TURAI HIRLAP. Harminchétmillió forintra pályázik városunk. Megelevenedett történelmünk. (kép es b esz ám oló nk a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TURAI HIRLAP. Harminchétmillió forintra pályázik városunk. Megelevenedett történelmünk. (kép es b esz ám oló nk a 10-11."

Átírás

1 Ára: 70 Ft TURAI HIRLAP A-PDF MERGER DEMO KÖZÉLETI HAVILAP JÚLIUS Önkormányzati hírek Harminchétmillió forintra pályázik városunk Június 29-i ülésén a képviselõtestület elfogadta a Hevesy György Általános Iskola, valamint az 1. és 2. számú Óvoda intézményi minõségirányítási programját, valamint a két utóbbi intézmény szakértõi véleményekkel megerõsített nevelési programját. Mint Gyenes László alpolgármester rámutatott: ezen okiratokkal meghatározták mindazon oktatási-nevelési folyamatokat és eljárásokat, amelyekkel az eddiginél is magasabb szinten végezhetõ a gyermekek fejlesztése. Az iskolai és az óvodai nevelés színterére egyaránt érvényes, amit dr. Liposits Zsoltné iskolaigazgató hangsúlyozott: bár négy-öt évbe is beletelhet, mire a minõségirányítási program minden egyes pontjában az elõírások szerint tudnak eljárni, a program a kezdetétõl minden tanuló minõségi oktatását-nevelését irányozzaelõ. Bár az integrált ISO 9001 és ISO szabvány szerinti minõség- és környezetirányítási rendszert mûködtetõ Galgamenti Víziközmû Kft. tavalyi összes árbevétele kismértékben elmaradt a évinél, adózott eredménye még így is 4,7 % volt. Ritecz György ügyvezetõ igazgató be- Turai Nyári Játékok számolójából az is kiderült, hogy a társaság területén nyert vízmennyiség több mint háromnegyedét változatlanul a turai vízkutak adják. Korsós Attila alpolgármester errereagálva nehezményezte, hogya társasághárom fõs Megelevenedett történelmünk (kép es b esz ám oló nk a ol da lo n) Szociofotósok Turán, Boldogon és Jászfén yszarun Egy hét pillanatképei fotóalbumban és kiállításon AMagyar Néprajzi Múzeum felkérésére fotómûvészekbõl és fotóriporterekbõl álló csapat érkezettturára, Boldogra és Jászfényszarura, hogy elkészítsék a három település szociofotóiból álló, 2005-ben megjelenõ album anyagát. Minderrõl Kresz Albert gödöllõi fotómûvész, az egy hétig Turán, a Falumúzeumban állomásozott hatfõs csapat tagja beszélt a legutóbbi képviselõ-testületi ülésen. Kresz Albert elmondta: a csapat tagjai a legidõsebb nyolcvan, a legfiatalabbhuszonéves nyaranta már negyedik éve szakítanak néhány napot arra, hogy fotós szemmel nézve bemutassák az ország egy-egy szegletét. Dunaszekcsõn valamint Kötcsén és környékén, majda nógrádiménes-patakmenti településeken azelnéptelenedõben lévõ falvak hétköznapjait rögzítették.amostani feladat tehát eltér az eddigiektõl, hiszen a fiatal város, Tura és a két szomszédos falu ese-tében nem beszélhetünk a lakosságrohamos csökkenésérõl a fotó-sok idei táborozása alkalmával ez-redfordulós pillanatképek szület-nek Pest és Szolnok megye határ-vidékérõl. Az anyagból jövõre nem csupán fotóalbum, de kiállítás is születika Néprajzi Múzeumban. Atestületi ülés végénaz önkormányzat vendégül látta a tábor résztvevõit a Falumúzeumban. felügyelõ bizottságában a legnagyobb tulajdoni hányaddal és ivóvízbázissal rendelkezõ Turának nincs képviselõje. Ritecz György válaszában elmondta: a három képviselõ a mûködési területük (folytatása2.oldalon) Takács Pál felvétele Július 1-tõl elérhetõ Tura hivatalos honlapja (3. oldal) Labdarúgás Negyedik lett Tura csapata (19. oldal)

2 Önkormányzati hírek Harminchétmillió forintra pályázik (folytatásaz1.oldalról) egy-egy körzetét képviseli, így jelenlegtura érdekképviseletét is az egyik szomszédos településen élõ tisztségviselõ látja el. Tóth István polgármester javasolta, hogyterjesszék a Galgamenti Víziközmû Kft.. közgyûlése elé a felügyelõ bizottság háromról öt fõre történõbõvítését. Nagy-TóthIstván a fejlesztések felõl érdeklõdött.a kft. igyekszik felújítani gépparkját, így a nyereség egy részébõl nemrégiben Iveco teherautót vásároltak, amely a cég régi Ifa teherautóját váltotta fel. Pálinkás Ildikó kérdésére válaszolva az ügyvezetõ igazgató elmondta: a körzetben folyamatosan cserélik a régi tûzcsapokat ; anemrégibena Szövetségutcábantörtént tûzesetnél egy régi konstrukciójú, de mûködõképes tûzcsap nehezítette meg a tûzoltók munkáját. Ritecz György végezetül elismerését fejezte ki az önkormányzatnakés a polgármesteri hivatalnak, amiért igyekszik rendezni a vízkutak körüli területek tulajdonviszonyát.( Aszerk. megjegyzése: Errõl egy késõbbi napirendi pontban döntöttek a képviselõk. A víziközmûvek korábban a már megszûnt PVCSV tulajdonában voltak, majd állami tulajdonba kerültek, holott az ivóvíz biztosítása önkormányzati feladat. A kérdéses területek a képviselõ-testület hozzájárulása után egy bírósági kereset beadásával, lényegében per nélkül jutnak majd az önkormányzat tulajdonába.) A Tura és Galgahévíz közös tulajdonában mûködõ Kommunál Kft. elsõsorbana vártnál hárommillió forinttal kevesebb állami támogatás miatt szigorú takarékosságmellett üzemel, derült ki Kis András ügyvezetõ beszámolójából. Acsatornahálózat és a szennyvíztisztító telep mûködé- Sallai Ferenc, a Pénzügyi Bizottság külsõs tagjának közbenjárására a Richter Gedeon Rt. húsz használt számítógéppel és tíz monitorral gyarapította a Hevesy György Általános Iskola számítástechnikai gépparkját. Az ajándékba kapott eszközöket lapunk megjelenésével egy idõbenszállítjákturára. 2 sét számos technikai probléma nehezítette, ráadásul a hibás aknafedlapok cseréje másfélmillió Ft-ba kerül. Jó hír, hogy a biológiai szennyvíztisztítást elõsegítõ nitrifikációs folyamat melynek leállásáról elõzõ számunkban olvashattak június 14-énbeindult. A szennyvízbekötési akció elõnyeivel 16 háztartásban kívántak élni (11 ingatlan esetében a rákötés folyamatban van). Furcsa, hogy a két településen összesen 106 háztartásban a rákötés ellenére sem veszik igénybe a szennyvízhálózat adta elõnyöket. Nagy-Tóth István felszólalása után Baranyi Károly indulatosan kifogásolta, hogy a testületi ülést megelõzõ napon tartott egyeztetésen a csatornahálózat tervezõje (állítólagkifogásolható stílusban) szóvá tette, miért vannak jelen a téma iránt érdeklõdõ turai képviselõk. Miután ez a panasz galgahévízi polgármestertársával kapcsolatbanis felmerült, TóthIstván polgármester hangsúlyozta: bár a képviselõkrészt vehetnekezeken Nagy-Tóth István pozitívumként értékelte a kft. tavalyi vállalkozási eredményét, ugyanakkor Pálinkás Ildikóval együtt úgy látta: túl sok a bizonytalanság a beszámolóban, a biztonságos mûködtetéshez szükséges elemeket konkrétan meg kell jelölni. Kis András szerint valós kérdésekrõl van szó, egyes technikai problémákra egyelõre a szakértõk sem tudják a választ. Korsós Attila, illetve a Fejlesztési Bizottság állásfoglalását tolmácsoló Kuti József elnök az egész rendszer független szakértõk bevonásával történõátvizsgálását javasolta. ASzelektív Kft. tevékenységét mi sem jellemzi jobban, mint az üzemlátogatások végeztével elismeréssel nyilatkozó hazai és külföldiszakmai küldöttségekszavai valamint az, hogy az itt elõállított Szelektív komposzt már négy országos üzletlánc árukínálatát gazdagítja. Benke Sándor ügyvezetõigazgatóbeszámolójában jelezte: a jelenlegi 20 literes kiszerelésbõl állókínálatot hama JÚLIUS rosan 5 és 10 literes csomagolással bõvítik.avásárlói visszajelzésekkedvezõek, aturai komposztnak egyelõre nincs konkurenciája. A szelektív hulladékgyûjtési rendszer hatásfokának növekedését jelzi, hogy idénjanuárés május közöttturán12tonnával nõtt abegyûjtött szilárd hulladék mennyisége.a hír örömteli, viszont újabb gondot jelent: növelni kellene aválogató személyzet öt fõállású és ugyanennyi kisegítõ létszámát, ami anyagi okból jelenleg nem lehetséges. Bár a feldolgozócégek Csatornavita a tárgyalásokon, a városatyáknak nem az a feladatuk, hogy a napi technikai problémák pl. egy csatornadugulás elhárítását egyeztessékaszakemberekkel. TóthIstvánvégezetül hozzátette: BasaAntal polgármester aki civilben orvos elsõsorban a saját jelenlétének szükségtelenségét tette szóvá, hiszen nem ért a csatornarendszerekhez, így az azzal kapcsolatos problémák megoldásátaszakemberekre bízza. örömmel átveszik aszétválogatott, újrahasznosításra alkalmas anyagokat, a tárolókapacitás szûkössége miatt ideiglenes elhelyezésükis gondot okoz jelezte Kuti József. Baranyi Károly arra hívta fel a figyelmet, hogy a válogatást fõleg a telepi asszonyok végzik, akiknek családjuk jövõje, hitelképességük megteremtése, családtagjaik munkavállalása stb. miatt szükségük van a folyamatos munkaviszonyra, ezért minél többüknek biztosítani kell az állandó munkalehetõ- Zsámbokon 950 háztartásból szállítják el a szelektív hulladékot, a szomszéd településen öszszesen 16 családnem fizeti a díjat (1,68%). Turán 2600 háztartás termeli az elõírások szerint szétválogatott hulladékot, anem fizetõháztartásokszáma 172(6,6%). - Háztartásonként havonta há- romüvegsör vagy egy doboz cigarettaáráért szállítjuk el és dolgoz- ségeta válogatósoron. A képviselõk egyhangúlag elfogadták Drégeli Miklós, a Galgamenti Horgászegyesület elnökének írásos beszámolóját, egyúttal ismét köszönetüket tolmácsolták a tagoknak a Kónya-tó és környékének tisztántartásáért és folyamatos csinosításáért, valamint atóparti rendezvényeklebonyolítása során tanúsított közremûködésükért. Ezután elfogadták a talajterhelési díjkedvezményekrõl, illetve díjfizetés alóli mentességrõl szóló rendeletet, amely a csatornára rá nem kötõ tehát a keletkezõ szennyvizet elszállíttató családokra vonatkozik. Ennek figyelembevételével, a törvény által átruházott hatáskörbena polgármester a családon belüli egy fõre jutó jövedelem függvényében 50%-os talajterhelési díjkedvezményt, esetenként fizetési mentességet állapíthatmeg. Ugyancsak egyhangúlag megszavazták a piacrendelet módosítását, mely szerint július 15-tõl megszûnik a heti kirakodóvásár; a Piactéren azután csak zöldséggyümölcs áruféleségeket kínálhatnakazárusok. Ezutánzöld utatkapott azelõzõ testületi ülésen elsõ olvasatban tárgyalt temetõrendelet. Ezen belül már csak egyetlen döntést kellett meghozni: aképviselõk azurnahelyek megváltási idõtartamára tett 10illetve25 évjavaslat közülazutóbbit támogatták. Aképviselõ-testület tankönyvtámogatás címén félmillió Ft-ot biztosít az általános iskola számára, mely összegbõl 260 ezer Ft-ot a normatív kedvezményekre jogosult tanulók ingyenes tankönyvellátására, a maradék ösz- Sör, cigi, hulladék zukfel a hulladékot mondta Tóth Istvánpolgármester, amikorszóba került a szolgáltatás árát elbliccelõk magas száma. Anem fizetõkgondolkodjanakel azon: valóban sokat kérünk azért, hogy megszabadítjuk õket aszeméttõl?...különösen nyáron, amikor a kánikulában nem a pénz (azaz a három korsó sör árának) szaga terjengakukák körül... TURAI HÍRLAP

3 városunk szeget pedig az említett kedvezményekre nem jogosult,de rászoruló tanulók tankönyvellátására kell felhasználni. Személyi változásokmiatt módosítani kellett az Idõsekért Turán Közhasznú Alapítvány Alapító Okiratát. Eszerint a kuratórium elnöke Bolbás Józsefné, tagjai: Erdélyi Ágnes, Gyenes László, Ötvös Lászlóné és Mahó Sándorné. Az Ellenõrzõ Bizottság elnöke SáraMihály, tagjai Fülöpné Csépányi Mariann és Matos Károlyné. A grémium ezután elfogadta második félévi munkatervét, majd határozatmódosítást fogadott el az augusztus 15-i búcsúvásár megrendezésérõl. Eszerint az önkormányzat az üzemeltetõ útján maga rendezi a vásárt, a kézmûvesek részére ingyenes helyet biztosít, a mutatványosi eszközökfelállítására pedig m területet biztosít,ahola helykijelölésnél a turai mutatványos vállalkozók elõnytélveznek. A Galga utca, a Kaszinó tér, a Lehel utca és az Éva utca lakói korábban azzal a kéréssel keresték meg az önkormányzatot, hogy a lakókörnyezetük szilárd burkolatú úttal történõ ellátása esetén hajlandók fizetni a beruházás költségeinek ötven százalékát. Az Éva utcai lakók már a lehetséges kivitelezõvel is tárgyalnak. A képviselõk támogatták a kezdeményezést, ugyanakkor egyetértettek abban, hogy a konkrét összegek meghatározásához árajánlatot kell kérni. Vég- sõdöntés csak ezután, valamint a technikai tartalom elbírálását követõenszülethet. A határidõk szorítása miatt a képviselõkutólagosan, ám örömmel járultak hozzá az önkormányzat három, a Pest Megyei Területfejlesztési Tanácshoz címzett pályázatának benyújtásához. A Park útés az Elnök útfelújításához 32 millió 320 ezer, a Hevesy György Általános Iskola felújításához 10 millió 29 ezer, míg a helyi oktatási intézmények bõvítésére és felújításához 11 millió283ezer Ft-ra van szükség. A pályázati önrész az igényelt összegek 30%-a, így Tura összesen több mint 16 millió Ft biztosítását vállalta a siker érdekében. Aképviselõkelismerésüket fejezték ki a hivatal munkatársainak a benyújtott pályázatok számának örvendetes gyarapodásáért. Az idei költségvetés elfogadásakormégnem történt meg atura Biztonságáért 2002 Polgárõr Egyesület cégbírósági bejegyzése, így a járõrszolgálat mûködtetésére megítélt havi 100 ezer Ft támogatást az önkormányzat a Kövi-Sec Bt., illetve az Aszód Városáért Alapítvány számlájára fizette be. Abejegyzés és a Turai Takarékszövetkezetnél nyitott számla eredményeként a testület hozzájárult ahhoz, hogy az eddig a turai vagyonvédelmi cég számlájára érkeztetett havi 60 ezer Ftot júliustól közvetlenül a polgárõrök számlaszámára utalja át az önkormányzat. HídiSzilveszter A határidõ elõtt egy nappal a Sura Kft. kifizette kilencmilliós adótartozását az önkormányzatnak. Az adósságoknak ezzel valószínûleg nem lesz vége: a Polgármesteri Hivatal hamarosan kiszámlázza az ingatlan körüli, a tulajdonos által elhanyagolt közterület rendbetételénekköltségeit. Tóth István polgármester arról is tájékoztatta a képviselõket, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nevetségesen csekély, százezer Ft-os bírsággal illettea Schossberger-kastély külföldi tulajdonosát, mert az a KÖH tavaly november 21-én kelt határozata óta nem fejezte be amûemléképületegyüttes födémszerkezeténekcseréjét, illetve néhány egyéb az állagmegóvás érdekében sürgõsen elvégzendõ munkálatot. A polgármester elégedetlen a KÖH turai kastéllyal kapcsolatos eddigi tevékenységével; legutóbb levélbenkérte VargaKálmánhiva- talvezetõt a hatékonyabb cselekvésre. Az Esélyegyenlõségi Kormányhivatalba távozott Solymosi Imre utódjaként június 15-tõl Sánta Miklós irányítja a Turai Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálatot. * AMagyar Máltai Szeretetszolgálattól másfélmillió forint eszmei értékû adományt kapott a Polgármesteri Hivatal.Amozgáskorlátozottak ellátását elõsegítõ eszközök (kórházi ágyak, tolószékek, mankók stb.)egy részét a turai rászorulók kapják, a többit pedigaz Õszirózsa Idõsek Otthonánakjuttatjákel. * A testületi ülés elõtti napon megérkezett a Hírközlési Felügyelet engedélye, így annak jogerõre emelkedését követõen látványosan folytatódik a turai kábeltelevízió-hálózat építése jelentette be Gyenes László alpolgármester. Ahónap mondása... -hiszi-...ezúttal egy képviselõ-testületi beszámolóból származik. Az a fránya szóköz véletlenül maradt ki a mondatból, mégis mosolyra fakasztóeredményt produkált:...egy kis odafigyeléssel nagydolgot érhetünk el a szelektív hulladékgyûjtés terén. Afenti megállapítás magyarázatot adarra a hírre, amit néhány éve még hitetlenkedve hallottunk: Nyugaton jónéhányan a hulladékbiznisznek köszönhették anyagi felemelkedésüket. A fenti elírás nyománvilágossá válikegymásikmondás: egyesekkezei közt méga nemes matéria is arannyáváltozik... Július 1-tõl elérhetõ Tura hivatalos honlapja Atestületi ülés zárásaként Gyenes Lászlóalpolgármester bemutatta városunk új honlapját, amely máris számos információval várja az Internethozzáféréssel rendelkezõket. Az egyik fõvárosi cég által karbantartott portálon városunk történelme és Tóth István polgármester köszöntõje mellett egyebek közt a polgármesteri hivatal és intézményeinek adatait, az ügyfélfogadási idõpontokat és a különféle ügyek zökkenõmentes intézéséhez szükséges okiratoklistáját olvashatjuk. A világhálón idelátogatók Seres Csilla fotói segítségével megismerkedhetnek Tura mûemlékeivel, középületeivel és jellegzetes városrészeivel. A honlapon helyet kapnak az idegenforgalom fellendítésében érintett vállalkozások, de az Önkormányzati Hírlevél és a Turai Hírlap fontosabb információiis hamarosanolvashatóklesznek. TURAI HÍRLAP JÚLIUS 3

4 MICRO-FON Zeneiskola Évzáró koncert Június 6-án harminchat turai vizsgázott sikeresen azeneiskola vizsgabizottsága elõtt. A koncert arra biztosított lehetõséget, hogy a legsikeresebb tanulók a nagyközönség elõtt is bemutathassák a tudásukat. (Nemvéletlenaz idézõjel: arendezvényre sajnos kevesen voltakkiváncsiak.) Anézõközönség az ifjú muzsikusok teljesítménye mellett elismeréssel adózott a Miami Sporttánc Egyesület latin-amerikai táncbemutatójának, Egri József operetténekes és az iskola tanári zenekara mûsoránakis. Takács Pál Aszerzõfelvétele Ütött a szerencse órája Turai tûzoltósiker az országosviadalon A VIII. Tempo Loki országos tûzoltóviadalonszépsikert ért el a Tura Önkéntes TûzoltóEgyesület csapata. Harminchat induló csapat közül a 12. helyet szerezték meg, emellett kiérdemelték a legjobbpest megyei csapatcímet, és átvehették a legjobb Pest megyei önkéntes tûzoltóegyesület számárakiírt különdíjat is. Gratulálunk! 4 Turán nyerték az egyik Touran-t Bár péntekre és nem a számhúzás napjára, azaz szombatra esett, mégiscsak szerencsés nap volt június 11-ea lottózók számára, hiszena SzerencsejátékRt. Itt a szerencse órája elnevezésûakciójában ezen a napon óránként egy-egyvolkswagentouranszemélygépkocsi talált gazdára az ötöslottószelvényt játékba küldõ fogadókközött. Amajd egészhétenát tartóakció többi napján autókat és készpénznyereményeket sorsoltak ki a játékosok között. A játékosok közül körzetünkbenis szépszámmal nyertek: Fortuna egyebek közt Kistarcsára, Jászberénybe, Gyöngyösre és Szolnokra szállított nyereményeket. A szerencse Turát sem kerülte el: 16 óra 47 perckor városunkban, a Piac téri bizományosnál vásárolták azt a lottószelvényt, melynek tulajdonosa a fent említett jármûvel gazdagodott. Anyertes szelvény sorszáma: Gratulálunk a szerencsés nyertesnek, egyúttal kívánjuk, hogy õ és családja sokáig lelje örömét a Turánnyert Touran-ban. H.Sz. Motorsport Közhasznú egyesület lett a Radical-Team Acégbíróság május 26-i keltezéssel, TE-3981 szám alatt közhasznú egyesületként bejegyezte a turai Radical-Team Sport Egyesületet jelentette be a június 29-i testületi ülésen Korsós Attilaalpolgármester. A Turai Extrém Nap házigazdájaként és tagjai által számos hazai és nemzetközi motoros megmérettetésen is hírnevet szerzett egyesület tíz állandó taggal rendelkezik. Edzéseiket a tervekszerint hétfõtõl vasárnapig 16 és 20 óraközött tartjáka Vásártéren JÚLIUS Rendõrségi hírek Minden kapós, ami mozdítható Bármilyen hihetetlen, manapságmár az ajtó is keresett cikknek számít a betörõklistáján. Erreutal legalábbis az a két bûncselekmény, amelyet Turán követtekel. Az egyik helyszín a Galgahévízi út egycsaládi háza volt, ahová az ismeretlen tettesek ajtóbefeszítés módszerével hatoltak be, és onnan csaptelepeket, alumínium eszközöket és ajtókat vittekel. A lopási kár 380 ezer Ft, míga rongálási 200 ezer Ft. A másik helyszín az Alsóréten volt, ahonnan 100ezer Ft értékbenloptak ajtót. Nem kellett zárral bajlódni az elkövetõknek azon a helyszínen, ahol a záratlan fészer kínált könynyû zsákmányt. Innen építési anyagokkal és radiátorokkal távoztak. Akönnyelmûségjátszott szerepet annál az esetnél, amikor egy szórakozó fiataltól mobiltelefont loptak el. Az illetõ a diszkó bárpultjánhagyta a készüléket, s mire visszatért az illemhelyrõl, csak hûlthelyét találtaa mobilnak. Autóval is lehet garázdálkodni. Legalábbis jó példa erre a következõ eset. Két férfi összeszólalkozott, és a verbális csata tettlegességig fajult. Ám ezúttal nem kézzel estek egymásnak, hanem az egyik fél a szakadt Ladájába pattant és nekihajtott vitapartnere Az alpolgármester hangsúlyozta: az edzésidõ biztosítása mellett szem elõtt tartják a környéken élõk nyugalmának biztosítását. Fontos szempont, hogy a szervezet létrehozásával és a Vásártéri edzéslehetõségek biztosításával a motorsport iránt érdeklõdõ fiatalok hasznosan tölthetik el szabadidejüket, ugyanakkor a közutakon nem veszélyeztetik a maguk és a közlekedõk testi épségét. -hiszi- szinte új Volkswagen Passat-jának, majd ezt követõen elhajtott. Az ügynek természetesen lesz következménye. A nehéz gépjármûvek Aszódról való kitiltása után a sofõrök egy része a Galga menti településeken keresztülhajtva próbálja meg megspórolni az autópályahasználat költségeit.(sokesetben az üzemeltetõ oda is adja az útdíjra valót az alkalmazottjának, aki ezt szeretné amolyan fizetéskiegészítésként zsebrevágni.) Mivel Turán is van súlykorlátozó tábla, a rendõröknek nincs nehéz dolguk, ha javítani akarnaka szabálysértést lefülelõ statisztikájukon. Információink szerint az ebbõl befolyt összeg az elmúlt hónapbanjóval magasabbvolt a korábbiakhoz képest. A szabályok ellen vétõ sofõr általában 10 ezer Ft helyszíni bírságra számíthat. R.Z. Turai Polgárõrség (éjjel-nappal hívható számok) Köszönetnyilvánítás Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki anyagi segítséget nyújtott kisfiam részére. Külön köszönetemet szeretném kifejezni Kardosné Magdi néninek és Tóth Sebes Edinának, akik nagyonsokat tettekaz éndrága kisfiamért. Végül, de nem utolsósorban mindazoknak, akik a temetésenfájdalmambanosztoztak. Babulicz Lászlóné, Kovács Tibor édesanyja TURAI HÍRLAP

5 Még sok lehetõségünk kihasználatlan Bemutatjuk az új kistérségi megbízottat Gyermekrajzok a falon, füzetek az asztalon. Mi sem természetesebb egy általános egy elsõs osztály tantermében, ahol a kicsik tanulják, tanulták az olvasás,a számolás fortélyát.aszóban forgó hévízgyörki tanterem gazdája, Szlucska Pálné azonban a tanítási órák után elsõként nem akisdiákok munkáját kezdi értékelni, javítani, hanem szûkebb hazája, a Galgamente gondjaival foglalkozik. Utazik, tárgyal, testületi üléseken, megbeszéléseken vesz részt, ami egykistérségi megbízottesetében alapvetõfeladat. Riportalanyunk a 2002-es esztendõ végén miután kiderült, hogy Gersei Ferenc nem vállalja tovább e megbízatást már pályázott erre a tisztségre, ám ekkor mégsem õ, hanem egy veresegyházi ügyvéd lett a befutó. Ezt késõbb sokan kifogásolták, mondván: olyan ember kellene a posztra, aki nemcsak térkép alapján tájékozódik a térségben, hanem kötõdik is hozzá. Csupán bõ egy évet kellett várni a változásra: az említett férfiú a veresegyházi kistérség megalakulása után az új települési szövetség koordinátori tisztét tölti be. Atérségünkre újra kiírt pályázat befutója immáron a Bagonélõtanítónõlett. - Mielõtt pályáztam, megbeszéltem a családommal a dolgot, mivel tisztábanvoltam vele,hogy nagy kötöttséggel járó munkát vállalok, és az errefordítandóidõt a szeretteimtõl veszem majd el. A férjem és a gyermekem mellém állt és maximálisan támogatták a törekvésemet. Ezt követõen a munkáltatómmal való egyeztetés következett. Azt ugyanis már korábban eldöntöttem, hogy nem válok meg a katedrától és a rám bízott kicsiktõl. Az igazgató, aki egyben Tura alpolgármestere is, szintén támogatta az elképzelésemet, és bíztatott, hogyadjam be a pályázatot. Mindezek után már csak meg kellett feleljek az elvárásoknak. Sikerült, és ennek nagyon örülök. Hiszem, hogy jó szervezéssel, a szívvel-lélekkel végzett munkával helyt tudokállni, elõ tudom segíteni a térség településeinekegyüttmûködését. - Mi az, ami ennyire motiváljaönt? - Világéletemben szerettem a köz érdekében dolgozni, és kezdettõl fogva úgy éreztem, ezt a munkát nekem találták ki. Itt születtem, ide köt minden, és szeretném, ha ez a vidék még élhetõbb lenne között a térség európai uniós adatfelmérésében vállaltam szerepet, aminek köszönhetõen ténylegsokat megtudtam az Alsó-Galgamente nehézségeirõl, lehetõségeirõl, mindennapjairól, megismertem az egyes települések polgármestereit. Ez a korábban végzett munka a mostanipályázatnál kamatozott. - A kinevezése óta eltelt idõszakban mennyire sikerült bekerülnie aköztudatba? - Felvettem valamennyi polgármesterrel a kapcsolatot, csakúgy, minttóthgáborországgyû- lési képviselõ úrral, akivel szinte napi kapcsolatban vagyunk. Nagyon sok konferencián, rendezvényen vettem már részt. Noha még tart az ismerkedési folyamat, a köztudatba kerülést talán az jelzi, hogy egyre több vállalkozó fordul hozzám segítségért pályázatilehetõségutánkutatva. - Az aszódi kistérség még csak most formálódik, nemrégiben született meg például az alapító okirat, amelyet az érintett települések képviselõ-testületeinek el kell fogadniuk. Bevonták Önt ezekbeaz elõkészületekbe? - Természetesen részt vettem magán az alakuló ülésen is, ahol az alapító okirat született. Jelenleg kilenc település tartozika kis- térséghez, de tizedikként szeretne visszakerülni Galgamácsa, aki korábban Veresegyház mellé igyekezett társulni. - Nyilván az egyes településeken számtalan olyan probléma van, amit a helyi vezetésnek meg kell oldania. Milyen közös érdekek fûzhetik össze a kistérség Aszód, Kartal, Verseg, Hévízgyörk Galgahévíz, Bag, Domony, Iklad, Tura városait, községeit? - Több közös érdek tarthatja össze az egyéni célokkal valóban rendelkezõ szövetséget. Egyrészt az egészségügy fejlesztése, egy központi mentõellátással kiegészítve.az oktatás terénegyközös nevelési központ mûködtetése, mivel a térség egy része e téren Nem ezzel acímmel szervezett pályázatíró tanfolyamot önkormányzati szakemberek és alapítványok, civil szervezetek részére a kistérségi megbízottunk, Szlucska Pálné, de akár ez is lehetett volna a háromnapos továbbképzés mottója. A mintegy huszonöt résztvevõ köztük két turai ugyanis hamar szembesült a hazai és az uniós pályázatírás közti különbségekkel, köztük a kétlegjelentõsebbel: 1. az Unióban a települések nem a kiírt pályázatok alapján alakítják ki elképzeléseiket, fejlesztési törekvéseiket, hanem ellenkezõleg, a szándékuk megvalósításáhozkeresnekpályzatot. 2. Apályáztatási folyamat nem ellátatlan. Az infrastruktúra fejlesztéseszinténközösérdeklehet, csakúgy, mint a szociális ellátás közös szervezése. Jómagam úgy látom, hogy az egyes településeknek lehet más, egyéni céljuk, de azt fel kell ismerniük, hogy egyedül, közösségi háttér nélkül az egyes pályázatokon nem lehetnekeredményesek. - Beszélgetésünk elején a kistérség kihasználatlan lehetõségeitemlítette.melyekre gondol? -Azt gondolom, nem mondok újakat, és a környéken élõk is ugyanúgy vélekednek, mint én. Lássuk csak: itt van például a kihasználatlan turai és az aszódi kastély, az elfolyó turai melegvíz, a galgahévízi víztározó a természetvédelmi területével, a domonyvölgyi tó hasznosítása stb. Ezek sorsa egyelõre nem rendezett, bár az aszódi kastély tekintetében talán most történik elõrelépés. (Egy befektetõcsoport felújítaná és egyetemként mûködtetné a tulajdonos evangélikus egyház jóváhagyásával aszerzõ megjegyzése. ) Rengeteget kell lobbizni azért, hogy ezen változtassunk, hogy az említett értékeket bekapcsoljuk az idegenforgalomba, hogyezáltal munkahelyeket, jövedelemforrásokat teremtsünka térségpolgárainak. Jómagam mindent elkövetek azért, hogymindezsikerüljön. Rácz Zoltán Aszerzõfelvétele Az EU-s pályázatok praktikái ér véget a megírással, a megvalósítás folyamatára és az ellenõrzésre sokkal nagyobb hangsúly esik. Utóbbi különösen fontos, mivel az Európai Unióban kamatostul visszafizettetik a támogatás összegét, ha a projekt nem, vagy nem az elõírásoknak megfelelõen valósult meg. Az önkormányzatok éppen ezért igyekeznek nagyobb, mindennemû felelõsséget válalló cégeket megbízni. Az aszódi önkormányzat a napokban kötött szerzõdést pályázatírásra az egyik bank konzultáns leányvállalatával. Acég nem tudja garantálni, hogymindenpályázata nyertes lesz, ám a sikeres pályázatok lebonyolításáért teljes körûfelelõsségetvállal. R.Z. TURAI HÍRLAP JÚLIUS 5

6 Egyházi krónika Mit adhat hozzá Európa értékeihez a keresztény ember? APüspöki Kar Iustitiaet Pax Bizottsága konferenciát tartott Értékek Európája címmel. Két kérdésrõl folyt a tárgyalás: az egyik kérdés az volt, hogy Vajon a keresztény elkötelezettségû magyarnak tehet-e fontos és pozitívszerepe az Európai Unióban? Igaz, hogy az EU demokratikus tagországai pluralista társadalomban élnek, a legkülönbözõbb erkölcsi és vallási felfogások vannak bennük, sõt sokanelvetnek minden vallást és egyházat. De ezek az országok nem csak hirdetik, meg is valósítják a vallásszabadságot. Vallási nézetei miatt vagy vallási nézetek elvetése miatt senki sem részesülhet politikai elõnyben vagy hátrányban. Igaz, hogy az egységesülõ Európában vallásszabadság van, Az egész Galgamente számára példakép volt Búcsú Nagy Árpád atyától tõen lett plébános Galgahévízen egészen 1998-ig, nyugdíjba meneteléig. Nyugdíjas lelkipásztorként Vác-Felsõvároson teljesített szolgálatot. Egyházhûsége, fegyelmezett élete, templom iránti szeretete példát ad a fiatalabb papi generációknak, tudatta aváci Egyház- Tisztelõinek sokasága kísérte utolsóútjárajúnius 14-én Nagy Árpád címzetes prépostot, tiszteletbeli fõesperest, nyugalmazott plébánost, Galgahévíz díszpolgárát, aki életének 89., papságának 56. évében, június 4-én Székesfehérvárott, a Papi Otthonban visszaadta lelkét Teremtõjének. Nagy Árpád atyáért a szentmiseáldozatot a galgahévízi plébániatemplomban mutatták be, majda helyi temetõbenhelyezték el megfáradt testét a feltámadás reményében. Nagy Árpád június 13- án született Pátyon. Vácott szentelték pappá 1939.március 25-én. A papi szolgálat vállalásával két papbátyját követte. Segédlelkész volt Kállón 1939-tõl 1940-ig, hitoktató Felsõgödön 1940-tõl 1943-ig, kórházlelkész Szentesen 1943-ban. Hitoktató lett Soroksáron1943-tó11948-ig; plébános Tiszakürtön 1948-tõ ig, megye Tiszaföldváron 1951-tõl 1955-ig. Segédlelkész volt Csongrádon 1955-tõl 1956-ig, majd Galgahévízen1956-tól 1958-ig. Ezt köve- de a felmérések szerint Európa lakosságának többsége vallásos, sõt tagja valamilyen történelmi egyháznak. Európa kultúrájának gyökerei annyira keresztényihletésûek, hogy e tény megfogalmazása méltán kaphatna helyet az EU Alkotmányában... Egyre nagyobb teret hódít az a vélemény, hogy a piacgazdaság normális mûködéséhez bizonyos erkölcsi törvények kellenek, mondjuk az adott szó megtartása, a becsületesség, az emberi élet és környezet tisztelete. Nem lehet boldog, megelégedett és békés társadalmat létrehozni, hamindenki csakasajátjaváért fárad, nem törõdvea szociális problémákkal, a munkanélküliséggel, a nyomorral. Ezt a kemény igazságot a pápák ún. szociális körlevelei már több mint gyászjelentése. Neve egybeforrott Galgahévíz népével, akik között négy évtizeden át hirdette életével és papi lelkületével az evangéliumi élet dicsõségét. száz éve tanítják. És az elkötelezett keresztények fontos szerepe,hogyerre újból és újból felhívjáka figyelmet. Apluralista Európánakszükségevanakeresztényvallás inspirációira, a keresztény vallás értékeire. A másik kérdés az, hogyha igen,akkormi módon? Amásodik kérdésre az elõadó, Nemesszeghy Ervin jezsuita atya a teljességigénye nélkül tíz pontbanfoglalta össze aválaszt: 1. Tanítaniés élniazokat azalapvetõ erkölcsi törvényeket, amelyek nélkül piacgazdaságés maga a demokráciasem tudnormálisan, korrupciónélkül mûködni. 2. Hirdetni, megvallani az erkölcsi törvények elsõbbségét az államjogi törvényekkel szemben, úgy, hogy ne lehessen törvényes, Adjunk hálát Istennek, hogy meghívta õt a papi szolgálatra, és ezzel sokakat vitt elõre az üdvösségútján. * Nagy Árpád atyát az egész Galgamenténsokantiszteltük.Az arcának mosolyában is kifejezõdõhiteés szeretete, a mindennapi szolgálatában bizonyított felkészültsége, nyitottsága, az e vidéken élõ, bennünket követõ generációknakis például szolgál. BalázsGusztáv de etikátlan tettekkel nagy károkatokoznia gazdaságnak ésa társadalomnak. 3. Védeni az alapvetõ emberi jogokat, amelyek az ember személyi méltóságát elõbbre helyezika gazdaságiértékeknél. 4. Rámutatni a közjó fontos szerepére az egyéni, személyes jogokmellett. 5. Elõsegíteni egy olyan társadalmat, melytiszteletbentartja az emberi életet a fogantatás pillanatától a természetes halál beálltáig. 6. Küzdeni a egy testvériesebb és igazságosabbvilágért. Reményt adni az elesetteknek, szenvedõknek, betegeknek és hátrányos helyzetûeknek. 7. Felhívni afigyelmet azemberi élet örök távlataira, és ezáltal az emberi életnekmagasabbértelme, irányt éscéltnyújtani. 8. Harcolni a társadalomban felmerülõ destruktív ellentétek, küzdelmek és feszültségek ellen, hirdetve a megbocsátás, a dialógus és kiengesztelõdés szükségességét. 9. Vállalni mindezen szerepek oktatását, tanítását és a fiatalok ilyen irányú nevelését az iskolákban, valamint más oktatási-nevelési intézményekben. 10. Magyar hazánk kulturális értékeit megõrizni, és így gazdagítani azeurópai Unióértékeit. A SZÍV újságban megjelent beszámolót összefoglalta LukácsAndrás c.apát-plébános Júliusi egyházi programjaink: Július 25. vasárnap: minden szentmesén imádkozunka közlekedés résztvevõiért, és a mise után a gépjármûveket megáldjuka templom körül. Július 28-án este 7 órakor Szent Anna fogadalmi ünnepünk. Aszentmisénunokáikkal együtt résztvevõ nagyszülõket különáldásbanrészesítjük. A turai templom búcsúját Nagyboldogasszony napján, augusztus 15-én tartjuk JÚLIUS TURAI HÍRLAP

7 Júliusban ennyi a kezdõrészlet új Škoda vásárlásakor. Ez nem semmi! TURAI HÍRLAP JÚLIUS 7

8 Fehér Gyûrû Közhasznú Egyesület Az áldozatvédõ szervezet tevékenysége A közelmúltban városunk vendége volt Kõvári András, a BM Áldozatvédelmi Iroda vezetõje, a Fehér Gyûrû Közhasznú Egyesület elnöke. Az általa tartott elõadáson mintegy tucatnyi illetékes intézmény (Vöröskereszt, óvoda, gyermekorvosi rendelõ, polgárõrség, általános iskola) vett részt és hallgatta végig a nagyon érdekfeszítõ gondolatokat.avendégeket Korsós Attila alpolgármesterüdvözölte. A magyar áldozatvédõ szervezet, a Fehér Gyûrû Közhasznú Egyesület a nyugat-európai áldozatvédõ szervezetek mintájára december 21-én alakult, és tizenkét éve tagja az Európai Áldozatvédõ Fórumnak. Hasonló áldozatvédõ szervezet elsõként az 1970-es évek elején Németországbanés Angliában jött létre. Ettõl kezdve a német és az angol minta alapján Nyugat-Európa 15 országában szervezõdött hasonló egyesület. Az áldozatvédõ szervezetek tevékenységét megerõsítette az, hogy 1985-tõl az Európa Tanács, az ENSZ, majd az Európai Áldozatvédõ Fórum is ajánlást tett az áldozatok védelmének a fokozására. Ezen ajánlásokszerint az áldozatok sérelmének orvoslása azállam részérõl nem könyöradomány, hanem az emberi jogokbiztosításáhoztartozókötelezettség. A kelet-európai országok között elsõként nálunk megalakult áldozatvédõ szervezet, a Fehér Gyûrû feladata, hogy konkrét és közvetlen támogatást adjon, valamint segítséget nyújtson a bûncselekmények fõleg a szociális helyzetük miatt rászoruló áldozatainak (és hozzátartozóinak) anyagi, jogi, pszichikai és egyéb formában, továbbá kiálljonés fellépjen a sértett érdekeinek védelmében. A Fehér Gyûrû országos illetõséggel az érdekképviselt mellett minden rászoruló áldozatának valamennyi bûncselekménytípus esetén segítséget nyújt, mely sem tagsághoz, sem egyéb kötelezettséghez nem kötõdik. Közbiztonság - közösen Legutóbb lapunk múlt havi számában olvashattunk arról, hogy városunkban javult a közbiztonság, hiszen például a lopások száma 50-rõl 34-re csökkent. Mindez egyaránt köszönhetõ a város területén járõrözõ négy rendõrnek, az õket segítõ biztonsági szolgálatnak és a polgárõrségnek. Megoldásra váró problémák persze mindig akadnak. A napokban levelet kaptam egyik nyugdíjas ismerõsömtõl. Ebbõl idézek: Az elmúlt napokbantöbbbejelentés érkezett Turáról az AszódiRendõrõrsre.Ezekközül is kiemelkedõ a június 16-án, szerdára virradó éji, Galga-Galábos közi esetrõl szóló bejelentés. A rendõrök helyszíni szemléje alapján megállapítást nyert, hogy a tettesek akik általában 3-4 fõs bandákban követik el tetteiket teherautóval a szomszéd búzáján bemenve nagymértékû vandalizmust követtek el, mert nem csak zöldségféléket, hagymát, krumplit, borsót vittek el, hanem elvitték az ott lévõ összes szerszámot és szétverték a fúrt kutat is. Egy másik eset sorána megrongálták a Vízmû kútjait, azok fedeleit pedigelvitték. Az ilyen és hasonló más esetek felszámolására és további megakadályozására a Rendõrséggel együttmûködve apolgárõrség és a lakosság segítségére, összefogására van szükség. Ez mindannyiunk, Tura lakosságának közös ügye kell, hogy legyen, mert szégyen a városunkranézve... -tépé- * Aszerk. megjegyzése: Mint az jobbra is olvasható, a közbiztonságtovábbi javításáért tenni akaró polgárokat soraiba várja a Tura Közbiztonságáért 2002 Polgárõr Egyesület. Az egyesületnektöbbmint 900 tagja van, ebbõl 63 jogi személy. Többek között tagja az egyesületnek az Igazságügyi Minisztérium, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, az Országos Rendõr-fõkapitányság, a BM Határõrség, a Legfõbb Ügyészség, több budapesti és vidéki önkormányzat. AFehér Gyûrû az érdekképviseleten kívül a következõ segítséget adja a bûncselekmények rászorulóáldozatainak: - emberi vigasz és személyes gondoskodás a bûncselekményt követõen, -díjtalanjogsegélyszolgálat, -a szorult helyzetbenlévõknek anyagi támogatás, - segítségnyújtás a hatóságoknáltörténõeljárásban, -esetenként jogiképviselet biztosítása a hatóságok elõtti eljárásban, - a bûncselekmény okozta károk megtérítéséért segítség a polgáribírósági eljárásban, A Turai Postahivatal nyitvatartása június 1-tõl Nyitvatartás H: K, Sz: Cs, P: -más szervezetek, illetveintézmények által nyújtott támogatás közvetítése. A Fehér Gyûrû az eltelt tizenhárom év alatt azon áldozatoknak, akik a bûncselekményt követõen szorult anyagi helyzetbe kerültek, több mint 105 millióforint értékben adott segélyt, illetve különbözõ jellegû anyagi támogatást. A segélyek nagy részét életellenes bûncselekmények, súlyos testi sértésekáldozatainakés hozzátartozóinak adták, valamint rablások, lopások és a lakásbetörések olyan áldozatainak, akiknek a bûncselekményt követõen anyagi problémáik, sõt esetenként megélhetési gondjai voltak. Az egyesület gyakran segítette a családon belüli erõszak, az emberkereskedelem és a prostitúciórakényszerítés áldozatait is. Városunk segítségre szoruló lakói a Fehér Gyûrû hatvani irodájához (3000 Hatvan, Iskola u. 1., Tel.: 37/ ), Numan György irodavezetõhöz fordulhatnakpanaszukkal. T. P. A Polgárõrség felhívásai Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Tura Város Polgárõrsége 24 órás telefonügyeletet tart fenn. Bármilyen észrevétel vagy segítségkérés esetén hívhatószámaink: * ATura Közbiztonságáért 2002 Polgárõr Egyesület várja tagjai sorába a lakóhelyünk nyugalmának megõrzéséért tenni kívánó polgárokat. Tisztelettel kéri azokat, akik a járõrözésben nem tudnak részt venni, de lehetõségük van a szûkös anyagi helyzetben mûködõ polgárõrség támogatására,segítsékmunkájukat. Pénztári órák Számlaszámunk: Turai Takarékszövetkezet Elõre is köszönjük támogatásukat! Magyar PostaRt. Turai Postahivatala JÚLIUS TURAI HÍRLAP

9 A 28. Bárdos Lajos Zenei Hetek II. Galga Menti Folklórtalálkozója Hagyományõrzés tánccal, ének-zenével Második alkalommal részesültvárosunk abban a megtiszteltetésben, hogya Bárdos Lajos Zenei Hetek alkalmából akórus- és Ifjúságnevelési Alapítvány, valamint a turai Bartók Béla Mûvelõdési Házrendezhettemegarendezvénysorozatzáróünnepségét. A résztvevõk méltón tisztelegtek Bárdos Lajos karnagy, zenepedagógus és muzikológus, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola tanára, zeneszerzõ, népzenegyûjtõ és kutató, amagyar zeneelméleti oktatás iskolateremtõmesterének emléke elõtt. ABárdos Lajos Zenei Heteket immár 28 éve rendezik meg. A rendezvényeken több mint százezer dalos énekelt, 16 ország kórusai, köztük angol, belga, francia, görög, japán, luxemburgi, macedón, német, olasz, osztrák, svájci, szlovén, román, valamint erdélyi és kárpátaljai kórusok léptekfel. Három Európai Bárdos Lajos Fesztivált rendeztek közösen Ausztriában, Franciaországbanés Olaszországban. Az idei, 28. Bárdos Lajos Zenei Hetek programsorozata április 24-én kezdõdött a Magyar Tudományos Akadémia Kongresszusi Termében, és június 13-ig tartott, azaz aturai a fesztiválsorozat záró rendezvénye volt. A Bárdos Lajos Zenei Hetek körképet villant fel Magyarország zenei életérõl, a vokális és hangszeres, egyházi, világi és népzenén keresztül a régmúlttól napjainkig. A rendezvénysorozat nem verseny jellegû; ünnepe azoknak az együtteseknek, amelyekmármagas szintenmûvelika muzsikálást, és azoké az embereké, akik ezt érdeklõdéssel befogadják. Az ünnepi program június 13- án, Úrnapján délelõtt 9 órakor ünnepi szentmisével és körmenettel kezdõdött. A színpadi mûsor délután15órától volt látható a Mûvelõdési Ház szabadtéri színpadán, ahol számos település népdalkörei, népzenei együttesei, szólistái és kórusai mutatkoztak bea közönségnek. A rendezvényt Lukács András apát, turai plébános nyitotta meg, visszaemlékezvebárdoslajossal történt személyes találkozásaira. Alátott bemutatókat nehéz lenne rangsorolni, mégis kiemelném a Turai Énekmondók és Maczkó Mária produkcióját, az ugyancsak turai Nagy Dóra furulya- szólóját, a Galgahévízi Nõi Kart, az aszódi Galgamenti Dudazenekart, az Esztena moldvai zenekart Gödöllõrõl, a rimóci Gyöngyösbokréta Hagyományõrzõ Egyesület szólistáját és asszonykórusát. Nagy elismeréssel kell szólni városunk Gyermek Néptánc Tagozatának táncbemutatójáról, a Hevesy György Általános Iskola Kórusáról, az Õszirózsa Nyugdíjas KlubNépdalkörérõl, aturai Templom Magyarok Nagyasszonya Kórusa és a Zagyva Banda mûsoráról. Az ünnepi program kiegészült a turai Gyõriné Szécsényi Mária viseletkészítõ élõ ruhabemutatójával, Kiss Jánosné Meleg Mária gobelinkészítõ és Kovács Attiláné festõ kiállításával. A találkozót a Zagyva Banda és az Esztena zenekar táncházazárta. Takács Pál 1.Indul azúrnapi körmenet. 2.AGalgahévízi NõiKar. 3.Turai Gyermek Néptánc Tagozat. 4.Aközönség. 5.Megkell hallgatniaz idõsebb jótanácsait ATurai Énekmondók K ö v e t k e z õ lapzárta: július 29. megjelenés: augusztus A szerzõ felvételei TURAI HÍRLAP JÚLIUS 9

10 I. Turai Nyári Játékok Megelevenedett történelmünk, avagy Az elsõturai Nyári Játékokra az önkormányzat félmillió forintos, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 100 ezer forintos támogatásával június án került sor a Kónya-parkban. Az elmúlt évek-ben gazdára talált, megszépült Kónya-tó csodálatos és méltó környezetet nyújtott a történelmi idõket, a hódoltság korát felidézõ, de még csak szárnyait próbálgató programnak. A mûsorok között Korsós Attila alpolgármesterrel, a rendezvény ötletgazdájával beszélgettem. Májusban adott otthont Tura az extrém sportnapnak, ezen a hétvégén a múlt hõsei jelennek meg a városban. Mindkét programaz Önnevéhez fûzõdik. Miután helyi közéleti lehetõséget kaptam arra, hogy megvalósíthassam elképzeléseimet, két programötletem kivitelezését is vállaltam. Az extrém nap drogellenes nap. Az a célja, hogy rávegye a fiatalokat, inkább sportoljanak, mint hogy kábítószert használjanak. Immár több év tapasztalata szerint szükség van ilyen rendezvényre a Galgamentén. Arról is tudomásom van, hogy régebbi, és nagyobb városokhoz kötõdõprogramokkalegy sorban említik a mi extrém napunkat. A Turai Nyári Játékok értékõrzõ és ugyancsak hagyományteremtõ célt követ. Programjának tengelyében a magyarságtörténelme áll. Szeretném, ha mindkét rendezvény hozzájárul- Hajdú András, a Visegrádi Palotajátékok egyik szervezõje érdeklõdésünkre elmondta: gyakran keresik meg õket az ország különbözõ településeirõl, hogy meg tudják-e náluk csinálni a visegrádi programot. Ettõl eleve elzárkóznak, de szívesen segítenek a helyi hagyományok felelevenítésében. Augusztusban Verõcén például arra emlékeznek majd, hogyott volt IV. Béla király nyaralóhelye. na ahhoz, hogy az ország többet halljon, többet tudjonturáról. Az alapvetõcél mégis az, hogymi jól érezzük magunkat a városban, és egyúttal programot kínáljunk az alsó Galga mente lakóinak is. Hozzáteszem: nem rivalizálni, ha-nem inspirálni szeretnék. Az elsõ nap szereplõi között voltak a Visegrádi Palotajátékok rendszeres szereplõi, a Szent György Lovagrendtagjai. A visegrádi példa nem véletlen. Hajdú Andrásés Cseke László, a visegrádi és az egri középkori játékok hozzáértõ, nagy tapasztalatú szervezõi segítenek a Turai Nyári Játékok lebonyolítá- sában. Közben olyan kiváló együttmûködõket ismertem meg, mint az aszódi székhelyûbethlen Gábor Hagyományõrség Egyesület. Nem kívánunk, nem tudunk persze versenyezni sem Egerrel, sem Visegráddal, de csatáink nekünk is voltak. Szeretném, ha a jövõbenvidékünk más jellegû hagyományõrzõi is fokozatosan bekapcsolódnánakebbe a programba. Azt is szeretném elmondani, hogy az extrém nap a Bóbita Gyermekalapítványt támogatta, a Turai Nyári Játékok az Összefogás Óvodásainkért Alapítványt. Hogy miként tud ebbõl bevételre szert tenni az alapítvány, azt magának kell kidolgoznia Itt az elsõ napon például mézeskalácsot árultak. Úgygondolom, mégez is azt a célt szolgálja, hogy minden korosztály megtalálja a maga szórakozását, feladatát a közösségi programokban. Korsós Attila végezetül elmondta: szeretné,ha aturai Nyári Játékok hosszútávú jövõjének megalapozására Tura a közeljövõben hosszútávú együttmûködési megállapodást kötne a rendezvényen résztvett hagyományõrzõszervezetekkel. B.G JÚLIUS TURAI HÍRLAP

11 egy hétvége középkori hangulatban Fotók: Balázs Gusztáv és Takács Pál (koncertfelvételek) A szervezõk köszönetüket fejezik ki a visegrádi Szent György Lovagrendnek és a Vander Hajdú Bt-nek, az aszódi Bethlen Gábor HagyományõrségEgyesületnek,aturai Bartók Béla Mûvelõdési Háznak,a Zagyva Bandának,az Emse zenekarnak, a Lobi és Barátainak, a Turai Horgászegyesületnek, Baranyi Károly, Diós István és Nagy Tóth István képviselõknek, a Baranyi és Fiai Vállalkozásnak, a Gikom Kft-nek és Hámori Gézának, az Unifiel Bt-nek és Szabó Józsefnek, a Galga Bau Kft-nek és Farkas Mihálynak, a Zágoni ABC-nek, a Marcsi falatozónak, a Söpy Sütinek, Kerek Istvánnak, Tordai Tibornak, Pintér Zsoltnak,Bertók Bélának, azaquafontisgyógyszergyárnak,bácskai Elemérnek. TURAI HÍRLAP JÚLIUS 11

12 Szép Turáért Egyesület Jótékonysági bál Tura parkosításáért A Szép Turáért Egyesület június 5-én rendezte meg elsõ jótékonysági bálját a Bartók BélaMûvelõdési Házban. Rendezvényünk célja a bevételbõl településünk parkosítása és pihenõpadokvásárlása volt. Köszönet Tóth Gábor országgyûlési képviselõnek, aki megtisztelte jelenlétével az estet; ugyancsak köszönet illeti egyesületünk tagjait is a szervezõmunkáért. A legnagyobb köszönetet azon turai polgárok, vállalkozók és cégek érdemelnek, akik segítették az est létrejöttét, pénzbeli támogatást nyújtottak, tomboladíjakat ajánlottak fel, pártolójegyet vásároltak vagy személyes részvételükkel tisztelték meg e nemescélú rendezvényt. A mûsorban fellépett a Hevesy György Általános Iskola énekkara, környezetvédelmi szakköre és a Sissy Tánccsoport. A Környezetvédelmi Világnap jegyében összeállított mûsort ízletes ünnepi vacsora követte, melyet a Ramszesz Étterem és Pizzéria készített. Ezt követõen Ürmös Zsolt humorista szórakoztatta a vendégeket. A bált Polonkai Zsófia és Polonkai Zoltán versenytáncosok nyitották meg, ezután tánc, éjfélkor pedig tombolahúzás következett. A zenét a Sláger együttes szolgáltatta. JeneiCsabáné Az est támogatói voltak: Állatetetõ,AliLakáskultúra,Agrodiszkont Sára Péter, Agresszor, Aquafontis Patika, Bolbásné CsányiAnna virágboltja, CBA Zágoni Szabó István, ifj. nos Iskola, Bartók Béla Mûvelõdési Ház, Benke István videofilm-készítõ, Sápi Veronika, Szilágyi László és Barbara, Hatalyák Jánosné Optika Piactér, Baranyi Miklós, Szélyes család, Zágoni Szabó István, Csilla Fotó, Nagyné Batta Erzsébet, Horváth Fürdõszoba Textil Kft., Marcsi Falatozó, Macskaszem, Libra Könyvesbolt, Sára Istvánné Nóri kozmetikus, Némethi Péterné Böbe, Gála Üzletház, Pálma Virágüzlet Sápi Anita, Dezsõ Zsámboki út, Lingurán Illés, Lingurán József, Bolbás József, Horváth József, Fény Büfé Arany J. u., Hadrik József, Diós István Szövetség u., Pintér János Kossuth L. Italdiszkont Piactér, Számítástechnika út, TEKKER, Lendvai Márton, és Informatika Bolt Piactér, Fantázia Bútorbolt Kossuth L. út, Kínai Bolt Kossuth L. út, Jenei Szilvia, Szilágyi József (Söpy), Lipcsei Gábor, Szoliter Kossuth L. út, Pecze József, Kiss Gábor Vácszentlászlói út, Lukács István Rákóczi út, Marosvölgyi János, Gyõri Péterné vegyesboltja, Tóth Tibor cipõboltja, Virgancz Lászlóné festékboltja, Békésiné Kókai Erzsébet fodrász, Takács András (Bendzsó), Gyöngyös SÖRKER Nagy-Tóth Újvári István, Galga Coop Rt., István, Zséli Erzsébet Lakástextil, Fortuna Pásztorné Csányi Erzsébet, Papírbolt Piactér, Tóth József virágtermelõ, Ramszsz Pizzéria, SlágerEgyüttes, Hevesy György Általá- Galgamenti Víziközmû Kft., Dolányi Mihály Éva út, Farkas Mihály, Kommunál Kft., Turai Hírlap Szerkesztõsége/RH+VIDEO Bt. Gö- döllõ JÚLIUS Reagálás cikkünkre Pali bácsi áldozatai? Az idei Pünkösdhétfõn, az elõzõ évekhez hasonlóan, az esti szentmise után közel százan felkeresték az I. és II világháborús emlékhelyeket, hogy a háborúk áldozataira emlékezzenek. A templomból érkezõ emberek, köztük ministránsok és cserkészek imádkoztak a háború áldozataiért, emlékükre gyertyát gyújtottak és virágot helyeztekel az emlékmûveknél. Csak egy valaki lógott ki a sorból, aki fényképezõgépét lóbálva téblábolt az emlékezõk között, mintegy jelezve: semmi köze a megjelentekhez. Ezt ugyan senki sem tette szóvá neki, megszokták tõle, azt viszont már nehezen lehet elviselni, hogy a megemlékezésrõl a Turai Hírlap hasábjain gyûlöletkeltõ sorokat jelentessen meg. Ugyanisezt írtaa2004. júniusi szám 9. oldalán: Vártam, hogy mi is fejet hajtunk, emléküket felidézzük, hacsak néhány percre is. Sajnos ez nem történt meg. Pedig volna mit vezekelnünk egykori vezetõink helyett is,akik az üldözés végrehajtói, esetlegjelentgetõi voltak. Aztán maradt még egy reménység. A Pünkösdhétfõ. Gondoltam, legalább itt, a meggyilkoltak síremlékénél elhangzik majd egy fõhajtásraserkentõfelszólítás. Sajnos ez iselmaradt... Döbbenetes! Egy ember nem hajtott fejet az emlékmû elõtt felsorakozott emberek közül és cinikus módon õ vonja felelõsségre az áldozatokemléke elõtt tisztelgõmegjelenteket. Más ember azon gondolkodna el, hogy miért csak ez az alig száz fõ jelent meg a megemlékezésen a nyolcezer lakosú Turáról? A többiek miért nemjöttek el? De a Pali bácsi egypercese írója nem ezt tartja problémának. Írásának valószínûsíthetõ célja a megemlékezõk lejáratása: nehogy ezek különbek legyenek, mint a többiek! Sõt mintegyõket vonjafelelõsségre! Az elmúlt században Magyarországon sokat szenvedtek az emberek: a háborúk idején, a diktatúrákban, 1956-ot követõen, vagy akár a téeszesítéskor, sõt méga hittanbeíratáskapcsánis. A hittanbeíratás akadályozása miatt a szülõk már 1964-ben tiltakoztak Turán, de az üldöztetésük még húsz év múlva is folytatódott. Az június 29-i iskolai tanévzáró értekezlet jegyzõkönyvének tanúsága szerint Takács Pál igazgatóhelyettes büszkén jelenti, milyen eredményeket értek el a hitoktatás visszaszorításában... megállapítja, hogy nevelõ-oktatómunkánk eredményeként 6 %-al csökkent abeiratkozók száma az elmúlt évihez viszonyítva.amásik nagy eredmény az, hogy 50 % alá csökkent a beiratkozás. Kéri, hogy ezt agitációs érvként használják a nevelõk. Vagyis eredményesen üldözték a hittanra jelentkezõket, s a további hatékony fellépésre biztatja a jelenlévõket!. Hétköznapi fasizmus? Tény, hogy sokakat visszariasztottak! Talán nem túlzás úgy fogalmazni, hogy azok a gyerekek, akiket nem mertek akkoriban szüleik beíratni hittanra az agitáció eredményeként Pali bácsi áldozatainak is tekinthetõk!róluk mikoremlékezünkmeg? Pali bácsimikor fogezektõl az áldozatoktól bocsánatot kérni? Egyáltalán fog-e bocsánatot kérni? Vagy majd kérjen helyette bocsánatot a következõ nemzedék, aki megszenvedte? S vajonhány szülõt hurcoltak meg munkahelyén azért, mert beíratta gyermekét hittanra? Hány pedagógust aláztak meg munkahelyénvallásossága miatt? TóthAndrás, Tóth Péter, LukácsGábor, Benke Istvánné, dr. Köles László,KölesPálné, dr. Nagy Ildikó, Benke Mihályné, Köles Pál,Varga László, VargaIstvánné,TóthJózsef, SallaiTiborné, PetrovicsGyula, KutiJózsef, LukácsPál. * A szerk. megjegyzése: A lapunk nyomdába adása elõtt érkezett levelet érintett munkatársunk, Takács Pál iselolvasta. Mint elmondta, nem ért egyet a két téma egybemosásával, illetve a levél hangnemével. Az ünnepségen hátsó szándékok nélkül, a Turai Hírlap tudósítójaként vettrészt, ezért a rágalmakat határozottan visszautasítja. TURAI HÍRLAP

13 TURAI HÍRLAP JÚLIUS 13

14 Arany bárány, arany kos, esküvõre megyünk most! Gyermeklakodalom a II. számú Óvodában A hagyományos turai gyermeklakodalmat minden évben nagy várakozás és izgalomelõzi meg. Rengeteg a tennivaló, melybõl gyermek és felnõtt egyaránt kiveszi a részét. Közösen választjuk ki a menyasszonyokat, võlegényeket, avõfélyt, és a papot. A lagzi a võfély hívogatásával kezdõdik, majd miután az udvaron elbúcsúztatta az ifjú párokat, elindul a lagzis menet. Végigmegyünk a város közepén; egész úton kísérnek a szülõk, rengetegenkíváncsiakránk. Az oviba visszaérve a dombon esketi összea papa párokat, majd ezután kezdõdik az igazi mulatozás. Járja kicsi és nagy, a zenészek pedig igencsak kitesznek magukért. A mulatozásnak a déli harangszó vet véget. Azok a csoportok, melyekbõl kikerülnek a menyasszonyok és a võlegények, a sátorbanfogyasztják el a finom lagzis ebédet. Ebéd után kelle- mesenelfáradva a sok táncolástól jólesika pihenés. -cs- Aszerzõfelvételei 1. Menyasszonyok, võlegények (Sára Szilvia és Bertók Ákos, Kuti Vivien és Mariczki Ádám, Mekes Cintia és Martonosi Márk, Koncz Lívia és Pecze Péter, Lukács Adrienn éscsorbanorbert) 2. Indul anászmenet Agyûrûvel mégküzdenikell... 4.AZagyvaBandaittis helytállt Rendõr bácsik és nénik az óvodában Minden kisgyerek megfelelt a kerékpáros Naponta milliók közlekednek, azaz céljuk elérése érdekében gyalogosan, utasként vagy jármûvezetõként közutat vesznek igénybe. Az utakon a jármûvek egymással és a gyalogosokkal találkoznak, és ez számos veszélyt rejt magában, ezért a közlekedés biztonsága megköveteli, hogya közlekedési rend írott szabályait mindenki betartsa, a közlekedés más résztvevõivel szemben pedig elõzékeny, türelmes magatartásttanúsítson. Aközlekedés, a gyors helyváltoztatás élményt jelent mindenkinek, de különösennagy élmény ez a gyermeknek. Az öröm mellettsokszor nemislátja a rá leselkedõ veszélyeket.a felnõtté a felelõsség, neki kell vigyázni a gyermekre, de sokszor ez is kevés. A fizikának vannak törvényei: nem lehet pl. egy nehéz teherautóval méghacsak30-40 km/órás sebességgel is halad párméterenbelülmegállni. Mindenszülõnek és nevelõnek egy kicsit közlekedési szakemberré is kell válnia. Ez a mai kor O vi s aro k követelménye.nemcsak járni, de közlekedni is meg kell tanítani a gyermeket, és ezt a tanítást már óvodáskorbanmegkellkezdeni. Ehhez nyújtott segítõ kezet Cserni János rendõr százados úr, hogy Közlekedési Versenynapot rendezhessünk óvodásaink számára. Június 18-án aki csak te- hette, biciklivel jött az óvodába, és a kedvelt KRESZ-pályánkon kiis próbálta azt. Így tettek a vendég2. számúóvodagyermekei is. Akastélyóvodában báli bevételbõl épült meg ez a közkedvelt pálya, ahol a gyermekek megtanulhatnak biztonságosan le- és felszállni, egyensúlyozni, elõzni, JÚLIUS TURAI HÍRLAP

15 Befejezõdött a Turai Duma jubileumi rejtvénygálája Sorsolás a legjobb tizenhét között Múlt havi számunkban írtunk arról, hogy a Hevesy György Általános Iskola gyermeklapja ez évben ünnepli elsõ megjelenésének 10. évfordulóját.a jeles ünnep alkalmából a szerkesztõség rejtvénygálát hirdetett, melynek díjait nemrégiben sorsolták ki. Alapaz iskola, a közösség aktuális eseményei, kulturális és sporttudósításai mellett minden számában rejtvényeket is közöl, amelyeknekszépszámmal voltak rendszeres megfejtõi. A 320 rejtvényfejtõ közül a legeredményesebb 17 tanuló meghívást kapott arra az ajándéksorsolásra, amelyet alapajánlott fel arészükre. Aközel100 ezer Ftértékû nyereményeket a lap fõszerkesztõje húzta ki, közöttük a fõnyereményt, amelyet Gólya Judit 8.b osztályos olvasóvehetettátt. Az értékes nyereményeket felajánló vállalkozások: Galga Coop, Söpy Süti, Fortuna Fagyizó, Pálma Virágbolt, Libra könyvesbolt, Sportland, Marcsi falatozó, Piactéri Papírbolt, Számítástechnikai bolt, 2ezermester, Szolitergazdabolt. FarkasBernadett 1. Lipcsei Mária fõszerkesztõ és Szarvas László felelõs szerkesztõsorsolt. 2. A díjakat Villányi Józsefné igazgató-helyettes adtaát. 3. Gólya Judit, a fõdíj nyertese. "KRESZ-vizsgán" elsõbbséget adni. Mivel mi egész évben gyakoroltunk, vártuk a rendõr bácsikat! Voltis nagyujjongás arendõrautó megérkezésekor (1. kép). Az autóval érkezett Hajdu Henrietta törzsõrmester, valamint Hatvani Zsolt, Hajdora Ernõ, Kazinci Péter és Lénárt József fõtörzsõrmesterek. Kedvesen, mosolyogva rögtön át is adták autójukata kis kiváncsiskodóknak. Azután elészült a versenypálya. Szigorúan a szabályok betartása mellett kellett kerékpározni, mert hát csak három rendõr bácsi figyelt árgus szemekkel! (2. kép) Ezalatt Heni néni elõadást tartott a másik csoportnak olyan hasznos dolgokról, mint: mi a rendõrség feladata; mit csináljanak, ha elvesznek anyu mellõl stb., de a puska az oldalán, az volt ám acsábítóa fiúgyermekeknek (3. kép). E napon senki sem követett el szabálysértést, megfeleltünk a KRESZ-vizsgán, ügyesek voltunk. Pihenésképpen finom cseresznyét eszegettünk, kutyalufit kaptunk ajándékba, s most már jöhet a balesetmentes nyári szünet. Szép nap, kedves és hasznos hagyománylehet, hogyrendõr és állampolgáregyütt, egymást kedvelve, tisztelve,törvényt betartva, egymás mellett éljen. Köszönjük! Az 1-2. Óvoda gyermekei és dolgozóinevébenírta: CsörgiMária,Manyi néni Napraforgó Gyermek Fotószakkör A hónap gyermekfotója Szabó Renáta: Hulladékgyûjtõ H i r d e s s e n a T ur ai Hír l apb an! TURAI HÍRLAP JÚLIUS 15

16 Fel búcsúcsókra, cimborák Ballagási ünnepség az iskolában Ragyogó napsütés köszöntötte azt a szombati délelõttöt, amikor aturai Hevesy György Általános Iskola 86 tanulója mondott búcsút nyolc éves turai tanulmányainak befejezése után. Az ünnepség résztvevõi voltak a nevelõtestület tagjai mellett a szülõk, nagyszülõk, jóbarátok és ismerõsök. Ahetedikesek verssel és további munkára buzdító szavakkal kedveskedtek a ballagóknak, melyre õk is hasonlóképpen válaszoltak. Az iskola igazgatója is kedves szavakkal búcsúzott és átadta az iskola hagyományos kitüntetéseit az arra legjobbanrászolgált nyolcadikosoknak. Enneka soha elnem felejthetõ délelõttnekalényegét alegbensõségesebben talán Volosz Viola Dalma nyolcadikos búcsúbeszéde fejezi ki, melybõl az alábbi részleteket emeljükki: Elérkezett az a pillanat, amikor búcsút mondunk iskolánknak, és fájó szívvel továbbindulunk. Eltelt nyolc év, amelymindannyiunkban mély nyomot hagyott... A ház alapját leraktuk, most már tõlünk függ, milyen falat húzunkfölé. Köszönjük tanárainknak, tanítóinknak a sok fáradozást! Tudásunk alapja örökre az õ munkájukon fog nyugodni. Segítségükkel félénk kisgyermekbõl mára küzdeni akaró, bátor nagyokká lettünk, akik célokat tûztek ki magukelé. Köszönettel tartozunk azoknak a dolgozóknak is, akik munkájukkal segítettek abban, hogynyugodt körülmények közt, gondtalanultanulhassunk... Kedves Diáktársaink! Töltsétekelhasznosanazokat az éveket, amelyek még rátok várnak! Hiszen tudjátok: Tanulni és nem gondolkodni: hiábavaló fáradság, gondolkodni és nem tanulnipedig: veszedelmes. Kívánunk mindannyiótoknak erõt, kitartást, szerencsét és bátorságot életetektovábbi részében! S végül Szüleinknek köszönjük, hogy segítettek eljutni életünk ezen fordulópontjához, s kérjük, ezután se engedjék el kezünket. Egy megszívlelendõ gondolattal búcsúzokmindekitõl: Atest érez, aléleklát,az értelemgondolkodik.deajóembernekvanmégnéhányroppant tulajdona:aszelídnyugalomaz illendõalázat és az igazságos cselekedet. Bejegyzésa Dicsõségkönyvbe A búcsúzók közül kimagasló tevékenységükkel hatanérdemelték ki a helyet iskolánkdicsõségkönyvében: GódorNikolett GólyaJudit VoloszViolaDalma Aziskolalegeredményesebb tanulója: Gódor Nikolett 8.a GólyaJudit 8.b Volosz ViolaDalma 8.a JóTanuló,JóSportoló: KutiAdrienn 8.a Kuti Melinda 8.a SzabóÁdám 8.c Mûvészeti és diák-önkormányzati munkájukért öten kaptak bejegyzést. KutiAdrienn Kuti Melinda SzabóÁdám Takács Pál Aszerzõfelvételei JÚLIUS TURAI HÍRLAP

17 Bendzsó Beton Kft. Betonüzem: Tura, Haraszti Major Tel/Fax: 06-28/ Tel: , Tüzéptelepek: Tura,Vasútállomás Galgahévíz, Fõ út 31. Tel/Fax: (28) Tel: Tel/Fax: (28) Mezõgazdasági és Iparcikk Bolt Tura központjában Telefon: 28/ vagy Legfrissebb újdonságaink: Rovarkártevõk pusztítják gyümölcsfáit? Nem tudja, mikor védekezzen? Megállapíthatja a hatékony védekezés idõpontját, ha a kártevõk rajzását feromoncsapdával követi! Már a lepkét jelzi, hogy a hernyó kártételét megelõzhesse a CSALOMON feromoncsapdával. A feromon rovarcsapdák a növényvédelemben a "felderítõ" szerepét töltik be. A zöldbabot, paradicsomot, paprikát, csemegekukoricát károsító gyapottok bagolylepke-hernyó kártételének megelõzésére már kapható feromoncsapda üzletünkben. Továbbá kék/sárga kombinált színcsapdával is rendelkezésre állunk, amellyel követni tudja a tripszek, liszteske, levéltetû fajok megjelenését. Így a védekezést optimalizálni lehet, különösen a zárt termesztõ berendezésekben. Aki a Turai Hírlap tárgyhavi példányát üzletünkben bemutatja és leadja ezt a szelvényt, 5% kedvezményt kap egyszeri vásárlás esetén az üzlet áraiból. T U R AI H Í R L A P J Ú L I U S TURAIHÍRLAP JÚLIUS 17

18

19 Negyedik lett Tura csapata Labdarúgás: Minden eddiginél nagyobb siker Ajúnius 13-i Dunakeszi VSE - Tura VSK (1-1) mérkõzéssel befejezõdött a 2003/2004. évi bajnokság, amely klubunk eddigi legnagyobb sikerét hozta: csapatunk a negyedik helyen végzett. Az NB III Mátra csoport góllövõ listáján a3. helyen végzett Gubán László 16góllal. Továbbieredmények: Tura II.: Gödöllõ Körzeti bajnokság13.hely. Öregfíúk: Gödöllõ Körzeti bajnokság10.hely. U-16: NB III Szolnoki csoport "A"5. hely. U-19: NB III Szolnoki csoport "A" 7.hely. Serdülõelõkészítõ: Gödöllõ Körzetibajnokság 4.hely. Kispályás: Gödöllõ Körzeti bajnokság 4.hely. A bajnokság végeredménye 1. Jászapáti Veresegyház Mezõkövesd Tura Taksony Gyöngyös DunakesziVSE Magyargéc Fót RAFC Láng SK Gödöllõ Gyöngyöshalász Jászberény Besenyõtelek Egerszalók Június 4-6. között ismét a debreceni Tóth Árpád Gimnáziumimpozáns épületében rendezték meg hat korcsoportban az országos egyéni diák sakkolimpia döntõjét. Három turai ifjú versenyzõ is szerepelhetett ezen a tornán, s ez azt jelenti, hogy három különbözõ korosztályban is ott voltunk egyországos döntõn, ahol a játék már komolyerõpróbát jelent. Gyerkõceink általában jól építették fel hadállásaikat, de az idõzavar rémével, a kapkodással elég könnyû leadni azt az elõnyt, amit elérhetünk például a megnyitásban. Som Lajosnak amúgy sem volt könnyû dolga egyolyan csoportban, ahol FIDE-mesterek tarkították a mezõnyt, ráadásul egy másik nagy erõpróbán is bizonyítania kellett nemrég: pár nappal a verseny elõtt érettségizett. Lajos ebben az évben szinte nem is versenyzett, pedig a sakkban is fontos kellék a versenyzõi rutin. Az elért 25%-os teljesítménytehát nem véletlen. A FIDE értékszámmal büszkélkedõ Takács Pali a évesekcsoportjábanjátszott, 37,5%- os teljesítményt nyújtva. A jó rajt után hamar megtalálta az igencsakmagasabbértékszámúkollégáit, akikkel szemben ülve általábannem abbana kifejezett felhõtlenségben telik az ember játékideje. Pali egyébként igazi küzdõ sakkozó, ennek köszönhetõen nemegyszer sikerült már megfordítania, azaz megnyernie a szinte vesztett játékot. Dicséret illeti ezt a hozzáállást, biztos vagyok ben- "Galga Kupa" Domony Június 24-én a Domonyi Falunapok keretében került megrendezésre az utánpótlás labdarúgó kupája, ahl csapatunk a kispályás kategóriábanl.helyezést értel. Csapattagok: Veres Imre, Muzsik László, Csorba Benjámin, Buzás Patrik, Tóth Balázs, Medveczki Ádám, Csikós Gergõ, TóthZs.János. AkupagólkirályaMuzsikLászló,alegjobbkapusVeresImre lett. 2004/2005. évi bajnokság Aversenykiírás alapján az NB III-as bajnokság augusztus 7-én rajtol. Ennek megfelelõen a csapat tagjai rövid, 3 hetes pihenõ után július 6-án, kedden kezdték meg a felkészülést Aczél Zoltán irányításával. Mivel az átigazolási idõszak június 20-tól július 20- ig tart, a keret kialakítása még folyamatban van. A felkészülés ne, hogy Palistabil játékosa lesz a rövidesen megalakuló turai sakkcsapatnak. A Gödöllõi MB II-es csapatban is bizonyította már, hogynagyelszántsággal tud küzdeni a csapat sikeréért is. A tehetséges (hét éves) Gyõri Gergõ persze nem küzdött idõzavarral, õugyanis kegyetlenül gyorsan játszik, ami némileg érthetõ ebbena korosztályban. Talán Gergõ volt az egész verseny legfiatalabb résztvevõje, s a rendelkezésére álló fél órákból többnyire 5 perceket használt el. Jobbára elõnyt ért el amegnyitásban,s ettõl elszállva méginkábbfelpörgött, és fontos figurákat nézett el. Tulajdonképpen önként adta a pontokat ellenfeleinek,így csak25%- os teljesítményt tudott elérni. Gergõ gondolkodása remélhetõen ha- alatt heti három edzésen vesznek részt a játékosok, valamint egy, esetenként kétedzõmérkõzést játszanakhetente. Az elsõ edzõmérkõzésre július 8-án, csütörtökön 18 órától kerül sor az NB I/B-ben szereplõ REAC ellen. Elnökválasztás Július 1-én elnökválasztást tartott a Tura Városi Sport Klub. Szilágyi József egyéb elfoglaltságaira hivatkozva lemondott elnöki megbizatásáról, a továbbiakban elnökségi tagként tevékenykedik a klubnál. Eddigi elnöki munkáját köszönjük, tevékenységének nagyszerepevolt Tura labdarúgásánakfejlõdésében. Aklub elnöksége egyhangúlag Nagy-Tóth Istvánt, a Gyöngyös- Sörker. Kft ügyvezetõ igazgatóját, az Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának elnökét választotta meg a Tura Városi Sport Klubelnökévé. Munkájához sok sikert, jóegészséget kívánunk. Horák Mária Bíztató elõjelek ifjú játékosainknál Országos döntõbe jutott három ifjú sakkozónk marosan mélyebbé, összetettebbé válik, s akkor majd az a villámgyors helyzetfelismerés, melyleginkább jellemzi az õ játékát, hatványozottan kamatozódik, ha ez párosul a megfelelõ kontroll (és önkontroll)megszerzésével. Itt szeretném megköszönni a sportszeretõ, s nem is rosszul sakkozó Gyõri apuka segítségét és szponzorálását,ígyjóval könnyebben meg tudtukoldani a fiúkutaztatását. Összességében elmondható, hogy önmagában siker egy diákolimpia országos döntõjén szerepelni. Biztos vagyok benne, hogy azerõs versenyenszerzett tapasztalatok segíteni fogják a srácokat további sportpályafutásuk eredményességétilletõen. TóthMáté sakkoktató TURAI HÍRLAP JÚLIUS 19

20 TIM Sport Kispályás Labdarúg ó Bajnokság Százszázalékos a kupa névadója Idõnként gólzáporos meccseket hozó küzdelmekkel folytatódtak a TIM Sport Kispályás Labdarúgó Bajnokság küzdelmei. A Ro-La SC két meccsen nem jelent meg, emiatt a szervezõk 3-0 gólaránnyal az Athletic illetve a Szaratov II javára írták amérkõzéseket. Meglepetésmeccsek: SzaratovII Piszkos 123:2 APiszkos 12 az elsõ félidõben két gólt lõtt a Szaratovnak, de túlontúl magabiztosak voltak, elbízták magukat, és a másodikfélidõben fordított a turai nép táncosokból állócsapat. Athletic Salak FC1:1 Apályánszinte semmi nem történt, a csapatok a játékidõ nagy részéta védelemmel, passzolgatásokkal és kisebb szabálytalanságok elkövetésével töltötték. A Salak FC szerzett elõnyt, ám egy szerencsétlen helyzetben egyenlített az ellenfél, így szerezték megelsõpontjukat. BlueStar TIMSport 0:13 A különbség nagyobb is lehetett volna, de a Blue Star kapusa sokszor megtréfálta az ellenfél állandóziccerbenlévõjátékosait. Balszerencsék: A Salak FC eddigi hat mérkõzésébõl háromban vezetett, ám Foci EB-nos zta lgia Július 4-én véget ért Portugáliában az idei Labdarúgó Európa Bajnokság. Rejtvényünk fõ soraiban néhány helyszín neve található, ezeket kérjük beküldeni. Vízszintes: 1. Lisszaboni stadion, férõhely 13. Tova 14. szüli a tolvajt 15. Zé! 16 Liter 17. Fejfedõ18. El! 19.Kiss Kate! 21. Égési termék 22. Spion24. Azevolúció csúcsa 26. Kálium 27. Bontani kezd! 28. Urán 29. Nadrágon és táskán is van 30. Pengetõs hangszer 32. ban, -ben, angolul 33. A L art pour l art Társulat Pista bácsija 36. Tamás, becézve 37. Dehogy! 38. Félsz! 39.Személyes névmás 40. Gyermekem keresztapja 41. Római Nõinév 44. Múmia azonos hangzói 45. Neked, németül 46. Dideregni kezd! 47. Elfele! 48. Színes 49. Pé! 50. Kálium 51. Ruhát felvesz 55. Éjféligtart 56. Rózsa is vanilyen 58. Polip. 7. Függõleges: 1. Maszkabál 2. Disznólak 3. Kén4.Éra szélei 5. Akönyök alatti részünk 6. LKAL 7. Senki ellentéte 8. Forma 9. Csen 10. Kamra része! 11. Átmérõjele 12. Közelremutatószó18. Nedû 20. Nõstény disznó 21. Sebesít 22. Égés melléktermék 23. Coimbra-i stadion, férõhely 25. Portoi stadion, férõhely 27. Merész 30. Pest megyei település lakója 31. Tanuló vezetõ 32. Fohász 34. Nitrogén 35. Õrizni kezd! 40. Kiadórésze! 43. Messzire 44. Játszma vége a sakkban 45. Némán dekázni! 46. Dé! 48. Idõ jele a fizikában 50. Nagy kavics 51. Erdei vad 52. Római Information Technology 54. Kicsinyítõképzõ 55. Nem tegnap 57. Kén 59. Magyarautójel - fné - * Amegfejtést a lap aljáról kivágottrejtvényszelvénnyel ellátott, Lapzárta Turai Hírlap közéleti havilap végül az ellenfelekgyõzedelmeskedtek. Tabella: 1.TIMSport Piszkos SzaratovII Blue Star Salak FC Athletic Ro-La SC A góllövõlistát Láng József (TIM Sport) vezeti 9 találattal, õt Tóth Ákos (Piszkos 12) követi 8, Tóth M. Imre (TIM Sport) 7, Pintér Flórián (Ro-La SC) és Nagy Gábor (Piszkos 12) 6-6 góllal. TetézyAttila nyílt levelezõlapon lehet beküldeni a Városi Könyvtár címére (Bartóktér3.) július 27-ig. A megfejtõk között a Galga Coop Ft értékû vásárlási utalványát és a Libra Könyvesbolt 1500 Ft értékû könyvutal- Felelõs szerkesztõ: Hídi Szilveszter Munkatársak: Balázs Gusztáv, Rácz Zoltán, Takács Pál Lapterjesztés: Éliás Zoltán Nytsz: B/BHF/567/P/91 Levélcím: Városi Könyvtár Tura, Bartók tér 3. Készült800példánybanazArtWind-NyomdaKft.nyomdaüzemében,Gödöllõn A p r ó - h ir d e té s e k Aszódon a Falujárók úti lakótelepen téglából épült, kívülrõl felújított társasházban eladó egy 2 magasföldszinti 41 m-es, egy szoba összkomfortos, gázfûtéses, telefonos lakás zárható pincével. Irányár: 7,2 millió Ft. Érdeklõdni lehet: , , (28) (este). Videofilmgyártás, kábeltelevíziós mûsorkészítés, újságírás, kiadványszerkesztés. RH+VIDEO Bt. Tel: Tel./Fax:(28) ványát sorsoljukki. Júniusi számunk megfejtése: "Alélekabból táplálkozik, aminekörül." A Galga COOP Ft értékû vásárlási utalványát Szabó Dezsõné (Gyóni Géza u. 25.), a LibraKönyvesbolt 1500Ft értékû könyv-utalványát pedig Tóth Glória (Alkotmányút 15.)kedves olvasónknyerte. Gratulálunk! Nyereményüket postán küldjükel.

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16 Ikt.sz.: 20/2009 Bejegyzési határozat száma: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Pk.61.716/1994/4. Nyilvántartási szám: 475 Adó szám: 18824924 1 16 Számlaszáma: Kunszentmárton és Vidéke Tak. Szöv. 69800016-15102878

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközség Önkormányzatának hivatalos helyiségében január 16-án. Brunner Istvánné. Sánta Mátyás. Karczagné Nagy Klára

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközség Önkormányzatának hivatalos helyiségében január 16-án. Brunner Istvánné. Sánta Mátyás. Karczagné Nagy Klára JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközség Önkormányzatának hivatalos helyiségében 2017. január 16-án. Jelen vannak : Horváth Sándor elnök Brunner Istvánné Sánta Mátyás Karczagné Nagy Klára Kiss Edit Laczikné

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által különböző szervezetekbe delegált személyek Előadó:

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság november 19-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság november 19-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 14/2015. ESZB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen voltak: Távol voltak: Meghívottak: Az Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2012. (VIII.03.) tól 130/2012.(VIII.03.) ig Hozott rendelet: 17/2012.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Kistérségi Gondozási Központ Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné

Kistérségi Gondozási Központ Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné Aszódon 1988 óta működik a Gondozási Központ. Az 1971-ben létrehozott Idősek Napközi Otthona az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boldog István polgármester: javaslom, hogy a 2. napirendi pontot tárgyaljuk először a vendégünk miatt.

JEGYZŐKÖNYV. Boldog István polgármester: javaslom, hogy a 2. napirendi pontot tárgyaljuk először a vendégünk miatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron következő képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Boldog

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

A Vas Megyei Közgyűlés április 28-i ülésének határozatai. 20/2016. (IV. 28.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés április 28-i ülésének határozatai. 20/2016. (IV. 28.) számú határozat 2016. április 28-i ülésének határozatai 20/2016. (IV. 28.) számú határozat az ülés tárgysorozatait az alábbiak szerint állapítja meg: Nyílt ülés keretében tárgyalja: 1. Beszámoló a közgyűlés legutóbbi

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Társulása taggyűlése a évre vonatkozó költségvetést elfogadja, e Ft bevétellel, és e Ft kiadással.

Társulása taggyűlése a évre vonatkozó költségvetést elfogadja, e Ft bevétellel, és e Ft kiadással. Határozat sorszáma 1/2003. (03.03..) 2/2003. 3/2003. 4/2003. 5/2003. Határozat szövege 1/2003. számú határozat (a taggyűlés egyhangúlag Nagykanizsa és a Környező Települések Településfejlesztési Társulása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Az Idősügyi Tanács üléséről Hort Község Önkormányzat Tanácskozó termében 2015. január 29-én.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Az Idősügyi Tanács üléséről Hort Község Önkormányzat Tanácskozó termében 2015. január 29-én. JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Idősügyi Tanács üléséről Hort Község Önkormányzat Tanácskozó termében 2015. január 29-én. Jelen vannak: Horváth Sándor Kormos Gábor Sánta Mátyás Rózsavölgyi Jánosné Brunner Istvánné

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat és Tiszarád Község Képviselőtestületének 2009. augusztus 13-i közös testületi ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 191. T Á R G Y S O R O Z A T A

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u Taliándörögd, Kossuth u Kapolcs, Kossuth u. 62.

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u Taliándörögd, Kossuth u Kapolcs, Kossuth u. 62. 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8295 Taliándörögd, Kossuth u. 39. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 32. 8308 Sáska, Rákóczi u. 4. Száma: 302-1/2013.

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 19-én 08 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 37 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. május 19-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. április 28-án Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Kiss Edit Rendik Anita Kerek

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Simon László, Spaits Miklós, Szabó László Dezső képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü.

Simon László, Spaits Miklós, Szabó László Dezső képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. október 13- án 17.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2015. június 17. Közösségi Ház témák 2014. évi beszámoló Közös Önkormányzati Hivatal működése Az önkormányzat gazdálkodása Szociális helyzet Intézmények működése Adózási kérdések Start

Részletesebben

Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4.

Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Dunakeszi, 2013. május 21. Tyimofejevné Iványi Réka a kuratórium elnöke Az alapítvány

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8. Ügyszám: 87-75/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 8. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án, 16.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án, 16.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án, 16.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 6/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

(Hozzászólás nem hangzik el.)

(Hozzászólás nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2016. augusztus 15-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Jelen vannak: Major Ferencné alpolgármester levezetése mellett Bagi Zsolt,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Tel.: 25/231-020 Adószám: 18494785-1-07 Bankszámlaszám: 57700074-10001734 Ercsi és Vidéke Tak.Szöv. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Tisztelt Oktatási Bizottság!

Tisztelt Oktatási Bizottság! Tisztelt Oktatási Bizottság! Az Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület 2011 április 5-én Biatorbágyi Ökumenikus Iskoláért című beadványban fordul Biatorbágy Város Önkormányzatához. A város képviselőtestülete

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről.

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről. 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. május 26-án megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Kereszti Márta Valach Jánosné Molnár Lászlóné Németh Klaudia Tóth Szabolcs

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK május 16-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK május 16-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. május 16-ai ny i l v á n o s ülésének Szám: 78-7 /2012. Tartalom: j e g y z ő k ö n y v e KÓD HATÁROZATOK 25/2012.(V.16.) határozat

Részletesebben

A Vas Megyei Közgyűlés május 31-i határozatai. 36/2016. (V. 31.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés május 31-i határozatai. 36/2016. (V. 31.) számú határozat A Vas Megyei Közgyűlés 2016. május 31-i határozatai 36/2016. (V. 31.) számú határozat A Vas Megyei Közgyűlés az ülés tárgysorozatát az alábbiakban állapítja meg: Nyílt ülés keretében tárgyalja: 1. Beszámoló

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. június 25-én 15,00 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén.

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen megjelenteket.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben