AZ UTASBIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK A VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ UTASBIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK A VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSBAN"

Átírás

1 VEZETŐI TÁJÉKOZTATÓ AZ UTASBIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK A VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSBAN VÁLOGATÁS A NEMZETKÖZI SZAKIRODALOMBÓL 2006.

2

3 Közreadja a MÁV ZRt. ÜGYKEZELÉSI ÉS DOKUMENTÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET MÁV ZRt. Dokumentációs Központ és Könyvtár 1940 Budapest Telefon: , Összeállította és szerkesztette: Cziegler Mária Ráczné dr. Kovács Ágnes A cikkeket fordították: Dr. Ercsey Zoltán Gyarmati Krisztina Haragos Pál Martinka István Turi József Kiadja a MÁV ZRt. ÜGYKEZELÉSI ÉS DOKUMENTÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET A kiadásért felel: Dr. Siska Judit igazgató Készült a MÁV ZRt. Ügykezelési és Dokumentációs Szolgáltató Szervezet nyomdaüzemében (Budapest, VI. Andrássy út ) Felelős vezető: Dr. Siska Judit Engedélyszám: 8988/2002

4 T A R T A L O M J E G Y Z É K Bevezetés A vasútbiztonság kérdései Tömegközlekedési eszközök és a biztonság Az UIC által irányított kezdeményezések a vasútbiztonság területén A biztonság növeléséhez a vasutaknak átfogó intézkedésekre van szükségük A vasúti biztonságpolitika fejlődése és sajátosságai Biztonság Állami vagy vasútvállalati ügy? Vasutak biztonságpolitikája Az SNCF biztonságpolitikája A Német Vasutak (DB AG) biztonsági felelőse A Svájci Szövetségi Vasutak (SBB) biztonsági intézkedései A graffiti és vandalizmus elleni védelem Iránymutatások a graffiti elleni védelemről Vandalizmus Graffiti és vandalizmus ahogy a Német Vasút (DB AG) látja Kommunikáció a biztonság érdekében s DSB-nél Videofelügyelet Videofelügyelet az ÖPNV-ben Költségcsökkentés videofelügyelettel autóbuszon és vasúton Fedélzeti CCTV rendszer az utasok védelméért Technológiai újdonságok a zártláncú televíziós rendszerek fejlesztésében Műszaki lehetőségek az elektronikus biztonsági rendszerek kialakítására

5 Bevezetés Több európai országban végzett felmérés szerint a közösségi közlekedés használata során az utasok félelemérzete növekedett. Szakértők megállapították, hogy az állomások, pályaudvarok olyan helyek, ahol a bizonytalanság érzése, a szorongás fokozódik. Ennek objektív (pl. elégtelen világítás) és szubjektív okai (egy hangoskodó csoport vagy graffitivel borított járművek) egyaránt vannak. Egy elhanyagolt állomás, telefirkált falak a durvaság jelét mutatják, ami növeli a bizonytalansági érzést. Mindez azt jelzi az utasok számára, hogy nincs megfelelő ellenőrzés, felügyelet. Ezek a vizsgálati eredmények, valamint a szeptember 11-i, New York-i terrortámadás fokozottan ráirányította a figyelmet az utasbiztonság kérdésére, a nemzetközi méretű biztonsági intézkedések szükségességére. A madridi terrorcselekmények sajnos igazolták ezt. Nemzetközi szervezetek, mint például az UIC, UITP stb. számos szakértői találkozót kezdeményeztek és tartottak annak érdekében, hogy közösen tegyenek lépéseket a biztonság megóvásáért. A közlekedési vállalatoknak, ezen belül természetesen a vasutaknak is, létfontosságú érdekük, hogy az utasok bizalmát megtartsák, illetve megnyerjék. Ennek egyik lehetősége az utasok biztonságának védelme. Emellett nem hanyagolható el a járművek, épületek, állomások megóvása sem, hiszen a rongálás, firkálás graffitizés egyfelől jelentős anyagi veszteséget jelent a vállalatok számára, másfelől csökkenti az utasok bizalmát. Európa országai és vasútjai törvényekben is igyekeznek fellépni a rongálók ellen. A nemzetközi méretű biztonsági intézkedések mellett természetesen szükség van a vasúttársaságok által bevezetett, az utasok testi épségét, tulajdonát védő intézkedésekre, technikai újításokra is. A távközlés- és híradástechnika rohamos fejődése e téren is forradalmi változásokat hozott. A vasúti rendőrségek működtetése mellett a kamerák, zártláncú televíziós rendszerek lehetővé teszik az utasokkal teli járművek, pályaudvarok, állomások, peronok távoli felügyeletét, s egyre több társaság alkalmazza azokat. Összeállításunkban a külföldi szakirodalomból válogattunk. Az általános helyzetkép és a nemzetközi szervezetek ez irányú tevékenységének bemutatása mellett néhány jelentős európai vasúttársaság által alkalmazott biztonsági intézkedést, illetve tapasztalataikat is bemutatjuk. Kitekintettünk a graffiti és vandalizmus csökkentésére alkalmazott európai példákra, valamint a videofelügyelet és a CCTV lánc alkalmazásának lehetőségeire, a technikai újdonságok bevezetésének példáira. Reméljük, összeállításunkkal hozzájárulunk a nemzetközi tapasztalatok hazai alkalmazásokban való hasznosításához december 5

6 1. A vasútbiztonság kérdései 1.1. Tömegközlekedési eszközök és a biztonság 1 A biztonság a vasúti közlekedés öröksége, mely a jelenlegi szervezet alapköve és a társaságok jövőjének legfontosabb garanciája, s nagymértékben befolyásolja az emberek vasúti közlekedéséről alkotott véleményét. A vasúttársaságok működésüket a technikai biztonságra és a teljes zavarmentességre való állandó törekvésre alapozzák. A biztonsági kockázatok egyik legkomplexebb eleme maga az ember. A társaságok a biztonsági követelmények állandó javítására üzemviteli szervezeteket, redundáns eszközállományt, valamint a tapasztalati visszacsatolásokat hasznosító rendszerstruktúrákat alkalmaznak. A vasúti szállítás középpontjában a biztonságos személyszállítás és árufuvarozás áll. Nincs olyan vasúttársaság, amely ezt az alapvetést vitatná, vagy a felelősségét elhárítaná. A nagy szállítási volumenből eredő kockázatok csak az ésszerű, meghatározott és mérhető hibahatárok és tűrésértékek alkalmazásával csökkenthetők. A tömeges szállítás a megrendelők felé a biztonságos szállító képét sugározhatja, mely által megteremthető egy versenyképes arculat. Ma már az is látható, hogy a vasúttársaságok törvényileg előírt átalakítása a felelősség szétaprózódásával, ezzel együtt a biztonsági kockázatok és balesetek növekedésével járt együtt. A hatóságok emiatt az előírások átalakítására kényszerültek. Ugyanakkor a károk és károkozók elleni védelem, vagyis a vasúti közlekedéssel közvetlenül nem összefüggő kockázatok már egy másik témakör. Ezeknél a kockázatoknál a vasút, mint a törvénytelen cselekmények színhelye jelenik meg. Ennek különböző okai lehetnek: a vasút komplexitása, a nagy utastömegből adódó anonimitás, valamint a szállított áruk és vasúti berendezések nagy értéke. Az erőszakos cselekmények a vasútüzem számára nem jelentenek újdonságot. Az ügyfelek elvárásai azonban állandóan növekednek. A technikai biztonság szavatolása mellett manapság a vasúttársaságok már a vasútüzemmel nem összefüggő kockázatok csökkentésére is törekednek. Jelentősek lehetnek a gazdasági következmények is, tekintettel a károk helyreállítási, a személyi és technikai védőeszközök bevezetési költségeire, melyek nem mindig állnak arányban a nagyobb biztonság által megnyerhető utazási igénynövekedésből származó bevételekkel. Továbbá a rendőrség vagy más rendvédelmi szervek bevetésének költségeit az utasokkal kétszer fizettetik meg, egyrészt az adózás, másrészt a jegyvásárlás által. A vasútról alkotott képet az is befolyásolja, hogy milyen szinten képes az elővárosi és távolsági közlekedési igények kielégítésére. De hogyan biztosítsa a vasút a minőséget és az irigyelt technikai biztonságot, ha az utasok a vonatokon és a pályaudvarokon veszélyben érzik magukat, és ezért más közlekedési módot választanak? A biztonság hiánya állandó napirenden van a médiában, ami az utazóközönséget érzékennyé teszi, és heves reakcióra készteti. A személygépkocsik kormánya mögött ülők vezetés közben számos veszélynek vannak kitéve. Amennyiben ugyanaz az ember tömegközlekedési eszközt vesz igénybe, máris extrém igényei keletkeznek azzal szemben, pl. a késések vagy az utasbiztonság tekintetében. Sokan megfeledkeznek erről, amikor vonatra szállnak, és csak a problémákat látják ahelyett, hogy a kockázatokat és az előnyöket reálisan értékelnék. A jelentkező gondokat azonban nem szabad szó nélkül hagyni. Megoldásuk nem egyszerű dolog, ugyanakkor több lehetőség is létezik e problémákra. 1 Colliard, J.: Öffentliche Verkehrsmittel und Fragen der Sicherheit. Schienen der Welt, 7-8/2003. p

7 A pályaudvarokon többfajta szolgáltató kereskedelmi egység található, melyek nyitvatartási ideje és célközönsége eléggé eltérő, ezért itt a népesség különböző csoportjaival találkozhatunk. A vasutak választhatnak: vagy az egész pályaudvar területét jól átlátható, biztonságos hellyé alakítják, vagy olyan helyeket jelölnek ki, ahol az emberek biztonságban érezhetik magukat. Az emberek általában felismerik a biztonság szempontjából megfelelő helyeket. Országtól függetlenül a vasútállomások ellentétben a repülőterekkel olyan közlekedési csomópontok, melyek a városközpontban helyezkednek el. A pályaudvar elsősorban a vonatok induló és érkező állomása, ami építészeti kialakításában is megjelenik. Másodsorban az utazás megkezdése előtti előkészületek színtere, pl. jegyvásárlás vagy a várakozás tekintetében. A további funkciók újabb kialakítási követelményeket támasztanak a pályaudvarokkal szemben. Harmadsorban megtalálhatók itt azok az üzletek is, melyeket a hosszabb nyitvatartási idejük miatt nem csak az utasok keresnek fel. Ez általában hasznos funkciónak minősül, azonban az üzleteket felkereső, bizonyos társadalmi csoportokhoz tartozó egyének részéről megnyilvánuló erőszakos cselekmények szenvedő alanyai lehetnek a pályaudvaron megforduló utasok is. Utoljára, de nem utolsó sorban a pályaudvaron megtalálhatók olyan technikai eszközök is, melyek a nyilvánosságtól elzártak. Ezen eszközöknek az érintése mind az utasok, mind a vasúti alkalmazottak számára veszélyeket hordoz magában. A városon belül a pályaudvarok központi helyet foglalnak el. Ugyanakkor köztudott, hogy a pályaudvarok körül létrejött lakónegyedekben sok esetben hátrányos helyzetű társadalmi csoportok laknak. Felvetődik az a kérdés, hogy mi módon biztosítható az emberek biztonsága úgy, hogy a pályaudvar legfontosabb funkcióinak működése e közben ne szenvedjen zavart? A következő kérdés az, hogy a pályaudvart használó emberek elvárásai hogyan elégíthetők ki, valamint a pályaudvar területének használata mekkora részben korlátozható? Számos országban a lakosság csak akkor hajlandó elviselni a kényszereket és korlátozásokat, ha nagymértékben függ azoktól a biztonsága. Melyek azok a kényszerek és korlátozások, amelyeket az utasok még anélkül hajlandók elviselni, hogy átszállnának más közlekedési eszközre, mert pl. a számtalan ellenőrzés időveszteséggel jár? Úgy is megfogalmazható a kérdés, hogy mennyi utast veszít a vasút a nem biztonságos pályaudvarok, vasútállomások és megállóhelyek által? Továbbá azt a kérdést is tisztázni kell, hogy ki, hol avatkozhat be jogszerűen? Nyilvános helyeken csak a rendőrség bevetése megengedett, de a pályaudvarok nyilvánosságtól elzárt területein a különböző illetékességű szakszolgálatok fellépése is megengedett lehet a helyzettől és intézménytől függően. A magán biztonsági szolgálatok, vasúti alkalmazottak, rendőrök stb. együttműködésében soha nem szabad szem elől téveszteni az utasok érdekeit. Ez azonban nem egyszerű. A privát biztonsági szolgálatok alkalmazása a szolgáltatás minősége és a kínálat megfelelősége közötti konfliktushoz vezethet. A rendőrség alkalmazásánál felvetődik az a kérdés, hogy jogos-e ezen állami szervezetek ilyen irányú felhasználása. A médiából eredő nyomás elkerülhetetlenné teszi az együttműködést a szereplők között. A vasút azonban nem szociális intézmény. Az üzemviteli hatékonysági célok elsődlegességének figyelembevételével kell a vasútnak a részbeni felelősséget felvállalnia. A felelősségi kört illetően a vasútnak kettős problémát kell megoldania: milyen arányban kerüljenek alkalmazásra az óvintézkedések, technikai eszközök, és mekkora részben kerüljenek bevetésre a rendőrség vagy a biztonsági szolgálatok emberei? Emellett még a megelőzés és felvilágosítás mértéke is meghatározandó. A megelőzés és a felvilágosítás célja az antiszociális magatartás és a bűnesetek megelőzése. Több vasúttársaság is alkalmaz olyan technikai eszközöket, melyek elősegítik egy adott terület lehatárolását. Ezek a beléptető rendszerek mind a veszélyes üzemi területekre való behatolástól, mind az érvényes menetjeggyel nem rendelkező utasok felszállásától védenek. A telekommunikációs technikai berendezések ma már lehetőséget nyújtanak a gyors és biztonságos vészjeladásra, mely a szakemberek gyors beavatkozásának alapja. 7

8 A védelmi eszközök olykor nem a kívánt hatást érik el, mert előfordul, hogy a felállított kerítés túlzott alkalmazásával agressziót váltanak ki az emberekből. A pályaudvar nem atomerőmű vagy hadiüzem, hogy ilyen módon kellene védeni. Az automatikus jegyellenőrzési és beléptető rendszer minden utasnak bosszúságot okoz pl. a csomagoknál, de csak a jegy nélkül utazókat szűri ki. Az automatikus jegyellenőrzés túlzott és személytelen. A videokamerás megfigyelő rendszerek ideális megoldást jelenthetnek egy adott terület felügyeletére és ellenőrzésére, a technikai zavarok észlelésére úgy, hogy közben nem zavarják az utasokat. Ezek a rendszerek jogszerűen alkalmazhatók a későbbi vizsgálatokban is. A rendszerek alkalmazásánál nem az jelenti a legnagyobb veszélyt, hogy az emberek úgy vélhetik, hogy valaki figyeli őket, hanem a nagyszámú kamera által nyújtott információtömegből nehéz kiszűrni a fontosakat. Alapesetben a képernyők ki vannak kapcsolva, és vagy a megfigyelő, vagy valamilyen vészjelzés hatására aktiválódnak, így a személyzet a megfelelő időben jut információkhoz és tud beavatkozni. Manapság a hatékonyság növelése érdekében a rendszer kiépítése során törekednek a működési tapasztalatok hasznosítására és az intelligens működés biztosítására. Azonban a videokamerás rendszerek sem mindig alkalmasak a helyzetek, személyek egyértelmű azonosítására. A rendszerek alkalmazásával az utasok biztonságérzetét pozitív irányban lehet befolyásolni, mert úgy érzik, hogy törődnek velük. A vasút dolgozóinak, a biztonsági szolgálatoknak, rendőri közegeknek az alkalmazása szintén növeli az utasok biztonságérzetét. A kérdés csak az, hogy milyen esetekben szükséges a fellépésük, mellyel nem csak kiegészítik a biztonsági rendszert, de a hatékonyságát is növelik. Országonként eltérő lehet, hogy mely esetekben, kiket alkalmaznak a vasúttársaságok. Nincs általánosan elfogadott szabály, az emberek védelme nagyban függ a szociális, politikai és intézményi keretektől. Ennek ellenére az egyes szolgálatok embereinek a feladatköre jól meghatározott. A biztonság területén világosak a szabályok: amennyiben egy biztonsági embernek nincs pontosan meghatározva a feladatköre vagy nincs kapcsolatban más felügyeleti rendszerekkel, akkor az egész struktúra működési hatékonysága szenved csorbát. A biztonsági személyzet helyi bevetése nem nélkülözhető, amennyiben az utasok a pályaudvarokon, vonatokon veszélyben érzik magukat, vagy amennyiben a potenciális elkövetők megjelennek ezeken a helyeken. Emellett fontos a megelőzés politikájának az alkalmazása is, mert csak a többfajta eszköz kombinációjával érhetők el sikerek. Hosszú távon a kényszerintézkedések és előírások nem növelik az utasok elégedettségét, csak csökkentik az igényüket a tömegközlekedési szolgáltatások iránt. Az UIC által a témában megrendezett fórumokon számos vasút mutatta be az iskolás- és fiatalkorúaknak szánt megelőző programjait. Többen az elkövetők életét is veszélyeztető magatartásformák tényszerű bemutatására esküdtek, mások a barátságosabb oktatókönyveket ajánlották. A biztonságpolitika fontos részét képviseli a kommunikáció is, mert e nélkül a médiák csak negatív képet sugároznak, ami a vasútról rossz benyomást kelt az emberekben. A baleseti információk mellett szükség van a bevezetésre kerülő biztonsági intézkedések, valamint a vasútbiztonsági problémák összehasonlító elemzésének a bemutatására is. A negatív kommunikációra az utazóközönség gyors informálásával helyileg kell reagálni. Emellett tájékoztatni kell az állami szerveket is az eseményekről. Számos országban a biztonság a közösségi, politikai viták kereszttüzében áll, mely alól a vasút sem vonhatja ki magát. A kihívás abban áll, hogy a vasút ezeket a problémákat a munkavállalóival és külső partnereivel hogyan tudja megoldani. Közösségi szolgáltatóként való elismertségét nem csak a technikai fejlettsége, hanem a vonzó vállalati kép is befolyásolja. Ez a terület manapság egyre nemzetközibbé válik, a hétköznapi biztonsági problémák és a bizonytalanság érzése számos országban vetődik fel kérdésként. A vasutak tapasztalataik összehasonlításával segíthetik egymást. Az eltérő kulturális közeg és politikai berendezkedés ellenére a biztonságpolitika a következőket tartalmazza: 8

9 a vasútállomásokon és vonatokon a biztonság megfelelő technikai és személyi feltételeinek a biztosítása; a szereplők és feladataik egyértelmű meghatározása; hosszú távú felvilágosító programok a fiatalok számára; megfelelő csatornák biztosítása a témáról folyó közösségi párbeszédhez az esetleges negatív befolyásolás elkerülésére stb. A nemzetközi terrorizmus elleni harc keretében is szükséges a tapasztalatok megosztása. A nemzetközi terrorista csoportok előszeretettel választják működési területüknek azokat a helyeket, ahol a biztonsági előírások lazábbak, ezért is fontos felkészülni az ellenük való védelemre. A különböző nemzeti szakszolgálatok ilyen irányú tapasztalatcseréinek a keretén belül a vasutak is megfelelő információkhoz juthatnak a veszélyhelyzetek elkerüléséhez. A gyakorlatban valószínűleg csak az érintett vasúttársaság felső vezetése értesül ezekről az információkról. A bevándorlás kérdése szintén problémát jelent mind az adott országnak, mind az ott működő vasúttársaságnak. A schengeni határokon belül a személyek közlekedése nem korlátozott, azonban a terület külső határain általánosan alkalmazott szigorú határellenőrzés van érvényben. A tagországok területén belül szintén működnek mobil ellenőrző csoportok. A tagállamok vasúttársaságai szintén együttműködnek a hatóságokkal. Az együttműködés a tíz új tagállam évi belépésével még inkább fokozódott. Az UIC (Union Internationale des Chemins de fer Nemzetközi Vasútegylet) a téma fontosságát felismerve 2003 júniusának végén egy munkacsoportot hozott létre a vasutak közötti tapasztalatcsere megkönnyítésére és a különböző államok közötti akciók összehangolására. A munkacsoport felvette a kapcsolatot az Európai Bizottsággal a támogatások és a később elkészülő intézkedési csomag ügyében. A probléma sokrétűsége miatt a vasutaknak számos intézkedést kell foganatosítaniuk az illegális bevándorlás megakadályozására Az UIC által irányított kezdeményezések a vasútbiztonság területén 2 A biztonsággal kapcsolatos problémakör mint például a károkozás és a bűncselekmények elkövetése, melyek hatással vannak a közlekedés minőségére egyre inkább elterjedt jelenség. Nyugtalanságot okoznak az ágazaton belül azok az esetek is, amikor vasúti alkalmazottak (mozdonyvezetők, jegyvizsgálók) válnak az erőszakos cselekmények áldozataivá, vagy amikor maguk az utasok hasonló esetek sértettjei. Fokozzák az emberek biztonságérzetének hiányát, kétszer is meggondolják azt, hogy vonattal utazzanak-e. A vasúti infrastruktúra, a berendezések szabadon megközelíthetők. A szabad terek, a számtalan vasúti átjáró és építmény (alagút, híd, stb.) a külső kockázatok forrása, könnyen elérhető célpontok a rossz szándékú embereknek, mivel az ekkora nagyságrendű vagyon nem védhető hatékonyan a rendelkezésre álló társadalmi, pénzügyi és technológiai feltételek mellett. Egyidejűleg a kereskedelmi nyomás és a versenyhelyzet arra kényszeríti a vasút-üzemeltetőket, hogy hosszú ideig tartsák nyitva az állomásokat, amelyek a közösségi élet részeivé váltak. Az utasok számára többek között így tették vonzóvá a vasutat más közlekedési módokhoz képest. Ebben a környezetben biztonsági szempontból konfliktust jelent, ha az utas nem hajlandó alkalmazkodni az ő biztonságát garantáló intézkedésekhez szeptember 11-ét követően a terrorizmus megelőzésére az UIC különleges erőfeszítéseket tett az alábbi kezdeményezések keretében: A New York-i katasztrófát követően azonnal kapcsolatfelvételre került sor az amerikai Szövetségi Vasúti Hivatallal (FRA Federal Railroad Administration). 2 Colliard, J.: Action driven by the UIC in the field of security. European Railway Review, 3/2004. p

10 2001 decemberében az UIC Biztonsági Munkacsoport támogatásával konferenciát szerveztek Budapesten az FRA részvételével, melynek témája a terrorizmus volt májusában Japánban rendeztek konferenciát a terrorizmusról, melynek védnöke az UIC volt októberében New Yorkban került sor egy tanácskozásra az FRA részvételével a közlekedésbiztonságról május 27-én, a madridi bombamerényleteket követően a RENFE (Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles Spanyol Nemzeti Vasutak) kezdeményezésére jött létre szakértői találkozó június 4-én Genovában írta alá az UIC és az UITP (Union Internationale des Transports Publics Nemzetközi Tömegközlekedési Egyesület) vezetője azt a közös nyilatkozatot, amelyet a különböző országok hatóságainak címeztek a közlekedési szektor terrorizmus elleni biztonságának javítása érdekében. A nyilatkozat megfogalmazza az érintettek szerepét és kötelezettségeit annak érdekében, hogy a közös célt a leghatékonyabban tudják elérni. Másik fejlesztési kérdés az érintett UIC tagok különösen a Biztonsági és a COLPOFER (Collaboration des services de police ferroviaire et de sécurité) csoportok közötti információcsere biztosítása. A Schengenrail projekt május 1-jén tíz új tagállammal bővült az Európai Unió. Az UIC az Európai Bizottsággal való kapcsolattartás részeként indította el a Schengenrail projektet, melynek célja az új tagállamok vasúti ágazatának felkészítése a kibővített Európai Unión belüli belső határellenőrzés minőségének javítására, amellyel biztosítani lehet az emberek akadálymentes utazását Európán belül. Ehhez a témához kapcsolódóan a PKP (Polskie Koleje Państwowe Lengyel Államvasutak) vezetésével 2003-ban két munkacsoport alakult, melyek az EU külső határain átmenő vasúti forgalmat vizsgálták, az egyik az eltérő nyomtávú (1435 és 1520 mm között), a másik a normálnyomtávú kapcsolatokat. A két vizsgálat eredményeként, az érintett vasúti és állami szervezetek bevonásával az érintett határátkelőhelyeken alkalmazási vizsgálat kezdődött. Az UIC költségvetéséből kiemelten támogatta ezt a projektet. A Schengenrail projekt mellett az UIC az Európai Bizottság különböző igazgatóságai között teremt kapcsolatot a közlekedésbiztonsági témájú kutatási felhívásokkal, melyek kapcsolódnak az új kockázati tényezők, különösen a terrorizmus elleni küzdelemhez is. A fent felsorolt intézkedések széles körűen bemutatják, hogy az UIC tagjainak támogatásával fontos szerepet tölt be a vasútbiztonság területén. Ez a tevékenység nem lehet elszigetelt, ezért közösen kell dolgozni az UITP-vel annak érdekében, hogy hiteles közlekedésbiztonsági stratégiát alkothassanak az érintettekkel együtt nemzeti, európai és nemzetközi szinten egyaránt. Az UIC szoros együttműködést alakított ki a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciájával (ECMT European Conference of Ministers of Transport) is. Ezek a kezdeményezések a közlekedésbiztonság területén mára az általános stratégia alapvető részévé váltak, segítve a vasút szerepének meghatározását az általános közlekedési rendszerben. 10

11 1.3. A biztonság növeléséhez a vasutaknak átfogó intézkedésekre van szükségük 3 A vasúti közlekedésre a folyamatos technikai biztonságjavító törekvés a jellemző. Bár balesetek és nem kívánt események mindig bekövetkeznek, mégis a vasúti közlekedés az egyik legbiztonságosabb közlekedési mód. A legtöbb vasútnál a balesetek tanulságait felhasználják az új technológiák és szervezeti megoldások kialakításánál. Ez lehetővé teszi azt is, hogy a biztonsági elemzések átfogóak és teljes körűek legyenek. A vasúti közlekedés biztonsága egyre gyakrabban vetődik fel ott, ahol a vandalizmus és a kisebb bűncselekmények hatására az utasok elfordulnak az utazástól. Bár a statisztikák alapján a vasúti környezet sokkal biztonságosabb, mint más területek, az emberek egyes időszakokban és területeken mégsem érzik magukat biztonságban. A vasútbiztonságot érintő események könnyebben válhatnak a média fő szenzációjává, mint más területeken bekövetkező hasonló események. A biztonsági követelményeket a vasúttársaságok megfogalmazzák, különösen a jogi kötelezettségek tekintetében. A téma összetett, mivel a biztonsági problémák kérdése a vasúti hatáskörön, a pénzügyi és jogi lehetőségeken túlra nyúlik. A vasútnak szemmel kell tartania az eszközeit, de nincs meg a rendőrséghez hasonló intézkedési jogköre. Ezek a kérdéskörök szerepeltek az utóbbi három vasútbiztonsági témájú UIC világfórum témái között is. Az elsőt 2000 őszén rendezték meg Madridban, ahol meghatározták a biztonság politikai, gazdasági, szociális és stratégiai kihívásait. A második fórumot 2002 őszén Rómában tartották, ahol megvizsgálták a különböző alkalmazott műszaki, technológiai és humán intézkedések hatásait. A biztonság kérdését az üzemeltetés és a szolgáltatásminőség részeként kell kezelni, nem szabad független intézkedések sorozataként felfogni. A harmadik fórumot, melyet az Európai Bizottság is támogatott, 2004 októberében rendezték meg Marseille-ben. Itt megfogalmazták, hogy a vasutaknak a biztonsághoz elengedhetetlenül együtt kell működniük a regionális, országos és nemzetközi hatóságokkal, valamint a szociális és politikai szervezetekkel. Mivel a biztonsági problémák felelőssége a társadalomban globális, ezért minden vasútnak az alaptevékenységen túl az új fenyegetéssel is szembe kell néznie, és együttműködéseket kell kialakítania. A biztonság új kultúrát jelent, ahol az elveket meg kell valósítani, a megoldásokat meg kell osztani helyi, regionális, országos vagy nemzetközi szinten, annak ellenére, hogy hosszú távon nincs végleges megoldás, mert a stratégiát folyamatosan meg kell újítani. A közösségi közlekedés nagymértékű érintettsége miatt az UIC és az UITP együttműködésről döntött. Ez az új kooperáció az összes városi és városközi közlekedési módra vonatkozik. A június 4-én Genovában aláírt antiterrorista nyilatkozat meghatározza a feladatokat és a felelősségeket. Az országos és nemzetközi hivatalok feladata a közlekedést érintő fenyegetés kockázatainak megbecsülése és az üzemeltető társaságok tájékoztatása, akik ennek alapján elemezhetik sebezhetőségüket, különösen a New York-i és a madridi terrortámadásokat követően. A nemzetközi terrorizmushoz hasonlóan kell eljárni a vandalizmus és a kisebb bűnesetek során. Kapcsolatot kell kialakítani a fiatalokkal és az oktatási intézményekkel az utasok, vonatszemélyzet és a berendezések védelme érdekében, közbe kell avatkozni még a cselekmények helyszínén, és mindig szigorú büntetést kell alkalmazni a jog és a szabályozások alapján. A Marseille-i fórumon megállapodás született arról, hogy 2005 első negyedében megfogalmazásra kerüljenek az együttműködési elvek. A biztonsági technológiák elemzése fontos feladat. Az olyan eszközök, mint a CCTV monitorok és a felügyeleti rendszerek, megérik a ráfordítást, ha hiteles biztonságpolitikához kapcsolódnak. Könnyen láthatóvá válik azonban a rendszer korlátja, ha rövid távon csak ez az egyetlen eszköz az új fenyegetés ellen. 3 Colliard, J.: Railways must adopt a comprehensive approach. IRJ, 1/2005. p

12 A technológia fontos, de önmagában nem képes minden gond kezelésére. A biztonságpolitikában a meghatározó szerepű együttműködést úgy kell kialakítani, hogy az integrált része legyen az EU intézkedéseknek, vagy azokon alapuljon. Az infrastruktúra és az üzemeltető társaságok szerepének elválasztása például szorosabb együttműködést igényel a biztonság területén, hogy elkerülhető legyen a következetlenség, a pénzügyi konfliktus és a prioritások különbözősége. Fontos, hogy a jövőben az EU kezdeményezései átfogó megközelítésűek legyenek A vasúti biztonságpolitika fejlődése és sajátosságai 4 A vasúttársaságoknak a biztonsági kihívásokra reagálva fenntartható stratégiát kell kialakítaniuk, ami a gyakorlati tapasztalatcseréken és a best practice (legjobb módszer) vizsgálatokon alapul. Ebből olyan közös modell építhető fel, amely a társadalmi és gazdasági környezethez szorosan kapcsolódik, de a tényleges akcióterveknél figyelembe kell venni az egyes országok eltérő igazgatási és jogi szervezeteinek sajátosságait is. Az egyik vezérelv a különböző tapasztalatok kicserélése. Az UIC 2000-től kétévente megrendezésre kerülő, biztonsági világfóruma jó alkalmat ad erre. A biztonsági integráció jellemzően az alulról építkező közlekedési minőségi stratégiára és a felülről lefelé irányuló műszaki, megbízhatósági követelmények meghatározására épül. Ez azt jelenti, hogy a gyakorlatban a napi biztonságnak az állomások és berendezések kialakítására, a szervezetre és a feladatok, munkakörök pontos meghatározására kell épülnie. A biztonsági politika nem csak a biztonsági szakemberekre vonatkozik, hanem mindazokra az alkalmazottakra is, akik hatással lehetnek az objektív biztonságra és főként az utasok biztonságérzetére. A biztonságot negatívan érintő jelenségek a vasutak üzletmenete mellett a társadalomra is kedvezőtlenül hatnak, stresszt és viselkedési zavarokat okozva. Egyes országokban jogi eszközökkel növelték a személyzet védelmét, az őket érintő erőszakos cselekmények minősítését szigorították, és emellett a vasúttársaságok is intézkedéseket tettek alkalmazottaik védelmére. Más országokban a jogi védelem és az eljárás kizárólag a hatóságok jogköre, így a vasúttársaságok házon belül, illetve magán biztonsági cégek alkalmazásával próbálnak javítani a biztonsági helyzetükön. Jellemző példa erre a Svájci Szövetségi Vasutak (SBB Schweizerische Bundesbahnen), amely őrző-védő céget alapított egy hivatásos biztonsági cég bevonásával, annak érdekében, hogy tevékenységét hatékonyan végezhesse. A biztonsági szervezetek kialakítása fokozatosan történhet. Franciaországban például az SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français Francia Nemzeti Vasúti Társaság) különleges vasúti biztonsági szolgálatának működését 2001-ben törvényben kellett szabályozni. Az alapvető jogi intézkedések és az együttműködés megkövetelése önmagában nem elegendő ahhoz, hogy az optimális hatékonyságot el lehessen érni, mivel annak pénzügyi hatásai is vannak, amelyeket meg kell osztani a vasúttársaságok és a költségvetés között. A kérdés az, hogy ki fizesse a költségeket, az adófizetők vagy az utasok. Különleges példa erre Spanyolország, ahol jogszabály alapján a RENFE menetjegyeinek ára biztonsági adót is tartalmaz. Ez az adó a jegy értékével vagy az utazási távolsággal arányos. Belőle a társaságnak 2004-ben 12 millió euró bevétele keletkezett, ami messze alatta marad a vasúttársaság biztonsággal kapcsolatos kiadásainak. Az infrastruktúra (ADIF Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) és az üzemeltetési tevékenység (RENFE) szétválasztása után a biztonsági adóból származó bevételeket megosztják a két társaság között, mivel mindkettőnek saját biztonságpolitikai rendszere van. Ez a példa is jól illusztrálja azt, hogy az új működési környezetben, az egyes szervezetek biztonsági feladatainak és szerepének megfelelő biztonságpolitikát kell kialakítani, szoros kapcsolatban az állami szervezetekkel úgy, hogy az egységes és teljes körű biztonsági rendszert alkosson, és a jövőbeli fejlesztésre is lehetőséget adjon. 4 Colliard, J.: Development of railway security policies. European Railway Review, 4/2005. p

13 A vasúti ágazat liberalizációja ezt az egységes képet nagymértékben befolyásolja. Milyen politikát kell folytatni annak érdekében, hogy az új belépők megjelenésével az árufuvarozási és a személyszállítási ágazatban a biztonság ne csökkenjen? A biztonsági előírások (még ha azokat nagyrészt szabványok írják is elő) kötelező intézkedések vagy önkéntes teljesítések legyenek-e, és az eltérő biztonsági kockázatok a szolgáltatás minőségének elemeként a verseny elemeit képezzék-e? Másik gond az infrastruktúra társaságok biztonsági rendszereinek és szolgáltatásainak a megosztása és az igénybevételi feltételek meghatározása. A piacra belépő társaságnak azonos feltételekkel kell-e szolgáltatni vagy a rendszerek kialakításában korábban részt vállaló üzemeltető társaságok élhetneke meglevő előjogaikkal? A különböző nézőpontokon túl az új biztonsági kockázatok, a terrorizmus és a nemzetközi bűnözés integrált intézkedési kényszert jelentenek a társaságok számára. A vasúti közlekedési ágazat tiszta és átlátható, mégis potenciális célpontot jelenthet a bűnözők számára, amely ellen európai szintű koordinált lépéseket kell tenni. Létfontosságú, hogy az európai szintű vasútbiztonsági intézkedések tartalmazzák a fenntarthatóság követelményeit, valamint a felelős együttműködő szervezetek szerepét és feladatait. Így előzhető meg a párhuzamos folyamatok kialakítása vagy a működési keretek figyelmen kívül hagyása, ami a nemzetközi együttműködés hatékonyságát ronthatja. A nemzetközi együttműködés kialakítása a biztonsági terület legfőbb kihívása az előttünk álló időszakban Biztonság Állami vagy vasútvállalati ügy? 5 COLPOFER 6 A számos európai ország vasúti rendőrsége közötti információcserét segítő szervezetet 1980-ban alapították, mely továbbfejlődve alkalmazkodott az európai vasúti rendszerek új követelményeihez. Húsz európai nemzet és 28 különböző szervezet (ebből 10 vasúti/közlekedési rendőrség, 18 pedig vasútvállalat) képviselői vesznek részt munkájában. Jelenleg a COLPOFER egy független, önkéntes tagsági alapon működő, pénzügyileg önellátó szervezet, az UIC speciális csoportja. Célja a biztonsági folyamatok fejlesztése és egységesítése a vasúti területet érintő bűnmegelőzés érdekében. Ennek eszköze a bűnesetek megfigyeléséből származó információk egymás közötti megosztása. Vasutak Európában A jelenlegi vezető európai vasutakat az 1800-as évek közepén alapították, és egészen az 1900-as évek utolsó évtizedéig állami monopóliumok maradtak. A vasúti rendszerek, melyek az első igazi tömegközlekedést biztosították jelentették az első, nagy kiterjedésű területi infrastruktúrát, amely képes volt érdemben hozzájárulni a nemzetek ipari és gazdasági fejlődéséhez. Eközben szükségképpen elősegítették nem csak a szolgáltatások fejlesztését, hanem azon biztonsági rendszerekét is, mely révén az állam biztosíthatta ellenőrzését a fontos kommunikációs vonalakon, illetve ekképp saját túléléséhez is hozzájárult. Európai irányelvek és a vasutak Az európai piac új és hangsúlyos folyamatainak fényében a vasút sem tehetett mást, minthogy követte a fejlődési irányvonalat. A folyamat az évi 440-es EGK irányelvvel kezdődött, amely az állami monopólium piaci szerkezettel való fokozatos leváltását célozta, és a közlekedési vállalatok számára engedélyezte a hozzáférést a vasúti hálózathoz. Ez alapján a következő alapelveket fogalmazták meg: 5 Toselli, D.: Security State or railway companies matter? 1st World Forum on Security in the Railways, Madrid, 27/ , p A szervezet honlapja a következő URL-en érhető el: 13

14 az infrastruktúra működtetése és a szállítási szolgáltatások elkülönítése elvének bemutatása; a cégvezetés autonómiájának és a kormányzat politikai-stratégiai programjának elkülönítése; a nem közszolgáltatási alapon nyújtott személyszállítási szolgáltatások tarifájának szabad meghatározása (városi és regionális közlekedés). Az as időszak óta a következő eredmények születtek: liberalizáció, a monopólium megszűnése; a helyi közlekedés regionalizálódása; a közfinanszírozás fokozatos visszaszorulása. Biztonság és a vasutak Az említett új irányelvek alapján létrejött új szervezeti és vállalati modellek az európai vasúttársaságoknál a szektor biztonsági szereplőinek és tevékenységeinek teljes újragondolását kívánják. A vasúti szervezeti modelleket nem csak a biztonság mint különleges szempont befolyásolja jelentősen, hanem önmagában az, hogy nyitott rendszerekké váltak. Az ipari vállalatoktól eltérően a közlekedési vállatok nem keríthetik el tevékenységük színhelyét, csak arról dönthetnek, hogy ki veheti igénybe azokat. A vasúti szektor lényegében egy olyan rendszer, amelynek nyitottnak kell lennie mind a nyilvánosság, mind saját ügyfelei irányában. Ehhez még hozzá kell tenni, hogy a vasúti telephelyek eredetileg a városok peremén voltak, manapság azonban egyre központibb fekvésűek. A pályaudvarok igazodási pontokká és ideális kapukká váltak a városszerkezetben, és általában az alsó társadalmi rétegekkel jellemezhető negyedekben találhatóak, amelyek rehabilitációja már önmagában is fontos kérdés a biztonsági folyamatokkal kapcsolatban, mivel a biztonságérzet helyreállítását szolgálja. Az imént vázoltak főként a nagyvárosokra igazak, ahol a pályaudvarok kapcsolatul szolgálnak a nemzetközi és a belföldi/regionális utazások, valamint a városi tömegközlekedési rendszerek között (metró- és buszhálózatok). Mivel a nyitott rendszerű vasutak általában az adott ország legnagyobb infrastruktúrájával rendelkeznek, fokozottabban szembesülnek azokkal a problémákkal, amelyek nem csupán a hagyományos biztonsági ügyekkel állnak kapcsolatban, hanem tágabb értelemben érintik az üzembiztonság kategóriáját is. Biztonság: állami vagy vasútvállalati ügy? Amellett, hogy a vasutak a tömegközlekedés első formáját jelentették, megtartották fontos szerepüket a személyes és közösségi mobilitásban is. Emberek milliói használják a vonatot Európában évente, illetve több millió tonnányi áru mozog ugyanezen a hálózaton. Áttekintve a vasúti szektor biztonsági tevékenységeit és szereplőit, látszik, hogy a vasúttársaságoknak kiegészítő szerepet kell játszaniuk, tiszteletben tartva az állam biztonsági szervezetét, amely elsősorban az állampolgárok biztonságáért felelős. Az elmondottakat az állam által nyújtandó, magasabb közérdeket szolgáló követelményekkel összhangban kell átgondolni, melyeknek része a vasúti biztonság is. A vasútvállalatok különböző ipari biztonsági eszközöket kezdtek alkalmazni, melyek célja az emberek, eszközök és a know-how védelme, valamint a rendőrséggel való együttműködés. Sok európai országban a közlekedési biztonsági erők új hozzáállást valósítanak meg az újonnan jelentkező problémák felmerülése miatt, mint pl. az illegális bevándorlás. Ahhoz, hogy teljesítsék a szükséges biztonsági intézkedéseket, a vasútvállalatok ún. biztonságpolitikai irányelveket alkottak, és befektetéseket végeztek a megfelelő biztonsági technológiák telepítése céljából, belső szinergiahatást érve el ezzel a biztonság, a belső audit, az üzembiztonság, információs rendszerek, stb. terén, tudva, hogy a kitűzött célok csak egységes 14

15 megközelítés révén érhetők el, amiben a biztonság fontos összetevője az ügyfelek számára nyújtandó szolgáltatások minőségének. A liberalizáció és a terjedő privatizációs sémák jelenlegi térnyerése miatt a jövőbeli modellben minden bizonnyal a vasútvállalatok egyre nagyobb részt vállalnak a biztonsági tevékenységekből, illetve támogatják a rendőrség hasonló célzatú munkáját. Fontos meghúzni a határt a közbiztonság és a vasútvállalati kontextusban jelentkező üzemi biztonság között, másfelől pedig csak támogathatjuk a közöttük kialakuló erősebb együttműködést egy kiegyensúlyozott, egységes biztonsági rendszer kiépítése érdekében. 15

16 2. Vasutak biztonságpolitikája 2.1. Az SNCF biztonságpolitikája 7 A közösségbe beilleszkedni nem tudó (aszociális) magatartás mérgezi a mindennapokat, és az erőszakos események veszélyeztetik a szociális struktúra stabilitását. Mindezek odavezetnek, hogy azok az intézmények, amelyeknek az a feladata, hogy a társadalom zavarmentes működéséhez hozzájáruljanak, nem vonhatók ki e hatás alól. Az erőszakos cselekmények következménye az utasok elbizonytalanodása. Maga ez a szituáció nem új, és az SNCF, mely a negatív hatásokat ügyfelei és saját személyzete esetében ismeri, már évekkel ezelőtt intézkedéseket dolgozott ki és vezetett be, hogy a bizonytalanság ellen harcoljon, mivel mindezek jelentős mértékben befolyásolták, illetve befolyásolják szolgáltatási teljesítőképességét, (azaz a pontosságot, a komfortot és a nyugalmat). Világossá vált, hogy a közforgalmú közlekedési eszközöket igénybe véve, a bizonytalanság érzésének egyik fő kiváltó oka a gyenge forgalmú időszakokban a ritka járatsűrűség, ami az utasokat távolmaradásra ösztönzi, azaz nem veszik igénybe a járatokat. Ez a felismerés indította az SNCF-et arra, hogy egy sor olyan intézkedést bevezessen, amelyek többsége arra irányul, hogy a pályaudvarokat és a vonatokat ügyfélbarát módon alakítsa ki; az utasok és a vasúti berendezések (személykocsik) védelmét, illetve a károkozást (vagyon- és személyellenes cselekmények elkövetését) megelőző intézkedéseket erősítse ban erőszakos eseményt regisztráltak. Amikor a biztonsági erők megerősítésére sor került, az ilyen események száma ra csökkent. Ez a szám az elmúlt 3 év során gyakorlatilag változatlan maradt végéig az utasokat ért támadások száma legtöbb esetben lopással kombinálva nyugtalanító mértéket öltött. Szinte minden második lopási kár erőszakos cselekményekkel kapcsolódott össze. Az erőszakos cselekmények számának növekedése, ha kis mértékben is, de érintette magát a vonatkísérő személyzetet, a vasúti rendőrséget, illetve a vonatot ellenőrző személyzetet is. A graffiti-esetek száma a pályaudvarokon mintegy 80%-kal, és a vonatokon 20%-kal növekedett, továbbá a vonatok kődobálásából és a vasúti sínekre elhelyezett kövekből származó károkozások száma is növekedett. Az agresszivitás növekedése a pályaudvarokon és a vonatokon kialakuló atmoszféra rosszabbodását eredményezte/jelentette, és tovább növelte a bizonytalanság érzetét. A személyzeti jelenlét A bizonytalansági érzéssel szembeni harc jutott kifejezésre abban, hogy elhatározták a szolgálattevők erőteljesebb jelenlétét mind a pályaudvarokon, mind a vonatokban. A legkésőbbi időpontokban induló vonatok elindulásáig fogadó személyzet teljesít szolgálatot a pályaudvarokon, és minden vonatban, amelyik a gyenge forgalmú vonalakon közlekedik este 21 óra után felügyelő személyzet is utazik. Ugyancsak új elem, hogy egyenruhás biztonsági alkalmazottak erőteljesebb mértékben vesznek rész a pályaudvari, illetve a vonatokon szükséges szolgálatokban, és már a jelenlétük is fokozza az utasok biztonságérzetét. Ez mintegy 750 saját, és 500 külső munkatárs foglalkoztatását jelenti (az Ile-de-France 236 pályaudvarán). A határvédelmet a vasúti brigádok 600 munkatársa látja el kezdetén ezeket az erőket további 200 kisegítővel megerősítették. Kiegészítésként biztosított segédeszközök A személyi jelenlét erősítését még hatékonyabbá lehet tenni számos vészjelző és kommunikációs eszközzel. A pályaudvarokon elhelyezett hívóoszlopok lehetővé teszik az ügyfelek 7 Rivas, E.: Die Sicherheitspolitik der SNCF in der Ile de France. Schienen der Welt, 11/2002. p

17 részére azt, hogy a regionális központtal kapcsolatba lépjenek. Ez a megoldás megfelelő támogatás bevetését, vagy a segéderők indítását (tűzoltóság, rendőrség, vasúti rendőrség stb.) teszi lehetővé. Pillanatnyilag e körzetben (Ile-de-France) 1250 ilyen vészjelző, illetve távhívó oszlop van üzemben ez azt jelenti, hogy szinte minden pályaudvaron található ilyen. A rendőrségi és biztonsági alkalmazottaknak az IRISZ rádióhálózat teszi lehetővé azt, hogy egymással kommunikálni tudjanak, és egyeztessék akcióikat. A vontatójármű vezetője, továbbá a pályaudvari szolgálatot teljesítők hordozható vészjelző és kommunikációs készülékekkel vannak ellátva. Létrehozták a közös biztonsági központot. Ebben a központban a biztonsági erők telefonhívásai összefutnak, és innen a bejelentett esemény fajtájától függően aktiválják a megfelelő erőket. Az így nyert szinergiák teszik lehetővé, hogy a területeket jobban tudják ellenőrizni, és a koordinált bevetések hatását erősíteni. Objektumvédelem A pályaudvarok felújítását és modernizálását célzó program mutatja az SNCF fáradozását az irányban, hogy eszközeiket nem hagyják sem elkallódni, sem kárbaveszni. Sőt ellenkezőleg, a berendezések, a fogadóterek, a világítás és a tisztaság minőségének javítása kellemes atmoszférát teremt ahhoz, hogy a közönségben csökkenteni lehessen a bizonytalanság érzetét. A csalások elleni küzdelem, ami a vállalatnak több mint 51 millió euró költséget jelentett, és ami a bizonytalanság érzéséhez hozzájárult, indította az SNCF-et arra, hogy a tervezett pályaudvari kapuzárakat üzembe léptesse, és további intézkedéseket tegyen az automatikus jegyellenőrzés érdekében. Ebből következően az RFF (Réseau Ferré de France Franciaországi Vasúthálózat) infrastruktúra-üzemeltetőt kérték fel arra, hogy a városi területeken lévő vágányokat kerítésekkel válassza le, annak érdekében, hogy a vasúti berendezések megkárosítását, illetve a vandalizmust megakadályozza. A biztonsági intézkedéseknek a közforgalmú közlekedés területén szükséges koordinációjához rövid időn belül be kívánják vezetni a videofelügyeletet, nem csak a pályaudvarok, hanem a vasúti berendezések ellenőrzésére is. Az első szakaszban 120 pályaudvarról van szó, amelyeken a bűncselekmények mintegy 90%-a, továbbá az utasokat ért támadások mintegy 75%-a megszűnhet a videoberendezésekkel történt megfigyelések eredményeképpen. A járművekben okozott anyagi károk (graffiti, ablakokban és ülésekben okozott károk, illetve tűzesetek stb.) megakadályozhatók, ha a leálló tárolóvágányokon való tartózkodás idején a védelemhez szükséges intézkedéseket foganatosítják. Az utazók elkülönítése esténként az egyik legfontosabb megoldandó tényező. Ahhoz, hogy a bizonytalansági érzéseket csökkenteni lehessen, nemcsak a világításra kell gondot fordítani. Ezen a területen különböző megoldások alakíthatók ki, pl. fülkés kocsi helyett termes kocsi közlekedtetése stb. A megelőzés Fontos a gazdasági és egyéb szervezetekkel kialakított partneri kapcsolat, azért, hogy a problémát közösen igyekezzenek meg megoldani. Az SNCF több mint 100 helyi, továbbá 8 regionális biztonsági megállapodás megkötésében vett részt, amelyek a hivatalnokok, üzletemberek, szövetségek, képviseletek, és közlekedési vállalatok között köttettek meg, és az érintett szakterületek diagnosztizálását, továbbá közös tervek kidolgozását foglalják magukba. A megelőző intézkedések kérdését már több éve gyakorlati formák mutatják. Ilyen az SNCF munkatársainak igénybevétele az oktatás területén. A jövő A társadalom biztonságért kiált, és ez a kérdés az SNCF számára is nehéz feladatot jelent. A műszaki és emberi eszközöknek, amelyeket a bűnesetekkel szemben alkalmaznak, olyan formát kell ölteniük, amelyek az aszociális magatartás csökkentésére összpontosítanak. A közforgalmú közlekedés berendezéseire vonatkozó felelősség átvállalása nem csak azt jelenti, hogy ezeket az eszközöket és azokat a személyeket, akik ezeket használják (utasok és személyzet) védjék, hanem a gyakorlatban arra is emlékeztessenek, hogy milyen közrendi előírások vannak, és biztosítsák azokat 17

18 az eszközöket, melyek segítségével a közrendet be lehet tartatni. A közforgalmú közlekedési eszközök jövője jelentős részben attól is függ, hogy a bizonytalansági érzéssel szembeni küzdelem eredményes lesz-e, növekszik-e az utasok biztonságérzete A Német Vasutak (DB AG) biztonsági felelőse 8 Az általános biztonsági helyzet változása, valamint a DB Konszern közlekedési és logisztikai szolgáltatóvá alakulása egy új biztonsági szervezetet hívott életre.a pontosság és tisztaság mellett a biztonság vált a vasúti ügyfelek egyik fő igényévé. A 2005-ben elkezdődött projekt első eredményeként megnyitották a DB AG (Deutsche Bahn AG Német Vasút Rt.) és a Szövetségi Rendőrség (Bundespolizei) közös biztonsági központját Berlinben, majd január 1-jével a konszernen belül megalakult az önálló biztonsági terület. Biztonság mint a szolgáltatás egyik jellemzője A biztonság napjainkra a vasúti szolgáltatás egyik meghatározó összetevőjévé vált, amit a DB AG is felismert. A vasút ügyfelei mind a személyszállítás, mind az árufuvarozás területén igénylik a védelmi tevékenységet. A rendvédelmi szervek törvényileg meghatározott tevékenysége, valamint a társaságon belüli biztonsági szervezet hivatott a vasúti ügyfelek ilyetén elvárásainak a kielégítésére. A résztvevőket rendőrség, társasági biztonsági szolgálat az a cél vezérli, hogy biztosítsák a vasúti közlekedés biztonságát. Azok az utasok, akik a pályaudvarokon, vonatokon nem érzik magukat megfelelő biztonságban, nem szívesen választják a vasúti közlekedést, ezért az olyan utasigényektől függő közlekedési szolgáltatónak, mint a DB AG, messzemenően figyelnie kell a biztonsági helyzetre. A biztonság jelenleg a vasúti közlekedés egyik legfontosabb minőségi jellemzője és így a termékelőállítási-lánc része. A társaságon belül a jövőben egy új szervezet fogja össze a biztonsági tevekénységeket A DB Konszern a január 1-jével megalakult DB Sicherheit GmbH-ba (DB Biztonság Kft.) vonta össze a belső biztonsági tevékenységét. A szakmai irányítás és az operatív megvalósítás így egy kézben összpontosul. Minden, biztonsággal összefüggő feladatot ez az új egység lát el. A biztonsági szervezet a szövetségi minőségi előírások és a vezetés elvárásai szerint végzi e tevékenységét. A Biztonság Kft. a DB Services hat regionális biztonsági egységénél 2170 munkavállalóval látja el feladatát. Tevékenységi körébe tartozik az általános társasági biztonságvédelem, a korábbi polgárvédelmi tevékenység és a regionális biztonsági egységek feladatai. A biztonsági terület irányítási szintjén található a vezetési, valamint a személyügyi és pénzügyi/kontrolling tevékenység. Vasútbiztonsági Központ A biztonsági irányítási rendszer továbbfejlesztésnek első lépéseként július 12-én Berlinben megalakult a DB és a Szövetségi Rendőrség közös biztonsági központja (Sicherheitszentrum Bahn). A korábban Frankfurt am Main-ban működő helyzetértékelő központot Berlinbe költöztették, és integrálták a vasúti szervezetbe. Feladatai: bombariadók és egyéb külső események estén a kétoldalú információcsere biztosítása a vasúti forgalom mielőbbi újraindításának az érdekében, a belső és külső helyekről érkező helyzetjelentések és biztonsági adatok kiértékelése, az aktuális biztonsági jelentések továbbítása a belső és külső szereplőkhöz, biztonsági statisztikák és bemutatók elkészítése, a területi és a szakági rizikófaktorok elemzése, 8 Puls, J.:Verantwortung für Security in DB Konzern. Deine Bahn, 2/2006. p

19 a vészhelyzet elhárítására szolgáló technikai, és kommunikációs eszközrendszer bevetése a krízisstáb operatív irányításával, együttműködés a tartományi és szövetségi biztonsági hatóságokkal, információszolgálat. A Vasútbiztonsági Központ a heterogén biztonsági feladatok megoldására a hazai és külföldi hatóságokkal való együttműködésben 24 órás szolgálatot lát el. Itt futnak össze a belső biztonsági adatok, információk, a biztonsági szolgálatok helyzetjelentései és az aktuális biztonsági helyzetre vonatkozó kérdések, amelyeket a hatékony munkavégzés érdekében értékelnek, és a megfelelő helyekre továbbítanak. A Vasútbiztonsági Központ emellett ellátja a vasúti dolgozók vészhelyzeti információs központjának a szerepét, valamint a külföldi vasúttársaságokkal való biztonsági kérdések egyeztetésének a feladatait is. Vészhelyzet-megelőzés a vasúton Az üzleti folyamatok zavarmentes lefolyásának az egyik feltétele a bűnözés különböző formái elleni védelem biztosítása. A Szövetségi Rendőrség vasúti területen való működését a Szövetségi Rendőrségi Törvény 3. -a szabályozza. A társaság vezetése számára a biztonság elsőrendű szempont, tekintettel a New York-i, madridi és londoni eseményekre. A vészhelyzeti menedzsment mellett már 1992-ben létrehoztak egy biztonsági egységet, amely a társaság általános biztonságáért volt felelős. A DB Konszern biztonságának elemei A DB Konszern biztonsági egységének feladatköre a belső biztonsági előírások elkészítése, a biztonsági feladatok irányítása, a biztonsági feladatok optimalizálása, valamint az adatvédelemmel, rendezvénybiztosítással és a krízismenedzsmenttel kapcsolatos feladatok elvégzése. E feladatait a gazdasági és politikai vezetés határozza meg, s ezeket a rendvédelmi szolgálatokkal, a szövetségi, tartományi és önkormányzati rendvédelmi szervekkel, valamint a gazdasági szereplők és a társvasutak által létrehozott biztonsági szövetségekkel való együttműködésben látja el. Közlekedési és logisztikai szolgáltatóvá válásával a tevékenységi területe már nem csak Németországra korlátozódik A vezetés irányítási, koordinációs, valamint ellenőrzési szerepének elemei: az egész DB Konszernt átfogó biztonsági szint fenntartása a szövetségi és tartományi hatóságok, valamint az egyes üzleti egységek munkájának összefogásával, a DB Konszernen belüli biztonsági feladatok koordinációja, valamint biztonsági funkciók optimalizálása, a Gazdasági Minisztérium által meghatározott polgári-védelmi feladatok ellátása, az adatvédelmi és médiatörvényben meghatározott feladatok ellátása, a katasztrófa-elhárításban való részvétel, valamint katasztrófák esetén a vasúti infrastruktúra biztosítása. Biztonsági irányelvek A DB Konszern vezetése a vasúti munkavállalók felvilágosítására alapvető biztonsági irányelveket határozott meg: a biztonság az ügyfelek részére nyújtott szolgáltatások részét képezi, mely a vasúti munkavállalókon keresztül valósul meg, minden munkavállaló felelősséggel tartozik a biztonságért, a megelőzés a vállalati kezelési és cselekvési terv része, a biztonság szavatolása megköveteli a DB Konszern és külső partnereinek az együttműködését, a biztonsági terület eredményeinek a bemutatása növeli a vasúti biztonságot. 19

20 Biztonsági menedzsment A biztonsági szervezetet a biztonsági menedzserekből álló kiterjedt hálózat képezi, akik szorosan együttműködnek a biztonsági terület vezetésével. A biztonság kérdésköréhez tartoznak olyan területek is, melyek nem látványosak, azonban a vasút és az ügyfelek számára nagy fontossággal bírnak. A biztonsági szervezet számos bűnesettel találkozik a munkája során: családi veszekedés, testi sértés, rongálás (graffiti), lopás, csalás, okirat-hamisítás, a vasútüzem veszélyeztetése, merénylettel való fenyegetés, zsarolás, merénylet. Konszern-biztonsági adatbank A Konszern-biztonsági adatbankban minden biztonsági eseményt rögzítenek. A megbízásokat és eredményeket rögzítő kontrollig rendszerrel kapcsolatban álló adatbank lehetőséget nyújt az egzakt kárköltségek meghatározására. Ezáltal az egyes területek felelősei információkat kaphatnak az adott terület biztonsági helyzetéről. Konszernelőírások Az egyes részterületek számára különböző biztonsági követelményeket dolgoztak ki: biztonság; célok, feladatok és hatáskör, a DB Konszern biztonsági szabványai, költségtervezés, biztonsági munkák meghatározása és dimenziói, a különleges célú vasúti berendezések és járművek használata, a vasúti létesítmények biztonsági követelményei, krízismenedzsment, polgári-védelmi feladatok, titkos belső információk meghatározása, VIP utazások tervezése és lebonyolítása. Nyomozócsoport Sajnos a bűnözés nem áll meg a vasúti kerítésnél. A konszernbiztonság keretében harcolni kell a belső korrupció ellen is. A nyomozócsoport feladata sokrétű, benne foglaltatik a vagyonvédelem, az utasok és dolgozók elleni bűncselekmények és pl. a jogellenes információgyűjtés is. Krízismenedzsment A mindennapi koordinációs, információs folyamatok lebonyolítása mellett adódhatnak olyan szituációk, melyekben szükség van a Konszernbiztonság beavatkozására. Ezek az események a nyilvánosság számára általában rejtve maradnak. Hetente, illetve havonta kap a társaság fenyegetéseket, amelyek ügyében a háttérben a krízismenedzsment jár el. Együttműködés a rendvédelmi szervekkel A károkozások és a biztonságot veszélyeztető helyzetek megelőzésében a vasúttársaságnak szüksége van a szövetségi, valamint tartományi rendőri szervek együttműködésére is. Erről a partneri 20

ÁRUFUVAROZÁS AZ ÚJJÁALAKULÓ EURÓPAI VASÚTI PIACON

ÁRUFUVAROZÁS AZ ÚJJÁALAKULÓ EURÓPAI VASÚTI PIACON VEZETŐI TÁJÉKOZTATÓ ÁRUFUVAROZÁS AZ ÚJJÁALAKULÓ EURÓPAI VASÚTI PIACON VÁLOGATÁS A NEMZETKÖZI SZAKIRODALOMBÓL 2003. 1 Közreadja a MÁV Rt. ÜGYKEZELÉSI ÉS DOKUMENTÁCIÓS HIVATAL MÁV Rt. Dokumentációs Központ

Részletesebben

A VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS FEJLESZTÉSI TENDENCIÁI EURÓPÁBAN

A VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS FEJLESZTÉSI TENDENCIÁI EURÓPÁBAN VEZETŐI TÁJÉKOZTATÓ A VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS FEJLESZTÉSI TENDENCIÁI EURÓPÁBAN VÁLOGATÁS A NEMZETKÖZI SZAKIRODALOMBÓL 2004. Közreadja a MÁV Rt. ÜGYKEZELÉSI ÉS DOKUMENTÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET MÁV Rt.

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés Dr. Benkő János Korrupciós kockázatelemzés és kezelés 1 Nem a legerősebb fajok képesek a túlélésre, és nem is a legintelligensebbek, hanem azok, amelyek a leginkább képesek reagálni a változásokra. Charles

Részletesebben

Kézikönyv az integrációról

Kézikönyv az integrációról Második kiadás Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek számára Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága Európai Bizottság Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

59. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 2009. SZEPTEMBER

59. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 2009. SZEPTEMBER 59. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 2009. SZEPTEMBER FELELÔS KIADÓ: Kerékgyártó Attila fôigazgató FELELÔS SZERKESZTÔ: Dr. Koren Csaba SZERKESZTÔK: Fischer Szabolcs Dr. Gulyás András Dr. Petôcz

Részletesebben

A NEMZETBIZTONSÁGOT, AZON BELÜL AZ ÉLELMISZERLÁNCOT MINT KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEK ÉS AZ ELLENÜK VALÓ FELLÉPÉS ELEMEI

A NEMZETBIZTONSÁGOT, AZON BELÜL AZ ÉLELMISZERLÁNCOT MINT KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEK ÉS AZ ELLENÜK VALÓ FELLÉPÉS ELEMEI A NEMZETBIZTONSÁGOT, AZON BELÜL AZ ÉLELMISZERLÁNCOT MINT KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEK ÉS AZ ELLENÜK VALÓ FELLÉPÉS ELEMEI 1 Tartalom I. A terrorizmus és a szervezett bűnözés globális, regionális

Részletesebben

Konferencia kiadvány. Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR)

Konferencia kiadvány. Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR) Konferencia kiadvány Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR) Viselkedés vészhelyzetben konferencia (előadások összefoglalói) 2013. október 29. NKE, 1101 Budapest, Hungária

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.1. BUDAPEST ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ FŐVÁROSAINAK FŐBB JELLEMZŐI 2010.... 248 13.2. EGYES EURÓPAI NAGYVÁROSOK FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMAINAK ELEMZÉSE... 248 13.3. NAGYVÁROSOK

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K IV. évfolyam 3. szám H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K 2007/3. SZÁM B U D A P E S T - 2007-1 A HATÁRŐRSÉG TUDOMÁNYOS TANÁCSA TUDOMÁNYOS, SZAKMAI KIADVÁNYA Felelős kiadó: SAMU ISTVÁN határőr

Részletesebben

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához Oldal: 1/69 Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási Készítette: Trusted Business Partners Kft. www.trusted.hu 2014. július Oldal: 2/69 Tartalom 1. A TULAJDONOSI KONTROLL ÉRVÉNYESÍTÉSE...

Részletesebben

Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással

Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással összefüggésben is szükségessé váló díjszedés megoldására

Részletesebben

NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS

NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS BM/10286/2013. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS Készült: 2013. július 22-én. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter I MINISZTERI KÖSZÖNTŐ A közlekedés az országok gazdaságának stratégiai fontosságú eleme, amely szorosan kapcsolódik a gazdasági és társadalmi élet szinte minden területéhez. Jelenleg Magyarországon a közlekedés,

Részletesebben

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014-2020. ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ VASÚTI KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA ÉS A MÁV RT.

AZ EURÓPAI UNIÓ VASÚTI KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA ÉS A MÁV RT. BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

3. A kormányzat szerepe az információs társadalom építésében közép kelet-európai országok 3.1. SZLOVÉNIA

3. A kormányzat szerepe az információs társadalom építésében közép kelet-európai országok 3.1. SZLOVÉNIA 3. A kormányzat szerepe az információs társadalom építésében közép kelet-európai országok 3.1. SZLOVÉNIA Az elektronikus kormányzatra való áttérést az országok többségében a régi, megcsontosodott bürokrácia,

Részletesebben

Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál

Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál SUSTAINABILITY SERVICES Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál A 2008 2009-es jelentések tükrében ADVISORY Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál

Részletesebben

Biztonságos város. Kézikönyv a városi bűnmegelőzés lehetőségeiről

Biztonságos város. Kézikönyv a városi bűnmegelőzés lehetőségeiről Biztonságos város Kézikönyv a városi bűnmegelőzés lehetőségeiről 1 A kiadvány a Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztálya megbízásából és támogatásával készült. A kiadvánnyal kapcsolatos

Részletesebben

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája 75 3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottság

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

Az Európai Unió belső biztonsági stratégiája

Az Európai Unió belső biztonsági stratégiája HU Az Európai Unió belső biztonsági stratégiája Az európai biztonsági modell felé 2010. MÁRCIUS Figyelmeztetés A Bel- és Igazságügyi Tanács 2010. február 25 26-i ülésén elfogadott szöveget a 2010. március

Részletesebben

Á J O B P R O J E K T F Ü Z E T E K

Á J O B P R O J E K T F Ü Z E T E K Á J O B P R O J E K T F Ü Z E T E K Gyermekjogi projekt 2 0 1 0 / 1 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának gyermekjogi projektjét 2009-ben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatta. Szerzők

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

Vasúti pályák környezeti állapotának elemzése

Vasúti pályák környezeti állapotának elemzése Nyugat-magyarországi Egyetem Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpotenciál-elemzés program Vasúti pályák környezeti állapotának elemzése KOREN EDIT Sopron 2005 Témavezető: Dr. Pájer

Részletesebben