J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről"

Átírás

1 HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről Tartalmazza a : 128/2014.(X.21.) Jegyzőkönyv hitelesítők személyéről döntés 129/2014.(X.21.) Jegyzőkönyvvezető személyéről döntés 130/2014.(X.21.) Napirendi pontok elfogadása 131/2014.(X.21.) Bizottságok, tanácsnok megválasztásáról döntés 132/2014.(X.21.) Polgármester illetményéről döntés 133/2014.(X.21.) Polgármester költségtérítéséről döntés 134/2014.(X.21.) Alpolgármester személyéről döntés 135/2014.(X.21.) Alpolgármester tiszteletdíjáról döntés 136/2014.(X.21.) Alpolgármester költségtérítéséről döntés 137/2014.(X.21.) Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségén aljegyző munkakör betöltésére pályázat kiírásáról döntés Képviselő-testületi határozatokat, valamint Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014.(X.21.) önkormányzati rendeletét Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(X.21.) önkormányzati rendeletét az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, tanácsnok tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról.

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében október 21-én, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének nyilvános alakuló üléséről. Jelen vannak: Kiss Tibor polgármester, Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző, Faragó Attila, Dr. Fülöp Enikő, Kiss László, Makainé Madar Edit, Ruzsicsné Szabó Jolán, Vass Erzsébet képviselők,. Meghívottként jelen vannak: Madar Gyula a Helyi Választási Bizottság Elnöke, Intézményvezetők, Bizottsági tagok, Civil szervezetek vezetői, Vállalkozók, ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ, HIMNUSZ Kiss Tibor polgármester Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, jegyző asszonyt, a Helyi Választási Bizottság Elnökét, és minden kedves megjelent vendéget. A mai Képviselő-testületi ülésünk első részében a polgármester beiktatására kerül, ezt követően munkaüléssel folytatjuk. Felkérem Madar Gyulát, a Helyi Választási Bizottság Elnökét, hogy a választás eredményéről adjon tájékoztatást. 1./ A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója az időközi polgármester választás eredményéről. Madar Gyula HVB. elnök Tisztelettel köszöntöm az alakuló ülés részvevőit. Településünkön a polgármester és helyi önkormányzati képviselők választásának lebonyolítását 3 szavazókör biztosította a Művelődési Házban, az Általános Iskolában, és az Idősek Otthonában. A szavazatszámláló bizottságok munkájában a Képviselő-testület által választott 3 főn kívül a jelölőszervezetek, és független jelölt által delegált tagok vettek részt. Tagot delegáltak a FIDESZ-KDNP, és az MSZP jelölőszervezetek valamint Mezei Gyuláné független jelölt. A települési névjegyzéken szereplő választópolgárok száma 2393 fő volt. A Helyi önkormányzati választáson jelölőszervezet és független jelölt indulhatott. A polgármesterjelölt nyilvántartásba vételéhez 72 jelölésre, a helyi önkormányzati képviselőjelöltek nyilvántartásba vételéhez 24 ajánlásra volt szükség. A Helyi Választási Bizottság településünkön 3 polgármester jelöltet, és 17 önkormányzati képviselőjelöltet vett nyilvántartásba. A jelöltek nevének szavazólapon történő megjelenési sorrendjét a HVB nyilvános sorsolással állapította meg. A szavazólapokat tartalmazó dobozok egy héttel korábban megérkeztek, a Helyi Választási Iroda gondoskodott a biztonságos őrzésről a Polgárőrség közreműködésével. A szavazás reggelén órakor minden szavazókör zavartalanul megkezdte a működését. A szavazás napján rendkívüli esemény nem történt. Részvételi arány a polgármester, és önkormányzati képviselők választásán: Névjegyzéken szereplő választópolgárok száma: 2393 fő Szavazáson megjelent választópolgárok száma: 1114 fő

3 Részvételi arány: 46,55 % A szavazókörök órakor zártak. A szavazatok számlálása, a szavazóköri jegyzőkönyvek gépi feldolgozása és a választás eredményének feldolgozása folyamatosan történt, a HVB a HVI segítségével október 13-án reggel 6.30-kor végzett a választásnapi feladataival. A választás eredménye: Polgármester: Kiss Tibor FIDESZ KDNP Önkormányzati képviselők: Faragó Attila Független Dr. Fülöp Enikő Független Kiss László FIDESZ-KDNP Makainé Madar Edit Független Ruzsicsné Szabó Jolán Független Vass Erzsébet Berta Független A szavazás eredményéről szóló jegyzőkönyveket választástípusonként rendszerezve október 13-án a HVI beszállította Debrecenbe a Területi Választási Irodához. A Helyi Választási Bizottság polgármester-választás 36/2014.(X.13.)HVB eredménymegállapító határozata, és a helyi önkormányzati képviselő választás 37/2014.(X.13.) HVB határozata október 13. napján minden jelölt részére kézbesítve lett. A határozat ellen fellebbezést október 16-án óráig lehetett benyújtani, fellebbezés nem érkezett. A polgármester és az önkormányzati képviselők megbízóleveleinek átadása október 17-én délelőtt, órakor megtörtént. Polgármester Úrnak és a Képviselő-testület tagjainak munkájukhoz a Helyi Választási Bizottság nevében sok sikert kívánok! 2./ MEGBÍZÓLEVÉL ÁTADÁSA, POLGÁRMESTER ESKÜTÉTELE 3./ MEGBÍZÓLEVELEK ÁTADÁSA, KÉPVISELŐK ESKÜTÉTELE A meghívott vendégek elhagyták az üléstermet. 4./ Polgármesteri program ismertetése Kiss Tibor polgármester Szeretném megköszönni a Helyi Választási Bizottság, a Szavazatszámláló Bizottságok, a Helyi Választási Iroda munkáját, valamint a Választási Bizottság Elnökének tájékoztatóját. Megtisztelő, hogy a település első embereként végezhetem a munkámat a település fejlődéséért. Mint tudjátok megbízatásunk 5 évre szól. Kötelező feladatellátás működtetetését a jelenlegiek szerint visszük tovább. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Járási Kirendeltsége tovább működik településünkön. A bölcsőde, óvoda önkormányzati fenntartású intézményünk. A Közös Önkormányzati Hivatal rendszerét 60 napon belül kell felülvizsgálni. Az önkormányzat költségvetésének összeállításánál fontosnak tartom a takarékos gazdálkodást. A gazdasági fejlesztésekre meg kell találni a forrásokat, az uniós forrásokat ki kell használni, figyelni kell a pályázati lehetőségeket. A szennyvízberuházás közbeszerzése lassan lezajlik, a kivitelezésnél fontos lesz a lakossággal a kapcsolattartás, melyhez a képviselők segítségét kérem. Komoly szerepet kapott az önkormányzat a foglalkoztatás, közmunkaprogramok, értékteremtő foglalkoztatás megszervezésében, és várhatóan a szociális szövetkezetek megalakításában. Uniós pályázat keretében szeretnénk egy feldolgozót-hűtőházat építeni,

4 amiben a programok keretében megtermelt termékeket tudnánk feldolgozni. A régi vágóhíd épületét szerencsés lenne az önkormányzatnak megszerezni és felújítani. A közösségi élet területén, civil szervezetek munkájában élen kell járnunk, a támogatásunkra számíthatnak. A díjazás rendszerét újra kell gondolnunk és a rendeletünket megújítani, hiszen a falu közösségét fontos elismerni. A helyi vállalkozókkal tartani kell a kapcsolatot, be kell vonni a településen folyó kivitelezési munkákba. A helyi kommunikáció terén fontosnak tartom az Udvari Újság további megjelentetését, a honlapunk tárhelyének bővítését tervezzük azért, hogy a testületi ülésekről riportszerű tájékoztatást tudjunk adni. Kérem a képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket. Ruzsicsné Szabó Jolán képviselő Egyetértek a programmal. Kiegészíteném azzal, amit már korábban is javasolt a testület, hogy a helyi melegvíz kihasználására javasoljunk tervet készíttetni, felmérni, hogy van-e rá lehetőség, és milyen összegű ráfordítással valósulhatna meg. Kiss Tibor polgármester A település várja tőlünk, hogy mit lehetne tenni, de mint tudjuk ez nem önkormányzati terület. Szavazás. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúan, határozathozatal nélkül elfogadta a polgármesteri programot. Kiss Tibor polgármester Az ünnepélyes rész után folytassuk az ülést, megállapítom, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel 7 képviselőből 7 fő jelen van. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Faragó Attila és Dr. Fülöp Enikő képviselőket javaslom. Kérem a testület tagjait, aki a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét elfogadja, szavazzon. Szavazás. A 7 jelenlévő képviselő a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére tett javaslatot 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 128/2014.(X.21.) Képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a október 21-i alakuló képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Faragó Attila és Dr. Fülöp Enikő képviselőket választotta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Kiss Tibor polgármester Kiss Tibor polgármester Jegyzőkönyvvezetőnek Madar Jánosné titkársági ügyintézőt javaslom, kérem a testület tagjait, aki a jegyzőkönyvvezető személyével egyetért, szavazzon. Szavazás.

5 7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, a jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslatot 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 129/2014.(X.21.) Képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a október 21-i alakuló képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének Madar Jánosnét választotta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Kiss Tibor polgármester Kiss Tibor polgármester javaslatot tett az ülés napirendi pontjaira: Napirendi javaslat: 1./ A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről Előterjesztő: Madar Gyula HVB Elnök 2./ Képviselők eskütétele Előolvassa: Madar Gyula HVB Elnök 3./ Polgármester eskütétele Előolvassa: Madar Gyula HVB Elnök 4./ Polgármesteri program ismertetése /szóbeli előterjesztés/ Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester 5./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata SZMSZ-ének módosítása Előterjesztő: Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző 6./ Bizottságok megválasztása Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester 7./ Külsős bizottsági tagok eskütétele Előolvassa: Kiss Tibor polgármester 8./ Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról szóló rendelet módosítása Előterjesztő: Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző 9./ Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása Előterjesztő: Ruzsicsné Szabó Jolán bizottsági elnök Faragó Attila bizottsági elnök 10./ Alpolgármester választás /titkos szavazással /, szóbeli előterjesztés Alpolgármester eskütétele Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester 11./ Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester 12./ Egyebek Kiss Tibor polgármester Kérem a testület tagjait, aki a javasolt napirendi pontokat elfogadja, szavazzon. Szavazás. 7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a napirendi pontokat elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

6 130/2014.(X.21.) Képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a október 21-i alakuló képviselő-testületi ülés napirendi pontjaira tett javaslatot elfogadta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Kiss Tibor polgármester 5./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata SZMSZ-ének módosítása Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző Magánemberként már megtörtént, a hivatal nevében most gratulálok a testület tagjainak, és jó munkát kívánok! Kötelező feladata a testületnek a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálása. A ban, egységes szerkezetben megalkotott rendeletben a törvényi változásokat vezettük át, a rendeletünk mindenben megfelelt a követelményeknek. A kormányhivatal által nyújtott szakmai útmutató alapján átdolgoztuk az SzMSz-t. Most új számmal új egységes szerkezetű rendelet-tervezetet hoztunk létre, ez lesz az új testület első rendelete. A Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat testülete ma órakor felállt. Az Együttműködési Megállapodást 30 napon belül kell az önkormányzatnak megkötni velük, erre novemberben kerül sor. Kiss Tibor polgármester Elmondtam a mai alakuló ülésükön, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselők olyan feladatot vállaltak fel, mellyel elől kell járniuk, példát kell mutatniuk társaiknak mind a magánéletben, mind a munkában, hogy elfogadják őket. Törvényileg legitimek, de tisztában kell azzal lenniük, hogy a kb. 300 roma lakos közül 68-an vetették fel magukat a nemzetiségi névjegyzékbe, és abból 31-en szavaztak. Nagyon fontosnak tartom, hogy jegyző asszony, a hivatal és én is figyeljünk rájuk, és támogassuk őket. Amennyiben kérdés, vélemény nincs, kérem a képviselő-testületet, aki Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja, szavazzon. Szavazás. 7 jelenlevő képviselőből, 7 fő vett részt a szavazásban, és 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő rendeletet alkotta:

7 Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014.(X.21.) rendelete SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 53. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Mötv. szabályainak kiegészítéseként a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: SZMSZ) megállapításairól az alábbiakat rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések (1) Az önkormányzat elnevezése: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata (2) Az önkormányzat székhelye: 4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 72. (3) Az önkormányzat telephelyei: Védőnői szolgálat 4171 Sárrétudvari, Széchenyi u. 3. Konyha 4171 Sárrétudvari, Erzsébet u. 1. Közösségi Színtér 4171 Sárrétudvari, Kossuth u (4) Az önkormányzati portál címe: (5) Az önkormányzat elektronikus levelezési címe: (6) Az önkormányzat adószáma: (7) A település fontosabb adatait az 1. számú melléklet tartalmazza. (8) Az önkormányzat hivatalos lapjára vonatkozó adatokat a 2. számú melléklet tartalmazza. (9) Az önkormányzat jelképei a címer, zászló és a pecsét. (10) Az önkormányzat címerét és annak használati rendjét a Képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg. /1. számú függelék/ (11) Az önkormányzat Képviselő-testülete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapítását és adományozását külön rendeletben szabályozza. /2. számú függelék/

8 (1) Az önkormányzat önként vállalt feladatai: a) bölcsőde működtetése, b) civilszervezetek támogatása, c) közösségi rendezvények támogatása, d) önkéntes tűzoltó egyesület fenntartása, e) helyi lap kiadás, f) piacüzemeltetés. II. Fejezet Az önkormányzat feladat és hatásköre A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik az Mötv ában felsoroltakon túlmenően: a) a közfeladat önkéntes felvállalása vagy erről történő lemondás, b) megállapodás belföldi önkormányzattal és egyéb szervezettel, illetve annak felmondása, c) gazdasági társaságba való belépés, kilépés, gazdasági társaság alapítása, megszüntetése, d) a gazdálkodás átmeneti zavarának elhárítását szolgáló eseti hitelfelvétel az éves költségvetési rendeletben meghatározottakon túl. Az önkormányzat által átruházott hatásköröket a 3. számú melléklet tartalmazza. 4. III. Fejezet Képviselő-testület tagjai, tisztségviselői 5. (1) Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai a polgármester és 6 települési önkormányzati képviselő. A Képviselő-testület tagjainak névsorát az 5. sz. melléklet tartalmazza. (2) A képviselő a Mötv-ben biztosított jogok gyakorlásával, kötelezettsége teljesítésével végzi tevékenységét. (3) A Képviselő-testületet és az önkormányzatot a polgármester képviseli. A Képviselő-testület tagjai közül egy társadalmi megbízatású alpolgármestert választ (1) A Képviselő-testület bizottságai döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő és ellenőrzési feladatokat ellátó, a testület által döntési jogkörrel felruházható, egymással mellérendeltségben álló szervek. (2) A Képviselő-testület állandó és ideiglenes bizottságot hozhat létre (meghatározott időre,

9 vagy feladat elvégzésére), az ideiglenes bizottság feladatkörét létrehozásakor a Képviselőtestület határozza meg. Az ideiglenes bizottság a Képviselő-testület által meghatározott feladat teljesítésével megszűnik. (3) A Képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre: a) Pénzügyi Bizottság: 5 fő b) Szociális Bizottság: 5 fő c) Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság: 3 fő (4) A Képviselő-testület Szociális Bizottságra átruházott hatáskörét a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. A Képviselő-testület által átruházott hatáskör tovább nem ruházható. (5)Az állandó bizottságok összetételét, feladat és hatásköreit a 4. számú melléklet tartalmazza. (6) A bizottságokat annak elnöke képviseli. (7) A bizottság elnökét valamint képviselő tagjait a polgármester javaslatára a Képviselőtestület választja meg. (8) A bizottságok nem képviselő (külső szakértő) tagjait a polgármester javaslatára a Képviselő-testület választja meg. (9) A bizottságok képviselő és nem képviselő tagjainak jogai és kötelezettségei a bizottsági működéssel összefüggésben azonosak. 8. A képviselő-testület tagjai sorából a polgármester javaslatára nemzetközi kapcsolatokért felelős Tanácsnokot választ. 9. Az önkormányzat a Képviselők részére külön rendelet alapján tiszteletdíjat állapít meg. / 3. sz. függelék / 10. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Közös Önkormányzati Hivatalt tart fenn Szerep Községi Önkormányzattal Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal néven. A Közös Hivatal önálló jogi személy, feladatait a Mötv. és a Közös Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 11. A Képviselő-testület szerve a jegyző, aki ellátja a Mötv-ben és más jogszabályokban meghatározott, valamint a Képviselő-testület által átruházott hatásköröket. A jegyzőt akadályoztatása esetén a Közös Hivatal aljegyzője helyettesíti. 12. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményfenntartó társulás keretében gondoskodik a házi

10 segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali ellátás, családsegítés és gyermekjóléti feladatok ellátásáról. IV. Fejezet 1. A képviselő-testület működésének általános szabályai 13. (1) A Képviselő-testület éves munkaterv alapján tartja üléseit A mindenkor érvényes munkatervet a 6. sz. melléklet tartalmazza (2) A munkatervet minden év január 31-ig a polgármester terjeszti elő, melyet a beérkezett javaslatok alapján állít össze. (3) A munkaterv tartalmazza: a) az ülések időpontját, b) az ülések napirendjeit, c) a napirendek előadóinak nevét. (4) Az ülésterv tervezetének összeállításához javaslatot kell kérni: a) a képviselőktől, b) a bizottságoktól, c) az önkormányzati intézmények vezetőitől. (5) Az üléstervet a Képviselő-testület évközben módosíthatja. 2. A Képviselő-testület ülésére vonatkozó szabályok 14. (1) A Képviselő-testület alakuló, rendes, rendkívüli ülést, valamint közmeghallgatást tart. (2) A Képviselő-testület évente 11 alkalommal rendes ülést tart. A rendes ülések időpontja minden hónap utolsó csütörtök órától. (3) A Képviselő-testület az ülésterv szerint július hónapban ülést nem tart. (4) A határozatképtelenség miatt elmaradt ülést 8 napon belül ugyanazon napirendekkel újra össze kell hívni. 3. A rendes ülés összehívása 15. (1) A Képviselő-testület ülését a polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester hívja össze. (2)A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve a polgármester és az alpolgármester tartós akadályoztatása esetében a korelnök hívja össze. (3) A Képviselő-testület ülését írásbeli meghívóval kell összehívni. (4) A jegyző feladata a meghívó kiküldése, az ülés tárgyalási anyagának összeállítása, melyet

11 papír alapon az ülés előtt öt nappal köteles kézbesíteni. (5) Különösen indokolt esetben a képviselő-testület rövid úton összehívható (telefon, fax, ). Különösen indokolt esetnek minősül a Képviselő-testület összehívása, ha a döntés más időpontban nem pótolható. (6) A meghívó tartalmazza az ülés helyét és időpontját, a javasolt napirendi pontokat. A meghívó mellékletét képezik az írásbeli előterjesztések. 4. Rendkívüli ülés összehívása 16. (1) Amennyiben a Képviselő-testület bizottsága vagy a képviselők egynegyede írásban a Képviselő-testület összehívását kezdeményezi a polgármester az ülés időpontját a kezdeményezés kézhezvételétől számított 15 napon belül a meghívó kiküldésével egyidejűleg kitűzi. Az indítványban meg kell jelölni a rendkívüli ülés összehívásának indokát. (2) Az indítványt a polgármesternél kell előterjeszteni. (3) A meghívót legalább az ülés megkezdése előtt 2 nappal kézbesíteni kell. Rendkívüli esetben a meghívás történhet rövidebb úton is. (telefon, fax, ) (4) A polgármester indokolt esetben összehívhat rendkívüli képviselő-testületi ülést. (5) A Képviselőt-testület összehívását a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal is indítványozhatja. 5. Lakossági fórumok, a közmeghallgatás, falugyűlés 17. (1) A Képviselő-testület évente legalább egyszer - általános - közmeghallgatást tart. (2) A közmeghallgatást igénylő napirendeket tárgyaló ülések időpontját, helyét, 6 nappal a közmeghallgatás előtt plakát útján meg kell hirdetni. (3) A meghirdetés során meg kell határozni a közmeghallgatás napirendjét. (4) A közmeghallgatásról jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmára, készítésére a Képviselő-testület üléséről készülő jegyzőkönyv elkészítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (5) A közmeghallgatás olyan fórum, ahol az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést vethetnek fel, és javaslatot tehetnek. (6) A közmeghallgatást a polgármester vezeti. (7) Évenként falugyűlést kell tartani, a költségvetés elfogadását követő 60 napon belül. A falugyűlésen a lakosságot tájékoztatni kell a települést érintő fontosabb feladatokról, így különösen a kommunális ellátás fejlesztéséről, kereskedelmi és közszolgáltatási feladatokról, az önkormányzat költségvetésének alakulásáról. 6. Az ülések nyilvánossága 18. (1) A Képviselő-testület üléséről írásos jegyzőkönyv készül. (2) A Képviselő-testület ülésének időpontjáról, helyéről és napirendjéről a meghívó egy példányának hirdető táblán történő kifüggesztésével és az önkormányzat honlapján történő közzétételével a jegyző a lakosságot tájékoztatja. Az önkormányzati portálon a nyilvános ülésen tárgyalható előterjesztéseket kell közzétenni.

12 7. A Képviselő-testület üléseire meghívandók köre 19. (1) A Képviselő-testület nyilvános ülésére tagjain és a jegyzőn kívül meg kell hívni az adott napirendre vonatkozó tanácskozási joggal: a) önkormányzati intézmények vezetőit, b) a hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit, c) az érintett társadalmi szervezetek vezetőit, d) azt a személyt, szervezet vezetőjét, képviselőjét, akinek jelenléte a napirend tárgyalásához szükséges, e) nemzetiségi önkormányzat elnöke. (2) Meghívottként - tanácskozási joggal vesznek részt a Képviselő-testület ülésén azok, akik jelenlétét a napirenddel összefüggésben a polgármester, a bizottságok, valamint a jegyző szükségesnek tartják. 8. Előterjesztések 20. (1) A Képviselő-testület elé előterjesztést nyújthat be: a) polgármester, b) alpolgármester, c) jegyző, d) képviselő-testület bizottsága, e) települési képviselő, f) intézmény vezetője, g) felkért személy. (2) A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztések főbb fajtái: a) beszámoló valamely feladat elvégzéséről, valamely önkormányzati intézmény, szerv tevékenységéről, b) az a.) pont alá nem tartozó önálló döntést igénylő javaslat, amely rendeletalkotásra vagy határozathozatalra irányul, c) tájékoztató anyagok, amelyek tudomásulvételt igényelnek. (3) A jegyző az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevételről a napirend tárgyalásának megkezdésekor, illetve a tárgyalás folyamán szükség szerint tájékoztatja a Képviselő-testületet. (4) Írásbeli előterjesztés nyújtható be az üléstervben meghatározott napirendekhez, a rendeletalkotáshoz, intézményalapításhoz, átszervezéshez és megszüntetéshez, valamint az önkormányzat törzsvagyonát érintő kérdésekben. 9. Tartalmi és formai követelmények 21. (1) A Képviselő-testület és Bizottság elé kerülő előterjesztés általában két részből áll: 1. a tárgy és a helyzetelemzésből, a döntési javaslat indokolásából, a mindezekhez csatolt mellékletekből, valamint 2. a döntési javaslatból (rendelet tervezet vagy határozati javaslat). (2) Az előterjesztés első részének az alábbiakat kell tartalmaznia:

13 a.) az előzményeket, különösen a témában hozott korábbi testületi döntéseket, b.) a jogszabályi kereteket, c.) a tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatását, d.) a döntések várható következményeit, e.) több döntési változat esetén az egyes változatok mellett és ellen szóló érveket. (3) Az előterjesztés második részével kapcsolatos követelmények az alábbiak: a.) az előterjesztés tárgyától illetve jellegétől függően két vagy több változatban kell a határozati javaslatot kidolgozni, b.) a határozati javaslat tartalmazza a végrehajtási határidő és a végrehajtásért felelős személy megnevezését. Felelősként a polgármester, a bizottság elnöke, a jegyző, és az intézményvezető nevezhető meg, c.) a végrehajtás határidejét naptári napban vagy egy éven túli folyamatos feladat meghatározásakor folyamatos jelöléssel kell előírni, d.) a felelős és határidő megjelölés elhagyása abban az esetben lehetséges ha tájékoztató jellegű, további intézkedést nem igénylő napirendi pontról van szó. (4) Az előterjesztésen az aláírás sk., jelölésű is lehet. (5) Az írásbeli előterjesztést legkésőbb a Képviselő-testületi ülést megelőző öt nappal kell a képviselők részére eljuttatni. (6) A Képviselő-testületi ülésen új előterjesztés és módosító indítvány (szóbeli, írásbeli) csak rendkívül indokolt esetben terjeszthető elő. Az előterjesztés napirendre vételéről a Képviselő-testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt. Írásos előterjesztés nélkül nem tárgyalható rendeletalkotással összefüggő napirend. (7) Az írásos előterjesztéseket a jegyzőnek jogszerűségi szempontból meg kell vizsgálnia. (8) A jegyző a hivatal útján gondoskodik valamennyi anyag postázásáról, érintetthez való eljuttatásáról. 10. Tanácskozás rendje 22. (1) A Képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, a tisztségviselők akadályoztatása esetén a korelnök vezeti. (2) A Képviselő-testület ülése nyilvános. (3) Az ülés menete: 1. határozatképesség megállapítása, 2. napirendek elfogadása, 3. jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, 4. tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről, 5. napirendek tárgyalása, döntéshozatal, 6. különfélék, egyebek(interpellációk, felvilágosítás kérés, kérdések bejelentések, felvetések) (4) Az ülést levezető elnök feladatai és jogosítványai: a) megállapítja és folyamatosan figyelemmel kíséri a határozatképességet, megnyitja és berekeszti az ülést, b) előterjeszti a napirendi javaslatot, c) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja és összefoglalja a vitát, d) napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat úgy, hogy előbb a módosító javaslatot szavaztatja meg, majd kihirdeti a határozatot, e) az ülésen tanácskozási joggal nem rendelkező résztvevőnek megadja a szót, ha a képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel így dönt,

14 f) a határozatképtelenné vált ülést berekeszti, g) azokat a napirendeket, amelyek tárgyalása elmaradt, a munkaterv szerinti soros ülés napirendjébe fel kell venni, h) a tanácskozás rendjének fenntartása érdekében az alábbi jogosítványokkal élhet: - figyelmezteti azt a hozzászólót, akinek a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő a fogalmazása, - rendreutasíthatja azt, aki a Képviselőt-testülethez méltatlan magatartást tanúsít, - figyelmezteti azt az ülésen jelenlévő állampolgárt, aki a tanácskozás rendjét magatartásával zavarja, - ismételt rendzavarás esetén a terem elhagyására is kötelezheti. i) a hozzászólások időtartamának korlátozására a Képviselő-testület bármely tagja javaslatot tehet. A javaslatról a Képviselő-testületet nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz, j) Az ülést vezető elnök egyedi döntéssel egyszerű szótöbbséggel hozzászólási jogot adhat a Képviselő-testület ülésén megjelent személynek. A hozzászólás maximális időtartamát 5 percben határozza meg. A hozzászólási jog megvonható, ha az érintett személy nem tartja be a számára megadott időkeretet. 23. (1) A Képviselő-testület zárt ülést tart: a.) - önkormányzati hatósági, - összeférhetetlenségi, - méltatlansági, - kitüntetési ügy tárgyalásakor, - fegyelmi büntetés kiszabása, - vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor; b.) az érintett kérésére: - választás, - kinevezés, - felmentés, - vezetői megbízás adása, illetve visszavonása, - fegyelmi eljárás megindítása, - állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor. (2) A Képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. (3) A zárt ülés elrendeléséről az (1) bekezdésben foglalt esetekben szavazni nem kell. A testületi ülést levezető személynek kell a napirend közlésével egyidejűleg hivatkozni a zárt ülésre vonatkozó törvényi előírásra. A Képviselő-testület határozattal dönt a zárt ülés elrendeléséről a (2) bekezdésben foglalt esetekben. (4)A zárt ülésen a Képviselő-testület tagjai, a jegyző, az aljegyző, továbbá meghívása esetén a érintett és a szakértő vesz részt. (5) A névszerinti szavazásra a Mötv. 48. (3) bekezdésének szabályai az irányadóak. (6) Névszerinti szavazást rendelhet el a polgármester, ha szükségesnek tartja. (7) Névszerinti szavazás esetén a jegyző felolvassa a névsort, a képviselő igen -nel vagy nem -mel szavaz, vagy tartózkodhat.

15 24. (1)A Képviselő-testület az előterjesztett napirendi javaslatról nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel dönt. (2) Az előterjesztő az előterjesztés napirendről való levételét a napirendi javaslatok elfogadása előtt kérheti. Az indítvány elfogadásáról a Képviselő-testület nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel határoz. 11. Vita és a döntéshozatal módja 25. (1) A napirendi pont tárgyalását szóbeli kiegészítés előzheti meg. Ennek lehetőségét az elnök adja meg, megtételére az előterjesztő, illetve az előterjesztő által erre felkért jogosult. (2) A szóbeli kiegészítés nem ismételheti meg az írásbeli előterjesztést, ahhoz képest új információkat kell tartalmaznia. 26. A bizottságok által megtárgyalt előterjesztésekre vonatkozó véleményt a bizottsági elnökök, akadályoztatásuk esetén a bizottság által megbízott tagok ismertetik. 27. A napirenddel kapcsolatban az előterjesztőhöz a Képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal rendelkezők kérdéseket intézhetnek. 28. (1) A kérdések elhangzása és a válaszadás után a hozzászólások következnek. (2) A levezető elnök a hozzászólás lehetőségét a jelentkezés sorrendjében adja meg, kivéve: az ügyrendi kérdésekben jelentkezőket, továbbá azt az esetet, amikor a képviselő a vita során őt ért megítélése szerint méltatlan kritikát kívánja kivédeni, illetve aki álláspontjával összefüggésben keletkezett félreértést szeretne tisztázni. E kivételek tekintetében a polgármester /elnök/ soronkívüliséget biztosít a hozzászólásra. 29. (1) A polgármester (elnök) a vita lezárása, összefoglalása után előbb a módosító indítványt, annak elutasítása esetén az eredeti javaslatot teszi fel szavazásra. Döntés hiányában a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a további eljárásról. (2) A módosító indítvány elfogadásához a döntési javaslat részleteit érintő esetekben is ugyanazon szavazati arányok szükségesek, mint amelyet a döntés egésze megkíván. 30. (1) A határozati javaslat elfogadásához a minősített többséget igénylő döntések kivételével a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges /egyszerű többség/. Ha ez nincs meg, a javaslatot a Képviselő-testület nem fogadta el, amit szintén határozatba kell foglalni.

16 (2) A megválasztott képviselők több mint felének igen szavazata (minősített többség) szükséges az Mötv ban rögzített eseteken kívül: a) az SZMSZ 4. -ában felsorolt ügyek eldöntéséhez; b) kitüntetések, címek, elismerések adományozásakor; c) amit a Képviselő-testület egyéb önkormányzati rendeleteiben minősített többségű elfogadáshoz köt. (3) A Képviselő-testület döntését általában nyílt szavazással, kézfelemeléssel hozza. (4) A Képviselő-testületi döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. (5) Amennyiben a települési képviselő személyes érintettségét elmulasztja bejelenteni egy havi tiszteletdíj megvonására kerül sor. (6) Az Mötv. 48. (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület titkos szavazást tarthat. Nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határozza el, hogy titkos vagy nyílt szavazással dönt. A szavazás eredményét a polgármester (elnök) állapítja meg. (7) A titkos szavazás szavazóhelyiségben (fülkében), urna igénybevételével történik. A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv tartalmazza: a) a szavazás helyét, napját, b) a szavazatszámláló bizottság elnökének, tagjainak nevét, c) a szavazás során felmerült körülményeket, d) a szavazás eredményét. 12. Interpelláció és felvilágosítás kérés 31. (1) A Képviselő-testület tagjai a polgármesterhez, alpolgármesterhez, a bizottságok elnökeihez, valamint a jegyzőhöz a feladatkörükbe tartozó témában interpellációt terjeszthetnek elő. Interpellációt valamely döntés végrehajtása tárgyában vagy intézkedés elmulasztása kapcsán szóban vagy írásban lehet előterjeszteni. (2) Amennyiben az interpellációra az ülésen érdemi válasz nem adható, arra a soron következő ülésen kell választ adni. (3) A képviselő-testületi ülésen az interpellációra adott válasz elfogadásáról először az interpelláló nyilatkozik, majd a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. Amennyiben a Képviselő-testület a választ elutasítja, elrendeli az interpelláció tárgyának részletes kivizsgálását, melyben az interpelláló képviselő részt vehet. 32. (1) Felvilágosítás kérés (kérdés) minden olyan önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezetre, működésre vonatkozó tudakozódás, amely tartalma szerint nem sorolható az interpelláció fogalomkörébe és nem kapcsolódik valamely képviselő-testületi napirendi pont témájához. (2) A kérdésre adott válasz elfogadásáról a kérdező nyilatkozik, a Képviselő-testület nem hoz határozatot. (3) A bejelentés valamely tény, körülmény megismertetése a Képviselő-testülettel, amely intézkedést nem igényel. (4) A felvetések olyan közérdekű témák jelzései, amelyekben a Képviselő-testület állást foglalhat, illetve az intézkedési jogosulthoz továbbíthat. (5) Az ülésen az adott válasz elfogadásáról először a felvilágosítást kérő képviselő nyilatkozik. Ha a választ nem fogadja el, a válasz elfogadásáról a testület vita nélkül dönt.

17 Amennyiben a választ a testület elutasítja, elrendeli a felvilágosítás-kérés tárgyának részletes kivizsgálását. 13. A Képviselő-testület döntései 33. (1) A Képviselő-testület: a) rendelet alkot, b) határozatot hoz, c) határozathozatal nélkül tudomásul veszi az előterjesztést. (2) A jegyző gondoskodik a Képviselő-testületi határozatok nyilvántartásáról. 34. (1) Rendelet alkotását kezdeményezheti: a) polgármester, b) bármelyik képviselő, c) a Képviselő-testület tárgy szerint illetékes bizottsága, d) jegyző, e) az erre irányuló népi kezdeményezés. (2) A jegyző gondoskodik a rendelet tervezet szakszerű előkészítéséről. A rendelet-tervezet a tárgy szerint illetékes bizottság/ok/ által történt megvitatás után terjeszthető a Képviselőtestület elé. (3) A polgármester a szabályozandó tárgykör fontosságára tekintettel indítványozhatja, hogy a kezdeményezett témában a Képviselő-testület foglaljon állást a rendeletalkotás szükségességéről, főbb elveiről, menetéről és felelőséről. (4) A Képviselő-testület elhatározhatja rendelet-tervezet haladéktalan vagy kétfordulós tárgyalását is. A képviselő-testületi döntések érintettekkel való 8 napon belüli megismertetéséről, nyilvántartásáról, a magasabb szintű jogszabállyal való összhangjáról a jegyző gondoskodik és szükség esetén kezdeményezheti a rendelet módosítását vagy hatályon kívül helyezését. (5) A Képviselő-testület által megalkotott önkormányzati rendeletet a Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal folyosóján elhelyezett hirdetőtáblán 30 napra kitűzve kell kihirdetni. (6) A Képviselő-testület által alkotott rendeletek, valamint a közérdekű hirdetmények (pl.: a településrendezési terv készítési szándéka, az elkészült terv lakossági egyeztetésének felhívása, az elfogadott településrendezési terv) közzétételének helyben szokásos módja a Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatalban erre a célra rendszeresített hirdetőtáblán 30 napra történő kifüggesztés és Sárrétudvari hivatalos honlapján történő értesítés a képviselő-testületi ülést követő 3 munkanapon belül. (7) A Képviselő-testület rendeleteit a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi sorszámmal és évszámmal kell ellátni. A rendeletek sorszáma mellett fel kell tüntetni a rendelet kihirdetésének időpontját (év, hó, nap megjelöléssel). (8) A rendeletek nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik. (9)A képviselő-testület jegyzőkönyveinek naptári évenkénti beköttetéséről a jegyző gondoskodik. A zárt ülések jegyzőkönyveit beköttetni nem szabad.

18 14. A Képviselő-testület dokumentumai 35. (1) A Képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. (2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: a) az ülés jellegét (alakuló, rendes, rendkívüli, közmeghallgatás), b) az ülés nyilvános avagy zárt ülési módját, c) az ülés helyét, időpontját, d) az ülés megnyitásának és bezárásának időpontját, e) elfogadott napirendeket, f) a felszólalók nevét, kérdéseket, interpellációkat, azokkal kapcsolatos válaszokat, g) a polgármester esetleges intézkedését, az ülésen történt fontosabb eseményeket, h) a Képviselő-testület által hozott döntést, i) a megjelent képviselők és meghívottak nevét, j) a tárgyalt napirendi pontokat, k) a tanácskozás lényegét, l) a szavazás számszerű eredményét és a hozott döntéseket. (3) A jegyzőkönyv mellékletei: a) írásos előterjesztések, beszámolók, tájékoztatók, b) a napirendekhez írásban benyújtott kiegészítések, c) olyan nagy terjedelmű dokumentumok, megállapodások, alapító okiratok stb., amelyekre a hozott döntések vonatkoznak, d) névszerinti szavazás esetén a szavazatokat tartalmazó névsort. (4) A jegyző gondoskodik a döntések végrehajtásában érintettek 8 napon belüli értesítéséről. (5) A Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét a polgármester, a jegyző és 2 jegyzőkönyvhitelesítő írja alá. (6) A jegyzőkönyv-hitelesítők névszerinti kijelölése a Képviselő-testületi tagok közül az abc alapján történik. Jegyzőkönyv-hitelesítők (két fő) csak Képviselő-testületi tagok lehetnek. (7) Az aláírt, mellékletekkel ellátott jegyzőkönyv eredeti példányát mellékleteivel együtt a Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal kezeli, a Nemzeti Jogszabálytár e célra kialakított informatikai rendszerén keresztül 15 napon belül felterjeszti a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztályának. (8) A jegyzőkönyvek betekinthetőségéről a jegyzőnek kell gondoskodnia. (9) A Képviselő-testület nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvbe, valamint mellékleteibe a választópolgárok a polgármesteri hivatalban betekinthetnek. (10) A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni, melybe csak a képviselők, a tárgyban közvetlenül érdekelt vagy hivatalos megbízottja,a polgármester, valamint a jegyző tekinthet be. (11) Amennyiben a zárt ülésről készült jegyzőkönyv közérdekű adatot, tényt tartalmaz, a jegyzőkönyvnek ez a része nyilvános.

19 V. fejezet A Képviselő-testület szervei 15. A polgármester 36. (1) A Képviselő-testület elnöke a polgármester, megbízatását főállásban látja el. (2) A polgármester önkormányzattal kapcsolatos feladatait a Mötv. és más jogszabályi rendelkezések határozzák meg. Ezen túlmenően feladatai: a) gondoskodik az önkormányzat és szervei hatékony működéséről, segíti a képviselőtestületi tagok munkáját, b) szervezi és koordinálja más települési önkormányzatokkal, továbbá külföldön önkormányzati szervezetekkel való együttműködést, velük kapcsolatot tart, c) gondoskodik arról, hogy a Képviselőt-estület szervei valamint az intézményei munkája, céljai, hitelesen, tárgyilagosan a község érdekeit szem előtt tartva jelenjenek meg a nyilvánosság előtt, d) biztosítja a képviselő-testület ülésének megfelelő körültekintő megszervezését, a napirendi pontok pontos előkészítését, e) meghatározza a jegyző feladatait, a képviselő- testület munkájával összefüggésben, f) a polgármester fogadónapjainak időpontját a Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-e tartalmazza. (3) Az önkormányzati képviselő a polgármestertől igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást. 16. Alpolgármester 37. (1) A Képviselő-testület saját tagjai közül, a polgármester javaslatára, titkos szavazással, a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára az alakuló ülésen alpolgármestert választ. (2) Az alpolgármester helyettesíti a polgármestert, segíti munkájában. Feladatait a polgármester irányításával látja el. 17. Jegyző, aljegyző 38. (1) A jegyző ellátja a Mötv-ben és más jogszabályokban meghatározott, valamint a Képviselő-testület által átruházott hatásköröket. (2) A jegyzőt távolléte vagy akadályoztatása esetén az aljegyző helyettesíti. (3) A jegyzői és aljegyzői tisztségek egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetére a jegyzői feladatok ellátásának rendjét a polgármester határozza meg.

20 18. A Bizottságok típusai, feladatai 39. A bizottságok típusait és feladatait az SZMSZ 7. -a szabályozza. 19. A bizottságok működése 40. (1) A képviselő-testület a munkatervében meghatározza azokat az előterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be, illetve azokat, amelyek csak a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testülethez. E meghatározott előterjesztéseket az adott bizottságnak kötelessége megtárgyalni és álláspontját ismertetni a képviselő-testületi ülésen. (2) Az önkormányzati képviselő tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület bizottságainak nyilvános, vagy zárt ülésén. A képviselő-testület bármely tagja javaslatot tehet a bizottságnak valamely témakör megtárgyalására. A bizottság elnöke az indítványt a bizottság legközelebbi ülése elé terjeszti, amelyre köteles meghívni az indítványozó képviselőt. 41. (1) A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti le. Az ülést a bizottság elnöke úgy köteles összehívni, hogy az előterjesztéseket és a meghívót legalább az ülést megelőző 3 nappal kézhez kapják az érdekeltek. (2) A bizottságot össze kell hívni a képviselő-testület határozata alapján, illetve a polgármester, vagy a bizottsági tagok több mint felének napirendi javaslatot is tartalmazó indítványára. (3) A bizottsági ülésekre állandó meghívott a polgármester, a jegyző. (4) A bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a bizottság tagjainak többsége jelen van. A bizottság határozatképességére és határozathozatalára a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. (5) A bizottság ülése nyilvános, azokban az esetekben tart zárt ülést, amelyekben az Mötv. kötelezővé teszi, vagy megengedi. Döntéséről azonban csak a bizottság elnöke adhat tájékoztatást. A bizottság minden tagja köteles az ülésen tudomására jutott szolgálati titkot és személyes adatot megőrizni. (6) A bizottság a feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésekben egyszerű többséggel hoz döntést. A bizottság döntéseiről csak annak elnöke adhat tájékoztatást. 42. (1) A bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely az elhangzott felszólalások rövid ismertetését, a hozott döntést, valamint a jelenlévők véleményét tartalmazza. (2)A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és a bizottság egy tagja írja alá. (3) A jegyzőkönyv elkészítésére a képviselő-testület ülésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. (1) Az önkormányzat elnevezése: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

I. Fejezet Általános rendelkezések. (1) Az önkormányzat elnevezése: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(I.29.) rendelete SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL * Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje Iktató szám: Sz-288/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Pénzügyi és

Részletesebben

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete Héreg Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 1210-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-i rendes ülésére Tárgy: Kerekegyházi Értéktár Bizottság SZMSZ-ének elfogadása Előterjesztő:

Részletesebben

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete napján tartandó testületi ülésére

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete napján tartandó testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.. napján tartandó testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porpác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete március 28-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete március 28-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 28-i üléséről. Jelen vannak: Kiss Tibor polgármester, Dr. Fülöp Enikő alpolgármester, Gyengéné Dr.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ádánd Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nj. tv.) 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

A képviselő-testület működése. 1. A képviselő-testület üléseinek száma

A képviselő-testület működése. 1. A képviselő-testület üléseinek száma A képviselő-testület működése 1. A képviselő-testület üléseinek száma 10. A képviselő-testület rendes ülést és szükség szerint rendkívüli ülést tart. 11. (1) Évente legalább 6 alkalommal kell rendes ülést

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

Részletesebben

napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-i nyilvános ülésére.

napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-i nyilvános ülésére. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 29-i nyilvános ülésére. Tárgy: A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat székhelye: 2897 Dunaszentmiklós, Petőfi Sándor utca Hatáskör átruházás

(2) Az Önkormányzat székhelye: 2897 Dunaszentmiklós, Petőfi Sándor utca Hatáskör átruházás Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelete Dunaszentmiklós önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Dunaszentmiklós Község Önkormányzat

Részletesebben

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 53/2016. (IV.28.), 91/2016.(VI.16.)sz. KT. határozattal 1 Polgár Város Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(X.01.) számú rendeletének módosítása Bag

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 85/2013.(V. 29.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. (1) Az önkormányzat elnevezése: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

I. Fejezet Általános rendelkezések. (1) Az önkormányzat elnevezése: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(I.29.) rendelete SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL * Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelete

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelete KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2013.(X.4.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága április 21-i ülésére Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága 2015. április 21-i ülésére ÜB 1. Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 2/1992.(III.03.)sz. rendelete. a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 2/1992.(III.03.)sz. rendelete. a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének /99.(III.03.)sz. rendelete a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata Tarkabarka Óvoda Kindergarten Kunterbunt A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata A szülői (munkaközösség) szervezet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 59 (3) bekezdése alapján a

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Másolat Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2006. október 6-án megtartott ünnepélyes alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának

Részletesebben

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. (X. 06.) önkormányzati rendelete

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. (X. 06.) önkormányzati rendelete SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2015. (X. 06.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2013. (X. 1.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T 50/2004.(VI.18.) rendelet 7. sz. melléklete Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1 A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) 25. (10) bekezdésében foglaltak szerint az előterjesztések rendjének további szabályait és a benyújtásukhoz

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése

I. Fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010.(X. 21.) önkormányzati rendelete Neszmély Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. október 22-én 16,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 27 -i alakuló üléséről Önkormányzati rendelet: 10/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 101-104

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 6/2011./IV.14./ önkormányzati. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 6/2011./IV.14./ önkormányzati. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 6/2011./IV.14./ önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG

VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tulajdonos VTÉB Véménd Község Önkormányzata Képviselő Testülete által a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vajszló Nagyközség Önkormányzata testületének 2013. március 14-én 17 00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület előtt ismert okok miatt a képviselő-testület

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(...) önkormányzati rendelete

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(...) önkormányzati rendelete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(...) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT

1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT 1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület december 16-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület december 16-án tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. december 16-án tartandó ülésére. Tárgy: Helyi értéktár létrehozása. Tisztelt Képviselő Testület! 2012. április 2-i ülésén

Részletesebben

(8) A közgyűlés zárt ülést tart a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor.

(8) A közgyűlés zárt ülést tart a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2002.(XI.29. )sz. rendelete az önkormányzati képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásáról és ellenőrzéséről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. (1) Az önkormányzat elnevezése: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

I. Fejezet Általános rendelkezések. (1) Az önkormányzat elnevezése: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(I.29.) rendelete SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL * Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. (1) Az önkormányzat elnevezése: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

I. Fejezet Általános rendelkezések. (1) Az önkormányzat elnevezése: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(I.29.) rendelete SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL * Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.szám:42-46/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: : a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. október 27-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott alakuló ülésén. Jelen vannak: Gyöngyösi Sándorné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Határozat száma: Tárgya: 112/2014.( X.22.) Szavazatszámláló Bizottság választása titkos

Részletesebben

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről Ikt.szám: 946-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 16 30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről A testületi ülésen meghozott száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

I Általános rendelkezések

I Általános rendelkezések Ü G Y R E N D (Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2/2014. (XI. 05.) határozatának mellékletét képező Ügyrend egységes szerkezetben a 2015. február 17. napján,

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V és Szavazatszámláló Bizottságának 2015. február 24-én megtartott nyilvános üléséről. Tartalmazza: 7/2015./II.24./ 8/2015./II.24./ 9/2015./II.24./ 10/2015./II.24./ 11/2015./II.24./

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 105-9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198.

Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198. Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198. Szám: Svh/79-10/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án (hétfőn)

Részletesebben

Előterjesztés. Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása

Előterjesztés. Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása Előterjesztés A 3. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása a polgármester Előzmények: - Rendelet - tervezet: az előterjesztés melléklete I. A téma ismertetése:

Részletesebben

Ügyrendi Bizottsági ülés jegyzőkönyve november 07.

Ügyrendi Bizottsági ülés jegyzőkönyve november 07. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága II/59/16/2014. Ügyrendi Bizottsági ülés jegyzőkönyve 2014. november 07. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 3/2014.

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

Jegyzőkönyv alakuló Az ülés helye Jelen vannak: Tanácskozási joggal meghívottak: Tóth János korelnök Lőrincz János HVB. elnök Oláh Krisztián.

Jegyzőkönyv alakuló Az ülés helye Jelen vannak: Tanácskozási joggal meghívottak: Tóth János korelnök Lőrincz János HVB. elnök Oláh Krisztián. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. október 21-én 9 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Az Ügyrendi Bizottság belső működési szabályai

Az Ügyrendi Bizottság belső működési szabályai 3. függelék Az Ügyrendi Bizottság belső működési szabályai A vagyonnyilatkozat nyilvántartásának szabályai 1. A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos nyilvántartást az Ügyrendi Bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 1/1. sz. függelék Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A bizottság a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

Segédlet a helyi önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatainak felülvizsgálatához

Segédlet a helyi önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatainak felülvizsgálatához Segédlet a helyi önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatainak felülvizsgálatához 2011. évi CLXXXIX. tv. 2013. február 20. (Mötv.) 1 Mötv. 53. (1) bekezdése Magyarország helyi önkormányzatiról

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 454/2013. (XII. 12.) Kt. határozat melléklete A RÁKOSMENTI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 361/2013.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége BAKONYSZENTKIRÁLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 2/2003. (I.31.) Ökt. sz. RENDELETE a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről 1

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről 1 Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(III.29.)Kt. rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről 1 A rendelet hiteléül: Maglód, 2009. január 20. Margruber János jegyző

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT 2 0 1 3. 2 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület

Részletesebben

SZEGVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEGVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEGVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RERNDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RERNDELKEZÉSEK 1.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2002..((II.. 311..)) KT.. SSZ.. RENDELETE A HELYII NÉPSSZAVAZÁSSRÓL ÉSS NÉPII KEZDEMÉNYEZÉSSRÖL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzatát

Szervezeti és működési szabályzatát A Német Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér (a továbbiakban: Önkormányzat) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontja alapján az Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatát

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1992(XI.05.) önkormányzati rendelete A helyi népszavazás és népi kezdeményezésről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1992(XI.05.) önkormányzati rendelete A helyi népszavazás és népi kezdeményezésről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1992(XI.05.) önkormányzati rendelete A helyi népszavazás és népi kezdeményezésről Szalkszentmárton község Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. Szám:8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Bélapátfalva Nagyközségi Önkormányzat 12 /2001. ( IV.23. ) sz. rendelete a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

Papkeszi Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/1995. (VII.28.) számú. Önkormányzati rendelete

Papkeszi Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/1995. (VII.28.) számú. Önkormányzati rendelete Papkeszi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/1995. (VII.28.) számú Önkormányzati rendelete A helyi népszavazásról és népi kezdeményezés helyi szabályairól. Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2015. (VIII.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 19/2011. (XII.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. Jegyzőkönyv Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Gilvánfa Az ülés ideje: 2014. október 22., 08.00 óra

Részletesebben

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 3/2014.(X.22.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata. Fejezet

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 3/2014.(X.22.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata. Fejezet Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 3/2014.(X.22.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 20-37 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Jelen voltak: Mlinkó

Részletesebben

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának 7/1999.(05.12.)sz. rendelete egységes szerkezetben a módosítására kiadott 8/2003. (04.26.), 16/2003.(11.03.), 13/2006. (X. 18.), 4/2007. (III. 08.), 4/2008. (III.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. 1 I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottsága tevékenységét

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 13/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Heréd község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (III.30.) R E N D E L E T E (egységes szerkezetben a 18/2012.(VI.15.), a 25/2012.(XI.26.), az 5/2013.(IV.11.) és a 9/2013.(IV.30.) számú önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzati SZMSZ módosítása

Önkormányzati SZMSZ módosítása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 241- /2013. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

E L Ö T E R J E S Z T É S. A polgármester megnyitja az alakuló ülést és átadja a szót a Helyi Választási Bizottság elnökének.

E L Ö T E R J E S Z T É S. A polgármester megnyitja az alakuló ülést és átadja a szót a Helyi Választási Bizottság elnökének. E L Ö T E R J E S Z T É S Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 27. napján tartandó alakuló ülésére (az előterjesztés egyben forgatókönyv is) A polgármester megnyitja az alakuló

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 96/2014.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat Levél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 30.) rendelete az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Bevezető A Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök Jegyzőkönyv Készült: 2014. október 22-én megtartott alakuló ülésén. Az ülés helye: Művelődési Ház, Alattyán Jelen vannak: Koczkás Gábor Budai Gábor Bárkányi Adrienn Ferencsik Gyula Józsáné Kovács Mónika

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 106-10/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 17-én 11.00 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal elnevezése. 2. Hatáskör átruházás. 3. A képviselő-testület ülései

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal elnevezése. 2. Hatáskör átruházás. 3. A képviselő-testület ülései Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(X.29.) önkormányzati rendelete Dunaalmás Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben