FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság"

Átírás

1 FILANTROP Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a i éves beszámolóhoz

2 2 A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.) A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: FILANTROP Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Székhelye: 6000 Kecskemét, Ipar u. 2. A Társaság telephelye, fióktelepei: 6000 Kecskemét, Ipar u Kalocsa, Mócsy J. u Baja, Dózsa Gy. u Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 15 Tulajdonosi szerkezet: A jegyzett tıke összege: 100 % állami és önkormányzati tulajdon Ft Az adószáma: A cégjegyzékszáma: ( ) A statisztikai számjele: Alaptevékenység: 8122 Egyéb épület-, ipari takarítás a.) Alapítás, átalakulás A FILANTROP Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Kft. jogelıdjeit - a Bács-Kiskun Megyei Tızegkitermelı és Talajerı-gazdálkodási Vállalatot és a Bács-Kiskun Megyei Kéményseprı és Cserépkályha-építı Vállalatot - a Bács-Kiskun Megyei Tanács alapította 1949-ben. E két vállalat egyesülésébıl jött létre 1976-ban a Bács-Kiskun Megyei Kommunális Szolgáltató Vállalat. A változó gazdasági környezetben kialakuló új piacoknak megfelelıen a vállalat jelentısen bıvítette profilját egyrészt a tüzeléstechnika, másrészt a környezetvédelem irányába. Ezt tükrözte 1986-ban a vállalat nevének megváltoztatása FILANTROP Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Vállalat névre, miközben a vállalat profilja folyamatosan alkalmazkodott a piaci igényekhez. A Bács-Kiskun Megyei Vagyonátadó Bizottság XII. 31-én jogerısen hatályba lépett határozata alapján névváltoztatás nélkül önkormányzati vállalatként mőködött, mint egyes jogi személyek vállalata (55 tulajdonos önkormányzat). A vállalat alapítói joggyakorlói - a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata - a vállalat gazdasági társasággá szervezésérıl döntöttek és ennek

3 3 eredményeként a vállalat közhasznú társasággá alakult, így január 1-tıl kezdıdıen a társaság FILANTROP Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Közhasznú Társaság néven mőködik 46 település önkormányzatának tulajdonaként. A évi IV. törvény (Gt.) rendelkezése miatt Társaságunk óta nonprofit korlátolt felelısségő társaságként mőködik, közhasznúsági besorolással nem rendelkezik. Továbbra is megmaradtak azonban a sajátos rendelkezések, melyekre figyelemmel kell lenni, pl.: a taggyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az olyan szerzıdés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelıs szervvel köt, tagjainak osztalékot nem fizethet, de törzstıkével rendelkezik, ügyvezetıje van, az üzletrész a tagjaira átruházható, stb. b.) A tulajdonosok köre, tulajdoni hányaduk SORSZÁM TULAJDONOS MEGNEVEZÉSE TULAJDONI HÁNYAD (%) RÉSZ TÖRZSBETÉT (e Ft) ÖSSZES 1. Magyar Állam 80, Kecskemét M. J. Város Önk. 6, Kalocsa Város Önk. 4, Baja Város Önk. 1, Jánoshalma Önk. 0, Foktı Önk. 0, Dusnok Önk. 0, Mélykút Önk. 0, Bátya Önk. 0, Nemesnádudvar Önk. 0, Hajós Önk. 0, Fajsz Önk. 0, Öregcsertı Önk. 0, Császártöltés Önk. 0, Homokmégy Önk. 0, Szakmár Önk. 0, Madaras Önk. 0, Fülöpszállás Önk. 0, Bácsbokod Önk. 0, KÖZÖS TULAJDON I. 0, Miske Önk. 270 Drágszél Önk. 90

4 KÖZÖS TULAJDON II. 0, Lajosmizse Önk. 200 Felsılajos Önk. 20 Kunadacs Önk. 40 Kunbaracs Önk. 20 Kunpeszér Önk. 20 KÖZÖS TULAJDON III. 0, Jászszentlászló Önk. 50 Bugac Önk. 120 Bugacpusztaháza Önk. 20 KÖZÖS TULAJDON VI. 0, Apostag Önk. 80 Dunavecse Önk. 90 KÖZÖS TULAJDON V. 0, Felsıszentiván Önk. 70 Rém Önk. 60 KÖZÖS TULAJDON VI. 0, Borota Önk. 50 Kéleshalom Önk. 20 Kunfehértó Önk. 70 KÖZÖS TULAJDON VIII. 0, Érsekcsanád Önk. 80 Érsekhalma Önk. 70 KÖZÖS TULAJDON IX. 0, Katymár Önk. 70 Bácsborsód Önk. 50 KÖZÖS TULAJDON X. 0, Dunatetétlen Önk. 30 Géderlak Önk. 40 Ordas Önk. 20 Uszód Önk. 80 Ujtelek Önk. 60 ÖSSZESEN :

5 5 c.) A Társaság vezetıi, tisztségviselıi A Társaság képviseletére jogosult: A Felügyelı Bizottság tagjai: DONGÓ JÓZSEF ügyvezetı 6100 Kiskunfélegyháza, XI. körzet tanya 449. KOVÁCS ANTAL (a Felügyelıbizottság elnöke) 6523 Csátalja, Erzsébet u. 4 KOHAJDA LÁSZLÓ 6000 Kecskemét, Ág u. 36. FERENCZI LÁSZLÓ 6440 Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 64. A beszámolót készítette: HALASI BERNADETT gazdasági vezetı 6032 Nyárlırinc, Árpád u. 7. PM nyilvántartási szám: A Társaság könyvvizsgálatra kötelezett, melyet GYÖNGYÖSI IMRE (6300 Kalocsa, Árendás u. 50.) végez. Engedély száma: Kamarai engedély száma: A könyvvizsgáló ben összesen ,-Ft díjazásban részesült. d.) A Társaság tevékenységi köreinek rövid bemutatása Kéményseprı-ipari közszolgáltatás (főtéstechnikai üzletág), mint fı tevékenység A Társaság a kéményseprı-ipari szolgáltatásainak jelentıs részét önkormányzati kötelezı feladatként látja el. A kötelezı feladatok körébe az un. sormunka végzés (kéményseprés, kéménytisztítás), illetve a 4 éves mőszaki felülvizsgálat tartozik. Ez utóbbi a sormunka keretében elvégzendı felülvizsgálat, mely kiegészíti az éves ellenırzést. A 4 éves mőszaki felülvizsgálat díja 2013 óta jogszabályi rendelkezéseknek eleget téve arányosan beépítésre került az éves szolgáltatási díjtételbe. Az elızıek mellett megrendelésen alapuló bár volumenében egyre csökkenı főtéstechnikai szolgáltatásokat is végez a társaság. Ilyen például a lakhatási engedélyhez szükséges kéményvizsgálat, elızetes engedélyezés, pályázathoz szükséges állapotfelmérés. A főtéstechnikai üzletág a kötelezı közszolgáltatási tevékenységét 79 megyei településen látja el, beleértve Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területét is. A társaság tevékenysége az élet- és vagyonvédelem szempontjából alapvetı feladat, melynek szakszerő, minden igényt kielégítı, megbízható elvégzése alapkövetelmény, az udvarias szolgáltatási magatartás egyidejő betartásával.

6 6 Környezetvédelmi üzletág Ezen a területen változatlanul a korábbi évtizedekben (20-30 év) felhalmozott ártalmatlanítási kötelezettségek felszámolása a legfontosabb feladatunk. ben a Kecskeméti telephelyet terhelı környezetvédelmi kötelezésnek teljes mértékben sikerült eleget tennünk. A FILANTROP Kft. részére a Környezetvédelmi Felügyelıség /2002. számú jogerıs határozatában a Kecskemét, Ipar u. 2. számú telep felszín alatti kezelıágyásainak felszámolását írta elı, melyet a benyújtott, dokumentumokkal alátámasztott készre jelentést a /2012. számú határozatával elfogadottnak nyilvánított. További kötelezés kezdeményezésétıl eltekintett. A telepen lévı figyelıkút ( 1 db ) rendszert ettıl függetlenül továbbiakban is mőködtetni kell, ami negyedéves akkreditált mintavételezést és laborvizsgálatok megrendelését jelenti szerzıdés alapján. Harkakötönyi telep vonatkozásában a Környezetvédelmi Felügyelıség /2008. számú határozatban megállapította, hogy változatlan monitorozás ( 7 db figyelıkút ) és területhasználat meghagyása mellett a telepen lévı kezelıágyásokat nem kell kiüríteni. Amennyiben a vízvizsgálati eredményekben kedvezıtlen változás következik be, haladéktalanul tájékoztatni kell a hatóságot, aki elrendeli a szükséges intézkedéseket. A Törökfái Nyárfás telepre vonatkozóan a Környezetvédelmi Felügyelıség a /2007. számú, illetve a /2008. számú határozatában a korábban elıírt ártalmatlanítás december 31-ei befejezésére vonatkozó határidı módosítási eljárást felfüggesztette a polgári peres eljárás jogerıs befejezéséig. A polgári peres eljárás, a szüneteltetés idejének lejártával, ez év május végén megszőnik, amikor a kötelezések életbe lépnek. Állami pályázati források bevonásának elindítása megtörtént, ettıl függetlenül indokolt egy személyes konzultáció a Környezetvédelmi Felügyelıséggel, ahol a Társaság lehetıségeinek és kötelezettségeinek megtárgyalása szükséges. A környezetvédelmi üzletág keretében ben szaktanácsadást, környezetvédelmi szolgáltatást folytattunk külsı megrendelık részére, melybıl 774 árbevételt realizált a Társaság. Jelentısebb eredmény eléréséhez egy jól átgondolt marketing tevékenységre lenne szükség, melyhez jelenleg nem rendelkezünk elegendı forrással. Sajnos a fentebb említett kötelezettségek miatt felmerülı költségek eredményeként e tevékenység továbbra is veszteséget termel. Egyéb tevékenységek: Eredmény szempontjából az egyéb tevékenységek közül jelentıs az ingatlanok bérbeadása. A keletkezı árbevétel évek óta stabilnak mondható. A bérbeadás terén megvizsgáltuk az üresen álló raktárhelységeink bérletbe adásának további lehetıségét. Azokat meghirdettük. Raktárhelységek bérletének piacán azt tapasztaljuk, hogy nagy a

7 7 kínálat, a kereslet viszont csökken. Egyre több vállalkozás szőnik meg, hagy hátra bérelhetı telephelyeket, raktárhelyeket. A megrendelésen alapuló háztartási tüzelıberendezések, készülékek, valamint a kazán és egyéb tüzelıberendezések javítása, karbantartása, biztonságtechnikai mőszeres vizsgálata sajnos az utóbbi években jelentıs mértékben visszaesett évet megelızıen ezt a tevékenységet saját munkavállalókkal láttuk el óta a meglévı szerzıdéseink megtartása érdekében alvállalkozó bevonása vált szükségessé. A fıtevékenységhez képest elenyészı eredményt termelı tevékenységeink: szellızırendszerek és szemétledobók tisztítása, környezetvédelmi szolgáltatás, értékesítés II. félévétıl megrendeléses alapon végezzük a társasházak szellızırendszereinek és szemétledobóinak tisztítását. A végzett tevékenységünk kezdetben kedvezı visszhangra talált, de sajnos már a év során visszaesés volt érezhetı, mely a további években tovább hanyatlott. E tevékenység körében jelentıs versenyhelyzet alakult ki országos és térségi szinten egyaránt. A szolgáltatás igénybevételét hasonlóan a kéményseprı-ipari közszolgáltatással az ár és az elvégzett munka színvonala alapozza meg. Társaságunk e szolgáltatás terén rendelkezik potenciális kapacitással és piaccal, de ahhoz, hogy az eredményességet ki tudja aknázni, szükséges a kor mai színvonalára felhozni az eszközállományt. Folyamatosan kutatjuk az új szolgáltatási területeket. A samott béléscsövek, Montel kémény köpeny elemek, főtéstechnikai anyagok, alkatrészek értékesítése évrıl-évre növekvı árbevételt produkált januárban életbelépett új kéményseprı-ipari törvény (i XC. tv.) e termékek forgalmazását megtiltotta a kéményseprı tevékenységet végzıknek, így a Filantrop Kft. számára is. A kereskedelmi üzletág ebbıl kifolyólag minimálisra csökkent, jelenleg a törvény által megengedett CO érzékelık forgalmazását végezzük augusztusában új tevékenységgel indultunk ingatlan közvetítés tekintetében. A szolgáltatást egy részmunkaidıs alkalmazottal lájuk el. Mivel induló tevékenységrıl van szó, az elért árbevétel egyenlıre nem volt jelentıs. Az elsı évben a tevékenység csekély mértékő veszteséget realizált, ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy ezáltal egy korábbi munkaerıt ıriztünk meg. e.) Piaci helyzet január 1-jén hatályba lépett a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló i XC. törvény (továbbiakban: Kskt.), valamint annak végrehajtási rendeletei, a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet és a

8 8 kéményseprı-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet. A Kskt. új alapra helyezi a közszolgáltatás ellátását és a korábbi szabályozásnál sokkal részletezıbb módon, eddig önkormányzati rendeletekben szabályozott kérdésekre is kiterjed. A kéményseprı szakma úgy ítéli meg, hogy helyes volt az új jogszabályi környezet megteremtése, amely mind szakmailag, mind financiálisan is rendezte volna a kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatás helyzetét Magyarországon év elejétıl a magyar családok védelme és támogatása érdekében, a multinacionális, külföldi tulajdonú áram és földgáz szolgáltató vállalatok extraprofitja ellenében életbe lépı 10 %-os rezsicsökkentési célkitőzés folyamába a május 28-i Kormányhatározat alapján a kéményseprı-ipari közszolgáltatás kis- és közepes gazdasági társaságai is bekerültek. E döntés a kéményseprı-ipari közszolgáltatoknál %-os díjmérséklést jelentett (országos átlag 30 %). E tény mellett azt is ki kell emelni, hogy az egyéb szolgáltatóktól eltérıen a rezsicsökkentés a mi esetünkben érintette a lakossági kéményhasználókon felül a közületi kéményhasználókat is, dupla terhet róva a szolgáltatókra. Az elmúlt év második felében további jogszabályváltozások teremtettek bizonytalan helyzetet a kéményseprı szakma számára: Kskt. törvénybıl kikerült a 10. (3) miszerint a közszolgáltatás díjának fedezetet kell biztosítania a hatékonyan mőködı vállalkozás ráfordításaihoz és a közszolgáltatással összefüggı mőködés fejleszthetı fenntartásához. Ezzel és néhány szolgáltató kompenzálásával a Kormány elismerte, hogy a jelenlegi díjakkal ez a feltétel nem teljesíthetı. A Kskt. törvény és a 63/2012 (XII.11.) BM. rendelet i XCIII. törvény 191. (2) és 58/2013. (X. 11.) BM rendelettel történı módosítása 2013 októberétıl CO érzékelık meglétének kötelezı ellenırzését írta elı amely szintén elvégzendı pluszfeladatot rótt a szolgáltatókra ellentételezés nélkül. A kiértesítések rendjének megváltoztatása a jelenlegi állapotra, életszerőtlen követelmények elé állítja a szolgáltatókat, kéményseprıket. A szakmunkásképzés szabályait a 20/2013. (V. 28.) BM rendelet változtatta meg. A 435/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet 9. (1). az éghetı anyag távolságának hibaként való feltüntetését törölte el év közben, amely szintén az élet- és vagyonbiztonság megteremtését nehezíti. Az év elejétıl ez idáig feltárt hibák utóellenırzése ismételt feladatot és költséget jelentett. Mára ténnyé vált, hogy Magyarországon a kéményseprı-ipari közszolgáltatás színvonala gyorsuló ütemben romlik. A szolgáltatók kirendeltségeket, ügyfélszolgálatokat szüntetnek meg, munkavállalókat bocsátanak el, illetve mőszer- és eszközparkjuk fejlesztésére, javítására sem képesek. Elmondható, hogy a jelenlegi körülmények között az elıírt törvényi minimumfeltételek betartása sem valósítható meg.

9 9 Ezek a hatások a kéményseprı-ipari közszolgáltatók esetében országos problémaként jelentkeznek. Az egyéb tevékenységükbıl származó bevételeik, tulajdonaik felélését tekintve, illetve a támogatások mértéke szerint van eltérés abban, hogy mely szolgáltató hogyan, meddig tud fennmaradni. Kijelenthetı, hogy támogatás nélkül ez a szolgáltatás minden jogszabályt betartva nem üzemeltethetı. Ez miatt sok cég meg is szőnt, felmondta az önkormányzatokkal kötött szolgáltatói szerzıdését, nehéz helyzetbe hozva azokat. 2.) A számviteli politika meghatározó elemeinek ismertetése a.) Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások A társaság az eszközeinek és forrásainak értékelésénél a számvitelrıl szóló évi C. törvény elıírásaival összhangban jár el. A társaság rögzítette számviteli politikájában, hogy a társasági vagyon (különösen az ingatlanok, épületek, építmények esetében) reálisabb megítélése szempontjából élni kíván a számviteli törvény adta lehetıséggel, miszerint a fenti eszközök esetében a piaci értékhez való közelítést kívánja alkalmazni. Ezen ingatlanok esetében értékbecsléssel él és értékelési tartalék képzéssel kívánja a piaci értéket követni. A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékbecslést gazdaságossági szempontokat is figyelembe véve 5 évente végezteti el külsı szakértıvel. A közbensı években ehhez az értékhez viszonyítja a könyvekben szereplı nyilvántartási értéket. Az immateriális javakat és tárgyi eszközöket a fentiek figyelembe vételével tartjuk nyílván könyveinkben. A Társaság a készletekrıl év közben mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet. A felhasználás értékét FIFO módszerrel követjük, a beszerzések tényleges bekerülési árának rögzítésével. A követelések az elszámolt értékvesztéssel csökkentve könyv szerinti értéken szerepelnek a mérlegben. A vállalkozói és közületi körben a követelések minısítése és az értékvesztés elszámolása egyedileg történt. A lakossági vevıkövetelések értékelés és az értékveszés képzése azok együttes minısítése alapján, csoportosan került meghatározásra. A bankszámlán és a házipénztárakban szereplı pénzeszközök között leltárral alátámasztott és rovancsolt készpénz, illetve számlapénz került kimutatásra a december 31-i állapotnak megfelelıen. A saját tıkén belül a jegyzett tıke a társasági szerzıdésben, a cégbíróságon bejegyzett tıkének

10 10 megfelelı nagyságban tartjuk nyilván. A tıketartalék, eredménytartalék és a mérleg szerinti eredmény könyv szerinti értéken szerepel a mérlegbeszámolóban. Céltartalék képzés során a mérleg fordulónapján rendelkezésre álló információk alapján állapítjuk meg a szükséges mértéket. Társaságunknál a pénzügyi, számviteli adatok rögzítése tıl integrált rendszerben történik. b.) Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, az elszámolás gyakorisága Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása Az értékcsökkenés elszámolása a Társaság számviteli politikája alapján, a várható használati idınek megfelelıen történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékbıl kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg havi gyakorisággal, naptári napokra számolva. A Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök, valamint a szellemi termékek beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása A Társaság a feleslegessé vált, rendeltetésszerően nem használható immateriális javak és tárgyi eszközök után terven felüli értékcsökkenést számol el. c.) Az éves beszámoló formájának választása A Társaság a számviteli törvény értelmében kettıs könyvvitel vezetésére és éves beszámoló készítésére kötelezett. A Társaságnál a mérleg "A" változata, eredmény kimutatásnál is az A típusú (összköltség) eredmény kimutatás készül. A beszámoló fordulónapja december 31., az üzleti év megegyezik a naptári évvel. A beszámoló fordulónapja a naptári év utolsó napja (december 31.), a mérlegkészítés idıpontja a tárgyévet követı március 10.

11 11 B. SPECIFIKUS JELLEGŐ KIEGÉSZÍTÉSEK 1.) Mérleghez kapcsolódó kiegészítések A Befektetett eszközök ,85% I Immateriális javak ,15% II Tárgyi eszközök ,24% III Befektetett pénzügyi eszközök B Forgóeszközök ,48% I Készletek ,25% II Követelések ,91% III Értékpapírok IV Pénzeszközök ,12% C Aktív idıbeli elhatárolások ,92% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,85% D Saját tıke ,85% I Jegyzett tıke ,00% II Jegyzett, még be nem fizetett tıke III Tıketartalék ,00% IV Eredménytartalék ,05% V Lekötött tartalék VI Értékelési tartalék ,52% VII Mérleg szerinti eredmény ,44% E Céltartalékok ,42% F Kötelezettségek ,93% I Hátrasorolt kötelezettségek II Hosszú lejáratú kötelezettségek ,60% III Rövid lejáratú kötelezettségek ,61% G Passzív idıbeli elhatárolások ,58% FORRÁSOK ÖSSZESEN ,85%

12 12 a.) Immateriális javak Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek ,15% Immateriális javak ,15% A Társaság immateriális javait a vagyoni értékő jogok és a szellemi termékek jelentik. A vagyoni értékő jogok nyilvántartási értéke és ben is nulla. A szellemi termékek növekedését egyrészt a ben bérelt vállalat irányítási rendszer tovább fejlesztett szoftverének tárgy évben történt megvásárlása okozta, melynek bekerülési értéke 824 eft volt. Másrészt a ben megnyert GOP-os pályázat keretében elején megvásárolt server számítógép operációs rendszerébıl adódik 341 eft értékben. Az 50%-os intenzitású GOP-os pályázat megvalósításának megkezdését követıen vált ismertté a rezsicsökkentés mértéke és hatása, melyet követıen a pályázati szerzıdést kénytelenek voltunk felmondani, így elestünk a támogatási összegtıl. Az immateriális javak bruttó értékének, illetve halmozott értékcsökkenésének változását az I. számú melléklet mutatja be. b.) Tárgyi eszközök Ingatlanok, kapcs. vagyoni értékő jogok ,85% Mőszaki berendezések, gépek, jármővek ,89% Egyéb berend., felszerelések, jármővek ,56% Beruházások, felújítások ,00% Tárgyi eszközök értékhelyesbítése ,52% Tárgyi eszközök ,24% A tárgyi eszközök növekedését az alábbiak okozták: a fentebb említett GOP-os pályázat keretében megvásárolt server (785 eft) a ben megnyert, és re áthúzódó TÁMOP pályázat keretében beszerzett eszközök (konyhai és irodai eszközök összesen eft) költségcsökkentés érdekében a Kecskemét, Ipar utcai telephely ırzésének saját munkaerıvel történı ellátását lehetıvé tevı riasztórendszer kiépítése (1.327 eft)

13 13 egyéb, a fı tevékenység ellátásához nélkülözhetetlen mőszer, szerszám (703 eft) Az ingatlanok értékhelyesbítése címén eft került kimutatásra a 2011-ben külsı szakértı által készített értékbecslés alapján. A társaság számviteli politikájában rögzítette, hogy a társasági vagyont (különösen az ingatlanok, épületek, építmények esetében) a piaci értéken kívánja könyveiben szerepeltetni. Ennek érdekében 5 évente értékbecslést végeztetünk. A tárgyi eszközök bruttó értékének, illetve halmozott értékcsökkenésének, valamint az értékhelyesbítés állományváltozását az II. számú melléklet mutatja be. A környezetvédelmi célokat szolgáló tárgyi eszközök bruttó, nettó értékének és az értékcsökkenési leírásának i változását a III. számú melléklet tartalmazza. c.) Készletek Anyagok ,26% Áruk ,31% Készletek ,25% A készletek értéke a bázis évhez képest 65,25 %-kal csökkent. A korábban folytatott tüzeléstechnikai berendezések javítása, karbantartása miatt felhalmozott készletekre évben elszámolt értékvesztésbıl 623 eft visszaírásra került, mivel a tárgy év során egy kis részét sikerült értékesíteni. Évek óta elfekvı, immobil készletekrıl van szó, melyek a évben kivezetésre, a selejt anyagok értékesítésre kerülnek. d.) Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) ,36% Egyéb követelések ,58% Követelések ,91% A vevı állomány eredeti könyv szerinti értéke eft, értékvesztéssel csökkentett értéke eft. Ez az összeg az elızı évi értéknél eft-tal kevesebb, mivel a tárgy év során eft értékvesztés került elszámolásra.

14 14 Követeléseink mind nagyobb mértékben maradnak pénzügyileg rendezetlenek, behajtó cégek szolgáltatásainak igénybe vétele ellenére is. Lejárt vevıi állomány december 31-én: eft, mely az elızı évi eft mértékhez képest 57%-kal romlott. Az egyéb követelések: Kilépett dolgozók társasággal szembeni követelés Kilépett dolgozói követelés értékvesztése OEP kiutalási igény 287 Biztosítóval szembeni követelés 934 Különféle egyéb követelések 104 Önkormányzattal szembeni adó túlfizetés Adóhatósággal szembeni adó túlfizetés Egyéb követelések A dolgozók társasággal szembeni követelésének jelentıs mértéke elıtt keletkezett, 3 volt dolgozó által eltulajdonított nettó árbevételbıl. Jogerıs bírósági határozat, valamint végrehajtás kezdeményezés ellenére sem látjuk biztosítva követelésünk megtérülését. Bizonytalansága révén korábbi években értékvesztést számoltunk el eft értékben. ben próbaidıs munkavállalónk 115 eft árbevétellel nem tudott elszámolni. A rendırségi nyomozás mérlegkészítésig nem zárult le. e.) Pénzeszközök Pénztár, csekkek ,14% Bankbetétek ,55% Pénzeszközök ,12% A pénztárak 48 eft értéke a központi és a 4 kirendeltségi házipénztár december 31-én fennálló egyenlegét tartalmazza, amely összegeket tényleges leltár támaszt alá. Bankbetétek értékét a Magyar Államkincstárnál vezetett, eft záró állománnyal rendelkezı folyószámla adja.

15 15 f.) Aktív idıbeli elhatárolások Bevételek aktív idıbeli elhatárolása ,19% Ktg-ek, ráfordítások aktív idıbeli elhat ,00% Halasztott ráfordítások ,00% Aktív idıbeli elhatárolások ,92% A bevételek aktív idıbeli elhatárolását a bérlık részére tárgy évben kiszámlázott, de évet érintı áramdíjak jelentik. A költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolásának értéke: Programkövetés 144 Elıfizetés 81 Biztosítás évi sormunkakönyv elıkészület 378 Bérleti díj 12 Aktív idıbeli elhatárolások 698 A ben elnyert 100 %-os támogatottságú TÁMOP / azonosító számú Egészségre nevelı és szemléletformáló életmód programok a FILANTROP Kftnél címő pályázat megvalósítása a tárgy évben befejezıdött. Az elızı évben halasztott ráfordításként kimutatott 899 eft a pályázati összeg lehívásában ellentételezésre, így kivezetésre került. g.) Saját tıke alakulása Jegyzett tıke ,00% Tıketartalék ,00% Eredménytartalék ,05% Értékelési tartalék ,52% Mérleg szerinti eredmény ,44% Saját tıke ,85%

16 16 Az eredménytartalék a i mérleg szerinti eredmény összegével, eft-tal nıtt. Az értékelési tartalék az ingatlanok tárgy évben elszámolt értékhelyesbítésének összegével emelkedett. h.) Céltartalékok Céltartalékot a várható környezetvédelmi kötelezettségekre, valamint a társasággal szembeni peres követelésekre képeztünk az alábbiak szerint: Környezetvédelmi célok (Törökfái, Harkakötöny) Peres eljárások Céltartalék a várható kötelezettségekre i.) Hosszú lejáratú kötelezettségek Beruházási és fejlesztési hitelek ,60% Hosszú lejáratú kötelezettségek ,60% A beruházási és fejlesztési hitelek éven túli értéke eft. A társaság 2008 óta folyamatosan újította gépjármő parkját. A mérlegsoron 8 db tehergépjármő és 1 db személygépkocsi évben esedékes törlesztı részletével csökkentett hitelösszege került kimutatásra. j.) Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek ,60% Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ,29% Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,62% Rövid lejáratú kötelezettségek ,61%

17 17 Rövid lejáratú hitelek közé a hosszú lejáratú beruházási és fejlesztési hitelekbıl a évi törlesztı részletek kerültek átsorolásra eft értékben. A növekedés a pénzintézet hitelpolitikájából adódik, mely szerint az egyenlı törlesztı részletek tıketartalma az idı folyamán fokozatosan nı. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból mérlegsor értéke eft-tal emelkedett a bázis évhez képest. A növekedést a HOLOGÉN Kft eft értékő számlája okozza, mely a kecskeméti telep olajos földkiszállítását tartalmazza. A Társaság 30 napon belüli lejárt határidejő szállítói tartozása december 31-én 988 eft. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek az alábbi tételeket tartalmazza, amelyek esedékessége január hónap: Adók Munkabér Bérjárulékok Munkavállalóval szembeni kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek k.) Passzív idıbeli elhatárolások Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhat ,96% Halasztott bevételek Pénzeszközök ,58% A költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása az alábbi tételeket tartalmazza: Beszámoló közzétételi díja 2 Informatikai szolgáltatás 35 Rezsidíj (víz, áram, gáz) Bankköltség 119 Jogi tanácsadás 150 Rágcsáló irtás 49

18 18 Postaköltség 137 Szemétszállítás 23 Üzemanyag 130 Oktatás 40 Telefon 308 Munka- és tőzvédelem 144 Passzív idıbeli elhatárolások Halasztott bevételként szerepel a ben elnyert 100 %-os támogatottságú TÁMOP / azonosító számú Egészségre nevelı és szemléletformáló életmód programok a FILANTROP Kft-nél címő pályázat támogatási összegébıl 279 eft, mert ezzel szemben költség csak a jövı években fog felmerülni. Nevezetesen két vásárolt eszköz értékcsökkenésként még el nem számolt, könyv szerinti értéke. 2.) Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések a.) Az eredménykimutatás fıbb sorainak elemzése A Üzleti tevékenység eredménye ,64% B Pénzügyi mőveletek eredménye ,30% C Szokásos vállalkozási eredmény ,06% D Rendkívüli eredmény E Adózás elıtti eredmény ,06% F Adózott eredmény ,44% G Mérleg szerinti eredmény ,44% A Társaság az elızı évhez képest 34,64 %-kal magasabb mérleg szerinti eredményt realizált, mely két alapvetı okra vezethetı vissza: I. félévében a rezsicsökkentést megelızıen a Piaci helyzet fejezetben felvázolt jogszabályok értelmében magasabb áron végezhettük a kéményseprı-ipari közszolgáltatást. Ez a díjszabás fedezetet biztosított volna a jövı évi jogszabályi elıkészületekhez. Árbevétel kiesés csak a II. félévben következett be, melyet az I. félévi többlet díjbevétel ellensúlyozott. A Társaság vezetése a II. félévi 45%-os díjcsökkenésre készülve több költségmegtakarító intézkedést hajtott végre, melynek következtében eft-tal csökkentek a kiadások a tervezetthez képest.

19 19 b.) A nettó árbevétel üzletágankénti, tevékenységenkénti bontásban Sormunka ,27% Megrendeléses szolgáltatás ,99% Közszolgáltatás összesen ,38% Környezetvédelem ,32% Ingatlan bérbeadás ,72% Tüzeléstechnika ,81% Szellızıtisztítás ,36% Értékesítés ,21% Ingatlan közvetítés Összes árbevétel ,15% A közszolgáltatás keretében végzett sormunka végzés jogszabályi feltételrendszere az elmúlt 1-2 évben számottevı változáson ment keresztül, mely jelentıs többletfeladatot, ezáltal többletköltséget illetve árbevétel kiesést okozott ben. Ez az árbevétel csökkenés látszik a fenti táblázatban is. A megrendeléses szolgáltatás volumenére ráhatásunk elenyészı, a 7,99%-os árbevétel növekedés a főtéskorszerősítés, a tüzelımód váltás, a lakásfelújítás és az építıipar lassú felélénkülését mutatja. Az egyéb mellék tevékenységeink (tüzeléstechnika, szellızıtisztítás) csökkenı árbevételének oka a fedezet hiányában elmaradó marketing tevékenységnek tudható be. Az értékesítés jelentıs visszaesését a január 1-én életbelépı i C. törvény eredményezte. E jogszabály megtiltotta a kémény értékesítését a kéményseprı-ipari közszolgáltatók részére is, mely tevékenységbıl elızı évben a többi melléktevékenységhez képest komoly árbevételt realizált Társaságunk. c.) Egyéb bevételek részletezése Értékesített imm.javak, tárgyi eszközök ,72% Káreseményekkel kapcsolatos bevétel ,87% OEP térítési díj ,14%

20 20 Céltartalék felhasználás Készletek visszaírt értékvesztése Kapott pályázati összeg ,69% Különféle egyéb bevételek ,00% Egyéb bevétel ,16% Az egyéb bevételek jelentıs mértékő visszaesése alapvetıen a ben értékesített Kecskemét, Ipar u. 2. szám alatti ingatlanból származó bevétel elszámolásának tudható be, melyre az elmúlt évben lezajlott szennyezett föld kiszállításának költségének fedezése miatt került sor. d.) Anyagjellegő ráfordítások Anyagköltség ,24% Igénybe vett szolgáltatások értéke ,37% Egyéb szolgáltatások értéke ,63% Eladott áruk beszerzési értéke ,10% Közvetített szolgáltatások értéke ,25% Anyag jellegő ráfordítások ,61% Az anyagköltség eft-os csökkenése több tényezıre vezethetı vissza költségmegtakarítási intézkedések következtében csökkent eft-tal fedezet hiány miatt elmaradt kiadások (pl. munkaruha beszerzés, tisztálkodószer) csökkentették eft-tal jogszabályváltozások miatti új, illetve év közbeni változás miatt felesleges nyomtatványok beszerzése növelte eft-tal Az igénybe vett szolgáltatások eft összegő növekedését az alábbi tényezık generálták költségmegtakarítási intézkedések következtében csökkent eft-tal míg elızı évben vállalkozóval végeztettük, 2013-ban saját munkavállalót alkalmaztunk a takarítás ellátására (831 eft) jogszabályváltozás következtében tárgy évben 18 fı munkavállalónk részesült kéményseprı szakmunkás képzésben, melynek hatására eft-tal magasabb oktatási költségünk keletkezett peres eljárás költsége eft-tal emelte kecskeméti telephelyrıl történı szennyezett földkiszállítás jelentısebb része évben zajlott, így ennek költsége eft-tal elmaradt az elızı évtıl

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2009. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2010. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2009. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KSH számjel: 14476464-9499-113-14 Cégjegyzék szám: 14 09 308489 Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2008. évi egyszerősített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2 012. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ S e l l y e, 2013.április 25. Összeállította: Czipor

Részletesebben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben Kiegészítı melléklet 1. sz. melléklete Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben ezer Ft-ban Jogcím Immateriális javak Ingatlanok Mőszaki berendezések

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010.

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010. Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633 Közhasznú jelentés 2010. év a) számviteli beszámoló, auditált beszámoló b) a költségvetési támogatás

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató KHT. 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Cégjegyzékszám: 06-14-000119 Kiegészítı melléklet a évi egyszerősített éves beszámolóhoz A Kht. 2004.

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2012. május 26.. Pintérné

Részletesebben

A ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 A Mátrafüredi Plébánia Felújításáért Alapítvány 3200 Gyöngyös, Orczy utca 8. III/15. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2 I. Általános rész 1. A Társaságra vonatkozó alapinformációk

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT. 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához 2.oldal 1./ A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MÓRAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú Kft 6 7 8 2 M ó r a h a l o m, R ö s z k e i ú t 3 4. 62/281-055 Fax.: 62/281-055 E-mail: moraep@morahalom.hu 2. számú melléklet

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Az AGORA Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot 1989. Június 5-i alapító közgyűlés jegyzőkönyve szerint 6 fő magánszemély

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KSH 23560220900457208 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2012.01.03. Szilasi Péter Tamás

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását!

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! 1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! Mérleg Eredmény Cash Flow Eszközök Forrás Költ- Ssz. Gazdasági

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához A kiegészítı mellékletet az alábbi szerkezettel és a számviteli törvényben elıírt

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI 1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ ISTER-GRANUM KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŐKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2012. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Esztergom, 2013. március 23. A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: 22265434-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-074143 Statisztikai

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Alsónémedi Airvac Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság

Alsónémedi Airvac Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Bevezetı A Társaság alapítása: A Társaság neve: Rövidített neve: Alsónémedi Airvac Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság Airvac Kft Székhelye: 2351. Alsónémedi,

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész 1 1. A társaság bemutatása I. Általános rész Székhely: 1135 Budapest, Fáy u. 81-83. Cégjegyzék-szám: 9pk60649/1997/9 Statisztikai szám: 18086869-9311-521-01 Tevékenységi körök: TEÁOR Tevékenység megnevezése

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND 1055 Bp., Kossuth L. tér 11. fszt. * 1385 Bp., Pf.: 824. * Tel: 301-0210 301-4888 301-4884 301-4891 * Fax: 301-4890

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10.

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelı NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetıség: 061

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 PORTER SEC KFT Cégjegyzékszáma: 01 09 992450

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG MÉRLEG KSH: 10043093-6419-122-02 Cg.: 02 02 000142 Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014 2015 a. b. d. e. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben