Létszámgazdálkodás Szellemi és fizikai létszám Termelékenység vizsgálata Költségtervezés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Létszámgazdálkodás Szellemi és fizikai létszám Termelékenység vizsgálata Költségtervezés"

Átírás

1 Létszámgazdálkodás Tervezett létszámszükséglet összhangban áll-e a gyártott termékösszetétellel, technológiai struktúrával, annak változásaival, a műszaki fejlesztéssel (lészámszakmai összetétel) Melyek a megfelelő munkaerő biztosításnak nehézségei (kvalifikált munkaerő, nagy gyakorlat, betanítás, egészségre ártalmas, stb. munkahelyi adottságok) A vállalkozás a munkaerő-gazdálkodása során és a létszámszükséglet megállapításánál figyelembe vették-e a várható évközi változásokat Szellemi és fizikai létszám Minőségi összetétel a vállalkozáson belül (fő- és részmunkaidő, nyelvtudás, iskolai- és szakmai végzettség, gyakorlat) Munkaköri csoportok vizsgálata (pl. fejlesztő, szerkesztő, termelésirányító, stb.) Vezetői szintek alakulása Munkaprogramok összeállítása Műszaki és ügyviteli dolgozók képzettségi színvonalának emelése, továbbképzése Irodai felszerelések korszerűsítése, gépesítés Normatívák kialakítása, munkaidő kihasználás Munkaidő szükséglet megállapítása (termelés/szolgáltatás) munkaidő szükséglet megállapítása Munkaerő állomány tervezett szakmai és minőségi összetétele megfelelő-e a technológiai és technikai színvonal követelményeinek Indokolt-e a foglalkoztatott létszám Termelékenység vizsgálata Fizikai munkára vetítve, munkaidő felhasználás, ténylegesen ledolgozott munkaidő (termelőmunka végzése, annak megszakítása, melynek okai lehetnek: termelő tevékenység hibái: gépállás, munka- szerszám- anyaghiány), valamint felesleges munkaidő ráfordítások (javítás, selejt, pótidő, stb) Tartalékok feltárása (munkaidő, energia, anyag, stb) azaz tárgyi eszközökben, élőmunkában Díjazások (órabér, havibér, teljesítménybér) Költségtervezés Rendszerszemléletben (egyes tevékenységek egymással összhangban állnak-e) tervezték-e meg a költséggazdálkodást Az egyes témákat olyan (megfelelő hatáskörrel rendelkező) vezetők irányítják és ellenőrzik, akik a költséggazdálkodási (tervezési, utalványozási stb.) tevékenységet megfelelő szinten el tudják ellátni. 1 / 28

2 szerinti árral, annak megfelelően készletre vették-e csökkentve az anyagköltséget Helyes-e a szállítótól utólag kapott engedmények elszámolása A szabályozások előírásainak megfelelően elszámolták-e a csökkent értékű, megrongálódott, meghibásodott továbbá az eredeti célra nem felhasználható, elfekvő, felesleges stb. anyagkészletek értékvesztéseit és indokolt esetben a visszaírásokat (legfeljebb az elszámolt értékvesztés mértékéig) Raktárgazdálkodás Raktárgazdálkodás szervezettsége, írásbeli belső szabályozottsága, a feladatok, felelősök rögzítettsége, anyagok elhelyezése, tárolása, állagmegőrzése, mozgatása, készletek megfelelő raktári ügyviteli rendjének kialakítására vonatkozó szabályozása és gyakorlati végrehajtása. Bizonylatolás, elszámolás, anyagköltségek értékek, vagyonvédelem Tárgyi eszközök Meglévő állományok összetétele, vizsgálata, elemzése, termelésben betöltött szerepe Használhatóság, bruttó-nettó érték aránya, átlagos életkor, korösszetétel, fizikai elhasználtság, elavulás, korszerűség, kapacitáskihasználás, szűk keresztmetszet, stb. alakulása, termelésben betöltött szerep, összetétel változás, annak okai, indokai, értékelése Tárgyi eszköz kihasználtsága Kapacitásadatok helyessége, pontossága, reális volta a műszaki adatok (gépkönyv, műszaki leírás, stb.) alapján Kapacitáskihasználtság gépcsoportonként, üzemi termelési adatok alapján (mutatóval mérhető pl. hasznos idő alap kihasználtság, kapacitásnormakihasználás stb.) Időkiesések a vállalkozáson belüli és kívüli okok alapján, ennek kárai Beruházások, felújítások Szabályozott-e, megalapozott-e a beruházás, felújítás rendje Megvalósítás hatékonysága Munkaszakaszok előkészítése, megvalósítás, kivitelezés, műszaki átadásátvétel, hiánypótlás, próbaüzem, használatba vétel-aktiválás, végelszámolás, értékcsökkenés elszámolás, stb. Piaci oldalról vizsgálták-e, értékelték-e a beruházás szükségességét, pénzügyi előfeltételeit Milyen, mekkora beruházás indokolt a piaci igények, felhasználók szükségleteinek várható alakulása és összetétele Hogyan alakul a gyártandó termék várható mennyisége és ára, a piacok várható bővülése, a piaci részesedés, az importált azonos áruk aránya, konkurencia, stb. 3 / 28

3 költségek levonva a növénytermesztés káreseményei miatt elszámolt összeget = főtermék közvetlen költsége 1 ha-ra jutó költségek, 1t főtermékre jutó költségek, összes költség Állattenyésztés Állományváltozási tervek faj, fajta, kor, nem hasznosítási arány szerint részletezve, tényleges létszám, összetétel, anyaállatok termékenyítési terve Növekedés (szaporulat, vásárlás, más korcsoportból átminősítés, egyéb növekedés) Csökkenés (értékesítés, más korcsoportba való átminősítés, elhullás, egyéb csökkenés) Nyitóállományból való kiindulás Tényleges átlagos állatlétszám, takarmányozási napló adatai alapján (időszak takarmányozási napjainak száma / időszak naptári napjainak számával) tervtől való eltérés Állomány összetétel állatok fajtánkénti száma és aránya Számosállat állattenyésztés-statisztikai valamint üzemszervezési mértékegység, különböző fajtájú, korú, és ivarú állatok közös egységre hozva együttesen fejez ki. (a számosállat 500kg élőtömegű állat vagy állatcsoport Állatsűrűségi mutatók (állatlétszám (db) / terület (ha) ) vagy (számosállat / terület (ha) ) Állatellátó képesség (állatok termelési színvonala, takarmány önellátás mértéke) Szaporulati mutatószámok (apaállat ellátottság=anya/apa), (fedeztetési arány= befedeztetett/fedezésre alkalmas) (fedeztetés eredményessége= megtermékenyült/fedezetett) (szaporulat arány= élőszaporulat/ellésre alkalmas) stb. Hozam arányok (átlagos tejhozam= időszak alatt termelt összes/tehenek takarmányozási napjai) (nyírási átlag=lenyírt zsíros gyapjú mennyisége/nyírt juhok száma) (tömeggyarapodás=növekedés alatt az állat élőtömegének meghatározott időszakra vonatkoztatott növekedése) stb. Állategészségügyi helyzet alakulása (veszteségek, megtérülések, prevenció, gyógyszerköltség stb.) Állattenyésztési ágazatok költségei, takarmánygazdálkodás Állatok tartása, takarmányozás, gondozás, hízlalás, tenyésztés Állati termékek gyűjtésének költségei Állatok belső szállítása, mérlegelése, megtermékenyítése, beteg állatok gondozása Terv szerinti értékcsökkenés, hasznos élettartam, maradványérték Állatok élőtömeg önköltsége (kalkulációs időszak végéig felnevelt állatok összes tömegének költsége, beleértve a kalkulációs egységhez kerülés előtt felmerült költségeket) 5 / 28

4 Vagyonvédelem egyéb területei Nyílt árusítás esetén alkalmaznak-e megfigyelő berendezéseket, egyéb megoldásokat a vagyonvédelem biztosításra Adatfeldolgozás, könyvvezetés, gazdálkodási információk, számítógéppark hozzáférhetőségének biztonsága Meghibásodás esetén a vagyon védelmében szabályozottan működteti-e a külső szolgáltatók közlekedését, munkavégzését a vállalat területén Korlátozzák-e a munkatársak nem saját szakterületükhöz tartozó területre történő bejutását, ott-tartózkodását Ellenőrzik-e a dolgozók által behozott és távozáskor magukkal vitt csomagok tartalmát Tevékenysége szempontjából különleges biztonságot igénylő esetek vonatkozásában rendelkezik-e a vállalkozás megfelelő ellenőrző eszközökkel és karbantartja-e azokat Áruforgalom Beszerzési feltételek (szervezeti) biztosítottak-e Hatékony-e a piackutatás, igényfelmérés Döntési hatáskörök megállapítása helyes-e Megfelelő szempontok alapján választották-e ki a beszerzési forrásokat Megalapozottak-e a beszerzések Megfelelő-e az áruátvétel szervezettsége, végrehajtása, áruátvételhez kapcsolódó adminisztrációs tevékenység A szállítási szerződésekben rögzített időpontokban érkezett-e meg az áru, megfelelő-e a szállítások ütemessége Számlák ellenőrzése Beérkezett-e az áru Áruátvétel folyamata, bevételezési okmányok kiállítása Szállítói számla és átvett árukészlet értékének azonossága Esetleges eltérések elszámolása Átutalás engedélyezésének szabályszerűsége Könyvelési feladások helyessége Értékesítési tevékenység Áruellátás helyzete, kereslet-kínálat összhangja Értékesítés szervezettségének, lebonyolításának ellenőrzése Az értékesítést elősegítő tényezők (személyi, technikai feltételek) felhasználásának értékelése Készletgazdálkodás Meghatároztak-e optimális készletnagyságot A készletek nagysága összhangban van-e a forgalommal és a vásárlói igényekkel 7 / 28

5 be, illetve annak megfelelően számolták-e el (a tartalom elsődlegessége a formával szemben elv) Lényegesnek minősítettek-e a beszámoló szempontjából minden olyan információt, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása -az ésszerűség határain belül- befolyásolja a beszámoló adatait felhasználók döntéseit (lényegesség elve) A beszámolóban (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) nyilvánosságra hozott információk hasznosíthatósága (hasznossága) arányban áll-e az információk előállításának költségeivel (költség-haszon összevetésének elve) Számviteli politika Szabályozzák-e A beszámolás és könyvvezetés szabályát Az alapítás, átszervezés költségeinek aktiválási rendjét A kísérleti-kutatás, fejlesztés költségeinek aktiválását, elszámolási rendjét ÉP forgóeszközként, pénzügyi befektetésként történő elszámolásának feltételrendszerét Az értékelési módokat és eljárásokat Az eszközök minősítését A kockázat becslésének, számításának rendjét A terv szerinti értékcsökkenés elszámolási módját A maradványérték megállapításának rendjét A terven felüli értékcsökkenés elszámolási rendjét A kis értékű eszközök elszámolását Az értékvesztések elszámolási rendjét Az időbeli elhatárolások rendjét A céltartalék-képzés szabályait A beruházás, felújítás, karbantartás tartalmának és elszámolásának rendjét, kialakítását Az értékhelyesbítés elszámolásának rendjét A visszaírások elszámolásának Az eredménykimutatás formájának megválasztását A számviteli elszámolás szempontjából lényegesnek, jelentősnek, nem jelentősnek, nem lényegesek minősített információkat A bizonylatok könyvekben történő rögzítésének rendjét A beszámoló elkészítésének időpontját A kiegészítő melléklet tartalmának vizsgálatát, stb. Ezeken felül vizsgálni kell: Az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatát Az eszközök és források értékelési szabályzatát Az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot A pénzkezelési szabályzatot 9 / 28

6 Gyártási program megléte, termelési tervek, anyag-felhasználási normák alapján Bruttó anyagszükségleti normák megállapításának helyessége, a nettó (hulladék nélküli) normák, azok aktualizálása, a hulladék tervezett nagyságának megalapozottsága, a beszerzési normák megállapítása, változtatásuk megállapítása Anyagmegrendelés Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátásához a megfelelő szervezet és működési feltételek biztosítottsága (személyi, tárgyi, számítógépes stb.) Beszerzés legkedvezőbb lehetőségeinek felkutatása, érvényesítése Megrendelések, szerződések gondos összeállítása, pontossága (mennyiség, minőség, méret, határidő, jótállás, előszállítási lehetőség, ár, stb.) Beérkezett számlák ellenőrzése Pontos, naprakész nyilvántartás vezetése, késedelmes teljesítésekkel kapcsolatos ügyintézés, az információk kölcsönös és folyamatos biztosítása Anyagbeszállítás Legkedvezőbb szállítóeszköz megállapítása (idegen, saját, vasút, közút, stb.) Törekednek-e a szállítóeszköz maximális kihasználásra, az eszközök hasznosításra (kétirányú kihasználás, üres fuvarok, rendkívüli fuvarok, időbeni módosítások, legrövidebb útvonalak, kirakodás-szervezés, állás idő stb.) a költségek lehetőségek szerinti csökkentése Anyagfelhasználás Feltárni a veszteségforrásokat Segíteni a vagyonvédelmet és a kapcsolatos felelősség megállapítását Normák, anyagelszámolások ellenőrzése Utalványozások rendje, betartása, normák pontossága, megbízhatósága, pótutalványozások oka Nem bizonylatolt anyagmozgások feltárása Vásárolt anyagok értékesítése, nyilvántartása Bekerülési értéke megfelel-e az értékelési szabályzat előírásainak, tartalmazzae mindazon költségeket, amelyek a beszerzéssel kapcsolatban ténylegesen felmerültek és a készlet beszerzésével szoros kapcsolatban állnak (kivéve áfa) Évközi mozgások (kiadás, visszavételezés) a számviteli politikában megállapított áron való elszámolása Ha nincs évközi mennyiségi és értéknyilvántartás (vagy nem vezetik folyamatosan), akkor az üzleti év végén a fel nem használt, megmunkálás alá nem vont anyagokat felleltározták-e és azt az értékelési szabályzat előírása 11 / 28

7 Pénzintézetekkel lebonyolított pénzforgalom kapcsán a bankszámlák feletti rendelkezési jog, aláírásra bejelentett személyek Üzemanyag beszerzésére, stb. felvett előlegek elszámoltatása időben, a valóságos felhasználás megfelelően történi e, nincs-e illetéktelen kölcsönnyújtás Eszközbiztonság Teherrakományok érkeztetése, szakmai ismerettel rendelkező dolgozók végzi-e (visszaélések ellenőrzése!) A fuvarozó eszköz távozási mérését végző mérlegek pontossága, az ezt biztosító feltételek megvannak-e, a mérés pontosságát folyamatosan ellenőrzike A különféle készletek mennyiségi átvételének technikai és személyi feltételei biztosítják-e a vagyonvédelmet Selejtezési szabályzat, abban a jogkörök megállapítása A selejtezési bizottság minősíti és végzi-e a selejtezéseket, a bizottság személyi és szakmai összetétele megfelelő-e Nincs-e összeférhetetlenség Selejtezés ténye, bontásból visszanyert haszonanyagok és hulladékok előírás szerinti bizonylatolása, megállapítása, valós értéken történő értékelése A selejtezett, de nem használható eszközöket értékesítették-e (hulladékként), a visszanyert anyagokat rendben bevételezték-e Szolgáltatások átvétele Elvégzett munka egyezik-e az átvételi okmányban rögzítettel (felmérési napló, jegyzőkönyv, stb.) megfelelő átvétel, annak okmányokban való rögzítése Megtörtént-e a javítás során kiszerelt alkatrészek, elemek, kibontott anyagok raktári bevételezése, az újak beépítésének leellenőrzése, dokumentálása Bizonylatolták-e a hulladéktelepre kiszállított hulladékokat, és megfelelő biztonsággal szállítják-e azokat (kiemelten veszélyes hulladék) A beérkező számlák (beruházás, felújítás, karbantartás, stb.) alaki, tartalmi követelményeknek megfelelnek-e, nyilvántartásba vezetik-e, számlán szabálytalan javítás van-e, módosították-e Kellően dokumentálták-e a szolgáltatás teljesítésének igazolását Számlák kifizetésének ideje (pontosság, előre fizetés, indokolatlan kifizetés, stb.) Biztonságos-e a kifizetett és lekönyvelt számlák érvénytelenítése, őrzése, irattározása, nem lehet-e azokat újra felhasználni ismételt készpénzes kifizetések dokumentálására Megfelelő-e a szakmai átvétel, ki írja alá a munkalapot, stb. 13 / 28

8 Tervek Talaj fizikai, kémiai tulajdonságai, kémhatás (ph érték: savanyú, gyengén savanyú, közömbös, meszes és lúgosan szikes talaj)), humusz- és tápanyagtartalma Kötöttség, vízgazdálkodás, talajvíz szintjének mozgatása Növényekkel való hasznosíthatóság, hogyan, mikor milyen eszközökkel Növénytermesztés hozamai, eredményei növeléséhez Talajtérkép, táblatörzskönyv (szántóföldi táblák területi, termesztési adatait és agrotechnikai folyamatait nyilvántartó, feljegyzésre szolgáló könyv vagy kartotékrendszer), genetikus alaptérkép (terület altípusait és változatait is ábrázolja) Növényi igények Befektetés, megtérülési ideje Éghajlati adottságok, klimatikus viszonyok (fény, hőmérséklet, levegő, légmozgás, csapadék), tenyészidő hossza, szabadban végezhető munkák ideje Talajerő gazdálkodás Trágyázási terv Szerves, szervetlen aránya Trágyázási költségek azok hatása Szántóterület kihasználása Tavaszi vetések május 31-i állománya, fővetésű növények, vetésterületének összessége Tavaszi vetésállomány / szántóterület = fővetésű hasznosítás (Ha a mutató 100 alatt van, a különbség a vetetlen szántó arányát fejezi ki. Teljes hasznosítás mutatója: egész gazdasági évet tekintve milyen a szántóterület hasznosítási foka Vetésállomány, betakarított terület, vetésterv (betakarított terület = ténylegesen termést hozó terület) Takarmánytermelés aránya (gyepgazdálkodás, rét- és legelőgazdálkodás) Növénytermesztési folyamat végrehajtása Ágazatokban a végrehajtási időbeliség (optimálistól való eltérés), minőség költségek Talaj előkészítés, tápanyag visszapótlás, vetés, növényápolás, növényvédelem, öntözés, betakarítás, feldolgozás, értékesítés Egyszeri és többszöri végrehajtást igénylő feladatok Sorrendiség, optimálisság, időbeliség, minőség,stb. Kalkulációs egységek: közvetlen anyagköltség, igénybe vett szolgáltatások értéke, egyéb szolgáltatások értéke, közvetlen bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok, ÉCS, fenntartási költségek, segédüzemi 15 / 28

9 A vállalkozás figyeli-e adott áruféleségekből a minimális készleteket Az indokoltál kisebb készlet ellátási zavart okoz-e, akadályozza-e az értékesítési forgalom lebonyolítását, növekedését A készletek változása indokolt-e és milyen tényezők okozzák Hogyan alakul a készletek fogási sebessége, elfekvő készletek vannak-e, tette-e intézkedést a hatékony készletleépítésre Megfelelő-e a raktározásnak, árukezelésnek a színvonala Figyelemmel kísérik-e a szavatossági időt, felszámolják-e a lejárt szavatosságú termékeket Piac, marketing A piackutató tevékenység célszerű, szervezett és hatékony-e Megbízható információk segítik-e munkáját a piackutatónak A saját, vagy megbízott szervezet alkalma-e a piaci információszerzés követelményeinek kielégítésére Vizsgálták-e a termék piaci stabilitását, gazdaságosságát, jövedelmezőségét, a piackutatás hatékonyságát, a felmerült költségeket, a piackutató munka eredményeinek hasznosíthatóságát és hasznosítását A termék piaci helyét A gyártás technológiáját, alapanyagokat, műszaki állapotot A termék újdonságtartalmát, korszerűségét, szabadalmi védettségét A kulturális kört, társadalmi igényt, életszínvonalat, divatirányzatot Az értékesítési korlátokat (vám, diszkrimináció, behozatali-kiviteli engedélyeket, licence szerződéseket, kikötéseket, stb.) Összes értékesíthető mennyiség, gyártás nagyságrendje, tömegszerűség foka Elérhető ár kialakítása, gyártási, értékesítési feltételek A reklám és propagandatevékenység vizsgálata (eszközök, költségek) Vevőszolgálat, mintabolt, bemutatóterem, garancia, szerviztevékenység Szerződések, szerződésmódosítások Beszerzési útvonalak Műszaki fejlesztés A fejlesztési döntések előkészítésének vizsgálta (fejlesztési megoldások, elképzelések, információk, kockázatok vizsgálata, a műszaki tervek kialakítása, az egyes fejlesztési döntések, tervcélok megalapozottságának ellenőrzése) A fejlesztési döntések végrehajtásának, a fejlesztési folyamat programszerűségének részletes vizsgálata, speciális ellenőrzési feladatok A fejlesztés megvalósítása utáni szakasz, a termék- és gyártásfejlesztési tevékenység utólagos ellenőrzése, értékelése Tervek kialakítása, értékelése, készárutermelés összetétele, termék átlagos életkora, életgörbe alakulása, új és a továbbfejlesztett gyártmányok aránya 17 / 28

10 Az utazási feladatterv és az úti jelentés alapján megítélhető, hogy az utazó teljesítette-e feladatát A vállalkozás az utazók jelentései alapján megtette-e a szükséges és javasolt intézkedéseket Szervizhálózat Szervizek szervezése, saját kezelésben, képviselők által, alkalmas külföldi céggel közösen Kiépült-e a szervizhálózat Egyértelműen szabályozták-e a garancia levelekben a szervizeket működtető partnerekkel szembeni kötelezettségeket Rövid időn belül kiküszöbölik-e a bejelentett hibákat Vizsgálják és kiküszöbölik-e a sorozatos meghibásodások okait A konszignációs raktárak biztosítják-e a folyamatos alkatrészellátást, illetve nem történtek-e felesleges kiszállítások Vagyonvédelem Vállalkozás területeinek, épületeinek zárási technikája olyan biztonsági fokozatú-e, hogy illetéktelen és erőszakos behatolás esetén képes azonnali jelzést biztosítani és azt rögzíteni Az épülteken belül különféle helyiségeket záró kulcsok őrzési módja (munkaidőn kívül) biztosítja-e az illetéktelen igénybevétel jelzését, illetve a kárveszély elhárítása miatti szükséghelyzetben történő használatot Biztosítva van-e a vállalkozás különleges biztonságot igénylő területein alkalmazott riasztó és megfigyelőrendszerek folyamatos üzemeltetése és üzemeltetése Biztosítva van-e a biztonságtechnikai berendezések meghibásodása esetére egy azonnali pótlásra, illetve javításra alkalmas szerviz igénybevételének lehetősége Pénz és értékvédelem Pénztárhelyiség és azon belül a pénzösszegek értékek tárolása (páncélszekrény, stb.) Kulcsok és azok másodpéldányainak kezelése, őrzése Pénztáros megbízhatósága, pénztárban tartózkodók jogosultsága, megbízhatósága Postai átutalások és jogosultságok, jogcímek,, illetékesség, kézbesítés (pénzátvétel) megtörténte A pénz kezelésével, és szállításával magbízott személyek vagy szervezetek alkalmassága Pénzszállítmányok bonyolítása, biztonság, szállító személyek, vállalkozás, jármű megbízhatósága Pénztári készletek megfelelő biztonsági őrzése, védelme 6 / 28

11 A vállalkozó (beruházó) műszaki ellenőre a hiba észlelését követően azonnal jelezte-e azt az építési naplóban, reagált-e a bejegyzésekre a kivitelező, a műszaki ellenőr rögzítette-e a naplóban az észrevételezett hiányosságok kijavítását. Utólagos ellenőrzések, jegyzőkönyvek, naplóbejegyzések Próbaüzemről jegyzőkönyvek, naplók, tervezői, beruházói stb. nyilatkozatok Értékcsökkenés elszámolása Maradványértéket állapítottak-e meg Tervezett értékcsökkenés a számviteli politikában szabályozva van-e (módszer, mérték) A kialakított módszer megfelel-e a számvitel törvény előírásainak, megfelel-e a vállalkozás termelési, üzemeltetési stb. terveinek, sajátosságainak, adottságainak Az értékcsökkenés a tárgyi eszköz egyedi nyilvántartó lapján elszámolásra került-e, feltűntették-e Elszámolták-e az értéknövelést az üzembe helyezés idejétől Módosították-e (újramódosították-e) az elhasználódási időt és annak alapján az elszámolandó értékcsökkenést az értéknövelő beruházás után Terven felüli értékcsökkenés került-e elszámolásra, és ha igen miért (megrongálódás, megsemmisülés, érték jelentős csökkenése, tevékenység megváltoztatása miatt) A tárgyi eszköz már nem használható rendeltetésének megfelelően, nem használható, tönkrement, hiányzik Könyvelésből kivezetésre került-e a tárgyi eszköz Amennyiben terven felüli értékcsökkenés elszámolása után könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen alacsonyabb, mint a piaci értéke, azt visszaírással rendezték-e Növénytermesztés, földterület hasznosíthatóság ellenőrzés, szántóegység, művelési ágak 1ha szántó=1 szántóegység 1ha öntözött szántó=1,6 szántóegység 1ha rét=1,5 szántóegység 1ha legelő=1,2 szántóegység 1ha gyümölcs=4 szántóegység, stb. Talajhasznosítás Talajhasználat függvényében vizsgáljuk Talajhasznosulás= termelési érték vagy jövedelem / terület Termelés feltételeinek vizsgálata Talajminőség 4 / 28

12 Biztosítják-e a költséggel, önköltséggel kapcsolatos információkat a saját termelésű készletek, szolgáltatások, mérlegben szereplő tételek értékeléséhez is Az információkkal kapcsolatban a bizonylati elvet, a bizonylati rendet érvényesítik-e, és megkövetelik-e a bizonylati fegyelmet Költségellenőrzés módszere Folyamatba épített ellenőrzést szerveztek-e Utalványozások helyessége Az anyagjellegű ráfordításokat, vagyis az anyagköltségeket, az igénybe vett szolgáltatások költségét A személyi jellegű ráfordításokat, vagyis a bérköltségeket, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket és a bérjárulékokat Az értékcsökkenési leírást És mindezek elszámolását, egyezőségét, szabályszerűségét a költségnemek, illetve az eredménykimutatás valódisága érdekében Anyaggazdálkodás Megfelelően (mennyiség, minőség, összetétel, idő, stb.) biztosított-e az anyagszükséglet Biztonságos-e a készletek (mennyiségi-, minőségi, szerződés szerinti) átvételi, nyilvántartásba vétele, értékelése és elszámolása Megfelelő-e a kapcsolat a termelő, a műszaki fejlesztő, a felhasználó és a szállító szervezetekkel Megfelelő-e az anyaggazdálkodás hatékonysága, gazdaságossága, a raktárgazdálkodás színvonala Vásárolt anyagokkal való gazdálkodás Készletek állománya, (minősége, mennyisége, összetétele, stb) Anyagok időben való biztosítása, szinten tartva az anyagköltségeket Szállítás biztosítása, anyagmozgatások, raktározás, tárolás költségei Anyagszükségletek meghatározása, várható anyagigény Anyagbeszerzés, beszerzett anyagmennyiség, legelőnyösebb beszerzési lehetőségek, beszerzések biztonsága, gazdaságossága Anyagmegrendelése, azok indokoltsága, megfelelése a belső szabályozottságnak Anyagbeszállítások, azok szervezettsége, átfutási ideje, szállítóeszközök megfelelő kiválasztása, kihasználtsága, fel-, át-, lerakodás, kirakodás költségei Vásárolt készletek (mennyiségi, minőségi, megrendelésnek megfelelő) átvétele, annak szervezettsége, nyilvántartása, biztonsága és színvonala Felesleges anyagok feltárása, hasznosítása, értékesítése, kiállított számla alapján, stb. Anyagszükséglet ellenőrzése, indokolt termelés szolgáltatás megállapítása alapján 2 / 28

13 Költségtervezési feladatok Megfelelően készítették-e el a legfontosabb költségek terveit Megfelelően alakították-e ki az önköltségcsökkentés vállalkozáson belüli elszámolási rendjét Megfelelő-e a költségek tervezésének módszere és rendszere A költségtervek kényszerítenek-e a takarékosságra, a tartalékok feltárására és hasznosítására A költségtervek tartalmukban, szerkezetükben alkalmasak-e a költséggazdálkodás irányítására, a költségek befolyásolására, a beszámolás végrehajtására A tervezés során alkalmaztak-e korszerű módszereket, eljárásokat (felhasználási költségnormákat, költségváltozási tényezőket, fedezeti költségszámítást, értékelemzést, stb.) és mindezekhez biztosították-e a megfelelően képzett munkaerőt és a számítógépparkot A költségtervek összeállításába bevonták-e az érdekelteket és a költségterveket összehangolták-e a vállalkozás többi tervével (termelési, anyaggazdálkodási, létszám- és pénzügyi stb. tervével) Utalványozás felhasználásoké Norma vagy terv szerinti mértékben a feljogosítottak bizonylattal engedélyt (utasítást) adhatnak Utalványozási normák, normatívák, terv-és keretszámok, vagy tapasztalatok alapján, végrehajtva előzetesen, folyamatosan, utólagosan Kellő gonddal alakították-e ki az utalványozást végző szerveket (személyek kijelölése) Megalapozottan dolgozták-e ki az utalványozás alapját képező normákat, normatívákat, terv- és keretszámokat, azokat folyamatosan felülvizsgált és aktualizálták-e Megfelelően szervezték-e meg az utalványozás bizonylati rendjét, a bizonylatokat szigorú számadás alá vonták-e Betartják-e az utalványozás fegyelmét Megfelelően szabályozták-e a pótutalványozást, és annak okait folyamatosan vizsgálják-e Költséggazdálkodás információs rendszere Az információs rendszert előre megtervezték-e, az információk szolgáltatásához a feltételeket teljes körűen biztosították-e Az információk szükségességét, minőségét, gyorsaságát és pontosságát tekintették-e elsődlegesnek a mennyiséggel szemben Az információkat korszerű eszközökkel és módszerekkel (szg. hálózattal és szoftverekkel)gazdaságosan, párhuzamosság nélkül, gyorsan szolgáltatják-e Az információk eljutnak-e mindazokhoz, akik azok alapján döntenek vagy értékelnek 12 / 28

14 Hosszút távon mennyire van biztosítva a beruházás hatékonysága és megtérülési ideje, Kisebb ráfordítással nem volna-e elérhető a kívánt cél beruházás nélkül (rendelkezésre álló termelési kapacitások jobb kihasználása, átcsoportosítás, használaton kívüli gépek, berendezések beállítása, berendezések bérlete, lízingelése, műszaki fejlesztések stb.) Megfelelőek-e a beruházás műszaki feltételei, a kiválasztott technológia színvonala, korszerűsége, továbbá a költségek alakulása biztosítja-e a versenyképességet, illetve a jövedelmezőséget Biztosítva van-e a megvalósítási szabadalom, a licencvásárlás, megfelelő-e a szervezési megoldás, mekkora az igény a kiegészítő beruházásokra stb. és a ehetőség ezek megvalósítására Mennyire használják ki az új beruházás kapacitását, a munkaerőt, szakmai összetételét, és az anyagellátást. A pénzügyi források oldaláról megalapozottak-e és hogyan áll rendelkezésre a pénzügyi fedezet A döntés átfutási ideje előtt a piaci helyzetre vonatkozó információk nem vesztették-e érvényüket, figyelemmel kísérik-e és kiértékelik-e a bekövetkezett változásokat Beruházás előkészítés Volt-e pályáztatás Hatósági engedélyeket megszerezték-e, ahol kellett Biztosított volt-e a beruházás tervellátottsága, a tervezői kapacitás biztosítása, a tervezések átfutási ideje, megalapozott elképzeléseket, pontos adatokat, igényeket tudtak-e a tervezőkkel közölni, stb. Tervezési megbízás időpontjában tisztázottak voltak-e a gyártandó termékek műszaki jellemzői, a termelés mennyisége Kidolgozták-e a pontos technológiát, kiválasztották-e a gépeket, berendezéseket A kivitelező felülvizsgálta-e a műszaki tervdokumentációt, a kivitelezési szerződés megkötése előtt, nem emelte-e az árat indokolatlanul eltérő műszaki és organizációs megoldásokra, költségekre, stb. hivatkozva Időben intézkedte-e a kivitelezők biztosításáról, szabályos volt-e a versenytárgyalás, annak elbírálása, biztosítottak-e a szükséges egyeztetéseket a tervező és a kivitelező között. Megvalósítási, kivitelezési munkák Ütemterv Beruházó figyelemmel kísérte-e a kivitelezés ütemét, közölte-e észrevételeit a kivitelezővel, a kivitelező ezt elfogadta-e, ha nem mi volt az oka A kivitelezést a tervező bevonásával is ellenőrizték-e műszakilag (építési napló, egyéb dokumentumok) 10 / 28

15 Fejlesztési elképzelések helyessége, szükségessége, előfeltételei, megalapozottsága, új termék korszerűsége, piacképesség, fejlesztések hatása a jövedelmezőségre Gyártásfejlesztés esetén a gyártás tervezése (folyamatok, eljárások, módszerek kidolgozása) Végrehajtás munkaeszközeinek meghatározása (szerszámok) Gyártás minőségellenőrzési módszereinek megállapítása Műhelyek munkahelyeinek elrendezéséhez a gyártási rendszerek kidolgozása A munkahelyek anyag- és termékmozgatási rendjének kialakítása A fejlesztés hogyan hat a termelés, értékesítés volumenének növelésére, a termelékenységre, minőségre, piaci árakra, termék önköltségére, általános költségekre, munkaerő felhasználás alakulására A műszaki tervezés színvonala, a termelés műszaki előkészítettsége, a műszaki változtatások oka Az anyag és munkautalványokat az előírt és érvényes normák alapján állították-e ki Az anyagutalványoknál a megfelelő méretet és minőséget írták-e ki Gondoskodtak-e az utalványozott és a ténylegesen kiadott anyagmennyiség közötti különbség visszavételezéséről Volt-e pótutalványozás, és ha igen miért volt rá szükség Anyagkiadás előtt ellenőrizték-e az utalványozás tényét, elszámolták-e az utalványozott és kiadott mennyiségek közötti különbségeket Termelésirányítás Időbeni menet megtervezése, termelés programozása (termelőkapacitások, termelési feladatok összehangolása) A gyártás folyamatos ellenőrzése, és az azt zavaró váratlan akadályok operatív elhárítása Minőségszabályozás Meghatározták-e a szabályozás keretében az általános minőségi előírások mellett a vevők minőségi igényeit Megfelelően tájékoztatták-e a piaci partnereket a termékek minőségi jellemzőiről A szabályozás biztosítja-e a termékek stabil és javuló minőségét a műszaki fejlesztés és előkészítés keretében Rendszeresen vizsgálják-e a minőségi jellemzők alakulását a különböző gyártási tényezők szempontjából, és ennek megfelelően módosították-e a követelményeket Szabályozták-e a selejt okainak rendszeres elemzését és értékelését, és hasznosítják-e az így szerzett tapasztalatokat Beérkező anyagok, alkatrészek, kooperációs termékek, bérmunka minőségét vizsgálják-e 8 / 28

16 Ellenőrző szervezet felkészültsége megfelelő-e, lehetővé teszi-e a hatékony ellenőrzést, (minőségi előírások, műszaki dokumentációk, szabványok, stb.) Feltárt minőségi hibák megfelelő dokumentálása, haladéktalan intézkedés megtörtét-e, illetékes szervek, kártérítés, visszaküldés, csere, kötbér, stb. Minőségi átvétel, hulladék, pótlólagos anyag- és munkautalványozások, alkatrészek, stb. Beszámoló számviteli alapelvek érvényesülése Jövőben is fenn tudja-e tartani működését, tudja-e folytatni, várható-e beszüntetése a működésnek, vagy csökkenés Könyveli-e mindazon gazdasági eseményeket, amelyeknek az eszközökre, forrásokra, tárgyévi eredményre gyakorolt hatását a mérlegben ki kell mutatni A könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szereplő tételek a valóságban is megtalálhatóak, bizonyíthatóak, kívülállók által is megállapíthatóak-e Értékelésük megfelel-e a törvényben előírt értékelési elveknek (valódiság elve) A beszámoló formája és tartalma valamint az azt alátámasztó könyvvezetés tekintetében az állandóság és az összehasonlíthatóság biztosított-e, (következetesség elve) A nyitómérleg adatai megegyeznek-e az előző időszak zárómérleg adataival. Az egymást követő években az eszközök és források értékelése, az eredmény számbavétele csak a törvényben meghatározott szabályok szerint változhat (folytonosság elve) Az adott időszak eredményének meghatározásakor a tevékenységek adott időszaki teljesítéseinek elismert bevételeit és a bevételeknek megfelelő költségeit (ráfordításait) vették-e számításba, függetlenül a pénzügy teljesítéstől. A bevételeknek és a költségeknek ahhoz az időszakhoz kell kapcsolódniuk, amikor azok felmerültek (összemérés elve) Nem mutattak-e ki eredményt akkor, ha az árbevétel, a bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan. A tárgyévi eredmény meghatározása során figyelembe vették e az értékcsökkenéseket, értékvesztéseket, függetlenül attól, hogy az üzleti év eredménye nyereség vagy veszteség volt (óvatosság elve) Nem számoltak-e el (számviteli törvényben szabályozott esetek kivételével) bevételeket, és költségeket, illetve a követeléseket és kötelezettségeket egymással szembe (bruttó elszámolás elve) Egyedileg rögzítették és értékelték-e az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a beszámoló elkészítése során (egyedi értékelés elve) Olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két vagy több üzleti évet is érintenek, az adott időszak bevételei és költségei között olyan arányban számolták-e el, ahogyan az az alapul szolgáló időszak között megoszlik (időbeli elhatárolás elve) A beszámolóban és az azt alátámasztó könyvvezetésben a gazdasági eseményeket, ügyleteket a tényleges gazdasági tartalmuknak megfelelően, a számviteli törvény alapelveihez, vonatkozó előírásaihoz igazodóan mutatták-e 18 / 28

17 Mérleg ellenőrzése Teljesség elvének megfelelően szerepelnek-e a vagyontárgyak, a követelések és a kötelezettségek Az eszközöket és a kötelezettségeket alátámasztották-e leltárral A számviteli alapelveknek és a törvényes rendelkezéseknek megfelelő módon bruttó módon vették-e fel a mérlegbe az eszközöket és a forrásokat Betartották-e az értékelésnél a valódiság és az óvatosság elvét, és elszámolták-e az üzleti évet érintő értékvesztéseket, értékcsökkenéseket, visszaírásokat Betartották-e a mérlegfolytonosság, lényegesség, és a következetesség elvét Amennyiben az értékhelyesbítés megállapítását választották, vizsgálandó, hogy a számviteli törvény által engedélyezett eszközöknél a törvény előírásai alapján mutatták-e ki a mérlegben az elszámolt értékhelyesbítéseket Befektetett eszközök Immateriális javak esetén a nyitó és záró adatok egyeztek-e Apportként szolgáltatott immateriális javak nyilvántartásba vett értéke megegyezik-e a jóváhagyott és elfogadott értékkel Vásárolt immateriális javak nyilvántartásba vett értéke egyezik-e a beszerzési értékkel, saját esetén pedig értéke közvetlen önköltségen került-e a könyvbe felvételre Immateriális javakat leltárral egyeztették-e Alapítás-átszervezés aktivált értékeként a vállalkozási tevékenység indításával, megkezdésével, jelentős bővítésével, átalakításával, átszervezésével, stb. költségeket elszámolták-e Tárgyi eszközöknél nyitó és záró adatok egyeznek-e Egyedi nyilvántartólapokat vezetik-e Aktiválások megtörténtek-e, elszámolták-e azt Értékcsökkenések vezetésre kerültek-e Okmányok az aktiválásnál rendben voltak-e Próbaüzem, költségek, elszámolás, nyilvántartás Beruházásoknál a számlázás, részszámlázás, a felszámított költségek elfogadhatók-e, beszámíthatók-e a beszerzési értékbe Törvényi előírások, számviteli politikának való megfelelés fennáll-e Befektetett pénzügyi eszközök besorolása megfelelő-e (tartós vagy rövid) Beszerzési értéken vették-e nyilvántartásba Készletek Leltározási szabályzat előírásainak megfelelően készült-e a leltározás, és a készletérték tükrözi-e a leltárak értékeit Szabályszerű volt-e az értékelés és a kiértékelés Az eltérések (hiányok, többletek) elszámolása megfelel-e a számviteli törvénynek 16 / 28

18 Táplálóanyag szükséglet (fehérje, szárazanyag, ásványi anyag szükséglet), takarmányozás, ezek termelése, tartósítása, tárolása, takarmányozásra való előkészítés Takarmánymérleg=takarmányszükséglet/takarmánykészlet Takarmány-felhasználás hatékonyága: takarmány értékesülési mutató=feletetett takarmány/testtömeg gyarapodás aránya Külkereskedelem Áruk-szolgáltatások cseréje, nemzetközi munkamegosztásba való bekapcsolódás, előnyök kihasználása, külker révén növelhető nemzetgazdasági hatékonyság Export Relációs vizsgálat (forgalom iránya szerint) Áruösszetétel szempontjából Vállalkozás célkitűzéseihez viszonyítva Relációs:táblázatos formában különválasztott kiesett piacok, ahová korábban exportáltunk, illetve amelyek forgalma csökkent, azoktól, amelyek forgalma nőtt. Miért szűnt meg, esett vissza kontra mi tette lehetővé az export fokozását Természetes piacai felé irányul-e a forgalom, költségnövelő és csökkentő tételek, további eladási perspektíva Nem dolgozik-e a vállalkozás indokolatlanul túl sok piaccal, vagy nem koncentrál-e egyes piacokra annyira, hogy azok kiesésre veszélyeztetné a vállalat értékesítési lehetőségeit Exportforgalom, áruösszetétel Árucikkenként vagy árucsoportonként (széles a skála, vagy szűk) Forgalmi emelkedéseket gátló tényezők feltárása (kereskedelmi okok) Korszerűség (életgörbe, műszaki paraméterek, minőség, megbízhatóság, tartósság, rendelésállomány), gyártási, technológiai vonatkozások, termelési háttér, szellemi kapacitás Piackutatás, marketing, szervízelés, garancia Árajánlat (megalapozott-e, reális-e), műszaki értékelés történt-e, árajánlatokat figyelemmel kísérik-e (nyilvántartás, rákérdezés), sikertelenség okait keresik-e utaztatási tevékenység (vevőmegkeresés) Tervszerű-e, az üzletpolitikai célkitűzéseket helyesen támogatja-e, ugyanakkor kellően rugalmas-e az utaztatási politika Alkalmas-e az időpont megválasztása A célnak megfelelően történt-e az utazók kiválasztása személyi, szakmai és nyelvi szempontból 14 / 28

19 Egyéb bevétel Itt számoltak-e el mindent, amit az árbevétel részét nem képezi, de a rendszeres tevékenység üzletmenet során felmerülnek, és nem tartoznak a pénzügyi és rendkívüli bevételek közé AST Saját vállalkozásban végzett és az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékét kimutatták-e Tenyészállattá átminősített növendékállatokat kimutatták-e Anyagjellegű ráfordítások Vásárolt anyagok felhasználásának értékét, igénybevett szolgáltatásokat, a le nem vonható áfát is magába foglaló értékét, az ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értékét Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Munkavállalók, bérei (számfejtett órabér, stb.) Bérnek minősülő természetbeni juttatásokat Természetes személy tulajdonos személyes közreműködése ellenértékeként kivett összegeket bruttó módon Személyi jellegű egyéb kifizetések Nem bérköltségként kimutatott és nem vállalkozási díjként kifizetett összegek (pl. jubileumi jutalom, végkielégítés, étkezési hozzájárulás, munkaruha, egyenruha, repi költség, stb.) Természetbeni juttatások után a vállalkozó által fizetett (fizetendő) SzJA elszámolása Bérjárulékok Nyugdíj és egészségbiztosítási járulékok ellenőrzése, jogszabály szerint fizetett összegek, EHO, stb. Egyéb ráfordítások Értékesítés nettó árbevételéhez közvetlenül vagy közvetetten nem kapcsolódó kifizetések és más veszteségek, amelyek a rendszeres tevékenység során merülnek fel és nem minősülnek pénzügyi illetve rendkívüli ráfordításnak Értékesítés közvetlen költése Önköltség számítási szabályzat, számlarend előírásainak megfelelően értékesített termékek, anyagok áruk teljesített szolgáltatások elszámolt költségei, ELÁBÉ, és az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 19 / 28

20 A befejezetlen, félkész és késztermékeket a mérleg fordulónapjával közvetlen felvétellel leltározták-e Az értékelés közvetlen előállítási önköltsége megtörtént-e, az önköltség számítási szabályzat előírásainak megfelelően Év végi leltár, elszámolás, üzleti év zárása szabályos volt-e, minden elszámolásra került-e, a megfelelő értéken számolták-e el azokat Ellenőrizték-e a dolgozók részére kiadott szerszámokat A nyilvántartás biztosítja-e a készletekkel való költségek valós értéken történő elszámolását és a vagyon védelmét A leltár és az analitikus nyilvántartás egyezik-e Pénzeszközök Készpénz, forint és valuta közvetlen felvétel módszerével az év fordulónapján leltározták-e A pénztárban kimutatott pénz ténylegesen megvolt-e, dokumentálták-e Bankszámlák fordulónapi készletértékének ellenőrzése, bankértesítésekkel összevetve, eredményt okmánnyal dokumentálva Késztermék raktárra vétele Minőség, mennyiség, okmányok, igazolások, tanúsítványok, stb. megléte Nyilvántartások naprakész vezetése Készletváltozások nyomon követése Termékértékesítés Mérlegbe állított érték valódisága Értékelése hogyan történt (közvetlen önköltségen, előállítási költségen, utókalkulált, norma szerinti, stb.) Önköltség számítási szabályzat megléte Szállítási, raktározási költségek, értékesítési részleg, irodák költsége, reklám, piackutatás, stb. hol került kimutatásra (ezt az általános költségek között kell kimutatni) Értékesítés, kiszállítás Szerződés, megrendelés, befogadás, anyagmozgatás, raktér biztosítás, göngyöleg, átvétel, csomagolás Előkészítési idő elegendő-e Korszerű csomagolóanyagok alkalmazása, környezetvédelem, esztétika Diszpozíció és nyilvántartás Koordináció, szállítási mód, fuvareszközök, üres km teljesítmények, stb. Kiszállított termékek bizonylatolása Zárt-e a rendszer, hiánytalan tételek Előfordul-e számlázatlan tétel, kétszeres számlázás 21 / 28

Tárgyi eszközök a számvitelben. Fogalma: számviteli tv. 26 Bekerülési érték meghatározás: számviteli tv. 47-51

Tárgyi eszközök a számvitelben. Fogalma: számviteli tv. 26 Bekerülési érték meghatározás: számviteli tv. 47-51 Tárgyi eszközök a számvitelben Fogalma: számviteli tv. 26 Bekerülési érték meghatározás: számviteli tv. 47-51 A tárgyi eszközökkel való gazdálkodás ellenőrzése Abból célszerű kiindulni, hogy a gazdálkodás

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2012.09.10. Számviteli szabályozás 2. ELŐADÁS SZÁMVITELI ALAPELVEK SZÁMVITELI POLITIKA Számviteli alapelvek Az alapelvek szükségessége A megbízható és valós összkép igénye Számviteli Számvitel

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rivalda Stúdió Közh.Nonp. Kft 1055 Budapest Stollár Béla utca 12/C KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31. A beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15 1. FEJEZET / BEVEZETÉS 11 2. FEJEZET / ÁLLOMÁNYBAVÉTELI ÉRTÉKEK 13 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok 13 2.2 A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek 15 2.2.1 Az eszközök bekerülési értéke 15

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc)

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) MISKOLCI EGYETEM Név:... Gazdaságtudományi Kar Neptun kód:... Számvitel Tanszék Miskolc, 2006. ELMÉLETI KÉRDÉSEK (30 pont) MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) I.

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

Főkönyvi kivonat - nem részletezett

Főkönyvi kivonat - nem részletezett 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉSINGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI JOGOK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 95821154,00 6287982 32941334,00

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

S Z Á M L A T Ü K Ö R

S Z Á M L A T Ü K Ö R S Z Á M L A T Ü K Ö R 1 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi

Részletesebben

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A zárlat célja Üzleti számvitel XXIII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 u Általánosan:

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzés

Éves beszámoló összeállítása és elemzés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzés IV. előadás Eredménykimutatás I. Az eredménykimutatás

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Eredménykimutatás II.

Eredménykimutatás II. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése V. előadás Eredménykimutatás II. Egyéb bevételek ráfordítások

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Számvitel alapjai XI. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 A zárlat célja Általánosan:

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

A zárlat célja. A zárlat folyamata, szükségessége Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XII. ea. Zárlat és éves beszámoló.

A zárlat célja. A zárlat folyamata, szükségessége Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XII. ea. Zárlat és éves beszámoló. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Számvitel alapjai XII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 A zárlat célja Általánosan:

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben