SZÁMÍTÁSTECHNIKA-TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁMÍTÁSTECHNIKA-TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT"

Átírás

1 SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Bevezetés az informatikába ST1101 Meghirdetés féléve 1 Óraszám (elm.+gyak.) 1+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve Tóthné Dr. Szűcs Etelka Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens A hallgatók átfogó ismereteket szerezzenek a számítástechnika elméleti alapjaiból, ismerjék meg a szakmai kifejezéseket, alapfogalmakat 2. A tantárgy tartalma: A számítástechnika fejlődésének főbb állomásai, adatok, adatszerkezetek ábrázolásai és műveletei, perifériák és működésük, operációs rendszerek fajtái, vírusok és programozási alapfogalmak. 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom Racskó Péter: Bevezetés a számítástechnikába Lipschutz: Adatszerkezetek Knuth: A számítógép programozás művészete I. Knuth: A számítógép programozás művészete III. A programozás elemei I. ST1201 Meghirdetés féléve 1 Összóraszám (elm+gyak) 1+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve Dr. Nagy Mihály Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár Megismertetni a hallgatókkal a programozás folyamatát, a probléma felvetésétől az algoritmus megalkotásán keresztül egy adott programnyelvre történő lekódolásig. 2. A tantárgy tartalma Megismerteti a hallgatót a programok szintaktikus és szemantikus tulajdonságaival, a programhelyesség fogalmaival és bizonyításuk alapvető módjaival. Programbizonyítás: folyamatábra programok. Utasítás stílusú programozás. Folyamatábrasémák: szintakszis, szemantika, alaptulajdonságok. A programozási nyelvek fejlődése. Magasszintű 1

2 SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT nyelvek tulajdonságai. A szintaxis definiálásának eszközei. Karakterkészlet, kostansok, azonosítók. Adattípusok és típusdefiniálás lehetőségei. Műveletek, kifejezések, értékadó utasítás, deklarációk, kezdőértékadás, az idő és a tárkiosztás kapcsolata. Címkék. Feltételes utasítások. Ismétlő (iteratív) utasítások. Zárthelyi dolgozatok 5. A tantárgy kötelező és ajánlott irodalma Yaohan Chu: Digitális számítógépek szervezése, és mikroprogramozás Műszaki Könyvkiadó. A. Ralston: Programozás és számítógéptudomány Műszaki Könyvkiadó. Janni ÉvaVlanger Tamás: Programozási nyelvek megvalósításának eszközei és módszerei. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Bánkfalvi JuditBánkfalvi Zsolt: A formális nyelvek szintaktikus elemzése. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. DahlDijkstraHoare: Struktúrált programozás. Műszaki Könyvkiadó. B.A. Trahtenbrot: Algoritmusok és absztrakt automaták. Műszaki Könyvkiadó. Varga László: A programozási módszertan elmélete. I.II. Egyetemi jegyzet, Tankönyv Kiadó A programozás elemei I. ST1202 Meghirdetés féléve 1 Összóraszám (elm+gyak) 0+2 Gyakorlat jegy ST1201 Tantárgyfelelős neve Dr. Nagy Mihály Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár Megismertetni a hallgatókkal a programozás folyamatát, a probléma felvetésétől az algoritmus megalkotásán keresztül egy adott programnyelvre történő lekódolásig 2. A tantárgy tartalma A tantárgy célja és feladata a magasszintű programozási nyelvek jellemzőinek elsajátítása a legelterjedtebb nyelvek (pl: PASCAL, C, BASIC, PROLOG, stb) eszközeinek párhuzamos tárgyalásán keresztül, programtervezési módszerek megismertetése. 34 ZH kiadott problémák algoritmusainak megalkotása és lekódolása. (1520 program/félév) 5. A tantárgy kötelező és ajánlott irodalma Dr. Stahó Lajos: A programozás matematikai ABCje. 2

3 SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Tankönyvkiadó. Járdán TamásPomaházi Sándor: Adatszerkezetek és algoritmusok EKTF Líceum Kiadó, Eger Zsakó László: Programozási feladatok I. II. Kossuth Könyvkiadó A programozás elemei II. ST1203 Meghirdetés féléve 2 Összóraszám (elm+gyak) 1+0 ST1201, ST1202 Tantárgyfelelős neve Dr. Nagy Mihály Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár Megismertetni a hallgatókkal a programozás folyamatát, a probléma felvetésétől az algoritmus megalkotásán keresztül egy adott programnyelvre történő lekódolásig 2. A tantárgy tartalma A programok szerkezete. Eljárások, függvények, blokkok. Hatáskör és élettartam. Paraméterkiértékelés és paraméterátadás. Konkurencia. Kivételkezelés. Inputoutput. Állománykezelés. Adatabsztrakció. Rekurzió. Klasszikus, funkcionális, logikai, adatfolyamat, objektumorientált programozási nyelvek. Moduláris és struktúrált programozás. Programtervezési eszközök és módszerek. A különböző programozási elemek konkrét feladatokon történő alkalmazása egy rendelkezésre álló programnyelven. Zárthelyi dolgozatok Yaohan Chu: Digitális számítógépek szervezése, és mikroprogramozás Műszaki Könyvkiadó. A. Ralston: Programozás és számítógéptudomány Műszaki Könyvkiadó. Janni ÉvaVlanger Tamás: Programozási nyelvek megvalósításának eszközei és módszerei. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Bánkfalvi JuditBánkfalvi Zsolt: A formális nyelvek szintaktikus elemzése. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. DahlDijkstraHoare: Struktúrált programozás. Műszaki Könyvkiadó. B.A. Trahtenbrot: Algoritmusok és absztrakt automaták. Műszaki Könyvkiadó. Varga László: A programozási módszertan elmélete. I.II. Egyetemi jegyzet, Tankönyv Kiadó 5. A tantárgy kötelező és ajánlott irodalma 3

4 SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT A programozás elemei II. ST1204 Meghirdetés féléve 2 Összóraszám (elm+gyak) 0+2 ST1201, ST1202 Tantárgyfelelős neve Dr. Nagy Mihály Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár Megismertetni a hallgatókkal a programozás folyamatát, a probléma felvetésétől az algoritmus megalkotásán keresztül egy adott programnyelvre történő lekódolásig 2. A tantárgy tartalma A programok szerkezete. Eljárások, függvények, blokkok. Hatáskör és élettartam. Paraméterkiértékelés és paraméterátadás. Konkurencia. Kivételkezelés. Inputoutput. Állománykezelés. Adatabsztrakció. Rekurzió. Klasszikus, funkcionális, logikai, adatfolyamat, objektumorientált programozási nyelvek. Moduláris és struktúrált programozás. Programtervezési eszközök és módszerek. A különböző programozási elemek konkrét feladatokon történő alkalmazása egy rendelkezésre álló programnyelven. 34 ZH kiadott problémák algoritmusainak megalkotása és lekódolása. (1520 program/félév) 5. A tantárgy kötelező és ajánlott irodalma Dr. Stahó Lajos: A programozás matematikai ABCje. Tankönyvkiadó. Járdán TamásPomaházi Sándor: Adatszerkezetek és algoritmusok EKTF Líceum Kiadó, Eger Zsakó László: Programozási feladatok I. II. Kossuth Könyvkiadó Operációs rendszerek ST1301 Meghirdetés féléve 2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0 A hallgatók megismerjék az operációs rendszerek felépítésének, működésének alapelveit. Ismerkedjenek meg konkrét operációs rendszerekkel (DOS, Windows, Unix). 4

5 SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT 2. A tantárgy tartalma Számítógépes rendszer strukturálása, alapfogalmak, az operációs rendszer fogalma. Hardver alapfogalmak: (processzorok, operatív tárak, háttértárak, egyéb perifériák, megszakítási rendszer). Operációs rendszerek osztályozása (egyfelhasználós, kötegelt multiprogramozott, időosztásos, tranzakciós, valós idejű elosztott, hálózati). Operációs rendszer strukturálása, szolgáltatásai. Multiprogramozás (folyamatkezelés ütemezés, memóriakezelés, erőforráskezelés). Gyakorlaton: DOS, Windows, Unix alapok. Két zárthelyi dolgozat írása. 5. A tantárgy kötelező és ajánlott irodalma Tanenbaum: Modern operációs rendszerek Richard Petersen: Linux, PanemMcGrawHill, 1998 Kiss és tsi: MSDOS 6 felhasználói szemmel, ComputerBooks, Hardver alapismeretek ST1401 Meghirdetés féléve 1 Összóraszám (elm+gyak) 2+0 A hallgatók átfogó ismereteket szerezzenek a digitális rendszerek (kiemelten a számítógép) tervezésének, elkészítése technológiájának, felépítésének, működésének területén. 2. A tantárgy tartalma A digitális technika alapjai (logikai kapuk, kombinációs és szekvenciális hálózatok). A mikroelektronika alapjai (félvezetők, tranzisztorok, logikai kapuk, integrált áramkörök, memóriák). A mikroprocesszorok felépítése, működése. A személyi számítógépek rendszertechnikája. A számítógépes hálózati ismeretek alapjai. 5. A tantárgy kötelező és ajánlott irodalma Abonyi Zsolt: PC hardver kézikönyv, ComputerBooks Budapest, 1992 Klaus BeuthOlaf Beuth: Az elektronika alapjai, Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1990 Dr Kónya László: PCelektronika, Műszaki Könyvkiadó Budapest

6 SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Hálózati alapismeretek ST1501 Meghirdetés féléve 1 Összóraszám (elm+gyak) 1+0 kollokvium A számítógépes kommunikáció alapjainak, felépítésének, működésének a megismerése, azok hatékony és eredményes alkalmazása érdekében. 2. A tantárgy tartalma Számítógép hálózatok elméleti alapjai. Az OSI modell rétegeinek főbb jellemzői: fizikai átviteli jellemzők és módszerek, közeghozzáférési módszerek, adatkapcsolati protokollok, hálózati réteg, szállítási réteg, együttműködési réteg, megjelenítési réteg, alkalmazási réteg. Lokális hálózatok. Az Internet alapjai. 5. A tantárgy kötelező és ajánlott irodalma Tanenbaum: Számítógépes hálózatok Programozási nyelvek I ST1601 Meghirdetés féléve 3 Óraszám (elm.+gyak.) 1+0 ST1203, ST1602(E) Tantárgyfelelős neve Dr. Kuki Ákos Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens A hallgatók legyenek jártasak a Pascal programozási nyelvben. Legyenek képesek önállóan programokat írni, algoritmusokat lekódolni. Ismerjék a programozási nyelv lehetőségeit, felhasználási területeit. Sajátítsák el olyan mélységben, hogy ezen általános program nyelvek segítségével megfelelő módon tudják kezelni a felmerülő problémákat, ismerjék meg a moduláris programozás lehetőségeit, a forrás, tárgy és futtatható program fogalmát, szerkezetét. 2. A tantárgy tartalma: Forrásprogram szerkezete, fordítás menete. Értékadás, szelekció, iteráció. Változók, típusok megadása, függvények, eljárások. 6

7 SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom BenkőBenkő: OOP Turbo Pascal 6.0ban Hack Frigyes: Pascal 6.0 és Vision mindentudó Bakos Tamás: Pascal PCseknek Benkő: Programozzunk Turbo Pascal nyelven AngsterKertész: Turbo Pascal Feladatgyűjtemény I.II. Programozási nyelvek I ST1602 Meghirdetés féléve 3 Óraszám (elm.+gyak.) 0+2 gyakorlati jegy ST1601(E) Tantárgyfelelős neve Dr. Kuki Ákos Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens A hallgatók legyenek jártasak a Pascal programozási nyelvben. Legyenek képesek önállóan programokat írni, algoritmusokat lekódolni. Ismerjék a programozási nyelv lehetőségeit, felhasználási területeit. Sajátítsák el olyan mélységben, hogy ezen általános program nyelvek segítségével megfelelő módon tudják kezelni a felmerülő problémákat, ismerjék meg a moduláris programozás lehetőségeit, a forrás, tárgy és futtatható program fogalmát, szerkezetét, s a fentiek gyakorlati megvalósításában is legyenek jártasak. 2. A tantárgy tartalma: Forrásprogram szerkezete, fordítás menete. Értékadás, szelekció, iteráció. Változók, típusok megadása, függvények, eljárások. 2 ZH 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom BenkőBenkő: OOP Turbo Pascal 6.0ban Hack Frigyes: Pascal 6.0 és Vision mindentudó Bakos Tamás: Pascal PCseknek Benkő: Programozzunk Turbo Pascal nyelven AngsterKertész: Turbo Pascal Feladatgyűjtemény I.II. Hallgatónként egy PC, DOS (Windows) op. rendszer, Turbo (Borland) Pascal IDE 7

8 SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Programozási nyelvek II ST1603 Meghirdetés féléve 4 Óraszám (elm.+gyak.) 1+0 ST1601, ST1602, ST1604(E) Tantárgyfelelős neve Dr. Kuki Ákos Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens Sajátítsák el teljes mélységben a Pascal programozási nyelvet. A hallgatók legyenek jártasak a C programozási nyelvben., hogy ezen általános program nyelv segítségével megfelelő módon tudják kezelni a felmerülő alap problémákat. 2. A tantárgy tartalma: Fájl és memóriakezelés, különböző típusokhoz kötődő eljárások, függvények, grafikus és szöveges képernyő kezelése, egér programozása Pascal nyelven. A C program szerkezete, fordítás menete. Értékadás, szelekció, iteráció. Változók, típusok megadása, függvények. 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom BenkőBenkő: OOP Turbo Pascal 6.0ban Hack Frigyes: Pascal 6.0 és Vision mindentudó Bakos Tamás: Pascal PCseknek Benkő: Programozzunk Turbo Pascal nyelven AngsterKertész: Turbo Pascal Feladatgyűjtemény I.II. KerninghanRitchie: A C programozási nyelv Pethő Ádám: abc programozási nyelvkönyv Bodor László: C programozás Bodor László: C/C++ programozás Programozási nyelvek II ST1604 Meghirdetés féléve 4 Óraszám (elm.+gyak.) 0+2 gyakorlati jegy ST1603(E) Tantárgyfelelős neve Dr. Kuki Ákos Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens 8

9 SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Sajátítsák el teljes mélységben a Pascal programozási nyelvet. A hallgatók legyenek jártasak a C programozási nyelvben., hogy ezen általános program nyelv segítségével megfelelő módon tudják kezelni a felmerülő alap problémákat a gyakorlati programozásban is. 2. A tantárgy tartalma: Fájl és memóriakezelés, különböző típusokhoz kötődő eljárások, függvények, grafikus és szöveges képernyő kezelése, egér programozása Pascal nyelven. A C program szerkezete, fordítás menete. Értékadás, szelekció, iteráció. Változók, típusok megadása, függvények. 2 ZH 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom BenkőBenkő: OOP Turbo Pascal 6.0ban Hack Frigyes: Pascal 6.0 és Vision mindentudó Bakos Tamás: Pascal PCseknek Benkő: Programozzunk Turbo Pascal nyelven AngsterKertész: Turbo Pascal Feladatgyűjtemény I.II. KerninghanRitchie: A C programozási nyelv Pethő Ádám: abc programozási nyelvkönyv Bodor László: C programozás Bodor László: C/C++ programozás Hallgatónként egy PC, DOS (Windows) op. rendszer, Turbo (Borland) Pascal IDE, Turbo (Borland) C IDE Programozási nyelvek III ST1605 Meghirdetés féléve 5 Óraszám (elm.+gyak.) 1+0 szigorlat ST1604, ST1606(E) Tantárgyfelelős neve Dr. Kuki Ákos Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens Sajátítsák el megfelelő mélységben a C programozási nyelvet, ismerkedjenek meg az assembler programozás alapjaival. A hallgatók legyenek jártasak a 4GL nyelvek alapvető jellemzőivel, hogy ezen általános program nyelv segítségével megfelelő módon tudják kezelni a felmerülő alap problémákat. 2. A tantárgy tartalma: Fájl és memóriakezelés, különböző típusokhoz kötődő függvények, grafikus és szöveges képernyő kezelése, egér programozása C nyelven. Az assembler programok szerkezete, létrehozásuk menete. Regiszterek, címzések, ciklus szervezés, vezérlés átadás. A 9

10 SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT 4GL programok szerkezete, létrehozásuk menete. Észközök a 4GL programok fejlesztésében. 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom KerninghanRitchie: A C programozási nyelv Pethő Ádám: abc programozási nyelvkönyv Bodor László: C programozás Bodor László: C/C++ programozás Agárdi Gábor: Gyakorlati Assembly : Programozási nyelvek III ST1606 Meghirdetés féléve 5 Óraszám (elm.+gyak.) 0+2 gyakorlati jegy ST1605(E) Tantárgyfelelős neve Dr. Kuki Ákos Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens Sajátítsák el megfelelő mélységben a C programozási nyelvet, ismerkedjenek meg az assembler programozás alapjaival. A hallgatók legyenek jártasak a 4GL nyelvek alapvető jellemzőivel, hogy ezen általános program nyelv segítségével megfelelő módon tudják kezelni a felmerülő alap problémákat, s tudják a gyakorlatban is megvalósítani. 2. A tantárgy tartalma: Fájl és memóriakezelés, különböző típusokhoz kötődő függvények, grafikus és szöveges képernyő kezelése, egér programozása C nyelven. Az assembler programok szerkezete, létrehozásuk menete. Regiszterek, címzések, ciklus szervezés, vezérlés átadás. A 4GL programok szerkezete, létrehozásuk menete. Észközök a 4GL programok fejlesztésében. 2 ZH : 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom KerninghanRitchie: A C programozási nyelv Pethő Ádám: abc programozási nyelvkönyv Bodor László: C programozás Bodor László: C/C++ programozás Agárdi Gábor: Gyakorlati Assembly Hallgatónként egy PC, DOS (Windows) op. rendszer, Turbo (Borland) C IDE, assembler fordító, linkelő, valamely 4GL nyelv (Delphi, VB) 10

11 SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Adatbázis táblázatkezelés ST1701 Meghirdetés féléve 4 Összóraszám (elm+gyak) 0+2 Tantárgyfelelős neve Dr. Iszáj Ferenc Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár Megismertetni a hallgatókkal a táblázatkezeléssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudnivalókat. Legyenek képesek a tantárggyal kapcsolatos oktatási, és egyéb felhasználói feladatok magasszintű elvégzésére, a tárgy eredményes oktatására, optimalizálásra, színvonalas oktatási segédanyagok készítésére. 2. A tantárgy tartalma Táblázatkezelési alapfogalmak. A táblázatkezelő programok alapszolgáltatásai. Alapműveletek, formátumbeállítások. Képletek, függvények, statisztika számítások. Háromdimenziós táblázatok, grafikonkészítés, Diagramok formázása. Nyomtatás. Nagy táblázatok kezelése. Táblázatkezelés az oktatásban. : gyakorlatias táblázatkezelési feladatok kidolgozása, megoldása. 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom Kötelező: Iszáj Kató Nagy: Az alapoktól az Internetig. Bessenyei György könyvkiadó. Nyíregyháza Ajánlott: Békefi Zoltán: Táblázatkezelés. PCSTART Stúdió. Bp Jókúti Kovalcsik Tringer: Táblázatkezelés. Kossuth Kiadó. Bp Adatbázis táblázatkezelés ST1702 Meghirdetés féléve 5 Összóraszám (elm+gyak) 0+2 ST1701 Tantárgyfelelős neve Dr. Iszáj Ferenc Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár Megismertetni a hallgatókkal az adatbáziskezeléssel kapcsoltos elméleti és gyakorlati tudnivalókat. Legyenek képesek a tantárggyal kapcsolatos oktatási, és egyéb felhasználói feladatok magasszintű elvégzésére, a tárgy eredményes oktatására, optimalizálásra, színvonalas oktatási segédanyagok készítésére. 11

12 SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT 2. A tantárgy tartalma Adatbáziskezelés alapjai, alapműveletek. Táblák létrehozása, tervezése. A kapcsolat típusai, létrehozása, megtekintése, módosítása. Adatbevitel, adatkezelés. Lekérdezések. Az űrlap szerkezete, típusai, szakaszai, létrehozása. A jelentések szakaszai, új jelentés készítése. Űrlap és jelentéstervezés. Adatbázis eszközök. Adatbáziskezelés az oktatásban. : gyakorlatias adatbáziskezelési feladatok kidolgozása, megoldása. 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom Kötelező: Iszáj Kató Nagy: Az alapoktól az Internetig. Bessenyei György könyvkiadó. Nyíregyháza Ajánlott: Tringer Éva Fodor Ildikó: Adatbázis kezelés. Kossuth Kiadó. Budapest Formális nyelvek I ST1801 Meghirdetés féléve 6 Óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve Falucskai János Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens A hallgatók megismerjék a Chomskyféle osztályozás szerinti nyelvek és az automaták fő jellemzőit, használatukat és ekvivalenciájukat. Legyenek képesek egyszerűbb grammatikák megírására, lássák a gyakorlatban megjelenő nyelveket és tudják alkalmazni az itt megszerzett ismereteket. 2. A tantárgy tartalma: Ábécé, nyelv, nyelvtan fogalma, Chomskyféle osztályozás. Reguláris nyelvek és véges automaták, reguláris halmazok, műveletek nyelvekkel. Környezetfüggetlen nyelvek, egyértelműség, normál alak, veremtáras automaták. 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom Bach Iván: Bevezetés a számítástechnikai nyelvészetbe DenevDemetrovicsPavlov: A számítástudomány matematikai alapjai Dömösi: Bevezetés az algoritmusok és automaták elméletébe III Révész: Bevezetés a formális nyelvek elméletébe III FalucskaiKuki: Bevezetés a formális nyelvek és automaták alkalmazásába 12

13 SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Formális nyelvek II ST1802 Meghirdetés féléve 7 Óraszám (elm.+gyak.) 2+0 szigorlat ST1801 Tantárgyfelelős neve Falucskai János Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens Legyenek képesek felismerni a különböző probléma osztályokat, besorolni azokat a megfelelő nyelvtanba, automatába. Lássák a közöttük lévő összefüggéseket, és más területekkel való viszonyaikat. Ismerkedjenek meg a folyamatábrasémákkal, illetve más algoritmus megadási módokkal, tudjanak parciálishelyesség bizonyítást végezni. 2. A tantárgy tartalma: Szintaktikai elemzések. Környezetfüggő nyelvtanok és lineáris automaták, mondat típusú nyelvek és a Turing gépek. Church tézis, algoritmikusan eldönthetetlen feladatok, a Post probléma. Folyamatábra sémák, programok, interpretációk. Megállási problémák, helyesség bizonyítások. 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom Bach Iván: Bevezetés a számítástechnikai nyelvészetbe DenevDemetrovicsPavlov: A számítástudomány matematikai alapjai Dömösi: Bevezetés az algoritmusok és automaták elméletébe III Révész: Bevezetés a formális nyelvek elméletébe III FalucskaiKuki: Bevezetés a formális nyelvek és automaták alkalmazásába Zohar Manna: Programozás elmélet Kódelmélet ST1901 Meghirdetés féléve 6 Óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve Falucskai János Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens A hallgatók ismerkedjenek meg a kódelmélet alapjaival, lássák meg a tömörítés, titkosítás és hibajavítás/felismerés szükségességét és értelmét. Legyenek tisztába ezek elméleti alapjaival, készségszinten sajátítsák el az ismertetésre kerülő algoritmusok alkalmazását. 13

14 SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT 2. A tantárgy tartalma: Tömörítések, hibajavító és hiba felismerő kódolás, titkosítások 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom DenevDemetrovicsPavlov: A számítástudomány matematikai alapjai Győrfi Vajda: A hibajavító kódolás és a nyilvános kulcsú titkosírás elemei Lakatos Piroska: Algebrai kódelmélet MacWilliamsSloane: The theory of ErrorCorrecting Codes I. Alkalmazott matematika I. MT1002 Meghirdetés féléve 2 Összóraszám (elm+gyak) 2+2 Tantárgyfelelős neve Dr. Blahota István Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai docens A klasszikus analízis és algebra alapvető fogalmainak, módszereinek és eljárásainak ismertetése az alkalmazási területek igényei szerint. A gyakorlaton a hallgatók szerezzenek jártasságot az alapvető módszerekben és az ehhez kapcsolódó numerikus eljárásokban. 2. A tantárgy tartalma Valós és komplex számok, sorozatok, sorok, konvergencia kritériumok. Hibaanalízis, közelítő számítások. Lineáris egyenletrendszerek, mátrixok, determinánsok. Eliminációs módszerek. A differenciálszámítás elemei. Függvényvizsgálat, függvénysorok. Hatványsorok. Elemi függvények. Egyenletek algebrai és közelítő megoldása. Interpolációs polinomok. A legkisebb négyzetek módszere. Numerikus differenciálás. Az integrálszámítás elemei és alkalmazásai. Wallis és Stirling formula. Improprius integrálok. Numerikus kvadratúra. Fourier sorok. Közönséges és feltételes szélsőértékszámítás. A szélsőértékszámítás numerikus módszerei. Lineáris és nemlineáris programozás. Elemi módszerek közönséges differenciálegyenletek megoldásainak meghatározására. Differenciálegyenletek közelítő megoldási módszerei. A variácószámítás elemei. Két zárthelyi dolgozat írása. 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom Bárczy Barnabás : Differenciálszámítás. Műszaki Kiadó, Bárczy Barnabás : Integrálszámítás. Műszkai Kiadó, Csernyák László (szerk.) : Analízis. Tankönyvkiadó, Iszáj Ferenc (szerk.) : Természettudományi alapismeretek. Bessenyei Kiadó,

15 SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Kovács Zoltán : Feladatgyűjtemény lineáris algebra gyakorlatokhoz. KEK, Móricz Ferenc : Numerikus analízis I. Nemzeti Tankönyvkiadó, Scharnitzky Viktor : Differenciálegyenletek. Műszkai Kiadó, Urbán János : Határértékszámítás (Példatár), Műszaki Kiadó, Alkalmazott matematika II. MT1003 Meghirdetés féléve 3 Összóraszám (elm+gyak) 2+2 gyakorlati jegy MT1002 Tantárgyfelelős neve Dr. Blahota István Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai docens A lineáris terek, a lineáris operátorok és a vektoranalízis modern elmélete alakjainak ismertetése az alkalmazási területek igényei szerint. A gyakorlaton a hallgatók szerezzenek jártasságot az alapvető módszerekben és az ehhez kapcsolódó numerikus eljárásokban. 2. A tantárgy tartalma Lineáris terek. Lineáris függetlenség, bázis. Lineáris operátorok. Belső szorzat, norma, ortogonalitás. Szimmetrikus és ortogonális operátorok. Sajátérték, sajátvektor, spektrum. Az operációkutatás módszerei, lineáris programozás, szimplex módszer. A játékelmélet alapjai. Stratégiai és mátrixjátékok. Sorbanállási és készletgazdálkodási modellek. A szállítási feladat. Hálótervezés. Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Eseményalgebra, valószínűség, feltételes valószínűség, a Bayestétel, események függetlensége. A valószínűségi változó, eloszlás és sűrűségfüggvény. A nagy számok törvényei. Statisztikai próbák, regresszióanalízis, és a faktoranalízis alapjai. Két zárthelyi dolgozat 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom Gát György : Valószínűségszámítás. zeus.nyf.hu/ ~ gatgy Kovács Zoltán : Feladatgyűjtemény lineáris algebra gyakorlatokhoz. KEK, Móricz Ferenc : Numerikus analízis II., Nemzeti Tankönyvkiadó, Nagy Márta, Sztrik János, Tar László : Valószínűségszámítás és matemtikai statisztika feladatgyűjtemény, Kossuth Egyetemi Kiadó, Solt György : Valószínűségszámítás. Műszaki Könyvkiadó, Szidarovszki Ferenc, Molnár Sándor : Játékelmélet műszaki alkalmazásokkal. Műszaki Kiadó,

16 SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Kémia alapjai KE1001 Meghirdetés féléve 3 Összóraszám (elm+gyak) 2+0 helyettesítő tárgy KE1007 Tantárgyfelelős neve Hargitainé dr. Tóth Ágnes Tantárgyfelelős beosztása habilitált főiskolai tanár Az általános természetszemlélet kialakítása; a gyakorlati (mindennapi) élet számára fontos kémiai ismeretek továbbítása a hallgatók számára, valamint az adott szakterületen való továbbhaladáshoz szükséges ismeretek elsajátíttatása. 2. A tantárgy tartalma A kémia és más természettudományi tárgyak kapcsolata. A kémia tárgya. A kémiai elem fogalma, relatív atom és móltömeg. Az atomok elektronszerkezete. Kvantumszámok. A hidrogénatom. A periódusos rendszer. A kémiai kötés fogalma. Vezetők és félvezetők. Az anyag halmazállapotának jellemzői. Oldatok. Kristályos és amorf anyagok. A kémiai reakciók. A kémiai egyenlet jelentése. A kémiai reakciók sebessége, típusai. Az oldat kémhatása, ph fogalom. Hidrolízis és elektrolízis. Szervetlen kémia. Nemfémes elemek és vegyületeik tulajdonsága. Fémek, az ötvözetek fogalma. Korrózió. Szénvegyületek általános jellemzése. A szénhidrogének. Metán, etilén, acetilén. Alkoholok, fenolok, éterek, aldehidek, ketonok. Szénhidrátok. Karbonsavak. Műanyagok. : Zárthelyi dolgozat írás (kollokvium). 5. A kötelező, illetve ajánlott irodalom jegyzéke: MénesKónyaKónyáné: Természetismeret I. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, SH atlasz KÉMIA Springer Hungarica Kft. Budapest, Nyilasi János: Általános kémia, Gondolat Kiadó, Budapest, Nyilasi János: Szervetlen kémia, Gondolat Kiadó, Budapest, Pungor Endre: Analitikai kémia, Tankönyvkiadó, Budapest, Verő József: Fémtan, Tankönyvkiadó Nagy P.Szabolcsi L.: Általános és fizikai kémia I., Tankönyvkiadó, Budapest, Kovács Kálmán Halmos Miklós: A szerves kémia alapjai. Tankönyvkiadó, Budapest,

17 SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT A fizika alapjai FI1001 Meghirdetés féléve 2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0 Tantárgyfelelős neve Dr. Beszeda Imre Tantárgyfelelős beosztása Főisk. Docens Általános ismeretek nyújtása a fizika szakterületeiről és szerepéről az egyéb tudományokban. Alapismeretek szerzése a fizika vizsgálati módszereiről és azok alkalmazásáról. 2. A tantárgy tartalma A fizikai megismerés folyamata és módszerei, fizikai kölcsönhatások. A testek mozgása, a lendület és a perdület, a termodinamika elemei. Az elektrosztatikai és magnetosztatikai tér. Az elektromos áram és mágneses tér, rezgések és hullámok. 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom 1. Budó Ágoston: Kísérleti fizika Tankönyvkiadó, Budapest, Fizikai kislexikon (sz. Sziulágyi Miklós): Műszaki Könyvkiadó, Budapest Holics László: Fizika III. Tankönyvkiadó, Budapest, Jay Orear: Modern Fizika Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Siposné Hadházy T.: Természetismeret I. (főisk. jegyzet) Tankönyvkiadó, Budapest, ErlichnéHadházyHargitainéKissNyilasSimkovicsnéVallnerIszáj: Természettudományi alapismeretek Bessenyei György Könyvkiadó, Környezettudományi alapismeretek KV1101 Meghirdetés féléve 1 Összóraszám (elm+gyak) 2+0 Tantárgyfelelős neve Dr. Kiss Ferenc Tantárgyfelelős beosztása tanszékvezető, főisk. tanár 17

18 SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT A környezettudomány főbb területeinek bemutatása, ismereti és szemléleti alapozás. Az ember és környezete kapcsolatának, valamint az ember környezetátalakító tevékenységének és a tevékenység környezeti hatásainak megismertetése. 2. A tantárgy tartalma Földünk és kozmikus környezetünk. A környezet a környezetvédelem a környezettudomány és az ökológia fogalma. Ember és a természet közötti kapcsolat a kezdetektől napjainkig. Az emberi tevékenység káros hatásai. A talaj, a víz és a levegő szennyeződése. Globális környezeti problémák: üvegházhatás, ózonréteg vékonyodása, savas esők, füstköd, népesség robbanás. A megváltozott környezeti feltételek hatása az emberi egészségre. Biológiai sokféleség megtartásának szükségessége, az emberiség felelőssége és feladatai. Hulladékgazdálkodási értékrend. Környezet és társadalom. Fenntartható fejlődés. A félév folyamán az ajánló jegyzéken megadott téma kidolgozása, valamint a félév lezárása előtt egy összefoglaló jellegű zárthelyi dolgozat (teszt). 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom Kötelező: Kiss FerencVallner Judit: Környezettudományi alapismeretek, a Természettudományi alapismeretek tankönyvben (Iszály Ferenc szerk.) Ajánlott: Moser Miklós, Pálmai György: A környezetvédelem alapjai, D.D. Chiras: Environmetal Science, Action for Sustainable Future, A tananyag feldolgozása során színes diák, videó és hanganyagok, CDROMok kerülnek bemutatásra, amelyekhez szükséges eszközök a tanszéken rendelkezésre állnak. Antropológia BI 2115 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 1+0 DI1151, DI1152 Tantárgyfelelős neve Dr. Nyilas Károly Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja: Általános ismeretek nyújtása az emberi szervezet felépítéséről, az antropológia helyéről és szerepéről a biológiai tudományokban. Alapismeretek szerzése az antropológia vizsgálati módszereiről és azok alkalmazásáról. 2. A tantárgy tartalma: I. Anatómia. Az emberi váz felépítése. A vázrendszer patológiás elváltozásai. A koponya mérőpontjai. A vázrendszer kvantitatív jellegei. II. Recens humánbiológia. Az antropológia vizsgálati módszeri. Az emberi test kvantitatív és kvalitatív jellegei, mérőpontok. Humángenetika. Fiziológiai jellegek. Az ember egyedfejlődése. III. Humán evolúció. IV. Biometriai módszerek az antropológiában. 18

19 SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT : Egy zárthelyi dolgozat írása. : 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalomjegyzéke: Nyilas Károly: Antropológia in. ErlichnéHadházyHargitainéKissNyilas SimkovicsnéVallnerIszály: Természettudományi alapismeretek. Bessenyei György Könyvkiadó, : Számítástechnika tanítása TK9311 Meghirdetés féléve 5 Összóraszám (elm+gyak) 1+2 Tantárgyfelelős neve Tóthné Dr. Szűcs Etelka Tantárgyfelelős beosztása Főiskola docens A hallgatók felkészítése az általános iskolai tanítási gyakorlatokra. Pedagógiai és pszichológiai ismereteik felhasználásával legyenek képesek az általános iskolai számítástechnika tanítására, figyelembe véve a tanulók életkori sajátosságait, valamint legyenek tekintettel a tárgy eszközigényére, szoftver ellátottságára. Legyenek képesek a pedagógiai hivatás gyakorlására, a Kerettantervben előírt oktatási és nevelési célok megvalósítására, szakmai, módszertani és pedagógiai ismeretek folyamatos megújítására. 2. A tantárgy tartalma A hallgatók megismerkednek a számítástechnika tanításának alapvető kérdéseivel, foglalkoznak feladatlap és óravázlat készítésének kérdéseivel. A tárgy első részében elsősorban a számítógép üzemeltetési, felhasználói problémái kerülnek megbeszélésre. A hallgatóknak a gyakorlóiskolákban készített tanítási órát vetítünk. Mikrotanítás formájában bemutató órákat tartunk az alapvető számítástechnikai fogalmakból, valamint a számítástechnikai alkalmazásokból. A tanítási órát közösen értékeljük, lehetőség szerint videóra rögzítjük, és ezek alapján megbeszéljük a felmerülő kérdéseket. Ezen kívül a hallgatók már nemcsak üzemeltető és felhasználói oldalról, hanem a programozás alapvető kérdéseivel is foglalkoznak. Folyamatosan foglalkozunk az algoritmikus gondolkodás kialakításával, megalapozva a programozás során felmerülő problémákat. Egyszerűbb algoritmusokat programozási nyelven is elkészítünk. Egyszerűbb algoritmusokat programjainak beadása 5. A tantárgy kötelező és ajánlott irodalma 1. Bárdos Attila Lőcs Gyula Rácz Lajos Sályi János: A programozás alapjai. Számalk., Kepes János: Mikroszámítógépes grafika, grafikai algoritmusok. Műszaki Könyvkiadó, Dr. Perge Imre: Bevezetés az informatikába, Főiskolai jegyzet

20 SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Számítástechnika tanítása II TK9312 Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 3 Összóraszám (elm+gyak) 1+2 TK9311 Tantárgyfelelős neve Tóthné Dr. Szűcs Etelka Tantárgyfelelős beosztása Főiskola docens A hallgatók felkészítése az általános iskolai tanítási gyakorlatokra. Pedagógiai és pszichológiai ismereteik felhasználásával legyenek képesek az általános iskolai számítástechnika tanítására, figyelembe véve a tanulók életkori sajátosságait, valamint legyenek tekintettel a tárgy eszközigényére, szoftver ellátottságára. Legyenek képesek a pedagógiai hivatás gyakorlására, a Kerettantervben előírt oktatási és nevelési célok megvalósítására, szakmai, módszertani és pedagógiai ismeretek folyamatos megújítására. 2. A tantárgy tartalma A hallgatók megismerkednek a számítástechnika tanításának alapvető kérdéseivel, foglalkoznak feladatlap és óravázlat készítésének kérdéseivel. A tárgy első részében elsősorban a számítógép üzemeltetési, felhasználói problémái kerülnek megbeszélésre. A hallgatóknak a gyakorlóiskolákban készített tanítási órát vetítünk. Mikrotanítás formájában bemutató órákat tartunk az alapvető számítástechnikai fogalmakból, valamint a számítástechnikai alkalmazásokból. A tanítási órát közösen értékeljük, lehetőség szerint videóra rögzítjük, és ezek alapján megbeszéljük a felmerülő kérdéseket. Ezen kívül a hallgatók már nemcsak üzemeltető és felhasználói oldalról, hanem a programozás alapvető kérdéseivel is foglalkoznak. Folyamatosan foglalkozunk az algoritmikus gondolkodás kialakításával, megalapozva a programozás során felmerülő problémákat. Egyszerűbb algoritmusokat programozási nyelven is elkészítünk. Egyszerűbb algoritmusokat programjainak beadása 5. A tantárgy kötelező és ajánlott irodalma 1. Bárdos Attila Lőcs Gyula Rácz Lajos Sályi János: A programozás alapjai. Számalk., Kepes János: Mikroszámítógépes grafika, grafikai algoritmusok. Műszaki Könyvkiadó, Dr. Perge Imre: Bevezetés az informatikába, Főiskolai jegyzet

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA Számítástechnika és informatika, Robotzsaru tantárgyakból a nappali tagozat részére 2009/2010 tanévtől A hallgatói

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

Közigazgatási informatika tantárgyból

Közigazgatási informatika tantárgyból Tantárgyi kérdések a záróvizsgára Közigazgatási informatika tantárgyból 1.) A közbeszerzés rendszere (alapelvek, elektronikus árlejtés, a nyílt eljárás és a 2 szakaszból álló eljárások) 2.) A közbeszerzés

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA 9.B INFORMATIKA Számítástechnika rövid története. Az elektronikus számítógép kifejlesztése. A Neumann-elv. Információ és adat. A jel. A jelek fajtái (analóg- és digitális jel). Jelhalmazok adatmennyisége.

Részletesebben

VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ TANÁRI SZAK. LEVELEZŐ (LD) TAGOZAT

VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ TANÁRI SZAK. LEVELEZŐ (LD) TAGOZAT A vizuális kommunikáció elmélete Tantárgy kódja VZ 4 101 Meghirdetés féléve 1 A részletes tantárgyleírást lásd: VZ 1101 A vizuális kommunikáció elmélete Tantárgy kódja VZ 4 102 Meghirdetés féléve 2 VZ

Részletesebben

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. Informatika szakmacsoport

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. Informatika szakmacsoport TANMENET Informatika szakmacsoport Programozási gyakorlatok III. tantárgy 12. évfolyam A osztály 2013/2014 tanév Heti óraszám: Éves óraszám: 3 óra 96 óra Készítette: Szikszai Gusztáv tanár Ellenőrizte:.

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Döntési módszerek

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Döntési módszerek III. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Döntési módszerek TÁVOKTATÁS Tanév 2014/2015 II- félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Döntési módszerek Tanszék: Matematika-Statisztika Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2014/2015. tanév I. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2013/2014. tanév II. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Informatika és elektronika Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Informatika és elektronika Tantárgy kódja Informatika és elektronika PMB1201 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Falucskai János, főiskolai docens Megismertetni a hallgatókkal a számítógépek

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél HELYI TANTERV / INFORMATIKA NORMÁL / NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ INFORMATIKA NORMÁL TANTERV - NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ A GIMNÁZIUM 9-10. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

TECHNIKA TANÁRI SZAK. LEVELEZŐ TAGOZAT

TECHNIKA TANÁRI SZAK. LEVELEZŐ TAGOZAT Műszaki ábrázolás I. TH4103 1. félév Összóraszám (elm+gyak) 6+6 A részletes tantárgyleírást lásd: TH1103 Műszaki ábrázolás II. TH4104 2. félév Összóraszám (elm+gyak) 6+6 TH4103 A részletes tantárgyleírást

Részletesebben

Mindenki abból a három tantárgyból tesz szigorlatot, amelyet hallgatott.

Mindenki abból a három tantárgyból tesz szigorlatot, amelyet hallgatott. Szigorlati témakörök az Informatika (szigorlat) (BMEVIAU0181) c. tantárgyat felváltó Informatika (BMEGERIEEIS) tantárgyból az okleveles energetikai mérnökképzés (2N-0E) hallgatói számára 1. tantárgy: Programozás

Részletesebben

Informatikaoktatás a Jedlik Oktatási Stúdió tankönyveivel. farkascs@jos.hu

Informatikaoktatás a Jedlik Oktatási Stúdió tankönyveivel. farkascs@jos.hu Informatikaoktatás a Jedlik Oktatási Stúdió tankönyveivel farkascs@jos.hu Miről lesz szó? A JOS tankönyvcsaládjának bemutatása tervezési koncepciók Informatikai ismeretek a középiskolák részére Az informatikatanítás

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA A témakörök előtt lévő számok az informatika tantárgy részletes vizsgakövetelménye és a vizsga leírása dokumentumban szereplő témaköröket jelölik. KÖVETELMÉNYEK 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció

Részletesebben

AZ INFORMATIKA TANTÁRGYPEDAGÓGIA OKTATÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI A II.RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLÁN

AZ INFORMATIKA TANTÁRGYPEDAGÓGIA OKTATÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI A II.RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLÁN AZ INFORMATIKA TANTÁRGYPEDAGÓGIA OKTATÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI A II.RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLÁN Beregszászi István adjunktus, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Bevezető Az informatikai

Részletesebben

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám:

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám: TÁJÉKOZTATÓ Digitális írástudás fejlesztése /D009 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő: képessé válik a legfontosabb számítástechnikai kifejezések megnevezésére, megérti a számítógép

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2013. szeptember 1

Részletesebben

Matematika alapszak (BSc) 2015-től

Matematika alapszak (BSc) 2015-től Matematika alapszak (BSc) 2015-től módosítva 2015. 08. 12. Nappali tagozatos képzés A képzési terv tartalmaz mindenki számára kötelező tárgyelemeket (MK1-3), valamint választható tárgyakat. MK1. Alapozó

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében):

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében): Követelményrendszer 1. Tantárgynév, kód, kredit, választhatóság: Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K 2. Felelős tanszék: Informatika Szakcsoport 3. Szak, szakirány, tagozat: Műszaki

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET

2013/2014.tanév TANMENET 2013/2014.tanév TANMENET a. osztály.. tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Informatika tanmenet a 12G.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz I. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016-os tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági matematika I. (Analízis) Tanszék: Módszertani

Részletesebben

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat TLIB1EB Bevezetés a könyvtári ismeretekbe 0+5 gy 1 K L TSOC1EB Szociológia 5+5 k 2 K T TBIB1EB Bibliaismeret 5+0 k 1 K T TVSZ1EB Vallás és szociáletika 5+0 k 1

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák)

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák) 1. tétel A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei Ismertesse a kommunikáció általános modelljét! Mutassa be egy példán a kommunikációs

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

NYF-GTFK Vezetés- és Humántudományi Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak I. évfolyam. elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 1. 14 2-28 - Összesen: 28 -

NYF-GTFK Vezetés- és Humántudományi Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak I. évfolyam. elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 1. 14 2-28 - Összesen: 28 - NYF-GTFK Vezetés- és Humántudományi Tanszék Tantárgy neve: AGRÁRTÖRTÉNET MM1102 Meghirdetés féléve: 1. félév Kreditpont: 1 Össz óraszám (elm+gyak): Félév Száma heti óraszám 1. 14 2-28 - Összesen: 28 -

Részletesebben

IK Algoritmusok és Alkalmazásaik Tsz, TTK Operációkutatás Tsz. A LEMON C++ gráf optimalizálási könyvtár használata

IK Algoritmusok és Alkalmazásaik Tsz, TTK Operációkutatás Tsz. A LEMON C++ gráf optimalizálási könyvtár használata IKP-9010 Számítógépes számelmélet 1. EA IK Komputeralgebra Tsz. IKP-9011 Számítógépes számelmélet 2. EA IK Komputeralgebra Tsz. IKP-9021 Java technológiák IK Prog. Nyelv és Ford.programok Tsz. IKP-9030

Részletesebben

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés A kutatási téma címe, rövid leírása Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és

Részletesebben

a Közgazdaságtudományi Egyetemen 1. rész

a Közgazdaságtudományi Egyetemen 1. rész a Közgazdaságtudományi Egyetemen 1. rész Csépai János janos.csepai@uni corvinus.hu 1 Hogy kerül ez ide?? http://kultura.hu/img/upload/200908/samu eloember vertesszolos.jpg 2 A terv matematika szak létrehozása

Részletesebben

A) 1. Számsorozatok, számsorozat torlódási pontja, határértéke. Konvergencia kritériumok.

A) 1. Számsorozatok, számsorozat torlódási pontja, határértéke. Konvergencia kritériumok. ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK egyetemi szintű közgazdasági programozó matematikus szakon A) 1. Számsorozatok, számsorozat torlódási pontja, határértéke. Konvergencia kritériumok. 2. Függvények, függvények folytonossága.

Részletesebben

Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Kovács Zoltán, a mat. tud. kandidátusa Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár

Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Kovács Zoltán, a mat. tud. kandidátusa Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár Fejezetek a geometriából MT2401 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 3 Összóraszám (elm+gyak) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Kovács Zoltán, a mat. tud. kandidátusa Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANMENET. IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

TANMENET. IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. TANMENET Iskola neve: IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Tantárgy: Tanár neve: Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): Informatika Tóth László 2004. 09.

Részletesebben

PÉTERY KRISTÓF PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE

PÉTERY KRISTÓF PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE PÉTERY KRISTÓF PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE Tudományos folyóiratok 1. Az áteresztőképességi együttható meghatározása és értékének változásai Mélyépítéstudományi Szemle, Budapest, XXXII.évfolyam 11.szám, 1982.,

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2015. február A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA A tantárgy oktatásának célja az alkalmazott számviteli eljárásokból

Részletesebben

Számítógépek architektúrák. Architektúrák

Számítógépek architektúrák. Architektúrák Számítógépek architektúrák Architektúrák Bemutatkozom Dr. Kovács Szilveszter, egyetemi docens szkovacs@iit.uni-miskolc.hu http://www.iit.uni-miskolc.hu/~szkovacs Tel: +36 46 565-136 Informatikai Intézet

Részletesebben

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató)

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató) A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. Összeállította: Informatika munkaközösség 2010. év szeptember hó 01. nap. (tanár) (tagintézmény igazgató)

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

TANTÁRGYLEÍRÁS. OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Informatika alapok OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 GA1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Ferenczi Ildikó mérnöktanár

Részletesebben

A levelezős konzultációs rend formátuma

A levelezős konzultációs rend formátuma A levelezős konzultációs rend formátuma Programtervező informatikus Szak I. Évfolyam 2010/2011/2 Tanév/félév 02.04. 8.-11. PMB 1208 L Hálózati architektúrák és osztott rendszerek D7 11.-16. PMB 1205 L

Részletesebben

Numerikus módszerek: Nemlineáris egyenlet megoldása (Newton módszer, húrmódszer). Lagrange interpoláció. Lineáris regresszió.

Numerikus módszerek: Nemlineáris egyenlet megoldása (Newton módszer, húrmódszer). Lagrange interpoláció. Lineáris regresszió. YBL - SGYMMAT202XXX Matematika II. Tantárgyfelelős: Dr. Joós Antal Tárgyelőadó: Dr. Joós Antal Tantárgyi leírás Oktatási cél: Azoknak a matematikai alapoknak a megszerzése, melyek a szaktárgyak elsajátításához

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS MATEMATIKÁBÓL. A matematika történet szerepe a matematika tanításban

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS MATEMATIKÁBÓL. A matematika történet szerepe a matematika tanításban A matematika történet szerepe a matematika tanításban I. MT8301 Kreditpont 4 Összóraszám (elm+gyak) 15+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Filep László, PhD A főiskolán tanult ismeretek

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOFTVERÜZEMELTETŐ OKJ 52 4641 03 A szóbeli

Részletesebben

IT - Alapismeretek. Feladatgyűjtemény

IT - Alapismeretek. Feladatgyűjtemény IT - Alapismeretek Feladatgyűjtemény Feladatok PowerPoint 2000 1. FELADAT TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS Pótolja a hiányzó neveket, kifejezéseket! Az első négyműveletes számológépet... készítette. A tárolt program

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Informatika Készítette: a gimnázium reál munkaközössége 2015. Tartalomjegyzék Alapvetés...3 Egyéb kötelező direktívák:...6 Informatika

Részletesebben

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II.

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II. 2015/2016. 2. félév Tantárgy neve Informatika II. Tantárgy kódja TAB1110 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (gyak.) 0 + 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1109 Tantárgyfelelős neve és

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Műszaki informatikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 41 05 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgyfelelős neve és beosztása Ferenczi Ildikó mérnöktanár Tantárgyfelelős tanszék kódja KI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgyfelelős neve és beosztása Ferenczi Ildikó mérnöktanár Tantárgyfelelős tanszék kódja KI Informatika alapok OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 GA1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Ferenczi Ildikó mérnöktanár

Részletesebben

Alapismeretek. Tanmenet

Alapismeretek. Tanmenet Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Számítógépes alapfogalmak 2. A számítógép felépítése, hardver, A központi egység 3. Hardver Perifériák 4. Hardver

Részletesebben

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Cél: A képzés célja, hogy a projekt résztvevői tudják kezelni a számítógépet és perifériáit, ismerjék a szoftvereket. Képessé

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Reischlné Rajzó Zsuzsanna Szaktanár Endrédi Józsefné Igazgató Kelt: Budapest, 2012 március 1. tétel A kommunikáció

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Adatbáziskezelés III. (elmélet+gyakorlat) Készítette: Kupcsikné Fitus Ilona

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Adatbáziskezelés III. (elmélet+gyakorlat) Készítette: Kupcsikné Fitus Ilona Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Adatbáziskezelés III. (elmélet+gyakorlat) Készítette:

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

Széchenyi István Szakképző Iskola

Széchenyi István Szakképző Iskola A SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS ISKOLAI PROGRAMJA 9 12. évfolyam Érvényes a 2003-2004-es tanévtől felmenő rendszerben Átdolgozva, utolsó módosítás: 2004. április 26. A szakmacsoportos

Részletesebben

Információs társadalom

Információs társadalom SZÓBELI TÉMAKÖRÖK INFORMATIKÁBÓL 2015. Információs társadalom Kommunikáció fogalma, fajtái, általános modellje. Példák. A jel, adat, információ, zaj és a redundancia fogalma. Példák. Különbség a zaj és

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

A PhysioBank adatmegjelenítő szoftvereinek hatékonysága

A PhysioBank adatmegjelenítő szoftvereinek hatékonysága A PhysioBank adatmegjelenítő szoftvereinek hatékonysága Kaczur Sándor kaczur@gdf.hu GDF Informatikai Intézet 2012. november 14. Célok, kutatási terv Szabályos EKG-felvétel: P, Q, R, S, T csúcs Anatómiai

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

TANTÁRGYLEÍRÁS. OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Informatika alapok OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 MC1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Ferenczi Ildikó mérnöktanár Számítógépet

Részletesebben

Mérnök informatikus alapképzési szak

Mérnök informatikus alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Mérnök informatikus alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás:... 7 Óraterv:... 10 Mérnök informatikus alapképzési szak tantárgyainak rövid ismertetése...

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév II. félév 1 A

Részletesebben

PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak

PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak MATEMATIKA (A tantárgy tartalma és a tananyag elsajátításának időterve.) Összeállította: Kis Miklós adjunktus Tankönyvek (mindhárom félévre): 1. Scharnitzky

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

Tanmenet. IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Csoport életkor (év): 13 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2003. 09. 10.

Tanmenet. IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Csoport életkor (év): 13 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2003. 09. 10. Iskola neve: IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Tantárgy: Tanár neve: Csoport életkor (év): 13 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): Informatika Tóth László 2003. 09. 10. Tanmenet

Részletesebben

HÁZTARTÁSÖKONÓMIA ÉS ÉLETVITEL TANÁRI SZAK. LEVELEZŐ TAGOZAT

HÁZTARTÁSÖKONÓMIA ÉS ÉLETVITEL TANÁRI SZAK. LEVELEZŐ TAGOZAT Alkalmazott informatika I. HÉ4251 HÉ4202 Tantárgyfelelős neve Dr. Kemény Lajos A részletes tantárgyleírást lásd: HÉ1251 Alkalmazott informatika II. HÉ4252 HÉ4251 Tantárgyfelelős neve Dr. Kemény Lajos A

Részletesebben

Gépipari Technológiai Intézet

Gépipari Technológiai Intézet Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépipari Technológiai Intézet FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS TANTÁRGYI ISMERTETŐ Egyszerűsített értékelésű tantárgyakhoz Tartalom 1. Általános adatok...1 1.1. A tantárgy

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy megnevezése: HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben

PC-Kismester verseny első forduló feladatai. Beküldési határidő: 2014. december 6.

PC-Kismester verseny első forduló feladatai. Beküldési határidő: 2014. december 6. PC-Kismester XVIII. informatikai verseny feladatok 1. oldal, összesen: 5 5-8. osztály PC-Kismester verseny első forduló feladatai Beküldési határidő: 2014. december 6. Informatikai alapismeretek 1. A felsoroltak

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember MATEMATIKA TANMENET 9. osztály 4 óra/hét Budapest, 2014. szeptember 2 Évi óraszám: 144 óra Heti óraszám: 4 óra Ismerkedés, év elejei feladatok, szintfelmérő írása 2 óra I. Kombinatorika, halmazok 13 óra

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) NAPPALI TAGOZAT érvényes a 2013/2014.

Részletesebben

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Vezetéknév / Utónév) Cím SUSKÓ JÁNOS Békéscsaba Kőris utca 7.2.7. 5600 Hungary Telefon Mobil: (+36-20)488-2331 E-mail suskoj@vipmail.hu, suskoj@gmail.com

Részletesebben

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás 1 Dr. Horváth Csaba Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet egyetemi docens, intézetigazgató horvath.csaba@rkk-obuda.hu okl. gépészmérnök (BME) gépészeti

Részletesebben

Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája

Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája 2015 Tematika Matematikai statisztika 1. Időkeret: 12 héten keresztül heti 3x50 perc (előadás és szeminárium) 2. Szükséges előismeretek:

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

E L T E T T K I N F O R M A T I K A T A N Á R I S Z A K N A P P A L I T A G O Z A T B U D A P E S T, 1998.

E L T E T T K I N F O R M A T I K A T A N Á R I S Z A K N A P P A L I T A G O Z A T B U D A P E S T, 1998. E L T E T T K I N F O R M A T I K A T A N Á R I S Z A K N A P P A L I T A G O Z A T B U D A P E S T, 1998. I. Képzési cél A szak a képzésben részesülõ tanárszakos hallgatót a következõ feladatok ellátására

Részletesebben

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció Kommunikáció és médiatudomány alapszak Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció 2009. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak Szociológia KMB1101 3 0

Részletesebben

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA Heti óraszám 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12.é vf. Általános képzés.d... osztály 3 3 4 4 Érettségi előkészítő 2 2 2 12. évfolyam

Részletesebben

Informatikai témakörök

Informatikai témakörök Pedagógus szakvizsgára felkészít szakirányú továbbképzési szak i témakörök A képzés kreditrendszer. 30 órás blokkokból áll, melyekbl 6 blokkot kell mindenkinek választani, s ezek tetszleges sorrendben

Részletesebben

Mértékegységek a számítástechnikában

Mértékegységek a számítástechnikában Mértékegységek a számítástechnikában BIT legkisebb adattárolási egység Értékei lehetnek: 0,1. Bájt= 8 BIT a számítógép számára egységesen kezelhető legkisebb egység. (Bit,) Bájt, KiloBájt, MegaBájt, GigaBájt,

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979.

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. Dr. Czeglédy István PhD publikációs jegyzéke 1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. 2. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre II. OOK. Nyíregyháza,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Kiss Albert

SZAKDOLGOZAT. Kiss Albert SZAKDOLGOZAT Kiss Albert Debrecen 2009 Debreceni Egyetem Informatikai Kar A VIZUÁLIS PROGRAMOZÁS TANÍTÁSA A DEBRECENI MECHWART ANDRÁS GÉPIPARI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN Témavezető: Nyakóné dr.

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK Informatikai alapismeretek középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDB1702 Az oktatáskutatás módszerei A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Schmercz István főiskolai tanár Heti óraszám (nappali): 0+2 Kredit: 3 Féléves óraszám (levelező): 9 Félévzárás

Részletesebben