MEGYEI FÓÜGYÉSZSÉG,.KECSKEMÉT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGYEI FÓÜGYÉSZSÉG,.KECSKEMÉT"

Átírás

1 Zuchlag-ügy margójára szeptember 10-én még nem sejtettem, hogy mit is takar a Zuchlag-ügy, ezért ezen a napon bátorkodtam Dr. Szabó Ferenc Bács-Kiskun Megyei foügyészhelyettes úrhoz beadványt intézni, hogy van egy nagyobb ügy is, ugyanis ezen a napon vettem kézbe az egyik internetes portálon megjelent Maffia vádat kaphatnak a nyakukba szocialista politikusok címü cikket. A cikkben foügyész-helyettes úr állítása szerint a gyanú alapját az képezte idézem: "Az egyetlen kapocs az ügyben, hogy személyi átfedések vannak." Ezen felbátorodtam, mert személyi átfedés aztán a mi ügyeikben is van szépen. Nem így látta ezt a foügyész-helyettes úr bizonyára, mert sem a már hivatkozott szeptember 10-i 6. oldalas beadványomra, sem a szeptember 24-i 3. oldalas beadványomra nem reagált. Ebbol az okból a fenti beadványokat közzéteszem jelen írásom mellékieteként, hogy döntsék el Önök, kedves Olvasók, ha kell jogi szakértok bevonásával is, hogy mit takargat a foügyész-helyettes úro Én már tudom, nálam már összeértek a szálak és, ha megtekintik a honlapunk Akták címü rovatában a POLIPlII. ábrát, akkor Önök is látni fogják, hogy miért "redukálták" a politikai elit által elkövetett sok ezer milliárdos nemzeti vagyon lenyúlását (Kossuth Holding és leányai, valamint a velük kartellezo nagyobb felszámoló cégek tönkretették a teljes feldolgozó ipart és mezogazdaságot, valamint a kereskedelmet, megszuntetve több millió munkahelyet a politikai elit megrendelésére, hatósági segítséggel, hogy az idozített "válságra" Magyarország gazdasága a világ legsebezhetobb gazdasága legyen, és alapítványaikon, off-share cégeken keresztüllenyúlhassák egy nemzet pénzét. A POL/PilI. ábra ezt mutatja be, még nem a teljesség igényével. A nagy POLIP ábráról már nem fognak hiányozni az ApV Rt. viselt dolgai sem) egy nevetséges 70 milliós Zuchlag-üggyé. Kedves Olvasok a honlapunkat a nyomozó szervek eljárói hivatalból is olvassák. Remélem Önök is nagy érdeklodéssei várják velünk együtt, hogy mikor veszik észre Magyarországon és a világon, hogy itt van a fékút vége, megérkezett a varsói gyors Budapestre. Késett egy kicsit, jó két évet, ugyanis én már akkora jeleztem a Kecskemét városi pártelnökének és helyettesének az érkezését.1 I Történt, hogy Horn Gyula országlása során letévedt a hfrös városba, mert éppen Európa Parlamenti választásra készült az ország. Lehetett ez úgy az Úr évének június havában, mikor is az elnök úr kampánynyitó beszédet is mondott az MSZP kecskeméti irodájában. Vita alakult ki az elnök úr és egyik hfve között, hogy nem üzen a kormány. A vitát lezárandóan én azt találtam mondani az elnök úrnak, hogy vissza sem üzen a kormány, mert én üzentem nekik, de nem kaptam választ. Erre az elnök úr javasolta, hogy ezt mi ketten beszéljük meg a rendezvény után. Ez a megbeszélés aztán rövidre sikeredett, mert elnök úr azzal kezdte, hogy látom, hogy vannak magánál iratok, azt adja ide kiváló stábom van, majd azokkal átnézetem és ígéretet tett a segítségre, azzal mentve ki magát, hogy ne haragudjon Borbély úr sietnem kell, mert Zuchlag úr vár. Akkor nekem még fogalmam sem volt, hogy ki lehet ez a nagy tekintélyu úr, aki miatt nekem elfogyott az idokeretem, na de azóta... Másnap szóltak a pártirodáról, hogy ne sok mindenre számftsak, mert Gyula el sem vitte az iratokat.

2 X10 Ja i nács IUSIWiJ MEGYEI FÓÜGYÉSZSÉG,.KECSKEMÉT ~:~:~abó Bács-KiskunFerenc Megyei foügyész-~~r~~~~ff: FoügYéizség 2n07..~Q~.::.g.~~~.~~~éJ, szeptember 24..I200..tl.i.y.~~~;;.:g~~ ~;~~~~' Kecskemét i' j , MELLEKLET: ~~.~lj~rási kifogás Tisztelt Foügyész-helyettes Ur! Hivatkozással a Zuschlag- ügy kapcsán mai napon is Fiala János rádiós (FM 88,1) musorvezeto megkeresésére adott részletekbe meno interjújában elmondottakra, továbbá a fenti számú eljárásban elutasító határozatot hozó személy (dr. Balogné dr. Proveczki Magdolna osztályvezeto ügyész - ismereteim szerint - dr. Balogh László korábbi MSZP országgyulési képviselo, és a Bács-Kikun Megyei Közgyülés szocialista elnöke volt) okán is felmerült új tény és körülmény alapján, az alábbi lényegi körülményekre hívom fel az Ön szíves figyelmét is. 1. A mai interjúban arra hivatkozott, miszerint a Zuschlag- ügyben írásszakértoi jelentések állnak rendelkezésükre arról, hogy az ügy tárgyát képezo hivatalos iratok között több felhasznált iraton nem a névviselo, a Minisztérium nevében eljárásra jogosult személy aláírása szerepel. Elozoekre alapították- elmondása szerint- az okirat-hamisítás kapcsán felmerü It alapos gyanút és annak kapcsán foganatosított intézkedéseiket. Az általam korábban már hivatkozott Nagy Lajos- ügyében szintén nyomozás során kirendelt írásszakértok által készített közokirati bizonyítékok álltak és állnak a Nyomozóhatóság rendelkezésére a meghamisított aláírásokról. Abban az esetben is vitán felü/ nyert bizonyítást az, hogy Nagy Lajos nevét rendszeresen, azonos ismert személyek jelenlétében és ügyvédi ellenjegyzés mellett hamisították alá. A tudottan valótlan tartalmú magánokiratokat mégis közokiratok alapjául nyújtották be a Ramsys Rt., a Comment Rt. és a Póni Kft. cégügyeiben átvezetési kérelemmel, amely átvezetések a közhiteles cégnyilvántartáson minden esetben meg is történtek. Ezzel a közokirat-hamisítás buntettének büntetojogi tényállása teljes köruen megvalósult a hatóságok elott is ismert módon. A korábban feltárt és nyomozati eljárásokban vizsgált körülmények- "ismeretlen okból" - többszöri panasz és eljárási kifogás ellenére a törvényi következmények nélkül maradtak és maradhattak. Bizonyított és ismert tény az is, hogy Nagy Lajos hamisított aláírását rögzíto és közokirat alapjául a jobb tudomással ütközoen felhasznált iratok mindegyikén megtalálható volt annak a dr. Tóth Atillának is az aláírása. aki a Kecskeméti Bíróság elott Nagy Lajossal szemben az általa indított büntetoeljárásban bírói kérdésre - korábban már csatolt jegyzokönyvvel bizonyítottan - éppen az én Ügyemben felesége útján orgazdaságot, saját útján pedig befolyással Üzérkedést és más buncselekményeket megvalósított dr. Pintér Sándor - akkori - országos rendo,fokapitányt jelölte meg a szerzodött partner képviselojeként. A feljelento Tóth, a bírósági kérdésre adott és jegyzokönyvezett válaszáig rendkívül kiemelkedo jelentoségunek állított feljelentését villám gyorsan enyészni hagyta" ismeretlen okbó/" akkor. amikor kiderült, hogy a Tóth által képviselt hamis okiratokon alapulóan regisztrált cég rendorséggel kötött milliárdos értéku szerzodését az ORFK részérol aláíró személy éppen dr. Pintér Sándor volt. 2. Fenti hivatkozott Nagy Lajos ügyében megvalósult buncselekmények következménynélkülisége abban a tekintetben is jelentoséggel bír, és párhuzamos eseményeket mutat ügyemmel összefüggésben, hogy Nagy Lajost jogeros bírsági ítélettel buncselekmény hiányában történt felmentést követo kijavítási kérelmek és büntetofeljelentés nyomán, a törvényi következmények tekintetében érdemben semmi

3 f 2 nem történt. A tudottan manipulált adatokkal hamis tartalmúvá tett közhiteles cégjegyzék valótlan adatainak kijavítása is folyamatos és többszöri kérelem ellenére elsíkkadt, hiszen a módositás csak részlegesen történt meg. A hivatalos szervek által is tudottan fenntartott törvénysérto állapottal azon érintett birákat és általam is feljelentett vezetoiket védték meg, akik tudtak vagy tudniuk kellett arról, hogy az általuk vezetett biróságon "ismeretlen okból" kíemelten kezelt egyes ügyekben a törvények, a valós tények tiszteletének az irmagja sem lelheto fel az érintett birák eljárásában. Bizonyitott tény az is, hogy ezen ismeretek ellenére a hivatalos minoségében eljárt személyek tendenciózus törvénysértéseínek harmadik személyek részére rendkivül hátrányos következményeibe a hivatali vezetok is belenyugodtak. 3. A hivatkozott interjúban Ön többször elvi éllel kijelentette, hogy nem tapasztalt semmiféle nyomásgyakorlási kísérletet a nyomozást folytató, Ön által is vezetett ügyészi szervre, de elmondta, hogy ha ilyen elö is fordulhatna, az semmilyen körülmények között és formában nem befolyásolná. és nem befolyásolhatná az eljárás folyásának menetét. Esetemben azonban, az Ön által is vezetett ügyészi szerv eljárása kapcsán, fenti számú ügyben ismételten tapasztalnom kellett azt, hogy olyan ügyész kollegája járt és járhatott legutóbb el, akinek (ismereteim szerint) országgyulési képviselo volt a férje, és aki okirattal is bizonyitható módon tudomással bir az Euro Möbel Line Kft. esetében elofordult súlyos törvénysértésekrol, de annak ellenére, hogy ezek megvalósulását és törvénysérto jellegét okiratban is rögzitették több más (korábbi) képviselo aláirása mellett, nem intézkedtek. (Jelen beadványhoz mellékelern dr. Balogh Lászlóhoz és dr. Medgyessy Péterhez irt közérdeku bejelentés, kérelem másolatát, amit dr. Balogh országgyz1lési képviselo, dr. Brúszel és Fritz Péter korábbi képviselok támogatólag irtak alá, a beadványomban foglaltakkal egyetértve.) 4. Index.hu hírportálon mai napon jelent meg a közismerten következmények nélküli olajügyek bemutatását ismereteim szerint eddig még nem vizsgált és feltárt oldalról és összefüggés rendszerben bemutató sorozat elsö része. Ez úgy kapcsolódik ügyem útján is dr. Pintér Sándor személyéhez, hogy a Pintér Sándorral bizonyítottan többes kapcsolatban álló, a rendörség után az MFB-nél dolgozó Orosz Sándor vádolt és rágalmazott meg éppen büntetöbíróság elött valótlanul azzal, hogy - a korábbi ügyészek - dr. Mészáros Attila és Dr. Lippai László ügyvédek gyüjtöttek részemre és juttattak el hozzám olajszökítésböl származó nyilvánvaló fekete pénzeszközöket. Oroszék azt is állították valótlanul, hogy az állítólag büncselekményböl származott és hozzám eljuttatott pénzeszközök eredetének ismerete ellenére azt, az eredetének eltitkolásával a normál gazdasági életben felhasználtam (Csatolom Oroszék május 19-én kelt valótlan tartalmú hivatkozott beadványát, és annak tudomásomra jutását követoen június 22-én haladéktalanul Orosz Sándor és akkor még ismeretlen társa ellen aljas szándékból nagy nyilvánosság elott elkövetett becsületsértés és rágalmazás vétsége miatt tett feljelentésemet). Dr. Pintér Sándornak és cégének az Euro Möbel Line Kft. MFB-vel összefüggo bennfentes információi egyrészrol az engem súlyos vádakkal megrágalmazó Orosz Sándortól is származhattak. A Hazánkban történt "olaj" buncselekmények túlnyomórészt felderítetlensége és törvényi következmények nélkülisége közismert. Ennek kapcsán ismereteim szerint Bács-Kiskun Megye is érintett. Az is ismert tény, hogy az olajügyekkel összefüggésben több fórumon és helyen többször is felmerült Pintér Sándor neve. Elozoek.figyelembevételével, a k(fogásolt határozat és kapcsolódó eljárások során kiemelten kell véleményem szerint vizsgálni az Euro Möbel Line Kft. kapcsán megvalósult és a hitelezok érdekét is durván sérto jelentos vagyon vesztést eredményezo cselekmények tekintetében azt. hogy jól láthatóan Pintér Sándorral szorosan együttmuködo Orosz Sándor korábbi Pintér beosztottat, MFB. biztonsági

4 3 vezetöt és a hamis vádat rögzíto bírósághoz benyújtott" közérdeku bejelentést" aláíró másik MFB-s munkatársat mi is motiválta, milyen cél is vezette valójában. Fenti Ön által is vezetett nyomozószerv elott hivatalból ismert konkrét esetek szerinti eljárások (amely természetesen nem teljes körufelsorolás) menete, a hivatkozott mai napon is adott interjúban elmondottakkal - álláspontom szerint - szögesen ütközik. Erre is tekintettel a most kézhez vett elutasító határozatuk bíróság elott is történo megtámadását megelozve tisztelettel kérem, hogy az ügyemben feltárt tényeket és körülményeket személyesen is szíveskedjen a valós tartalom, ahhoz kapcsolódó törvényi következmények és az elemi logika szabályai szerint és alapján is értékelni. Ugyanis a kényszeruen kifogásolt eljárásunk mindeddig az ügyemben felróható magatartás tanúsítása miatt érintett hivatalos személyeket, továbbá a feltuno értékaránytalansággal az Euro Möbel Line Kft. vagyonait hutlen kezelést is megvalósítva értékesíto, az azt bennfentes információk alapján megszerzo Pintér Sándort, illetve az oldalán érintett korábban nevesített és ismert személyeket meg nem engedheto módon mentesíti. Az elso helyen bemutatott durva törvénysértés-sorozat kizárólag az Ön által is vezetett nyomozószerv érintett eljáróinak hivatali visszaélést és bunpártolást is megvalósított tendenciózus törvénysértései miatt valósulhatott meg. A következmények nélkül maradt súlyos törvénysértéseken alapuló, jogeros bírósági ítélettel megállapított jogosulatlan pénzintézeti tevékenységet is leplezték és leplezik a nyomozó szervek, bíróságok, így Kecskemét központjában - a rendorség épületéhez egészen közeli épület homlokzatán - a hatóságok elott ismert súlyos buncselekmények ellenére "felnott" Jógazda Bank reklámja aggálytalanul olvasható ma is, a valós háttér el fedése miatt. A jelen állás szerint a törvényi következmények nélkül maradni látszó ügyemben megvalósult törvénysértés ek és a fent hivatkozott törvénysértések között - álláspontom szerint bizonyított az összefüggés, amely tény szintén indokolja azon kérelmemet, hogy T. Foügyész- helyettes úr személyesen vizsgálja meg és orvosolja az eljárás eddigi eleve valótlan tényálláson alapuló hibáit, a fel tárt törvénysértések következménynélküliségét. A kifogásolt határozatban nem találtam semmilyen utalást a korábban eloterjesztett kizárási indítványelbírálására, vagy annak törvényes kezelésére. Elozoekre is tekintettel kifejezetten árulkodó az a körülmény a fent hivatkozott kecskeméti ügyek ügyemmel is sok tekintetben hasonlóságot mutató hatósági törvénysértései tekintetében, hogyafeljelentésem i átvételét követoen négy nappal késobb a feljelentésem konkrét tényállításai valós alapokon való megcáfolása nélkül került elutasításra, majd az elutasítással szembeni panaszom pedig pár nappal késobb sommás, valótlan tatalmú hivatkozással. Kérem a jelen beadványomat a fegyveregyenloség szabályaira is tekintettel a évi XXV. tv. és a évi XXIX. tv. rendelkezései szerint is értékelni és kezelni, megtett intézkedésérol hivatalos értesítését kérve. Mellékletek: Tisztelettel: ~ r--fr 1IjJ(~ Borl,ély József sértett

5 'x1ror Dr. Szabó Ferenc foügyész-helyettes úr részére Bács-Kiskun Megyei Foügyészség 6000 Kecskemét Tisztelt Foügyész-helyettes Úr! Kecskemét, szeptember 10. BÁCS.~ISKUN MEGYEl FÓÜGYÉSZSÉG, KECSKEMÉT Hi\'.~z:.. D ERKEZETT:...../200. Fenti számon feljelentésem nyomán indult bünte~jiliüékj-~t; kénysze " kifogásolt folyására, továbbá az index.hu internetes újság én megielent "Maffiavádakat kaphatnak a nyakukba szocialista politikusok" CÍmu csatolt, az Ön nyilatkozatát is rögzíto írásra hivatkozva az alábbi tényeket rögzítem, az eljárással összefliggésben: Ön úgy nyilatkozott, hogy az alapítványi pénzek ügyében indított nyomozás során tartott házkutatásnál olyan bizonyíték került elo, amely alapján a befolyással üzérkedés gyanúja merül fel. A nyilatkozata alapján sajtóban megjelent befolyással üzérkedés gyanújának alapja: "Az egyetlen kapocs az ügyben, hogy személyi átfedések vannak". Az Euro Möbel Line Kft. "fa" felszámolási vagyonára, azon belül a ingatlanára is 2006-ban kötött adás-vételi szerzodés szerinti vevo, az ex belügyminiszter dr. Pintér Sándor tulajdonában is, és a felesége ügyvezetése alatt álló társaság volt. A szerzodés szerinti vételár feltuno értékaránytalanságban áll - a közel azonos idoben bonyolított ügyletekre is figyelemmel - egyrészt a környezeti szokvánnyal, másrészt az ingatlanról és az azon található muködo egységet képezett vagyontárgyakról több ízben igazságügyi szakértok által készített szakértoi jelentésekben meghatározott értékkel (Ptk /2/ bek., 234. /11 bek.) is. A korábbi. a tár!!vban tett feljelentéseimben született elutasító határozatok helvett kérem a nvomozásokat elrendelni és a vádat kiterjeszteni a fentiek és az alábbiak és a korábban beadott irataim alapján is. (Csak emlékeztetoiil: ez is egy feljelentés, és mára már mef!keriilhetetlen annak a ténvnek az Önök által történo elismerése, hogy a buncselekmény gyanúja fennáll - az természetesen nem zárja ki az eljárások lefolytatását követo jogeros ítéletig az ártatlanság vélelmét,- de tény az, hogy Dr. Pintér Sándor és felesége orrgazdák bííncselekmény útján szerezték meg 80 Mo Ft-ért az Euro Möbel Line Kft. menekülési értéken is állami érték becsléssel alátámasztottan 922 Mo Ft-ot éro bútorgyárát.ezt Ön sem és ef!vetlenef!v rendor vaf!v iif!vész vaf!v a zár alá vételt elrendelni köteles büntetobíró sem haf!vhatia fij!velmen kívül. Felhívom a figyelmét, hogya Fovárosi Bíróságon Dr. Székely Ákos büntetobíró tanácsa egy jóval kisebb súlyú ügyben- ahol a pertárgy érték ennek csak a tizede- jogeros felfiiggesztett börtönbiintetésre ítélte az elköveto Rácz Pétert, aki a rábízott vagyont feltuno értékaránytalansággal adta el (90 Mo Ft-ra értékeit vagyont adott el 15 Mo Ft-ért). Önök mégsem emeltek vádat a Duna Libra Rt-s Kovács Zoltá'; és Karkus Éva felszámoló duó ellen Idít/en kezelés miatt, és ahogy az Önök eljáró iigyészei fogalmaztak, a szándékosságot nem lehetett bizonyítani, annak hiányában nem róttak a terhükre buncselekmény elkövetését, holott a napnál is világosabb, hogy amennyiben, ha csak a szándékosság nem volt bizonyítható, attól még a hanyag kezelés megáll, azzal mef! kellett volna Oket f!vanlísítalli. E helyett valamelyik panaszomra vagy feljelelltésemre, amit a tárgyban tettem, nem átallotta a Kecskemét Városi Ügyészség eljáró ügyésze leírni azt az elutasító határozatában, hogy az orrgazdaság páros bííllcselekmélly (azaz társasjáték) és mivel szerinte az, hogya Karkus Éva és a Kovács Zoltán eladták a d I

6 2 Pintér családnak a bútorgyárat, nem buncselekmény a többször hivatkozott személyi összefonódások és tiltott bennfentes információk ellenére sem, hogy ezért nem követtek el orrgazdaságot). Felhívom a fii!velmüket, IWflV a továbbiakban véflre tegyenek eleflet a hivatali esküiükben fofllaltaknak, és sem tudottan, sem nem tudottan ne kövessenek el további bunpártolást, kötelesséflszegést. Haladéktalanul teflvék mefl a vaflvonbiztosítási intézkedéseket az ÜgV sértettieinek személvi védelme és az 'elkövetok általi bíín ismétlés, valamint a bizonvítékok eltüntetésének a veszélve és az esetiefles szökésveszélv elkerülése érdekében tartoztassák le Dr. Pintér Sándort, Dr. Magvari Józsefet, Dr Orosz Sándort( a telies lista összeállítása az Önök feladata). Remélem, hogy Önök is elérkezettnek látják az idot, de tudom, hogy nincsenek könnyu he(vzetben, mert a szálak messzire vezetnek. A Hajdú-Bét és egy csomó más vállalat, és egyéb gazdasági társaság tönkretétele nem csak Dr. Magyari Józseffelelossége, de higgyék el, hogya bunpártolás tovább nem folytatható. Nem feltételezem, hogy akár Ön, akár a kollegái tagjai a bíínszervezetnek, és elofordulhat, hogya helyzetük csak egyszeruen az, ami az enyém is, hogy nem tudják érvényesíteni a hivatali esküjükhöz igazított akaratukat. Már persze az Önök hivatali esküjérol beszélek, mert nekem az nincs, mivel én civil vagyok, hanem itt arra gondolok, hogy Önök bizonyára eloterjesztéseikben jelzik, amit tapasztaltak csak az államivá vált bunszervezettol, azaz a hordától kapott utasítást parancsként értelmezik, nem ismerve föl, hogy ez nép vagy most jobban hangzik, nemzetellenes parancs, és esetleg meg kellene tagadni. De sajnos a magatartásukkal Önök is cinkosok, ha nem az esküjük szerint járnak el. Ha pedig egyetértenek azzal, hogya Magyari, meg a Pintér, meg az Eros János, meg a Gyurcsány Ferencek, meg az Orbán Viktorok, meg a Dávid Ibolyák, meg a Kóka Jánosok által elkövetett gazdasági és egyéb buncselekményeket el kell tusolni, amíg ha az együttes hatásukat vizsgáljuk soha el nem évülo nép- és nemzetellenes bííncselekmények, akkor Önök bíínpártolást követnek el. De Tisztelt FoÜgyész-helyettes Úr, ne keseredjenek el, Önöknek is van tartásuk és becsületük, ha akmják nem muszáj megélhetési bíínözové válniuk a hivatali esküjükkel szögesen ütközo parancsok végrehajtására, beadhatják a felmondásukat és kiléphetnek az állományból, persze ez nem jelent emelt fovel történo távozást, mert "az a legény", aki le meri tartóztatni a bíínözové vált munkatársát, beosztottját, vagy fonökét. A feljelentésemben logikailag zártan bizonyítottam - a befolyással üzérkedés alapos gyanúját az Ön nyilatkozatára tekintettel is felveto - azon vitán felüli kapcsolódásokat, hogy az Euro Möbel Line Kft. "fa"-t a Berta Biztonsági Szolgálta Kft. orizte, akinek a meghatározó - és Pintérnek is a cégét eladó - tulajdonosa, a dr. Pintér Sándor alatt regnált rendorségi vezeto Dr. Berta Attila nyugalmazott rendor dandártábornok volt, és tudomásom szerint jelenleg is az ÁPV Rt. biztonsági vezetoje. A személyi összefonódásokat bizonyítva és a tiltott összefonódást, illetve az azokból származó bennfentes információk meglétét igazolja a Ny.149/ sz. jegyzokönyv, melyben 2006.máj.12-én dr. Ruszó Gyula tanúvallomásában többek között az alábbi terhelo vallomást tette dr. Pintér Sándorra: "... a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt., amelyben Pintér úr egyik tulajdonos megvásárolta a Berta Kft.-t, amely vagyonorzési tevékenységgel foglalkozott. Többek között az Euro Möbel Line telephelyét is orizték, amelynek során 22 millió Ft kinnlevoség keletkezett. A vételárba a Berta Kft. kérte beszámítani ezt a 22 millió Ft kinnlevoséget, mint behajthatót,... ".Ide több megjegyzés is tartozik: már az sem érdektelen a bunszövetség bizonyítása szempontjából, hogy ki a Dr. Ruszó Gyula?Ugyanúgy egy olaj bunözo, mint a dr. Pintér Sándor. Az, hogy szabadlábra helyezték, és azóta elso fokon felmentették, az nem azt jelenti, hogy nem bunözo, az csak a bunpártoló magyar igazságszolgáltatás hiátus cselekvoségét bizonyítja. Továbbá a Ruszó úr által emlitett beszámítás is jól sikerült-,ami egyébként felszámolási eljárásban kizárt, amit neki és Pintérnek is, mint joghoz. érto, de tendenciózusan nem jogköveto személyeknek tudniuk kellett volna- ~

7 3 mivel a 22 millió Ft helyett több mint 30 millió Ft hitelezo jogtalan elonyben részesítését követték el, amiben kivételesen vádemelés is történt ( csak azért ezt a Btk. -t alkalmazták, mert ennek a legkisebb a büntetési tétele, hogy azért valami legyen ). Bizonyára dr. Pintér Sándor is érezte, hogy problémás lenne azt a céget megvenni felszámolási eljárásból, amit saját maga oriz, ezért a jan. 20-i értékesítést megelozoen az akkor már tulajdonában lévo Berta Kft.-t lecserélte az Árgus Security Kft.-re. Ezzel persze csak a bunpártoló hatóságok elott tudta leplezni a bunszövetségben elkövetett orgazdaságot, elottem nem; az ÁPV Rt. tulajdonosa volt az MBV Rt-nek, amely MBV Rt. többségi tulajdonosa az Euro Möbel Line Kft-nek; Pintér által alapított Civil Biztonsági Szolgálat Rt. késobb beolvasztotta Berta Attila, volt budapesti fokapitány biztonsági cégét is. A Pintér féle vállalkozásban az MFB korábban 49 százalékos tulajdonrészt vásárolt, mintegy 240 millió forintért. A volt belügyminiszter cége referenciaként többek között a Magyar Honvédség, a Fideszhez kötodo Terrorháza Múzeum, a Mol Rt., a Fotáv és a MÁV Zrt. objektumainak vagy az OTP Bank orzését tudja felmutatni, és folyó évben már a Magyar Postánál is ellátnak orzési tevékenységet. Tény, hogy Pintér Sándor április 28-tóI az OTP Bank igazgatóságának tagja, azt megelozoen pedig az OTP Rt. felügyelo-bizottságának volt a tagja; az MFB által került - menekülési értéken közel egymilliárd forintra - felértékelésre az Euro Möbel Line Kft. vagyona, amely bank szintén ex rendor biztonsági fonöke Orosz Sándor és banki munkatársa által írt MFB nevében közérdeku bejelentést a nyilvánvaló koncepció alapján ellenem indult büntetoügyben a bíróság részére, amelyben azt állították valótlanul, hogy a közérdeku bejelentésben nevesített velem kapcsolatban állt két ügyvéd az én tudomásom mellett és belegyezésemmel olajszokítésbol származó fekete pénzeket szedtek össze, amelyet rendelkezésemre bocsátottak; a Pintérék által2006-ban a valós ár töredék értékén megszerzett bútorgyár "megvétele" elott a Pintér tulajdonában álló cég tulajdonába ido közben került Berta Kft-t a bútorgyári orzésben 2005-ben felváltotta az ÁRGUS Security Kft; az ÁRGUS Security Kft. orizte az Egerben bútorgyártó tevékenységet folytatott AGRIA BA-MA T Kft. "fa"-t is, amely céget a dr. Magyar József nevével fémjelzett, Kossuth Holding Rt-hez konspiratív módon bekötött egyik leánycég a Novum Kft. számol fel 1998 óta; a Kecskeméten szintén bútorgyártó tevékenységet folytatott Euro Möbel Line Kft. felszámolását a véletlenek szerencsétlen egybeesése alapján ugyancsak a dr. Magyari József nevével fémjelzett, Kossuth Holding Rt-hez konspiratív módon bekötött másik leánycég a Hunyadi Rt. számolt fel korábban, majd azt követoen egy másik Kossuth Holdingos stróman cég a Duna Libra Rt. által folytatja a felszámolást 2003 óta a Berta és Árgus Kft-k orzo tevékenysége mellett; Az ÁRGUS Security Kft. tulajdonosa Apáthy Zoltán, aki a Faktum '99 Kft. / Hungária Faktor kft-nél FB tag, a cégnek a tulajdonosa pedig az R-Faktor Kft., ahol dr. Magyari József kinyújtott jobb kezeként megtalálható Höfle Béláné, aki az Euro Möbel Line Kft. kapcsán is tevékenykedett; Höfle Béláné egyik fogaskerékként - szintén a szerencsétlenek véletlen egybeesése folytán - szerves része volt a hatásában mai napig is fennállóan meehamisított céeiratokkal (Cg.Ol ) történt AGRIA BA-MAT Kft., Balázs család összehangolt láncolatos büncselekménvekkel való és ielenlee is folyó teljes kifosztásában; a Höfléné által is bújtatottan megjelenített dr. Magyari József az MFB 100%-os tulajdonában álló leánycég Corvinus Rt-nek az It. Tagja; J

8 4 az MFB biztonsági vezetöje Orosz Sándor által büntetöügyemhez benyújtott közérdeku bejelentésben hivatkozott dr. Seprényi Sándor mostanáig, szintén az MFB egyik leánycégének volt a vezetöje. A fentiek szerint bizonyítottan fennálló és a közhiteles nyilvántartásból bárki által megismerhetö hivatkozott "személyi átfedések" és a feljelentések alapján a T. Nyomozó Hatóság elött kirajzolódni kellett, kirajzolódott azon szuk köru motivációs lánc, amely a feltárt rengeteg törvénysértés kapcsán minden esetben felmerülö qui prodest kérdésre egyértelmu és büntetöjogilag is értékelhetö válaszokat adott és ad. Minden kétséget kizáróan bizonyított tény az, hogya felszámoló cégekre vonatkozó törvényi elöírásoknak meg nem felelö egyetlen, de ennek ellenére aggálytalanul muködni engedett és a legnagyobb felszámolásokat megkapó Máté László MSZP pénztárnok után dr. Magyari József nevével fémjelzett Kossuth Holding Rt-hez "személyi átfedések", és a megvalósított törvénysértések tendenciájával, irányultságával megcáfolhatatlanul bizonyítottan kapcsolódó leánycégek (Novum Kft. Hunyadi Rt., Duna Libra Rt.) útján megvalósított durva, és a T. Nyomozó Hatóságok által a Be. és a Ptk. szabályai szerinti következmények nélkül hagyott hivatkozott buncselekményeknél minden esetben az ÁPV Rt., vagy valamely éppen a rendelkezése alatt állt állami vagyontömeg, az MFB, a Kossuth Holding Rt, valamely leánycége jelent meg, amely cégek muködése során megvalósult buncselekményekkel kapcsolatban rövidebb hosszabb távon megjelent a befolyással üzérkedés vádja alól valótlan hivatkozásokkal felmentett dr. Magyari József, illetve stábjának valamely tagja, és dr. Pintér Sándor közvetlenül, illetve fenti "személyi átfedések" útján, valamely korábbi rendörségi beosztottja, munkatársa, hitük szerint rendkívül jól konspiráltan, és felismerhetetlenül. Az általam ügyvezetett Euro Möbel Line Kft. rablásnak fényes nappal is beillö MFB Kossuth Holding Rt., Magyari - Pintér általi törvénysértö kifosztása kapcsán feltárt nyilvánvalóan összefüggo és szét nem választható buncselekménvek nyomozása. és ezek eredményének törvények szellemében való és aszerinti történo kezelése kapcsán nem lehet elvonatkoztatni a szintén a T. Nyomozó Hatóság elött folyt Ny.1801l999., a 8.75/2000., a B.342/2000. számú bunteto ügyben is megvalósuit, és annak alapját képezo súlyos törvénysértésektol és azok tendenciájától, illetve attól, hogy az ügyben feltárt és jogeros bírósági ítéletekkel is bizonyított buncselekmények ellenére egyetlen a Btk-ban rögzített törvényi következmény foganatosítására nem került sor "ismeretlen okból". Igaz, Nagy Lajos nevének többszöri aláhamisítása alapján megvalósuit, befejezett cselekményu buncselekmények (valótlan tartalmú a cégjegyzék a mai napig is) miatt az ellene koholt vádak alapján indított és felülvizsgálati szakig elvitt bünteto ügyben jogerosen mondták ki nevezett bunösségét sikkasztás buntettében, amely jogeros határozatot a Legfelsobb Bíróság akként helyezett hatályon kívül, hogy az elso és másodfokon eljárt bíróság - így a Nagy Lajos hátrányára elkövetett buncselekmények idején eljárt dr. Pintér Sándor által vezetett, felügyelt rendorség, de az ügyészség is - minden vonatkozó anvagi iogi szabálvt megsértettek a vádlott terhére rótt cselekmények kapcsán megállapított bunösség kimondásával. A Nagy Lajos elleni ma már bizonyítottan nyilvánvalóan koholt vádakon alapulóan 1996-ban indított és 2001-ig folytatott büntetoeljárással - a hatóságok "ismeretlen okú" tétlensége, minden és mindenkor történt félreértésével, majd a jogeros felmentését követoen tett feljelentés törvénysérto kezelésével, tehát a hamis vád és más befejezett cselekményu súlyos buncselekmények törvényi következmények nélkül hagyásával mindvégig fedezték a Dr. Tóth Attila és Eros Lajos nevével fémjelzett Ramsys Rt. (A RAMSYS Rt is hajaz a jelenleg az Önök elott folyó Zuschlag ügyre, a RAMSYS Rt-rol is az a hír járja, hogy sikeresek ~

9 5 pályázatok és pályázati pénzek elnyerésében. Vajon miért?) által jogerös bírósági ítélettel megállapított jo!!osulatlan pénzintézeti tevékenysé!! miatt a PSZÁF felielentése alapián indult büntetoeljárás Btk. szerinti telies következménvnélkülisé!!ét! Fedezték továbbá a Ramsys Rt., az Info Holding Group Rt., Póni Kft. és kapcsolódó cégeik útján éppen a Nagy Lajossal szembeni koncepciós eljárások idejében is szervezett, ma már a rendorség emblémájával magát hirdeto TROMF néven futó eredetiségvizsgálat elokészületeit, amely elökészületek természetesen, a büncselekmények alól a hatóságok által törvénysértöen mentesített, Nagy Lajos nevének többszöri, valótlan tartalmú közokiratokat, cégjegyzéket is eredményezö aláhamisításával érintett személyek által müködtetett Info Holding Group-ot is megjelenítö személyek (dr. Tóth Attila, Eross Lajos, dr. Sándor Csaba) eljárásban történt. A fenti Nagy Lajossal szemben is megvalósult törvényi következmények nélkül maradt büncselekmények miatt, egy az eredetiségvizsgálattal összefúggö újságban megjelent tudósítás és abban hivatkozott dr. Tóth Attila rendörséggel való együttmüködés alapján a BMnek írt levélben személyére vonatkozóan rögzítettek miatt dr. TÓth Attila tett feljelentést Nagy Lajossal szemben becsületsértés vétségében. A (12. B.1953/2002.) büntetöeljárás csak addig folyt, amíg az eredménytelen békítés után az egyik tárgyaláson bírói kérdésre a sértett elö nem adta, hogy egy milliárdos szerzödésröl van szó az általa képviselt és résztulajdonában álló cégeket érintöen, amely szerzödést "Dr. Pintér Sándor Írta alá", és ezen nyugszik a sértett cégcsoportjának a rendörséggel - is - való együttmüködése. A Dr. Pintér Sándor szerzödés idején ORFK parancsnok, a tárgyalás idején ex belügyminiszterre bírói kérdésre tárgyaláson tett nyilatkozat "ismeretlen okból" kimaradt az igen csak rövid jegyzökönyvböl, így annak rögzítését külön kellett kémi. Igaz a Nagy Lajossal szembeni koholt vádak alapján indított és folytatott ügynek ez volt a sava-borsa, a lényege, de az igencsak rövid tárgyalási jegyzökönyvböl mégis pont ez a rész maradt ki - elsö körben. A pár hónappal késöbbi utólagos jegyzökönyvezést követöen a sértett feljelentö már nem is volt annyira sértett, és "ismeretlen okból" már a BM-ben sem várták a feljelentése nyomán indult Nagy Lajost elmarasztaló határozatot annyira. A Ramsys Rt-vel szemben a PSZÁF által kezdeményezett büntetöeljárás is törvényi következmények nélkül maradt és maradhatott, holott jogerös bírósági ítélet mondja ki a jogosulatlan pénzintézeti tevékenység folytatását, de a büntetöeljárásban gyanúsítottakat a jogerös ítélet ellenére "ismeretlen okból" mentesítettek minden következmény alól. A fentiekben részletekbe menöen és tárgyilagosan rögzítettek - szerény álláspontom szerint az index.hu hivatkozott írásában Szabó ügyész úr által hivatkozott - jelen ügyben egy évtizeden túlra visszanyúlóan bizonyított személyi átfedések és azok útján fennálló cégkapcsolódásokat félre nem érthetö módon bizonyítják. A kérdés a saját szempontomból csak az, hogy az uniós csatlakozással és a fennen hirdetett jogharmonizációval a törvények feltétlen betartására is meg van-e már a készség az illetékes szervek érintett eljárói részéröl, vagy ügyemben ugyan azzal a jól bejáratott személyi átfedésekkel terhelt technikával a súlyos büncselekményeknek is az eltusolásával, az érintett' magas tisztségben müködött, müködö személyek levédésére lesz-e erösebb érdek? (Az Izsáki vérminta ügyként elhíresült baleset áldozata Nagy György az unokabátyám volt, akivel együtt a felesége is meghalt a baleset során. A balesetet okozó vérmintája törvényesen folytatott hivatalos eljárásban elo nem fordulható módon tünt el, Dr. Pintér Sándor országos rendor-fokapitánysága idején. Kérem a panasz-kiegészítésem elfogadását, továbbá az abban foglaltak Be (1) és (2) bek-e, évi. XXXI. tv. 14.cikkely a évi XXIX. tv ai szerinti, a évi CXXV. tv. 8. t) pontja és a 1O. (2) bek-ére figyelemmel történo kezelését. A évi XXIX. tv (2) és (4) bek. alapján intézkedésükrol kérem hivatalbóli tájékoztatásukat. ~

10 6 Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Tavaszmezö u. 18. Tisztelettel: 24;:17 r:::; Mellékletek: 14 db A/4 lapon - 14 oldal Átadott iratanyag jegyzék: 1. Index cikk 2. Jegyzokönyv 3. Végzés 4. Állami Bankfelügyelet tájékoztató levél 5. V. sz. melléklet 6. VI. sz. melléklet 2 db A/4 lapon - 2 oldal 2 db A/4 lapon - 2 oldal 2 db A/4 lapon - 2 oldal 5 db A/4 lapon - 5 oldal 2 db A/4 lapon - 2 oldal 1 db A/4 lapon - 1 oldal {

KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ 2014

KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ 2014 KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ 2014-1 - K Ö Z G YŰ Y L É S BEMUTATKOZÁS 2014. május 10. Az egyesületet WWM lizing névvel 1996.február 12.-én alapították meg. Az egyesület mai neve: 2004. 03.25.-től. A Fővárosi Bíróságon

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Főszerkesztő: Olvasószerkesztő: Tervezőszerkesztő: Szerkesztőségi munka, grafikai tervezés, nyomdai előkészítés:

A TARTALOMBÓL. Főszerkesztő: Olvasószerkesztő: Tervezőszerkesztő: Szerkesztőségi munka, grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Szóljatok, ha szólni kell... most a hitelkárosultakért!!! 309. szám A TARTALOMBÓL Lesz-e még a nemzet olyan, hogy halált nem érdemel?... 4 az öntudatos magyar polgár lapja Kormányt buktathat a devizahitel...

Részletesebben

IBOLYA TIBOR. A gépjármű-finanszírozással kapcsolatos bűncselekmények nyomozásáról

IBOLYA TIBOR. A gépjármű-finanszírozással kapcsolatos bűncselekmények nyomozásáról IBOLYA TIBOR A gépjármű-finanszírozással kapcsolatos bűncselekmények nyomozásáról Sajtóhírek szerint az elmúlt öt évben ötszörösére nőtt a gépjármű-finanszírozással kapcsolatos bűncselekmények, gépjármű-finanszírozási

Részletesebben

Halmai Gábor. * A jelentés összeállításában részt vett Bárd Petra, Mészáros Gábor, Polgári Eszter, D. Tóth Balázs és Varsányi Benedek.

Halmai Gábor. * A jelentés összeállításában részt vett Bárd Petra, Mészáros Gábor, Polgári Eszter, D. Tóth Balázs és Varsányi Benedek. Halmai Gábor AZ ALAPJOGOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2005-BEN * B E V E Z E T Ô M E G J E G Y Z É S E K Az Európai Parlament (EP) 2001. július 5-i ajánlására az Európai Unió Bizottsága 2002 szeptemberében

Részletesebben

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Dr. Balla Lajos Idzigné Dr. Novák Csilla Dr. Kahler Ilona Dr. Németh Norbert Dr. Szurdi Béla Dr. Vadász Mihály A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL szóló 1999. évi LXIX. törvény gyakorlati kézikönyve jogalkalmazóknak

Részletesebben

A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója

A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója FEHÉR FÜZET 2006 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója FEHÉR FÜZET 2006 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója Felelõs kiadó: DR. KÁRPÁTI JÓZSEF Szerkesztette: IVÁNYI

Részletesebben

Amerikai Nagykövetség, Budapest. Országjelentések az emberi jogok tiszteletben tartásáról - 2013

Amerikai Nagykövetség, Budapest. Országjelentések az emberi jogok tiszteletben tartásáról - 2013 2013. évi emberi jogi jelentés Országjelentések az emberi jogok tiszteletben tartásáról - 2013 http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2013&dlid=220287#wrapper Kiadta az Amerikai

Részletesebben

Dr. Béres-Deák Attila ügyvédjelölt, vámszakértő

Dr. Béres-Deák Attila ügyvédjelölt, vámszakértő Dr. Béres-Deák Attila ügyvédjelölt, vámszakértő Csempészet, vámorgazdaság és jövedéki bűncselekmények elkövetési értékeinek meghatározása büntetőeljárásban Problémafelvetés: A vám és jövedéki bűncselekmények

Részletesebben

AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK JELENTÉSE

AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK JELENTÉSE AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK JELENTÉSE A CSALÁDON BELÜL VESZÉLYEZTETETT GYERMEK- ÉS FIATALKORÚAK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAMI FELADATOKRÓL HEVES MEGYEI HELYZETJELENTÉS 1997-99 ÉVEKRŐL AZ

Részletesebben

Fehér Füzet. A MÁSSÁG Alapítvány Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Irodájához érkezett ügyek alapján. Felelôs kiadó: Dr.

Fehér Füzet. A MÁSSÁG Alapítvány Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Irodájához érkezett ügyek alapján. Felelôs kiadó: Dr. Fehér Füzet 1995 A MÁSSÁG Alapítvány Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Irodájához érkezett ügyek alapján Felelôs kiadó: Dr. Furmann Imre OTHERNESS Foundation Legal Defense Bureau for National and Ethnic

Részletesebben

AZ ALAPJOGOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2004-BEN *

AZ ALAPJOGOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2004-BEN * Halmai Gábor AZ ALAPJOGOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2004-BEN * BEVEZETÔ MEGJEGYZÉSEK Az Európai Parlament (EP) 2001. július 5-i ajánlására az Európai Unió Bizottsága 2002 szeptemberében létrehozott egy független

Részletesebben

A munkahelyi zaklatás megelőzése és a jogérvényesítés formái EBH-füzetek

A munkahelyi zaklatás megelőzése és a jogérvényesítés formái EBH-füzetek A munkahelyi zaklatás megelőzése és a jogérvényesítés formái EBH-füzetek Készítette az Egyenlő Bánásmód Hatóság Hatósági és Jogi Főosztálya Budapest, 2015. július A tájékoztató füzetben található képek

Részletesebben

17. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.04.22-26.

17. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.04.22-26. 1 / 42 17. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.04.22-26. 2013.04.22. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla L.Z. + 3 fő Emberölés bűntette 2013.04.22. 09:00 Az eksőfokon eljáró Debreceni Törvényszék

Részletesebben

ppp ONLINE (INTERNETES) KIADÁS

ppp ONLINE (INTERNETES) KIADÁS ppp ALAPÍTVA: 2013 II. ÉVFOLYAM, 2014/3 4. SZÁM ONLINE (INTERNETES) KIADÁS OBSITOS DETEKTÍVEK LAPJA az Obsitos Detektívek Egyesületének kulturális és szakmai online (internetes) folyóirata Megjelenik:

Részletesebben

A Magyar Bűnüldöző Szakmai Egyesületének tudományos-szakmai folyóirata Alapítva: 2010 V. évfolyam 1 2. szám 2014/1 2.

A Magyar Bűnüldöző Szakmai Egyesületének tudományos-szakmai folyóirata Alapítva: 2010 V. évfolyam 1 2. szám 2014/1 2. A Magyar Bűnüldöző Szakmai Egyesületének tudományos-szakmai folyóirata Alapítva: 2010 V. évfolyam 1 2. szám 2014/1 2. A tartalomból Dr. Kovács Gyula A tudományos munka és az újságírás ötvözése Ferencz

Részletesebben

Simon Nikolett* A tanúvallomás. jogosulatlan megtagadása, mint anyagi jogi nóvum hatása a Be. vonatkozó rendelkezéseire

Simon Nikolett* A tanúvallomás. jogosulatlan megtagadása, mint anyagi jogi nóvum hatása a Be. vonatkozó rendelkezéseire nősítést nyer. Az új igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény látható, hogy alapjaiban érinti a rend bír sá Simon Nikolett* golás korábbi és feltehetőleg jelenleg hatályos rendszerét is olyannyira, hogy

Részletesebben

Lépések egy átlátható kirendelt védői rendszer irányába Kutatási beszámoló Magyar Helsinki Bizottság Budapest, 2012 KÉZIRAT NEM KÖZÖLHETŐ

Lépések egy átlátható kirendelt védői rendszer irányába Kutatási beszámoló Magyar Helsinki Bizottság Budapest, 2012 KÉZIRAT NEM KÖZÖLHETŐ Lépések egy átlátható i rendszer irányába Kutatási beszámoló Magyar Helsinki Bizottság Budapest, 2012 KÉZIRAT NEM KÖZÖLHETŐ Magyar Helsinki Bizottság, 2012 Kádár András Kristóf, Novoszádek Nóra, Selei

Részletesebben

1) Előterjesztés egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről

1) Előterjesztés egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről Mátészalka Város Képviselő-testület 2012. május 24. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:11-12, d./ határozata:56-64, Száma:

Részletesebben

Klotz Péter: Esetelemzés: Döge polgármesterének vesztes pere 1

Klotz Péter: Esetelemzés: Döge polgármesterének vesztes pere 1 Klotz Péter: Esetelemzés: Döge polgármesterének vesztes pere 1 1. Az eset Igencsak meglepődtek Döge, a kis Tisza-menti falu lakói, amikor 2007 októberében egy esti tényfeltáró műsorban hallották polgármesterüket.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT SZÁNTÓ JUDIT

SZAKDOLGOZAT SZÁNTÓ JUDIT SZAKDOLGOZAT SZÁNTÓ JUDIT 2007. PIRAMISJÁTÉK VAGY MULTI LEVEL MARKETING? SZÁNTÓ JUDIT JOGÁSZ SZAK NAPPALI TAGOZAT 2 TARTALOMJEGYZÉK Történeti Áttekintés...4 Pilótajáték Magyarországon...6 Magyarországi

Részletesebben

Az adócsalással kapcsolatos ítélkezési gyakorlat vizsgálata

Az adócsalással kapcsolatos ítélkezési gyakorlat vizsgálata Az adócsalással kapcsolatos ítélkezési gyakorlat vizsgálata A Legfőbb Ügyészség 2010. évi vizsgálati tervének A/1. pontja előírja a vádtól eltérő minősítések körének és okainak, valamint az adóhiány megállapítására

Részletesebben

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 48. hét. Törvénymódosítás készült a rezsicsökkentés végrehajtásáért

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 48. hét. Törvénymódosítás készült a rezsicsökkentés végrehajtásáért Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 48. hét Faragnak a közös költségből Törvénymódosítás készült a rezsicsökkentés végrehajtásáért Januártól tovább csökkenhet a társasházak közös költsége.

Részletesebben

A nyomozások időszerűsége, a nyomozás gyorsítása

A nyomozások időszerűsége, a nyomozás gyorsítása Kiss Anna Mészáros Ádám A nyomozások időszerűsége, a nyomozás gyorsítása A büntetőeljárás gyorsítása Az elmúlt időszakban egyre nagyobb hangsúly került a büntetőeljárás gyorsítását célzó megoldások keresésére.

Részletesebben

Legfőbb Ügyészség 1055 Budapest Markó u. 16. 2014. december hó 29. Tárgy: feljelentés. Tisztelt Legfőbb Ügyészség!

Legfőbb Ügyészség 1055 Budapest Markó u. 16. 2014. december hó 29. Tárgy: feljelentés. Tisztelt Legfőbb Ügyészség! Legfőbb Ügyészség 1055 Budapest Markó u. 16. 2014. december hó 29. Tárgy: feljelentés Tisztelt Legfőbb Ügyészség! Alulírott, Juhász Péter (cím:1064, Budapest, Nagymező utca 4.) az alábbiakban kifejtett

Részletesebben

A gyanú. árnyékában. Kritikai elemzés a hatékony védelemhez való jog érvényesülésérôl

A gyanú. árnyékában. Kritikai elemzés a hatékony védelemhez való jog érvényesülésérôl A gyanú árnyékában Kritikai elemzés a hatékony védelemhez való jog érvényesülésérôl A gyanú árnyékában Kritikai elemzés a hatékony védelemhez való jog érvényesülésérôl A gyanú árnyékában Kritikai elemzés

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK PROBLÉMÁI A NEKI ÜGYEINEK TÜKRÉBEN. A tanulmány szerzõi: IVÁNYI KLÁRA és DR. UDVARI MÁRTON

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK PROBLÉMÁI A NEKI ÜGYEINEK TÜKRÉBEN. A tanulmány szerzõi: IVÁNYI KLÁRA és DR. UDVARI MÁRTON A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK PROBLÉMÁI A NEKI ÜGYEINEK TÜKRÉBEN B E V E Z E T É S A tanulmány szerzõi: IVÁNYI KLÁRA és DR. UDVARI MÁRTON Az önkormányzat részérõl elkövetett hátrányos megkülönböztetés

Részletesebben

Bizalmi kérdés. Kutatás a rendőri intézkedések ellen 2005-ben tett állampolgári panaszok tárgyában. Ritter Ildikó KUTATÁSI BESZÁMOLÓ.

Bizalmi kérdés. Kutatás a rendőri intézkedések ellen 2005-ben tett állampolgári panaszok tárgyában. Ritter Ildikó KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. Bizalmi kérdés Kutatás a rendőri intézkedések ellen 2005-ben tett állampolgári panaszok tárgyában KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Készítette: Ritter Ildikó Bizalmi kérdés Kutatás a rendőri intézkedések ellen 2005-ben

Részletesebben

A rendészeti korrupció aktuális kérdései

A rendészeti korrupció aktuális kérdései 1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészetelméleti Kutatóműhely B u d a p e s t Farkasvölgyi út 12. 1121 A rendészeti korrupció aktuális kérdései Kategória: főiskolások/egyetemisták Készítette: Pap Renáta

Részletesebben

A médiaszabályozás két éve (2011 2012)

A médiaszabályozás két éve (2011 2012) M é d i a t u d o m á n y i K ö n y v t á r A médiaszabályozás két éve (2011 2012) A médiaszabályozás két éve (2011 2012) Médiatudományi Könyvtár 5. Sorozatszerkesztő Koltay András Nyakas Levente A médiaszabályozás

Részletesebben

ISSN 2060-7245 Készült: Kurrens Print Kft. Budapest 2012. Felelôs vezetô: Réti Péter ügyvezetô igazgató

ISSN 2060-7245 Készült: Kurrens Print Kft. Budapest 2012. Felelôs vezetô: Réti Péter ügyvezetô igazgató ISSN 2060-7245 Készült: Kurrens Print Kft. Budapest 2012. Felelôs vezetô: Réti Péter ügyvezetô igazgató Tájékoztató az Egyenlô Bánásmód Hatóság 2011. évi tevékenységérôl, valamint az egyenlô bánásmódról

Részletesebben