Mesterséges Intelligencia. Csató Lehel. Csató Lehel. Matematika-Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2006/2007

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mesterséges Intelligencia. Csató Lehel. Csató Lehel. Matematika-Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2006/2007"

Átírás

1 Matematika-Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2006/2007

2 Az Előadások Témái -hálók Bevezető: mi a mesterséges intelligencia... Tudás reprezentáció Gráfkeresési stratégiák Szemantikus hálók / Keretrendszerek Játékok modellezése Bizonytalanság kezelése Grafikus modellek Tanuló rendszerek Szimulált kifűtés, Genetikus algoritmusok Neurális hálók Gépi tanulás Nemparametrikus módszerek

3 Adminisztra trívia Előadások honlapja csatol/mestint -hálók Vizsga Szóbeli (60%) + Gyakorlat (40%) (v) Előadás (60%) Laborgyakorlatok: 1 Clean vagy Prolog - dedukciós algoritmus 30% 2 C / C++ / C# / - genetikus algoritmus 10% vagy 3 Matlab - Neurális hálózatok vagy SVM 10%

4 Többrétegű Hálók I -hálók Az információ számok a bemeneti X rétegből a kimeneti Y réteg fele halad. Egy mintára kiszámítjuk a kimeneti értéket, minden neuron értékét kiszámítva. Feltételezzük, hogy minden adat és súly folytonos. X Y MLP NEM Bayes-háló A neurális hálók kapcsolatai kommunikációt, a Bayes-hálók kapcsolatai függőséget jelentenek.

5 Többrétegű Hálók II -hálók x 1 x 2 x 3 Y x 4 W h 1 h 2 h 3 h 4 h 5 MI az információ? V Formálisan : A neuronháló csúcsai az információt feldolgozzák. y ki def = f akt (x be ) Az élek: a csúcsok közötti kapcsolatok. x (i) be def = A fenti lépések ismétlődnek. j w ij x (j) ki definíció szerint x ki R k

6 Többrétegű Hálók II -hálók x 1 x 2 x 3 Y x 4 W h 1 h 2 h 3 h 4 h 5 MI az információ? V Formálisan : A neuronháló csúcsai az információt feldolgozzák. y ki def = f akt (x be ) Az élek: a csúcsok közötti kapcsolatok. x (i) be def = A fenti lépések ismétlődnek. j w ij x (j) ki definíció szerint x ki R k

7 Többrétegű Hálók II -hálók x 1 x 2 x 3 Y x 4 W h 1 h 2 h 3 h 4 h 5 MI az információ? V Formálisan : A neuronháló csúcsai az információt feldolgozzák. y ki def = f akt (x be ) Az élek: a csúcsok közötti kapcsolatok. x (i) be def = A fenti lépések ismétlődnek. j w ij x (j) ki definíció szerint x ki R k

8 Többrétegű Hálók II -hálók x 1 x 2 x 3 Y x 4 W h 1 h 2 h 3 h 4 h 5 MI az információ? V Formálisan : A neuronháló csúcsai az információt feldolgozzák. y ki def = f akt (x be ) Az élek: a csúcsok közötti kapcsolatok. x (i) be def = A fenti lépések ismétlődnek. j w ij x (j) ki definíció szerint x ki R k

9 Többrétegű Hálók III -hálók A bemenő aktivitás: y j = i w ijx i + b j. A perceptron tanulási algoritmushoz hasonlóan: előbb: x i = [x 1,..., x d, 1] T w j = [w 1,..., w d, b] T Univerzális approximáció A következő rendszer: f M (z w, b) = 1 M w m f (z b m ) m=1 f (z b) 0 b 1 2 f (z) = sgn(z) univerzális approximátor, azaz δ > 0 g L 2 (R d ) M, w, b ú.h. g f M (z w, b) L2 δ

10 Többrétegű Hálók IV -hálók Univerzális approximátor: bizonyítás a szint-halmazokon alapszik (lásd Lebesgue integrálás). Vizualizálás: Mintavételezés a MATLAB kód: %Generatorfuggvenyek f = inline( ((x>0)-0.5).*2 ); g = inline( 2./(1+exp(-2*x))-1 ); % komponensek szama mcomp = 10; % fv.-nyek szama nf = 6; % X tengely xx=-10:0.05:10; xd=repmat(xx,[mcomp,1]); % plot init clf; hf = subplot(1,2,1); set(gca,... Position,[ ],... YTick,[], XTick,[]); hold on; box on; ylim([-25,25]); set(gca,... Position,[ ],... YTick,[], XTick,[]); hold on; box on; ylim([-25,25]); w és b értékekből hg = subplot(1,2,2); % megjelenitesi stilus style = { b, r, k, m, c, g }; % F.v.-nyek generalasa for ii=1:nf; % egyutthatok ss=(2*rand(mcomp,1) -1)*6; ww=(2*rand(mcomp,1) -1)*6; bb=(2*rand(mcomp,1) -1)*10; bd=diag(bb)*ones(size(xd)); y_f = sum(diag(ww) * f(diag(ss)*xd + bd) y_g = sum(diag(ww) * g(diag(ss)*xd + bd) % megjelenites plot(hf,xx,y_f,style{ii}, LineWidth,3); plot(hg,xx,y_g,style{ii}, LineWidth,3); end; % nyomtatas print -depsc2 rand_fn.eps

11 Aktivációs függvények Aktivacios fugveny F. Derivaltja Aktivacios fuggveny F. Derivaltja hálók Véletlen függvények a függvényosztályokból:

12 Backpropagation I -hálók Nem bináris függvényt közelít. A bemeneti/kimeneti értékek folytonosak. f NN : R d R Folytonos esetben használható a négyzetes hibafüggvény: E(w NN ) = 1 2 N ( yn f NN (x n ) ) 2 n=1 ahol w NN a neuronháló paraméterei. Differenciálható akt. függvényeknél a gradiens szabály alkalmazható backpropagation szabály.

13 Backpropagation II -hálók Error back-propagation négyzetes hiba visszaterjesztése Egy adott tanulási halmazhoz és egy w NN neurális hálóhoz rendelt négyzetes hiba E(w NN ) = 1 2 N ( yn f NN (x n ) ) 2 n=1 akkor zéró, ha a neurális háló minden adatot jól közelít. Egy adott w (0) NN hálónál jobban közelítő hálót kapunk ha egy kis lépést végzünk a negatív gradiens irányába.

14 Backpropagation III -hálók Képletesen w (t+1) NN w (t) NN α E(w (t) NN ) w (t) NN w (t) NN α we(w (t) NN ) ahol α tanulási együttható; w E(w (t) NN ) a hiba gradiense (vektorok!). Kérdés: milyen α értékek megfelelőek? Kis lépések hosszú konvergencia. Nagy lépések nem konvergál. E(w) (2)(1) (0) w w

15 Backpropagation IV Differenciálás szabálya: f (g 1 (w i ),..., g k (w i )) = f (g 1,..., g k ) g j w i g g j w i j -hálók Neuronháló függvénye: ( ( ) ) y =, f j h i w ij, i h 1 h 2 w i1 w i2 f j ( i h i w ij ) w in h N wij E() = j fj E() wij f j ( i w ij h i )

16 Backpropagation V (folyt) wij E() = fj E( ) wij f j ( Nn=1 w ij h i ) = h i f j ( Nn=1 w ij h i ) fj E() -hálók A bemeneti érték és a kimeneti hiba szorzódnak. És fj E() = fj E Lánc-deriválás szerint: fj E() = k ( ) ) (..., g k j v jkf j,... v jk gk E()g k () f j () v j1... Az egyéni hibák súlyozottan összeadódnak. v jk

17 Backpropagation VI -hálók (folyt) Tehát: amíg a működésnél a jel előre terjed, a tanulás folyamán a hiba visszafele; a kimeneti réteg felől a háló bemenete felé terjed. Hiba-visszaterjesztés (BP) = azaz az osztópontok összegzővé alakulnak; = azaz az összegző csomópontok meg hiba-elosztóvá.

18 Backpropagation Összefoglaló -hálók A BP algoritmus a gradiens szabály alkalmazása a neuronhálókra; Az alap a négyzetes hiba; Egyszerűen implementálható; Nagyon sok alkalmazás; Hátrányok: Mivel gradiens, lassú nagyon sokáig tarthat a tanulás. Más módszerekkel állítani be a súlyokat: Newton, Konjugált gradiens. E(w) Nincs a becsült mennyiségre konfidencia valószínűségi módszerek szükségesek. (2)(1) (0) w w Rosenbrock

19 Backpropagation Példa I Feladat: keressük a h(x 1, x 2 ) = 100 `x 2 x (1 x1 ) 2 függvény minimumát a gradiens szabály használatával. -hálók 1 h() = 400(x 2 x 2 1 )x 1 + 2(x 1 1) 2 h() = 200(x 2 x 2 1 ) A második egyenlet x 2 = x 1 Behelyettesítve x 1 = 1. Induljunk a ( 1, 1) pontból.

20 Backpropagation Példa II -hálók BP szabály = gradiens általában nagyon lassú. Rosenbrock fv. optimizálás 2 Gradient Descent Scaled Conjugate Gradients Quasi Newton 1.5 Conjugate Gradients

21 M.L.P. Összefoglaló -hálók Neurális hálók fekete-doboz módszerek: 1 minden feladat megoldására potenciálisan alkalmazhatóak; 2 jó eredményekhez (majdnem mindig) kell egy kis igazítás a módszeren; 3 siker függ a tapasztalattól; 5 BackPropagation = gradiens 1 általában nagyon lassú; 2 fejlett módszerek: konjugált gradiens módszerek, quasi-newton, etc. gyorsítanak a konvergencián. 3 lokális optimumok elkerülésére többszálú optimizálás, pl. mintavételezéssel kijelölni a kezdőértékeket. 5 Érdemes tehát tovább tanulni.

22 D.O. I D.O. The organization of behavior -hálók A neurális moduláció alapelvei: Két neuronok közötti kapcsolat erőssége arányos a neuronok pre-, illetve poszt-szinaptikus tevékenységével; Azon neuron csoportok, melyek általában egyszerre tüzelnek, egy egységet alkotnak; (modularitás) A gondolkodás folyamata ezen sejt-csoportok szekvenciális aktivációja;

23 D.O. II -hálók Organization of Behavior: When an axon of cell A is near enough to excite B and repeatedly or persistently takes part in firing it, some growth process or metabolic change takes place in one or both cells such that A s efficiency, as one of the cells firing B, is increased. Neuroscience synapse szabály (p. 62) w ij = αa i a j Ahol a i, a j neuronok aktivitásai; az összekötő szinapszis erőssége; w ij α tanulási együttható.

24 Önszervező Hálók I -hálók Cél: Haykin: Neural Networks A comprehensive foundation, IEEE press, 1994 Struktúrák felfedezése az adatokban; Felügyelet nélküli működés önszervezés. Tanulái szabályok: lokális szabályok, melyek sok neuronra alkalmazva egy globális függvényt határoznak meg. Alapja (Turing 1952): Global order can arise from local interactions.

25 Önszervező Hálók II -hálók Önszervező rendszerek alapelvei (von der Marlsburg): A szinapszisok önmegerősítőek A pre-, illetve posztszinaptikus neuronok egyidejű aktivációja erősíti a szinapszist (lásd ). A szinapszisok versengenek az erőforrásokért A legerősebb szinapszis biztos, hogy túléli. Ez a többi rovására történik (winner-takes-all). A szinapszisok változásai koordináltak Egy szinapszis nem kódol robusztusan, ezért egy régió neuronjai majdnem azonos bemenet kimenet kapcsolatot kódolnak.

26 Önszervező Hálók III -hálók X Önszervező tanulás Struktúra-felismerés A vizuális rendszer önszervező: fejlődésének elején csak a felismerésre való képesség van jelen; a működés során egyes kép-csoportok klaszterek együttesen lesznek ábrázolva; A származtatott fogalmak ábrázolása a hierarchia egy felsőbb szintjén történik. Y Példa: neurális rendszer pixelcsoportokat keres. némely pixelcsoport gyakori; ezen csoportok rözgülnek a rendszerben. a felső szinten a rendszer címkézést végez.

27 -féle tanulás I -hálók tanulás - auto-asszociatív rendszerek A rendszer bemenete egy minta - nincs kimeneti jel. A kimeneten vagy: az eredeti mintát; vagy egy csoportosítást, sűrített ábrázolást szeretnénk visszakapni. csoportosításkor a kimeneti neuronok versengenek: ^y j = x i w ij i { 1 l = k y l = 0 l k ahol k = argmax ^y j j

28 -féle tanulás II y l = { 1 l = k 0 l k ahol k = argmax ^y j j Végleges kimeneti érték az argmin művelet után. Versengés a bemeneti mintákért. -hálók y 1 y 2 y 3 y 4 y 5 W x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 Feltételezve egy kezdő W véletlen súlyvektort, a v minta bemutatása után csak a w4 súlyok változnak a kompetitív tanulás során. v 1 v 2 v 3 v 4 v 5 v 6 v 7 v 8 v 9

29 -féle tanulás II y l = { 1 l = k 0 l k ahol k = argmax ^y j j Végleges kimeneti érték az argmin művelet után. Versengés a bemeneti mintákért. -hálók y 1 y 2 y 3 y 4 y 5 W x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 Feltételezve egy kezdő W véletlen súlyvektort, a v minta bemutatása után csak a w4 súlyok változnak a kompetitív tanulás során. v 1 v 2 v 3 v 4 v 5 v 6 v 7 v 8 v 9

30 -féle tanulás III w ij = αx i y j minden y k neuron attraktorként működik. receptív mezők alakulnak ki Y Y 2 1 -hálók α 0 tanulási mód, pl. Y 4 Y 3 Y 5 α t = K t X 2 az asszociatív háló konvergál (lásd). X 1 ami nincs: kapcsolatok a kimeneti neuronok között: Kohonen-hálók

31 Kohonen hálók I -hálók Teuvo Kohonen Since the 1960 s, introduced several new concepts to neural computing: theories of distributed associative memory and optimal associative mappings, the self-organizing feature maps (SOMs), the learning vector quantization (LVQ),... the Adaptive-Subspace SOM (ASSOM) in which invariant-feature filters emerge... A new SOM architecture WEBSOM has been developed in his laboratory for exploratory textual data mining. Wikipedia link

32 Kohonen hálók II -hálók Jellemzők: kétrétegű háló, egy bemeneti és egy kimeneti réteggel; kompetitív háló: csak egy neuron lesz aktív; (mint előbb) (mint előbb) a kimeneti rétegen topológia van értelmezve (ÚJ)

33 Kohonen hálók Topológia Topológia szomszédságot jelent -hálók segít a tanulásban: a szomszédok is tanulnak kevésbé... értelmezhető eredmény: a szomszédok aktivitása is n 14 n 13 n 24 n 23 n 34 n 33 n 44 n 43 aktivitása alapján pontosabb n n 22 n 32 n 42 rekonstrukció a kimeneti n ij neuronok megcímkézhetőek: n 11 n 21 n 31 n 41 Kohonen:... fonéma annotáció

34 Kohonen hálók Tanulás I -hálók Az algoritmus iteratív: 1 minták egyenként; a t-edik időpontban legyen x t 2 kiszámtítjuk a kimeneti neuronok aktivitását: y j = i w ij x i (t) = W x(t) 3 megkeressük a nyertes kimeneti neuront: k def = argmax j y j 4 Az összes szomszédos neuron súlyát módosítjuk: w ij (t + 1) = w ij (t) + α η(j, k)x i (t) Normáljuk a súlyokat wj wj / wj 5 GOTO 1

35 Kohonen hálók Tanulás II -hálók Szavakban: a nyertes neuron aktivizálódik ; A nyertes neuront és szomszédait közelebb hozzuk a bemenethez; Mindegyik neuron specializálódik a mintákra: arra lesz a legnagyobb a kimenete;

36 Kohonen hálók Tanulás II -hálók Szavakban: a nyertes neuron aktivizálódik ; A nyertes neuront és szomszédait közelebb hozzuk a bemenethez; Mindegyik neuron specializálódik a mintákra: arra lesz a legnagyobb a kimenete; x t

37 Kohonen hálók Tanulás II -hálók Szavakban: a nyertes neuron aktivizálódik ; A nyertes neuront és szomszédait közelebb hozzuk a bemenethez; Mindegyik neuron specializálódik a mintákra: arra lesz a legnagyobb a kimenete; x t

38 Kohonen hálók Tanulás III x t -hálók Eredmény: a neuronok elhelyezkedését a bemeneti minták sűrűség függvénye határozza meg több neuron kerül a sűrűbb régiókba.

39 Kohonen hálók Tanulás III x t -hálók Eredmény: a neuronok elhelyezkedését a bemeneti minták sűrűség függvénye határozza meg több neuron kerül a sűrűbb régiókba.

40 Önszervező rendszerek Összefoglaló Az adatokhoz nincs kimeneti érték rendelve; A rendszer általában az adatok egy csoportosítását valósítja meg; -hálók Ez implicit módon a bemeneti adatok terének a felosztását jelenti; Zajszűrés/Sűrítés: a teljes bemeneti adatok helyett a hozzá tartozó osztály kódját küldjük.

41 Példa Térképészgép -hálók Walter Bischof, Jun Zhou (U. Alberta) és Terry Caelli (Australian N.U) a kartográfiát (részben) automatizáló programmal álltak elő. A program embertől tanulja, miként fedezzen fel és azonosítson légi felvételeken korábban nem szereplő vagy megváltozott elemeket: utakat, vasutakat, épületeket. Ágens portál Walter Bischof projektek Működése: Egyre többet tud meg okosabb lesz. Kellő mennyiségű gyakorlás után az operátor rábízza a munkát. Bayes-féle következtetést használ: korábbi mérések alapján végez új becsléseket. A legjobbakból állapítja meg az adott országút soron következő pontjait, és ezt mindaddig folytatja, amíg az új elemek pozíciója megfelel az elvárásoknak.

Mesterséges Intelligencia. Csató Lehel. Csató Lehel. Matematika-Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2007/2008

Mesterséges Intelligencia. Csató Lehel. Csató Lehel. Matematika-Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2007/2008 Matematika-Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 007/008 Az Előadások Témái Bevezető: mi a mesterséges intelligencia... Tudás reprezentáció i stratégiák Szemantikus hálók / Keretrendszerek

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia. Csató Lehel. Csató Lehel. Matematika-Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2010/2011 1/363

Mesterséges Intelligencia. Csató Lehel. Csató Lehel. Matematika-Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2010/2011 1/363 1/6 Matematika-Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2010/2011 Az Előadások Témái 46/6 Bevezető: mi a mesterséges intelligencia... Tudás reprezentáció stratégiák Szemantikus hálók

Részletesebben

Devizapiaci árfolyam előrejelzés neurális hálózatokkal

Devizapiaci árfolyam előrejelzés neurális hálózatokkal Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi kar Műszaki menedzser szak Devizapiaci árfolyam előrejelzés neurális hálózatokkal ZÁRÓDOLGOZAT Készítette Konzulens Dr. Ormos

Részletesebben

1. Tétel Racionális ágens Definíció: Komponensek: Feladatkörnyezet és fajtái: Ágenstípusok: 2. Tétel Informálatlan keresés definíciója: Fa keresés:

1. Tétel Racionális ágens Definíció: Komponensek: Feladatkörnyezet és fajtái: Ágenstípusok: 2. Tétel Informálatlan keresés definíciója: Fa keresés: 1. Tétel Racionális ágens Definíció: Az ideális racionális ágens minden egyes észlelési sorozathoz a benne található tények és a beépített tudása alapján minden elvárható dolgot megtesz a teljesítményérték

Részletesebben

Döntéstámogatás a médiainformatikában

Döntéstámogatás a médiainformatikában Döntéstámogatás a médiainformatikában Nemhivatalos jegyzet v0.2 A jegyzet még nem teljes, folyamatosan bővül és javul, kb. a pótzh idejére ér el egyfajta kiforrott formát. Nem véletlenül van verziószámozva,

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia előadás jegyzet

Mesterséges Intelligencia előadás jegyzet Mesterséges Intelligencia előadás jegyzet MI alkalmazási területei 1. ÍRÁSFELISERÉS ORC optikai karakter felismerés 2. BESZÉDFELISMERÉS beszélt szövegből text file a betűk nem azonos módon ejtődnek ki

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezető... 3. 1. Optimalizálás 5 1.1. Főbb részterületek... 5 1.2. Globális optimalizálás... 7

Tartalomjegyzék. Bevezető... 3. 1. Optimalizálás 5 1.1. Főbb részterületek... 5 1.2. Globális optimalizálás... 7 Tartalomjegyzék Bevezető....................................... 3 1. Optimalizálás 5 1.1. Főbb részterületek............................... 5 1.2. Globális optimalizálás............................ 7 2.

Részletesebben

Fontos jellemz k kiválasztása permutációk segítségével

Fontos jellemz k kiválasztása permutációk segítségével Fontos jellemz k kiválasztása permutációk segítségével Szakdolgozat Dudás László Témavezet : Lukács András Számítógéptudományi tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Tartalomjegyzék

Részletesebben

X. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia MSZNY 2014. Szerkesztette: Tanács Attila Varga Viktor Vincze Veronika

X. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia MSZNY 2014. Szerkesztette: Tanács Attila Varga Viktor Vincze Veronika X. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia MSZNY 2014 Szerkesztette: Tanács Attila Varga Viktor Vincze Veronika Szeged, 2014. január 16-17. http://rgai.inf.u-szeged.hu/mszny2014 ISBN: 978 963 306 246

Részletesebben

3. rész. Két változó kapcsolatának vizsgálata. Minden összefügg mindennel!? Komputerstatisztika kurzus

3. rész. Két változó kapcsolatának vizsgálata. Minden összefügg mindennel!? Komputerstatisztika kurzus Két kapcsolatának vizsgálata Minden összefügg mindennel!? Komputerstatisztika kurzus Barczy Mátyás Informatikai Kar Debreceni Egyetem 1 A témái 1 2 3 4 5 6 2 A kapcsolat természete A statisztikai k (adatbázisok

Részletesebben

Egzakt, optimalizációs, és Monte Carlo következtetések VGM-benn

Egzakt, optimalizációs, és Monte Carlo következtetések VGM-benn 1. fejezet Egzakt, optimalizációs, és Monte Carlo következtetések VGM-benn 1.1. Prediktív következtetés Bayes-hálókban Mint láttuk, a Bayes-hálók elsődleges célja, hogy az általuk reprezentált valószínűségi

Részletesebben

A Newton és Gauss-Newton módszerek alkalmazása egyenletrendszerek megoldására és nemlineáris optimalizálásra

A Newton és Gauss-Newton módszerek alkalmazása egyenletrendszerek megoldására és nemlineáris optimalizálásra A Newton és Gauss-Newton módszerek alkalmazása egyenletrszerek megoldására és nemlineáris optimalizálásra Veress Krisztián veresskrisztian@gmail.com 2007. július 10. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1.

Részletesebben

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 Számel Bence Domonkos 1 Szabó Géza 2 LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 A légiközlekedés biztonsága részben az alkalmazott műszaki rendszerek biztonságán, részben az alkalmazott szabályrendszer

Részletesebben

Heurisztikák algoritmusok ütemezési problémákra. 1. Állapottér és a megoldások kezelése

Heurisztikák algoritmusok ütemezési problémákra. 1. Állapottér és a megoldások kezelése Heurisztikák algoritmusok ütemezési problémákra 1. Állapottér és a megoldások kezelése Számos nehéz ütemezési probléma esetén az exponenciális idejű optimális megoldást adó algoritmusok rendkívül nagy

Részletesebben

MÓDSZEREK A LÁTÁSTÁVOLSÁG ELŐREJELZÉSÉRE 2 BEVEZETÉS

MÓDSZEREK A LÁTÁSTÁVOLSÁG ELŐREJELZÉSÉRE 2 BEVEZETÉS Wantuch Ferenc 1 MÓDSZEREK A LÁTÁSTÁVOLSÁG ELŐREJELZÉSÉRE 2 Számos olyan fontos meteorológiai elem létezik, amelyek nem állnak elő numerikus előrejelzési modellek outputjaiként, ugyanakkor előrejelzésük

Részletesebben

Üzenetszórás az ad-hoc drótnélküli hálózatokban

Üzenetszórás az ad-hoc drótnélküli hálózatokban 10. ETDK Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, Kolozsvár, 2007. május 26-27 Üzenetszórás az ad-hoc drótnélküli hálózatokban Matkó Imre-Zoltán Babeş-Bolyai Tudományegyetem Matematika-informatika kar

Részletesebben

GYÁRTÓRENDSZEREKBEN NAPJAINKBAN ALKALMAZOTT TERMELÉSÜTEMEZÉSI MÓDSZEREK BEMUTATÁSA 3

GYÁRTÓRENDSZEREKBEN NAPJAINKBAN ALKALMAZOTT TERMELÉSÜTEMEZÉSI MÓDSZEREK BEMUTATÁSA 3 Simon Pál 1 Varga Zoltán 2 GYÁRTÓRENDSZEREKBEN NAPJAINKBAN ALKALMAZOTT TERMELÉSÜTEMEZÉSI MÓDSZEREK BEMUTATÁSA 3 Napjaink termelő és szolgáltató vállalatai egyre nagyobb figyelmet fordítanak a logisztikai

Részletesebben

Többszempontú döntési problémák

Többszempontú döntési problémák Budapesti Corvinus Egyetem MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetébe kihelyezett Gazdasági Döntések Tanszék Rapcsák Tamás Többszempontú döntési problémák Egyetemi oktatáshoz segédanyag

Részletesebben

-------------------------------------------- MIEA 18.5, --------------- Magyarázza meg, hogy milyen alapgondolat vezetett el a VKH tanuláshoz?

-------------------------------------------- MIEA 18.5, --------------- Magyarázza meg, hogy milyen alapgondolat vezetett el a VKH tanuláshoz? 2015 ZH és vizsga kérdések és feladatok tankönyv (Almanach) és előadás referenciái tankönyv (Almanach - MIEA): alfejezetszámok előadás: 2014 ősz, tárgylapján --------------------------------------------

Részletesebben

GSM alapú helymeghatározó alkalmazás készítése Android környezetben. Maczák Balázs Mérnök Informatikus MSc

GSM alapú helymeghatározó alkalmazás készítése Android környezetben. Maczák Balázs Mérnök Informatikus MSc GSM alapú helymeghatározó alkalmazás készítése Android környezetben Maczák Balázs Mérnök Informatikus MSc Témavezető: Tihanyi Attila 2012 Nyilatkozat Alulírott Maczák Balázs, a Pázmány Péter Katolikus

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BALOGH SÁNDOR KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BALOGH SÁNDOR KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BALOGH SÁNDOR KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2009 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Informatika Tanszék A doktori iskola vezetője: PROF. DR. UDOVECZ GÁBOR az MTA

Részletesebben

Statisztikai adat- és szövegelemzés Bayes-hálókkal:

Statisztikai adat- és szövegelemzés Bayes-hálókkal: Statisztikai adat- és szövegelemzés Bayes-hálókkal: a valószínûségektôl a függetlenségi és oksági viszonyokig MILLINGHOFFER ANDRÁS, HULLÁM GÁBOR, ANTAL PÉTER Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

Részletesebben

Szakmai háttéranyag a. Részletes leírás

Szakmai háttéranyag a. Részletes leírás Szakmai háttéranyag a TÁMOP - 4.2.2.B-10/1--2010-0009 Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben Záró Projekt Előrehaladási Jelentéshez - Részletes leírás Jelentési periódus:

Részletesebben

TERMELÉSI FÜGGVÉNYEK A PRECÍZIÓS MEZŐGAZDASÁGBAN

TERMELÉSI FÜGGVÉNYEK A PRECÍZIÓS MEZŐGAZDASÁGBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA 2009. NOVEMBER 25. TERMELÉSI FÜGGVÉNYEK A PRECÍZIÓS MEZŐGAZDASÁGBAN Konzulens: Dr. Pitlik László Készítette: Batár

Részletesebben

A fejlesztés módszertana

A fejlesztés módszertana A fejlesztés módszertana (A térkép) 2003. május ago@intermail.hu http://www.ago.sw.hu 2003. május 1/58 1. BEVEZETÉS A MÓDSZERTANOK VILÁGÁBA...5 MI A MÓDSZERTAN ÉS MIÉRT VAN RÁ SZÜKSÉG?... 5 A PROGRAMOZÁSTÓL

Részletesebben

Nemlineáris optimalizálás

Nemlineáris optimalizálás Nemlineáris optimalizálás Rapcsák Tamás 2007. 3 Előszó A Nemlineáris optimalizálás című anyag a gazdaságmatematikai elemző közgazdász hallgatók számára készült és egyrészt a matematikai alapozó kurzusokra

Részletesebben

Holonikus gyártás, fraktális vállalat

Holonikus gyártás, fraktális vállalat TEP Termelési és üzleti folyamatok munkacsoport Holonikus gyártás, fraktális vállalat Kádár Botond, Monostori László MTA SZTAKI 1999 1 Bevezetés A holonikus valamint a fraktál gyártás koncepciója igen

Részletesebben

A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KÉRDÉSEI A KÖZÉPISKOLAI OKTATÁSBAN

A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KÉRDÉSEI A KÖZÉPISKOLAI OKTATÁSBAN Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézet A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KÉRDÉSEI A KÖZÉPISKOLAI OKTATÁSBAN DR. KOVÁSZNAI GERGELY ÉS DR. KUSPER GÁBOR JEGYZETE Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...4

Részletesebben

A racionalitás szerepe a vállalkozások fejlesztésében

A racionalitás szerepe a vállalkozások fejlesztésében Szikora Péter A racionalitás szerepe a vállalkozások fejlesztésében A racionalitás szerepe a vállalkozások fejlesztésében Szikora Péter Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési

Részletesebben

TŐZSDEI STRATÉGIÁK TESZTELÉSÉHEZ VALÓ GRIDES KERETRENDSZER FEJLESZTÉSE

TŐZSDEI STRATÉGIÁK TESZTELÉSÉHEZ VALÓ GRIDES KERETRENDSZER FEJLESZTÉSE Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Irányítástechnika és Informatika Tanszék Sali Dániel Attila TŐZSDEI STRATÉGIÁK TESZTELÉSÉHEZ VALÓ GRIDES KERETRENDSZER

Részletesebben