Hull az elsárgult levél Szentmiklósi ősz november

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hull az elsárgult levél Szentmiklósi ősz 2011. november"

Átírás

1 Konzervatív Polgári lap XXII. évfolyam 11. szám INGYENES A Mik lós i Ú j s á g in t ern et es h on lap j a : w w w.d u n am en t if o ru m. h u - w w w. d m f.h u Hull az elsárgult levél Szentmiklósi ősz

2 Ádám Jenő nevét vette fel Húsz éves a zeneiskolánk Húsz éve lett önálló zeneiskolája városunknak. Szigetszentmiklós 150 éves zenei múltra tekint vissza. Az első feljegyzés Kardos István tanító naplójában olvasható a szentmiklósi zenészekről. Itt olvasható 1848-ból, hogy a szabadságharc és forradalom kitörésének eseménye hírére az iskolás gyerekek felvonulást rendeztek a falu utcáin, ahol cigány zenészek kísérték őket. Egy másik 1912-es fénykép megörökítette a miklósi tűzoltó fúvószenekart, akik Pesten hetenként egy vendéglőben muzsikáltak és a falusi lakodalmakat is ők mulattatták. Még két fúvós zenekar működött a faluban a két világháború között. Egy nyolctagú idős férfiakból és egy levente zenekar, akiket 1938-tól 1945-ig Gábler János vezényelt. A fúvósok mellett három cigányzenekar is szórakoztatta a vendéglőkben a fiatalokat. A faluban 1930-ban alakult meg az első zeneiskola a Baross utca 21 számú házban, ahol Forster Stefánia zongoraművész és leánya zongorát és hegedűt oktatott, az oroszok megszállásáig 1945-ig. A növekedő lakosú településen igényelték a zeneoktatást, főleg a József Attila telep iskolásai. A Bagolyvárban Oláh Andorné zongoraművész zeneiskolát működtetett az 1960-as években. A Csepel Autógyári Kultúrház évi megnyitása után 30 éven keresztül a könyvtár mellett nyelv és többféle hangszeren zeneoktatás indult be. Sok fiatal járt ide a környékről, sőt Csepelre és Pestre is jártak zeneiskolába a fiatalok. Az 1980-as évek elején a Ráckevei Zeneiskolának kihelyezett tagozata működött a József Attila lakótelepen a Csilus-házban. Innen került át a zeneiskola az Árpád u. 32-es számú házba, Gally Istvánné vezetésével. A várossá válás után 1986-ban született az önkormányzati határozat, hogy az Ádám Jenő Emlékház mellett legyen Állami Zeneiskola is. A nagy érdeklődés eredményeként szeptember 1-én önálló zeneiskolája lett a városnak, mely májusában felvette Ádám Jenő nevét. Az intézmény vezetésével Fazekas Mihálynét bízták meg. Az ó-városi református templom október 13-án lett felavatva és a zeneiskola növendékei immár 13 éve itt tartják a zenei hangversenyeket. Később Regősné Nyírő Ildikót nevezték ki a zeneiskola vezetőjének. A lakótelepen a Csepel Autógyár hajdani óvodáját kapta meg a zeneiskola, de mára már kicsinek bizonyul ez az épület. Ígéret és terv van a közeljövőben egy új zeneiskola építésére. Decemberben emlékezünk Ádám Jenő zeneművész születésének 115. évfordulójára, de az ünnepségsorozat már októberben elkezdődött. További sikereket kívánunk az Ádám Jenő Zeneiskola működéséhez. Vöő Imre 2 MIKLÓSI ÚJSÁG

3 Megtisztul a Bucka-tó környéke A Bucka-tó kármentesítésének terveiről tárgyalt november 2-ai rendkívüli ülésén Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete. A környék elszennyeződését az egykori anyaggödör veszélyes hulladékokkal való feltöltése idézte elő. A tervezésre, előkészítésre a testület közbeszerzési eljárás útján az Agruniver Holding Magyarország Konzorciumot választotta ki. Szabó József, a város polgármestere elmondta, első lépésben nem a vízfelszín, hanem a talaj kármentesítését kell megoldani. A második fordulóra a pályázatot december közepéig kell benyújtani. Hozzátette, bár a munkálatok több milliárdos nagyságrendűek, az önkormányzat számára nem jelent anyagi terhet, mert 100%-os állami költségből valósul meg. /lakihegyradio.hu/ Szigetszentmiklósi Buckató kármentesítési projekt gazdája Szigetszentmiklós Város Önkormányzata, mint az érintett terület tulajdonosa és a kármentesítési folyamat tényfeltárási szakaszára kötelezett szervezet. A Bucka-tó és környékének elszennyeződését az egykori anyaggödör veszélyes hulladékokkal való feltöltése idézte elő. A feltöltések között történhettek. A hulladékok mai szemmel illegális elhelyezéséért a helybeli állami vállatok okolhatók. A terület december 21-én került Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának tulajdonába. A birtokbavétel dokumentumai a terület szennyeződését nem említik. A területen elhelyezett hulladéktömeg jelentős talajszennyezést, és foltokban kisebb talajvízszennyezést okozott a felszín - alatti vízvédelmi szempontból érzékeny területen. A Bucka-tó kármentesítési projekt célja a terület megtisztítása, melynek keretében megtörténik a szennyezőforrás megszüntetése (amelyen a hulladéktestet oly módon kezelik, hogy ne jelentsen környezeti terhet) és a szennyezett talajvíz tisztítása. A területen felmért szennyezést a szennyezőforrásként működő hulladéktest okozza. A szennyezés megszüntetése érdekében a szennyezés folyamatos utánpótlódását kell meg - akadályozni, mely során fel kell számolni a hulladéktest szenynyezőforrásként való működését. A hulladéktest nagyságának és kiterjedésének pontosítása a 2011 áprilisában készített tényfeltárás zá ró do ku men tá ció já - ban megtörtént. A hulladéktestből kioldódott szennyezések a felszín alatti vízbe kerülve, annak mozgása következtében terjednek mely a hulladéktest alatti talajvíz és a felszín alatti vízáramlási irányába eső területeket folyamatosan szennyezi, ezért elsősorban a lakosság egészségügyi és a környezet állapotának a védelmét kívánjuk figyelembe venni. A pályázat keretében megvalósul Szigetszentmiklós Buckató és környékének kármentesítése, amellyel lehetővé válik az ott élők környezetének megtisztítása, ezáltal higiénikusabb környezettel és zöldövezettel gazdagodhat a városrész. A területhasználat szempontjából a terület és környezete belterületi, családi házas, övezet, ahol a szennyezett talaj és a talajvíz felhasználása sem jelenleg, sem a jövőben nem zárható ki. Veszélyt jelentve ezzel a lakosság egészségi állapotára. A területen található veszélyes hulladék és szennyezett talaj veszélyes hulladékként történő eltávolítása, a helyi kezelés és deponálás, valamint az inert anyag helyi felhasználás és a nem hasznosítható anyagok veszélyes hulladéklerakóra való szállításának változatai kerültek vizsgálatra. A vizsgált változatok közül az inert anyag helyi felhasználás és a nem hasznosítható anyagok veszélyes hulladéklerakóra való szállítását előirányzó változat került kijelölésre. A változat kiválasztásánál figyelembe lett véve, hogy a műszakilag és pénzügyileg egyaránt kedvező kármentesítési megoldás a Bucka-tó környéki utakon intenzív tehergépjármű forgalommal jár a kivitelezés időtartama alatt. Ez a forgalomnövekedés jelentős mértékben rongálni fogja a városrész amúgy sem kifogástalan úthálózatát, zavarni fogja a környéken lakókat. A javasolt projektváltozat továbbfejlesztése során elvégzendő feladatokat Szigetszentmiklós Város Önkormányzata külső vállalkozók szakembereiből felállított ún. részben decentralizált elv szerint kialakított projektmenedzs - ment szervezet működtetésével kívánja levezetni. A BERUHÁZÁSNAK A LAKOSSÁG SZÁMÁRA IS ÉRZÉKELHETŐ ELŐNYEI LESZNEK Megszűnik a talaj- és talajvízszennyezés Megszűnik a tó vizének szennyezettsége Egészségesebb, tisztább lesz a környezetünk, a levegő A rekultivált területek, ingatlanok értéke nő, valamint a környezetükben lévő ingatlanoké is nő Csökkennek a környezetünkre káros hatások A Ráckevei (Soroksári) Duna vízminősége javul A végleges úthálózat kiépítésére lehetőség nyílik Lehetőség nyílik egy szórakoztató-, sport- és kulturális központ megvalósítására. MIKLÓSI ÚJSÁG 3

4 A gyermeknevelés alapozza meg jövőnket Megújul a magyar tanügy Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár Nagy érdeklődéssel és szeretettel vártuk dr. Hoffmann Rózsa államtitkár asszony előadását az új nemzeti köznevelési rendszerről, melyet 2011.október 14.-én 15 órai kezdettel Szigetszentmiklós új templomában tartott. Érkezésekor Hofmann Pál, a 12. választókerület. országgyűlési képviselője, Szabó István, a Pest megyei Közgyűlés alelnöke, valamint Szabó József, Szigetszentmiklós polgármestere fogadta. A templom, mint befogadó helyiség, Linde László plébános úr jóvoltából állt rendelkezésre. A regisztrációra már fél órával a kezdeti időpont előtt várakoztak. Hosszú sorban álltak az érkezők, kulturáltan foglalták el helyeiket, mely viselkedés az egész előadás alatt jellemző volt. Külön örömmel fogadtuk régi és új párttagjaink megjelenését, akik közelről és távolról is eljöttek. Államtitkár asszony előadása alatt teljes csend szállt a hallgatóságra. Ökumenikus köszöntése meglepetés volt, jó érzéssel töltött el minden hívőt. Az előadás témája: a Nemzeti köznevelés minden jelenlévőnek szívügye. Iskola alapítása Szent István édesapja, Géza fejedelem idejére nyúlik vissza, amikor a Bencés Rend országunkba történő behívásával a tanítás is megkezdődött. Csodálatos nézni Pannonhalmán a toronyra írt évszámot: 996. Államtitkár asszony biztosított róla, hogy a már jól bevált, évszázadokra visszavezethető oktatás-nevelés vonalába fogunk visszaállni. A közelmúlt rossz gyakorlatát el kell törölnünk. A törvénymódosítás vezérgondolata: a gyermeknevelés alapozza meg jövőnket. Az előadás fontosabb pontjai kivetítőn megjelenve jól követhetővé váltak. A változás másik fő gondolata: a közoktatás nem szolgáltatás, hanem közszolgálat, az állam feladata a kormányhivatalokon keresztül. Az iskolák fenntartását a települési önkormányzatok is elláthatják az állammal kötött határozott idejű szerződés alapján, törvény által meghatározott feltételekkel. Az intézményvezetők kinevezése esetében a pályázati rendszer marad, de a kinevezés a kormányhivatal és az államtitkár felelőssége és feladata lesz. Értékalapú nevelés segíti a fegyelem megtartását, a személyiség megfelelő fejlődését. Ehhez szorosan kapcsolódik az új Nemzeti Alaptanterv, mely biztosítani fogja diákjaink számára az egységes és alapos tudást, megfelelő műveltségi alapot ad. A pedagógusi életpályamodell kidolgozása folyamatban van. Visszaadja a pedagógus társadalom létbiztonságát, szak - mai presztízsét erősíti és elősegíti, hogy a pedagógushivatást a legrátermettebb, legtehetségesebb emberek válasszák. A bő egyórás előadás példás rendben, nagy figyelemmel kisérve telt el. Majd következett az előre beküldött kérdések megválaszolása, melyet az Államtitkárság szakértői végeztek közmegelégedésre. Hoffman Rózsa sajtótájékoztatón a közösségi teremben nyilatkozott a Lakihegy rádiónak, a Duna-média és a Kisduna televízió riportereinek, a Ráckevei Hírhatár munkatársának. Az államtitkár asszony nehéz délelőtti tárgyalások után kissé fáradtan érkezett hozzánk, ám távozáskor látszott rajta a kedves fogadtatás és mosolyogva távozott körünkből. Jó egészséget sok sikert kívánunk felelősségteljes munkájához. A rendezvény lebonyolításához Szigetszentmiklós KDNP titkára, Dvorák Marianna és Dunaharaszti Fidesz alelnöke, Pékó Zoltán biztosította a zavartalan fel tételeket. Rohacsek M. Épülhet a torony Januárban írhatják ki Szigetszentmiklóson a Szent Miklós Plébániatemplom tornyának építésére a meghívásos pályázatot, amennyiben sikerül a papírmunkákat elintézni, a különböző engedélyeket beszerezni. Rohacsek Márton, a templom karnagya kifejtette: a kivitelezésre 17 millió forint állami támogatást sikerült szerezni, a katolikus hívek pedig másfél millió forinttal járultak hozzá az épület új ékességéhez. Hozzátette, az összegyűlt adományok a plébánia legmerészebb várakozásait is fölülmúlták. Az új torony 34 méterrel magasodik majd a város fölé, és várhatóan 3-4 év alatt készül el. Rohacsek Márton elmondta, a vállalkozók már most is jelentkezhetnek a kivitelezésre. 4 MIKLÓSI ÚJSÁG

5 MIKLÓSI ÚJSÁG 5

6 ANYA KÖNY VI HÍ REK Akik október hónapban kötöttek házasságot Eperjesi Tímea Kircmayer Andrea Bíró Anita Mezô Anita Szélesi Csilla Dudás Krisztina Kristóf Tamás Szabó Gergely Pintér László Kiss Zsolt Gimesi Péter Molnár Károly Sok boldogságot kívánunk! Akiktől október hónapban elbúcsúztunk Szabó Gergelyné 77 Füredi Jánosné 89 Tillmann Ferenc 58 Mészáros Istvánné 86 Baráth Erzsébet 54 Sütő Éva 39 Gere Istvánné 86 Boczák József 70 Papp Antal 71 Katona Istvánné 89 Török József 96 Váczi István 73 Szabó Károly 62 Harkai Mihály 55 Nyu god ja nak bé ké ben! MINDEN, AMI ESKÜVÔ meghívók, fotók, videó, szertartás szervezés. Esküvôszervezés AZ-ig Szigetszentmiklós, Árpád u. 45. Tel.: Szigetszentmiklós, Árpád u. 45. Te l. / f a x : HIRDETÉSFELVÉTEL! M i k l ó s i Ú j s á g s z e r k e s z t õ s é g e Birkózó krónika Október 1. Mogyoródon a Szent László Általános Iskola tornatermében rendezték meg a kadet, ifjúsági kötöttfogású Mogyoród Kupát, mely évi magyar bajnokság volt. 85 kg-ban Tomin Márton 14 versenyző közül a Magyar Köztársaság bajnoka lett és 14 olimpiai pontot szerzett a Sziget SC-nek kg-ban Nagy Mihály a harmadik helyen végzett, 8 olimpiai ponttal. Az edző Joszkin János volt. Október Szlovákiában Nyitra városában rendezték meg a 30. Szvitács József nemzetközi serdülő és ifjúsági szabadfogású emlék versenyt, melyre a Sziget SC. is meghívást kapott. A Sziget SC. eredményei: 63 kg-ban Tatár Dávid 2., és szintén 63 kg-ban Cservölgyi Péter a 4. helyen végzett. Az edző Rúsz Gergely volt. Október 8. Veszprémben a városi sportcsarnokban rendezték meg az ú-23-as kötöttfogású magyar bajnokságot, mely a junior korosztály legnagyobb versenye volt. A Sziget SC. eredményei: 84 kg-ban Szabó Patrik 2. ezüstérmes, 10 olimpiai ponttal, 120 kg-ban Jónás Péter 5. lett 4 olimpiai pontot szerezve a csapatnak. Az edző Szabó Csaba volt. Kaposváron a városi sportcsarnokban rendezték meg a serdülő kötöttfogású rangsor versenyt, mely kvalifikációt jelent a serdülő magyar bajnokságra. +85 kg-ban Nagy Mihály első helyezést ért el. Az edző Balogh Zsolt volt. Október 12. Nagysápon a II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola tornatermében rendezték meg az NB. II. birkózó csapatbajnokság B csoport I. II-dik fordulóját, mely oda-visszavágó volt. A Sziget SC. csapata az Újpesti T.E., a Dél Zselic Szigetvár, és a Dorogi N.C. csapatával mérte össze erejét. Az első fordulóban a Sziget SC. Dél Zselic Szigetvár döntetlen, Újpesti T.E. Sziget SC ra győztünk, Dorogi N.C. Sziget SC re kikaptunk. Második fordulóban Dél Zselic Szigetvár Sziget SC re kikaptunk, Sziget SC. Újpest TE ra győztünk, Dorogi NC. Sziget SC re kikaptunk. A végeredmény: 1. Dorogi N.C., 2. Dél Zselic Szigetvár, 3. Sziget SC., 4. Újpesti T.E. A csapat összeállítása: 55 kg Fekete Zoltán, 66 kg Kúti Gergely, 74 kg Szabó Martin, 84 kg Szabó Patrik, 84 kg Tomin Márton, 96 kg Soós Tamás, 96 kg Gergő Sándor, 120 kg Jónás Péter. Az edzők Rúsz Gergely, Szabó Csaba és Joszkin János voltak. Október 15. Kalocsán a város sportcsarnokban rendezték meg az ifjúsági szabadfogású évi magyar bajnokságot. A Sziget SC. eredményei: 85 kg-ban Tomin Márton 2. ezüstérmes lett 10 olimpiai ponttal, 100 kg-ban Nagy Mihály 3. lett 8 olimpiai ponttal, 46 kg-ban Vígh Péter 5. helyezett lett 4 olimpiai ponttal, és végül 63 kg-ban Gergely László szintén az 5. helyen végzett 4 olimpiai ponttal. Október 22. Miskolcon az egyetemi sportcsarnokban rendezték meg az ú-23-as szabadfogású magyar bajnokságot. A Sziget SC. eredményei: ben születettek, külön engedélylyel a 23 évesek is. 84 kg-ban Tomin Márton 3. lett 8 olimpiai ponttal, 120 kg-ban Moóró Tamás 5. helyezést ért el 4 olimpiai ponttal. Az edző Rúsz Gergely volt. Tokodon rendezték meg a serdülő kötöttfogású rangsor versenyt. Eredmények: 46 kg-ban Vígh Péter 5., 69 kg-ban Tatár Dávid 5., +85 kg-ban Nagy Mihály első lett és minden ellenfelét két vállal győzte le. Mindhárom versenyző kvalifikáltatta magát a serdülő magyar bajnokságra. Az edző Csiszár János volt. Szlovákiában Somorja városában rendezték meg az ifjúsági, gyermek, szabadfogású és kötöttfogású IX. Polgármesteri Kupát, melyre a Sziget SC. Szakosztálya is meghívást kapott. A Sziget SC. eredményei gyermek korcsoportban: 28 kg-ban Cseperkáló Márkó első, aranyérmes lett. Diák korcsoportban 48 kg-ban Rencs Viktor 2. ezüstérmes lett. Versenyzőinket Kerekes István és Joszkin János is elkísérte. A Magyar Edzők Társasága eredményes edzői pályafutása elismeréseként ARANY PLAKETT díjat adományozott Joszkin János nak a Sziget SC. Szakosztály vezetőjének. A díjat október 27-én Pécsen a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának épületében adták át. A kitűntetéshez gratulálunk! 6 MIKLÓSI ÚJSÁG

7 Szi get szent mik lós, Szent Mik lós út 5/A. Nyitva tartás: hétfő , kedd - péntek 9-12 és , szombat 8-12 óráig Telefon: Színes és fekete-fehér FÉNYMÁSOLÁS szkennelés, fax küldés ESKÜVôSZERVEZô IRODA Szszmiklós, Árpád u. 45., I N G AT L A N - K ö z v E T í T Ő é R T é K b E C S L Ő I R O D A 2310 Szi getszent mik lós, Szent Mik lós u. 12/2. Ügy in té zés: 7-20 órá ig Tel./fax: 7-16h- ig (24) h-ig: (30) (szom bat, va sár nap is!) Iro da ve ze tő: KE RE KES IST VÁN Ügy fe le ink meg bí zá sá ból el adás ra kí ná lunk - meg vé tel re ke re sünk: csa lá di há za kat, hét vé gi há za kat, vál lal ko zók ré szé re te lep he lye ket, épí té si tel ke ket, la ká so kat, iro dá kat, egyéb in gat la no kat (pl: szán tó föld). ADáS-vé TEL, CSE RE, bér be ADáS tel jeskörű ügy in té zés sel! ér TéK becs LéS Fotó-videó felvételkészítés bárhol - bármit - bármikor KÕ MÛ VES MES TER Vál lal ja: kül sõ és bel sõ épí tõ mes te ri mun kák el vég zé sét. Te l.: CHEVROLET MAJOSHÁZA 2339 Majosháza, 51-es út 31. km Tel.: 24/ CO2-kibocsátás: Cruze: g/km; Aveo: g/km; Spark: g/km; átlagos fogyasztás: Cruze: 5,6-7,8l/100 km; Aveo: 5,5-6,4l/100km; Spark: 5,2-5,7l/100km vegyes fogyasztás-változattól és forgalmi viszonyoktól függően. A feltüntetett árak ajánlott fogyasztói árak. Az akciós modellek kedvezményei és az akció egyéb részletei a oldalon vagy a Chevrolet infovonalon találhatók. Konkrét árajánlatok az akcióban részt vevő Chevrolet-forgalmazóinknál. Az akciós modellek a készlet erejéig, limitált darabszámban érhetők el. A Chevrolet Southeast Europe Kft. és az akcióban részt vevő Chevrolet forgalmazók fenntartják a jogot az akció módosítására illetve megszüntetésére. A kép illusztráci. A nyomdai hibákért felelőséget nem vállalunk. MIK LÓ SI ÚJ SÁG Kon zer va tív Pol gá ri Lap www. duna men tifo rum.hu f.hu Fõ szer kesz tõ: Nagy Fe renc Nyom dai elõ ké szí tés: West-Graph Kft. Ki ad ja: Csa lá di Ren dez vény szer ve zõ Iro da Szi get szent mik lós, Ár pád u mik lo siu Tel.: 24/ és 30/ ISSN

8 Vagyonvédelmi cég a budakalászi CORA áruházba vagyonõri igazolvánnyal rendelkezõ munkavállalókat keres. Jelentkezéseket önéletrajzzal (az áruház megjelölésével) a következõ címre várjuk: mhv kft Törökbálint, Torbágy u. 1. hangos hirdetés gépkocsival Megrendelhető: Gyors, megbízható, hatékony! MENTsE MEG EMLÉkEIT! régi VHS, Hi8 stb. videó felvételek, fotók digitalizálása DVD-re, CD-re másolása! Es kü võ szer ve zõ Iro da Szigetszentmiklós, Ár pád u. 45. Tel.: BARKÁCSBOLT ragasztó, csavar, lamello, bútorpánt, fogantyú, élfólia, munkalap, állítható bútorláb, fióksín, szekrénybe szerelhető fémkosarak, tolóajtó szerelvény, barkácsléc, párkány, küszöb. LAPSZABÁSZAT bútorlap, MDF, rétegelt lemez, OSB, furnérozott forgácslap. Helyben élzárást is végzünk élfóliával, ABS-sel illetve élléccel. Igény szerint szállítást is vállalunk! EGYEDI BÚTORKÉSZÍTÉS konyhabútor, szobabútor, tolóajtós szekrények, irodabútor, lépcső. NYITvA TARTáS: H-P ig, Szo óráig KIADÓ - ELADÓ HELYISÉGEK Szent Miklós úti lakótelep tövében. Tel.: KIADÓ GARÁZS Szigetszentmiklóson, a Szent Miklós lakótelep mellett, 18m 2 -es, fûthetô garázs kiadó Rak tár nak, mû hely nek, te lep hely nek al kal mas 3x100 m²-es szu te rén föld szint, te tôtér helyi ségek bôl ál ló épü let rész gép ko csi be ál lá si le he tô ség gel megosztva is KI ADÓ vagy EL ADÓ. Közmûvesített, 20m 2 -es, garázs ELaDÓ a szánkózó domb mellett Tel.:

Államalapító Szent István király napja Augusztus 20.

Államalapító Szent István király napja Augusztus 20. Konzervatív Polgári lap XXII. évfolyam 8. szám 2011. augusztus INGYENES A Miklósi Újság internetes honlapja: www.dunamentiforum.hu - www.dmf.hu Államalapító Szent István király napja Augusztus 20. A 2011.

Részletesebben

XXII. év fo lyam 3. szám 2011. március IN GYE NES

XXII. év fo lyam 3. szám 2011. március IN GYE NES XXII. év fo lyam 3. szám 2011. március IN GYE NES A Mik ló si Új ság in ter ne tes hon lap ja: www. duna men tifo rum.hu - www.dm f.hu 1848 2011 Hagyományőrzés és emlékezés Szigetszentmiklósiak az 1848-as

Részletesebben

XXII. év fo lyam 5. szám 2011. május IN GYE NES

XXII. év fo lyam 5. szám 2011. május IN GYE NES XXII. év fo lyam 5. szám 2011. május IN GYE NES A Mik ló si Új ság in ter ne tes hon lap ja: www. duna men tifo rum.hu - www.dm f.hu Anyáknapi köszönő! Tőled kaptam e földi létet, hordtál méhedben boldogan.

Részletesebben

Van kiút Válaszút előtt állunk. Melyiket válasszuk?

Van kiút Válaszút előtt állunk. Melyiket válasszuk? XXI. év fo lyam 1. szám 2010. január IN GYE NES A Mik ló si Új ság in ter ne tes hon lap ja: www. duna men tifo rum.hu - www.dm f.hu Van kiút Válaszút előtt állunk. Melyiket válasszuk? Boldogabb Új Esztendőt

Részletesebben

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI ingyenes közéleti havilap 2010 április 2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS TÓTH GÁBOR, a FIDESZ KDNP képviselőjelöltje már az 1. fordulóban mandátumot szerzett Pest megye 5. számú választókörzetében

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Koncert és jótékonyság a gimnáziumért

Koncert és jótékonyság a gimnáziumért Új» AZ ÚJ SÁG CELLDÖMÖLKÖN IN GYE NES, A VI DÉ KI ELÕ FI ZE TÕK NEK HA VON TA 170 FO RINT XXIV. ÉV FO LYAM 20. SZÁM (572) 2012. DECEMBER 07. CELLDÖMÖLK VÁ ROS ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA Koncert és jótékonyság

Részletesebben

Látványos szüreti felvonulás és mulatság

Látványos szüreti felvonulás és mulatság XXIII. évfolyam 9. szám S Látványos szüreti felvonulás és mulatság DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA zeptember 22-én, szombaton lovas kocsik hada lepte el a dunavarsányi utcákat. A szüreti felvonulás

Részletesebben

Székhelyavató szülinap

Székhelyavató szülinap XIX. évfolyam 21. szám 2009. november 5. INGYENES VÁROSI LAP A forradalomra emlékeztünk Erre az alapra építkezünk Ötvenhat, 1956, 56. Mindegy, hogy írjuk, ugyanazt jelenti: egy nép forradalmát, szabadságharcát,

Részletesebben

ingyenes kiadvány A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA

ingyenes kiadvány A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA ingyenes kiadvány A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA X. évfolyam 8. szám 2009. október Képviselő-testületi beszámoló Lezárultak a fegyelmik Idén is virágos volt Vác Kiváló diákjaink Sportösszefoglaló Egyetértésben

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2014. 09. SZÁM A leköszönő képviselőtestület Ifj. Juhász István alpolgármester, Zsiák Balázs, Zsiák Péter, Márkus József Juszkó Ferenc, Csaja János, Juhász

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ Közéleti információs lap XXI. évfolyam, 2011. július A Magyar Köztársaság Diákolimpia bajnokai a kosárlabdázó lányok Miskolc város volt a helyszíne a III. korcsoportos (1998 és azután

Részletesebben

tartalomjegyzék, IntézMények, impresszum 2 3 polgármesteri köszöntô, cégjegyzék

tartalomjegyzék, IntézMények, impresszum 2 3 polgármesteri köszöntô, cégjegyzék tartalomjegyzék, IntézMények, impresszum 2 3 polgármesteri köszöntô, cégjegyzék Tartalom Intézmények Impresszum.... 2 Polgármesteri köszöntô Cégjegyzék.... 3 Egy kis történelem Testvérvárosok.... 4 Helyi

Részletesebben

Lépéselőnyben a mélygarázs-beruházás

Lépéselőnyben a mélygarázs-beruházás ingyenes kiadvány A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA X. évfolyam 7. szám 2009. július Lépéselőnyben a mélygarázs-beruházás A jelenlegi helyzet alapján a tervezett határidő előtt elkészülhet a föld alatti

Részletesebben

Képes beszámoló a II. Nagy Tavaszi Koncertről a 8-9. oldalon

Képes beszámoló a II. Nagy Tavaszi Koncertről a 8-9. oldalon XXI. év fo lyam, 5. szám 2015. május Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja KISVÁROS Örökzöld dallamokkal köszöntötték a tavaszt Képes beszámoló a II. Nagy Tavaszi Koncertről a 8-9. oldalon ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2008. október Tartalom Sikerrel szerepelt a Nõikarunk Szüreti mulatság volt Így döntöttünk Mezõföldi Híd Beszéljük meg

Részletesebben

ÓPÁLYI HÍRLAP. Az újság a Nemzeti Civil Alap Szolgáltató, Fejlesztõ és Információs Kollégiuma támogatásával készült

ÓPÁLYI HÍRLAP. Az újság a Nemzeti Civil Alap Szolgáltató, Fejlesztõ és Információs Kollégiuma támogatásával készült ÓPÁLYI HÍRLAP Az Ópályiak Baráti Körének Lapja XII. évfolyam 2. szám Sorozási kép a 60-as évekbõl. (Csicsák Gyulánétól kaptuk a képet) Állnak: Kópis Árpád, Horváth Mihály, Fazekas Károly, Buzsik László,

Részletesebben

Abádszalókért-Díj 1 1-1 2.

Abádszalókért-Díj 1 1-1 2. a z Ab á d s za l ó ki Ö n ko rm á n yza t l a p j a H ÍRN ÖK X VI I. é vf. 9. s zá m 2 0 1 3. n o ve m b e r- d e ce m b e r 1 1-1 2. Abádszalóki Ingyenes! november-december Kedves Olvasó! Az Abádszalóki

Részletesebben

Azért vagyunk A világban, hogy

Azért vagyunk A világban, hogy 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 9. sz. l 2014. október l ingyenes kiadás Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból közbiztonsági központ A kamerák a rend őr ség és a polgárőrség bűn

Részletesebben

ALSÓRÁKOS HERMINAMEZŐ ISTVÁNMEZŐ KIS-ZUGLÓ NAGY-ZUGLÓ RÁKOSFALVA TÖRÖKŐR VÁROSLIGET

ALSÓRÁKOS HERMINAMEZŐ ISTVÁNMEZŐ KIS-ZUGLÓ NAGY-ZUGLÓ RÁKOSFALVA TÖRÖKŐR VÁROSLIGET A XIV. KERÜLETI POLGÁROK FÓRUMA ALSÓRÁKOS HERMINAMEZŐ ISTVÁNMEZŐ KIS-ZUGLÓ NAGY-ZUGLÓ RÁKOSFALVA TÖRÖKŐR VÁROSLIGET Dr. Papcsák Ferenc bejelentette: Zuglóban megszűnik a kommunális adó Az adóforintokból

Részletesebben

J ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA Ú PESTI NAPLÓ. A labda bűvöletében

J ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA Ú PESTI NAPLÓ. A labda bűvöletében INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2014. szeptember 25., VIII. évf., 34. szám Ú PESTI NAPLÓ J ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA WWW.UJPEST.HU Fotó: Várai Mihály A labda bűvöletében Egy héten belül

Részletesebben

Ceglédi. Ceglédi KannaBál-on. Anima Sound System (dj set) spéci mûsor a. Ingyenes P A N O R Á M A. 3.oldal. www.kannabal.hu

Ceglédi. Ceglédi KannaBál-on. Anima Sound System (dj set) spéci mûsor a. Ingyenes P A N O R Á M A. 3.oldal. www.kannabal.hu Ingyenes Ceglédi III. évfolyam, 14. szám 2009. július 17. P A N O R Á M A ANNO 2007 Anima Sound System (dj set) spéci mûsor a Ceglédi KannaBál-on 3.oldal www.kannabal.hu EMI minõsített borovi fa nyílászárók

Részletesebben

Csokoládé a beteg gyerekeknek. Pócsi élő betlehem. Mikulás, Mikulás, öreg Mikulás...

Csokoládé a beteg gyerekeknek. Pócsi élő betlehem. Mikulás, Mikulás, öreg Mikulás... Máriapócs Város Önkormányzatának lapja Felelős kiadó: Papp Bertalan Szerkesztő: Szerkesztő bizottság Honlap: www.mariapocs.hu E-mail: pocsiujsag@gmail.com Tel.: (42) 554-501 2013. december Röviden a tartalomból:

Részletesebben

Államalapító Szent István ünnepe Békéscsaba, 2008. augusztus 20.

Államalapító Szent István ünnepe Békéscsaba, 2008. augusztus 20. XVIII. évfolyam 16. szám 2008. augusztus 14. INGYENES VÁROSI LAP Államalapító Szent István ünnepe Békéscsaba, 2008. augusztus 20. Ünnepi program Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és az

Részletesebben

FORUM MARTINI. Martonvásár város lapja. Várjuk Önöket. 2010. július FORUM MARTINI 1

FORUM MARTINI. Martonvásár város lapja. Várjuk Önöket. 2010. július FORUM MARTINI 1 FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XIX. évfolyam 7. szám 2010. július Várjuk Önöket július 9-én, pénteken 20 órakor Fejér megye árvízkárosultjaiért rendezett jótékonysági koncertre

Részletesebben

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN XXVI. év fo lyam 2. szám 2011. január 28. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ KÉN FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

Részletesebben

A Makádi Református Templom felújítási munkálatai

A Makádi Református Templom felújítási munkálatai XI. évfolyam 1. szám 2014. április MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Megújulhat a Művelődési Ház Régi vágya teljesülhet mindazoknak, akiknek mindig is fontos volt a falu

Részletesebben

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a XXI. évfolyam 6. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2010. június Minden eddiginél nagyobb érdeklődés kísérte június első hétvégéjén a Dunavarsányi Napokat, ami nemcsak a résztvevők számában,

Részletesebben

24. évfolyam 6. szám 2013. június http://www.god.hu

24. évfolyam 6. szám 2013. június http://www.god.hu MEGYEI ELISMERÉS MEGÚJUL A FELSŐGÖDI BOZÓKY TÉR ZENÉS NYÁRI ESTÉK ZÖLD HÍREK AKADÉMIAI INTÉZET GÖDÖN ELBALLAGTAK A SZAKISKOLA DIÁKJAI EGY CSALÁD, KÉT VILÁG HAZAI SIKEREK A WESTERN KUPAFORDULÓN 24. évfolyam

Részletesebben

Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk

Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk Szákszendi Szákszend Köz ség Ön kor mány za tá nak ha von ta meg je le nõ in for má ci ós lap ja Szákszend Község Önkormányzata 2012. december 16-án 16.00 órakor közös karácsonyi ünnepséget rendez a Faluházban,

Részletesebben