Pedagógiai program D O R O G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai program D O R O G"

Átírás

1 Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Dorog Otthon tér Dorog Pf.: Fax: Pedagógiai program Összeállította: Tauber Gabriella D O R O G

2 Az évi LXXIX. a közoktatásról szóló törvény, a 11/1994. () MKM rendelet, valamint a kerettantervek kiadásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet alapján átszerkesztett változat. 2

3 Mivel mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit. Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni anynyi, mint élni a lehetőséggel." Paulo Coelho 3

4 Tartalomjegyzék Az intézmény Alapító Okiratában szereplő információk... 6 Az iskola feladata Az iskola bemutatása Az intézmény jelenlegi oktatási szerkezete Az iskola célrendszere Alapozó szakasz feladatai: (9-10. évfolyam) Specializáló szakasz feladatai: (11-12.) évfolyam Szakképző szakasz feladatai: (I/13-14.) évfolyamon érettségi utáni szakképzés moduláris rendszerben A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Közösségfejlesztés Szociális hátrányok enyhítése Az egészségnevelési program Környezeti nevelési program Minőségirányítási program Eszközök és felszerelések jegyzéke Az iskolahasználók együttműködése Az iskolai oktatás formái: Négyosztályos gimnáziumi oktatás A szakközépiskolai képzés Az oktatás jellemzői A helyi tanterv A tanulói jogviszony Az iskola értékelési és vizsgarendszere A magatartás és a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei.. 27 A tanulók jutalmazása Tanulók jutalmazásának elvei és formái Kompetenciamérés Érettségi vizsga Az iskola élet- és munkarendje Helyi tanterv: Az emelt szintű érettségire való felkészítés tantárgyai és óraszámai a gimnázium és szakközépiskola évfolyamán (Kt. 9. par. (5) bek.) Szakképzésben tanított tantárgyak: I/13. évfolyamon A tankönyv választás alapelvei Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység Az iskolahasználók az iskolai közéletben Tanulói részvétel formái: a diákönkormányzat Szülői részvétel formái

5 Pedagógiai program megvalósításának feltételrendszere A tárgyi, infrastrukturális feltételek Szakmai, személyi feltételek Finanszírozási feltételek A pedagógiai program legitimációja A pedagógiai program mellékletei A felvétel rendje Kerettanterv gimnázium évfolyam Kerettanterv szakközépiskola évfolyam Informatika szakmacsoport Internetes alkalmazásfejlesztő szakma OKJ száma:

6 Az intézmény Alapító Okiratában szereplő információk Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Zsigmondy Vilmos Gimnáziuma és Informatikai Szakközépiskolája Alapító okirat AZ INTÉZMÉNY 1. Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Zsigmondy Vilmos Gimnáziuma és Informatikai Szakközépiskolája 2. Rövid neve: Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola 3. Székhelye: 2510 Dorog, Otthon tér Alapításának időpontja: szeptember Fenntartójának neve, címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2800 Tatabánya, Fő tér Alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye: Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2800 Tatabánya, Fő tér Jogszabályban meghatározott közfeladata: nevelési-oktatási intézmény 8. Típusa: többcélú intézmény (gimnázium és szakközépiskola) 9. Szakágazati besorolása: általános középfokú oktatás 10. Tevékenységei: Szakfeladatai december 31-éig: Alap: Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12. évfolyamon) (gyógypedagógiai ellátás) sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi nevelése, oktatása Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-12. évfolyamon) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése, oktatása 6

7 02241 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatása Diáksport ettségire épülő ( évfolyam) nappali rendszerű, OKJ-s szakképzés tássérült tanulók integrált oktatása, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek integrált oktatása ógytestnevelés Kiegészítő: Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő, kisegítő tevékenységek (szakmai vizsgáztatás az informatikai szakmacsoportban) Kisegítő és vállalkozási: nem folytat Szakfeladatai január 1-jétől: Alap: Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 7

8 Kiegészítő: Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Iskolai, diáksport-tevékenység támogatása látássérült tanulók integrált oktatása, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek integrált oktatása Kisegítő és vállalkozási: nem folytat 11. Működési köre: körzeti jellegű, Komárom-Esztergom megye területe 12. Típus szerinti besorolása: A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 13. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és önállóan gazdálkodó, ellátja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézménye gazdasági feladatait is 14. Maximális gyermek-, tanulólétszáma: 435 fő 15. Tagozatainak megnevezése: nappali 16. Évfolyamok száma: középiskolai képzés érettségire épülő szakképzés I/13., II/ Szakmacsoportjainak megnevezése: műszaki szakterület / informatika 18. A megszerezhető szakképesítés megnevezése és OKJ száma: Kifutó képzés: internetes alkalmazásfejlesztő Belépő képzés: informatikai rendszergazda 2012-től Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Közalkalmazotti, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi. IV. törvény az irányadó. 20. Feladatellátást szolgáló vagyona, a vagyon feletti rendelkezés joga: ingatlan: 2510 Dorog, Otthon tér 3. tulajdonos: Dorog Város Önkormányzata ingyenes használatra jogosult: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyonkezelő: az intézmény ingó vagyon: 8

9 tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyonkezelő: az intézmény intézményi leltárak szerinti értékben 21. Vezetőjének kinevezési, megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet alapján pályázat útján határozott időre (5 év) bízza meg. Hatálybalépés ideje: július 1. Záradék: a Szakfeladatai december 31-éig bekezdés december 31-éig hatályos, a Szakfeladatai január 1-jétől bekezdés január 1-jétől hatályos. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Zsigmondy Vilmos Gimnáziuma és Informatikai Szakközépiskolája alapító okiratát a 210/2009. (IX. 24.) számú határozatával hagyta jóvá a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés. 9

10 Az iskola feladata Általános műveltséget megalapozó, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelést és oktatást végző középfokú intézmény, amely felkészít nemzetközi számítástechnikai vizsgára is (ECDL). A gimnáziumi oktatás a négyosztályos tagozaton a 9. évfolyamon kezdődik és a 12. évfolyamon fejeződik be, melynek keretén belül egy általános tantervű és egy emelt szintű nyelvi osztályban folyik az oktatás-nevelés. Négyosztályos felnőttképzés tagozati formában az általános tantervű gimnáziumi esti tagozat évfolyamain. A szakközépiskolai képzés a évfolyamon, érettségi utáni szakképzés a évfolyamon történik az Országos Képzési Jegyzékben számon jegyzett internetes alkalmazásfejlesztő szakmában. az intézmény tanulóinak diákétkezetést, közalkalmazottainak munkahelyi vendéglátást biztosít. Az iskola bemutatása Az 1969-ben - egy növekvő demográfiai hullám idején - alapított gimnázium az elmúlt évek során alapvetően gimnáziumként működött, bár között már szakképzést is folytatott (Óvónői Szakközépiskola). A hetvenes évektől a nyolcvanas évek elejéig német nyelvi tagozatos képzésben is részesülhettek a bennünket választó tanulók. A fakultációs rendszer bevezetését követően a gimnáziumi funkció megtartásával együtt az elméleti, majd a gyakorlati fakultációk jutottak egyre fontosabb szerephez, hozzásegítve tanítványainkat a továbbtanulásra való felkészüléshez, illetve a tovább nem tanuló diákjainkat a munkába álláshoz (szállítási ügyintézői, gépjármű-vezetési ismeretek, gépírás, számítástechnikai alapismeretek). Az informatikai képzés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtését követően alakult ki az informatikai szakközépiskolai képzés, segítve a fiatalok elhelyezkedési lehetőségeit. A dorogi Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola egy kisváros feltételei között működő intézmény, amely 13 tanuló csoportban nappali tagozatos diák számára tudja biztosítani a céljaiban meghatározott oktatási és nevelési lehetőségeket. Az iskola tanulói a város és az egykori dorogi szánmedence településeiről érkeznek, tükrözve a magyar társadalom és a vonzáskörzet szerkezetét. 10

11 Természetes, hogy az évszázados hagyományokkal rendelkező iskolaváros, Esztergom közelsége is meghatározza iskolánk tanulóinak társadalmi összetételét és az ebből adódó pedagógiai feladatokat is. Az ipari körzetként ismert egykori bányász-vidék magán viseli a mai magyar gazdaság minden társadalmi jellemzőjét. A tradíciók is a termelői tevékenységhez, a bányász- és nehézipari örökséghez kötődnek. Mint iskolahasználók az egykori bányászhagyományokra alapozva (ezért vettük fel Zsigmondy Vilmos nevét is), ápoljuk a bányász kulturális örökséget, melyet színesít a környék nemzetiségi összetétele (magyar - szlovák - német) is. Testületünk tudatában van annak, hogy egy középiskolákkal jól ellátott régióban milyen szerepet vállalhat fel. Ennek hangot adott célkitűzéseiben is: nem vállalhatjuk fel az elitképzés feladatát, de nem lehetünk gyermekmegőrző intézmény sem. Ha meg akarunk felelni a magyar és a helyi társadalom igényeinek és a törvényi előírásoknak, akkor sokrétű feladatot kell ellátnunk. Egyszerre és egyforma odaadással kell foglalkoznunk a lemaradókkal és a kiugró képességűekkel, a hátránykezelés és felzárkóztatás mellett fel kell vállalnunk a tehetséggondozást és tehetségmentést is. Fontos feladatunk a folyton változó és esetenként egyre nehezedő élethelyzetek kezelése, a továbbtanulásra és a pályaválasztásra való felkészítés. Mindezeket a feladatokat a tantervek adaptálásakor, az ott szereplő tananyag felépítésében, az időkeretek felosztásában egyaránt figyelembe vettük. A dorogi Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola több mint négy évtizedes hagyományait folytatva igyekszik tanítványait a korszerű általános műveltség birtokába juttatni és a törvényben meghatározott feladatain túl, hozzásegíteni diákjait, hogy minél alaposabb ismeretekre tehessenek szert. Középiskolai éveik alatt minden ismeretet megkapjanak, ami egészséges szellemi és mentálhigiénés fejlődésükhöz szükséges. Ennek érdekében: az iskola valamennyi tanulója igénybe veheti a könyvtári szolgáltatást, annak működési rendjét betartva; minden tanuló díjmentesen használhatja az iskola sportlétesítményeit (sportpályák, tornaterem, kondicionáló terem) szervezett foglalkozások keretén belül; segíti a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulóit; gondoskodik a tanulási kudarcoknak kitett tanulók felzárkóztatásáról; biztosítja tehetséges tanítványainak képességfejlesztését; szociális hátrányok csökkentését segítő programot hirdet annak érdekében, hogy az ismeret mint érték jelenjen meg igényként, a tanulóink többségét kitevő szociálisan hátrányos helyzetűek számára; 11

12 kidolgozta az iskolában folyó oktató-nevelő munka minőségirányítási programját; folyamatosan fejleszti és korszerűsíti a nevelő-oktató munkát segítő eszközés felszerelési állományát; állandóan gondozza a pedagógusok és a szülők egymással való kapcsolatát, és a hatékonyabb oktató-nevelő munka érdekében bevonja a szülőket az iskola mindennapi munkájába; az iskola a rábízott tanulók személyiségének fejlesztésével kapcsolatos feladatokat is ellátja; gondoskodik a tanulói közösség, az iskolaközösség és az osztályközösség polgári társadalom által elvárt erkölcsös fejlesztéséről; az intézmény jogszabályokban meghatározott térítés ellenében valamennyi tanulója számára, az étkeztetési szabályzatban foglaltak alapján, biztosítja a diákétkeztetést ebéd formájában; az önköltséges foglalkozások csoportlétszáma minimum 15 fő kell, hogy legyen; A 14. illetve 16. életévüket betöltött tanulók számára (igény esetén) önköltséges formában KRESZ tanfolyamot szervezünk. Minden iskola életében, így nálunk is fontos szerepet játszanak az iskolai ünnepi alkalmak. Minden tanév ünnepélyes tanévnyitóval kezdődik, melyet a szeptember elsején, az első tanítási napon tartunk. Iskolai megemlékezéseket illetve ünnepélyeket tartunk, melyeknek szervezésében és lebonyolításában az iskola tanárai (tekintet nélkül szakpárosításukra), szóbeli megbízás alapján látják el a felkészüléshez szükséges feladatokat: október 6-án, megemlékezünk az aradi vértanúk kivégzéséről; október 23-án, iskolai ünnepséget tartunk az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján; a halottak napját megelőzően a diákönkormányzat megkoszorúzza Zsigmondy Vilmos sírját a Kerepesi úti temetőben; február 25-én emlékezünk a kommunista diktatúrák áldozataira; március 15-én, az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc tiszteletére tartunk iskolai ünnepélyt; április 11-én József Attila születésnapjáról, a költészet napjáról emlékezünk meg; * 12

13 április 16-án a holokauszt áldozataira emlékezünk; minden évben, a bányásznap alkalmával rendezett városi ünnepségsorozat keretében névadónk dorogi szobránál tartunk koszorúzási ünnepséget, melyet szintén a diákönkormányzat szervez; A tanévzáró ünnepélyt (a tanév rendjében meghatározott érettségi vizsgaidőpontokhoz alkalmazkodva) az arra legalkalmasabb időpontban tartjuk. Hagyományos iskolai ünnepek még: a végzősök szalagavató ünnepélye (november hónap végén), végzős tanítványaink ballagását minden évben az iskola munkatervéhez alkalmazkodva és a 12. osztályosokkal egyeztetve a tantestület határozza meg; Diákönkormányzattal egyetértésben évente egy diáknapot szervezünk március 15-e körül, amikor tanulmányi versenyeket és sportversenyeket tartunk. A szervezésben részt vesznek a szakmai munkaközösségek is. Mint a város egyetlen középiskolájának tanárai, részt veszünk, vagy képviseltetjük magunkat a város ünnepélyein, felkérés esetén hozzájárulunk azok tartalmi és kulturális színvonalának emeléséhez. Továbbra is fontos szerepet tulajdonítunk Dorog testvérvárosának, Wendlingen am Neckar (Németország) középiskoláival kialakított kapcsolatunknak. A több mint tíz éves testvérvárosi kapcsolat teszi lehetővé, hogy 15 tanulónk kétévenként 10 napot tölthet el a testvérváros középiskoláiban, gyarapíthatja ismereteit német nyelvből, és személyes jelenlétével hozzájárulhat a két város kapcsolatának erősítéséhez. E diákcsere keretén belül a Wendlingen-Dorog Baráti Egyesület segítségével kétévenként mi is német diákokat fogadunk intézményünkben. Mivel tanítványaink jelentős része a dorogi általános iskolák tanulóiból kerül ki, fontosnak tartjuk a helyi általános iskolák szakmai programjainak megismerését és saját pedagógiai munkánk bemutatását az általános iskolák pedagógusai és tanulói számára is. 13

14 A "Pro Schola Nostra" Alapítvány működése: Az 1991-ben szülők, az iskola, valamint dorogi vállalatok által létrehozott alapítvány tevékenységével kiemelten támogatja az iskola tanulóinak idegen nyelvi képzését, szabadidős sporttevékenységét és az iskola eszközszükségletének fejlesztését. Támogatja és jutalmazza a legjobb teljesítményű osztályainkat, tanítványainkat, sikeres nyelv-vizsgát tevő diákjainkat. Elősegíti tanítványaink külföldi - az idegen nyelvek jobb megtanulását szolgáló - utazásait, hozzájárul a téli sí-táborok és a nyári vízi táborok költségeihez. Lehetőségeihez mérten támogatja az általános iskolák 7-8. osztályosai körében végzett felvételi előkészítő iskolai munkát is. Az intézmény jelenlegi oktatási szerkezete Évfolyam: Négyosztályos gimnáziumi oktatás: Szakközépiskolai osztály Osztályok száma: I/ OKJ Az iskola célrendszere Az iskola oktatási-nevelési céljai: a Pedagógiai program elkészítésekor és felülvizsgálatakor testületünk egyaránt kiemelt feladatának tartotta az alábbi célok megvalósulását. Tanítványaink többségének munkánk során lehetővé kell tennünk a megfelelő kompetenciák kialakítása mellett: a tanulási, önfejlesztési igény és képesség kialakítását, a továbbtanulásra, pályaválasztásra való felkészítést; a gondolkodási képességek és az értelem fejlesztését; a társadalomtudományos és humán alapműveltséget; a természettudományos, az informatikai és a technikai alapműveltséget; az anyanyelv hibátlan használatát; legalább egy idegen nyelv középszintű elsajátítását; 14

15 a tanulónak embertársaival való érintkezésében az intelligens és udvarias magatartás szabályainak elfogadását, pozitív érzelmi attitűd átvételét; másokkal való együttműködésében a humánum érvényesülését, nevelésében a közösségi szellem és a társas képességek fejlesztését. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni alábbi céljainkat is: önállóságra, mások jogait tiszteletben tartó önérvényesítésre, tisztességes és kulturált magatartásra nevelést; a hátrányos helyzetből fakadó tanulási, fejlődési lemaradás csökkentésére való törekvést; reális önismeret elsajátítását, az önbizalom és a reális önértékelés kialakítását; a kezdeményezőkészség és az alkotóképesség kibontakoztatását; a lakóhely és a tágabb környezet értékeinek megismertetése és védelme, a hazaszeretetre és a hagyományok, a természeti és társadalmi értékek megőrzésére való nevelést; a művészetek iránti fogékonyságra, esztétikai igényességre nevelést; egy második idegen nyelv elsajátításának lehetőségét; a test- és mozgáskultúra fejlesztését, egészséges életmódra nevelést; a mindennapi élethez szükséges praktikus ismeretek és készségek elsajátítását; egyéni és kollektív érdekképviseletre, az állampolgári jogok gyakorlására való felkészülést; szabadidős elfoglaltságok biztosítását. Az oktatási és nevelési célokat a gimnáziumban és a szakközépiskolai képzésben három szakaszra bontva kívánjuk megvalósítani: Alapozó szakasz feladatai: (9-10. évfolyam) a tanulási szokások kialakítása a kommunikációs készségek fejlesztése önismeret, önnevelés elsajátítása önálló életvitel, egészséges, korszerű életmód iránti igény kialakítása az iskolához való kötődés kiépítése, az iskolai hagyományok átörökítése az általános műveltség megalapozása, a művelődési igény felkeltése, felzárkóztatás a speciális készségek fejlesztése az érdeklődési kör bővítése a pályaválasztás előkészítése 15

16 Specializáló szakasz feladatai: (11-12.) évfolyam pályaválasztási felkészítés elméleti és gyakorlati képzéssel, az önálló ismeretszerzés képességének kifejlesztése, az önnevelés, személyiségépítés képességének kifejlesztése, felkészítés a főiskolai, egyetemi továbbtanulásra, az értelmiségi létre, munkába állásra, szakmai továbbtanulásra. Szakképző szakasz feladatai: I/ évfolyamon érettségi utáni szakképzés moduláris rendszerben. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Az iskolában folyó, pedagógiai programunkban és a kerettantervekben meghatározottak szerinti oktató-nevelő munkánkat a tanulók személyiségfejlődését kibontakoztató pedagógiai folyamatnak tartjuk. Tudjuk, hogy a ránk bízott gyermekek, serdülők, ifjak képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése csak a színes, sokoldalú iskolai élet, a komoly munka, a tanulás és a szórakozás helyes egyensúlya és tartalma alapján érhető el. Ennek érdekében nevelői példamutatással ösztönözzük tanítványainkat az önismeret képességének elsajátítására, a társadalmi együttélés alapvető követelményének, az együttműködési készségük kialakítására. Oktató-nevelő munkánk során arra törekszünk, hogy az általunk közvetített értékeket ők is elfogadják, követhetőnek tartsák. Így kialakíthatjuk bennük a polgári életforma iránti igényt, az azzal való azonosulást. Közösségfejlesztés A pedagógiai programban meghatározott célunk az egyén és a társadalom közötti harmonikus kapcsolat megteremtése, vagyis munkánkat a közösségfejlesztés folyamatának tekintjük. Fontosnak tartjuk a színvonalas diákönkormányzati munka kialakítása mellett az iskola tartalmi munkájának alapját képező NAT és a kompetencia alapra helyezett kerettanterv nevelési alapelveinek megfelelően eleget tenni a közösségfejlesztés feladatainak. Legfontosabbnak tartjuk tanítványaink nemzeti azonosságtudatának kialakítását és folyamatos fejlesztését. Ennek érdekében törekednünk kell arra, hogy: 16

17 a hon- és népismeret tantervi anyagai segítsék elő harmonikus kapcsolat kialakítását a természeti és társadalmi környezettel; a tanulók legyenek nyitottak, megértők a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások és a másság iránt, becsüljék azokat; nevelőmunkánk során el kell érnünk, hogy tanítványaink igényeljék azt, hogy részt vehessenek a nemzetközi kapcsolataink ápolásában; a tanulók ügyeljenek közvetlen környezetük értékeinek megőrzésére, törekedjenek azok gyarapítására; munkánk során biztosítanunk kell, hogy tanítványaink szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok kezelése és megoldása terén; törekednünk kell arra, hogy a kommunikációs kultúra középpontjában az önálló ismeretszerzés igénye legyen, az értelmezés és véleményformálás, a vélemény-kifejezése, az érvelés és az önálló vélemény megvédésének képességeivel egyetemben; tanulóink igazodjanak el az új, informatikai-kommunikációs társadalom közegében és kritikai módon használják azt; törekszünk arra, hogy tanítványaink a beteg, a sérült és fogyatékos emberek iránt elfogadó és segítőkész magatartást tanúsítsanak. Szociális hátrányok enyhítése Iskolánk négy évtizedes fennállása alatt a mindenkori testület mindig fontos feladatának tekintette a tudás megszerzésében hátrányos társadalmi helyzetű tanulók problémáinak kezelését. Ezzel a munkával részben szociális jellegű munkát is felvállalt. Egyetértve a törvényalkotók szándékával, továbbra is nagy gondot fordítunk e feladatra. Munkánk során felmérjük a szociális hátrányokkal küzdő fiatalokat, problémáik megismerése után egyénre szabottan foglalkozunk velük. Ilyen foglalkozási formák intézményünkben: a felzárkóztató és kompetenciafejlesztő programok, drog- és bűnmegelőzési programok; nevelés az egészséges életmódra, az osztályfőnökök pályaorientációs tevékenysége; osztályfőnöki felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről a szülői értekezleteken és fogadóórákon; a helyi, regionális és országos támogatások megszerzésének ösztönzése; a különösen hátrányos helyzetű tanulók ösztönzése arra, hogy az iskola által nyújtott szolgáltatásokat vegyék igénybe (étkeztetés); szoros együttműködés a városban működő szakszolgáltató intézményekkel; 17

18 a tankönyvtámogatás elveit és mértékét meghatározzák az érvényes törvényi előírások, és az iskola tankönyvellátási szabályzata; a támogatásra szoruló tanulókat alapítványunk támogatásával segítjük, hogy tanulmányi táborokban tölthessék szabadidejük egy részét. A konkrét célok meghatározása: A beiratkozásnál, felvételinél: az oktatásba való bekapcsolódásnál nem teszünk különbséget a jelentkező tanulók között semmilyen tekintetben. A felvétel alapja a mindenkor érvényes felvételi követelményrendszer által előírt feltétel megléte. Ugyanolyan esélyt adunk a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak, mint a többieknek. A tanításban, ismeretközvetítésben: az ismeretközlésben és tanításban a tanulók azonos jogok alapján részesülnek. A tanulócsoportok beosztásánál sincs semmilyen megkülönböztetés. A gyerekek / tanulók egyéni fejlesztésében: a tehetségesekkel, illetve lemaradó tanulókkal való foglalkozás alapja a tanuló rátermettsége, képességei illetve a rászorultsága és nem egyéb szempontok. Az értékelés gyakorlatában: a pedagógiai programban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazottak alapján járunk el. Tanulói előmenetelben: a pedagógiai program előírása alapján. A fegyelmezés, büntetés gyakorlatában: a házirend szabályai mindenkire egyformán vonatkoznak, tanárra és diákra egyaránt. A tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében: kerettantervre alapuló, kompetencia alapú oktatás folyik. A továbbtanulásban, pályaorientációban: a megfelelő pályaválasztásban minden tanuló segítése az osztályfőnökök feladata. A humánerőforrás-fejlesztésben: pedagógusok szakmai továbbképzésében figyelembe vesszük az egyéni igényeket és azokat az iskolai szükségletek összehangolásával, az érettségi követelmények teljesítése érdekében tervezzük meg. A partnerség-építésben és kapcsolattartásban: a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és társadalmi környezettel: az intézmény szoros kapcsolattartással gondoskodjon a szülőkkel való együttműködésről. A szülői értekezleteken és fogadóórákon kívül is és jelzőrendszeri tagként a családvédőkkel is. Az intézmény gondoskodik arról, hogy a hátrányos helyzetű tanulók minden igénybe vehető juttatásról információt kapjanak. 18

19 A szabadidős tevékenységekbe fokozottan vonja be az intézmény a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóit és a sajátos nevelési igényű tanulókat, törekedve kiemelkedő készségeik kibontakoztatására. Az egészségnevelési program Rendelkezünk a közoktatásról szóló törvény 48. (3) értelmében kidolgozott egészségnevelési programmal, melyet az OM által kiadott program alapján kollégáink a helyi viszonyokhoz alkalmazva, az iskola-egészségügyi szolgálattal egyetértésben állítottak össze. Az egyes tantárgyak tanítása során különös hangsúlyt fektetünk a nevelés e fontos területére. Programunk részletesen tartalmazza az egészségneveléssel kapcsolatos feladatok rendszerét. Az egészségnevelési program a pedagógiai program kiegészítése. Környezeti nevelési program Nevelési rendszerünkben különös hangsúlyt kap a környezeti nevelés, hiszen városunk környezeti szennyezettsége az itt található környezetterhelő és egészség-veszélyeztető ipari létesítmények miatt sok veszélyt hordoz magában. Csak úgy élhetünk együtt a veszélyforrásokkal, ha azok csökkentésére felkészítjük tanítványainkat is. Ennek érdekében a városban működő Környezetvédelmi Egyesület segítségét is igénybe vesszük, a vegyipari üzemekkel együtt készítjük fel a környezet védelmére tanítványainkat. A környék természeti kincseinek, értékeinek megőrzése érdekében támogatjuk a civil szervezetek kezdeményezéseit. A közoktatásról szóló törvény 48. (3) értelmében kidolgozott kiegészítő környezeti nevelési programunkat a pedagógiai program részeként használjuk. Minőségirányítási program A nevelő-oktató munka egészére vonatkozó ellenőrzési, értékelési, minőségirányítási programot az évi LXXIX. Törvény 40. (11) bekezdése alapján kidolgozott és a fenntartó által elfogadott, a pedagógiai program mellékletét képező Minőségirányítási program tartalmazza. A Minőségirányítási program tartalmazza az intézményben vezetői feladatokat ellátók és a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szempontjait és az értékelés rendjét is. 19

20 Eszközök és felszerelések jegyzéke A közoktatási törvény és annak végrehajtási rendelete szerint a fenntartóval egyeztetve meghatároztuk azt a minimális eszközrendszert, amellyel oktató-nevelő munkánkhoz rendelkeznünk kell. Ennek alapján folyamatosan gondoskodunk a szükséges eszközök beszerzéséről, munkánk feltételeinek biztosításáról. (A jegyzéket, melynek alapján fejlesztésünket terveztük a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.) Az iskolahasználók együttműködése Pedagógiai munkánk során arra törekszünk, hogy az iskola, a család és a társadalmi környezet különböző nevelési hatásai egységes hatásként érjék tanítványainkat. Ennek érdekében folyamatosan kapcsolatot tartunk a szülőkkel, biztosítva számukra az iskolai munka megismerésének lehetőségét, sőt bekapcsolódásukat olyan területeken, amelyekben ők a szakemberek. A szülőket rendszeresen tájékoztatjuk nevelési programunkról, az általunk képviselt értékrendszerről, ezzel is segítséget nyújtva gyermekeik helyes neveléséhez. Az iskolai oktatás formái: Az intézmény az alapító okiratnak megfelelően egységes középiskola, többcélú közoktatási intézmény (gimnázium és szakközépiskola). Négyosztályos gimnáziumi oktatás A négy évfolyamos rendszerben működő gimnáziumi oktatás-nevelés célja - a közoktatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a 9. évfolyamtól az általános műveltség megalapozása, valamint az érettségi vizsgára, a felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás, valamint a munkába állást elősegítő tevékenység. A gimnázium 11. évfolyamától kezdődően az emelt szintű érettségire felkészítő, illetve segítő elméleti képzés is folyik a szabadon felhasználható órakeret lehetőségein belül. A négyosztályos gimnáziumi oktatásra azokat a nyolcadik osztályt végzett tanulókat várjuk, akik általános iskolai tanulmányi eredményeik alapján felsőfokú tanulmányokra készülnek, illetve az érettségi vizsgát követően egy emelt szintű szakképesítés megszerzését tűzték ki célul. 20

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító:

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító: 1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Alapító okirata OM azonosító: 031202 Sorszám: B/76. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Medgyessy Ferenc Gimnázium és

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 22. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy Sándor

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a és az államháztartásról szóló

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 14. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Öveges József Szakképző

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Rövid és rövidített neve: Megyervárosi Iskola Székhelye: 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. Az intézmény

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

151/2011. (VIII. 16.) MÖK

151/2011. (VIII. 16.) MÖK 151/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2010.(II.11.)

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁS 2016. AUGUSZTUS 5. BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ Iskolarendszerű felnőttoktatás (nem felsőfokú szakképzés!) A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 17. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Bánki Donát Szakképző

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat Intézményi struktúra változtatása a Baranya Megyei Önkormányzat Komló székhelyen fenntartott közoktatási intézményeiben 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21. SZÁMÚ MELLÉKLET ISKOLÁNKBAN AZ INGYENESEN IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2006./II. 15./ rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2010. JAVASLAT Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere 1. Az ellenőrzés Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere Nevelő-oktató munkánk fontos feladatának tekintjük a tanulók tanulmányi munkájának, iskolai teljesítményének folyamatos ellenőrzését és értékelését.

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 11 sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Thuri György Gimnázium,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102.

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102. Alapító Okirat A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 1997. július 31-i, többször módosított Alapító Okirata a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben