2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 1"

Átírás

1 OptiJUS Opten Kft. I évi V. törvény évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ KÖNYV BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK MÁSODIK KÖNYV AZ EMBER MINT JOGALANY ELSŐ RÉSZ A JOGKÉPESSÉG 1 I. CÍM A JOGKÉPESSÉG KEZDETE ÉS MEGSZŰNÉSE II. CÍM A HOLTNAK NYILVÁNÍTÁS MÁSODIK RÉSZ A CSELEKVŐKÉPESSÉG 2 III. CÍM A CSELEKVŐKÉPESSÉG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI IV. CÍM A KISKORÚSÁG MIATTI KORLÁTOZOTT CSELEKVŐKÉPESSÉG ÉS CSELEKVŐKÉPTE- LENSÉG V. CÍM A NAGYKORÚ CSELEKVŐKÉPESSÉGÉNEK KORLÁTOZÁSA VI. CÍM A GONDNOKSÁG ALÁ HELYEZÉSI ELJÁRÁST MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK VII. CÍM A GONDNOKSÁG ALÁ HELYEZÉS VIII. CÍM A GONDNOKRENDELÉS; A GONDNOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI IX. CÍM A CSELEKVŐKÉPESSÉGET NEM ÉRINTŐ TÁMOGATOTT DÖNTÉSHOZATAL X. CÍM RENDELKEZÉS A CSELEKVŐKÉPESSÉG JÖVŐBELI KORLÁTOZÁSA ESETÉRE A törvényt az Országgyűlés a február 11-i ülésnapján fogadta el.

2 OptiJUS Opten Kft. II évi V. törvény HARMADIK RÉSZ SZEMÉLYISÉGI JOGOK 9 XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK XII. CÍM A SZEMÉLYISÉGI JOGOK MEGSÉRTÉSÉNEK SZANKCIÓI NEGYEDIK RÉSZ SZERZŐI JOG ÉS IPARJOGVÉDELEM 11 HARMADIK KÖNYV A JOGI SZEMÉLY ELSŐ RÉSZ A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 11 I. CÍM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. CÍM A JOGI SZEMÉLY LÉTESÍTÉSE I. Fejezet A létesítés szabadsága 12 II. Fejezet A létesítő okirat 12 III. Fejezet A jogi személyek nyilvántartása 13 IV. Fejezet A jogi személy létesítésének érvénytelensége 14 III. CÍM A JOGI SZEMÉLY SZERVEZETE ÉS KÉPVISELETE V. Fejezet A jogi személy tagjainak vagy alapítóinak döntéshozatala 14 VI. Fejezet A jogi személy ügyvezetése 15 VII. Fejezet A jogi személy tulajdonosi ellenőrzése 16 VIII. Fejezet A jogi személy képviselete 17 IX. Fejezet A jogi személy szervezeti egységének jogalanyisága 17 IV. CÍM A JOGI SZEMÉLY TÖRVÉNYES MŰKÖDÉSÉNEK BIZTOSÍTÉKAI X. Fejezet A jogi személy törvényességi felügyelete 18

3 OptiJUS Opten Kft. III évi V. törvény XI. Fejezet A jogi személy határozatainak bírósági felülvizsgálata 18 XII. Fejezet Állandó könyvvizsgáló 18 V. CÍM A JOGI SZEMÉLY ÁTALAKULÁSA, EGYESÜLÉSE, SZÉTVÁLÁSA ÉS JOGUTÓD NÉLKÜ- LI MEGSZŰNÉSE XIII. Fejezet Átalakulás, egyesülés, szétválás 19 XIV. Fejezet A jogi személy jogutód nélküli megszűnése 20 VI. CÍM VÁLLALATCSOPORT MÁSODIK RÉSZ EGYESÜLET 23 VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA VIII. CÍM AZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEI IX. CÍM AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE HARMADIK RÉSZ GAZDASÁGI TÁRSASÁG 27 X. CÍM A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI XV. Fejezet Általános rendelkezések 27 XVI. Fejezet A gazdasági társaság alapítása 28 XVII. Fejezet A létesítő okirat módosítása 29 XVIII. Fejezet Kisebbségvédelem 29 XIX. Fejezet A tag kizárása 30 XX. Fejezet A gazdasági társaság szervezete A gazdasági társaság legfőbb szerve Ügyvezetés és képviselet Felügyelőbizottság Állandó könyvvizsgáló

4 OptiJUS Opten Kft. IV évi V. törvény 5. Egyéb társasági szervek XXI. Fejezet A gazdasági társaság átalakulása és egyesülése 35 XXII. Fejezet A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése 35 XI. CÍM A KÖZKERESETI TÁRSASÁG XII. CÍM A BETÉTI TÁRSASÁG XIII. CÍM A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG XXIII. Fejezet A társaság alapítása 38 XXIV. Fejezet Az üzletrész 39 XXV. Fejezet Mellékszolgáltatás és pótbefizetés 42 XXVI. Fejezet A társaság által teljesített kifizetések 43 XXVII. fejezet A társaság szervezete 43 XXVIII. Fejezet A törzstőke felemelése és leszállítása 45 XXIX. Fejezet A társaság jogutód nélküli megszűnése 47 XXX. Fejezet Az egyszemélyes társaság 47 XIV. CÍM RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XXXI. Fejezet Általános rendelkezések 48 XXXII. Fejezet A részvény Általános szabályok, a részvény előállítási módja Saját részvény Pénzügyi segítség részvényszerzéshez Részvényfajták, részvényosztályok, részvénysorozatok Részvényutalvány, ideiglenes részvény Részvénykönyv XXXIII. Fejezet A részvénytársaság alapítása 55

5 OptiJUS Opten Kft. V évi V. törvény XXXIV. Fejezet Részvényesi jogok és kötelezettségek 56 XXXV. Fejezet A részvénytársaság szervezete A közgyűlés Az ügyvezetés Felügyelőbizottság, auditbizottság, könyvvizsgáló XXXVI. Fejezet Az alaptőke felemelése Az alaptőke felemelésének közös szabályai Alaptőke-emelés új részvények forgalomba hozatalával Alaptőke-emelés az alaptőkén felüli vagyon terhére Alaptőke-emelés dolgozói részvények forgalomba hozatalával Alaptőke-emelés átváltoztatható kötvények részvénnyé alakításával, ill. átváltozó kötvények részvénnyé alakulásával A felemelt alaptőkének megfelelő részvények előállítása XXXVII. Fejezet Az alaptőke leszállítása 68 XXXVIII. Fejezet A részvénytársaságok átalakulására, egyesülésére és szétválására vonatkozó külön szabályok 70 XXXIX. Fejezet A részvénytársaság jogutód nélküli megszűnése 71 XL. Fejezet Az egyszemélyes részvénytársaság 71 XV. CÍM BEFOLYÁSSZERZÉS NEGYEDIK RÉSZ SZÖVETKEZET 72 XVI. CÍM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK XVII. CÍM A SZÖVETKEZET SZERVEZETE XLI. Fejezet A közgyűlés 74 XLII. Fejezet A szövetkezet ügyvezetése 75 XLIII. Fejezet Felügyelőbizottság 77 XLIV. Fejezet A könyvvizsgáló 77 XVIII. CÍM A SZÖVETKEZETI TAGSÁGI JOGVISZONY

6 OptiJUS Opten Kft. VI évi V. törvény XIX. CÍM KISEBBSÉGVÉDELEM XX. CÍM A SZÖVETKEZET ÁTALAKULÁSA, EGYESÜLÉSE ÉS SZÉTVÁLÁSA XXI. CÍM A SZÖVETKEZET MEGSZŰNÉSE ÖTÖDIK RÉSZ EGYESÜLÉS 80 HATODIK RÉSZ ALAPÍTVÁNY 82 XXII. CÍM AZ ALAPÍTVÁNY FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, VAGYONA XXIII. CÍM AZ ALAPÍTVÁNY LÉTESÍTÉSE VÉGINTÉZKEDÉSSEL XXIV. CÍM AZ ALAPÍTÓ OKIRAT XXV. CÍM AZ ALAPÍTÓI JOGOK GYAKORLÁSA XXVI. CÍM AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEI XXVII. CÍM AZ ALAPÍTVÁNY ÁTALAKULÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE HETEDIK RÉSZ AZ ÁLLAM RÉSZVÉTELE A POLGÁRI JOGI JOGVISZONYOKBAN 87 NEGYEDIK KÖNYV CSALÁDJOG ELSŐ RÉSZ ALAPELVEK 87 MÁSODIK RÉSZ A HÁZASSÁG 87 I. CÍM A HÁZASSÁGKÖTÉS II. CÍM A HÁZASSÁG ÉRVÉNYTELENSÉGE I. Fejezet A házasság érvénytelenségének okai 88 II. Fejezet A házasság érvénytelenségének megállapítása 89 III. CÍM A HÁZASSÁG MEGSZŰNÉSE

7 OptiJUS Opten Kft. VII évi V. törvény IV. CÍM A HÁZASTÁRSAK SZEMÉLYI VISZONYAI III. Fejezet Általános rendelkezések 91 IV. Fejezet A házastársak névviselése 91 V. CÍM A HÁZASTÁRSI TARTÁS VI. CÍM HÁZASSÁGI VAGYONJOG V. Fejezet Általános rendelkezések 92 VI. Fejezet A házastársi vagyonközösség A házastársi közös vagyon és a különvagyon A vagyonközösséghez tartozó vagyontárgyak használata és kezelése Rendelkezés a közös vagyonnal A rendelkezési jog gyakorlásából eredő felelősség A vagyonközösség megszűnése A házastársi közös vagyon megosztása VII. Fejezet A házassági vagyonjogi szerződés Általános rendelkezések Közszerzeményi rendszer Vagyonelkülönítési rendszer A szerződés megszűnése VIII. Fejezet A házastársi közös lakás használatának rendezése 99 HARMADIK RÉSZ AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT CSALÁDJOGI HATÁSAI 101 VII. CÍM AZ ÉLETTÁRSI TARTÁS VIII. CÍM AZ ÉLETTÁRSAK LAKÁSHASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE NEGYEDIK RÉSZ A ROKONSÁG 103 IX. CÍM A ROKONI KAPCSOLAT X. CÍM A LESZÁRMAZÁSON ALAPULÓ ROKONI KAPCSOLAT IX. Fejezet Az apai jogállás keletkezése 103

8 OptiJUS Opten Kft. VIII évi V. törvény X. Fejezet Az apaság vélelmének megtámadása 105 XI. Fejezet Az anyai jogállás 106 XI. CÍM AZ ÖRÖKBEFOGADÁS XII. Fejezet Az örökbefogadás célja és feltételei 107 XIII. Fejezet Az örökbefogadás joghatásai 110 XIV. Fejezet Az örökbefogadás hatálytalanná válása és felbontása 111 XV. Fejezet Az örökbefogadással kapcsolatos jognyilatkozatok 112 XII. CÍM A SZÜLŐI FELÜGYELET XVI. Fejezet A szülői felügyelet általános szabályai 113 XVII. Fejezet A szülői felügyelet tartalma A gyermek nevének meghatározása A gyermek gondozása és nevelése A gyermek vagyonának kezelése A gyermek törvényes képviselete XVIII. Fejezet A szülői felügyelet gyakorlása A szülők megállapodása a szülői felügyelet gyakorlásáról A szülői felügyelet gyakorlásának bírósági rendezése A gyermekétől különélő szülő jogai és kötelezettségei A kapcsolattartás XIX. Fejezet A szülői felügyeleti jog szünetelése és megszűnése A szülői felügyeleti jog szünetelése A családbafogadás A szülői felügyeleti jog megszűnése, megszüntetése és visszaállítása XIII. CÍM A ROKONTARTÁS XX. Fejezet A rokontartás közös szabályai 121 XXI. Fejezet A kiskorú gyermek tartása 123

9 OptiJUS Opten Kft. IX évi V. törvény XXII. Fejezet A továbbtanuló nagykorú gyermek tartása 124 ÖTÖDIK RÉSZ A GYÁMSÁG 125 XIV. CÍM A GYÁMRENDELÉS XV. CÍM A GYÁMSÁG GYAKORLÁSA XVI. CÍM A GYÁMSÁGNAK ÉS A GYÁM TISZTSÉGÉNEK MEGSZŰNÉSE ÖTÖDIK KÖNYV DOLOGI JOG ELSŐ RÉSZ A BIRTOK 128 I. CÍM A BIRTOK ÉS A BIRTOKVÉDELEM I. Fejezet A birtok. A birtok megszerzése és elvesztése 128 II. Fejezet A birtokvédelem 129 II. CÍM JOGALAP NÉLKÜLI BIRTOKLÁS MÁSODIK RÉSZ A TULAJDONJOG 130 III. CÍM A TULAJDONJOG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI III. Fejezet A tulajdonjog általában 130 IV. Fejezet A tulajdonjog tárgyai 130 IV. CÍM A TULAJDONJOG TARTALMA ÉS VÉDELME V. Fejezet A birtokláshoz való jog 131 VI. Fejezet A használat és a hasznok szedésének joga Általános szabályok Egyes szomszédjogok A használat különös esetei Túlépítés

10 OptiJUS Opten Kft. X évi V. törvény VII. Fejezet A rendelkezési jog A rendelkezési jog általános szabályai Az elidegenítési és terhelési tilalom VIII. Fejezet A tulajdonjog védelme 133 V. CÍM A TULAJDONJOG MEGSZERZÉSE IX. Fejezet Tulajdonszerzés átruházással 133 X. Fejezet Tulajdonszerzés hatósági határozattal és hatósági árverés útján 134 XI. Fejezet A kisajátítás 134 XII. Fejezet Az elbirtoklás 134 XIII. Fejezet Tulajdonszerzés terméken, terményen és szaporulaton 135 XIV. Fejezet A növedék 135 XV. Fejezet Tulajdonszerzés gazdátlan javakon 135 XVI. Fejezet A vadak és a halak tulajdonjogának megszerzése 135 XVII. Fejezet A találás 136 XVIII. Fejezet A feldolgozás, az átalakítás, az egyesülés, a vegyülés, a hozzáépítés, az átépítés, a beépítés és a ráépítés137 VI. CÍM KÖZÖS TULAJDON ÉS TÁRSASHÁZ XIX. Fejezet A közös tulajdon 138 XX. Fejezet A társasház 140 HARMADIK RÉSZ A KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK 140 VII. CÍM AZ ÁLOGJOG

11 OptiJUS Opten Kft. XI évi V. törvény XXI. Fejezet A zálogjog létrejötte 141 XXII. Fejezet A zálogjoggal biztosított követelés 143 XXIII. Fejezet A zálogjog tárgya 144 XXIV. Fejezet A felek jogai és kötelezettségei a kielégítési jog megnyílása előtt 145 XXV. Fejezet A hitelbiztosítéki nyilvántartás 146 XXVI. Fejezet A zálogjogok rangsora 147 XXVII. Fejezet A zálogjog érvényesítése A kielégítési jog gyakorlásának általános szabályai A zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítésének közös szabályai A zálogtárgy zálogjogosult általi értékesítése A zálogtárgy tulajdonjogának a zálogjogosult által történő megszerzése Az elzálogosított jog vagy követelés érvényesítése XXVIII. Fejezet A zálogjog megszűnése 151 VIII. CÍM A HASZNÁLATI JOGOK XXIX. Fejezet A földhasználat 152 XXX. Fejezet A haszonélvezet 152 XXXI. Fejezet A jog és követelés haszonélvezetére vonatkozó különös szabályok 154 XXXII. Fejezet A használat 154 IX. CÍM SZOLGALOM ÉS KÖZÉRDEKŰ HASZNÁLAT XXXIII. Fejezet A telki szolgalom 154 XXXIV. Fejezet Közérdekű használat 155

12 OptiJUS Opten Kft. XII évi V. törvény NEGYEDIK RÉSZ AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS 155 X. CÍM AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS ÉS ANNAK ELVEI XI. CÍM AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS KÖZHITELESSÉGE XII. CÍM BEJEGYZÉS, FELJEGYZÉS. RANGSOR ÉS RANGHELY XIII. CÍM AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS HELYESBÍTÉSE; A TÖRLÉSI ÉS A KIIGAZÍTÁSI KE- RESET; JOGVÉDELMI HATÁS HATODIK KÖNYV KÖTELMI JOG ELSŐ RÉSZ A KÖTELMEK KÖZÖS SZABÁLYAI 159 I. CÍM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet A kötelem 159 II. Fejezet A jognyilatkozat 159 III. Fejezet A képviselet A képviselet általános szabályai Ügyleti képviselet A képviselet egyes sajátos esetei IV. Fejezet Az elévülés 162 V. Fejezet Tartozáselismerés. Egyezség 163 II. CÍM TÖBBALANYÚ KÖTELMEK VI. Fejezet Több kötelezett a kötelemben 163 VII. Fejezet Több jogosult a kötelemben 163 III. CÍM A KÖTELEM TELJESÍTÉSE VIII. Fejezet Általános rendelkezések 164 IX. Fejezet A pénztartozás teljesítése 165

13 OptiJUS Opten Kft. XIII évi V. törvény X. Fejezet Beszámítás 166 XI. Fejezet A teljesítés sajátos esetei Bírósági és közjegyzői letét Harmadik személy részéről történő teljesítés MÁSODIK RÉSZ A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 167 IV. CÍM A SZERZŐDÉS. A SZERZŐDÉSI JOG ALAPELVEI V. CÍM A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS ÉRTELMEZÉSE XII. Fejezet A szerződés létrejötte 168 XIII. Fejezet Szerződéskötési kötelezettség 169 XIV. Fejezet Szerződéskötés versenyeztetési eljárás során 170 XV. Fejezet Szerződéskötés általános szerződési feltételekkel 170 XVI. Fejezet Az elektronikus úton történő szerződéskötés különös szabályai 171 XVII. Fejezet A szerződés értelmezése 171 VI. CÍM AZ ÉRVÉNYTELENSÉG XVIII. Fejezet Semmisség és megtámadhatóság A szerződési akarat hibája A szerződési jognyilatkozat hibája A célzott joghatás hibája XIX. Fejezet Az érvénytelenség jogkövetkezményei 176 VII. CÍM A SZERZŐDÉS HATÁLYA. HATÁLYTALANSÁG VIII. CÍM BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSBAN NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ KÖVETELÉS IX. CÍM A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE XX. Fejezet Általános rendelkezések 179

14 OptiJUS Opten Kft. XIV évi V. törvény XXI. Fejezet A teljesítés különös esetei 181 X. CÍM A SZERZŐDÉSSZEGÉS XXII. Fejezet A szerződésszegés általános szabályai 181 XXIII. Fejezet Késedelem A kötelezett késedelme A jogosult átvételi késedelme XXIV. Fejezet Hibás teljesítés A hibás teljesítés általános szabályai Kellékszavatosság Termékszavatosság Jótállás Kártérítési igény Jogszavatosság A hibás teljesítés különös szabályai XXV. Fejezet A szerződésszegés egyéb esetei A teljesítés lehetetlenné válása A teljesítés megtagadása Jognyilatkozat tételének elmulasztása XI. CÍM A SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA XXVI. Fejezet A szerződés megerősítése A foglaló A kötbér A jogvesztés kikötése XXVII. Fejezet A szerződés módosítása 189 XII. CÍM ENGEDMÉNYEZÉS, JOGÁTRUHÁZÁS, TARTOZÁSÁTVÁLLALÁS ÉS SZERZŐDÉSÁTRU- HÁZÁS XXVIII. Fejezet Engedményezés 189 XXIX. Fejezet Jogátruházás 190 XXX. Fejezet Tartozásátvállalás 191

15 OptiJUS Opten Kft. XV évi V. törvény XXXI. Fejezet Szerződésátruházás 191 XIII. CÍM A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE MEGÁLLAPODÁSSAL ÉS EGYOLDALÚ NYILATKO- ZATTAL HARMADIK RÉSZ EGYES SZERZŐDÉSEK 192 XIV. CÍM A TULAJDONÁTRUHÁZÓ SZERZŐDÉSEK XXXII. Fejezet Az adásvételi szerződés általános szabályai 192 XXXIII. Fejezet Az adásvétel különös nemei 193 XXXIV. Fejezet Az adásvételi szerződés altípusai 195 XXXV. Fejezet A csereszerződés 195 XXXVI. Fejezet Az ajándékozási szerződés 196 XV. CÍM A VÁLLALKOZÁSI TÍPUSÚ SZERZŐDÉSEK XXXVII. Fejezet A vállalkozási szerződés A vállalkozási szerződés általános szabályai A tervezési szerződés A kivitelezési szerződés A kutatási szerződés Az utazási szerződés A mezőgazdasági vállalkozási szerződés A közszolgáltatási szerződés XXXVIII. Fejezet A fuvarozási szerződés 199 XVI. CÍM A MEGBÍZÁSI TÍPUSÚ SZERZŐDÉSEK XXXIX. Fejezet A megbízási szerződés 201 XL. Fejezet A bizományi szerződés 202 XLI. Fejezet A közvetítői szerződés A közvetítői szerződés általános szabályai A tartós közvetítői szerződés

16 OptiJUS Opten Kft. XVI évi V. törvény XLII. Fejezet A szállítmányozási szerződés 205 XLIII. Fejezet A bizalmi vagyonkezelési szerződés 206 XVII. CÍM A HASZNÁLATI SZERZŐDÉSEK XLIV. Fejezet A bérleti szerződés A bérleti szerződés általános szabályai A lakásbérleti szerződés XLV. Fejezet A haszonbérleti szerződés 212 XLVI. Fejezet A haszonkölcsön-szerződés 213 XVIII. CÍM A LETÉTI SZERZŐDÉSEK XLVII. Fejezet A letéti szerződés általános szabályai 213 XLVIII. Fejezet A gyűjtő és a rendhagyó letéti szerződés 214 XLIX. Fejezet A szállodai letéti szerződés 215 XIX. CÍM A FORGALMAZÁSI ÉS A JOGBÉRLETI (FRANCHISE) SZERZŐDÉS L. Fejezet A forgalmazási szerződés 215 LI. Fejezet A jogbérleti (franchise) szerződés 215 XX. CÍM A HITEL- ÉS A SZÁMLASZERZŐDÉSEK LII. Fejezet A hitelszerződés 216 LIII. Fejezet A kölcsönszerződés 216 LIV. Fejezet A betétszerződés 217 LV. Fejezet A folyószámla-szerződés 218 LVI. Fejezet A fizetésiszámla-szerződés 218

17 OptiJUS Opten Kft. XVII évi V. törvény LVII. Fejezet A fizetési megbízási szerződés 219 LVIII. Fejezet A faktoring szerződés 219 LIX. Fejezet A pénzügyi lízingszerződés 220 XXI. CÍM A BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEK LX. Fejezet A kezességi szerződés 221 LXI. Fejezet A garanciaszerződés 223 XXII. CÍM A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEK LXII. Fejezet A biztosítási szerződés általános szabályai 224 LXIII. Fejezet A kárbiztosítási szerződés A kárbiztosítási szerződés általános szabályai A felelősségbiztosítási szerződés LXIV. Fejezet Az összegbiztosítási szerződések Az összegbiztosítási szerződések általános szabályai Az életbiztosítási szerződés A balesetbiztosítási szerződés LXV. Fejezet Az egészségbiztosítási szerződés 232 XXIII. CÍM A TARTÁSI ÉS AZ ÉLETJÁRADÉKI SZERZŐDÉS LXVI. Fejezet A tartási szerződés 233 LXVII. Fejezet Az életjáradéki szerződés 234 XXIV. CÍM A POLGÁRI JOGI TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS XXV. CÍM AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT NEGYEDIK RÉSZ FELELŐSSÉG SZERZŐDÉSEN KÍVÜL OKOZOTT KÁRÉRT 236 XXVI. CÍM A KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG ÁLTALÁNOS SZABÁLYA ÉS KÖZÖS SZABÁLYAI

18 OptiJUS Opten Kft. XVIII évi V. törvény XXVII. CÍM A FELELŐSSÉG EGYES ESETEI LXVIII. Fejezet Felelősség fokozott veszéllyel járó tevékenységért 238 LXIX. Fejezet Felelősség más személy által okozott kárért 239 LXX. Fejezet Felelősség vétőképtelen személy károkozásáért 240 LXXI. Fejezet Felelősség közhatalom gyakorlásával okozott kárért 240 LXXII. Fejezet A termékfelelősség 240 LXXIII. Fejezet Felelősség az épületkárokért 242 LXXIV. Fejezet Felelősség az állatok károkozásáért 242 XXVIII. CÍM KÁRTALANÍTÁS JOGSZERŰ KÁROKOZÁSOKÉRT ÖTÖDIK RÉSZ AZ ÉRTÉKPAPÍR 242 XXIX. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK XXX. CÍM AZ OKIRATI FORMÁBAN ELŐÁLLÍTOTT ÉRTÉKPAPÍROK XXXI. CÍM A DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍR HATODIK RÉSZ EGYÉB KÖTELEMKELETKEZTETŐ TÉNYEK 246 XXXII. CÍM A JOGALAP NÉLKÜLI GAZDAGODÁS XXXIII. CÍM A MEGBÍZÁS NÉLKÜLI ÜGYVITEL XXXIV. CÍM AZ UTALÓ MAGATARTÁS XXXV. CÍM A DÍJKITŰZÉS XXXVI. CÍM A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS KÖZÉRDEKŰ CÉLRA HETEDIK KÖNYV ÖRÖKLÉSI JOG

19 OptiJUS Opten Kft. XIX évi V. törvény ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 248 I. CÍM ÖRÖKLÉS II. CÍM KIESÉS AZ ÖRÖKLÉSBŐL MÁSODIK RÉSZ VÉGINTÉZKEDÉSEN ALAPULÓ ÖRÖKLÉS 249 III. CÍM A VÉGRENDELET FAJTÁI, ÉRVÉNYESSÉGI FELTÉTELEI, ÉRTELMEZÉSE IV. CÍM A VÉGRENDELET TARTALMA V. CÍM A VÉGRENDELET ÉRVÉNYTELENSÉGE ÉS HATÁLYTALANSÁGA VI. CÍM ÖRÖKLÉSI SZERZŐDÉS VII. CÍM HALÁL ESETÉRE SZÓLÓ AJÁNDÉKOZÁS. RENDELKEZÉS VÁRT ÖRÖKSÉGRŐL HARMADIK RÉSZ TÖRVÉNYES ÖRÖKLÉS 255 VIII. CÍM A TÖRVÉNYES ÖRÖKLÉS ÁLTALÁNOS RENDJE IX. CÍM ÁGI ÖRÖKLÉS X. CÍM AZ ÖRÖKBEFOGADÁSSAL KAPCSOLATOS ÖRÖKLÉSI JOGI SZABÁLYOK XI. CÍM AZ ÁLLAM ÖRÖKLÉSE NEGYEDIK RÉSZ KÖTELESRÉSZ 258 XII. CÍM JOGOSULTSÁG A KÖTELESRÉSZRE XIII. CÍM A KÖTELESRÉSZ KIELÉGÍTÉSE ÖTÖDIK RÉSZ AZ ÖRÖKLÉS JOGHATÁSAI 260 XIV. CÍM AZ ÖRÖKSÉG MEGSZERZÉSE XV. CÍM AZ ÖRÖKÖS JOGÁLLÁSA XVI. CÍM HAGYATÉKI TARTOZÁSOK ÉS KIELÉGÍTÉSÜK NYOLCADIK KÖNYV ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20 OptiJUS Opten Kft. XX évi V. törvény ELSŐ RÉSZ ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 262 MÁSODIK RÉSZ HATÁLYBALÉPÉS ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 263 HARMADIK RÉSZ AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁNAK VALÓ MEGFELELÉS 263

21 OptiJUS Opten Kft évi V. törvény évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 1 ELSŐ KÖNYV BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1:1. [A törvény hatálya] E törvény a mellérendeltség és egyenjogúság elve szerint szabályozza a személyek alapvető vagyoni és személyi viszonyait. 1:2. [Értelmezési alapelv] (1) E törvény rendelkezéseit Magyarország alkotmányos rendjével összhangban kell értelmezni. (2) A polgári jogi viszonyokra vonatkozó jogszabályokat e törvénnyel összhangban kell értelmezni. 1:3. [A jóhiszeműség és tisztesség elve] (1) A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően kötelesek eljárni. (2) A jóhiszeműség és tisztesség követelményét sérti az is, akinek joggyakorlása szemben áll olyan korábbi magatartásával, amelyben a másik fél okkal bízhatott. 1:4. [Az elvárható magatartás elve. Felróhatóság] (1) Ha e törvény eltérő követelményt nem támaszt, a polgári jogi viszonyokban úgy kell eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. (2) Felróható magatartására előnyök szerzése végett senki nem hivatkozhat. (3) A másik fél felróható magatartására hivatkozhat az is, aki maga felróhatóan járt el. 1:5. [A joggal való visszaélés tilalma] (1) A törvény tiltja a joggal való visszaélést. (2) Ha a joggal való visszaélés jogszabály által megkívánt nyilatkozat megtagadásában áll, és ez a magatartás nyomós közérdeket vagy különös méltánylást érdemlő magánérdeket sért, a bíróság a nyilatkozatot ítéletével pótolhatja, feltéve, hogy az érdeksérelem másképpen nem hárítható el. 1:6. [Bírói út] Az e törvényben biztosított jogok érvényesítése ha törvény eltérően nem rendelkezik bírói útra tartozik. MÁSODIK KÖNYV AZ EMBER MINT JOGALANY ELSŐ RÉSZ A JOGKÉPESSÉG I. CÍM A JOGKÉPESSÉG KEZDETE ÉS MEGSZŰNÉSE 2:1. [A jogképesség] (1) Minden ember jogképes: jogai és kötelezettségei lehetnek. (2) A jogképességet korlátozó jognyilatkozat semmis. 2:2. [A jogképesség kezdete] (1) A jogképesség az embert, ha élve születik, fogamzásának időpontjától illeti meg. (2) A fogamzás időpontjának a születéstől visszafelé számított háromszázadik napot kell tekinteni; bizonyítani lehet, hogy a fogamzás korábbi vagy későbbi időpontban történt. A születés napja a határidőbe beleszámít. 2:3. [A magzat gyámja] (1) A gyámhatóság kérelemre vagy hivatalból gyámot rendel a magzat részére, ha ez a magzat jogainak megóvása érdekében szükséges. (2) Gyám rendelését a magzat szülője, nagyszülője, az ügyész és a jegyző kérheti. 2:4. [A jogképesség megszűnése] A jogképesség a halállal szűnik meg. 1 A törvényt az Országgyűlés a február 11-i ülésnapján fogadta el.

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről [Egységes szerkezetben a Ptk. hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelettel (a továbbiakban Ptké.) és a Ptk. módosításáról

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. 2 (1)3 Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és civil szervezetek,

Részletesebben

POLGÁRI JOGI ALAPFOGALMAK

POLGÁRI JOGI ALAPFOGALMAK POLGÁRI JOGI ALAPFOGALMAK Dr. Béda László A/1. polgári jog tárgyköre, fogalma, helye és összefüggései a jogrendszerben, elhatárolása I. magánjog (tágabb értelemben vett polgári jog) a jogon belül közjog

Részletesebben

2010. évi... törvény. II. fejezet A cselekvőképessé g

2010. évi... törvény. II. fejezet A cselekvőképessé g 2 2010. évi... törvény _,,_ g 11 atata 2010 JuN 0 3.' a Polgári Törvénykönyvr ől szóló 1959. évi IV. törvény módosításáró l 1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

Polgári jogi alapfogalmak

Polgári jogi alapfogalmak Bércesi Zoltán -- Garamvölgyi Róbert Polgári jogi alapfogalmak - Előadásvázlat, témakörjegyzék belső, intézményi használatra a PTE ÁJK jogi asszisztenshallgatói számára - - Jogi asszisztens felsőfokú szakképzés

Részletesebben

Ptk.1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek, továbbá más személyek vagyoni és

Ptk.1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek, továbbá más személyek vagyoni és Ptk.1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek, továbbá más személyek vagyoni és egyes személyi viszonyait szabályozza. Az e viszonyokat

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN A JEGYZŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ I. FOKÚ GYÁMHATÓSÁG, GYÁMHIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK

A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN A JEGYZŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ I. FOKÚ GYÁMHATÓSÁG, GYÁMHIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN A JEGYZŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ I. FOKÚ GYÁMHATÓSÁG, GYÁMHIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK - Teljes hatályú apai elismerés - Hatósági intézkedésre irányuló kezdeményezés - Eseti

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

FEHÉR KÖNYV AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV HATÁLYBALÉPÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGALKOTÁSI ÉS JOGALKALMAZÁST SEGÍTŐ FELADATOKRÓL

FEHÉR KÖNYV AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV HATÁLYBALÉPÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGALKOTÁSI ÉS JOGALKALMAZÁST SEGÍTŐ FELADATOKRÓL FEHÉR KÖNYV AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV HATÁLYBALÉPÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGALKOTÁSI ÉS JOGALKALMAZÁST SEGÍTŐ FELADATOKRÓL A Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése című projekt A Fehér Könyv az új Ptk.

Részletesebben

A korlátozottan cselekvőképesek, illetve cselekvőképtelenek által kötött szerződések érvényességi kérdései fókuszban a vagyonjogi kérdések

A korlátozottan cselekvőképesek, illetve cselekvőképtelenek által kötött szerződések érvényességi kérdései fókuszban a vagyonjogi kérdések A korlátozottan cselekvőképesek, illetve cselekvőképtelenek által kötött szerződések érvényességi kérdései fókuszban a vagyonjogi kérdések I. A cselekvőképességről általában A cselekvőképesség az embernek

Részletesebben

MEMÓRIAKÁRTYÁK POLGÁRI JOGI ZÁRÓVIZSGA TÉTELELEKHEZ v 1.0 (2011)

MEMÓRIAKÁRTYÁK POLGÁRI JOGI ZÁRÓVIZSGA TÉTELELEKHEZ v 1.0 (2011) TIPPEK A SIKERES FELKÉSZÜLÉSHEZ RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE A kártyák használata: nyomtasd ki ezt a doksit kartonlapokra, és vágd ki a kártyákat! Figyelem! Ezek a végzett joghallgatók által összeállított, tesztelt

Részletesebben

dr. Katonáné dr. Pehr Erika Várható törvénymódosítások és azok hatása a gyermekvédelemben

dr. Katonáné dr. Pehr Erika Várható törvénymódosítások és azok hatása a gyermekvédelemben dr. Katonáné dr. Pehr Erika Várható törvénymódosítások és azok hatása a gyermekvédelemben Szociális Igazgatás Hajdúszoboszló 2009.június 9. I. Gyermekvédelemi törvény változásai Gyermekvédelmi rendszer

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola CSALÁDJOG

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola CSALÁDJOG ATALANTA Üzleti Szakközépiskola CSALÁDJOG Szerző: Dr. Bednay Dezső Budapest, 2011 TARTALOMJEGYZÉK I. ÖRÖKLÉSI JOG... 5 1. Az öröklés helye a jogrendben, meghatározó jogi fogalmai... 5 a) Az öröklés...

Részletesebben

Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.)

Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.) Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.) Előzetes megjegyzések: 1. A Kérdések és válaszok közzétételének célja, hogy közérthető,

Részletesebben

A jog fogalma. Jogi ismeretek. magatartási szabály (kezdetben vallás és erkölcs)

A jog fogalma. Jogi ismeretek. magatartási szabály (kezdetben vallás és erkölcs) Jogi ismeretek 1 A jog fogalma magatartási szabály (kezdetben vallás és erkölcs) (társadalmi norma: információ a közösség tagjainak, integráció, társadalmi magatartás megítélése) - Gazdasági társadalmi

Részletesebben

BEVEZETÉS A JOGI ISMERETEKBE

BEVEZETÉS A JOGI ISMERETEKBE Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Polgári jogi alapfogalmak

Polgári jogi alapfogalmak ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Polgári jogi alapfogalmak Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2009-11 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Témakör: A személyhez- és a szellemi alkotáshoz fűződő jogok 4.o. 1) A

Részletesebben

a) siófoki szervezeti egység: Ádánd, Balatonendréd, Balatonszabadi, Nagyberény, Nyim, Ságvár, Siófok, Siójut, Som, Zamárdi.

a) siófoki szervezeti egység: Ádánd, Balatonendréd, Balatonszabadi, Nagyberény, Nyim, Ságvár, Siófok, Siójut, Som, Zamárdi. Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal Járási Gyámhivatala 8600 Siófok, Fő tér 1. telefon: 84/504-122, fax: 84/504-130 e-mail: hivatal@siofok.gov.hu A Járási Gyámhivatal a siófoki és balatonföldvári

Részletesebben

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. 3:1. [A jogi személy jogképessége] (1) A jogi személy jogképes:

Részletesebben

A Munka törvénykönyve

A Munka törvénykönyve Dr. Schnider Marianna A Munka törvénykönyve 2013. január 1-től A Munka törvénykönyve - 2013. január 1-től Készült a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek

Részletesebben

Közjegyzők. közlönye. T a r t a l o m j e g y z é k. Párkapcsolati formák a hatályos magyar jogban Csűri Éva 1

Közjegyzők. közlönye. T a r t a l o m j e g y z é k. Párkapcsolati formák a hatályos magyar jogban Csűri Éva 1 2 0 1 0. 1 4. é v f o l y a m LV I i. é v f o l y a m 6. szám Közjegyzők közlönye T a r t a l o m j e g y z é k Párkapcsolati formák a hatályos magyar jogban Csűri Éva 1 A közjegyzői gyakorlatot érintő

Részletesebben

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről egységes szerkezetbe foglalva a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.

Részletesebben

POLGÁRI KOLLÉGIUM. Polgári Szakág. A Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma által 2010. évben hozott kollégiumi vélemény

POLGÁRI KOLLÉGIUM. Polgári Szakág. A Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma által 2010. évben hozott kollégiumi vélemény POLGÁRI KOLLÉGIUM Polgári Szakág A Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma által 2010. évben hozott kollégiumi vélemény Kollégiumi vélemény 1 A rendkívüli munkateljesítmény értékelése a baleseti járadék

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv tervezete

Az új Polgári Törvénykönyv tervezete Az új Polgári Törvénykönyv tervezete Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2007. december 3-ig közigazgatási egyeztetésre bocsátott javaslata, amely a Polgári Jogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság

Részletesebben

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI 1. A KÖZÖS TULAJDON FOGALMA A közös tulajdon (tulajdonközösség) olyan jogközösség, amelyben a tulajdonjog ugyanazon a dolgon meghatározott eszmei hányadrészek szerint több személyt illet meg. 139. (1)

Részletesebben

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Néhány gondolat az új Munka törvénykönyvéről... 4 ELSŐ RÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I. Bevezető rendelkezések... 6 A törvény célja... 6 A törvény hatálya...

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Hatályos: 2015. július 01. napjától Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 6 II. Általános

Részletesebben

A gondnokságról. Mire szolgál a gondnokság intézménye?

A gondnokságról. Mire szolgál a gondnokság intézménye? A gondnokságról Mire szolgál a gondnokság intézménye? Minden ember maga a legjobb tudója annak, hogy mi az, ami számára jó. Ő dönt arról, mi az, ami az ő érdekét szolgálja, és mi az, ami nem. Mi történik

Részletesebben

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez Szövegmagyarázat: a javaslatban vastag betűvel aláhúzottan szereplő szöveg új szöveg, a 14-es

Részletesebben

Első rész ALAPRENDELKEZÉSEK

Első rész ALAPRENDELKEZÉSEK CSALÁDJOGI TÖRVÉNY (A SZK Hivatalos Közlönye, 18/2005. szám és 72/2011. - másik törvény) Első rész ALAPRENDELKEZÉSEK A törvény tartalma 1. szakasz Ez a törvény a házasságot és a házassági viszonyokat,

Részletesebben