Létszámgazdálkodás Szellemi és fizikai létszám Termelékenység vizsgálata Költségtervezés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Létszámgazdálkodás Szellemi és fizikai létszám Termelékenység vizsgálata Költségtervezés"

Átírás

1 Létszámgazdálkodás Tervezett létszámszükséglet összhangban áll-e a gyártott termékösszetétellel, technológiai struktúrával, annak változásaival, a műszaki fejlesztéssel (lészámszakmai összetétel) Melyek a megfelelő munkaerő biztosításnak nehézségei (kvalifikált munkaerő, nagy gyakorlat, betanítás, egészségre ártalmas, stb. munkahelyi adottságok) A vállalkozás a munkaerő-gazdálkodása során és a létszámszükséglet megállapításánál figyelembe vették-e a várható évközi változásokat Szellemi és fizikai létszám Minőségi összetétel a vállalkozáson belül (fő- és részmunkaidő, nyelvtudás, iskolai- és szakmai végzettség, gyakorlat) Munkaköri csoportok vizsgálata (pl. fejlesztő, szerkesztő, termelésirányító, stb.) Vezetői szintek alakulása Munkaprogramok összeállítása Műszaki és ügyviteli dolgozók képzettségi színvonalának emelése, továbbképzése Irodai felszerelések korszerűsítése, gépesítés Normatívák kialakítása, munkaidő kihasználás Munkaidő szükséglet megállapítása (termelés/szolgáltatás) munkaidő szükséglet megállapítása Munkaerő állomány tervezett szakmai és minőségi összetétele megfelelő-e a technológiai és technikai színvonal követelményeinek Indokolt-e a foglalkoztatott létszám Termelékenység vizsgálata Fizikai munkára vetítve, munkaidő felhasználás, ténylegesen ledolgozott munkaidő (termelőmunka végzése, annak megszakítása, melynek okai lehetnek: termelő tevékenység hibái: gépállás, munka- szerszám- anyaghiány), valamint felesleges munkaidő ráfordítások (javítás, selejt, pótidő, stb) Tartalékok feltárása (munkaidő, energia, anyag, stb) azaz tárgyi eszközökben, élőmunkában Díjazások (órabér, havibér, teljesítménybér) Költségtervezés Rendszerszemléletben (egyes tevékenységek egymással összhangban állnak-e) tervezték-e meg a költséggazdálkodást Az egyes témákat olyan (megfelelő hatáskörrel rendelkező) vezetők irányítják és ellenőrzik, akik a költséggazdálkodási (tervezési, utalványozási stb.) tevékenységet megfelelő szinten el tudják ellátni. 1 / 28

2 szerinti árral, annak megfelelően készletre vették-e csökkentve az anyagköltséget Helyes-e a szállítótól utólag kapott engedmények elszámolása A szabályozások előírásainak megfelelően elszámolták-e a csökkent értékű, megrongálódott, meghibásodott továbbá az eredeti célra nem felhasználható, elfekvő, felesleges stb. anyagkészletek értékvesztéseit és indokolt esetben a visszaírásokat (legfeljebb az elszámolt értékvesztés mértékéig) Raktárgazdálkodás Raktárgazdálkodás szervezettsége, írásbeli belső szabályozottsága, a feladatok, felelősök rögzítettsége, anyagok elhelyezése, tárolása, állagmegőrzése, mozgatása, készletek megfelelő raktári ügyviteli rendjének kialakítására vonatkozó szabályozása és gyakorlati végrehajtása. Bizonylatolás, elszámolás, anyagköltségek értékek, vagyonvédelem Tárgyi eszközök Meglévő állományok összetétele, vizsgálata, elemzése, termelésben betöltött szerepe Használhatóság, bruttó-nettó érték aránya, átlagos életkor, korösszetétel, fizikai elhasználtság, elavulás, korszerűség, kapacitáskihasználás, szűk keresztmetszet, stb. alakulása, termelésben betöltött szerep, összetétel változás, annak okai, indokai, értékelése Tárgyi eszköz kihasználtsága Kapacitásadatok helyessége, pontossága, reális volta a műszaki adatok (gépkönyv, műszaki leírás, stb.) alapján Kapacitáskihasználtság gépcsoportonként, üzemi termelési adatok alapján (mutatóval mérhető pl. hasznos idő alap kihasználtság, kapacitásnormakihasználás stb.) Időkiesések a vállalkozáson belüli és kívüli okok alapján, ennek kárai Beruházások, felújítások Szabályozott-e, megalapozott-e a beruházás, felújítás rendje Megvalósítás hatékonysága Munkaszakaszok előkészítése, megvalósítás, kivitelezés, műszaki átadásátvétel, hiánypótlás, próbaüzem, használatba vétel-aktiválás, végelszámolás, értékcsökkenés elszámolás, stb. Piaci oldalról vizsgálták-e, értékelték-e a beruházás szükségességét, pénzügyi előfeltételeit Milyen, mekkora beruházás indokolt a piaci igények, felhasználók szükségleteinek várható alakulása és összetétele Hogyan alakul a gyártandó termék várható mennyisége és ára, a piacok várható bővülése, a piaci részesedés, az importált azonos áruk aránya, konkurencia, stb. 3 / 28

3 költségek levonva a növénytermesztés káreseményei miatt elszámolt összeget = főtermék közvetlen költsége 1 ha-ra jutó költségek, 1t főtermékre jutó költségek, összes költség Állattenyésztés Állományváltozási tervek faj, fajta, kor, nem hasznosítási arány szerint részletezve, tényleges létszám, összetétel, anyaállatok termékenyítési terve Növekedés (szaporulat, vásárlás, más korcsoportból átminősítés, egyéb növekedés) Csökkenés (értékesítés, más korcsoportba való átminősítés, elhullás, egyéb csökkenés) Nyitóállományból való kiindulás Tényleges átlagos állatlétszám, takarmányozási napló adatai alapján (időszak takarmányozási napjainak száma / időszak naptári napjainak számával) tervtől való eltérés Állomány összetétel állatok fajtánkénti száma és aránya Számosállat állattenyésztés-statisztikai valamint üzemszervezési mértékegység, különböző fajtájú, korú, és ivarú állatok közös egységre hozva együttesen fejez ki. (a számosállat 500kg élőtömegű állat vagy állatcsoport Állatsűrűségi mutatók (állatlétszám (db) / terület (ha) ) vagy (számosállat / terület (ha) ) Állatellátó képesség (állatok termelési színvonala, takarmány önellátás mértéke) Szaporulati mutatószámok (apaállat ellátottság=anya/apa), (fedeztetési arány= befedeztetett/fedezésre alkalmas) (fedeztetés eredményessége= megtermékenyült/fedezetett) (szaporulat arány= élőszaporulat/ellésre alkalmas) stb. Hozam arányok (átlagos tejhozam= időszak alatt termelt összes/tehenek takarmányozási napjai) (nyírási átlag=lenyírt zsíros gyapjú mennyisége/nyírt juhok száma) (tömeggyarapodás=növekedés alatt az állat élőtömegének meghatározott időszakra vonatkoztatott növekedése) stb. Állategészségügyi helyzet alakulása (veszteségek, megtérülések, prevenció, gyógyszerköltség stb.) Állattenyésztési ágazatok költségei, takarmánygazdálkodás Állatok tartása, takarmányozás, gondozás, hízlalás, tenyésztés Állati termékek gyűjtésének költségei Állatok belső szállítása, mérlegelése, megtermékenyítése, beteg állatok gondozása Terv szerinti értékcsökkenés, hasznos élettartam, maradványérték Állatok élőtömeg önköltsége (kalkulációs időszak végéig felnevelt állatok összes tömegének költsége, beleértve a kalkulációs egységhez kerülés előtt felmerült költségeket) 5 / 28

4 Vagyonvédelem egyéb területei Nyílt árusítás esetén alkalmaznak-e megfigyelő berendezéseket, egyéb megoldásokat a vagyonvédelem biztosításra Adatfeldolgozás, könyvvezetés, gazdálkodási információk, számítógéppark hozzáférhetőségének biztonsága Meghibásodás esetén a vagyon védelmében szabályozottan működteti-e a külső szolgáltatók közlekedését, munkavégzését a vállalat területén Korlátozzák-e a munkatársak nem saját szakterületükhöz tartozó területre történő bejutását, ott-tartózkodását Ellenőrzik-e a dolgozók által behozott és távozáskor magukkal vitt csomagok tartalmát Tevékenysége szempontjából különleges biztonságot igénylő esetek vonatkozásában rendelkezik-e a vállalkozás megfelelő ellenőrző eszközökkel és karbantartja-e azokat Áruforgalom Beszerzési feltételek (szervezeti) biztosítottak-e Hatékony-e a piackutatás, igényfelmérés Döntési hatáskörök megállapítása helyes-e Megfelelő szempontok alapján választották-e ki a beszerzési forrásokat Megalapozottak-e a beszerzések Megfelelő-e az áruátvétel szervezettsége, végrehajtása, áruátvételhez kapcsolódó adminisztrációs tevékenység A szállítási szerződésekben rögzített időpontokban érkezett-e meg az áru, megfelelő-e a szállítások ütemessége Számlák ellenőrzése Beérkezett-e az áru Áruátvétel folyamata, bevételezési okmányok kiállítása Szállítói számla és átvett árukészlet értékének azonossága Esetleges eltérések elszámolása Átutalás engedélyezésének szabályszerűsége Könyvelési feladások helyessége Értékesítési tevékenység Áruellátás helyzete, kereslet-kínálat összhangja Értékesítés szervezettségének, lebonyolításának ellenőrzése Az értékesítést elősegítő tényezők (személyi, technikai feltételek) felhasználásának értékelése Készletgazdálkodás Meghatároztak-e optimális készletnagyságot A készletek nagysága összhangban van-e a forgalommal és a vásárlói igényekkel 7 / 28

5 be, illetve annak megfelelően számolták-e el (a tartalom elsődlegessége a formával szemben elv) Lényegesnek minősítettek-e a beszámoló szempontjából minden olyan információt, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása -az ésszerűség határain belül- befolyásolja a beszámoló adatait felhasználók döntéseit (lényegesség elve) A beszámolóban (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) nyilvánosságra hozott információk hasznosíthatósága (hasznossága) arányban áll-e az információk előállításának költségeivel (költség-haszon összevetésének elve) Számviteli politika Szabályozzák-e A beszámolás és könyvvezetés szabályát Az alapítás, átszervezés költségeinek aktiválási rendjét A kísérleti-kutatás, fejlesztés költségeinek aktiválását, elszámolási rendjét ÉP forgóeszközként, pénzügyi befektetésként történő elszámolásának feltételrendszerét Az értékelési módokat és eljárásokat Az eszközök minősítését A kockázat becslésének, számításának rendjét A terv szerinti értékcsökkenés elszámolási módját A maradványérték megállapításának rendjét A terven felüli értékcsökkenés elszámolási rendjét A kis értékű eszközök elszámolását Az értékvesztések elszámolási rendjét Az időbeli elhatárolások rendjét A céltartalék-képzés szabályait A beruházás, felújítás, karbantartás tartalmának és elszámolásának rendjét, kialakítását Az értékhelyesbítés elszámolásának rendjét A visszaírások elszámolásának Az eredménykimutatás formájának megválasztását A számviteli elszámolás szempontjából lényegesnek, jelentősnek, nem jelentősnek, nem lényegesek minősített információkat A bizonylatok könyvekben történő rögzítésének rendjét A beszámoló elkészítésének időpontját A kiegészítő melléklet tartalmának vizsgálatát, stb. Ezeken felül vizsgálni kell: Az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatát Az eszközök és források értékelési szabályzatát Az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot A pénzkezelési szabályzatot 9 / 28

6 Gyártási program megléte, termelési tervek, anyag-felhasználási normák alapján Bruttó anyagszükségleti normák megállapításának helyessége, a nettó (hulladék nélküli) normák, azok aktualizálása, a hulladék tervezett nagyságának megalapozottsága, a beszerzési normák megállapítása, változtatásuk megállapítása Anyagmegrendelés Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátásához a megfelelő szervezet és működési feltételek biztosítottsága (személyi, tárgyi, számítógépes stb.) Beszerzés legkedvezőbb lehetőségeinek felkutatása, érvényesítése Megrendelések, szerződések gondos összeállítása, pontossága (mennyiség, minőség, méret, határidő, jótállás, előszállítási lehetőség, ár, stb.) Beérkezett számlák ellenőrzése Pontos, naprakész nyilvántartás vezetése, késedelmes teljesítésekkel kapcsolatos ügyintézés, az információk kölcsönös és folyamatos biztosítása Anyagbeszállítás Legkedvezőbb szállítóeszköz megállapítása (idegen, saját, vasút, közút, stb.) Törekednek-e a szállítóeszköz maximális kihasználásra, az eszközök hasznosításra (kétirányú kihasználás, üres fuvarok, rendkívüli fuvarok, időbeni módosítások, legrövidebb útvonalak, kirakodás-szervezés, állás idő stb.) a költségek lehetőségek szerinti csökkentése Anyagfelhasználás Feltárni a veszteségforrásokat Segíteni a vagyonvédelmet és a kapcsolatos felelősség megállapítását Normák, anyagelszámolások ellenőrzése Utalványozások rendje, betartása, normák pontossága, megbízhatósága, pótutalványozások oka Nem bizonylatolt anyagmozgások feltárása Vásárolt anyagok értékesítése, nyilvántartása Bekerülési értéke megfelel-e az értékelési szabályzat előírásainak, tartalmazzae mindazon költségeket, amelyek a beszerzéssel kapcsolatban ténylegesen felmerültek és a készlet beszerzésével szoros kapcsolatban állnak (kivéve áfa) Évközi mozgások (kiadás, visszavételezés) a számviteli politikában megállapított áron való elszámolása Ha nincs évközi mennyiségi és értéknyilvántartás (vagy nem vezetik folyamatosan), akkor az üzleti év végén a fel nem használt, megmunkálás alá nem vont anyagokat felleltározták-e és azt az értékelési szabályzat előírása 11 / 28

7 Pénzintézetekkel lebonyolított pénzforgalom kapcsán a bankszámlák feletti rendelkezési jog, aláírásra bejelentett személyek Üzemanyag beszerzésére, stb. felvett előlegek elszámoltatása időben, a valóságos felhasználás megfelelően történi e, nincs-e illetéktelen kölcsönnyújtás Eszközbiztonság Teherrakományok érkeztetése, szakmai ismerettel rendelkező dolgozók végzi-e (visszaélések ellenőrzése!) A fuvarozó eszköz távozási mérését végző mérlegek pontossága, az ezt biztosító feltételek megvannak-e, a mérés pontosságát folyamatosan ellenőrzike A különféle készletek mennyiségi átvételének technikai és személyi feltételei biztosítják-e a vagyonvédelmet Selejtezési szabályzat, abban a jogkörök megállapítása A selejtezési bizottság minősíti és végzi-e a selejtezéseket, a bizottság személyi és szakmai összetétele megfelelő-e Nincs-e összeférhetetlenség Selejtezés ténye, bontásból visszanyert haszonanyagok és hulladékok előírás szerinti bizonylatolása, megállapítása, valós értéken történő értékelése A selejtezett, de nem használható eszközöket értékesítették-e (hulladékként), a visszanyert anyagokat rendben bevételezték-e Szolgáltatások átvétele Elvégzett munka egyezik-e az átvételi okmányban rögzítettel (felmérési napló, jegyzőkönyv, stb.) megfelelő átvétel, annak okmányokban való rögzítése Megtörtént-e a javítás során kiszerelt alkatrészek, elemek, kibontott anyagok raktári bevételezése, az újak beépítésének leellenőrzése, dokumentálása Bizonylatolták-e a hulladéktelepre kiszállított hulladékokat, és megfelelő biztonsággal szállítják-e azokat (kiemelten veszélyes hulladék) A beérkező számlák (beruházás, felújítás, karbantartás, stb.) alaki, tartalmi követelményeknek megfelelnek-e, nyilvántartásba vezetik-e, számlán szabálytalan javítás van-e, módosították-e Kellően dokumentálták-e a szolgáltatás teljesítésének igazolását Számlák kifizetésének ideje (pontosság, előre fizetés, indokolatlan kifizetés, stb.) Biztonságos-e a kifizetett és lekönyvelt számlák érvénytelenítése, őrzése, irattározása, nem lehet-e azokat újra felhasználni ismételt készpénzes kifizetések dokumentálására Megfelelő-e a szakmai átvétel, ki írja alá a munkalapot, stb. 13 / 28

8 Tervek Talaj fizikai, kémiai tulajdonságai, kémhatás (ph érték: savanyú, gyengén savanyú, közömbös, meszes és lúgosan szikes talaj)), humusz- és tápanyagtartalma Kötöttség, vízgazdálkodás, talajvíz szintjének mozgatása Növényekkel való hasznosíthatóság, hogyan, mikor milyen eszközökkel Növénytermesztés hozamai, eredményei növeléséhez Talajtérkép, táblatörzskönyv (szántóföldi táblák területi, termesztési adatait és agrotechnikai folyamatait nyilvántartó, feljegyzésre szolgáló könyv vagy kartotékrendszer), genetikus alaptérkép (terület altípusait és változatait is ábrázolja) Növényi igények Befektetés, megtérülési ideje Éghajlati adottságok, klimatikus viszonyok (fény, hőmérséklet, levegő, légmozgás, csapadék), tenyészidő hossza, szabadban végezhető munkák ideje Talajerő gazdálkodás Trágyázási terv Szerves, szervetlen aránya Trágyázási költségek azok hatása Szántóterület kihasználása Tavaszi vetések május 31-i állománya, fővetésű növények, vetésterületének összessége Tavaszi vetésállomány / szántóterület = fővetésű hasznosítás (Ha a mutató 100 alatt van, a különbség a vetetlen szántó arányát fejezi ki. Teljes hasznosítás mutatója: egész gazdasági évet tekintve milyen a szántóterület hasznosítási foka Vetésállomány, betakarított terület, vetésterv (betakarított terület = ténylegesen termést hozó terület) Takarmánytermelés aránya (gyepgazdálkodás, rét- és legelőgazdálkodás) Növénytermesztési folyamat végrehajtása Ágazatokban a végrehajtási időbeliség (optimálistól való eltérés), minőség költségek Talaj előkészítés, tápanyag visszapótlás, vetés, növényápolás, növényvédelem, öntözés, betakarítás, feldolgozás, értékesítés Egyszeri és többszöri végrehajtást igénylő feladatok Sorrendiség, optimálisság, időbeliség, minőség,stb. Kalkulációs egységek: közvetlen anyagköltség, igénybe vett szolgáltatások értéke, egyéb szolgáltatások értéke, közvetlen bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok, ÉCS, fenntartási költségek, segédüzemi 15 / 28

9 A vállalkozás figyeli-e adott áruféleségekből a minimális készleteket Az indokoltál kisebb készlet ellátási zavart okoz-e, akadályozza-e az értékesítési forgalom lebonyolítását, növekedését A készletek változása indokolt-e és milyen tényezők okozzák Hogyan alakul a készletek fogási sebessége, elfekvő készletek vannak-e, tette-e intézkedést a hatékony készletleépítésre Megfelelő-e a raktározásnak, árukezelésnek a színvonala Figyelemmel kísérik-e a szavatossági időt, felszámolják-e a lejárt szavatosságú termékeket Piac, marketing A piackutató tevékenység célszerű, szervezett és hatékony-e Megbízható információk segítik-e munkáját a piackutatónak A saját, vagy megbízott szervezet alkalma-e a piaci információszerzés követelményeinek kielégítésére Vizsgálták-e a termék piaci stabilitását, gazdaságosságát, jövedelmezőségét, a piackutatás hatékonyságát, a felmerült költségeket, a piackutató munka eredményeinek hasznosíthatóságát és hasznosítását A termék piaci helyét A gyártás technológiáját, alapanyagokat, műszaki állapotot A termék újdonságtartalmát, korszerűségét, szabadalmi védettségét A kulturális kört, társadalmi igényt, életszínvonalat, divatirányzatot Az értékesítési korlátokat (vám, diszkrimináció, behozatali-kiviteli engedélyeket, licence szerződéseket, kikötéseket, stb.) Összes értékesíthető mennyiség, gyártás nagyságrendje, tömegszerűség foka Elérhető ár kialakítása, gyártási, értékesítési feltételek A reklám és propagandatevékenység vizsgálata (eszközök, költségek) Vevőszolgálat, mintabolt, bemutatóterem, garancia, szerviztevékenység Szerződések, szerződésmódosítások Beszerzési útvonalak Műszaki fejlesztés A fejlesztési döntések előkészítésének vizsgálta (fejlesztési megoldások, elképzelések, információk, kockázatok vizsgálata, a műszaki tervek kialakítása, az egyes fejlesztési döntések, tervcélok megalapozottságának ellenőrzése) A fejlesztési döntések végrehajtásának, a fejlesztési folyamat programszerűségének részletes vizsgálata, speciális ellenőrzési feladatok A fejlesztés megvalósítása utáni szakasz, a termék- és gyártásfejlesztési tevékenység utólagos ellenőrzése, értékelése Tervek kialakítása, értékelése, készárutermelés összetétele, termék átlagos életkora, életgörbe alakulása, új és a továbbfejlesztett gyártmányok aránya 17 / 28

10 Az utazási feladatterv és az úti jelentés alapján megítélhető, hogy az utazó teljesítette-e feladatát A vállalkozás az utazók jelentései alapján megtette-e a szükséges és javasolt intézkedéseket Szervizhálózat Szervizek szervezése, saját kezelésben, képviselők által, alkalmas külföldi céggel közösen Kiépült-e a szervizhálózat Egyértelműen szabályozták-e a garancia levelekben a szervizeket működtető partnerekkel szembeni kötelezettségeket Rövid időn belül kiküszöbölik-e a bejelentett hibákat Vizsgálják és kiküszöbölik-e a sorozatos meghibásodások okait A konszignációs raktárak biztosítják-e a folyamatos alkatrészellátást, illetve nem történtek-e felesleges kiszállítások Vagyonvédelem Vállalkozás területeinek, épületeinek zárási technikája olyan biztonsági fokozatú-e, hogy illetéktelen és erőszakos behatolás esetén képes azonnali jelzést biztosítani és azt rögzíteni Az épülteken belül különféle helyiségeket záró kulcsok őrzési módja (munkaidőn kívül) biztosítja-e az illetéktelen igénybevétel jelzését, illetve a kárveszély elhárítása miatti szükséghelyzetben történő használatot Biztosítva van-e a vállalkozás különleges biztonságot igénylő területein alkalmazott riasztó és megfigyelőrendszerek folyamatos üzemeltetése és üzemeltetése Biztosítva van-e a biztonságtechnikai berendezések meghibásodása esetére egy azonnali pótlásra, illetve javításra alkalmas szerviz igénybevételének lehetősége Pénz és értékvédelem Pénztárhelyiség és azon belül a pénzösszegek értékek tárolása (páncélszekrény, stb.) Kulcsok és azok másodpéldányainak kezelése, őrzése Pénztáros megbízhatósága, pénztárban tartózkodók jogosultsága, megbízhatósága Postai átutalások és jogosultságok, jogcímek,, illetékesség, kézbesítés (pénzátvétel) megtörténte A pénz kezelésével, és szállításával magbízott személyek vagy szervezetek alkalmassága Pénzszállítmányok bonyolítása, biztonság, szállító személyek, vállalkozás, jármű megbízhatósága Pénztári készletek megfelelő biztonsági őrzése, védelme 6 / 28

11 A vállalkozó (beruházó) műszaki ellenőre a hiba észlelését követően azonnal jelezte-e azt az építési naplóban, reagált-e a bejegyzésekre a kivitelező, a műszaki ellenőr rögzítette-e a naplóban az észrevételezett hiányosságok kijavítását. Utólagos ellenőrzések, jegyzőkönyvek, naplóbejegyzések Próbaüzemről jegyzőkönyvek, naplók, tervezői, beruházói stb. nyilatkozatok Értékcsökkenés elszámolása Maradványértéket állapítottak-e meg Tervezett értékcsökkenés a számviteli politikában szabályozva van-e (módszer, mérték) A kialakított módszer megfelel-e a számvitel törvény előírásainak, megfelel-e a vállalkozás termelési, üzemeltetési stb. terveinek, sajátosságainak, adottságainak Az értékcsökkenés a tárgyi eszköz egyedi nyilvántartó lapján elszámolásra került-e, feltűntették-e Elszámolták-e az értéknövelést az üzembe helyezés idejétől Módosították-e (újramódosították-e) az elhasználódási időt és annak alapján az elszámolandó értékcsökkenést az értéknövelő beruházás után Terven felüli értékcsökkenés került-e elszámolásra, és ha igen miért (megrongálódás, megsemmisülés, érték jelentős csökkenése, tevékenység megváltoztatása miatt) A tárgyi eszköz már nem használható rendeltetésének megfelelően, nem használható, tönkrement, hiányzik Könyvelésből kivezetésre került-e a tárgyi eszköz Amennyiben terven felüli értékcsökkenés elszámolása után könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen alacsonyabb, mint a piaci értéke, azt visszaírással rendezték-e Növénytermesztés, földterület hasznosíthatóság ellenőrzés, szántóegység, művelési ágak 1ha szántó=1 szántóegység 1ha öntözött szántó=1,6 szántóegység 1ha rét=1,5 szántóegység 1ha legelő=1,2 szántóegység 1ha gyümölcs=4 szántóegység, stb. Talajhasznosítás Talajhasználat függvényében vizsgáljuk Talajhasznosulás= termelési érték vagy jövedelem / terület Termelés feltételeinek vizsgálata Talajminőség 4 / 28

12 Biztosítják-e a költséggel, önköltséggel kapcsolatos információkat a saját termelésű készletek, szolgáltatások, mérlegben szereplő tételek értékeléséhez is Az információkkal kapcsolatban a bizonylati elvet, a bizonylati rendet érvényesítik-e, és megkövetelik-e a bizonylati fegyelmet Költségellenőrzés módszere Folyamatba épített ellenőrzést szerveztek-e Utalványozások helyessége Az anyagjellegű ráfordításokat, vagyis az anyagköltségeket, az igénybe vett szolgáltatások költségét A személyi jellegű ráfordításokat, vagyis a bérköltségeket, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket és a bérjárulékokat Az értékcsökkenési leírást És mindezek elszámolását, egyezőségét, szabályszerűségét a költségnemek, illetve az eredménykimutatás valódisága érdekében Anyaggazdálkodás Megfelelően (mennyiség, minőség, összetétel, idő, stb.) biztosított-e az anyagszükséglet Biztonságos-e a készletek (mennyiségi-, minőségi, szerződés szerinti) átvételi, nyilvántartásba vétele, értékelése és elszámolása Megfelelő-e a kapcsolat a termelő, a műszaki fejlesztő, a felhasználó és a szállító szervezetekkel Megfelelő-e az anyaggazdálkodás hatékonysága, gazdaságossága, a raktárgazdálkodás színvonala Vásárolt anyagokkal való gazdálkodás Készletek állománya, (minősége, mennyisége, összetétele, stb) Anyagok időben való biztosítása, szinten tartva az anyagköltségeket Szállítás biztosítása, anyagmozgatások, raktározás, tárolás költségei Anyagszükségletek meghatározása, várható anyagigény Anyagbeszerzés, beszerzett anyagmennyiség, legelőnyösebb beszerzési lehetőségek, beszerzések biztonsága, gazdaságossága Anyagmegrendelése, azok indokoltsága, megfelelése a belső szabályozottságnak Anyagbeszállítások, azok szervezettsége, átfutási ideje, szállítóeszközök megfelelő kiválasztása, kihasználtsága, fel-, át-, lerakodás, kirakodás költségei Vásárolt készletek (mennyiségi, minőségi, megrendelésnek megfelelő) átvétele, annak szervezettsége, nyilvántartása, biztonsága és színvonala Felesleges anyagok feltárása, hasznosítása, értékesítése, kiállított számla alapján, stb. Anyagszükséglet ellenőrzése, indokolt termelés szolgáltatás megállapítása alapján 2 / 28

13 Költségtervezési feladatok Megfelelően készítették-e el a legfontosabb költségek terveit Megfelelően alakították-e ki az önköltségcsökkentés vállalkozáson belüli elszámolási rendjét Megfelelő-e a költségek tervezésének módszere és rendszere A költségtervek kényszerítenek-e a takarékosságra, a tartalékok feltárására és hasznosítására A költségtervek tartalmukban, szerkezetükben alkalmasak-e a költséggazdálkodás irányítására, a költségek befolyásolására, a beszámolás végrehajtására A tervezés során alkalmaztak-e korszerű módszereket, eljárásokat (felhasználási költségnormákat, költségváltozási tényezőket, fedezeti költségszámítást, értékelemzést, stb.) és mindezekhez biztosították-e a megfelelően képzett munkaerőt és a számítógépparkot A költségtervek összeállításába bevonták-e az érdekelteket és a költségterveket összehangolták-e a vállalkozás többi tervével (termelési, anyaggazdálkodási, létszám- és pénzügyi stb. tervével) Utalványozás felhasználásoké Norma vagy terv szerinti mértékben a feljogosítottak bizonylattal engedélyt (utasítást) adhatnak Utalványozási normák, normatívák, terv-és keretszámok, vagy tapasztalatok alapján, végrehajtva előzetesen, folyamatosan, utólagosan Kellő gonddal alakították-e ki az utalványozást végző szerveket (személyek kijelölése) Megalapozottan dolgozták-e ki az utalványozás alapját képező normákat, normatívákat, terv- és keretszámokat, azokat folyamatosan felülvizsgált és aktualizálták-e Megfelelően szervezték-e meg az utalványozás bizonylati rendjét, a bizonylatokat szigorú számadás alá vonták-e Betartják-e az utalványozás fegyelmét Megfelelően szabályozták-e a pótutalványozást, és annak okait folyamatosan vizsgálják-e Költséggazdálkodás információs rendszere Az információs rendszert előre megtervezték-e, az információk szolgáltatásához a feltételeket teljes körűen biztosították-e Az információk szükségességét, minőségét, gyorsaságát és pontosságát tekintették-e elsődlegesnek a mennyiséggel szemben Az információkat korszerű eszközökkel és módszerekkel (szg. hálózattal és szoftverekkel)gazdaságosan, párhuzamosság nélkül, gyorsan szolgáltatják-e Az információk eljutnak-e mindazokhoz, akik azok alapján döntenek vagy értékelnek 12 / 28

14 Hosszút távon mennyire van biztosítva a beruházás hatékonysága és megtérülési ideje, Kisebb ráfordítással nem volna-e elérhető a kívánt cél beruházás nélkül (rendelkezésre álló termelési kapacitások jobb kihasználása, átcsoportosítás, használaton kívüli gépek, berendezések beállítása, berendezések bérlete, lízingelése, műszaki fejlesztések stb.) Megfelelőek-e a beruházás műszaki feltételei, a kiválasztott technológia színvonala, korszerűsége, továbbá a költségek alakulása biztosítja-e a versenyképességet, illetve a jövedelmezőséget Biztosítva van-e a megvalósítási szabadalom, a licencvásárlás, megfelelő-e a szervezési megoldás, mekkora az igény a kiegészítő beruházásokra stb. és a ehetőség ezek megvalósítására Mennyire használják ki az új beruházás kapacitását, a munkaerőt, szakmai összetételét, és az anyagellátást. A pénzügyi források oldaláról megalapozottak-e és hogyan áll rendelkezésre a pénzügyi fedezet A döntés átfutási ideje előtt a piaci helyzetre vonatkozó információk nem vesztették-e érvényüket, figyelemmel kísérik-e és kiértékelik-e a bekövetkezett változásokat Beruházás előkészítés Volt-e pályáztatás Hatósági engedélyeket megszerezték-e, ahol kellett Biztosított volt-e a beruházás tervellátottsága, a tervezői kapacitás biztosítása, a tervezések átfutási ideje, megalapozott elképzeléseket, pontos adatokat, igényeket tudtak-e a tervezőkkel közölni, stb. Tervezési megbízás időpontjában tisztázottak voltak-e a gyártandó termékek műszaki jellemzői, a termelés mennyisége Kidolgozták-e a pontos technológiát, kiválasztották-e a gépeket, berendezéseket A kivitelező felülvizsgálta-e a műszaki tervdokumentációt, a kivitelezési szerződés megkötése előtt, nem emelte-e az árat indokolatlanul eltérő műszaki és organizációs megoldásokra, költségekre, stb. hivatkozva Időben intézkedte-e a kivitelezők biztosításáról, szabályos volt-e a versenytárgyalás, annak elbírálása, biztosítottak-e a szükséges egyeztetéseket a tervező és a kivitelező között. Megvalósítási, kivitelezési munkák Ütemterv Beruházó figyelemmel kísérte-e a kivitelezés ütemét, közölte-e észrevételeit a kivitelezővel, a kivitelező ezt elfogadta-e, ha nem mi volt az oka A kivitelezést a tervező bevonásával is ellenőrizték-e műszakilag (építési napló, egyéb dokumentumok) 10 / 28

15 Fejlesztési elképzelések helyessége, szükségessége, előfeltételei, megalapozottsága, új termék korszerűsége, piacképesség, fejlesztések hatása a jövedelmezőségre Gyártásfejlesztés esetén a gyártás tervezése (folyamatok, eljárások, módszerek kidolgozása) Végrehajtás munkaeszközeinek meghatározása (szerszámok) Gyártás minőségellenőrzési módszereinek megállapítása Műhelyek munkahelyeinek elrendezéséhez a gyártási rendszerek kidolgozása A munkahelyek anyag- és termékmozgatási rendjének kialakítása A fejlesztés hogyan hat a termelés, értékesítés volumenének növelésére, a termelékenységre, minőségre, piaci árakra, termék önköltségére, általános költségekre, munkaerő felhasználás alakulására A műszaki tervezés színvonala, a termelés műszaki előkészítettsége, a műszaki változtatások oka Az anyag és munkautalványokat az előírt és érvényes normák alapján állították-e ki Az anyagutalványoknál a megfelelő méretet és minőséget írták-e ki Gondoskodtak-e az utalványozott és a ténylegesen kiadott anyagmennyiség közötti különbség visszavételezéséről Volt-e pótutalványozás, és ha igen miért volt rá szükség Anyagkiadás előtt ellenőrizték-e az utalványozás tényét, elszámolták-e az utalványozott és kiadott mennyiségek közötti különbségeket Termelésirányítás Időbeni menet megtervezése, termelés programozása (termelőkapacitások, termelési feladatok összehangolása) A gyártás folyamatos ellenőrzése, és az azt zavaró váratlan akadályok operatív elhárítása Minőségszabályozás Meghatározták-e a szabályozás keretében az általános minőségi előírások mellett a vevők minőségi igényeit Megfelelően tájékoztatták-e a piaci partnereket a termékek minőségi jellemzőiről A szabályozás biztosítja-e a termékek stabil és javuló minőségét a műszaki fejlesztés és előkészítés keretében Rendszeresen vizsgálják-e a minőségi jellemzők alakulását a különböző gyártási tényezők szempontjából, és ennek megfelelően módosították-e a követelményeket Szabályozták-e a selejt okainak rendszeres elemzését és értékelését, és hasznosítják-e az így szerzett tapasztalatokat Beérkező anyagok, alkatrészek, kooperációs termékek, bérmunka minőségét vizsgálják-e 8 / 28

16 Ellenőrző szervezet felkészültsége megfelelő-e, lehetővé teszi-e a hatékony ellenőrzést, (minőségi előírások, műszaki dokumentációk, szabványok, stb.) Feltárt minőségi hibák megfelelő dokumentálása, haladéktalan intézkedés megtörtét-e, illetékes szervek, kártérítés, visszaküldés, csere, kötbér, stb. Minőségi átvétel, hulladék, pótlólagos anyag- és munkautalványozások, alkatrészek, stb. Beszámoló számviteli alapelvek érvényesülése Jövőben is fenn tudja-e tartani működését, tudja-e folytatni, várható-e beszüntetése a működésnek, vagy csökkenés Könyveli-e mindazon gazdasági eseményeket, amelyeknek az eszközökre, forrásokra, tárgyévi eredményre gyakorolt hatását a mérlegben ki kell mutatni A könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szereplő tételek a valóságban is megtalálhatóak, bizonyíthatóak, kívülállók által is megállapíthatóak-e Értékelésük megfelel-e a törvényben előírt értékelési elveknek (valódiság elve) A beszámoló formája és tartalma valamint az azt alátámasztó könyvvezetés tekintetében az állandóság és az összehasonlíthatóság biztosított-e, (következetesség elve) A nyitómérleg adatai megegyeznek-e az előző időszak zárómérleg adataival. Az egymást követő években az eszközök és források értékelése, az eredmény számbavétele csak a törvényben meghatározott szabályok szerint változhat (folytonosság elve) Az adott időszak eredményének meghatározásakor a tevékenységek adott időszaki teljesítéseinek elismert bevételeit és a bevételeknek megfelelő költségeit (ráfordításait) vették-e számításba, függetlenül a pénzügy teljesítéstől. A bevételeknek és a költségeknek ahhoz az időszakhoz kell kapcsolódniuk, amikor azok felmerültek (összemérés elve) Nem mutattak-e ki eredményt akkor, ha az árbevétel, a bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan. A tárgyévi eredmény meghatározása során figyelembe vették e az értékcsökkenéseket, értékvesztéseket, függetlenül attól, hogy az üzleti év eredménye nyereség vagy veszteség volt (óvatosság elve) Nem számoltak-e el (számviteli törvényben szabályozott esetek kivételével) bevételeket, és költségeket, illetve a követeléseket és kötelezettségeket egymással szembe (bruttó elszámolás elve) Egyedileg rögzítették és értékelték-e az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a beszámoló elkészítése során (egyedi értékelés elve) Olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két vagy több üzleti évet is érintenek, az adott időszak bevételei és költségei között olyan arányban számolták-e el, ahogyan az az alapul szolgáló időszak között megoszlik (időbeli elhatárolás elve) A beszámolóban és az azt alátámasztó könyvvezetésben a gazdasági eseményeket, ügyleteket a tényleges gazdasági tartalmuknak megfelelően, a számviteli törvény alapelveihez, vonatkozó előírásaihoz igazodóan mutatták-e 18 / 28

17 Mérleg ellenőrzése Teljesség elvének megfelelően szerepelnek-e a vagyontárgyak, a követelések és a kötelezettségek Az eszközöket és a kötelezettségeket alátámasztották-e leltárral A számviteli alapelveknek és a törvényes rendelkezéseknek megfelelő módon bruttó módon vették-e fel a mérlegbe az eszközöket és a forrásokat Betartották-e az értékelésnél a valódiság és az óvatosság elvét, és elszámolták-e az üzleti évet érintő értékvesztéseket, értékcsökkenéseket, visszaírásokat Betartották-e a mérlegfolytonosság, lényegesség, és a következetesség elvét Amennyiben az értékhelyesbítés megállapítását választották, vizsgálandó, hogy a számviteli törvény által engedélyezett eszközöknél a törvény előírásai alapján mutatták-e ki a mérlegben az elszámolt értékhelyesbítéseket Befektetett eszközök Immateriális javak esetén a nyitó és záró adatok egyeztek-e Apportként szolgáltatott immateriális javak nyilvántartásba vett értéke megegyezik-e a jóváhagyott és elfogadott értékkel Vásárolt immateriális javak nyilvántartásba vett értéke egyezik-e a beszerzési értékkel, saját esetén pedig értéke közvetlen önköltségen került-e a könyvbe felvételre Immateriális javakat leltárral egyeztették-e Alapítás-átszervezés aktivált értékeként a vállalkozási tevékenység indításával, megkezdésével, jelentős bővítésével, átalakításával, átszervezésével, stb. költségeket elszámolták-e Tárgyi eszközöknél nyitó és záró adatok egyeznek-e Egyedi nyilvántartólapokat vezetik-e Aktiválások megtörténtek-e, elszámolták-e azt Értékcsökkenések vezetésre kerültek-e Okmányok az aktiválásnál rendben voltak-e Próbaüzem, költségek, elszámolás, nyilvántartás Beruházásoknál a számlázás, részszámlázás, a felszámított költségek elfogadhatók-e, beszámíthatók-e a beszerzési értékbe Törvényi előírások, számviteli politikának való megfelelés fennáll-e Befektetett pénzügyi eszközök besorolása megfelelő-e (tartós vagy rövid) Beszerzési értéken vették-e nyilvántartásba Készletek Leltározási szabályzat előírásainak megfelelően készült-e a leltározás, és a készletérték tükrözi-e a leltárak értékeit Szabályszerű volt-e az értékelés és a kiértékelés Az eltérések (hiányok, többletek) elszámolása megfelel-e a számviteli törvénynek 16 / 28

18 Táplálóanyag szükséglet (fehérje, szárazanyag, ásványi anyag szükséglet), takarmányozás, ezek termelése, tartósítása, tárolása, takarmányozásra való előkészítés Takarmánymérleg=takarmányszükséglet/takarmánykészlet Takarmány-felhasználás hatékonyága: takarmány értékesülési mutató=feletetett takarmány/testtömeg gyarapodás aránya Külkereskedelem Áruk-szolgáltatások cseréje, nemzetközi munkamegosztásba való bekapcsolódás, előnyök kihasználása, külker révén növelhető nemzetgazdasági hatékonyság Export Relációs vizsgálat (forgalom iránya szerint) Áruösszetétel szempontjából Vállalkozás célkitűzéseihez viszonyítva Relációs:táblázatos formában különválasztott kiesett piacok, ahová korábban exportáltunk, illetve amelyek forgalma csökkent, azoktól, amelyek forgalma nőtt. Miért szűnt meg, esett vissza kontra mi tette lehetővé az export fokozását Természetes piacai felé irányul-e a forgalom, költségnövelő és csökkentő tételek, további eladási perspektíva Nem dolgozik-e a vállalkozás indokolatlanul túl sok piaccal, vagy nem koncentrál-e egyes piacokra annyira, hogy azok kiesésre veszélyeztetné a vállalat értékesítési lehetőségeit Exportforgalom, áruösszetétel Árucikkenként vagy árucsoportonként (széles a skála, vagy szűk) Forgalmi emelkedéseket gátló tényezők feltárása (kereskedelmi okok) Korszerűség (életgörbe, műszaki paraméterek, minőség, megbízhatóság, tartósság, rendelésállomány), gyártási, technológiai vonatkozások, termelési háttér, szellemi kapacitás Piackutatás, marketing, szervízelés, garancia Árajánlat (megalapozott-e, reális-e), műszaki értékelés történt-e, árajánlatokat figyelemmel kísérik-e (nyilvántartás, rákérdezés), sikertelenség okait keresik-e utaztatási tevékenység (vevőmegkeresés) Tervszerű-e, az üzletpolitikai célkitűzéseket helyesen támogatja-e, ugyanakkor kellően rugalmas-e az utaztatási politika Alkalmas-e az időpont megválasztása A célnak megfelelően történt-e az utazók kiválasztása személyi, szakmai és nyelvi szempontból 14 / 28

19 Egyéb bevétel Itt számoltak-e el mindent, amit az árbevétel részét nem képezi, de a rendszeres tevékenység üzletmenet során felmerülnek, és nem tartoznak a pénzügyi és rendkívüli bevételek közé AST Saját vállalkozásban végzett és az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékét kimutatták-e Tenyészállattá átminősített növendékállatokat kimutatták-e Anyagjellegű ráfordítások Vásárolt anyagok felhasználásának értékét, igénybevett szolgáltatásokat, a le nem vonható áfát is magába foglaló értékét, az ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értékét Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Munkavállalók, bérei (számfejtett órabér, stb.) Bérnek minősülő természetbeni juttatásokat Természetes személy tulajdonos személyes közreműködése ellenértékeként kivett összegeket bruttó módon Személyi jellegű egyéb kifizetések Nem bérköltségként kimutatott és nem vállalkozási díjként kifizetett összegek (pl. jubileumi jutalom, végkielégítés, étkezési hozzájárulás, munkaruha, egyenruha, repi költség, stb.) Természetbeni juttatások után a vállalkozó által fizetett (fizetendő) SzJA elszámolása Bérjárulékok Nyugdíj és egészségbiztosítási járulékok ellenőrzése, jogszabály szerint fizetett összegek, EHO, stb. Egyéb ráfordítások Értékesítés nettó árbevételéhez közvetlenül vagy közvetetten nem kapcsolódó kifizetések és más veszteségek, amelyek a rendszeres tevékenység során merülnek fel és nem minősülnek pénzügyi illetve rendkívüli ráfordításnak Értékesítés közvetlen költése Önköltség számítási szabályzat, számlarend előírásainak megfelelően értékesített termékek, anyagok áruk teljesített szolgáltatások elszámolt költségei, ELÁBÉ, és az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 19 / 28

20 A befejezetlen, félkész és késztermékeket a mérleg fordulónapjával közvetlen felvétellel leltározták-e Az értékelés közvetlen előállítási önköltsége megtörtént-e, az önköltség számítási szabályzat előírásainak megfelelően Év végi leltár, elszámolás, üzleti év zárása szabályos volt-e, minden elszámolásra került-e, a megfelelő értéken számolták-e el azokat Ellenőrizték-e a dolgozók részére kiadott szerszámokat A nyilvántartás biztosítja-e a készletekkel való költségek valós értéken történő elszámolását és a vagyon védelmét A leltár és az analitikus nyilvántartás egyezik-e Pénzeszközök Készpénz, forint és valuta közvetlen felvétel módszerével az év fordulónapján leltározták-e A pénztárban kimutatott pénz ténylegesen megvolt-e, dokumentálták-e Bankszámlák fordulónapi készletértékének ellenőrzése, bankértesítésekkel összevetve, eredményt okmánnyal dokumentálva Késztermék raktárra vétele Minőség, mennyiség, okmányok, igazolások, tanúsítványok, stb. megléte Nyilvántartások naprakész vezetése Készletváltozások nyomon követése Termékértékesítés Mérlegbe állított érték valódisága Értékelése hogyan történt (közvetlen önköltségen, előállítási költségen, utókalkulált, norma szerinti, stb.) Önköltség számítási szabályzat megléte Szállítási, raktározási költségek, értékesítési részleg, irodák költsége, reklám, piackutatás, stb. hol került kimutatásra (ezt az általános költségek között kell kimutatni) Értékesítés, kiszállítás Szerződés, megrendelés, befogadás, anyagmozgatás, raktér biztosítás, göngyöleg, átvétel, csomagolás Előkészítési idő elegendő-e Korszerű csomagolóanyagok alkalmazása, környezetvédelem, esztétika Diszpozíció és nyilvántartás Koordináció, szállítási mód, fuvareszközök, üres km teljesítmények, stb. Kiszállított termékek bizonylatolása Zárt-e a rendszer, hiánytalan tételek Előfordul-e számlázatlan tétel, kétszeres számlázás 21 / 28

Tárgyi eszközök a számvitelben. Fogalma: számviteli tv. 26 Bekerülési érték meghatározás: számviteli tv. 47-51

Tárgyi eszközök a számvitelben. Fogalma: számviteli tv. 26 Bekerülési érték meghatározás: számviteli tv. 47-51 Tárgyi eszközök a számvitelben Fogalma: számviteli tv. 26 Bekerülési érték meghatározás: számviteli tv. 47-51 A tárgyi eszközökkel való gazdálkodás ellenőrzése Abból célszerű kiindulni, hogy a gazdálkodás

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2012.09.10. Számviteli szabályozás 2. ELŐADÁS SZÁMVITELI ALAPELVEK SZÁMVITELI POLITIKA Számviteli alapelvek Az alapelvek szükségessége A megbízható és valós összkép igénye Számviteli Számvitel

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc)

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) MISKOLCI EGYETEM Név:... Gazdaságtudományi Kar Neptun kód:... Számvitel Tanszék Miskolc, 2006. ELMÉLETI KÉRDÉSEK (30 pont) MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) I.

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A zárlat célja Üzleti számvitel XXIII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 u Általánosan:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Számvitel alapjai XI. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 A zárlat célja Általánosan:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak I.

Számviteli alapfogalmak I. Számviteli alapfogalmak I. 1. A számvitel fogalma: a gazdálkodás (a gazdasági tevékenység) rendszeres, szervezett, számokban kifejezett megfigyelése, mérése, feljegyzése. 2. A számvitel területei: a törvény

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Tevékenység költségei

Tevékenység költségei Tevékenység költségei Kiadás, ráfordítás, költség Kiadás: minden kifizetés, amely csökkenti a pénzeszközöket Ráfordítás: A vállalkozás eredményét csökkenti. Költség: a költség a tevékenység/termelés során

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam BA Név:

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Mohl Gergely. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html

Mohl Gergely. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Mohl Gergely Tárgyi eszközök I. (TK 95.-109.) 2008. szeptember 29. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Megbízható, valós összkép követelménye (Sztv. 4. (2) Vállalkozás folytatásának elve Tartalmi elvek

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás I. Eredménykategóriák. Formai jellemzők. Tartalmi jellemzők. Az eredménykimutatás fajtái.

Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás I. Eredménykategóriák. Formai jellemzők. Tartalmi jellemzők. Az eredménykimutatás fajtái. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Eredménykimutatás I. Dr. Pál Tibor Az eredménykimutatás Számviteli okmány

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Az eredménykimutatás. Formai jellemzõk. Eredménykategóriák. Tartalmi jellemzõk. Az eredménykimutatás fajtái

Az eredménykimutatás. Formai jellemzõk. Eredménykategóriák. Tartalmi jellemzõk. Az eredménykimutatás fajtái Üzleti számvitel XXI. Elõadás Eredménykimutatás I. Dr. Pál Tibor MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Az eredménykimutatás Számviteli

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

Mikrogazdálkodói számlatükör

Mikrogazdálkodói számlatükör Mikrogazdálkodói számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jogok 1131. Vagyoni értékű jogok bruttó értéke 1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben