nak, hogy ajánlata nagyon megörvendeztetett A követ örömmel sietett haza az Alomhoz, hogy a jó hírt mielőbb tudathassa királyával.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "nak, hogy ajánlata nagyon megörvendeztetett A követ örömmel sietett haza az Alomhoz, hogy a jó hírt mielőbb tudathassa királyával."

Átírás

1 1927. aug. 7. Napsugár n.oidai Álommenyasszony. Lilaégboltos, csodás ország a Nap leányának birodalma. Zenélő fák vannak a kertekbe ültetve és rajtuk a legszebb- \ hangú, piros-, kék- és aranytollú madarak énekelnek. Gyönyörű tündérpalotákban laknak a napsugarak, Solelis népe. A birodalom közepén emelkedik a királyi vár, erődei rózsabokrok, falai folyondár, vadszöllő és futórózsa, termei mindmegannyi virágoskert, teteje a boltozatos ég s levegője szegfű-, rózsa- és liliomillat. Solelis, a világ legszebb tündérleánya nefelejtskereveten alszik, takarója örökzöld és párnája férfihűség. Egy augusztusi alkonyon egy erős kéz döngette meg a birodalom kapuját. Az őrtálló Sugárka ijedt hangon tudakolta ] a vendég nevét, megijedt szegényke, ; mert félálmából verte fel. Az Alom követe vagyok, a jóté- 1 kony álomé, akit annyira szeretnek az emberek. Azért jöttem, hogy királynődnek átadjam uram üzenetét. Sugárka most már nem habozott, hanem szélesen kitárta a követ előtt a kaput, mert az Alom Solelis szövetségese volt. nak, hogy ajánlata nagyon megörvendeztetett és hogy holnap ilyenkor szívesen látom. A követ örömmel sietett haza az Alomhoz, hogy a jó hírt mielőbb tudathassa királyával. Solelis boldog menyasszony volt, mig egy éjjel hiába várta vőlegényét. Várta soká, egészen hajnalig, de hiába várta. Ragyogó két fekete szemét homályosra sírta, hófehér férfihüség vánkosát szélnek eresztette, nefelejtskerevetét a kapu elé vetette, örökzöld reménytakaróját mély kútba dobta és sírva szomorkodott három napig. Három napig mély gyászba borult Solelis birodalma, s a negyedik napon lakoma volt a várban, dínomdánom, táncoltak a párok és a Nap leánya ismét ragyogó szemmel, pajzán jókedvvel ürítette poharát szeretet népének jólétére. Bíró B. Kata. A követet a királyi vár legszebb termében fogadták. Solelis a trónon ült, körülvéve udvarhölgyeitől, kik közül úgy kivált szépségével, mint a rózsa a mákvirágok közül. Fenséges alakját hermelinpalást takarta, ajka piros volt, mint a korall, szeme fekete, mint az éjszaka és a haja színarany. Arcán meglátszott, hogy kíváncsi az üzenetre, cs szólt a követ: Felséges királykisasszony, Solelis. Az én uram, királyom, az Álom, legmé- i lyebb hódolatát küldi neked általam és mert téged talált legméltóbbnak, hogy Álomország királynői trónusát elfoglald, ime hódolatteljesen fehér kezed elnyeréséért esedezik. I Solelis előre tudta, miért küld hozzá követet az Alom, s erre a kérdésre el volt készülve. Halvány arcát most mégis rózsaszín pír lepte el, mint mikor a hajnal dereng, s így felelt: Mondd meg felséges szomszédom Miért sírsz Palika? ' Fellökött a barika! Mid fáj Palikám? Fáj bizony a lábikám. Megcsókoljuk Palikát, Megverjük a barikát.

2 12. oldal Napsugár auj*. 7 Bombázás. A játszóhely két egyforma részre oszlik a középvonallal. Keskenyebb szélein annyi buzogányt állítunk, amennyi egy párton állóknak a száma. Ha nagy a játszók száma, a buzogányokat két sorba állítjuk, úgy hogy a második sor buzogányai az első sor közé essenek. A játszók két csoportra osztatnak, kik a buzogány és középvonal közötti részre meghatározott formában felállatlak. Ha sok a játszó, különféle labdákat lehet a játékba felhasználni. A feladat az, hogy az ellenfél buzogányait feldöntsük. Minden játszó saját buzogányait védje és az ellenét támadja. Aki labdát szerezhet, dobhat is. A labdát a falra is szabad dobni, hogy onnan visszaesve hátulról döntse fel a buzogányokat, Egy játszónak sem szabad a középvonalat átlépni. A játék akkor érdekes, ha többféle nagyságú labda van egyszerre a játékban. Minden buzogány ledöntése egy pontot számít. Amely párt saját buzogányát véletlen feldönti, szintén az ellenfélnek.számít. A játékot percig játszatjuk. Az a csapat győz, mely ez idő alatt a legtöbb pontot eléri. Tübefüzés. Ezen a könnyű kis játékon sokat lehet nevelni. A társaságból egy leány jobb kezébe fogja a tűt, egy fiú pedig a cérnát. Féllábbra állanak és mindketten fejükre teszik a balkezüket. A fiu most próbálja befűzni a cérnát. Megjegyzem a leánynak szépen, nyugodtan kell tartani a tűt. De akármilyen nyugodtan is tartja, mégis igen nehéz befűzni a cérnát. Próbáljátok meg Csak pajtikák! (Közli: Strócker Magda.) Mit lehet hallani a felhők közt? Flammarion, a hires francia csillagász, aki nem régiben halt meg, egy kísérleti léggömbön egyszer felszállt a felhők közé, hogy tanulmányozza, mi mindent lehet hallani a felhők közt. Nagyon érdekes dolgokat tapasztalt! Egy férfinak a kiáltását 500 méter magasságban még hallotta; 800 méter magasságban még hallotta a tücsökciripelést. A békakuruttyolás 1000 méternyire hallatszott fel. A varjúkárogás és a harangszó 1600 méternyire, a puskalövés és a kutyaugatás 2000 méternyire. A lokomotivfüttyőket 3300 méter magasságban még tisztán hallotta. A világ legnagyobb szótára. A világ legnagyobb szótára kétségkívül az angol nyelvű Encyklopedia Britannica (Angol tudományos Gyűjtemény.) Az óriási munka 32 hatalmas kötetből áll, összesen oldalon kb. 50 millió szó van benne. Van benne kép. A világ leghíresebb tudósai dolgoztak a megírásán. Mennyi is az a billió? Leírva nem is olyan sok: kell hozzá egy darab 1 és 12 darab 0. De bezzeg ha egytől billióig kellene olvasnunk, akkor látnánk, mennyi is az? Egy hadaró ember egy perc alatt tud olvasni százig. Egy óra alatt elszámolna t3000-ig, egy nap alatt ig, egy hét alatt, 1,0S0.000-ig egy hónap allatt 4, ig egy év alatt 52,41 (5.000-ig. Ahhoz pedig, hogy elszámoljon az a gyorsbeszédü ember év 2 hónap S nap 11 óra és 20 perc. Ha tehát Ádám élete első pillanata óta hadarva elkezdett volna számolni és halála percében más folytatta volna de szünet nélkül, éjjel nappal hadarva ahogy csak bír, még mindig nem számoltunk volna el billióig.

3 1927. au»*. 7. Napsugár 13. oldal Mese a napsugárról Irta: Feri bácsi. ismerek egy kis leányt, akinek fekete szeme és barna haja van. Ennyit megmondok róla, de a nevét nem árulom el, mert utóbb rátalálnátok ismerni. Egyszer ez a kisleány javában játszott otthon a bábuival. Nagyon belemerülhetett a játékába, mert észre sem vette, hogy játszótársa akadt. Ugy-e, kíváncsiak vagytok, ki lehetett az a játszótárs, akit nem lehet mindjárt észrevenni? Megmondom: az a kedves, pajkos napsugár, aki kiszökött a napból és belopódzott a nyitott ablakon. Az ablak tükrében megpillantotta a kis leányt és hirtelen odavetette magát a falra, a bábuk közelébe, hogy ő is játszhasson velök. Nagyon megtetszettek a napsugárnak azok a szép bábuk. Nem csodálom, mert biz azok igen kedvesek voltak ám! A napsugár sorban megnézte s aztán meg is cirógatta őket. Először a legnagyobbikhoz surrant. Ezt Juliskának "hívjak és szép ruhája van: aranyzsinórozásu piros derék, hozzá fehér, fodros szoknyácska és bodros ingváll. Szőke haja van, igazi haja, amit fésülni is lehet és befonni, szalagcsokrot belekötni. Most nagyot bámul a kék szemével, mintha a napsugáron csodálkoznék, de ha lefektetik, be is tudja hunyni a szemét. Á napsugár megsimogatta Juliska baba aranyos, szép haját s aztán tovább ment. Most a másik babához telepedett a napsugár s látta, hogy ennek rövid a haja és nem is valódi, hanem az arca olyan bohókás mint, egy maszatos, kövér kis parasztgyereké. De nini, ez meg is tud állni a saját lábán! Olyan fius, pajkos mosolygása van, pedig Lili a neve. A napsugár megcsókolta Lili baba pirospozsgás arcát és tovaszállt, hogy a harmadikat is megnézze. Ettől a harmadik bábutól majdnem megijedt a napsugár, mert ez bizony feketebőrű" szerecsenbaba. Kávébarna inasruhát viselt s a fején piros süveget. A neve, is olyan furcsa: ugy hívjak, hogy Ómár. Énnél nem is maradt sokáig a napsugár. Csak egy kicsit rászállt a piros süvegre, meg a fehér gallérjára, de juj, ahhoz a kormos, fekete arcához és a még feketébb hajához nem mert hozzáérni sem. Sietett a negyedikhez. Hát még ez a negyedik, ez ám a különös! Olyan ez, mint egy cirkuszi bohóc. Nagy vörös orra úgy előrenyúlik, mintha mindent azzal akarna megnézni. Mindegyik füle beillenék tányérnak is, ha le tudna venni őket a helyükről. A ruhája meg egy darabból van a nyakától a bokájáig, csakhogy a színe felemás: a baloldala sárga, a jobboldala meg zöld. Ezért nevezték el Zöldikének. Nagyon mulatságos fickó ez a Zöldike. Feje, lába, keze nyaklik mindenfelé s ahová ledobbják, ügy marad ott, mintha minden tagja kitörött volna. Hanem azért mégis meg tudta tenni azt a huncutságot, hogy minden esztendőben, karácsonykor előre besurrant a karácsonyfához és fölmászott rá. Mikow a gyertyák meggyulladtak, ö már ott ült a karácsonyfa egyik ágán és úgy vigyorgott onnét a széles szájával és pitykeformáju szeméivel, mintha minden az övé lenne, ami a karácsonyfán van. Mikor a napsugár meglátta most a

4 14. oldal NapSUgár autf. 7. Zöldikét, elnevette magát és olyan jókedve támadt, hogy hamarosan felöltözött a sokszínű szivárványruhájába és játékosan ugrált, himbálózott, táncolt a bábuk mellett. Hanem most a kisleány is észrevette a falon táncoló fényes foltot és nagyon elbámult rajta. Abbahagyta a játékot és mamájához futott. Édesanya, mi ez itt a falon? Szivárvány, szivecském. A napsugárka küldi ezt neked ajándékba, mert jó kis leány vagy. A napsugárka? Igen. Nézd, itt az ablakon surran be és innét odavetődik a falra. Ha fehér papirost teszünk oda a falra, akkor jól meglátjuk, hogy milyen sokféle szine van. Nézd csak! Odatették a papirost a falra, ahol az a fényes folt rezgett és akkor a kis leány felkiáltott: Jaj de szép! Milyen sokféle színe van: kék, piros, sárga, zöld, lila. A kis leány gyönyörködött egy ideig a kis szivárványban, meg is csókolta, aztán betakarta a kezével s akkor a kezén látszott a szivárvány. Ekkor valami eszébe jutott a kis leánynak- Odafutott az ablakhoz, fölkúszott az ott levő székre és a sok-sok napsugárnak, ami mind kíváncsian nézett rá, odakiáltotta: mi Köszönöm édes napsugárka, hogy ilyen játékot ajándékoztál nekem. Hanem kérlek, napsugárka, vigyél a Janikának is ilyen szép játékot, mert Janika beteg, szegény és ágyban kel feküdnie. A kis leány hallgatózott és a napsugár súgott neki valamit mire, a kis leány újra felkiáltott: Tud ám a napsugárka beszélni is! Nem hangosan beszél, de én hallom a beszédjét. Azt súgta, hogy vitt a beteg Janikának is ilyen szép játékot. Aztán ismét a napsugár felé fordult és ezt mondta neki: Vittel neki? Igazán? Köszönöm édes napsugárka. Hát a többi gyerekeknek, Magdinak, Verának, Gyurinak, Andrisnak? Vigyél nekik is, édes napsugárka és vigyél minden kis gyermeknek, aki jól viseli magát! A napsugár megigérte, aztán elbúcsúzott és elment, hogy beváltsa igéretét s fölkeresse a többi jó gyermeket is. Hanem így aztán annyi dolga volt, hogy reggeltől estig nem győzött egyik helyről a másikra vándorolni. Nehéz dologra vállalkozott ám ezzel a napsugár, mert minden ablakon egyenként kellett bekandikálnia. De voltak olyan ablakok is, amelyek elfordultak tőle és sehogy sem tudott benézni rajtuk. Sokszor meg sürü felhők takarták el az utat előle s nem tudott rajtuk keresztültörni. Aztán meg a napsugárnak is kellett egy kicsit aludni és télen, mikor fázott a napsugár is, nem szeretett ébren lenni, nyáron pedig, mikor korán felébredt és már hajnalban ott sütkérezett a réten, mezei virágok, suttogó falombok között, akkor meg a kis gyermekek aludtak még. Mit csináljon hát? Egyszer aztán azt gondolta magában, hogy ö bizony leírja és lerajzolja azt mind, amit a jó gyermekeknek mondani akar és elkülte nekik Újság alakjában. ; Amit gondolt, meg is tette és igy jön el most hozzátok, jó gyermekek, a napsugár. Nem hangosan beszél, de azért ti meghalljátok és megértitek a beszédjét. j Bekandikál majd ezentul is az ablak- : tokon és ha jók lesztek, sok-sok szép mesét, verset, képet fog küldeni számotokra ezután is. Akarjátok?

5 1927. r aug. 7. Napsugár 15. oldal A nagyapóéknál Van egy kis csikó, Legjobban szereti Öt a kis Mirkó. Kora reggel mindig Cukrot ad neki, Mert az édességet Nagyon szereti. Ügy ragyog a szőre, Hogy a napsugár Hányat esik rajta, Hogyha rája száll. Aranyos kis állat, Jókedvű, vidám, Vígan fickándozik A kocsi után. Mindnyájunk kedvence Ez a kis csikó, De mégis legjobban Szereti Mikó. A püspök gyémántkeresztje. A mult Napsugárban elmeséltük, hogyan csapta be a tolvaj ékszerész az öreg püspököt, aki egy gyémántokkal kirakott aranykeresztet vitt hozzá javítani. Az ékszerész ellopott 2 szép gyémántot és a püspök még sem tudta rábizonyítani, mert a gyémántok száma alulról fölfelé is, alulról jobbra is, balra is 15 volt; vagyis éppen annyi, mint amennyi volt akkor, mikor a püspök átadta neki. Csak az elhelyezésben volt némi különbség. A püspök így vitte el: És így kapta vissza: Igy persze két gyémántot' M megspórolt a a ravasz tolvaj ékszerész. Fenyegetés. 4. k Lovas: Ha máma sem nyersz a lóversenyen lovacskám, holnap virslit gyártok belőled!... (Schlésinger Tibor.)

6 16. oldal Napsugár aují. 7. Roedl-féle iinták elismerten legjobbak! 1. Doma Ervin Kab 1 2. á t 3. Wesz Ilonka és Editke L e y ár ár gy 1 ár ár ar ar i Mindennemű tinták. Tinta különlegességek. Sziaes tinták. Iskolai gombfestékek. Kiválóan finom folyékony kihúzó tusok (fekete és 26 mas szinben). P L A 5 T E L i«a" mintázó anyag. F. ROEDI tinták, tusok, pecsétviaszkok, művészeti festékek gyára VII., Stcrnberkova 15. I alapíttatott Telefon Vezérképviselet: Gang Adolf, Levice. B H «M m m m r -.ag - Anna tel Hunyadv János Zrínyi Miklós Rákóczi Ferenc 5. Lengyel Feri A mult szám rejtvényeinek helyes megfejtése ez: 1. Teknősbéka. 2. Péntek. 3. Mienk a jövő. 4. Páros csillag az ég alján. A helyes megfejtők, valamint a jutalmat nyert neveit a jövő számunkban fogjuk közölni. Megjelenik havonként kétszer. Felelős szerkesztő: Seídí Sándor tarár, Bratíslava, Gyurikovics-utca 4. Szerkesztők : H arnrto^ Károly festőművész, Komárno, Dr. Borka Géza tanár, Komárno. Kiadóhivatal : Komárno, Jókai-u. 5. Kiadásért felelős: Neuhau'ser Jenő, Komárno. Előfizetési ára: egész évre 36 Ké, félévre 18 Kc negyedévre 9 Kc, Nyomja a Virradat-kunyvnyomda, Komárno.

7 HirlapjcRy használata eng. a bratislavai poita-és távírda igaztf III. a26.sz. r. KÉPESGYERMEKLAP. MEGJELENIK Ml NDENMÁSODIK VASÁRNAP FŐSZERKESZTŐ: SEIOL SÁNDOR. I. ÉVF. 17. SZÁM. 19 í7 AÜG. 21. Gőzölög a finom kávé Ez mind mind az Ilonkáé A Cica is kap belőle, A Dundi is hízik tőle. ///

8 2. oldal Napsugár 1<íJ>7. ain*.?l Az aranyszakállú ember. (3. folytatás.) Avval a vadkacsák királya elrepült, de nemsokára visszatért egy nagy csapat vadkacsával; hajrá, mind bele a kútba, mire a királyfi utánok nézett, hogy mit csinálnak, már ki is hozták a gyűrűt. Mikor a király haza ment a templomból, még jobban megdicsérte, mindjárt megtette a fö-fökincstartójának, leányát pedig neki adta feleségül. Lakodalom után azt kérdi a király az új vejétől: No édes fiam, most már fiam vagy, hát mondd meg nekem, micsoda mesterséget tudsz te, hogy mind meg tudtad tenni azt a sok csodadolgot, amit rád bíztam". Jaj, fölséges király ipam uram, grácia a fejemnek, nem tudok én semmi mesterséget, hanem csak így menekedtem meg a haláltól. Itt elmondott neki mindent, hogy ő is királyfi, hogyan kellett neki elszöknie a mostoha apjától. hogyan találta a három madarat; de elmondta azt is, hogy ő soha sem beszélt az obsitosoknak semmit, azok csak ráfogták, hegy elveszíthessék. A király nemhogy megharagudott volna rá, még megörült, hogy a veje nem valami jöttment, hanem királyfi, de bezzeg, méregbe jött az obsitosokra, mindjárt elkergette őket a házától. De a két obsitos is tudta, hogy mit kell tenni: mentek egyenest a királyfi mostoha apjához, elmondták neki, hol van a fia. Az pedig most is mindenütt halálra kerestette a királyfit, úgy megharagudott rá, amiért aranyszakállú embert eleresztette; most is hát, amint a két obsitos megvitte neki a hirt, azokat mindjárt fő-főhivalalba tette, a másik királynak pedig, akinél a királyfi volt - levelet írt, hogy vagy mindjárt haza küldje azt az akasztófara való fiát vason, vagy váltságul az aranyszakállú emberért küldjön neki tizenkét arany kost, tizenkét anyajúhval, meg tizenkét arany báránnyal, mert különben haddal megy az országára, úgy elpusztítja, hogy kő kövön nem marad. Megijedt a király nagyon, mert amaz a király sokkal hatalmasabb volt nálánál, mindjárt hivatta vejét, kérdezte, hogy mitévők legyenek. Már fölséges királyi ipam uram, én nem akarom, hogy az országának romlására legyen miattam, felelt a királyfi azért hát én most elindulok

9 1927 aug. 21 Napsugár 3. oldal és addig megyek, míg a tizenkét arany kost, arany juhot, arany bárányt meg nem tudom keríteni, vagy vissza nem jövök többet. Elbucsuzott a világba. hát a feleségétől, elindult Megy, mendegélt hetedhét ország ellen, az Óperenciás tengeren is túl, egyszer beér egy erdőbe. Megy, mendegél, egyszer csak megszólítja valaki: Hová mégy, fiam? Oda néz, hát kit látott, nem mást, mint az aranyszakállú embert. A királyfi mindjárt elmondta neki, hogy mi járatban van, hogy most épen azért kell bujdosnia, mert őt eleresztette. No hát fiam, segítek én rajtad, mondja az aranyszakállú ember, adok,'amit keressz, mert tudd meg, hogy én vagyok az arany állatok királya, azért jer, válogasd ki az arany júhnyájamból, ami kell. A királyfi kiválogatta a tizenkét arany kost, arany anyajuhot, arany bárányt, terelgette nagy vigan haza felé. Amint haza ért, mindjárt elküldték a másik királyhoz váltságul mindnyáját, nagy vendégséget adtak, azt hitték, hogy már aztán nem lesz semmi baj. De bezzeg, a másik király nem érte be vele, mert maga is fukar, zsugori volt, de még a két obsitos is ösztökélte; megint vissza izent hát egy levélben, hogy ö még evvel meg nem elégszik, hanem küldjön még a király tizenkét aranybikát, tizenkét aranytehenet, meg tizenkét aranyborjút, vagy azt a fiút kergesse haza, mert különben tűzzel, vassal pusztítja el az országát. Mit volt mit tenni, tudták, hogy amaz sokkal hatalmasabb, meg nem mérkőzhetnek vele; megint elindult hát a királyfi megkeríteni a tizenkét arany bikát, arany tehenet, arany borjút. Megy, mendegél hetedhét ország ellen, egyszer megint beér abba az erdőbe, megint előtalálja az aranyszakállú embert. Hát most mi járatban vagy, fiam? kérdi az aranyszakállú ember. En bizony tizenkét arany bikát, arany tehenet, arany borjút keresek, mert most meg azt kívánja a mostoha apám, vagy különben tűzzel, vassal pusztítja el országunkat. No hát adok én azt is - mondja az aranyszakállú ember küldjétek el neki a fösvény kutyának. Jer, válogasd ki az arany csordámból, A királyfi kiválogatta azokat is, hajtotta nagy vigan haza felé. Amint haza ért, mindjárt küldték azokat is a márálynak, hogy evvel tán majd csak elhallgattatják már. Pedig dehogy Hallgattatták, nem hogy megérte volna vele, de még vérszemet kapott, amint látta, hogy ezek nem mernek semmit tenni ellene; megint mindjárt írt vissza egy levelet, hogy vagy az a nyúzni való gyerek takarodjék mentől előbb haza, vagy neki magát az aranyszakállú embert küldjék váltságul; mert máskép népestül kiirtja az országot, még a csecsemő gyereknek sem kegyelmez. Rettentően megijedt erre a szegény király, aki a királyfinak pártját fogta, tanakodtak, gondolkodtak, mitévők legyenek, utoljára is azt határozták, hogy legjobb lesz magától az aranyszakállú embertől kérni a tanácsot, az már kétszer kisegítette őket, tán kisegíti harmadszor is. Elment a királyfi egyenesen oda, ahol már kétszer találta; ott találta most is az erdőben. Az aranyszakállú ember mindjárt megszólította: No fiam, mi járatban vagy? Tán megint kell már valami annak a telhetétlen disznónak? Kell bizony felel a királyfi még pedig most azt izente, hogy vagy kegyelmedet magát küldjük el neki, vagy kiirtja az országot, még a csecsemőnek sem kegyelmez. I Mar erre méregre fortyant az arany- ] szakállú ember: } eredj haza, fiam mondta a királyfinak aztán mihelyt haza érsz, izenjétek meg annak a temetetlen kutyának, hogy amit a kapott, érje be vele, többet még csak egy koszos malacot sem kap; az országotokba meg úgy te-

10 4. oldal Napsugár aug. 21. gye be a lábát, hogy megkeserüli még az ivadéka is. Ezt hát írjátok meg neki egy levélben, magatok aztán ne gondoljatok semmivel, egyetek, igyatok, még ami katonátok van is, ereszszétek mind haza szabadságra, a többit bízzátok én rám. Haza ment a királyfi, elmondta, mit izent az aranyszakállú ember, meg is fogadták mind egy szóig, megírták a Jevelet a királynak, hogy nem kap sem mit; maguk meg ettek, ittak, vigan voltak, még ami katonájuk volt is, mind elküldték. a Napsugárra! A másik király meg fölkészítette a nagy hadsereget, megindult vele, hogy ő majd így teszi tönkre a szomszéd királyt országostul, népestül; már közel is volt az ország határához, meg is ijedt amaz a király, aki minden katonáját szabadságra eresztette; még csak egy lélek sem volt, akit a tenger sok ellenség ellen küldjön, Akkor hirtelen elötermett az aranyszakállú ember egy nagy sereggel, mind csupa arany vitéz volt, arany lovon, arany fegyverben, még az utolsó közlegény lova patkója is aranyból volt; azok neki menmentek az ellenségnek, mind egy szálig lekaszabolták, hogy még hírmondó sem maradt; a királyt, meg a két obsitost elevenen fogták el, azokat egy ló farkára kötöttek, úgy hurcoltatták a városon, míg meg nem haltak. A királyfi pedig elfoglalta az országot, ami igazság szerint úgy is ö rá maradt volna, beköltözött az édes apja királyi palotájába a feleségével együtt, még máig is boldogul élnek, ha meg nem haltak. Pajtikák, aki közületek Komáromban jár iskolába az csakis a Virradat könyvkereskedésben Jókai-utca 5. szám vásárolja tankönyveit, tanszereit, összes iskolai cikkeit. A Virradat könyvkereskedésben van a Napsugár kiadóöívqfala, ott minden pajtika szép ajándékot kap a bevásárlásnál

11 1927. auji. 21. Napsugár 5. oldal Szurtos Misi nagyon Szereli a sarat: Ahol pocsolyát lát, Rögtön beleszalad. Addig addig mászkál A tocsogós sárba, Mig fülig nem sáros Arca, keze, lába. A kis Pali egyszer Mit gondolt magába? Kisétált horgászni A patak parijára. Horgára szépen a Csalétkei feltette, S a horgot ügyesen A vízbe vetette. Hernyó a csalétek, Az ám a jó falai! Rögtön le is ették Horgáról a halak... De a Pali mégis Fogott ám valamit: Ki a képet nézi, Kitalálhatja, mii... Hát még a ruhája! Az ám csak tiszta : Rajta van az udvar Minden mocska-piszka! Ejnye Misi, ejnye Mindig ilyen maradsz? Nincsen különb példád, Mint ott a za malac? Ne keresd a piszkot Ne lépj soha sárba, Légy ragyogó, tiszta, Mint a napsugárka!

12 M-t 6. olda! Napsugár aujf. 21. Szegény Magdi! Egyszer Mégis csak megjárta. Ugrás közben elesett S megrándult a lába. TAVASZI HANGULAT. I. Kiderült az égbolt Eltűnt a fagyos tél Zúzmara helyébe Illatos virág kél. II. Szivünkből is eltűnt A dermesztő hideg, Átalakult és lett, Napsugaras meleg. III. Hazajött a fecske, Daru, gólyamadár, Tavaszi ruhába * Öltözött minden már. IV. Daloljunk hát mi is, Dicsérjük a tavaszt, Mely rózsabimbóból Nyiló rózsát fakaszt. Víplak Vince fg. III. o. t. A KIS MAGDA. Magda a tanulást, Kicsit sem szerette. Ha felelni kellett, Soh' sem ment a lecke. Míg a többi társa A leckét tanulta, Ő csak ásítozott, S a falat bámulta. Semmit sem szeretett, Csak a torna órát. A kötélen és a padon Bátran ugrott ő át. Azóta a tornát Annyira gyűlöli, Hogy a torna termet Messze elkerüli, Ha a torna óra jön, Mindig van ok rája, Hogy a Magda ne menjen El, az iskolába. A tanulással, meg Ugy megbarátkozott: Év végére jeles Bizonyítványt kapott. A BARÁTTALAN. Nekem nincsen Baráttalan vagyok; Gemer Margit. barátom, Szerencsémnek szép csillaga Az égen már nem ragyog. Barátaim rég el hagytak, Nem törődnek velem; Szomorú is az én szívem, Mit csináljak, Istenem? Óh! hozzád fordulok Te magas trónodhoz, Ki öntöm a szívem Szentséges Buzgó ajkam lábaidhoz. hát, búját fohászkodva, Kér kegyelmet, Istenem : Jó barátot, hü barátot, Kérlek szépen adj nekem." Poór Lajos.

13 927. and. 2i Napsugár 7. oldal Szól a zene cini cini Vígan zeng az ének Táncolnak a kis leányok S az apró legények. Vége van az aratásnak: Van termés is bőven: Méri ne lennénk vidámak ily Szerencsés időben? Rajta rajta vigadozzunk Daloljon az ajkunk! A boldogság, az ifjúság Virágozzék rajiunk! Sebella József fg. III. o. t. linómetszete. Erdei Kicsi a kakuknak az egész határ Ma itt van, holnap már más határban jár. Nincsen neki sehol meleg otthona, Kis kakuk fióka nem várja haza. Mert bizony a kakuk nem épít fészket Más madárka ad a kis kakuknak éltet. Lévén pedig a kakuk ily csapongó, Azt mondják, ö az erdei csavargó. ORSOVAI IMRE.

14 8. oldal Napsugár auj*. 21 Tanár: Pista, nem tudnád megmon- Vendég: Hol van a tanár úr, kisérdani, hogy az állatvilágban melyik a létezik a laboratóriumban? leghasznosabb állat? Inas: (óriási robbanás halatszik) Talán most repül a levegőbe.. Pista: Oh igen, a könyvmoly.. (Oodavszky Jancsi.) (Schlesinger Tibor.) Baráti bizalom. Tanító: No, mondd el a leckét fiacskám. Ne félj semmit, úgy beszélj hozzám, mintha jó barátodhoz szólanál. Diák (gondolkozik): Kedves barátom, egy szót se tudok a leckéből... (Schlesinger Tibor.) Hallotta, hogy minden Amerikából érkező levelet felbontanak?! De miért? Mert különben nem tudnák őket elolvasni. (Honig Kornél és Feri.) Hallja, az már igazán nem szép, hogy maga hamis koronát dobott az u r n á b a gyermek n Í I p o n. No, hát adják oda azt egy rossz gyermeknek. Javulás. (Schlesinger Tibor.) Papa: Na Peti, ez szomorú! A tanitö úr azt mondta, hogy te vagy a leglustább az 50 diákja között. Peti: Ó papa, mára már javultam. Egy fiú az éjjel meghalt! Tanító: No Móricka, hogy hívjak azt az embert, aki lop? Móricka: (hallgat.) Tanító: Nos, ide figyelj, ha én titokban benyúlnák a zsebedbe és ki- I vennék onnan öt koronát, mi lennék én akkor? Móricka: Bűvész, mert nekem nincs i 5 koronám. Tanító: Mondd meg nekem Imre, mennyi hatszor hét? I m re : (Hallgat.) Tanító: Hát nem tudod? Hatszor hét az negyvenkettő. Imre: Hátha a tanító úr olyan jól tudja, akkor minek kérdi tőlem? Tanár: Te Miksa, nevezz meg nekem egy görög istent? Diák : Hercules. Tanár: Az csak fél isten volt. D i ák : Prometheus. Tanár: Az is csak félisten volt. Diák: No hát, tanár úr, két felet nem használhat egynek! (Oodavszky Jancsi)

15 1927. au g. 2 Napsugár 9. oldal. A rémes álom! Borzalmas, rémes álom Ült ma a szempillámon! Afrikában jártam S egy rémes oroszlánt láttam. A szemét villogtatta, A fogait csattogtatta S bajuszát mozgatta, Bojtos farkát forgatta, A sörénye szikrázott Es engem a hideg rázott. Én szörnyen hadonásztam: A párnákat kiráztam, A tükröt összetörtem, A gyertyát lesöpörtem, A hőmérő is leesett, Az óra is egy keveset Sietett Lefelé Az anyaföld fele. S mikorra felébredtem, Láttam, mily nagy hős lettem. Mert mindent tönkretettem, De az oroszlánt is elkergettem És azt is észrevettem, Hogy ez a rémes álom Azért ült a szempillámon, Mert este sokat ettem. A boszorkányos szám. Különös és boszorkánves szám az ! Érdekes tréfát lehet vele csinálni. Kérdezzetek meg valakit, hogy melyik a kedvenc száma ezek közül a számjegyek közül: Tegyük fel, hogy azt feleli: 3. Akkor szoroztassuk meg a kedvenc számát 9-cel. Az eredménnyel, 27 tel szorozza meg et. Kijön a kedvenc száma, még pedig egész csoport : Lgyanigy kijön akármelyik szám. Még tréfásabb így ez a számtani müvelet: Felszólítunk valakit, hogy szorozza meg a 9-et azzal a számjeggyel ezek közül, amelyiket legjobban gyűlöli. Az eredménnyel szorozza meg et. Mennyire meg lesz lepve, mikor a gyűlölt számjegyet látja kijönni, még pedig kilencedmagával! (Észre kell vennetek pajtikák, hogy a 8 nem szerepel a számok közt, mert az elrontaná a tréfát) aaaaödqogaaaoaa Meghalt a kis diák. Gilíng, galang, giling, galang! Sírdogál a lélekharang: Kis iskolás halt meg éppen Most odalent az alvégen. Pajtásai elkísérik Szomorúan az utcán végig. Apró sírban temetik el, Megöntözik könnyeikkel. És a kicsi keresztfára Rája száll egy bús madárka. A szellő is odalebben, Elsiratják mind a ketten. U. Szabi F. Jól válaszolt. A rabló: Pénzt, vagy életet! Az utas: Inkább az életet! A pénzt öreg napjaimra tartogatom.

16 10. oldal Napsugár 19J7. aiij<. 7 (Rajos László linómetszete.) M olt egyszer egy ember. Csak úgy éli bele a világba, mint az Isten madara: semmittevés volt a kenyere. Fütyörészve vándorolt faluról-falura, városrólvárosra és a Jókedv volt kezében a vándorbot. Cipője már rég leszakadt lábáról, gúnyája rongyokban csüggött testén és meztelen talpa mégsem érezte az országút éles kavicsait," a tél hidege pedig nem didergette. Ha éhes volt, bekopogtatott a kunyhók ajtaján és mindenhol szívesen látták, adtak neki enni, inni s ezer áldással bocsátották útnak. Ő pedig minden kunyhóban otthagyott valamit, Senki sem vette észre, csak belopta magát a szivekbe a Szeretet és ott maradt időtlen-időkig. Egyszer egy Tündér termett a vándor előtt az országút közepén. Csodás aranyhaja bokáig ért, ezüsttel átszőtt ruha volt a testén és kezét nyújtotta a vándor felé. Ajkain csábító mosoly lebegett és hívogatón lengette szoknyáját a szél. A vándor habozva megállt és vissza akart fordulni, mert valamit érzett a szive táján. Valami idegen érzés lopózott a lelkébe orvul és kényszeritette, hogy a tündér felé induljon. Az pedig örömrepesve fogta meg a vándor kezét és együtt mentek tovább az országúton... A vándor mindinkább a Tündér varázshatalmába került. Már nem kopogtatott soha a kunyhók ajtain, nem volt sohasem éhes, mert a tündér csókjai elfeledtették vele az éhséget. A vándorlásai is felhagyott, mert a Tündérnek csodás palotája volt az üveghegy tetején és a füttyszó is elhalt ajkairól, mert sértette vele a Tündér érzékeny fülét. Igy történt, hogy a Szeretet oly ritka lett az emberek szivében. Bíró B. K C C O E ZZ3 Bizonyítsd be, hogy igaz pajtikája vagy a Napsugárnak" és vásárold tankönyveidet, tanszereidet a VIRRADAT" könyvkereskedésben Komárom, Jókai-utca 5. ajándék Minden vásárló megfelelő >zép tárgyat kap.

17 1927. aug. 21. Napsugár 11. oldal. A csaló képkeretező. Rudolf királynak volt egy igen értékes képrámája. Széles aranylemezből készült, amelybe 52 darab drágagyöngy volt belefoglalva. Ilyenformán: A kis kíváncsi Egy alkalommal a király kapott egy szép festményt és azt be akarta igazíttatni ebbe a keretbe. Elküldte hát egy képkeretezőhöz, de megüzente neki ezt:,.a gyöngyszemekből nem szabad egynek sem hiányozni. Megolvastam öket. Minden oldalról 15 van." Jó, a képkeretező átveszi, a képet beleigazitja, viszszaviszi. A király megolvassa a gyöngyöket, megvannak, minden oldalról olvasva 15. Meg volt elégedve a képkeretezővel, meg is jutalmazta öt, pedig kötelet érdemelt volna a nyakára. Hogy is ne, mikor 12 értékes gyöngyszemet ellopott, A király nem vette észre, mert csak azt számolta, hogy 15 legyen minden oldalon. A ráma ilyen volt, amikor a képkeretező visszavitte: Ha a király megolvasta volna, látta volna, mennyire becsapta öt a csaló képkeretező. A rokonság. Mondj egy közeli rokont. A mama. Jó, most mondj egy távoli rokont. A papa. Hogy-hogy? A papa távoli rokon? igen kérem, mert Amerikában van. Papa, miért nem éiünk ezer évig? Mert az emberi test szövetei elkopnak. -- És miért kopnak el. Mert így akarja a természet. És miért akarja így a természet? Mert így akarja a jó Isten. És miért akarja így a jó Isten? Jajj, már fáradt vagyok! És miért vagy fáradt? Mert annyi miért van a szádban. És miért van annvi miért a számban? Az egyik vasútépítő a másikhoz : Hallod-e pajtás, ne ásíts akkorát ott a sínen. A másik vasútépítő: Miért ne? Az első: Mert jön a vonat s még alagútnak nézi a szádat es belefut. Miért harangoznak olyan hangosan? Biztosan egy nagyothalló halt meg. Jó napot Grün úr, igazán örülök, hogy látom. Pardon, nem vagyok Grün, hanem Blau a nevem. Ó bocsásson meg. Tudniillik én szinvak vagyok. (Honig Kornél és Feri.) -. U:

18 12. oldal Napsugár aug. 21 által összehordott labdákat a legény adja át a dobóknak. Ha még egy harmadik is kerül a céltáblához, az lesz az inas, az előbbi inas a legény s a volt legény pedig felszabadul s újra bemegy dobni. De a felszabadulásnak még más módja is van. Ha a céltábla mögött álló inas, vagy legény a labdát röptében elkapja, nyomban helyet és szerepet cserél a dobóval. A játék pontokra megy. Minden sikerült dobás a dobó javára egy pontot számit. Az lesz a győztes, ki a játékhoz kijelölt időn belül legtöbbször eltalálta a céltáblát. (Jelentkezzék az a pajtika, aki ezt a linómetszetet készítette, mert nem találjuk a nevet.) Céldobás. Céldobásra középnagyságú labdát használunk. A céltábla egy másfél méter magas póznára erősített, feketére mázolt 50 cm. átméretü papir- vagy fakörlap. A célponttól való távolságot a játszók kora és gyakorlottsága határozza meg. Mindegyik játszó kap 3 labdát. Ha a dobó egyszer sem talál, büntetésül kimegy céltáblához labdafogó inasnak. Amíg inaskodik nem dobhat, hanem az a kötelessége, hogy a kidobott labdákat összehordja és azokat a dobók kezeihez juttassa. Ha valamelyik utána következő sem talált, az is kimegy a céltáblához, csakhogy most az előbbi inas felszabadni, legénnyé lesz. Az utána került dobó lesz az inas, akinek az a kötelessége, hogy a kidobott labdák után fusson, azokat összeszedje és a legénynek átadja. Az inas A bálna. Bizonyára hallottatok már a bálnáról, a legnagyobb vizi emlősállatról. Erről akarok néhány érdekes adatot elmondani. A bálna mindjárt világrajöttekor, csecsemőkorában" már 6 méter hosszú és 6000 kg. nehéz. Egy éves koráre 18 méter hosszú lesz és kg.-ot is elnyom. A teljesen kifejlődött bálna átlag kg. súlyú. Érdekes, hogy a bálnából milyen ostoba fecsegő lenne, ha beszélni tudna. Agyveleje mindössze 2 kg.-nyi súlyú ellenben a nyelve kitesz 4 métermázsát. Igazán nagy nyelv ész nélkül!" A legnagyobb Biblia. A világ legnagyobb Bibliája Romában van. nyelven van irva, Héber még pedig kézírással és 180 kg.-ot nyom. Tehát két ember el sem bírja. A zsidónyelvü Bibliának persze óriási értéke van ben a zsidók megakarták venni II. pápától; annyi aranyat akartak érte adni, amenynyit a könyv nyom. A pápa még ilyen óriási összegért sem adta oda, pedig annak a mai értéke körülbelül 5, korona.

19 1927. arg. 21. Napsugár 13. oldal Knotz János linómetszete. Családi boldogság. A temető. Babapalotában Nagytakarítás van ; Kisgazdasszony sürög-forog, Mert módfelett sok a dolog. Nem győzhetne többet: Porolgat, törölget, Ruhácskákat vasalgatja, Mint a gondos édesanya. Hét gyermeke közül Itthon ötnek örül; Kettőt Pöstyénfürdőről vár Teljes három hete immár. Irénke, Margitka, Etuska, Sárika És Mariska lázban ég: Mikor jön a két vendég? Évike, Piriké Jöhet már sebtibe; Rend tisztaság, hintó várja Díszes babapalotába. Két fürdőző testvér, Hogyha majd hazatér, Lesz vig zene, tánc, lakoma, De bánatnak semmi nyoma. Tóthkárolyi Lajos. Szomorú hely, Mégis édes: Ki itt pihen, Már nem érez. Már nem érez Fájdalmakat: Béke van a Hantok alatt. Hantok alatt Néma világ Csak a síron Nő a virág. Nő a virág, Élet kel föl A porladó Halt szivekből. Nem halt meg hát Aki itt van: Tovább él a Virágokban. U. Szabó J.

20 14. oldal Napsugár autf. 21. Egy elkésett pályamunka. (A 14. számban levő tréfás képhez elkésve érkezett be ez a vers. A 15. szambán közöltünk két pályamunkát, de Gemer Marcit verse mind a kettőnél elevenebb es jobb, azért bár jól elkésett mégis közöljük.) Nevezetes footballmeccs. Gimnazisták, I. polgárinak Footballmeccset rendeztek. Meglátta ezt Bodri kutya És gondolta: lesz II. nektek. Mert nékik a huncut Bodri Halálos ellenségük, Amióta megdobálták Mérgesen néz feléjük. III. Most is, mikor a gyerekek Legjavában játszanak, Gondol egyet Bodri kutya És a téren átszalad. IV. Száll a lapda, maid leesik S Bodri gyorsan ott terem, Elfut vele s most már biztos Övé lesz a győzelem. V. Gimnazisták, polgáristák Szaladnak Bodri ufán De egyik sem b r túltenni A kicsi, ravasz kutyán. VI. Eriész falu, egész város Tárgyalja az esetet, Hogy ennek a footballmeccsnek Ilyen csúfos vége lett. GEMER MARGIT. A kis egérke. Az egyik napon unatkozva jártam az utcán. Találkoztam az egyik barátommal, aki éppen a bazárba ment. Elkísértem és én is bementem vele a bazárba. Míg ő bevásárolt, én nézeget:em a játékokat. Megláttat) egy gépre-járó, kis egeret. Megvettem. Másnap délután éppen egy névnapra voltam hivatalos. Elvittem oda magammal a kis egeret is Már javában mulattunk, amikor egy jó ötletem támadt. Kimentem a szobából és odaszóltam a szomszédomnak, hogy jöjjön utánam Mikor kiértünk a szobából, megmondtam neki, hogy mit akarok. Elhatároztuk, hogy a kis egeret felhúzom, leteszem a székem mellé és elinditom, ő pedig majd elkezd kiabálni, hogy jaj, itt az egér! Ugy is lett. Mikor a szomszédom elkiáltotta magát, hogy Jaj, egér, egér!" az egész társaság felugrott, a lányok közül többen elájultak, néhányan pedig sírógörcsöket kaptak félelmükben. A kis egér egész a szoba közepéig ment, ott két lábra állt és elkezdett cincogni Ekkor a barátom odalépett és felvette a kis egeret. Az egész társaság magához tért ekkor az ijedelemből Mindnyájan nekem rohantak, mert azt gondoltak, hozy az én eltűnésemmel van összefüggésben a kis egér szerepe. A lányok meg ma d kihúzták a hajamat, hogy úgy megtréfáltam őket. Ezután még sokat emlegettük a pici kis egérkét és a lányok oroszláni bátorságát (Doma Ervin)

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA A szomorú királykisasszony Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA 119 120 A mese Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy király, annak volt egy gyönyörűséges szép leánya, aki soha el nem mosolyodott, mindig

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

A legszebb magyar népmesék

A legszebb magyar népmesék A legszebb magyar népmesék ROLAND A só Volt egyszer egy öreg király s annak három szép leánya. A fél lába már a koporsóban volt a királynak, szerette volna mind a három leányát férjhez adni. Hiszen ez

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Benedek Elek Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túlonnan túl Megálljatok csak, nem jól kezdettem Hát: volt egyszer

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

rzendő, mesebeli kincseket! (Részlet a Magyar Olvasástársaság 2005-ös felhívásából)

rzendő, mesebeli kincseket! (Részlet a Magyar Olvasástársaság 2005-ös felhívásából) 2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon ahhoz a kezdeményezéshez,

Részletesebben

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény Mándy Iván A huszonegyedik utca Regény 2011 Gábor megállt az öreg, púpos hátú ház előtt, egy véznán fityegő cédulánál. Kiadó szoba Letette ráncos barna bőröndjét, kalapját feljebb tolta homlokán. Általában

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

* fiókos szekrény. ** asztalos. *** szánkó.

* fiókos szekrény. ** asztalos. *** szánkó. BETYÁRBÓL LETT KIRÁLY Hát egyször vót egy szögény embör mög egy szögény asszony. Volt neki három fia. Mikor má(r) fölnyőtek nagyra, nem tudott velük már mi(t) csinálni. Király azt izente neki, a szögény

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára Pokol Anett Téli mesék Lindának, ötödik születésnapjára December 1. Az aranyszínű léggömb UTOLSÓ NAP, UTOLSÓ ÓRA, NEM FOG AZ AGY, NEM FOG A KRÉTA! üvöltötte kórusban az egész 2. B osztály. Téli szünet

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

GRIMM: A HALÁSZ ÉS A FELESÉGE

GRIMM: A HALÁSZ ÉS A FELESÉGE GRIMM: A HALÁSZ ÉS A FELESÉGE Volt egyszer egy halász s annak felesége. Egy kicsi putriban laktak, a tenger partján, s bizony nagy szegénységben éltek, mert mikor került horogra hal, mikor nem. Hát egyszer

Részletesebben

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj 01 Klapka induló Föl-föl vitézek a csatára A Szent Szabadság oltalmára Mennydörög az ágyú csattog a kard Ez lelkesíti a magyart Föl-föl látjátok lobogómat Indulj vidáman robogó had Édes hazánkért hősi

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Benedek Elek Melyik ér többet?

Benedek Elek Melyik ér többet? Benedek Elek Melyik ér többet? Arra, arra, lefelé, egy kicsit felfelé, Tiszán túl, Dunán túl, hol a kurta farkú tarka malac túr, volt egyszer egy király s annak három fia. Mikor mind a három fiú annyira

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

A SZÉTTÁNCOLT CIPELLŐK

A SZÉTTÁNCOLT CIPELLŐK Himmler Zsófia A SZÉTTÁNCOLT CIPELLŐK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely,

Részletesebben

A legszebb mesék Mátyás királyról

A legszebb mesék Mátyás királyról A legszebb mesék Mátyás királyról Roland Tartalomjegyzék Mátyás király és a kolozsvári bíró / 4 Egyszer volt Budán kutyavásár / 8 Mátyás király és a huszár / 12 Mátyás király és a százesztendős ember /

Részletesebben

A legszebb magyar állatmesék

A legszebb magyar állatmesék A legszebb magyar állatmesék Roland Tartalomjegyzék A lompos medve...4 A mezei nyúl és a sündisznó...8 A kakas és a pipe... 12 Sündisznócska lovagol... 14 A kolbász, a béka és az egér... 18 A tréfás farkas...

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD TATAY SÁNDOR Húshagyókedd Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Tatay Sándor jogutódja Barabás már kilencedik napja kerülgette a várost. S e kilenc napot megelőző kilenc hónapig vándorolt.

Részletesebben

Mint a sót az ételben

Mint a sót az ételben Mint a sót az ételben Szereplők: öreg király, Jancsi (udvari bolond), Lili királylány, első királykisasszony, második királykisasszony, após király, királyfi, udvarmester, szakács, vadászok, vendégek,

Részletesebben

VIASZKVIRÁG. Bohózat egy felvonásban. Történik: egy magyar faluban valamikor a két háború között.

VIASZKVIRÁG. Bohózat egy felvonásban. Történik: egy magyar faluban valamikor a két háború között. Személyek: Péter, középkorú parasztgazda Mári, a felesége Bíró, idősebb parasztgazda Kisbíró, fiatalabb parasztgazda Török Rezső VIASZKVIRÁG Bohózat egy felvonásban Történik: egy magyar faluban valamikor

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás?

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás? DRÁMAJÁTÉK TINIKNEK Vári Lili: A KULCS A történet egy vallási középiskolában játszódik. Szereplők: Tanár dr Wieser Tanár Brown Diákok: Jim, Larry, Jeff, Tom és Matthew Első szín (Osztályterem, a diákok

Részletesebben

TaTay Sándor Kinizsi pál regény 2011

TaTay Sándor Kinizsi pál regény 2011 Tatay sándor Kinizsi Pál Regény 2011 1. JÓNÁS, A NAGY MEDVE Állt az erdőben egy óriási tölgyfa. Éppen ott, ahol két magas hegyről csobogó, két kicsi patak összefutott. Azért nőtt talán éppen ilyen nagyra,

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

Üveghegyen innen és túl

Üveghegyen innen és túl Üveghegyen innen és túl Mesepályázat 2-4. osztályosoknak Az Óperenciás tengeren túli mesevilág a feje tetejére állt: Piroska eltévedt, a három kismalac nem akar házat építeni és még Csipkerózsika is úgy

Részletesebben

Egy fényképbe írt családtörténet

Egy fényképbe írt családtörténet Egy fényképbe írt családtörténet 1. A szülőfalum nevének eredete Vámosmikola Hont vármegyéhez tartozott, s ez a falu a XX. század elején központi szerepet töltött be a vármegyében. Itt volt/van a buszjárat

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas.

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas. A róka és a farkas Vót, hol nem vót, heted hét országon is túl, de még az operenciás tengeren is túl, hol a kis kurta farkú malac túr, vót eccer egy róka. Vót ennek a rókának két báránnyó. Csált 1 magánok

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell.

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell. Tantárgy: szövegértés,- szövegalkotás Időkeret:2x45 perc Korosztály: 1. évfolyam Az óra célja: testtudat fejlesztése, térérzékelés tudatosítása, sajátmozgásérzék ápolása, figyelem tartósságának megteremtése,

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Itt van! Már megint nem hagy békén a reggel. Itt parancsolgat, és ébresztőt harsog a fülembe, pedig én nagyon álmos vagyok. Na, mindegy! Most kikukucskálok a takaróm alól, hátha mégis éjszaka van és lehet

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 6. évfolyam.

Részletesebben

Ősi családi kör 2012

Ősi családi kör 2012 Ősi családi kör 2012 Egy ősember(őe) és egy ősasszony(őa) ülnek a tűz mellett és rágcsálnak egy-egy cupákot. ŐA: Jenő te nem fázol? Olyan huzatos ez a barlang. ŐE: Ne morogj! Örülj, hogy fedél van a fejed

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Meg is vették, de elébb úgy csinált, mintha nem szívesen adná, de oda adta. Elmegy a két katona, mennek a másik kocsmába. Rendelnek csára-búra,

Meg is vették, de elébb úgy csinált, mintha nem szívesen adná, de oda adta. Elmegy a két katona, mennek a másik kocsmába. Rendelnek csára-búra, Csalóka Péter Vót egyszer egy dologkerülő ember, kiment az erdőbe, nekidőt egy fának, a fa görbe vót, oszt úgy tett, mintha támasztotta vóna, hogy le ne dőjjön. Arra megyen két katona lóháton, osztan odaköszönnek

Részletesebben

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia dem az árnyékot, az árnyékot, amely a megperzselődéstől véd. Belebújok, bele az árnyékba, újra felfedezem őt a képeimen. Az én nyelvemen szólítom meg. A szemeimből Ő néz rám. A fejemben van. A véremben

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

Na, ugy-e, vendéglős úr, meg van fizetve, amit ettünk,

Na, ugy-e, vendéglős úr, meg van fizetve, amit ettünk, CSALÓKA PÉTER Hát egyször vót egy szegény ember. Hát szóval ez a szegény ember mindenkit becsapott, aki csak a világon él. Nemhogy aki él, hanem aki űneki jó napot köszönt, és ha az elfogadta, az már be

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje MAHLER Lieder aus Des Knaben Wunderhorn A fiú csodakürtje GÁDOR ÁGNES nyersfordítása 2007 Lieder aus Des Knaben Wunderhorn Der Schildwache Nachtlied Az őrszem éji dala Nem tudok, nem szeretek vidám lenni;

Részletesebben

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén.

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. A színpad közepén lányok, fiúk körben állnak, arccal a kör közepe felé. Elől, a színpad bal oldalán, Bertalaki

Részletesebben

Isten hozta őrnagy úr!

Isten hozta őrnagy úr! Isten hozta őrnagy úr! Filmrészlet szöveges átirat Napsütéses idő van, a házak előtt egy négytagú tűzoltózenekar vidám indulót játszik. A zenészek barna egyenruhában vannak, fejükön tűzoltósisak. A zenekart

Részletesebben

A Cseppnyi Önbizalom kútja

A Cseppnyi Önbizalom kútja Bertóti Johanna A Cseppnyi Önbizalom kútja Szereplők: Fodor testvérek (kertészlegények) Bodor Magnólia, tündér Kuruzs Ló Utolsó Sárkány Kurta Farkú Malac Félénk Tigris 1 1. jelenet Kert. Csukott szirmú

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

S Z Í N E S JÁ T É K

S Z Í N E S JÁ T É K S Z Í N E S JÁ T É K 3 10 éves gyermekeknek Láttál már SZIVÁRVÁNYT? Ugye milyen szép? Hogyan keletkezik a szivárvány? Süt a nap és esik az eső, vagy eláll az eső és kisüt a nap. A levegőben sok a vízcsepp.

Részletesebben

SZKB103_13. Játék közösség önismeret

SZKB103_13. Játék közösség önismeret SZKB103_13 Játék közösség önismeret tanulói játék közösség önismeret 3. évfolyam 125 Diákmelléklet D1 Versek Szabó T. Anna Kézmosó-vers Cuk-ros, ra-ga-csos, ta-pa-dós, ma-sza-tos ez a kicsi tappancs. Hozd

Részletesebben

KARÁCSONYI MŰSOR 1.c

KARÁCSONYI MŰSOR 1.c KARÁCSONYI MŰSOR 1.c I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.) Mesélő 1.: Jó estét kívánok! Meg ne ijedjenek! Itt egy kompánia, semmit se féljenek! Lépek én e házba

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005.

Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005. Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005. Szövegtípus: elbeszélő Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz Javasolt felhasználás:

Részletesebben

A rozsfejek mozgása árulta csak el az unoka bóklászásának a helyét. A lánygyerek egy csokor tarka virággal került elő. Viszem a Mamának! mondta.

A rozsfejek mozgása árulta csak el az unoka bóklászásának a helyét. A lánygyerek egy csokor tarka virággal került elő. Viszem a Mamának! mondta. Zsuppozás A kis faluban, az Új utca végén, csak az országúton kellett átmenni és máris a mező, a szántóföldek terültek el. Ez volt a Paptag. Silány föld volt. A bérleti díja sem volt sok. Rozsnak jó volt,

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám CSENGŐSZÓ A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám Készítették: A Diák-újságíró szakkör tagjai: Juhász Valentina, Jónás Levente, Flórián Zsolt, Prohászka

Részletesebben

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva!

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! Örökkévaló 8. Rész Gerilla! Tiszperger József Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Dani és kis csapata kaptak némi fegyvert, megkapták az utasításokat, beültek a buszba, és visszamentek oda, ahonnan

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

KÉPES MESEKINCSTÁR. roland

KÉPES MESEKINCSTÁR. roland KÉPES MESEKINCSTÁR roland 3 Tartalomjegyzék Aladdin és a csodalámpa...6 Hófehérke és a hét törpe...12 Az élet vize...22 Hamupipőke...30 A méhkirálynő...38 Pöttöm Panna...46 A palackba zárt szellem...56

Részletesebben

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1.

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1. FARKAS KATALIN Félvér Tigris Derna krónikák 1. 1. Meglepetés A mai napom is ugyanúgy kezdődött, mint minden hétköznapom. Kicsit morcosan keltem fel, unottan ettem meg a reggelit, lassan öltöztem fel és

Részletesebben

LÁZÁR ERVIN: HAPCI KIRÁLY

LÁZÁR ERVIN: HAPCI KIRÁLY LÁZÁR ERVIN: HAPCI KIRÁLY http://mek.oszk.hu/02700/02731/02731.htm#6 Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz Javasolt felhasználás: 3 6. évfolyam.

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek.

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek. A három jó tanács (népmese) Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy szegény ember s egy szegény asszony. S azoknak volt egy kétesztendős forma

Részletesebben

Por BRASNYO ISTVÁN CSILLAGOK

Por BRASNYO ISTVÁN CSILLAGOK Por BRASNYO ISTVÁN CSILLAGOK Szalmakazal, ahová az emberek lefekszenek aludni a derült éjszakában, a tarlón fekete szél susog a tejút örökös íve alatt, és a durva kenderpokrócuk testeket domborítanak egészen

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A Károlyi Pályázat Kémia Írta: Elefánti Barbara 10. A 2007. november 3. Tartalomjegyzék 2. oldal: Tartalomjegyzék 3. oldal: Bevezetés 4. oldal: Emil Fischer élete és munkássága 5.-7. oldal: Beszélgetés Emil

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

(a tatarozás) Amikor egyedül maradtam a lakásban, szokásom lett, hogy ha női cipőkopogást hallottam az utcáról, félbehagytam bár-

(a tatarozás) Amikor egyedül maradtam a lakásban, szokásom lett, hogy ha női cipőkopogást hallottam az utcáról, félbehagytam bár- (Éva) Ezerkilencszázhatvannyolc augusztusában egy éjjel kimentem a Városligetbe. Nem tudom, miért. Nem volt szokásom éjjel sétálni. A Ligetet különben sem szeretem, ha letérek a főallékról, még nappal

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III.

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III. A versenyző neve: HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés Forduló: III. Osztály: 3. Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Az iskola kódja: H- Elérhető pontszám: 39 p. Ellenőrizte:

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban JuGáWi 7.A 2010. december-2011. január Női Kézilabda Európa Bajnokság Amiről szó van az újságban: Rövidpályás Úszó Világbajnokság Férfi Kézilabda Világbajnokság Adventi műsor Mikulás-buli az osztályban

Részletesebben