MAGYAR KÖZLÖNY 11. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY 11. szám"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY 11. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA január 29., szerda Tartalomjegyzék 13/2014. (I. 29.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeletek Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosításáról /2014. (I. 29.) Korm. rendelet A Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 49,83%-os társasági részesedése MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről 801 6/2014. (I. 29.) EMMI rendelet Az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 802 7/2014. (I. 29.) EMMI rendelet Egyes gyógyszerészeti tárgyú és egyéb, a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos rendeletek módosításáról /2014. (I. 29.) KIM rendelet Az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról /2014. (I. 29.) KE határozat Egyetemi tanári kinevezésről /2014. (I. 29.) KE határozat Egyetemi tanári kinevezésről /2014. (I. 29.) KE határozat Egyetemi tanári kinevezésről /2014. (I. 29.) KE határozat Egyetemi tanári kinevezésről /2014. (I. 29.) Korm. határozat A Nemzeti Végrehajtási Intézkedés közzétételéről /2014. (I. 29.) ME határozat A Magyarország és Chile között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról (Working Holiday Program) szóló kétoldalú megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról /2014. (I. 29.) ME határozat Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról /2014. (I. 29.) NVB határozat A Nemzeti Választási Bizottság határozata 1781

2 798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 11. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 13/2014. (I. 29.) Korm. rendelete egyes kormányrendeletek Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosításáról A Kormány a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 100. (1) bekezdés l) pontjában, a 2. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 100. (1) bekezdés f) pontjában, a 3. alcím tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 41. (1) bekezdés j) pontjában, a 4. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 100. (1) bekezdés d) pontjában, a 5. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény 111. (1) bekezdés p) és q) pontjában, az 6. alcím tekintetében a menedékjogról szóló évi LXXX. törvény 93. (1) bekezdés a) pontjában, a 7. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 8. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény 80. b) pontjában, és m) pont mb) me) alpontjában, a 9. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 100. (1) bekezdés d) pontjában, valamint az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló évi XCV. törvény 32. (4) bekezdés a) pontjában, a 10. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény 342. (1) bekezdés l) pontjában, a 11. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 31. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 1. A kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról szóló 143/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása 1. (1) A kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról szóló 143/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.1.) 16. (1) bekezdésében az a felelős őrzés szabályai (Ptk ) szövegrész helyébe a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény megbízás nélküli ügyvitelre vonatkozó szabályai szöveg lép. (2) Az R (2) bekezdés d) pontjában a közeli hozzátartozója [685. b) pont] szövegrész helyébe az a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 8:1. (1) bekezdés 1. pont szerinti közeli hozzátartozója, valamint élettársa szöveg lép. 2. A rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló 16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása 2. A rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló 16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: (Tilos szerződést kötni) b) olyan természetes személlyel, továbbá a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezettel, aki vagy amelynek tagja, vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója a rendőri szerv vezetőjének; c) olyan, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezettel, amelynél a rendőri szerv vezetője tag, vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag.

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 11. szám A temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása 3. A temetőkről és a temetkezésről évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 17/A. (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Földbetemetés esetén szociális temetési helyekre vonatkozóan a szabályzat egységes hantméretet vagy hant nélküli parcellát határoz meg. A szociális parcellákban a sír megjelölésére csak az állam által biztosított sírjel használható. A nemzeti sírkertbe tartozó temetési hely esetén a hantméretről és a sírjelről a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság dönt. 4. A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) szóló Korm. rendelet módosítása 4. A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) szóló Korm. rendelet 23. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A szállítási engedély iránti kérelemnek, illetve a belföldi átadási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell) a) a robbanóanyag szállításában közreműködők természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakóhelyét, jogi személy, egyéni vállalkozó vagy egyéni cég esetén az annak azonosításához szükséges adatokat, különösen megnevezését, székhelyének pontos címét; 5. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása 5. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a) 161. (3) bekezdésében a gondnoknak szövegrész helyébe a gyámnak, b) 162. (3) bekezdésében a gondnok szövegrész helyébe a gyám, a gondnokot szövegrész helyébe a gyámot, c) 163. (1) bekezdésében a gondok szövegrész helyébe a gyám szöveg lép. 6. A menedékjogról szóló évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása 6. A menedékjogról szóló évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a) 74. (3) bekezdésében az eseti gondnok szövegrész helyébe az eseti gondnok vagy eseti gyám, b) 76. (3) bekezdésében az eseti gondnok kirendelése iránt intézkedik szövegrész helyébe az eseti gondnok vagy eseti gyám kirendelése iránt intézkedik, az eseti gondnok kirendelése iránt a járási gyámhivatalt szövegrész helyébe az eseti gondnok vagy eseti gyám kirendelése iránt a járási gyámhivatalt szöveg lép. 7. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása 7. (1) A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.2.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E rendelet alkalmazásában:) 1. építmény üzemeltetője: az építmény tulajdonosa, kivéve, ha az építményt jogszabály vagy szerződés alapján más természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet működteti; (2) Az R a a következő 5. és 6. ponttal egészül ki: (E rendelet alkalmazásában:) 5. biztonságszervező: a Biztonságszervező, a Biztonságszervező I., vagy a Biztonságszervező II. szakképesítéssel rendelkező személy;

4 800 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 11. szám 6. személy- és vagyonőr: Személy- és vagyonőr vagy Biztonsági őr és Rendezvénybiztosító, vagy Személy- és vagyonvédő szakképesítéssel rendelkező személy. (3) Az R (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Ha a jóváhagyott biztonsági tervben a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, akkor a biztonsági személyzet legalább egy tagja biztonságszervező, legalább három tagja személy- és vagyonőr kell legyen. (4) Az R (3) bekezdésében az ügyfelek figyelmét, hogy távolmaradásuk szövegrész helyébe az ügyfél figyelmét, hogy távolmaradása szöveg lép. 8. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása 8. (1) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.3.) 29. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A hatósági határozattal kijelölt gazdálkodó szervezet munkahelyi veszélyelhárítási tervet készít a gazdálkodó szervezet területén munkát végzők és az egyéb okból ott tartózkodók védelmére. (2) Az R d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A katasztrófariasztás elrendeléséért felelős:) d) a gazdálkodó szervezet területén a gazdálkodó szervezet vezetője, a polgármester és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének egyidejű tájékoztatásával. (3) Az R (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A védekezésbe, valamint a nemzetközi segítségnyújtásba bevont mentőszervezet költségtérítésre, valamint a Polgári Törvénykönyv szerződésen kívül okozott károkért való felelősségre vonatkozó szabályai szerint kártérítésre jogosult. (4) Az R.3. a) 5. e) pontjában a gazdálkodó szervek szövegrész helyébe a gazdálkodó szervezetek, b) 29. (2) bekezdésében a gazdálkodó szerv szövegrész helyébe a gazdálkodó szervezet, c) 29. (3) bekezdésében a gazdálkodó szervek szövegrész helyébe a gazdálkodó szervezetek, d) 29. (4) bekezdésében a gazdálkodó szerv szövegrész helyébe a gazdálkodó szervezet, e) 37. (2) bekezdés f) pontjában a gazdálkodó szerv szövegrész helyébe a gazdálkodó szervezet, f) 28. alcím címsorában a gazdálkodó szerv szövegrész helyébe a gazdálkodó szervezet, g) 40. -ában a gazdálkodó szerv szövegrész helyébe a gazdálkodó szervezet, h) 49. (3) bekezdés a) pontjában a gazdálkodó szervek szövegrész helyébe a gazdálkodó szervezetek, i) 53. (6) bekezdés g) pontjában a gazdálkodó szervek szövegrész helyébe a gazdálkodó szervezetek szöveg lép. 9. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása 9. (1) A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.4.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E rendelet alkalmazásában:) 7. engedélyes: e rendelet szerinti valamely engedéllyel rendelkező, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet. (2) Az R (1) bekezdésében a Ptk c) pontja szövegrész helyébe a polgári perrendtartásról szóló törvény szöveg lép.

5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 11. szám A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása 10. A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 21. (1) bekezdésben a közeli hozzátartozójának [a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 685. b) pont] szövegrész helyébe a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozójának szöveg lép. 11. A gyermek születése esetén az apát megillető munkaidő-kedvezménnyel összefüggő költségek megtérítéséről szóló 305/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése 11. Hatályát veszti a gyermek születése esetén az apát megillető munkaidő-kedvezménnyel összefüggő költségek megtérítéséről szóló 305/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet. 12. Záró rendelkezések 12. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel március 15-én lép hatályba. (2) A január 2-án lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök A Kormány 14/2014. (I. 29.) Korm. rendelete a Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 49,83%-os társasági részesedése MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény 97. -ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény 24/A. -a alapján az RWE Gas International N.V.-nek a Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.; cégjegyzékszám: ) tulajdonolt 49,83%-os mértékű társasági részesedése MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út ; cégjegyzékszám: ) általi megvásárlását közérdekből így különösen a Nemzeti Energiastratégiában megfogalmazott azon célkitűzés elérése érdekében, miszerint a fogyasztók megfizethető energiaellátásának biztosítása kizárólag az állami szerepvállalás megerősítésével, azon belül jelentős piaci részesedéssel rendelkező földgázpiaci társaságokban társasági részesedés megszerzésével érhető el nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősíti. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

6 802 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 11. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 6/2014. (I. 29.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az 1 2. és a tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés c) pontjában, a tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés r) pontjában, a 3 7. tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a szakképzés tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el: 1. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet módosítása 1. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet (a továbbiakban: OM rendelet) 12. -a a következő (2) bekezdéssel egészül ki: (2) Készségfejlesztő speciális szakiskola nem közismereti képzési célú évfolyamain az e rendeletben meghatározott, az Egyszerű munkafolyamatok elsajátítása és az Önálló életkezdésre felkészítés szakmai tantárgyi programok alkalmazandóak. 2. Hatályát veszti a) az OM rendelet 1. számú melléklet II. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák (1 8. évfolyam) előkészítő szakiskolák (9 10. évfolyam) speciális szakiskolák évfolyamai számára című kerettanterve, b) az OM rendelet 1. számú melléklete a II. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák (1 8. évfolyam) előkészítő szakiskolák (9 10. évfolyam) speciális szakiskolák évfolyamai számára című kerettanterve kivételével. 2. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosítása 3. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet (a továbbiakban: pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról szóló rendelet) 3. alcíme a következő 15/A. -sal egészül ki: 15/A. (1) Országos pedagógiai-szakmai szolgáltatásként kell megszervezni a tantárgygondozó szaktanácsadást. (2) Szaktanácsadó az lehet, aki a) az Nkt. 3. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelel, b) pedagógus szakvizsgával rendelkezik, c) köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben legalább tízéves szakmai gyakorlatot szerzett, és d) a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján akkreditált pedagógus-továbbképzés keretében elvégezte az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által alapított, a szaktanácsadásban résztvevő személy szakterületéhez illeszkedő tantárgygondozói továbbképzést. (3) A (2) bekezdésben előírt feltételeket az is teljesíti, aki a) a (2) bekezdésben meghatározott pedagógus-továbbképzésben oktatóként részt vett legalább húsz óra időtartamban, vagy

7 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 11. szám 803 b) az adott szakterület nemzetközileg vagy országosan elismert képviselője. (4) A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételnek való megfelelést szakmai önéletrajzzal és legalább két szakmai ajánlással, továbbá publikációs jegyzékkel kell igazolni. (5) Az országos tantárgygondozó szaktanácsadás szakmai irányítását az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet látja el. 4. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról szóló rendelet 26. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A szaktanácsadói tevékenységet az alábbi szakterületeken kell megszervezni: a) Tantárgygondozói szakterületek: aa) Óvodapedagógusi, ab) Tanítói, ac) Magyar nyelv és irodalom, ad) Idegen nyelv (a nyelv megjelölésével), ae) Matematika, af) Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek, Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, Hon- és népismeret, ag) Erkölcstan, Etika, Filozófia, ah) Biológia, Egészségtan, Természetismeret, ai) Fizika, Természetismeret, aj) Kémia, Természetismeret, ak) Földrajz, Természetismeret, al) Művészetek, am) Informatika, an) Technika, Életvitel és gyakorlat, ao) Testnevelés és sport, ap) Alapfokú művészetoktatási, ar) Szakképzési (a szakmacsoport megnevezésével), as) Kollégiumi, at) Iskolai könyvtári, b) Nemzetiségi szakterület (a nyelv megjelölésével), c) Intézményfejlesztési szakterület, d) Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület, e) Konfliktuskezelési szakterület, f) Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület, g) Pedagógiai mérés-értékelési szakterület. 5. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról szóló rendelet 30. -a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: (8) A Pedagógusképzés támogatása TÁMOP /12 elnevezésű kiemelt projekt megvalósítási időszakában az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet közreműködhet a szaktanácsadás, tantárgygondozás, valamint a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítse pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátásában. 6. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról szóló rendelet a) 11. (1) bekezdésében a hazai országos köznevelés-fejlesztési pályázatokhoz kapcsolódó szövegrész helyébe az intézményfejlesztési szöveg, b) 11. (2) (3) bekezdésében A köznevelés-fejlesztési pályázati szövegrész helyébe Az intézményfejlesztési szöveg lép. 7. Hatályát veszti a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról szóló rendelet 27. (3) (4), (6) (7) bekezdése és (9) (10) bekezdése.

8 804 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 11. szám 3. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosítása 8. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet (a továbbiakban: kerettantervi rendelet) 2. -a a következő (7a) (7b) bekezdéssel egészül ki: (7a) Az iskola a magyar nyelv és irodalom tantárgyat magyar nyelv és irodalom tantárgyakra bonthatja. (7b) Az iskola a nemzetiségi nyelv és irodalom tantárgyat nemzetiségi nyelv és irodalom tantárgyakra bonthatja. 9. A kerettantervi rendelet 16. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 16. (1) A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet (a továbbiakban: OM rendelet) 1. számú mellékletében a évfolyamokra kiadott kerettanterveket, továbbá a 2. és 3. számú mellékletében kiadott kerettanterveket a (2) bekezdésben foglalt kivétellel augusztus 31-ig kifutó rendszerben lehet alkalmazni a nevelési-oktatási intézményekben a Nat. és az e rendelet alapján kiadott kerettantervek felmenő rendszerű bevezetéséhez igazodva. (2) Az OM rendelet 1. számú melléklet II. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák (1 8. évfolyam) előkészítő szakiskolák (9 10. évfolyam) speciális szakiskolák évfolyamai számára című kerettantervét kizárólag az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó előkészítő szakiskolák alkalmazhatják a 9. évfolyam vonatkozásában augusztus 31-ig, a 10. évfolyam vonatkozásában augusztus 31-ig kifutó rendszerben. 10. A kerettantervi rendelet a következő 17. -sal egészül ki: 17. A 8. mellékletet, a 10. melléklet A román nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei román nyelven alpontját és A szerb nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei szerb nyelven alpontját, valamint a 12. melléklet Kerettanterv a felnőttoktatás évfolyama számára alpontját első alkalommal a 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben kell alkalmazni. 11. A kerettantervi rendelet 8. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 12. A kerettantervi rendelet 10. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 13. A kerettantervi rendelet 12. melléklete a 3. melléklet szerint módosul. 14. A kerettantervi rendelet 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul. 15. A kerettantervi rendelet 3. melléklete az 5. melléklet szerint módosul. 16. A kerettantervi rendelet 4. melléklete a 6. melléklet szerint módosul. 17. A kerettantervi rendelet 5. melléklete a 7. melléklet szerint módosul. 18. A kerettantervi rendelet 6. melléklete a 8. melléklet szerint módosul. 19. A kerettantervi rendelet 7. melléklete a 9. melléklet szerint módosul. 4. A 2013/2014. tanév rendjéről szóló 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet módosítása 20. A 2013/2014. tanév rendjéről szóló 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet (a továbbiakban: tanév rendjéről szóló rendelet) 2. -a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: (6) A évi átmeneti időszak téli közfoglalkoztatásával összefüggő képzési programban felnőttoktatás keretében részt vevő tanulók a 2013/2014. tanévre az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 6/2014. (I. 29.) EMMI rendelet hatálybalépését követő három napon belül iratkozhatnak be. 21. Hatályát veszti a tanév rendjéről szóló rendelet 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat B:24 mezőjében a gazdasági ismeretek, szövegrész.

9 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 11. szám Záró rendelkezések 22. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A 2. a) pontja szeptember 1-jén lép hatályba. Balog Zoltán s. k., emberi erőforrások minisztere 1 9. melléklet a 6/2014. (I. 29.) EMMI rendelethez* * E rendelet 1 9. melléklete jelen közlöny mellékleteként, az MK_2014_11_6EMMIrend_mellekl.pdf fájlnév alatt található. A rendelet ezen részei jelen közlöny 806-tól 1694-ig oldalait képezik.

10 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 11. szám 1695 Az emberi erőforrások minisztere 7/2014. (I. 29.) EMMI rendelete egyes gyógyszerészeti tárgyú és egyéb, a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos rendeletek módosításáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 83. (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, a 2. alcím, valamint a 8. és a 9. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 83. (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 3. alcím tekintetében az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 73. (2) bekezdés a), c), d) és e) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 109. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el: 1. A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása 1. A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E rendelet alkalmazásában:) c) hatóanyag: a Gytv pontjában ekként meghatározott fogalom; 2. Az R. 8. (6) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A referencia készítmény az a meghatározott (fix) támogatási csoportba tartozó gyógyszer, amely] e) csoporton belüli forgalmi részesedése a 10. (4) bekezdése és a 10/A. (2) bekezdése szerint megindult fixesítési eljárás kezdőnapját megelőző hét hónapon belül ide nem értve a fixesítési eljárás kezdőnapját közvetlenül megelőző hónapot a DOT tekintetében legalább két hónapban a 3%-ot, a 10/A. szerinti eljárásban az 5%-ot elérte. 3. Az R. 8. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (8) Ha a referencia készítmény forgalomba hozatali engedélyének jogosultja a megrendeléseket bizonyítottan, egy hónapon keresztül nem tudja teljesíteni, az OEP a készítményt a társadalombiztosítási támogatásból kizárja, és az adott készítmény a következő referencia ár meghatározását követő kilenc hónapban nem részesíthető társadalombiztosítási támogatásban. 4. (1) Az R. 14. (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A gyógyszer befogadásának egyéb feltételei:) e) biológiai gyógyszer, hasonló biológiai gyógyszer esetén ea) a Tfr. 2. (2) bekezdés 15. pontja szerinti generikumnak nem minősülő hasonló biológiai gyógyszer a támogatásba befogadott referencia biológiai gyógyszer termelői áránál legalább 30%-kal alacsonyabb termelői áron, az ez után a támogatási rendszerbe kerülő második hasonló biológiai készítmény ehhez képest további legalább 10%-kal, a harmadik készítmény a másodikként belépő gyógyszerhez képest további legalább 10%-kal alacsonyabb termelői áron, minden további belépő a már befogadott legalacsonyabb termelői árú gyógyszernél alacsonyabb termelői áron kerülhet be a támogatási rendszerbe;

11 1696 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 11. szám eb) ha a Tfr. szerinti referencia biológiai gyógyszer még nem részesül társadalombiztosítási támogatásban, de a Tfr. 2. (2) bekezdés 15. pontja szerinti generikumnak nem minősülő hasonló biológiai gyógyszer már támogatott, akkor a már támogatott készítménnyel azonos referencia biológiai gyógyszerrel rendelkező második hasonló biológiai készítmény legalább 10%-kal alacsonyabb termelői áron, minden további belépő a már befogadott legalacsonyabb termelői árú gyógyszernél alacsonyabb termelői áron kerülhet be a támogatási rendszerbe; (2) Az R. 14. (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A gyógyszer befogadásának egyéb feltételei:) k) ha az e) és f) pont alapján az első generikum, illetve generikumnak nem minősülő hasonló biológiai gyógyszer a már elsőként a támogatási rendszerbe vont azonos hatóanyagú gyógyszer, illetve a támogatásba befogadott referencia biológiai gyógyszer termelői áránál legalább 60%-kal alacsonyabb áron került befogadásra, akkor az ezután a támogatási rendszerbe kerülő további gyógyszerek az első generikumnál, illetve hasonló biológiai gyógyszernél alacsonyabb áron kerülhetnek be a támogatási rendszerbe. 5. Az R a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: (3a) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez ha az kedvezményezetti státusz megítélésére is irányul csatolni kell a Gyftv. 31/C. (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot. 6. Az R. 22. (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: (Egyszerűsített eljárásrend alkalmazandó, amikor a kérelem) e) kedvezményezetti státusz megítélésére is (érkezett.) 7. (1) Az R a a következő (11) bekezdéssel egészül ki: (11) A 3. számú melléklet EÜ pontja alapján február 1-jét megelőzően felírt vények február 1-jétől az egyes gyógyszerészeti tárgyú és egyéb, a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos rendeletek módosításáról szóló 7/2014. (I. 29.) EMMI rendelet 3. melléklet 5. pontjával megállapított EÜ pont alapján válthatóak ki és számolhatóak el. (2) Az R a a következő (12) bekezdéssel egészül ki: (12) A 3. számú mellékletnek az egyes gyógyszerészeti tárgyú és egyéb, a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos rendeletek módosításáról szóló 7/2014. (I. 29.) EMMI rendelet 10. b) pontjával hatályon kívül helyezett EÜ90 1/d. pontja alapján felírt vények április 30-ig válthatóak ki és számolhatóak el. (3) Az R a a következő (13) bekezdéssel egészül ki: (13) A 3. számú melléklet EÜ90 4/f. pontja alapján felírt vények EÜ 90 százalékos támogatással április 30-ig válthatóak ki és számolhatóak el. 8. Az R. a) 2. e) pontjában az a Tfr. szövegrész helyébe az az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet (a továbbiakban: Tfr.) szöveg, b) 5. (3) bekezdésében a gyógyszerhatóanyag szövegrész helyébe a hatóanyag szöveg, c) 8. (5b) bekezdésében a 10%-kal szövegrész helyébe a 15%-kal szöveg, d) 9. (4) bekezdés c) pontjában a 10%-kal szövegrész helyébe a 15%-kal szöveg, e) 10. (2) bekezdésében az (1a) szövegrész helyébe az (1a) és az (1b) szöveg, f) 10/A. (6) bekezdésében az Amennyiben szövegrész helyébe a Hatóanyag fix csoport esetén, ha szöveg, g) 10/B. -ában a 10/A. (3) bekezdés szövegrész helyébe a 10/A. (2) bekezdése szöveg, h) 10/E. (10) bekezdésében a 30%-kal szövegrész helyébe az 50%-kal szöveg, a maximalizált szövegrész helyébe a maximált szöveg, i) 20. (1) bekezdés a) pontjában a megállapítása szövegrész helyébe a megállapítása, a kedvezményezetti státusz megítélése szöveg lép. 9. (1) Az R. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. (2) Az R. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul. (3) Az R. 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul. (4) Az R. 3. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

12 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 11. szám 1697 (5) Az R. 3. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul. (6) Az R. 4. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul. (7) Az R. 6/a. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul. 10. Hatályát veszti az R. 3. számú melléklet a) EÜ és 23. pontja, b) EÜ90 1/d. pontja, c) EÜ90 4/f. pontja. 2. A finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosítása 11. (1) A finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (2) Az R2. 2. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 3. A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosítása 12. A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet 34. -a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: (7) Az olyan pályázatot, amelyre vonatkozó támogatási döntés meghozatalára a Módr. hatálybalépésekor még nem került sor, a Módr. hatálybalépését megelőző napon hatályos 11. (5) bekezdése alapján akkor lehet elutasítani, ha annak a Módr.-rel megállapított 11. (4) bekezdése szerinti esetben helye van, a támogatási szerződés pedig csak akkor köthető meg az igényelt támogatás legalább ötven százalékának megfelelő támogatási összeggel, ha a támogatás igénylője vállalja, hogy a támogatás célját ekként is megvalósítja vagy legalább a megítélt támogatás és az igényelt támogatás kétharmada közötti különbözetet önrész formájában biztosítja. 4. Záró rendelkezések 13. (1) Ez a rendelet a (2) (4) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A 7. (1) bekezdése, a 9. (1) (3) és (6) bekezdése, a 10. a) pontja, a 11., az 1 3. melléklet, a 6. melléklet, valamint a 8. és a 9. melléklet február 1-jén lép hatályba. (3) A 7. (2) bekezdése, a 9. (4) bekezdése, a 10. b) pontja és a 4. melléklet március 1-jén lép hatályba. (4) A 9. (5) bekezdése, a 10. c) pontja és az 5. melléklet május 1-jén lép hatályba. Balog Zoltán s. k., emberi erőforrások minisztere

13 1698 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 11. szám 1. melléklet a 7/2014. (I. 29.) EMMI rendelethez 1. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat B01AB megjelölésű sora helyébe a következő rendelkezés lép: NORMATÍV ATC ATC MEGNEVEZÉS 0% 25% 55% 80% ÉRTÉK NÉLKÜL ÁTLA- ÁTLA- GON GOS ALULI (TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK ÁTLA- GON FELÜLI EMELT INDIKÁ- CIÓHOZ KÖ- TÖTT KI- EMELT INDIKÁ- CIÓHOZ KÖ- TÖTT KÜLÖN- KERET) B01AB heparin csoport X X X X X 2. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a B01AE megjelölésű sorát követően a következő sorral egészül ki: NORMATÍV (TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK B01AF ATC ATC MEGNEVEZÉS 0% 25% 55% 80% direkt Xa faktor inhibitorok ÉRTÉK NÉLKÜL X ÁTLA- GON ALULI ÁTLA- GOS ÁTLA- GON FELÜLI EMELT INDIKÁ- CIÓHOZ KÖ- TÖTT X KI- EMELT INDIKÁ- CIÓHOZ KÖ- TÖTT KÜLÖN- KERET) 3. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat B02AB megjelölésű sora helyébe a következő rendelkezés lép: NORMATÍV (TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK ATC ATC MEGNEVEZÉS 0% 25% 55% 80% ÉRTÉK NÉLKÜL B02AB proteinase inhibitorok X ÁTLA- GON ALULI ÁTLA- GOS ÁTLA- GON FELÜLI EMELT INDIKÁ- CIÓHOZ KÖ- TÖTT KI- EMELT INDIKÁ- CIÓHOZ KÖ- TÖTT KÜLÖN- KERET)

14 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 11. szám Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a B06AA megjelölésű sorát követően a következő sorral egészül ki: NORMATÍV (TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK B06AC ATC ATC MEGNEVEZÉS 0% 25% 55% 80% herediter angioödéma gyógyszerei ÉRTÉK NÉLKÜL X ÁTLA- GON ALULI ÁTLA- GOS ÁTLA- GON FELÜLI EMELT INDIKÁ- CIÓHOZ KÖ- TÖTT KI- EMELT INDIKÁ- CIÓHOZ KÖ- TÖTT X KÜLÖN- KERET) 5. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat M04AA megjelölésű sora helyébe a következő rendelkezés lép: NORMATÍV (TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK ATC ATC MEGNEVEZÉS 0% 25% 55% 80% M04AA húgysavképződést gátló készítmények ÉRTÉK NÉLKÜL ÁTLA- GON ALULI ÁTLA- GOS ÁTLA- GON FELÜLI X EMELT INDIKÁ- CIÓHOZ KÖ- TÖTT X KI- EMELT INDIKÁ- CIÓHOZ KÖ- TÖTT KÜLÖN- KERET) 6. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat M05BX megjelölésű sora helyébe a következő rendelkezés lép: NORMATÍV (TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK ATC ATC MEGNEVEZÉS 0% 25% 55% 80% M05BX mineralizációra ható egyéb gyógyszerek ÉRTÉK NÉLKÜL ÁTLA- GON ALULI ÁTLA- GOS ÁTLA- GON FELÜLI EMELT INDIKÁ- CIÓHOZ KÖ- TÖTT KI- EMELT INDIKÁ- CIÓHOZ KÖ- TÖTT X X X KÜLÖN- KERET) 7. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat az N06B megjelölésű sorát követően a következő sorral egészül ki: (TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK

15 M05BX mineralizációra ható egyéb gyógyszerek X X X 1700 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 11. szám 7. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat az N06B megjelölésű sorát követően a következő sorral egészül ki: NORMATÍV (TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK ATC ATC MEGNEVEZÉS 0% 25% 55% 80% N06BA Centrális hatású sympathomimeticumok ÉRTÉK NÉLKÜL X ÁTLA- GON ALULI ÁTLA- GOS ÁTLA- GON FELÜLI EMELT INDIKÁ- CIÓHOZ KÖ- TÖTT X KI- EMELT INDIKÁ- CIÓHOZ KÖ- TÖTT KÜLÖN- KERET)

16 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 11. szám melléklet a 7/2014. (I. 29.) EMMI rendelethez 1. Az R. 2. számú melléklete a következő EÜ100 8/d3. ponttal egészül ki: EÜ100 8/d3. TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Csontrendszert érintő események (patológiás csonttörés, a csontok besugárzása, gerincvelő kompresszió vagy csontműtét) megelőzése prosztata tumor csontáttéteiben szenvedő felnőtteknél progresszióig (csontszcintigráfia és CT-vel vagy MR-rel detektált változás), ha a betegnél az EÜ100 8/d2. pont alapján rendelhető készítmény dokumentáltan ellenjavallt vagy túlérzékenység miatt nem alkalmazható, alkalmazása során akut-fázis reakció alakul ki [a kezelés első 3 napján fellépő, lázzal ( 38 C) kísért, hát- vagy ízületi vagy csontfájdalom formájában vagy állkapocs osteonecrosis], alkalmazása nem javasolt súlyos vesekárosodás (kreatinin-clearance < 30 ml/perc) vagy a kreatinin-clearance ml/perc esetén, vagy az alkalmazási előírás alapján alkalmazandó csökkentett dózis ellenére romló vesefunkció esetén, legalább 3 hónapig történő alkalmazása során a betegség progrediál. A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK: MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG: Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg Klinikai onkológia írhat gyógyintézet Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg Sugártherápia írhat gyógyintézet Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Urológia írhat ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot) C795, C61H0 2. Az R. 2. számú melléklet EÜ pont Kijelölt intézmények: része helyébe a következő rendelkezés lép: Kijelölt intézmények: Város Budapest Budapest Budapest Debrecen Debrecen Deszk Győr Intézmény neve Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Semmelweis Egyetem Pulmonológia Klinika Semmelweis Egyetem I.-II. számú Gyermekgyógyászati Klinika Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Tüdőgyógyászati Klinika Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Gyermekgyógyászati Intézet Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, I. sz. Tüdőgyógyászati Osztály Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

17 1702 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 11. szám Miskolc Pécs Pécs Törökbálint Szeged Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, I. sz. Belgyógyászati Klinika, Tüdőgyógyászat Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika Tüdőgyógyintézet Törökbálint Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ, Tüdőgyógyászati Tanszék 3. Az R. 2. számú melléklet EÜ100 34/a. és EÜ100 34/b. pont Kijelölt intézmények: részében foglalt táblázat a következő sorokkal egészül ki: (Város Budapest Budapest Intézmény neve) Országos Klinikai és Idegtudományi Intézet Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 4. Az R. 2. számú melléklet EÜ100 36/b. pont Kijelölt intézmények: részében foglalt táblázat a következő sorokkal egészül ki: (Város Kaposvár Miskolc Szombathely Intézmény neve) Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház Markusovszky Egyetemi Oktatókórház 5. Az R. 2. számú melléklet EÜ100 37/b. és EÜ100 37/c. pont Kijelölt intézmények: részében foglalt táblázat a következő sorral egészül ki: (Város Kaposvár Intézmény neve) Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 6. Az R. 2. számú melléklet EÜ100 38/b. pont Kijelölt intézmények: részében foglalt táblázat a következő sorokkal egészül ki: (Város Kaposvár Tatabánya Intézmény neve) Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Szent Borbála Kórház, Belgyógyászat Onko-Hematológia részlege

18 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 11. szám Az R. 2. számú melléklet EÜ pont Kijelölt intézmények: részében foglalt táblázat a következő sorral egészül ki: (Város Kaposvár Intézmény neve) Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 8. Az R. 2. számú melléklet EÜ pont Kijelölt intézmények: részében foglalt táblázat a következő sorral egészül ki: (Város Kaposvár Intézmény neve) Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 9. Az R. 2. számú melléklet EÜ pontja helyébe a következő rendelkezés lép: EÜ100 53/a. TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Nagyon aktív relapszáló-remittáló sclerosis multiplex kezelésére monoterápiában, ha a betegek az alkalmazott immunmoduláns kezelésre nem megfelelően reagálnak (a natalizumab kezelést megelőző 1 évben legalább 1 shubbal, friss MRI felvételen legalább 9 T-hyperintenzív lézió vagy 1- nél több Gd halmozódással járó lézió meglétével jellemezhető a betegség aktivitása), rendszeres szakorvosi ellenőrzés mellett (PML-gyanú, neutralizáló antitestek megjelenése és perzisztálása, májfunkció ellenőrzése, hyperszenzitivitás), a secunder progresszív forma kialakulásáig Sclerosis multiplex kezelésére monoterápiában, ha a betegség kezdettől gyors és súlyos lefolyású (2 vagy több funkcióvesztést okozó relapszus fordult elő egy év alatt és friss MRI felvételen 1-nél több Gd dúsulással járó lézió vagy megnövekedett T2 góctérfogat), rendszeres szakorvosi ellenőrzés mellett (PML-gyanú, neutralizáló antitestek megjelenése és perzisztálása, májfunkció ellenőrzése, hyperszenzitivitás), a secunder progresszív forma kialakulásáig A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK: MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG: Kijelölt intézmény Neurológia írhat ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot) G35H0 Kijelölt intézmények: Város Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Intézmény neve Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika Szent Imre Kórház Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Uzsoki Utcai Kórház Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet

19 1704 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 11. szám Budapest Budapest Debrecen Győr Kaposvár Kecskemét Miskolc Nyíregyháza Pécs Szeged Veszprém Zalaegerszeg Székesfehérvár Országos Klinikai és Idegtudományi Intézet Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Neurológiai Klinika Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Neurológiai Klinika Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Neurológiai Klinika Csolnoky Ferenc Kórház Zala Megyei Kórház Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház EÜ100 53/b. TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Nagyon aktív relapszáló-remittáló sclerosis multiplex kezelésére monoterápiában, ha a betegek az alkalmazott immunmoduláns kezelésre nem megfelelően reagálnak (a fingolimod kezelést megelőző 1 évben legalább 1 shubbal, MRI felvételen legalább 9 T-hyperintenzív lézió vagy 1-nél több Gd halmozódással járó lézió meglétével jellemezhető a betegség aktivitása), rendszeres szakorvosi ellenőrzés mellett (az első dózis bevétele után 6 órás megfigyelés, májfunkció és limfocitaszám ellenőrzése), a secunder progresszív forma kialakulásáig Sclerosis multiplex kezelésére monoterápiában, ha a betegség kezdettől gyors és súlyos lefolyású (2 vagy több funkcióvesztést okozó relapszus fordult elő egy év alatt és MRI felvételen 1-nél több Gd dúsulással járó lézió vagy megnövekedett T2 góctérfogat), rendszeres szakorvosi ellenőrzés mellett (az első dózis bevétele után 6 órás megfigyelés, májfunkció és limfocitaszám ellenőrzése), a secunder progresszív forma kialakulásáig A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK: MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG: Kijelölt intézmény Neurológia írhat ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot) G35H0

20 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 11. szám 1705 Kijelölt intézmények: Város Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Debrecen Győr Kaposvár Kecskemét Miskolc Nyíregyháza Pécs Szeged Veszprém Zalaegerszeg Székesfehérvár Intézmény neve Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika Szent Imre Kórház Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Uzsoki Utcai Kórház Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet Országos Klinikai és Idegtudományi Intézet Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Neurológiai Klinika Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Neurológiai Klinika Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Neurológiai Klinika Csolnoky Ferenc Kórház Zala Megyei Kórház Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 10. Az R. 2. számú melléklet EÜ pont Kijelölt intézmények: részében foglalt táblázat a következő sorokkal egészül ki: (Város Tatabánya Szombathely Intézmény neve) Szent Borbála Kórház, Belgyógyászat Onko-Haematológiai részlege Markusovszky Egyetemi Oktatókórház 11. Az R. 2. számú melléklet a) EÜ100 8/t., 34/a., 34/b., 35., 36/a., 37/a., 37/b., 37/c. és 41. pontjában a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. szövegrész helyébe a Csolnoky Ferenc Kórház szöveg, b) EÜ100 8/t., 9/b., 23/a., 34/a., 34/b., 36/a., 36/c. és 37/a. pontjában a Kaposi Mór Oktató Kórház szövegrész helyébe a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház szöveg, c) EÜ100 8/t., 23/a., 30/a., 34/a., 34/b., 36/a., 37/a., 39/a. és 39/b. pontjában a Fejér Megyei Szent György Kórház szövegrész helyébe a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház szöveg,

33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2014.04.19-2014.07.02 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2)

Részletesebben

31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2015.06.13-2015.06.14 Tartalom: Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási

Részletesebben

2. Hatályát veszti az R. 25. (11) bekezdése.

2. Hatályát veszti az R. 25. (11) bekezdése. 50714 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 71. szám Az emberi erőforrások minisztere 31/2013. (IV. 30.) EMMI rendelete a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

2013/S 071-118058. Előzetes tájékoztató

2013/S 071-118058. Előzetes tájékoztató 11/04/2013 S71 Tagállamok - re irányuló szerződés - Előzetes tájékoztató hirdetmény - Nem alkalmazható I. II.B. III. VI. HU-Budapest: Vérzés elleni szerek 2013/S 071-118058 Előzetes tájékoztató 2004/18/EK

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐK III. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁRA 2014. DECEMBER 4.

Részletesebben

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 19. és 61. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról,

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó

Ö S S Z E F O G L A L Ó Ö S S Z E F O G L A L Ó 1 A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításával újabb, az iskolák számára a helyi tantervük

Részletesebben

7/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet. egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

7/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet. egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 7/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2012.07.01 - A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.

Részletesebben

Előterjesztés a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról

Előterjesztés a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról 1 Előterjesztés a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 16. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA január 31., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 16. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA január 31., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 16. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 31., csütörtök Tartalomjegyzék 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelet Egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1330

Részletesebben

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 205. szám 84243 10. Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklet a) U325 megjelölésű sorában a civil,

Részletesebben

Megye OEP Intézmény megnevezése Támogatási összeg (Ft) kód kód

Megye OEP Intézmény megnevezése Támogatási összeg (Ft) kód kód Tájékoztatás Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról szóló 388/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdés szerinti működési támogatásról Megye 01 1052

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, február 21.

EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, február 21. EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, 2017. február 21. Szaktanácsadás segítség, támogatás, támasz, segítségnyújtás, (be)biztosítás közreműködés, segédeszköz, megsegítés Nem alá-főlé rendelt

Részletesebben

7/2014. (I. 29.) EMMI

7/2014. (I. 29.) EMMI M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 11. szám 1695 Az emberi erőforrások minisztere 7/2014. (I. 29.) EMMI rendelete egyes gyógyszerészeti tárgyú és egyéb, a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos rendeletek

Részletesebben

Katona Károlyné

Katona Károlyné Katona Károlyné 2015.11. 02. Jogszabályi háttér 48/2012.( XII.12) EMMI rendelet 2011.évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről Szaktanácsadói szakterületek a) Tantárgygondozói szakterületek b) Nemzetiségi

Részletesebben

7/2014. (I. 29.) EMMI rendelet

7/2014. (I. 29.) EMMI rendelet 7/2014. (I. 29.) EMMI rendelet egyes gyógyszerészeti tárgyú és egyéb, a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos rendeletek módosításáról hatályos: 2014.01.30-2014.02.28 A kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

8. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet

8. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet 3538 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 37. szám 8. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet 8. Az Országgyűlési Őrség hivatásos

Részletesebben

A kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok, indikációs területek megnevezése, valamint a támogatással

A kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok, indikációs területek megnevezése, valamint a támogatással A kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok, indikációs területek megnevezése, valamint a támogatással történő felírásra jogosultak köre, kijelölt intézmények

Részletesebben

16/2014. (III. 12.) EMMI

16/2014. (III. 12.) EMMI 16/2014. (III. 12.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról 1 Hatályos: 2014.03.15-2014.03.16 Az egészségügyről

Részletesebben

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai immunológia 2 Betegápoló Irgalmas Rend Budapest I. kerület

Részletesebben

25/2012. (IV. 21.) NEFMI rendelet

25/2012. (IV. 21.) NEFMI rendelet 25/2012. (IV. 21.) NEFMI rendelet a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítı tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás

Részletesebben

A kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok, indikációs területek megnevezése, valamint a támogatással

A kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok, indikációs területek megnevezése, valamint a támogatással A kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok, indikációs területek megnevezése, valamint a támogatással történő felírásra jogosultak köre, kijelölt intézmények

Részletesebben

A kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok, indikációs területek megnevezése, valamint a támogatással

A kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok, indikációs területek megnevezése, valamint a támogatással A kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok, indikációs területek megnevezése, valamint a támogatással történő felírásra jogosultak köre, kijelölt intézmények

Részletesebben

Változnak a vizsgakövetelmények

Változnak a vizsgakövetelmények Változnak a vizsgakövetelmények Az NGM társadalmi egyeztetésre bocsátja a szakképzési és felnőttképzési vizsgakövetelményekre vonatkozó rendeletmódosítást. A tervezet a szakképesítéshez kapcsolódó, újonnan

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

(2014. július 01-től hatályos)

(2014. július 01-től hatályos) A kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok, indikációs területek megnevezése, valamint a támogatással történő felírásra jogosultak köre, kijelölt intézmények

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

2/2014. (I. 16.) EMMI

2/2014. (I. 16.) EMMI M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 3. szám 351 Az emberi erőforrások minisztere 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelete az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes

Részletesebben

A teljesítmény-volumen korlát (keret) hatása az onkológiai ellátás finanszírozására

A teljesítmény-volumen korlát (keret) hatása az onkológiai ellátás finanszírozására Magyar Onkológusok Társasága XXVIII. Kongresszusa Budapest, 2009. november 14. A teljesítmény-volumen korlát (keret) hatása az onkológiai ellátás finanszírozására Dr. Boncz Imre 1,2, Donkáné Verebes Éva

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere. r e n d e l e t e. a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről. 1. Általános rendelkezések

Az emberi erőforrások minisztere. r e n d e l e t e. a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről. 1. Általános rendelkezések 1 Az emberi erőforrások minisztere /2012. ( ) EMMI r e n d e l e t e a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 94. -a (1) bekezdés c) és

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. szeptember 15., kedd Tartalomjegyzék 269/2015. (IX. 15.) Korm. rendelet A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetéséről, valamint a

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

AZ ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS

AZ ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS Dr. Szvathné Dr. Szalay Márta szakmai szolgáltatási főigazgató-helyettes Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Budapest, 2014.

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1

6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1 6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1 Képviselő cég neve, címe:... Beadás dátuma: (OEP tölti ki) Ügyintéző neve, elérhetősége:... Munkahelyi telefon (fax, e-mail, mobiltel.):...

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

10/2013. (I. 31.) EMMI rendelet

10/2013. (I. 31.) EMMI rendelet 10/2013. (I. 31.) EMMI rendelet a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítı tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás

Részletesebben

Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök

Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet» a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről 54/2007. (XII. 14.) EüM rendelet» vagy

Részletesebben

angiológia, phlebológia, lymphológia 01 Belgyógyászat endokrinológia, anyagcsere és diabetológia allergológia és klinikai immunológia

angiológia, phlebológia, lymphológia 01 Belgyógyászat endokrinológia, anyagcsere és diabetológia allergológia és klinikai immunológia Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott bejelentett AKTIV krónikus Megnevezés e Szolgáltató 6 jegyű MÁTRIX Igen/ Szakmacsoport megnevezése

Részletesebben

2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. hatályos: 2012.01.

2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. hatályos: 2012.01. 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2012.01.04 Tartalom: Speciális indikációs körrel rendelhetı gyógyszerek Költséghatékonysági

Részletesebben

c) a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázataival kapcsolatos feladatokat a módosítás alapján az ESZA Kht. helyett az NCSSZI látja el.

c) a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázataival kapcsolatos feladatokat a módosítás alapján az ESZA Kht. helyett az NCSSZI látja el. A kormányzati szervezetrendszer átalakítása keretében a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet is átalakításra kerül, szociális ágazati feladatait a továbbiakban Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

18. Hatályát veszti az R. 77. (3) és (4) bekezdése.

18. Hatályát veszti az R. 77. (3) és (4) bekezdése. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 85. szám 8165 (3) Az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter közös programok kiadásával, pályázatok kiírásával segíti az iskolai könyvtárak és a

Részletesebben

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere. /2015. ( ) EMMI rendelete

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere. /2015. ( ) EMMI rendelete TERVEZET Az emberi erőforrások minisztere /2015. ( ) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei és a fővárosi és megyei kormányhivatalok

Részletesebben

Jogszabályfigyelés január. Jogszabály címe Megjelent Hatály Módosított jogszabály Tárgy MK 1/2013.

Jogszabályfigyelés január. Jogszabály címe Megjelent Hatály Módosított jogszabály Tárgy MK 1/2013. január 1 Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel, az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanáccsal, valamint a szakorvos jelöltek felügyelet mellett

Részletesebben

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl hatályos: 2012.12.14-2012.12.14 A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

Részletesebben

4. melléklet a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelethez. Közreműködő bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma

4. melléklet a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelethez. Közreműködő bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 59. szám 5479 4. melléklet a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelethez Közreműködő bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma 1. A családtámogatási ellátásban részesülő

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 24., péntek Tartalomjegyzék 35/2017. (II. 24.) Korm. rendelet Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye

Részletesebben

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet egyes tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. (2) bekezdés h) pontjában, a

Részletesebben

A kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok és indikációs területek megnevezése, valamint a támogatással

A kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok és indikációs területek megnevezése, valamint a támogatással A kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok és indikációs területek megnevezése, valamint a támogatással történő felírásra jogosultak köre Tartalom EÜ100 7/a....

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 6 hónap 1 fő 2012.09.15. - 2016.09.15. Budai Irgalmasrendi Kórház

Részletesebben

GERIÁTRIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

GERIÁTRIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. BÉKÉS MEGYEI PÁNDY KÁLMÁN KÓRHÁZ, GYULA A 2007.09.30-től hatályos

Részletesebben

Fejfájáscentrumok Magyarországon

Fejfájáscentrumok Magyarországon Fejfájáscentrumok Magyarországon B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ideggyógyászati szakrendelés (ügyeleti ambulancia is) Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Telefonszám: 46/515-200

Részletesebben

OSAP 1626. IV. kötet. Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

OSAP 1626. IV. kötet. Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet OSAP 1626 Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai IV. kötet Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2004 TARTALOM IV./1. A foglalkoztatottak átlaglétszáma és egy főre jutó havi jövedelme

Részletesebben

Adalimumab. Finanszírozott indikációk:

Adalimumab. Finanszírozott indikációk: Adalimumab Finanszírozott indikációk: 1. Felnőttkori súlyos luminaris Crohn-betegség (18 éves kor felett és CDAI > 300) kezelésére - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet.

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet. december 1 Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri ek módosításáról szóló 76/ (XII. 10.) EMMI 2 Az Európa Tanács egészségügyi termékek hamisításáról és hasonló, közegészségügyi veszélyt

Részletesebben

4964 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 53. szám

4964 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 53. szám 4964 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 53. szám Az emberi erőforrások minisztere 21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Nyíregyháza, 2014. március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet istvan.szabo@emmi.gov.hu Jogszabályi háttér Kötelező alkalmazandó 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13.

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13. Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei Szeged, 2014. március 13. A Nemzeti köznevelésről szóló törvény egyik jelentős újításának tekinthetők a 2013 szeptemberétől indítható Köznevelési

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 17. A pedagógiai-szakmai

Részletesebben

OSAP IV. kötet. Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

OSAP IV. kötet. Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet OSAP 1626 Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai IV. kötet Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2003 TARTALOM IV./1. A foglalkoztatottak átlaglétszáma és egy főre jutó havi jövedelme

Részletesebben

A pedagógus-továbbképzési rendszer átalakuló jogi és intézményi környezete

A pedagógus-továbbképzési rendszer átalakuló jogi és intézményi környezete A pedagógus-továbbképzési rendszer átalakuló jogi és intézményi környezete Nikitscher Péter XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia Eszterházy Károly Főiskola, Eger 2013. november 7-8-9. A pedagógus-továbbképzés

Részletesebben

A gyógyszerek finanszírozásának évi tapasztalatai és a támogatási rendszer aktualitásai (vaklicit, tételes finanszírozás, biológiai terápiák)

A gyógyszerek finanszírozásának évi tapasztalatai és a támogatási rendszer aktualitásai (vaklicit, tételes finanszírozás, biológiai terápiák) A gyógyszerek finanszírozásának 2014. évi tapasztalatai és a támogatási rendszer aktualitásai (vaklicit, tételes finanszírozás, biológiai terápiák) dr. Bidló Judit Főosztályvezető Támogatott gyógyszerek

Részletesebben

2. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása (R2)

2. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása (R2) A Kormány 1. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása (R1) 2. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

Részletesebben

Dél-Alföld 5 795 2 697 02 Bács-Kiskun 2 185 803

Dél-Alföld 5 795 2 697 02 Bács-Kiskun 2 185 803 aktív Dél-Alföld 5 795 2 697 02 Bács-Kiskun 2 185 803 Városi Önkormányzat Kórház-Rendelőintézete, Baja 368 226 01 Belgyógyászat és társszakmák 90 0 02 Sebészet és társszakmák 30 0 03 Traumatológia 40 0

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 228/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.)

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA XX/1130/14/2010. A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Vérzés elleni szerek 2014/S 145-260694. Tájékoztató az eljárás eredményéről. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Vérzés elleni szerek 2014/S 145-260694. Tájékoztató az eljárás eredményéről. Árubeszerzés 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:260694-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Vérzés elleni szerek 2014/S 145-260694 Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

M A G YA R K Ö Z LÖ N Y 2013.évi 225.szám

M A G YA R K Ö Z LÖ N Y 2013.évi 225.szám A Kormány 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről,

Részletesebben

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16.

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Gyermekgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Belgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Pszichiátria 6500 Baja, Rókus u.

Részletesebben

TÜDŐGYÓGYÁSZAT SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

TÜDŐGYÓGYÁSZAT SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. TÜDŐGYÓGYÁSZAT SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. TÜDŐGYÓGYÁSZAT CSONGRÁD MEGYEI MELLKASI BETEGSÉGEK

Részletesebben

Ügyleírás: A köznevelési feladatot ellátó hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal.

Ügyleírás: A köznevelési feladatot ellátó hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal. A nem állami költségvetési szerv, vagy települési önkormányzat beleértve a helyi önkormányzatok társulását is által alapított intézmények (egyházi és magán köznevelési intézmények) működési engedélye Ügyleírás:

Részletesebben

94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.03.30-2013.03.31

94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.03.30-2013.03.31 94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.03.30-2013.03.31 Tartalom (módositott rendeletek): Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl

Részletesebben

Finanszírozott indikációk:

Finanszírozott indikációk: Bevacizumab Finanszírozott indikációk: 1. Inoperábilis előrehaladott, metasztatikus vagy kiújuló tüdő adenocarcinoma elsővonalbeli kezelése platinaalapú kemoterápiával kombinációban, majd azt követően

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Csecsemő- és gyermek rehabilitációs gyakorlat gyermek rehabilitációs osztályon 2 hét (Terv ) Gyermekneurológiai Osztály Dr. Fogarasi András 2 hét 2 fő 2012.09.15. - 2016.09.15. EEG laboratóriumi gyakorlat

Részletesebben

TELEPÜLÉS SZAKMA PROG INTÉZMÉNY Abony Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház, Bp. Abony Allergológia és klinikai immunológia 2 Semmelweis Egyetem Abony

TELEPÜLÉS SZAKMA PROG INTÉZMÉNY Abony Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház, Bp. Abony Allergológia és klinikai immunológia 2 Semmelweis Egyetem Abony TELEPÜLÉS SZAKMA PROG INTÉZMÉNY Abony Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház, Bp. Abony Allergológia és klinikai immunológia 2 Semmelweis Egyetem Abony Allergológia és klinikai immunológia 3 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről Szabó Diána Oktatási és Közművelődési Osztályvezető Hatósági ellenőrzések megállapításai

Részletesebben

hatályos: 2015.09.01-2015.09.02

hatályos: 2015.09.01-2015.09.02 41/2015. (VIII. 31.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet módosításáról 1 hatályos: 2015.09.01-2015.09.02

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti eredeti jogalkotó hatáskörében, a 4. tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

/2012. ( ) Korm. rendelet

/2012. ( ) Korm. rendelet 1 /2012. ( ) Korm. rendelet a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet valamint a

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a köznevelési 1 intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

A Kormány. /2016. ( ) Korm. rendelete. az egyes migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány. /2016. ( ) Korm. rendelete. az egyes migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 A Kormány /2016. ( ) Korm. rendelete az egyes migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.

Részletesebben

A szaktanácsadás Lehetőségek, szerepek, folyamatok, feladatok

A szaktanácsadás Lehetőségek, szerepek, folyamatok, feladatok A szaktanácsadás Lehetőségek, szerepek, folyamatok, feladatok Szabó Klára, KPSZTI 2016.02.03. A pedagógiai szakmai szolgáltatások Pedagógiai értékelés Versenyek Tanügyigazgatás Tanulótájékoztatás Szaktanácsadás

Részletesebben

A Munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának. A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete

A Munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának. A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete 1 TERVEZET! A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv gazdasági rendszerének átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben