SZÁMÍTÁSTECHNIKA-TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁMÍTÁSTECHNIKA-TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT"

Átírás

1 SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Bevezetés az informatikába ST1101 Meghirdetés féléve 1 Óraszám (elm.+gyak.) 1+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve Tóthné Dr. Szűcs Etelka Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens A hallgatók átfogó ismereteket szerezzenek a számítástechnika elméleti alapjaiból, ismerjék meg a szakmai kifejezéseket, alapfogalmakat 2. A tantárgy tartalma: A számítástechnika fejlődésének főbb állomásai, adatok, adatszerkezetek ábrázolásai és műveletei, perifériák és működésük, operációs rendszerek fajtái, vírusok és programozási alapfogalmak. 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom Racskó Péter: Bevezetés a számítástechnikába Lipschutz: Adatszerkezetek Knuth: A számítógép programozás művészete I. Knuth: A számítógép programozás művészete III. A programozás elemei I. ST1201 Meghirdetés féléve 1 Összóraszám (elm+gyak) 1+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve Dr. Nagy Mihály Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár Megismertetni a hallgatókkal a programozás folyamatát, a probléma felvetésétől az algoritmus megalkotásán keresztül egy adott programnyelvre történő lekódolásig. 2. A tantárgy tartalma Megismerteti a hallgatót a programok szintaktikus és szemantikus tulajdonságaival, a programhelyesség fogalmaival és bizonyításuk alapvető módjaival. Programbizonyítás: folyamatábra programok. Utasítás stílusú programozás. Folyamatábrasémák: szintakszis, szemantika, alaptulajdonságok. A programozási nyelvek fejlődése. Magasszintű 1

2 SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT nyelvek tulajdonságai. A szintaxis definiálásának eszközei. Karakterkészlet, kostansok, azonosítók. Adattípusok és típusdefiniálás lehetőségei. Műveletek, kifejezések, értékadó utasítás, deklarációk, kezdőértékadás, az idő és a tárkiosztás kapcsolata. Címkék. Feltételes utasítások. Ismétlő (iteratív) utasítások. Zárthelyi dolgozatok 5. A tantárgy kötelező és ajánlott irodalma Yaohan Chu: Digitális számítógépek szervezése, és mikroprogramozás Műszaki Könyvkiadó. A. Ralston: Programozás és számítógéptudomány Műszaki Könyvkiadó. Janni ÉvaVlanger Tamás: Programozási nyelvek megvalósításának eszközei és módszerei. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Bánkfalvi JuditBánkfalvi Zsolt: A formális nyelvek szintaktikus elemzése. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. DahlDijkstraHoare: Struktúrált programozás. Műszaki Könyvkiadó. B.A. Trahtenbrot: Algoritmusok és absztrakt automaták. Műszaki Könyvkiadó. Varga László: A programozási módszertan elmélete. I.II. Egyetemi jegyzet, Tankönyv Kiadó A programozás elemei I. ST1202 Meghirdetés féléve 1 Összóraszám (elm+gyak) 0+2 Gyakorlat jegy ST1201 Tantárgyfelelős neve Dr. Nagy Mihály Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár Megismertetni a hallgatókkal a programozás folyamatát, a probléma felvetésétől az algoritmus megalkotásán keresztül egy adott programnyelvre történő lekódolásig 2. A tantárgy tartalma A tantárgy célja és feladata a magasszintű programozási nyelvek jellemzőinek elsajátítása a legelterjedtebb nyelvek (pl: PASCAL, C, BASIC, PROLOG, stb) eszközeinek párhuzamos tárgyalásán keresztül, programtervezési módszerek megismertetése. 34 ZH kiadott problémák algoritmusainak megalkotása és lekódolása. (1520 program/félév) 5. A tantárgy kötelező és ajánlott irodalma Dr. Stahó Lajos: A programozás matematikai ABCje. 2

3 SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Tankönyvkiadó. Járdán TamásPomaházi Sándor: Adatszerkezetek és algoritmusok EKTF Líceum Kiadó, Eger Zsakó László: Programozási feladatok I. II. Kossuth Könyvkiadó A programozás elemei II. ST1203 Meghirdetés féléve 2 Összóraszám (elm+gyak) 1+0 ST1201, ST1202 Tantárgyfelelős neve Dr. Nagy Mihály Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár Megismertetni a hallgatókkal a programozás folyamatát, a probléma felvetésétől az algoritmus megalkotásán keresztül egy adott programnyelvre történő lekódolásig 2. A tantárgy tartalma A programok szerkezete. Eljárások, függvények, blokkok. Hatáskör és élettartam. Paraméterkiértékelés és paraméterátadás. Konkurencia. Kivételkezelés. Inputoutput. Állománykezelés. Adatabsztrakció. Rekurzió. Klasszikus, funkcionális, logikai, adatfolyamat, objektumorientált programozási nyelvek. Moduláris és struktúrált programozás. Programtervezési eszközök és módszerek. A különböző programozási elemek konkrét feladatokon történő alkalmazása egy rendelkezésre álló programnyelven. Zárthelyi dolgozatok Yaohan Chu: Digitális számítógépek szervezése, és mikroprogramozás Műszaki Könyvkiadó. A. Ralston: Programozás és számítógéptudomány Műszaki Könyvkiadó. Janni ÉvaVlanger Tamás: Programozási nyelvek megvalósításának eszközei és módszerei. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Bánkfalvi JuditBánkfalvi Zsolt: A formális nyelvek szintaktikus elemzése. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. DahlDijkstraHoare: Struktúrált programozás. Műszaki Könyvkiadó. B.A. Trahtenbrot: Algoritmusok és absztrakt automaták. Műszaki Könyvkiadó. Varga László: A programozási módszertan elmélete. I.II. Egyetemi jegyzet, Tankönyv Kiadó 5. A tantárgy kötelező és ajánlott irodalma 3

4 SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT A programozás elemei II. ST1204 Meghirdetés féléve 2 Összóraszám (elm+gyak) 0+2 ST1201, ST1202 Tantárgyfelelős neve Dr. Nagy Mihály Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár Megismertetni a hallgatókkal a programozás folyamatát, a probléma felvetésétől az algoritmus megalkotásán keresztül egy adott programnyelvre történő lekódolásig 2. A tantárgy tartalma A programok szerkezete. Eljárások, függvények, blokkok. Hatáskör és élettartam. Paraméterkiértékelés és paraméterátadás. Konkurencia. Kivételkezelés. Inputoutput. Állománykezelés. Adatabsztrakció. Rekurzió. Klasszikus, funkcionális, logikai, adatfolyamat, objektumorientált programozási nyelvek. Moduláris és struktúrált programozás. Programtervezési eszközök és módszerek. A különböző programozási elemek konkrét feladatokon történő alkalmazása egy rendelkezésre álló programnyelven. 34 ZH kiadott problémák algoritmusainak megalkotása és lekódolása. (1520 program/félév) 5. A tantárgy kötelező és ajánlott irodalma Dr. Stahó Lajos: A programozás matematikai ABCje. Tankönyvkiadó. Járdán TamásPomaházi Sándor: Adatszerkezetek és algoritmusok EKTF Líceum Kiadó, Eger Zsakó László: Programozási feladatok I. II. Kossuth Könyvkiadó Operációs rendszerek ST1301 Meghirdetés féléve 2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0 A hallgatók megismerjék az operációs rendszerek felépítésének, működésének alapelveit. Ismerkedjenek meg konkrét operációs rendszerekkel (DOS, Windows, Unix). 4

5 SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT 2. A tantárgy tartalma Számítógépes rendszer strukturálása, alapfogalmak, az operációs rendszer fogalma. Hardver alapfogalmak: (processzorok, operatív tárak, háttértárak, egyéb perifériák, megszakítási rendszer). Operációs rendszerek osztályozása (egyfelhasználós, kötegelt multiprogramozott, időosztásos, tranzakciós, valós idejű elosztott, hálózati). Operációs rendszer strukturálása, szolgáltatásai. Multiprogramozás (folyamatkezelés ütemezés, memóriakezelés, erőforráskezelés). Gyakorlaton: DOS, Windows, Unix alapok. Két zárthelyi dolgozat írása. 5. A tantárgy kötelező és ajánlott irodalma Tanenbaum: Modern operációs rendszerek Richard Petersen: Linux, PanemMcGrawHill, 1998 Kiss és tsi: MSDOS 6 felhasználói szemmel, ComputerBooks, Hardver alapismeretek ST1401 Meghirdetés féléve 1 Összóraszám (elm+gyak) 2+0 A hallgatók átfogó ismereteket szerezzenek a digitális rendszerek (kiemelten a számítógép) tervezésének, elkészítése technológiájának, felépítésének, működésének területén. 2. A tantárgy tartalma A digitális technika alapjai (logikai kapuk, kombinációs és szekvenciális hálózatok). A mikroelektronika alapjai (félvezetők, tranzisztorok, logikai kapuk, integrált áramkörök, memóriák). A mikroprocesszorok felépítése, működése. A személyi számítógépek rendszertechnikája. A számítógépes hálózati ismeretek alapjai. 5. A tantárgy kötelező és ajánlott irodalma Abonyi Zsolt: PC hardver kézikönyv, ComputerBooks Budapest, 1992 Klaus BeuthOlaf Beuth: Az elektronika alapjai, Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1990 Dr Kónya László: PCelektronika, Műszaki Könyvkiadó Budapest

6 SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Hálózati alapismeretek ST1501 Meghirdetés féléve 1 Összóraszám (elm+gyak) 1+0 kollokvium A számítógépes kommunikáció alapjainak, felépítésének, működésének a megismerése, azok hatékony és eredményes alkalmazása érdekében. 2. A tantárgy tartalma Számítógép hálózatok elméleti alapjai. Az OSI modell rétegeinek főbb jellemzői: fizikai átviteli jellemzők és módszerek, közeghozzáférési módszerek, adatkapcsolati protokollok, hálózati réteg, szállítási réteg, együttműködési réteg, megjelenítési réteg, alkalmazási réteg. Lokális hálózatok. Az Internet alapjai. 5. A tantárgy kötelező és ajánlott irodalma Tanenbaum: Számítógépes hálózatok Programozási nyelvek I ST1601 Meghirdetés féléve 3 Óraszám (elm.+gyak.) 1+0 ST1203, ST1602(E) Tantárgyfelelős neve Dr. Kuki Ákos Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens A hallgatók legyenek jártasak a Pascal programozási nyelvben. Legyenek képesek önállóan programokat írni, algoritmusokat lekódolni. Ismerjék a programozási nyelv lehetőségeit, felhasználási területeit. Sajátítsák el olyan mélységben, hogy ezen általános program nyelvek segítségével megfelelő módon tudják kezelni a felmerülő problémákat, ismerjék meg a moduláris programozás lehetőségeit, a forrás, tárgy és futtatható program fogalmát, szerkezetét. 2. A tantárgy tartalma: Forrásprogram szerkezete, fordítás menete. Értékadás, szelekció, iteráció. Változók, típusok megadása, függvények, eljárások. 6

7 SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom BenkőBenkő: OOP Turbo Pascal 6.0ban Hack Frigyes: Pascal 6.0 és Vision mindentudó Bakos Tamás: Pascal PCseknek Benkő: Programozzunk Turbo Pascal nyelven AngsterKertész: Turbo Pascal Feladatgyűjtemény I.II. Programozási nyelvek I ST1602 Meghirdetés féléve 3 Óraszám (elm.+gyak.) 0+2 gyakorlati jegy ST1601(E) Tantárgyfelelős neve Dr. Kuki Ákos Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens A hallgatók legyenek jártasak a Pascal programozási nyelvben. Legyenek képesek önállóan programokat írni, algoritmusokat lekódolni. Ismerjék a programozási nyelv lehetőségeit, felhasználási területeit. Sajátítsák el olyan mélységben, hogy ezen általános program nyelvek segítségével megfelelő módon tudják kezelni a felmerülő problémákat, ismerjék meg a moduláris programozás lehetőségeit, a forrás, tárgy és futtatható program fogalmát, szerkezetét, s a fentiek gyakorlati megvalósításában is legyenek jártasak. 2. A tantárgy tartalma: Forrásprogram szerkezete, fordítás menete. Értékadás, szelekció, iteráció. Változók, típusok megadása, függvények, eljárások. 2 ZH 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom BenkőBenkő: OOP Turbo Pascal 6.0ban Hack Frigyes: Pascal 6.0 és Vision mindentudó Bakos Tamás: Pascal PCseknek Benkő: Programozzunk Turbo Pascal nyelven AngsterKertész: Turbo Pascal Feladatgyűjtemény I.II. Hallgatónként egy PC, DOS (Windows) op. rendszer, Turbo (Borland) Pascal IDE 7

8 SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Programozási nyelvek II ST1603 Meghirdetés féléve 4 Óraszám (elm.+gyak.) 1+0 ST1601, ST1602, ST1604(E) Tantárgyfelelős neve Dr. Kuki Ákos Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens Sajátítsák el teljes mélységben a Pascal programozási nyelvet. A hallgatók legyenek jártasak a C programozási nyelvben., hogy ezen általános program nyelv segítségével megfelelő módon tudják kezelni a felmerülő alap problémákat. 2. A tantárgy tartalma: Fájl és memóriakezelés, különböző típusokhoz kötődő eljárások, függvények, grafikus és szöveges képernyő kezelése, egér programozása Pascal nyelven. A C program szerkezete, fordítás menete. Értékadás, szelekció, iteráció. Változók, típusok megadása, függvények. 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom BenkőBenkő: OOP Turbo Pascal 6.0ban Hack Frigyes: Pascal 6.0 és Vision mindentudó Bakos Tamás: Pascal PCseknek Benkő: Programozzunk Turbo Pascal nyelven AngsterKertész: Turbo Pascal Feladatgyűjtemény I.II. KerninghanRitchie: A C programozási nyelv Pethő Ádám: abc programozási nyelvkönyv Bodor László: C programozás Bodor László: C/C++ programozás Programozási nyelvek II ST1604 Meghirdetés féléve 4 Óraszám (elm.+gyak.) 0+2 gyakorlati jegy ST1603(E) Tantárgyfelelős neve Dr. Kuki Ákos Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens 8

9 SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Sajátítsák el teljes mélységben a Pascal programozási nyelvet. A hallgatók legyenek jártasak a C programozási nyelvben., hogy ezen általános program nyelv segítségével megfelelő módon tudják kezelni a felmerülő alap problémákat a gyakorlati programozásban is. 2. A tantárgy tartalma: Fájl és memóriakezelés, különböző típusokhoz kötődő eljárások, függvények, grafikus és szöveges képernyő kezelése, egér programozása Pascal nyelven. A C program szerkezete, fordítás menete. Értékadás, szelekció, iteráció. Változók, típusok megadása, függvények. 2 ZH 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom BenkőBenkő: OOP Turbo Pascal 6.0ban Hack Frigyes: Pascal 6.0 és Vision mindentudó Bakos Tamás: Pascal PCseknek Benkő: Programozzunk Turbo Pascal nyelven AngsterKertész: Turbo Pascal Feladatgyűjtemény I.II. KerninghanRitchie: A C programozási nyelv Pethő Ádám: abc programozási nyelvkönyv Bodor László: C programozás Bodor László: C/C++ programozás Hallgatónként egy PC, DOS (Windows) op. rendszer, Turbo (Borland) Pascal IDE, Turbo (Borland) C IDE Programozási nyelvek III ST1605 Meghirdetés féléve 5 Óraszám (elm.+gyak.) 1+0 szigorlat ST1604, ST1606(E) Tantárgyfelelős neve Dr. Kuki Ákos Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens Sajátítsák el megfelelő mélységben a C programozási nyelvet, ismerkedjenek meg az assembler programozás alapjaival. A hallgatók legyenek jártasak a 4GL nyelvek alapvető jellemzőivel, hogy ezen általános program nyelv segítségével megfelelő módon tudják kezelni a felmerülő alap problémákat. 2. A tantárgy tartalma: Fájl és memóriakezelés, különböző típusokhoz kötődő függvények, grafikus és szöveges képernyő kezelése, egér programozása C nyelven. Az assembler programok szerkezete, létrehozásuk menete. Regiszterek, címzések, ciklus szervezés, vezérlés átadás. A 9

10 SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT 4GL programok szerkezete, létrehozásuk menete. Észközök a 4GL programok fejlesztésében. 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom KerninghanRitchie: A C programozási nyelv Pethő Ádám: abc programozási nyelvkönyv Bodor László: C programozás Bodor László: C/C++ programozás Agárdi Gábor: Gyakorlati Assembly : Programozási nyelvek III ST1606 Meghirdetés féléve 5 Óraszám (elm.+gyak.) 0+2 gyakorlati jegy ST1605(E) Tantárgyfelelős neve Dr. Kuki Ákos Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens Sajátítsák el megfelelő mélységben a C programozási nyelvet, ismerkedjenek meg az assembler programozás alapjaival. A hallgatók legyenek jártasak a 4GL nyelvek alapvető jellemzőivel, hogy ezen általános program nyelv segítségével megfelelő módon tudják kezelni a felmerülő alap problémákat, s tudják a gyakorlatban is megvalósítani. 2. A tantárgy tartalma: Fájl és memóriakezelés, különböző típusokhoz kötődő függvények, grafikus és szöveges képernyő kezelése, egér programozása C nyelven. Az assembler programok szerkezete, létrehozásuk menete. Regiszterek, címzések, ciklus szervezés, vezérlés átadás. A 4GL programok szerkezete, létrehozásuk menete. Észközök a 4GL programok fejlesztésében. 2 ZH : 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom KerninghanRitchie: A C programozási nyelv Pethő Ádám: abc programozási nyelvkönyv Bodor László: C programozás Bodor László: C/C++ programozás Agárdi Gábor: Gyakorlati Assembly Hallgatónként egy PC, DOS (Windows) op. rendszer, Turbo (Borland) C IDE, assembler fordító, linkelő, valamely 4GL nyelv (Delphi, VB) 10

11 SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Adatbázis táblázatkezelés ST1701 Meghirdetés féléve 4 Összóraszám (elm+gyak) 0+2 Tantárgyfelelős neve Dr. Iszáj Ferenc Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár Megismertetni a hallgatókkal a táblázatkezeléssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudnivalókat. Legyenek képesek a tantárggyal kapcsolatos oktatási, és egyéb felhasználói feladatok magasszintű elvégzésére, a tárgy eredményes oktatására, optimalizálásra, színvonalas oktatási segédanyagok készítésére. 2. A tantárgy tartalma Táblázatkezelési alapfogalmak. A táblázatkezelő programok alapszolgáltatásai. Alapműveletek, formátumbeállítások. Képletek, függvények, statisztika számítások. Háromdimenziós táblázatok, grafikonkészítés, Diagramok formázása. Nyomtatás. Nagy táblázatok kezelése. Táblázatkezelés az oktatásban. : gyakorlatias táblázatkezelési feladatok kidolgozása, megoldása. 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom Kötelező: Iszáj Kató Nagy: Az alapoktól az Internetig. Bessenyei György könyvkiadó. Nyíregyháza Ajánlott: Békefi Zoltán: Táblázatkezelés. PCSTART Stúdió. Bp Jókúti Kovalcsik Tringer: Táblázatkezelés. Kossuth Kiadó. Bp Adatbázis táblázatkezelés ST1702 Meghirdetés féléve 5 Összóraszám (elm+gyak) 0+2 ST1701 Tantárgyfelelős neve Dr. Iszáj Ferenc Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár Megismertetni a hallgatókkal az adatbáziskezeléssel kapcsoltos elméleti és gyakorlati tudnivalókat. Legyenek képesek a tantárggyal kapcsolatos oktatási, és egyéb felhasználói feladatok magasszintű elvégzésére, a tárgy eredményes oktatására, optimalizálásra, színvonalas oktatási segédanyagok készítésére. 11

12 SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT 2. A tantárgy tartalma Adatbáziskezelés alapjai, alapműveletek. Táblák létrehozása, tervezése. A kapcsolat típusai, létrehozása, megtekintése, módosítása. Adatbevitel, adatkezelés. Lekérdezések. Az űrlap szerkezete, típusai, szakaszai, létrehozása. A jelentések szakaszai, új jelentés készítése. Űrlap és jelentéstervezés. Adatbázis eszközök. Adatbáziskezelés az oktatásban. : gyakorlatias adatbáziskezelési feladatok kidolgozása, megoldása. 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom Kötelező: Iszáj Kató Nagy: Az alapoktól az Internetig. Bessenyei György könyvkiadó. Nyíregyháza Ajánlott: Tringer Éva Fodor Ildikó: Adatbázis kezelés. Kossuth Kiadó. Budapest Formális nyelvek I ST1801 Meghirdetés féléve 6 Óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve Falucskai János Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens A hallgatók megismerjék a Chomskyféle osztályozás szerinti nyelvek és az automaták fő jellemzőit, használatukat és ekvivalenciájukat. Legyenek képesek egyszerűbb grammatikák megírására, lássák a gyakorlatban megjelenő nyelveket és tudják alkalmazni az itt megszerzett ismereteket. 2. A tantárgy tartalma: Ábécé, nyelv, nyelvtan fogalma, Chomskyféle osztályozás. Reguláris nyelvek és véges automaták, reguláris halmazok, műveletek nyelvekkel. Környezetfüggetlen nyelvek, egyértelműség, normál alak, veremtáras automaták. 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom Bach Iván: Bevezetés a számítástechnikai nyelvészetbe DenevDemetrovicsPavlov: A számítástudomány matematikai alapjai Dömösi: Bevezetés az algoritmusok és automaták elméletébe III Révész: Bevezetés a formális nyelvek elméletébe III FalucskaiKuki: Bevezetés a formális nyelvek és automaták alkalmazásába 12

13 SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Formális nyelvek II ST1802 Meghirdetés féléve 7 Óraszám (elm.+gyak.) 2+0 szigorlat ST1801 Tantárgyfelelős neve Falucskai János Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens Legyenek képesek felismerni a különböző probléma osztályokat, besorolni azokat a megfelelő nyelvtanba, automatába. Lássák a közöttük lévő összefüggéseket, és más területekkel való viszonyaikat. Ismerkedjenek meg a folyamatábrasémákkal, illetve más algoritmus megadási módokkal, tudjanak parciálishelyesség bizonyítást végezni. 2. A tantárgy tartalma: Szintaktikai elemzések. Környezetfüggő nyelvtanok és lineáris automaták, mondat típusú nyelvek és a Turing gépek. Church tézis, algoritmikusan eldönthetetlen feladatok, a Post probléma. Folyamatábra sémák, programok, interpretációk. Megállási problémák, helyesség bizonyítások. 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom Bach Iván: Bevezetés a számítástechnikai nyelvészetbe DenevDemetrovicsPavlov: A számítástudomány matematikai alapjai Dömösi: Bevezetés az algoritmusok és automaták elméletébe III Révész: Bevezetés a formális nyelvek elméletébe III FalucskaiKuki: Bevezetés a formális nyelvek és automaták alkalmazásába Zohar Manna: Programozás elmélet Kódelmélet ST1901 Meghirdetés féléve 6 Óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve Falucskai János Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens A hallgatók ismerkedjenek meg a kódelmélet alapjaival, lássák meg a tömörítés, titkosítás és hibajavítás/felismerés szükségességét és értelmét. Legyenek tisztába ezek elméleti alapjaival, készségszinten sajátítsák el az ismertetésre kerülő algoritmusok alkalmazását. 13

14 SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT 2. A tantárgy tartalma: Tömörítések, hibajavító és hiba felismerő kódolás, titkosítások 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom DenevDemetrovicsPavlov: A számítástudomány matematikai alapjai Győrfi Vajda: A hibajavító kódolás és a nyilvános kulcsú titkosírás elemei Lakatos Piroska: Algebrai kódelmélet MacWilliamsSloane: The theory of ErrorCorrecting Codes I. Alkalmazott matematika I. MT1002 Meghirdetés féléve 2 Összóraszám (elm+gyak) 2+2 Tantárgyfelelős neve Dr. Blahota István Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai docens A klasszikus analízis és algebra alapvető fogalmainak, módszereinek és eljárásainak ismertetése az alkalmazási területek igényei szerint. A gyakorlaton a hallgatók szerezzenek jártasságot az alapvető módszerekben és az ehhez kapcsolódó numerikus eljárásokban. 2. A tantárgy tartalma Valós és komplex számok, sorozatok, sorok, konvergencia kritériumok. Hibaanalízis, közelítő számítások. Lineáris egyenletrendszerek, mátrixok, determinánsok. Eliminációs módszerek. A differenciálszámítás elemei. Függvényvizsgálat, függvénysorok. Hatványsorok. Elemi függvények. Egyenletek algebrai és közelítő megoldása. Interpolációs polinomok. A legkisebb négyzetek módszere. Numerikus differenciálás. Az integrálszámítás elemei és alkalmazásai. Wallis és Stirling formula. Improprius integrálok. Numerikus kvadratúra. Fourier sorok. Közönséges és feltételes szélsőértékszámítás. A szélsőértékszámítás numerikus módszerei. Lineáris és nemlineáris programozás. Elemi módszerek közönséges differenciálegyenletek megoldásainak meghatározására. Differenciálegyenletek közelítő megoldási módszerei. A variácószámítás elemei. Két zárthelyi dolgozat írása. 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom Bárczy Barnabás : Differenciálszámítás. Műszaki Kiadó, Bárczy Barnabás : Integrálszámítás. Műszkai Kiadó, Csernyák László (szerk.) : Analízis. Tankönyvkiadó, Iszáj Ferenc (szerk.) : Természettudományi alapismeretek. Bessenyei Kiadó,

15 SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Kovács Zoltán : Feladatgyűjtemény lineáris algebra gyakorlatokhoz. KEK, Móricz Ferenc : Numerikus analízis I. Nemzeti Tankönyvkiadó, Scharnitzky Viktor : Differenciálegyenletek. Műszkai Kiadó, Urbán János : Határértékszámítás (Példatár), Műszaki Kiadó, Alkalmazott matematika II. MT1003 Meghirdetés féléve 3 Összóraszám (elm+gyak) 2+2 gyakorlati jegy MT1002 Tantárgyfelelős neve Dr. Blahota István Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai docens A lineáris terek, a lineáris operátorok és a vektoranalízis modern elmélete alakjainak ismertetése az alkalmazási területek igényei szerint. A gyakorlaton a hallgatók szerezzenek jártasságot az alapvető módszerekben és az ehhez kapcsolódó numerikus eljárásokban. 2. A tantárgy tartalma Lineáris terek. Lineáris függetlenség, bázis. Lineáris operátorok. Belső szorzat, norma, ortogonalitás. Szimmetrikus és ortogonális operátorok. Sajátérték, sajátvektor, spektrum. Az operációkutatás módszerei, lineáris programozás, szimplex módszer. A játékelmélet alapjai. Stratégiai és mátrixjátékok. Sorbanállási és készletgazdálkodási modellek. A szállítási feladat. Hálótervezés. Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Eseményalgebra, valószínűség, feltételes valószínűség, a Bayestétel, események függetlensége. A valószínűségi változó, eloszlás és sűrűségfüggvény. A nagy számok törvényei. Statisztikai próbák, regresszióanalízis, és a faktoranalízis alapjai. Két zárthelyi dolgozat 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom Gát György : Valószínűségszámítás. zeus.nyf.hu/ ~ gatgy Kovács Zoltán : Feladatgyűjtemény lineáris algebra gyakorlatokhoz. KEK, Móricz Ferenc : Numerikus analízis II., Nemzeti Tankönyvkiadó, Nagy Márta, Sztrik János, Tar László : Valószínűségszámítás és matemtikai statisztika feladatgyűjtemény, Kossuth Egyetemi Kiadó, Solt György : Valószínűségszámítás. Műszaki Könyvkiadó, Szidarovszki Ferenc, Molnár Sándor : Játékelmélet műszaki alkalmazásokkal. Műszaki Kiadó,

16 SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Kémia alapjai KE1001 Meghirdetés féléve 3 Összóraszám (elm+gyak) 2+0 helyettesítő tárgy KE1007 Tantárgyfelelős neve Hargitainé dr. Tóth Ágnes Tantárgyfelelős beosztása habilitált főiskolai tanár Az általános természetszemlélet kialakítása; a gyakorlati (mindennapi) élet számára fontos kémiai ismeretek továbbítása a hallgatók számára, valamint az adott szakterületen való továbbhaladáshoz szükséges ismeretek elsajátíttatása. 2. A tantárgy tartalma A kémia és más természettudományi tárgyak kapcsolata. A kémia tárgya. A kémiai elem fogalma, relatív atom és móltömeg. Az atomok elektronszerkezete. Kvantumszámok. A hidrogénatom. A periódusos rendszer. A kémiai kötés fogalma. Vezetők és félvezetők. Az anyag halmazállapotának jellemzői. Oldatok. Kristályos és amorf anyagok. A kémiai reakciók. A kémiai egyenlet jelentése. A kémiai reakciók sebessége, típusai. Az oldat kémhatása, ph fogalom. Hidrolízis és elektrolízis. Szervetlen kémia. Nemfémes elemek és vegyületeik tulajdonsága. Fémek, az ötvözetek fogalma. Korrózió. Szénvegyületek általános jellemzése. A szénhidrogének. Metán, etilén, acetilén. Alkoholok, fenolok, éterek, aldehidek, ketonok. Szénhidrátok. Karbonsavak. Műanyagok. : Zárthelyi dolgozat írás (kollokvium). 5. A kötelező, illetve ajánlott irodalom jegyzéke: MénesKónyaKónyáné: Természetismeret I. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, SH atlasz KÉMIA Springer Hungarica Kft. Budapest, Nyilasi János: Általános kémia, Gondolat Kiadó, Budapest, Nyilasi János: Szervetlen kémia, Gondolat Kiadó, Budapest, Pungor Endre: Analitikai kémia, Tankönyvkiadó, Budapest, Verő József: Fémtan, Tankönyvkiadó Nagy P.Szabolcsi L.: Általános és fizikai kémia I., Tankönyvkiadó, Budapest, Kovács Kálmán Halmos Miklós: A szerves kémia alapjai. Tankönyvkiadó, Budapest,

17 SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT A fizika alapjai FI1001 Meghirdetés féléve 2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0 Tantárgyfelelős neve Dr. Beszeda Imre Tantárgyfelelős beosztása Főisk. Docens Általános ismeretek nyújtása a fizika szakterületeiről és szerepéről az egyéb tudományokban. Alapismeretek szerzése a fizika vizsgálati módszereiről és azok alkalmazásáról. 2. A tantárgy tartalma A fizikai megismerés folyamata és módszerei, fizikai kölcsönhatások. A testek mozgása, a lendület és a perdület, a termodinamika elemei. Az elektrosztatikai és magnetosztatikai tér. Az elektromos áram és mágneses tér, rezgések és hullámok. 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom 1. Budó Ágoston: Kísérleti fizika Tankönyvkiadó, Budapest, Fizikai kislexikon (sz. Sziulágyi Miklós): Műszaki Könyvkiadó, Budapest Holics László: Fizika III. Tankönyvkiadó, Budapest, Jay Orear: Modern Fizika Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Siposné Hadházy T.: Természetismeret I. (főisk. jegyzet) Tankönyvkiadó, Budapest, ErlichnéHadházyHargitainéKissNyilasSimkovicsnéVallnerIszáj: Természettudományi alapismeretek Bessenyei György Könyvkiadó, Környezettudományi alapismeretek KV1101 Meghirdetés féléve 1 Összóraszám (elm+gyak) 2+0 Tantárgyfelelős neve Dr. Kiss Ferenc Tantárgyfelelős beosztása tanszékvezető, főisk. tanár 17

18 SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT A környezettudomány főbb területeinek bemutatása, ismereti és szemléleti alapozás. Az ember és környezete kapcsolatának, valamint az ember környezetátalakító tevékenységének és a tevékenység környezeti hatásainak megismertetése. 2. A tantárgy tartalma Földünk és kozmikus környezetünk. A környezet a környezetvédelem a környezettudomány és az ökológia fogalma. Ember és a természet közötti kapcsolat a kezdetektől napjainkig. Az emberi tevékenység káros hatásai. A talaj, a víz és a levegő szennyeződése. Globális környezeti problémák: üvegházhatás, ózonréteg vékonyodása, savas esők, füstköd, népesség robbanás. A megváltozott környezeti feltételek hatása az emberi egészségre. Biológiai sokféleség megtartásának szükségessége, az emberiség felelőssége és feladatai. Hulladékgazdálkodási értékrend. Környezet és társadalom. Fenntartható fejlődés. A félév folyamán az ajánló jegyzéken megadott téma kidolgozása, valamint a félév lezárása előtt egy összefoglaló jellegű zárthelyi dolgozat (teszt). 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom Kötelező: Kiss FerencVallner Judit: Környezettudományi alapismeretek, a Természettudományi alapismeretek tankönyvben (Iszály Ferenc szerk.) Ajánlott: Moser Miklós, Pálmai György: A környezetvédelem alapjai, D.D. Chiras: Environmetal Science, Action for Sustainable Future, A tananyag feldolgozása során színes diák, videó és hanganyagok, CDROMok kerülnek bemutatásra, amelyekhez szükséges eszközök a tanszéken rendelkezésre állnak. Antropológia BI 2115 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 1+0 DI1151, DI1152 Tantárgyfelelős neve Dr. Nyilas Károly Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja: Általános ismeretek nyújtása az emberi szervezet felépítéséről, az antropológia helyéről és szerepéről a biológiai tudományokban. Alapismeretek szerzése az antropológia vizsgálati módszereiről és azok alkalmazásáról. 2. A tantárgy tartalma: I. Anatómia. Az emberi váz felépítése. A vázrendszer patológiás elváltozásai. A koponya mérőpontjai. A vázrendszer kvantitatív jellegei. II. Recens humánbiológia. Az antropológia vizsgálati módszeri. Az emberi test kvantitatív és kvalitatív jellegei, mérőpontok. Humángenetika. Fiziológiai jellegek. Az ember egyedfejlődése. III. Humán evolúció. IV. Biometriai módszerek az antropológiában. 18

19 SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT : Egy zárthelyi dolgozat írása. : 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalomjegyzéke: Nyilas Károly: Antropológia in. ErlichnéHadházyHargitainéKissNyilas SimkovicsnéVallnerIszály: Természettudományi alapismeretek. Bessenyei György Könyvkiadó, : Számítástechnika tanítása TK9311 Meghirdetés féléve 5 Összóraszám (elm+gyak) 1+2 Tantárgyfelelős neve Tóthné Dr. Szűcs Etelka Tantárgyfelelős beosztása Főiskola docens A hallgatók felkészítése az általános iskolai tanítási gyakorlatokra. Pedagógiai és pszichológiai ismereteik felhasználásával legyenek képesek az általános iskolai számítástechnika tanítására, figyelembe véve a tanulók életkori sajátosságait, valamint legyenek tekintettel a tárgy eszközigényére, szoftver ellátottságára. Legyenek képesek a pedagógiai hivatás gyakorlására, a Kerettantervben előírt oktatási és nevelési célok megvalósítására, szakmai, módszertani és pedagógiai ismeretek folyamatos megújítására. 2. A tantárgy tartalma A hallgatók megismerkednek a számítástechnika tanításának alapvető kérdéseivel, foglalkoznak feladatlap és óravázlat készítésének kérdéseivel. A tárgy első részében elsősorban a számítógép üzemeltetési, felhasználói problémái kerülnek megbeszélésre. A hallgatóknak a gyakorlóiskolákban készített tanítási órát vetítünk. Mikrotanítás formájában bemutató órákat tartunk az alapvető számítástechnikai fogalmakból, valamint a számítástechnikai alkalmazásokból. A tanítási órát közösen értékeljük, lehetőség szerint videóra rögzítjük, és ezek alapján megbeszéljük a felmerülő kérdéseket. Ezen kívül a hallgatók már nemcsak üzemeltető és felhasználói oldalról, hanem a programozás alapvető kérdéseivel is foglalkoznak. Folyamatosan foglalkozunk az algoritmikus gondolkodás kialakításával, megalapozva a programozás során felmerülő problémákat. Egyszerűbb algoritmusokat programozási nyelven is elkészítünk. Egyszerűbb algoritmusokat programjainak beadása 5. A tantárgy kötelező és ajánlott irodalma 1. Bárdos Attila Lőcs Gyula Rácz Lajos Sályi János: A programozás alapjai. Számalk., Kepes János: Mikroszámítógépes grafika, grafikai algoritmusok. Műszaki Könyvkiadó, Dr. Perge Imre: Bevezetés az informatikába, Főiskolai jegyzet

20 SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Számítástechnika tanítása II TK9312 Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 3 Összóraszám (elm+gyak) 1+2 TK9311 Tantárgyfelelős neve Tóthné Dr. Szűcs Etelka Tantárgyfelelős beosztása Főiskola docens A hallgatók felkészítése az általános iskolai tanítási gyakorlatokra. Pedagógiai és pszichológiai ismereteik felhasználásával legyenek képesek az általános iskolai számítástechnika tanítására, figyelembe véve a tanulók életkori sajátosságait, valamint legyenek tekintettel a tárgy eszközigényére, szoftver ellátottságára. Legyenek képesek a pedagógiai hivatás gyakorlására, a Kerettantervben előírt oktatási és nevelési célok megvalósítására, szakmai, módszertani és pedagógiai ismeretek folyamatos megújítására. 2. A tantárgy tartalma A hallgatók megismerkednek a számítástechnika tanításának alapvető kérdéseivel, foglalkoznak feladatlap és óravázlat készítésének kérdéseivel. A tárgy első részében elsősorban a számítógép üzemeltetési, felhasználói problémái kerülnek megbeszélésre. A hallgatóknak a gyakorlóiskolákban készített tanítási órát vetítünk. Mikrotanítás formájában bemutató órákat tartunk az alapvető számítástechnikai fogalmakból, valamint a számítástechnikai alkalmazásokból. A tanítási órát közösen értékeljük, lehetőség szerint videóra rögzítjük, és ezek alapján megbeszéljük a felmerülő kérdéseket. Ezen kívül a hallgatók már nemcsak üzemeltető és felhasználói oldalról, hanem a programozás alapvető kérdéseivel is foglalkoznak. Folyamatosan foglalkozunk az algoritmikus gondolkodás kialakításával, megalapozva a programozás során felmerülő problémákat. Egyszerűbb algoritmusokat programozási nyelven is elkészítünk. Egyszerűbb algoritmusokat programjainak beadása 5. A tantárgy kötelező és ajánlott irodalma 1. Bárdos Attila Lőcs Gyula Rácz Lajos Sályi János: A programozás alapjai. Számalk., Kepes János: Mikroszámítógépes grafika, grafikai algoritmusok. Műszaki Könyvkiadó, Dr. Perge Imre: Bevezetés az informatikába, Főiskolai jegyzet

TANTÁRGYLEÍRÁS. Általános gazdasági és menedzsment ismeretek Tantárgy kódja. kollokvium

TANTÁRGYLEÍRÁS. Általános gazdasági és menedzsment ismeretek Tantárgy kódja. kollokvium Tantárgy neve Általános gazdasági és menedzsment ismeretek AIB1011 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 - kollokvium Dr. Egri Imre, főiskolai tanár GTI A hallgatók megismerik

Részletesebben

TAR TALOM JEG Y ZÉK Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik.

TAR TALOM JEG Y ZÉK Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. TARTALOMJEGYZÉK I...2 Adatlap...2 II...5 A szakindítási kérelem indoklása...5 A képzési kapacitás bemutatása...5 III....9 Az földrajz BSc alapszak mintatanterve...9 és a tantárgyi programok leírása...9

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

Tantárgynév, kód: A számítástudomány matematikai alapjai I., MMF1A0IN Szak: mérnökinformatikus. Szakirány: mind Az oktatás nyelve: magyar

Tantárgynév, kód: A számítástudomány matematikai alapjai I., MMF1A0IN Szak: mérnökinformatikus. Szakirány: mind Az oktatás nyelve: magyar Tantárgynév, kód: A számítástudomány matematikai alapjai I., MMF1A0IN Szak: mérnökinformatikus. Szakirány: mind Választhatóság: K Ismeretkör: TTA Heti tanóraszám (ea + gy + lb)/értékelés/kredit: (2 + 4

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Informatika emelt szint 5-8.

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Informatika emelt szint 5-8. INFORMATIKA EMELT Célok, feladatok A felsőtagozatba lépő gyermekek már rendelkeznek számítógép alapszintű felhasználói ismeretekkel. Az Informatika tantárgy feladata, hogy ezeket az ismereteket bővítse,

Részletesebben

Informatika Célok, feladatok:

Informatika Célok, feladatok: Informatika Célok, feladatok: Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Tantárgy neve Közgazdaságtan alapjai PÜ1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár

Részletesebben

INFORMATIKA. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 7 12. évfolyam Célok és feladatok Az információs és kommunikációs kultúrát minden gyermek számára hozzáférhetővé kell tenni. Az informatikai nevelésnek meg kell mutatnia, hogy a természetes

Részletesebben

Helyi tanterv Informatika 11 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Informatika 11 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat INFORMATIKA Alapelvek, célok Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az informatikai eszközök alkotó használata és az informatikai

Részletesebben

Informatika tantárgyi program

Informatika tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Informatika tantárgyi program 2010. Tartalom BEVEZETÉS 1 A tantárgy tanításának céljai és feladatai 1 Az informatika tanításának intézményi

Részletesebben

Tantárgy neve, kódja:

Tantárgy neve, kódja: Tantárgy neve, kódja: A számítástudomány matematikai alapjai I., MMF1A0IN Szakirány: mind Választhatóság: K Munkarend: nappali Értékelés: f Heti tanóraszám (ea + gy + l): 2+4+0 Kreditpont: 6 Ajánlott félév:

Részletesebben

Mszaki menedzser szak Mszaki menedzser alapszak

Mszaki menedzser szak Mszaki menedzser alapszak Kecskeméti Fiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mszaki menedzser szak Mszaki menedzser alapszak Kecskemét 2006 2007 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Bagány

Részletesebben

INFORMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc

INFORMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 INFORMATIKA 5-8. évfolyam Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak Szakfelelős: Dr. Horák Péter KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév A BME Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatalának tájékoztató kiadványa.

Részletesebben

Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára

Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára Készült a 34/2014. (IV.29.) EMMI rendelet 11. melléklete alapján

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 5-8. évfolyam Célok és feladatok A történelem során minden társadalomban lényeges szerep jutott bizonyos információs folyamatoknak, például a társadalom önszervezéséhez és irányításához elengedhetetlen

Részletesebben

Informatika 6-8. évfolyam

Informatika 6-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Informatika 6-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: az informatika tantárgy oktatása a Sarkadi Általános

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Informatika KERETTANTERV /átvett, adaptált/ EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EM- MI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.15.változatához ÉVFO-

Részletesebben

Informatika. 4-8. évfolyam

Informatika. 4-8. évfolyam Informatika 4-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az informatika tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata. Az átdolgozásnál felhasznált dokumentumok:

Részletesebben

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam INFORMATIKA 5-8. évfolyam Ez a helyi tanterv az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 2. melléklete: 2.2.15 Informatika 5 8. alapján készült Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak

Részletesebben

Informatika 5 8. évfolyam számára

Informatika 5 8. évfolyam számára Informatika 5 8. évfolyam számára Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

Informatika. Célok és feladatok

Informatika. Célok és feladatok Informatika Célok és feladatok Az informatika mindennapi életünk szerves részévé vált, az információ érték. Mindenkinek el kell sajátítania a megfelelő információszerzési, -feldolgozási, adattárolási,

Részletesebben

Helyi tanterv. Bevezető. Kerettantervi megfelelés. Alapelvek, célok és feladatok

Helyi tanterv. Bevezető. Kerettantervi megfelelés. Alapelvek, célok és feladatok Helyi tanterv az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.15, a 4. melléklet 4.2.17 és 5. melléklet 5.2.21 változatához Informatika 5 8. évfolyam számára Bevezető Az informatika

Részletesebben

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei

Részletesebben

INFORMATIKA Emelt óraszám

INFORMATIKA Emelt óraszám INFORMATIKA Emelt óraszám Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben