SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ"

Átírás

1 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága december 4-én /csütörtök/ órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal I. emelet 218-as számú tárgyalótermében nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés napirendje Nyilvános ülés A képviselő-testület december 16-i rendes ülésének előkészítése 1. Sárvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló egyszemélyes cégek vezető tisztségviselőire, felügyelőbizottsági tagjaira vonatkozó Javadalmazási Szabályzat jóváhagyása 2. A Sárvári Gyógyfürdő Kft. a) ügyvezetőjének megválasztása b) ügyvezetője megbízási szerződésének jóváhagyása c) felügyelőbizottsága tagjainak megválasztása és díjazásának megállapítása d) felügyelőbizottsága tagjai megbízási szerződésének jóváhagyása e) Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről szóló döntés meghozatala f) Alapító Okiratának elfogadása g) ügyvezetőjének felkérése a fentiekkel összefüggő eljárási teendők intézésére h) folyószámla-hitel szerződésének megkötéséhez történő hozzájárulás és kezességvállalás (az előterjesztés később kerül fel a honlapra) 3. A Sárvár TÁVHŐ Kft. a) ügyvezetőjének megválasztása b) ügyvezetője munkaszerződésének jóváhagyása c) felügyelőbizottsága tagjainak megválasztása és díjazásának megállapítása d) felügyelőbizottsága tagjai megbízási szerződésének jóváhagyása e) Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről szóló döntés meghozatala f) Alapító Okiratának elfogadása g) ügyvezetőjének felkérése a fentiekkel összefüggő eljárási teendők intézésére h) a Sárvár Távhő Kft-vel szemben fennálló tagi kölcsön kompenzációja 4. A Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. a) felügyelőbizottsága tagjainak megválasztása b) felügyelőbizottsága tagjai díjazásának megállapítása, megbízási szerződésének jóváhagyása c) könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása

2 2 d) Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésé szóló döntés meghozatala e) Alapító Okiratának elfogadása f) ügyvezetőjének felkérése a fentiekkel összefüggő eljárási teendők intézésére Meghívott:1-4. napirendi pontoknál dr. Tóth Eszter ügyvéd, dr. Komáromi László ügyvéd 5. Önkormányzati rendeletalkotás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról (Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra) 6. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi átmeneti gazdálkodásáról 7. Önkormányzati rendeletalkotás- a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 8. Önkormányzati rendeletalkotás a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 9. a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár által nyújtott támogató szolgáltatásra vonatkozó ellátási szerződés jóváhagyása 10. A Sárvári Hírlap évi nyomdai szerződésének jóváhagyása 11. A képviselő-testület évi Feladattervének és évi I. félévi Munkatervének megállapítása. 12. Az önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének megállapítása 13. Egyebek / : Vinter István : / sk. a bizottság elnöke

3 3 1. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS Sárvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló egyszemélyes cégek vezető tisztségviselőire, felügyelőbizottsági tagjaira vonatkozó Javadalmazási Szabályzat jóváhagyása A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény 5. (3) bekezdésének előírása alapján javadalmazási szabályzatot kellett alkotnunk, melyben - a mi esetünkre nézve az egyszemélyes gazdasági társaink ügyvezetőire és felügyelőbizottsági tagjai díjazására nézve tartalmaz szabályzatot. Az említett törvényt többször módosították. Erre tekintettel mi is mindig átvezettük a szabályzaton a módosításokat. A szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok időközben megint változtak. Erre tekintettel a korábbi szabályzat módosítása helyett most inkább az lenne a célszerű, hogy egy teljesen új szabályzatot fogadjunk el. Az Önkormányzat tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaságokra nézve nem is szükséges a különösebb szabályozás, mert az alapul szolgáló jogszabályok a felmerülő kérdésekre szinte minden tekintetben választ adnak. Mivel az említett törvény előírása alapján ezt a szabályzatot a Szombathelyi Törvényszék Cégbíróságánál letétbe kell helyezni, így a szabályzat léte kötelező. Ez a szabályzat vonatkozna egyfelől az ügyvezetőkre. Díjazásuk alapbérből áll, ezen felül mobiltelefon- és gépkocsi használatra jogosultak. Az az ügyvezető, aki munkaviszonyban áll, az a társaság munkavállalóival egyenlő mértékben jogosult cafetéria juttatásra. Esetükben ez eddig is csak munkaviszonynál volt lehetséges megszűnne a prémium, melyet a munkáltatói mérlegelési körbe tartozó jutalom válthat fel, amelyről a Képviselő-testület dönt. A felügyelőbizottság tagjai díjazására nézve a törvény előírásai alapján nincs mozgástér (a tiszteletdíjon felül csak az igazolt, a megbízás teljesítésével összefüggő költségek megtérítésére van csak törvényi lehetőség), tehát a szabályzat átveszi a törvény tartalmát. Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé. Erre tekintettel a jelenleg hatályos szabályzatban foglaltakhoz képest mivel ez nem jogszabályi előírás az új szabályzat már nem vonná szabályozás alá a munkavállalókat. Esetükre nézve a Munka Törvénykönyve egyértelmű szabályozást tartalmaz. 1. számú határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 10/2010. (I.28.) számú képviselőtestületi határozatával elfogadott, és a 72/2011.(III.24.) és a 208/2013. (IX.26.) számú képviselő-testületi határozatokkal módosított a évi CXXII. tv. alapján a Sárvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló egyszemélyes cégek vezető tisztségviselői, felügyelőbizottság tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszüntetése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló Javadalmazási Szabályzatát december 31. napjával hatályon kívül helyezi. Ezzel egyidejűleg január 01. napjától kezdődő hatállyal a mellékletben foglaltakkal egyező tartalommal elfogadja a Javadalmazási Szabályzatot. A Képviselő-testület feljogosítja a polgármestert az elfogadott Javadalmazási Szabályzat aláírására, továbbá annak a hatálya alá tartozó gazdasági társaságokkal való közlésére. Felelős: Kondora István polgármester

4 4 Határidő: december számú határozati javaslat A Képviselő-testület felkéri a Javadalmazási Szabályzat hatálya alá tartozó gazdasági társaságok ügyvezetőit - a évi CXXII. tv. 5. (3) bekezdésében írtakra tekintettel -, hogy az elfogadott Javadalmazási Szabályzat cégiratok közé történő letétbehelyezéséhez szükséges cégeljárás megindításáról gondoskodjanak. Felelős: Sárvári Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója SÁRVÁR TÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatója Sárvári ZöldPont Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója Sárvári Média Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója Határidő: január 30. Sárvár, november 28. / : Kondora István : / polgármester

5 5 J A VADALMAZÁSI SZABÁLY Z A T I. A szabályzat hatálya 1. A szabályzat hatálya Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) által alapított, és a továbbiakban alapítandó egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságai (a továbbiakban együtt: önkormányzati cégek ) a) vezető tisztségviselőire (Ptk. 3:196. ), b) felügyelőbizottsági tagjaira, c) a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 208. (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalóira (a továbbiakban: vezető) terjed ki. 2. A szabályzat hatálya jelenleg az alábbi cégek tekintetében alkalmazandó: Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság, SÁRVÁR TÁVHŐ Hőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Sárvári Zöld Pont Hulladék-közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 3. A fentebb megnevezett cégek esetében további munkavállalókra jelen szabályzat hatálya csak akkor terjed ki, ha munkaszerződésük az Mt (2) bekezdésében foglalt szabályok alapján köttetett, illetve köttetik. Ez esetben az ügyvezetők jelen szabályzatban foglaltakat értelemszerűen alkalmazzák. 4. Mindazon javadalmazási ügyekben, amelyekre jelen szabályzat kifejezett rendelkezést, szabályozást nem tartalmaz, a mindenkori jogszabályi rendelkezések és az Alapító Okiratok előírásainak figyelembevételével az a munkáltatói jogkör gyakorló dönt, akinek hatáskörébe az adott ügy tartozik. II. A jogviszony létesítése 5. A vezető tisztségviselők tekintetében az alapvető munkáltatói jogokat (munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, javadalmazás ideértve a végkielégítést és egyéb díjazást, illetve juttatást is megállapítása) a Képviselő-testület gyakorolja. Az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása alacsonyabb szintre nem delegálható. Megbízási jogviszonynál a jogviszony létesítése, módosítása, megszüntetése és a díjazás megállapítása minősül alapvető jognak. 6. Az egyéb munkáltatói (megbízói) jogokat az önkormányzati cégek létesítő okirata szerinti vezető tisztségviselője tekintetében a polgármester gyakorolja. III. Javadalmazás 7. Egy természetes személy, mint ügyvezető legfeljebb egy, a évi CXXII. törvény 1. a) pontja alapján köztulajdonban állónak minősülő gazdasági társaságnál betöltött vezető

6 6 tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. 8. Az önkormányzati cégekkel munkaviszonyban álló vezető tisztségviselőnek minősülő munkavállalók tekintetében a munkaviszony megszüntetése esetén járó juttatásokra és a felmondási idő mértékére az alábbi rendelkezések irányadóak: a) a végkielégítésre való jogosultság az Mt-ben szabályozott feltételektől nem térhet el, b) a munkavállaló nem jogosult végkielégítésre, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka ide nem érve az egészségügyi alkalmatlanságot a munkavállaló képességeivel vagy a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg, c) munkáltatói felmondás esetén a felmondási tilalom, a felmondás ideje és indokolása, illetve további kérdések kapcsán az Mt. 65. (3) bek. c. pont, 66. (1)-(6) bekezdés, továbbá a 68. (2) bekezdés előírásait alkalmazni nem kell. 9. A vezető alapbérének emeléséről, illetve jutalomban részesítéséről a Képviselő-testület évente a gazdasági évet lezáró beszámoló elfogadásával egyidejűleg dönthet. A Képviselő-testület az emelés mértékének meghatározásakor figyelembe veszi az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokra irányadó bérfejlesztés mértékét. 10. A vezető alapbérén felül csak akkor és olyan mértékben, illetve azon időszak alatt jogosult cafetéria juttatásra, ahogy erre az adott társasággal teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók jogosultak. 11. A vezető költségtérítése az Mt ának megfelelően történik. IV. A felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása 12. Egy természetes személy legfeljebb egy, a évi CXXII. törvény 1. a) pontja alapján köztulajdonban állónak minősülő gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. 13. A felügyelőbizottság elnöki tisztségét betöltő személy díjazása a tagokét meghaladó mértékű lehet. 14. A felügyelőbizottság elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható. V. Záró rendelkezések 15. A díjazásra vonatkozó javaslatokat a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé, és ugyancsak ő jogosult a szabályzat hatálya alá tartozó kérdésekben az adott jogviszonnyal összefüggő iratok (pl.: munkaszerződés) aláírására. 16. Amennyiben jelen szabályzat módosításra, illetve megváltoztatásra kerül, azt az elfogadástól, illetve módosítástól számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A letétbe helyezésről az érintett cégek ügyvezetői kötelesek gondoskodni. 17. Jelen szabályzat a Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete által történő elfogadását követő napon lép hatályba, és rendelkezéseit a hatályba lépést követően a

