2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 1"

Átírás

1 OptiJUS Opten Kft. I évi V. törvény évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ KÖNYV BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK MÁSODIK KÖNYV AZ EMBER MINT JOGALANY ELSŐ RÉSZ A JOGKÉPESSÉG 1 I. CÍM A JOGKÉPESSÉG KEZDETE ÉS MEGSZŰNÉSE II. CÍM A HOLTNAK NYILVÁNÍTÁS MÁSODIK RÉSZ A CSELEKVŐKÉPESSÉG 2 III. CÍM A CSELEKVŐKÉPESSÉG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI IV. CÍM A KISKORÚSÁG MIATTI KORLÁTOZOTT CSELEKVŐKÉPESSÉG ÉS CSELEKVŐKÉPTE- LENSÉG V. CÍM A NAGYKORÚ CSELEKVŐKÉPESSÉGÉNEK KORLÁTOZÁSA VI. CÍM A GONDNOKSÁG ALÁ HELYEZÉSI ELJÁRÁST MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK VII. CÍM A GONDNOKSÁG ALÁ HELYEZÉS VIII. CÍM A GONDNOKRENDELÉS; A GONDNOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI IX. CÍM A CSELEKVŐKÉPESSÉGET NEM ÉRINTŐ TÁMOGATOTT DÖNTÉSHOZATAL X. CÍM RENDELKEZÉS A CSELEKVŐKÉPESSÉG JÖVŐBELI KORLÁTOZÁSA ESETÉRE A törvényt az Országgyűlés a február 11-i ülésnapján fogadta el.

2 OptiJUS Opten Kft. II évi V. törvény HARMADIK RÉSZ SZEMÉLYISÉGI JOGOK 9 XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK XII. CÍM A SZEMÉLYISÉGI JOGOK MEGSÉRTÉSÉNEK SZANKCIÓI NEGYEDIK RÉSZ SZERZŐI JOG ÉS IPARJOGVÉDELEM 11 HARMADIK KÖNYV A JOGI SZEMÉLY ELSŐ RÉSZ A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 11 I. CÍM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. CÍM A JOGI SZEMÉLY LÉTESÍTÉSE I. Fejezet A létesítés szabadsága 12 II. Fejezet A létesítő okirat 12 III. Fejezet A jogi személyek nyilvántartása 13 IV. Fejezet A jogi személy létesítésének érvénytelensége 14 III. CÍM A JOGI SZEMÉLY SZERVEZETE ÉS KÉPVISELETE V. Fejezet A jogi személy tagjainak vagy alapítóinak döntéshozatala 14 VI. Fejezet A jogi személy ügyvezetése 15 VII. Fejezet A jogi személy tulajdonosi ellenőrzése 16 VIII. Fejezet A jogi személy képviselete 17 IX. Fejezet A jogi személy szervezeti egységének jogalanyisága 17 IV. CÍM A JOGI SZEMÉLY TÖRVÉNYES MŰKÖDÉSÉNEK BIZTOSÍTÉKAI X. Fejezet A jogi személy törvényességi felügyelete 18

3 OptiJUS Opten Kft. III évi V. törvény XI. Fejezet A jogi személy határozatainak bírósági felülvizsgálata 18 XII. Fejezet Állandó könyvvizsgáló 18 V. CÍM A JOGI SZEMÉLY ÁTALAKULÁSA, EGYESÜLÉSE, SZÉTVÁLÁSA ÉS JOGUTÓD NÉLKÜ- LI MEGSZŰNÉSE XIII. Fejezet Átalakulás, egyesülés, szétválás 19 XIV. Fejezet A jogi személy jogutód nélküli megszűnése 20 VI. CÍM VÁLLALATCSOPORT MÁSODIK RÉSZ EGYESÜLET 23 VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA VIII. CÍM AZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEI IX. CÍM AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE HARMADIK RÉSZ GAZDASÁGI TÁRSASÁG 27 X. CÍM A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI XV. Fejezet Általános rendelkezések 27 XVI. Fejezet A gazdasági társaság alapítása 28 XVII. Fejezet A létesítő okirat módosítása 29 XVIII. Fejezet Kisebbségvédelem 29 XIX. Fejezet A tag kizárása 30 XX. Fejezet A gazdasági társaság szervezete A gazdasági társaság legfőbb szerve Ügyvezetés és képviselet Felügyelőbizottság Állandó könyvvizsgáló

4 OptiJUS Opten Kft. IV évi V. törvény 5. Egyéb társasági szervek XXI. Fejezet A gazdasági társaság átalakulása és egyesülése 35 XXII. Fejezet A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése 35 XI. CÍM A KÖZKERESETI TÁRSASÁG XII. CÍM A BETÉTI TÁRSASÁG XIII. CÍM A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG XXIII. Fejezet A társaság alapítása 38 XXIV. Fejezet Az üzletrész 39 XXV. Fejezet Mellékszolgáltatás és pótbefizetés 42 XXVI. Fejezet A társaság által teljesített kifizetések 43 XXVII. fejezet A társaság szervezete 43 XXVIII. Fejezet A törzstőke felemelése és leszállítása 45 XXIX. Fejezet A társaság jogutód nélküli megszűnése 47 XXX. Fejezet Az egyszemélyes társaság 47 XIV. CÍM RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XXXI. Fejezet Általános rendelkezések 48 XXXII. Fejezet A részvény Általános szabályok, a részvény előállítási módja Saját részvény Pénzügyi segítség részvényszerzéshez Részvényfajták, részvényosztályok, részvénysorozatok Részvényutalvány, ideiglenes részvény Részvénykönyv XXXIII. Fejezet A részvénytársaság alapítása 55

5 OptiJUS Opten Kft. V évi V. törvény XXXIV. Fejezet Részvényesi jogok és kötelezettségek 56 XXXV. Fejezet A részvénytársaság szervezete A közgyűlés Az ügyvezetés Felügyelőbizottság, auditbizottság, könyvvizsgáló XXXVI. Fejezet Az alaptőke felemelése Az alaptőke felemelésének közös szabályai Alaptőke-emelés új részvények forgalomba hozatalával Alaptőke-emelés az alaptőkén felüli vagyon terhére Alaptőke-emelés dolgozói részvények forgalomba hozatalával Alaptőke-emelés átváltoztatható kötvények részvénnyé alakításával, ill. átváltozó kötvények részvénnyé alakulásával A felemelt alaptőkének megfelelő részvények előállítása XXXVII. Fejezet Az alaptőke leszállítása 68 XXXVIII. Fejezet A részvénytársaságok átalakulására, egyesülésére és szétválására vonatkozó külön szabályok 70 XXXIX. Fejezet A részvénytársaság jogutód nélküli megszűnése 71 XL. Fejezet Az egyszemélyes részvénytársaság 71 XV. CÍM BEFOLYÁSSZERZÉS NEGYEDIK RÉSZ SZÖVETKEZET 72 XVI. CÍM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK XVII. CÍM A SZÖVETKEZET SZERVEZETE XLI. Fejezet A közgyűlés 74 XLII. Fejezet A szövetkezet ügyvezetése 75 XLIII. Fejezet Felügyelőbizottság 77 XLIV. Fejezet A könyvvizsgáló 77 XVIII. CÍM A SZÖVETKEZETI TAGSÁGI JOGVISZONY

6 OptiJUS Opten Kft. VI évi V. törvény XIX. CÍM KISEBBSÉGVÉDELEM XX. CÍM A SZÖVETKEZET ÁTALAKULÁSA, EGYESÜLÉSE ÉS SZÉTVÁLÁSA XXI. CÍM A SZÖVETKEZET MEGSZŰNÉSE ÖTÖDIK RÉSZ EGYESÜLÉS 80 HATODIK RÉSZ ALAPÍTVÁNY 82 XXII. CÍM AZ ALAPÍTVÁNY FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, VAGYONA XXIII. CÍM AZ ALAPÍTVÁNY LÉTESÍTÉSE VÉGINTÉZKEDÉSSEL XXIV. CÍM AZ ALAPÍTÓ OKIRAT XXV. CÍM AZ ALAPÍTÓI JOGOK GYAKORLÁSA XXVI. CÍM AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEI XXVII. CÍM AZ ALAPÍTVÁNY ÁTALAKULÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE HETEDIK RÉSZ AZ ÁLLAM RÉSZVÉTELE A POLGÁRI JOGI JOGVISZONYOKBAN 87 NEGYEDIK KÖNYV CSALÁDJOG ELSŐ RÉSZ ALAPELVEK 87 MÁSODIK RÉSZ A HÁZASSÁG 87 I. CÍM A HÁZASSÁGKÖTÉS II. CÍM A HÁZASSÁG ÉRVÉNYTELENSÉGE I. Fejezet A házasság érvénytelenségének okai 88 II. Fejezet A házasság érvénytelenségének megállapítása 89 III. CÍM A HÁZASSÁG MEGSZŰNÉSE

7 OptiJUS Opten Kft. VII évi V. törvény IV. CÍM A HÁZASTÁRSAK SZEMÉLYI VISZONYAI III. Fejezet Általános rendelkezések 91 IV. Fejezet A házastársak névviselése 91 V. CÍM A HÁZASTÁRSI TARTÁS VI. CÍM HÁZASSÁGI VAGYONJOG V. Fejezet Általános rendelkezések 92 VI. Fejezet A házastársi vagyonközösség A házastársi közös vagyon és a különvagyon A vagyonközösséghez tartozó vagyontárgyak használata és kezelése Rendelkezés a közös vagyonnal A rendelkezési jog gyakorlásából eredő felelősség A vagyonközösség megszűnése A házastársi közös vagyon megosztása VII. Fejezet A házassági vagyonjogi szerződés Általános rendelkezések Közszerzeményi rendszer Vagyonelkülönítési rendszer A szerződés megszűnése VIII. Fejezet A házastársi közös lakás használatának rendezése 99 HARMADIK RÉSZ AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT CSALÁDJOGI HATÁSAI 101 VII. CÍM AZ ÉLETTÁRSI TARTÁS VIII. CÍM AZ ÉLETTÁRSAK LAKÁSHASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE NEGYEDIK RÉSZ A ROKONSÁG 103 IX. CÍM A ROKONI KAPCSOLAT X. CÍM A LESZÁRMAZÁSON ALAPULÓ ROKONI KAPCSOLAT IX. Fejezet Az apai jogállás keletkezése 103

8 OptiJUS Opten Kft. VIII évi V. törvény X. Fejezet Az apaság vélelmének megtámadása 105 XI. Fejezet Az anyai jogállás 106 XI. CÍM AZ ÖRÖKBEFOGADÁS XII. Fejezet Az örökbefogadás célja és feltételei 107 XIII. Fejezet Az örökbefogadás joghatásai 110 XIV. Fejezet Az örökbefogadás hatálytalanná válása és felbontása 111 XV. Fejezet Az örökbefogadással kapcsolatos jognyilatkozatok 112 XII. CÍM A SZÜLŐI FELÜGYELET XVI. Fejezet A szülői felügyelet általános szabályai 113 XVII. Fejezet A szülői felügyelet tartalma A gyermek nevének meghatározása A gyermek gondozása és nevelése A gyermek vagyonának kezelése A gyermek törvényes képviselete XVIII. Fejezet A szülői felügyelet gyakorlása A szülők megállapodása a szülői felügyelet gyakorlásáról A szülői felügyelet gyakorlásának bírósági rendezése A gyermekétől különélő szülő jogai és kötelezettségei A kapcsolattartás XIX. Fejezet A szülői felügyeleti jog szünetelése és megszűnése A szülői felügyeleti jog szünetelése A családbafogadás A szülői felügyeleti jog megszűnése, megszüntetése és visszaállítása XIII. CÍM A ROKONTARTÁS XX. Fejezet A rokontartás közös szabályai 121 XXI. Fejezet A kiskorú gyermek tartása 123

9 OptiJUS Opten Kft. IX évi V. törvény XXII. Fejezet A továbbtanuló nagykorú gyermek tartása 124 ÖTÖDIK RÉSZ A GYÁMSÁG 125 XIV. CÍM A GYÁMRENDELÉS XV. CÍM A GYÁMSÁG GYAKORLÁSA XVI. CÍM A GYÁMSÁGNAK ÉS A GYÁM TISZTSÉGÉNEK MEGSZŰNÉSE ÖTÖDIK KÖNYV DOLOGI JOG ELSŐ RÉSZ A BIRTOK 128 I. CÍM A BIRTOK ÉS A BIRTOKVÉDELEM I. Fejezet A birtok. A birtok megszerzése és elvesztése 128 II. Fejezet A birtokvédelem 129 II. CÍM JOGALAP NÉLKÜLI BIRTOKLÁS MÁSODIK RÉSZ A TULAJDONJOG 130 III. CÍM A TULAJDONJOG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI III. Fejezet A tulajdonjog általában 130 IV. Fejezet A tulajdonjog tárgyai 130 IV. CÍM A TULAJDONJOG TARTALMA ÉS VÉDELME V. Fejezet A birtokláshoz való jog 131 VI. Fejezet A használat és a hasznok szedésének joga Általános szabályok Egyes szomszédjogok A használat különös esetei Túlépítés

10 OptiJUS Opten Kft. X évi V. törvény VII. Fejezet A rendelkezési jog A rendelkezési jog általános szabályai Az elidegenítési és terhelési tilalom VIII. Fejezet A tulajdonjog védelme 133 V. CÍM A TULAJDONJOG MEGSZERZÉSE IX. Fejezet Tulajdonszerzés átruházással 133 X. Fejezet Tulajdonszerzés hatósági határozattal és hatósági árverés útján 134 XI. Fejezet A kisajátítás 134 XII. Fejezet Az elbirtoklás 134 XIII. Fejezet Tulajdonszerzés terméken, terményen és szaporulaton 135 XIV. Fejezet A növedék 135 XV. Fejezet Tulajdonszerzés gazdátlan javakon 135 XVI. Fejezet A vadak és a halak tulajdonjogának megszerzése 135 XVII. Fejezet A találás 136 XVIII. Fejezet A feldolgozás, az átalakítás, az egyesülés, a vegyülés, a hozzáépítés, az átépítés, a beépítés és a ráépítés137 VI. CÍM KÖZÖS TULAJDON ÉS TÁRSASHÁZ XIX. Fejezet A közös tulajdon 138 XX. Fejezet A társasház 140 HARMADIK RÉSZ A KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK 140 VII. CÍM AZ ÁLOGJOG

11 OptiJUS Opten Kft. XI évi V. törvény XXI. Fejezet A zálogjog létrejötte 141 XXII. Fejezet A zálogjoggal biztosított követelés 143 XXIII. Fejezet A zálogjog tárgya 144 XXIV. Fejezet A felek jogai és kötelezettségei a kielégítési jog megnyílása előtt 145 XXV. Fejezet A hitelbiztosítéki nyilvántartás 146 XXVI. Fejezet A zálogjogok rangsora 147 XXVII. Fejezet A zálogjog érvényesítése A kielégítési jog gyakorlásának általános szabályai A zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítésének közös szabályai A zálogtárgy zálogjogosult általi értékesítése A zálogtárgy tulajdonjogának a zálogjogosult által történő megszerzése Az elzálogosított jog vagy követelés érvényesítése XXVIII. Fejezet A zálogjog megszűnése 151 VIII. CÍM A HASZNÁLATI JOGOK XXIX. Fejezet A földhasználat 152 XXX. Fejezet A haszonélvezet 152 XXXI. Fejezet A jog és követelés haszonélvezetére vonatkozó különös szabályok 154 XXXII. Fejezet A használat 154 IX. CÍM SZOLGALOM ÉS KÖZÉRDEKŰ HASZNÁLAT XXXIII. Fejezet A telki szolgalom 154 XXXIV. Fejezet Közérdekű használat 155

12 OptiJUS Opten Kft. XII évi V. törvény NEGYEDIK RÉSZ AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS 155 X. CÍM AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS ÉS ANNAK ELVEI XI. CÍM AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS KÖZHITELESSÉGE XII. CÍM BEJEGYZÉS, FELJEGYZÉS. RANGSOR ÉS RANGHELY XIII. CÍM AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS HELYESBÍTÉSE; A TÖRLÉSI ÉS A KIIGAZÍTÁSI KE- RESET; JOGVÉDELMI HATÁS HATODIK KÖNYV KÖTELMI JOG ELSŐ RÉSZ A KÖTELMEK KÖZÖS SZABÁLYAI 159 I. CÍM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet A kötelem 159 II. Fejezet A jognyilatkozat 159 III. Fejezet A képviselet A képviselet általános szabályai Ügyleti képviselet A képviselet egyes sajátos esetei IV. Fejezet Az elévülés 162 V. Fejezet Tartozáselismerés. Egyezség 163 II. CÍM TÖBBALANYÚ KÖTELMEK VI. Fejezet Több kötelezett a kötelemben 163 VII. Fejezet Több jogosult a kötelemben 163 III. CÍM A KÖTELEM TELJESÍTÉSE VIII. Fejezet Általános rendelkezések 164 IX. Fejezet A pénztartozás teljesítése 165

13 OptiJUS Opten Kft. XIII évi V. törvény X. Fejezet Beszámítás 166 XI. Fejezet A teljesítés sajátos esetei Bírósági és közjegyzői letét Harmadik személy részéről történő teljesítés MÁSODIK RÉSZ A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 167 IV. CÍM A SZERZŐDÉS. A SZERZŐDÉSI JOG ALAPELVEI V. CÍM A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS ÉRTELMEZÉSE XII. Fejezet A szerződés létrejötte 168 XIII. Fejezet Szerződéskötési kötelezettség 169 XIV. Fejezet Szerződéskötés versenyeztetési eljárás során 170 XV. Fejezet Szerződéskötés általános szerződési feltételekkel 170 XVI. Fejezet Az elektronikus úton történő szerződéskötés különös szabályai 171 XVII. Fejezet A szerződés értelmezése 171 VI. CÍM AZ ÉRVÉNYTELENSÉG XVIII. Fejezet Semmisség és megtámadhatóság A szerződési akarat hibája A szerződési jognyilatkozat hibája A célzott joghatás hibája XIX. Fejezet Az érvénytelenség jogkövetkezményei 176 VII. CÍM A SZERZŐDÉS HATÁLYA. HATÁLYTALANSÁG VIII. CÍM BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSBAN NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ KÖVETELÉS IX. CÍM A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE XX. Fejezet Általános rendelkezések 179

14 OptiJUS Opten Kft. XIV évi V. törvény XXI. Fejezet A teljesítés különös esetei 181 X. CÍM A SZERZŐDÉSSZEGÉS XXII. Fejezet A szerződésszegés általános szabályai 181 XXIII. Fejezet Késedelem A kötelezett késedelme A jogosult átvételi késedelme XXIV. Fejezet Hibás teljesítés A hibás teljesítés általános szabályai Kellékszavatosság Termékszavatosság Jótállás Kártérítési igény Jogszavatosság A hibás teljesítés különös szabályai XXV. Fejezet A szerződésszegés egyéb esetei A teljesítés lehetetlenné válása A teljesítés megtagadása Jognyilatkozat tételének elmulasztása XI. CÍM A SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA XXVI. Fejezet A szerződés megerősítése A foglaló A kötbér A jogvesztés kikötése XXVII. Fejezet A szerződés módosítása 189 XII. CÍM ENGEDMÉNYEZÉS, JOGÁTRUHÁZÁS, TARTOZÁSÁTVÁLLALÁS ÉS SZERZŐDÉSÁTRU- HÁZÁS XXVIII. Fejezet Engedményezés 189 XXIX. Fejezet Jogátruházás 190 XXX. Fejezet Tartozásátvállalás 191

15 OptiJUS Opten Kft. XV évi V. törvény XXXI. Fejezet Szerződésátruházás 191 XIII. CÍM A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE MEGÁLLAPODÁSSAL ÉS EGYOLDALÚ NYILATKO- ZATTAL HARMADIK RÉSZ EGYES SZERZŐDÉSEK 192 XIV. CÍM A TULAJDONÁTRUHÁZÓ SZERZŐDÉSEK XXXII. Fejezet Az adásvételi szerződés általános szabályai 192 XXXIII. Fejezet Az adásvétel különös nemei 193 XXXIV. Fejezet Az adásvételi szerződés altípusai 195 XXXV. Fejezet A csereszerződés 195 XXXVI. Fejezet Az ajándékozási szerződés 196 XV. CÍM A VÁLLALKOZÁSI TÍPUSÚ SZERZŐDÉSEK XXXVII. Fejezet A vállalkozási szerződés A vállalkozási szerződés általános szabályai A tervezési szerződés A kivitelezési szerződés A kutatási szerződés Az utazási szerződés A mezőgazdasági vállalkozási szerződés A közszolgáltatási szerződés XXXVIII. Fejezet A fuvarozási szerződés 199 XVI. CÍM A MEGBÍZÁSI TÍPUSÚ SZERZŐDÉSEK XXXIX. Fejezet A megbízási szerződés 201 XL. Fejezet A bizományi szerződés 202 XLI. Fejezet A közvetítői szerződés A közvetítői szerződés általános szabályai A tartós közvetítői szerződés

16 OptiJUS Opten Kft. XVI évi V. törvény XLII. Fejezet A szállítmányozási szerződés 205 XLIII. Fejezet A bizalmi vagyonkezelési szerződés 206 XVII. CÍM A HASZNÁLATI SZERZŐDÉSEK XLIV. Fejezet A bérleti szerződés A bérleti szerződés általános szabályai A lakásbérleti szerződés XLV. Fejezet A haszonbérleti szerződés 212 XLVI. Fejezet A haszonkölcsön-szerződés 213 XVIII. CÍM A LETÉTI SZERZŐDÉSEK XLVII. Fejezet A letéti szerződés általános szabályai 213 XLVIII. Fejezet A gyűjtő és a rendhagyó letéti szerződés 214 XLIX. Fejezet A szállodai letéti szerződés 215 XIX. CÍM A FORGALMAZÁSI ÉS A JOGBÉRLETI (FRANCHISE) SZERZŐDÉS L. Fejezet A forgalmazási szerződés 215 LI. Fejezet A jogbérleti (franchise) szerződés 215 XX. CÍM A HITEL- ÉS A SZÁMLASZERZŐDÉSEK LII. Fejezet A hitelszerződés 216 LIII. Fejezet A kölcsönszerződés 216 LIV. Fejezet A betétszerződés 217 LV. Fejezet A folyószámla-szerződés 218 LVI. Fejezet A fizetésiszámla-szerződés 218

17 OptiJUS Opten Kft. XVII évi V. törvény LVII. Fejezet A fizetési megbízási szerződés 219 LVIII. Fejezet A faktoring szerződés 219 LIX. Fejezet A pénzügyi lízingszerződés 220 XXI. CÍM A BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEK LX. Fejezet A kezességi szerződés 221 LXI. Fejezet A garanciaszerződés 223 XXII. CÍM A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEK LXII. Fejezet A biztosítási szerződés általános szabályai 224 LXIII. Fejezet A kárbiztosítási szerződés A kárbiztosítási szerződés általános szabályai A felelősségbiztosítási szerződés LXIV. Fejezet Az összegbiztosítási szerződések Az összegbiztosítási szerződések általános szabályai Az életbiztosítási szerződés A balesetbiztosítási szerződés LXV. Fejezet Az egészségbiztosítási szerződés 232 XXIII. CÍM A TARTÁSI ÉS AZ ÉLETJÁRADÉKI SZERZŐDÉS LXVI. Fejezet A tartási szerződés 233 LXVII. Fejezet Az életjáradéki szerződés 234 XXIV. CÍM A POLGÁRI JOGI TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS XXV. CÍM AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT NEGYEDIK RÉSZ FELELŐSSÉG SZERZŐDÉSEN KÍVÜL OKOZOTT KÁRÉRT 236 XXVI. CÍM A KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG ÁLTALÁNOS SZABÁLYA ÉS KÖZÖS SZABÁLYAI

18 OptiJUS Opten Kft. XVIII évi V. törvény XXVII. CÍM A FELELŐSSÉG EGYES ESETEI LXVIII. Fejezet Felelősség fokozott veszéllyel járó tevékenységért 238 LXIX. Fejezet Felelősség más személy által okozott kárért 239 LXX. Fejezet Felelősség vétőképtelen személy károkozásáért 240 LXXI. Fejezet Felelősség közhatalom gyakorlásával okozott kárért 240 LXXII. Fejezet A termékfelelősség 240 LXXIII. Fejezet Felelősség az épületkárokért 242 LXXIV. Fejezet Felelősség az állatok károkozásáért 242 XXVIII. CÍM KÁRTALANÍTÁS JOGSZERŰ KÁROKOZÁSOKÉRT ÖTÖDIK RÉSZ AZ ÉRTÉKPAPÍR 242 XXIX. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK XXX. CÍM AZ OKIRATI FORMÁBAN ELŐÁLLÍTOTT ÉRTÉKPAPÍROK XXXI. CÍM A DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍR HATODIK RÉSZ EGYÉB KÖTELEMKELETKEZTETŐ TÉNYEK 246 XXXII. CÍM A JOGALAP NÉLKÜLI GAZDAGODÁS XXXIII. CÍM A MEGBÍZÁS NÉLKÜLI ÜGYVITEL XXXIV. CÍM AZ UTALÓ MAGATARTÁS XXXV. CÍM A DÍJKITŰZÉS XXXVI. CÍM A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS KÖZÉRDEKŰ CÉLRA HETEDIK KÖNYV ÖRÖKLÉSI JOG

19 OptiJUS Opten Kft. XIX évi V. törvény ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 248 I. CÍM ÖRÖKLÉS II. CÍM KIESÉS AZ ÖRÖKLÉSBŐL MÁSODIK RÉSZ VÉGINTÉZKEDÉSEN ALAPULÓ ÖRÖKLÉS 249 III. CÍM A VÉGRENDELET FAJTÁI, ÉRVÉNYESSÉGI FELTÉTELEI, ÉRTELMEZÉSE IV. CÍM A VÉGRENDELET TARTALMA V. CÍM A VÉGRENDELET ÉRVÉNYTELENSÉGE ÉS HATÁLYTALANSÁGA VI. CÍM ÖRÖKLÉSI SZERZŐDÉS VII. CÍM HALÁL ESETÉRE SZÓLÓ AJÁNDÉKOZÁS. RENDELKEZÉS VÁRT ÖRÖKSÉGRŐL HARMADIK RÉSZ TÖRVÉNYES ÖRÖKLÉS 255 VIII. CÍM A TÖRVÉNYES ÖRÖKLÉS ÁLTALÁNOS RENDJE IX. CÍM ÁGI ÖRÖKLÉS X. CÍM AZ ÖRÖKBEFOGADÁSSAL KAPCSOLATOS ÖRÖKLÉSI JOGI SZABÁLYOK XI. CÍM AZ ÁLLAM ÖRÖKLÉSE NEGYEDIK RÉSZ KÖTELESRÉSZ 258 XII. CÍM JOGOSULTSÁG A KÖTELESRÉSZRE XIII. CÍM A KÖTELESRÉSZ KIELÉGÍTÉSE ÖTÖDIK RÉSZ AZ ÖRÖKLÉS JOGHATÁSAI 260 XIV. CÍM AZ ÖRÖKSÉG MEGSZERZÉSE XV. CÍM AZ ÖRÖKÖS JOGÁLLÁSA XVI. CÍM HAGYATÉKI TARTOZÁSOK ÉS KIELÉGÍTÉSÜK NYOLCADIK KÖNYV ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20 OptiJUS Opten Kft. XX évi V. törvény ELSŐ RÉSZ ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 262 MÁSODIK RÉSZ HATÁLYBALÉPÉS ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 263 HARMADIK RÉSZ AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁNAK VALÓ MEGFELELÉS 263

21 OptiJUS Opten Kft évi V. törvény évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 1 ELSŐ KÖNYV BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1:1. [A törvény hatálya] E törvény a mellérendeltség és egyenjogúság elve szerint szabályozza a személyek alapvető vagyoni és személyi viszonyait. 1:2. [Értelmezési alapelv] (1) E törvény rendelkezéseit Magyarország alkotmányos rendjével összhangban kell értelmezni. (2) A polgári jogi viszonyokra vonatkozó jogszabályokat e törvénnyel összhangban kell értelmezni. 1:3. [A jóhiszeműség és tisztesség elve] (1) A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően kötelesek eljárni. (2) A jóhiszeműség és tisztesség követelményét sérti az is, akinek joggyakorlása szemben áll olyan korábbi magatartásával, amelyben a másik fél okkal bízhatott. 1:4. [Az elvárható magatartás elve. Felróhatóság] (1) Ha e törvény eltérő követelményt nem támaszt, a polgári jogi viszonyokban úgy kell eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. (2) Felróható magatartására előnyök szerzése végett senki nem hivatkozhat. (3) A másik fél felróható magatartására hivatkozhat az is, aki maga felróhatóan járt el. 1:5. [A joggal való visszaélés tilalma] (1) A törvény tiltja a joggal való visszaélést. (2) Ha a joggal való visszaélés jogszabály által megkívánt nyilatkozat megtagadásában áll, és ez a magatartás nyomós közérdeket vagy különös méltánylást érdemlő magánérdeket sért, a bíróság a nyilatkozatot ítéletével pótolhatja, feltéve, hogy az érdeksérelem másképpen nem hárítható el. 1:6. [Bírói út] Az e törvényben biztosított jogok érvényesítése ha törvény eltérően nem rendelkezik bírói útra tartozik. MÁSODIK KÖNYV AZ EMBER MINT JOGALANY ELSŐ RÉSZ A JOGKÉPESSÉG I. CÍM A JOGKÉPESSÉG KEZDETE ÉS MEGSZŰNÉSE 2:1. [A jogképesség] (1) Minden ember jogképes: jogai és kötelezettségei lehetnek. (2) A jogképességet korlátozó jognyilatkozat semmis. 2:2. [A jogképesség kezdete] (1) A jogképesség az embert, ha élve születik, fogamzásának időpontjától illeti meg. (2) A fogamzás időpontjának a születéstől visszafelé számított háromszázadik napot kell tekinteni; bizonyítani lehet, hogy a fogamzás korábbi vagy későbbi időpontban történt. A születés napja a határidőbe beleszámít. 2:3. [A magzat gyámja] (1) A gyámhatóság kérelemre vagy hivatalból gyámot rendel a magzat részére, ha ez a magzat jogainak megóvása érdekében szükséges. (2) Gyám rendelését a magzat szülője, nagyszülője, az ügyész és a jegyző kérheti. 2:4. [A jogképesség megszűnése] A jogképesség a halállal szűnik meg. 1 A törvényt az Országgyűlés a február 11-i ülésnapján fogadta el.

SZEMÉLYISÉGI JOGOK XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK. 2:42. [A személyiségi jogok általános védelme]

SZEMÉLYISÉGI JOGOK XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK. 2:42. [A személyiségi jogok általános védelme] SZEMÉLYISÉGI JOGOK XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK 2:42. [A személyiségi jogok általános védelme] (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy törvény és mások jogainak korlátai között

Részletesebben

Az ellátottjog területeit érintő jogszabályi változások, kitekintéssel az új PTK szabályaira

Az ellátottjog területeit érintő jogszabályi változások, kitekintéssel az új PTK szabályaira Az ellátottjog területeit érintő jogszabályi változások, kitekintéssel az új PTK szabályaira Előadó: dr Szedresi Alexandra jogi referens 2013 december 11 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 1 Az új Ptk-ból következő

Részletesebben

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 1

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2013. évi V. törvény 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 1 2016.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ KÖNYV............................................... 1 BEVEZETŐ

Részletesebben

A/1. A POLGÁRI JOG ÉS CSALÁDI JOG

A/1. A POLGÁRI JOG ÉS CSALÁDI JOG A/1. A POLGÁRI JOG ÉS CSALÁDI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény

Részletesebben

A jogvédők feladata és tevékenységi rendszere. Gondnoksággal kapcsolatos ellátottjogi feladatok

A jogvédők feladata és tevékenységi rendszere. Gondnoksággal kapcsolatos ellátottjogi feladatok TÁMOP-557-08/1-2008-0001 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A jogvédők feladata és tevékenységi rendszere Gondnoksággal kapcsolatos ellátottjogi

Részletesebben

POLGÁRI JOG TERMÉSZETES SZEMÉLYEK (EMBER) POLGÁRI JOG ALANYAI (SZEMÉLYEK AZ ÜZLETI ÉLETBEN): 2015.09.30. Polgári Törvénykönyv 2013. évi V.

POLGÁRI JOG TERMÉSZETES SZEMÉLYEK (EMBER) POLGÁRI JOG ALANYAI (SZEMÉLYEK AZ ÜZLETI ÉLETBEN): 2015.09.30. Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. POLGÁRI JOG A jogalanyok ( ) vagyoni és egyes személyi viszonyait szabályozza Mint jog ág DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény MIKOR LÉPETT HATÁLYBA? MEGALKOTÁSÁNAK

Részletesebben

2013. évi V. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1 ELSŐ KÖNYV BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

2013. évi V. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1 ELSŐ KÖNYV BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 1 ELSŐ KÖNYV BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1:1. [A törvény hatálya] E törvény a mellérendeltség és egyenjogúság elve szerint szabályozza a személyek alapvető vagyoni

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 31. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék. 2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvrõl 2382

MAGYAR KÖZLÖNY. 31. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék. 2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvrõl 2382 MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd 31. szám Tartalomjegyzék 2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvrõl 2382 2382 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 31. szám II. Törvények 2013.

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Page 1 of 266 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 165. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 20., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 165. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 20., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 20., péntek 165. szám Tartalomjegyzék 2009. évi CXX. törvény A Polgári Törvénykönyvrõl 41986 41986 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi

Részletesebben

JOGI ISMERETEK JOGVISZONY. Olyan életszituáció, amelyet a jog szabályoz. Találjunk rá példákat!

JOGI ISMERETEK JOGVISZONY. Olyan életszituáció, amelyet a jog szabályoz. Találjunk rá példákat! JOGI ISMERETEK 2. témakör: jogviszony (alanya, tárgya, tartalma) jogképesség cselekvőképesség Olyan életszituáció, amelyet a jog szabályoz. Találjunk rá példákat! JOGVISZONY. Emberek Kinek-minek a magatartását

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK FELDOLGOZOTT JOGSZABÁLYOK...3 ELŐSZÓ...4 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL NEGYEDIK KÖNYV, CSALÁDJOG...

TARTALOMJEGYZÉK FELDOLGOZOTT JOGSZABÁLYOK...3 ELŐSZÓ...4 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL NEGYEDIK KÖNYV, CSALÁDJOG... TARTALOMJEGYZÉK FELDOLGOZOTT JOGSZABÁLYOK...3 ELŐSZÓ...4 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL NEGYEDIK KÖNYV, CSALÁDJOG...5 IV. Fejezet A Ptk. Negyedik Könyvéhez kapcsolódó átmeneti rendelkezések...6

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 12. SZÁMÁNAK MELLÉKLETE

AZ ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 12. SZÁMÁNAK MELLÉKLETE AZ ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 12. SZÁMÁNAK MELLÉKLETE I Jogszabályok 2009. évi CXX. törvény* a Polgári Törvénykönyvrõl ELSÕ KÖNYV BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK 1:1. [A törvény hatálya] Ez a törvény állapítja meg a személyek

Részletesebben

A családjog kézikönyve

A családjog kézikönyve Dr. Bajory Pál Dr. Kiss Éva Dr. Bencze Lászlóné Dr. Kőrös András Dr. Brávácz Ottóné Dr. Makai Katalin Dr. Csiky Ottó Némethné dr. Bokor Klára Dr. Filó Erika Dr. Söth Lászlóné Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Részletesebben

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 OptiJus Opten Kft. I. 1959. évi IV. törvény 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 A 2011.6.30. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1 A törvény

Részletesebben

dr. Boros Zsuzsa Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

dr. Boros Zsuzsa Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium dr. Boros Zsuzsa Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Átmeneti rendelkezések A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

Részletesebben

2009. évi CXX. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1

2009. évi CXX. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1 1. oldal 2009. évi CXX. törvény a Polgári Törvénykönyvről 1 ELSŐ KÖNYV BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1:1. [A törvény hatálya] Ez a törvény állapítja meg a személyek mellérendeltségen és egyenjogúságon alapuló

Részletesebben

2009. évi.. törvény a Polgári Törvénykönyvről * ELSŐ KÖNYV BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

2009. évi.. törvény a Polgári Törvénykönyvről * ELSŐ KÖNYV BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter 2009. évi.. törvény a Polgári Törvénykönyvről * ELSŐ KÖNYV BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1:1. [A törvény hatálya] Ez a törvény állapítja meg a személyek

Részletesebben

Az új Ptké. Időközi kérdések. Dr. Nemessányi Zoltán PhD

Az új Ptké. Időközi kérdések. Dr. Nemessányi Zoltán PhD Az új Ptké. Időközi kérdések Dr. Nemessányi Zoltán PhD Mikortól kell alkalmazni? A 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2014. március 15- én lép hatályba Alkalmazásáról: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2003.9.23. HU 179 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,

Részletesebben

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek,

Részletesebben

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 OptiJus Opten Kft. I. 1959. évi IV. törvény 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 A 2011.6.30. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1 A törvény

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. 2 (1) 3 Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és civil szervezetek,

Részletesebben

TARTALOM ELŐSZÓ 19 ELSŐ KÖNYV BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 21 MÁSODIK KÖNYV SZEMÉLYEK 22. ELSŐ RÉSZ Az ember mint jogalany 22

TARTALOM ELŐSZÓ 19 ELSŐ KÖNYV BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 21 MÁSODIK KÖNYV SZEMÉLYEK 22. ELSŐ RÉSZ Az ember mint jogalany 22 TARTALOM ELŐSZÓ 19 ELSŐ KÖNYV BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 21 MÁSODIK KÖNYV SZEMÉLYEK 22 ELSŐ RÉSZ Az ember mint jogalany 22 l.cím A jogképességre irányadó szabályok, eljárások 22 Altalános szabályok 22 Holtnak

Részletesebben

P O L G Á R I T Ö R V É N Y K Ö N Y V JAVASLAT NORMASZÖVEG Budapest, 2006. december 31. 2 I. KÖNYV: BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1:1. [A törvény célja] Ez a törvény a polgárok és jogalanyisággal rendelkező szervezeteik,

Részletesebben

A/6 AZ EMBER JOGKÉPESSÉGE ÉS CSELEKVŐKÉPESSÉGE JOGKÉPESSÉG

A/6 AZ EMBER JOGKÉPESSÉGE ÉS CSELEKVŐKÉPESSÉGE JOGKÉPESSÉG JOGKÉPESSÉG A felvilágosodás, a természetjogi gondolkodás eredményeként vált uralkodóvá a gondolat, hogy minden ember szabadnak és egyenlőnek születik, veleszületett, el nem idegeníthető jogai vannak.

Részletesebben

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 (A hatálybalépéséről és a végrehajtásáról szóló 1960. évi 11.

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 (A hatálybalépéséről és a végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 (A hatálybalépéséről és a végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelettel és az 1978. évi 2. törvényerejű rendelettel

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek,

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és civil szervezetek,

Részletesebben

1959. évi IV. törvény

1959. évi IV. törvény (3) 9 A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 (A hatálybalépéséről és a végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű

Részletesebben

Új Polgári Törvénykönyv

Új Polgári Törvénykönyv Új Polgári Törvénykönyv a Kodifikációs Főbizottság javaslata 2012. BEVEZETÉS A Kormány 1129/2010. (VI. 10.) határozatával alulírott elnökletével bizottságokat küldött ki az új Polgári Törvénykönyv előkészítésére.

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. Kivonat ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. Kivonat ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről Kivonat ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi

Részletesebben

1959. évi IV. törvény - a Polgári Törvénykönyvről http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=95900004.tv. 1959. évi IV.

1959. évi IV. törvény - a Polgári Törvénykönyvről http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=95900004.tv. 1959. évi IV. 1 / 106 3/25/2012 7:57 PM A jogszabály mai napon (2012.III.25.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.IV.1. ) 2 3 1959.

Részletesebben

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1959. évi IV. törvény 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről A 2010.08.14. és 2010.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. 2 (1)3 Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és civil szervezetek,

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről [Egységes szerkezetben a Ptk. hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelettel (a továbbiakban Ptké.) és a Ptk. módosításáról

Részletesebben

1959. IV. TÖRVÉNY a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

1959. IV. TÖRVÉNY a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 / 151 2011.11.08. 18:03 1959. IV. TÖRVÉNY a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (A hatálybalépéséről és a végrehajtásáról szóló 1960: 11. és az 1978: 2. törvényerejű rendelettel egységes szerkezetben.)

Részletesebben

Képzési tananyag. Az új Polgári Törvénykönyv cselekvőképességi szabályainak alkalmazása -

Képzési tananyag. Az új Polgári Törvénykönyv cselekvőképességi szabályainak alkalmazása - 1 Képzési tananyag Az új Polgári Törvénykönyv cselekvőképességi szabályainak alkalmazása - Képzési program hivatásos gondnokok hivatásos támogatóvá történő átképzéséhez c. 22 órás képzéshez I. modul Jogi

Részletesebben

1959. IV. TÖRVÉNY. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl 1

1959. IV. TÖRVÉNY. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl 1 1959. IV. TÖRVÉNY a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl 1 Hatályos: 2014.01.01-2014.03.15 (A hatálybalépésérıl és a végrehajtásáról szóló 1960: 11. és az 1978: 2. törvényerejő rendelettel egységes

Részletesebben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Dr. Kovács László Email: kovacs.laszlo@gtk.szie.hu Főbb témakörök 1. Röviden a Ptk. szerkezetéről 2. Átállási határidők - a régiről az

Részletesebben

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS JOGI KÉRDÉSEI ÉS AZ ÚJ PTK. RÉSZVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÚJ RENDELKEZÉSEI DR. TOMORI ERIKA CODEX NAPOK 2014 VÁLTOZIK-E AZ ÉRTÉKPAPÍR

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a Gyámhivatal gondnoksággal kapcsolatos feladat- és hatáskörérõl

Tárgy: Tájékoztató a Gyámhivatal gondnoksággal kapcsolatos feladat- és hatáskörérõl Szentes Városi Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tel: (63) 510310 11-6847-3/2006. Szentes Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Helyben Tárgy: Tájékoztató a Gyámhivatal

Részletesebben

szócikk rovat terjedelem

szócikk rovat terjedelem rész szócikk rovat terjedelem adásvételi szerződés ajándék visszakövetelése ajándékozási szerződés alkalmatlan idő átadás-átvételi eljárás átalánydíj balesetbiztosítási szerződés belépési jog bérleti szerződés

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek,

Részletesebben

Az érvénytelenséggel kapcsolatos várható gyakorlat az új Ptk. alapján. ELŐADÓ: Sándor István ügyvéd, habilitált egyetemi docens

Az érvénytelenséggel kapcsolatos várható gyakorlat az új Ptk. alapján. ELŐADÓ: Sándor István ügyvéd, habilitált egyetemi docens Az érvénytelenséggel kapcsolatos várható gyakorlat az új Ptk. alapján ELŐADÓ: Sándor István ügyvéd, habilitált egyetemi docens Semmisségi okok akarathibából eredően: cselekvőképtelenség, színlelt szerződés,

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

KÖTELMI JOG Hatodik Könyv. A kötelmek keletkezhetnek. Kik között jön létre a kötelem? KÖTELEM ELÉVÜL. A kötelmi jogviszony jellegzetességei:

KÖTELMI JOG Hatodik Könyv. A kötelmek keletkezhetnek. Kik között jön létre a kötelem? KÖTELEM ELÉVÜL. A kötelmi jogviszony jellegzetességei: KÖTELMI JOG Hatodik Könyv Kötelem: kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás teljesítésének követelésére. MIRE IRÁNYULHAT? valamely dolog adására, tevékenységre, tevékenységtől

Részletesebben

2010. évi XVII. tör vény* a nagykorú személy döntéshozatalának és jognyilatkozata megtételének segítéséhez kapcsolódó polgári nemperes eljárásokról

2010. évi XVII. tör vény* a nagykorú személy döntéshozatalának és jognyilatkozata megtételének segítéséhez kapcsolódó polgári nemperes eljárásokról 9706 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 30. szám (2) Ha a tör vény hatálybalépését köve tõen az alapítvány bármely adatában változást jelentettek be, de ez nem tartalmazza a tör vényes képviselõ természetes

Részletesebben

Tájékoztató a gondnoksággal kapcsolatos eljárásokról

Tájékoztató a gondnoksággal kapcsolatos eljárásokról Tájékoztató a gondnoksággal kapcsolatos eljárásokról 2014 Tartalom 1. A cselekvőképesség fogalma, korlátozása és a jognyilatkozatok...4 1.1 A cselekvőképesség...4 1.2 A cselekvőképesség korlátozása törvény

Részletesebben

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal: 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló

Részletesebben

A tör vény hatálya. A gondnokoltak és gondnokaik nyilvántartása

A tör vény hatálya. A gondnokoltak és gondnokaik nyilvántartása 9710 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 30. szám (2) A gondnokoltak és gondnokaik, támogatott személyek és támogatóik, valamint az elõ ze tes jognyilatkozatok nyilvántartását az Országos Igazságszolgáltatási

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon

Az önkormányzati vagyon Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 16.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A gazdasági társaságok közös szabályainak kiterjesztése A Könyvben szabályozott jogi személyek tagsággal bíró jogi személyek egyesület gazdasági társaságok

Részletesebben

TARTALOM ELSŐ KÖNYV: BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 47 MÁSODIK KÖNYV: A SZEMÉLYEK 49. Első Rész Az ember mint jogalany 49

TARTALOM ELSŐ KÖNYV: BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 47 MÁSODIK KÖNYV: A SZEMÉLYEK 49. Első Rész Az ember mint jogalany 49 TARTALOM ELSŐ KÖNYV: BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 47 1:1. [A törvény célja] 47 1:2. [Értelmezési alapelv] 47 1:3. [A jóhiszeműség és tisztesség alapelve] 47 1:4. [Az elvárható magatartás elve] 47 1:5. [A felróható

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete Balatonederics Települési Önkormányzat Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szülõi felügyeleti jog gyakorlás

Szülõi felügyeleti jog gyakorlás Igénylı, kötelezett Szülõi felügyeleti jog gyakorlás Ha a szülõi felügyeletet együttesen gyakorló szülõk a szülõi felügyelet körébe tartozó kérdésekben nem tudnak megegyezni, a gyámhivatal döntését bármelyik

Részletesebben

Házastársi lakáshasználat Élettársi jogviszony és fajtái: Pjt, élettársak, bejegyzett élettársak, új Ptk. dr. Kenderes Andrea 2011.Május 21.

Házastársi lakáshasználat Élettársi jogviszony és fajtái: Pjt, élettársak, bejegyzett élettársak, új Ptk. dr. Kenderes Andrea 2011.Május 21. Házastársi lakáshasználat Élettársi jogviszony és fajtái: Pjt, élettársak, bejegyzett élettársak, új Ptk. dr. Kenderes Andrea 2011.Május 21. Házastársi lakáshasználat! 1952. évi IV. törvény! Csjt. 31.

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2011. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2011. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2011. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány Nappali és Levelező tagozat A záróvizsga kérdéseket jóváhagyom:

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

(2)A törvény rendelkezéseit a Magyar Köztársaság gazdasági és társadalmi rendjével összhangban kell értelmezni.

(2)A törvény rendelkezéseit a Magyar Köztársaság gazdasági és társadalmi rendjével összhangban kell értelmezni. 1959. évi IV. TÖRVÉNY a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl ELSÕ RÉSZ BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és

Részletesebben

A házasság vagyonjogi kérdései. 2012. május 5. Dr. Kenderes Andrea

A házasság vagyonjogi kérdései. 2012. május 5. Dr. Kenderes Andrea A házasság vagyonjogi kérdései 2012. május 5. Dr. Kenderes Andrea A törvényes házastársi vagyonközösségi rendszer: Csjt. 27. Csjt. 28. Házassági vagyonjogi rendszer: VEGYES RENDSZER Házastársak közös vagyona

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2010. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2010. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2010. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány Nappali és Levelező tagozat A záróvizsga kérdéseket jóváhagyom:

Részletesebben

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp JÁRÁSBÍRÓSÁG 6 354 3 2 92 259 141 220 22 336 Budapest Környéki Törvényszék Fővárosi

Részletesebben

A dologi jog fogalma A tulajdonviszony

A dologi jog fogalma A tulajdonviszony A dologi jog fogalma A tulajdonviszony Dr. Kenderes Andrea A dologi jog fogalma Történeti visszatekintés (Róma, Középkor, Polgárosodás) Dologi jog fogalma Dologi jog jelentőssége ( alkotmányos berendezkedés,

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I.

dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I. dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I. Novissima Kiadó 2014 1 Megjelent a Novissima Kiadó gondozásában 2014-ben, elektronikus formában. Szerző: dr. Kusztos

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 8/2005.(IV.20.) kt. rendelete Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

(4) Ha leszármazó nincs, a házastárs örököl.

(4) Ha leszármazó nincs, a házastárs örököl. (4) Ha leszármazó nincs, a házastárs örököl. A Ptk. Az özvegyet csak leszármazók hiányában tekinti állagörökösnek (leszármazók mellett nem örököl állagot). Leszármazók hiányában az egész hagyaték az egész

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK III. /POLGÁRI JOG/

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK III. /POLGÁRI JOG/ TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 ORSZÁGOS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI, GYERMEKJOGI ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK III. /POLGÁRI JOG/ 2015. MÁRCIUS 19. HIDVÉGINÉ DR. ADORJÁN LÍVIA TÖRVÉNYSZÉKI

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

A pszichiátriai betegekről és az ő jogaikról

A pszichiátriai betegekről és az ő jogaikról TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A pszichiátriai betegekről és az ő jogaikról Gerőcs Katalin betegjogi képviselő 2014. Március 21. Ép emberben

Részletesebben

Új kereskedelmi szerződések a Ptk.-ban

Új kereskedelmi szerződések a Ptk.-ban Új kereskedelmi szerződések a Ptk.-ban 1. FORGALMAZÁSI SZERZŐDÉS A forgalmazási szerződés fogalma A szállító meghatározott ingó dolognak (terméknek) a forgalmazó részére történő eladására, a forgalmazó

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN 1998. július elsejétõl új egészségügyi törvény szabályozza a betegjogokat. Fõbb rendelkezései meghatározzák, milyen jogok illetnek meg minket a gyógykezelésünk

Részletesebben

A polgári jogi szabályok alkalmazása

A polgári jogi szabályok alkalmazása GAZDASÁGI MAGÁNJOG A polgári jogi szabályok alkalmazása 2009. szeptember 17. 2. előadás Sajátos jogtechnikai eszközök a jogalkalmazásban A jogalkalmazás folyamatában fontos szerepet játszik Fikció Vélelem

Részletesebben

Fábián Ferenc. Előadásvázlatok a kötelmi jog általános része köréből

Fábián Ferenc. Előadásvázlatok a kötelmi jog általános része köréből Fábián Ferenc Előadásvázlatok a kötelmi jog általános része köréből P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y B e t h l e n - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári

Részletesebben

A MÚLT JOGI STÁTUSZA SZABÁLYOZÁSA MIRE NEM HOZHATÓ LÉTRE MIRE JÖN LÉTRE? 2015.02.25. ALAPÍTVÁNY. Közcélú örökhagyás görögöknél, rómaiaknál

A MÚLT JOGI STÁTUSZA SZABÁLYOZÁSA MIRE NEM HOZHATÓ LÉTRE MIRE JÖN LÉTRE? 2015.02.25. ALAPÍTVÁNY. Közcélú örökhagyás görögöknél, rómaiaknál A MÚLT ALAPÍTVÁNY Jogi személyiséggel felruházott célvagyon Közcélú örökhagyás görögöknél, rómaiaknál Ie.387 DR SZALAI ERZSÉBET 2015. 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2015. 2 SZABÁLYOZÁSA JOGI STÁTUSZA 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ 1 / 16 2016.03.29. 10:49

ELSŐ RÉSZ 1 / 16 2016.03.29. 10:49 1 / 16 2016.03.29. 10:49 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről 2016.03.24 9 2013. évi CLXXVII.

Részletesebben

A gondnokságról. Mire szolgál a gondnokság intézménye?

A gondnokságról. Mire szolgál a gondnokság intézménye? A gondnokságról Mire szolgál a gondnokság intézménye? Minden ember maga a legjobb tudója annak, hogy mi az, ami számára jó. Ő dönt arról, mi az, ami az ő érdekét szolgálja, és mi az, ami nem. Mi történik

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2005./III. 8./ számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Bejelentési kötelezettség 11. (1) A fogadó szervezet a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter által

Részletesebben

2013. évi CLXXVII. törvény

2013. évi CLXXVII. törvény 2013. évi CLXXVII. törvény Hatályos: 2014.03.16-2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről 1

Részletesebben

ÖRÖKLÉSI JOG ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

ÖRÖKLÉSI JOG ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÖRÖKLÉSI JOG ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Az ember halálával hagyatéka mint egész száll az örökösre, beleértve az összes ingatlan és ingó vagyont, de a különféle terheket (pl. hitel, kölcsön) is. Az öröklés az

Részletesebben

2013. évi CLXXVII. törvény

2013. évi CLXXVII. törvény 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről 1 ELSŐ RÉSZ A Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

A személyállapoti perek. Dr. Nyilas Anna

A személyállapoti perek. Dr. Nyilas Anna A személyállapoti perek Dr. Nyilas Anna Mi tartozik ebbe a körbe? 1. házassági perek -házassági peren a házasság érvénytelenítése, továbbá érvényességének, ill. létezésének v. nem létezésének megállapítása

Részletesebben

Bejegyzett élettársi kapcsolat

Bejegyzett élettársi kapcsolat Bejegyzett élettársi kapcsolat Az ügyintézéshez szükséges: Magyar állampolgárok esetén mindkét fél részéről az alábbiak szükségesek: - az élettársak érvényes személyazonosító igazolványa (vagy más személyazonosításra

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2008.(X.18.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A vezető tisztségviselők felelősségi viszonyai

A vezető tisztségviselők felelősségi viszonyai A vezető tisztségviselők felelősségi viszonyai Dr. Pajor Dávid ügyvéd Ifj. dr. Nemessuri Péter tanácsadó Az előadás tematikája Kik a vezető tisztségviselők? Ügyvezetők, igazgatósági tagok, vezérigazgatók

Részletesebben

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI ÚJ PTK, MT

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI ÚJ PTK, MT AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI ÚJ PTK, MT ÚJ PTK SZERKEZETE 2013. évi V. törvény,nyolc könyv, 44%-a új, 33%-a módosításra került diszpozitivitás alapelve, imperatív szabályok 2013. évi CLXXVII.

Részletesebben