T A R T A L O M J E G Y Z É K

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T A R T A L O M J E G Y Z É K"

Átírás

1 ÖSSZEFOGÁSSAL A BIZTONSÁGOS VESZPRÉMÉRT A Veszprémi Rendőrkapitányság, a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és az együttműködő szervezetek P Á L Y Á Z A T A a közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására készített programok megvalósításának támogatására Veszprém, január

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. PÁLYÁZÓ ADATAI. 5 I/A A pályázatot benyújtó szerv adatai /B. A stratégiában résztvevő önkormányzat és egyéb szervek adatai II. A PÁLYÁZATRA VONATKOZÓ ADATOK.. 17 II/A. Közterületen elkövetett jogsértések elemzése, a bűncselekmények és szabálysértések mennyiségi és minőségi alakulása az ERÜBS évi, valamint egyéb, az együttműködésben résztvevő szervek adatgyűjtései alapján 17 II/A/1. A közterületen ismertté vált bűncselekmények Vagyon elleni bűncselekmények Közlekedési bűncselekmények Egyéb bűncselekmények 19 II/A/2. A közterületen ismertté vált legjellemzőbb bűncselekmények időbeni eloszlása (frekventált városrészenként). 21 II/A/3. Bűnügyi térkép II/A/4. A közterületen történt szabálysértések.. 23 II/B. A közterületen elkövetett jogsértéseket elősegítő okok és körülmények vizsgálatának eredménye: (ha rendelkezésre áll, bűnügyi térkép alapján).. 23 II/B/1. Veszprém város bemutatása.. 23 II/B/2. A közterületen elkövetett jogsértéseket elősegítő okok és körülmények vizsgálata II/C. Az elkövetett jogsértések szociológiai okainak leírása.. 26 II/D. A közigazgatási egységben a közterületek rendjének, biztonságának fenntartásában együttműködő szervek, szervezetek tevékenységi köre, profilja 28 II/D/1. A közrend védelmének társadalmasítása II/D/2. A közterületek védelmének új lehetőségei 28 II/D/3. A közbiztonság javítását szolgáló rendszer társadalmasítása 29 II/D/4. A közterületek rendjének biztosítása társadalmi összefogással. 30 II/D/5. A közterületek rendjének javítását szolgáló társadalmi együttműködők rendszerének felépítése.. 31 II/D/6. A közterületek rendjét biztosító és javító társadalmi együttműködők rendszerének működtetése. 33 II/D/7. A közterületek rendjét, biztonságát biztosító szervezetek tevékenységi köre 34 II/D/8. A közterületek fenntartásában, rendjének fenntartásában szerepet vállaló szervek, szervezetek tevékenységi köre 39 II.E. Az együttműködő szervek, szervezetek a pályázat céljának elérése érdekében tervezett vállalásai, tevékenységei. 43 Az Összefogással a Biztonságos Veszprémért stratégia megvalósítását szolgáló kiemelt feladatok.. 43 II/E/1. Működtető és Elemző Munkacsoport

3 1.1. Közterületek rendjét biztosító társadalmi együttműködők rendszerének létrehozása, tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése Az információcserét, az együttműködők és a lakosság folyamatos kapcsolattartását biztosító Internetes weblap létrehozása és folyamatos működtetése A közterületek rendjéről, biztonságáról kialakult lakossági megelégedettség, valamint megfogalmazott lakossági elvárások adatfelvétele és elemzése A közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására készített egyéves program hatásának elemzése, hatékonyságvizsgálat elvégzése külső szakértők bevonásával. 45 II/E/2. Biztonságerősítő Munkacsoport A közterületek rendjét erősítő, óvó hatásokat eredményező kultúra fejlesztésére irányuló oktatási terv kidolgozása és lebonyolítása A média szerepe a program megvalósításához A Közterületek Biztonságáért Fórum lakossági nyílt napja lebonyolítása Fiatalok hasznos szabadidő eltöltését célzó, ifjúsági programok szervezése Pártfogoltak számára személyiség és konfliktuskezelő tréning Fokozott baleseti kockázattal rendelkező útkereszteződések, útszakaszok forgalmának ellenőrzése, bekövetkezett balesetek adatainak rögzítése, elektromos tanú adatrögzítő rendszer A 8. számú főútvonal és kereszteződései A térfigyelő kamera rendszerek belterületi felhasználása Cigány kisebbség számára nyílt nap szervezése Környezetvédelmi akció 52 II/E/3. Biztonságvédő Munkacsoport Ittas vagy bódult állapotban történő járművezetés megelőzése Szórakozóhelyek ellenőrzése Biztonságos szórakozóhely díj alapítása A tömegközlekedési eszközök, a pályaudvarok, valamint az ezeket 55 igénybe vevő személyek védelme a Biztonságban a közlekedésben program beindításával Piac és Vásárcsarnok biztonságosabbá tétele Használtcikk piac biztonságosabbá tétele Veszprém város területén nagyobb rendezvények biztonságának 57 fokozása 3.8. Hajléktalanság kezelése Házgyári u. 1. szám alatti lakótömb bűnmegelőzési napja Nemzetközi haderő többcélú informálása 58 II/F A rövid, és/vagy középtávú (1-3 év) stratégia részletes leírása, az elérendő pontos cél meghatározása 59 II/F/1. A stratégiát megalapozó és az ahhoz kapcsolódó stratégiák.. 59 II/F/2. A stratégia fő célkitűzése II/F/3. A stratégia alapvető intézkedési céljai II/F/4. A stratégia alapvető intézkedési céljainak részletes leírása

4 4.1. A közterületek rendjét biztosító társadalmi együttműködők rendszerének létrehozása A közterületek rendjét befolyásoló tényezők oksági elemzése A közterületek rendjét erősítő kultúra terjesztése A közterületek rendjét erősítő humán tényezők fejlesztése A közterületek rendjét biztosító helyi tényezők erősítése (szituatív bűnmegelőzés) A közterületek rendjét segítő igazságszolgáltatás fejlesztése A közterületek rendjét veszélyeztető társadalmi tényezők hatásának csökkentése (szociatív bűnmegelőzés) A közterületi jogsértésekkel veszélyeztetett helyek, személyek védelme (szituatív bűnmegelőzés). 62 II/F/5. A stratégia megvalósításának várható eredményei A rendszer működtetése, állapotelemzés A közterületek rendjét biztosító társadalmi együttműködők rendszerének létrehozása A közterületek rendjét befolyásoló tényezők oksági elemzése Pozitív hatások erősítése A közterületek rendjét erősítő kultúra terjesztése A közterületek rendjét erősítő humán tényezők 64 fejlesztése A közterületek rendjét biztosító helyi tényezők erősítése 64 (szituatív bűnmegelőzés) Negatív hatások mérséklése A közterületek rendjét segítő igazságszolgáltatás fejlesztése A közterületek rendjét veszélyeztető társadalmi tényezők hatásának csökkenése (szociatív bűnmegelőzés) A közterületi jogsértésekkel veszélyeztetett helyek, személyek védelme (szituatív bűnmegelőzés).. 65 II/F/6. A társadalmi együttműködők rendszere a stratégia célkitűzései és feladatai alapján A célok, a feladatok és az együttműködő szervezetek kapcsolata Összefogással a Biztonságos Veszprémért stratégia fő célkitűzései a közterületek rendjének javítása érdekében A Közterületek Biztonságáért Fórum felépítése és tervezett ügyrendje Összefogással a Biztonságos Veszprémért középtávú stratégia beindítása II/G A támogatás felhasználásának szakmai és pénzügyi ellenőrzésének helyszíne 90 II/H A pályázott program tervezett összköltségvetése.. 90 II/I Az egyes pályázati célokhoz, programpontokhoz rendelt, részletes költségvetés

5 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Rendészeti Megelőzési Osztály 1055 Budapest, Kossuth tér Budapest, Pf.: , BM: , , BM: P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására készített programok megvalósításának támogatására I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: I./A 1 A pályázatot benyújtó szerv adatai: Érkezett: hó -n Nyt. sz: (IRM RMO tölti ki) Név: Veszprémi Rendőrkapitányság Székhely: megye: Veszprém irányítószám: 8200 Település: Veszprém közterület: Bajcsy-Zs. házszám: 2. Tel: 88/ Fax: 88/ Honlap: - 1 A fejezet minden egyes pontja megválaszolandó! 5

6 ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁS AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREKRŐL 1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2. VMJV Önkormányzata Városüzemeltetési Iroda 3. VMJV Önkormányzata Főépítész 4. VMJV Önkormányzata Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság 5. Veszprémi Városi Bíróság 6. Veszprémi Városi Ügyészség 7. Vám- és Pénzügyőrség Fővámhivatal Veszprém 8. IRM Veszprém Megyei Igazságügyi Hivatal 9. Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 10. Veszprém Városi Baleset-megelőzési Bizottság 11. Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. 12. ÁNTSZ Veszprémi, Várpalotai, Zirci Intézet 13. Vesz-Park Szolgáltató Kft. 14. Magyar Közút Kht. Veszprém Megyei Területi Igazgatósága 15. VMJV Önkormányzata Szociális Gondozási Központ 16. VMJV Önkormányzata Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 17. Magyar Honvédség Légierő Parancsnoksága 18. Szombathelyi Határőr Igazgatóság 19. Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége 20. Nyugalom Biztonsági és Vagyonvédelmi Kft. 21. Balaton Volán Személyszállítási Zrt. 22. MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Forgalmi Csoport 23. Magyar Posta Zrt. Biztonsági Központ 24. Veszprémi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 25. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 26. Veszprém Plaza kft. (Balaton Plaza) 27. Stop.Shop. Center Services Gmbh. 28. Tesco Global Rt. Biztonsági Szolgálata 29. Piac és Vásárcsarnok Kft. 30. VMJV Önkormányzata Oktatási és Sport Iroda 31. Érseki Hittudományi Főiskola 32. Pannon Egyetem 33. Városi Művelődési Központ és Könyvtár Tourinform Veszprém 34. Városi Művelődési Központ és Könyvtár 35. Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület 36. Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 37. Közép-dunántúli Napló Kiadói Kft. (Napló Szerkesztősége) 38. Veszprém TV Kft. 39. Maraton Lapcsoport Multivízió Kiadói Kft. (Veszprémi 7 Nap) 40. Séd-Tv Kereskedelmi és Kulturális Szolgáltató Kft. (Séd TV) 41. Rádió Jam Zrt. (Klubrádió) 42. Rádió 1 Rádióműsort Készítő és Közlő Kft. (Rádió 1) 6

7 II. A PÁLYÁZATRA VONATKOZÓ ADATOK: II./A Közterületen elkövetett jogsértések elemzése, a bűncselekmények és szabálysértések mennyiségi és minőségi alakulása az ERÜBS évi, valamint egyéb, az együttműködésben résztvevő szervek adatgyűjtései alapján: II/A/1. A közterületen ismertté vált bűncselekmények Veszprém város közigazgatási területén években 2896 közterületen elkövetett bűncselekmény vált ismertté a rendőrség nyomozó hatósága előtt, mely az összes bűncselekményszám közel 30 %-át teszi ki. Veszprém város közterületein elkövetett bűncselekmények Betöréses lopás Cserbenhagyás vétsége Emberölés Erőszakos közösülés Garázdaság Hivatalos személy elleni erőszak Jármű önkényes elvétele Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak Közúti baleset okozása Közúti jármű ittas vezetése Közúti járművezetés tiltott átengedése Közúti közlekedés biztonsága elleni bcs Közúti veszélyeztetés Közveszély okozása Lopás Rablás Rongálás Segítségnyújtás elmulasztása Sze. v. szerz. joghoz kapcs. jogok megsértése Testi sértés - könnyű Testi sértés - súlyos Vasúti közlekedés biztonsága elleni bcs Szemérem elleni Összesen LOPÁS Alkalmi Jármű lopás Zsebtolvajlás Gépkocsi feltörés

8 Egyéb Összesen A közterületen elkövetett bűncselekmények éves súlyozott átlaga félezer körül mozog, kiemelkedő emelkedés csak 2004-ben mutatkozott, ekkor 748 bűneset történt. Egy a szerzői és szomszédos jogok megsértéséhez kapcsolódó bűncselekmény felderítése 155- tel növelte az esetszámot Összesen Összes bűncselekmény Közterületen elkövetett bűncselekmények száma Összes bűncselekmény Közterületen elkövetett bűncselekmények száma A 2001-es bázisévhez viszonyítva, 2005-re az összes közterületen elkövetett bűncselekmény száma fokozatosan, 18,3 %-kal emelkedett. Évenként tekintve a változást eltérő intenzitású ingadozás mutatkozik. Az első évben 5,1 %-os emelkedés, a következőben 5,4 %-os csökkenés, 2003-ról 2004-re ugrásszerű 48,1%-os emelkedés, míg 2004-ről 2005-re nagyarányú 19,5 %-os csökkenés mutatható ki. 8

9 Közterületen elkövetett bűncselekmények száma Közterületen elkövetett bűncselekmények száma II/A/1.1.Vagyon elleni bűncselekmények Az elmúlt öt év egyik legfontosabb jellemzője a vagyon elleni bűncselekmények rendkívül magas száma, amely alapvetően meghatározza az összbűnözés alakulását. E jogsértések összbűncselekményen belüli aránya a vizsgált időszakban 72,27 %. A közterületi bűncselekményeken belül a vagyon elleniek aránya 68,7 % és 79 % között mozgott. E deliktumok száma 2001-ről 2005-re 12,7 %-kal emelkedett. Területünkön kiemelést érdemelnek az alkalmi lopások, melyeket jellemzően a belvárosban lévő üzletekben, üzletközpontokban, forgalmas helyeken például vásárcsarnok, autóbusz-pályaudvar nagyobb rendezvényeken, valamint tömegközlekedési eszközökön követnek el. Az elkövetők elsősorban mobiltelefont, bankkártyát, készpénzt, iratokat tulajdonítanak el. Az elmúlt időszakban észrevehetően elszaporodott a trükkös lopások száma, mely érezhetően negatívan befolyásolta az emberek biztonságérzetét. A bűnözői szokások változása az elkövetett lopások számában folyamatos ingadozást eredményez, ugyanakkor az alkalmi lopások tekintetében 2002-től lassú, de állandó emelkedés tapasztalható. II/A/1.2. Közlekedési bűncselekmények Ismertetésünk során mindenképpen említést érdemelnek a közlekedési bűncselekmények, melyek számukat tekintve a második helyet foglalják el a közterületi jogsértések között. Az összes közterületi bűncselekményszámhoz viszonyított arányuk 20 %, tehát minden ötödik közterületen elkövetett deliktum a közlekedési szabályokat, ezen keresztül a közlekedés biztonságát sérti, vagy veszélyezteti. Amennyiben ezt az arányt évenkénti viszonylatban vizsgáljuk, a 20%-tól csak minimális eltéréseket tapasztalhatunk akár pozitív, akár negatív irányban. Jól példázza ezt az is, hogy a bázisévhez képest 2005-re csak mintegy 0,9 %-os emelkedés mutatható ki ebben a bűncselekmény kategóriában. A közlekedési bűncselekmények struktúráját vizsgálva megállapítható, hogy abban meghatározó tényező az ittas járművezetés, melyhez szándékos elkövetési magatartás társul, a gondatlanul elkövetett cselekmények közül pedig a közúti baleset okozása a determináló. II/A/1.3. Egyéb bűncselekmények A személy elleni bűncselekmények száma arányaiban nem tér el az országos mutatóktól, az összes ismertté vált bűncselekmény mindössze 3,8 %-át teszik ki, melyek jelentős hányada testi sértés. Bár a közrend-közbiztonság elleni bűncselekmény kategóriába 9

10 tartozik, mégis az elkövetés körülményeit tekintve a testi sértéshez szorosan kapcsolódik a garázdaság, melynek száma 2005-ben ugrásszerű növekedést mutat. Ebben szerepe lehet a közterületi rendőri jelenlét erősítésének, a rendőri intézkedési aktivitás fokozásának, ezzel kevesebb jogsértés marad látenciában Összesen Vagyon elleni Közlekedési Személy elleni Házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni Az államig., igazságszolg. Közélet tisztasága elleni Közrend elleni Vagyon elleni Közlekedési Személy elleni Házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni Az államig., igazságszolg. közélet tisztasága elleni Közrend elleni A közterületen elkövetett bűncselekmények évi adatai alapján elkészítettük Veszprém város bűnügyi térképét. Az adatokat a Netzsaru program segítségével gyűjtöttük ki. Megállapítható, hogy az egyes városrészek közül a Belvárosban történik a legtöbb ismertté vált bűncselekmény. Itt találhatók olyan nagy forgalmú nyilvános helyek, mint a vásárcsarnok, az autóbusz-pályaudvar, az egyéb üzletek zöme, ezért a legjellemzőbb 10

11 deliktum az alkalmi lopás és a zsebtolvajlás. A belvárosi szórakozóhelyekről hazatartó fiatalok körében jellemző a rongálás és a garázdaság. A magas lélekszámmal rendelkező Jutasi úti lakótelepen elkövetett nagy számú alkalmi lopás minőségében eltér a belváros cselekményeitől, itt a legjellemzőbb a nyitott gépkocsiból történő lopás. A vagyon elleni bűncselekmények közül a Jutasi városrészben regisztrálták a legtöbb rongálást és gépkocsi feltörést. A II/A/3. pontban szereplő bűnügyi térképen jól látható, hogy a legkevesebb bűneset a Csatár hegyen, a Csererdő lakótelepen, a Szabadság lakótelepen, Kádártán és Gyulafirátóton történik. Ezek a területek családi házas övezetek, és a két utóbbi városrészben évek óta jól működő, szervezett polgárőrség van jelen. II/A/2. A közterületen ismertté vált legjellemzőbb bűncselekmények időbeni eloszlása (frekventált városrészenként) 11

12 12

13 13

14 II/A/3. Bűnügyi térkép II/A/4. A közterületen történt szabálysértések A szabálysértések terén nem rendelkezünk az ERÜBS-höz hasonló, egységes, áttekinthető nyilvántartással. Mint azt már kifejtettük, ez nagymértékben megnehezíti az objektív helyzet feltárását. A feljelentések száma alapján az alábbi megállapításokat vonhattuk le: Az értékelt időszakban a Veszprémi Rendőrkapitányság közterületi állománya esetben tett feljelentést a rendőrség hatáskörébe tartozó, közterületen elkövetett szabálysértés miatt. Közlekedéssel kapcsolatos szabálysértés az összes esetek 72,6 százaléka, és csupán a fennmaradó 27,4 százalék közrendvédelmi szabályszegés. A vizsgált időszakot nézve az éves szabálysértési feljelentések száma stagnál. Bár a feljelentések jelentős hányadát teszi ki a közlekedési balesetek elsődleges okaként nyilvántartott normaszegésekkel szembeni fellépés, mint a sebesség jelentős túllépése, az elsőbbség meg nem adása, előzés szabályainak be nem tartása, de a szabálysértési eljárások több mint fele a közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése miatt indult. A közlekedés során még mindig gondot okoz a passzív biztonsági eszközök használatának mellőzése. A közrend elleni szabálysértések majdnem egyharmadát teszik ki a tulajdon elleni jogsértések. Az Önkormányzat hatáskörébe tartozó ismertté vált a közrenddel és biztonságérzettel szorosan összefüggő szabálysértések száma, az értékelt öt évben összesen 855 volt. Az utolsó két évben a legkiemelkedőbb a köztisztasági szabálysértés, a koldulás és a parkrongálás volt, mely 2005-re kiegészült a csendháborítással, ami az előző évekhez viszonyítva ekkor ugrásszerű növekedést mutatott. Városunkban az elmúlt években közérdeklődésre számot tartó problémát okozott az ebtartás szabályainak be nem tartása, ezzel arányban állt a tett intézkedések száma is. 14

15 Sikerként lehet elkönyvelni, hogy 2005-ben mindössze két esetben kellett eljárni állattulajdonossal szemben. A közterületi rend fontosságát felismerve az erre hivatott szervek nagy figyelmet szenteltek a szabályok betartatására, így 2005-ben (154-ről 242-re) 57,14 %-kal növekedett az általuk tett feljelentések száma. II./B A közterületen elkövetett jogsértéseket elősegítő okok és körülmények vizsgálatának eredménye: (ha rendelkezésre áll, bűnügyi térkép alapján) II/B/1. Veszprém város bemutatása A jogsértések okainak és körülményeinek vizsgálatakor nem tekinthetünk el annak a környezetnek a bemutatásától, ahol az elkövetők és áldozatok zöme él, illetve azoktól a helyszínektől sem, ahol a bűnös emberi magatartások megvalósulnak. A történelmi város kialakulását elsősorban a természeti adottságok határozták meg: a sziklafennsík, a jól védhető, kiemelkedő sziklahegy, a mély bevágású patak medre és a sok vízszerzési hely. Az idők során terjeszkedő város öt dombra épült fel (Várhegy, Benedekhegy, Temető-hegy, Jeruzsálem-hegy, Cserhát), melyeket részben el is választott, és részben össze is kötött a Séd-patak medre. A fejlődés következtében egyre nagyobb számban szelték át a várost nagy forgalmú utak. A város a kezdetektől megőrizte ipari és kereskedelmi szerepét, de mindinkább kiegészült oktatási, művelődési központi szereppel. A jelentősen gyarapodó lélekszám igényelte az intézményrendszer kialakulását. A XIX. század végén már olyan jelentős intézmények is megkezdték működésüket, mint a színház, a múzeum, megépült a Veszprémnek egyedi képet adó völgyhíd (viadukt). A XX. század második felében meginduló városi rekonstrukció ugyan a város szerkezetét nem érintette, de a belváros átalakítása az értékek megóvása mellett elkerülhetetlenné vált. A Veszprémet mintegy befogó, elkerülő útgyűrű a korábbi nézetek ellenére nem szabott határt a település terjeszkedésének, a környező falvak Kádárta, Gyulafirátót csatolásával tovább fejlődhetett az infrastruktúra, a közlekedés. Veszprém mindennapjait ma is meghatározza földrajzi elhelyezkedése. Maga a város két fontos idegenforgalmi körzet, a Bakony és a Balaton között fekszik, az országos úthálózat egyik legfontosabb tengelyén, a kelet-nyugati tervezett gyorsforgalmi út mentén. Az E-66- os, 8-as főút biztosít kapcsolatot Székesfehérvártól Körmend és a nyugati határ irányába. Veszprém jelenlegi észak-keleti irányú közúti kapcsolatát Győr felé a 82-es számú főútvonal teremti meg, a Balaton felé három fő közlekedési út indul. Bár a várost teljes útgyűrű veszi körül, nyáron, az idegenforgalmi szezonban a település útjai túlterheltek, zsúfoltak. A gazdasági életet vizsgálva továbbra is az erős hagyományokkal rendelkező kisiparé, az egyéni vállalkozóké a főszerep. A 90-es években megindult az iparszerkezet átalakulása, ami eddig húzóerőnek számított válságba került és jelentősen megnőtt a munkanélküliek száma. A nagyobb ipari, valamint a mezőgazdasági tevékenységek eltűntek, vagy visszaszorultak, megerősödött azonban a feldolgozóipar aránya, megnőtt Veszprém pénzügyi, kereskedelmi, irányító, és szolgáltató szerepe. A 80-as évekig a veszprémi lakásépítés szerkezete jelentősen átalakult. A városra jellemző családi házas építkezés a 70-es években abbamaradt, a helyette jellemzővé vált panelmegoldás hatására új lakótelepek jöttek létre. Itt a kisebb épületek mellett nagy 15

16 számban jelentek meg a tíz emeletes házak is. Az évi LXXVIII. lakástörvény hatására a város is megalkotta a maga lakásrendeletét, megkezdődött az önkormányzati lakások eladása a bérlők számára. Az önkormányzat tudatos lakásépítési akciója során befektetőket kerestek lakásépítésre, ennek eredményeként hozzávetőlegesen 1500 otthon épült fel. A folyamat végére a város tulajdonában mindössze 337 bérlakás maradt. II/B/2. A közterületen elkövetett jogsértéseket elősegítő okok és körülmények vizsgálata A bűnözés elleni hatékony fellépés nélkülözhetetlen előfeltétele a közbiztonság, illetve az azt befolyásoló bűnözés alakulásának, hosszabb távú tendenciáinak, továbbá a tudomány mai állása szerint megismerhető okainak és elősegítő körülményeinek kellő mélységű elemzése. A közterületek, közösségi életterek rendje meghatározó jelentőségű a helyi közösségek biztonságának szavatolásában. A magyar társadalomban a rendszerváltozás óta lezajlott átalakulások befolyással voltak Veszprém város közállapotára, közbiztonságára is. A közbiztonság és a bűnügyi helyzet nem azonos kategóriák. A lakosság biztonságérzetét nem csupán a bűnözés alakulása, hanem emellett a köznyugalmat sértő szabálysértések, a közlekedés viszonyainak rendezetlensége, a közmorál állapota, a kábítószer fogyasztás, az alkoholizmus, a nyílt utcai prostitúció elterjedése, de még a köztisztaság hiányosságai is befolyásolják. Kétségtelen tény, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzetére nem kizárólag a környezetében regisztrált bűnügyi helyzet paramétereinek alakulása hat, hanem bizonyos bűncselekménytípusok megjelenése és azok gyakorisága, illetőleg néhány olykor jogsértést sem kimerítő állapot, mint a hajléktalanság, épületek állaga, közterület tisztasága stb. Veszprém megye és ezen belül Veszprém, mint megyei jogú város, az ország többi területéhez hasonlóan szembesült a társadalmi és gazdasági változások által generált problémákkal. Megyeszékhelyünk a megyei jogú városok körében bűnügyileg közepesen fertőzött. Veszprém állandó lakossága 2005-ben fő volt, ezt megelőzően a lélekszám évről-évre kevesebb. A nemek közötti megoszlás az országos statisztikai adatokkal harmonizálva azt mutatja, hogy több nő él városunkban ( fő), mint férfi ( fő). Veszprém településszerkezetileg 14 városrészre oszlik. Túlnyomórészt családi házakból álló városrészek: - Dózsaváros - Petőfi városrész - Belváros - Gyulafirátót - Kádárta - Szabadság lakótelep - Csererdő Lakótelepek: - Jutas lakótelep - Egyetemi városrész - Egry lakótelep - Endrődi lakótelep 16

17 - Cholnoky lakótelep Hétvégi házas, kiskerti övezet: - Csatár hegy Kiemelt üzletközpont: - TESCO - OBI - Stop.Shop. - Balaton Plaza Összefogással a Biztonságos Veszprémért A Jutas lakótelep ad otthont közel embernek, így kis területen koncentrálódik a város lakosságának viszonylag nagy része, kb. 34 %-a. Ez a lakótelep városunk bűnügyileg legfertőzöttebb területe, s mivel kialakításakor még nem tartották szem előtt a megelőzés szempontjait egyben a legnehezebben kezelhető szegmense is. A lakótelepi elidegenedés, az emberek egymás iránti közömbössége itt erőteljesen megmutatkozik. A közterületek biztonságát a már részletezett kialakításuk mellett nagymértékben befolyásolja a birtokba vevő népesség szociokultúrális értékrendje. A közbiztonsági szempontból legkockázatosabb időszak az esti, kora éjszakai órákra tehető. Fokozott kockázatot jelent a péntek és szombat este és éjszaka. II./C Az elkövetett jogsértések szociológiai okainak leírása: A hazánkban lezajló társadalmi változások erőteljesen érintették a lakosok életesélyeit, a társadalmi javakhoz való hozzáférés tekintetében jól látható egyenlőtlenségek alakultak ki. A társadalom széles rétegei egyre érzékenyebbé váltak a méltányosság-méltánytalanság, egyenlőség-egyenlőtlenség kérdései iránt. A törvények betartatása és kikényszerítése során a hatóságok sok esetben tehetetlenek, a büntető-igazságszolgáltatás nem mindig a megfelelő időben és eszközökkel reagál a jogellenes cselekményekre. A prevenció csak az elmúlt évek során kezdett létjogosultságot nyerni a bűnözés elleni küzdelemben. A társadalom szemszögéből vizsgálva a jelenséget megállapíthatjuk, hogy ma már az oktatás, a nevelés, a kultúra, a vallás nem mindig képes szilárd erkölcsi tartást adni az embereknek, amely alapján mindenkinél természetes lenne a törvények tisztelete, az önkéntes jogkövetés. Az állampolgárok többségét bár betartják a jogszabályokat demoralizálja, ha környezetükben azt tapasztalják, hogy sokan büntetlenül szembeszegülhetnek a törvényeknek, minden következmény nélkül megsérthetik a társadalmi együttélés szabályait. Ilyenkor lépnek működésbe a társadalom önvédő mechanizmusai. Veszprém egyetemi város, az állandó lakosság mellett kb regisztrált egyetemi hallgató tartózkodik itt a szorgalmi időben, közülük 1700-an kollégisták, de jelentős számban élnek diákok albérletben is. A közelmúltban új kollégiumi épületet adtak át, mely várhatóan megnöveli majd az egyetemi városrészben élő fiatalok számát. Sajátos életvitelük, szórakozásuk során könnyen válnak bűncselekmények elkövetőivé, áldozataivá. Az elkövetővé válásukkal kapcsolatos oksági tényezők között jelentős szerepet játszik az éjszakai szórakozóhelyek rendszeres látogatása, az alkohol hatása, a 17

18 rossz baráti környezet, a stressz, valamint a családi, iskolai problémák. Elsősorban a garázda jellegű cselekmények során találkozhatunk velük. A munkaképes korú népesség ( fő) az állandó lakosság 67,7 %-a, melynek 3,12 %-a mintegy 1237 fő regisztrált álláskereső. A regisztrált álláskeresők jelentős hányada (47 %) megélhetésének javítására járadékban részesül, melyre 116 fő egy éve folyamatosan rászorul és jogosult. Természetesen az adatok nem tükröznek teljes képet a munkanélküliek számáról, ugyanis e téren nagy látencia mutatkozik. A közrend vizsgálata során éppen azok a személyek okozhatnak problémát, akik a szociális támogatási rendszerből kiesve, megélhetésük biztosítása céljából fekete munkát vállalnak. A fekete munkával összefüggésben nem csak a munkavállaló követ el jogsértéseket, hanem legtöbbször a munkaadó is, hiszen a be nem jelentett dolgozó után nem fizeti a járulékokat, a közterheket. A munkanélküliség korunk sajátos társadalmi jelensége, mint azt több szociológiai tanulmány is bizonyítja, nagymértékben hozzájárul a bűnözés alakulásához. A munkanélküli és feketén foglalkozatott populáció zöme segédmunkás, kisebb hányadok betanított vagy szakmunkás. Esti italfogyasztásuk főleg alacsonyabb osztályba sorolt italmérő helyeken napi rendszerességű. A zárórához köthető távozásuk áldozattá és elkövetővé válásuk aspektusából egyaránt kockázatot jelent. A munkanélküliség mellett a városokra jellemző kedvezőtlen társadalmi jelenség a hajléktalanság, mely tágabb értelemben összefügg a munkaerőpiaci helyzettel is. A falvaktól eltérően, a városi körülmények között már nincs olyan erős szerepe a családok megtartó erejének, a szociális érzékenység egyre csökken. Bár Veszprém összlakosságához mérten a hajléktalanok száma nem túl jelentős, kb főre tehető, az állandó közterületi jelenlétük mégis komoly zavaró tényezőként jelenik meg a lakosok és a turisták szubjektív biztonságérzetében. Jellemzően olyan nyilvános helyeken jelennek meg vasútállomás, autóbusz pályaudvar, vásárcsarnok, bevásárlóközpontok, ahol az állampolgárok zöme naponta akár többször is kapcsolatba, olykor összeütközésbe kerülhet velük. Megjelenésükkel, sokszor antiszociális viselkedésükkel megbotránkozást keltenek a lakosok körében. A város rendelkezik Szociális Gondozási Központtal, melynek befogadó képessége 110 fő, és egész évben teljes kihasználtság mellett működik, azonban a hajléktalanok száma jelentősen meghaladja a férőhelyek számát. Ebből adódik, hogy a város közigazgatási területén, utcákon, erdőkben, fedett, de nem zárt parkolókban, a parkokban, néha a lakótelepek lépcsőházaiban kénytelenek meghúzni magukat. A hajléktalanok nagy része alkoholfüggő. A létfenntartásukhoz és alkohol iránti vágyuk kielégítéséhez szükséges pénzösszegre alkalmi munkából, kukázásból, kéregetésből és vagyon elleni jogsértésekből tesznek szert. A tulajdonukért, pihenőhelyükért sokszor kerülnek összetűzésbe hajléktalan társaikkal is, melyre ugyancsak a közterületeken, nyilvános helyeken kerül sor, így az állampolgárokban megbotránkozást, félelmet keltve. Azok a családok, akiknek élete kilátástalan, válságos helyzetbe kerültek, lakhatásuk nem megoldott, a Családok Átmeneti Otthonában nyernek elhelyezést, melynek befogadó képessége 40 fő. Az otthon csak olyan családoknak nyújt elhelyezést, akik gyermekkel rendelkeznek és veszprémi lakosok. Az itt élő szülők rendszerint dolgoznak, van rendszeres jövedelmük. A gépkocsi feltöréseknek, járműlopásoknak kedvez az a körülmény, hogy a város területein több ezer gépkocsi áll a szabadban. Veszprémben közel gépkocsit tartanak nyilván. E cselekményeket jellemzően fiatalkorúak követik el, rendszerint CD-s rádió-magnót, alumínium kerék- és dísztárcsákat, illetve egyéb értékeket tulajdonítanak el. 18

19 2005-ös adatok alapján a Veszprémi Rendőrkapitányság területén 1141 személy ellen kezdeményeztek eljárást, melyből 146 fiatalkorú volt. Ez az elkövetők 12,8 %-a, mely az elmúlt évekhez hasonlítva emelkedést mutat. A demográfiai hullámvölgy a 90-es években kezdődött. Az ezt megelőzően született gyermekek napjainkban válnak fiatal felnőttekké, a bűnelkövetésben látható szerepük aránytalanul felülreprezentált. A leginkább érintett fiatalok lemorzsolódnak az iskolarendszerből, nincsenek tanulási szándékaik, családi kapcsolataik szétesettek és általában a társadalmi struktúra alsóbb rétegeihez tartoznak. A kiskorúak korosztályának lélekszáma csökken, ennek ellenére az elkövetők közötti arányuk kismértékű, de emelkedő tendenciát mutat, ez egyben jelzi a deviáns családok bűnözést áthagyományozó képességét is. E korosztály jellemzője, hogy általában a saját korcsoportjukhoz tartozó, jobb módú társukat lopják meg, illetve a bevásárló központokból próbálnak meg értékeket eltulajdonítani. Az elkövetői oldalt vizsgálva megállapítható, hogy a lakásbetöréseket, illetve gépkocsi feltöréseket döntően büntetett előéletű személyek követik el, akik több hónapi börtönbüntetés letöltése után ott folytatják, ahol előzőleg abbahagyták. Mivel módszereiken általában nem sokat változtatnak, újabb lebukásuk törvényszerű. Az utóbbi időben előfordult a városban az úgynevezett utazó bűnözők megjelenése, akik sokszor az ország másik végéből, illetőleg külföldről érkeznek azzal a szándékkal, hogy vagyon elleni bűncselekményt kövessenek el. II./D A közigazgatási egységben a közterületek rendjének, biztonságának fenntartásában együttműködő szervek, szervezetek tevékenységi köre, profilja: II/D/1. A közrend védelmének társadalmasítása Egy település biztonsága az ott lakók szükségleteinek egyik legfontosabb eleme. A közbiztonság nem csupán a lakosság objektív védelmét és szubjektív biztonságérzetét jelenti, hanem jelentős hatást gyakorol a gazdasági életre, a vállalkozások és a tőke beáramlására, az életszínvonal alakulására is. Ma már elfogadottá vált az a nézet, miszerint az életminőség biztonság közbiztonság bűnmegelőzés bűnüldözés, egymással összefüggő jelenségek. A biztonság közbiztonság kérdése közügy, annak megvalósítása a társadalom közös ügye. A társadalom teljes szövetrendszerében keletkező bűnözés nem fékezhető meg pusztán büntetőjogi eszközökkel. A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájában 115/2003. (X. 28.) OGY Hat. megfogalmazott elvek és célkitűzések új hangsúlyokat jelölnek ki és új szemléletet várnak el nemcsak a szakemberektől, hanem a társadalom egészétől is. Demokratikus társadalmi viszonyaink között egy adott település biztonságának színvonala az ott élő emberek közös produktuma. Megteremtésében, fenntartásában komoly szerep jut a rendőrségnek, de ezzel együtt az önkormányzatoknak, a civil közigazgatás számos szervezetének, ügyészségeknek, bíróságoknak, lakossági önszerveződéseknek, a civil biztonsági szolgálatoknak és nem utolsó sorban maguknak a polgároknak is. A biztonságérzetet alakító tényezők közül a bűnözés korántsem az egyetlen, hiszen az emberek biztonságérzetét a negatív társadalmi jelenségek összhatásukban befolyásolhatják. 19

20 A jól működő bűnmegelőzés és a közterületi jelenlét fokozásának eredményeként a bűnalkalmak, az elkövetési lehetőségek száma csökken, az elkövetővé és áldozattá válás kockázata mérséklődik. E komplex intervenció akkor lesz sikeres, ha minél szélesebb körű összefogással, egymásra épített feladat meghatározással képes a kiváltó okok kezelésére, az óvó-védő intézkedések megtételére. A társadalmi bűnmegelőzés szakmai és szervezeti kereteit nem hierarchikus, hanem hálózati formában kell kialakítani és működtetni. A megelőző munka társadalmasítása révén hosszabb távon uralkodóvá válik az együttműködő közösségek jogkövető magatartás iránti elkötelezettsége. Az új szemlélet környezeti kisugárzása miatt a társadalom széles rétegeiben erősödik a pozitív értékrend, növekszik a rendőrség társadalmi bázisa. Azoknak, akik eddig egymás mellett tették a dolgukat a gyors és hatékony beavatkozás érdekében együtt kell működni, nem várhatunk addig, amíg a lakosság felismeri ennek értelmét. Az önerősítő folyamat társadalommal való felismertetése meghatározó jelentőségű a bűnözés elleni küzdelemben, az aktív közreműködés mindannyiunk elemi érdeke. II/D/2. A közterületek védelmének új lehetőségei A tudományos kutatás egyre inkább a társadalmi fejlődés mozgatórugójává vált. A látványos fejlődés és az új lehetőségek ellenére a XXI. század tudományának ingadozó bizalommal, váratlan dilemmákkal és teljesen új kérdésekkel kell szembenéznie. Az Európai Unió dokumentumaiban az újkort egyszerűen a tudás alapú gazdaság és társadalom korának hívják. Az információs társadalom az információ és a tudás megszerzése alapján rétegződik, az esélykiegyenlítés potenciálisan az információ egyenlő és határtalan elérhetősége által valósul meg, illetve az egyenlőtlenségek a tudás birtoklása vagy nem birtoklása mentén jönnek létre. A tudás társadalma, az élethosszig tartó tanulás, a növekvő késztetés az információ megszerzésére egyre fontosabb minden állampolgár számára. Nyilvánvaló, hogy a vázolt tudás alapú társadalom kikényszeríti, hogy a rendvédelem, különös tekintettel a Rendőrség is újragondolja stratégiáját, illetve annak megvalósítására alkalmazott módszereit, a demokratikus viszonyok között kialakított szervezeti kultúráját. A modern polgári felfogás az ember feltétlen tiszteletének eszményét követi és messzemenőkig hagyja érvényesülni az emberi jogokat. Ezzel szemben a rendőrségtől elvárás a gyors és hatékony rendőri intézkedés. Kettős nyomás alatt van a rendőr, mert egyrészt az alkalmazott intézkedései által eredményt várnak el tőle, másrészt az emberi jogokat és szabadságot tiszteletben kell tartania. Az intézkedő rendőr és az intézkedés alá vont állampolgár viszonya befolyásolhatja a lakosság demokratikus viszonyokról és a közbiztonságról alkotott véleményét, különösen akkor, ha az említett viszony a nyilvánosság előtt, a közterületek védelme érdekében jön létre. A döntően represszív rendészeti reakciók a rendszerváltozás előtt voltak jellemzőek. Az értelmezés lényege, hogy a bűnözés elleni küzdelem állami feladat, s ez csaknem kizárólag a már megtörtént bűncselekményekre történő reagálásban nyilvánult meg. A rend fenntartását, a bűnözés kontrollját a hatósági erőszak korlátlan alkalmazásában látták, miközben a társadalomra gyanakvóan tekintettek. A 90-es években anómiás állapotokat élt át a magyar társadalom, ennek jól látható jelei voltak a bűnügyi palettán. A korábban meglévő zömmel az egypártrendszer sajátosságából eredő, korántsem törvényi szintű szabályozások az új politikai intézményrendszer felállásával megszűntek, ha mégsem, akkor a lakosság öntörvényű magatartása teremtette meg, hogy a társadalom többsége, magánszemélyek és hivatalok 20

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 06050/4825/2013 Ált. SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

'LGJ. számú előterjesztés

'LGJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 'LGJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól szóló tájékoztatóról

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E H-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5. Telefon/Telefax: 0036-99-314-048 BM Telefon: (21)-46-40, (21)-46-41, BM Telefax: (21)-46-07 E-mail: sopronrk@gyor.police.hu

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az Újpesti Közterület-felügyeletről (T E R V E Z E T) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Részletesebben

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK KRIMINOLÓGIAI CSOPORT Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez '"'\, '(;ltll~t~,1 "".'''f.l.'il I'" PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT 4400, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041 E-MAIL: HAGyMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU VAROSFEJLESZTÉSI ÉS

Részletesebben

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezete

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezete Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezete Biztonság: - létbiztonság; - közbiztonság; - anyagi biztonság; - magántulajdon; A biztonság A "biztonság" szó latin megfelelője

Részletesebben

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE!

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! 2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2010-ben is számos intézkedést és javaslatot tett arra, hogy a polgárőr egyesületek

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Fejezet száma, megnevezése: 11. Belügyminisztérium Költségvetési szerv:

Részletesebben

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében Bűnmegelőzési koncepciót alkot A bűnmegelőzés a társadalom

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz.

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz. E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a 2.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló Ordacsehi közbiztonsági helyzetéről Előadó: Dr.

Részletesebben

... ".'... l... Kósa Tímea adott területért felelős alpolgármester aláírása.,á

... .'... l... Kósa Tímea adott területért felelős alpolgármester aláírása.,á NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERE 440 l Nyíregyháza, Kossuth tér l. Pf: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: roii!llrmf!.\if!rlllll.iref!l.iili::li.hu Ügyiratszám: 33493/2012/14.

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Javaslat a közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

Bűnmegelőzés Szekszárd Megyei Jogú Városban. A helyi biztonság - helyi közügy! Szekszárd, 2007. szeptember 15.

Bűnmegelőzés Szekszárd Megyei Jogú Városban. A helyi biztonság - helyi közügy! Szekszárd, 2007. szeptember 15. Bűnmegelőzés Szekszárd Megyei Jogú Városban! Szekszárd, 2007. szeptember 15. Régi problémák - új típusú gondolkodás Tolnán él egy gazda, a jobb oldali ábrán látható földterület birtokosa. Amikor nyugdíjba

Részletesebben

ELŐTERJES ZTÉS. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Dr. Varga Csaba Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság

ELŐTERJES ZTÉS. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Dr. Varga Csaba Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság ELŐTERJES ZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-án tartandó ülésének, 2. számú Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszer működtetéséről szóló rendelet megalkotásáról

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 14050/2017/2014/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt"

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője megváltozik a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegések köre; bizonyos esetekben a bírság kiszabására

Részletesebben

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó Szám: 19040-938/2012 ált. TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG :8300 Tapolca, Ady Endre utca 2., 8301 Tapolca, Pf.:125. +36/87/412-322, Fax: +36/87/412-322 e-mail: rauszi@veszprem.police.hu Jóváhagyom: Rausz István

Részletesebben

Van-e összefüggés a közúti közlekedés biztonsága és a termékhamisítás között?

Van-e összefüggés a közúti közlekedés biztonsága és a termékhamisítás között? Berzai Zsolt r. alezredes ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály kiemelt főreferens Tel.: +36-1443-5690 E-mail.: berzaizs@orfk.police.hu Van-e összefüggés

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Ismertté vált közvádas bűncselekmények a Nyugat-Dunántúlon

Ismertté vált közvádas bűncselekmények a Nyugat-Dunántúlon 2010/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 77. szám 2010. július 6. Ismertté vált közvádas bűncselekmények a Nyugat-Dunántúlon A tartalomból 1 Bevezető 1 Bűnügyi helyzetkép

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

a rendőrség további lehetőségei első sorban

a rendőrség további lehetőségei első sorban Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Magyarország közlekedésbiztonsági helyzetének értékelése, a rendőrség további lehetőségei első sorban a halálos

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 55 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/5-7 Fax: 5-7 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: várpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére 3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁTFOGÓ

Részletesebben

BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS AZ ÁLTALUK ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK A 2007 2011. ÉVEKBEN

BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS AZ ÁLTALUK ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK A 2007 2011. ÉVEKBEN BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS AZ ÁLTALUK ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK A 2007 2011. ÉVEKBEN 2012. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 2062-2082 3 I. B E V E Z E T É S A rendőrség legalapvetőbb

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca. Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia

A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca. Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia Korrupciós cselekmények testületi megjelenési formái 1. tényleges ellenszolgáltatás igénylése

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Palotási Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3042 Palotás Kossuth út 1. Ügyfél-azonosító: 1004795335 Támogatási

Részletesebben

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu Ügyszám: 19060/6298-1/2014. ált. Az Ajkai Rendőrkapitányság beszámolója Halimba község

Részletesebben

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések Járművezetés az eltiltás tartama alatt [a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 15/A. (1) bek.] Az elsőbbség és az előzés szabályainak

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Miskolc három városrészének kriminálgeográfiai vizsgálata a magyarországi és az Európai Uniós folyamatok aspektusából

Miskolc három városrészének kriminálgeográfiai vizsgálata a magyarországi és az Európai Uniós folyamatok aspektusából Társadalomföldrajzi kihívások a XXI. század Kelet-Közép Európájában Nemzetközi Földrajzi Konferencia Beregszász (Kárpátalja, Ukrajna), 2012. március 29 30. Siskáné Dr. Szilasi Beáta Piskóti Zsuzsa egyetemi

Részletesebben

Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről

Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről Ózd, 2012. június 21. Előterjesztő: Ügyrendi Igazgatási és Rendészeti Bizottság Elnöke Előkészítő: Közterület-felügyelet vezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. október 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. október 1-i ülésére Tárgy: Közterület felügyelet létrehozása Sorszám: IV/4 Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi Bizottság: és Szociális Bizottság, Pénzügyi

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok )

RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok ) RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok ) Közrendvédelmi ismeretek tantárgy Nagy Attila r.alezredes tantárgyfelelős A 9. évfolyam tantárgyaihoz tartozó, 1.3.2. Fegyveres szervek alapismeretek

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Cselekvési Program. Miskolc Megyei Jogú Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiájának 2013-2014. évi végrehajtásához.

Cselekvési Program. Miskolc Megyei Jogú Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiájának 2013-2014. évi végrehajtásához. III-36/4370/2013. sz. határozat 2. számú melléklete Cselekvési Program Miskolc Megyei Jogú Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiájának 2013-2014. évi végrehajtásához I. Átfogó feladatok 1. A cselekvési

Részletesebben

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében Kiss Csaba r. alezredes ORFK- Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, ORFK OBB főtitkára A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

Részletesebben

Salgótarján Város Önkormányzatának 5/1994.(I.31.)Ör. sz. rendelete a Környezetvédelmi Alapról

Salgótarján Város Önkormányzatának 5/1994.(I.31.)Ör. sz. rendelete a Környezetvédelmi Alapról Salgótarján Város Önkormányzatának 5/1994.(I.31.)Ör. sz. rendelete a Környezetvédelmi Alapról (egységes szerkezetben a 9/1996.(III.25.), 16/1998.(VI.15.), 24/2010.(X.14.), 26/2011.(V.26.), 18/2013.(III.28.)

Részletesebben

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Közterület-Felügyelet PH. Igazgatási és Okmányiroda

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselőtestületének

B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselőtestületének Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Fonyód : 8640 Fonyód, Vitorlás u. 2. Pf. 88 /Fax: 06/85/560-990 : fonyodrk@somogy.police.hu Szám: 14030/4443/2013. ált. B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti

Részletesebben

2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl

2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl . oldal, összesen: 6 2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl Az Országgyûlés a gépjármûvezetõk önkéntes jogkövetõ magatartásának erõsítése, a közúti közlekedés biztonságának

Részletesebben

2.2.5 Bűnözés. Százezer lakosr a jutó ismer té vált bűncselekmények számának változása 1998 és 2003 között. Jelmagyarázat

2.2.5 Bűnözés. Százezer lakosr a jutó ismer té vált bűncselekmények számának változása 1998 és 2003 között. Jelmagyarázat 2.2.5 Bűnözés A bűnözés területi és típus szerinti, valamint időbeli strukturálódása és alakulása a társadalmigazdasági folyamatok kölcsönhatásának következménye, és egyben a lakosság életkörülményeit,

Részletesebben

Hajdúnánási Rendőrkapitányság

Hajdúnánási Rendőrkapitányság Hajdúnánási Rendőrkapitányság 48 Hajdúnánás, Dorogi út 78. Tel.: 52/57-5 Fax.: 52/57-51 BM tel.: 32/53- Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu Szám: 96-/23-3/215. ált. B E S Z Á M O L Ó Polgár

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 /

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / Simontornyán, valamint Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatásra társult településein. * *Aktuális helyzet, célcsoportok.

Részletesebben

Jogalkalmazói együttműködés a szerzői jogsértésekhez kapcsolódó büntető eljárásokban. Előadó: Dr. Szilágyi Roland

Jogalkalmazói együttműködés a szerzői jogsértésekhez kapcsolódó büntető eljárásokban. Előadó: Dr. Szilágyi Roland Jogalkalmazói együttműködés a szerzői jogsértésekhez kapcsolódó büntető eljárásokban. Előadó: Dr. Szilágyi Roland Országos Parancsnokság Jövedéki Igazgatóság Rendészeti Főosztály Felderítés-felügyeleti

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete a Mezőkövesdi Közterület-felügyelet szervezetéről és működésének rendjéről Mezőkövesd Város Önkormányzatának

Részletesebben

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2014.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A kezdetek. 1999: a kormány elkötelezi magát az áldozatok teljesebb körű védelme mellett (1074/1999.

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY : 8300 Tapolca, Ady Endre utca 2. 8301 Tapolca Pf.: 125 : +36/87/412-322 Fax:+36/87/412-322 E-mail cím : horvathjozseftapolca@veszprem.police.hu Szám:19040/

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 - 3 - I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2007-ben

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzatának a közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, adatbiztonsági, üzemeltetési és kezelési szabályzata

Gomba Község Önkormányzatának a közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, adatbiztonsági, üzemeltetési és kezelési szabályzata Gomba Község Önkormányzatának a közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, adatbiztonsági, üzemeltetési és kezelési szabályzata A közterületi térfigyelő rendszer fogalma: A közterületi térfigyelő rendszer

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu Szám: 3028/2012.ált. BESZÁMOLÓ A közrend és

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Hajdúnánás Rendőrkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM tel.: 32/53-00 Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A turizmus rendszere 6. p-marketing

A turizmus rendszere 6. p-marketing A turizmus rendszere 6. A turizmus hatásai Dr. Piskóti István Marketing Intézet 1 p-marketing 2. 1. 3. 4. 5. Tata Szeged Sopron Debrecen Gyula 6. 7. 8. 9. 10. Esztergom Hollókő Székesfehérvár Visegrád

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről 2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről Az Új rend és szabadság programban megfogalmazott célok megvalósítása,

Részletesebben