TÖRÖKBÁLINT PISTÁLY HEGY ÁTMINŐSÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉT VIZSGÁLÓ VÁROSRENDEZÉSI TANULMÁNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÖRÖKBÁLINT PISTÁLY HEGY ÁTMINŐSÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉT VIZSGÁLÓ VÁROSRENDEZÉSI TANULMÁNY"

Átírás

1 TÖRÖKBÁLINT PISTÁLY HEGY ÁTMINŐSÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉT VIZSGÁLÓ VÁROSRENDEZÉSI TANULMÁNY PORATERV VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ IRODA KFT október hó

2 Tervezők PORATERV Városrendezési és Építészeti Tervező iroda Kft Budapest kléh István u. 8/b. T: 06-1/ F: 06-1/ web: blog: Marthi Zsuzsa, településrendező tervező Hartung Melinda, településrendező tervező Czene Éva, településrendező tervező Heckenast Judit, közlekedéstervező Pocsok Katalin, tájtervező Bíró Attila, közműtervező Hanczár Zsoltné, közműtervező Tartalom 1. Bevezetés Adottságok, motivációk, aggodalmak Megoldási alternatívák az övezeti besorolás szempontjából Fejlesztési alternatívák és feltételrendszerének értékelése Fejlesztési lehetőségek...18 Copyright. Ha ez az anyag nagyon tetszik Önnek, és úgy döntene, hogy más célra is lemásolná, vagy továbbítaná, kérem, ne tegye. Nekünk ártana vele. Ajánlja inkább a fenti címen megadott honlapunkat vagy blogunkat, éppen elég ingyenes anyagot talál ott. Ez a dokumentáció a szerzői jog védelme alatt áll, kizárólag a Portaterv Kft. előzetes írásos engedélyével másolható, részben, vagy egészben. Köszönöm, hogy ebben az esetben a becsülete szerint jár el. 2

3 1. Bevezetés A tervezés kezdetén részletes problémafeltáró beszélgetéseket folytattunk a terület két tulajdonosával: Mestyanek Gáborral és Oláh Gáborral, akik a pistályi lakosság bizalmát élvezik, és akik jól ismerik a lakosság szándékait, problémáit. A pistályi tulajdonosi közösség régóta próbál a mezőgazdasági, kertes életformából hivatalosan is kilépni, mivel az itteni telektulajdonosok többsége ma is inkább lakó vagy üdülő céljára használja a területet, és valamikor a terület valóban lakóterület is volt, itt éltek a Mechanikai művekben dolgozó munkások. A jelenlegi tényleges területhasználat, a mezőgazdasági besorolás miatt csak tűrt állapot. Ma Budapest agglomerációjában ilyen magas presztízsű területen irreális az előírt területhasználat, de hogy mégis ebben az övezetben van, a megnövekedő közfeladatoktól való félelem, a töke hiány, valamint az eltökéltség hiányának tudható be, ami a sokszereplős fejlesztési folyamat irányításának kockázatos politikai kimenetelével indokolható. Határozott szándékunk volt e tanulmány elkészítésekor, hogy elsősorban a szereplők (Önkormányzat-Hivatal-Tulajdonosok) közötti őszinte kommunikáció létrejöttét segítsük, mivel jó döntést, meggyőződésünk szerint, nem egy felkért szakember hozhat, hanem csak a terület sorsában érdekelt szereplők, akiket egymás megértése, a kölcsönös tolerancia mentén együtt megalkotott, mind két fél számára elfogadható megoldás kialakítása vezérel. A megfelelő érvrendszer, majd egyesség kialakításához, azaz a lehető legjobb döntés meghozatalához úgy kívántunk hozzájárulni, hogy az összes felmerülő szándékot, konfliktust, megoldási alternatívát, pro és kontra érveket összegyűjtsük, azokat végig gondoljuk, a lehetséges műszaki kialakítás alternatíváival tálaljuk, hogy a tényleges problémákat minden oldalról megvilágítsuk, és néven nevezzük. Úgy gondoljuk, hogy csak a nyílt kommunikáció vezethet, ahhoz az eredményhez, amit minden fél el tud fogadni, és ami minden problémára, egyfajta közös akaratként megoldásokat eredményez. A jelenlegi helyzetben, véleményünk szerint nincsenek abszolút megoldások, csak olyan, ami a két fél között, a lehető legkisebb kompromisszum mentén létrejöhet. Ennek kiérleléséhez, véleményünk szerint szükséges, hogy az érintettek, megfelelően oldott körülmények között (kisebb körben, ismételten) beszélgetni tudjanak az egyes megoldási alternatívákról, és egymás érvrendszerét, szándékait, teherviselő képességét megismerve egy iterációs folyamat végén a lehetséges legjobb megegyezést megkössék. A nyíltság és az őszinteség fogja meghozni azt a megoldást, ami politikailag is felvállalható, és amely aztán megállapodássá, tervvé, szabályozássá alakítható. A metodikánk, hogy összegezzük a beszélgetések eredményeként megismert motivációkat, félelmeket, és arra végig gondoljuk a megoldási alternatívákat, jelen esetben a fejlesztés vagy a nem fejlesztés alternatíváit is, illetve a fejlesztés során megoldandó feladatok alternatívái, nehézségei, előnye, hátránya, garanciái. Végig gondoltuk azt is, hogy a szabályozáson kívül milyen olyan más eszközt tudunk még előszedni a láda fiából, ami segítheti a lehető legjobb megoldás megvalósítását: az építésszabályozás sajátos jogintézményeit, fejlesztő- és finanszírozó szervezeteket. Megemlítettük azokat a megoldásokat is, ami nem a mi javaslatunk volt, de azért, hogy a gondolkodást, a mérlegelést segítsük egyenrangú javaslatként kezeltük, és ezeket is átvilágítottuk. Az anyagot jelen formájában vitaanyagnak szántuk, ami mentén elindulhat a gondolkodás, az előnyök hátrányok értékelése, és nem utolsó sorban a kommunikáció, ami alkalmas arra, hogy jelen ismeretanyagot, megoldási javaslatokat bővítsék, majd valamelyik irányt kiválasztva a megvalósítás irányába tovább vigyék. Javaslom, hogy ehhez kiscsoportos párbeszédköröket hozzanak létre, ahol elindulhat a kommunikáció. Szükséges lenne a tulajdonosok vezető egyéniségeiből, valamint a képviselőkből egy ad hoc bizottság létrehozása, aki a tárgyalásokat végig kísérnék, eredményeit értékelnék, és a testületnek a javaslatokat előzetesen megvitatná, és előterjesztené. Később is ellenőrizné a megvalósulást. Összeaállította: Marthi Zsuzsa vezető tervező 3

4 2. Adottságok, motivációk, aggodalmak Adottságok Emberi tényezők Építési előírások, mutatók Fizikai, térszerkezeti Motiváció Aggodalmak Előírások Mutatók Értékek Nehézségek Pistályiak Önkormányzati nem beépítésre szánt külterület, kertes mezőgazdasági terület A terület teljes nagysága: 87,0 ha A tömbök területe (utak nélkül): 81,4 ha A központi régió fejlődő térségében fekszik Közmű hiány: víz van, de lehet, hogy rossz helyen, szennyvíz-, csapadékvíz elvezetés, gázhálózat Jó lakóközösség átlagnál jobb szomszédi viszony Önkormányzat elutasító hozzáállása a problémák megoldásához, bár ez Számára nem reális költségekkel járó fejlesztési kényszer Kertműveléshez kapcsolódó gazdasági építmények helyezhetők el Lakással is beépíthető, ha a teleknagyság: min m2 A telkek 90 %-a m2 között változik, Hosszú és keskeny szalagparcellák, keskeny utcai front Jó kilátás, nyugodt környezet (csend, nyugalom), jó levegő Kies környék, beállt dús növényzet hiánya Elégtelen útszélesség az infrastruktúra szabályszerű kialakításához A térség rossz közlekedési kapcsolatai, távol vannak a gyűjtő és főközlekedési útvonalak Összetartás, együvé tartozás érzése, jó szomszédi kapcsolatok, amely átsegít a nehézségeken Érzelmi kötődés a kialakult növény és állatvilághoz, a tájhoz csökkenőben A múlt negatív érzelmei, az itt élő sváb nemzetiségi közösség miatti elnyomó bánásmód máig érezhető hatásai Ügyeik befagynak. Újabb gátló tényezők megjelenése Nincs végleg kiút Fizikai adottságok, mint gátló tényezők az infrastruktúrafejlesztésben Plussz szervezési feladatok a hivatal részéről, amire nincs felkészülve A legnagyobb beépíthetőség:3 % A legnagyobb építménymag.:4,50 m A m2-nél kisebb területű telkeken a már meglévő beépítés fenntartható, de nem növelhető 360 fő bejelentett lakos Itt el lehet bújni a világ zaja elől Beépítettség mértéke tömbönként változó: 0,5-13,3% Az egész terület átlagában:4,7% Laza laksűrűség: lakos Átmenő forgalom hiánya, a csillapított forgalom miatt csendes Tolerálják a terület eltérő használatát: pl. hétvégi házas, lakó házas, mindenki úgy használja, ahogy akarja Az itt élőknek nem gond alkalmazkodni a nomád körülményekhez, sőt értéknek tekintik Nem kell 6*-os lakóterület Az költözzön ide, aki ki tud békülni az itteni adottságokkal, képes kompromisszumot kötni a nomádabb, Az elmúlt időszak nehézségei miatt bizalmatlan tulajdonosi réteg A hivatali szakemberek nem nyitottak a problémáik megoldására A hatóságok elzárkóznak a költségkímélő, lassú átalakulást igénylő műszaki megoldásoktól Kikényszerített fejlesztés, de betarthatatlan garanciák Túl sok földtulajdonos, akikkel nem lehet mind fejlesztési megállapodást kötni Az új beköltözők túlzott elvárásai, követeléssel lépnek fel az önkormányzattal szemben 4

5 A beépítés alacsony intenzitása öngondoskodó életformával A területfejlesztő egyesület megléte, cselekvő részvétele az előremozdításért Aktív részvállalás a közszolgáltatás megszervezésében, pl közműfejlesztés, szemétszállítás Bio életforma működtetése Nyitottság az alternatív közművesítési megoldásokra, közszolgáltatásokra Toleránsak az itt élők, kezelik a keskeny utca problémát (elengedik egymást/félre állnak, felhajtókon keresztül közelítik meg telkeiket) Utcaszélesítés tulajdonosokkal egyeztetve, építési igények egyidejűleg, fokozatosan legyen megvalósítható, ne legyen gátja az átminősítésnek Egyszeri nagyösszegű kezdeti beruházás szüksége az elinduláshoz A fejlesztések jóváhagyása után megreked az együttműködés, nyakába szakad a probléma Egyszeri nagyösszegű kezdeti beruházás szüksége az elinduláshoz 5

