Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve"

Átírás

1 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév Község Önkormányzat gazdasági programjáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2011. (VI.23.). számú rendelete az étkezési térítési díjak megállapításáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(VI.23.). számú rendelete a szociális ellátások intézményi térítési díjának és az ellátottak személyi térítési díjának megállapításáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 2/2011. (III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.( VI.23.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 49/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév Község Önkormányzat Alapító Okiratáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 50/2011.(VI.23.) határozata Javaslat Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete felé A Damjanich Általános Iskola Nagyrévi tagintézményben pedagógus munkakörök számára, valamint vezetői megbízás azonnali hatállyal történő visszavonására Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 51/2011.(VI.23.) határozata Óvoda tagintézmény nyitvatartási idejének illetve az óvónők munkaidejének összehangolásáról 1

2 Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 52/2011.( VI.23. ) határozata A Nagyrév Árpád út 86 szám alatti ingatlan területhasználati díjáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 53/2011.( VI.23. ) határozata A 47/2011.(V.12.) sz. képviselő-testületi határozat visszavonásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 54/2011.( VI.23. ) határozata Körjegyzői feladatokról szóló beszámoló megtárgyalásának elnapolásáról, törléséről. Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 55/2011.(VI.23.) határozata Virágh József kérelmének elutasítása a Nagyrév, 040/168. hrsz-ú nádas tulajdonjog átruházásának tárgyában Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 59/2011.(VI.23.) határozata Szociális alapellátások ( étkezés, házi segítségnyújtás) tanyagondnoki szolgálat Szakmai program és mellékleteinek elfogadásáról 2

3 J e g y z ő k ö n y v mely készült Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 23-án 16,00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Sej János polgármester Tóth Gyuláné, Dari Csaba, képviselők Valamennyi napirendi pont tárgyalásán jelen volt: Dr. Albrecht Sándor jegyző megbízásából Szabó Anita köztisztviselő Váradi Zoltánné jkv. Sej János polgármester: Tisztelettel köszönti Képviselő-testületünk mai ülésén megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 tagjából 3 fő képviselő jelen van, Kiss Sándor képviselő nem jelezte távolmaradását, Gál József képviselő jelezte távolmaradását A Képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja. Kéri a napirend elfogadását. A Képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendet megtárgyalásra. I. Napirend: Nagyrév Község Önkormányzat gazdasági programjának megtárgyalása Előadó: Sej János Polgármester Sej János: Az anyagot mindenki megkapta, nem tartalmaz semmi újat, csak amit már a kampányomban és az előző képviselő-testületi üléseken elmondtam. Egy-két kötelező elemeken kívül az van benne amiért eddig is dolgoztunk és küzdünk, célunk az Önkormányzat gazdasági stabilitása. Van-e véleménye valakinek? Dari Csaba: 3.2 Vagyongazdálkodási részben foglaltakkal kapcsolatosan az terjed a faluban, hogy a volt óvoda épület és a posta épület lebontásra kerül. Sej János: Nincs ilyen a vagyongazdálkodási részben. Az óvodára a szakértő olyan szakértői véleményt adott, hogy ha óvodának akarjuk használni azt az épületet, akkor le kell bontani és új alapokkal újra kell építeni. A Kossuth úti óvoda épület nem lesz lebontva, óvodának sem lesz használva. Az óvoda épület nem lesz lebontva, csak a hátsó megrepedezett egy helyiség. A posta épülete egy jó állapotban levő karbantartott épület. A régi posta épület sem lesz lebontva. A posta udvarán levő tüzelő tároló rogyadozó állapotban volt, a Magyar Posta Zrt. 3

4 felszólította az Önkormányzatot, hogy bontassa le mivel nincs rá szükség. A kerítés közbiztonsági szempontból, amikor a hátsó fal le lesz döntve, abban a pillanatban meg lesz csinálva, így a Magyar Posta Zrt. vagyonvédelmi kérésének is eleget teszünk. Van-e kérdés, vélemény? Nincs. Akkor fel teszem szavazásra, hogy aki elfogadja Nagyrév Község Önkormányzat gazdasági programját, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév Község Önkormányzat gazdasági programjáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület elfogadja a jegyzőkönyv mellékletét képező Nagyrév Község Önkormányzat gazdasági programját évekre. Erről értesülnek: Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Nagyrév Község Önkormányzat Polgármester Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzője II. Napirend: Intézményekben alkalmazandó és vendég étkezésért fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megtárgyalása Előadó: Sej János Polgármester Sej János: Az előterjesztést mindenki megkapta, az is benne van, hogy mennyi volt a térítési díj. Van-e kérdés, vélemény? Nincs. Felteszem szavazásra, hogy aki az előterjesztést változatlan formában elfogadja, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a következő rendeletet. 4

