2012/2 V. évf. 2. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012/2 V. évf. 2. szám"

Átírás

1 2012/2 V. évf. 2. szám SZOLGÁLTATÓI Különszám

2 t a r t a l o m TARTALOMJEGYZÉK A Szolgáltatói Program bemutatása 03 A GS1 Magyarország Szolgáltatói Programjának célja 04 Szolgáltató Partnereink 2012-ben Szövetséges Szolgáltató partnereink 06 Állami Nyomda Nyrt. 08 Amsy-Jelöléstechnika Kft. 10 Editel Hungary Kft. 12 Laurel Kft. 14 Masterprint Jelöléstechnika Kft. 16 ODIN Technologies Budapest 18 Pátria Nyomda Zrt. 20 Psion Rendszerház Kft. 22 Synergon Retail Systems Kft. 24 Vonalkód Rendszerház Kft. Regisztrált Szolgáltató partnereink 26 Mobile Engine Kft. 26 SC-Scan Kft. 26 Szintézis Informatikai ZRt. A GS1 a globális szabványok terén működő, közel 40 éves tapasztalattal rendelkező nemzetközi szervezet, mely tagszervezetei által több mint 20 szektorban, közel 150 országban biztosít szabványos azonosítási megoldásokat, mintegy 1,4 millió cég számára. A rendszer legismertebb eleme a vonalkódos azonosítás, amely a kereskedelmi folyamatok elválaszthatatlan része, nagyban segíti és gyorsítja az információ áramlását a gyártástól a szállítmányozáson és raktározáson át az áruházi értékesítésig. A GS1 emellett a legkorszerűbb, 2D (Datamatrix, QR) kódokkal vagy a rádiófrekvenciás (RFID) technológiával történő azonosításhoz, vagy pl. a mobiltelefonokkal történő nyomon követéshez és információ-megosztáshoz is kínál termékeket, szolgáltatásokat. A GS1MAGYARoRSZÁG LAPjA. ALAPíTVA: 2006 Felelős kiadó: Magyar Béla. Főszerkesztő: Burányi Zsófia. Szerkesztőség: cím: 1139 Budapest, Fáy u. 1/B, telefon: ; fax: , internet: Hirdetésfelvétel: cím: 1139 Budapest, Fáy u. 1/B, Hirdetési ajánlat: Megjelenik 2500 példányban. Különszám! Tervezés, nyomdai előkészítés: Tipotronik Stúdió Nyomtatás: Conint-Print Kft. Az újság oldalain megjelenő vélemények nem mindig esnek egybe a szerkesztőség véleményével. A szerkesztőség nem vállal felelősséget a hirdetésekben közölt információk hitelességéért. Az újságban megjelent anyagoknak akár teljes, akár részbeni újrafelhasználása csak a kiadó írásbeli hozzájárulásával lehetséges. Az újságban megjelenő egyes vonalkódok illusztrációk, nem leolvasásra, felismerésre szolgálnak. HU-ISSN:

3 G S 1 S z o l g á l t a t ó i P r o g r a m A GS1 Magyarország Szolgáltatói Programja A GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. a GS1 nemzetközi szervezet kizárólagos hazai képviselője, aki több mint negyed évszázada szolgálja ki partnereit szabványmegoldásaival, és az azok gyakorlati alkalmazásba-vételét támogató Szolgáltatói Programjával. Ezen Szolgáltatói Programunk 2006 óta működik, és alapvető céljai azóta is változatlanok: elősegíteni hazai szabványalkalmazó partnereink körében a GS1 megoldások széles körű elterjedését és helyes alkalmazását; azonosítási, vonalkódos, nyomon-követési, és kommunikációs megoldásainkkal támogatni az ellátási lánc hatékony működését, rendszerhasználóink és fogyasztóik minőségi kiszolgálását. A GS1 Magyarország szolgáltatói programja keretében olyan partnerekkel működi együtt, akik: elkötelezettek a nevezett célok megvalósításában; termékeikkel, szolgáltatásaikkal és megoldásaikkal hozzájárulnak a GS1 szabványok bevezetéséhez és azok helyes gyakorlati alkalmazásához. Fentiek alapján Szolgáltatói Programunkba egy szakmai platform keretében - összegyűjtöttük mindazon cégeket, akikről meggyőződésünk, hogy elkötelezettek a magas színvonalú, szabványokon alapuló termékek, megoldások és szolgáltatások biztosítása iránt. A program keretében tevékenységeinket egységesen, összehangoltan, és folyamatos szakmai konzultációt nyújtva végezzük. A GS1 Magyarország Szolgáltató Partnerei számára kétféle együttműködési kategóriát kínál fel: Szövetséges Szolgáltató; Regisztrált Szolgáltató. E mellett csatlakozáskor minden partnernek lehetősége van megjelölni az alábbi szakmai területek közül, hogy melyikhez kapcsolódik tevékenységével: Automatikus azonosítás; Elektronikus kommunikáció; Logisztikai szolgáltatások. Jelen kiadványunk további részeiben a 2012-es Szolgáltatói Programhoz csatlakozott partnereinket mutatjuk be részletesen. G S 1 v i l á g a m a g a z i n s z o l g á l t a t ó i k ü l ö n s z á m / 2 3

4 A GS1 MAGYARoRSZ ÁG Hivatalos Szolgáltató Par tnerei ALLIED SZöVETSéGES SZoLGÁLTATó K APcSoLAT TARTó E G Y ü T T M ű Kö D é S I T E R ü L E T Automatikus Elektronikus Logisztika adatgyűjtés kommunikáció szolgáltatások Rácz László Állami Nyomda Nyrt Budapest, Halom utca 5. Bányai Attila AMSY jelöléstechnika Kft Budaörs, Gyár u. 2. Hernádi Gábor Editel Hungary Kft Budaörs, Baross u Juhász Attila Laurel Kft Székesfehérvár, Gyümölcs utca x Kárpáti Zoltán Masterprint jelöléstechnika Kft Budapest, Kondorosi út 2. Szuszkó László odin Technologies 1116 Budapest, Kondorosi út 3. Sándor Csilla Pátria Nyomda Zrt Budapest, Hunyadi János u G S 1 v i l á g a m a g a z i n s z o l g á l t a t ó i k ü l ö n s z á m / 2

5 A GS1 MAGYARoRSZ ÁG Hivatalos Szolgáltató Par tnerei ALLIED SZöVETSéGES SZoLGÁLTATó K APcSoLAT TARTó E G Y ü T T M ű Kö D é S I T E R ü L E T Automatikus Elektronikus Logisztika adatgyűjtés kommunikáció szolgáltatások PSIoN Lukács Tünde PSIoN Rendszerház Kft Budapest, Tűzoltó u Papp Péter Synergon Retail Systems Kft Budapest, Baross u Regős Péter Vonalkód Rendszerház Kft Budapest, Reitter Ferenc u REGISTERED REGISZTRÁLT SZoLGÁLTATó K APcSoLAT TARTó E G Y ü T T M ű Kö D é S I T E R ü L E T Automatikus Elektronikus Logisztika adatgyűjtés kommunikáció szolgáltatások Dálnoki Ádám Mobile Engine Kft Budapest, Városmajor u Megyeri Attila Sc-Scan Kft Budapest, Kilátás utca 9. Kozma Éva Szintézis Informatikai ZRt Győr, Tihanyi út 2. G S 1 v i l á g a m a g a z i n s z o l g á l t a t ó i k ü l ö n s z á m / 2 5

6 Á l l a m i N y o m d a N y r t. Az 1851-ben alapított Államnyomda jogutódjaként és az első hazai bélyeg gyártójaként a Társaság másfél évszázada hazánk vezető biztonsági nyomdája. Nevéhez hazai biztonsági nyomtatványok ezreinek elkészítése fűződik a részvényektől kezdve az értékpapírokon át a választási nyomtatványokig. Az elmúlt két évtizedben a megváltozott követelményekre reagálva az Állami Nyomda elsősorban olyan biztonsági termékeket gyárt és fejleszt, mint a hazai okmányok, chipes és kontaktus nélküli kártyák vagy a fejlesztés alatt álló, nemzetközi standardoknak is megfelelő mobilfizetési megoldások. Az elmúlt években lezajlott költséghatékonysági intézkedések és portfoliótisztítási lépések hozzájárultak, hogy a nyomda árbevételének több mint 90 százalékát a magas hozzáadott értékkel rendelkező termékek adják. Mindehhez hozzájárult az ben alapított, kifejezetten a fejlesztésekre szakosodott Okmánybiztonsági Laboratórium, mely mára közel húsz, magasan kvalifikált kutatóval dolgozik olyan témákon, mint a nanotechnológia nyomdaipari alkalmazásai, vagy az RFID technológia felhasználási lehetőségei. REndSZERbEn GOndOLKOZunK Az Állami Nyomda Nyrt. Magyarország egyik legnagyobb, a CEE régió vezető biztonsági nyomdája. A Társaság az elmúlt évek portfolió-fejlesztésének köszönhetően komplex adatlogisztikai megoldásokat kínál a személyazonosítás, a termékazonosítás és a nyomtatvány-menedzsment területén. Az okmánybiztonságra és mobiltechnológiára fókuszáló fejlesztései révén olyan termékeket és szolgáltatásokat nyújt, mint az e-id vagy a fejlesztés alatt álló, legkorszerűbb mobilpénztárca megoldások. Nemzetközi minősítései és bizonyítványai (Nemzeti Szigorúan titkos! minősítés, NATO Titkos! minősítés, EU Titkos! minősítés, EMV MASTERCARD és VISA bankkártya-gyártói és megszemélyesítői engedély, CWA High Security Printer tanúsítvány, MASTERCARD CQM tanúsítvány, AQAP 2110 tanúsítvány, ISO 9001, és tanúsítvány) a legmagasabb szintű biztonságot garantálják az okmány- és kártyagyártás és -megszemélyesítés, illetve a nagytömegű levelezés terén. Az Állami Nyomda Nyrt. részvényei 2005 decemberétől a Budapesti Értéktőzsdén forognak (ticker: ANY). Nyilvánosan működő részvénytársaságként az Állami Nyomda pénzügyi adatai publikusak, elérhetők a tőzsde honlapján (www.bet.hu), illetve a Társaság weboldalán (www.allaminyomda.hu). TERMÉKAZOnOSíTáS ÉS nyomon KövETÉS AZ állami nyomdától A termékek védelme és nyomon követhetősége fokozott figyelmet kapott az elmúlt években. A határokon átívelő kereskedelem olyan megoldandó problémákat hozott felszínre, mint az áruk termőföldtől az asztalig tartó követésének szükségessége és a szaporodó hamisítások megakadályozása. A logisztikai folyamatok kiszélesedésével a gyártóknak, a szállítmányozó cégeknek és a forgalmazóknak is érdeke a termékek és ezzel együtt a fogyasztók védelme. Az Európai Unió és Magyarország is egyre nagyobb hangsúlyt fektet az egyes áruk eredetiségének garantálására, azok nyomon követhetőségére a teljes gyártási és szállítási lánc során. Az Állami Nyomda termékazonosítási megoldásai többek között olyan területeken alkalmazhatóak, mint az élelmiszerláncok felügyelete, az élelmiszeripari termékek védelme, a gyógyszerhamisítások megakadályozása, a nagyértékű elektronikai cikkek nyomon követése, vagy éppen a jövedéki adóköteles ter- 6 G S 1 v i l á g a m a g a z i n s z o l g á l t a t ó i k ü l ö n s z á m / 2

7 A L L I E D S z ö v e t s é g e s S z o l g á l t a t ó Állami Nyomda Nyrt Budapest, Halom u. 5. Telefon: Fax: mékek. A speciális címkék, egyedi termékjelölési technikák, valamint az RFID alapú árukövetés a biztonságos termékazonosításon túl hozzájárul a fogyasztói tudatosság növeléséhez. Fejlesztéseink rendszerbe illesztése révén a termékazonosítást a gépjárművédelem területén is alkalmazni tudjuk. Azon túlmenően, hogy a gépjármű egyes alkatrészeinek speciális jelölése hatékony védelmet nyújt a lopások és az illegális alkatrészkereskedelem ellen, a központi nyilvántartással kiegészítve a rendszer átláthatóbbá teszi a gépkocsi adásvételi folyamatát és a szervizek működését. Társaságunk a termékazonosítás és nyomon követhetőség területén számos terméket és szolgáltatást kínál: az adó- és zárjegyeknek kiemelkedő szerepe van a feketegazdaság visszaszorításában; a rendszámérvényesítő matrica, illetve a jármű törzskönyv elengedhetetlen a gépjárművek biztonságos azonosításakor; az eredetiség- és minőségvédelmi megoldások jelentősen hozzájárulnak az átcímkézések és hamisítások megakadályozásához; az RFid megoldások hatékonyan alkalmazhatóak az áruk minőségének biztosításában és életútjuk nyomon követésében; az egyedi fejlesztésű biztonsági megoldások biztonsági adalékok, speciális pigmentek és festékek jelentősen hozzájárulnak a címkék és egyéb termékjelölők biztonsági szintjének növeléséhez; a rendszert az egyedi ellenőrző eszközök használata teszi teljessé; a gépjárművek másodlagos azonosítása biztonsági festékkel és RFid chippel. G S 1 v i l á g a m a g a z i n s z o l g á l t a t ó i k ü l ö n s z á m / 2 7

8 A M S Y j e l ö l é s t e c h n i k a K f t. Az AMSY Jelöléstechnika Kft. kizárólagos magyarországi forgalmazója az amerikai VIDEOJET Technologies Inc. Videojet, Willett, Marsh, Chesire, Alltec, Wolke, stb. márkájú termékeinek, a német LOGOPAK adatcímkézőknek, a MARKATOR pontütéses és karcoló jelölőknek és néhány egyéb gyártmányú, különleges célra kifejlesztett jelölőkészüléknek. Ajelöléstechnikában áttörést eredményező kiskarakteres tintasugaras feliratozást (is) kifejlesztő Videojet Technologies Inc. (USA) a 30 éves története folyamán gyártott és jelenleg is használatban lévő készülékével a világ talán legsikeresebb gyártója. Termékskálája a teljes elektronikus vezérlésű termékkört felöleli, így az ipari kis-, nagykarakteres, HP rendszerű és sokfúvókás grafikus tintasugaras feliratozókat, a lézeres jelölőket, fólia felülnyomtatókat, adatcímkézőket, összesen 35 különböző készüléket. Maga gyártja a szükséges kellékanyagokat is, összesen 300 féle terméket. Termékeit a világ 135 országában 26 leányvállalat és 400 disztribútor forgalmazza, így 1992 óta cégünk, illetve jogelődje is. Ez a tevékenység a készülékek eladását, üzembe állítását, karbantartását, javítását, továbbá kizárólag eredeti alkatrészekkel, kellékanyagokkal történő ellátását jelenti. A jelölőkészülékeket kezdetben a nemzetközi cégek vásárolták, elősegítve a külhoni piacokon megszokott módszereik hazai meghonosítását. Mára az élelmiszer, gyógyszer, háztartás-vegyipari, kozmetikai gyártók kivétel nélkül használnak ilyen típusú berendezéseket, s egyre bővül az autóalkatrész gyártók, a sorozatokat kibocsájtó általános ipari vagy építőipari gyártók érdeklődése is. A kezdeti egy-két soros gyártási, felhasználhatósági időt, adagszámot rögzítő jelölés ma már gyakran soksoros szöveggé bővül, és emblémával, gépi olvasású kóddal egészül ki. A készülékek valamilyen szoftver segítségével kapcsolódhatnak elektronikus mérleghez, kamerához, helyi termelési hálózathoz, és ezzel akár minden egyes termékre valós idejű, egyedi felirat vagy komplett címke kerülhet. AMSY jelöléstechnika Kft Budaörs, Gyár u. 2. Telefon: Az AMSY saját fejlesztésű termékei közül kiemeljük a készülékek hálózati irányítását lehetővé tevő szoftvereket illetve a jelöléstechnikához kapcsolódó egyedi termékmozgató és címkéző berendezéseket. Az AMSY kiemelt fontosságú beszállítója több mint 200 hazánkban megtelepült nemzetközi tulajdonú, vagy világcégen túl csaknem 600 hazai mikró, kis-, és nagyvállalatnak gyártóknak, feldolgozóknak, akik a jelölés révén azonosítják be egyértelműen termékeiket és nyilvántartásával a hatékonyság, a minőség folyamatos javítására is törekszenek. Ezen fogalmak az AMSY Jelöléstechnika Kft. legfőbb prioritásai is. Valljuk, hogy hosszú távú vásárlói hűséget kizárólag a kompromisszumok nélküli munkával elért teljes körű vevői elégedettség eredményezhet. A szervezeti kiválósághoz vezető rögös úton egyrészt, minden tőlünk telhetőt megteszünk a munkatársi és vásárlói kapcsolataink erősítéséért, 8 G S 1 v i l á g a m a g a z i n s z o l g á l t a t ó i k ü l ö n s z á m / 2

9 A L L I E D S z ö v e t s é g e s S z o l g á l t a t ó másrészt viszont dolgozóink számára számszerűsíthető és minőségi követelményeket is felállító eljárási szabályokat, kötelességeket fogalmazunk meg. A korszerű vezetési elvek alkalmazására annál is inkább szükségünk van, mert az elmúlt években részben a Videojet Magyarország Kft.-vel történt egyesülésünk után létszámunk, forgalmunk jelentősen bővült. További mérföldkövet jelentett cégünk számára, hogy 2006-ban saját épületünkbe költözhettünk, mégpedig hazánk egyik legdinamikusabban növekvő régiójában, Budaörsön, továbbá, hogy tevékenységeinket 2008-tól SAP rendszerű vállalatirányítási rendszerben rögzítjük, melyekkel úgy érezzük sokat tettünk folyamataink racionalizálása, a partnereink jobb kiszolgálása érdekében. A cégünk által forgalmazott jelöléstechnikai eszközök széles köre képes változó adattartamú GS1 vonalkódok és GS1 Datamatrix kód nyomtatására valós időben, kiváló minőségben, szinte minden anyag felületére, változatos jelölési körülmények között. G S 1 v i l á g a m a g a z i n s z o l g á l t a t ó i k ü l ö n s z á m / 2 9

10 E D I T E L H u n g a r y K f t. K u l c s a h a t é k o n y a b b ü z l e t i v i l á g b a Az EDITEL Kelet és Közép Európa vezető szolgáltatója az EDI (elektronikus adatcsere) és üzleti folyamatok automatizálásában. A vállalat központja Bécsben található, de rendelkezik irodával Csehországban, Magyarországon, Szlovákiában és Törökországban is, valamint 18 országban képviselettel a kelet-közép európai régióban. Az EDITEL csoport célja az, hogy lehetővé tegye az üzleti folyamatok automatizálását, optimalizálását és az üzleti dokumentumok elektronikus cseréjét különböző méretű, és különböző iparágakban tevékenykedő vállalatok között. Ennek érdekében a vállalatcsoport átfogó termék-, tanácsés szolgáltatás portfoliót kínál. Az EDITEL szolgáltatásának központi eleme a magas fokú elérhetőséggel rendelkező eite üzleti integrációs hálózat. Az eite lehetővé teszi az ellátási lánc összes folyamatának automatikus lebonyolítását. Az elektronikus megrendelést, az elektronikus szállítólevelet, a papírmentes számlázást, az átvételi értesítést, a visszaküldési értesítést, az értékesítési jelentést, a leltárkészlet jelentést csakúgy, mint a logisztikai információk, banki átutalások, átutalási értesítések, számlakivonatok, törzsadatok, és még sok más dokumentum cseréjét. A központi platformot jelenleg több mint vállalat használja elektronikus adatcserére a kelet-közép európai régióban. Évente több mint 250 millió tranzakció megy végbe az eite -on. ÜZLETi FOLYAMATOK AuTOMATiZáLáSA ÉS OPTiMALiZáLáSA AZ ELEKTROniKuS AdATcSERE által Elektronikus adatcserén (Electronic Data Interchange EDI) strukturált üzleti adatok automatikus átvitelét értjük vállalati számítógépes rendszerek között. Az EDI legfontosabb ismertetőjegye az adatfeldolgozás integrációja, ami nékülöz minden manuális beavatkozást. A folyamat alapja a GS1 által szabványosított azonosító- és kódrendszer. 38% FMCG 17% SZÁLLÍTMÁNYOZÁS/LOGISZTIKA 12% DO-IT-YOURSELF 10% BÚTORIPAR 6% PÉNZÜGY/BIZTOSÍTÁS 5% KÖNNYŰIPAR 4% GYÓGYSZERIPAR 3% GASZTRONÓMIA 2% ÁLLAMIGAZGATÁS 3% ÁLLAMIGAZGATÁS Az aite felhasználók százalékos aránya web Edi minden kategoriának A web alapú tradeit alkalmazás kifejezetten a kis- és középvállalkozások számára került kifejlesztésre. Az alkalmazás kezdőberuházás és infrastruktúra kiépítése nélkül teszi lehetővé szállítók és megrendelők számára a hatékony és kedvező árú elektronikus adatcserét, beleértve a törzsadatokat is. Az üzleti dokumentumok cseréje az eite Business Integration Network-ön keresztül valósul meg, amely a hatékony B2B kommunikáció érdekében több mint gyártó és kereskedő vállalatot köt össze Magyarországon és a régióban. A tradeit támogatja a megrendelések feldol- 10 G S 1 v i l á g a m a g a z i n s z o l g á l t a t ó i k ü l ö n s z á m / 2

11 A L L I E D S z ö v e t s é g e s S z o l g á l t a t ó EDITEL Hungary Kft Budaörs, Baross u. 89. Telefon: Fax: gozását (ORDERS), a szállítási értesítések küldését (DESADV), az átvételi értesítések feldolgozását (RECADV), valamint a számlák küldését (INVOIC)A tradeit-tel is lehetőség nyílik a számlák elektronikus aláírással való ellátására. Ez a megoldás kiegészíti a szabványos elektronikus számlázást az elektronikus aláírás opciójával és így lehetőséget teremt a számlázás terén egy jobban automatizált, teljesen papírmentes feldolgozásra. üzleti folyamatok integrációja Az edisuite az Ön kapuja az információs logisztika globális világához. Teljesen mindegy, hogy vevőről, szállítóról vagy szolgáltatóról van szó, a szoftver kapcsolatot teremt minden üzleti partnerével, és közvetlen módon csatlakozik a vállalata ERP rendszeréhez. (SAP, Microsoft, ) Moduláris felépítésének köszönhetően az edisuite zökkenőmentesen beilleszthető a már meglévő IT infrastruktúrába. hosszútávú hiteles archiváció A papírmentes számlázás egyre szélesebb körű elterjedése következtében rohamos ütemben növekednek az igények a megbízható archiváló megoldásokra. Az EDITEL a korszerű trustit archiváló megoldásával lehetőséget teremt a vállalatok számára, hogy hatékonyabbá tegyék üzleti folyamataikat. Az EDITEL archiváló megoldása megfelel mind az EU-s, mind pedig az ország specifikus törvényi előírásoknak. Emellett biztosítja a legmagasabb biztonsági szabványokat, és minden adatformátum archiválását lehetővé teszi, de kiemelten az EDIFACT-ét. Továbbá az eite Business Integration Network és a trustit közötti teljesen automatikus interfésznek köszönhetően az adatáramlás hatékony, nyomon követhető és zökkenőmentes módon megy végbe. üzleti folyamatok magasfokú automatizálása és integraciója szolgáltatásként A magas fokú hozzáférhetőséget biztosító submit a legjobb minőségben nyújt szoftvert szolgáltatásként (SaaS). A submit lehetővé teszi az elektronikus B2B folyamatok teljes integrálását a vállalati infrastruktúrába anélkül, hogy szükség lenne belső erőforrások bevonására. A submit az adatintegrációtól kezdve (submit integration), az archiváláson át (submit archive), az elektronikus aláírással ellátott E-számlák létrehozásáig (submit ebilling) és feldolgozásáig képes (submit Business Reporting) lefedni a felmerülő igényeket. Az EDITEL megoldása egyetlen interfésszel kezelhető, és a négy egymástól független összetevő egyedi igények alapján saját vállalatára szabható. PKi számlázás hitelesített PdF alapú számlázás Az EDITEL e-számla megoldása lehetővé teszi mind az EDI, mind pedig a PKI alapú elektronikus számlázást a vonatkozó jogszabályi követelmények betartása mellett. Alkalmazása akkor előnyös, amikor az elsődleges cél a számlák elektronikus kibocsátása és nem lényeges, hogy megvalósul-e a számlabefogadó oldalán az integráció. Az ilyen módon előállított elektronikus számlákat hitelesített elektronikus aláírással kell ellátni. MEGOLdáSAinK: a hatékony Edi komunikáció eszköze Az eite _link kommunikációs szoftver hatékony kommunikációt biztosít az eite Business Integration Networkkel. Olyan vállalatok számára kínál megoldást, akiknek mindössze egy kapcsolódási pontra van szükségük az eite -hoz. A szoftver Java alapú felépítésének köszönhetően rendszertől függetlenül használható. Amennyiben szolgáltatásainkkal, termékeinkkel kapcsolatban további információra van szüksége, kérjük látogasson el weboldalunkra, vagy keresse kollégáinkat az alábbi elehetőségeken. Hernádi Gábor Key Account Manager T: M: E : G S 1 v i l á g a m a g a z i n s z o l g á l t a t ó i k ü l ö n s z á m / 2 11

12 L a u r e l K f t. L a u r e l C é g c s o p o r t b e m u t a t k o z á s a Elégedett partnereink a teljesség igénye nélkül: Coop, CBA, Reál, Auchan, SuperShop, OMV, Csemege Match, Bricostore, Bauhaus, Baumax, Lapker, Telenor. ALaurel cégcsoport több sikeres vállalkozás közös együttműködésén alapul. A 100% magyar tulajdonban levő, a szakterületén piacvezető vállalat 19 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik kereskedelmi rendszerek fejlesztésében, honosításában, bevezetésében, üzemeltetés támogatásában, melyet mintegy értékesítési végpont referencia igazol. Megoldást kínál a kiskereskedelem, a nagykereskedelem, a szállítói megrendelés, EDI kapcsolat és más elektronikus adatcserék bonyolítására. Kereskedelmi rendszere lehetőséget ad a bolti tevékenységek központi irányítására, valamint a vezetői információ kinyerések, elemzések adattárházi megvalósítására egyaránt. A SZáLLíTOTT informatikai MEGOLdáSOK Kasszaszoftverek Akármilyen boltról is legyen szó, egy élelmiszerüzlettől kezdve a barkácsáruházon át egészen a könyvesboltig, legújabb kasszaszoftverünkben nem szükséges semmilyen alapvető változtatás a bevezetéséhez, igyekszik kiszolgálni a talán még meg sem fogalmazott igényeket is. önkiszolgáló pénztárgépek Az önkiszolgáló technológia lényege az, hogy az üzletben a vásárló pénztáros közreműködése nélkül hagyhatja el az üzletet, miközben saját maga végzi a vásárlás befejezésével kapcsolatos összes tevékenységeket (áruk rögzítése, fizetés, csomagolás). Megoldásunk bevezetésével több erőforrás (figyelem) marad a vevő kiszolgálására. A kasszánál rövidebb lesz a sorbanállás és lecsökken a kiszolgálási idő. Az üzlet kereskedelmi arculatának változásával forgalomnövekedés érhető el. Kasszazóna optimalizálás Cégcsoportunk több sikeres kasszazóna-átalakítási projektet végzett már, aminek eredményeként a vásárló gyorsabb, hatékonyabb pénztárnál tud fizetni. Még ha ez az árut nem is teszi olcsóbbá, a várakozást és a kényelmetlenséget csökkenti, és ezzel a kereskedőnek is erőforrásokat takarít meg. Ennek technológiai hátterét a speciális, hatékonyabb vonalkódolvasók, az érintőképernyős, intelligens kasszaprogramok és más eszközök adják, természetesen a megfelelően kiképzett pénztárosokkal együtt. Fiskalizáció, honosítás Az elmúlt 19 év során a szolgáltatási terület folyamatosan alakult, bővült, így a saját kaszszarendszerünk több ezer példányos telepítését követően nemzetközi rendszerek engedélyezését és magyarországi képviseletét is ellátjuk. Az utóbbi években a folyamatos jogszabályi változásoknak és piaci tendenciáknak köszönhetően a kasszarendszer-fejlesztés és a 12 G S 1 v i l á g a m a g a z i n s z o l g á l t a t ó i k ü l ö n s z á m / 2

13 A L L I E D S z ö v e t s é g e s S z o l g á l t a t ó fiskalizáció külön üzletággá alakult. Cégcsoportunk a legtöbb engedéllyel rendelkező megoldásszállító Magyarországon. in-store marketing megoldások Gyorsan fejlődő informatikai világunkban egyre nagyobb szerepet kap a bolton belüli vevőtájékoztatás a kereskedelemben. Cégünk in-store megoldásai az elektronikus polccímkék, a bevásárló asszisztens, intelligens mérlegek és vevőkijelzők, az információs kioszkok és az interaktív digitális kijelzők világába kalauzolja a kereskedőt, vásárlót. it szolgáltatások Cégünk megoldást nyújt a meglévő informatikai rendszerek megbízható és magas hatásfokú működését biztosító automatizált felügyeleti rendszerek tervezésére, kivitelezésére. Használatával növelhető az informatikai biztonság és a rendelkezésre állás, ezáltal csökkenthető az emberi beavatkozás szükséglete. Laurel Kft Székesfehérvár, Gyümölcs utca 4 6. Tel.: Loyalty rendszerek Kedvezmény-, és pontgyűjtőkártya rendszerünk segítségével ügyfeleink olyan szolgáltatást nyújthatnak, amellyel nem csak a vásárlói hűséget növelhetik, de értékes statisztikai adatokhoz is juthatnak. A cégünk által fejlesztett kártyarendszerek közel napi tranzakciót bonyolítanak (A SuperShop programnak 2,2 millió törzsvásárlója van), többet, mint a hazai bankkártyás fizetések tranzakciói összesen. Rendszerünk képes összetett üzleti logika megvalósítására nagy terhelés mellett is. Web & Mobile megoldások A kereskedelemmel foglalkozó cégek számára E-commerce keretrendszerünkre építve olyan megoldást biztosítunk, amivel hatékonyan képesek kiszolgálni viszonteladóikat, illetve a végfelhasználóikat. Több, mint száz elektronikus kereskedelmi rendszert fejlesztettünk magyarországi és külföldi cégeknek egyaránt. G S 1 v i l á g a m a g a z i n s z o l g á l t a t ó i k ü l ö n s z á m / 2 13

14 M a s t e r p r i n t j e l ö l é s t e c h n i k a K f t. A Masterprint Jelöléstechnikai Mérnöki és Tanácsadó Kft-t 2007 januárjában alapította öt magyar mérnök, akik az elmúlt évtizedben az ipari jelölés-, kódolás és csomagolástechnikában komoly elismerést szereztek maguk és képviselt cégeik számára. Masterprint jelöléstechnika Kft Budapest, Kondorosi út 2. Tel.: AMasterprint Kft. filozófiája szerint egy terméknek nem csupán kitűnőnek kell látszania, de minden egyéb tekintetben annak is kell lennie. A Masterprint ezért a jelöléstechnika, csomagolástechnika és a logisztika terén a legkorszerűbb csomagoló és jelölő gépeken alapuló integrált, innovatív megoldásokat nyújtja partnereinek. Cégünk alapítóinak és szakembereinek elhivatottsága, szakértelme és piaci tapasztalatai biztosítják, hogy a partnereinkkel közösen kialakított, személyre szabott megoldásaink az ár-érték arányt messzemenően figyelembe véve optimális megoldást szolgáltassanak az Ön problémáira. Forgalmazott és képviselt márkáink (berendezések, alkatrészek, kellékanyagok, illetve szoftverek) kiválasztásánál minden esetben kizárólagos szempont az adott szegmensben a legmagasabb minőséget képviselő gyártók felkutatása. Olyan világmárkák, mint a Leibinger, Hitachi, Panasonic, Sato, APS, Avery Dennison, vagy HP magyarországi meghonosításával avagy újszerű képviseletével egyre többet és jobbat kínálunk eszközök és szolgáltatások terén egyaránt. Ezzel olyan prémium megoldásokat nyújtunk, melyek már rövid távon hozzásegítik Önt a versenyelőny megszerzéséhez. Minden esetben törekszünk a zöld megoldásokra, ezért célunk, hogy forgalmazott termékeink és alapanyagaink maximális hatékonyság mellett a lehető legkevesebb terhet róják a környezetre. Az általunk forgalmazott gépek energiatakarékosak, valamint hosszú élettartammal rendelkeznek, festékeink, illetve jelölőanyagaink pedig nagyrészt keton-, metanol, illetve oldószermentesek. Termékeink zöme ezért érdemelhette ki a zöld jelzőt és az ezt igazoló tanúsítványokat. Jelölés, csomagolástechnikai és logisztikai forgalmazott berendezéseink: Leibinger, Hitachi kiskarakteres feliratozó berendezések; Avery Címkenyomtatók és címke felrakó berendezések; Avery Fólia felülnyomtatók; APS, ANSER HP technológiájú thermál tintasugaras feliratozók; Panasonic, CAB Lézer feliratozók, gravírozók; Adatgyűjtők, vonalkódolvasók; Termékérzékelők, PLC-k, ipari elektronikák; Adagolók, szállítószalagok, szállítópályák, állványok; Egyedi tervezésű anyagmozgató és csomagolástechnikai gépek. MASTERquALiTY Cégünk 2011-ben megalapította Nagy András Ákossal a Masterquality-t a Masterprint Kft. leányvállalatát. Ákos több mint 10 éves vezetői és értékesítői tapasztalatának, illetve széleskörű nemzetközi kapcsolatainak köszönhetően a Masterquality olyan megoldások magyarországi forgalmazását végzi, mint: Ishida kombinációs mérlegek, röntgenek ; Cama másodlagos csomagolási rendszerek; Skilled robotok. A japán Ishida 118 éves múltra tekint vissza. Piacvezető a kombinációs mérleg és minőségi ellenőrző, illetve csomagolási rendszerek tervezésében, gyártásában. 14 G S 1 v i l á g a m a g a z i n s z o l g á l t a t ó i k ü l ö n s z á m / 2

15 A L L I E D S z ö v e t s é g e s S z o l g á l t a t ó LEibinGER ipari TinTASuGARAS nyomtatók JET 2, JET 2 NEO ÉS JET 3 Főbb tulajdonságai: Felhasználóbarát, Windows CE operációs rendszerrel ellátva; Nagyméretű színes érintő képernyős kijelző; Speciális, szakaszos működésű hidraulikus rendszer; Hosszú idejű karbantartásmentes működés; Magas fokú megbízhatóság; Beszáradás-mentes feliratozó fej; Extrém alacsony oldószer és villamos-energia fogyasztás; Könnyű integrálhatóság, rendszerbe illesztés. HiTAcHi KiSKARAKTERES JELöLőK Főbb tulajdonságai: Felhasználóbarát, színes LCD kijelzővel ellátva; Képernyős hibaellátási menüvel; A nyomtatófej fröccsöntött alumínium házból készül; Egyedülálló, a magas feszültség elnyerésére tervezett 4m-es fejkábellel ellátva; A fejkábel szabadon választható, egyenes és 90 -ban hajlított között; Egyedülálló tinta visszajuttató rendszernek köszönhetően fogyóanyag párolgás csökkentése; A viszkozitás és sűrűség ellenőrzés lecsökkenti a fogyóanyag felhasználást. Az olasz Cama csoport vezető szállítója a fejlett technológiájú másodlagos csomagolási rendszereknek, új innovatív megoldásokkal. A Cama másodlagos csomagoló gépsorok elfogadott mottója: Technológia hozzáadott értékkel. EGYEdi, illetve integrált MEGOLdáSOK Cégünk egyedi, illetve integrált megoldásokkal is foglalkozik: Jelöléstechnikai szaktanácsadás; Jelöléstechnikai berendezések szakszervize; Integrált rendszerek tervezése és kivitelezése; Testreszabott szoftverek tervezése és telepítése. Értékesített berendezéseink meghatározó részét a kiskarakteres tintasugaras feliratozók és jelölők teszik ki. Ezen technológia általunk képviselt, a piac két legmagasabb minőségű berendezését mutatjuk be: A I. századi precíz német technológia kel életre a LEibinGER gyártó ipari tintasugaras nyomtatóiban. A Jet 2, Jet 2 Neo és Jet 3 nyomtatók számos innovatív tulajdonságaikkal, magas szintű megbízhatóságukkal, takarékos üzemeltetési és karbantartási költségeikkel tűnnek ki a piac és a versenytársak jelölő berendezései közül. A Masterprint Kft. a Hitachi kiskarakteres jelölők kizárólagos forgalmazója is, hazánkban és Szlovákiában. A Hitachi berendezései bizonyított, megbízható az egyik legrégebbi múltra visszatekintő technológiai megoldást és több mint 35 éves tapasztalatot nyújtanak a jelölés és csomagolóipar számára. A Hitachi ipari feliratozó berendezései hozzásegítik a vevőt termékei nyomon követésére adatkódokkal, vonalkóddal, minőség megőrzési idővel bármilyen csomagolóanyag felületén. Amennyiben szívesen dolgozna egy kipróbált, évtizedes gyakorlatot szerzett csapattal, bizonyított megbízható berendezéseket kíván üzemeltetni, komplex és beruházás-optimalizált megoldást keres jelölés és csomagolástechnikai problémáira, forduljon hozzánk bizalommal! G S 1 v i l á g a m a g a z i n s z o l g á l t a t ó i k ü l ö n s z á m / 2 15

16 o D I N Te c h n o l o g i e s B u d a p e s t A megbízható RFID partner Az ODIN Technologies az RFID (rádiófrekvenciás azonosítás) megoldások kialakításának, telepítésének és hitelesítésének vezető szakértője. Az ODIN Technologies Budapest, az ODIN Technologies regionális központjaként az RFID telepítések és tesztelések terén meghatározó szerepet játszik Európában. Az RFid alkalmazásának fő értékei: költségcsökkenés, átláthatóság, emberi hibázások minimalizálása. odin Technologies Budapest Kft Budapest, Kondorosi út 3. Tel.: Az ODIN Technologies Budapest, az ODIN Technologies regionális központjaként az RFID telepítések és tesztelések terén meghatározó szerepet játszik Európában: ügyfelei közé tartozik pl. Magyar Posta, Philips, Unilever, Főkert, MKB Bank, Magyar Telekom és számos nagy hazai könyvtár és kórház. Az ODIN Technologies Budapest saját fejlesztésű fejlett eljárásmódokkal, módszerekkel és szoftverekkel rendelkezik, amelyek megfelelnek az európai igényeknek és az ETSI szabványnak. Az ODIN Technologies Budapest nagy hangsúlyt fektet a tudományos háttér megteremtetésére. Működésének biztos alapja az egyedülállóan felszerelt tesztlaboratórium, az elhivatott szakembergárda. Az RFID azonosítás nem új technológia, már kb. 50 éve létezik. Az RFID lehetővé teszi tárgyak, eszközök, áruk, emberek, állatok, növények egyedi és gyűjtő azonosítását, nyomonkövetését, észlelését, helymeghatározását. Az RFID technológia érintés és közvetlen rálátás nélkül valósít meg adatátvitelt egy hordozható címke (tag, transzponder) és az olvasó között, így a megjelölt termékek egy időben nagy számban és távolról azonosíthatóak. A leolvasott adatok IP hálózaton adatbázisba, komplex informatikai rendszerbe továbbítódnak, így az adatbevitel külső beavatkozás nélkül, automatikusan történhet. Hamisítások csökkentése RFID címkék elhelyezésével a hamisított termékek gyorsan kiszűrhetők. Megnövelt hatékonyság Az RFID lehetővé teszi a szállítások automatikus nyomonkövetését, így az ügyfeleket értesíteni lehet a szállítás pontos idejéről és lehetővé válik a valós idejű számlázás. Munkaköltségek csökkenése Az RFID csökkenti a kézi beavatkozások, illetve az elosztási pontokon a vonalkód-leolvasások szükségességét, ezáltal lehetővé válik a munkaerőforrás optimalizálása. visszárukezelés segítése Az RFID alapú termékkövetés eredményei a visszaküldött áruk folyamatát automatizálják és átláthatóvá teszik az elosztási lánc során. Készletkövetés A lopások, a készlet nem megfelelő kezelése és hibás megrendelésteljesítés, jelentős készlethiányt is okozhatnak. Ezt a veszteséget az RFID bevezetése minimalizálja, de akár meg is szüntetheti. valósidejű készletnyilvántartás, azonnali leltár Az RFID pontos és automatikus leltárvezetést tesz lehetővé, támogatja a fegyelmezett készletgazdálkodást. csökkenő emberi hibázási lehetőségek Az egyes termelési, vagy logisztikai pontokon felállított automatikus azonosító pontok kizárják az emberi hibázás lehetőségét, ezzel csökkentik a tévedések számát és növelik a munkafolyamatok hatékonyságát. ALKALMAZáSi TERÜLETEK Élelmiszeripar: a gyártás és feldolgozás folyamatainak precíz nyomon követésére. Kereskedelem: a raktározás és kiszállítás logisztikai folyamataink kontrolálása, a környezeti körülmények (pl. hőmérséklet) folyamatos regisztrálása, a termék várható 16 G S 1 v i l á g a m a g a z i n s z o l g á l t a t ó i k ü l ö n s z á m / 2

17 A L L I E D S z ö v e t s é g e s S z o l g á l t a t ó Drop boksz 7/24 automata könyv-visszavételi állomás RFID a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtárban leltár kézi olvasóval ESETTAnuLMánY TáRGYi ESZKöZ LELTáR Az ODIN Budapest mérnökei által tervezett és telepített RFID rendszer bevezetésével a vállalkozás olyan innovatív készletgazdálkodási megoldáshoz jutott, melynek során a jelenlegi készletnyilvántartással kapcsolatos adminisztratív munkaidő pl. a leltározásra fordított idő a töredékére csökkent. Az új technológia használata során a leltárt végző személynek elegendő egy mobil RFID olvasóval megközelíteni a leltározandó tárgyakat, hogy azok automatikusan, egy időben azonosításra kerüljenek. WIFI hálózatot használva az alkalmazás azonnal továbbítja és összeveti az adatokat a központi adatbázissal. A rendszer további előnye, hogy képes különálló vagy hierarchikus módon rendezett leltári egységeket is kezelni. Az RFID technológiával támogatott rendszer segítséget nyújt a biztonsági kamerarendszer és a beléptető rendszerek részeinek elektronikus követéséhez, azok mindenkori aktuális helyének nyilvántartásához, a szerelési folyamatok követéséhez. A következő információkat tartja nyilván: az egyes eszközök adatai, az egyes munkákat elvégző munkatársak, az eszközök felvételének, vagy beszerelésének ideje, a munkák helyszíne, az eszközök aktuális és múltbeli helyei. A napi munka során a munkatársak egy kézi RFID olvasó eszközzel indulnak el a karbantartási munkákat elvégezni, és az eszközökön elhelyezett RFID chip alapján rögzítik az egyes nyilvántartásba vett eszközök mozgásait. Az adatok áttöltése minden bankfiókban szinkronizációs állomásokon történik. A központi adatbázisból lekérdezhetők az egyes eszközök, eszközcsoportok adatai, megjeleníthető azok életútja, pillanatnyi helye. felhasználási idejének dinamikus meghatározása érdekében. Egészségügy, gyógyszeripar: gyógyszerek, vérkészítmények, laborminták gyártási, tárolási és szállítási kondícióinak szabályozására, kontrolálására és regisztrálására, egyedi azonosításra, logisztikai területen. ipar: vezeték nélküli, mobil mérésadatgyűjtésre, vezérlésre, a minőségbiztosítás érdekében, a logisztikai területeken. biztonsági szolgáltatás: valós idejű telepmonitoring. Szálloda, mosoda: textilek nyomon követése, lopásvédelem. G S 1 v i l á g a m a g a z i n s z o l g á l t a t ó i k ü l ö n s z á m / 2 17

18 P á t r i a N y o m d a Z r t. Pátria Nyomda Zrt.: innováció, hagyomány és szaktudás A Pátria teljes körű nyomdai szolgáltatást nyújt ügyfeleinek. A tanácsadástól a kivitelezésen át a szállításig minden ügyféligényt állandó, megfelelően magas színvonalon képes kiszolgálni. A társaság fontos újítása volt pár éve, hogy akciós termékeit gyorsnyomdája akár a megrendeléstől számított 24 órán belül saját futárszolgálattal szállítja ki ügyfeleinek. Pátria Nyomda Zrt Budapest, Hunyadi János út 7. Tel.: Aközel 120 éves múltra visszatekintő Pátria Nyomda Zrt. mára Magyarország egyik vezető nyomdaipari vállalatává vált. A 380 munkatársat foglalkozató társaság a pénzügyi válság kezelésében is komoly sikereket ért el, az innovációra épülő stratégiájának köszönhetően közel 18 millió EUR árbevételt ért el év végén. A társaság a világméretű pénzügyi válság és a rendkívüli külső körülmény ellenére tovább folytatta az innovációra épülő üzleti stratégiája megvalósítását. Az elmúlt 4 5 évben csaknem 9 millió EUR fejlesztést hajtott végre szolgáltatási színvonalának emelése érdekében. állandó FEJLESZTÉS ÉS MEGúJuLáS A Pátria Nyomda Zrt. egyenletes, dinamikus fejlődésének köszönhetően a társaság mára rugalmas szolgáltatóvá nőtte ki magát, ahol minőségi, igényes nyomdai termékek alkotják a termékpalettát. A kiemelten magas minőségű gyártási potenciál alapja a korszerű technológia és géppark, ami az évek óta konzekvensen végigvitt fejlesztési stratégia eredménye. A cég fő profilja a folyamatos fejlesztések ellenére is változatlan, az ügyviteli és üzleti nyomtatványok egyik vezető magyarországi vállalataként a Pátria közel 2000-féle saját gyártású terméket kínál ügyfeleinek. A géppark fejlesztésével a társaság éppen ezért elsősorban az egyéb színes kiadványok piacára koncentrált az elmúlt időszakban. A színes nyomtatványok hatékonyabb előállítását célzó projekt keretében csaknem 9 millió EUR-t költött új gépekre, aminek eredményeként 3 új Heidelberg nyomógéppel egészítette ki gépparkját, színes digitális gépeket szerzett be, a kötészetet pedig ragasztókötő gépsorral fejlesztette tovább. A Pátria Nyomda Zrt. büszkén mondhatja el magáról, hogy 9 digitális gépével, 4 íves és 4 tekercses nyomógépével, 6 állomásos borítékoló egységével, komplett kötészeti részlegével, és a legmagasabb fokú biztonsági minősítésével, mindenkor korszerű és komplex nyomdaipari szolgáltatást és megoldást képes nyújtani ügyfelei számára. névjegytől A RÉSZvÉnYiG A társaság az ügyviteli nyomtatványok előállításának egyik specialistájaként egyedi gyártású, a megrendelő arculatának, elképzelésének megfelelően sorszámozott, perforált, illetve megszemélyesített ügyviteli és egyéb nyomtatványok íves és leporellós kivitelezését is magas szinten látja el. Ezen túlmenően minden nyomtatott terméktípussal versenyképes áron és kiemelkedően magas gyártási minőségben áll ügyfelei rendelkezésére, legyen szó katalógusról, szórólapról, újságról, DM levélről vagy bármilyen magas minőségű, színes reklámtermékről, vagy akár presztízskiadványról. TELJES KöRű nyomdai SZOLGáLTATáSOK A Pátria partnerei a lehetőségek rendkívül széles palettájáról választhatnak egyedi, testre szabott nyomdai megoldásokat, szolgáltatá- 18 G S 1 v i l á g a m a g a z i n s z o l g á l t a t ó i k ü l ö n s z á m / 2

19 A L L I E D S z ö v e t s é g e s S z o l g á l t a t ó sokat, termékeket. Az elképzelések megvalósítása már a nyomda feladata, az ötlettől a kivitelezésig. A Pátria Nyomda teljes körű nyomdai szolgáltatásokkal áll ügyfelei rendelkezésére. Legyen szó akár tanácsadásról, akár kreatív tervezésről, akár gyártásról. Amikor egy ügyfél a Pátriához fordul, nem egyszerűen nyomdaipari kapacitást vásárol, hanem azt a szaktudást, tapasztalatot és stabil technológiai bázist, amely lehetővé teszi, hogy az adott feladatot mindenkor a megrendelő erőforrásaihoz és üzleti tervéhez optimalizálva lehessen megoldani. A Pátriában minden új ügyfélkapcsolat és projekt fejlesztéssel és tervezéssel indul: a nyomda biztosítja ügyfelei számára azokat a nyomdaipari innovációkat és szakértelmet, melyek valódi értéket jelentenek az együttműködés során. A PáTRiA SZáMOKbAn 118 év tapasztalat EuR éves árbevétel 380 munkatárs féle saját gyártású termék m 2 terület tonna papír felhasználása évente 10 tonna festék felhasználása évente 80 beszállító partner (irodaszer divízió) viszonteladó partner (irodaszer divízió) cikkszámú termékpaletta (irodaszer divízió) G S 1 v i l á g a m a g a z i n s z o l g á l t a t ó i k ü l ö n s z á m / 2 19

20 P S I o N R e n d s z e r h á z K f t. PSION Rendszerház Kft. A Psion Rendszerház Kft. hazai hátterével kapcsolódik a Psion cégcsoport nemzetközi hálózatába, cégünk 2006 őszén megszerezte az ISO 9001 minősítést. Több mint két évtizede kínálunk mobil számítástechnikai megoldásokat ügyfeleink számára. Az általunk forgalmazott ipari hardvereszközök segítik a terepi, irodán kívüli munkavégzést, növelik a hatékonyságot, így az egész vállalati növekedés, eredményesség szolgálatában állnak. Értékesített készülékeink száma közelít a db-hoz, melyek jó része jelenleg is üzemelő rendszerek alappillérei. Cégünk tulajdonosi és technológiai váltása után több termékcsoport is megtalálható termékválasztékunkban. LEGFőbb céljaink Gyors reagálás az ügyfelek igényeire; Termékeink maximális teljesítményének biztosítása; Alkalmazkodás a növekvő üzleti igényekhez; Forradalmi elkötelezettség a modularitás, nyílt innováció és a testreszabott megoldások terén. FORGALMAZOTT TERMÉKEinK A Psion Teklogix korábbi gyártmányai SIBO, EPOC alapú készülékek Magyarországon kizárólag nálunk kaphatók; Az elmúlt évek egyik legsikeresebb PDA eszköze a Workabout sorozat korszerű, Windows alapú változata Workabout Pro G2 család, valamint a Psion termékek egyre változó és megújuló termékeinek teljes palettája; Unitech, Bluebird, Groupsense. Opticon, Handheld, plore hardver termékek. Budapesti bemutatótermünkben a forgalmazott készülékek teljes választéka megtekinthető és kipróbálható. PSIoN Rendszerház Kft Budapest, Tűzoltó u. 59. Tel.: G S 1 v i l á g a m a g a z i n s z o l g á l t a t ó i k ü l ö n s z á m / 2

G S 1 M a g y a r o r s z á g. ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9

G S 1 M a g y a r o r s z á g. ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9 G S 1 M a g y a r o r s z á g ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9 GS1 Hungary 2009 Tartalom Elnöki köszöntő A vezérigazgató összefoglalója Az operatív igazgató összefoglalója A GS1 MAGyArorSzáGról röviden

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Közlekedésmérnöki Kar. Közlekedésüzemi Tanszék DIPLOMATERV

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Közlekedésmérnöki Kar. Közlekedésüzemi Tanszék DIPLOMATERV Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésüzemi Tanszék DIPLOMATERV Bevezetés A diplomamunkám témája a teljes ellátási láncot támogató és a logisztikai folyamatokat

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben

NYITOK. Bemutatkozás. Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter

NYITOK. Bemutatkozás. Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter Tartalomjegyzék Bemutatkozás... 3 DOKUMENTUMTÁR.HU... 5 DIALÓG 2000 Kft.... 6 DMQ Szervezetfejlesztő és Felnőttképző Kft... 7 Fény-Szoft Számítástechnikai Kft... 8 Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési

Részletesebben

DOKUMENTUMMENEDZSMENT PAPÍR NÉLKÜL, SZABADON

DOKUMENTUMMENEDZSMENT PAPÍR NÉLKÜL, SZABADON WWW.ENIAC.HU Automatizált vállalati tevékenységek Átlátható üzleti folyamatok Könnyedebb irányítás Megalapozott vezetõi döntések Csökkenõ operatív feladatok Több idõ az üzletszerzésre Növekvõ ügyfél-elégedettség

Részletesebben

Siemens Magyarország. Éves jelentés 2013. www.siemens.com

Siemens Magyarország. Éves jelentés 2013. www.siemens.com Siemens Magyarország Éves jelentés 2013 www.siemens.com TARTALOM 1. A Siemensről 1.1. 6 Küldetés, Jövőkép, Értékek 1.2. 8 A Siemens Magyarországon 1.3. 10 A Siemens Zrt., a Siemens csoport vezető vállalata

Részletesebben

MUNKAANYAG. Novák Nándor. Információ és minőségmenedzsment. A követelménymodul megnevezése: A logisztikai ügyintéző speciális feladatai

MUNKAANYAG. Novák Nándor. Információ és minőségmenedzsment. A követelménymodul megnevezése: A logisztikai ügyintéző speciális feladatai Novák Nándor Információ és minőségmenedzsment A követelménymodul megnevezése: A logisztikai ügyintéző speciális feladatai A követelménymodul száma: 0391-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. ÜZLETI MEGOLDÁSOK

ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. ÜZLETI MEGOLDÁSOK ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. ÜZLETI MEGOLDÁSOK H-1142 Budapest, Kassai utca 75 Tel.: (+36) 1 872-1300 Fax: (+36) 1 872-1399 Helpdesk: (+36) 1 872-1310 E-mail: info@atsystems.hu Web:

Részletesebben

www.abas.hu abas Business Suite A szerethető vállalatirányítási rendszer.

www.abas.hu abas Business Suite A szerethető vállalatirányítási rendszer. www.abas.hu abas Business Suite A szerethető vállalatirányítási rendszer. Rugalmas és időtálló integrált vállalatirányítási rendszer kis- és középvállalatok számára Szoftver Kompetencia Módszertan Tartalom

Részletesebben

ÚJ TÁVLATOK MAGAZIN. az egészségügyi informatikában. Negyedévente megjelenő ingyenes magazin

ÚJ TÁVLATOK MAGAZIN. az egészségügyi informatikában. Negyedévente megjelenő ingyenes magazin emma 2015/1. MAGAZIN szám ÚJ TÁVLATOK az egészségügyi informatikában ehealth néven, kibővült termékportfólióval folytatja működését az Enterprise Group Software üzletága A betegellátás minőségi színvonalának

Részletesebben

MAGASYN. Intelligens rendszerek. Az Internet új nyelve. Arccal a vasút felé. Informatika és pénz 1998. NYÁR. Fotó: Buenos Dias

MAGASYN. Intelligens rendszerek. Az Internet új nyelve. Arccal a vasút felé. Informatika és pénz 1998. NYÁR. Fotó: Buenos Dias MAGASYN 1998. NYÁR Intelligens rendszerek Az Internet új nyelve Arccal a vasút felé Informatika és pénz Fotó: Buenos Dias Synergon Magasyn Kiadja a Synergon Informatika Rt. 1047 Budapest, Baross u. 91-95.

Részletesebben

Magyarország. Éves jelentés 2012. www.siemens.com

Magyarország. Éves jelentés 2012. www.siemens.com Magyarország Éves jelentés 2012 www.siemens.com TARTALOM 1. A Siemensről 1.1. 4 A Siemens konszern 1.2. 6 A magyarországi Siemens csoport 1.3. 9 Küldetés, értékek, célok 1.4. 12 A Siemens Zrt., a Siemens

Részletesebben

KFKI ISYS. MFG/PRO eb2. Integrált vállalatirányítási rendszer KFKI ISYS INFORMATIKAI KFT.

KFKI ISYS. MFG/PRO eb2. Integrált vállalatirányítási rendszer KFKI ISYS INFORMATIKAI KFT. KFKI ISYS MFG/PRO eb2 Integrált vállalatirányítási rendszer KFKI ISYS INFORMATIKAI KFT. B E V E Z E T Ô MFG/PRO integrált vállalatirányítási rendszer Az MFG/PRO integrált vállaltirányítási rendszer mûködésének

Részletesebben

ormációs társadalmat az infor FELÜLNÉZET: INTERJÚ SÍK ZOLTÁN INFORMATIKAI KORMÁNYBIZTOSSAL MIÉRT IS MEGYÜNK HORVÁTORSZÁGBA?

ormációs társadalmat az infor FELÜLNÉZET: INTERJÚ SÍK ZOLTÁN INFORMATIKAI KORMÁNYBIZTOSSAL MIÉRT IS MEGYÜNK HORVÁTORSZÁGBA? www.magasyn.hu 2000. ÕSZ Együtt építjük az infor ormációs társadalmat FELÜLNÉZET: INTERJÚ SÍK ZOLTÁN INFORMATIKAI KORMÁNYBIZTOSSAL MIÉRT IS MEGYÜNK HORVÁTORSZÁGBA? SZÜLETÉSNAPOK Tartalom: Stratégia 4 Magasabb

Részletesebben

1 A KLASZTERBEN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK

1 A KLASZTERBEN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK 1 A KLASZTERBEN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK Az üzleti hálózatok a vállalatok, intézmények, egyéb gazdasági egységek olyan funkcionális, tudás és erőforrás bázisú munkamegosztáson alapuló, szinergiahatásokat

Részletesebben

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa A Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban projekt (TIOP 1.1.2) fejlesztéseit bemutató kiadvány Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

Magyarország. Éves Jelentés 2005

Magyarország. Éves Jelentés 2005 s Magyarország Éves Jelentés 2005 Tartalom Vállalati alapelvek 3 Elnöki köszöntő 4 Üzleti sikereink 7 A Siemens szervezeti felépítése 12 A Siemens Nemzeti Vállalat Cégtörténet 14 Üzleti jelentés 16 Ágazati

Részletesebben

53. évfolyam, 2010. 7. szám 700 Ft

53. évfolyam, 2010. 7. szám 700 Ft 53. évfolyam, 2010. 7. szám 700 Ft TARTALOM www.technikamagazin.hu Megjelenik havonta Fõszerkesztõ: Dr. Wellek Margit e-mail: mwellek@muszakiszemle.hu Fõmunkatárs: Békés Sándor e-mail: s.bekes@muszakiszemle.hu

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Marketingkommunikáció szakirány A KVINT-R KFT. NYOMTATÓPIACI MARKETINGSTRATÉGIÁJÁNAK, - AKTIVITÁSÁNAK ELEMZÉSE,

Részletesebben

EGY MINDENKIÉRT, EGY AKIT MINDENKI ÉRT KATALÓGUS

EGY MINDENKIÉRT, EGY AKIT MINDENKI ÉRT KATALÓGUS EGY MINDENKIÉRT, EGY AKIT MINDENKI ÉRT KATALÓGUS F E D E Z Z E F E L A K E D V E Z M É N Y E K E T! 2 Ha lenne egy olyan cég, amely több, mint 20 év szakmai tapasztalattal, több, mint 20 év gyakorlattal

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS Budapest, 2005. február 11. Információs és kommunikációs iparpolitikai ajánlások - MUNKAANYAG 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1 AZ IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INDOKOLTSÁGA ÉS TARTALMA...

Részletesebben

2009. I. A Z I B M Ü G Y F É L M A G A Z I N J A

2009. I. A Z I B M Ü G Y F É L M A G A Z I N J A Kék Rózsa 2009. I. A Z I B M Ü G Y F É L M A G A Z I N J A IBM Business Partner 20 éves az Inter-Computer A mi emberünk: Tóth Bence Made in Hungary: MorphoLogic Kft. Utazás: Sümeg sziklavárának sasfészkében

Részletesebben

Ügyfeleink elmondják tapasztalataikat

Ügyfeleink elmondják tapasztalataikat Mi az SAP rendszert ajánljuk az élelmiszeripar számára Ügyfeleink elmondják tapasztalataikat Kedves Olvasó! Ha Ön egy élelmiszeripari vállalat vezetõje, akkor biztosan szembesült már ezekkel az informatikai

Részletesebben

www.ssi-schaefer.hu Vállalati magazin hatékonyságát Egy hatékony 4 Termékhírek 15 kiskereskedelmi lánc Toptéma ősz 2011/19

www.ssi-schaefer.hu Vállalati magazin hatékonyságát Egy hatékony 4 Termékhírek 15 kiskereskedelmi lánc Toptéma ősz 2011/19 ősz 2011/19 Vállalati magazin Toptéma New Wave: Adatok nélküli rendszertervezés 2 Egy hatékony 4 Termékhírek 15 kiskereskedelmi lánc Coop: Kifinomult komissiózási stratégiák SSI Order Verifier a teljesen

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye. e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye. e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon Belső konzulens: Fejér Tamás Társadalomtudományi Intézet Önálló

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG VIZSGÁLATA A HAZAI KISVÁLLALKOZÁSOK KÖRÉBEN

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG VIZSGÁLATA A HAZAI KISVÁLLALKOZÁSOK KÖRÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK ALAP/LEVELEZŐ TAGOZAT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY KÖRNYEZETTUDATOSSÁG VIZSGÁLATA A HAZAI KISVÁLLALKOZÁSOK KÖRÉBEN Készítette:

Részletesebben

2008. június A Z I B M Ü G Y F É L M A G A Z I N J A

2008. június A Z I B M Ü G Y F É L M A G A Z I N J A Kék Rózsa 2008. június A Z I B M Ü G Y F É L M A G A Z I N J A A mi emberünk: Nagymihály Adrienn Made in Hungary: Nav N Go, a navigációs szoftverfejlesztô Utazás: Kalandozás Galíciában Portré: Érdi Tamás

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalási jelentés Szerencsejáték Zrt.

Társadalmi felelősségvállalási jelentés Szerencsejáték Zrt. Tartalomjegyzék 1 FELELŐS JÁTÉKSZERVEZÉS, KÖZSZOLGÁLATI SZEREPVÁLLALÁS 2 BEVEZETŐ 4 JELENTÉSTÉTELI ELVEINK 5 1. TEVÉKENYSÉGÜNK 6 2. KÜLDETÉSÜNK ÉS ÉRTÉKEINK 8 3. VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI STRUKTÚRA 9 4. FELELŐS

Részletesebben

Posta. Megkötötte már PostaAutóÔr kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítását? Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete

Posta. Megkötötte már PostaAutóÔr kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítását? Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete Megkötötte már PostaAutóÔr kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítását? Posta szakmai folyóirat XIII. évfolyam 4. szám 2011. december Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete A 33%-os Postás

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2011 CÉGBEMUTATÓ GAZDASÁGI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS KÖRNYEZETI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2011 ÁLLAMI AUTÓPÁLYA KEZELŐ ZRT. 2 TARTALOM

Részletesebben