NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2008 2011"

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV SOPRON 2008

2 Nyugat-magyarországi Egyetem, Intézményfejlesztési Terv Készült a felsoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 151. (5) rendelkezései és az Oktatási és Kulturális Minisztérium útmutatója szerint. Jóváhagyta a Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa. Prof. Dr. Faragó Sándor rektor 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYETEM BEMUTATÁSA: MÚLT- JELEN-JÖV...7 VEZETI ÖSSZEFOGLALÓ Az egyetem története Legfontosabb jellemz aktuális adatok. Társadalmi, gazdasági, munkaerpiaci környezet Az egyetem szervezete Az egyetem tevékenységi körei Felvételizk, hallgatók Oktatók, kutatók, alkalmazottak Az egyetem társadalmi, gazdasági, munkaerpiaci környezete Tudományos tevékenység. Kutatás - fejlesztés - innováció Egységes gazdálkodási és nyilvántartási rendszer Ingatlanállomány Informatikai infrastruktúra Könyvtári szolgáltatások Az egyetem középtávon elérend helyzetének, állapotának és céljainak összefoglaló megfogalmazása. A küldetésnyilatkozatban megfogalmazott jövkép aktualizálása AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS FBB TERÜLETEINEK BEMUTATÁSA A képzési szerkezet átalakítása A hagyományos képzések kifutó rendszerben történ megszüntetésének idbeli ütemezése Az alapképzési szakstruktúra kialakítása, indítások ütemezése, bels finanszírozott keretek elosztása, hallgatók választási lehetségei Mesterképzési szakstruktúra kialakítása, indításának ütemezése Átjárás a képzési szintek között, befogadás az MSc/MA képzésekre, párhuzamos képzésben, vendéghallgatói jogviszonyban való részvétel szabályozása Mobilitás támogatása, külföldi képzésben, részképzésben való részvétel elsegítése, intézményi gyakorlat, közös képzések indítása az Európai Felsoktatási Térségben A felsfokú szakképzés keretében szakközépiskolával közösen és saját keretek között indított és indítandó képzések jellemzi. Kapcsolatok a munkaerpiac és a gyakorlati képzés kereteit biztosító gazdálkodó szervezetekkel, illeszkedés a felsoktatás további szintjeihez Kiegészít jelleg képzések indítása, beiskolázási és marketing stratégiák Idegen nyelv kurzusok meghirdetése, külföldiek részvételi lehetségei A képzési szerkezet átalakításának hatása a hallgatói és oktatói létszámokra és az oktatók minsítettségére Esélyegyenlség, tehetséggondozás A doktori képzés folytatása, továbbfejlesztése A doktori képzés rendszerének átalakítása A doktorjelölti jogviszonyban levk számára biztosított lehetségek...42

4 2.4. Az életen át tartó tanulás intézményi szolgáltató rendszerének kialakítása A célcsoportok feltárási lehetségei, a regionális igény felmérése a képzésben érdekeltek és a foglalkoztatók oldaláról, képzési programok kidolgozása Képzési rendszer mködési stratégiái, szakképzettségek megszerzésének lehetségei, a diplomás átképzés munkaerpiaci hátterének bemutatása Oktatási szolgáltató funkciók küls érdekldk számára, a régió igénye Kutatás-fejlesztést és innovációt támogató stratégia és intézményi gyakorlat Az intézményi kutatás-fejlesztés teljesítményeinek bemutatása Intézményi innovációs szervezetek Intézményi kutatás-fejlesztési ösztönzési rendszer kialakítása, a hallgatók és doktoranduszok bevonásának mértéke Tudományos teljesítmények bemutatása az intézményben, összehasonlítás hazai és nemzetközi vonatkozásban, kiválósági központok Helyi, regionális és országos kapcsolatok, együttmködések. Részvétel a helyi gazdaságfejleszt és társadalomalakító programokban Nemzetközi kapcsolatok Intézményi szervezet, menedzsment stratégia kialakítása Az intézmény demokratikus testületeinek mködtetése A menedzsmentet segít szervezetek bemutatása, eredményorientált mködtetés gyakorlatának kialakítása Integrált mködés gyakorlata, kari erforrások felmérése, átcsoportosításának gyakorlata az oktatási szerkezetváltás elsegítése érdekében Az intézményi és a vezeti információs rendszer helyi fejlesztési programja Intézményi beiskolázási stratégia hazai és külföldi hallgatók vonatkozásában Szabályzatalkotó tevékenység Az intézményi PR tevékenység bemutatása, továbbfejlesztése, a munkáltatókkal, a társadalom szereplivel való kapcsolattartás gyakorlata Minségfejlesztési program kidolgozása, a minségirányítási rendszer kialakítása, mködtetésének és fejlesztésének bemutatása, visszahatás a képzési és funkcionális tevékenységre A humán stratégia jellemzi, a foglalkoztatási terv kidolgozása, a foglalkoztatási követelményrendszer meghatározása Az intézményi gazdálkodás korszersítése Bels erforrás allokációs rendszer kialakítása A gazdálkodást segít információs rendszer teljes kör kifejlesztése, a rendszerbeállítás bemutatása, kapcsolata a döntéshozókkal és a szervezeti egységekkel. Hatékonysági mutatók, összefüggések bemutatása Bevételszerzési stratégiák, érdekeltségi rendszer a bevételek megszerzésénél és visszaforgatásánál Saját cégek alapítási szabályainak kidolgozása

5 Az intézményi gazdálkodás szabályozási és kontrolling rendszerének bemutatása, beavatkozási lehetségek és érdekeltségi rendszerek mködtetése Az intézmény pályázati tevékenységéhez kapcsolódóan a saját forrás biztosításának lehetségei, felhasználási gyakorlatának bemutatása Hatékonyság-értékelési módszerek bevezetése Infrastruktúra-fejlesztési és felújítási program Az intézményi infrastruktúra ellátottságának bemutatása, az állapotok jellemzése, ütemezett fejlesztési javaslat Ingatlanfejlesztési és felújítási program bemutatása, a képzési rendszer átalakításával való összhangjának elemzése Forrásbevonási koncepció a PPP és saját ers fejlesztési és felújítási programok megvalósításához Az intézményi beruházások koncepció szint terveinek bemutatása, üzleti tervek kidolgozása, fbb paramétereinek kidolgozása Az intézmény infrastrukturális beruházásainak megvalósulása utáni mködtetés költségtervének és fedezeti forrásainak bemutatása Oktatói, dolgozói, hallgatói életminség javítására irányuló fejlesztések A munkahelyi infrastruktúra javításának programja Hallgatói infrastruktúra javításának programja Hallgatói lakhatási feltételek fejlesztése Sport és kulturális célú infrastruktúra-fejlesztési program AZ INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS MONITORING TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA A fejlesztési projektek indikátorainak meghatározása Monitoring tevékenység kiterjesztése a fejlesztési modulokra, értékelési technikák, statisztikák készítése A Szenátus és Gazdasági Tanács feladatrendszere az ellenrzésben AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKÁJA Intézményi testületek és fórumok közremködése Hallgatói és oktatói tájékoztatási kötelezettség Megjelenés a helyi, regionális, országos és nemzetközi információs rendszerekben...110

6 VEZETI ÖSSZEFOGLALÓ Tlünk függ minden, csak akarjunk. (gróf Széchenyi István) A Magyar Köztársaság Parlamentje január 1-jei hatállyal a Nyugat- Magyarországi Egyetem és a Berzsenyi Dániel Fiskola egyesülésével megalapította az új Nyugat-magyarországi Egyetemet. Az integrációval ers intézmény, méreteiben és oktatási spektrumában jelents, tíz-karú egyetem jött létre a Dunántúlon, amely csökkenti a hazai felsoktatási struktúra területi aránytalanságait. 5 városban közel 20 ezer hallgatót képez, Magyarország hatodik legnagyobb egyetemeként tarthatjuk számon. Az NYME a jogeld intézmények progresszív hagyományainak folytatójaként, a múlt erényeire támaszkodva, a jelen minden lehetségét kihasználva, és a jöv kívánalmait figyelembe véve halad céljai felé. Valljuk, hogy az "egész" mindig több, mint a "részek" összege, erink az integráció után nem egyszeren összeadódnak, hanem meghatványozódnak. Az évszázados történelmi múlt, a hagyományok, a haza, az otthont adó városok tisztelete jó alapot ad törekvéseinknek. Jövképünkben a Nyugat-magyarországi Egyetem olyan minségi oktató- és kutatómunkát folytató, a régió, az ország és az európai oktatási térségbe mélyen beágyazott intézményként jelenik meg, mely új lehetségeket keresve folyamatos fejldési pályán halad céljai felé. A jelen anyagot mely megállapításainkat, elképzeléseinket és stratégiánkat tartalmazza a nemes cél kovácsolta bels összhangban készítettük el. A benne foglalt tervek megvalósítása azonban meghaladja saját ernket. Nem a szellemi és fizikai ernket, hanem az anyagi erforrásainkat. Reméljük, hogy a következkben felvázolásra kerül terveinkhez olyan támogatói, szövetségesi körre találunk helyi, regionális, nemzeti és európai uniós szinten, amely törekvéseinkben mellénk állva partnerként támogat céljaink elérésében. A ránk bízott nagy múltú intézménnyel ígérjük, hogy jó gazda módjára fogunk cselekedni. Kialakítunk egy olyan egyetemet, mely lehetvé teszi a hazai és nemzetközi hallgatói mobilitást és biztosítja az élethossziglani tanulás lehetségeit. Kutatói, szaktanácsadói és továbbképz szerepével, tangazdaságaival, gyakorló és tájékoztató intézményeivel a tudásalapú fejldést szolgálja, egyre ersöd szellemi központjává válik szkebb és tágabb környezetének. A következ oldalakon megfogalmazott stratégiai céljainkon és terveinken keresztül felelsen vállaljuk egy országosan és regionálisan kimagasló tevékenységet nyújtó szellemi fellegvár, egy nemzetközi színvonalú intézmény fenntartását és fejlesztését. Jövt építünk. Mindazoknak, akik kidolgozták, akik elbírálják, és akik majd megvalósítják, illenden jár hagyományos köszöntésünk: Sopron, március 25. JÓ SZERENCSÉT! Prof. Dr. Faragó Sándor rektor Intézményfejlesztési Terv

7 Múlt jelen - jöv 1. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BEMUTATÁSA: MÚLT- JELEN-JÖV Bevezetés A Nyugat-magyarországi Egyetem Intézményfejlesztési Terve (IFT) a január 1-jei hatállyal a Nyugat-Magyarországi Egyetem és a Berzsenyi Dániel Fiskola egyesülésével létrejött egyetem együttmködési törekvéseinek els közös stratégiai dokumentuma. Az egyesülés nyomán kialakult helyzet elemzése alapján, ersségeink és gyengeségeink feltárásán keresztül fogalmazza meg az új egyetem céljait, kijelöli azok elérésének útját, felelsségeket állapít meg és felelsöket állít. Az egyetem karai között jelents különbségek mutatkoznak a magyarországi felsoktatásban elfoglalt helyüket, a mvelt tudományterületek hazai és nemzetközi jelentségét, a kutatásifejlesztési és innovációs potenciálokat, az oktatók minsítettségét, az infrastruktúra fejlettségét, az egyes kutatási és oktatási területeken elért hazai és nemzetközi eredményeket, a munkaerpiac kihívásait illeten. A közös stratégiai célok elérése ezért néha tartalmában és idtartamában különböz, kari szint cselekvési programok megfogalmazását is feltételezi. Az egyesülés új lehetségeket rejt magában, ezek felismerése egyik legfontosabb feladatunk. Stratégiai céljaink kijelöléséhez nagy segítséget nyújtott az IFT összeállítását megelz közös elemz munka, a levont következtetések, az eldintézmények egymás iránt megnyilvánuló bizalma, kölcsönös nyitottsága. A változó gazdasági-társadalmi helyzet, a folyamatosan megújuló kihívások, az oktatási piac egyre nagyobb igényei rugalmas alkalmazkodást tételeznek fel, kockázat vállalásra késztetnek és szükségessé teszik az IFT gyakori felülvizsgálatát, évenkénti megújítását. A Nyugat-magyarországi Egyetem Intézményfejlesztési Tervét az analitikus elemzés, az értelem és az intuíció szintéziseként fogalmaztuk meg azzal a céllal, hogy megrajzoljuk egy fejldési pályáján folyamatosan elre haladó ers, nagy intézmény képét. Elsdleges célunk egy egészében integrált, erforrásaival hatékonyan gazdálkodni képes új egyetem létrehozása, mely gyümölcsözteti, minségi szinten jeleníti meg az egyesülésbl, a növekedésbl fakadó elnyöket. A Nyugat-magyarországi Egyetem jövképünkben egy nemzetközi színvonalú, országosan és regionálisan kimagasló tevékenységet nyújtó intézményként jelenik meg, melynek fenntartása és fejlesztése mindannyiunk közös feladata Az egyetem története A Nyugat-magyarországi Egyetem a évi CXXXIX. törvény 36. -a szerinti átalakulás során, január 1-jei hatállyal, a Nyugat-Magyarországi Egyetem és a Berzsenyi Dániel Fiskola egyesülésével jött létre. Jogeldjei: a Soproni Egyetem, amelynek történeti elzménye az 1735-ben alapított bányászati iskolából 1763-ban alapított selmeci Bányászati Ftanintézet, 1770-tl Bányászati Akadémia és az 1807-ben létrehozott Erdészeti Tanintézet, amelyek 1846-tól egyesítve Bányászati és 7 NYME Intézményfejlesztési Terv

8 Múlt jelen jöv Erdészeti Akadémiaként, majd 1919-tl Bányászati és Erdészeti Fiskolaként mködtek. Többszöri átszervezést követen, közvetlen jogeldje a felsoktatási intézményekrl szóló évi 22. sz. tvr.-el létrehozott Erdészeti és Faipari Egyetem. Jogeldje továbbá az egyetem szervezetében 1962-ben alapított Felsfokú Földmérési Technikum jogutódja, az 1972-tl mköd Földmérési és Földrendezi Fiskolai Kar, Székesfehérvár; majd 1996-tól a Soproni Egyetem 2 egyetemi és 1 fiskolai karral, valamint a január 1-jei hatállyal a felsoktatásról szóló évi CXXX. törvény módosításával az évi LII. törvény rendelkezései alapján létrejött 7 karú Nyugat-Magyarországi Egyetem; a Pannon Agrártudományi Egyetem Mezgazdaságtudományi Kar, Mosonmagyaróvár, amelynek jogeldje az 1818-ban alapított Mosonmagyaróvári Gazdasági Felsbb Tanintézet, a felsoktatási intézményekrl szóló évi 22. sz. tvr.-el létesített egyetemi jelleg Mosonmagyaróvári Agrártudományi Fiskola, a Kaposváron Mezgazdasági Fiskola létesítésérl szóló évi 21. sz. tvr.-el és a keszthelyi Agrártudományi Egyetem karairól és a képzési idrl szóló 1029/1970 (VIII. 7.) sz. Korm. határozattal létrehozott keszthelyi Agrártudományi Egyetem Mezgazdaságtudományi Kara; az Apáczai Csere János Tanítóképz Fiskola, amelynek jogeldje az 1778-ban Gyrben megnyílt norma-iskolaegyüttes tanítóképz tagozata, a tanító- és óvónképzésrl szóló évi 26. sz. tvr. és a tanító- és óvónképzésrl szóló évi 26. számú tvr. végrehajtásáról szóló 187/1958. (M.K. 23.) M.M. számú utasítás alapján 1959-ben létrejött felsfokú Gyri Tanítóképz Intézet, amelyet a tanítóképz fiskolák létesítésérl szóló évi 13. sz. tvr. és az egyes pedagógusképz intézmények átszervezésével kapcsolatos intézkedésekrl szóló 1045/1974. (VIII. 31.) MT határozat alapján szeptember 1-jétl Gyri Tanítóképz Fiskolává szerveztek át. A fiskola az Apáczai Csere János nevet a Gyri Tanítóképz Fiskola elnevezésérl szóló évi 23. sz. tvr. alapján vette fel; a Benedek Elek Pedagógiai Fiskola, amelynek az 1874-ben megindított gyermek kertészni tanfolyam képzési elzményeire épül jogeldje a tanító- és óvónképzésrl szóló évi 26. sz. tvr. és a tanító- és óvónképzésrl szóló évi 26. számú tvr. végrehajtásáról szóló 187/1958. (M.K. 23.) MM számú utasítás alapján 1959-ben létesített soproni felsfokú Óvónképz Intézet, a fiskolákról szóló 1048/1990. (III. 21.) MT.h sz. határozattal létrehozott Soproni Óvónképz Fiskola. A fiskola a Benedek Elek nevet a fiskolákról szóló 1048/1990. (III. 21.) MT.h sz. határozat módosításáról szóló 1051/1991. (XI. 5.) Korm. határozat alapján vette fel; A Berzsenyi Dániel Fiskola jogeldjében amely a Kszegi és a Zalaegerszegi Tanítóképz jogutódja ben kezddött meg elbb közép, majd felsfokon az oktatás tl az intézmény a Pécsi Tanárképz Fiskola Kihelyezett Tagozataként, majd 1974-tl önálló jogon képzett tanárokat a magyar közoktatás számára ben a természettudományos szakok indításával képzése teljes mértékben lefedte az általános iskolai tanári kínálatot, ugyanebben az évben felvette Berzsenyi Dániel nevét. A fiskola 1997-es akkreditációját követ években a képzési kínálat folyamatosan bvült egyetemi és fiskolai tanár és nem tanár szakokkal. A parlament 2000-ben meghozott döntése értelmében a szombathelyi Berzsenyi Dániel Fiskola önálló intézmény maradt, két évvel késbb pedig egy kormányrendelet alapján három Bölcsészettudományi, Természettudományi, Testnevelési és Mvészeti fiskolai kart alakíthatott ben átalakultak a karok: a tanárképzés mellett a Bölcsészettudományi Karon bölcsészet- és társadalomtudományi képzés, a Természettudományi és Mszaki Karon természettudományi, mszaki, gazdaságtudományi képzés, a Mvészeti, Nevelés- és Sporttudományi Karon Intézményfejlesztési Terv

9 Múlt jelen - jöv bölcsészettudományi, mvészetközvetítési és sporttudományi képzés folyik január 1- jétl e három kar tevékenységét a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ koordinálja Legfontosabb jellemzk aktuális adatok. Társadalmi, gazdasági, munkaerpiaci környezet A Nyugat-magyarországi Egyetem szervezete Az egyetem hivatalos neve Nyugat-magyarországi Egyetem, rövidített megnevezése NYME, székhelye 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Regionális egyetemi központjának hivatalos neve Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központja, rövidített megnevezése NYME-SEK, székhelye: 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. A Nyugat-magyarországi Egyetem OKM azonosítója FI 21120, szakági besorolása Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként kar, tanszék, intézet, botanikus kert, kutatócsoport és a szervezeti és mködési szabályzatban meghatározott más elnevezés egység mködik. A karok egy vagy több szakmailag összetartozó képzési területen, képzési szinten folyó képzés feladatainak ellátását, koordinálását szervezik. A felsoktatási intézményben kollégiumi, informatikai, szociális, kulturális, sport, könyvtári, levéltári, múzeumi, közoktatási feladatokat ellátó szolgáltató szervezeti egységek mködnek. Az NYME szervezetének és mködésének, ezen belül vezetésének részletes leírását a Szervezeti és Mködési Szabályzat tartalmazza. Az egyetem 10 karra tagozódik. A karokon oktatási szervezeti egységként intézetek, továbbá egyes karokon doktori iskola mködik. Az intézmény karai: A Sopron megyei jogú városban mköd karok: Benedek Elek Pedagógiai Kar (BPK) Erdmérnöki Kar (EMK) Faipari Mérnöki Kar (FMK) Közgazdaságtudományi Kar (KTK) A Szombathely megyei jogú városban mköd Savaria Egyetemi Központ karai: Bölcsészettudományi Kar (BTK) Természettudományi és Mszaki Kar (TTMK) Mvészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar (MNSK) Az egyetem székhelyén és regionális központján kívül mköd karok: Apáczai Csere János Kar (AK); 9022 Gyr, Liszt Ferenc u. 42. Geoinformatikai Kar (GEO); 8002 Székesfehérvár, Pirosalma u Mezgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar (MÉK); 9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2 Az egyetem közoktatási intézményeket tart fenn: Nyugat-magyarországi Egyetem Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium; 9700 Szombathely Bolyai János u. 11. Nyugat-magyarországi Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola; 9022 Gyr, Gárdonyi Géza u Nyugat-magyarországi Egyetem 9 NYME Intézményfejlesztési Terv

10 Múlt jelen jöv Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium; 9400 Sopron, Szent György u. 9. Nyugat-magyarországi Egyetem Aranykapu Gyakorló Óvoda; 9400 Sopron, Ferenczy János u. 5. Nyugat-magyarországi Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda; 9400 Sopron, Zsilip u Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató Központ; 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Az egyetem tudományos kutatási és szervezeti egységként kutatócsoportot mködtet, közvetlen rektori felügyelet alatt: Erd- és Fahasznosítási Regionális Egyetemi Tudásközpont (ERFARET) Az intézmény gazdasági társaságok alapítója: Pannon Famulus Kft., Gyr Universitas Fidelissima Kft., Sopron Nyugat-magyarországi Egyetem Kooperációs Kutatási Központ Nonprofit Kft, Sopron A székhelyen kívüli képzésének székhelyei:1054 Budapest, Akadémia u. 1.,1052 Budapest, Piarista köz 1.,8500 Pápa, Erkel F. u. 39., 7621 Pécs, Váradi u. 4.,8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 143., 9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4., Komarno, Hardná Az egyetem tevékenységi körei Állami feladatként ellátott alaptevékenységek: Meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki. Az oktatási miniszternek az évi LXXX. törvény alapján kiadott szakindítási engedélye alapján kifutó rendszerben egyetemi és fiskolai szint képzést folytat. Meghatározott szakmacsoportban felsfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyítványt ad ki. Az Ftv. a szakképzésrl szóló évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben és a felnttképzésrl szóló évi CI. törvényben foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsoktatásnak nem minsül szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában. A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken, illetve mvészeti ágban, alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez. Az Ftv. ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgazdaság körébe tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó külön jogszabályok rendelkezése szerint. Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el, pedagógusképzést folytató intézményként gyakorló közoktatási intézmény fenntartója. A gyakorlati képzés céljaira tanüzemet, tangazdaságot üzemeltet. A képzés céljait szolgáló gyakorlóhelyet (mhelyt) tart fenn. A nemzeti és az egyetemes kultúra és a mvészetek közvetítésével, mvelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatók felkészítéséhez az értelmiségi létre. Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja. Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez. Intézményfejlesztési Terv

11 Múlt jelen - jöv Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják. Az alkalmazásában lév közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez, a vonatkozó jogszabályok szerint. Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben lát el feladatokat. Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá bels ellenrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egységet, valamint igazgatási, szervezési, mszaki szolgáltató és más, a mködést biztosító funkcionális szervezeti egységeket mködtet. Az alaptevékenységek ellátásának alapvet anyagi feltételeit a fenntartó által biztosított és az államháztartás alrendszereibl származó támogatások, átvett pénzeszközök, az államháztartáson kívüli forrásból származó bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon biztosítja. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az intézmény képzést folytat, illetve folytathat: agrártudomány, bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási ismeretek, mszaki tudományok, mvészet, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudományok, természettudományok Felsfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat: informatika, egyéb szolgáltatások, közgazdaság, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, mvészet, közmveldés, kommunikáció szociális szolgáltatások, oktatás, ügyvitel, vendéglátás-idegenforgalom. Tudományterületek, mvészeti ágak, amelyekben doktori képzés, doktori fokozat odaítélés folyik. agrártudományok, mszaki tudományok, társadalomtudományok, természettudományok. Az intézményben könyvtári, levéltári, kollégiumi, informatikai és egyéb feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egységek mködnek. Az egyetem mködtetési feladatainak ellátásához 11 NYME Intézményfejlesztési Terv

12 Múlt jelen jöv gazdasági funkcionális szervezeti egységként gazdasági figazgatóságot, igazgatási funkcionális szervezeti egységként rektori hivatalt, bels ellenrzési feladatot ellátó szervezeti egységként bels ellenrzési csoportot és minségbiztosítási csoportot mködtet Felvételizk, hallgatók Felvételi adatok, hallgatói merítési bázis. Az elmúlt öt évben rendre kétszeres volt a túljelentkezés az egyetem szakjain, 2007-ben háromszoros. A jelentkezk száma 2005-ben jelentsen csökkent, azután gyakorlatilag állandósult. A felvettek száma között évente ezer fvel csökkent (1. Táblázat). 1. Táblázat Felvételre jelentkezett és felvett hallgatók a NYME és a BDF karain Év Jelentkezk Felvettek Összes Els Összes AN Állami Költségtérítés Els: els helyen jelentkezk száma; AN: alap, nappali képzés mindkét finanszírozási formában; Állami: államilag támogatott minden képzési szinten és munkarenden A felvételizk és a felvettek lakóhely szerinti megoszlása a régió, mint vonzáskörzet domináns szerepét jelzi. Az egyedi képzést nyújtó karok vonzáskörzete országos, a pedagógiai, közgazdasági, jogi képzésé regionális, de nem alkalmazkodik szorosan a Nyugat-dunántúli régióhoz. Ersödik a km-es körzet súlya (1. ábra). A régió mintegy 21 ezer tanulójának egyharmada kíván a régió felsoktatási intézményeiben tovább tanulni. Intézményfejlesztési Terv

13 Múlt jelen - jöv 1. ábra A hallgatók megoszlása megyénként és régiónként Hallgatói létszámadatok. A Nyugat-Magyarországi Egyetem és a Berzsenyi Dániel Fiskola hallgatóinak összlétszáma október 15-én f, az új Nyugat-magyarországi Egyetemé február 25-én f volt. A hallgatók megoszlását karok szerint a 2. ábra szemlélteti. MNSK 7,8% MÉK 6,3% KTK 12,3% TTMK 11,6% AK 25,7% GEO 4,1% FMK 6,0% EMK 6,3% BTK 10,1% BPK 9,9% 2. ábra A hallgatók megoszlása karonként A nappali képzésben 8718 hallgató vesz részt (52,45%), az esti tagozaton, a távoktatásban és a levelez képzésben összesen 7905 f (47,55%). Az államilag támogatott hallgatók száma f (60,93%). A 3. ábra karonkénti bontásban mutatja be a hallgatók tagozatonkénti megoszlását. 13 NYME Intézményfejlesztési Terv

14 Múlt jelen jöv N E/T/L AK BPK BTK EMK FMK GEO KTK MÉK MNSK TTMK 3. ábra A hallgatók tagozatonkénti megoszlása az egyetem karain Oktatók, kutatók, alkalmazottak Létszámadatok A Nyugat-magyarországi Egyetem dolgozói összlétszáma 1887 f, ebbl 1673 f (88,66%) teljes munkaidben és 214 f (11,34%) részmunkaidben foglalkoztatott. A 709 oktató közül 618 f (87,17%) teljes munkaidben dolgozik, 91 f (12,83 %) részmunkaids. A kutatók száma 9 f. A munkavállalók között az oktatók és kutatók részaránya 38,04%. Az oktatói- és alkalmazotti létszámokat karonkénti bontásban a 2. Táblázat tartalmazza. Intézményfejlesztési Terv

15 Múlt jelen - jöv 2. Táblázat Oktatói- és alkalmazotti létszámok karonkénti bontásban (2008) Szervezeti egység Teljes munkaids (f) Részmunkaids (f) Összesen (f) AK BPK EMK FMK KTK GEO MÉK BTK TTMK MNSK Karokhoz nem tartozó szervezetek Közoktatás oktató alkalmazott oktató alkalmazott oktató kutató alkalmazott oktató kutató alkalmazott oktató alkalmazott oktató alkalmazott oktató kutató alkalmazott oktató kutató alkalmazott oktató alkalmazott oktató kutató alkalmazott oktató pedagógus prémium évek alkalmazott oktató pedagógus prémium évek alkalmazott Szervezeti egységként összes (f) NYME összesen Összesítés Teljes munkaids Részmunkaids NYME Oktató összesen Kutató összesen Alkalmazott összesen Prémium Évek Program összesen Pedagógus összesen NYME NYME Intézményfejlesztési Terv

16 Múlt jelen jöv Oktatók besorolása, minsítettsége A 3. Táblázat az oktatók besorolását karonkénti bontásban mutatja be. 3.Táblázat Teljes munkaidben foglalkoztatott oktatók besorolásai (2008) Karok Létszám Egy. tanár Egy. docens Egy. adj. Egy. t.segéd F. tanár F. doc. AK BPK EMK FMK KTK GEO MÉK BTK TTMK MNSK Központ Összes Értékelés:A tanárok és a docensek (egyetemi- és fiskolai) együttes száma 370 f (59,87%), jóval magasabb, mint az adjunktusok és tanársegédek (egyetemi és fiskolai) együttes száma 248 f, (40,13%). A 4. Táblázat a minsített oktatók arányát mutatja be az összoktatói létszámhoz viszonyítva, karonkénti bontásban. 4. Táblázat A teljes munkaidben foglalkoztatott oktatók és a minsített oktatók aránya Karok Oktatók száma Minsített oktatók száma Minsített oktatók aránya (%) AK ,75 BPK ,72 EMK ,94 FMK ,11 KTK ,76 GEO ,48 MÉK ,16 BTK ,95 TTMK ,76 MNSK ,84 Központ 3 1 0,20 Összesen ,36 A Nyugat-magyarországi Egyetemen teljes munkaidben 1 akadémikus, 26 MTA doktora és 309 kandidátus/phd dolgozik. A minsített oktatók aránya több mint 54%. Ez az arány kiemelkeden magas, (közel 80%) a MÉK, EMK és FMK karokon. A volt fiskolai karok közül ebben a vonatkozásban (közel 62%) a BTK vezet. Stratégiai cél a minsítettség növelése. Fokozott figyelmet kell fordítanunk azokra a karokra, amelyeken a minsítettek aránya alacsony. Intézményfejlesztési Terv

17 Múlt jelen - jöv Oktatói korfa A Nyugat-magyarországi Egyetem fállású oktatói karának korcsoportonkénti megoszlását a 4. ábra szemlélteti. 55 év felett 202 f 33% év 132 f 21% 30 év alatt 34 f 6% év 250 f 40% 4. ábra A fállású oktatók korcsoportonkénti megoszlása az egyetemen A év közötti korosztály a legnépesebb (40%). Kiegészülve a év közötti korosztállyal (21%), együtt biztosítják az oktatói utánpótlást. Cél: a legfiatalabb korosztályhoz tartozó oktatók arányának növelése elssorban a saját Doktori Iskoláinkban végzett hallgatók bevonásával. Az 5. Táblázat a fállású oktatók korcsoportonkénti megoszlását mutatja be az egyetem karain. 5. Táblázat A fállású oktatók korcsoportonkénti megoszlása az egyetem karain Oktatói korfa AK BPK BTK EMK FMK GEO KTK MÉK MNSK TTMK Központ Összesen 30 év év év év Összesen Az egyetem társadalmi, gazdasági, munkaerpiaci környezete Nyugat-Magyarország presztízs-régió. A nyugat- és közép-dunántúli régió viszonylag magas fejlettségi szintet képvisel, gazdasági szerkezete és aktivitása kiegyensúlyozott, földrajzi fekvése kedvez, magas a külföldi befektetési ráta. A kutatás-fejlesztési kapacitás bvül, az innováció és a technológiai transzfer intézményrendszere fejldésben van. Bár a megfelel korosztályokban országos szinten itt a legmagasabb az érettségizettek (33%) és a diplomások aránya (10%), a munkaer szakképzettsége nem biztosítja a régió töretlen fejldését. A munkaer könnyen változtatja a helyét, ami gyakran hiányhoz vezet. Foglalkoztatottság. A foglalkoztatási arány Magyarország központi részén és a Nyugat- illetve Közép-Dunántúlon meghaladja az 55%-ot, de alacsonyabb, mint az Európai Unióban. A foglalkoztatottak 40% feletti része dolgozik az iparban, szemben a 33%-os országos átlaggal. Az iskolai végzettség a foglalkoztatási esélyek egyik f meghatározója. N, de még mindig kevés a mszaki végzettségek száma, ezzel szemben a pedagógus, a jogi, a közgazdasági és egyéb humán szakokon túlképzés van. A diplomás végzettséget igényl munkahelyek száma rohamosan n. 17 NYME Intézményfejlesztési Terv

18 Múlt jelen jöv Kutatás-fejlesztés-innováció. A kutatás-fejlesztési profil szakspecifikus, az elmúlt években két regionális egyetemi tudásközpont és két kooperációs kutatóközpont mködött a régióban, ennek eredményeként növekedett az innovációs aktivitás. Sokoldalúak a külföldi kapcsolatok, ezek tanszékekhez köthetk. A határ menti kapcsolatok bvülnek, több szakegyetemmel alakult ki szakmai együttmködés. Együttmködés a régió gazdasági, társadalmi, kulturális szereplivel. Az NYME az általa oktatott és kutatott szakok és tudományágak révén igen kiterjedt felhasználói körrel bír a régióban, mely egyre nagyobb mértékben tart igényt az egyetem kutatás-fejlesztési és innovációs potenciáljára, a tudományos szolgáltatásokra. Az együttmködés az önkormányzatokkal és civil szervezetekkel (vidékfejlesztési projektek, gazdaságelemz adatok, térinformatikai elemzések, szakértés, pályázatkészítés) jó. A felsfokú képzés regionális jellemzi. A régióban csak az NYME alapításával jött létre a nagy egyetem. Három nagy felsoktatási központ (NYME, Széchenyi István Egyetem, Pannon Egyetem) és négy kisebb oktatási centrum (Kaposvár, Keszthely, Zalaegerszeg, Gyri Hittudományi Fiskola és Papnevel Intézet) mködik, ennek ellenére nem teljes az univerzitás profil (hiányzik az orvosképzés, a bölcsészképzés új irányokban bvíthet). A régióban ezer hallgató tanul, az oktató pedig stabil oktatói kört képez. Az interregionális együttmködés a felsoktatásban minimális, jellemzen átoktatás. (Rechnitzer, J. 2006, 2007). Cél: a tudományos közösség szorosabb együttmködése a régió gazdasági, ipari, kulturális és helyhatósági szereplivel. A munkaerpiac igényeinek hatása az oktatási szerkezet változásaira. A munkaerpiac igényei hatást gyakorolnak az egyetem oktatási szerkezetére. A képzési szerkezet bvítését, fejlesztését a szkebb és tágabb régió szükségleteinek figyelembevételével alakítjuk ki. Az agrármérnök képzési terület. Az agrármérnökképzéssel szemben új igények merülnek fel: környezetgazdálkodás, vadgazdálkodás, vidékfejlesztés, élelmiszertervezés, gyümölcstermesztés, gazdasági marketing. Állattenyészt mérnök, gazdasági- és vidékfejlesztési agrármérnök, környezetgazdálkodási, mezgazdasági mérnök, növénytermeszt mérnök szakokat is indítunk, széles bemenetet biztosítva a tervezett mesterképzési szakoknak. A földügyi igazgatásban megoldatlan az ingatlan-nyilvántartást és a földügyi jogbiztonságot szolgáló felsfokú szakemberek képzése, ezért n az igény az igazgatásszervez és térinformatikai szakismeretekkel rendelkez szakemberek iránt. Ingatlan-nyilvántartási szervez szakot alapítunk. A bölcsészettudomány képzési területén az idegen nyelvi, a klasszikus és új bölcsész szakok hallgatói létszámának csökkentésére irányuló negatív kormányzati törekvések ellenére a hallgatói létszám stabilizálódására számítunk. A szlavisztika megtartása régiós érdek. A társadalomtudományi képzési terület szakjai esetében a bölcsész szakokhoz hasonlóan stabil szakstruktúra és a hallgatói létszám megtartása a célunk a területen megnyilvánuló negatív kormányzati törekvések ellenére. A gazdaságtudományok képzési terület továbbra is népszerségnek örvend, különös tekintettel az idegen nyelven folyó oktatásra: gazdálkodás és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, kereskedelem és marketing, turizmus-vendéglátás. Informatikusképzés. Igény mutatkozik a gazdasági informatikus, programtervezi és informatikus mérnökképzés iránt. A mszaki terület iránt az érdekldés jelents és várhatóan az egész régióban ersödni fog. A faipari mérnökképzés területén kialakítjuk az ipari termék- és formatervez mérnöki szak bútoripari és egészségügyi profilját. A jövben is támogatjuk a környezetmérnöki képzést. A mvészeti képzési területen az építmvészet, formatervezés és tervezgrafika keresett, a kínálat bvíthet. Intézményfejlesztési Terv

19 Múlt jelen - jöv A mvészetközvetíti területen a kézmves, képi ábrázolás és az ének-zene képzések a régió mvészeti életének támogatása végett is indokoltak. Pedagógusképzés. A hagyományos pedagógusképzés folyamatosan átalakul. Fokozódik a kereslet a környezetpedagógiát, gyógypedagógiát, erkölcstant oktatók, a humán szolgáltatások területén mködk, az idegen nyelvi ismeretekkel, illetve kommunikációs és idegenforgalmi ismeretekkel rendelkez szakemberek képzése iránt. A nagy hagyományokkal rendelkez tanító és tanárképzés fenntartása és fejlesztése az intézmény szempontjából meghatározó és régiós kívánalom. A közoktatás területén a következ 5-10 évben igen jelents átképzési igény jelentkezik a fiskolát végzett tanárok között a tanári mesterfokozat megszerzésére. Emiatt meghatározóan fontos, hogy az egyetem az erforrásokat koncentrálva, a stratégiai intézeteket tudományos kapacitással megersítve (pedagógiai doktori iskolát is feltételezve) legalább 15 szakterületen megszerezze a tanár mesterszak indításának jogát. Az átképzés f területeinek meghatározásában és a beiskolázási piaccal való kapcsolattartásban fontos feladatot vállalhat a Regionális Pedagógiai Szolgáltató Központ, amely a pedagógusképz karokkal együttmködve a továbbképzések és a szakmai fejlesztések területén is meghatározó szerepet tölthet be a közoktatási szolgáltató piacon. Sport- és egészségtudományi képzésekben az egészségmegrzés, a primer prevenció megjelenítése és fejlesztése valós igényeket elégít ki. A rekreációszervezés és egészségfejlesztés, az andragógia, a turizmus-vendéglátás új kínálatot jelent. A természettudományi terület alapképzései között az élettelen természettudomány képzési ág (fizika, kémia), az él természettudomány képzési ág (biológia), a föld- és földrajztudományi képzési ág (földrajz), a környezettudomány képzési ág (környezettan), a matematikatudomány képzési ág (matematika) és a természetismeret képzési ág (természetismeret) iránt mutatkozik érdekldés. A végzsök pályakövetésének módszerei. A NYME karai már a jelentkezéstl kezdden folyamatosan vizsgálják a különböz szakokra jelentkezett hallgatók életútját. Úgy, mint a felvételi motivációt, a jelentkezettek legfontosabb ismérveit (nem, átlagéletkor, érettségi idpontja, jelentkezési rangsor, nyelvtudás, elképzettség stb.), a mobilitást, az egyes szakok vonzáskörzetét, az iskolavárosokból jelentkezk megoszlását, a végzettek elhelyezkedési lehetségeit, az elérhet életpályák sikerességét. A levont következtetések visszahatnak a képzés szerkezetére és tartalmára. Cél: a társadalmi, gazdasági kapcsolatrendszer, a munkaerpiaci pozíció folyamatos felmérése, a képzési és kutatási kínálat folyamatos összehangolása a munkaerpiac igényeivel, a pályakövetés módszertanának fejlesztése Tudományos tevékenység. Kutatás - fejlesztés - innováció Az NYME oktatói K+F+I tevékenységet elssorban a képzési területeikhez kapcsolódó tudományterületeken végeznek, az intézeti, tanszéki kutatások hagyományosan magas színvonalúak és hatékonyak. Az egyetemen 5 akkreditált laboratórium, ill. akkreditációval rendelkez mércsoport mködik. Az egyetem oktatói jelents szellemi potenciált képviselnek, a minsítettek aránya 54% felett van, az utánpótlást jórészt a doktori iskoláinkban képzett hallgatókkal biztosítjuk. A K+F+I tevékenység eredményességét jelzik az elnyert pályázatok és a bevételek: 2007-ben 72 hazai pályázat ( eft), 6 külföldi pályázat ( eft) és 124 K+F+I megbízás ( NYME Intézményfejlesztési Terv

20 Múlt jelen jöv eft), mindösszesen eft értékben. Ebbl az összegbl a tanszéki kutatásokból származó bevétel eft volt. Innovatív, forrásszerz környezet. A Nyugat-Magyarországi Egyetem az Erd- és Fahasznosítási Regionális Egyetemi Tudásközpont (ERFARET) és a Nyugat-Magyarországi Egyetem Kooperációs Kutatási Központja (KKK) alapításával (2005) és mködtetésével jelentsen elrelépett a K+F+I területeken. Az innovációs nagyprojektekbl származó bevételek jelents részét teszik ki az a K+F+I bevételeinknek (36%) Egységes gazdálkodási és nyilvántartási rendszer A NYME január 1-tl egységes gazdálkodási, informatikai és adatfeldolgozó rendszert (Egységes Gazdálkodási Rendszer, EGR), Létesítménygazdálkodási Rendszert (LGR), Vezeti Információs Rendszert (VIR) és Lotus Domino alapú Netregister iratkezel rendszert mködtet, valamint mind a 10 karra kiterjeden bevezette a Neptun 3R verziót Ingatlanállomány Az NYME vagyonkezelésében az öt telephelyen 57 ingatlan van, köztük 9 kollégium (Sopronban 4, Szombathelyen 1, Mosonmagyaróváron 1, Gyrben 2, Székesfehérváron 1), oktatási-, igazgatási- és egyéb rendeltetés épületek. A 9 kollégiumban összesen 2646 férhely van, emellett 404 ft tudnak elszállásolni. A kollégiumi helyek kihasználtsága 98,68 %-os Informatikai infrastruktúra A Nyugat-magyarországi Egyetem informatikai hálózata jól kiépített, a hálózati elemek korszerek. A szerverterem modern, megfelel a vagyonvédelmi, tzvédelmi és adatvédelmi elírásoknak, a központi feladatokat ellátó szerverek többsége új, nagy teljesítmény. A HEFOP pályázat alapján az alépítményeket felújítottuk, az aktív eszközöket lecseréltük, az épületek többsége már Gb-es kapcsolattal rendelkezik. Az aktív eszközök Cisco, és HP gyártmányúak (Cisco 6509, 2960, 3540, HP 2650). Megkezdtük a szerverszoba eszközparkjának korszersítését. Az elavult szerverek egy részét lecseréltük 14 db IBM gyártmányú géppel (X346, X3560). Jelenleg beüzemelés alatt áll egy 7 db Blade szervert, 17TB storage-ot, 32TB szalagos mentegységet tartalmazó Sun gyártmányú rendszer. A végpontok száma karonként: AK 458 db, BPK 210 db, GEO 286 db, MÉK 1259 db, EMK + FMK + KTK + Kollégiumok 3445 db, BTK 180 db, TTK 200 db, MNSK 180 db, SEK Kollégium 200 db, Forrásközpont 240 db. A rendkívül gyors fejldés az informatika terén újabb és folyamatos fejlesztéseket feltételez a következ tervidszakban is. A további beszerzéseket, korszersítéseket a TIOP keretén belül kívánjuk folytatni Könyvtári szolgáltatások A Nyugat-magyarországi Egyetemen könyvtárhálózat mködik, az NYME Központi Könyvtára és Levéltára és a Benedek Elek Pedagógiai Kar Könyvtára Sopronban, az Apáczai Csere János Kar Könyvtára Gyrben, a Geoinformatikai Kar Könyvtára Székesfehérváron, a Mezgazdaságés Élelmiszertudományi Kar Könyvtára Mosonmagyaróváron, a Savaria Egyetemi Központ Könyvtára Szombathelyen. Az állományra vonatkozó adatokat a 6. Táblázatban tüntettük fel. Intézményfejlesztési Terv

15237-21/2006. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

15237-21/2006. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-21/2006. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. A Nyugat-Magyarországi Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint

Részletesebben

/2006. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

/2006. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-25/2006. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 2 A Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a

Részletesebben

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Dunaújvárosi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. A költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási száma: 597649000 - megnevezése:

Részletesebben

3365-15/2008. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, 2008.

3365-15/2008. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, 2008. 3365-15/2008. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, 2008. A Nyugat-magyarországi Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a,

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV Kidolgozási Útmutató

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV Kidolgozási Útmutató INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV Kidolgozási Útmutató 2007-2011 időszakra vonatkozóan Jogszabályi háttér A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban Ftv.) 151. (5) bekezdése szerint az állami

Részletesebben

/2006. A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

/2006. A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-5/2006. A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. A Budapesti Gazdasági Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint

Részletesebben

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

2086-1/2009. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, 2009.

2086-1/2009. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, 2009. 2086-1/2009. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, 2009. A Nyugat-magyarországi Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a,

Részletesebben

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január ad. 40.964/2004. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2005. január 2 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a

Részletesebben

15237-20/2006. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

15237-20/2006. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-20/2006. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 2 A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

15237-14/2006. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

15237-14/2006. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 15237-14/2006. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 2 A Kecskeméti Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai PIR törzsszáma: 308900 az egyetem

Részletesebben

ad /2006. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA március

ad /2006. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA március ad. 5.940-2/2006. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. március A Debreceni Egyetem alapító okirata A Debreceni Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2007.

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. 2 A Budapesti Műszaki Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

A budapesti gazdasági főiskola alapító okiratának módosítása

A budapesti gazdasági főiskola alapító okiratának módosítása Iktatószám: 15213-60/2009. A budapesti gazdasági főiskola alapító okiratának módosítása A Budapesti Gazdasági Főiskola 29760-1/2008. számú, 2008. december 11-én kelt Alapító Okiratát a költségvetési szervek

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

15213-93/2009. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-93/2009. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Nyugat-magyarországi Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

36-1/2009. AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

36-1/2009. AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. 36-1/2009. AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. 2 Az Eszterházy Károly Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Főiskola költségvetési alapokmánya

Berzsenyi Dániel Főiskola költségvetési alapokmánya Berzsenyi Dániel Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Az intézmény a.) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartó szám(pir törzsszám): 309062000

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE A megfelelőségi vizsgálat időtartama maximum 90 nap. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Ha fenntartó az intézményfejlesztési

Részletesebben

26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

TÁMOP 4.2.1./B HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

TÁMOP 4.2.1./B HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TÁMOP 4.2.1./B Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúra fejlesztés a Nyugat-magyarországi Egyetemen c. pályázathoz kapcsolódó HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM First

Részletesebben

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság Oktatási területeink Informatika Agrárgazdaság Szak- és közigazgatás Üzleti közgazdaság Vidékfejlesztés Felvételt nyert hallgatók száma Államilag finanszírozott hallgatók száma Költségtérítéses hallgatók

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

15237-10/2006. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

15237-10/2006. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-10/2006. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 2 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a,

Részletesebben

3365-24/2008. A TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

3365-24/2008. A TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 3365-24/2008. A TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2 2008. A Tessedik Sámuel Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a

Részletesebben

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 2016. ÉVI HATÁROZATAI SOPRON 2016 1/2016. (I.15.) SZ. HATÁROZAT A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa egyhangúlag elfogadja a

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

Hol tartanak a felsoktatási intézmények a lifelong learning megvalósításában? NYME Beszámoló a MELLearN Workshopra 2007. november 29.

Hol tartanak a felsoktatási intézmények a lifelong learning megvalósításában? NYME Beszámoló a MELLearN Workshopra 2007. november 29. Hol tartanak a felsoktatási intézmények a lifelong learning megvalósításában? NYME Beszámoló a MELLearN Workshopra 2007. november 29., Budapest A Nyugat Magyarországi Egyetemen folyó szakképzések, továbbképzések

Részletesebben

13631-5/2007. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2007.

13631-5/2007. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. 13631-5/2007. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. 2 A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

30733-1/2009/OKM AZ ÓBUDAI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

30733-1/2009/OKM AZ ÓBUDAI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. 30733-1/2009/OKM AZ ÓBUDAI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. Az Óbudai Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115. -ának

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA XX. fejezet Oktatási Minisztérium Azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329826 - megnevezése: Budapesti Gazdasági Főiskola

Részletesebben

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m I B u d a p e s t I K Ö L T S É G V E T É S I A L A P O K M Á N Y A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban Egyetem) az államháztartás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 10. melléklete: Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet működési rendje 2012. Beosztás T U R I Z M U S, S z a b á l y z a t Oldal: 2/7. Készítette Ellenőrizte

Részletesebben

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m I B u d a p e s t I K Ö L T S É G V E T É S I A L A P O K M Á N Y A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban Egyetem) az államháztartás

Részletesebben

ERDÉSZETI ÉS FAIPARI KUTATÓKÖZPONT ÜGYRENDJE

ERDÉSZETI ÉS FAIPARI KUTATÓKÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDÉSZETI ÉS FAIPARI KUTATÓKÖZPONT ÜGYRENDJE SOPRON 2016 HATÁLYOS: 2016. 06. 15-TŐL TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések... 3 Az Erdészeti és Faipari Kutatóközpont vezetése...

Részletesebben

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában Rendezvénysorozat az egész életen át tartó tanulás, mint esélynövel tényez szerepérl,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI MINSÉGFEJLESZTÉSI SZABÁLYZAT PROGRAM A MINSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 8. MELLÉKLETE I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám:

Részletesebben

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA Költségvetési alapokmánya Szarvas 2004. február 2 XX. Oktatási Minisztérium 1. Költségvetési szerv a) Azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329860

Részletesebben

6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30.

6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30. 6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30. Az egész életen át tartó tanulás jelentsége a társadalmi és területi különbségek csökkentésében Mottó A tanulás nem csupán

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Könyvtári szakmai nap Győr, 2014. 03. 25 Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Szemerey Tamásné Dr. levéltárvezető Dr. Sági Éva levéltáros Egyetemi

Részletesebben

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

3300 Eger, Mátyás király út 165.

3300 Eger, Mátyás király út 165. ISKOLÁNKBAN! 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel.: 36/516-068; Fax: 36/516-069 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu Igazgató neve: Molnár György OM azonosító: 101496 Nyílt napok idpontjai:

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Benedek Elek Pädagogische Fakultät / Benedek Elek Faculty of Pedagogy. Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

Benedek Elek Pädagogische Fakultät / Benedek Elek Faculty of Pedagogy. Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Benedek Elek Pädagogische Fakultät / Benedek Elek Faculty of Pedagogy Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Dékáni köszöntő Kedves Érdeklődő! Ebben a kiadványban igyekeztünk összegezni

Részletesebben

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA 11 HALLGATÓI ÉLET (Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2008. március 3. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: FHÖK elnök JÓVÁHAGYTA: Prof. Dr. Rudas Imre

Részletesebben

A gazdasági válság hatása a magyar felsoktatási és felnttképzési rendszerre

A gazdasági válság hatása a magyar felsoktatási és felnttképzési rendszerre A gazdasági válság hatása a magyar felsoktatási és felnttképzési rendszerre 1. A magyar felsoktatás reformfolyamatainak a tapasztalatairól 2. Van-e a magyar felsoktatás reformfolyamatának jövképe? 3.Hiányzik

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Iktatószám: 15213-64/2009. A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A Budapesti Műszaki Főiskola 27686-1/2008. számú, 2008. november 25-én kelt Alapító Okiratát a költségvetési szervek

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 2004.

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 2004. A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2004. Dr. Detrekői Ákos rektor Török Imre gazdasági és műszaki főigazgató Felügyeleti szerv Fejezet száma, megnevezése: XX, Oktatási

Részletesebben

15237-4/2006. A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

15237-4/2006. A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-4/2006. A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. A Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola költségvetési alapokmánya

Budapesti Gazdasági Főiskola költségvetési alapokmánya Budapesti Gazdasági Főiskola költségvetési alapokmánya XX. fejezet Oktatási Minisztérium Azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329826000 - megnevezése: Budapesti Gazdasági

Részletesebben

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája Bevezet Nemzedékünk még soha nem élt meg ekkora gazdasági válságot. Az elmúlt évtizedben folyamatos gazdasági növekedés tanúi

Részletesebben

/2008. A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

/2008. A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-27/2008. A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Magyar Képzőművészeti Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT Szombathely 2013. március 20. Tartalom A Nyugat-magyarországi Egyetem 1 Az intézmény

Részletesebben

A felsoktatás, mint szolgáltatás. Kerül Judit Nyíregyházi Fiskola

A felsoktatás, mint szolgáltatás. Kerül Judit Nyíregyházi Fiskola A felsoktatás, mint szolgáltatás Kerül Judit Nyíregyházi Fiskola Témaválasztás indoklása A felsoktatási intézmények csak akkor válhatnak szolgáltató intézményekké, ha ismerik és képesek kielégíteni a

Részletesebben

A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra

A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra

Részletesebben

Mérés gyakorisága. Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók száma Fő Féléves ORH Neptun Automatikus

Mérés gyakorisága. Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók száma Fő Féléves ORH Neptun Automatikus A.1 Hallgatói létszám növelése A.1.1 Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók Fő Féléves ORH Neptun Automatikus Finanszírozási szempontú kimutatás, azaz kétszakos

Részletesebben

Reprezentatív felmérés - végzett 2010, 2011, Válaszadók száma = 570. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

Reprezentatív felmérés - végzett 2010, 2011, Válaszadók száma = 570. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Reprezentatív felmérés - végzett 200, 20, 202 Válaszadók száma = 70 Általános indikátorok Globális index - 2 3 4 6 + átl.=4.28 elt.=.23-2 3 4 6 átl.=4.28 elt.=.23 (α = 0.87) + Felmérés eredmények Jelmagyarázat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám: Kiadás dátuma: A példány sorszáma:

Részletesebben

643-1/2009. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

643-1/2009. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. 643-1/2009. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010.

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010. Felsőoktatás-politikai célok és elvárások Veszprém, 2010. Fejlesztés irányai az utóbbi években Kihívások globális, de különösen Európát érintő változások társadalmi váltást követő hazai átalakulások Dokumentumok

Részletesebben

Felmérés a HALLGATÓK intézményválasztás motivációjáról a 2007/2008. tanévben

Felmérés a HALLGATÓK intézményválasztás motivációjáról a 2007/2008. tanévben Felmérés a HALLGATÓK intézményválasztás motivációjáról a 2007/2008. tanévben Egyetemünk minőségbiztosítási feladatai között fontosnak tartjuk, - különös tekintettel az ez évi felvételi eredményekre -,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 A foglalkoztatási

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem

Nyugat-magyarországi Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer Nyugat-magyarországi Egyetem Szakmai beszámoló a 2010. évi Diplomás Pályakövető Rendszer tavaszi felmérésről Gyorsjelentések Nyugat-magyarországi Egyetem Intézményi rész 2007-ben

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve Kivonat a DE Szenátusa által 7. április 9-én elfogadott A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve dokumentumból. . DOKTORI KÉPZÉS FOLYTATÁSA, TOVÁBBFEJLESZTÉSE.. A doktori képzés rendszerének átalakítása

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPOKMÁNYA. XX. fejezet Oktatási Minisztérium

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPOKMÁNYA. XX. fejezet Oktatási Minisztérium A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPOKMÁNYA XX. fejezet Oktatási Minisztérium Azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329826 - megnevezése: Budapesti Gazdasági Főiskola - székhelye:

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A haza szolgálatában

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A haza szolgálatában Nemzeti Közszolgálati Egyetem A haza szolgálatában Az egyetem missziója és pályája A közös cél: a jogelődök eredményeinek és hagyományainak tiszteletben tartása mellett az új egyetemet, az NKE-t építeni.

Részletesebben

statisztikai módszerekkel

statisztikai módszerekkel Statisztikai világnap 2010. október 20. Az oktatási kiválóság g mérése m statisztikai módszerekkel Sándorné dr. Kriszt Éva rektor A mérésrm sről l elméleti leti megközel zelítésben A A mérés m s fogalma,

Részletesebben

A SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Iktatószám: 15213-110/2009. A SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A Színház- és Filmművészeti Egyetem 3365-22/2008. számú, 2008. február 29-én kelt Alapító Okiratát a költségvetési

Részletesebben

Infrastruktúra-fejlesztési stratégia

Infrastruktúra-fejlesztési stratégia A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein Infrastruktúra-fejlesztési stratégia Projekt Koordinációs Értekezlet 2011.

Részletesebben

39-1/2009. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

39-1/2009. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. 39-1/2009. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. 2 A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Egyetemek a határ menti együttműködésben Nemzetközi projektzáró konferencia Győr, 2006. szeptember 26.

Részletesebben

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban Felsoktatási minségtérkép 8. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2012. április 26-27., Gödöll Hegyi-Halmos Nóra ELTE PPK OFI Felsoktatási

Részletesebben

SZE-GYŐR Rólunk. A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak. Campus területe: 101.724 m 2. Képzési területek:

SZE-GYŐR Rólunk. A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak. Campus területe: 101.724 m 2. Képzési területek: SZE-GYŐR Rólunk A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak Campus területe: 101.724 m 2 Képzési területek: műszaki, informatikai, jogi, igazgatási, gazdasági, pedagógiai egészségügyi, szociális, zeneművészeti

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

A minőség prioritása az új felsőoktatási törvényben

A minőség prioritása az új felsőoktatási törvényben A minőség prioritása az új felsőoktatási törvényben Dr. Mang Béla felsőoktatási helyettes államtitkár Szeged, 2005. február 25. 2 Történeti áttekintés I.! 1993. évi LXXX. Törvény! Akadémiai autonómia!

Részletesebben

UNIREGIO Zárókonferencia. Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben

UNIREGIO Zárókonferencia. Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet UNIREGIO Zárókonferencia Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben Reisinger Adrienn tudományos segédmunkatárs, PhD

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban 2014-2020 Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest, 2014. március 26. Tartalom 1. Jövőkép 2. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

15213-83/2009. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-83/2009. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Magyar Táncművészeti Főiskola alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai

Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai Dr. Vilmányi

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról Berzsenyi Dániel Gimnázium 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Teendők Továbbtanulás irányának meghatározása Felvételi tájékoztató

Részletesebben

132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat

132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat 132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat I. A Közgylés a Simon István utcai Általános Iskola, a Teleki Blanka Szakképz Iskola, valamint az Oladi Mveldési Központ jogutódjaként 2007. augusztus 1. napjával

Részletesebben

MÜL1 - Felmérés a hallgatók intézményválasztás motivációiról

MÜL1 - Felmérés a hallgatók intézményválasztás motivációiról NYME 900 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u... MÜL - Felmérés a hallgatók intézményválasztás motivációiról RH-77-/0. Felmérési eredmények kiértékelése - Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar - 0 Ez az összesítés

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT

KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Szeged. 2015. június 23 KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT Homoki-Nagy Mária Varga Zsuzsanna PROJEKT ELEMEK 1. Oktatási együttműködés a mérnökiinformatika, a pedagógusképzés és

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 Készült: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése alapján, valamint a kari fejlesztési stratégia, a módosított

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA 3. AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS RENDSZERE, CÉLJAI A NAT-HOZ VEZET ÚT ÉS A NAT AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA Az általános mvelés célja Az általános képzés feladata: általános mveltség megszerzése,

Részletesebben

A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége Közfeladatként ellátott alaptevékenység köre A szerves kémia terén

A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége Közfeladatként ellátott alaptevékenység köre A szerves kémia terén A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége A kutatóközpont autonóm módon vesz részt az MTA közfeladatainak megoldásában, önállóan is vállal közfeladatokat, továbbá egyéb tevékenységet is végezhet.

Részletesebben