Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve"

Átírás

1 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév Község Önkormányzat gazdasági programjáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2011. (VI.23.). számú rendelete az étkezési térítési díjak megállapításáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(VI.23.). számú rendelete a szociális ellátások intézményi térítési díjának és az ellátottak személyi térítési díjának megállapításáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 2/2011. (III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.( VI.23.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 49/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév Község Önkormányzat Alapító Okiratáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 50/2011.(VI.23.) határozata Javaslat Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete felé A Damjanich Általános Iskola Nagyrévi tagintézményben pedagógus munkakörök számára, valamint vezetői megbízás azonnali hatállyal történő visszavonására Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 51/2011.(VI.23.) határozata Óvoda tagintézmény nyitvatartási idejének illetve az óvónők munkaidejének összehangolásáról 1

2 Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 52/2011.( VI.23. ) határozata A Nagyrév Árpád út 86 szám alatti ingatlan területhasználati díjáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 53/2011.( VI.23. ) határozata A 47/2011.(V.12.) sz. képviselő-testületi határozat visszavonásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 54/2011.( VI.23. ) határozata Körjegyzői feladatokról szóló beszámoló megtárgyalásának elnapolásáról, törléséről. Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 55/2011.(VI.23.) határozata Virágh József kérelmének elutasítása a Nagyrév, 040/168. hrsz-ú nádas tulajdonjog átruházásának tárgyában Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 59/2011.(VI.23.) határozata Szociális alapellátások ( étkezés, házi segítségnyújtás) tanyagondnoki szolgálat Szakmai program és mellékleteinek elfogadásáról 2

3 J e g y z ő k ö n y v mely készült Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 23-án 16,00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Sej János polgármester Tóth Gyuláné, Dari Csaba, képviselők Valamennyi napirendi pont tárgyalásán jelen volt: Dr. Albrecht Sándor jegyző megbízásából Szabó Anita köztisztviselő Váradi Zoltánné jkv. Sej János polgármester: Tisztelettel köszönti Képviselő-testületünk mai ülésén megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 tagjából 3 fő képviselő jelen van, Kiss Sándor képviselő nem jelezte távolmaradását, Gál József képviselő jelezte távolmaradását A Képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja. Kéri a napirend elfogadását. A Képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendet megtárgyalásra. I. Napirend: Nagyrév Község Önkormányzat gazdasági programjának megtárgyalása Előadó: Sej János Polgármester Sej János: Az anyagot mindenki megkapta, nem tartalmaz semmi újat, csak amit már a kampányomban és az előző képviselő-testületi üléseken elmondtam. Egy-két kötelező elemeken kívül az van benne amiért eddig is dolgoztunk és küzdünk, célunk az Önkormányzat gazdasági stabilitása. Van-e véleménye valakinek? Dari Csaba: 3.2 Vagyongazdálkodási részben foglaltakkal kapcsolatosan az terjed a faluban, hogy a volt óvoda épület és a posta épület lebontásra kerül. Sej János: Nincs ilyen a vagyongazdálkodási részben. Az óvodára a szakértő olyan szakértői véleményt adott, hogy ha óvodának akarjuk használni azt az épületet, akkor le kell bontani és új alapokkal újra kell építeni. A Kossuth úti óvoda épület nem lesz lebontva, óvodának sem lesz használva. Az óvoda épület nem lesz lebontva, csak a hátsó megrepedezett egy helyiség. A posta épülete egy jó állapotban levő karbantartott épület. A régi posta épület sem lesz lebontva. A posta udvarán levő tüzelő tároló rogyadozó állapotban volt, a Magyar Posta Zrt. 3

4 felszólította az Önkormányzatot, hogy bontassa le mivel nincs rá szükség. A kerítés közbiztonsági szempontból, amikor a hátsó fal le lesz döntve, abban a pillanatban meg lesz csinálva, így a Magyar Posta Zrt. vagyonvédelmi kérésének is eleget teszünk. Van-e kérdés, vélemény? Nincs. Akkor fel teszem szavazásra, hogy aki elfogadja Nagyrév Község Önkormányzat gazdasági programját, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév Község Önkormányzat gazdasági programjáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület elfogadja a jegyzőkönyv mellékletét képező Nagyrév Község Önkormányzat gazdasági programját évekre. Erről értesülnek: Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Nagyrév Község Önkormányzat Polgármester Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzője II. Napirend: Intézményekben alkalmazandó és vendég étkezésért fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megtárgyalása Előadó: Sej János Polgármester Sej János: Az előterjesztést mindenki megkapta, az is benne van, hogy mennyi volt a térítési díj. Van-e kérdés, vélemény? Nincs. Felteszem szavazásra, hogy aki az előterjesztést változatlan formában elfogadja, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a következő rendeletet. 4

5 Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2011. (VI.23.). önkormányzati rendelete az étkezési térítési díjak megállapításáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 16. (1) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva és a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény 29. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya alá tartoznak az Önkormányzat Képviselő-testülete által fenntartott, közigazgatási területén működő tagintézményekben étkező óvodai nevelésben, általános iskolai oktatásban részesülő gyermekek, ezen tagintézményekben és az Önkormányzatnál közalkalmazotti, köztisztviselői és munkaszerződéssel foglalkoztatottak kivéve a közfoglalkoztatást, ideértve az Önkormányzat közigazgatási területén működő telephelyeken, irodákban megállapodás alapján intézményi társulásban, körjegyzőségben foglalkoztatottakat is és a külső (vendég) étkezők. Intézményi térítési díj 2. (1) Óvodában a gyermek étkezés intézményi térítési díja adagonként 292.-Ft + áfa teljes ellátás esetében az alábbi bontásban: a.) tízórai b.) ebéd c.) uzsonna 88.-Ft + áfa 144.-Ft + áfa 60.-Ft + áfa (2) Általános iskolában az alsó tagozatos gyermek étkezés intézményi térítési díja adagonként 352.-Ft + áfa teljes ellátás esetében az alábbi bontásban:csak ebédelés esetében adagonként 216.-Ft + áfa: a.) tízórai b.) ebéd c.) uzsonna 104.-Ft + áfa 176.-Ft + áfa 72.-Ft + áfa (3) Általános iskolában az alsó tagozatos gyermek étkezés intézményi térítési díja csak ebédelés esetében adagonként 216.-Ft + áfa: 5

6 Kedvezmények 3. (1) A kedvezményekre vonatkozóan a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény ban meghatározott szabályokat kell alkalmazni. (2) Az a gyermek, aki nem jogosult a 3. (1) bekezdésben meghatározott kedvezményekre és olyan családban él, ahol a szülő gyermekét/gyermekeit egyedül neveli 50 %-os kedvezményre jogosult. (3) A 3. (1) bekezdésben foglalt kedvezmények csak egy jogcímen vehetők igénybe. Alkalmazottak által igényelt ebéd térítési díja 4. (1) A rendelet 1. -ban meghatározott alkalmazottak részére munkahelyi étkezés keretében az ebéd térítési díja adagonként 468.-Ft + áfa. Vendég étkezés térítési díja (1) A vendég ellátásért fizetendő térítési díjak adagonként az alábbiak: 5. a.) csak ebéd igénylése felnőtt esetében 576.-Ft + áfa. b.) csak ebéd igénylése gyermek esetében 492.-Ft + áfa. c.) felnőtt vendég étkeztetés térítési díja teljes ellátás esetében Ft + áfa az alábbi bontás szerint: ca.) reggeli 268.-Ft + áfa, cb.) tízórai 204.-Ft + áfa, cc.) ebéd 468.-Ft + áfa, cd.) uzsonna 136.-Ft + áfa, ce.) vacsora 268.-Ft + áfa. d.) gyermek vendég étkeztetés térítési díja teljes ellátás esetében Ft + áfa az alábbi bontás szerint: ca.) reggeli 260.-Ft + áfa, cb.) tízórai 192.-Ft + áfa, cc.) ebéd 452.-Ft + áfa, cd.) uzsonna 128.-Ft + áfa, ce.) vacsora 260.-Ft + áfa. 6

7 Záró rendelkezések 6. (1) E rendelet július 1. napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. (3) A rendelet hatálybalépésével egy időben Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének az intézményekben alkalmazandó térítési díjakról, az intézményi dolgozók és vendég étkezésért fizetendő díjakról szóló 2/2009. (III.05.) számú rendelete hatályát veszti. Nagyrév, június 23. Sej János polgármester Dr. Albrecht Sándor jegyző Kihirdetve: június 23. Dr. Albrecht Sándor jegyző III. Napirend: Intézményekben alkalmazandó és vendég étkezésért fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megtárgyalása Előadó: Sej János Polgármester Sej János: Mindenki megkapta az előterjesztést, szépen le van írva a számítás menete a rendelet tartalmazza a díjat. Házi segítségnyújtás díját csökkentettük 290.-Ft. óránkénti díjra ez 514.-Ft./ óra volt. Házi segítségnyújtás díját csökkentettük, annak reményében, hogy több házi gondozott fog jelentkezni. Klub megszűnt és így a rászorultak remélhetően, ha még olcsóbb is lesz, egyre többen a házi segítségnyújtást fogják igénybe venni Van-e kérdés, vélemény? Nincs. Aki az előterjesztés változatlan formában való elfogadásával egyetért, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a következő rendeletet. 7

8 Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(VI.23.). önkormányzati rendelete a szociális ellátások intézményi térítési díjának és az ellátottak személyi térítési díjának megállapításáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el: Intézményi térítési díj 1. (1) Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás során alkalmazott térítési díjakat alapszolgáltatásonként az alábbiak szerint állapítja meg. (2) Szociális étkeztetés intézményi térítési díja ebéd adagonként 420 forint. (3) Szociális étkeztetés esetén az igénybevétel helyére történő szállítás díja 60 forint szállításonként jogszabály szerint számolva. (4) Házi segítségnyújtás mellett étkeztetés biztosítása esetén az intézményi térítési díj megegyezik a (2) bekezdésben szereplő összeggel. (5) Házi segítségnyújtás mellett étkeztetés biztosítása esetén az igénybevétel helyére történő szállítás díja 40 forint szállításonként jogszabály szerint számolva. (6) Házi segítségnyújtás számított intézményi térítési díja óránként 730 forint, melyből az ellátást igénybevevő 290 forintot köteles megfizetni óránként. Személyi térítési díj 2. (1) Az 1. (2), (3), (4), (5) bekezdésekben foglalt szolgáltatások esetében az élelmezési térítés és az igénybevett étkezések számának szorzata nem haladhatja meg az ellátást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének a 30 %-át. (2) Minimális személyi térítési díj az 1. (2), (3), (4), (5) bekezdésekben foglalt szolgáltatások esetében 50 forint ebéd adagonként. (3) Ingyenes ellátásban részesül az az ellátott, aki jövedelemmel nem rendelkezik. (1) A rendeletben szereplő díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák. 3. 8

9 Záró rendelkezések 4. (4) E rendelet július 1. napján lép hatályba. (5) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. (6) A rendelet hatálybalépésével egy időben Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének a szociális ellátások intézményi térítési díjának és az ellátottak személyi térítési díjának megállapításáról szóló 3/2009. (III.05.) számú rendelet hatályát veszti. Nagyrév, június 23. Sej János polgármester Dr. Albrecht Sándor jegyző Kihirdetve: június 23. Dr. Albrecht Sándor jegyző IV. Napirend: Nagyrév Község Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előadó: Sej János Polgármester Sej János: Az anyagot mindenki megkapta, három dolog miatt módosítottuk most a költségvetésünket. - Az iskola intézményi társulás létszámcsökkentése tárgyában hozott határozat a Képviselőtestület, az iskolatitkári álláshely megszüntetésére. Igaz, hogy ezt Cibakháza nem tárgyalta, de megküldtük a határozatot, az egy érvényes határozat. Ennek megfelelően augusztus 15- től az ezzel kapcsolatos kiadásokat, kivettük a költségvetésből. Cibakháza meg fogja kapni, hogy a költségvetésben erre forrás fedezet előirányzat nincs, tehát augusztus 15-től az iskolatitkár bérét vagy ő állja, fizeti nekünk az nem kerül pénzbe, vagy megteszi azt a lépést, amit május 15-től meg kellett volna neki már tenni. - Az óvoda esetében határozatot hozott a Képviselő-testület, hogy az óvoda 2 fő óvodapedagógussal és 1 fő dajkával működjön szeptember 1-től. A augusztus 31- ig levő dajka munkaszerződését nem kívánja meghosszabbítani a Képviselő-testület így határozatunk. Az 1 fő dajka bére és közterhei kikerül szeptember 1-től a költségvetésünkből. 9

10 - A könyvtárosi álláshely 8 órásról 6 órás foglalkozatásra döntött a Képviselő-testület. A kinevezés módosítás megtörtént a határidőnek megfelelően. A bér és a közterhei kikerül a költségvetésből. Van-e kérdés, vélemény? Tóth Gyuláné: Ezek Ft. megtakarítást jelentenek december 31-ig. Sej János: Aki a költségvetés módosításáról szóló előterjesztést elfogadja, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a következő rendeletet. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 2/2011. (III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. Törvény 138. (1) bekezdés b.) pontjában, az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. Törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg, melyből aa) ezer forint évről áthúzódó kötelezettségek nélküli, ab) ezer forint évről áthúzódó kötelezettségekből származó. b.) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A Rendelet 2. (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület a tervezett működési célú forráshiány összegét ezer forintban állapítja meg, melyre működési célú likvid hitel felvétel előirányzatával biztosít fedezetet. (3) A Rendelet 2. (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: A forráshiány összegéből a.) ezer forint évről áthúzódó kötelezettségek nélküli, b.) ezer forint évről áthúzódó kötelezettségekből származó. 10

11 2. (1) A Rendelet 4. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadási előirányzata összesen: ezer forint melyből a.) ezer forint évről áthúzódó kötelezettségek nélkül az alábbi bontásban: aa.) személyi jellegű kiadások ezer forint, ab.) munkaadókat terhelő járulékok ezer forint, ac.) dologi jellegű kiadások ezer forint, ad.) működési célú támogatások ezer forint, ae.) céltartalék 0 ezer forint. (1) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A Rendelet 5 számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. (5) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. (5) A Rendelet 10. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép. (6) A Rendelet 11. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép. (7) A Rendelet 12. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép. (8) A Rendelet 13. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép. 3. Záró és hatályba léptető rendelkezések (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 4. Nagyrév, június 23. Sej János polgármester Dr. Albrecht Sándor jegyző Kihirdetve: június 23. Dr. Albrecht Sándor jegyző 11

12 1. számú melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének / ( ) Önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 2/2011(III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról Nagyrév Község Önkormányzat évi várható kiadásai évről áthúzódó kötelezettségek nélkül szakfeladatonként ezer forintban Támogatásértékű műkö- ellátások zási hitel zási kiadás Szociális Felhalmo- Felhalmo- Összesen Személyi Dologi Járulékok juttatások kiadások Szakfeladat száma, neve dési kiadás kiadásai törl Komp- és révközlekedés óvodai intézményi étkeztetés iskolai intézményi étkeztetés munkahelyi étkeztetés egyéb étkeztetés nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Igazgatási tevékenység jogalkotás közvilágítás községgazdálkodás óvodai nevelés, ellátás általános iskolai oktatás 1-4. évfolyam napköziotthonos nevelés család- és núvédelmi eü.gondozás idősek nappali ellátása rendszeres szociális segély időskorúak járadéka lakásfenntartási támogatás norm.alapon lakásfenntartási támogatás helyi döntésen ápolási díj alanyi jogon gyermekvédelmi pénzbeli támogatás átmeneti segély temetési segély közlekedési támogatás közgyógyellátási támogatás köztemetés szociális étkeztetés házi segítségnyújtás családsegítés tanyagondnoki szolgáltatás közcélú foglalkoztatás közfoglalkoztatás könyvtári szolgáltatások közművelődési tevékenység sport tevékenység köztemető fenntartás központi költségvetési befizetések összesen

13 2. számú melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének a / ( ) Önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 2/2011(III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról Nagyrév Község Önkormányzat évi várható kiadásai évről áthúzódó kötelezettségekkel együtt szakfeladatonként ezer forintban Támogatásértékű műkö- ellátások zási hitel zási kiadás Szociális Felhalmo- Felhalmo- Összesen Személyi Dologi Járulékok juttatások kiadások Szakfeladat száma, neve dési kiadás kiadásai törl Komp- és révközlekedés óvodai intézményi étkeztetés iskolai intézményi étkeztetés munkahelyi étkeztetés egyéb étkeztetés nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Igazgatási tevékenység jogalkotás közvilágítás községgazdálkodás óvodai nevelés, ellátás általános iskolai oktatás 1-4. évfolyam napköziotthonos nevelés család- és núvédelmi eü.gondozás idősek nappali ellátása rendszeres szociális segély időskorúak járadéka lakásfenntartási támogatás norm.alapon lakásfenntartási támogatás helyi döntésen ápolási díj alanyi jogon gyermekvédelmi pénzbeli támogatás átmeneti segély temetési segély közlekedési támogatás közgyógyellátási támogatás köztemetés szociális étkeztetés házi segítségnyújtás családsegítés tanyagondnoki szolgáltatás közcélú foglalkoztatás közfoglalkoztatás könyvtári szolgáltatások közművelődési tevékenység sport tevékenység köztemető fenntartás központi költségvetési befizetések összesen

14 3. számú melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének / ( ) Önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről szóló 2/2011(III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról Nagyrév Község Önkormányzat évi összevont költségvetési mérlege évről áthúzódó kötelezettségek nélkül ezer forintban Bevételek Működési mérleg Kiadások Intézményi működési bevételek 6609 Személyi juttatások Sajátos bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 5296 Költségvetési támogatás Dologi kiadások Támogatásértékű bevételek Támogatások, átadott pénzeszközök Kölcsön visszatérülés 80 Működési célú hitel törlesztése 0 Likviditási célú hitel felvétel Szociális ellátások Működési bevétel összesen Működési kiadások összesen Felhalmozási mérleg Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 671 Beruházás, felújítás 0 Pénzeszköz átvétel 0 Felhalmozási célú hitel törlesztés 0 Felhalmozási célú pénzmaradvány 0 Felhalmozási hitel kamata 0 Felhalmozási célú pénzeszköz Fejlesztési hitel felvétel 0 átadás 671 Felhalmozási bevétel összesen 671 Felhalmozási kiadás összesen 671 Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

15 4. számú melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének / ( ) Önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről szóló 2/2011(III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról Nagyrév Község Önkormányzat évi összevont, évről áthúzódó kötelezettségekkel növelt költségvetési mérlege ezer forintban Bevételek Működési mérleg Kiadások Intézményi működési bevételek 6609 Személyi juttatások Sajátos bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 5296 Költségvetési támogatás Dologi kiadások Támogatásértékű bevételek Támogatások, átadott pénzeszközök Kölcsön visszatérülés 80 Működési célú hitel törlesztése 0 Likviditási célú hitel felvétel Szociális ellátások Működési bevétel összesen Működési kiadások összesen Felhalmozási mérleg Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 671 Beruházás, felújítás 0 Pénzeszköz átvétel 0 Felhalmozási célú hitel törlesztés 0 Felhalmozási célú pénzmaradvány 0 Felhalmozási hitel kamata 0 Felhalmozási célú pénzeszköz Fejlesztési hitel felvétel 0 átadás 671 Felhalmozási bevétel összesen 671 Felhalmozási kiadás összesen 671 Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

16 5. sz. melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének / ( ) Önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről szóló 2/2011(III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról Nagyrév Község Önkormányzat évi költségvetési létszámkerete Jogalkotási tevékenység Konyha Községgazdálkodás Védőnői Szolgálat Könyvtári tevékenység Kompok, révek Mindösszesen: 1 fő polgármester 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott 1 fő részmunkaidős közalkalmazott* 0 fő teljes munkaidős Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott 8 fő Közfoglalkoztatás 32 fő részmunkaidős éves szinten összesen * Könyvtári tevékenység szakfeladaton június 1-től a 40/2011.(IV.28.) sz. határozattal az álláshely 6 órásra módosul 16

17 6. számú melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének / ( ) Önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről szóló 2/2011(III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kimutatás működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011, 2012 és 2013 évekre (2010. évről áthúzódó kötelzettségek nélkül) ezer forintban Megnevezés 2011* Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Önkormányzat működési költségvetési bevétele Működési célú pénzeszköz átvétel Forráskiegészítő hitel Működési célú pénzmaradvány Kölcsön visszatérülés Működési bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Céltartalék Hitel törlesztés Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú saját bevétel Felhalmozási célú költségvetési bevétel Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú hitel felvétel Felhalmozási célú bevétel összesen Felhalmozási célú kiadás Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen * megjegyzés: a évi kötelezettségek összegét a év adata nem tartalmazza 17

18 7. számú melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének / ( ) Önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről szóló 2/2011(III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kimutatás működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011, 2012 és 2013 évekre (2010. évről áthúzódó kötelezettségekkel együtt) ezer forintban Megnevezés 2011* Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Önkormányzat működési költségvetési bevétele Működési célú pénzeszköz átvétel Forráskiegészítő hitel Működési célú pénzmaradvány Kölcsön visszatérülés Működési bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Céltartalék Hitel törlesztés Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú saját bevétel Felhalmozási célú költségvetési bevétel Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú hitel felvétel Felhalmozási célú bevétel összesen Felhalmozási célú kiadás Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen * megjegyzés: az Önkormányzat 2010 évről áthúzódó kötelezettségeit a év adatai tartalmazzák 18

19 8. számú melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének / ( ) Önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről szóló 2/2011(III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról Nagyrév Község Önkormányzat előirányzat felhasználási terve évre évről áthúzódó kötelezettségek nélkül Bevételek ezer forintban Hó Működési Tám.ért műk.-i Tám.ért.felhal Fejlesztési Átengedett Egyéb sajátos Felhalm.-i Kölcsön Kv.-i tám. Likvid hitel Helyi adók bevétel bevétel m.-i bevétel célú hitel adók bevétel bevétel visszatérülés Összesen Ö: Kiadások Személyi Dologi Tám.ért.pe.át Társ.pol. Felhalm.c Felh.-i c. hitel Járulékok Felújítás Beruházás juttatások kiadások adás Kiadások.pe.átadás kamata Összesen Ö:

20 9. számú melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének / ( ) Önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről szóló 2/2011(III.10) önkormányzati rendeletének módosításáról Nagyrév Község Önkormányzat előirányzat felhasználási terve évre évről áthúzódó kötelezettségekkel együtt Bevételek ezer forintban Hó Működési Tám.ért műk.-i Tám.ért.felhal Fejlesztési Átengedett Egyéb sajátos Felhalm.-i Kölcsön Kv.-i tám. Likvid hitel Helyi adók bevétel bevétel m.-i bevétel célú hitel adók bevétel bevétel visszatérülés Összesen Ö: Kiadások Személyi Dologi Tám.ért.pe.át Társ.pol. Felhalm.c Felh.-i c. hitel Járulékok Felújítás Beruházás juttatások kiadások adás Kiadások.pe.átadás kamata Összesen Ö:

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének 200/19/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2008. (V.14.) sz. Önkormányzati rendelet A 2008. évi költségvetés

Részletesebben

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete Héreg Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

A képviselő-testület működése. 1. A képviselő-testület üléseinek száma

A képviselő-testület működése. 1. A képviselő-testület üléseinek száma A képviselő-testület működése 1. A képviselő-testület üléseinek száma 10. A képviselő-testület rendes ülést és szükség szerint rendkívüli ülést tart. 11. (1) Évente legalább 6 alkalommal kell rendes ülést

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 1210-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-i rendes ülésére Tárgy: Kerekegyházi Értéktár Bizottság SZMSZ-ének elfogadása Előterjesztő:

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. április 30-án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. április 30-án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 12-7/214. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 214. április 3-án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/214. (IV.3.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Dr. Barcsi István Péter Kiss Tibor Komáromi Ferenc. Távol van: Moldovánné Duró Ágnes képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Dr. Barcsi István Péter Kiss Tibor Komáromi Ferenc. Távol van: Moldovánné Duró Ágnes képviselő Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 25-én 13 30 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 85/2013.(V. 29.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Másolat Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2006. október 6-án megtartott ünnepélyes alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata. Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az Önkormányzat. 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Héhalom Község Önkormányzata. Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az Önkormányzat. 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012.(III.9.) Önkormányzati

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 1/1. sz. függelék Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A bizottság a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2013. (II.14.) önkormányzati R E N D E L E T E

1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2013. (II.14.) önkormányzati R E N D E L E T E 1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) önkormányzati R E N D E L E T E Csanádapáca község 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.16.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (III.08.) Kt. számú rendelete a község évi költségvetéséről

Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (III.08.) Kt. számú rendelete a község évi költségvetéséről Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (III.08.) Kt. számú rendelete a község 2011. évi költségvetéséről Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről.

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről. 1 Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése

I. Fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010.(X. 21.) önkormányzati rendelete Neszmély Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG

VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tulajdonos VTÉB Véménd Község Önkormányzata Képviselő Testülete által a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata Tarkabarka Óvoda Kindergarten Kunterbunt A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata A szülői (munkaközösség) szervezet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 59 (3) bekezdése alapján a

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 /2014.(II.4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 28-án de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje Iktató szám: Sz-288/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Pénzügyi és

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület december 16-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület december 16-án tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. december 16-án tartandó ülésére. Tárgy: Helyi értéktár létrehozása. Tisztelt Képviselő Testület! 2012. április 2-i ülésén

Részletesebben

x jegyző minősített X zárt ülésen tárgyalható önkormányzati képviselő

x jegyző minősített X zárt ülésen tárgyalható önkormányzati képviselő 210/2015. SZ. ELŐTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA Javaslat 18/2015. (V. 31.) számú önkormányzati rendelet módosítása 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Előterjesztő Szavazati

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 53/2016. (IV.28.), 91/2016.(VI.16.)sz. KT. határozattal 1 Polgár Város Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.)

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.) JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 17-én, 9.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. sz. alatt, az

Részletesebben

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Gratulál a polgármesternek és a képviselő-testület tagjainak, részükre a megbízóleveleket átadja.

Gratulál a polgármesternek és a képviselő-testület tagjainak, részükre a megbízóleveleket átadja. 11. számú Jegyzőkönyv Készült a Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. október 19-én 14,00 órakor a Községháza dísztermében (Balatonszentgyörgy, Berzsenyi D. u. 91.) megtartott

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2/2014. ( ) rendelete

2/2014. ( ) rendelete Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014 (11105) rendelete az önkormányzat 2014 évi költségvetéséről (egységes szerkezet) Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 6/2011./IV.14./ önkormányzati. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 6/2011./IV.14./ önkormányzati. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 6/2011./IV.14./ önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület előtt ismert okok miatt a képviselő-testület

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Dorogháza Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya 1 Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata. Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az Önkormányzat. 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Héhalom Község Önkormányzata. Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az Önkormányzat. 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II. 15.) Önkormányzati

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Pénzügyi Bizottsága Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 713-2/2016. iktatószám 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Jászszentandrás Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porpác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 22.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről

FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 22.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 22.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet 8/2012. (IV. 13.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 248 / 10 /2012 Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2012. május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 24./2012.(V.16.) határozata A 2012. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési

Részletesebben

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011(II.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011(II.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011(II.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestülete ( továbbiakban

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1. Általános rendelkezések

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1. Általános rendelkezések KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (V. 02.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról (egységes szerkezetben) Kékkút Község Önkormányzata

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.9.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.9.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.9.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vajszló Nagyközség Önkormányzata testületének 2013. március 14-én 17 00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

A költségvetés bevételei és kiadásai

A költségvetés bevételei és kiadásai Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (III. 11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Felcsút

Részletesebben

az önkormányzat évi költségvetéséről

az önkormányzat évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

A költségvetés főbb adatai

A költségvetés főbb adatai 3/2008. /II.25../ sz. KT. RENDELET Monostorpályi Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben