TÖRÖKBÁLINT PISTÁLY HEGY ÁTMINŐSÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉT VIZSGÁLÓ VÁROSRENDEZÉSI TANULMÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÖRÖKBÁLINT PISTÁLY HEGY ÁTMINŐSÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉT VIZSGÁLÓ VÁROSRENDEZÉSI TANULMÁNY"

Átírás

1 TÖRÖKBÁLINT PISTÁLY HEGY ÁTMINŐSÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉT VIZSGÁLÓ VÁROSRENDEZÉSI TANULMÁNY PORATERV VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ IRODA KFT október hó

2 Tervezők PORATERV Városrendezési és Építészeti Tervező iroda Kft Budapest kléh István u. 8/b. T: 06-1/ F: 06-1/ web: blog: Marthi Zsuzsa, településrendező tervező Hartung Melinda, településrendező tervező Czene Éva, településrendező tervező Heckenast Judit, közlekedéstervező Pocsok Katalin, tájtervező Bíró Attila, közműtervező Hanczár Zsoltné, közműtervező Tartalom 1. Bevezetés Adottságok, motivációk, aggodalmak Megoldási alternatívák az övezeti besorolás szempontjából Fejlesztési alternatívák és feltételrendszerének értékelése Fejlesztési lehetőségek...18 Copyright. Ha ez az anyag nagyon tetszik Önnek, és úgy döntene, hogy más célra is lemásolná, vagy továbbítaná, kérem, ne tegye. Nekünk ártana vele. Ajánlja inkább a fenti címen megadott honlapunkat vagy blogunkat, éppen elég ingyenes anyagot talál ott. Ez a dokumentáció a szerzői jog védelme alatt áll, kizárólag a Portaterv Kft. előzetes írásos engedélyével másolható, részben, vagy egészben. Köszönöm, hogy ebben az esetben a becsülete szerint jár el. 2

3 1. Bevezetés A tervezés kezdetén részletes problémafeltáró beszélgetéseket folytattunk a terület két tulajdonosával: Mestyanek Gáborral és Oláh Gáborral, akik a pistályi lakosság bizalmát élvezik, és akik jól ismerik a lakosság szándékait, problémáit. A pistályi tulajdonosi közösség régóta próbál a mezőgazdasági, kertes életformából hivatalosan is kilépni, mivel az itteni telektulajdonosok többsége ma is inkább lakó vagy üdülő céljára használja a területet, és valamikor a terület valóban lakóterület is volt, itt éltek a Mechanikai művekben dolgozó munkások. A jelenlegi tényleges területhasználat, a mezőgazdasági besorolás miatt csak tűrt állapot. Ma Budapest agglomerációjában ilyen magas presztízsű területen irreális az előírt területhasználat, de hogy mégis ebben az övezetben van, a megnövekedő közfeladatoktól való félelem, a töke hiány, valamint az eltökéltség hiányának tudható be, ami a sokszereplős fejlesztési folyamat irányításának kockázatos politikai kimenetelével indokolható. Határozott szándékunk volt e tanulmány elkészítésekor, hogy elsősorban a szereplők (Önkormányzat-Hivatal-Tulajdonosok) közötti őszinte kommunikáció létrejöttét segítsük, mivel jó döntést, meggyőződésünk szerint, nem egy felkért szakember hozhat, hanem csak a terület sorsában érdekelt szereplők, akiket egymás megértése, a kölcsönös tolerancia mentén együtt megalkotott, mind két fél számára elfogadható megoldás kialakítása vezérel. A megfelelő érvrendszer, majd egyesség kialakításához, azaz a lehető legjobb döntés meghozatalához úgy kívántunk hozzájárulni, hogy az összes felmerülő szándékot, konfliktust, megoldási alternatívát, pro és kontra érveket összegyűjtsük, azokat végig gondoljuk, a lehetséges műszaki kialakítás alternatíváival tálaljuk, hogy a tényleges problémákat minden oldalról megvilágítsuk, és néven nevezzük. Úgy gondoljuk, hogy csak a nyílt kommunikáció vezethet, ahhoz az eredményhez, amit minden fél el tud fogadni, és ami minden problémára, egyfajta közös akaratként megoldásokat eredményez. A jelenlegi helyzetben, véleményünk szerint nincsenek abszolút megoldások, csak olyan, ami a két fél között, a lehető legkisebb kompromisszum mentén létrejöhet. Ennek kiérleléséhez, véleményünk szerint szükséges, hogy az érintettek, megfelelően oldott körülmények között (kisebb körben, ismételten) beszélgetni tudjanak az egyes megoldási alternatívákról, és egymás érvrendszerét, szándékait, teherviselő képességét megismerve egy iterációs folyamat végén a lehetséges legjobb megegyezést megkössék. A nyíltság és az őszinteség fogja meghozni azt a megoldást, ami politikailag is felvállalható, és amely aztán megállapodássá, tervvé, szabályozássá alakítható. A metodikánk, hogy összegezzük a beszélgetések eredményeként megismert motivációkat, félelmeket, és arra végig gondoljuk a megoldási alternatívákat, jelen esetben a fejlesztés vagy a nem fejlesztés alternatíváit is, illetve a fejlesztés során megoldandó feladatok alternatívái, nehézségei, előnye, hátránya, garanciái. Végig gondoltuk azt is, hogy a szabályozáson kívül milyen olyan más eszközt tudunk még előszedni a láda fiából, ami segítheti a lehető legjobb megoldás megvalósítását: az építésszabályozás sajátos jogintézményeit, fejlesztő- és finanszírozó szervezeteket. Megemlítettük azokat a megoldásokat is, ami nem a mi javaslatunk volt, de azért, hogy a gondolkodást, a mérlegelést segítsük egyenrangú javaslatként kezeltük, és ezeket is átvilágítottuk. Az anyagot jelen formájában vitaanyagnak szántuk, ami mentén elindulhat a gondolkodás, az előnyök hátrányok értékelése, és nem utolsó sorban a kommunikáció, ami alkalmas arra, hogy jelen ismeretanyagot, megoldási javaslatokat bővítsék, majd valamelyik irányt kiválasztva a megvalósítás irányába tovább vigyék. Javaslom, hogy ehhez kiscsoportos párbeszédköröket hozzanak létre, ahol elindulhat a kommunikáció. Szükséges lenne a tulajdonosok vezető egyéniségeiből, valamint a képviselőkből egy ad hoc bizottság létrehozása, aki a tárgyalásokat végig kísérnék, eredményeit értékelnék, és a testületnek a javaslatokat előzetesen megvitatná, és előterjesztené. Később is ellenőrizné a megvalósulást. Összeaállította: Marthi Zsuzsa vezető tervező 3

4 2. Adottságok, motivációk, aggodalmak Adottságok Emberi tényezők Építési előírások, mutatók Fizikai, térszerkezeti Motiváció Aggodalmak Előírások Mutatók Értékek Nehézségek Pistályiak Önkormányzati nem beépítésre szánt külterület, kertes mezőgazdasági terület A terület teljes nagysága: 87,0 ha A tömbök területe (utak nélkül): 81,4 ha A központi régió fejlődő térségében fekszik Közmű hiány: víz van, de lehet, hogy rossz helyen, szennyvíz-, csapadékvíz elvezetés, gázhálózat Jó lakóközösség átlagnál jobb szomszédi viszony Önkormányzat elutasító hozzáállása a problémák megoldásához, bár ez Számára nem reális költségekkel járó fejlesztési kényszer Kertműveléshez kapcsolódó gazdasági építmények helyezhetők el Lakással is beépíthető, ha a teleknagyság: min m2 A telkek 90 %-a m2 között változik, Hosszú és keskeny szalagparcellák, keskeny utcai front Jó kilátás, nyugodt környezet (csend, nyugalom), jó levegő Kies környék, beállt dús növényzet hiánya Elégtelen útszélesség az infrastruktúra szabályszerű kialakításához A térség rossz közlekedési kapcsolatai, távol vannak a gyűjtő és főközlekedési útvonalak Összetartás, együvé tartozás érzése, jó szomszédi kapcsolatok, amely átsegít a nehézségeken Érzelmi kötődés a kialakult növény és állatvilághoz, a tájhoz csökkenőben A múlt negatív érzelmei, az itt élő sváb nemzetiségi közösség miatti elnyomó bánásmód máig érezhető hatásai Ügyeik befagynak. Újabb gátló tényezők megjelenése Nincs végleg kiút Fizikai adottságok, mint gátló tényezők az infrastruktúrafejlesztésben Plussz szervezési feladatok a hivatal részéről, amire nincs felkészülve A legnagyobb beépíthetőség:3 % A legnagyobb építménymag.:4,50 m A m2-nél kisebb területű telkeken a már meglévő beépítés fenntartható, de nem növelhető 360 fő bejelentett lakos Itt el lehet bújni a világ zaja elől Beépítettség mértéke tömbönként változó: 0,5-13,3% Az egész terület átlagában:4,7% Laza laksűrűség: lakos Átmenő forgalom hiánya, a csillapított forgalom miatt csendes Tolerálják a terület eltérő használatát: pl. hétvégi házas, lakó házas, mindenki úgy használja, ahogy akarja Az itt élőknek nem gond alkalmazkodni a nomád körülményekhez, sőt értéknek tekintik Nem kell 6*-os lakóterület Az költözzön ide, aki ki tud békülni az itteni adottságokkal, képes kompromisszumot kötni a nomádabb, Az elmúlt időszak nehézségei miatt bizalmatlan tulajdonosi réteg A hivatali szakemberek nem nyitottak a problémáik megoldására A hatóságok elzárkóznak a költségkímélő, lassú átalakulást igénylő műszaki megoldásoktól Kikényszerített fejlesztés, de betarthatatlan garanciák Túl sok földtulajdonos, akikkel nem lehet mind fejlesztési megállapodást kötni Az új beköltözők túlzott elvárásai, követeléssel lépnek fel az önkormányzattal szemben 4

5 A beépítés alacsony intenzitása öngondoskodó életformával A területfejlesztő egyesület megléte, cselekvő részvétele az előremozdításért Aktív részvállalás a közszolgáltatás megszervezésében, pl közműfejlesztés, szemétszállítás Bio életforma működtetése Nyitottság az alternatív közművesítési megoldásokra, közszolgáltatásokra Toleránsak az itt élők, kezelik a keskeny utca problémát (elengedik egymást/félre állnak, felhajtókon keresztül közelítik meg telkeiket) Utcaszélesítés tulajdonosokkal egyeztetve, építési igények egyidejűleg, fokozatosan legyen megvalósítható, ne legyen gátja az átminősítésnek Egyszeri nagyösszegű kezdeti beruházás szüksége az elinduláshoz A fejlesztések jóváhagyása után megreked az együttműködés, nyakába szakad a probléma Egyszeri nagyösszegű kezdeti beruházás szüksége az elinduláshoz 5

6 3. Megoldási alternatívák az övezeti besorolás szempontjából 3.1. A terület jelenlegi mezőgazdasági, kertes besorolása marad Előnye Hátránya Városrendezési Önkormányzati Tulajdonosi Városrendezési Önkormányzati Tulajdonosi Konzerválódik a zöldterületi jelleg Nem nőnek a szervezési feladatai Megmarad a jelenlegi területhasználat lazasága Nem nő a terület környezeti terhelése Érintetlen marad a növény és állatvilág Nem nő az intézményellátási és közszolgálati feladata Nem növekednek az ellátási feladatokból származó költségek A keskeny utak forgalma nem nő A közműterhelés nem növekszik, elegendő az alacsonyabb ellátottsági szint A nagyvárosi urbanizált terségben zárványszerű, idegen területhasználati mód A területen konzerválódó életforma, a megújulás hiánya a terület ledegradálásához vezethet A töke hiány a közműellátást nem teszi lehetővé, ezért az illegális megoldásokkal a környezetterhelés észrevétlenül fokozódhat Nő az elégedetlenség a tulajdonosok között, bizalomvesztés, elveszti a tenni akaró tulajdonosi kör aktivitását, egyedül marad a gondokkal Nő mégiscsak a lakosság, de nem az aktív, hanem a keresőképtelen rétege, ami plusz feladatokat jelenthet Sok üres terület, használaton kívüli épületek: több a vagyonvédelmi feladat Katasztrófavédelmi feladatok nehezen láthatók el A több éves cél a terület megújulásáért újból szertefoszlik, aktív réteg reményvesztett lesz, nem segíti a közfeladatok ellátását A telkek folyamatosan leértékelődnek Csökkenő vagy stagnáló telekérték mellett elvesztik a lehetőségét a terület infrastruktúrális ellátásának javítására Hosszú időre konzerválódik az elégtelen közműellátás 6

7 3.2. A terület beépítésre szánt területté átminősítésre kerül Előnye Hátránya Városrendezési Önkormányzati Tulajdonosi Városrendezési Önkormányzati Tulajdonosi A terület bekapcsolódik a városi szerkezetbe, megszűnik az elszigeteltsége A telkek értéke nő, ezért elvárható a lakosságtól a közterhek bevállalása Elindulhat a terület fejlesztése, ezáltal felértékelődése Csökken a zöldfelületek aránya Fokozódnak a terveztetési és szervezési feladatok A szabályozási szélesség Az átminősítés lehetővé teszi a szabályozási szélesség korrekcióját Esélyt kap a terület az infrastruktura megfelelő szintű kiépülésére Az infra képülésével csökkenthető a környezetterhelés, ellenőrzött módon kerül a szennyezés elszállítás-ra, megsemmisítésre (szennyvíz+szemét) A piaci élénkülés lehetőséget ad a jobb telekstruktúra kialakulására Hajlandóság növekedése a kezelhető közterület kialakítására Katasztrófavédelemi szempontból megnyugtató műszaki megoldások kezdeményezhetők Javul az aktív népesség aránya, a terület adóteherviselési képessége javul Csökkennek az illegális építkezések Nő a lakosság bizalma az önkormányzat felé Olcsó telkek felvásárlásával területhez juthat, ahol egyéb településfejlesztési feladatot oldhat meg A passzív tulajdonosok, jobban bevonhatók a terület átalakításába Javulhat a közszolgáltatás színvonala Csökken az elszigeteltség érzése Engedélyeztethetők az építkezések Javul az életminőség Átlátható, tervezhető az előrelépés folyamata Csökken a terület érintetlensége, nő a beépítés intenzitása Csökken az élővilág háborítatlansága Nő a közellátási teher, műszaki+humán infrastruktúra Nőhetnek a költségvetési kiadások Csökken a terület háborítatlansága Le kell adni közterület céljára a magánterületből Többletköltséget kell bevállalni az infrastruktúra fejlesztéséért Az átminősítésért cserébe kellemetlen intézkedéseket is tűrni kell 7

8 4. Fejlesztési alternatívák és feltételrendszerének értékelése 4.1. Üdülőövezet Üdülőövezeti átminősítés esetén Építésszabályozás javaslata Előnye hátránya Megvalósítás garanciái a kialakítható legkisebb telek mérete m2? a beépíthető legkisebb telek méret: területe: 1000 m2? szélessége: 12 m? maximális beépíthetőség %? a minimálisan kialakítandó zöldfelület 75-80%? maximális építmény magasság 4,0 m? teljes közmű meglétéig a részleges közművesítettség is elegendő? Pl: zárt szennyvíztároló új utcanyitások is előnyösek lennének nyelestelket ki kellene zárni Önkormányzat Tulajdonosok Önkormányzat Tulajdonosok Lassabb a beépülése, mivel korlátozottabb a hiteligénylési lehetőség Kisebb intezitású beépítést is előírhat Hivatalosan nem keletkezik oktatási ellátási igény A lakóterületi kialakításhoz képest nincs a lakóövezeti besoroláshoz képest szűkebb funkciónális lehetőség, a lakófunkciót kiszolgáló létesítmények köre szűkebb a cél a lakófunkció biztosítása a területen ez csak átmeneti megoldás külön kell lobbyzni később a lakóterületi átminősítésért Szabályozási előírásban előírhat feltétel teljesítéséhez kötött építési tilalmat (feltétel pl. a műszaki infrastruktúra megléte). Előírható még a minimális adottságokkal rendelkező telekméret, a hátrahúzott kerités. Szerződéskötés a tulajokkal pl: a közterület leadásáról, a közművesítés áthárításáról, szemétszállításról, szippantásról, stb. Közműfejlesztő társaság létrehozása és annak megfelelő arányú tagsága adja a küszöböt a fejlesztések megindításához A tulajok szerződése egy olyan céggel, amely előfinanszírozót hoz a közterület kiépítésére, és megvalósítja az út és közmű kiépítését (www.aszfaltut.hu) Beépítési kötelezettség előírása, hogy ösztönözze az összes tulajt az egyszeri fellépésre, a közterület kialakítására 8

9 4.2. Lakóövezet Lakóövezeti átminősítés esetén Építésszabályozás javaslata Előnye hátránya Megvalósítás garanciái a kialakítható legkisebb telek mérete m 2? egyedileg szabályozva a beépíthető legkisebb telek méret: területe: 1000 m 2? (kihat az alakítható építési telkek számára ( ) 1 telek/1 lakás telekszélesség minimuma: m? maximális beépíthetőség %? a minimálisan kialakítandó zöldfelület 70-75%? maximális építmény magasság 6,0 m? teljes közmű meglétéig a részleges közművesítettség is elegendő? Pl: zárt szennyvíztároló (hatóságoknál kétséges az átmenetele, később nehéz elérni a rákötést) új utcanyitások is előnyösek lennének, de a hosszú szalagparcellák megosztására nem lenne célszerű utcát nyitni, csak rá merőlegesen nyelestelket ki kellene zárni Önkormányzat Tulajdonosok Önkormányzat Tulajdonosok Gyorsabb a beépülése, és annak a lehetősége jobban ösztönzi a tulajdonosokat az összefogásra, a közterület kialakítására Tágabb funkcionális szabadság a kiszolgáló funkciók kialakítására Piacképesebb ingatlan A lakóterületi kialakítás és használat a tervezett cél, vagy annak a használatnak a legalizálása, ami van ma is Nagyobb aktivitás érhető el a most még passzívabb tulajdonosi rétegnél, ha az ingatlan piacképesebb Hatékonyabb fellépést, szervezőmunka kifejtését igényli Közfeladatok valamelyest többletet adhatnak kevesebb alternatív megoldást célszerű ajánlani a közművesítésnél Szabályozási előírásban előírhat feltétel teljesítéséhez kötött építési tilalmat (feltétel pl. a műszaki infrastruktúra megléte). Előírható még a minimális adottságokkal rendelkező telekméret, a hátrahúzott kerités. Szerződéskötés a tulajokkal pl: a közterület leadásáról, a közművesítés áthárításáról, szemétszállításról, szippantásról, stb. Közműfejlesztő társaság létrehozása és annak megfelelő arányú tagsága adja a küszöböt a fejlesztések megindításához A tulajok szerződése egy olyan céggel, amely előfinanszírozót hoz a közterület kiépítésére, és megvalósítja az út és közmű kiépítését (www.aszfaltut.hu) Beépítési kötelezettség előírása, hogy ösztönözze az összes tulajt az egyszeri fellépésre, a közterület kialakítására 9

10 4.3. Telekrendezés Telekrendezési kérdések Adottságok nagy- és kisméretű telkek, vegyesen, a m 2 -ig egy tömbben a keskeny, hosszú telkek alapterülete megfelelő, de beépítésre mégis alkalmatlanok, pl m alattiak utcaszélesítés esetén, az utcával párhuzamos telkekből aránylag nagy területi hányadok esnek le. Építésszabályozás Előnye Hátránya javaslata Alternatívák Önkormányzat Tulajdonosok Önkormányzat Tulajdonosok telekstruktúra szabályozatlan marad, a kedvezőbb arányú átalakulást az ingatlanpiaci érdekekre bízzuk Szabályozással ösztönözzük (kötelezzük) a keskeny telkek összevonását és szélesebb telkek kialakítását (pl.: min. 14 m), ez lenne a lakó vagy üdülő épülettel való beépíthetőség feltétele kevesebb gátlótényező, kevesebb személyes konfliktus, ami megnehezíti az átalakulást Ösztönzőleg hat az arányos telekalakzat kialakítására Az arányos telkek beépíthetősége javul, piaci értéke nő kevesebb gátlótényező, kevesebb személyes konfliktus, ami megnehezíti az átalakulást A szabályos telkeken arányos épületek épülhetnek, elkerülhetők a területen az építészetileg kedvezőtlen beépítések (pl. a keskeny-hosszú virsli alakú há-zak), ezáltal az egész terület értéke nő kedvezőtlen településkép, mert a túl keskeny, pl. 10 m széles telkek beépítését is kezdeményezni fogják (4m széles ép) Sok személyes ellenállás a továbblépés megoldására (pl. ellenérdekeltség a közműhelyzet közös megoldásában) kevesebb kötöttség a továbblépésnél Bizonyos keskeny telkes telektulajdonosok patthely-zetbe kerülhetnek, ha nem akarja tőlük megvenni a telküket senki, vagy kihasz-nálva a helyzetet, túl alacsony árat fizetnek érte 10

11 4.4. Infrastruktúrafejlesztés Műszaki infrastruktúra VÍZ Adottságok Megoldási alternatívák Nehézségek Megoldás Van vezetékes víz Megmarad a meglévő Nehéz mellé lefektetni a többi közművet Bevágásban lévő utak esetében célszerű lenne feltöltésbe rakni az új közműveket, ezért ott a vízvezetékeket is ki kell újból építeni Új kerül lefektetésre Bevágásban lévő utak esetében feltöltésbe kerülne közmű társulás alapítása, amelyet az önkormányzat előfinanszírozhat, pl. kamatmentes részletfizetés biztosításával külső cég bevonása az előfinanszírozásra, kivitelezés lebonyolítására (pl.: feltétele az önkormányzati és a tulajdonosi érdekeltség teljes megteremtése 11

12 SZENNYVÍZ-ELVEZETÉS Adottságok Megoldási alternatívák Nehézségek Megoldás Továbbra sem épül ki (legalábbis első ütemben nem), zárt szennyvíztároló épűl ki Nehezen ellenőrizhető a zárt tárolás technológiája Nincs vezetékes szennyvízelvezetés A szennyvíztisztító 500 méteres védőtávolsággal rendelkezik a vizsgált terület egy részének hasznosíthatóságát korlátozza Kiépül Bevágásban lévő utak esetében feltöltésbe kerülne Megfelelő szélességű útban lehet csak gondolkodni Legmegfelelőbb megoldás környezetvédelmi szempontból, viszont a kiindulásnál olyan költségterhe van, ami az egész átminősítés ügyét ellehetetleníti A szippantást az önkormányzat végezteti, a vízfogyasztásból kalkulált szennyvízterhelés alapján talajterhelési adó közmű társulás alapítása, amelyet az önkormányzat előfinanszírozhat, pl. kamatmentes részletfizetés biztosításával külső cég bevonása az előfinanszírozásra, kivitelezés lebonyolítására (pl.: ), feltétele az önkormányzati és a tulajdonosi érdekeltség teljes megteremtése 12

13 CSAPADÉK-VÍZELVEZETÉS Adottságok Megoldási alternatívák Nehézségek Megoldás Továbbra sem épül ki (legalábbis első Folytatódik az erózió ütemben nem) Nincs vezetékes csapadékvíz-elvezetés Az esővíz vízfolyásokat képez az utakon, ami eróziót okoz, és fokozza az utak bevágódását Kiépül (de ez csak a közterületen keletkező csapadékvíz elvezetésére alkalmas, a telkeken belül keletkezett csapadékvizekről külön kell gondoskodni) Cél az esővíz maximális mértékben területen való tartása, ez ökológiailag is pozitív, telkeken belül egyedi puffertárolók előírása Az összegyűjtött csapadék locsolásra, mosásra, wc öblítésre felhasználható Bevágásban lévő utak esetében feltöltésbe kerülne Megfelelő szélességű útban lehet csak gondolkodni Legmegfelelőbb megoldás környezetvédelmi szempontból, viszont a kiindulásnál olyan költségterhe van, ami az egész átminősítés ügyét megnehezíti Nehezen ellenőrizhető A szippantást az önkormányzat végezteti, a vízfogyasztásból kalkulált szennyvízterhelés alapján közmű társulás alapítása, amelyet az önkormányzat előfinanszírozhat, pl. kamatmentes részletfizetés biztosításával külső cég bevonása az előfinanszírozásra, kivitelezés lebonyolítására (pl.: feltétele az önkormányzati és a tulajdonosi érdekeltség teljes megteremtése Megléte legyen feltétele a használatbavételi engedélynek ELEKTROMOS ENERGIAELLÁTÁS Adottságok Megoldási alternatívák Nehézségek Megoldás Légkábeles elektromos-energiaellátás van Meglévő hálózat marad Az utcák hasznos területét csökkenti, nehezen fér el a tartóoszlopok mellett az út, illetve a többi vezeték Egyedi megoldással kerülgetik, vagy esetenként kompromisszumot kötnek a szűkös megoldással Földkábeles megoldás épül ki Plusz költséget jelent a kezdet kezdetén Legmegfelelőbb megoldás, viszont a kiindulásnál olyan költségterhe van, ami az egész átminősítés ügyét ellehetetleníti 13

14 GÁZVELLÁTÁS Adottságok Megoldási alternatívák Nehézségek Megoldás Nincs vezetékes gázellátás Továbbra sem épül ki (legalábbis első ütemben nem) A költségesebb elektromos energiát kell használni Tájkép romboló gáztartályok terjednek Kiépül el. Bevágásban lévő utak esetében feltöltésbe kerülne Megfelelő szélességű útban lehet csak gondolkodni Legmegfelelőbb megoldás, viszont a kiindulásnál olyan költségterhe van, ami az egész átminősítés ügyét ellehetetleníti KÖZLEKEDÉS Adottságok Megoldási alternatívák Nehézségek Megoldás Hiányoznak a hálózati A Raktárvárosi, Temető, és Kamaraerdei utakon keresztül jó hálózati kapcsolatok kapcsolatok alakíthatóak ki Utak hossza: 9904 m, 100%, ebből: Aszfaltburkolat: 2000m, 20% Betonlapos burkolatú út: 418 m, 4% Murvázott út: 3233m, 33% Földút: 4253m, 43% Mély bevágással rézsük között halad: m, % Keskeny, rossz utak Gyalogosok veszélyben Az utakat szilárd burkolattal és csapadékvíz elvezetéssel kell ellátni az erózió megakadályozása érdekében, legalább egyoldali járdát kell építeni A bevágásban haladó utaknál az út felületét meg lehet emelni, a feltöltéssel szélesebb útkeresztmetszet jön létre, valamint ezzel egy időben a feltöltésbe behelyezhetőek az új közmű vezetékek (a meglévő vízvezeték kicserélése szükséges, az új magassági szintek miatt)! A hálózati kapcsolatok kiépítése szomszédos településeket (Budaörs, Budapest) is érint Költséges, a finanszírozásnak egyszerre, és egyidejűleg kell rendelkezésre állnia, ami nehezíti az elindulást Még a kitérőkkel megoldott egyirányú közlekedés megoldáshoz szükséges legkeskenyebb útburkolat (4,5 m+folyóka) kialakításához sem áll rendelkezésre a szükséges minimális szabályozási szélesség Települések közötti egyeztetés, együttműködés a jogi és finanszírozási kérdésekben Gondos és mindent figyelembe vevő egyeztetések után üzleti megállapodás az önkormányzat, a tulajok és egy finanszírozó szerve-zet között. Jelzálogjog bejegyzési lehetőséggel, határidőhöz kötött beépítési kötelezettséggel, amely lehetővé teszi a passzív tulajok érdekeltségének megteremtését Feltétel teljesítéséhez kötött építési tilalom, amit csak azokban az utcákban oldanak fel, amelyekben összeállt az 14

15 építésengedélyezési terv, a finanszírozás, a megállapodás Vagy az egész bevágásos útszakaszon szélesítéssel támfalat, támfalgarázsokat kell építeni, a kétoldali támfal között építhető meg a burkolat 15

16 A legtöbb utcának, szinte teljes hosszban, kicsi a szabályozási szélessége ( m) Az OTÉK 12 m szabályozási szélességet ír elő, amihez az útügyi hatóságok ragaszkodni fognak 6-10 m-es szélesség elfogadása esetleg mégis elérhető Ütemezett megvalósítás, ami azt jelentené, hogy az adott telek beépítésének feltétele a kívánt szabályozási szélesség leadása, addig egyirányú utcák és kitérők oldanák meg a közlekedést (ahogy ma is). Egy ütemben kerül leadásra a szükséges útszélesség. A hosszú szalagparcellák esetében nem lehet gond a szükséges szabályozási szélesség leadása (OTÉK szerinti 12 m) Vannak olyan (úttal párhuzamos) telkek, amelyek ellehetetlenülnének az útszélesítéssel. Ezek esetében egyedi egyeztetéseket kellene lefolytatni a tulajdonosokkal a legjobb megoldás kiérlelésére. Csak a terület teljes beépülése után lehetne az utakat és a közműveket kiépíteni, ami ellentmondásos, konzerválja a meglévő helyzetet, nem hat ösztönzőleg a tulajdonosokra, az átépülés finanszírozására vagy a terület leadására A növekvő forgalom, és a megfelelően működő egyirányúsításhoz szükséges négyzethálós utcarendszer hiánya miatt egyre több konfliktus keletkezhet Környezetvédelmi és infrastrukturális szempontból ez a korrekt megoldás, mert a közmű- és útépítés, a terület beépülése előtt biztosítható! Viszont nagyobb egyeztetési igénye van, sok időt kell szánni a tulajdonosi Egy esetben tudjuk elképzelni, ha erősen korlátozva van a beépítés, és valóban biztosítható a hétvégiházas használat Az út céljára való leadást első ütemben kellene megvalósítani, szerződéssel biztosítani az építési jog megadása előtt, a nem motivált tulajdonosok miatt beépítési kötelezettség előírását kellene 16

17 egyeztetésekre, kommunikációra, kiscsoportos megbeszélések keretében. (nagyon szükségesnek tartjuk ezeket az együtt tervezésigondolkodási fórumokat lefolytatni!) szorgalmazni, ami lehetővé teszi az önkormányzat számára a felvásárlást (háttérben fejlesztői megállapodások megkötésével) Humáninfrastruktúra HUMÁNINFRASTRUKTÚRA Adottságok Megoldási alternatívák Előnye Hátránya Humán infrastruktúra nincs a területen környékbeliek használata Újak létrehozása a területen Gazdaságos A csökkenő gyereklétszám mellett nem okozhat gondot A terület önellátó lesz Csökkenek a gyaloglási távolságok Felértékelődik tőle a terület A terület nem önellátó Közelebb vannak a budaörsi intézmények, emiatt külön megállapodások kellhetnek. Nő a gépkocsival iskolába-óvodába járók aránya, bár ez itt megszokott életforma Költséges, a terület nem tudja kitermelni a költségét, nem szedhető be a tulajdonosoktól a költsége, önkormányzatra maradhat a feladat 17

18 5. Fejlesztési lehetőségek ütemezés szükséges lépések 1 ütem Közműfejlesztések + a minimálisan szükséges utcaszélesítések (út- és közmű szakvélemények alapján) / utcák esetén átgondolandó az utcák egyirányúsítása 2 ütem Közműfejlesztések + utcák előírások szerinti kiszélesítése + alapszintű intézményi ellátottság biztosítása 3 ütem Közműfejlesztések + utcák előírások szerinti kiszélesítése + alapszintű intézményi ellátottság biztosítása + telekalakítások + új utcanyitások üdülő övezeti besorolás lakó övezeti besorolás lakó övezeti besorolás 18

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 )

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) 4001 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-524 NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) A jelen adatszolgáltatás tájékoztató jellegű Nyíregyháza

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet ódosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 52/2001. (IX. 10.) számú r e n d e l e t e a Garibaldi u. Korányi F. u. Krúdy Gy. u. - Ószőlő u. közötti terület Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

Értékesítési Tájékoztató Siófok, Szent László u. 208. (2633/3 hrsz) és Baross u 18/A, 18/B (2633/1, 2633/2 hrsz)

Értékesítési Tájékoztató Siófok, Szent László u. 208. (2633/3 hrsz) és Baross u 18/A, 18/B (2633/1, 2633/2 hrsz) Értékesítési Tájékoztató Siófok, Szent László u. 208. (2633/3 hrsz) és Baross u 18/A, 18/B (2633/1, 2633/2 hrsz) Készült: Budapest, 2010-04 Értékesítő: Budaestate Kft, Tel: +36 1 4748787, info@budaestate.hu

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

10.500 ft / m2 ( 49.900.000.- )

10.500 ft / m2 ( 49.900.000.- ) Eladó, cserélhető ingatlan - Valósítsa meg álmai lakóházát és akár saját vállalkozását is egy helyen - Közvetlenül magánszemély tulajdonostól eladó vagy értékegyeztetéssel akár több ingatlanra is elcserélhető

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2010. (I.28.) sz. rendelete. az útépítési és közművesítési hozzájárulásról.

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2010. (I.28.) sz. rendelete. az útépítési és közművesítési hozzájárulásról. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010. (I.28.) sz. rendelete az útépítési és közművesítési hozzájárulásról Módosította: 21/2010. (X.28.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat

Részletesebben

6/2005. (II. 21.) rendelete

6/2005. (II. 21.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 6/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

MELLÉKLET. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási tervlapon való feltüntetése.

MELLÉKLET. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási tervlapon való feltüntetése. MELLÉKLET SZ. MÓDOSÍTÁS TÁRGYA EGYÉB MEGJEGYZÉS ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZERKEZETI TERV KIVÁGAT ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZABÁLYOZÁSI TERV KIVÁGAT 1. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási

Részletesebben

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik: Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009 (VIII.25.) rendelete a helyi építési szabályzatáról szóló 4/2006. (III.1.) rendelet módosításáról Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE:

ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: TSZT MÓDOSÍTÁS ESZTERGOM, SZENTTAMÁS városrész TERÜLETÉRE VONATKOZÓ TELEÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: VÁROSRENDEZÉS KÖZLEKEDÉS URBAN-LIS STUDIÓ KFT.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a gödöllői 4427/4, 4427/6 és 4427/8 helyrajzi számú földrészletekből álló, ún. Meggyes ingatlan-együttesről GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010 2 Tisztelt Érdeklődő! Gödöllő Város Képviselő-testülete

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés az Alsónémedi Felsőerdősor utca kiépítésére fizetendő útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló../2011. ( ) sz. önkormányzati rendelethez Tisztelt Képviselő-testület! Már a 2010. év első

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 3527 MISKOLC MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 015 2011. július Rev.01 Page 1 of 6 Megye Régió Borsod Abaúj Zemplén Észak-Magyarország LOKÁCIÓ ANALÍZIS MAKRO KÖRNYEZET Lakosság száma

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

ALÁÍRÓLAP. Tervező: Korényi és Társai Építész Kft. 1113 Budapest, Edömér u. 4. TT1 01-2590. Nagy Csilla TT1 01-1210 K1 1-01-3157. 2013.

ALÁÍRÓLAP. Tervező: Korényi és Társai Építész Kft. 1113 Budapest, Edömér u. 4. TT1 01-2590. Nagy Csilla TT1 01-1210 K1 1-01-3157. 2013. ALÁÍRÓLAP KÖZÉPSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓS TERÜLET (Budapest, IX. ker. Ferenc körút - Üllői út - Haller utca - Mester utca által határolt területre vonatkozó) a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Környezetvédelmi Bizottsága 2015. február 10-i ülésén az alábbi határozatokat

Részletesebben

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése Miskolc Déli Ipari Park elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as autópálya

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

Szabadházi hegy Szabályozási terve

Szabadházi hegy Szabályozási terve Törökbálint, Szabadházi-hegy Szabályozási Tervének módosítása TÖRÖKBÁLINT VÁROS SZABADHÁZI-HEGY SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA I. ÜTEM EGYEZTETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ EGYEZTETÉSI ANYAG - 2009 MÁJUS Törökbálint,

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának többször módosított 6/1992. (II.27.) Ör. rendelete Tolna Város területén épülő közművek megvalósulási lehetőségeiről

Tolna Város Önkormányzatának többször módosított 6/1992. (II.27.) Ör. rendelete Tolna Város területén épülő közművek megvalósulási lehetőségeiről Tolna Város Önkormányzatának többször módosított 6/1992. (II.27.) Ör. rendelete Tolna Város területén épülő közművek megvalósulási lehetőségeiről A rendelet célja 1. A lakossági igények gyorsabb kielégítésének

Részletesebben

Pályázat telephely fejlesztési támogatás nyújtásához tatabányai vállalkozásoknak. VII-es telepi ingatlanok. 1-es Zóna. Helyrajzi szám.

Pályázat telephely fejlesztési támogatás nyújtásához tatabányai vállalkozásoknak. VII-es telepi ingatlanok. 1-es Zóna. Helyrajzi szám. Helyrajzi szám Föld m2 Pályázat telephely fejlesztési támogatás nyújtásához tatabányai vállalkozásoknak. Megnevezés Irányár Ft+áfa/m2 1-es Zóna 1915 1548 m2 Kivett udvar, melléképület 4000.- A Helyi Építési

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Nyugat magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Továbbképző tagozat. Ingatlanfejlesztő szakirányú továbbképzés. Szóbeli prezentáció

Nyugat magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Továbbképző tagozat. Ingatlanfejlesztő szakirányú továbbképzés. Szóbeli prezentáció Nyugat magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Továbbképző tagozat Ingatlanfejlesztő szakirányú továbbképzés Kajtár Ilona Vendéglátó ipari létesítmény ingatlan-értékélési Szóbeli prezentáció Záróvizsga

Részletesebben

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya Nagytarcsa Község Önkormányzatának 7/1996. számú rendelete a község belterületéhez csatolt 749 hrsz.-ú lakóterület helyi szabályozási és építési elıírásairól, és az egyes építési munkák engedélyezésérıl

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 257/2003. (IX.23.) sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv 16/2003. (XI.1.) sz. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE

Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE Badacsonytördemic község helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 4/2005.

Részletesebben

A településfejlesztés és a településrendezés változásai

A településfejlesztés és a településrendezés változásai A településfejlesztés és a településrendezés változásai dr. Hajnóczi Péter főosztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály Az Építési törvény változásai az új önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007. (VIII. 30.) rendelettel módosított az útépítési és közművesítési hozzájárulásról, valamint az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail: foepitesziroda @ph.debrecen.hu

Részletesebben

31. Kérelem helyszíne: Szeged, belterület 3300/1. hrsz. melletti terület (3300/2. hrsz. egy része) (40-2)

31. Kérelem helyszíne: Szeged, belterület 3300/1. hrsz. melletti terület (3300/2. hrsz. egy része) (40-2) Kérelmező neve: A Szeged, Kálvária sgt. 21. lakói: Dr. Oltványi György és neje, Bálint Nándor, Retkovszki Tibor Kérelem helyszíne: Szeged, belterület 3300/1. hrsz. melletti terület (3300/2. hrsz. egy része)

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE A támogatás célja: A Felhívás célja, a telepszerű körülmények között élők életkörülmények javítása,

Részletesebben

0. jelű rajzi melléklet: Az érvényesség tervlapja

0. jelű rajzi melléklet: Az érvényesség tervlapja 0. jelű rajzi melléklet: Az érvényesség tervlapja JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 15 2015 VÁTERV95 1. jelű rajzi melléklet: Belterület és külterület tervlapja JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 16 2015 VÁTERV95 2. jelű

Részletesebben

Értékesítési Tájékoztató Lakó- és különleges övezeti területek értékesítése Kunsziget

Értékesítési Tájékoztató Lakó- és különleges övezeti területek értékesítése Kunsziget Értékesítési Tájékoztató Lakó- és különleges övezeti területek értékesítése Kunsziget 2013 Kunsziget Termálfalu elhelyezkedése Kunsziget Győrtől 15 km-re, Hegyeshalom irányában található. A Budapest felől

Részletesebben

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz.

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz. 1 2 3 5 6 Klebelsberg telep, 21843., 24844. Bajai út 25920. Lauer István Klebelsberg telep 21841/1. Szőregi tanyák 02423/1., 2. hrsz Subasa dűlő 2. kereskedelmi, gazdasági, szolgáltató övezet és védelmi

Részletesebben

PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály. Ózd, 2013. október 1.

PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály. Ózd, 2013. október 1. J a v a s l a t a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodássak kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő:

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

Ingatlan fedezet általános szabályok

Ingatlan fedezet általános szabályok 1 Ingatlan fedezet általános szabályok Fedezet Minimális forgalmi érték: 6 millió forint Befogadható ingatlanok: Magyarország területén bejegyzett, per, teher, és széljegy mentes, forgalomképes ingatlanok

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete a Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló 10/2003. (VII.3.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e a területek biológiai aktivitásértékének számításáról Az épített

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2008. (IV. 7.) RENDELETE a Budapest III. kerület Remetehegyi út - Nyereg utca Haránt utca 16489/ hrsz.-ú erdő Remete köz által határolt terület

Részletesebben

TERÜLETFELHASZNÁLÁS, LÉTREHOZÁS, SZABÁLYOZÁS. 3. Előadás (Dr Lányi Erzsébet) Az múlt és jelen civilizációs modell térbeli megjelenése.

TERÜLETFELHASZNÁLÁS, LÉTREHOZÁS, SZABÁLYOZÁS. 3. Előadás (Dr Lányi Erzsébet) Az múlt és jelen civilizációs modell térbeli megjelenése. TERÜLETFELHASZNÁLÁS, LÉTREHOZÁS, SZABÁLYOZÁS 3. Előadás 2007.02.27. (Dr Lányi Erzsébet) 1. Az épített környezet-mesterséges környezet. Az múlt és jelen civilizációs modell térbeli megjelenése. Elemei (újra):

Részletesebben

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ ELŐZETES ( ELSŐKÖRÖS ) VÉLEMÉNYKÉRÉS GYÖNGYÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ CÍME: TERVEZŐ:

Részletesebben

BUDAPEST XI. KERÜLET ALSÓHATÁR UTCA KÖRNYÉKE TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLAT KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLAT 76/2009.(IV.8.) KORM.

BUDAPEST XI. KERÜLET ALSÓHATÁR UTCA KÖRNYÉKE TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLAT KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLAT 76/2009.(IV.8.) KORM. MŰ HELY ZRT. TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1364 BP 4. PF 245, TEL: (36 1) 312 4570, 312 4573, FAX: (36 1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu BUDAPEST XI.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete Budapest X. kerület, Újköztemető és környéke Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu Munkaszám: Rp.I.129-7 P A N N O N H A L M A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

37/2003. (XI. 25) Budapest Csepel Önkormányzat Kt. rendelete

37/2003. (XI. 25) Budapest Csepel Önkormányzat Kt. rendelete 37/2003. (XI. 25) Budapest Csepel Önkormányzat Kt. rendelete a 17/2003. (VI. 24.) Budapest-Csepel Önkormányzat Kt. rendelettel módosított, a Budapest, XXI. ker. - Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007. Javaslat

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007. Javaslat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007 Javaslat a Településszerkezeti Terv módosítására és Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) számú rendelet módosítására

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a Pestszentlőrinc Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Karinthy utcai általános

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

BALATONFŰZFŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS BALATONFŰZFŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK CÉLJA ÉS HATÁSA 1. A 71-es út melletti 1491 hrsz-ú volt vízgazdálkodási terület - vízmű (Vv) átminősítése a szomszédos településközponti

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

Államigazgatási egyeztető tárgyalás - 2014. október 7. TATA Agostyán gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató terület

Államigazgatási egyeztető tárgyalás - 2014. október 7. TATA Agostyán gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató terület Államigazgatási egyeztető tárgyalás - 2014. október 7. TATA Agostyán gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató terület Készült: a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében megtartott egyeztető tárgyaláson

Részletesebben

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga BME Közgazdaságtudományi Kar: TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirányt választott IV. éves hallgatók MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgya keretében, a: TERÜLETI ENERGIAGAZDÁLKODÁS és ENERGIAELLÁTÁS és HÍRKÖZLÉS

Részletesebben

Önkormányzati rendelet

Önkormányzati rendelet Önkormányzati rendelet Hernádkak község Szabályozási Tervéhez Hernádkak község Önkormányzatának 17/2003. (X.7.) sz. rendelete Hernádkak község igazgatási területére vonatkozó Szabályozási Terv jóváhagyásáról

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Az Alsónémedi szennyvíztisztító telep 1999. óta üzemel. Az elmúlt években a tisztító bővítése és korszerűsítése vált szükségessé.

Az Alsónémedi szennyvíztisztító telep 1999. óta üzemel. Az elmúlt években a tisztító bővítése és korszerűsítése vált szükségessé. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez a KEOP-1.2.0/B/10 Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukcióra benyújtott Alsónémedi szennyvíztisztító

Részletesebben

Szombathely, Éhen Gy. tér 1-3. forgalomtechnikai felülvizsgálata egyirányúsítás, parkoló kijelölés

Szombathely, Éhen Gy. tér 1-3. forgalomtechnikai felülvizsgálata egyirányúsítás, parkoló kijelölés H-9700 Szombathely Laky Demeter u. 8. Tel: +36-20-311-9750. Szombathely, 2015. május 22. Tartalomjegyzék: Címlap Tartalomjegyzék 1.0 Műszaki leírás Általános adatok Tervezési feladat Kiinduló adatok Jelenlegi

Részletesebben

Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés

Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés SZENTES VÁROS

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 20/1999.(X.25.), 13/2004.(IV.29.), 17/2010.(VII.01.),

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben