Képfeldolgozási célú oktató-fejlesztõ rendszer

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Képfeldolgozási célú oktató-fejlesztõ rendszer"

Átírás

1 Képfeldolgozási célú oktató-fejlesztõ rendszer Hegedüs Gy. Csaba PICTRON Számítás- és Videótechnikai Kft., 1114 Budapest Bartók Béla út 7. Tel: , Fax: Abstract. After a short summary about the general requirements, a brief description of the TULIP (Tutorial for Image Processing) educational system is presented. This is an existing ready-to-market product developed by PICTRON Ltd., that has many beneficial features but that has also strong limitations. In the second part of this presentation, a currently launched project is sketched, with its aims and expectations. In the CERVIP project, one of the basic ideas of the targeted image processing system is, that its behaviour and user interface can be configured for the concrete application. If the system is configured for educational purposes, the user can build up complex processes from the elementary functional units, can set interactively their parameters and can analyse the created system. Comparing with TULIP, this is a step ahead: not only the basic level operations, but the combined structures - in their entirety - can also be examined. This way, a skill of solving the real image processing problems can be gained more directly. Bevezetés A PICTRON Kft. fõ tevékenységi köre képfeldolgozási célú rendszerek fejlesztése, valamint - a szükséges speciális eszközökkel együtt - kulcsrakész rendszerek forgalmazása. A céget olyan szakemberek alapították, akik e területen 15 éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek, s a magas színvonalú fejlesztés mellett kezdettõl fogva részt vettek e terület tudományos életében, a késõbbiekben pedig (a Budapesti Müszaki Egyetem Mérnöktovábbképzõ tagozatán) oktatásában is. A több éves oktatási tevékenységet mintegy törvényszerüen követte az elsõ olyan hazai fejlesztésü számítógépes oktatórendszer elkészítése, mellyel a képfeldolgozási ismereteket önállóan lehet elsajátítani. Jelen elõadás - az oktatórendszerekkel kapcsolatos elvárások megfogalmazása után - röviden ismerteti a TULIP (Tutorial for Digital Image Processing) rendszert. Az elõadás második része egy induló projekt fõbb célkitûzéseit ismerteti. A tervezett CERVIP (Configurable Environment for Robust Vision in Industrial Processes) rendszer legalapvetõbb tulajdonsága az, hogy mind a mûködése, mind pedig kezelése az adott feladathoz 'igazítható' (konfigurálható). Az oktatási célra konfigurált rendszerrel a felhasználó összetett folyamatokat építhet fel a beépített funkcionális elemek összekapcsolásával, s elemezheti az egyes paraméterek változtatásának teljes rendszerre gyakorolt hatását. Ezáltal az eddigieknél könnyebben sajátíthatja el a gyakorlati képfeldolgozási feladatok megoldásának készségét. Mit várunk a számítógépes oktatórendszerektõl? A tanítás-tanulás célja információátvitel: a rendszerezett ismeretek (tananyag) közlése, felfogása (dekódolása), megértése és megtanulása. E folyamat hatásossága adaptivitással (a

2 tanulóhoz való igazodással), valamint pozitív visszacsatolással (pl. számonkéréssel, teszteléssel) növelhetõ. Általánosságban, a számítógépre alapozott oktatórendszertõl a következõ feladatok megoldását várjuk el: a) szolgáljon információforrásként, b) közvetítsen ismereteket (azaz: legyen médium), c) ellenõrizzen, értékeljen, d) irányítsa a tanulási folyamatot, e) gondoskodjon gyakorlásról, gyakoroltatásról ben, az elsõ hazai képfeldolgozási célú oktatórendszer fejlesztésének indításakor a felsoroltak közül csak az a), b) és e) pontbeli elvárások teljesítését tûztük ki célul. A következõ pontban röviden ismertetjük a sikeresen lezárult fejlesztés - azóta számos felsõoktatási intézményben használt - eredményét. TULIP képfeldolgozási célú oktatórendszer A többéves fejlesztés eredményeként létrejött rendszer fõbb jellemzõi a következõk: Ismeretanyaga: kb. 300 képernyõoldalon a képfeldolgozással kapcsolatos alapismeretek, a következõ témakörök szerinti csoportosításban: Az emberi látás A képfeldolgozás eszközei Digitális képalkotás Képjavítás Geometriai korrekció Szegmentálás Osztályozás Képkódolás és tömörítés Mozgókép Képhelyreállítás vetületekbõl (A szöveges ismeretanyagot magyarázó ábrák, valamint valódiszínes tónusos képek teszik érthetõbbé. A CorelDraw programmal készített vektoros rajzok igen kis helyet foglalnak, így a teljes rendszer 5 MByte-nál kevesebb helyet igényel.)

3 Ismeretközlés módja: a WinHelp rendszerprogramra épülõ (annak mûködését a Windows környezet nyújtotta lehetõségekkel módosító) kezelõprogrammal. Röviden összefoglalva: az ismeretanyaghoz tartalomjegyzék tartozik; az egyes oldalak közt elõre-hátra lehet lapozni; a kívánt oldalakhoz könyvjelzõt lehet rendelni és megjegyzéseket is lehet fûzni; a kulcsszavakhoz kiegészítõ magyarázat kérhetõ; az un. hipertext szervezés lehetõvé teszi a témakörök közti ugrásokat. Gyakorlás: a rendszer a következõ megnevezésû gyakorlatokat tartalmazza: Átszínezés Digitalizálási paraméterek Dithering Egyképes mûveletek Geometriai felbontás Geometriai korrekció Gradációs felbontás Hisztogram Kétképes mûveletek Konvolúció Laplace Medián

4 Osztályozás Profil Sobel Színrendszerek Ujramintavételezés Zajszûrés A gyakorlatok közös jellemzõje, hogy bemeneti képként.tif,.pcx illetve.mmp formátumú kép, tesztkép, a legutolsó mûvelet eredményképe, illetve - digitalizálókártyával rendelkezõ konfiguráción (ld. lejjebb) - a videojelforrásról digitalizált kép használható. A képek színesek ill. fekete-fehér, vagy akár vonalas ábrák egyaránt lehetnek. A mûveletek eredménye.tif illetve.pcx formátumban elmenthetõ. Gyakorlatok elérése: a gyakorlatok az ismeretanyag megfelelõ részénél közvetlenül indíthatók, de összefoglaló táblázatból, valamint külön programból is használhatóak. Eszközök: a szokványos eszközökön (IBM-PC VGA monitorral, Windows 3.x környezethez szükséges kiépítéssel) kívül opcionálisan video-digitalizáló kártya is használható. Ezzel a külsõ video-jelforrás (TV-kamera, képmagnetofon) által szolgáltatott analóg kép a

5 A TULIP rendszer hiányosságai számítógéppel kezelhetõ adatokká alakítható, s pl. a VGA monitor kijelölt ablakában közvetlenül és folyamatosan megjeleníthetõ. Használható pl. az ADDA cég AVER2000 típusú kártyája. A VGA megjelenítõ 640x480 képpontos geometriai felbontás mellett tetszõleges színfelbontású lehet - megfelelõ kártyával a képek megjelenítése valódiszínes. A hatékony mûködéshez legalább 386DX33MHz gépre van szükség, mely legalább 2MByte operatív memóriával rendelkezik. A TULIP oktatórendszer eredeti fejlesztési célkitûzései közt nem szerepelt az ellenõrzés, irányítás és értékelés. Igy a rendszer abban a értelemben nem interaktív, hogy a felhasználó egyéni képességei és teljesítménye nem befolyásolják a mûködését. Az ismeretanyag bõvítése mellett annak korszerûsítése is fontos lenne - a fejlesztés lezárása óta a módszerek, alkalmazási területek és eszközök egyaránt sokat fejlõdtek. A gyakorlatokkal kapcsolatos legjelentõsebb korlátot az egy-egy funkcióra koncentráló tárgyalásmód jelenti. Hiányzik az összetettség, ami a konstrukciós készség fejlesztését - s ezzel a gyakorlati problémák megoldását - segítené elõ. A következõ pontban vázolt projekt ebben az irányban jelent elõrelépést. CERVIP projekt A következõkben egy olyan nemzetközi projektrõl lesz szó, mely 1995 februárban indult, és amely jelenleg a rendszerterv és propotípus készítésének fázisában van. A CERVIP (Configurable Environment for Robust Vision in Industrial Processes) rendszer COPERNICUS támogatással készülõ, kifejezetten képfeldolgozási feladatok megoldására alkalmas szimulátor-debugger-alkalmazásgenerátor lesz. A rendszer Windows95 környezetben fog mûködni, kifejlesztése Visual C++ V2.0 nyelven történik. A fejlesztésben egy angol (Sheffield University, Dept. of Electronics and Electrical Engineering), két magyar (Pictron Kft. és ASK Kft.) és egy román (Megasys Srl.) partner vesz részt. A kifejlesztendõ rendszer három fõ célkitûzésnek kell, hogy megfeleljen: Mint fejlesztõeszköz, legyen alkalmas - funkcionális modulok kifejlesztésére, - összetett feladatokat megoldó célrendszerek felépítésére (a szerkezeti és mûködési jellemzõket rögzítõ MAKRO-k készítésével), - a teljes rendszer tesztelésére (mûködés, sebesség), - optimalizálásra, - felhasználói felület kialakítására. (A szokásos fejlesztõeszközök nem illeszkednek a képfeldolgozási feladatok sajátos adatszerkezeteihez és mûveleteihez - a CERVIP elsõsorban e téren jelent majd továbblépést. ) Mint ipari alkalmazás, - a kívánt felhasználói felülettel illeszkedjen az adott feladat jellegéhez, - biztosítsa - szükség esetén kiegészítõ hardver elemek felhasználásával -

6 a megfelelõ feldolgozási sebességet. (A fõ elõny abban jelentkezik, hogy a kívánt rendszer nagyon megbízható, sokszorosan tesztelt építõelemekbõl készülhet, a szokásosnál jóval kisebb fejlesztési ráfordítással. Az esetleges utólagos módosítások nem igényelnek aránytalanul nagy erõfeszítést.) Mint oktatási segédlet, tegye lehetõvé - a funkcionális egységekbõl való építkezést, - a felépített rendszer mûködésének elemzését, - összefüggések vizsgálatát (pl.: paraméterektõl való függés, bemenõ kép zajosságától való függés, algoritmusválasztás hatása), - eredmények dokumentálását. (Az oktatási segédlet a fejlesztõeszköz speciális, szûkített változata.) A célkitûzések értelmében a CERVIP nem kifejezetten oktatórendszernek készül, hiszen nemcsak a bevezetõben említett értékelési, ellenõrzési és irányítási funkciók hiányoznak belõle, de ismeretközlésben is csak a beépített funkcionális elemekre és a kezeléssel kapcsolatos rövid összefoglalókra szorítkozik. A TULIP rendszerhez képest azonban jelentõs elõnyökkel is rendelkezik: nyílt - azaz újabb elemekkel bõvíthetõ - és a gyakorlatban elõforduló problémák megoldását oktatja. Használata ezért elsõsorban azok számára hasznos, akik az alapfokú képfeldolgozási ismereteket már elsajátították, s továbblépésként konkrét szakterület feladatainak megoldásában akarnak tapasztalatot szerezni. Irodalom Brückner H. (1978): Számítógépek az oktatásban, számítógépes oktatás. KSH, Budapest, Hámori M. (1983): Tanulás és tanítás számítógéppel. Tankönyvkiadó, Budapest, Szücs P. (1986): Személyi számítógépek az oktatásban. OMIKK, Budapest, Álló G., Hegedüs Gy. Cs., Kelemen D., Szabó J. (1989): A digitális képfeldolgozás alapproblémái. Akadémiai kiadó, Budapest, Cs. Hegedüs (1993): CADI: Computer Assisted educational package for Digital Image Processing. In: Computer Analysis of Images and Patterns 5th International Conference, CAIP'93 (September 1993, Budapest, Hungary) Lecture Notes in Computer Science 719. Berlin Springer 1993, pp Cs.Hegedüs (1994): Feasibility Study for Developing a Simulator of a Pipelined Image Processing Engine for Research and Real Time Industrial Applications. Final PHARE ACCORD Report, and University of Sheffield, Dept. of Electronic & Electrical Engineering, Electronic Systems Group Memorandum 94/1 (1994) P.Rockett (1994): CERVIP: A Configurable Environment for Robust Vision in Industrial Processes. #01263 COPERNICUS project. University of Sheffield, Dept of Electronic & Electrical Engineering, 17 October 1994

OKTATÁSI INFORMATIKAI STRATÉGIA

OKTATÁSI INFORMATIKAI STRATÉGIA Informatikai Főosztály OKTATÁSI INFORMATIKAI STRATÉGIA OM Informatikai Főosztály Budapest, 2004. március 26. TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 POLITIKAI ÉS GAZDASÁGI KÖRNYEZET... 8 2. BEHATÁROLÁS...

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN FELKÉSZÜLÉS A SZOLGÁLTATÓ ÁLLAM ÚJ TECHNOLÓGIÁINAK BEFOGADÁ- SÁRA, ALKALMAZÁSÁRA (E-LEARNING,

Részletesebben

XIII/1. É Volume ÉVFOLYAM G E O M BARSI Á PAPP G , BÁNYAI L, ZÁVOTI J, Guest Editor. Editors 1419-6492 HU ISSN 9400 SOP SZERKESZTŐK PRON, CSATKAI U

XIII/1. É Volume ÉVFOLYAM G E O M BARSI Á PAPP G , BÁNYAI L, ZÁVOTI J, Guest Editor. Editors 1419-6492 HU ISSN 9400 SOP SZERKESZTŐK PRON, CSATKAI U É Volume ÉVFOLYAM XIII/1 2010 G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K P u b l i c a t i o n s i n G e o m a t i c s VENDÉGSZERKESZTŐ Guest Editor SZERKESZTŐK Editors BARSI Á ZÁVOTI J,, BÁNYAI L, PAPP

Részletesebben

Előtérbe kerül a munka problémamegoldó folyamat jellege. Számolni kell még egy ideig a hagyományos rutinmunka párhuzamos továbbélésével

Előtérbe kerül a munka problémamegoldó folyamat jellege. Számolni kell még egy ideig a hagyományos rutinmunka párhuzamos továbbélésével Molnár György: Az IKT-val támogatott tanulási környezet követelményei... 257 Képzők képzése Molnár György Az IKT-val támogatott tanulási környezet követelményei és fejlesztési lehetőségei A cikk bemutatja

Részletesebben

A FLEXIFORCE HUNGARY KFT. TERMELÉS- TERVEZÉSI FELADATÁNAK MODELLEZÉSE ÉS HEURISZTIKUS MEGOLDÁSA

A FLEXIFORCE HUNGARY KFT. TERMELÉS- TERVEZÉSI FELADATÁNAK MODELLEZÉSE ÉS HEURISZTIKUS MEGOLDÁSA Multidiszciplináris tudományok, 3. kötet. (2013) sz. pp. 305-316. A FLEXIFORCE HUNGARY KFT. TERMELÉS- TERVEZÉSI FELADATÁNAK MODELLEZÉSE ÉS HEURISZTIKUS MEGOLDÁSA Hadházy Péter BSc hallgató, Miskolci Egyetem,

Részletesebben

CLICK ON ... Termékismertető. Folyamat és dokumentumkezelő rendszer

CLICK ON ... Termékismertető. Folyamat és dokumentumkezelő rendszer Termékismertető Folyamat és dokumentumkezelő rendszer 1 Product Information V11.0 1997-2011 folyamat és dokumentumkezelő Click On Kft www.click-on.hu info@click-on.hu xflower@click-on.hu ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Térinformatikai ismeretek 2.

Térinformatikai ismeretek 2. Térinformatikai ismeretek 2. A térinformatikai rendszer és Márkus, Béla Térinformatikai ismeretek 2. : A térinformatikai rendszer és Márkus, Béla Lektor : Detrekői, Ákos Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ Témavezető: Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatikai

Részletesebben

Funkciópont elemzés a gyakorlatban. Molnár Bálint PhD, egyetemi docens, BKÁE

Funkciópont elemzés a gyakorlatban. Molnár Bálint PhD, egyetemi docens, BKÁE Funkciópont elemzés a gyakorlatban Molnár Bálint PhD, egyetemi docens, BKÁE MTA Információtechnológiai Alapítvány 2003 Tartalomjegyzék 1 FUNKCIÓPONT ELEMZÉS 6 1.1 MIÉRT HASZNÁLJUK A FUNKCIÓPONT ELEMZÉST...

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV a 6. évfolyam számára. Előszó

INFORMATIKA HELYI TANTERV a 6. évfolyam számára. Előszó INFORMATIKA HELYI TANTERV a 6. évfolyam számára Előszó A MOZAIK Kiadó informatika tankönyvcsaládja tartalmában és megjelenésében 16 éve igyekszik nemcsak követni, hanem élen is járni a hazai informatika

Részletesebben

SSADM. Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer

SSADM. Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer SSADM Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer MTA Információtechnológiai Alapítvány 1993 Készült a brit kormány informatikai központja által megszerzett engedély alapján az "SSADM Version 4

Részletesebben

A Virtuális Valóság, mint új technológia és annak felhasználása a pszichológiában

A Virtuális Valóság, mint új technológia és annak felhasználása a pszichológiában A Virtuális Valóság, mint új technológia és annak felhasználása a pszichológiában Sikné Lányi Cecília, Veszprémi Egyetem Simon Lajos, Simon Viktória, Semmelweis Egyetem Budapest, Pszichiátriai és Pszichoterápiás

Részletesebben

Információ- technológia

Információ- technológia Dr. Niklasz László Zalaba Piroska Információ- technológia Nyugat-Magyarországi Egyetem Földmérési és Földrendezoi Foiskolai Kar Székesfehérvár, 2000. Staff Development in Land Administration Tempus Institution

Részletesebben

Gyógyszeripari minőségrendszerek és informatikai támogatásuk

Gyógyszeripari minőségrendszerek és informatikai támogatásuk BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Süllerné Faigl Zsófia Gyógyszeripari minőségrendszerek és informatikai támogatásuk Doktori értekezés Témavezetők: Dr. Szabó Gábor Csaba, egyetemi docens BME

Részletesebben

Elérendő célok...128 5.2.2. A VIR bevezetése és életciklusa...128 5.2.3. Kontrolling támogatása...129 5.2.4. Üzleti intelligencia és szakértői

Elérendő célok...128 5.2.2. A VIR bevezetése és életciklusa...128 5.2.3. Kontrolling támogatása...129 5.2.4. Üzleti intelligencia és szakértői Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 Ábrák jegyzéke...6 Táblázatok jegyzéke...7 Előszó...8 1. Bevezető...10 1.1. A korszerű vállalatirányítás eszközei...10 1.2. A könyv felépítése...11 1.3. Az információs

Részletesebben

jármûve A jövô www.jret.sze.hu I www.ejjt.bme.hu Innovatív gyártástechnológiák Komputertomográf az iparban Sikeres kutatási projektek

jármûve A jövô www.jret.sze.hu I www.ejjt.bme.hu Innovatív gyártástechnológiák Komputertomográf az iparban Sikeres kutatási projektek jármûve A jövô A Magyar Jármûipar Tudományos Lapja 2010 3I4 www.jret.sze.hu I www.ejjt.bme.hu Sikeres kutatási projektek Komputertomográf az iparban Innovatív gyártástechnológiák Hajtásláncoptimálás KorszerÛ

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola. Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola. Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola Michelberger Pál Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése Doktori (PhD) értekezés Témavezetõ: Dr. Munk

Részletesebben

A GRAFIKUS HARDVEREN (GPGPU) IMPLEMENTÁLT ALKALMAZÁSOK SEBEZHETŐSÉGEI

A GRAFIKUS HARDVEREN (GPGPU) IMPLEMENTÁLT ALKALMAZÁSOK SEBEZHETŐSÉGEI IX. Évfolyam 1. szám - 2014. március Sergyán Szabolcs Szénási Sándor - Vámossy Zoltán sergyan.szabolcs@nik.uni-obuda.hu - szenasi.sandor@nik.uni-obuda.hu - vamossy.zoltan@nik.uni-obuda.hu A GRAFIKUS HARDVEREN

Részletesebben

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez 2004. február Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatók. Módszertan az informatikai

Részletesebben

Informatika tantárgyi program

Informatika tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Informatika tantárgyi program 2010. Tartalom BEVEZETÉS 1 A tantárgy tanításának céljai és feladatai 1 Az informatika tanításának intézményi

Részletesebben

A Szemantikus Háló az oktatásban: a multimédia annotációs eszközök új nemzedéke. Paksi Attila és Kárpáti Andrea

A Szemantikus Háló az oktatásban: a multimédia annotációs eszközök új nemzedéke. Paksi Attila és Kárpáti Andrea A Szemantikus Háló az oktatásban: a multimédia annotációs eszközök új nemzedéke Paksi Attila és Kárpáti Andrea Eötvös Loránd Tudományegyetem, Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ Bevezetés

Részletesebben

Az atipikus oktatási módszerek

Az atipikus oktatási módszerek Dr. Kadocsa László Az atipikus oktatási módszerek Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben

Informatikai beruházások értékelése

Informatikai beruházások értékelése Informatikai beruházások értékelése Rózsa Tünde Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék, Debrecen rozsa@agr.unideb.hu ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

BIZTONSÁGI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÉRTÉKELÉSE

BIZTONSÁGI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÉRTÉKELÉSE X. Évfolyam 1. szám - 2015. március MESICS Zoltán KÁTAI-URBÁN Lajos zoltan.mesics@uni-nke.hu lajos.katai@uni-nke.hu BIZTONSÁGI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÉRTÉKELÉSE Absztrakt Az iparbiztonsági hatóság felügyeletet

Részletesebben

CONTENTS TARTALOM. Decoration

CONTENTS TARTALOM. Decoration TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK A magyar oktatás előtt álló kihívások Sipos János Minőség és felsőoktatás Mang Béla A kreditrendszer bevezetése ahogyan hallgatóink és oktatóink

Részletesebben

KÖNYVTÁRI FIGYELõ 2013/3 23. (59.) ÉVFOLYAM, 2013. 3. SZÁM

KÖNYVTÁRI FIGYELõ 2013/3 23. (59.) ÉVFOLYAM, 2013. 3. SZÁM KÖNYVTÁRI FIGYELõ 2013/3 23. (59.) ÉVFOLYAM, 2013. 3. SZÁM FELELŐS SZERKESZTŐ: Kovács Katalin SZERKESZTŐK: Kovács Katalin (Tanulmányok, Kitekintés, Könyvszemle), Feimer Ágnes (Külföldi folyóirat-figyelő)

Részletesebben

Az egyetemi könyvtárak referensz szolgáltatásai: kihívások és lehetőségek

Az egyetemi könyvtárak referensz szolgáltatásai: kihívások és lehetőségek Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 186-200. o. Az egyetemi könyvtárak referensz szolgáltatásai: kihívások és lehetőségek Kovács Kármen 1 Tanulmányomban

Részletesebben

INFORMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc

INFORMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 INFORMATIKA 5-8. évfolyam Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

Szent István Egyetem. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Szent István Egyetem. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Szent István Egyetem DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A MAGYAR KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS MAGATARTÁS-VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FELSŐVEZETŐK INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSI SZOKÁSAIRA

Részletesebben