Vavyan Fable MESEMARATON Betűvető, Budapest, 1989

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vavyan Fable MESEMARATON Betűvető, Budapest, 1989"

Átírás

1 Vavyan Fable MESEMARATON Betűvető, Budapest, 1989 NEM KÖTELEZŐ Előhang Megírtam első regényeimet (sorban: A pokol is elnyeli; A halál zsoldjában; A Halkirálynő és a kommandó), s bár ezek még messze jártak a megjelenéstől, tavaszán, túl a Challenger szívszorító tragédiáján, Csernobil sugárzásában, rájöttem, hogy a világ nincs és mostanában nem is lesz megváltva. Kolosszális felismerés volt. Ezzel egyidejűleg a horror- és zombifilmek divatját éltük. Mozizás előtt a figyelmes házigazda kenyeret és hagymát készített a kezünk ügyébe, hadd tunkoljunk. A gyerekek Cápát és Rambót játszottak a téren, de a vérfagylaló jeleneteket nevetésbe fullasztották, s lehet, hogy nekik volt igazuk. Mindenesetre: mű- és valódi vér ömlött körülöttünk. De a mi szorongásaink, félelmeink (már akkor is) hamisítatlanok voltak. Ekkor született a MESEMARATON, első (és talán utolsó) kilengésem: afféle paródia, morbid burleszk. Nem mindenki szerette. Nekem kedvencem. M. TAUCHENNEK 1. Hella Postor A könyvtárosnő fel sem pillantott olvasmányából, amikor Hella Postor a helyiségbe lépett, jóllehet az a tény, hogy a könyvtárnak látogatója akadt, bőven kihozhatta volna a sodrából. Egykor egy, az öreg hölgyhöz hasonló asszonyság alapította a közművelődésnek eme szentélyét, csakhogy időközben az alapítvány elapadt, az álmos porfészek kultúrszomja pedig késett feltámadni. Ez volt a könyvtár utolsó nyitvatartási napja. A fiatal alkalmazott a megmondhatója, hogy a szentély bezárása kevesek szívét fogja megrendíteni. Hella Postort sem a tudásvágy vetette be a pókhálós falak közé. Felháborodásában tért be az első útjába eső helyre, hogy kifújhassa magát. Elhelyezkedett egy fotelban, Felkapott egy avítt magazint és belemerült, bár egyáltalán nem érdekelte, mit tart a kezében. Dohogva forgatta a lapokat. Méltatlankodása előterében orvosa állt, aki nem átallotta eltanácsolni a lovasversenyen való részvételtől. Képtelen tiltás volt. Meglehet, az öreg hölgy csaknem hetvenéves, meglehet, beteg szívén már csak a pacemaker-beültetés

2 segíthet, az viszont lehetetlen, hogy ne induljon a versenyen, melyet ő szervezett, fődíját saját vagyonából ajánlotta fel, azzal a nem titkolt reménnyel, hogy meg is nyeri! Bejárt vadont és sivatagot, mert nehéz terepet akart találni. Csakhogy az orvosa fütyült az érveire. Ő viszont fütyül az orvosra. Élete utolsó próbatételére készül, s nem riad vissza semmiképp. Ekkor egy férfit pillantott meg a kezében tartott lapban, egy átkozottul jóképű, gazfickós mosolyú férfit. Beteg szíve felzakatolt. Nézte a dús szőke hajzatot, a fölényesen csillogó, elevenkék szempárt, a kihívó orrot, a széles ajkak mögül elővillanó fogsort, a vadállatokra jellemző hegyes szemfogakat. A fiatal férfi szakasztott olyan volt, mint egykor az apja, ezer éve tán. Hosszú történet. Hella Postor nehezen szakadt el a képtől. Szándékosan elsiklott a cikk fölött, elhatározta, hogy azért sem olvassa el. Elmúlt. Elmúlt, na és? Szép volt. De be kell látnia végre: megöregedett. jóllehet, mindenki úgy emlegeti, mint az örökifjú, kalandokra szomjazó Mrs. Postort. Egyszer egy újságíró megkockáztatta a szójátékot: Mrs. Imposztor. Gyermeteg tréfa volt, mégis hízelgő. Bal karjában szorító fájdalom kezdődött, veríték lepte el a Felső ajkát, Gépies mozdulattal a nyelve alá tolt egy tablettát. Amíg a hatást várta, gondolatban újra végigjárta a versenypályát. Magának kereste ezt az útvonalat. Alig hihető, hogy a jelentkezők bármelyike képes tegyen a pálya végigfutására. Most az is kizártnak látszott, hogy ő maga végigjárja a rettenetes távot. Visszalapozott az újságban: A férfit nézte, de az apjára gondolt, a szenvedélyes, kalandos évekre. Ezt itt Don Jarratnak hívták, s éppen a börtönből távozóban kapták lencsevégre. Nocsak, a fiú is örökölt valamit az apja vérmérsékletéből. Állítólagos gazságait nem tudták rábizonyítani, ezért a bíróság szélnek eresztette. Az öreg hölgy ábrándozva felnézett. Rápillantott a könyvtároslányra, aki öklére támaszkodva, üveges tekintettet meredt a semmibe. Ez a lány! Az öreg hölgy dermedten bámulta. Szívet dobogtatóan, fájdalmasan ismerősnek látta az arcát. Honnan ismerős? Soha nem tátott hasonló alapossággal, szándékosan elcsúfított lányt: haja lenyalva, befonva, szorosan a koponyájára tekerve, századelői nevetőnők modorában. Igazán borzalmasan Festett. De a hatalmas, sötét szempár az ívelt szemöldök alatt, a hetyke orr, a tett, dúsan rajzott száj a rémes hajviselet ellenére is élt. Élt és szépséggel tüntetett. Ilyesmi nem tétezik, sóhajtotta az öreg hölgy. Kényszerítette magát, hogy ütve maradjon. Újabb tablettát tolt a nyelve alá, s csak bámulta, bámulta a lányt. Miért nem hord magánál valami gyógyszert tudathasadás ellen is? Most csak bekapná, és a vízió szertefosztana. A szoborrá merevedett lány a fiatat Hella Postor volt. De nem tehetett. Hiszen itt üt ő, immár hetven esztendősen. Tükörképről tehát szó sem tehet. Az idő sem pereghetett vissza majd félévszázadnyit. Elveszített,

3 elfeledett gyermeke sem tehet, hiszen arra feltétlenül emlékezne, ha valaha is szült volna. Akkor hát mi ez? Mrs. Postor Felemelkedett és a pulthoz tépett. Kinyújtotta a karját, s megérintette egykori fiatal arcát. A kép nem tűnt el, az érintett sem volt anyagtalan. Ezzel szemben a lány összerezzent, és felsikoltott. A következő pillanatban kilökte maga alól a széket és most csakugyan eltűnt, de a pult mögötti hangokból ítélve nem végleg, mindössze annyi időre, míg talpra tápászkodott. Döbbent-zavart arc bukkant elő, s rámeredt az öreg hölgyre. Aztán a lány pillantása a pultot kutatta. Hátratépett, letekintett a földre, és nyomban felderült. Lehajolt valamiért. Az öreg hölgy ismét reménykedni kezdett. Ha nem is a szokásos módon de a helyzet sem mindennapi, a jelenés felszívódott. Fel tehet létegezni. Csodák nincsenek. Öregasszonyok vannak, a maguk ostoba, nosztalgikus vízióival. Ám a lány megint előbukkant a pult mögül, a reménykedésnek befellegzett. Az öreg hölgy ismét átfésülte az emlékezetét, de ezúttal sem talált benne nyomot arra nézve, hogy valaha is szült volna. Testvérei nem voltak. A lány létezése teljességgel logikátlan, mondhatni: nonszensz. Akárhogyan is, tökéletes mása volt az ötven év előtti Hellának. Ráadásul ügyefogyott, ami azért sértő, mert ő maga sosem volt az. Mit szorongat? kérdezte számonkérően, a lány mellére ölelt könyvre mutatva. Zavart pillantás, arcpirulás kíséretében a kötet a fiók mélyére vándorolt. Nem fontos. Segíthetek valamiben, asszonyom? Ugyan már. A maga korában én is fogékony voltam a pornográf irodalomra. Nem szégyen az. A lány arcszíne három árnyalattal tovább mélyült, de korábbi zavartsága eltűnt. Szinte felháborodottan utasította rendre a könyvtár utolsó látogatóját. Nem pornográfia, asszonyom. Verseskötet! Mutassa. A lány olyan mozdulattal adta át a könyvet, mintha a karját nyújtaná amputációra. Az öreg hölgy egyetlen szót sem értett a betűhalmazból, de a tördelés nyilvánvalóvá tette, hogy valóbán verseskötetet tart a kezében. Milyen nyelven írták ezt? Oroszul? Amint tátja, nem cirill betűk. Mrs. Postor kibetűzte a borítón tátható nevet. A felismerhetetlenségig eltorzítva olvasta: Nagy László. Kiejtése megnevettette a lányt. Nem ismeri, asszonyom? Nem. Az öreg hölgy egy utolsó pillantást vetett a rövidre vágott hajú, fehérősz, kisfiús vonású költő képmására, majd a pulton áthajolva a fiókba taszította a kötetet. Úgy látta, hogy a lány felriadt végre sajátságos kábulatából, talán a pironkodással is hajlandó felhagyni, tehát szóra kell bírni. Nyájas mosolyt öltött.

4 Hány éves, drágám? Olyan nagyon fiatal. Huszonnégy múltam. Óh. Fiatalabbnak gondoltam. Nem unatkozik ebben a porfészekben? Szeretni az itteni nyugalmat. A csendet. Amikor főiskolára jártam, betege voltam a nagyvárosi tempónak, a tömegnek. Bár időközben az anyám és a nővérem Kaliforniába költözött, én inkább visszajöttem ide, a nagybátyám mellé, a békességbe. Mrs. Postor leplezte felháborodását. Nem engedett gangja nyájasságából. Itt akar megöregedni, ebben a könyvtárban? A lány csaknem felsírt a kérdés hallatán. Az öreg hölgy pedig eljátszott a gondolattal, hogy felpofozza egykori önmagát, e rémes alteregót. Ha nem tette meg, pusztán azért, mert valami tervféle sejlett fel az elméjében, s a továbbiakban inkább ezzel játszadozott. A lány már-már hüppögött: Holnap bezárják a könyvtárat. Hála. istennek. Mrs. Postor sarkon fordult, hóna alá csapta a magazint, aztán újra a lány elé lépett. Nem törődött megrökönyödött pillantásával. Megtartom a lapot. Mivel tartozom? Tegye el emlékbe. A lány sóhajtva átnézett az öreg hölgy válla fölött, mintha máris a komor polcoktól, az üres helyiségtől búcsúzna, talpig gyászban. Vérforralóan festett lehetetlen koszorúba erőszakolt hajával, s így, állva feltűnt overállja is, amely legalább hét számmal nagyobb volt a kelleténél. A ruhadarab ormótlanságát tovább fokozták a rávarrt, degeszre tömött zsebek. Hella Postor letekintett alteregója lábára, és nyomban kedve támadt bokán rúgni a tornacipőbe bújtatott végtagok valamelyikét. Aztán felsóhajtott. A verseny szervezése úgyszólván befejeződött. Ha nem találkozik ezzel a fogyatékossal, akár pihenhetne is. De így erről szó sem leget. Hol lakik? Egy közeli ranchón. A nagybátyámnál. Üzenni fogok magáért. Vagy odamegyek. De miért? Van állása? Nincs. Akkor ne kérdezzen hülyeségeket. Vagy netán milliomos? Nem Felelte sápadtan a lány. Az öreg hölgynek elege volt. Eltökélte, hogy embert Fog faragni belőle. Ennyivel tartozik a hasonlatosság eme tökélyének, a nőiesség tökéletlenségének. Ígyen dohogva biccentett, majd a kelleténél hangosabb ajtózárással távozott. A perzselő napra lépve megtorpant. Dühében már-már felpofozta magát. Elfelejtette megkérdezni a hasonmás nevét! 2. Athéna Dobos

5 A lány a különös látogató távozása után visszaereszkedett a székre, és kinyitotta a könyvét. Egyik zsebéből sztaniolba csomagolt szendvicset húzott elő, a másikból karikába tekert noteszét. Aprókat harapva megpróbálkozott a lehetetlennek tetsző, ám mindig újra megkísérelt foglalatossággal: a magyar nyelvű vers angolra fordításával. Időbe tellett, amíg rájött: most sem sikerül. Neki semmi sem sikerül. Végül a karika formát magától Felvevő füzetet visszagyömöszölte a zsebébe, és lehajította a tollat. Legfeljebb nem fordítja le a verseket. Attól még olvasgatja őket. Egy óra múlva a lármásan érkező munkások sebet ütöttek áhítatán. Vezetőjük, a spanyol-indián-amerikai keverék az együgyűeknek kijáró pillantással állt meg előtte. Nagyra nőtt, izmos férfi volt, s amikor két karját is csípőre tette, Athéna megborzongott. Gondoltam, hogy nem fog összecsomagolni. Leszáradna a Falról a diplomája, ha odáig süllyedne, hogy a két kezével dolgozzon, mi?! Naná, majd mi elintézzük maga helyett. Tudomásom szerint ma még nyitva áll a könyvtár a látogatók előtt felelte Athéna emelkedetten. Aga, nyitva. S aztán, hány látogatója volt? Nem bírt pakolni a nagy tolongásban, mi? A góliát társai valamiért fölöttébb szellemesnek ítélték a társalgást, mert kiválóan szórakoztak. Athéna úgy nézett rájuk, ahogy a kivégzőosztagra bámul az elítélt legközelebbi hozzátartozója. Megsemmisítő pillantás kíséretében vetette oda: Igenis, volt ma látogató. Ja, a takarítónő, port törülni. Nem, hanem egy finom úrhölgy. Finom úrhölgy. Itt!? Na, ki vele, hogy híják? Nem tudom. Naná, mert csak képzelte. Athéna nem vitatkozott tovább. Végigpillantott a polcok, könyvek során. Csaknem egy teljes esztendőt töltött közöttük. Az elválás gondolatától megrendülve előadott egy Nagy László-verset, természetesen magyarul. Látta, hogy a munkások merőn bámulják. Tartásuk lassan ellazult, tekintetük megenyhült. Egy keszeg félvér hátrább lépett. Nyugalom mondta. Jól van. Menjen szépen haza. Semmi baj. Üljön fel a motorbiciklijére, adjon gázt. Ugye, hazatalál? Haza felelte Athéna bizonytalanul. Nem szívesen hagyta ott őket, éppen most, amikor a művészet szemmel láthatóan megérintette faragatlan lényüket. Végül mégis sarkon Fordult, zsebeibe süllyesztette a pultba rejtett fiók tartalmát, majd sóhajtásszerű köszönéssel távozott. Az utcán a mopedjéhez lépett és számtalan kulcsocska segítségével végtelen türelemmel, egyenként leoldozta róla a láncokat, lakatokat. Ezután felállt a pedálokra, és tekerni kezdett. A motor ugyan nem indult, de időnként ígéretesen

6 hörrent-morrant egyet-egyet. A csomagtartóba hajított láncok úgy csörömpöltek, mintha sékelnék őket, s bár ez a lárma kifejezetten idegesítette a lányt, nem tehetett ellene, mivel a moped a nagybátyja ajándéka volt, a kezdetleges biztonsági rendszerrel együtt. Athéna tekerés közben nem nézelődött, de pontosan tudta, hogy a városka lakói borzadállyal fordulnak utána. Különcnek tartják, tárgyilagosabban szólva: hülyének nézik. Viselte e jelet, s lassan összenőtt vele, akárcsak tereptarka overálljával. A nevezetes ruhadarabból három példány állt a rendelkezésére, s ezzel voltaképpen kimerült a gardróbja. Ezt a viseletet a főiskolai években kedvelte meg, mint a militarizmus elleni tiltakozás jelképét. Akkoriban néhány jelvény és kitüntetés is ékeskedett Athéna mellkasán, ugyancsak tiltakozás gyanánt. Kiváló pszichológiai érzéke azonban azt sugallta, hogy ezeket az érméket errefelé aligha értékelnék az emberek, így hát megvált tőlük. Nos, ami azt illeti, eddigi munkálkodását sem értékelték sokra. Athéna önmagát ostorozta emiatt. Tiszta sor, rosszul végezte a feladatát. Olvasókat kellett volna toboroznia; a meglévőket pedig egyénisége varázsával lebilincselni, megtartani. De nemcsak a varázst nélkülözi, talán egyénisége sincs? Ettől a kételytől sarkantyúzva falta a betűket. Kereste önmagát, és meggyőződéssel hitte, hogy előbb-utóbb megleli a könyvet, amely végre elmond neki mindent. Csakhogy az íróknak eszük ágában sem volt Athéna Dobos életét leegyszerűsíteni. Egyik-másik írásműben talált ugyan egy sor lényeges tudnivalót a lényét feszegető kétségek. köréből, de az Egyetlen Könyv, mely bibliája lehetett volna, valószínűleg még nem készült el. S ha mégis, szerzője elkövette azt a hanyagságot, hogy nem küldött belőle egy példányt Athéna Dobos részére, az Isten Háta Mögé. A lány eme szomorú gondolataiban elmerülve, lehorgasztott Fejjel tekerte a moped pedálját. A tikkadt utca most is élte a maga lassú, megfontolt életét, egyáltalán nem sietősen és kapkodón. A szálloda és a vele szemközti üzletsor álmosan szuszogott a melegben. Valaki költözködött, munkások bútorokat rakodtak egy teherautó platójára, kényelmesen. Nem sietett senki, legfeljebb a mellékutcából előbukkanó dzsip vezetője. Athéna nem vette észre a szuperszónikus terepjárót, mivel a motor nem indult, hiába biciklizett rajta. Találkozásuk elkerülhetetlen volt, bár a jó reflexű sofőr idejében a fékre taposott. Csakhogy a moped e pillanatban kelt életre. Athéna meghúzta a gázkart. Mintha valaki kitépte volna a kormányt a lány kezéből, aki éppen kezdett feltekinteni, hogy lássa, mi történik. De ekkor már kiemelkedett a nyeregből, és valósággal szárnyra kelt. Röptének a dzsip szélvédője vetett véget. A csattanás pillanatában szünet állt be Athéna érzékeléseiben. Hella Postor ült a terepjáróban a sofőr mellett. Közvetlen közelről láthatta alteregója arcát, lezárt szemét. Bizalmasan megérintette a férfi vállát. Óh, Redford. Nézze ezt a lányt. Hát nem gyönyörű?

7 Redford nézte, de nem szállt vitába munkaadójával. Hirtelen ötlettől vezérelve megnyomta az ablakmosó folyadékot kilövellő gombot. A teremtmény hasmánt elterülve hevert a motorháztetőn, arcát az üveghez szorítva. Az enyhén mosószeres folyadék éltető ereje nem hatott rá. Redford bekapcsolta az ablaktörlőt. A lapátok néhányszor ide-oda fordították a lány orrát, mire a hatás mutatkozni kezdett. Az áldozat zavaros tekintettel felnézett és lehátrált a dzsip tetejéről. Felkapta halkan doromboló mopedjét, és kábultan a nyeregbe ült. Mintha a terepjáró ott sem lett volna, szó nélkül elhajtott. A férfi utána fordult. A vadul pöfögő, rozoga jármű füstöt okádott. A csomagtartóban láncok és lakatok verődtek egymáshoz iszonyú csörgéssel. A tarka zsákba gyömöszölt idomtalan teremtmény görnyedtezi ült a nyeregben. Redford felől nézve teljesen úgy festett, mint aki a saját nyakazásáról igyekszik hazafelé: görbe háta elfedte lehajtott fejét. Az összeomlással fenyegető jármű elviselhetetlen lármát csapott, de alig haladt. A motor a teherautó mellé ért. Az egyik rakodómunkást olyan mértékben megviselte a látvány és a zaj együttese, hogy a feje fölé emelt, gazdagon faragott hintaszéket egyetlen lendületes mozdulattal a teherautó platójára hajította. Nyilvánvalóan azért sietett, hogy az ily módon nyert értékes másodperceket a jelenés behatóbb vizsgálatának szentelhesse. A hintaszék kecses ívű pályát kezdett, akárha szárnyalásról álmodott volna, s valóban ez történt vele. Átröppent két kanapé, egy televízió, egy madárkalitka, néhány ruhafogas, egy plasztikcsontváz és a tulajdonos vékony hangon ugató selyempincsije Fölött, aztán lendületét vesztve zuhanni kezdett. Ügyesen landolt. Athéna vállán. A váratlan támadás leterítette a lányt. Legalul hevert a moped, fölötte döbbent tulajdonosa, s az ő vállán, hátán, égnek meredő fenekén a hintaszék. A rakodómunkás előrelépett. Kíváncsian csodálta művét. Hát ez gyönyörű. Tényleg felelt kissé késve az öreg hölgy testőr sofőrje. A továbbiakban szótlanul figyelte, amint a tereptarka zsákba öltözött lény kimászik a hintaszék alól. Küzdelme olyan benyomást keltett, mintha birokra kelt volna a kecses ülőalkalmatossággal. Belegabalyodott a lábaiba. Az utca népe nem volt ideges, nem volt kapkodós. Szemlélődtek. A teremtménynek egyedül kellett boldogulnia. Elszánt küzdelme eredményeképpen végre kiszabadult a hintaszék fogságából. Ezután megpróbálta kihúzni a lábát a ráomlott motor alól, s hozzá valódi akrobatamutatványokkal. Közben a hintaszék nem tágított. Mivel bolygatták, ő hintázgatott, s egyik gombos végével egy metronóm hideg nyugalmával minduntalan Fejbe verte a lényt. A dagadt élőlény végre lehempergette a lábáról a mopedet, majd négykézlábra emelkedett, és szétszóródott könyveit kergette az út porában, a korábbiakhoz hasonló elszánt kitartással. Amikor mindet begyűjtötte, két lábra állt. Bíborszínűre gyúlt arccal végigtekintett az imént még úgyszólván néptelen utcán

8 összeverődött tömegen, aztán megragadta a hintaszék karfáját, és a sóbálvánnyá meredt rakodómunkások felé indult az agresszív bútordarabbal. A moped hátsó kerekét valahogy Figyelmen kívül hagyta, tehát elbotlott benne. Zuhantában elhullatta a hintaszéket, aztán hasmánt beleomlott. Mrs. Postor halkan Felnyüszített. Testőre lenyűgözve bámulta a teremtmény kitartó szerencsétlenkedését. A leányzó felemelte koszorúba tekert hajú, fáradt fejét a hintaszék háttámlájáról, s megpróbált lefarolni róla. A bútordarab vadul hintázott alatta. Több nézelődő agyán pornografikus gondolatok suhantak át meg át, míg a kétértelmű mutatványt nézték. Végre a lány lejutott a hintaszékről. Végigtekintett a teherautón, a munkásokon, a közönségen. Aztán lehajolt a motorért, és a kerekeire, rántotta. Nyeregbe pattant, ám hiába tekerte a pedálokat. Vidám lánccsörgés közepette elbiciklizett. A testőr Mrs. Postorra bámult: Ki volt ez? Az öreg hölgy bizakodón rámosolygott. Kicsit ügyetlenke, szó se róla. De azért gyönyörű, nem? Michel Redford egyszerű testőr és sofőr volt. Hibái és rigolyái is akadtak. De vak nem volt. Felháborodottan meredt alkalmazójára. Telezsák? Amint gyönyörű? Meg ügyetlenke? Soha életemben nem láttam ilyen négy bal lábon járó katasztrófát. Az arca reménykedett Mrs. Postor. Látta az arcát? Közvetlen közelről. Majdnem összetörte a dzsipet. A férfi megcsóválta a fejét. Ne akarjon arra kényszeríteni, hogy gyönyörűnek mondjam Telezsákot. Elvtelenség lenne részemről. Inkább máris felmondok. Az öreg hölgy belátó sóhajjal kiszállt a terepjáróból, és a szálloda bejárata felé indult. Szobája ajtajában intett a fejével. Redford követte, s elnyúlt egy karosszékben. Vigyorgott. Az öreg hölgy nézte a testőrt, s a fejét ingatta. Kivételes a fickó, gondolta. Kivételesen pimasz, de épp ezért szórakoztatja. Megkínálta egy pohár tequilával, de a férfi, mint mindig, visszautasította az italt. Én mondok fel magának kezdte az öreg hölgy lassan. Mosolygott hozzá: Nem áll olyan régen az alkalmazásomban, hogy elfeledhettem volna, milyen körülmények között, miért Fogadtam szolgálatomba. Na, de kinek nincsenek ellenségei? Borítsunk Fátylat a múltra, Redford. Nos, ahhoz azonban ismerem egy ideje, hogy előléptessem. Jól hallotta. Sokat segített nekem a verseny előkészületeiben. Ezért megkapja a lehetőséget: részt vehet benne. Továbbmegyek. Ha megnyeri az első díjat, természetesen a magáé az egymillió dolláros jutalom. De És itt elhallgatďtt. Redford lassan felemelkedett. Ha állt volna, leülni kényszerítik a hallottak. Zsebre vágta két kezét, és várakozóan tekintett alkalmazójára. Van egy feltételein folytatta Mrs. Postor. Az imént látott lánnyal kapcsolatban.

9 Redford felnyögött. Az öreg hölgy leintette. Én most elrepülök az első géppel, mert frissen támadt zseniális ötleteimet kell nyélbe ütnöm. Egyedül megyek, majd az ügynökségen szerzek másik testőrt. Maga itt marad. Az lesz a dolga, hogy megismerkedjen a lánnyal. Nem. Nagyon hálásan köszönöm, de nem. Kuss, Redford nyájaskodott az öreg hölgy. Ne feledje, hogy kihúztam a pácból. Nélkülem ugyebár régen kibelezték volna. Tehát megismerkedik a lánnyal. Hivatkozhat rám, mondja bátran, hogy a titkárom. E szavaknál az öreg hölgy előhúzott az éjjeliszekrény fiókjából néhány fotót. Pár percig a barnuló képeket nézegette, aztán a kicsiny szobát pásztázta a tekintete. Összeborzongott. Micsoda tetűfészek. jó, hogy a recepció nincs a szobában. De mégsem bánom, hogy idejöttem. Érdemes volt. Nézze meg ezt a fotót. Redford megnézte. Fiatal lányt látott a régi felvételen, kinek hullámos, dús haja szétterült a vállán, ívelt szemöldöke alól dermesztő szempár figyelte a lencsét, orra hetyke hatást keltett, cakkos-telt ajkai nappalok és éjszakák együttes ígéretével kecsegtettek. Kerek álla vékony nyakban és gömbölyű vállakban folytatódottá majd néhány ruhafodorral véget ért a felvétel. Ki ez? tudakolta Redford. Nem ismerős? kérdezett vissza Mrs. Postor ravaszul. Nem ismerős, de ön lehet fiatal korában. Így hát nem kérem, hogy hozzon össze a lánnyal. Tudja, mit? Ne hozzon össze semmiféle lánnyal. Ilyesmiben mindig is önellátó voltam. Nos, össze fog jönni vele. A kép engem ábrázol a múltban, de az a lány, akihez küldöm: most ilyen. Valami ranchon lakik. Derítse ki, hol. Ismerkedjen meg vele. Öltöztesse fel rendesen, és vegye rá, hogy kibontsa a haját. Redford visszaült a fotelba. A nyomaték kedvéért az asztalra fektette vékony hasított bőr csizmába bújtatott lábait. Erre nem kényszeríthet. Még többre is rábírhatnám. Vegye rá a lányt, hogy induljon a versenyen. Nem lesz könnyű, mert úgy gondolom, nincs pénze a nevezésre. Nyilván nem fogja megemészteni, ha ezt átvállalom. Erről egyelőre ne is beszéljen vele. Egyszerűen csak csináljon neki kedvet a versenyhez. Maga kivételes fickó, célba Fog érni. Apropó. Nem nyúlhat hozzá. Nem, és nem. Egyetlen ujjal sem. Redford bólintott. Ujjbeggyel sem. Ez az egyetlen, amit készséggel teljesítek a Felsoroltakból. Folytatom. Lovakat bérel avagy vásárol. Megtanítja a lányt lovagolni. Mire visszajövök, álljanak készen a versenyre. Mi a fene ez a többes szám? Redfordom, maga gyengeelméjű. Maga és a lány a többes szám. Mindketten indulnak. Bármelyikük elnyerheti a pénzt. Nem vonzza magát az egymillió dollár? Ördögien lovagol. Van esélye. Nos, ha most nemet mond nekem, szemrebbenés nélkül világgá kürtölöm, hogy azok a bizonyos üldözők hol találhatják meg. Ha a nevét megváltoztatta is, a feje eltéveszthetetlen, nemde!?

10 Undorító a módszerem, belátom. Máris úgy veszem, hogy hatást értem el vele. Tehát. Én most repülőre szállok. Maga munkához lát. Legkésőbb holnap adjon fel egy felvételt a lányról, szükségem lesz rá. Gyönyörű legyen a képen. Nem tudok csodákat tenni. Majd ha csodát lát, hinni kezd benne. Indulhat, foglaltasson helyet a legközelebbi chicagói járatra. Redford kelletlenül hagyta el a szobát. Amíg az öreg hölgy ügyeit intézte, harmincháromszor megfogadta magában, hogy soha többé. Ebben az életben nem áll még egyszer nőnemű személy szolgálatába. A nők egytől-egyig őrültek, még a kivételek is. A mopedes teremtmény meg az öreg hölgy még versengenek is egymással. Egymillió dollár? Egymillió dollár komoly pénznek tűnik ebben a pillanatban. De vajon ér-e annyit, hogy dagadt törpéket pátyolgasson érte? Lovagolni tanítsa Telezsákot?! Azt látva, mit művelt egy élettelen hintaszékkel, hátborzongató víziók sejtetik, mit fog tenni egy eleven lóval. Michel Redford indián származásúnak vallotta magát. Ha külseje láttán ezt vonakodtak elhinni neki, igaza menten bebizonyosodott, amint egy pohár italt juttatott a gyomrába. Valahol hallotta, hogy az indiánok szervezetéből hiányzik egyfajta az alkohol lebontásában jeleskedő enzim, ezért nem bírják az italt. Ami azt illeti, Redford csakugyan nem bírta. Az első korty után eszméletvesztéses állapotba került. Így hát kerülte a tüzes vizet. Ha a mese igaz, apja dakota indián volt. Anyja francia származású utcanő. Mindketten hamar elhaláloztak, de talán csak elnyelte őket a nagyvilág. Az árva Redford ifjúsága java részét állami intézményben töltötte. Később önkéntesként szolgált a hadseregben, majd testőr lett. Látható, hogy pályaválasztásait nem a kényelemszeretet jellemezte. Ebből következően gyakorta bajba került. Úgy vélte, ha tétlenül ülne, a haj akkor is Frontálisan ütközne vele. Legutóbb annyira belekeveredett, hogy a mesés egymillió dollár csak az egyik vonzereje volt az öreg hölgy ajánlatának. De erre nem szívesen gondolt. így hát a szárazdajka szerepében találta magát. A tükör elé lépett, látni óhajtván, változtatott-e küllemén az új helyzet. Magas, széles vállú férfit pillantott meg. A hosszú nyakon komor fej ült. Előreugró állával olybá festett, mint egy melankólikus hangulatú gúnár, jóllehet hangja nem hatott gágogónak. Tekintélyt parancsoló, mély hang származott gégéjéből. Valójában ez alapkövetelmény egy férfiember esetében, de az ő kontrabasszusa túltett minden előíráson. Mivel ez a mélységes hang zavarta, hosszas gyakorlással pokoli hajlékonyságúvá tette, csakis azért, hogy hangulatai, érzelmei megfelelő árnyalására képes legyen. Sűrű szálú fekete haját örökölhette a legendában szereplő dakota apától, de bozontos szemöldöke alatt ülő acélkék szemeit már aligha. Viszont a nagy, egyenes orr, amelynek évekkel ezelőtt oly hiába könyörgött, hogy hagyja abba a növekedést, nyilván nem anyai örökség. Hát a vékony felső- és a duzzadt alsó ajakért kit vonhatott volna kérdőre? Tágult pórusú arcbőrét pedig mi mással kendőzhette

11 volna, mint kéklő borostával. Ezt a gyomot előszeretettel növesztette, izgága és ingerlékeny egyedek szerint kizárólag azzal a célzattal, hogy legyen mit sercegtetnie a halálos csendben. Ezt láthatta a tükörben Michel Redford. Meg kellett állapítania, hogy a nörszökre jellemző valamennyi bájos vonást nélkülözi. De egymillió dollárért?! Kissé még dohogott, amikor ügyei intézéséhez látott. Legvégül beszerzett egy polaroid Felvételeket készítő fényképezőgépet. Igenis, lefényképezi a lányt, s a fotót képtávírón Chicagóba küldi. Hadd sírdogáljon az öreg hölgy, ha meglátja a küldeményt. 4. A ranch Athéna rövid köntörfalazás után előadta, miként horzsolódott le az orra, mocskolódott el a ruhája. Az elbeszélés végeztével az öreg Dobos kifordult a házból, hogy megtekintse a hányatott sorsú moped maradványait. Fejcsóválva tért vissza a halottszemléből Némiképp megnyugtatta két lányának látványa, akik mégiscsak normálisabbak voltak, mint Athéna. A ház ura letelepedett az asztalhoz és főúri mozdulattal engedélyezte asszonyának a vacsora felszolgálását. Az észbontóan illatozó gulyásleves majdnem megérkezett az éhes család elé. Mindössze három lépés hiányzott ahhoz, hogy belevessék magukat a kalóriaorgiába, amikor Mrs. Dobos elbotlott hitvesének félrehányt cipőjében. A levesestál a magasba emelkedett, a ház asszonya aláhanyatlott. Valamivel később a gulyás is ereszkedni kezdett. Az öreg dobos nehéz sóhajjal felemelkedett az asztal mellől. Nyakon kapta hű butéliáját és vitte, gondolván, hogy amíg a nők eltakarítják a romokat, magához vesz némi vigaszt. Nem bosszankodott túlsággal. A tűzhely sarkán ott álldogált a tízliteres lábaska, csordultig töltött káposztával. A ház ura elnyújtózott a hűvös szobában, lerúgta papucsát és az ajkára vonta a butéliát. Meghitt neszeket hallott a konyha felől: női takarítottak. Két lánya, Tatina és Christa mind több fejtörést okozott az atyának. Férjhez kellene adni őket, lehetőleg olyanformán, hogy eme ügylett által a földje is gyarapodjon. Csakhogy errefelé, az hiszen Háta Mögött nemigen akadtak számításba jöhető férfiak. Ha belegondolt, férfiak se nagyon. Mindeme gondok hegyébe ott van Athéna, az unokahúga. Vele kapcsolatban szó sem lehet házassági tervek kovácsolásáról, ez régtől nyilvánvalónak látszott. Őt tehát ezúttal kihagyta terveiből. A városban jártában találkozott egy Falragasszal, amely a MESEMARATON elnevezésű lovasversenyt hirdette, mégpedig egymilliós fődíjjal. Tatina és Christa kitűnő lovas. Miért ne? Megpróbálhatnák. Holnap utánanéz. Bármelyik lány hozza el a díjat, mindegy. Fő az egymillió. Robaj hallatszott a konyha felől. Dobos dúltan felpattant: Töltött káposzta sem lesz? bömbölte.

12 Megnyugtatták, hogy ezúttal nem a vacsorának esett bántódása. újból körülülték az asztalt. Dobos teleszedte a tányérját, elábrándozott kissé a fergeteges ízeken, aztán sóhajtva megjegyezte: Athéna állásának befellegzett. A mopednek úgyszintén. De talán mégis sikerül megjavítani. Korholó tekintetét imádott, e pillanatban leplezetlenül vihogó lányaira emelte. Csend legyen! Athéna, a jövő hónaptól lesz munkád. Felszabadul egy pincérnői állás az étteremben. De nem elaludni felszolgálás közben! Továbbá a spanyol ajkú lakosságot nem lenne okos magyar nyelvű szavalatokkal szórakoztatni. Christa szigorúan tódította. Nem a nyájas vendég nyakába borítani a csilimártást, és nem meginni előle a tequilát. Nem elbotlani a saját lábadban és nem belebotorkálni a levesfőző üstbe. Beleesni a tulajdonosba. Gazdag szivar ajánlotta Tatina. Apropó Dobos a nyolcadik töltelékgombócot csipegette. Tatina. Christa! Valami vén szárcsa lovasversenyt szervez. Ő is indulni akar, amint hallom. Ebből az következik, hogy máris száz százalékos esélyetek van a győzelemre. A tét egymillió dolcsi. Holnaptól kizárólag lóháton fogtok közlekedni. Gyakoroljatok. Athéna felpillantott a tányérja mellé támasztott verseskötet mellől Nem szívesen ábrándítom ki Ottó bácsit, de én is olvastam a versenyfelhívást. Dobos felmordult. Van olyan betű, amit te nem olvasol el? És ezzel még dicsekszel is? Tudod, mikor olvastam utoljára? Két éve, a táblát a szemorvosnál. Athéna zavartalanul folytatta: Nehéz terep várható. A nevezési díj horribilis. Drága mulatság a Mesemaraton. Nem nevezném tömegsportnak. Dobos a tányérjára szedte a tizenharmadik tölteléket. Kezdett jóllakni, tehát szigorán is enyhített, akár a nadrágszíján. Bízd ide. Holnap utánanézek. Ha akarsz, nevezhetsz te is. Elvégre van némi pénzed az apai örökségből. Athéna lapozott a könyvben. Abból a pénzből a zuhatag melletti földet szeretném megvenni. Megőrültél! horkant fel a nagybácsi. Az emberek mesélik, milyen kísérteties dolgok történnek arrafelé, a romháznál. Ott maga az ördög tanyázik. Már az előző lakók is vagy tizenöt éve eltűntek. És mit kezdenél a földdel? Mogyorót termesztenék. Mogyorót. Verd ki a fejedből. Azt a földet senki nem meri megvenni, s nem zsugoriságból. Nekem akkor sem kéne, ha ingyen adnák. Lidérces hely. Nem vagy zsugori? hökkent meg Christa. A múltkor hallottam, amikor a sánta Sanders azt mondta, hogy Otto Dobos fukarságában még a székletét is a fogához veri. Nem ezt a kifejezést használta jegyezte meg Tatina. Drágáim sóhajtott az anyjuk. Dobos beleszúrta a villáját a tizenhetedik töltelékbe. A gombóccal Athéna felé bökött. Én még emlékszem, akkor kezdődött veled a baj, amikor megtanultál olvasni. Apád, anyád órákat rimánkodott, hogy szíveskedjél egy-egy betűt

13 kiböngészni. Te nem. Aztán valahogy mégis kezdtél belejönni; dereng egy iszonyatos pofon az emlékezetemben. És úgy nekilendültél, hogy azóta sem tudtad abbahagyni az olvasást. Jobb, ha én mondom meg: az élet nem költészet, de nem ám. Földet venni? Gazdálkodni? Egyedül? Okosabb lenne, ha anyád után mennél a napsütötte Kaliforniába. Ott még lehet álmodozni. Anyám elment, mert unatkozott itt. Nem talált a szelleméhez illő társaságot. Nem volt kivel a görög történelemről beszélgetnie. Engem viszont taszít a nagyváros. Jobban kedvelem a csendet, az egyedüllétet. Megveszem a földet, megélek belőle. Lehet, hogy évekbe telik, amíg rendbe hozatom a házat. Megpróbálom. Dobos legyintett. Míg asszonya leszedte az asztalt, töltögetett magának a cukornádpálinkából. Hamarosan rózsás színekben sejlett fel előtte két lánya jövője. Ha a versenyt mégsem nyerik meg, akkor is szerezhetnek ismeretségeket. Egy ilyen maratonon férfiak is indulnak, nyilván. Talán akad köztük megfelelő. Ha már férfiak, a nyugovóra térő lányoknak is akadt merengenivalójuk. A tizennyolc éves Christa naponta beleszeretett valakibe, ami a választékot tekintve nem kis teljesítmény volt a részéről. Ezúttal apja egyik marhahajcsára után epekedett. Ha az elkövetkező napokban lovagolnia kell, akkor arrafelé fog tévedni, amerre a cowboyba belebotolhat. Tatina és Athéna együtt járt a főiskolára. Ott is akadtak férfiak. A nádszál karcsú, szőke Tatina gondolataiban gyakran felsejlett egyik évfolyamtársa alakja. A kapcsolat akkor is, most is éteri volt. Athéna bölcsen hallgatott saját emlékképeiről. Ha rájuk gondolt, hideg futkosott a hátán. De újra és újra erre gondolt, hogy a jóleső borzongás állandósuljon. Hallgatott a poste restante levelekről, melyek egy szenvedélyes férfi szerelmi fohászait közvetítették. Sejtelme sem volt róla, mennyire nem hallgat erről a postahivatal egyetlen hivatalnoka, aki sosem volt rest leveleit felbontani és áttanulmányozni. E beavatkozások után mindannyiszor visszaragasztotta a korábban gőz fölött felnyitott borítékot. Ám a szájára nem kent semminő ragasztót. Így a helyi kocsmában buja történetek keltek szárnyra a szenvedélyt gyújtogató démonról, aki nem volt más, mint Athéna Dobos. Ezek a történetek egyelőre nem terjedték túl a kisváros határain, minthogy azonban a hírek soha nem hazudtolják meg járványos természetüket, már csak idő kérdése volt, hogy a ranchig hömpölyögjenek. Késlekedésüket kizárólag az okozta, hogy maga a postamester is alig hitte a levelekből áradó eksztázist. Hiszen ismerte a könyvtároslányt. 5. Az ördög tanyája Michel Redford korán kelt. Ez még talán nem dúlta volna fel, de a szállodában ő volt az egyetlen, aki elhagyta az ágyát. A személyzet tagjai ekkor gördültek át a másik oldalukra.

14 Redford tehát nem kapott reggelit, s ez a tény tüstént Feltornázta vérnyomását. Nem tehetett egyebet, kénytelen volt elkurjantani magát a hallnak nevezett előtérben: Személyzet! Sonkás tojást kérek! Redford hangfekvése országos szinten is egyedülálló, ebben a porfészekben, az Isten Háta Mögött egyenesen csodát tett. Összeragadt szemű, hálóinges Férfiak özönlöttek elő, egyikük hozta az alvómaciját. Jöttek a szomszédos épületekből is, többen fegyvert szorongattak, és Redford elhitte nekik: amilyen kábultak, még lőni fognak. Békítőleg lehalkította hangját és előadta szerény óhaját: Reggelizni szeretnék. Jó ideig eltartott, míg tisztázódott, hogy semmi baj, el lehet tenni a fegyvereket. A vész múltával az álomittas helybéliek még mindig nem tértek magukhoz tökéletesen, ezért Redford sietve hozzálátott a munkájához. Alaposan kikérdezne őket a mopedes lányról. Többen szemtanúi voltak az előző napi hintaszékes eseménynek, de egyébként sem ütközött nehézségekbe Telezsák kilétének felderítése. Mint megviláglott, a lényt Athéna Dohosnak hívják, szülei Európából vándoroltak be. Apja fivére már régebben itt élt, a két testvér marhatenyésztéssel és Földműveléssel foglalkozott. A lány itt született. Normális csecsemő volt, a bajok később kezdődtek, nagyjából akkor, amikor megtanult olvasni. Ami azt illeti, vélekedett az egyik regélő, ez a tudomány másoknak is megártott már az életben. Miután ily módon propagandát csinált az országban amúgy is jelentős mértékű (fél)analfabétizmusnak, enyhültebb hangon folytatta megemlékezését. Rátért a könyvtárosi állásra. Szerinte Athéna a munkahelyén csak olvasott és pókhálókat sepregetett. Valaki megkockáztatta, hogy korábban nyilván maga szövögette azokat. Rövidesen az is szóba került, hogy Athéna hátborzongató külleme ellenére valaminő varázserővel rendelkezik. Valaki kitartóan levelekkel bombázza a távolból, s ezek az írásművek kimerítik a pornográfia kritériumát. Ez az információ meglepte ugyan Redfordot, de nem szólt. Meggyőződése szerint a mopedes lény legfeljebb egy hintaszékben (ezt a saját szemével látta), vagy egy marabuban ébreszthet szexuális gondolatokat. Valószínűleg ez utóbbival áll zaklatott levélváltásban. Közben a reggelije is elkészült, és a helybéliek is magukhoz tértek, ami azt jelentette, hogy további információkat csakis egy-két pohár ital vagy készpénz ellenében szolgáltatnak. Redford azonban úgy vélte, máris eleget tud a teremtményről, így hát nem herdálta munkáltatója vagyonát. Éhe csillapultával beült a terepjáró kormánya mögé. és átkozódva útnak indult. Háborgásainak tárgya a napsütés, a por, a rossz út, bármi lehetett volna, ha csendesen el nem ismeri magában, hogy mindez elhanyagolható lenne, a Feladat szegi a kedvét: Telezsák személyesen. A ranchra érkezve elhagyta dzsipjét, és a ház felé settenkedett. Így jutott el a

15 lovak karámjáig, s mindjárt meglátta a három lányt. Egyik sem volt mindennapi jelenség. Ott volt Telezsák, tenger zsebében a teljes családi könyvtárral. Szokás szerint meglehetősen ormótlan benyomást keltett. Lehet, hogy tenger fáradságába kerül, míg ezt előidézi, de láthatóan nem sajnálta rá az idejét. A hatást bizonyára rendszeresen ellenőrzi a tükör előtt. A másik lány alaposan megnőtt, nyilván szuperpempővel táplálták. Kigömbölyödött tőle, s amint a szűk póló és nadrág mutatta, éppen a megfelelő helyeken. Redford kötelességszerű vizsgálódás után vonzónak találta a lányt, s kellő tisztelettel Csupa Popsinak keresztelte. Figyelmen kívül hagyta, hogy társnői Christának szólítják. A harmadik lánynak talán csak száraz kenyér hullott le hébe-hóba. Kistermetű és vékony volt. Féloldalasan fésült, fényes szőke haja gyakorta hullott az arcába. Abba az arcba; melyet Redford a tisztes távolból is figyelemreméltónak talált. Egyelőre a Szép Éhező névvel ajándékozta meg. A három lány három különféle lovat közelített meg. Valami rejtélyes okból Telezsák és Szép Éhező a legdrabálisabb termetű négylábúakat választotta, míg Csupa Popsi egy mokány kicsit. Ez már régebben is szokásuk lehetett, ugyanis a lovaknak a szemük sem rebbent. Athéna felkantározta a lovát, majd a vállára vonta a fejét és a fülébe sugdosott valamit. Redford nem hatódott meg a mélynek tetsző lelki kapcsolat láttán. Mióta megpillantotta a lány feszes koszorúba tekert haját a karfiolmódra dudoradó tereptarka zsák fölött, kristálytisztán eltökélte, hogy az öreg hölgy utasításainak fittyet hányva mindörökre templom egere marad. Érdekesnek látszott, amit Szép Éhező művelt óriási lovával. Megpróbálta felnyergelni a paripát. Az állat magas volt, a lány alacsony. A nagyvárosi léptékben gondolkozó Férfit a küzdelem látványa arra emlékeztette, mintha Szép Éhező a harmadik emeleti erkély virágait próbálta volna megöntözni a járdáról. Végül sikerült. A két szőke viszonylag Frissen nyeregbe pattant. Már csak Athénára vártak. Redfordnak látnia kellett, amint Telezsák nekirugaszkodott, hogy a lova hátára pattanjon. Híven lemásolta a hintaszék viselkedését. Nekilendült aztán átrepült a békésen álldogáló állat autósztráda szélességű háta fölött, majd az ellenoldalon a fenekére huppant. Nem csüggedt, elölről kezdte, ezúttal abból az irányból. Gyönyörű ugrások voltak, Redford irigyelte őket. Szinte helyből! Nőimitátor (a testőr roppant büszke volt az új névszüleményre) a hatodik ugrással próbálkozott. A két szőke lány a hasát Fogta a nevetéstől. Nőimitátor lova nem volt ilyen vidor hangulatban. Úgy döntött, mára eleget állott ki, így hát leheveredett a földre. Gazdája végre rátelepedhetett a hátára. A herélt keservesen, vértanúi képpel feltápászkodott, majd hirtelen a levegőbe csapta a Farát. Lefeszített fején keresztül lovasa hasmánt a porba siklott. Redford előkészítette tíz ujját, melyekkel arcbőre kaparászásához óhajtott hozzáfogni, amikor látta, hogy Nőimitátor felnevet, talpra szökik, megragadja a

16 szárat és a ló hátára pattan. Aztán szálegyenes derékkal a palánk felé irányította az almásderest. Zökkenés nélkül lendült át a korlát fölött. Ló és lovasa eltűnt a horizonton. Redfordnak rohannia kellett. Ha valahol a kontinensen utolérné a lányt, végére járhat az öreg hölgy utasításainak. Rohant vele a dzsip. Köpködte a port, szidta a perzselő napot. A terep lassan emelkedett, egyre több Fa állt a száguldó kocsi útjába. Aztán erdőkordon következett. Redford kiszállt a kocsiból. Vízesés robaját hallotta a fák mögül. Gyalog bandukolt tovább. A sűrű rekettyésben felvert néhány vérszopót, s ezek álmosan, de kötelességtudóan összemarták, mielőtt visszatértek levélpárnáikra. A természet cseppet sem fukarkodott, mesébe illő tájat alkotott Redford köré, ő mégis utálta ezt a helyet. Nem hatották meg a zöldellő dombok, melyek ezen a tájon hegyeknek hatottak. Két dombtetőről egy-egy forrás igyekezett lefelé, majd egy sziklafalon egyesülve közös lendülettel zúdultak alá. Ezt a tevékenységet hosszabb ideje folytatták, ezért a szikla lábánál jókora katlant vájtak maguknak. Eme tó partján vetkőzött a lány. A művelet nem tartott sokáig. Kibújt karfiollá formázott overálljából, tenyérnyi bugyijából és kibontotta a haját. Redford néhány percre megfeledkezett a nyakába akasztott fényképezőgépről. Szájtátva bámult. A lárváját levedlett lény tökéletesen emberszabásúnak látszott, mi több. Az igézet nem tartott sokáig. Megint csábítónak tűnt fel az egymillió fabatka. Redford előkapta hát a fényképezőgépet, s mert elképzelte Mrs. Postor várható arckifejezését, tömegesen gyártotta a felvételeket a vízesés alatt álló lányról. Nem maradt ki a keskeny arc, a széttartó-hegyes, már-már pimasz állású mellek, a feszes bőrű has, a karcsú derék és az ágyék sötét háromszöge. Izmos combok, kisportolt lábszárak következtek. Készült néhány felvétel hátulnézetben is. Ezen a tájon is akadt téma, gazdagon, a csigolyák szépívű árkától a körtefenékig. Mire a dakota-francia alaposabban belemélyedt volna a fényképeszkedésbe, a lány a katlan vizébe vetette magát. Redford nem búsult. A tisztás szélén lerakott könyvekhez settenkedett, s gondosan elrejtette valamennyit. A herélt a közelben legelészett, nem zavartatta magát az idegen jelenlététől. Dolgát végezvén a testőr a fűre telepedett, és várt. A lány hamarosan a partra lépett. Megpillantotta a Férfit, de semminő jelenettel nem reagált ittlétére. Lassan felöltözött, vizes bőrére húzta az overállját, majd félrehajtotta a fejét és a haját csavargatta. Helló próbálkozott Redford. A lány a fűbe hasalt. Szeme elé ernyőzött kézzel nézett az idegenre. Mi van? Redford számtalan frappáns feleletet jó előre kigondolt. De a várható kérdések más természetűek voltak. Erre nem készült. Sarkára ereszkedett a lánnyal szemközt és megjegyezte: Csak egy közönséges leskelődő vagyok.

17 Vagyis szatír? kérdezte a lány, mintha ragaszkodna a pontossághoz. De ezzel el is veszítetté érdeklődését az idegen iránt. Egyre izgatottabb pillantásokkal vetett a fűre, könyvei hűlt helyére. Arcszíne lassan pirosba váltott. Hé bámészkodó, maga tette el a Én bólintott Redford szerényen. Leszakított egy fűszálat és rágcsálni kezdte. Az a helyzet, hogy nem önszántamból vagyok itt. Hella Postor küldött. Fotókat kell készítenem magáról. Az öreg hölgy fájlalja, hogy nem jöhetett személyesen. Adja vissza a könyveimet. Tüstént. Befejezem: Hella Postor azt szeretné, ha nem keresne munkát, mert jobb ajánlata van a maga számára, mint A könyveimet. Talán hallott a lovasmaratonról. A fődíj egymillió fabatka. Ahogy elnézegettem magát, simán megnyerheti. Hella Postor érthető módon annyira megkedvelte, hogy Redford kapott egy pofont. Nem tenyérrel, hanem annak élével. A különbséget rövidesen lemérhette, mintegy másfél méterrel távolabb, egy tüskés levelű, sárga virágokkal pompázó növény vendégszeretetét élvezve. Amint e megrázkódtatás után valamivel jobban érezte magát, felkelt, hogy a könyvekért siessen. Emlékezete szerint látott köztük egy növényhatározót. Szívesen belekukkantott volna, mert a karja égett és viszketett, pontosan azokon a pontokon, amelyeken érintkezésbe került a sárga virágú növénnyel. Mielőtt még a kellemetlen tünetek enyhültek volna, karja dagadni kezdett. Athéna tüstént lehiggadt, mihelyst visszakapta a könyvtárát. Odavetette a férfinak: Menjen be a vízbe, attól majd rendbe jön. Redford engedelmeskedett. Nyakig merült a katlan jéghideg vízébe. Míg ott didergett, megesküdött, hogy akár megmarad a karja, akár leesik vagy kipukkan, mint egy léggömb, ő perceken belül a dzsipbe veti magát és búcsút int az egymilliónak. Csakhamar valóban enyhültek a fájdalmai. Kimászott a partra, felöltözött, majd mutatóujját vádlón a lányra szegezte: Mi a bánatért cipel magával kétszáz könyvet, amikor úgyis tudja fejből az egészet!? Athéna olvasott. Halkan mormolva, idegen nyelven, látható átszellemültséggel. Redford még néhány percig próbálkozott, s mert mindhiába, végül beletépett a hajába. Kezdetben azt hittem, maga holdkóros. De maga nemcsak hold- hanem napkóros, maga Ki az a Hella Postor? nézett fel a lány. Redford elnémult, mintha letaglózták volna. Száradó, egyre lazábbá és hullámosabbá váló hajával Athéna csakugyan szakasztott mása volt a barnult fotón látott Fiatal Hellának. Csakhogy ez utóbbinak értelem fénylett a tekintetében. A testőr legyintve felállt, és elviharzott.

18 Szégyenteljes menekülése végén beült a dzsipbe. A felforrósodott ülésen megint elbizonytalanodott. Víz csepegett a hajából, egy-egy csepp végiggördült az orrán. A körülötte strázsáló fákra emelte elgyötört tekintetét. Nem értette, mit akar Hella Postor. Miért szorgalmazza, hogy Telezsák induljon a versenyen? Mi rejlik e mögött? Ekkor rotorzúgás hallatszott a magasból. Helikopter húzott el a fák fölött, meglepően alacsonyan. A rotorzaj lassan halkult, majd váratlanul teljesen elhalt. Mintha a gép leszállt volna a közelben. Redford nem látta a fáktól, de valaminő előérzet azt sugallta: nem árt, ha ő sem látszik. Kíváncsisága győzött. Kilépett a kocsiból, és előrevetette magát a bokrok közvitt. Rövidesen megpillantotta a helikoptert egy tisztás közepén, nem túl távol a vízeséstől. Ládákat cipelő férfiak sürgölődtek a gép és a tőle néhány lépésnyire álló romház között. A megroggyant épületet csaknem elfedte a gaz, de az idegenek ismertek egy átjárót ebben a szövevényben. Átbújtak rajta, majd alig egy perc múlva terhüktől megszabadulva tértek vissza a tisztásra. A különös rakodás nem tartott sokáig. Amikor végeztek, cigarettára gyújtottak, leszárították homlokukról a verítéket. Az egyik férfi elsétált a dombtetőig, s onnan a zuhatag felé pillantott. Nyilván észrevette a parton heverésző lányt, mert izgatottan intett a társainak, aztán futólépésben sietett a géphez. Mire odaért, a többiek elhelyezkedtek helyükön. A helikopter a magasba emelkedett. Amikor a gép eltűnt, mintha az ég nyelte volna el, a kíváncsi testőr előjött rejtekéből, és a házhoz lépkedett. Átbújt a gyomok szövevényén, és átkutatta a homályfia vesző helyiséget. Megszámlálta a ládákat. Néhányat közelebbről is megvizsgált. Végül megsaccolta, hogy elhelyezhetné-e őket a dzsipben. Bizakodott. Rövidesen a romház előtt fékezett a kocsival. A nyomokból ítélve ez máskor is hasonlóképpen történhetett: a helikopter távozása után hamarosan autók érkeznek és felpakolnak. Redford megelőzte ezeket, s ily módon meglehetősen durván beletenyerelt egy jól bejáratott koreográfiába. Csakhogy a következményekkel nem számolt (ilyesmire volt már példa az életében), s mint rendesen, ezúttal is hallgatott hirtelen felvillanó ötletére. Tudta, hogy lopásnak nevezik, amit művel. Tudta, de a ládákat egyenként beletuszkolta a csomagtartóba, a hátsó ülésre. Jutott néhány előre is. Patyolatfehér lelkiismerettel ült vissza a volánhoz. Miért lett volna ideges? Meggyőződése volt, hogy nincs a világon olyan kábítószercsempész banda, amelyik ilyen esetben a rendőrségre sietne. Igaza volt. A bandák ilyen esetekben egyéb módszerekhez folyamodnak. Tudhatta volna. 6. Átváltozás Athéna nem látta a dombtetőn felbukkanó, majd páni sietséggel távozó férfit, mert az oroszlánhajú tündérrel akadt dolga a Nagy László-kötetben. A rotorzúgást

19 meghallotta, de nem törődött vele. A versek teljesen lebilincselték, mintegy megfosztották a való világ érzékelésétől. Amikor gyönyörűséggel eltelve behajtotta a könyvet, a hátára fordult a fűben és eltöprengett Hella Postor kilétén. Nyilván a bogaras öreg hölgy a könyvtárból. A gúnárnyakú leskelődő mintha álláslehetőségről beszélt volna. Kár, hogy nem hallgatta végig. Ezt a földet meg kell venni, s a rombadőlt házat újjáépíteni Pénzkérdés. Márpedig az öreg hölgy ajánlata nyilván vonzóbb a nagybácsi által említett lehetőségnél. Athéna döntött. Természetét meghazudtoló módon felpattant, összekapkodta könyveit és füttyentett Cassynek. Ellovagolt a romos épületig, de valami visszatartotta attól, hogy belépjen. Mintha nemrég járt volna erre valaki. Igaz lehet a mendemonda a szellemekről? Gumiabroncsok nyomait vette észre. A leroskadt fű kínkeservvel iparkodott, hogy lábra álljon. Néhány bokor levelei úgy festettek, akárha vihar tépázta volna őket. Athéna megkönnyebbült. Frászt ördögök és egyéb szellemek. A helikopter! A következő pillanatban elszorult a szíve. Lehet, hogy valaki más megelőzi őt? Sietnie kell: akarja ezt a földet, a zuhatagot, a szépséget. Ha valamit a fejébe vett, ritkán lehetett megállítani. A házat elszántan a fejébe vette. Cassy elszáguldott vele a ranchig. Csupán Christa volt otthon, s éppen a csélcsap cowboy miatt búsongott. Hagyta, hogy Athéna a karjánál fogva a szobába rángassa. Aztán töprengve bámulta a kezébe nyomott ollót. Vágd le a hajamat! rendelkezett Athéna. Christa továbbra is az ollót vizsgálgatta. Mintha kezdte volna felismerni, mit tart a kezében. Zárdába vonulsz? kérdezte búsan. Az igazat megvallva ő is hasonlót forgatott a fejében. A fenét. Gyönyörű akarok lenni. Csinálj valami menő frizurát. Tárgyalni rohanok. Te sosem akartál gyönyörű leríni csodálkozott Christa. Letette az ollót, fésűt keresgélt. Mindig az volt a mániád, hogy ne legyél gyönyörű. De mit gyönyörű!? Egyenesen azt vetted a fejedbe, hogy ne lássanak nőnek. De mit nőnek!? Arra törekedtél, hogy észre se vegyenek, mintha nem léteznél. Christa szomorú arca Felderült. Pasas? Nem pasas. Siess már. Be kell mennem a városba. Még ma megveszem a zuhatag melletti földet. Talán állást is szerzek. Sajnos, kénytelen vagyok kölcsönkérni valamelyik ruhádat. És elorozom Tatina egyik gálacipőjét. Christa csaknem elsírta magát, amikor az első derékig érő hajtincset lemetszette. A folytatás már egyszerűbben ment. Lassan átszellemült a hajszobrászattól, Athéna sem zavarta meg. Végül elkészült a vállig érő, szélfútta hajviselet. Hökkenten szemlélte művét. Te Athéna! sóhajtotta. Mit tesz a frizura? Látszol!

20 Unokanővére csupán egy futó pillantást vetett a tükörbe, s máris öltözött. Kiválasztott egy tarka pamutblúzt, hozzá könnyű vászonnadrágot. Ez utóbbi kissé hosszúnak bizonyult, ezért a szárát néhányszor visszahajtotta, s mivel derékban is bő volt, övvel fogta össze. Belelépett Tatina tűsarkú szandáljába, de pár botladozó lépés után úgy döntött, hogy a cipő ráér. Levette és a blúz alá rejtette. Ezután Cassy hátára pattant, és a városkába vágtatott. Az Isten Háta Mögött sokat megért, edzett idegzetű emberek éltek. Mindennapos küzdelmet folytattak a tűző nappal, a termőföldek kártevőivel. Olykor ölre mentek egymással, majd megbékéltek. Az is megtörtént, hogy nem. Felnevelték fiaikat és leányaikat. Gyermekeik azonban az első adandó alkalommal elmenekültek valamelyik nagyvárosba. Az itt maradók egyre öregedtek, s nem lehetett tudni, mi lesz a városkával, ha egyszer meghalnak. Valószínűleg megüresedik, szellemek költöznek az elhagyott házakba, a templom leomlik, fű szövi be. Mintha már nem is lennének a térképen. Ezeknek a sokat megért embereknek a szemük sem rebbent, amikor Athéna Cassy hátán a főtérre érkezett. Mereven bámulták és nem ismerték fel. Mezítlábas fiatal nőt láttak, aki szőrén ülte meg a lovat. Vonzó arca körül vöröses fényű sötét haj lobogott, mélyen kivágott blúza hasítékából a várakozással ellentétben egy pár szandál tűhegyes sarkai villantak elő. Gazdagon ráncolt nadrágja ülő helyzetében rátapadt csípőjére és dermesztő formákat sejtetett. A lovas megállt a szálloda közelében, és a földre szökött. Elővette a blúzából és felhúzta a szandálját, majd betipegett az egyik épületbe. Bámész tekintetek követték útján, köztük Michel Redfordé. A testőr titokzatos kirándulása végeztével a lánnyal egy időben kanyarodott a poros pálmáktól övezett parkolóba. Ő volt az egyetlen, aki felismerte Athénát, bár csak a lováról. Azonnal feltalálta magát, és elnyargalt egy újabb adag filmért. Athéna a föld eladásával megbízott ügyvéddel tárgyalt. A férfi döbbenten hallgatta vásárlási szándékát. Amikor végül felfogta, miről van szó, s hogy a szándék mennyire eltökélt, gyanút Fogott. Ez a nő talán mégsem olyan ártalmatlan, amilyennek eddig mutatta magát? Húzta-halasztotta a választ, kibúvókat keresett. Kísértetekről mesélt. Athéna azonnal nyélbe akarta ütni az üzletet. Nem engedte mellébeszélni a jogászt. A jólöltözött férfiú nem tudott magyarul. Beszélte a spanyol, a francia és az angolszász nyelv helyi változatait, de ezt az "e" hangzókkal zsúfolt, különös dallamú nyelvet sosem hallotta. Athéna elmondott két József Attila-verset, s éppen belefogott volna egy Nagy László-költeménybe, amikor a kellőképpen megrettentett úriember zavartan beadta a derekát, és megszövegezte a vételi szerződést. Athéna földtulajdonos lett. Vidáman távozott: Az ügyvéd nyomban rátapadt a telefonkészülékre. Valakit sürgetett a vonal végén, mondván, hogy a föld elkelt, a vásárló nem ette meg az ördögökről szóló

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG A szobában csak a hold fénye törte meg a sötétséget. A nő szeme hatalmasra kerekedett, amikor hirtelen rádöbbent, hol van, és ki mellett fekszik. Agya lázasan

Részletesebben

Nora Roberts. Az elbűvölő mágus

Nora Roberts. Az elbűvölő mágus Nora Roberts Az elbűvölő mágus 1 Minden jog fenntartva, beleértve a kiadvány egészének vagy egy részének bármilyen formában történő sokszorosítását. A mű a Harlequin Enterprises II B. V. jóváhagyásával

Részletesebben

Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Tartalom 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 II 2 3 4 5 6 7

Részletesebben

Kutyaharapás szőrével

Kutyaharapás szőrével Caroline Anderson Kutyaharapás szőrével Emily Thompson, a sikeres orvosnő sok megpróbáltatás után úgy dönt, hogy vidéken kezd új életet. Nevelt fia kérésére épp abban a festői kis helységben keres munkát,

Részletesebben

Christine Pacheco Melegíts fel!

Christine Pacheco Melegíts fel! Júlia különszám 2000/6. kötet Kyle a motorján a nővére családjához tart a karácsonyi ünnepekre, de váratlanul hóviharba kerül. Összefagyva elbotorkál a legközelebbi házikóig, amely az útjába akad, és csak

Részletesebben

Nagyfeszültség! 2 999 Ft

Nagyfeszültség! 2 999 Ft monika feth Monika Feth Az eperszedõ Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2009 3 Írta: Monika Feth A mű eredeti címe: Der Erdbeerpflücker Fordította: Szakál Gertrúd A szöveget gondozta: Laczkó Denise

Részletesebben

Kresley Cole. MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz!

Kresley Cole. MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz! Kresley Cole MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz! Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2013 A fordítás alapjául szolgáló mű: Kresley Cole: If You Deceive A szerzőtől az Ulpius-ház Könyvkiadónál

Részletesebben

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Fiatal lány korában Fern elvesztette családját, s azóta senkit sem enged igazán közel magához. Szerelem és szenvedély helyett egy megbízható régi barátságra alapozná

Részletesebben

I. kötet. Hét év után. Alex W. Müller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

I. kötet. Hét év után. Alex W. Müller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Hét év után I. kötet Alex W. Müller 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Ez a három dolog csodálatos előttem, sőt négy dolgot nem értek: A sasnak az útját az égen, a kígyó útját a kősziklán, a hajó

Részletesebben

Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng

Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng lobogott, ahogy éjjel szokott, egy hintó haladt végig

Részletesebben

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték Cora Carmack Színjáték Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték A fordítás alapjául szolgáló mű: Cora Carmack: Faking It Copyright 2013 Cora Carmack Fordította: Lukács Andrea ISBN 978

Részletesebben

Bonszai a Balkonon. Rebecca Blackhorse. Made in Japan. Publio kiadó. Második kiadás. Minden jog fenntartva!

Bonszai a Balkonon. Rebecca Blackhorse. Made in Japan. Publio kiadó. Második kiadás. Minden jog fenntartva! Bonszai a Balkonon Rebecca Blackhorse Made in Japan 2014 Publio kiadó Második kiadás Minden jog fenntartva! Ha szeretne jobban megismerkedni a Made in Japan világával, látogasson el ide: rebeccablackhorse.blogspot.hu

Részletesebben

Rejtő Jenő. Nincs kegyelem

Rejtő Jenő. Nincs kegyelem Rejtő Jenő Nincs kegyelem I. FEJEZET Wardes csendbiztos gyanútlanul állt a folyóparton, mert a Húsos Farkas fegyvertelen kézzel lépett eléje a bokrok közül, és megemelte a kalapját. De nem mondta azt,

Részletesebben

ALEXANDRA RIPLEY Scarlett MARGARET MITCHELL Elfújta a szél című regényének folytatása. EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1992 FORDÍTOTTA DEZSÉNYI KATALIN

ALEXANDRA RIPLEY Scarlett MARGARET MITCHELL Elfújta a szél című regényének folytatása. EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1992 FORDÍTOTTA DEZSÉNYI KATALIN ALEXANDRA RIPLEY Scarlett MARGARET MITCHELL Elfújta a szél című regényének folytatása. EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1992 FORDÍTOTTA DEZSÉNYI KATALIN KATONA ÁGNES SARLÓS ZSUZSA SZÁNTÓ JUDIT ZSOLT ANGÉLA A

Részletesebben

Vizek sodrásában A Nester Ház

Vizek sodrásában A Nester Ház Vizek sodrásában A Nester Ház Alig voltam tizenhat esztendős, amikor az Estra Sagna kötelezte a Nester Házat, hogy Niladus Harim Sinetar meggyilkolásának megváltásaképpen hárommillió dupla aranytallér

Részletesebben

Harper Lee Ne bántsátok a feketerigót!

Harper Lee Ne bántsátok a feketerigót! NNCL1493-521v2.0 Harper Lee Ne bántsátok a feketerigót! SIERRA Budapest, 1992 Sorozatszerkesztők: Császár Péter Dr. Fehér Erika A mű eredeti címe: To Kill a Mockingbird Fordította: Máthé Elek Harper Lee,

Részletesebben

SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és

SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és odaadta a betegnek. A sápadt, már-már egészen kopasz férfi

Részletesebben

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York ELŐSZÓ Az összes tudományos-fantasztikus író közül az 1917-ben született Arthur Charles Clarke hasonlít hozzám a legjobban. Ő persze határozottan tagadná ezt az állítást. Megjegyezné - egyébként joggal

Részletesebben

Másik világ kapujában

Másik világ kapujában Carlos Castaneda Másik világ kapujában További beszélgetések Don Juannal Édesvíz Kiadó, Budapest. 1994. A fordítás az alábbi kiadás alapján készült A Separate Realily Fordította: Mahler Zoltán Szerkesztette:

Részletesebben

26 ÉJSZAKA EROTIKUS KALANDOK

26 ÉJSZAKA EROTIKUS KALANDOK 26 ÉJSZAKA EROTIKUS KALANDOK 1 A női test illata bizonyára isteni eredetű. Ezúttal is, mint mindig, még mielőtt teljesen felébredtem volna, tudtam, hogy egy nő fekszik mellettem. A mennyei eredetű illat

Részletesebben

Már reggeli hét óra volt, de a köd még mindig ott ült a város felett. Mintha fáztak volna a soproni házak és tornyok: az utcák és a templomok úgy

Már reggeli hét óra volt, de a köd még mindig ott ült a város felett. Mintha fáztak volna a soproni házak és tornyok: az utcák és a templomok úgy SZILVÁSI LAJOS EGYSZER-VOLT SZERELEM REGÉNY KOZMOSZ KÖNYVEK 1966 "Bujkál a hold" címû regényemben megírtam öt Kanadába szakadt soproni fiú sorsát. Azokról a soproni fõiskolásokról van szó, akik 1956 novemberében

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. A becsület ára

Hedwig Courths-Mahler. A becsület ára Hedwig Courths-Mahler A becsület ára A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Die Perlenschnur Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach Fordította: FALVAY

Részletesebben

Heather Graham Rózsák között

Heather Graham Rózsák között Heather Graham Rózsák között A szép és határozott Lady Genevieve bármit megtenne, hogy megóvja szeretett kastélyát, Edenbyt... kelljen akár a legveszedelmesebb ellenségével megosztania nevét - és ágyát.

Részletesebben

Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2013 3

Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2013 3 S Z É G Y E N T E L E N Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2013 3 Köszönetnyilvánítás Ez a könyv nem született volna meg, ha nincs Kristin, Devi és Francesca. Nem, tényleg, nélkülük most szép fehér

Részletesebben

Fordította Berki Judit

Fordította Berki Judit Fordította Berki Judit ULPIUS-HÁZ KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A fordítás alapjául szolgáló mű: Katie Fforde: Love Letters A szerzőtől az Ulpius-ház Könyvkiadónál megjelent: Hív Amszterdam Száz boldog esküvőm

Részletesebben

Agatha Christie A TITOKZATOS STYLESI ESET FÜGGÖNY. A titokzatos stylesi eset. Első fejezet

Agatha Christie A TITOKZATOS STYLESI ESET FÜGGÖNY. A titokzatos stylesi eset. Első fejezet Agatha Christie A TITOKZATOS STYLESI ESET FÜGGÖNY (Tartalom) A titokzatos stylesi eset Első fejezet Stylesba megyek Az élénk érdeklődés, amely az annak idején stylesi eset -ként emlegetett ügyet kísérte,

Részletesebben

Hazudd, hogy szeretsz!

Hazudd, hogy szeretsz! 1 Hazudd, hogy szeretsz! 1. Hattyúból kiskacsa Február végi péntek délután volt. Az utolsó rajzórám utolsó negyede, amit azzal töltöttem, hogy álmodoztam a kábé két óra múlva bekövetkező csodás változásról,

Részletesebben

A NAGY KUPOLA SZÉGYENE Kirket váratlanul érte a katonai behívó, már csak azért is, mivel a Nagy Kupola éppen elég profi hadfival rendelkezett ahhoz,

A NAGY KUPOLA SZÉGYENE Kirket váratlanul érte a katonai behívó, már csak azért is, mivel a Nagy Kupola éppen elég profi hadfival rendelkezett ahhoz, A NAGY KUPOLA SZÉGYENE Kirket váratlanul érte a katonai behívó, már csak azért is, mivel a Nagy Kupola éppen elég profi hadfival rendelkezett ahhoz, hogy a néha-néha betörő ellenséget megfutamítsa. Fogalma

Részletesebben