5 Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2011. (VI.23.). önkormányzati rendelete az étkezési térítési díjak megállapításáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 16. (1) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva és a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény 29. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya alá tartoznak az Önkormányzat Képviselő-testülete által fenntartott, közigazgatási területén működő tagintézményekben étkező óvodai nevelésben, általános iskolai oktatásban részesülő gyermekek, ezen tagintézményekben és az Önkormányzatnál közalkalmazotti, köztisztviselői és munkaszerződéssel foglalkoztatottak kivéve a közfoglalkoztatást, ideértve az Önkormányzat közigazgatási területén működő telephelyeken, irodákban megállapodás alapján intézményi társulásban, körjegyzőségben foglalkoztatottakat is és a külső (vendég) étkezők. Intézményi térítési díj 2. (1) Óvodában a gyermek étkezés intézményi térítési díja adagonként 292.-Ft + áfa teljes ellátás esetében az alábbi bontásban: a.) tízórai b.) ebéd c.) uzsonna 88.-Ft + áfa 144.-Ft + áfa 60.-Ft + áfa (2) Általános iskolában az alsó tagozatos gyermek étkezés intézményi térítési díja adagonként 352.-Ft + áfa teljes ellátás esetében az alábbi bontásban:csak ebédelés esetében adagonként 216.-Ft + áfa: a.) tízórai b.) ebéd c.) uzsonna 104.-Ft + áfa 176.-Ft + áfa 72.-Ft + áfa (3) Általános iskolában az alsó tagozatos gyermek étkezés intézményi térítési díja csak ebédelés esetében adagonként 216.-Ft + áfa: 5

6 Kedvezmények 3. (1) A kedvezményekre vonatkozóan a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény ban meghatározott szabályokat kell alkalmazni. (2) Az a gyermek, aki nem jogosult a 3. (1) bekezdésben meghatározott kedvezményekre és olyan családban él, ahol a szülő gyermekét/gyermekeit egyedül neveli 50 %-os kedvezményre jogosult. (3) A 3. (1) bekezdésben foglalt kedvezmények csak egy jogcímen vehetők igénybe. Alkalmazottak által igényelt ebéd térítési díja 4. (1) A rendelet 1. -ban meghatározott alkalmazottak részére munkahelyi étkezés keretében az ebéd térítési díja adagonként 468.-Ft + áfa. Vendég étkezés térítési díja (1) A vendég ellátásért fizetendő térítési díjak adagonként az alábbiak: 5. a.) csak ebéd igénylése felnőtt esetében 576.-Ft + áfa. b.) csak ebéd igénylése gyermek esetében 492.-Ft + áfa. c.) felnőtt vendég étkeztetés térítési díja teljes ellátás esetében Ft + áfa az alábbi bontás szerint: ca.) reggeli 268.-Ft + áfa, cb.) tízórai 204.-Ft + áfa, cc.) ebéd 468.-Ft + áfa, cd.) uzsonna 136.-Ft + áfa, ce.) vacsora 268.-Ft + áfa. d.) gyermek vendég étkeztetés térítési díja teljes ellátás esetében Ft + áfa az alábbi bontás szerint: ca.) reggeli 260.-Ft + áfa, cb.) tízórai 192.-Ft + áfa, cc.) ebéd 452.-Ft + áfa, cd.) uzsonna 128.-Ft + áfa, ce.) vacsora 260.-Ft + áfa. 6

7 Záró rendelkezések 6. (1) E rendelet július 1. napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. (3) A rendelet hatálybalépésével egy időben Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének az intézményekben alkalmazandó térítési díjakról, az intézményi dolgozók és vendég étkezésért fizetendő díjakról szóló 2/2009. (III.05.) számú rendelete hatályát veszti. Nagyrév, június 23. Sej János polgármester Dr. Albrecht Sándor jegyző Kihirdetve: június 23. Dr. Albrecht Sándor jegyző III. Napirend: Intézményekben alkalmazandó és vendég étkezésért fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megtárgyalása Előadó: Sej János Polgármester Sej János: Mindenki megkapta az előterjesztést, szépen le van írva a számítás menete a rendelet tartalmazza a díjat. Házi segítségnyújtás díját csökkentettük 290.-Ft. óránkénti díjra ez 514.-Ft./ óra volt. Házi segítségnyújtás díját csökkentettük, annak reményében, hogy több házi gondozott fog jelentkezni. Klub megszűnt és így a rászorultak remélhetően, ha még olcsóbb is lesz, egyre többen a házi segítségnyújtást fogják igénybe venni Van-e kérdés, vélemény? Nincs. Aki az előterjesztés változatlan formában való elfogadásával egyetért, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a következő rendeletet. 7

8 Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(VI.23.). önkormányzati rendelete a szociális ellátások intézményi térítési díjának és az ellátottak személyi térítési díjának megállapításáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el: Intézményi térítési díj 1. (1) Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás során alkalmazott térítési díjakat alapszolgáltatásonként az alábbiak szerint állapítja meg. (2) Szociális étkeztetés intézményi térítési díja ebéd adagonként 420 forint. (3) Szociális étkeztetés esetén az igénybevétel helyére történő szállítás díja 60 forint szállításonként jogszabály szerint számolva. (4) Házi segítségnyújtás mellett étkeztetés biztosítása esetén az intézményi térítési díj megegyezik a (2) bekezdésben szereplő összeggel. (5) Házi segítségnyújtás mellett étkeztetés biztosítása esetén az igénybevétel helyére történő szállítás díja 40 forint szállításonként jogszabály szerint számolva. (6) Házi segítségnyújtás számított intézményi térítési díja óránként 730 forint, melyből az ellátást igénybevevő 290 forintot köteles megfizetni óránként. Személyi térítési díj 2. (1) Az 1. (2), (3), (4), (5) bekezdésekben foglalt szolgáltatások esetében az élelmezési térítés és az igénybevett étkezések számának szorzata nem haladhatja meg az ellátást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének a 30 %-át. (2) Minimális személyi térítési díj az 1. (2), (3), (4), (5) bekezdésekben foglalt szolgáltatások esetében 50 forint ebéd adagonként. (3) Ingyenes ellátásban részesül az az ellátott, aki jövedelemmel nem rendelkezik. (1) A rendeletben szereplő díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák. 3. 8

9 Záró rendelkezések 4. (4) E rendelet július 1. napján lép hatályba. (5) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. (6) A rendelet hatálybalépésével egy időben Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének a szociális ellátások intézményi térítési díjának és az ellátottak személyi térítési díjának megállapításáról szóló 3/2009. (III.05.) számú rendelet hatályát veszti. Nagyrév, június 23. Sej János polgármester Dr. Albrecht Sándor jegyző Kihirdetve: június 23. Dr. Albrecht Sándor jegyző IV. Napirend: Nagyrév Község Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előadó: Sej János Polgármester Sej János: Az anyagot mindenki megkapta, három dolog miatt módosítottuk most a költségvetésünket. - Az iskola intézményi társulás létszámcsökkentése tárgyában hozott határozat a Képviselőtestület, az iskolatitkári álláshely megszüntetésére. Igaz, hogy ezt Cibakháza nem tárgyalta, de megküldtük a határozatot, az egy érvényes határozat. Ennek megfelelően augusztus 15- től az ezzel kapcsolatos kiadásokat, kivettük a költségvetésből. Cibakháza meg fogja kapni, hogy a költségvetésben erre forrás fedezet előirányzat nincs, tehát augusztus 15-től az iskolatitkár bérét vagy ő állja, fizeti nekünk az nem kerül pénzbe, vagy megteszi azt a lépést, amit május 15-től meg kellett volna neki már tenni. - Az óvoda esetében határozatot hozott a Képviselő-testület, hogy az óvoda 2 fő óvodapedagógussal és 1 fő dajkával működjön szeptember 1-től. A augusztus 31- ig levő dajka munkaszerződését nem kívánja meghosszabbítani a Képviselő-testület így határozatunk. Az 1 fő dajka bére és közterhei kikerül szeptember 1-től a költségvetésünkből. 9

10 - A könyvtárosi álláshely 8 órásról 6 órás foglalkozatásra döntött a Képviselő-testület. A kinevezés módosítás megtörtént a határidőnek megfelelően. A bér és a közterhei kikerül a költségvetésből. Van-e kérdés, vélemény? Tóth Gyuláné: Ezek Ft. megtakarítást jelentenek december 31-ig. Sej János: Aki a költségvetés módosításáról szóló előterjesztést elfogadja, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a következő rendeletet. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 2/2011. (III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. Törvény 138. (1) bekezdés b.) pontjában, az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. Törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg, melyből aa) ezer forint évről áthúzódó kötelezettségek nélküli, ab) ezer forint évről áthúzódó kötelezettségekből származó. b.) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A Rendelet 2. (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület a tervezett működési célú forráshiány összegét ezer forintban állapítja meg, melyre működési célú likvid hitel felvétel előirányzatával biztosít fedezetet. (3) A Rendelet 2. (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: A forráshiány összegéből a.) ezer forint évről áthúzódó kötelezettségek nélküli, b.) ezer forint évről áthúzódó kötelezettségekből származó. 10

11 2. (1) A Rendelet 4. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadási előirányzata összesen: ezer forint melyből a.) ezer forint évről áthúzódó kötelezettségek nélkül az alábbi bontásban: aa.) személyi jellegű kiadások ezer forint, ab.) munkaadókat terhelő járulékok ezer forint, ac.) dologi jellegű kiadások ezer forint, ad.) működési célú támogatások ezer forint, ae.) céltartalék 0 ezer forint. (1) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A Rendelet 5 számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. (5) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. (5) A Rendelet 10. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép. (6) A Rendelet 11. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép. (7) A Rendelet 12. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép. (8) A Rendelet 13. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép. 3. Záró és hatályba léptető rendelkezések (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 4. Nagyrév, június 23. Sej János polgármester Dr. Albrecht Sándor jegyző Kihirdetve: június 23. Dr. Albrecht Sándor jegyző 11

12 1. számú melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének / ( ) Önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 2/2011(III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról Nagyrév Község Önkormányzat évi várható kiadásai évről áthúzódó kötelezettségek nélkül szakfeladatonként ezer forintban Támogatásértékű műkö- ellátások zási hitel zási kiadás Szociális Felhalmo- Felhalmo- Összesen Személyi Dologi Járulékok juttatások kiadások Szakfeladat száma, neve dési kiadás kiadásai törl Komp- és révközlekedés óvodai intézményi étkeztetés iskolai intézményi étkeztetés munkahelyi étkeztetés egyéb étkeztetés nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Igazgatási tevékenység jogalkotás közvilágítás községgazdálkodás óvodai nevelés, ellátás általános iskolai oktatás 1-4. évfolyam napköziotthonos nevelés család- és núvédelmi eü.gondozás idősek nappali ellátása rendszeres szociális segély időskorúak járadéka lakásfenntartási támogatás norm.alapon lakásfenntartási támogatás helyi döntésen ápolási díj alanyi jogon gyermekvédelmi pénzbeli támogatás átmeneti segély temetési segély közlekedési támogatás közgyógyellátási támogatás köztemetés szociális étkeztetés házi segítségnyújtás családsegítés tanyagondnoki szolgáltatás közcélú foglalkoztatás közfoglalkoztatás könyvtári szolgáltatások közművelődési tevékenység sport tevékenység köztemető fenntartás központi költségvetési befizetések összesen

13 2. számú melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének a / ( ) Önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 2/2011(III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról Nagyrév Község Önkormányzat évi várható kiadásai évről áthúzódó kötelezettségekkel együtt szakfeladatonként ezer forintban Támogatásértékű műkö- ellátások zási hitel zási kiadás Szociális Felhalmo- Felhalmo- Összesen Személyi Dologi Járulékok juttatások kiadások Szakfeladat száma, neve dési kiadás kiadásai törl Komp- és révközlekedés óvodai intézményi étkeztetés iskolai intézményi étkeztetés munkahelyi étkeztetés egyéb étkeztetés nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Igazgatási tevékenység jogalkotás közvilágítás községgazdálkodás óvodai nevelés, ellátás általános iskolai oktatás 1-4. évfolyam napköziotthonos nevelés család- és núvédelmi eü.gondozás idősek nappali ellátása rendszeres szociális segély időskorúak járadéka lakásfenntartási támogatás norm.alapon lakásfenntartási támogatás helyi döntésen ápolási díj alanyi jogon gyermekvédelmi pénzbeli támogatás átmeneti segély temetési segély közlekedési támogatás közgyógyellátási támogatás köztemetés szociális étkeztetés házi segítségnyújtás családsegítés tanyagondnoki szolgáltatás közcélú foglalkoztatás közfoglalkoztatás könyvtári szolgáltatások közművelődési tevékenység sport tevékenység köztemető fenntartás központi költségvetési befizetések összesen

14 3. számú melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének / ( ) Önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről szóló 2/2011(III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról Nagyrév Község Önkormányzat évi összevont költségvetési mérlege évről áthúzódó kötelezettségek nélkül ezer forintban Bevételek Működési mérleg Kiadások Intézményi működési bevételek 6609 Személyi juttatások Sajátos bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 5296 Költségvetési támogatás Dologi kiadások Támogatásértékű bevételek Támogatások, átadott pénzeszközök Kölcsön visszatérülés 80 Működési célú hitel törlesztése 0 Likviditási célú hitel felvétel Szociális ellátások Működési bevétel összesen Működési kiadások összesen Felhalmozási mérleg Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 671 Beruházás, felújítás 0 Pénzeszköz átvétel 0 Felhalmozási célú hitel törlesztés 0 Felhalmozási célú pénzmaradvány 0 Felhalmozási hitel kamata 0 Felhalmozási célú pénzeszköz Fejlesztési hitel felvétel 0 átadás 671 Felhalmozási bevétel összesen 671 Felhalmozási kiadás összesen 671 Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

15 4. számú melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének / ( ) Önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről szóló 2/2011(III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról Nagyrév Község Önkormányzat évi összevont, évről áthúzódó kötelezettségekkel növelt költségvetési mérlege ezer forintban Bevételek Működési mérleg Kiadások Intézményi működési bevételek 6609 Személyi juttatások Sajátos bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 5296 Költségvetési támogatás Dologi kiadások Támogatásértékű bevételek Támogatások, átadott pénzeszközök Kölcsön visszatérülés 80 Működési célú hitel törlesztése 0 Likviditási célú hitel felvétel Szociális ellátások Működési bevétel összesen Működési kiadások összesen Felhalmozási mérleg Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 671 Beruházás, felújítás 0 Pénzeszköz átvétel 0 Felhalmozási célú hitel törlesztés 0 Felhalmozási célú pénzmaradvány 0 Felhalmozási hitel kamata 0 Felhalmozási célú pénzeszköz Fejlesztési hitel felvétel 0 átadás 671 Felhalmozási bevétel összesen 671 Felhalmozási kiadás összesen 671 Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

16 5. sz. melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének / ( ) Önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről szóló 2/2011(III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról Nagyrév Község Önkormányzat évi költségvetési létszámkerete Jogalkotási tevékenység Konyha Községgazdálkodás Védőnői Szolgálat Könyvtári tevékenység Kompok, révek Mindösszesen: 1 fő polgármester 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott 1 fő részmunkaidős közalkalmazott* 0 fő teljes munkaidős Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott 8 fő Közfoglalkoztatás 32 fő részmunkaidős éves szinten összesen * Könyvtári tevékenység szakfeladaton június 1-től a 40/2011.(IV.28.) sz. határozattal az álláshely 6 órásra módosul 16

17 6. számú melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének / ( ) Önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről szóló 2/2011(III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kimutatás működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011, 2012 és 2013 évekre (2010. évről áthúzódó kötelzettségek nélkül) ezer forintban Megnevezés 2011* Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Önkormányzat működési költségvetési bevétele Működési célú pénzeszköz átvétel Forráskiegészítő hitel Működési célú pénzmaradvány Kölcsön visszatérülés Működési bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Céltartalék Hitel törlesztés Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú saját bevétel Felhalmozási célú költségvetési bevétel Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú hitel felvétel Felhalmozási célú bevétel összesen Felhalmozási célú kiadás Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen * megjegyzés: a évi kötelezettségek összegét a év adata nem tartalmazza 17

18 7. számú melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének / ( ) Önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről szóló 2/2011(III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kimutatás működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011, 2012 és 2013 évekre (2010. évről áthúzódó kötelezettségekkel együtt) ezer forintban Megnevezés 2011* Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Önkormányzat működési költségvetési bevétele Működési célú pénzeszköz átvétel Forráskiegészítő hitel Működési célú pénzmaradvány Kölcsön visszatérülés Működési bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Céltartalék Hitel törlesztés Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú saját bevétel Felhalmozási célú költségvetési bevétel Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú hitel felvétel Felhalmozási célú bevétel összesen Felhalmozási célú kiadás Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen * megjegyzés: az Önkormányzat 2010 évről áthúzódó kötelezettségeit a év adatai tartalmazzák 18

19 8. számú melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének / ( ) Önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről szóló 2/2011(III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról Nagyrév Község Önkormányzat előirányzat felhasználási terve évre évről áthúzódó kötelezettségek nélkül Bevételek ezer forintban Hó Működési Tám.ért műk.-i Tám.ért.felhal Fejlesztési Átengedett Egyéb sajátos Felhalm.-i Kölcsön Kv.-i tám. Likvid hitel Helyi adók bevétel bevétel m.-i bevétel célú hitel adók bevétel bevétel visszatérülés Összesen Ö: Kiadások Személyi Dologi Tám.ért.pe.át Társ.pol. Felhalm.c Felh.-i c. hitel Járulékok Felújítás Beruházás juttatások kiadások adás Kiadások.pe.átadás kamata Összesen Ö:

20 9. számú melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének / ( ) Önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről szóló 2/2011(III.10) önkormányzati rendeletének módosításáról Nagyrév Község Önkormányzat előirányzat felhasználási terve évre évről áthúzódó kötelezettségekkel együtt Bevételek ezer forintban Hó Működési Tám.ért műk.-i Tám.ért.felhal Fejlesztési Átengedett Egyéb sajátos Felhalm.-i Kölcsön Kv.-i tám. Likvid hitel Helyi adók bevétel bevétel m.-i bevétel célú hitel adók bevétel bevétel visszatérülés Összesen Ö: Kiadások Személyi Dologi Tám.ért.pe.át Társ.pol. Felhalm.c Felh.-i c. hitel Járulékok Felújítás Beruházás juttatások kiadások adás Kiadások.pe.átadás kamata Összesen Ö:

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 68/2011./IV.15./kt.határozat: - 2011.április 15-i nyílt ülés napirendjének elfogadása 69/2011./IV.15./kt.

Részletesebben

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.23.) önkormányzati rendelete

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.23.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.23.) önkormányzati

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Iktatószám: 01- /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatának elfogadása Az

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL TÖRÖKBÁLINT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 7/2003.(III. 24.) RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL a módosító 27/2003.(VI.27.), 12/2004.(IV. 16.), 24/2004.(V. 14.), 32/2004.IX.27.), 52/2004.(XII.20.)

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

jellegzetességeit kifejezı hármas hullámmotívum részletét, egy stilizált szılıfürtöt két levéllel és az íves címerpajzsra ültetett hercegi koronát.

jellegzetességeit kifejezı hármas hullámmotívum részletét, egy stilizált szılıfürtöt két levéllel és az íves címerpajzsra ültetett hercegi koronát. Módosításokkal egységes szerkezetű, hatályos rendelet. Mórahalom, 2014. augusztus 1. Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Mórahalom Város Önkormányzata Képviselőtestületének 9/1995. /IV. 5./ önkormányzati rendelete

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról /egységes szerkezetben a 34/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE. A Szervezeti és Működési Szabályzatról

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE. A Szervezeti és Működési Szabályzatról POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE A Szervezeti és Működési Szabályzatról (Egységes szerkezetben az 5/2005.(IV.04.)Önk.sz. és a 18/2005.(XI.30.)Önk.sz. rendeletekkel.)

Részletesebben

7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet

7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Módosította a 15/2014. (V.30.), a 20/2014. (VII.2.), a 26/2014. (IX.29.),

Részletesebben

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata Tarkabarka Óvoda Kindergarten Kunterbunt A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata A szülői (munkaközösség) szervezet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 59 (3) bekezdése alapján a

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1 OptiJUS Opten Kft. I 2011. évi CLXXXIX. törvény 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1 2014.6.18. óta határozatlan ideig hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére 2. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy ALAPSZABÁLY A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy - kiemelkedően fontos a köznevelésben foglalkoztatott pedagógusok egységes szakmai hivatásrendjének kialakításához

Részletesebben

A helyi önkormányzatok szervezete és működése

A helyi önkormányzatok szervezete és működése DR. ZONGOR GÁBOR DR. ZONGOR A helyi GÁBOR önkormányzatok szervezete és működése Háttéranyag önkormányzati képviselők számára A helyi önkormányzatok szervezete és működése 1 2 3 4 5 6 6 Kiadja a Települési

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat száma: 20. Elfogadás dátuma: 2014.10.21. Határozat száma: 2014/6/43. Hatálybalépés napja: 2014.10.22-től Felelős személy: a rektor és a mindenkori

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben