Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk!"

Átírás

1 2007. DECEMBER LELTÁR Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk!

2 2 ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ december Tisztelt Salgótarjániak! A közelgő Karácsony és az Óév búcsúztatása alkalmából tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, nagyon köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat adventi programsorozatunkra és megtisztelnek azzal, hogy ha rövid időre is, de kézbe veszik köszöntő soraimat. Éppen itt az ideje, hogy egy kicsit elbeszélgessünk a lassan mögöttünk lévő 2007-es évről, és leltárt készítsünk az eddig közösen elvégzett munkáról. Az esztendő ezen szakában a magánemberek, a cégek, az intézmények, így természetesen az önkormányzat is egyfajta elszámolást készít arról, hogy mi történt az előző évben, mit hagyott maga mögött, milyen tervei és törekvései vannak a jövőre nézve. Most akár a felkészülés évének is nevezhetjük 2007-t, amelyről ezt a leltár-készítést egy kiadvány formájában szeretnénk átadni Salgótarján lakóinak. Ez a lap a teljesség igénye nélkül - gyűjtötte csokorba mindazt, ami városunkban történt az elmúlt évben. Mi az, ami jellemezte a felkészülés évét? Először is azokat a stratégiai pontokat kellett meghatároznia az új önkormányzatnak, a városvezetésnek, amely nem egy ciklusra, hanem hosszú távra vonatkozik. Ennek jegyében fogalmaztuk meg gazdasági programunkat ciklusokon átívelő programként 2018-ig szólóan. Kijelöltük azokat a sarokpontokat, amelyek mentén, bárhogyan változik is a politikai helyzet országosan, illetve városi szinten, Salgótarján városának jövője hosszú távon elképzelhető. Ehhez a gazdasági programhoz igazodva születnek meg egymás után az egyes ágazatok speciális stratégiái. A város sportkoncepciójának társadalmi vitája éppen most indult el a napokban és a februári közgyűlésen már szeretnénk megtárgyalni, valamint végleges formájában elfogadni. A közélet más területén is hasonló készül majd el, hiszen 2008 elején kerítünk sort Salgótarján közművelődési stratégiájának kidolgozására. Már elkészült a civil koncepció, amely az önkormányzat és a civil szervezetek együttműködésének alapját adta meg. Ebben a felkészülési időszakban születtek és születnek meg tehát azok a dokumentumok, stratégiák, amelyek meghatározzák városunk további életét. Mindeközben - az óesztendőben - az egyes ágazatokat nagyon is hátrányosan érintő kormányzati intézkedések, valamint parlamenti döntések kerültek elfogadásra. Mögöttünk van és félő, hogy előttünk is - az önkormányzatokra rákényszerített negatív hatású intézkedések újabb sorozata. Hogy túl tudjuk élni a 2007-es évet, születtek olykor vitatott, nem mindig népszerű intézkedések is. Költségvetési szempontból két igazán fontos sarokpontra kellett figyelni a 2007-es év költségvetésének teljesítésekor. Az egyik alapvető szempont az volt, hogy a város működőképességét meg tudjuk tartani. A vezetés politikai színétől függetlenül országszerte szenvednek az önkormányzatok attól, hogy meg tudják őrizni működőképességüket. Nekünk is ez volt legfontosabb feladatunk. A központilag ránk kényszerített intézkedések legerőteljesebben az oktatási ágazatot érintették, nem csak gazdasági, de szerkezeti szempontból is. Gondoljunk csak a pedagógusok kötelező óraszámának kettővel történő megemelésére, ami önkormányzati szinten is éreztette negatív hatásait, hiszen az általános iskolák és néhány középiskola integrációja is a 2007-es évhez kötődik. Hasonló lépésekre került sor az egészségügyi ágazatban is, ahol a kötelező feladatok egy részét kistérségi szintre szervezte ki önkormányzatunk. Ezáltal egy teljesen új szervezet létrehozásával kellett megbirkóznia az apparátusnak. Ezek után elmondhatjuk, hogy ha nehezen is, de a 2007-es évben meg tudtuk őrizni a város működőképességét. Ez viszont nem azt jelenti, hogy a 2008-as év elé túlzott optimizmussal tekinthetnénk, hiszen már látszik a központi költségvetés tervezete. A nemzeti büdzsé alapszámai alapján a kormány szándéka továbbra is az, hogy egyre inkább kivonuljon az önkormányzatok finanszírozásából, mivel a normatív támogatások fokozatos csökkenése figyelhető meg. Tehát 2008-ban újra az lesz az alapfeladatunk, hogy a város működéséről gondoskodjunk. A másik, már korábban említett sarokpont a fejlesztések kérdése. A 2007-es évben csak az év végére nyíltak meg azok a pályázati források, amelyeket egész évben vártunk. Ebből következően csupán azokat a fejlesztéseket tudtuk megvalósítani, amelyek korábban is előkészítettek voltak, illetve már elstartoltak. Ilyen volt az autóbusz pályaudvar befejezése és átadása. Ugyanakkor ide sorolható a sportcsarnok felújítása is, amelynek szervezése és a források megszerzése tulajdonképpen már 2004-ben elindult. Ezt új önkormányzatunknak kell befejezni, végigvinni a projektet a közbeszerzéstől a kivitelezésig. Bízom benne és támaszkodom ebben a kivitelező ígéretére, hogy a csarnokot február végére átadhatjuk a nagyközönség-

3 2007. december ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ 3 nek. A tehermentesítő úttal kapcsolatban hasonló ígéretet kaptunk, eszerint az építés 2008 első felében befejeződik. Ugyanakkor elindultak városunkban olyan fejlesztések, amelyek bár még nem látványosak, de további életünk szempontjából rendkívül fontosak. Az egyik ilyen kiemelt elem az integrált városfejlesztési stratégia kialakítása, amelynek függvényében már készül is a városközpont rekonstrukciója. A felújítási törekvéssel bíró városrehabilitációs programon belül folyik az acélgyári körzetnek a felmérése és az ottani lehetőségek vizsgálata. A város életében lényegesek a turisztikai irányú fejlesztések, amelyek - a természetes adottságokból következően - elsősorban az északi városrészhez kötődnek. Említeném itt elsősorban Salgóbányát, illetve Eresztvényt, valamint szállásbővítés szempontjából a belvárost, ahol nagyon várjuk a Karancs Szálloda megújulását. A hotel jelenlegi tulajdonosának szemlélete és idegenforgalmi törekvései megegyeznek a városvezetésével, így a közös gondolkodás remélhetőleg forrást is teremt majd ahhoz, hogy a belvárosnak újra legyen minőségi szálláshelye. Bár a bőség zavarával küszködnék, ha sorolni szeretném azokat a fejlesztéseket, amelyeken már dolgozunk, én most mégis csak kettőt szeretnék közülük kiemelni. Az egyik a várost átszelő - észak-dél irányú - kerékpárút megvalósítása, amelynek első fordulós terveihez már pályázati forrást nyertünk, a második fordulóban pedig a kivitelezésre szeretnénk támogatást szerezni. A másik ilyen fontos fejlesztési célunk a Kodály Zoltán Tagiskola épületének teljes körű felújítása. A gazdasági szférában továbbra is óriási probléma Salgótarján számára a munkanélküliség kezelése. Köszönöm azoknak a gazdasági szereplőknek, akik a maguk eszközeivel, a maguk módján, ha nem is ezres nagyságrendben, de tízes, húszas, százas tételben tartós munkahelyet teremtenek a salgótarjáni és környéki lakosoknak. Bízom benne, hogy a probléma kezelésében további fejlődést tudunk majd elérni. Szeretnénk bővíteni az ipari parkot, ahová továbbra is várjuk a betelepülni szándékozó vállalkozókat. Hosszú távon a város szakképzését a műszaki középfokú szakképzés és felsőfokú képzés irányába szeretnénk terelni, hiszen a gazdasági programunk alappillére egy ipari szerkezetváltás, amelyben a járműipar fejlesztése, előnyeinek megjelenítése kap teret úgy, hogy a hagyományos ipari szerkezet még meglévő elemeinek is lehetőséget biztosítson. Dolgozunk egy olyan programon, amely a helyi gazdasági szféra és az önkormányzat kapcsolatát tovább tudná erősíteni. Döntött a közgyűlésünk arról is, hogy beadjuk a térségi integrált szakképző központ megvalósítására kiírt pályázatot, ráadásul salgótarjáni gesztorsággal. A szakképzés tekintetében ez nagy lépés lenne előre, hiszen nem csupán Salgótarján - mint fenntartó -, hanem a Nógrád Megyei Közgyűlés, illetve Balassagyarmat Önkormányzata is csatlakozott ehhez az integrált szakképző központhoz. Ezáltal a megye teljes szakképzését - Salgótarján vezetésével - együtt tudnánk megvalósítani. Külön öröm, hogy mindehhez partnerként kapcsolódik a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Intézete. Az eredményes felkészülés után remélhetőleg a megvalósítás is sikeres lesz a jövő évben. A közelgő ünnepekre két gondolattal kívánok Önöknek nagyon szép, békés, áldott ünnepeket és sikerekben, együttműködésben gazdag új esztendőt. Karácsony várakozó csendje és öröme hozza vissza számunkra, mutassa fel nekünk az igazat, az örök szépséget, mindazt mi a gyermekségünk világában található meg. Tudjunk újra és újra oda visszatérni, fényében megmerítőzni és őszintén szeretni. Csak a szeretetben születhet újjá életünk, az őrlő napok és órák helyébe lépő végtelen türelemben Legyen értéke a szónak, becsülete a tisztességnek, haszna a rendnek, súlya a léleknek

4 4 TERVEK december Salgótarján gazdasági programja Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk Salgótarján gazdaságföldrajzi helyzete, ipari hagyományai, természeti környezete jelentős fejlődési potenciált hordoz. Budapest és vele Közép-Európa egyik legdinamikusabban fejlődő régiója, illetve a külföldi tőkét növekvő versenyelőnnyel vonzó Szlovákia között foglal helyet. Ugyanakkor a város és térsége a rendszerváltás utáni folyamatok összességét tekintve a leszakadó térségek közé tartozik. A fejlesztésekre fordított erőforrások akkor eredményezik a legkedvezőbb hatást, ha a fejlesztési cél elérése érdekében tervezett és tett tudatos cselekvések logikusan, rendszerszerűen egymásra épülnek, egymást erősítik. Ez a kívánt állapot akkor érhető el, ha egy térségben reális helyzetelemzésen alapuló, megvalósítható jövőképet megcélzó, a kockázatokat és a lehetőségeket alaposan számba vevő, tudatos, logikus tervezés és stratégiaépítés folyik. Ezen elvek mentén Salgótarján önkormányzata hozzáértő, a térség felemelkedéséért tenni akaró, lokálpatrióta érzelmű szakemberek bevonásával elkészítette Salgótarján (vonzáskörzetére is kiható) gazdasági programját, melynek alapvető célja az itt élők életminőségének folyamatos javítása. A gazdasági program négy alappillérre épít, amelynek egyes alprogramjait konkrét intézkedésekkel, projektekkel töltöttük ki. Fejlődő város programja INNO City program Innovációs Központ létrehozása K+F Intézet alapítása Vállalkozói club létrehozása Virtuális tudáscentrum kialakítása Ipartörténeti Múzeum létrehozása Ipari szektor tudásalapú fejlesztése Autóipari Technológiai Park létrehozása Kapcsolatépítés potenciális nagyvállalati befektetőket Gazdaságfejlesztő testvérvárosi kapcsolatok bővítése Mechatronikai gyár létesítése Új iparterületek feltárása Beszállítói inkubációs program indítása Konvencionális ipari szektor innovatív fejlesztése Élhető város programja Városrehabilitáció Területelőkészítés, új komplex városrendezési terv készítése Kerékpár út építése Közlekedés korszerűsítés Környezetvédelem Városi közműszolgáltatók fejlesztések Lakóparkok és közhasznú infrastruktúrák építése Humánerőforrások újratermelése Versenyképes tudás és művelődés Kultúra, közművelődés és sport Szociális gondoskodás Egészségügyi alapellátás Városi elismerési rendszer aktualizálása Lakásellátás Gondoskodó város programja Partnerségi program PPP jellegű együttműködések Üzleti környezet javítása, vállalkozás támogatás Lokálpatrióta szemléletű közbeszerzések Adópolitika Kistérségi kapcsolatok Civil szervezetekkel való kapcsolat Szociálpolitikai program Munkaerőpiaci kínálati potenciál felmérése Közmunkaprogramok Hulladékhasznosítási munkaprogram Átképzési rendszer kidolgozása Szépkorúak programja Szociális alapú iparszerkezet Vonzó és szerethető város programja A vonzás kritériumrendszere Elvándorlás megakadályozása Idegenforgalmi fejlesztések Megközelíthetőség Tájrehabilitáció (Palóc) gasztronómiai kínálat Infokommunikáció Városmarketing Kereskedelmi fejlesztések, kulturált szórakozás Városfejlesztési pályázat Szerethetőség kritériumrendszere Tiszta Rendezett Város program Városgondnoki rendszer kialakítása Rendészeti és vagyonvédelmi program A polgári értékek tiszteletének programja A felelősség a ma megélése, egy egészséges, bölcs generáció kinevelése, a stafétabot megőrzése, hogy legyen mit átadni. Szemléletváltásra van szükség minden színtéren és minden területen, közösségek és egyén tekintetében egyaránt. Akkor tudjuk e programot közösen, együttműködve megvalósítani. Akkor mondhatjuk, hogy itt van a jövőnk, itt van az otthonunk!

5 2007. december LELTÁR 5 Január A jótékony Gabora Gála Lassan nagykorúságához érkezik a legendás Gabora Gála, hiszen a névadónak és főszervezőnek Gabora Jánosnak - köszönhetően rövidesen már a 18. születésnapját ünnepli a legendás sporttalálkozó. Egykor istenként imádott focivarázslók, olimpiai bajnokok, világ és nemzeti válogatottak, valamint a helyi sztárok csapata lépett parkettre a Salgótarjáni Sportcsarnok sokatmegélt arénájában az esztendő elején. Nyilasi, Törőcsik, Détári mellett persze a legnépszerűbbek a legendás SBTC örökifjú öregfiúi voltak, akik ezúttal is kitettek magukért. Régi csaták és egykori örökrangadók szellemét idézték fel, miközben nem feledkeztek meg a rendhagyó torna céljáról sem, hiszen az óriási érdeklődéssel kísért viadal bevételéből az idén is bőven jutott a rászoruló gyermekek javára szánt adományokra. Pofonok völgye a völgyvárosban - Mikulás Kupa Számtalan más rendezvény mellett a Városi Sportcsarnok programsorozatának színes palettáját gazdagította a nemzeti karate sport legjavát felvonultató Mikulás Kupa. Ezúttal is sokszoros válogatottak, nemzetközi bajnokságokon diadalt arató karatekák adtak egymásnak kőkemény randevút. A házigazdák legnagyobb örömére több nógrádi siker is született, ám a legörvendetesebb, hogy tovább élhetett e nemes és évszázados tradíciókra visszatekintő küzdősport hagyománya szűkebb hazánk sportéletében. Február Farsangi SBTC Bál Ahol napközben labda pattog, gólöröm harsan és szurkolás zeng ott is otthonra találhat egy szelídebb hangvételű és jótékony célú farsangi bál. A főszervező Kakukk József kezdeményezése nyomán a sportcsarnok ismét házigazdája volt a farsangi szezon egyik kiemelkedő rendezvényének az SBTC bálnak. A lukuluszi remekek, a zene és tánc mellett - a hely szelleméhez méltóan nem maradhatott el - a legjobbak által kiérdemelt elismerések hagyományos átadása sem. A város vezetője, Székyné dr. Sztrémi Melinda ünnepi pohárköszöntőjében hangsúlyozta, hogy a sportban elért sikerek és a tarjáni színek viselői a nógrádi megyeszékhely elsőszámú nagykövetei, akik tovább öregbíthetik Salgótarján hírnevét szerte a világban. Elárvult kedvenceink menedéke Az állatbarátok régi vágya teljesült, mikor végre megnyílhatott a gazdátlanná vált kutyusok menedékhelye a salgótarjáni VGÜ kotyházapusztai telepén. Az elárvult kedvencek számára biztonságos és kényelmes ólak idén februártól rendelkezésre, aol gondos kezek nem csupán a napi takarításról, hanem a kosztról is gondoskodnak. A befogadás mellett igen nagy népszerűségnek örvendenek az örögbefogadási napok, melyek Szalai Erika képviselőnő kezdeményezésére általában hétvégeken kerülnek lebonyilításra. Ilyenkor nagyon sok négylábú kedvenc kerül az árvaságból új családi fészekbe a gyepmesteri szolgálat jóvoltából.

6 6 LELTÁR december In memoriam Oláh Jolán A pécskődombi cigánynegyed egykori lakója, a tanulás helyett kilenc testvérének felnevelésében segédkező, ezért egy salgótarjáni szénbányában rakodómunkásként dolgozó, majd saját gyermekeit is útnak indító törékeny asszony hetvenhárom éves korában, novemberben halt meg. Amitől kiemelkedik többi, fájdalmasan mélyről induló sorstársa közül, az az elszántsága, ahogy körülményeivel és betegségével dacolva mégis meglelte, majd újra és újra megteremtette a szabadság egy kicsinyke területét. Egy vásznat, lepedőt vagy csupán egy farostlemezt, amelyre ecsettel vagy ujjal vitte fel a festéket, hogy a szivárvány színeivel és tágra nyílt szemű alakokkal felépítsen egy tündéri, de reális világot. Oláh Jolán festő volt, akiről most nemcsak kiállított festményeivel, hanem személyes és igen szegény életére utaló tárgyainak bemutatásával is megemlékezik a galéria. Ez utóbbi talán arra szolgál, hogy kiemelje a művek kvalitása és a mindennapi, filléres gondok közötti szakadékot: bár Oláh Jolán díjakkal is elismert naiv művész volt, mégsem adatott meg neki az anyagiakban biztonságosabb lét. Ami megmaradt nekünk belőle, azok a képei, illetve ezeknek is csak egy kisebb, kiállított csoportja, amelyek a Romano Kher Képzőművészeti Közgyűjteményéből származnak. Összekuporodó és önmagukba bújó, sötét hajú, magányos asszonyok színes álomtájakban, narancsvörös-citromsárga fák tövében. Apró, egymáshoz tapadó házak sötét ég alatt, a nap felé szárnyaló madarak. Képek álom és mese határáról, egy sosem volt birodalomból, melyet egy közösség tarka és érzelem gazdag kollektív tudata őriz, ahol a gyötrelmes hétköznapokban fel-felragyognak az éles, tiszta és ártatlan színek. De Oláh Jolán merészen ütköző, belülről fénylő, csillogó és zománcos színei sem fedik el a keserves valóságot. Magányát, a magunk egyedüllétét. És hogy megint elveszített a világ egy igaz embert. Március Forradalmárainkra és szabadságharcosainkra emlékeztünk - Március 15. Április Utazás kiállítás 2007 Salgótarján is képviselte magát az Utazás Kiállításon, ahol pavilonunk nagy sikert aratott. - Sokan, sokféleképpen méltatták már a nógrádi tájat, a Karancs-hegy völgyét, gazdag népművészeti kincseinket. Azonban itt az ideje, hogy értékeinket turisztikai területeken is hasznosítsuk. Ehhez azonban meg kell mutatnunk magunkat az országban és a nagyvilágban mondta el az eseménnyel kapcsolatban Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester.

7 2007. december LELTÁR 7 Költészet Napja Kiemelkedő alkotókban gazdag magyar líránk talán legnagyobbikának, József Attilának a születésnapján, április 11-én 1964 óta a költészet így minden magyar és külföldi alkotó - előtt tisztelgünk. A Költészet Napja Salgótarjánban egész hetes programsorozattá bővült. Szemezgessünk kicsit a rendezvények között: április másodikán, a Balassi Bálint Megyei Könyvtárban Marschalkó Zsolt helyi költő irodalmi estjén vehettünk részt, ahol a Vándor az óceánnal című kötetet a Pódium Stúdió és a Vertich Színpad tagjai mutatták be. Találkozhattunk Makrai Pállal a József Attila Művelődési Központban, és sor került a 16. József Attila-versmondóverseny megyei döntőjére is. A vershéten, 13-án avatták fel a Frei Irodalmi Kávéházat, ahol a különleges kávékínálat mellett másnap már kulturális program is fogadta a vendégeket: a fent említett Pódium Stúdió és Vertich Színpad társulata Kávéházi köszöntő címmel zenés műsort adtak elő salgótarjáni szerzők, illetve a kávéházi irodalom jeles képviselőinek alkotásaiból. A távol keleti hangulatot árasztó szórakozóhelyet hivatalosan Székyné dr Sztrémi Melinda polgármester és a névadó médiaszemélyiség, Frei Tamás nyitotta meg a nagyközönség előtt. Amióta van Frei Café, beindult az élet a városban hallani sokaktól. És valóban, a Kávézó megnyílása óta számos kulturális programnak ad otthont. Kulturális beszélgetések színhelye, különtermében rendszeresen mutatkoznak be festők, zenészek. Említhetjük a szalsza-esteket is, amikor a Café zsúfolásig megtelik, vagy a Beszédes Esték sorozatot, amikor közismert személyiségek beszélgetnek közéleti témákról Salgótarján polgármesterével. Május Tarjáni Tavasz Városi Gyermeknap Május 27-én, Gyermeknapon, egész napos városi rendezvény várta a kikapcsolódni vágyókat. Délelőtt kicsik és nagyok a Sportcentrumban együttesen vehettek részt labdarúgótornán, kerékpáros ügyességi versenyen, családi vetélkedőn és íjászbemutatón. 16 órától a Fő téren is beindult az élet, a Nógrád Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda Játékkavalkáddal várta az érdeklődőket. Volt aszfalt-rajzverseny, kódfejtés, labirintus, mesevetélkedő, rendhagyó irodalomóra, titkosírásfejtés, arcfestés és a lányok kedvéért: hajfonás, hajszínezés. Sok neves fellépő tette a napot még izgalmasabbá: Pety és Yano, a Hibó Tamás Művészeti Iskola, a Def Jam Dance School, a Rouge Tánccsoport és a Hip-Hop Break Tea m feleltek a jó hangulatért. Este hat órától indult a Tarjáni tátika gálája. Minden program nagy sikert aratott, és ezen a napon a bányamúzeumban is többen jártak a szokásosnál, ugyanis a gyermekes családok ingyenesen látogathatták.

8 8 LELTÁR december Győzelem Napja Hosszú és gyötrelmes, véráldozatokkal és döbbenetes emberi kínszenvedésekkel terhes út vezetett a háború kitörésétől május 9-ig, a győzelemig mondta megemlékező beszédében Székyné dr. Sztrémi Melinda a győzelem napja 62. évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepségen. Tarlós István Salgótarjánban Június April H. Foley USA nagykövet látogatása Magas rangú vendég járt Salgótarjánban június 6-án. April H. Foley, az Amerikai Egyesült államok magyarországi nagykövetének útja a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolába vezetett, ahol 3000 dollárral járult hozzá a chicagoi Walter Payton Középiskolával létesített cserekapcsolat beiindításához. Foley köszöntőjében elmondta, szinte gondolkodás nélkül megszületett a döntés a pénz odaítéléséről. Ugyanis nagykövetként és magánemberként is azt vallja, lehetőséget kell adni a fiataloknak, hogy megismerhessenek idegen kultúrákat, a magyar fiatalokat pedig kifejezetten szívesen látnák Amerikában, akár egyetemi hallgatókként is. A Budapesti Fővárosi Közgyűlés Fidesz Frakciójának elnöke egykori főpolgármester jelölt osztotta meg polgármesteri tapasztalatait Salgótarján első emberével országos körútjának egyik nógrádi állomásán. Várfesztivál A kulturális Várfesztivál nyitónapján, június 22-én színpadra lépett többek között a Salgótarjánban született világhírű gitárművész, Snétberger Ferenc. A fellépők sokszínű előadásai mellett az érdeklődők megtekinthették a Nógádi Történeti Múzeum 29. tavaszi tárlatát és a salgóbányai Erdészház állandó erdészeti kiállítását is. A három napos programsorozat alatt rengetegen keresték fel a somoskői várat is, hiszen a sátorosi önkormányzat és a fesztivál szervezői között létrejött megállapodásnak köszönhetően a gyönyörű történelmi építmény a fesztivál belépőjegyeivel ingyenesen volt látogatható. Frei: Mi a megoldás? Van megoldás a politikai ellentétek feloldására? Frei Tamás médiamogul és salgótarjáni kávézótulajdonos szerint van, csak meg kell találni. Ezért is ültetett le rendhagyó módon négy embert egy asztalhoz, akik szűkebb pátriánk politikai sakktábláján egymásnak homlokegyenest eltérő színeseket képviselnek. Az országgyűlési választásokon győztes Boldvai Lászlót Becsó Zsolttal szemben, míg az önkormányzati választásokon kudarcot valló Dóra Ottót a győztes Székyné dr. Sztrémi Melindával szemben. A szereplők eltérő politikai hitvallása jól tükröződött a közel két órás rendhagyó - közéleti fórum szinte valamennyi megnyilatkozásában. Míg az egyik oldal kormányzati szerepét hangsúlyozta és önkormányzati vereségét siratta, addig a másik rész a nehéz gazdasági helyzet politikai felelősségére, valamint az igazmondás fontosságára mutatott rá. Tették mindezt a jelenlévő másfélszáz érdeklődő és a televízió nézőinek sokezres nyilvánossága előtt.

9 2007. december LELTÁR 9 Július Az út, amely összeköt Tíz perc alatt elérhető Kazárról a megyeszékhely annak köszönhetően, hogy korszerűsítették a két települést összekötő hét kilométeres útszakaszt. A palóc falu így még inkább kihasználhatja turisztikai előnyeit, javulnak a tömegközlekedési feltételek is. Molnár Katalin, Kazár polgármestere az ünnepélyes átadón elmondta, véleménye szerint mindkét település hasznot fog húzni abból, hogy képletesen szólva közelebb kerültek egymáshoz. A térségünkbe látogatók ugyanis így rövidebb idő alatt, több látnivalóhoz juthatnak el. Székyné dr. Sztrémi Melinda, Salgótarján polgármestere hangsúlyozta, hogy a jelmondat - az út, amely összeköt -, szimbolikus jelentésű. Nemcsak a térképen jelent egy új útszakaszt, hanem példaként is értelmezhető. Eszerint összefogással nagyobb az esély további felújítások megvalósítására. A ismeretlent kutatva HungaroCon sci-fi találkozó Huszonhetedik alkalommal gyűltek össze a magyar sci-fi rajongók, hogy közösen gondolkodjanak, előadásokat hallgassanak meg, találkozzanak a sci-fi szerzőkkel, kiadókkal, közösségkovácsoló programokon vegyenek részt. A találkozó 1992-ben költözött a nógrádi megyeszékhelyre, azóta minden évben városunk ad otthont a színvonalas programoknak. A HungaroCon sikere a Balassi Bálint Asztaltársaság és az Avana Egyesület munkáját fémjelzi, akik Salgótarján önkormányzatával karöltve évről-évre lelkesen dolgoznak a cél érdekében. Jövőre újra találkozunk! Idén is volt Salgó Rallye Füstölgő gumiabroncsok, hangosan robajló autócsodák, motorsportrajongók tömege és verseny az idővel. Röviden összefoglalva erről szólt az idei Salgó Rallye. Másodosztályú bajnoki pontokért szálltak harcba a hazai autósok három nógrádi szakaszon: Vizslás - Kazár - Salgótarján, Zagyvaróna - Cered, valamint Szuha Mogyorósorom útvonalak alkották a hétvégi verseny pályáját. A 26. viadal a belvárosban, ünnepélyes rajtceremóniával kezdődött, majd másnap a 64 induló az említett szakaszokon összesen közel száz kilométert tett meg. XII. Nógrádi Nemzetközi Folklór Fesztivál Július 25-én Somoskőn, a vár tövében kezdődött az idén már tizenkét éves múltra visszatekintő Nógrádi Nemzetközi Folklór Fesztivál. Az öt napig tartó, számos Nógrád megyei és szlovák helyszínt bejáró eseménysorozaton a magyar együtteseken kívül öt külföldi csoport is fellépett. Lengyelország, Olaszország, Szlovákia és Szlovénia ismerős népi dallamai mellett, az érdeklődők első alkalommal a távoli Japán hagyományaival is megismerkedhettek. A látványos rendezvény a hőség ellenére is sok érdeklődőt vonzott, a fellépők nagy sikert arattak. Megújult a Szent Margit Kápolna Több százan látogattak ki a Karancs-hegyre július elsején, ahol a felújított Szent Margit kápolna és az újonnan épített harangláb felszentelésére került sor. A 13. századi alapokon álló épület a Karancs Kápolna Alapítvány jóvoltából újult meg, a környezet rendbetételét és az új harangláb elkészítését az Ipoly Erdő Zrt. salgótarjáni erdészete vállalta. Az ünnepségen dr. Beer Miklós váci megyés püspök szentelte fel a megújult kegyhelyet, majd a ragyogó napsütésben szentmisét celebrált. Boksz Gála a Fő téren Óriási érdeklődés övezte az első Botos Box Gálát, melyre augusztus 4-én, a Fő téren került sor. A sportnapon számoskategóriában rendeztek bemutató mérkőzéseket, melyeket komoly, tétre menő összecsapások követtek. A két főszervező, az olimpiai bronzérmes Botos András és testvére, az európai bronzérmes Tibor, ma is edzősködik, így a ring mellett gyakran ellenfelekként drukkoltak tanítványaikért. Több válogatott sportolónk - mint Káté Gyula, vagy Lakatos Péter - is ringbe lépett a délután folyamán, ahol csapatunk 14-0-s győzelmet aratott a Romániából érkezett gárda fölött. A meccsek között Emilió és L.L Junior felelt a jó hangulatért.

10 10 LELTÁR december Városunkban járt John Nichols brit nagykövet Az ország megyeszékhelyeit érintő turnéja során Salgótarjánba is ellátogatott John Nichols brit nagykövet. A diplomata második ciklusát töltötte Magyarországon, mandátuma ez év végén lejár. Korábban a hetvenes években látott el hazánkban diplomáciai feladatokat. A magyar táj és kultúra rajongója, kiválóan beszéli nyelvünket is. A nagykövet elmondta, lobbizni fog a brit befektetőnél Salgótarjánért, hiszen a szigetország gazdasági szereplői mindig is előszeretettel dolgoztak magyarokkal, igyekezni fog felhívni figyelmüket térségünk előnyeire. Polgármesterünkkel folytatott megbeszélése után Nichols megtekintette a megyeszékhely nevezetességeit, a Somoskői Várat, ahol a Petőfi kunykó kifejezetten elnyerte tetszését. Augusztus Szent István ünnepán - Tóparti Party Szeptember Széncsata Az évszázados hagyományokkal bíró nógrádi szénbányászat egyik emlékezetes epizódjának, az 1946-os Széncsatának állít emléket a szeptemberben felavatott márványtábla. A BDSZ II. számú alapszervezetének vezetője, Nagy József kezdeményezte ünnepségre a Zsemlinszky utcában, az egykori bányakastély udvarán került sor. I. Nógrádi Megyenap Szeptember 20-án került megrendezésre az első Nógrádi Megyenap, melynek az idén hatszáz éves Pásztó városa adott otthont. Az ünnepi programsorozat a Teleki László Művelődési Központ előtti téren kezdődött, majd dr. Varga Lajos váci segédpüspök szentmisét celebrált a Szent Lőrinc templomban. Az istentisztelet után ünnepi közgyűlést tartottak, ahol több kitüntető cím átadására került sor. Fenyvesi Gábor alpolgármester a Salgótarjánt megillető legszebb városnak járó díjat vehette át, melyet a Virágos Nógrád környezetszépítő verseny zsűrije ítélt oda a megyeszékhelynek.

11 2007. december LELTÁR 11 Október Az esőben sincs megállás A szakadó eső ellenére is több mint ezren álltak rajthoz a tizenhatodik alkalommal megrendezett Október 23-i emlékfutáson. Az egyéni versenyzők mellett 37 váltócsapat is indult az utcai viadalon, melyre megyénk több településéről és Losoncról is érkeztek futók. A legendás Schirilla Györgynek is tapsolhattunk, aki immár negyedik alkalommal teljesítette a Budapest-Salgótarján távot. A verseny díjátadó ünnepségén, november 8-án, Székyné Dr Sztrémi Melinda lelkes munkájáért Salgótarján város emlékérmével tüntette ki Valiskó Ferencet, az emlékfutás főszervezőjét. Kegyelettel emlékezve A méltó ünneplés jegyében telt október huszonharmadika: a rossz idő ellenére is rengetegen gyűltek össze a megyeháza falán lévő emléktáblánál és helyezték el az emlékezés koszorúit. Fejet hajtottak a hősök előtt a város- és a helyi Pofosz vezetői, a pártok képviselői, közszereplők és városlakók. Bérczesi Mihályné, a Pofosz megyei elnöke ünnepi beszédében a XX. századi magyar történelem legjelentősebb eseményének nevezte az 1956-os forradalmat: - Ha nincs az 1956-os forradalom és szabadságharc nem, vagy csak jóval később következik be a rendszerváltozás, s a világ nem józanodik ki a kommunizmusból hangsúlyozta. Kölcsön kapott Világ A városi, évben elfogadott helyi hulladékgazdálkodási tervvel összhangban, Salgótarjánban év második felében került bevezetésre a szelektív hulladékgyűjtési rendszer. A szelektív hulladékgyűjtés eredményeinek és hasznosságának megismertetése céljából a Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft., az ÖKO-Pack Kht., továbbá a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium létrehozta a Hulladékból Termék Kiállítást, melyen több mint 70 hazai, újrahasznosított terméket előállító cég mutatta be a hulladékból előállított áruit. A kiállítás a József Attila Művelődési és Konferencia Központ üvegcsarnokában, szeptember között volt látogatható. A rendezvény installációja, a falak, az asztalok és a székek maguk is kartonpapírból, a legnagyobb mennyiségben újrahasznosításra kerülő hulladékból készültek, ezzel is szemléltetve: van megoldás kölcsönkapott Földünk megóvására. November Halottak napja Az elhunytakra való emlékezés napja jó alkalom arra, hogy a szétszóródott családok tagjai találkozzanak és szeretteik sírját együtt keressék fel. Néhányan talán azokra is gondolnak, akiknek nyughelyét már nem látogatja az olykor hálátlan utókor. Napjaink rohanó világában ritkán állunk meg és gondolunk azokra, akik már nem lehetnek velünk. Mindenszentek táján virágot viszünk, gyertyát gyújtunk és emlékezünk. Városunk területén 12 temető található, ezek rendben tartásáért a VGÜ Kft. felel. Az idei halottak napjára megújult a régi köztemető lépcsője, így könnyebbé vált a közlekedés. Minden temetőben kegyeleti zene szólt, hozzájárulva a méltó emlékezéshez. Együttműködés Besztercebányával Október 11-én Székyné Dr Sztrémi Melinda együttműködési megállapodást írt alá Besztercebánya polgármesterével, Ivan Saktorral. Eszerint a két település megerősítette testvérvárosi viszonyát. A városvezetők megállapodtak a jövőre vonatkozó kulturális, sport és fejlesztési együttműködések kölcsönös támogatásáról.

12 12 LELTÁR december Fehérorosz nagyköveti látogatás November 14-én városunkba látogatott Alena Kupchyna, Fehéroroszország magyarországi nagykövete, akit Becsó Zsolt és Fenyvesi Gábor fogadott a megyeházán. A magas rangú vendég tárgyalást folytatott az együttműködési lehetőségekről a megye, majd a város vezetésével. Székyné dr Sztrémi Melinda polgármester a találkozó után kihangsúlyozta, hogy az autóipart és az ipari park kínálta lehetőségeket érintő tervekről mindenképp érdemes további tárgyalásokat folytatni, de hasonlóan fontosnak tartja a Minszki Művészeti Iskolával létesíthető csere-diák kapcsolatot is. December Városrészek karácsonyfái Idén az önkormányzat nemcsak a Fő téren, hanem Zagyvapálfalván a Sugár úton és a Gorkijon, Zagyvarónán, Baglyasalján és a Beszterce lakótelepen is állított díszbe öltöztetett karácsonyfát. A faátadókra ellátogatott a város Mikulása is, aki zsákjából a kedves műsort adó gyermekeknek apró ajándékot adott. A városrészek képviselői pedig egy-egy digitális fényképezőgéppel kedveskedtek körzetük oktatási intézményeinek. A Fő téri fánál polgármesterünk a belváros összes intézményét megajándékozta. A Kemerovón a Nők Salgótarjánért Közösség és a Salgótarjáni Nagyvárosi Polgárőr Egyesület állított karácsonyfát lakossági adományokból. A Losonci 25-ösök emlékezete Évtizedes száműzetés és enyészet után ismét a régi helyén, ám új fényben foglalta el az öt megillető központi teret az I. Világháború tarjáni áldozatainak emléket állító dombormű. A két világégés között városunkban alkotó, ám fiatalon elhunyt Bóna Kovács Károly művét a szűkebb pátriánkban Kossuth Díjat kiérdemelt Bobály Attila szobrászművész és csapata varázsolta újjá. A rendhagyó átadási ceremónia, - ahol korhű egyenruhába öltözött díszőrség tisztelgett a 25. Losonci gyalogezred hőseinek emléke előtt - valóban méltó epizódja volt annak a rendezvénysorozatnak, amely a bányász, a katona, a mártíromságot szenvedett és a városépítő elődök előtt kíván kegyelettel fejet hajtani. Megvalósult álom: Fényözönben a salgótarjáni Advent A nyelvészek jól tudják, hogy a salgó szó magyarul - fényesen csillogót jelent. Talán még soha sem fordult elő, hogy az ünnepekre készülő nógrádi megyeszékhely ilyen méltó legyen ősi nevére, mint ezekben a hetekben. Fényárban úszik a város főtere és a díszkivilágítás valódi látványosságként fogadja a szűkebb pátriánkban ehhez nem szokott szemlélődőt. Négy esztendővel ezelőtt Sopronban, a Hűség városában jártam ilyentájt és elámultam a csodálatos fényőzön láttán nyilatkozta a város Adventi Koszorújának gyertyagyújtása után Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester. Akkor megfogadtam, ha az életben akár egyszer is megadatik, tenni fogok azért, hogy a salgótarjániak is hasonlóban lehessen részük folytatta. A sors különös fintora és a választópolgárok bölcsessége révén ez az álom mára valósággá vált. Valóban gyönyörűre sikeredett a díszkivilágítás, büszke is vagyok rá. Mivel én nem csak autóval járok, az utcákon számtalanszor megállítanak ismerősök és ismeretlenek, hogy ezt csak egy nő álmodhatta meg ilyen szépre. Úgy érzem ez nem csupán pénz kérdése, mint ahogy ezt az önjelölt fanyalgók hangoztatják. Egy ilyen ünnepi díszbe öltözött városközpontban más az itt élők, vásárlók, közlekedők komfort érzete, több a mosoly, a szépség, és végre olyan hosszú évek óta először családi program lehet az esti séta Salgótarjánban mondja a polgármester. A december közepére elkészült jégpálya már csak hab a tortán. - Nagyon örülök, hogy sikerült olyan céget találnunk, aki fontosnak tartotta elhozni jégpályáját Salgótarján főterére. Nem tudom, lehet-e még fokozni a karácsonyi hangulatot, remélem, sokan lelik örömüket rendezvényeinken, a szívekbe meghittség és béke költözik az ünnepekre. Városi gyásznap Ötvenegy éve történt szörnyűségre emlékeztük idén december nyolcadikán. A Salgótarjáni sortűz a kommunizmus legvéresebb megtorlásainak egyike, a Pofosz adatai szerint a pufajkások 131 tarjáni polgárt gyilkoltak meg a Vásártéren. A megemlékezés idén az Acélgyári úti templomban tartott ünnepi szent misével kezdődött, majd a tömeg fáklyás menetben vonult át az emlékműhöz. Az ünnepség alighogy elkezdődött, az MSZP-SZDSZ koalíció Piros Ildió művésznő szavalata alatt elhelyezte koszorúit, majd elhagyta a teret, ezzel jelezve, nem vállalnak közösséget a rendezvény vezérszónokával, az 56-os halálra ítélt Wittner Máriával. Székyné Dr. Sztrémi Melinda polgármester ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy december 8-a annak mementója: nem engedhetjük meg még egyszer olyan hatalom működését, amely sárba tapossa a demokráciát, félelemben tart, besúgásra ösztönöz és elhallgatja az igazságot.

13 2007. december fejlesztések - sikerek 13 Elkészült az új távolsági buszpályaudvar Még 2005-ben kezdődtek el azok a munkálatok, melyeknek végén, idén május 30-án közösen örülhettünk. Egy év előkészítés és bő egy év kivitelezés után ugyanis átadásra került az új távolsági autóbusz pályaudvar. A projekt öszszesen 362 millió forintba került, melyet a 74 milliós önrész mellett 288 millió forintos európai uniós támogatásból sikerült megvalósítani. Az építési beruházók és a kivitelezők számos nehézséggel szembesültek a munkálatok során. Így például hátráltatta az építési folyamatokat a lábazat tégla volta. A korábbi kivitelezési jegyzőkönyvek ugyanis azok helyén betont jeleztek. Így több, eredetileg nem tervezett feladat is előtérbe került, mint például ezen falak újjáépítése. A szerződésben rögzített befejezési határidőt azonban a nehézségek ellenére is sikerült betartani, a modern pályaudvart használatba vehették az utasok. Sportcsarnok rekonstrukció Egykoron csodájára jártak annak a hatalmas ívű építkezésnek, mely a szó legszorosabb értelmében alumínium és üveg ívek közé zárta városunk sportéletét. Az elmúlt 35 évben a Salgótarjáni Városi Sportcsarnok történelmi sporteseményeknek, nemzetközi hírű rendezvényeknek, forró hangulatú koncerteknek és a teremsportok helyi képviselőinek adott otthont. Az emberhez hasonlóan az épület is elöregszik és renoválásra szorul, így Nemzeti Sporthivatallal 2005 júliusában megkötött támogatási szerződés értelmében 518. millió forintos ráfordítással 2007 április 23-án Forgalomban a Salgó úti híd, az útépítés folytatódik November 30-án megszűntek az elmúlt időben általánossá vált belvárosi közlekedési dugók. Attól a naptól fogva ugyanis az autósok használatba vehették a városközpontot tehermentesítő új Salgó úti felüljárót. A kamionok így teljesen elkerülik a Fő tér környékét, gyorsabbá vált a mentők, rendőrök, tűzoltók kiszállása. Praktikussága mellett a 220 méter hosszú építményről az is elmondható, hogy elkészültével igencsak átalakult a belváros arculata. Hapák Attila, a Hídépítő Zrt. vezette konzorcium létesítményvezetője elmondta, hogy a műtárgy tervezésénél nemcsak gyakorlati, hanem esztétikai szempontokat is figyelembe vettek. Ezért a gyakran használt komor monolit betonfal helyett egy barátságosabb megoldást választottak a talapzat megépítéséhez. Amennyiben sikerül megszerezni a szükséges többletforrásokat, a tehermentesítőre a Kodály Zoltán Tagiskola kérésére jelzőlámpa is kerül. A zajvédelmi létesítmények elkészítése a kivitelező feladata. A teljes, 3,1 km hosszú új útszakasz előreláthatóan 2008 júniusáig készül el. végre megkezdődhetett az aréna rekonstrukciója. A kivitelezést végző Strabag Zrt. vezérkarának ígérete szerint február 29-ére a város sportszerető közönsége birtokba veheti a létesítményt. Ahhoz, hogy a minden igényt kielégítő és a teremsportokat teljes körűen kiszolgáló küzdőtérrel rendelkezhessen a nógrádi megyeszékhely, szükség volt, hogy a közelmúltban plusz 57 millió forintos forrást biztosítson Salgótarján közgyűlése. Ezáltal nem csupán nemzetközi versenyek lebonyolítására, hanem nagy tömegeket megmozgató koncertek és bálok számára is impozáns otthont teremthet

14 14 fejlesztések - sikerek december Díjat nyert a város Virágos Salgótarján A város által elnyert pályázat és díj az önkormányzatok által kezelt zöld területek utcák terek parkok intézmények díszítettségét, gondozottságát szépítő munkájának minőségét ízlésességét kívánta honorálni. Fontos szempont volt az is, hogy az alkalmazott növények milyen egészségi állapotban vannak és mennyire illenek az ökológiai, valamint az épített környezetbe, valamint hogyan szolgálják a település lakóinak esztétikai elvárásait. A tarjáni parkok igazi gazdasszonya, Seres Erika szerint lényeges volt az is, hogy az alkalmazott növények milyen szép kombinációt hoznak létre és azok milyen kölcsönhatásban állnak egymással. A bírálók számára az is elsődlegesen fontos tényező volt, miszerint a lakóközösség mi módon vesz részt a parkok és közterek környezetszépítésében, mennyire óvja a telepített évelő és egynyári növénytársulásokat. Nagyra értékelték a VGÜ által befektetet munkát, a magán kezdeményezéseket, az ez irányú civil törekvéseket, az intézmények, vállalkozások által köz- és magánterületeken elvégzett ugyanakkor rendszeresen gondozott városszépítészeti megoldásokat. A szakemberekből álló háromtagú bíráló testület a turista szemével is értékelte Salgótarján díszítettségét, hogy az mennyire felel meg a vendégvárás követelményeinek. A szép eredmény már ebből a szempontból sem lebecsülendő.

15 2007. december fejlesztések - sikerek 15 A évi útfelújításokról ÚTMUTATÓ Útfelújítások hossza összesen: 2214m Útfelújítások összköltsége: e. Ft. Támogatás összesen: e. Ft. 1, Huszita út Műszaki Átadás - átvétel időpontja: december 3. Felújítás hossza: 351m Felújítás összköltsége: e.ft. Összköltségből támogatás: e.ft. Kivitelező: Magyar Aszfalt Kft. 2, Fekete sereg út Műszaki átadás átvétel időpontja: december 3. Felújítás hossza: 127m Felújítás összköltsége: e.ft. Összköltségből támogatás: e.ft. Kivitelező: Magyar Aszfalt Kft. 3, Madzsar J. út Műszaki átadás átvétel időpontja: december 3. Felújítás hossza: 260m Felújítás összköltsége: e.ft. Összköltségből támogatás: e.ft. Kivitelező: Magyar Aszfalt Kft. 4, Rákóczi út hez vez út Műszaki átadás átvétel időpontja: december 3. Felújítás hossza: 101m Felújítás összköltsége: e.ft. Összköltségből támogatás: - Kivitelező: EGÚT Egri Útépítő Zrt. 5, Iskola út Műszaki átadás átvétel időpontja: december 12. Felújítás hossza: 735m Felújítás összköltsége: e.ft. Összköltségből támogatás: e.ft. Kivitelező: HE-DO Kft. 6, Kálmán Imre út Műszaki átadás átvétel időpontja: december 12. Felújítás hossza: 640m Felújítás összköltsége: e.ft. Összköltségből támogatás: e.ft. Kivitelező: HE-DO Kft.

16 16 TERVEINK december Lakossági fórumok - Központban a peremkerületek Megújul a Kodály, új nyílászárókat kap az Arany! Városunk zenei tagozatáról híres általános iskolája hosszú évek óta vár teljes körű felújításra, korszerűsítésre. Úgy tűnik, fellélegezhetnek a Kodály Zoltán Tagiskola hívei, hiszen Salgótarján önkormányzata idén kidolgozott egy részletes tervet a kivitelezéshez szükséges pénzösszeg előteremtésére. Eszerint januárban benyújtásra kerül egy pályázat, melynek elnyerésével a projekt közel kétharmada - pontosan 500 millió Ft finanszírozhatóvá válik. Ezzel és a városi önrésszel Ft - a Kodály tagiskola nemcsak megújulna, hanem plusz tantermekkel bővülne és elkészülhetne a teljes körű akadálymentesítése is. A közel hétszázkilencven milliós költségvetésből ugyanakkor új külső nyílászárókat kapna az Arany János Tagiskola, melynek szintén elvégeznék akadálymentesítését is. E két kisebb beruházás költsége összesen Ft. Reményeink szerint hamarosan sikeres pályázatról számolhatunk be, és elindulhat az elvégzendő munkák pontosítása, majd a kivitelezések. A lakossági- és civil fórumok, a közmeghallgatások jól tükrözték az idén, hogy az új városvezetés nem söpri a szőnyeg alá a tarjániak felvetéseit, gondjait, problémáit, ugyanakkor értő fülekre találnak azok a kezdeményezések, melyek az élhetőbb település program törekvései mellé kívánnak felsorakozni. A peremkerületek lakói és képviselői korábban sokat sérelmezték, hogy összehasonlítva a belvárossal - nem kezelik őket és lakhelyüket egyenrangú városrézként. Minderre alaposan rácáfoltak az elmúlt hónapok, hiszen az anyagi lehetőségekhez mérten - az új parkok, játszóterek, ünnepi kivilágítások, az útfelújítások, a közterületi karácsonyfák, az új közösségi színterek nem csupán a belső városrészben találhatók meg. Igen szép számú városlakó figyelme és felszólalás sorozata mellett zajlottak a közmeghallgatások, ugyanakkor az októberi zagyvapálfalvai lakossági fórumon is soha nem látott érdeklődő előtt adott számot a városvezetés az elmúlt időszak munkájáról és a jövő terveiről. Kapjunk két kerékre avagy pályára pályázunk Már-már tarthatatlan közlekedési állapotok uralkodnak a nógrádi megyeszékhely közútjain. A szűk völgy útjai a bővítések és felújítások ellenére sem képesek átereszteni a hatalmasra duzzadt autólavinát. Számtalan világváros és magyar település fordult megoldásért a tizenkilencedik század egyik nagy találmányához, a drótszamárhoz. Szűkebb pátriánk két keréken közlekedő népes tábora örömmel üdvözölte azt a hírt, miszerint a város észak-déli irányban a jövőben biztonsággal lesz átszelhető egy 9 kilométer hoszszú kerékpárúton. A döntéshozók célja kettős volt, hiszen a várhatóan kisebb autósforgalom mellett egy új, a biciklis turizmust is jól szolgáló létesítménnyel lesz gazdagabb Salgótarján. Az sem elhanyagolható tény, hogy az idén kitűnőre szerepelt kerékpárversenyek, egy új és megmérettetésre alkalmas pályára számíthatnak, ami a Karancs-Kőbányai bekötőút kereszteződését köti össze a Szécsényi úti körforgalommal. A tervezett útvonal majdan a nemzetközi szabványoknak megfelelő kerékpáros pályával köt össze két biciklis országos túraútvonalat, ezáltal a kerékpáros turizmus számára kikerülhetetlenné válik a völgyváros. A most még csak a rajzasztalon és a pályázati fiókban készenlétben álló projekt várhatóan 2008-ban realizálódik, és ezt követően kerül elérhető közelségbe a teljes megvalósíthatóság. A következő esztendő első feladata, hogy elkészüljön az engedélyezési terv, amely feltétele a későbbi sikeres kivitelezési pályázat benyújtásának. Ez azért is fontos, mivel a beruházás várhatóan több százmilliós nagyságrendet ér el, az uniós szabványok pontos szabványok betartása érdekében. Ingyenes információs alkalmi kiadvány. Kiadja: Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere 3100 Salgótarján, Múzeum tér 2. Nyomdai munkák, terjesztés: Polár Stúdió Eng. sz.: B/PH/96/N/90 ISSN Felelős vezető: Bencze Péter

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6.

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. szám önkormányzat Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban Beköszöntő Tisztelt Olvasók! Kedves Salgótarjániak!

Részletesebben

A Kultúra Napja kitüntetettjei Megalakult a Salgótarjáni Box SE Salgótarján a Művészetek Palotájában. 2009. JANUÁR 2. évfolyam 1. szám.

A Kultúra Napja kitüntetettjei Megalakult a Salgótarjáni Box SE Salgótarján a Művészetek Palotájában. 2009. JANUÁR 2. évfolyam 1. szám. 2009. JANUÁR 2. évfolyam 1. szám önkormányzat A Kultúra Napja kitüntetettjei Megalakult a Salgótarjáni Box SE Salgótarján a Művészetek Palotájában Beköszöntő Kívánok én hitet, kedvet, szép szerelmet, hű

Részletesebben

ÜNNEPELT A VÁROS. Az idei városnapi ünnep koszorúzásokkal

ÜNNEPELT A VÁROS. Az idei városnapi ünnep koszorúzásokkal 85 000 példány ÜNNEPELT A VÁROS MISKOLCI NAP Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében III. évfolyam 19. szám Térítésmentes 2006. május 13. Még hét pályázat van versenyben RÉGÉSZETI PARK ÉPÜL AZ AVASON

Részletesebben

Szent György-nap a megyei kórházban

Szent György-nap a megyei kórházban FEJER LAP 2009. MÁJUS, III. ÉV FO LYAM, 5. SZÁM www.fejerlap.hu FEJÉR MEGYEI havilap MELLÉKLET: Fejér megye 1000 éves millenniumi programfüzet Szent György-nap a megyei kórházban ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK A 10.

Részletesebben

Megérkezett Betlehemből a Békeláng Vasárnap délután a Magyar Önkormányzatok

Megérkezett Betlehemből a Békeláng Vasárnap délután a Magyar Önkormányzatok XXI. évf. 46. szám 2012. december 19. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 A 2013-as esztendő kihívásairól, az idei esztendő eredményeiről és a további tervekről

Részletesebben

Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek

Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek Zalakaros város lapja XVI. évfolyam 12. szám Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek az átadása, melyekkel az önkormányzat a település életében tevékenyen részt

Részletesebben

ALMÁDI NAPOK 2015. 3-5., 10-12. 17-19. 2015. 29. 2. 2015. XX. PANNÓNIA-RAMADA KUPA

ALMÁDI NAPOK 2015. 3-5., 10-12. 17-19. 2015. 29. 2. 2015. XX. PANNÓNIA-RAMADA KUPA 2015. július 3-5., 10-12. és 17-19. ALMÁDI NAPOK 2015. Zenés, táncos program, kulináris élményekkel. Kézműves standok, lacikonyhák, helyi tehetségek produkciói, esténként házibuli zenekarok koncertjei

Részletesebben

A Szentföldről jött a békeláng

A Szentföldről jött a békeláng XVII. évf. 47. szám 2008. december 18. Terjesztői ára: 75 Ft Több mint 2000 éves üzenet A Szentföldről jött a békeláng Magyarországra érkezett a Betlehemi békeláng, melyet a Duna TV budapesti székházában

Részletesebben

Megjelenik kéthetente: Csomád, Fót, Dunakeszi, Göd, Sződliget, Vác, Verőce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény, Szob területén

Megjelenik kéthetente: Csomád, Fót, Dunakeszi, Göd, Sződliget, Vác, Verőce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény, Szob területén Megjelenik kéthetente: Csomád, Fót, Dunakeszi, Göd, Sződliget, Vác, Verőce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény, Szob területén 120.000 olvasónk van! ingyenes közéleti újság XVII. évfolyam 1. szám 2015. január

Részletesebben

XVII. évfolyam 28. szám z 2005. szeptember 8. z Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

XVII. évfolyam 28. szám z 2005. szeptember 8. z Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu XVII. évfolyam 28. szám z 2005. szeptember 8. z Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu 2 KRÓNIKA AUGUSZTUS 31. BÜSZKE KOSARASOK Röst János alpolgármester a Kanizsa Diák Kosárlabda

Részletesebben

Fotó: Gáti Kornél. Városfejlesztés Turizmus kultúra vasút

Fotó: Gáti Kornél. Városfejlesztés Turizmus kultúra vasút XXVIII. évf. 3. szám 2015. április Az önkormányzat havi magazinja Városfejlesztés Turizmus kultúra vasút TARTALOM XXVIII. évf. 3. szám 2015. április Siófok vezérprojektjei... 4. Locsolkodás és jótékonyság...

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

Átadták a Tapolcai - tavasbarlang látogatóközpontját

Átadták a Tapolcai - tavasbarlang látogatóközpontját Átadták a Tapolcai - tavasbarlang látogatóközpontját Tapolca földalatti világának csodái Jubilál a Nők a Balatonért Egyesület Tihanyi sikerek - itthon és külföldön Halról, vízről a Balatoni Szövetség ülésén

Részletesebben

Megkezdődött a munka a főtéren

Megkezdődött a munka a főtéren XIX. évf. 28. szám 2010. augusztus 11. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 A befejezés után azonnal megkezdődött a költözés, így a máriabesnyői városrészben megépült

Részletesebben

JUBILÁLT A NYÍRSÉG AJÁNDÉK NYUGDÍJASOKNAK

JUBILÁLT A NYÍRSÉG AJÁNDÉK NYUGDÍJASOKNAK 4 KIGYÚLTAK AZ ÜNNEPI FÉNYEK A BELVÁROS- BAN. Vasárnap délután az elsõ adventi gyertya meggyújtásával Nyíregyházán is kezdetét vette a karácsonyvárás idõszaka. 5 ÁTMENETI OTTHONOK 6 KÖZGYÛLÉS ELÕTT A SPORTFINANSZÍROZÁS.

Részletesebben

Sikeresek az EU-s pályázataink!

Sikeresek az EU-s pályázataink! XVIII. évf. 8. szám 2009. március 4. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Két pályázat, csaknem 1 milliárd forint Sikeresek az EU-s pályázataink! Az elmúlt hetekben

Részletesebben

Kopogtat a költségvetés

Kopogtat a költségvetés Újpest Önkormányzatának INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2008. február 8., II. évf., 3. szám hivatalos Újpesti lapja Napló www.ujpest.hu Kopogtat a költségvetés Mire jut idén? 2-3. oldal FOTÓ:

Részletesebben

TARJANI. 5. oldal. TARJÁNI TAVASZ Március 1-jén Rúzsa Magdolna Artisjus-, Budapestért-díjas

TARJANI. 5. oldal. TARJÁNI TAVASZ Március 1-jén Rúzsa Magdolna Artisjus-, Budapestért-díjas TARJANI INFORMÁCIÓS LAP 2015/04 II. ÉVFOLYAM 4. szám, 2015. február 26. FOTÓ: www.tarjanikepek.hu AZ ELSŐ SZÁZ NAP SZÓLJON BELE A VÁROS ÜGYEIBE! Salgótarján Polgármesteri Hivatala társadalmasítási kezdeményezést

Részletesebben

Szentgotthárd. Adventi áhítat és hangverseny KÖTELEZŐ CÉGMÓDOSÍTÁS!

Szentgotthárd. Adventi áhítat és hangverseny KÖTELEZŐ CÉGMÓDOSÍTÁS! A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Szentgotthárd II. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. december Pályaválasztási vásár 2. oldal Mérlegen két esztendő 3. oldal Költségvetési koncepció 5. oldal A

Részletesebben

Miskolc városa a sportcsarnok felújítására jelentõs, 700 millió forintos támogatást kapott a központi költségvetésbõl,

Miskolc városa a sportcsarnok felújítására jelentõs, 700 millió forintos támogatást kapott a központi költségvetésbõl, Új köntöst kap a sportcsarnok GÕZERÕVEL ÚJÍTANAK szombatonként II. évfolyam 3. szám 2005. január 22. A közlekedési gondokra keresnek megoldást MISKOLCIAK STRASBOURGBAN MISKOLCI RÉSZTVEVÕI IS VOLTAK AZ

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Államalapító Szent István és az új kenyér ünnepe

Államalapító Szent István és az új kenyér ünnepe Dunakeszi polgár X. évfolyam 8. szám 2010 augusztus Önkormányzati választás 2010 (Összeállításunk a 6-7. oldalon) Államalapító Szent István és az új kenyér ünnepe (Írásunk a 4. oldalon) Dunakeszi Polgár

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő III. évfolyam 4. szám 2014. december 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Közmeghallgatás Házunk tája - Önkormányzati hírek Újraválasztották az elnököt Sokan, sokféleképpen emlékeztek Fesztiválváros

Részletesebben

J ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA Ú PESTI NAPLÓ. A labda bűvöletében

J ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA Ú PESTI NAPLÓ. A labda bűvöletében INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2014. szeptember 25., VIII. évf., 34. szám Ú PESTI NAPLÓ J ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA WWW.UJPEST.HU Fotó: Várai Mihály A labda bűvöletében Egy héten belül

Részletesebben

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. december Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Puskás Katalin és Bácsi Péter megyei kitüntetést kapott December 4-én, a Pesti Vármegyeházán tartotta megyenapi ünnepségét

Részletesebben

2007. november 16. V. évfolyam 16. szám

2007. november 16. V. évfolyam 16. szám VÁROSI ÚJSÁG 2007. november 16. V. évfolyam 16. szám CMYK Tiltakozás a körmendi vasútállomáson Az önkormányzatok mûködtetnék a Körmend Zalalövõ vasútvonalat November 7-én reggel a vasútassztrájk idején

Részletesebben

XXII. évf. 2013. április

XXII. évf. 2013. április XXII. évf. 2013. április BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Bővebben a 13. oldalon Bővebben a 10. oldalon Bővebben a 9. oldalon Bővebben a 15. oldalon Tiszteld

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

Répcelaki. Hírmondó. Ismerem a városom? Kétfordulós helytörténeti vetélkedô. Tartalom:

Répcelaki. Hírmondó. Ismerem a városom? Kétfordulós helytörténeti vetélkedô. Tartalom: Répcelaki Répcelak Város Önkormányzatának lapja Hírmondó Megjelenik negyedévente 20. évfolyam 1. 2. szám 2014. március június Ismerem a városom? Kétfordulós helytörténeti vetélkedô A Répcelak története

Részletesebben

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Szerencsés egyházközség

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Szerencsés egyházközség Karácsonyi Ének Szánd meg Uram Isten A sírót, a kérőt, Adj egy karácsonyfát, Egy egekig érőt. Aggass valamit rá, Kicsinek és nagynak, Subát a szegénynek, Szívet a gazdagnak. Gyűjtsd alá a Népek Apraját

Részletesebben