nak, hogy ajánlata nagyon megörvendeztetett A követ örömmel sietett haza az Alomhoz, hogy a jó hírt mielőbb tudathassa királyával.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "nak, hogy ajánlata nagyon megörvendeztetett A követ örömmel sietett haza az Alomhoz, hogy a jó hírt mielőbb tudathassa királyával."

Átírás

1 1927. aug. 7. Napsugár n.oidai Álommenyasszony. Lilaégboltos, csodás ország a Nap leányának birodalma. Zenélő fák vannak a kertekbe ültetve és rajtuk a legszebb- \ hangú, piros-, kék- és aranytollú madarak énekelnek. Gyönyörű tündérpalotákban laknak a napsugarak, Solelis népe. A birodalom közepén emelkedik a királyi vár, erődei rózsabokrok, falai folyondár, vadszöllő és futórózsa, termei mindmegannyi virágoskert, teteje a boltozatos ég s levegője szegfű-, rózsa- és liliomillat. Solelis, a világ legszebb tündérleánya nefelejtskereveten alszik, takarója örökzöld és párnája férfihűség. Egy augusztusi alkonyon egy erős kéz döngette meg a birodalom kapuját. Az őrtálló Sugárka ijedt hangon tudakolta ] a vendég nevét, megijedt szegényke, ; mert félálmából verte fel. Az Alom követe vagyok, a jóté- 1 kony álomé, akit annyira szeretnek az emberek. Azért jöttem, hogy királynődnek átadjam uram üzenetét. Sugárka most már nem habozott, hanem szélesen kitárta a követ előtt a kaput, mert az Alom Solelis szövetségese volt. nak, hogy ajánlata nagyon megörvendeztetett és hogy holnap ilyenkor szívesen látom. A követ örömmel sietett haza az Alomhoz, hogy a jó hírt mielőbb tudathassa királyával. Solelis boldog menyasszony volt, mig egy éjjel hiába várta vőlegényét. Várta soká, egészen hajnalig, de hiába várta. Ragyogó két fekete szemét homályosra sírta, hófehér férfihüség vánkosát szélnek eresztette, nefelejtskerevetét a kapu elé vetette, örökzöld reménytakaróját mély kútba dobta és sírva szomorkodott három napig. Három napig mély gyászba borult Solelis birodalma, s a negyedik napon lakoma volt a várban, dínomdánom, táncoltak a párok és a Nap leánya ismét ragyogó szemmel, pajzán jókedvvel ürítette poharát szeretet népének jólétére. Bíró B. Kata. A követet a királyi vár legszebb termében fogadták. Solelis a trónon ült, körülvéve udvarhölgyeitől, kik közül úgy kivált szépségével, mint a rózsa a mákvirágok közül. Fenséges alakját hermelinpalást takarta, ajka piros volt, mint a korall, szeme fekete, mint az éjszaka és a haja színarany. Arcán meglátszott, hogy kíváncsi az üzenetre, cs szólt a követ: Felséges királykisasszony, Solelis. Az én uram, királyom, az Álom, legmé- i lyebb hódolatát küldi neked általam és mert téged talált legméltóbbnak, hogy Álomország királynői trónusát elfoglald, ime hódolatteljesen fehér kezed elnyeréséért esedezik. I Solelis előre tudta, miért küld hozzá követet az Alom, s erre a kérdésre el volt készülve. Halvány arcát most mégis rózsaszín pír lepte el, mint mikor a hajnal dereng, s így felelt: Mondd meg felséges szomszédom Miért sírsz Palika? ' Fellökött a barika! Mid fáj Palikám? Fáj bizony a lábikám. Megcsókoljuk Palikát, Megverjük a barikát.

2 12. oldal Napsugár auj*. 7 Bombázás. A játszóhely két egyforma részre oszlik a középvonallal. Keskenyebb szélein annyi buzogányt állítunk, amennyi egy párton állóknak a száma. Ha nagy a játszók száma, a buzogányokat két sorba állítjuk, úgy hogy a második sor buzogányai az első sor közé essenek. A játszók két csoportra osztatnak, kik a buzogány és középvonal közötti részre meghatározott formában felállatlak. Ha sok a játszó, különféle labdákat lehet a játékba felhasználni. A feladat az, hogy az ellenfél buzogányait feldöntsük. Minden játszó saját buzogányait védje és az ellenét támadja. Aki labdát szerezhet, dobhat is. A labdát a falra is szabad dobni, hogy onnan visszaesve hátulról döntse fel a buzogányokat, Egy játszónak sem szabad a középvonalat átlépni. A játék akkor érdekes, ha többféle nagyságú labda van egyszerre a játékban. Minden buzogány ledöntése egy pontot számít. Amely párt saját buzogányát véletlen feldönti, szintén az ellenfélnek.számít. A játékot percig játszatjuk. Az a csapat győz, mely ez idő alatt a legtöbb pontot eléri. Tübefüzés. Ezen a könnyű kis játékon sokat lehet nevelni. A társaságból egy leány jobb kezébe fogja a tűt, egy fiú pedig a cérnát. Féllábbra állanak és mindketten fejükre teszik a balkezüket. A fiu most próbálja befűzni a cérnát. Megjegyzem a leánynak szépen, nyugodtan kell tartani a tűt. De akármilyen nyugodtan is tartja, mégis igen nehéz befűzni a cérnát. Próbáljátok meg Csak pajtikák! (Közli: Strócker Magda.) Mit lehet hallani a felhők közt? Flammarion, a hires francia csillagász, aki nem régiben halt meg, egy kísérleti léggömbön egyszer felszállt a felhők közé, hogy tanulmányozza, mi mindent lehet hallani a felhők közt. Nagyon érdekes dolgokat tapasztalt! Egy férfinak a kiáltását 500 méter magasságban még hallotta; 800 méter magasságban még hallotta a tücsökciripelést. A békakuruttyolás 1000 méternyire hallatszott fel. A varjúkárogás és a harangszó 1600 méternyire, a puskalövés és a kutyaugatás 2000 méternyire. A lokomotivfüttyőket 3300 méter magasságban még tisztán hallotta. A világ legnagyobb szótára. A világ legnagyobb szótára kétségkívül az angol nyelvű Encyklopedia Britannica (Angol tudományos Gyűjtemény.) Az óriási munka 32 hatalmas kötetből áll, összesen oldalon kb. 50 millió szó van benne. Van benne kép. A világ leghíresebb tudósai dolgoztak a megírásán. Mennyi is az a billió? Leírva nem is olyan sok: kell hozzá egy darab 1 és 12 darab 0. De bezzeg ha egytől billióig kellene olvasnunk, akkor látnánk, mennyi is az? Egy hadaró ember egy perc alatt tud olvasni százig. Egy óra alatt elszámolna t3000-ig, egy nap alatt ig, egy hét alatt, 1,0S0.000-ig egy hónap allatt 4, ig egy év alatt 52,41 (5.000-ig. Ahhoz pedig, hogy elszámoljon az a gyorsbeszédü ember év 2 hónap S nap 11 óra és 20 perc. Ha tehát Ádám élete első pillanata óta hadarva elkezdett volna számolni és halála percében más folytatta volna de szünet nélkül, éjjel nappal hadarva ahogy csak bír, még mindig nem számoltunk volna el billióig.

3 1927. au»*. 7. Napsugár 13. oldal Mese a napsugárról Irta: Feri bácsi. ismerek egy kis leányt, akinek fekete szeme és barna haja van. Ennyit megmondok róla, de a nevét nem árulom el, mert utóbb rátalálnátok ismerni. Egyszer ez a kisleány javában játszott otthon a bábuival. Nagyon belemerülhetett a játékába, mert észre sem vette, hogy játszótársa akadt. Ugy-e, kíváncsiak vagytok, ki lehetett az a játszótárs, akit nem lehet mindjárt észrevenni? Megmondom: az a kedves, pajkos napsugár, aki kiszökött a napból és belopódzott a nyitott ablakon. Az ablak tükrében megpillantotta a kis leányt és hirtelen odavetette magát a falra, a bábuk közelébe, hogy ő is játszhasson velök. Nagyon megtetszettek a napsugárnak azok a szép bábuk. Nem csodálom, mert biz azok igen kedvesek voltak ám! A napsugár sorban megnézte s aztán meg is cirógatta őket. Először a legnagyobbikhoz surrant. Ezt Juliskának "hívjak és szép ruhája van: aranyzsinórozásu piros derék, hozzá fehér, fodros szoknyácska és bodros ingváll. Szőke haja van, igazi haja, amit fésülni is lehet és befonni, szalagcsokrot belekötni. Most nagyot bámul a kék szemével, mintha a napsugáron csodálkoznék, de ha lefektetik, be is tudja hunyni a szemét. Á napsugár megsimogatta Juliska baba aranyos, szép haját s aztán tovább ment. Most a másik babához telepedett a napsugár s látta, hogy ennek rövid a haja és nem is valódi, hanem az arca olyan bohókás mint, egy maszatos, kövér kis parasztgyereké. De nini, ez meg is tud állni a saját lábán! Olyan fius, pajkos mosolygása van, pedig Lili a neve. A napsugár megcsókolta Lili baba pirospozsgás arcát és tovaszállt, hogy a harmadikat is megnézze. Ettől a harmadik bábutól majdnem megijedt a napsugár, mert ez bizony feketebőrű" szerecsenbaba. Kávébarna inasruhát viselt s a fején piros süveget. A neve, is olyan furcsa: ugy hívjak, hogy Ómár. Énnél nem is maradt sokáig a napsugár. Csak egy kicsit rászállt a piros süvegre, meg a fehér gallérjára, de juj, ahhoz a kormos, fekete arcához és a még feketébb hajához nem mert hozzáérni sem. Sietett a negyedikhez. Hát még ez a negyedik, ez ám a különös! Olyan ez, mint egy cirkuszi bohóc. Nagy vörös orra úgy előrenyúlik, mintha mindent azzal akarna megnézni. Mindegyik füle beillenék tányérnak is, ha le tudna venni őket a helyükről. A ruhája meg egy darabból van a nyakától a bokájáig, csakhogy a színe felemás: a baloldala sárga, a jobboldala meg zöld. Ezért nevezték el Zöldikének. Nagyon mulatságos fickó ez a Zöldike. Feje, lába, keze nyaklik mindenfelé s ahová ledobbják, ügy marad ott, mintha minden tagja kitörött volna. Hanem azért mégis meg tudta tenni azt a huncutságot, hogy minden esztendőben, karácsonykor előre besurrant a karácsonyfához és fölmászott rá. Mikow a gyertyák meggyulladtak, ö már ott ült a karácsonyfa egyik ágán és úgy vigyorgott onnét a széles szájával és pitykeformáju szeméivel, mintha minden az övé lenne, ami a karácsonyfán van. Mikor a napsugár meglátta most a

4 14. oldal NapSUgár autf. 7. Zöldikét, elnevette magát és olyan jókedve támadt, hogy hamarosan felöltözött a sokszínű szivárványruhájába és játékosan ugrált, himbálózott, táncolt a bábuk mellett. Hanem most a kisleány is észrevette a falon táncoló fényes foltot és nagyon elbámult rajta. Abbahagyta a játékot és mamájához futott. Édesanya, mi ez itt a falon? Szivárvány, szivecském. A napsugárka küldi ezt neked ajándékba, mert jó kis leány vagy. A napsugárka? Igen. Nézd, itt az ablakon surran be és innét odavetődik a falra. Ha fehér papirost teszünk oda a falra, akkor jól meglátjuk, hogy milyen sokféle szine van. Nézd csak! Odatették a papirost a falra, ahol az a fényes folt rezgett és akkor a kis leány felkiáltott: Jaj de szép! Milyen sokféle színe van: kék, piros, sárga, zöld, lila. A kis leány gyönyörködött egy ideig a kis szivárványban, meg is csókolta, aztán betakarta a kezével s akkor a kezén látszott a szivárvány. Ekkor valami eszébe jutott a kis leánynak- Odafutott az ablakhoz, fölkúszott az ott levő székre és a sok-sok napsugárnak, ami mind kíváncsian nézett rá, odakiáltotta: mi Köszönöm édes napsugárka, hogy ilyen játékot ajándékoztál nekem. Hanem kérlek, napsugárka, vigyél a Janikának is ilyen szép játékot, mert Janika beteg, szegény és ágyban kel feküdnie. A kis leány hallgatózott és a napsugár súgott neki valamit mire, a kis leány újra felkiáltott: Tud ám a napsugárka beszélni is! Nem hangosan beszél, de én hallom a beszédjét. Azt súgta, hogy vitt a beteg Janikának is ilyen szép játékot. Aztán ismét a napsugár felé fordult és ezt mondta neki: Vittel neki? Igazán? Köszönöm édes napsugárka. Hát a többi gyerekeknek, Magdinak, Verának, Gyurinak, Andrisnak? Vigyél nekik is, édes napsugárka és vigyél minden kis gyermeknek, aki jól viseli magát! A napsugár megigérte, aztán elbúcsúzott és elment, hogy beváltsa igéretét s fölkeresse a többi jó gyermeket is. Hanem így aztán annyi dolga volt, hogy reggeltől estig nem győzött egyik helyről a másikra vándorolni. Nehéz dologra vállalkozott ám ezzel a napsugár, mert minden ablakon egyenként kellett bekandikálnia. De voltak olyan ablakok is, amelyek elfordultak tőle és sehogy sem tudott benézni rajtuk. Sokszor meg sürü felhők takarták el az utat előle s nem tudott rajtuk keresztültörni. Aztán meg a napsugárnak is kellett egy kicsit aludni és télen, mikor fázott a napsugár is, nem szeretett ébren lenni, nyáron pedig, mikor korán felébredt és már hajnalban ott sütkérezett a réten, mezei virágok, suttogó falombok között, akkor meg a kis gyermekek aludtak még. Mit csináljon hát? Egyszer aztán azt gondolta magában, hogy ö bizony leírja és lerajzolja azt mind, amit a jó gyermekeknek mondani akar és elkülte nekik Újság alakjában. ; Amit gondolt, meg is tette és igy jön el most hozzátok, jó gyermekek, a napsugár. Nem hangosan beszél, de azért ti meghalljátok és megértitek a beszédjét. j Bekandikál majd ezentul is az ablak- : tokon és ha jók lesztek, sok-sok szép mesét, verset, képet fog küldeni számotokra ezután is. Akarjátok?

5 1927. r aug. 7. Napsugár 15. oldal A nagyapóéknál Van egy kis csikó, Legjobban szereti Öt a kis Mirkó. Kora reggel mindig Cukrot ad neki, Mert az édességet Nagyon szereti. Ügy ragyog a szőre, Hogy a napsugár Hányat esik rajta, Hogyha rája száll. Aranyos kis állat, Jókedvű, vidám, Vígan fickándozik A kocsi után. Mindnyájunk kedvence Ez a kis csikó, De mégis legjobban Szereti Mikó. A püspök gyémántkeresztje. A mult Napsugárban elmeséltük, hogyan csapta be a tolvaj ékszerész az öreg püspököt, aki egy gyémántokkal kirakott aranykeresztet vitt hozzá javítani. Az ékszerész ellopott 2 szép gyémántot és a püspök még sem tudta rábizonyítani, mert a gyémántok száma alulról fölfelé is, alulról jobbra is, balra is 15 volt; vagyis éppen annyi, mint amennyi volt akkor, mikor a püspök átadta neki. Csak az elhelyezésben volt némi különbség. A püspök így vitte el: És így kapta vissza: Igy persze két gyémántot' M megspórolt a a ravasz tolvaj ékszerész. Fenyegetés. 4. k Lovas: Ha máma sem nyersz a lóversenyen lovacskám, holnap virslit gyártok belőled!... (Schlésinger Tibor.)

6 16. oldal Napsugár aují. 7. Roedl-féle iinták elismerten legjobbak! 1. Doma Ervin Kab 1 2. á t 3. Wesz Ilonka és Editke L e y ár ár gy 1 ár ár ar ar i Mindennemű tinták. Tinta különlegességek. Sziaes tinták. Iskolai gombfestékek. Kiválóan finom folyékony kihúzó tusok (fekete és 26 mas szinben). P L A 5 T E L i«a" mintázó anyag. F. ROEDI tinták, tusok, pecsétviaszkok, művészeti festékek gyára VII., Stcrnberkova 15. I alapíttatott Telefon Vezérképviselet: Gang Adolf, Levice. B H «M m m m r -.ag - Anna tel Hunyadv János Zrínyi Miklós Rákóczi Ferenc 5. Lengyel Feri A mult szám rejtvényeinek helyes megfejtése ez: 1. Teknősbéka. 2. Péntek. 3. Mienk a jövő. 4. Páros csillag az ég alján. A helyes megfejtők, valamint a jutalmat nyert neveit a jövő számunkban fogjuk közölni. Megjelenik havonként kétszer. Felelős szerkesztő: Seídí Sándor tarár, Bratíslava, Gyurikovics-utca 4. Szerkesztők : H arnrto^ Károly festőművész, Komárno, Dr. Borka Géza tanár, Komárno. Kiadóhivatal : Komárno, Jókai-u. 5. Kiadásért felelős: Neuhau'ser Jenő, Komárno. Előfizetési ára: egész évre 36 Ké, félévre 18 Kc negyedévre 9 Kc, Nyomja a Virradat-kunyvnyomda, Komárno.

7 HirlapjcRy használata eng. a bratislavai poita-és távírda igaztf III. a26.sz. r. KÉPESGYERMEKLAP. MEGJELENIK Ml NDENMÁSODIK VASÁRNAP FŐSZERKESZTŐ: SEIOL SÁNDOR. I. ÉVF. 17. SZÁM. 19 í7 AÜG. 21. Gőzölög a finom kávé Ez mind mind az Ilonkáé A Cica is kap belőle, A Dundi is hízik tőle. ///

8 2. oldal Napsugár 1<íJ>7. ain*.?l Az aranyszakállú ember. (3. folytatás.) Avval a vadkacsák királya elrepült, de nemsokára visszatért egy nagy csapat vadkacsával; hajrá, mind bele a kútba, mire a királyfi utánok nézett, hogy mit csinálnak, már ki is hozták a gyűrűt. Mikor a király haza ment a templomból, még jobban megdicsérte, mindjárt megtette a fö-fökincstartójának, leányát pedig neki adta feleségül. Lakodalom után azt kérdi a király az új vejétől: No édes fiam, most már fiam vagy, hát mondd meg nekem, micsoda mesterséget tudsz te, hogy mind meg tudtad tenni azt a sok csodadolgot, amit rád bíztam". Jaj, fölséges király ipam uram, grácia a fejemnek, nem tudok én semmi mesterséget, hanem csak így menekedtem meg a haláltól. Itt elmondott neki mindent, hogy ő is királyfi, hogyan kellett neki elszöknie a mostoha apjától. hogyan találta a három madarat; de elmondta azt is, hogy ő soha sem beszélt az obsitosoknak semmit, azok csak ráfogták, hegy elveszíthessék. A király nemhogy megharagudott volna rá, még megörült, hogy a veje nem valami jöttment, hanem királyfi, de bezzeg, méregbe jött az obsitosokra, mindjárt elkergette őket a házától. De a két obsitos is tudta, hogy mit kell tenni: mentek egyenest a királyfi mostoha apjához, elmondták neki, hol van a fia. Az pedig most is mindenütt halálra kerestette a királyfit, úgy megharagudott rá, amiért aranyszakállú embert eleresztette; most is hát, amint a két obsitos megvitte neki a hirt, azokat mindjárt fő-főhivalalba tette, a másik királynak pedig, akinél a királyfi volt - levelet írt, hogy vagy mindjárt haza küldje azt az akasztófara való fiát vason, vagy váltságul az aranyszakállú emberért küldjön neki tizenkét arany kost, tizenkét anyajúhval, meg tizenkét arany báránnyal, mert különben haddal megy az országára, úgy elpusztítja, hogy kő kövön nem marad. Megijedt a király nagyon, mert amaz a király sokkal hatalmasabb volt nálánál, mindjárt hivatta vejét, kérdezte, hogy mitévők legyenek. Már fölséges királyi ipam uram, én nem akarom, hogy az országának romlására legyen miattam, felelt a királyfi azért hát én most elindulok

9 1927 aug. 21 Napsugár 3. oldal és addig megyek, míg a tizenkét arany kost, arany juhot, arany bárányt meg nem tudom keríteni, vagy vissza nem jövök többet. Elbucsuzott a világba. hát a feleségétől, elindult Megy, mendegélt hetedhét ország ellen, az Óperenciás tengeren is túl, egyszer beér egy erdőbe. Megy, mendegél, egyszer csak megszólítja valaki: Hová mégy, fiam? Oda néz, hát kit látott, nem mást, mint az aranyszakállú embert. A királyfi mindjárt elmondta neki, hogy mi járatban van, hogy most épen azért kell bujdosnia, mert őt eleresztette. No hát fiam, segítek én rajtad, mondja az aranyszakállú ember, adok,'amit keressz, mert tudd meg, hogy én vagyok az arany állatok királya, azért jer, válogasd ki az arany júhnyájamból, ami kell. A királyfi kiválogatta a tizenkét arany kost, arany anyajuhot, arany bárányt, terelgette nagy vigan haza felé. Amint haza ért, mindjárt elküldték a másik királyhoz váltságul mindnyáját, nagy vendégséget adtak, azt hitték, hogy már aztán nem lesz semmi baj. De bezzeg, a másik király nem érte be vele, mert maga is fukar, zsugori volt, de még a két obsitos is ösztökélte; megint vissza izent hát egy levélben, hogy ö még evvel meg nem elégszik, hanem küldjön még a király tizenkét aranybikát, tizenkét aranytehenet, meg tizenkét aranyborjút, vagy azt a fiút kergesse haza, mert különben tűzzel, vassal pusztítja el az országát. Mit volt mit tenni, tudták, hogy amaz sokkal hatalmasabb, meg nem mérkőzhetnek vele; megint elindult hát a királyfi megkeríteni a tizenkét arany bikát, arany tehenet, arany borjút. Megy, mendegél hetedhét ország ellen, egyszer megint beér abba az erdőbe, megint előtalálja az aranyszakállú embert. Hát most mi járatban vagy, fiam? kérdi az aranyszakállú ember. En bizony tizenkét arany bikát, arany tehenet, arany borjút keresek, mert most meg azt kívánja a mostoha apám, vagy különben tűzzel, vassal pusztítja el országunkat. No hát adok én azt is - mondja az aranyszakállú ember küldjétek el neki a fösvény kutyának. Jer, válogasd ki az arany csordámból, A királyfi kiválogatta azokat is, hajtotta nagy vigan haza felé. Amint haza ért, mindjárt küldték azokat is a márálynak, hogy evvel tán majd csak elhallgattatják már. Pedig dehogy Hallgattatták, nem hogy megérte volna vele, de még vérszemet kapott, amint látta, hogy ezek nem mernek semmit tenni ellene; megint mindjárt írt vissza egy levelet, hogy vagy az a nyúzni való gyerek takarodjék mentől előbb haza, vagy neki magát az aranyszakállú embert küldjék váltságul; mert máskép népestül kiirtja az országot, még a csecsemő gyereknek sem kegyelmez. Rettentően megijedt erre a szegény király, aki a királyfinak pártját fogta, tanakodtak, gondolkodtak, mitévők legyenek, utoljára is azt határozták, hogy legjobb lesz magától az aranyszakállú embertől kérni a tanácsot, az már kétszer kisegítette őket, tán kisegíti harmadszor is. Elment a királyfi egyenesen oda, ahol már kétszer találta; ott találta most is az erdőben. Az aranyszakállú ember mindjárt megszólította: No fiam, mi járatban vagy? Tán megint kell már valami annak a telhetétlen disznónak? Kell bizony felel a királyfi még pedig most azt izente, hogy vagy kegyelmedet magát küldjük el neki, vagy kiirtja az országot, még a csecsemőnek sem kegyelmez. I Mar erre méregre fortyant az arany- ] szakállú ember: } eredj haza, fiam mondta a királyfinak aztán mihelyt haza érsz, izenjétek meg annak a temetetlen kutyának, hogy amit a kapott, érje be vele, többet még csak egy koszos malacot sem kap; az országotokba meg úgy te-

10 4. oldal Napsugár aug. 21. gye be a lábát, hogy megkeserüli még az ivadéka is. Ezt hát írjátok meg neki egy levélben, magatok aztán ne gondoljatok semmivel, egyetek, igyatok, még ami katonátok van is, ereszszétek mind haza szabadságra, a többit bízzátok én rám. Haza ment a királyfi, elmondta, mit izent az aranyszakállú ember, meg is fogadták mind egy szóig, megírták a Jevelet a királynak, hogy nem kap sem mit; maguk meg ettek, ittak, vigan voltak, még ami katonájuk volt is, mind elküldték. a Napsugárra! A másik király meg fölkészítette a nagy hadsereget, megindult vele, hogy ő majd így teszi tönkre a szomszéd királyt országostul, népestül; már közel is volt az ország határához, meg is ijedt amaz a király, aki minden katonáját szabadságra eresztette; még csak egy lélek sem volt, akit a tenger sok ellenség ellen küldjön, Akkor hirtelen elötermett az aranyszakállú ember egy nagy sereggel, mind csupa arany vitéz volt, arany lovon, arany fegyverben, még az utolsó közlegény lova patkója is aranyból volt; azok neki menmentek az ellenségnek, mind egy szálig lekaszabolták, hogy még hírmondó sem maradt; a királyt, meg a két obsitost elevenen fogták el, azokat egy ló farkára kötöttek, úgy hurcoltatták a városon, míg meg nem haltak. A királyfi pedig elfoglalta az országot, ami igazság szerint úgy is ö rá maradt volna, beköltözött az édes apja királyi palotájába a feleségével együtt, még máig is boldogul élnek, ha meg nem haltak. Pajtikák, aki közületek Komáromban jár iskolába az csakis a Virradat könyvkereskedésben Jókai-utca 5. szám vásárolja tankönyveit, tanszereit, összes iskolai cikkeit. A Virradat könyvkereskedésben van a Napsugár kiadóöívqfala, ott minden pajtika szép ajándékot kap a bevásárlásnál

11 1927. auji. 21. Napsugár 5. oldal Szurtos Misi nagyon Szereli a sarat: Ahol pocsolyát lát, Rögtön beleszalad. Addig addig mászkál A tocsogós sárba, Mig fülig nem sáros Arca, keze, lába. A kis Pali egyszer Mit gondolt magába? Kisétált horgászni A patak parijára. Horgára szépen a Csalétkei feltette, S a horgot ügyesen A vízbe vetette. Hernyó a csalétek, Az ám a jó falai! Rögtön le is ették Horgáról a halak... De a Pali mégis Fogott ám valamit: Ki a képet nézi, Kitalálhatja, mii... Hát még a ruhája! Az ám csak tiszta : Rajta van az udvar Minden mocska-piszka! Ejnye Misi, ejnye Mindig ilyen maradsz? Nincsen különb példád, Mint ott a za malac? Ne keresd a piszkot Ne lépj soha sárba, Légy ragyogó, tiszta, Mint a napsugárka!

12 M-t 6. olda! Napsugár aujf. 21. Szegény Magdi! Egyszer Mégis csak megjárta. Ugrás közben elesett S megrándult a lába. TAVASZI HANGULAT. I. Kiderült az égbolt Eltűnt a fagyos tél Zúzmara helyébe Illatos virág kél. II. Szivünkből is eltűnt A dermesztő hideg, Átalakult és lett, Napsugaras meleg. III. Hazajött a fecske, Daru, gólyamadár, Tavaszi ruhába * Öltözött minden már. IV. Daloljunk hát mi is, Dicsérjük a tavaszt, Mely rózsabimbóból Nyiló rózsát fakaszt. Víplak Vince fg. III. o. t. A KIS MAGDA. Magda a tanulást, Kicsit sem szerette. Ha felelni kellett, Soh' sem ment a lecke. Míg a többi társa A leckét tanulta, Ő csak ásítozott, S a falat bámulta. Semmit sem szeretett, Csak a torna órát. A kötélen és a padon Bátran ugrott ő át. Azóta a tornát Annyira gyűlöli, Hogy a torna termet Messze elkerüli, Ha a torna óra jön, Mindig van ok rája, Hogy a Magda ne menjen El, az iskolába. A tanulással, meg Ugy megbarátkozott: Év végére jeles Bizonyítványt kapott. A BARÁTTALAN. Nekem nincsen Baráttalan vagyok; Gemer Margit. barátom, Szerencsémnek szép csillaga Az égen már nem ragyog. Barátaim rég el hagytak, Nem törődnek velem; Szomorú is az én szívem, Mit csináljak, Istenem? Óh! hozzád fordulok Te magas trónodhoz, Ki öntöm a szívem Szentséges Buzgó ajkam lábaidhoz. hát, búját fohászkodva, Kér kegyelmet, Istenem : Jó barátot, hü barátot, Kérlek szépen adj nekem." Poór Lajos.

13 927. and. 2i Napsugár 7. oldal Szól a zene cini cini Vígan zeng az ének Táncolnak a kis leányok S az apró legények. Vége van az aratásnak: Van termés is bőven: Méri ne lennénk vidámak ily Szerencsés időben? Rajta rajta vigadozzunk Daloljon az ajkunk! A boldogság, az ifjúság Virágozzék rajiunk! Sebella József fg. III. o. t. linómetszete. Erdei Kicsi a kakuknak az egész határ Ma itt van, holnap már más határban jár. Nincsen neki sehol meleg otthona, Kis kakuk fióka nem várja haza. Mert bizony a kakuk nem épít fészket Más madárka ad a kis kakuknak éltet. Lévén pedig a kakuk ily csapongó, Azt mondják, ö az erdei csavargó. ORSOVAI IMRE.

14 8. oldal Napsugár auj*. 21 Tanár: Pista, nem tudnád megmon- Vendég: Hol van a tanár úr, kisérdani, hogy az állatvilágban melyik a létezik a laboratóriumban? leghasznosabb állat? Inas: (óriási robbanás halatszik) Talán most repül a levegőbe.. Pista: Oh igen, a könyvmoly.. (Oodavszky Jancsi.) (Schlesinger Tibor.) Baráti bizalom. Tanító: No, mondd el a leckét fiacskám. Ne félj semmit, úgy beszélj hozzám, mintha jó barátodhoz szólanál. Diák (gondolkozik): Kedves barátom, egy szót se tudok a leckéből... (Schlesinger Tibor.) Hallotta, hogy minden Amerikából érkező levelet felbontanak?! De miért? Mert különben nem tudnák őket elolvasni. (Honig Kornél és Feri.) Hallja, az már igazán nem szép, hogy maga hamis koronát dobott az u r n á b a gyermek n Í I p o n. No, hát adják oda azt egy rossz gyermeknek. Javulás. (Schlesinger Tibor.) Papa: Na Peti, ez szomorú! A tanitö úr azt mondta, hogy te vagy a leglustább az 50 diákja között. Peti: Ó papa, mára már javultam. Egy fiú az éjjel meghalt! Tanító: No Móricka, hogy hívjak azt az embert, aki lop? Móricka: (hallgat.) Tanító: Nos, ide figyelj, ha én titokban benyúlnák a zsebedbe és ki- I vennék onnan öt koronát, mi lennék én akkor? Móricka: Bűvész, mert nekem nincs i 5 koronám. Tanító: Mondd meg nekem Imre, mennyi hatszor hét? I m re : (Hallgat.) Tanító: Hát nem tudod? Hatszor hét az negyvenkettő. Imre: Hátha a tanító úr olyan jól tudja, akkor minek kérdi tőlem? Tanár: Te Miksa, nevezz meg nekem egy görög istent? Diák : Hercules. Tanár: Az csak fél isten volt. D i ák : Prometheus. Tanár: Az is csak félisten volt. Diák: No hát, tanár úr, két felet nem használhat egynek! (Oodavszky Jancsi)

15 1927. au g. 2 Napsugár 9. oldal. A rémes álom! Borzalmas, rémes álom Ült ma a szempillámon! Afrikában jártam S egy rémes oroszlánt láttam. A szemét villogtatta, A fogait csattogtatta S bajuszát mozgatta, Bojtos farkát forgatta, A sörénye szikrázott Es engem a hideg rázott. Én szörnyen hadonásztam: A párnákat kiráztam, A tükröt összetörtem, A gyertyát lesöpörtem, A hőmérő is leesett, Az óra is egy keveset Sietett Lefelé Az anyaföld fele. S mikorra felébredtem, Láttam, mily nagy hős lettem. Mert mindent tönkretettem, De az oroszlánt is elkergettem És azt is észrevettem, Hogy ez a rémes álom Azért ült a szempillámon, Mert este sokat ettem. A boszorkányos szám. Különös és boszorkánves szám az ! Érdekes tréfát lehet vele csinálni. Kérdezzetek meg valakit, hogy melyik a kedvenc száma ezek közül a számjegyek közül: Tegyük fel, hogy azt feleli: 3. Akkor szoroztassuk meg a kedvenc számát 9-cel. Az eredménnyel, 27 tel szorozza meg et. Kijön a kedvenc száma, még pedig egész csoport : Lgyanigy kijön akármelyik szám. Még tréfásabb így ez a számtani müvelet: Felszólítunk valakit, hogy szorozza meg a 9-et azzal a számjeggyel ezek közül, amelyiket legjobban gyűlöli. Az eredménnyel szorozza meg et. Mennyire meg lesz lepve, mikor a gyűlölt számjegyet látja kijönni, még pedig kilencedmagával! (Észre kell vennetek pajtikák, hogy a 8 nem szerepel a számok közt, mert az elrontaná a tréfát) aaaaödqogaaaoaa Meghalt a kis diák. Gilíng, galang, giling, galang! Sírdogál a lélekharang: Kis iskolás halt meg éppen Most odalent az alvégen. Pajtásai elkísérik Szomorúan az utcán végig. Apró sírban temetik el, Megöntözik könnyeikkel. És a kicsi keresztfára Rája száll egy bús madárka. A szellő is odalebben, Elsiratják mind a ketten. U. Szabi F. Jól válaszolt. A rabló: Pénzt, vagy életet! Az utas: Inkább az életet! A pénzt öreg napjaimra tartogatom.

16 10. oldal Napsugár 19J7. aiij<. 7 (Rajos László linómetszete.) M olt egyszer egy ember. Csak úgy éli bele a világba, mint az Isten madara: semmittevés volt a kenyere. Fütyörészve vándorolt faluról-falura, városrólvárosra és a Jókedv volt kezében a vándorbot. Cipője már rég leszakadt lábáról, gúnyája rongyokban csüggött testén és meztelen talpa mégsem érezte az országút éles kavicsait," a tél hidege pedig nem didergette. Ha éhes volt, bekopogtatott a kunyhók ajtaján és mindenhol szívesen látták, adtak neki enni, inni s ezer áldással bocsátották útnak. Ő pedig minden kunyhóban otthagyott valamit, Senki sem vette észre, csak belopta magát a szivekbe a Szeretet és ott maradt időtlen-időkig. Egyszer egy Tündér termett a vándor előtt az országút közepén. Csodás aranyhaja bokáig ért, ezüsttel átszőtt ruha volt a testén és kezét nyújtotta a vándor felé. Ajkain csábító mosoly lebegett és hívogatón lengette szoknyáját a szél. A vándor habozva megállt és vissza akart fordulni, mert valamit érzett a szive táján. Valami idegen érzés lopózott a lelkébe orvul és kényszeritette, hogy a tündér felé induljon. Az pedig örömrepesve fogta meg a vándor kezét és együtt mentek tovább az országúton... A vándor mindinkább a Tündér varázshatalmába került. Már nem kopogtatott soha a kunyhók ajtain, nem volt sohasem éhes, mert a tündér csókjai elfeledtették vele az éhséget. A vándorlásai is felhagyott, mert a Tündérnek csodás palotája volt az üveghegy tetején és a füttyszó is elhalt ajkairól, mert sértette vele a Tündér érzékeny fülét. Igy történt, hogy a Szeretet oly ritka lett az emberek szivében. Bíró B. K C C O E ZZ3 Bizonyítsd be, hogy igaz pajtikája vagy a Napsugárnak" és vásárold tankönyveidet, tanszereidet a VIRRADAT" könyvkereskedésben Komárom, Jókai-utca 5. ajándék Minden vásárló megfelelő >zép tárgyat kap.

17 1927. aug. 21. Napsugár 11. oldal. A csaló képkeretező. Rudolf királynak volt egy igen értékes képrámája. Széles aranylemezből készült, amelybe 52 darab drágagyöngy volt belefoglalva. Ilyenformán: A kis kíváncsi Egy alkalommal a király kapott egy szép festményt és azt be akarta igazíttatni ebbe a keretbe. Elküldte hát egy képkeretezőhöz, de megüzente neki ezt:,.a gyöngyszemekből nem szabad egynek sem hiányozni. Megolvastam öket. Minden oldalról 15 van." Jó, a képkeretező átveszi, a képet beleigazitja, viszszaviszi. A király megolvassa a gyöngyöket, megvannak, minden oldalról olvasva 15. Meg volt elégedve a képkeretezővel, meg is jutalmazta öt, pedig kötelet érdemelt volna a nyakára. Hogy is ne, mikor 12 értékes gyöngyszemet ellopott, A király nem vette észre, mert csak azt számolta, hogy 15 legyen minden oldalon. A ráma ilyen volt, amikor a képkeretező visszavitte: Ha a király megolvasta volna, látta volna, mennyire becsapta öt a csaló képkeretező. A rokonság. Mondj egy közeli rokont. A mama. Jó, most mondj egy távoli rokont. A papa. Hogy-hogy? A papa távoli rokon? igen kérem, mert Amerikában van. Papa, miért nem éiünk ezer évig? Mert az emberi test szövetei elkopnak. -- És miért kopnak el. Mert így akarja a természet. És miért akarja így a természet? Mert így akarja a jó Isten. És miért akarja így a jó Isten? Jajj, már fáradt vagyok! És miért vagy fáradt? Mert annyi miért van a szádban. És miért van annvi miért a számban? Az egyik vasútépítő a másikhoz : Hallod-e pajtás, ne ásíts akkorát ott a sínen. A másik vasútépítő: Miért ne? Az első: Mert jön a vonat s még alagútnak nézi a szádat es belefut. Miért harangoznak olyan hangosan? Biztosan egy nagyothalló halt meg. Jó napot Grün úr, igazán örülök, hogy látom. Pardon, nem vagyok Grün, hanem Blau a nevem. Ó bocsásson meg. Tudniillik én szinvak vagyok. (Honig Kornél és Feri.) -. U:

BENEDEK ELEK VÉGE JÓ, MINDEN JÓ ÉS MÁS MESÉK A VÁLOGATÁS ÉS SZÖVEGGONDOZÁS MUNKÁJÁT KORMOS ISTVÁN VÉGEZTE

BENEDEK ELEK VÉGE JÓ, MINDEN JÓ ÉS MÁS MESÉK A VÁLOGATÁS ÉS SZÖVEGGONDOZÁS MUNKÁJÁT KORMOS ISTVÁN VÉGEZTE BENEDEK ELEK VÉGE JÓ, MINDEN JÓ ÉS MÁS MESÉK A VÁLOGATÁS ÉS SZÖVEGGONDOZÁS MUNKÁJÁT KORMOS ISTVÁN VÉGEZTE AZ ARANYEKE HABAKUK HARAGSZIK-E, GAZDURAM? A MEGFELEZETT AJÁNDÉK A GRÓFKISASSZONY TÖBBET ÉSSZEL,

Részletesebben

ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA

ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA Esztergályos Jenõ ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA TIZENEGYEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2003 Az Oktatási Minisztérium az 5/1998. (II.18.) MKM számú rendelet 4.. (1.) bekezdése alapján az Elsõ

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG

KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG Mese világ Világ mesék és versek KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG Mese világ Világ mesék és versek részben saját illusztrációival Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák:

Részletesebben

Icinke-picinke NÉPMESÉK ÓVODÁSOKNAK

Icinke-picinke NÉPMESÉK ÓVODÁSOKNAK Icinke-picinke NÉPMESÉK ÓVODÁSOKNAK VÁLOGATTA ÉS SZERKESZTETTE: KOVÁCS ÁGNES TARTALOM KISCSOPORTOSOK MESÉI ICINKE-PICINKE A KIS KAKAS GYÉMÁNT FÉLKRAJCÁRJA A KÓRÓ ÉS A KIS MADÁR HOL VOLTÁL, BÁRÁNYKÁM? A

Részletesebben

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Dráviczki Csaba Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Bárányka füzetek I. 2012 Szakmai lektor: Dr. Jakab-Szászi Andrea Kiadja a Református Pedagógiai Intézet 1146 Budapest, Abonyi u. 21. www.refpedi.hu

Részletesebben

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog!

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog! FEB tábori dalgyűjtemény - 1 - készült:1997 augusztus-szeptember 1. SZÁLLJ FEL C dm E7 am F G C Szállj, szállj, szállj fel magasra, dalom hódítsd meg most a kék eget. C dm E 7 am F G C Jöjj, jöjj, kérlek

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 385 0. Mercator Stúdió, 2006

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 385 0. Mercator Stúdió, 2006 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 385 0 Mercator Stúdió, 2006 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály u.

Részletesebben

Damó Eszter Csorba József HÓNAPRÓL HÓNAPRA. Meixner-módszerû olvasókönyv negyedik osztályosoknak

Damó Eszter Csorba József HÓNAPRÓL HÓNAPRA. Meixner-módszerû olvasókönyv negyedik osztályosoknak Damó Eszter Csorba József HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerû olvasókönyv negyedik osztályosoknak AIÓ Tankönyvkiadó Budapest, 2011 Ez a tankönyv a Meixner Ildikó szellemi örökségét gondozó Meixner Alapítvány

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Mesék FORDÍTOTTA ÁPRILY LAJOS HONTI REZSŐ MÁNDY STEFÁNIA SZŐLLŐSY KLÁRA

Lev Tolsztoj. Mesék FORDÍTOTTA ÁPRILY LAJOS HONTI REZSŐ MÁNDY STEFÁNIA SZŐLLŐSY KLÁRA Lev Tolsztoj Mesék FORDÍTOTTA ÁPRILY LAJOS HONTI REZSŐ MÁNDY STEFÁNIA SZŐLLŐSY KLÁRA MESÉK TARTALOM AZ ÚJ ÁBÉCÉ MESÉI A KISMADÁR HÁROM MEDVE SZEMJON BÁTYA ELBESZÉLI, HOGY MI TÖRTÉNT VELE AZ ERDŐBEN A TEHÉN

Részletesebben

MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG

MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG TARTALOM ELSŐ FEJEZET amelyben egy kisdiák elveszíti a kalapját, s emiatt késő télig hajadonfővel jár szegényke esőben, hóban, míg csak a közömbös világ is észre nem

Részletesebben

MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG

MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG TARTALOM ELSŐ FEJEZET amelyben egy kisdiák elveszíti a kalapját, s emiatt késő télig hajadonfővel jár szegényke esőben, hóban, míg csak a közömbös világ is észre nem

Részletesebben

maga nagyon kicsi volt, de a szakálla a földet érte. Fanyűvő nem tudott hova lenni ijedtében, mikor meglátta, hát még mikor rákiáltott: - Én vagyok

maga nagyon kicsi volt, de a szakálla a földet érte. Fanyűvő nem tudott hova lenni ijedtében, mikor meglátta, hát még mikor rákiáltott: - Én vagyok Fehérlófia Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tengeren is túl volt, volt a világon egy fehér ló. Ez a fehér ló egyszer megellett, lett neki egy fia, azt hét esztendeig szoptatta, akkor azt mondta

Részletesebben

Maeterlinck: A kék madár 2

Maeterlinck: A kék madár 2 Maeterlinck A kék madár mesejáték Fordította: Vas István Rendezte: POGÁNY JUDIT Dramaturg, a dalok szövegét írta: Zalán Tibor Zenéjét szerezte: Novák János SZEREPLŐK TYLTYL MYTYL A FÉNY A TÜNDÉR A KUTYA

Részletesebben

Mihály O. István Funke Attiláné Mihály Katalin. Nagyapa nótái

Mihály O. István Funke Attiláné Mihály Katalin. Nagyapa nótái Mihály O. István Funke Attiláné Mihály Katalin Nagyapa nótái Mályinka Erding, 2001 A bihari határszélen... A bihari határszélen nem is olyan régen Halva találtak egy legényt a temetőszélen. Hűtlen lett

Részletesebben

Mondóka a kankalinhoz

Mondóka a kankalinhoz Jánky Béla Mondóka a kankalinhoz Csing-csiling cseng a rím, ébredezz, kankalin, kankalin, kulcsvirág, nyisd a tavasz kapuját. Nyisd ki kakasszóra, tárd ki virradóra. Hadd ülhessen napra a didergõ barka.

Részletesebben

GYERMEKIRODALMI LAP XLVII. ÉVFOLYAM 545. SZÁM 2003. NOVEMBER

GYERMEKIRODALMI LAP XLVII. ÉVFOLYAM 545. SZÁM 2003. NOVEMBER GYERMEKIRODALMI LAP XLVII. ÉVFOLYAM 545. SZÁM 2003. NOVEMBER November elsõ napjaiban a halottakra emlékezünk. A természet õszi hervadása még a fiatalnak is eszébe juttatja az elmúlást. Ilyenkor mindenki

Részletesebben

Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön

Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön (Évnyitótól évzáróig) Ünnepi mûsorok szöveggyûjteménye 1 2 Tartalom: Iskola, iskola, ki a csoda jár oda? (Tanévnyitó) Október a magyar történelemben Sírnék,

Részletesebben

A József Attila Jelenetbemutató Verseny választható meséi. Benedek Elek: Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack

A József Attila Jelenetbemutató Verseny választható meséi. Benedek Elek: Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack A József Attila Jelenetbemutató Verseny választható meséi Benedek Elek: Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack Arany László: Fehérlófia (feldolgozás) Népmesék o A hiú király o Mátyás király meg az igazmondó

Részletesebben

LÉGY JÓ MINDHALÁLIG MÓRICZ ZSIGMOND ELSŐ FEJEZET

LÉGY JÓ MINDHALÁLIG MÓRICZ ZSIGMOND ELSŐ FEJEZET MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG ELSŐ FEJEZET amelyben egy kisdiák elveszíti a kalapját, s emiatt késő télig hajadonfővel jár szegényke esőben, hóban, míg csak a közömbös világ is észre nem veszi a

Részletesebben

Ted Clever. A repülő kutya. mesék

Ted Clever. A repülő kutya. mesék Ted Clever A repülő kutya mesék TARTALOM A bátor vitézek és a félős sárkány A király és a királyka A pórul járt birkatolvajok A hétmérföldet lépő pata Az unatkozó pásztorfiú Az ármánykodó banya Az ördög

Részletesebben

Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng

Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng lobogott, ahogy éjjel szokott, egy hintó haladt végig

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tél (vers) 50 25. Az árva kiscica 51 26. Az árva kiscica eltűnik 53 27. A hóember délre megy 55. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. Tél (vers) 50 25. Az árva kiscica 51 26. Az árva kiscica eltűnik 53 27. A hóember délre megy 55. 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK Oldal Tavasz (vers) 3 l. A kis harangvirág 4 2. Bajban a kis harangvirág 6 3. Rigóbigó megszökik 8 4. Rigóbigó eltéved 10 5. Cini egér 12 6. Cini egér kalandjai 14 7. Az ábrándos katicabogár

Részletesebben

Hetvenhét magyar népmese

Hetvenhét magyar népmese ILLYÉS GYULA Hetvenhét magyar népmese Tartalom A kis gömböc Kacor király A kakas és a pipe A kiskondás Együgyű Misó Az állatok nyelvén tudó juhász Fábólfaragott Péter A diákot erővel királlyá teszik Virág

Részletesebben

Fehér Klára. Mi, szemüvegesek TARTALOM

Fehér Klára. Mi, szemüvegesek TARTALOM Fehér Klára Mi, szemüvegesek TARTALOM Megint szeptember A híres-neves Hajagosok Huhu, az új lány Hétfejű sárkány a bélyegen Újabb veszedelem A rejtekhely Titok és madáreledel Az elveszett szemüveg Iskolabetegség

Részletesebben

Nincs még egy olyan hely a világon, mint az otthonod és az otthon ott van, ahol boldognak érzed magad, bárhol is legyen az. Jelena

Nincs még egy olyan hely a világon, mint az otthonod és az otthon ott van, ahol boldognak érzed magad, bárhol is legyen az. Jelena Nincs még egy olyan hely a világon, mint az otthonod és az otthon ott van, ahol boldognak érzed magad, bárhol is legyen az. Jelena A kötet a SANSZ, Program bevándorlók munkaerô-piaci integrációért címû

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

Harper Lee Ne bántsátok a feketerigót!

Harper Lee Ne bántsátok a feketerigót! NNCL1493-521v2.0 Harper Lee Ne bántsátok a feketerigót! SIERRA Budapest, 1992 Sorozatszerkesztők: Császár Péter Dr. Fehér Erika A mű eredeti címe: To Kill a Mockingbird Fordította: Máthé Elek Harper Lee,

Részletesebben

ELEANOR H. PORTER. Az élet játéka

ELEANOR H. PORTER. Az élet játéka ELEANOR H. PORTER Az élet játéka SZENT ISTVÁN TÁRSULAT az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest 2007 A mő eredeti címe Pollyanna Fordította Forscher Irma ISBN 798 963 361 517 1 Farrar Straus & Giroux

Részletesebben

EGYEDÜL A VILÁG ELLEN

EGYEDÜL A VILÁG ELLEN Wass Albert EGYEDÜL A VILÁG ELLEN Az öreg nagyon oda volt. Nyögött, forgolódott a vackán. Barázdás arcából kiütköztek a csontok, gyér, szürke haja izzadtságtól csapzottan lógott a homlokába. - Mártonka

Részletesebben

Nyikolaj Vasziljevics Gogol. Egy őrült naplója. (Fordította: Czimer József)

Nyikolaj Vasziljevics Gogol. Egy őrült naplója. (Fordította: Czimer József) Nyikolaj Vasziljevics Gogol Egy őrült naplója (Fordította: Czimer József) Fantasztikus! Senki, de senki nem hallotta. Egész biztos. Csakis én. Egyesegyedül. Egészen bizonyos vagyok benne. Fantasztikus!

Részletesebben