KENÉZ HEKA ETELKA 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KENÉZ HEKA ETELKA 2013."

Átírás

1 KENÉZ HEKA ETELKA Magyarul beszélő igék az igékhez írt versek 2013.

2 KENÉZ HEKA ETELKA Magyarul beszélő igék az igékhez írt versek Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN:

3 Előszó Fiatal korom óta érdekeltek a nyelvek. Egy pár nyelvet elég jól beszélek. Ha utaztam külföldre sok éven át figyeltem az utcák feliratát, városnevek összefüggő fonetikus hangzását. Magyar honban is az ősi feliratok, helyiségek neve alakzatát, mindig a megérzésem titkot talált, s a törékeny tudásomnak mesélt az ég áradása, s éreztem, hogy bennem rejlik százszor száza, s felemelem lelkem a tekintetem járására, s lefektetem a gondolatom ágyára. Így leszek a Nap ágya, beengedem magamba a fényt és előjönnek a rejtélyek, nyelvek titka, összefüggések, s fölállítok a szavakból, mint a karmester egy koncert zenét. Rájövők, hogy valóban egy nyelv volt valaha minden nyelvben ugyan az a megfejtés, hasonlót jelent. Spontán fejtem az igét a nyelvekben nem szótár szerint, a, b, c, szerint. Ami feldob vagy érdekel, vagy a hétköznapban, amit használok. Alapnyelvek a következők: magyar, német, észak déli szláv nyelvek, óegyiptomi szavak, szanskrit szavak, amelyek hun nyelv alapból sokat visel, hun alapból a slav nyelv alap nyüzsög, spanyol nyelvjárás, olasz, portugál, dél-amerikai, spanyol nyelvág visszavezethető az összes a hun és sláv nyelvekhez. Az északi slávokhoz visszavezethető sok-sok szó skót, skíta, sláv, ír, észak sláv, kelta, magyar, angol, német, atlantiszi, svéd, germán, holland szintén. A kelta keleti nyelvek vannak alapul dánok, norvég ősnyelvek egyiptomi, sumér, a mai leszármazottak Turáni fennsík finnek, lapok, észtek, lettek, litván, hun, sláv nyelvcsoport. Orosz, szláv, hun, román, sláv, macedón, hun, latin. A latin nyelv olasz pl. több mint fele sláv, hun, etruszk, székely hun. Savelennek a slav nyelv az indiai hun 3

4 nyelv. slav németül azt jelenti skláv rabszolga. Az emberek sokasága szolga volt. Eladták a népvándorlásban teherhordó lábasok voltak. Ennyit a nyelvekről. Nepál, Bután sorolom tibeti, kínai, vietnámi, koreai, japán, hun, sláv nyelvekhez tartozik, sőt atlantiszit is hordanak germánt, angolt és magyart. A magyar nyelvvel lehet megfejteni legtöbb esetben az igéket. Az atlantiszi Toth könyvében, amely 36 ezer éves smaragd tábláról lett megfejtve. Az amerikai dr. Dorealu fejtette meg. Az ő neve is benne van (Doreálu, mellette ott van a turulu, turul madarunk neve.) Ott írja: mondd ki mantrában zin uru = a mai magyar nyelvben szent úr, és kapsz erőt. E könyvben sok magyar szót fedeztem fel és meg lehet őket ismerni, ha keressük, kutatjuk és rá lehet jönni. Az én állításom, hogy a magyar nyelv volt valaha a liturgikus atlantiszi nyelv. Lehetséges, hogy az igéből is származik, ezért lehet a magyar nyelvvel megfejteni. A magyar is átvett sok nyelvből: slávból, németből, törökből, sőt örményből. Ezek mind észak déli hun nyelvek tájszólásokban. A Hunor és a Magor, Nimród fiai két testvér volt. Ha a magar mag-úr nyelv az úr magja egyedüli nyelv, kell hogy legyen ha szent nyelv volt. Táltos, visszafele olv. sotlát. sötétben is lát. Igric ig = ég, égi visszafele olvasva ige. Ig = ric, rec sláv, hun szó. Igric égi ige szó. Igricpap az ég szónokát jelenti. Így maradt fent a nyelvünk, mert ő az alap az ige és őt nem lehet kipusztítani. Azért vettük kölcsön a szavakat, mert templomi szent nyelv volt és a hétköznapokra használt szavak jövevényszavakkal pótolva. Különben majdnem minden szóban benne van az Úr Isten neve. Lehet, hogy azért, mert az védi az embert a betegségtől, bajtól. 4

5 A lélek őszintesége Nézek a világba szerte-szét, hol lakozik az igaz lét, a bölcs megismeréssel! Az igaz őszinteségben, szól a lélek ilyenkor a fényben A napsugarak körben ülnek boldogan, a lélekbe szeretetben ittasul, száll, a békessége nagy s igazin lát! Ezen keresztül öleli a Földet lelkéhez, s az égi fohászt fehér a lelke, mint a bárány bőre Szíve is ilyenné vált, mert a tisztaságtól újra a lélek reménye lát! Óh, nagyszerű kicsi lélek Te vagy a teremtő a létben A legnagyobb óriás költészet! Óh, hol lakozik a teremtő Óh lélek, súgd meg hol van? Néked tőle szabadságod van! Árad belőled az ihlet a szívben, észben tőled összegyűlnek, s kifakadnak akár a rózsabimbók! Övé a fényes táltos szó! Rezgő árnyék vagy te drága, rezgő fényvetülés a napos délután Ő az Úrnak kincse, álma! örök vándorlása ott virul a Napnak sugarába. 5

6 Az ige kálváriája Teszem én az ige fejtését Az Isten nevében. Óh, mesebeli rejtélyem, Amint az Úr belekiáltott a légben Az élet kezdetleges kezdetében A lelkek szálltak ide-oda Az édeni gyönyörű pihenésben Míg egy napon megszületik Az első ember, utána a párja S Isten hangját beszélni próbálja. A Nap ostroma a nyelvét hajtja, S a természetben berobbantja, S a szavak, a nyelvek Feltámadásra gyülekeznek! Törődik a mennyei ajtó, Hogy ne üljön el az égi szó A bölcs mesél, örökös a veszély! Figyel az Úr az álarcában Mintha neki is valami fájna, A felháborodott zajában. Feltámadnak az égiek Az Úr igéje hangja összekeveredett Micsoda gonosz tettek! Nem értik meg egymást az emberek! Óh, a sok beszéd zaja fáraszt Mondá a bölcs, figyeld, hogy értsd, hald, A gyönyörűséges ige méhe jajgat. Elvesztette az ige, a szó az értelmet. Szétestek a mondatok rég, Nem találja az Úr, s ember a közepét 6

7 Ide-oda szavakban ások A nyelvek csurom magánhangzó torlódások. Mondá az Úr, hozzád szól fiam Az én fenséges szavam az ige szavam Összekuszált, lejárt időben őszi dallam Legyen az én igém a Földön Égből leszállt arany dallam! Hordja magában igém az ember Igaz tisztaságban, míg a pályán van. Amint a bölcsek rezgő fénykorában Ember küzd, harcol, ide-oda jár A nyelvét belepi a homály Több ezer nyelvet beszél az ember Óh, a nép sok milliárdja Legtöbb köztük az árva! Dúl köztük a nyelvek háborúja Ebből adódik a véres nemzetek, Testvérek, fajok sok ezer éves háborúja! Óh, légy ember Isten szívének lakója! Óh, keresd, az ős kötődés útjára lépj Légy a fénynek edénye Légy az Isten igéjének A Földön az igaz másik vége! Az Isten Veled az OM, a légbe kiáltom A fény az ige megszületés ágya A fény élete énekel az Úr hangjában. Az ég fénymezőin áthat Lángnyelvével a Föld végtelenén! Az igét ott találod a végtelenben Hibásan, törötten, elveszetten És mégis élénken a világegyetemében! Az isteni szellem ébrenlétében. 7

8 Istenek szeretete Ó csillogjál bennem Istennek szentséges napja, Csillogjál bennem Te szép esthajnalcsillaga Érezzem a fényt a lelkemben, Érezzem, hogy ő a lélek, a fény temploma. Befele fordulok magamban, S húzódjál lelkem feljebb, Az agy fényes szintjére Beáradás a két szem közepe Fenti része a si fénye magasztos Szent úrnak bennünk lakó színhelye Csodálatos ablakokat nyit ki Az emberi tudatban, s a lélekben! Istennek több becézett neve nyilvánul meg, S mágneses erőjükkel magához emelnek. Isteni ittasság állapotában vezetnek, A visszahúzódott lélek érzi az isteni szintet, Az érzéki szent csendet átéli az isteni áhított Isten fénye megvilágítja benned Az ő sok, sok becézett neveit a lelkedben átéled. Lánghoz hasonló gyémánt fény. Folt nélkül élő tünemény Árny nélküli makulátlan sugár Az ezerlevelű lótusz a földön Ilyen áldásban villan, él még a világ fennáll A felügyelete alatt tartja az Úr világtervét 8

9 A világ egyetem működő tartományán terül szét. Az ember élet lüktetése A mikro-, s a makrokozmosz Az egész teremtés szabályozó rendszere Megnyilvánulásában Értelme előjogú lelkű a Brahmanó neve Brahmanó ő a magasztos úr lélek fényáradása Asztrál és fizikai erőt a vibrálás erő Az isteni hangáradásból ered, s jön elő Az működteti és semmisíti meg. Óh, ez a jelentés kimondhatatlan, Összehasonlíthatatlan Ó ez az erő mely átlépi a tér, az idő, Az ok, az okozat háromdimenziós világát, Mely a gunák által jött létre. Benső erők ezek, s az anyagban rejlenek A minősége által jönnek létre színek, formák, Sokfélesége különböző időben Eltérő feltételekben nyilvánul meg A három tulajdonság az erő mentés A gunáktól nevük Satavas, Radszar, Tamasz Vassav ásvány, sósav ajándék maga az atya támasz Az Úrnak mondá az emberi lélek, Amikor hazatér az Úrhoz Én vagyok Te A lélektudat Isteni óceánjából Krisztus szavait Hol a bölcs mondja Én és az Atya egyek vagyunk. 9

10 Sikulus Piklus Te meghatalmasodott Ős Atyai fény magja A bölcsek kulus köre (kolozs égi iskola monostora) A spirál körjárása Mozgatja őket Isten felé A bölcsek körben járják Gondolatokban bele Élik a spirál táncát A világegyetem Spirálban áramol Az Isteni nagyhatalom Óh, ember az égi rendek Tanítást a földön járod Szeretete fonjon át Érintsen meg az úr Óh, a tudatunk egy központi Mozgást hoz létre Gravitációval az atomot Űrközi tudatunk rendjében S a lélek spirál utat ír le A tükröző égi rendjében A tudatunk egy isteni központ Körül kígyó alakban folyton kering Asklepios gyógyító kígyó módszer maga Az égi körök körvonalának benső körtánca Közeledik, s távolodik a körkörös 10

11 Spirál táncolata Távolodik, közeledik Az örök valósága a hő a Szívben markoló keringő Lelkekben körben ül, s nyitott Körtáncra int és int S boldog az ember, ha ragyog a fény, Fordul a föld kerék megint Óh, költészet halljad Ha szólít egy színesre festett hang Igazságot sugározza A tudatosság irányában A hős tettek Isten imádata Önbecsülés mélységes érzékek Sugározása kinyilvánul Belőled ég és födnek járó Hőstettek érzed magadba a Jupitert A megtestesült bölcseket Óceánokat, hegyeket Istenek lelke körülötted élnek Titokzatok, jelenségek A föld és égi jelképe benned Egyensúlyban hozta A bölcs lélek fényének ragyogása Kristályosodik áradása Ősök, s istenek lelki szabályozója Titokzatos földi, égi jelensége A tiszta harmonikus folyamata. 11

12 Turáni fennsíki vers (Nimród idejéből) Csillagvizsgáló vár ura ukk Kul Tani kuk kuk A csillagokon át a mennyben lát A kán úr kukucsgál Ős Isten, atya isten csillagokon át lát Sajvana, rajnata, rujkuta Vajákos atya, mennyei atya, Élő fényes ős atya, Ioko, minu kultani kanata Kultani kanatya. 12

13 Mennyei zene születése Egy csillag megszületik az égen Lehull a földre egy ifjú hölgyanya méhében S vigyáz reá az Úr Az ő nagyságos kegyeletében Óh, te föld Anya Isten Ringatod a kisdedét a zöld bölcsődben S dúdol a szél a baba fülében Felér egy dicső hangú művésszel S titkos árnyakat sző szemére a fényár S vöröslő tüzes fátylat bont reá a villám, S ring az almafa alatt Bölcsője a kicsi gyermeknek S a virágszirmok hullnak reá Mint a könnyek úgy peregnek Éberen és álmomban valahol Mindig keresek egy medret Egy édent, egy kegyhelyet, Ahol megpihenhetek Nélküle a szívem szomorú Bevonja a lelket a sötét, a ború Dívjon a földön óh, Atyám Kérlek a mennyei zene Hogy az ember rövid életében Ne hulljon folyton bánatában A szívének könnye. 13

14 V. Aranykor dimenzió váltás kapitánya Bölcs látnok te magasabb Tudás keresője Ki vagyol te? Szellemi minőségre Vetülő tiszta fény mezején Látásod bölcsen szabályozod Tisztul a tudatod, Mert benned az igazság Melyben uralkodik Lelki fejletséged Elolvassa a törvény szabályait S átlép az értelem határán S majd jönni fog dimenzió váltása S felemelkedik a bölcs Ember a csillagok magaslatában S mily szép a csillogó csend Isten tengerén ringok én S óh, kinyílik az ötödik dimenzió Arany kapuja s bezárul a kripta A Kiripata-Atapirik, s az atya Ifjai már többé nem sírnak Az emberi roncs már nem tévelyeg, Tengernyi ének bűvös rejtélyek Elsurrannak, s nem égetnek lelket Ősi kerteknek nyári csalogánya S az repül az égnek kristály szép álmában Óh, aranykor jöjj ide, te vagy az ég boldogító szeme Az ég sokszínű álmának titkos szentülete. 14

15 Mennyei méltóság A Föld ellopta A mennyei méltóságomat Álhatatosságomat Álmaimat, hitemet Az istentől kapott erényemet Erkölcsömet, becsületemet Ellopott minden értékemet Jogaim a földtől oka mű lehet Vissza már sosem kapom meg A lét lett az áldozat, s a lélek Áldozza a földnek Megvetem a halálomat A földön egy percre sem Vethetem meg lábamat Ide-oda szalad, bolyong Körbejár, hogy a lelket Lassabban érje utol a halál Szenvedni kell a szívnek A jóság filozófiája Így a magában a lelkemet A rossz szellem el ne lopja A jóság feltámasztja S a lelkem Istennek visszaadja A jóság csak a mennyben áldott Itt lent csak bolyongok, mint egy megszállott Lélekben Istenben bolyongok, Míg vele eggyé nem válok. 15

16 Mennyei panasz Az Úr panaszlevele a földön dúl időtlen Vad gyűlölet harca évezredeken keresztül Nyomultan dúl naponta A bolygókörök őrségében Szívem ólom súlya alatt érzem Az égi jogfilozófia A földön lidérces álom Az igazság jogfénye veszett hitű álom Sötét felhők az égen vonulnak Viharok közt a jogok Jogtalanul dúlnak Rejtélyekben süllyedtek emberek Mára csak a holtak érzik A veszteségben van az ég kék, Ha a föld a jogban sajátrészét Vérengzésekben szórja szanaszét S a szívben a mennyei igaz egység Eltévedt rég, támadása a hazug lét A jog korlátok közt halál sötét Május 25-én 2013 kinyílik A mennyei arany kapu A szeretet a jog filozófiája Az égből az igazságot sugározza Az ember csődöt mondott ezredek óta Égi igazság viruló lótusz virága, égi varázsa Viruljon az embernek örömödben leveledben Itatom fel az öröm könnyem. 16

17 Réhevülés Óh ré ős napfény, te ki a fehér alapból Fénymaggá levén a ré hevüléséből Mert a mag-úr, magar nyelvén A fehér (vehér) réhevülésű csúcs fény Az nagy úr ősi fénye mindig él, s szórja A magját, mint a virágok S ki csap a szépséges fénye Megcsodálják fenn a csillagok Félelmetes titka égen, földön Szétszórja a nyomot Óh, te fehér naphevülés Fényed erejéből jön a létben A nagyszerű titkos születés A rezgő szép egyetemes tudat fénye Olykor kicsap a lángból S a magas szintű ereje ostromol Óriássá tud nőni a bölcsek Fényének rezgés száma Ez a kis szikra lehet akár Az égi, földi szellemek hatalma Mert a teremtő napja az ő szellemét Kitárta a fölvilágosodásra Az élet lázában ő belőle lesz Az egyetem Budhája 17

18 A lélek mágnese Az érzelmem magja A képzeletem és érzésem síkján A lélek mágnesével Síkok közt vonulok, gondolatokban Előre haladva S a lényem láthatatlan erő Magjának központja leszek Anélkül, hogy erőfeszítéseket teszek Szellemörömöm lát, S haladnak bennem új észlelhető formák Előjön bennem a tiszított fény Hírt ád a szimbólumnak Túlvilági lenyűgöző nyelvén Az eszme az anyag mögött Kialakítja bennem az ősjelképet Maga az ember is egy jelképforma Sárba öltöztetett Istenek E világi örök földi szimbóluma S kitüntette az úr az embert Erénnyel erkölccsel, tehetséggel A sötét embert vakítom fényemmel S ha az Úr érzi bennem Az ő mását mágikus áramát Boldoggá teszem őt tehetségemmel, S ezzel engem a csillagok fölé emel. 18

19 Ember, te halálos préda Gondolatim végig sétál elmúlt régi időkön Hol a halál meglátogat naplemente sötétből Tükröződés sarjadj új fény Aranyat reszkess az Úr égi térségén Óh halál légy csak káprázó képzelet Hatalmas Istenek kérem Kiolthatatlan lámpa legyek Legyek holdra nyíló kapuzár Legyek törvény hitben ős pogány Ki az Úr nyomában jár, Ahol az alvajáró ködben Didereg földön a halál Ősidők óta a földön menekülő Bolyongó a haláltól bujdokló Ember csorda elcsitul az alvilágban S az ember háta mögött Valaki nevet, szalad Ember követ, száll a halál hangja Ősidők óta hiába rohansz valahova Követlek, járok a nyomodban Figyelj ember én vagyok te tudod Élő és halott. Hiába rejtőzöl Lehet fényed Isteni, akár a nap Én a halál kereslek, kutatlak S megtalállak Óh, Istennel hálj A félelemnek legyen vége már! Amen úgylegyen! 19

20 Gyökér Magamban hordom és tárolom Az időtlen gyökerek Mélységes titkát! S az igét hely a beszédet Szórja a világban szanaszét A teremtőnek nagyságos tanát Ember mintha évezredek Mélységéből hallanád A sötétségben az igazság elzárkózik Megnyilvánul annak, Ki a szelleme hármas Gyümölcsét érleli Az Atya a szíve küszöbét átlépi Olyan ez, mint valami álom Egy ideg, mely fekete Ködben lóg egy hajszálon Bennem alszik láthatatlan mozdulatban Dermedt misztériumban S lassan titkon megfogan S később alakot ölt, A megnyilvánulásának Kegyetlen törvény harca Csak az Isteni álom elmélkedésében Válhat nyugvó pontra Óh teremtő képzelet valóság A befele forduló lélek, ki szabadság A szellem felfakasztása. 20

21 Csodás mágnes Mesél az élet magmeséje Ráépül a fényre Az Isten mágnesére Előlép az élmény eseménye S elindul a lét vérében A világban körös körben Felszökken a bolygók szentéjében S mindenkivel kapcsolatot Teremt eseménye esemesben S a sötétség világából a fénybe visz A tudat tüze az igazság megismeréséért küzd S a milliárd rendű rezgésszikrák Magas szintje lángol S a tudat megnyilvánulása S a fénye kicsap a lángokból S csendben örömében táncol Ó mily szép is a harmónia Az egyforma lángok közepének áradása. 21

22 Jézus urunk szavai Ó az atyával egyek vagyunk Az igazsága a Hagkkal a lélekben van A végigazság átláthatatlan Nem ismer semmiféle változást A lélek célja a fény, s az atyjához a hívóhangot Ha figyeli, megérkezik A fokozatos igaz hangáradattal A forrás eredetéhez Istenhez A fény, a hangáradat, az Atyai erő Az első manifesztáció Isteni mester erő A szent lélek szent igéje a hangáradatból lett Isten fénye Az ige az Úr szentséges lelke Hívta életre a teremtést az ember részére A szent isteni gondolatok, s nevek Átvitele szavak kiejtésében rejlik Az átélésében beavat, feltölt rezgéssel Az úr egyedül hozza a boldog Üdvösséget a feltöltött lélekben Óh Hak g hangáradat Egy napon megdicsőülsz bennünk Az emberi, isteni lélek egyben Om. Én. Az Úr én egyek vagyunk Amen, mondá Jézus urunk. 22

23 Ezotér éteri hangok Isteni nagy fény a bölcsesség, Kutatom, a felébredésemet Lelkem gyújtópontja Minden bolygóval kapcsolatban Lélek jelvényem Egyéniségem egészében A nap bárkája le-föl hordja Ő a lelkem gyújtópontja Az öntudatom a fényét gyűjti magában Az úrtól száll hozzám a fény hír Káprázatos csillogása Bennem örömében sír Őseink a titokzatos csillagok Esténként feltöltik a fénylő alakot, Az ég szelleme bennünk lakik És ősidők óta bennük lakott Óh három ágú csillagraj tőle levál Atya-fiú-Szentlélek lehet tán? A lelkedben felnyílik a titkos zár A gondolatom tüzében A csillag nyáj az égen odébb áll A csillaglélek tűzörvénye Alkímia avatásra vár Az égi óceán végső tüzét A kitisztult lélek magába zárja A csillagok fénykoszorúja Az égi himnuszt, égi lángkapuk nyitányát Zengő harsonákon fújja Hazatér a lélek az égi kristályosodásban. 23

24 Ezofilozófia I. A gondolatom formája Az erőmből teremtődnek A lélek csodás mágnesében lüktetnek Hatalmas életforrások, s fények, Áttisztulva érkeznek a szív felszínére A titka a hit, remény, szeretet. Az eszméket érzelmemmel vegyítem A legvégső elágazásig követem! Varázsigék az érzelmi eszmék Átvilágított kiforrt érzéki művek, igék A környezetemre háruló Veszélyeket robbantják szét Égi eszmék, mágikus magasrendű Sugárzása kitartó Rendíthetetlen áradó ellensugár Az akarat ellenére A lélekfürdő kikristályosodásán Átlendül, s a fénnyel megtisztított Akaratom ellenére is Fehér szférák gyógyító mágiájává vál. Fényár sáv lehet bármilyen akadály A célkitűzés a lélekben erőművé vál, S a feszültségem árama fut tovább, Terelődik magasabb célokra, S létrejönnek magasabb dimenzióval Kapcsolatot teremtő ideák sorra. 24

25 Ezofilozófia II. A személyeset a lélekben Semlegessé oldja a fehér mágia. Vonzerővé válik hatalma Egy új felismerés, Isteni mágia alapja Az énemben sok titok kinyílik, S a mágikus hatása magasabb Égi körökkel működik. S magasabb égi körökkel tart Tudatalatti kapcsolatot, Mely a testemben életre kelti A felsőbb áramlatot, mely A test kilépéséből segíteni tud A léleknek, és ő felszabadulhat. Így lehet nyugodt, s a földtől feloldott, Mert áttisztulnak az érzések, Megtisztul a lelki erő, Az alkímia vegyületi egyensúlya lép elő A Démoni erő így lesz kitaszítva, S a gonosz gyűlölet hajtóanyaga Reménytelenül elhal a zuhanásában, S a rossz magja belezuhan, Az örök megsemmisülő szakadékba, S a sorsom az Ezotér titkos Forrás filozófiával Eltűnik a lélekből az összeszőtt bonyodalom Fájdalmas titkos forrása, S előlép a lélek örök gyógyulása. 25

26 Fényüzenet Óh az égi fény üzenete Üzen naponta nekem, s Neked tőle szabad lehet szellemed A termékeny tüzét adja másnak, Sugárzását ajándékozza Embernek világnak Eloltja naponta a kifele Áradó nagy sugárzását Visszanyeri az égtől szabadságát Mert az örök valóságnak adja magát Fényhírek szellemi lehet az ég tüze A lélek fényélete tűztörvénye Olykor kitör, kínoz, s gyötör De eltemetem gyengeségem Az égő tűz sírhalmában S megtisztul hamvas nyugalmában S újra feltámad az energiámban Óh, égi szeretet te isteni szűkölet Elűzi az ördögöt, ha belém költözött Szeretet győz a gyűlölet fölött A testem a lelkemben öltözött Csak így lesz a test újszülött Óh, elmejáték az eszme fény Rejtett kincse az ő fénye szépsége Nincsen néki kapuőre Betörő hiába keresi tiszta érzelme Isteni 26

27 Különös álmok Óh, a csend olyan, mint a fohász. Beteríti a lelket a szent láz. Elveti bennem a szelídséget S bennem ragyog fénye az égnek Óh, uram te nyújtod A fájdalmamra a balzsamot Te nyújtod a virágnak a harmatot S az ég szelleme ölel Engem bármerre fordulok Az úr törvénye mindenhova elér S ő mindig bölcsen ítél Mily boldog az az ember Kit az isten ellát szeretettel Vezérelj engem szívemben Az ég és föld szemében Kérlek legyen nyugodt helyem A hamisságtól őrizd meg a lelkem Álmoknak zenéjében Uram elmesélem néked Olykor magamat elveszítem S keresem a tőlem messze szállt lelkem S a szemem titkos ringatása Az álomban a lélek fényes írása Levetíti gondolatom Még mielőtt elsuhan az álmom Szívem olykor örömben mártom Olykor álmok közt Félig már a halál útját járván Olykor jó lenni ébren Az ember így is halva jár rémületében 27

28 Mennyek zenéje Tudom az égi pályán Csillagjaink örömükben sírni fognak Tudom ott is egymást megtalálják A napgyűrűjén egymásban gyúlnak A holdnak az árnyán álmodoznak A csillag lelkek az Istenek fényében vannak Az úr bűvös mesék rejtélyében száll körül Az ősi bolygók időtlenségében gondolkodik Forog a föld és forgatja az űr s a titkai közt örül Az én gondolatom is teremteni kényszerül Keresztet magamra vetek, s forrásvizet lelek Tudom az égben is majd egyszer Halhatatlan gyökereket eresztek Szívemben hordom ott is a szeretetet Isten hajlékában átélem a gyógyító csendet Ó rengő a szárnya a révedő szép ringatása Isten lelke lefesti a sugarakban Nékem elevenek önmagát A szellememnek az ő felséges Nagyságos fényének mását Fájon kitart mellettem Mindent rólam érez, s lát Óh, sárból lett földi ember Így éli ki harangszó közt Lelkének örök szomorúságát Óh, álmaim képe a nap kitörése Az indító erő megy bennem tönkre életem Óh, mennyek zenéje hát semmit sem ígérsz a végére. 28

29 Földi harc A földért háborúznak A földi istenek A föld Isten nélkül lehet? Ahol holnap alig lépkedek Az erőm síkját ellopják Titokzatos szellemek Elsodor a szél az ördög derűjén Óh, mennyei titkos vízió álmok Lelkemben folyton operáltok Hol lelkem az élet áradó tavát A ki nem apadó ős folyamát Anya öl, ha elmegyek, újra születhet Lelkem fában is testesülhet A lélek mérlegen mérik az égiek A földi jó és rossz tettemet Lelkemben majd elfogynak a versek A földön előre, hátra lépkedek Álmaim öntükrében Míg élek folyton járom az eget, Tudom, érzem az úr méri a fényemet. 29

30

31 Igék fejtése A bölcs homlok örökülés, atyai öröklés ab = atya bölos, böles (slv) selop, celo = homlok selo = falu ulaf vagy ülov = örökülés, öröklés Abaraham = Atya, fénylélek, Isten Abdias visszafele olv. saidba sa= fény, fejes, Deli atya, vezér Ablak ab, ap, aba = lak, csillag lak, fénylak = atya fénye látszik rajta Ábrahám 1. ab, ata (gyök) ra = (óegyipt) fény hám = hím an, ou = férfiú = Az úr nevében abra (magyar) = Az úr ábrája az ember Ábrahám 2. abara = hím ab= atya ra = fény, hím, férfi = a fényes hím atya Achura herha fon., mazda ak szótagolva = (óegyip.) lélegzés, hang kiejtve, magunkba szívva a levegő ha, he. Beszívva a levegő bennünk marad kiejtés nélkül oda-vissza a lélek ura. (óegyiptomi ny., magyarul) úr, (magyar) ra napisten (egyipt. nyelv) a lélek ura. Ada ata = mai atya helység név délen. Ádám at-am-om = ata, atya az om = (magyar) visszafele olv. mada (anya), mater = anya (slv, hun), mati = anya (slv, sanskr), muter = anya (német, angol) medel (német) = leány, nő. A suméroéknál kettős szerepe volt a teremtőnek abu = annu = apa és anya. Magyarban apa-anya megmaradt. 31

32 Adam = atom, ata-om Atom = at az om Isten, kivel egy vagyok Afona, anova = (magyar) áfonya visszafele olv. oda-vissza = ano = ős fa avona avo (slv) avo (fonet) eve = örök évig eva, an Ist. az ő Istene (ném.,lat) Áfonya = fanyar, sebre, betegségre (összehúzó) savanu un (lat) sav visszafele vas = áfona, avona. Isten ős fája, törzse. Afrika visszafele olv. akirfa = ak = ag = ős ir = úr, fa = Az ős úr fája, faja, törzse Afrika elölről olv. af, av (német) = örök gyöke ri, re (egyipt) = fény ka = erő (magyar, egyipt.) = Afrika az örök fény ereje Afrika (magyar) keverve visszafele olv. akír, akka (ford.) (Óegyipt.) kő, erő, úr fonetik. fa, törzs = Afrika = az Úr erős faja, törzse Afrodite af = (magyar) fa ford. olv. ra (óegyipt.) = napisten, fény dite = gyermeke di (magyar) id, ed, = fara = a földi fényvetülés dite (sl., magy) gyermek = a fényvetülés, az úr által (nemzet, nemzés) anya istenség (a szeretet törzsfája) Afrodite afa = faj, törzs, az Úr faja, fája születése Agnes, Aknus ag= Isten,ős agsun, nus, nem = dió (magyar) dió (latin) = Isten nus = dió visszafele olv. sun, sin, son = az ifjú Nap sin = fiu son = (ném.) fiú Agur = örök jel, az ős úr Agyag ga = ős, ag, ak visszafele ka = erő 32

33 Akaba ak, ag = (magyar) = ős aba, atya, aka, okos (slav, sansk) = szem. Az ős Atya szeme. Akaba mexikói tengerparti város Akádok = Isten szent nevéből, óegypt. szó. Akapulkó = Isten erős, szent városa Akasaka = japán hotel név = erős kezű nagy fejedelem, az Isten fejedelmi ereje Akavamarin (magyar) ük, örök Atya, Úr (magy.) Uram (magy.) Urom visszafele olv. amarna = Isten magasztos fénye, akva lat viz Akon = nyers nép vegyület, nyers szervezet arkon = világuralom, hegemónia urai Akropolis akro = erő ro = fény = az úr fénylő ereje polis, pólus is = fényoszlop. Akripolis Az úr ereje, fényoszlop Aladár Ala isten (arab) dár (slv) = ajándék vissazfele olv rád = munka (magyarul) = Az Isten ajándékot ad a munkádért, munka gyümölcse Alamoro antulibte pures alamoro, alla = Isten (arab) moro = (magyar) öröm ford. olv. (slav, latin) moro, mogo, molto = sok-sok szeretet antu = téged (német) neked libte pures = tisztán szeret. Összefoglalva: Isten örömmel küldi néked a tiszta szeretetet, küld erőt ezzel néked Alaska a-fonet Alasaka = Az Isten keze, ökle ereje Alaska, akasala = a nagy erő, az Isten ökle, szomorúsága, játéka (vicce, sors irónia), sorscsapása 33

34 Alázat alásat (sat) ném. = árnyék = nagy árnyék alá áll, viszszahúzódik (alázat) Alexandar = a szent Isten ajándék dar (slv)= ajándék Alganhonok = első kán, indián törzs, honolók, honosok (magyar megfejtés) Algeria al, el = első geria = regiment (ném.) regirung régel = rendezett csoport, törzs Aliura = a lélek és a napfény istene. Allamonas (arab) = Isten bölcs fia (sansk) manastir = monostor, bölcs fia same = (német) mag, pl. búzamag viszszafele olv. emas = (szlav) írás seme (slv. Emes = Emese? szem = búzaszem visszafele olv. messze = (német) mér a szem, méri Allmadra (atlant.) all, allam, el, ál = (magy.) da (sl.) ad, segít = Isten csodás segítséget ad, nyújt. Alma hátulról olv. am-o-m = úr, atya la, al, el fon. = ál, álma, álom, megfejt (magyar) Almondo epin = gondolj a szépre Ak-mo-om do Isten megadá Álmos m, om kiejtéssel os = ős az első ős m, om = úr = első ős úr, ős, erős Úristen, élő. Álmos = első, az ős Isten fia, a nap fia Álom hálom (háló más dimenzió) kétszer kiejtve = halálom. Él om = él az om bennem amíg alszom. 34

35 Alom mola = magasztos állapot visszafele olv. halálom (él az Úr bennem, amíg alszom hál ős más dimenzióban a hálás az álom) Isten vigyáz reám Álom = az ember aluszik és hál, hála az Istennek, omnak. Az álom a halálom. Az emberre az Úr, az om vigyáz még rajta az álom, a félig külön halálom, halálom, hál-álom. álom = él az om, él az Úr, álom, mola méla, anémia, néma magyar. Álom: ál, el, om = Az Isten (sanskrit) om = élő Isten = álomképeket nyújt. Amen az Úr, a ménes (magy.) a mén, a man (ném.) Amen visszafele olv (slavul) = nincsen amen, nema = Istent nem látjuk, a szemnek nincs. Amerika (emerikue = Vespu) visszafele olv. akirema ak = ág ős ir = úr em, om, oma = az úr atya om = országa Amolünf Tivel laval (impren) = Isten érzelme legyen veled, kísérjen utadon. Ó maja-magyar a men úr vala teveled (Tivel) Amri ford. ima (magy.) rima, Irma ir, ri, ró, Irma, Ima (a nélk.) = író, papnő arima, amira ró, ír, sír, imát, jajgat, sirató papnő amru = imája. Úrhoz sír, jajgat, imát mond a papnő. Om ru = rimánkodik. An tan Tenus an = úr tan = nyugalom so raka Tenus Tenus = sunet = egy a nap so raka Tika Taka so, os, ma, ar, = úr, fény Aja baja bum ak = ag it ti, it, at = agg atya A Nap egy a nagy Úrral a nap egy az erős ős fénnyel Ag, ata erős atya fénylő ős atya Az Úr baja a Teremtő Atya aja 35

36 Anag kana an = (sum) Isten, ük, ős, ukk Analog = Golana, pl a Golan fennsík, az Úr mezítelen földje, síksága Ananas = fejes ana, ane = A mi atyánk Sensk, Hum, slv Andok = az úr ős Anett aned, an, ed, at = atya Anglia, angeln = halászni. Británia brut brat (latin, sl., sansk bruder, brádera = halász testvérek országa Angyal = égi jótevő (magyar) fordítva olv. angal (slav, sansk.) lagna fonetik. legne = fekszik, halász. égi halász, Engel Ana sumér an = atya anu = atya, anya anu, una = a párból egyetlen egy ona (slv) = nő (elterjedt magyaros ős név) Annu, sumér Ag, Aknus, Agnes ag lekop ak= erő, Isten ős = Annu = ős Isten. Sumér nyelv una latin ol. Anpeno Vointo jó = beno (lat) auno reg. valaho voint, vind (német) = szél, tó ott = szélfordulat Istennek. Anpenno Istri (atlanti volt néven = örömben élt) anpeno = jól élt (latinul) peno = (magy.) ős női nem Pl. Isár, sumír 3 isten. Hold, szerelem, anya; benne a szentháromság. (Istriben benne a tri, 3 (slav) jelentése. Anstendig = állandóan (ten, magyar) istenítik ég, ig, nagy =Égig istenítik, vagy Isten előtt áll. 36

37 Anu (sumer) = Isten, melyben férfi és nő egyben van viszszafele olv. una (sansk, lat) = egy (magyar)ünő = szarv. Isten magából teremtette, lett. Anya, anyu (magyar) anya oda-vissza ugyan az a nő = ős idő. Anyu, anu = sumér nyelv. főisten magyar = az anyát mindenki isteníti ősidő óta majka mati (slv) anya =maj, moj = enyém ford. olv. ak, uk, ős = enyém ősidők óta mati, moti? visszafele olv. moti = ti om = te Isten vagy, stb. Isten, anya és férfi, apa egyenlő a két nyelvben, szankszkr. megold a slv. Apacs ab = atya ac, ag = ős apa fiai, ind. Apolló = a fő ló, székelő visszafele olv. oll = ül apa = apa = székelő ős apa, ős atya a mai magyarban a kifejezése. Görög Isten. Apostol ab = atya os, ős s tal visszafele olv. lat, lát (magyar) = ős atya látása Április keverve olv. si = fény siri, terjed - hun siri = il = él (magy) ir = úr (magy) ap, apa = Az apa fénye az úr, él, éled Ara = (magyar) jegyes, menyasszony fejes ember úrnője (lehet mondani). Az arám ős magyar, szép szólítás, ritkán fennmaradt e szép név. Az Úr leánya. Arab, baraon baró = ős nemes. Arabok = barna színűek arab visszafele olv. rab, rabok keverve olv. kobra, sivatagi kígyók erős totem jelzése. Rabszolgák országa is az őskorban ők voltak a piramisépítők. Kobara visszafele olv. arabok ar = úr bok, bak (magy), (ném.) bok, (slv) bog = Az úr. Állatövek erőssége, használata jellemző volt a világban. 37

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

karó karó ólak akol róka róka ólak akol lakó lakó ólak okos

karó karó ólak akol róka róka ólak akol lakó lakó ólak okos karó karó karó karó karó karó karó karó karó róka lakó akol ólak okos sokk baka karó róka róka róka róka róka róka róka akad róka lakó akol ólak okos sokk baka róka lakó lakó lakó lakó lakó lakó lakó akad

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta TÓTH PÉTER Karácsonyi kantáta gyermekkarra és zenekarra szövegét népi szövegek elhasználásával MECHLER ANNA írta ORCHESTRA 1 Flute 1 Oboe 1 Clarinet in Sib 1 Bassoon 1 Horn in F Percussions players (Snare

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Karácsony. Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben,

Karácsony. Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben, Karácsony Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben, Boldogabb lesz minden ember. Ha szeretetem szívből adom, Ez a legnagyobb

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

Andrew Lloyd Webber Musical-jeiből

Andrew Lloyd Webber Musical-jeiből Andrew Lloyd Webber Musical-jeiből As If We Never Said Goodbye Mintha sosem mentem volna el Norma dala a Sunset Boulevard c. musical-ből. Don Black és Christopher Hampton angol szövegéből, saját fordítása

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Naplemente (60x40 cm, vászon, akril) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA VILÁGOSSÁG és SÖTÉTSÉG Régi bölcsesség; amikor a legmélyebb a sötétség,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

Cse resz nyés le pény

Cse resz nyés le pény HOZ ZÁ VA LÓK 6 FÔRE Elôkészítési idô: 15 perc Sütési idô: 35 perc Cse resz nyés le pény 75 dkg fe ke te cse resz nye 6 to jás 12 dkg cu kor 2,5 dl tej 10 dkg liszt 2 dkg vaj 1 kés hegy nyi só Mos suk

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

Shy: Napfoltjaim. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0

Shy: Napfoltjaim. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0 Shy: Napfoltjaim Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0 2011 "A világ nem attól szép, hogy süt a NAP, hanem attól, hogy ezt nem csak a szemünkkel láthatjuk." Előrevetített árnyék Előszó Dragon György tollából...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Állatöv, planéták és kozmosz 10 előadás Düsseldorf, 1909.

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben