Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja"

Átírás

1 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1423-5/2012. Üi: Bérces Tamás :(06-1) Tárgy: közigazgatási bírságot megállapító MBK/1884-9/2012. számú határozat felülvizsgálata másodfokú eljárásban Holcim Hungária Zrt Lábatlan Rákóczi u. 60. H A T Á R O Z A T A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (továbbiakban: MBFH) a Magyar Cement Kft. (2531 Tokod, Kossuth L. út 132.) képviseletében eljáró Dr. Jarovinszkij Igor ügyvéd (továbbiakban: Jogi képviselő) által törvényes határidőn belül benyújtott fellebbezése alapján felülvizsgálta a Miskolci Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) Holcim Hungária Zrt. (továbbiakban: Bányavállalkozó) részére MBK/1884-9/2012. számú, bányászati bírságot megállapító határozatát és a döntéshozatalt megelőző eljárást. Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot és a fellebbezést elutasítja. helybenhagyja Ez a határozat a közlésével jogerős és végrehajtható, ellene államigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozva, a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól (3525 Miskolc, Fazekas utca 2.) keresettel lehet kérni. A keresetlevelet 3 példányban a Bányakapitányságra kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, de a keresetlevélben a határozat végrehajtásának felfüggesztését lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben, a közigazgatási szerv a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatában kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. Nem lehet a pert tárgyaláson kívül elbírálni, ha az ügyfél a közigazgatási szerv kereseti ellenkérelmének kézhezvételétől számított nyolc napon belül írásban tárgyalás tartását kéri Budapest, Columbus u : (06-1) : 1590 Budapest, Pf.: 95 : (06-1)

2 I N D O K O L Á S Az ügy előzményei. A Bányakapitányság a Bányavállalkozó Miskolc III. - mészkő védnevű bányatelken üzemelő Nagykőmázsai bányaüzemének kitermelési műszaki üzemi tervét (MÜT) /2008. számú, míg a Miskolc VIII. agyag védnevű bányatelkeken üzemelő Csóznyatetői bányaüzemének kitermelési MÜT-jét pedig /2008. számú határozatával hagyta jóvá. A /2008. számú határozat június 25-én, a /2008. számú határozat pedig január 14-én emelkedett jogerőre. A MÜT-ök érvényessége a Nagykőmázsai bányaüzem esetében június 30-i, a Csóznyatetői bányaüzem esetében pedig december 31-i határidővel került megállapításra. A Bányavállalkozó decemberétől a bányaüzemek 6 hónapot meghaladó szüneteltetését jelentette be, majd január 10-én szüneteltetési MÜT-ök jóváhagyására irányuló kérelmeket terjesztett elő. A terveket MBK/82-3/2012. és MBK/83-3/2012. számú határozatával hagyta jóvá a Bányakapitányság december 31-ig terjedő érvényességgel. A határozatok április 12-én kerültek kiadásra, de azok ellen a Magyar Cement Kft. Jogi képviselője a Hargittay és Jarovinszkij Ügyvédi Iroda útján fellebbezést nyújtott be. Az MBFH a határozatokat másodfokon helybenhagyta így azok július 06-án jogerőre emelkedtek. A Bányakapitányság a bányaüzemek jogszerű működésének, valamint a jóváhagyott MÜTökben foglaltak végrehajtása tárgyában március 7-én hatósági ellenőrzést tartott mindkét bányaüzemben. A hatósági ellenőrzés során MBK/761-2/2012. számon felvett jegyzőkönyv alapján a Bányakapitányság tekintettel arra, hogy hatósági ellenőrzése során szabálytalan bányászati tevékenység végzését állapította meg MBK/761-4/2012. számú határozatában a bányaüzemek azon ingatlanjainak vonatkozásában, melyekre a bányavállalkozó igénybevételi jogosultságát nem tudta igazolni, a bányászati tevékenységek további folytatását felfüggesztette. A döntés ellen a Jogi képviselő fellebbezéssel élt. A jogorvoslati eljárásban MBFH/572-7/2012. számú végzésében az MBFH a Bányakapitányság I. fokú határozatát megsemmisítette és új eljárás lefolytatását rendelte el. A Bányakapitányság megismételt eljárását június 19-én MBK/1884/2012. számon indította meg és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (3), (6) bekezdéseiben foglaltak szerint erről értesítette a Holcim Hungária Cementipari Zrt.-t, a Magyar Cement Kft.-t, valamint a Jogi képviselőt. A Bányakapitányság ezzel teljesítette a másodfokú végzés önálló eljárás lefolytatására, valamint a Magyar Cement Kft. ügyfélként történő bevonására vonatkozó utasításait. Az eljárás megindításáról szóló MBK/1884-3/2012. számú értesítés kézhezvételét követően, a Holcim Hungária Cementipari Zrt. képviseletében eljáró Oppenheim Ügyvédi Iroda július 03-án érkezett kérelmében (MBK/761-7/2012.), majd július 11-én benyújtott pontosító nyilatkozatában (MBK/1884-5/2012.) kérelmezte a Bányakapitányság MBK/1884-1/2012. számon indított eljárásának felfüggesztését. Kérelmét azzal indokolta, hogy a Holcim Hungária Cementipari Zrt. vitatja a jogosultságába tartozó bányaüzemek által érintett ingatlanok vonatkozásában a Magyar Cement Kft. tulajdonosi mivoltát, ügyféli jogait és e kérdésben a Fővárosi Törvényszék előtt 7.G /2008. számon bírósági eljárás van folyamatban. A Bányakapitányság a kérelem és a hozzá mellékelt dokumentumok alapján úgy ítélte meg, hogy az ügy érdemi eldöntése valóban olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás bírói jogkörbe tartozik (és a bírósági eljárás már meg is indult), ezért eljárását a Ket. - 2/12 -

3 32. (1) bekezdésében foglaltak alapján július 13-án MBK/1884-6/2012. számú végzésében felfüggesztette. A felfüggesztő végzést postai úton megküldte mind az ügyfeleknek, mind pedig azok jogi képviselőinek is. A felfüggesztő végzés ellen is fellebbezéssel élt a Jogi képviselő, amely alapján az MBFH a Bányakapitányság által hozott felfüggesztő végzést MBFH/898-8/2012. számú végzésében megsemmisítette és a Bányakapitányságot a felfüggesztési kérelem elbírálása vonatkozásában is új eljárás lefolytatására kötelezte. A Bányakapitányság szeptember 11-én indított új eljárásában az MBFH/898-8/2012. számú végzésének indokolásában kifejtettek, valamint az Oppenheim Ügyvédi Iroda által a felfüggesztési kérelemhez mellékelt iratok ismételt vizsgálata alapján október 10-én kelt MBK/2689-3/2012. számú végzésében a felfüggesztés iránti kérelmet elutasította és a tevékenység jogszerűségének vizsgálata ügyében június 19-én MBK/1884-1/2012. számon már megindított eljárása további folytatásáról döntött. Az MBK/2689-3/2012. számú végzés november 1-én jogerőssé vált, ezzel az MBK/1884-1/2012. számon már megindított eljárás lefolytatásának elhárultak a további akadályai. A Bányakapitányság a megismételt eljárásban az általa korábban lefolytatott hatósági eljárások iratait, valamint a tényállás tisztázása érdekében szükséges, rendelkezésére álló egyéb iratokat újra átvizsgálva határozata indokolásának pontjaiban a tényállást részletesen rögzítette. A tények alapján továbbá kétséget kizáróan megállapította a szabálytalan bányászati tevékenység fennállását. A Bányakapitányság határozata az előírásnak megfelelően valamennyi tényállást együttesen értékelve állapította meg a szabálytalan bányászati tevékenység szankcióját, jogkövetkezményeit. A Bányakapitányság megállapította, hogy a Bányavállalkozó bányászati tevékenységét a két érintett bányaüzemben szabálytalanul folytatta, ezért a további szabálytalan tevékenység felfüggesztése mellett a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 41. (3) bekezdésében foglaltak szerint MBK/1884-9/2012. számú határozatában én a Bányavállalkozót ,- Ft bányászati bírsággal sújtotta. A Bányakapitányság döntése ellen a Jogi képviselő jén keltezett, az MBFH-nál én iktatott levelében határidőn belül fellebbezést nyújtott be, amelyet az alábbiakkal indokolt. I. ELŐZMÉNYEK június 14. napján kelt MBFH/572-7/2012. sz. határozatával a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal megsemmisítette a Miskolci Bányakapitányság korábbi határozatát, és az elsőfokú hatóságot új eljárásra kötelezte az alábbiak szerint: A fentiek alapján kétséget kizáróan megállapítható a szabálytalan bányászati tevékenység ténye. A Bányakapitányság eljárása azonban csak részben felelt meg a Ket. követelményeinek a következők miatt. A Bányakapitányság a fellebbezéssel támadott eljárás megindításáról nem értesítette az általa már korábban ismert ellenérdekű Kft-t, részére nyilatkozattételi lehetőséget és iratbetekintést az eljárás során nem biztosított. [MBFH/572-7/2012., 10. o.] - 3/12 -

4 A Bányakapitányság mérlegelési jogkörében a Bt. 41. (2) bekezdésében szereplő szankciók közül helyesen döntött a tevékenység végzésének felfüggesztéséről az igénybevételi jogosultsággal nem rendelkező ingatlanok vonatkozásában, azonban a bírság kiszabásának és a hatósági engedély felfüggesztésének kérdésében az indokolása a tényállás nem teljes körű tisztázása miatt nem megalapozott. [MBFH/572-7/2012., 12. o.] A bányászati bírság megállapításának lehetőségét a Bányakapitányság az új eljárásában vizsgálja. [MBFH/ , 12. o.] november 14. napján kelt, MBK/1884-9/2012. sz. jelen fellebbezéssel támadott határozatában az első fokon eljáró Miskolci Bányakapitányság a Holcim Hungária Zrt. (2541 Lábatlan, Rákóczi u. 60.[,] továbbiakban: Bányavállalkozó,) bányavállalkozó jogosultságában lévő Miskolc III. - mészkő és a Miskolc VIII - agyag védnevű bányatelkeken lévő bányaüzemekben végzett szabálytalan bányászati tevékenység miatt a bányavállalkozót Ft, azaz kettőszázezer forint bányászati bírsággal sújtja [hiv. határozat 1. o.] II. NINCS BÁNYATELKI JOGOSULTSÁG 3. Az elsőfokú határozat a bányászati bírság szankció kiszabását arra alapította, hogy a Holcim Hungária Zrt. olyan bányavállalkozó, melynek jogosultságában vannak a Miskolc III. - mészkő és a Miskolc VIII. - agyag védnevű bányatelkek, vagyis ezen bányatelkek jogosultja. 4. Valójában azonban a kérelmező által a fellebbezéssel támadott határozat előzményi eljárásaiban már számtalanszor kifejtettek szerint a Holcim Hungária Zrt.-t nem lehet az említett bányatelkek jogosultjának tekinteni, vagyis tevékenysége nem szabálytalan bányászati tevékenységnek, hanem jogosulatlan bányászati tevékenységnek minősül. 5. Sem a Holcim Hungária Zrt., sem pedig jogelődje soha nem kapott jogosultságot az említett bányatelkekre, hanem a hatóságot tévedésbe ejtve, illetőleg tévedésben tartva a CEMÜ, illetőleg a Hejőcsabai Cement- és Mészművek jogutódjának mutatva magát járt el. 6. Azt mind az MBFH, mind pedig a Miskolci Bányakapitányság elismeri, hogy a Holcim Hungária Zrt.-nek nem volt igénybevételi jogosultsága a kérelmező ingatlanjaira vonatkozóan, ebből ugyanakkor az is következik, hogy a bányatelkek vonatkozásában sem állapítható meg a Holcim Hungária Zrt. jogosultsága. 7. Téves ezért az elsőfokú hatóság azon megállapítása, hogy a bányavállalkozó tevékenységét a bányatelkek területén belül, bányászati jogosultságának keretein belül végezte, ezért a Bt. 3. (1) bekezdése értelmében az általa kitermelt ásványi nyersanyag mennyiség a tulajdonába került [hiv. határozat 6. o. utolsó bek.] 8. Bejelentem, hogy a Holcim Hungária Zrt. bányatelki jogosultságaival kapcsolatban jelenleg közigazgatási per van folyamatban a Miskolci Törvényszék előtt 14.K /2012. sz. a., a következő tárgyalás február 22. napjára került kitűzésre. III. SZABÁLYALAN BÁNYÁSZATI TEVÉKENYSÉGÉRT IS SZIGORÚBB SZANKCIÓ KELL 9. Először is feltéve, de meg nem engedve, hogy a Holcim Hungária Zrt.-t az említett bányatelkek jogszerű jogosultjának kellene tekinteni, az elsőfokú határozat akkor is téves a következők miatt. 10. Az elsőfokú határozat szerint csak bírság-szankció alkalmazását kell mérlegelni [határozat 6. o.], tekintettel arra, hogy mindkét bányaüzem jogszerűen szünetel. Ezzel összefüggésben bejelentem, hogy a bányaüzemekre vonatkozó szüneteltetési határozatok bírósági felülvizsgálata tárgyában 24.K /2012. sz. a. közigazgatási per van folyamatban a Miskolci Törvényszék előtt, a következő tárgyalás február 22. napjára került kitűzésre. - 4/12 -

5 11. Az elsőfokú hatóság a bírság kiszabásakor figyelembe vette, hogy a bányatelkek területén lévő ingatlanok tulajdonjogát érintően több éve peres eljárás volt, valamint van folyamatban, a bányatelkek területén lévő ingatlanok tulajdonjogát érintő, fent hivatkozott bírósági ítélet meghozatalát követően a bányavállalkozó önként leállította a bányaüzemekben a további kitermelést; a bányaüzemekben szabálytalanul végzett kitermelési tevékenység az előző tervidőszakban már bányászati tevékenységgel igénybe vett ingatlanok területére korlátozódott, új kitermeléssel nem érintett ingatlanok szabálytalan igénybevételére nem került sor [hiv. határozat 6. o.] 12. Az elsőfokú hatóság a fenti megállapításaival egyáltalán nem tett eleget a tényállás teljes körű felderítésére vonatkozó kötelezettségének. A fenti állításokkal az elsőfokú hatóság azt kívánja igazolva látni, hogy a Holcim Hungária Zrt. a szabálytalan bányászati tevékenységet nem szándékosan, hanem a kellő gondosság és alaposság követelményeinek figyelmen kívül hagyásával követte el [határozat 7. o. utolsó bek.], azonban ilyen következtetés a fenti megállapításokból egyáltalán nem vonható le. 13. Az elsőfokú hatóság láthatóan egyáltalán nem vette tekintetbe, hogy pontosan miről szól az általa hivatkozott peres eljárás, a per egyes szakaszaiban hogyan alakult a Holcim Hungária Zrt. kereseti kérelme és mely ingatlanokra nézve állt fenn. 14. Ide csatolom a Fővárosi Ítélőtábla 14.Gf /2009/24. sz. részítéletét, valamint a Legfelsőbb Bíróság Gfv.X /2010/5. sz. részítéletét. A Holcim Hungária Zrt. ez utóbbi meghozatalát követően hagyott fel a kérelmező ingatlanain a bányászati tevékenységgel. Csakhogy a részítéletekből egyértelműen megállapítható, hogy a bíróság jogerősen a Holcim Hungária Zrt. elővásárlási jogra vonatkozó kereseti kérelmét utasította el. A Polgári Torvénykönyv 117. (3) bekezdése akként rendelkezik, hogy ingatlan tulajdonjogának az átruházásához az erre irányuló szerződésen vagy más jogcímen felül a tulajdonosváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése is szükséges. Vagyis ha a bíróságok esetleg azt állapították volna meg, hogy a Holcim Hungária Zrt. gyakorolhatja elővásárlási jogát az ingatlanokra és ezáltal megszerezheti azok tulajdonjogát, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés és így maga a tulajdonjog is csak ezen időpontot követően, a jövőre nézve keletkezhetett volna. Visszamenőlegesen tehát a Holcim Hungária Zrt.-nek nem éledt volna fel tulajdonosi jogosítványa, így az ingatlannyilvántartási bejegyzésig az ingatlanok tulajdonosának nem minősülhetett, és nem is remélhette azt, hogy ilyen visszamenőleges tulajdon keletkezik. A bejegyzés időpontjáig tehát a Holcim Hungária Zrt.-nek ugyanúgy hiányzott volna az igénybevételi jogosultsága még pernyertesség esetén is. 15. Az elsőfokú hatóság érvelése azért is alaptalan, mert aggálytalanul megállapítható, hogy a Holcim Hungária Zrt. és jogelődje az idők folyamán a jogutódlásra való utalásokkal került a jogosulti pozícióba és nem pedig amiatt, mert úgy tekintette, hogy adásvétellel megszerezte a kérelmező ingatlanait. 16. Másodsorban, az elsőfokú hatóság alábbi következtetése sem állja meg a helyét: A szabálytalanul végzett bányászati tevékenység során végzett ásványi nyersanyag kitermelés a b) pontban írt ingatlan tulajdonosnak [értsd: a kérelmezőnek] hátrányt ugyancsak nem okozott, ugyanis ingatlan tulajdonosi minőségéből bányászati jogosultság nem fakad és az ingatlanok területével lefedett földkéregrészben lévő ásványi nyersanyagok tulajdonjogával sem rendelkezik. [hiv. határozat 7. o., első bek.] 17. A fentiekben kifejtésre került, hogy sem a Holcim Hungária Zrt., sem pedig jogelődje nem lenne tekinthető a kérelmező ingatlanainak vonatkozásában bányatelki jogosultnak. A Holcim Hungária Zrt. és jogelődje ugyanazon magatartással érte el, hogy őt a hatóság a - 5/12 -

6 bányatelkek korábbi, de jogutód nélkül megszűnt jogosultja, vagyis a CEMÜ, illetőleg annak gyára, a Hejőcsabai Cement és Mészművek jogutódjának tekintse, mint a tevékenységi engedély megszerzése során. Mindebből következően a Holcim Hungária Zrt. magatartásával elzárta a kérelmezőt, hogy a saját ingatlanjai vonatkozásában bányatelki jogosultságot szerezzen és ott bányászati tevékenységet fejthessen ki. Ezt a körülményt az elsőfokú hatóságnak kiemelten kellett volna kezelnie és a bírság szankciót erre is tekintettel kellett volna kiszabni. Az előadottak alapján a Jogi képviselő kérte a bírság szankció mértékét az elkövetett jogellenesség súlyosságát a megfelelő mértékben tekintetbe véve megállapítani, valamint határozni a tevékenység folytatásának eltiltásáról és a jogosulatlanul kitermelt érték megfizetéséről, illetőleg a tevékenység folytatásának felfüggesztéséről, az engedély visszavonásáról és az eredeti állapot helyreállításáról / tájrendezésről. A Jogi képviselő a Bányakapitányság határozatának rendelkezése szerinti eljárási illetéket az eljárás megindítása iránti kérelem előterjesztésekor illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iratán igazoltan lerótta. Az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 12.), mint a Bányavállalkozó jogi képviselője január 16-án kérte az iratokba való betekintés lehetőségét és a Bányakapitányság bírsághatározata ellen benyújtott fellebbezés másolatának kiadását [1423-3/1012. sz. jegyzőkönyv]. A fellebbezésre reagálva az Oppenheim Ügyvédi Iroda január 21-én írásban nyilatkozott és észrevételt tett a Holcim Hungária Zrt. bányatelki jogosultsága, valamint a szabálytalan bányászati tevékenység jogkövetkezménye tekintetében, amelyekre hivatkozással kérte a határozat helybenhagyását. A fellebbezés tekintetében az MBFH elsődlegesen azt vizsgálta, hogy a Bányakapitányság hatáskörében és illetékességében, továbbá a vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint járt-e el. A felülvizsgálat során az MBFH a rendelkezésre álló iratok és dokumentum alapján a Bányakapitányság eljárását, döntésének jogszerűségét vizsgálva az alábbiakat állapította meg. A fellebbezés nem megalapozott. I. A Bányakapitányság bányászati bírságot megállapító eljárása két, egymásra épülő megismételt eljárás következményeként zárult le, amelynek megalapozottságát a fellebbezéssel támadott MBK/1884-9/2012. számú határozat indokolása kellő részletességgel tárgyal. Az MBFH új eljárásra kötelező végzésében külön is felhívta a Bányakapitányság figyelmét, hogy vizsgálja a bírság kiszabásának lehetőségét. A Bányakapitányság a megismételt eljárásban végzett iratvizsgálat és tényfeltáró munka után jutott arra a következtetésre, hogy a Ket. 94/A. alapján kiszabható a Bt. 41. (2) bekezdésében szereplő bányászati bírság, mint közigazgatási bírság. A Bt. 41. (2) bekezdése rendelkezik a bírság kiszabásának lehetőségére, ha bizonyítást nyer, hogy a tevékenység szabálytalan bányászati tevékenységnek minősül. - 6/12 -

7 A Bányakapitányságnak az új eljárása során nem kellett külön vizsgálnia, hogy a tevékenység szabálytalan bányászati tevékenységnek minősül-e, hiszen annak ténye már a én lefolytatott hatósági ellenőrzéskor nyilvánvaló volt, amelyet az alábbiak támasztanak alá. 1. A Bányakapitányság jogelődje a Kerületi Bányaműszaki Felügyelőség (KBF) 1379/1/1973. és 1379/2/1973. KBF. számú határozataiban állapított meg bányatelket Miskolc-Nagykőmázsa és Görömböly-Csóznyatető védő néven a Cement- és Mészművek Hejőcsabai Gyára részére az akkor hatályos jogszabály előírásai alapján. A bányatelek megállapításakor hatályos bányászatról szóló évi III. törvény (régi Bt.) az alábbiak szerint rendelkezett: 7. (1) Az állam bányászati jogát erre a célra alakított gazdálkodó szervek (vállalat, bányatröszt, a továbbiakban: bányavállalat) útján gyakorolja. 10. A bányászati tevékenységet a bányavállalatok és egyéb bányászatra jogosult szervek üzemegységekben (bányaüzem) végzik. 19. (1) Ásványi nyersanyagot kitermelni csak a föld felszínének és mélyének e célra elhatárolt részén szabad (bányatelek). 20. (1) A bányatelket a bányászatra jogosult szerv kérelmére - az érdekeltek meghallgatásával - a bányahatóság állapítja meg, ha a területen a kutatást a megszabott mértékben elvégezték. A KBF a bányatelkek megállapításának eljárása során helyszíni bejárást és az azzal kapcsolatos egyeztetést követően a hatályos jogszabályi előírásokat betartva járt el. Mindkét határozat rendelkező részében rendelkezett a KBF arra vonatkozóan, hogy a határozat a bányatelekkel érintett ingatlanok felett rendelkezési jogot nem biztosít [1379/1/1973. KBF. sz. hat. e) pont; 1379/2/1973. KBF. sz. hat. d) pont], továbbá előírta, hogy a régi Bt ba foglaltak értelmében a bányászati tevékenység folytán másnak okozott kárt meg kell téríteni. A kártérítési kötelezettség a bányatelek jogosítottját terheli [1379/1/1973. KBF. sz. hat. h) pont; 1379/2/1973. KBF. sz. hat. g) pont]. Mindkét határozat július 2-án emelkedett jogerőre. 2. A bányatelkek több esetben jogszerűen módosításra, bővítésre kerültek. Ezeket követően a 992/ számú határozattal kijavított 992/2000. számú határozatban a Bányakapitányság a bányászati jog jogosítottjaként az 1. pont szerinti bányatelkek tekintetében [ Miskolc Nagykőmázsa és Görömböly Csóznyatető] névváltozási eljárást követően (a Cement- és Mészművek Hejőcsabai Gyára változott Hejőcsabai Cement és Mészipari Rt. névre) az UNI-CEM Rt.-t jegyezte be a nyilvántartásába. Az UNI-CEM Rt. a Hejőcsabai Cement és Mészipari Rt. és a Lábatlani Cementipari Rt. egyesülésével jött létre január 31-i időponttal. A határozat szerint a jogutódlás következtében ezen időponttól az érintett bányatelkek vonatkozásában az UNI-CEM Rt.-t illette meg minden jogosultság és terhelte valamennyi kötelezettség. Ezt követően augusztus 28-án kelt 4999/2001. számú határozatában a Bányakapitányság a Holcim Hungária Cementipari Rt. nevére vezette át a bányászati jogot, amely mindkét érintett bányatelek vonatkozásában án vált jogerőssé. Az egységes elnevezési rendszerbe illesztés miatt a bányatelkek megnevezésében is változás következett be októberében, amely alapján a Bányakapitányság a Miskolc- Nagykőmázsa bányatelek nevét 3805/2001. számú határozatában Miskolc III. - mészkő védőnévre, a Görömböly-Csóznyatető bányatelek nevét pedig Miskolc VIII.-agyag védőnévre változtatta 4943/2003. számú határozatában. - 7/12 -

8 A bányászati jogot jogutódlás és újabb névváltozást [az Rt.-k egyesülése és Zrt.-vé válása ] követően mindkét bányatelek vonatkozásában a Holcim Hungária Cementipari Zrt. szerezte meg és vált a bányatelkek jogosítottjává. A változást a Bányakapitányság a 352/2/2006. ikt.számú jogerős határozatában rögzítette és a bányászati jog jogosítottjaként nyilvántartásába bejegyezte. A felülvizsgálat során az MBFH megállapította, hogy a Bányakapitányság eljárása helytálló, helyesen alkalmazta a törvényi előírásokat, a szabálytalan bányászati tényállást helyesen állapította meg, amely alapján hozott bírságot megállapító határozata jogszerű volt. Előbbiek alapján megalapozatlan a Jogi képviselő azon állítása, hogy NINCS BÁNYATELKI JOGOSULTSÁG, illetve a Holcim Hungária Zrt.-t nem lehet az említett bányatelkek jogosultjának tekinteni. II. A felülvizsgálat során az MBFH vizsgálta a Bányavállalkozó által végzett tevékenység jogszerűségét a tekintetben, hogy az jogosulatlan, vagy szabálytalan bányászati tevékenységnek minősül-e. A vizsgálat során az MBFH megállapította, hogy a Bányavállalkozó bányatelken belül végzett tevékenysége során nem az engedélyt lépte túl, hanem olyan területről termelt ki ásványi nyersanyagot, amelyre nem rendelkezett a tulajdonos hozzájárulásával. Tehát nem jogosulatlanul termelt ki, hanem engedélytől eltérő, szabálytalan tevékenységet folytatott, miután az I. pontban már részletezettek szerint a bányászati jogosultsága a kérdéses területrészekre jogerősen kiterjedt. A jogosulatlan és a szabálytalan tevékenység merőben különbözik egymástól, amelyet a Bt. pontosan megfogalmaz az alábbiak szerint: 1. a Bt II. 23-tól hatályos 41. (1) bekezdése a jogosulatlan bányászati tevékenységre az alábbi szerint rendelkezik: (1) A bányafelügyelet azt a jogi vagy természetes személyt, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot, aki vagy amely jogosulatlanul bányászati tevékenységet végez vagy végeztet, bírsággal sújthatja és eltiltja a tevékenység folytatásától, valamint kötelezi a jogosulatlanul kitermelt érték megfizetésére. Jogosulatlanul az folytat bányászati tevékenységet, aki a) a 4. szerinti felszíni előkutatást a kötelező bejelentést elmulasztva végzi, b) bányászati koncesszió vagy bányafelügyeleti engedély nélkül ásványi nyersanyagot termel ki, vagy geotermikus energiát hasznosít, c) külön jogszabályban előírt hatósági engedély nélkül vagy attól eltérően folytatott tevékenysége során ásványi nyersanyagot termel ki vagy geotermikus energiát hasznosít, 2. a Bt. 41. (2) bekezdése rendelkezik a szabálytalan bányászati tevékenység végzésére az alábbi szerint: (2) Ha a bányavállalkozó a bányászati tevékenységet szabálytalanul gyakorolja, a bányafelügyelet a bányavállalkozót bírsággal sújthatja, a tevékenység folytatását felfüggesztheti, az engedélyt visszavonhatja és elrendelheti az eredeti állapot helyreállítását, vagy ha ez nem lehetséges, a tájrendezést. Koncesszió esetén a bányafelügyelet a koncessziós szerződés megszüntetését is kezdeményezheti. A Bt. 41. (3) bekezdése pedig konkrétan meghatározza a szabálytalan bányászati tevékenységet, mely szerint: (3) Szabálytalanul folytatja a bányászati tevékenységet a bányavállalkozó, ha azt a) a bányafelügyelet engedélye nélkül vagy attól eltérően, - 8/12 -

9 b) e törvény III. Részében előírt szabályok megszegésével, gyakorolja. Előbbi törvényi előírások szerint tehát a jogosulatlan és a szabálytalan tevékenység közötti eltérés miatt más-más hatósági szankció alkalmazandó. Így a Bányakapitányság a jogosulatlan tevékenységet tekintettel arra, hogy az 1) pontban említettek nem állnak fenn nem is állapíthatta meg. A 2) pont szerint hivatkozott törvényi előírás [Bt. 41. (2) bekezdés] egy fokozatosságot is felállít a szankció vonatkozásában, amely szerint elsődleges a bírsággal sújtás, majd ezt követi a súlyosabb szankció, a tevékenység folytatásának felfüggesztése, illetve az engedély visszavonása, valamint az eredeti állapot helyreállítására való kötelezés. A Bányakapitányság eljárása elsődlegesen a bírság szankció alkalmazásával az előbbi követelményeknek megfelel. Az MBFH megjegyzi, hogy egy bányavállalkozónak nem szükségszerűen a saját tulajdonában lévő ingatlanon valósíthatja meg a Bt. előírása szerinti, jóváhagyott MÜT alapján ásványi nyersanyag kitermelését, vagy annak szüneteltetését, de a jogszerű kitermelési tevékenységhez elengedhetetlen az ingatlantulajdonos hozzájárulása. Ez az a jogi aktus, amely jelen két bányaüzem esetében elmaradt, illetve a hozzájárulások hiányában végezte a Bányavállalkozó a kitermelési tevékenységét, amellyel pedig az előbb hivatkozott jogszabályhelyek alapján a szabálytalan bányászati tevékenységet valósította meg. A Bt a szerint a bányatelek megállapítása nem érinti a felszíni tulajdonviszonyokat. Tekintettel arra, hogy a bányatelekben megtestesülő jogi jelleg nem jelenti az ingatlan igénybevételének lehetőségét, az így igénybe vett bányászati joggal rendelkező bányatelken belüli területen történő bányászati tevékenység szabálytalan bányászati tevékenységnek minősül. A bányatelekre vonatkozó szabályozás abból indul ki, hogy a bányatelek megállapítása a bányászati tevékenységnek az a szakasza, ahol a bányafelügyelet a tevékenységgel érintett szakhatóságok bevonásával a feltárás és a kitermelés feltételeit meghatározhatja. A bányatelek-fektetési eljárásban mindazok részt vesznek, akik a feltárási, illetve kitermelési tevékenységgel kapcsolatban valamilyen érdeket képviselnek. A Bányakapitányság fellebbezéssel támadott határozata indoklásában helyesen mutatott rá arra, hogy a két bányaüzem jogszerűen szünetel, ugyanakkor az idegen tulajdonban lévő területen folytatott kitermelési tevékenység jogszerűtlensége miatt szabálytalan bányászati tevékenység ténye volt megállapítható, amely a hatóság mérlegelési jogköre alapján bírság-szankció alkalmazását tette szükségessé, hiszen a Bt. III. részének 27. (1) bekezdés előírása szerinti MÜT-től eltérő tevékenység valósult meg. Helyesen mutatott rá továbbá a Bányakapitányság arra is, hogy a bányatelkek területén belül a bányászati jogosultság keretein belül végezte a Bányavállalkozó a tevékenységét, a bányajáradékot a Magyar Állam részére megfizette. A kitermelési tevékenységgel pedig a Bányavállalkozó miután szembesült tevékenysége jogszerűtlen voltával önként felhagyott. Előbbiek alapján alaptalan az a Jogi képviselői állítás, hogy a megvalósult tevékenység jogosulatlan tevékenységnek minősül. A Bányakapitányság fellebbezéssel támadott határozata rendelkező részében az pontokban részletesen ismertetette a tényállást, amely alapján kétséget kizáróan - 9/12 -

10 megállapítható volt a szabálytalan bányászati tevékenység ténye. Megjegyzendő, hogy ezt már az MBFH az 572-7/2012. számú, új eljárásra utasító végzésének indokolása is rögzítette, így a bányakapitányságnak új eljárása során e vonatkozásban további tényállási elemeket, bizonyítékokat nem kellett feltárnia. A bányaüzemek szüneteltetési műszaki üzemi terveit jóváhagyó határozatok időközben jogerőssé váltak, így az azokra való hivatkozás jogszerű volt. Megállapítható tehát, hogy a Bányakapitányság kellő alapossággal járt el a feltárt szabálytalanság tekintetében. III. A Bányakapitányságnak új eljárása során külön vizsgálnia kellett, hogy a Ket. 94/A. alapján kiszabható-e a Bt. 41. (2) bekezdésében szereplő bányászati bírság, mint közigazgatási bírság, továbbá a Bt. 41. (2) bekezdés fentebb már idézett szankciói közül melyek alkalmazása indokolt. A Bányakapitányság határozata indokolásában helyesen rögzítette, hogy jelenleg mindkét bányaüzem jogszerűen szünetel, ezért a bányakapitányságnak a korábban jóváhagyott, kitermelésre szóló műszaki üzemi terveket engedélyező határozatait már nem kell visszavonnia, a bányaüzemekben korábban végzett bányászati tevékenységek felfüggesztéséről sem kell intézkedni, mert a bányaüzemek szünetelnek és a jelenleg érvényes engedélyek szerint azok területén a szüneteltetéssel összefüggésben nem álló tevékenységek nem végezhetők. A fent rögzített tényállás alapján tehát csak a bírság-szankció alkalmazását kell mérlegelni. Az MBFH megjegyzi, hogy az érintett bányaüzemekben a kitermelés szüneteltetésére jóváhagyott műszaki üzemi tervek végrehajthatóak, miután a szüneteltetés ellen benyújtott kereset alapján a Miskolci Törvényszék 24.K /2012/6. számú, október 24-én kelt végzésében a végrehajtás felfüggesztésére benyújtott kérelmet elutasította, mert a Törvényszék véleménye szerint a bánya szüneteltetése esetén az érintett ingatlanokon tényleges kitermelési tevékenység nem folyik. A szüneteltetés alatt olyan tevékenységek végzésére került sor (műszaki biztonsági intézkedések, természeti értékek, a bánya területén lévő vagyoni értékek állagának megóvása, kárelhárítás, kár megelőzése érdekében tett óvintézkedések, a terület ellenőrzése stb.), amelyek nem tényleges kitermeléssel összefüggésben végzett tevékenységek. A törvényszék álláspontja szerint a felperes kérelmében a végrehajtás felfüggesztése okán nem jelölt meg olyan alapos indokot, helyrehozhatatlan hátrányt, amely a bánya szüneteltetése tárgyában hozott határozat végrehajtásának felfüggesztését indokolná. A határozat végrehajtása okán azonban nem állapítható meg a jelenben olyan felperest érő súlyos károsodás, amely a végrehajtás felfüggesztését megalapozottá tenné. A bírság mérlegelése tekintetében a Ket. 94/A. (1) bekezdése ad iránymutatást, amely szerint ha jogszabály bírság kiszabását teszi lehetővé - -, a hatóság az eset összes körülményeire tekintettel dönt a bírság kiszabásáról és a bírság összegének meghatározásáról. E tekintetben a Bányakapitányság az alábbiakat vette figyelembe: - a bányatelkek területén az ingatlanok tulajdonjogát érintő peres eljárásokat; - a bányaüzemekben a további kitermelés Bányavállalkozó általi önkéntes leállítását; - 10/12 -

11 - a kitermeléssel még nem érintett, új ingatlanok szabálytalan igénybevételére nem került sor. A rendelkezésre álló dokumentációk és adatok alapján megállapítható, hogy a szabálytalan tevékenység a Bányavállalkozó részére felróható. A felróhatóság abban nyilvánult meg, hogy a Bányavállalkozó megvalósította a Bt. szerinti szabálytalan bányászati tevékenység végzését azáltal, hogy a kitermelésre szóló, jóváhagyott MÜT-től eltérően tevékenykedett, mert a bányatelken belül a kitermelési tevékenységhez hozzájárulás nélkül vett igénybe ingatlanokat. Előbbiek alapján a Bányavállalkozó megvalósította a Bt. 41. (3) bekezdése szerinti a) és b) pontban előírt szabályszegéseket, amely ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint bírsággal sújtható. Miután a II. pont 2) alpontja szerint hivatkozott törvényi előírás [Bt. 41. (2) bekezdés] egyben egy fokozatosságot is felállít a szankciók vonatkozásában amely szerint elsődleges a bírsággal sújtás, majd ezt követi a súlyosabb szankció, a tevékenység folytatásának felfüggesztése, majd az engedély visszavonása, valamint az eredeti állapot helyreállítására való kötelezés, a Bányakapitányság helyesen járt el a bírság szankció alkalmazásakor. A bírságot a Bányakapitányság a Ket. 94/A. (1) bekezdése alapján mérlegelés alkalmazásával állapította meg, amelynek mértékét tekintve a körülmények vizsgálatát követően döntött. A Ket (1) bekezdésének második mondata alapján mérlegelési jogkörben hozott elsőfokú döntésben meghatározott kötelezettségnél súlyosabb kötelezettséget a másodfokú hatóság nem állapíthat meg, így nincs mód arra, hogy a Bányakapitányság által megállapított bírság mértékét az MBFH, mint másodfokú hatóság megváltoztassa. A felülvizsgálat alapján megállapítható, hogy az elsőfokú hatóság a Ket. 50. (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban a határozata alapjául szolgáló valamennyi tényt és körülményt feltárta és abból okszerű következtetést is vont le. Megjegyzendő, hogy az igénybevételi jogosultság esetleges jövőbeli megszerzése a kiszabott bírság mértékére semmilyen kihatással nincs. A Bányakapitányság éppen azért élt a bírság szankció lehetőségével, mert a Bányavállalkozó olyan területet vett igénybe a tevékenységéhez, amelyre a tulajdonostól nem rendelkezett a jogszabály előírása szerinti hozzájárulással. Az MBFH álláspontja szerint a bírság mértékét a Bányakapitányság a határozat indokolásában leírtak kellőképpen alátámasztják. A Bányakapitányság döntése meghozatala során figyelembe vette a Bt. végrehajtására kiadott 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Bt.Vhr.) 25. (1), valamint (1a) bekezdés előírását, amelynek megfelelően bányatelkenként, bányaüzemenként külön is mérlegelte a bírságösszeg indokolt mértékét, a Ket. vonatkozó előírásait, valamint a Bányavállalkozó által megvalósított jogsértések felróhatóságát, illetve a jogsértés veszélyeztető jellegét, amelyek együttesen megjelenő hatását figyelembe véve döntött a bányászati bírság mértékének kiszabásáról. Összegzésképpen megállapítható, hogy a Bányakapitányság a jóváhagyott műszaki üzemi tervtől eltérő, szabálytalan tevékenység fennállása miatt helyesen alkalmazott bírság szankciót - 11/12 -

12 a Bányavállalkozóval szemben, amely szabálytalanság megszüntetésére a Bt. 43. (2) bekezdése alapján intézkednie kellett. A Bányakapitányság eljárása az előbbi I. III. pontokban részletezettek tekintetben helytálló volt, a számára hatáskört megállapító jogszabály (Bt. és Ket.) előírásai szerint járt el. A Bányakapitányság hivatkozott számú határozata elleni, 1423/2012. számú eljárást indító fellebbezés december 12-én érkezett az MBFH-hoz. A Ket. 33. (1) bekezdése szerint az ügyintézés határidő 30 nap, amely január 10-én az MBFH/1423-2/2012. számú végzésében 30 nappal meghosszabbításra került. Az MBFH megállapította, hogy döntését ügyintézési határidőn belül adta ki, így nincs szükség a Ket. 33/A. (1) bekezdés szerinti intézkedésre. Az MBFH a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében figyelemmel a Bt. 41. (1)-(3) és 43. (2) bekezdéseire, valamint a Bt.Vhr ra a Ket (1), (3) bekezdései és 105. (1) és (7) bekezdései alapján járt el. A Miskolci Törvényszék illetékességét a Polgári Perrendtartásról szóló évi III. törvény 326. határozza meg. A határozat bírósági felülvizsgálatát a Ket (1) bekezdése teszi lehetővé. Budapest, január 29. Jászai Sándor elnök nevében Dr. Tamaga Ferenc főosztályvezető Az MBFH a határozatot közli: 1. Miskolci Bányakapitányság (iratokkal) 2. Bányakapitányság útján tértivevénnyel - Címzett (Holcim Hungária Zrt.) - elsőfokú határozat szerintiek [1.) Hargittay és Jarovinszkij Ügyvédi Iroda; 2.) Magyar Cement Kft.; 3.)Oppenheim Ügyvédi Iroda] 3. MBFH Gazdasági Főosztálya intézkedésre 4. MBFH Irattár - 12/12 -

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1108-2/2013. Üi: Bérces Tamás :(06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: engedély kiadása iránti kérelmet

Részletesebben

Tárgy: fellebbezés elbírálása

Tárgy: fellebbezés elbírálása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1348-2/2013. Bérces Tamás : (06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: fellebbezés elbírálása Revir Kft.

Részletesebben

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a Bányakapitányság határozatát megsemmisíti

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a Bányakapitányság határozatát megsemmisíti MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/78-2/2013. Üi: Bérces Tamás :(06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: MBK/2873-12/2012. számú határozat

Részletesebben

MBFH/472-2/2012. Üi: Bérces Tamás :(06-1)

MBFH/472-2/2012. Üi: Bérces Tamás :(06-1) MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/472-2/2012. Üi: Bérces Tamás :(06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: MBK/3781-8/2011. számú határozat

Részletesebben

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/792-2/2013. Üi: Bérces Tamás :(06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: bányászati bírságot megállapító

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Az MBFH a felülvizsgálat alapján a Bányakapitányság VBK/1893-6/2012. számú határozatát. helybenhagyja INDOKOLÁS

H A T Á R O Z A T. Az MBFH a felülvizsgálat alapján a Bányakapitányság VBK/1893-6/2012. számú határozatát. helybenhagyja INDOKOLÁS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1147-3/2012. Üi: Horeczky Veronika :+36 1 301 2928 e-mail: veronika.horeczky@mbfh.hu Tárgy: Fellebbezés elbírálása

Részletesebben

MBFH/1354-2/2012. Tárgy: bányászati jogot törlő határozat Bérces Tamás

MBFH/1354-2/2012. Tárgy: bányászati jogot törlő határozat Bérces Tamás MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1354-2/2012. Tárgy: bányászati jogot törlő határozat Bérces Tamás felülvizsgálata másodfokú eljárásban :(06-1) 3012-932

Részletesebben

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/877-2/2013. Üi: Bérces Tamás :(06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: engedély kiadása iránti kérelmet

Részletesebben

VÉGZÉS. Az MBFH a felülvizsgálat alapján a Bányakapitányság MBK/3272-2/2012. számú végzését. helybenhagyja

VÉGZÉS. Az MBFH a felülvizsgálat alapján a Bányakapitányság MBK/3272-2/2012. számú végzését. helybenhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1390-2/2012. Üi: Horeczky Veronika :+36 1 301 2928 e-mail: veronika.horeczky@mbfh.hu Tárgy: kutatási jogadomány érdemi

Részletesebben

Tárgy: jogosulatlan bányászati tevékenység a Szolnok IX.- homok bányatelek alaplapja alatt HATÁROZAT

Tárgy: jogosulatlan bányászati tevékenység a Szolnok IX.- homok bányatelek alaplapja alatt HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2198-3/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 10.

Részletesebben

Tárgy: Szabálytalan és jogosulatlan bányászati tevékenység a Törökszentmiklós I.- agyag védnevű bányatelek területén és határvonala mentén.

Tárgy: Szabálytalan és jogosulatlan bányászati tevékenység a Törökszentmiklós I.- agyag védnevű bányatelek területén és határvonala mentén. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2236-4/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 10.

Részletesebben

HATÁROZAT. A Budapesti Bányakapitányság a Palazio Kft. (1053. Budapest, Ferenciek tere 2.) bányavállalkozó

HATÁROZAT. A Budapesti Bányakapitányság a Palazio Kft. (1053. Budapest, Ferenciek tere 2.) bányavállalkozó BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BBK/686/5/2010. Üi.: Noltész József Tárgy: Bugyi II. - kavics bányatelek igénybevételi ütemterve Palazio Kft. 1053 Budapest Ferenciek

Részletesebben

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/966-2/2012. Üi: Bérces Tamás :(06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: a Miskolci Bányakapitányság MBK/1990-4/2012.

Részletesebben

MBFH/725-2/2013. Tárgy: a Miskolci Bányakapitányság Üi.: Bérces Tamás

MBFH/725-2/2013. Tárgy: a Miskolci Bányakapitányság Üi.: Bérces Tamás MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/725-2/2013. Tárgy: a Miskolci Bányakapitányság Üi.: Bérces Tamás MBK/22-7/2013. sz. határozatának : (06-1) 3012-932

Részletesebben

MBFH/1114-2/2013. Tárgy: Miskolci Bányakapitányság Üi.: Bérces Tamás

MBFH/1114-2/2013. Tárgy: Miskolci Bányakapitányság Üi.: Bérces Tamás MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1114-2/2013. Tárgy: Miskolci Bányakapitányság Üi.: Bérces Tamás MBK 1689-2/2013. sz. határozatának : (06-1) 3012-932

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság SZBK/2811-2/2012. Üi: Szeifert Konrád tel: 56/512-314 5000 Szolnok, Hősök tere 6. -319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti tel: 06-56-512-

Részletesebben

Jelen végzés jogerős, ellene közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. INDOKOLÁS

Jelen végzés jogerős, ellene közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. INDOKOLÁS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY Gázipari és Építésügyi Osztály MBFH/462-2/2016. Lelkes Péter : 06/1-301-2936 E-mail: Peter.Lelkes@mbfh.hu Tárgy: Fellebbezés

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2977-9/2014 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

Iktatószám: VBK/2187/6/2010. szám Tárgy: Gyulakeszi I.- mészkő bányaüzem évi MÜT kérelme Ügyintéző: Aradi László.

Iktatószám: VBK/2187/6/2010. szám Tárgy: Gyulakeszi I.- mészkő bányaüzem évi MÜT kérelme Ügyintéző: Aradi László. Telefon: (36-88) 576-630; 576-640; 729-298 Fax: (36-88) 576-646 VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG H-8200 Veszprém, Budapest út 2. E-mail: vbk@mbh.hu Válaszában kérjük, hivatkozzon iktatószámunkra! A határozat

Részletesebben

MBFH/740-2/2013. Tárgy: Miskolci Bányakapitányság Üi.: Bérces Tamás

MBFH/740-2/2013. Tárgy: Miskolci Bányakapitányság Üi.: Bérces Tamás MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/740-2/2013. Tárgy: Miskolci Bányakapitányság Üi.: Bérces Tamás MBK/3254-4/2012. sz. határozatának : (06-1) 3012-932

Részletesebben

megváltoztatja jóváhagyja: 1. A kitermelési műszaki üzemi terv (MÜT) hatálya jelen határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított 3 év.

megváltoztatja jóváhagyja: 1. A kitermelési műszaki üzemi terv (MÜT) hatálya jelen határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított 3 év. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/350-6/2013. Tárgy: Kisfalud III. - kavics 2013-2016. évi kitermelési MÜT Horeczky Veronika :(06-1) 301-2922 : (06-1)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A felülvizsgálat alapján az MBFH a PBK/2146-2/2012. számú határozatot a fellebbezés elutasítása mellett helybenhagyja.

H A T Á R O Z A T. A felülvizsgálat alapján az MBFH a PBK/2146-2/2012. számú határozatot a fellebbezés elutasítása mellett helybenhagyja. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1123-2/2012. Ü.i.:Bérces Tamás Tárgy: Pécsi Bányakapitányság PBK/2146- : (06-1) 3012-932 2/2012. számú határozatának

Részletesebben

Tárgy: az MBK/3822-2/2011. számú végzés felülvizsgálata másodfokú eljárásban

Tárgy: az MBK/3822-2/2011. számú végzés felülvizsgálata másodfokú eljárásban MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1605-3/2011. Üi: Bérces Tamás :(06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: az MBK/3822-2/2011. számú végzés

Részletesebben

Ifj. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Jogerős: 2011.08.10. HATÁROZAT

Ifj. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Jogerős: 2011.08.10. HATÁROZAT Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: 1414/6/2011. Ü.i.: Tóth József ( :46/503-756; 20/7725-991)

Részletesebben

MBFH/1237-2/2013. Ü.i.: Jávor Géza : Tárgy: fellebbezés elbírálása : másodfokú eljárásban

MBFH/1237-2/2013. Ü.i.: Jávor Géza : Tárgy: fellebbezés elbírálása : másodfokú eljárásban M A G Y A R B Á N Y Á S Z A T I É S F Ö L D T A N I HI V A T A L B Á NY Á S Z A T I, G Á Z I P A R I É S É P Í T É S ÜGYI F Ő O S Z T Á L Y MBFH/1237-2/2013. Ü.i.: Jávor Géza : +361-301-2930 Tárgy: fellebbezés

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2998-14/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h a t á r o z o t t :

H A T Á R O Z A T. h a t á r o z o t t : Ikt. szám: PBK/3104-10/2015 Üi.: Nagy Endre Jogerőre emelkedett 2016. február 5-én. Tárgy: Az Alsórajk I. (D-1) tőzeg védnevű bányatelken működő bányaüzem 2011-2015. évekre vonatkozó Műszaki Üzemi Terv

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja.

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pkf.26.585/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a Fekete Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő iroda címe; ügyintéző: dr. Fekete Csaba ügyvéd) által képviselt... (felperes címe) felperesnek,

Részletesebben

SZBK/172-32/2014. Határozat jogerős: 2014. június 25. Ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.

SZBK/172-32/2014. Határozat jogerős: 2014. június 25. Ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/172-32/2014. Ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu Határozat jogerős: 2014. június

Részletesebben

Tárgy: Gyomaendrőd I.- homok védnevű bányatelek részleges bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Gyomaendrőd I.- homok védnevű bányatelek részleges bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/1803-9/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 08.

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

Határozat. Dunai Kavicsüzemek Kft Vác. Tárgy: Műszaki üzemi terv engedélyezése

Határozat. Dunai Kavicsüzemek Kft Vác. Tárgy: Műszaki üzemi terv engedélyezése Miskolci Bányakapitányság 3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu MBK/4285-9/2011. Ü. i.: Barancsi Péter (46/503-751) H. sz.: DKV-196/2012/VCS.

Részletesebben

Tárgy: Szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyása (Szomolya I. - dácittufa) H A T Á R O Z A T. jóváhagyja.

Tárgy: Szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyása (Szomolya I. - dácittufa) H A T Á R O Z A T. jóváhagyja. Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.) Tel.: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.: Mbk/1160-16/2011. Üi.: Horváth Zoltán Tel.: (46) - 503764

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/268-6/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével

h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével Másodfokú eljárások osztály Tárgy: fellebbezés elbírálása A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanács Elnöke mint másodfokú szerv, Komlóska község Önkormányzata (3937 Komlóska, Rákóczi út 27.) Név ügyvéd, jogi

Részletesebben

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/396-2/2013. Üi: Bérces Tamás :(06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: figyelmeztetést és kötelezést megállapító

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.279 / 2016 /7 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/98 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

GEOPRODUCT Gyógyító Ásványok Kutatási, Bányászati, Ásványelőkészítési, Fejlesztési, Alkalmazási Kft. Jogerős:

GEOPRODUCT Gyógyító Ásványok Kutatási, Bányászati, Ásványelőkészítési, Fejlesztési, Alkalmazási Kft. Jogerős: Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: 955/2/2011. Ü.i.: Tóth József ( :46/503-756; 20/7725-991)

Részletesebben

Tárgy: Törökszentmiklós I.- agyag védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Törökszentmiklós I.- agyag védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2625-8/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 01.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt.sz.: 4525-6/2010. Üi.: Kovács I. (istvan.kovacs@mbfh.hu) : (06-72) 314-952/216

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

ATI-K7VF Központi Iktató VÉGZÉS

ATI-K7VF Központi Iktató VÉGZÉS 'ÍGÍ ORSZÁGOS ATI-K7VF Központi Iktató 20620-14-1 ÉRKEZEI 5#. Hyy i & -* 1 y* ~ ERMESZETVEDELMI ELOSEG Iktatószám: Ügyintéző: 14/3880-3/2012. dr. Jeney Andrea bes.:íasziob Összf.:FVO M8ll.sz.:3pld + 1cs

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 11. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2905-10/2014. 2015. február 11-én jogerőre emelkedett. Üi:

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

Ikt. sz.: MBK/878-2/2012. Jogerős: 2012. május 29. Üi: Virág István HATÁROZAT

Ikt. sz.: MBK/878-2/2012. Jogerős: 2012. május 29. Üi: Virág István HATÁROZAT Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.: MBK/878-2/2012. Jogerős: 2012. május 29. Üi: Virág István

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/2335-18/2013. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2014. január

Részletesebben

Jogerős! 2011.07.18. HATÁROZAT

Jogerős! 2011.07.18. HATÁROZAT BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BBK/1237-17/2011. Üi.: Noltész József Tel: +3613731829 Jogerős! 2011.07.18. Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv Saint-Gobain Construction

Részletesebben

Közigazgatási jog 2.

Közigazgatási jog 2. Közigazgatási jog 2. A közigazgatási hatósági eljárás (2) Dr. Bencsik András egyetemi adjunktus PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék Eljárás megindítása Kérelem vizsgálata Az elsőfokú eljárás főbb szakaszai

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! 20.K.33.725/2006/18. 1 A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság a dr. ügyvéd által képviselt felperesnek, a dr. Balogh Edina jogtanácsos (hivatkozási szám: ) által képviselt Közép-magyarországi

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/766-7 (2011) 2011. június 08.-án jogerőre emelkedett. Üi.:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/1021-11/2014. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/156-8/2014 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt.. (..) felperesnek az ORFK Gazdasági és

Részletesebben

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S :

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S : BÁCS-KISKUN MEGYEI BÍRÓSÁG KECSKEMÉT A Bács-Kiskun Megyei Bíróság kérelmezőnek,- a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 47/2006. (VIII.28.) TVB határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelme

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2505-1/2012 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A PEST MEGYEI BÍRÓSÁG 2.K.26.030/2010/13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Bíróság dr. Landes Judit ügyvéd /1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 11./által képviselt felperesnek, dr. Takács

Részletesebben

MBK/936-2/2013. Jogerős: március 30. Határozat

MBK/936-2/2013. Jogerős: március 30. Határozat Miskolci Bányakapitányság 3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf.: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 503-741 E-mail: mbk@mbh.hu MBK/936-2/2013. Jogerős: 2013. március 30. Üi.: Virág István Colas - Északkő

Részletesebben

Határozat. Az MBFH a felülvizsgálat alapján a Bányakapitányság VBK/ /2011. számú határozatát. helybenhagyja

Határozat. Az MBFH a felülvizsgálat alapján a Bányakapitányság VBK/ /2011. számú határozatát. helybenhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/282-2/2012. üi: Horeczky Veronika : 301-2922 veronika.horeczky@mbfh.hu Tárgy: kutatási MÜT elleni fellebbezés elbírálása

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1407-23/2011. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2011. szeptember 7-től Tárgy: Határozat kitermelési

Részletesebben

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/ Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/ 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.: 3541/1/2010 Ü.i.: Lamos Jenő Tel: 46/ 503-747 jogerős:

Részletesebben

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/ Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/ 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.: MBK/3603-20/2012 Üi.: Láda Péter ( :46/503-755; 20/772-6003)

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. május 22-én Tesoro Invest Kft. Iktatószám: PBK/467-7/2014

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja. A Fővárosi Ítélőtábla a Néző Gabriella Ügyvédi Iroda (cím, ügyintéző: dr. Néző Gabriella ügyvéd) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014. szeptember

Részletesebben

: (06-1) /2012. számú határozatának : (06-1) felülvizsgálata másodfokú eljárásban

: (06-1) /2012. számú határozatának : (06-1) felülvizsgálata másodfokú eljárásban MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/50-2/2013. Ü.i.:Bérces Tamás Tárgy: Pécsi Bányakapitányság : (06-1) 3012-932 3251-2/2012. számú határozatának : (06-1)

Részletesebben

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG M. 217/1998/4. s z á m A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőrszakszervezet (Budapest, Király u. 71. 1077, ügyintéző: Dr. Szöllősi Tibor) által képviselt

Részletesebben

Az előadás tartalmi felépítése

Az előadás tartalmi felépítése A diasort hatályosította: dr. Márkus Györgyi (2014.augusztus 15.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazói tevékenysége, a közigazgatási eljárási jog és a közigazgatási

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Az MBFH a felülvizsgálat alapján a Bányakapitányság határozatát. megváltoztatja

H A T Á R O Z A T. Az MBFH a felülvizsgálat alapján a Bányakapitányság határozatát. megváltoztatja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/15-5/2012. Bérces Tamás Tárgy: Pécsi Bányakapitányság : (06-1) 3012-932 PBK/2096-13/2011. számú határozatának : (06-1)

Részletesebben

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/ Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/ 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: MBK/3536-11/2013 Ü.i.: Lamos Jenő Tel: 46/ 503-747 jogerős:

Részletesebben

Tájékoztatás a jogorvoslati eljárásokról. Jogorvoslat és döntés-felülvizsgálat

Tájékoztatás a jogorvoslati eljárásokról. Jogorvoslat és döntés-felülvizsgálat Tájékoztatás a jogorvoslati eljárásokról Jogorvoslat és döntés-felülvizsgálat A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye,

Részletesebben

v é g z é s t. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az eljárást megszünteti.

v é g z é s t. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az eljárást megszünteti. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/70/2015. Iktatószám: Vj/70-8/2015. Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. : (56) 512-319, (56) 512-320; Fax: (56) 512-337 Ü.i.: (56) 512-331; E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu : 5001Szolnok,

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és működési szabályzat melléklete 2012. szeptember T A R T A L O M J E G

Részletesebben

A bíróság határozatai. Dr. Nyilas Anna

A bíróság határozatai. Dr. Nyilas Anna A bíróság határozatai Dr. Nyilas Anna 1. Az elsőfokú bíróság határozatai Ítélet Végzések Ítélet részei A jogerő szabályai Egyszerű kötőerő Alaki jogerő Anyagi jogerő Rendes perorvoslat Fellebbezés hivatalból

Részletesebben

Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.) Tel.: 46/ ; Fax: 46/

Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.) Tel.: 46/ ; Fax: 46/ Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.) Tel.: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.: Mbk/3852-9/2011. Üi.: Horváth Zoltán Jogerős: 2012.02.21

Részletesebben

Ikt.sz.:MBK/ /2011. Jogerős: Ü.i.: Láda Péter ( :46/ ) H A T Á R O Z A T

Ikt.sz.:MBK/ /2011. Jogerős: Ü.i.: Láda Péter ( :46/ ) H A T Á R O Z A T Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/ 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.:. Jogerős: 2012.02.18. Ü.i.: Láda Péter ( :46/503-755)

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s :

v é g z é s t : I n d o k o l á s : A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság a Ügyvédi Iroda (képviselő címe, ügyintéző: dr. Sz. A. ügyvéd) által képviselt K. Zs. Cs.-né (kérelmező címe) kérelmezőnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/3835-31/2016. Tárgy: a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel: 52/517-700 Fax: 52/517-832 Ügyiratszám: 8276/27/2012. Ügyintéző:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/3619-3/2012. 2013. január 11-én jogerőre emelkedett. Üi.:

Részletesebben

Tárgy: Jászfelsőszentgyörgy I.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Jászfelsőszentgyörgy I.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/1225-6/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 06.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/263-5/2014. 2014. március 29-én jogerőre emelkedett. Üi.:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu 299/5/2010. Üi.: Nagy Endre ( 72/314-952/212, endre.nagy@mbfh.hu) Tárgy:

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s

v é g z é s t : I n d o k o l á s A bíróság a dr. B. M. Ügyvédi Iroda (...) által képviselt G.A. (...) kérelmezőnek, dr. Cserny Ákos elnök által képviselt Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) kérelmezett ellen,

Részletesebben

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.)

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazói tevékenysége, a közigazgatási eljárási jog és a közigazgatási

Részletesebben

A Budapesti Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a bányavállalkozó kérelmére módosítja az Üllő I. homok védnevű bányatelket.

A Budapesti Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a bányavállalkozó kérelmére módosítja az Üllő I. homok védnevű bányatelket. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1009-2/2012. Ü.i.: Szalai Ferenc Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : +3613731807 : ferenc.szalai@mbfh.hu Tárgy: Üllő I. homok

Részletesebben

Ügyiratszám: /2015. Hiv.szám.: -

Ügyiratszám: /2015. Hiv.szám.: - Ügyiratszám: 2515-4/2015. Hiv.szám.: - Ügyintéző: Lamos Jenő (46/503-747) Melléklet: 2 db. (dokumentáció + számla) Ügyintézés helye: Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t : Kvk.V.37.869/2009/5.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a... kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 2009. október 30. napján kelt 424/2009. számú

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt.sz.: 3543/2/2010. Melléklet: 1 db. Összefoglaló készletkimutatás Üi.:

Részletesebben

Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyása (Sárospatak V. andezit) H A T Á R O Z A T

Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyása (Sárospatak V. andezit) H A T Á R O Z A T Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.) Tel.: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.: 4297/14/2010. Melléklet: 1 pld. számla Üi.: Horváth Zoltán

Részletesebben

OKTATÁSI IGAZGATÁS. 6. Ügyintézéshez szükséges dokumentum: I. fokú eljárási iratok, fellebbezés

OKTATÁSI IGAZGATÁS. 6. Ügyintézéshez szükséges dokumentum: I. fokú eljárási iratok, fellebbezés 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja. 2. A műszaki üzemi terv alapján kitermelhető anyag mennyisége 2014-2018. évekre:

HATÁROZAT. jóváhagyja. 2. A műszaki üzemi terv alapján kitermelhető anyag mennyisége 2014-2018. évekre: MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Jogerős: 2014. augusztus 15-től BBK/1345-12/2014. Üi.: Haraszti Tamás Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 06 1/373 1804 E-mail:

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

Tárgy: Mezőtúr I.-agyag és Mezőtúr II.- agyag bányatelkek területén lévő bányaüzem évi szüneteltetési MÜT kérelem HATÁROZAT

Tárgy: Mezőtúr I.-agyag és Mezőtúr II.- agyag bányatelkek területén lévő bányaüzem évi szüneteltetési MÜT kérelem HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/3847-7/2012. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 02.

Részletesebben

A közigazgatási határozatok végrehajtása

A közigazgatási határozatok végrehajtása A közigazgatási határozatok végrehajtása fogalma: a határozatban előírt pénzfizetési vagy egyéb magatartási kötelezettség teljesítésének kikényszerítése állami kényszer alkalmazásával, amennyiben a kötelezett

Részletesebben