A dohánytermékek kiskereskedelmét érintő aktualitások május

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A dohánytermékek kiskereskedelmét érintő aktualitások 2015. május"

Átírás

1 A dohánytermékek kiskereskedelmét érintő aktualitások május Szabó József pénzügyőr százados osztályvezető Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala Jövedéki Főosztály

2 Az előadás felépítés 1. Dohánybolt engedélyezése, engedély módosítása, 2. Elhelyezkedéssel kapcsolatos rendelkezések bemutatása 3. Szüneteltetés 4. Jövedéki termékek értékesítési szabályai 5. Szankciórendszer (bírságok, intézkedések) 6. Jogszabályi környezet változásai (értékesíthető termékek körében változás, mozgóbolt útján folytatott dohánytermékkiskereskedelmi tevékenység lehetősége, öröklés, jogsértések esetén alkalmazott szankciókban változás, rendes jogorvoslati rendszer bevezetése, dohánytermékkiskereskedelmi ellátó, kiskereskedelmi árrés változása) 7. Feketepiac, ellenőrzési irányok, prioritások 8. Vámhatósági felderítések, eredmények

3 Emlékeztető a dohánybolt engedélyezéséről, engedély módosításáról Engedély kérelem a NAV internetes oldalán ( DK01 ) érhető el. Kitöltése csak számítógépen, az Általános Nyomtatványkitöltő keretprogram használatával. Benyújtása: Ügyfélkapun keresztül elektronikus úton, illetve kinyomtatható és benyújtható postai úton vagy személyesen is ( ben nem!) a dohánybolt/elkülönített hely fekvése szerint megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatósághoz. Igazgatási-szolgáltatási díj! Engedélyezés: ft., engedély módosítása: ft. Engedély iránti kérelem benyújtásának előfeltétele az Ügyfélkapu és Egységes Ügyfél Címtár regisztráció, valamint a VPID igénylés, Engedély iránti kérelem kötelezően csatolandó mellékletei: koncessziós szerződés egyszerű másolati példánya, a telephely használati jogcímének megállapítására alkalmas okirat, esetleg használati jogcímét igazoló dokumentumok (pl. bérleti szerződés), saját tulajdonú ingatlan esetén tulajdoni lapot nem kell csatolni, elég a tulajdont a kérelem nyomtatványon jelölni, helyszínrajz (legfeljebb A4 nagyságban). az igazgatási-szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylat a gazdasági társaság társasági szerződése (alapító okirat, alapszabály) Minden ami a kérelemben megadott, valamint az engedélyben foglalt adatokat érinti, módosításnak minősül. Változást követő 15 napon belül. Igazgatási-szolgáltatási díj! Elhelyezkedésre vonatkozó szabályok (pl. 200 méter) alkalmazandó.

4 Emlékeztető a dohánybolt elhelyezkedésével kapcsolatos rendelkezésekről november 29-től Dohánybolt nem létesíthető olyan építményben, illetve nem választható le olyan építményből, amelyben 2500 m2-nél nagyobb alapterületű eladótérrel rendelkező üzlet, illetve üzemanyagtöltő állomás, azt kiszolgáló kereskedelmi egység működik. A vámhatóság dohánybolt elhelyezkedésével kapcsolatos eljárása: Amennyiben közérdekű bejelentések, saját tapasztalatok alapján megállapítható, hogy május 30-át követően a dohánybolt elhelyezkedésével (üzemanyagtöltő állomás, 2500 nm) kapcsolatos szabályokat megszegik. A vámhatóság határidő tűzésével (Ket. min 20 nap) a jogsértő állapot megszüntetésére hívja fel a dohánytermék kiskereskedőt. Amennyiben a felhívás ellenére a jogsértő állapotot nem szünteti meg. A vámhatóság az engedélyt visszavonhatja, ebben az esetben a dohánytermék kiskereskedelmi jogosultság is megszűnik.

5 Emlékeztető a dohánybolt szüneteltetésével kapcsolatos rendelkezésekről november 30-ától a kiadott engedély érvényességi ideje alatt legfeljebb két alkalommal, összesen legfeljebb hat hónapos időtartamra kérhető amennyiben a településen legalább még egy dohánybolt üzemel. A kérelem formátuma nincs meghatározva, ajánlott tartalma: o engedélyes neve, engedélyének száma, dohánybolt címe o szüneteltetés időtartama (kezdete, vége) A kérelmet célszerű olyan időpontban előterjeszteni, hogy a vámhatóság döntésére elegendő idő jusson. A szüneteltetésre a vámhatóság határozatának kézhezvételétől jogosítja fel a kérelmezőt. Szüneteltetés annak időtartama alatt módosítható. A határozatban megjelölt időtartam elteltével a dohánytermék-kiskereskedő köteles a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységét folytatni. A szüneteltetést engedély nélküli végzik az engedély visszavonható

6 Dohányboltban forgalmazható jövedéki termékek értékesítési szabályai Dohánygyártmány kizárólag bontatlan fogyasztói csomagolásban, magyar adójeggyel ellátva szerezhető be, tartható birtokban, forgalmazható; Az adójegyen feltüntetett kiskereskedelmi eladási áron értékesíthető; Cigaretta darabonkénti értékesítése tilos; Valamennyi forgalmazott dohánytermékből típusonként, márkajelzésenként, illetve ha ilyen van a márkajelzések minden alfajtája után legalább egyetegyet a dohányboltban a pultvonal felett, illetve az elkülönített helyen belül a fogyasztók számára jól láthatóan, a csomagolás előlapjával kell megjeleníteni; A dohányboltra vonatkozó vámhatósági engedélyt a dohányboltban kell tartani, a hatóság kérésére azt be kell tudni mutatni; A jövedéki termékek eredetét számlával vagy szállítólevéllel az értékesítés helyén hitelt érdemlően kell tudni igazolni! Alkoholtermékek kizárólag bontatlan fogyasztói palackban, magyar zárjeggyel ellátva forgalmazható, szerezhető be, tartható birtokban. Bort értékesíteni, a jövedéki szabályok értelmében bontatlan palackban, vagy bontatlan, hivatalos zárral ellátott kannában, hordóban lehetséges.

7 Jogsértések vámhatósági szankcionálása I. Dohánytörvény szerinti bírság: 30 ezer forint 10 millió forintig terjed, ha az engedélyben foglaltaktól eltér vagy a dohánytermékek kiskereskedelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megsérti, az állammal szembeni kötelezettségét nem teljesíti a számára előírt nyilvántartási, könyvvezetési előírásoknak nem tesz eleget vagy hamis adatot tüntet fel. 5 milliótól 500 millió forintig terjed, ha valaki az e törvényben foglaltak ellenére dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság, vagy engedély nélkül folytat dohányáru üzletszerű értékesítésére vonatkozó tevékenységet. Ha a dohánytermék-nagykereskedő, illetve más személy közvetve vagy közvetlenül a Dohánytörvény által tiltott ajándékot, árengedményt vagy juttatást nyújt a dohánytermék-kiskereskedőnek vagy reá tekintettel másnak, akkor az ajándékot, árengedményt, illetve juttatást nyújtót, továbbá azt, akinek érdekében ezen előnyök bármelyikét nyújtják, a vámhatóság a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott mértékű bírsággal sújthatja.

8 Jogsértések vámhatósági szankcionálása II. A vámhatóság a dohányboltra vonatkozó engedélyt visszavonhatja, ha az engedély kiadása után merül fel olyan tény, adat vagy körülmény, amely miatt az engedélykérelem elutasításának lett volna helye; a dohánytermék-kiskereskedő 1 éven belül legalább három különböző alkalommal a dohánytermék-kereskedelmi tevékenységgel összefüggő szabályokat megsértette, mely jogsértés tényéről a vámhatóság vagy a fogyasztóvédelmi hatóság jogerős határozatot hozott; az engedélyes a vámhatóság hatósági intézkedése ellenére a jogszabálysértő állapotot nem szünteti meg; a dohánytermék-kiskereskedő a vámhatóság felhívása ellenére sem közli a tevékenységével összefüggő adatokat; a dohánytermék-kiskereskedő a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet az engedély kézhezvételétől számított 90 napon belül nem kezdi meg, továbbá ha a tevékenységet engedély nélkül szünetelteti; a dohánytermék-kiskereskedő az e törvényben meghatározott, a tisztességes piaci verseny körülményeit biztosító értékesítési követelményeket megszegi; a dohánytermék-kiskereskedő tevékenységét az engedélyben foglalt telephelytől eltérő helyen is folytatja ide nem értve a mozgóbolt útján folytatott kiskereskedelmet foglaltakat.

9 Trafik rendszer A jogszabályi környezet változásai A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény 1. Cigaretta töltésével kapcsolatos eszközök január 1. Cigarettapapír-lapot, cigarettapapír-hüvelyt, illetve kézi dohánylevél-töltőt kizárólag dohányboltban lehet értékesíteni. Elektromos dohánytöltőt kizárólag adóraktári engedéllyel rendelkező dohányüzem vagy dohánygyár tarthat birtokban, csak részére lehet értékesíteni, importálni db cigarettapapír-hüvely db cigarettapapír-lap 140 db dohánylevél-töltő Vámhatósági ellenőrzések Lefoglalások 6 db dohányvágó gép 2014-ben 400 db cigaretta filter 2 db cigaretta sodró 3 db iratmegsemmisítő 2. Dohánygyártmányok adómértékének változása - Cigaretta, fogyasztási dohány április 1. - Szivar, szivarka július Dohánygyártmányok értékesítési korlátozásának változás december 24.

10 Trafik rendszer A jogszabályi környezet változásai A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló évi CXXXIV. törvény 1. Értékesíthető termékek körében változás december Mozgóbolt útján folytatott dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység lehetősége január Öröklés január Jogsértések esetén alkalmazott szankciókban változás január 7. és február Rendes jogorvoslati rendszer bevezetése január Dohánytermék-kiskereskedelmi ellátó szeptember Kiskereskedelmi árrés változása szeptember 1.

11 Értékesíthető termékek körében változás Dohányterméket kiegészítő termék fogalmának változása Egyéb kiegészítő termék (pl. öngyújtó) kiskereskedelmére továbbra is az általános kereskedelmi előírások vonatkoznak, értékesítésük dohánybolton kívül is lehetséges. Értékesíthető termékek körének bővülése: Rágógumi, mentolos cukorka és lapocska, Tömegközlekedési jegyek árusítása, Mobiltelefon egyenleg feltöltése Csomagolóeszköz, hordtasak, hordtáska (fogyasztók részére történő ellenérték nélküli átadására szeptember 1-jét követően már nincs lehetőség), Dohánybolt termékkörének bővítése vámhatósághoz bejelentést követően (DK02-es nyomtatvány) A dohánytermék-kiskereskedő tevékenysége során a fogyasztó részére semmilyen terméket nem adhat ellenérték nélkül. Dohányboltban kizárólag a Dohánytörvény pontjában felsorolt termékek forgalmazhatók, így ellenérték fejében a fogyasztók részére kizárólag azok adhatók át.

12 Mozgóbolt útján folytatott dohánytermékkiskereskedelmi tevékenység lehetősége Feltétele: adott településen a dohánytermék kiskereskedelmi tevékenységét az állam maga gyakorolja és az állandó lakosok száma a háromezer főt ne haladja meg. Állammal kötött szerződés + Jövedéki szabályok szerinti bejelentés

13 Öröklés A módosítás megteremti annak lehetőségét, hogy az egyéni vállalkozó dohánytermék-kiskereskedelmi jogosult halála esetén a családi vállalkozás fennmaradhasson, a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságot az örökös gyakorolhassa. Bejelentés az illetékes vámhatóság felé! Egyéni vállalkozó halálát követő 30 napon belül. Feltétele: az örökös maga is egyéni vállalkozói tevékenységet folytasson, illetve megfeleljen a Dohánytörvényben meghatározott egyéb feltételeknek, Vámhatósági engedély módosítása További, nem a NAV felé teljesítendő bejelentési kötelezettség! Örökösi jogosultág és a hagyaték átszállásának igazolása az ND Nonprofit Zrt. felé!

14 Jogsértések esetén alkalmazott szankciókban változás Bírság kiszabása a Dohánytörvény végrehajtási rendeleteiben előírtak (pl. a dohánybolt elhelyezkedésére meghatározott kritériumok) megsértése esetén is. A kiszabható bírság összege: 30 ezer forinttól 10 millió forintig terjedhet. (Jogsértés súlya, fokozatosság, méltányosság) A dohánytermék-kiskereskedelmi engedély visszavonására okot adó esetek köre is bővül: a dohánytermék-kiskereskedő a Dohánytörvényben meghatározott, a tisztességes piaci verseny körülményeit biztosító értékesítési követelményeket megszegi; a dohánytermék-kiskereskedő tevékenységét az engedélyben foglalt telephelytől eltérő helyen is folytatja ide nem értve a mozgóbolt útján történő értékesítést. A dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság megszűnik, és új koncessziós pályázatot kell kiírni a korábbi eseteken túl akkor is, ha a dohánytermék-kiskereskedő a Dohánytörvényben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének egy hónapban összesen legalább 5 napon keresztül alapos ok nélkül nem tesz eleget, amelyet az NDN Zrt. vizsgál.

15 Rendes jogorvoslati rendszer bevezetése A Dohánytörvény 18. (2) bekezdésének hatályon kívül helyezésével a rendes jogorvoslati rendszer Ket. szerinti szabályainak megfelelően kell eljárni, azaz a határozatot hozó vám- és pénzügyőri igazgatóságok döntései kapcsán a felügyeletüket ellátó regionális vám- és pénzügyőri főigazgatóságok járnak el másodfokon. Az elsőfokon eljáró hatóság határozata ellen kereset helyett fellebbezés nyújtható be. A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni annál a hatóságnál, amely a megtámadott döntést hozta.

16 Dohánytermék-kiskereskedelmi ellátó A dohánypiaci ellátási láncban új szereplő: a dohánytermék-kiskereskedelmi ellátó. A dohányterméket a dohány-kiskereskedelmi ellátó beszerzi a dohánytermék-nagykereskedőtől, készleten tartja, raktározza, továbbértékesíti kiszállítja ki a dohánytermék-kiskereskedők részére. Ezt a tevékenységet az állam, vagy az általa koncessziós szerződéssel erre feljogosított társaság gyakorolhatja. A módosítás alapján szeptember 1-jétől a dohánytermék-kiskereskedők kizárólag a dohánytermék-kiskereskedelmi ellátótól szerezhetnek be dohányterméket (másik dohánybolttól nem)! Ennek megsértése esetén a dohányboltot 5 milliótól 500 millió forintig terjedő bírsággal sújthatja a vámhatóság.

17 Kiskereskedelmi árrés változása CIGARETTA: Dohánytermék nagykereskedő 1,5-3% Dohánytermékkiskereskedelmi ellátó 10-11,5% Trafikos CIGARETTÁN KÍVÜLI DOHÁNYGYÁRTMÁNY: Dohánytermék nagykereskedő 2-5% Dohánytermék-kiskereskedelmi ellátó 10-13% Trafikos

18

19 Feketepiaci arány (%) Feketepiac, ellenőrzési irányok, prioritások GFK/PROJEKT STAR KPMG kutatásai alapján 2005-ben 27,4 %! (EU átlag: 2006-ban 8,3%) 2011-ben 4,2 %! (EU átlag: 2011-ben 10,4 %) I. félévében 5,8-7,7 %! (EU átlag: 2012-ben 11,1 %) II. félévében 11,8 % (EU átlag: 2013-ban 10,5 %) 2014-ben 12,1 % (stagnáló) 30,00 A cigaretta feketepiac részarányának alakulása között (%) 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Időszak Magyarország EU átlag A kutatások kizárólag a cigaretta feketepiacának mértékét vizsgálják, a fogyasztási dohányt figyelmen kívül hagyva.

20 Prioritások: Feketepiac, ellenőrzési irányok, prioritások A évre meghatározott ellenőrzési irányoknak megfelelően a vámhatóság fő célja a dohánytermékekkel kapcsolatos illegális tevékenység visszaszorítása. harmadik országos határszakaszok ellenőrzése koncesszióval le nem fedett területek ellenőrzése; a területi sajátosságok figyelembe vételével a jellemzően érzékeny területek (pl.: forgalmas közterületek; vásárok, piacok; pályaudvarok, állomások) Egy csomag cigaretta átlagára 2012-ben: 208 Ft; [28,7%] 2013-ban: 187 Ft, [22,1%] Egy csomag cigaretta átlagára 2012-ben: 251 Ft; [34,7%] 2013-ban: 257 Ft; [30,4%] Egy csomag cigaretta átlagára 2012-ben: 724 Ft; 2013-ban: 845 Ft; Egy csomag cigaretta átlagára 2012-ben: 478 Ft; [66,0%] 2013-ban: 522 Ft; [61,7%]

21 A vámhatóság ellenőrzései, felderítései A ellenőrzési prioritások áthelyezését jól mutatják a vámhatóság által 2014-ben végzett ellenőrzések adatai: Dohányboltokban több, mint darab ellenőrzést végeztünk 341 darab eljárás indult a Dohánytörvény szerint 204,6 millió Ft. a várható Dohánytörvény szerinti bírság. Határszakaszon, határátkelőhelyen 972 ezret meghaladó ellenőrzés jogsértés vs Egyéb helyszínen végzett ellenőrzések száma több, mint 79 ezer cca.3,3 milliárd Ft. bírság Közérdekű bejelentések alapján több, mint ellenőrzést (Jöt. és Dohánytv.) Internetes kereskedelem, hirdetések alapján 122 ellenőrzés Lefoglalások alakulása NAV szinten: Cigaretta: +13,61%-os növekedés ( ,2 ezer szál / 3,9 mrd Ft érték). Egyéb fogyasztási dohány: +26,65%-os növekedés [6,34 tonna] / Finomra vágott fogyasztási dohány: +703,79%-os növekedés [20,5 tonna]) NAV szinten, naponta közel 280 ezer szál cigaretta lefoglalás (43 cigaretta lefoglalási eset/nap)

22 Nyíregyháza 22

23 Zöldhatár

24 Zöldhatár

25 Zöldhatár

26 Tiszaszentmárton

27 néhány csomag liszt egy gépjármű csomagtartójából 2013-ban

28 Mándok

29 valahol Beregdaróc mellett

30

31 Illegális dohánytermék kereskedelem elleni küzdelem Információgyűjtés Közvetett > Nemzeti Dohányboltok adatszolgáltatása Közvetlen > Információ helyi szinten (Trafikos jelentősége) Közérdekű bejelentések Névtelen: információnak jó intézkedési lehetőség korlátozott Névvel vállalt: ellenőrzött forrásból származó információ > ellenőrzési lehetőség bárhol, bárkinek a tulajdonában lévő ingatlanban, épületben (Jöt. szerint) A bejelentés: Pécsen teherautóból cigit árulnak Tisztázandó: pontosan hol; mikor/gyakoriság/rendszeresség; milyen teherautó (szín, típus, jellegzetesség)

32 Köszönöm a figyelmet!

2012. évi CXXXIV. törvény. a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről

2012. évi CXXXIV. törvény. a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről A jogszabály (2014.I.13.) napon hatályos állapota 2012. évi CXXXIV. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről Az Országgyűlés - elsősorban annak érdekében,

Részletesebben

T/2080. számú. törvényjavaslat

T/2080. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2080. számú törvényjavaslat a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról Előadó: Dr. Seszták

Részletesebben

NEMZETI DOHÁNYKERESKEDELMI

NEMZETI DOHÁNYKERESKEDELMI NEMZETI DOHÁNYKERESKEDELMI NONPROFIT ZRT. TÁJÉKOZTATÓ NEMZETI DOHÁNYBOLT NYITÁSÁHOZ ÉS ÜZEMELTETÉSÉHEZ 2013. május 14. Tisztelt Ügyfeleink! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jelen általános tájékoztató

Részletesebben

T/2081. számú. törvényjavaslat. a dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról

T/2081. számú. törvényjavaslat. a dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2081. számú törvényjavaslat a dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter

Részletesebben

Az ellenőrzéseik több területre is kiterjedhetnek, mint például: a jövedéki termékekre vonatkozó ellenőrzésre,

Az ellenőrzéseik több területre is kiterjedhetnek, mint például: a jövedéki termékekre vonatkozó ellenőrzésre, A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ezen kiadványával a kiskereskedelmi vagy vendéglátó-ipari szektorban tevékenykedőkre vonatkozó legfontosabb szabályokat gyűjtötte csokorba, segítve ezzel a vállalkozók mindennapi

Részletesebben

A trafikokat érintő koncesszió jogi szabályozása és gazdasági jelentősége

A trafikokat érintő koncesszió jogi szabályozása és gazdasági jelentősége BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A trafikokat érintő koncesszió jogi szabályozása és gazdasági jelentősége Belső konzulens: Dr. Szekeres Diána PhD Külső konzulens: Horváth László

Részletesebben

KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE

KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE 57 SZERZŐDÉSSZÁM: KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedésére amely létrejött egyrészről Név:

Részletesebben

1 2 3 4 5 6 Megnyitás A Jogosult, illetve a Koncessziót gyakorló kizárólag a Területen (Budapest esetében a Kerületen) belül folytathatja a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet! 2000 fő alatti településen

Részletesebben

KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE

KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE I. ELŐZMÉNYEK 1.) A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet A rendelet a kereskedelmi tevékenység bejelentésének és az üzletek

Részletesebben

8/2004. (III. 10.) PM rendelet

8/2004. (III. 10.) PM rendelet 8/2004. (III. 10.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A jövedéki adóról és

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 27., szerda Tartalomjegyzék 442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési eljárás Fellebbezésre jogosultak: ügyfél: aki az eljárás során meghozott határozatról vagy végzésről értesült, jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak,

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 9990 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/131. szám ÁLTALÁNOS 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl* I. Fejezet RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 5., 7.,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Szám: 6089/2008-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a fogyasztóvédelemről szóló

Részletesebben

2010. december 28. 10/2010.

2010. december 28. 10/2010. 2010. december 28. 10/2010. Jövedéki Hírlevél Tisztelt Ügyfeleink! Mi található a 10/2010. számban? A jövedéki szabályozás 2011. évi változásai Tájékoztatjuk Önöket, hogy az adó- és járuléktörvények, a

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

B.-A.-Z. MEGYEI KERESKEDŐ ÉS VENDÉGLÁTÓ VÁLLALKOZÓK ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETE. 2013. augusztus

B.-A.-Z. MEGYEI KERESKEDŐ ÉS VENDÉGLÁTÓ VÁLLALKOZÓK ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETE. 2013. augusztus KERESKEDELMI B.-A.-Z. MEGYEI KERESKEDŐ ÉS VENDÉGLÁTÓ VÁLLALKOZÓK ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETE 2013. augusztus ÉLET Kereskedelmi Élet 2013. augusztus Megyei szervezetünk ezúton már 2. alkalommal hírlevél

Részletesebben

A jegyző a kereskedő bejelentését nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

A jegyző a kereskedő bejelentését nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) határozza meg a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeit. Az R. 2. -a kereskedelmi

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály mai napon hatályos állapota 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Adóigazgatási eljárás A N Y A G

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Adóigazgatási eljárás A N Y A G NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D PénzSztár Adóigazgatási eljárás A N Y A G 2015 Lezárva: Budapest, 2015. július 3 Adóigazgatási eljárás Az adóigazgatási

Részletesebben

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

2013 A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Adóváltozások összefoglaló. 2012. november 27.

2013 A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Adóváltozások összefoglaló. 2012. november 27. 2013 A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Adóváltozások összefoglaló 2012. november 27. 1 Tartalom A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE... 7 I. Célok... 7 II. Javasolt intézkedések... 9 1. Személyi jövedelemadó...

Részletesebben

MUNKAANYAG. Barna Anikó. Vállalkozások, vállalkozási formák gazdasági és jogi háttere. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Barna Anikó. Vállalkozások, vállalkozási formák gazdasági és jogi háttere. A követelménymodul megnevezése: Barna Anikó Vállalkozások, vállalkozási formák gazdasági és jogi háttere A követelménymodul megnevezése: Népi kézműves vállalkozás működtetése A követelménymodul száma: 1004-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról A jogszabály mai napon hatályos állapota 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Az egészségügyről

Részletesebben