Ára: 100 Ft. Városi ünnepség és kitüntetés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ára: 100 Ft. Városi ünnepség és kitüntetés"

Átírás

1 Ára: 100 Ft Szeptember HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 9. szám Szent László királyunk 1092-ben illesztette az ünnepek sorába az államalapító Szent István király napját, és ezzel legrégibb, legnagyobb múltú állami, nemzeti ünnepünk hagyományát teremtette meg. Szent László törvényeiben azonban nemcsak az ünnepen való részvétel kötelezettségét írta elő, de rendelkezett arról is, hogy ha valamely falu népe a távolság leküzdhetetlensége okán nem juthat el a templomba, egy közülük mégis menjen el mindnyájuk képében, kezében bottal, és vigyen az oltárra gyertyát meg három kenyeret. E szavakkal emlékezett augusztus 20-án a Kastélyparkban megrendezett városi ünnepségen Ronyecz Péter polgármester ünnepi beszédében az ünnep lényegére, gyökerére. Városi ünnepség és kitüntetés Az ünnepség további részében miután Szabó Gyula plébános úr megáldotta a két ünnepi kenyeret, ketten szeletelték fel, és az Indiai Nővérek segítségével osztották ki a jelenlévők között. A műsor további részében a Salina, a Rozmarin tánccsoportok léptek fel, illetve a Gyöngyvirág Női Kar adott szép koncertet. A műsor során Ronyecz Péter tartogatott még egy meglepetést; a munkából hazatérő, és mit sem sejtő Olszewski Valdemardot és feleségét, Margitkát szólította színpadra, akiknek, tehát az Olszewski családnak átnyújtotta az Adonyért kitüntetést és a hozzá tartozó oklevelet. Indoklásában a cserkészekkel, az adonyi fiatalokkal való önzetlen foglalkozás, a lengyel testvérvárosi kapcsolat építésében, fenntartásában végzett munka, valamint az a társadalmi aktivitás szerepel, melyet Adony közéletében a család betölt. A kitüntetés átadásakor felcsattanó taps, a közönség soraiból érezhető szimpátia is bizonyítja, a kerékpáros zarándokutat lezáró, Valdiéknál szervírozott közös vacsora, a számtalan sikeres cserkésztábor és bál, számtalan egyéb, nevükhöz köthető programok megvalósításával a házaspár a közösség elismerését is kivívta, hiszen nincs olyan fontos esemény a településen, ahol ne jelennének meg, és ne segítenének be, amikor ezt bárki kéri tőlük. Ezt a közösségi szerepvállalást köszönte most meg a képviselő-testület jóváhagyásával a polgármester a kitüntetés átadásával, de ezzel még nem volt vége a meglepetéseknek. A Kastélypark-béli ünnepséget követően a már eddig kitüntetettek, díszpolgárok, intézményvezetők kaptak meghívást egy második jeles eseményre. A Városháza előterében az Adonyért Alapítvány kezdeményezésére és az Adonyiak Baráti Köre Egyesület anyagi támogatását is élvezve elkészült az a két nagyméretű márványtábla, mely rögzíti Adony

2 díszpolgárainak nevét, míg a másik táblán az eddig Adonyért címmel kitüntettettek névsorát, ahol az utolsó bejegyzés; Olszewski Család is szerepel. A táblákat rövid megemlékezés kíséretében Králl István, az Adonyért Alapítvány kuratóriumának elnöke, Percsi Tibor, Az Adonyiak Baráti Köre Egyesület elnöke és Ronyecz Péter polgármester leplezték le. Avató beszédében Králl István arról szólt, hogy a kuratórium tagjainak régi álma valósult most meg azzal, hogy a település életében meghatározó teljesítményt nyújtók nevét márványba vésve őrzi meg hosszú időn keresztül az elkészült két tábla az utókornak okulásként. Percsi Tibor elnök a névsor kapcsán azt emelte ki, hogy a táblán szereplők közül többen is érintettek az Adonyiak Baráti Köre tagjai közül, ezért is állt az egyesület az ötletadó alapítvány mellé, és anyagilag is támogatta a megvalósulást. A táblák leleplezése után állófogadásra invitálták a megjelenteket, ahol pohárköszöntőjében Ronyecz Péter polgármester emlékeztetett arra, hogy egy település sem nélkülözheti a civil kurázsit, a civil kezdeményezőképességet, és az olyan civilek tevékenységét, akik településük érdekében képesek olyan plusz erőket megmozgatni, melyek a település fejlesztésében az élhetőbb élettér megteremtésében játszanak nagy szerepet. A fogadáson természetesen sokan gratuláltak a frissen kitüntetett Olszewski Valdemardnak és feleségének, akiket - a jól működő hírzárlat miatt - teljes meglepetésként ért a kitüntetés. Margit elmondta, hogy szerencsére reggel, amikor Valdi munkába indult, még ő beszélte rá, hogy hosszú nadrágot vegyen, mert megegyeztek abban, hogy a DKV-s busszal érkező Valdival a kastélyparki ünnepségen találkoznak. Ez a terveknek megfelelően meg is történt, de Valdi alig foglalt helyet felesége mellett, polgármesterünk máris a színpadra kérte. A meglepetésen túl egyébként is szabadkozva, pironkodva fogadták a gratulációkat, mert közismert szerénységük okán szeretnek mások sikereiért tenni, abban osztozkodni, de nem szokták és nehezen is viselik, amikor őket ünneplik. Pedig most ennek van ideje. Szívből gratulálunk az Olszewski Családnak, kívánunk még sok ehhez hasonló aktív és sikeres éveket, évtizedeket! -ti- Az Olszewski Család Olszewski Valdemard egy lengyelországi kisvárosban, Walczban született október 31-én. Édesapja háziorvos volt, ezért amerre praktizált, a család ara követte. Végül Plockban állapodtak meg, ahol középiskoláit végezte, majd ezt követően a vegyipari technikumot. Végzés után a plocki finomítóban vegyészként helyezkedett el, ahol rendszeresen szerveztek olyan nemzetközi táborokat, ahová a magyarokat is meghívták ban egy ilyen táborban ismerte meg az adonyi születésű Krausz Margitot, aki a százhalombattai finomítóból érkezett. Margit tehát december 18-án született adonyban, Pusztaszabolcson szerzett közgazdasági szakközépiskolai végzettséget, és innen került a százhalombattai finomítóba. Megismerkedésüket követően Valdemardot behívták sorkatonai szolgálatra amt a lengyel seregben szolgált le ben. Végül a leszerelést követően ban házasodtak össze, és úgy döntöttek főként a jobb lakáslehetőség miatt hogy Százhalombattán, tehát Magyaroszágon folytatják közös életüket ben költöztek Adonyba. Az Olszewski házaspárnak öt gyermeke született. Ancsa, a legidősebb 1984-ben született, Budapesten, a Pethő Intézetben végzett konduktorként. Férjével Budapesten élnek, Ancsa a súlyosan fogyatékos, tanköteles, de iskolát látogatni nem tudó gyermekek egyéni fejlesztésével foglalkozik. Őt követi Zsuzsi, aki 1986-ban született. A főiskolán angol-francia nyelvet tanult, és így lehetősége volt egy évet Franciaországban tölteni nyelvgyakorlás céljából. A kint töltött idő alatt megismerkedett egy számára nagyon szimpatikus fiatalemberrel (egyebek mellett ping-pong oktatóval), akivel megszerették egymást, és összeházasodtak. Jelenleg is kint élnek együtt, saját üzleti vállalkozásban dolgoznak. Kinga, a harmadik lány 1990-ben született, fogtechnikusként végzett. Jelenleg Budapesten dolgozik egy oltóanyaggyártó cégnél. Az idén ment férjhez az adonyi Elek Sándorhoz. Peti fiúk 1992-ben született, autista. Sajnos e betegség egyik súlyos, un. zárt autista fokozatában szenved, ezért nem beszél, önállóan nem tudja ellátni magát. Margitka gyakorlatilag vele van itthon ápolási segélyen. A sorban az utolsó, a kis Margit 1993-ban született, aki jelenleg felfüggesztette tanulmányait és elment egy éves önkéntes munkára Lengyelországba egy uniós pályázat keretében, ahol teljes ellátást és minimális zsebpénzt kap. A cserkészélethez való kötődést Valdemard otthonról hozta magával, hiszen a kommunizmus évei alatt ugyan Lengyelországban is átideologizálták a cserkészetet, de nem szüntették be, mint Magyarországon. Ott maradt a ruha, az alapvető, cserkészéletet alakító szokások, hagyományok. Akkor is, a mai napig is nagy hagyománya van az erdei cserkésztáboroknak. Amikor Adonyban érdekes módon először többségében lányok kezdeményezésére és részvételével megalakult a cserkészcsapat, a kevés fiú miatt a lányok Valdit kérték fel vezetőjüknek, aki természetesen örömmel tett eleget a hívásnak. Azóta számtalan cserkésztábor, cserkészbál és rengeteg közös élmény már egy nagy családdá egyesítette a helyi cserkészek egyesületét, ahol az Olszewski lányok is tevőlegesen kivették részüket rajvezetőként, amíg a családi élet, munkahely el nem szólította őket. Végezetül Valdi még elmondta, különösen azért örül ennek a kitüntetésnek, mert az egész családra érvényesen adták, ő pedig mindig is a családból merítette az erőtők adták a hátteret, és ha valami jót csináltak, azt közösen tették. -pe- 2

3 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A képviselő-testület augusztus 30-ai ülésén első napirendként tárgyalta a évi költségvetési rendelet módosítását, melyet az évközi döntések hatása, valamint a normatív támogatásokban beállt változás tett indokolttá. A I. félévi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló feletti vitában elhangzott, hogy bár a Hivatal mindent megtesz a kintlévőségek beszedésére, a további szigor már a vállalkozásokat lehetetlenítené el. Hiába az önkormányzati intézmények takarékos működtetése, az elmaradt bevételekkel együtt a mutató még mindig negatív. Ronyecz Péter polgármester a napirend tárgyalása során jelezte, az előzetes információk alapján a 2013-as év még keményebb feltételeket fog támasztani, nem lehet látni, hogy a megmaradó feladatokat miből fogja finanszírozni az önkormányzat. Hangsúlyozta, hogy csak adóemeléssel az önkormányzat stabilitása nem oldható meg. A képviselők a beszámolót elfogadták. A talajterhelési díjról szóló rendelet módosításakor elhangzott, hogy a kedvezmények kibővítése az önkormányzat bevételeinek csökkenését jelenti ugyan, de az arra rászorulók esetében még is nagy segítséget jelent. A következő napirend tárgyalása során megismerte a testület a pusztaszabolcsi központi orvosi ügyelettel kapcsolatos ajánlatot, melylyel kapcsolatban úgy foglalt állást, hogy abban nem kíván részt venni. A testület tartja magát a korábban elhatározott január 1-el kezdődő, adonyi működtetéssel, kulcsi telephellyel megvalósuló orvosi ügyelet megszervezésének folytatásához. A helyi építésügyi szabályzatról szóló rendelet 2 pontját aggályosnak találta a felettes szerv, ezért ennek módosítását a testület jóváhagyta. A továbbiakban a testület elfogadta az E-on által kettő önkormányzati ingatlan használatának akadályozásáért felajánlott kártalanítási összeget. Majd a képviselők hozzájárultak a szennyvíztelepen végzendő rekonstrukciós munkálatok elvégzéséhez a koncessziós díj terhére. Pontosította a testület a júniusi ülésen a szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése pályázat benyújtása tárgyában hozott határozatát. A következő napirendi pont során tárgyalt KEOP energetikai pályázattal kapcsolatosan elhangzott, hogy bár komoly szakmai anyag készült, jók az ajánlatok, erre az önkormányzat most nem tud forrást biztosítani. A testület végül úgy döntött, hogy a hosszú távon önkormányzati tulajdonban maradó intézmények kerüljenek áttekintésre, a fejlesztési lehetőségek kidolgozásra, s ha forrás lesz rá, az önkormányzat nyújtsa be a pályázatot. A lejárt idejű határozatok, valamint a két ülés közötti időszakban történt fontosabb eseményeket rögzítő beszámolók elfogadását követően a testület határozatában kimondta, hogy az Egészségügyi Központ látja el az iskola és az óvoda iskola-egészségügyi feladatait, mely döntés az intézmény működési engedélyének kiadásához szükséges. Döntött a képviselőtestület a kompok felújítására, fenntartásának támogatására kiírt pályázaton való indulásról. Végezetül a polgármester beszámolt az augusztus 29-i Kistérségi Társulási ülésről, melyen a tanuszodával kapcsolatos döntés született. Ismeretes, hogy az állam megvásárolná a Kerex Kft-től a tanuszodát, és üzemeltetésre visszaadná az önkormányzatoknak. Az ehhez szükséges döntéseket hozták most meg az érintett települések polgármesterei, illetve egyeztettek a KEREX felé fennálló tartozás településenkénti mértékéről. Végső döntés további egyeztetés után fog megszületni. A bejelentések napirend során dr. Glaszhütter Csaba alpolgármester 100e Ft-ot ajánlott fel a Borrend részére a partfalerősítési munkákhoz, valamint 180 e Ft-ot az Eü. Központ részére eszközbeszerzésre. Szabóné Paulusz Piroska a Pénzügyi Bizottság külsős tagja 50e Ft-ot ajánlott fel a Borrend partfalerősítési munkájához, amihez Friedrichné képviselőnő is csatlakozott saját keretéből további 100e Ft felajánlásával. Pálinkás Zoltán a Gazdasági Bizottság tanácsadója 50e Ft-ot ajánlott fel a Horgász egyesület javára, Neichl Mihály képviselő szintén a Borrend részére, a partfalfelújításra 100e Ft-ot ajánlott. Ronyecz Péter polgármester a partfal megerősítésre 250e Ftot, míg ugyanezen célra Leicht Ferenc képviselő 60e Ft-ot és további 10e Ft-ot a Polgárőrség részére ajánlott fel. Végül Orthné Horváth Marianna képviselőnő 100e Ft-tal támogatta a partfalerősítést, Bacsó Levente képviselő ugyanerre 59e Ft-ot, az Evezős és Vizi Sport Egyesület működéséhez 191e Ft-ot ajánlott fel. ADONY VÁROS SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HÍRDETMÉNY ÉRTESÍTJÜK VÁROSUNK LAKOSSÁGÁT, HOGY szeptember 17-én (HÉTFŐ) 17 órai kezdettel a VÁROSHÁZÁN K Ö Z M E G H A L L G A T Á S R A KERÜL SOR. TÉMÁJA: Tájékoztató a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat évi munkájáról, valamint a évi célkitűzésekről ELŐADÓ: Krauszné Vukajlovics Melinda elnök MINDEN ÉRDEKLŐDŐT EZÚTON TISZTELETTEL MEGHÍVUNK! Adony, augusztus 27. Krauszné Vukajlovics Melinda elnök Köszöntjük Adony ifjú polgárait Július 11. Hadházi Tamás, Bajcsy-Zs. u Takács Bálint Attila, Széchenyi u

4 A KSH KÖZLEMÉNYE Magyarországon 2012 őszén a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és az Európai Unió Statisztikai Hivatala (EUROSTAT) együttműködési megállapodásának megfelelően kerül sor az Európai egészség és társadalmi részvétel (TÁRS-) felmérésre. Az adatgyűjtést a KSH végzi, az Eurostat előírásai alapján. A felmérés elsősorban az európai uniós adatigényeket és a közösségi szociálpolitikai döntések megalapozását szolgálja, ezért az országok nagy többségében azonos időpontban, egységes előírások szerint hajtják végre. Az adatfelvétel az emberek többsége számára bármikor elérhető társadalmi részvételi lehetőségeket, tevékenységeket vizsgálja. A TÁRS-felmérés elsősorban az egészségi problémákkal és sérüléssel, fogyatékossággal élők társadalmi akadályozottságát kutatja, összehasonlítva egészséges társaik lehetőségeivel. Magyarországon a TÁRS-felmérés 530 településen, a 15 éves és idősebb, magánháztartásokban élő lakosság körében, fő megkérdezésével zajlik szeptember 15. és október 31. között. A sorszámozott igazolvánnyal rendelkező kérdezőbiztosok a fenti időszakban keresik fel a véletlen mintavétellel kiválasztott személyeket, és kérdőívet töltenek ki az egészségi állapotukról, a társadalmi részvételi lehetőségeikről, a munkavállalásról, tanulásról, közlekedésről, szórakozásról, társas kapcsolatokról és életkörülményeikről. A kérdőív vizsgálja azokat az akadályokat, amelyekkel az emberek a társadalmilag szokásos tevékenységeik során szembesülhetnek. A válaszadók többségét hordozható számítógép (laptop) segítségével kérdezik ki, mások hagyományos, papír kérdőíven válaszolhatnak. A válaszadás önkéntes. A felmérés során gyűjtött adatokat a KSH az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (Infotv.) és a statisztikáról szóló XLVI. törvény (Stt.) előírásainak szigorú betartásával kezeli, csak statisztikai célra használja fel, név és cím nélkül, az egyéni azonosítást kizáró módon. A felmérés megkezdése előtt a mintába bekerült személyeknek tájékoztató levelet küldünk. Központi Statisztikai Hivatal További tájékoztatás: Álláshirdetés Gépészeti és mechanikai ismeretekkel rendelkező személyt keresünk! Fényképes önéletrajzot az címre várjuk. 4 Újraépül a Koller-téri híd Augusztus 29-én kezdődött a Koller-téri fahíd helyreállítása. Ezt megelőzően viszont el kellett készíteni azt a vasaljzatot, amit képünk készítésekor éppen a helyre rögzítettek. Erre kerül majd rá a faszerkezetes híd. Egy jó hír a szomszédból Az augusztus 20-ai ünnepségen volt szerencsénk Szabó Ferenccel, Iváncsa polgármesterével beszélgetni a település előtt álló fontosabb feladatokról. A polgármester úr elmondta, hogy szerencsére vannak egy település életében olyan fejlesztések is, melyek nem önkormányzati forrásból valósulnak meg, de jótékony hatásukat az egész település élvezi. Egy ilyen beruházásról szólt most, amikor az ipari park autópálya mérnökség és a katolikus temető közötti földterületén fog megépülni a Master Print KFT. egyik üzeme, ami 40 fő foglalkoztatását teszi majd lehetővé. Ez egy többszázmilliós beruházás lesz, a kiviteli tervek, engedélyes tervek már elkészültek, és az idén októberében meg is kezdődik a kivitelezés. A KFT. igazgatójának tájékoztatása alapján jövő év május-júniusában szeretnék a beruházást felavatni. Annyit kell tudni e cégről, hogy Magyarországon az első három legnagyobb ilyen jellegű profillal bíró cégről van szó, amelyik a sörösdobozokra, egyéb csomagolóanyagokra nyomja rá a feliratozást, illetve egyéb reklámok készítését végzi. Emellett különböző irodatechnikai termékek, illetve kiegészítők (pl. fénymásolókhoz patronok) gyártását is végzik. Bízunk abban, hogy az első fecske után érkeznek majd további beruházók is, és az iváncsai ipari park újabb vállalkozások részére nyújthat segítséget a letelepedéshez. Az uszoda körüli aktuális helyzetről elmondta még a polgármester, hogy hosszú heteken keresztül folytattak eredményesnek tűnő tárgyalásokat, de még mindig nem merné kijelenteni, hogy minden rendben van. Egyelőre úgy tűnik, hogy a kormányzat három uszodát, az iváncsai, bicskei és a tatai uszodát a fejlesztési minisztérium keretein belül öszszefogta, egy csomagként kívánják kiváltani. Ez szándék, még nincs határozott döntés mögötte. Az mindenesetre örvendetes, hogy a 15 milliárdos PPP kiváltó csomagba ez az uszoda is bekerült. A jelenlegi finanszírozási gondjuk egyébként még az uszodához vezet vissza. A nyertes per után is van még egy település, aki nemigen szándékozik rendezni a jogerősen részükre megítélt kötelezettségét, valamint Iváncsánál is vannak még olyan ki nem számlázott kötelezettségek, melyeket nekik el kell indítaniuk, mert Iváncsa Önkormányzatát is terheli a törvényi kötelezettség. Az ilyen jellegű kifizetetlen tételek miatt mintegy 40 milliós mínusz terheli a település költségvetését. -ti-

5 Idén is megrendezésre került a több mint 35 éves múltra visszatekintő vándorfesztivál az EFOTT, aminek a környékbeli település, Velence adott otthont. Az egyébként csendes tóparti városka élete meglehetősen felpezsdült a rendezvény ideje alatt. A nyugalmas hangulatú kocsmák zsúfolásig teltek, a helyi kis közértekben hosszú sorok kígyóztak és bizony igen nagy szerencse kellett ahhoz is, hogy valaki ez idő tájt szálláshoz jusson a környékben. Az öt napból álló fesztivál ebben az évben sem hazudtolta meg önmagát, a több száz fellépő között akadtak a hazai sztárok mellett jócskán nemzetközi előadók is. A rendkívül sokrétű és színes zenei programokon túl a szervezők igyekeznek egyéb kínálatokkal is színesíteni a programot, így sportolásra, túrázásra, strandolásra, valamint egyéb interaktív tevékenységekre is adódott alkalom. Saját tapasztalatom alapján állíthatom, hogy ez az egyik legbiztonságosabb ilyen típusú rendezvény, amin részt vettem. A biztonsági szolgálat kiterjedt, gyors és szakszerű. A fesztivál kapuin belül a kempingezés díjtalan, s ezen felül az árak is barátságosak, és a rendezvény egész területén egységesek. A velencei helyszín, s a vízpart közelsége még hangulatosabbá varázsolta az ottlétet. Személy szerint nekem ez az idei volt zsinórban az 5. EFOTT- om, de biztos vagyok benne, hogy nem az utolsó. Akit egyszer megérint eme rendezvény hangulata az utána nem tud szabadulni tőle. Egy héten keresztül több mint 2012 Velence Efott 70 ezer fiatal szórakozik önfeledten egyszerre, a problémákat, bajokat kizárva, otthon hagyva, mindent. Csupa élet és vidámság tehát ez, amit a résztvevők úgy hívnak, hogy EFOTT életérzés. Reményeim szerint valami ilyesmi lehet a mennyország is, annyi különbséggel, hogy ott nincs a lányokon ruha Rengeteg új és pozitív élménnyel gazdagodtam, amiknek részletezése sajnos ebbe a cikkbe már nem fér bele. Nagyon örülök neki, hogy ismét egy ilyen emlékezetes hetet tölthettem el a barátaim körében, és értékes kapcsolatokra tehettem szert jó emberekkel. Mindent összefoglalva bízom benne, hogy sikerült némileg betekintést nyújtanom Önöknek ebbe a remek nyári programba, és kedvet csinálni jövőre azok számára akiknek eddig ismeretlen volt, hogy mi is az az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója. Remélhetőleg minél többekkel találkozunk 2013-ban. Gy.B., M.D. A 7. kerékpáros zarándokútról jelentjük Az idén (bár eredetileg Lengyelország lett volna az uticél - anyagi megfontolásból a Balaton körül vezetett a 19 kerékpáros zarándokútja, akiket a doktor csípőproblémái miatt kismotoron követett, illetve 5 hadtápot biztosító kísérő haladt a csapattal. Kezdésként az év legmelegebb napján tekerték le a legnagyobb távot, közel 100 kilométert az első szállásig, Balatonfűzfőig. Másnap Balatonakaliig tekertek, ahonnan egy jó strandolást követően a nőket, gyermekeket felvitték Nagyvázsonyba, a férfiak viszont ide is kerékpárral kapaszkodtak fel. Utólag sajnálták is. A következő napon; Nagyvázsonytól Keszthelyig völgynek mentek, szinte tekerni sem kellett. Természetesen ha már útba esett Tapolca, ide is benéztek, megnézték a Tavasbarlangot, a Malomtó környékét, majd bekerekeztek Keszthelyre. Itt egy főiskolai kollégium 7. emeletén foglalták el szálláshelyüket, ahonnan szinte az egész Balatont beláthatták. Innen aztán első nap a Kis-Balatont derítették fel, Zalakaroson fürödtek, másnap pedig Hévíz - Kehidakustány volt az uticél. Előtte eltekertek Vonyarcvashegyre, ahol a hegyoldalban van egy hatalmas, 7 méter magas fémkereszt. Zarándokút lévén itt járták be a keresztutat, mondták el a keresztúti imádságot. És itt volt a hazafelé forduló; Keszthely- Balatonszabadi-Sóstó, tehát a déli part útvonalán tekertek ismét egy nagyobb távot, ez szintén 90 kilométernél több volt. Az utolsó estét Balatonszabadi-Sóstón egy kisebb ifjúsági campingben töltötték, majd befejezésül másnap Enying-Mátyásdomb-Kisláng útvonalom egy újabb 90 kilométeres tekeréssel tértek haza. ALLIANZ Hungária Biztosító Zrt. Hungária Nyugdíjpénztár és az FHB Bank Zrt. 1. Teljes körű biztosítási ügyintézés, tanácsadás. 2. Teljes körű hitel ügyintézés (személyi hitelek, építési hitelek, jelzálog alapú hitelek, lakásvásárlás, bankszámlák, hitelkártyák, adósságrendezés) 3. Lakáshitelek a legkorszerűbb feltételekkel. Régebbi hiteleinek átcsoportosítása kedvezőbb konstrukcióra - akár több bank kínálatából is. CSITI HUNGARY KFT. Csikós Tibor Adony, Rákóczi u allianz.hu Tel.: A csoport összetétele nagyjából az előzőeknek megfelelően alakult, néhány új taggal bővülve. Glashütter doktor egyébként továbbra is bíztatja az érdeklődőket, keressék fel, csatlakozzanak a csapathoz, mely nyitott, szívesen befogad mindenkit. És ezúttal mond köszönetet, a hadtápot ellátó Szécsiné Bakovka Juditnak és Tóman Antalnénak önzetlen munkájukért, Bartos Gábornak, Pálinkás Zolinak a kisbuszért, utánfutóért, a helyi kereskedőknek az élelmezésben italellátásban való támogatásértés nem utolsó sorban az önkormányzatnak a Civil Pályázaton keresztül biztosított támogatásért, amit Ronyecz Péter polgármester saját keretéből is kiegészített. 5

6 Két 90 éves hölgyet köszöntöttünk A település jegyzőjével, Sárközyné Szabó Piroskával és az önkormányzat munkatársával, Kozmáné Editttel kerestük fel Adony két 90. életévét betöltött hölgyét, hogy az önkormányzat üdvözletét, oklevelét virágcsokrát átadjuk részükre. Szalka Józsefnét a Szeplőtlen Szűzmária Szerzetes Rend által üzemeltetett Idősek Otthonában látogattuk meg. A néni elmondta, hogy három gyermeke van, sajnos egy sem Adonyban él. A legidősebb fia, József Soltszentimrén lakik. Margaretta 36 éve Németországba ment férjhez és ott is él, tanárként dolgozik. Marika Sukorón lakik, szintén tanári végzettséget szerzett, de gyógyszeripari hálózat területfelelőseként dolgozik. A gyermekektől összesen öt unoka született. Hányatott élete során sok helyen dolgozott a néni, egyebek mellett Lívia grófnő uradalmi szakácsa is volt. Emlékszik még rá, hogy Náci bácsi lőtte a fácánt, amiből finom húslevest készített. Az igazi töltöttkáposzta titka pedig az volt, hogy először egy negyed disznót kuktában megfőzött puhára, majd ennek a levében főzte meg a töltöttkáposztát. Még arra is emlékszik, hogy a nemrég elhunyt Stéfely Misi bácsi volt mellette a komornyik. ment 1941-ben. Három gyermeke született, majd 1960-ban elváltak. Ekkor Polgárdiba került, majd 1980-ban ismét férjhez ment, és miután az egyik lánya korábban Adonyba jött férjhez és itt élt, az vette magához az idős házaspárt. Sajnos azóta a papa már meghalt. Így került végül egy kacskaringós életút után Adonyba Rozika néni, aki elmondta, hogy szeret itt élni, kedvesek az emberek. A dédunokák, ükunokák, a szerető család, és sok barát veszi körül a ma is jókedvű, friss szellemű Rozi nénit. -pe- Cserkésztábor Padáron Július 3 és 12 között, több mint 50 adonyi, pusztaszabolcsi, istenhegyi, és rácalmási cserkész és cserkészjelölt táborozott együtt Keszthely és Zalaegerszeg között a Padár községhez közeli erdőben. Azért jöttünk össze több helyről, mert Rácalmáson új csapat van alakulóban, és Budán egy haldokló cserkészcsapatot élesztenek fel, és kérték segítségünket. Jó ötlet volt a hőség elől az erdőbe menekülni, hiszen a sűrűlombú fák között sokkal kellemesebb volt a hőmérséklet. A több településről érkező cserkészek barátságos érdeklődéssel fordultak egymás felé, így már az első nap jó hangulat alakult ki, ami az egész tábort végigkísérte. Az idegen csapatokból sokaknak ez volt élete első cserkésztábora, ennek ellenére nem jelentett gondot a teljesen nomád erdőben megtervezni és felállítani a tábori építményeket. Az őrsök közös sátorban aludtak, aminek a körletébe lavortartót, szemetest, cípőtartót és egyéb kényelmüket szolgáló létesítményt is készíthettek maguknak. Külön zuhanyzók, illemhelyek, szikkasztó, hűtőgödör, közös mosogató, edényszárító és kannatartó is épült a tábor alatt. Az alakuló téren pedig a táborkerszt és a zászlórúd magaslott. Itt történtek 6 Király Józsefné Rozika a Veszprém megyei Örsiben született. Szülei földművesek voltak, hat gyermekük született. A néni a hat osztály elvégzése után termelőszövetkezetben, majd a püspökségen dolgozott. Innen Pestre vitt az útja, ahol cselédként sikerült elhelyezkednie. Innen került vissza a falujába, ahol férjhez a napjainkat keretbe foglaló közös reggeli és esti imádságok, illetve a zászló fel- és levonás. Cserkésztáborban az a szokás, hogy a tábort magunk működtetjük, így az őrsök is külön szolgálatokat kaptak egy adott napra: konyhás őrs, éjjeli őrség, imaszolgálat, tábortűz rakó és tábortűzi program őrs. Így mindenki kivette a részét mindenből. A tíz nap igen változatos és kalandos volt, amihez az egész táboron áthúzódó görög olimpiai keretmese is hozzájárult. Ennek jegyében nagyokat túráztuk, számháborúztunk, játszottunk, strandoltunk és szerveztünk sportnapot. Az esti tábortüzek is zömében a görög kultúra jegyében folytak. Ilyenkor a rengeteg játék mellett, az őrsök jelenetekkel is készültek, vicces és komoly történetekkel egyaránt. Vasárnap egy közeli településen Imafán vettünk részt szabadtéri szentmisén. A barátságos fiatal atya szívesen fogadta az egyenruhás cserkészek oltárkörüli szolgálatait. Kedden István atya meglátogatott minket. Aznap volt gyónási lehetőség, és egy hangulatos erdei gitáros misén imádkoztunk közösen. Erre az alkalomra, egy tábori misézős oltárt is készítettek a fiúk, amit a lányok nagyon ízlésesen díszítettek fel mezei virágokkal. Az idei tábor egyértelmű siker volt a csapat életében. Mindenhol csillogó szemű, boldog, tettre kész gyerekeket és fiatalokat lehetett látni. Sikerült összecsiszolódni a több csapat cserkészeinek, és sokan szereztek új barátokat. Jövőre ismét szeretnénk szervezni, egy hasonló tábort, amely a cserkészév megkoronázását jelenti. A cserkészet által igazi, egy életen át tartó közösségre lelhet mindenki. A játékok, foglalkozások során rengeteg olyan készségre tehet szert, amelyeket sokszor kamatoztathat élete során. A cserkészpedagógia az élményeken, tapasztalatokon keresztül hozzájárul egy egészséges értékrenddel rendelkező, hazáját szerető, vallásos, társasági, jó kedélyű, de meggondolt fiatal felcseperedéséhez szeptemberétől ismét elindul a cserkészév az 1414.sz. Gellért püspök Cserkészcsapatban. Nagyon sok szertettel várunk mindenkit. Szőcs- Olszewski Anna

7 Napjainkban nem lehet elégszer elmondani, hogy az ember mindig fordítson figyelmet a nehezen megszerzett értékei védelmére. A technikai fejlődésnek mindannyian élvezzük gyümölcsét, használjuk a mindennapi munka megkönnyítése érdekében a szórakozás és kommunikáció terén. Szokás mondani, hogy felgyorsult az életünk. Pár évtizede még csodaszámban ment, ha elhaladt egy-egy autó településünkön...ma már szinte mindenkinek van autója. Igen, felgyorsult az élet és a rohanó világban az emberi kapcsolatok is megváltoztak. Régen, ha idegen járt az utcában és megkérdezték: Kit keres? - nem érezte senki zaklatásnak. Az emberek odafigyeltek egymásra, egymás értékeire. Más volt a család szerkezete...szinte mindig volt otthon valaki, aki tudott vigyázni a házra. Ma már a nőknek is ki kell venni a pénzkeresésből a részüket. A család-modell sem olyan már, hogy több generáció él egy fedél alatt. A házak, lakások ott állnak felügyelet nélkül egész nap. Mindegyik potenciális célpontja a különböző bűnözői csoportoknak! Mit lehet tenni annak érdekében, hogy az ember nyugodtan hagyja magára értékeit?! A ház riasztóberendezéssel történő ellátása ma már szinte alapkövetelmény. Ez nem ér semmit, ha mondjuk, kimegy a tulajdonos a kertbe és elfelejti bekapcsolni a rendszert. A besurranó tolvajok pillanatok alatt képesek megtalálni értékeinket és ha nyitva hagyjuk az ajtót, akkor sajnos könnyű célpontot nyújtunk nekik. Általános követelmény, hogy lehetőleg ne az előszobában tartsuk a kocsi kulcsunkat, táskánkat, pénztárcánkat. Nehezítsük meg a betörők dolgát, ha van rá módunk. Szerezzünk be egy trezort és abban tartsuk nélkülözhetetlen értékeinket. Lehetőleg a lakáskulcsot se a lábtörlő alatt tároljuk, ha elmegyünk otthonról. A vidéken élő emberek, sajnos még mindig hajlamosak azt vallani, hogy nincs nekem semmim, amit elvihetnének...higgyék el, van. Mindent el lehet lopni, és ha elvitték, akkor jön rá a tulajdonos, hogy mégiscsak volt vesztenivalója. Mint említettem a felgyorsult életvitel számtalan negatív dolgot hozott magával, mint például az átutazó bűnözést. Megáll egy autó, percek alatt betörnek, és már robognak is tovább. Hiába a személyleírás, lehet, hogy három megyével odébb lakik az elkövető. A bűnözők technikai fejlődésével párhuzamosan fejleszteni kell a védelmi rendszereket is. A vagyonvédelem fontosságáról (x) Szerencsére erre is van mód! Számtalan cég telepít riasztórendszereket, melyek lehetővé teszik, hogy akár telefonon értesítsék a tulajdonost, illetve a hozzátartozóit egy esetleges betörésről. Plusz szolgáltatásként kérhető, hogy a vagyonvédelmi cég megfelelő szakembert küldjön az esemény helyszínére - Kivonuló szolgálat, segítséget nyújtva az objektum tulajdonosának. A helyszínre kiérkező kivonuló egység minden esetben jogszerűen és szakszerűen látja el tevékenységét és ez a tapasztalatok szerint visszatartó erővel bír az erre specializálódott bűnözői körökkel szemben. Természetesen a távfelügyeleti rendszer sem csodaszer, de a betörő sem szívesen választja azt az ingatlant, ahol tudja, hogy nem dolgozhat kedvére. Általában 5-10 percre vállalják a vagyonvédelmi cégek a kivonulást. Az a betörő, aki tudja, hogy csak 5-10 percig dolgozhat zavartalanul, valószínű és a tapasztalat is azt mutatja, inkább bele sem kezd az ilyen ingatlan feltörésében. A mai modern riasztó rendszereknél lehetőség van arra, hogy otthon tartózkodás esetén (például éjszaka) részlegesen aktiválni lehet a riasztó rendszer, ezzel megakadályozhatjuk, hogy álmunkban meglepjenek bennünket. Ma már nem elérhetetlen a külső területek védelme sem, erre az infrasorompó rendszer kiépítése ad lehetőséget. Amennyiben igény van rá, akkor digitális videó rendszerrel is védhetjük ingatlanunk kül-, és belterületét és megfelelő internetes kapcsolattal a világ bármely részéről, bármikor szemmel tarthatjuk vagyontárgyainkat. Végül, de nem utolsó sorban...mindenkit arra bíztatok, hogy lehetőségeihez mérten próbálja értékeit védeni! A legtöbb vagyonvédelmi cég részletfizetési lehetőséget is kínál a rendszer telepítése esetén. Több biztosítónál is kedvezőbben alakul biztosítási díj, ha az objektum rendelkezik vagyonvédelmi rendszerrel, illetve távfelügyeleti szolgáltatással. Ezek a szolgáltatási díjak ma már mindenki számára elérhetőek és rugalmasan alakulnak az ingatlan nagyságához és veszélyeztetettségének mértékéhez. Vigyázzanak értékeikre! Betörésmentes éveket kívánok! Gy.B. Ismét kidőlt egy nagy fa a Kastélyparkban Bár augusztus 26-án óra között nem volt említésre méltó nagy szél Adonyban, ezúttal a kevés is elég ahhoz, hogy kidöntsön egy nagy fát a Hunyadi úttól pár méternyire, az Erősék házával szemben. A fa gyökérzete teljesen elpudvásodott, csoda, hogy eddig is ellenállt a szélnek. Szerencsére a fa a park és az útest közötti csivatagos helyre zuhant, kárt nem okozott, személyi sérülés nem történt. Eltakarítását az önkormányzat munkatársai végzik. 7

8 Amikor elmaradtak a tábori levelek 1. rész A hősi halált halt katonák nyughelyének tudata minden család számára adott valamilyen támpontot arra, hogy ha gondolatban is, de maga elé képzelt egy sírt a szeretett hozzátartozóról. Sajnos igen jelentős azoknak a katonáknak a száma, akik ismeretlen helyen, jelöletlen sírokba kerültek az események során. Nem készültek nyilvántartások arról, hogy mikor és hol haltak hősi halált, hová temették el őket, melyik sír rejti maradványaikat. Ezért számos adonyi hősi halottról nem tudni semmit, akik a Nagy Háborúban, ban vesztették életüket. Ez okolható a veszteség nyilvántartás nem megfelelő vezetése miatt is. Damó Elemér százados, a székesfehérvári 17. honvéd gyalogezred utász századának parancsnoka erről a mulasztásról a naplójában is beszámolt. Mivel az adonyi katonák jelentős számmal ennek az ezrednek a soraiban harcoltak, elképzelhető, hogy az ő halálukról sem készült feljegyzés. Az ezred halotti anyakönyvét átnézve tapasztaltam, hogy annak vezetése nem volt annyira precíz, hogy biztos kutatási alapot adjon egyes hősi halottak után. A harctérre került katonák mindegyike kapott egy azonosító cédulát, amelyet egy kis fémtokban mindig maguknál tartottak (ahogy ők nevezték: dögcédulát). Ezen a cédulán szerepelt a katona neve, születési éve, helye és vallása, katonai alakulata. Halála után ezeket az adatokat kellett feljegyezni az alakulatának Halotti Anyakönyvébe, kiegészítve a halál helyével, okával, felvette e a halotti szentséget, mikor és hol temették el, a lelkész neve, aki eltemette. Ha készült ilyen pontos nyilvántartás, akkor a hozzátartozók számára adott már annyi információt, hogy adott esetben felkeressék a sírját. Viszont jelentős azoknak a száma, akik a támadások során haltak hősi halált, maradványaik ott maradtak az ellenséges vonalak között, vagy az ellenség által elfoglalt területen. Ők lettek az eltűntek, róluk semmit sem tudni. A állásharcok során ezred és hadosztály temetők lettek kialakítva. Ez akkor volt lehetséges, ha a harcok során sokáig volt ugyanabban a frontszakaszban egy-egy ezred. Ezekről a temetőkről készültek rajzok és nyilvántartások, de sajnos az évtizedek során nagyon sok ezek közül is megsemmisült. De megsemmisültek a temetők is, exhumálták a halottakat, vagy a területük került feledésbe. Ma már közel 100 évvel az események után nehéz beazonosítani egyes temető, temetkezési hely területét. Aprólékos kutatással, kitartással mégis lehet eredményeket elérni. Ebben az írásban egy adonyi honvéd nyughelyének kutatásáról számolok be, majd a következő 8 részben a Beszkidek Kárpátokban végzett kutatás eredményeit ismertetem. Az egykori doberdói harctér az olasz front legnagyobb csatáiról, az ott lezajlott kegyetlen összecsapásokról, a nagy veszteségekről vált hírhedtté. És a magyar hősies katonai helytállásról. A kietlen karsztvidéken, ahol nem volt ivóvíz, nem voltak megfelelő fedezékek, a fölényes olasz tüzérségi tűz mindent szétrombolt júliusában elsők között került a védővonalba a székesfehérvári 17-es honvéd gyalogezred. Az 1. Isonzó csata utolsó napjaiban már ott harcoltak a nagy erőkkel támadó olaszok ellen. Néhány nap múlva új állásokba kerültek, a San Martinó del Carso község közelében emelkedő 197-es magaslatra. Az olaszok újabb offenzívát indítottak a fennsíkot védelmező magyar alakulatok ellen, és megkezdődött a 2. Isonzó csata. Igen jelentős volt az ezred vesztesége. A Halotti Anyakönyv szerint ott a magaslaton temették el a hősi halottaikat, valamint San Martinó községben és annak közelében. A kietlen karsztfennsíkon kevés a termőföld, ezért a háború előtt az ott lakó, zömében szlovén parasztok a természetes mélyedésekben (dolinákban) található földet művelték. A köveket kiszedték, abból falakat építettek a dolina köré, így védve a területet. A harcok során ezek a mélyedések is hadi szolgálatba léptek: ide kerültek az anyagraktárak, segélyhelyek, parancsnokságok, stb. De ezekbe temetkeztek a csapatok is. Számtalan dolinában létesült kis temető, így pl. a 17-eseknek két dolina temetőjük is volt San Martinónál. A következőkben viszont azokat a temetőket tekintsük át, amelyek San Martinótól kicsit távolabb, Crnci néhány házból álló kis településen voltak. A házak mellett több nagy átmérőjű és jelentős mélységű dolina található augusztusának első napjaiban az egyik dolina mélyítése során a székesfehérvári 17-es honvédek egy barlang bejáratára bukkantak. Egy hatalmas barlang rejtőzött a mélyben, amelynek azonnal megkezdték a berendezését. 600 fő befogadására alkalmas, emeletes megoldással biztos óvóhelyet alakítottak ki a tartalék számára, amely megvédte őket az olasz tüzérségi tűztől. Ezután a közeli dolinákba kavernákat készítettek a parancsnokságok számára. Mivel ez a terület közel van a Monte San Michele hegyhez, amelyen a fő védelmi vonal húzódott, jelentősége igen nagy volt. Itt volt a 17- esek parancsnoksága is, és az ezred itt alakított ki magának két temetőt. Bécsi levéltári kutatásunk során megtaláltuk az egyik temető rajzát (száma: 75-ös), és felsorolását az ott eltemetetteknek. Az első között temették ebbe a temetőbe az 1885-ben Adonyban született Szűcs János honvédet. Lőtt seb okozta a halálát szeptember 9-én. San Martinóban, az ezred segélyhelyén halt meg, és onnan szállították át Crncibe, a temetőbe, ahol Hoisty Pál az ezred lelkésze búcsúztatta. Sírszáma az 5-ös volt. A levéltári rajz szerint a temető egy dolina partján került kialakításra. Helyszíni kutatásunk során a következőt tapasztaltuk: A dolina belső területét teljes egészében vegetáció borítja. A sűrű aljnövényzeten áttörve az I. világháborúból származó épületmaradványokat találunk. A kőfalak és az egykori épületek maradványainak nagysága és mennyisége arra utal, hogy a természetes mélyedés fontos szerepet játszott a frontvonal mögötti életben. A dolina épületeiről jelenleg nincsenek információink, ezek további kutatást igényelnek. Mivel a területet a 6. isonzói csata során a magyar csapatok elhagyták, feltételezhető, hogy az ide érkező olasz alakulatok tovább használták az épületeket, illetve maguk is építettek hozzájuk, s emeltek újakat. A terepbejárás során a dolinához érve gyorsan megtaláltuk a belsejébe vezető lejáratot, melyet kőfalmaradványok szegélyeztek. Mivel a korabeli fényképfelvételeken is láthatóak kőfalak a temető szegélyeként, ezért felmerült a kérdés, hogy a dolina belső peremén volt az egykori sírkert. Továbbhaladva a dolina belsejébe ezt az elméletet elvetettük, mivel a kőfalak maradványa rövidesen véget ért, és a dolina talaja, nagyon sziklássá és meredekké vált, amely temetkezésre teljesen alkalmatlan. A térképvázlatok alapján, mindenképpen nagyobb terület volt szükséges az egykori temető kialakításához. A dolina keleti oldalán azonosítottuk az 1918-as vázlaton található földút nyomait, amely ma magánterületen kezdődik és kapuval van lezárva. Ez fontos támpontot jelentett a helyszín azonosításához. A vázlatokon látható, hogy az út és a dolina pereme közötti területen feküdt a temető egy része. Bizonyossá vált, ami a korabeli felvételek alapján feltételezhető volt, hogy a temető a dolina déli-délkeleti külső peremén húzódott, ott ahol ma családi házak állnak. Csak itt találtunk ugyanis akkora temetésre alkalmas helyet, ahol az egykori temető elférhetett. Az 1930-as években ezt a temetőt is felszámolták, a holtesteket exhumálták és elszállították a környező nagy gyűjtőtemetőkbe. Ilyen temetőt alakítottak ki Gorjanskoban, Redipugliában és Palmanovában. A temető és a többi doberdói osztrák-magyar katonatemető felszámolásának a története további, döntően olasz levéltári kutatásokat igényel, ami olasz kutatótársainkkal közös jövőbeni terveink között szerepel. Rózsafi János

9 Közösségi- Kulturális Központ éskönyvtár HÍREK - PROGRAMAJÁNLÓ Újra indul a képújság KÖNYVTÁRI JÁTÉK Elindult az új oktatási év, és mi újra játékra hívunk benneteket. A helyes megfejtők értékes jutalomban részesülnek majd a jövő májusi Gyermeknapon. Megoldásaitokat a szokásos módon minden hónap 25-ig adhatjátok le az iskolai vagy a városi könyvtárban. Szeptemberi feladványunk 1. Mikor és hol született Tamási Áron? 2. Mi történt az íróval 9 éves korában, ami miatt a szülei úgy döntöttek, hogy taníttatni fogják mezőgazdasági munka helyett? 3. Sorold fel az Ábel-trilógia köteteit! 4. Hol és mikor hunyt el? Plusz feladat:milyen felirat olvasható Tamási Áron sírkövén? Felhívjuk az Adonyi lakosság figyelmét hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel,az Adony Táncegyüttes SENIOR csoportot hirdet éves korig férfiak és nők számára! A jelentkezőknek semmilyen előképzettség nem szükséges!! Előny: Vidám természet, munkabírás, jó aktivitás! Az első megbeszélés időpontja: szeptember 22.-e szombat 14.-óra Helye Művelődési Központ,Adony Egy Kemencés Klub alapítását tervezzük a közeljövőben. Ha kemencével rendelkezik és szeretne egy életvidám társasághoz tartozni, akik havonta találkoznak tapasztalatcserére, egy-egy sütésre, kérem jelentkezzen a következő elérhetőségen: Nógrádi Katalin Telefon: Süssünk ki együtt valami jót! FELHÍVÁS Kemencés Klub alakul A Paulusz Bálint vállalkozóval kötött megállapodás alapján beszerzésre került a nyár folyamán az új képújság szoftver, ami a Raiffeisen Bank-tól kapott számítógéppel együtt kiváltja a régi tönkrement programot, gépet. Ezúton is köszönjük Bálint gazda és a Raiffeisen Bank támogatását. Némi betanulás, tesztelést követően rövidesen már az új felületen jelentkezik a képújság, mely egyebek mellett fotók megjelenítését is lehetővé teszi. A képújság kimaradása - mint azt minden bizonnyal tapasztalták - nem volt hatással a Városi TV adásaira, azok a képújság szüneteltetése ideje alatt is adásba kerültek. -ti- Kedves Adonyi Polgárok! Szeretnénk kérni a lakosságot arra, hogy akinek régi tárgyi eszközei, emlékei,viseletei vannak a múltból,de már nem használja,kérjük ajánlja fel az Adony Táncegyüttes részére. Az együttes a múlt emlékeit,megbecsüli,tiszt eletben tartja és a visszaemlékezés koreográfiáiban,megjeleníti. (Pl:régi pad,katona ruha,régi kockás bőrönd, viseletek, szerszámok,stb.) Szeretettel várjuk kedves adományaikat,régi megbecsült tárgyaikat.,egyúttal köszönjük eddigi felajánlásaikat,kedves segítségüket!!! Tisztelettel: Iker Józsefné Művészeti vezető-koreográfus Suszter László Adonyi Kulturális Központ és Könyvtár Igazgatója, az Adony Táncegyüttes Vezetője Sporttáborban a lurkók Kard Anita az idén nyáron Adonyban egy sporttáborba és két focitáborba, valamint Iváncsán három úszótáborba hívta a gyermekeket. A sporttáborban naponta 3-4 sportágba kóstolnak bele, így a kajak-kenu, kézilabda, röplabdalovaglás, úszás, foci, míg a focitáborban értelemszerűen a focié a főszerep. Látogatásunkkor Adonyban éppen az egyik focitábor életébe pillanthattunk be, amikor is a Nyomik, a Reál Madrid, a Barcelona és a Videoton csapatai mérték össze tudásukat, aktuálisan kötélhúzásban, mert a foci mellett azért itt is jut idő egyéb játékra. Ebben a táborban 20 adonyi és kornyékbeli gyermek jelentkezett, de az ezt megelőző úszótáborba 40 gyermek vett részt. A tábor szervezője Kard Anita, aki egy társával közösen, magánszervezésben bonyolítja le a programokat. A táborok eltérő költségigényűek, így az egyhetes úszótábor költsége Ft, míg a sport és a focitábor Ft. Ezért ebédet kapnak a gyermekek, délután pedig gyümölcsöt, esetleg répát, főtt kukoricát biztosítanak részükre. -ti- 9

10 ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA V Köszönetnyilvánítás Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Lőrinc Elemérnét utolsó útjára elkísérték, sírjára az emlékezés virágait elhelyezték. A gyászoló család Redőnyök, reluxák, napellenzők, roletták, harmonikaajtók, szalagfüggönyök, szúnyoghálók (fix, keretes és redőnyhöz kapcsolható), műanyag nyílászárók, szerelése, javítása. Minőségi munka rövid határidővel. Egy év teljes körű garancia! RÓNYAI és TÁRSA BT. Adony, Kis u. 11. Tel.: , Jöjjetek Énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket Máté 11:18 Szeretettel és tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját ingyenes, gyógyítással egybekötött ISTENTISZTELETÜNKRE. Időpont: minden csütörtökön 17 órától. Helyszín: Adony, Civil ház Mindenkit szeretettel várunk! STYX TEMETKEZÉSI KFT. SÍRKŐKÉSZÍTÉS Gránit-, márvány-, műkő munkák a megrendelő elképzelése szerint. Betűvésés, felújítás, kripta építés Pusztaszabolcs, Velencei út 86. Tel.: , TEMETKEZÉSI KFT. ÉJJEL NAPPAL Anyakönyveztetés, temetkezési kellékek, Halott szállítás (külföldre és külföldről is), Hamvasztás, urnaszállítás, sírásás, ravatalozás, temetés, Koszorúrendelés, sírkőbontás és visszaállítás. Adony, Magyar u. 44. Tel.: , Besnyő Tel.: Mikodiné, Széchenyi u. 10. Tel.: Iváncsa, Beloiannisz: Tel.: Perkáta, Dózsa Gy. U. 14. Tel.: Pusztaszabolcs, Velencei u. 86. Tel.: , Szabadegyháza, Szabadság tér 8. (virágbolt) Tel.: , Szállítási ügyelet: , , ,

11 DÉSZOLG Dunamenti Építő és Szolgáltató Kft Adony, Dózsa Gy. u. 64. tel/fax: 06-25/ web: ADONY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA OKMÁNYIRODÁJA ELÉRHETŐSÉG: 2457 Adony, Rákóczi u. 21. Tel.: , Fax: ÜGYFÉLFOGADÁS: HÉTFŐ: , SZERDA: , PÉNTEK: CSATORNABEKÖTÉS A kötelező közszolgáltatáson felül vállaljuk nagyobb mennyiségű hulladékok (pl. építési törmelék, lomhulladék stb.) szállítását 5 m 3 -es konténerekben. A konténeres hulladékszállítás megrendelése a 25/ as telefonszámon lehetséges. AGROSZERVIZ KFT. Műszaki vizsgáztatási lehetőség NAPONTA!!! házi csatorna tisztítás, víz-gáz-központi fűtés tervezés, szerelés, napelem kivitelezés Adonyban és környékén. Érdeklődni lehet: Sólyom József tel: , 06/ Itt az ősz itt van újra megújult kibővült árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat! Őszi dughagymák,őszi virághagymák széles választékban kaphatók! Ősz után jön a tél már most kapható Pepó begyújtós (még tavalyi áron) Újdonságok: Zsákos szén, fa brikett, tőzeg brikett rendelhető! Kerékpáralkatrészek,külső belső, gumik kaphatók! Mindez egy helyen a GAZDABOLTBAN!! Adony Bajcsy Zs.ut 7 Nyitva: H-P , Sz 7-12 tel: Adony, Ady E. út 82. Telefon: 25/ /126-os mellék, 30/ , Nyitvatartási idő: H-Cs: , P: helyi közéleti híradó Kiadja: Adony Város Képviselő-Testülete Felelős szerkesztő: Percsi Tibor Szerkesztőség: KKKK Adony, Rákóczi u. 28. Tel.: , , Készült: Rolling Nyomda Bt. Dunaújváros, Magyar u. 106/b. Tel.: 25/ , Az újságban megjelent írások nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját. A fenntartja magának a kéziratok rövidítésének és szerkesztésének jogát. Kéziratokat nem őrzünk meg, névtelen cikkeket nem jelentetünk meg. 11

12 Épül a szőlőhegyi támfal Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a Duna-Menti Szent Orbán Borrend Adony kezdeményezése és pénzügyi támogatása mellett valójában városi szintű összefogással épül a szőlőhegyi Kápolna dombot keretező támfal és a kápolnához vezető lépcső. A munkáról a kivitelező, a szövetkezet Építő és Kommunális Szolgáltató Kftjének vezetője, Pletser József elmondta, hogy 80 centis alapozásra helyezték az 1.60x30-as vasbeton lemezalapot, majd erre kerül alul két sor 40-es zsalukő, felette 30-as zsalukő 2.50-től 4 méter magasságig a tereplejtéstől függően. Mindez 42 méter hosszban. A támfal mögött dréncső szigetelés gátolja meg az esetleges átnedvesedést. A támfalban lesz egy fülke-szerű kiképzés, ahova később akár egy szobrot vagy festményt, esetleg mozaikot lehet elhelyezni. Ezután készül a kápolnáig a kavicsolt járdalapokból kiépített lépcső, oldalán korláttal. A kápolna előtti terület pedig hullámköves szürke térburkolatot kap. A teljes munka 8 millió + ÁFA összegbe kerül. Ebből 5.4 milliót Leader pályázat keretében nyert a borrend, 1.3 millió értékben a Bartos testvérek, Márton Attila, Neichl Mihály végeznek társadalmi munkát, a borrend pedig saját forrásból 1.4 milliót fizet. Bár a pénz szűkösen talán elég az alapmunkákhoz, de a borrend szívesen fogad további anyagi támogatást vagy a lépcsők építésénél társadalmi munkásokat. Mindebből látható, hogy itt valóban városi szintű öszszefogásról beszélhetünk. A munkát augusztus 22-én kezdték, a szerződés szerinti befejezési határidő október 30, de a kivitelezők szeretnék jóval a határidő előtt befejezni a munkát, így az őszi Új Bor Hálaadás ünnepre remélhetőleg elkészülnek.

13

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

2014. július 10. csütörtök

2014. július 10. csütörtök 2014. július 10. csütörtök A vendégdelegációk hivatalos fogadása A résztvevő testvértelepülések bemutatkozása A találkozó programjainak bemutatása A találkozó feladatainak és céljainak megbeszélése Közös

Részletesebben

1./ Beszámoló a Hegyaljai Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról Előadó: Gánóczi Istvánné mb.intézményvezető

1./ Beszámoló a Hegyaljai Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról Előadó: Gánóczi Istvánné mb.intézményvezető Jegyzőkönyv Készült: 2009.május 26-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Csatlós Csaba képviselő Fercsák András képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Kiss Géza polgármester, Fáncsik Géza, Horváthné

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Barbacs Községi Önkormányzat 9169 Barbacs, Kossuth u. 5. 91-3/2015.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Barbacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 9-én 18.00 órai kezdettel a barbacsi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március

kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március Ifi kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március www.shipsarmellek.hu ship.sarmellek@gmail.com 2014. április 11-én, pénteken 19 órától Öbölből vödörbe színházi előadás Nyertes Zsuzsával és Heller Tamással

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Város Képviselő-testület

Város Képviselő-testület Város Képviselő-testület E g é s z s é g ü g y i é s S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@biatorbagy.hu

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2011. július 13-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2011. július 13-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2011. július 13-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2011. (VIII.04.) - től 129/2011. (VIII.04.) - ig Hozott rendeletek: - 1 J

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 6-án (kedd) 18:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. augusztus 6.

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v 14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete T a r t a l o m 2014. augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v Határozat száma Tárgya 71/2014.(VIII.26.) Helyi választási bizottság

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 7-én (szerdán) 17 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18-án, 9:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 82-5/2014. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi március hó 26. napján, szerdán 10

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 3/2015 OKSB BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2015. március 24-én, (kedden) 15:00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól Községi Önkormányzat Lövő 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 57/2014.(VIII.11.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 58/2014.(VIII.11.) KEOP-2014-4.10.0/N fotovoltaikus

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 26-án (hétfő) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

ב"ה. Éves jelentés 2011

בה. Éves jelentés 2011 Bét Sálom Éves jelentés 2011 A Bét Sálom Zsinagóga Budapest egyik leggyorsabban növekvő zsidó közössége, ahol minden generáció számára biztosított a zsidó vallás, tradíció és kultúra megismerése, valamint

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Tel.: 25/231-020 Adószám: 18494785-1-07 Bankszámlaszám: 57700074-10001734 Ercsi és Vidéke Tak.Szöv. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11-A/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. december 13-án a Mérges Községházban közmeghallgatással egybekötött testületi üléséről.

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal?

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal? J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2015.

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 220-2 /2010. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. augusztus 25-én 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről- Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:./2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének 2011. április

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal,

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. november 15-én 17 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Jelenléti ív szerint,

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2016. november 14. (hétfő) 16,00 óra Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2016. november 15. (kedd) 17,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

Bálint Gyula Gyermekvédelmi Alapítvány évi közhasznúsági jelentése

Bálint Gyula Gyermekvédelmi Alapítvány évi közhasznúsági jelentése Bálint Gyula Gyermekvédelmi Alapítvány 2014. évi közhasznúsági jelentése Az alapítvány 2014. évben is az alapító okiratban kitűzött célok és feladatok szem előtt tartásával végezte tevékenységét. Az alapítvány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár helyisége 2064 Csabdi, Szabadság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei

A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei 1 A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgratzi csatát követően a 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett hősök számára egy emlékművet állítanak föl. Az emlékmű

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben