Létszámgazdálkodás Szellemi és fizikai létszám Termelékenység vizsgálata Költségtervezés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Létszámgazdálkodás Szellemi és fizikai létszám Termelékenység vizsgálata Költségtervezés"

Átírás

1 Létszámgazdálkodás Tervezett létszámszükséglet összhangban áll-e a gyártott termékösszetétellel, technológiai struktúrával, annak változásaival, a műszaki fejlesztéssel (lészámszakmai összetétel) Melyek a megfelelő munkaerő biztosításnak nehézségei (kvalifikált munkaerő, nagy gyakorlat, betanítás, egészségre ártalmas, stb. munkahelyi adottságok) A vállalkozás a munkaerő-gazdálkodása során és a létszámszükséglet megállapításánál figyelembe vették-e a várható évközi változásokat Szellemi és fizikai létszám Minőségi összetétel a vállalkozáson belül (fő- és részmunkaidő, nyelvtudás, iskolai- és szakmai végzettség, gyakorlat) Munkaköri csoportok vizsgálata (pl. fejlesztő, szerkesztő, termelésirányító, stb.) Vezetői szintek alakulása Munkaprogramok összeállítása Műszaki és ügyviteli dolgozók képzettségi színvonalának emelése, továbbképzése Irodai felszerelések korszerűsítése, gépesítés Normatívák kialakítása, munkaidő kihasználás Munkaidő szükséglet megállapítása (termelés/szolgáltatás) munkaidő szükséglet megállapítása Munkaerő állomány tervezett szakmai és minőségi összetétele megfelelő-e a technológiai és technikai színvonal követelményeinek Indokolt-e a foglalkoztatott létszám Termelékenység vizsgálata Fizikai munkára vetítve, munkaidő felhasználás, ténylegesen ledolgozott munkaidő (termelőmunka végzése, annak megszakítása, melynek okai lehetnek: termelő tevékenység hibái: gépállás, munka- szerszám- anyaghiány), valamint felesleges munkaidő ráfordítások (javítás, selejt, pótidő, stb) Tartalékok feltárása (munkaidő, energia, anyag, stb) azaz tárgyi eszközökben, élőmunkában Díjazások (órabér, havibér, teljesítménybér) Költségtervezés Rendszerszemléletben (egyes tevékenységek egymással összhangban állnak-e) tervezték-e meg a költséggazdálkodást Az egyes témákat olyan (megfelelő hatáskörrel rendelkező) vezetők irányítják és ellenőrzik, akik a költséggazdálkodási (tervezési, utalványozási stb.) tevékenységet megfelelő szinten el tudják ellátni. 1 / 28

2 szerinti árral, annak megfelelően készletre vették-e csökkentve az anyagköltséget Helyes-e a szállítótól utólag kapott engedmények elszámolása A szabályozások előírásainak megfelelően elszámolták-e a csökkent értékű, megrongálódott, meghibásodott továbbá az eredeti célra nem felhasználható, elfekvő, felesleges stb. anyagkészletek értékvesztéseit és indokolt esetben a visszaírásokat (legfeljebb az elszámolt értékvesztés mértékéig) Raktárgazdálkodás Raktárgazdálkodás szervezettsége, írásbeli belső szabályozottsága, a feladatok, felelősök rögzítettsége, anyagok elhelyezése, tárolása, állagmegőrzése, mozgatása, készletek megfelelő raktári ügyviteli rendjének kialakítására vonatkozó szabályozása és gyakorlati végrehajtása. Bizonylatolás, elszámolás, anyagköltségek értékek, vagyonvédelem Tárgyi eszközök Meglévő állományok összetétele, vizsgálata, elemzése, termelésben betöltött szerepe Használhatóság, bruttó-nettó érték aránya, átlagos életkor, korösszetétel, fizikai elhasználtság, elavulás, korszerűség, kapacitáskihasználás, szűk keresztmetszet, stb. alakulása, termelésben betöltött szerep, összetétel változás, annak okai, indokai, értékelése Tárgyi eszköz kihasználtsága Kapacitásadatok helyessége, pontossága, reális volta a műszaki adatok (gépkönyv, műszaki leírás, stb.) alapján Kapacitáskihasználtság gépcsoportonként, üzemi termelési adatok alapján (mutatóval mérhető pl. hasznos idő alap kihasználtság, kapacitásnormakihasználás stb.) Időkiesések a vállalkozáson belüli és kívüli okok alapján, ennek kárai Beruházások, felújítások Szabályozott-e, megalapozott-e a beruházás, felújítás rendje Megvalósítás hatékonysága Munkaszakaszok előkészítése, megvalósítás, kivitelezés, műszaki átadásátvétel, hiánypótlás, próbaüzem, használatba vétel-aktiválás, végelszámolás, értékcsökkenés elszámolás, stb. Piaci oldalról vizsgálták-e, értékelték-e a beruházás szükségességét, pénzügyi előfeltételeit Milyen, mekkora beruházás indokolt a piaci igények, felhasználók szükségleteinek várható alakulása és összetétele Hogyan alakul a gyártandó termék várható mennyisége és ára, a piacok várható bővülése, a piaci részesedés, az importált azonos áruk aránya, konkurencia, stb. 3 / 28

3 költségek levonva a növénytermesztés káreseményei miatt elszámolt összeget = főtermék közvetlen költsége 1 ha-ra jutó költségek, 1t főtermékre jutó költségek, összes költség Állattenyésztés Állományváltozási tervek faj, fajta, kor, nem hasznosítási arány szerint részletezve, tényleges létszám, összetétel, anyaállatok termékenyítési terve Növekedés (szaporulat, vásárlás, más korcsoportból átminősítés, egyéb növekedés) Csökkenés (értékesítés, más korcsoportba való átminősítés, elhullás, egyéb csökkenés) Nyitóállományból való kiindulás Tényleges átlagos állatlétszám, takarmányozási napló adatai alapján (időszak takarmányozási napjainak száma / időszak naptári napjainak számával) tervtől való eltérés Állomány összetétel állatok fajtánkénti száma és aránya Számosállat állattenyésztés-statisztikai valamint üzemszervezési mértékegység, különböző fajtájú, korú, és ivarú állatok közös egységre hozva együttesen fejez ki. (a számosállat 500kg élőtömegű állat vagy állatcsoport Állatsűrűségi mutatók (állatlétszám (db) / terület (ha) ) vagy (számosállat / terület (ha) ) Állatellátó képesség (állatok termelési színvonala, takarmány önellátás mértéke) Szaporulati mutatószámok (apaállat ellátottság=anya/apa), (fedeztetési arány= befedeztetett/fedezésre alkalmas) (fedeztetés eredményessége= megtermékenyült/fedezetett) (szaporulat arány= élőszaporulat/ellésre alkalmas) stb. Hozam arányok (átlagos tejhozam= időszak alatt termelt összes/tehenek takarmányozási napjai) (nyírási átlag=lenyírt zsíros gyapjú mennyisége/nyírt juhok száma) (tömeggyarapodás=növekedés alatt az állat élőtömegének meghatározott időszakra vonatkoztatott növekedése) stb. Állategészségügyi helyzet alakulása (veszteségek, megtérülések, prevenció, gyógyszerköltség stb.) Állattenyésztési ágazatok költségei, takarmánygazdálkodás Állatok tartása, takarmányozás, gondozás, hízlalás, tenyésztés Állati termékek gyűjtésének költségei Állatok belső szállítása, mérlegelése, megtermékenyítése, beteg állatok gondozása Terv szerinti értékcsökkenés, hasznos élettartam, maradványérték Állatok élőtömeg önköltsége (kalkulációs időszak végéig felnevelt állatok összes tömegének költsége, beleértve a kalkulációs egységhez kerülés előtt felmerült költségeket) 5 / 28

4 Vagyonvédelem egyéb területei Nyílt árusítás esetén alkalmaznak-e megfigyelő berendezéseket, egyéb megoldásokat a vagyonvédelem biztosításra Adatfeldolgozás, könyvvezetés, gazdálkodási információk, számítógéppark hozzáférhetőségének biztonsága Meghibásodás esetén a vagyon védelmében szabályozottan működteti-e a külső szolgáltatók közlekedését, munkavégzését a vállalat területén Korlátozzák-e a munkatársak nem saját szakterületükhöz tartozó területre történő bejutását, ott-tartózkodását Ellenőrzik-e a dolgozók által behozott és távozáskor magukkal vitt csomagok tartalmát Tevékenysége szempontjából különleges biztonságot igénylő esetek vonatkozásában rendelkezik-e a vállalkozás megfelelő ellenőrző eszközökkel és karbantartja-e azokat Áruforgalom Beszerzési feltételek (szervezeti) biztosítottak-e Hatékony-e a piackutatás, igényfelmérés Döntési hatáskörök megállapítása helyes-e Megfelelő szempontok alapján választották-e ki a beszerzési forrásokat Megalapozottak-e a beszerzések Megfelelő-e az áruátvétel szervezettsége, végrehajtása, áruátvételhez kapcsolódó adminisztrációs tevékenység A szállítási szerződésekben rögzített időpontokban érkezett-e meg az áru, megfelelő-e a szállítások ütemessége Számlák ellenőrzése Beérkezett-e az áru Áruátvétel folyamata, bevételezési okmányok kiállítása Szállítói számla és átvett árukészlet értékének azonossága Esetleges eltérések elszámolása Átutalás engedélyezésének szabályszerűsége Könyvelési feladások helyessége Értékesítési tevékenység Áruellátás helyzete, kereslet-kínálat összhangja Értékesítés szervezettségének, lebonyolításának ellenőrzése Az értékesítést elősegítő tényezők (személyi, technikai feltételek) felhasználásának értékelése Készletgazdálkodás Meghatároztak-e optimális készletnagyságot A készletek nagysága összhangban van-e a forgalommal és a vásárlói igényekkel 7 / 28

5 be, illetve annak megfelelően számolták-e el (a tartalom elsődlegessége a formával szemben elv) Lényegesnek minősítettek-e a beszámoló szempontjából minden olyan információt, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása -az ésszerűség határain belül- befolyásolja a beszámoló adatait felhasználók döntéseit (lényegesség elve) A beszámolóban (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) nyilvánosságra hozott információk hasznosíthatósága (hasznossága) arányban áll-e az információk előállításának költségeivel (költség-haszon összevetésének elve) Számviteli politika Szabályozzák-e A beszámolás és könyvvezetés szabályát Az alapítás, átszervezés költségeinek aktiválási rendjét A kísérleti-kutatás, fejlesztés költségeinek aktiválását, elszámolási rendjét ÉP forgóeszközként, pénzügyi befektetésként történő elszámolásának feltételrendszerét Az értékelési módokat és eljárásokat Az eszközök minősítését A kockázat becslésének, számításának rendjét A terv szerinti értékcsökkenés elszámolási módját A maradványérték megállapításának rendjét A terven felüli értékcsökkenés elszámolási rendjét A kis értékű eszközök elszámolását Az értékvesztések elszámolási rendjét Az időbeli elhatárolások rendjét A céltartalék-képzés szabályait A beruházás, felújítás, karbantartás tartalmának és elszámolásának rendjét, kialakítását Az értékhelyesbítés elszámolásának rendjét A visszaírások elszámolásának Az eredménykimutatás formájának megválasztását A számviteli elszámolás szempontjából lényegesnek, jelentősnek, nem jelentősnek, nem lényegesek minősített információkat A bizonylatok könyvekben történő rögzítésének rendjét A beszámoló elkészítésének időpontját A kiegészítő melléklet tartalmának vizsgálatát, stb. Ezeken felül vizsgálni kell: Az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatát Az eszközök és források értékelési szabályzatát Az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot A pénzkezelési szabályzatot 9 / 28

6 Gyártási program megléte, termelési tervek, anyag-felhasználási normák alapján Bruttó anyagszükségleti normák megállapításának helyessége, a nettó (hulladék nélküli) normák, azok aktualizálása, a hulladék tervezett nagyságának megalapozottsága, a beszerzési normák megállapítása, változtatásuk megállapítása Anyagmegrendelés Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátásához a megfelelő szervezet és működési feltételek biztosítottsága (személyi, tárgyi, számítógépes stb.) Beszerzés legkedvezőbb lehetőségeinek felkutatása, érvényesítése Megrendelések, szerződések gondos összeállítása, pontossága (mennyiség, minőség, méret, határidő, jótállás, előszállítási lehetőség, ár, stb.) Beérkezett számlák ellenőrzése Pontos, naprakész nyilvántartás vezetése, késedelmes teljesítésekkel kapcsolatos ügyintézés, az információk kölcsönös és folyamatos biztosítása Anyagbeszállítás Legkedvezőbb szállítóeszköz megállapítása (idegen, saját, vasút, közút, stb.) Törekednek-e a szállítóeszköz maximális kihasználásra, az eszközök hasznosításra (kétirányú kihasználás, üres fuvarok, rendkívüli fuvarok, időbeni módosítások, legrövidebb útvonalak, kirakodás-szervezés, állás idő stb.) a költségek lehetőségek szerinti csökkentése Anyagfelhasználás Feltárni a veszteségforrásokat Segíteni a vagyonvédelmet és a kapcsolatos felelősség megállapítását Normák, anyagelszámolások ellenőrzése Utalványozások rendje, betartása, normák pontossága, megbízhatósága, pótutalványozások oka Nem bizonylatolt anyagmozgások feltárása Vásárolt anyagok értékesítése, nyilvántartása Bekerülési értéke megfelel-e az értékelési szabályzat előírásainak, tartalmazzae mindazon költségeket, amelyek a beszerzéssel kapcsolatban ténylegesen felmerültek és a készlet beszerzésével szoros kapcsolatban állnak (kivéve áfa) Évközi mozgások (kiadás, visszavételezés) a számviteli politikában megállapított áron való elszámolása Ha nincs évközi mennyiségi és értéknyilvántartás (vagy nem vezetik folyamatosan), akkor az üzleti év végén a fel nem használt, megmunkálás alá nem vont anyagokat felleltározták-e és azt az értékelési szabályzat előírása 11 / 28

7 Pénzintézetekkel lebonyolított pénzforgalom kapcsán a bankszámlák feletti rendelkezési jog, aláírásra bejelentett személyek Üzemanyag beszerzésére, stb. felvett előlegek elszámoltatása időben, a valóságos felhasználás megfelelően történi e, nincs-e illetéktelen kölcsönnyújtás Eszközbiztonság Teherrakományok érkeztetése, szakmai ismerettel rendelkező dolgozók végzi-e (visszaélések ellenőrzése!) A fuvarozó eszköz távozási mérését végző mérlegek pontossága, az ezt biztosító feltételek megvannak-e, a mérés pontosságát folyamatosan ellenőrzike A különféle készletek mennyiségi átvételének technikai és személyi feltételei biztosítják-e a vagyonvédelmet Selejtezési szabályzat, abban a jogkörök megállapítása A selejtezési bizottság minősíti és végzi-e a selejtezéseket, a bizottság személyi és szakmai összetétele megfelelő-e Nincs-e összeférhetetlenség Selejtezés ténye, bontásból visszanyert haszonanyagok és hulladékok előírás szerinti bizonylatolása, megállapítása, valós értéken történő értékelése A selejtezett, de nem használható eszközöket értékesítették-e (hulladékként), a visszanyert anyagokat rendben bevételezték-e Szolgáltatások átvétele Elvégzett munka egyezik-e az átvételi okmányban rögzítettel (felmérési napló, jegyzőkönyv, stb.) megfelelő átvétel, annak okmányokban való rögzítése Megtörtént-e a javítás során kiszerelt alkatrészek, elemek, kibontott anyagok raktári bevételezése, az újak beépítésének leellenőrzése, dokumentálása Bizonylatolták-e a hulladéktelepre kiszállított hulladékokat, és megfelelő biztonsággal szállítják-e azokat (kiemelten veszélyes hulladék) A beérkező számlák (beruházás, felújítás, karbantartás, stb.) alaki, tartalmi követelményeknek megfelelnek-e, nyilvántartásba vezetik-e, számlán szabálytalan javítás van-e, módosították-e Kellően dokumentálták-e a szolgáltatás teljesítésének igazolását Számlák kifizetésének ideje (pontosság, előre fizetés, indokolatlan kifizetés, stb.) Biztonságos-e a kifizetett és lekönyvelt számlák érvénytelenítése, őrzése, irattározása, nem lehet-e azokat újra felhasználni ismételt készpénzes kifizetések dokumentálására Megfelelő-e a szakmai átvétel, ki írja alá a munkalapot, stb. 13 / 28

8 Tervek Talaj fizikai, kémiai tulajdonságai, kémhatás (ph érték: savanyú, gyengén savanyú, közömbös, meszes és lúgosan szikes talaj)), humusz- és tápanyagtartalma Kötöttség, vízgazdálkodás, talajvíz szintjének mozgatása Növényekkel való hasznosíthatóság, hogyan, mikor milyen eszközökkel Növénytermesztés hozamai, eredményei növeléséhez Talajtérkép, táblatörzskönyv (szántóföldi táblák területi, termesztési adatait és agrotechnikai folyamatait nyilvántartó, feljegyzésre szolgáló könyv vagy kartotékrendszer), genetikus alaptérkép (terület altípusait és változatait is ábrázolja) Növényi igények Befektetés, megtérülési ideje Éghajlati adottságok, klimatikus viszonyok (fény, hőmérséklet, levegő, légmozgás, csapadék), tenyészidő hossza, szabadban végezhető munkák ideje Talajerő gazdálkodás Trágyázási terv Szerves, szervetlen aránya Trágyázási költségek azok hatása Szántóterület kihasználása Tavaszi vetések május 31-i állománya, fővetésű növények, vetésterületének összessége Tavaszi vetésállomány / szántóterület = fővetésű hasznosítás (Ha a mutató 100 alatt van, a különbség a vetetlen szántó arányát fejezi ki. Teljes hasznosítás mutatója: egész gazdasági évet tekintve milyen a szántóterület hasznosítási foka Vetésállomány, betakarított terület, vetésterv (betakarított terület = ténylegesen termést hozó terület) Takarmánytermelés aránya (gyepgazdálkodás, rét- és legelőgazdálkodás) Növénytermesztési folyamat végrehajtása Ágazatokban a végrehajtási időbeliség (optimálistól való eltérés), minőség költségek Talaj előkészítés, tápanyag visszapótlás, vetés, növényápolás, növényvédelem, öntözés, betakarítás, feldolgozás, értékesítés Egyszeri és többszöri végrehajtást igénylő feladatok Sorrendiség, optimálisság, időbeliség, minőség,stb. Kalkulációs egységek: közvetlen anyagköltség, igénybe vett szolgáltatások értéke, egyéb szolgáltatások értéke, közvetlen bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok, ÉCS, fenntartási költségek, segédüzemi 15 / 28

9 A vállalkozás figyeli-e adott áruféleségekből a minimális készleteket Az indokoltál kisebb készlet ellátási zavart okoz-e, akadályozza-e az értékesítési forgalom lebonyolítását, növekedését A készletek változása indokolt-e és milyen tényezők okozzák Hogyan alakul a készletek fogási sebessége, elfekvő készletek vannak-e, tette-e intézkedést a hatékony készletleépítésre Megfelelő-e a raktározásnak, árukezelésnek a színvonala Figyelemmel kísérik-e a szavatossági időt, felszámolják-e a lejárt szavatosságú termékeket Piac, marketing A piackutató tevékenység célszerű, szervezett és hatékony-e Megbízható információk segítik-e munkáját a piackutatónak A saját, vagy megbízott szervezet alkalma-e a piaci információszerzés követelményeinek kielégítésére Vizsgálták-e a termék piaci stabilitását, gazdaságosságát, jövedelmezőségét, a piackutatás hatékonyságát, a felmerült költségeket, a piackutató munka eredményeinek hasznosíthatóságát és hasznosítását A termék piaci helyét A gyártás technológiáját, alapanyagokat, műszaki állapotot A termék újdonságtartalmát, korszerűségét, szabadalmi védettségét A kulturális kört, társadalmi igényt, életszínvonalat, divatirányzatot Az értékesítési korlátokat (vám, diszkrimináció, behozatali-kiviteli engedélyeket, licence szerződéseket, kikötéseket, stb.) Összes értékesíthető mennyiség, gyártás nagyságrendje, tömegszerűség foka Elérhető ár kialakítása, gyártási, értékesítési feltételek A reklám és propagandatevékenység vizsgálata (eszközök, költségek) Vevőszolgálat, mintabolt, bemutatóterem, garancia, szerviztevékenység Szerződések, szerződésmódosítások Beszerzési útvonalak Műszaki fejlesztés A fejlesztési döntések előkészítésének vizsgálta (fejlesztési megoldások, elképzelések, információk, kockázatok vizsgálata, a műszaki tervek kialakítása, az egyes fejlesztési döntések, tervcélok megalapozottságának ellenőrzése) A fejlesztési döntések végrehajtásának, a fejlesztési folyamat programszerűségének részletes vizsgálata, speciális ellenőrzési feladatok A fejlesztés megvalósítása utáni szakasz, a termék- és gyártásfejlesztési tevékenység utólagos ellenőrzése, értékelése Tervek kialakítása, értékelése, készárutermelés összetétele, termék átlagos életkora, életgörbe alakulása, új és a továbbfejlesztett gyártmányok aránya 17 / 28

10 Az utazási feladatterv és az úti jelentés alapján megítélhető, hogy az utazó teljesítette-e feladatát A vállalkozás az utazók jelentései alapján megtette-e a szükséges és javasolt intézkedéseket Szervizhálózat Szervizek szervezése, saját kezelésben, képviselők által, alkalmas külföldi céggel közösen Kiépült-e a szervizhálózat Egyértelműen szabályozták-e a garancia levelekben a szervizeket működtető partnerekkel szembeni kötelezettségeket Rövid időn belül kiküszöbölik-e a bejelentett hibákat Vizsgálják és kiküszöbölik-e a sorozatos meghibásodások okait A konszignációs raktárak biztosítják-e a folyamatos alkatrészellátást, illetve nem történtek-e felesleges kiszállítások Vagyonvédelem Vállalkozás területeinek, épületeinek zárási technikája olyan biztonsági fokozatú-e, hogy illetéktelen és erőszakos behatolás esetén képes azonnali jelzést biztosítani és azt rögzíteni Az épülteken belül különféle helyiségeket záró kulcsok őrzési módja (munkaidőn kívül) biztosítja-e az illetéktelen igénybevétel jelzését, illetve a kárveszély elhárítása miatti szükséghelyzetben történő használatot Biztosítva van-e a vállalkozás különleges biztonságot igénylő területein alkalmazott riasztó és megfigyelőrendszerek folyamatos üzemeltetése és üzemeltetése Biztosítva van-e a biztonságtechnikai berendezések meghibásodása esetére egy azonnali pótlásra, illetve javításra alkalmas szerviz igénybevételének lehetősége Pénz és értékvédelem Pénztárhelyiség és azon belül a pénzösszegek értékek tárolása (páncélszekrény, stb.) Kulcsok és azok másodpéldányainak kezelése, őrzése Pénztáros megbízhatósága, pénztárban tartózkodók jogosultsága, megbízhatósága Postai átutalások és jogosultságok, jogcímek,, illetékesség, kézbesítés (pénzátvétel) megtörténte A pénz kezelésével, és szállításával magbízott személyek vagy szervezetek alkalmassága Pénzszállítmányok bonyolítása, biztonság, szállító személyek, vállalkozás, jármű megbízhatósága Pénztári készletek megfelelő biztonsági őrzése, védelme 6 / 28

11 A vállalkozó (beruházó) műszaki ellenőre a hiba észlelését követően azonnal jelezte-e azt az építési naplóban, reagált-e a bejegyzésekre a kivitelező, a műszaki ellenőr rögzítette-e a naplóban az észrevételezett hiányosságok kijavítását. Utólagos ellenőrzések, jegyzőkönyvek, naplóbejegyzések Próbaüzemről jegyzőkönyvek, naplók, tervezői, beruházói stb. nyilatkozatok Értékcsökkenés elszámolása Maradványértéket állapítottak-e meg Tervezett értékcsökkenés a számviteli politikában szabályozva van-e (módszer, mérték) A kialakított módszer megfelel-e a számvitel törvény előírásainak, megfelel-e a vállalkozás termelési, üzemeltetési stb. terveinek, sajátosságainak, adottságainak Az értékcsökkenés a tárgyi eszköz egyedi nyilvántartó lapján elszámolásra került-e, feltűntették-e Elszámolták-e az értéknövelést az üzembe helyezés idejétől Módosították-e (újramódosították-e) az elhasználódási időt és annak alapján az elszámolandó értékcsökkenést az értéknövelő beruházás után Terven felüli értékcsökkenés került-e elszámolásra, és ha igen miért (megrongálódás, megsemmisülés, érték jelentős csökkenése, tevékenység megváltoztatása miatt) A tárgyi eszköz már nem használható rendeltetésének megfelelően, nem használható, tönkrement, hiányzik Könyvelésből kivezetésre került-e a tárgyi eszköz Amennyiben terven felüli értékcsökkenés elszámolása után könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen alacsonyabb, mint a piaci értéke, azt visszaírással rendezték-e Növénytermesztés, földterület hasznosíthatóság ellenőrzés, szántóegység, művelési ágak 1ha szántó=1 szántóegység 1ha öntözött szántó=1,6 szántóegység 1ha rét=1,5 szántóegység 1ha legelő=1,2 szántóegység 1ha gyümölcs=4 szántóegység, stb. Talajhasznosítás Talajhasználat függvényében vizsgáljuk Talajhasznosulás= termelési érték vagy jövedelem / terület Termelés feltételeinek vizsgálata Talajminőség 4 / 28

12 Biztosítják-e a költséggel, önköltséggel kapcsolatos információkat a saját termelésű készletek, szolgáltatások, mérlegben szereplő tételek értékeléséhez is Az információkkal kapcsolatban a bizonylati elvet, a bizonylati rendet érvényesítik-e, és megkövetelik-e a bizonylati fegyelmet Költségellenőrzés módszere Folyamatba épített ellenőrzést szerveztek-e Utalványozások helyessége Az anyagjellegű ráfordításokat, vagyis az anyagköltségeket, az igénybe vett szolgáltatások költségét A személyi jellegű ráfordításokat, vagyis a bérköltségeket, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket és a bérjárulékokat Az értékcsökkenési leírást És mindezek elszámolását, egyezőségét, szabályszerűségét a költségnemek, illetve az eredménykimutatás valódisága érdekében Anyaggazdálkodás Megfelelően (mennyiség, minőség, összetétel, idő, stb.) biztosított-e az anyagszükséglet Biztonságos-e a készletek (mennyiségi-, minőségi, szerződés szerinti) átvételi, nyilvántartásba vétele, értékelése és elszámolása Megfelelő-e a kapcsolat a termelő, a műszaki fejlesztő, a felhasználó és a szállító szervezetekkel Megfelelő-e az anyaggazdálkodás hatékonysága, gazdaságossága, a raktárgazdálkodás színvonala Vásárolt anyagokkal való gazdálkodás Készletek állománya, (minősége, mennyisége, összetétele, stb) Anyagok időben való biztosítása, szinten tartva az anyagköltségeket Szállítás biztosítása, anyagmozgatások, raktározás, tárolás költségei Anyagszükségletek meghatározása, várható anyagigény Anyagbeszerzés, beszerzett anyagmennyiség, legelőnyösebb beszerzési lehetőségek, beszerzések biztonsága, gazdaságossága Anyagmegrendelése, azok indokoltsága, megfelelése a belső szabályozottságnak Anyagbeszállítások, azok szervezettsége, átfutási ideje, szállítóeszközök megfelelő kiválasztása, kihasználtsága, fel-, át-, lerakodás, kirakodás költségei Vásárolt készletek (mennyiségi, minőségi, megrendelésnek megfelelő) átvétele, annak szervezettsége, nyilvántartása, biztonsága és színvonala Felesleges anyagok feltárása, hasznosítása, értékesítése, kiállított számla alapján, stb. Anyagszükséglet ellenőrzése, indokolt termelés szolgáltatás megállapítása alapján 2 / 28

13 Költségtervezési feladatok Megfelelően készítették-e el a legfontosabb költségek terveit Megfelelően alakították-e ki az önköltségcsökkentés vállalkozáson belüli elszámolási rendjét Megfelelő-e a költségek tervezésének módszere és rendszere A költségtervek kényszerítenek-e a takarékosságra, a tartalékok feltárására és hasznosítására A költségtervek tartalmukban, szerkezetükben alkalmasak-e a költséggazdálkodás irányítására, a költségek befolyásolására, a beszámolás végrehajtására A tervezés során alkalmaztak-e korszerű módszereket, eljárásokat (felhasználási költségnormákat, költségváltozási tényezőket, fedezeti költségszámítást, értékelemzést, stb.) és mindezekhez biztosították-e a megfelelően képzett munkaerőt és a számítógépparkot A költségtervek összeállításába bevonták-e az érdekelteket és a költségterveket összehangolták-e a vállalkozás többi tervével (termelési, anyaggazdálkodási, létszám- és pénzügyi stb. tervével) Utalványozás felhasználásoké Norma vagy terv szerinti mértékben a feljogosítottak bizonylattal engedélyt (utasítást) adhatnak Utalványozási normák, normatívák, terv-és keretszámok, vagy tapasztalatok alapján, végrehajtva előzetesen, folyamatosan, utólagosan Kellő gonddal alakították-e ki az utalványozást végző szerveket (személyek kijelölése) Megalapozottan dolgozták-e ki az utalványozás alapját képező normákat, normatívákat, terv- és keretszámokat, azokat folyamatosan felülvizsgált és aktualizálták-e Megfelelően szervezték-e meg az utalványozás bizonylati rendjét, a bizonylatokat szigorú számadás alá vonták-e Betartják-e az utalványozás fegyelmét Megfelelően szabályozták-e a pótutalványozást, és annak okait folyamatosan vizsgálják-e Költséggazdálkodás információs rendszere Az információs rendszert előre megtervezték-e, az információk szolgáltatásához a feltételeket teljes körűen biztosították-e Az információk szükségességét, minőségét, gyorsaságát és pontosságát tekintették-e elsődlegesnek a mennyiséggel szemben Az információkat korszerű eszközökkel és módszerekkel (szg. hálózattal és szoftverekkel)gazdaságosan, párhuzamosság nélkül, gyorsan szolgáltatják-e Az információk eljutnak-e mindazokhoz, akik azok alapján döntenek vagy értékelnek 12 / 28

14 Hosszút távon mennyire van biztosítva a beruházás hatékonysága és megtérülési ideje, Kisebb ráfordítással nem volna-e elérhető a kívánt cél beruházás nélkül (rendelkezésre álló termelési kapacitások jobb kihasználása, átcsoportosítás, használaton kívüli gépek, berendezések beállítása, berendezések bérlete, lízingelése, műszaki fejlesztések stb.) Megfelelőek-e a beruházás műszaki feltételei, a kiválasztott technológia színvonala, korszerűsége, továbbá a költségek alakulása biztosítja-e a versenyképességet, illetve a jövedelmezőséget Biztosítva van-e a megvalósítási szabadalom, a licencvásárlás, megfelelő-e a szervezési megoldás, mekkora az igény a kiegészítő beruházásokra stb. és a ehetőség ezek megvalósítására Mennyire használják ki az új beruházás kapacitását, a munkaerőt, szakmai összetételét, és az anyagellátást. A pénzügyi források oldaláról megalapozottak-e és hogyan áll rendelkezésre a pénzügyi fedezet A döntés átfutási ideje előtt a piaci helyzetre vonatkozó információk nem vesztették-e érvényüket, figyelemmel kísérik-e és kiértékelik-e a bekövetkezett változásokat Beruházás előkészítés Volt-e pályáztatás Hatósági engedélyeket megszerezték-e, ahol kellett Biztosított volt-e a beruházás tervellátottsága, a tervezői kapacitás biztosítása, a tervezések átfutási ideje, megalapozott elképzeléseket, pontos adatokat, igényeket tudtak-e a tervezőkkel közölni, stb. Tervezési megbízás időpontjában tisztázottak voltak-e a gyártandó termékek műszaki jellemzői, a termelés mennyisége Kidolgozták-e a pontos technológiát, kiválasztották-e a gépeket, berendezéseket A kivitelező felülvizsgálta-e a műszaki tervdokumentációt, a kivitelezési szerződés megkötése előtt, nem emelte-e az árat indokolatlanul eltérő műszaki és organizációs megoldásokra, költségekre, stb. hivatkozva Időben intézkedte-e a kivitelezők biztosításáról, szabályos volt-e a versenytárgyalás, annak elbírálása, biztosítottak-e a szükséges egyeztetéseket a tervező és a kivitelező között. Megvalósítási, kivitelezési munkák Ütemterv Beruházó figyelemmel kísérte-e a kivitelezés ütemét, közölte-e észrevételeit a kivitelezővel, a kivitelező ezt elfogadta-e, ha nem mi volt az oka A kivitelezést a tervező bevonásával is ellenőrizték-e műszakilag (építési napló, egyéb dokumentumok) 10 / 28

15 Fejlesztési elképzelések helyessége, szükségessége, előfeltételei, megalapozottsága, új termék korszerűsége, piacképesség, fejlesztések hatása a jövedelmezőségre Gyártásfejlesztés esetén a gyártás tervezése (folyamatok, eljárások, módszerek kidolgozása) Végrehajtás munkaeszközeinek meghatározása (szerszámok) Gyártás minőségellenőrzési módszereinek megállapítása Műhelyek munkahelyeinek elrendezéséhez a gyártási rendszerek kidolgozása A munkahelyek anyag- és termékmozgatási rendjének kialakítása A fejlesztés hogyan hat a termelés, értékesítés volumenének növelésére, a termelékenységre, minőségre, piaci árakra, termék önköltségére, általános költségekre, munkaerő felhasználás alakulására A műszaki tervezés színvonala, a termelés műszaki előkészítettsége, a műszaki változtatások oka Az anyag és munkautalványokat az előírt és érvényes normák alapján állították-e ki Az anyagutalványoknál a megfelelő méretet és minőséget írták-e ki Gondoskodtak-e az utalványozott és a ténylegesen kiadott anyagmennyiség közötti különbség visszavételezéséről Volt-e pótutalványozás, és ha igen miért volt rá szükség Anyagkiadás előtt ellenőrizték-e az utalványozás tényét, elszámolták-e az utalványozott és kiadott mennyiségek közötti különbségeket Termelésirányítás Időbeni menet megtervezése, termelés programozása (termelőkapacitások, termelési feladatok összehangolása) A gyártás folyamatos ellenőrzése, és az azt zavaró váratlan akadályok operatív elhárítása Minőségszabályozás Meghatározták-e a szabályozás keretében az általános minőségi előírások mellett a vevők minőségi igényeit Megfelelően tájékoztatták-e a piaci partnereket a termékek minőségi jellemzőiről A szabályozás biztosítja-e a termékek stabil és javuló minőségét a műszaki fejlesztés és előkészítés keretében Rendszeresen vizsgálják-e a minőségi jellemzők alakulását a különböző gyártási tényezők szempontjából, és ennek megfelelően módosították-e a követelményeket Szabályozták-e a selejt okainak rendszeres elemzését és értékelését, és hasznosítják-e az így szerzett tapasztalatokat Beérkező anyagok, alkatrészek, kooperációs termékek, bérmunka minőségét vizsgálják-e 8 / 28

16 Ellenőrző szervezet felkészültsége megfelelő-e, lehetővé teszi-e a hatékony ellenőrzést, (minőségi előírások, műszaki dokumentációk, szabványok, stb.) Feltárt minőségi hibák megfelelő dokumentálása, haladéktalan intézkedés megtörtét-e, illetékes szervek, kártérítés, visszaküldés, csere, kötbér, stb. Minőségi átvétel, hulladék, pótlólagos anyag- és munkautalványozások, alkatrészek, stb. Beszámoló számviteli alapelvek érvényesülése Jövőben is fenn tudja-e tartani működését, tudja-e folytatni, várható-e beszüntetése a működésnek, vagy csökkenés Könyveli-e mindazon gazdasági eseményeket, amelyeknek az eszközökre, forrásokra, tárgyévi eredményre gyakorolt hatását a mérlegben ki kell mutatni A könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szereplő tételek a valóságban is megtalálhatóak, bizonyíthatóak, kívülállók által is megállapíthatóak-e Értékelésük megfelel-e a törvényben előírt értékelési elveknek (valódiság elve) A beszámoló formája és tartalma valamint az azt alátámasztó könyvvezetés tekintetében az állandóság és az összehasonlíthatóság biztosított-e, (következetesség elve) A nyitómérleg adatai megegyeznek-e az előző időszak zárómérleg adataival. Az egymást követő években az eszközök és források értékelése, az eredmény számbavétele csak a törvényben meghatározott szabályok szerint változhat (folytonosság elve) Az adott időszak eredményének meghatározásakor a tevékenységek adott időszaki teljesítéseinek elismert bevételeit és a bevételeknek megfelelő költségeit (ráfordításait) vették-e számításba, függetlenül a pénzügy teljesítéstől. A bevételeknek és a költségeknek ahhoz az időszakhoz kell kapcsolódniuk, amikor azok felmerültek (összemérés elve) Nem mutattak-e ki eredményt akkor, ha az árbevétel, a bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan. A tárgyévi eredmény meghatározása során figyelembe vették e az értékcsökkenéseket, értékvesztéseket, függetlenül attól, hogy az üzleti év eredménye nyereség vagy veszteség volt (óvatosság elve) Nem számoltak-e el (számviteli törvényben szabályozott esetek kivételével) bevételeket, és költségeket, illetve a követeléseket és kötelezettségeket egymással szembe (bruttó elszámolás elve) Egyedileg rögzítették és értékelték-e az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a beszámoló elkészítése során (egyedi értékelés elve) Olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két vagy több üzleti évet is érintenek, az adott időszak bevételei és költségei között olyan arányban számolták-e el, ahogyan az az alapul szolgáló időszak között megoszlik (időbeli elhatárolás elve) A beszámolóban és az azt alátámasztó könyvvezetésben a gazdasági eseményeket, ügyleteket a tényleges gazdasági tartalmuknak megfelelően, a számviteli törvény alapelveihez, vonatkozó előírásaihoz igazodóan mutatták-e 18 / 28

17 Mérleg ellenőrzése Teljesség elvének megfelelően szerepelnek-e a vagyontárgyak, a követelések és a kötelezettségek Az eszközöket és a kötelezettségeket alátámasztották-e leltárral A számviteli alapelveknek és a törvényes rendelkezéseknek megfelelő módon bruttó módon vették-e fel a mérlegbe az eszközöket és a forrásokat Betartották-e az értékelésnél a valódiság és az óvatosság elvét, és elszámolták-e az üzleti évet érintő értékvesztéseket, értékcsökkenéseket, visszaírásokat Betartották-e a mérlegfolytonosság, lényegesség, és a következetesség elvét Amennyiben az értékhelyesbítés megállapítását választották, vizsgálandó, hogy a számviteli törvény által engedélyezett eszközöknél a törvény előírásai alapján mutatták-e ki a mérlegben az elszámolt értékhelyesbítéseket Befektetett eszközök Immateriális javak esetén a nyitó és záró adatok egyeztek-e Apportként szolgáltatott immateriális javak nyilvántartásba vett értéke megegyezik-e a jóváhagyott és elfogadott értékkel Vásárolt immateriális javak nyilvántartásba vett értéke egyezik-e a beszerzési értékkel, saját esetén pedig értéke közvetlen önköltségen került-e a könyvbe felvételre Immateriális javakat leltárral egyeztették-e Alapítás-átszervezés aktivált értékeként a vállalkozási tevékenység indításával, megkezdésével, jelentős bővítésével, átalakításával, átszervezésével, stb. költségeket elszámolták-e Tárgyi eszközöknél nyitó és záró adatok egyeznek-e Egyedi nyilvántartólapokat vezetik-e Aktiválások megtörténtek-e, elszámolták-e azt Értékcsökkenések vezetésre kerültek-e Okmányok az aktiválásnál rendben voltak-e Próbaüzem, költségek, elszámolás, nyilvántartás Beruházásoknál a számlázás, részszámlázás, a felszámított költségek elfogadhatók-e, beszámíthatók-e a beszerzési értékbe Törvényi előírások, számviteli politikának való megfelelés fennáll-e Befektetett pénzügyi eszközök besorolása megfelelő-e (tartós vagy rövid) Beszerzési értéken vették-e nyilvántartásba Készletek Leltározási szabályzat előírásainak megfelelően készült-e a leltározás, és a készletérték tükrözi-e a leltárak értékeit Szabályszerű volt-e az értékelés és a kiértékelés Az eltérések (hiányok, többletek) elszámolása megfelel-e a számviteli törvénynek 16 / 28

18 Táplálóanyag szükséglet (fehérje, szárazanyag, ásványi anyag szükséglet), takarmányozás, ezek termelése, tartósítása, tárolása, takarmányozásra való előkészítés Takarmánymérleg=takarmányszükséglet/takarmánykészlet Takarmány-felhasználás hatékonyága: takarmány értékesülési mutató=feletetett takarmány/testtömeg gyarapodás aránya Külkereskedelem Áruk-szolgáltatások cseréje, nemzetközi munkamegosztásba való bekapcsolódás, előnyök kihasználása, külker révén növelhető nemzetgazdasági hatékonyság Export Relációs vizsgálat (forgalom iránya szerint) Áruösszetétel szempontjából Vállalkozás célkitűzéseihez viszonyítva Relációs:táblázatos formában különválasztott kiesett piacok, ahová korábban exportáltunk, illetve amelyek forgalma csökkent, azoktól, amelyek forgalma nőtt. Miért szűnt meg, esett vissza kontra mi tette lehetővé az export fokozását Természetes piacai felé irányul-e a forgalom, költségnövelő és csökkentő tételek, további eladási perspektíva Nem dolgozik-e a vállalkozás indokolatlanul túl sok piaccal, vagy nem koncentrál-e egyes piacokra annyira, hogy azok kiesésre veszélyeztetné a vállalat értékesítési lehetőségeit Exportforgalom, áruösszetétel Árucikkenként vagy árucsoportonként (széles a skála, vagy szűk) Forgalmi emelkedéseket gátló tényezők feltárása (kereskedelmi okok) Korszerűség (életgörbe, műszaki paraméterek, minőség, megbízhatóság, tartósság, rendelésállomány), gyártási, technológiai vonatkozások, termelési háttér, szellemi kapacitás Piackutatás, marketing, szervízelés, garancia Árajánlat (megalapozott-e, reális-e), műszaki értékelés történt-e, árajánlatokat figyelemmel kísérik-e (nyilvántartás, rákérdezés), sikertelenség okait keresik-e utaztatási tevékenység (vevőmegkeresés) Tervszerű-e, az üzletpolitikai célkitűzéseket helyesen támogatja-e, ugyanakkor kellően rugalmas-e az utaztatási politika Alkalmas-e az időpont megválasztása A célnak megfelelően történt-e az utazók kiválasztása személyi, szakmai és nyelvi szempontból 14 / 28

19 Egyéb bevétel Itt számoltak-e el mindent, amit az árbevétel részét nem képezi, de a rendszeres tevékenység üzletmenet során felmerülnek, és nem tartoznak a pénzügyi és rendkívüli bevételek közé AST Saját vállalkozásban végzett és az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékét kimutatták-e Tenyészállattá átminősített növendékállatokat kimutatták-e Anyagjellegű ráfordítások Vásárolt anyagok felhasználásának értékét, igénybevett szolgáltatásokat, a le nem vonható áfát is magába foglaló értékét, az ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értékét Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Munkavállalók, bérei (számfejtett órabér, stb.) Bérnek minősülő természetbeni juttatásokat Természetes személy tulajdonos személyes közreműködése ellenértékeként kivett összegeket bruttó módon Személyi jellegű egyéb kifizetések Nem bérköltségként kimutatott és nem vállalkozási díjként kifizetett összegek (pl. jubileumi jutalom, végkielégítés, étkezési hozzájárulás, munkaruha, egyenruha, repi költség, stb.) Természetbeni juttatások után a vállalkozó által fizetett (fizetendő) SzJA elszámolása Bérjárulékok Nyugdíj és egészségbiztosítási járulékok ellenőrzése, jogszabály szerint fizetett összegek, EHO, stb. Egyéb ráfordítások Értékesítés nettó árbevételéhez közvetlenül vagy közvetetten nem kapcsolódó kifizetések és más veszteségek, amelyek a rendszeres tevékenység során merülnek fel és nem minősülnek pénzügyi illetve rendkívüli ráfordításnak Értékesítés közvetlen költése Önköltség számítási szabályzat, számlarend előírásainak megfelelően értékesített termékek, anyagok áruk teljesített szolgáltatások elszámolt költségei, ELÁBÉ, és az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 19 / 28

20 A befejezetlen, félkész és késztermékeket a mérleg fordulónapjával közvetlen felvétellel leltározták-e Az értékelés közvetlen előállítási önköltsége megtörtént-e, az önköltség számítási szabályzat előírásainak megfelelően Év végi leltár, elszámolás, üzleti év zárása szabályos volt-e, minden elszámolásra került-e, a megfelelő értéken számolták-e el azokat Ellenőrizték-e a dolgozók részére kiadott szerszámokat A nyilvántartás biztosítja-e a készletekkel való költségek valós értéken történő elszámolását és a vagyon védelmét A leltár és az analitikus nyilvántartás egyezik-e Pénzeszközök Készpénz, forint és valuta közvetlen felvétel módszerével az év fordulónapján leltározták-e A pénztárban kimutatott pénz ténylegesen megvolt-e, dokumentálták-e Bankszámlák fordulónapi készletértékének ellenőrzése, bankértesítésekkel összevetve, eredményt okmánnyal dokumentálva Késztermék raktárra vétele Minőség, mennyiség, okmányok, igazolások, tanúsítványok, stb. megléte Nyilvántartások naprakész vezetése Készletváltozások nyomon követése Termékértékesítés Mérlegbe állított érték valódisága Értékelése hogyan történt (közvetlen önköltségen, előállítási költségen, utókalkulált, norma szerinti, stb.) Önköltség számítási szabályzat megléte Szállítási, raktározási költségek, értékesítési részleg, irodák költsége, reklám, piackutatás, stb. hol került kimutatásra (ezt az általános költségek között kell kimutatni) Értékesítés, kiszállítás Szerződés, megrendelés, befogadás, anyagmozgatás, raktér biztosítás, göngyöleg, átvétel, csomagolás Előkészítési idő elegendő-e Korszerű csomagolóanyagok alkalmazása, környezetvédelem, esztétika Diszpozíció és nyilvántartás Koordináció, szállítási mód, fuvareszközök, üres km teljesítmények, stb. Kiszállított termékek bizonylatolása Zárt-e a rendszer, hiánytalan tételek Előfordul-e számlázatlan tétel, kétszeres számlázás 21 / 28

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 SZÁMLAREND 2013 Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Anyag-és eszközgazdálkodási Szabályzat Hatályos: 2011. augusztus 31-től Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. augusztus 31-től igazgató

Részletesebben

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót 14. tétel Az éves beszámoló részei, felépítése. Az éves beszámolóból nyerhető információk. A mérleg, eredmény-kimutatás elemzése, kapcsolatuk. Az összköltség- és forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 2014. Mellékletek: - Számlakeret, számlarend - Házipénztár kezelési Szabályzat - Leltározási és selejtezési Szabályzat 1 MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATÁNAK FELÉPÍTÉSE

Részletesebben

Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének. Szervezeti Működési Szabályzata 2014.

Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének. Szervezeti Működési Szabályzata 2014. Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének Szervezeti Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék A Hegyközségi Tanács szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályok 3 A pénzkezelés

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta.bekes@igmail.com Honlap:

Részletesebben

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR 1 A költségvetési szerv gazdálkodásának bemutatása A szerv megnevezése: Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet A szerv székhelye (címe): 5000 Szolnok

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

2201-06 modul. Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel (OKTATÓ: Dudás Erzsébet)

2201-06 modul. Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel (OKTATÓ: Dudás Erzsébet) 2201-06 modul Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel (OKTATÓ: Dudás Erzsébet) o szóbeli: 20 db tétel (kereskedelemmel, vállalkozásindítással stb. kapcsolatos elméleti kérdések) o gyakorlat: a gyakorlati kérdéseket

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

Számviteli fogalomtár

Számviteli fogalomtár i fogalomtár Adó Adófizetési kötelezettség az üzleti év eredménye után a vállalkozásnak adófizetési kötelezettsége keletkezik. Az adó mértékét a társasági adótörvény határozza meg Adózás előtti eredmény

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személy neve: Purosz Alexandrosz

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND 2014 1 Tartalom Bevezetés... 4 A KÖNYVVEZETÉS SZABÁLYAI... 5 1. Számlaosztály... 8 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK... 8 11 IMMATERIÁLIS JAVAK... 15 1215 TÁRGYI

Részletesebben

Készletek magyar számviteli standard részletes szakmai koncepció Tervezet

Készletek magyar számviteli standard részletes szakmai koncepció Tervezet Készletek magyar számviteli standard részletes szakmai koncepció Tervezet A standard részletes szakmai koncepciója tervezetének nyilvános vitára bocsátásáról a Standard Előkészítő Testület a 2012. június

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. I. fejezet Számviteli jog

Minden jog fenntartva 2013. I. fejezet Számviteli jog I. fejezet Számviteli jog Alapvető fogalmak, kérdések - a számvitel fogalma, funkciója - a számviteli alapelvek - a Számviteli törvény szerkezete - az éves beszámoló - a mérleg - az eredménykimutatás -

Részletesebben

REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011.

REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011. REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011. Vállalkozási szakterület Minisztérium által meghatározott tematika alapján kidolgozott tananyag ISBN 978-963-87656-8-0 Budapest 2011 1. Aktuális

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Számlarend Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató 1 I. Befektetett eszközök 1. Fogalmak Befektetett eszköznek kell tekinteni értéküktől függetlenül

Részletesebben

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR 1075. Budapest, Madách Imre utca 5.III.em G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 124 A szabályzat alkalmazását a mai nappal elrendelem.

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZÁMVITELI POLITIKA (a Gazdálkodási szabályzat 1. sz. melléklete) 2012. JÚNIUS 26. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. Bevezető rendelkezések...3 2. A Főiskola tevékenységének

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

Aranykalászos gazda 2201-06 Kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel 1. tétel Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat!

Aranykalászos gazda 2201-06 Kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel 1. tétel Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! 1. tétel Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! A piac: a kereslet és kínálat találkozásából létrejövő adásvételi ügyletek összessége, a vevők és eladók találkozási helye. Elemei: kereslet,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata Pécs 2014. 2014. július 22. napjától hatályos változat Preambulum A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban Egyetem) Eszközök és források

Részletesebben

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból Iktatószám: /2014. KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága elfogadja a Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Kft. 2013. üzleti évéről készült éves

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI ISMERETEK

ELLENŐRZÉSI ISMERETEK MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék ELLENŐRZÉSI ISMERETEK Miskolc, 2012.02. 2012. Összeállította: Dr. Nagy László BEVEZETÉS

Részletesebben