Pedagógiai program D O R O G

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai program D O R O G"

Átírás

1 Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Dorog Otthon tér Dorog Pf.: Fax: Pedagógiai program Összeállította: Tauber Gabriella D O R O G

2 Az évi LXXIX. a közoktatásról szóló törvény, a 11/1994. () MKM rendelet, valamint a kerettantervek kiadásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet alapján átszerkesztett változat. 2

3 Mivel mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit. Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni anynyi, mint élni a lehetőséggel." Paulo Coelho 3

4 Tartalomjegyzék Az intézmény Alapító Okiratában szereplő információk... 6 Az iskola feladata Az iskola bemutatása Az intézmény jelenlegi oktatási szerkezete Az iskola célrendszere Alapozó szakasz feladatai: (9-10. évfolyam) Specializáló szakasz feladatai: (11-12.) évfolyam Szakképző szakasz feladatai: (I/13-14.) évfolyamon érettségi utáni szakképzés moduláris rendszerben A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Közösségfejlesztés Szociális hátrányok enyhítése Az egészségnevelési program Környezeti nevelési program Minőségirányítási program Eszközök és felszerelések jegyzéke Az iskolahasználók együttműködése Az iskolai oktatás formái: Négyosztályos gimnáziumi oktatás A szakközépiskolai képzés Az oktatás jellemzői A helyi tanterv A tanulói jogviszony Az iskola értékelési és vizsgarendszere A magatartás és a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei.. 27 A tanulók jutalmazása Tanulók jutalmazásának elvei és formái Kompetenciamérés Érettségi vizsga Az iskola élet- és munkarendje Helyi tanterv: Az emelt szintű érettségire való felkészítés tantárgyai és óraszámai a gimnázium és szakközépiskola évfolyamán (Kt. 9. par. (5) bek.) Szakképzésben tanított tantárgyak: I/13. évfolyamon A tankönyv választás alapelvei Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység Az iskolahasználók az iskolai közéletben Tanulói részvétel formái: a diákönkormányzat Szülői részvétel formái

5 Pedagógiai program megvalósításának feltételrendszere A tárgyi, infrastrukturális feltételek Szakmai, személyi feltételek Finanszírozási feltételek A pedagógiai program legitimációja A pedagógiai program mellékletei A felvétel rendje Kerettanterv gimnázium évfolyam Kerettanterv szakközépiskola évfolyam Informatika szakmacsoport Internetes alkalmazásfejlesztő szakma OKJ száma:

6 Az intézmény Alapító Okiratában szereplő információk Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Zsigmondy Vilmos Gimnáziuma és Informatikai Szakközépiskolája Alapító okirat AZ INTÉZMÉNY 1. Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Zsigmondy Vilmos Gimnáziuma és Informatikai Szakközépiskolája 2. Rövid neve: Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola 3. Székhelye: 2510 Dorog, Otthon tér Alapításának időpontja: szeptember Fenntartójának neve, címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2800 Tatabánya, Fő tér Alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye: Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2800 Tatabánya, Fő tér Jogszabályban meghatározott közfeladata: nevelési-oktatási intézmény 8. Típusa: többcélú intézmény (gimnázium és szakközépiskola) 9. Szakágazati besorolása: általános középfokú oktatás 10. Tevékenységei: Szakfeladatai december 31-éig: Alap: Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12. évfolyamon) (gyógypedagógiai ellátás) sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi nevelése, oktatása Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-12. évfolyamon) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése, oktatása 6

7 02241 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatása Diáksport ettségire épülő ( évfolyam) nappali rendszerű, OKJ-s szakképzés tássérült tanulók integrált oktatása, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek integrált oktatása ógytestnevelés Kiegészítő: Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő, kisegítő tevékenységek (szakmai vizsgáztatás az informatikai szakmacsoportban) Kisegítő és vállalkozási: nem folytat Szakfeladatai január 1-jétől: Alap: Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 7

8 Kiegészítő: Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Iskolai, diáksport-tevékenység támogatása látássérült tanulók integrált oktatása, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek integrált oktatása Kisegítő és vállalkozási: nem folytat 11. Működési köre: körzeti jellegű, Komárom-Esztergom megye területe 12. Típus szerinti besorolása: A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 13. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és önállóan gazdálkodó, ellátja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézménye gazdasági feladatait is 14. Maximális gyermek-, tanulólétszáma: 435 fő 15. Tagozatainak megnevezése: nappali 16. Évfolyamok száma: középiskolai képzés érettségire épülő szakképzés I/13., II/ Szakmacsoportjainak megnevezése: műszaki szakterület / informatika 18. A megszerezhető szakképesítés megnevezése és OKJ száma: Kifutó képzés: internetes alkalmazásfejlesztő Belépő képzés: informatikai rendszergazda 2012-től Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Közalkalmazotti, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi. IV. törvény az irányadó. 20. Feladatellátást szolgáló vagyona, a vagyon feletti rendelkezés joga: ingatlan: 2510 Dorog, Otthon tér 3. tulajdonos: Dorog Város Önkormányzata ingyenes használatra jogosult: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyonkezelő: az intézmény ingó vagyon: 8

9 tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyonkezelő: az intézmény intézményi leltárak szerinti értékben 21. Vezetőjének kinevezési, megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet alapján pályázat útján határozott időre (5 év) bízza meg. Hatálybalépés ideje: július 1. Záradék: a Szakfeladatai december 31-éig bekezdés december 31-éig hatályos, a Szakfeladatai január 1-jétől bekezdés január 1-jétől hatályos. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Zsigmondy Vilmos Gimnáziuma és Informatikai Szakközépiskolája alapító okiratát a 210/2009. (IX. 24.) számú határozatával hagyta jóvá a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés. 9

10 Az iskola feladata Általános műveltséget megalapozó, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelést és oktatást végző középfokú intézmény, amely felkészít nemzetközi számítástechnikai vizsgára is (ECDL). A gimnáziumi oktatás a négyosztályos tagozaton a 9. évfolyamon kezdődik és a 12. évfolyamon fejeződik be, melynek keretén belül egy általános tantervű és egy emelt szintű nyelvi osztályban folyik az oktatás-nevelés. Négyosztályos felnőttképzés tagozati formában az általános tantervű gimnáziumi esti tagozat évfolyamain. A szakközépiskolai képzés a évfolyamon, érettségi utáni szakképzés a évfolyamon történik az Országos Képzési Jegyzékben számon jegyzett internetes alkalmazásfejlesztő szakmában. az intézmény tanulóinak diákétkezetést, közalkalmazottainak munkahelyi vendéglátást biztosít. Az iskola bemutatása Az 1969-ben - egy növekvő demográfiai hullám idején - alapított gimnázium az elmúlt évek során alapvetően gimnáziumként működött, bár között már szakképzést is folytatott (Óvónői Szakközépiskola). A hetvenes évektől a nyolcvanas évek elejéig német nyelvi tagozatos képzésben is részesülhettek a bennünket választó tanulók. A fakultációs rendszer bevezetését követően a gimnáziumi funkció megtartásával együtt az elméleti, majd a gyakorlati fakultációk jutottak egyre fontosabb szerephez, hozzásegítve tanítványainkat a továbbtanulásra való felkészüléshez, illetve a tovább nem tanuló diákjainkat a munkába álláshoz (szállítási ügyintézői, gépjármű-vezetési ismeretek, gépírás, számítástechnikai alapismeretek). Az informatikai képzés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtését követően alakult ki az informatikai szakközépiskolai képzés, segítve a fiatalok elhelyezkedési lehetőségeit. A dorogi Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola egy kisváros feltételei között működő intézmény, amely 13 tanuló csoportban nappali tagozatos diák számára tudja biztosítani a céljaiban meghatározott oktatási és nevelési lehetőségeket. Az iskola tanulói a város és az egykori dorogi szánmedence településeiről érkeznek, tükrözve a magyar társadalom és a vonzáskörzet szerkezetét. 10

11 Természetes, hogy az évszázados hagyományokkal rendelkező iskolaváros, Esztergom közelsége is meghatározza iskolánk tanulóinak társadalmi összetételét és az ebből adódó pedagógiai feladatokat is. Az ipari körzetként ismert egykori bányász-vidék magán viseli a mai magyar gazdaság minden társadalmi jellemzőjét. A tradíciók is a termelői tevékenységhez, a bányász- és nehézipari örökséghez kötődnek. Mint iskolahasználók az egykori bányászhagyományokra alapozva (ezért vettük fel Zsigmondy Vilmos nevét is), ápoljuk a bányász kulturális örökséget, melyet színesít a környék nemzetiségi összetétele (magyar - szlovák - német) is. Testületünk tudatában van annak, hogy egy középiskolákkal jól ellátott régióban milyen szerepet vállalhat fel. Ennek hangot adott célkitűzéseiben is: nem vállalhatjuk fel az elitképzés feladatát, de nem lehetünk gyermekmegőrző intézmény sem. Ha meg akarunk felelni a magyar és a helyi társadalom igényeinek és a törvényi előírásoknak, akkor sokrétű feladatot kell ellátnunk. Egyszerre és egyforma odaadással kell foglalkoznunk a lemaradókkal és a kiugró képességűekkel, a hátránykezelés és felzárkóztatás mellett fel kell vállalnunk a tehetséggondozást és tehetségmentést is. Fontos feladatunk a folyton változó és esetenként egyre nehezedő élethelyzetek kezelése, a továbbtanulásra és a pályaválasztásra való felkészítés. Mindezeket a feladatokat a tantervek adaptálásakor, az ott szereplő tananyag felépítésében, az időkeretek felosztásában egyaránt figyelembe vettük. A dorogi Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola több mint négy évtizedes hagyományait folytatva igyekszik tanítványait a korszerű általános műveltség birtokába juttatni és a törvényben meghatározott feladatain túl, hozzásegíteni diákjait, hogy minél alaposabb ismeretekre tehessenek szert. Középiskolai éveik alatt minden ismeretet megkapjanak, ami egészséges szellemi és mentálhigiénés fejlődésükhöz szükséges. Ennek érdekében: az iskola valamennyi tanulója igénybe veheti a könyvtári szolgáltatást, annak működési rendjét betartva; minden tanuló díjmentesen használhatja az iskola sportlétesítményeit (sportpályák, tornaterem, kondicionáló terem) szervezett foglalkozások keretén belül; segíti a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulóit; gondoskodik a tanulási kudarcoknak kitett tanulók felzárkóztatásáról; biztosítja tehetséges tanítványainak képességfejlesztését; szociális hátrányok csökkentését segítő programot hirdet annak érdekében, hogy az ismeret mint érték jelenjen meg igényként, a tanulóink többségét kitevő szociálisan hátrányos helyzetűek számára; 11

12 kidolgozta az iskolában folyó oktató-nevelő munka minőségirányítási programját; folyamatosan fejleszti és korszerűsíti a nevelő-oktató munkát segítő eszközés felszerelési állományát; állandóan gondozza a pedagógusok és a szülők egymással való kapcsolatát, és a hatékonyabb oktató-nevelő munka érdekében bevonja a szülőket az iskola mindennapi munkájába; az iskola a rábízott tanulók személyiségének fejlesztésével kapcsolatos feladatokat is ellátja; gondoskodik a tanulói közösség, az iskolaközösség és az osztályközösség polgári társadalom által elvárt erkölcsös fejlesztéséről; az intézmény jogszabályokban meghatározott térítés ellenében valamennyi tanulója számára, az étkeztetési szabályzatban foglaltak alapján, biztosítja a diákétkeztetést ebéd formájában; az önköltséges foglalkozások csoportlétszáma minimum 15 fő kell, hogy legyen; A 14. illetve 16. életévüket betöltött tanulók számára (igény esetén) önköltséges formában KRESZ tanfolyamot szervezünk. Minden iskola életében, így nálunk is fontos szerepet játszanak az iskolai ünnepi alkalmak. Minden tanév ünnepélyes tanévnyitóval kezdődik, melyet a szeptember elsején, az első tanítási napon tartunk. Iskolai megemlékezéseket illetve ünnepélyeket tartunk, melyeknek szervezésében és lebonyolításában az iskola tanárai (tekintet nélkül szakpárosításukra), szóbeli megbízás alapján látják el a felkészüléshez szükséges feladatokat: október 6-án, megemlékezünk az aradi vértanúk kivégzéséről; október 23-án, iskolai ünnepséget tartunk az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján; a halottak napját megelőzően a diákönkormányzat megkoszorúzza Zsigmondy Vilmos sírját a Kerepesi úti temetőben; február 25-én emlékezünk a kommunista diktatúrák áldozataira; március 15-én, az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc tiszteletére tartunk iskolai ünnepélyt; április 11-én József Attila születésnapjáról, a költészet napjáról emlékezünk meg; * 12

13 április 16-án a holokauszt áldozataira emlékezünk; minden évben, a bányásznap alkalmával rendezett városi ünnepségsorozat keretében névadónk dorogi szobránál tartunk koszorúzási ünnepséget, melyet szintén a diákönkormányzat szervez; A tanévzáró ünnepélyt (a tanév rendjében meghatározott érettségi vizsgaidőpontokhoz alkalmazkodva) az arra legalkalmasabb időpontban tartjuk. Hagyományos iskolai ünnepek még: a végzősök szalagavató ünnepélye (november hónap végén), végzős tanítványaink ballagását minden évben az iskola munkatervéhez alkalmazkodva és a 12. osztályosokkal egyeztetve a tantestület határozza meg; Diákönkormányzattal egyetértésben évente egy diáknapot szervezünk március 15-e körül, amikor tanulmányi versenyeket és sportversenyeket tartunk. A szervezésben részt vesznek a szakmai munkaközösségek is. Mint a város egyetlen középiskolájának tanárai, részt veszünk, vagy képviseltetjük magunkat a város ünnepélyein, felkérés esetén hozzájárulunk azok tartalmi és kulturális színvonalának emeléséhez. Továbbra is fontos szerepet tulajdonítunk Dorog testvérvárosának, Wendlingen am Neckar (Németország) középiskoláival kialakított kapcsolatunknak. A több mint tíz éves testvérvárosi kapcsolat teszi lehetővé, hogy 15 tanulónk kétévenként 10 napot tölthet el a testvérváros középiskoláiban, gyarapíthatja ismereteit német nyelvből, és személyes jelenlétével hozzájárulhat a két város kapcsolatának erősítéséhez. E diákcsere keretén belül a Wendlingen-Dorog Baráti Egyesület segítségével kétévenként mi is német diákokat fogadunk intézményünkben. Mivel tanítványaink jelentős része a dorogi általános iskolák tanulóiból kerül ki, fontosnak tartjuk a helyi általános iskolák szakmai programjainak megismerését és saját pedagógiai munkánk bemutatását az általános iskolák pedagógusai és tanulói számára is. 13

14 A "Pro Schola Nostra" Alapítvány működése: Az 1991-ben szülők, az iskola, valamint dorogi vállalatok által létrehozott alapítvány tevékenységével kiemelten támogatja az iskola tanulóinak idegen nyelvi képzését, szabadidős sporttevékenységét és az iskola eszközszükségletének fejlesztését. Támogatja és jutalmazza a legjobb teljesítményű osztályainkat, tanítványainkat, sikeres nyelv-vizsgát tevő diákjainkat. Elősegíti tanítványaink külföldi - az idegen nyelvek jobb megtanulását szolgáló - utazásait, hozzájárul a téli sí-táborok és a nyári vízi táborok költségeihez. Lehetőségeihez mérten támogatja az általános iskolák 7-8. osztályosai körében végzett felvételi előkészítő iskolai munkát is. Az intézmény jelenlegi oktatási szerkezete Évfolyam: Négyosztályos gimnáziumi oktatás: Szakközépiskolai osztály Osztályok száma: I/ OKJ Az iskola célrendszere Az iskola oktatási-nevelési céljai: a Pedagógiai program elkészítésekor és felülvizsgálatakor testületünk egyaránt kiemelt feladatának tartotta az alábbi célok megvalósulását. Tanítványaink többségének munkánk során lehetővé kell tennünk a megfelelő kompetenciák kialakítása mellett: a tanulási, önfejlesztési igény és képesség kialakítását, a továbbtanulásra, pályaválasztásra való felkészítést; a gondolkodási képességek és az értelem fejlesztését; a társadalomtudományos és humán alapműveltséget; a természettudományos, az informatikai és a technikai alapműveltséget; az anyanyelv hibátlan használatát; legalább egy idegen nyelv középszintű elsajátítását; 14

15 a tanulónak embertársaival való érintkezésében az intelligens és udvarias magatartás szabályainak elfogadását, pozitív érzelmi attitűd átvételét; másokkal való együttműködésében a humánum érvényesülését, nevelésében a közösségi szellem és a társas képességek fejlesztését. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni alábbi céljainkat is: önállóságra, mások jogait tiszteletben tartó önérvényesítésre, tisztességes és kulturált magatartásra nevelést; a hátrányos helyzetből fakadó tanulási, fejlődési lemaradás csökkentésére való törekvést; reális önismeret elsajátítását, az önbizalom és a reális önértékelés kialakítását; a kezdeményezőkészség és az alkotóképesség kibontakoztatását; a lakóhely és a tágabb környezet értékeinek megismertetése és védelme, a hazaszeretetre és a hagyományok, a természeti és társadalmi értékek megőrzésére való nevelést; a művészetek iránti fogékonyságra, esztétikai igényességre nevelést; egy második idegen nyelv elsajátításának lehetőségét; a test- és mozgáskultúra fejlesztését, egészséges életmódra nevelést; a mindennapi élethez szükséges praktikus ismeretek és készségek elsajátítását; egyéni és kollektív érdekképviseletre, az állampolgári jogok gyakorlására való felkészülést; szabadidős elfoglaltságok biztosítását. Az oktatási és nevelési célokat a gimnáziumban és a szakközépiskolai képzésben három szakaszra bontva kívánjuk megvalósítani: Alapozó szakasz feladatai: (9-10. évfolyam) a tanulási szokások kialakítása a kommunikációs készségek fejlesztése önismeret, önnevelés elsajátítása önálló életvitel, egészséges, korszerű életmód iránti igény kialakítása az iskolához való kötődés kiépítése, az iskolai hagyományok átörökítése az általános műveltség megalapozása, a művelődési igény felkeltése, felzárkóztatás a speciális készségek fejlesztése az érdeklődési kör bővítése a pályaválasztás előkészítése 15

16 Specializáló szakasz feladatai: (11-12.) évfolyam pályaválasztási felkészítés elméleti és gyakorlati képzéssel, az önálló ismeretszerzés képességének kifejlesztése, az önnevelés, személyiségépítés képességének kifejlesztése, felkészítés a főiskolai, egyetemi továbbtanulásra, az értelmiségi létre, munkába állásra, szakmai továbbtanulásra. Szakképző szakasz feladatai: I/ évfolyamon érettségi utáni szakképzés moduláris rendszerben. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Az iskolában folyó, pedagógiai programunkban és a kerettantervekben meghatározottak szerinti oktató-nevelő munkánkat a tanulók személyiségfejlődését kibontakoztató pedagógiai folyamatnak tartjuk. Tudjuk, hogy a ránk bízott gyermekek, serdülők, ifjak képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése csak a színes, sokoldalú iskolai élet, a komoly munka, a tanulás és a szórakozás helyes egyensúlya és tartalma alapján érhető el. Ennek érdekében nevelői példamutatással ösztönözzük tanítványainkat az önismeret képességének elsajátítására, a társadalmi együttélés alapvető követelményének, az együttműködési készségük kialakítására. Oktató-nevelő munkánk során arra törekszünk, hogy az általunk közvetített értékeket ők is elfogadják, követhetőnek tartsák. Így kialakíthatjuk bennük a polgári életforma iránti igényt, az azzal való azonosulást. Közösségfejlesztés A pedagógiai programban meghatározott célunk az egyén és a társadalom közötti harmonikus kapcsolat megteremtése, vagyis munkánkat a közösségfejlesztés folyamatának tekintjük. Fontosnak tartjuk a színvonalas diákönkormányzati munka kialakítása mellett az iskola tartalmi munkájának alapját képező NAT és a kompetencia alapra helyezett kerettanterv nevelési alapelveinek megfelelően eleget tenni a közösségfejlesztés feladatainak. Legfontosabbnak tartjuk tanítványaink nemzeti azonosságtudatának kialakítását és folyamatos fejlesztését. Ennek érdekében törekednünk kell arra, hogy: 16

17 a hon- és népismeret tantervi anyagai segítsék elő harmonikus kapcsolat kialakítását a természeti és társadalmi környezettel; a tanulók legyenek nyitottak, megértők a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások és a másság iránt, becsüljék azokat; nevelőmunkánk során el kell érnünk, hogy tanítványaink igényeljék azt, hogy részt vehessenek a nemzetközi kapcsolataink ápolásában; a tanulók ügyeljenek közvetlen környezetük értékeinek megőrzésére, törekedjenek azok gyarapítására; munkánk során biztosítanunk kell, hogy tanítványaink szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok kezelése és megoldása terén; törekednünk kell arra, hogy a kommunikációs kultúra középpontjában az önálló ismeretszerzés igénye legyen, az értelmezés és véleményformálás, a vélemény-kifejezése, az érvelés és az önálló vélemény megvédésének képességeivel egyetemben; tanulóink igazodjanak el az új, informatikai-kommunikációs társadalom közegében és kritikai módon használják azt; törekszünk arra, hogy tanítványaink a beteg, a sérült és fogyatékos emberek iránt elfogadó és segítőkész magatartást tanúsítsanak. Szociális hátrányok enyhítése Iskolánk négy évtizedes fennállása alatt a mindenkori testület mindig fontos feladatának tekintette a tudás megszerzésében hátrányos társadalmi helyzetű tanulók problémáinak kezelését. Ezzel a munkával részben szociális jellegű munkát is felvállalt. Egyetértve a törvényalkotók szándékával, továbbra is nagy gondot fordítunk e feladatra. Munkánk során felmérjük a szociális hátrányokkal küzdő fiatalokat, problémáik megismerése után egyénre szabottan foglalkozunk velük. Ilyen foglalkozási formák intézményünkben: a felzárkóztató és kompetenciafejlesztő programok, drog- és bűnmegelőzési programok; nevelés az egészséges életmódra, az osztályfőnökök pályaorientációs tevékenysége; osztályfőnöki felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről a szülői értekezleteken és fogadóórákon; a helyi, regionális és országos támogatások megszerzésének ösztönzése; a különösen hátrányos helyzetű tanulók ösztönzése arra, hogy az iskola által nyújtott szolgáltatásokat vegyék igénybe (étkeztetés); szoros együttműködés a városban működő szakszolgáltató intézményekkel; 17

18 a tankönyvtámogatás elveit és mértékét meghatározzák az érvényes törvényi előírások, és az iskola tankönyvellátási szabályzata; a támogatásra szoruló tanulókat alapítványunk támogatásával segítjük, hogy tanulmányi táborokban tölthessék szabadidejük egy részét. A konkrét célok meghatározása: A beiratkozásnál, felvételinél: az oktatásba való bekapcsolódásnál nem teszünk különbséget a jelentkező tanulók között semmilyen tekintetben. A felvétel alapja a mindenkor érvényes felvételi követelményrendszer által előírt feltétel megléte. Ugyanolyan esélyt adunk a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak, mint a többieknek. A tanításban, ismeretközvetítésben: az ismeretközlésben és tanításban a tanulók azonos jogok alapján részesülnek. A tanulócsoportok beosztásánál sincs semmilyen megkülönböztetés. A gyerekek / tanulók egyéni fejlesztésében: a tehetségesekkel, illetve lemaradó tanulókkal való foglalkozás alapja a tanuló rátermettsége, képességei illetve a rászorultsága és nem egyéb szempontok. Az értékelés gyakorlatában: a pedagógiai programban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazottak alapján járunk el. Tanulói előmenetelben: a pedagógiai program előírása alapján. A fegyelmezés, büntetés gyakorlatában: a házirend szabályai mindenkire egyformán vonatkoznak, tanárra és diákra egyaránt. A tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében: kerettantervre alapuló, kompetencia alapú oktatás folyik. A továbbtanulásban, pályaorientációban: a megfelelő pályaválasztásban minden tanuló segítése az osztályfőnökök feladata. A humánerőforrás-fejlesztésben: pedagógusok szakmai továbbképzésében figyelembe vesszük az egyéni igényeket és azokat az iskolai szükségletek összehangolásával, az érettségi követelmények teljesítése érdekében tervezzük meg. A partnerség-építésben és kapcsolattartásban: a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és társadalmi környezettel: az intézmény szoros kapcsolattartással gondoskodjon a szülőkkel való együttműködésről. A szülői értekezleteken és fogadóórákon kívül is és jelzőrendszeri tagként a családvédőkkel is. Az intézmény gondoskodik arról, hogy a hátrányos helyzetű tanulók minden igénybe vehető juttatásról információt kapjanak. 18

19 A szabadidős tevékenységekbe fokozottan vonja be az intézmény a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóit és a sajátos nevelési igényű tanulókat, törekedve kiemelkedő készségeik kibontakoztatására. Az egészségnevelési program Rendelkezünk a közoktatásról szóló törvény 48. (3) értelmében kidolgozott egészségnevelési programmal, melyet az OM által kiadott program alapján kollégáink a helyi viszonyokhoz alkalmazva, az iskola-egészségügyi szolgálattal egyetértésben állítottak össze. Az egyes tantárgyak tanítása során különös hangsúlyt fektetünk a nevelés e fontos területére. Programunk részletesen tartalmazza az egészségneveléssel kapcsolatos feladatok rendszerét. Az egészségnevelési program a pedagógiai program kiegészítése. Környezeti nevelési program Nevelési rendszerünkben különös hangsúlyt kap a környezeti nevelés, hiszen városunk környezeti szennyezettsége az itt található környezetterhelő és egészség-veszélyeztető ipari létesítmények miatt sok veszélyt hordoz magában. Csak úgy élhetünk együtt a veszélyforrásokkal, ha azok csökkentésére felkészítjük tanítványainkat is. Ennek érdekében a városban működő Környezetvédelmi Egyesület segítségét is igénybe vesszük, a vegyipari üzemekkel együtt készítjük fel a környezet védelmére tanítványainkat. A környék természeti kincseinek, értékeinek megőrzése érdekében támogatjuk a civil szervezetek kezdeményezéseit. A közoktatásról szóló törvény 48. (3) értelmében kidolgozott kiegészítő környezeti nevelési programunkat a pedagógiai program részeként használjuk. Minőségirányítási program A nevelő-oktató munka egészére vonatkozó ellenőrzési, értékelési, minőségirányítási programot az évi LXXIX. Törvény 40. (11) bekezdése alapján kidolgozott és a fenntartó által elfogadott, a pedagógiai program mellékletét képező Minőségirányítási program tartalmazza. A Minőségirányítási program tartalmazza az intézményben vezetői feladatokat ellátók és a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szempontjait és az értékelés rendjét is. 19

20 Eszközök és felszerelések jegyzéke A közoktatási törvény és annak végrehajtási rendelete szerint a fenntartóval egyeztetve meghatároztuk azt a minimális eszközrendszert, amellyel oktató-nevelő munkánkhoz rendelkeznünk kell. Ennek alapján folyamatosan gondoskodunk a szükséges eszközök beszerzéséről, munkánk feltételeinek biztosításáról. (A jegyzéket, melynek alapján fejlesztésünket terveztük a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.) Az iskolahasználók együttműködése Pedagógiai munkánk során arra törekszünk, hogy az iskola, a család és a társadalmi környezet különböző nevelési hatásai egységes hatásként érjék tanítványainkat. Ennek érdekében folyamatosan kapcsolatot tartunk a szülőkkel, biztosítva számukra az iskolai munka megismerésének lehetőségét, sőt bekapcsolódásukat olyan területeken, amelyekben ők a szakemberek. A szülőket rendszeresen tájékoztatjuk nevelési programunkról, az általunk képviselt értékrendszerről, ezzel is segítséget nyújtva gyermekeik helyes neveléséhez. Az iskolai oktatás formái: Az intézmény az alapító okiratnak megfelelően egységes középiskola, többcélú közoktatási intézmény (gimnázium és szakközépiskola). Négyosztályos gimnáziumi oktatás A négy évfolyamos rendszerben működő gimnáziumi oktatás-nevelés célja - a közoktatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a 9. évfolyamtól az általános műveltség megalapozása, valamint az érettségi vizsgára, a felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás, valamint a munkába állást elősegítő tevékenység. A gimnázium 11. évfolyamától kezdődően az emelt szintű érettségire felkészítő, illetve segítő elméleti képzés is folyik a szabadon felhasználható órakeret lehetőségein belül. A négyosztályos gimnáziumi oktatásra azokat a nyolcadik osztályt végzett tanulókat várjuk, akik általános iskolai tanulmányi eredményeik alapján felsőfokú tanulmányokra készülnek, illetve az érettségi vizsgát követően egy emelt szintű szakképesítés megszerzését tűzték ki célul. 20

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM 2009. szeptember A CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM NEVELÉSI PROGRAMJA A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium helyzete és aktuális állapota A gimnázium működésének

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja Baja, 2010. BEVEZETŐ Az iskola ünnepélyes megnyitására 1904. február 24-én került sor, a várostól e célra kapott 46 kh-on. Az iskola céljaira

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 1 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Pedagógiai Program 1-1

Pedagógiai Program 1-1 Pedagógiai Program 2013 Lassanként észrevétlenül kedveltessük meg a tudományokat, s neveljünk a kultúrának, az európai civilizációnak egy új, életre való, erőtől és eredetiségtől duzzadó népet hazánk javára

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM Szeged 2014. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 8 1.

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM...

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 1. 1. Kedves Olvasó!... 4 1. 2. Rövid iskolatörténet... 4 1. 3. Intézményünk fő tevékenység-területei az alapító okiratunk alapján... 4 1. 3. 1. Alapvető szakfeladataink:...

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Budapest 2010 Köszöntő 1997 májusában a Hit Gyülekezete egyház megalapította iskolánkat,

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a módosításokkal egybeszerkesztett, a nevelőtestület által 2013. március 22-én elfogadott, az igazgató által jóváhagyott

Részletesebben

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. 2014. szeptember 1-jétől életbe lépő többszörösen módosított,

Részletesebben

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter JA Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter Tartalomjegyzék VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM 1. BEVEZETÉS...3 1.1. EVANGÉLIKUS ISKOLÁNK NEVELÉSI ALAPELVEI, CÉLJAI...3 1.2. HELYZETELEMZÉS...4

Részletesebben

K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a

K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a partnerközpontú intézmény, amely sikeresen kiépítette a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. Intézményi modelljét.

Részletesebben