MEGYEI FÓÜGYÉSZSÉG,.KECSKEMÉT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGYEI FÓÜGYÉSZSÉG,.KECSKEMÉT"

Átírás

1 Zuchlag-ügy margójára szeptember 10-én még nem sejtettem, hogy mit is takar a Zuchlag-ügy, ezért ezen a napon bátorkodtam Dr. Szabó Ferenc Bács-Kiskun Megyei foügyészhelyettes úrhoz beadványt intézni, hogy van egy nagyobb ügy is, ugyanis ezen a napon vettem kézbe az egyik internetes portálon megjelent Maffia vádat kaphatnak a nyakukba szocialista politikusok címü cikket. A cikkben foügyész-helyettes úr állítása szerint a gyanú alapját az képezte idézem: "Az egyetlen kapocs az ügyben, hogy személyi átfedések vannak." Ezen felbátorodtam, mert személyi átfedés aztán a mi ügyeikben is van szépen. Nem így látta ezt a foügyész-helyettes úr bizonyára, mert sem a már hivatkozott szeptember 10-i 6. oldalas beadványomra, sem a szeptember 24-i 3. oldalas beadványomra nem reagált. Ebbol az okból a fenti beadványokat közzéteszem jelen írásom mellékieteként, hogy döntsék el Önök, kedves Olvasók, ha kell jogi szakértok bevonásával is, hogy mit takargat a foügyész-helyettes úro Én már tudom, nálam már összeértek a szálak és, ha megtekintik a honlapunk Akták címü rovatában a POLIPlII. ábrát, akkor Önök is látni fogják, hogy miért "redukálták" a politikai elit által elkövetett sok ezer milliárdos nemzeti vagyon lenyúlását (Kossuth Holding és leányai, valamint a velük kartellezo nagyobb felszámoló cégek tönkretették a teljes feldolgozó ipart és mezogazdaságot, valamint a kereskedelmet, megszuntetve több millió munkahelyet a politikai elit megrendelésére, hatósági segítséggel, hogy az idozített "válságra" Magyarország gazdasága a világ legsebezhetobb gazdasága legyen, és alapítványaikon, off-share cégeken keresztüllenyúlhassák egy nemzet pénzét. A POL/PilI. ábra ezt mutatja be, még nem a teljesség igényével. A nagy POLIP ábráról már nem fognak hiányozni az ApV Rt. viselt dolgai sem) egy nevetséges 70 milliós Zuchlag-üggyé. Kedves Olvasok a honlapunkat a nyomozó szervek eljárói hivatalból is olvassák. Remélem Önök is nagy érdeklodéssei várják velünk együtt, hogy mikor veszik észre Magyarországon és a világon, hogy itt van a fékút vége, megérkezett a varsói gyors Budapestre. Késett egy kicsit, jó két évet, ugyanis én már akkora jeleztem a Kecskemét városi pártelnökének és helyettesének az érkezését.1 I Történt, hogy Horn Gyula országlása során letévedt a hfrös városba, mert éppen Európa Parlamenti választásra készült az ország. Lehetett ez úgy az Úr évének június havában, mikor is az elnök úr kampánynyitó beszédet is mondott az MSZP kecskeméti irodájában. Vita alakult ki az elnök úr és egyik hfve között, hogy nem üzen a kormány. A vitát lezárandóan én azt találtam mondani az elnök úrnak, hogy vissza sem üzen a kormány, mert én üzentem nekik, de nem kaptam választ. Erre az elnök úr javasolta, hogy ezt mi ketten beszéljük meg a rendezvény után. Ez a megbeszélés aztán rövidre sikeredett, mert elnök úr azzal kezdte, hogy látom, hogy vannak magánál iratok, azt adja ide kiváló stábom van, majd azokkal átnézetem és ígéretet tett a segítségre, azzal mentve ki magát, hogy ne haragudjon Borbély úr sietnem kell, mert Zuchlag úr vár. Akkor nekem még fogalmam sem volt, hogy ki lehet ez a nagy tekintélyu úr, aki miatt nekem elfogyott az idokeretem, na de azóta... Másnap szóltak a pártirodáról, hogy ne sok mindenre számftsak, mert Gyula el sem vitte az iratokat.

2 X10 Ja i nács IUSIWiJ MEGYEI FÓÜGYÉSZSÉG,.KECSKEMÉT ~:~:~abó Bács-KiskunFerenc Megyei foügyész-~~r~~~~ff: FoügYéizség 2n07..~Q~.::.g.~~~.~~~éJ, szeptember 24..I200..tl.i.y.~~~;;.:g~~ ~;~~~~' Kecskemét i' j , MELLEKLET: ~~.~lj~rási kifogás Tisztelt Foügyész-helyettes Ur! Hivatkozással a Zuschlag- ügy kapcsán mai napon is Fiala János rádiós (FM 88,1) musorvezeto megkeresésére adott részletekbe meno interjújában elmondottakra, továbbá a fenti számú eljárásban elutasító határozatot hozó személy (dr. Balogné dr. Proveczki Magdolna osztályvezeto ügyész - ismereteim szerint - dr. Balogh László korábbi MSZP országgyulési képviselo, és a Bács-Kikun Megyei Közgyülés szocialista elnöke volt) okán is felmerült új tény és körülmény alapján, az alábbi lényegi körülményekre hívom fel az Ön szíves figyelmét is. 1. A mai interjúban arra hivatkozott, miszerint a Zuschlag- ügyben írásszakértoi jelentések állnak rendelkezésükre arról, hogy az ügy tárgyát képezo hivatalos iratok között több felhasznált iraton nem a névviselo, a Minisztérium nevében eljárásra jogosult személy aláírása szerepel. Elozoekre alapították- elmondása szerint- az okirat-hamisítás kapcsán felmerü It alapos gyanút és annak kapcsán foganatosított intézkedéseiket. Az általam korábban már hivatkozott Nagy Lajos- ügyében szintén nyomozás során kirendelt írásszakértok által készített közokirati bizonyítékok álltak és állnak a Nyomozóhatóság rendelkezésére a meghamisított aláírásokról. Abban az esetben is vitán felü/ nyert bizonyítást az, hogy Nagy Lajos nevét rendszeresen, azonos ismert személyek jelenlétében és ügyvédi ellenjegyzés mellett hamisították alá. A tudottan valótlan tartalmú magánokiratokat mégis közokiratok alapjául nyújtották be a Ramsys Rt., a Comment Rt. és a Póni Kft. cégügyeiben átvezetési kérelemmel, amely átvezetések a közhiteles cégnyilvántartáson minden esetben meg is történtek. Ezzel a közokirat-hamisítás buntettének büntetojogi tényállása teljes köruen megvalósult a hatóságok elott is ismert módon. A korábban feltárt és nyomozati eljárásokban vizsgált körülmények- "ismeretlen okból" - többszöri panasz és eljárási kifogás ellenére a törvényi következmények nélkül maradtak és maradhattak. Bizonyított és ismert tény az is, hogy Nagy Lajos hamisított aláírását rögzíto és közokirat alapjául a jobb tudomással ütközoen felhasznált iratok mindegyikén megtalálható volt annak a dr. Tóth Atillának is az aláírása. aki a Kecskeméti Bíróság elott Nagy Lajossal szemben az általa indított büntetoeljárásban bírói kérdésre - korábban már csatolt jegyzokönyvvel bizonyítottan - éppen az én Ügyemben felesége útján orgazdaságot, saját útján pedig befolyással Üzérkedést és más buncselekményeket megvalósított dr. Pintér Sándor - akkori - országos rendo,fokapitányt jelölte meg a szerzodött partner képviselojeként. A feljelento Tóth, a bírósági kérdésre adott és jegyzokönyvezett válaszáig rendkívül kiemelkedo jelentoségunek állított feljelentését villám gyorsan enyészni hagyta" ismeretlen okbó/" akkor. amikor kiderült, hogy a Tóth által képviselt hamis okiratokon alapulóan regisztrált cég rendorséggel kötött milliárdos értéku szerzodését az ORFK részérol aláíró személy éppen dr. Pintér Sándor volt. 2. Fenti hivatkozott Nagy Lajos ügyében megvalósult buncselekmények következménynélkülisége abban a tekintetben is jelentoséggel bír, és párhuzamos eseményeket mutat ügyemmel összefüggésben, hogy Nagy Lajost jogeros bírsági ítélettel buncselekmény hiányában történt felmentést követo kijavítási kérelmek és büntetofeljelentés nyomán, a törvényi következmények tekintetében érdemben semmi

3 f 2 nem történt. A tudottan manipulált adatokkal hamis tartalmúvá tett közhiteles cégjegyzék valótlan adatainak kijavítása is folyamatos és többszöri kérelem ellenére elsíkkadt, hiszen a módositás csak részlegesen történt meg. A hivatalos szervek által is tudottan fenntartott törvénysérto állapottal azon érintett birákat és általam is feljelentett vezetoiket védték meg, akik tudtak vagy tudniuk kellett arról, hogy az általuk vezetett biróságon "ismeretlen okból" kíemelten kezelt egyes ügyekben a törvények, a valós tények tiszteletének az irmagja sem lelheto fel az érintett birák eljárásában. Bizonyitott tény az is, hogy ezen ismeretek ellenére a hivatalos minoségében eljárt személyek tendenciózus törvénysértéseínek harmadik személyek részére rendkivül hátrányos következményeibe a hivatali vezetok is belenyugodtak. 3. A hivatkozott interjúban Ön többször elvi éllel kijelentette, hogy nem tapasztalt semmiféle nyomásgyakorlási kísérletet a nyomozást folytató, Ön által is vezetett ügyészi szervre, de elmondta, hogy ha ilyen elö is fordulhatna, az semmilyen körülmények között és formában nem befolyásolná. és nem befolyásolhatná az eljárás folyásának menetét. Esetemben azonban, az Ön által is vezetett ügyészi szerv eljárása kapcsán, fenti számú ügyben ismételten tapasztalnom kellett azt, hogy olyan ügyész kollegája járt és járhatott legutóbb el, akinek (ismereteim szerint) országgyulési képviselo volt a férje, és aki okirattal is bizonyitható módon tudomással bir az Euro Möbel Line Kft. esetében elofordult súlyos törvénysértésekrol, de annak ellenére, hogy ezek megvalósulását és törvénysérto jellegét okiratban is rögzitették több más (korábbi) képviselo aláirása mellett, nem intézkedtek. (Jelen beadványhoz mellékelern dr. Balogh Lászlóhoz és dr. Medgyessy Péterhez irt közérdeku bejelentés, kérelem másolatát, amit dr. Balogh országgyz1lési képviselo, dr. Brúszel és Fritz Péter korábbi képviselok támogatólag irtak alá, a beadványomban foglaltakkal egyetértve.) 4. Index.hu hírportálon mai napon jelent meg a közismerten következmények nélküli olajügyek bemutatását ismereteim szerint eddig még nem vizsgált és feltárt oldalról és összefüggés rendszerben bemutató sorozat elsö része. Ez úgy kapcsolódik ügyem útján is dr. Pintér Sándor személyéhez, hogy a Pintér Sándorral bizonyítottan többes kapcsolatban álló, a rendörség után az MFB-nél dolgozó Orosz Sándor vádolt és rágalmazott meg éppen büntetöbíróság elött valótlanul azzal, hogy - a korábbi ügyészek - dr. Mészáros Attila és Dr. Lippai László ügyvédek gyüjtöttek részemre és juttattak el hozzám olajszökítésböl származó nyilvánvaló fekete pénzeszközöket. Oroszék azt is állították valótlanul, hogy az állítólag büncselekményböl származott és hozzám eljuttatott pénzeszközök eredetének ismerete ellenére azt, az eredetének eltitkolásával a normál gazdasági életben felhasználtam (Csatolom Oroszék május 19-én kelt valótlan tartalmú hivatkozott beadványát, és annak tudomásomra jutását követoen június 22-én haladéktalanul Orosz Sándor és akkor még ismeretlen társa ellen aljas szándékból nagy nyilvánosság elott elkövetett becsületsértés és rágalmazás vétsége miatt tett feljelentésemet). Dr. Pintér Sándornak és cégének az Euro Möbel Line Kft. MFB-vel összefüggo bennfentes információi egyrészrol az engem súlyos vádakkal megrágalmazó Orosz Sándortól is származhattak. A Hazánkban történt "olaj" buncselekmények túlnyomórészt felderítetlensége és törvényi következmények nélkülisége közismert. Ennek kapcsán ismereteim szerint Bács-Kiskun Megye is érintett. Az is ismert tény, hogy az olajügyekkel összefüggésben több fórumon és helyen többször is felmerült Pintér Sándor neve. Elozoek.figyelembevételével, a k(fogásolt határozat és kapcsolódó eljárások során kiemelten kell véleményem szerint vizsgálni az Euro Möbel Line Kft. kapcsán megvalósult és a hitelezok érdekét is durván sérto jelentos vagyon vesztést eredményezo cselekmények tekintetében azt. hogy jól láthatóan Pintér Sándorral szorosan együttmuködo Orosz Sándor korábbi Pintér beosztottat, MFB. biztonsági

4 3 vezetöt és a hamis vádat rögzíto bírósághoz benyújtott" közérdeku bejelentést" aláíró másik MFB-s munkatársat mi is motiválta, milyen cél is vezette valójában. Fenti Ön által is vezetett nyomozószerv elott hivatalból ismert konkrét esetek szerinti eljárások (amely természetesen nem teljes körufelsorolás) menete, a hivatkozott mai napon is adott interjúban elmondottakkal - álláspontom szerint - szögesen ütközik. Erre is tekintettel a most kézhez vett elutasító határozatuk bíróság elott is történo megtámadását megelozve tisztelettel kérem, hogy az ügyemben feltárt tényeket és körülményeket személyesen is szíveskedjen a valós tartalom, ahhoz kapcsolódó törvényi következmények és az elemi logika szabályai szerint és alapján is értékelni. Ugyanis a kényszeruen kifogásolt eljárásunk mindeddig az ügyemben felróható magatartás tanúsítása miatt érintett hivatalos személyeket, továbbá a feltuno értékaránytalansággal az Euro Möbel Line Kft. vagyonait hutlen kezelést is megvalósítva értékesíto, az azt bennfentes információk alapján megszerzo Pintér Sándort, illetve az oldalán érintett korábban nevesített és ismert személyeket meg nem engedheto módon mentesíti. Az elso helyen bemutatott durva törvénysértés-sorozat kizárólag az Ön által is vezetett nyomozószerv érintett eljáróinak hivatali visszaélést és bunpártolást is megvalósított tendenciózus törvénysértései miatt valósulhatott meg. A következmények nélkül maradt súlyos törvénysértéseken alapuló, jogeros bírósági ítélettel megállapított jogosulatlan pénzintézeti tevékenységet is leplezték és leplezik a nyomozó szervek, bíróságok, így Kecskemét központjában - a rendorség épületéhez egészen közeli épület homlokzatán - a hatóságok elott ismert súlyos buncselekmények ellenére "felnott" Jógazda Bank reklámja aggálytalanul olvasható ma is, a valós háttér el fedése miatt. A jelen állás szerint a törvényi következmények nélkül maradni látszó ügyemben megvalósult törvénysértés ek és a fent hivatkozott törvénysértések között - álláspontom szerint bizonyított az összefüggés, amely tény szintén indokolja azon kérelmemet, hogy T. Foügyész- helyettes úr személyesen vizsgálja meg és orvosolja az eljárás eddigi eleve valótlan tényálláson alapuló hibáit, a fel tárt törvénysértések következménynélküliségét. A kifogásolt határozatban nem találtam semmilyen utalást a korábban eloterjesztett kizárási indítványelbírálására, vagy annak törvényes kezelésére. Elozoekre is tekintettel kifejezetten árulkodó az a körülmény a fent hivatkozott kecskeméti ügyek ügyemmel is sok tekintetben hasonlóságot mutató hatósági törvénysértései tekintetében, hogyafeljelentésem i átvételét követoen négy nappal késobb a feljelentésem konkrét tényállításai valós alapokon való megcáfolása nélkül került elutasításra, majd az elutasítással szembeni panaszom pedig pár nappal késobb sommás, valótlan tatalmú hivatkozással. Kérem a jelen beadványomat a fegyveregyenloség szabályaira is tekintettel a évi XXV. tv. és a évi XXIX. tv. rendelkezései szerint is értékelni és kezelni, megtett intézkedésérol hivatalos értesítését kérve. Mellékletek: Tisztelettel: ~ r--fr 1IjJ(~ Borl,ély József sértett

5 'x1ror Dr. Szabó Ferenc foügyész-helyettes úr részére Bács-Kiskun Megyei Foügyészség 6000 Kecskemét Tisztelt Foügyész-helyettes Úr! Kecskemét, szeptember 10. BÁCS.~ISKUN MEGYEl FÓÜGYÉSZSÉG, KECSKEMÉT Hi\'.~z:.. D ERKEZETT:...../200. Fenti számon feljelentésem nyomán indult bünte~jiliüékj-~t; kénysze " kifogásolt folyására, továbbá az index.hu internetes újság én megielent "Maffiavádakat kaphatnak a nyakukba szocialista politikusok" CÍmu csatolt, az Ön nyilatkozatát is rögzíto írásra hivatkozva az alábbi tényeket rögzítem, az eljárással összefliggésben: Ön úgy nyilatkozott, hogy az alapítványi pénzek ügyében indított nyomozás során tartott házkutatásnál olyan bizonyíték került elo, amely alapján a befolyással üzérkedés gyanúja merül fel. A nyilatkozata alapján sajtóban megjelent befolyással üzérkedés gyanújának alapja: "Az egyetlen kapocs az ügyben, hogy személyi átfedések vannak". Az Euro Möbel Line Kft. "fa" felszámolási vagyonára, azon belül a ingatlanára is 2006-ban kötött adás-vételi szerzodés szerinti vevo, az ex belügyminiszter dr. Pintér Sándor tulajdonában is, és a felesége ügyvezetése alatt álló társaság volt. A szerzodés szerinti vételár feltuno értékaránytalanságban áll - a közel azonos idoben bonyolított ügyletekre is figyelemmel - egyrészt a környezeti szokvánnyal, másrészt az ingatlanról és az azon található muködo egységet képezett vagyontárgyakról több ízben igazságügyi szakértok által készített szakértoi jelentésekben meghatározott értékkel (Ptk /2/ bek., 234. /11 bek.) is. A korábbi. a tár!!vban tett feljelentéseimben született elutasító határozatok helvett kérem a nvomozásokat elrendelni és a vádat kiterjeszteni a fentiek és az alábbiak és a korábban beadott irataim alapján is. (Csak emlékeztetoiil: ez is egy feljelentés, és mára már mef!keriilhetetlen annak a ténvnek az Önök által történo elismerése, hogy a buncselekmény gyanúja fennáll - az természetesen nem zárja ki az eljárások lefolytatását követo jogeros ítéletig az ártatlanság vélelmét,- de tény az, hogy Dr. Pintér Sándor és felesége orrgazdák bííncselekmény útján szerezték meg 80 Mo Ft-ért az Euro Möbel Line Kft. menekülési értéken is állami érték becsléssel alátámasztottan 922 Mo Ft-ot éro bútorgyárát.ezt Ön sem és ef!vetlenef!v rendor vaf!v iif!vész vaf!v a zár alá vételt elrendelni köteles büntetobíró sem haf!vhatia fij!velmen kívül. Felhívom a figyelmét, hogya Fovárosi Bíróságon Dr. Székely Ákos büntetobíró tanácsa egy jóval kisebb súlyú ügyben- ahol a pertárgy érték ennek csak a tizede- jogeros felfiiggesztett börtönbiintetésre ítélte az elköveto Rácz Pétert, aki a rábízott vagyont feltuno értékaránytalansággal adta el (90 Mo Ft-ra értékeit vagyont adott el 15 Mo Ft-ért). Önök mégsem emeltek vádat a Duna Libra Rt-s Kovács Zoltá'; és Karkus Éva felszámoló duó ellen Idít/en kezelés miatt, és ahogy az Önök eljáró iigyészei fogalmaztak, a szándékosságot nem lehetett bizonyítani, annak hiányában nem róttak a terhükre buncselekmény elkövetését, holott a napnál is világosabb, hogy amennyiben, ha csak a szándékosság nem volt bizonyítható, attól még a hanyag kezelés megáll, azzal mef! kellett volna Oket f!vanlísítalli. E helyett valamelyik panaszomra vagy feljelelltésemre, amit a tárgyban tettem, nem átallotta a Kecskemét Városi Ügyészség eljáró ügyésze leírni azt az elutasító határozatában, hogy az orrgazdaság páros bííllcselekmélly (azaz társasjáték) és mivel szerinte az, hogya Karkus Éva és a Kovács Zoltán eladták a d I

6 2 Pintér családnak a bútorgyárat, nem buncselekmény a többször hivatkozott személyi összefonódások és tiltott bennfentes információk ellenére sem, hogy ezért nem követtek el orrgazdaságot). Felhívom a fii!velmüket, IWflV a továbbiakban véflre tegyenek eleflet a hivatali esküiükben fofllaltaknak, és sem tudottan, sem nem tudottan ne kövessenek el további bunpártolást, kötelesséflszegést. Haladéktalanul teflvék mefl a vaflvonbiztosítási intézkedéseket az ÜgV sértettieinek személvi védelme és az 'elkövetok általi bíín ismétlés, valamint a bizonvítékok eltüntetésének a veszélve és az esetiefles szökésveszélv elkerülése érdekében tartoztassák le Dr. Pintér Sándort, Dr. Magvari Józsefet, Dr Orosz Sándort( a telies lista összeállítása az Önök feladata). Remélem, hogy Önök is elérkezettnek látják az idot, de tudom, hogy nincsenek könnyu he(vzetben, mert a szálak messzire vezetnek. A Hajdú-Bét és egy csomó más vállalat, és egyéb gazdasági társaság tönkretétele nem csak Dr. Magyari Józseffelelossége, de higgyék el, hogya bunpártolás tovább nem folytatható. Nem feltételezem, hogy akár Ön, akár a kollegái tagjai a bíínszervezetnek, és elofordulhat, hogya helyzetük csak egyszeruen az, ami az enyém is, hogy nem tudják érvényesíteni a hivatali esküjükhöz igazított akaratukat. Már persze az Önök hivatali esküjérol beszélek, mert nekem az nincs, mivel én civil vagyok, hanem itt arra gondolok, hogy Önök bizonyára eloterjesztéseikben jelzik, amit tapasztaltak csak az államivá vált bunszervezettol, azaz a hordától kapott utasítást parancsként értelmezik, nem ismerve föl, hogy ez nép vagy most jobban hangzik, nemzetellenes parancs, és esetleg meg kellene tagadni. De sajnos a magatartásukkal Önök is cinkosok, ha nem az esküjük szerint járnak el. Ha pedig egyetértenek azzal, hogya Magyari, meg a Pintér, meg az Eros János, meg a Gyurcsány Ferencek, meg az Orbán Viktorok, meg a Dávid Ibolyák, meg a Kóka Jánosok által elkövetett gazdasági és egyéb buncselekményeket el kell tusolni, amíg ha az együttes hatásukat vizsgáljuk soha el nem évülo nép- és nemzetellenes bííncselekmények, akkor Önök bíínpártolást követnek el. De Tisztelt FoÜgyész-helyettes Úr, ne keseredjenek el, Önöknek is van tartásuk és becsületük, ha akmják nem muszáj megélhetési bíínözové válniuk a hivatali esküjükkel szögesen ütközo parancsok végrehajtására, beadhatják a felmondásukat és kiléphetnek az állományból, persze ez nem jelent emelt fovel történo távozást, mert "az a legény", aki le meri tartóztatni a bíínözové vált munkatársát, beosztottját, vagy fonökét. A feljelentésemben logikailag zártan bizonyítottam - a befolyással üzérkedés alapos gyanúját az Ön nyilatkozatára tekintettel is felveto - azon vitán felüli kapcsolódásokat, hogy az Euro Möbel Line Kft. "fa"-t a Berta Biztonsági Szolgálta Kft. orizte, akinek a meghatározó - és Pintérnek is a cégét eladó - tulajdonosa, a dr. Pintér Sándor alatt regnált rendorségi vezeto Dr. Berta Attila nyugalmazott rendor dandártábornok volt, és tudomásom szerint jelenleg is az ÁPV Rt. biztonsági vezetoje. A személyi összefonódásokat bizonyítva és a tiltott összefonódást, illetve az azokból származó bennfentes információk meglétét igazolja a Ny.149/ sz. jegyzokönyv, melyben 2006.máj.12-én dr. Ruszó Gyula tanúvallomásában többek között az alábbi terhelo vallomást tette dr. Pintér Sándorra: "... a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt., amelyben Pintér úr egyik tulajdonos megvásárolta a Berta Kft.-t, amely vagyonorzési tevékenységgel foglalkozott. Többek között az Euro Möbel Line telephelyét is orizték, amelynek során 22 millió Ft kinnlevoség keletkezett. A vételárba a Berta Kft. kérte beszámítani ezt a 22 millió Ft kinnlevoséget, mint behajthatót,... ".Ide több megjegyzés is tartozik: már az sem érdektelen a bunszövetség bizonyítása szempontjából, hogy ki a Dr. Ruszó Gyula?Ugyanúgy egy olaj bunözo, mint a dr. Pintér Sándor. Az, hogy szabadlábra helyezték, és azóta elso fokon felmentették, az nem azt jelenti, hogy nem bunözo, az csak a bunpártoló magyar igazságszolgáltatás hiátus cselekvoségét bizonyítja. Továbbá a Ruszó úr által emlitett beszámítás is jól sikerült-,ami egyébként felszámolási eljárásban kizárt, amit neki és Pintérnek is, mint joghoz. érto, de tendenciózusan nem jogköveto személyeknek tudniuk kellett volna- ~

7 3 mivel a 22 millió Ft helyett több mint 30 millió Ft hitelezo jogtalan elonyben részesítését követték el, amiben kivételesen vádemelés is történt ( csak azért ezt a Btk. -t alkalmazták, mert ennek a legkisebb a büntetési tétele, hogy azért valami legyen ). Bizonyára dr. Pintér Sándor is érezte, hogy problémás lenne azt a céget megvenni felszámolási eljárásból, amit saját maga oriz, ezért a jan. 20-i értékesítést megelozoen az akkor már tulajdonában lévo Berta Kft.-t lecserélte az Árgus Security Kft.-re. Ezzel persze csak a bunpártoló hatóságok elott tudta leplezni a bunszövetségben elkövetett orgazdaságot, elottem nem; az ÁPV Rt. tulajdonosa volt az MBV Rt-nek, amely MBV Rt. többségi tulajdonosa az Euro Möbel Line Kft-nek; Pintér által alapított Civil Biztonsági Szolgálat Rt. késobb beolvasztotta Berta Attila, volt budapesti fokapitány biztonsági cégét is. A Pintér féle vállalkozásban az MFB korábban 49 százalékos tulajdonrészt vásárolt, mintegy 240 millió forintért. A volt belügyminiszter cége referenciaként többek között a Magyar Honvédség, a Fideszhez kötodo Terrorháza Múzeum, a Mol Rt., a Fotáv és a MÁV Zrt. objektumainak vagy az OTP Bank orzését tudja felmutatni, és folyó évben már a Magyar Postánál is ellátnak orzési tevékenységet. Tény, hogy Pintér Sándor április 28-tóI az OTP Bank igazgatóságának tagja, azt megelozoen pedig az OTP Rt. felügyelo-bizottságának volt a tagja; az MFB által került - menekülési értéken közel egymilliárd forintra - felértékelésre az Euro Möbel Line Kft. vagyona, amely bank szintén ex rendor biztonsági fonöke Orosz Sándor és banki munkatársa által írt MFB nevében közérdeku bejelentést a nyilvánvaló koncepció alapján ellenem indult büntetoügyben a bíróság részére, amelyben azt állították valótlanul, hogy a közérdeku bejelentésben nevesített velem kapcsolatban állt két ügyvéd az én tudomásom mellett és belegyezésemmel olajszokítésbol származó fekete pénzeket szedtek össze, amelyet rendelkezésemre bocsátottak; a Pintérék által2006-ban a valós ár töredék értékén megszerzett bútorgyár "megvétele" elott a Pintér tulajdonában álló cég tulajdonába ido közben került Berta Kft-t a bútorgyári orzésben 2005-ben felváltotta az ÁRGUS Security Kft; az ÁRGUS Security Kft. orizte az Egerben bútorgyártó tevékenységet folytatott AGRIA BA-MA T Kft. "fa"-t is, amely céget a dr. Magyar József nevével fémjelzett, Kossuth Holding Rt-hez konspiratív módon bekötött egyik leánycég a Novum Kft. számol fel 1998 óta; a Kecskeméten szintén bútorgyártó tevékenységet folytatott Euro Möbel Line Kft. felszámolását a véletlenek szerencsétlen egybeesése alapján ugyancsak a dr. Magyari József nevével fémjelzett, Kossuth Holding Rt-hez konspiratív módon bekötött másik leánycég a Hunyadi Rt. számolt fel korábban, majd azt követoen egy másik Kossuth Holdingos stróman cég a Duna Libra Rt. által folytatja a felszámolást 2003 óta a Berta és Árgus Kft-k orzo tevékenysége mellett; Az ÁRGUS Security Kft. tulajdonosa Apáthy Zoltán, aki a Faktum '99 Kft. / Hungária Faktor kft-nél FB tag, a cégnek a tulajdonosa pedig az R-Faktor Kft., ahol dr. Magyari József kinyújtott jobb kezeként megtalálható Höfle Béláné, aki az Euro Möbel Line Kft. kapcsán is tevékenykedett; Höfle Béláné egyik fogaskerékként - szintén a szerencsétlenek véletlen egybeesése folytán - szerves része volt a hatásában mai napig is fennállóan meehamisított céeiratokkal (Cg.Ol ) történt AGRIA BA-MAT Kft., Balázs család összehangolt láncolatos büncselekménvekkel való és ielenlee is folyó teljes kifosztásában; a Höfléné által is bújtatottan megjelenített dr. Magyari József az MFB 100%-os tulajdonában álló leánycég Corvinus Rt-nek az It. Tagja; J

8 4 az MFB biztonsági vezetöje Orosz Sándor által büntetöügyemhez benyújtott közérdeku bejelentésben hivatkozott dr. Seprényi Sándor mostanáig, szintén az MFB egyik leánycégének volt a vezetöje. A fentiek szerint bizonyítottan fennálló és a közhiteles nyilvántartásból bárki által megismerhetö hivatkozott "személyi átfedések" és a feljelentések alapján a T. Nyomozó Hatóság elött kirajzolódni kellett, kirajzolódott azon szuk köru motivációs lánc, amely a feltárt rengeteg törvénysértés kapcsán minden esetben felmerülö qui prodest kérdésre egyértelmu és büntetöjogilag is értékelhetö válaszokat adott és ad. Minden kétséget kizáróan bizonyított tény az, hogya felszámoló cégekre vonatkozó törvényi elöírásoknak meg nem felelö egyetlen, de ennek ellenére aggálytalanul muködni engedett és a legnagyobb felszámolásokat megkapó Máté László MSZP pénztárnok után dr. Magyari József nevével fémjelzett Kossuth Holding Rt-hez "személyi átfedések", és a megvalósított törvénysértések tendenciájával, irányultságával megcáfolhatatlanul bizonyítottan kapcsolódó leánycégek (Novum Kft. Hunyadi Rt., Duna Libra Rt.) útján megvalósított durva, és a T. Nyomozó Hatóságok által a Be. és a Ptk. szabályai szerinti következmények nélkül hagyott hivatkozott buncselekményeknél minden esetben az ÁPV Rt., vagy valamely éppen a rendelkezése alatt állt állami vagyontömeg, az MFB, a Kossuth Holding Rt, valamely leánycége jelent meg, amely cégek muködése során megvalósult buncselekményekkel kapcsolatban rövidebb hosszabb távon megjelent a befolyással üzérkedés vádja alól valótlan hivatkozásokkal felmentett dr. Magyari József, illetve stábjának valamely tagja, és dr. Pintér Sándor közvetlenül, illetve fenti "személyi átfedések" útján, valamely korábbi rendörségi beosztottja, munkatársa, hitük szerint rendkívül jól konspiráltan, és felismerhetetlenül. Az általam ügyvezetett Euro Möbel Line Kft. rablásnak fényes nappal is beillö MFB Kossuth Holding Rt., Magyari - Pintér általi törvénysértö kifosztása kapcsán feltárt nyilvánvalóan összefüggo és szét nem választható buncselekménvek nyomozása. és ezek eredményének törvények szellemében való és aszerinti történo kezelése kapcsán nem lehet elvonatkoztatni a szintén a T. Nyomozó Hatóság elött folyt Ny.1801l999., a 8.75/2000., a B.342/2000. számú bunteto ügyben is megvalósuit, és annak alapját képezo súlyos törvénysértésektol és azok tendenciájától, illetve attól, hogy az ügyben feltárt és jogeros bírósági ítéletekkel is bizonyított buncselekmények ellenére egyetlen a Btk-ban rögzített törvényi következmény foganatosítására nem került sor "ismeretlen okból". Igaz, Nagy Lajos nevének többszöri aláhamisítása alapján megvalósuit, befejezett cselekményu buncselekmények (valótlan tartalmú a cégjegyzék a mai napig is) miatt az ellene koholt vádak alapján indított és felülvizsgálati szakig elvitt bünteto ügyben jogerosen mondták ki nevezett bunösségét sikkasztás buntettében, amely jogeros határozatot a Legfelsobb Bíróság akként helyezett hatályon kívül, hogy az elso és másodfokon eljárt bíróság - így a Nagy Lajos hátrányára elkövetett buncselekmények idején eljárt dr. Pintér Sándor által vezetett, felügyelt rendorség, de az ügyészség is - minden vonatkozó anvagi iogi szabálvt megsértettek a vádlott terhére rótt cselekmények kapcsán megállapított bunösség kimondásával. A Nagy Lajos elleni ma már bizonyítottan nyilvánvalóan koholt vádakon alapulóan 1996-ban indított és 2001-ig folytatott büntetoeljárással - a hatóságok "ismeretlen okú" tétlensége, minden és mindenkor történt félreértésével, majd a jogeros felmentését követoen tett feljelentés törvénysérto kezelésével, tehát a hamis vád és más befejezett cselekményu súlyos buncselekmények törvényi következmények nélkül hagyásával mindvégig fedezték a Dr. Tóth Attila és Eros Lajos nevével fémjelzett Ramsys Rt. (A RAMSYS Rt is hajaz a jelenleg az Önök elott folyó Zuschlag ügyre, a RAMSYS Rt-rol is az a hír járja, hogy sikeresek ~

9 5 pályázatok és pályázati pénzek elnyerésében. Vajon miért?) által jogerös bírósági ítélettel megállapított jo!!osulatlan pénzintézeti tevékenysé!! miatt a PSZÁF felielentése alapián indult büntetoeljárás Btk. szerinti telies következménvnélkülisé!!ét! Fedezték továbbá a Ramsys Rt., az Info Holding Group Rt., Póni Kft. és kapcsolódó cégeik útján éppen a Nagy Lajossal szembeni koncepciós eljárások idejében is szervezett, ma már a rendorség emblémájával magát hirdeto TROMF néven futó eredetiségvizsgálat elokészületeit, amely elökészületek természetesen, a büncselekmények alól a hatóságok által törvénysértöen mentesített, Nagy Lajos nevének többszöri, valótlan tartalmú közokiratokat, cégjegyzéket is eredményezö aláhamisításával érintett személyek által müködtetett Info Holding Group-ot is megjelenítö személyek (dr. Tóth Attila, Eross Lajos, dr. Sándor Csaba) eljárásban történt. A fenti Nagy Lajossal szemben is megvalósult törvényi következmények nélkül maradt büncselekmények miatt, egy az eredetiségvizsgálattal összefúggö újságban megjelent tudósítás és abban hivatkozott dr. Tóth Attila rendörséggel való együttmüködés alapján a BMnek írt levélben személyére vonatkozóan rögzítettek miatt dr. TÓth Attila tett feljelentést Nagy Lajossal szemben becsületsértés vétségében. A (12. B.1953/2002.) büntetöeljárás csak addig folyt, amíg az eredménytelen békítés után az egyik tárgyaláson bírói kérdésre a sértett elö nem adta, hogy egy milliárdos szerzödésröl van szó az általa képviselt és résztulajdonában álló cégeket érintöen, amely szerzödést "Dr. Pintér Sándor Írta alá", és ezen nyugszik a sértett cégcsoportjának a rendörséggel - is - való együttmüködése. A Dr. Pintér Sándor szerzödés idején ORFK parancsnok, a tárgyalás idején ex belügyminiszterre bírói kérdésre tárgyaláson tett nyilatkozat "ismeretlen okból" kimaradt az igen csak rövid jegyzökönyvböl, így annak rögzítését külön kellett kémi. Igaz a Nagy Lajossal szembeni koholt vádak alapján indított és folytatott ügynek ez volt a sava-borsa, a lényege, de az igencsak rövid tárgyalási jegyzökönyvböl mégis pont ez a rész maradt ki - elsö körben. A pár hónappal késöbbi utólagos jegyzökönyvezést követöen a sértett feljelentö már nem is volt annyira sértett, és "ismeretlen okból" már a BM-ben sem várták a feljelentése nyomán indult Nagy Lajost elmarasztaló határozatot annyira. A Ramsys Rt-vel szemben a PSZÁF által kezdeményezett büntetöeljárás is törvényi következmények nélkül maradt és maradhatott, holott jogerös bírósági ítélet mondja ki a jogosulatlan pénzintézeti tevékenység folytatását, de a büntetöeljárásban gyanúsítottakat a jogerös ítélet ellenére "ismeretlen okból" mentesítettek minden következmény alól. A fentiekben részletekbe menöen és tárgyilagosan rögzítettek - szerény álláspontom szerint az index.hu hivatkozott írásában Szabó ügyész úr által hivatkozott - jelen ügyben egy évtizeden túlra visszanyúlóan bizonyított személyi átfedések és azok útján fennálló cégkapcsolódásokat félre nem érthetö módon bizonyítják. A kérdés a saját szempontomból csak az, hogy az uniós csatlakozással és a fennen hirdetett jogharmonizációval a törvények feltétlen betartására is meg van-e már a készség az illetékes szervek érintett eljárói részéröl, vagy ügyemben ugyan azzal a jól bejáratott személyi átfedésekkel terhelt technikával a súlyos büncselekményeknek is az eltusolásával, az érintett' magas tisztségben müködött, müködö személyek levédésére lesz-e erösebb érdek? (Az Izsáki vérminta ügyként elhíresült baleset áldozata Nagy György az unokabátyám volt, akivel együtt a felesége is meghalt a baleset során. A balesetet okozó vérmintája törvényesen folytatott hivatalos eljárásban elo nem fordulható módon tünt el, Dr. Pintér Sándor országos rendor-fokapitánysága idején. Kérem a panasz-kiegészítésem elfogadását, továbbá az abban foglaltak Be (1) és (2) bek-e, évi. XXXI. tv. 14.cikkely a évi XXIX. tv ai szerinti, a évi CXXV. tv. 8. t) pontja és a 1O. (2) bek-ére figyelemmel történo kezelését. A évi XXIX. tv (2) és (4) bek. alapján intézkedésükrol kérem hivatalbóli tájékoztatásukat. ~

10 6 Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Tavaszmezö u. 18. Tisztelettel: 24;:17 r:::; Mellékletek: 14 db A/4 lapon - 14 oldal Átadott iratanyag jegyzék: 1. Index cikk 2. Jegyzokönyv 3. Végzés 4. Állami Bankfelügyelet tájékoztató levél 5. V. sz. melléklet 6. VI. sz. melléklet 2 db A/4 lapon - 2 oldal 2 db A/4 lapon - 2 oldal 2 db A/4 lapon - 2 oldal 5 db A/4 lapon - 5 oldal 2 db A/4 lapon - 2 oldal 1 db A/4 lapon - 1 oldal {

Tisztelt Fovárosi Bíróság!

Tisztelt Fovárosi Bíróság! ~ ~noo~.~ If. Fovárosi BÍrósáu b Budapest I\1arkó u. 27. 1055 Tisztelt Fovárosi Bíróság! Alulírott dr. Lippai László ügyvéd, mint Borbély József feljelento jogi képviseloje, Borbély József által 2005.

Részletesebben

A bizonyítás. Az eljárás nem szükségképpeni része.

A bizonyítás. Az eljárás nem szükségképpeni része. A bizonyítás A bizonyítás fogalma A bizonyítási eljárás (vagy bizonyítás) - a hivatalbóli eljárás alapelvén nyugvó, - a hatóság az ügyfelek és az eljárás más résztvevői közreműködésével zajló eljárási

Részletesebben

szembesítették, egymással azonban nem. Ezért a gyanúsítottak előadásai közötti ellentmondások nem is kerülhettek és kerültek feloldásra.

szembesítették, egymással azonban nem. Ezért a gyanúsítottak előadásai közötti ellentmondások nem is kerülhettek és kerültek feloldásra. Példatár bűnszövetségben elkövetett bűncselekmény-sorozatról, a Gold Sofa Kft. fa., a Glória Rt. fa., az Euró Möbel Line Kft. fa. és az utóbbi cégben többségi tulajdonossá vált állami tulajdonban volt

Részletesebben

Tisztelt Nyomozó Főügyészség! A csatolt közokiratokkal logikailag zártan bizonyított tényállás alapján. f e l j e l e n t é s

Tisztelt Nyomozó Főügyészség! A csatolt közokiratokkal logikailag zártan bizonyított tényállás alapján. f e l j e l e n t é s Tiszta Energiával Magyarországért Párt Nyilvántartási szám: 2850 6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 1/B. VII/1. Budapesti iroda: 1201 Budapest, Irma u. 2. www.tempopart.hu www.tempohirek.com/news.php E-mail:

Részletesebben

PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: 1989. október 23. Tel + Fax: 36-1-285-5815

PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: 1989. október 23. Tel + Fax: 36-1-285-5815 AGRIA Ba-Mat Kft. fa tulajdonosai Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 51-53. Telephely: 1201 Budapest, Irma u. 8. Adósz.: 12018705-2-42 Alapítva: 1993. július 01. PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest,

Részletesebben

PÉNZHAMISÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE MIATT INDÍTOTT BÜNTETŐÜGY SZABÓ ISTVÁN ELLEN

PÉNZHAMISÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE MIATT INDÍTOTT BÜNTETŐÜGY SZABÓ ISTVÁN ELLEN PÉNZHAMISÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE MIATT INDÍTOTT BÜNTETŐÜGY SZABÓ ISTVÁN ELLEN Btk. 305. (NIRIIVIANK) Védelem MÓDOSÍTOTT BEADVÁNY 2009.12.13 Készítette : Sebestyén Adalbert - THL5CK... BMF-NIK Mérnök Informatikus

Részletesebben

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 1. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása 1. A Büntető

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA Bfv.III.362/2010/12.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Budapesten, a 2010. év november hó 23. napján tartott nyilvános

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. Módosítva: 2015. augusztus 13. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz

Részletesebben

PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: 1989. október 23. Tel: 36-1-285-5815 Fax: 36-1-283-7715

PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: 1989. október 23. Tel: 36-1-285-5815 Fax: 36-1-283-7715 Tiszta Energiával Magyarországért Párt Nyilvántartási szám: 2850 6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 1/B. VII/1. Budapesti iroda: 1201 Budapest, Irma u. 2. www.tempopart.hu www.tempohirek.com/news.php E-mail:

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM r e n d e l e t e a katonai szolgálati viszony méltatlanság címén történő megszüntetésének eljárási szabályairól A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

(1) A tanú, aki bíróság vagy más hatóság előtt az ügy lényeges

(1) A tanú, aki bíróság vagy más hatóság előtt az ügy lényeges (1) A tanú, aki bíróság vagy más hatóság előtt az ügy lényeges körülményére valótlan vallomást tesz, vagy a valót elhallgatja, hamis tanúzást követ el. (2) A hamis tanúzásra vonatkozó rendelkezéseket kell

Részletesebben

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Jogi segítségnyújtás Hatáskörrel rendelkező szerv: VEMKH Igazságügyi Szolgálat Jogi Segítségnyújtó

Részletesebben

Árverési Hirdetmény. nyilvános árverés

Árverési Hirdetmény. nyilvános árverés Árverési Hirdetmény A(z) Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..), mint a(z) TRIS Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról Fegyelmi vétség Kkt. 174.. 174.. (1) Fegyelmi vétséget követ el az a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég, aki/amely a)

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő TARTALOMJEGYZÉK A Kiadó előszava...3 I. Büntetés-végrehajtási jog...4 1. A büntetés és intézkedés végrehajthatósága, intézkedés a végrehajtás iránt és a végrehajtást kizáró okok. A szabadságvesztés végrehajtásának

Részletesebben

AGRIA Ba-Mat Kft. "fa" tulajdonosai Székhely: 1103 Budapest, Gyömröi út 51-53. Telephely: 1201 Budapest, Irma u. 8.

AGRIA Ba-Mat Kft. fa tulajdonosai Székhely: 1103 Budapest, Gyömröi út 51-53. Telephely: 1201 Budapest, Irma u. 8. Székhely: 1103 Budapest, Gyömröi út 51-53. Dr. Holobrádi Emese úrhölgy 1075 Budapest Kazinczy u. 24-26 Tisztelt Holobrádi Emese Judit! A 2003. október 31-i hatállyal végelszámolás útján jogutód nélkül

Részletesebben

TÖRVÉNYESSÉGE ÉS A BIZONYÍTÉKOK ÉRTÉKELÉSE. A bizonyítás tárgya

TÖRVÉNYESSÉGE ÉS A BIZONYÍTÉKOK ÉRTÉKELÉSE. A bizonyítás tárgya végrehajtás szervezete továbbítja, a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendeletben foglaltak szerint. Az első két nyilvántartás közvetlen felhasználói a büntetőeljárásban közreműködő szervek, a harmadik adatbázisnak

Részletesebben

Tárcrv : Tájékoztatás nyomozás megszüntetéséről

Tárcrv : Tájékoztatás nyomozás megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Z/JZ/M/2J009. Budapest, MMAz BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE ^ ^ ^ ^ ^ j / Tárcrv : Tájékoztatás

Részletesebben

Fővárosi Bíróság Budapest, 2011. június 17. Tisztelt Fővárosi Bíróság! k e r e s e t

Fővárosi Bíróság Budapest, 2011. június 17. Tisztelt Fővárosi Bíróság! k e r e s e t Tiszta Energiával Magyarországért Párt Nyilvántartási szám: 2850 6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 1/B. VII/1. Budapesti iroda: 1201 Budapest, Irma u. 2. www.tempopart.hu www.tempohirek.com/news.php E-mail:

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

A közjegyzői nemperes eljárások

A közjegyzői nemperes eljárások A közjegyzői nemperes eljárások A nemperes eljárás olyan eljárás amely nem a peres eljárás szabályai szerint zajlik (Kengyel Miklós) Célja eltérő: -perelterelő, permegelőző, perelőkészítő -Jogok, tények

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

6000 Kecskemét, Petofi S. u. 1/8. VII/1. Tel.: 76/570-960, fax:76/570-967 www.tempopart.hu ter:jpopan@vlpm3il.hu

6000 Kecskemét, Petofi S. u. 1/8. VII/1. Tel.: 76/570-960, fax:76/570-967 www.tempopart.hu ter:jpopan@vlpm3il.hu o 6000 Kecskemét, Petofi S. u. 1/8. VII/1. Tel.: 76/570-960, fax:76/570-967 www.tempopart.hu ter:jpopan@vlpm3il.hu AGRIA Ba-Mat Kft. "fa" tulajdonosai Székhely: 1103 Budapest, Gyömroi út 51-53. Telephely:

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

30/2013. (VI. 28.) BM rendelet. a rendőrség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról. 1. A katonai nyomozó hatóságok

30/2013. (VI. 28.) BM rendelet. a rendőrség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról. 1. A katonai nyomozó hatóságok 30/2013. (VI. 28.) BM rendelet a rendőrség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. (4) bekezdés b) pontjában kapott

Részletesebben

Az igazságügyi informatikai szakértés modellezése. Illési Zsolt illesi.zsolt@proteus.hu

Az igazságügyi informatikai szakértés modellezése. Illési Zsolt illesi.zsolt@proteus.hu Az igazságügyi informatikai szakértés modellezése Illési Zsolt illesi.zsolt@proteus.hu Témák Az igazságügyi szakértői módszertani levelek és a szakértés minősége Az igazságügyi informatikai szakértés modellezése

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/9/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 19-i ülésére Tárgy: Döntés a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem 3170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 31. szám 4. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez 4. melléklet a.. /2014. (.) KIM rendelethez 1. A Cvhr. 1. számú mellékletének Cégbejegyzési kérelem elzésű

Részletesebben

PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI (Cégjegyzékszáma: Cg.01-09-063974) 1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: 1989. október 23.

PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI (Cégjegyzékszáma: Cg.01-09-063974) 1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: 1989. október 23. Tiszta Energiával Magyarországért Párt Nyilvántartási szám: 2850 6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 1/B. VII/1. Budapesti iroda: 1201 Budapest, Irma u. 2. www.tempopart.hu www.tempohirek.com/news.php E-mail:

Részletesebben

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszt

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

BEUGRÓ KÉRDÉSEK BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG I. TÁRGYBÓL NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1. Határozza meg a büntetőeljárás, illetve a büntető eljárásjog

BEUGRÓ KÉRDÉSEK BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG I. TÁRGYBÓL NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1. Határozza meg a büntetőeljárás, illetve a büntető eljárásjog BEUGRÓ KÉRDÉSEK BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG I. TÁRGYBÓL NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1. Határozza meg a büntetőeljárás, illetve a büntető eljárásjog fogalmát egy-egy mondatban! 2. Határozza meg az alábbi

Részletesebben

VIS MAIOR - SZABÁLYZAT

VIS MAIOR - SZABÁLYZAT VIS MAIOR - SZABÁLYZAT 1.) Hatáskör 1.1. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) hagyományosan látja el a vis maior hivatkozások érvényesítésének igazolására irányuló tevékenységét. A vis maior igazolások

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PANASZÜGYINTÉZÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A PANASZÜGYINTÉZÉSRŐL 1. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ A PANASZÜGYINTÉZÉSRŐL Tisztelt Ügyfelünk! Tekintettel arra, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Bank) alapvető célja, hogy

Részletesebben

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése I. VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEK Az MNB előzetes engedélyével választható meg, illetőleg nevezhető ki a pénzügyi vállalkozásnál vezető

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

Titkos adat- és infor- mációszerzás a büntető eljárásban. IX. Fejezet V. cím 200. - 206/A.

Titkos adat- és infor- mációszerzás a büntető eljárásban. IX. Fejezet V. cím 200. - 206/A. Titkos adat- és infor- mációszerzás a büntető eljárásban IX. Fejezet V. cím 200. - 206/A. Titkosszolgálati eszközök története Heltai Gáspár (1570) az inkvizíció vizsgálati módszereiről: annakutána egynéhány

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T 1. Alapelvek 1.1. A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban

Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban Adóellenőrzés folyamata az Adózás rendjéről szóló törvény (ART.) tükrében. Az adóhatóság és az adózó jogai és kötelezettségei az adóellenőrzés során.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.840/ 13 /2009. A

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI

BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI 2012. év Kiadja: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ISSN 1217-0003 BEVEZETŐ 4 A büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység 2012. évi adatai alapján: jogerős bírósági

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL ERSTE Lakáslízing Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-046409

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1 NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. Oldal: 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal 2. DEFINÍCIÓK 4. oldal 3. ÜGYFÉLPANASZOK TÍPUSAI 5.

Részletesebben

KORRUPCIÓ ÉS TI AKADÉMIA IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS. Dr. Inzelt Éva, egyetemi tanársegéd, ELTE ÁJK Kriminológiai Tanszék

KORRUPCIÓ ÉS TI AKADÉMIA IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS. Dr. Inzelt Éva, egyetemi tanársegéd, ELTE ÁJK Kriminológiai Tanszék KORRUPCIÓ ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS TI AKADÉMIA Dr. Inzelt Éva, egyetemi tanársegéd, ELTE ÁJK Kriminológiai Tanszék corruption is the prize" A KORRUPCIÓ TAPASZTALÁSA VARGA GERGELY ÜGYÉSZ ESETE 2011. nov.

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat 1. A szabályzat célja A panaszkezelés szabályozásának célja, az 1991. évi XLIX. Törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról hatálya alá tartozó felszámoló szervezetek

Részletesebben

A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalom BEVEZETÉS... 3 RÖVIDÍTÉSEK, FOGALMAK... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ALKALMAZÁSA... 6 1.1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 6 1.2. DÍJ ELLENÉBEN

Részletesebben

Tisztelt Fővárosi Bíróság!

Tisztelt Fővárosi Bíróság! Tiszta Energiával Magyarországért Párt 6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 1/B. VII/1. Budapesti iroda: 1201 Budapest, Irma u.2. tempopart@vipmail.hu www.tempopart.hu sites.google.com/site/tempoparttempo Fővárosi

Részletesebben

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. augusztus 27. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

A legfőbb ügyész 103/1968. száma. a nyomozás felügyeleti feladatokról a Szabálysértési Kódex hatálybalépése után.

A legfőbb ügyész 103/1968. száma. a nyomozás felügyeleti feladatokról a Szabálysértési Kódex hatálybalépése után. LEGFŐBB ÜGYÉSZ 10-1720/68 Ig. 2527/1968. szám A legfőbb ügyész 103/1968. száma k ö r l e v e l e a nyomozás felügyeleti feladatokról a Szabálysértési Kódex hatálybalépése után. I. A szabálysértésekről

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás kölcsön, hitelt érdemlő bizonyíték Kfv.I.35.496/2006/4.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Lampé Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Lampé Zoltán ügyvéd) által képviselt felperes

Részletesebben

PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: 1989. október 23. Tel + Fax: 36-1-285-5815

PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: 1989. október 23. Tel + Fax: 36-1-285-5815 AGRIA Ba-Mat Kft. fa tulajdonosai Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 51-53. Telephely: 1201 Budapest, Irma u. 8. Adósz.: 12018705-2-42 Alapítva: 1993. július 01. PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest,

Részletesebben

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Elfogadva: 1/2015. ügyvezetői határozattal Hatályba lépés napja: 2015. január 01. 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3 2. DEFINÍCIÓK 4 3. PANASZOK TÍPUSAI

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a Közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a Közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1200/2006 MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Alapítvány megszüntetése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Szabálytalansági eljárás, szabálytalanságok gyakori esetei

Szabálytalansági eljárás, szabálytalanságok gyakori esetei Szabálytalansági eljárás, szabálytalanságok gyakori esetei dr. Bugyi Emőke, jogi szakreferens BM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2012. január 23. Jogi háttér Az egyes alapokat létrehozó közösségi

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Bf.II.355/2004/3. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla a Szegeden, 2004. évi szeptember hó 30. napján tartott fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta

Részletesebben

PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI. 1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: 1989. október 23. Tel: 36-1-285-5815 Fax: 36-1-283-7715. Saját kezébe!

PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI. 1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: 1989. október 23. Tel: 36-1-285-5815 Fax: 36-1-283-7715. Saját kezébe! Mngynr Nemzeti Vagyonkezelo zrt. ÉRKFZETf 1009 JAN "I~. 6000 Kecskemét, Petofi S. u. 1/8. VII/1. Tel.:76/570-960, fax:76/570-967wvvw.tempopart.hu tempopart@vipmail. hu ECOPREVENT Gazdasági Szolgáltató

Részletesebben

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) felhatalmazása alapján A bírósági végrehajtás igen

Részletesebben

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12.

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12. A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2013. december 12. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz. Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház

TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz. Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz Érkezett PÁLYÁZÓ Neve:... Székhely:... Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház ( Kérem aláhúzni a megfelelő

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03.

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03. EGYÉNI VÁLLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény 1 2 KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? MEGÉLHETÉSI LEHETŐSÉGET NYÚJT AZOKNAK, AKIK SAJÁT KÖZREMŰKÖDÉSSEL,

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

A VILLÁM POSTAGALAMB SPORTKLUB FEGYELMI ÉS SPORTETIKAI SZABÁLYZATA

A VILLÁM POSTAGALAMB SPORTKLUB FEGYELMI ÉS SPORTETIKAI SZABÁLYZATA A VILLÁM POSTAGALAMB SPORTKLUB FEGYELMI ÉS SPORTETIKAI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. fejezet Bevezető rész 1. A Szabályzat hatálya 2. A Szabályzat és a belső szabályzatok összefüggése II. fejezet III.

Részletesebben

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA 100. (1) A mentesítés folytán - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az elítélt mentesül az elítéléshez fűződő hátrányos

Részletesebben

Panaszkezelési eljárásunkat az 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről hatályos rendelkezéseinek alkalmazásával alakítottuk ki.

Panaszkezelési eljárásunkat az 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről hatályos rendelkezéseinek alkalmazásával alakítottuk ki. Tisztelt Ügyfeleink! A Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. a szolgáltatásait jelenleg több mint 110 település önkormányzata és több mint 150 ezer fős lakossága, valamint a hozzájuk tartozó intézményhálózat

Részletesebben

dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke Gerecz Attila, a PÜF elnöke 3. A volt szovjet repülőtér értékesítése tárgyában hozott határozatok visszavonása

dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke Gerecz Attila, a PÜF elnöke 3. A volt szovjet repülőtér értékesítése tárgyában hozott határozatok visszavonása A 2013. szeptember 12-i ülés határozatai 341/2013.(IX.12.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja dr. Vancsura Tamás képviselő személyét.

Részletesebben

B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A büntetőeljárásról szóló, többször módosított 1998. évi XIX. törvény (Be.) ismerete minden tétel esetében szükséges. Egyes tételeknél szükséges

Részletesebben

Tájékoztató. az önkormányzat peres ügyeinek állásáról

Tájékoztató. az önkormányzat peres ügyeinek állásáról Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda Budapest Szám: 1-38 / 2012. Tájékoztató az önkormányzat peres ügyeinek állásáról Készült: A Képviselő-testület 2012. márciusi ülésére Előterjesztő: Szentmiklósi és Társa

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2013.01.02-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

VIZSGÁLATA. Készítette: Tóth Zsuzsanna

VIZSGÁLATA. Készítette: Tóth Zsuzsanna L Ü G L E T Á N C Y E K VIZSGÁLATA Készítette: Tóth Zsuzsanna Láncértékesítésen alapuló csalás lényege Olyan értékesítés, amelyben a szereplők fiktív ügyleteket szerveznek a haszon egymás közötti elosztásával

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

Országos Rendőrfőkapitány. Papp Károly r. altábornagy H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m.

Országos Rendőrfőkapitány. Papp Károly r. altábornagy H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m. Országos Rendőrfőkapitány Papp Károly r. altábornagy Szám: 29000/105/794-18/2014. P. Tárgy: alapjogot érintő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T A Rendőrségről szóló 1994. évi

Részletesebben

Békés Megyei Bíróság és Békés Megyei Bíróság elnöke részére is. Kecskemét, 2008. július 15. 5701 Gyula, Béke sugárút 38. Pf.:49.

Békés Megyei Bíróság és Békés Megyei Bíróság elnöke részére is. Kecskemét, 2008. július 15. 5701 Gyula, Béke sugárút 38. Pf.:49. Békés Megyei Bíróság és Békés Megyei Bíróság elnöke részére is Kecskemét, 2008. július 15. 5701 Gyula, Béke sugárút 38. Pf.:49. Hiv.sz.: 7.Fpkh.04-07 -000096.; 7.Fpk.153/2007.; 7.Fpkh.47/2007., 7.Fpkh.85/2007.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Dr.

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2014.08.01-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/446/2012. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kérelmezőnek a Gyermekrák Alapítvány (1084. Budapest, Rákóczi tér 10.) eljárás alá vonttal szemben az egyenlő bánásmód

Részletesebben

A szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről szóló új szabályok tapasztalatai a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren

A szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről szóló új szabályok tapasztalatai a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren A szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről szóló új szabályok tapasztalatai a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren Teleki József pénzügyőr ezredes főigazgató NAV Repülőtéri Főigazgatóság

Részletesebben

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Tervezet! 2009. február 23. 2009. évi törvény a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Az Országgyűlés kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus, jogállami

Részletesebben

NYILATKOZAT. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv részére

NYILATKOZAT. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv részére 2.2. Tényleges tulajdonosi nyilatkozat jogi személyek részére: NYILATKOZAT Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv részére Alulírott..., mint a. büntetőjogi felelősségem tudatában

Részletesebben

MAGYAR SZABADALMI ÜGYVIVŐI KAMARA 2014. 02. 03. DR. TÖRÖK FERENC szabadalmi ügyvivő

MAGYAR SZABADALMI ÜGYVIVŐI KAMARA 2014. 02. 03. DR. TÖRÖK FERENC szabadalmi ügyvivő 1. KAMARAI NAP MAGYAR SZABADALMI ÜGYVIVŐI KAMARA 2014. 02. 03. DR. TÖRÖK FERENC szabadalmi ügyvivő 1 A jogeset alapjai A tárgyalt ügy elsőbbsége: 1985. 01. 24., így az 1969. évi II. törvény alapján folyt

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 53/2014. (IX.20.) határozata H.M. által benyújtott fellebbezés tárgyában

Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 53/2014. (IX.20.) határozata H.M. által benyújtott fellebbezés tárgyában Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 53/2014. (IX.20.) határozata H.M. által benyújtott fellebbezés tárgyában 53/2014. (IX. 20.) TVB. H A T Á R O Z A T A Bács-Kiskun Megyei Területi Választási

Részletesebben

Szabálytalansági eljárás. dr. Szedő Szilvia, főosztályvezető-helyettes BM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2014. március 5.

Szabálytalansági eljárás. dr. Szedő Szilvia, főosztályvezető-helyettes BM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2014. március 5. Szabálytalansági eljárás dr. Szedő Szilvia, főosztályvezető-helyettes BM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2014. március 5. Jogi háttér Az egyes alapokat létrehozó közösségi határozatok és azok

Részletesebben