7 7 szabályzat hatálya alá tartozó személyekkel kötött szerződésekre, továbbá azon szerződésekre kell alkalmazni, amelyek előírják a mindenkori javadalmazási szabályzat automatikus alkalmazását. 18. Jelen szabályzat hatálya nem érinti azon munkaszerződésbe foglalt, a vezető számára már megállapított juttatásokat, melyek e szabályzat hatályba lépése napján nem állnak ellentétben az alapul szolgáló jogszabályokkal. 19. E szabályzat a Munka Törvénykönyve rendelkezéseinek alkalmazása szempontjából olyan munkáltatói kötelezettségvállalásnak minősül, amely a hatálya alá tartozó vezetők terhére módosítható vagy azonnali hatállyal felmondható, ha a munkáltató körülményeiben az szabályzat elfogadását (közlését) követően olyan lényeges változás következne be, amely a kötelezettség teljesítését lehetetlenné tenné vagy aránytalan sérelemmel járna. 20. Jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 10/2010. (I.28.) számú határozatával elfogadott, és a 72/2011. /III.24. / számú, továbbá a 208/2013.(IX.26.) számú határozattal módosított javadalmazási szabályzat. Ezen szabályzatot Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete.. számú határozatával hagyta jóvá. Sárvár,.... / : Kondora István : / polgármester

8 8 2. NAPIRENDI PONT A. Az ügyvezető megválasztása ELŐTERJESZTÉS a Sárvári Gyógyfürdő Kft-t érintő kérdésekről Vancsura Miklós ügyvezető megbízatása december 31. napjával megszűnik. Javaslatom az, hogy a nevezett január december 31. közötti időre kerüljön újraválasztásra. 1. számú határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete Vancsura Miklós (an.: Báthori Katalin, sz.: , adóazonosító: ) 8380 Hévíz, Fortuna u. 2. szám alatti lakost január december 31. közötti időre a Sárvári Gyógyfürdő Kft. ügyvezetőjének megválasztja. Felelős: Kondora István polgármester Határidő: december 31. B. Az ügyvezetővel kötendő szerződés jóváhagyása Az új Ptk. 3:112. (1) bekezdése alapján a társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő a társasággal kötött megállapodása szerint megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el. Figyelemmel az eddigi gyakorlatra, a jogviszony továbbra is megbízási jogviszony lenne. Változás a korábbihoz képest annyi, hogy a szerződést most már nem az Önkormányzattal, hanem a társasággal kell megkötni. E szerződéskötésnél a társaságot pedig az egyedüli tag törvényes képviselője, tehát a polgármester kell, hogy képviselje. A megbízott díjazásának és további javadalmazásának kérdéseit az előterjesztés 1. számú mellékletét képező megbízási szerződés tartalmazza. 2. számú határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Sárvári Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatójával kötendő megbízási szerződés tervezetet a melléklettel azonos tartalommal jóváhagyja, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert e szerződésnek a társaság képviseletében történő aláírására. Felelős: Kondora István polgármester Határidő: december 31. C. A felügyelőbizottsági tagok megválasztása A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megbízatása december 31. napjával lejár. Az új megbízatások 2 évre, tehát január 01. napjától december 31. napjáig szólnának. Eddig a Képviselő-testület közvetlenül választhatta meg a felügyelőbizottság elnökét. Erre most utoljára nyílik lehetőség, mert az új Ptk-ra való áttérést követően a törvény

9 9 3:112. (1) bekezdésének előírása mely szerint a felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt fog érvényesülni. A évi CXXII. tv. 4. (2) bekezdése alapján tekintettel arra, hogy a jegyzett tőke meghaladja a kettőszázmillió forintot a bizottság tagjainak száma meghaladhatja a 3 főt. A létszámot változatlanul 5 főben indokolt megállapítani. 3. számú határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja név:.. an.:.., lakcím:. szám alatti lakost január december 31. közötti időre a Sárvári Gyógyfürdő Kft. felügyelőbizottsága elnökének megválasztja és díjazását bruttó Ft/hó összegben állapítja meg. 4. számú határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja név:.. an.:.., lakcím:. szám alatti lakost január december 31. közötti időre a Sárvári Gyógyfürdő Kft. felügyelőbizottsága tagjának megválasztja és díjazását bruttó Ft/hó összegben állapítja meg. 5. számú határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja név:.. an.:.., lakcím:. szám alatti lakost január december 31. közötti időre a Sárvári Gyógyfürdő Kft. felügyelőbizottsága tagjának megválasztja és díjazását bruttó Ft/hó összegben állapítja meg. 6. számú határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja név:.. an.:.., lakcím:. szám alatti lakost január december 31. közötti időre a Sárvári Gyógyfürdő Kft. felügyelőbizottsága tagjának megválasztja és díjazását bruttó Ft/hó összegben állapítja meg. 7. számú határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja név:.. an.:.., lakcím:. szám alatti lakost január december 31. közötti időre a Sárvári Gyógyfürdő Kft. felügyelőbizottsága tagjának megválasztja és díjazását bruttó Ft/hó összegben állapítja meg. D. A felügyelőbizottság elnökével/tagjaival kötendő szerződés jóváhagyása

10 10 Az új Ptk. 3:121. (3) bekezdése szerint a felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell alkalmazni. E szabály értelmezésére nézve még nincs kialakult joggyakorlat. Az irányadónak tekinthető szakirodalom szerint az látszik, hogy a tag elfogadó nyilatkozata mellett legyen még egy megbízási szerződés. A felügyelőbizottság az új Ptk. szerint tulajdonosi ellenőrzésre rendeltetett, s neki az ügyvezetőt kell ellenőriznie. Erre tekintettel tartjuk azt, hogy ennek a megbízási szerződésnek a Képviselő-testülettel (akinek képviseletében a polgármester jár el) kell létrejönnie. A szerződés tervezetét az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatoljuk. 8. számú határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárvári Gyógyfürdő Kft. újonnan megválasztott felügyelőbizottsági tagjaival kötendő megbízási szerződés tervezetét a melléklettel megegyező tartalommal jóváhagyja és feljogosítja a polgármestert, hogy e szerződésben foglalt tartalommal a bizottság tagjaival a szerződést megkösse. Felelős: Kondora István polgármester Határidő: január 31. E. Döntés a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről A Ptké. 12. (1) bekezdése értelmében a társaság Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről a Képviselő-testületnek döntenie kell és e határozatát a cégbírósághoz be kell nyújtania. 9. számú határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja akként dönt, hogy a Sárvári Gyógyfürdő Kft január 01. napjától kezdődően a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló évi CLXXVII. törvény 9. (2) és 12. (1) bekezdéseinek rendelkezései szerint a Ptk. rendelkezéseivel összhangban működjön tovább. A Képviselő-testület felkéri a társaság ügyvezető igazgatóját, hogy e határozatának a Szombathelyi Törvényszék Cégbíróságához történő benyújtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: a társaság ügyvezető igazgatója Határidő: január 31.

11 11 F. Az új alapító okirat elfogadása Az új Ptk-ra való áttérés az alapító okirat elfogadását igényli a Képviselő-testület részéről, melynek a tervezetét az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza és az már az új szabályoknak való megfelelés érdekében készült el. 10. számú határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát akként módosítja, hogy a jelenleg hatályos (2012. június 01. napjától alkalmazandó) alapító okiratának valamennyi rendelkezését december 31. napjával hatályon kívül helyezi és helyette január 01. napjától alkalmazandóan a évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő tartalmú alapító okiratot fogad el. A Képviselő testület feljogosítja a polgármestert a teljes egészében módosított, és ezáltal új tartalmúnak tekintendő melléklet szerinti - alapító okirat aláírására. Felelős: Kondora István polgármester Határidő: december 31. G. Eljárási teendők Képviselő-testület által meghatározott döntések alapján cégeljárást kell lefolytatni, mely ügyvédi közreműködést igénylő, elektronikus formában megvalósuló eljárás. Ennek teendőinek intézése ügyvezetői kompetenciába tartozó. 11. számú határozati javaslat A Képviselő-testület felkéri a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatóját az új Ptk. szabályai alá való áttérésből eredő eljárási feladatok intézésére, illetve az ügyvédi meghatalmazás kiadására. Felelős: a Kft. ügyvezető igazgatója Határidő: január 30. Sárvár, november 28. / : Kondora István : / polgármester H. Folyószámla-hitel szerződésének megkötéséhez történő hozzájárulás ás kezességvállalás A H. pont később kerül feltöltésre a honlapra!

12 12 Melléklet a B. ponthoz MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (ÜGYVEZETŐI TISZTSÉG ELLÁTÁSÁRA) amely létrejött a évi V. törvény (Ptk.) 3:112. (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel egyrészről: cégnév: Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 9600 Sárvár, Vadkert u. 1. képviselő: Kondora István, Sárvár Város Polgármestere cégjegyzékszám: adószám: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) és másrészről: név: Vancsura Miklós lakcím: 8380 Hévíz, Fortuna utca 2. anyja neve: Báthori Katalin születési helye és ideje: Rém, adóazonosító: mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között a Megbízó ügyvezetésének ellátása tárgyában alulírott napon és helyen, a következő feltételek mellett. I. Előzmények A szerződő felek megállapítják, hogy a Megbízó (mint Sárvár Város Önkormányzata egyszemélyes társasága) alapító okirata értelmében a társaság ügyvezetését egy ügyvezető önállóan látja el. A.. számú Képviselő-testületi határozatban az egyedüli tag úgy határozott, hogy január 01-től december 31-ig terjedő időszakra a Megbízottat választja ügyvezetőnek, aki ezen tisztségéből eredő feladatait megbízási jogviszony keretében látja el. II. A megbízás tárgya 1) A Megbízó ezennel megbízza a Megbízottat a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői feladatainak ellátásával, aki ezt elfogadja. 2) Az ügyvezetői megbízás keretében a Megbízott főbb feladatai az alábbiak: a) Ellátja a Megbízó ügyeinek intézését, a Megbízó képviseletét, köteles gondoskodni továbbá a társaság operatív vezetéséről. b) Önállóan képviseli a Megbízót harmadik személyekkel szemben, továbbá a bíróságok és más hatóságok előtt. c) Önállóan jogosult a cégjegyzésre a hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően. d) Irányítja Megbízó gazdálkodását, gondoskodik továbbá a Megbízó birtokában és kezelésében lévő vagyon megőrzéséről és rendeltetésszerű használatáról a versenyképesség, likviditás és igényérvényesítés szempontjai alapján.

13 13 e) Gondoskodik a felügyeleti szervek által elrendelt intézkedések megtételéről. f) Határidőben gondoskodik a számviteli törvény szerinti beszámoló elkészítéséről, valamint évente legalább egyszer az egyedüli tag előtt beszámol az adott üzlet évről. g) Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Megbízó munkavállalóival kapcsolatban. h) Határidőben bejelenteni a hatóságok részére a jogszabályokban előírt adatokat, azok változását, továbbá köteles határidőben eleget tenni az előírt bevallási és fizetési kötelezettségeknek mind az állam, mind harmadik személyek irányában. i) A Ptk. 3:197. (1) bekezdése alapján vezeti a tagjegyzéket. j) A Megbízó alapítói határozataival kapcsolatban: - végrehajtja a Megbízó mint egyedüli tag által hozott határozatokat; - folyamatos nyilvántartást vezet az egyedüli tag által hozott határozatokról (határozatok könyve), melybe a határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul bevezeti; k) Irányítja a Megbízó könyveinek és nyilvántartásainak szabályszerű vezetését. l) A Megbízó kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást ad, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé teszi. m) Ellátja továbbá a vezető tisztségviselők számára a vonatkozó jogszabályokban és a társasági szerződésben meghatározott további feladatokat. III. Összeférhetetlenség 3) A Megbízott kijelenti, hogy vele szemben törvényben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, illetve a Megbízó Alapító Okirata szerinti összeférhetetlenségi szabályok reá nem vonatkoznak. 4) A Megbízott kijelenti továbbá, hogy nem vezető tisztségviselője más gazdasági társaságnak. Amennyiben a Megbízottat más gazdasági társaság vezető tisztségviselőjévé választják, illetve nevezik ki, a Megbízott erről az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül írásban tájékoztatja a Megbízót. Amennyiben a Megbízott jelen pontban meghatározott értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, a Ptk. általános szabályai szerint felel az értesítés elmulasztásából eredő károkért. IV. Megbízási díj 5) A Megbízott részére bruttó ,- Ft/hó megbízási díj jár. A Sárvári Gyógyfürdő Kft., mint Megbízó az SZJA tv. és egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével megállapított nettó megbízási díjat minden tárgyhót követő hónap 07. napjáig fizeti meg a Megbízottnak, egy összegben a megadott bankszámlára történő átutalással, a jogszabály szerint a Sárvári Gyógyfürdő Kft-t terhelő fizetési kötelezettségek egyidejű teljesítése mellett. 6) A Megbízó biztosítja a Megbízott számára egy, a Kft. tulajdonát képező személygépkocsi személyi és magáncélú használatát azzal, hogy a használat költségeit, továbbá a személyi használat után fizetendő, a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti közterheket a Sárvári Gyógyfürdő Kft., mint Megbízó viseli. 7) A Megbízott a Sárvári Gyógyfürdő Kft., mint Megbízó tulajdonát képező mobiltelefon használatára jogosult, amelynek használati díját, valamint a használat után fizetendő, a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti közterheket a Megbízó viseli.

14 14 8) A Megbízott jogosult a feladatának ellátásával összefüggő reprezentációs kiadások elszámolására az üzleti terv szerint. 9) A Sárvári Gyógyfürdő Kft. biztosítja a Megbízott részére a Társaság eredményes szakmai és pénzügyi-gazdasági működési feladatainak ellátásával kapcsolatosan, a szakmai konferenciákon, továbbképzéseken (bel-, és külföldi) való részvételt, ezek költségeinek térítését, a Társaság belső szabályozási rendje szerint. 10) Az esetleges további javadalmazás (juttatás) tekintetében Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete által elfogadott Javadalmazási Szabályzat előírásai az irányadóak. V. Felelősségi szabályok 11) A Megbízott vezető tisztségviselőnek minősül. A Megbízott a Megbízó ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles ellátni. 12) A Megbízott a jogszabályok, a Megbízó Alapító Okirata és az alapító által hozott határozatok és döntések, valamint alapítói utasítások, illetve ügyvezetési kötelezettségei vétkes megszegésével a Megbízónak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel a Megbízóval szemben. VI. Titoktartási kötelezettség 13) A Megbízott köteles a Megbízóval kapcsolatos üzleti titkot megőrizni. Ennek alapján titoktartási kötelezettség terheli a Megbízottat minden olyan, a Megbízóval, annak tevékenységével, illetve üzleti partnereivel kapcsolatos információ tekintetében, amely a megbízás ellátásával kapcsolatban jutott Megbízott tudomására. 14) A titoktartási kötelezettség a megbízás megszűnését követően is fennmarad. VII. A megbízási szerződés megszűnése 15) Jelen megbízási szerződést a felek határozott időre január 01-től december 31-ig kötik, amelynek elteltével a szerződés megszűnik. 16) A Megbízott ügyvezetői megbízása megszűnhet továbbá a lejáratot megelőzően: a) a Megbízó által történő visszahívással; b) a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével; c) a Megbízott lemondásával; d) a Megbízott elhalálozásával. 17) A Megbízott ügyvezetői tisztségéről bármikor lemondhat, ha azonban a Megbízó működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha az egyedüli tag az új ügyvezető megválasztáséról már ezt megelőzően gondoskodott, vagy gondoskodni tudott volna. A

15 15 lemondás hatályossá válásáig a Megbízott a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni. 18) Abban az esetben, ha a szerződés a határozott idő lejárta előtt, visszahívással kerülne a Megbízó által megszüntetésre, a Megbízó vállalja, hogy 6 havi megbízási díjnak megfelelő összeget fizet meg a Megbízottnak. Ha a megbízás lejártáig kevesebb, mint 6 hónap van hátra akkor visszahívás esetén a Megbízó a megbízás lejártáig hátralévő hónapokra járó megbízási díját fizeti ki a Megbízott részére. 19) A Megbízott az ügyvezetői megbízás időtartamának lejártát követően Megbízó taggyűlése által akár többször is újraválasztható, illetve bármikor visszahívható. VIII. Egyebek 20) Jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, valamint a Megbízó Alapító Okiratának rendelkezései az irányadóak. 21) Jelen szerződést a felek közösen elolvasták, annak tartalmát megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják. A szerződést a.. számú Képviselő-testületi határozat alapján Sárvár Város Polgármestere írja alá a Megbízó részéről. Kelt,.. Kondora István Sárvár Város Polgármestere a Megbízó képviselője. Vancsura Miklós ügyvezető igazgató

16 16 Melléklet a D. ponthoz MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGI TISZTSÉG ELLÁTÁSÁRA amely létrejött egyrészről: Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg , 9600 Sárvár, Vadkert u. 1.) egyedüli tagja Sárvár Város Önkormányzata képviseletében eljáró Kondora István polgármester mint megbízó, másrészről: név: lakcím:... anyja neve: születési ideje:.. szem. ig. száma: adószám:.. mint megbízott felügyelőbizottsági tag között, alulírott napon és helyen, a következő feltételek mellett: 1. A szerződő felek megállapítják, hogy a Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete mint a megbízó gazdasági társaság egyedüli tagja. számú határozatával az ügyvezetés ellenőrzése céljából a felügyelőbizottság egyik tagjává a megbízottat választotta, mely tisztséget a megbízott külön nyilatkozattal elfogadta. Mindezek alapján a felek jelen szerződésben rögzítik e megbízás ellátásának feltételeit. 2. A megbízott feladatait a 5 tagból álló felügyelőbizottság keretében látja el, amelynek során köteles személyesen eljárni. 3. A megbízó kijelenti, hogy vele szemben törvényben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn. 4. A megbízás időtartama a határozatnak megfelelően kettő évre, azaz január 01-től december 31-ig terjed, azonban a Képviselő-testület a megbízottat bármikor, indoklás nélkül visszahívhatja, mely a jelen szerződés megszűnését vonja maga után. A megbízott tisztségéről bármikor lemondhat, ha azonban a megbízó működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról e határidő elteltét megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályosság válásáig a megbízott a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni. 5. A megbízott tudomásul veszi, hogy a felügyelőbizottsági tagok a Polgári Törvénykönyvnek a közös károkozására vonatkozó szabályai szerint korlátlanul és

17 17 egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. A változat 6. A megbízott a felügyelőbizottsági elnöki tisztség ellátásáért havi forint összegű megbízási díjban (tiszteletdíjban) részesül, amely minden tárgyhót követő hónap 10. napjáig került átutalásra a bankszámlájára. B változat 6. A megbízott a felügyelőbizottsági tagi tisztség ellátásáért havi forint összegű megbízási díjban (tiszteletdíjban) részesül, amely minden tárgyhót követő hónap 10. napjáig került átutalásra a bankszámlájára. 7. Ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény vonatkozó rendelkezései irányadóak. Kelt:... Kondora István polgármester a Megbízó képviseletében Megbízott

18 18 Melléklet a F. ponthoz SÁRVÁRI GYÓGYFÜRDŐ Korlátolt Felelősségű Társaság egységes szerkezetű ALAPÍTÓ OKIRATA Hatályos: január 01. napjától Ellenjegyezte:

19 19 ALAPÍTÓ OKIRAT amely megfelel évi V. tv. (Ptk.) rendelkezéseinek. 1. A társaság tagja 1.1. Sárvár Város Önkormányzata címe: 9600 Sárvár, Várkerület 2. törzsszáma: A társaság neve és székhelye 2.1. A társaság cégneve: Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: Sárvári Gyógyfürdő Kft A társaság székhelye: 9600 Sárvár, Vadkert u A társaság honlapja: A társaság címe: 3. A társaság TEÁOR szerinti tevékenységi köre 3.1. Főtevékenység: Fizikai közérzetet javító szolgáltatás Hatósági engedély száma: /2007 Az engedély érvényességének kezdete: augusztus Egyéb tevékenységi körök: 0162 '08 Állattenyésztési szolgáltatás 4719 '08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 4729 '08 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 4741 '08 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme 4742 '08 Telekommunikációs termék kiskereskedelme 4753 '08 Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme 4759 '08 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme 4761 '08 Könyv-kiskereskedelem 4762 '08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem 4764 '08 Sportszer-kiskereskedelem 4765 '08 Játék-kiskereskedelem 4771 '08 Ruházat kiskereskedelem 4775 '08 Illatszer-kiskereskedelem 4776 '08 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme 4777 '08 Óra-, ékszer-kiskereskedelem 4778 '08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 4950 '08 Csővezetékes szállítás 5510 '08 Szállodai szolgáltatás 5520 '08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 5530 '08 Kempingszolgáltatás 5610 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás

20 '08 Rendezvényi étkeztetés 5629 '08 Egyéb vendéglátás 5630 '08 Italszolgáltatás 5920 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása 6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6832 '08 Ingatlankezelés 6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 7311 '08 Reklámügynöki tevékenység 7312 '08 Médiareklám 7410 '08 Divat-, formatervezés 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 7721 '08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 7722 '08 Videokazetta, lemez kölcsönzése 7729 '08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 7735 '08 Légi szállítóeszköz kölcsönzése 7740 '08 Immateriális javak kölcsönzése 7810 '08 Munkaközvetítés 7990 '08 Egyéb foglalás 8110 '08 Építményüzemeltetés 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 8291 '08 Követelésbehajtás 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 8551 '08 Sport, szabadidős képzés 8621 '08 Általános járóbeteg-ellátás 8622 '08 Szakorvosi járóbeteg-ellátás 8623 '08 Fogorvosi járóbeteg-ellátás 8690 '08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 8710 '08 Bentlakásos, nem kórházi ápolás 8720 '08 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása 8730 '08 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 9311 '08 Sportlétesítmény működtetése 9313 '08 Testedzési szolgáltatás 9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 9602 '08 Fodrászat, szépségápolás 9609 '08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás A társaság a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyét legkésőbb a tevékenység megkezdésével egyidejűleg választása szerint a Cégközlönyben vagy a társaság honlapján köteles közzétenni. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. kötelezi a társaságot közlemény közzétételére, a társaság e kötelezettségének a 2.4. pont szerinti honlapján történő közzététellel tesz eleget. 4. A társaság működésének időtartama 4.1. Az alapító a társaságot határozatlan időtartamra hozta létre. 5. Az üzleti év

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé.

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé. 1 2 3 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A képviselő-testület 2014.12.16-án tartandó ülésének előkészítése 1. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS Sárvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló egyszemélyes cégek

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

73/2011. (IV. 28.) MÖK

73/2011. (IV. 28.) MÖK 73/2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a mellékelt Alapító Okirat szerint megalapítsa

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat Alulírott alapító, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja

Részletesebben

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja 4/ Napirendi pont A Sárvár Távhő Kft. ügyvezető igazgatójának megbízása. ELŐTERJESZTÉS a Sárvár TÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatójának

Részletesebben

HULLÁM STRAND SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. tervezet

HULLÁM STRAND SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. tervezet HULLÁM STRAND SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA tervezet Alulírott alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve:... Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi

Részletesebben

Vodova János (nem veszi igénybe)

Vodova János (nem veszi igénybe) Vodova János (nem veszi igénybe) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet kötöttek az alább megjelölt szerződő felek, az alulírott helyen, időpontban, a következők szerint: 1. Szerződő felek 1.1. Gyomaendrőd Város

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági

Részletesebben

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i)

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i) A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység 1. melléklet a.../2015. (III.26.) határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alapító Ózd Város Önkormányzata a sport és szabadidős szolgáltatások átlátható, színvonalas ellátása

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A társaság elnvezése, székhelye

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A társaság elnvezése, székhelye ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezet) Az Egységes Szerkezetben átvezetésre kerültek a korlátolt felelősségű társaságnak az alapítástól az egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá történő átalakulásáig

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete június 15-i soron kívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete június 15-i soron kívüli ülésére Tárgy: BÉKÉS-Ferment Kft alapító okirat módosítás Sorszám: IV/1 Előkészítette: dr. Tari Béla aljegyző Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTÁSÁBAN LÉVŐ GERJE-FORRÁS NONPROFIT KFT. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTÁSÁBAN LÉVŐ GERJE-FORRÁS NONPROFIT KFT. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTÁSÁBAN LÉVŐ GERJE-FORRÁS NONPROFIT KFT. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA A JELEN JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATOT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A /2015. ( ) SZÁMÚ

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 forum@paszto.hu Szám: 1-67/2015. A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel!

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról

POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról Készítette: Lakatos Sándorné ügyvezető igazgató Dr. Hricsovinyi István társasági jogi képviselő

Részletesebben

Javaslat a Soroksár Sport Club Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat a Soroksár Sport Club Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Soroksár Sport Club Kft-vel kapcsolatos döntések

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) b) nem azonos a központi ügyintézés helyével:

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítjuk meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! n e j l o n BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 627/2008. (XII.

Részletesebben

Társasági szerződés módosítása

Társasági szerződés módosítása Társasági szerződés módosítása A kiemelten közhasznú Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Gazdasági Társaság (1082 Budapest, Üllői út 82.), a taggyűlés.. sz. határozata értelmében, a gazdasági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatalára

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatalára Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhő Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a

J A V A S L A T. az Ózdi Távhő Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a J A V A S L A T az Ózdi Távhő Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a Előterjesztő: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője Előkészítő: P.H. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ózdi Távhő Kft.

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú)

MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú) 6/2014. (I. 16.) határozat 1. sz. melléklete MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú) Melyet megkötöttek egyrészről: a BARCIKA ART Kft. (székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5., képviseletében: Kazincbarcika

Részletesebben

Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság. Alapító Okirata. Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.

Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság. Alapító Okirata. Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. A L A P Í T Ó O K I R A T Alulírott Alapító - Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat

Javadalmazási Szabályzat Javadalmazási Szabályzat Melléklet a 47/2013.(IV.30.)Öh.sz határozathoz Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló -

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Győri Fejlesztési Pólus Szolgáltató Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT 2006. január... Készítette és ellenjegyezte: f1--9022 Gy ár. Xia J. u. 7/.i (36

Részletesebben

Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai

Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve: Észak-Hegyháti Unió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: Észak

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére Tárgy: LISZ Kft. alapító okiratának módosítása Sorszám: IV/9. Előkészítette: Véleményező bizottság: Dr. Kiss Beáta ügyvéd, mb. jogi képviselő LISZ Kft. Ügyrendi, lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság,

Részletesebben

K I V O N A T. szabályzatának elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. szabályzatának elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 494/2011./HUM. : (53) 360-010 : (53) 360-010 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület március 24-i soros ülésére a Javadalmazási Szabályzat elfogadása tárgyában

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület március 24-i soros ülésére a Javadalmazási Szabályzat elfogadása tárgyában E L Ő T E R J E S Z T É S 20. a Képviselő-testület 2016. március 24-i soros ülésére a Javadalmazási Szabályzat elfogadása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A 2016. február 11-i képviselő-testületi

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Budapest, 2012. Jóváhagyta a Tulajdonos...számú határozatával Az UV Újpesti Vagyonkezelő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 28-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 28-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Strandfürdő Kft. saját tőke pozíciójának rendezése Melléklet:

Részletesebben

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010232/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Remedia Patika

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.08.11. Javaslat a Vasmű út 41. Irodaház Kft. projekt társaságként történő kijelölésére és a társaság részére történő

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 15-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 15-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 15-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics

Részletesebben

Mezőkövesdi VG Zrt JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA

Mezőkövesdi VG Zrt JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA 1. melléklet a /2013. (VIII..) önkormányzati határozathoz Mezőkövesdi VG Zrt JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA 1.oldal I. Bevezetés A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009.

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés a Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. működésével összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés a Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. működésével összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés a Biatorbágyi

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. 1. A társaság cégneve, székhelye, elérhetősége

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. 1. A társaság cégneve, székhelye, elérhetősége TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS 4. melléklet a /2013. (XI.28.) határozathoz Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a következők szerint állapítjuk

Részletesebben

EGYESÜLÉSI TERV GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK EGYESÜLÉSÉRE (BEOLVADÁS) VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

EGYESÜLÉSI TERV GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK EGYESÜLÉSÉRE (BEOLVADÁS) VONATKOZÓ SZERZŐDÉS EGYESÜLÉSI TERV GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK EGYESÜLÉSÉRE (BEOLVADÁS) VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Alulírottak, GLADSTONE Magyarország Ingatlanforgalmazó és -hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (1088 Budapest, Baross

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~l:~). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Részletesebben

16/2013. (VI. 13) számú határozat

16/2013. (VI. 13) számú határozat 16/2013. (VI. 13) számú határozat A Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Taggyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a MÁV Zrt. Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft-ben fennálló

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. I. A társaság általános működési feltételei

A L A P Í T Ó O K I R A T. I. A társaság általános működési feltételei MELLÉKLET A L A P Í T Ó O K I R A T A Baranya Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 54-56. -ai, a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.

Részletesebben

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 1/2015. (I. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a Ózd, 2011. november 24. Előterjesztő: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője Előkészítő: P.H. Településfejlesztési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosítással egységes szerkezetben -

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosítással egységes szerkezetben - ALAPÍTÓ OKIRAT - módosítással egységes szerkezetben - amely készült a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 2013. június 6. napján kelt 76/2013. (VI. 6.) Kgy. határozata

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 234. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés szeptember 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés szeptember 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Területfejlesztési Kft. alapítás alapító okirat tervezet Előterjesztő: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21.

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21. HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. május 21. Alapító Okirat 1./ A Társaság elnevezése Cégneve: HTE Nonprofit

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Társasági szerződés Alulírott tagok, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági szerződését: 1. A társaság cégneve, székhelye,

Részletesebben

Témafelelős: Kószóné Kószó Aranka Ikt. szám: - /2008 Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Tárgy: ÁSOTT-TELSZO Kht. Alapító Okiratának módosítása

Témafelelős: Kószóné Kószó Aranka Ikt. szám: - /2008 Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Tárgy: ÁSOTT-TELSZO Kht. Alapító Okiratának módosítása Ásotthalom Község Önkormányzata Polgármesterétől 16/2008 Témafelelős: Kószóné Kószó Aranka Ikt. szám: - /2008 Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Tárgy: ÁSOTT-TELSZO Kht. Alapító Okiratának módosítása Ásotthalom

Részletesebben

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi közkereseti társaság társasági szerződését: 1.

Részletesebben

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 1 2/B. sz. melléklet Szentes Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Bevezetés A Városellátó Intézmény, mint költségvetési intézmény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 2. melléklet a /2013. (XI. 28.) határozathoz AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT módosítása Preambulumába az eddigiek helyébe az alábbi kerül beiktatásra: Az 1997. évi CXLIV. tv. alapján, egyszemélyes korlátolt felelősségű

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata. Polgármester

Siófok Város Önkormányzata. Polgármester Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június 23. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 24/2011. (III. 31.) határozata

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 24/2011. (III. 31.) határozata Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. március 31. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 24/2011. (III. 31.) határozata

Részletesebben

2/1 GRAL Europe Korlátolt Felelősségű Társaság

2/1 GRAL Europe Korlátolt Felelősségű Társaság GRAL Europe Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest, Visegrádi utca 31. I. em.) Adószám: 14899339-2-41 Cégkivonat 2017.03.27.-i időállapotban 1 Általános adatok Cégjegyzékszám: 01 09 925139 (Hatályos)

Részletesebben

TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK

TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK 3/2010.05.03. sz. határozat: A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Taggyűlése a 2009. évi pénzügyi beszámolót és közhasznú jelentést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 07-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 07-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 07-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú társaság alapítására Tisztelt Képviselő-testület! A XXI.

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Csepp TV Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK módosítására

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Csepp TV Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csepp TV Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK módosítására Készítette: Vida István ügyvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. alapító okiratának módosítása

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. alapító okiratának módosítása 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1 /12-2/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Tapolcai Városgazdálkodási

Részletesebben

A P P O R T L I S T A

A P P O R T L I S T A 72/2010. (IV. 22.) MÖK határozat 2 sz. melléklete A P P O R T L I S T A Alulírott Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8500 Pápa, Várkert

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2014. november 27-I ÜLÉSÉRE GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2014. november 27-I ÜLÉSÉRE GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER IKTATÓSZÁM: 08-8/339-6/2014 TÁRGY: DÖNTÉS A PÉTÁV KFT. 2015. ÉVI BANKGARANCIA-VÁLLALÁS ÉS BANKSZÁMLAHITEL ÖSSZEGÉRŐL, A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK, KÖNYVVIZSGÁLÓ VÁLASZTÁSÁRÓL ÉS A MÓDOSÍTOTT TÁRSASÁGI

Részletesebben

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 506/2014. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

Lakcíme: Ausztria, AT-2500, Baden, Johannesgasse 25. Stg. 1/5.

Lakcíme: Ausztria, AT-2500, Baden, Johannesgasse 25. Stg. 1/5. Tisztelt Ügyfeleink! Az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. III. em., cégjegyzékszám: 01-10-044420, képviseli: Parádi-Varga Tamás és Ladányiné

Részletesebben

Önkormányzat Értesítője

Önkormányzat Értesítője 2015. október 27. I. évfolyam 7. szám HEVES MEGYEI Önkormányzat Értesítője I. Közgyűlési határozatok Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője I. Közgyűlési határozatok 236/2015. (X. 16.) közgyűlési határozat

Részletesebben