JELENTÉS június 145. BUDAPESÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. 1993. június 145. BUDAPESÍ"

Átírás

1 ? ' l.\ JELENTÉS az Északmagyarországi Vegyiműveknéllétesített gazdasági társaságok helyzetének felméréséről és a Porán Kft. privatizálásának szabályszerűségi vizsgálatáról BUDAPESÍ június 145.

2 A vizsgálatot vezette: Harsányi Sándor osztályvezető főtanácsos A vizsgálatot végezte: dr. Borisz József Harsányi Sándor számvevő-tanácsos osztályvezető főtanácsos

3 IV. VAGYONELLENöRZÉSI IGAZGATOSAG V-31-25/1992/93. Témaszám: 144 JELENTÉS az Északmagyarországi Vegyiműveknél létesített gazdasági társaságok helyzetének felméréséről és a Porán Kft. privatizálásának szabályszerűségéről L Bevezetés Az Allami Számvevőszék II. félévi vizsgálati terve I. félévi befejezéssel előírta az Északmagyarországi Vegyiműveknél (továbbiakban: EMV) alapított gazdasági társaságok helyzetének felmérését és a Porán Kft. privatizálási folyamatának szabályszerűeégi vizsgálatát. A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a vállalatnál alapított gazdasági társaságok mennyiben felelnek meg a gazdasági társaságokról, valamint az állami vállalatokra bízott vagyon védelméről szóló törvények által előírt követelményeknek.

4 - 2 - Az ellenőrzés kizárólag az Északmagyarországi Vegyiműveknél létesitett gazdasági társaságok helyzetfelmérésére és a Porán Kft. privatizációjának szabályszerűeégi vizsgálatára terjedt ki. A vizsgálat időtartama a gazdasági társaságok létesitési időszakára ( I I I I. 31. ), továbbá a Por án Kft. privatizációs folyamatának (1991. I III. 31.) időszakára terjed ki. Ellenőrzött szervezet: Allami Vagyonügynökség Az ellenőrzés során felhasználtuk az Allami Vagyonügynökség Belső Ellenőrzési Igazgatóságának e tárgyban lefolytatott vizsgálati jelentéseit is. A vizsgálat sajátos vonása, hogy az Északmagyarországi Vegyiművek társaságának alapitásában az Allami Vagyonügynőkség döntéselőkészítési és döntéshozó i folyamatában résztvevő vezető és munkatárs a vizsgálat kezdetekor nem volt már az AVü alkalmazottja. A körűlmények tisztázása érdekében - természetesen megváltozott munkajogi helyzetben - az érdekeltekkel személyes megbeszélést is folytattunk. További sajátossága a vizsgálatnak, hogy az AVü döntései célszerűségének megítélését lehetövé tevő alapvető dokumentumok nem álltak rendelkezésre.

5 - :3 - A vizsgálat lezárásakor figyelembe kellett venni azt is, hogy időközben a jogszabályi vá l tozásolmn túl az AVü-nek mind szarvezeti felépítése, mind belső ügyrendje, mind belső információs rendszere lényegesen megváltozott. IL összefoglalo MEGALLAP!TASOK, AJANLASOK 1. összefoglaló megállapítások A Porán Kft. privatizációjának az alapja az állam vállalatokra bízott vagyonának védelméről szóló évi VIII. törvény volt. Az Allami Vagyonügynökség a törvényben biztosított joga szerint járt el. A privatizáció március 4-én a társasági szerződés módosításával, a Cégnyilvántartásba vétel november 18-án bejegyzéssei megtörtént. Az Aliami Vagyonügynökség hozzájárulása nem ütközött a vonatkozó vagyonvédelmi törvény előírásaiba. A privatizáció, a társasági szerződésen alapuló szindikátusi szerződés szerint, az Allami Vagyonügynökség június 7-í 1308/AVü/1991. sz. engedélyének megfelelt. A privatizációs folyamatban a versenyeztetési eljárás nem érvényesült. A döntéselőkészítés ajánlatok figyelembevételével történt. E szerínt egyik ajánlat sem volt jobb az

6 - 4 - eredeti, a vállalat által támogatott ajánlatnál. Az ajánlatok közötti választás részletes összehasonlító elemzésének dokumentumai nem állnak rendelkezésre. Az Allamí Vagyonügynökség érintett ígazgatóságaí a vizsgálat kapcsán nyilatkoztak (a, b, c, melléklet l, hogy a birtokukban lévő dokumentwnokat teljes egészében rendelkezésünkre bocsátották, további iratanyag nincs birtokukban, ill. ha van, rendelkezésünkre bocsátják. A vizsgálat lezárásáig egyik igazgatóság sem bocsátott rendelkezésünkre további dokumentumot. A gazdasági célszerűség így nem belátható, bár a döntés jogszerűségét nem érinti, mert az az úgynevezett spontán, tehát a vállalat által kezdeményezett privatizáció esetén évi VIII. törvény a döntéselőkészítést, illetve döntéshozatalt az AVü hatáskörébe utalja. Az AVü évi ügykezelési gyakorlata, információs rendszere nem volt zárt. A Porán Kft. privatizációjának dokumentumai hiányosak, illetve nem állnak rendelkezésre. Az Allami Számvevőszék az AVü általános ügykezelési rendjének gyakorlatát és az információs rendszer hiányosságait már az és évi összefoglaló vizsgálatában és az ASZ elnökének az Országgyűlés plenáris ülésére benyújtott jelentésében ismételten feltárta. A Porán Kft. privatizációjára vonatkozó AVü belső ellenőri jelentés megállapításainak dokumentálása hiányos. A belső ellenőri jelentés ugyanis nem tartalmazza, sem az ajánlatokat, sem azok összehasonlító értékelését, sem a tőkeemelés kapcsán bevitt eszközök AVü-n belüli vagyonértékelését.

7 - 5 - A vizsgálat ismételten megállapította, hogy az Allami Vagyonügynökség információs rendszere, illetve a rendszer működtetése nem biztosítja a privatizációs folyamatok utólagos áttekinthetőségét, és ebben az esetben sem tette lehetövé a privatizáció átláthatóságát, célszerűségének ellenőrizhetőségét. Magyarországon a Porán Poliuretán Gyártó és Értékesítő Kft. az egyetlen vállalkozás, amely kemény poliuretán habot állít elő. Ezáltal e termékből a piaci részesedése is meghatározó. A Porán Poliuretán Gyártó és Értékesítő Kft. privatizációjánál az Allami Vagyonügynökség nem vizsgálta, nem kérte ki a Gazdasági Versenyhivatal álláspontját. A tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló évi LXXXVI. törvényben foglaltakat nem mérlegelte. A szindikátusi szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése folyamatban van. A Porán Poliuretán Gyártó és Értékesítő Kft.-nél eddig létszámcsökkentést nem hajtottak végre. Törzstökéjét ezideig két ízben megemelték, részben a külföldi vásárló által apportált eszközök értékével, részben a Porán Kft. nyereségéből végrehajtott beruházások révén. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság Cégbírósága összesen eft törzstőke módosítást jegyzett be április 1-én és március 23-án. ezzel a GMBH a kft-ben 69 %-os tulajdonosi részesedést szerzett. Az Allami Vagyonügynökség vagyonértékelése nem áll rendelkezésre. A vállalat által készíttetett vagyonértékelés, amely az ASZ rendelkezésére áll és amellyel kapcsolatban az AVü-nek fenntartásai voltak (lásd 8/a. sz. melléklet), a

8 - 6 - Porán Kft. üzemi berendezéseinek, technológiát kiegészítő berendezéseinek, járulékos közmüvelmek és más eszközöknek, szellemi termékeknek, valamint az ingatlanok értékének összesített vagyonát eft-ban határozta meg. A vagyonértékelések február 20-án készültek. Az értékelt, illetve a könyvszerinti vagyonérték mintegy %-os különbsége az utóbbi javára fennáll. 2. Ajánlások Az Északmagyarországi Vegyiművek a felszámolási eljárás befejezése után jogutód nélkül megszűnik. Az eljárás befejezését követően a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon illetve üzletrészek felett az Allami Vagyonügynökség rendelkezik. Az AVü a felszámolási eljárást kisérje figyelemmel és az évi IL. törvényben foglaltak alapján - szükség szerint - intézkedjen. Az Allami Vagyonügynökség a privatizálásban résztvevőktől hiányzó dokumentumok pótlását biztosítsa. a III. RÉSZLETES MEGALLAP!TASOK 1. Helyzetfelmérés az EMV-nél alapitott gazdasági társaságokról A vállalat május 13. kelettel átalakítási tervet készített (1. sz. melléklet), amelyet állásfoglalás célj á-

9 - 7 - ból a vállalat vezetője az Allami Vagyonügynökség részére is megküldött. Az AVü az átalakítási tervet elfogadta (2. sz. me l léklet). A tervbe vett társaságalapítások a vállalat teljes vagyoni keresztmetszetét átfogták és a meglévő tevékenységek ezerinti kiterjedésben szándékezták megszervezni. Az egyes társaságok vertikális kapcsolódása döntő jelentőséggel bír.!gy a létrehozott társaságokra továbbra is a kölcsönös függőség a jellemző még akkor is, ha az egyes társaságok önálló jogi személyek és önelszámoló gazdasági egységek. A társaságalapítás tényleges helyzete a következő. Megalakult kft-k: PORAN Kft Tevékenysége: kemény poliuretán hab gyártása és értékesítése Törzstőke: eft Alapítás: január l. Bejegyzés: január 10. INTERMED Kft Tevékenysége: intermedierek, növényvédőszerek gyártása Törzstőke: 260 millió Ft. Alapítás: szeptember l. Bejegyzés: október 1.

10 - 8 - SAGROCHEM Kft_ Tevékenysége: növényvédőszerek, Törzstőke: 713 millió Ft Alapítás: 199L szeptember L Bejegyzés: 199L október 8. intermedierek gyártása SASZOLG Kft Tevékenysége: ágazati szolgáltatás és kereskedelmi tevékenység Törzstőke: 260 millió Ft Alapítás: 199L szeptember L Bejegyzés: szeptember 30. PROKOMFORT Kft Tevékenysége: szocíális szolgáltatás, üzemeltetés, kereskedelmi tevékenység Törzstőke: eft Alapítás: december 1. Bejegyzés: február 24. PAJZS Kft Tevékenysége: őrzés-védelem, Törzstőke: 8650 eft Alapítás: december 1. Bejegyzés: január 29. biztonságtechnika PENTAPLUSZ Kft Tevékenysége: számítástechnika, szaftver értékesítés Törzstőke: 2460 eft Alapítás: 199L december L Bejegyzés: január 6. Az alapítást követően a SAGROCHEM Kft. 5 %, az INTERMED Kft. 26 % arányú üzletrészeit a Chemolimpex megvásárolta.

11 - 9 - Az Északmagyarországi Vegyiművek 2,55 milliárd Ft értékű vagyonából 1,70 milliárd Ft az AVü-höz benyújtott átalakulási tervtól eltérően továbbra is a vállalat tulajdonában maradt. Ennek alapvető oka az, hogy a vállalat és egyes újonnan alapított társaságai fizetésképtelensége miatt a Borsod-Abaúj-Zemplén Hegyei Bíróság III. 4-én közzétette a 4.Fph.402/1992/6. számú felszámolási eljárás megindításáról szóló végzését (4. sz. melléklet). A határozat alapján először az adósságrendezést kell végrehajtani, s csak ezt követően alapítható, vihető be a megmaradt vagyon gazdasági társaságba. Az Északmagyarországi Vegyiművek és társasága helyzetét az jellemzi, hogy a megalakított 7 kft. közül 6-ban a Porán Kft. kivételével - ingatlanokat nem apportáltak. A társaságok a vállalat összes termelő berendezésének tulajdonosai. Hozzájárult ehhez az a tény is, hogy az Északmagyarországi Vegyiművek ingatlanaira az addigi működéshez igénybe vett hitelek kapcsán jelzálogot jegyeztek be. Ezért a társaságokba nem voltak apportálhatók. Hiután az Allami Vagyonügynökség a vállalat átalakulási tervét elfogadta, a BAZ Hegyei Bíróság Cégbírósága bejegyezte, a társaságalapítás szabályszerű. A privatizáció eddig lezárult szakaszának eredménye miatt reparáció nem lehetséges. További vagyonhasznosítási, privatizálási lépések csak a felszámolás utáni vagyoni helyzet függvényében tehetök. Cégbírósági bejegyzés megsemmisítésének egyetlen oka, ha a bejegyzés téves hivatkozás alapján történt. Ez itt nem áll fenn.

12 A felszámolási eljárás eddigi állásáról, a felszámoló a Reerg. Gazdasági és Pénzügyi Rt. részletes tájékoztatását a 5. sz. melléklet tartalmazza. Az Északmagyarországi Vegyiműveknél további társaságalapitás csak a felszámolási eljápás befejezését követően inditható (az időlegesen állami tulajdonban lévő vagyon értékesítéséről, hasznosításáról és védelméről szóló évi LIV. törvény paragrafusa). Ennek szerves következménye, hogy a felszámolási eljárás során előbb a felhalmozott adósságok rendezésére kerülhet sor az Északmagyarországi Vegyiművek megmaradt vagyonából. Ezt követően folytatható az EMV megmaradt vagyonának privatizációja. Az Északmagyarországi Vegyiművek által alapított gazdasági társaságokban megtestesülő tulajdoni hányadok a következők (1993. április 14-i állapot): ÉMV üzletrészek %-a Sagrochem Kft. 95 % Interrned Kft. 74 % Saszolg Kft. 100 % Pajzs Kft. 100 % Prokomfort Kft. 100 % Pentaplusz Kft. 100 % Por án Kft. 29 %

13 - ll - 2. Porán Poliuretán Gyártó és Kereskedelmi Kft_ privatizációja A Porán Kft. - az EMV-nél elsőként létrehozott gazdasági társaság - alapitását a cégbíróság december 22-én a /1989. számon bejegyezte. Az EMV az egyszemélyes Porán Kft. tőkeemeléssei egyidőben történő privatizációjához kérte (7/a. sz. melléklet) az AVü hozzájárulását, amely jogszabályi kötelezettsége (1990. évi VIII. törvény 3. paragrafus). Kérését azzal indokolta, hogy a társaság további fenntartásához elengedhetetlen a külföldi tőke bevonása. Ezért a vállalat C.A. Greiner und Schöne GMBH (székhelye: 4550, Kremsmünster, Greínerstrasse 70. Ausztria) céggel szándékozik együttműködni. Az elképzelés szerint és a privatizáció eredményeként az üzletrészek 67 %-a külföldi cég tulajdonába kerül. Az Északmagyarországi Vegyiművek üzletrészének aránya 33 %, mely kizárólag nem pénzbeli betétből (apportból) áll. Az Allami Vagyonügynökség április 12-i leiratával (7/b. melléklet) a privatizációt a társadalom érdekeit nyilvánvalóan sértő, illetve nemzetgazdasági érdekből az évi VIII. törvény 5. paragrafus (l) bek. c) pontjára hivatkozva megtíltotta. Az Allami Vagyonügynökség e határozatát nem indokolta, ilyen írányú kötelezettsége nincs. A 8/a. sz. melléklet szerint az AVü a nemzetgazdasági érdekvédelem érzékelésére apparátusán belül a Porán Kft-nél történő, tőkeemelésként apportként bevitelre szánt

14 eszközök értékelését kérte, attól tartva, hogy a külföldi számára kedvező vagyonértékelés készült. Arról, hogy ez az Allami Vagyonügynökségen belül kért vagyonértékelés elkészült-e és milyen az eredménye, az AVü dokumentumot nem mutatott fel. Az Allami Vagyonügynökség az IKM szakértőivel egyeztetve potenciális privatizációs partnernek az Osztrák Greiner und Schőne Gmbh-n kívül a spanyol INESPO céget is számításba vette (8/a, b, c, d) melléklet). A privatizáció későbbi lépéseként az Allami Vagyonügynökség ajánlatot kért és kapott mindkét cégtől (8/b. sz. melléklet). Az AVü értékelése ezerint a spanyol cég ajánlata mind feltételeiben, mind kidolgozottságában elmaradt az osztrák cég eredeti ajánlatától. Az AVü belső ellenőrzési jelentése (9/a. ez. melléklet) ezerint az AVü zártkörű pályázat kiírását rendelte el. Mind a 8/c. melléklet, mind a még egykori referense szóbeli tájékoztatása ezerint pályázat kiírására nem került sor, hanem ajánlatkéréssel fordultak az érdekelt külföldi cégekhez. Az Ajánlatok összehasonlításának eredményét rögzítő feljegyzéseken, elemzéseken kívül az összehasonlítást tételesen tartalmazó dokumentumot az Allami Vagyonügynökség nem mutatott fel. Szabályszerűeégi szempontból ez az ASZ által

15 nem kifogásolható, mivel az AVü-nek törvény által biztosított joga, hogy melyik ajánlat mellett dönt, s döntését nem kell indokolnia (9/b. sz. melléklet). Az INESPO és a Greiner und Schőne cég ajánlatainak összehasonlítását bizonyos szempontok szemelléklet), és rint az EMV elvégezte (9/c. sz. az Allami Vagyonügynökség rendelkezésére bocsátotta, aminek hasznosítására nincs dokumentum. Ilyen előzmények után az AVü június 7-én kelt 1308/AVü/1991. sz. levelében a tőkeemelésre és a privatizációra az engedélyt - a vállalati értékeléssel egybeesően megadta. A BAZ Megyei Bíróság Cégbírósága november 18-án a társasági szerződés módosítását elfogadta, a cégnyilvántartásba /35. számon bejegyezte, ezzel a privatizáció lezárult szakaszának reparációjára nincs lehetőség. A szindikátusi szerződésben vállalt kötelezettségek nagyobb részben teljesültek. A kft-nél létszámcsökkenés az alapítás óta nem következett be. A kft alaptökéjét - két lépésben megemelték, részben a külföldi vásárlók által vállalt kötelezettség alapján, részben a képződött nyereség társaságba történő visszaforgatásból. A Cégbíróság összesen eft törzstőke módosítást jegyzett be. Ebből a Gmbh apportja 54,2 MFt, a saját erős beruházás 34,3 MFt. A Gmbh által vállalt kötelezettségek teljesítése folyamatban van. A cégbírósági módosítás bejegyzése április l-én, illetve március 23-án történt.

16 A törzstőke jelenleg meghaladja a eft-ot ban ugyanis a GHBH tovább beruházott. Eredményeként számoló biztos által szolgáltatott adatok szerint a felújab b törzstől'.:e módosí tás t kezdeményeztek, ame ly a GMBH részére 71 %-os tula.jdonosi részarányt biztosít. Budapest, június 7. -il IIJ.,1 ~ (Hage~mayer elnök István)

17 " MELLÉKLETEK JEGYZÉKE Nyilatkozatok /a), b), c)/ 1. Az Északmagyarországi Vegyiművek átalakulási terve és 1-2. sz. kiegészítése. 2. Előterjesztés az AVO Igazgatótanácsa részére: az EMV (előterjesztés 3010/1/10/a/AV0/ Hozzájárulások az EMV-ből alakult társaságok alapításához (feljegyzés-leiratok). 4. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyeí Bíróság határozata az EMV felszámolásának elrendeléséről. 5. Attekíntés a felszámolásról (ReOl'g. Rt. tájélwztatás). 6. A Porán Kft. privatizálása (feljegyzés). 7/a. Bejelentése a Porán Kft. privatizálásánah: (levél). 7/b. Az AVO letiltó határozata a Porán Kft. privatizálásáról. 7/c. IKM levél az AVO-nek a Porán Kft. prívatízálásáról. 8/a. Vagyonértékelési igény bejelentése (feljegyzés). 8/b. A Porán Kft. privatizálása (feljegyzés). 8/c. Levél dr. Szabó Tamás politikai államtitkárnak. 8/d. Levél dr. Mádl Ferenc tárca nélküli miniszter úrnak. 9/a. AVO belső ellenőrzés jelentése a Porán Kft. privatizálásáról. 9/b. Minősítő feljegyzés a Porán Kft. privatizációjához beérkezett ajánlatokról. 9/c. összehasonlitó kimutatás a privatizációs ajánlatokról (vállalati összehasonlitás). 10/a. Levél Csepi Lajos úrnak dr. Mádl Ferenc úrtól. 10/b. AVü belső ellenőrzés feljegyzése, január 21.

18 . - ' ~ -..., Aliami Vagyonügynökség EllenBrzési Igazgatóság L Aliami Számvev6szék Budapest Tárgy: Nyilatkozat a PDRAN Kft privatizációjának vizsgálata ügyében Dr.Hatvani Szabó János az AVü Ellen8rzési Igazgatóság vezet6je az alábbi nyilatkozatot adom a PORAN Kft számvevbségi vizsgálatával kapcsolatosan.. A F'OR,~t'l ~::ft privatizációjának elleni3rzésére vonatkozó AVü EllenBrzési Igazgatóságon fellel het B valamennyi il~atot az ASZ részére átadtam. Ezt k6vet8en telefonon történt megbeszélés alapján az Aliami Vagyonügynökség irattárában fellelhetb PORAN Kft privatizációjára vonatkozó valamennyi iratanyagat Arakházi Katalin munkatársam utján az ASZ részére kézbesitettem. Ezen iratanyagat azért nem tételes. iratjegyzékkel adtam át, mivel a telefeni megkeresésre - az ASZ ellenbrzés mielbbbi zökkenamentes lebenyelitása érdekében - mieli3bb kivántam szolgáltatni. Kijelentem, hogy a PORAN Kft privatizációjának ellenbrzésekor melyet személyesen végeztem a spanyol, illetve az osztrák kivásárlási ajánlat az iratanyagok között fellelhetb volt. Ezen ajánlatok áttanulmányozása és min6sitése után kerillt sor a vizsgálati jelentés megszbvegezésére. Ismételten kijelentem, hogy a szakmai szempontok mérlegelése alapján álláspontom az, hogy a PORAN Kft kivásárlására vonatkozó osztrák ajánlat összegségében nem volt rosszabb, mint a spanyol ajánlat. Budapest, március 19.

19 .sr-om 361 :! A.tJ.U. PPitJ. IGRZG. 1 1at', :25 PM POl JI'~Wh.,oz.l l t-- l\ "L. Me.WJ.J.J: ('r:"'=== Allami Sz6mvcv6cz61t Dr. Flori.s7.,}ó;>.,"A.f t.anár;;o;os Fax: Hl [l O tár gy ban i kérésére tájeko;;:tat.om, hogy az I ga7..g;.;i.óftéípw1jlmitl ;.;~. ügyben semmiféle dokumentáció nem lelhetél fel. j nfonniioiókél't az Ipari BB Kereskedelmi már felvettük a kapcsolu tot, aminek el'edményérf>l. önt R közeljövőben t<h'nhfn>zct.esen tájéhoztatni fogjuk. Budapest, Hlilél. március 24. üdvözlettel: dr.! l l <.... l

20 ' :23 'l3'36 l ALLSZAJISZEK ACTIYITY REPORT,. RECEPTION OK TRA/iSACTIO:\' ~ 1118 CONiiECTI ON TEL COi'í:'iECTION ID G 3 START TU!E 03/24 13:22 USAGE Til!E 00'49 PAGE 5 l

21 'Ct SPA 30/ :11 POl -""to ' ' A.LLAMI VAGYONOGYNOKS:E!!G Ipar II. Privatizációs Igazgatóság Cím: 1133 Budapest. Pozsonyi út. 56. Telefon: Telefax: Feladó: Csunderlik Ferenc igazgató Címzett: dr. Borisz József számvevö-tanácsos Fax száma: Dátum: Budapest, március 30. /,,.,-,_u~", L ---- Oldalak száma (fedólappal együtt): 2

22 ' 'i: SPA 30/03, 93 10: ll P 0 2 Nyilatkozat Alulírott, mint az Allami Vagyonügynökség igazgatója tanúsítom, hogy az Allami Számvevészék részére a Porán Kft. privatizációs vizsgálatához az irattárunkban fellelhetö valamennyi ügyiratot teljeskörüen rendelkezésre bocsátottam. Az anyagokat részben lista nélkül bocsátottuk az Allami Számvevészék rendelkezésére_ Budapest, március 22. AVü réezéröl: C._ t Ceunderlik Ferenc igazgató ASZ részéröl: számvevö-tanácsos

23 '93 03/30 10:10 'Ö'36 l ALLSZAl!SZEK ' ACTIVITY REPORT 1/ RECEPTIO:>i OK TR.\:>ISACTI ON " Co~:-;EcTI O :>i TEL CO~~ECTI ON START Tll!E USAGE Tll!E PAGES ID SP.\ 03/:iO 10:09 01'22 2

24 i:szakmagyarorszagi VEGVIMOVEK Levélcím: 3792 SAJöBABONY Telefonszám: , Telex: MNB egyszámlaszám: Felügyeleti hatóság: Ipari Minisztérium Szállítási címünk: Kocsirakomány esetén: Sajóbábony, vasútállomás Darabáru-fe~adós esetén: Miskolc, Gömöri pu. EMV Sajóbábony Budapesti Kereskedelmi Kirendeltség ~udapest X., Gém u. 3/o. levélcím: Budapest Pf.: 2. T elefon: T e lex: Levelük kelte, száma, jele, ügyintézője: levelünk száma. jele, ügyintézője: o.-:;o /91. ÁLLAMI VAGYONÜGYNÖKSÉG Csiki Attila úr részére.. S?jql:J~l:JIJDY., n:... m.ájs. 16. Átalaki tás i terv megküldése Tó egy: Me11éklet: B u d a p e s t Mellékelten megküldjük az Északmagyarországi Vegyimüvek átalakitási tervét. Üdvözlettel : Dr.M~ vezérigazgató

25 Az ~szakmagyarországi átalakítési terve Vegyimüvek

26 ; l l l Az Északmagyarországi Vegyimüvek áta1akítási terve Sajóbábony, május 13. Dr. [ " Magy~ vezérigazgató

27 Bevezetés Az ÉMV 1990-ben a szovjetunióbeli értékesitési lehetőségek megszünése és a növényvédőszerek iránti belföldi igény csökkenése következtében 497 MFt-os veszteséggel zárta az évet. A veszteség miatt a vállalat forgótőkéje csökkent. A múködés hitelból történő a határidőn csaknem nullára finanszírozása, illetve túli tartozások kamata tovább növelte a vállalat egyébként is magas és a telepítési adottságok miatt alig csökkenthető általános költségét. Az 1991-ben változatlanul mérsékelt értékesítés bevételei nem nyújtanak fedezetet a változatlan -szervezetben -folytatott működés Előzetes általános költségeire. számításaink szerint változatlan múködés esetén MFt-os veszteséggel számolhatunk 1991-ben. A vállalat kidolgozta átalakulási koncepcióját, amely a veszteséges termelés megszüntetését, a jelenlegi szervezet erőteljes ''karcsusítását'', illetve eredményes múködésre képes termelő egységek kialakítását célozta meg úgy, hogy a vállalatnál megmarad egy központi szervezet, amely a vagyonkezelésen túl olyan funciókat lát el, illetve olyan szolgáltatásokat nyújt a termelő társaságoknak, amelyek társaságonkénti kialakítása összességében a jelenleg-inél nagyobb ráfordítást igényelne, pl. telefon, orvosi rendelő, tűzoltó szolgálat, vagyonvédelem, környezetvédelem, üzemétkeztetés, szakkönyvtár. A felsoroltakon túl központi feladatnak tekintettük a stratégiai fejlesztést is. Az IKM és az ÁVÜ illetékesei elé terjesztett koncepció szerves részét képezte a speciális kapacitáshoz kapcsolódó problémák megoldására tett javaslatunk. A speciális kapacitás miatt törlesztési és kamatfizetési kötelezettségek eltörlésén, illetve felfüggesztésén túl a kapacitás fenntartási kötelezettségének törlését, vagy a védelmi doktrinával összhangban költségve~ tési szervezetké~t való további múködését kérte az ÉMV.

28 2 Az előzőekben vázolt átalakulási koncepció megismerése után az IKM közölte a vállalat helyzetével kapcsolatos állásfoglalását, miszerint egyetért egy átalakulási terv elkészítésével, amely alapján: - a vállalat termelő egységeiból profiltiszta önálló gazdasági társaságok alakulnak - a szolgáltató egységek vállalkozási alapon működó társaságokká válnak - a vállalat összes eszközeinek, jogainak és kötelezettségeinek az utód-társaságok közötti teljes elosztására, illetve áthárítására van szükség - az utód-társaságok életképességének bizonyításához üzleti tervet kell bemutatni, beleértve a múködés finanszírozásának kérdését is. Az IKM szükségesnek tartja a hadiipari tevékenység ellátására létesített egység különválasztását is. A konkrét pénzügyi feltételeket az IKM, a HM és a PM közötti tárgyalásokon véglegesítik. Az elkülönült gazdasági társaságok hosszutávú versenyképes múködtetése érdekében már most el kell kezdeni a potenciális tulajdonosok felkutatását, és vázolni kell a dolgozói tulajdonlásra vonatkozó elképzeléseket. Ugyanakkor az IKM biztosította ÉMV-t, hogy a Porán Kft részbeni értékesitéséból befolyó vételárat az átalakulás finanszírozására fordíthatja. Erre a vállalat az IKM-ben folytatott láson az ÁVÜ ígéretét is megkapta. tárgya- A vállalat az előzőekben részletezett előzményeket, feltételeket és elvárásokat figyelembevéve dolgozta ki a következő átalakulási tervet.

29 3 I. Az átalakítás pénzügyi feltételei A vállalat átalakításakor az és 1991-es évek veszteségét a vagyon terhére le kell írni. Adósságállományunk V. l-én volt. Ezen belül: aktuális fizetési kötelezettség még nem aktuális fizetési kötelezettség Mft MFt 930 MFt Ugyanezen időpontban lehetetlen további hiteleket felvenni, mivel nem tudunk fedezetet nyujtani a visszafizetés biztosítékaként. A/ Az átalakulás előfeltétele az átalakulás időpontjában fennálló aktuális fizetési kötelezettségek teljeskörű és a még nem aktuális kötelezettségek részbeni rendezése. Erre vonatkozóan a következő megoldás lehetséges. l. A speciális kapacitás létesítéséhez kapott államkölcsön és kamatai jelenleg fennálló törlesztési kötelezettségének törlését kérjük, beleértve a törlesztési kötelezettség felfüggesztésének. két évére kamatfizetési kötelezettséget is re vonatkozó Egyidejűleg javasoljuk a speciális kapacitás fenntartási kötelezettségének törlését, vagy a védelmi doktrinával összhangban költségvetési üzemmé való átalakítását. Javaslatunk szerint ez a költségvetési üzem az állagmegóvás 60 MFt-os költségein tul viselné a speciális profil miatti sajátságos telepítéssei összefüggő költséget is. 149 Mft-os 2. Az V. l-én fennálló aktuális fizetési kötelezettség MFt-os összegéból 380 Mft a CHEMOLIMPEX Külkereskedelmi Vállalattal szembeni tartozás összege,

30 4 amelyből mintegy 230 MFt-ca fedezetet nyujt tőkés export kintlévóségünk. A fennmacadó 150 MFt-nyi tartozás cészvénnyé konvertálására a CHEMOLIMPEX vezérigazgatója elvben lehetőséget lát, de ezt csak az e hó második felében tartandó Vállalati Tanács ülés erősítheti meg. 3. Az MHB-vel szembeni V. l-én fennálló 603 MFtos tartozás még nem aktuális - de az ujonnan létcehozott tácsaságakra nem terhelhető - fizetési kötelezettséget a Bank cészvénnyé konvectálja. 4. Az előző két pontban részletezetten kívül 636 MFt-os aktuális kötelezettségból a jelentősebb követelések cészvénnyé alakítását kezdeményezzük a hitelezőkkel. A fennmaradó adósság rendezése érdekében megkeressük az ujonnan alakuló tácsaságak jövőbeni múködésében érdekelt befektetőket. B/ Az ÉMV fizetési kötelezettségeinek előzőekben vázolt rendezésén tul, az átalakulás elengedhetetlen feltétele az átalakulással létrehozott társaságok forgótákéjének biztosítása. A társaságok alapításához szükséges törvényben előírt 30 %-os pénzbeni betét összege - feltétesen 3 Mrd Ft-ra becsülve az ÉMV veszteséggel csökkentett, felértékelt vagyonát - csaknem l, 3 Me d Ft lenne, a múködtetéshez szükséges minimális forgótőkét 700 MFt-ca becsüljük. Az átalakítást több lépésben - utólagos vagyonemeléssei - végrehajtva ennél kisebb összegü készpénz felhasználásával is lehetségesnek tekintjük. Erce egyeészt felhasználható a Porán Kft részbeni értékesítéséből származó 400 MFt és az átalakulás időpontjában rendelkezésre álló készletállomány.

31 5 A pénzügyi fedezet szempontjából nem számottevő, de a tulajdonosi érdekeket tekintve jelentőséggel bíró megoldásnak tekintjuk a dolgozók vagyonból való részesedését. Erre vonatkozóan az elmult év végén kidolgoztunk egy szabályzatot, amelynek aktualizálását megkezdtük. Ebben meghatározzuk, hogy milyen feltételek mellett tesszük lehetővé visszterhes, illetve ingyenes Lehetővé részvények dolgozói tulajdonba adását. kívánjuk tenni, hogy a társaságok alkalmazottai megtakarított pénzükön túl - különféle járandóságaikból (munkaviszonból származó jövedelmek, ujítási, találmányi díj) részvényeket, üzletrészeket vásároljanak. II. Az ~MV a következő gazdasági társaságokká alakul át l. "V" RT (jelenlegi V-gyárrészleg) 2. "C" Kft (formázó üzem, -formalin üzem) 3. ''U'' Kft (gyógyszer- és növényvédőszer intermedier üzemek) 4. Porá n Kft 5. AREK Kft (spec. k81 tségvetési üzem) 6. Fejlesztési Kft 7. Karbantartó Kft 8. Energia Kft 9. Környezetvédelmi Kft

32 6 III. A vállalati vagyon felosztására irányuló munka megkezdődött. Megalakultak a jövőbeni új egységek szakembereiból azok a munkacsoportok, amelyek kidolgozzák a vagyon felosztására vonatkozó tervet, amellyel szemben alapkövetelmény, hogy minden társaság kapja mega múködéséhez szükséges területet, állóeszközöket, szellemi javakat, tekintetbe véve jövőbeni fejlődési irányait és lehetőségeit is. Ezt a felosztást rendkívül nehézzé teszi a vállalat sajátos telepítése, a szétszórt épületcsoportok, a központi paktározásra való berendezkedés, a bonyolult út-, vasút- és vezetékhálózat, stb. A végleges terület felosztási terv még nem készült el, de a földrajzilag könnyen elhatárolható jelenlegi V-gyárrészleg területének felmérését megrendeltük a GBTV-tól. A felmérést és telekkönyveztetést lépésenként tudjuk elvégeztetni. Ugyanez vonatkozik a vagyonértékelésre is. A felmérést, illetve a vagyonértékelést a következő sorrendben végeztetjük el: l. "V" RT A jelenlegi V-gyárrészleg V-4, V-5 jelü üzemre már készült vagyonértékelés, így célszerűnek látjuk elsőként a gyárrészleg többi termelő és a közös kiszolgáló üzemének értékelését elvégeztetni ~~c~~ Kft u un Kft Karbantartó Kft Energia Kft Fejlesztési Kft Környezetvédelmi Kft AREK Kft (spec. költségvetési üzem)

33 7 Ez utóbbi társaságba kívánjuk bevinni a telepitési többletként adódó teruletet, épületeket, építményekat (út-, vasút-, vezetékszakaszok), amelyek a polgári termeléshez nem szükségesek. Az átalakulás során rendezzük a jogutálás kérdését is. Ezt úgy lehetséges és célszerű megoldani, hogy az utódtársaságokra háruljon minden olyan jog és kötelezettség, amely a jogelőd működéséból származik, de tevékenységük (profiljuk), illetve létszámuk alapján őket illeti. Ennek az elvnek és az előzőekben részletezett profilmegosztásnak az alapján kézenfekvő a szellemi javak utód-társaságok közötti szétosztása. Az utódtársaságokat megilettó egyéb jogok főként a munkavállalók tartozásainak (lakásépítési, vásárlási kölcsön, tanulmányi támogatás, stb.) visszafizetéséból adódnak. Ezek konkretizálására a tényleges megalakuláskor, illetve a létszám megosztásakor kerülhet sor. Külön szabályozást igényel azon dolgozók törlesztésének a kezelése, akiknek munkaviszonya a2 átalakulás kapcsán szünik meg. IV. Az átalakulás ütemezése A pénzügyi feltételek megteremtésének, és a vagyonértékelés időigényének figyelembevételével az átalakítást a következő ütemezéssei kívánjuk megvalósítani. l. A "V" RT megalakítása IX. l. 2. C Kft alapítása x. l. 3. Karbantartási Kft alapítása XI. l. 4. Energia Kft alapítása XII. l. 5. U Kft alapítása I. l. 6. Fejlesztési Kft alapítása I. l. 7. Környezetvédelmi Kft alapitása I. l. 8. AREK Kft alapítása I. negyedév

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére 1941-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29 - i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2012.évi beszámolója Az előterjesztést

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK: 1018-33/100/2006. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat Zárt ülés Javaslat a Miskolc, Aulich utcai beépítetlen

Részletesebben

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez 1 A hiteligénylő megnevezése: 2 Székhelye: Telephelye(i: Telefon: 3 A társaságot jegyzők neve(i: 4 Tevékenység kezdete: 5 Társasági szerződés kelte Cégbejegyzés dátuma: Cégbejegyzés száma: Hiteligénylő

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére

Előterjesztés a Képviselő-testület részére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út. 14 : 231-3163 Fax: 231-3152 e-mail: trippon.n@ujpest.hu Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tisztelt

Részletesebben

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29.

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29. CSEPEL HOLDING NYRT 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE Budapest, 2014. április 29. aláírás 1 A Társaság 2013. évben is holding rendszerben m ködött, a vagyonkezelésen kívül más tevékenységet nem folytatott.

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve (Vezetői összefoglaló) Miskolc, 2014. március 19. Üzleti Terv 2014 - Tagvállalat Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre

Részletesebben

A felügyelő bizottság jelentése a 2005. évi éves beszámolóról

A felügyelő bizottság jelentése a 2005. évi éves beszámolóról Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. -------------------------------------------------- 133 Budapest, Polgár u. 8-1. A felügyelő bizottság jelentése a 25. évi éves beszámolóról Budapest,

Részletesebben

Horacél Kft. csődeljárás alatt. Fizetőképességet helyreállító program. Táborfalva, 2015. május 15.

Horacél Kft. csődeljárás alatt. Fizetőképességet helyreállító program. Táborfalva, 2015. május 15. Horacél Kft. csődeljárás alatt Fizetőképességet helyreállító program Táborfalva, 2015. május 15. 1. Cégtörténet A Horacél Kft. egy 1999. évben alapított családi vállalkozás. A társaság alapítója, Horváth

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/312-11/2014. TÁRGY: A TÜKE BUSZ ZRT.-VEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MELLÉKLET: 2 DB

IKTATÓSZÁM: 08-8/312-11/2014. TÁRGY: A TÜKE BUSZ ZRT.-VEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MELLÉKLET: 2 DB IKTATÓSZÁM: 08-8/312-11/2014. TÁRGY: A TÜKE BUSZ ZRT.-VEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MELLÉKLET: 2 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2014. december 10-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

JELENTÉS. az IKARUS és CSEPEL AUTÓGYÁR állami vállalatok együttes szanálása és privatizálása tárgyában végzett. 1994. január 188.

JELENTÉS. az IKARUS és CSEPEL AUTÓGYÁR állami vállalatok együttes szanálása és privatizálása tárgyában végzett. 1994. január 188. ' JELENTÉS az IKARUS és CSEPEL AUTÓGYÁR állami vállalatok együttes szanálása és privatizálása tárgyában végzett ellenőrzés ut6vizsgálatár61 1994. január 188. A vizsgálatot vezette: Harsányi Sándor osztályvezető

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait)

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait) TR 2014 Szöveges magyarázat a 2014. üzleti évhez: Társaságunk a 2014. év során tőkeerejének növelését tűzte ki fő prioritásként. A kiemelt célok között szerepelt a korábbi bankhitelek saját forrásokkal

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév 25. I. 26. I. 27. I. 28. I. 29. I. 21. I. 211. I. 2. I. 213. I. 214. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól 214. I. negyedév Budapest, 214. május 19.

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

ÜZLETI MESTERSZAKOK BUSINESS MASTER S PROGRAMS. Számvitel példatár. Dr. Ormos Mihály 2016.

ÜZLETI MESTERSZAKOK BUSINESS MASTER S PROGRAMS. Számvitel példatár. Dr. Ormos Mihály 2016. Dr. Ormos Mihály 2016. Mutassa be a gazdasági események hatását a tárgyévi (2016. évi) mérleg, eredménykimutatás és Cash-flow kimutatás egyes soraira. Nem kell a teljes kimutatásokat bemutatni csak az

Részletesebben

Pénzügyi Információs melléklet (PIM)

Pénzügyi Információs melléklet (PIM) I. Alapadatok (Jelenlegi állapot) A vállalkozás neve: A vállalkozás székhelye: Alapítás dátuma: Cégjegyzékszám: Adószám: Statisztikai azonosító szám: Pénzügyi Információs melléklet (PIM) II. A vállalkozás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: Algyői Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: Algyői Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 2/2016. (I.29.) Önkormányzati Rendelete keretében támogatott új munkahelyek létrehozása című pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 1/2010. (II.15.) Rendelete keretében támogatott a munkahely megtartása című pályázati felhíváshoz. A pályázó

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

2016. évi üzleti terv

2016. évi üzleti terv 2016. évi üzleti terv 2016. terv 2015. tény Eltérés (Ft) Index (%) 9111 Családi ház hulladékszállítás 159 673 062 631 058 376-471 385 314 25,3% 9112 Társasházak hulladékszállítás 155 085 769 624 788 797-469

Részletesebben

TERVEZET EGYESÜLÉSI TERV

TERVEZET EGYESÜLÉSI TERV EGYESÜLÉSI TERV Amely létrejött egyrészről a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése: Miskolc Holding Zrt.) Székhely: 3530 Miskolc Petőfi u.

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány A tevékenységét 2010-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége:. A vállalkozás közhasznú alapitványként működik, a törzstőke nagysága 200 ezer Ft. Székhelye: 7100 Szekszárd Rákóczi utca 41. A társaság

Részletesebben

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. FIGYELMEZTETÉS: A Tájékoztató jelen Kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges. A

Részletesebben

Javaslat a távhőszolgáltatás díjait szabályozó önkormányzati rendelet mellékletének módosítására

Javaslat a távhőszolgáltatás díjait szabályozó önkormányzati rendelet mellékletének módosítására Gödöllői Távhő Kft. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2005. december 15-i ülésére Tárgy: Javaslat a távhőszolgáltatás díjait szabályozó önkormányzati rendelet mellékletének módosítására Előterjesztő:

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

Adatlap a kereskedelmi hitelbiztosításhoz

Adatlap a kereskedelmi hitelbiztosításhoz Adatlap a kereskedelmi hitelbiztosításhoz (Az adatokat az Euler Hermes Europe SA Magyarországi Fióktelepe bizalmasan kezeli) 1. Vállalatunk Név: Cím: Telefon: Fax: Számlavezető bank: Cégjegyzékszám: Főtevékenység

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető 3980-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2012. évi üzleti terve Az előterjesztést

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010.12.31 fordulónapi beszámolójához Bejegyzés dátuma: 2007. május 31. Társaság megnevezése: FONAVITA Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév Elméleti kérdések 1. A 3171 A Külföldi vevő számla egyenlege 100e DEV 200 Ft/DEV árfolyamon,

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 7342 Mágocs Szabadság u.39. Adószám: 25372508-1-02 Cégjegyzékszám: 02-09-081782 KSH: 25372508749057202 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Mágocs, 2016.04.30 A közzétett adatok

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 2. VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET ELEMZÉSE 2.1. Számviteli beszámoló 2.2. Támogatások felhasználása 2.3.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Baranya-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása Iktatószám:

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91 Általános rész A tevékenységét 2007-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége: Szakmai érdekképviselet. A szervezet kamaraként működik, a törzstőke nagysága 44502 ezer Ft. Székhelye: 3527 Miskolc Zsolcai

Részletesebben

Egyszeriisitett eves beszamolo

Egyszeriisitett eves beszamolo 14598643-8130-113-03 Statisztikai szamjel 03-09-117366 Cegjegyzek szama Batmonostori K6rny.ved.es Sport Nonprofit KFt 6528 Batmonostor, Hunyadi u.3. Egyszeriisitett eves beszamolo 2011. december31. Keltezes:

Részletesebben

Olasz társasági jog 2013.

Olasz társasági jog 2013. Olasz társasági jog 2013. Az olasz társasági jog főbb jellemzői Szabályozás elsősorban az olasz Ptk. (Codice Civile) V. fejezetében. Az új társasági törvény 2004. január 1-jén lépett hatályba. Az előírások

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére 2067-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére Az előterjesztést készítette: Ferencz Péter ügyvezető Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthető a Magyar Tőkepiac 2002. augusztus 8-i számában, a Budapesti Értéktőzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve (Vezet i összefoglaló) Miskolc, 2015. 05.06 Üzleti Terv 2015 MIKOM Kft. Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre ható f bb

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése április december 31.

Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése április december 31. Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése 2008. április 16. 2008. december 31. Tartalom AZ ERGO BIZTOSÍTÓ PIACRA LÉPÉSE... 3 AZ ERGO BIZTOSÍTÓ FEJLŐDÉSE... 3 DÍJBEVÉTEL, BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK, MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Dr. Matolcsy György miniszter Nemzetgazdasági Minisztérium

Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Dr. Matolcsy György miniszter Nemzetgazdasági Minisztérium MBFH/412-1/2012. MBFH/412-2/2012. Kapja: Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Dr. Matolcsy György miniszter Nemzetgazdasági Minisztérium Tisztelt Miniszter Úr/Asszony! A bányászatról

Részletesebben

dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke Gerecz Attila, a PÜF elnöke 3. A volt szovjet repülőtér értékesítése tárgyában hozott határozatok visszavonása

dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke Gerecz Attila, a PÜF elnöke 3. A volt szovjet repülőtér értékesítése tárgyában hozott határozatok visszavonása A 2013. szeptember 12-i ülés határozatai 341/2013.(IX.12.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja dr. Vancsura Tamás képviselő személyét.

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE CÉGADATOK Teljes név Rövid név Székhelye Telephely(ek) Postacím Telefon Cégjegyzékszám Statisztikai számjel Alapítás dátuma Tevékenység megkezdésének

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/118-1/213/I. Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. üzleti terve Üi.: Juhászné Kérdő Edina Melléklet: Üzleti terv Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 e-mail: wintermantel.zsolt@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 1. A pályázat alapvető célja A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának

Részletesebben