XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ"

Átírás

1 XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MÁRCIUS 24. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı díjak és elismerések március 15-i adományozásáról /2011. (III. 24.) sz. határozat Az egészségügyi és szociális bizottságban történı tagcserérıl /2011. (III. 24.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Ellátó Szervezete igazgatójának közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történı megszüntetésérıl, valamint a megüresedett álláshely betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról 215 KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK 43/2011. (III. 24.) sz. határozat A tárgysorozat elfogadásáról /2011. (III. 24.) sz. határozat A közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámoló elfogadásáról 46/2011. (III. 24.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórház, Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt. Alapító Okiratának módosításáról 47/2011. (III. 24.) sz. határozat Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok évi üzleti terveinek elfogadásáról, valamint a Vas Megyei Markusovszky Kórház, Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt. és a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. részére vagyonkezelésbe adott eszközökre vonatkozó éves vagyongazdálkodási terv bemutatásáról 48/2011. (III. 24.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének közötti idıszakra szóló társadalmi-gazdasági programjának elfogadásáról 49/2011. (III. 24.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. folyószámla-hitel felvételéhez szükséges kezességvállalásról 50/2011. (III. 24.) sz. határozat Az Önkormányzati Kórház Sárvár Simasági Szervezeti Egységében a évre vonatkozó térítési díj megállapításáról

2 2011. MÁRCIUS /2011. (III. 24.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórház, Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt. kapcsolata a környezı kórházakkal címő tájékoztató elfogadásáról 52/2011. (III. 24.) sz. határozat A Vas Megyei Batthyány Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola Vas Megyei TEGYESZ-hez történı integrálásának elıkészítésérıl 53/2011. (III. 24.) sz. határozat Vas Megye Önkormányzata, valamint a Nyugatmagyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Természettudományi Kara között létrejött együttmőködés elmúlt egy évérıl szóló tájékozgató tudomásulvételérıl 54/2011. (III. 24.) sz. határozat A Vas Megye Fejlesztéseiért Kötvény tıkéjébıl az utófinanszírozott pályázatok megelılegezésére történı összeg kölcsönbe vételérıl 55/2011. (III. 24.) sz. határozat A Vas Megye Fejlesztéseiért Kötvény tıkéjébıl utófinanszírozott pályázatok megelılegezésére kölcsönként fel nem használt összegek törlésérıl 56/2011. (III. 24.) sz. határozat A Vas Megyei Idısek Otthona Táplánszentkereszt pályázati úton történı felújításáról, megújuló energiaforrások alkalmazásával 57/2011. (III. 24.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat TIOP A pedagógiai módszertani reformot támogató Informatikai Infrastruktúra fejlesztése nyertes pályázatának kiegészítı támogatásáról /2011. (III. 24.) sz. határozat Intézményi pályázatok benyújtásához szükséges hozzájárulás /2011. (III. 24.) sz. határozat A Vas Megyei Idısek Otthona Vasvár pályázaton való részvételének utólagos jóváhagyásáról 60/2011. (III. 24.) sz. határozat A Nemzetközi Bartók Szeminárium és Fesztiválra vonatkozó együttmőködési megállapodás jóváhagyásáról 61/2011. (III. 24.) sz. határozat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint Vas Megye Önkormányzata közötti gyermekvédelmi szakellátás biztosítása tárgyában kötendı feladatellátásmegállapodás jóváhagyásáról 62/2011. (III. 24.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról az egyházashetyei Múzsa Egyesület és a Szentpéterfai Ljubičica Horvát Kórusegyesület részére 63/2011. (III. 24.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról Répcelak város részére 64/2011. (III. 24.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról a Bejcgyertyánosi Nyugdíjas Klub, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász, a RÉV Szenvedélybeteg Közösségi Gondozója, a SZIKLA Központ, valamint a Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány részére 65/2011. (III. 24.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása a Vas Megyei Polgárır Szervezetek Szövetsége részére

3 2011. MÁRCIUS KÖZLEMÉNYEK A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének közötti idıszakra szóló társadalmigazdasági programja 242 SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) számú határozata a megyei önkormányzat által alapított kitüntetı díjak és elismerések március 15-i adományozásáról A közgyőlés március 15-e alkalmából: Vas Megye Gazdaságáért Díj -at: Nádor István Günther Stoimaier Vitéz Both Béla Emlékdíj -at: Dr. Orbán Péter Pável Ágoston Emlékplakett -et: Dr. Gál József Németh Tibor Skrapits Péter Virágh János Kuntár Lajos Sajtó Díj -at: Dröszler Ferenc Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közigazgatási Tagozata elismerést: Balogh Tamás Szilveszterné Kapornaky Sándor Dr. Kiss Julianna Major Tibor Lászlóné Dr. Ódor Ildikó Szatykó Béláné Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Oktatási Tagozata elismerést: Grédlics Istvánné Horváth Imréné Dr. Kovácsné Zséder Margit Széles Gyuláné Dr. Vaskó János Vincze Jenı

4 2011. MÁRCIUS Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kulturális Tagozata elismerést: Csuka Éva Horváth Ágota Krieg Ferenc Mosonyi András Parais István Prikazovics Ferenc Radványiné Novák Judit Varga Ibolya Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Egészségügyi Tagozata elismerést: Domján Mihályné Dr. Gyenes Éva Kecskésné Fekete Katalin Lábos Mária Dr. Schaffer Éva Dr. Szabó Mihály Szabó Péterné Dr. Török Miklós Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Szociális Tagozata elismerést: Dembrovszkyné Kántor Eszter Horváthné Boros Krisztina Molnár Csaba Molnár Miklósné Nagy Károlyné Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Gyermek- és Ifjúságvédelmi Tagozata elismerést: Hornyák Istvánné Kiricsi György Móricz Tamásné Schermann Györgyné Sipos Kálmánné Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Sport Tagozata elismerést: Bátai-Sághy Andrea Érsek István Magyar Péter Molnár István Pásti István Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozata elismerést: Gömböcz Zoltán Horváth Attila Vincze Attila

5 2011. MÁRCIUS Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Ifjúsági Tagozata elismerést: Hegedős László Dr. Mátrai István Végh György Károly részére adományozza és megbízza elnökét a kitüntetı díjak, elismerések és a sajtódíjjal járó pénzjutalom átadásával. Felelıs: a közgyőlés elnöke Határidı: március 15., ill. a Közbiztonsági Tagozatnál az érintett szervek emléknapja, Kisebbségekért Tagozatnál a Kisebbségek Napja. 44/2011. (III. 24.) számú határozata az egészségügyi és szociális bizottságban történı tagcserérıl A közgyőlés Bogdán Istvánt az egészségügyi és szociális bizottság nem közgyőlési tagjának megválasztja. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke (kiértesítésért) azonnal 66/2011. (III. 24.) számú határozata a Vas Megyei Közgyőlés Ellátó Szervezete igazgatójának közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történı megszüntetésérıl, valamint a megüresedett álláshely betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról A közgyőlés 1. a Vas Megyei Közgyőlés Ellátó Szervezete igazgatójának, Bandi Zoltánnak a magasabb vezetıi megbízását és határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyát két évtizedes munkáját nagyra értékelve és megköszönve április 1. napján közös megegyezéssel megszünteti, 2. pályázatot ír ki az igazgatói álláshely betöltésére az elıterjesztéssel egyezı tartalommal, 3. megbízza Tóth Balázst, a Vas Megyei Közgyőlés Ellátó Szervezete közalkalmazottját április 2. napi hatállyal a pályázati eljárás eredményes lezárásáig az igazgatói feladatok ellátásával. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK 43/2011. (III. 24.) számú határozat a tárgysorozat elfogadásáról A közgyőlés az ülés tárgysorozatát a következık szerint állapítja meg: 1. Az egészségügyi és szociális bizottságban történı tagcsere 2. Beszámoló a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl 3. A Vas Megyei Markusovszky Kórház, Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt. Alapító Okiratának módosítása

6 2011. MÁRCIUS Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok évi üzleti terve, valamint a Vas Megyei Markusovszky Kórház, Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt. és a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. részére vagyonkezelésbe adott eszközökre vonatkozó éves vagyongazdálkodási terv bemutatása 5. A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének közötti idıszakra szóló társadalmi-gazdasági programja 6. A Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. folyószámla-hitel felvételéhez szükséges kezességvállalás 7. Az Önkormányzati Kórház Sárvár Simasági Szervezeti Egységében a évre vonatkozó térítési díj megállapítása 8. A Vas Megyei Markusovszky Kórház, Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt. kapcsolata a környezı kórházakkal 9. A Vas Megyei Batthyány Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola Vas Megyei TEGYESZ-hez történı integrálása 10. Tájékoztató Vas Megye Önkormányzata, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Természettudományi Kara között létrejött együttmőködés elmúlt egy évérıl 11. A Vas Megye Fejlesztéseiért Kötvény tıkéjébıl az utófinanszírozott pályázatok megelılegezésére történı összeg kölcsönbe vétele 12. A Vas Megye Fejlesztéseiért Kötvény tıkéjébıl utófinanszírozott pályázatok megelılegezésére kölcsönként fel nem használt összegek törlése 13. A Vas Megyei Idısek Otthona Táplánszentkereszt pályázati úton történı felújításáról, megújuló energiaforrások alkalmazásával 14. A Vas Megyei Önkormányzat TIOP A pedagógiai módszertani reformot támogató Informatikai Infrastruktúra fejlesztése nyertes pályázatának kiegészítı támogatása 15. Intézményi pályázatok benyújtásához szükséges hozzájárulás 16. A Vas Megyei Idısek Otthona Vasvár pályázaton való részvételének utólagos jóváhagyása 17. A Nemzetközi Bartók szeminárium és Fesztiválra vonatkozó együttmőködési megállapodás 18. Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása az egyházashetyei Múzsa Egyesület és a Szentpéterfai Ljubičica Horvát Kórusegyesület részére 19. Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása Répcelak város részére 20. Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása a Bejcgyertyánosi Nyugdíjas Klub, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász, a RÉV Szenvedélybeteg Közösségi Gondozója, a SZIKLA Központ, valamint a Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány részére 21. Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása a Vas Megyei Polgárır Szervezetek Szövetsége részére 22. A Vas Megyei Közgyőlés Ellátó Szervezete igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történı megszüntetése, valamint a megüresedett álláshely betöltésére vonatkozó pályázat kiírása 45/2011. (III. 24.) számú határozat a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámoló elfogadásáról A közgyőlés az elızı ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámolót elfogadja. A közgyőlés: 46/2011. (III. 24.) számú határozata a Vas Megyei Markusovszky Kórház, Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt. Alapító Okiratának módosításáról 1. a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. alapító okiratát az elıterjesztés mellékletében foglaltak szerint, a társaság cégneve, székhelye, telephelyei és fióktelepei tekintetében módosítja; 2. az alapító okirat cégbíróság részére történı benyújtásával megbízza a társaság jogi képviselıjét. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal

7 2011. MÁRCIUS Vas Megyei Markusovszky Kórház, Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Zártkörő Részvénytársaság ALAPÍTÓ OKIRAT A társaság székhelye: 9700 Szombathely Markusovszky u. 5. szám A társaság alapítója: Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése Az okiratot szerkesztette és ellenjegyezte ALAPITÓ OKIRAT Alulírott Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 2. szám) alapító (továbbiakban Alapító) a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.), a közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. törvény (továbbiakban: Kszt.) rendelkezéseinek megfelelıen zártkörő alapítás útján egyszemélyes, kiemelkedıen közhasznú, zártkörően mőködı, nonprofit részvénytársaságot (továbbiakban: Társaság) hoz létre. I. Általános adatok 1./ A társaság cég neve: Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Zártkörő Részvénytársaság 2./ Rövidített cégnév: Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. 3./ A társaság székhelye: 9700 Szombathely, Markusovszky u. 5. szám. 4./ A társaság telephelyei és fióktelepei: A Társaság telephelyei: a./ 9700 Szombathely, 11-es Huszár út 130. b./ 9700 Szombathely, Március 15. tér 6-7. b./ 9700 Szombathely, Bartók Béla krt. 41. c./ 9700 Szombathely, Petıfi Sándor u. 43. d./ 9700 Szombathely, Horváth Boldizsár krt. 45. e./ 9700 Szombathely, Paragvári u. 30. A Társaság fióktelepei: a./ 9970 Szentgotthárd, Hunyadi János u. 31. b./ 9730 Kıszeg, Munkácsy Mihály u / Elıtársaság: 5.1. A Társaság tevékenységét az Alapító Okirat ellenjegyzésének napjától elıtársaságként azonnal megkezdi. Az elıtársaság üzletszerő gazdasági tevékenységet csak a gazdasági társaság cégbejegyzése

8 2011. MÁRCIUS iránti kérelem benyújtását követıen folytathat azzal a megszorítással, hogy a cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet Az Alapító Okiratban kijelölt vezetı tisztségviselık a gazdasági társaság cégbejegyzéséig annak nevében és javára járnak el, az elıtársasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a Társaság iratain és a megkötött jogügyletek során a társaság elnevezéséhez főzött bejegyzés alatt ( b. a. ) toldattal kell jelezni Az elıtársaságra a részvénytársaságra irányadó szabályokat kell alkalmazni a következı eltérésekkel: az elıtársaság tagjainak személyében a Gt. által kötelezıként elıírt eseteket kivéve változás nem következhet be; az Alapító Okirat módosítására a cégbíróság hiánypótlásra történı felhívása teljesítésének kivételével nem kerülhet sor; jogutód nélküli megszőnés vagy más gazdasági társasággá, illetve közhasznú társasággá való átalakulást nem határozhatja el az Alapító, gazdasági társaságot nem alapíthat, illetve abban tagként nem vehet részt Ha a Társaság cégbejegyzési kérelmét elutasítják, a Társaság további jogokat nem szerezhet, új kötelezettségeket nem vállalhat, és köteles mőködését megszüntetni. A vezetı tisztségviselık kötelezettségvállalásaiból eredı tartozásokért az Alapító a Társaság megszőnése esetére irányadó szabályok szerint kötelesek helytállni Az Alapító korlátozott helytállása ellenére ki nem elégített követelések fennmaradása esetén, harmadik személyek irányában az elıtársaság nevében eljárt vezetı tisztségviselıi korlátlanul és egyetemlegesen kötelesek helytállni. 6./ A Társaság idıtartama: A Társaság a bejegyzéstıl számított határozatlan idıtartamra jön létre. 7./ A Társaság célja: 7.1. A Társaságot az Alapító Vas megye, továbbá a regionális feladatokra vonatkozóan szakmánként eltérı kiterjedéssel - Gyır-Moson-Sopron, Veszprém, és Zala megye területére kiterjedı hatállyal általános - aktív és krónikus - fekvı- és járóbeteg-ellátásra, nappali kórházi és gyógyfürdı ellátást végzı egészségügyi szolgáltatás ellátására hozza létre, amelynek során feladata az egyén egészségének megırzése, a betegségek megelızése, korai felismerése, gyógykezelése, életveszély elhárítása, a kialakult állapot javítása, illetve további állapotromlás megakadályozása céljából a beteg vizsgálata, kezelése, gondozása, ápolása, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ellátása, továbbá az ezekhez kapcsolódó és segítı kiegészítı tevékenységek és szolgáltatások biztosítása A Társaság kéri a kiemelkedıen közhasznú szervezetként történı nyilvántartásba vételét figyelemmel arra, hogy olyan, az önkormányzati egészségügyi ellátás körébe tartozó közfeladatokat lát el, amelyekrıl az alább megjelölt törvények alapján a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia: a) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 70. (1) bekezdése b) pontja szerint, a megyei önkormányzat kötelezı feladatként gondoskodik különösen az alapellátást meghaladó egészségügyi szakellátásról, amennyiben azt a külön törvény szerint ellátásra kötelezett települési önkormányzat nem vállalja, b) az egészségügyrıl szóló évi CLIV törvény (továbbiakban: Eü. tv.) 152. (3) bekezdése szerint, a helyi önkormányzat a tulajdonában, vagy használatában lévı járóbeteg-szakellátást és fekvıbeteg-szakellátást nyújtó intézmények mőködtetését biztosítja. 8./ A társaság tevékenységi körei: 8.1./ A Társaság TEÁOR 08 szerinti tevékenységi köre: Fı tevékenység: Fekvıbeteg-ellátás

9 2011. MÁRCIUS További tevékenységek Orvosi eszköz gyártása, Gyógyszer kiskereskedelem, Gyógyászati termék kiskereskedelem, Egyéb vendéglátás, Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás Egyéb információ-technológiai szolgáltatás, Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetés, Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértıi tevékenység, Egyéb természettudományi, mőszaki kutatás, fejlesztés, Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés, Máshová nem sorolt szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység, Egyéb takarítás, Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése, Szakmai középfokú oktatás, Felsı szintő, nem felsı fokú oktatás Felsı fokú oktatás, Máshova nem sorolt egyéb oktatás, Oktatási kiegészítı tevékenység, Általános járóbeteg-ellátás, Szakorvosi járóbeteg-ellátás, Fogorvosi járóbeteg-ellátás, Egyéb humán-egészségügyi ellátás, Bentlakásos, nem kórházi ápolás, Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátás, Egyéb bentlakásos ellátás, Fizikai közérzetet javító szolgáltatás, 8.2./ A Társaságcélja szerinti közhasznú tevékenységek a Kszt. 26. c) pontja alapján: a) egészségmegırzés, betegségmegelızés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység (Kszt. 26. c) 1. pontja) b) tudományos tevékenység, kutatás (Kszt. 26. c) 3. pontja) c) nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (Kszt. 26. c) 4. pontja) 8.3. A Társaság tevékenységi körei közül kiemelkedıen közhasznú tevékenyégi körök: Fekvıbeteg-ellátás Általános járóbeteg-ellátás, Szakorvosi járóbeteg-ellátás, Fogorvosi járóbeteg-ellátás, Egyéb humán-egészségügyi ellátás, Bentlakásos, nem kórházi ápolás, Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátás, Fizikai közérzetet javító szolgáltatás, 8.4. A Társaság tevékenységi körei közül közhasznú tevékenységi körök: Egyéb természettudományi, mőszaki kutatás, fejlesztés, Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés, Máshová nem sorolt szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység, Szakmai középfokú oktatás, Felsı szintő, nem felsı fokú oktatás Felsı fokú oktatás, Máshova nem sorolt egyéb oktatás, Oktatási kiegészítı tevékenység, Egyéb bentlakásos ellátás,

10 2011. MÁRCIUS A Társaság üzletszerő gazdasági tevékenységet csak kiegészítı jelleggel, közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat, a nyereség a Társaság vagyonát gyarapítja, azt az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. 9./ A társaság vagyona: 9.1 A Társaság saját vagyona ,- Ft, azaz Húszmillió forint, amely készpénzbıl áll és az alaptıke 100 %-a. Az alaptıke teljes egészében pénzbeli hozzájárulás, amely az alapításkor teljes egészében rendelkezésre áll és az Alapító Okirat aláírásáig befizetésre került. 9.1A Társaságnak 200 db, azaz kettıszáz darab, egyenként Ft, azaz Egyszázezer forint névértékő, egy részvénysorozatú, névre szóló törzsrészvénye van, amely kizárólag az Alapító tulajdonában van. A Társaság alaptıkéjének elıállítása dematerializált módon történik. A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével. II A Társaság alapítója 1./ A Társaság Alapítója a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1. szám; adószáma: ; statisztikai számjegye: ; PIR azonosító: ; képviselıje: Kovács Ferenc, a közgyőlés elnöke) 2./ Az Alapító a Társaságban minısített többséget biztosító befolyással bír, így felelısségére a Gt ban foglalt szabályozás az irányadó. A részvény kibocsátása és annak formái és kellékei: III. Részvények 1./ A Társaság részvényeit az értékpapírokra vonatkozó elıírások szerint, dematerializált részvényként kell nyilvántartani. A részvények elıállítása során a 284/2001. Korm. rendelet, a Tpt. És a Gt. vonatkozó szabályait kell betartani. 2./ A dematerializált részvény elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapírokra vonatkozó külön törvényben meghatározott tartalmi kellékeit azonosító módon tartalmazó adatösszesség, amelynek nincs sorszáma. Dematerializált részvény esetén a részvényes nevét, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait az értékpapír-forgalmazó által a részvényes javára vezetett értékpapír számla tartalmazza. 3./ Dematerializált részvénynek a részvénykönyv vezetıje számára történı bejelentésére, a részvényesnek az értékpapírszámlán történı jóváírását követı két munkanapon belül az értékpapírszámla-vezetı köteles. Az értékpapírszámla-vezetı nem jelentheti be az adatokat, ha a részvényes így rendelkezik. 4./ A Társaság saját részvényt nem szerezhet. IV. A Társaság szervezete 1./ Közgyőlés a Társaságnál nem mőködik, a közgyőlés jogait az Alapító gyakorolja. 2./ Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

11 2011. MÁRCIUS a./ döntés az Alapító Okirat megállapításáról és módosításáról, b./ döntés a Társaság mőködési formájának megváltoztatásáról, c./ a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszőnésének elhatározása, a Társaság mőködési formájának megváltoztatása, d./ az Igazgatóság tagjainak, az Igazgatóság elnökének, a Felügyelı Bizottság - dolgozók által választott tagok kivételével - tagjainak, a Könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, e/ az Igazgatóság, a Felügyelı Bizottság, a Könyvvizsgáló, a Vezérigazgató díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendı szerzıdés lényeges elemeinek meghatározása, f/ a Vezérigazgató kinevezése, felmentése, g/ a Vezérigazgató felett az egyéb munkáltatói jog gyakorlása, h./ a közhasznúsági jelentés elfogadása a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával együtt, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is, i./ döntés a részvények típusának átalakításáról, j./ döntés a dematerializált részvény nyomdai úton elıállított részvénnyé, illetve a nyomdai úton elıállított részvénynek dematerializált részvénnyé alakításáról, k./ döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról, l./ döntés az alaptıke felemelésérıl, m./ döntés az alaptıke leszállításáról, p./ Felügyelı Bizottság ügyrendjének jóváhagyása, o./ a Társaság szervezeti és mőködési szabályzatának jóváhagyása, p./ hitelfelvétel engedélyezése, r./ gazdasági társaság, szövetkezet alapítása, s./ tıkebefektetés más gazdasági társaságba, t./ döntés mindazon kérdésekben, amelyet a Gt. vagy a jelen Alapító Okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal, u./ döntés részvényátruházáshoz való hozzájárulásról. v./ az Államháztartásról szóló törvény 95/A. (5) bekezdés szerinti szabályzat megállapítása és módosítása, 3./ Az Alapító jogosult minden, az Igazgatóság hatáskörébe tartozó döntési jogot magához vonni. 4./ Az Alapító a Kszt 7. (4) bekezdésében foglalt szabályozás alapján döntéshozatalát megelızıen köteles az Igazgatóság és a Felügyelı Bizottság írásos véleményét beszerezni. Az Alapítónak a vélemény megadásához olyan határidıt kell biztosítania, amely elegendı a döntés tárgyát képezı kérdésre vonatkozó vélemény megalapozott kialakításához. Az írásos vélemények nyilvánosak. 5./ Az Alapító által meghozott Alapítói Határozatokról az Alapító a Vezérigazgatót írásban köteles értesíteni. A Vezérigazgató az Alapító döntéseirıl folyamatos nyilvántartást vezet, azokat közlésük után haladéktalanul be kell jegyezni a Határozatok Könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, idıpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie. Az Alapító döntései nyilvánosak. Amennyiben az Alapító más személyeket is érintı döntést hoz az érintettek számától függıen, a döntést a Vezérigazgató vagy írásban közli az érintettekkel, vagy haladéktalanul gondoskodik annak a Társaság honlapján való közzétételérıl. V. Igazgatóság 1./ Az Igazgatóság a Társaság ügyvezetı szerve, intézi a Társaság ügyeit, képviseli a Társaságot bíróságok és más hatóságok elıtt, valamint harmadik személyekkel szemben. Az Igazgatóság testületként jár el, hatáskörét az igazgatósági ülésen gyakorolja. Az Igazgatóság tagja jogosult a Társaság alkalmazottaitól bármely ügyben felvilágosítást vagy információt kérni, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni. 2./ Nem lehet az Igazgatóság tagja az a személy, akire vonatkozóan a Gt. 23., 25. (1-2) és (4.) bekezdésében, továbbá a Kszt. 8. (1) bekezdésében, illetve az Alapító Okiratban rögzített összeférhetetlenségi ok fennáll.

12 2011. MÁRCIUS / Az Igazgatóság 3, azaz három tagból áll. Az Igazgatóság elnökét közvetlenül az Alapító választja meg. Az Igazgatóság tagjai részleges cseréje, vagy az Igazgatóság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása az Igazgatóság eredeti megbízatásának az idıpontjáig szól. 4./ Az Igazgatóság szeptember 30.-ig kijelölt tagjai: 1./ Dr. Lakner László Anyja neve: Takács Margit Lakcím: Szombathely, Hargita u. 20. Adószáma: / Csuka Lajosné Leánykori neve: Pungor Magdolna Anyja neve: Kolerics Magdolna Lakcím: Szombathely, Bárdosi Németh János u. 21. Adószáma: / Horváthné Stukics Erzsébet Leánykori neve: Stukics Erzsébet anyja neve: Déri Erzsébet lakik: Jánosháza, Magyar u.3/a Adószám: / Az Igazgatóság: a./ felelıs a Társaság mőködési körében a saját, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért, b./ jogosult minden olyan döntést a saját hatáskörébe vonni, amely nem tartozik az Alapító, a Felügyelı Bizottság, illetve a Könyvvizsgáló hatáskörébe, c./ irányítja a Társaság gazdálkodását, d./ megállapítja az Igazgatóság ügyrendjét, e./ gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerő vezetésérıl, f./ a Társaság mérlegét a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, illetve a Cégbírósághoz beterjeszti, g./ évente legalább egyszer jelentést készít az Alapító részére a Társaság ügyvezetésérıl, vagyoni helyzetérıl és üzletpolitikájáról, valamint legalább háromhavonta a Felügyelı Bizottság számára, h/ ellátja mindazokat az alapító kizárólagos hatáskörébe nem tartozó - feladatokat, amelyeket jogszabály elıír, i./ a Vezérigazgató részére átruházhat minden olyan feladatot, amely nem tartozik az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe, illetve amelyet nem az Alapító delegált reá k./ feladata a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, s az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elıterjesztése, l./ feladata az Alapító kérésére a Társaság ügyeire vonatkozó felvilágosítás nyújtása, m./ feladata az alaptıke felemelésével, leszállításával összefüggı feladatok ellátása. r./ feladata az Államháztartásról szóló törvény 95/A. (5) és (8) bekezdés szerinti az Alapító által megállapított iratok cégiratok közötti letétbe helyezése, annak elfogadásától számított 30 napon belül, s./ Az Igazgatóság köteles nyolc napon belül - a Felügyelı Bizottság egyidejő értesítése mellett - a szükséges intézkedések megtétele céljából az Alapítót értesíteni, ha tudomására jut, hogy a Társaság saját tıkéje a veszteség következtében az alaptıke kétharmadára csökkent, vagy saját tıkéje a Gt (1) bekezdésében meghatározott összeg alá csökkent, illetve a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi, u./ a Társaság dolgozóinak cégjegyzésre történı feljogosítása. 6./ Az Igazgatóság szükség szerint, de legalább két havonta ülésezik. Az Igazgatóságot az elnök, akadályoztatása esetén két igazgatósági tag együttesen hívja össze. Az ülést annak megkezdése elıtt legalább 8 nappal - a napirend, a hely és az idıpont megjelölésével - írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 8 napon belül is összehívható telefax, telefon útján. Az ülésre a Felügyelı Bizottság elnökét meg kell hívni.

13 2011. MÁRCIUS / Bármely igazgatósági tag, vagy a Felügyelı Bizottság írásban - az ok és a cél egyidejő megjelölése mellett - kérheti az Igazgatóság összehívását. Az elnök ilyen esetben köteles az Igazgatóság ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 14 napon belülre összehívni. Ha az elnök az ilyen kérelemnek a hozzáérkezéstıl számított 5 napon belül nem tesz eleget, úgy az ülést bármely igazgatósági tag közvetlenül hívhatja össze. 8./ Az Igazgatóság ülésének elıkészítése az Igazgatóság elnökének a feladata. 9./ Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az igazgatóság összes tagja jelen van. Az Igazgatóság a határozatait egyhangú határozattal hozza. 10./ Az Igazgatóság ülésérıl jegyzıkönyvet kell felvenni. A jegyzıkönyv tartalmazza: a./ az ülés helyét, idejét és azt, hogy összehívása szabályszerő volt-e, b./ a résztvevık nevét, c./ a hozzászólások lényegét, és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat, d./ a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat. Bármely tag kérésére szószerinti jegyzıkönyvet kell készíteni. A jegyzıkönyvet az Igazgatósági ülés elnöke, valamint a jegyzıkönyvvezetı írja alá. Az Igazgatósági ülés jegyzıkönyvét az összes igazgatósági tagnak és a Felügyelı Bizottság elnökének - függetlenül attól, hogy az ülésen részt vett-e - meg kell küldeni az ülést követı15 napon belül. 11./ A Vezérigazgató az Igazgatóság határozatairól folyamatos nyilvántartást vezet, azokat közlésük után haladéktalanul be kell jegyzi az Igazgatósági Határozatok Nyilvántartásába. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, idıpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie. 12./ Az Igazgatóság tagjai az ilyen tisztségeket betöltı személyektıl általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelnek. Az Igazgatóság tagjai a polgári jog általános szabályai szerint személyükben felelnek a Társaság mőködése kapcsán feladatkörükben eljárva hozott döntéseikért, illetve az ezzel összefüggı mulasztásaikért. Az Igazgatóság tagjai kötelesek az üzleti titkot megırizni. 13./ Ha az Igazgatósági tag lemondásával a tagok száma csökkenne, úgy az igazgatósági tag lemondásának hatálya csak akkor áll be, amikor az Alapító az új tagot kijelöli. VI. A Vezérigazgató 1./ A Társaság napi munkáját és munkaszervezetét az Alapító által kinevezett Vezérigazgató irányítja és ellenırzi a jogszabályok és az Alapító Okirat keretei között, illetve az Alapító és az Igazgatóság döntéseinek megfelelıen. 2./ A Vezérigazgató a Társaság határozott idıre kinevezett, munkaviszonyban álló alkalmazottja, a munkáltatói jogokat felette az Alapító gyakorolja. 3./ A Vezérigazgató, mint a Társaság munkaszervezetének operatív irányítását ellátó munkavállaló nem minısül a Gt. szerint vezetı tisztségviselınek, kivéve, ha egyúttal az Igazgatóság tagja is. A Vezérigazgató a Társaság elsı számú vezetı állású munkavállalója, aki felett a munkáltatói jogokat az Alapító gyakorolja. 4./ A Vezérigazgató esetleges egyidejő Igazgatósági tagságával kapcsolatos jogok az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak, Az Igazgatóság tagjaként vezetı tisztviselıi minıségében ıt megilletı jogokra és kötelességekre a Gt. szerinti társasági jogi jogviszony az irányadó azzal, hogy az így nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízási szerzıdésre vonatkozó szabályai az irányadóak.

14 2011. MÁRCIUS / A Vezérigazgató tevékenységével a Társaságnak okozott károkért a munkajog szabályai szerint felel. 4./ A Vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazon ügyek eldöntése, amelyek nincsenek az Alapító, vagy az Igazgatóság hatáskörébe utalva, továbbá azon ügyek melyeket az Igazgatóság a részére delegált. A Vezérigazgató jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a Társaság alkalmazottaira átruházni, kivéve azokat, melyeket az Igazgatóság, vagy az Alapító rá delegált. 5./ A Vezérigazgató gyakorolja a Társaság alkalmazottjai felett a munkáltatói jogokat. VII. A Felügyelı Bizottság 1./ A Felügyelı Bizottság ellenırzi a Társaság ügyvezetését, jogában áll az Igazgatóságtól, Vezérigazgatótól, a Társaság dolgozóitól jelentést, vagy felvilágosítást kérni, a Társaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni, vagy szakértıvel a társaság költségére megvizsgáltatni. 2./ A Felügyelı Bizottság 1 tagból áll, tagjait a - dolgozók által választott tagok kivételével - az Alapító választja. A Felügyelı Bizottság tagjainak részleges cseréje vagy a Felügyelı Bizottság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása a Felügyelı Bizottság eredeti megbízatásának az idıpontjáig szól. 3./ Nem lehet a Felügyelı Bizottság tagja az a személy, akire vonatkozóan a Gt. 23., 25. (1-2) és (4) bekezdésében, 36. (2) bekezdésében, továbbá a Kszt. 8. (2) bekezdésében, illetve az Alapító Okiratban rögzített összeférhetetlenségi ok fennáll. 4./ Amennyiben a Társaság fıfoglalkozású dolgozóinak száma éves átlagban a 200 fıt meghaladja, úgy a Felügyelı Bizottság tagjainak legalább egyharmadát a dolgozók választják. A Felügyelı Bizottság dolgozók által választott tagjai szeptember 30. napjáig: név: Dr. Engert Zoltán Vendel anyja neve: Schmeltz Éva lakik: Szombathely, Petıfi u.3. A Felügyelı Bizottság nem a dolgozók által választott tagjai szeptember 30. napjáig: név: Pajor András anyja neve: Király Erzsébet lakik: Sárvár, Batthyány u.9. név: Szücs Gábor anyja neve: Kovács Magdolna lakik: Szombathely, Késmárk u.2. 5./ A Felügyelı Bizottság testületként jár el. A Felügyelı Bizottság - ha törvény vagy az Alapító Okirat eltérıen nem rendelkezik - tagjai sorából választ elnököt, szükség esetén elnökhelyettest. A Felügyelı Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Társaság Alapítója hagy jóvá. 6./ A Felügyelı Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a Felügyelı Bizottsági tevékenységben nincs helye. A Felügyelı Bizottság tagját e minıségében a Társaság Alapítója nem utasíthatja. 7./ Ha a Felügyelı Bizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a Társaság ügyvezetése a Felügyelı Bizottság rendeltetésszerő mőködésének helyreállítása érdekében köteles jelzéssel élni az Alapító felé.

15 2011. MÁRCIUS / A Felügyelı Bizottság egyes ellenırzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenırzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. 9./ A Felügyelı Bizottság a vezetı tisztségviselıktıl, illetve a Társaság vezetı állású munkavállalóitól jelentést, a Társaság munkavállalóitól tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, amelyet az Alapító Okiratban meghatározott módon és határidın belül kell teljesíteni. A Felügyelı Bizottság a társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértık bevonásával - megvizsgálhatja. 10/ A számviteli törvény szerinti beszámolóról a Társaság Alapítója csak a Felügyelı Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. 11./ Ha a Felügyelı Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okirat rendelkezéseibe, illetve az Alapító Határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, illetve az Alapító érdekeit, továbbá a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértı esemény történik, illetve vezetı tisztségviselık felelısségét megalapozó tény merül fel, ezt jelzi az Alapító és az Igazgatóság irányába, továbbá kezdeményezi az Igazgatóság összehívását. Az Igazgatóságot a Felügyelı Bizottság indítványára - annak megtételétıl számított 14 napon belül - össze kell hívni. Ezen határidı eredménytelen eltelte esetén az Igazgatóságot a Felügyelı Bizottság is jogosult összehívni. Amennyiben az Alapító, illetve az Igazgatóság a törvényes mőködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelı Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényes felügyeletet gyakorló szervet. 12/ A Felügyelı Bizottság kezdeményezheti a Társaság Könyvvizsgálójának a Felügyelı Bizottság ülésén történı meghallgatását. 13./ A Felügyelı Bizottságot az elnök az ülés napját legalább 8 nappal megelızıen elküldött értesítéssel hívja össze. Bármelyik Felügyelı Bizottsági tag az ülés összehívását az ok és cél megjelölésével írásban kérheti az Elnöktıl. A Felügyelı Bizottság Elnöke köteles a kérelem kézhezvételétıl számított 8 napon belül, 30 napon belüli idıpontra a Felügyelı Bizottság ülését összehívni. Ha e kötelezettségének a Felügyelı Bizottság Elnöke mégsem tenne eleget a kezdeményezı Felügyelı Bizottsági tag maga jogosult a kérelemben megjelölt okból és célból a Felügyelı Bizottsági ülés összehívására. 14./ A Felügyelı Bizottság határozatképes, ha az ülésen a tagok kétharmada jelen van, határozatát egyszerő többséggel hozza. 15./ A Felügyelı Bizottság üléseirıl jegyzıkönyvet kell vezetni, amelyre az igazgatósági jegyzıkönyvre vonatkozó szabályok megfelelıen alkalmazandóak. 16./ A Felügyelı Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltı személyektıl általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegésével a Társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek. VIII. A könyvvizsgáló 1./ A Társaság Alapítója egy Könnyvizsgálót választ öt évi idıtartamra, az üzleti év le- zárásáig. A Társaság Könyvvizsgálója: név: KLÍRING SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ Kft. kamarai nyilvántartási száma: székhely: 8500 Pápa, Mozsár u.14 felelıs könyvvizsgáló: Horváth Márta anyja neve: Nagy Irma nyilvántartási száma: lakcíme: Sárvár, Rákóczi u.13/h

16 2011. MÁRCIUS / A Könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzésérıl, ennek során mindenekelıtt annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, mőködésének eredményérıl. 3./ Nem lehet a Társaság Könyvvizsgálója, akivel szemben a Gt. 41. (5) bekezdésébe és a Kszt. 8. (2) bekezdésébe ütközı összeférhetetlenségi ok áll fenn. 4./ A Könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a Társaság könyveibe betekinthet, a vezetı tisztségviselıktıl, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerzıdéseit megvizsgálhatja. 5./. A Könyvvizsgáló is kérheti, hogy a Felügyelı Bizottság az általa javasolt ügyet tőzze napirendjére, illetve, hogy a Felügyelı Bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen. 6./ A Társaság Könyvvizsgálója a 3./-4./ pontban foglaltakkal összefüggı eljárása során sem alakíthat ki olyan szakmai együttmőködést a Társaság ügyvezetésével, amely a könyvvizsgálati feladatok pártatlan elvégzését veszélyeztetheti. 7./ A Könyvvizsgáló köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megırizni. 8./ A Társaság Könyvvizsgálóját a Társaság Alapítójának a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A Könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni. 9./ Ha a Könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentıs csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezetı tisztségviselık vagy a Felügyelı Bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelısségét vonja maga után, köteles az Alapító felé jelzéssel élni. Ha ennek alapján az Alapító részérıl a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a Könyvvizsgáló errıl a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti. 10./ A Könyvvizsgáló megbízás kezdı idıpontja: a Társaság bejegyzésének napja. A megbízás lejárta: szeptember 30. napja IX. Az alaptıke felemelése 1./ Az alaptıke felemelésére kizárólag az Alapító határozata alapján kerülhet sor. 2./ Ha az alaptıke felemelése új részvények forgalomba hozatalával történik, az kizárólag zártkörően valósulhat meg. A Társaság alaptıkéjét új részvények forgalomba hozatalával akkor emelheti fel, ha a korábban forgalomba hozott valamennyi részvény névértékét, a nem pénzbeli hozzájárulást pedig maradéktalanul befizették. 3./ Ha az alaptıke felemelése a Társaság alaptıkéjén felüli vagyonának alaptıkévé alakításával történik, az új részvények névértékével a korábbi részvényes/részvényesek részvénye nı a részvényei arányában. Az alaptıkén felüli vagyonnal történı alaptıke-emelést az Alapító akkor hajthat végre, ha a számviteli törvény szerinti, elızı üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójának mérlege, vagy tárgyévi közbensı mérlege alapján a tıkeemelés fedezete biztosított. A felemelt alaptıkét megtestesítı részvények a Társaság részvényesét/részvényeseit ellenérték nélkül, részvényeik névértékének arányában illetik meg. Dematerializált részvények esetén az Igazgatóság az alaptıke-emelés bejegyzését követı 15 napon belül értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékszámla-vezetıjét az alaptıke-emelés következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.

17 2011. MÁRCIUS X. Az alaptıke leszállítása 1./ Az alaptıke leszállításáról történı döntés kizárólag az Alapítót illeti meg. 2./ Az alaptıke leszállításáról szóló alapítói határozatban meg kell jelölni: a./ b./ c./ az alaptıke-leszállítás okát, így azt, hogy a leszállítás tıkekivonás, vagy veszteség rendezése céljából történik, azt az összeget, amellyel az alaptıke csökken és a részvények jellemzıit, az alaptıke-leszállítás végrehajtásának módját. XI. A társaság cégjegyzése 1./ A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság elıírt, elınyomtatott cég neve alá a cégjegyzésre jogosult személy/ek/ nevét - közjegyzı által hitelesített formában - aláírják. 2./ A társaság cégjegyzésére jogosultak: a./ az Igazgatóság tagjai - a vezérigazgató igazgatósági tag kivételével - ketten együttesen, b./ a Vezérigazgató önállóan c./ az Igazgatóság által a Vezérigazgató javaslatára aláírási joggal felruházott két alkalmazott együttesen. XII. A nyereség felhasználásának szabályai, üzleti év 1./ A Társaság vagyonáról az üzleti év végével a számviteli törvény szerinti beszámolót, kell készíteni., és azt a számviteli törvény rendelkezései szerint a Cégbíróságnál letétbe kell helyezni. 2./ Az Alapító dönt az éves mérleg elfogadása után a nyereség felhasználásáról. 3./ A Társaság üzleti éve a naptári évvel egyezı. XIII. A részvénytársaság hirdetményei 1./ Azokban az esetekben, amikor a jogszabály a Társaság hirdetményeinek hivatalos lapban való közzétételét a társaság feladatává teszi, azt a Cégközlönyben kell közzétenni. 1./ A Társaság az alábbi esetekben szőnik meg ha: XIV. A Társaság megszőnése a./ b./ c./ d./ e./ az Alapító elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszőnését, az Alapító elhatározza a Társaság jogutóddal történı megszőnését (átalakulás) a Cégbíróság az erre vonatkozó szabályok szerint a Társaságot megszőntnek nyilvánítja, a Cégbíróság elrendeli a Társaság törlését, jogszabály így rendelkezik. 2./ A Társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

18 2011. MÁRCIUS Jogutód nélküli megszőnés esetén az Alapító részére kizárólag a megszőnéskori saját tıke összege adható ki, a teljesítéskori érték erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a Társaság fıtevékenységi körének megfelelı közhasznú célra kell fordítani oly módon, hogy ezt a vagyont az az egészségügyi szolgáltató kapja meg, amely Vas megyei székhelyő és tulajdonosa a Vas megyei Önkormányzat. 3./ A Társaság a cégjegyzékbıl történı törléssel szőnik meg. XV. Egyéb rendelkezések 1./ A Társaság magyar jogi személy, rá a mindenkor hatályos belföldi jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 2./ A Társaság mőködésének hivatalos nyelve a magyar. 3./ A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minısül a pártpolitikai tevékenység, továbbá az országgyőlési képviselıi, megyei, fıvárosi önkormányzati választáson jelölt állítása. 4./ A Társaság mőködésével, szolgáltatásai igénybevételével kapcsolatosan keletkezett iratokba, beszámolókba, közhasznú jelentésekbe a Társaság székhelyén írásban, elıre jelzett és a Vezérigazgatóval elıre egyeztetett idıpontban a Társaság által kijelölt képviselınek jelenlétében az adatvédelmi rendelkezések és a titoktartási kötelezettség figyelembe vételével bárki betekinthet. 5./ A Vezérigazgató köteles az iratbetekintésrıl külön nyilvántartást vezetni, melybıl megállapítható a kérelmezı neve, lakcíme, az általa kért adat megnevezése, a betekintés helye és ideje. 6./ A Társaság közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet. Az Alapító döntéseirıl 8 napon belül értesíti az érdekelteket, valamint azokat nyilvánosságra hozza a Társaság honlapján. 7./ Az Igazgatóság a Társaság éves beszámolóját, közhasznú jelentését, szolgáltatásai igénybevételének módját, az Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Társaság honlapján közzéteszi. A társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az éves közhasznúsági jelentés tartalmazza: - a számviteli beszámolót; - a költségvetési támogatás felhasználását; - a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; - a cél szerinti juttatások kimutatását; - a központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékét; - a vezetı tisztségviselınek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; - a közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmú beszámolót. A Társaság éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetıleg arról saját költségére másolatot készíthet. A közhasznúsági jelentést a Társaság a tárgyévet követı évben legkésıbb június 30-ig közzéteszi.

19 2011. MÁRCIUS / A Társaság, mint közhasznú szervezet közcélú adománygyőjtésére, gazdálkodására, nyilvántartásaira a Kszt adománygyőjtésre, gazdálkodásra, nyilvántartási és beszámolási szabályaira vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 9./ A Társaságnak a Kszt alkalmazásában vezetı tisztségviselıi: az igazgatóság elnöke és tagja, a Felügyelı Bizottság elnöke és tagja. A Közhasznú szervezet megszőnését követı két évig nem lehet a Társaság vezetı tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszőntét megelızı két évben legalább egy évig vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. Vezetı tisztségviselı, illetve az erre jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 10./ A Társaság köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi egymillió forintot meghaladja. 11./ A Társaság által bárki javára ingyenes vagyonjuttatást tartalmazó okiratot a szerzıdés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a Társaság cégiratai között letétbe kell helyezni, feltéve, hogy annak összege az egymillió forintot meghaladja. Összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek, vagy szervezetnek adott juttatásokat egybe kell számolni. 12./ A Társaság feletti adóellenırzést a Társaság székhelye szerint illetékes állami adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenırzését az Állami Számvevıszék, a törvényességi felügyeletet a közhasznú mőködés tekintetében az illetékes ügyészség látja el. 13./ A Társaságnál a évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkaköröket és a vagyonnyilatkozat-tétel gyakoriságát az Alapító Okirat melléklete tartalmazza. 14./ Jelen Alapító okiratban nem érintett, vagy nem teljeskörően szabályozott kérdések vonatkozásában a évi IV. törvénynek (Gt.), a közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. törvény (Kszt.) és a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvénynek (Ptk.) a rendelkezéseit kell alkalmazni. 14./ A Társaságra vonatkozóan a Vas Megyei Bíróság, mint Cégbíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel. 15./ Jelen Alapító Okiratban az Alapító Okiratra történı utalások alatt a jelen okirattal megállapított rendelkezéseket kell érteni. Az Alapító Okiratot az Alapító elolvasás és értelmezés után, mint akaratával mindenben egyezıt helybenhagyólag aláírta. Szombathely, július 2. napján alapító Az egységes szerkezető Alapító Okiratot az Alapító elolvasás és értelmezés után, mint akaratával mindenben egyezıt helybenhagyólag aláírta. Szombathely, március 26. napján Kovács Ferenc a Vas Megyei Közgyőlés elnöke az alapító képviseletében

20 2011. MÁRCIUS Ügyvédi ellenjegyzés: Alulírott dr. Fejesné dr. Márton Zsuzsanna ügyvéd (9700 Szombathely, Szerb Antal u. 1.) igazolom, hogy a jelen szerzıdésben foglaltak mindenben megfelelnek a hatályos jogszabályoknak, és egyben tanúsítom az aláírások valódiságát. Szombathely, március 26. napján dr. Fejesné dr. Márton Zsuzsanna ügyvéd 47/2011. (III. 24.) számú határozata az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok évi üzleti terveinek elfogadásáról, valamint a Vas Megyei Markusovszky Kórház, Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt. és a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. részére vagyonkezelésbe adott eszközökre vonatkozó éves vagyongazdálkodási terv bemutatásáról A közgyőlés: 1.) a gazdasági társaságok évi üzleti tervét az alábbiak szerint: - a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt évi üzleti tervét 0 Ft adózás elıtti eredménnyel; - a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft évi üzleti tervét ezer Ft adózás elıtti eredménnyel; - a Büki Gyógyfürdı Zrt évi üzleti tervét ezer Ft adózás elıtti eredménnyel; - a VASIVÍZ Vas Megyei Víz és Csatornamő Zrt évi üzleti tervét ezer Ft adózás elıtti eredménnyel; - a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt évi üzleti tervét ezer Ft adózás elıtti eredménnyel elfogadja; 2.) a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. és a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft évi vagyongazdálkodási tervét elfogadja. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal 48/2011. (III. 24.) számú határozata a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének közötti idıszakra szóló társadalmi-gazdasági programjának elfogadásáról A közgyőlés a évekre szóló társadalmi gazdasági programját jóváhagyja. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal, illetve folyamatos 49/2011. (III. 24.) számú határozata a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. folyószámla-hitel felvételéhez szükséges kezességvállalásról A közgyőlés készfizetı kezességet vállal a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. által 1 éves idıtartamra felveendı 10 millió Ft folyószámlahitel visszafizetéséhez. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Vállalkozási formák a vendéglátásban

Vállalkozási formák a vendéglátásban Vállalkozási formák a vendéglátásban TÉMAKÖR TARTALMA - Vállalkozás, vállalkozási formák - Egyéni vállalkozás, egyéni cég - Gazdasági társaságok - Csıdeljárás, felszámolási eljárás VÁLLALKOZÁS (Üzleti)

Részletesebben

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. június 29-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 22/2011.(VII.5.) ÖR. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004.

Részletesebben

Zérczi László és Stumpf Attila képviselık igazoltan vanak távol.

Zérczi László és Stumpf Attila képviselık igazoltan vanak távol. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 888-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Jelen vannak:

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 35.000.000.000,- Ft, azaz Harmincötmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében Az Arany János Diákszövetség Egyesület Alapszabálya Preambulum A nagykırösi Arany János Református Gimnázium és Diákotthon az intézet fennállásának 450. ünnepi tanévében az öregdiákok mindig hőséges és

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata -a 18.sz. módosításokkal egységes szerkezetben Dőlt és vastag betűs szövegrész a módosítást jelöli 2015. január 1. Ellenjegyzete:

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés. I. fejezet

ALAPSZABÁLYA. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés. I. fejezet MEZİHEGYESI ÁLLATVÉDİK EGYESÜLETÉNEK MeÁVE ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ Az

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

A PannErgy ALAPSZABÁLYA

A PannErgy ALAPSZABÁLYA A PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra (a

Részletesebben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben mellyel, az alapító Zsitnyányi Erika (anyja neve: Csillag Mária, szül. hely és idı: Budapest,

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) Módosított és Egységes Szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Amelyben a jelen Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott

Részletesebben

ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza)

ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza) ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza) Törölt:, és amely a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 I. Általános rendelkezés 1. Az egyesület neve: Györkönyi Pincehegyért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7045 Györköny, Fı u. 494. 3. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület módosított, egységes szerkezető Alapszabálya A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg:

Részletesebben

A Büki Gyógyfürdő Zrt.

A Büki Gyógyfürdő Zrt. H 9740 Bükfürdő, Termál krt. 2. Tel.: 36-94-558-080, Fax: 36-94-358-023 Internet: www.bukfurdo.hu e-mail: bgyzrt@spabuk.hu A Büki Gyógyfürdő Zrt. egységes szerkezetű SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA A képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hozott döntések: 63/2015. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 64/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul Tanyagondnoki

Részletesebben

I. A Magyar Ügyvédi Kamara létrejöttével kapcsolatos rendelkezések

I. A Magyar Ügyvédi Kamara létrejöttével kapcsolatos rendelkezések Elfogadva: 1999. március 1., egységes szerkezet: 2007. május 7. Kihirdetve: IK 1999. évi 6. szám, egységes szerkezet: IK 2007. évi 10. szám Hatályba lépés: 1999. június 30. Módosítva: 2007. október 31-i

Részletesebben

A VÉRTES-GERECSE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A VÉRTES-GERECSE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A VÉRTES-GERECSE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A jelen alapszabályt elfogadó tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság INFOPARK ALAPÍTVÁNY (a 2001. február 8-i, 2003. június 25-i, a 2004. február 5-i, 2004. december 16-i, 2006. augusztus 1-i, 2007. november 15-i, 2008. augusztus 7-i., 2010. november 11-i alapítói határozattal

Részletesebben

A Dávid Kisemberek Társasága. angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA. Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

A Dávid Kisemberek Társasága. angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA. Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Dávid Kisemberek Társasága angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. Az Egyesület neve: Dávid Kisemberek Társasága 2. Az Egyesület neve angolul: David Little

Részletesebben

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 1 2/B. sz. melléklet Szentes Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Bevezetés A Városellátó Intézmény, mint költségvetési intézmény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Részletesebben

Vállalkozások alapítása és működése

Vállalkozások alapítása és működése Vállalkozások alapítása és működése Bokor Csaba A szak- és felnıttképzés rendszerének fejlesztése a Savaria TISZK-hez csatlakozott szombathelyi partneriskolákban (TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0001) Elıszó A vállalkozások

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt módosították, és a tagok 2013. május 10. napján egységes szerkezetbe foglalták. Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének. 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete az építményadóról

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének. 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete az építményadóról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete

Részletesebben