2012/2 V. évf. 2. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012/2 V. évf. 2. szám"

Átírás

1 2012/2 V. évf. 2. szám SZOLGÁLTATÓI Különszám

2 t a r t a l o m TARTALOMJEGYZÉK A Szolgáltatói Program bemutatása 03 A GS1 Magyarország Szolgáltatói Programjának célja 04 Szolgáltató Partnereink 2012-ben Szövetséges Szolgáltató partnereink 06 Állami Nyomda Nyrt. 08 Amsy-Jelöléstechnika Kft. 10 Editel Hungary Kft. 12 Laurel Kft. 14 Masterprint Jelöléstechnika Kft. 16 ODIN Technologies Budapest 18 Pátria Nyomda Zrt. 20 Psion Rendszerház Kft. 22 Synergon Retail Systems Kft. 24 Vonalkód Rendszerház Kft. Regisztrált Szolgáltató partnereink 26 Mobile Engine Kft. 26 SC-Scan Kft. 26 Szintézis Informatikai ZRt. A GS1 a globális szabványok terén működő, közel 40 éves tapasztalattal rendelkező nemzetközi szervezet, mely tagszervezetei által több mint 20 szektorban, közel 150 országban biztosít szabványos azonosítási megoldásokat, mintegy 1,4 millió cég számára. A rendszer legismertebb eleme a vonalkódos azonosítás, amely a kereskedelmi folyamatok elválaszthatatlan része, nagyban segíti és gyorsítja az információ áramlását a gyártástól a szállítmányozáson és raktározáson át az áruházi értékesítésig. A GS1 emellett a legkorszerűbb, 2D (Datamatrix, QR) kódokkal vagy a rádiófrekvenciás (RFID) technológiával történő azonosításhoz, vagy pl. a mobiltelefonokkal történő nyomon követéshez és információ-megosztáshoz is kínál termékeket, szolgáltatásokat. A GS1MAGYARoRSZÁG LAPjA. ALAPíTVA: 2006 Felelős kiadó: Magyar Béla. Főszerkesztő: Burányi Zsófia. Szerkesztőség: cím: 1139 Budapest, Fáy u. 1/B, telefon: ; fax: , internet: Hirdetésfelvétel: cím: 1139 Budapest, Fáy u. 1/B, Hirdetési ajánlat: Megjelenik 2500 példányban. Különszám! Tervezés, nyomdai előkészítés: Tipotronik Stúdió Nyomtatás: Conint-Print Kft. Az újság oldalain megjelenő vélemények nem mindig esnek egybe a szerkesztőség véleményével. A szerkesztőség nem vállal felelősséget a hirdetésekben közölt információk hitelességéért. Az újságban megjelent anyagoknak akár teljes, akár részbeni újrafelhasználása csak a kiadó írásbeli hozzájárulásával lehetséges. Az újságban megjelenő egyes vonalkódok illusztrációk, nem leolvasásra, felismerésre szolgálnak. HU-ISSN:

3 G S 1 S z o l g á l t a t ó i P r o g r a m A GS1 Magyarország Szolgáltatói Programja A GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. a GS1 nemzetközi szervezet kizárólagos hazai képviselője, aki több mint negyed évszázada szolgálja ki partnereit szabványmegoldásaival, és az azok gyakorlati alkalmazásba-vételét támogató Szolgáltatói Programjával. Ezen Szolgáltatói Programunk 2006 óta működik, és alapvető céljai azóta is változatlanok: elősegíteni hazai szabványalkalmazó partnereink körében a GS1 megoldások széles körű elterjedését és helyes alkalmazását; azonosítási, vonalkódos, nyomon-követési, és kommunikációs megoldásainkkal támogatni az ellátási lánc hatékony működését, rendszerhasználóink és fogyasztóik minőségi kiszolgálását. A GS1 Magyarország szolgáltatói programja keretében olyan partnerekkel működi együtt, akik: elkötelezettek a nevezett célok megvalósításában; termékeikkel, szolgáltatásaikkal és megoldásaikkal hozzájárulnak a GS1 szabványok bevezetéséhez és azok helyes gyakorlati alkalmazásához. Fentiek alapján Szolgáltatói Programunkba egy szakmai platform keretében - összegyűjtöttük mindazon cégeket, akikről meggyőződésünk, hogy elkötelezettek a magas színvonalú, szabványokon alapuló termékek, megoldások és szolgáltatások biztosítása iránt. A program keretében tevékenységeinket egységesen, összehangoltan, és folyamatos szakmai konzultációt nyújtva végezzük. A GS1 Magyarország Szolgáltató Partnerei számára kétféle együttműködési kategóriát kínál fel: Szövetséges Szolgáltató; Regisztrált Szolgáltató. E mellett csatlakozáskor minden partnernek lehetősége van megjelölni az alábbi szakmai területek közül, hogy melyikhez kapcsolódik tevékenységével: Automatikus azonosítás; Elektronikus kommunikáció; Logisztikai szolgáltatások. Jelen kiadványunk további részeiben a 2012-es Szolgáltatói Programhoz csatlakozott partnereinket mutatjuk be részletesen. G S 1 v i l á g a m a g a z i n s z o l g á l t a t ó i k ü l ö n s z á m / 2 3

4 A GS1 MAGYARoRSZ ÁG Hivatalos Szolgáltató Par tnerei ALLIED SZöVETSéGES SZoLGÁLTATó K APcSoLAT TARTó E G Y ü T T M ű Kö D é S I T E R ü L E T Automatikus Elektronikus Logisztika adatgyűjtés kommunikáció szolgáltatások Rácz László Állami Nyomda Nyrt Budapest, Halom utca 5. Bányai Attila AMSY jelöléstechnika Kft Budaörs, Gyár u Hernádi Gábor Editel Hungary Kft Budaörs, Baross u Juhász Attila Laurel Kft Székesfehérvár, Gyümölcs utca x Kárpáti Zoltán Masterprint jelöléstechnika Kft Budapest, Kondorosi út 2. Szuszkó László odin Technologies 1116 Budapest, Kondorosi út 3. Sándor Csilla Pátria Nyomda Zrt Budapest, Hunyadi János u G S 1 v i l á g a m a g a z i n s z o l g á l t a t ó i k ü l ö n s z á m / 2

5 A GS1 MAGYARoRSZ ÁG Hivatalos Szolgáltató Par tnerei ALLIED SZöVETSéGES SZoLGÁLTATó K APcSoLAT TARTó E G Y ü T T M ű Kö D é S I T E R ü L E T Automatikus Elektronikus Logisztika adatgyűjtés kommunikáció szolgáltatások PSIoN Lukács Tünde PSIoN Rendszerház Kft Budapest, Tűzoltó u Papp Péter Synergon Retail Systems Kft Budapest, Baross u Regős Péter Vonalkód Rendszerház Kft Budapest, Reitter Ferenc u REGISTERED REGISZTRÁLT SZoLGÁLTATó K APcSoLAT TARTó E G Y ü T T M ű Kö D é S I T E R ü L E T Automatikus Elektronikus Logisztika adatgyűjtés kommunikáció szolgáltatások Dálnoki Ádám Mobile Engine Kft Budapest, Városmajor u Megyeri Attila Sc-Scan Kft Budapest, Kilátás utca 9. Kozma Éva Szintézis Informatikai ZRt Győr, Tihanyi út 2. G S 1 v i l á g a m a g a z i n s z o l g á l t a t ó i k ü l ö n s z á m / 2 5

6 Á l l a m i N y o m d a N y r t. Az 1851-ben alapított Államnyomda jogutódjaként és az első hazai bélyeg gyártójaként a Társaság másfél évszázada hazánk vezető biztonsági nyomdája. Nevéhez hazai biztonsági nyomtatványok ezreinek elkészítése fűződik a részvényektől kezdve az értékpapírokon át a választási nyomtatványokig. Az elmúlt két évtizedben a megváltozott követelményekre reagálva az Állami Nyomda elsősorban olyan biztonsági termékeket gyárt és fejleszt, mint a hazai okmányok, chipes és kontaktus nélküli kártyák vagy a fejlesztés alatt álló, nemzetközi standardoknak is megfelelő mobilfizetési megoldások. Az elmúlt években lezajlott költséghatékonysági intézkedések és portfoliótisztítási lépések hozzájárultak, hogy a nyomda árbevételének több mint 90 százalékát a magas hozzáadott értékkel rendelkező termékek adják. Mindehhez hozzájárult az ben alapított, kifejezetten a fejlesztésekre szakosodott Okmánybiztonsági Laboratórium, mely mára közel húsz, magasan kvalifikált kutatóval dolgozik olyan témákon, mint a nanotechnológia nyomdaipari alkalmazásai, vagy az RFID technológia felhasználási lehetőségei. REndSZERbEn GOndOLKOZunK Az Állami Nyomda Nyrt. Magyarország egyik legnagyobb, a CEE régió vezető biztonsági nyomdája. A Társaság az elmúlt évek portfolió-fejlesztésének köszönhetően komplex adatlogisztikai megoldásokat kínál a személyazonosítás, a termékazonosítás és a nyomtatvány-menedzsment területén. Az okmánybiztonságra és mobiltechnológiára fókuszáló fejlesztései révén olyan termékeket és szolgáltatásokat nyújt, mint az e-id vagy a fejlesztés alatt álló, legkorszerűbb mobilpénztárca megoldások. Nemzetközi minősítései és bizonyítványai (Nemzeti Szigorúan titkos! minősítés, NATO Titkos! minősítés, EU Titkos! minősítés, EMV MASTERCARD és VISA bankkártya-gyártói és megszemélyesítői engedély, CWA High Security Printer tanúsítvány, MASTERCARD CQM tanúsítvány, AQAP 2110 tanúsítvány, ISO 9001, és tanúsítvány) a legmagasabb szintű biztonságot garantálják az okmány- és kártyagyártás és -megszemélyesítés, illetve a nagytömegű levelezés terén. Az Állami Nyomda Nyrt. részvényei 2005 decemberétől a Budapesti Értéktőzsdén forognak (ticker: ANY). Nyilvánosan működő részvénytársaságként az Állami Nyomda pénzügyi adatai publikusak, elérhetők a tőzsde honlapján ( illetve a Társaság weboldalán ( TERMÉKAZOnOSíTáS ÉS nyomon KövETÉS AZ állami nyomdától A termékek védelme és nyomon követhetősége fokozott figyelmet kapott az elmúlt években. A határokon átívelő kereskedelem olyan megoldandó problémákat hozott felszínre, mint az áruk termőföldtől az asztalig tartó követésének szükségessége és a szaporodó hamisítások megakadályozása. A logisztikai folyamatok kiszélesedésével a gyártóknak, a szállítmányozó cégeknek és a forgalmazóknak is érdeke a termékek és ezzel együtt a fogyasztók védelme. Az Európai Unió és Magyarország is egyre nagyobb hangsúlyt fektet az egyes áruk eredetiségének garantálására, azok nyomon követhetőségére a teljes gyártási és szállítási lánc során. Az Állami Nyomda termékazonosítási megoldásai többek között olyan területeken alkalmazhatóak, mint az élelmiszerláncok felügyelete, az élelmiszeripari termékek védelme, a gyógyszerhamisítások megakadályozása, a nagyértékű elektronikai cikkek nyomon követése, vagy éppen a jövedéki adóköteles ter- 6 G S 1 v i l á g a m a g a z i n s z o l g á l t a t ó i k ü l ö n s z á m / 2

7 A L L I E D S z ö v e t s é g e s S z o l g á l t a t ó Állami Nyomda Nyrt Budapest, Halom u. 5. Telefon: Fax: mékek. A speciális címkék, egyedi termékjelölési technikák, valamint az RFID alapú árukövetés a biztonságos termékazonosításon túl hozzájárul a fogyasztói tudatosság növeléséhez. Fejlesztéseink rendszerbe illesztése révén a termékazonosítást a gépjárművédelem területén is alkalmazni tudjuk. Azon túlmenően, hogy a gépjármű egyes alkatrészeinek speciális jelölése hatékony védelmet nyújt a lopások és az illegális alkatrészkereskedelem ellen, a központi nyilvántartással kiegészítve a rendszer átláthatóbbá teszi a gépkocsi adásvételi folyamatát és a szervizek működését. Társaságunk a termékazonosítás és nyomon követhetőség területén számos terméket és szolgáltatást kínál: az adó- és zárjegyeknek kiemelkedő szerepe van a feketegazdaság visszaszorításában; a rendszámérvényesítő matrica, illetve a jármű törzskönyv elengedhetetlen a gépjárművek biztonságos azonosításakor; az eredetiség- és minőségvédelmi megoldások jelentősen hozzájárulnak az átcímkézések és hamisítások megakadályozásához; az RFid megoldások hatékonyan alkalmazhatóak az áruk minőségének biztosításában és életútjuk nyomon követésében; az egyedi fejlesztésű biztonsági megoldások biztonsági adalékok, speciális pigmentek és festékek jelentősen hozzájárulnak a címkék és egyéb termékjelölők biztonsági szintjének növeléséhez; a rendszert az egyedi ellenőrző eszközök használata teszi teljessé; a gépjárművek másodlagos azonosítása biztonsági festékkel és RFid chippel. G S 1 v i l á g a m a g a z i n s z o l g á l t a t ó i k ü l ö n s z á m / 2 7

8 A M S Y j e l ö l é s t e c h n i k a K f t. Az AMSY Jelöléstechnika Kft. kizárólagos magyarországi forgalmazója az amerikai VIDEOJET Technologies Inc. Videojet, Willett, Marsh, Chesire, Alltec, Wolke, stb. márkájú termékeinek, a német LOGOPAK adatcímkézőknek, a MARKATOR pontütéses és karcoló jelölőknek és néhány egyéb gyártmányú, különleges célra kifejlesztett jelölőkészüléknek. Ajelöléstechnikában áttörést eredményező kiskarakteres tintasugaras feliratozást (is) kifejlesztő Videojet Technologies Inc. (USA) a 30 éves története folyamán gyártott és jelenleg is használatban lévő készülékével a világ talán legsikeresebb gyártója. Termékskálája a teljes elektronikus vezérlésű termékkört felöleli, így az ipari kis-, nagykarakteres, HP rendszerű és sokfúvókás grafikus tintasugaras feliratozókat, a lézeres jelölőket, fólia felülnyomtatókat, adatcímkézőket, összesen 35 különböző készüléket. Maga gyártja a szükséges kellékanyagokat is, összesen 300 féle terméket. Termékeit a világ 135 országában 26 leányvállalat és 400 disztribútor forgalmazza, így 1992 óta cégünk, illetve jogelődje is. Ez a tevékenység a készülékek eladását, üzembe állítását, karbantartását, javítását, továbbá kizárólag eredeti alkatrészekkel, kellékanyagokkal történő ellátását jelenti. A jelölőkészülékeket kezdetben a nemzetközi cégek vásárolták, elősegítve a külhoni piacokon megszokott módszereik hazai meghonosítását. Mára az élelmiszer, gyógyszer, háztartás-vegyipari, kozmetikai gyártók kivétel nélkül használnak ilyen típusú berendezéseket, s egyre bővül az autóalkatrész gyártók, a sorozatokat kibocsájtó általános ipari vagy építőipari gyártók érdeklődése is. A kezdeti egy-két soros gyártási, felhasználhatósági időt, adagszámot rögzítő jelölés ma már gyakran soksoros szöveggé bővül, és emblémával, gépi olvasású kóddal egészül ki. A készülékek valamilyen szoftver segítségével kapcsolódhatnak elektronikus mérleghez, kamerához, helyi termelési hálózathoz, és ezzel akár minden egyes termékre valós idejű, egyedi felirat vagy komplett címke kerülhet. AMSY jelöléstechnika Kft Budaörs, Gyár u. 2. Telefon: Az AMSY saját fejlesztésű termékei közül kiemeljük a készülékek hálózati irányítását lehetővé tevő szoftvereket illetve a jelöléstechnikához kapcsolódó egyedi termékmozgató és címkéző berendezéseket. Az AMSY kiemelt fontosságú beszállítója több mint 200 hazánkban megtelepült nemzetközi tulajdonú, vagy világcégen túl csaknem 600 hazai mikró, kis-, és nagyvállalatnak gyártóknak, feldolgozóknak, akik a jelölés révén azonosítják be egyértelműen termékeiket és nyilvántartásával a hatékonyság, a minőség folyamatos javítására is törekszenek. Ezen fogalmak az AMSY Jelöléstechnika Kft. legfőbb prioritásai is. Valljuk, hogy hosszú távú vásárlói hűséget kizárólag a kompromisszumok nélküli munkával elért teljes körű vevői elégedettség eredményezhet. A szervezeti kiválósághoz vezető rögös úton egyrészt, minden tőlünk telhetőt megteszünk a munkatársi és vásárlói kapcsolataink erősítéséért, 8 G S 1 v i l á g a m a g a z i n s z o l g á l t a t ó i k ü l ö n s z á m / 2

9 A L L I E D S z ö v e t s é g e s S z o l g á l t a t ó másrészt viszont dolgozóink számára számszerűsíthető és minőségi követelményeket is felállító eljárási szabályokat, kötelességeket fogalmazunk meg. A korszerű vezetési elvek alkalmazására annál is inkább szükségünk van, mert az elmúlt években részben a Videojet Magyarország Kft.-vel történt egyesülésünk után létszámunk, forgalmunk jelentősen bővült. További mérföldkövet jelentett cégünk számára, hogy 2006-ban saját épületünkbe költözhettünk, mégpedig hazánk egyik legdinamikusabban növekvő régiójában, Budaörsön, továbbá, hogy tevékenységeinket 2008-tól SAP rendszerű vállalatirányítási rendszerben rögzítjük, melyekkel úgy érezzük sokat tettünk folyamataink racionalizálása, a partnereink jobb kiszolgálása érdekében. A cégünk által forgalmazott jelöléstechnikai eszközök széles köre képes változó adattartamú GS1 vonalkódok és GS1 Datamatrix kód nyomtatására valós időben, kiváló minőségben, szinte minden anyag felületére, változatos jelölési körülmények között. G S 1 v i l á g a m a g a z i n s z o l g á l t a t ó i k ü l ö n s z á m / 2 9

10 E D I T E L H u n g a r y K f t. K u l c s a h a t é k o n y a b b ü z l e t i v i l á g b a Az EDITEL Kelet és Közép Európa vezető szolgáltatója az EDI (elektronikus adatcsere) és üzleti folyamatok automatizálásában. A vállalat központja Bécsben található, de rendelkezik irodával Csehországban, Magyarországon, Szlovákiában és Törökországban is, valamint 18 országban képviselettel a kelet-közép európai régióban. Az EDITEL csoport célja az, hogy lehetővé tegye az üzleti folyamatok automatizálását, optimalizálását és az üzleti dokumentumok elektronikus cseréjét különböző méretű, és különböző iparágakban tevékenykedő vállalatok között. Ennek érdekében a vállalatcsoport átfogó termék-, tanácsés szolgáltatás portfoliót kínál. Az EDITEL szolgáltatásának központi eleme a magas fokú elérhetőséggel rendelkező eite üzleti integrációs hálózat. Az eite lehetővé teszi az ellátási lánc összes folyamatának automatikus lebonyolítását. Az elektronikus megrendelést, az elektronikus szállítólevelet, a papírmentes számlázást, az átvételi értesítést, a visszaküldési értesítést, az értékesítési jelentést, a leltárkészlet jelentést csakúgy, mint a logisztikai információk, banki átutalások, átutalási értesítések, számlakivonatok, törzsadatok, és még sok más dokumentum cseréjét. A központi platformot jelenleg több mint vállalat használja elektronikus adatcserére a kelet-közép európai régióban. Évente több mint 250 millió tranzakció megy végbe az eite -on. ÜZLETi FOLYAMATOK AuTOMATiZáLáSA ÉS OPTiMALiZáLáSA AZ ELEKTROniKuS AdATcSERE által Elektronikus adatcserén (Electronic Data Interchange EDI) strukturált üzleti adatok automatikus átvitelét értjük vállalati számítógépes rendszerek között. Az EDI legfontosabb ismertetőjegye az adatfeldolgozás integrációja, ami nékülöz minden manuális beavatkozást. A folyamat alapja a GS1 által szabványosított azonosító- és kódrendszer. 38% FMCG 17% SZÁLLÍTMÁNYOZÁS/LOGISZTIKA 12% DO-IT-YOURSELF 10% BÚTORIPAR 6% PÉNZÜGY/BIZTOSÍTÁS 5% KÖNNYŰIPAR 4% GYÓGYSZERIPAR 3% GASZTRONÓMIA 2% ÁLLAMIGAZGATÁS 3% ÁLLAMIGAZGATÁS Az aite felhasználók százalékos aránya web Edi minden kategoriának A web alapú tradeit alkalmazás kifejezetten a kis- és középvállalkozások számára került kifejlesztésre. Az alkalmazás kezdőberuházás és infrastruktúra kiépítése nélkül teszi lehetővé szállítók és megrendelők számára a hatékony és kedvező árú elektronikus adatcserét, beleértve a törzsadatokat is. Az üzleti dokumentumok cseréje az eite Business Integration Network-ön keresztül valósul meg, amely a hatékony B2B kommunikáció érdekében több mint gyártó és kereskedő vállalatot köt össze Magyarországon és a régióban. A tradeit támogatja a megrendelések feldol- 10 G S 1 v i l á g a m a g a z i n s z o l g á l t a t ó i k ü l ö n s z á m / 2

11 A L L I E D S z ö v e t s é g e s S z o l g á l t a t ó EDITEL Hungary Kft Budaörs, Baross u. 89. Telefon: Fax: gozását (ORDERS), a szállítási értesítések küldését (DESADV), az átvételi értesítések feldolgozását (RECADV), valamint a számlák küldését (INVOIC)A tradeit-tel is lehetőség nyílik a számlák elektronikus aláírással való ellátására. Ez a megoldás kiegészíti a szabványos elektronikus számlázást az elektronikus aláírás opciójával és így lehetőséget teremt a számlázás terén egy jobban automatizált, teljesen papírmentes feldolgozásra. üzleti folyamatok integrációja Az edisuite az Ön kapuja az információs logisztika globális világához. Teljesen mindegy, hogy vevőről, szállítóról vagy szolgáltatóról van szó, a szoftver kapcsolatot teremt minden üzleti partnerével, és közvetlen módon csatlakozik a vállalata ERP rendszeréhez. (SAP, Microsoft, ) Moduláris felépítésének köszönhetően az edisuite zökkenőmentesen beilleszthető a már meglévő IT infrastruktúrába. hosszútávú hiteles archiváció A papírmentes számlázás egyre szélesebb körű elterjedése következtében rohamos ütemben növekednek az igények a megbízható archiváló megoldásokra. Az EDITEL a korszerű trustit archiváló megoldásával lehetőséget teremt a vállalatok számára, hogy hatékonyabbá tegyék üzleti folyamataikat. Az EDITEL archiváló megoldása megfelel mind az EU-s, mind pedig az ország specifikus törvényi előírásoknak. Emellett biztosítja a legmagasabb biztonsági szabványokat, és minden adatformátum archiválását lehetővé teszi, de kiemelten az EDIFACT-ét. Továbbá az eite Business Integration Network és a trustit közötti teljesen automatikus interfésznek köszönhetően az adatáramlás hatékony, nyomon követhető és zökkenőmentes módon megy végbe. üzleti folyamatok magasfokú automatizálása és integraciója szolgáltatásként A magas fokú hozzáférhetőséget biztosító submit a legjobb minőségben nyújt szoftvert szolgáltatásként (SaaS). A submit lehetővé teszi az elektronikus B2B folyamatok teljes integrálását a vállalati infrastruktúrába anélkül, hogy szükség lenne belső erőforrások bevonására. A submit az adatintegrációtól kezdve (submit integration), az archiváláson át (submit archive), az elektronikus aláírással ellátott E-számlák létrehozásáig (submit ebilling) és feldolgozásáig képes (submit Business Reporting) lefedni a felmerülő igényeket. Az EDITEL megoldása egyetlen interfésszel kezelhető, és a négy egymástól független összetevő egyedi igények alapján saját vállalatára szabható. PKi számlázás hitelesített PdF alapú számlázás Az EDITEL e-számla megoldása lehetővé teszi mind az EDI, mind pedig a PKI alapú elektronikus számlázást a vonatkozó jogszabályi követelmények betartása mellett. Alkalmazása akkor előnyös, amikor az elsődleges cél a számlák elektronikus kibocsátása és nem lényeges, hogy megvalósul-e a számlabefogadó oldalán az integráció. Az ilyen módon előállított elektronikus számlákat hitelesített elektronikus aláírással kell ellátni. MEGOLdáSAinK: a hatékony Edi komunikáció eszköze Az eite _link kommunikációs szoftver hatékony kommunikációt biztosít az eite Business Integration Networkkel. Olyan vállalatok számára kínál megoldást, akiknek mindössze egy kapcsolódási pontra van szükségük az eite -hoz. A szoftver Java alapú felépítésének köszönhetően rendszertől függetlenül használható. Amennyiben szolgáltatásainkkal, termékeinkkel kapcsolatban további információra van szüksége, kérjük látogasson el weboldalunkra, vagy keresse kollégáinkat az alábbi elehetőségeken. Hernádi Gábor Key Account Manager T: M: E : G S 1 v i l á g a m a g a z i n s z o l g á l t a t ó i k ü l ö n s z á m / 2 11

12 L a u r e l K f t. L a u r e l C é g c s o p o r t b e m u t a t k o z á s a Elégedett partnereink a teljesség igénye nélkül: Coop, CBA, Reál, Auchan, SuperShop, OMV, Csemege Match, Bricostore, Bauhaus, Baumax, Lapker, Telenor. ALaurel cégcsoport több sikeres vállalkozás közös együttműködésén alapul. A 100% magyar tulajdonban levő, a szakterületén piacvezető vállalat 19 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik kereskedelmi rendszerek fejlesztésében, honosításában, bevezetésében, üzemeltetés támogatásában, melyet mintegy értékesítési végpont referencia igazol. Megoldást kínál a kiskereskedelem, a nagykereskedelem, a szállítói megrendelés, EDI kapcsolat és más elektronikus adatcserék bonyolítására. Kereskedelmi rendszere lehetőséget ad a bolti tevékenységek központi irányítására, valamint a vezetői információ kinyerések, elemzések adattárházi megvalósítására egyaránt. A SZáLLíTOTT informatikai MEGOLdáSOK Kasszaszoftverek Akármilyen boltról is legyen szó, egy élelmiszerüzlettől kezdve a barkácsáruházon át egészen a könyvesboltig, legújabb kasszaszoftverünkben nem szükséges semmilyen alapvető változtatás a bevezetéséhez, igyekszik kiszolgálni a talán még meg sem fogalmazott igényeket is. önkiszolgáló pénztárgépek Az önkiszolgáló technológia lényege az, hogy az üzletben a vásárló pénztáros közreműködése nélkül hagyhatja el az üzletet, miközben saját maga végzi a vásárlás befejezésével kapcsolatos összes tevékenységeket (áruk rögzítése, fizetés, csomagolás). Megoldásunk bevezetésével több erőforrás (figyelem) marad a vevő kiszolgálására. A kasszánál rövidebb lesz a sorbanállás és lecsökken a kiszolgálási idő. Az üzlet kereskedelmi arculatának változásával forgalomnövekedés érhető el. Kasszazóna optimalizálás Cégcsoportunk több sikeres kasszazóna-átalakítási projektet végzett már, aminek eredményeként a vásárló gyorsabb, hatékonyabb pénztárnál tud fizetni. Még ha ez az árut nem is teszi olcsóbbá, a várakozást és a kényelmetlenséget csökkenti, és ezzel a kereskedőnek is erőforrásokat takarít meg. Ennek technológiai hátterét a speciális, hatékonyabb vonalkódolvasók, az érintőképernyős, intelligens kasszaprogramok és más eszközök adják, természetesen a megfelelően kiképzett pénztárosokkal együtt. Fiskalizáció, honosítás Az elmúlt 19 év során a szolgáltatási terület folyamatosan alakult, bővült, így a saját kaszszarendszerünk több ezer példányos telepítését követően nemzetközi rendszerek engedélyezését és magyarországi képviseletét is ellátjuk. Az utóbbi években a folyamatos jogszabályi változásoknak és piaci tendenciáknak köszönhetően a kasszarendszer-fejlesztés és a 12 G S 1 v i l á g a m a g a z i n s z o l g á l t a t ó i k ü l ö n s z á m / 2

13 A L L I E D S z ö v e t s é g e s S z o l g á l t a t ó fiskalizáció külön üzletággá alakult. Cégcsoportunk a legtöbb engedéllyel rendelkező megoldásszállító Magyarországon. in-store marketing megoldások Gyorsan fejlődő informatikai világunkban egyre nagyobb szerepet kap a bolton belüli vevőtájékoztatás a kereskedelemben. Cégünk in-store megoldásai az elektronikus polccímkék, a bevásárló asszisztens, intelligens mérlegek és vevőkijelzők, az információs kioszkok és az interaktív digitális kijelzők világába kalauzolja a kereskedőt, vásárlót. it szolgáltatások Cégünk megoldást nyújt a meglévő informatikai rendszerek megbízható és magas hatásfokú működését biztosító automatizált felügyeleti rendszerek tervezésére, kivitelezésére. Használatával növelhető az informatikai biztonság és a rendelkezésre állás, ezáltal csökkenthető az emberi beavatkozás szükséglete. Laurel Kft Székesfehérvár, Gyümölcs utca 4 6. Tel.: Loyalty rendszerek Kedvezmény-, és pontgyűjtőkártya rendszerünk segítségével ügyfeleink olyan szolgáltatást nyújthatnak, amellyel nem csak a vásárlói hűséget növelhetik, de értékes statisztikai adatokhoz is juthatnak. A cégünk által fejlesztett kártyarendszerek közel napi tranzakciót bonyolítanak (A SuperShop programnak 2,2 millió törzsvásárlója van), többet, mint a hazai bankkártyás fizetések tranzakciói összesen. Rendszerünk képes összetett üzleti logika megvalósítására nagy terhelés mellett is. Web & Mobile megoldások A kereskedelemmel foglalkozó cégek számára E-commerce keretrendszerünkre építve olyan megoldást biztosítunk, amivel hatékonyan képesek kiszolgálni viszonteladóikat, illetve a végfelhasználóikat. Több, mint száz elektronikus kereskedelmi rendszert fejlesztettünk magyarországi és külföldi cégeknek egyaránt. G S 1 v i l á g a m a g a z i n s z o l g á l t a t ó i k ü l ö n s z á m / 2 13

14 M a s t e r p r i n t j e l ö l é s t e c h n i k a K f t. A Masterprint Jelöléstechnikai Mérnöki és Tanácsadó Kft-t 2007 januárjában alapította öt magyar mérnök, akik az elmúlt évtizedben az ipari jelölés-, kódolás és csomagolástechnikában komoly elismerést szereztek maguk és képviselt cégeik számára. Masterprint jelöléstechnika Kft Budapest, Kondorosi út 2. Tel.: AMasterprint Kft. filozófiája szerint egy terméknek nem csupán kitűnőnek kell látszania, de minden egyéb tekintetben annak is kell lennie. A Masterprint ezért a jelöléstechnika, csomagolástechnika és a logisztika terén a legkorszerűbb csomagoló és jelölő gépeken alapuló integrált, innovatív megoldásokat nyújtja partnereinek. Cégünk alapítóinak és szakembereinek elhivatottsága, szakértelme és piaci tapasztalatai biztosítják, hogy a partnereinkkel közösen kialakított, személyre szabott megoldásaink az ár-érték arányt messzemenően figyelembe véve optimális megoldást szolgáltassanak az Ön problémáira. Forgalmazott és képviselt márkáink (berendezések, alkatrészek, kellékanyagok, illetve szoftverek) kiválasztásánál minden esetben kizárólagos szempont az adott szegmensben a legmagasabb minőséget képviselő gyártók felkutatása. Olyan világmárkák, mint a Leibinger, Hitachi, Panasonic, Sato, APS, Avery Dennison, vagy HP magyarországi meghonosításával avagy újszerű képviseletével egyre többet és jobbat kínálunk eszközök és szolgáltatások terén egyaránt. Ezzel olyan prémium megoldásokat nyújtunk, melyek már rövid távon hozzásegítik Önt a versenyelőny megszerzéséhez. Minden esetben törekszünk a zöld megoldásokra, ezért célunk, hogy forgalmazott termékeink és alapanyagaink maximális hatékonyság mellett a lehető legkevesebb terhet róják a környezetre. Az általunk forgalmazott gépek energiatakarékosak, valamint hosszú élettartammal rendelkeznek, festékeink, illetve jelölőanyagaink pedig nagyrészt keton-, metanol, illetve oldószermentesek. Termékeink zöme ezért érdemelhette ki a zöld jelzőt és az ezt igazoló tanúsítványokat. Jelölés, csomagolástechnikai és logisztikai forgalmazott berendezéseink: Leibinger, Hitachi kiskarakteres feliratozó berendezések; Avery Címkenyomtatók és címke felrakó berendezések; Avery Fólia felülnyomtatók; APS, ANSER HP technológiájú thermál tintasugaras feliratozók; Panasonic, CAB Lézer feliratozók, gravírozók; Adatgyűjtők, vonalkódolvasók; Termékérzékelők, PLC-k, ipari elektronikák; Adagolók, szállítószalagok, szállítópályák, állványok; Egyedi tervezésű anyagmozgató és csomagolástechnikai gépek. MASTERquALiTY Cégünk 2011-ben megalapította Nagy András Ákossal a Masterquality-t a Masterprint Kft. leányvállalatát. Ákos több mint 10 éves vezetői és értékesítői tapasztalatának, illetve széleskörű nemzetközi kapcsolatainak köszönhetően a Masterquality olyan megoldások magyarországi forgalmazását végzi, mint: Ishida kombinációs mérlegek, röntgenek ; Cama másodlagos csomagolási rendszerek; Skilled robotok. A japán Ishida 118 éves múltra tekint vissza. Piacvezető a kombinációs mérleg és minőségi ellenőrző, illetve csomagolási rendszerek tervezésében, gyártásában. 14 G S 1 v i l á g a m a g a z i n s z o l g á l t a t ó i k ü l ö n s z á m / 2

15 A L L I E D S z ö v e t s é g e s S z o l g á l t a t ó LEibinGER ipari TinTASuGARAS nyomtatók JET 2, JET 2 NEO ÉS JET 3 Főbb tulajdonságai: Felhasználóbarát, Windows CE operációs rendszerrel ellátva; Nagyméretű színes érintő képernyős kijelző; Speciális, szakaszos működésű hidraulikus rendszer; Hosszú idejű karbantartásmentes működés; Magas fokú megbízhatóság; Beszáradás-mentes feliratozó fej; Extrém alacsony oldószer és villamos-energia fogyasztás; Könnyű integrálhatóság, rendszerbe illesztés. HiTAcHi KiSKARAKTERES JELöLőK Főbb tulajdonságai: Felhasználóbarát, színes LCD kijelzővel ellátva; Képernyős hibaellátási menüvel; A nyomtatófej fröccsöntött alumínium házból készül; Egyedülálló, a magas feszültség elnyerésére tervezett 4m-es fejkábellel ellátva; A fejkábel szabadon választható, egyenes és 90 -ban hajlított között; Egyedülálló tinta visszajuttató rendszernek köszönhetően fogyóanyag párolgás csökkentése; A viszkozitás és sűrűség ellenőrzés lecsökkenti a fogyóanyag felhasználást. Az olasz Cama csoport vezető szállítója a fejlett technológiájú másodlagos csomagolási rendszereknek, új innovatív megoldásokkal. A Cama másodlagos csomagoló gépsorok elfogadott mottója: Technológia hozzáadott értékkel. EGYEdi, illetve integrált MEGOLdáSOK Cégünk egyedi, illetve integrált megoldásokkal is foglalkozik: Jelöléstechnikai szaktanácsadás; Jelöléstechnikai berendezések szakszervize; Integrált rendszerek tervezése és kivitelezése; Testreszabott szoftverek tervezése és telepítése. Értékesített berendezéseink meghatározó részét a kiskarakteres tintasugaras feliratozók és jelölők teszik ki. Ezen technológia általunk képviselt, a piac két legmagasabb minőségű berendezését mutatjuk be: A I. századi precíz német technológia kel életre a LEibinGER gyártó ipari tintasugaras nyomtatóiban. A Jet 2, Jet 2 Neo és Jet 3 nyomtatók számos innovatív tulajdonságaikkal, magas szintű megbízhatóságukkal, takarékos üzemeltetési és karbantartási költségeikkel tűnnek ki a piac és a versenytársak jelölő berendezései közül. A Masterprint Kft. a Hitachi kiskarakteres jelölők kizárólagos forgalmazója is, hazánkban és Szlovákiában. A Hitachi berendezései bizonyított, megbízható az egyik legrégebbi múltra visszatekintő technológiai megoldást és több mint 35 éves tapasztalatot nyújtanak a jelölés és csomagolóipar számára. A Hitachi ipari feliratozó berendezései hozzásegítik a vevőt termékei nyomon követésére adatkódokkal, vonalkóddal, minőség megőrzési idővel bármilyen csomagolóanyag felületén. Amennyiben szívesen dolgozna egy kipróbált, évtizedes gyakorlatot szerzett csapattal, bizonyított megbízható berendezéseket kíván üzemeltetni, komplex és beruházás-optimalizált megoldást keres jelölés és csomagolástechnikai problémáira, forduljon hozzánk bizalommal! G S 1 v i l á g a m a g a z i n s z o l g á l t a t ó i k ü l ö n s z á m / 2 15

16 o D I N Te c h n o l o g i e s B u d a p e s t A megbízható RFID partner Az ODIN Technologies az RFID (rádiófrekvenciás azonosítás) megoldások kialakításának, telepítésének és hitelesítésének vezető szakértője. Az ODIN Technologies Budapest, az ODIN Technologies regionális központjaként az RFID telepítések és tesztelések terén meghatározó szerepet játszik Európában. Az RFid alkalmazásának fő értékei: költségcsökkenés, átláthatóság, emberi hibázások minimalizálása. odin Technologies Budapest Kft Budapest, Kondorosi út 3. Tel.: Az ODIN Technologies Budapest, az ODIN Technologies regionális központjaként az RFID telepítések és tesztelések terén meghatározó szerepet játszik Európában: ügyfelei közé tartozik pl. Magyar Posta, Philips, Unilever, Főkert, MKB Bank, Magyar Telekom és számos nagy hazai könyvtár és kórház. Az ODIN Technologies Budapest saját fejlesztésű fejlett eljárásmódokkal, módszerekkel és szoftverekkel rendelkezik, amelyek megfelelnek az európai igényeknek és az ETSI szabványnak. Az ODIN Technologies Budapest nagy hangsúlyt fektet a tudományos háttér megteremtetésére. Működésének biztos alapja az egyedülállóan felszerelt tesztlaboratórium, az elhivatott szakembergárda. Az RFID azonosítás nem új technológia, már kb. 50 éve létezik. Az RFID lehetővé teszi tárgyak, eszközök, áruk, emberek, állatok, növények egyedi és gyűjtő azonosítását, nyomonkövetését, észlelését, helymeghatározását. Az RFID technológia érintés és közvetlen rálátás nélkül valósít meg adatátvitelt egy hordozható címke (tag, transzponder) és az olvasó között, így a megjelölt termékek egy időben nagy számban és távolról azonosíthatóak. A leolvasott adatok IP hálózaton adatbázisba, komplex informatikai rendszerbe továbbítódnak, így az adatbevitel külső beavatkozás nélkül, automatikusan történhet. Hamisítások csökkentése RFID címkék elhelyezésével a hamisított termékek gyorsan kiszűrhetők. Megnövelt hatékonyság Az RFID lehetővé teszi a szállítások automatikus nyomonkövetését, így az ügyfeleket értesíteni lehet a szállítás pontos idejéről és lehetővé válik a valós idejű számlázás. Munkaköltségek csökkenése Az RFID csökkenti a kézi beavatkozások, illetve az elosztási pontokon a vonalkód-leolvasások szükségességét, ezáltal lehetővé válik a munkaerőforrás optimalizálása. visszárukezelés segítése Az RFID alapú termékkövetés eredményei a visszaküldött áruk folyamatát automatizálják és átláthatóvá teszik az elosztási lánc során. Készletkövetés A lopások, a készlet nem megfelelő kezelése és hibás megrendelésteljesítés, jelentős készlethiányt is okozhatnak. Ezt a veszteséget az RFID bevezetése minimalizálja, de akár meg is szüntetheti. valósidejű készletnyilvántartás, azonnali leltár Az RFID pontos és automatikus leltárvezetést tesz lehetővé, támogatja a fegyelmezett készletgazdálkodást. csökkenő emberi hibázási lehetőségek Az egyes termelési, vagy logisztikai pontokon felállított automatikus azonosító pontok kizárják az emberi hibázás lehetőségét, ezzel csökkentik a tévedések számát és növelik a munkafolyamatok hatékonyságát. ALKALMAZáSi TERÜLETEK Élelmiszeripar: a gyártás és feldolgozás folyamatainak precíz nyomon követésére. Kereskedelem: a raktározás és kiszállítás logisztikai folyamataink kontrolálása, a környezeti körülmények (pl. hőmérséklet) folyamatos regisztrálása, a termék várható 16 G S 1 v i l á g a m a g a z i n s z o l g á l t a t ó i k ü l ö n s z á m / 2

17 A L L I E D S z ö v e t s é g e s S z o l g á l t a t ó Drop boksz 7/24 automata könyv-visszavételi állomás RFID a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtárban leltár kézi olvasóval ESETTAnuLMánY TáRGYi ESZKöZ LELTáR Az ODIN Budapest mérnökei által tervezett és telepített RFID rendszer bevezetésével a vállalkozás olyan innovatív készletgazdálkodási megoldáshoz jutott, melynek során a jelenlegi készletnyilvántartással kapcsolatos adminisztratív munkaidő pl. a leltározásra fordított idő a töredékére csökkent. Az új technológia használata során a leltárt végző személynek elegendő egy mobil RFID olvasóval megközelíteni a leltározandó tárgyakat, hogy azok automatikusan, egy időben azonosításra kerüljenek. WIFI hálózatot használva az alkalmazás azonnal továbbítja és összeveti az adatokat a központi adatbázissal. A rendszer további előnye, hogy képes különálló vagy hierarchikus módon rendezett leltári egységeket is kezelni. Az RFID technológiával támogatott rendszer segítséget nyújt a biztonsági kamerarendszer és a beléptető rendszerek részeinek elektronikus követéséhez, azok mindenkori aktuális helyének nyilvántartásához, a szerelési folyamatok követéséhez. A következő információkat tartja nyilván: az egyes eszközök adatai, az egyes munkákat elvégző munkatársak, az eszközök felvételének, vagy beszerelésének ideje, a munkák helyszíne, az eszközök aktuális és múltbeli helyei. A napi munka során a munkatársak egy kézi RFID olvasó eszközzel indulnak el a karbantartási munkákat elvégezni, és az eszközökön elhelyezett RFID chip alapján rögzítik az egyes nyilvántartásba vett eszközök mozgásait. Az adatok áttöltése minden bankfiókban szinkronizációs állomásokon történik. A központi adatbázisból lekérdezhetők az egyes eszközök, eszközcsoportok adatai, megjeleníthető azok életútja, pillanatnyi helye. felhasználási idejének dinamikus meghatározása érdekében. Egészségügy, gyógyszeripar: gyógyszerek, vérkészítmények, laborminták gyártási, tárolási és szállítási kondícióinak szabályozására, kontrolálására és regisztrálására, egyedi azonosításra, logisztikai területen. ipar: vezeték nélküli, mobil mérésadatgyűjtésre, vezérlésre, a minőségbiztosítás érdekében, a logisztikai területeken. biztonsági szolgáltatás: valós idejű telepmonitoring. Szálloda, mosoda: textilek nyomon követése, lopásvédelem. G S 1 v i l á g a m a g a z i n s z o l g á l t a t ó i k ü l ö n s z á m / 2 17

18 P á t r i a N y o m d a Z r t. Pátria Nyomda Zrt.: innováció, hagyomány és szaktudás A Pátria teljes körű nyomdai szolgáltatást nyújt ügyfeleinek. A tanácsadástól a kivitelezésen át a szállításig minden ügyféligényt állandó, megfelelően magas színvonalon képes kiszolgálni. A társaság fontos újítása volt pár éve, hogy akciós termékeit gyorsnyomdája akár a megrendeléstől számított 24 órán belül saját futárszolgálattal szállítja ki ügyfeleinek. Pátria Nyomda Zrt Budapest, Hunyadi János út 7. Tel.: Aközel 120 éves múltra visszatekintő Pátria Nyomda Zrt. mára Magyarország egyik vezető nyomdaipari vállalatává vált. A 380 munkatársat foglalkozató társaság a pénzügyi válság kezelésében is komoly sikereket ért el, az innovációra épülő stratégiájának köszönhetően közel 18 millió EUR árbevételt ért el év végén. A társaság a világméretű pénzügyi válság és a rendkívüli külső körülmény ellenére tovább folytatta az innovációra épülő üzleti stratégiája megvalósítását. Az elmúlt 4 5 évben csaknem 9 millió EUR fejlesztést hajtott végre szolgáltatási színvonalának emelése érdekében. állandó FEJLESZTÉS ÉS MEGúJuLáS A Pátria Nyomda Zrt. egyenletes, dinamikus fejlődésének köszönhetően a társaság mára rugalmas szolgáltatóvá nőtte ki magát, ahol minőségi, igényes nyomdai termékek alkotják a termékpalettát. A kiemelten magas minőségű gyártási potenciál alapja a korszerű technológia és géppark, ami az évek óta konzekvensen végigvitt fejlesztési stratégia eredménye. A cég fő profilja a folyamatos fejlesztések ellenére is változatlan, az ügyviteli és üzleti nyomtatványok egyik vezető magyarországi vállalataként a Pátria közel 2000-féle saját gyártású terméket kínál ügyfeleinek. A géppark fejlesztésével a társaság éppen ezért elsősorban az egyéb színes kiadványok piacára koncentrált az elmúlt időszakban. A színes nyomtatványok hatékonyabb előállítását célzó projekt keretében csaknem 9 millió EUR-t költött új gépekre, aminek eredményeként 3 új Heidelberg nyomógéppel egészítette ki gépparkját, színes digitális gépeket szerzett be, a kötészetet pedig ragasztókötő gépsorral fejlesztette tovább. A Pátria Nyomda Zrt. büszkén mondhatja el magáról, hogy 9 digitális gépével, 4 íves és 4 tekercses nyomógépével, 6 állomásos borítékoló egységével, komplett kötészeti részlegével, és a legmagasabb fokú biztonsági minősítésével, mindenkor korszerű és komplex nyomdaipari szolgáltatást és megoldást képes nyújtani ügyfelei számára. névjegytől A RÉSZvÉnYiG A társaság az ügyviteli nyomtatványok előállításának egyik specialistájaként egyedi gyártású, a megrendelő arculatának, elképzelésének megfelelően sorszámozott, perforált, illetve megszemélyesített ügyviteli és egyéb nyomtatványok íves és leporellós kivitelezését is magas szinten látja el. Ezen túlmenően minden nyomtatott terméktípussal versenyképes áron és kiemelkedően magas gyártási minőségben áll ügyfelei rendelkezésére, legyen szó katalógusról, szórólapról, újságról, DM levélről vagy bármilyen magas minőségű, színes reklámtermékről, vagy akár presztízskiadványról. TELJES KöRű nyomdai SZOLGáLTATáSOK A Pátria partnerei a lehetőségek rendkívül széles palettájáról választhatnak egyedi, testre szabott nyomdai megoldásokat, szolgáltatá- 18 G S 1 v i l á g a m a g a z i n s z o l g á l t a t ó i k ü l ö n s z á m / 2

19 A L L I E D S z ö v e t s é g e s S z o l g á l t a t ó sokat, termékeket. Az elképzelések megvalósítása már a nyomda feladata, az ötlettől a kivitelezésig. A Pátria Nyomda teljes körű nyomdai szolgáltatásokkal áll ügyfelei rendelkezésére. Legyen szó akár tanácsadásról, akár kreatív tervezésről, akár gyártásról. Amikor egy ügyfél a Pátriához fordul, nem egyszerűen nyomdaipari kapacitást vásárol, hanem azt a szaktudást, tapasztalatot és stabil technológiai bázist, amely lehetővé teszi, hogy az adott feladatot mindenkor a megrendelő erőforrásaihoz és üzleti tervéhez optimalizálva lehessen megoldani. A Pátriában minden új ügyfélkapcsolat és projekt fejlesztéssel és tervezéssel indul: a nyomda biztosítja ügyfelei számára azokat a nyomdaipari innovációkat és szakértelmet, melyek valódi értéket jelentenek az együttműködés során. A PáTRiA SZáMOKbAn 118 év tapasztalat EuR éves árbevétel 380 munkatárs féle saját gyártású termék m 2 terület tonna papír felhasználása évente 10 tonna festék felhasználása évente 80 beszállító partner (irodaszer divízió) viszonteladó partner (irodaszer divízió) cikkszámú termékpaletta (irodaszer divízió) G S 1 v i l á g a m a g a z i n s z o l g á l t a t ó i k ü l ö n s z á m / 2 19

20 P S I o N R e n d s z e r h á z K f t. PSION Rendszerház Kft. A Psion Rendszerház Kft. hazai hátterével kapcsolódik a Psion cégcsoport nemzetközi hálózatába, cégünk 2006 őszén megszerezte az ISO 9001 minősítést. Több mint két évtizede kínálunk mobil számítástechnikai megoldásokat ügyfeleink számára. Az általunk forgalmazott ipari hardvereszközök segítik a terepi, irodán kívüli munkavégzést, növelik a hatékonyságot, így az egész vállalati növekedés, eredményesség szolgálatában állnak. Értékesített készülékeink száma közelít a db-hoz, melyek jó része jelenleg is üzemelő rendszerek alappillérei. Cégünk tulajdonosi és technológiai váltása után több termékcsoport is megtalálható termékválasztékunkban. LEGFőbb céljaink Gyors reagálás az ügyfelek igényeire; Termékeink maximális teljesítményének biztosítása; Alkalmazkodás a növekvő üzleti igényekhez; Forradalmi elkötelezettség a modularitás, nyílt innováció és a testreszabott megoldások terén. FORGALMAZOTT TERMÉKEinK A Psion Teklogix korábbi gyártmányai SIBO, EPOC alapú készülékek Magyarországon kizárólag nálunk kaphatók; Az elmúlt évek egyik legsikeresebb PDA eszköze a Workabout sorozat korszerű, Windows alapú változata Workabout Pro G2 család, valamint a Psion termékek egyre változó és megújuló termékeinek teljes palettája; Unitech, Bluebird, Groupsense. Opticon, Handheld, plore hardver termékek. Budapesti bemutatótermünkben a forgalmazott készülékek teljes választéka megtekinthető és kipróbálható. PSIoN Rendszerház Kft Budapest, Tűzoltó u. 59. Tel.: G S 1 v i l á g a m a g a z i n s z o l g á l t a t ó i k ü l ö n s z á m / 2

PÖRGESSÜK FEL A LOGISZTIKAI FOLYAMATOKAT! - Áruátvétel professzionálisan

PÖRGESSÜK FEL A LOGISZTIKAI FOLYAMATOKAT! - Áruátvétel professzionálisan PÖRGESSÜK FEL A LOGISZTIKAI FOLYAMATOKAT! - Áruátvétel professzionálisan Krázli Zoltán - vezető szakértő IBCS Nyílt nap - 2014. szeptember 17. Tartalom I. Miért van szükség szabványokra? II. A GS1 szabványrendszerről

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

Iparágak. Integrált vállalatirányítás. Ügyfélkapcsolat-kezelés. Jelentéskészítés. Üzleti intelligencia. Döntéstámogatás. Üzleti folyamatmenedzsment

Iparágak. Integrált vállalatirányítás. Ügyfélkapcsolat-kezelés. Jelentéskészítés. Üzleti intelligencia. Döntéstámogatás. Üzleti folyamatmenedzsment Ügyfélkapcsolat-kezelés Integrált vállalatirányítás Iparágak Üzleti intelligencia Üzleti folyamatmenedzsment Rendszerfejlesztés Logisztika és disztribúció Rendszerintegráció Üzleti tanácsadás, oktatás

Részletesebben

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása.

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása. IRODAI MEGOLDÁSOK Történetünk A Pannon Papírt 2005-ben magyarországi magánszemélyek alapították győri székhellyel, többéves papír-írószer kereskedelmi tapasztalattal. A régi kereskedők szakmai elkötelezettsége

Részletesebben

Modern technológiák alkalmazása a hulladékszállítási rendszerben. Fehér Zsolt zsolt.feher@psion.hu

Modern technológiák alkalmazása a hulladékszállítási rendszerben. Fehér Zsolt zsolt.feher@psion.hu Modern technológiák alkalmazása a hulladékszállítási rendszerben Fehér Zsolt zsolt.feher@psion.hu 2011.06.23. 2 Tartalom A PSION Rendszerház Kft-ről Termékválasztékunk, mobil megoldásaink BIP 1300 és BIP

Részletesebben

JELÖLÉSTECHNIKA ÉS KÓDBIZTONSÁG KORSZERŰEN

JELÖLÉSTECHNIKA ÉS KÓDBIZTONSÁG KORSZERŰEN JELÖLÉSTECHNIKA ÉS KÓDBIZTONSÁG KORSZERŰEN Biztos pont a termelésben : AMSY Jelöléstechnika Kft. CSAOSZ workshop 2013. november 20. TÉMÁK: 1. Jelölési igény megvalósítása 2. A jelölés körülményei 3. Az

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

PRÉMIUM TULAJDONSÁGOK VALÓS IDEJŰ NYOMKÖVETÉS ÜZLETI INTELLIGENCIA (BI) JELENTÉS

PRÉMIUM TULAJDONSÁGOK VALÓS IDEJŰ NYOMKÖVETÉS ÜZLETI INTELLIGENCIA (BI) JELENTÉS Mobil megoldások A Mobiz egy, az értékesítést támogató mobil alkalmazás, ami az területi képviselők napi feladatainak végrehajtását segíti. Széleskörű kommunikációt tesz lehetővé a cég központja, az értékesítők

Részletesebben

A CityPass rendszer Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Nemzeti Innovációs Hivatal NetLock Kft. intelligens kártyán alapul

A CityPass rendszer Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Nemzeti Innovációs Hivatal NetLock Kft. intelligens kártyán alapul A CityPass rendszer A CityPass közösségi kártyarendszert és szolgáltatást egy többszereplős konzorcium fejlesztette ki a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ és a Nemzeti Innovációs Hivatal támogatásával.

Részletesebben

AP-OFFICE Kereskedelmi és Tanácsadó Kft 1056 Budapest, Só u. 2. 1225 Budapest, Bányalég u. 60/B 2120 Dunakeszi, Pallag u. 25/B

AP-OFFICE Kereskedelmi és Tanácsadó Kft 1056 Budapest, Só u. 2. 1225 Budapest, Bányalég u. 60/B 2120 Dunakeszi, Pallag u. 25/B r e z s a d AP-OFFICE Kereskedelmi és Tanácsadó Kft 1056 Budapest, Só u. 2. 1225 Budapest, Bányalég u. 60/B 2120 Dunakeszi, Pallag u. 25/B ri o Telefon: +36 1 999 6346 +36 1 999 6347 +36 1 999 6348 Fax:

Részletesebben

Gyűjtő szinten. Alacsony 6 hónap >4 év Az alkalmazás bevezetéséhez szükséges idő

Gyűjtő szinten. Alacsony 6 hónap >4 év Az alkalmazás bevezetéséhez szükséges idő Állami Nyomda Nyrt. Alkalmazott RFID: Fókuszban a logisztika! Rácz László, chipkártya és RFID tanácsadó racz@any.hu, Telefon: 431 1393 Állami Nyomda Nyrt. www.allaminyomda.hu A feladat Milyen elvárásokkal

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar

Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar 89-ben 4 személy által alapított Kft. 2003-től régi tulajdonosokkal

Részletesebben

Bartimex Kft. Cégbemutató

Bartimex Kft. Cégbemutató Bartimex Kft. Cégbemutató A Bartimex Kft. magyar magánszemélyek tulajdonában álló, bankkártya és informatikai területen tevékenykedő, tanácsadó vállalkozás. Szakértőként elsősorban az üzleti és technológia

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform

Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Laszlovszky Gábor főosztályvezető Előzmények 1990- BSE Reformok az Európai Unió élelmiszer politikájában egyik alappillér a

Részletesebben

Innovatív eszközök, kártyarendszerek, megoldások

Innovatív eszközök, kártyarendszerek, megoldások Innovatív eszközök, kártyarendszerek, megoldások Bevezetés A Metacom Holding tulajdonában lévő Metapay Kft. által fejlesztett Metapay fizetési megoldás használatával komplett turisztikai kártyarendszert

Részletesebben

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára JÖVŐBIZTONSÁG A szoftver gyártója Invesztíció az elmúlt évben 1.700 új dolgozó 600 új fejlesztő 5.293 új programfunkció A harmadik

Részletesebben

ROOL Bázis - élelmiszeripar

ROOL Bázis - élelmiszeripar ROOL Bázis - élelmiszeripar ROOL Informatika Kft. www.rool.hu 4026 Debrecen, Péterfia u. 4. Tel.: 20/510-7853 ROOL Bázis célok Ágazatspecifikus megoldás az élelmiszeripar és beszállítói kör számára Operatív

Részletesebben

Tarts lépést a fogyasztói igényekkel!

Tarts lépést a fogyasztói igényekkel! Tarts lépést a fogyasztói igényekkel! KLIKKPATIKA CSOMAG Patika sorban állás nélkül A KlikkPatika Csomaggal olyan megoldást kínálunk, amellyel a mai fogyasztói igényeknek megfelelő kiszolgálást teszünk

Részletesebben

Kétszeri Dávid vezető szakértő GS1 MAGYARORSZÁG Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zrt. Visegrád, 2008. november 26.

Kétszeri Dávid vezető szakértő GS1 MAGYARORSZÁG Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zrt. Visegrád, 2008. november 26. Hatékony információáramlás globális szabványokkal - avagy miként támogatják a modern infokommunikációs eszközök a biztonságos élelmiszerek ellátási láncát Kétszeri Dávid vezető szakértő GS1 MAGYARORSZÁG

Részletesebben

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás cégjegyzékszámunk: 06-09-003238 adószám: 11094315-2-06 Cégünk a nagy ipari üzemek és a termelõ kisvállalkozások műszaki problémáinak megoldására

Részletesebben

új verziójának bemutatása

új verziójának bemutatása BIBLION könyvesbolti szoftver új verziójának bemutatása Hotel Holiday Inn 2011. június 22. Schwarczenberger Istvánné dr. Ügyvezető igazgató A tervezett program: 10:00 10:15 Köszöntő Schwarczenberger Istvánné

Részletesebben

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Az ITSource Kft. célja ügyfelei költséghatékony és rugalmas kiszolgálása. Cégünk olyan hosszú távú együttműködés megvalósítására törekszik, melynek során

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások RÖVID CÉGISMERTETŐ SZÁMOKBAN - 20 éve vagyunk jelen szállítmányozás, raktározás,

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

Vezetői információs rendszer

Vezetői információs rendszer Vezetői információs rendszer A stratégiai tervezés (általában a tervezés) elemzések, döntések, választások sorozata, melynek során a stratégiai menedzsmentnek elemeznie kell a környezetet, a szervezet

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

A szenzor technológia alkalmazása a hideg ellátási lánc problémáinak megismerésére

A szenzor technológia alkalmazása a hideg ellátási lánc problémáinak megismerésére A szenzor technológia alkalmazása a hideg ellátási lánc problémáinak megismerésére Rácz László chipkártya és RFID tanácsadó GS1 Magyarország II. Nyílt Nap Forrás: Unilever Italy Tartalom 1. Néhány szó

Részletesebben

Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság

Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság 2 1200-as sorozatú tűzjelző központ A biztonság nyugalma Tökéletes védelem az Ön igényihez szabva Az 1200-as sorozatú tűzjelző központ rugalmas,

Részletesebben

E-Beszerzés sikertényezői

E-Beszerzés sikertényezői E-Beszerzés sikertényezői Szomor László és S.Farkas Imre 1 Tartalom Az elektronikus beszerzés módjai Logisztikai webáruház a www.zenitkft.hu www.zenitkft.hu sikertényezői Logisztika Portálban rejlő lehetőségek

Részletesebben

Az azonosító a rádióhullám mezőben felhasználva annak energiáját válaszol az olvasó parancsainak

Az azonosító a rádióhullám mezőben felhasználva annak energiáját válaszol az olvasó parancsainak Állami Nyomda Nyrt. Alkalmazott RFID: Fókuszban a logisztika! Forrás: Amazon UK Rácz László, chipkártya és RFID tanácsadó Állami Nyomda Nyrt. www.allaminyomda.hu racz@any.hu, Telefon: 431 1393 RFID Radio

Részletesebben

A Mórakert TÉSZ információs rendszere

A Mórakert TÉSZ információs rendszere A Mórakert TÉSZ információs rendszere Berecz Patrícia DE AMTC GVK SU 2009-2009.08.27 Tartalom A Mórakert TÉSZ bemutatás Informatikai ellátottság Kommunikáció Egyéb informatikai rendszerek A Mórakert TÉSZ

Részletesebben

Fedezze fel a Legrand világát

Fedezze fel a Legrand világát Fedezze fel a Legrand világát MINDEN, AMI VILLANYSZERELÉS www.legrand.hu 15 éve Magyarországon! A Legrand Magyarország Villamossági Rendszerek Zrt. piacvezetõ a kisfeszültségû elektromos szerelvények gyártása

Részletesebben

Hogyan tudom soros eszközeimet pillanatok alatt hálózatba kötni?

Hogyan tudom soros eszközeimet pillanatok alatt hálózatba kötni? Hogyan tudom soros eszközeimet pillanatok alatt hálózatba kötni? Kritikus pontok Ethernet interfész soros eszközbe ágyazásakor Az ipari Ethernet technológia az alacsony költségeinek és jelentős hálózati

Részletesebben

Koschek Vilmos. Vonalkód Rendszerház Kft

Koschek Vilmos. Vonalkód Rendszerház Kft Miért RFID? Koschek Vilmos Vonalkód Rendszerház Kft Mirıl lesz szó? Vonalkód Rendszerház Kft Miért RFID? Gyakorlati példák megvalósított rendszerekből Koschek Vilmos Vonalkód Rendszerház Kft 2 1990 óta

Részletesebben

SURFACE SPECIALIST. Prospektus Kft Veszprém, Tartu u. 6. Tel.: Fax:

SURFACE SPECIALIST. Prospektus Kft Veszprém, Tartu u. 6. Tel.: Fax: SURFACE SPECIALIST Prospektus Kft. 8200 Veszprém, Tartu u. 6. Tel.: 06-88-422-914 Fax: 06-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda.hu Nyomdánk bemutatása Nyomdánkat magas technológiai színvonalú

Részletesebben

Bemutatkozó anyag, referenciák

Bemutatkozó anyag, referenciák Sales Database Kft. Bemutatkozó anyag, referenciák A cégről A Vállalkozás 2007 óta foglalkozik webes alkalmazás fejlesztéssel, kezdetben egyéni vállalkozásként, majd 2010 óta Sales Database Kft. néven.

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

WinNER. Integrált vállalatirányítási rendszer

WinNER. Integrált vállalatirányítási rendszer WinNER Integrált vállalatirányítási rendszer Miről szól a WinNER ERP rendszer? Üzleti folyamataihoz jól illeszthető, TESTRESZABHATÓ és MODULÁRIS felépítésű megoldással rendelkezzen Ügyvitele MINDIG NAPRAKÉSZ

Részletesebben

Információtartalom vázlata

Információtartalom vázlata 1. Ön azt a feladatot kapta munkahelyén, hogy mutassa be tanuló társainak, hogyan épül fel a korszerű logisztikai rendszer, és melyek a feladatai. Miről fog beszélni? Információtartalom vázlata - logisztika

Részletesebben

LogControl Raktármenedzsment

LogControl Raktármenedzsment LogControl Raktármenedzsment A rendszer kialakítása korszerű rendszertervezési módszertanok alkalmazása a hibalehetőségek minimálissá tétele (a lehető legtöbb helyen vonalkódok használata tárolóhely, cikk,

Részletesebben

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ 1 Mobil eszközök növekedési trendje 2 A mobil eszközök előnyei Támogatják a mobilitást, könnyű velük utazni, terepen munkát végezni Széles applikáció

Részletesebben

Az előadás témái: Az FMCG kereskedelem mai helyzete. Több információ a kereskedőknek -> A döntés előkészítés szerepe

Az előadás témái: Az FMCG kereskedelem mai helyzete. Több információ a kereskedőknek -> A döntés előkészítés szerepe Retail megoldások mindenkinek Járai Richard Oktatási igazgató avagy hogyan válik okosabbá a kereskedelem Az előadás témái: Az FMCG kereskedelem mai helyzete Több információ a kereskedőknek -> A döntés

Részletesebben

any.hu Magyar-Afrika Fórum Üzletkötési tapasztalatok Ghánában

any.hu Magyar-Afrika Fórum Üzletkötési tapasztalatok Ghánában Magyar-Afrika Fórum Üzletkötési tapasztalatok Ghánában ANY Biztonsági Nyomda csoport főbb adatai ANY Csoport: Magyarország, Románia, Bulgária, Szlovákia, Moldova CEE régió vezető biztonsági nyomdája Budapesti

Részletesebben

E-Számla Szerver szolgáltatás bemutató és díjszabás

E-Számla Szerver szolgáltatás bemutató és díjszabás E-Számla Szerver szolgáltatás bemutató és díjszabás E-Számlázás E-Archiválás E-Hitelesítés RENDESWEB Fejlesztési és Tanácsadó Kft. Kinek ajánljuk az E-Számla Szerver megoldást? Az E-Számla Szerver megoldást

Részletesebben

KÖLTSÉGHATÉKONY KÖZTISZTASÁGI HULLADÉKGYÜJTÉS

KÖLTSÉGHATÉKONY KÖZTISZTASÁGI HULLADÉKGYÜJTÉS Dr. Romhányi Gábor Lovák István KÖLTSÉGHATÉKONY KÖZTISZTASÁGI HULLADÉKGYÜJTÉS Szakmai nap 2011. Június 22. RG EGY. ADJ. Bemutatkozás Innotransz Mérnöki Iroda Kft. 1991 óta jelen a piacon Informatikai és

Részletesebben

iért pont Z-ROX? Célkit zésünk Értékeink Társadalmi szerepvállalás

iért pont Z-ROX? Célkit zésünk Értékeink Társadalmi szerepvállalás iroda megoldások kicsiknek és nagyoknak, minden mennyiségben nyomdai és csomagolási megoldások Cégünk a Xerox egyik meghatározó hazai képvisel je, az ISO 9001:2001 min ségirányítási rendszer tanúsítvány

Részletesebben

SAP Business One: hatékonyabb ellenőrzés, átláthatóbb üzleti folyamatok, megalapozottabb döntések, eredményesebb gazdálkodás

SAP Business One: hatékonyabb ellenőrzés, átláthatóbb üzleti folyamatok, megalapozottabb döntések, eredményesebb gazdálkodás SAP Business One: hatékonyabb ellenőrzés, átláthatóbb üzleti folyamatok, megalapozottabb döntések, eredményesebb gazdálkodás Budapest, 2015. április 9. Váradi László 1 itelligence 21 éve Magyarországon

Részletesebben

KKV-AKADÉMIA 2015. Előadó: Szeip Zsolt Innovációs, Projektmenedzsment és Fiskalizációs üzletágigazgató, Laurel Kft.

KKV-AKADÉMIA 2015. Előadó: Szeip Zsolt Innovációs, Projektmenedzsment és Fiskalizációs üzletágigazgató, Laurel Kft. KKV-AKADÉMIA 2015 Az online kassza előnyei, az adminisztráció könnyítésére használható tulajdonságai. A NAV-felé adminisztrációs kötelezettség, a cég számára hasznos információhalmaz és a nyilvántartási

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

icon by MACSA Tiszta. Gyors. Megfizethető. AZ ESÉLY A VÁLTÁSRA

icon by MACSA Tiszta. Gyors. Megfizethető. AZ ESÉLY A VÁLTÁSRA icon by MACSA Tiszta. Gyors. Megfizethető. AZ ESÉLY A VÁLTÁSRA AZ ESÉLY A VÁLTÁSRA icon, az új lézerjelölő a Macsa-tól Az icon egy specialista a Macsa-tól. Ez az új, kiskarakteres jelölő felszámolja a

Részletesebben

Minőségbiztosítás az internetes áruházaknál

Minőségbiztosítás az internetes áruházaknál Minőségbiztosítás az internetes áruházaknál Mecséri Ildikó kereskedelmi és minőségirányítási vezető ebolt Kft Minőségirányítás Kinek hasznos a minőségirányítás? Egy bizonyos méret felett fontos A nagy

Részletesebben

Beszerzés a Tesco-ban

Beszerzés a Tesco-ban Beszerzés a Tesco-ban Császár László Regionális Beszerzési & Flotta Menedzser 2015 december 09. 1 Tartalom Egységes Európai Tesco - Struktúra váltás a Tescoban Egységes Európai Beszerzés - A beszerzés

Részletesebben

Az Internet jövője Internet of Things

Az Internet jövője Internet of Things Az Internet jövője Dr. Bakonyi Péter c. docens 2011.01.24. 2 2011.01.24. 3 2011.01.24. 4 2011.01.24. 5 2011.01.24. 6 1 Az ( IoT ) egy világméretű számítógéphálózaton ( Internet ) szabványos protokollok

Részletesebben

Folyamat ésszerűsítés. Hidak a jövőbe. Szerszámok / Méréstechnika / Automatizáció

Folyamat ésszerűsítés. Hidak a jövőbe. Szerszámok / Méréstechnika / Automatizáció Folyamat ésszerűsítés Hidak a jövőbe Szerszámok / Méréstechnika / Automatizáció Küldetésünk Ön műszakilag igényes termékeket vagy alkatrészeket készít. Mi a gyártás hatékonyságáról és megbízhatóságáról,

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val)

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) A leolvasási feladat AS Szerver DB Számlázási, ügyfélszolgálati adatbázis Adatgyűjtő szerver Mobil adatgyűjtő AS szerver

Részletesebben

Új generációs tablet megoldások a szállodaüzemeltetés területén

Új generációs tablet megoldások a szállodaüzemeltetés területén MSZÉSZ 2013. őszi XL. Közgyűlés Új generációs tablet megoldások a szállodaüzemeltetés területén Marossy Dávid MICROS F&B Solutions Department Manager Mai témáink Infrastruktúra fejlődése, ami lehetővé

Részletesebben

Direkt Expressz. Az előremutató megoldás

Direkt Expressz. Az előremutató megoldás Direkt Expressz Az előremutató megoldás Bemutatjuk a TNT Direkt Expressz szolgáltatását DIREKT: A küldemény közvetlenül a célország hálózatába jut, elkerülve a nemzetközi elosztóközpontokat és raktárakat.

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2013. augusztus 26.

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2013. augusztus 26. SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2013. augusztus 26. SÓLYOM Befektetési és Vagyonkezelési Holding Korlátolt Felelősségű Társaság A SÓLYOM cégcsoport tagjai 2013 májusától alakultak meg folyamatosan. Először a SÓLYOM Befektetési

Részletesebben

LIBRA Virtua. Szoftver-mint-Szolgáltatás

LIBRA Virtua. Szoftver-mint-Szolgáltatás LIBRA Virtua Szoftver-mint-Szolgáltatás Szoftver mint szolgáltatás. Szoftver-mint-Szolgáltatás Az ügyviteli és vállalatirányítási rendszerek bonyolult szoftverek, amelyek telepítése, beállítása, oktatása

Részletesebben

A világ legkisebb bankfiókja

A világ legkisebb bankfiókja A világ legkisebb bankfiókja 1. Mobilbank - a folyamatos fejlődés története 2. Mit hoz a holnap? 3. A mobilfizetésről röviden 4. Együttműködési modellek Tartalom 5. Egy működő hazai példa és tanulságai

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Fejlődési tendenciák a logisztikában 105. lecke A fejlődési tendenciákat

Részletesebben

László Zsuzsanna Vezérigazgató. Integra Zrt. Budapest, 1037 Kiscelli utca 104. www.integra.hu 250-9900 laszlo.zsuzsanna@integra.hu 2015.03.

László Zsuzsanna Vezérigazgató. Integra Zrt. Budapest, 1037 Kiscelli utca 104. www.integra.hu 250-9900 laszlo.zsuzsanna@integra.hu 2015.03. László Zsuzsanna Vezérigazgató Integra Zrt. Budapest, 1037 Kiscelli utca 104. www.integra.hu 250-9900 laszlo.zsuzsanna@integra.hu 2015.03.05 Budapest, 2015.03.05 Néhány szó rólunk - Cégbemutatás Miért

Részletesebben

Nyomon követés az ellátási láncban mobil eszközökkel 3. HUNAGI Konferencia és Szakkiállítás

Nyomon követés az ellátási láncban mobil eszközökkel 3. HUNAGI Konferencia és Szakkiállítás Nyomon követés az ellátási láncban mobil eszközökkel 3. HUNAGI Konferencia és Szakkiállítás Budapest, 2012. március 21. 2011 Tartalomjegyzék A GS1, mint globális szervezet általános bemutatása A helyazonosításhoz

Részletesebben

Fejlődő technológiák alkalmazása a termék-nyomonkövetésre élelmiszerellátási

Fejlődő technológiák alkalmazása a termék-nyomonkövetésre élelmiszerellátási Fejlődő technológiák alkalmazása a termék-nyomonkövetésre élelmiszerellátási láncokban ÖSSZEFOGLALÓ K+F+I terület: nyílt élelmiszer ellátási láncok terméknyomonkövetési problémáinak megoldása. Kihívás:

Részletesebben

A gyártási rendszerek áttekintése

A gyártási rendszerek áttekintése SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Gyártócellák (NGB_AJ018_1) A gyártási rendszerek áttekintése Bevezetés A tantárgy célja A gyártócellák c. tárgy átfogóan foglalkozik a gyártás automatizálás eszközeivel, ezen

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. ERP integrált online vonalkódos raktár-irányítási rendszer bevezetési tapasztalatai

ESETTANULMÁNY. ERP integrált online vonalkódos raktár-irányítási rendszer bevezetési tapasztalatai ESETTANULMÁNY NY ERP integrált online vonalkódos raktár-irányítási rendszer bevezetési tapasztalatai Szaniszló Zsolt ICO Hungary Zrt. Sasfi Imre XAPT Hungary Kft. Várható erőforrás allokációs igények /

Részletesebben

K&H Bank innovatív szolgáltatása szállodák és éttermek számára

K&H Bank innovatív szolgáltatása szállodák és éttermek számára K&H Bank innovatív szolgáltatása szállodák és éttermek számára Tubai Csilla K&H Bank Bankkártya elfogadás vezetője MSZÉSZ Közgyűlés 2013.05.09.Kecskemét tartalom a K&H Bank a K&H Bank bankkártya elfogadás

Részletesebben

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén SONIMA Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén 1 Moduláris megoldások Manufacturing Gyártás Assembly Szerelés Industrial Ipari Cleaning tisztítás Warehousing Raktározás Logisztika Logistics

Részletesebben

MEE 56_DÉMÁSZ_BG_20090910 2009. szeptember 10. Oldal: 1.

MEE 56_DÉMÁSZ_BG_20090910 2009. szeptember 10. Oldal: 1. Oldal: 1. DÉMÁSZ MIRTUSZ munkairányító rendszer alapú üzleti folyamat integráció. Benke Gábor MEE 56. Vándorgyűlés Balatonalmádi 2009.09 Oldal: 2. TARTALOM Miért fontos az üzleti folyamatok integrációja?

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

Az EU 1169/2011 rendeletének hatásai, Esko szoftvermegoldások. Ratkovics Péter Partners Kft

Az EU 1169/2011 rendeletének hatásai, Esko szoftvermegoldások. Ratkovics Péter Partners Kft Az EU 1169/2011 rendeletének hatásai, Esko szoftvermegoldások Ratkovics Péter Partners Kft 1 Miről szól az EU 1169/2011 rendelete? Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás általános követelményei és

Részletesebben

Információk az árumozgás előtt, alatt és után komplex információkezelés a gyártótól a vevőig! Vatai Krisztina, Krázli Zoltán - GS1 Magyarország

Információk az árumozgás előtt, alatt és után komplex információkezelés a gyártótól a vevőig! Vatai Krisztina, Krázli Zoltán - GS1 Magyarország Információk az árumozgás előtt, alatt és után komplex információkezelés a gyártótól a vevőig! Vatai Krisztina, Krázli Zoltán - GS1 Magyarország MLE, Logisztikai Évkönyv 2013 Könyvbemutató - 2012. december

Részletesebben

EDITEL EDI szolgáltatások. Átfogó B2B megoldások üzleti adatok elektronikus cseréjére

EDITEL EDI szolgáltatások. Átfogó B2B megoldások üzleti adatok elektronikus cseréjére EDITEL EDI szolgáltatások Átfogó B2B megoldások üzleti adatok elektronikus cseréjére EDITEL HUNGARY connecting your business AZ EDITEL egy nemzetközi, vezető EDI (elektronikus adatcsere) szolgáltató, mely

Részletesebben

Működési vázlat: Egyéb feltétel. Opcionális rendszerelem. Központi kijelző. Ügyfél terminál érintő monitorral. Ügyfél. Ügyfél Hivatali PC.

Működési vázlat: Egyéb feltétel. Opcionális rendszerelem. Központi kijelző. Ügyfél terminál érintő monitorral. Ügyfél. Ügyfél Hivatali PC. Működési vázlat: Központi kijelző Kijelző Kijelző Hivatali PC Ügyfél Hivatali PC Ügyfél Ügyfél terminál érintő monitorral LAN vagy WiFi Ügyfél Hivatali PC Hivatali PC Sorszám nyomtató Ügyfél Kijelző Ügyfél

Részletesebben

a logisztikai informatikai rendszerekben

a logisztikai informatikai rendszerekben Az m-kereskedelem m alkalmazásai a logisztikai informatikai rendszerekben Logisztikai informatika 2005. 11. 21. Fodor Júlia A mobil kereskedelemben alkalmazható eszközök! Mobiltelefonok szolgáltatásai;

Részletesebben

EuroTier Újdonságok, Fejlesztések. GEA Farm Technologies

EuroTier Újdonságok, Fejlesztések. GEA Farm Technologies EuroTier 2012 - Újdonságok, Fejlesztések GEA Farm Technologies Tartalom 1. GEA DairyProQ - Az intelligens fejőállás-modul A különböző állásszerkezeti típusok teljes- és félautomatizált változatai 2. GEA

Részletesebben

Felkészülés az EU gyógyszer-ellenőrzési rendszeréhez való csatlakozásra

Felkészülés az EU gyógyszer-ellenőrzési rendszeréhez való csatlakozásra Felkészülés az EU gyógyszer-ellenőrzési rendszeréhez való csatlakozásra Mészárosné Balogh Réka, projektvezető Richter Gedeon Nyrt. reka.balogh@richter.hu 2015. november 6. A verifikációs rendszer szereplői

Részletesebben

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető!

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető! Lajstromszám: AL-1017 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET F.ny.t.sz.: 01-0271-04 TRÉNING AJÁNLATAINK Ahol nem csak papír szerezhető! MLE bemutatása A Magyar Logisztikai Egyesület tizenkilenc éves fennállása során

Részletesebben

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-commerce E-business Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-logisztika E-banking E-távmunka E-szolgáltatás E-beszerzés E-értékesítés E-szolgáltatás E-távmunka

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban A FLUID-WIN projekt Nyertes projekt az EU 6. Kutatás fejlesztési és demonstrációs keretprogramjában Prioritás: Információs Társadalom Technológiák

Részletesebben

Közösen értéket teremtünk

Közösen értéket teremtünk Csomagolófóliák Közösen értéket teremtünk Tartalom: 3 oldal: Cégprofil 4 oldal: Fóliatömlõk 5 oldal: Sík és egyéb fóliák 6 oldal: Konfekcionálás, adalékok és nyomtatás 7 oldal: Termékkínálat Cégprofil

Részletesebben

Az ilex - The Corporate Law Centre fő jellemzői

Az ilex - The Corporate Law Centre fő jellemzői www.ilexsystems.com Az ilex - The Corporate Law Centre fő jellemzői Mi az ilex? Az ilex elsősorban közepes és nagyvállalatok részére fejlesztett Intelligens jogi szolgáltató rendszer, mely képes összefogni,

Részletesebben

ERP rendszer a gyakorlatban az Anda Present Kft-nél

ERP rendszer a gyakorlatban az Anda Present Kft-nél ERP rendszer a gyakorlatban az Anda Present Kft-nél Cégünkről Piacvezető üzleti- és reklámajándék tárgy nagykereskedelem 20 éve a piacon Központi iroda és raktár (6.000m 2 ) Budapesten Front office irodák

Részletesebben

IBCS Inventory v3 Leltározási rendszer Aklan Attila IBCS Hungary Kft.

IBCS Inventory v3 Leltározási rendszer Aklan Attila IBCS Hungary Kft. IBCS Inventory v3 Leltározási rendszer Aklan Attila IBCS Hungary Kft. Leltározás Ősi probléma Már megint leltároznunk kell. Te számolod a nyilakat, én a szakócákat! Leltározás A LELTÁROZÁS a társaság kezelésébe,

Részletesebben

Kongsberg XP Auto: 24/7 folyamatos működés

Kongsberg XP Auto: 24/7 folyamatos működés Kongsberg XP Auto: 24/7 folyamatos működés A Kongsberg XP Auto teljesen automatizált, kivágó szerszám nélkül működő kivágó asztal, amit a csomagoló és a POP display ipar számára fejlesztettek ki. A sikeres

Részletesebben

Elmer Kft. Cégbemutató

Elmer Kft. Cégbemutató Elmer Kft. Cégbemutató 2012 Elmer Kft. Cím: 1145 Budapest, Amerikai út 98. Tel: +36-1-445-1951 Fax: +36-1-445-1968 E-mail: elmer@ciklo-group.com Web: www.elmer.hu Küldetésünk: Magyarország egyik vezető

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek nyílt forráskódú szoftverekkel. Herdon Miklós, Kaderják Gyula, Simon András

Ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek nyílt forráskódú szoftverekkel. Herdon Miklós, Kaderják Gyula, Simon András Ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek nyílt forráskódú szoftverekkel Herdon Miklós, Kaderják Gyula, Simon András Mi a CRM? A Customer Relationship Management, vagyis az ügyfélkapcsolat-menedzsment kifejezés

Részletesebben

DF20 Jet Fiber lézer jelölő berendezés

DF20 Jet Fiber lézer jelölő berendezés DF20 Jet Fiber lézer jelölő berendezés I. Bevezető II. Termék pontos megnevezése, ár III.Technikai jellemzők IV.Konfiguráció I. Bevezető DF20 DF20 Jet Fiber lézer jelölő berendezés DF20 Jet Fiber lézer

Részletesebben

EDITEL EDI szolgáltatások

EDITEL EDI szolgáltatások EDITEL EDI szolgáltatások Átfogó B2B megoldások üzleti adatok elektronikus cseréjére www.editel.hu EDITEL HUNGARY connecting your business AZ EDITEL egy nemzetközi, vezető EDI (elektronikus adatcsere)

Részletesebben

Az ásványgyapot új generációja

Az ásványgyapot új generációja Az ásványgyapot új generációja Egy selymes tapintású, kristálytiszta, nem éghető hő- és hangszigetelő ásványgyapot az URSA-tól PureOne az ásványgyapot új generációja URSA az Ön partnere elkötelezett a

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Állami Nyomda Rt. Nemzetközi minôsítések. Rendszerben gondolkozunk

Állami Nyomda Rt. Nemzetközi minôsítések. Rendszerben gondolkozunk RFID Megoldások Állami Nyomda Rt. Az Állami Nyomda Rt. biztonsági és üzleti nyomtatványok, valamint mûanyagkártyák nyomtatásán kívül, okmányok védelmi koncepciójának kidolgozására, továbbá elektronikus

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

READy Suite: mobil és fix kiolvasó hálózat fogyasztásmérőkhöz

READy Suite: mobil és fix kiolvasó hálózat fogyasztásmérőkhöz READy Suite: mobil és fix kiolvasó hálózat fogyasztásmérőkhöz Drive-by Okos telefon Multiterm Pro Kézi eszközzel történő mérőkiolvasás USB Meter Reader Fix hálózat Automatizált mérőleolvasás fix hálózaton

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA 31 341 01 0010 31 03-2012 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakma Kiváló Tanulója Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA Szakképesítés: 31 341 01 0010 31 03 Modulok: 0004-06 Az áruforgalom lebonyolítása

Részletesebben

K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY

K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY Gördülékeny ügymenet Microsoft Dynamics NAV-val Átfogó vállalatirányítási rendszert vezetett be a K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft.-nél az XAPT. A szállítmányozási

Részletesebben