J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről"

Átírás

1 HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről Tartalmazza a : 128/2014.(X.21.) Jegyzőkönyv hitelesítők személyéről döntés 129/2014.(X.21.) Jegyzőkönyvvezető személyéről döntés 130/2014.(X.21.) Napirendi pontok elfogadása 131/2014.(X.21.) Bizottságok, tanácsnok megválasztásáról döntés 132/2014.(X.21.) Polgármester illetményéről döntés 133/2014.(X.21.) Polgármester költségtérítéséről döntés 134/2014.(X.21.) Alpolgármester személyéről döntés 135/2014.(X.21.) Alpolgármester tiszteletdíjáról döntés 136/2014.(X.21.) Alpolgármester költségtérítéséről döntés 137/2014.(X.21.) Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségén aljegyző munkakör betöltésére pályázat kiírásáról döntés Képviselő-testületi határozatokat, valamint Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014.(X.21.) önkormányzati rendeletét Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(X.21.) önkormányzati rendeletét az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, tanácsnok tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról.

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében október 21-én, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének nyilvános alakuló üléséről. Jelen vannak: Kiss Tibor polgármester, Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző, Faragó Attila, Dr. Fülöp Enikő, Kiss László, Makainé Madar Edit, Ruzsicsné Szabó Jolán, Vass Erzsébet képviselők,. Meghívottként jelen vannak: Madar Gyula a Helyi Választási Bizottság Elnöke, Intézményvezetők, Bizottsági tagok, Civil szervezetek vezetői, Vállalkozók, ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ, HIMNUSZ Kiss Tibor polgármester Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, jegyző asszonyt, a Helyi Választási Bizottság Elnökét, és minden kedves megjelent vendéget. A mai Képviselő-testületi ülésünk első részében a polgármester beiktatására kerül, ezt követően munkaüléssel folytatjuk. Felkérem Madar Gyulát, a Helyi Választási Bizottság Elnökét, hogy a választás eredményéről adjon tájékoztatást. 1./ A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója az időközi polgármester választás eredményéről. Madar Gyula HVB. elnök Tisztelettel köszöntöm az alakuló ülés részvevőit. Településünkön a polgármester és helyi önkormányzati képviselők választásának lebonyolítását 3 szavazókör biztosította a Művelődési Házban, az Általános Iskolában, és az Idősek Otthonában. A szavazatszámláló bizottságok munkájában a Képviselő-testület által választott 3 főn kívül a jelölőszervezetek, és független jelölt által delegált tagok vettek részt. Tagot delegáltak a FIDESZ-KDNP, és az MSZP jelölőszervezetek valamint Mezei Gyuláné független jelölt. A települési névjegyzéken szereplő választópolgárok száma 2393 fő volt. A Helyi önkormányzati választáson jelölőszervezet és független jelölt indulhatott. A polgármesterjelölt nyilvántartásba vételéhez 72 jelölésre, a helyi önkormányzati képviselőjelöltek nyilvántartásba vételéhez 24 ajánlásra volt szükség. A Helyi Választási Bizottság településünkön 3 polgármester jelöltet, és 17 önkormányzati képviselőjelöltet vett nyilvántartásba. A jelöltek nevének szavazólapon történő megjelenési sorrendjét a HVB nyilvános sorsolással állapította meg. A szavazólapokat tartalmazó dobozok egy héttel korábban megérkeztek, a Helyi Választási Iroda gondoskodott a biztonságos őrzésről a Polgárőrség közreműködésével. A szavazás reggelén órakor minden szavazókör zavartalanul megkezdte a működését. A szavazás napján rendkívüli esemény nem történt. Részvételi arány a polgármester, és önkormányzati képviselők választásán: Névjegyzéken szereplő választópolgárok száma: 2393 fő Szavazáson megjelent választópolgárok száma: 1114 fő

3 Részvételi arány: 46,55 % A szavazókörök órakor zártak. A szavazatok számlálása, a szavazóköri jegyzőkönyvek gépi feldolgozása és a választás eredményének feldolgozása folyamatosan történt, a HVB a HVI segítségével október 13-án reggel 6.30-kor végzett a választásnapi feladataival. A választás eredménye: Polgármester: Kiss Tibor FIDESZ KDNP Önkormányzati képviselők: Faragó Attila Független Dr. Fülöp Enikő Független Kiss László FIDESZ-KDNP Makainé Madar Edit Független Ruzsicsné Szabó Jolán Független Vass Erzsébet Berta Független A szavazás eredményéről szóló jegyzőkönyveket választástípusonként rendszerezve október 13-án a HVI beszállította Debrecenbe a Területi Választási Irodához. A Helyi Választási Bizottság polgármester-választás 36/2014.(X.13.)HVB eredménymegállapító határozata, és a helyi önkormányzati képviselő választás 37/2014.(X.13.) HVB határozata október 13. napján minden jelölt részére kézbesítve lett. A határozat ellen fellebbezést október 16-án óráig lehetett benyújtani, fellebbezés nem érkezett. A polgármester és az önkormányzati képviselők megbízóleveleinek átadása október 17-én délelőtt, órakor megtörtént. Polgármester Úrnak és a Képviselő-testület tagjainak munkájukhoz a Helyi Választási Bizottság nevében sok sikert kívánok! 2./ MEGBÍZÓLEVÉL ÁTADÁSA, POLGÁRMESTER ESKÜTÉTELE 3./ MEGBÍZÓLEVELEK ÁTADÁSA, KÉPVISELŐK ESKÜTÉTELE A meghívott vendégek elhagyták az üléstermet. 4./ Polgármesteri program ismertetése Kiss Tibor polgármester Szeretném megköszönni a Helyi Választási Bizottság, a Szavazatszámláló Bizottságok, a Helyi Választási Iroda munkáját, valamint a Választási Bizottság Elnökének tájékoztatóját. Megtisztelő, hogy a település első embereként végezhetem a munkámat a település fejlődéséért. Mint tudjátok megbízatásunk 5 évre szól. Kötelező feladatellátás működtetetését a jelenlegiek szerint visszük tovább. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Járási Kirendeltsége tovább működik településünkön. A bölcsőde, óvoda önkormányzati fenntartású intézményünk. A Közös Önkormányzati Hivatal rendszerét 60 napon belül kell felülvizsgálni. Az önkormányzat költségvetésének összeállításánál fontosnak tartom a takarékos gazdálkodást. A gazdasági fejlesztésekre meg kell találni a forrásokat, az uniós forrásokat ki kell használni, figyelni kell a pályázati lehetőségeket. A szennyvízberuházás közbeszerzése lassan lezajlik, a kivitelezésnél fontos lesz a lakossággal a kapcsolattartás, melyhez a képviselők segítségét kérem. Komoly szerepet kapott az önkormányzat a foglalkoztatás, közmunkaprogramok, értékteremtő foglalkoztatás megszervezésében, és várhatóan a szociális szövetkezetek megalakításában. Uniós pályázat keretében szeretnénk egy feldolgozót-hűtőházat építeni,

4 amiben a programok keretében megtermelt termékeket tudnánk feldolgozni. A régi vágóhíd épületét szerencsés lenne az önkormányzatnak megszerezni és felújítani. A közösségi élet területén, civil szervezetek munkájában élen kell járnunk, a támogatásunkra számíthatnak. A díjazás rendszerét újra kell gondolnunk és a rendeletünket megújítani, hiszen a falu közösségét fontos elismerni. A helyi vállalkozókkal tartani kell a kapcsolatot, be kell vonni a településen folyó kivitelezési munkákba. A helyi kommunikáció terén fontosnak tartom az Udvari Újság további megjelentetését, a honlapunk tárhelyének bővítését tervezzük azért, hogy a testületi ülésekről riportszerű tájékoztatást tudjunk adni. Kérem a képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket. Ruzsicsné Szabó Jolán képviselő Egyetértek a programmal. Kiegészíteném azzal, amit már korábban is javasolt a testület, hogy a helyi melegvíz kihasználására javasoljunk tervet készíttetni, felmérni, hogy van-e rá lehetőség, és milyen összegű ráfordítással valósulhatna meg. Kiss Tibor polgármester A település várja tőlünk, hogy mit lehetne tenni, de mint tudjuk ez nem önkormányzati terület. Szavazás. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúan, határozathozatal nélkül elfogadta a polgármesteri programot. Kiss Tibor polgármester Az ünnepélyes rész után folytassuk az ülést, megállapítom, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel 7 képviselőből 7 fő jelen van. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Faragó Attila és Dr. Fülöp Enikő képviselőket javaslom. Kérem a testület tagjait, aki a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét elfogadja, szavazzon. Szavazás. A 7 jelenlévő képviselő a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére tett javaslatot 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 128/2014.(X.21.) Képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a október 21-i alakuló képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Faragó Attila és Dr. Fülöp Enikő képviselőket választotta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Kiss Tibor polgármester Kiss Tibor polgármester Jegyzőkönyvvezetőnek Madar Jánosné titkársági ügyintézőt javaslom, kérem a testület tagjait, aki a jegyzőkönyvvezető személyével egyetért, szavazzon. Szavazás.

5 7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, a jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslatot 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 129/2014.(X.21.) Képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a október 21-i alakuló képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének Madar Jánosnét választotta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Kiss Tibor polgármester Kiss Tibor polgármester javaslatot tett az ülés napirendi pontjaira: Napirendi javaslat: 1./ A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről Előterjesztő: Madar Gyula HVB Elnök 2./ Képviselők eskütétele Előolvassa: Madar Gyula HVB Elnök 3./ Polgármester eskütétele Előolvassa: Madar Gyula HVB Elnök 4./ Polgármesteri program ismertetése /szóbeli előterjesztés/ Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester 5./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata SZMSZ-ének módosítása Előterjesztő: Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző 6./ Bizottságok megválasztása Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester 7./ Külsős bizottsági tagok eskütétele Előolvassa: Kiss Tibor polgármester 8./ Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról szóló rendelet módosítása Előterjesztő: Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző 9./ Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása Előterjesztő: Ruzsicsné Szabó Jolán bizottsági elnök Faragó Attila bizottsági elnök 10./ Alpolgármester választás /titkos szavazással /, szóbeli előterjesztés Alpolgármester eskütétele Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester 11./ Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester 12./ Egyebek Kiss Tibor polgármester Kérem a testület tagjait, aki a javasolt napirendi pontokat elfogadja, szavazzon. Szavazás. 7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a napirendi pontokat elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

6 130/2014.(X.21.) Képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a október 21-i alakuló képviselő-testületi ülés napirendi pontjaira tett javaslatot elfogadta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Kiss Tibor polgármester 5./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata SZMSZ-ének módosítása Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző Magánemberként már megtörtént, a hivatal nevében most gratulálok a testület tagjainak, és jó munkát kívánok! Kötelező feladata a testületnek a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálása. A ban, egységes szerkezetben megalkotott rendeletben a törvényi változásokat vezettük át, a rendeletünk mindenben megfelelt a követelményeknek. A kormányhivatal által nyújtott szakmai útmutató alapján átdolgoztuk az SzMSz-t. Most új számmal új egységes szerkezetű rendelet-tervezetet hoztunk létre, ez lesz az új testület első rendelete. A Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat testülete ma órakor felállt. Az Együttműködési Megállapodást 30 napon belül kell az önkormányzatnak megkötni velük, erre novemberben kerül sor. Kiss Tibor polgármester Elmondtam a mai alakuló ülésükön, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselők olyan feladatot vállaltak fel, mellyel elől kell járniuk, példát kell mutatniuk társaiknak mind a magánéletben, mind a munkában, hogy elfogadják őket. Törvényileg legitimek, de tisztában kell azzal lenniük, hogy a kb. 300 roma lakos közül 68-an vetették fel magukat a nemzetiségi névjegyzékbe, és abból 31-en szavaztak. Nagyon fontosnak tartom, hogy jegyző asszony, a hivatal és én is figyeljünk rájuk, és támogassuk őket. Amennyiben kérdés, vélemény nincs, kérem a képviselő-testületet, aki Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja, szavazzon. Szavazás. 7 jelenlevő képviselőből, 7 fő vett részt a szavazásban, és 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő rendeletet alkotta:

7 Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014.(X.21.) rendelete SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 53. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Mötv. szabályainak kiegészítéseként a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: SZMSZ) megállapításairól az alábbiakat rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések (1) Az önkormányzat elnevezése: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata (2) Az önkormányzat székhelye: 4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 72. (3) Az önkormányzat telephelyei: Védőnői szolgálat 4171 Sárrétudvari, Széchenyi u. 3. Konyha 4171 Sárrétudvari, Erzsébet u. 1. Közösségi Színtér 4171 Sárrétudvari, Kossuth u (4) Az önkormányzati portál címe: (5) Az önkormányzat elektronikus levelezési címe: (6) Az önkormányzat adószáma: (7) A település fontosabb adatait az 1. számú melléklet tartalmazza. (8) Az önkormányzat hivatalos lapjára vonatkozó adatokat a 2. számú melléklet tartalmazza. (9) Az önkormányzat jelképei a címer, zászló és a pecsét. (10) Az önkormányzat címerét és annak használati rendjét a Képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg. /1. számú függelék/ (11) Az önkormányzat Képviselő-testülete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapítását és adományozását külön rendeletben szabályozza. /2. számú függelék/

8 (1) Az önkormányzat önként vállalt feladatai: a) bölcsőde működtetése, b) civilszervezetek támogatása, c) közösségi rendezvények támogatása, d) önkéntes tűzoltó egyesület fenntartása, e) helyi lap kiadás, f) piacüzemeltetés. II. Fejezet Az önkormányzat feladat és hatásköre A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik az Mötv ában felsoroltakon túlmenően: a) a közfeladat önkéntes felvállalása vagy erről történő lemondás, b) megállapodás belföldi önkormányzattal és egyéb szervezettel, illetve annak felmondása, c) gazdasági társaságba való belépés, kilépés, gazdasági társaság alapítása, megszüntetése, d) a gazdálkodás átmeneti zavarának elhárítását szolgáló eseti hitelfelvétel az éves költségvetési rendeletben meghatározottakon túl. Az önkormányzat által átruházott hatásköröket a 3. számú melléklet tartalmazza. 4. III. Fejezet Képviselő-testület tagjai, tisztségviselői 5. (1) Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai a polgármester és 6 települési önkormányzati képviselő. A Képviselő-testület tagjainak névsorát az 5. sz. melléklet tartalmazza. (2) A képviselő a Mötv-ben biztosított jogok gyakorlásával, kötelezettsége teljesítésével végzi tevékenységét. (3) A Képviselő-testületet és az önkormányzatot a polgármester képviseli. A Képviselő-testület tagjai közül egy társadalmi megbízatású alpolgármestert választ (1) A Képviselő-testület bizottságai döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő és ellenőrzési feladatokat ellátó, a testület által döntési jogkörrel felruházható, egymással mellérendeltségben álló szervek. (2) A Képviselő-testület állandó és ideiglenes bizottságot hozhat létre (meghatározott időre,

9 vagy feladat elvégzésére), az ideiglenes bizottság feladatkörét létrehozásakor a Képviselőtestület határozza meg. Az ideiglenes bizottság a Képviselő-testület által meghatározott feladat teljesítésével megszűnik. (3) A Képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre: a) Pénzügyi Bizottság: 5 fő b) Szociális Bizottság: 5 fő c) Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság: 3 fő (4) A Képviselő-testület Szociális Bizottságra átruházott hatáskörét a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. A Képviselő-testület által átruházott hatáskör tovább nem ruházható. (5)Az állandó bizottságok összetételét, feladat és hatásköreit a 4. számú melléklet tartalmazza. (6) A bizottságokat annak elnöke képviseli. (7) A bizottság elnökét valamint képviselő tagjait a polgármester javaslatára a Képviselőtestület választja meg. (8) A bizottságok nem képviselő (külső szakértő) tagjait a polgármester javaslatára a Képviselő-testület választja meg. (9) A bizottságok képviselő és nem képviselő tagjainak jogai és kötelezettségei a bizottsági működéssel összefüggésben azonosak. 8. A képviselő-testület tagjai sorából a polgármester javaslatára nemzetközi kapcsolatokért felelős Tanácsnokot választ. 9. Az önkormányzat a Képviselők részére külön rendelet alapján tiszteletdíjat állapít meg. / 3. sz. függelék / 10. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Közös Önkormányzati Hivatalt tart fenn Szerep Községi Önkormányzattal Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal néven. A Közös Hivatal önálló jogi személy, feladatait a Mötv. és a Közös Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 11. A Képviselő-testület szerve a jegyző, aki ellátja a Mötv-ben és más jogszabályokban meghatározott, valamint a Képviselő-testület által átruházott hatásköröket. A jegyzőt akadályoztatása esetén a Közös Hivatal aljegyzője helyettesíti. 12. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményfenntartó társulás keretében gondoskodik a házi

10 segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali ellátás, családsegítés és gyermekjóléti feladatok ellátásáról. IV. Fejezet 1. A képviselő-testület működésének általános szabályai 13. (1) A Képviselő-testület éves munkaterv alapján tartja üléseit A mindenkor érvényes munkatervet a 6. sz. melléklet tartalmazza (2) A munkatervet minden év január 31-ig a polgármester terjeszti elő, melyet a beérkezett javaslatok alapján állít össze. (3) A munkaterv tartalmazza: a) az ülések időpontját, b) az ülések napirendjeit, c) a napirendek előadóinak nevét. (4) Az ülésterv tervezetének összeállításához javaslatot kell kérni: a) a képviselőktől, b) a bizottságoktól, c) az önkormányzati intézmények vezetőitől. (5) Az üléstervet a Képviselő-testület évközben módosíthatja. 2. A Képviselő-testület ülésére vonatkozó szabályok 14. (1) A Képviselő-testület alakuló, rendes, rendkívüli ülést, valamint közmeghallgatást tart. (2) A Képviselő-testület évente 11 alkalommal rendes ülést tart. A rendes ülések időpontja minden hónap utolsó csütörtök órától. (3) A Képviselő-testület az ülésterv szerint július hónapban ülést nem tart. (4) A határozatképtelenség miatt elmaradt ülést 8 napon belül ugyanazon napirendekkel újra össze kell hívni. 3. A rendes ülés összehívása 15. (1) A Képviselő-testület ülését a polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester hívja össze. (2)A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve a polgármester és az alpolgármester tartós akadályoztatása esetében a korelnök hívja össze. (3) A Képviselő-testület ülését írásbeli meghívóval kell összehívni. (4) A jegyző feladata a meghívó kiküldése, az ülés tárgyalási anyagának összeállítása, melyet

11 papír alapon az ülés előtt öt nappal köteles kézbesíteni. (5) Különösen indokolt esetben a képviselő-testület rövid úton összehívható (telefon, fax, ). Különösen indokolt esetnek minősül a Képviselő-testület összehívása, ha a döntés más időpontban nem pótolható. (6) A meghívó tartalmazza az ülés helyét és időpontját, a javasolt napirendi pontokat. A meghívó mellékletét képezik az írásbeli előterjesztések. 4. Rendkívüli ülés összehívása 16. (1) Amennyiben a Képviselő-testület bizottsága vagy a képviselők egynegyede írásban a Képviselő-testület összehívását kezdeményezi a polgármester az ülés időpontját a kezdeményezés kézhezvételétől számított 15 napon belül a meghívó kiküldésével egyidejűleg kitűzi. Az indítványban meg kell jelölni a rendkívüli ülés összehívásának indokát. (2) Az indítványt a polgármesternél kell előterjeszteni. (3) A meghívót legalább az ülés megkezdése előtt 2 nappal kézbesíteni kell. Rendkívüli esetben a meghívás történhet rövidebb úton is. (telefon, fax, ) (4) A polgármester indokolt esetben összehívhat rendkívüli képviselő-testületi ülést. (5) A Képviselőt-testület összehívását a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal is indítványozhatja. 5. Lakossági fórumok, a közmeghallgatás, falugyűlés 17. (1) A Képviselő-testület évente legalább egyszer - általános - közmeghallgatást tart. (2) A közmeghallgatást igénylő napirendeket tárgyaló ülések időpontját, helyét, 6 nappal a közmeghallgatás előtt plakát útján meg kell hirdetni. (3) A meghirdetés során meg kell határozni a közmeghallgatás napirendjét. (4) A közmeghallgatásról jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmára, készítésére a Képviselő-testület üléséről készülő jegyzőkönyv elkészítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (5) A közmeghallgatás olyan fórum, ahol az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést vethetnek fel, és javaslatot tehetnek. (6) A közmeghallgatást a polgármester vezeti. (7) Évenként falugyűlést kell tartani, a költségvetés elfogadását követő 60 napon belül. A falugyűlésen a lakosságot tájékoztatni kell a települést érintő fontosabb feladatokról, így különösen a kommunális ellátás fejlesztéséről, kereskedelmi és közszolgáltatási feladatokról, az önkormányzat költségvetésének alakulásáról. 6. Az ülések nyilvánossága 18. (1) A Képviselő-testület üléséről írásos jegyzőkönyv készül. (2) A Képviselő-testület ülésének időpontjáról, helyéről és napirendjéről a meghívó egy példányának hirdető táblán történő kifüggesztésével és az önkormányzat honlapján történő közzétételével a jegyző a lakosságot tájékoztatja. Az önkormányzati portálon a nyilvános ülésen tárgyalható előterjesztéseket kell közzétenni.

12 7. A Képviselő-testület üléseire meghívandók köre 19. (1) A Képviselő-testület nyilvános ülésére tagjain és a jegyzőn kívül meg kell hívni az adott napirendre vonatkozó tanácskozási joggal: a) önkormányzati intézmények vezetőit, b) a hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit, c) az érintett társadalmi szervezetek vezetőit, d) azt a személyt, szervezet vezetőjét, képviselőjét, akinek jelenléte a napirend tárgyalásához szükséges, e) nemzetiségi önkormányzat elnöke. (2) Meghívottként - tanácskozási joggal vesznek részt a Képviselő-testület ülésén azok, akik jelenlétét a napirenddel összefüggésben a polgármester, a bizottságok, valamint a jegyző szükségesnek tartják. 8. Előterjesztések 20. (1) A Képviselő-testület elé előterjesztést nyújthat be: a) polgármester, b) alpolgármester, c) jegyző, d) képviselő-testület bizottsága, e) települési képviselő, f) intézmény vezetője, g) felkért személy. (2) A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztések főbb fajtái: a) beszámoló valamely feladat elvégzéséről, valamely önkormányzati intézmény, szerv tevékenységéről, b) az a.) pont alá nem tartozó önálló döntést igénylő javaslat, amely rendeletalkotásra vagy határozathozatalra irányul, c) tájékoztató anyagok, amelyek tudomásulvételt igényelnek. (3) A jegyző az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevételről a napirend tárgyalásának megkezdésekor, illetve a tárgyalás folyamán szükség szerint tájékoztatja a Képviselő-testületet. (4) Írásbeli előterjesztés nyújtható be az üléstervben meghatározott napirendekhez, a rendeletalkotáshoz, intézményalapításhoz, átszervezéshez és megszüntetéshez, valamint az önkormányzat törzsvagyonát érintő kérdésekben. 9. Tartalmi és formai követelmények 21. (1) A Képviselő-testület és Bizottság elé kerülő előterjesztés általában két részből áll: 1. a tárgy és a helyzetelemzésből, a döntési javaslat indokolásából, a mindezekhez csatolt mellékletekből, valamint 2. a döntési javaslatból (rendelet tervezet vagy határozati javaslat). (2) Az előterjesztés első részének az alábbiakat kell tartalmaznia:

13 a.) az előzményeket, különösen a témában hozott korábbi testületi döntéseket, b.) a jogszabályi kereteket, c.) a tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatását, d.) a döntések várható következményeit, e.) több döntési változat esetén az egyes változatok mellett és ellen szóló érveket. (3) Az előterjesztés második részével kapcsolatos követelmények az alábbiak: a.) az előterjesztés tárgyától illetve jellegétől függően két vagy több változatban kell a határozati javaslatot kidolgozni, b.) a határozati javaslat tartalmazza a végrehajtási határidő és a végrehajtásért felelős személy megnevezését. Felelősként a polgármester, a bizottság elnöke, a jegyző, és az intézményvezető nevezhető meg, c.) a végrehajtás határidejét naptári napban vagy egy éven túli folyamatos feladat meghatározásakor folyamatos jelöléssel kell előírni, d.) a felelős és határidő megjelölés elhagyása abban az esetben lehetséges ha tájékoztató jellegű, további intézkedést nem igénylő napirendi pontról van szó. (4) Az előterjesztésen az aláírás sk., jelölésű is lehet. (5) Az írásbeli előterjesztést legkésőbb a Képviselő-testületi ülést megelőző öt nappal kell a képviselők részére eljuttatni. (6) A Képviselő-testületi ülésen új előterjesztés és módosító indítvány (szóbeli, írásbeli) csak rendkívül indokolt esetben terjeszthető elő. Az előterjesztés napirendre vételéről a Képviselő-testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt. Írásos előterjesztés nélkül nem tárgyalható rendeletalkotással összefüggő napirend. (7) Az írásos előterjesztéseket a jegyzőnek jogszerűségi szempontból meg kell vizsgálnia. (8) A jegyző a hivatal útján gondoskodik valamennyi anyag postázásáról, érintetthez való eljuttatásáról. 10. Tanácskozás rendje 22. (1) A Képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, a tisztségviselők akadályoztatása esetén a korelnök vezeti. (2) A Képviselő-testület ülése nyilvános. (3) Az ülés menete: 1. határozatképesség megállapítása, 2. napirendek elfogadása, 3. jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, 4. tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről, 5. napirendek tárgyalása, döntéshozatal, 6. különfélék, egyebek(interpellációk, felvilágosítás kérés, kérdések bejelentések, felvetések) (4) Az ülést levezető elnök feladatai és jogosítványai: a) megállapítja és folyamatosan figyelemmel kíséri a határozatképességet, megnyitja és berekeszti az ülést, b) előterjeszti a napirendi javaslatot, c) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja és összefoglalja a vitát, d) napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat úgy, hogy előbb a módosító javaslatot szavaztatja meg, majd kihirdeti a határozatot, e) az ülésen tanácskozási joggal nem rendelkező résztvevőnek megadja a szót, ha a képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel így dönt,

14 f) a határozatképtelenné vált ülést berekeszti, g) azokat a napirendeket, amelyek tárgyalása elmaradt, a munkaterv szerinti soros ülés napirendjébe fel kell venni, h) a tanácskozás rendjének fenntartása érdekében az alábbi jogosítványokkal élhet: - figyelmezteti azt a hozzászólót, akinek a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő a fogalmazása, - rendreutasíthatja azt, aki a Képviselőt-testülethez méltatlan magatartást tanúsít, - figyelmezteti azt az ülésen jelenlévő állampolgárt, aki a tanácskozás rendjét magatartásával zavarja, - ismételt rendzavarás esetén a terem elhagyására is kötelezheti. i) a hozzászólások időtartamának korlátozására a Képviselő-testület bármely tagja javaslatot tehet. A javaslatról a Képviselő-testületet nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz, j) Az ülést vezető elnök egyedi döntéssel egyszerű szótöbbséggel hozzászólási jogot adhat a Képviselő-testület ülésén megjelent személynek. A hozzászólás maximális időtartamát 5 percben határozza meg. A hozzászólási jog megvonható, ha az érintett személy nem tartja be a számára megadott időkeretet. 23. (1) A Képviselő-testület zárt ülést tart: a.) - önkormányzati hatósági, - összeférhetetlenségi, - méltatlansági, - kitüntetési ügy tárgyalásakor, - fegyelmi büntetés kiszabása, - vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor; b.) az érintett kérésére: - választás, - kinevezés, - felmentés, - vezetői megbízás adása, illetve visszavonása, - fegyelmi eljárás megindítása, - állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor. (2) A Képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. (3) A zárt ülés elrendeléséről az (1) bekezdésben foglalt esetekben szavazni nem kell. A testületi ülést levezető személynek kell a napirend közlésével egyidejűleg hivatkozni a zárt ülésre vonatkozó törvényi előírásra. A Képviselő-testület határozattal dönt a zárt ülés elrendeléséről a (2) bekezdésben foglalt esetekben. (4)A zárt ülésen a Képviselő-testület tagjai, a jegyző, az aljegyző, továbbá meghívása esetén a érintett és a szakértő vesz részt. (5) A névszerinti szavazásra a Mötv. 48. (3) bekezdésének szabályai az irányadóak. (6) Névszerinti szavazást rendelhet el a polgármester, ha szükségesnek tartja. (7) Névszerinti szavazás esetén a jegyző felolvassa a névsort, a képviselő igen -nel vagy nem -mel szavaz, vagy tartózkodhat.

15 24. (1)A Képviselő-testület az előterjesztett napirendi javaslatról nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel dönt. (2) Az előterjesztő az előterjesztés napirendről való levételét a napirendi javaslatok elfogadása előtt kérheti. Az indítvány elfogadásáról a Képviselő-testület nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel határoz. 11. Vita és a döntéshozatal módja 25. (1) A napirendi pont tárgyalását szóbeli kiegészítés előzheti meg. Ennek lehetőségét az elnök adja meg, megtételére az előterjesztő, illetve az előterjesztő által erre felkért jogosult. (2) A szóbeli kiegészítés nem ismételheti meg az írásbeli előterjesztést, ahhoz képest új információkat kell tartalmaznia. 26. A bizottságok által megtárgyalt előterjesztésekre vonatkozó véleményt a bizottsági elnökök, akadályoztatásuk esetén a bizottság által megbízott tagok ismertetik. 27. A napirenddel kapcsolatban az előterjesztőhöz a Képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal rendelkezők kérdéseket intézhetnek. 28. (1) A kérdések elhangzása és a válaszadás után a hozzászólások következnek. (2) A levezető elnök a hozzászólás lehetőségét a jelentkezés sorrendjében adja meg, kivéve: az ügyrendi kérdésekben jelentkezőket, továbbá azt az esetet, amikor a képviselő a vita során őt ért megítélése szerint méltatlan kritikát kívánja kivédeni, illetve aki álláspontjával összefüggésben keletkezett félreértést szeretne tisztázni. E kivételek tekintetében a polgármester /elnök/ soronkívüliséget biztosít a hozzászólásra. 29. (1) A polgármester (elnök) a vita lezárása, összefoglalása után előbb a módosító indítványt, annak elutasítása esetén az eredeti javaslatot teszi fel szavazásra. Döntés hiányában a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a további eljárásról. (2) A módosító indítvány elfogadásához a döntési javaslat részleteit érintő esetekben is ugyanazon szavazati arányok szükségesek, mint amelyet a döntés egésze megkíván. 30. (1) A határozati javaslat elfogadásához a minősített többséget igénylő döntések kivételével a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges /egyszerű többség/. Ha ez nincs meg, a javaslatot a Képviselő-testület nem fogadta el, amit szintén határozatba kell foglalni.

16 (2) A megválasztott képviselők több mint felének igen szavazata (minősített többség) szükséges az Mötv ban rögzített eseteken kívül: a) az SZMSZ 4. -ában felsorolt ügyek eldöntéséhez; b) kitüntetések, címek, elismerések adományozásakor; c) amit a Képviselő-testület egyéb önkormányzati rendeleteiben minősített többségű elfogadáshoz köt. (3) A Képviselő-testület döntését általában nyílt szavazással, kézfelemeléssel hozza. (4) A Képviselő-testületi döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. (5) Amennyiben a települési képviselő személyes érintettségét elmulasztja bejelenteni egy havi tiszteletdíj megvonására kerül sor. (6) Az Mötv. 48. (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület titkos szavazást tarthat. Nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határozza el, hogy titkos vagy nyílt szavazással dönt. A szavazás eredményét a polgármester (elnök) állapítja meg. (7) A titkos szavazás szavazóhelyiségben (fülkében), urna igénybevételével történik. A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv tartalmazza: a) a szavazás helyét, napját, b) a szavazatszámláló bizottság elnökének, tagjainak nevét, c) a szavazás során felmerült körülményeket, d) a szavazás eredményét. 12. Interpelláció és felvilágosítás kérés 31. (1) A Képviselő-testület tagjai a polgármesterhez, alpolgármesterhez, a bizottságok elnökeihez, valamint a jegyzőhöz a feladatkörükbe tartozó témában interpellációt terjeszthetnek elő. Interpellációt valamely döntés végrehajtása tárgyában vagy intézkedés elmulasztása kapcsán szóban vagy írásban lehet előterjeszteni. (2) Amennyiben az interpellációra az ülésen érdemi válasz nem adható, arra a soron következő ülésen kell választ adni. (3) A képviselő-testületi ülésen az interpellációra adott válasz elfogadásáról először az interpelláló nyilatkozik, majd a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. Amennyiben a Képviselő-testület a választ elutasítja, elrendeli az interpelláció tárgyának részletes kivizsgálását, melyben az interpelláló képviselő részt vehet. 32. (1) Felvilágosítás kérés (kérdés) minden olyan önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezetre, működésre vonatkozó tudakozódás, amely tartalma szerint nem sorolható az interpelláció fogalomkörébe és nem kapcsolódik valamely képviselő-testületi napirendi pont témájához. (2) A kérdésre adott válasz elfogadásáról a kérdező nyilatkozik, a Képviselő-testület nem hoz határozatot. (3) A bejelentés valamely tény, körülmény megismertetése a Képviselő-testülettel, amely intézkedést nem igényel. (4) A felvetések olyan közérdekű témák jelzései, amelyekben a Képviselő-testület állást foglalhat, illetve az intézkedési jogosulthoz továbbíthat. (5) Az ülésen az adott válasz elfogadásáról először a felvilágosítást kérő képviselő nyilatkozik. Ha a választ nem fogadja el, a válasz elfogadásáról a testület vita nélkül dönt.

17 Amennyiben a választ a testület elutasítja, elrendeli a felvilágosítás-kérés tárgyának részletes kivizsgálását. 13. A Képviselő-testület döntései 33. (1) A Képviselő-testület: a) rendelet alkot, b) határozatot hoz, c) határozathozatal nélkül tudomásul veszi az előterjesztést. (2) A jegyző gondoskodik a Képviselő-testületi határozatok nyilvántartásáról. 34. (1) Rendelet alkotását kezdeményezheti: a) polgármester, b) bármelyik képviselő, c) a Képviselő-testület tárgy szerint illetékes bizottsága, d) jegyző, e) az erre irányuló népi kezdeményezés. (2) A jegyző gondoskodik a rendelet tervezet szakszerű előkészítéséről. A rendelet-tervezet a tárgy szerint illetékes bizottság/ok/ által történt megvitatás után terjeszthető a Képviselőtestület elé. (3) A polgármester a szabályozandó tárgykör fontosságára tekintettel indítványozhatja, hogy a kezdeményezett témában a Képviselő-testület foglaljon állást a rendeletalkotás szükségességéről, főbb elveiről, menetéről és felelőséről. (4) A Képviselő-testület elhatározhatja rendelet-tervezet haladéktalan vagy kétfordulós tárgyalását is. A képviselő-testületi döntések érintettekkel való 8 napon belüli megismertetéséről, nyilvántartásáról, a magasabb szintű jogszabállyal való összhangjáról a jegyző gondoskodik és szükség esetén kezdeményezheti a rendelet módosítását vagy hatályon kívül helyezését. (5) A Képviselő-testület által megalkotott önkormányzati rendeletet a Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal folyosóján elhelyezett hirdetőtáblán 30 napra kitűzve kell kihirdetni. (6) A Képviselő-testület által alkotott rendeletek, valamint a közérdekű hirdetmények (pl.: a településrendezési terv készítési szándéka, az elkészült terv lakossági egyeztetésének felhívása, az elfogadott településrendezési terv) közzétételének helyben szokásos módja a Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatalban erre a célra rendszeresített hirdetőtáblán 30 napra történő kifüggesztés és Sárrétudvari hivatalos honlapján történő értesítés a képviselő-testületi ülést követő 3 munkanapon belül. (7) A Képviselő-testület rendeleteit a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi sorszámmal és évszámmal kell ellátni. A rendeletek sorszáma mellett fel kell tüntetni a rendelet kihirdetésének időpontját (év, hó, nap megjelöléssel). (8) A rendeletek nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik. (9)A képviselő-testület jegyzőkönyveinek naptári évenkénti beköttetéséről a jegyző gondoskodik. A zárt ülések jegyzőkönyveit beköttetni nem szabad.

18 14. A Képviselő-testület dokumentumai 35. (1) A Képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. (2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: a) az ülés jellegét (alakuló, rendes, rendkívüli, közmeghallgatás), b) az ülés nyilvános avagy zárt ülési módját, c) az ülés helyét, időpontját, d) az ülés megnyitásának és bezárásának időpontját, e) elfogadott napirendeket, f) a felszólalók nevét, kérdéseket, interpellációkat, azokkal kapcsolatos válaszokat, g) a polgármester esetleges intézkedését, az ülésen történt fontosabb eseményeket, h) a Képviselő-testület által hozott döntést, i) a megjelent képviselők és meghívottak nevét, j) a tárgyalt napirendi pontokat, k) a tanácskozás lényegét, l) a szavazás számszerű eredményét és a hozott döntéseket. (3) A jegyzőkönyv mellékletei: a) írásos előterjesztések, beszámolók, tájékoztatók, b) a napirendekhez írásban benyújtott kiegészítések, c) olyan nagy terjedelmű dokumentumok, megállapodások, alapító okiratok stb., amelyekre a hozott döntések vonatkoznak, d) névszerinti szavazás esetén a szavazatokat tartalmazó névsort. (4) A jegyző gondoskodik a döntések végrehajtásában érintettek 8 napon belüli értesítéséről. (5) A Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét a polgármester, a jegyző és 2 jegyzőkönyvhitelesítő írja alá. (6) A jegyzőkönyv-hitelesítők névszerinti kijelölése a Képviselő-testületi tagok közül az abc alapján történik. Jegyzőkönyv-hitelesítők (két fő) csak Képviselő-testületi tagok lehetnek. (7) Az aláírt, mellékletekkel ellátott jegyzőkönyv eredeti példányát mellékleteivel együtt a Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal kezeli, a Nemzeti Jogszabálytár e célra kialakított informatikai rendszerén keresztül 15 napon belül felterjeszti a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztályának. (8) A jegyzőkönyvek betekinthetőségéről a jegyzőnek kell gondoskodnia. (9) A Képviselő-testület nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvbe, valamint mellékleteibe a választópolgárok a polgármesteri hivatalban betekinthetnek. (10) A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni, melybe csak a képviselők, a tárgyban közvetlenül érdekelt vagy hivatalos megbízottja,a polgármester, valamint a jegyző tekinthet be. (11) Amennyiben a zárt ülésről készült jegyzőkönyv közérdekű adatot, tényt tartalmaz, a jegyzőkönyvnek ez a része nyilvános.

19 V. fejezet A Képviselő-testület szervei 15. A polgármester 36. (1) A Képviselő-testület elnöke a polgármester, megbízatását főállásban látja el. (2) A polgármester önkormányzattal kapcsolatos feladatait a Mötv. és más jogszabályi rendelkezések határozzák meg. Ezen túlmenően feladatai: a) gondoskodik az önkormányzat és szervei hatékony működéséről, segíti a képviselőtestületi tagok munkáját, b) szervezi és koordinálja más települési önkormányzatokkal, továbbá külföldön önkormányzati szervezetekkel való együttműködést, velük kapcsolatot tart, c) gondoskodik arról, hogy a Képviselőt-estület szervei valamint az intézményei munkája, céljai, hitelesen, tárgyilagosan a község érdekeit szem előtt tartva jelenjenek meg a nyilvánosság előtt, d) biztosítja a képviselő-testület ülésének megfelelő körültekintő megszervezését, a napirendi pontok pontos előkészítését, e) meghatározza a jegyző feladatait, a képviselő- testület munkájával összefüggésben, f) a polgármester fogadónapjainak időpontját a Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-e tartalmazza. (3) Az önkormányzati képviselő a polgármestertől igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást. 16. Alpolgármester 37. (1) A Képviselő-testület saját tagjai közül, a polgármester javaslatára, titkos szavazással, a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára az alakuló ülésen alpolgármestert választ. (2) Az alpolgármester helyettesíti a polgármestert, segíti munkájában. Feladatait a polgármester irányításával látja el. 17. Jegyző, aljegyző 38. (1) A jegyző ellátja a Mötv-ben és más jogszabályokban meghatározott, valamint a Képviselő-testület által átruházott hatásköröket. (2) A jegyzőt távolléte vagy akadályoztatása esetén az aljegyző helyettesíti. (3) A jegyzői és aljegyzői tisztségek egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetére a jegyzői feladatok ellátásának rendjét a polgármester határozza meg.

20 18. A Bizottságok típusai, feladatai 39. A bizottságok típusait és feladatait az SZMSZ 7. -a szabályozza. 19. A bizottságok működése 40. (1) A képviselő-testület a munkatervében meghatározza azokat az előterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be, illetve azokat, amelyek csak a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testülethez. E meghatározott előterjesztéseket az adott bizottságnak kötelessége megtárgyalni és álláspontját ismertetni a képviselő-testületi ülésen. (2) Az önkormányzati képviselő tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület bizottságainak nyilvános, vagy zárt ülésén. A képviselő-testület bármely tagja javaslatot tehet a bizottságnak valamely témakör megtárgyalására. A bizottság elnöke az indítványt a bizottság legközelebbi ülése elé terjeszti, amelyre köteles meghívni az indítványozó képviselőt. 41. (1) A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti le. Az ülést a bizottság elnöke úgy köteles összehívni, hogy az előterjesztéseket és a meghívót legalább az ülést megelőző 3 nappal kézhez kapják az érdekeltek. (2) A bizottságot össze kell hívni a képviselő-testület határozata alapján, illetve a polgármester, vagy a bizottsági tagok több mint felének napirendi javaslatot is tartalmazó indítványára. (3) A bizottsági ülésekre állandó meghívott a polgármester, a jegyző. (4) A bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a bizottság tagjainak többsége jelen van. A bizottság határozatképességére és határozathozatalára a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. (5) A bizottság ülése nyilvános, azokban az esetekben tart zárt ülést, amelyekben az Mötv. kötelezővé teszi, vagy megengedi. Döntéséről azonban csak a bizottság elnöke adhat tájékoztatást. A bizottság minden tagja köteles az ülésen tudomására jutott szolgálati titkot és személyes adatot megőrizni. (6) A bizottság a feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésekben egyszerű többséggel hoz döntést. A bizottság döntéseiről csak annak elnöke adhat tájékoztatást. 42. (1) A bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely az elhangzott felszólalások rövid ismertetését, a hozott döntést, valamint a jelenlévők véleményét tartalmazza. (2)A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és a bizottság egy tagja írja alá. (3) A jegyzőkönyv elkészítésére a képviselő-testület ülésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Iktatószám: 01- /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatának elfogadása Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL TÖRÖKBÁLINT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 7/2003.(III. 24.) RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL a módosító 27/2003.(VI.27.), 12/2004.(IV. 16.), 24/2004.(V. 14.), 32/2004.IX.27.), 52/2004.(XII.20.)

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról /egységes szerkezetben a 34/2014.

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 68/2011./IV.15./kt.határozat: - 2011.április 15-i nyílt ülés napirendjének elfogadása 69/2011./IV.15./kt.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

jellegzetességeit kifejezı hármas hullámmotívum részletét, egy stilizált szılıfürtöt két levéllel és az íves címerpajzsra ültetett hercegi koronát.

jellegzetességeit kifejezı hármas hullámmotívum részletét, egy stilizált szılıfürtöt két levéllel és az íves címerpajzsra ültetett hercegi koronát. Módosításokkal egységes szerkezetű, hatályos rendelet. Mórahalom, 2014. augusztus 1. Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Mórahalom Város Önkormányzata Képviselőtestületének 9/1995. /IV. 5./ önkormányzati rendelete

Részletesebben

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.23.) önkormányzati rendelete

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.23.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.23.) önkormányzati

Részletesebben

7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet

7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Módosította a 15/2014. (V.30.), a 20/2014. (VII.2.), a 26/2014. (IX.29.),

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE. A Szervezeti és Működési Szabályzatról

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE. A Szervezeti és Működési Szabályzatról POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE A Szervezeti és Működési Szabályzatról (Egységes szerkezetben az 5/2005.(IV.04.)Önk.sz. és a 18/2005.(XI.30.)Önk.sz. rendeletekkel.)

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2014 1 A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve, képviselői, alapítás

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy ALAPSZABÁLY A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy - kiemelkedően fontos a köznevelésben foglalkoztatott pedagógusok egységes szakmai hivatásrendjének kialakításához

Részletesebben

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata Tarkabarka Óvoda Kindergarten Kunterbunt A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata A szülői (munkaközösség) szervezet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 59 (3) bekezdése alapján a

Részletesebben

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1 OptiJUS Opten Kft. I 2011. évi CLXXXIX. törvény 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1 2014.6.18. óta határozatlan ideig hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS

Részletesebben

A helyi önkormányzatok szervezete és működése

A helyi önkormányzatok szervezete és működése DR. ZONGOR GÁBOR DR. ZONGOR A helyi GÁBOR önkormányzatok szervezete és működése Háttéranyag önkormányzati képviselők számára A helyi önkormányzatok szervezete és működése 1 2 3 4 5 6 6 Kiadja a Települési

Részletesebben

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2014.(XI. 19.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Esztergom

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat száma: 20. Elfogadás dátuma: 2014.10.21. Határozat száma: 2014/6/43. Hatálybalépés napja: 2014.10.22-től Felelős személy: a rektor és a mindenkori

Részletesebben

AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY HATÁLYOS HÁZSZABÁLYI RENDELKEZÉSEI

AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY HATÁLYOS HÁZSZABÁLYI RENDELKEZÉSEI AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY HATÁLYOS HÁZSZABÁLYI RENDELKEZÉSEI ELSŐ RÉSZ AZ ORSZÁGGYŰLÉS SZERVEZETE I. Fejezet Az Országgyűlés tisztségviselői 1. Az Országgyűlés tisztségviselője

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

KÖBE KÖZÉP-EURÓPAI KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

KÖBE KÖZÉP-EURÓPAI KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA KÖBE KÖZÉP-EURÓPAI KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2013. május 24-én megtartott Küldöttgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2013. május 24-i Küldöttgyűlése

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére 2. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő:

Részletesebben

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara ALAPSZABÁLYA. 2013. május 31.

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara ALAPSZABÁLYA. 2013. május 31. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben