DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS"

Átírás

1 SDP keretrendszer a szoftverminták használatát befolyásoló tényezők alapján DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS Angster Erzsébet Budapest, 2006 Témavezető: Dr. Vámos Tibor akadémikus Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatika doktori iskola Az informatika alapjai és módszertana doktori program Iskola- és programvezető: Dr. Demetrovics János akadémikus

2 Angster Erzsébet: Doktori (PHD) értekezés, 2006 ii

3 1. A dolgozat felépítése, az SDP definíciója Tartalomjegyzék Magyar nyelvű összefoglaló Angol nyelvű összefoglaló 1. A dolgozat felépítése, az SDP definíciója A dolgozat felépítése SDP definíció A szoftverminták és kialakulásuk Szoftverkrízis Újrahasználás A szoftverminták története Minta (pattern) A szoftverminták ismérvei Mintasablonok Minta szakterületek A minta absztrakciós szintjei A mintacsomag teljessége Implementációs minták Tervezési minták Architekturális minták Elemzési minták GRASP minták Pedagógiai minták Mintakonferenciák, mintakészítés, pásztorkodás A minták használatának fontossága A kutatás folyamata, első eredmények A kutatás folyamata Szoftverfejlesztés kísérleti tantárgy Interjúk Abakusz szoftverfejlesztő verseny Nemzetközi workshop a szoftverfejlesztés tanításáról Az Ördögi kör felfedezése (1. tézis) A mintahasználattal kapcsolatos hipotézisek Felhasznált kutatások Az innováció terjedése Egész termék Szoftverfejlesztési innováció A fejlesztő bevonása és irányításérzékelése A minták terjedését befolyásoló tényezők vizsgálata A mintahasználatot befolyásoló tényezők A mintahasználatot befolyásoló tényezők modellje (2. tézis) Az egyes tényezők bemutatása Mintahasználat i

4 Angster Erzsébet: Doktori (PHD) értekezés, A mintahasználat terjedési környezete A mintahasználat érzékelt tulajdonságai A mintahasználat érzékelt hatásai A felmérés A kérdőív Az adatgyűjtés módja A kérdőívek részletes elemzése és értékelése A kitöltő személyes adatai Vélemények a kérdőívről ( kérdés) Szoftverminta használat ( kérdés) A mintahasználatot befolyásoló tényezők ( kérdés) SDP-city iránti igény ( kérdés) A kérdőívek összefoglaló értékelése Vélemény a kérdőívről Szoftverminta használat (H1 H4) A mintahasználat terjedési környezete (B1 B12) A mintahasználat érzékelt tulajdonságai (B13 B18) A mintahasználat érzékelt hatásai (B19 B20) SDP-city iránti igény A mintahasználattal kapcsolatos tézisek Nem használják a mintákat (3. tézis) Az eredmények összevetése más kutatásokkal Alacsonyak a mintahasználatot pozitívan befolyásoló tényezők értékei (4. tézis) Nincs fórum, SDP-tárház és tananyag (5. tézis) Innovációs modell: SDP keretrendszer Az SDP keretrendszer felállítása (6. tézis) A mintahasználatot befolyásoló tényezők az SDP keretrendszerben A mintahasználat terjedési környezetének tulajdonságai az SDP keretrendszerben A mintahasználat érzékelt tulajdonságai az SDP keretrendszerben A mintahasználat érzékelt hatásai az SDP keretrendszerben Tervek, tervezett kutatások Felmérés a mintahasználat hasznosságának bemutatására A feladat szakterületi modell készítése Megoldás 1. verzió Felhasznált minták Fowler elemzési mintáiból Megoldás 2. verzió A beadott munkák elemzése Egy konkrét beadott munka Vélemények Eredmény, konklúzió A mintahasználat hasznossága (7. tézis) Hivatkozásjegyzék Melléklet Az internetes felmérés kérdőíve ii

5 1. A dolgozat felépítése, az SDP definíciója Magyar nyelvű összefoglaló A szoftverminta egy adott szoftverfejlesztési környezetben gyakran előforduló probléma általános és jól dokumentált megoldása, melyet már több ember, több alkalommal kipróbált, és amely a legjobb gyakorlatnak bizonyult. A szoftverfejlesztő társadalom egyetért abban, hogy a szoftverfejlesztés minősége nem kielégítő, valamint abban, hogy a szoftvermintahasználat a hatékony fejlesztés elengedhetetlen feltétele. A szoftverminták használata azonban nem terjed a magyar szoftverfejlesztői közösség nagy része nincs tisztában a minta fogalmával. A kutatás célja annak megállapítása, hogy a szoftverfejlesztői körökben terjed-e a mintahasználat; ha nem terjed, akkor miért nem; végül mit kellene tenni annak érdekében, hogy terjedjen. Felfedeztem a szoftverfejlesztés ördögi körét, és rámutattam, hogy az ördögi körből való kijutás egyik feltétele, hogy az oktatók és tanulók könnyen hozzájuthassanak szoftvermintákból építkező, mintaszerű SDP 1 -khez [Angster, 2004c]. Feltérképeztem a szoftverfejlesztési innováció, illetve a mintahasználat terjedésével kapcsolatos kutatásokat (Az innováció terjedése, Egész termék, Szoftverfejlesztési innováció, A fejlesztő bevonása és irányításérzékelése, A minták terjedését befolyásoló tényezők vizsgálata), s ezek alapján felállítottam a mintahasználatot befolyásoló tényezők modelljét. A modell tényezői például: mintatárház, SDP-tárház, oktatás, véleményvezető (aki pozitívan befolyásolja a többi fejlesztőt), láthatóság (a potenciális használó látja a másikat, hogy mintákat használ) stb. 1 Az SDP (Software Development Pack, szoftverfejlesztési csomag) egy számítógépen megoldandó feladat, és annak működő, dokumentált megoldása. Az SDP minden kelléket tartalmaz, amely szükséges a szoftver használatához és újrahasználatához. Az SDP kötelezően tartalmazza a következőket: Vízió, Fejlesztői dokumentáció, Felhasználói dokumentáció, Forráskód (kommentezett), Futtatható kód (telepítési csomag, tesztadatok)... [Angster, 2004c] iii

6 Angster Erzsébet: Doktori (PHD) értekezés, 2006 Széleskörű internetes felmérést készítettem Magyarországon arról, hogy a szoftverfejlesztői körök (fejlesztők, oktatók, tanulók és menedzserek) használnak-e mintákat, és hogy a mintahasználatot más szerzők szerint pozitívan befolyásoló tényezők milyen mértékben vannak jelen. Bebizonyítottam, hogy Magyarországon a szoftverfejlesztői körök nem használnak szoftvermintákat; alacsonyak a mintahasználatot más szerzők szerint pozitívan befolyásoló tényezők értékei; valamint nincs fórum, SDP-tárház és tananyag, amelyek feltehetően szintén pozitívan befolyásolnák a mintahasználatot. Ezen állításokat az Abakusz szoftverfejlesztési verseny elemzésével és egy tantermi kísérlettel is alátámasztottam. Kidolgoztam az SDP keretrendszer újítási modellt, melynek elsődleges célja a mintahasználat terjedésének elősegítése, s ezzel a szoftverfejlesztés minőségének javítása. Az SDP keretrendszer tulajdonságait a felmérés eredményének megfelelően alakítottam ki, vagyis jelen vannak a mintahasználatot pozitívan befolyásoló tényezők: mintatárház, SDP-tárház stb. Az SDP keretrendszer törekszik arra, hogy tárházában minél több minőségi alkotás szerepeljen, ezért az alkotásokat szakemberek segítik és minősítik. Minden alkotó kap egy pásztort, aki az alkotót addig terelgeti, amíg az alkotás megfelelő, pásztorolt színvonalú nem lesz. A minőség szerint szűrt alkotások között sokkal hatékonyabb a keresés. Elindítottam az SDP keretrendszer egy konkrét megvalósítását, az SDP-city weblapot (http://sdp-city.hu). A weblap már részben működik, fejlesztésében vezető szerepet játszom. Elindítottam az SDP-city tartalommal való feltöltését: kialakítottam egy kezdeti szoftverminta tárházat, mely már alapja lehet az SDP-k elkészítésének. Elkészítem, illetve elkészíttetem az első SDP-ket; kialakítom a zsűrit, és pásztorokat szervezek be. Az SDP-city alkotásai nyílt forráskódúak és nyílt dokumentációjúak lesznek. A munka folyamatban van. Végül készítettem egy felmérést a mintahasználat hasznosságáról oktatók, fejlesztők és hallgatók egy szűk körében. Ebben kiderült, hogy a szoftverminta használata segít a fejlesztésben, de a minták helyes alkalmazásához nagyfokú kreativitásra van szükség. iv

7 1. A dolgozat felépítése, az SDP definíciója Angol nyelvű összefoglaló A software pattern is a general and documented solution of a frequently occurred problem, in a given software environment, which was tried out by more than one people, more than one times and which proved to be the best practice. The software developer's community agrees that the quality of software development is not satisfactory, and that the use of software patterns is an indispensable condition of efficient development. However, the use of software patterns does not spread the concept of software pattern is not clear for the majority of the Hungarian software development community. The purpose of this research is to establish, whether the use of software patterns spreads or not; if not, why; and what to do for the sake of spreading. I discovered the software development's vicious circle, and pointed out: to overcome the vicious circle, the first condition is that trainers and students can easily access exemplary SDP 2 s, built from software patterns. I mapped the software development innovation and pattern use researches (Diffusion of Innovation, Whole Product, Software Development Innovation, Involvement and Perceived Control of Software Developers, Factors Affecting the Diffusion of Software Patterns), and set up the model of factors affecting the pattern use. The factors are for example: Pattern repository, SDP repository, training, opinion leader (who positively affects other developers), visibility (the potential user sees the other one using patterns) etc. I made a wide-ranging survey in Hungary, whether the software developer's community (developers, trainers, students and managers) use patterns or not; and to what extent are the factors present, which positively affect the pattern use according to others. 2 The SDP (Software Development Pack) is a task to solve on a computer with working and documented solutions. An SDP has all components necessary for using and reusing software. An SDP contains: Vision, Technical documentation, User s guide, Source code, Running code (deployment pack, test data)... [Angster, 2004c] v

8 Angster Erzsébet: Doktori (PHD) értekezés, 2006 I have proved, that the software developers community in Hungary does not use software patterns; values of factors positively affecting pattern use according to other authors are low; and there are no forum, SDP repository, and teaching material, which presumably also positively affected the pattern use. I supported these statements by analyzing the "Abakusz" Software Development Competition, and an experiment in classroom. I worked out the SDP framework innovation model; its primary goal is to help the diffusion of pattern use, and with this, to improve the quality of software development. I formed the features of the SDP framework according to the survey's result, that is, the factors, positively affecting the pattern use as Pattern repository, SDP repository etc., are present. The SDP framework aims the works being quality works, therefore experts will help and qualify the developers. Every developer gets a "shepherd", who shepherds the developer as long as the work will be on "shepherded" level. It is much more effective to search works, if they are filtered by quality. I made a concrete implementation of the SDP framework, namely the SDP-city (http://sdp-city.hu). This web page partly works already, I lead its development. I started filling up the SDP-city with contents: I formed an initial software pattern repository, which could be the base of developing SDPs. I develop or make develop the first SDPs; I establish the jury and get shepherds. The works in the SDP-city will be open source and open documentation. The work is in progress. Finally, I made a survey about the usefulness of pattern use with some trainers, developers, and students. It turned out, that the use of software patterns helps in development, but applying the patterns in a right way needs a lot of creativity. vi

9 1. A dolgozat felépítése, az SDP definíciója 1. A dolgozat felépítése, az SDP definíciója 1.1. A dolgozat felépítése A 2. fejezet egy szakmai áttekintést ad a szoftvermintákról, kiemelve azokat a lényeges pontokat, amelyeket az SDP-city keretrendszer, mint újítási modell felhasznál. A 3. fejezet bemutatja a kutatás folyamatát, indítékait. Ez a fejezet tartalmazza a megelőző felméréseket, eredményeket, és az ezek alapján felállított hipotéziseket. A 4. fejezet összefoglalja a jelen kutatásban felhasznált legfontosabb más kutatásokat. Az 5. fejezet bemutatja a szoftverminták használatáról szóló felmérés alapjául szolgáló kutatási modellt: a felmérésben résztvevő, a mintahasználatot feltételezhetően befolyásoló tényezőket és azok egymásra hatásait. A 6. fejezet a konkrét kérdőívet és az adatgyűjtés módját mutatja be. A kérdőívek részletes és összefoglaló kiértékelése a 7. és a 8. fejezetekben találhatók, majd ezt követik a mintahasználattal kapcsolatos tézisek a 9. fejezetben. A 10. fejezet bemutatja az SDP-keretrendszert mint innovációs modellt, amelyeket a tézisek alapján állítottam fel. Végül a 11. fejezet egy felmérésen keresztül próbálja érzékeltetni a szoftverminta-használatot: a vizsgálatban résztvevők egy konkrét feladat szakterületi modelljét készítették el a megadott szakterületi minták alapján. Sok idézetnek csak a magyar fordítását közlöm. Az egységes nyelvi stílus érdekében a lefordított idézetek is idézőjelek között vannak, ezek alapértelmezésben az én fordításaim SDP definíció Az SDP fogalma az értekezés kulcsfontosságú eleme, definíciója a következő [Angster, 2004c]: Az SDP (Software Development Pack, szoftverfejlesztési csomag) egy számítógépen megoldandó feladat, és annak működő, dokumentált megoldása. Az SDP minden kelléket 1

10 Angster Erzsébet: Doktori (PHD) értekezés, 2006 tartalmaz, amely szükséges a szoftver használatához és újrahasználatához. Az SDP kötelezően tartalmazza a következőket: Vízió (a feladat rövid leírása) Fejlesztői dokumentáció (követelmények, architektúra dokumentáció, tervezési modell, implementációs modell stb.) Felhasználói dokumentáció Forráskód (kommentezett) Futtatható kód (telepítési csomag, tesztadatok...) További, nem kötelező elemek: A fejlesztés segédállományai (pl. CASE modellek, projektfájlok) A konkrét fejlesztés története (sorrend, mérföldkövek, megelőző dokumentumok, sikerek, tévutak, tanulságok) A csomag megértését segítő oktatóanyagok A csomag lehet egy teljes alkalmazás vagy egy általános célú komponens. Ez utóbbi esetben a komponens bemutatására egy tesztalkalmazást kell készíteni. 2

11 2. A szoftverminták és kialakulásuk 2. A szoftverminták és kialakulásuk A szoftverminták a szoftver újrahasználás egy formája. Ebben a fejezetben bemutatom a szoftverminták kialakulásának szakmai hátterét, majd ismertetem a szoftverminta fogalmát, a minták szakterületeit, absztrakciós szintjeit, végül bemutatok néhány további a mintákkal kapcsolatos alapvető tudnivalót Szoftverkrízis A legtöbb szoftverfejlesztés egy code and fix alapú, kaotikus folyamat. Fowler [2003b] A szoftverfejlesztés nehéz vállalkozás. Egyre nagyobbak a felhasználói igények, a készítendő szoftverek pedig egyre bonyolultabbak. Általános probléma, hogy a szoftverek minősége nem kielégítő. A nagy projektek jelentős százaléka sikertelen, illetve a szoftverek elkészülte után a kívánatosnál több a reklamáció. A pillanatnyi teljesítési elvárások miatt a szoftverfejlesztőknek nincs idejük tervezni, illetve dokumentálni. A problémát nehezíti, hogy a meglévő szoftverfejlesztési módszertanok meglehetősen bonyolultak, nincsenek teljes és konkrét, jól tervezett és dokumentált szoftverpéldák szeptemberében a Scientific American egyik kiemelt (címlapon szereplő) cikke a Software's Chronic Crisis volt [Gibbs, 1994]. Gibbs a következőket írja: 50 év fejlődés ellenére a szoftveripar évekkel, talán évtizedekkel van elmaradva a fejlesztési alapelvekben ahhoz, hogy megfeleljen az információs társadalom elvárásainak. Példaként hozza fel a Denver-i nemzetközi repülőtér tervezett csodarendszerének látványos bukását. Gibbs a legnagyobb problémát a szoftverfejlesztők szaktudásában és a minőségi oktatás hiányában látja. A cikk egy interjút készített Brad J. Cox-szal, aki így nyilatkozik: If we are ever going to lick 3

12 Angster Erzsébet: Doktori (PHD) értekezés, 2006 this software crisis, we're going to have to stop this hand-to-mouth, every-programmer-buildseverything-from-the-ground-up, preindustrial approach. 3 [Gibbs, 1994, pp. 86] A cikk írója szerint Barry W. Boehm fontosnak tartja, hogy a szoftverfejlesztők hivatalos vizsgát tegyenek, ahogyan a műszaki tudományok egyéb területein ez elvárt. Bár teszi hozzá a hivatalos vizsga csak akkor számít, ha a fejlesztőket helyesen oktatjuk. Pillanatnyilag olyan alapvető dolgokat nem tanítanak még az egyetemeken sem, mint felhasználói dokumentációkészítés vagy szoftverkarbantartás. A Design Patterns [Gamma et al., 1995] bevezetője így kezdődik: Designing objectoriented software is hard, and designing reusable object-oriented software is even harder. 4 A Byte Magazinban jelent meg Bruce F. Webster [1996] cikke: The Real Software Crisis. Webster szerint a szoftverkrízis sarokpontja a minőségi szoftverfejlesztők hiánya. Szerinte a zenészekhez és művészekhez hasonlóan a kiemelkedő szoftverfejlesztők születnek, azokat nem lehet kiművelni a népességnek csak egy igen kis százaléka lesz és lehet igazi szoftverfejlesztő. Webster az És mi van a jobb iskolákkal?..., kérdésre azt válaszolta, hogy az nagyon fontos, mert emeli a fejlesztők színvonalát, azonban az alapvető problémát nem oldja meg. Jelen értekezlet szerzője vitatkozik ezzel az éles kijelentéssel szerinte a szoftverfejlesztés nagy része nem művészet, hanem szakmunka, a jó oktatással pedig jó szakembereket lehet nevelni. A következő idézet Tyson Gill [2000] Planning Smarter című könyvének híres 2. fejezetéből való (Chapter 2 Understanding the Planning Process): Objektív statisztikák, saját minősítések, ügyfelek reakciói és anekdoták mind megerősítik, hogy a meghiúsult szoftverfejlesztési projektek aránya kínosan magas. A 80-90%-os sikertelenségi arányra rendszeresen hivatkoznak, melyet a közvélemény el is fogad. Az érték pontossága természetesen függ attól, hogyan mérjük a sikert és a kudarcot, de bárhogyan is történjék a mérés, a helyzet nem jó. A szoftverfejlesztési eljárások javítása rendkívül fontos. Az Open Source közösség alapcikkében, a The Cathedral and the Bazaar-ban Raymond [1998] ezt mondja:... nagyon ritka az olyan irányított projekt, amely eléri a megbízható 3 Ha túl akarunk jutni a szoftverkrízisen, akkor megálljt kell parancsolnunk ennek a máról holnapra élő, minden programozó mindent az elejéről felépítő, iparosítás előtti megközelítésnek. 4 Megtervezni egy objektumorientált szoftvert nehéz, de megtervezni egy újrahasználható objektumorientált szoftvert még nehezebb. 4

13 2. A szoftverminták és kialakulásuk programműködést határidőre, belefér a költségvetésébe, és minden, az előírásnak megfelelő funkciót tartalmaz, sőt az is ritkaság, hogy ezekből egyetlen feltétel teljesül. (Karsai Róbert fordítása) Pressman [2000] szerint egy információs rendszerekkel foglalkozó cég 1990-ben a teljes költségvetés 60%-át költötte karbantartásra, 2000-ben már a 80%-át. Fowler [2003b] azt állítja, hogy a legtöbb szoftverfejlesztés egy code and fix alapú, kaotikus folyamat. A szoftver-rendszereket tervezés nélkül, rövidtávú döntések alapján rakosgatják össze. Kis rendszerek esetén ez még működik is, de ahogy a rendszer nő, az új funkciók hozzáadása nagyon bonyolulttá válik, a hibákat pedig rendkívül nehéz kiszűrni. Mindezek lehetetlenné teszik a határidők betartását. Longstreet [2003] szerint a projektek egyre nagyobbak, bonyolultabbak és drágábbak, és ez a tendencia a következő évezredben folytatódni fog. A felhasználók étvágya még mindig nagyobb, mint amit az IT (Information Technology) cégek képesek kielégíteni. A legtöbb IT szakember felismeri e tényt, ámde komolyabb erőfeszítéseket nem tesz Újrahasználás Good programmers know what to write. Great ones know what to rewrite (and reuse). 5 [Raymond, 1998] A szoftverkrízist az ipar a szoftver-újrahasználás támogatásával próbálja enyhíteni. Kész komponensek, már jól bevált megoldások beépítésével a végső termék várhatóan sokkal megbízhatóbb, karbantarthatóbb, az elkészítési idő pedig sokkal rövidebb. Ha az átlag szoftverfejlesztő szakembert megkérdezik, mi az objektumorienált technológia legfőbb előnye, a válasz szinte mindig az újrahasználás [Fowler, 1997]. Sajnos azonban az erőfeszítések eddig elsősorban a kód és a technikai megoldások újrahasználására irányultak, amelyek mellőzték a szoftverfejlesztési eljárás és az emberi dolgok aspektusait. A Hiperdictionary [2003] szerint például: Az újrahasználás (reuse) egy alkalma- 5 A jó programozók tudják, mit kell írni. Az igazán nagyok tudják, mit kell átírni (újrahasználni). 5

14 Angster Erzsébet: Doktori (PHD) értekezés, 2006 záshoz kifejlesztett kód felhasználása egy másik alkalmazásban. Az újrahasználás általában programkönyvtárak használatával történik. A kód-újrahasználás a szoftverfejlesztésben csak mérsékelt sikereket hozott. A szoftverminták készítése és használata egy újabb kísérlet az újrahasználható termékek fejlesztésére és csomagolására. Az újrahasználás egy termék (artefact), vagy érték (asset) sokszori felhasználásán alapuló újbóli felhasználása. A szoftverfejlesztés bármely terméke újrahasználható, beleértve a forráskódot, komponenst, tervet, használati esetet vagy dokumentációt. [Booch, 1994] Az újrahasználás elméletileg rengeteg problémára adhatna megoldást, a gyakorlatban azonban a cégek máig nem sokat profitáltak belőle. Az újrahasználható elemek implementálásában sok buktató rejtőzik, mint például annak a tudásnak a hiánya, mely a lehetőségek kihasználására irányul. [Jacobson et al., 1997] Karlsson [1995] szerint az újrahasználás két fő tevékenységre osztható: (1) az újrahasználatért történő tevékenység (for reuse); ide tartozik az értékfejlesztés és menedzselés; (2) újrahasználattal történő tevékenység (with reuse); ide tartozik a termékfejlesztés. Vannak rutin termékek, amelyek csak az újszülöttnek újak, és vannak innovatív termékek, amelyeket az adott feladat megoldásához egyedi esetként kell elkészíteni, megalkotni. Pillanatnyilag a legtöbb szoftverfejlesztő a rutin terméket is önállóan állítja elő, minduntalan feltalálva a kereket. A szoftver újrahasználás általában csak szervezeteken belül működik, szerződési és jogi problémák miatt. Kié a jog egy fejlesztési projekt erőforrásainak újrahasználásához? [Frakes et al. 1995] Egy szervezetben az újrahasználás nem történik magától, azt meg kell szervezni [Booch, 1994]. A fejlesztők oktatása és motiválása a vezetőség felelőssége. Az újrahasználás nem csak egyszerűen azért fordul elő, mert nem tudunk megoldani egy problémát. A fejlesztők beteszik az anyagot a tárházba, mások pedig kiveszik onnan [Fafchamps, 1994]. Egy újrahasználási program akkor a leghatékonyabb, ha az újrahasználásért külön személyek felelősek [Booch, 1994]. Az újrahasználás pénzbe kerül. Az újrahasználás egy hosszú távon megtérülő befektetés. A mérleg egyik serpenyőjében van az újrahasználás potenciális előnye, a másikban pedig az idő 6

15 2. A szoftverminták és kialakulásuk és energia, amely szükséges az újrahasználható elemek azonosítására, adminisztrálására, és a nagyobb rendszerbe való integrálására. Az újrahasználás idő, az idő pedig be van határolva. Általában nincs arra idő, hogy az elkészített komponensekből újrahasználhatóakat készítsünk, és arra sincs idő, hogy más projektekben kutassunk használható komponensek után. [Coad et al., 1991] A kutatók abban általában megegyeznek, hogy a szoftver újrahasználásba való rövidtávú befektetés hosszú távon megtérül [Booch, 1994] A szoftverminták története 1977-ben Christopher Alexander, a University of California, Berkeley építész professzora A Pattern Language Towns-Buildings-Construction című könyvében [Alexander et al., 1977] építészeti mintákat gyűjtött össze. A megadott minták mindegyike egy-egy építészeti probléma megfogalmazása és megoldása. A mintanyelv (pattern language) arra utal, hogy a minták az építészet szempontjából lényegében teljesek. A könyv részletes, gyakorlati leírásokat tartalmaz városok, szomszédságok, házak, kertek és szobák stb. tervezéséhez, építéséhez. Alexander elméleti könyve a The Timeless Way of Building [Alexander, 1979], mely a mintanyelv használatáról és tervezési útmutatásokról szól. A szoftverfejlesztők rájöttek, hogy a minták a szoftverfejlesztés területén is alkalmazhatók remélve a még mindig tartó szoftverkrízis enyhítését. Minél bonyolultabb egy rendszer, a minták annál nagyobb segítséget nyújthatnak. Az 1980-as évek végefelé a fejlesztők elkezdtek mintákat gyártani. Elsőként Kent Beck és Ward Cunningham, a Smalltalk úttörői mutatják be Human computer interface mintáikat az 1987-es OOPSLA (Object-Oriented Programming, Systems, Languages and Applications) konferencián [Beck et al., 1987]. Az öt darab minta Smalltalk ablakok tervezésével kapcsolatos. A Smalltalk-ban került bevezetésre az egyik jelentős tervezési minta, az MVC (Model View Controller). A keretrendszer fejlődésével és népszerűvé válásával a tervezési minták kezdtek fontossá válni. Az 1991-es és 1992-es OOPSLA konferenciákon Bruce Anderson workshopot szervezett Towards an Architecture Handbook címmel. A négyek (Gang of Four) 6 : Gamma, Helm, Johnson és Vlissides ekkor találkoztak, és határozták el a tervezési minták összegyűjtését ben 6 A könyv négy szerzője Gang Of Four (négyek bandája, rövidítve GOF) néven vált ismertté. 7

16 Angster Erzsébet: Doktori (PHD) értekezés, 2006 megjelenik Peter Coad cikke a Communications of the ACM-ben Object-oriented Patterns címmel [Coad, 1992]. Ebben Coad már tervezési és analízis mintákról ír. Szintén 1992-ben jelenik meg Jim Coplien könyve, melyben hasznos C++ idiómákat gyűjt össze [Coplien, 1992] ban megalakul a Hillside group: a csoport mintákat gyárt, megbeszéléseket tart, és kitalálja a PLoP (Pattern Language of Program design) konferenciát ben megtartják az első PLoP konferenciát ben megjelenik a híres tervezési mintagyűjtemény, a Design Patterns Elements of Reusable Object-Oriented Software 7 [Gamma et al., 1995]. Még ebben az évben kiadásra kerül az első Pattern Languages of Program Design könyv [Coplien et al., 1995]. Ezután sorban szerveznek PLoP konferenciákat több földrészen is. Megjelennek a Pattern Languages of Program Design további kötetei [Vlissides et al., 1996; Martin et al., 1998; Harrison et al., 2000], és további mintákkal foglalkozó könyvek. A Hillside group a szoftverfejlesztés minőségének javítását tűzte ki célul; honlapjának címsorában ez áll: A group dedicated to improving the quality of software development 8 [Hillside, 2003] Minta (pattern) (The use of patterns) will have a profound and enduring effect on the way we write programs. 9 Ralph Johnson & Ward Cunningham, In [Coplien et al., 1995] A mintának több definíciója is létezik. Fowler szerint a mintához kétségkívül nehéz közös definíciót találni [Fowler, 1997, pp. 5]. A szótárak szerint a minta meglehetősen konkrét; a szoftverközösség azonban megegyezik abban, hogy a minta egy adott probléma általános megoldása. 7 Tervezési minták Újrahasználható objektumorientált szoftver-elemek 8 Egy csoport, mely elkötelezte magát a szoftverfejlesztés minőségének javításában 9 A minták használata mélyreható és tartós hatással lesz a programok írására. 8

17 2. A szoftverminták és kialakulásuk A minta definíciói a szótárak szerint A Magyar értelmező kéziszótár [1985] szerint a minta: fn. 1. Olyasmi, aminek a méretei, formája stb. szerint készítenek hasonlókat Öntőminta Ismétlődő dísz Áruból: egy darab vagy bizonyos mennyiség, amelyből az egésznek a jellege, minősége megállapítható... Tud Statisztikai vizsgálat céljára kiemelt kisebb tétel, amelyből az egészre következtethetünk. 5. Minta-, példakép.... A Webster [1987] értelmezőszótár szerint a pattern (minta): 1. A form or model proposed for imitation: EXEMPLAR Something designed or used as a model for making things. 11 Az Oxford számítástechnikai szótár [Oxford, 1986] szerint a minta: függvényeken definiált speciális relációhoz kapcsolódó ekvivalenciaosztály. Minta- vagy alakfelismerés:... A minták meghatározhatók analitikus módszerekkel, rendszerint azonban ún. sablonok segítségével, melyek az összehasonlítás során a modellminták szerepét töltik be. Ez utóbbi definíció azért érdekes, mert a konkrét szoftvercsomagokban is fel lehet ismerni szoftvermintákat, és ez a mesterséges intelligencia technikáinak alkalmazásával a szoftvermintabányászat alapja lehet. A szótárak szerint a minták tehát általában konkrétak a minta lehet egy dolog, amihez hasonlót kell elképzelni vagy készíteni. Az utánzat összehasonlítható a mintával. A minta definíciói a szoftverközösség szerint Christopher Alexander [1979] szerint minden egyes minta egy kapcsolatot fejez ki egy bizonyos környezet, egy probléma és egy megoldás között. A minta egyidejűleg egy dolog és az azt előállító eljárás leírása.. Alexander továbbá ezt is írja [Alexander, 1977]: Each pattern describes a problem which occurs over and over again in our environment, and then describes the core of the solution to that problem, in such a way that you can use this solution a million times over, without ever doing it the same way twice Utánzási célra javasolt formátum vagy modell. MINTAPÉLDÁNY. 11 Valami, amit dolgok elkészítéséhez modellként terveznek vagy használnak. 12 A minta leír egy, a környezetünkben minduntalan előforduló problémát, aztán leírja a probléma megoldásának lényegét oly módon, hogy ezt a megoldást akár milliószor is használhatjuk anélkül, hogy ugyanaz a megoldás kétszer előfordulna. 9

GSM alapú helymeghatározó alkalmazás készítése Android környezetben. Maczák Balázs Mérnök Informatikus MSc

GSM alapú helymeghatározó alkalmazás készítése Android környezetben. Maczák Balázs Mérnök Informatikus MSc GSM alapú helymeghatározó alkalmazás készítése Android környezetben Maczák Balázs Mérnök Informatikus MSc Témavezető: Tihanyi Attila 2012 Nyilatkozat Alulírott Maczák Balázs, a Pázmány Péter Katolikus

Részletesebben

Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési keretrendszerek fejlesztésére

Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési keretrendszerek fejlesztésére TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési

Részletesebben

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET?

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1.1. Bevezetés Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy az utóbbi néhány évtizedben a korpuszok és a korpuszok tanulmányozása forradalmasította a nyelv és a nyelv alkalmazásának tanulmányozását.

Részletesebben

Dunakavics. A Dunaújvárosi Főiskola online folyóirata 2015. III. évfolyam V. szám Műszaki-, Informatikai és Társadalomtudományok

Dunakavics. A Dunaújvárosi Főiskola online folyóirata 2015. III. évfolyam V. szám Műszaki-, Informatikai és Társadalomtudományok Dunakavics A Dunaújvárosi Főiskola online folyóirata 2015. III. évfolyam V. szám Műszaki-, Informatikai és Társadalomtudományok Horváth Zsolt Csaba Ágoston György A közlekedésbiztonság és -védelem javítási

Részletesebben

Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea

Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea Corvinno Technology Transfer Kft Copyright Hungarian edition Corvinno

Részletesebben

SSADM. Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer

SSADM. Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer SSADM Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer MTA Információtechnológiai Alapítvány 1993 Készült a brit kormány informatikai központja által megszerzett engedély alapján az "SSADM Version 4

Részletesebben

Reméljük, hasznos információkkal és új kapcsolatokkal lesz gazdagabb a mai nap végére.

Reméljük, hasznos információkkal és új kapcsolatokkal lesz gazdagabb a mai nap végére. Tisztelt Látogató! Örömmel adjuk át a 2005. évi Harmadik Magyarországi PHP Konferencia programfüzetét, mely az immáron hagyományos tavaszi rendezvényünkbe ad részletes betekintést. Szándékaink szerint

Részletesebben

A fejlesztés módszertana

A fejlesztés módszertana A fejlesztés módszertana (A térkép) 2003. május ago@intermail.hu http://www.ago.sw.hu 2003. május 1/58 1. BEVEZETÉS A MÓDSZERTANOK VILÁGÁBA...5 MI A MÓDSZERTAN ÉS MIÉRT VAN RÁ SZÜKSÉG?... 5 A PROGRAMOZÁSTÓL

Részletesebben

Rational Unified Process

Rational Unified Process RUP áttekintés Cs. Vég (2001) 1 Rational Unified Process Áttekintés Vég Csaba (www.logos2000.hu) ( 2001 ) RUP áttekintés Cs. Vég (2001) 2 A fejlesztés folyamata A Unified Process a rendszerfejlesztés folyamatát

Részletesebben

Térinformatikai ismeretek 2.

Térinformatikai ismeretek 2. Térinformatikai ismeretek 2. A térinformatikai rendszer és Márkus, Béla Térinformatikai ismeretek 2. : A térinformatikai rendszer és Márkus, Béla Lektor : Detrekői, Ákos Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés

Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés Készítette: dr. Ternai Katalin Budapest, 2008. 1 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Ph.D. program Információrendszerek Tanszék Az ERP rendszerek

Részletesebben

Szent István Egyetem. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Szent István Egyetem. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Szent István Egyetem DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A MAGYAR KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS MAGATARTÁS-VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FELSŐVEZETŐK INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSI SZOKÁSAIRA

Részletesebben

Vállalati alkalmazások integrációja Objektum- és architektúraszemléletű fejlesztési stratégia

Vállalati alkalmazások integrációja Objektum- és architektúraszemléletű fejlesztési stratégia Vállalati alkalmazások integrációja Objektum- és architektúraszemléletű fejlesztési stratégia DR. RAFFAI MÁRIA Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar professzor raffai@sze.hu ABSTRACT With regards

Részletesebben

A hazai kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét befolyásoló makrogazdasági szabályozórendszer, kiemelten az adóztatás főbb összefüggései

A hazai kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét befolyásoló makrogazdasági szabályozórendszer, kiemelten az adóztatás főbb összefüggései Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola A hazai kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét befolyásoló makrogazdasági szabályozórendszer, kiemelten az adóztatás

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SZEMANTIKUS FOLYAMATMENEDZSMENT HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGE AZ ÜZLETI FOLYAMATOK TUDÁSALAPÚ FEJLESZTÉSÉBEN Ph.D. értekezés Budapest 2014 Varga Krisztián Varga Krisztián Információrendszerek

Részletesebben

Programrendszerek fejlesztése Egyetemi jegyzet

Programrendszerek fejlesztése Egyetemi jegyzet Programrendszerek fejlesztése Egyetemi jegyzet ~ 1 ~ 1 Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 2 Bevezető... 4 3 Elosztott rendszerek... 7 4 Átszövődő vonatkozások... 16 5 Köztesréteg... 22 6 Nyelvi paradigmák,

Részletesebben

Angol szakos bölcsészek nyelvtudásának mérése szükségleteik alapján 1

Angol szakos bölcsészek nyelvtudásának mérése szükségleteik alapján 1 Alkalmazott Nyelvtudomány Angol szakos bölcsészek nyelvtudásának mérése szükségleteik alapján 1 1. Bevezetés Gombamód szaporodnak napjainkban a nyelvtudás mérését szolgáló különféle vizsgalehetőségek,

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ Témavezető: Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatikai

Részletesebben

Volume 5 Issue 1 2013

Volume 5 Issue 1 2013 Volume 5 Issue 1 2013 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM ISSN 1821-2506 Vol. 5 Issue 1 2013 TABLE OF CONTENTS EDITORIAL...

Részletesebben

Ozsváth Károly, Ács Pongrác. Bevezetés a sporttudományos kutatásba

Ozsváth Károly, Ács Pongrác. Bevezetés a sporttudományos kutatásba Ozsváth Károly, Ács Pongrác Bevezetés a sporttudományos kutatásba 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 7 2. A tudományos kutatás alapfogalmai... 8 2.1. Tudomány és kutatás...8 2.1.1. A kutatás szintjei...

Részletesebben

Az atipikus oktatási módszerek

Az atipikus oktatási módszerek Dr. Kadocsa László Az atipikus oktatási módszerek Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Public Relations szakirány A KAPCSOLAT-MENEDZSMENT FELFOGÁSA ÉS SZERVEZETI GYAKORLATA (MARKETING-PR

Részletesebben

A kutatóképzésben résztvevôk alapképességeinek vizsgálata kompetencia alapú önértékeléses módszer alkalmazásával (1)

A kutatóképzésben résztvevôk alapképességeinek vizsgálata kompetencia alapú önértékeléses módszer alkalmazásával (1) ANTHONY P. BROMLEY JAMES R. BORAN WILLIAM A. MYDDELTON A kutatóképzésben résztvevôk alapképességeinek vizsgálata kompetencia alapú önértékeléses módszer alkalmazásával (1) A közelmúlt kormányzati kezdeményezései

Részletesebben

A PROGRAMOZÁS ALAPJAI ÉS PROGRAMOZÁSI NYELVEK

A PROGRAMOZÁS ALAPJAI ÉS PROGRAMOZÁSI NYELVEK Matijevics István A PROGRAMOZÁS ALAPJAI ÉS PROGRAMOZÁSI NYELVEK Tankönyv SZABADKAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABADKA, 2001 5 TARTALOMJEGYZÉK 0.......... TARTALOMJEGYZÉK... 1. 1.......... A PROGRAMOZÁS KEZDETEI...

Részletesebben

ZORPGPL UHU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

ZORPGPL UHU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ZORPGPL UHU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 1.0b kiadás, a kézirat lezárva 2003. december 1-én. Copyright 2002, 2003, 2004, BalaBit IT Kft. A kiadvány tartalmának, illetve részeinek sokszorosítása abban az esetben

Részletesebben

Fogalom alapú állománykezelés

Fogalom alapú állománykezelés MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR DIPLOMAMUNKA Fogalom alapú állománykezelés Piller Imre Mérnök informatikus MSc Konzulens: Dr. Fegyverneki Sándor egyetemi docens Alkalmazott Matematikai

Részletesebben

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE a szakmai tevékenységhez kapcsolódó informatikai, kommunikációs feltételek biztosítása és fejlesztése A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZEREK TERVEZÉSE

INFORMATIKAI RENDSZEREK TERVEZÉSE INFORMATIKAI RENDSZEREK TERVEZÉSE Arisztotelész Az egész több mint a részek összege. Már az i.e. 384-322-ig élő Arisztotelész is foglalkozott a rendszer jelenségével, viszont utána évszázadokig senki tette

Részletesebben