, előttem már felszólalt képviselőtársamhoz csatlakoznék, a 4. oldalon ez az ábra, ami Miskolc, Debrecen, Szeged és Nyíregyházát hasonlítja össze. Nekem gyakorlatilag egyik legérdekesebb pont az ez volt. Ugyanis ebből gyakorlatilag az önök munkájának a nehézsége az egy az egyben kiolvasható. És ennek a nehézségnek az egyik oka az, hogy maga a terület is majdnem kétszerese földrajzi értelemben, mint ezeknél a városoknál és ennek önök részéről a terület nagyság biztosítása az szerintem igen megnehezíti a dolgot. Tehát nem mindegy az, hogy egy kisebb vagy nagyobb területet kell ellátni gyakorlatilag még alacsonyabb létszámmal, mint ezeknél a városoknál. Tudjuk, hogy a kapitányságnak a körzete az nem szűkül le a városra, nem a város lakossága egy az egyben, hanem vannak még a hozzácsatolandó körzetek. Na most ezt az aránytalanságot hogyan lehet önök szerint kiküszöbölni? Tehát milyen megoldás lehet arra, hogy az önök munkája olyan értelemben könnyebb legyen, hogy vagy nagyobb létszám vagy valamilyen technikai eszközök? Tehát ez érdekelne engem, mert úgy gondolom, hogy önök mindent megtesznek, az adatok azt mutatják, hogy itt egy komolyabb létszámra lenne szükség. Azt megértettem az anyagból, hogy a statisztikai számoknál figyelembe kell vennünk azt, hogy módosítás történt a technikájában ennek. Tehát máshogyan kell önöknek vezetni a statisztikát. És ott, ahol ennek köszönhető a cselekményszám növekedés azt jelezték is az anyagban. Vagyon ellenit nem láttam, hogy erre hivatkoztak volna. Az lenne a kérdésem, hogy a vagyon elleninél is ez az ok, vagy pedig ott más olyan, esetleg társadalmi viszonyokban való változás is vezetett ehhez a dologhoz, amire érdemes odafigyelni? A harmadik kérdésem az, amit az anyag szintén tartalmaz. Szintén évek óta meglévő probléma. Mégis azt kérdezem, hogyan lehetne orvosolni, ez a bizonyos rendőrlámpás kéregetés nagyon pontosan benne van az anyagban, hogy mi történt benne, mely területeken fordul elő. Én elmondom már legalább 4 vagy 5 éve, hogy nagyon aggasztó dolognak tartom, mert akár személyi sérüléses baleset is bekövetkezhet. Akár olyan módon is, hogy ne adj isten több autó is ebbe belekeveredik, mert illuminált állapotban ezek a szerencsétlen emberek keresztülkasul mennek adott esetben zöldjelzésnél is, és ne adja isten, hogy ebből egyszer valami komolyabb dolog legyen. Engem kifejezetten az is érdekel, hogy be tudjuk-e esetleg vonni vagy be lehet e esetleg vonni, mert tudom, hogy a jog rendszeréből elviszik, másnap már ott van megint, a szociális partnereket esetleg a városban,ugye erre volt e valamilyen próbálkozás? Köszönöm. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin képviselő asszonynak adom meg a szót.

12 415 Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin:(képviselő) Tisztelt Közgyűlés, tisztelt Polgármester úr, én dr. Gere Zoltán városi kapitány úrtól szeretném megkérdezni, hogy hivatalba lépése óta, 2007-től milyen új intézkedéseket vezettetett be Nyíregyháza közrend és közbiztonsága javítása érdekében? Továbbá beszámolójából kiderült, hogy Nyíregyháza teljes területén állandó rendőri jelenlétet, úgynevezett láthatóbb rendőrséget kíván létrehozni. Ennek érdekében hány fővel kívánja növelni a közterületen szolgálatot teljesítő rendőri létszámot? A 3. kérdésem egy kicsit csatlakozik a Moskovits képviselő úréhoz, hogy beszámolójából az is kiderült, hogy a betöréses lopások száma 2010-ben 45%-al emelkedett 2009-hez képest. A nyomozás eredményessége pedig a megyei átlag alatt van, 18,86%, a megyei átlag pedig 21,96%. Erre tényleg nem találtunk magyarázatot a beszámolóban. Ezt mivel magyarázza, illetve hogyan lehetne ebben a statisztikai eredményen javítani? Köszönöm. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Szilvási István képviselő úr jelentkezett. Szilvási István:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Kapitány úr. Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy a mai napon a sajtóban nyilvánosságra került az, hogy Hatala József dandártábornok úr, országos főkapitányként feljelentést tett a Pest megyei kapitányságvezetők némelyike ellen, statisztikai adatok hamisítása miatt, aminek még annak idején Kovács úr mint legfőbb ügyész hívta fel Pintér belügyminiszter úr figyelmét. Ez Nyíregyházát érinti-e? Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Szilassy Géza képviselő úrnak adom meg a szót. Dr. Szilassy Géza:(képviselő) Köszönöm szépen a szót, tisztelt Polgármester úr, tisztelt közgyűlés. Számos kérdés már elhangzott, úgy hogy ezt nem ismételném meg. Tisztelt kapitány úr, azt szeretném kérdezni, hogy hogyan lehetne elérni azt, hogy különösen a kertvárosias jellegű, a város perifériáján elhelyezkedő lakókörnyezetekben nagyobb számban legyen jelen a járőrök. Akár gyalogos járőrökre gondolok, akár kerékpáros járőrökre. Aztán a 9. oldalon olvasható a kábítószer probléma. Az derül ki a beszámolóból, hogy ez a kérdés ez egy elég súlyos kérdése a városnak és tulajdonképpen azt látjuk, hogy nem hogy csökkenne, hanem nő gyakorlatilag a kábítószer kereskedelem és fogyasztás is a városban. Ez önkéntelenül felveti azt a kérdést, hogy azok a módszerek, akár a megelőzés, akár a felderítést illetően alkalmasak-e, jók e, amit eddig alkalmaztak, vagy pedig valamilyen más módszerekkel szigorításhoz kellene folyamodni. Hogyan látják ezt a kérdést, ezt a problémát? A többi kérdéseim pedig már mind mind szóba kerültek, azt nem ismételném meg. Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Tormássi Géza képviselő úr jelentkezett kérdésre. Tormássi Géza:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, tisztelt vendégeink. Gere Zoltán ezredes úrtól kérdezném meg, hogy az anyagban egyértelműen szerepel a Déli-alközpontban lévő prostitúcióval kapcsolatos problémakör, illetve ehhez kapcsolódóan természetesen megfogalmazásra került az, hogy ezt is ismerik, ezt a problémát. Az itt élő lakosok milyen nehézséggel néznek

13 416 szembe? Illetve megfogalmazódik egy olyan kérdés, amit viszont azt hiszem sem az ott élők, sem a város, sem jómagam, mint a terület képviselője nem nagyon tudok elfogadni. Ez pedig az a megállapítás, hogy meggyőződésünk, hogy ez a szám itt az esetszámot, illetve az ott lévő hölgyek számát illeti ez már egy olyan szám, amely már a tevékenység jellegéből adódóan tovább nem csökkenthető. Ezt szeretném megkérdezni, hogy most komolyan tetszik gondolni ezt a dolgot, mert az az igazság, hogy ha egy hölgy van ott az is pont 100%-al több mint amit az ott élő lakosok tolerálni tudnának. Úgyhogy a magam részéről kérném, hogy ezen valamilyen lépés történjen. A másik kérdés az az lenne, hogy fölvetődött ugye a létszám kérdés. Az Érkerti rendőrőrs kialakításával a környék bűnözési mutatói javultak, de még mindig a város egyik fertőzöttebb területe. Ilyen téren kérdezném, hogy itt érinti e a rendőrőrsöt a létszám növelés mint lehetőség? Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen Jászai Menyhért képviselő úrnak adom meg a szót. Jászai Menyhért:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Több kérdésem is lenne. Minden összehasonlítás sántít, lehet itt a nagyvárosokkal példálózni, én egy másik irányból tennék összehasonlítást. A megyei rangsorban a mi kapitányságunk miért az utolsó? A 8. Tehát a statisztikai adatot nem tudom elfogadni, mert gondolom, hogy a statisztikai módszer változott. Mátészalkán is vagy Nyírbátorban és Fehérgyarmaton 70%-os a felderítési arány, nálunk 43%-os. Ennek valamilyen szubjektív oka lehet vagy objektív oka lehet? Tehát milyen eszköz ellátottsággal dolgozik Nyíregyháza, ahol a megyei bűncselekmények 50%-a jelentkezik? Milyen emberállománnyal dolgoznak a vidéki kapitányságok? Ez az egyik kérdés. Jelentkezik-e Nyíregyházán, én úgy nevezem el, hogy betörő turizmus? Mennyiben a helyi elemek követik el a bűncselekményeket és áthúzódó bűncselekményekről van szó? Körzeti megbízott, többször elhangzott ígéretként a körzeti megbízottak, házaknak a visszaállítása. Ez nem történt meg még. Miért? Illetve a lakosoknak van egy olyan szubjektív érzete, minthogyha a meglévő körzeti megbízottak sem csak körzeti megbízottként funkcionálnak, hanem esetleg más területekre is átsorolják őket a kapitányságon belül. Valóban ez történik vagy csak a körzettel foglalkoznak? És egy utolsó kérdés, valószínű, hogy ismeretes önök előtt az Eszperantó tér előtti közlekedési helyzet az iskolánál. Hiszen ott van a kapitányság mögött, ott járnak el. Reggel, este az egy katasztrofális szituáció, ami az illegális parkolást jelenti az iskola előtt, hogyan tervezik ezt felszámolni? Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Vass Zoltán képviselő úrnak adom meg a szót. Vass Zoltán:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, tisztelt vendégek. Nagyon röviden tennék fel 4 kérdést, hiszen valamilyen formában a kérdezők már előttem érintették. Napokban hallottuk, hogy 2000 új rendőr fog szolgálatba állni, Nyíregyházára jut-e belőlük? Kerül-e Nyíregyházára beosztásra ezekből az új rendőrökből? Milyen feladatot fognak ellátni, hogy ha idekerülnek a városba? Második kérdésem az lenne, hogy ismerve a beszámolóból a bűncselekmények számából a növekedését 10,8%-kal nőtt a bűncselekményeknek a száma. Nyomozás eredményessége 15%-al csökkent. Hány fő rendőr kellene kapitány úr véleménye szerint pluszban itt Nyíregyházán, hogy ezeket a mutatókat javítani tudjuk? És milyen eszközökre lenne szükség? Gondolok itt gépjárműre, számítógépre, telefonra, rádióra esetleg. Mi az, amiben hiányt szenved a

14 417 rendőrkapitányság? És az utolsó kérdésem a látható rendőrségre kapcsolódna. Nem tudom, hogy van-e arra lehetőség, vagy működik-e már úgy, hogy a rendőrök munkába menet vagy munkából hazafele menet egyenruhában mozogjanak? És ezzel is nagyobb látható lenne az, hogy több rendőr van a városban. Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Nagy László képviselő úr jelentkezet. Nagy László:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt közgyűlés, kapitány úr, kedves vendégek. Egyetlen egy kérdésem van. Az látható az anyagból, hogy vannak azért és egyetértek Jászai Menyhérttel, olyan részei egy-egy ilyen beszámolónak, amelyek szerintem csalókák, itt azért az látható, hogy a közrend elleni bűncselekményeknek a száma emelkedett meg. Látjuk az anyagból, hogy ez miért jelenti ezt a nagyfokú emelkedést. És ebből a szempontból azt gondolom, hogy a közrend, közbiztonság szempontjából egy olyan területen növekedett az elmúlt évben elég jelentős mértékben az elkövetett bűncselekmények száma, ami a mindennapi életünket nekünk nem befolyásolja, és nem kéne, hogy azt a képzetet keltse bárkiben is, hogy ez egy nagyon komoly visszalépést jelent. A kérdésem az az, hogy az látszik, hogy a bűncselekményeknek az elkövetésének módja, módszere és a bűncselekmény típusok is folyamatosan változnak. A kérdésem az az, hogy a személyi állomány változásával hogyan igyekszik vagy milyen elképzelései vannak a kapitányságnak arra vonatkozóan, hogy ezeket a megváltozott bűncselekmény típusokat követni tudja a rendőrség? Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen, további kérdezőt nem látok, úgy hogy megkérem dr. Gere Zoltán kapitány urat, hogy az elhangzott kérdésekre adja meg a választ. Dr. Gere Zoltán: (városi rendőrkapitány) Már hagyományosan sok kérdést szoktunk kapni a rendőrséggel kapcsolatosan, ez így helyes. A közbiztonság az közvetlenül érinti a lakosság mindennapjait, a lakosság életminőségét nagyban befolyásolja és tényleg örülök, hogy nagy az érdeklődés a képviselők részéről is. Két részletre bontanám, az egyik részről én fogok válaszolni és bár minden kérdés hozzám hangzott el, főkapitány úrral egyeztettünk, hogy a létszám helyzettel kapcsolatos kérdésekre ő fog válaszolni, mert én minden kérdésre azt válaszolnám, hogy mennyire rendőr kell, mennyi az ideális létszám, az mondanám, hogy duplája a jelenleginek. Ezt biztos, hogy nem fogjuk megkapni. Nekem semmilyen konkrét adataim nincsenek arra, hogy ebből a nyíregyházi rendőrkapitányság mennyit kap, azt tudom, hogy ezek a rendőrök, akiket felavattak most, próbaidős rendőröké minősítettek most a télen, azok július 1. után fognak érkezni a rendőrség állományába és addig tanulmányaikat vagy a csapatszolgálati gyakorlataikat hajtják végre Budapesten a készenléti rendőrségnél. Majd akkor mindig fogok hivatkozni főkapitány úr, hogy ő fogja megadni a választ, de ha tudom természetesen én is érinteni fogom. Fesztóry képviselő úrnak azt tudom válaszolni a kérdéseire, illetve többen is megkérdezték ezt a statisztikai adatokat. Lehet, hogy majd össze fogom vonni, legfeljebb csak utalnák a válaszokra, ez akár Szilvási képviselő úrnak a válasza. Az tény, hogy a rendőrségi statisztika az egy adat, ami mér a rendőrség, a tevékenységének csak a mérésére egyáltalán nem alkalmas. Tehát nem csak ez alapján kell mérni a tevékenységet, hogy milyen statisztikai adatokat szolgáltat a rendőrség, hiszen ebbe beletartozik a legnagyobb szubjektív mérőanyag, az, hogy a

15 418 lakosságnak mi a véleménye a rendőrség tevékenységéről. Az adott településen a lakosság biztonságba érzi magát, az adott területen nem érzi magát biztonságban. A statisztikai adatok, amely alapján mi dolgozunk, még az 50 években dolgozták ki. De ezt egy ilyen legfelsőbb legfőbb ügyészi, belügyminiszteri és egy igazságügyi miniszteri döntés alapján dolgozták ki, akik jogi területen vagy rendőri területen dolgoztak. Gyakorlatilag még napjainkban is ebben dolgozunk. Ebben voltak olyan bűncselekmények vagy napjainkban vannak is olyan bűncselekmények, amelyeknél egyetlen egy cselekménnyel több bűncselekmény valósul meg. Egy példát hagy mondjak el és ez gyakorlati példa volt. Egyetlen egy pénztárcát loptak el a buszon és az 32 bűncselekményt valósított meg, mert ebben benne volt valamennyi családnak a teljes adatai, sőt benne volt a férjének a vadászigazolványától kezdve a fegyvertartásáig minden. A rendőrség Nyíregyházán ezt most közepéig úgy kódoltuk, vagy 2009 végéig, hogy ezt egy bűncselekményre kódoltuk, lopásban természetesen megállapítottuk a zseblopás bűncselekményét, a 32 vagy 31 rendbeli visszaélést okirattal pedig nem. Azt is bevallom, legyünk akkor őszinték, a felderítési terület, ha meg volt az elkövető akkor megállapítottuk neki a 32 rendbeli bűncselekményt, de ha nem volt meg a bűncselekmény típust mi nem állapítottuk meg, de ugyanez a helyzet a bankkártyával is. Tehát ez a kettő típus a kapitányság statisztikájában ez összesen 1200 vagy 1300 körüli ilyen számot jelentett. Ezt ben egy ügyészi meg egy belső ellenőrzésen megállapítottuk abban állapodtunk meg az akkori városi ügyésszel, hogy Nyíregyházán ezt kizárja ben már visszaellenőrzés összesen kettő ilyen alkalom volt, amikor 3 okmányt nem vittek fel a kollegáink, ez is egy idősebb kollega volt, ő rutinból nem töltötte ki az úgynevezett statisztikai szolgáltatási lapot, az úgynevezett B lapot, ahogy mi hívjuk egyszerűen. Ezért őt még meg is fenyítettük, mert azt mondtuk, hogy 2010-ben tiszta lappal indulunk. És remélem, hogy az utolsó ellenőrzések nem fognak engem megcáfolni. Elméletileg mi minden egyes bűncselekményre vonatkozóan a lapot már 2010-ben felvittük. Ez egy látványos növekedés volt. Én senkit nem gyanúsítok meg a környező kapitányságról más megye városára, de én rálátok, ahol 200-on állunk, 280-ról az 1300 fölé növekedett, ott felvitték. Ahol kevesebb ilyen adatszolgáltatás volt, mint ami az előzőben volt, mondjuk 2009-ben, valószínűleg ezt a módszert követték. És én ezt hallom kivenni az országos rendőrfőkapitány úr feljelentéséből is. Bár én nem ismerem, azt tudom az egészről, hogy Szilvási képviselő úr mondta még illetve a nejem hívott, hallotta a rádióban, nálatok rendben van ez az egész? Nálunk ez már rendben van, tehát ez nem lehet. Tehát az biztos, hogy ha sorozatbetöréskor mondjuk kerítésen átmásznak, 10 lakásban bemászik egy elkövető, aki felmegy a kerteken, mi mind a 10 bűncselekményben kitöltjük a statisztikai lapot, én úgy hallom, hogy itt az is volt, hogy ilyenkor lehet, hogy egyet töltöttek ki. Nem akarom minősíteni, de én bármilyen vizsgálat elé nézek, a mi statisztikai szolgáltatásunk ezzel szemben jó. Viszont az tény, hogy amikor csak 280 volt kitöltve, akkor 95%-os volt ezen a téren a felderítésünk. De mindig abban töltöttük ki, amíg meg volt. Ez lement nálunk, azt tudom, hogy mondjuk 14% körüli eredményességgel ment le ennek a bűncselekménynek, a visszaélés okirattal bűncselekménynek a felderítési eredménye, mert ha volt egy sorozat betörés vagy sorozat gépkocsi feltörés, hol fordul ez elő zseblopásnál, akár a tömegközlekedési eszközökön, illetve nagyon gyakran a gépkocsi feltöréseknél, amikor a táskát viszik el és azokban vannak ezek az okiratok. Így lementünk 10 valahány %-ra, de legalább rendbe van pakolva és most van egy sikeres felderítésünk. Ez jó lesz, ha eredményesebbek vagyunk! Ez azért visszafelé is csal a statisztikán, mert, ha mi minden ilyen gépkocsi feltörést vagy minden zseblopást felderítenénk, hirtelen a kapitányságon megugrana mondjuk

16 %-ra, de lehet, hogy csak a betöréses lopásunk meg 6%-os lenne és az sokkal rosszabb hatással lenne a közbiztonságra, mint az, ha ezen a téren nem vagyunk teljesen eredményesek vagy kevésbé vagyunk benne eredményesek. Tehát ez visszaesett nálunk, akkor itt mondanám már, mert volt egy kérdés a betöréses lopások meg a vagyonelleni bűncselekmények esetében a felderítésben miért vagyunk mi 8-ok a sorban? Erre lehet, hogy a főkapitány is reagál, azt nem tudom, de én azt mondom, hogy mi, amikor 8-ok vagyunk egy megyeszékhelyi kapitányságon, ami maga azért elégé nagyvárosi jellegű vagy nagyvárosi bűnözésével és mikor mi megelőztünk olyan kapitányságokat, ahol ez nem jellemző, az egy picit nem a mi sikerünk volt, hanem talán az adott kapitányságokra volt negatív hatással. Akkori megyei értekezleten kihangzott az, még titeket Nyíregyháza is megelőzött. A sorrend azt mondom, most állt helyre a sorrend. Az nem jó, ha egy kisebb kapitányságokat, ahol sokkal másabb jellegű bűnözési összetételek vannak én, a megyeszékhely kapitánysága megelőzöm. Szerintem az a normális, ha a kapitányságok között mi a 8 kapitányság között a 8. helyett foglaljuk el. Jobb lenne magasabb eredménnyel természetesen mondjuk a vagyonelleni bűncselekményekkel, vagy a betöréses lopásoknál 18%-al, de én emlékszem rá, hogy a gyakorlatilag Veisz Katalin válaszának is egy része, hogy azért a kapitányságon még a ban az 5-6%-os volt a betöréses lopások felderítési eredménye. Most nem mondok direkt adatot, mert nem biztos, hogy jó volt ezt a táblázatot betenni, erre létszámadatra én is reagálok, hogy azért a megyeszékhelyeken átlagban, Miskolc kivételével, mert Miskolc egy kiugróan jó teljesítményt nyújtott, általában % betöréses lopás eredményességek vannak, megyei szinten Nyíregyháza 3. az eredményesség tekintetében a megyeszékhelyek között. Emlékszem, mikor idejöttem, Fehérgyarmaton 38 betörés volt 1 év alatt, ez volt a csúcs ott pályafutásom alatt. Nyíregyházán volt egy olyan nap, amikor 32 rendbeli betöréses lopás volt 2007 talán szeptember közepén. Az nekem egy tragédia volt, azt mondtam, hogy nem létezik. Most már sokkal kevesebb van és akkor itt el kell, hogy mondjam volt az a betöréses lopássorozat, hogy miért nőtt meg a betöréses lopások száma. Én ezt az előző testületen is elmondtam, mert pont abban az időszakban volt egy ilyen növekedés, a múlt év végén, 2009-es év végén és 2010 elején egy hatalmas növekedés volt a városba. Tehát volt olyan nap, amikor lépcsőházakban 8-10 emberi betöréses lopás volt. Ezt sikerült felderíteni, ezeket az ügyek jelenleg is folyamatban vannak. Tehát sikerült megállapítani, rengeteg energiát ölt bele a kapitányság, hisz ez a dolga volt. Volt olyan nap, amikor a polgárőrökkel együtt 60-an figyeltük a lépcsőházakat és mellettünk kettőbe feltörtek hatot. Tehát egy kicsi szerencse is kell, teljesen véletlenen buktak meg az elkövetők, mert egy idős néni szólt, hogy egy piros táskás ember kijött az épületből és ott voltak nem messze a kollegák és elvitte a sorozatot. Tehát sokszor szerencse is kell hozzá, most már beállt arra a normális, heti 2-3, maximum 4 lakás betörésre, amelyek felderítése külön szervezetként működik a kapitányságon. Egy is sok azt, akit érint. Őszintén mondva nem bírom elképzelni, hogy ebben a városban általában ne legyenek betöréses lopások. Rengeteg mindent tehetnének a lakosok, jobb ajtót felszerelni, biztonságosabb berendezést, riasztóberendezéseket, a szomszédok sokkal többet segíthetnének, sokkal több tanúskodási lehetőség lehetne, ez segítené nagyba a munkánkat. De azért bízom benne, hogy azért az ideálisnak mondott 20-22% amit volt az előző évben az ebben az évben reméljük, hogy teljesülni is fog. A létszámadatok. Én csak annyit mondanék ezzel, hogy nem véletlen tettük be ezt a táblázatot a beszámolóba, ilyen még eddig nem volt benne. Mi is szerettük volna felhívni önökön keresztül talán a kormánypártokat, akik ezzel foglalkoznak, a

17 420 figyelmét, hogy Nyíregyháza tényleg egy hátrányos helyzetben van. Hiszen az egy lakosra eső rendőrök száma azért nálunk a legrosszabb. Azt, hogy miért alakult ki az egy teória, az, hogy maga Nyíregyháza azért nagy, azért nagy a lakosság, mert Baktalórántházától Rakamazig, illetve Újfehértótól mondjuk Demecserig a mi működési területünkön van 46 település, ebből 10 város a megye 33%-a és a megye területének és 36%-a a lakosságnak tartozik a Nyíregyházi Rendőrkapitánysághoz. Én tudom, hogy képviselő úrék hatalmas energiát öltek ebbe bele, egészen államtitkári szintig jutottak el. Van ígéretük közvetlenül, a Nyíregyházi Rendőrkapitányság létszámfejlesztése remélem, hogy bekövetkezik és bízom benne, hogy a főkapitány úr pozitív választ fog esetleg adni, hogy Nyíregyházán növekedni fog a létszám. Tehát mi inkább területileg vagyunk nagyok, a lakosság fele gyakorlatilag vidéken van és gondolom egy Szeged, Debrecen egy Miskolc meg a várost nézték, amikor a létszámokat megállapították, hisz ott egy városban van 200 ezer lakos, de nekik kisebb a hozzácsatolt települések száma. Tehát ebben van szerencséjük, hogy ezt a nagy erőt vagy nagyobb erőt egy aránylag szűk területen tudják összpontosítani, nekünk meg szét kell, nem igaz, hogy forgácsolni, ott is gondoskodni kellett a közbiztonságról. Valamikor olyan tervek voltak, hogy Nagykálló az egy önálló kapitányság lesz, nem tudom, hogy lesz-e ilyen. Tudom, hogy vannak ilyen politikai jellegű törekvések, Baktalórántháza akar mindenáron most egy önálló kapitányságot. De szerintem ez a központi elképzelésekkel nem egyezik. Viszont talán az elképzelés az, hogy talán hosszabb távon még inkább csökkentsék a kapitányságok létszámát, hogy minél kevesebb vezetőt kelljen ennél a rendszerben működtetni, minthogy növeljék a kapitányság létszámát. Nagyon sokszor felvetődött, 100 fő alatt nem lesz kapitányság, a mostani 156 kapitánysággal szemben 100 alá ment volna a kapitányságnak a létszáma. Hisz vannak olyan kapitányságok, amelyeknél az Érkerti Rendőrőrs létszáma meghaladja szinte a létszámát, olyan kapitányságok is vannak. Végül is Moskovits képviselő úrnak megadtam a választ, erre próbáltam megmagyarázni a vagyonelleni bűncselekmények növekedését, ma beálltunk az általunk elképzelhetőnek tartott csaknem ideális területre. Rendőrlámpás kéregetés, az a bizottsági ülésen is elhangzott. Tehát ebben biztos, hogy van szociális probléma, mert úgy gondolom, hogy a szociális területnek kellene a hajléktalanságot megszűntetni, a rendőr az csak büntetéssel, előállítással tudja kezelni. Van olyan személyünk, akit több mint 100 alkalommal állítottunk elő, de van egy csoport, amely biztos, hogy 50 fölött van. A megoldás az, hogy ők időként kivonulnak azzal, hogy egyszer majd átváltják a szabálysértési bírságokat elzárásra is, amikor ez bekövetkezik. akkor ők egy darabig nincsenek. De aktívan kezeljük ezt a feladatot, lehetne sokkal több, de amennyi rendőr van a területünkön ezzel mi igyekszünk, mi próbáljuk előtenni az előállítását ezeknek az elkövetőknek. De nagyon gyakran nem is állítunk elő, mert ez helyszíni bírsággal szabható és elég gyakran szabnak ki helyszíni bírságot a kollegák, amelynek nem sok visszatartó ereje van, mert ezt nem is lehet elzárásra átváltoztatni, adók módjára hajtják be. Ettől a rétegtől ezt adók módjára nem sikerül behajtani, a helyszíni bírságokat, ezért erőltetjük az előállítást, az meg a beszámolóból is kitűnik, hogy az majdnem meghaladja, majdnem megközelítette a 300 előállítást. Ettől szigorúbbat nem tudunk, mert itt nincs meg az őrizetbe vétel lehetősége, az csak más jellegű szabálysértésnél van. Horváthné Veisz Katalin úrhölgynek a következőt mondanám. Mit tettem azóta, amióta én kapitány vagyok? Annak idején azt ígértem, hogy valahogy rendbe pakoljuk a kapitányságnak a létszámát. Amikor idejöttem nem volt csak 336 vagy 337 ember. Jelentem a testületnek, hogy végül is 401 fő az jelenleg is meg van, egyetlen egy létszám hiánnyal nem küzdünk. Sőt, a főkapitányság hozzájárulásával legalább

18 en többen vagyunk, mert a határrend státusz terhén is kaptunk létszámokat. Bízva abban, hogy majd a schengeni határ megnyitása, kiterjesztésekor lesz létszámfejlesztés a kapitányságon és azt tudjuk előre már, hogy ezzel támogatnak bennünket. Segíti még ezt a létszámhelyzetet a főkapitány úr döntése, jelenleg is a bevetési szolgálattól folyamatosan 10 fő van hozzánk vezényelve, de ez nem mindig csak a városban, hisz nekünk a többi 10 városhoz tartozó területeket is kell biztosítanunk. 9 rendőrőrs működik a területünkön, ebből 8 vidéki, 1 pedig városban. És itt volt a másik legnagyobb előnyünk, nem csak a városban feltöltött létszámban, hogy nem csak a városban növeljük a létszámot, hanem feltöltöttük a rendőrőrsöket is. 18 ezer fő volt mondjuk a Kemecsei őrsre rábízva, hatan voltak, amikor idejöttem és 14 fős volt az állománytáblájuk, már most ők is 18 vannak. A városban elértük azt, amit ígértünk, ebben az önök segítsége is benne van. Idejövetelemkor 2, maximum 3 járőr teljesítette a szolgálatot. Ez azt jelenti, hogy 6 rendőr volt az Érkerti Rendőrőrssel egybevéve ezen kívül a közlekedési rendőr az épületben tartózkodott. Néhány döntés alapján jelenthetem, hogy egy átlagos napon 7 járőrpár van az Érkertet is beleszámítva a városban, az 12 rendőr. Általában mindig van 2 kmb-s és az már összeszámolva 16. Létrehoztunk egy ilyen, bevetési csoportnak hívjuk őket, egy járőr csoportot, akik a körözött személyeket folyamatosan keresik, ők is mindig délután teljesítenek szolgálatot. Plusz a közlekedési rendőrök, egy átlagos napon 24 egyenruhás rendőr van a városban a régi 6-al szemben. Bevezettük azt, hogy bűnügyi portyaszolgálatok is vannak, a forrónyom az 4-5 fős. Ehhez még minden éjjel mindig kettő nyomozó, tehát 2 fő nyomozó mindig van, péntek, szombat kivételével, ez 30 rendőr. Ehhez jön hozzá az a 8 ember, amelyből 4-et önök fizetnek ebből az 5 millió forintból, amit megszavaztak nekünk. És mi a megállapodásban vállaltuk, hisz azt mindig mellé teszem, túlóra terhére, önök túlórát adnak és a rendőrségi keret túlóra terhére mellé rakom a másik négyet péntek, szombaton, a fő azt hiszem előfordul. Ennek hatására a közterületi cselekmények száma érezhetően nem jelentkezik a statisztikában, mert sokkal több tettenérések vannak, tehát addig, amíg akkor tudtunk a garázdaságról, mikor a kórházból szóltak, esetleg nagyon ritkán betelefonáltak, a rendőr észleli a garázdaságokat a szórakozóhelyek környékén és rendőri kezdeményezés van, tehát közbelép vagy észleli vagy köze van a rendőri szónak. Neki régebben ez bejelentés alapján ment. Volt egy olyan időszak, amikor az intézkedési aktivitása, mondom az állománynak nem volt elég, hogy fogalmazzak a múltról. Tehát nem volt határozott. Bevezettük azt, hogy ne a kocsihoz támaszkodó, ne a kocsi mellett magoló, ne a kocsiban alvó rendőreink legyenek, hanem intézkedő rendőreink legyenek. Bár ez alapján sokszor kritikát is kapunk, hogy elkezdtek a rendőrök dolgozni ban 8000 intézkedése volt a Nyíregyházi Rendőrkapitányságnak most traffipax nélkül 49 ezer, traffipaxal együtt 70 ezer intézkedést teljesítettünk 2007-ben. Azaz ez a rengeteg intézkedés ez amennyi előnyt jelent, van a lakosságra hátránya is. Ebben még nincsen benne a figyelmeztetés, ahol büntetéseket is kiszab az ember vagy előállít, feljelent. Ez már közvetlenül érintő tényező volt a lakosság vonatkozásában, de ehhez képest a lakossági panaszok jelentősen csökkentek, mi sokkal rosszabbra számítottunk. Ennek egy része törvényi kényszer, amikor a biztonsági övvel feljelentést tesz a rendőr, régen ezért figyelmeztettet vagy a helyszínen bírságot szabott ki, valamikor még 500 forintot most már mondom Ezek törvényi kényszerekből lesznek, kötelező feljelentés van. Tehát nem teheti a rendőr azt sem, hogy figyelmezteti. Köteles feljelentéseket tenni. Ezek közül néhány képviselő úrnak is, képviselő hölgyek is, akik itt vannak, aki érintett. De ezt a rendőröktől is megköveteljük. Nagyon gyakori a rendőri ellenőrzés, hogy az épület sarkán várjuk a kiguruló rendőröket és

19 422 feljelentjük őket, ha nincs bekapcsolva a biztonsági öv. A rendőr is kifizeti a bírságot azt a forintot vagy lakott területen kívül a forintot, fő ellenőrzési feladata lett a szervnek. Prostitúció, ez itt felvetődött a képviselő úrtól, hogy egy is sok, de ahhoz képest, amikor idejöttem, 30 is volt azon a szűk területen, az Állomástól mondjuk a Víztoronyig, ahhoz képest van 2-3. Akármit teszünk, nem tudjuk elérni azt, hogy egy sem legyen. Lehet, hogy ez nem jó, én ezt elismerem. Nem fogadjuk el ezt a helyzetet, de mindig is van. Azokat, akiket már rendszeresen elzárással sújtanak, azok már elmennek innen más területre, mert itt már tuti, hogy megkapja a 60 napját. Hirtelen feltűnnek újak, akikkel megint kezdjük a helyszíni bírsággal. Feljelentés, bíróság, pénzbüntetés első, második alkalommal. Tehát majd csak akkor jönnek az eltávozással, mikor már 40 napnál járnak, akkor kicserélődnek. Ideális lenne, ha nem lenne egy sem, de nem hiszem. Az se biztos, hogy ezek az emberek, akiket mi mondjuk a 30 és a 3 közötti emberek azok már nem folytatják ezt a tevékenységet. Csak megtalálták azt a módját, ami már nem szabálysértés úgy szoktuk mondani, hogy lehet, hogy bementek a lakásba vagy tudjuk is, hogy egyébként a lakás irányába mentek el. Lakásokat tartanak fent. Ilyen intézkedéseink vannak is, striciket és vagy a mögöttük lévő állományt sikerül felderítenünk. Szép, letartoztatott ügyeink voltak. Annyit elértünk, hogy a közterületről eltűntek. Mert nem biztos, hogy a lakáson minden feltételnek megfelel, hogy az jogszabályban is ütközik, hisz nem bordélyházat tartanak, hanem egyéni állampolgárként működnek, csak természetesen egészségi papírtól kezdve minden kellene. Hajléktalanok voltak a fő területünk. Ebben kevésbe vagyunk, voltunk eredményesek. Nem biztos, hogy rendőrségi eszközzel meg tudjuk gátolni, hogy ne feküdjön a parkban, ne feküdjön a padon, városi rendezvényeket ne zavarjanak meg a jelenlétükkel. Ez tényleg elsősorban szociális terület. Amit a végére hagytam itt magamnak, a gyorsulási versenyeket megszüntettük. Amikor idejöttem, akkor rengeteg gyorsulási versenyben kellett intézkednünk. Legalábbis jelenleg nem tudok arról, hogy van. Nem tudom, nincs is. Ezek voltak az eredmények. Rengeteg az amit nem tudtunk elérni. Nem tudtuk elérni, azt, hogy a betöréses lopás felderítésünk legyen egy ideális mondjuk egy 35-40%. Nem tudtuk azt megakadályozni, hogy ne menjenek nyugdíjba a tapasztalt kollegáim, de gondolom, hogy nem is az én dolgom lett volna. Nem tudtuk elérni azt, hogy nőjön a létszáma a szervezetnek, hisz mi ezt nagyon sok fórumon elmondom, ha szóltunk érte. Nem tudtuk elérni azt, hogy a rendőreink ellen ne induljon fegyelmi eljárás, 401 hivatásos rendőr közül voltak, akik ellen többször, összesen 133 rendőrrel szemben folytattunk le fegyelmit. Keményen intézkedtünk a rendőrök legkisebb törvénysértésével, vagy hibáival szemben. Nem nézünk el nekik semmit. Egy esetben lehet, hogy tavaly nem volt, lehet, hogy tavaly még én is rontottam a statisztikát ebben a dologban. Tehát sok mindent tűztünk még ki célul, amit még nem valósítottunk meg. Ez is az eredménytelenségünkhöz, nem csak az eredményeinkhez tartozik. Nagyjából felvázoltam amit itt úgy gondolom, hogy eredménynek tartom. De nem vagyunk elégedettek még sok mindenben. Ja, még a legfontosabbat. Kiépítettük a kapcsolatainkat a polgárőrökkel, egy olyan kapcsolatot sikerült napjainkra kiépíteni, amely ilyen napi szolgálat, majdnem azt mondom, hogy néha baráti jellegű volt. Munkatársi kapcsolatok vannak polgárőrséggel. 10 db polgárőr szervezet van, már nem teher a rendőröknek a polgárőrökkel együtt menni szolgálatba. Kezdetbe ezt is el kellett érnünk, hogy a polgárőrök is változzanak egy kicsit, de a rendőr szemlélete is. Ők az igazi társaink. Amit még meg kell említeni, a közterület-felügyelőket mint önkormányzati szervet, velük is nagyon jók a kapcsolatunk, de az ÁNTSZ szolgálattal, az ifjúságvédelmi területtel is közös ellenőrzéseink vannak. Ez egy nagy eredmény, ilyen nem volt előtte, hogy

20 423 együttműködtünk. Ma már odáig eljutottunk, hogy egy pályázat után minden polgárőr szervezetnek telefont adtunk és közvetlenül kapcsolatot tartottunk a rendőrséggel. Próbálom gyorsítani. Statisztikáról Szilvási képviselőnek. Meglátjuk, hogy mi lesz ennek a vizsgálatnak az eredménye, biztos megalapozott volt Hatala úrnak a feljelentése. Kertvárosi jelleg. Bízom benne, hogy lesz létszámfejlesztésünk, de végül is a város fel van osztva járőr körzetekre függetlenül attól, hogy van-e ott KMB vagy nincs, a járőrszolgálatot a városban minden esetben biztosítjuk. Ezenkívül van a belvárosi KMB csoport, egyszer lesz egy létszámfejlesztés, akkor még növeljük, jó lenne egy 10-12, a jelenlegi a 4 helyett már 7 működne ebben a szervezetben. Prostitúciót úgy gondolom, hogy mondtam. Létszám igen, megyén belüli listát úgy gondolom megadtam a választ, szerintem most állt helyre a rend. Van-e betörő turizmus? Van. Akiket mi elfogtunk elkövetőket, azok Hajdú-Bihar Megyében laknak, zömében természetesen voltak helyi elkövetőink is. Ami jó hír, hogy Hajdú-Bihar Megye is 12 embert tartoztatott le Nyíregyházáról. Míg a nyíregyházi betörök nem hozzánk, hanem Hajdú-Biharba mentek. Vannak olyan jelzéseink, hogy az autópálya miatt végül is volt egy betörőcsapat, akik pécsiek voltak, tehát van utazó bűnözés és vannak olyan jelzéseink, hogy sokkal több van még, akiket mi nem tudunk felderíteni, főleg nem is a városban, Nagykállóban vannak ilyen problémák. Az autópálya végétől ott 2 km-re elég gyakran történt lakásbetörés nappal és mire észbe kapunk már, ott még rosszabb az eredményességünk ebben a betörésben. Iskola előtti tér. A Gyakorló Iskola előtt ezt én is tapasztalom, kiállok minden reggel, megpróbáltuk rendőri eszközökkel kezelni. Ahogy beavatkozott a rendőr, sokkal nagyobb káosz volt a területen, mert ha már megállított, igazoltatott, felírta az adatokat. Ami jó hír, hogy nincs baleset. Tehát azon a területen, ott nem is emlékszem mikor volt, tavaly egyetlen egy baleset volt, akik ott jártak, beálltak erre a közlekedési formára. Elég jól megy a forgalom a lámpánál, mert elég gyorsan váltanak a lámpák szerintem, én előbb is elmondtam, nem kell ebbe nekünk beavatkozni. Mihelyt beavatkoztunk, elkezdtük ott a szabálytalan parkolókat a forgalomról elzárt területen igazoltatni, arra vigyáztunk, hogy a tűzoltóság ki-be tudjon jönni. Ezt az 1 óra hosszát reggel meg délután, ez jobban elkallódik, ez a sokszori félóra, lehet, hogy nem így kellene csinálni, ha nem ért egyet vele a képviselő úr akkor mondja meg. De mikor megpróbáltunk intézkedni, sokkal nagyobb káosz volt és nagyon szidtak bennünket, hogy nem mindegy magának, hogy gyorsan kirakom a gyereket és megyek tovább? A második, harmadik alkalommal már feljelentések vagy büntetések voltak abból és a magyar ember nem az a típus, hogy elmegy 500 métert és onnan visszahozza a gyereket, hanem ott szereti kirakni. Mi azt a döntést hoztuk, hogy azt a félórát hagyjuk, ezt a félórát, de ha kell, természetesen intézkedünk, de hálaistennek egyetlen egy baleset nem volt, ha lesz baleset, akkor mi úgymond igazán rendet teszünk, de mintha hozzászokott volna a város ehhez. Gyenge a része a válaszomnak, de én őszintén mondom ezt. A 2000 rendőrből mi lesz? Azt majd megválaszolja a főkapitány úr. Miben szenvedünk hiányt? Létszámban. Ezt a létszámot állandóan mondom, hogy az összesen 4000 főből biztos, hogy kap Nyíregyháza előbb-utóbb, ez nem tudom, hogy mikor lesz. Egyébként meg a technikai felszerelés. Nem panaszkodom, én azt mondom, hogy van, lesz minőségi fejlesztés az informatikai rendszerűnkben, nem a városban, nekünk az a gond az ősökkel, hogy az adatátviteli kábel keresztmetszete miatt elég kevés az átvitel sebessége. Ezzel most történik változás. Az nekem nagyon jó lenne, ha ez bekövetkezik. Természetesen ezt csak önöknek mondom, hogy nem szenvedünk hiányt, mert a főkapitánynak mindig mondjuk, ezt meg azt kérni, de alapvetően működik a rendőrség, minden feltétele meg van hozzá. Látható rendőrség?

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 1.986-2/2013.XIII. Ügyintéző:

Részletesebben

1./ Előterjesztés az E.ON Energiatermelő Kft, az E.O.N Hungaria Zrt., az E.ON TITÁSZ Zrt.,

1./ Előterjesztés az E.ON Energiatermelő Kft, az E.O.N Hungaria Zrt., az E.ON TITÁSZ Zrt., NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS KÖZGYŰlÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ETIKAI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐl MEGHívó MÓDOsíTOTT! Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság 2015. március 23-án, (hétfőn)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szilassy Géza: Tisztelettel köszöntöm Bodnár Adriennt a Jegyzői munkatársát. Kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést?

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szilassy Géza: Tisztelettel köszöntöm Bodnár Adriennt a Jegyzői munkatársát. Kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést? JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szociális, Egészségügyi, Ifjúsági Bizottságának 2012. június 26-ai nyílt üléséről. Jelen vannak a jegyzőkőnyvhőz mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Előadó: Seszták Oszkár a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke

Előadó: Seszták Oszkár a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke Nyíregyháza Közgyűlése március 27-én (pénteken) 10 órai kezdettel tartja soron következő ülését a városháza Krúdy Termében. A testület napirendjén egyebek mellett szerepel a megyei fenntartású kórházak

Részletesebben

Ügyiratszám: JKAB/74-4/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: JKAB/74-4/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB/74-4/2015. Ügyintéző:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szociális, Egészségügyi, Ifjúsági Bizottságának 2012. május 29-ei nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szociális, Egészségügyi, Ifjúsági Bizottságának 2012. május 29-ei nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szociális, Egészségügyi, Ifjúsági Bizottságának 2012. május 29-ei nyílt üléséről. Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy-terme.

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy-terme. J E GY Z Ő K Ö NY V 2016. november 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Szám: KOZP/1264-19/2016. Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

Ügyiratszám: JKAB/60-11/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: JKAB/60-11/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB/60-11/2016. Ügyintéző:

Részletesebben

Ügyiratszám: JKAB/74-11/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: JKAB/74-11/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB/74-11/2015. Ügyintéző:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 1038-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készlüt: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Balatonhenye

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Krizsai Anita: Tisztelt Bizottság, nincs szóbeli kiegészítésem.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Krizsai Anita: Tisztelt Bizottság, nincs szóbeli kiegészítésem. JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságának 2012. szeptember 25-én tartott nyht üléséről. Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt

Részletesebben

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról 7809-11 /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök Demeter Ervin tag Karacs Rudolf tag Dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Jegyzőkönyv Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Ügyiratszám:JKAB/60-1/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám:JKAB/60-1/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:JKAB/60-1/2016. Ügyintéző:

Részletesebben

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Sné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Sné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524 500 FAX: +36 42 524 501 E MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 1.986 7/2013.XIII. Ügyintéző:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zádori János polgármester. Fűri Ferenc Gászné Bősz Bernadett Dr. Hutvágner Rozália László Miklós Tóth Györgyi

JEGYZŐKÖNYV. Zádori János polgármester. Fűri Ferenc Gászné Bősz Bernadett Dr. Hutvágner Rozália László Miklós Tóth Györgyi JEGYZŐKÖNYV Készült: Pécsvárad Város Képviselő-testületének 2015. május 11-én tartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak: Meghívottak: Benkő László Fűri Ferenc Gászné Bősz Bernadett

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 Ügyiratszám: 285-16/2011.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné MEGHívó Nyíregyháza

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 Ügyiratszám: 355-3/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Sné MEGHívó Nyíregyháza Megyei

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Dr. Adorján Gusztáv (a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke): Javaslatot tett a tervezett napirendben szereplő előterjesztések megtárgyalására.

Dr. Adorján Gusztáv (a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke): Javaslatot tett a tervezett napirendben szereplő előterjesztések megtárgyalására. Jegyzőkönyv amely készült a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság és az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2012. október 30-án tartott üléséről. Jelen vannak: a

Részletesebben

Ügyiratszám: 1.986 3/2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: 1.986 3/2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524 500 FAX: +36 42 524 501 E MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 1.986 3/2013.XIII. Ügyintéző:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Faragóné Széles Andrea: Tisztelt Bizottság, nincs szóbeli kiegészítésem.

JEGYZŐKÖNYV. Faragóné Széles Andrea: Tisztelt Bizottság, nincs szóbeli kiegészítésem. JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságának 2011. december 13-ai nyílt üléséről. Dr. Szilassy Géza, a bizottság elnöke köszöntötte

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését november 28 án (csütörtökön órára)

M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését november 28 án (csütörtökön órára) NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524 500 FAX: +36 42 524 501 E MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 1.986 13/2013.XIII. Ügyintéző:

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én 15 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

Szakáld-Hejőkeresztúr községek Képviselő-testületei. Jegyzőkönyv

Szakáld-Hejőkeresztúr községek Képviselő-testületei. Jegyzőkönyv Szakáld-Hejőkeresztúr községek Képviselő-testületei Jegyzőkönyv Készült: Szakáld községben 2014. július 09. napján Szakáld Község Önkormányzata testületének, valamint Hejőkeresztúr Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1.

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Tel/Fax: 74/ 496-556.sz. példány JEGYZŐKÖNYV Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 24-én 16.00 órakor megtartott testületi

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 1 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2011. január 3. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 15i képviselő testületi üléséről M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: 27/2013(IV.15) Határozat 28/2013(IV.15.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. október 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben

Ügyiratszám: JKAB/60-7/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: JKAB/60-7/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB/60-7/2016. Ügyintéző:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/1/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. január 10-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 1. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Krizsai Anita: Tisztelt Bizottság, az elöterjesztés 12. oldalán a fő 915

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Krizsai Anita: Tisztelt Bizottság, az elöterjesztés 12. oldalán a fő 915 JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságának 2012. január 17-ei nyílt üléséről. Dr. Szilassy Géza, a bizottság elnöke köszöntötte

Részletesebben

... ".'... l... Kósa Tímea adott területért felelős alpolgármester aláírása.,á

... .'... l... Kósa Tímea adott területért felelős alpolgármester aláírása.,á NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERE 440 l Nyíregyháza, Kossuth tér l. Pf: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: roii!llrmf!.\if!rlllll.iref!l.iili::li.hu Ügyiratszám: 33493/2012/14.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Bizottság 2013. március 8-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Bizottság 2013. március 8-án megtartott üléséről NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. JEGYZŐKÖNYV A Bizottság 2013. március 8-án megtartott üléséről Jelen vannak: a bizottság tagjai

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2009. december 11-én tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Bartáné Tóth Mária Dr.

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2016. szeptember 29-én a Városháza emeleti kis termében 8 30 órai kezdettel

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 43/2015. (X.29.) TÜB határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 43/2015. (X.29.) TÜB határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása Iktatószám: 1637/9/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi Pénzügyi Bizottságának, valamint Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságának 2015. október 29. napján 14.00 órakor megtartott soros,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve 4/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. június 03. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szátok Az ülés ideje: 2014. június 03. napja,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. ZALABAKSA község Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 9-én (hétfő) órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. ZALABAKSA község Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 9-én (hétfő) órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v ZALABAKSA község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Horváth Ottó polgármester Baka Istvánné Gyovai

Részletesebben

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 22. napján megtartott soron kívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből... RENDELETEK MUTATÓJA 13/2013.

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 26.-án, az önkormányzat házasságkötő termében 10 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. szeptember 8-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről.

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről. SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Száma: 40059 69/2014 Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi Ügyiratszám: 30.004/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÓOSZTÁL Y _~,,~~... SZOCIÁLIS OSZTÁLY ~., _... ~_~_~»..m"_h _. ~...._ 4401 Nyíregyháza,

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. december 15-én tartott folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. december 15-én tartott folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 2610 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. december 15-én tartott folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozatai: b./ határozatok:231-251/2011. c./ rendeletei: 43-56/2011. Napirend:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületei Szám: 989/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületeinek 2013. április 29-én 17 óra 30

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2016. szeptember 27-én (kedd) 15:30 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2016. május 12-én a Városháza kistermében 15 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én 15,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én 15,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről Ikt.szám: 669-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én 15,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i testületi ülésének TÁRGYSOROZATA

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i testületi ülésének TÁRGYSOROZATA Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i testületi ülésének a.) tárgysorozata b.) rendeletei: 15 c.) határozatai: 191-197 TÁRGYSOROZATA 1./ Költségvetési koncepció megtárgyalása

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 228/2015.(X.21.) határozat az önkormányzati tulajdonú tornateremben természeti eredetű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez '"'\, '(;ltll~t~,1 "".'''f.l.'il I'" PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT 4400, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041 E-MAIL: HAGyMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU VAROSFEJLESZTÉSI ÉS

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Szám: KOZP/2137/6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez Ügyiratszám: SZOC-9280-1j2015. Ügyintéző: dr. Vachler Péter Előterjesztés - a Közgyűléshez a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése,

Részletesebben

J A V A S L A T. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének I. félévi üléstervére

J A V A S L A T. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének I. félévi üléstervére PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) 460-753 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Száma: 1-223/2016. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. J A V A

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 13. napján 10.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 13. napján 10.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 13. napján 10.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: d./ határozata: 100,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek együttes üléséről készült 16/2012. számú Jegyzőkönyve

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 17-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009. szeptember 17-én megtartott nyilvános ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.

Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009. szeptember 17-én megtartott nyilvános ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottsága 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 211-7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 2-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez POLGÁRMESTE~I HIVATALA TELEFON: +36 42 524-553; FAX; +36 42 311-041 SZOCIÁLIS ÉS KŐZNEV E LÉS I OSZTALY TELEFON: +36 42 524''585i FAX: '3642524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: PKAB/S/2014

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

6. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

6. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Ikt. szám: 511-6/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA 2013. június 4-én megtartott ülésének 6. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

uu.!-\~v ~'-~~. V(L~/ t Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS NY í REG YH ÁZA

uu.!-\~v ~'-~~. V(L~/ t Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS NY í REG YH ÁZA NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42 524'510; FAX: +3642 514-501 ALPOLGÁRMESTERE E MAIL: HUMANALPOLG@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 2.078j2013.VIII. Ügyintéző:

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 28-án, du. 13,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozó terme (3733 Rudabánya Gvadányi J. u. 47.)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest XVI. kerületi Közbiztonsági Alapítvány támogatására Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben