KENÉZ HEKA ETELKA 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KENÉZ HEKA ETELKA 2013."

Átírás

1 KENÉZ HEKA ETELKA Magyarul beszélő igék az igékhez írt versek 2013.

2 KENÉZ HEKA ETELKA Magyarul beszélő igék az igékhez írt versek Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN:

3 Előszó Fiatal korom óta érdekeltek a nyelvek. Egy pár nyelvet elég jól beszélek. Ha utaztam külföldre sok éven át figyeltem az utcák feliratát, városnevek összefüggő fonetikus hangzását. Magyar honban is az ősi feliratok, helyiségek neve alakzatát, mindig a megérzésem titkot talált, s a törékeny tudásomnak mesélt az ég áradása, s éreztem, hogy bennem rejlik százszor száza, s felemelem lelkem a tekintetem járására, s lefektetem a gondolatom ágyára. Így leszek a Nap ágya, beengedem magamba a fényt és előjönnek a rejtélyek, nyelvek titka, összefüggések, s fölállítok a szavakból, mint a karmester egy koncert zenét. Rájövők, hogy valóban egy nyelv volt valaha minden nyelvben ugyan az a megfejtés, hasonlót jelent. Spontán fejtem az igét a nyelvekben nem szótár szerint, a, b, c, szerint. Ami feldob vagy érdekel, vagy a hétköznapban, amit használok. Alapnyelvek a következők: magyar, német, észak déli szláv nyelvek, óegyiptomi szavak, szanskrit szavak, amelyek hun nyelv alapból sokat visel, hun alapból a slav nyelv alap nyüzsög, spanyol nyelvjárás, olasz, portugál, dél-amerikai, spanyol nyelvág visszavezethető az összes a hun és sláv nyelvekhez. Az északi slávokhoz visszavezethető sok-sok szó skót, skíta, sláv, ír, észak sláv, kelta, magyar, angol, német, atlantiszi, svéd, germán, holland szintén. A kelta keleti nyelvek vannak alapul dánok, norvég ősnyelvek egyiptomi, sumér, a mai leszármazottak Turáni fennsík finnek, lapok, észtek, lettek, litván, hun, sláv nyelvcsoport. Orosz, szláv, hun, román, sláv, macedón, hun, latin. A latin nyelv olasz pl. több mint fele sláv, hun, etruszk, székely hun. Savelennek a slav nyelv az indiai hun 3

4 nyelv. slav németül azt jelenti skláv rabszolga. Az emberek sokasága szolga volt. Eladták a népvándorlásban teherhordó lábasok voltak. Ennyit a nyelvekről. Nepál, Bután sorolom tibeti, kínai, vietnámi, koreai, japán, hun, sláv nyelvekhez tartozik, sőt atlantiszit is hordanak germánt, angolt és magyart. A magyar nyelvvel lehet megfejteni legtöbb esetben az igéket. Az atlantiszi Toth könyvében, amely 36 ezer éves smaragd tábláról lett megfejtve. Az amerikai dr. Dorealu fejtette meg. Az ő neve is benne van (Doreálu, mellette ott van a turulu, turul madarunk neve.) Ott írja: mondd ki mantrában zin uru = a mai magyar nyelvben szent úr, és kapsz erőt. E könyvben sok magyar szót fedeztem fel és meg lehet őket ismerni, ha keressük, kutatjuk és rá lehet jönni. Az én állításom, hogy a magyar nyelv volt valaha a liturgikus atlantiszi nyelv. Lehetséges, hogy az igéből is származik, ezért lehet a magyar nyelvvel megfejteni. A magyar is átvett sok nyelvből: slávból, németből, törökből, sőt örményből. Ezek mind észak déli hun nyelvek tájszólásokban. A Hunor és a Magor, Nimród fiai két testvér volt. Ha a magar mag-úr nyelv az úr magja egyedüli nyelv, kell hogy legyen ha szent nyelv volt. Táltos, visszafele olv. sotlát. sötétben is lát. Igric ig = ég, égi visszafele olvasva ige. Ig = ric, rec sláv, hun szó. Igric égi ige szó. Igricpap az ég szónokát jelenti. Így maradt fent a nyelvünk, mert ő az alap az ige és őt nem lehet kipusztítani. Azért vettük kölcsön a szavakat, mert templomi szent nyelv volt és a hétköznapokra használt szavak jövevényszavakkal pótolva. Különben majdnem minden szóban benne van az Úr Isten neve. Lehet, hogy azért, mert az védi az embert a betegségtől, bajtól. 4

5 A lélek őszintesége Nézek a világba szerte-szét, hol lakozik az igaz lét, a bölcs megismeréssel! Az igaz őszinteségben, szól a lélek ilyenkor a fényben A napsugarak körben ülnek boldogan, a lélekbe szeretetben ittasul, száll, a békessége nagy s igazin lát! Ezen keresztül öleli a Földet lelkéhez, s az égi fohászt fehér a lelke, mint a bárány bőre Szíve is ilyenné vált, mert a tisztaságtól újra a lélek reménye lát! Óh, nagyszerű kicsi lélek Te vagy a teremtő a létben A legnagyobb óriás költészet! Óh, hol lakozik a teremtő Óh lélek, súgd meg hol van? Néked tőle szabadságod van! Árad belőled az ihlet a szívben, észben tőled összegyűlnek, s kifakadnak akár a rózsabimbók! Övé a fényes táltos szó! Rezgő árnyék vagy te drága, rezgő fényvetülés a napos délután Ő az Úrnak kincse, álma! örök vándorlása ott virul a Napnak sugarába. 5

6 Az ige kálváriája Teszem én az ige fejtését Az Isten nevében. Óh, mesebeli rejtélyem, Amint az Úr belekiáltott a légben Az élet kezdetleges kezdetében A lelkek szálltak ide-oda Az édeni gyönyörű pihenésben Míg egy napon megszületik Az első ember, utána a párja S Isten hangját beszélni próbálja. A Nap ostroma a nyelvét hajtja, S a természetben berobbantja, S a szavak, a nyelvek Feltámadásra gyülekeznek! Törődik a mennyei ajtó, Hogy ne üljön el az égi szó A bölcs mesél, örökös a veszély! Figyel az Úr az álarcában Mintha neki is valami fájna, A felháborodott zajában. Feltámadnak az égiek Az Úr igéje hangja összekeveredett Micsoda gonosz tettek! Nem értik meg egymást az emberek! Óh, a sok beszéd zaja fáraszt Mondá a bölcs, figyeld, hogy értsd, hald, A gyönyörűséges ige méhe jajgat. Elvesztette az ige, a szó az értelmet. Szétestek a mondatok rég, Nem találja az Úr, s ember a közepét 6

7 Ide-oda szavakban ások A nyelvek csurom magánhangzó torlódások. Mondá az Úr, hozzád szól fiam Az én fenséges szavam az ige szavam Összekuszált, lejárt időben őszi dallam Legyen az én igém a Földön Égből leszállt arany dallam! Hordja magában igém az ember Igaz tisztaságban, míg a pályán van. Amint a bölcsek rezgő fénykorában Ember küzd, harcol, ide-oda jár A nyelvét belepi a homály Több ezer nyelvet beszél az ember Óh, a nép sok milliárdja Legtöbb köztük az árva! Dúl köztük a nyelvek háborúja Ebből adódik a véres nemzetek, Testvérek, fajok sok ezer éves háborúja! Óh, légy ember Isten szívének lakója! Óh, keresd, az ős kötődés útjára lépj Légy a fénynek edénye Légy az Isten igéjének A Földön az igaz másik vége! Az Isten Veled az OM, a légbe kiáltom A fény az ige megszületés ágya A fény élete énekel az Úr hangjában. Az ég fénymezőin áthat Lángnyelvével a Föld végtelenén! Az igét ott találod a végtelenben Hibásan, törötten, elveszetten És mégis élénken a világegyetemében! Az isteni szellem ébrenlétében. 7

8 Istenek szeretete Ó csillogjál bennem Istennek szentséges napja, Csillogjál bennem Te szép esthajnalcsillaga Érezzem a fényt a lelkemben, Érezzem, hogy ő a lélek, a fény temploma. Befele fordulok magamban, S húzódjál lelkem feljebb, Az agy fényes szintjére Beáradás a két szem közepe Fenti része a si fénye magasztos Szent úrnak bennünk lakó színhelye Csodálatos ablakokat nyit ki Az emberi tudatban, s a lélekben! Istennek több becézett neve nyilvánul meg, S mágneses erőjükkel magához emelnek. Isteni ittasság állapotában vezetnek, A visszahúzódott lélek érzi az isteni szintet, Az érzéki szent csendet átéli az isteni áhított Isten fénye megvilágítja benned Az ő sok, sok becézett neveit a lelkedben átéled. Lánghoz hasonló gyémánt fény. Folt nélkül élő tünemény Árny nélküli makulátlan sugár Az ezerlevelű lótusz a földön Ilyen áldásban villan, él még a világ fennáll A felügyelete alatt tartja az Úr világtervét 8

9 A világ egyetem működő tartományán terül szét. Az ember élet lüktetése A mikro-, s a makrokozmosz Az egész teremtés szabályozó rendszere Megnyilvánulásában Értelme előjogú lelkű a Brahmanó neve Brahmanó ő a magasztos úr lélek fényáradása Asztrál és fizikai erőt a vibrálás erő Az isteni hangáradásból ered, s jön elő Az működteti és semmisíti meg. Óh, ez a jelentés kimondhatatlan, Összehasonlíthatatlan Ó ez az erő mely átlépi a tér, az idő, Az ok, az okozat háromdimenziós világát, Mely a gunák által jött létre. Benső erők ezek, s az anyagban rejlenek A minősége által jönnek létre színek, formák, Sokfélesége különböző időben Eltérő feltételekben nyilvánul meg A három tulajdonság az erő mentés A gunáktól nevük Satavas, Radszar, Tamasz Vassav ásvány, sósav ajándék maga az atya támasz Az Úrnak mondá az emberi lélek, Amikor hazatér az Úrhoz Én vagyok Te A lélektudat Isteni óceánjából Krisztus szavait Hol a bölcs mondja Én és az Atya egyek vagyunk. 9

10 Sikulus Piklus Te meghatalmasodott Ős Atyai fény magja A bölcsek kulus köre (kolozs égi iskola monostora) A spirál körjárása Mozgatja őket Isten felé A bölcsek körben járják Gondolatokban bele Élik a spirál táncát A világegyetem Spirálban áramol Az Isteni nagyhatalom Óh, ember az égi rendek Tanítást a földön járod Szeretete fonjon át Érintsen meg az úr Óh, a tudatunk egy központi Mozgást hoz létre Gravitációval az atomot Űrközi tudatunk rendjében S a lélek spirál utat ír le A tükröző égi rendjében A tudatunk egy isteni központ Körül kígyó alakban folyton kering Asklepios gyógyító kígyó módszer maga Az égi körök körvonalának benső körtánca Közeledik, s távolodik a körkörös 10

11 Spirál táncolata Távolodik, közeledik Az örök valósága a hő a Szívben markoló keringő Lelkekben körben ül, s nyitott Körtáncra int és int S boldog az ember, ha ragyog a fény, Fordul a föld kerék megint Óh, költészet halljad Ha szólít egy színesre festett hang Igazságot sugározza A tudatosság irányában A hős tettek Isten imádata Önbecsülés mélységes érzékek Sugározása kinyilvánul Belőled ég és födnek járó Hőstettek érzed magadba a Jupitert A megtestesült bölcseket Óceánokat, hegyeket Istenek lelke körülötted élnek Titokzatok, jelenségek A föld és égi jelképe benned Egyensúlyban hozta A bölcs lélek fényének ragyogása Kristályosodik áradása Ősök, s istenek lelki szabályozója Titokzatos földi, égi jelensége A tiszta harmonikus folyamata. 11

12 Turáni fennsíki vers (Nimród idejéből) Csillagvizsgáló vár ura ukk Kul Tani kuk kuk A csillagokon át a mennyben lát A kán úr kukucsgál Ős Isten, atya isten csillagokon át lát Sajvana, rajnata, rujkuta Vajákos atya, mennyei atya, Élő fényes ős atya, Ioko, minu kultani kanata Kultani kanatya. 12

13 Mennyei zene születése Egy csillag megszületik az égen Lehull a földre egy ifjú hölgyanya méhében S vigyáz reá az Úr Az ő nagyságos kegyeletében Óh, te föld Anya Isten Ringatod a kisdedét a zöld bölcsődben S dúdol a szél a baba fülében Felér egy dicső hangú művésszel S titkos árnyakat sző szemére a fényár S vöröslő tüzes fátylat bont reá a villám, S ring az almafa alatt Bölcsője a kicsi gyermeknek S a virágszirmok hullnak reá Mint a könnyek úgy peregnek Éberen és álmomban valahol Mindig keresek egy medret Egy édent, egy kegyhelyet, Ahol megpihenhetek Nélküle a szívem szomorú Bevonja a lelket a sötét, a ború Dívjon a földön óh, Atyám Kérlek a mennyei zene Hogy az ember rövid életében Ne hulljon folyton bánatában A szívének könnye. 13

14 V. Aranykor dimenzió váltás kapitánya Bölcs látnok te magasabb Tudás keresője Ki vagyol te? Szellemi minőségre Vetülő tiszta fény mezején Látásod bölcsen szabályozod Tisztul a tudatod, Mert benned az igazság Melyben uralkodik Lelki fejletséged Elolvassa a törvény szabályait S átlép az értelem határán S majd jönni fog dimenzió váltása S felemelkedik a bölcs Ember a csillagok magaslatában S mily szép a csillogó csend Isten tengerén ringok én S óh, kinyílik az ötödik dimenzió Arany kapuja s bezárul a kripta A Kiripata-Atapirik, s az atya Ifjai már többé nem sírnak Az emberi roncs már nem tévelyeg, Tengernyi ének bűvös rejtélyek Elsurrannak, s nem égetnek lelket Ősi kerteknek nyári csalogánya S az repül az égnek kristály szép álmában Óh, aranykor jöjj ide, te vagy az ég boldogító szeme Az ég sokszínű álmának titkos szentülete. 14

15 Mennyei méltóság A Föld ellopta A mennyei méltóságomat Álhatatosságomat Álmaimat, hitemet Az istentől kapott erényemet Erkölcsömet, becsületemet Ellopott minden értékemet Jogaim a földtől oka mű lehet Vissza már sosem kapom meg A lét lett az áldozat, s a lélek Áldozza a földnek Megvetem a halálomat A földön egy percre sem Vethetem meg lábamat Ide-oda szalad, bolyong Körbejár, hogy a lelket Lassabban érje utol a halál Szenvedni kell a szívnek A jóság filozófiája Így a magában a lelkemet A rossz szellem el ne lopja A jóság feltámasztja S a lelkem Istennek visszaadja A jóság csak a mennyben áldott Itt lent csak bolyongok, mint egy megszállott Lélekben Istenben bolyongok, Míg vele eggyé nem válok. 15

16 Mennyei panasz Az Úr panaszlevele a földön dúl időtlen Vad gyűlölet harca évezredeken keresztül Nyomultan dúl naponta A bolygókörök őrségében Szívem ólom súlya alatt érzem Az égi jogfilozófia A földön lidérces álom Az igazság jogfénye veszett hitű álom Sötét felhők az égen vonulnak Viharok közt a jogok Jogtalanul dúlnak Rejtélyekben süllyedtek emberek Mára csak a holtak érzik A veszteségben van az ég kék, Ha a föld a jogban sajátrészét Vérengzésekben szórja szanaszét S a szívben a mennyei igaz egység Eltévedt rég, támadása a hazug lét A jog korlátok közt halál sötét Május 25-én 2013 kinyílik A mennyei arany kapu A szeretet a jog filozófiája Az égből az igazságot sugározza Az ember csődöt mondott ezredek óta Égi igazság viruló lótusz virága, égi varázsa Viruljon az embernek örömödben leveledben Itatom fel az öröm könnyem. 16

17 Réhevülés Óh ré ős napfény, te ki a fehér alapból Fénymaggá levén a ré hevüléséből Mert a mag-úr, magar nyelvén A fehér (vehér) réhevülésű csúcs fény Az nagy úr ősi fénye mindig él, s szórja A magját, mint a virágok S ki csap a szépséges fénye Megcsodálják fenn a csillagok Félelmetes titka égen, földön Szétszórja a nyomot Óh, te fehér naphevülés Fényed erejéből jön a létben A nagyszerű titkos születés A rezgő szép egyetemes tudat fénye Olykor kicsap a lángból S a magas szintű ereje ostromol Óriássá tud nőni a bölcsek Fényének rezgés száma Ez a kis szikra lehet akár Az égi, földi szellemek hatalma Mert a teremtő napja az ő szellemét Kitárta a fölvilágosodásra Az élet lázában ő belőle lesz Az egyetem Budhája 17

18 A lélek mágnese Az érzelmem magja A képzeletem és érzésem síkján A lélek mágnesével Síkok közt vonulok, gondolatokban Előre haladva S a lényem láthatatlan erő Magjának központja leszek Anélkül, hogy erőfeszítéseket teszek Szellemörömöm lát, S haladnak bennem új észlelhető formák Előjön bennem a tiszított fény Hírt ád a szimbólumnak Túlvilági lenyűgöző nyelvén Az eszme az anyag mögött Kialakítja bennem az ősjelképet Maga az ember is egy jelképforma Sárba öltöztetett Istenek E világi örök földi szimbóluma S kitüntette az úr az embert Erénnyel erkölccsel, tehetséggel A sötét embert vakítom fényemmel S ha az Úr érzi bennem Az ő mását mágikus áramát Boldoggá teszem őt tehetségemmel, S ezzel engem a csillagok fölé emel. 18

19 Ember, te halálos préda Gondolatim végig sétál elmúlt régi időkön Hol a halál meglátogat naplemente sötétből Tükröződés sarjadj új fény Aranyat reszkess az Úr égi térségén Óh halál légy csak káprázó képzelet Hatalmas Istenek kérem Kiolthatatlan lámpa legyek Legyek holdra nyíló kapuzár Legyek törvény hitben ős pogány Ki az Úr nyomában jár, Ahol az alvajáró ködben Didereg földön a halál Ősidők óta a földön menekülő Bolyongó a haláltól bujdokló Ember csorda elcsitul az alvilágban S az ember háta mögött Valaki nevet, szalad Ember követ, száll a halál hangja Ősidők óta hiába rohansz valahova Követlek, járok a nyomodban Figyelj ember én vagyok te tudod Élő és halott. Hiába rejtőzöl Lehet fényed Isteni, akár a nap Én a halál kereslek, kutatlak S megtalállak Óh, Istennel hálj A félelemnek legyen vége már! Amen úgylegyen! 19

20 Gyökér Magamban hordom és tárolom Az időtlen gyökerek Mélységes titkát! S az igét hely a beszédet Szórja a világban szanaszét A teremtőnek nagyságos tanát Ember mintha évezredek Mélységéből hallanád A sötétségben az igazság elzárkózik Megnyilvánul annak, Ki a szelleme hármas Gyümölcsét érleli Az Atya a szíve küszöbét átlépi Olyan ez, mint valami álom Egy ideg, mely fekete Ködben lóg egy hajszálon Bennem alszik láthatatlan mozdulatban Dermedt misztériumban S lassan titkon megfogan S később alakot ölt, A megnyilvánulásának Kegyetlen törvény harca Csak az Isteni álom elmélkedésében Válhat nyugvó pontra Óh teremtő képzelet valóság A befele forduló lélek, ki szabadság A szellem felfakasztása. 20

21 Csodás mágnes Mesél az élet magmeséje Ráépül a fényre Az Isten mágnesére Előlép az élmény eseménye S elindul a lét vérében A világban körös körben Felszökken a bolygók szentéjében S mindenkivel kapcsolatot Teremt eseménye esemesben S a sötétség világából a fénybe visz A tudat tüze az igazság megismeréséért küzd S a milliárd rendű rezgésszikrák Magas szintje lángol S a tudat megnyilvánulása S a fénye kicsap a lángokból S csendben örömében táncol Ó mily szép is a harmónia Az egyforma lángok közepének áradása. 21

22 Jézus urunk szavai Ó az atyával egyek vagyunk Az igazsága a Hagkkal a lélekben van A végigazság átláthatatlan Nem ismer semmiféle változást A lélek célja a fény, s az atyjához a hívóhangot Ha figyeli, megérkezik A fokozatos igaz hangáradattal A forrás eredetéhez Istenhez A fény, a hangáradat, az Atyai erő Az első manifesztáció Isteni mester erő A szent lélek szent igéje a hangáradatból lett Isten fénye Az ige az Úr szentséges lelke Hívta életre a teremtést az ember részére A szent isteni gondolatok, s nevek Átvitele szavak kiejtésében rejlik Az átélésében beavat, feltölt rezgéssel Az úr egyedül hozza a boldog Üdvösséget a feltöltött lélekben Óh Hak g hangáradat Egy napon megdicsőülsz bennünk Az emberi, isteni lélek egyben Om. Én. Az Úr én egyek vagyunk Amen, mondá Jézus urunk. 22

23 Ezotér éteri hangok Isteni nagy fény a bölcsesség, Kutatom, a felébredésemet Lelkem gyújtópontja Minden bolygóval kapcsolatban Lélek jelvényem Egyéniségem egészében A nap bárkája le-föl hordja Ő a lelkem gyújtópontja Az öntudatom a fényét gyűjti magában Az úrtól száll hozzám a fény hír Káprázatos csillogása Bennem örömében sír Őseink a titokzatos csillagok Esténként feltöltik a fénylő alakot, Az ég szelleme bennünk lakik És ősidők óta bennük lakott Óh három ágú csillagraj tőle levál Atya-fiú-Szentlélek lehet tán? A lelkedben felnyílik a titkos zár A gondolatom tüzében A csillag nyáj az égen odébb áll A csillaglélek tűzörvénye Alkímia avatásra vár Az égi óceán végső tüzét A kitisztult lélek magába zárja A csillagok fénykoszorúja Az égi himnuszt, égi lángkapuk nyitányát Zengő harsonákon fújja Hazatér a lélek az égi kristályosodásban. 23

24 Ezofilozófia I. A gondolatom formája Az erőmből teremtődnek A lélek csodás mágnesében lüktetnek Hatalmas életforrások, s fények, Áttisztulva érkeznek a szív felszínére A titka a hit, remény, szeretet. Az eszméket érzelmemmel vegyítem A legvégső elágazásig követem! Varázsigék az érzelmi eszmék Átvilágított kiforrt érzéki művek, igék A környezetemre háruló Veszélyeket robbantják szét Égi eszmék, mágikus magasrendű Sugárzása kitartó Rendíthetetlen áradó ellensugár Az akarat ellenére A lélekfürdő kikristályosodásán Átlendül, s a fénnyel megtisztított Akaratom ellenére is Fehér szférák gyógyító mágiájává vál. Fényár sáv lehet bármilyen akadály A célkitűzés a lélekben erőművé vál, S a feszültségem árama fut tovább, Terelődik magasabb célokra, S létrejönnek magasabb dimenzióval Kapcsolatot teremtő ideák sorra. 24

25 Ezofilozófia II. A személyeset a lélekben Semlegessé oldja a fehér mágia. Vonzerővé válik hatalma Egy új felismerés, Isteni mágia alapja Az énemben sok titok kinyílik, S a mágikus hatása magasabb Égi körökkel működik. S magasabb égi körökkel tart Tudatalatti kapcsolatot, Mely a testemben életre kelti A felsőbb áramlatot, mely A test kilépéséből segíteni tud A léleknek, és ő felszabadulhat. Így lehet nyugodt, s a földtől feloldott, Mert áttisztulnak az érzések, Megtisztul a lelki erő, Az alkímia vegyületi egyensúlya lép elő A Démoni erő így lesz kitaszítva, S a gonosz gyűlölet hajtóanyaga Reménytelenül elhal a zuhanásában, S a rossz magja belezuhan, Az örök megsemmisülő szakadékba, S a sorsom az Ezotér titkos Forrás filozófiával Eltűnik a lélekből az összeszőtt bonyodalom Fájdalmas titkos forrása, S előlép a lélek örök gyógyulása. 25

26 Fényüzenet Óh az égi fény üzenete Üzen naponta nekem, s Neked tőle szabad lehet szellemed A termékeny tüzét adja másnak, Sugárzását ajándékozza Embernek világnak Eloltja naponta a kifele Áradó nagy sugárzását Visszanyeri az égtől szabadságát Mert az örök valóságnak adja magát Fényhírek szellemi lehet az ég tüze A lélek fényélete tűztörvénye Olykor kitör, kínoz, s gyötör De eltemetem gyengeségem Az égő tűz sírhalmában S megtisztul hamvas nyugalmában S újra feltámad az energiámban Óh, égi szeretet te isteni szűkölet Elűzi az ördögöt, ha belém költözött Szeretet győz a gyűlölet fölött A testem a lelkemben öltözött Csak így lesz a test újszülött Óh, elmejáték az eszme fény Rejtett kincse az ő fénye szépsége Nincsen néki kapuőre Betörő hiába keresi tiszta érzelme Isteni 26

27 Különös álmok Óh, a csend olyan, mint a fohász. Beteríti a lelket a szent láz. Elveti bennem a szelídséget S bennem ragyog fénye az égnek Óh, uram te nyújtod A fájdalmamra a balzsamot Te nyújtod a virágnak a harmatot S az ég szelleme ölel Engem bármerre fordulok Az úr törvénye mindenhova elér S ő mindig bölcsen ítél Mily boldog az az ember Kit az isten ellát szeretettel Vezérelj engem szívemben Az ég és föld szemében Kérlek legyen nyugodt helyem A hamisságtól őrizd meg a lelkem Álmoknak zenéjében Uram elmesélem néked Olykor magamat elveszítem S keresem a tőlem messze szállt lelkem S a szemem titkos ringatása Az álomban a lélek fényes írása Levetíti gondolatom Még mielőtt elsuhan az álmom Szívem olykor örömben mártom Olykor álmok közt Félig már a halál útját járván Olykor jó lenni ébren Az ember így is halva jár rémületében 27

28 Mennyek zenéje Tudom az égi pályán Csillagjaink örömükben sírni fognak Tudom ott is egymást megtalálják A napgyűrűjén egymásban gyúlnak A holdnak az árnyán álmodoznak A csillag lelkek az Istenek fényében vannak Az úr bűvös mesék rejtélyében száll körül Az ősi bolygók időtlenségében gondolkodik Forog a föld és forgatja az űr s a titkai közt örül Az én gondolatom is teremteni kényszerül Keresztet magamra vetek, s forrásvizet lelek Tudom az égben is majd egyszer Halhatatlan gyökereket eresztek Szívemben hordom ott is a szeretetet Isten hajlékában átélem a gyógyító csendet Ó rengő a szárnya a révedő szép ringatása Isten lelke lefesti a sugarakban Nékem elevenek önmagát A szellememnek az ő felséges Nagyságos fényének mását Fájon kitart mellettem Mindent rólam érez, s lát Óh, sárból lett földi ember Így éli ki harangszó közt Lelkének örök szomorúságát Óh, álmaim képe a nap kitörése Az indító erő megy bennem tönkre életem Óh, mennyek zenéje hát semmit sem ígérsz a végére. 28

29 Földi harc A földért háborúznak A földi istenek A föld Isten nélkül lehet? Ahol holnap alig lépkedek Az erőm síkját ellopják Titokzatos szellemek Elsodor a szél az ördög derűjén Óh, mennyei titkos vízió álmok Lelkemben folyton operáltok Hol lelkem az élet áradó tavát A ki nem apadó ős folyamát Anya öl, ha elmegyek, újra születhet Lelkem fában is testesülhet A lélek mérlegen mérik az égiek A földi jó és rossz tettemet Lelkemben majd elfogynak a versek A földön előre, hátra lépkedek Álmaim öntükrében Míg élek folyton járom az eget, Tudom, érzem az úr méri a fényemet. 29

30

31 Igék fejtése A bölcs homlok örökülés, atyai öröklés ab = atya bölos, böles (slv) selop, celo = homlok selo = falu ulaf vagy ülov = örökülés, öröklés Abaraham = Atya, fénylélek, Isten Abdias visszafele olv. saidba sa= fény, fejes, Deli atya, vezér Ablak ab, ap, aba = lak, csillag lak, fénylak = atya fénye látszik rajta Ábrahám 1. ab, ata (gyök) ra = (óegyipt) fény hám = hím an, ou = férfiú = Az úr nevében abra (magyar) = Az úr ábrája az ember Ábrahám 2. abara = hím ab= atya ra = fény, hím, férfi = a fényes hím atya Achura herha fon., mazda ak szótagolva = (óegyip.) lélegzés, hang kiejtve, magunkba szívva a levegő ha, he. Beszívva a levegő bennünk marad kiejtés nélkül oda-vissza a lélek ura. (óegyiptomi ny., magyarul) úr, (magyar) ra napisten (egyipt. nyelv) a lélek ura. Ada ata = mai atya helység név délen. Ádám at-am-om = ata, atya az om = (magyar) visszafele olv. mada (anya), mater = anya (slv, hun), mati = anya (slv, sanskr), muter = anya (német, angol) medel (német) = leány, nő. A suméroéknál kettős szerepe volt a teremtőnek abu = annu = apa és anya. Magyarban apa-anya megmaradt. 31

32 Adam = atom, ata-om Atom = at az om Isten, kivel egy vagyok Afona, anova = (magyar) áfonya visszafele olv. oda-vissza = ano = ős fa avona avo (slv) avo (fonet) eve = örök évig eva, an Ist. az ő Istene (ném.,lat) Áfonya = fanyar, sebre, betegségre (összehúzó) savanu un (lat) sav visszafele vas = áfona, avona. Isten ős fája, törzse. Afrika visszafele olv. akirfa = ak = ag = ős ir = úr, fa = Az ős úr fája, faja, törzse Afrika elölről olv. af, av (német) = örök gyöke ri, re (egyipt) = fény ka = erő (magyar, egyipt.) = Afrika az örök fény ereje Afrika (magyar) keverve visszafele olv. akír, akka (ford.) (Óegyipt.) kő, erő, úr fonetik. fa, törzs = Afrika = az Úr erős faja, törzse Afrodite af = (magyar) fa ford. olv. ra (óegyipt.) = napisten, fény dite = gyermeke di (magyar) id, ed, = fara = a földi fényvetülés dite (sl., magy) gyermek = a fényvetülés, az úr által (nemzet, nemzés) anya istenség (a szeretet törzsfája) Afrodite afa = faj, törzs, az Úr faja, fája születése Agnes, Aknus ag= Isten,ős agsun, nus, nem = dió (magyar) dió (latin) = Isten nus = dió visszafele olv. sun, sin, son = az ifjú Nap sin = fiu son = (ném.) fiú Agur = örök jel, az ős úr Agyag ga = ős, ag, ak visszafele ka = erő 32

33 Akaba ak, ag = (magyar) = ős aba, atya, aka, okos (slav, sansk) = szem. Az ős Atya szeme. Akaba mexikói tengerparti város Akádok = Isten szent nevéből, óegypt. szó. Akapulkó = Isten erős, szent városa Akasaka = japán hotel név = erős kezű nagy fejedelem, az Isten fejedelmi ereje Akavamarin (magyar) ük, örök Atya, Úr (magy.) Uram (magy.) Urom visszafele olv. amarna = Isten magasztos fénye, akva lat viz Akon = nyers nép vegyület, nyers szervezet arkon = világuralom, hegemónia urai Akropolis akro = erő ro = fény = az úr fénylő ereje polis, pólus is = fényoszlop. Akripolis Az úr ereje, fényoszlop Aladár Ala isten (arab) dár (slv) = ajándék vissazfele olv rád = munka (magyarul) = Az Isten ajándékot ad a munkádért, munka gyümölcse Alamoro antulibte pures alamoro, alla = Isten (arab) moro = (magyar) öröm ford. olv. (slav, latin) moro, mogo, molto = sok-sok szeretet antu = téged (német) neked libte pures = tisztán szeret. Összefoglalva: Isten örömmel küldi néked a tiszta szeretetet, küld erőt ezzel néked Alaska a-fonet Alasaka = Az Isten keze, ökle ereje Alaska, akasala = a nagy erő, az Isten ökle, szomorúsága, játéka (vicce, sors irónia), sorscsapása 33

34 Alázat alásat (sat) ném. = árnyék = nagy árnyék alá áll, viszszahúzódik (alázat) Alexandar = a szent Isten ajándék dar (slv)= ajándék Alganhonok = első kán, indián törzs, honolók, honosok (magyar megfejtés) Algeria al, el = első geria = regiment (ném.) regirung régel = rendezett csoport, törzs Aliura = a lélek és a napfény istene. Allamonas (arab) = Isten bölcs fia (sansk) manastir = monostor, bölcs fia same = (német) mag, pl. búzamag viszszafele olv. emas = (szlav) írás seme (slv. Emes = Emese? szem = búzaszem visszafele olv. messze = (német) mér a szem, méri Allmadra (atlant.) all, allam, el, ál = (magy.) da (sl.) ad, segít = Isten csodás segítséget ad, nyújt. Alma hátulról olv. am-o-m = úr, atya la, al, el fon. = ál, álma, álom, megfejt (magyar) Almondo epin = gondolj a szépre Ak-mo-om do Isten megadá Álmos m, om kiejtéssel os = ős az első ős m, om = úr = első ős úr, ős, erős Úristen, élő. Álmos = első, az ős Isten fia, a nap fia Álom hálom (háló más dimenzió) kétszer kiejtve = halálom. Él om = él az om bennem amíg alszom. 34

35 Alom mola = magasztos állapot visszafele olv. halálom (él az Úr bennem, amíg alszom hál ős más dimenzióban a hálás az álom) Isten vigyáz reám Álom = az ember aluszik és hál, hála az Istennek, omnak. Az álom a halálom. Az emberre az Úr, az om vigyáz még rajta az álom, a félig külön halálom, halálom, hál-álom. álom = él az om, él az Úr, álom, mola méla, anémia, néma magyar. Álom: ál, el, om = Az Isten (sanskrit) om = élő Isten = álomképeket nyújt. Amen az Úr, a ménes (magy.) a mén, a man (ném.) Amen visszafele olv (slavul) = nincsen amen, nema = Istent nem látjuk, a szemnek nincs. Amerika (emerikue = Vespu) visszafele olv. akirema ak = ág ős ir = úr em, om, oma = az úr atya om = országa Amolünf Tivel laval (impren) = Isten érzelme legyen veled, kísérjen utadon. Ó maja-magyar a men úr vala teveled (Tivel) Amri ford. ima (magy.) rima, Irma ir, ri, ró, Irma, Ima (a nélk.) = író, papnő arima, amira ró, ír, sír, imát, jajgat, sirató papnő amru = imája. Úrhoz sír, jajgat, imát mond a papnő. Om ru = rimánkodik. An tan Tenus an = úr tan = nyugalom so raka Tenus Tenus = sunet = egy a nap so raka Tika Taka so, os, ma, ar, = úr, fény Aja baja bum ak = ag it ti, it, at = agg atya A Nap egy a nagy Úrral a nap egy az erős ős fénnyel Ag, ata erős atya fénylő ős atya Az Úr baja a Teremtő Atya aja 35

36 Anag kana an = (sum) Isten, ük, ős, ukk Analog = Golana, pl a Golan fennsík, az Úr mezítelen földje, síksága Ananas = fejes ana, ane = A mi atyánk Sensk, Hum, slv Andok = az úr ős Anett aned, an, ed, at = atya Anglia, angeln = halászni. Británia brut brat (latin, sl., sansk bruder, brádera = halász testvérek országa Angyal = égi jótevő (magyar) fordítva olv. angal (slav, sansk.) lagna fonetik. legne = fekszik, halász. égi halász, Engel Ana sumér an = atya anu = atya, anya anu, una = a párból egyetlen egy ona (slv) = nő (elterjedt magyaros ős név) Annu, sumér Ag, Aknus, Agnes ag lekop ak= erő, Isten ős = Annu = ős Isten. Sumér nyelv una latin ol. Anpeno Vointo jó = beno (lat) auno reg. valaho voint, vind (német) = szél, tó ott = szélfordulat Istennek. Anpenno Istri (atlanti volt néven = örömben élt) anpeno = jól élt (latinul) peno = (magy.) ős női nem Pl. Isár, sumír 3 isten. Hold, szerelem, anya; benne a szentháromság. (Istriben benne a tri, 3 (slav) jelentése. Anstendig = állandóan (ten, magyar) istenítik ég, ig, nagy =Égig istenítik, vagy Isten előtt áll. 36

37 Anu (sumer) = Isten, melyben férfi és nő egyben van viszszafele olv. una (sansk, lat) = egy (magyar)ünő = szarv. Isten magából teremtette, lett. Anya, anyu (magyar) anya oda-vissza ugyan az a nő = ős idő. Anyu, anu = sumér nyelv. főisten magyar = az anyát mindenki isteníti ősidő óta majka mati (slv) anya =maj, moj = enyém ford. olv. ak, uk, ős = enyém ősidők óta mati, moti? visszafele olv. moti = ti om = te Isten vagy, stb. Isten, anya és férfi, apa egyenlő a két nyelvben, szankszkr. megold a slv. Apacs ab = atya ac, ag = ős apa fiai, ind. Apolló = a fő ló, székelő visszafele olv. oll = ül apa = apa = székelő ős apa, ős atya a mai magyarban a kifejezése. Görög Isten. Apostol ab = atya os, ős s tal visszafele olv. lat, lát (magyar) = ős atya látása Április keverve olv. si = fény siri, terjed - hun siri = il = él (magy) ir = úr (magy) ap, apa = Az apa fénye az úr, él, éled Ara = (magyar) jegyes, menyasszony fejes ember úrnője (lehet mondani). Az arám ős magyar, szép szólítás, ritkán fennmaradt e szép név. Az Úr leánya. Arab, baraon baró = ős nemes. Arabok = barna színűek arab visszafele olv. rab, rabok keverve olv. kobra, sivatagi kígyók erős totem jelzése. Rabszolgák országa is az őskorban ők voltak a piramisépítők. Kobara visszafele olv. arabok ar = úr bok, bak (magy), (ném.) bok, (slv) bog = Az úr. Állatövek erőssége, használata jellemző volt a világban. 37

KENÉZ HEKA ETELKA ÁRNY ÉS FÉNY KÖZÖTT A LÉT

KENÉZ HEKA ETELKA ÁRNY ÉS FÉNY KÖZÖTT A LÉT KENÉZ HEKA ETELKA ÁRNY ÉS FÉNY KÖZÖTT A LÉT című költeményei KENÉZ HEKA ETELKA ÁRNY ÉS FÉNY KÖZÖTT A LÉT című költeményei Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely

Részletesebben

SZELLŐ, MELY SIMOGAT. Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei

SZELLŐ, MELY SIMOGAT. Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei SZELLŐ, MELY SIMOGAT Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei SZELLŐ, MELY SIMOGAT Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei részben saját illusztrációival Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák:

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 2 1. MESSZE VOLTAM Messze voltam, de megkerestél engem, Tied lettem én drága Megváltóm. A Golgotát elszenvedted helyettem, Így lettél nékem örök üdvadóm. Kar: Hogyan köszönjem

Részletesebben

Szathmáry György. Sejtések könyve. Versek és műfordítások

Szathmáry György. Sejtések könyve. Versek és műfordítások Szathmáry György Sejtések könyve Versek és műfordítások Stádium Kiadó és Szolnok Városa 1998 Szerkesztette Rékasy Ildikó Kötetünket Edward Burne-Jones rajzaival díszítettük Szathmáry György örökösei: Szathmáry

Részletesebben

Slágerek. Kenéz Heka Etelka

Slágerek. Kenéz Heka Etelka Slágerek Kenéz Heka Etelka Kenéz Heka Etelka Slágerek és saját versek Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN: 963 460 975 9 Régi idők dalai versekben

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA ESSZÉK, AFORIZMÁK, KÜLÖNÖS NOVELLÁK

KENÉZ HEKA ETELKA ESSZÉK, AFORIZMÁK, KÜLÖNÖS NOVELLÁK KENÉZ HEKA ETELKA ESSZÉK, AFORIZMÁK, KÜLÖNÖS NOVELLÁK KENÉZ HEKA ETELKA ESSZÉK, AFORIZMÁK, KÜLÖNÖS NOVELLÁK Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN: 978-963-87588-3-5

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

József Attila. összes költeménye (1905-1937)

József Attila. összes költeménye (1905-1937) József Attila összes költeménye (1905-1937) TARTALOM - 1920 KEDVES JOCÓ! A SZOLNOKI HÍDON 1921 HOMÁLY BORULT AZ ERDŐRE... ÖSSZETÖRT SZÍVEM... A SZÍV S A SZEM HOZZÁ! AMIÓTA... CSÓKOLJ, CSÓKOLJ... A HALÁLRÓL

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok AHOGY NÉZLEK TÉGED Ahogy nézlek téged Elszáll minden félelem Ahogy szól szelíd szavad Nem kérdezek már Amikor érzem itt vagy Szent Szellemed hoz közel Erős karod átölel És új élet tölt el A mennyben van

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Tar talom. IVO ANDRIĆ: Je lek az út men tén (A jegyzetfüzetekbõl) (Borbély János István fordítása)... 3. LÁNG CSA BA: Vallomások és belátások...

Tar talom. IVO ANDRIĆ: Je lek az út men tén (A jegyzetfüzetekbõl) (Borbély János István fordítása)... 3. LÁNG CSA BA: Vallomások és belátások... MÛHELY Ivo Andrić: Je lek az út men tén Láng Csa ba: Vallo má sok és be lá tá sok Brokés Ág nes, Czigány György, Gál Fe renc, Gá ti Ist ván, Ke rék Im re, Láz ár Ben ce And rás, Me zei Gá bor, Pin tér

Részletesebben

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet 2009 Tartalomjegyzék A mélyből Hozzád száll szavam 40. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 10. A sár lehúz,

Részletesebben

BABITS MIHÁLY KISEBB MŰFORDÍTÁSAI ÖSSZEGYŰJTÖTTE, A SZÖVEGET GONDOZTA, A JEGYZETET ÍRTA BELIA GYÖRGY

BABITS MIHÁLY KISEBB MŰFORDÍTÁSAI ÖSSZEGYŰJTÖTTE, A SZÖVEGET GONDOZTA, A JEGYZETET ÍRTA BELIA GYÖRGY BABITS MIHÁLY KISEBB MŰFORDÍTÁSAI ÖSSZEGYŰJTÖTTE, A SZÖVEGET GONDOZTA, A JEGYZETET ÍRTA BELIA GYÖRGY TARTALOM ISMERETLEN ZSIDÓ SZERZŐ ÉNEKEK ÉNEKE SZAPPHÓ APHRODITÉHEZ BAKKHÜLIDÉSZ BÉKEDALA KALLIMAKHOSZ

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

Mácz István: Örülj velem! Lírai sorok az örömről

Mácz István: Örülj velem! Lírai sorok az örömről PPEK 787 Mácz István: Örülj velem! Mácz István Örülj velem! Lírai sorok az örömről mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] Keresztény énekek Utolsó frissítés: 2013.09.01. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 A jászolban ki az ott... 11 A kegyelem árad...

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog!

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog! FEB tábori dalgyűjtemény - 1 - készült:1997 augusztus-szeptember 1. SZÁLLJ FEL C dm E7 am F G C Szállj, szállj, szállj fel magasra, dalom hódítsd meg most a kék eget. C dm E 7 am F G C Jöjj, jöjj, kérlek

Részletesebben

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány KERESZTÉNY GYÜLEKEZET Énekeskönyv Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm; reá hallgassatok! Máté 17,5b TARTALOMJEGYZÉK 1. rész...4 2. rész...57 3. rész...99

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Pável István SZEX, SZERELEM ÉS EGYÉB CSACSKASÁGOK

Pável István SZEX, SZERELEM ÉS EGYÉB CSACSKASÁGOK Pável István SZEX, SZERELEM ÉS EGYÉB CSACSKASÁGOK Pável István Szex, szerelem és egyéb csacskaságok Pável István Szex, szerelem és egyéb csacskaságok Új bevezetés Ez a kiadás, a korábbiakhoz képest, több

Részletesebben