VIRTUÁLIS VALÓSÁG SEGÍTSÉG A TÉR- ÉS MÉLYSÉGÉSZLELÉSHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VIRTUÁLIS VALÓSÁG SEGÍTSÉG A TÉR- ÉS MÉLYSÉGÉSZLELÉSHEZ"

Átírás

1 VIRTUÁLIS VALÓSÁG SEGÍTSÉG A TÉR- ÉS MÉLYSÉGÉSZLELÉSHEZ VIRTUAL REALITY FOR HELPING THE PERCEPTION OF SPACE AND DEPTH Buday Endre, Teleki Blanka Gimnázium Sikné Dr. Lányi Cecília, Veszprémi Egyetem 1. Bevezetés A megfelelő térlátás nem csak bizonyos foglalkozásokhoz nélkülözhetetlen, de a mindennapi életben is nagyon fontos. Többek között szükséges a világ megismeréséhez, és a benne való tájékozódáshoz is. A legtöbb szerző azon a véleményen van, hogy a tér- és mélységészlelés az életünk első éve alatt fejleszthető, és a gyermekkorban való fejleszthetőséget a gyakorlat is alátámasztja. Vizsgálatunkban arra a kérdésre kerestük a választ, hogy fejleszthető-e a térlátás virtuális valóságon alapuló képességfejlesztő program segítségével? Ha a válasz igen, akkor milyen mértékű lehet a javulás? A tesztünkben 139 középiskolás tanuló vett részt két iskolából. Először hagyományos, papír alapú tesztet kellett megoldaniuk, majd minden egyes tanulócsoportnak körülbelül a fele gyakorolhatott egy virtuális valóság programmal [1], [2]. Ez a program többek között a papíros tesztfeladatokhoz hasonló feladatokat tartalmaz, azok animációval egybekötött helyes megoldásaival együtt. A gyakorlás után a papír alapú tesztfeladatokat újból meg kellett oldani, azon tanulóknak is, akik gyakoroltak a virtuális valóság programmal, és azoknak is, akik csak a papír alapú tesztet használták. Ezután az eredményeket összehasonlítottuk az első teszt eredményeivel. 2. A papír alapú teszt Az eredeti papír alapú tesztfeladatokat Kárpáti Andrea, Séra László és Gulyás János állította össze az Eötvös Loránd Tudományegyetemen [3]. Ezekből kiindulva, olyan feladatokat dolgoztunk ki, amelyek összhangban vannak a fent említett számítógépes program feladataival. A feladatokat két képességfaktor alapján csoportosíthatjuk, ekképpen két részképességet feltételezünk. Ezeket felismerésnek, illetve manipulációnak nevezhetjük Eliot kifejezéseivel [4]. Ő alkalmazta ugyanis ezeket az elnevezéseket az általa használt tesztek csoportosítására. A tapasztalatunknak megfelelően ezek a kifejezések nem csak a tesztek közti különbségeket írják le nagyon világosan, hanem a megoldásukhoz szükséges részképességeket is. A vizsgálatunkban alkalmazott feladatok további típusokba sorolhatók be: vetületképzés, rekonstrukció, szerkezetlátás, alakzatok képzeleti transzformációja, és dinamikalátás.

2 3. A képességfejlesztő program bemutatása A program elkészítéséhez a következő programozási eszközök kerültek felhasználásra: Visual Basic 6.0 (ActiveX, DirectDraw), Visual C (DirectX), VRML, AliasWavefront Maya 4.5, Adobe Photoshop 7.0. A program a személyes adatok regisztrációjával kezdődik. Ezután a főmenüt láthatjuk. Az első menüpont (Képességmérő Tesztek) kiválasztása után a feladatok listáját kapjuk. A feladatokat a lista szerinti sorrendben lehet megoldani. Minden egyes résznél lehetőség van a felhasználó interaktív részvételére. A feladatokra adott megoldásait rögtön ellenőrizheti is a Megoldás gombra történő kattintással. Az aktuális feladat rövid leírását a Leírás gomb szolgáltatja. A Következő gomb eredményezi a következő feladatot, míg az Előző gomb hatására az előző képernyőhöz, illetve feladathoz juthatunk. A pontozásba azonban a feladatnak csakis a legelső megoldása számít bele. A Kilépés gombra kattintva visszajutunk a Képességmérő tesztek kezdőképre, míg bizonyos képernyőképeken az Összesítés gomb kiválasztásával megkaphatjuk a végeredményt (1. ábra). 1. ábra Lesz-e kocka az alaprajzból? feladat A programban fellelhető animációk segítik a feladatok helyes megoldásának megtalálását. A Lesz-e kocka az alaprajzból? feladatban például, a tanulók az egér segítségével hajtogathatták, vagy forgathatták el a hálózati diagramokat (1. ábra). Az igenlő, vagy tagadó válaszukat a megfelelő gomb megnyomásával rögzíthették. Az Azonos-e a hasonló alakzat? feladatban a gyerekeknek azt kellett megtalálniuk, hogy az alul látható öt kocka közül melyek azonosak a felül látható kockával? Az egér segítségével elforgathatták a felső kockát, hogy meg tudják nézni különböző irányokból (2. ábra). A Lesz-e kocka az alaprajzból?, és az Azonos-e a hasonló alakzat? feladatok az alakzatok képzeleti transzformációja feladattípusba tartoznak.

3 2. ábra Azonos-e a hasonló alakzat? feladat A negyedik feladat az ún. Lesz-e csomó a zsinóron? feladat. Ez a dinamikalátás feladattípushoz tartozik. A tanulóknak itt azt kellett elképzelniük, hogy mi történne akkor, ha a cipőfűző két végét meghúznák: keletkezne rajta csomó, vagy nem (3. ábra)? A forgatható minta itt is segíti a döntést. 3. ábra Lesz-e csomó a zsinóron? feladat Az Átfér-e az alakzat a nyíláson? feladatban a tanulóknak meg kellett találniuk azokat az alakzatokat, amelyek átférnek a falban található lyukon. Mind a fal, mind az alakzatok az

4 egérrel forgathatók. A Megoldás gomb hatására az alakzatok lyukon való áthaladása, illetve megakadása is végignézhető (4. ábra). 4. ábra Átfér-e az alakzat a nyíláson? feladat Ennek a képességfejlesztő programnak vannak további újdonságai is. Kísérleti céllal új típusú teszteket is tartalmaz: komplex figura tesztet, és labirintust. Alkalmaz továbbá anagliph ábrákat (a 3. ábrán látható Anagliph feliratú gomb), és felkínál menüpontokat 3D szemüveghez, illetve VR sisakhoz. A program néhány további jellemzője: felhasználók regisztrálása, feladatok pontozása, mentési lehetőség, felhasználó-barátság, fejleszthetőség, és bővíthetőség. 4. A vizsgálat menete 139 középiskolás tanuló vett részt a tesztünkben, két iskolában: 112 hetedik, kilencedik és tizenegyedik évfolyamos tanuló Székesfehérváron, és 27 tizenkettedik és tizenharmadik évfolyamos tanuló Zalaegerszegen (1. táblázat). Először ki kellett tölteniük a papír alapú tesztet, utána egy másik órán a tanulóknak körülbelül a fele gyakorolhatott a számítógépes tesztekkel, és végül a harmadik órán mindannyian ismét kitöltötték a papír alapú tesztet. Ezek után lehetővé vált, hogy összehasonlíthassuk az első teszt eredményeit a másodikéval. Meg lehetett vizsgálni, hogy vajon a virtuális valóság feladatok segíthetnek-e jobb pontokat elérni a második tesztben? Másrészt, a lányok és a fiúk eredményeit is párhuzamba lehetett állítani. Emellett, vizsgálni lehetett a tanulók eredményeit a specializáció (matematika, idegen nyelvek, építészet) szerint is. 5. A kiértékelés A virtuális valóság feladatokkal történő gyakorlás előtt, illetve után megíratott tesztet kiértékeltük, és összehasonlítottuk. A második teszt ugyanaz volt, mint az első. A tanulóknak 8 feladatot kellett megoldaniuk. A kiértékelésben végül is az összes pontszám/maximális pontszám hányadost alkalmaztuk.

5 Csoport Korcsoport Specializáció Létszám Lányok Fiúk A B C D E F 7. évfolyam, 13 éves tanulók Idegen nyelvek (55%) 14 (45%) 7. évfolyam, 13 éves tanulók Matematika (32%) 21 (68%) 9. évfolyam, 15 éves tanulók Matematika (39%) 20 (61%) 11. évfolyam, 17 éves tanulók Idegen nyelvek (94%) 1 (6%) 12. évfolyam, 18 éves tanulók Építészet 16 3 (19%) 13 (81%) 13. évfolyam, 19 éves tanulók Építészet 11 0 (0%) 11 (100%) Együtt (42%) 80 (58%) 1. táblázat A tesztben résztvevő tanulók kora, specializációja és neme Több lehetőség is nyílt az eredmények összehasonlítására (2. és 3. táblázat). A nemek szerinti eredmények tekintetében megfigyelhető, hogy a fiúk mindkét tesztben jobb eredményt értek el, mint a lányok. A fejlődés mértéke viszont a lányoknál volt nagyobb. A speciális matematika tagozatra járó tanulók (B és C csoport) lényegesen jobb eredményt értek el, mint az idegen nyelvi tagozatra járók (A és D csoport), a növekedés mértéke pedig az utóbbiaknál volt nagyobb, különösen az idősebb korcsoportnál (D). Az építőipari középiskolába járó tanulók (E és F csoport) jól teljesítettek, különösen a 13. évfolyamosok, a fejlődés mértéke viszonylag kicsi volt. Csoport Fiúk Lányok Teszt 1 Teszt 2 Változás Teszt 1 Teszt 2 Változás A 57,14% 65,84% 8,70% 61,51% 66,88% 5,37% B 74,02% 80,54% 6,52% 70,22% 76,96% 6,74% C 79,46% 83,48% 4,02% 76,92% 83,95% 7,03% D 80,43% 82,61% 2,18% 59,51% 68,48% 8,97% E 70,74% 72,74% 2,00% 64,49% 65,94% 1,45% F 91,70% 91,90% 0,20% Együtt 74,40% 79,02% 4,62% 66,82% 73,41% 6,59% 2. táblázat Az egyes csoportok nemek szerinti eredményei Összehasonlítva a két legnagyobb csoportot: azok a tanulók, akik gyakorolhattak a számítógépes programmal, jobb eredményt értek el a második tesztben (a növekedés 5,99%-os volt), mint azok, akik nem gyakoroltak (a növekedés 5,06%-os volt). A kis

6 Csoport Tanulók (csak papíros tesztek) Tanulók (+számítógépes tesztek) Együtt Teszt 1 Teszt 2 Változás Teszt 1 Teszt 2 Változás Teszt 1 Teszt 2 Változás A 61,01% 66,98% 5,97% 57,97% 65,80% 7,83% 59,54% 66,41% 6,87% B 70,43% 76,81% 6,38% 75,00% 81,79% 6,79% 72,79% 79,38% 6,59% C 76,33% 82,13% 5,80% 81,01% 85,51% 4,50% 78,46% 83,66% 5,20% D 58,94% 65,94% 7,00% 62,77% 73,10% 10,33% 60,74% 69,31% 8,57% E 69,25% 69,88% 0,63% 69,81% 72,71% 2,90% 69,57% 71,47% 1,90% F 91,74% 90,00% -1,74% 91,67% 93,48% 1,81% 91,70% 91,90% 0,20% Együtt 69,72% 74,78% 5,06% 71,96% 77,95% 5,99% 70,83% 76,35% 5,52% 3. táblázat Az egyes csoportok gyakorlás szerinti eredményei különbség ne tévesszen meg senkit: nagymértékben a feladatok pontozásából fakad. Másrészt, technikai, és szervezési okok miatt körülbelül 35 perc jutott a számítógéppel történő gyakorlásra, és a még nagyobb hatékonyság eléréséhez nyilvánvalóan több idő szükséges. A vizsgálatunk mindenesetre így is megmutatta, hogy megfelelő virtuális valóság programok segíthetik a gyerekek térlátásának fejlesztését. A módszer hatékonysága nagyobb fiatalabb gyerekeknél, illetve azoknál, akik nem reál beállítottságúak, vagy nem túl jó képességűek (a tesztben részt vett gyerekek túlnyomó része nagyon jó képességű). 6. Összegzés A térlátás gyermekkorban fejleszthető. Kísérletünkben virtuális valóság alkalmazásokat is használtunk éves tanulók tesztelésére. Először meg kellett oldaniuk hagyományos papír alapú tesztet, majd körülbelül a tanulók fele gyakorolhatott egy virtuális valóság programmal. A gyakorlás után a papír alapú tesztet újból meg kellett oldaniuk. A vizsgálataink megmutatták, hogy megfelelő számítógépes programok jobb térlátáshoz segíthetik a gyerekeket. A számítógép, és a virtuális valóság használatának nagy előnye többek között, hogy interaktív, változatos, hosszabb időre képes fenntartani a gyerekek érdeklődését, és sikerélményt okozhat a számukra. Örvendetesnek tartanánk, ha ilyen jellegű programok használata szerepelne a fiatalabb korosztályok tanterveiben. Irodalomjegyzék [1] Gergely Ákos: Számítógéppel támogatott térlátásfejlesztés (Anagliph szemüveggel és virtuális valóság sisakkal), Diplomamunka, Veszprémi Egyetem, [2] Toldi Zsolt: Számítógéppel segített térlátásfejlesztés (Anagliph és VR szemüveggel), Diplomamunka, Veszprémi Egyetem, [3] Séra László, Kárpáti Andrea, Gulyás János: A térszemlélet fejlődése és iskolai fejlesztése, Comenius Kiadó, Pécs, [4] J. Eliot: Models of psychological space: Psychometric, developmental and experimental approaches, New York, Springer, 1987

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ Témavezető: Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatikai

Részletesebben

A Virtuális Valóság, mint új technológia és annak felhasználása a pszichológiában

A Virtuális Valóság, mint új technológia és annak felhasználása a pszichológiában A Virtuális Valóság, mint új technológia és annak felhasználása a pszichológiában Sikné Lányi Cecília, Veszprémi Egyetem Simon Lajos, Simon Viktória, Semmelweis Egyetem Budapest, Pszichiátriai és Pszichoterápiás

Részletesebben

Józsa Krisztián egyetemi adjunktus, Neveléstudományi Tanszék, BTK, SZTE, Szeged SZTE-MTA Képességkutató Csoport, Szeged

Józsa Krisztián egyetemi adjunktus, Neveléstudományi Tanszék, BTK, SZTE, Szeged SZTE-MTA Képességkutató Csoport, Szeged Iskolakultúra 2004/11 Józsa Krisztián egyetemi adjunktus, Neveléstudományi Tanszék, BTK, SZTE, Szeged SZTE-MTA Képességkutató Csoport, Szeged Az elsõ osztályos tanulók elemi alapkészségeinek fejlettsége

Részletesebben

KOMPLEX PROBLÉMAMEGOLDÁS VIZSGÁLATA 9 17 ÉVESEK KÖRÉBEN. Molnár Gyöngyvér Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék

KOMPLEX PROBLÉMAMEGOLDÁS VIZSGÁLATA 9 17 ÉVESEK KÖRÉBEN. Molnár Gyöngyvér Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 102. évf. 2. szám 231 264. (2002) KOMPLEX PROBLÉMAMEGOLDÁS VIZSGÁLATA 9 17 ÉVESEK KÖRÉBEN Molnár Gyöngyvér Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék Minden felmérés célja, hogy egy átfogó

Részletesebben

FELNŐTTEK KÉPESSÉG- ÉS KÉSZSÉGMÉRÉSE (PIAAC)

FELNŐTTEK KÉPESSÉG- ÉS KÉSZSÉGMÉRÉSE (PIAAC) Országjelentés Szlovákia 2013 FELNŐTTEK KÉPESSÉG- ÉS KÉSZSÉGMÉRÉSE (PIAAC) MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Elὄszó MI A PIAAC (Programme for the International Assessment

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

Tanoda-kutatás és fejlesztés 2012/2013 Zárótanulmány

Tanoda-kutatás és fejlesztés 2012/2013 Zárótanulmány Tanoda-kutatás és fejlesztés 2012/2013 Zárótanulmány Vitaanyag Készült a Roma Oktatási Alap megbízásából. Budapest, 2013. október. Kutatásvezető. Németh Szilvia Fejlesztési szakértő: Zágon Bertalanné A

Részletesebben

Kognitív és affektív fejlôdési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetôségei az iskola kezdô szakaszában

Kognitív és affektív fejlôdési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetôségei az iskola kezdô szakaszában Kognitív és affektív fejlôdési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetôségei az iskola kezdô szakaszában Szerkesztette: Csapó Benő és Zsolnai Anikó Kognitív és affektív fejlõdési folyamatok diagnosztikus

Részletesebben

AZ INDUKTÍV GONDOLKODÁS FEJLESZTÉSE KISISKOLÁS KORBAN

AZ INDUKTÍV GONDOLKODÁS FEJLESZTÉSE KISISKOLÁS KORBAN MAGYAR PEDAGÓGIA 106. évf. 1. szám 63 80. (2006) AZ INDUKTÍV GONDOLKODÁS FEJLESZTÉSE KISISKOLÁS KORBAN Molnár Gyöngyvér Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Tanszék, MTA-SZTE Képességkutató Csoport

Részletesebben

zanza.tv Útmutató a használathoz

zanza.tv Útmutató a használathoz zanza.tv Útmutató a használathoz 2014. szeptember 18. 1.0 verzió 1 / 23 Tartalom Mi a zanza.tv?... 4 Kié a zanza.tv?... 4 Mit találsz a Zanzán?... 4 Miért ilyen a zanza.tv?... 5 Esélyegyenlőség... 7 Regisztráció

Részletesebben

A 2007/2008. TANÉVI 9. ÉVFOLYAMOS ANGOL ÉS NÉMET NYELVI FŐVÁROSI KOMPETENCIAALAPÚ BEMENETI MÉRÉS EREDMÉNYEINEK ELEMZÉSE

A 2007/2008. TANÉVI 9. ÉVFOLYAMOS ANGOL ÉS NÉMET NYELVI FŐVÁROSI KOMPETENCIAALAPÚ BEMENETI MÉRÉS EREDMÉNYEINEK ELEMZÉSE A 2007/2008. TANÉVI 9. ÉVFOLYAMOS ANGOL ÉS NÉMET NYELVI FŐVÁROSI KOMPETENCIAALAPÚ BEMENETI MÉRÉS EREDMÉNYEINEK ELEMZÉSE 2008. április TARTALOM 1. A mérés célja, jellemzői 3 1.1. A mérés célja 3 1.2. A

Részletesebben

Szakdolgozatom célja, felépítése

Szakdolgozatom célja, felépítése Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 Szakdolgozatom célja, felépítése... 3 II. A Dyslex Programcsalád... 4 I. A DYSLEX 1.0 ALAPPROGRAM ismertetése... 5 II. A DYSLEX BETŰKERESŐ ismertetése... 12 III. A DYSLEX

Részletesebben

E L E M Z É S. Elemzés a fővárosi fenntartású középiskolák 10. évfolyamának 2011. évi kompetenciamérési eredményeiről. 2012. május

E L E M Z É S. Elemzés a fővárosi fenntartású középiskolák 10. évfolyamának 2011. évi kompetenciamérési eredményeiről. 2012. május E L E M Z É S Elemzés a fővárosi fenntartású középiskolák 10. évfolyamának 2011. évi kompetenciamérési eredményeiről 2012. május Póta Mária (4. fejezet matematika) Sáfrányné Molnár Mónika (4. fejezet szövegértés)

Részletesebben

Változások az Országos kompetenciamérés skáláiban

Változások az Országos kompetenciamérés skáláiban Változások az Országos kompetenciamérés skáláiban A skála módosításának okai A kompetenciamérések bevezetésénél is megfogalmazott, ám akkor adatvédelmi szempontok miatt nem megvalósítható igény volt, hogy

Részletesebben

9. Mérés és értékelés

9. Mérés és értékelés 9 fejezet_2.qxd 9/8/02 12:14 PM Page 217 9. Mérés és értékelés 9.1. Bevezetés A mérés 1 kifejezést ebben a fejezetben a nyelvhasználó készségszintjének mérésére vonatkozóan használjuk. Minden nyelvi teszt

Részletesebben

Garami Erika Tóth Olga: A 14 18 éves fiatalok helyzete, politikai attitűdjei

Garami Erika Tóth Olga: A 14 18 éves fiatalok helyzete, politikai attitűdjei Garami Erika Tóth Olga: A 14 18 éves fiatalok helyzete, politikai attitűdjei (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Garami Erika Tóth Olga (1994): A 14 18

Részletesebben

ZANZA.TV ÚTMUTATÓ ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDLET PEDAGÓGUSOKNAK

ZANZA.TV ÚTMUTATÓ ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDLET PEDAGÓGUSOKNAK ZANZA.TV ÚTMUTATÓ ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDLET PEDAGÓGUSOKNAK TARTALOM Mi a zanza.tv?...5 Kié a zanza.tv?...5 Mi található a zanzán?...5 Miért ilyen a zanza.tv?...6 Esélyegyenlőség...8 Regisztráció nélküli

Részletesebben

Programme for International Student Assessment

Programme for International Student Assessment Programme for International Student Assessment 2012. március áprilisban a magyar tanulók immár ötödik alkalommal vettek részt az OECD tanulói teljesítménymérési programjában, a PISA-vizsgálatban. A vizsgálatba

Részletesebben

A KÉTNYELVŰSÉG ÉS A NYELVI VÁLTOZÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI SZÓRVÁNYKÖRNYEZETBEN. SZOCIOLINGVISZTIKAI KUTATÁSOK ALSÓKARÁCSONFALVÁN ÉS BUZÁSBOCSÁRDON (REZÜMÉ)

A KÉTNYELVŰSÉG ÉS A NYELVI VÁLTOZÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI SZÓRVÁNYKÖRNYEZETBEN. SZOCIOLINGVISZTIKAI KUTATÁSOK ALSÓKARÁCSONFALVÁN ÉS BUZÁSBOCSÁRDON (REZÜMÉ) Bálint Emese (Babes Bolyai Egyetem, Kolozsvár) A KÉTNYELVŰSÉG ÉS A NYELVI VÁLTOZÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI SZÓRVÁNYKÖRNYEZETBEN. SZOCIOLINGVISZTIKAI KUTATÁSOK ALSÓKARÁCSONFALVÁN ÉS BUZÁSBOCSÁRDON (REZÜMÉ) Disszertációmban

Részletesebben

DISZLEXIÁS FIATALOK 21. SZÁZADI LEHETŐSÉGEKKEL 1

DISZLEXIÁS FIATALOK 21. SZÁZADI LEHETŐSÉGEKKEL 1 DISZLEXIÁS FIATALOK 21. SZÁZADI LEHETŐSÉGEKKEL 1 Gyarmathy Éva, gyarmathy.eva@gmail.com Óbudai Egyetem, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ Renate Motschnig, renate.motschnig@univie.ac.at Ján Struhár,

Részletesebben

A KATONAI REPÜLÉS LEHETSÉGES SZEREPE A KÖZÉPISKOLAI MATEMATIKAOKTATÁSBAN 2 BEVEZETÉS

A KATONAI REPÜLÉS LEHETSÉGES SZEREPE A KÖZÉPISKOLAI MATEMATIKAOKTATÁSBAN 2 BEVEZETÉS Lorászkó Balázs 1 A KATONAI REPÜLÉS LEHETSÉGES SZEREPE A KÖZÉPISKOLAI MATEMATIKAOKTATÁSBAN 2 A mai matematikaoktatás fejlődésének egyik fontos eleme az úgy nevezett valóságközeli feladatok megjelenése.

Részletesebben

Az iskolák és osztályok közötti különbségek alakulása a magyar iskolarendszerben

Az iskolák és osztályok közötti különbségek alakulása a magyar iskolarendszerben Műhely Közgazdasági Szemle, LVII. évf., 010. szeptember (798 814. o.) Tóth Edit Csapó Benő Székely László Az iskolák és osztályok közötti különbségek alakulása a magyar iskolarendszerben Egy longitudinális

Részletesebben

Ne légy Jeti! Hatástanulmány

Ne légy Jeti! Hatástanulmány Hatástanulmány a NE LÉGY JETI! fenntarthatósági rendezvénysorozat a kiskunfélegyházi kistérségben című pályázat keretében megrendezésre kerülő programsorozatának hatásosság méréséről HBF Hungaricum Kft.

Részletesebben

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT A 2012. MÁJUS-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI FELADATSOR ÉS AZ EGYES FELADATOK MÉRÉSMETODIKAI VIZSGÁLATA A TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MATEMATIKA KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT Tartalom KÖZÉPSZINT...

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar. Kovács Veronika. Ez is Hungaricum. Szakdolgozat. Témavezető: Szabó Csaba. Budapest, 2013.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar. Kovács Veronika. Ez is Hungaricum. Szakdolgozat. Témavezető: Szabó Csaba. Budapest, 2013. Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kovács Veronika Ez is Hungaricum Szakdolgozat Témavezető: Szabó Csaba Budapest, 2013. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 1.1. Kutatási módszerek, célkitűzés..................

Részletesebben

Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona

Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Hallgatói Információs

Részletesebben

Esettanulmány: Dániel története

Esettanulmány: Dániel története Tapasztalatok a Picture Exchange Communication System (PECS, a képkártya-csere módszer) alkalmazásával kapcsolatban az Autizmus Kutatócsoport Általános Iskola és Szolgáltató Központban Havasi Ágnes Õszi

Részletesebben

LOGO A TANÍTÓKÉPZÉSBEN

LOGO A TANÍTÓKÉPZÉSBEN LOGO A TANÍTÓKÉPZÉSBEN Dr. Farkas Károly, Farkas@szibpest.sulimail.iif.hu Budapest, Széchenyi Gimnázium Abstract We show a ten years made experiment. We characterise goals and main eculiarity of our developing

Részletesebben

Tanulás a munkáért OECD szakképzési szemle. Magyarország. Viktória Kis, Maria-Luisa Ferreira, Simon Field és Thomas Zwick. 2008.

Tanulás a munkáért OECD szakképzési szemle. Magyarország. Viktória Kis, Maria-Luisa Ferreira, Simon Field és Thomas Zwick. 2008. Tanulás a munkáért OECD szakképzési szemle Magyarország Viktória Kis, Maria-Luisa Ferreira, Simon Field és Thomas Zwick 2008. December GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERVEZET Az OECD (Gazdasági

Részletesebben

Globális Problémamegoldó Teszt GYAKORLÓ TESZT

Globális Problémamegoldó Teszt GYAKORLÓ TESZT Hungarian PRACTICE TEST Füzetszám: Globális Problémamegoldó Teszt GYAKORLÓ TESZT BIZALMAS ANYAG Copyright 2011, Procter & Gamble Cincinnati, OH 45202 U.S.A. FIGYELMEZTETÉS: Minden jog fenntartva. A jelen

Részletesebben