6 3. Megoldási alternatívák az övezeti besorolás szempontjából 3.1. A terület jelenlegi mezőgazdasági, kertes besorolása marad Előnye Hátránya Városrendezési Önkormányzati Tulajdonosi Városrendezési Önkormányzati Tulajdonosi Konzerválódik a zöldterületi jelleg Nem nőnek a szervezési feladatai Megmarad a jelenlegi területhasználat lazasága Nem nő a terület környezeti terhelése Érintetlen marad a növény és állatvilág Nem nő az intézményellátási és közszolgálati feladata Nem növekednek az ellátási feladatokból származó költségek A keskeny utak forgalma nem nő A közműterhelés nem növekszik, elegendő az alacsonyabb ellátottsági szint A nagyvárosi urbanizált terségben zárványszerű, idegen területhasználati mód A területen konzerválódó életforma, a megújulás hiánya a terület ledegradálásához vezethet A töke hiány a közműellátást nem teszi lehetővé, ezért az illegális megoldásokkal a környezetterhelés észrevétlenül fokozódhat Nő az elégedetlenség a tulajdonosok között, bizalomvesztés, elveszti a tenni akaró tulajdonosi kör aktivitását, egyedül marad a gondokkal Nő mégiscsak a lakosság, de nem az aktív, hanem a keresőképtelen rétege, ami plusz feladatokat jelenthet Sok üres terület, használaton kívüli épületek: több a vagyonvédelmi feladat Katasztrófavédelmi feladatok nehezen láthatók el A több éves cél a terület megújulásáért újból szertefoszlik, aktív réteg reményvesztett lesz, nem segíti a közfeladatok ellátását A telkek folyamatosan leértékelődnek Csökkenő vagy stagnáló telekérték mellett elvesztik a lehetőségét a terület infrastruktúrális ellátásának javítására Hosszú időre konzerválódik az elégtelen közműellátás 6

7 3.2. A terület beépítésre szánt területté átminősítésre kerül Előnye Hátránya Városrendezési Önkormányzati Tulajdonosi Városrendezési Önkormányzati Tulajdonosi A terület bekapcsolódik a városi szerkezetbe, megszűnik az elszigeteltsége A telkek értéke nő, ezért elvárható a lakosságtól a közterhek bevállalása Elindulhat a terület fejlesztése, ezáltal felértékelődése Csökken a zöldfelületek aránya Fokozódnak a terveztetési és szervezési feladatok A szabályozási szélesség Az átminősítés lehetővé teszi a szabályozási szélesség korrekcióját Esélyt kap a terület az infrastruktura megfelelő szintű kiépülésére Az infra képülésével csökkenthető a környezetterhelés, ellenőrzött módon kerül a szennyezés elszállítás-ra, megsemmisítésre (szennyvíz+szemét) A piaci élénkülés lehetőséget ad a jobb telekstruktúra kialakulására Hajlandóság növekedése a kezelhető közterület kialakítására Katasztrófavédelemi szempontból megnyugtató műszaki megoldások kezdeményezhetők Javul az aktív népesség aránya, a terület adóteherviselési képessége javul Csökkennek az illegális építkezések Nő a lakosság bizalma az önkormányzat felé Olcsó telkek felvásárlásával területhez juthat, ahol egyéb településfejlesztési feladatot oldhat meg A passzív tulajdonosok, jobban bevonhatók a terület átalakításába Javulhat a közszolgáltatás színvonala Csökken az elszigeteltség érzése Engedélyeztethetők az építkezések Javul az életminőség Átlátható, tervezhető az előrelépés folyamata Csökken a terület érintetlensége, nő a beépítés intenzitása Csökken az élővilág háborítatlansága Nő a közellátási teher, műszaki+humán infrastruktúra Nőhetnek a költségvetési kiadások Csökken a terület háborítatlansága Le kell adni közterület céljára a magánterületből Többletköltséget kell bevállalni az infrastruktúra fejlesztéséért Az átminősítésért cserébe kellemetlen intézkedéseket is tűrni kell 7

8 4. Fejlesztési alternatívák és feltételrendszerének értékelése 4.1. Üdülőövezet Üdülőövezeti átminősítés esetén Építésszabályozás javaslata Előnye hátránya Megvalósítás garanciái a kialakítható legkisebb telek mérete m2? a beépíthető legkisebb telek méret: területe: 1000 m2? szélessége: 12 m? maximális beépíthetőség %? a minimálisan kialakítandó zöldfelület 75-80%? maximális építmény magasság 4,0 m? teljes közmű meglétéig a részleges közművesítettség is elegendő? Pl: zárt szennyvíztároló új utcanyitások is előnyösek lennének nyelestelket ki kellene zárni Önkormányzat Tulajdonosok Önkormányzat Tulajdonosok Lassabb a beépülése, mivel korlátozottabb a hiteligénylési lehetőség Kisebb intezitású beépítést is előírhat Hivatalosan nem keletkezik oktatási ellátási igény A lakóterületi kialakításhoz képest nincs a lakóövezeti besoroláshoz képest szűkebb funkciónális lehetőség, a lakófunkciót kiszolgáló létesítmények köre szűkebb a cél a lakófunkció biztosítása a területen ez csak átmeneti megoldás külön kell lobbyzni később a lakóterületi átminősítésért Szabályozási előírásban előírhat feltétel teljesítéséhez kötött építési tilalmat (feltétel pl. a műszaki infrastruktúra megléte). Előírható még a minimális adottságokkal rendelkező telekméret, a hátrahúzott kerités. Szerződéskötés a tulajokkal pl: a közterület leadásáról, a közművesítés áthárításáról, szemétszállításról, szippantásról, stb. Közműfejlesztő társaság létrehozása és annak megfelelő arányú tagsága adja a küszöböt a fejlesztések megindításához A tulajok szerződése egy olyan céggel, amely előfinanszírozót hoz a közterület kiépítésére, és megvalósítja az út és közmű kiépítését ( Beépítési kötelezettség előírása, hogy ösztönözze az összes tulajt az egyszeri fellépésre, a közterület kialakítására 8

9 4.2. Lakóövezet Lakóövezeti átminősítés esetén Építésszabályozás javaslata Előnye hátránya Megvalósítás garanciái a kialakítható legkisebb telek mérete m 2? egyedileg szabályozva a beépíthető legkisebb telek méret: területe: 1000 m 2? (kihat az alakítható építési telkek számára ( ) 1 telek/1 lakás telekszélesség minimuma: m? maximális beépíthetőség %? a minimálisan kialakítandó zöldfelület 70-75%? maximális építmény magasság 6,0 m? teljes közmű meglétéig a részleges közművesítettség is elegendő? Pl: zárt szennyvíztároló (hatóságoknál kétséges az átmenetele, később nehéz elérni a rákötést) új utcanyitások is előnyösek lennének, de a hosszú szalagparcellák megosztására nem lenne célszerű utcát nyitni, csak rá merőlegesen nyelestelket ki kellene zárni Önkormányzat Tulajdonosok Önkormányzat Tulajdonosok Gyorsabb a beépülése, és annak a lehetősége jobban ösztönzi a tulajdonosokat az összefogásra, a közterület kialakítására Tágabb funkcionális szabadság a kiszolgáló funkciók kialakítására Piacképesebb ingatlan A lakóterületi kialakítás és használat a tervezett cél, vagy annak a használatnak a legalizálása, ami van ma is Nagyobb aktivitás érhető el a most még passzívabb tulajdonosi rétegnél, ha az ingatlan piacképesebb Hatékonyabb fellépést, szervezőmunka kifejtését igényli Közfeladatok valamelyest többletet adhatnak kevesebb alternatív megoldást célszerű ajánlani a közművesítésnél Szabályozási előírásban előírhat feltétel teljesítéséhez kötött építési tilalmat (feltétel pl. a műszaki infrastruktúra megléte). Előírható még a minimális adottságokkal rendelkező telekméret, a hátrahúzott kerités. Szerződéskötés a tulajokkal pl: a közterület leadásáról, a közművesítés áthárításáról, szemétszállításról, szippantásról, stb. Közműfejlesztő társaság létrehozása és annak megfelelő arányú tagsága adja a küszöböt a fejlesztések megindításához A tulajok szerződése egy olyan céggel, amely előfinanszírozót hoz a közterület kiépítésére, és megvalósítja az út és közmű kiépítését ( Beépítési kötelezettség előírása, hogy ösztönözze az összes tulajt az egyszeri fellépésre, a közterület kialakítására 9

10 4.3. Telekrendezés Telekrendezési kérdések Adottságok nagy- és kisméretű telkek, vegyesen, a m 2 -ig egy tömbben a keskeny, hosszú telkek alapterülete megfelelő, de beépítésre mégis alkalmatlanok, pl m alattiak utcaszélesítés esetén, az utcával párhuzamos telkekből aránylag nagy területi hányadok esnek le. Építésszabályozás Előnye Hátránya javaslata Alternatívák Önkormányzat Tulajdonosok Önkormányzat Tulajdonosok telekstruktúra szabályozatlan marad, a kedvezőbb arányú átalakulást az ingatlanpiaci érdekekre bízzuk Szabályozással ösztönözzük (kötelezzük) a keskeny telkek összevonását és szélesebb telkek kialakítását (pl.: min. 14 m), ez lenne a lakó vagy üdülő épülettel való beépíthetőség feltétele kevesebb gátlótényező, kevesebb személyes konfliktus, ami megnehezíti az átalakulást Ösztönzőleg hat az arányos telekalakzat kialakítására Az arányos telkek beépíthetősége javul, piaci értéke nő kevesebb gátlótényező, kevesebb személyes konfliktus, ami megnehezíti az átalakulást A szabályos telkeken arányos épületek épülhetnek, elkerülhetők a területen az építészetileg kedvezőtlen beépítések (pl. a keskeny-hosszú virsli alakú há-zak), ezáltal az egész terület értéke nő kedvezőtlen településkép, mert a túl keskeny, pl. 10 m széles telkek beépítését is kezdeményezni fogják (4m széles ép) Sok személyes ellenállás a továbblépés megoldására (pl. ellenérdekeltség a közműhelyzet közös megoldásában) kevesebb kötöttség a továbblépésnél Bizonyos keskeny telkes telektulajdonosok patthely-zetbe kerülhetnek, ha nem akarja tőlük megvenni a telküket senki, vagy kihasz-nálva a helyzetet, túl alacsony árat fizetnek érte 10

11 4.4. Infrastruktúrafejlesztés Műszaki infrastruktúra VÍZ Adottságok Megoldási alternatívák Nehézségek Megoldás Van vezetékes víz Megmarad a meglévő Nehéz mellé lefektetni a többi közművet Bevágásban lévő utak esetében célszerű lenne feltöltésbe rakni az új közműveket, ezért ott a vízvezetékeket is ki kell újból építeni Új kerül lefektetésre Bevágásban lévő utak esetében feltöltésbe kerülne közmű társulás alapítása, amelyet az önkormányzat előfinanszírozhat, pl. kamatmentes részletfizetés biztosításával külső cég bevonása az előfinanszírozásra, kivitelezés lebonyolítására (pl.: feltétele az önkormányzati és a tulajdonosi érdekeltség teljes megteremtése 11

12 SZENNYVÍZ-ELVEZETÉS Adottságok Megoldási alternatívák Nehézségek Megoldás Továbbra sem épül ki (legalábbis első ütemben nem), zárt szennyvíztároló épűl ki Nehezen ellenőrizhető a zárt tárolás technológiája Nincs vezetékes szennyvízelvezetés A szennyvíztisztító 500 méteres védőtávolsággal rendelkezik a vizsgált terület egy részének hasznosíthatóságát korlátozza Kiépül Bevágásban lévő utak esetében feltöltésbe kerülne Megfelelő szélességű útban lehet csak gondolkodni Legmegfelelőbb megoldás környezetvédelmi szempontból, viszont a kiindulásnál olyan költségterhe van, ami az egész átminősítés ügyét ellehetetleníti A szippantást az önkormányzat végezteti, a vízfogyasztásból kalkulált szennyvízterhelés alapján talajterhelési adó közmű társulás alapítása, amelyet az önkormányzat előfinanszírozhat, pl. kamatmentes részletfizetés biztosításával külső cég bevonása az előfinanszírozásra, kivitelezés lebonyolítására (pl.: ), feltétele az önkormányzati és a tulajdonosi érdekeltség teljes megteremtése 12

13 CSAPADÉK-VÍZELVEZETÉS Adottságok Megoldási alternatívák Nehézségek Megoldás Továbbra sem épül ki (legalábbis első Folytatódik az erózió ütemben nem) Nincs vezetékes csapadékvíz-elvezetés Az esővíz vízfolyásokat képez az utakon, ami eróziót okoz, és fokozza az utak bevágódását Kiépül (de ez csak a közterületen keletkező csapadékvíz elvezetésére alkalmas, a telkeken belül keletkezett csapadékvizekről külön kell gondoskodni) Cél az esővíz maximális mértékben területen való tartása, ez ökológiailag is pozitív, telkeken belül egyedi puffertárolók előírása Az összegyűjtött csapadék locsolásra, mosásra, wc öblítésre felhasználható Bevágásban lévő utak esetében feltöltésbe kerülne Megfelelő szélességű útban lehet csak gondolkodni Legmegfelelőbb megoldás környezetvédelmi szempontból, viszont a kiindulásnál olyan költségterhe van, ami az egész átminősítés ügyét megnehezíti Nehezen ellenőrizhető A szippantást az önkormányzat végezteti, a vízfogyasztásból kalkulált szennyvízterhelés alapján közmű társulás alapítása, amelyet az önkormányzat előfinanszírozhat, pl. kamatmentes részletfizetés biztosításával külső cég bevonása az előfinanszírozásra, kivitelezés lebonyolítására (pl.: feltétele az önkormányzati és a tulajdonosi érdekeltség teljes megteremtése Megléte legyen feltétele a használatbavételi engedélynek ELEKTROMOS ENERGIAELLÁTÁS Adottságok Megoldási alternatívák Nehézségek Megoldás Légkábeles elektromos-energiaellátás van Meglévő hálózat marad Az utcák hasznos területét csökkenti, nehezen fér el a tartóoszlopok mellett az út, illetve a többi vezeték Egyedi megoldással kerülgetik, vagy esetenként kompromisszumot kötnek a szűkös megoldással Földkábeles megoldás épül ki Plusz költséget jelent a kezdet kezdetén Legmegfelelőbb megoldás, viszont a kiindulásnál olyan költségterhe van, ami az egész átminősítés ügyét ellehetetleníti 13

14 GÁZVELLÁTÁS Adottságok Megoldási alternatívák Nehézségek Megoldás Nincs vezetékes gázellátás Továbbra sem épül ki (legalábbis első ütemben nem) A költségesebb elektromos energiát kell használni Tájkép romboló gáztartályok terjednek Kiépül el. Bevágásban lévő utak esetében feltöltésbe kerülne Megfelelő szélességű útban lehet csak gondolkodni Legmegfelelőbb megoldás, viszont a kiindulásnál olyan költségterhe van, ami az egész átminősítés ügyét ellehetetleníti KÖZLEKEDÉS Adottságok Megoldási alternatívák Nehézségek Megoldás Hiányoznak a hálózati A Raktárvárosi, Temető, és Kamaraerdei utakon keresztül jó hálózati kapcsolatok kapcsolatok alakíthatóak ki Utak hossza: 9904 m, 100%, ebből: Aszfaltburkolat: 2000m, 20% Betonlapos burkolatú út: 418 m, 4% Murvázott út: 3233m, 33% Földút: 4253m, 43% Mély bevágással rézsük között halad: m, % Keskeny, rossz utak Gyalogosok veszélyben Az utakat szilárd burkolattal és csapadékvíz elvezetéssel kell ellátni az erózió megakadályozása érdekében, legalább egyoldali járdát kell építeni A bevágásban haladó utaknál az út felületét meg lehet emelni, a feltöltéssel szélesebb útkeresztmetszet jön létre, valamint ezzel egy időben a feltöltésbe behelyezhetőek az új közmű vezetékek (a meglévő vízvezeték kicserélése szükséges, az új magassági szintek miatt)! A hálózati kapcsolatok kiépítése szomszédos településeket (Budaörs, Budapest) is érint Költséges, a finanszírozásnak egyszerre, és egyidejűleg kell rendelkezésre állnia, ami nehezíti az elindulást Még a kitérőkkel megoldott egyirányú közlekedés megoldáshoz szükséges legkeskenyebb útburkolat (4,5 m+folyóka) kialakításához sem áll rendelkezésre a szükséges minimális szabályozási szélesség Települések közötti egyeztetés, együttműködés a jogi és finanszírozási kérdésekben Gondos és mindent figyelembe vevő egyeztetések után üzleti megállapodás az önkormányzat, a tulajok és egy finanszírozó szerve-zet között. Jelzálogjog bejegyzési lehetőséggel, határidőhöz kötött beépítési kötelezettséggel, amely lehetővé teszi a passzív tulajok érdekeltségének megteremtését Feltétel teljesítéséhez kötött építési tilalom, amit csak azokban az utcákban oldanak fel, amelyekben összeállt az 14

15 építésengedélyezési terv, a finanszírozás, a megállapodás Vagy az egész bevágásos útszakaszon szélesítéssel támfalat, támfalgarázsokat kell építeni, a kétoldali támfal között építhető meg a burkolat 15

16 A legtöbb utcának, szinte teljes hosszban, kicsi a szabályozási szélessége ( m) Az OTÉK 12 m szabályozási szélességet ír elő, amihez az útügyi hatóságok ragaszkodni fognak 6-10 m-es szélesség elfogadása esetleg mégis elérhető Ütemezett megvalósítás, ami azt jelentené, hogy az adott telek beépítésének feltétele a kívánt szabályozási szélesség leadása, addig egyirányú utcák és kitérők oldanák meg a közlekedést (ahogy ma is). Egy ütemben kerül leadásra a szükséges útszélesség. A hosszú szalagparcellák esetében nem lehet gond a szükséges szabályozási szélesség leadása (OTÉK szerinti 12 m) Vannak olyan (úttal párhuzamos) telkek, amelyek ellehetetlenülnének az útszélesítéssel. Ezek esetében egyedi egyeztetéseket kellene lefolytatni a tulajdonosokkal a legjobb megoldás kiérlelésére. Csak a terület teljes beépülése után lehetne az utakat és a közműveket kiépíteni, ami ellentmondásos, konzerválja a meglévő helyzetet, nem hat ösztönzőleg a tulajdonosokra, az átépülés finanszírozására vagy a terület leadására A növekvő forgalom, és a megfelelően működő egyirányúsításhoz szükséges négyzethálós utcarendszer hiánya miatt egyre több konfliktus keletkezhet Környezetvédelmi és infrastrukturális szempontból ez a korrekt megoldás, mert a közmű- és útépítés, a terület beépülése előtt biztosítható! Viszont nagyobb egyeztetési igénye van, sok időt kell szánni a tulajdonosi Egy esetben tudjuk elképzelni, ha erősen korlátozva van a beépítés, és valóban biztosítható a hétvégiházas használat Az út céljára való leadást első ütemben kellene megvalósítani, szerződéssel biztosítani az építési jog megadása előtt, a nem motivált tulajdonosok miatt beépítési kötelezettség előírását kellene 16

17 egyeztetésekre, kommunikációra, kiscsoportos megbeszélések keretében. (nagyon szükségesnek tartjuk ezeket az együtt tervezésigondolkodási fórumokat lefolytatni!) szorgalmazni, ami lehetővé teszi az önkormányzat számára a felvásárlást (háttérben fejlesztői megállapodások megkötésével) Humáninfrastruktúra HUMÁNINFRASTRUKTÚRA Adottságok Megoldási alternatívák Előnye Hátránya Humán infrastruktúra nincs a területen környékbeliek használata Újak létrehozása a területen Gazdaságos A csökkenő gyereklétszám mellett nem okozhat gondot A terület önellátó lesz Csökkenek a gyaloglási távolságok Felértékelődik tőle a terület A terület nem önellátó Közelebb vannak a budaörsi intézmények, emiatt külön megállapodások kellhetnek. Nő a gépkocsival iskolába-óvodába járók aránya, bár ez itt megszokott életforma Költséges, a terület nem tudja kitermelni a költségét, nem szedhető be a tulajdonosoktól a költsége, önkormányzatra maradhat a feladat 17

18 5. Fejlesztési lehetőségek ütemezés szükséges lépések 1 ütem Közműfejlesztések + a minimálisan szükséges utcaszélesítések (út- és közmű szakvélemények alapján) / utcák esetén átgondolandó az utcák egyirányúsítása 2 ütem Közműfejlesztések + utcák előírások szerinti kiszélesítése + alapszintű intézményi ellátottság biztosítása 3 ütem Közműfejlesztések + utcák előírások szerinti kiszélesítése + alapszintű intézményi ellátottság biztosítása + telekalakítások + új utcanyitások üdülő övezeti besorolás lakó övezeti besorolás lakó övezeti besorolás 18

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

Budaörs TSZT/HÉSZ partnerségi észrevételek és válaszok ALSÓSZÁLLÁS területén. A fejlesztéssel egyetért, támogatja.

Budaörs TSZT/HÉSZ partnerségi észrevételek és válaszok ALSÓSZÁLLÁS területén. A fejlesztéssel egyetért, támogatja. A fejlesztéssel egyetért, támogatja. A fejlesztéssel egyetért, támogatja. A fejlesztéssel egyetért, támogatja. A BHÉSZ az Alsószállásért Egyesülettel kötött TRSZ szerint tartalmazza az egyesület által

Részletesebben

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával)

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Az alábbi ábrák Kál község lakónépességére vonatkozó főbb adatokat összegzik. A település lakossága a vizsgált

Részletesebben

11/2002. (VI. 3.) rendelete

11/2002. (VI. 3.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 11/2002. (VI. 3.) rendelete a Budapest XVI. kerület Bökényföldi út Zsemlékes út Íjász utca E-TG keretövezet által határolt terület szabályozási tervéről (Egységes

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott, 23/2005. (XII.15.), 22/2006 (XI. 23.) és 8/2008.

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 )

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) 4001 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-524 NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) A jelen adatszolgáltatás tájékoztató jellegű Nyíregyháza

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet ódosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016.

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016. REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA (314/2012.(XI.8.) Korm.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 52/2001. (IX. 10.) számú r e n d e l e t e a Garibaldi u. Korányi F. u. Krúdy Gy. u. - Ószőlő u. közötti terület Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4080 HAJDÚNÁNÁS MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 010 2011. július Rev.01 Page 1 of 6 Megye Régió Hajdú-Bihar Észak-Magyarország Lakosság száma Kb. 17.291 Autópálya csatlakozás M3 (5

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES, FOLTSZERŰ MÓDOSÍTÁSA

MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES, FOLTSZERŰ MÓDOSÍTÁSA Építészeti, településrendezési és mérnöki tervezés, épületenergetika, műszaki ellenőrzés MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES, FOLTSZERŰ MÓDOSÍTÁSA Magyarpolány község településrendezési

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 51/1999. (XI.26.) Ök. sz. rendelete. az Orbánhegy és környéke építési szabályzatáról

Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 51/1999. (XI.26.) Ök. sz. rendelete. az Orbánhegy és környéke építési szabályzatáról Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 51/1999. (XI.26.) Ök. sz. rendelete az Orbánhegy és környéke építési szabályzatáról Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne Módosító indítvány sorszáma Érintett szelvény 5. 3f-4 Indítványozó Kovács László és Valek Piroska átnézeti térkép Indítvány rövid tartalma, helyszíne 39287 hrsz-ú közpark területfelhasználási módjának

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32 / 2001. (XI. 30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint a BUDAPEST III. kerület MEZŐ UTCA

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

7. Üzleti infrastruktúra pályázat (VEKOP ) szeptember 22. ELŐTERJESZTÉS

7. Üzleti infrastruktúra pályázat (VEKOP ) szeptember 22. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 22-ei ülésére 7. napirend Tárgya: Előadó: Üzleti infrastruktúra pályázat (VEKOP-1.2.2-2015) Tabányi Pál polgármester Melléklet:

Részletesebben

Változtatási jegyzék

Változtatási jegyzék Változtatási jegyzék Fonyód Város településrendezési eszközeinek módosításához Jsz.: 50-1947/2016 VÁLTOZTATÁSI JEGYZÉK TARTALMA: 1. Fonyódi piac és vásárcsarnok fejlesztése. 2. Lakóterület fejlesztés az

Részletesebben

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2016. MÁJUS.../2015 (...) SZ. ÖNK. RENDELET 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti véleményezési anyag

Részletesebben

6/2005. (II. 21.) rendelete

6/2005. (II. 21.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 6/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2010. (I.28.) sz. rendelete. az útépítési és közművesítési hozzájárulásról.

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2010. (I.28.) sz. rendelete. az útépítési és közművesítési hozzájárulásról. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010. (I.28.) sz. rendelete az útépítési és közművesítési hozzájárulásról Módosította: 21/2010. (X.28.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat

Részletesebben

REGIOPLAN CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. )

REGIOPLAN CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. ) REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA (314/2012.(XI.8.) Korm.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete

45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete a Budapest X. ker., Jászberényi út - Rézvirág utca - Zöldpálya u. által határolt terület R-43012 tt.számú Részletes Rendezési

Részletesebben

Értékesítési Tájékoztató Siófok, Szent László u. 208. (2633/3 hrsz) és Baross u 18/A, 18/B (2633/1, 2633/2 hrsz)

Értékesítési Tájékoztató Siófok, Szent László u. 208. (2633/3 hrsz) és Baross u 18/A, 18/B (2633/1, 2633/2 hrsz) Értékesítési Tájékoztató Siófok, Szent László u. 208. (2633/3 hrsz) és Baross u 18/A, 18/B (2633/1, 2633/2 hrsz) Készült: Budapest, 2010-04 Értékesítő: Budaestate Kft, Tel: +36 1 4748787, info@budaestate.hu

Részletesebben

1.. Elővásárlási jog. 2.. Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés

1.. Elővásárlási jog. 2.. Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés KOZÁRMISLENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2003.(XI.13.) Önkormányzati rendelete A településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézményekről (egységes szerkezetben

Részletesebben

REGIOPLAN PÉR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS A 11/2014.(X.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT SZABÁLYOZÁSI TERV

REGIOPLAN PÉR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS A 11/2014.(X.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT SZABÁLYOZÁSI TERV REGIOPLAN 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. e-mail: regioplan@regioplan.hu Győr, 2014.10. hó Msz.:Rp.I.199-12 REGIOPLAN 9022 GYŐR, ÚJKAPU U: 13. e-mail: regioplan@regioplan.hu. Munkaszám: Rp.I.199-12 Felelős tervezők:

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől

Tata Város Polgármesterétől Tata Város Polgármesterétől Tata, Kossuth tér 1. 2890 (+36 34) 588 611 (+36 34) 586 480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I/1-181/2012 Előterjesztés Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

10.500 ft / m2 ( 49.900.000.- )

10.500 ft / m2 ( 49.900.000.- ) Eladó, cserélhető ingatlan - Valósítsa meg álmai lakóházát és akár saját vállalkozását is egy helyen - Közvetlenül magánszemély tulajdonostól eladó vagy értékegyeztetéssel akár több ingatlanra is elcserélhető

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Spaldig Alapítvány kérelméről

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Spaldig Alapítvány kérelméről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Spaldig Alapítvány kérelméről

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK LT-PLAN BT. Tatabánya, Tátra u. 1/A Munkaszám: 6/2016. TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - 2016 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Tervező: László Tibor okl. építészmérnök

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY A Hunya, Széchenyi utca 11. szám alatti beépítetlen terület megjelölésű ingatlan értékesítés előtti becsült forgalmi értékének megállapításáról Készült: 2016. március

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a gödöllői 4427/4, 4427/6 és 4427/8 helyrajzi számú földrészletekből álló, ún. Meggyes ingatlan-együttesről GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010 2 Tisztelt Érdeklődő! Gödöllő Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése

Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése ÚT 2-1.203:2006 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése 13. Útépítési Akadémia 2007-12-06 Kerékpárforgalmi létesítmények: Kerékpárút Gyalog és, Kerékpársáv (közösségi közlekedéssel közös sávok is) Kisforgalmi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul:

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.. rendelete a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út Haller utca Nagyvárad tér Szent László Kórház

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2016. július20. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Karinthy utcai iskola körüli forgalmi rend módosításáról

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Karinthy utcai iskola körüli forgalmi rend módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/224, 226, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Előzmények Karinthy

Részletesebben

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik: Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009 (VIII.25.) rendelete a helyi építési szabályzatáról szóló 4/2006. (III.1.) rendelet módosításáról Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MELLÉKLET. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási tervlapon való feltüntetése.

MELLÉKLET. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási tervlapon való feltüntetése. MELLÉKLET SZ. MÓDOSÍTÁS TÁRGYA EGYÉB MEGJEGYZÉS ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZERKEZETI TERV KIVÁGAT ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZABÁLYOZÁSI TERV KIVÁGAT 1. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐíRÁSOK. A rendelet területi hatálya 1.. (2) Jelen rendelet csak a szabályozási tervvel együtt érvényes.

ÁLTALÁNOS ELŐíRÁSOK. A rendelet területi hatálya 1.. (2) Jelen rendelet csak a szabályozási tervvel együtt érvényes. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 28/2001./XI.23./ sz. r e n d e l e t e Szigetszentmiklós, TIHANYI ÚT melletti terület SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK megállapításáról és a HELYI ÉPíTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016.

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016. Dokumentálás dátuma: Győr, 2016. november Munkaszám: Rp.I.247-5 Munkaszám: Rp.I.247-5 Pekkerné Szabó Piroska Felelős tervezők: Településrendezés Tájrendezés, környezetalakítás okl. táj- és kertépítész

Részletesebben

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: Lövı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2012.(IV.2.) önkormányzati rendelete Lövı község szabályozási tervének jóváhagyásáról, valamint helyi építési szabályzatáról szóló 11/2005. (VIII.1.)

Részletesebben

ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE:

ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: TSZT MÓDOSÍTÁS ESZTERGOM, SZENTTAMÁS városrész TERÜLETÉRE VONATKOZÓ TELEÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: VÁROSRENDEZÉS KÖZLEKEDÉS URBAN-LIS STUDIÓ KFT.

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER BALATONSZEMES HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA BALATONSZEMES HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (A 188/5 hrsz-ú telekre vonatkozóan) VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012. (XI.8.) Korm.

Részletesebben

Pályázat telephely fejlesztési támogatás nyújtásához tatabányai vállalkozásoknak. VII-es telepi ingatlanok. 1-es Zóna. Helyrajzi szám.

Pályázat telephely fejlesztési támogatás nyújtásához tatabányai vállalkozásoknak. VII-es telepi ingatlanok. 1-es Zóna. Helyrajzi szám. Helyrajzi szám Föld m2 Pályázat telephely fejlesztési támogatás nyújtásához tatabányai vállalkozásoknak. Megnevezés Irányár Ft+áfa/m2 1-es Zóna 1915 1548 m2 Kivett udvar, melléképület 4000.- A Helyi Építési

Részletesebben

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése Miskolc Déli Ipari Park elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as autópálya

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 3527 MISKOLC MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 015 2011. július Rev.01 Page 1 of 6 Megye Régió Borsod Abaúj Zemplén Észak-Magyarország LOKÁCIÓ ANALÍZIS MAKRO KÖRNYEZET Lakosság száma

Részletesebben

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzati Képviselőtestülete A helyi

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. augusztus 29-i ülésére Tárgy: 3144/26 és a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év november 28-i ülésére Tárgy: Lakótelkek kialakítása, értékesítésre kijelölése a Szeptember 6. utcában Előadó: Horváth László

Részletesebben

33/1995 (VI.27.) sz. önkormányzati rendelete

33/1995 (VI.27.) sz. önkormányzati rendelete ' ' BUDAPEST KŐBÁNYAI... )_..) --- - ------... - dt> EkSd Jó: ~nt~ i>:)~ :J st ÖNKORMÁNYZAT.. 33/1995 (VI.27.) sz. önkormányzati rendelete a Budapest, X.kerül.et Fehér út - Albertirsai köz - Fehér köz

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 11/2002.(III. 29.) Ök. sz. rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 11/2002.(III. 29.) Ök. sz. rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 11/2002.(III. 29.) Ök. sz. rendelete a Bp. XXIII.. Grassalkovich út - Ecetfa u. Csendes u. és Zsellér köz által határolt területre vonatkozó szabályozási

Részletesebben

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

REGIOPLAN FERTŐD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. )

REGIOPLAN FERTŐD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. ) REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu FERTŐD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

/2016. (. ) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról

/2016. (. ) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról /2016. (. ) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról Budapest Főváros Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza. 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya Nagytarcsa Község Önkormányzatának 7/1996. számú rendelete a község belterületéhez csatolt 749 hrsz.-ú lakóterület helyi szabályozási és építési elıírásairól, és az egyes építési munkák engedélyezésérıl

Részletesebben

A TELEPÜLÉSRENDEZÉST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK. OTÉK változások

A TELEPÜLÉSRENDEZÉST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK. OTÉK változások A TELEPÜLÉSRENDEZÉST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 2012. - a beépítésre szánt területek megengedett beépítettsége a legalább 10%-ról 5 %-ra csökkent (lehet 5%-os sűrű beépítettséget szabályozni; 6. (1) bek.) - változott

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

25/2004. (VII. 6.) RENDELETE. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról

25/2004. (VII. 6.) RENDELETE. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 25/2004. (VII. 6.) RENDELETE A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról Budapest, XVI. kerület Margit

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete Vasszécseny Község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2005. (II.25.)

Részletesebben

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag Verőce község egyaránt része a festői Dunakanyarnak és a domboldalakra felfutó Börzsönyi tájnak, továbbá közvetlenül határos a fővárosi agglomerációval. A Településrendezési terv felülvizsgálatának megkezdését

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: ,

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: , BARACS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA kikötő bővítés, lakóterület bővítés, átminősítés gazdasági területté JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 2009. november egyeztetési

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Környezetvédelmi Bizottsága 2015. február 10-i ülésén az alábbi határozatokat

Részletesebben

Nyugat magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Továbbképző tagozat. Ingatlanfejlesztő szakirányú továbbképzés. Szóbeli prezentáció

Nyugat magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Továbbképző tagozat. Ingatlanfejlesztő szakirányú továbbképzés. Szóbeli prezentáció Nyugat magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Továbbképző tagozat Ingatlanfejlesztő szakirányú továbbképzés Kajtár Ilona Vendéglátó ipari létesítmény ingatlan-értékélési Szóbeli prezentáció Záróvizsga

Részletesebben

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza. HATÁSVIZSGÁLATI LAP Gyöngyösfalu község Önkormányzatának a Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 10/2015 (IX. 29.) önkormányzati rendelete módosításához 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás

Részletesebben

19/1998. (X. 13.) RENDELETE

19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (III.23.) önkormányzati rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 14/2005.

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER BALATONFŰZFŐ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA BALATONFŰZFŐ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (Az 1491/1-2 és az 1492/1 hrsz-ú telkekre vonatkozóan) VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012.

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE

Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE Badacsonytördemic község helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 4/2005.

Részletesebben