Az Armada Kft. rövid bemutatkozása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Armada Kft. rövid bemutatkozása"

Átírás

1 Az Armada Kft. rövid bemutatkozása Az ARMADA Kft ben alakult több vagyonvédelmi kft. korábbi vezetőinek összefogásából, illetve a Magyar Budo Szövetség, a Magyar Thaibox Szövetség, a Magyar Bűnmegelőzési Alapítvány és a Kábítószer- ellenes Alapítvány támogatásával. Cégünk tagja a Személy- Vagyonőr és Magánnyomozói Kamarának, az Ipari és Kereskedelmi Kamarának, a nemzetközileg is elismert Magyar Detektív Szövetségnek, valamint a Nemzetközi Testőr Szövetségnek. Az Armada Security Kft. az MSZ EN ISO 9001:2001 rendszerszabvány szerinti minőségirányítási rendszerrel rendelkezik. Célunk volt új alapokon nyugvó, a megrendelő konkrét igénye szerinti vagyon- és személyvédelmi tevékenység kialakítása. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy mérsékeltebb árainkat nem az őrszemélyzet bérének csökkentésével kívánjuk kompenzálni, hiszen a megbízható munkavégzés egyik alapfeltétele dolgozóink anyagi biztonsága, amely egyúttal a veszélyfaktorok csökkentését is jelenti. Meglátásunk szerint az a tisztességes üzleti magatartás, ha a szakmában eltöltött hosszú évek tapasztalatát partnereinkkel megosztva arra is felhívjuk figyelmüket, hogy értékeik hatékony védelme érdekében célszerű megfelelő ár-értékarányú szolgáltatáshoz ragaszkodni. Valljuk, hogy: A biztonság = ÉRTÉK. Értékeinknek megfelelő védelmet biztosítani; JÓ BEFEKTETÉS. Az értékek színvonaltalan, látszólagos védelme jelentős VESZTESÉGET okoz. Az Armada Security Vagyonvédelmi Kft. szakmai segítséget nyújt ügyfeleinek a megfelelő ár-érték arányú szolgáltatás kiválasztásához, értékeinek megőrzéséhez, hogy a VÉDELEM VALÓBAN JÓ BEFEKTETÉS LEGYEN. Üzletpolitikai célkitűzésünk tehát: magas szintű, megbízható szolgáltatás elérhető, reális áron. A R M A D A S E C U R I T Y K F T Budapest, Váci út 99. Telefon: , , Fax: Ügyelet: Http// Cégjegyzékszám:

2 Oldal: 2 / 11 Hostess, diszpécserszolgálat, A cég profilja: Alapprofilunk összefoglaló elnevezése: Biztonsági Szolgálat. Ez a tevékenységi kör az alábbi részfeladatokat foglalja magában: Személy és vagyonvédelem: Objektum őrzése kutyás és biztonsági őrökkel, Pénzkísérés, pénzszállítás (csak 30 millió Ft-s értékhatárig), Rendezvénybiztosítás, Járőrszolgálat,

3 Oldal: 3 / 11 Információs tevékenység: Magánnyomozás (jogszabályilag nem tiltott tevékenységek), Céginformációs szolgáltatás, bonitás vizsgálat, Helyiség-, illetve telefonlehallgatásra szolgáló berendezések kiszűrése, felkutatása, Adósságmenedzselés. Egyéb biztonsággal kapcsolatos feladatok, mint: vagyonvédelmi szakértői, tanácsadói közreműködés, rádiókommunikációs rendszerek, videó rendszerek tervezése, telepítése, kültéri védelem, beléptető rendszerek, járőrszolgálati ellenőrző rendszerek, komplett vagyonbiztonsági, tűzvédelmi, rendészeti és más biztonsági rendszerek tervezése, szervezése, telepítése, áruházi áruvédelmi rendszerek tervezése, telepítése, speciális feladatok végrehajtása. Oktatás: vagyonvédelmi alapoktatás, detektívképzés, rendészeti vezetőképzés. személy és vagyonőr vizsgára történő felkészítés. Alapprofilunk mellett az utóbbi időben az alábbi szolgáltatásokat (némelyiket alvállalkozó bevonásával) kínáljuk partnereinknek: Hostess szolgáltatás; Irodaházak komplett üzemeltetése; Épületrendészeti feladatok, takarítás, fűtés; Garázs és parkoló őrzése, működtetése; Egyéb, a megrendelő igényei szerinti speciális feladatok.

4 Oldal: 4 / 11 I./ Objektumvédelem és rendezvénybiztosítás Igény szerint őrszolgálati feladatokat vállalunk fegyveres, eszközös, kutyás és fegyvertelen munkatársakkal. Irodaházak, építmények, egyéb létesítmények, kulturális sportcentrumok, áruházak, telephelyek, raktárak, időszakosan felügyelet nélkül maradt ingatlanok, lakások, villák biztonságos őrzését megszervezzük. Komplex rendészeti tevékenység tervezését, szervezését, és ellátását vállaljuk, megbízható, kultúrált biztonsági szolgálat kiépítésével. Vállaljuk építkezések őrzését, igény szerint technikai berendezésekkel kiegészítve Politikai, tudományos, kulturális rendezvények, kiállítások, tanácskozások teljeskörű biztosítását megszervezzük. Munkánkat a legkiválóbb hazai szakemberek segítik. Társaságunk az őrzési területeken nagy tapasztalatokkal rendelkező, speciálisan felkészített dolgozókat foglalkoztat a szükséges feladatok eredményes végrehajtása érdekében. Biztonságszolgálati filozófiánk: Az előzékeny, kulturált feladat teljesítés és a rendezett, szervezett biztonsági körülmények, egymást feltételező elemek.

5 Oldal: 5 / 11 II./ Információszerzés, magánnyomozási tevékenység Jogos pénzügyi anyagi kintlévőség rendezése. Mint az közismert, Magyarországon problémát jelent a cégek közötti bizalmatlanság, alapvető információ hiány. További gondot okoz a számla kiegyenlítésnél a határidők be nem tartása a késedelmes számlafizetés. Ehhez hozzájárul az is, hogy a pénzösszegek átutalásánál az átutalási idő hosszadalmas, ebből kifolyólag a cégeket anyagi és egzisztenciális veszteségek érik. Szakembereink, akik gazdasági és egyéb területeken nagyfokú szakmai múlttal rendelkeznek, ezeken a gondokon kívánnak enyhíteni. Adatok vagy ezen igazolásul szolgáló iratok beszerzése, büntető és polgári peres ügyekben is. Szigorú titoktartással vállaljuk információ beszerzését cégekről, magánszemélyekről a hitelképesség vagy fizetőképesség elbírálásához, vállalkozások létesítéséhez. Pénzügyi helyzet, vagyoni helyzet, fizetőképesség felderítése, fedezetvizsgálat. A megbízó kívánsága szerint, rendszeres időközökben is ellenőrizzük a biztosítékul szolgáló vagyontárgyak állapotát, értékét, az üzleti partner által állított tények valóságát, gazdasági hátterét. Eltűnt személyek, illetve cégnyilvántartásból ki nem deríthető cégek képviselőinek megkeresése, perbe vonható személyek meghatározása, adataik megállapítása. Felderítjük a megállapodások nem teljesülésének okait és javaslatot teszünk, vagy a megbízás szerint azonnal közbelépünk az akadályok elhárítása érdekében: egyezséget munkálunk ki, megelőzzük és kimutatjuk a csalárd csődöt, a vagyonkimentést. Bírósági úton eljárt jogos adósság rendezésének elősegítése. Felkutatjuk az eltűnt adóst és a végrehajtható vagyonát, jogszerű úton behajtjuk a késedelmes tartozást, előkészítjük a polgári peres vagy a büntetőeljárást. Kívánságára jogi képviseletet is biztosítunk. A megbízó kizárólagos képviseletében részt veszünk a csődeljárásban, felszámolási eljárásban, felleltározzuk és megőrizzük az adós irattárát, maradék vagyonát. Gazdaságvédelmi szaktanácsadás, bizalmi munkakörben dolgozók átvilágítása, céginformáció. Vállaljuk személyek megfigyelését, (film, videó illetve hangtechnika alkalmazásával is) adatainak megállapítását, környezettanulmány készítését, Különböző nyilvántartásokból adatok beszerzését, valamint egyéb magánnyomozói tevékenység biztosítását. Megbízás esetén Irodánk vállalja, hogy a megbízások során a Megbízó által átadott adatokat csak a megadott rendelkezések keretei között használja fel, messzemenően figyelembe véve az adatvédelmi jogszabályok előírásait, a Megbízó érdekeit és jó hírét. Irodánk a kialakított szerződési keretek között biztosítja, hogy a Megbízó által rendelkezésre bocsátott illetve megszerzett információk összefüggéseiben csak behatárolható vezetői szinten legyenek hozzáférhetők. Jelszavunk: A bizalom mindig kötelez!

6 Oldal: 6 / 11 A dolgozók kiválasztása, képzése Nagy súlyt helyezünk a megbízható, felkészült biztonsági őrök kiválasztására. Munkatársaink orvosi, pszichológiai és megbízhatósági vizsgálaton esnek át. Az Állami Tisztiorvosi Szolgálattal kötött szerződésünk alapján rendszeres egészségügyi szűrésen vesznek részt dolgozóink. Minden dolgozónktól erkölcsi bizonyítványt kérünk, emellett más forrásból is igyekszünk információkat szerezni róluk (rendőrségi és más nyilvántartásokból, beleegyezésükkel végrehajtott környezettanulmánnyal). Alapelvünk, hogy a biztonsági szakmában elengedhetetlen követelmény az ott dolgozók feddhetetlen előélete és rendezett életvitele. Fontos feladatunknak tekintjük a biztonsági őrök alap- és továbbképzését, ezért folyamatosan szervezzük az új dolgozóink alapképzését, valamint a vagyonőri vizsgára történő felkészítését. Emellett speciális szaktanfolyamok szervezésével is segítjük a megrendelők elvárásainak legmegfelelőbb ismeretek megszerzését. Az ARMADA Security Vagyonvédelmi Kft. felső vezetése, a hivatásos rendőri- és katonai pályafutása során nyert szaktudását ötvözi, a versenyszférában a vagyonvédelem területén, szerzett ismereteivel, tapasztalataival. Biztonsági őreink egy része szintén rendvédelmi szervek kötelékéből került cégünk alkalmazásába, előéletükből adódóan konkrét ismeretekkel rendelkeznek a védelmi feladatokat illetően. Számos munkatársunk sportolt versenyszerűen és/vagy ma is aktív sportoló (feketeöves karatés, judo-s, illetve " A" kategóriás thaibox-os). Támogatói (szponzori) kapcsolatban állunk több karate ökölvívó és judo klubbal. Szponzori tevékenységünk részeként cégünk rendezte meg az első Thai Box Országos Bajnokságot - ARMADA Kupa néven. Fegyveres biztonsági őreink rendszeresen részt vesznek lőgyakorlaton. Minőségirányítási rendszer Cégünk az MSZ EN ISO 9001:2001 rendszerszabvány szerinti minőségirányítási rendszer előírásai szerint működik. Valamennyi szolgáltatási területünkön a folyamatos és töretlen fejlődés mellett köteleztük el magunkat. Hisszük, hogy a sikeres tevékenység alapfeltétele, megbízóink elégedettsége és bizalma. A biztonsági őrszolgálat működési rendje: Az ARMADA Security Vagyonvédelmi Kft. központjában 0-24 h-ig ügyelet működik, amely fogad minden beérkező hívást, bejelentést.

7 Oldal: 7 / 11 Kijelölt munkatársainkat mobil telefonnal látjuk el az azonnali intézkedést igénylő esetek gyors és szakszerű megoldása érdekében. A különböző objektumokban, telephelyeken dolgozó biztonsági őreink Kenwood, illetve Motorola típusú adó-vevő készülékkel rendelkeznek. Munkatársaink 3 eltérő stílusú, különböző alkalmakra rendszeresített formaruhában (standard, terepruha vagy elegáns alkalmi formaruha) látják el szolgálati feladataikat. A cég vezetése és járőrszolgálatunk a nap bármely szakában, szúrópróbaszerűen ellenőrizheti a védett objektumokban őrszolgálatot teljesítő munkatársakat. Partnereinkkel egyeztetve Security guard controll rendszereket telepítünk a védendő objektumokban. A rendszer használatával utólagosan is ellenőrizhető, hogy a biztonsági őr a számára előírt gyakorisággal járőrözött-e helyszíneken. A rendszer számítógéphez csatlakoztatva tárolja az időpontokat. Szolgálati rend: A biztonsági őrök munkáját munkaköri leírás, írásba foglalt szolgálati szabályzat, illetve őrutasítás határozza meg. Ilyen jellegű szolgáltatást természetesen csak igen nagy fegyelemmel lehet elvégezni, a fegyelmet pedig csak az egzakt módon meghatározott feladatokkal (szolgálati szabályzat) és az állandó, folyamatos kontrollal lehet fenntartani. A biztonsági őrök munkáját járőrszolgálatunkon kívül az objektumfelelősök, a biztonsági tisztek és a cég igazgatói is ellenőrzik. Szervezeti felépítés Az ARMADA SECURITY Kft-nél a tényleges őrzésvédelmi feladatokat ellátók aránya kb. 95%. A munkatársak fennmaradó mintegy 5 %-a végez vezetői, illetve adminisztrációs feladatokat. A feladatok és a felelősségi kör pontosítása érdekében erős függelmi rendszert építettünk ki, amely a következőképpen alakul: biztonsági őr - váltásfelelős - objektumfelelős - biztonsági tiszt - igazgató - ügyvezető igazgató. Szerződéses kondíciók: Szolgáltatásunkat mindenkor szerződéses kondíciók, illetve az érvényben lévő jogszabályok alapján végezzük. Szolgálatunk ellátására vonatkozóan az Uniqa Biztosítóval kötött szerződés alapján Szolgáltatás Felelősségbiztosítással rendelkezünk. Valamennyi főállású dolgozónk számára Élet- és balesetbiztosítást kötöttünk. A védendő objektumnak a MABISZ előírásainak megfelelően kell tárolnia értékeit, továbbá rendelkeznie kell vagyonbiztosítással.

8 Oldal: 8 / 11 Az ARMADA SECURITY Kft. az esetleges általa okozott kárért erkölcsi és anyagi felelősséget vállal. Cégünkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos minden egyéb kérdésben készségesen állunk leendő partnereink rendelkezésére. Céginformációk: l.: Cég neve: ARMADA SECURITY Vagyonvédelmi, Információs és Oktatási Kft. Cég alapítása: szeptember 29. Székhelye: 1139 Budapest, Váci út :Főbb tevékenységi körök: - Nyomozási és biztonsági tevékenység - Épülettisztítás - Felnőtt és egyéb oktatás 3., Létszám, törzstőke: jelenleg mintegy 400 dolgozóval rendelkezünk. Valamennyi dolgozónk erkölcsi bizonyítvánnyal, fedhetetlen előélettel rendelkezik. A január 3-án hatályba lépett jogszabály értelmében a tevékenységükhöz szükséges hatósági engedéllyel rendelkeznek. A cég törzstőkéje: Ft. Jelenlegi havi árbevétel: Kb. 40 millió Ft. 4. Cégünknek sem adó, sem TB tartozása nincs. 5. Cégünk megfelel a Közbeszerzési Törvénybe foglalt pályázati feltételeknek. 6. Cégünk sem csőd, sem pedig felszámolási eljárás alatt nem áll. KIVONATOS REFERENCIALISTA IRODAHÁZAK: - ABLON Kft irodaházai: Szerződésünk kelte: 1996 Váci út 99. szám alatti irodakomplexum Váci 91 Center Váci 30 Center Budafoki Center M3 Business Center

9 Oldal: 9 / 11 Forgách u. 9. szám alatti irodaház Gateway Irodaház Soroksár Buy Way Dunakeszi Buy Way Az irodaházakban bérlő nagyobb cégek: KPMG HVB Hungary APEH Magyar Posta Vezérigazgatósága Fővárosi Illetékhivatal Sony Ericsson -Humán Rent Kft. -Knorr Irodaház Nóvus Művészeti Főiskola PORTASZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉG: Zöldváros Értékesítési Iroda Ziur Kft Corvin sétány TELEPHELY ŐRZÉS- VÉDELME: Fabricom-Electrical PVV KFT. Szerződésünk kelte: 1997

10 Oldal: 10 / 11 Budapesti Kárpitos Kft. Szerződésünk kelte: 2000 Strabag Zrt. Jelenleg az alábbi objektumok őrzés-védelmét látjuk el: Salgótarjáni telephely Karcagi ALDI Áruház M4 Etele téri végállomás építése Gyöngyösi Főiskola Hatvani Aldi Áruház Salgótarjáni Városi Rendőrkapitányság Szerződésünk kelte: PORR Kft. M0 hidak őrzése, M6 autópálya építésének őrzése DBK Kft. Telephely és kavicsbánya őrzés Porr Technobau AG M0 körgyűrű Neke 4 konzorcium Baross tér metró építés Bp Neke 4 konzorcium Köztársaság tér metró építés Sajószentpéter Üveggyár

11 Oldal: 11 / 11 Ecseg és Vidéke Takarékszövetkezet Stern Filmstúdió Case Hungary Kft, Sweet Case Hungary Kft Trimettó Kft Hidvégi Csaba ügyvezető igazgató

MINŐSÉG VERSENYKÉPES ÁRON

MINŐSÉG VERSENYKÉPES ÁRON MINŐSÉG VERSENYKÉPES ÁRON Köszöntjük üzleti partnereinket és azokat is, akik most ismerked nek a Jánosik és Társai Kft.- vel. Cégünk a magyar középvállalkozási piac ismert társasága. Országos jelenléttel

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozó iktatószáma:. Vállalkozó témafelelőse: Megrendelő iktatószáma: /2013 Megrendelő témafelelőse: Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ZALAVÍZ Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Balatoni u.

Részletesebben

VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A

VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A 92/2006. (X. 26.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem Szenátusának 92/2006. (X. 26.) számú h a t á r o z a t a a Vagyonvédelmi

Részletesebben

2005. évi CXXXIII. törvény. személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységre terjed ki. szabályairól. I. Fejezet

2005. évi CXXXIII. törvény. személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységre terjed ki. szabályairól. I. Fejezet 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól E törvény célja, hogy - a közrend, a közbiztonság javítása, s ezek részeként a személy- és vagyonvédelem,

Részletesebben

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú módosítás SZMSZ A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: A Jászkun Volán Zrt. Közgyűlése a 60/2010.(XI. 17.) sz. határozatával

Részletesebben

Esedékessé vált a rendőrhatósági igazolványok,

Esedékessé vált a rendőrhatósági igazolványok, SZVMSZK Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun- Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezeteinek közösen készített kiadványa. Itt a tavasz indul a táboroztatás!

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

Rendőr Szakmabemutató információs mappa

Rendőr Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: MIHÁLYINÉ BORNEMISSZA ELEONÓRA, RENDŐR

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3. I. Biztosítási esemény...5. II. A szerzõdés alanyai...5. III. Biztosított tevékenység...5. IV. A kockázatviselés tárgya...

Ügyféltájékoztató...3. I. Biztosítási esemény...5. II. A szerzõdés alanyai...5. III. Biztosított tevékenység...5. IV. A kockázatviselés tárgya... Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató...................................................................................3 I. Biztosítási esemény...............................................................................5

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános és bevezető szabályok 1. Az intézmény elnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Székhelye:

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV ISO 9001:2000 SZERINT Kiadta:... Hajós Éva igazgató A második kiadás dátuma: 2004. március 1. Nyilvántartott példány, folyamatos módosításokkal Csak tájékoztatásra szolgáló, nem felülvizsgált példány A

Részletesebben

T/5680/306. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az elektronikus hírközlésről szóló törvényjavaslat. zárószavazásához. Budapest, 2003. november. 2003.

T/5680/306. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az elektronikus hírközlésről szóló törvényjavaslat. zárószavazásához. Budapest, 2003. november. 2003. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/5680/306. számú EGYSÉGES JAVASLAT az elektronikus hírközlésről szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter Budapest,

Részletesebben

Összevont Tájékoztató. Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Összevont Tájékoztató. Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Összevont Tájékoztató Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 259.830 db 1.000,- forint névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényének Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetéséről

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Biztonsági Szabályzat Az MLSZ Elnöksége a 162/2012 (08.23.) számú határozatával elfogadta. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 5 1. Alkalmazási kör... 5 2. Cél, feladat...

Részletesebben

ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig)

ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig) ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig) Alulírott név cím, Cégnév: Székhely: Adószám: cégjegyzékszám: Képviselő neve: Tisztsége: Email cím: Mobil szám: mint Ügyfél a

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Pécs Szám: 51-1-140/2008. J ó v á h a g y o m : Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy bv. főtanácsos Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka A BARANYA MEGYEI

Részletesebben

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 IER301_KIV_V02 Oldal: 1 / 32 Kivonat Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Név

Részletesebben

VAGYONVÉDELMI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

VAGYONVÉDELMI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS VAGYONVÉDELMI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől Név: Legfőbb Ügyészség adószám: 15300148-2-41 székhely: 1055 Budapest, Markó u. 16. vagyonvédelmi Megbízó (továbbiakban: Megbízó), másfelől a

Részletesebben

KAPOS VOLÁN Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KAPOS VOLÁN Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 3. változat 1. oldal (74) Előkészítette: Hankovszkiné Balogh Ilona Eigner János Csapó József operatív és gazdasági személyszállítási igazgató műszaki igazgató igazgató Ellenőrizte: Dr. Máté Ernő ügyvéd

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

POLGÁRŐR ALAPISMERETEK

POLGÁRŐR ALAPISMERETEK POLGÁRŐR ALAPISMERETEK Tansegédlet a polgárőr egyesületek tagjainak alapismereti képzéséhez Az Országos Polgárőr Szövetség módosított kiadványa 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. A POLGÁRŐRSÉG KIALAKULÁSA

Részletesebben

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Köszönetnyilvánítás Ez a kézikönyv a CoESS (Biztonsági Szolgáltatók Európai Szövetsége)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 TARTALOMJEGYZÉK Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 II. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ 5 1. Cím Alanyi hatály 5 2. Cím Időbeli hatály 6 3. Cím A társaság főbb adatai 6 4. Cím A társaság tevékenységi

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

Kamarai Értesít TARTALOM TISZTELT LAPOLVASÓ!

Kamarai Értesít TARTALOM TISZTELT LAPOLVASÓ! 2009. augusztus 1. évfolyam, 2. szám Kamarai Értesít polgári biztonság-szolgáltatás A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Baranya-Somogy-Tolna megyei szervezetének közös kiadványa TARTALOM

Részletesebben

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8. számú melléklet JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. december 16. Jogszabályok: - a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Gyalogosok be/kiléptetése, ellenőrzése, csomagjaik átvizsgálása

Gyalogosok be/kiléptetése, ellenőrzése, csomagjaik átvizsgálása Dr. Beregnyei József Gyalogosok be/kiléptetése, ellenőrzése, csomagjaik átvizsgálása A követelménymodul megnevezése: Személy- és vagyonvédelmi alapfeladatok A követelménymodul száma: 0701-06 A tartalomelem

Részletesebben